SA171026 Der har landets beste arkitektkontorer laget prosjekter som er for voldsomme for stedet.
SA171026 - Vi fortsetter å realisere forbedringer og har sterk framdrift i våre prosjekter .
DN171026 « Banken viderefører et høyt fokus på forhåndssalg, likviditet og egenkapital, og er fortsatt forsiktig med å finansiere prosjekter med en langsiktig exit.
DN171026 På toppen av dette er det åtte nye prosjekter som ennå ikke er sikret finansiering.
DN171026 Akkurat nå blir rundt et dusin prosjekter rundt om i verden bygget eller utvidet, ifølge Liberum Capital Ltd.
DN171026 « Banken viderefører et høyt fokus på forhåndssalg, likviditet og egenkapital, og er fortsatt forsiktig med å finansiere prosjekter med en langsiktig exit.
DN171026 - Vi fortsetter å realisere forbedringer og har sterk fremdrift i våre prosjekter .
DB171026 Mye på grunn av misforstått prestisje i forhold til foreslåtte prosjekter .
DB171026 Men over den ekstremt brede og velfungerende grasrota, der fotballen synes og måles på prestasjoner og iverksatte prosjekter , står det ganske dårlig til.
DA171026 Systemet gjør at vi både får vesentlige inntekter til fellesskapet og at selskapene ønsker å gjennomføre alle lønnsomme prosjekter , mener olje- og energiministeren.
DA171026 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) mener det ikke er faktamessig grunnlag for å påstå at forventet ulønnsomme prosjekter vil bli gjennomført av oljeselskapene i Norge.
SA171025 For spesielt interesserte er det ikke vanskelig å få info om EU og dets prosjekter , men om en ikke har denne interessen vil en ende opp som nærmest uinformert på en av verdens største og viktigste organisasjoner.
DB171025 Olympiatoppen er også i gang med prosjekter der det testes mer enn før for å måle effekten av høyde versus alternativ trening, skriver NTB.
DB171025 De har siden jobbet på flere prosjekter sammen.
DA171025 Når noen bygger store prosjekter med boliger eller kontorer, skal kommunen kreve at de bygger bildelings-plasser i samme slengen.
AP171025 Og tillit bygges når 35.000 nordmenn og russere årlig samarbeider for å realisere prosjekter innen kultur, sport, utdanning, urfolkssamarbeid, miljø og næringsliv.
AP171025 Draktene forandrer seg fra film til film, og skurkene har ulike navn og egenskaper, samt prosjekter som bare helt sjelden ikke er dustete.
VG171024 I tillegg kommer den indre bomringen i Oslo ( se egen sak ) og lokale prosjekter som også høyst sannsynlig blir realisert.
DN171024 Vi jobber systematisk med å få til flere prosjekter likevel, sier Obos-sjefen.
DN171024 Nå frykter Baard Schumann, sjef for Selvaag Bolig, at konsekvensen av utviklingen blir prosjekter som legges på is.
DN171024 Han advarer om utsatte prosjekter og påfølgende prisrekyl til neste år.
DN171024 Administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Eiendom advarer om at prosjekter legges på is dersom dagens utvikling i Oslo-markedet fortsetter.
DN171024 - Jeg tror mange prosjekter blir utsatt, men ikke lagt permanent på is.
DN171024 Vi jobber systematisk med å få til flere prosjekter likevel, sier Obos-sjefen.
DN171024 Nå frykter Baard Schumann, sjef for Selvaag Bolig, at konsekvensen av utviklingen blir prosjekter som legges på is.
DN171024 Han advarer om utsatte prosjekter og påfølgende prisrekyl til neste år.
DN171024 Administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Eiendom advarer om at prosjekter legges på is dersom dagens utvikling i Oslo-markedet fortsetter.
DN171024 - Jeg tror mange prosjekter blir utsatt, men ikke lagt permanent på is.
DN171024 Statistikken omfatter 39.560 boliger fordelt på 1.476 prosjekter .
DA171024 - Jeg føler meg urettferdig behandlet etter at jeg i svært mange år har fått beskjed fra både ledelse og eksterne oppdragsgivere om at jeg har gjort en god innsats på prosjekter som SSB har villet at jeg skulle jobbe med, fordi helt nye vurderingskriterier nå gis tilbakevirkende kraft, sier han til Minerva.
BT171024 - Jeg føler meg urettferdig behandlet etter at jeg i svært mange år har fått beskjed fra både ledelse og eksterne oppdragsgivere om at jeg har gjort en god innsats på prosjekter som SSB har villet at jeg skulle jobbe med, fordi helt nye vurderingskriterier nå gis tilbakevirkende kraft, sier han til Minerva.
AP171024 Organisasjonene viser til at Regjeringskvartalet er et ekstraordinært prosjekt som stiller helt andre krav til dokumentasjon enn andre prosjekter .
BT171023 4 ) Prosjekter innenfor fagutvikling og forskning bør utgå ifra fagmiljø og driftsenheter, i mindre grad fra sentraladministrasjon og etat.
AP171023 « KrF vil prioritere enkeltprosjekter på E39, særlig prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
AP171023 Alle disse er firefelts prosjekter .
DB171022 Stadig finner han også nye prosjekter å engasjere barna med.
AP171022 Aksel Edvardsen Holand ( 10 ) Annicken Sesvold Tørring ( 10 ) er begge fan av krim, nå skal de sammen med sine medelever juryere også annen type litterære prosjekter .
AP171022 Består av fire prosjekter : ¶
BT171021 Nå har han to nye prosjekter på gang.
VG171020 Denne anmelder tenker at Bjørnstad kunne vært stor nok til å la kritikken hvile, heller forklart sine prosjekter både i metode og konsept, og holdt seg i romanen dette tiåret, ikke skrevet så mye ut fra utsynet ved den skrivepult han nå sitter ved - i 2017.
VG171020 Nå varsler de oss om at prosjektene vil stoppe opp og at de vil flytte noen av sine beste folk til andre prosjekter dersom det ikke kommer finansiering i 2018, sier Stein Lier Hansen, toppsjef i NHO-foreningen Norsk Industri, til VG.
VG171020 Industriselskapene som utvikler karbonfangst og lagring på sine anlegg, varsler nå at de må kutte kraftig i sine prosjekter etter at regjeringen kuttet i statsstøtten i 2018-budsjettet.
SA171020 - Det var mange gode prosjekter denne gang.
DN171020 Regjeringen har lånt ideen om katapultsentre for næringsutvikling fra tilsvarende prosjekter i Tyskland og England.
AA171020 Etter en rekke musikalske prosjekter startet vokalist Edvard Smith og trommis Rémy Malchère ( Pikekyss ) høsten 2016 brenn.
AA171020 Duoen er aktuell med en rekke prosjekter som leder opp til debutalbum i November.
AA171020 NTE har så langt realisert mellom 40 og 50 slike bygdefiber prosjekt i Trøndelag, og vi har minst like mange prosjekter som det jobbes med, forteller Munkeby.
AA171020 NTE har så langt realisert mellom 40 og 50 slike bygdefiber prosjekt i Trøndelag, og vi har minst like prosjekter som det jobbes med, forteller Munkeby.
DN171019 Han sitter i dag i en rekke styrer, jobber som kommunikasjonsrådgiver og med egne prosjekter .
DN171019 Økningen skyldes i all hovedsak fra oppkjøpet av en portefølje av eiendommer på Skøyen og ferdigstillelsen av prosjekter i Srømsveien 96 og Cort Adlers gate 30.
SA171018 Block Berge Bygg har tidligere måttet permittere arbeidere, før det løsnet igjen da flere prosjekter både på landsbasis og lokalt ga nye kontrakter i 2016.
SA171018 Norske arkitekter ser dessuten ut til å være begeistret for bambus, og vi har mange spennende prosjekter på gang, forteller Dukes.
DN171018 Hvis vi skal bygge et solenergiselskap på størrelse med Statoil eller litt større, må det flere prosjekter til, sier han.
DN171018 - Bortfallet av investorene vil kunne bidra til at flere prosjekter ikke oppnår høy nok salgsgrad til å kunne igangsettes, så vi venter at igangsettingen vil falle fremover, sier hun.
DB171018 I praksis vil det si at de har vært kritiske til at uavhengige organisasjoner og prosjekter i Polen har fått 350 millioner kroner de siste fem årene til kamp mot hatprat og hatkriminalitet, ekstremisme og ekstremistisk vold, rasisme, fremmedfrykt, homofobi, antisemittisme, undertrykkelse av rom-folk, vold mot kvinner, trafficing og for toleranse og multikulturell forståelse.
DB171018 Det dypt konservative polske regjeringspartiet PiS har vært misfornøyd med at midlene dermed har tilfalt det som i deres øyne er ventreorienterte organisasjoner og prosjekter .
DB171018 Dagbladet har i en serie artikler forsøkt å belyse prosjekter støttet av EØS-midlene, som har slått feil.
DA171018 Hun og ektemannen Fransisco Castillo forteller at de jobbet på tre ulike prosjekter for heisbedriften Orona Norway fra midten av august til midten av september.
DA171018 Inger Christin Torp i opplæringskomiteen er ikke redd for at dette skal skape presedens og et skred av søknader fra andre skoler om støtte til ulike prosjekter .
BT171018 Norske arkitekter ser dessuten ut til å være begeistret for bambus, og vi har mange spennende prosjekter på gang, forteller Dukes.
AP171018 Norske arkitekter ser dessuten ut til å være begeistret for bambus, og vi har mange spennende prosjekter på gang, forteller Dukes.
AA171018 Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre regionen en rettmessig andel av statlige ressurser, etableringer, prosjekter osv.
AA171018 Norske arkitekter ser dessuten ut til å være begeistret for bambus, og vi har mange spennende prosjekter på gang, forteller Dukes.
NL171017 Et statsbudsjett uten overraskelser og der de store prosjekter var kjent på forhånd, heter det gjerne om statsbudsjett for 2018.
DA171017 Bedriften der Drammen kommune har eid litt over 10 prosent har drevet prosjekter med mål om å tilføre regionen kompetanse og nye arbeidsplasser.
BT171017 På ett år etablerte Vikeså kontor, bygget leverandørnettverk og fikk i gang prosjekter .
AP171017 For 2018 bidrar vi med mer penger til statlige prosjekter , og vi får til en viktigere kobling mellom digitalisering i stat og i kommunene, sier Sanner.
VG171016 Først skulle Martin Scorsese regissere, men han trakk seg ut til fordel for andre prosjekter .
SA171016 I kronikken til Eldar Sætre står det : « Våre prosjekter gir oss en fornuftig avkastning [... ] ».
SA171016 Det oppmuntrende er at Statoil leter etter gode prosjekter .
DN171016 Daglig leder Terje Horsevik i Sunnfjord Betong savner store prosjekter .
DN171016 - Vi er avhengig av større prosjekter hvert år for å få volum, sier Horsevik.
DA171016 Jeg synes det er flott at institusjonsteatre velger å gå inn i prosjekter som dette, at de følger opp de trendene som er i scenetekstutvikling nå og gir dem muligheten til å møte et publikum.
BT171016 Vi har en regjering som de siste årene har satt i gang en rekke prosjekter for å styrke mobbeofre og varsleres situasjon.
DB171014 Vi har noen større prosjekter nå som innebærer en helt ny bruk av merinoull.
NL171013 Ferdigstilte prosjekter fra Hålogalandsbrua i sør til Alta i nord, vil kutte E6 med 30 kilometer.
AP171013 Regjeringen planlegger også å fremme for Stortinget flere nye strukturbærende prosjekter som nytt artilleri og ulike versjoner av ( Leo 2 og M113 ) støttekjøretøy for ulike spesialformål.
AA171013 Trass satsingen på intelligente transportsystemer går de store summene til mer tradisjonelle prosjekter .
AA171013 Dette er prosjekter som hver har en kostnadsramme på over 500 millioner kroner.
DN171012 Det er blitt utredet tre prosjekter for CO2-fangst i Norge de siste årene i Brevik, Porsgrunn og Oslo.
DB171012 - Det er så mange gode prosjekter for å jobbe mot marin forsøpling.
DB171012 30 millioner til innovasjonsprogrammet « DemoHav » for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter.
DB171012 - I slike prosjekter vet du rimelig godt hva du kjøper i euro og dollar.
DA171012 Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter .
DA171012 - Regjeringen fortsetter sine viktigste prosjekter fra de siste fire årene, de gir store skattelettelser til de aller rikeste - den her gangen med Arbeiderpartiet sin velsignelse.
DA171012 ( Søreide/Jensen 05.09 ) ¶ * 30 millioner til innovasjonsprogrammet « DemoHav » for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter.
DA171012 ( Søreide/Jensen 05.09 ) ¶ * 30 millioner til innovasjonsprogrammet « DemoHav » for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter.
AA171012 - Regjeringen fortsetter sine viktigste prosjekter fra de siste fire årene, de gir store skattelettelser til de aller rikeste - den her gangen med Arbeiderpartiet sin velsignelse.
AA171012 Videre skal det gjennomføres prosjekter for beskyttelse og sikring av kampflybasen samt nye forlegninger til befal, vervede og vernepliktige mannskaper.
AA171012 Midlene skal gå til prosjekter på Ørland flystasjon, i henhold til Stortingets vedtak om å utvikle Forsvarets fremtidige kampflybase.
AA171012 Enova skal støtte prosjekter og teknologiutvikling som bidrar til å redusere klimagassutslipp på kort og lang sikt, herunder i transportsektoren.
AA171012 Disse midlene er i hovedsak planlagt benyttet til prosjekter som følger av vedtakene i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren ( Prop. 151 S ( 2015 - 2016 ) ) for flytting av Luftforsvarets skolevirksomhet fra Kjevik til Værnes.
AA171012 Det planlegges også igangsatt prosjekter med en utbetaling på rundt 30 millioner kroner i 2018.
AA171012 Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter .
AA171012 ( Søreide/Jensen 05.09 ) ¶ * 30 millioner til innovasjonsprogrammet « DemoHav » for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter.
AA171012 - Regjeringen fortsetter sine viktigste prosjekter fra de siste fire årene, de gir store skattelettelser til de aller rikeste - den her gangen med Arbeiderpartiet sin velsignelse.
NL171011 Samtidig må man ha likebehandling av prosjekter og regioner med seg når Fylkets politikere skal utforme strategisk samferdselsplan for de neste ti år.
DN171011 ( Søreide/Jensen 05.09 ) ¶ * 30 millioner til innovasjonsprogrammet « DemoHav » for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter.
DB171011 - Jeg tror på prosjekter og i fotball eksisterer de ikke.
DB171011 Dette gjør det vanskelig å gjennomføre store prosjekter .
DB171011 Men avisas ensidige fokus på prosjekter som ikke har gått etter planen, er sørgelig.
DB171011 Med en ordning som omfatter 7000 prosjekter kan man selvfølgelig ikke garantere at alle blir gjennomført i tråd med det som var hensikten.
DB171011 Fram til nå er om lag 7000 små og store prosjekter blitt finansiert av EØS-midlene.
DB171011 Av de tusenvis av prosjekter som var med i forrige tilsagnsperiode ( 2009-2014 ), er det blitt rapportert mistanke om korrupsjon eller mislighold i 19 saker. 19 av mange tusen.
AA171011 Årsaken til at investeringene er forsinket er at framdriften i flere av kommunens store prosjekter går tregere enn antatt.
AA171011 Ifølge Waage er det satt ned styringsgrupper for prosjekter på over 30 millioner.
AA171011 Det innebærer også å sørge for at administrasjonen har rom til å jobbe, i stedet for å bli dynget ned med stadig flere prosjekter .
SA171010 Jobber som : Veileder og inspirator knyttet til en rekke prosjekter innenfor psykososialt og helsefremmende arbeid med barn og ungdom.
DB171010 ¶ NYE PROSJEKTER : Norges ukronede pyramidekonge Tor Anders Petterøe ( 58 ) fotografert da han i 2013 kom for å hente sine eiendeler hos selskapet Towah Norway AS - da selskapet gikk konkurs.
DA171010 PINNs prosjekter har som mål å tilføre regionen kompetanse og nye arbeidsplasser i samsvar med regionens satsingsområder.
BT171010 Jobber som : Veileder og inspirator knyttet til en rekke prosjekter innenfor psykososialt og helsefremmende arbeid med barn og ungdom.
AP171010 Jobber som : Veileder og inspirator knyttet til en rekke prosjekter innenfor psykososialt og helsefremmende arbeid med barn og ungdom.
DN171009 Opprustning av oljeplattformene Castberg, Snorre 2040, Sverdrup ph 2 og Valhall trekkes frem som store prosjekter som i Kværners marked.
DB171009 IRN framholder at at de jobber med målrettede tiltak for å fremme samhold for muslimer i Norge, konkrete prosjekter med integrering, ungdomsarbeid, prosjekter for barn, deltakelse på konferanser og seminarer og, samt arbeid mot vold og diskriminering.
DB171009 IRN framholder at at de jobber med målrettede tiltak for å fremme samhold for muslimer i Norge, konkrete prosjekter med integrering, ungdomsarbeid, prosjekter for barn, deltakelse på konferanser og seminarer og, samt arbeid mot vold og diskriminering.
DA171009 - Men jeg hadde ventet at de skulle varsle flere meldinger og prosjekter for å ta tak i de utfordringene de beskriver.
AA171009 Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre etterlyser ny politikk og nye prosjekter etter å ha hørt regjeringens trontale.
AA171009 - Fra en regjering som sitter og skal fortsette, så hadde jeg ventet at de skulle varsle flere meldinger og prosjekter for å ta tak i de utfordringene de beskriver.
VG171008 Vi var tidlig ute med å lage en lovfestet, nasjonal, statlig ordning som kan brukes i et bredt spekter av saker, mens mange andre land bruker mekling kun som et supplement i straffesaker eller prosjekter .
DB171008 Hemmeligholdet gjelder ikke bare ordfører-saken, men samtlige prosjekter som Dagbladet har bedt om innsyn i hvor FMO mener det har foregått uregelmessigheter.
DA171008 De har utviklet det såkalte Smartsuite-konseptet, og henter inn mulige gründere med teknologisk krevende prosjekter .
VG171007 SUKSESS : Produsent Martin Sundland og regissør Roar Uthaug hadde kjempesuksess med « Fritt vilt » ( bildet ) De samarbeidet videre på flere prosjekter og i 2015 tok det helt av med katastrofefilmen « Bølgen ».
DB171007 Det er mottakerlandene som både står for gjennomføring av programmer og prosjekter , og som har ansvar for tilbakebetaling av misligholdte midler.
DB171007 - Og hva med framtidig prosjekter .
DB171007 - Når man tenker på at det er nærmere 7000 prosjekter , så er det veldig få svindelsaker.
DB171007 - FÅ SVINDELSAKER : - Når man tenker på at det er nærmere 7000 prosjekter , så er det veldig få svindelsaker, sier direktør for FMO-kontoret, Henning Stirø.
DA171007 - Målet er at det som skjer i Stavanger er så spennende at selskaper vil etablere seg, eller finansiere prosjekter her lokalt.
AP171007 Hun er kjent fra prosjekter som Maar, Boreas og duoen Frøholm & Tillung.
AA171007 Ambisjonen var å ekspandere og konkurrere om større prosjekter .
AA171007 - Resultatet kan i all hovedsak knyttes til tre større prosjekter i Nord-Norge, sier daglig leder Jarle Strandvahl i Multi-Bygg til avisa.
NL171006 Her er det heldigvis flere prosjekter på gang : Tromsøbadet, Turnhallen, ny fotballhall på Bjerkaker og TUIL Arena.
DB171006 For å bøte på denne situasjonen, har regjeringen bevilget i underkant av 90 millioner kroner til prosjekter som skal digitalisere lærerutdanningen.
DB171006 Kommer det gode prosjekter er det veldig dumt at det er for seint å søke.
AA171006 Sehl viser til at prosjekter som har ikke-spredning eller nedrusting av atomvåpen som formål, ikke kan rapporteres som utviklingsmidler, ifølge OECD-regelverkets bestemmelse.
VG171005 Nettstedet IMDb.com, som normalt er svært oppdaterthvilke prosjekter all verdens skuespillere har på gang, har ingen ny oppføringer på den amerikanske 48-åringen.
DA171005 Totalt skal det gjennomføres om lag 30 små og store prosjekter , hvor de aktive nå er Tinghuset - Tullins gate ( Nordre Streng ), Grensen og Kirkeristen, samt avsluttende arbeider i Thereses gate og Trondheimsveien.
DA171005 Foto : Tom Vestreng ¶ 30 prosjekter
AA171005 Noe av beløpet har gått til hemmelige prosjekter , inkludert såkalte « IT-operasjoner ».
VG171004 Noe av årsaken er at jeg fikk med meg endel prosjekter , da min forrige arbeidsgiver Pöyry, la ned den delen av sin virksomhet i Norge.
VG171004 Han forteller at Det internasjonale faktasjekknettverket blant annet bidrar med finansiell støtte til prosjekter , hjelper til med å bygge et miljø innenfor faktasjekking og tilbyr hjelp og trening.
