AP171212 I et intervju med BT like etter at det foreløpige underskuddet på 60 millioner kroner ble kjent, uttalte Harald Tiedemann Hansen at han mente seg misforstått på punktet om at han så sent som i høst håpte VM-arrangøren skulle gå i null.
VG171211 Det er en evig balansegang å finne punktet for optimal treningsmengde i en gruppe, og det er ingen grunn til å halshugge ledelsen dersom det viser seg at pushingen mot grenseland også får noen uheldige utslag.
DB171209 Vel ble norsk langrenn helt frikjent i det avgjørende punktet om medisinering av friske løpere, men den dommen frikjenner ikke nasjonalsporten for ansvaret for å se kritisk på sine daglige toppidrettsrutiner.
VG171208 Det mest betente punktet for brexitdiskusjonene har vært hva man skal gjøre med det som blir Storbritannias eneste landegrense mot et EU-land, nemlig den historisk svært trøblete grensen mellom Nord-Irland og Irland.
SA171208 - Noe av årsaken tror jeg at flere er usikre på hva som skjer i bilmarkedet de neste årene, sier Korsvoll om det siste punktet .
AP171208 - Noe av årsaken tror jeg at flere er usikre på hva som skjer i bilmarkedet de neste årene, sier Korsvoll om det siste punktet .
AA171208 - Noe av årsaken tror jeg at flere er usikre på hva som skjer i bilmarkedet de neste årene, sier Korsvoll om det siste punktet .
SA171207 Det eneste punktet er hvorvidt vi skal ha skriftlig votering eller ikke.
NL171207 Vi har mye å lære av Troms, men på dette punktet har de kanskje noe å lære av oss ?
DN171207 Meglerhuset påpeker at punktet Finanstilsynet har slått ned på, er at foretaket hadde incentiver til hyppige transaksjoner.
DA171207 Det eneste punktet er hvorvidt vi skal ha skriftlig votering eller ikke.
AP171207 Det eneste punktet som fører med seg en viss endring, er « nulltakserings », forklarer Sørensen.
DN171206 Det er 17 meter frem til punktet der banen bikker nedover.
DN171206 Det er 17 meter full sprint frem til punktet der banen bikker nedover.
DN171206 Det er 17 meter frem til punktet der banen bikker nedover.
DB171206 På dette punktet av rittet er man allerede godt inne i finalen, og med unntak av mindre variasjoner, skal man innom mange av de samme utfordringene som man møtte på i Flandern rundt fram til og med 2011-versjonen.
DB171206 Grensa mellom Irland og Nord-Irland, det tredje punktet i første fase, viste seg som det vanskeligste.
VG171205 Partiet fikk ikke gjennomslag for dette punktet i budsjettforliket.
NL171205 Man er neste fristet til å spørre om det fungerer helt for det siste punktet ?
DB171205 Nå vil ikke Høyre lenger støtte det første punktet i de nye reglene, som vil hindre stortingsrepresentanter og vararepresentanter fra å sitte i komiteen.
BT171205 Det henger ikke på greip at det det første punktet kom for tett opp til Hagens kandidatur, mens det andre punktet skal være et direkte signal om at Jagland burde trekke seg.
BT171205 Det henger ikke på greip at det det første punktet kom for tett opp til Hagens kandidatur, mens det andre punktet skal være et direkte signal om at Jagland burde trekke seg.
BT171205 Det første punktet er myntet på Carl I.
BT171205 Det andre punktet handler om Thorbjørn Jagland.
BT171205 Nei, det stemmer ikke - ikke bare fordi forfatterne av boken skiller mellom massakre og folkemord, men også fordi det ene punktet Mladic ble frikjent på, dreide seg nettopp om folkemord.
DB171204 Punktet som kan ødelegge for Northug ( 31 ) : « Yngre utøvere vil bli prioritert foran eldre » ¶
BT171203 Det kritiske punktet er en stubb på 20 meter.
DB171202 Punktet som kan ødelegge for Northug ( 31 ) : « Yngre utøvere vil bli prioritert foran eldre » ¶
DB171202 Det andre punktet som spiller inn er at « yngre utøvere vil bli prioritert foran eldre utøvere ».
DB171202 - Gjelder dette punktet om at yngre prioriteres i jevne dueller bare i verdenscup eller også i OL-uttaket ?
DB171202 Punktet som kan ødelegge for Northug ( 31 ) : « Yngre utøvere vil bli prioritert foran eldre » ¶
VG171201 For å illustrere alvorlighetsgraden sier landslagssjefen at sosiale medier faller innunder punktet « eventuelt ».
VG171130 Det vil kommende undersøkelser trolig vise oss, men uansett svar er vi langt forbi det punktet der skandalen må få konsekvenser.
NL171130 Det er nettopp dette punktet saken dreier seg om, det politiske spillet mellom Alta kommune og Helse Nord er totalt uinteressant.
SA171129 På akkurat dette punktet faller disse bøkene sammen.
NL171129 Det springende punktet er at det ikke sies noe om hvor stor helikopterflåten skal være, og om det er Forsvarets egne helikoptre som skal brukes, eller om disse skal leies inn, slik Høyre har tatt til orde for tidligere.
VG171128 - Hun er gjort kjent med resultatet om fellende dom på dette punktet .
DB171128 - På dette punktet vet dere det aller meste, fordi det ser ut til at det går sport i blant mediene å publisere ruta i forkant.
DA171128 Ifølge Garbo opplever mange lærere at det er særlig krevende å oppfylle det siste punktet .
DA171128 Får man styrket arbeidsmiljølovens bestemmelser på dette punktet , er man langt på vei.
AP171128 SV og Senterpartiet står utenfor enigheten på dette punktet .
VG171127 Det er viktig å presisere at lovverket er tydelig på dette punktet : Det er arbeidsgivers ansvar å hindre at ansatte blir utsatt for ubehagelige hendelser på jobb, sier hun.
DA171127 Men det punktet får de trolig ikke gjennomslag for.
VG171125 Paret som solgte huset, et ektepar i 60-årene, hadde fylt ut egenerklæring gjennom selskapet Nowegian Claims Link ( NCL ) før salget, og hadde krysset av « ja » på punktet som omhandler om det har vært eller er skadedyr, råte eller lignende i huset.
DB171125 Norsk film er ganske lik amerikansk på dette punktet , forklarer han.
AP171125 På dette punktet gjør forfatteren refleksjoner som ikke er mindre aktuelle i dag.
DA171124 Punktet om spesialdomstolen har møtt mye motstand, men Castañeda mener det er helt avgjørende.
DA171123 - Gutten skulle være mer moden enn alderen skulle tilsi, helt til det punktet at han er sterkere enn noen voksen mann.
NL171122 Det ene punktet er en tøff politisk nøtt.
VG171121 Hun blir presset til det punktet at hun tar med seg en pistol på skolen som hun sikter på mobberne sine med, men blir stoppet av en person hun har tillit til.
AP171120 Magaisa mener det i tilfellet Mugabe særlig er det siste punktet som kan komme til anvendelse, men at også de øvrige kan brukes til å anlegge en riksrettssak det er tverrpolitisk enighet om i parlamentet.
DB171118 La oss begynne med det siste punktet .
VG171117 Viggo Johansen har i beste fall misforstått alvorlig det hele på dette punktet , skriver Steinfeld i tilsvaret.
VG171117 Viggo Johansen har i beste fall misforstått alvorlig det hele på dette punktet .
VG171117 Hun er det faste punktet alt kretser rundt.
DB171117 To av meddommerne stemte for å frifinne tiltalte på dette punktet .
DB171117 Rettens flertall ble dermed 6-1 for at Valen « utover en hver rimelig tvil » er skyldig på dette punktet .
DB171117 Min forskning på vergemål for utviklingshemmede viser at på dette punktet er den nye ordningen mislykka - fratakelse av selvbestemmelse er i praksis regelen snarere enn unntaket.
NL171115 Statsråden har blitt utsatt for kritikk på dette punktet fra flere hold.
DN171115 De streikende foreningene mener det punktet for lengst er nådd i Oslofjordregionen.
DA171115 På dette punktet prøvde politikerne å finne ut av et par sånne ting.
AP171114 Under punktet Eventuelt, heter det : ¶
AP171114 Hindsbo mener det tredje punktet gjelder selve samlingen, alle gjenstandene og bildene.
DB171113 At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet .
DB171113 » Fredrik gir seks av ti, det er lavest på dette punktet .
DB171113 Samtlige piloter mener ILOU kaffetrakter leverer på dette punktet .
AP171113 På 2000-tallet fryktet pessimistene at vi var på vei mot « peak oil », punktet hvor verden ikke lenger klarer å øke oljeproduksjonen.
VG171110 At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres i omorganiseringen, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet .
DB171110 At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet .
DB171110 At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet .
DB171110 - Vi har ikke hjemmel for å innføre permanent punktbevæpning i dagens politilov, sa Amundsen, som mener dagens regler er for begrensende på dette punktet .
DB171110 At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet .
DB171110 At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet .
DB171110 At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet .
DB171110 At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet .
DB171110 At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet .
DB171110 At Meyer dagen før hun tiltrådte i SSB sa at hun var villig til å gå i demonstrasjonstog for å sikre fortsatt innvandring til Norge, har forsterket kritikken mot Meyer på dette punktet .
DA171110 Deep Purple har for lengst passert det punktet at de har noe å bevise annet enn at publikum betyr noe, og viktigst av alt i så måte, smilene er ekte.
AP171110 At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet .
AP171110 At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet .
AP171110 At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet .
VG171109 At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet .
VG171109 Etter det VG får opplyst fra sentrale regjeringskilder, er det nettopp dette det mest sentrale punktet i vurderingene som nå gjøres rundt Meyers videre skjebne : ¶
SA171109 - Vi har ikke hjemmel for å innføre permanent punktbevæpning i dagens politilov, sier Amundsen, som mener dagens regler er for begrensende på dette punktet .
DB171109 Det siste punktet kunne kanskje ha gitt en åpning for å bruke Ørns tjenester, men UAE Team Emirates opererer med Samuel Marangoni og Giacomo Notari som heltidsansatte trenere, mens Roberto Corsetti er ansvarlig for " trening og helse ".
DB171109 « Det er en passus vi må være helt 100 prosent sikre på at vi har forstått riktig - det vil nok bli oppfølging på dette punktet .
DB171109 At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet .
DA171109 - Vi har ikke hjemmel for å innføre permanent punktbevæpning i dagens politilov, sier Amundsen, som mener dagens regler er for begrensende på dette punktet .
AP171109 - Vi har ikke hjemmel for å innføre permanent punktbevæpning i dagens politilov, sier Amundsen, som mener dagens regler er for begrensende på dette punktet .
AP171109 Men da er vi tilbake til det « såre punktet ».
AA171109 - Vi har ikke hjemmel for å innføre permanent punktbevæpning i dagens politilov, sier Amundsen, som mener dagens regler er for begrensende på dette punktet .
DB171108 Han er beinhard på det punktet .
DB171108 Det er viktig for oss å understreke at vi har hatt som formål å skaffe 4G-dekning på det punktet initiativtakeren hadde valgt ut, men er den ikke god nok, skal vi bygge mer, sier Amundsen.
BT171107 Episenter er det punktet på jordoverflaten rett over der skjelvet har sitt opphav.
DB171106 Hussain var også tiltalt for å ha rekruttert den norske konvertitten Thom Alexander Karlsen ( 24 ), som ble drept i kamp for IS i Syria mars 2015, men ble frifunnet for dette punktet i tingretten.
AA171106 Dette punktet handler om Huitfeldtbrygga i Kjøpmannsgata 13.
VG171105 Når månen befinner seg på det nærmeste punktet mot Jorden i sin bane, kan den virke 14 prosent større og 40 prosent mer lyssterk enn når den befinner seg lengst unna.
VG171105 Det oppstår en supermåne når det er fullmåne eller nymåne samtidig som at månen er på det nærmeste punktet til jorden i sin avlange bane.
SA171105 Når månen befinner seg på det nærmeste punktet mot Jorden i sin bane, kan den virke 14 prosent større og 40 prosent mer lyssterk enn når den befinner seg lengst unna.
SA171105 Det oppstår en supermåne når det er fullmåne eller nymåne samtidig som at månen er på det nærmeste punktet til jorden i sin avlange bane.
DA171105 Hussain var også tiltalt for å ha rekruttert den norske konvertitten Thom Alexander Karlsen ( 24 ), som ble drept i kamp for IS i Syria mars 2015, men ble frifunnet for dette punktet i tingretten.
AP171105 Hussain var også tiltalt for å ha rekruttert den norske konvertitten Thom Alexander Karlsen ( 24 ), som ble drept i kamp for IS i Syria mars 2015, men ble frifunnet for dette punktet i tingretten.
AA171105 Når månen befinner seg på det nærmeste punktet mot Jorden i sin bane, kan den virke 14 prosent større og 40 prosent mer lyssterk enn når den befinner seg lengst unna.
AA171105 " Det oppstår en supermåne når det er fullmåne eller nymåne samtidig som at månen er på det nærmeste punktet til jorden i sin avlange bane.
DB171103 Det punktet er allerede passert, og havstigningen vil fortsette i flere hundre år, sier han.
AP171103 På dette punktet har ikke SSB fulgt utvalget, men falt ned på at for eksempel konjunkturtendensene og analyser knyttet til KVARTS-modellen skal ligge på forskningsavdelingen.
VG171102 I tillegg har han skrevet boken en som blant annet inneholder tegninger som viser hvordan det var mulig å treffe det siste og høyeste punktet på pyramiden, Apex-punktet.
DN171102 Dette punktet sendte boligaksjer ned på Wall Street torsdag.
AA171102 På dette punktet har Adresseavisen opptrådt kritikkverdig.
DN171101 Det viktigste punktet i vedtaket handler om en avtale mellom Vimpelcom og selskapet Takilant om kjøp av 4G-mobillisenser i september 2011, og en overføring av 30 millioner dollar fra Vimpelcom til Takilant.
BT171101 Det alvorligste punktet i tiltalen gjelder såkalt mordbrann, nedfelt i straffelovens paragraf 355.
AA171031 Til slutt endte utvalget med at det ikke var grunnlag i artikkelen for å skrive at Olsø aktivt hadde skjult avtalen og ga kritikk på dette punktet .
AP171030 - Man skal ikke undervurdere dette punktet , selv om de økonomiske anklagene er omfattende.
VG171029 « Hothead » Gro og « cool customer » Willoch : Det var på omtrent dette punktet på 1980-tallet at norsk politikk ble til en slags gren av underholdningsbransjen, og politikerne ble kjendiser.
SA171027 Allerede på dette punktet foretar barnehagesjefen en udemokratisk manøver, slik at debatten om nedleggelser føres på feil grunnlag.
DB171026 Arbeidsgiver har svart godt på dette punktet , sier tilsynsleder Kjerstad Larsen.
DB171026 Nei, på dette punktet er biologien konservativ.
SA171023 Her scorer Djupamyrå barnehage 4,9 av 5 og når det gjelder punktet om barnas utvikling, scorer Djupamyrå også 4,9 av 5.
DN171023 - Regjeringen følger ikke opp avtalen på dette punktet , fastslo hun overfor NTB allerede samme dag som landmaktproposisjonen ble presentert av daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ).
DB171023 Så spørs det om man ikke allerede har passert punktet hvor det ikke er noen vel tilbake.
VG171020 - Det siste punktet går på om spillerne følger pliktene i klubben.
SA171020 Anticimex tester renholdet vårt fire ganger i året, og skjærefjølene er alltid det reneste punktet .
BT171020 Anticimex tester renholdet vårt fire ganger i året, og skjærefjølene er alltid det reneste punktet .
AP171020 Anticimex tester renholdet vårt fire ganger i året, og skjærefjølene er alltid det reneste punktet .
VG171019 Påtalemyndigheten mener at 34-åringen allerede på dette punktet hadde gjort seg skyldig i terrorforbund.
AP171019 Kvinnen, som er tunisisk, er dømt til to måneder for det første punktet .
BT171018 Det første problemet som dukker opp ved bruken av studiemagasin er hvordan kunnskapen om objektene formidles til publikum, og det er på dette første og mest åpenbare punktet det er tydelig at museet svikter.
