DB170824 av afghanske barnefamilier fikk avslag i 2016, mot om lag 45 pst . i årene før.
DB170824 88 pst . av afghanske barnefamilier fikk avslag i 2016, mot om lag 45 pst. i årene før.
DB170824 A post shared by Frida Aasen ( @frida_aasen ) on Nov 29, 2016 at 11:34am PST
DA170824 Boka er utgitt i samarbeid mellom Bergen Arkitektskole ( BAS ), Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ).
AP170824 | PST om nedskalert tiltale mot 17-åring som var terrorsiktet : - Ingen dramatikk ¶ PST avviser at det er noen dramatikk i at terrorsiktelse mot en 17-åring endte med en tiltale om anskaffelse og oppbevaring av sprengstoff.
AP170824 Var kjent av PST
AP170824 Gutten var kjent av PST da han ble pågrepet av Oslo-politiet med det primitive eksplosivet. 10 år gammel kom han til Norge som flyktning sammen med familien sin.
AP170824 - Er det et nederlag for PST at tiltalen er så pass nedskalert i forhold til siktelsen ?
AP170824 - Det ligger ingen dramatikk i dette, sier Kathrine Tonstad, politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP170824 | PST om nedskalert tiltale mot 17-åring som var terrorsiktet : - Ingen dramatikk ¶
AP170824 PST gikk høyt ut ¶
AP170824 Politisjefer, PST eller politidirektoratet kan hver for seg ta direkte kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ).
AP170824 Kilder : PST og Etterretningstjenesten ¶
AP170823 Gjenstanden viste seg å være en bombe bestående av lightergass og splinter, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP170823 Bakgrunn : 17-åring siktet etter terrorlovgivning etter at han ble pågrepet med hjemmelaget bombe i Oslo - PST oppjusterer trusselnivået ¶
AA170823 Gjenstanden viste seg å være en bombe bestående av lightergass og splinter, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170821 Jan.. 2017 PST
DA170820 - Med tanke på den konkrete situasjonen, er det ingen ny trusselvurdering fra PST .
AP170820 Venstre under 4 pst .
AP170820 Venstre 3,5 pst . ( - 0,9 ) ¶
AP170820 Senterpartiet 10,5 pst . ( - 2,1 pst ) ¶
AP170820 SV 6,4 pst . ( + 2,8 ) ¶
AP170820 Rødt 3,8 pst . ( - 0,8 ) ¶
AP170820 MDG 3,4 pst . ( + 0,3 ) ¶
AP170820 Kristelig Folkeparti 5,3 pst . ( + 1,4 ) ¶
AP170820 Høyre 23,8 pst . ( + 2,3 ) ¶
AP170820 Fremskrittspartiet 12,7 pst . ( - 1,0 ) ¶
AP170820 Arbeiderpartiet 28,4 pst . ( −1, 9 ) ¶
AP170820 Andre 2,2 pst . - 0,1 ) ¶
AP170820 ( - 2,1 pst ) ¶
AP170820 Han understreker at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ikke ser behov nå for å høyne beredskapen.
AA170820 Han understreker at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ikke ser behov nå for å høyne beredskapen.
AA170820 Han understreker at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ikke ser behov nå for å høyne beredskapen.
AA170820 - Med tanke på den konkrete situasjonen, er det ingen ny trusselvurdering fra PST .
DB170819 ¶ AVVERGET ANGREP : Sikkerhetspolitiet har avverget det de mener var planlagte terrorangrep mot Norge, opplyser PST .
DB170819 Tett politisamarbeid ¶ PST har i dag et tett - og som de selv beskriver et godt - samarbeid med om lag 60 sikkerhetstjenester i forskjellige land.
DB170819 Samtidig som PST mener det er grunn til å forvente et eller flere terrorangrep i Norge, understreker Hugubakken følgende : ¶
DB170819 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
DB170819 FORVENTER ANGREP : PST mener det er sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
DB170819 Det er heller ikke overraskende hvordan det skjedde, sier Hugubakken i PST .
DB170819 Dagbladet er kjent med at PST tidligere i år avverget det de mener var et planlagt terroranslag i Norge.
DB170819 - Når PST kommer inn i bildet, er det ofte for seint.
DB170819 - Hvor kommer den største terrortrusselen fra, islamistiske miljøer eller høyreekstreme ? - PST er veldig tydelig på i sin trusselvurdering, at det er radikal islamisme som utgjør den største trusselen, uten tvil, men man må også følge med andre miljøer, også de høyreekstreme, sier Amundsen.
DB170819 PST og det ordinære politiet har nå en nasjonal operasjon.
DB170819 PST har fått bedre kapasitet til å følge utviklingen og analysere, og de har avdekket og fått dommer på flere.
DB170819 » Venstreekstreme er en gruppe som heldigvis er liten i Norge, men som Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) følger med på.
DB170819 TRUSLER : PST er bekymret for både bedre organisering og større tilvekst og aktivitet blant de høyreekstreme.
DB170819 Når det gjelder deler av det høyreekstreme miljøet i Norge, er PST bekymret for både bedre organisering og større tilvekst og aktivitet.
DB170819 PST mener det er svært lite sannsynlig at venstreekstreme vil utgjøre noen terrortrussel i Norge.
DB170819 PST identifiserer ekstreme islamister som den fremste terrortrusselen mot Norge.
DA170819 Siden begynnelsen av april har PST vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført et terrorangrep i Norge.
DA170819 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener at det er grunn til å forvente et terrorangrep i Norge i år.
DA170819 | PST frykter terrorangrep i Norge i år ¶
DA170819 Siden begynnelsen av april har PST vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført et terrorangrep i Norge.
DA170819 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener at det er grunn til å forvente et terrorangrep i Norge i år.
DA170819 | PST frykter terrorangrep i Norge i år ¶
AP170819 Siden begynnelsen av april har PST vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført et terrorangrep i Norge.
AP170819 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener at det er grunn til å frykte et terrorangrep i Norge i år.
AP170819 | PST frykter terrorangrep i Norge i år ¶
AA170819 Siden begynnelsen av april har PST vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført et terrorangrep i Norge.
AA170819 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener at det er grunn til å forvente et terrorangrep i Norge i år.
AA170819 | PST frykter terrorangrep i Norge i år ¶
AA170819 Siden begynnelsen av april har PST vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført et terrorangrep i Norge.
AA170819 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener at det er grunn til å forvente et terrorangrep i Norge i år.
AA170819 ( ©NTB ) ¶ | PST frykter terrorangrep i Norge i år ¶
AP170818 Terroren i Spania har ikke ført til at PST endrer trusselnivået her til lands.
AP170818 Justisministeren viser til at regjeringen har prioritert beredskapsarbeidet ved å styrke PST med rundt 300 millioner kroner og politiet med snart 2.000 nye årsverk.
AP170818 Hun henviser til den siste trusselvurderingen i juni hvor det heter at PST siden april har « vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge ».
AP170818 Det har det ikke foreløpig, sier seniorrådgiver Siv Alsén i PST til NTB.
AP170818 PST gjennomfører blant annet forebyggende samtaler i aktuelle miljøer og samtaler med personer man er bekymret for.
AP170818 PST : Ingen endring ¶
AP170818 Terroren i Spania har ikke ført til at PST endrer trusselnivået her til lands.
AP170818 Justisministeren viser til at regjeringen har prioritert beredskapsarbeidet ved å styrke PST med rundt 300 millioner kroner og politiet med snart 2.000 nye årsverk.
AP170818 Hun henviser til den siste trusselvurderingen i juni hvor det heter at PST siden april har « vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge ».
AP170818 Det har det ikke foreløpig, sier seniorrådgiver Siv Alsén i PST til NTB.
AP170818 PST gjennomfører blant annet forebyggende samtaler i aktuelle miljøer og samtaler med personer man er bekymret for.
AP170818 PST : Ingen endring ¶
AA170818 PST har opplyst på Twitter at de følger situasjonen i Spania, men at hendelsene foreløpig ikke endrer PSTs vurdering av terrortrusselen mot Norge.
AA170818 Terroren i Spania har ikke ført til at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) endrer trusselnivået her til lands.
AA170818 Hun henviser til den oppdaterte trusselvurderingen fra PST på forsommeren.
AA170818 Det har det ikke foreløpig, sier seniorrådgiver Siv Alsén i PST til NTB.
AA170818 Der fremkommer det at PST siden begynnelsen av april har « vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge ».
AA170818 PST gjennomfører blant annet forebyggende samtaler i aktuelle miljøer og samtaler med personer man er bekymret for.
AA170818 ( ©NTB ) ¶ | PST : Ingen endring i trusselbildet i Norge ¶
VG170817 Selv om ressursinnsatsen har økt, er det viktig å ha i mente at fortsatt brukes ikke mer enn rundt 5 pst . av statsbudsjettet til dette formålet.
NL170817 Når PST må rykke inn og forhøre medlemmene av en relativt liten krets i toppledelsen i Forsvarsdepartementet, er det et sterkt tegn på alvoret i situasjonen.
AA170817 - PST følger utviklingen tett, noe de gjør i alle sånne saker, men det er foreløpig ingen grunnlag for å øke trusselnivået i Norge, sier Solberg til TV 2 torsdag kveld.
AA170816 PST følger alle tre typer ekstreme, som da SV styrte, skriver hun.
AA170816 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener problemet er begrenset.
AA170816 - Vi opplever per i dag å ha oversikt over dette miljøet i norske fengsler, sier seniorrådgiver i PST , Siv Alsén, til Romerikes Blad.
DB170815 Hun forteller at truslene haglet inn på sosiale medier og e-post, at familien måtte flytte rundt til ulike adresser og at hun og barna måtte få sikkerhetsopplæring med PST .
AP170815 Med flytting hit og dit og sikkerhetsopplæring med PST og ungene våre og lite nattesøvn og den veldig ekstreme påkjenningen det var for hele familien.
DB170811 Regjeringen har styrket PST slik at vi mer effektivt kan bekjempe ekstremisme.
DB170811 I sin åpne trusselvurdering for 2017 skriver PST : « Høyreekstremisme i Norge karakteriseres fortsatt av uorganiserte og løst tilknyttede nettverk.
DB170811 Det er et særlig ansvar for politiet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) å bekjempe en slik utvikling og å avverge voldsbruk.
AA170811 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener norske fremmedkrigere i Raqqa trolig vil fortsette å kjempe for IS og dermed ikke komme tilbake til Norge.
AA170811 PST kjenner imidlertid til at det nå er om lag 40 personer fra Norge som er tilsluttet IS, og trolig er de fleste i Raqqa, melder NRK.
AA170811 ( ©NTB ) ¶ | PST tror norske IS-krigere vil kjempe videre i Raqqa ¶
AA170810 Kaabbel vil ikke bekrefte de siktedes identitet, men PST har blitt informert om beslaget.
AA170810 - Jeg kan bekrefte at PST rutinemessig er orientert om denne saken.
VG170809 I Norge har ifølge PST hundre muslimer reist til Syria for å bli en del av ekstremistgrupper, og kanskje noen hundre andre sympatiserer med dem.
VG170808 Vi har ikke funnet en slik link til Russland, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST til VG.
VG170808 PST mener andre land er mer interessante for Russland ¶ PST har hatt møter sammen med NSM med alle partiene før valget, med påvirkningskampanjer på agendaen.
VG170808 PST får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning ¶ PST mener andre land er mer interessante for Russland ¶
VG170808 Men PST har tidligere påpekt at Russland nok har lite å tjene på å påvirke stortingsvalget.
VG170808 HETSES : Venstre har bedt NSM og PST sjekke om det pågår en påvirkningskampanje mot det norske valget på grunn av hetsen mot partileder Trine Skei Grande.
VG170808 Fikk du med deg ? PST får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning ¶
VG170808 - Russland-politikken i Norge er preget av konsensus, derfor kan evnen og viljen til å påvirke være større i enkeltsaker som for eksempel utplassering av amerikanske soldater eller militært utstyr, Aamodt i PST .
VG170808 | PST undersøkte om Trine-hets var russisk påvirkningskampanje ¶
VG170808 PST kan ikke utelukke at Russland eller andre land vil prøve å påvirke det norske valget, men har per nå ikke identifisert en påvirkningskampanje mot Venstre.
VG170808 PST har undersøkt saken og om den eventuelt har bånd til Russland, men kan avkrefte at dette er snakk om en påvirkningsoperasjon.
VG170808 PST avkrefter nå at det er en påvirkningsoperasjon.
NL170808 Jeg håper Sophie og Kingsford fortsetter å danse med hvem de vil i framtida, og at PST klarer å spore opp de verste kommentatorene.
DB170808 PST varslet om naziflagg i Kristiansands julegate ¶
DB170804 Feb.. 2017 PST
DB170803 Feb.. 2017 PST
AP170803 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) er bekymret over utviklingen i det norske høyreekstreme miljøet, og peker spesielt på bånd til Sverige.
AP170803 DNM har flere medlemmer i Sverige enn i Norge, men også den norske gruppa har fått noen flere medlemmer « i den senere tid », ifølge PST .
AP170803 | PST bekymret over utvikling blant høyreekstreme ¶
AP170803 PST bekymret over økt vilje blant høyreekstreme til å organisere seg samt økt kontakt over landegrensene, særlig til Sverige.
AA170803 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) er bekymret over utviklingen i det norske høyreekstreme miljøet, og peker spesielt på bånd til Sverige.
AA170803 DNM har flere medlemmer i Sverige enn i Norge, men også den norske gruppa har fått noen flere medlemmer « i den senere tid », ifølge PST .
AA170803 PST bekymret over økt vilje blant høyreekstreme til å organisere seg samt økt kontakt over landegrensene, særlig til Sverige.
AA170803 ( ©NTB ) ¶ | PST bekymret over utvikling blant høyreekstreme ¶
DB170802 I Norge er det ennå et fåtall som deltar åpenlyst i markeringer og demonstrasjoner, men selv om miljøet ennå er lite registrerer PST økt aktivitet - særlig på nett.
DB170802 PST følger miljøet tett.
DB170802 A post shared by Kathy Griffin ( @kathygriffin ) on Jan 22, 2014 at 10:12am PST
DB170802 A post shared by Therese ( @johaugtherese ) on Feb 4, 2017 at 11:38pm PST
AP170802 Ifølge Ranstorp ønsker europeiske sikkerhetstjenester, som PST og svenske Säpo, hjelp fra andre deler av samfunnet.
AP170802 PST venter en liten økning i returer i år.
VG170801 Men, norsk politi og ikke minst PST har jeg altså så liten tillit til etter all « Ummah-bråket » og ikke minst 22. juli, at jeg oppriktig talt mener de har håndtert dette i handlegaten i Kristiansand etter beste evne.
VG170801 juli-terroristen som satt under pseudonym på nett og klekket planer selv ikke PST klarte å plukke opp, så evner han å gjennomføre det største angrepet på Norge siden krigen.
VG170801 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har regnet det som sannsynlig at det høyreekstreme miljøet vil vokse i 2017.
VG170801 Men det jobbes godt og PST har god oversikt over disse miljøene, sier justisministeren.
VG170801 Justisminister Per Willy Amundsen ( Frp ) sier at PST har god oversikt over høyreekstreme miljøer i Norge.
VG170801 Det er en utvikling PST varslet i sin forrige trusselvurdering.
NL170801 Beregnede positive virkninger av ovenstående ( perioden 1993 - 2011 ) : ¶ 1 ) 2,9 pst . økning av sysselsettingen gjennom nye og arbeidsplasser ¶ 2 ) Produksjonsøkning på 1,2 prosent direkte som følge av ny transport ¶ 3 ) Lønnsomhet i næringslivet bedres, lønnsøkninger på 4,2 pst ¶ 4 ) 40-50 mrd SEK mer i skatteinntekter ( 20-års periode ) ¶ 5 ) 20-40 pst verdiøkning for eiendomsp
NL170801 økning av sysselsettingen gjennom nye og arbeidsplasser ¶ 2 ) Produksjonsøkning på 1,2 prosent direkte som følge av ny transport ¶ 3 ) Lønnsomhet i næringslivet bedres, lønnsøkninger på 4,2 pst ¶ 4 ) 40-50 mrd SEK mer i skatteinntekter ( 20-års periode ) ¶ 5 ) 20-40 pst verdiøkning for eiendomsprisene ¶
NL170801 økning av sysselsettingen gjennom nye og arbeidsplasser ¶ 2 ) Produksjonsøkning på 1,2 prosent direkte som følge av ny transport ¶ 3 ) Lønnsomhet i næringslivet bedres, lønnsøkninger på 4,2 pst ¶ 4 ) 40-50 mrd SEK mer i skatteinntekter ( 20-års periode ) ¶ 5 ) 20-40 pst verdiøkning for eiendomsprisene ¶
DB170731 - Kanskje bør PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) være mer involvert i forhold til å ha en overvåkning av hvor de er til enhver tid, sier Kristiansen til Dagbladet.
AA170731 - Er på vakt ¶ PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
VG170730 Ute i hagen står en livvakt fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
SA170728 A post shared by John Terry ( @johnterry.26 ) on Feb 28, 2017 at 2:12pm PST
DB170728 Det har jeg også uttrykt til PST i avhør, sier Morten Lorentzen til Dagbladet.
AP170728 A post shared by John Terry ( @johnterry.26 ) on Feb 28, 2017 at 2:12pm PST
AA170728 Den ekstra beredskapen begrunnes med Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) vurdering av terrortrusselen, skriver NRK.
VG170726 Leiren åpnes formelt med en åpningssesjon, hvor inviterte gjester og presse, med blant annet representanter fra PST og politi, stortingspolitikere og terrorforskere deltar.
DB170726 Utenriksdepartementet, PST , Arbeiderpartiets stortingsgruppe og Forsvaret er bare noen eksempler på hvem som har blitt utsatt for fiendtlige dataangrep fra fremmed etterretning.
AA170726 Onsdag opplyser PST til Aftenposten at de fortsatt etterforsker saken, og at det i løpet av etterforskningen har kommet nye opplysninger som har styrket mistanken mot den russiske statsborgeren.
AA170726 PST har siktet 17-åringen for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AA170726 Som vi har sagt tidligere, har det i løpet av etterforskningen kommet nye opplysninger som har styrket mistanken mot ham, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til Aftenposten.
AA170726 Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) var eksplosivet en beholder med lightergass med flere spiker festet på utsiden.
AA170726 | PST vil holde terrorsiktet 17-åring fengslet frem til rettssak i oktober ¶
AA170726 PST har ikke sendt anbefaling om tiltale ennå, men saken er forhåndsberammet for retten grunnet guttens unge alder.
AA170725 Smerud understreker at tiltakene handler om den generelle trusselvurderingen som PST kom med i april, og at det ikke er noe som tyder på at det er rettet trusler mot arrangementet.
VG170724 Ifølge seniorrådgiver i PST , Martin Bernsen, har det ikke kommet nye livstegn fra nordmenn etter at irakiske styrker tok tilbake Mosul for litt mer enn to uker siden.
AA170724 PST og etterretningstjenesten spiller den viktigste rollen i å hindre terrorangrep.
VG170721 Blir stilt overfor nye utfordringer ¶ PST oppjusterte trusselbildet i Norge i begynnelsen av april etter terrorangrepet i Sverige og, og pågripelsen av en 17-åring med en bombelignende gjenstand i Oslo sentrum.
DB170721 A post shared by Ulrikke Falch ( @ulrikkefalch ) on Feb 7, 2017 at 11:11am PST
DB170715 Strømmen understreker at det foreløpig ikke er noen spesifikk trussel mot noen norske bransjer : ¶ - PST har ikke pekt på enkelte bransjer i det private næringsliv som mer utsatt for terror enn andre, sier han.
DB170715 Dersom PST eller politiet blir kjent med en konkret trussel mot en bestemt virksomhet eller bransje, vil de informere relevante parter, sier kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Arild Strømmen, til Dagbladet.
DB170715 - Dette er noe vi kunne ha gjort ¶ PST har regelmessige møter med deler av næringslivet, men når det gjelder å vurdere en eventuell kursing eller veiledning av spesifikke bransjer i Norge er det Næringslivets sikkerhetsråd ( NSR ) som har ansvaret.
DA170714 Torsdag skrev Stavanger Aftenblad at advokaten Bent Endresen fikk i mars vite av EOS-utvalget, som undersøker hemmelige tjenester i Norge, at Politiet sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde behandlet opplysninger om advokaten uten lovhjemmel.
DA170714 EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer i Stortinget sier advokaten Bent Endresen ikke ble overvåket av PST .
DA170714 EOS-utvalget benekter at Stavanger-advokat ble overvåket av PST .
VG170713 PST : Russland prøvde å hacke Forsvaret, Utenriksdepartementet, Ap og PST selv ¶
VG170713 PST : Russland prøvde å hacke Forsvaret, Utenriksdepartementet, Ap og PST selv ¶
DN170713 Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST sier de ikke kan kommentere enkeltsaker.
DN170713 En advokat i Stavanger vil gå til menneskerettighetsdomstolen etter at Stortingets EOS-utvalg bekreftet at han hadde blitt overvåket av PST .
DN170713 Advokat Bent Endresen fikk i mars vite av EOS-utvalget, som undersøker hemmelige tjenester i Norge, at Politiet sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde behandlet opplysninger om advokaten uten lovhjemmel, ifølge Stavanger Aftenblad.
DA170713 | Advokat ble overvåket av PST - nå går han til sak ¶
DA170713 Stavanger-advokat Bent Endresen vil gå til menneskerettighetsdomstolen etter at Stortingets EOS-utvalg bekreftet at han hadde blitt overvåket av PST .
DA170713 Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST sier de ikke kan kommentere enkeltsaker.
DA170713 Advokat Bent Endresen fikk i mars vite av EOS-utvalget, som undersøker hemmelige tjenester i Norge, at Politiet sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde behandlet opplysninger om advokaten uten lovhjemmel, ifølge Stavanger Aftenblad.
DB170712 « Kommer PST til å kontakte meg.
DB170712 Kommer PST , det norske sikkerhetspolitiet, til å kontakte meg ?
DB170712 Også PST bekrefter via kommunikasjonsdirektør Trond Haugbakken at de er kjent med saken knyttet til Facebook-gruppen.
DB170712 Når det kommer til Rabita moskeen har de bånd til det muslimske brorskapet og PST har vært bekymret for miljøet rundt moskeen.
DB170712 2017 PST
AP170711 E-tjenesten og PST må være et lag.
DB170709 Etterretningstjenesten ønsker seg et såkalt digitalt grenseforsvar, som i realiteten er en digital grenseovervåkning, og PST har ønsket seg tilgang til å samle inn, lagre og analysere stordata.
NL170708 PST og moskeer ¶ PST og etterretningstjenesten spiller den viktigste rollen i å hindre terrorangrep.
NL170708 PST og moskeer ¶
DB170707 Mannen skal ha sagt at han kom fra PST og at han skulle ta noen politidamer.
DB170707 Des.. 2016 PST
DB170706 2016 PST
DA170706 Ikke i lille Norge » for jo, det har skjedd, og som PST sier, sannsynligheten er der for at det skjer igjen.
DA170706 » og « PST : Terror sannsynlig i Norge de neste to månedene », og til tross for hva vi ser i andre land, til tross for at terroren kommer nærmere, så er vi enda ikke forberedt.
AP170705 Det er ingen konkrete trusler mot sykkel-VM, men PST vurderer det som sannsynlig at det vil kunne forekomme forsøk på terrorangrep i Norge fra ekstreme islamister.
AP170705 Da sikter han blant annet til Politiets sikkerhetstjeneste, PST .
VG170704 Kontroll på grensene ¶ PST og etterretningstjenesten spiller den viktigste rollen i å hindre terrorangrep.
DB170704 2017 PST
DB170704 Des.. 2016 PST
DB170702 Jeg ser det som en selvfølge at PST skal overvåke miljøer der det foregår radikalisering.
DB170701 2017 PST
VG170629 PST slår selv fast at Norge er et terrormål.
DB170629 2016 PST
VG170628 JØRSTADMOEN ( VG ) Ifølge PST er det sannsynlig at Norge rammes av terror det neste året.
DN170628 | PST nekter å tallfeste ekstreme islamister i Norge ¶ ¶ PST vil ikke svare på hvor mange ekstreme islamister som finnes i Norge.
DN170628 Bremsen på for skjærgårdshytter ¶ ¶ | PST nekter å tallfeste ekstreme islamister i Norge ¶
DB170628 Politiet i Oslo etterforsker også påstandene som ble rettet mot Politiets sikkerhetstjeneste, hvor PST ble beskyldt for å ha jukset med pengebeviset i Treholt-saken.
DB170628 A post shared by Rosie HW ( @rosiehw ) on Feb 9, 2017 at 10:55am PST
AP170628 | PST om terrortrusselen : Har gjort flere våpenbeslag i ekstreme islamistiske miljøer i Norge ¶ PST opplyser at de har gjort flere våpenbeslag i islamistiske miljøer i Norge etter de de omtaler som « en nasjonal etterretningsoperasjon ».
AP170628 PST : Sannsynlig med terrorangrep i Norge ¶ PST og politiet har nylig gjennomført det Alsén omtaler som en nasjonal etterretningsoperasjon.
AP170628 Det foregår også i større grad enn tidligere kjent utenfor de store byene, sier seniorrådgiver Siv Alsén i PST .
AP170628 Dagen etter pågripelsen oppjusterte PST trusselsituasjonen i Norge.
AP170628 Aftenposten er kjent med at PST har funnet grunn til å skjerpe oppmerksomheten mot personer som tidligere har vært kjent av politiet i forbindelse med islamistisk ekstremisme, men som hittil har vært ansett for å være perifert plassert i miljøet.
AP170628 | PST om terrortrusselen : Har gjort flere våpenbeslag i ekstreme islamistiske miljøer i Norge ¶
AP170628 april i år, kan ha ført til at PST har fått verdifull innsikt i flere ekstreme islamistiske miljøer.
AP170628 PST : Sannsynlig med terrorangrep i Norge ¶
SA170627 | PST vidererfører sin vurdering om at det er sannsynlig med et terrorangrep mot Norge ¶ PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
SA170627 Siden trusselnivået sist ble økt, i april, har PST hatt en nasjonal etterretningsoperasjon i samarbeid med politiet, skriver ABC nyheter.
SA170627 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener fortsatt at det er sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
SA170627 Operasjonen har så langt gjort flere funn som betegnes som interessante og kommer til å fortsette, sier seniorrådgiver i PST , Martin Bernsen.
SA170627 Også i Norge er det ekstreme islamister, i og utenfor organiserte miljøer, som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde, fremholder PST .
SA170627 Ifølge PST har rundt 100 personer reist fra Norge til Syria.
SA170627 ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i en pressemelding tirsdag.
SA170627 I sin vurdering skriver PST at de i løpet av det siste halve året har sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljøer.
SA170627 Gjenstanden besto av lightergass og splinter, ifølge PST .
SA170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utenfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
SA170627 | PST vidererfører sin vurdering om at det er sannsynlig med et terrorangrep mot Norge ¶
SA170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
FV170627 | PST opprettholder skjerpet trusselvurdering ¶ PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
FV170627 Siden trusselnivået sist ble økt, i april, har PST hatt en nasjonal etterretningsoperasjon i samarbeid med politiet, skriver ABC nyheter.
FV170627 Operasjonen har så langt gjort flere funn som betegnes som interessante og kommer til å fortsette, sier seniorrådgiver i PST , Martin Bernsen.
FV170627 Også i Norge er det ekstreme islamister, i og utenfor organiserte miljøer, som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde, fremholder PST .
FV170627 Ifølge PST har rundt 100 personer reist fra Norge til Syria.
FV170627 ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i en pressemelding tirsdag.
FV170627 I sin vurdering skriver PST at de i løpet av det siste halve året har sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljøer.
FV170627 Gjenstanden besto av lightergass og splinter, ifølge PST .
FV170627 Foto : Per Ståle Bugjerde/Mikaela Berg / Fredrik Bjerknes ¶ | PST opprettholder skjerpet trusselvurdering ¶
FV170627 FOTO : Bendiksby, Terje / NTB scanpix Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener fortsatt at det er sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
FV170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utenfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
FV170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
DN170627 | PST opprettholder skjerpet trusselvurdering ¶ PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
DN170627 Sjef for PST Benedicte Bjørnland under PSTs presentasjonen av trusselvurdering for 2017.
DN170627 ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i en pressemelding tirsdag.
DN170627 I sin vurdering skriver PST at de i løpet av det siste halve året har sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljøer.
DN170627 Gjenstanden besto av lightergass og splinter, ifølge PST .
DN170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
DN170627 ( Vilkår ) ¶ ¶ | PST opprettholder skjerpet trusselvurdering ¶
DN170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
DN170627 - Vi sitter på etterretningsinformasjon som gjør at vi har valgt å gjøre utdannelsessektoren ekstra oppmerksom på trusselen, sier seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170627 Videre slår PST fast : ¶
DB170627 Siste sjanse på bonus-potten med Europa League og Norsk Tipping-ligaen ¶ PST oppdatert i går ettermiddag sin terrorvurdering for Norge.
DB170627 I vurderingen fra PST heter det : ¶
DB170627 I trusselvurderingen for 2017, som PST presenterte på nyåret, ble det understreket at den organiserte radikaliseringsaktiviteten i Norge har vært nedadgående siden 2013 og 2014.
DB170627 I den nye vurderingen fra PST legges det stor vekt på at ekstreme islamister også ser på Norge som en del av sitt fiendebilde.
DB170627 PST skriver i sin nye trusselvurdering at det er personer i Norge som sympatiserer med ekstrem islamisme.
DB170627 PST peker likevel på nye ekstreme eksempler på radikalisering, utenfor de kjente islamistiske nettverkene og miljøene i Norge.
DB170627 PST mener dette er fortsatt situasjonen.
DB170627 PST mener det er sannsynlig at terrorister kan slå til mot mål i Norge.
DB170627 PST bruker betegnelsen ISIL ( Den islamske staten i Irak og Levanten ) om de som de fleste omtaler som IS ( Den islamske staten ).
BT170627 | PST : Fortsatt sannsynlig med terrorangrep i Norge ¶ PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
BT170627 Også i Norge er det ekstreme islamister, i og utenfor organiserte miljøer, som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde, fremholder PST .
BT170627 I sin vurdering skriver PST at de i løpet av det siste halve året har sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljøer.
BT170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
BT170627 | PST : Fortsatt sannsynlig med terrorangrep i Norge ¶
BT170627 Etterretningstjenesten og PST er kraftig utvidet, og kan lettere avsløre terrorplaner.
AP170627 | PST opprettholder skjerpet trusselvurdering - har gjort våpenbeslag ¶ PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
AP170627 Siden trusselnivået sist ble økt, i april, har PST hatt en nasjonal etterretningsoperasjon i samarbeid med politiet, skriver ABC nyheter.
AP170627 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener fortsatt at det er sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
AP170627 Operasjonen har så langt gjort flere funn som betegnes som interessante og kommer til å fortsette, sier seniorrådgiver i PST , Martin Bernsen.
AP170627 Også i Norge er det ekstreme islamister, i og utenfor organiserte miljøer, som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde, fremholder PST .
AP170627 Ifølge PST har rundt 100 personer reist fra Norge til Syria.
AP170627 ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i en pressemelding tirsdag.
AP170627 I sin vurdering skriver PST at de i løpet av det siste halve året har sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljøer.
AP170627 Gjenstanden besto av lightergass og splinter, ifølge PST .
AP170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utenfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
AP170627 | PST opprettholder skjerpet trusselvurdering - har gjort våpenbeslag ¶
AP170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AP170627 | PST opprettholder skjerpet trusselvurdering ¶ PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
AP170627 Siden trusselnivået sist ble økt, i april, har PST hatt en nasjonal etterretningsoperasjon i samarbeid med politiet, skriver ABC nyheter.
AP170627 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener fortsatt at det er sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
AP170627 Operasjonen har så langt gjort flere funn som betegnes som interessante og kommer til å fortsette, sier seniorrådgiver i PST , Martin Bernsen.
AP170627 Også i Norge er det ekstreme islamister, i og utenfor organiserte miljøer, som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde, fremholder PST .
AP170627 Ifølge PST har rundt 100 personer reist fra Norge til Syria.
AP170627 ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i en pressemelding tirsdag.
AP170627 I sin vurdering skriver PST at de i løpet av det siste halve året har sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljøer.
AP170627 Gjenstanden besto av lightergass og splinter, ifølge PST .
AP170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utenfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
AP170627 | PST opprettholder skjerpet trusselvurdering ¶
AP170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AA170627 | PST opprettholder skjerpet trusselvurdering ¶ PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
AA170627 Siden trusselnivået sist ble økt, i april, har PST hatt en nasjonal etterretningsoperasjon i samarbeid med politiet, skriver ABC nyheter.
AA170627 Operasjonen har så langt gjort flere funn som betegnes som interessante og kommer til å fortsette, sier seniorrådgiver i PST , Martin Bernsen.
AA170627 Også i Norge er det ekstreme islamister, i og utenfor organiserte miljøer, som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde, fremholder PST .
AA170627 Ifølge PST har rundt 100 personer reist fra Norge til Syria.
AA170627 ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i en pressemelding tirsdag.
AA170627 I sin vurdering skriver PST at de i løpet av det siste halve året har sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljøer.
AA170627 Gjenstanden besto av lightergass og splinter, ifølge PST .
AA170627 Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter ¶ | PST opprettholder skjerpet trusselvurdering ¶
AA170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utenfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
AA170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AA170627 | PST : Fortsatt sannsynlig med terrorangrep i Norge ¶ PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
AA170627 Også i Norge er det ekstreme islamister, i og utenfor organiserte miljøer, som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde, fremholder PST .
AA170627 I sin vurdering skriver PST at de i løpet av det siste halve året har sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljøer.
AA170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
AA170627 Bakgrunn : PST oppjusterer trusselnivået ¶
AA170627 PST mener fortsatt det er sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
AA170627 ( ©NTB ) ¶ | PST : Fortsatt sannsynlig med terrorangrep i Norge ¶
AA170627 PST vurderte i vår et terrorangrep i Norge som « sannsynlig », etter at de tidligere i vinter vurderte det som « mulig » at Norge kan bli utsatt for terror i 2017. ( ©NTB ) ¶
DN170626 | Henlegger lekkasje-etterforskning ¶ ¶ ¶ PST henlegger etterforskningen av lekkasjer til Dagens Næringsliv tilknyttet en hemmeligstemplet rapport.
DN170626 Nå er etterforskningen henlagt, og i en melding mandag gjorde PST det klart at muligheten for å kunne oppklare det anmeldte forholdet anses som meget begrenset.
DN170626 I april ba Forsvarsdepartementet PST om å etterforske lekkasjen.
DN170626 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) henlegger lekkasjen til Dagens Næringsliv etter at avisen offentliggjorde graderte dokumenter fra Riksrevisjonen.
DN170626 Foto : Brian Cliff Olguin ¶ | PST henlegger lekkasje av hemmeligstemplet rapport til Dagens Næringsliv ¶
DN170626 Forsvarsdepartementet ba i april PST om å etterforske lekkasjen og om mulig å finne ut hvem som sto bak.
DN170626 PST anfører som begrunnelse for henleggelsen « at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold».
BT170626 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) henlegger lekkasjen til Dagens Næringsliv etter at avisen offentliggjorde graderte dokumenter fra Riksrevisjonen.
BT170626 Forsvarsdepartementet ba i april PST om å etterforske lekkasjen og om mulig å finne ut hvem som sto bak.
BT170626 | PST henlegger lekkasje av hemmeligstemplet rapport ¶
BT170626 PST anfører som begrunnelse for henleggelsen « at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold ».
AP170626 Kommentar : En dypt alvorlig farse Harald Stanghelle ¶ PST anfører som begrunnelse for henleggelsen « at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold ».
AP170626 Forsvarsministeren ba PST etterforske lekkasjen.
AP170626 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ba PST etterforske lekkasjen.