NL171004 Grunnen til at du ikke hører så mye om dette i det offentlige rom er at ansatte innen disse institusjonene blir pålagt munnkurv og også får trusler om tap av oppgaver, prosjekter eller sågar stillinger om de ytrer seg offentlig.
AP171004 Noe av de statlige midlene har gått til prosjekter også i bydelene Sagene og Grünerløkka, mens de kommunale midlene har gått til Tøyen.
AA171004 - Det er en spennende utvikling i markedet mot større og mer komplekse prosjekter kombinert med digitalisering og miljøkrav.
DB171003 Å kutte priser eller legge prosjekter på is, står heller ikke på Sirajs agenda.
DB171003 Men fortsetter det svake salget, kan salgsstarter i nye prosjekter bli skjøvet på.
DB171003 Det kan bli mer aktuelt fremover på utvalgte prosjekter , spesielt i Oslo, sier han til Finansavisen.
DB171003 - Vi har sterk egenkapital og evne til å igangsette prosjekter , selv om vi ikke har nådd 50 prosent solgte enheter.
DB171003 Han var alltid klar for å hjelpe med prosjekter .
DA171003 Hos Hackeriet, et hackerspace hvor entusiaster møtes for å leke med teknologi, arbeide med prosjekter og lære av hverandre, får vi tips.
DA171003 Vi har fått tydeligere og klarere prosjekter , og det gjør at vi nå har gode folk med erfaring i norsk tv-drama, sier Køhn.
AA171001 Over 1.200 prosjekter har blitt utført hos Tommerup, som har oppnådd en særstilling internasjonalt for sitt arbeid.
VG170930 Mye verdifull kunnskap er vunnet gjennom denne forskningen hvor langrennsløpere har deltatt i flere prosjekter .
AP170930 Snarere enn å ønske seg en reversering av ordførerens prosjekter , vil han at det skal gå enda fortere.
AP170930 Forsker Vermeulen, som også representerer Brussels Centre Observatory, sier at alle prosjekter som vil gjøre områder bilfrie, møter motstand, særlig fra handelsstanden.
AP170930 - I andre prosjekter ser vi ofte et fall i inntektene de første to årene, men så tar de seg opp igjen, sier Vermeulen, som understreker at det ikke slår likt ut for alle.
VG170929 I prosjekter har jeg aldri gjort det på samme måten, nå er jeg enten medeier på ting jeg gjør, eller så sikrer jeg meg i hvert fall godt betalt, sier Skandfer.
DN170929 Prosjekter har investeringer på rundt 750 millioner kroner.
DB170929 Mathilde Tybring-Gjedde, bystyrerepresentant for Høyre i Oslo synes høyteknologisk urbant landbruk er spennende, men mener kommunal støtte til slike prosjekter er unødvendig : ¶
DB170929 I tillegg har en rekke andre prosjekter fått støtte fra byrådet.
DB170929 Hun har stadig overrasket med nye, spennende prosjekter , for eksempel « The Goldilock Zone » ( 2015 ) og fjorårets juleplate « December Songs », sammen med gitaristen Jens Thoresen.
VG170928 Derfor blir det ekstra velvilje-sårbart for fremtidige prosjekter om det oppstår nye smeller, og ikke minst om disse kan spores tilbake til svake ledervurderinger.
SA170928 I et intervju med Aftenposten i sommer sa Jørgensen at kvinneklubbene ønsker å få med seg partnere på ulike prosjekter .
DB170928 - Vi har ikke hatt så mye greier og prosjekter , det er vel litt penger som ikke er bokført og sånt, så det er vel derfor, sier han i en vag kommentar.
AP170928 I et intervju med Aftenposten i sommer sa Jørgensen at kvinneklubbene ønsker å få med seg partnere på ulike prosjekter .
AA170928 I fjor mottok Adresseavisen gull, sølv og hederlig omtale for tre prosjekter i SNDS.
AA170928 Aktivitetene ble bygget opp ut ifra ungdommenes interesser og ut ifra hva vi fant hensiktsmessig i de enkelte prosjekter .
VG170927 Mottager av rapporten er Norges idrettshøgskole ( NIH ), som har vært institusjonen med ansvaret for to beslektede prosjekter , som rett og slett sables ned.
VG170927 * 1 I det ene av to undersøkte prosjekter fikk en stipendiat oppgaver veilederen burde ha påtatt seg. * 1 I en publisert artikkel i British Medical Journal skrev forskerne feilaktig at prosjektet hadde « ethical approval ».
DN170927 - Det har vært knapt med leting og nye prosjekter de siste årene, så selskapene begynner å bekymre seg for hvor reservene deres skal komme fra, sier Watson til FT.
DB170927 Arkitekter er vant til å nedskalere og gjøre endringer på prosjekter .
VG170926 Norges idrettshøgskole ( NIH ) brøt helseforskningsloven i forbindelse med to prosjekter med idrettsutøvere i 2011 og 2012.
DN170926 Dataplattformen « Veracity » og eksisterende kommersielle prosjekter er andre brikker i puslespillet.
DN170926 Suksessen for en slik tilnærming er avhengig av at land identifiserer prosjekter som egner seg, får med seg kvalifiserte partnere og gjennomfører en rett prosess, sa ADBs sjeføkonom.
DN170926 Cinenord forventer at inntektene fra tidligere prosjekter skal dekke inn det udekkede tapet i egenkapitalen.
DB170926 Denne opptredenen kan minne om hvordan Søgnen tidligere har bedyret at hun selv ikke er omstridt og at prosjekter som Utdanningsetatens elevevaluering av lærere har vært vellykkede, når stridighetene har vært åpenbare og konsekvensene av evalueringen omdiskutert.
AP170926 - Vi har i hvert fall stedet, finansieringen og en aktør som har erfaring med store prosjekter , sier Selvaag.
AA170926 - Vi trekker stadig yngre folk og lykkes med egne store prosjekter .
DA170925 Noen er rene trikkesporoppgraderinger, mens andre prosjekter involverer arbeid med fortau, byrom og utskiftning av vann- og avløpsrør.
DA170925 - Byggearbeidene i Grensen og Kirkeristen er et av mange prosjekter i Oslo sentrum framover, sier kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, Emilie Mejlænder til Dagsavisen.
AP170925 Verftet tapte også på andre prosjekter , og til slutt var kassen tom.
VG170924 VISE FREM LANDET : Statsbygg vil i den Game of Thrones-inspirerte videoen vise frem sine prosjekter i hele landet.
DN170923 ebook-styret opp med en plan der ideen var å lage en ny aksjeklasse i Facebook, en såkalt C-aksje, som ville gjøre det mulig at Zuckerberg beholdt kontrollen over aksjene med stemmerett på Facebooks generalforsamling, mens han samtidig kunne selge unna andre aksjer for å finansiere sine veldedige prosjekter .
DA170923 Ellen Andrea Wang har fått tid til å spille for store artister - og til egne prosjekter .
AP170923 Det finnes ingen felles ordninger eller avtaler for hvordan forskeres samlinger skal deponeres etter at forskere avslutter sine prosjekter eller slutter/dør.
AA170923 - Tanken er at flyktningene skal utvikle prosjekter de mener det er behov for, forteller prosjektleder Ida Sørbye i Flyktninghjelpen til avisa.
DN170922 Han var med på å redde Estatias prosjekter på Norefjell og i Kragerø da selskapet var på randen av konkurs i 2008.
DB170922 Å jobbe i prosjekter med sånne mennesker vil jeg fortsatt gjerne gjøre.
VG170921 Etter det har de fleste gått videre på nye prosjekter : Iman Meskini dro i militæret, Ruby Dagnall vant en Amanda-pris og Tarjei Sandvik Moe skal spille i erotisk thriller.
VG170921 - I begge tilfeller handler det om mennesker på jorden som mener at de kjenner Gud i himmelen så godt, at de bruker sin tro og religiøse autoriteter til å sikre sine politiske prosjekter .
DN170921 I 2019 og 2020 anslår vi at de vil øke moderat, siden flere prosjekter er blitt lønnsomme etter at kostnadene er redusert, skriver Norges Bank ¶
DA170921 Vi etablerer også nå innovative prosjekter for miljøvennlige transportløsninger, som vi har snakket om tidligere, sier havnesjef Øystein H.
AA170921 Vindkraft er først og fremst industriutbygging, og nye prosjekter må vurderes som det.
AP170920 Økte salgspriser på nye boliger gir flere lønnsomme prosjekter og økt boligbygging.
AP170920 For selv om man er ganske liten, så hindrer jo ikke det en i å ha store og kreative prosjekter .
DN170919 I en pressemelding understreker Samferdselsdepartementet at den utsatte fristen ikke må føre til forskyvinger av prioriterte prosjekter i Nasjonal transportplan ( NTP ), eller i arbeidet med felles prosjekter mellom vei og bane.
DN170919 I en pressemelding understreker Samferdselsdepartementet at den utsatte fristen ikke må føre til forskyvinger av prioriterte prosjekter i Nasjonal transportplan ( NTP ), eller i arbeidet med felles prosjekter mellom vei og bane.
DB170919 Titusenvis av mennesker samlet i felles prosjekter ( løpe til mål ), akkompagnert av populærkultur, jublende tilrop og et stort oppbud av støtteapparat.
DB170919 Crocker bestemte seg for å smi mens jernet var varmt, og holdt i flere prosjekter i årene som fulgte.
NL170918 Som Fjellheim påpekte kommer det til å utfordre mange prosjekter og valgløfter fra denne valgkampen.
DN170918 Fokuset har gått fra krise og kutt, til nye prosjekter og vekst, sier Øyen.
AP170918 Kanskje Bodansky også var offer for det Kahneman kaller planleggingsmistak, planning fallacy - tendensen til å overvurdere fordeler og undervurdere kostnader ved egne prosjekter .
AA170918 « Overvik og lignende prosjekter underminerer ønsker om en by og en Midtby som fungerer » skriver kronikkforfatteren.
AA170918 Overvik og lignende prosjekter underminerer ønsker om en by og en Midtby som fungerer.
VG170917 Tøffe klimamål - elleville prosjekter
NL170917 Når staten slipper unna med i underkant av 1,5 milliarder kroner i dette infrastrukturtiltaket så er det vår ærbødige påstand at ingen tilsvarende planlagte prosjekter i Norge vil utløste større verdiskapning pr investert krone for staten enn nettopp ny flyplass på Helgeland.
NL170917 Men en fallende oljepris og mindre penger til fordeling de kommende årene, må vi være forberedt på at også store prosjekter i vår landsdel, vil komme under press.
DB170917 Bestefaren var drivende engasjert både i egne prosjekter og for barnebarna sine.
AP170917 - Kleiva har gjort en rekke prosjekter i offentlige rom, blant annet et stort materialarbeid i Det norske teater, sier Nerdrum.
AA170917 Kilden sier videre at Kuwait ikke vil fornye arbeidstillatelsen til nordkoreanske arbeidere som allerede er i landet og arbeider med prosjekter som vil være fullført « innen ett eller to år ».
AA170917 - Kleiva har gjort en rekke prosjekter i offentlige rom, blant annet et stort materialarbeid i Det norske teater, sier Nerdrum.
VG170916 Midtøsten er et av stedene hvor vi har hatt prosjekter , og Jimmy har selv vært der og sett behovet for bedre utdanningsmuligheter for jenter, sier Dystebakken.
VG170916 « For å kunne klare å holde hodet over vann har prosjekter hatt stor betydning.
DN170916 - Vi vil bli nødt til å redusere det økonomiske samarbeidet med Tyrkia og sette prosjekter på hold, sier Merkel til avisa Passauer Neue Presse.
DB170916 Hemmelighetskremmeriet rundt prosjektene er naturligvis vanskelig å få hull på, men på lista finner man velkjente prosjekter , som Hollywood-giganten « Mission Impossible 6 », andre sesong av serien « Berlin Station » og tredje runde med den « norsk»britiske Svalbard-serien « Fortitude ».
DB170915 Lederen for organisasjonen ønsket imidlertid å starte prosjekter for noen vi i dag ikke hjelper - flyktningene fra det borgerkrigsrammede nabolandet Sør-Sudan.
DB170915 Jeg satt meg på flyet forrige mandag for å besøke våre prosjekter i Uganda.
DA170915 Kjetil Gulsrud Lundemoen, rådgiver i undervisningsetaten, forteller videre at de fant en utlysning fra EU, der man kunne søke om midler fra verdens største forskningsprogram ( Horizon 2020 ), til prosjekter som handlet om folkehelse og motstandsdyktighet hos unge.
VG170914 I tillegg så må det bli fortsatt stans i oljeutvinning i Lofoten, til tross for at norsk leverandørindstri har få prosjekter i boken efter at Sverdrup og Castberg er ferdig utbygd i 2022.
DN170914 Wilhelmsen og Steen skal tilsynelatende ha jobbet med utvikling av felles prosjekter frem til 27. august 2015.
DN170914 Byer har fått marsjordre fra sentralmyndigheten i Beijing om å ikke igangsette unødvendige prosjekter .
DB170914 Ifølge dommen ga Shkreli inntrykk av at fondet var et lavrisikoprosjekt, og at han hadde hatt suksess med liknende prosjekter tidligere.
SA170913 I prosjekter er det blitt klart at gjennomsnitt prestasjonsreduksjon under varme forhold er seks prosent, noen har « taptvseg » så mye som elleve prosent.
NL170913 I fremtiden blir det mindre penger til slike prosjekter , skriver Skjalg Fjellheim ¶
NL170913 Flere prosjekter , også i Nord-Norge, lever sannsynnsligvis farlig.
DN170913 Under onsdagens presentasjon på Paretokonferansen la Hegge vekt på at det store Johan Castberg-feltet i Barentshavet beviser at prosjekter på dypt vann og i utfordrende miljøer er konkurransedyktige.
DB170913 Igangsettelse av nye prosjekter og ordreinntak vil være av de viktigste aksjetriggerne på kort sikt, sier hun, ifølge Finansavisen.
DB170913 Flere tidlige indikatorer som tidligfasestudier av nye prosjekter , økt jackup- og seismisk aktivitet peker oppover.
DB170913 - Dette gir økt fleksibilitet til igangsettelse av nye prosjekter , som vil være positivt for offshoreoljeservice.
DB170913 Han ser fram til å jobbe videre med nye prosjekter .
DA170913 Et av Fugellis prosjekter var å få folk til å være fornøyd med å være et allminnelig og ikke-perfekt menneske, sier Åmås.
BT170913 I prosjekter er det blitt klart at gjennomsnitt prestasjonsreduksjon under varme forhold er seks prosent, noen har « taptvseg » så mye som elleve prosent.
AP170913 I prosjekter er det blitt klart at gjennomsnitt prestasjonsreduksjon under varme forhold er seks prosent, noen har « taptvseg » så mye som elleve prosent.
DB170912 - Det er for eksempel prosjekter som skal ferdigstilles og endringer av eierskap på sokkelen som skal finansieres opp, sier Nordea-direktøren til avisen.
DB170912 - « Break even » på nye prosjekter ligger under 50 dollar per fat, sier Holm til avisen.
DA170911 KrF : Vil bruke fondet til å bygge grønn finansklynge som kan investere i fornybar energi, investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land.
DN170910 - Vi er positive til at det kommer nye prosjekter, men vi er ikke positive til at det kommer nye prosjekter fordi det ikke finnes noe, for det er ikke sant, sier teknisk direktør Anders Tysdal.
DN170910 - Vi er positive til at det kommer nye prosjekter , men vi er ikke positive til at det kommer nye prosjekter fordi det ikke finnes noe, for det er ikke sant, sier teknisk direktør Anders Tysdal.
DB170910 Jeg vet at disse, Tyskland og USA jobber med liknende prosjekter , så de sover ikke i timen de heller.
DB170910 I 2012 spilte hun i den populære TV-serien « The Good Wife », og i år driver hun med intet mindre enn tre prosjekter , inkludert en rolle der hun spiller Elizabeth Taylor i miniserien « Urban Myths ».
VG170909 Vi har redusert forfall, økt tempoet i byggingen og realiserer mange prosjekter både raskere og billigere enn det var tenkt, takket være nye ideer og bedre løsninger.
DB170909 - Det er ikke sånn at når vi får inn penger, så er de øremerket til prosjekter .
AP170909 Både lokale tjenestemenn, akademikere og politiske allierte sier til avisen at Scott hverken har anerkjent problemet eller vist interesse i å finansiere prosjekter som vil gjøre Florida mer motstandsdyktig mot slike prøvelser.
DB170908 Den siste uka har Ap sendt nye signaler om lokalt omstridte prosjekter i tre av de fem fylkene.
DA170908 Tvert imot var den et stykke hel ved i bandets mylder av prosjekter , hvor også teatermusikken til Carl Frode Tiller-drama « Begynnelser » står som en bauta over en tid som nå er forbi.
AA170908 Dette sikrer oss soliditet og ikke minst kraft til å gå løs på nye, framtidsrettede prosjekter , sier Rasmussen etter at ny kapital endelig er på plass.
AA170908 Vi har fått jobbet og øvd masse som et rockeband bør - slik at Motorpsycho ikke blir nok et prosjekt blant andre prosjekter .
AA170908 Slike prosjekter gir mye gratis, sier Snah.
VG170907 - Punkt 1 er alle enige i, men hva som er en god løsning vet vi ikke før de ulike prosjekter har vært igjennom en ordinære saksbehandling etter lovverket, herunder en konsekvensutredning.
DB170907 FOR IKKE Å snakke om evnen til å feie mer eller mindre vellykkede prosjekter under teppet.
VG170906 « Sotrasambandet kan være interessant for oss siden vi ønsker å starte med mindre prosjekter i Norge », sa Zhao Hangyu, Europa-direktør for CCCC, ifølge Vegdirektoratets nettsted vegnett.no.
NL170906 Sametinget ønsker å se hvordan IN har jobbet for å få til en raskere saksbehandling, slik at gode prosjekter kan realiseres raskt.
DB170906 Jeg er redd at selskapet vil kunne komme i en situasjon der det er flere pågående prosjekter enn det som kan finansieres med den rigide finansieringsmodellen som er valgt.
DB170906 Dette ble kalt prioriterte prosjekter og ble vedtatt i nasjonal transportplan våren 2013.
DB170906 Da må prosjekter holdes igjen i påvente av finansiering.
DB170906 Både fordi man bygger opp et dobbelt byråkrati for veibygging og fordi vi frykter at byggeklare prosjekter må vente på finansiering.
AP170906 I fremtidige prosjekter skal byrådet sørge for at det er en « høy andel » ikke-kommersielle boliger og leieboliger uten profitt, selv om det bygges ut av private utbyggere.
AP170906 Byrådet bes arbeide for at fremtidige prosjekter i regi av private utbyggere i disse områdene også skal ha en høy andel ikke-kommersielle boliger og leieboliger uten profitt. 4.
AP170906 - Det er i praksis å overstyre private prosjekter .
SA170905 Men det ender vel med at de bruker pengene på prosjekter og komitéer denne gangen også.
DN170905 Den nye avdelingen kalles for MTG Ignite, og skal være et « kreativt veksthus », som skal kunne akselerere prosjekter gründerbedrifter har planer om, men muligens mangler ressurser eller nettverk til å gjennomføre.
DB170905 - Både Suleman og Linn er opptatt med andre prosjekter .
DA170905 - Over tid tror jeg mer tilgjengelig materiale vil gi nye prosjekter og bøker som beriker vårt syn på okkupasjonsperioden.
AP170905 Men det ender vel med at de bruker pengene på prosjekter og komitéer denne gangen også.
VG170904 For å hjelpe til med dokumentasjon underveis og sikre overføringsverdi til andre prosjekter i etterkant, følges forprosjekteringen av følgeforskere fra forskningsprogrammet Concept ved NTNU, skriver hun.
VG170904 - Bestemmelsen har vært inkludert blant annet for å kunne gjøre denne typen oppdrag : Engasjement i prosjektutviklingen utenom selve kontrollpunktene KS1 og KS2, med sikte på å trekke ut erfaringer med overføringsverdi til andre prosjekter , skriver Storeng.
DB170903 Vi mener at vi viser fleksibilitet ved da å bruke pengene på andre prosjekter innenfor samme program, sier Lunde.
DB170903 Pengene som skulle gå til krisesenteret ble brukt på andre prosjekter .
DB170903 Etter at krisesenter-prosjektet kollapset, fikk man overført pengene til andre prosjekter , skriver Utenriksdepartementet til Dagbladet.
DB170903 De gikk til andre gode prosjekter .
DA170903 Staten har gått inn og støttet prosjekter finansielt i startfasen, med klare rammebetingelser og et kommersielt perspektiv.
AP170902 Egentlig er det to prosjekter som er samlet til ett på eiendommen.
AP170902 Definerer sin praksis i grenseland mellom arkitektur, kunst og funksjon, og gjennomfører prosjekter innenfor nybygg, rehabilitering, arealplanlegging og kunst i offentlige rom.
VG170901 Norge støtter også humanitære prosjekter i Rakhine, blant annet for å bygge dialog og relasjoner på tvers av etniske og religiøse skillelinjer.
DN170901 Det er god tilflyt av konvensjonelle prosjekter på historiske investeringer frem til 2018, men så tørker det skikkelig opp etterpå.