VG171017 etappe ( femte siste ) skal rytterne avslutte på Col de Portet på over 2000 meters høyde, det høyeste punktet noensinne i Tour de France-ruta.
SA171017 etappe ( femte siste ) skal rytterne avslutte på Col de Portet på over 2000 meters høyde, det høyeste punktet noensinne i Tour de France-ruta.
DA171017 Da saken startet, erklærte 27-åringen at han nektet straffskyld, unntatt for punktet om at han skal ha slått til en medinnsatt.
BT171017 etappe ( femte siste ) skal rytterne avslutte på Col de Portet på over 2000 meters høyde, det høyeste punktet noensinne i Tour de France-ruta.
AP171017 etappe ( femte siste ) skal rytterne avslutte på Col de Portet på over 2000 meters høyde, det høyeste punktet noensinne i Tour de France-ruta.
VG171016 Tidspunktet for når Holte ble drept, er det mest sentrale punktet i rettssaken.
SA171016 Vi har kommet frem til det punktet der bergensere flest knapt bryr seg om Brann.
AP171016 Vi har kommet frem til det punktet der bergensere flest knapt bryr seg om Brann.
AA171016 Da saken startet, erklærte 27-åringen at han nektet straffskyld, unntatt for punktet om at han skal ha slått til en medinnsatt, skriver Trønderbladet.
AA171016 Da saken startet, erklærte 27-åringen at han nektet straffskyld, unntatt for punktet om at han skal ha slått til en medinnsatt, skriver Trønderbladet.
DN171015 Så langt har EU holdt igjen også på dette punktet .
DA171014 Navarsete sier hun er fornøyd med regjeringen satsing på dette punktet , som er i tråd med det Sp har ønsket, understreker hun.
AP171014 » På det siste punktet er det dog grunn til å komme Johnson til unnsetning.
SA171012 Det er synd at det skal gå utover idretten på akkurat dette punktet , sier Dyrhaug.
DB171012 - På dette punktet er jeg skuffet.
DA171012 - Jeg registrerer at regjeringen på det punktet ikke følger opp bilavgiftsavtalen.
BT171012 Det er synd at det skal gå utover idretten på akkurat dette punktet , sier Dyrhaug.
AP171012 Organisasjonen vil nå be om snarlige møter med Venstres og KrFs folk i finanskomiteen for å forsøke å få omgjort dette punktet .
AP171012 Du må sørge for at de ikke kommer frem til det punktet i datanettverket hvor de kan gjøre skade.
AP171012 Det er synd at det skal gå utover idretten på akkurat dette punktet , sier Dyrhaug.
AA171012 Det er overensstemmelse på dette viktige punktet , sa Delattre.
AA171012 Under punktet om jernbane i fykesoversikten for statsbudsjettet skriver regjeringen blant annet følgende : ¶
DB171011 - Heldigvis kom jeg ikke til det punktet at jeg trengte å selge den.
VG171010 Å erklære uavhengighet er dette punktet .
VG171010 « Ghous Ali besvarte påtalemyndighetens forespørsel også på dette punktet tilbakeholdent og mangelfullt, og unnlot å informere om forhold som åpenbart er av betydning for både retten og de øvrige aktørene », står det i begjæringen som VG har fått tilgang på.
AP171009 På dette punktet dukker det for en gangs skyld opp et konkret eksempel i høringsnotatet.
AA171009 - Dette punktet i regjeringsplattformen er vi ikke helt i mål med ennå, sier statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet til Vårt Land.
DB171008 Det siste punktet kan kanskje være mer overraskende.
DB171007 På akkurat dette punktet er han den rake motsetningen til Cristiano Ronaldo.
DB171005 Men til slutt hadde han kommet til det kritiske punktet .
DB171005 Et søk i PFU-arkivet viser at det i alt forekommer bare 34 saker som er klaget inn på dette punktet .
DB171005 Det springende punktet er Vær Varsom - plakatens punkt 4.10, som lyder : Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.
DB171004 Da rettssaken startet i dag morges, begjærte forsvarerne punktet om terrordeltakelse avvist og hovedforhandlingen utsatt.
DB171004 - Vi gjorde ikke jobben vår, som er å gi kundene det de ville ha, sier Casanova i intervjuet og peker dermed på det mest sentral punktet i moderne innovasjonskultur : Empati - sette seg inn i kundens situasjon og ønsker.
DB171003 Påtalemakten og forsvaret tolker de tyrkiske rettdokumentene ulikt, etter det Dagbladet får opplyst ; mens påtalemakten finner opplysningene ufullstendige og forvirrende, forstår forsvaret dokumentene dit hen at trønderen allerede er domfelt for IS-deltakelse i Tyrkia, og at punktet i tiltalen som omhandler dette, d
DN171002 - Seniorgruppen har vært veldig opptatt av å beholde sin oppside, og har ikke vært villig til å gi noe som helst på dette punktet , sier talspersonen for juniorgruppen til DN.
DB171002 - Det er det springende punktet .
DA170929 Og når man slipper inn masse mål tidlig i kampene sine, samtidig som man ikke makter å score selv, da kommer det neste punktet som en naturlig konsekvens : ¶ 3.
DA170929 Men nå vil det rødgrønne byrået ha omkamp om det siste punktet .
AP170929 Da er spørsmålet om vi ikke snart er ved det punktet der staten bruker mer penger enn nødvendig på å subsidiere elbiler.
AP170929 Gravferdsloven er klinkende klar på dette punktet : Det er de pårørende som eier gravferden.
AP170929 Gravferdsloven er klinkende klar på dette punktet : Det er de pårørende som eier gravferden, skriver innleggsforfatteren.
AP170927 Dette er kanskje det aller viktigste punktet på Venstre-ledelsens « himmel eller helvete-liste » - en intern liste over de største seirene det kan være mulig å oppnå og de verste scenarioene man kan se for seg av tapssaker.
AP170927 Dette er kanskje det aller viktigste punktet på Venstre-ledelsens « himmel eller helvete-liste » - en intern liste over de største seirene det kan være mulig å oppnå og de verste scenarioene man kan se for seg.
AP170927 Og her er vi ved det springende punktet knyttet til de sterke følelsene Moods har generert oppgjennom årene : Satt på spissen har de demokratisert forståelsen av hva mote er i Norge.
AA170927 Det andre punktet kan dermed bli at KrF takker for seg, reiser seg - og forlater de borgerlige samtalene.
AA170926 Jeg mener president Trump har vært veldig tydelig på dette punktet , sa Mattis under et besøk i India tirsdag.
DB170925 Jeg vil på dette punktet beklage på det sterkeste for alle vitser på bekostning av Vidars hår.
DA170925 Det rød-grønne byrådet gjennomfører dermed punktet som sto aller øverst på listen over barnehagetiltak i byrådserklæringen som ble lagt fram etter kommunevalget i 2015.
AP170922 Fremskritt på dette punktet er avgjørende for at EU skal være villig til å gå videre til forhandlingenes fase to.
SA170920 Nå har juryen gjort det klart at de ikke tror 50-åringen på dette punktet .
AA170920 Pengeoppgjøret regnes som det kanskje vanskeligste spørsmålet i forhandlingene om Storbritannias skilsmisse fra EU, og framskritt på dette punktet regnes som avgjørende for at EU skal være villig til å gå videre til forhandlingenes fase to.
AA170920 Dette punktet nekter 44-åringen straffskyld for, men erkjente i retten seksuelle handlinger mot egne barn.
AP170919 - Han er trolig kommet til det punktet at han snart vil begynne gå offentlig ut med anklager, skriver advokatene, og legger til : ¶
AP170919 - Han er trolig kommet til det punktet at han snart vil begynne gå offentlig ut med anklager, skriver advokatene og legger til : ¶
AP170919 Dette punktet er fremhevet som viktig av en rekke partimedlemmer som hevder at Ap og Høyre fremsto som for like.
VG170918 « Vi frykter for Sportsnyhetenes fremtid på TV 2 - og i neste rekke våre egne arbeidsplasser - om dette får fortsette », heter det i brevet på dette punktet , hvor det også stilles spørsmål om ledelsens prioriteringer gjøres utfra hvilke rettigheter TV 2 har - ikke hva som har nyhetsverdi.
VG170918 « Folk er redde for å havne ute i kulden, eller i verste fall miste jobben », står det i brevet under dette punktet .
AP170918 På dette punktet har Høyre gjort alt annet enn å levere.
VG170917 Slakting er en naturlig avslutning av livet til en okse, og det punktet kommer før eller senere uansett.
VG170917 Den frikjente kvinnen var ikke tiltalt på dette punktet .
DA170917 Nå har jeg jo snart passert punktet for de lengste treningsturene jeg har hatt i år, enten rundt Sognsvann eller Maridalsvannet.
VG170916 - Det vi ser er at de ( Nord-Korea ) fortsetter å være provoserende, de fortsetter å være uforsvarlige og på det punktet er det ikke mye mer Sikkerhetsrådet kan gjøre herfra, når de har kuttet 90 prosent av handelen og 30 prosent av oljen, sier Haley.
DN170916 Det viktigste punktet på Republikanernes agenda nå om dagen er en skattereform som skal finansieres ved enda mer gjeld.
DB170915 Men det gjør det siste punktet .
AA170915 Hendelsen skjedde ved T-banestasjonen Parsons Green i London ( det blå punktet på kartet ).
AA170915 Hendelsen skjedde ved T-banestasjonen Parsons Green i London ( det blå punktet på kartet ).
VG170912 Det var det andre punktet som ble stående, lett omskrevet til « Det er økonomien, dumming ».
VG170912 Stallemo sier han mener en straff i sjiktet opp mot ni år ville være mer riktig, og forteller til VG at de også anker punktet om erstatning, hvor han viser til barns erstatningsansvar i lov om skadeerstatning.
SA170912 - Det er naturligvis mitt ansvar, samtidig som alle må ta ansvar for at vi skal forbedre oss på det punktet . | « Overtidsscoringen som kan gi medalje og europacup » ¶
SA170912 - Det er naturligvis mitt ansvar, samtidig som alle må ta ansvar for at vi skal forbedre oss på det punktet .
BT170912 - Det er naturligvis mitt ansvar, samtidig som alle må ta ansvar for at vi skal forbedre oss på det punktet .
AP170912 I et brev fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsstaben, som ble sendt på valgdagen, fremgår det at spørsmålet om Forsvarets forum er det eneste punktet på listen over anbefalinger der departementet går imot stabens utvalg.
AP170912 - Det er naturligvis mitt ansvar, samtidig som alle må ta ansvar for at vi skal forbedre oss på det punktet .
AA170912 Klippen er det høyeste punktet etter fjelltoppen Pico de las Nieves ( « Snøtoppen » ) med sine 1949 meter over havet.
VG170911 - Det er på det rene at dette er det mest alvorlige punktet i saken, og jeg er forundret over at Riksadvokaten har beordret tiltale ut fra bevisbildet.
DB170911 - Snittet for toppledere er høyt på dette punktet , men dette er høyere enn veldig høyt, sier han.
AP170911 Mange økonomer og andre har lenge advart om vi nærmer oss det punktet der handlingsrommet i finanspolitikken blir betraktelig mindre.
DB170910 Og påstandene om forgiftning er ikke det eneste punktet ved Murphys død det strides om.
SA170909 Tatt i betraktning at omspillet gjennomføres med kortere betenkningstid, holder Hammer Carlsen som favoritt dersom duellen kommer til det punktet .
AP170909 Tatt i betraktning at omspillet gjennomføres med kortere betenkningstid, holder Hammer Carlsen som favoritt dersom duellen kommer til det punktet .
DB170907 - Allikevel mener jeg at problemets omfang og eventuell fare ikke skal bagatelliseres og må vi finne ut mer gjennom mer forskning og kartlegging, som dermed støtter Wagner på dette punktet .
AP170906 Hun sikter spesielt til punktet om « helhetlig kommunal planlegging », og å pålegge private utbyggere å bygge ikke-kommersielle boliger og utleieboliger uten profitt.
AP170906 Hun sikter spesielt til punktet om « helhetlig kommunal planlegging », og å pålegge private utbyggere å bygge ikke-kommersielle boliger og utleieboliger uten profitt.
VG170905 Kommer det til et punkt der den med toppidrettsansvar i forbundet ansvarliggjøres - og hvor er i tilfelle det punktet ?
DB170905 I en e-post til Dagbladet skriver Heidenstrøm at han ikke var klar over punktet med publikumsappell før i år.
DB170905 - Jeg håper og tror at dette punktet ikke var det avgjørende for juryen og at filmen i seg selv « utviste gjennomgående høy kvalitet i alle funksjoner ».
DA170905 Akkurat på det punktet er jeg uenig med Egeberg, sier han.
SA170904 Og på det punktet har FFP vært en suksess.
AP170904 Og på det punktet har FFP vært en suksess.
AA170904 Men FFI-forskeren legger til at det er vanskelig å si sikkert hvor langt nordkoreanerne har kommet på dette punktet .
VG170903 Det siste punktet er interessant.
AP170903 Det første punktet , å tilfredsstille LO, skjer i form av den lenge varslede innstrammingen av adgangen til å ansette midlertidig.
VG170902 Og det er det siste punktet - at du må betale for å bruke bilen i forhold til hvor du kjører, når du kjører og hva slags bil du kjører - som drar ned Frp.
SA170902 Men etter sin første trepoenger er Lagerbäck klar på at det fortsatt er et stykke til det punktet hvor det sprer seg en sterk tro i gruppen om at laget virkelig er på rett spor.
FV170902 Men etter sin første trepoenger er Lagerbäck klar på at det fortsatt er et stykke til det punktet hvor det sprer seg en sterk tro i gruppen om at laget virkelig er på rett spor.
BT170902 Men etter sin første trepoenger er Lagerbäck klar på at det fortsatt er et stykke til det punktet hvor det sprer seg en sterk tro i gruppen om at laget virkelig er på rett spor.
AP170902 Men etter sin første trepoenger er Lagerbäck klar på at det fortsatt er et stykke til det punktet hvor det sprer seg en sterk tro i gruppen om at laget virkelig er på rett spor.
VG170901 På det ene punktet møtte vi motstand fra flere aktører ( domstolene og Høyesterett, journ.anm ), men der har vi sagt at vi skal utrede et nytt forslag.
NL170901 På hvilket tidspunkt har man passert det punktet hvor en snuoperasjon blir umulig og hvor tilgang til fagfolk glipper for de desentraliserte helsetjenestene ?
DB170901 Det avgjørende punktet er om det finnes aktører som er villige til å putte så mange penger i potten.
DB170901 Clintons angrep på Trump som som et uansvarlig valg var kanskje det eneste punktet hvor hun traff blink.
AA170901 Forhandlingene i Brussel har kjørt seg fast på dette punktet , som EU-siden krever løst før neste fase i forhandlingene kan starte.
VG170830 Det høyeste punktet er bare 38 meter over havnivå, sier Jostein Bakke.
SA170830 Han anbefaler likevel å ta med en klinkekule for å sjekke om sluket ligger på det laveste punktet på badet.
DB170830 - Snittet for toppledere er høyt på dette punktet , men dette er høyere enn veldig høyt, sier han.
BT170830 Han anbefaler likevel å ta med en klinkekule for å sjekke om sluket ligger på det laveste punktet på badet.
AP170830 Han anbefaler likevel å ta med en klinkekule for å sjekke om sluket ligger på det laveste punktet på badet.
DB170829 Men de fleste kommer også til punktet der de glipper med øynene og justerer påstandene de skrek eller hulket da den emosjonelle orkanen herjet som verst.
VG170827 Så vi kom til det punktet hvor vi sa « OK, vi må bryte dette ned og starte på nytt ».
NL170826 Men i tilfellet Nordkapp er forholdet at ett selskap har fått enerett på hele området, og på å ta seg godt betalt for at folk skal kunne oppleve det mest attraktive geografiske punktet landet vårt har.
DB170826 Trekking kan kombineres med å oppleve det gyldne triangel, som er punktet der Thailand møter Myanmar og Laos.
DB170826 Trekking kan kombineres med å oppleve det gyldne triangel, som er punktet der Thailand møter Myanmar og Laos.