AP170626 Det vil ta store ressurser hvis etterforskningen skal gjennomføres på en grundig måte, og PST finner ikke det forsvarlig å måtte binde opp store ressurser i en omfattende etterforskning med tanke på de andre oppgavene de har.
AP170626 Departementet ser alvorlig på slike lovbrudd og har rutinemessig anmeldt lekkasjen av sikkerhetsgradert informasjon til PST og anmodet om at det iverksettes etterforskning, opplyste departementet til TV 2 i april.
AP170626 | PST henlegger lekkasje av hemmeligstemplet rapport til Dagens Næringsliv ¶
AP170626 april PST om å etterforske lekkasjen og om mulig å finne ut hvem som sto bak.
AP170626 PST skriver at de etter en samlet vurdering finner mulighetene for å kunne oppklare forholdet som meget begrenset.
AA170626 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) henlegger lekkasjen til Dagens Næringsliv etter at avisen offentliggjorde graderte dokumenter fra Riksrevisjonen.
AA170626 Det vil ta store ressurser hvis etterforskningen skal gjennomføres på en grundig måte, og PST finner ikke det forsvarlig å måtte binde opp store ressurser i en omfattende etterforskning med tanke på de andre oppgavene de har.
AA170626 Departementet ser alvorlig på slike lovbrudd og har rutinemessig anmeldt lekkasjen av sikkerhetsgradert informasjon til PST og anmodet om at det iverksettes etterforskning, opplyste departementet til TV 2 i april.
AA170626 april PST om å etterforske lekkasjen og om mulig å finne ut hvem som sto bak.
AA170626 PST skriver at de etter en samlet vurdering finner mulighetene for å kunne oppklare forholdet som meget begrenset.
AA170626 PST anfører som begrunnelse for henleggelsen « at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold ».
AA170626 ( ©NTB ) ¶ | PST henlegger lekkasje av hemmeligstemplet rapport til Dagens Næringsliv ¶
SA170625 Olympiatoppen, som har ansvaret for gjennomføringen, har tett kontakt med PST .
DB170625 Olympiatoppen, som har ansvaret for gjennomføringen, har tett kontakt med PST .
AP170625 Olympiatoppen, som har ansvaret for gjennomføringen, har tett kontakt med PST .
DB170624 Feb.. 2017 PST
DB170623 Kortversjonen fra PST var at de var usikre på hvor stabilt styret i Nord-Korea er, men de trodde ikke det ville påvirke OL.
DB170623 - Vi forholder oss til de rådene vi får av dem vi snakker med, og det er norske myndigheter og PST .
AP170622 Brosjyren er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og er utarbeidet av Etteretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP170622 - PST har pekt på to stater spesielt.
DB170621 A post shared by Trista Sutter ( @tristasutter ) on Jan 8, 2017 at 10:24am PST
VG170620 På sin avsluttende pressekonferanse løftet statsministeren frem budsjettøkningene til PST og Etterretningstjenesten, samt den nye langtidsplanen for Forsvaret.
DB170620 Jan.. 2017 PST
DB170620 Feb.. 2017 PST
DB170620 Des.. 2015 PST ¶ #tbt ¶
DB170620 Des.. 2015 PST
DB170620 Des.. 2014 PST
VG170619 Derfor fikk PST umiddelbart mer ressurser, straffeloven ble endret og et nytt beredskapssenter ble raskt prosjektert, blant annet.
AP170619 Gjenstanden viste seg å være en bombe bestående av lightergass og splinter, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP170619 PST har siktet gutten for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AA170619 Gjenstanden viste seg å være en bombe bestående av lightergass og splinter, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AA170619 PST har siktet gutten for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
DB170618 A post shared by Beyoncé ( @beyonce ) on Feb 1, 2017 at 10:39am PST
DB170617 Des.. 2016 PST
AP170617 PST , MARINEN og POLICE er allerede tatt, men SYKEBIL, ØKOKRIM og KRIPOS er fortsatt ledig, dersom Veivesenet innvilger en søknad om et slikt skilt.
DB170616 A post shared by Boomf ( @boomf ) on Nov 23, 2016 at 9:16am PST
AA170616 Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i Trøndelag, Per Einar Hollum, sa til Adresseavisen torsdag at de hadde registrert hendelsen, og at de er i dialog med politiet for å se om dette kan ha tilknytning til et høyreekstremt miljø.
AA170615 Per Einar Hollum er sjef for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i Trøndelag.
AA170615 - Vi har registrert hendelsen, men saken håndteres nå av politiet og vi vil da være i dialog med dem og se hva de finner ut, sier sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i Trøndelag, Per Einar Hollum.
AA170615 | - Et lite miljø som vi følger opp ¶ PST har registrert hendelsen ved Byåsen skole der et naziflagg ble heist i flaggstangen til skolen natt til torsdag.
DB170614 I følge PST foregår heller ikke radikaliseringen på disse arenaene.
VG170613 Det gjelder alt fra både trusler mot enkeltpersoner til datasikkerhet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til VG.
VG170613 juni voktes Ap-leder Jonas Gahr Støre som en statsminister av livvakter fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
VG170613 PST har valg-beredskap ¶
VG170613 Tirsdag har han skrevet en kommentar på politiet sine nettsider hvor han bekrefter at politidistriktet ikke fikk noen veiledning fra PST angående bevæpning.
VG170613 Ikke anbefalt av PST
VG170613 Ansvarlig for sikkerheten til statsministeren er Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170613 I 2015 slo Høyesterett fast at PST brøt loven da de beslagla opptak hos filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen.
VG170612 | Kilder til VG : PST ba ikke om ekstra bevæpning under Erna-besøk på barnefestival ¶
VG170612 I forkant av arrangementer Solberg deltar på gir PST på forhånd beskjed til de aktuelle politidistriktene dersom de behøver bistand.
VG170612 Hverken Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) eller Statsministerens kontor var kjent med at Oslo-politiet skulle stille med tohåndsvåpen på barnefestivalen Miniøya i helgen.
VG170612 Etter det VG erfarer hadde ikke PST bedt om eller gitt råd til Oslo politidistrikt om å ha tyngre bevæpning til stede på arrangementet under statsministerens deltagelse i helgen.
VG170612 Det er Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) som er ansvarlig for sikkerheten til Erna Solberg.
AP170612 FOTO : Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix ¶ PST presenterer trusselvurdering for 2017 ¶
AP170612 Den ville Justisdepartementet forandre til fordel for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
VG170611 Til Vårt Oslo sier imidlertid påtroppende daglig leder Laila Egeberg at festivalen var i dialog med PST på forhånd, om sikkerheten rundt Solberg og rundt festivalen.
SA170611 Vi ser også en sterk forekomst av psykiske lidelser hos dem som utfører terror, sier strategisk analytiker Siv Thomassen ved PST som har brukt ett år på rapporten basert på både nasjonal og internasjonal forskning.
SA170611 Omtrent 75 prosent av terrorangrepene i Vesten de siste årene har vært gjennomført av det som omtales som soloterrorister, ifølge en rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
SA170611 Ifølge TV 2 har PST funnet en rekke fellestrekk ved disse gjerningspersonene som har begått angrepene.
SA170611 Hele seks av ti soloterrorister har fortalt om terrorplanene til venner og familie, viser en ny rapport fra PST .
SA170611 PST håper rapporten vil bidra til å skape økt årvåkenhet hos publikum.
DN170611 Solberg viste til forenklinger som gjør at Forsvaret nå raskere kan bistå politiet, innkjøp av tre nye politihelikoptre og 16 nye redningshelikoptre fram mot 2020, økt bemanning i beredskapstroppen og økte bevilgninger til PST og IKT-sikkerhet i politiet.
DB170611 Mens PST har ansvaret for Statsministerens livvakter, var det i dette tilfellet Oslo-politiet som besluttet at bevæpnet politi skulle stå for sikkerheten under besøket i Tøyenparken, opplyser PST .
DB170611 Mens PST har ansvaret for Statsministerens livvakter, var det i dette tilfellet Oslo-politiet som besluttet at bevæpnet politi skulle stå for sikkerheten under besøket i Tøyenparken, opplyser PST.
DB170611 Festivalsjef Laila Egeberg sier til Vårt Oslo at de aldri stilte spørmål ved bevæpningen, og forteller at de var i kontakt med PST i forkant av statsministerens besøk.
DA170611 Vi ser også en sterk forekomst av psykiske lidelser hos dem som utfører terror, sier strategisk analytiker Siv Thomassen ved PST som har brukt ett år på rapporten basert på både nasjonal og internasjonal forskning.
DA170611 Omtrent 75 prosent av terrorangrepene i Vesten de siste årene har vært gjennomført av det som omtales som soloterrorister, ifølge en rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DA170611 Ifølge TV 2 har PST funnet en rekke fellestrekk ved disse gjerningspersonene som har begått angrepene.
DA170611 Hele seks av ti soloterrorister har fortalt om terrorplanene til venner og familie, viser en ny rapport fra PST .
DA170611 PST håper rapporten vil bidra til å skape økt årvåkenhet hos publikum.
AP170611 Solberg viste til forenklinger som gjør at Forsvaret nå raskere kan bistå politiet, innkjøp av tre nye politihelikoptre og 16 nye redningshelikoptre fram mot 2020, økt bemanning i beredskapstroppen og økte bevilgninger til PST og IKT-sikkerhet i politiet.
AA170611 Vi ser også en sterk forekomst av psykiske lidelser hos dem som utfører terror, sier strategisk analytiker Siv Thomassen ved PST som har brukt ett år på rapporten basert på både nasjonal og internasjonal forskning.
AA170611 Omtrent 75 prosent av terrorangrepene i Vesten de siste årene har vært gjennomført av det som omtales som soloterrorister, ifølge en rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AA170611 Ifølge TV 2 har PST funnet en rekke fellestrekk ved disse gjerningspersonene som har begått angrepene.
AA170611 Hele seks av ti soloterrorister har fortalt om terrorplanene til venner og familie, viser en ny rapport fra PST .
AA170611 PST håper rapporten vil bidra til å skape økt årvåkenhet hos publikum.
AA170611 Solberg viste til forenklinger som gjør at Forsvaret nå raskere kan bistå politiet, innkjøp av tre nye politihelikoptre og 16 nye redningshelikoptre fram mot 2020, økt bemanning i beredskapstroppen og økte bevilgninger til PST og IKT-sikkerhet i politiet.
DB170610 « Bør ikke PST relaterte vurderinger ha betydning vedrørende hvordan en person som ( NN ) skal returnere til de konkrete personer og forhold som oppfordrer ? ? ? han til terrorisme - en person som har så sterke røtter i Norge og som er i en så sårbar situasjon som han er i ved retur til Irak », skriver Tveter i
DB170610 TERRORISME-ADVARSEL : « Bør ikke PST relaterte vurderinger ha betydning vedrørende hvordan en person som ( NN ) skal returnere til de konkrete personer og forhold som oppfordrer ? ? ? han til terrorisme », skriver advokat Trygve Tveter i et brev til PST .
DB170610 TERRORISME-ADVARSEL : « Bør ikke PST relaterte vurderinger ha betydning vedrørende hvordan en person som ( NN ) skal returnere til de konkrete personer og forhold som oppfordrer ? ? ? han til terrorisme », skriver advokat Trygve Tveter i et brev til PST.
DB170610 Senorrådgiver Martin Bernsen i PST sier at svaret til Tveter er det « formelt riktige. » - Hvis dette er å anse som et tips, tar vi mot det tipset og gjør våre vurderinger.
DB170610 PST har ingen formell kompetanse til å omgjøre vedtak truffet av utlendingsforvaltningen », skriver PST .
DB170610 Om vi iverksetter tiltak eller ikke er ikke noe vi opplyser til Tveter eller Dagbladet, sier senorrådgiver Martin Bernsen i PST om et brev fra asyladvokat Trygve Tveter.
DB170610 I brevet til PST skriver han at klienten « fikk tilbud om penger for utbetaling i etapper.
DB170610 Han vil ikke angi noe tall for tips av denne typen, men sier at PST har en egen gruppe som vurderer utlendingssaker.
DB170610 Han legger til at han skjønner det hvis PST får « tusenvis » av slike tips.
DB170610 Han er fortørnet over at PST ikke virker særlig interessert i at mannen, en irakisk asylsøker, skal ha fått « tilbud/oppfordring om å verve seg som terrorist i Europa ».
DB170610 For ei drøy uke siden sendte den kjente asyladvokaten et brev til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), med advarsel om et angivelig forsøk på terrorverving av en klient.
DB170610 Da han i 2016 ble sendt tilbake til Irak, våget han ikke å dra til hjembyen Mosul, men ble ifølge Tveters brev til PST boende i mange måneder i en moské i Bagdad.
DB170610 - Sakene kommer fra utlendingsmyndighetene og er saker som de anslår som relevante for PST .
DB170610 - Når PST ikke vil bruke ressurser på en så konkret opplysning fra en person i en utsatt posisjon, er jeg og flere andre bekymret over hvor god kontroll norske myndigheter har, sier Tveter.
DB170610 - Jeg er overrasket over at PST ikke kan avse en halvtime til å få klarhet i dette, sier Tveter til Dagbladet.
DB170610 vurderinger ha betydning vedrørende hvordan en person som ( NN ) skal returnere til de konkrete personer og forhold som oppfordrer ? ? ? han til terrorisme - en person som har så sterke røtter i Norge og som er i en så sårbar situasjon som han er i ved retur til Irak », skriver Tveter i brevet til PST .
DB170610 PST har ingen formell kompetanse til å omgjøre vedtak truffet av utlendingsforvaltningen », skriver PST.
AP170610 « Han vil nemlig ha samme ordning for PST som Forsvarets etterretningstjeneste har.
AP170610 At EOS-utvalget ( Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste ) ikke får innsyn i informasjon som kan identifisere personer brukt som kilder i PST - slik det i dag er med Etterretningstjenesten. «...
AA170610 | Advokat ga PST terrortips - fortørnet over svaret ¶
AA170610 Tveter skrev i et brev til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at hans klient, en mannlig asylsøker fra Irak, skulle ha fått « tilbud/oppfordring om å verve seg som terrorist i Europa », skriver Dagbladet.
AA170610 Tenk om det er riktig, da, utbryter Tveter og sier han er bekymret over hvor god kontroll myndighetene har, men skjønner det hvis PST får « tusenvis » av slike tips.
AA170610 Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier at svaret etaten ga, er « formelt riktig ».
AA170610 I svaret skriver PST at en « eventuell anmodning om omgjøring av sak etter utlendingsloven må fremsettes for utlendingsforvaltningen.
AA170610 Asyladvokat Trygve Tveter er lite imponert over svaret han fikk da han tipset PST om at en klient var forsøkt rekruttert til terror.
AA170610 PST har ingen formell kompetanse til å omgjøre vedtak truffet av utlendingsforvaltningen ».
AA170610 | Advokat ga PST terrortips - fortørnet over svaret ¶
AA170610 Tveter skrev i et brev til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at hans klient, en mannlig asylsøker fra Irak, skulle ha fått « tilbud/oppfordring om å verve seg som terrorist i Europa », skriver Dagbladet.
AA170610 Tenk om det er riktig, da, utbryter Tveter og sier han er bekymret over hvor god kontroll myndighetene har, men skjønner det hvis PST får « tusenvis » av slike tips.
AA170610 Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier at svaret etaten ga, er « formelt riktig ».
AA170610 I svaret skriver PST at en « eventuell anmodning om omgjøring av sak etter utlendingsloven må fremsettes for utlendingsforvaltningen.
AA170610 Asyladvokat Trygve Tveter er lite imponert over svaret han fikk da han tipset PST om at en klient var forsøkt rekruttert til terror.
AA170610 PST har ingen formell kompetanse til å omgjøre vedtak truffet av utlendingsforvaltningen ».
VG170609 | Retten om styrket mistanke mot 17-åring : Ville utføre terrorhandling med splintbombe ¶ 17-åringen skal ifølge PST ha videresendt en film som oppfordrer til terroraksjoner samme dag som han ble pågrepet.
VG170609 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siktet 17-åringen for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
VG170609 Politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Kathrine Tonstad, opplyser til VG at mistankegrunnlaget mot 17-åringen er styrket siden pågripelsen.
VG170609 april ble en 17 år gammel gutt pågrepet på Grønland i Oslo med en hjemmelaget sprengladning, som ifølge PST var en bombe bestående av lightergass og splinter.
DB170609 Nå mener PST at 17-åringen som plasserte den planla terror.
DB170609 - Per nå er han siktet etter straffelovens § 142 tredje ledd og det innebærer at vi mener det er skjellig grunn til mistanke om at han ville påføre alvorlig skade på mennesker eller miljø, sier Kathrine Tonstad, politiadvokat for PST , til VG.
AP170609 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AP170609 Gjenstanden besto av lightergass og splinter, ifølge PST .
AA170609 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AA170609 Gjenstanden besto av lightergass og splinter, ifølge PST .
VG170606 Ikke minst blir nasjonalforsamlingen sikret i tråd med anbefalingene fra blant andre PST , sier han.
DB170606 PST etter hacker-skandaler i USA og Frankrike : - Vi har ekstra fokus på sikkerheten til politikerne ¶
DB170605 Deler av filmmaterialet har vært gjennom Høyesterett, fordi PST konfiskerte det, men det ble til slutt frigitt etter at PST tapte saken i 2015.
DB170605 Deler av filmmaterialet har vært gjennom Høyesterett, fordi PST konfiskerte det, men det ble til slutt frigitt etter at PST tapte saken i 2015.
VG170604 Talen var en medvirkende årsak til at PST den høsten sa at terrortrusselen mot Norge hadde økt.
VG170604 Det er per nå for tidlig å si om det gjør det, sier Trond Hugubakken i PST til VG.
VG170604 PST vurderer det fortsatt som sannsynlig at det kan komme forsøk på terrorangrep i Norge.
VG170604 PST påpeker overfor VG at Norge allerede ligger på et høyt trusselnivå.
VG170604 PST : For tidlig å si om dette endrer trusselnivået i Norge ¶ * 1 Fortsatt høyt trusselnivå.
DN170604 May kraftig ut mot « ond » islamisme ¶ PST avventer situasjonen - fortsatt sannsynlig med forsøk på terrorangrep i Norge ¶ | - Menigmann lurer nok på hva som gjør at politiet og etterretningen ikke klarer å stoppe dette ¶
DN170604 | PST avventer situasjonen - fortsatt sannsynlig med forsøk på terrorangrep i Norge ¶ PST endrer foreløpig ikke trusselbildet i Norge.
DN170604 Mens PST før Stockholm-angrepet vurderte det som « mulig » at Norge kunne bli utsatt for terror i 2017, opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland 9. mai at utviklingen den siste tiden har skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen oppjusteres til « sannsynlig ».
DN170604 Ledere verden over fordømmer London-terror ¶ | PST avventer situasjonen - fortsatt sannsynlig med forsøk på terrorangrep i Norge ¶
DN170604 Han sier PST nå samler all informasjon og er i tett dialog med partnere internasjonalt for å få et godt grunnlag for å vurdere trusselbildet i Norge.
DN170604 Deler av terrorplanverket er aktivert i samarbeid mellom PST og politiet, sier Hugubakken.
DN170604 - Vi følger situasjonen i London og England for øvrig veldig tett nå, men det er for tidlig å si om det som har skjedd vil endre vår vurdering av trusselbildet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
DN170604 PST oppjusterte trusselnivået etter terrorangrepet i Stockholm 7. april for en periode for to måneder.
DB170604 ¶ AVVENTER SITUASJONEN : PST sier at de foreløpig ikke endrer trusselbildet i Norge.
DB170604 Mens PST før Stockholm-angrepet vurderte det som « mulig » at Norge kunne bli utsatt for terror i 2017, opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland 9. mai at utviklingen den siste tiden har skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen oppjusteres til « sannsynlig ».
DB170604 Han sier PST nå samler all informasjon og er i tett dialog med partnere internasjonalt for å få et godt grunnlag for å vurdere trusselbildet i Norge.
DB170604 Deler av terrorplanverket er aktivert i samarbeid mellom PST og politiet, sier Hugubakken.
DB170604 - Vi følger situasjonen i London og England for øvrig veldig tett nå, men det er for tidlig å si om det som har skjedd vil endre vår vurdering av trusselbildet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
DB170604 PST oppjusterte trusselnivået etter terrorangrepet i Stockholm 7. april for en periode for to måneder.
AP170604 Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST , sier det er for tidlig å gjøre noe med sikkerhetsnivået i Norge nå.
AP170604 Terror er sannsynlig, mener PST .
AP170604 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) holder på vurderingen om at det er « sannsynlig » med et angrep i Norge.
AP170604 Frank Hansen/Følgebilservice / NTB scanpix ¶ | PST : - Endrer ikke trusselvurderingen ¶
AP170604 Deler av terrorplanverket er allerede iverksatt, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST . 10. april i år skrev PST på sine nettsider : « Utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen for et angrep i Norge med dette oppjusteres til sannsynlig for de neste åtte ukene ».
AP170604 april i år skrev PST på sine nettsider : « Utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen for et angrep i Norge med dette oppjusteres til sannsynlig for de neste åtte ukene ».
AP170604 PST avventer etterforskningen som nå pågår i London.
AA170604 | PST endrer ikke trusselbildet ¶ PST endrer foreløpig ikke trusselbildet i Norge.
AA170604 Mens PST før Stockholm-angrepet vurderte det som « mulig » at Norge kunne bli utsatt for terror i 2017, opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland 9. mai at utviklingen den siste tiden har skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen oppjusteres til « sannsynlig ».
AA170604 Han sier PST nå samler all informasjon og er i tett dialog med partnere internasjonalt for å få et godt grunnlag for å vurdere trusselbildet i Norge.
AA170604 Deler av terrorplanverket er aktivert i samarbeid mellom PST og politiet, sier Hugubakken.
AA170604 - Vi følger situasjonen i London og England for øvrig veldig tett nå, men det er for tidlig å si om det som har skjedd vil endre vår vurdering av trusselbildet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
AA170604 PST oppjusterte trusselnivået etter terrorangrepet i Stockholm 7. april for en periode for to måneder.
AA170604 ( ©NTB ) ¶ | PST endrer ikke trusselbildet ¶
AA170604 | PST avventer situasjonen - fortsatt sannsynlig med forsøk på terrorangrep i Norge ¶ PST endrer foreløpig ikke trusselbildet i Norge.
AA170604 Mens PST før Stockholm-angrepet vurderte det som « mulig » at Norge kunne bli utsatt for terror i 2017, opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland 9. mai at utviklingen den siste tiden har skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen oppjusteres til « sannsynlig ».
AA170604 Han sier PST nå samler all informasjon og er i tett dialog med partnere internasjonalt for å få et godt grunnlag for å vurdere trusselbildet i Norge.
AA170604 Deler av terrorplanverket er aktivert i samarbeid mellom PST og politiet, sier Hugubakken.
AA170604 Både Hugubakken i PST og Thornberg i Säpo viser til den omfattende informasjonsinnhentingen britisk politi nå jobber med, og arbeidet som gjøres uavhengig av lørdagens angrep i London. ( ©NTB ) ¶
AA170604 - Vi følger situasjonen i London og England for øvrig veldig tett nå, men det er for tidlig å si om det som har skjedd vil endre vår vurdering av trusselbildet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
AA170604 PST oppjusterte trusselnivået etter terrorangrepet i Stockholm 7. april for en periode for to måneder.
AA170604 ( ©NTB ) ¶ | PST avventer situasjonen - fortsatt sannsynlig med forsøk på terrorangrep i Norge ¶
DB170603 Jan.. 2017 PST
DB170603 Feb.. 2017 PST
DB170602 Har det vært gjennomført/forespurt en analyse av PST og E-tjenesten for å vurdere om det er sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til denne lovendringen ?
DA170602 Ifølge Aftenposten kjente 17-åringen begge to, og det er ifølge avisen ting han har sagt om dette som fikk omgivelsene til å reagere og sende bekymringsvarsel til både PST og barnevernet.
AP170602 Etter det Aftenposten kjenner til, er det ting 17-åringen skal ha sagt om dette som fikk omgivelsene til å reagere, slik at det ble sendt bekymringsvarsel både til PST og barnevernet. | 20 torturert og drept ved helligdom i Pakistan ¶
AP170602 Etter det Aftenposten kjenner til, er det ting 17-åringen skal ha sagt om dette som fikk omgivelsene til å reagere, slik at det ble sendt bekymringsvarsel både til PST og barnevernet.
AA170602 Ifølge Aftenposten kjente 17-åringen begge to, og det er ifølge avisen ting han har sagt om dette som fikk omgivelsene til å reagere og sende bekymringsvarsel til både PST og barnevernet. ( ©NTB ) ¶
NL170601 Senteret er et samarbeid mellom PST , E-tjenesten, NSM og KRIPOS. | - 1. divisjonsspiller takket nei til Vipers ¶
NL170601 For å styrke samarbeidet mellom PST og E-tjenesten ble Felles kontraterrorsenter etablert i 2014.
DN170601 I den samme perioden ble det også rapportert av VG og TV 2 at russisk-tilknyttede hackere hadde angrepet blant annet PST og Arbeiderpartiet i fjor høst.
DN170601 Det hele toppet seg tidligere i år, da Russlands ambassade langet ut mot Norge i et 1400 ord langt brev i kjølvannet av at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) pekte på Russland som en trussel mot norske interesser.
VG170530 I dag er planene om nasjonal sikkerhetsrådgiver endt opp med at den tidligere analysesjefen i PST , Jon Fitje Hoffman, som forsvant fra PSTs ledergruppe under en omorganisering for noen år siden, har fått jobb som sekretær for Regjeringens sikkerhetsutvalg.
VG170529 - Alle er entydige, PST , E-tjenesten, forsvaret og politiet, sier Tetzschner til VG.
VG170529 PST og Justisdepartementet skal hele veien ha støttet seg til Søreides vurdering, og dermed lagt til grunn at rapporten ikke skulle frigis.
AP170527 Etter angrepet i Stockholm og et avverget angrep i Oslo sentrum rett før påske, har PST oppjustert beredskapen fra « sannsynlig » til « mulig ».
AP170526 Nye oppfordringer fra IS og Al-Qaida om å utføre angrep i Vesten vil imidlertid fortsatt vinne støtte blant tilhengere i Norge », advarer PST i sin trusselvurdering for 2017.
AP170526 Mens det på det meste var 70 - 80 nordmenn som kjempet for IS i Syria, mente PST at det ved inngangen til 2017 var cirka 40 personer med tilknytning til Norge i IS-kontrollerte områder.
AP170526 Det kan imidlertid bli krevende og PST tror flere kan bli drept, tatt til fange eller vil reise videre til andre konfliktområder.
AP170526 Advarslene har også kommet fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP170526 PST skriver i sin trusselvurdering for 2017 at det « vurderes som mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep mot Norge i 2017 ».
AP170526 PST skriver at etter som presset øker på IS, så kan det hende at flere vil vende tilbake til Norge.
AP170526 Kommentar : Terror er sannsynlig, mener PST .
AP170526 - Trusselvurderingen fra PST var tydelig på at merkedager hadde en viss symboleffekt, men 17. mai har nok en særstilling her, sier stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt.
AP170526 april justerte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået til at det var « sannsynlig » med et terrorangrep i Norge.
VG170525 Tidligere denne uken sa seniorrådgiver Martin Bernsen til VG at PST ikke gjør endringer.
VG170525 PST oppjusterte trusselnivået i Norge etter terrorangrepet i Stockholm og pågripelsen av en 17-åring med en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo.
DB170525 Feb.. 2017 PST
VG170524 - Jeg vil også understreker at PST ikke har økt trusselnivået i Norge etter angrepet, sier Hundere.
DB170524 ¶ FIKK REISERÅD : Kjetil Jansrud og de andre norske OL-håpene fikk en sikkerhetsgjennomgang av PST på Fornedu mandag.
DB170524 Langrennspiggeren setter sin lit til PST og Olymiatoppen når det kommer til risikovurderingene, men innrømmer at usikkerheten rundt Kim minner om situasjonen de paralympiske landslagsutøverne sto i for fire år siden.
DB170524 Halvorsen valgte å ta kortversjonen i plenum : PST er usikre på hvor stabile Kim og regimet er, men tror ikke nordkoreansk uro vil påvirke OL.
DB170524 - Vi forholder oss til de rådene vi får av dem vi snakker med, og det er norske myndigheter og PST .
DB170524 PST holder roen ¶
DB170524 PST regner terror på norsk jord som sannsynlig.
DB170524 Samtidig regner PST et terrorangrep i løpet av 2017 som « sannsynlig ».
DB170524 PST får kritikk : Hadde 38 avlyttede telefonsamtaler mellom leger og pasienter og advokater og klienter ¶
DN170523 Men det PST sier så langt er at det ikke er noen grunn til å heve terrortrusselen i Norge basert på det som har skjedd i Storbritannia.
DB170523 april, valgte PST å oppjustere trusselnivået fra mulig til sannsynlig.
DA170523 Den som er der ligger fast, sier PST ( se egen sak ).
DA170523 Selvmordsangrepet i Manchester har foreløpig ikke fått noen konsekvenser for Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) vurdering av trusselsituasjonen i Norge.
BT170523 Etter terroren i Stockholm i april skrudde PST opp den generelle trusselvurderingen.
BT170523 Det er sannsynlig at noen vil forsøke å gjennomføre terror i Norge, mener PST .
BT170523 De har et regime for uønskede hendelser og har PST i ryggen, sier Vervik.
BT170523 - Vi vurderer sikkerheten fortløpende ut ifra den trusselvurderingen som er gitt fra PST , sier Angeltvedt.
AP170523 Norge er et trygt land å bo i, og politiet gjør alt de kan for å hindre at terror skal skje i Norge, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST ( Politiets Sikkerhetstjeneste ) til Aftenposten Junior.
AP170523 - Det er ett av tiltakene vi gjør i tillegg til å jobbe videre med de tiltakene vi allerede har iverksatt, sier Fredriksen, og viser til at PST i april oppjusterte sin vurdering for et angrep i Norge til « sannsynlig for de neste åtte ukene ».
AP170523 april, oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) vurderingen for et angrep i Norge til « sannsynlig for de neste åtte ukene ».
AA170523 Norge er et trygt land å bo i, og politiet gjør alt de kan for å hindre at terror skal skje i Norge, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST ( Politiets Sikkerhetstjeneste ) til Aftenposten Junior.
AA170523 Hendelsen i Manchester har foreløpig ikke fått noen konsekvenser for Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) vurdering av trusselsituasjonen i Norge.
AA170523 Hendelsen i Manchester har foreløpig ikke fått noen konsekvenser for Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) vurdering av trusselsituasjonen i Norge.
AA170523 PST har ikke gjort noen endring i sin trusselvurdering etter angrepet i Manchester.
SA170522 Jørgen Halvorsen, politioverbetjent fra PST , forteller om sikkerhet og terror i OL i Sør-Korea på Olympiatoppens samling for aktuelle norske OL- og Paralympicsutøvere til Pyengongchang.
SA170522 Jeg stoler på PST og Olympiatoppen og de sikkerhetsvurderingene de gjør for oss.
SA170522 For da Jørgen Halvorsen, som til daglig jobber med trusselvurdering i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), skulle snakke om sikkerheten i forbindelse med OL og Paralympics i Pyeongchang til vinteren, var det flere av OL-håpene som undret seg på den spente situasjonen i den delen av Asia.
FV170522 Jeg stoler på PST og Olympiatoppen og de sikkerhetsvurderingene de gjør for oss.
FV170522 For da Jørgen Halvorsen, som til daglig jobber med trusselvurdering i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), skulle snakke om sikkerheten i forbindelse med OL og Paralympics i Pyeongchang til vinteren, var det flere av OL-håpene som undret seg på den spente situasjonen i den delen av Asia.
FV170522 FOTO : Heiko Junge/NTB scanpix Jørgen Halvorsen, politioverbetjent fra PST , forteller om sikkerhet og terror i OL i Sør-Korea på Olympiatoppens samling for aktuelle norske OL- og Paralympicsutøvere til Pyengongchang.
BT170522 Jørgen Halvorsen, politioverbetjent fra PST , forteller om sikkerhet og terror i OL i Sør-Korea på Olympiatoppens samling for aktuelle norske OL- og Paralympicsutøvere til Pyengongchang.
BT170522 Jeg stoler på PST og Olympiatoppen og de sikkerhetsvurderingene de gjør for oss.
BT170522 For da Jørgen Halvorsen, som til daglig jobber med trusselvurdering i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), skulle snakke om sikkerheten i forbindelse med OL og Paralympics i Pyeongchang til vinteren, var det flere av OL-håpene som undret seg på den spente situasjonen i den delen av Asia.
AP170522 FOTO : Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix / / Ingar Storfjell ¶ PST presenterer trusselvurdering for 2017 ¶
AP170522 Jørgen Halvorsen, politioverbetjent fra PST , forteller om sikkerhet og terror i OL i Sør-Korea på Olympiatoppens samling for aktuelle norske OL- og Paralympicsutøvere til Pyengongchang.
AP170522 Jeg stoler på PST og Olympiatoppen og de sikkerhetsvurderingene de gjør for oss.
AP170522 For da Jørgen Halvorsen, som til daglig jobber med trusselvurdering i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), skulle snakke om sikkerheten i forbindelse med OL og Paralympics i Pyeongchang til vinteren, var det flere av OL-håpene som undret seg på den spente situasjonen i den delen av Asia.
AA170522 Norske myndighetspersoner fikk hjelp til sikkerheten av PST , men ifølge Eriksen reiste mange fra næringslivet uten å gjennomføre ekstra sikkerhetstiltak.
AA170522 Eriksen mener man må være spesielt påpasselig med digital sikkerhet i et land som Kina, og sier både PST og Forsvaret er tydelige på etterretningstrusselen fra landet.
AP170521 Norske myndighetspersoner fikk hjelp til sikkerheten av PST , men ifølge Eriksen reiste mange fra næringslivet uten å gjennomføre ekstra sikkerhetstiltak.
AP170521 Eriksen mener man må være spesielt påpasselig med digital sikkerhet i et land som Kina, og sier både PST og Forsvaret er tydelige på etterretningstrusselen fra landet.
DB170520 A post shared by Sara Walsh ( @sarawalsh10 ) on Nov 25, 2016 at 7:50am PST
DB170519 Nov.. 2016 PST
DB170519 Feb.. 2017 PST
DB170519 Feb.. 2015 PST
VG170518 I 2009 ble Bhatti og en 31 år gammel venn pågrepet i forkant av USAs president Barack Obama besøk i Oslo, fordi PST fryktet Bhatti var ute etter å skade amerikanske interesser.
VG170518 Høsten samme år opplyste PST at han satt i fengsel i 14. januar 2015 ble Bhatti pågrepet av politiet på Gardermoen etter at han kom med et fly fra Pakistan.
AP170518 | Sikkerhet og åpenhet Per-Willy Amundsen ¶ PST må gis den samme rett til å skjerme særlig sensitiv informasjon fra EOS-utvalget som E-tjenesten.
AP170518 Lovforslaget omhandler EOS-utvalgets rett til å kreve innsyn i særlig sensitiv informasjon fra PST , slik det i dag er for Etterretningstjenesten.
VG170517 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sa senest tirsdag til ABC Nyheter at det ikke var noen endring i trusselbildet før nasjonaldagen.
VG170517 - Som vi alle vet har PST en trusselvurdering fra forrige måned som vi må forholde oss til.
VG170517 PST oppjusterte trusselbildet i Norge i begynnelsen av april etter terrorangrepet i Sverige, og pågripelsen av en 17-åring med en bombelignende gjenstand i Oslo sentrum.
DB170517 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sa senest tirsdag til ABC Nyheter at det ikke var noen endring i trusselbildet før nasjonaldagen.
DB170517 Des.. 2016 PST
AP170517 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sa senest tirsdag til ABC Nyheter at det ikke var noen endring i trusselbildet før nasjonaldagen.
