AP170614https://www.aftenposten.no/norge/En-svensk-ulv-star-bak-sauedrap-623095b.html - De bruker jo samme fremgangsmåte når de radiomerker ulv, sier hun.
AP170614 - De bruker jo samme fremgangsmåte når de radiomerker ulv, sier hun.
AP170613 - De bruker jo samme fremgangsmåte når de radiomerker ulv, sier hun.
AA170303 | Radiomerker 60 elger i Trøndelag ¶