AP171211 Det er en meget spesiell vinkling når overskriften ender opp med å bli : « muslimer mer negative til jøder enn resten av befolkningen », og både Aftenposten og TV 2 nevner dette langt nede i sine publiseringer .
AP171125 Forskningen skal fortsatt si noe om Norge, men « arbeidet skal kvalitetssikres gjennom publiseringer i anerkjente internasjonale tidsskrift ».
VG171121 For Norge er det laget en liste over de 105 fremste norske økonomiforskerne basert på publiseringer og siteringer i internasjonale tidsskrift.
VG171108 Når du vet at det eneste du blir målt på er slike publiseringer , så vil ikke entusiasmen forbundet med å ta på seg slike oppdrag være spesielt stor, sier Hammersland.
AP171101 - For mange ting i SSB som antyder motvilje mot kontroversielle publiseringer , sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.
AP171031 Sakens kjerne er publiseringer på nivå 2, altså i fagets høyest rangerte tidsskrifter.
AA171031 Det gjelder ting i kommentarfelt, i én tittel på Facebook vi ikke har funnet igjen i andre publiseringer , samt manglende imøtegåelse av en gjentatt påstand som tidligere var benektet av klager, opplyser Johnsen.
AP171024 Han har allerede en pen liste med publiseringer i økonomens beste tidsskrifter, han samarbeider med økonomkjendis Thomas Piketty og jobber ved noen av USAs beste universiteter.
AA170731 Kriteriene Trøndelag scoret høyest på var utdanningsnivå, vitenskapelig publiseringer , FoU, og satsing på SMB.
VG170630 For det første pleier han ikke å være altfor ivrig i dette sosiale mediet, med et gjennomsnittlig antall publiseringer på én per måned.
DN170612 - Jeg har ingen tro på at mange publiseringer i fremstående forskningstidsskrifter er viktig for å lage gode modeller og prognoser for utviklingen i norsk økonomi, legger han til.
DN170608 Utover dette undersøkes forholdet mellom antall akademiske tilsatte og studenter, i tillegg til antall vitenskapelige publiseringer blant de ansatte.
DB170426 At Dagbladet heller ikke tok de nødvendige språklige forbehold i sine publiseringer , gjør omtalen enda mer rammende.
AA170424 Rettssaken startet med Per Danielsens innledningsforedrag, der han gikk gjennom hele 49 publiseringer fra 32 TV-innslag og 17 nettsaker.
DA170420 Begge publiseringer handler om at mor lenge har bedt om hjelp.
AP170420 Utvalget skal konkret vurdere de påklagede publiseringer opp mot VVP punkt 4.8.
AP170418 Denne andre klagen gjaldt publiseringer både i januar og i april, på TV og på nett.
AA170223 Han slår fast at Kina absolutt ikke er noe u-land når det gjelder forskning, men kvaliteten og antall publiseringer av vitenskapelige artikler har ikke vært på samme nivå som for eksempel USA.
DN170201 I et debattinnlegg i DNs utgave onsdag skriver de to professorene at « det å utelukkende basere seg på modeller som ligger langt fra forskningsfronten og som ikke er kvalitetssikret gjennom internasjonale publiseringer , svekker tiltroen til SSBs makroanalyser ».
AP160401 Hennes vitenskapelige publiseringer har hovedsakelig dreid rundt internasjonal migrasjon og utvikling, EUs politikkutvikling på innvandringsområdet, integrasjonspolitikk i velferdsstater og i et nordisk komparativt perspektiv, samt historiske studier av innvandring til Norge.
AP160218 Pressens Faglige Utvalg konstaterer at de påklagede artiklene inngår i en rekke publiseringer i AN om Bodø by, Stormen kulturhus og byens makt- og kulturelite.
AP160201 Dette fordi de gir oss mulighet til å belyse fakta som ikke er tilstrekkelig belyst i SSBs ordinære publiseringer .
AP160130 Samtidig slår rapporten fast at Norge er nummer tre i verden innen Arktis-forskning, regnet etter antallet publiseringer .