VG170831 Det vil derfor være svært lite fremtidsrettet om Fiskeridirektoratet avgrenser gode prosjekter som vårt Arctic Offshore Farming, i et så stort omfang at det ikke er realiserbart, sier konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon.
VG170831 - Marine Harvest ønsker å gjennomføre store prosjekter som kan revolusjonere den norske havbruksnæringen.
VG170831 - Aktørene med de mest innovative og miljøriktige løsningene bør få reelle muligheter til å gjennomføre sine prosjekter .
SA170831 Hun kjørte prosjekter som ga alle eierskap.
FV170831 Hun kjørte prosjekter som ga alle eierskap.
DN170831 Veksten i Oslo-området og store prosjekter i Agder-fylkene bidrar også til å holde ordrebeholdningen i anleggsbransjen på et høyt nivå.
DN170831 Mange løpende prosjekter og velfylte ordrebøker sørger for at ordrebeholdningen i bygg- og anleggsnæringen økte sin verdi med 3 prosent i årets andre kvartal.
DN170831 Etter det NTB får opplyst, vil det årlig være snakk om 500 millioner kroner i besparelser, cirka 6 milliarder totalt i NTP-perioden fra 2018 - 2029 og ytterligere cirka 3,75 milliarder for prosjekter som strekker seg utover denne perioden.
DB170831 Mindre forskjeller, høy tillit, skaffe jobber og å investere i skolen er prosjekter som disse partiene deler, sa Støre.
DB170831 - Det viktigste er at vi samles om felles prosjekter .
DB170831 3,75 milliarder for prosjekter som strekker seg utover denne perioden.
DA170831 - Jeg sier ikke i dag at vi gir X millioner til X prosjekter .
DA170831 Mindre forskjeller, høy tillit, skaffe jobber og å investere i skolen er prosjekter som disse partiene deler, sa Støre.
DA170831 - Det viktigste er at vi samles om felles prosjekter .
BT170831 Hun kjørte prosjekter som ga alle eierskap.
AP170831 Mindre forskjeller, høy tillit, skaffe jobber og å investere i skolen er prosjekter som disse partiene deler, sa Støre.
AP170831 - Det viktigste er at vi samles om felles prosjekter .
AP170831 Hun kjørte prosjekter som ga alle eierskap.
AA170831 Det beste med å være folkevalgt er at du får jobbe med prosjekter og saker som gir mening som gjør en forskjell i folks liv.
AA170831 Mindre forskjeller, høy tillit, skaffe jobber og å investere i skolen er prosjekter som disse partiene deler, sa Støre.
AA170831 - Det viktigste er at vi samles om felles prosjekter .
AA170831 Vi er ikke bortskjemt i Trøndelag med spenstige ideer som blir til ambisiøse prosjekter .
DN170830 - Kufpec fortsetter å følge strategien om å vokse i lønnsomme prosjekter i Norge, sier administrerende direktør Shaikh Nawaf Saud Nasir Al-Sabah i Kufpec i en pressemelding.
DB170830 - Det vi har ment hele veien er at kommunen skal legge til rette for å bygge energistasjoner, og det gjør vi nå i flere prosjekter .
DB170830 Hvis man skal skille seg ut i denne « Fake News»-verdenen må man satse på det man virkelig kan : Seriøs og ordentlig journalistikk, sier Gedde-Dahl, og legger til at det overordnede målet er å publisere viktige og samfunnskritiske, kvalitetsmessige gode prosjekter .
DA170830 - Jeg klør i fingrene etter å komme i gang med nye prosjekter , sier HL-senterets leder for dokumentasjonsavdelingen, Ewa Mork.
AA170830 Onsdag deltok Søreide på en markering av at en rekke prosjekter nå er i sluttfasen inne på Ørland flystasjon.
AA170830 En rekke store prosjekter er nå i sluttfasen og vil stå klare til flyene kommer.
AA170830 Andre store prosjekter som går mot slutten er Skvadronbygget, som skal huse administrasjonen for de to F-35 skvadronene og simulatorer, forsyningsbygget og forlengelsen av rullebanen på flystasjonen ¶
AA170830 - Kupfec fortsetter å handle i tråd med sin strategi om å vokse gjennom lønnsomme prosjekter i Norge, og denne transaksjonen bygger på vårt kjøp av eiendeler i Sleipner-området fra Total i 2016, inkludert en andel på 15 prosent i Gina Krog, sier Kufpecs konsernsjef Shaikh Nawaf Saud Nasir Al-Sabah. ( ©NTB ) ¶
SA170829 Det blir mange prosjekter .
NL170829 For lokalpolitikere som blir oppsøkt av utbyggere med gode og spennende prosjekter kan det noen ganger være vanskelig å si nei.
NL170829 I sør kan hundrevis av milliarder nyttes til prosjekter som ofte kan være av beskjeden verdi, i områder bra mettet av transportsystemer.
DN170829 Totalt har selskapet prosjekter under utvikling som skal gi 380 boliger til en verdi av 2,8 milliarder kroner, og av disse er 84 prosent solgt.
DN170829 Danielsen sier Solon ikke har satt ned prisene, og at han ikke kjenner til store boligutviklere som har kuttet priser eller utsatt prosjekter så langt.
DN170829 - Etterspørsel etter den typen prosjekter vi lager er fortsatt til stede, sier han, og viser til fokus på beliggenhet, arkitektur og kvalitet.
BT170829 Det blir mange prosjekter .
AP170829 Det blir mange prosjekter .
VG170828 Vi graderer våre nye prosjekter som et trafikklys - og jeg vil si at « Linn & Ronnys tacoshow » er et rødt prsjekt, sier Halvorsen.
DB170828 Ramsay har på sin side støttet ulike veldedige prosjekter før han nå slår et slag for å stoppe kokainmisbruket både i og utenfor restaurantbransjen.
DB170828 Her skal vi bruke ny teknologi som er prøvd ut i pilotprosjekter og som ivaretar personvern og juridiske aspekter, samtidig som forskerne får rask tilgang til nødvendige samledata til planlegging av prosjekter .
DB170828 For forskerne betyr en god infrastruktur at vi kan planlegge større og bedre prosjekter .
DB170828 Selskapet har to prosjekter på gang som Cooper håper skal gi riktig inntrykk av Playboy.
DA170828 Dette har vært luftslott, men nå er det konkrete gjennomførbare prosjekter .
AP170828 MDG vil ha flere slike prosjekter .
DN170827 I slike prosjekter sendes problemene bredere ut i nettverket av søkere.
DN170827 - Vi vil ta med det som har kommet frem videre inn i nye prosjekter , sier Dillner, som sier de fikk nye innspill, men også bekreftelse på at det de har tenkt er bra - noe som også har verdi.
VG170826 Operasjonsdirektør Geir Seland sier at de har mange prosjekter på gang og ser lyst på fremtiden.
DN170826 - AU sender nå positive signaler til alle som ønsker å investere i prosjekter på kontinentet.
AA170826 Det kan bety at prosjekter som utbygginga av Storheia på Fosen må stoppe.
VG170825 Alfsen forteller at i Norge er skuespillere enten fast ansatte på et teater, ansatt for ett år om gangen eller leid inn for prosjekter .
DN170825 Regjeringen vil også starte opp egne prosjekter for å skape en mer inkluderende praksis ved bruk av IKT, sier Horne.
DN170825 Daglig leder Berger påpeker at den negative utviklingen i egenkapitalen også skyldes investeringer i andre prosjekter , som han ikke ønsker å kommentere overfor DN.
DB170825 Statistikken omfatter 36.207 boliger fordelt på 1.324 prosjekter .
DB170825 Frøytlog, leder for DNB Eiendom Nybygg i Oslo og Akershus, forteller Finansavisen at de ikke har hatt salgsstart på noen prosjekter i Oslo siden før påske.
SA170824 Jeg er åpen for nye prosjekter som dukker opp, om det er innen herre- eller kvinnefotball.
SA170824 - Han har vært foregangsmann for flere store prosjekter som har vært med å utvikle kvinnefotballen.
NL170824 Da vi overtok på rådhuset kom mange lag og foreninger med spennende prosjekter , men som trengte hjelp for å få det til.
DN170824 I årsberetningen skriver han at den kraftige inntektsveksten i hovedsak skyldes to prosjekter knyttet til installasjon av permanente seismiske sensorer i oljebrønner.
DN170824 - Vi er i full gang med kommersialiseringen av teknologien og har solgt teknologien til flere store prosjekter , sier Kjos om den sterke omsetningsveksten.
DA170824 Han mener det understøttes av at SSB er tydelige på at det i slutten av 2017 og starten av 2018 vil komme en rekke prosjekter som kommer til å øke investeringene.
DA170824 Tommy Wirkola har nå base Los Angeles, der han i tillegg til egne prosjekter også er en av manusforfatterne på Adam McKay ( « The Big Short » ) sin kommende film « Irredeemable ».
DA170824 Mange prosjekter
AP170824 Jeg er åpen for nye prosjekter som dukker opp, om det er innen herre- eller kvinnefotball.
AP170824 - Han har vært foregangsmann for flere store prosjekter som har vært med å utvikle kvinnefotballen.
AA170824 En rekke prosjekter og strategier, samt Husbankens systematiske samarbeid med kommunene, har bidratt til at det boligsosiale arbeidet har fått god kommunal forankring.
VG170823 Nå har de hver sine prosjekter på gang.
DB170823 Det eneste kineserne krever, er at Taliban holder seg unna kinesiske prosjekter , sier Widmalm som savner reell satsning på demokrati i Pakistan.
DB170823 Tv-underholdning er god butikk for profilerte skuespillere, ikke minst nå som HBO, Netflix og Amazon driver fram stadig nye prosjekter .
DB170823 ¶ LEI SKUESPILL : Om Matt LeBlanc ( 50 ) virkelig vil pensjonere seg eller bare drive med andre prosjekter er ikke godt å si.
DA170823 Til sammenligning var det behandlet 70 søknader og bevilget 3.501.000 kroner til 31 prosjekter på samme tid i 2016 ¶
DA170823 Til sammen er det 29 prosjekter som har fått midler fra Filmkraft Rogaland så langt i år.
DA170823 - Det er i utgangspunktet bra at de ikke setter 50 prosent som et krav, det ville spenne bein under en rekke prosjekter , sier hun, og legger til at det i det hele tatt er vanskelig å kvotere kunst.
AA170823 Paasche har hatt ansvar for en rekke større prosjekter i sin periode, blant annet Rockheim, utbygging av Ringve, nybygg på Museet Kystens Arv og ferdigstillelse av utbyggingsplaner på Orkla Industrimuseum.
AA170823 - Det har ført til at vi nå har kunnet gjennomføre større prosjekter , eksempelvis tetting av tak på Trondheim Kunstmuseum, brannsikring og universell utforming på Kunstindustrimuseet og tetting av tak på Rørosmuseets magasin.
VG170822 Moderat kvotering innebærer at når det står mellom to ellers likestilte prosjekter , vil NFI velge dem med kvinner i noen eller alle nøkkelposisjonene : regissør, produsent og manusforfatter.
DB170822 - Vi hadde flere ferdigstilte prosjekter i 2016 enn tidligere år.
VG170821 Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener det er på høy tid å avgrense antall prosjekter som gjennomføres i Politidirektoratet.
DA170821 - I andre prosjekter kan du ofte skyve én uke på leveransen.
AA170821 Jo, de har bevilget penger til enkeltting, men ingen nye satsinger eller prosjekter som har bidratt til å fornye norsk kultur i de dimensjonene vi hadde gjennom åtte rødgrønne år, sier Solhjell.
AA170821 Da trenger vi tilskudd på arrangementer og prosjekter , fritak for moms på varer og tjenester, og økt skattefradrag på gaver til frivillige organisasjoner. 2.
DB170820 - Det er flere prosjekter vi kunne ha realisert for lenge siden, for eksempel samarbeid om bygging på kommunale tomter på Furuset hadde det ikke vært for at kommunen dro i bremsen, sier OBOS-direktøren videre.
DB170819 - Utviklinga i Gudbrandsdalen blir satt på vent i 15 år, mens staten bruker våre penger til å betale andre prosjekter andre steder i landet.
DB170819 - Det er en rar forklaring, ettersom en rekke andre prosjekter som også har store kostnadsøkninger ikke er blitt skjøvet ut i tid.
DB170819 Onsdag skal Steve Bannon ha vært i flere møter med milliardæren Robert Mercer, som blant annet skal støttet Breitbart økonomisk og Brannons politiske prosjekter tidligere.
DB170819 Jeg holder på med litt andre prosjekter , men det kan jeg ikke si så mye om ennå.
DA170819 De har velfungerende plattformer og jobber seriøst med prosjekter som dette.
DA170819 - De siste tre årene har jeg hatt et godt samarbeid med Brennpunkt, men ikke gjort noen prosjekter for norske utenriksredaksjoner.
DA170819 Vi har ved flere anledninger gitt tilskudd til prosjekter beregnet for visning på strømmetjenester på nett.
DA170819 Hammer er velkommen til å søke med fremtidige prosjekter .
DA170819 Det er mulig det beror på en misforståelse at Hammer mener vi ikke kan gi tilskudd til slike prosjekter , påpeker Sveinung Golimo, avdelingsdirektør for utvikling og produksjon i Norsk Filminstitutt.
DA170819 - Vi får inn svært mange gode prosjekter og har ikke mulighet til å støtte mer enn en liten andel.
AP170819 Overfor Aftenposten ønsket ikke Sp å si noe om sine ambisjoner for landets største, planlagte prosjekter .
AP170819 Nye Veier fastholder at deres prognoser ligger 20 prosent under for prosjekter de har overtatt fra Veivesenet.
AP170819 Men gjennomføringsevnen rundt konkrete prosjekter har samlet sett vært klart større enn under de rødgrønne.
AP170819 Ifølge partikollega Eirik Sivertsen vil det å opprette « særskilte prosjekter i statsbudsjettet » i all hovedsak gjøre samme nytten som Nye Veier, for å sikre gjennomføring og finansiering av vei- og baneprosjekter.
AP170819 De blå har også tatt tak i valg av flere traseer for store prosjekter , valg som har ligget på vent i mange år.
AA170819 Her får vi sett og blitt med på prosjekter , så er det store muligheter for oss å bidra i vårt hjemland også, sier han.
AA170819 Dette prosjektet handler om å bygge opp prosjekter i sør, og vi trekker inn de viktigste aktørene i norsk vannkraftindustri til å være med, sier Ørnulf Strøm i Norad.
AA170819 Bygge prosjekter
FV170818 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt, når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter .
DB170818 - Jeg håper å sette mitt fotavtrykk på verden med teater, film og TV, og ønsker å fortsette å gjøre prosjekter som både underholder og drar verden et sted.
DA170818 Jeg ser ikke problemet i at en arkitekt som Julia drømmer seg bort med å designe hus, ikke minst når hun jobber med renovering av rike folk sine baderom, hun som egentlig skulle tegne museer, grensesprengende prosjekter ?
VG170817 Kostnadene for prioriterte prosjekter har under de siste fire års planlegging økt med 30-40%.
SA170817 | Det er syv verktøy du bør ha i hus - for små og store prosjekter
SA170817 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt, når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter .
NL170817 Tiden er svært kostbar - og i Nasjonal Transportplan for 2018-2029 er alle de store prosjekter for lengst opplest og vedtatt.
DB170817 Dette er lovlige prosjekter , men jeg bidrar best til å endre forholdene i norsk byggebransje gjennom politikken, sier Støre.
DB170817 Mustaparta, som for tida er aktuell med en kolleksjon for undertøysmerket Pierre Robert, sier at hun også har internasjonale prosjekter på gang.
DA170817 - Mercer-familien har finansiert båe Bannons prosjekter og Trumps kandidatur.
BT170817 | Det er syv verktøy du bør ha i hus - for små og store prosjekter
BT170817 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt, når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter .
AP170817 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt, når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter .
AA170817 Da kan hjelpeorganisasjonene planlegge langsiktige prosjekter for matsikkerhet og dermed redusere behovet for matdonasjoner.
VG170815 Leger Uten Grenser har siden 2016 drevet prosjekter i ulike interneringsleire og transittsentre i Libya.
VG170815 Økonomen bak rapporten, Eirik Nøren Stenersen, sier at flere prosjekter som er ment å starte opp i planperioden til Nasjonal transportplan, står i fare for å bli utsatt.
VG170815 | Rapport : Disse veiprosjektene kan ryke ¶ 15 prosjekter i regjeringens prestisjeplan står i fare for ikke å bli realisert hvis kostnadsrammen på 1064 milliarder i skal overholdes, viser ny rapport. ikke å bli realisert hvis kostnadsrammen på 1064 milliarder i skal overholdes, viser ny rapport.
VG170815 Sandberg tror det er mulig å bygge veiene billigere ved å velge nye modeller for veibygging og viser til at Nye Veier AS har klart å redusere kostnadene i sine prosjekter med 20 prosent.
VG170815 Risiko størst ved prosjekter sent i perioden ¶
VG170815 Presentasjonen : Nær 1000 milliarder til vei og bane ¶ 15 prosjekter i fare ¶
VG170815 Det presiseres i rapporten at de ikke har grunnlag til å anslå akkurat hvilke prosjekter som står i fare for å ikke bli realisert, men at det kan antas at de som har kommet kortest i utredningsprosessen står i fare, i tillegg til de som havner utenfor planperioden.
VG170815 15 prosjekter står i fare for ikke å bli realisert dersom man skal holde seg til kostnadsrammen i Nasjonal transportpan.
DN170815 Videre nevner de 15 konkrete prosjekter som kan ryke, blant annet E39 Ådland - Svegatjørn ( Hordfast ), og E39 Ålesund - Molde ( Møreaksen ).
DN170815 Forutsetningen at det er prosjekter med oppstart langt fram i tid, eller som ikke er fullt finansiert i planperioden, som først står i fare for å ryke.
DB170815 « Det er den latviske programoperatøren ( SIF ) som har ansvaret for å lyse ut midler, velge prosjekter og å følge opp disse.
DB170815 Her ser man en rekke av de som jobber med prosjekter hos SIF, helt til venstre Alda Sebre, leder for prosjektavdelingen.
DB170815 De siste 15 årene har Norge gitt totalt 15 milliarder kroner til tusenvis av prosjekter i totalt 16 land i Europa.
DB170815 Talent Norge gir støtte til prosjekter som involverer unge talenter, og som først har fått finansiell støtte fra en privat partner.
DB170815 FORRETNINGSKVINNE : Hilton har det siste tiåret jobbet hardt med flere prosjekter .
DA170815 Prosjekter som den kommende Fjordbyen vil ta tid, men til gjengjeld vil det gjøre det enklere å unngå utbygging på dyrka mark og grøntområder.
AP170815 Algard etterlyser derfor flere prosjekter hvor man kan få vist ulike modeller for hvordan vi kommer til å leve i fremtiden.
AA170815 Videre nevner de 15 konkrete prosjekter som kan ryke, blant annet de trønderske prosjektene E14 Stjørdal - Meråker og E6 Åsen - Steinkjer.
AA170815 Forutsetningen at det er prosjekter med oppstart langt fram i tid, eller som ikke er fullt finansiert i planperioden, som først står i fare for å ryke.
NL170814 Når Nord-Norge skal slåss for etableringer og prosjekter i nord må vi spørre oss lenge før slaget starter : Hvor i nord er stedte som har størst vinnersjanse i forhold til akkurat denne saken ?
NL170814 Hvor rause er byene å dele sine suksesser og prosjekter med sitt omland ?
DN170814 Størrelsen er ikke endelig avklart, og avhenger av når det tas investeringsbeslutning på nye prosjekter og hvordan disse finansieres, sier Viken til DN.
DN170814 Styret i NBT påpeker i årsberetningen at selskapet også vil være nødt til å hente mer penger innen januar 2018 for å finansiere nåværende drift, og ytterligere kapital for å finansiere planlagte prosjekter .
DB170813 Hemmeligholdet gjelder ikke bare ordfører-saken, men samtlige prosjekter som Dagbladet har bedt om innsyn i hvor FMO mener det har foregått uregelmessigheter.
DB170813 De siste 15 årene har Norge gitt totalt 15 milliarder kroner til tusenvis av prosjekter i totalt 16 land i Europa.
NL170811 Reaksjonene er forbløffende forutsigbare, og handler om at prosjekter settes opp mot hverandre.
NL170811 Men også i sjømatnæringen er det en gryende erkjennelse av at klimafokuset - og dermed også tiden - jobber for slike prosjekter .
DN170811 Så langt i år har Neptune hatt salgsstart på to prosjekter på Ensjø.
DN170811 Per i dag har vi ikke møtt utfordringen at vi må utsette prosjekter fordi forhåndssalget ikke er der.
DN170811 Det har foreløpig ikke vært noe snakk om å sette ned prisene eller utsette prosjekter .
DN170811 - Så satser vi på å legge ute to-tre prosjekter til i løpet av høsten, sier Økseter, som bedyrer at det er « business as usual » selv om Neptune merker at det har vært et taktskifte i markedet.
DB170811 Norge har heldigvis god erfaring med prosjekter for å få ungdom ut av ekstreme bevegelser.