AP170517 Det var like etter at PST oppjusterte trusselnivået i Norge fra at det var « mulig » til at det var « sannsynlig » med et terroranslag i løpet av 2017.
VG170516 En utfordring er at ansvar og oppgaver for denne type trusler er spredt : PST , Økokrim, NSM, Politiet, Etterretningstjenesten og Norsis for å nevne noen.
DN170516 PST opplyser til ABC Nyheter at det ikke er noen endring i trusselbildet før nasjonaldagen.
DB170516 Forsvarsdepartementet ba først Forsvaret om å fortsette å handle med mannen som nå blitt ilagt en bot av PST for å bryte FNs embagro. 30 beltevogner av typen Hägglund BV206, som blant annet kom fra Kongens garde, er solgt fra Norge til krigsherjede Sudan.
DB170516 Des.. 2016 PST
AA170516 Trusselvurderingen fra PST ble oppgradert etter at fire personer ble drept i terrorangrepet i Stockholm, der en lastebil kjørte inn i en folkemengde.
AA170516 mai ble et tema etter at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) palmesøndag vurderte det som « sannsynlig » at noen kommer til å forsøke å gjennomføre et terrorangrep mot Norge de neste to månedene.
VG170515 Saken vakte voldsom oppmerksomhet i alle landets medier : Bombegruppen ble tilkalt, PST og Kripos involverte seg, Justis- og beredskapsdepartementet styrket beredskapen og Universitetet i Oslo ( UiO ) sendte alle hjem, stengte av området en halv dag og satte krisestab.
DB170515 Jan.. 2017 PST
AP170515 » PST er en mager beslutningsstøtte.
VG170514 I trusselvurderingen for 2017 skriver PST om økt bekymring for høyreekstreme miljøer i Norge.
VG170514 - Den typen aksjoner man har sett i Sverige, med angrep mot asylmottak, er noe PST frykter skal spre seg også til Norge, uttalte seksjonsleder i PST , Jørn Presterudstuen til Filter Nyheter.
VG170514 - Den typen aksjoner man har sett i Sverige, med angrep mot asylmottak, er noe PST frykter skal spre seg også til Norge, uttalte seksjonsleder i PST, Jørn Presterudstuen til Filter Nyheter.
VG170514 I begynnelsen av regjeringsperioden var det nødvendig å prioritere blant annet PST og Politiets utlendingsenhet.
VG170513 Bombegruppen ble tilkalt, PST og Kripos involverte seg, Justis- og beredskapsdepartementet styrket beredskapen og Universitetet i Oslo ( UiO ) sendte alle hjem, stengte av området en halv dag og satte krisestab.
DB170513 A post shared by Caitlyn Jenner ( @caitlynjenner ) on Nov 24, 2016 at 8:04pm PST
DN170511 Nettsidene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har vært nede siden onsdag ettermiddag.
DN170511 Det dreier seg trolig om hacking, bekrefter PST overfor TV 2.
DN170511 - Det er antakelig et ddos-angrep som er grunnen til at siden er nede, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til TV 2.
DN170511 | PST trolig utsatt for hacking ¶
DB170511 A post shared by Jose Mari ( @indio2314 ) on Nov 10, 2016 at 3:14am PST
DB170511 A post shared by Jose Mari ( @indio2314 ) on Jan 6, 2017 at 11:29pm PST
DB170511 Det dreier seg trolig om et dataangrep, bekrefter PST overfor TV 2.
DB170511 - Det er antakelig et ddos-angrep som er grunnen til at siden er nede, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til TV 2.
DB170511 Permanent helikopterberedskap er etablert som kan støtte politiet, og samarbeidet mellom PST og Etterretningstjenesten er styrket.
AP170511 Nettsidene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har vært nede siden onsdag ettermiddag.
AP170511 Det dreier seg trolig om hacking, bekrefter PST overfor TV 2.
AP170511 - Det er antakelig et ddos-angrep som er grunnen til at siden er nede, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til TV 2.
AP170511 | PST trolig utsatt for hacking ¶
AP170511 | Justisdepartementet vil innsnevre den demokratiske kontrollen med PST .
AP170511 FOTO : Ingar Storfjell ¶ PST presenterer trusselvurdering for 2017 ¶
AA170511 Nettsidene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har vært nede siden onsdag ettermiddag.
AA170511 Det dreier seg trolig om hacking, bekrefter PST overfor TV 2.
AA170511 - Det er antakelig et ddos-angrep som er grunnen til at siden er nede, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til TV 2.
AA170511 ( ©NTB ) ¶ | PST trolig utsatt for hacking ¶
BT170510 Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST , bekrefter at de har avgitt livvakter til arrangementene.
BT170510 Hverken PST eller Oslo politidistrikt kan opplyse hvilke ekstraordinære utgifter de har i forbindelse med sikkerhetsopplegget rundt arrangementene.
BT170510 Aftenposten har vært i kontakt med både Statsministerens kontor, Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Oslo politidistrikt og Slottet for å få en oversikt over prislappen for den offisielle feiringen av 80-årsdagene til kong Harald og dronning Sonja.
AP170510 Vi har vært i kontakt med både Statsministerens kontor, Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Oslo politidistrikt og Slottet.
AP170510 Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST , bekrefter at de har avgitt livvakter til arrangementene.
AP170510 Hverken PST eller Oslo politidistrikt kan opplyse hvilke ekstraordinære utgifter de har i forbindelse med sikkerhetsopplegget rundt arrangementene.
AP170510 | EOS-utvalgets kontroll med PST svekkes Eldbjørg Løwer ¶
AP170510 Metoden innebærer at PST innhenter opplysninger gjennom personer med særlig tilgang til et miljø.
AP170510 Kildeføring er én blant flere metoder PST kan benytte for å hente inn opplysninger.
AP170510 Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at EOS-utvalget ikke skal kunne kreve innsyn i « identiteten til menneskelige kilder » i PST .
AP170510 Den demokratiske kontrollen med PST står og faller med innsynsretten.
DN170509 Her hjemme avdekket PST tidligere i år at krefter som kan knyttes til russiske myndigheter hadde angrepet epostkontoer til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet og Forsvaret.
DN170509 Her hjemme avdekket PST tidligere i år at krefter som kan knyttes til russiske myndigheter hadde angrepet epostkontoer til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet og Forsvaret.
DB170509 Feb.. 2017 PST
BT170509 Her hjemme avdekket PST tidligere i år at krefter som kan knyttes til russiske myndigheter hadde angrepet epostkontoer til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet og Forsvaret.
BT170509 Her hjemme avdekket PST tidligere i år at krefter som kan knyttes til russiske myndigheter hadde angrepet epostkontoer til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet og Forsvaret.
AP170509 Her hjemme avdekket PST tidligere i år at krefter som kan knyttes til russiske myndigheter hadde angrepet e-postkontoer til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet og Forsvaret.
AP170509 Her hjemme avdekket PST tidligere i år at krefter som kan knyttes til russiske myndigheter hadde angrepet e-postkontoer til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet og Forsvaret.
AP170509 Eksperimentet viser hvilke grupper de spurte mener PST bør gis anledning til å bruke skjulte politimetoder overfor.
AA170509 Her hjemme avdekket PST tidligere i år at krefter som kan knyttes til russiske myndigheter hadde angrepet epostkontoer til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet og Forsvaret.
AA170509 Her hjemme avdekket PST tidligere i år at krefter som kan knyttes til russiske myndigheter hadde angrepet epostkontoer til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet og Forsvaret.
VG170508 Les også : PST oppjusterer trusselnivået ¶
DB170508 Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) bekrefter overfor Dagbladet at også det norske sikkerhetspolitiet følge nøye med.
DB170508 Det svenske sikkerhetspolitiet går lengre enn PST og sier rett ut at de har en frykt for at en eller flere utenlandske nasjoner kan forsøke å påvirke utfallet av valget i Sverige.
DB170508 - Slik situasjonen har blitt, etter hackingen av Det demokratiske partiet i USA og valgkampanjen til Hillary Clinton, og nå den påståtte hackingen av presidentkandidat Emmanuel Macron, vil PST selvfølgelig også være bevisst mulighetene for at noe sånt kan skje ved Stortings-valget i høst.
DB170508 - FØLGER MED : - PST vil selvfølgelig være bevisst om noen forsøker å påvirke valget, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST .
DB170508 - FØLGER MED : - PST vil selvfølgelig være bevisst om noen forsøker å påvirke valget, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.
AP170508 Mandag besluttet Oslo tingrett å gi PST medhold i to nye uker.
AP170508 Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) var eksplosivet en beholder med lightergass med flere spiker festet på utsiden ; det hadde ifølge sikkerhetstjenesten potensial til å skade mennesker.
AP170508 Hun ba mandag om fengsling på nytt i to uker fordi PST mener det fortsatt er en reell fare for forspillelse av bevis.
AP170508 Det er en del klausulerte dokumenter i denne saken, dokumenter som forsvareren kan få av PST , men som han ikke kan meddele innholdet i til den siktede.
AP170508 Den siktede gutten var allerede kjent av PST da han ble pågrepet av Oslo-politiet med det primitive eksplosivet.
AP170508 - Denne saken prioriteres av PST både av hensyn til siktedes unge alder og sakens karakter.
AP170508 - Den prioriteres høyt av etterforskningsavdelingen til PST .
AP170508 Lokalt politi og PST har tatt høyde for en rekke mulige scenarioer som kan skje under arrangementet : ¶
AA170508 Trusselvurderingen fra PST ble oppgradert etter at fire personer ble drept i terrorangrepet i Stockholm, der en lastebil kjørte inn i en folkemengde.
AA170508 mai ble et tema etter at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) palmesøndag vurderte det som « sannsynlig » at noen kommer til å forsøke å gjennomføre et terrorangrep mot Norge de neste to månedene.
DB170507 A post shared by @kirstybertarelli on Jan 5, 2016 at 6:12am PST
DB170507 A post shared by @kirstybertarelli on Dec 31, 2016 at 11:44am PST
DB170507 A post shared by @kirstybertarelli on Dec 31, 2015 at 8:06am PST
DB170506 A post shared by LAUREN BULLEN ( @gypsea_lust ) on Dec 22, 2016 at 3:04am PST
DB170506 A post shared by JACK MORRIS ( @doyoutravel ) on Nov 30, 2016 at 5:52am PST
DB170506 A post shared by JACK MORRIS ( @doyoutravel ) on Dec 3, 2016 at 3:33am PST
DB170505 Foto : Jon Olav Nesvold / NTBscanpix ¶ PST : Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets Sikkerhetstjeneste.
DB170505 - Hva gjør PST for å forhindre et mulig terrorangrep 17. mai eller andre dager ?
DB170505 - Har PST mottatt opplysninger eller annen informasjon som kan tyde på at det planlegges et terrorangrep i Norge 17. mai ?
DB170505 PST
DB170505 Han ser bort ifra forskning fra institusjoner som Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) og Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ) og klarer ikke å kildebelegge sine egne påstander om årsakene til radikalisering og terrorisme.
DB170505 Jan.. 2017 PST
DB170505 Jan.. 2016 PST
DB170505 Feb.. 2017 PST
DB170505 Des.. 2016 PST
DB170505 2016 PST
DA170505 PST gjør et arbeid med å følge radikale miljøer tilknyttet moskeene, og jeg tenker at det er viktig å vedta denne resolusjonen også for å gi PST ryggdekning, sier justispolitiker Ulf Leirstein.
DA170505 - Ifølge PST er det særlig to elementer som utgjør en fare for sikkerheten i framtida : radikalisering og høyreekstremisme.
DA170505 PST gjør et arbeid med å følge radikale miljøer tilknyttet moskeene, og jeg tenker at det er viktig å vedta denne resolusjonen også for å gi PST ryggdekning, sier justispolitiker Ulf Leirstein.
AP170505 Her fra et seminar i kjølvannet av sakene der PST deltok.
AP170505 I innslaget påpekes det at PST ikke har endret trusselnivået siden 9. april.
VG170504 Les også : PST oppjusterer trusselnivået ¶
VG170504 Foto : Helge Mikalsen, VG ¶ 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶ PST oppjusterte trusselbildet i Norge i begynnelsen av april etter terrorangrepet i Sverige og, og pågripelsen av en 17-åring med en bombelignende gjenstand i Oslo sentrum.
DB170504 Des.. 2016 PST
BT170504 - På bakgrunn av PST sin trusselvurdering iverksetter vi noen ekstra tiltak i hele distriktet på nasjonaldagen.
BT170504 Søndag oppjusterte PST trusselnivået for de to neste månedene.
AP170504 - På bakgrunn av PST sin trusselvurdering iverksetter vi noen ekstra tiltak i hele distriktet på nasjonaldagen.
FV170503 Sikkerhetsbrudd i Nødnettet : Sikkerhetsmyndigheten starter tilsyn og PST starter etterforskning ¶
AP170503 Sikkerhetsbrudd i Nødnettet : Sikkerhetsmyndigheten starter tilsyn og PST starter etterforskning ¶
AP170503 Sikkerhetsbrudd i Nødnettet : Sikkerhetsmyndigheten starter tilsyn og PST starter etterforskning ¶
AP170503 Sikkerhetsmyndigheten starter tilsyn og PST starter etterforskning etter sikkerhetsbrudd i Nødnett ¶
AA170503 Politiadvokat Thomas Blom representerte PST , som har etterforsket verdalingen. 33-åringen er siktet for å ha knyttet seg til terrororganisasjonen Den islamske stat ( IS ).
AA170503 Dette er imidlertid ikke kommentert som et alternativ av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), og de har antakeligvis ikke utredet muligheten for alternativet, heter det i fengslingskjennelsen.
AA170503 PST ba om varetektsfengsel i en periode på åtte uker, noe forsvareren til verdalingen, Siri Langseth, motsatte seg.
AP170502 Nå har forsvarsministeren i stedet sendt Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) på jakt etter avisens kilder.
DB170501 A post shared by Caitlyn Jenner ( @caitlynjenner ) on Nov 24, 2016 at 8:04pm PST
DB170430 Des.. 2015 PST
VG170428 Møte med PST
VG170428 Informasjonssjef Martin Bernsen i PST sier til VG at de ikke ønsker å kommentere samtaler de har med norske politikere.
VG170428 INGEN KOMMENTAR : Informasjonssjef Martin Bernsen i PST Foto : Lise Åserud, NTB scanpix ¶
VG170426 « Dette til tross for at han var godt kjent med grusomhetene i IS' handlinger, at PST allerede høsten 2014 i en bekymringssamtale hadde gjort det klart for han at det var straffbart å knytte seg til ISIL og til tross for familie og venners iherdige innsats i å få han fra å dra.
VG170426 VG har vært i kontakt med Politiets sikkerhetstjenesten ( PST ), men de ønsker ikke å kommentere saken.
VG170426 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) etterforsket de tre mennene i all hemmelighet og fulgte bevegelsene deres tett. 20-åringen fikk aldri satt seg på flyet i Sverige, men ble i steden pågrepet i en alvorlig straffesak.
VG170426 Les også : PST : Slik vervet Ubaydullah hellige krigere ¶
VG170426 PST : Ingen kommentar ¶ «... han ble rekruttert til ISIL av en person med stor autoritet innen det ekstremistisk islamistiske miljøet, som var 11 år eldre enn han, som hadde et sterkt ønske om at N.N. ( den norske konvertitten ) skulle knytte seg til ISIL og som tilrettela og fjernet hindre, både
DB170426 Ikke noe om forskning, økonomi, forsvar, kultur, politikk, sport, spillet i kulissene, ulv, oppdrittslaks, tog, bil, PST , kongehuset, politi, narkotika eller sladder.
VG170424 Sigmond ønsker ikke å kommentere opplysningene om at PST mener mistanken mot gutten er styrket.
VG170424 - Bakgrunnen for at vi ønsket ytterligere varetekt er at det er grunn til mistanke om bevisforspillelse hvis han løslates nå, sier kommunikasjonsdirektør i PST , Trond Hugubakken, til VG.
VG170424 | PST : Mistanke mot terrorsiktet 17-åring styrket ¶
VG170424 PST ønsker ikke å kommentere hvorfor de mener mistanken mot 17-åringen er styrket.
VG170424 PST kunne ikke be om mer enn to uker i varetekt fordi den siktede er under 18 år.
DB170424 Det var det svenske politiet og Säpo, det svenske PST , som sammen pågrep personen « etter at en stor mengde av etterforskningsmaterialet ble gjennomgått », heter det i pressemeldingen, ifølge Expressen.
DB170424 PST sier at mistanken mot 17-åringen er styrket.
DB170424 PST kunne ikke be om mer enn to uker i varetekt fordi den siktede er under 18 år.
DB170424 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har bedt Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) om å etterforske hvem som lekket beredskapsrapporten til Dagens Næringsliv.
DB170424 Feb.. 2017 PST
DB170424 Jan.. 2017 PST
AP170424 Sammen med sin advokatpartner og søster, Aase Karine Sigmond, har hun hele tiden tilbakevist at gjenstanden er så farlig som PST har hevdet.
AP170424 Rettsforhandlingene i Oslo tingrett mandag ble ført for lukkede dører, etter begjæring fra PST .
AP170424 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) overtok etterforskningen og tok ut siktelse etter terrorlovgivningen.
AP170424 Etter det Aftenposten erfarer, er det ting 17-åringen skal ha sagt om dette som fikk omgivelsene til å reagere slik at det ble sendt bekymringsvarsel både til PST og barnevernet.
AP170424 Sikkerhetsmyndigheten starter tilsyn og PST starter etterforskning etter sikkerhetsbrudd i Nødnett ¶
AP170424 Sammen med sin advokatpartner og søster, Aase Karine Sigmond, har hun hele tiden tilbakevist at gjenstanden er så farlig som PST har hevdet.
AP170424 Rettsforhandlingene i Oslo tingrett mandag ble ført for lukkede dører, etter begjæring fra PST .
AP170424 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) overtok etterforskningen og tok ut siktelse etter terrorlovgivningen.
AP170424 Etter det Aftenposten erfarer, er det ting 17-åringen skal ha sagt om dette som fikk omgivelsene til å reagere slik at det ble sendt bekymringsvarsel både til PST og barnevernet.
DB170423 PST sin rapport fra 2016 viste at 68% av norske radikaliserte hadde kriminell bakgrunn.
DB170422 Feb.. 2017 PST
DN170421 Forsvarsministeren ber PST etterforske DN-lekkasje ¶
DN170421 | Forsvarsministeren ber PST etterforske DN-lekkasje ¶
DN170421 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil at PST skal etterforske hvordan DN fikk rapporten.
DN170421 Det er deprimerende at forsvarsministeren nå ber PST bruke sine ressurser for å finne ut hvem som har bidratt til at kritikken mot regjeringen blir offentlig kjent.
DN170421 Departementet ser alvorlig på slike lovbrudd, og har rutinemessig anmeldt lekkasjen av sikkerhetsgradert informasjon til PST og anmodet om at det iverksettes etterforskning, sier departementsråd Arne Røksund via seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg til DN.
DN170421 - Samtidig må jeg si at denne saken først og fremst har vist at politiet og Forsvaret ikke har god nok beredskap til å sikre Norge, og da er det kanskje rart at PST skal bruke ressurser på å etterforske lekkasjen, sier Raja.
AP170421 Sigmond og Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) overfor Aftenposten.
AP170421 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) overtok etterforskningen og tok ut siktelse etter terrorlovgivningen.
AP170421 PST ønsker ikke å kommentere ¶ PST ønsker ikke å kommentere den løpende etterforskningen.
AP170421 Neegaard ¶ PST ønsker ikke å kommentere ¶
AP170421 - Vi ønsker ikke å si om det blir foretatt flere avhør eller om det blir et nytt fengslingsmøte, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST .
AP170421 PST kan ikke be tingretten om mer enn to ukers fengsling fordi siktede er under 18 år.
AP170421 - 17-åringen har hatt en bakgrunn som har vært kilde til bekymring for PST , jeg skal ikke si hvor lenge, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse etter pågripelsen av 17-åringen søndag 9. april.
AA170421 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) kunne ikke be om mer enn to uker i varetekt fordi den siktede er under 18 år.
AA170421 - Vi ønsker ikke å si om det blir foretatt flere avhør, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til Aftenposten.
AA170421 PST vil ikke kommentere den løpende etterforskningen.
AA170421 PST beskrev gjenstanden som en beholder med lightergass med spiker utenpå. 17-åringens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, har uttalt at det ikke dreier seg om spiker, men om biter av ståltråd.
AA170421 | Ber PST etterforske lekkasje av hemmelig rapport ¶
AA170421 Forsvarsdepartementet har bedt Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) etterforske et mulig straffbart forhold, skriver TV 2.
AA170421 Etter det TV 2 forstår, ble forholdet anmeldt til PST rett før påske. 24. mars i år offentliggjorde Dagens Næringsliv sammendraget av en sikkerhetsgradert rapport som viser hvordan politiet og Forsvaret har sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror.
AA170421 Departementet ser alvorlig på slike lovbrudd og har rutinemessig anmeldt lekkasjen av sikkerhetsgradert informasjon til PST og anmodet om at det iverksettes etterforskning, opplyser departementsråd Arne Røksund via seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg til TV 2.
VG170420 I tillegg har han samarbeidet med PST og da samme sak var oppe for Oslo tingrett, var han til og med på aktoratets vitneliste.
VG170419 Ifølge IEA vil andelen fossil energi, med en utvikling innenfor togradersmålet, fortsatt utgjøre i underkant av 60 pst . av energiforsyningen i 2040.
VG170419 Amerikansk UD og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener at Dale etter fem år fortsatt er i live, og at han representerer en terrortrussel.
DB170419 » I rapporten diskuterer PST videre sammenhengen mellom psykiske lidelser og radikalisering og igjen er det dårlig nytt for Andersens påstand om løgn.
DB170419 I en rapport fra 2016 skriver PST at deres studie « (... ) bekrefter det eksisterende bildet av ekstrem islamisme i Norge som et multietnisk fenomen, preget av unge menn med lav utdannelse, mye kriminalitet og løs tilknytning til arbeidslivet.
DB170419 A post shared by Caitlyn Jenner ( @caitlynjenner ) on Nov 24, 2016 at 8:04pm PST
DA170419 PST varsler på radio, setter opp sperringer, skanner folkemengder og hele landet er opptatt av den nye og økede trusselen dagen før Sara og pappa Daniel skal på ti dagers tur til Danmark.
DA170419 Grunnen til at politiet omdisponerer, er trusselvurderingen fra PST , som innebærer at politiet må ha større mannskaper til stede, blant annet i Bergen sentrum.
BT170419 Grunnen til at politiet omdisponerer, er trusselvurderingen fra PST , som innebærer at politiet må ha større mannskaper til stede, blant annet i Bergen sentrum.
AP170419 Grunnen til at politiet omdisponerer, er trusselvurderingen fra PST , som innebærer at politiet må ha større mannskaper til stede, blant annet i Bergen sentrum.
AA170419 Grunnen til at politiet omdisponerer, er trusselvurderingen fra PST , som innebærer at politiet må ha større mannskaper til stede, blant annet i Bergen sentrum.
SA170418 PST endret palmesøndag også trusselvurderingen for et terrorangrep mot Norge fra " mulig " til " sannsynlig ".
DB170418 PST endret palmesøndag også trusselvurderingen for et terrorangrep mot Norge fra « mulig » til « sannsynlig ».
AP170418 PST endret palmesøndag også trusselvurderingen for et terrorangrep mot Norge fra « mulig » til « sannsynlig ».
AA170418 PST endret palmesøndag også trusselvurderingen for et terrorangrep mot Norge fra « mulig » til « sannsynlig ».
AA170418 PST endret palmesøndag også trusselvurderingen for et terrorangrep mot Norge fra " mulig " til " sannsynlig ".
DN170417 Det er særlig enheter som Kripos, Politiets utlendingsenhet, Politidirektoratet, Politihøgskolen, PST og politiets IKT-senter som har vokst de senere årene.
DB170417 A post shared by Zara Larsson ( @zaralarsson ) on Jan 5, 2015 at 12:40pm PST
AP170417 Etter bombefunnet og terrorhendelsen i Stockholm forrige mandag, oppjusterte PST faren for terrorangrep i Norge fra « mulig » til « sannsynlig ».
AP170417 Utpå natten foretok politiet en kontrollert detonering av gjenstanden som PST beskriver å være en « primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial ». 17-åringen ble med dette den tredje unge mannen fra Vadsø som kommer i PSTs søkelys knyttet til ekstrem islam.
VG170416 Dale selv skal ha blitt med i AQAP kort tid etter ankomst til Jemen i november 2011, ifølge PST .
VG170416 Amerikansk UD og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener at han etter fem år fortsatt er i live.
VG170416 Alle sprengladningene ble vurdert til å være Ibrahim al-Asiris håndverk, al-Qaidas fremste bombeekspert, som PST overfor VG knytter til Anders Dale.
DB170416 Jan.. 2017 PST
DB170416 Feb.. 2017 PST
DB170416 A post shared by OMAROSA ( @omarosa ) on Nov 7, 2012 at 12:33am PST
DB170416 Jan.. 2016 PST ¶ 58-åringen har ikke kommentert saken selv.
DB170416 Jan.. 2016 PST
VG170415 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) vil ikke kommentere avhøret, men sier at det blir gjennomført flere avhør med ulike personer i løpet av påsken.
VG170415 Den 17 år gamle gutten som PST har siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale, er en russisk statsborger fra Nord-Kaukasus.
VG170415 Overfor VG har både amerikansk UD og PST i vinter på ny bekreftet både at Dale fortsatt representerer en trussel etter å ha mottatt bombetrening, og at de mener han fortsatt er i live.
DB170415 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) siktet Dale etter terrorparagrafen i 2014.
DB170415 I juli 2014 gjorde PST det kjent at de har siktet og etterlyst Anders Dale fordi han har sluttet seg til den jemenittiske grenen av al-Qaida - al-Qaida på Den arabiske halvøy ( AQAP ). 15. juli 2014 ble det kjent at Dale var ført opp på amerikanske myndigheters liste over globale terrorister.
DB170415 Drøyt fem år etter at han sluttet seg til al-Qaida i Jemen, er norske Anders Dale ( 38 ) fortsatt i live, tror PST og amerikansk UD.
DB170415 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) vil ikke kommentere avhøret, men sier at det blir gjennomført flere avhør med ulike personer i løpet av påsken.
DB170415 Han nekter å møte dem ¶ PST beskrev mandag gjenstanden som en beholder med lightergass med spiker utenpå. 17-åringens forsvarer, Aase Karine Sigmond, har uttalt at det ikke dreier seg om spiker, men om biter av ståltråd.
DB170415 Forsvareren omtaler det hele som « guttestreker », mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
DB170415 A post shared by Jenni JWOWW ( @jwoww ) on Jan 21, 2017 at 7:01pm PST
AA170415 | USA og PST tror nordmann i al-Qaida er i live ¶
AA170415 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) siktet Dale etter terrorparagrafen i 2014.
AA170415 Politiadvokat Signe Aalling sier PST legger til grunn at Dale fortsatt er i live, fem år etter at han reiste til Jemen og sluttet seg til al-Qaida.
AA170415 I juli 2014 gjorde PST det kjent at de har siktet og etterlyst Anders Dale fordi han har sluttet seg til den jemenittiske grenen av al-Qaida - Al-Qaida på Den arabiske halvøy ( AQAP ). 15. juli 2014 ble det kjent at Dale var ført opp på amerikanske myndigheters liste over globale terrorister.
AA170415 Drøyt fem år etter at han sluttet seg til al-Qaida i Jemen, er norske Anders Dale ( 38 ) fortsatt i live, tror PST og amerikansk UD.
AA170415 | USA og PST tror nordmann i al-Qaida er i live ¶
AA170415 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) siktet Dale etter terrorparagrafen i 2014.
AA170415 I juli 2014 gjorde PST det kjent at de har siktet og etterlyst Anders Dale fordi han har sluttet seg til den jemenittiske grenen av al-Qaida - Al-Qaida på Den arabiske halvøy ( AQAP ). 15. juli 2014 ble det kjent at Dale var ført opp på amerikanske myndigheters liste over globale terrorister.
AA170415 Drøyt fem år etter at han sluttet seg til al-Qaida i Jemen, er norske Anders Dale ( 38 ) fortsatt i live, tror PST og amerikansk UD.
AA170415 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) vil ikke kommentere avhøret, men sier at det blir gjennomført flere avhør med ulike personer i løpet av påsken.
AA170415 Forsvareren omtaler det hele som « guttestreker », mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
AA170415 PST beskrev mandag gjenstanden som en beholder med lightergass med spiker utenpå. 17-åringens forsvarer, Aase Karine Sigmond, har uttalt at det ikke dreier seg om spiker, men om biter av ståltråd.
VG170414 PST : Dale lever ¶ PST har også latt seg intervjue om Dale for første gang siden de terrorsiktet ham sommeren 2014.
VG170414 POLITIADVOKAT : Signe Aalling i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) er påtaleansvarlig i den pågående etterforskningen mot Anders Dale.
VG170414 I intervjuer med VG bekrefter både amerikansk UD og PST at de mener Anders Cameroon Østensvig Dale ( 38 ) fra Nesodden er i live - fem år etter han sluttet seg til al-Qaida i Jemen.
VG170414 - PST legger til grunn at han er i live, svarer politiadvokat Signe Aalling i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
VG170414 - Hva mener PST om Dale i dag ?
VG170414 PST : Dale lever ¶
VG170414 - PST legger til grunn at han er i live, svarer politiadvokat Signe Aalling i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170414 Feb.. 2017 PST
AP170414 | USA og PST tror nordmann i al-Qaida er i live ¶
AP170414 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) siktet Dale etter terrorparagrafen i 2014.
AP170414 Politiadvokat Signe Aalling sier PST legger til grunn at Dale fortsatt er i live, fem år etter at han reiste til Jemen og sluttet seg til al-Qaida.
AP170414 Drøyt fem år etter at han sluttet seg til al-Qaida i Jemen, er norske Anders Dale fortsatt i live, tror PST og amerikansk UD.
VG170413 ØKT TRUSSELNIVÅ : PST har oppjustert trusselnivået i Norge.
VG170413 Bakgrunn : PST oppjusterer trusselnivået etter bombealarm i Oslo ¶
VG170413 Oppjustert trusselnivå ¶ PST oppjusterte søndag trusselbildet i Norge etter funnet av en improvisert bombe i Oslo og terrorangrepet i Sverige.
VG170413 Bakgrunn : PST oppjusterer trusselnivået etter bombealarm i Oslo ¶
VG170413 PST oppjusterte søndag trusselnivået fra at et terrorangrep i Norge var « mulig » til at det er « sannsynlig ».
DB170413 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) beskrev mandag gjenstanden som en beholder med lightergass med spiker utenpå.
DB170413 Forsvareren omtaler det hele som " guttestreker ", mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
DB170413 PST bekrefter at de har hatt kjennskap til 17-åringen fra tidligere og at det dreide seg om forebyggende tiltak.
DB170413 Utover dette ønsker ikke PST å kommentere saken.
DB170413 Russisk statsborger ( 17 ) pågrepet og terrorsiktet av PST .
DB170413 PST sier til Dagbladet at det ikke har vært noen endring i trusselbildet siden 10. april og at den nåværende trusselvurderigen vil bestå fram til det gjøres en ny vurdering om åtte uker.
DB170413 2017 PST
AP170413 Det er bakgrunnen for at PST hadde en bekymringssamtale med ham.
AP170413 - Vi krysser fingrene for PST kommer til at dette ikke er så ille som de hadde tenkt, at de skjønner at han ikke er en ekstrem islamist, sier Sigmond.
AP170413 - Jeg skjønner at PST ønsker å undersøke det, det er en naturlig del av etterforskningen.
AP170413 - Begrunnelsen for fengsling var at PST skulle etterforske.
AP170413 PST opplyser torsdag at etterforskningen fortsetter.
AA170413 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) beskrev mandag gjenstanden som en beholder med lightergass med spiker utenpå.
AA170413 Forsvareren omtaler det hele som " guttestreker ", mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
AA170413 PST bekrefter at de har hatt kjennskap til 17-åringen fra tidligere og at det dreide seg om forebyggende tiltak. ( ©NTB ) ¶
VG170412 Han nekter straffskyld etter å ha blitt tatt med det PST karakteriserer som en sprengladning med lite skadepotensial.
VG170412 En undersøkelse bestilt av PST beskriver ekstrem islamisme i Norge som et « multietnisk fenomen ».
DB170412 - PST har oppjustert trusselnivået i Norge, og basert på det har NFF anmodet sikkerhetsansvarlige i klubbene om å ha en løpende dialog med politiet, sier kommunikasjonssjef Yngve Haavik til Dagbladet.
VG170411 På palmesøndag varslet PST at terrorangrep er « sannsynlig » også i Norge.
VG170411 Og selv om det bør vurderes, og vi vet at det skjuler seg terrorister blant flyktninger, så gjør det ikke PST arbeidsledig.
VG170411 Gutten er siktet etter å ha hatt det PST kaller en sprengstofflignende gjenstand uten stort skadepotensial.
VG170411 PST skriver i trusselvurderingen at svært få i Norge vil slutte seg til IS i år.
VG170411 PST forventer dessuten ikke spektakulære angrep, men bruk av enkle våpentyper mot mål med få eller ingen sikringstiltak.
VG170411 Les også : PST oppjusterer trusselnivået etter bombealarm i Oslo ¶
VG170411 Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ønsker ikke å svare på Dagbladets spørsmål om de har hatt møter med den russiske ambassaden om saken.
VG170411 Forsvareren omtaler det hele som " guttestreker ", mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
VG170411 Bakgrunn : Politiet : - Vi har gjennomført en kontrollert sprengning ¶ PST beskrev mandag gjenstanden som en beholder med lightergass med spiker utenpå.
VG170411 PST bekrefter at de har hatt kjennskap til 17-åringen fra tidligere og at det dreide seg om forebyggende tiltak.
VG170411 Les også : PST oppjusterer trusselnivået etter bombealarm i Oslo ¶
VG170411 Da PST holdt pressekonferanse om hendelsen søndag, opplyste de at de kjente til 17-åringen fra før, men ville ikke kommentere spesifikt hva som gjorde at det hadde vært en bekymring rundt ham, eller hva forebyggingen de hadde gjennomført gikk ut på.
VG170411 PST har beskrevet det eksplosive materialet som en beholder som inneholdt lightergass og hvor det var tapet spiker på utsiden.
VG170411 Politiet i Agder har besluttet å la være å bevæpne sine patruljer selv om PST har høynet trusselnivået, melder de på sine hjemmesider.
VG170411 PST : Mer planlagte aksjoner før ¶ PST har skissert at det er mulig at en person inspirert av al-Qaida eller IS kan komme til å utføre et angrep mot Norge i år, « med enkle våpentyper mot mål med få eller ingen sikringstiltak ».
VG170411 Og det byr på utfordringer for tjenestene, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til VG.
VG170411 Da PST skjerpet trusselvurderingen på grunn av en konkret trussel mot Norge sommeren 2014, iverksatte de blant annet generell bevæpning av alle landets operative polititjenestepersoner.
VG170411 Bakgrunn : PST oppjusterer trusselnivået etter bombealarm i Oslo ¶
VG170411 - Vi er av den oppfatning at de tiltakene som ble iverksatt før helgen tar høyde for det den endring i trusselvurdering som PST har kommet med, sier Kvige.
VG170411 - Situasjonen nå er at PST har kommet med en ny trusselvurdering, og da vil det være helt på sin plass at man vurderer midlertidig bevæpning.
VG170411 - Basert på det PST nå har kommet med er det helt naturlig at alle arrangementer i Oslo som trekker større folkemengder vurderes i forhold til tiltak hver for seg, sier Brunborg til VG.
VG170411 PST skjerpet søndag trusselvurderingen, og vurderer det nå som sannsynlig at noen vil forsøke å gjennomføre et terrorangrep i Norge.
