DB170913 Antipatien mot sin tidligere nemesis, røykelovpappa Dagfinn Høybråten, har gått over i noe ganske annet.