AP170811 Uten formuesskatt og dermed lavere utbytte ville vi hatt mer egne penger til nye prosjekter .
AP170811 - Nei, jeg klarer ganske greit å få tak i kapital til nye prosjekter .
AP170811 - Dette dreier seg om å ha kapital til å utvide virksomheten hvis vi ser prosjekter med den lønnsomheten vi trenger.
VG170810 Noen har klart å skape et inntrykk av at pengene går til svulstige og håpløse prosjekter .
DB170810 - Hun har en fot i hver leir, og gjør dermed interessante analyser og prosjekter .
DA170810 Vi jobber også med andre prosjekter , så for Saugbrugs er jeg positiv til situasjonen.
AP170810 Den omfattende politireformen, der Rikspolisstyrelsen og de 21 « länspolismyndigheterna » ble slått sammen til Polismyndigheten, har også fått skarp kritikk fra Statskontoret, organet som analyserer og evaluerer statlige etater og prosjekter .
AP170810 I tillegg til en vinner er det inntil to prosjekter som får hederlig omtale.
AP170810 - Det er mange spennende, varierte og gode prosjekter blant kandidatene.
AP170810 - Blant de nominerte finnes det veldig mange interessante prosjekter som viser hvordan byen kan fortettes på en kvalitativ god måte, både i sentrum og i småhusområdene, sier hun.
AP170810 - Det som er på det rene er at mange prosjekter ikke kunne vært gjennomført uten tilførsel av arbeidskraft fra bemanningsbransjen.
AP170810 Vi vil erstatte det med mappeevaluering, altså at prøver og prosjekter i alle fag gjennom hele året samles i en mappe, som evalueres av en ekstern sensor. 10.
AA170810 Det kan søkes om kan både aktiviteter, fysiske tiltak og prosjekter .
NL170809 Statene skal i god tro konsultere og samarbeide med vedkommende urfolk gjennom deres egne representative institusjoner for å oppnå deres frie og informerte forhåndssamtykke før det eventuelt gis tillatelse til prosjekter som berører deres landområder eller territorier og andre ressurser, særlig ved utbygging, utnyttelse eller utvinning av mineral-, vann- eller andre ressurser.
DB170809 Det er kontrakter som går ut, og vi trenger mer stabil tilførsel av nye prosjekter innen oljeindustrien.
DB170809 - Uten prosjekter , vil 100 000 stå uten arbeid om få år.
DA170809 - Uten nye prosjekter , vil 100.000 stå uten arbeid om få år.
AA170809 - Uten nye prosjekter , vil 100.000 stå uten arbeid om få år.
NL170808 Det er nok også derfor sherpaene har jobbet på over 100 forskjellige prosjekter i Norge de siste ti årene De har vært i små daler, høye topper og langstrakte vidder, fra Prekestolen i sør til Fjellheisen i nord.
DN170808 - Vi ser nå, som tidligere, at prosjekter som har god standard generelt selger bra.
DN170808 Prosjekter med god standard selger bra, ifølge DNB Eiendom.
DB170808 Før endringen var midlertidige ansettelser forbeholdt jobber som var tidsavgrenset av natur, som vikariater og engasjementer knyttet til spesifikke prosjekter .
AP170808 Gode prosjekter kan fort bli nedprioritert, for å finansiere « blockbustere » eller manuskripter med en klar, markedsvennlig agenda.
VG170807 Solvik-Olsen sier at det er snakk om noen få prosjekter som har blitt utsatt grunnet at planleggingsarbeidet ikke er ferdig.
AA170807 Samtidig vil de ikke ta sauene inn i fjøs og fore dem med kraftfor, selv om Innovasjon Norge gir midler til slike prosjekter .
AA170807 Eiendomsutviklere, som blant andre Heimdal Sag Prosjekter AS, har fått boltre seg og har kjøpt opp private eiendommer, for så å opprette delesaker og dermed oppføre ene- og flermannsboliger i områder ikke egnet eller ønsket med tanke på fortetting.
DB170806 De siste 15 årene har Norge gitt totalt 15 milliarder kroner til tusenvis av prosjekter i totalt 16 land i Europa.
SA170805 Spanjolen er fullstendig klar over at en del personer vil være skeptiske til forslaget, etter å ha deltatt i prosjekter som ikke har gitt ønsket resultat.
SA170805 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt, når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter .
FV170805 Spanjolen er fullstendig klar over at en del personer vil være skeptiske til forslaget, etter å ha deltatt i prosjekter som ikke har gitt ønsket resultat.
FV170805 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt, når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter .
BT170805 Spanjolen er fullstendig klar over at en del personer vil være skeptiske til forslaget, etter å ha deltatt i prosjekter som ikke har gitt ønsket resultat.
BT170805 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt, når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter .
AP170805 Spanjolen er fullstendig klar over at en del personer vil være skeptiske til forslaget, etter å ha deltatt i prosjekter som ikke har gitt ønsket resultat.
AP170805 - Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt, når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter .
VG170804 Til høsten har Gomez flere nye prosjekter på gang.
DN170804 Utenom Tesla er Musk sterkt involvert i en rekke andre selskaper og prosjekter som for eksempel SpaceX, Hyperloop og SolarCity.
DB170804 Ifølge dommen ga Shkreli inntrykk av at fondet var et lavrisikoprosjekt, og at han hadde hatt suksess med lignende prosjekter tidligere.
DA170804 Hun kaller seg heldig som får permisjoner fra jobben for å gjøre egne prosjekter , og som kan komme hit, til det åpne og fleksible tilbudet som Skriveloftet er.
DA170804 For det sosiale, fordi det er sentralt, fordi han jobber med egne prosjekter .
AA170804 Trondheim trenger nye prosjekter , løsninger og politiske ideer.
VG170803 - Da får man muligheten til å finne roen til å skrive og skape nye prosjekter , forteller hun.
DN170803 Statoil endret den engelskspråklige beskrivelsen av sine prosjekter i Russland, men sier det ikke har med de amerikanske sanksjonene å gjøre.
DN170803 - Nei, vi har vært åpne med myndighetene om vårt arbeid og jobber med prosjekter som ikke er omfattet av hverken amerikanske eller europeiske sanksjoner, svarer han.
DN170803 Men jeg driver med eiendomsutviklingsprosjekter, og for å tjene penger må man selge prosjekter .
DN170803 Petoro fremhever for øvrig i rapporten fire faktorer som selskapet mener er avgjørende for å opprettholde norsk sokkels konkurransekraft : kostnadseffektivitet, tillit til reservegrunnlaget, en fungerende og bærekraftig leverandørindustri samt tilgang på nye prosjekter .
DN170803 Han tror det globale oljemarkedet for alvor vil merke i 2020 at det ble satt i gang få prosjekter .
DB170803 NOTODDEN-VENN : Kim Wilson har gjestet Notodden mange ganger, både med Fabulous Thunderbirds og andre prosjekter .
DN170802 Innreiseforbudet til presidenten er en av hans mest kontroversielle politiske prosjekter .
DN170802 Nasa og andre romfartsorganisasjoner har flere prosjekter gående for utforsking av det ytre rom.
DN170802 - De underinvesteringene som har vært i store prosjekter vil vi merke på begynnelsen av 2020-tallet.
DB170802 - Det er en blanding av lykkejegere og en del skapte prosjekter som ikke har så mye for seg.
AP170802 - Også multinasjonale eierforhold gjør at prosjekter globalt kan havarere grunnet delvis russisk eierskap.
AA170802 Dette gjelder også store prosjekter og det er eksempler på bredde nede i 2,19 meter ved vegg selv om prosjektet er markedsført med ekstra høy kvalitet.
VG170801 Jeg ønsker alle dere alt vel i fremtiden og i deres neste prosjekter ».
VG170801 Fremover vil Berntsen ta med seg erfaringene og det hun har lært fra « Purpose»-turneen inn i sine nye prosjekter , skriver hun.
NL170801 Den enorme satsningen på en moderne jernbane mellom Luleå i Norrbotten ned mot Stockholm ( Botniabanan Sundsvall-Umeå ) og Norrbotniabanan ( Umeå-Luleå ) Svenske konseptsvalgsutredninger ( KVU ) viser følgende effekter av de ovennevnte prosjekter : ¶
DB170801 Korrupsjonssaker overrasker meg ikke, når vi har sett hvor mange spesielle prosjekter som får EØS-midler.
DB170801 - Det er mange spesielle prosjekter som har fått EØS-midler.
DA170801 Det er kontrakter som går ut, og vi trenger mer stabil tilførsel av nye prosjekter innen oljeindustrien.
NL170731 Bompengeandelen i nye prosjekter var i 2013 på 40 prosent, mens den nå er nede i 30 prosent, vi har fått fjernet 7 bomprosjekter, og redusert takstene i mange flere, blant annet E18 i Vestfold som ble redusert fra opprinnelig 116 kr til 57 kr.
DN170731 Kinesiske myndigheter ønsker at en større del av verdiskapingen skjer fra tjenesteytende sektor og at økonomien blir mindre avhengig av eksport, offentlige prosjekter og gjeldsfinansierte private investeringer.
DB170731 Vi har flere tusen prosjekter , og vi mener vi har et godt system for å avdekke mislighold og følge opp når det er nødvendig.
DB170731 Det var i 2009 at det ble erklært at totalt ni prosjekter skulle få 1,5 millioner euro i norsk støtte.
DB170731 De siste 15 årene har Norge gitt totalt 15 milliarder kroner til tusenvis av prosjekter i totalt 16 land i Europa.
DB170731 Vi vil opprette en ny tilskuddsordning for prosjekter som gir flere hele og faste stillinger i eldreomsorgen, herunder prosjekter for å redusere sykefravær. 3.
DB170731 Vi vil opprette en ny tilskuddsordning for prosjekter som gir flere hele og faste stillinger i eldreomsorgen, herunder prosjekter for å redusere sykefravær. 3.
DB170731 Ordningen skal gi ekstraordinære investeringstilskudd til sykehus og kommuner som har gode prosjekter innen teknologi og e-helse. 4.
DA170731 Det er kontrakter som går ut, og vi trenger mer stabil tilførsel av nye prosjekter innen oljeindustrien.
AP170731 Ordningen skal ifølge Ap gi ekstraordinære investeringstilskudd « til sykehus og kommuner som har gode prosjekter innen teknologi og e-helse.
AP170731 En ny tilskuddsordning for prosjekter skal bidra til flere hele og faste stillinger og redusert sykefravær.
AA170731 Blant annet skal det opprettes en tilskuddsordning for prosjekter som gir flere hele og faste stillinger i eldreomsorgen.
AA170731 Åpenhet kan bidra til synergier og spennende prosjekter både mellom bedrifter i samme bransje og på tvers.
DB170730 Vi har flere tusen prosjekter , og vi mener vi har et godt system for å avdekke mislighold og følge opp når det er nødvendig.
DB170730 De siste 15 årene har Norge gitt totalt 15 milliarder kroner til tusenvis av prosjekter i totalt 16 land i Europa.
DB170730 Pengene skal gå til prosjekter som besørger sosial og økonomisk utjevning i EU- og EØS-området, men slik Dagbladet har avdekket denne uka går tildelingen i flere tilfeller riktig galt.
DA170729 Derfor går Nordens Ark, ofte i samarbeid med andre organisasjoner og stiftelser, ofte inn i prosjekter som stimulerer til vekst og vern på dyrenes hjemsted, for eksempel gjennom oppkjøp av land som favner dyrenes territorier, vern mot illegal jakt eller avlsprogrammer.
DA170728 Bompengeandelen i nye prosjekter var i 2013 på 40 prosent, mens den nå er nede i 30 prosenent.
VG170726 Jeg gleder meg veldig til å gi ut min egen musikk, og ikke bare ta del i andres prosjekter .
DN170726 « Sterkt gjennomføringsevne, lavere kostnader og raske betalinger på fullførte prosjekter ».
DN170726 Citi skriver derfor at det gjenstår å se hvorvidt selskapet klarer å skaffe nok prosjekter i et « utfordrende offshoremarked, der prosjektaktiviteten fortsetter å undergå markedsforventningene ».
DN170726 Citi : Høye resultater, men færre prosjekter
DB170725 Framfor nye prosjekter , er det en utflytting tilbake i 2013 som skaper overskriftene.
DB170724 - Det er prosjekter som er kommet hederlig i land, sier han.
VG170723 Program og prosjekter for den nye avtalen er nå under utarbeidelse.
VG170723 I Polen har vi gjennomført prosjekter knyttet til domstolledelse, vitnestøtte og rettsmekling.
SA170722 Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit under feltbesøket på Huong An Secondary School i Hue, Vietnam hvor kronprinsparet filk se prosjekter som blir drevet av Fottball for All in Vietnam, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp i forbindelse med det offisielle besøket i Vietnam 18 - 21 mars.
DB170722 Men dette har vært nettopp prosjekter for LSK, et sideprosjekt i tillegg til det å utvikle norske spillere og førsteelleveren.
AP170722 Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit under feltbesøket på Huong An Secondary School i Hue, Vietnam hvor kronprinsparet filk se prosjekter som blir drevet av Fottball for All in Vietnam, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp i forbindelse med det offisielle besøket i Vietnam 18 - 21 mars.
DN170721 En talsmann for Det hvite hus forteller Bloomberg at administrasjonen har hatt lovende samtaler med Boring Company og Musk, men ville ikke si noe utover at de har tro på slike ambisiøse prosjekter og at de beste løsningene ofte kommer fra privat sektor.
DN170721 Vi ser også at prosjekter som nå er i forhåndssalg oppnår en salgsgrad på over 50 prosent.
DN170721 På grunn av det gode forhåndssalget har vi sikret prosjekter i porteføljen i lang tid fremover, sa Blegen.
DN170721 - Vi har vært tidlig ute med å legge prosjekter ut på salg, så aktiviteten kommer til å holde seg høy i lang tid fremover.
DB170721 Mange prosjekter ble avhengige av forhåndssalg til utlandet for å i det hele tatt å kunne bli ferdige.
DB170721 Fenomenet kalles « kjøp og forlat », som er ment å beskrive handlingene til investorer fra Russland, Singapore og Kaukasus-landene, som ikke har lyst til å sette pengene i prosjekter i sine egne, ustabile hjemtrakter, men føler seg komfortable med å sette dem i eiendom i byen alle har lyst til å bo i.
DB170720 Jeg har allerede to store prosjekter gående i år, og jeg var dermed nølende til gjøre nok en « Ullared»-sesong i høst.
AA170720 Han var tungt inne i flere prosjekter i den russiskvennlige delen av Ukraina før han begynne å jobbe for Trump.
AA170720 Han var tungt inne i flere prosjekter i den russiskvennlige delen av Ukraina før han begynne å jobbe for Trump.
AA170720 Vi fortsetter å finansiere gode prosjekter , også innenfor offshore og olje, sier han.
FV170719 Det er store midler som sprøytes inn i prosjekter for aldersgruppen 6 - 12 år og i ungdomsfotballen.
DB170719 I samarbeid med Johann Olav Koss og Right To Play jobbet Frode Kyvåg også med prosjekter i et par flyktningleire i Afrika.
DA170719 Derfor liker jeg å ha diverse prosjekter på ferien.
SA170718 Det er store midler som sprøytes inn i prosjekter for aldersgruppen 6 - 12 år og i ungdomsfotballen.
DB170718 - Markedet er i ferd med å stabilisere seg og det er begrenset med nye igangsatte prosjekter i Spania, sier han..
BT170718 Det er store midler som sprøytes inn i prosjekter for aldersgruppen 6 - 12 år og i ungdomsfotballen.
AP170718 Det er store midler som sprøytes inn i prosjekter for aldersgruppen 6 - 12 år og i ungdomsfotballen.
AA170718 Vi har mange prosjekter på gang og vi trenger tiden til da.
DN170717 Men han eier jo 25 prosent av selskapet, så vi håper nok på noen prosjekter med han snart, sier administrerende direktør Guri Neby.
DB170717 Imidlertid var skuespillerkarrieren til Landau av den mangslungne typen, og han medvirket i flere prosjekter som ble ansett som flopper og kalkuner, deriblant mutantmonster-filmen « The Being » og tv-filmen « The Harlem Globetrotters on Gilligan's Island », ifølge Reuters.
AA170717 Vi prøver ofte å tilpasse slik at lokale får jobbe med tilsvarende lokale prosjekter , og det vil selvfølgelig også være mulig her.
VG170716 Statoil på sin side, planlegger sine prosjekter for en oljepris på opp mot 80 dollar.
VG170716 Denne seksjonen bistår UD og ambassadene med å kvalitetssikre og følge opp prosjekter på en god og ryddig måte.
DB170716 Derfor synes vi det er alarmerende at regjeringen er positiv til å gi støtte til prosjekter som legger til rette før økt tømmerhogst i regnskog i Den demokratiske republikken Kongo ( DR Kongo ).
DB170715 Carrington Group ( www.carringtonholidays.com ) og Bastaslar i Pine Valley ( www.bastaslar.com ) har store, luksuriøse prosjekter .
DB170715 Carrington Group ( www.carringtonholidays.com ) og Bastaslar i Pine Valley ( www.bastaslar.com ) har store, luksuriøse prosjekter .
DA170715 Denne gangen vender de blikket framover og presenterer 17 museumsbygg som enten er under bygging eller bare foreligger som prosjekter .
VG170714 får du avslag dersom du er under utdanning, at du har søkt til noe annet enn kunstnerisk virksomhet ( f.eks reisutgifter ), at du tidligere ikke har gjennomført prosjekter av kvalitet, eller har levert mangelfull søknad.
AA170713 Samtidig er flere nye prosjekter på vei.
AA170713 - Vi ser en kraftig vekst i usolgte boliger, og det ferdigstilles gradvis mer nye prosjekter .
AA170713 - Etter hvert som nye prosjekter kommer til vil vi også se et prisfall.
DA170712 Så jeg tenkte at vi måtte skaffe oss noe grønt her, noen prosjekter som gjør at vi har lyst til å komme opp hit.
AA170712 De to mener at det er på høy tid å løfte det som ikke er reell bistand ut fra bistandsbudsjettet og i stedet få " et reelt budsjett med konkrete prosjekter med praktisk nytteverdi for mennesker i verdens fattige land ".
NL170711 Han er også en kjent forretningsmann i byen, med mange prosjekter og interesser i flere selskaper som er under utvikling.
NL170710 I plansummen på 8 milliarder er innebygd en ikke-nevnt prisstigning som over 20 år blir til 11-13 milliarder med " vanlig " prisstigning på Vegvesenets prosjekter .
DN170710 Kjøperen av hotellene og reiselivsprosjektene er Sunac China, som siden 2011 er blitt et av de største eiendomsselskapene i Kina med prosjekter i 44 storbyer.
DN170710 Sunac har inngått en avtale om å kjøpe 76 hoteller og majoritetsposter i 13 prosjekter under utbygging fra konkurrenten Dalian Wanda for 63,2 milliarder yuan ( 78 milliarder kroner ).
AA170709 I ung alder er det enkle prosjekter , der utfordringen er å planlegge, rapportere og reflektere.
DB170708 - Jeg er mer tilhenger av små grep som får resultater med en gang, enn store prosjekter .
AA170708 De har også flere prosjekter bak seg.
AA170708 - Nå har vi flere prosjekter på gang.
DN170707 Romania er en av de største mottakerne av disse midlene, totalt skal 112 millioner euro brukes på en rekke prosjekter i tidsperioden 2014-21.
DN170707 Vi ser også at prosjekter som nå er i forhåndssalgs oppnår en salgsgrad på over 50 prosent.
DN170707 På grunn av det gode forhåndssalget har vi sikret prosjekter i porteføljen i lang tid fremover, sier han.
DN170707 - Vi har vært tidlig ute med å legge prosjekter ut på salg, så aktiviteten kommer til å holde seg høy i lang tid fremover.
DN170707 Mislykkede offentlige prosjekter medfører unødvendig bruk av fellesskapets penger, skriver artikkelforfatteren.
DB170707 Siv Cotton ( 45 ), Beatrice Prochazka ( 45 ), Antoinette Kristensen ( 37 ) og Kristine Dorow ( 36 ) gikk dermed videre til å jobbe med andre prosjekter , og har i dag veletablerte liv i Los Angeles.
DA170707 Dersom prosjekter ikke kan eller ønsker å leve opp til prinsippene, har ekvatorbanker forpliktet seg til ikke å være med og finansiere dem, forklarer Georgsen.
DA170707 DNBs feilvurdering skjedde til tross for at banken allerede i 2008 sluttet seg til de globalt gjeldende Ekvatorprinsippene, som skal sikre at banker ikke finansierer prosjekter som ikke er bærekraftige nok.
DA170707 - I denne typen prosjekter må berørte urfolk bli involvert og lyttet til å på en bedre måte enn det som var tilfellet i Dakota.
DA170707 - For prosjekter som slipper ut mer enn 100.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig, kreves både alternativanalyser og særskilt ekstern årlig rapportering av utslipp.
AP170707 « Dette er en salig sammenblanding av tidlige anslag og prognoser på prosjekteringsferdige prosjekter ...
AP170707 Vi vil nok oppleve mer av dette når flere prosjekter i Nye veier er klare til oppstart.