VG170411 PST : Mer planlagte aksjoner før ¶
VG170411 I Norge har PST skjerpet trusselvurderingen, og anser det nå som sannsynlig at noen vil forsøke å gjennomføre et terrorangrep her.
VG170411 PST tror de primitive, men dødelige metodene brukt i bilangrepene kan tjene som inspirasjon.
DB170411 Informasjonssjef i PST , Martin Bernsen, sier at han har lest Facebook-innlegget, og at sikkerhetstjenesten tar innlegget til etterretning.
DB170411 PST informert ¶
DB170411 PST erklærte nylig en to-månedersperiode med økt terrorfare.
DB170411 A post shared by Petter Pilgaard ( @petterpilgaard ) on Mar 10, 2017 at 9:28pm PST
AP170411 Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ønsker ikke å svare på Dagbladets spørsmål om de har hatt møter med den russiske ambassaden om saken.
AP170411 Forsvareren omtaler det hele som « guttestreker », mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
AP170411 PST oppjusterer trusselnivået.
AP170411 PST beskrev mandag gjenstanden som en beholder med lightergass med spiker utenpå.
AP170411 PST bekrefter at de har hatt kjennskap til 17-åringen fra tidligere og at det dreide seg om forebyggende tiltak.
AP170411 Politidirektoratet ( POD ) har mandag formiddag hatt et telefonmøte med landets politimestre for å diskutere situasjonen etter at PST endret vurderingen av forsøk på terrorangrep i Norge fra « mulig » til « sannsynlig » søndag.
AP170411 PST oppjusterer trusselnivået.
AA170411 Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ønsker ikke å svare på Dagbladets spørsmål om de har hatt møter med den russiske ambassaden om saken.
AA170411 Forsvareren omtaler det hele som " guttestreker ", mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
AA170411 PST beskrev mandag gjenstanden som en beholder med lightergass med spiker utenpå.
AA170411 PST bekrefter at de har hatt kjennskap til 17-åringen fra tidligere og at det dreide seg om forebyggende tiltak.
AA170411 | Psykologer : Terrorinformasjon kan skape frykt ¶ PST sier et terrorangrep mot Norge er sannsynlig og ber folk være årvåkne.
AA170411 Ifølge seniorrådgiver Martin Berntsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) er trusselvurderingen først og fremst ment for andre myndigheter, og mener det ikke er grunn for mannen i gata til å kikke seg over skulderen.
AA170411 Etter fredagens terroraksjon i Stockholm har PST oppjustert sannsynligheten for terror i Norge fra mulig til sannsynlig.
VG170410 Les også : PST oppjusterer trusselnivået etter bombealarm i Oslo ¶
VG170410 Politidirektoratet mener at de tiltakene som ble iverksatt fredag kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt » skriver POD i en pressemelding søndag kveld.
VG170410 Møtet holdes etter at PST oppjusterte trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
VG170410 Bakgrunn : PST oppjusterer trusselnivået etter bombealarm i Oslo ¶
VG170410 Slik beskriver politiadvokat Kathrine Tonstad hos PST det eksplosive materialet.
VG170410 Sigmond har tidligere opplyst at PST ikke kan be om mer enn to ukers fengsling for hennes klient, fordi han er under 18 år.
VG170410 Da fengslingsmøtet startet klokken 14.15 ba PST om at fengslingsmøtet skulle gå for lukkede dører, noe retten etter en kort vurdering gikk med på.
VG170410 PST opplyste på pressekonferansen at de kjente til 17-åringen fra før, men de ville ikke kommentere spesifikt hva som gjorde at det hadde vært en bekymring rundt ham, eller hva forebyggingen de hadde gjennomført gikk ut på.
VG170410 PST opplyste på en pressekonferanse søndag at den bombelignende gjenstanden var en primitiv, improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial.
VG170410 PST : Bombelignende gjenstad ¶
VG170410 - PST har vært i kontakt med ham og har kjent til ham tidligere i forbindelse med at han skal ha vært i en radikaliseringsprosess i forbindelse med islamistisk tankesett og det har vært noen forebyggende tiltak i den forbindelse, sa Tonstad.
SA170410 Tidligere operativ sjef i den danske etterretningstjenesten, Frank Jensen, sier det var riktig av norske PST å forhøye beredskapen.
SA170410 Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
SA170410 Helgens episode med arrestasjonen av en russisk 17-åring i Oslo, og, ifølge PST , et oppjustert trusselbilde, fører altså ikke til noen store endringer i politiets beredskap i Sør-Vest politidistrikt.
SA170410 Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
SA170410 POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.
SA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt.
SA170410 | PST : Sannsynlig med terrorangrep i Norge i år ¶ PST mener det er sannsynlig at det kan begås terrorangrep her i landet i år.
SA170410 PST-sjef Benedicte Bjørnland og politiadvokat Signe Aalling ( t.v ) i PST orienterer pressen i forbindelse med gårsdagens pågripelse på Grønland i Oslo og det generelle trusselbildet mot Norge.
SA170410 FOTO : Ingar Storfjell, Aftenposten/fotomontasje ¶ | PST : Sannsynlig med terrorangrep i Norge i år ¶
SA170410 POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.
SA170410 Foto : Vegard Grøtt / NTB scanpix ¶ PST har oppjustert risikovurderingen for terrorangrep for de neste to månedene.
SA170410 Politiets sikkerhetstjeneste PST bekrefter at de har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere.
SA170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde bedt om lukkede dører under fengslingsmøtet av hensyn til etterforskningen, noe de fikk rettens medhold i.
SA170410 Men han har hatt kontakt med personer som var i PST søkelys i 2015, da han var 15 år gammel.
SA170410 Eksplosivene som en 17-åring ble pågrepet med i Oslo lørdag kveld, besto av lightergass og spiker, ifølge PST .
SA170410 | PST : 17-åring hadde beholder med lightergass og spiker ¶
SA170410 PST omtaler gjenstanden som 17-åringen ble pågrepet med, som en primitiv enhet.
SA170410 PST kunne ikke be om mer enn to uker i varetekt fordi den siktede er under 18 år.
FV170410 Til tross for at PST har høynet trusselnivået i Norge, vil ikke patruljene i Agder politidistrikt bevæpne seg.
FV170410 Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
FV170410 - Vi har gjort en konkret vurdering internt i politidistriktet, blant annet basert på vurderingene til PST .
FV170410 - Politidirektoratet mener at de tiltakene som ble iverksatt fredag kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt.
DN170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) omtaler gjenstanden som 17-åringen ble pågrepet med, som en primitiv enhet.
DN170410 PST kunne ikke be om mer enn to uker i varetekt fordi den siktede er under 18 år.
DN170410 PST hadde bedt om lukkede dører under fengslingsmøtet av hensyn til etterforskningen, og væpnet politi, noen med maskinpistoler, holdt vakt under fengslingsmøtet.
DB170410 A post shared by Maria Thorisdottir ( @mariathorisdottir ) on Nov 13, 2015 at 2:01am PST
DB170410 A post shared by Maria Thorisdottir ( @mariathorisdottir ) on Feb 5, 2016 at 3:49am PST
DB170410 Retten besluttet etter begjæring fra PST å varetektsfengsle gutten i to uker med brev- og besøkskontroll.
DB170410 Politidirektoratet mener at de tiltakene som ble iverksatt fredag kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt.
DB170410 PST-sjef Benedicte Bjørnland og politiadvokat i PST , Signe Aalling, fortalte på en pressekonferanse i går at gutten er en kjenning av politiet, og at de over en periode har drevet forebyggende arbeid overfor ham.
DB170410 PST : Politiadvokat Kathrine Tonstad fra PST etter fengslingsmøtet for den terrorsiktede 17-åringen i Oslo tingrett mandag.
DB170410 Jeg kjenner ikke igjen det bildet PST beskriver på bakgrunn av de samtalene jeg har hatt med ham, sa Sigmond til Dagbladet mandag morgen.
DB170410 Hun mener at PST har gått veldig høyt ut i saken.
DB170410 Foto : Tore Meek / NTB scanpix ¶ PST : Politiadvokat Kathrine Tonstad fra PST etter fengslingsmøtet for den terrorsiktede 17-åringen i Oslo tingrett mandag.
DB170410 Det skal være høy alvorlighetsgrad før han kan bli fengslet, og PST har tatt ut siktelse på eksplosiver som er ment å ta menneskeliv, har 17-åringens forsvarer Aase Karine Sigmond, sagt til Dagbladet.
DB170410 Bakgrunnen er at PST nå vurderer at trusselnivået er høyere, og at det « sannsynlig » at noen vil forsøke å gjennomføre terror i Norge.
DB170410 - Jeg mener det sier sitt når PST selv kaller det en primitiv anordning.
DB170410 PST ønsket å varetektsfengsle 17-åringen på bakgrunn av bevisforspillelsesfare.
DB170410 PST kaller sprengladningen for en « primitiv, improvisert sprengladning med et begrenset skadepotensial ».
DB170410 PST beskrev gutten som en « bekymring i forkant ».
DB170410 PST begjærte at rettsmøtet skulle gå lukkede dører, en begjæring dommeren tok til følge rett over klokka 14.30.
DB170410 PST , ved politiadvokat Kathrine Tonstad, opplyser etter fengslingsmøtet at gjenstanden kan beskrives som en beholder inneholdende lightergass og at det var tapet flere spiker på utsiden av beholderen.
DB170410 Sigmond sa samtidig at bekymringssamtalene PST har hatt med ham, ikke dreide seg om han selv.
DB170410 PST-sjef Benedicte Bjørnland og politiadvokat i PST , Signe Aalling, fortalte på en pressekonferanse i går at gutten er en kjenning av politiet, og at de over en periode har drevet forebyggende arbeid overfor ham.
DB170410 KJENNING : Politiadvokat Signe Aaling informerer om den siktede, en 17 år gammel russisk guttt som PST har hatt kjennskap til fra tidligere av.
DB170410 Jeg synes det blir litt overdrevet, og jeg føler PST har gått veldig høyt ut her, sier Sigmond. 17 år gammel russisk statsborger pågrepet og terrorsiktet av PST.
DB170410 Jeg kjenner ikke igjen det bildet PST beskriver på bakgrunn av de samtalene jeg har hatt med ham, sier Sigmond.
DB170410 Det skal være høy alvorlighetsgrad før han kan bli fengslet, og PST har tatt ut siktelse på eksplosiver som er ment å ta menneskeliv, sier Sigmond.
DB170410 - Skulle imponere venner ¶ PST kaller sprengladningen for en « primitiv, improvisert sprengladning med et begrenset skadepotensial ».
DB170410 PST har siktet ham for ulovlig befatning med eksplosiver, som går inn under terrorlovgivningen.
DB170410 PST beskrev gutten som en « bekymring i forkant ».
DB170410 17 år gammel russisk statsborger pågrepet og terrorsiktet av PST .
DB170410 - PST har gått veldig høyt ut ¶
DB170410 PST-sjef Benedicte Bjørnland og politiadvokat i PST , Signe Aalling, fortalte på en pressekonferanse i går at gutten er en kjenning av politiet, og at de over en periode har drevet forebyggende arbeid overfor ham.
DB170410 PST-sjef Benedicte Bjørnland informerer om bakgrunnen for det oppjusterte trusselbildet - og hvordan PST har undersøkt denne informasjonen den siste tida.
DB170410 KJENNING : Politiadvokat Signe Aalling informerer om den siktede, en 17 år gammel russisk guttt som PST har hatt kjennskap til fra tidligere av.
DB170410 Ifølge forsvarer Aase Karine Sigmond kan ikke PST be om mer enn to ukers fengsling for hennes klient, fordi han er under 18 år.
DB170410 Han ble i dag framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170410 Framstillingen av saken fra aktoratet i PST og guttens forsvarer spriker dermed stort. 17-åringen, opprinnelig asylsøker fra Russland, flyttet fra hjembyen i Nord-Norge til Oslo i fjor sommer for å begynne på videregående skole.
DB170410 BESTRIDER PST : 17-åringens forsvarer Aase Karine Sigmond er sterkt uenig i PSTs framstilling, og sier gutten ikke hadde til hensikt å skade seg selv eller andre.
DB170410 PST har siktet 17-åringen for ulovlig befatning med eksplosiver for det de kaller er « primitiv, improvisert sprengladning med et begrenset skadepotensial ».
DB170410 Tidligere operativ sjef i den danske etterretningstjenesten, Frank Jensen, sier det var riktig av norske PST å forhøye beredskapen.
DB170410 Siktet 17-åring vil ikke samtykke til fengsling : - Føler PST har gått veldig høyt ut ¶
DB170410 På sine nettsider skriver politiet at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) foretar kontinuerlige vurderinger av trusselbildet i Norge, og at de fortløpende vil vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
DB170410 På sine nettsider skriver plitiet at « Politidirektoratet mener at de tiltakene som er iverksatt kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt ».
DB170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) oppjusterte i går trusselbildet i Norge for en periode på to måneder, og PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det skyldes utviklingen den siste tiden.
DB170410 Politidirektoratet mener at de tiltakene som ble iverksatt fredag kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt.
DB170410 KJENNING : Politiadvokat Signe Aaling informerer om den siktede, en 17 år gammel russisk guttt som PST har hatt kjennskap til fra tidligere av.
DB170410 Bakgrunnen er at PST nå vurderer at trusselnivået er høyere, og at det « sannsynlig » at noen vil forsøke å gjennomføre terror i Norge.
DB170410 PST har tidligere vurdert det som « mulig » at Norge kan bli utsatt for terror i 2017.
DB170410 KJENNING : Politiadvokat Signe Aalling informerer om den siktede, en 17 år gammel russisk guttt som PST har hatt kjennskap til fra tidligere av.
DB170410 - Jeg håper PST jobber raskt, avslutter hun.
DB170410 A post shared by Kate Beckinsale ( @katebeckinsale ) on Jan 25, 2017 at 1:48am PST
DB170410 Jan.. 2017 PST
DB170410 Feb.. 2017 PST
DA170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde bedt om lukkede dører av hensyn til etterforskningen, og væpnet politi, noen med maskinpistoler, holdt vakt under fengslingsmøtet. 17-åringens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, sier at 17-åringen motsatte seg fengsling.
DA170410 PST kunne ikke be om mer enn to uker fordi han er under 18 år. ( ©NTB ) ¶
DA170410 Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
DA170410 POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.
DA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt.
DA170410 Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået i Norge.
DA170410 Samtidig oppfordrer både PST , Politidirektoratet ( POD ) og justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) folk til å « være årvåkne » og melde fra ved mistenkelige hendelser.
DA170410 Kommentar : Hverdagsterroren ¶ | - Skaper frykt ¶ PST ber folk være « årvåkne » etter helgens terrorhendelser.
DA170410 Ifølge seniorrådgiver Martin Berntsen i PST er trusselvurderingen først og fremst ment for andre myndigheter, og mener det ikke er grunn for den vanlige mannen i gata til å kikke seg over skulderen.
DA170410 Etter terroraksjonen i Stockholm fredag og funnet av en sprengladning på Grønland i Oslo lørdag, vurderer PST det som « sannsynlig » at Norge kan bli utsatt for terror i 2017.
DA170410 PST : - Ikke vær bekymret ¶
DA170410 Møtet holdes etter at PST oppjusterte trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
DA170410 PST oppjusterte søndag trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
DA170410 Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
DA170410 POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.
DA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt.
DA170410 Søndag oppjusterte PST trusselnivået for de to neste månedene. 17. mai-feiringen kan trigge terrorister, mener forskere.
DA170410 Ekstremismeforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus påpeker at angrep ved høytidsdager er noe IS oppfordrer til, og at det dermed er helt naturlig at PST frykter terror særlig på slike dager.
DA170410 PST holdt søndag en pressekonferanse i forbindelse med funn av en sprengladning på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av angrepet i Stockholm fredag.
DA170410 PST har tidligere vurdert det som " mulig " at Norge kan bli utsatt for terror i 2017.
DA170410 PST har oppjustert risikovurderingen for terrorangrep for de neste to månedene.
DA170410 Sigmond sier til Aftenposten at han ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen PST har tatt ut.
DA170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) holdt i går ettermiddag pressekonferanse etter at det lørdag kveld ble funnet en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo.
DA170410 Politiadvokaten bekrefter at PST har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere.
DA170410 PST-sjef Benedicte Bjørnland opplyser at PST nå oppjusterer terrorbildet i Norge for en to måneders periode.
DA170410 Den siktede 17-åringen satt i går i et fem og en halv timer langt avhør med PST , opplyser hans forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond.
DA170410 PST jobber nå for å avklare om det var andre personer involvert.
DA170410 PST hever trusselnivået for en to måneders periode.
DA170410 PST har gjennomført flere etterforskningsskritt, blant annet ransakinger, og flere personer er avhørt.
DA170410 ) i PST orienterte i går pressen i forbindelse med lørdagens pågripelse på Grønland i Oslo og det generelle trusselbildet mot Norge.
BT170410 Tidligere operativ sjef i den danske etterretningstjenesten, Frank Jensen, sier det var riktig av norske PST å forhøye beredskapen.
BT170410 Vadsø kommune er nå i ferd med å utvikle et eget prosjekt der det skal samarbeides tett med politiet og PST om å hindre kriminalitet blant de nye borgerne av byen.
BT170410 - Vi har et godt apparat for å fange opp problemer blant våre innvandrerungdommer, sier Bønå og viser til at kommunen for noen år siden etablerte et kontaktforum med representanter fra politiet, PST , kommunen og asylmottaket i byen.
BT170410 PST kunne ikke be om mer enn to uker fordi han er under 18 år.
AP170410 Tidligere operativ sjef i den danske etterretningstjenesten, Frank Jensen, sier det var riktig av norske PST å forhøye beredskapen.
AP170410 Vadsø kommune er nå i ferd med å utvikle et eget prosjekt der det skal samarbeides tett med politiet og PST om å hindre kriminalitet blant de nye borgerne av byen.
AP170410 Klokken 14 mandag fremstilles den nå 17 år gamle skoleeleven og kampsportutøveren for fengsling i Oslo tingrett av PST .
AP170410 - Vi har et godt apparat for å fange opp problemer blant våre innvandrerungdommer, sier Bønå og viser til at kommunen for noen år siden etablerte et kontaktforum med representanter fra politiet, PST , kommunen og asylmottaket i byen.
AP170410 Vi må huske på en ting, og det er at PST har sagt at dette er en amatørmessig innretning med lite skadepotensial.
AP170410 Spriket mellom hvordan PST og forsvareren oppfatter 17-åringens omgang med lightergass, er stort.
AP170410 Politiets kriminalteknikere undersøker åstedet der det PST omtaler som et primitivt eksplosiv, ble sprengt av politiets bombegruppe natt til søndag.
AP170410 Politiet foretok en kontrollert detonering, Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) overtok etterforskningen og tok ut siktelse etter terrorlovgivningen.
AP170410 Politiadvokat Kathrine Tonstad fra PST .
AP170410 Etter rettsmøtet mandag, fortalte PST hva det var den 17 år gamle russiske statsborgeren hadde med seg da han lørdag kveld ble pågrepet på Grønland i Oslo : ¶
AP170410 Dette ønsker ikke PST å kommentere.
AP170410 Chattet på russisk om bombeoppskrift ¶ PST ønsker å avdekke om det har vært kontakt mellom 17-åringen og den 39 år gamle usbekeren som er siktet for terrorangrepet i Stockholm fredag ettermiddag.
AP170410 - Hva tenker du om at PST har tatt ut en siktelse med en strafferamme på 15 år mens du omtaler hendelsen som guttestreker ?
AP170410 PST kunne ikke be tingretten om mer enn to ukers fengsling fordi siktede er under 18 år. 17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens §142 om « ulovlig befatning med farlig materiale », en del av straffelovens kapittel om « terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger ».
AP170410 PST begjærte lukkede dører under fengslingsmøtet, noe som ble etterkommet av tingretten.
AP170410 PST : Terrorsikter 17-åring med strafferamme på 15 år.
AP170410 - PST har også sagt at det kunne skade mennesker, og at det under visse omstendigheter også kunne drepe mennesker ?
AP170410 - PST har et tett samarbeid med mange europeiske sikkerhetstjenester.
AP170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) oppjusterte søndag trusselbildet i Norge for en periode på to måneder.
AP170410 PST har tidligere vurdert det som « mulig » at Norge kan bli utsatt for terror i 2017.
AP170410 | Terror er sannsynlig, mener PST .
AP170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) oppjusterer risikoen for terroranslag i Norge fra « mulig » til « sannsynlig.
AA170410 Tidligere operativ sjef i den danske etterretningstjenesten, Frank Jensen, sier det var riktig av norske PST å forhøye beredskapen.
AA170410 Tidligere operativ sjef i den danske etterretningstjenesten, Frank Jensen, sier det var riktig av norske PST å forhøye beredskapen.
AA170410 - PST gjør en kjempegod jobb, og det er flere tiltak som styrking av PST og flere hjemler som gjør at vi kan ta terrorister og bekjempe radikalister.
AA170410 - PST gjør en kjempegod jobb, og det er flere tiltak som styrking av PST og flere hjemler som gjør at vi kan ta terrorister og bekjempe radikalister.
AA170410 Spiker ¶ PST omtaler gjenstanden som 17-åringen ble pågrepet med, som en primitiv enhet.
AA170410 Politiets sikkerhetstjeneste PST bekrefter at de har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere.
AA170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde bedt om lukkede dører under fengslingsmøtet av hensyn til etterforskningen, noe de fikk rettens medhold i.
AA170410 Men han har hatt kontakt med personer som var i PST søkelys i 2015, da han var 15 år gammel.
AA170410 Eksplosivene som en 17-åring ble pågrepet med i Oslo lørdag kveld, besto av lightergass og spiker, ifølge PST .
AA170410 PST kunne ikke be om mer enn to uker i varetekt fordi den siktede er under 18 år.
AA170410 Statsminister Erna Solberg ( H ) holdes løpende orientert om utviklingen i Norge etter at PST søndag oppjusterte trusselnivået.
AA170410 - PST har oppfordret til økt årvåkenhet for å kunne avsløre og avverge eventuelle handlinger og angrep.
AA170410 Møtet holdes etter at PST oppjusterte trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
AA170410 Møtet holdes etter at PST oppjusterte trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
AA170410 PST oppjusterte søndag trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
AA170410 Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
AA170410 POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.
AA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt.
AA170410 Politiets sikkerhetstjeneste PST bekrefter at de har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere.
AA170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde bedt om lukkede dører under fengslingsmøtet av hensyn til etterforskningen, noe de fikk rettens medhold i.
AA170410 Men han har hatt kontakt med personer som var i PST søkelys i 2015, da han var 15 år gammel.
AA170410 Eksplosivene som en 17-åring ble pågrepet med i Oslo lørdag kveld, besto av lightergass og spiker, ifølge PST .
AA170410 PST omtaler gjenstanden som 17-åringen ble pågrepet med, som en primitiv enhet.
AA170410 PST kunne ikke be om mer enn to uker i varetekt fordi den siktede er under 18 år.
AA170410 ( ©NTB ) ¶ | PST : 17-åring hadde beholder med lightergass og spiker ¶
AA170410 POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.
AA170410 PST har oppjustert risikovurderingen for terrorangrep for de neste to månedene.
AA170410 Søndag oppjusterte PST trusselnivået for de to neste månedene.
AA170410 Ekstremismeforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus påpeker at angrep ved høytidsdager er noe IS oppfordrer til, og at det dermed er helt naturlig at PST frykter terror særlig på slike dager.
AA170410 PST holdt søndag en pressekonferanse i forbindelse med funn av en sprengladning på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av angrepet i Stockholm fredag.
AA170410 PST har tidligere vurdert det som " mulig " at Norge kan bli utsatt for terror i 2017.
AA170410 Søndag oppjusterte PST trusselnivået for de to neste månedene.
AA170410 Ekstremismeforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus påpeker at angrep ved høytidsdager er noe IS oppfordrer til, og at det dermed er helt naturlig at PST frykter terror særlig på slike dager.
AA170410 PST holdt søndag en pressekonferanse i forbindelse med funn av en sprengladning på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av angrepet i Stockholm fredag.
AA170410 PST har tidligere vurdert det som " mulig " at Norge kan bli utsatt for terror i 2017.
AA170410 Statsminister Erna Solberg ( H ) holdes løpende orientert om utviklingen i Norge etter at PST søndag oppjusterte trusselnivået.
AA170410 - PST har oppfordret til økt årvåkenhet for å kunne avsløre og avverge eventuelle handlinger og angrep.
AA170410 Etter angrepet i Stockholm og funnet av en bombelignende gjenstand i Oslo, hevet PST søndag trusselnivået her hjemme.
VG170409 Siden har han fått oppholdstillatelse, opplyste Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) søndag.
VG170409 Se intervju : Han som varslet politiet om bomben ¶ PST opplyser at den bombelignende gjenstanden var en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial.
VG170409 Nekter straffeskyld ¶ PST opplyste søndag at de tidligere har gjennomført forebyggende tiltak mot 17-åringen på grunn av bekymringer rundt hans støtte til ekstrem islamisme.
VG170409 Det lokale politiet skal da ha gjennomført bekymringssamtaler, og PST skal ha blitt varslet. 17-åringen nekter selv straffeskyld, og sier han ikke har planlagt terror.
VG170409 - Men jeg forstod det slik at bakgrunnen for forebyggende samtale var at en han kjente var radikalisert for noen år siden, skriver hun i en SMS til VG, og henviser at PST tidligere har hatt en samtale med 17-åringen.
VG170409 PST ønsker ikke å gi noen detaljer rundt beslag eller avhør.
VG170409 PST har siktet ham for ulovlig befatning med eksplosiver, og opplyste på en pressekonferanse lørdag at dette går inn under terrorlovgivningen.
VG170409 PST gjorde natt til søndag og søndag flere ransakinger og beslag i forbindelse med saken.
VG170409 Saken fortsetter under videoen ¶ PST mener det er sannsynlig at angrepene de siste årene i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Russland og Sverige skaper smitteeffekt også i Norge hos personer med islamistiske sympatier.
VG170409 PST oppjusterer trusselnivået ¶ PST oppjusterer nå trusselbildet i Norge etter det siste døgnets hendelser i Sverige og Oslo, opplyser PST-sjefen.
VG170409 NYDALEN ( VG ) Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) bekrefter at den 17 år gamle mannen som ble pågrepet i Oslo lørdag kveld, hadde en hjemmelaget sprengladning. aasesigmond.jpg - FORSVARER : Ifølge Aase Karine Sigmond sier 17-åringen at han ikke er ekstremist.
VG170409 Erkjenner ikke straffeskyld ¶ PST opplyste på pressekonferansen at de kjente til 17-åringen fra før, men de ville ikke kommentere spesifikt hva som gjorde at det hadde vært en bekymring rundt ham, eller hva forebyggingen de hadde gjennomført gikk ut på.
VG170409 Aase Karine Sigmond mener PST var unyanserte i beskrivelsen av kontakten mellom dem og den siktede.
VG170409 - Jeg kan ikke gå inn i detaljer om det, men som også PST presiserer, dette var et objekt med svært lite skadepotensial.
VG170409 PST opplyser at den bombelignende gjenstanden var en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial.
VG170409 PST oppjusterer trusselnivået ¶
VG170409 - - Denne kronikken er en forkortet utgave av kronikkforfatterens essay « Folket, hvem er det ? » som nylig ble publisert i Humanist.no ¶ | PST oppjusterer trusselnivået etter bombealarm i Oslo ¶
VG170409 Senere natt til søndag meldte Oslo politidistrikt at Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde overtatt etterforskningen av saken.
VG170409 Informasjonssjef Martin Bernsen i PST sier til VG at han ikke vil kommentere VGs opplysninger før en pressekonferanse klokken 17.00 søndag ettermiddag.
VG170409 Ifølge Bernsen vil både PST-sjef Benedicte Bjørnland og politiadvokat Signe Aalling i PST være til stede på pressekonferansen.
VG170409 I dag har mannen sittet i et fem og et halvt timer langt avhør med PST , sier hun.
VG170409 Han er kjent for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) fra forebyggende arbeid.
VG170409 Advokaten vil ikke kommentere VGs opplysninger om at den siktede mannen tidligere skal ha vært i kontakt med PST i forbindelse med forebyggende arbeid mot radikalisering, og at han skal ha uttrykt sympati med IS.
VG170409 - Det er flere grunner til at vi har tatt over saken, men jeg kan ikke gå inn på det nå, sa informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), ifølge Aftenposten.
SA170409 | PST vil etterforske om det finnes koblinger til Stockholm-angrep ¶ PST vil undersøke om den siktede 17-åringen med russisk statsborgerskap kan kobles til 39 åringen, som er mistenkt for lastebilangrepet i Stockholm.
SA170409 Foto : Lise Åserud / NTB scanpix ¶ | PST vil etterforske om det finnes koblinger til Stockholm-angrep ¶
SA170409 Varslet PST
SA170409 Politiadvokat Signe Aalling bekrefter at PST har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere.
SA170409 Etter det NRK kjenner til, gjennomførte lokalt politi bekymringssamtaler med gutten, og PST ble varslet.
SA170409 PST opplyste på en pressekonferanse søndag ettermiddag at en 17-åring med russisk statsborgerskap er siktet etter at det ble funnet en sprengladning på Grønland i Oslo lørdag kveld.
SA170409 PST holder pressekonferanse om hendelsen søndag.
SA170409 PST-sjef Benedicte Bjørnland og politiadvokat Signe Aalling ( t.v ) i PST orienterer pressen i forbindelse med gårsdagens pågripelse på Grønland i Oslo og det generelle trusselbildet mot Norge.
SA170409 | PST oppjusterer trusselvurderingen de neste to månedene ¶
SA170409 PST hever trusselnivået for en periode på to måneder.
FV170409 Ved 02.30-tiden natt til søndag meldte politiet at PST har overtatt etterforskningen.
FV170409 Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST bekrefter at det er kontakt mellom PST og svenske Säpo.
FV170409 Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST bekrefter at det er kontakt mellom PST og svenske Säpo.
FV170409 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) oppjusterer trusselnivået i Norge i to måneder fremover - fra at et terrorangrep er « mulig » til at det er « sannsynlig ».
FV170409 PST-sjef Benedicte Bjørnland og politiadvokat Signe Aalling ( t.v ) i PST orienterer pressen i forbindelse med gårsdagens pågripelse på Grønland i Oslo.
FV170409 Kjent av PST ¶ - 17-åringen er siktet for ulovlig befatning med sprengstoff.
FV170409 For PST er det nå viktig å avdekke mannens intensjon og om han har vært alene om dette, sier Aalling.
FV170409 - Smellet var høyere enn det fra apparatet som bombegruppa brukte, så det tyder på at noe gikk i lufta der borte, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland til NTB og pressen på stedet ¶ PST overtok ¶
FV170409 - Han har hatt en bakgrunn som har vært kilde til bekymring for PST , jeg skal ikke si hvor lenge.
FV170409 | 17-åring siktet etter terrorlovgivning etter at han ble pågrepet med hjemmelaget bombe i Oslo - PST oppjusterer trusselnivået ¶
FV170409 PST vil ikke kommentere hva slags tiltak de satte inn overfor gutten.
FV170409 PST mener angrep i flere europeiske land kan skape en smitteeffekt.
FV170409 PST kjente til siktede fra tidligere.
DN170409 Foto : Fredrik Varfjell/NTB Scanpix ¶ PST holder pressekonferanse om saken søndag ettermiddag.
DN170409 PST opplyser at den bombelignende gjenstanden var en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial.
DN170409 PST oppjusterer trusselnivået i Norge for en to måneders periode.
DN170409 ) i PST orienterer pressen i forbindelse med gårsdagens pågripelse på Grønland i Oslo og det generelle trusselbildet mot Norge under en pressekonferanse i Nydalen søndag ettermiddag.
DN170409 Klokken 2.30 meldte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at de overtar etterforskningen rundt den bombelignende gjenstanden som ble funnet og detonert av politiet på Grønland i Oslo.
DN170409 - Det er flere grunner til at vi har tatt over saken, men jeg kan ikke gå inn på det nå, sa informasjonssjef Martin Bernsen i PST , ifølge Aftenposten.
DN170409 PST
DB170409 PST-sjef Benedicte Bjørnland informerer om bakgrunnen for det oppjusterte trusselbildet - og hvordan PST har undersøkt denne informasjonen den siste tida.
DB170409 Bar på sprengladning i Oslo sentrum ¶ PST karakteriserer sprengladningen som primitiv og improvisert.
DB170409 - Ingen ekstrem islamist ¶ 17 år gammel russisk statsborger pågrepet og terrorsiktet av PST .
DB170409 PST har hatt en forebyggende samtale for noen år siden som dreide seg om andre, han var ikke subjektet, sier Sigmond.
DB170409 Sigmond sier imidlertid at PST ikke drev forebyggende arbeid overfor gutten selv, men for en venn eller bekjent av ham.
DB170409 På en pressekonferanse klokka 17 i ettermiddag, sa PST at de over en tidsperiode hadde holdt øye med gutten.
DB170409 PST-sjef Benedicte Bjørnland informerer om bakgrunnen for det oppjusterte trusselbildet - og hvordan PST har undersøkt denne informasjonen den siste tida.
DB170409 ( Dagbladet ) : Det er NRK som søndag kveld melder at personer i miljøet rundt den terrorsiktede 17-åringen som ble pågrepet med en hjemmelaget sprengladning på Grønland i Oslo, flere ganger har varslet PST om gutten.
DB170409 17 år gammel russisk statsborger pågrepet og terrorsiktet av PST .
DB170409 - PST har hatt en forebyggende samtale for noen år siden som dreide seg om andre, han var ikke subjektet, sa Sigmond til Dagbladet søndag kveld.
DB170409 ¶ KJENNING : Politiadvokat Signe Aalling og PST-sjef Benedicte Bjørnland ( til høyre ) forteller at PST har pågrepet en 17 år gammel russisk gutt som de har hatt kjennskap til.
DB170409 PST-sjef Benedicte Bjørnland informerer om bakgrunnen for det oppjusterte trusselbildet - og hvordan PST har undersøkt denne informasjonen den siste tida.
DB170409 ( Dagbladet ) : Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siktet en 17 år gammel russisk statsborger og asylsøker etter at de lørdag kveld pågrep ham med en gjenstand på 30 x 30 cm på Grønland i Oslo, som viste seg å være en sprengladning.
DB170409 PST opplyser til Dagbladet at det forebyggende arbeidet de har drevet mot gutten, var for å forhindre ekstrem islamisme og terror.
DB170409 PST kaller sprengladningen for en « primitiv, improvisert sprengladning med et begrenset skadepotensial ».
DB170409 Jan.. 2017 PST
DB170409 Feb.. 2017 PST
DB170409 Feb.. 2014 PST
DB170409 A post shared by Domino Kirke ( @dominokirke ) on Feb 27, 2017 at 3:03pm PST
DA170409 | PST oppjusterer trusselnivået i Norge ¶ PST oppjusterer trusselnivået i Norge for en to måneders periode.
DA170409 Politiadvokaten sier videre at PST har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere, og de jobber nå for å avklare om det var andre personer involvert.
DA170409 OPPJUSTERER : PST-sjef Benedicte Bjørnland orienterer pressen i forbindelse med gårsdagens pågripelse på Grønland i Oslo og det generelle trusselbildet mot Norge under en pressekonferanse i Nydalen søndag ettermiddag ¶ PST holder pressekonferanse søndag ettermiddag etter funn av en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av hendelsene i Stockholm.
DA170409 | PST oppjusterer trusselnivået i Norge ¶
DA170409 PST opplyser at 17-åringen kom til Norge som asylsøker sammen med familien i 2010.
DA170409 | PST oppjusterer trusselnivået i Norge ¶ PST oppjusterer trusselnivået i Norge for en to måneders periode.
DA170409 Politiadvokaten sier videre at PST har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere, og de jobber nå for å avklare om det var andre personer involvert.
