AA170731 Kriteriene Trøndelag scoret høyest på var utdanningsnivå, vitenskapelig publiseringer , FoU, og satsing på SMB.
VG170630 For det første pleier han ikke å være altfor ivrig i dette sosiale mediet, med et gjennomsnittlig antall publiseringer på én per måned.
DN170612 - Jeg har ingen tro på at mange publiseringer i fremstående forskningstidsskrifter er viktig for å lage gode modeller og prognoser for utviklingen i norsk økonomi, legger han til.
DN170608 Utover dette undersøkes forholdet mellom antall akademiske tilsatte og studenter, i tillegg til antall vitenskapelige publiseringer blant de ansatte.
DB170426 At Dagbladet heller ikke tok de nødvendige språklige forbehold i sine publiseringer , gjør omtalen enda mer rammende.
AA170424 Rettssaken startet med Per Danielsens innledningsforedrag, der han gikk gjennom hele 49 publiseringer fra 32 TV-innslag og 17 nettsaker.
DA170420 Begge publiseringer handler om at mor lenge har bedt om hjelp.
AP170420 Utvalget skal konkret vurdere de påklagede publiseringer opp mot VVP punkt 4.8.
AP170418 Denne andre klagen gjaldt publiseringer både i januar og i april, på TV og på nett.
AA170223 Han slår fast at Kina absolutt ikke er noe u-land når det gjelder forskning, men kvaliteten og antall publiseringer av vitenskapelige artikler har ikke vært på samme nivå som for eksempel USA.
DN170201 I et debattinnlegg i DNs utgave onsdag skriver de to professorene at « det å utelukkende basere seg på modeller som ligger langt fra forskningsfronten og som ikke er kvalitetssikret gjennom internasjonale publiseringer , svekker tiltroen til SSBs makroanalyser ».