AP170707 På en del prosjekter skal kommunedelplan utarbeides av Veivesenet, og etterpå skal Nye veier AS lage reguleringsplan, mener han.
AA170707 Konsekvensene ville blitt store også for andre statlige prosjekter , sier justisministeren.
AA170707 Her tenkes på reisevirksomheten - i forbindelse med undervisning og prosjekter , gjesteforelesninger og forskningssamarbeid, men aller mest seminarer og konferanser - ikke sjelden i utlandet.
AA170707 Jeg kan allerede tenke meg å ha han med på noen av mine musikalske prosjekter i fremtiden.
DN170706 Samtidig vet vi at prosjekter offshore gir ringvirkninger på land i form av aktivitet og arbeidsplasser, sier Søviknes.
DB170706 Bilistene betaler samlet sett mindre i bilrelaterte avgifter nå sammenlignet med 2013, og en rekke prosjekter har fått økte statlige bevilgninger.
DA170706 Arrangørene bruker mye penger på ambisiøse prosjekter som ikke lar seg finansiere med eget billettsalg, uansett hvor fullt det blir på de små klubbene der dette skjer.
AA170706 Bilistene betaler samlet sett mindre i bilrelaterte avgifter nå sammenlignet med 2013, og en rekke prosjekter har fått økte statlige bevilgninger.
DB170705 Kocbach forteller at de har jobbet med liknende prosjekter før, også i skisporet.
DB170705 Facebook-brukeren understreker også at dette ikke er noe kritikk av Mette Edvardsen og kunsten hennes, men at det er et godt eksempel på « hvordan det offentlige sløser bort våre skattepenger på prosjekter som ikke bør finansieres av pengene vi betaler i skatter og avgifter ».
DB170705 Denne summen finansierer ulike prosjekter , turneer, gjestespill, driftsutgifter, lønn til alle medarbeidere, og lønn til meg selv, skriver Edvardsen i en e-post til Dagbladet.
DB170705 De må kunne vise til at pengene har gått til det de skal til, altså produksjoner og prosjekter .
DB170705 - Det mangler ikke eksempler på at politikerne sløser bort skattepengene på idiotiske prosjekter , samt unødvendige budsjettoverskridelser på grunn av dårlig planlegging eller bevisst underbudsjettering.
BT170705 Istedenfor lager vi prosjekter som går over en periode.
DB170704 Det er pøst milliarder inn i sosiale og økonomiske prosjekter , men lite har vært bærekraftig.
DA170704 - Da jeg gikk på ungdomsskolen hadde vi et verksted som vi var en gang i uka, og drev med prosjekter vi hadde fått fra kommunen.
FV170703 Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand har i sju år gitt millioner til etablering av nye prosjekter .
AA170703 Forbedringsarbeidet handler selvsagt om større sentrale prosjekter slik som den pågående digitaliseringen, men også i vesentlig grad om løpende lokalt arbeid med kompetanse og å styrke og spisse et allerede solid fagmiljø i de enkelte domstoler.
AP170702 Før vi setter over til en av klodens mest produktive kunstnere, med fire ny prosjekter bare i sommer : Aftenposten gjør oppmerksom på at tema for dette intervjuet er « Terje Vigen ».
DB170630 ¶ EN AV TO VINNERE : Prosjektforslaget « Lysning » er det ene av to prosjekter juryen har valgt ut til finalerunden i designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet.
DB170630 TO VINNERE : Prosjektet « Adapt » er det ene av to prosjekter juryen har valgt ut til finalerunden i designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet.
DA170630 Han har irritert seg over bruk av eksterne kommunikasjonsbyråer for å formidle budskap og få prosjekter gjennomført.
DA170630 " Adapt " er det ene av to prosjekter juryen har valgt ut til finalerunden i designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet.
VG170629 Dette foregår i mange ulike land, via et vell av ulike organisasjoner og prosjekter , og det blir ofte ikke evaluert.
VG170629 Derimot har det store konsekvenser for ambassadøren og hennes karriere at hun får igangsatt eller gjennomført prosjekter i løpet av de få årene hun er i posisjon.
DB170629 Men hvordan er fordelingen mellom investeringer i nye prosjekter og generelle vedlikeholdsinvesteringer ?
DB170629 Innspill og press fra lokalpolitiske interesser på respektive rikspolitikere gir store føringer for hvilke prosjekter som skal få prioritet.
DA170629 Jeg har tatt det valget å la noen av kommunens egne prosjekter ligge over til neste års søknad.
DA170629 Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ! 71 prosjekter får støtte ¶
DA170629 Flere andre prosjekter må settes på venteliste.
DA170629 Alexander Ekman sier at han alltid vil skape nærvær med sine prosjekter , men her føler jeg bare fravær.
VG170628 Og det skjer av og til med digre prosjekter .
DN170628 - Vi investerer normalt mellom én og 1,5 milliarder i våre egne prosjekter hvert år, så pengene fra salgene kommer godt med, sier Olstad.
DB170628 Lenger ned kommer privatpersoner, som får stor pengestøtte til sine prosjekter , enten det er snakk om litteratur, billedkunst, musikk eller dans.
DB170628 Falck sier Kulturrådet først og fremst belønner prosjekter som verdsettes av de indre kretsene i kulturlivet.
DA170628 Det tar år og av og til tiår å få gjennomslag for store prosjekter som kan løfte en hel region - enten det er snakk om jernbane, veier eller utdanningstilbud.
VG170627 Regjeringen har satset på tre prosjekter for å lagre CO₂ : På en sementfabrikk i Brevik ; Yaras fabrikk på Herøya ; og søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud.
DB170627 Det betyr at det er oppnevnte kunstnere og kulturarbeidere, som på bakgrunn av sin fagkunnskap og kjennskap til norsk kunst- og kulturliv, som avgjør hvilke søkere og prosjekter som tildeles støtte.
DA170627 Vi vil at både kommuner og idrettslag blir enda mer aktive i å sette i gang nye prosjekter , sier Grande.
DB170626 De er i startfasen på flere prosjekter , uten at hun ønsker å gå nærmere inn på disse.
DB170626 Det vil gjøre bussen raskere og billigere, og gi penger til overs til langt viktigere prosjekter .
NL170625 Barentssamarbeidet ble viktig og spennende for både russere og nordmenn, og hundrevis av prosjekter innen kultur, idrett, handel ble gjennomført mellom Nord-Russland og Nord-Norge siden 1990-tallet.
VG170624 I dag er det dobbelt så mange - i tillegg til dem som jobber midlertidig med ulike prosjekter .
SA170623 Og så har jeg et par andre prosjekter som jeg ikke kan so så mye om.
SA170623 De tre neste årene skal 89,6 millioner kroner brukes til prosjekter som gjør lærerutdanningene mer digitale, lover regjeringen. 29,9 millioner kroner skal hvert år fordeles på fire til seks større prosjekter som bidrar til omfattende digitalisering av lærerutdanningene for grunnskolen og videreutdanningstilbudet til lærere.
SA170623 29,9 millioner kroner skal hvert år fordeles på fire til seks større prosjekter som bidrar til omfattende digitalisering av lærerutdanningene for grunnskolen og videreutdanningstilbudet til lærere.
DN170623 Støtte fra stiftelsen er blant annet erkjent av en rekke prosjekter ved Royal Opera House i London.
DN170623 De siste årene har stiftelsen støttet opp om prosjekter knyttet til opera, teater og utdannelse.
DB170623 Som en konsekvens er dataene nå slettet, noe som har gått ut over doktorgradsstudentene som brukte materialet til prosjekter . ( ©NTB ) ¶
DB170623 Når oljeprisen har falt 10 dollar, vil noen prosjekter falle fra, sier analysesjefen til avisen.
BT170623 Nå venter ett år i militæret for Meskini, men hun røper at hun også har noen prosjekter på gang.
AP170623 BRUSSEL ( Aftenposten ) : Økonomiene vokser, ytre høyre faller og mange nye prosjekter er på gang.
AA170623 Nå venter ett år i militæret for Meskini, men hun røper at hun også har noen prosjekter på gang.
VG170622 Den reiser spørsmål om bruk av fellesskapets midler ved finansiering av prosjekter i utlandet, sier Rui som er ekspert på økonomisk kriminalitet.
DN170622 Statistikken omfatter 35.681 boliger fordelt på 1.327 prosjekter .
DB170622 Statistikken omfatter 35.681 boliger fordel på 1.327 prosjekter .
AA170622 Econs statistikk omfatter totalt 35.681 boliger fordelt på 1.327 prosjekter .
SA170621 Slutt med det som Statistisk Sentralbyrå ( SBB ) sier er 17 ganger mindre effektivt enn å investere i offentlige prosjekter .
DN170621 Bakgrunnen for forslaget er at store prosjekter på norsk sokkel har gått på enorme budsjettsprekker, noe som utløser store skattefradrag.
AA170621 Jo flere slike prosjekter som lykkes og videreføres innen helse og andre offentlige tjenester, jo bedre blir fremtidsutsiktene for velferdsstaten.
AA170621 Da bør slike prosjekter få komme inn i det gode selskap, på lik linje med bærekraft og energi.
VG170620 - Det er bare ikke noen nye prosjekter ?
NL170620 Ramberg skal arbeide med konkrete prosjekter innenfor eiendomsutvikling.
DB170620 Selv har de ansatt folk som har havnet utenfor arbeidslivet gjennom prosjekter som NHO-prosjektet Ringer i Vannet og Pøbelprosjektet.
DB170620 De bygget også prosjekter stykkevis og delt da de satt i regjering.
DB170620 Vi har flere flerkulturelle prosjekter i utvikling, men det er ingen som er produksjonsbesluttet ennå.
DB170620 Vi er åpne for ham, men det er mange som kommer med prosjekter , og det er nok mange serieskapere som vil kunne si det samme.
DB170620 Jeg har kommet med flere forslag til prosjekter , men blir avvist.
DB170620 De får hvert år inn mellom 100 og 200 forslag til nye prosjekter , forteller dramasjef Ivar Køhn til Dagbladet.
DB170620 Da er det kjedelig å se at andre serieskapere nærmest får nye prosjekter på løpende bånd.
DB170620 - Hvorfor får ikke da Imtiaz Rolfsen støtte til slike prosjekter ?
DB170620 - Det er nesten så vi beskyldes for å ikke ønske multikulturelle prosjekter .
AP170620 Dette er vel ikke en ukjent utfordring for prosjekter i Oslos havneområder ?
DA170619 Vi har flere store prosjekter på gang, som innebærer kartlegging av viktige tema.
DA170619 Flere av selskapene KLP nå har trukket seg ut av, er involvert i omstridte prosjekter .
BT170619 Mange av investeringene er store, tunge prosjekter som fortsatt krever mye forberedelser før bygging kommer i gang.
NL170618 Kunstnere og akademikere møtes og gjennomfører prosjekter sammen, tiår før kulturpolitikken begynner å støtte dem.
NL170618 På tross av sitt store økonomiske potensiale, sliter mange kreative næringer med å skaffe den nødvendige startkapitalen for å realisere nye prosjekter og ideer.
NL170618 I fjor kom vår første helhetlige strategi for Arktis, og flere av våre nåværende initiativer, støtteordninger, prosjekter og beslutninger bidrar til regionens bærekraftige utvikling, enten det er gjennom forskning, klima, energi eller kultur.
DA170617 På paviljongens glassvegger presenteres et visuelt konglomerat som trekker fram åtte prosjekter fra Fjordbyen i Oslo.
DA170617 Med 23 ulike prosjekter kan det være en utfordring for hvem som helst.
DA170617 I tillegg til filtlabyrintens 23 prosjekter presenteres tre prosjekter knyttet til Regjeringskvartalet, under tittelen « Byens hjerte ».
DA170617 I tillegg til filtlabyrintens 23 prosjekter presenteres tre prosjekter knyttet til Regjeringskvartalet, under tittelen « Byens hjerte ».
DA170617 For å si det på en annen måte : Ingen av prosjekter knyttet til Regjeringskvartalet representerer den fremtidige bebyggelsen regjeringen og Statsbygg ser ut til å ville tvinge på byen.
NL170616 Norge trenger også en uhildet og upolitisk kontrollkomite for kvalitetssikring av løpende statlige prosjekter .
NL170616 Det er et problem for fellesskapet at Norge ikke har noe system for upolitisk og uhildet etterprøving og kontroll med løpende statlige prosjekter .
DN170616 Vi hadde mange fine prosjekter i fjor.
DB170616 Jeg fikk forelagt noen prosjekter , som jeg kunne donere 25 000 kroner til.
DB170616 Det er naturlig at salget er ned fordi utbyggerne pøste ut prosjekter før jul og det nå er lite nytt i markedet, sier Jæger til Finansavisen.
DA170616 Forskningsrådet vil primært støtte forskere som jobber med prosjekter hvor målet er full utnyttelse av råstoff blant annet ved resirkulering og redusert svinn, helst på tvers av de tradisjonelle verdikjedene.
SA170615 « Gjennom regjeringens tiltakspakker og et høyt investeringsnivå gjennom kommunens budsjetter, har flere store prosjekter blitt igangsatt », skriver Anne-Kathrine Bergh.
SA170615 Gjennom regjeringens tiltakspakker og et høyt investeringsnivå gjennom kommunens budsjetter, har flere store prosjekter blitt igangsatt.
DN170615 Dette forutsetter at oljeselskapene tar investeringsbeslutninger for prosjekter som allerede er identifisert.
DN170615 I årsrapporten for EØS-midlene kommer det fram at flere tusen organisasjoner har fått penger til mer enn 3.000 prosjekter gjennom støtteordningen.
DN170615 - Det gir en ny optimisme, hele denne bransjen snakker nå om å investere i nye prosjekter i stedet for å snakke om utsettelser og kostnadskutt.
DB170615 Sentrale prosjekter , som blant annet InterCity ( tog ), skal framskyndes.
DB170615 Når veikrysset ikke kommer, rassikringen uteblir, dobbeltsporet lar vente på seg, og prosjekter droppes etter valget, blir løftebruddene synlige for alle som ferdes der det ble lovet.
NL170614 At anstendigheten viker til fordel for oppgaver eller prosjekter som virker viktigere der og da, at farta tidvis blir så stor at det er lett å overse saker som fortjener større oppmerksomhet.
DN170614 Solon har etablert seg i markedet for mellomstore prosjekter med 40 - 120 boenheter.
DB170614 - For vår del er sommerjobbene viktig for å få vurdert fremtidig potensielle medarbeidere, men også fordi vi bruker kompetansen deres på reelle problemstillinger og prosjekter , forteller Hans Petter Blokkum, HR-direktør i Kongsberg Gruppen, til Finansavisen.
DA170614 Alle mine musikalske prosjekter er oppkalt etter henne på en eller annen måte.
AA170614 Det bidrar til at vi sammen kan få til fantastiske prosjekter , sier Larsen.
NL170613 Musikkmiljøet i Tromsø og landsdelen har utviklet en kultur for deling og samarbeid - noe som garantert kommer å være et konkurransefortrinn fremover ; NOSO stiller opp på mange ulike prosjekter utenfor sin kjernevirksomhet, Musikkonservatoriets elever er en integrert del av byens musikkliv - noe som ikke er en selvfølge i andre tilsvarende byer-, og det er generelt veldig kort avstand til samarbeid og bistand.
DB170613 - Det er en mer krevende prosess enn vanlig på denne type prosjekter der vi utreder en tomt, forteller kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK.
DA170613 - Det er en mer krevende prosess enn vanlig på denne type prosjekter der vi utreder en tomt, forteller kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK.
AP170613 Bygging av tunneller og andre prosjekter gjør Statens Vegvesen til en attraktiv arbeidsplass for mange, forteller Arve Kvalsvik, som står bak Karrierebarometeret.
AP170613 Bygging av tunneler og andre prosjekter gjør Statens vegvesen til en attraktiv arbeidsplass for mange, forteller Arve Kvalsvik som står bak Karrierebarometeret.
AP170613 - Det er en mer krevende prosess enn vanlig på denne type prosjekter der vi utreder en tomt, forteller kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK.
AA170613 - Det er en mer krevende prosess enn vanlig på denne type prosjekter der vi utreder en tomt, forteller kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK.
VG170612 Raja sier Ap undergraver hele NTP ved å servere en ren ønskeliste over prosjekter , men uten prioriteringer.
VG170612 KrFs Hans Fredrik Grøvan sier Aps plan er helt verdiløs når de ikke viser hvor pengene til nye prosjekter skal komme fra.
VG170612 Dette betyr at samtlige prosjekter Ap har listet opp, settes i spill. sier Raja.
VG170612 Alle de fire partiene mener Aps manglende prioritering av prosjekter går ut over troverdigheten til transportplanen.
SA170612 Selv om det, enn så lenge, går for sakte, beveger de seg tross alt med små skritt i retning mindre ensidig satsning på fossile prosjekter .
SA170612 Når det settes i gang prosjekter som krever oljepris langt over det vi kan forvente, med konkurranse fra fornybare energikilder, - ja da er det fellesskapets midler som risikeres.
SA170612 Det er ikke mer enn et par måneder siden Sysla meldte om at Statoil bare siden 2014 har tapt 121 milliarder på utenlandske prosjekter .
DN170612 Siden han sluttet i februar har han hatt omtrent daglige møter om mulige nye prosjekter , og han ønsker å engasjere seg mer innen gründermiljøet.
DN170612 Jeg vil jobbe med flinke, oppfinnsomme folk, på spennende prosjekter , sier Strømme, som har en lang karriere bak seg som leder i TV 2, Try og Kunnskapsforlaget, samt TVNorge og Discovery.
DB170612 Raja sier Ap undergraver hele NTP ved å servere en ren ønskeliste over prosjekter , men uten prioriteringer.
DB170612 KrFs Hans Fredrik Grøvan sier Aps plan er helt verdiløs når de ikke viser hvor pengene til nye prosjekter skal komme fra.
DB170612 Dette betyr at samtlige prosjekter Ap har listet opp, settes i spill, sier Raja.
DB170612 Alle de fire partiene mener Aps manglende prioritering av prosjekter går ut over troverdigheten til transportplanen.
DB170612 - Det vi foreslår er å fjerne en unødvendig og byråkratisk ordning som er søknadsbasert og skal tilbakebetale bompenger til allerede eksisterende prosjekter , sier Sivertsen.
DB170612 Men nå er det hele tre år siden hun sist hun var aktuell på filmlerretet, i musikalen « Annie » fra 2014, og hun har heller ikke annonsert noen nye prosjekter for 2017.
DA170612 KrFs Hans Fredrik Grøvan bemerker at Aps plan er helt verdiløs når de ikke viser hvor pengene til nye prosjekter skal komme fra.
DA170612 Det man ville betalt i fergebillett, kan dermed komme andre prosjekter til gode.
AP170612 De serverer en ren ønskeliste over prosjekter , og prioriterer i realiteten ingenting.
AP170612 Ifølge Sivertsen vil ikke Arbeiderpartiet legge bort ett eneste av regjeringens 140 nye foreslåtte prosjekter .
AP170612 De serverer en ren ønskeliste over prosjekter , og prioriterer i realiteten ingenting.
AA170612 | Siste prosjekter på plass i Nasjonal transportplan ¶
AA170612 KrFs Hans Fredrik Grøvan bemerker at Aps plan er helt verdiløs når de ikke viser hvor pengene til nye prosjekter skal komme fra.
AA170612 Det man ville betalt i fergebillett, kan dermed komme andre prosjekter til gode.
AA170612 Raja sier Ap undergraver hele NTP ved å servere en ren ønskeliste over prosjekter , men uten prioriteringer.
AA170612 KrFs Hans Fredrik Grøvan sier Aps plan er helt verdiløs når de ikke viser hvor pengene til nye prosjekter skal komme fra.
AA170612 Dette betyr at samtlige prosjekter Ap har listet opp, settes i spill. sier Raja.
AA170612 Alle de fire partiene mener Aps manglende prioritering av prosjekter går ut over troverdigheten til transportplanen.
VG170611 - Valget i dag handler jo egentlig bare om én ting : Vil vi hjelpe Macron å realisere sine politiske prosjekter , eller vil vi blokkere for det.
SA170611 Statistisk Sentralbyrå ( SSB ) har regnet ut at skattekuttverktøyet er 17 ganger mindre effektivt enn å investere i offentlige prosjekter .
DN170611 Til sammenligning skal dagens eier, investeringsfondet Seacrest, ha brukt 65 millioner dollar over to år på å utvikle prosjekter og bygge opp en dagproduksjon på 7000 fat.
AP170611 Han var en god leder av prosjekter og en behagelig og konstruktiv kommunikator og rådgiver overfor oppdragsgivere og myndigheter.
VG170610 Partiet ønsker imidlertid ikke å legge bort ett eneste av regjeringens 140 nye foreslåtte prosjekter .
VG170610 Men når de lover prosjekter , uten å vise hvor pengene kommer fra, blir det en helt verdiløs plan.
VG170610 Ifølge beregninger gjort av samferdselsdepartementet vil Aps seks nye prosjekter koste ca. 18 milliarder kroner.
VG170610 I tillegg har partiet vært ute i andre medier og lovet andre tiltak, som fullfinansiering av E16 Slomarka-Nybakk, vossebana Arna-Stanghelle og prosjekter i Rana med en prislapp på til sammen 6,9 milliarder kroner.