DA170409 OPPJUSTERER : PST-sjef Benedicte Bjørnland orienterer pressen i forbindelse med gårsdagens pågripelse på Grønland i Oslo og det generelle trusselbildet mot Norge under en pressekonferanse i Nydalen søndag ettermiddag ¶ PST holder pressekonferanse søndag ettermiddag etter funn av en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av hendelsene i Stockholm.
DA170409 | PST oppjusterer trusselnivået i Norge ¶
DA170409 PST opplyser at 17-åringen kom til Norge som asylsøker sammen med familien i 2010.
BT170409 Ifølge PST kom 17-åringen til Norge som asylsøker sammen med familien i 2010.
BT170409 FOTO : Ørjan Deisz ¶ | - Et terrorangrep mot Norge er sannsynlig ¶ PST oppjusterer trusselnivået mot Norge.
BT170409 FOTO : Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix ¶ PST holdt pressekonferanse om saken søndag ettermiddag.
BT170409 Bjørnland opplyser også at PST hever terrortrusselen mot Norge for de to neste månedene.
BT170409 PST har gjennomført flere etterforskningsskritt, blant annet ransakinger, og flere personer er avhørt.
AP170409 Men disse hendelsene, og denne typen trusselvurdering fra PST skjerper blikket vårt.
AP170409 Det er en vurdering PST gjør.
AP170409 - Men Amundsen, PST mener det er sannsynlig med et terrorangrep.
AP170409 - Mange vil vel heller mene at det er urovekkende at 17-åringen var kjent av PST , samtidig var det en tilfeldig borger som varslet politiet om at han oppførte seg mistenkelig ?
AP170409 - At han var kjent for PST viser at vi har god etterretning rundt radikalisering.
AP170409 PST oppgraderte søndag ettermiddag trusselnivået for terrorangrep i Norge som « sannsynlig » for de neste to månedene.
AP170409 Bildegalleri : Bombealarm i Oslo sentrum ¶ 17 år gammel asylsøker pågrepet med hjemmelaget bombe i Oslo - PST oppjusterer trusselnivået ¶
AP170409 Bildegalleri : Bombealarm i Oslo sentrum ¶ 17 år gammel asylsøker pågrepet med hjemmelaget bombe i Oslo - PST oppjusterer trusselnivået ¶
AP170409 Ved 02.30-tiden natt til søndag meldte politiet at PST har overtatt etterforskningen.
AP170409 Søndag kveld meldte Svenska Dagbladet at PST « med stor sannsynlighet » vil kontakte svenske Säpo for å avdekke om det har vært kontakt mellom 17-åringen og den 39 år gamle usbekeren som er siktet for terrorangrepet i Stockholm fredag ettermiddag.
AP170409 Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST bekrefter overfor Aftenposten at det er kontakt mellom PST og svenske Säpo.
AP170409 Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST bekrefter overfor Aftenposten at det er kontakt mellom PST og svenske Säpo.
AP170409 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) oppjusterer trusselnivået i Norge i to måneder fremover - mener et terrorangrep er « sannsynlig ».
AP170409 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) oppjusterer trusselnivået i Norge i to måneder fremover - fra at et terrorangrep er « mulig » til at det er « sannsynlig ».
AP170409 PST-sjef Benedicte Bjørnland og politiadvokat Signe Aalling ( t.v ) i PST orienterer pressen i forbindelse med gårsdagens pågripelse på Grønland i Oslo.
AP170409 Kjent av PST ¶ - 17-åringen er siktet for ulovlig befatning med sprengstoff.
AP170409 Følg PSTs pressekonferanse direkte på Ap.no frfa klokken 17.00 ¶ | 17-åring siktet etter terrorlovgivning etter at han ble pågrepet med hjemmelaget bombe i Oslo - PST oppjusterer trusselnivået ¶
AP170409 For PST er det nå viktig å avdekke siktedes intensjon og om han har vært alene om dette, sier Aalling.
AP170409 For PST er det nå viktig å avdekke mannens intensjon og om han har vært alene om dette, sier Aalling.
AP170409 Det lokale politiet skal ha hatt bekymringssamtaler med ham og varslet PST .
AP170409 - Smellet var høyere enn det fra apparatet som bombegruppa brukte, så det tyder på at noe gikk i lufta der borte, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland til NTB og pressen på stedet ¶ PST overtok ¶
AP170409 - Han har hatt en bakgrunn som har vært kilde til bekymring for PST , jeg skal ikke si hvor lenge.
AP170409 | 17-åring siktet etter terrorlovgivning etter at han ble pågrepet med hjemmelaget bombe i Oslo - PST oppjusterer trusselnivået ¶
AP170409 PST vil ikke kommentere hva slags tiltak de satte inn overfor gutten.
AP170409 PST mener angrep i flere europeiske land kan skape en smitteeffekt.
AP170409 PST kjente til siktede fra tidligere.
AA170409 Søndag ble det kjent at PST oppjusterer trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
AA170409 Politiet vurderer nye beredskapstiltak etter at PST oppjusterte trusselnivået søndag.
AA170409 PST holdt pressekonferanse søndag ettermiddag etter funn av en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av hendelsene i Stockholm.
AA170409 | PST vil etterforske om det finnes koblinger til Stockholm-angrep ¶ PST vil undersøke om den siktede 17-åringen med russisk statsborgerskap kan kobles til 39 åringen, som er mistenkt for lastebilangrepet i Stockholm.
AA170409 Foto : Lise Åserud / NTB scanpix ¶ PST opplyser at de kommer til å undersøke om den 17 år gamle russiske statsborgeren har koblinger til den 39 år gamle usbekeren som er pågrepet og mistenkt for lastebilangrepet i Stockholm, skriver Svenska Dagbladet.
AA170409 - Etterforskningen vår vil vise om det finnes koblinger til mannen i Stockholm, sier informasjonssjef Annett Aamodt i PST .
AA170409 | PST vil etterforske om det finnes koblinger til Stockholm-angrep ¶
AA170409 | PST oppjusterer trusselnivået i Norge ¶ PST oppjusterer trusselnivået i Norge for en to måneders periode.
AA170409 | PST oppjusterer trusselnivået i Norge ¶
AA170409 PST holder pressekonferanse søndag ettermiddag etter funn av en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av hendelsene i Stockholm.
AA170409 | PST oppjusterer trusselnivået ¶ PST oppjusterer trusselnivået i Norge for en to måneders periode etter funn av bombelignende gjenstand i Oslo lørdag. 17-åringen som er siktet skal ha vært kjent for PST fra før, opplyste påtaleleder Signe K.
AA170409 Som en følge av hendelsen i Oslo og utlandet den siste tiden, opplyser PST på pressekonferansen at trusselnivået mot Norge oppjusteres noe i en tomånedersperiode.
AA170409 Smitteeffekt ¶ PST opplyser at den bombelignende gjenstanden var en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial.
AA170409 Sigmond sier til Aftenposten at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen PST har tatt ut.
AA170409 Kjent for PST ¶ 17-åringen skal ha vært kjent for PST fra før, og det har vært utført forebyggende tiltak overfor ham.
AA170409 Kjent for PST ¶ 17-åringen skal ha vært kjent for PST fra før, og det har vært utført forebyggende tiltak overfor ham.
AA170409 Det opplyser PST på en pressekonferanse søndag ettermiddag, etter funn av en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo lørdag kveld.
AA170409 Den siktede 17-åringen har søndag sittet i et fem og en halv timer langt avhør med PST , opplyser hans forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond.
AA170409 | PST oppjusterer trusselnivået ¶
AA170409 PST har gjennomført flere etterforskningsskritt, blant annet ransakinger, og flere personer er avhørt.
AA170409 17-åringen som er siktet skal ha vært kjent for PST fra før, opplyste påtaleleder Signe K.
AA170409 | PST : Sannsynlig med terrorangrep i Norge i år ¶ PST mener det er sannsynlig at det kan begås terrorangrep her i landet i år.
AA170409 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) holdt søndag ettermiddag pressekonferanse etter at det lørdag kveld ble funnet en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo.
AA170409 Politiadvokat Aalling bekrefter at PST har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere.
AA170409 PST-sjef Benedicte Bjørnland opplyste søndag ettermiddag at PST nå oppjusterer trusselnivået for en periode for to måneder.
AA170409 Etter det NRK kjenner til, gjennomførte lokalt politi bekymringssamtaler med gutten, og PST ble varslet.
AA170409 Den siktede 17-åringen har søndag sittet i et fem og en halv timer langt avhør med PST , opplyser hans forsvarer overfor Aftenposten.
AA170409 PST jobber nå for å avklare om det var andre personer involvert.
AA170409 PST har tidligere vurdert det som " mulig " at Norge kan bli utsatt for terror i 2017.
AA170409 ( ©NTB ) ¶ | PST : Sannsynlig med terrorangrep i Norge i år ¶
AA170409 Ved 2.30-tida natt til søndag opplyste politiet at PST hadde tatt over etterforskningen.
AA170409 Sigmond opplyser til Aftenposten at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen PST har tatt ut.
AA170409 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) skal ha siktet en ung mann som ble pågrepet sent lørdag kveld etter at det ble funnet en bombelignende gjenstand, skriver VG.
AA170409 Mannen har søndag sittet i et fem og en halv timer langt avhør med PST , opplyser hans forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond.
AA170409 Han skal også være kjent for PST fra forebyggende arbeid.
AA170409 PST ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger før pressekonferansen.
AA170409 PST holder pressekonferanse om hendelsen søndag.
AA170409 PST har ikke kommentert siktelsen, men henviser til en pressekonferanse senere søndag.
AA170409 Ved 2.30-tida natt til søndag opplyste politiet at PST hadde tatt over etterforskningen.
AA170409 Sigmond opplyser til Aftenposten at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen PST har tatt ut.
AA170409 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) skal ha siktet en ung mann som ble pågrepet sent lørdag kveld etter at det ble funnet en bombelignende gjenstand, skriver VG.
AA170409 Mannen har søndag sittet i et fem og en halv timer langt avhør med PST , opplyser hans forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond.
AA170409 Han skal også være kjent for PST fra forebyggende arbeid.
AA170409 PST ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger før pressekonferansen.
AA170409 PST holder pressekonferanse om hendelsen søndag.
AA170409 PST har ikke kommentert siktelsen, men henviser til en pressekonferanse senere søndag.
AA170409 Justisministeren sier han er informert fra PST og Politidirektoratet om situasjonen, og blir fortløpende orientert.
AA170409 Klokken 2.30 meldte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at de overtar etterforskningen rundt den bombelignende gjenstanden som ble funnet og detonert av politiet på Grønland i Oslo.
AA170409 - Det er flere grunner til at vi har tatt over saken, men jeg kan ikke gå inn på det nå, sa informasjonssjef Martin Bernsen i PST , ifølge Aftenposten.
AA170409 PST
AA170409 Klokken 2.30 meldte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at de overtar etterforskningen rundt den bombelignende gjenstanden som ble funnet og detonert av politiet på Grønland i Oslo.
AA170409 - Det er flere grunner til at vi har tatt over saken, men jeg kan ikke gå inn på det nå, sa informasjonssjef Martin Bernsen i PST , ifølge Aftenposten.
VG170408 Natt til søndag melder PST at de overtar etterforskningen av saken.
VG170408 - Det er flere grunner til at vi har tatt over saken, men jeg kan ikke gå inn på det nå, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), ifølge Aftenposten.
SA170408 Klokken 2.30 meldte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at de overtar etterforskningen rundt den bombelignende gjenstanden som ble funnet og detonert av politiet på Grønland i Oslo.
SA170408 - Det er flere grunner til at vi har tatt over saken, men jeg kan ikke gå inn på det nå, sa informasjonssjef Martin Bernsen i PST , ifølge Aftenposten.
SA170408 PST
FV170408 Ved 02.30-tiden natt til søndag meldte politiet at PST har overtatt etterforskningen.
FV170408 Hun vil ikke si noe om sin klient utover at mannen har vært i avhør søndag, og at han ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen PST har tatt ut.
FV170408 Han skal være kjent for PST fra forebyggende arbeid.
FV170408 En mann er siktet av PST etter han lørdag kveld ble stanset med det politiet omtaler som en bombelignende gjenstand.
FV170408 - Kan du si noe om hvilke grunner som medførte at PST overtar saken ?
FV170408 - Det må du snakke med PST om.
FV170408 - Det er flere grunner til at vi har tatt over saken, men jeg kan ikke gå inn på det nå, sa informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til Aftenposten i natt.
FV170408 PST etterforsker ¶
FV170408 PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) ønsker ikke å kommentare siktelsen, og henviser til at de skal ha en pressekonferanse søndag klokken 17.
DN170408 Politiet, PST og andre bidrar til vårt oppdaterte situasjonsbilde, uttalte justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) fredag kveld.
DN170408 Justisdepartementet opplyser at PST ikke har endret sin vurdering av terrortrusselbildet mot Norge.
DN170408 PST vurderer ¶
DN170408 PST opplyste fredag at de fortløpende vurderer om hendelsen i Stockholm påvirker trusselbildet i Norge.
DB170408 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) følger situasjonen i Stockholm og gjør nå fortløpende vurderinger på hvordan angrepet i Sverige eventuelt preger trusselbildet mot Norge.
DB170408 PST sier at det er færre som nå rekrutteres og blir radikalisert.
DB170408 PST melder at de overtar etterforskningen rundt den bombelignende gjenstanden som ble funnet og detonert av politiet på Grønland i Oslo.
DA170408 Solberg viser til at regjeringen blant annet har styrket PST i kampen mot terror.
DA170408 - PST sier at radikaliseringsrekrutteringen har gått ned i Norge.
DA170408 Politiet, PST og andre bidrar til vårt oppdaterte situasjonsbilde, uttalte justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) fredag kveld. ( ©NTB ) ¶
DA170408 Justisdepartementet opplyser at PST ikke har endret sin vurdering av terrortrusselbildet mot Norge.
DA170408 - Vi har nå fått en ny trusselvurdering fra Politidirektoratet og PST , og det er ingenting som tyder på at det er nødvendig med en bevæpning i hele politidistriktet, sier politimester Christine Fossen til NRK.
DA170408 PST vurderer ¶
DA170408 PST opplyste fredag at de fortløpende vurderer om hendelsen i Stockholm påvirker trusselbildet i Norge.
AP170408 Siste oppdaterte tall fra PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) : ¶
AP170408 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i Norge har i flere år fulgt med på miljøet rundt islamistgruppen Profetens Ummah.
AP170408 Når PST velger å gå ut mot en person, har radikaliseringsprosessen ofte kommet langt, sier Bernsen.
AP170408 Noen er drept, mange er straffeforfulgt, gruppen er satt ut av spill, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST som legger til at det likevel, fortsatt, er utfordringer knyttet til ekstrem islam i Norge.
AP170408 Hvis PST får vite om personer som støtter terrorgrupper, gjør de en individuell vurdering.
AP170408 Han legger til at det også kan være personer som støtter IS som PST ikke vet om.
AP170408 PST bidrar nå for hjelpe sine svenske kolleger.
AP170408 PST presenterer trusselvurdering for 2017 ¶
VG170407 - Det må jeg og PST få mulighet til å gjøre vurderinger rundt, og PST gjør hele tiden fortløpende vurderinger.
VG170407 - Det må jeg og PST få mulighet til å gjøre vurderinger rundt, og PST gjør hele tiden fortløpende vurderinger.
VG170407 PST : Vurderer fortløpende ¶ - PST er kjent med hendelsen og vi vurderer trusselbildet fortløpende.
VG170407 Mange av dem vi var bekymret for soner dommer eller sitter i varetekt, sier seniorrådgiver i PST , Martin Bernsen til VG ved 15.30-tiden.
VG170407 PST følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
VG170407 PST : Vurderer fortløpende ¶
VG170407 - PST ( @PSTnorge )07.04.17, 03:57 ¶
VG170407 * 1 Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) opplyser at de følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge. * 1 Politiet i de største byene i Norge og på Oslo lufthavn har besluttet midlertidig bevæpning inntil videre på grunn av angrepet i Sverige. * 1 Facebook har aktivert F
SA170407 april, har Politidirektoratet og PST vurdert situasjonen for Norge.
SA170407 PST har dessuten opplyst at de fortløpende vurderer om hendelsen i Stockholm påvirker trusselbildet i Norge.
FV170407 PST har dessuten opplyst at de fortløpende vurderer om hendelsen i Stockholm påvirker trusselbildet i Norge.
DN170407 Politiet etterlyser gjerningsmann ¶ PST vurderer trusselbildet i Norge - Politiet i flere norske byer bevæpnes midlertidig ¶
DN170407 Erna Solberg : - Sjokkert over at det nok en gang er noe som etter all sannsynlighet kan være et terrorangrep ¶ PST vurderer trusselbildet i Norge - Politiet i flere norske byer bevæpnes midlertidig ¶
DN170407 Politiet etterlyser gjerningsmann ¶ PST vurderer trusselbildet i Norge - Politiet i flere norske byer bevæpnes midlertidig ¶
DN170407 Politiets Sikkerhetstjeneste, PST , følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
DN170407 | PST vurderer trusselbildet i Norge - Politiet i flere norske byer bevæpnes midlertidig ¶
DN170407 PST opplyser til DN at de følger saken.
DB170407 Han forteller at det er mulig at PST kommer med mer informasjon utover kvelden.
DB170407 Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner nå, sier Martin Berntsen, seniorrådgiver i PST , til Dagbladet.
DB170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
DB170407 Han forteller at det er mulig at PST kommer med mer informasjon utover kvelden.
DB170407 Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner nå, sier Martin Berntsen, seniorrådgiver i PST , til Dagbladet.
DB170407 - For tidlig å trekke konklusjoner, sier norske PST
DB170407 Vi blir vitne til en solid, innsiktsfull, skremmende, ufrivillig komisk og suveren dokumentarisk journalistikk som PST selvsagt prøvde å blande seg inn i, uten hell.
DB170407 Jan.. 2017 PST
DA170407 Les mer : PST vurderer trusselsituasjonen i Norge og bevæpner politiet ¶
DA170407 ( NTB ) ¶ | PST : Følger situasjonen i Norge ¶
DA170407 PST opplyser at de følger med på situasjonen i etterkant av angrepet i Stockholm fredag ettermiddag.
DA170407 Les mer : PST vurderer trusselsituasjonen i Norge og bevæpner politiet ¶
DA170407 | PST vurderer trusselsituasjonen i Norge ¶
DA170407 PST har dessuten opplyst at de fortløpende vurderer om hendelsen i Stockholm påvirker trusselbildet i Norge.
BT170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak her hjemme.
AP170407 Politiets sikkerhetstjeneste PST følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
AP170407 Det opplyser PST på Twitter klokka 16 fredag ettermiddag.
AP170407 Bakgrunn : Flere døde etter at lastebil kjørte inn i folkemengde i Stockholm sentrum ¶ PST følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
AP170407 - PST ( @PSTnorge ) April 7, 2017 ¶
AP170407 ( ©NTB ) ¶ | PST vurderer trusselbildet i Norge etter hendelsen i Stockholm ¶
AP170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak her hjemme.
AP170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak her hjemme.
AP170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
AP170407 Justisdepartementet påpeker at PST ikke har endret sin vurdering av terrortrusselbildet mot Norge, og at det per nå ikke er noen holdepunkter som knytter hendelsen i Sverige til Norge.
AA170407 Politiets Sikkerhetstjeneste, PST , følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
AA170407 PST følger situasjonen ¶
AA170407 Ifølge NRK har PST nå tett kontakt med sine svenske kolleger når de skal vurdere hvorvidt dette får konsekvenser for trusselvurderingen her i landet, påpeker forskeren.
AA170407 - Ja, dette er en vurdering PST nå må gjøre.
AA170407 Politiet, PST og andre bidrar til vårt oppdaterte situasjonsbilde, " skriver justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) på Twitter fredag kveld.
AA170407 - Vi har fått en ny vurdering fra PST som tilsier det, understreker Smedsrud.
AA170407 PST har opplyst at de fortløpende vurderer om hendelsen i Stockholm påvirker trusselbildet i Norge.
AA170407 Politiets sikkerhetstjeneste PST følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
AA170407 Det opplyser PST på Twitter klokka 16 fredag ettermiddag.
AA170407 ( ©NTB ) ¶ | PST vurderer trusselbildet i Norge etter hendelsen i Stockholm ¶
VG170406 I Norge ble Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) senest i januar varslet om et russisk hackerangrep mot dem selv, samt Arbeiderpartiet og flere statlige aktører.
DB170406 Des.. 2016 PST
AP170406 ( ©NTB ) ¶ PST frykter hjemmesitterne på gutterommet mer enn fremmedkrigerne ¶
AP170406 Under en razzia beslagla PST upublisert filmmateriale etter at filmteamet var med da en norsk 18-åring, som nå er 20 år, den 8. juni 2015 ble pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg på vei til Syria.
AP170406 Saken endte i Høyesterett som konkluderte med at PST måtte frigi beslaget.
AP170406 Men jeg var nervøs etter at PST gikk så drastisk til verks.
VG170405 Også Politiets Sikkerhetstjeneste, PST , får kritikk i årsrapporten for lovstridig lagring av personopplysninger.
VG170405 I et søk som EOS-utvalget foretok hos PST , fant de 38 samtaler som var fortrolige mellom advokat og klient, og mellom lege og pasient, ¶
SA170405 Foto : Terje Pedersen / NTB scanpix ¶ | PST : - Her får vi noe annet enn sårbare asylsøkere.
SA170405 PST ber kommunene forberede seg på å motta norske barn som kommer hit fra IS-regimet i Syria.
DN170405 Utvalgets søk viste at PST oppbevarte 38 samtaler som var fortrolige og beskyttede advokat-klientsamtaler og lege-pasientsamtaler.
DN170405 Utvalget mener tjenesten skulle ha slettet disse samtalene " snarest mulig " etter kravet lovverket, « og fant det derfor klart kritikkverdig at PST fortsatt oppbevarte samtalene på tidspunktet for utvalgets inspeksjon ».
DN170405 Utvalget har i 2016 kritisert PST for urettmessig behandling av fortrolig kommunikasjon mellom advokat-klient og lege-pasient.
DN170405 Også Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) får kritikk i EOS-utvalgets årsmelding.
DB170405 Grunnlaget for vedtak som blir fattet i henhold til ny § 26b baserer seg på Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) vurdering : ¶ « PST foretar en fremtidsrettet risikovurdering av om den norske statsborgeren kan komme til å utgjøre en slik trussel.
DB170405 Grunnlaget for vedtak som blir fattet i henhold til ny § 26b baserer seg på Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) vurdering : ¶
DB170405 ¶ AVLYTTEDE SAMTALER : PST får kritikk av EOS-utvalget for å ha hatt 38 avlyttede « fortrolige » og « vernede » telefonsamtaler mellom leger og deres pasienter og advokater og deres klienter lagret i sine systemer.
DB170405 « Utvalget merker seg at PST anser det som svært beklagelig at denne typen samtaler er å finne i [ tjenesten ], og at samtlige samtaler nå er eller vil bli slettet », heter det.
DB170405 De avlyttede telefonsamtalene PST får kritikk for å ha oppbevart, stammer fra perioden september 2009 til februar 2015.
DB170405 ( Dagbladet ) : Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og Forsvarets sikkerhetsavdeling ( FSA ) får kritikk av EOS-utvalget for å ha innhentet og/eller innehatt informasjon eller data de ikke burde ha vært i besittelse av.
DB170405 PST tar selv kritikk, ifølge EOS-utvalgets rapport.
DB170405 PST får kritikk av EOS-utvalget for å ha hatt 38 avlyttede « fortrolige » og « vernede » telefonsamtaler mellom leger og deres pasienter og advokater og deres klienter lagret i sine systemer.
DB170405 Forsvarsdepartementet ba først Forsvaret om å fortsette å handle med mannen som nå blitt ilagt en bot av PST for å bryte FNs embagro. 30 beltevogner av typen Hägglund BV206, som blant annet kom fra Kongens garde, er solgt fra Norge til krigsherjede Sudan.
DB170405 Ny § 26b medfører at Justisdepartementet kan frata statsborgerskap av hensyn til nasjonale interesser, basert på en framtidsrettet risikovurdering fra PST .
DB170405 Høyesterett : PST brøt loven da de konfiskerte Rolfsens film ¶
DB170405 PST tapte saken i 2015, og materialet ble frigitt.
DB170405 PST konfiskerte råmateriale fra den aktuelle natta til bruk i etterforskningen av Hussain og « Peter », men Rolfsen gikk rettens vei.
DB170405 Saken mot PST gikk helt til Høyesterett, hvor PST heldigvis tapte.
DB170405 Saken mot PST gikk helt til Høyesterett, hvor PST heldigvis tapte.
DB170405 I filmen, som Rolfsen har laget sammen med journalisten Adel Khan Farooq, som hadde ideen, får vi et helt unikt innblikk i operasjonen til Hussain og en håndfull norske islamister, så unikt at PST foretok en ulovlig razzia hjemme hos Rolfsen for å konfiskere upublisert materiale.
DA170405 Men tilgangen til Hussain og andre kilder tok slutt da Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) beslagla filmopptakene hjemme hos Ulrik Imtiaz Rolfsen i juni 2015.
DA170405 PST ville gjerne sikre seg eventuelle bevis for at Hussain rekrutterte en 18-åring til IS i Syria.
DA170405 Men sannheten er snarere at det unike innsynet filmen gir i det radikaliserte islamske miljøet, antakelig kunne blitt enda mer utdypende om ikke PST hadde fått det for seg at de kunne sette rettsvernet til side.
DA170405 De påfølgende rettssakene endte med full seier for filmskaperne i Høyesterett, som konkluderte med at PST brøt loven da de beslagla upublisert materiale, og at dokumentarfilmskapere er beskyttet av kildevernet på linje med pressen.
DA170405 Arrestasjonen på Landvetter var også foranledningen til at Ulrik Imtiaz Rolfsen ble raidet av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og tvunget til å gi fra seg filmopptakene som bevismateriale.
BT170405 Utvalgets søk i PSTs system viste at PST oppbevarte 38 samtaler som var fortrolige og beskyttede advokat-klientsamtaler og lege-pasientsamtaler.
BT170405 Ifølge utvalget har PST erkjent at dette var svært uheldig.
BT170405 EOS-utvalget kritiserer også PST for urettmessig behandling av fortrolig kommunikasjon mellom advokat-klient og lege-pasient.
AP170405 Saken endte i Høyesterett som konkluderte med at PST måtte frigi beslaget.
AP170405 Dette filmprosjektet har vært mye omtalt siden PST under en razzia beslagla upublisert materiale etter at filmteamet var med da en norsk 18-åring, som nå er 20 år, den 8. juni 2015 ble pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg på vei til Syria.
AP170405 PST opplyser til Aftenposten at de ikke har noen kommentar til at filmen nå blir vist, men at de akter å se den.
AP170405 Utvalgets søk i PSTs system viste at PST oppbevarte 38 samtaler som var fortrolige og beskyttede advokat-klientsamtaler og lege-pasientsamtaler.
AP170405 Ifølge utvalget har PST erkjent at dette var svært uheldig.
AP170405 EOS-utvalget kritiserer også PST for urettmessig behandling av fortrolig kommunikasjon mellom advokat-klient og lege-pasient.
AA170405 Utvalgets søk viste at PST oppbevarte 38 samtaler som var fortrolige og beskyttede advokat-klientsamtaler og lege-pasientsamtaler.
AA170405 Utvalget mener tjenesten skulle ha slettet disse samtalene " snarest mulig " etter kravet i lovverket, " og fant det derfor klart kritikkverdig at PST fortsatt oppbevarte samtalene på tidspunktet for utvalgets inspeksjon ".
AA170405 Utvalget har i 2016 kritisert PST for urettmessig behandling av fortrolig kommunikasjon mellom advokat-klient og lege-pasient.
AA170405 Også Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) får kritikk i EOS-utvalgets årsmelding.
AA170405 Utvalgets søk viste at PST oppbevarte 38 samtaler som var fortrolige og beskyttede advokat-klientsamtaler og lege-pasientsamtaler.
AA170405 Utvalget mener tjenesten skulle ha slettet disse samtalene " snarest mulig " etter kravet lovverket, " og fant det derfor klart kritikkverdig at PST fortsatt oppbevarte samtalene på tidspunktet for utvalgets inspeksjon ".
AA170405 Utvalget har i 2016 kritisert PST for urettmessig behandling av fortrolig kommunikasjon mellom advokat-klient og lege-pasient.
AA170405 Også Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) får kritikk i EOS-utvalgets årsmelding.
VG170404 I Sverige gikk nylig SÄPO, det svenske PST , ut og sa at antallet som sympatiserer med radikale islamister er økende.
VG170404 Gjennom rettssaken mot Hussain har det kommet frem hvordan PST mener han kynisk har rekruttert unge og lettpåvirkelige mennesker for å slutte seg til verdens verste terrororganisasjon, den såkalte Islamsk Stat ( IS ).
VG170404 Det er nok av dem som mener at lovens lange arm skal bruke mindre tid på islamister og i større grad vende oppmerksomheten mot andre miljøer, men det er heller ikke uten grunn at PST det siste tiåret gang på gang har advart tydelig om at den viktigste trusselen mot rikets sikkerhet kommer fra muslimske ekstremistmiljøer.
SA170404 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mistenkte at 20-åringen var på vei til Syria som fremmedkriger da han ble pågrepet.
DB170404 - Ble del av Profetens Ummah-miljøet på rekordtid ¶ « PST var bekymret for at Hussain også var på vei til å gjøre det samme.
DB170404 A post shared by MELANIE ( @melanie_griffith57 ) on Feb 7, 2017 at 3:13pm PST
DB170404 A post shared by Jonas Pettersen ( @jonaspetter ) on Dec 9, 2016 at 2:02am PST
DA170404 PST mistenkte at han da var på vei til Syria som fremmedkriger, og Ubaydullah Hussain ble senere tiltalt for å ha rekruttert den unge mannen.
BT170404 PST mistenkte at han da var på vei til Syria som fremmedkriger, og Ubaydullah Hussain ble senere tiltalt for å ha rekruttert den unge mannen.
AA170404 Latvia ¶ PST arbeider videre med å finne sakkyndig vitne, som skal særlig skal uttale seg om forholdene i Syria samt religion.
AA170404 PST ønsket åtte nye uker i varetekt for verdalingen.
AA170404 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mistenkte at 20-åringen var på vei til Syria som fremmedkriger da han ble pågrepet.
DN170403 Vi har fått en tydelig tilbakemelding fra PST og E-tjenesten på at dette er noe vi bør være oppmerksomme på i norsk valgsammenheng.
DB170402 A post shared by Michelle Obama ( @michelleobama ) on Feb 14, 2017 at 8:04am PST
DB170401 Grunnlaget for vedtak som blir fattet i henhold til ny § 26b baserer seg på Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) vurdering : ¶ « PST foretar en fremtidsrettet risikovurdering av om den norske statsborgeren kan komme til å utgjøre en slik trussel.
DB170401 Grunnlaget for vedtak som blir fattet i henhold til ny § 26b baserer seg på Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) vurdering : ¶
DB170401 Dette er en sak som går til PST og så til departementet.
DB170401 Både for PST og departementet vil det være svært vanskelig å avgjøre hva som skal til av slik fremferd, sier Helle.
DB170401 » - Hvis en bestemt person bare har ett enkelt statsborgerskap, mens en annen person har dobbelt statsborgerskap, og disse to begår samme handling, om de for eksempel sitter på hver sin side av en mailutveksling PST vurderer, vil den ene kunne tape statsborgerskapet, men ikke den andre.
DN170331 « Regnet som andel av befolkningen tilsvarer dette en økning til litt over 30 pst . i 2050 og 36 pst. i 2100 », skriver departementet.
DN170331 « Andelen av innvandrerkvinnene som velger en partner med samme innvandrerbakgrunn, ligger over 90 pst . for viktige innvandrerland, og i om lag halvparten av tilfellene kommer ektefellen fra utlandet.
DN170331 Og med lavere sysselsetting blant innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika kommer også høyere bruk av velferdsordninger enn resten av befolkningen : « Velferdsytelser utgjør om lag 70 pst . av den samlede inntekten for menn med flukt som innvandringsgrunn det første året de er bosatt i Norge, og om lag 80 pst. for kvinner med samme bakgrunn
DN170331 For befolkningen utenom innvandrere utgjør velferdsytelser om lag 5 pst . av inntekten for menn og 15 pst. av inntekten for kvinner.
DN170331 Andelen avtar raskt med økende botid, til om lag 25 pst . for menn etter rundt fire år og om lag 40 pst. for kvinner etter om lag sju år.
DN170331 i 2050 og 36 pst . i 2100 », skriver departementet.
DN170331 for menn etter rundt fire år og om lag 40 pst . for kvinner etter om lag sju år.
DN170331 av inntekten for menn og 15 pst . av inntekten for kvinner.
DN170331 av den samlede inntekten for menn med flukt som innvandringsgrunn det første året de er bosatt i Norge, og om lag 80 pst . for kvinner med samme bakgrunn.
DN170331 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget opplyste tidligere i mars at det ikke er aktuelt å åpne kontrollsak før PST har avsluttet sin etterforskning.
DN170331 IT-arbeidere i India har fortsatt tilgang til deler av nødnettet, sju uker etter at PST startet etterforskning av Broadnet for brudd på sikkerhetsloven.
AP170331 | PST : - Her får vi noe annet enn sårbare asylsøkere.
AP170331 PST ber kommunene om å forberede seg på å motta norske barn som kommer hit fra IS-regimet i Syria.
AP170331 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget opplyste tidligere i mars at det ikke er aktuelt å åpne kontrollsak før PST har avsluttet sin etterforskning.
AP170331 IT-arbeidere i India har fortsatt tilgang til deler av nødnettet, sju uker etter at PST startet etterforskning av Broadnet for brudd på sikkerhetsloven.
AP170331 PST ber kommunene om å forberede seg på å motta norske barn som kommer hit fra IS-regimet i Syria.
AA170331 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget opplyste tidligere i mars at det ikke er aktuelt å åpne kontrollsak før PST har avsluttet sin etterforskning.
AA170331 IT-arbeidere i India har fortsatt tilgang til deler av nødnettet, sju uker etter at PST startet etterforskning av Broadnet for brudd på sikkerhetsloven.
AA170331 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget opplyste tidligere i mars at det ikke er aktuelt å åpne kontrollsak før PST har avsluttet sin etterforskning. ( ©NTB ) ¶
AA170331 IT-arbeidere i India har fortsatt tilgang til deler av nødnettet, sju uker etter at PST startet etterforskning av Broadnet for brudd på sikkerhetsloven.
DB170330 A post shared by 🎧 DJ 🎤 ARTIST ðŸ - ¥ TV-HOST ( @mariannrosa ) on Feb 14, 2017 at 4:15am PST
DB170329 Jan.. 2015 PST
DB170329 Des.. 2015 PST
DA170327 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) anklaget russiske miljøer for forsøk på å hacke viktige norske institusjoner.
AA170327 Når det gjelder samarbeidet mellom forsvar og politi bedyrer begge statsrådene, samt forsvarssjefen, sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og politisjefen, at de opplever det som bra og at alt er i sin skjønneste orden.
DN170326 * Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) anklaget russiske miljøer for forsøk på å hacke viktige norske institusjoner.
DB170325 Feb.. 2017 PST
DB170325 Des.. 2016 PST
DB170325 Ortiz ( @luisdortiz ) on Mar 11, 2017 at 6:40am PST
DB170325 Ortiz ( @luisdortiz ) on Jan 16, 2017 at 2:41pm PST
DB170325 A post shared by Ryan Serhant ( @ryanserhant ) on Dec 5, 2013 at 10:54am PST
DB170325 A post shared by Fredrik Eklund ( @fredrikeklundny ) on Jan 7, 2017 at 11:01am PST
DB170325 A post shared by Fredrik Eklund ( @fredrikeklundny ) on Feb 23, 2017 at 12:05pm PST
DB170325 . A post shared by Ryan Serhant ( @ryanserhant ) on Feb 6, 2017 at 1:56pm PST
DB170324 Des.. 2016 PST
DB170324 Her bør PST og sivilsamfunnet være føre var.