DB170824 Og det gikk rett på det punktet i utøverkontrakten som har med utøverens og legens ansvar å gjøre.
DA170824 Den spanske byen Tarifa, som ligger ved Gibraltarstredet og er det sørligste punktet på fastlandet i Europa, tar imot mange av dem som kommer.
SA170823 - Det er ikke likestilling på dette punktet , selv om det er blitt litt bedre.
DA170823 Men på dette punktet er det uansvarlig å la være, skriver Robinson.
DA170823 Men på dette punktet er det uansvarlig å la være, skriver Robinson.
DA170823 Det siste punktet berører ordningen som ble initiert av den rødgrønne regjeringen, og utredet og igangsatt under den sittende Høyre-regjeringen slik at storproduksjonen « Snømannen » ble sikret innspilling i Norge med over 40 millioner i støtte.
AP170823 - Det er ikke likestilling på dette punktet , selv om det er blitt litt bedre.
SA170822 I januar bestemte Skiforbundet seg for å endre det mest omstridte punktet i kontrakten.
SA170822 Dette punktet var interessant i dopingsaken, i og med at det var lege Fredrik Bendiksen som anbefalte Johaug å bruke Trofodermin-kremen.
SA170822 Det er dette punktet i kontrakten CAS henviser til : ¶
NL170822 Det springende punktet er holdningen til ledelsen og gransking.
FV170822 I januar bestemte Skiforbundet seg for å endre det mest omstridte punktet i kontrakten.
FV170822 Dette punktet var interessant i dopingsaken, i og med at det var lege Fredrik Bendiksen som anbefalte Johaug å bruke Trofodermin-kremen.
FV170822 Det er dette punktet i kontrakten CAS henviser til : ¶
BT170822 I januar bestemte Skiforbundet seg for å endre det mest omstridte punktet i kontrakten.
BT170822 Dette punktet var interessant i dopingsaken, i og med at det var lege Fredrik Bendiksen som anbefalte Johaug å bruke Trofodermin-kremen.
BT170822 Det er dette punktet i kontrakten CAS henviser til : ¶
AP170822 I januar bestemte Skiforbundet seg for å endre det mest omstridte punktet i kontrakten.
AP170822 Dette punktet var interessant i dopingsaken, i og med at det var lege Fredrik Bendiksen som anbefalte Johaug å bruke Trofodermin-kremen.
AP170822 Det er dette punktet i kontrakten CAS henviser til : ¶
VG170821 På det punktet er Erna Solberg og jeg ett hundre prosent enig, forklarer Støre.
DA170821 Har akkurat det punktet kludret det til for dommerpanelet ?
VG170820 KOM NÆRME : Grensemuren, sett fra punktet der Mahran og familien måtte ta skjul bak steiner etter at det ble løsnet skudd fra tyrkisk side.
VG170820 På det tredje punktet har Italia møtt stor motstand fra blant annet Polen og Ungarn, som har sagt nei til å ta imot asylsøkere fra Italia.
DB170820 - Jeg har oppfattet at hun har vært helt klar på dette punktet , så når du forteller meg at hun ikke er det, blir jeg litt overrasket.
AP170819 Det staselige monumentet til sørstatssoldatene på det ytterste punktet mot havet i Charleston.
AA170817 « Rita Ottervik valgte å se bort fra det viktigste punktet hva gjelder arrangement av en slik størrelse : Logistikk » skriver Torbjørn Flisnes Husby i dette debattinnlegget.
AA170817 Første sitat er samtlige rasjonelle trøndere enige i, men Rita Ottervik valgte å se bort fra det viktigste punktet hva gjelder arrangement av en slik størrelse : Logistikk.
NL170816 Akkurat på dette punktet har vi bedriftene i nord en jobb å gjøre.
DA170816 Det siste punktet er en henvisning til Black Lives Matter-bevegelsen og antifascistiske aktivister.
AP170816 Det siste punktet er en henvisning til Black Lives Matter-bevegelsen og antifascistiske aktivister.
AA170816 Det siste punktet er en henvisning til Black Lives Matter-bevegelsen og antifascistiske aktivister.
AP170815 - Dersom det mest ekstreme regnværet treffer sentrum, er det erfaringsmessig Grønland som får aller mest, for det er det laveste punktet , sier justerende brigadesjef Dyrød.
DN170814 - Når vi kommer i nærheten av det punktet der, skal vi sette i verk tiltak som gjør at vi begrenser på at folk som faktisk har inntekt, skal kunne omorganisere den inntekten til at de skal slippe å betale skatt, sier hun.
DB170814 På det punktet tåler ikke miljøet avvikere.
DB170814 Akkurat på dette punktet framstår hvitvandrerne i « Game of Thrones » som en nær perfekt allegori for klimatrusselen, og søringene i Westeros er en gjeng med snøftende klimaskeptikere.
DB170814 Akkurat på dette punktet framstår hvitvandrerne i « Game of Thrones » som en nær perfekt allegori for klimatrusselen, og søringene i Westeros er en gjeng med snøftende klimaskeptikere.
DA170814 Veldig god på dette punktet , drar linjene fra skole, fraværsgrense til arbeidsplikt.
DA170814 Veldig god på dette punktet , drar linjene fra skole, fraværsgrense til arbeidsplikt.
AA170814 - Når vi kommer i nærheten av det punktet der, skal vi sette i verk tiltak som gjør at vi begrenser på at folk som faktisk har inntekt, skal kunne omorganisere den inntekten til at de skal slippe å betale skatt, sier hun.
AP170813 Men det finnes ingen etterretningsinformasjon som indikerer at vi er ved det punktet i dag, sier han.
AA170813 Men det finnes ingen etterretningsinformasjon som indikerer at vi er ved det punktet i dag, sier han.
VG170812 Men den beryktede VM-bakken er på det høyeste punktet 176 meter.
SA170812 Dermed ble punktet der startnummeret traff blitt notert som den offisielle lengden : 6.91.
FV170812 Dermed ble punktet der startnummeret traff blitt notert som den offisielle lengden : 6.91.
DA170812 En knapp tredjedel av det nederlandske territoriet ligger under havnivå, og det laveste punktet ligger 6,7 meter lavere enn havoverflaten.
BT170812 Dermed ble punktet der startnummeret traff blitt notert som den offisielle lengden : 6.91.
AP170812 Dermed ble punktet der startnummeret traff blitt notert som den offisielle lengden : 6.91.
AA170812 Dette punktet er om lag det samme hvert år og kommer av en perspektiveffekt.
AA170812 Dermed ble punktet der startnummeret traff blitt notert som den offisielle lengden : 6.91.
SA170811 Det er første punktet .
SA170811 Det andre punktet er at du må tape så lite tid som overhodet mulig fordi man har satt ut hekker.
SA170811 Det handler om det punktet , og det er bare å fortsette å jobbe fram mot det.
FV170811 Det handler om det punktet , og det er bare å fortsette å jobbe fram mot det.
DN170811 Det skjer etter at oljeprisen nådde det høyeste punktet denne måneden på torsdag, rundt 53,60 dollar per fat.
DB170811 Det handler om det punktet , og det er bare å fortsette å jobbe fram mot det.
DB170811 » Dette punktet er i grunn en gedigen avsporing og enkelte samfunnsdebattanter burde vite bedre enn å henge seg opp i akkurat dette her.
AP170811 Det er første punktet .
AP170811 Det andre punktet er at du må tape så lite tid som overhodet mulig fordi man har satt ut hekker.
AP170811 Det handler om det punktet , og det er bare å fortsette å jobbe fram mot det.
DB170810 Det første punktet på Høyres liste, er å lovfeste en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter.
AP170805 Avstemningen var det første punktet på agendaen da forsamlingen begynte sitt arbeid lørdag, etter at den for første gang trådte sammen fredag.
AA170805 Avstemningen var det første punktet på agendaen da forsamlingen begynte sitt arbeid lørdag, etter at den for første gang trådte sammen fredag.
VG170803 Jeg kastet meg uti det, og det ble alt jeg gjorde, til det punktet hvor jeg ikke sosialiserte meg.
DB170803 Bak ham hadde flere kjørt fortere på mellomtidene, og aller raskest ut på det første punktet var nederlenderen Jos van Emden, med Boasson Hagen på en fjerdeplass, ti sekunder bak.
DA170802 Hun er opptatt av hva andre medlemmer skriver under punktet « filosofi ».
DA170802 - Alder og kjønn er ikke viktig for meg, men jeg bryr meg en del om hva de skriver under punktet filosofi.
DB170801 Men det andre punktet - med å se bort fra Dublin-konvensjonen - det vil hjelpe flere asylsøkere med å komme til Norge.
DB170801 - Det første punktet i det vi sier - det med å sende ressurser til Italia - det hjelper flere der de er, det er riktig.
VG170731 Her ar de kommet fram til Longyearbyen, det nordligste punktet nådd med en hav-robåt.
VG170731 Dette er det nordligste punktet noen gang nådd av et robåt-team.
DN170731 Utover at punktet om Nord-Korea ble lagt til i forslaget som ble vedtatt fredag, er det uklart hvilke endringer som er med fra det forslaget som ble vedtatt med overveldende flertall i Representantenes hus onsdag.
AA170731 Utover at punktet om Nord-Korea ble lagt til i forslaget som ble vedtatt fredag, er det uklart hvilke endringer som er med fra det forslaget som ble vedtatt med overveldende flertall i Representantenes hus onsdag.
VG170729 Samtidig er dette punktet vi må forlate den klassiske skurk-og-helt fortellingen.
DB170729 Det punktet som vakte lengst ordskifte i salen var å fastsette den seksuelle lavalderen.
SA170728 - Det har kommet til det punktet at dersom du ikke gjør det, faller du etter eller gir deg selv en ulempe, la han til.
FV170728 - Det har kommet til det punktet at dersom du ikke gjør det, faller du etter eller gir deg selv en ulempe, la han til.
AP170728 - Det har kommet til det punktet at dersom du ikke gjør det, faller du etter eller gir deg selv en ulempe, la han til.
DB170725 Men i likhet med andre legaliseringsaktivister er FTR svært vage på dette punktet , på sin nettside foreslår de kun at myndigetene må " utrede ulike reguleringsmodeller ".
DB170723 * Ekspertenes tips : Skaff deg informasjon om det høyeste punktet i nærheten, slik at du alltid vet hvor du kan søke tilflukt.
DB170723 Det punktet synes også Hilde Gjermundshaug Pedersen er viktig.
AA170723 Vannet på det stedet strømmer altså mot det punktet som er nærmest Månen.
DB170722 Jeg har såpass mye at jeg er forbi det punktet der fjerning av tatovering er aktuelt, da blir det heller en « cover up » ( at man dekker til tatoveringen med nytt blekk. jour. anm. ) ¶
DB170722 - Nei, jeg har ikke kommet til det punktet .
AA170720 Senere skrev McCain at « alle kommer før eller siden til et punkt der de bryter sammen, og jeg kom til dette punktet ».
DB170717 Det fjerde punktet er å se Europa, altså EU, som mulighet og ikke syndebukk.
VG170716 Erfaring tilsier at når en utøver først kommer til dette punktet i karrieren så blir han der lenge.
VG170716 Erdogan tok også opp at han vil vurdere å gjeninnføre dødsstraff, og gjorde det klart at kritikk fra Europa på det punktet preller av : ¶
AP170715 Det tredje punktet Ap-lederen trekker frem, er Macrons klare avvisning av ytre høyre.
AP170715 Det fjerde punktet er at Macron ser Europa som en mulighet, ikke som en syndebukk.
AP170715 Det andre punktet som Støre viser til, er at Macron ønsker brede, progressive løsninger.
VG170712 Jeg skal ikke fremheve dette punktet for mye, fordi noe av det kjipeste med mange festivaler er maten.
VG170712 Det siste punktet er det absolutt vakreste punktet for min del.
VG170712 Det siste punktet er det absolutt vakreste punktet for min del.
DA170712 Å bli ranet var det neste punktet på bekymringslisten med 28 prosent.
DA170712 38 prosent av dem som deltok i undersøkelsen krysset av på dette punktet .
DA170712 Dette punktet i avtalen er en langt større suksess enn det man ser på for eksempel sykefravær, sier Strøm.
DB170710 Klima var ikke det eneste vanskelige punktet .
AP170710 Han legger til at det usikre punktet er hvor sterkt det påvirker Arbeiderpartiet at NATOs generalsekretær heter Jens Stoltenberg.
VG170708 Klima var det vanskeligste punktet å bli enige om da G20-gruppen skulle formulere sin slutterklæring etter møtet i Hamburg, og igjen var det USA som stod mot de andre 19 medlemmene : ¶
DB170708 - Vi hadde investert i ham i flere år - da han kom til punktet der vi kunne ha maksimert investeringen vår, valgte han å forlate laget vårt.
DB170708 På det siste punktet misset Lyn grovt i den såkalte « Mikel-saken » i 2005 fordi Oslo-laget ble med på et forsøk fra storhetene Chelsea og Manchester United på å omgå forbudet fra det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ) mot kjøp av spillere under 18 år.
DB170708 På det siste punktet misset Lyn grovt i den såkalte « Mikel-saken » i 2005 fordi Oslo-laget ble med på et forsøk fra storhetene Chelsea og Manchester United på å omgå forbudet fra det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ) mot kjøp av spillere under 18 år.
VG170707 - Noen av skyteepisodene skyldes også små krangler som har eskalert til det punktet hvor noen trekker et våpen, tilføyer Guglielmi. 1300 ekstra politifolk ble tatt ut i tjeneste i løpet av 4. juli-helgen. 58 arrestasjoner ble foretatt, og 159 våpen ble beslaglagt.
DA170707 Alle de ni deltakerne på DNT-turen « Til Topps » kom seg opp til det høyeste punktet i Norge forrige helg.
SA170706 Det første punktet ville imidlertid ikke vært et problem for Kasparov.
SA170706 Det andre punktet - om « wildcard » - kan imidlertid være mer komplisert å få til.
NL170706 For selv om turister ved registrerte bedrifter får en kvote på 20 kilo mens de som bor på uregistrerte anlegg får 10 kilo, burde regelverket vært entydig på dette punktet .
BT170706 Det første punktet ville imidlertid ikke vært et problem for Kasparov.
BT170706 Det andre punktet - om « wildcard » - kan imidlertid være mer komplisert å få til.
AP170706 Det første punktet ville imidlertid ikke vært et problem for Kasparov.
AP170706 Det andre punktet - om « wildcard » - kan imidlertid være mer komplisert å få til.
AA170706 Det første punktet ville imidlertid ikke vært et problem for Kasparov.
AA170706 Det andre punktet - om « wildcard » - kan imidlertid være mer komplisert å få til.
AP170705 - Vi nærmer oss det punktet hvor det vil briste et eller annet sted, sier Collett.
SA170703 På dette punktet lærer visst folk aldri, ser Nesse.
DN170703 Jeg håper at vi ikke kommer til det punktet der vi må gripe inn militært, sa forsvarsminister Khalid bin Mohamed al-Attiyah til Sky News.
AP170703 Jeg håper at vi ikke kommer til det punktet der vi må gripe inn militært, sa forsvarsminister Khalid bin Mohamed al-Attiyah til Sky News.
VG170702 Drøye to minutter etter at kvartetten i front hadde passert punktet , banket Kristoff til da rytterne i hovedfeltet skulle gjøre opp om elleve poeng.
SA170702 ¶ Terrenget ble litt mer kupert mot slutten av etappen, og etter hvert kom også punktet som ga dagens andre klatrepoeng.
BT170702 Terrenget ble litt mer kupert mot slutten av etappen, og etter hvert kom også punktet som ga dagens andre klatrepoeng.
AP170702 Internkommunikasjon er veldig viktig, har vi lært på seminar, men i Fremskrittspartiet har det vært forbigående svikt på dette punktet .
AP170702 Terrenget ble litt mer kupert mot slutten av etappen, og etter hvert kom også punktet som ga dagens andre klatrepoeng.
AA170702 Terrenget ble litt mer kupert mot slutten av etappen, og etter hvert kom også punktet som ga dagens andre klatrepoeng.
DB170630 Trumps menn jakter stemmer - vil ikke havne i helsereform-nederlag : - Har nådd det punktet hvor alt gjøres ¶
DB170630 Det er på akkurat dette punktet det hersker litt forvirring.