VG170610 Det er bare basert på planene de har lekket hittil, på mandag får vi svaret på om de lover enda flere prosjekter .
VG170610 De lover prosjekter , men sier at det likevel ikke kan bli noe av.
SA170610 De tre omsøkte prosjekter har svært liten betydning for kraftforsyningen og står derfor ikke i forhold til naturødeleggelsene.
DA170610 Grunnen er at organisasjonen hennes er imot såkalt normalisering, definert av palestinere selv som deltakelse i prosjekter og samlinger som samler israelere og palestinere, der okkupasjonen eller motstanden mot okkupasjonen ikke eksplisitt nevnes.
AA170610 Mange prosjekter er knyttet til landbruk og matproduksjon, ettersom Midt-Norge er en solid matregion.
AA170610 Dette har vært prosjekter som Regionalt Forskningsfond Midt-Norge har støttet.
AA170610 Det har også vært større prosjekter på flere millioner.
SA170609 Tidligere i år kunne Qatars finansminister forteller at det hver uke brukes 4,16 milliarder kroner på VM-relaterte prosjekter .
SA170609 Qatar bruker hver uke 4,16 milliarder kroner på VM-relaterte prosjekter .
DB170609 Det er flere som begynner å dytte frem prosjekter , og de høye prisene genererer mer tilbud, i form av tomter der regnestykket har endret seg.
AP170609 Tidligere i år kunne Qatars finansminister forteller at det hver uke brukes 4,16 milliarder kroner på VM-relaterte prosjekter .
AP170609 Qatar bruker hver uke 4,16 milliarder kroner på VM-relaterte prosjekter .
AA170609 Han sier selskapet jobber med å utvikle prosjekter som kan tiltrekke seg de internasjonale gigantene og har inngått intensjonsavtale om to store tomter til formålet i Skien og Sandefjord. ( ©NTB ) ¶
VG170608 Riksrevisjonen viser til at syv store prosjekter på til sammen over 20 milliarder kroner er ferdigstilt, og flere pågår.
DN170608 - Og vi jobber nå med å utvikle en portefølje av prosjekter som kan tiltrekke seg store investeringer fra de store internasjonale gigantene, sier han og viser til at Statkraft har inngått intensjonsavtaler om to store tomter på 400 og 4000 mål i Sandefjord og Skien med sikte på datasenteretableringer.
DN170608 Sju store prosjekter til over 20 milliarder kroner er ferdigstilt, og flere pågår.
DN170608 Han sier han har lyst til å jobbe med andre prosjekter og overlater gjerne driften av Tapad til noen som kjenner Telenor-systemet bedre enn ham.
DB170608 Sju store prosjekter til over 20 milliarder kroner er ferdigstilt, og flere pågår.
DB170608 Men man kan ikke si at slike prosjekter alltid sprekker.
DB170608 Han mener man skal være forsiktig med å si at slike prosjekter alltid sprekker, men mener likevel at Ib Thomsen sannsynligvis har belegg for å si at budsjett erfaringsmessig sprekker.
DB170608 Det kan også ligge en interesse i dette, for store prosjekter skal gjennom behandling i Stortinget.
DB170608 Men man kan ikke si at slike prosjekter alltid sprekker.
DB170608 Han mener man skal være forsiktig med å si at slike prosjekter alltid sprekker, men mener likevel at Ib Thomsen sannsynligvis har belegg for å si at budsjett erfaringsmessig sprekker.
DB170608 Det kan også ligge en interesse i dette, for store prosjekter skal gjennom behandling i Stortinget.
DA170608 Jeg har så mange egne prosjekter , sier Sieling.
DA170608 I stedet holder Charlotte Sieling på med tre andre prosjekter .
DA170608 Sju store prosjekter til over 20 milliarder kroner er ferdigstilt, og flere pågår.
BT170608 juni - som en mal for tilsvarende prosjekter i kystområder i andre utviklingsland.
AP170608 Oljeprisen går opp, kostnadskutt gir bedre lønnsomhet og det er mange nye prosjekter på gang.
AP170608 Syv store prosjekter har blitt ferdig de siste syv årene, til en pris av 20 milliarder kroner.
AA170608 - Det er mange prosjekter i området og vi skjønner at det til tider kan bli en utfordrende trafikksituasjon i anleggsperioden.
AA170608 Juryen har som vanlig vurdert mange kandidater og vi har vært på befaring hos fem prosjekter som var med i finalerunden, forteller varaordfører og juryleder Hilde Opoku.
AA170608 Sju store prosjekter til over 20 milliarder kroner er ferdigstilt, og flere pågår.
VG170607 Hun prøver å prioritere egne prosjekter innimellom, men hennes liv nå handler om Justin Bieber og « Purpose»-tour.
VG170607 Både undervisning og egne prosjekter , legger hun til.
VG170607 Det finnes allerede en god del sesongvarsler, både i Europa og i USA, som forsøker å levere så gode sesongvarsler som mulig, men alle presiserer at dette er prosjekter under utvikling, og er å anse som forskning.
VG170607 Allerede nå har bedrifter fått avslag på sine søknader til Enova om støtte til meget gode klimavennlige prosjekter .
VG170607 - Slike prosjekter kan ikke Enova lenger støtte og det er svært bekymringsfullt for klimaprosjektene, sier pressekontakt Kristin Karlstad i Elkem.
VG170607 - Jeg er helt enig med Lier-Hansen : Dette blir for rigid : Enova må kunne gi støtte også til gode prosjekter innen kvotepliktig sektor.
AP170607 I tillegg til bistanden som utbetales via ambassaden, gir NORAD støtte til å finansiere prosjekter i Kina, primært innen utdanning og helse, blant annet via frivillige organisasjoner basert i Norge.
AP170607 I en serie prosjekter kalt SINOMER I-III har NIVA og Miljødirektoratet fulgt hele prosessen fra utviklingen av Minamata-konvensjonen frem til forberedelsene for å iverksette avtalens bestemmelser i Kina.
VG170606 « Regjeringen vil starte opp over 140 nye prosjekter i planperioden.
VG170606 Transportetatene er pålagt å regne på alle prosjekter .
VG170606 Nederst i denne artikkelen kan du se hvilke store prosjekter i NTP som er lønnsomme eller ulønnsomme, ut fra transportetatenes beregninger.
VG170606 Men med et så enormt tap, hvordan kan regjeringen likevel gå inn for å bruke om lag 3,5 milliarder mer på samferdsel hvert eneste år de neste 20 årene ? « Prosjekter som er beregnet å være ulønnsomme blir likevel prioritert etter en samlet politisk vurdering », står det i meldingen.
VG170606 - Man kan ta samfunnsøkonomiske resultater i betraktning selv om man velger å gjennomføre ulønnsomme prosjekter , fordi man vurderer det slik at politiske hensyn oppveier underskuddet.
SA170606 Spesielt usolgte leiligheter i nybygg og for dem som har kjøpt nye prosjekter der det er mye usolgte boliger, sier Andreassen.
SA170606 Spesielt usolgte leiligheter i nybygg og for dem som har kjøpt nye prosjekter der det er mye usolgte boliger, sier Andreassen.
DN170606 Han påpeker at flere prosjekter har effekter som ikke fanges opp av lønnsomhetsmodellene.
DB170606 Han påpeker at flere prosjekter har effekter som ikke fanges opp av lønnsomhetsmodellene.
DA170606 De fleste flyktninger lever ikke i samme nærområde som Jordan, men i områder med konflikt, eller med et vanskelig forhold til Vesten, der slike prosjekter blir vanskelige å gjennomføre.
BT170606 Spesielt usolgte leiligheter i nybygg og for dem som har kjøpt nye prosjekter der det er mye usolgte boliger, sier Andreassen.
AP170606 Vis meg ett kommunalt grendehus som er mer vellykket enn noen av Jan Vardøens prosjekter i Oslo, og jeg skal spise hipsterhatten min.
AP170606 Spesielt usolgte leiligheter i nybygg og for dem som har kjøpt nye prosjekter der det er mye usolgte boliger, sier Andreassen.
AP170606 Spesielt usolgte leiligheter i nybygg og for dem som har kjøpt nye prosjekter der det er mye usolgte boliger, sier Andreassen.
AA170606 Han påpeker at flere prosjekter har effekter som ikke fanges opp av lønnsomhetsmodellene.
AP170605 I år har 32 prosjekter over hele landet fått tilsammen 4. 4 millioner kroner i tilskudd til istandsettelse.
NL170603 Tromsø kommune har vedtatt å innføre bommer for å skaffe finansiering til diverse prosjekter .
DB170603 Nettopp Paul Allen har for øvrig hatt suksess med tidligere prosjekter , han var med på å starte Microsoft i sin tid.
VG170602 I tillegg har han altså « Grease » og muligens flere prosjekter han så langt ikke kan snakke om.
VG170602 I løpet av de siste årene han har blitt kraftig kritisert for flere prosjekter .
VG170602 Jeg trakk frem bare et par typiske hovedårsaker til overskridelser i slike prosjekter .
DN170602 Flere tilsvarende prosjekter er under bygging.
DB170602 Da er det uforståelig at de verken har begynt planlegging eller satt av penger til nye prosjekter .
AA170602 Vi har flere prosjekter på gang og jeg tror det blir viktig å holde fast på disse, og sørge for god fremdrift, sier Husby.
VG170601 Vi lager kontaktnettverk, tar del i nye prosjekter og går videre med gamle.
VG170601 MANGE BALLER I LUFTA : John Carew er midt i innspillingen av NRK-serien « Hjemmebane », men har mange andre prosjekter under utvikling.
VG170601 Carew har flere prosjekter på gang i film og TV-bransjen.
VG170601 - Jeg holder på med innspilling i fire-fem måneder til, så er det fire-fem prosjekter som ligger klare etter det.
AP170601 Hvilke prosjekter i Akershus er det man sier nei til som en følge av dette ?
AP170601 E18, Intercity-triangelet, høyhastighetstog, fergefri E39, til og med hele Oslopakke 3 - listen over prosjekter som instituttets forskere har vært kritiske til, er lang.
DN170531 Kittlaus jobbet for Apple etter oppkjøpet, men hoppet senere av for å drive med egne prosjekter .
DB170531 Slaatsveen skal jobbe frilans og kommer fortsatt til å lage radio, men vil foreløpig ikke røpe hvilke prosjekter hun kommer til å jobbe med framover.
DB170531 Kulturrådet skal satse på prosjekter som er utfordrende, eksperimenterende, annerledes og ukjente, og som kan ha stor fallhøyde ».
DB170531 I stedet for å satse på kunst som skaper debatt, satser de på kunst som skaper trygghetsfølelse : « Pengene går til kjedelige, dekadente utstillinger, gode kulturopplevelser, ikke til prosjekter som folk faktisk husker.
DA170531 Byggingen av kraftverk i Kina, India, Tyrkia og Hviterussland er allerede i gang, mens prosjekter i Iran, Bangladesh, Ungarn og Finland setter i gang i år og neste år.
DA170531 Tre prosjekter har vært utredet for CO2-fangst, blant annet Klemetsrudsanlegget i Oslo.
AA170531 Det til tross for at det så langt bare er satt ut prosjekter for omtrent en tredjedel av investeringsrammen.
AA170531 - Er alle prosjekter i rute ?
SA170530 Leverandør til sivil sektor innen petroleumsvirksomhet, bygg og anlegg, samt offentlige prosjekter som barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehus osv.i ¶
DN170530 Han er respektert av så og si alle, og han jobber med prosjekter som vil spare landet vårt for milliarder av dollar, skal Trump ha sagt ifølge avisen.
DN170530 Det er først og fremst et offentlig ansvar og et ansvar som påligger oljeselskapene som går i gang med prosjekter på sokkelen.
DA170530 - Flere av politidistriktene i Norge har nå opprettet egne prosjekter på overgrepssaker mot barn på nett.
BT170530 Selv om jeg er utålmodig etter å komme i gang, mener jeg vi også har et ansvar i å forvalte skattebetalernes penger skikkelig, slik at vi får fullført prosjekter uten kostnadsoverskridelser og trøbbel underveis.
VG170529 Et samarbeid mellom de to betyr at man kan gå videre med en del prosjekter innen EU.
NL170529 Vi er ikke avlsdyr for deres prosjekter .
DA170529 Selskapet har drevet med utleie av arbeidskraft innenfor flere håndverkerbransjer og har jobbet mot prosjekter .
DA170529 Det bør også vurderes å forsere planlagte prosjekter .
SA170528 Hun har hatt befatning med hele fire prosjekter på årets festival.
NL170528 Vi i Liberalistene mener at veien å gå for å få gjennomført slike prosjekter er en mindre stat, lavere skatter og mindre reguleringer.
NL170528 Og mange andre prosjekter av lignende art ?
DN170528 4 Og hva fører dette til ? - « Mødregjøringsprosessen » kan starte allerede når en forteller at en er gravid, og den omfatter avtagende interesse fra kolleger og ledere, at pulten tømmes for oppdrag, utestenging fra attraktive klientrelasjoner og prestisjefylte og karrierefremmende prosjekter , dårlige lønnsoppgjør og at forespeilte opprykk uteblir.
DN170528 I lokalene til Mesh jobber gründere med prosjekter i oppstartsfasen.
DB170528 Det er en film som varmt anbefales ; et varmt og samtidig fandeninvoldsk blikk på gruppepsykologi, på hvordan folk av forskjellige grunner går glipp av vinduet der de kunne trukket seg fra håpløse prosjekter , og derfor blir med på en uklok heisatur videre.
AP170528 - Dette er prosjekter vi håper vil gi bedre svar på hvorfor produktivitetsveksten har vært lav de siste ti årene, sier han. | 10 grep som kan kutte prisen på ferieturen ¶
AP170528 - Dette er prosjekter vi håper vil gi bedre svar på hvorfor produktivitetsveksten har vært lav de siste ti årene, sier han.
BT170527 Et av tre store prosjekter var bymiljøtunellen.
AA170527 De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter , sier fondets direktør Simen Bjørgen.
DB170526 Og en rekke politiske, administrative - og ikke minst økonomiske - prosjekter handler og har handlet om nettopp å forme « vi»-forståelser.
DB170526 De er små ( han har eid drøye 3 prosent i to prosjekter ), og det er snakk om passiv forvaltning.
DB170526 Men José Martí-flyplassen utenfor Havanna er for liten, hotellkapasiteten sprengt, tross statlige og utenlandske investeringer i nye prosjekter , og prisene er så skrudd i været at amerikanske flyselskaper har begrenset antallet flygninger til Cuba, meldte Le Monde i mars.
DB170526 Som reindriftssamer kjemper vi en daglig rettighetskamp om våre beitearealer i forhold til slike prosjekter , og tilliten til egne forvaltningsmyndigheter er svært tynnslitt.
DA170526 I tillegg til fallende oljepris var hovedårsaken til ConocoPhilips nedbemanning at tre store prosjekter på feltene Ekofisk og Eldfisk ble avsluttet.
BT170526 Det betyr rekordmange millioner til forskning, kultur og humanitære prosjekter .
AP170526 Den listet opp en rekke prosjekter som burde gjennomføres.
AP170526 - Dette er nasjonale prosjekter , og noen ulønnsomme må vi uansett prioritere, sier Raja.
AP170525 Deler ut penger til to prosjekter
AA170525 Der må NATO konsentrere seg om prosjekter hvor det har særlige fortrinn, mener Solberg.
AA170525 Til sammen 108 prosjekter fra Sør-Trøndelag søkte støtte på til sammen 25,6 millioner kroner i år.
AA170525 Senere i mars vedtok Kulturminnefondet hvilke prosjekter som skulle få tildelinger over 200 000 kroner.
AA170525 Her ble det gitt tilsagn på nær 6.5 millioner kroner som fordeles mellom 14 prosjekter i fylket.
AA170525 Første omgang av tildelinger ble gjort i begynnelsen av mars, da 25 ulike prosjekter fikk støtte på under 200 000 kroner hver, til sammen 1.9 millioner kroner.
AA170525 De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter , sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet i en pressemelding.
VG170524 Les fra Cannes : To store prosjekter om Narvik-slaget planlegges ¶
SA170524 Vi har stemt for prosjekter som har bompenger som en del av pakken, men veldig ofte har vi stemt i mot.
NL170524 Her er det nå to store historiske prosjekter i gang.
DN170524 til nye prosjekter
DB170524 Med store prosjekter som Johan Castberg, Snorre Expansion, Pil & Bue og Snadd, er det rimelig å vente at det blir lagt frem flere planer for utbygging og drift ( PUD ), som kommer inn i tellingen på et senere tidspunkt, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i en kommentar.
DB170524 I tillegg til nevnte prosjekter , viser han til at levering av Skarfjell ventes innen februar neste år, mens fase to av Johan Sverdrup ventes levert i 2. halvår 2018.
DB170524 Enda flere prosjekter
DB170524 Prisen for E18 er høyere enn for alle andre prosjekter i regionen til sammen.
DB170524 Derfor er det også, som andre steder, kommunene selv som får bestemme hvilke prosjekter de ønsker seg.
DA170524 Prosjekter som Johan Castberg og utvidelsen av Snorre-feltet inngår ikke i tallene.
BT170524 I stedet er det blitt 16 år med maktkamp og prosjekter ute av kontroll.
SA170523 Hvilke andre " gode " prosjekter har dette gått på bekostning av?i ¶
DB170523 Og deres beregninger ble brukt til det samme som det vi bruker matematikeres beregninger til i vår tid : Til svære prosjekter , til å bygge festninger og palasser, bruer og moloer, fly og raketter, og til å forstå verdensrommet, osv.
DA170523 Årsaken var at han var så forbundet med rollen han på flere vis selv hadde skapt, både på og utenfor lerretet, at han knapt kunne brukes i andre prosjekter .
VG170522 Fordi oljenæringen er blitt tvunget til kostnadskutt kan nye prosjekter bli lønnsomme selv om oljeprisen er lavere enn før.
VG170522 Det internasjonale energibyrået ( IEA ) forventer stigende oljepriser de kommende fem årene, blant annet fordi det er blitt investert lite i nye prosjekter globalt.
VG170522 - Flere av de er brønner med godt geologisk grunnlag, som ligger i områder eller nære områder hvor vi og andre tidligere har gjort gode funn med planlagte prosjekter , slik Kayak, som ligger nær Johan Castberg-feltet.
DN170522 Når vi lærer matte på en mer « åpen » måte, for eksempel i form av diskusjon og prosjekter , ser vi at like mange jenter som gutter deltar i undervisningen.
DN170522 Boligmarkedet hittil i 2017 har vært noe roligere enn i tidligere perioder, spesielt i Oslo, men vi selger likevel jevnt og godt i alle prosjekter , sier Schumann.
DB170522 Holms neste prosjekter kan bli ganske annerledes enn rollen i « Skam », skal vi tro Seested.
DB170522 Men vi skjønte raskt at han var for opptatt med andre prosjekter , og at han ikke ville være tilgjengelig i flere år.
DA170522 Dette skaper stor usikkerhet og kan føre til at prosjekter ikke kan gjennomføres som forutsatt, eller at det må hentes inn mer penger via bompenger eller fylkeskommunens trange budsjetter.
DA170522 Det er selvsagt noe annet med prosjekter som « Big Little Lies » som jeg både spiller i og produserer, men det er sjelden man har mulighet til å ha den kontrollen over noe man går inn i.
DA170522 - At jeg er med i fire prosjekter er var ikke noe jeg så for meg at skulle komme, men på dette tidspunktet i livet så forsøker jeg å være åpen og modig og påta meg prosjekter som gir meg noe, sier Kidman, som stiller på den offisielle pressekonferansen i Cannes for Yorgos Lanthimos « The Killing Of A Sacred Deer », den nye filmen bak mannen som tiltet verden litt inn i mørket med « The Lobster
DA170522 - At jeg er med i fire prosjekter er var ikke noe jeg så for meg at skulle komme, men på dette tidspunktet i livet så forsøker jeg å være åpen og modig og påta meg prosjekter som gir meg noe, sier Kidman, som stiller på den offisielle pressekonferansen i Cannes for Yorgos Lanthimos « The Killing Of A Sacred Deer », den nye film
DA170522 Vi vet også at det er mange prosjekter på å skaffe kunnskap om trua arter rundt om i Norge, som ikke får nok penger, fortsetter han.
BT170522 Nå er jeg klar til å dra i gang større prosjekter , sier Amund Gulsvik ( 75 ) etter nok en seier over UiB og Helse Bergen.
BT170522 | - Nå er jeg klar for å dra i gang større prosjekter
BT170522 ORG/03 - legge til rette for klinisk utprøving av legemidler - drive prosjektutvikling med sikte på kommersialisering av ideer fra de klinisk-medisinske, farmasøytiske, tekniske og andre relevante fagmiljø knyttet til Haukeland Sykehus Selskapet kan ta på seg forvaltning av forskningsprogrammer og prosjekter ved sykehuset.
