AP170612https://www.aftenposten.no/verden/Norge-er-svart-bekymret-for-okte-konflikter-pa-Balkan-Na-oker-Brende-bistanden-kraftig-622997b.html Jeg er bekymret for at det utvikler seg konflikter gjennom stedfortredere, såkalt proxy-konflikt på Vest-Balkan.
AP170612https://www.aftenposten.no/verden/Norge-er-svart-bekymret-for-okte-konflikter-pa-Balkan-Na-oker-Brende-bistanden-kraftig-622997b.html Frykter proxy-konflikt
AP170612 Jeg er bekymret for at det utvikler seg konflikter gjennom stedfortredere, såkalt proxy-konflikt på Vest-Balkan.
AP170612 Frykter proxy-konflikt