DB170324 2017 PST ¶ | « Solsidan»-stjerna fant kona mens han var gift med en annen kvinne : - Ugreit ¶
DB170324 Nov.. 2016 PST
DB170324 Jan.. 2016 PST
DB170324 Feb.. 2017 PST
DB170324 2017 PST
AP170324 Pst : I den grad det MÅ reflekteres, foretrekker vi at det gjøres på engelsk #medamerikanskaccent ¶
SA170323 - La PST bekymre seg om terrorsikkerheten.
DB170323 Jan.. 2017 PST
DB170322 - Dette følges tett av norske myndigheter, av PST og etterretningen.
AP170322 Aas hadde tidligere jobbet som spaner og i det som tidligere het Overvåkingspolitiet, nå Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
VG170321 Det bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen ved Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) overfor VG.
VG170320 Politiet har prioritert de aller fleste av sine ressurser ut fra den gjeldende trusselvurderingen fra PST , Politiets sikkerhetstjeneste, som har sagt at sannsynlsigheten har vært størst for anslag mot såkalte myke mål, altså mennesker i stedet for bygninger eller anlegg.
DB170320 Jan.. 2017 PST
DB170320 Des.. 2016 PST
DB170320 Des.. 2016 PST
DB170319 Nov.. 2016 PST
DB170317 Des.. 2016 PST
AP170317 ( Pst !
DB170316 Nov.. 2016 PST ¶ | - Jeg ble dumpet fordi guttene fryktet at jeg skulle bli for tjukk ¶
DB170314 Jan.. 2017 PST
DB170314 Feb.. 2017 PST
DB170314 2017 PST
SA170313 Derfor var det en seier for informasjonsfriheten i Norge at filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen vant sin rettssak mot PST i Høyesterett.
DB170313 Feb.. 2017 PST
AP170312 PST : Russland utgjør størst trussel ¶
DB170311 2017 PST
BT170310 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet : Avansert gruppe sto bak hackerangrep i Norge ¶ PST ble i januar varslet om at de var blant flere politiske og statlige aktører som var angrepet av russiske hackere.
DB170309 . A post shared by Petter Northug Jr ( @jantelov1 ) on Mar 8, 2017 at 10:52am PST
DB170309 2017 PST
VG170308 Samtidig påpekte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i februar at de ikke tror Russland har noe spesielt å tjene på å påvirke stortingsvalget i Norge i høst.
VG170308 Les også : PST : Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning ¶
DB170308 Forsvarsdepartementet ba først Forsvaret om å fortsette å handle med mannen som nå blitt ilagt en bot av PST for å bryte FNs embagro. 30 beltevogner av typen Hägglund BV206, som blant annet kom fra Kongens garde, er solgt fra Norge til krigsherjede Sudan.
DB170308 2017 PST
DB170308 A post shared by Marianne Aulie ( @marianneaulie ) on Mar 8, 2017 at 1:02pm PST
DB170308 2017 PST
DB170308 A post shared by Taylor Swift ( @taylorswift ) on Mar 2, 2017 at 8:34pm PST ¶ | - Hvis noen hadde fortalt meg at « fittefis » var helt vanlig, hadde jeg kunnet unngå mye skam ¶
DB170308 A post shared by Taylor Swift ( @taylorswift ) on Jan 6, 2017 at 3:55am PST ¶ g2g brb just gonna make up an interpretive dance to this magnificent bop for the ages ELLA I LOVE YOU ¶
AA170308 2017 PST
DB170307 Mannen, som opprinnelig er fra Syria, har lenge vært under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170307 Aalling i PST .
DB170307 PST overtok da etterforskningen fra politiet i Troms.
DB170307 PST , FBI, Interpol og andre politibyråer og etterretningstjenester har i stor grad lyktes med å spore opp mørkenett-brukere.
DB170307 A post shared by m̱a̱ḻi̱ṉ ( @makeupmalin ) on Mar 7, 2017 at 4:30am PST ¶ | - Hvis noen hadde fortalt meg at « fittefis » var helt vanlig, hadde jeg kunnet unngå mye skam ¶ ¶
DB170307 A post shared by Ulrikke Falch ( @ulrikkefalch ) on Mar 7, 2017 at 12:03am PST
DB170307 A post shared by Tooji ( @jesuistooji ) on Mar 7, 2017 at 2:04am PST ¶ ❤ ➡️ @firgisle #jævlahomo ¶
DB170307 A post shared by Sophie Elise ( @sophieeliseblogg ) on Mar 7, 2017 at 5:03am PST
DB170307 A post shared by Niklas Baarli ( @niklasbaarli ) on Mar 7, 2017 at 1:10am PST
DB170307 A post shared by Finn Schjøll ( @finnschjoll ) on Mar 7, 2017 at 12:11am PST
DB170307 A post shared by Espen Hilton ( @espenhilton ) on Mar 6, 2017 at 11:21pm PST ¶ @firgisle ¶
DB170307 A post shared by Eskil Pedersen ( @eskilpedersen ) on Mar 6, 2017 at 11:03pm PST ¶ 👬 JÆVLA HOMO @firgisle ¶
DB170307 A post shared by Emma Clare ( @funksjonsemma ) on Mar 7, 2017 at 12:48am PST
DB170307 A post shared by Else Kåss Furuseth ( @kaassolini ) on Mar 7, 2017 at 1:06am PST
DB170307 A post shared by Adam Schjølberg ( @wickedhouse_adam ) on Mar 6, 2017 at 11:20pm PST ¶ @firgisle ¶
AA170307 Videre skal samarbeidet mellom kriminalomsorgen, kommunene, det ordinære politiet og PST styrkes ytterligere, mens Kulturdepartementet skal opprette et kurstilbud for ledere i trossamfunn, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. ( ©NTB ) ¶
AA170307 Mannen, som opprinnelig er fra Syria, har lenge vært under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AA170307 Aalling i PST .
AA170307 PST overtok da etterforskningen fra politiet i Troms.
AP170306 Samtidig har Russland trappet opp etterretnings- og propagandaaktivitet i Norge, ifølge PST og E-tjenesten. 17. februar gikk den russiske ambassadøren i Oslo til kraftig angrep på norsk utenrikspolitikk og beskrev forholdet til Norge som svært dårlig.
AA170306 Faktisk gikk utslippene ned med 4,5 pst .
DB170305 A post shared by Jason Mesnick ( @jasonmesnick ) on Jan 18, 2016 at 10:12pm PST
DB170305 Feb.. 2017 PST
DB170305 Des.. 2016 PST
DB170305 Jan.. 2017 PST
DB170305 Feb.. 2017 PST ¶ | - Hva har dette med puppene mine å gjøre ?
DB170304 Forsvarsdepartementet ba først Forsvaret om å fortsette å handle med mannen som nå blitt ilagt en bot av PST for å bryte FNs embagro. 30 beltevogner av typen Hägglund BV206, som blant annet kom fra Kongens garde, er solgt fra Norge til krigsherjede Sudan.
DB170304 Nov.. 2015 PST
DB170304 A post shared by Tiffany Scanlon ( @tiffany_janes ) on Feb 23, 2017 at 12:58am PST
DB170304 A post shared by Megan Marx 🌷 ( @megan.leto.marx ) on Feb 23, 2017 at 2:45am PST
DB170304 A post shared by Megan Marx 🌷 ( @megan.leto.marx ) on Dec 28, 2016 at 1:59am PST
DB170304 2017 PST
DB170304 2017 PST
DB170303 Forsvarsdepartementet ba først Forsvaret om å fortsette å handle med mannen som nå blitt ilagt en bot av PST for å bryte FNs embagro. 30 beltevogner av typen Hägglund BV206, som blant annet kom fra Kongens garde, er solgt fra Norge til krigsherjede Sudan.
DB170303 2017 PST
DB170303 Feb.. 2017 PST
VG170302 PST trusselvurdering 2016 : Økende trussel fra høyreekstreme ¶
VG170302 PST : Vekst i høyreekstreme miljøer i Trøndelag ¶
DB170302 2017 PST
DB170302 Nov.. 2013 PST
DB170302 Jan.. 2014 PST
DB170302 Feb.. 2017 PST
DB170302 Des.. 2014 PST
DB170302 A post shared by Johannes Høsflot Klæbo ( @johanneshk ) on Feb 26, 2017 at 11:00am PST ¶ 20-åringen har i løpet av de siste dagene delt minner fra Lahti, både da han tok sin første medalje i et VM på seniornivå på første forsøk, og da det ikke gikk like bra under lagsprinten sammen med Emil Iversen ( 25 ).
DB170302 A post shared by Ricki Lake ( @rickilake ) on Feb 23, 2017 at 4:27am PST
DB170302 A post shared by Ricki Lake ( @rickilake ) on Feb 14, 2017 at 3:46pm PST
DB170302 A post shared by Chris Medina ( @officialmedina ) on Feb 28, 2017 at 10:37am PST
DB170302 ! A post shared by Chris Medina ( @officialmedina ) on Feb 14, 2017 at 12:01am PST
VG170301 PST på hyttetur : Skjøt hull i vinduet ¶
VG170301 Saken relateres til bråket om flyseteavgiften i fjor vår, bekrefter PST .
VG170301 Den er under etterforskning og etterforskningen er i sluttfasen, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
VG170301 PST bekrefter etterforskning ¶
DB170301 Jan.. 2017 PST
DB170301 Feb.. 2017 PST
DB170301 Des.. 2016 PST
DB170301 Forsvarsdepartementet ba først Forsvaret om å fortsette å handle med mannen som nå blitt ilagt en bot av PST for å bryte FNs embagro. 30 beltevogner av typen Hägglund BV206, som blant annet kom fra Kongens garde, er solgt fra Norge til krigsherjede Sudan.
DB170301 Forsvarsdepartementet ba først Forsvaret om å fortsette å handle med mannen som nå blitt ilagt en bot av PST for å bryte FNs embagro. 30 beltevogner av typen Hägglund BV206, som blant annet kom fra Kongens garde, er solgt fra Norge til krigsherjede Sudan.
DB170301 Feb.. 2017 PST
DN170228 Karimi ble for to år siden utvist fra Norge fordi PST mener han sammen med kinesiske forskere har forsket på høyhastighets kryssermissiler til fordel for det kinesiske forsvaret.
DB170228 Forsvarsdepartementet ba først Forsvaret om å fortsette å handle med mannen som nå blitt ilagt en bot av PST for å bryte FNs embagro. 30 beltevogner av typen Hägglund BV206, som blant annet kom fra Kongens garde, er solgt fra Norge til krigsherjede Sudan.
DB170228 A post shared by Bob Harper ( @trainerbob ) on Feb 27, 2017 at 2:37pm PST
AP170228 A post shared by Katrin Göring-Eckardt ( @goeringeckardt ) on Feb 21, 2017 at 12:57am PST
VG170227 Bakgrunn : Slik utnyttes barnesoldatene til IS ¶ PST er bekymret for disse barna, og hva de på sikt kan bli brukt som av IS.
DB170227 Forsvarsdepartementet ba først Forsvaret om å fortsette å handle med mannen som nå blitt ilagt en bot av PST for å bryte FNs embagro. 30 beltevogner av typen Hägglund BV206, som blant annet kom fra Kongens garde, er solgt fra Norge til krigsherjede Sudan.
DB170227 Feb.. 2017 PST ¶ 🎟 #Oscars ¶
DB170227 Feb.. 2017 PST
DB170227 A post shared by Sofia Vergara ( @sofiavergara ) on Feb 26, 2017 at 10:51pm PST
DB170227 A post shared by Madonna ( @madonna ) on Feb 26, 2017 at 10:47pm PST
DB170227 A post shared by Jimmy Kimmel ( @jimmykimmel ) on Feb 23, 2017 at 6:58pm PST ¶ #TheFutureIsFemale @gabunion @oliviamunn #vanityfairoscarparty @vanityfair you sure throw a fun party ¶
DB170227 A post shared by Jessica Biel ( @jessicabiel ) on Feb 26, 2017 at 10:55pm PST
DB170227 A post shared by Jessica Alba ( @jessicaalba ) on Feb 26, 2017 at 10:55pm PST
DB170227 A post shared by Emma Roberts ( @emmaroberts ) on Feb 26, 2017 at 5:20pm PST
DB170227 A post shared by Busy Philipps ( @busyphilipps ) on Feb 26, 2017 at 7:09pm PST
DB170227 A post shared by @amyschumer on Feb 26, 2017 at 6:08am PST
DB170227 Feb.. 2017 PST
DB170226 Nov.. 2016 PST
DB170226 A post shared by Marian Saastad Ottesen ( @marianottesen ) on Feb 26, 2017 at 4:59am PST
AP170226 Alderspensjon under utbetaling i folketrygden reguleres med lønnsveksten minus fast faktor på 0,75 pst .
DB170225 Des.. 2016 PST
DB170225 Des.. 2016 PST
DB170225 A post shared by Marianne Jemtegård ( @mariannejemtegard ) on Jan 30, 2017 at 2:59am PST
VG170224 Skal kontrollere blant andre Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og E-tjenesten.
SA170224 A post shared by Jose Mourinho ( @josemourinho ) on Feb 23, 2017 at 3:18pm PST
FV170224 A post shared by Jose Mourinho ( @josemourinho ) on Feb 23, 2017 at 3:18pm PST
DB170224 A post shared by Jose Mourinho ( @josemourinho ) on Feb 23, 2017 at 3:18pm PST
DB170224 Feb.. 2017 PST
AP170224 A post shared by Jose Mourinho ( @josemourinho ) on Feb 23, 2017 at 3:18pm PST
DB170223 A post shared by Vin Diesel ( @vindiesel ) on Feb 17, 2017 at 11:26pm PST
DB170222 A post shared by Jørgen Nyland Graabak ( @joergengraabak ) on Feb 20, 2017 at 4:27am PST
DB170222 Feb.. 2017 PST
VG170221 Demokratene ble hacket under den amerikanske valgkampen og her hjemme opplyste nylig PST at de selv, UD, Forsvaret og Ap er blitt forsøkt hacket.
DB170221 A post shared by MILO ( @milo.yiannopoulos ) on Nov 14, 2016 at 10:54pm PST
DN170220 Russland beskylder PST for å drive « heksejakt » ¶
DN170220 Norsk-svensk samarbeid ¶ PST : Nordmenn presses av russisk etterretning ¶
DB170218 Det har vært noen trusler, men så fikk jeg snakket med PST , og da roet jeg meg ned.
VG170217 Først var det Russlands innblanding mot valget i USA, så kommer sikkerhetsvurderingene fra PST og E-tjenesten hvor Russland blir pekt på som en mulig trussel, forklarer han.
VG170217 Først var det Russlands innblanding mot valget i USA, så kommer sikkerhetsvurderingene fra PST og E-tjenesten hvor Russland blir pekt på som en mulig trussel, forklarer han.
VG170217 Etter at både E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har blitt utsatt for forsøk på cyberangrep, gikk Hårek Elvenes ( H ) ut og krevde at et digitalt grenseforsvar blir innført i Norge.
SA170217 - Militære installasjoner, kritisk infrastruktur og norske politikere er utsatte mål, het det fra PST .
DB170217 A post shared by Paul Labile Pogba ( @paulpogba ) on Feb 16, 2017 at 3:34pm PST
DB170217 Jan.. 2015 PST
DB170217 Jan.. 2017 PST
DB170217 Feb.. 2017 PST
BT170217 - Militære installasjoner, kritisk infrastruktur og norske politikere er utsatte mål, het det fra PST .
AP170217 Den russiske pressemeldingen fredag kommer halvannen uke etter at PST slo fast at russisk spionasje har størst skadepotensial for Norge og norske interesser.
AA170217 - Militære installasjoner, kritisk infrastruktur og norske politikere er utsatte mål, het det fra PST .
AA170217 | Regjeringen vil ha mer samarbeid mellom PST og E-tjenesten ¶
AA170217 Regjeringen legger fredag fram et forslag om endringer i lovgivningen om utlevering av informasjon fra skjulte tvangsmidler fra PST til E-tjenesten, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.
AA170217 Regjeringen foreslår å endre lovgivningen slik at det blir enklere for PST å utlevere informasjon til E-tjenesten.
AA170217 Med forslaget ønsker regjeringen å gi Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) en utvidet adgang til å utlevere informasjon til Etterretningstjenesten ( E-tjenesten ), dersom det ansees å være nødvendig for " forebyggelses- og sikkerhetsmessige formål ".
AA170217 Både PST og E-tjenesten er underlagt politiregisterloven og personopplysningsloven. ( ©NTB ) ¶
AA170217 - Når PST sitter på opplysninger som er viktig for sikkerhetsmessige interesser, men ikke kan utlevere informasjon på grunn av dagens lovgiving, ønsker vi å endre på dette.
AA170217 PST har per i dag, i motsetning til E-tjenesten, som er en del av Forsvaret, anledning til å overvåke norske borgere.
AA170217 Regjeringen ønsker med forslaget at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) skal få utvidet adgang til å dele opplysninger som PST selv har fått, med E-tjenesten.
AA170217 Regjeringen ønsker med forslaget at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) skal få utvidet adgang til å dele opplysninger som PST selv har fått, med E-tjenesten.
AA170217 PSTs informasjon kan for eksempel komme fra avlytting av norske borgeres kommunikasjon og PST skal kunne dele informasjonen når det ansees nødvendig for " forebyggelses- og sikkerhetsmessige formål ".
AA170217 Men problemet med forslaget er, ifølge Wessel-Aas, at det er PST som selv skal avgjøre når det er nødvendig.
AA170217 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier til NTB at forslaget om lovendring gir PST utvidet mulighet til å informere E-tjenesten om saker knyttet til " forebygging og sikkerhetsmessige hensyn. " - Når PST sitter på opplysninger som er viktig for sikkerhetsmessige interesser, men ikke kan utlevere informasjon på
AA170217 Ifølge forslaget om digitalt grenseforsvar vil E-tjenesten selv få adgang til å samle inn store mengder informasjon om vår daglige bruk av elektronisk kommunikasjon som går inn og ut av Norge, og kunne dele deler av dette med PST igjen.
AA170217 Han påpeker at et " tettere " samarbeid mellom E-tjenesten og PST kan styrke " vår felles trygghet ", og at forslaget er et bidrag i " kampen mot internasjonal terrorisme, ulovlig etterretningsvirksomhet og innsatsen mot spredning av masseødeleggelsesvåpen.
AA170217 Fredag la regjeringen fram forslaget om endringer i lovgivningen om utlevering av informasjon fra skjulte tvangsmidler fra PST til E-tjenesten.
AA170217 Forslaget som gjør det enklere for PST å utveksle informasjon til E-tjenesten, kan undergrave skillet mellom politiets og militærets roller, mener advokat.
AA170217 Det er eventuelt bare politiet, herunder PST , som har adgang til, i henhold til strengere regler og med domstolskontroll, understreker Wessel-Aas.
AA170217 " - Når PST sitter på opplysninger som er viktig for sikkerhetsmessige interesser, men ikke kan utlevere informasjon på grunn av dagens lovgiving, ønsker vi å endre på dette.
VG170216 * 1 Budsjettunderskuddet : Har økt til 7,9 pst . av BNP og har aldri vært større. * 1 Offentlig konsum : Veksten i offentlig konsum har ligget over veksten i økonomien.
DB170216 Feb.. 2017 PST
DB170216 A post shared by Viki Odintcova ( @viki_odintcova ) on Dec 29, 2016 at 7:50am PST
AA170216 I januar uttalte leder for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i Trøndelag, Per Einar Hollum, at høyreekstreme miljøer i Norge vokser.
VG170215 Vi kan jo bare tenke oss en situasjon i Norge der PST eller Etterretningstjenesten jobber målrettet mot presse og offentlighet for å fjerne en statsråd de mener ikke bør sitte i jobben.
VG170215 Jeg kommer bare på en lignende hendelse i norsk politisk historie, avsløringen av at tidligere SV-leder Berge Furre var under overvåkning av POT ( dagens PST ) mens han satt i Lundkommisjonen for de hemmelige tjenestene.
DB170215 Feb.. 2017 PST
DB170215 A post shared by Marte Bratberg ( @martebratberg ) on Feb 14, 2017 at 10:26am PST
DB170215 A post shared by Kim Kardashian West ( @kimkardashian ) on Feb 14, 2017 at 10:04am PST
DB170215 A post shared by David Beckham ( @davidbeckham ) on Feb 14, 2017 at 9:33pm PST
AP170215 Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 60 og 80 pst de neste årene.
VG170214 I november var det et alvorlig innbruddsforsøk mot Ap på Stortinget, PST og flere andre e-postdomener.
VG170214 I Norge har både E-tjenesten og PST slått alarm nå i februar, om stadig flere og mer avanserte dataangrep, spesielt fra Russland.
VG170214 Fikk du med deg ? PST : Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning ¶
DB170214 Riksadvokaten og PST ) går i motsatt retning, og vil ha utvidet bruk av informasjon som innhentes gjennom DGF.
DB170214 Med korte mellomrom kom både Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og forsvarets etterretningstjeneste ( E-tjenesten ) med sine årlige trusselvurderinger.
DB170214 PST vil bruke slik informasjon som bevis i terrorsaker.
DB170214 A post shared by Elle King ( @elleking ) on Feb 13, 2017 at 8:21pm PST
DB170214 A post shared by JEREMY MEEKS ( @jmeeksofficial ) on Feb 12, 2017 at 2:01pm PST ¶ 33-åringen har seinere lagt ut flere bilder på Instagram-profilen sin, ett hvor han poserer sammen med manageren sin, og et annet der han takker Philip Plein for tilliten.
DA170214 Og uka før det var det Arbeiderpartiet, PST og Utenriksdepartementet.
DA170214 Arbeiderpartiet er hacka ! PST er hacka !
DA170214 I går kunne VG fortelle at passordene til flere hundre norske politikere og ambassadeansatte er lekket i forbindelse med hackerangrep mot sosiale medier og skytjenester, og for knappe to uker siden informerte PST om et omfattende hackerangrep mot flere norske institusjoner.
AP170214 Ved hjelp av de hemmelige senderne, som opptrer som falske basestasjoner i mobilnettene, kan Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og norsk politi overvåke mobilaktiviteten i et område.
AP170214 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ønsker ikke å kommentere egen bruk av falske basestasjoner i fjor.
AP170214 PST-sjef Benedicte Bjørnland sa i 2015 at PST de siste tre årene har brukt IMSI-catchere « i overkant av 30 anledninger i Oslo-området ».
AP170214 PST-sjef Benedicte Bjørnland sa i 2015 at PST de siste tre årene har brukt IMSI-catchere " i overkant av 30 anledninger i Oslo-området ".
AP170214 Med en IMSI-catcher kan politiet eller PST også danne seg et bilde av hvilke personer som passerer i et område, eller hvem som er inne i en bygning.
AP170214 I mars 2015 omtalte Aftenposten at norsk politi og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) drev mobilovervåking i strid med loven.
AP170214 I fjor fikk Nkom 71 varsler om oppretting av falske basestasjoner fra politiet, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
AP170214 I den sitter for eksempel Oslo-politiet eller Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP170214 Her sammen med Signe Aaling, politiadvokat i PST da de offentlig avviste at Aftenpostens funn i Oslo i 2014 viste noe mistenkelig.
AP170214 Har politiet eller PST først fanget et IMSI-nummer fra en mobiltelefon, kan de etterspørre mer data fra teleselskapene.
AP170214 Før Aftenpostens artikler om mobilovervåking i 2014, var den offisielle versjonen fra norske myndigheter at dette utstyret ikke ble brukt i det hele tatt av politiet eller PST .
AP170214 - Vi har god interaksjon med politiet, PST og NSM nå og har ingen opplevelse av at bruken ikke rapporteres inn.
AA170214 Ved hjelp av hemmelige senderne, som opptrer som falske basestasjoner i mobilnettene, kan PST og norsk politi overvåke mobilaktiviteten i et område.
AA170214 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ønsker ikke å kommentere egen bruk av falske basestasjoner i fjor.
AA170214 I fjor fikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) 71 varsler om oppretting av falske basestasjoner fra politiet, Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
VG170213 Og PST kommer neppe til unnsetning når Ola Nordmann sliter med en kidnappet datamaskin.
VG170213 Les også : PST : Russland prøvde å hacke Forsvaret, Utenriksdepartementet, Ap og PST selv ¶
VG170213 Les også : PST : Russland prøvde å hacke Forsvaret, Utenriksdepartementet, Ap og PST selv ¶
VG170213 Les også : PST : Russland prøvde å hacke Forsvaret, Utenriksdepartementet, Ap og PST selv ¶
VG170213 Les også : PST : Russland prøvde å hacke Forsvaret, Utenriksdepartementet, Ap og PST selv ¶
VG170213 Fikk du med deg ? PST : Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning ¶
VG170213 PST har i sin nylig utgitte trusselvurdering informert om at inngående kjennskap om enkeltpersoner kan øke risikoen for å bli utsatt for slik manipulering.
VG170213 Fikk du med deg ? PST : Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning ¶
DB170213 A photo posted by Nicki Minaj ( @nickiminaj ) on Feb 12, 2017 at 7:07pm PST
VG170212 I sin høringsuttalelse åpner PST opp for at innsamlede data E-tjenesten ikke regner som overskuddsinformasjon kan deles med PST .
VG170212 I sin høringsuttalelse åpner PST opp for at innsamlede data E-tjenesten ikke regner som overskuddsinformasjon kan deles med PST.
VG170212 I kjølvannet av at flere viktige aktører ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har blitt utsatt for forsøk på cyberangrep, gikk Hårek Elvenes ( H ) ut og krevde at et digitalt grenseforsvar blir innført i Norge.
VG170212 Fikk du med deg ? PST : Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning ¶
DB170212 Her er advokatene i full skjæring med Riksadvokaten og Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170212 Feb.. 2017 PST
VG170211 Fikk du med deg ? PST får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning ¶
VG170211 PST meldte i forrige uke om økt bekymring for russisk etterretning i Norge og sjefen for E-tjenesten sa denne uken at Russland vil skape indre splid og uro i Europa.
DB170211 A video posted by Tired of assholes online ? ( @assholesonline ) on Feb 3, 2017 at 3:49am PST
DB170211 A photo posted by komikerfrue ( @komikerfrue ) on Mar 1, 2015 at 5:58am PST
DB170211 A photo posted by Tore Petterson ( @torepetterson ) on Nov 10, 2016 at 12:19pm PST
DB170211 A photo posted by Lothepus / Leif Einar Lothe ( @lothepus ) on Mar 5, 2015 at 6:25am PST
DB170211 A photo posted by Lothepus / Leif Einar Lothe ( @lothepus ) on Dec 30, 2015 at 8:32am PST ¶ #kasttilbaketorsdag ¶
DB170211 A photo posted by Linni Meister Official👸🏼🦁 ( @meisterlinni ) on Nov 10, 2013 at 1:08am PST
DB170211 A photo posted by Kari Angelique Jaquesson ( @karijaquesson ) on Mar 3, 2016 at 1:57pm PST ¶ 16/17 år og elsket å gå på skolen.
DB170211 A photo posted by Kari Angelique Jaquesson ( @karijaquesson ) on Jan 26, 2017 at 10:30am PST
DB170211 A photo posted by Ingeborg Myhre ( @ingeborgmyhre ) on Dec 6, 2016 at 6:19am PST
DB170211 Des.. 2014 PST
VG170210 | PST etterforsker sikkerhetsbruddet i nødnettet ¶ PST har startet etterforskning for å finne ut om det er begått straffbare forhold i forbindelse med sikkerhetsbruddet i nødnettet, melder NRK.
VG170210 | PST etterforsker sikkerhetsbruddet i nødnettet ¶
VG170210 Hårek Elvenes ( H ) fra Akershus sa til VG før helgen at de russiske hackerangrepene mot PST og flere andre norske statlige aktører, viser at det er behov for et digitalt grenseforsvar.
VG170210 - Har trusselvurderingene fra PST og E-tjenesten gjort deg mer positivt innstilt til et digitalt grensevern ?
VG170210 PST har ifølge NTB startet etterforskning av Broadnet for å finne ut om det er begått noe straffbart i forbindelse med sikkerhetsbruddet i nødnettet.
SA170210 En PST er bilens egen « fastlege ».
SA170210 Det er en videreføring av det Volvo kaller « fastlegeordningen », der hver bil har sin faste personlig servicetekniker ( PST ).
FV170210 En PST er bilens egen « fastlege ».
FV170210 Det er en videreføring av det Volvo kaller « fastlegeordningen », der hver bil har sin faste personlig servicetekniker ( PST ).
DN170210 PST har i tillegg startet etterforskning for å finne ut om det er begått noe straffbart i forbindelse med sikkerhetsbruddet i nødnettet.
DB170210 A photo posted by Alex Owens-Sarno ( @alexowenssarno ) on Jan 19, 2017 at 3:44pm PST
DB170210 A photo posted by Alex Owens-Sarno ( @alexowenssarno ) on Feb 2, 2017 at 6:23pm PST
DB170210 Jan.. 2017 PST
DB170210 Feb.. 2017 PST
BT170210 Samtidig etterforsker PST selskapet Broadnet.
BT170210 PST har i tillegg startet etterforskning for å finne ut om det er begått noe straffbart i forbindelse med sikkerhetsbruddet i nødnettet.
BT170210 En PST er bilens egen « fastlege ».
BT170210 Det er en videreføring av det Volvo kaller « fastlegeordningen », der hver bil har sin faste personlig servicetekniker ( PST ).
AP170210 | Sikkerhetsmyndigheten starter tilsyn og PST starter etterforskning etter sikkerhetsbrudd i Nødnett ¶
AP170210 På Twitter melder Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at de skal etterforske hva som skjedde da indere kom inn i driften av det norske nødnettet.
AP170210 Noe av dette er kjent gjennom mediene, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST .
AP170210 I første omgang skal PST etterforske om det har forekommet brudd på sikkerhetsloven.
AP170210 En PST er bilens egen « fastlege ».
AP170210 Det er en videreføring av det Volvo kaller « fastlegeordningen », der hver bil har sin faste personlig servicetekniker ( PST ).
AA170210 Samtidig etterforsker PST selskapet Broadnet.
AA170210 PST har i tillegg startet etterforskning for å finne ut om det er begått noe straffbart i forbindelse med sikkerhetsbruddet i nødnettet.
SA170209 A photo posted by Birgit Skarstein ( @birgitskarstein ) on Feb 3, 2017 at 1:44am PST
DN170209 Lxs også : ¶ PST utsatt for russisk hackerangrep ¶
DB170209 A video posted by Ulrikke Falch ( @ulrikkefalch ) on Jan 20, 2017 at 5:02am PST
DB170209 A photo posted by Ulrikke Falch ( @ulrikkefalch ) on Jan 18, 2017 at 12:07pm PST
DB170209 A photo posted by Ulrikke Falch ( @ulrikkefalch ) on Feb 7, 2017 at 11:11am PST
DB170209 A photo posted by Rosie Huntington-Whiteley ( @rosiehw ) on Jan 2, 2017 at 6:47am PST
DB170209 A photo posted by Rosie Huntington-Whiteley ( @rosiehw ) on Feb 9, 2017 at 10:55am PST
DB170209 A photo posted by xoxo, Joanne ( @ladygaga ) on Feb 7, 2017 at 8:38pm PST
DB170209 Feb.. 2017 PST
AP170209 A photo posted by Birgit Skarstein ( @birgitskarstein ) on Feb 3, 2017 at 1:44am PST
DB170208 Antydninger om straffetoll på opptil 45 pst . på kinesiske varer.
DB170208 Feb.. 2017 PST
DA170208 Norsk sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) er koblet inn i saken for å undersøke og kartlegge det som har skjedd, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Elianne Kemble-Clarkson overfor TV 2.
AA170208 Trønderen ble utlevert til norske tjenestemenn fra PST i Tyrkia.
AA170208 Det var i slutten av august i fjor at IS-avhopperen fra Verdal ble pågrepet og terrorsiktet av PST .
AA170208 - Retten forutsetter at det ved neste fengslingsmøte redegjøres nærmere for hvilke konkrete etterforskingsskritt PST har gjennomført i perioden, og hva man har planer om å gjennomføre videre.
AA170208 PST har blant annet ønsket innsyn i siktedes Facebook-kontoer, noe de må søke om tillatelse til i USA.
AA170208 - PST opplyst at utkastet til rettsanmodningen til Tyrkia nå er sendt.
AA170208 Norsk sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) er koblet inn i saken for å undersøke og kartlegge det som har skjedd, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Elianne Kemble-Clarkson overfor TV 2. | 14 personer siktet i stor narkosak i Agder ¶
VG170207 « Harvard » var også avsender i hackermailen til PST , får VG bekreftet.
VG170207 Og PST mener altså at russiske « Cozy Bear » sto bak.
VG170207 Men på listen skulle det også vise seg å være ni norske adresser : Et forsøk på å hacke PST , UD, Forsvaret, Statens strålevern og en norsk høgskole.
VG170207 Fikk du med deg ? PST : Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning ¶
VG170207 PST mottok også ondsinnet e-post hvor Harvard fremsto som avsender.
DB170207 Feb.. 2017 PST
DB170207 Feb.. 2017 PST
AA170207 Under framleggelsen av Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) i forrige uke kom det fram at flere offentlige etater, deriblant en høyskole er forsøkt hacket av det som kan være russiske myndigheter.
AA170207 Nord universitet var målet for et hackerangrep mot en norsk høyskole som PST har omtalt.
VG170206 Fikk du med deg ? PST : Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning ¶
VG170206 PST : Ni norske epostkontoer utsatt for målrettet russisk hackerangrep ¶ ​Etteretningstjenesten understreker at et mer aggressivt og selvhevdende Russland vil bruke ulike medium og metoder for å utfordre og konfrontere Vesten.
VG170206 Les også : PST : Russland prøvde å hacke Forsvaret, Utenriksdepartementet, Ap og PST selv ¶
VG170206 Les også : PST : Russland prøvde å hacke Forsvaret, Utenriksdepartementet, Ap og PST selv ¶
DB170206 - PST kan bekrefte at det er opprettet saker mot søstrene der det etterforskes om de har deltatt i en terrororganisasjon, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen hos PST til TV 2.
DB170206 - PST kan bekrefte at det er opprettet saker mot søstrene der det etterforskes om de har deltatt i en terrororganisasjon, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen hos PST til TV 2.
DB170206 ¶ Peker på Russisk hacker-gruppe : Aktøren som PST peker ut som ansvarlig for det fiendtlige angrepet er den russiske hacker-gruppa APT29.
DB170206 Under framleggelsen av Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) i forrige uke kom det fram at flere offentlige etater, deriblant en høyskole er forsøkt hacket av det som kan være russiske myndigheter.
DB170206 Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) bekreftet dagen etter at den samme hacker-gruppa i år har angrepet e-postene til enkeltpersoner ansatt i utenriksdepartementet ( UD ), Forsvaret, Statens Strålevern, en høyskole og hos PST .
DB170206 Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) bekreftet dagen etter at den samme hacker-gruppa i år har angrepet e-postene til enkeltpersoner ansatt i utenriksdepartementet ( UD ), Forsvaret, Statens Strålevern, en høyskole og hos PST.
DB170206 Det er første gang norske myndigheter og PST bekrefter at en hacker-gruppe direkte knyttet til russiske myndigheter står bak dataangrep i Norge.
DB170206 Aktøren som PST peker ut som ansvarlig for det fiendtlige angrepet er den russiske hacker-gruppa APT29.
DB170206 PST advarer politikerne før valget ¶
DB170206 - PST ble tidligere i år varslet av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni norske e-postkontier.
DB170206 Feb.. 2017 PST
DB170206 Den samme hackergruppa har også angrepet e-postene til enkeltpersoner i utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens Strålevern, en høyskole og hos PST .