BT170522 Helse Bergen HF ønsker at alle fast og midlertidig ansatte som har Helse Bergen HF som hovedarbeidsgiver og som arbeider med eksternfinansiert forskning og prosjekter skal samarbeide med Innovest AS om dette, slik at avtalen ( e ) om dette blir mellom oppdragsgiver og Innovest AS, og slik at alle økonomiske midler som blir tildelt blir administrert via forskningskonto og regnskap hos Innovest AS.
BT170522 Det er etter flertallets syn mest sannsynlig at avtaleforholdet mellom Innovest og forskere som forsket på prosjekter regnskapsført som " P-konto " eller " A-konto " var slik at forskeres krav på utbetalinger under prosjektene var rent obligatoriske ( kontraktsmessige ) krav mot Innovest.
BT170522 Det ble ellers benyttet såkalt avdelingskonto ( AK-konto ), hvor avdelinger fra sykehuset førte overskudd fra prosjekter og personlig - 7 - 16-025171ASD-BORG/03 konto ( PK-konto ), hvor forskere kunne føre egengenererte inntekter fra forskningsprosjekter, foredragsvirksomhet og liknende.
BT170522 2.7 i avtalen lyder slik : Samarbeidets innhold - delegering til Innovest AS Innovest er opprettet for å administrere oppdragsforskning, bidragsforskning, forskningsmidler, prosjekter og kommersialisering på vegne av sine eiere Helse Bergen HF og Unifob.
BT170522 - Det er et stort kompliment å få være her i så mange prosjekter .
BT170522 Det viktige for dem er nemlig at det fortsetter å komme prosjekter i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
AP170522 - Det er en stor kompliment å få være her i så mange prosjekter .
VG170521 - Så fort man er koblet til en større produksjon er folk litt mer interessert enn hvis man bare har gjort uavhengige prosjekter .
DN170521 - Nye prosjekter vil følge når ett prosjekt er ferdig.
AP170521 Den Örebro-baserte organisasjonen Operation Mercy driver flere prosjekter i Afghanistan.
DB170520 - Særlig til Kina etter lån til ulike prosjekter , utdyper hun.
DB170520 ¶ Ambisjoner : Eier og styreleder i hotellkjeden Citybox, Martin Smith-Sivertsen, vil vokse og har kastet sine øyne på konkrete prosjekter utenfor Norge.
DB170520 - Jeg kan ikke si så mye ennå, fordi vi ikke har signert noen avtaler, men vi undersøker noen konkrete prosjekter i andre europeiske byer, sier Smith-Sivertsen.
BT170520 I en reportasje i Finansavisen sier han at han har konkrete prosjekter utenfor Norge i kikkerten, men vil ikke røpe hvor.
BT170520 - Men det er langt viktigere å få stoppet nye prosjekter , enn å skru igjen de som allerede er i gang, slik forslaget til MDG innebærer, sier Saltvedt.
AP170520 - Men det er langt viktigere å få stoppet nye prosjekter , enn å skru igjen de som allerede er i gang, slik forslaget til MDG innebærer, sier Saltvedt.
VG170519 Men kan to såpass like prosjekter begge overleve i et lite land som Norge ?
VG170519 Men før han fikk 15 millioner kroner i støtte fra Filminstituttet var det også presentert to andre prosjekter med André Øvredal ( som også har Hollywood-erfaring ) og Roar Uthaug, som nå er aktuell med « Tomb Raider»-nyinnspilling.
VG170519 Oslo kommune har også tatt initiativ til at folk skal komme med forslag til å skape et levende bilfritt sentrum, og gir støtte til prosjekter og gode ideer.
SA170519 - Jeg liker å ha kontroll, og jeg hadde jo litt erfaring med å lede store prosjekter etter å ha startet noen butikker, selv om dette ble i en annen skala.
AP170519 - Jeg liker å ha kontroll, og jeg hadde jo litt erfaring med å lede store prosjekter etter å ha startet noen butikker, selv om dette ble i en annen skala.
VG170518 Cornell var svært aktiv inntil det siste - midt i en turné med Soundgarden - og hadde igangsatte prosjekter både med Soundgarden, Audioslave, Temple Of The Dog og som soloartist da han gikk bort.
SA170518 Positiv utvikling av byen kan bare skje om forutsetningene for nye prosjekter gjør dem konkurransedyktige.
SA170518 Offentlige prosjekter kan bidra positivt, men det er de private, kommersielle prosjekter som må stå for volumet i en utvikling.
SA170518 Offentlige prosjekter kan bidra positivt, men det er de private, kommersielle prosjekter som må stå for volumet i en utvikling.
SA170518 Men da er det desto viktigere at rammene defineres med forståelse for hva som kreves for å realisere nye prosjekter .
SA170518 Det er derfor en forutsetning for en vellykket sentrumsutvikling at nye prosjekter ivaretar og « spiller sammen med » disse historiske kvalitetene.
SA170518 Den må ha klare ambisjoner og legge til rette for levedyktige prosjekter som faktisk vil kunne realiseres og bidra til god byutvikling.
NL170518 Samtidig er dette et praktisk studie og vi tenker en sterk praksisforankring i bedriftene i Tromsø, for eksempel ved at studentene får prosjekter som de kan være med å utvikle.
AP170518 Denne prisen gjør at jeg kan jobbe i en litt roligere takt og ikke bare starte nye prosjekter hele tiden, sier en lykkelig Rybakken.
DN170517 - Det er mer tilfredsstillende å ha gjennomført slike prosjekter enn å vinne eller gjøre det bra i et løp.
AP170517 Mange prosjekter ble klargjort.
AP170517 Nær ett av tre prosjekter får store problemer, og ett av seks havarerer fullstendig.
VG170516 De har god økonomi, men der leter vi etter felles prosjekter .
DA170516 Norske produsenter skal likevel valfarte til den franske Rivieraen for å finne prosjekter eller finansiering, og den offentlige delen av filmbransjen skal selge både norsk film og Norge som filmland.
AA170516 Regelen, som er blitt kalt « global munnkurv » fordi den rammer hjelpeorganisasjonenes ytringsfrihet, vil nå ramme alle aktivitetene til organisasjoner som mottar den minste støtte fra amerikanske myndigheter, også prosjekter som hovedsakelig er finansiert med midler fra andre givere.
AA170516 Martin har en drøss med GoT - relaterte prosjekter på gang, men vil han noen gang bli fedig med serien som startet det hele ?
DN170515 til nye prosjekter
DA170515 Vi vil vektlegge prosjekter som er relativt konkrete med tanke på løsning, og i denne runden i mindre grad grunnleggende prosjekter som har et langt tidsperspektiv før en løsning kan komme i bruk.
DA170515 Vi vil vektlegge prosjekter som er relativt konkrete med tanke på løsning, og i denne runden i mindre grad grunnleggende prosjekter som har et langt tidsperspektiv før en løsning kan komme i bruk.
DA170515 - Det innebærer å prioritere prosjekter der det planlagte forskningsforløpet har kort tidshorisont, utdyper han.
BT170515 Så langt er det er ingen sentrale Ap-politikere som har kommet med løfter for dette prosjektet, eller andre prosjekter .
BT170515 Ingen fylker får mer penger til nye prosjekter enn Hordaland.
BT170515 Ingen fylker får mer penger til nye prosjekter enn Hordaland, skriver Torill Eidsheim.
DN170514 Lars Christian Bacher lover at Statoils nye store prosjekter internasjonalt skal være lønnsomme med en oljepris helt nedi førti dollar fatet.
VG170513 Likevel er det en stor lettelse å få starte på et nytt kapittel i livet der jeg kan fokusere mer på klatring utendørs, reising og andre prosjekter », skriver han.
VG170513 Store prosjekter
VG170512 NYE PROSJEKTER : Petter Nyquist er i full gang med nye TV-prosjekter.
NL170512 NGUs prosjekter vil øke kunnskapen om disse ressursene i Nordland, som kan være til nytte for både industrien, men også kommunene i sitt arbeid med arealplaner, sier Mona Fagerås i pressemeldingen.
DN170512 - Enkelt fortalt betyr det at kostnaden som legges til grunn når prosjekter prioriteres i Nasjonal transportplan ( NTP ) er en helt annen enn den reelle kostnaden for prosjektet, sier forsker Morten Welde ved NTNU, som har utarbeidet rapporten.
DN170512 Ap vil skrote flere blå prosjekter
DB170512 Men vi er også avhengige av å ha folk til stede for å følge opp prosjekter vi har blant annet i samarbeid med palestinsk fagbevegelse.
DA170512 Avtalen skal bidra til å finansiere prosjekter i Bypakke Nord-Jæren.
DA170512 Avtalen betyr mye for å kunne realisere prosjekter i Bypakke Nord-Jæren.
DA170512 Olguin har flere års fartstid som pressefotograf, men jobber nå mest med prosjekter , egne og for ideelle organisasjoner.
DA170512 Han har flere års fartstid som pressefotograf, men jobber nå mest med ulike prosjekter , både egne og for ideelle organisasjoner.
DA170512 Men ellers har jeg gjennomført rundt 30 prosjekter .
DA170512 Er det mange prosjekter som ikke blir gjennomført ?
DA170512 Crowdfunding er perfekt for sånne som meg som alltid har 10-20 prosjekter gående parallelt.
VG170511 Regissør Kevin Smith jobbet med Parks på flere prosjekter , deriblant « Tusk ».
DB170511 ( Finansavisen ) : - De rent finansielle investorene er borte fra våre prosjekter .
BT170511 - Dette var høyest på prioriteringslisten vår, men vi har også spilt inn andre prosjekter som for eksempel oppussing av realfagsbygget.
DB170510 Du må bygge opp et søknadssystem og bygge opp prosjekter som for eksempel « Fishing for Litter », sier Elvestuen.
DB170510 Minst 20 andre prosjekter skal Falck ha planer om å presentere den kommende tida.
DB170510 Christer Falck har fremdeles har tro på at nordmenn etter hvert vil få øynene opp for crowdfunding, som altså er prosjekter som sprer økonomisk risiko gjennom å samle finansiering fra personer som viser forhåndsinteresse.
DB170510 * Gir folk muligheten til å støtte direkte opp om prosjekter de er opptatt av, samtidig som det blir enklere for små aktører å få støtte til sine prosjekter .
DB170510 * Gir folk muligheten til å støtte direkte opp om prosjekter de er opptatt av, samtidig som det blir enklere for små aktører å få støtte til sine prosjekter.
DB170510 * En form for finansiering av prosjekter som oppstår når mange enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt, enten ved penger eller andre ressurser.
DA170510 Omfattende prosjekter innen bygg og anlegg - inkludert tunneler, hoteller og offentlige bygninger - betyr bedre tider for entreprenørene, samtidig som mange Johan Sverdrup-kontrakter har gått innenlands.
DN170509 Det er også mulig at flere kan dele hologram og dermed vise andre det man ønsker og samarbeide om prosjekter .
AP170509 EB-5-programmet åpner for at utlendinger som investerer mer enn 500.000 dollar i prosjekter som skaper jobber i USA, får et « green card » - altså permanent oppholdstillatelse i USA - på kjøpet.
SA170508 Det har vært få kontrakter å by på de siste par årene, men det er nå tegn på at det kommer flere prosjekter i tiden framover, mener konsernsjef i Kværner Jan Arve Haugan.
DN170508 Der hvor det foreligger søknader om tilnærmet like prosjekter , er det den søknad som kommer først inn til Fiskeridirektoratet som eventuelt kan tildeles tillatelser, sier Krogenes.
DN170508 - Det skal for øvrig bemerkes at i henhold til Fiskeridirektoratets retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelser skal det ikke tildeles tillatelser til like eller tilnærmet like prosjekter .
DN170508 Selskapet har registrert vekst i antall relevante prosjekter som oljeselskapene forventer å sanksjonere i løpet av de neste årene », heter det i kvartalsrapporten mandag.
DN170508 Offshoreverftet påpeker at noen få av disse prosjektene kan ende opp som store prosjekter , mens majoriteten representerer prospekter av moderat størrelse.
DB170508 - Tilsvarende prosjekter , som Sør Arena og Telenor Arena, viser at vi kan regne med en økning og at vi får en del flere gratis med ny stadion.
AP170508 - Fordi barnekullene har gått ned og barnehagebyggingen opp, må vi vurdere nøye hvilke nye prosjekter vi setter i gang til hvilken tid.
DN170507 Scatec Solar tror dette bare er begynnelsen og ser flere lønnsomme prosjekter med reduserte solcellepriser og muligheter for samarbeid med andre kraftselskaper.
DN170507 Scatec Solar produserer stadig mer strøm fra solenergi og tror flere prosjekter blir lønnsomme som følge av fallende priser på solcellepaneler.
DN170507 Administrerende direktør i Scatec Solar, Raymond Carlsen, ser at stadig flere prosjekter basert på solenergi blir lønnsomme.
DB170507 DUO : Svend Wam og Petter Vennerød jobbet sammen med flere prosjekter fra 1970-tallet av.
DA170507 Olin jobber nå med to nye prosjekter , blant annet som produsent for en film som heter Fengslet og forlatt, om soningsforholdene på avdeling G i kjelleren på Ila fengsel.
AP170507 - Hvor viktig er den personlige faktoren for å få slike prosjekter til å lykkes ?
AA170506 Vi har hatt studenter utplassert i teknologibedrifter, hvor bedriften har gitt strålende tilbakemeldinger på prosjekter og analysejobber innen kommunikasjon som studentene utførte under praksisoppholdet, samtidig sier de at oppgaven er for liten til at de kan ansatte noen fast.
AA170506 Manglende språk- og kulturkompetanse har helt sikkert vært snublesteiner for en rekke internasjonale prosjekter , men hvordan måler vi gevinsten av å ha slik kompetanse med i teamet ?
SA170505 Denne smartheten vil også handle om å prioritere nødvendige og tjenlige prosjekter .
DN170505 Kina har foretatt store investeringer i infrastruktur siden årtusenskiftet, men den samfunnsøkonomiske gevinsten på mange prosjekter er lav.
DB170505 Det har vært et enormt behov for boliger, og utbyggerne har kunnet dunke ut store prosjekter der alt ble solgt.
DB170505 Askjer har hatt salgsoppdraget for en rekke profilerte prosjekter de senere årene, men lar seg ikke lokke ut på glattisen når Finansavisen ber ham nevne nye boligprosjekter der han mener utforming og standard burde vært av høyere kvalitet.
BT170505 » Vi vil fortsette å jobbe for å inkludere samfunnsansvaret i de forskningsetiske vurderingene av helsefaglige prosjekter . | « The Crown»-produsenter til Bergen ¶
AA170505 Mange offentlige prosjekter er stanset, og skattene har steget som følge av lavere oljeinntekter. ( ©NTB ) ¶
AA170505 - Det er klart det blir et tomrom der, men jeg har tilrettelagt for en rekke prosjekter , så jeg er iallfall ikke redd for å blir arbeidsledig, smiler Gimse og tilføyer.
SA170504 Derfor må næringslivet og planleggerne i slike prosjekter og generelt kobles sammen også i tidlig fase, der dette kan være fornuftig.
DN170504 Selskapet har også mer enn halvert utbyggingskostnadene i enkelte planlagte prosjekter , som Johan Castberg i Barentshavet.
DN170504 På toppen av oljeboomen i 2013 trengte Statoils nye prosjekter i snitt en oljepris på 70 dollar fatet for å være profitable.
DN170504 Frem til 2022 skal Statoil bygge og sette i produksjon en rekke større og mindre prosjekter i Norge og resten av verden.
DA170504 I kvartalet fikk vi godkjent tre planer for utvikling og drift, og vi leverte ytterligere to prosjekter til godkjenning hos norske myndigheter, et klart uttrykk for vår satsing på fortsatt industriell utvikling på norsk sokkel, sier Sætre.
AP170504 EU mener britene har økonomiske forpliktelse til unionen som de ikke kan komme unna, både fra prosjekter som er påbegynt, og fremtidige utgifter.
AA170504 Men ha ga ingen detaljer om de 2.300 stillingene, en firedel av staben, han ønsker å kutte, eller hva dette vil bety for budsjett og departementets mange programmer og prosjekter .
AA170504 I kvartalet fikk vi godkjent tre planer for utvikling og drift, og vi leverte ytterligere to prosjekter til godkjenning hos norske myndigheter, et klart uttrykk for vår satsing på fortsatt industriell utvikling på norsk sokkel, sier Sætre.
AA170504 I kvartalet fikk vi godkjent tre planer for utvikling og drift, og vi leverte ytterligere to prosjekter til godkjenning hos norske myndigheter, et klart uttrykk for vår satsing på fortsatt industriell utvikling på norsk sokkel, sier Sætre.
AA170504 At en uavhengig forskningskomité med vitenskapsfolk skal avgjøre hvilke prosjekter og tokt som skal gjennomføres, virker også betryggende.
SA170503 - Fordi vi skal flytte til ny stadion i år, og har veldig mange prosjekter knyttet til det, så har ikke vi planlagt et eget arrangement av denne typen i år.
DN170503 Motsatt ; prosjekter som ikke planlegges, blir det ikke noe av, sier han.
DN170503 - All erfaring fra samferdselssektoren tilsier at om planleggingen av miljøfiendtlige prosjekter får gå sin gang, uten at de reelle miljøvennlige alternativene får samme framdrift, da føler politikerne seg til slutt nødt til å gi klarsignal til de miljøfiendtlige prosjektene.
DB170503 Motsatt ; prosjekter som ikke planlegges, blir det ikke noe av, sier han.
DB170503 - All erfaring fra samferdselssektoren tilsier at om planleggingen av miljøfiendtlige prosjekter får gå sin gang, uten at de reelle miljøvennlige alternativene får samme framdrift, da føler politikerne seg til slutt nødt til å gi klarsignal til de miljøfiendtlige prosjektene.
DA170503 Motsatt ; prosjekter som ikke planlegges, blir det ikke noe av.
DA170503 - All erfaring fra samferdselssektoren tilsier at om planleggingen av miljøfiendtlige prosjekter får gå sin gang, uten at de reelle miljøvennlige alternativene får samme framdrift, da føler politikerne seg til slutt nødt til å gi klarsignal til de miljøfiendtlige prosjektene.
AP170503 ENGIE samarbeider med den russiske gassgiganten om flere store prosjekter .
AP170503 - Fordi vi skal flytte til ny stadion i år, og har veldig mange prosjekter knyttet til det, så har ikke vi planlagt et eget arrangement av denne typen i år.
DN170502 Men vi skal jobbe mer kreativt opp mot kunder, og vi har allerede mange spennende prosjekter på gang.
DB170502 Vi skal opprette en uavhengig vitenskapelig komité som skal vurdere hvilke prosjekter som får delta.
DB170502 Men så langt er ingen konkrete prosjekter planlagt.
DB170502 Forskningsplattformen skal tilbys globalt og forskere fra hele verden kan søke om å få delta med sine prosjekter .
SA170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud.
FV170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud.
BT170501 Ulike forskere kan drive sine ulike prosjekter på heltid samtidig.
BT170501 En uavhengig forskningskomité med vitenskapsfolk fra inn- og utland skal avgjøre hvilke prosjekter og tokt som skal gjennomføres.
BT170501 Ulike forskere kan drive sine ulike prosjekter på heltid samtidig.
BT170501 En uavhengig forskningskomité med vitenskapsfolk fra inn- og utland skal avgjøre hvilke prosjekter og tokt som skal gjennomføres.
BT170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud.
AP170501 Ulike forskere kan drive sine ulike prosjekter på heltid samtidig.
AP170501 En uavhengig forskningskomité med vitenskapsfolk fra inn- og utland skal avgjøre hvilke prosjekter og tokt som skal gjennomføres.
AP170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud.
AP170430 - Vi snakker med dem som tidligere, men har ingen konkrete prosjekter på trappene nå, sier Haaland.
AP170430 Noen prosjekter har høy bokvalitet med egne parkområder.
AP170430 - For mange kyniske prosjekter på Ensjø ¶
AP170430 - Det finnes altfor mange prosjekter på Ensjø som er for kyniske, der de private eiendomsutviklerne har tenkt mer på profitt enn på å skape gode bomiljøer.
AA170430 Ifølge Bjørkhaug er de dyktige til blant annet å dra inn kompetanse fra entreprenørene og andre fagmiljøer, for å diskutere hvordan prosjektene løses på best mulig måte når de gjennomfører større helhetlige prosjekter .
AP170429 Megleren hadde med seg det de kaller mulighetsstudier av prosjekter som kan bli realisert.
AP170429 Det var ikke et viktig poeng at verdien ville bli dårligere, det var del av et større resonnement om mange prosjekter i nabolaget, sier Trond Svarød i Privatmegleren til Aftenposten.
AP170429 , forventes det at nevnte prosjekter kan virke negativt på prisutviklingen deres bolig ellers ville hatt », heter det.
VG170428 I Trump-administrasjonens budsjettforslag for 2018 ligger det en øremerking på 120 millioner dollar ( cirka én milliard kroner ) til prosjekter for permanent lagring av atomavfall.
SA170428 « Inntektene fra salg av opprinnelsesgarantier Lyse ikke selv bruker på egne kunder, gir et kjærkomment bidrag til prosjekter som Lysebotn 2 ( bildet ) », skriver Leiv Ingve Ørke.
SA170428 Inntektene fra salg av opprinnelsesgarantier Lyse ikke selv bruker på egne kunder, gir et kjærkomment bidrag til prosjekter som dette.