DB170630 I Oslo tingrett ble moren dømt til å betale datteren 1 million kroner i erstatning, men lagmannsretten frifant henne på dette punktet .
DA170629 Det siste punktet i høringsforslaget tar til orde for en makskvote for innleie på 10 - 15 prosent.
NL170628 Vi sorterer en utledning i tre punkter, der det tredje punktet vektlegges som viktigste : ¶ 1.
DN170628 På dette punktet er det også sikkerhetsfolk fra Røde Kors som vurderer om folk er skikket til å ta seg over fjelltoppen.
DN170628 Han forteller at flere har måttet snu ved det bratteste og smaleste punktet av konkurransen, da de ikke har vært forberedt på hvor luftig og eksponert den delen av løypen er.
DB170628 Styreleder Thommy Mikkelsen forteller til Dagbladet at de ikke har tatt stilling til om de vil anmelde hendelsen på dette punktet .
VG170627 Vi har for lengst tippet det punktet som er akseptabelt.
SA170627 Det alvorligste punktet i tiltalen handler om straffeloven paragraf 232, grov narkotikaforbrytelse med en strafferamme på ti år.
DB170627 - Han har nå nådd det punktet hvor han gjør alt som trengs, sier senator Orden Hatch om at McConnell ringte rundt til andre senatorer for å jakte stemmer.
DA170627 Jeg vil utfordre Arbeiderpartiet på det punktet også, sier hun.
BT170627 Det alvorligste punktet i tiltalen handler om straffeloven paragraf 232, grov narkotikaforbrytelse med en strafferamme på ti år.
AP170627 Det alvorligste punktet i tiltalen handler om straffeloven paragraf 232, grov narkotikaforbrytelse med en strafferamme på ti år.
DN170626 Blant annet erklærer Venstre at punktet « Føre en mer human innvandrings- og asylpolitikk, spesielt for barn med lang botid i Norge », er gjennomført.
DN170625 - I Norge er det neste punktet på lista å få ned bruken av antibiotika på syke kjæledyr.
AP170625 Han runder av det siste punktet : ¶
AP170625 Han runder av det siste punktet : ¶
DB170624 Vi må legge en god plan og passe på så vi er i forkant på det rette punktet .
DB170623 Bare på punktet om å heve terskelen for statsborgerskap til ti års botid, kommer Høyre Frp i møte.
AA170621 I Gjøvik tingrett onsdag ble 20-åringen spurt gjentatte ganger om hvorfor han forandret forklaring på dette punktet .
AA170617 . Presten er byttet ut med advokatene Kristin Heggvold og Kjell Heggvoll, som tar paret fram til akkurat det punktet som både de og gjestene venter på : ¶
VG170615 Også det punktet svarer Schumacher på i intervjuet.
DB170615 - Det fjerde punktet er det vi har gjort i helse.
DB170615 På det punktet i intervjuet, begynner Omar Alhaj Ali å gråte.
BT170615 Strafferammen for mordbrann, det alvorligste punktet i tiltalen, er inntil 21 års fengsel.
BT170615 Det alvorligste punktet i tiltalen gjelder såkalt mordbrann, nedfelt i straffelovens paragraf 355.
NL170614 På dette punktet skiller Jurfak seg fra øvrige fakultet.
DA170613 - Vi har med punktet om aksjonsgruppas forslag i saksframlegget nettopp for å vise at vi tar det på alvor.
DA170613 Det nye punktet viser at det ikke er automatikk i hvilke spor det jobbes etter i Drammen, poengterte han.
DA170613 Ap foreslo derfor å endre punktet 4, som sa at Innbyggerforslaget fra « Aksjonsgruppen nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser », behandles på lik linje med andre innspill i innspills- og høringsfasene.
DB170611 DET siste punktet blir lett skjøvet til side når ivrige pappaer inntar langrennsarenaene i barne - og ungdomsrenn for å sikre poden maksimal glid for å oppnå et topp resultat : ¶
AA170610 Punktet om at han hadde dopet ned og voldtatt jenta ble frafalt.
VG170609 « Det er følgelig ikke grunnlag for kritikken Riksrevisjonen kommer med på dette punktet », heter det i brevet VG har fått tilgang til.
DN170609 - Jeg vil nå lage en regjering, som kan gi sikkerhet og lede Storbritannia fremover på dette kritiske punktet i vår historie, sier May innledningsvis etter at hun kom tilbake fra besøket til dronningen ved Buckingham Palace.
VG170608 - Fremstillingen til Riksrevisjonen er ikke utfyllende på dette punktet .
AP170608 Han understreker at revisjonsselskapet « under tvil » har kommet til at Fyrlykta ikke er en ideell stiftelse, og at Deloitte samtidig stadfester at de kan ta feil på dette punktet .
AA170608 Det hvite hus' talskvinne Sarah Muckabee Sanders ble under et pressetreff spurt direkte om dette punktet .
AA170608 Han understreker at revisjonsselskapet « under tvil » har kommet til at Fyrlykta ikke er en ideell stiftelse, og at Deloitte samtidig stadfester at de kan ta feil på dette punktet .
DN170607 Analytikerne i Pareto venter størst effekt av punktet som sier at forbrukslån bør inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid, der finansforetaket ikke bør innvilge lån med løpetid over fem år.
AA170607 Nå er dette punktet strøket, men uansett mener Love at hun mister mange velgere, selv om flertallet av de eldste vil ha henne.
DB170605 Den andre versjonen, som skal ha festet seg blant flere ansatte i Det hvite hus, er at Trumps nasjonalistiske sjefsstrateg Steve Bannon og hans politiske rådgiver Stephen Miller spilte en rolle i slettingen av det omstridte punktet i talen.
VG170604 Førsteamanuensis Jan Erling Klausen ved Institutt for statsvitenskap som har bidratt til boken « Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn », mener måloppnåelsen på dette punktet er null, og forklarer det med for mange små kommuner igjen.
DB170604 Vi har 12 baklengsmål etter dødball i år, så det punktet er helt klart øverst på lista, sier Toni Ordinas.
DB170603 På det punktet kjørte Real Madrid kampen.
BT170603 Det er få bedrifter som rapporterer tall på dette punktet .
DB170601 Dette var et av hovedmomentene med reformen, men akkurat på dette punktet har de null måloppnåelse, sier Klausen.
BT170601 Ved Lusterfjorden, som var det innerste punktet der forskerne fanget fisk, lå kvikksølvnivået på 1,2 mg pr. kilo.
NL170531 Men det er liten tvil om at Frp-strategene er optimistiske på dette punktet .
AP170531 Det er flertall blant stortingspartiene om å beholde det slik, et forslag om å endre valgloven på dette punktet ble nedstemt i fjor.
SA170530 Denne fyrstasjonen ble bygget i 1900 og er det vestligste punktet i landet.
DB170530 Punktet når den økonomiske ulikheten går fra å være sunn til å bli farlig, blir derfor et av de viktige stridstemaene i årets valgkamp.
AP170530 Denne fyrstasjonen ble bygget i 1900 og er det vestligste punktet i landet.
DB170529 Hva så med rasismen hos Raspail, spiller det egentlig noen rolle at Toje og den norske utgiveren Hans Rustad ( Document Forlag ) skiller lag på dette punktet ?
VG170526 Så langt har det vært lite fremskritt på dette punktet , opplyser Italia til AFP.
DA170526 - Det virker alltid umulig inntil det er gjort, sa han, og la til : Nå har vi nådd fram til det kritiske punktet , men vi vil vinne dette, det er jeg overbevist om.
DB170525 - Det så ut som at de skulle forsvinne fra den øverste divisjonen, men isteden stabiliserte de seg, for så å ta cupen i 63, sier Scheie om det kritiske punktet i klubbens historie.
DB170525 Det siste punktet er skiftende.
BT170525 Særlig fordi partiet ikke omtaler skattepolitikk og overlater dette viktige punktet til sine borgerlige regjeringspartnere i CDU og dets søsterparti, CSU.
DB170523 Helt i front satte Team Sky og Phil Deignan høyt tempo i jakt på poengene på Cima Coppi ( toppen av Stelvio - det høyeste punktet i årets giro ) og litt senere etappeseieren.
SA170522 Det siste punktet er ventet å bli svært betent, ettersom EU er ventet å kreve mye mer penger enn britene er villige til å legge på bordet.
DA170522 Han bekrefter samtidig at loven er krystallklar på dette punktet : ¶
BT170522 Motpartens anke er avvist, bortsett fra det ene punktet som går på eierskapet til pengene.
BT170522 Under dette punktet er forpliktelsene til " Accrual Site " beskrevet.
BT170522 Institusjonene får etter dette ikke medhold i sin anke på dette punktet .
BT170522 Formuleringen er inntatt under punktet om " styringsutvalet sine oppgåver ", hvor det står at styringsutvalet skal "... ha oppmerksomheten retta mot korleis Innovest forvaltar dei økonomiske ressursane innafor sitt område ".
AP170521 Landsmøtet stemte for dissensen, og punktet ble fjernet.
AP170521 Forslaget delte programkomiteen, der et mindretall ville stryke punktet .
SA170520 Et mindretall ville også endre punktet om kjøttfri dag til å kun omhandle et godt vegetartilbud i kantinene.
SA170520 De splittet også programkomiteen, der et mindretall ville stryke punktet om offentlig matinnkjøp.
SA170520 - Igjen er jeg veldig glad for at landsmøtet tok selvstendig ansvar for dette punktet .
DB170520 Et mindretall ville også endre punktet om kjøttfri dag til å kun omhandle et godt vegetartilbud i kantinene.
DB170520 De splittet også programkomiteen, der et mindretall ville stryke punktet om offentlig matinnkjøp.
DB170520 - Igjen er jeg veldig glad for at landsmøtet tok selvstendig ansvar for dette punktet .
AP170520 Da egen innsats ble oppsummert av regjeringen selv fire år senere, var konklusjonen under dette punktet : « nye utredninger er til nå ikke bestemt igangsatt ».
AA170520 Forslaget delte programkomiteen, der et mindretall ønsket å stryke punktet helt.
AA170520 Andre ønsket å endre punktet .
AA170520 - Det laveste punktet i tunnelen ligger under havoverflaten, opplyste operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt.
VG170519 Yngre krefter i partiet talte imidlertid sterkt for å skjerpe dette punktet under partiets landsmøte i Lillehammer fredag.
NL170519 På dette punktet ser det ut til at Støre er helt på linje med Erna Solberg.
DB170519 Hun sier det springende punktet er om Eirik Jensen har mottatt en utilbørlig fordel ¶
DB170519 Yngre krefter i partiet talte imidlertid sterkt for å skjerpe dette punktet under partiets landsmøte i Lillehammer fredag.
DB170519 Strafferammen er 10 års fengsel, Spesialenhetens aktor Guro Glærum Kleppe mener alvorlighetsgraden tilsier rundt 8 år for Jensen på dette punktet alene.
DB170519 Strafferammen er 10 års fengsel, Spesialenhetens aktor Guro Glærum Kleppe mener alvorlighetsgraden tilsier rundt 8 år for Jensen på dette punktet alene.
DA170519 Yngre krefter i partiet talte imidlertid sterkt for å skjerpe dette punktet under partiets landsmøte i Lillehammer fredag.
BT170519 I straffeutmålingen la retten vekt på varigheten og ulikheten i krenkelsene for domfellelse på også dette punktet .
BT170519 Smugling av 13,9 tonn hasj er det alvorligste punktet i tiltalen mot begge de to, ble det påpekt fra aktoratet under prosedyren i Oslo tingrett fredag.
AP170519 Smugling av 13,9 tonn hasj er det alvorligste punktet i tiltalen mot begge de to, ble det påpekt fra aktoratet under prosedyren i Oslo tingrett fredag.
AA170519 Yngre krefter i partiet talte imidlertid sterkt for å skjerpe dette punktet under partiets landsmøte i Lillehammer fredag.
AA170519 Akkurat på det punktet er Håkon Gullvåg og jeg enige.
VG170518 - Jeg er usikker på hvor mye vekt dette punktet skal tillegges.
AP170518 - Det siste punktet bør ikke vektes for tungt, i følge aktor, som også kom med friske spark spesielt mot Jensens forsvarer John Chr.
AP170518 For det neste punktet var det ingen tvil hos Alfheim, gitt at Eirik Jensen blir dømt.
DB170517 På de fleste telefoner gjør du det ved å holde fingeren nede på punktet i bildet du vil ha riktig eksponert ; typisk på personer.
DB170517 Det kom til det punktet der alt som ble sagt rundt meg som inneholdt « s », hørtes ut som « Li-SSSSSe » eller « BriSSSkeby ».
DB170516 Mos har scoret 13 mål på sine siste 16 kamper i den øverste divisjonen, og tror han er på det beste punktet i karrieren akkurat nå.
DB170516 « For å hindre passivitet og misbruk av dagpengesystemet, legger regjeringen vekt på at dagpengeordningens krav til geografisk og yrkesmessig mobilitet skal håndheves konsekvent », skriver regjeringen under punktet « dagpenger » ved fremlegging av revidert nasjonalbudsjett for 2017.
VG170515 Punktet som dreier seg om trusler, nekter han straffskyld for.
DB170515 Det eneste punktet i dommen han ikke har erkjent straffskyld for, er overgrep mot en gutt som da var 13 år.
AP170515 Dette er det punktet på jorda som rager lengst ut i verdensrommet, da vulkanen ligger ved Ekvator.
VG170514 På det punktet mener Tajik at Høyre og Fremskrittspartiet har mislyktes fullstendig.
AP170513 Det eneste punktet det vil være mulig å krysse løypen med bil, er via Ring 3, skriver arrangøren i et nabovarsel.
DB170511 På dette punktet er Antidoping Norge og Kasirye uenige.
DA170511 Han er særlig kritisk til punktet om journalistikk basert på usannheter.
DA170511 Han er særlig kritisk til punktet om journalistikk basert på usannheter.
VG170510 Folk som i dag føler seg utrygge når de kjører ned mot det dypeste punktet på 134 meter under havet, og som akuttmerker kvalmen når det begynner å ryke under hjulbuen av lastebilen foran, vil fortsatt måtte kjenne på det samme hamrende harehjertet.
NL170510 Bridger forteller at de er ekstra årvåkne på akkurat dette punktet og at passasjerer tar meg seg de utroligste ting om bord - fra kjæledyr til elektrosjokkvåpen.
AP170508 Det første punktet omfatter en påstand om medvirkning eller forsøk på medvirkning til innførsel av det som er beregnet til 13.969 kilo hasj, nesten 14 tonn.
AP170508 Det andre punktet dreier seg om grov korrupsjon, der det påstås at Eirik Jensen skal ha mottatt kontanter og tjenester eller verdier som er beregnet til minst 2,1 millioner kroner.
DA170507 Hun forteller at hun først nå er kommet til det punktet da hun kan bearbeide det de har vært gjennom.
DB170506 Det dypeste punktet i tunnelen er 134 meter under havet og største stigningen er sju prosent.
DB170506 Det dypeste punktet i tunnelen er 134 meter under havet og største stigningen er sju prosent.
DB170506 Det dypeste punktet i tunnelen er 134 meter under havet og største stigningen er sju prosent.
DB170505 Punktet om å ansette ytterligere 5000 grensevakter kan man også diskutere hvorvidt fortjener et sjekkmerke.
DA170505 Et mindretall ønsker å fjerne dette punktet .
DA170505 Et mindretall ønsker å fjerne dette punktet .
AP170505 Klikk på museknappen eller trykk med fingeren på det punktet grafen slutter.
AP170505 Klikk på museknappen eller trykk med fingeren på det punktet grafen slutter.
VG170504 På nettsidene til sin tidligere arbeidsgiver er Benz sitert på følgende under punktet « målsetting » : « Jeg vet selv godt at det må være en vinner og en taper i sportsverden.
AP170504 Russland, Iran og Tyrkia omtales generelt som « garantister », men på dette vesentlige punktet omtales landene bare som « observatørstater ».
AP170504 Et mindretall har tatt dissens og vil stryke punktet .
AA170503 - Koteng tar feil på dette punktet .