DB170206 Aktøren som PST peker ut som ansvarlig for det fiendtlige angrepet er den russiske hacker-gruppa APT29.
DB170206 APT29 knyttes til russiske myndigheter, fortalte seniorrådgiver i PST Martin Bernsen til Dagbladet.
DB170206 Feb.. 2017 PST
DB170206 A photo posted by Therese ( @johaugtherese ) on Jan 17, 2015 at 2:50pm PST
DB170206 A photo posted by Therese ( @johaugtherese ) on Feb 4, 2017 at 11:38pm PST
DB170206 Jan.. 2017 PST
AP170206 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har startet etterforskning av to norsk-somaliske søstre som trolig befinner seg i Syria, melder TV2 ¶
AP170206 Ikke siktet ¶ PST bekrefter at det er opprettet saker mot søstrene der det etterforskes om de har deltatt i en terrororganisasjon, men det er ikke tatt ut noen formell siktelse mot kvinnene, som begge er norske statsborgere.
AP170206 Russland har størst intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser, mener PST .
AP170206 PST-sjef Benedicte Bjørnland mener informasjon som hentes inn, kan deles med PST « der dette anses relevant og nødvendig for PSTs oppgaveløsing »..
AP170206 I trusselvurderingen de la frem forrige onsdag, var det ingen tvil om hva PST mener er den mest skadelige virksomheten mot Norge og norske interesser nå : Fremmed etterretningsvirksomhet.
AP170206 Dersom de ikke får anledning til dette, kan muligheten for straffeforfølging som virkemiddel mot terrorhandlinger bli redusert, mener PST .
AA170206 - PST kan bekrefte at det er opprettet saker mot søstrene der det etterforskes om de har deltatt i en terrororganisasjon, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen hos PST til TV 2.
AA170206 - PST kan bekrefte at det er opprettet saker mot søstrene der det etterforskes om de har deltatt i en terrororganisasjon, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen hos PST til TV 2.
AA170206 ( ©NTB ) ¶ | PST etterforsker IS-søstre fra Bærum for terrorstøtte ¶
DB170205 Nov.. 2015 PST
DB170205 Jan.. 2015 PST ¶ | 1500 migranter berget fra skrøpelige båter i Middelhavet ¶
DB170205 A video posted by Jennifer Grey ( @jennifer_grey ) on Jan 21, 2017 at 2:47pm PST
DB170205 Jan.. 2017 PST
AA170205 Norske folkevalgte nektes visum, og PST anklager russiske krefter for hacking.
AA170205 Heller ikke PSTs advarsel fredag om at aktøren APT 29, eller Cozy Bear, har forsøkt å gjøre datainnbrudd hos PST , Utenriksdepartementet, Aps stortingsgruppe og Forsvaret er egnet til å bedre forholdet mellom Norge og Russland.
AA170205 PST knytter Cozy Bear til russiske myndigheter.
VG170204 Likevel er det tungt når Politiets Sikkerhetstjeneste varsler om at det faktisk har skjedd - også mot PST selv, og at politiet tror det er russerne som står bak.
VG170204 PST skal ha ros for sin åpenhet.
DN170204 Det er fortsatt uvisst om hackerangrepet mot epostkontoene til Ap, PST , UD og Forsvaret har gjort noen skade.
DN170204 Dagen etter ble det kjent at også epostkontoer i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Utenriksdepartementet ( UD ) og Forsvaret ble angrepet.
DN170204 - Vi ble varslet i januar av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer i Norge, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
DN170204 november i fjor sendt en epost til blant annet postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, enkeltpersoner i UD, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en norsk høyskole.
DN170204 PST sier en hacker kjent som APT29, eller Cozy Bear, står bak.
DB170204 ! A photo posted by Diego Costa ( @diego.costa ) on Feb 3, 2017 at 6:25am PST
DB170204 A video posted by Justin Bieber ( @justinbieber ) on Feb 3, 2017 at 2:07pm PST ¶ 40 millioner for 30 sekunder ¶
DB170204 Des.. 2016 PST
AP170204 Aftenposten skrev i oktober i fjor om kjennelsen fra Byretten i København som forbød boken om den tidligere sjefen for danske PET, det danske sikkerhetspolitiet, tilsvarende norske PST .
AP170204 Fredag bekreftet PST at flere norske institusjoner nylig er blitt rammet av hackerangrep, antagelig av den russiske gruppen Cozy Bear.
AP170204 Da ble det kjent at ni e-postkontoer til personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret PST , Statens strålevern og en høgskole ble angrepet med det som omtales « spear phishing ».
AP170204 Både den russiske hackergruppen Cozy Bear, som PST nå mener står bak angrepene mot Norge, og Fancy Bear ( ATP 28 ) skal ha vært involvert i hackingen av det demokratiske partiet i USA.
AA170204 Etter hackerforsøket mot epostkontoer til både Ap, PST , UD og Forsvaret, tok Høyres Hårek Elvenes til orde for et digitalt grenseforsvar i Norge.
AA170204 Dagen etter ble det kjent at også epostkontoer i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Utenriksdepartementet ( UD ) og Forsvaret ble angrepet.
AA170204 PST har opplyst at en hacker kjent som APT29, eller Cozy Bear, står bak, men det er fortsatt uvisst om hackerangrepet har gjort noen skade. ( ©NTB ) ¶
AA170204 Det er fortsatt uvisst om hackerangrepet mot epostkontoene til Ap, PST , UD og Forsvaret har gjort noen skade.
AA170204 Dagen etter ble det kjent at også epostkontoer i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Utenriksdepartementet ( UD ) og Forsvaret ble angrepet.
AA170204 - Vi ble varslet i januar av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer i Norge, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
AA170204 november i fjor sendt en epost til blant annet postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, enkeltpersoner i UD, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en norsk høyskole.
AA170204 PST sier en hacker kjent som APT29, eller Cozy Bear, står bak.
VG170203 | PST : Ni norske epostkontoer utsatt for målrettet russisk hackerangrep, også PST selv ¶
VG170203 Undersøker skadene ¶ PST undersøker nå hvilken skade hackerangrepet kan ha gjort.
VG170203 Tre russiske etterretningstjenester opererer i Norge ifølge PST , både SVR ( den sivile ), GRU ( den militære ) og FSB ( den interne ).
VG170203 TV2 skrev torsdag om at Aps stortingsgruppe var utsatt for et hackerangrep, men de var altså ikke de eneste som var målet for det målrettede angrepet, avslører PST nå.
VG170203 På onsdag, da de la frem sin årlige trusselvurdering, uttrykte PST økt bekymring over russisk etterretningsaktivitet i Norge.
VG170203 PST tror russiske myndigheter står bak det målrettede hackerangrepet mot ni norske epostkontoer - mot personer som ifølge PST kan sitte på « sensitiv informasjon om samfunnskritiske virksomheter ».
VG170203 I januar ble PST varslet av en samarbeidende tjeneste om et russisk hackerangrep mot PST selv, Ap og flere statlige aktører.
VG170203 I januar ble PST varslet av en samarbeidende tjeneste om et russisk hackerangrep mot PST selv, Ap og flere statlige aktører.
VG170203 Foto : ¶ PST tror russiske myndigheter står bak det målrettede hackerangrepet mot ni norske epostkontoer - mot personer som ifølge PST kan sitte på « sensitiv informasjon om samfunnskritiske virksomheter ».
VG170203 Fikk du med deg ? PST : Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning ¶
VG170203 Der er vi enige ! | PST : Ni norske epostkontoer utsatt for målrettet russisk hackerangrep, også PST selv ¶
VG170203 De ni epostkontoene tilhører, foruten postmottaket til Aps stortingsgruppe, enkeltpersoner i utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens strålevern og en høgskole og PST selv, sier Martin Bernsen i PST til VG.
VG170203 De ni epostkontoene tilhører, foruten postmottaket til Aps stortingsgruppe, enkeltpersoner i utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens strålevern og en høgskole og PST selv, sier Martin Bernsen i PST til VG.
VG170203 APT29 knyttes til russiske myndigheter, sier Martin Bernsen i PST til VG.
VG170203 PST mener « APT29 » brukte spearphishing i angrepet mot norske epostkontoer.
VG170203 - PST ble tidligere i år varslet av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer.
VG170203 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) melder om et økende antall rapporter på at nordmenn på reise i Russland blir forsøkt satt i kompromitterende situasjoner og utsatt for press.
VG170203 Les også : PST : Økt bekymring for russisk etterretning ¶
VG170203 Foto : Jan Petter Lynau, VG ¶ PST antar at det er en del personer som ikke tør å melde fra og at russisk etterretning dermed har folk på innsiden i Norge.
VG170203 Forsker om innreiseforbudet : - En opptrapping mot Iran ¶ | PST : Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning ¶
VG170203 De russiske etterretningsorganisasjonene som tok over etter det gamle KGB, bruker ifølge PST fortsatt gamle og kjente spionmetoder.
VG170203 Bruker tradisjonelle spionmetoder ¶ PST oppfordrer naturlig nok personer som har blitt utsatt for russisk press til å melde fra.
VG170203 - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere som reiser til Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i PST til VG.
VG170203 - PST får informasjon om en del av de sakene, men vi tror også at en del er under et slikt press at de ikke vil gå til PST med det.
VG170203 - Etniske russere særlig utsatt ¶ PST sier at etniske russere som har flyttet til Norge og har tilgang på sensitiv informasjon, er spesielt utsatt for press fra de russiske etterretningstjenestene.
VG170203 PST mener at innsidetrusselen, altså når en person rekrutteres til å være muldvarp og gi ut sensitiv informasjon, er noe av det som kan gjøre størst skade.
VG170203 PST la onsdag frem sin åpne trusselvurdering for 2017 og meldte om økt bekymring for russisk etterretning i Norge.
VG170203 PST kan ikke slå fast at antallet nordmenn som utsettes for press på Russland-reiser har økt, men de får altså inn et økt antall rapporter om det.
VG170203 - PST får informasjon om en del av de sakene, men vi tror også at en del er under et slikt press at de ikke vil gå til PST med det.
VG170203 Fredag ble det kjent at epostkontoer hos PST , Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet var utsatt for forsøk på hackerangrep.
VG170203 Partiene på Stortinget har fått tilbud fra PST og Nasjonal Sikkerthetsmyndighet om bistand til å øke sin egen datasikkerhet og bevisstheten i organisasjonene om at de er høyaktuelle mottakere for dataangrep i valgåret 2017.
VG170203 Les mer : PST , Ap og syv andre epostkontoer ble angrepet samtidig.
VG170203 Fikk du med deg ? PST : Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning ¶
VG170203 Det var 9.november i fjor at Arbeiderpartiets stortingsgruppe mottok e-posten som ifølge PST var et forsøk på cyberangrep mot det største opposisjonspartiet.
VG170203 Da ble det også oppdaget at postmottaket i PST hadde mottatt en tilsvarende e-post samme dag, onsdag 9.november i fjor.
VG170203 Ap ble alarmert av PST , Politiets Sikkerhetstjeneste, i januar, etter at en samarbeidende tjeneste i utlandet hadde tipset dem.
VG170203 APT29 knyttes til russiske myndigheter, sier Martin Bernsen i PST til VG.
SA170203 Stortingets direktør Ida Børresen bekreftet at administrasjonen ble varslet om saken fra PST .
SA170203 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) varsler om flere mulige hackerangrep mot norske epostkontoer.
SA170203 Krefter som kan knyttes til russiske myndigheter, har angrepet epostkontoer i PST , UD, Forsvaret og Ap, ifølge PST.  ¶
SA170203 Han sier angrepet var rettet mot blant annet postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en norsk høyskole.  ¶
SA170203 En aktør kjent som APT29, eller Cozy Bear, står ifølge PST bak.  ¶
SA170203 - Vi ble varslet i januar av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer i Norge, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.  ¶
SA170203 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet : Avansert gruppe sto bak hackerangrep i Norge ¶ PST ble i januar varslet om at de var blant flere politiske og statlige aktører som var angrepet av russiske hackere.
SA170203 Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix ¶ PST : Russisk gruppe står bak angrepet ¶
SA170203 Ifølge PST har ingen av kontoene tilgang til gradert informasjon.
SA170203 Ifølge PST er hackergruppen som skal stå bak angrepet APT 29, som også går under navnet « Cozy Bear ».
SA170203 I år som i fjor mener PST at russisk spionasje og etterretningsvirksomhet har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og samtidig at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.
SA170203 Flere lands myndigheter, også PST , hevder gruppen kan knyttes til russiske etterretningsmyndigheter.
SA170203 FOTO : Berit Roald, / NTB scanpix ¶ PST holder til i Nydalen nord i Oslo ¶
SA170203 Du kan lese hele trusselvurderingen til PST heri ¶
SA170203 Det var VG som først meldte fredag ettermiddag at PST varslet om at hackere hadde angrepet blant andre PST , Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet.
SA170203 Det var VG som først meldte fredag ettermiddag at PST varslet om at hackere hadde angrepet blant andre PST, Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet.
SA170203 Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.
SA170203 Det er rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en høgskole, sier Bernsen.
SA170203 Angrepet var rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en høgskole.
SA170203 PST vil nå undersøke saken nærmere.
SA170203 PST presenterte trusselvurdering for 2017 ¶
SA170203 Onsdag la PST fram sin årlige trusselvurdering for 2017 hvor de meldte om økt bekymring for russisk etterretning i Norge.
SA170203 Ida Børresen, Stortingets direktør, bekrefter at de ble varslet av PST .
SA170203 I januar meldte Aftenposten at det i kommunereformen kan være aktuelt med rundt 10 tvangssammenslåinger av kommuner.  ¶ ( ©NTB ) ¶ | PST : Nordmenn presses av russisk etterretning ¶
SA170203 Et økende antall nordmenn på reise rapporterer at de opplever press fra russisk etterretning, melder PST .
SA170203 Det er nå løpende kontakt mellom Stortingets administrasjon og PST i etterforskningen og oppfølgingen av denne saken, uttaler Børresen til NTB.
SA170203 - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
SA170203 - Stortingets administrasjon ble varslet av PST om hackerangrepet på Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
SA170203 - PST får informasjon om en del av de sakene, men vi tror også at en del er under et slikt press at de ikke vil gå til PST med det.
SA170203 PST sier at spesielt etniske russere som har flyttet til Norge og har tilgang på sensitiv informasjon er mest utsatt for press fra russisk etterretning.
SA170203 - PST får informasjon om en del av de sakene, men vi tror også at en del er under et slikt press at de ikke vil gå til PST med det.
DN170203 Sikkerhetsselskaper og etterretningstjenester i andre land og norske PST , mener at det er en forbindelse mellom dette hackermiljøet og russiske myndigheter.
DN170203 Men etter det DN får opplyst, kan hverken PST eller Arbeiderpartiet likevel utelukke at vedlegget ble åpnet.
DN170203 Forsvaret, Utenriksdepartementet, Statens strålevern og PST er angrepet.
DN170203 Der møtte det blant andre tre representanter fra PST som informerte om hva som hadde skjedd og hvilke forholdsregler politikerne nå må ta.
DN170203 De tilhører foruten Aps postmottak, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens strålevern, en høgskole og PST selv, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST til DN.
DN170203 De tilhører foruten Aps postmottak, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens strålevern, en høgskole og PST selv, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST til DN.
DN170203 Foto : Elin Høyland ¶ | PST utsatt for russisk hackerangrep ¶
DN170203 De ni epostkontoene tilhører, for uten postmottaket til Aps stortingstsgruppe, enkeltpersoner i utenriksdepartementet, forsvaret, statens strålevern og en høgskole og PST selv, sier Martin Berntsen i PST til VG.
DN170203 De ni epostkontoene tilhører, for uten postmottaket til Aps stortingstsgruppe, enkeltpersoner i utenriksdepartementet, forsvaret, statens strålevern og en høgskole og PST selv, sier Martin Berntsen i PST til VG.
DN170203 », stod det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DN170203 PST var selv en av dem som ble rammet.
DN170203 - PST ble tidligere i år varslet av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer.
DN170203 Onsdag la PST fram sin årlige trusselvurdering for 2017 hvor de meldte om økt bekymring for russisk etterretning i Norge.
DN170203 Lxs også : ¶ | PST : Nordmenn presses av russisk etterretning ¶
DN170203 Ida Børresen, Stortingets direktør, bekrefter at de ble varslet av PST .
DN170203 Et økende antall nordmenn på reise rapporterer at de opplever press fra russisk etterretning, melder PST .
DN170203 Det er nå løpende kontakt mellom Stortingets administrasjon og PST i etterforskningen og oppfølgingen av denne saken, uttaler Børresen til NTB.
DN170203 - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
DN170203 - Stortingets administrasjon ble varslet av PST om hackerangrepet på Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
DN170203 - PST får informasjon om en del av de sakene, men vi tror også at en del er under et slikt press at de ikke vil gå til PST med det.
DN170203 PST sier at spesielt etniske russere som har flyttet til Norge og har tilgang på sensitiv informasjon er mest utsatt for press fra russisk etterretning.
DN170203 PST melder om flere rapporterte tilfeller der nordmenn presses av russisk etterretning.
DN170203 - PST får informasjon om en del av de sakene, men vi tror også at en del er under et slikt press at de ikke vil gå til PST med det.
DB170203 A photo posted by Mette ( @mettecornelius ) on Jan 13, 2017 at 5:13am PST
DB170203 A photo posted by Mette ( @mettecornelius ) on Feb 1, 2017 at 10:25pm PST
DB170203 ¶ NI KONTI : - Hacker-gruppa APT29 har angrepet ni norske e-postkoni, bekrefter Martin Bernsen i PST Foto : Christian Roth Christensen / Dagbladet ¶
DB170203 Nå bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at den samme hacker-gruppa i år har angrepet e-postene til enkeltpersoner ansatt i utenriksdepartementet ( UD ), Forsvaret, Statens Strålevern, en høgskole og hos PST .
DB170203 Nå bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at den samme hacker-gruppa i år har angrepet e-postene til enkeltpersoner ansatt i utenriksdepartementet ( UD ), Forsvaret, Statens Strålevern, en høgskole og hos PST.
DB170203 Ni konti ¶ - PST ble tidligere i år varslet av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni norske e-postkontier.
DB170203 Det er første gang norske myndigheter og PST bekrefter at en hacker-gruppe direkte knyttet til russiske myndigheter står bak dataangrep i Norge.
DB170203 Aktøren som PST peker ut som ansvarlig for det fiendtlige angrepet er den russiske hacker-gruppa APT29.
DB170203 ¶ PRESSES TIL SAMARBEID : - Vi tror også at en del er under et slikt press at de ikke vil gå til PST med det.
DB170203 RUSSLAND-PRESS : - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
DB170203 Onsdag la PST fram sin årlige trusselvurdering for 2017 hvor de meldte om økt bekymring for russisk etterretning i Norge.
DB170203 Ida Børresen, Stortingets direktør, bekrefter at de ble varslet av PST .
DB170203 Et økende antall nordmenn på reise rapporterer at de opplever press fra russisk etterretning, melder PST .
DB170203 Det er nå løpende kontakt mellom Stortingets administrasjon og PST i etterforskningen og oppfølgingen av denne saken, uttaler Børresen til NTB.
DB170203 - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
DB170203 - Stortingets administrasjon ble varslet av PST om hackerangrepet på Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
DB170203 - PST får informasjon om en del av de sakene, men vi tror også at en del er under et slikt press at de ikke vil gå til PST med det.
DB170203 PST sier at spesielt etniske russere som har flyttet til Norge og har tilgang på sensitiv informasjon er mest utsatt for press fra russisk etterretning.
DB170203 - PST får informasjon om en del av de sakene, men vi tror også at en del er under et slikt press at de ikke vil gå til PST med det.
DB170203 Feb.. 2017 PST
DB170203 A photo posted by Kylie Minogue ( @kylieminogue ) on Feb 3, 2017 at 12:51am PST
BT170203 Samtidig advarer Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mot økt trussel fra russisk etterretning og militær aktivitet i nordområdene.
BT170203 KJØLIG : PST anser Russland som en av de største truslene mot norsk sikkerhet.
BT170203 Det er viktigere enn noensinne at regjeringen holder hodet kaldt og ikke lar seg skremme unødig av verken russerne eller PST .
BT170203 februar la Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) frem sin årlige trusselvurdering.
BT170203 PST peker i første rekke på Russland, som har både vilje og kapasitet til å utøve skadelig etterretningsvirksomhet.
BT170203 Utenriksdepartementet henviser til PST for kommentarer.
BT170203 Seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i PST beskriver overfor TV 2 inntrengerne som en avansert, målrettet aktør med store ressurser.
BT170203 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) tror de selv, UD, Forsvaret og Ap er hacket av Russland, melder TV 2 og VG.
BT170203 HACKERANGREP : Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) varsler om flere mulige hackerangrep mot norske epostkontoer.
BT170203 FOTO : Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX ¶ - PST ble tidligere i år varslet av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer.
BT170203 Det er nå løpende kontakt mellom Stortingets administrasjon og PST i etterforskningen og oppfølgingen av denne saken, sa Ida Børresen, Stortingets direktør, til NTB.
BT170203 De ni epostkontoene tilhører, foruten postmottaket til Aps stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens strålevern og en høgskole og PST selv, sier Martin Berntsen i PST til VG.
BT170203 De ni epostkontoene tilhører, foruten postmottaket til Aps stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens strålevern og en høgskole og PST selv, sier Martin Berntsen i PST til VG.
BT170203 - Stortingets administrasjon ble varslet av PST om hackerangrepet på Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
BT170203 ( ©NTB ) ¶ | PST tror de selv, UD, Forsvaret og Ap er hacket av Russland  ¶
BT170203 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet : Avansert gruppe sto bak hackerangrep i Norge ¶ PST ble i januar varslet om at de var blant flere politiske og statlige aktører som var angrepet av russiske hackere.
AP170203 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet : Avansert gruppe sto bak hackerangrep i Norge ¶ PST ble i januar varslet om at de var blant flere politiske og statlige aktører som var angrepet av russiske hackere.
AP170203 Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix ¶ PST : Russisk gruppe står bak angrepet ¶
AP170203 Ifølge PST har ingen av kontoene tilgang til gradert informasjon.
AP170203 Ifølge PST er hackergruppen som skal stå bak angrepet APT 29, som også går under navnet « Cozy Bear ».
AP170203 I år som i fjor mener PST at russisk spionasje og etterretningsvirksomhet har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og samtidig at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.
AP170203 Flere lands myndigheter, også PST , hevder gruppen kan knyttes til russiske etterretningsmyndigheter.
AP170203 FOTO : Berit Roald, / NTB scanpix ¶ PST holder til i Nydalen nord i Oslo ¶
AP170203 Du kan lese hele trusselvurderingen til PST her ¶
AP170203 Det var VG som først meldte fredag ettermiddag at PST varslet om at hackere hadde angrepet blant andre PST , Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet.
AP170203 Det var VG som først meldte fredag ettermiddag at PST varslet om at hackere hadde angrepet blant andre PST, Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet.
AP170203 Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.
AP170203 Det er rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en høgskole, sier Bernsen.
AP170203 Angrepet var rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en høgskole.
AP170203 PST vil nå undersøke saken nærmere.
AP170203 PST presenterte trusselvurdering for 2017 ¶
AP170203 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet : Avansert gruppe sto bak hackerangrep i Norge ¶ PST ble i januar varslet om at de var blant flere politiske og statlige aktører som var angrepet av russiske hackere.
AP170203 Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix ¶ PST : Russisk gruppe står bak angrepet ¶
AP170203 Ifølge PST har ingen av kontoene tilgang til gradert informasjon.
AP170203 Ifølge PST er hackergruppen som skal stå bak angrepet APT 29, som også går under navnet « Cozy Bear ».
AP170203 I år som i fjor mener PST at russisk spionasje og etterretningsvirksomhet har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og samtidig at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.
AP170203 Flere lands myndigheter, også PST , hevder gruppen kan knyttes til russiske etterretningsmyndigheter.
AP170203 FOTO : Berit Roald, / NTB scanpix ¶ PST holder til i Nydalen nord i Oslo ¶
AP170203 Du kan lese hele trusselvurderingen til PST her ¶
AP170203 Det var VG som først meldte fredag ettermiddag at PST varslet om at hackere hadde angrepet blant andre PST , Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet.
AP170203 Det var VG som først meldte fredag ettermiddag at PST varslet om at hackere hadde angrepet blant andre PST, Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet.
AP170203 Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.
AP170203 Det er rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en høgskole, sier Bernsen.
AP170203 Angrepet var rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en høgskole.
AP170203 PST vil nå undersøke saken nærmere.
AP170203 PST presenterte trusselvurdering for 2017 ¶
AP170203 Ifølge sikkerhetstjenesten har blant andre Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret og PST selv blitt utsatt for et hackerangrep som knyttes til russiske myndigheter.
AP170203 Hackergruppen APT29 eller « Cozy Bear » er samme gruppering som sto bak datainnbruddet mot Det demokratiske partiet i USA før presidentvalget, ifølge PST .
AA170203 Postmottaket til Aps stortingsgruppe og enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en norsk høyskole er blitt utsatt for forsøk på hacking fra en aktør som ifølge PST kan knyttes til russiske myndigheter. ( ©NTB ) ¶
AA170203 Postmottaket til Aps stortingsgruppe og enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en norsk høyskole er blitt utsatt for forsøk på hacking fra en aktør som ifølge PST kan knyttes til russiske myndigheter. ( ©NTB ) ¶
AA170203 Andersen i Utenriksdepartementet viser til at dette nå er en politietterforskning som ledes av PST, og som PST derfor må kommentere.
AA170203 Andersen i Utenriksdepartementet viser til at dette nå er en politietterforskning som ledes av PST , og som PST derfor må kommentere.
AA170203 Stortingets direktør Ida Børresen bekreftet at administrasjonen ble varslet om saken fra PST .
AA170203 Krefter som kan knyttes til russiske myndigheter, har angrepet epostkontoer i PST, UD, Forsvaret og Ap, ifølge PST .
AA170203 Krefter som kan knyttes til russiske myndigheter, har angrepet epostkontoer i PST , UD, Forsvaret og Ap, ifølge PST.
AA170203 Han viser til at saken nå er en politietterforskning som ledes av PST .
AA170203 Han sier angrepet var rettet mot blant annet postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en norsk høyskole.
AA170203 En aktør kjent som APT29, eller Cozy Bear, står ifølge PST bak.
AA170203 - Vi ble varslet i januar av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer i Norge, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
AA170203 Onsdag la PST fram sin årlige trusselvurdering for 2017 hvor de meldte om økt bekymring for russisk etterretning i Norge.
AA170203 Ida Børresen, Stortingets direktør, bekrefter at de ble varslet av PST .
AA170203 Et økende antall nordmenn på reise rapporterer at de opplever press fra russisk etterretning, melder PST .
AA170203 Det er nå løpende kontakt mellom Stortingets administrasjon og PST i etterforskningen og oppfølgingen av denne saken, uttaler Børresen til NTB.
AA170203 - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
AA170203 - Stortingets administrasjon ble varslet av PST om hackerangrepet på Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
AA170203 - PST får informasjon om en del av de sakene, men vi tror også at en del er under et slikt press at de ikke vil gå til PST med det.
AA170203 PST sier at spesielt etniske russere som har flyttet til Norge og har tilgang på sensitiv informasjon er mest utsatt for press fra russisk etterretning.
AA170203 - PST får informasjon om en del av de sakene, men vi tror også at en del er under et slikt press at de ikke vil gå til PST med det.
AA170203 ( ©NTB ) ¶ | PST : Nordmenn presses av russisk etterretning ¶
AA170203 | PST : Hackere tilknyttet russiske myndigheter angrep PST, Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet ¶ PST ble i januar varslet om at de var blant flere politiske og statlige aktører som var angrepet av russiske hackere.
AA170203 | PST : Hackere tilknyttet russiske myndigheter angrep PST , Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet ¶
AA170203 Ifølge PST har ingen av kontoene tilgang til gradert informasjon.
AA170203 Ifølge PST er hackergruppen som skal stå bak angrepet APT 29, som også går under navnet « Cozy Bear ».
AA170203 I år som i fjor mener PST at russisk spionasje og etterretningsvirksomhet har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og samtidig at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.
AA170203 Flere lands myndigheter, også PST , hevder gruppen kan knyttes til russiske etterretningsmyndigheter.
AA170203 Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.
AA170203 Det er rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en høgskole, sier Bernsen.
AA170203 PST vil nå undersøke saken nærmere.
AA170203 ( ©NTB ) ¶ | PST : Hackere tilknyttet russiske myndigheter angrep PST, Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet ¶
AA170203 Seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i PST beskriver overfor TV 2 inntrengerne som en avansert, målrettet aktør med store ressurser.
AA170203 Fredag ble det kjent at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) tror de selv, UD, Forsvaret og Ap er forsøkt hacket av en russisk gruppe.
AA170203 Det er nå løpende kontakt mellom Stortingets administrasjon og PST i etterforskningen og oppfølgingen av denne saken, sa Ida Børresen, Stortingets direktør, til NTB.
AA170203 De ni epostkontoene tilhører, foruten postmottaket til Aps stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens strålevern og en høgskole og PST selv, sier Martin Berntsen i PST til VG.
AA170203 De ni epostkontoene tilhører, foruten postmottaket til Aps stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens strålevern og en høgskole og PST selv, sier Martin Berntsen i PST til VG.
AA170203 - Varslet av samarbeidende tjeneste ¶ - PST ble tidligere i år varslet av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer.
AA170203 - Stortingets administrasjon ble varslet av PST om hackerangrepet på Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
AA170203 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet : Avansert gruppe sto bak hackerangrep i Norge ¶ PST ble i januar varslet om at de var blant flere politiske og statlige aktører som var angrepet av russiske hackere.
AA170203 Ifølge PST har ingen av kontoene tilgang til gradert informasjon.
AA170203 Ifølge PST er hackergruppen som skal stå bak angrepet APT 29, som også går under navnet « Cozy Bear ».
AA170203 I år som i fjor mener PST at russisk spionasje og etterretningsvirksomhet har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og samtidig at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen. | - Opplever jevnlig forsøk på hacking ¶
AA170203 Flere lands myndigheter, også PST , hevder gruppen kan knyttes til russiske etterretningsmyndigheter.
AA170203 Det var VG som først meldte fredag ettermiddag at PST varslet om at hackere hadde angrepet blant andre PST , Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet.
AA170203 Det var VG som først meldte fredag ettermiddag at PST varslet om at hackere hadde angrepet blant andre PST, Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet.
AA170203 Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.
AA170203 Det er rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en høgskole, sier Bernsen.
AA170203 Angrepet var rettet mot personer i Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en høgskole.
AA170203 PST vil nå undersøke saken nærmere.
AA170203 PST : Russisk gruppe står bak angrepet ¶
AA170203 PST opplyste fredag om et målrettet angrep mot postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST , Statens strålevern og en norsk høyskole.
AA170203 Hackerforsøket mot PST , UD og andre norske epostkontoer viser at det er behov for et digitalt grenseforsvar, mener Hårek Elvenes ( H ).
AA170203 Dette er en gruppe som kan knyttes til russiske myndigheter, ifølge PST . ( ©NTB ) ¶
AA170203 PST opplyste fredag om et målrettet angrep mot postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, enkeltpersoner i Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og en norsk høyskole.
SA170202 Ida Børresen, Stortingets direktør, bekrefter at de ble varslet av PST . -  Stortingets administrasjon ble varslet av PST om hackerangrepet på Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
SA170202 I varselet blir hendelsen omtalt som et " forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning ".
SA170202 I den åpne trusselvurderingen onsdag trakk PST fram nettopp russisk etterretning som en spesiell bekymring.
SA170202 Det er nå løpende kontakt mellom Stortingets administrasjon og PST i etterforskningen og oppfølgingen av denne saken, uttaler Børresen til NTB.  ¶
SA170202 - Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digital angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning, sier Camilla Ryste, pressekontakt for partileder Jonas Gahr Støre, til Nettavisen.
SA170202 - Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digital angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning, sier Camilla Ryste, pressekontakt for partileder Jonas Gahr Støre, til Nettavisen.
SA170202 PST ønsker ikke å kommentere saken i kveld, opplyser kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til NTB.
SA170202 PST trakk fram Russland ¶
SA170202 -  Stortingets administrasjon ble varslet av PST om hackerangrepet på Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
DN170202 Russland beskylder PST for å drive « heksejakt » ¶
DN170202 I varselet blir hendelsen omtalt som et " forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning ".
DN170202 I den åpne trusselvurderingen onsdag trakk PST fram nettopp russisk etterretning som en spesiell bekymring.
DN170202 Hun henviser ellers til PST for ytterligere kommentarer og informasjon.
DN170202 Angrepet mot Arbeiderpartiet sammenlignes med cyberangrepet som mange mener påvirket resultatet i det amerikanske presidentvalget, ifølge kanalen, som melder at gruppeledelsen er blitt varslet av PST om angrepet.
DN170202 - PST ønsker ikke å gi noen kommentarer til denne saken nå i kveld, opplyser kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til DN torsdag kveld ¶
DN170202 - Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning, sier Camilla Ryste, rådgiver for Ap-leder Jonas Gahr Støre, til DN torsdag kveld.
DN170202 - Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning, sier Camilla Ryste, rådgiver for Ap-leder Jonas Gahr Støre, til DN torsdag kveld.
DN170202 PST trakk fram Russland ¶
DN170202 - PST ønsker ikke å gi noen kommentarer til denne saken nå i kveld, opplyser kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til DN torsdag kveld ¶
DN170202 « Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser », heter det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra PST .
DN170202 | Russland beskylder PST for å drive « heksejakt » ¶
DN170202 Torsdag ettermiddag svarte russiske myndigheter på trusselvurderingen fra Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ), som ble lagt frem onsdag.
DN170202 TV2 opplyste torsdag ettermiddag at PST hadde oppdaget at Arbeiderpartiets stortingsgruppe ifjor høst var utsatt for forsøk på hacking fra en fremmed makt.
DN170202 Russland slår fast at « den mytiske russiske trusselen » åpenbart betyr mye mer for PST og norske spesialtjenester enn internasjonal terrorisme.
DN170202 Hverken PST , Arbeiderpartiets ledelse eller Stortingets sikkerhetstjeneste vil kommentere saken overfor tv-kanalen.
DN170202 Gurov skriver at rapporten fra PST inneholder antirussiske beskyldninger, og at påstandene om forsøk på påvirkning av Nobelkomitéen « er et nytt forsøk på å lage « heksejakt », innstille den offentlige meningen mot vårt land og skremme den norske befolkningen, som er oppriktig interessert i utviklingen av forbindelser med Russlan
DB170202 A photo posted by Therese ( @johaugtherese ) on Jan 31, 2017 at 3:21pm PST
DB170202 A video posted by Frank Lampard ( @franklampard ) on Feb 2, 2017 at 2:56am PST ¶ 39 - Frank Lampard scored against a record 39 different teams in @premierleague history.
DB170202 A photo posted by Amanda🦁Nunes ( @amanda_leoa ) on Jan 31, 2017 at 12:52pm PST
DB170202 « Vi er i dag informert av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe seint i fjor høst ble utsatt for et forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning », skal det blant annet stå i brevet, ifølge TV 2.
DB170202 « Vi er i dag informert av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe seint i fjor høst ble utsatt for et forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning », skal det blant annet stå i brevet, ifølge TV 2.
DB170202 Verken PST , Arbeiderpartiets ledelse eller Stortingets sikkerhetstjeneste vil kommentere saken.
DB170202 Angrepet mot Arbeiderpartiet sammenlignes med cyber-angrepet som mange mener påvirket resultatet i det amerikanske presidentvalget, ifølge kanalen, som melder at gruppeledelsen er blitt varslet av PST om angrepet.
DB170202 « Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning.
DB170202 « Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning.
DB170202 Videre håndtering av saken skjer av PST , NSM og andre relevante myndighter », skriver Hans Kristian Amundsen, sekretariatsleder i Arbeiderpartiet, i en sms til Dagbladet.
