AP170612 Jeg er bekymret for at det utvikler seg konflikter gjennom stedfortredere, såkalt proxy-konflikt på Vest-Balkan.
AP170612 Frykter proxy-konflikt