DB170430 Ja, mot slutten av livet var hun kommet til det punktet hvor det ble så mye av det gode, ofte i full offentlighet, at fornavnet hennes uten noen videre forklaring kunne brukes som metafor for kokain på refrenget i en raplåt, slik rapperen Pimp C fra UGK gjorde på låten « The Game Belong To Me », en låt gitt ut knapt et år før han selv ble funnet død
VG170429 EU-kommisjonens mål er å nå dette punktet innen året er omme.
DN170428 Spillselskapet Funcoms tidligere salgs- og markedsdirektør Morten Schjelle Larssen ble frifunnet for det ene punktet han var tiltalt for.
DN170428 Aas ble frikjent for punktet om markedsmanipulasjon, mens Ahlsand ble frikjent for beskyldningene om at han skulle ha oppmuntret sin arbeidsgiver, investeringsfondet Northzone, til å selge aksjer mens han satt på innsideinformasjon om selskapet.
DB170428 Følg beskrivelsen i punktet over for å aktivere appen, og åpne deretter appen.
DA170428 Ikke alle er enige i dette punktet , og dét blir det debatt om på landsmøte.
AP170428 Få slår likevel franskmennene på dette punktet .
AP170428 Få slår likevel franskmennene på dette punktet .
AP170428 - 15.000 kroner i måneden er for mye, mente sentralstyret i partiet, som ba om at punktet måtte strykes.
AA170428 - Brexit vil også bli det viktigste punktet på agendaen når Tusk møter Solberg neste uke, sier kilden.
DB170427 « Bydelsdirektøren hadde selv fylt ut punktet om Villa Eik før ledersamtalen (...
VG170426 Dette punktet ber regjeringen sikre at hovedbasen for helikoptre beholdes på Bardufoss.
DN170426 Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg forteller en EU-kilde at det var Frankrike som insisterte på å få dette punktet inn i retningslinjene.
DB170426 Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg forteller en EU-kilde at det var Frankrike som insisterte på å få dette punktet inn i retningslinjene.
BT170426 I fremtiden kan de folkevalgte i landsdelen gjerne bli bedre på dette punktet .
AP170426 Programkomitéen foreslo å fjerne punktet om å flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem etter en tostatsløsning.
VG170425 - På dette punktet har kongehuset kommet oss i møte etter kritikken, sier leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg, til avisen.
AP170425 - På dette punktet har kongehuset kommet oss i møte etter kritikken, sier leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg, til avisen.
AA170425 - På dette punktet har kongehuset kommet oss i møte etter kritikken, sier leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg, til avisen.
AA170425 - På dette punktet har kongehuset kommet oss i møte etter kritikken, sier leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg, til avisen.
DB170424 Det handler om et av de eldste triksene i politikk - og i magi : Få oppmerksomheten vekk fra det kritiske punktet mens du manipulerer virkeligheten.
DA170423 Hun skriver : Representantens spørsmål har synliggjort at det kan være behov for å tydeliggjøre regelverket på punktet som dreier seg om forlenget leietid.
DB170422 Dette punktet går altså ikke på skade og slitasje, men mer på at du må vite hva slags ski du skal ha.
DB170422 Dette punktet gjelder alpinski, og spesielt racingski.
DB170422 Dette punktet er også relevant for langrennski.
DA170422 Hvis baneplanene blir realisert, vil det nordligste punktet på Nordlandsbanen bli etterfulgt av om lag 400 kilometer med ny jernbane.
DA170422 Landsmøtet vedtok også endre punktet knyttet til kommunesammenslåing i programmet.
DA170422 Fem av redaksjonskomiteens medlemmer vil stryke dette punktet i programmet.
DA170422 Dette er ikke et eneste punktet redaksjonskomiteen er delt i.
AA170422 Fem av medlemmene ønsket punktet strøket, mens flertallet i komiteen gikk inn for å la det bli stående.
SA170420 Fra dette punktet skal du beregne fem meter.
FV170420 Fra dette punktet skal du beregne fem meter.
BT170420 Fra dette punktet skal du beregne fem meter.
AP170420 Fra dette punktet skal du beregne fem meter.
AA170420 Fra dette punktet skal du beregne fem meter.
VG170419 Så er vi uenige om virkemiddelet på dette punktet , men den debatten tåler landsmøtet å stå i.
SA170419 Dette var det nærmeste målte punktet under asteroidens passering og ble registrert klokken 14.20 onsdag ettermiddag norsk tid.
BT170419 TUNNELINNSLAG : Nyborgtunnelen vil trolig få innslag på det punktet der E39 svinger til venstre mot Hordviktunnelen.
AA170419 Dette var det nærmeste målte punktet under asteroidens passering og ble registrert klokken 14.20 onsdag ettermiddag norsk tid.
DB170418 Dette punktet sier at « når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet ».
DB170418 Dagbladet og NRK felles også på det samme punktet .
DB170417 Det siste punktet på listen er å sette opp grunnfunksjonene i ruteren.
AP170417 Dette punktet var imidlertid borte da partiet lanserte sitt valgkampprogram tidligere i år.
DB170415 Noe av det går ut på å stole på Erdogan, som i det første punktet , men nasjonalisme blir også brukt som et argument for å forsøke å få flere nasjonalister til å stemme for en endring.
AP170413 Hvis ikke det er interessant, er det bare å vandre ned til Valhallaveien, punktet der Munch malte « Skrik », og kanskje gjenskape et av verdens mest berømte malerier på smarttelefonen din ?
AP170413 Hvis ikke det er interessant, er det bare å vandre ned til Valhallaveien, punktet der Munch malte « Skrik », og kanskje gjenskape et av verdens mest berømte malerier på smarttelefonen din ?
VG170412 Han sier USAs bevis på dette punktet er entydige.
SA170412 Og det punktet er jeg på nå, sier Olsson ifølge Aftonbladet.
FV170412 Og det punktet er jeg på nå, sier Olsson ifølge Aftonbladet.
DB170412 Nå skal du løfte det nye hjulet opp på plassen på anleggsflaten ( punktet hvor hjulet sitter ).
AP170412 Og det punktet er jeg på nå, sier Olsson ifølge Aftonbladet.
AA170412 - Nå kommer vi til det vanskelige punktet , sier han og peker på nøkkelbenet som er festet i lårbenet.
DB170411 DET MEST SENTRALE PUNKTET i debatten, eller kritikken om du vil, av Kristoff - er hvordan omgivelsene hans oppfatter valget som ble tatt.
DB170411 Har du kommet til dette punktet , og fremdeles tenker at strømming er tingen for deg, er det en siste ting du må vite : Sier du opp TV-abonnementet er det stor sjanse for at internettregningen din blir dyrere.
AP170411 - Nå kommer vi til det vanskelige punktet , sier han og peker på nøkkelbenet som er festet i lårbenet.
AP170411 - Nå kommer vi til det vanskelige punktet , sier han og peker på nøkkelbenet som er festet i lårbenet.
AP170411 - Nå kommer vi til det vanskelige punktet , sier han og peker på nøkkelbenet som er festet i lårbenet.
DA170410 Et sted må man sette en grense, og på dette punktet må regelverket være litt firkantet på grunn av sikkerhet, legger Bergan til.
AP170410 Statsminister Erna Solberg overbeviser ikke om at Regjeringen har jobbet hardt nok for å finne dette punktet .
SA170409 Helt til dette punktet i rittet hadde alt sett så bra ut for Kristoff.
FV170409 Helt til dette punktet i rittet hadde alt sett så bra ut for Kristoff.
DB170409 Før det kritiske punktet ved Arenberg-skogen, måtte han bytte hjul etter en punktering.
DB170409 Her er vi for lengst ved det punktet da de fleste av oss føler at vi også bør rope nei og stopp, der vi tar på skylappene med god samvittighet og tenker at han fyren her, han bør straffes, også av oss.
AP170409 Helt til dette punktet i rittet hadde alt sett så bra ut for Kristoff.
VG170408 I det første møtet mellom Daniel Cormier og Rumble virket det punktet å være 40 sekunder ut i andre runde.
VG170408 DC har lett etter det svake punktet , det øyeblikket det brister, i hver eneste kamp i UFC.
VG170408 Conor kjente kanskje punktet i kampen der psyken begynte å gi etter.
SA170408 Det laveste punktet kom trolig våren for ni år siden.
SA170408 Det laveste punktet kom trolig våren for ni år siden.
DB170408 Punkteringer og krasj fra dette punktet og de påfølgende brosteinspartiene, sendte ham ut av seierskampen i 2014-utgaven av rittet.
BT170408 Kan gå fri for det mest alvorlige punktet
BT170408 Det mest alvorlige punktet i siktelsen kan være i ferd med å bli frafalt av politiet : Mye tyder på at det var en annen ungdom som slo ned Vidar Helland ( 51 ) på Torgallmenningen så han ble alvorlig skadet i januar.
AP170408 Det laveste punktet kom trolig våren for ni år siden.
VG170407 Og på akkurat dette punktet har de altså Arbeiderpartiet i ryggen.
VG170407 KrFs forslag kan bety endringer på asylpolitikken i vår, for på dette punktet har KrF Ap i ryggen, og dermed muligheter for flertall.
AP170406 Statsminister Erna Solberg overbeviser ikke om at Regjeringen har jobbet hardt nok for å finne dette punktet .
AA170406 I inspeksjonene fremover vil vi ha ekstra fokus på dette punktet , sier Solvi.
DB170405 Hårek Elvenes ( H ), medlem i justiskomitéen på Stortinget, sier til Dagbladet at høringsuttalelsene på dette punktet må leses nøye.
SA170404 Til det siste punktet : Fotball Media gjorde få forsøk på å stanse NRK da de sendte scoringsbilder i Dagsrevyen og Sportsrevyen før sperrefristen på å vise målene var gått ut.
FV170404 Til det siste punktet : Fotball Media gjorde få forsøk på å stanse NRK da de sendte scoringsbilder i Dagsrevyen og Sportsrevyen før sperrefristen på å vise målene var gått ut.
DB170404 Det samme skal gjelde for alle symmetriske figurer, med et hvilket som helst antall dimensjoner, så lenge de har sentrum i det samme punktet .
DB170404 På det punktet synes jeg den svenske staten har vært feig i lang tid, sier hun.
BT170404 Til det siste punktet : Fotball Media gjorde få forsøk på å stanse NRK da de sendte scoringsbilder i Dagsrevyen og Sportsrevyen før sperrefristen på å vise målene var gått ut.
AP170404 Til det siste punktet : Fotball Media gjorde ikke noe synlig forsøk på å stanse NRK da de sendte scoringsbilder i Dagsrevyen i fjor - i en nyhetssending før kampene var ferdige.
AP170404 Til det siste punktet : Fotball Media gjorde få forsøk på å stanse NRK da de sendte scoringsbilder i Dagsrevyen og Sportsrevyen før sperrefristen på å vise målene var gått ut.
SA170403 Det siste punktet er særlig viktig for barna.
DB170403 Sett fra dette punktet vil vi få Havnelageret som en fond mot sørvest.
DA170403 Det siste punktet er særlig viktig for barna.
BT170403 Det siste punktet er særlig viktig for barna.
AA170403 Det siste punktet er særlig viktig for barna. ( ©NTB ) ¶
VG170402 Og det er det andre punktet som Frankrike-eksperten vil trekke frem : ¶
DB170402 Ved å klikke på punktet du ønsker å leie sykkel fra, får du opp antall ledige sykler akkurat nå.
DB170402 Forskere ved Chandra-observatoriet stirret på det samme punktet i en fjern galakse i 2 1/2 måned.
DB170402 At de stirret på dette punktet , var helt tilfeldig.
DB170402 Den brasilianske kvinnen studerte internasjonale relasjoner på en høgskole i Brasil helt fram til punktet hvor hun startet å jobbe som digital bildefargelegger på fulltid.
AA170402 journ.anm ) ville at punktet om altruisitisk surrogati ( ikke-kommersiell surrogati ) skulle strykes fra partiets nye program, men vant ikke fram på landsmøtet.
AA170402 ) ville at punktet om surrogati skulle strykes fra partiets nye program, men vant ikke fram på landsmøtet.
DN170401 Enkelte representanter ville stryke punktet i uttalelsen om at " Venstre er nøkkelen til en borgerlig flertall, og at vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget ".
DB170401 Det samme gjorde Trine Noodt fra Finnmark var blant dem som hadde foreslått å stryke punktet om taxfree-salg i skriftlige endringsforslag.
AA170401 Men landsmøtet ja et overveldende ja til å stryke dette punktet .
AA170401 Enkelte representanter ville stryke punktet i uttalelsen om at " Venstre er nøkkelen til en borgerlig flertall, og at vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget ".
FV170331 Til punktet om Nord-Norge, er det allerede bestemt at det skal følge en forpliktelse til å jobbe i nord, men hvor lang bindingstiden blir, er ikke avklart.
FV170331 Det siste punktet krever ikke at man tar utdanningen på normert tid.
DN170331 - Det øverste punktet på blokka : Vi skal fortsatt holde Lofoten, Vesterålen og Senja, Iskanten og alle sårbare områder langs kysten, som Mørebanken utenfor her, og i Arktis fri for olje i all framtid.
DB170331 Det tøffeste blir nok å komme til det punktet sjøl, der du innser at nå er det nok.
DB170331 Posisjonerinskampen vil være i gang alt i forkant av De Muur, men det første gangs passering av Oude Kwaremont som er det første kritiske punktet , 54,6 kilometer unna mål.
AP170331 Til punktet om Nord-Norge, er det allerede bestemt at det skal følge en forpliktelse til å jobbe i nord, men hvor lang bindingstiden blir, er ikke avklart.
AP170331 Det siste punktet krever ikke at man tar utdanningen på normert tid.
AP170331 Til punktet om Nord-Norge, er det allerede bestemt at det skal følge en forpliktelse til å jobbe i nord, men hvor lang bindingstiden blir, er ikke avklart.
AP170331 Det siste punktet krever ikke at man tar utdanningen på normert tid.
VG170330 Dersom Worayuth blir funnet skyldig i uaktsom kjøring med døden til følge, som er det alvorligste punktet i siktelsen, risikerer han opptil ti års fengsel.
SA170330 | Heller ikke på dette punktet er noen i nærheten av Rosenborg ¶
DN170330 Dersom Worayuth blir funnet skyldig i uaktsom kjøring med døden til følge, som er det alvorligste punktet i siktelsen, risikerer han opptil ti års fengsel.
DB170330 Under punktet « Andre usportsligheter » ramser dommesjef Terje Hauge og co. opp en rekke andre forseelser som skal gi gult kort i årets eliteseriesesong : ¶
DB170330 Dersom Worayuth blir funnet skyldig i uaktsom kjøring med døden til følge, som er det alvorligste punktet i siktelsen, risikerer han opptil ti års fengsel.
DB170330 Det renner imidlertid ei elv gjennom distriktet, men selv fra det nærmeste punktet fra bygrensene og til elva er det drøyt to kilometer.
DA170330 Men hun sier det springende punktet blir hvorvidt USA legger seg på en linje der de returnerer mennesker til land de hvor de risikerer forfølgelse.
AP170330 Dermed kan det bli en stor utfordring for presidenten å få gjennomført det neste punktet på agendaen - skattereform.
AP170330 | Heller ikke på dette punktet er noen i nærheten av Rosenborg ¶
AA170330 Dersom Worayuth blir funnet skyldig i uaktsom kjøring med døden til følge, som er det alvorligste punktet i siktelsen, risikerer han opptil ti års fengsel.
AA170330 Dersom Worayuth blir funnet skyldig i uaktsom kjøring med døden til følge, som er det alvorligste punktet i siktelsen, risikerer han opptil ti års fengsel.
DN170329 Fire vil stryke punktet .
DB170329 - Det første punktet er å ha med noen i bruddet.
DA170329 Fire vil stryke punktet .
BT170329 Har vi kommet til det punktet at dersom man ikke er frisk for samtlige psykiske plager og skavanker, så får en ikke muligheten til å reprodusere ?
VG170327 På det punktet er hun og skolens rektor enige om at en kollektiv innsats må til.
BT170327 mars KrFs bystyregruppes beslutning om å ikke støtte 4 av 25 tiltak i byrådets plan « Regnbuebyen Bergen », aller hardest kritiserer BT bystyregruppens beslutning om å ikke støtte punktet om å søke arrangementet Europride til Bergen.