DB170202 Senest i går advarte PST mot såkalte påvirkningsoperasjoner, i forbindelse med framleggingen av sin trusselvurdering for 2017.
DB170202 Russland skal ifølge PST ha forsøkt å påvirke Nobelkomitéen for å unngå at Ukrainas president fikk fredsprisen.
DB170202 Forrige uke skrev NRK at PST for første gang bekrefter russisk informasjonsoperasjon mot Norge.
DB170202 Det var PST som varslet gruppeledelsen i Arbeiderpartiet om angrepet.
DB170202 PST advarer mot « påvirkningsoperasjoner » før stortingsvalget ¶
DB170202 PST : Prøvde å påvirke nobelkomitéen ¶
DB170202 - PST ønsker ikke å kommentere denne saken i kveld.
DB170202 Samtidig sier PST at Norge og norske interesser i år vil utsettes for fremmed etterretningsvirksomhet som kan ha et stort skadepotensial.
DB170202 Nå gjentar PST advarselen, og forsterker den.
DB170202 Gjennom femten år er PST årlige trusselvurderinger blitt mer åpne og informerende.
DB170202 Ellers regner PST det som lite sannsynlig at de ledende terrororganisasjonene sender folk med asylstrømmen til Norge med ordre om å begå en voldelig aksjon.
DB170202 Det kommer tydelig fram i den årlige trusselvurderingen som Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) la fram i går.
DB170202 Det ansees som « lite sannsynlig » at høyreekstremister vil gjennomføre terrorhandlinger i 2017, men PST advarer mot tilvekst og bedre organisering i den hardeste delen av miljøet.
DB170202 PST vurderer det som « mulig » at det i løpet av 2017 vil bli gjennomført terrorangrep mot norske mål.
DB170202 PST forventer at svært få reiser ut av Norge i år for å sluttet seg til det selverklærte kalifatet.
DB170202 PST advarer også mot at stortingsvalget til høsten vil medføre økt trusselaktivitet mot politikere og andre myndighetspersoner.
DB170202 Feb.. 2017 PST
DB170202 Jan.. 2017 PST
BT170202 I varselet blir hendelsen omtalt som et " forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning ".
BT170202 I den åpne trusselvurderingen onsdag trakk PST fram nettopp russisk etterretning som en spesiell bekymring.
BT170202 Angrepet mot Arbeiderpartiet sammenlignes med cyberangrepet som mange mener påvirket resultatet i det amerikanske presidentvalget, ifølge kanalen, som melder at gruppeledelsen er blitt varslet av PST om angrepet.
BT170202 - Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digital angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning, sier Camilla Ryste, pressekontakt for partileder Jonas Gahr Støre, til Nettavisen.
BT170202 - Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digital angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning, sier Camilla Ryste, pressekontakt for partileder Jonas Gahr Støre, til Nettavisen.
BT170202 PST ønsker ikke å kommentere saken i kveld, opplyser kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til NTB.
BT170202 PST trakk fram Russland ¶
AP170202 Ifølge brevet advarer PST « mot at det politiske Norge kan bli utsatt for digitale angrep frem mot valget i høst, slik vi så under presidentvalget i USA.
AP170202 Hverken PST , Arbeiderpartiets ledelse eller Stortingets sikkerhetstjeneste vil kommentere saken overfor TV 2.
AP170202 Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vært utsatt for et fiendtlig hackerangrep fra en aktør som Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) knytter til en fremmed etterretning, melder TV 2.
AP170202 Arbeiderpartiets gruppeledelse er blitt varslet av PST om angrepet.
AA170202 Ida Børresen, Stortingets direktør, bekrefter at de ble varslet av PST .
AA170202 I varselet blir hendelsen omtalt som et " forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning ".
AA170202 I den åpne trusselvurderingen onsdag trakk PST fram nettopp russisk etterretning som en spesiell bekymring.
AA170202 Det er nå løpende kontakt mellom Stortingets administrasjon og PST i etterforskningen og oppfølgingen av denne saken, uttaler Børresen til NTB.
AA170202 - Stortingets administrasjon ble varslet av PST om hackerangrepet på Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
AA170202 - Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digital angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning, sier Camilla Ryste, pressekontakt for partileder Jonas Gahr Støre, til Nettavisen.
AA170202 - Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digital angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning, sier Camilla Ryste, pressekontakt for partileder Jonas Gahr Støre, til Nettavisen.
AA170202 PST ønsker ikke å kommentere saken i kveld, opplyser kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til NTB.
SA170201 Verver på sosiale medier ¶ PST advarer politikere og personer som er tett på beslutningstakere, om at de kan være utsatt for forsøk på verving og påvirkning fra utenlandske agenter.
SA170201 Utenlandsk etterretning, og da særlig fra Russland, ble løftet opp som punkt nummer én da Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) onsdag la fram sin ugraderte del av trusselvurdering for 2017.
SA170201 Til tross for flere høyreekstreme terroraksjoner i utlandet det siste året vurderer PST faren for et høyreekstremt angrep i Norge som lite sannsynlig i løpet av 2017, og begrunner det med at norske høyreekstreme fortsatt i stor grad er svært løst organisert og uten klare lederskikkelser.  ¶
SA170201 I dag er det rundt 40 fremmedkrigere med tilknytning til Norge igjen i Syria, opplyser PST .
SA170201 Eksteriør av lokalene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i Nydalen i Oslo.
SA170201 | PST bekymret for russisk spionasje ¶
DN170201 | Russland-frykten brer seg i Europa ¶ PST føyer seg inn i rekken av etterretningstjenester i Europa som ser på Russland som den største trusselen mot sine lands interesser.
DN170201 Til høsten er det stortingsvalg i Norge - og PST anser andre staters behov for politisk etterretning mot norske politiske prosesser og beslutninger som « høyt ».
DN170201 Rapporten for 2015 var første gang Russland offentlig ble nevnt som en trussel mot Norge av PST .
DN170201 Publiseringen av årlige offentlige trusselvurderinger begynte på starten av 2000-tallet - men det var ikke før i 2015 at PST navnga landene som vurderes som de potensielt mest skadelige aktørene for Norge.
DN170201 Onsdag slapp Politiets sikkerhetstjeneste, PST , sin offentlige trusselvurdering for 2017, der Russland pekes på som den største etterretningstrusselen mot norske interesser.
DN170201 Det er tredje året på rad at PST peker på Russland som den største trusselen mot norske interesser.
DN170201 | PST peker på Russland som en trussel mot norske interesser ¶ PST offentliggjør sin Trusselvurdering for 2017.
DN170201 Til høsten er det stortingsvalg i Norge - og PST anser andre staters behov for politisk etterretning mot norske politiske prosesser og beslutninger som « høyt ».
DN170201 Rapporten for 2015 var første gang Russland offentlig ble nevnt som en trussel mot Norge av PST .
DN170201 Publiseringen av årlige offentlige trusselvurderinger begynte på starten av 2000-tallet - men det var ikke før i 2015 at PST navnga landene som vurderes som de potensielt mest skadelige aktørene for Norge.
DN170201 Lxs også : ¶ | PST peker på Russland som en trussel mot norske interesser ¶
DN170201 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og sjef for PST Benedicte Bjørnland ( t.h. ) under PSTs presentasjonen av trusselvurdering for 2017.
DN170201 Ifølge PST vil det gjennomføres etterretningsoperasjoner særlig mot forsvars- og beredskapssektoren, politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur i Norge.
DN170201 I tillegg til operasjoner knyttet til norsk forvaltning av naturressurser, som for eksempel norske oljeressurser, venter PST at det vil bli gjennomført digital spionasje mot en rekke aktører i norsk næringsliv.
DN170201 Det er tredje året på rad at PST peker på Russland som den største trusselen mot norske interesser.
DN170201 Den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge og norske interesser vil også i 2017 være knyttet til ekstremistgruppene Den islamske stat i Irak og Levanten ( Isil ) og al-Qaida ( AQ ), ifølge PST .
DN170201 », heter det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DN170201 PST ser også en risiko for at andre lands etterretningstjenester vil gjennomføre ulike former for påvirkningsoperasjoner.
DN170201 PST peker også på trusler knyttet til det norske samarbeidet med forsvarsalliansen Nato ( North Atlantic Treaty Organization ) og Norges rolle i de arktiske områdene.
DN170201 PST peker i rapporten på at en rekke norske myndighetspersoner er utsatt for trusler og trakassering, men forventer ingen endring i trusselbildet tilknyttet slike saker i 2017.
DN170201 PST fastslår at etterretningspersonell fra andre land opererer i Norge på en rekke måter ; under diplomatisk dekke ved ambassader og konsulater, gjennom stillinger i kommersielle virksomheter eller gjennom forretnings- og forskningsdelegasjoner på besøk i Norge.
DB170201 A photo posted by Therese ( @johaugtherese ) on Jan 31, 2017 at 3:21pm PST
DB170201 ¶ VIL SKAPE SPLID : Russisk spionasje og forsøk på å påvirke Norge utgjør en stor trussel mot landet vårt de nærmeste årene, mener Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170201 Russisk spionasje og forsøk på å påvirke Norge utgjør en stor trussel mot landet vårt de nærmeste årene, mener Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170201 Da PST la fram trusselvurderingen for 2016, var også spionasjevirksomhet fra Russland noe PST-sjef Benedicte Bjørnlandpekte på som en trussel.
DB170201 ¶ ADVARER : - Vi har valgt å si at påvirkningoperasjoner er en del av verktøykassa til blant andre russiske etterretningstjenester, sier Bjørnland om hvorfor PST går ut med en advarsel i sin trusselvurdering for 2017.
DB170201 « Dette er operasjoner som er ment å sikre eget lands interesser, som regel på bekostning av de norske interessene », skriver PST i trusselvurderingen om hva målet med slike aksjoner er.
DB170201 Vi har valgt å si at påvirkningoperasjoner er en del av verktøykassa til blant andre russiske etterretningstjenester, sier Bjørnland om hvorfor PST går ut med en slik advarsel.
DB170201 Til tross for flere høyreekstreme terroraksjoner i utlandet det siste året vurderer PST faren for et høyreekstremt angrep i Norge som lite sannsynlig i løpet av 2017, og begrunner det med at norske høyreekstreme fortsatt i stor grad er svært løst organisert og uten klare lederskikkelser.
DB170201 PST-advarsel før stortingsvalget ¶ PST mener at også Norge kan utsettes for såkalte påvirkningsoperasjoner før stortingsvalget til høsten, men da av en annen karakter.
DB170201 I vurderingen heter det at PST frykter at russiske spioner skal skaffe seg informasjon om kritisk infrastruktur innenfor kraftsektoren og elektroniske kommunikasjonstjenester, for slik å kunne legge til rette for manipulasjon og sabotasje dersom det skulle oppstå en enda mer tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon.
DB170201 I dag er det rundt 40 fremmedkrigere med tilknytning til Norge igjen i Syria, opplyser PST .
DB170201 Forsøk på å kompromittere norsk infrastruktur, har allerede skjedd, ifølge PST , uten at de kan peke på hvem eller hvorfor.
DB170201 ( Dagbladet ) : Da PST la fram sin trusselvurdering for 2017 onsdag formiddag, åpnet justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) seansen med å slå fast følgende : ¶
DB170201 PST advarer mot Russland : Spionasje kan ha stort skadepotensial for Norge ¶
DB170201 ¶ TRUSSEL : Sjef i Politiets sikkerhetstjeneste, Benedicte Bjørnland, holdt i dag pressekonferanse der PST informerte om trusselbildet mot Norge i 2017.
DB170201 Russisk spionasje ¶ PST mener imidlertid at Norge utsettes for fremmed etterretningsvirksomhet som kan ha stort skadepotensial.
DB170201 Russisk spionasje og forsøk på å påvirke Norge utgjør en stor trussel mot landet vårt de nærmeste årene, mener PST .
DB170201 Også for i år vurderes det som mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep mot Norge, mener PST .
DB170201 LA FRAM VURDERING : Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og sjef PST Benedicte Bjørnland ( t.h. ) under PSTs presentasjonen av trusselvurdering for 2017.
DB170201 Kritisk infrastruktur, spesielt innenfor kraft- og kommunikasjonssektoren ¶ PST mener russisk spionasje er blant de største truslene mot Norge ¶
DB170201 Foto : Berit Roald / NTB scanpix ¶ PST : Foto : Torstein Bøe / NTB scanpix ¶
DB170201 Etterretningsoperasjoner ¶ - PST mener det finnes en rekke ulike etterretningsmål i Norge.
DB170201 Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial mot Norge og norske interesser, ifølge PST .
DB170201 Den åpne vurderingen PST legger fram hvert år tegner et bilde av hva sikkerhetstjenesten mener er de største truslene mot Norge.
DB170201 Da PST la fram trusselvurderingen for 2016, var også spionasjevirksomhet fra Russland noe PST-sjef Benedicte Bjørnland pekte på som en trussel.
DB170201 Blant hovedkonklusjonene trekker PST fram at ekstreme islamister utgjør den største terrortrusselen mot Norge.
DB170201 - Samtidig ser vi at det i ulike sammenhenger også er tjenester fra andre stater som vil kunne skade norske interesser, fastslår PST .
DB170201 - Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og i nærliggende områder er i dag mer usikker og uforutsigbar enn på lenge, skriver PST .
DB170201 ( Dagbladet ) : Klokka 10.00 onsdag formiddag la Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) fram sin trusselvurdering for 2017.
DB170201 PST tror det er lite sannsynlig med terrorangrep utført av høyreekstreme eller venstreekstreme, opplyser Bjørnland.
DB170201 Jan.. 2017 PST
DB170201 Feb.. 2017 PST
BT170201 I dag anklaget PST Russland og Kina for å stå bak en rekke dataangrep på Norge.
BT170201 Norge og norske interesser vil i 2017 utsettes for fremmed etterretningsvirksomhet som kan ha et stort skadepotensial, ifølge PST .
BT170201 Ifølge PST er det lite sannsynlig at høyreekstreme vil gjennomføre en terrorhandling i Norge i år.
BT170201 Ifølge PST er antall nye personer som radikaliseres til ekstrem islamisme i Norge lavt.
BT170201 I år som i fjor mener PST at russisk spionasje har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.
BT170201 FOTO : Anders Minge ¶ | PST : Fremmede stater bruker store ressurser på digital spionasje mot Norge ¶
BT170201 Du kan lese hele trusselvurderingen til PST her ¶ 40 personer med tilknytning til Norge i IS-områder ¶
BT170201 Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.
BT170201 Aktiviteten vil blant annet rettes mot mål innenfor norsk forsvars- og beredskapssektor samt mot politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur, skriver PST i trusselvurderingen.
AP170201 I dag anklaget PST Russland og Kina for å stå bak en rekke dataangrep på Norge.
AP170201 PST om russisk spionasje mot Norge : Har størst skadepotensial ¶
AP170201 I dag anklaget PST Russland og Kina for å stå bak en rekke dataangrep på Norge.
AP170201 PST om russisk spionasje mot Norge : Har størst skadepotensial ¶
AP170201 Terje Bendiksby / NTB scanpix ¶ | PST : Fremmede stater bruker store ressurser på digital spionasje mot Norge ¶
AP170201 Ifølge PST har flere stater etterretningspersonell i Norge, for eksempel under diplomatisk dekke ved ambassader og konsulater.
AP170201 Ifølge PST finner arbeidet med å verve kilder i større grad sted i det digitale rom.
AP170201 Ifølge PST er det lite sannsynlig at høyreekstreme vil gjennomføre en terrorhandling i Norge i år.
AP170201 Ifølge PST er antall nye personer som radikaliseres til ekstrem islamisme i Norge lavt.
AP170201 I år som i fjor mener PST at russisk spionasje og etterretningsvirksomhet har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og samtidig at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.
AP170201 Du kan lese hele trusselvurderingen til PST her ¶
AP170201 Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.
AP170201 Det er ingen tvil om hva PST mener er den mest skadelige virksomheten mot Norge og norske interesser nå : ¶
AP170201 Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser, mener PST .
AP170201 Debatten om digitalt grenseforsvar : Mener nytt overvåkingsforslag er i strid med menneskerettighetene og Grunnloven ¶ PST : Slik jobber etterretningspersonellet ¶
AP170201 Aktiviteten vil blant annet rettes mot mål innenfor norsk forsvars- og beredskapssektor, politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur, mener PST .
AP170201 | PST : Fremmede stater bruker store ressurser på digital spionasje mot Norge ¶
AP170201 PST presenterte trusselvurdering for 2017 { { { Silentplay : true } } } ¶
AP170201 PST mener det i år vil bli gjennomført « avanserte datanettverksoperasjoner » mot norske myndigheter, teknologimiljøer og mot aktører som har ansvar for kritisk infrastruktur.
AP170201 PST mener Russland er svært så aktive på etterrettningsfronten.
AP170201 | NRK : PST mener russisk spionasje blant de største truslene mot Norge ¶
AP170201 Russisk spionasje og forsøk på å påvirke Norge utgjør en stor trussel mot landet vårt de nærmeste årene, mener Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP170201 » Datanettverkoperasjoner vil være en integrert del av virksomheten, slår Politiets sikkerhetstjenesten ( PST ) fast i årets trusselvurdering.
AP170201 | PST skjerper tonen ¶ PST vil styrke arbeidet mot fremmed spionasje.
AP170201 Disse årlige rapportene gir ikke noe entydig bilde av hvordan PST analyserer situasjonen.
AP170201 | PST skjerper tonen ¶
DB170131 ( @realmadrid ) on Jan 31, 2017 at 4:10am PST
DB170131 Jan.. 2017 PST
AP170131 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), som onsdag legger frem sin offentlige trusselvurdering, støtter innføringen av digitalt grenseforsvar.
AP170131 I sin høringsuttalelse legger PST-sjef Benedicte Bjørnland til grunn at det som av E-tjenesten ikke oppfattes som overskuddsinformasjon, kan deles med PST « der dette anses relevant og nødvendig for PSTs oppgaveløsing ».
AP170131 Dersom de ikke får anledning til å benytte « nødvendig og relevant informasjon », kan muligheten for straffeforfølging som virkemiddel mot terrorhandlinger bli redusert, mener PST, og skriver at et slikt forbud vil kunne « skade tilliten » til både E-tjenesten og PST .
AP170131 Dersom de ikke får anledning til å benytte « nødvendig og relevant informasjon », kan muligheten for straffeforfølging som virkemiddel mot terrorhandlinger bli redusert, mener PST , og skriver at et slikt forbud vil kunne « skade tilliten » til både E-tjenesten og PST.
AP170131 PST vil ha overskuddsinformasjon ¶
AP170131 PST mener på sin side et slikt forbud vil være « uheldig » for beviser knyttet til terrorhandlinger.
DB170130 Gjennom nærmere 40 år hos Politiet Overvåkningstjeneste ( i dag PST ) hadde han ansvar for å bekjempe KGBs virksomhet i Norge, og arresterte blant annet Gunvor Galtung Haavik og Arne Treholt.
DB170130 A photo posted by Victoria Beckham ( @victoriabeckham ) on Jan 30, 2017 at 12:06am PST ¶ | « Westworld»-stjerna avslørte forlovelse på rød løper ¶
DB170130 Jan.. 2017 PST
DB170128 A photo posted by Ingvild Flugstad Østberg ( @ingvildflugstad ) on Jan 24, 2017 at 11:21pm PST
DB170128 Han ble pågrepet av PST da han landet på Gardermoen.
DB170128 Des.. 2016 PST
DB170127 A photo posted by Robin Thicke ( @robinthicke ) on Nov 20, 2016 at 3:07pm PST
DB170126 A photo posted by Gunn Narten ( @narten86 ) on Jan 12, 2017 at 10:24am PST
DB170126 A photo posted by Gunn Narten ( @narten86 ) on Dec 18, 2016 at 5:20am PST
DB170126 A photo posted by Matilda Wahl ( @matildawahl ) on Jan 25, 2017 at 1:16am PST
DB170126 A photo posted by Alli Sebastian Wolf ( @allisebastianwolf ) on Jan 22, 2017 at 6:33am PST
DB170126 A photo posted by Alli Sebastian Wolf ( @allisebastianwolf ) on Jan 21, 2017 at 1:47am PST
DB170124 A photo posted by Rachel Peters ( @rachelspeters ) on Jan 23, 2017 at 8:58am PST
DB170124 Jan.. 2017 PST
DB170123 Des.. 2015 PST
DB170123 A video posted by Jennifer Grey ( @jennifer_grey ) on Jan 21, 2017 at 2:47pm PST
DB170123 Nov.. 2016 PST
DB170122 Jan.. 2017 PST
DB170121 Jan.. 2017 PST
DB170121 A photo posted by Stian Lothe ( @stianlothe ) on Nov 11, 2015 at 2:45pm PST
DB170121 Jan.. 2017 PST
AP170121 Den er solid researchet og detaljfokusert, den henter mye av sitt råstoff fra krigsskueplassene i Midtøsten og den tilhørende faren for islamistisk terror, og den lar leseren være flue på veggen i de tunge etterforskningsenhetene politi, PST og militær etterretning. | « Kings Bay»-regissør Stig Svendsen mener han har funnet en sannsynlig teori bak norgeshistoriens største gruveulykke ¶
DB170120 Jan.. 2017 PST
DB170119 A photo posted by Ulrikke Falch ( @ulrikkefalch ) on Jan 17, 2017 at 12:01pm PST
DB170119 A photo posted by Pete Souza ( @petesouza ) on Jan 17, 2017 at 6:39pm PST
DB170118 Jan.. 2017 PST
DB170118 Des.. 2016 PST
DB170117 Jan.. 2017 PST
DB170117 Jan.. 2017 PST
DB170117 A photo posted by Karo8 ( @karolinedyhrebreivang8 ) on Jan 12, 2017 at 6:18am PST
DB170117 A photo posted by Karo8 ( @karolinedyhrebreivang8 ) on Jan 12, 2017 at 12:08pm PST ¶ 36-åringen avslørte i romjulen at datteren enda ikke hadde fått noe navn.
BT170117 57 veitunneler i Norge har høy stigningsgrad ( over 5 pst ).
BT170117 33 prosent skyldes tekniske problemer - med stor forskjell for liten bil ( 20 pst ) og tungbil ( 50 pst ).
BT170117 33 prosent skyldes tekniske problemer - med stor forskjell for liten bil ( 20 pst ) og tungbil ( 50 pst ).
DB170116 A photo posted by nrk.no/bok ( @nrkbok ) on Jan 14, 2017 at 12:43am PST
DB170116 A photo posted by Kim Kardashian West ( @kimkardashian ) on Jan 4, 2017 at 9:54am PST
SA170115 A photo posted by Petter Røste Fossen ( @rostefossen ) on Jan 14, 2017 at 11:58am PST
DB170115 Jan.. 2017 PST
DB170113 * Utvalget har møte med Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) annenhver måned og kan ta opp saker på eget initiativ.
DB170113 Jan.. 2017 PST
DB170112 * Utvalget har møte med Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) annenhver måned og kan ta opp saker på eget initiativ.
DB170112 Des.. 2016 PST
DB170112 Des.. 2016 PST
DB170111 A photo posted by Genie Bouchard ( @geniebouchard ) on Nov 25, 2016 at 8:27pm PST
DB170111 A photo posted by Genie Bouchard ( @geniebouchard ) on Nov 19, 2016 at 1:42pm PST
DB170111 A photo posted by Genie Bouchard ( @geniebouchard ) on Dec 30, 2016 at 4:06am PST
DB170111 Trøndelag-leder Per Einar Hollum i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sier til Adresseavisen at de registrerer en økning i Trøndelag, men også i resten av landet.
DB170111 De høyreekstreme miljøene i Trøndelag vokser, mener PST .
DB170111 Jan.. 2017 PST ¶ 🦄💕🦄💕 ¶
DB170111 Jan.. 2017 PST
DB170111 Jan.. 2017 PST
AP170111 Trøndelag-leder Per Einar Hollum i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sier til Adresseavisen at de registrerer en økning i Trøndelag, men også i resten av landet.
AP170111 Les om da flyalarmen gikk i Lillestrøm i 2000 : Da Lillestrøm var minutter fra å bli blåst i stykker ¶ | PST : Vekst i høyreekstreme miljøer i Trøndelag ¶
AP170111 De høyreekstreme miljøene i Trøndelag vokser, mener PST .
DB170110 - Opphevet rimelighetsvilkåret ved internflukt ¶ - PST kan bortviste utlendinger på vei til Norfge dersom de mener disse utgjør en sikkerhetsstrussel.
DB170110 Jan.. 2017 PST
DB170110 Jan.. 2017 PST
DB170110 Jan.. 2017 PST
DB170109 Jan.. 2017 PST ¶ | « Modern Family»-stjerna med dristig sexspøk fra scenen ¶
DB170109 Jan.. 2017 PST
DB170109 Jan.. 2017 PST
DB170107 Jan.. 2017 PST
DB170107 A photo posted by Prince Jackson ( @princejackson ) on Jan 3, 2017 at 8:29pm PST
DB170106 Des.. 2016 PST
AP170106 Hit drar russiske par for å berge kjærlighetslivet ¶ PST : Russland utgjør størst trussel ¶
DB170105 Jackson ( @parisjackson ) on Jan 3, 2017 at 2:35pm PST
DB170104 A photo posted by Estavana Polman Official ( @estavana ) on Dec 27, 2016 at 8:43am PST
DB170104 A photo posted by 🌸Diletta Leotta🌸 ( @dilettaleotta ) on Dec 30, 2016 at 9:17am PST
DB170104 A photo posted by 🌸Diletta Leotta🌸 ( @dilettaleotta ) on Dec 3, 2016 at 9:49am PST
DB170104 PST om Seierstad-bok : - Dagbladet blåste ikke kilde ¶
DB170104 A photo posted by Ida Fladen ( @idafladen ) on Nov 30, 2016 at 5:28am PST
DB170104 Jan.. 2017 PST
DB170104 Des.. 2016 PST
DB170103 A photo posted by Industry Kitchen ( @industrykitchen ) on Dec 29, 2016 at 8:34am PST
DB170103 A photo posted by esandoz ( @esandoz ) on Dec 26, 2016 at 6:37pm PST
DB170103 Jan.. 2017 PST
DB170103 A photo posted by Kim Kardashian West ( @kimkardashian ) on Jan 3, 2017 at 10:56am PST
DB170102 A photo posted by Runi Tømmeraas ( @runitimber ) on Dec 29, 2016 at 4:19pm PST
DB170102 A photo posted by Triana Iglesias ( @trianaiglesias ) on Jan 1, 2017 at 1:17pm PST
DB170101 Des.. 2016 PST
SA161225 A photo posted by Aksel Lund Svindal ( @asvindal ) on Dec 25, 2016 at 10:56am PST
BT161225 A photo posted by Aksel Lund Svindal ( @asvindal ) on Dec 25, 2016 at 10:56am PST
FV161223 A photo posted by Victor Öhling Norberg ( @victorohlingnorberg ) on Dec 23, 2016 at 1:21am PST
AP160905 Men i 2012 ble loven utvidet slik at også svensk PST kan få tilgang til informasjon fra den militære etterretningstjenesten.
AP160905 - Om det var snakk om PST som skulle fått dette, ville det nok sett ganske annerledes ut.
AP160905 - I Sverige fikk deres svar på PST tilgang på data noen år etter loven først ble vedtatt.
AP160905 Men i 2012 ble loven utvidet slik at også svensk PST kan få tilgang til informasjon fra den militære etterretningstjenesten.
AP160905 - Om det var snakk om PST som skulle fått dette, ville det nok sett ganske annerledes ut.
AP160905 - I Sverige fikk deres svar på PST tilgang på data noen år etter loven først ble vedtatt.
VG160707 Angrepet er på den måten et angrep på demokratiske verdier, sa Signe Aaling politiinspektør i PST , til VG etter angrepet. | - Jeg har et sterkt forhold til alle sangene ¶
VG160707 PST har kalt kakekastingen « et angrep på demokratiet ».
BT160531 I utlendingsloven og tilhørende forskrifter er Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) gitt hjemmel til å kontrollere utlendinger.
BT160531 PST har tilgang til personopplysninger som utlendings‧forvaltningen registrerer for å ivareta regulering av og kontroll med inn- og utreise og utlendingers opphold i riket.
AP160317 » Utvalget stilte også spørsmål ved et tilfelle da PST var til stede på en husransaking som det vanlige politiet gjennomførte.
AP160317 « Det er heller ikke avdekket at PST , uttrykkelig eller stilltiende, har akseptert at slike metoder er benyttet av andre aktører. », står det videre.
AP160317 | Dette er EOS-utvalgets dom over PSTs bruk av falske basestasjoner ¶ PST får ikke smekk på fingrene i konklusjonen som utvalget kommer med i sin årsrapport for 2015.
AP160317 Utvalget har etter dette avsluttet sin behandling av saken uten å gi kritikk til PST .
AP160317 Sommeren 2013 vedtok Stortinget at politiet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) fikk utvidede fullmakter til å bruke falske basestasjoner til å overvåke eller stoppe mobiltrafikk i Norge.
AP160317 PST startet også etterforskning, men noen måneder etter tilbakeviste PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse både egne målinger gjort av NSM og PST og Aftenpostens funn som feil.
AP160317 PST skal ikke ha gjort noen beslag selv, men fikk kopi av det det vanlige politiet fikk tak i, ettersom det også kunne være nyttig for PST .
AP160317 Og i mars i fjor avslørte Aftenposten atnorsk politi og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ikke varslet slik loven krever.
AP160317 Og etter dette henla PST saken.
AP160317 Norske myndigheter : Kjøper nytt utstyr for å avdekke falske basestasjoner ¶ PST henla saken om falske basestasjoner ¶
AP160317 Men PST ville selv « godkjenne » slik varsling.
AP160317 Men PST får kritikk for å ha balansert på kanten av et grunnlovsforbud i en annen sak.
AP160317 Konklusjonen er at PST ikke er avslørt for å ha brukt falske basestasjoner i Oslo sentrum på ulovlig vis.
AP160317 Ifølge PST var det « naturlig at PST var til stede under ransakingen... som observatør og støttepunkt », står det i årsrapporten.
AP160317 Ifølge PST var det « naturlig at PST var til stede under ransakingen... som observatør og støttepunkt », står det i årsrapporten.
AP160317 Ifølge PST inneholder Aftenpostens målinger flere svakheter, blant annet at de var gjort i for kort tid og i bevegelse.
AP160317 I ett tilfelle fikk også PST kritikk for å ha ventet fem år med å følge opp en registrering, noe de egentlig skal gjøre innen fire måneder.
AP160317 Fra de folkevalgte var det imidlertid en forutsetning at politiet og PST skulle varsle tilsynsmyndighetene hver gang de setter opp basestasjonene, såkalte IMSI-catchere.
AP160317 Epostlisten ble så slettet av PST , etter at den hadde vært lagret i fem år.
AP160317 En annen litt spesiell sak var at av 14 klager mot PST, ga EOS-utvalget medhold til en klager, og ga PST kritikk.
AP160317 En annen litt spesiell sak var at av 14 klager mot PST , ga EOS-utvalget medhold til en klager, og ga PST kritikk.
AP160317 EOS-utvalgets tekniske sakkyndige som ifølge rapporten har « nedlagt et betydelig arbeid » har ikke « identifisert forhold som har gitt grunn til å kritisere at PST henla saken om falske basestasjoner i Oslo sentrum.
AP160317 De skriver at « Saken skapte stor offentlige debatt, og det ble reist spørsmål om den påståtte overvåkingen kan ha vært utført av, eller vært gjort under beskyttelse av PST .
AP160317 Aftenposten har aldri skrevet at PST har stått bak de avslørte falske basestasjonene.
AP160317 » PST hadde spanet på personen og etter tips fra dem pågrep det vanlige politiet personen, og ransaket også hjemmet.
AP160317 PST startet også etterforskning, men noen måneder etter tilbakeviste PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse både egne målinger gjort av NSM og PST og Aftenpostens funn som feil.
AP160317 PST skal ikke ha gjort noen beslag selv, men fikk kopi av det det vanlige politiet fikk tak i, ettersom det også kunne være nyttig for PST.
AP160317 PST har konkludert med alle signalene har naturlige forklaringer.
AP160317 PST etter at de avfeide Aftenpostens avsløringer : Ba om unnskyldning til britisk sikkerhetsselskap ¶
AP160229 Nå må PST gjøre den samme ryddejobben, sier Løwer.
AP160126 Sparer tusensvis : ¶ | PST ville selv bestemme når de skulle følge loven om mobilovervåking ¶
AP160126 Sommeren 2013 vedtok Stortinget at politiet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) fikk utvidede fullmakter til å bruke falske basestasjoner til å overvåke eller stoppe mobiltrafikk i Norge.
AP160126 Samtidig krevde PST at tilbyderen av mobilnett ( for eksempel Telenor og Netcom ) i områder der de driver mobilovervåking, ikke skulle varsles om at det foregår overvåking « uten PSTs godkjennelse ».
AP160126 PST : Varsler ved alle tilfeller ¶ PST opplyser til Aftenposten at de nå varsler ved alle tilfeller.
AP160126 Nå varsler PST all bruk av mobilovervåking til tilsynsmyndigheten.
AP160126 Nå kommer det frem hvordan Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ville forholde seg til det.
AP160126 Nå kan Aftenposten avsløre hvordan PST ønsket å forholde seg til loven Stortinget hadde vedtatt.
AP160126 Nkom skriver i brevet at dersom PST ikke kan sette opp mobilovervåking uten å bryte " minst ett av regelsettene ", anser det at den eneste " juridisk farbare vei " er at PST ikke bruker mobilovervåkingsutstyret før " motstriden eventuelt løses av lovgiver ".
AP160126 Nkom skriver i brevet at dersom PST ikke kan sette opp mobilovervåking uten å bryte " minst ett av regelsettene ", anser det at den eneste " juridisk farbare vei " er at PST ikke bruker mobilovervåkingsutstyret før " motstriden eventuelt løses av lovgiver ".
AP160126 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) ble så overrasket over ordlyden i brevet fra PST at de få dager senere valgte å varsle både Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings - og sikkerhetstjeneste ( EOS-utvalget ) og Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160126 I utdrag fra brevet kommer det frem at PST i fjor mente varsling unntaksvis - av hensyn til sensitiviteten - måtte kunne utsettes « eller eventuelt helt utgå ».
AP160126 I mars i fjor avslørte Aftenposten atnorsk politi og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ikke varslet slik loven sier.
AP160126 Her fra pressekonferansen da PSt avviste Aftenpostens mobildata fra Oslo.
AP160126 Frem tilAftenpostens kartlegging av mobilovervåkingsutstyri Oslo før jul 2014 hadde hverken politiet eller PST fulgt varslingsplikten en eneste gang.
AP160126 Fra de folkevalgte var det imidlertid en forutsetning at politiet og PST skulle varsle tilsynsmyndighetene hver gang de setter opp basestasjonene, såkalte IMSI-catchere.
AP160126 FOTO : Braastad, Audun ¶ - PST innhenter alltid rettens kjennelse når vi benytter imsi-fangere i kriminalitetsbekjempelsen.
AP160126 - Jeg vil sørge for at PST etterlever dette, sa Anundsen den gang.
AP160126 PST ville " godkjenne " varsling til Telenor og Netcom ¶
AP160126 PST er i tillegg underlagt et særskilt kontrollregime gjennom EOS-utvalgets inspeksjoner ved DSE annenhver måned, hvor også tvangsmiddelbruk som bruk av imsi-fangere rutinemessig blir gjenstand for kontroll.
AP160126 PST : Varsler ved alle tilfeller ¶
AP160126 - PST følger retningslinjene for varsling som er utarbeidet av Nkom, sier avdelingsdirektør Velure.
AP160126> - PST følger retningslinjene for varsling som er utarbeidet av Nkom, sier avdelingsdirektør Velure.
AP160126> target="avis" href= - PST følger retningslinjene for varsling som er utarbeidet av Nkom, sier avdelingsdirektør Velure.