AA170327 Forskjellen på dagens organisering i de to fylkene er egentlig ikke veldig stor på dette punktet .
DB170325 På dette punktet føler jeg imidlertid at jeg prøver å presse ut mer juice av en frukt som allerede er skvist, skrev Ortiz om avgjørelsen på Instagram for to måneder siden.
DB170324 Nettopp dette punktet har vært omstridt i forhandlingene.
AA170324 Fillon er forbi det punktet nå, sier han.
AA170324 Nettopp dette punktet har vært omstridt i forhandlingene.
DB170323 Den er også litt varm, men ikke blant testens verste på dette punktet .
DB170323 Creagh mener dette gjør porten til « det ene svake punktet på området ».
DB170323 - Han ville trolig fått lavere straff dersom han ble frikjent på det punktet , sier mannen.
DA170323 Sentralstyret har innstilt på dissensen fra mindretallet, som ønsker å stryke punktet .
AP170323 Sentralstyret vil endre punktet til at man skal ha " nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkene plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.
SA170322 Når Andersen i denne situasjonen fremstår som selvgod og maktarrogant ( et slitt uttrykk som det er lett å ty til, men som også kan være dekkende ), har han kommet til punktet der det er for sent å bygge ny tillit.
SA170322 Mishels Liaba og Håkon Følstad sto for over halvparten av målene til trønderne opp til det punktet .
FV170322 Når Andersen i denne situasjonen fremstår som selvgod og maktarrogant ( et slitt uttrykk som det er lett å ty til, men som også kan være dekkende ), har han kommet til punktet der det er for sent å bygge ny tillit.
DB170322 Nokereberg, dagens siste bakke, ble punktet Gilbert forsøkte å bruke til å riste av seg bruddkompisene sine.
DB170322 Heller ikke vedrørende brukerdoser er det mulig å finne noen eksplisitt definisjon på hvor Høyre vil trekke denne grensen ( også Høie viser til Portugal som inspirasjonskilde ) - langt mindre hvordan dette angivelig skulle skille seg fra en SV-politikk som ennå ikke er konkretisert på dette punktet .
DB170322 « Jeg ble tvunget til å føle meg som dritt hver dag på ungdomsskolen, opp til det punktet hvor jeg fikk et panikkanfall hver kveld før jeg skulle på skolen, fordi jeg lurte på hvordan jeg skulle komme meg igjennom neste dag » forteller han i innlegget.
BT170322 Når Andersen i denne situasjonen fremstår som selvgod og maktarrogant ( et slitt uttrykk som det er lett å ty til, men som også kan være dekkende ), har han kommet til punktet der det er for sent å bygge ny tillit.
AP170322 Når Andersen i denne situasjonen fremstår som selvgod og maktarrogant ( et slitt uttrykk som det er lett å ty til, men som også kan være dekkende ), har han kommet til punktet der det er for sent å bygge ny tillit.
AP170322 Mishels Liaba og Håkon Følstad sto for over halvparten av målene til trønderne opp til det punktet .
DB170321 Det fjerde punktet er forsvar og beredskap.
AP170321 Det er på dette storpolitiske punktet ubetydelige forskjeller mellom republikanere og demokrater.
VG170320 - Vi har overraskende nok fått en klar erkjennelse fra Anundsen om at Riksrevisjonens kritikk på dette punktet er korrekt.
VG170319 Og dette er ikke det første punktet Ap sier nei til...
DB170319 I det vedtatte punktet sier SV at partiet skal « arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge ».
AA170319 Opprinnelig ønsket flere fylkeslag i SV også å la hovedkravet omfatte et klart nei til et eventuelt norsk bidrag i NATOs rakettforsvar, men dette punktet er ikke med i innstillingen.
AA170319 Men punktet om at oljefondets investeringer i fossil energi er borte fra landsstyrets opprinnelige innstilling.
AA170319 Endringer på kravlista ble det også på punktet om klima.
AA170319 Opprinnelig ønsket flere fylkeslag i SV også å la hovedkravet omfatte et klart nei til et eventuelt norsk bidrag i NATOs rakettforsvar, men dette punktet er ikke med i innstillingen.
AA170319 Men punktet om at oljefondets investeringer i fossil energi er borte fra landsstyrets opprinnelige innstilling.
AA170319 Endringer på kravlista ble det også på punktet om klima.
VG170318 - Vi har kanskje kommet til det punktet der Arsenal trenger et skifte.
FV170318 Og på det punktet har jeg stort forbedringspotensial.
DB170318 Punktet , som fungerer som et ultimatum til Støre og Ap, gjelder atomvåpenforbud og norsk bidrag i NATOs rakettskjold.
AA170318 Et mindretall på tre medlemmer i landsstyret ønsker at hele punktet strykes fra arbeidsprogrammet. ( ©NTB ) ¶
AA170318 Et mindretall på tre medlemmer i landsstyret ønsker at hele punktet strykes fra arbeidsprogrammet.
VG170317 Men, hvor landsmøtet ender på dette punktet er ikke avklart.
SA170317 Det er det litt uvanlige punktet på programmet til SVs landsmøte, som innledes på Gardermoen fredag, skriver Bergens Tidende.
DB170317 Da han nådde punktet i fortellingen der han skulle fortelle om turen over Middelhavet fortrakk ansiktet han seg, og han måtte ta seg sammen for å fortsette.
DB170317 Derfor er det ventet at motsetningene på SVs landsmøte på dette punktet blir kraftige.
DA170317 Denne personen var ikke ført som vitne i saken og retten kom til at 39-åringens forklaring ikke var troverdig på dette punktet .
AA170317 - Er du overrasket over at saken er kommet til dette punktet ?
VG170316 Men på dette punktet blir vi minnet om at Rolness, selv om han for mange år siden tok en magistergrad i sosiologi, knapt noen gang har jobbet som sosiolog.
DB170316 I stedet for å videreføre punktet om søndagsåpne butikker, gikk landsmøtet inn for en formulering om å « tilpasse åpningstidene i handelsnæringen... ».
BT170316 Det er det litt uvanlige punktet på programmet til SVs landsmøte, som innledes på Gardermoen fredag.
BT170316 Det er det litt uvanlige punktet på programmet til SVs landsmøte, som innledes på Gardermoen fredag.
VG170315 Han skriver også at han ikke kjenner til den konkrete saken der Skuespillerforbundet anklager TV 2 for å vente med å ta opp dette punktet i kontrakten før en uke før innspilling og be skuespilleren bryte med NSF.
DA170315 I bakgrunnen troner et mektig snøkledd fjellmassiv, med Hoverla-toppen som det høyeste punktet 2061 meter over havet.
BT170315 For det alvorligste punktet i tiltalen, den angivelige voldtekten i juli, er det en minstestraff på tre års fengsel.
AA170315 Hans klient erkjente ikke straffskyld på punktet som omhandler voldsutøvelse.
AA170315 Hans klient erkjente ikke straffskyld på punktet som omhandler voldsutøvelse.
VG170314 » Debatt Det svake punktet i systemet vårt er tillit : tillit til pressen, tillit til institusjonene, tillit til politikere, tillit mellom land.
VG170314 Det svake punktet i systemet vårt er tillit : tillit til pressen, tillit til institusjonene, tillit til politikere, tillit mellom land.
SA170314 18.37 : Utover dette tar ingen ordet på punktet om TILs utviklingsavdeling under årsberetningen, tross den heftige debatten som har vært i vinter. 18.37 : Jenssen forteller at etter tre år i TILs utviklingsavdeling kommer et nytt nåløye når spillere søker plass på TILs samarbeidsskole Norsk Toppidrettsgymnas ( NTG ).
DA170314 Her fra Finse, som er det høyeste punktet på Bergensbanen med sine 1.222 meter over havet.
AP170314 18.37 : Utover dette tar ingen ordet på punktet om TILs utviklingsavdeling under årsberetningen, tross den heftige debatten som har vært i vinter. 18.37 : Jenssen forteller at etter tre år i TILs utviklingsavdeling kommer et nytt nåløye når spillere søker plass på TILs samarbeidsskole Norsk Toppidrettsgymnas ( NTG ).
AP170314 18.37 : Utover dette tar ingen ordet på punktet om TILs utviklingsavdeling under årsberetningen, tross den heftige debatten som har vært i vinter. 18.37 : Jenssen forteller at etter tre år i TILs utviklingsavdeling kommer et nytt nåløye når spillere søker plass på TILs samarbeidsskole Norsk Toppidrettsgymnas ( NTG ).
AA170314 I Gulating lagmannsrett svarte juryen nei på spørsmålet om hvorvidt han var skyldig på dette punktet .
VG170313 På det punktet er hun sjanseløs, skal vi tro Travis Tygart.
DB170313 Da landsstyret gikk gjennom 2.500 tilleggsforslag til programmet, stilte de seg ikke bak punktet om dødshjelp, skriver Vårt Land.
AA170313 Da landsstyret gikk gjennom 2.500 tilleggsforslag til programmet, stilte de seg ikke bak punktet om dødshjelp, skriver Vårt Land.
AP170312 På dette punktet er faktisk Lindesnes 7. best i Norge, av 427 kommuner.... men dårligere på barnehage og kultur ¶
FV170311 Programkomiteen droppet punktet i sitt forslag til nytt partiprogram.
DB170311 Programkomiteen droppet punktet i sitt forslag til nytt partiprogram.
DB170311 En dissens om å styke punktet falt.
DB170311 Det tredje punktet i vedtaket er forsøk med heroinassistert behandling, som et tilbud til de tyngste, mest slitne rusmisbrukerne.
DB170311 179 av delegatene mente ideen om en kulturkanon var dårlig og stemte for å fjerne dette punktet fra programmet. 138 ønsket å beholde det. 1 stemte blankt, mens 40 delegater ikke avga noen stemme.
DB170311 « Jeg er sint for at scenen som utspilte seg på skjermen ble sett på som vulgært, mens faktum, i kraft av å ha to x-kromosomer som jeg ble tildelt lenge før jeg ble født, var det allerede på det punktet bestemt at jeg ville være et offer for seksuell vold », skriver hun.
AA170311 Det nye punktet som ble vedtatt, lyder " sette ned et utvalg som vurderer sykelønnsordningen ".
SA170310 179 av delegatene mente ideen om en kulturkanon var dårlig og stemte for å fjerne dette punktet fra programmet. 138 ønsket å beholde det. 1 stemte blankt, mens 40 delegater ikke avga noen stemme.
AA170310 179 av delegatene mente ideen om en kulturkanon var dårlig og stemte for å fjerne dette punktet fra programmet. 138 ønsket å beholde det. 1 stemte blankt, mens 40 delegater ikke avga noen stemme.
SA170309 Klikk på museknappen eller trykk med fingeren på det punktet grafen slutter.
FV170309 Helse Sør-Øst, som fikk saken oversendt, trakk også fram dette punktet under dagens styremøte.
BT170309 På dette punktet ga han imidlertid uttrykk for stor usikkerhet.
BT170309 Klikk på museknappen eller trykk med fingeren på det punktet grafen slutter.
AP170309 Klikk på museknappen eller trykk med fingeren på det punktet grafen slutter.
AA170309 Polens statsminister Beata Szydlo skal da ha kunngjort at hun ikke kunne støtte konklusjonene fra toppmøtet på dette punktet .
AA170309 Isen som strekker seg langs fortauet og ut i veien i Steinberget fører til at det er vanskelig å passere dette punktet og gjør det lett å gå ut i veibanen for å passere.
DA170308 - Stavanger sentrum har jobbet lenge for å utvide åpningstidene, og det er flott at ordføreren utfordrer oss på dette punktet ved å samle alle her i dag, sier Gustavsen.
AP170308 Men den mener det var « uskjønnsomt » at det tok tid før også det siste punktet i komiteens merknad ble lagt inn i evalueringsutvalgets arbeid.
AP170308 Det var uskjønnsomt av presidentskapet å holde punktet « Hvordan sikre norsk demokratisk kontroll av fremmede staters overvåkning av norske borgere » utenfor mandatet til evalueringsutvalget som skulle kontrollere Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenester ( EOS-utvalget ).
AP170308 Vi har nådd punktet hvor du er forpliktet til å føle kroppspress ¶
VG170307 Hun gråt av lettelse da hun ble frifunnet på det mest alvorlige punktet , overlagt drap.
VG170307 Det er det andre kritikkverdige punktet fra Riksrevisjonen, mangelen på øremerkede styrker, sier Lundteigen.
DB170307 For første gang var det i 2016 dette punktet norske medier ble felt flest ganger på i Pressens Faglige Utvalg.
BT170307 Det siste punktet om hallikvirksomhet knytter seg til to voksne, rumenske kvinner. 47-åringen nekter straffskyld. | - Jeg brukte penger på festing, reiser, klær og elektronikk ¶
DA170306 - Det er kanskje på dette punktet vi ser mest kvinnediskriminering, sier Mauland.
VG170305 - Hadde det blitt gått rolig til det høyeste punktet på den siste femmeren, kunne jeg vunnet.
DB170305 DEN veien er likevel til å gå selv for en 32-åring som på dette punktet har misset i enda et mesterskap.
DA170305 Dermed ble det mest konkrete punktet i forslaget borte.
DB170304 Det nærmer seg punktet for der jentene kan bytte ski for første gang - altså etter ti kilometer.
DB170304 « Oppklarte straffesaker indikerer at omfanget av personer som deler overgrepsmateriale er betydelig », heter det i punktet om nettovergrep.
DA170304 Samarbeidsavtalen er helt klar på dette punktet , og den ligger fast.
DA170304 - Dette punktet i avtalen var til for at man ikke skulle lage flertall med andre partier for å svekke loven.
DA170304 Samarbeidsavtalen er helt klar på dette punktet , og den ligger fast.
DA170304 - Dette punktet i avtalen var til for at man ikke skulle lage flertall med andre partier for å svekke loven.
AA170304 " Oppklarte straffesaker indikerer at omfanget av personer som deler overgrepsmateriale er betydelig ", heter det i punktet om nettovergrep.
DB170302 Det punktet i talen som fikk flest til å engasjere seg på Twitter, var når Trump snakket om spesialsoldaten som ble drept i Jemen mens enken etter soldaten satt i salen og hørte på.
DA170302 På dette punktet blir « Barndom » nesten litt for mye av en solskinnshistorie.
AA170302 I januar skrev Vårt Land at SV har fjernet punktet om " å sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke " i sitt siste programutkast.
VG170301 Det eneste punktet i talen hvor Trump fikk noe buing fra salen var da han annonserte nyheten om en nytt kontor for ofre for kriminalitet begått av innvandrere.
VG170301 - Vår intensjon med dette punktet i avtalen, var at vi ikke ønsket å legge til rette for intensivering av jakten på barn med Downs syndrom.
DN170301 Det første punktet er ryddet av veien.
DN170301 Det første punktet er ryddet av veien.
BT170301 Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen skriver i en tekstmelding til BT at det ikke er vanskelig å være enig med riksadvokaten på dette punktet .
VG170228 22 prosent av alle rapporterte problem relaterer seg til dette punktet - og for tredje året på rad var de to punktene Blåtann-tilkobling og Stemmestyring som misforstår kommandoer problemene som oftest frekventerte svarskjemaene.
DB170228 KrF er altså ikke villige til å endre barneloven på dette punktet .
AA170228 - Jeg var nesten på toppen av bakken, like ved det punktet hvor jeg skulle svinge av.
VG170227 Regjeringens forslag om et eget livsmestringsfag er ikke tydelig og forpliktende nok på dette punktet .
SA170227 FJELL : Dyranut Fjellstova ligger ved det høyeste punktet langs Rv 7 over Hardangervidda, på 1245 moh.
AA170227 - Jeg var nesten på toppen av bakken, like ved det punktet hvor jeg skulle svinge av.
DB170226 Åpningen symboliserer « point of no return » - etter dette punktet kan man ikke vende tilbake.
BT170226 FJELL : Dyranut Fjellstova ligger ved det høyeste punktet langs Rv 7 over Hardangervidda, på 1245 moh.
BT170226 Loven er overmoden for en endring på dette punktet .
AA170225 Det andre kritiske punktet er forutsetningen om at bussene skal kjøre gjennom byen raskere enn i dag.
VG170224 Forsvarssjefen mener man må se på de opprinnelige beslutningene på dette punktet .
AP170224 På det siste punktet har situasjonen takket være finanskrisen bedret seg kraftig.
VG170223 At « Snømannen » på dette punktet er mer ekstrem enn norske spillefilmer, er ikke en sannhet, fastslår Bjørn Fjærestad, og legger til : ¶
SA170222 Det er bra at Vidar Løfshus har presisert og beklaget det punktet som dreide seg om Therese Johaug og mediene.
DB170222 Hadde man endret dette punktet , så hadde man også unngått unødvendig risiko, sier han til Dagbladet.
AP170222 Det er bra at Vidar Løfshus har presisert og beklaget det punktet som dreide seg om Therese Johaug og mediene.
DB170221 Det er vanskelig å skjønne, og enten mor eller Mahad forklarer seg uriktig på dette punktet .
DA170221 Det kanskje viktigste punktet i rapporten var at den viste en reallønnsnedgang på 1,2 prosent i 2016.
BT170221 Politiet krevde 21 dagers fengsel, og på det punktet er dommeren enig.
DB170220 Dette punktet var ikke anket.
AA170220 Flest fellelser for brudd på regler for god advokatskikk gjelder saklig og korrekt opptreden, advokatens oppfølging av oppdraget, rimelig salær og punktet om å ivareta klientens interesse. ( ©NTB ) ¶
DB170219 I tillegg trekker iskanten seg stadig lenger inn mot punktet der isen begynner å flyte.
AP170219 Søndag er punktet om Veireno fjernet.
AP170219 Søndag er punktet om Veireno fjernet.
AA170218 Jeg mener partiprogrammet bør presiseres på dette punktet , sa byrådsleder Raymond Johansen til NTB fredag.
VG170217 Vi må finne ut av hvor det svake punktet er, og så langt har det vært skytingen, sier skiskyttersjef Morten Aa Djupvik.
DN170217 På dette punktet legger valgkomiteen fram en delt innstilling og overlater til landsmøtet å foreta det endelige valget, sier valgkomiteens leder Bård Vegar Solhjell. 29 år gamle Kaski var nevnt blant kandidatene til nestledervervet, men innstilles i stedet som medlem av arbeidsutvalget.
BT170217 På dette punktet legger valgkomiteen fram en delt innstilling og overlater til landsmøtet å foreta det endelige valget, sier valgkomiteens leder Bård Vegar Solhjell. 29 år gamle Kaski var nevnt blant kandidatene til nestledervervet, men innstilles i stedet som medlem av arbeidsutvalget.
AA170217 På dette punktet legger valgkomiteen fram en delt innstilling og overlater til landsmøtet å foreta det endelige valget, sier valgkomiteens leder Bård Vegar Solhjell. 29 år gamle Kaski var nevnt blant kandidatene til nestledervervet, men innstilles i stedet som medlem av arbeidsutvalget.
AA170217 Jeg mener partiprogrammet bør presiseres på dette punktet , sier Johansen til NTB.
VG170216 - Akkurat det punktet diskuterte langrennskomiteen i går.
VG170216 - Lovverket har ikke endret seg på dette punktet .
DN170216 Det håper man kanskje på internasjonalt også : At man har passert punktet der alle estimater blir revidert ned og at man kanskje heller får noen positive overraskelser og at det går i riktig retning, sier Due-Andresen.
AA170216 På dette punktet er det dessverre flere produsenter som svikter. » - Er spent ¶
AA170216 - De som har vært tvunget til å kjøpe deltakerrettigheter, konsesjoner eller kvoter, skal ikke lide noe tap, men skattemessig få avskrive sine utlegg for kjøp av fiskerettigheter, heter det i punktet de fem vil ha med i partiprogrammet.
AA170215 På dette punktet har det vært nokså store mangler, sier det svenske barneombudet Fredrik Malmberg.
DA170213 Roterende på vår egen akse, kretsende i bane rundt andre, virvlende, og spinnende til punktet av utmattelse og beruselse, alltid dreiende.
AP170212 Når du selv skjønner det, er du kommet til punktet hvor du lider av fødselsdepresjon.
VG170211 Senere på dagen ble punktet om alkohol fjernet.
SA170211 Senere på dagen ble punktet om alkohol fjernet.
FV170211 Senere på dagen ble punktet om alkohol fjernet.
DA170211 Dette punktet henger sammen med forrige.
BT170211 Senere på dagen ble punktet om alkohol fjernet.
AP170211 Senere på lørdag ble punktet om alkohol fjernet.
VG170210 Men i fredagens dom får Johaug langt på vei støtte på dette punktet : ¶
DB170210 Det har kommet til det punktet der det ikke engang blir rapportert.
DB170210 Da Hadia Tajik ble utfordret på dette punktet på Politisk Kvarter, svarte hun kun med at « Vi kommer til å innføre dette gradvis [ og ] avgrenser i første omgang dette til unge født i 1990 eller senere ».
AP170210 På dette sensitive punktet slår dommerne ikke ned på administrasjonen.
AP170210 ( En liten kuriositet : Under dette punktet refererer retten verbet « trump » fra høyesterett : Regjeringens « autoritet og ekspertise i slike saker trumfer ikke automatisk rettens plikt til å sikre beskyttelsen som grunnloven gir individer ». ) ¶
DA170209 Det er to dissenser på dette punktet i programforslaget.
DB170208 SLIK : Her ser du det nye punktet i ESTA-søknaden.
DB170208 Men du må ikke oppgi dette - punktet er merket som « valgfritt » i ESTA-søknaden.
AA170208 Under punktet for egen vurdering av situasjonen, skriver Lien : ¶
AP170207 Men under punktet om rovdyrpolitikken - en av vinterens heteste politiske stridstemaer, som attpåtil ligger under Brus egen stortingskomité, går det galt.
AP170207 Dermed er partiene blitt mer like på dette punktet .
DB170206 På spørsmål om dette punktet har blitt mer presserende den siste tiden, svarer Støre : ¶
BT170206 Forsvarer Eirik Nåmdal sa til BT før retten ble satt at 29-åringen nekter straffskyld for punktet om menneskehandel.
DB170203 Derfor valgte Venstre å stemme imot dette punktet .
BT170203 Venstre stemte for de fleste punktene, men ikke punktet som garanterer at Sogn og Fjordane får beholde kraftformuen og fondsmidlene sine, øremerket til satsinger innenfor de gamle fylkesgrensene.
AP170203 Nå har markedet passert punktet hvor det er mulig for godt betalte mennesker å kjøpe egen bolig.
DB170202 En 15km med intervallstart avgjøres sjelden på dette punktet .
DB170202 Fylkesmannen - og Høyres flertall - mener punktet om folkeavstemning faller bort fordi man allerede har sagt at man søker om kommunesammenslåing i punkt 1.
DB170201 - Scourfield fikk store summer ut av virksomhetene, og fortsatte å gjøre det godt forbi det punktet hvor det ville vært åpenbart for enhver ærlig bankmann at gjelden aldri vil bli tilbakebetalt, sier aktor Brian O'Neill.
DB170130 På dette punktet er det rett og slett uklart hva man vil oppnå, hvordan man skal oppnå det og ikke minst hvordan man har valgt ut landene som omfattes.
DB170129 - Det eneste punktet vi kan gi mesterskapet et snev av kritikk er at Frankrike fikk en ekstra hviledag før finalen, sier Bjarte Myrhol i pressesonen.
AP170129 Det viser også holdninger til å gifte seg på tvers av religioner - på det punktet har holdningene til norske innvandrerungdommer tatt syvmilssteg vekk fra foreldregenerasjonen.
AP170129 Det viser også holdninger til å gifte seg på tvers av religioner - på det punktet har holdningene til norske innvandrerungdommer tatt syvmilssteg vekk fra foreldregenerasjonen.
SA170128 Jeg vil si dette er det laveste punktet i perioden hans.
FV170128 Jeg vil si dette er det laveste punktet i perioden hans.
BT170128 Jeg vil si dette er det laveste punktet i perioden hans.
AP170128 Jeg vil si dette er det laveste punktet i perioden hans.
SA170127 Det som derimot ikke kommer så klart frem i kampanjebudskapet, er punktet om nettnøytralitet som står helt nederst : ¶
BT170127 Det som derimot ikke kommer så klart frem i kampanjebudskapet, er punktet om nettnøytralitet som står helt nederst : ¶
AP170127 På dette punktet har begge sagt at de ønsker samarbeid.
AP170127 På dette punktet har begge sagt at de ønsker samarbeid.
AP170127 Det som derimot ikke kommer så klart frem i kampanjebudskapet, er punktet om nettnøytralitet som står helt nederst : ¶
SA170126 I dette punktet ble utøverne på landslaget oppfordret til å gjennomføre kurset « Ren utøver ».
SA170126 Diplom : Det åttende og siste punktet i opplæringsprogrammet handler om hvordan man får et diplom for gjennomgått kurs.
FV170126 I dette punktet ble utøverne på landslaget oppfordret til å gjennomføre kurset « Ren utøver ».
FV170126 Diplom : Det åttende og siste punktet i opplæringsprogrammet handler om hvordan man får et diplom for gjennomgått kurs.
DN170126 Punktet om folkets « direkte beslutningsrett » ved folkeavstemninger er falt ut.
DN170126 Hjort påpekte at Johaugs kontrakt skilte seg fra andre løpere når det gjaldt punktet om å gjennomføre Antidoping Norges antidopingkurs kalt « Ren utøver ».
DN170126 - Det punktet fremgår av andre kontrakter som Skiforbundet har med andre utøvere, men ikke hennes som er en langtidskontrakt, sa Hjort.
DB170126 DERFOR sprakk all kunnskapen og autoriteten i det han kom til punktet da han skulle fortelle hva han følte da beskjeden kom om den positive dopingprøven.
BT170126 I dette punktet ble utøverne på landslaget oppfordret til å gjennomføre kurset « Ren utøver ».
BT170126 Diplom : Det åttende og siste punktet i opplæringsprogrammet handler om hvordan man får et diplom for gjennomgått kurs.
BT170126 I dette punktet ble utøverne på landslaget oppfordret til å gjennomføre kurset « Ren utøver ».
BT170126 Diplom : Det åttende og siste punktet i opplæringsprogrammet handler om hvordan man får et diplom for gjennomgått kurs.
AP170126 På det siste punktet holder Trump tilsynelatende litt igjen nå.
AP170126 I dette punktet ble utøverne på landslaget oppfordret til å gjennomføre kurset « Ren utøver ».
AP170126 Diplom : Det åttende og siste punktet i opplæringsprogrammet handler om hvordan man får et diplom for gjennomgått kurs.
SA170125 - Det er ikke farlig, men vi oppfordrer folk til å tappe fra det laveste punktet og la vannet renne litt.
AP170125 En splittet programkomité valgte å ta ut punktet om at Høyre er mot eggdonasjon fra utkastet til partiprogram uten å erstatte det med noen ny formulering.
SA170124 Et sentralt spørsmål under høringen gjelder nettopp dette punktet .
FV170124 Et sentralt spørsmål under høringen gjelder nettopp dette punktet .
DB170124 Det andre punktet var antidopingarbeidet innenfor sporten drives av « feil folk som kjemper feil krig, på feil måte og med bruk av feil verktøy ».
BT170124 Et sentralt spørsmål under høringen gjelder nettopp dette punktet .
AP170124 Et sentralt spørsmål under høringen gjelder nettopp dette punktet .
SA170123 Inger Cathrine Bryne i Helse Stavanger ber bystyret om å trekke dette punktet også.
AP170123 Men i sine svar på en rekke skriftlige spørsmål er Pompeo ikke lenger like kategorisk, og åpner for å vurdere å endre loven på dette punktet dersom eksperter mener den er « til hinder for å skaffe avgjørende informasjon for å beskytte landet » ¶
DB170122 Tekstmessig har åpningen av låten frem til dette punktet vært rendyrket, helhjertet egotripping av beste/verste sort.
AP170122 Heller ikke Jeffrey Harris, malermesteren i Detroit, støtter Trump på dette punktet .
DN170121 Denne uken avviste stortingsflertallet et forslag fra KrF og Senterpartiet om å stramme inn lovverket på dette punktet .
DB170120 Men pass på : Dette vil kanskje være det neste punktet svindlerne prøver å klekke ut noe smart på.
BT170120 Bergen tingrett satte hans forklaring til side på dette punktet .
AP170120 - På dette punktet er vi helt enige, slik tenker vi også.
SA170119 Hun sier det kan tenkes at det blir litt vel mange lekdommere ved en slik fordeling, men Ap har ikke konkludert på dette punktet ennå.
AP170119 » Dette punktet dreier seg om striden rundt mandatet for evalueringsutvalget.
AP170119 Tidvis noe repetitivt, men Bechmann unnlater å melke sangene sine til punktet hvor irritasjonen tar over for lyttergleden.
SA170118 Det er selvfølgelig ikke ideelt for en klubb å ha en sånn klausul, og i de opprinnelige kontraktsforhandlingene i 2015 ønsket vi ikke at dette punktet skulle være med.
FV170118 Det er selvfølgelig ikke ideelt for en klubb å ha en sånn klausul, og i de opprinnelige kontraktsforhandlingene i 2015 ønsket vi ikke at dette punktet skulle være med.
BT170118 Det er selvfølgelig ikke ideelt for en klubb å ha en sånn klausul, og i de opprinnelige kontraktsforhandlingene i 2015 ønsket vi ikke at dette punktet skulle være med.
AP170118 Det er selvfølgelig ikke ideelt for en klubb å ha en sånn klausul, og i de opprinnelige kontraktsforhandlingene i 2015 ønsket vi ikke at dette punktet skulle være med.
DB170117 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Helgesen forsøker å ro seg bort fra situasjonen ved å stille spørsmål med hvorfor den rødgrønne regjeringen ikke tok inn punktet fra Bern-konvensjonen i Naturmangfoldsloven.
DB170117 Han har klaget intenst, gjennom lange brev på vedtak - og i til dels i sterke ordlag, sier Sejersted til dette punktet og utdyper : ¶
DB170117 - Det har han vært hele tida, sier Sejerstad til punktet .
AP170117 Av de 70 bilene som passerte punktet , var det én bil med utenlandske skilter og fem biler med uleselige kjennetegn.
AP170116 Her er punktet i NHFs bestemmelser for 1. divisjon som kan gi MHK Elite seier i den avlyste kampen mot Fredrikstad.
DB170114 - Hvorfor har du valgt å være med på « Hver gang vi møtes » på dette punktet i karrieren din ?
DB170113 Nå betyr det så mye for arrangørene at rennene blir gjennomført, at de kan måle temperaturen i det varmeste punktet i løypa for at det ikke skal bli avlyst, forteller Bø til Dagbladet.
SA170112 Dette punktet ble « bortfortolket » i presidentskapets brev til evalueringsutvalget, ifølge kontrollkomiteen.
SA170112 | På dette punktet er Norge og Sverige helt uenige med våre nærmeste naboer ¶
SA170112 På det siste punktet får Appelgren full støtte av tidligere landslagstrener Gunnar Pettersen.
SA170112 Det mest krevende punktet i forhandlingene er lengden på kontrakten, sa Aardahl til Adresseavisen tirsdag.
FV170112 | På dette punktet er Norge og Sverige helt uenige med våre nærmeste naboer ¶
FV170112 På det siste punktet får Appelgren full støtte av tidligere landslagstrener Gunnar Pettersen.
FV170112 Det mest krevende punktet i forhandlingene er lengden på kontrakten, sa Aardahl til Adresseavisen tirsdag.
FV170112 Det mest krevende punktet i forhandlingene er lengden på kontrakten, sa Aardahl til Adresseavisen tirsdag.
BT170112 | På dette punktet er Norge og Sverige helt uenige med våre nærmeste naboer ¶
BT170112 På det siste punktet får Appelgren full støtte av tidligere landslagstrener Gunnar Pettersen.
AP170112 | På dette punktet er Norge og Sverige helt uenige med våre nærmeste naboer ¶
AP170112 På det siste punktet får Appelgren full støtte av tidligere landslagstrener Gunnar Pettersen.
AP170112 Det mest krevende punktet i forhandlingene er lengden på kontrakten, sa Aardahl til Adresseavisen tirsdag.
DB170110 Seinere anket Breivik på grunnlag av det siste punktet .
DB170110 Da dommen forelå i fjor vår anket staten på det første punktet .
BT170110 Breivik selv ristet svakt på hodet mens han lyttet til Sejersted, både på dette punktet i innledningsforedraget og under andre momenter.
BT170110 Breivik selv ristet svakt på hodet mens han lyttet til Sejersted, både på dette punktet i innledningsforedraget og under andre momenter.
DB170109 Det sentrale punktet i rettssaken er hvorvidt Eirik Jensen var en medsammensvoren til Cappelens mangeårige og storstilte innførsel av narkotika til Norge, eller om Cappelen var Jensens hemmelige politiinformant.
DB170109 Tingrettsdommer Kim Heger brøt inn med spørsmål om påtalemyndigheten på dette punktet ikke stoler på Cappelen.
BT170109 Tingrettsdommer Kim Heger brøt inn med spørsmål om påtalemyndigheten på dette punktet ikke stoler på Cappelen.
BT170109 Tingrettsdommer Kim Heger brøt inn med spørsmål om påtalemyndigheten på dette punktet ikke stoler på Cappelen.
AP170109 Romjulen hadde gått med på å skrive ned nyttårsforsettene, og jeg var ganske fornøyd med å krysse av det første punktet allerede før 2017 hadde begynt. | 22-åring tiltalt for overgrep mot 75 barn ¶
DB170108 Svært få foretak hadde fulgt opp dette punktet , sier forbrukerkoordinator Anders N.
DB170107 I selve bakken skilte det imidlertid bare 19 sekunder ifølge Dagbladets målinger fra punktet nederst i monsterbakken til mål.
DB170107 I selve bakken skilte det imidlertid bare 19 sekunder, ifølge Dagbladets målinger fra punktet nederst i monsterbakken til mål.
DB170106 For meg ser det ut til at de ennå ikke kommet til det punktet hvor de skal kjøre scooter.
DB170106 Regjeringspartner Høyre har hittil sagt nei, men punktet om « nei til eggdonasjon » var strøket i det første utkastet til partiprogram for neste periode.
AP170106 Men i det første utkastet til nytt Høyre-program for neste periode, var punktet om nei til eggdonasjon strøket.
AP170106 Også i første utkast som var klart i september var det uenighet om punktet , og aktiv dødshjelp endte med dissens.
AP170106 Den andre nestlederen Guri Melby og ni andre komitémedlemmer ønsker punktet velkommen.
AP170106 Men i det første utkastet til nytt Høyre-program for neste periode, var punktet om nei til eggdonasjon strøket.
DB170104 I selve bakken skilte det imidlertid bare 19 sekunder ifølge Dagbladets målinger fra punktet nederst i monsterbakken til mål.
DN170103 Nustad er blant en rekke fremstående investorer og gründere som har svart på DNs spørsmål om teknologi og økonomi, og på dette punktet har Nustad særlig mye på hjertet.
DB170103 Hvordan hun skaffet seg plass, og hadde mot til å utfordre Heidi Weng akkurat på det punktet i løypa der det var opplest og vedtatt at ingen hadde krefter til å følge den norske klatreren.
DB170101 Dette er trolig det mest sentrale punktet i trumpismen som lar seg oversette til norsk, at politikk gjør noe med deg.
AP161219 Fellesuttalelsen om normaliseringen av forholdet fra Norge og Kina består av fire punkter, hvor det tredje punktet er formulert på følgende måte ( vår oversettelse-journ.anm. ) : ¶
AP161219 Fellesuttalelsen om normaliseringen av forholdet fra Norge og Kina består av fire punkter, hvor det tredje punktet er formulert på følgende måte ( vår oversettelse-journ.anm. ) : ¶
AP161215 Gjerningsmannen ble frifunnet på dette punktet da det foreligger rimelig tvil om tiltalte forsto eller regnet det som sannsynlig at fornærmede var under 18 år gammel da handlingen ble begått. helene@aftenposten.no ¶
AP161211 Utdanningsdirektoratet har ikke rukket å analysere tallene ennå, så det er vanskelig å si noe om hvorfor de ulike undersøkelsene spriker på dette punktet .
AA161209 De fem øyene Deserta, Aromona, Cabanas, Culatra og Ilha de Tavira, hvor førstnevnte er det sørligste punktet i Portugal, er en del av Ria Formosa.
DN161205 Dette punktet omfatter to ting : Batterikapasitet og telefonens evne til å håndtere oppgaver.
AA161122 Stemmer prognosen, vil det være det sydligste punktet en tropisk orkan har truffet land i Latin-Amerika.
SA161118 Og så likte jeg jo godt det siste punktet : « Åpen for kreative løsninger utenom det vanlige og det opplagte », sier hun.
FV161118 Og så likte jeg jo godt det siste punktet : « Åpen for kreative løsninger utenom det vanlige og det opplagte », sier hun.
BT161118 Og så likte jeg jo godt det siste punktet : « Åpen for kreative løsninger utenom det vanlige og det opplagte », sier hun.
SA161116 Litt forenklet : Høgmo var klar på det første punktet , men for utydelig på de to siste etter hvert.
BT161010 » Særlig det siste punktet er interessant, ettersom det i mange tilfeller er idretten selv som har sørget for å bygge soner hvor nettopp idretten kan servere alkohol til sine gjester.
AP161010 Høyre og Frp støttet også dette punktet da saken ble behandlet i Stortinget. 6.
SA160930 Jeg mener også at de som lyser ut anbudene har vært for vage på dette punktet , sier Graff videre.
AP160930 Jeg mener også at de som lyser ut anbudene har vært for vage på dette punktet , sier Graff videre.
AP160928 Dette er punktet med flest tiltak.
AP160928 Så er det springende punktet om dette fører til mer læring.
AP160928 Det er neppe dristig å anta at Høyre på dette punktet vil legge inn mer penger i sitt alternative budsjett.
AP160927 Ifølge Berg var punktet om økte kollektivpriser noe av det aller siste som kom på plass i de tøffe forhandlingene om revidert Oslopakke 3.
AP160927 Det springende punktet , argumenterte Hjorth, er hvor sterkt den nye teksten lener seg på inspirasjonskilden.
SA160923 Men vi kan ikke gå fra punktet om WADAs sanksjonsmuligheter, sier Helleland.
AP160923 Men vi kan ikke gå fra punktet om WADAs sanksjonsmuligheter, sier Helleland.
AP160918 Samme dag kommer de første bekymrede kommentarene til punktet om fengsling av barn.
AP160918 Fra å inneholde en forpliktelse om aldri å sperre barn inne for « immigration purposes », er punktet nå endret til en forpliktelse om å arbeide for en tidligst mulig slutt på denne praksisen : ¶
AP160918 Dette punktet har vært vanskelig fra første dag.
AP160918 De kommer med et nytt forslag til tekst til punktet om fengsling av barn.
DN160831 Politiet mente også at anvendelsen av det andre punktet er feil i dommen fra desember.
BT160830 Det andre punktet er å gjøre det tilgjengelig for allmenheten, det gjør man heller ikke når man ser på dette.
SA160825 - Det store og springende punktet er hva som menes med « friske utøvere ».
BT160825 - Det store og springende punktet er hva som menes med « friske utøvere ».
AP160825 - Det store og springende punktet er hva som menes med « friske utøvere ».
AP160812 Highasakite nærmer seg kanskje punktet hvor de ikke trenger noen introduksjon.
SA160727 Dette punktet gjør deg ganske låst.
SA160727 - Husleieloven er veldig klar på dette punktet .
BT160727 Dette punktet gjør deg ganske låst.
BT160727 - Husleieloven er veldig klar på dette punktet .
AP160727 Dette punktet gjør deg ganske låst.
AP160727 - Husleieloven er veldig klar på dette punktet .
SA160714 Fordi utbyggerne har holdt seg til de hovedlinjene som bystyret har bestemt, har det generelt sett vært lite uenighet om dette punktet .
AP160713 Her får du gode råd : - Forberedelser er det viktigste punktet som legger grunnlaget for en vellykket ferietur med barn.
AP160623 Når jeg, som en 21 år gammel lærerstudent, kommer til det punktet hvor jeg mener det er flaut å være norsk på grunn av våre middelaldrende, da er det på tide å skjerpe seg.
AP160614 Her får du gode råd : - Forberedelser er det viktigste punktet som legger grunnlaget for en vellykket ferietur med barn.
AP160607 Hjorteberg er det høyeste punktet .
AA160607 Hjorteberg er det høyeste punktet .
AA160607 Hjorteberg er det høyeste punktet .
AP160605 - Vi forventer at staten følger opp avtalen på dette punktet og leverer nye planer for E18.
AP160604 Det viktigste punktet handler om at bilister og syklister må dele på veiarealet.
AP160530 På det siste punktet tok Finansdepartementet og lovgiverne grundig feil.
AP160530 På det siste punktet tok Finansdepartementet og lovgiverne grundig feil.
AP160525 - Nordre utsiktspunkt åpner nå og er det punktet som gir utsikt tvers over juvet.
AA160525 - Nordre utsiktspunkt åpner nå og er det punktet som gir utsikt tvers over juvet.
AP160524 Han oppfordrer Stortinget til å endre loven på dette punktet , men er ikke villig til å lempe på kravet i mellomtiden ¶
AP160524 Da samarbeidsavtalen på venstresiden ble forhandlet frem etter valget i fjor, var det stor uenighet på akkurat dette punktet .
VG160426 Men, hvis og til syvende og sist, pengenes rolle er det springende punktet , burde norske politikere fjerne dem fra regnestykket i første omgang.
AP160421 Uansett om man ønsker om å bo hjemme lengst mulig, kommer man til det punktet hvor man trenger heldøgns pleie og omsorg.
AP160420 Staten frifinnes derfor på dette punktet .
AP160420 Det mest kontroversielle punktet gjelder en generell setning om at muslimske organisasjoner må ha « en positiv holdning til samfunnet og staten ».
AP160408 Mesteparten av tiden er jeg det høyeste punktet i det bølgende landskapet, før man kommer til en av et knippe små landsbyer.
AP160408 Med unntak av punktet rundt de mindreårige, er alle oppfølginger av det vi er enige om.
AA160408 Mesteparten av tiden er jeg det høyeste punktet i det bølgende landskapet, før man kommer til en av et knippe små landsbyer.
AP160406 Utsikten ligger på vei mot det høyeste punktet på Gaularfjellet.
AP160406 Jeg forstår det ikke, for byrådserklæringen er tydelig på dette punktet , legger hun til. Én av de private aktørene som står klare, er stiftelsen Diakonhjemmet.
AP160406 Jeg forstår det ikke, for byrådserklæringen er tydelig på dette punktet , legger hun til. Én av de private aktørene som står klare, er stiftelsen Diakonhjemmet.
AA160406 Utsikten ligger på vei mot det høyeste punktet på Gaularfjellet.
AA160406 Utsikten ligger på vei mot det høyeste punktet på Gaularfjellet.
AA160405 FINE DRAGEFORHOLD : Vindforholdene er perfekte for drager i nasjonalparken Mols bjerge, hvor det høyeste punktet er på 137 meter.
AP160404 Under punktet « Det kongelige hus » i statsbudsjettet, oppgis overføringene til å være 232 millioner kroner.
AP160403 På akkurat det punktet skiller han seg ikke fra normen i amerikansk politikk, påpeker seniorforsker Nina Græger i Norsk utenrikspolitisk intistutt ( NUPI ).
AP160402 Kilder i forbundet holder fast på at det er stor vilje til å streike på akkurat dette punktet .
AP160331 ØRKENSAFARI : Det høyeste punktet i Wadi Rum i Jordan med utsikt over landskap.
AA160331 ØRKENSAFARI : Det høyeste punktet i Wadi Rum i Jordan med utsikt over landskap.
AA160331 ØRKENSAFARI : Det høyeste punktet i Wadi Rum i Jordan med utsikt over landskap.
AP160329 Det mest kontroversielle punktet var forslaget om at kvinner skulle pålegges 48 timers obligatorisk refleksjonstid i forkant av en eventuell abort. 3rd-party-bio ¶
AP160328 Fellesforbundet vil ha en innstramming av tariffavtalene på dette punktet .
AP160327 Kåfjord kommune ønsker at Norge skal gi en spesiell gave til Finlands 100-årsjubileum neste år, en fjelltopp som blir det høyeste punktet i de tusen sjøers land.
AP160324 Å legge til rette slik at dette punktet blir en topp vil utvilsomt gjøre det ennå mer attraktivt å komme hit, sier han til Nordlys.
AP160315 Vil du gjøre noe på dette punktet ?
AP160315 Regelen sier at det maks kan være 135 meter i vertikal høydeforskjell fra hoppkanten og det laveste punktet på sletta ( u-punktet ).
AP160314 Det første punktet tydeliggjør at bispedømmerådet mener at alle skal ha like rettigheter, ikke bare i samfunnet men også i Den norske kirke.
AP160314 Det andre punktet vil i praksis si at når man søker på en stilling i Oslo bispedømme, vil man ikke lenger risikere å bli forskjellsbehandlet, forklarer leder for Oslo bispedømme, Gard Sandaker-Nielsen.
AP160312 Fram til dette punktet har vi ikke hatt noe problem, sa Trump.
VG160310 Punktet kom med i høringsutkastet til tross for protester fra Statens Helsetilsyn.
AP160310 Noen vil si at jeg er godt integrert, mens andre vil hevde at integreringsnivået mitt har gått over styr, til det punktet at jeg har glemt min kulturarv. 3rd-party-bio ¶
SA160309 Fram til onsdag kveld har Riises spillselskap virket urokkelig på punktet som omhandler reklamefilmene.
NL160308 Det er begrensede parkeringsmuligheter for dem som vil besøke andre steder enn Nordkapphallen, og det egentlig nordligste punktet ; Knivskjelodden, har så dårlig tilrettelagt adgang at kun de færreste våger seg ut.
AP160229 Nå er det på det laveste punktet siden 2003, ifølge en ny rapport fra tenketanken Center for Migration Studies ( CMS ).
AP160229 22.juli-terroristens psykiske helse var jo det mest omstridte punktet under selve straffesaken.
DA160226 Det tredje punktet er den luftforurensingen som kommer fra cruiseskipene.
DA160226 Det tredje punktet er den luftforurensingen som kommer fra cruiseskipene.
AP160221 På det punktet gjør jeg som Trine Skei Grande ( V ) og sier " Jeg orker ikke kommentere Hege Storhaug.
AP160219 Dette punktet er selvsagt kritisk.
DB160210 Punktet om bortvisning til et naboland i Schengen vil medføre grensekontroll i størrelsesorden 1000 nye årsverk for politiet.
AP160209 Dette støttes blant annet av Utlendingsnemnda ( UNE ), som påpeker at de trenger utdypninger fra regjeringen på dette punktet .
AP160208 Ap har foreløpig ikke ønsket å kommentere dette punktet .
AP160208 - Nå er ulovlig oppbevaring av våpen langt ifra det alvorligste punktet i tiltalen, men det er klart at denne saken er en belastning for politiet.
AP160205 Wilsons Promontory er det sørligste punktet på det australske fastlandet.
AP160204 På dette punktet støttes hun av søvnforsker Børge Sivertsen ved Universitetet i Bergen.
SA160202 Og på det punktet har jeg stort forbedringspotensial.
BT160202 Og på det punktet har jeg stort forbedringspotensial.
AP160202 Og på det punktet har jeg stort forbedringspotensial.
AP160131 Vi har en uenighet med russerne om de som kom med transittvisum, men vi håper å komme videre på dette punktet .
AP160117 Det springende punktet
AP160117 Det er et åpent spørsmål om vi allerede har passert punktet hvor førstelinjeforsvaret er så svakt at vi lurer oss selv når vi snakker om det.
AP160115 Og jeg vil skuffe den familien jeg har nå, til det punktet der jeg ikke makter å se dem lenger.
AP160115> Og jeg vil skuffe den familien jeg har nå, til det punktet der jeg ikke makter å se dem lenger.