DN170428 De to eiendomsinvestorene fikk med seg kjente forretningsmenn fra Trondheim på flere prosjekter .
DB170428 Men når sentrumspartienes posisjon på høyre-venstreskalaen ikke er spesielt viktig for partienes velgere, betyr jo det også at sentrumsposisjonen er av begrenset interesse for å forstå hva deres politiske prosjekter handler om.
DA170428 Og det har vært ulike prosjekter i flere forskjellige fengsler.
DA170428 De visste begge hvor vanskelig det kunne være å få støtte til prosjekter .
DA170428 Nå skal vi i gang med nye prosjekter .
DA170428 De som kommer inn som operatører på Johan Castberg og de andre feltene som kommer, må vite at det er ikke prosjekter for fire år.
BT170428 - Vi har fått støtte til flere prosjekter som går på omlegging til den digitale verdenen, men det er ikke slik at de eldre vil beherske alt dette over natten.
VG170427 Det sier jeg på vegne av dem som har slitt med å få finansiert gode prosjekter fordi man har havnet mellom flere stoler, sier han.
DN170427 Randøy sier private equity-sektoren i Afrika ofte er lite tilpasset lokale forhold, og at de fleste aktørene sjelden går inn med noe mindre enn 50 millioner kroner i nye prosjekter .
DA170427 Den energiske hotellsjefen har imidlertid også et dusin andre prosjekter i baklomma.
BT170427 Det er altså ikke slik at vedtatte prosjekter skyves ut i tid, sier statsråden.
AP170427 Saudi-Arabia har gitt økonomisk støtte til over 73 internasjonale organisasjoner som har prosjekter i Jemen, blant annet Røde Kors, UNICEF, FNs Barnefond og WHO.
AP170427 Alle moderne prosjekter har en visjon, så nå har jeg også skaffet meg en.
VG170426 Søren Rasted har senere hatt stor suksess med diverse andre musikkprosjekter, mens Lene Nystrøm har hatt flere bærende roller både på danske og norske scener og på filmlerretet, blant annet i Varg Veum-filmene og flere kommende prosjekter .
SA170426 Nye prosjekter
SA170426 I kjølvannet av dette har vi og fått nye prosjekter som vi arbeider med.
SA170426 - Vi har et høyt salg av prosjekter bak oss.
DN170426 Fly-taxi og andre prosjekter i Uber er en stund blitt « distrahert » av ledelsesproblemene der flere ledende ansatte har sluttet.
BT170426 Nye bomstasjoner skal øke inntektene fra bomringen, som igjen skal finansiere prosjekter som Bybanen og Ringvei Øst.
BT170426 Denne sikrer at staten bidrar med 50 prosent til utbyggingen av Bybanen og andre prosjekter , mens resten må tas lokalt - med bompenger.
BT170426 Det vil bli brukt for alt det er verdt av dem som kjemper for å få sine prosjekter inn i nasjonal transportplan.
BT170426 Det er ikke slik at en ny prioritering vil sikre at pengene som skulle gått til Hordfast vil gå til andre prosjekter i Hordaland.
AP170426 - Vi har et høyt salg av prosjekter bak oss.
AA170426 Et viktig mål er å engasjere næringslivet i prosjekter som er knyttet til lærling- og mentorordninger og andre opplæringstiltak.
AA170426 Prosjekter som retter seg mot langtidsledige, ungdom mellom 24 og 29 år, minoriteter og funksjonshemmede vil bli prioritert.
DN170425 Vi forsker mye, det er mange prosjekter som prøves ut, men vi må ha en bevisst politikk for at det skal bety næringsliv og jobber, sier hun.
AA170425 Vi trekker stadig yngre folk og lykkes med egne store prosjekter .
SA170424 Her er smørbrødlista over prosjekter som får ekstra penger.
DA170424 Hvert enkelt prosjekt er kanskje greit nok, men summen av mange små prosjekter er en stor endring.
DN170423 Ap vil skrote flere blå prosjekter ¶ ¶
VG170422 BLE MED I 2012 : Kristoffer Lo, en anerkjent jazzmusiker med mange prosjekter på CV'en.
DB170422 Og selv om forretningene utenlands er fryst, vil familiebedriften ferdigstille igangsatte prosjekter i De forente Arabiske Emirater, Den Dominikanske republikk og i India.
DB170422 Norge betaler også betydelige EØS-midler til prosjekter for å bekjempe fattigdom i land som Romania.
DB170422 Fondet samarbeider med en rekke prosjekter som skal bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, deriblant Pøbelprosjektet.
AP170422 Andre prosjekter har NRK hatt noenlunde kontroll over.
AA170422 Etter endt pedagogisk karriere har han fått mer tid til egne prosjekter og jobber i dag både med grafikk og fotografi.
BT170421 Sammen med Sven-Erik Knoff ønsket Berge å lage flere lignende prosjekter , og kom i kontakt med Visit Norway.
VG170420 Kommentar Ap-leder Jonas Gahr Støre peker på to store prosjekter som skal definere hans regjering.
VG170420 Ap-leder Jonas Gahr Støre peker på to store prosjekter som skal definere hans regjering.
VG170420 Støre vil blant annet opprette to prosjekter ved Statsministeren kontor : Et om havrommet og et om digitalisering.
VG170420 Som VG har skrevet, har Støre begynt å planlegge hvordan hans regjering kan se ut og hvilke prosjekter Støre vil sette i gang.
VG170420 * 1 Opprette to prosjekter ved Statsministerens kontor : Et om havrommet og et om digitalisering.
DN170420 Prioriterer store prosjekter
DN170420 Foto : Mikaela Berg ¶ 30 nye medarbeidere og satsing på prosjekter med flere enn 100 boenheter skal sørge for flere boliger i Oslo.
DN170420 - Er det noen prosjekter som det er logisk at hurtigenheten går løs på først ?
DN170420 - Enheten skal få en særoppgave med å velge ut en håndfull prosjekter som vi skal prøve nye arbeidsformer på.
DN170420 | Ap vil skrote flere blå prosjekter
DN170420 Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, er kritisk til flere prosjekter av Solberg-regjeringens prosjekter .
DN170420 Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, er kritisk til flere prosjekter av Solberg-regjeringens prosjekter.
DN170419 På svensk side har det riktignok vært betydelig motstand mot at svenske strømkunder skal kunne finansiere grønne prosjekter i Norge.
DN170419 Isachsen i Norwea tror vindkraftinvestorene nå får fart på seg og bygger ut flest mulig prosjekter før deadline for subsidiestøtte går ut i 2021.
DN170419 Den nye avtalen innebærer at Norge ikke skal putte en krone ekstra inn i grønne kraftsubsidier, samtidig som Sverige i praksis garanterer for støtten til norske prosjekter som kommer i gang innen subsidiedøren smeller igjen i 2021.
DN170419 Baylan er heller ikke overbevist om at Norge kommer til å bygge ut så mange prosjekter frem til 2021 at svenskene må ta noen ekstraregning.
DB170419 Det vi må gjøre mer av, er å gå i dialog med de som jobber på våre prosjekter , for å forsikre oss om at de har forstått hva vi krever og forventer, sier Syse.
DB170419 - Vi stiller tydelige krav til aktørene som skal jobbe på våre prosjekter , og følger opp gjennom å gjennomføre revisjoner, føre tilsyn og håndtere eventuelle avvik.
DB170419 Nå er Tollefsen involvert i nye prosjekter .
DB170419 Han nevnte heller ikke at hans tidligere prosjekter med barn i sentrum endte med flere år i fengsel.
BT170419 - Gode prosjekter i alle bydeler ¶
BT170419 - Det blir gode prosjekter i alle bydeler.
AA170419 Vi har igangsatt mange prosjekter der man har fått forskuttere, men det skal være en skikkelig behandling i forkant.
AA170419 32 i FNs erklæring om menneskerettigheter sier at stater skal jobbe for å få urfolkgruppers frie og informerte samtykke før det eventuelt gis tillatelse til prosjekter som berører deres landområder eller territorier og andre ressurser.
VG170418 Våre folk har vært travle med mange prosjekter i forbindelse med oppstarten.
SA170418 100 millioner kroner skal bevilges til fylkeskommuner eller Oslo kommune, for prosjekter som skal utvikle smartere byer, står det i Nasjonal transportplan.
DN170418 Vi i Elkjøp har hatt flere større prosjekter gående den siste tiden, og dette har ført til at vi har måttet flytte og rokere litt med hensyn til prioritering og rekkefølge.
DN170418 Selskapet venter også planavklaring på flere andre store prosjekter blant annet på Bogerud og Majorstua i løpet av første halvår.
DN170418 Obos vil i løpet av 2017 starte salg av flere større utbyggingsområder i Oslo som Frysja, Vollebekk og Ulven samt igangsette bygging på store prosjekter i Nydalen, Kværnerbyen, Røa og Løren.
DN170418 Men vi tror kombinasjonen av gunstig fellesfinansiering gjennom borettslag, svært attraktive prosjekter og et tett samarbeid om kundefinansiering med Obos-banken vil gjøre oss i stand til å dekke den etterspørselen vi ser fortsatt er sterkt til stede hos dem som kjøper for å bo, uttaler Siraj.
DA170418 De 50 millioner kronene bystyret satte av til en « boligpakke », skal brukes til å bedre bomiljøet i kommunale boliger gjennom fysiske bomiljøtiltak, tilskudd til prosjekter i ideell og frivillig regi, samt boligsosialt utviklingsarbeid.
DB170417 Det var særlig på midten av 2000-talet slike prosjekter så dagens lys, men det er fortsatt mye å velge mellom her, sier han.
BT170417 Statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ) sier feilen gjorde det vanskeligere å få inn prosjekter fra Hordaland i NTP.
BT170417 Heldigvis er det ikke flere prosjekter enn disse som er rammet, feilen virker å være isolert til region vest, sier Nilsen, som er tidligere fylkesordfører i Hordaland.
BT170417 37,9 milliarder er altså skjøvet til andre periode, deriblant mesteparten av E16, oppstartsmidler til Hordfast, Ringveg Øst og flere andre etterlengtede og dyre prosjekter .
AP170417 100 millioner kroner skal bevilges til fylkeskommuner eller Oslo kommune, for prosjekter som skal utvikle smartere byer, står det i Nasjonal transportplan.
DB170416 Han har dessuten gitt ut flere soloplater og vært involvert i andre prosjekter .
AP170416 Tilsvarende prosjekter finnes i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.
VG170415 Hvis vi bruker penger på offentlige prosjekter , vil rundt 1/3 gå til private selskaper som får oppdragene.
VG170415 Men poenget er at det å bruke oljepenger til offentlige prosjekter ikke er en langsiktig resept på økt sysselsetting, sier sjeføkonomen.
DN170414 - Det viktige her er at nå som alle er fokusert på den nye Model 3, er det mange andre prosjekter som er i gang hos Tesla, legger han til.
DB170414 Store prosjekter ble igangsatt for å omskape byen.
AP170414 - Etter 20 års erfaring med ødelagte prosjekter er min magefølelse at BER tidligst kommer i drift i 2022, sier han.
AP170414 - Etter 20 års erfaring med ødelagte prosjekter er min magefølelse at BER tidligst kommer i drift i 2022, sier han.
DB170413 FLERE PROSJEKTER ?
AA170412 Det er også mistanke om at det ble betalt bestikkelser til politikere for prosjekter knyttet til OL i 2016.
FV170411 Vennesla Entreprenør startet denne uken et av sine aller største prosjekter noensinne i Vennesla sentrum.
DA170411 Bydelene har sine egne prosjekter som står selvstendig, men de samarbeider tett med uteseksjonen i kommunen.
VG170410 * 1 FN la ned sine prosjekter i leiren i desember i fjor, fordi det også da var voldelige sammenstøt, ifølge Middle East Monitor. * 1 Ifølge FN er det dårlige og små boforhold for flyktningene som bor der, og enkelte lever i ekstrem fattigdom.
DB170410 Motor-journalist Røed framholder at 281 milliarder er et tilbakeholdent anslag, fordi deler av flere store framtidige prosjekter , som bypakkene i Trondheim og Tromsø, og ny E39 på Vestlandet, ikke er tatt med.
DB170410 Det samme gjelder flere andre prosjekter på andre veier som er i en tidlig fase.
DB170410 - Motors oversikt handler om det bilistene skal betale i bompenger i prosjekter som skal åpne i åra framover.
BT170410 YES ! - alle våre prioriterte prosjekter var kommet med.
BT170410 Ja, det har hendt gang på gang at prosjekter som har vært inne i Nasjonal Transportplan har falt ut i neste runde.
SA170409 Statoil hadde tre egne store prosjekter innen kjemisk basert vannavstengning, surfaktant flømming ( PASF ) og vann alternerende gassinjeksjon ( VAG ).
SA170409 På denne tiden hadde vi store offentlige prosjekter som SPOR, som ble ledet fra Oljedirektoratet med deltagelse fra oljeselskapene.
SA170409 Hydro hadde tilsvarende prosjekter .
SA170409 Statoil hadde tre egne store prosjekter innen kjemisk basert vannavstengning, surfaktant flømming ( PASF ) og vann alternerende gassinjeksjon ( VAG ).
SA170409 På denne tiden hadde vi store offentlige prosjekter som SPOR, som ble ledet fra Oljedirektoratet med deltagelse fra oljeselskapene.
SA170409 Hydro hadde tilsvarende prosjekter .
DB170409 FpU-lederen mener Norge må bruke de ressursene som finnes til å rydde plast i havet og kan hente inspirasjon fra prosjekter som The Ocean Cleanup.
VG170408 Martin har jobbet på et av Murphys mange prosjekter tidligere - han spilte spansklærer David Martinez i én episode av « Glee » i 2012.
VG170408 Hvis ikke staten vil være med å bidra til et av Norges mest lønnsomme prosjekter må vi finne annen måte å finansiere det på, sier Raymond Johansen.
DN170407 Til 21 prosjekter på strekningene Bodø-Tromsø-Kirkenes med sidegrener til Lofoten og til grensene mot nabolandene, skal etter planen 12 milliarder komme de første seks årene, 21 milliarder de seks siste årene.
DN170407 - Dette partnerskapet åpner opp for nye modeller for utvikling av FPSOer og FPSO-relaterte prosjekter .
DA170407 Flere prosjekter
DA170407 De jobber med andre prosjekter .
BT170407 Utrolig mye penger skal brukes, men tilsynelatende til få prosjekter .
BT170407 Store prosjekter som Nordhordlandsbura, Askøybrua, Osterøybrua, Trekantsambandet og det såkalte tjenlige veinettet i Bergen, kom til omkring disse årene.
BT170407 Ser vi litt nærmere på tallene, er det først ett forhold vi må forholde oss til : Igangsatte prosjekter .
BT170407 Men selvfølgelig skjønner vi sammenhengen ; dagens og fremtidens prosjekter er motorveier, gigantisk bro over Bjørnefjorden, nye dobbeltspor mot Voss, og alle nye krav til standarder etc.
BT170407 Dernest kommer forslag til nye prosjekter , hvor nytt Sotrasamband koster ca 9,6 milliarder.
BT170407 Store, viktige prosjekter som E16, Hordfast, Sotrasambandet og bybane blir satt i gang i første periode.
BT170407 Det er prosjekter i hele fylket : Bybanen i Bergen, Sotrasambandet i Vest, E16 og oppgradering av jernbanen mellom Arna og Stangehelle, Hordfast vil binde Sunnhordland og Bergensregionen sammen og sørge for fergefri vei mellom Vestlandets storbyer.
BT170407 Prosjekter for 54 milliarder kroner ligger inne.
AP170407 Mangelen på klare rammer har ført til prosjekter samfunnet ikke er tjent med, som storutbyggingen på Fosen.
AP170407 Dette skal legge til rette for lønnsomme prosjekter .
SA170406 Her er smørbrødlista over prosjekter som trolig får ekstra penger.
BT170406 Bompengene som hentes inn skal sammen med statlige midler betale for den såkalte Byvekstavtavtalen, som skal finansiere følgende prosjekter de kommende 20 årene : ¶
BT170406 Mange prosjekter skal inn i NTP, og statsbudsjettene fremover vil kreve mye penger til samferdsel.
AP170406 Andre mener Bannons stjerne skinner svakere etter flere mislykkede prosjekter .
AA170406 På den måten kan vi få et utvidet byøkologisk bydel, med variert innhold og med mye ny læring til enda flere prosjekter i fremtiden.
AA170406 Inspirert av arbeiderbydelens kulturhistorie og husenes enkle standard har Svartlamon i samarbeid med beboere og forskningsmiljøer gjennomført flere eksperimenthus, og har planer for flere framtidsrettede prosjekter .
VG170405 - Vi har ikke fått noen direkte forklaring, men det kan ha å gjøre med at man frykter krasj med andre prosjekter .
VG170405 Fra Finnmark lød også klager over null nye prosjekter .
VG170405 Det er ikke uvanlig at prosjekter som er inne i Nasjonal transportplan, faller ut igjen.
VG170405 Prosjekter som ikke omtales i planen, ligger i alle fall dårlig an.
VG170405 Jeg hadde regnet med at bompengebeløpet skulle øke utover siden det er ganske mange store prosjekter som skal finansieres med bompenger.
VG170405 - Det er veldig få prosjekter man får til i dette landet uten bompengefinansiering, men heldigvis må alle voteres over i Stortinget, sier Sagedal.
VG170405 Dette er en langsiktig plan for mange ulike prosjekter innenfor vei og samferdsel, og prosjektene krever nærmere politisk behandling og må vedtas i Stortinget før de kan gjennomføres.
VG170405 Fire prosjekter i Hordaland er også del av planen.
VG170405 * 1 Fire prosjekter til Hordaland ¶
SA170405 Hele 32 prosjekter søkte om penger fra den nye ordningen Nasjonale turiststier, men kun Preikestolen, Kjerag, Trolltunga og Gaustatoppen får tilskudd i denne omgang.
SA170405 Right To Play har prosjekter i 22 land i Afrika, Asia og Midtøsten.
FV170405 For Sørlandets del var de fleste nye prosjekter i Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 allerede kjent.
FV170405 Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Eirik Sivertsen mener flere tidligere vedtatte prosjekter nå utsettes.
DN170405 Her er fire prosjekter som skyves ut i tid i ny, nasjonal transportplan.
DN170405 Da Nasjonal transportplan ( NTP ) for årene 2018-2023 ble lagt frem onsdag, kunne samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skryte av store bevilgninger til mange nye prosjekter .
DN170405 Hvilke prosjekter skyves på og hvordan blir det samlede klimaavtrykket av transportplanen ?
DN170405 Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen sier det er viktig at planen har realistisk finansiering og ikke bare blir en lang ønskeliste over prosjekter .
DN170405 Allerede for én måned siden snakket statsminister Erna Solberg ( H ) om en historisk satsing på 1.000 milliarder kroner - 1 billion - til ulike prosjekter innen vei, sjø og bane fra 2018 til 2029.
DN170405 - Det blir viktig å se hvilke prosjekter som tidligere har vært inne i NTP, som nå har ramlet ut.
DA170405 Jo mer vi kan redusere kostnadsnivået, jo raskere kan vi løfte opp ytterligere prosjekter , påpeker Solvik-Olsen.
BT170405 PLANLEGGER : Regionsjef Helge Eidsnes i veivesenet og statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ) i Samferdselsdepartementet presenterte Hordalands prosjekter i NTP på et møte i regi av Bergen næringsråd onsdag.
BT170405 Right To Play har prosjekter i 22 land i Afrika, Asia og Midtøsten.
AP170405 Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Eirik Sivertsen mener flere tidligere vedtatte prosjekter nå utsettes.
AP170405 Regjeringen setter ny rekord i NTP med prosjekter for over en billion kroner mot 2029.
AP170405 I flere uker har Regjerings- og støttepartiene sluppet nyheter om hvilke prosjekter som kommer i planen, og hvor mye penger de legger opp til å bruke.
AP170405 Right To Play har prosjekter i 22 land i Afrika, Asia og Midtøsten.
AA170405 Det er forleøpig fordelt 18,3 milliarder kroner til prosjekter i Sør-Trøndelag.
AA170405 Det er foreløpig fordelt 6,5 milliarder kroner til prosjekter .
AA170405 Andre prosjekter i Sør-Trøndelag : ¶
AA170405 I ryddeportalen vår er det så langt registrert 300 prosjekter , sier Jacob, som mener årsaken til dette er klar : ¶
AA170405 | Ap mener regjeringen utsetter viktige prosjekter i transportplanen ¶
AA170405 Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Eirik Sivertsen mener flere tidligere vedtatte prosjekter utsettes i Nasjonal transportplan.
VG170404 Flere prosjekter er fremskyndet og utvidet, for å få mer helhetlig tilnærming.
VG170404 De fleste prosjekter gjennomføres på en god måte.
VG170404 - I mitt fylke, Møre og Romsdal, la jeg merke til at regjeringen solgte ut at de skal bevilge penger til prosjekter de allerede skulle ha levert på.
DN170404 Vi må avlaste noe i testfasen på risikofylte prosjekter , sier Gahr Støre.
AP170404 Mange prosjekter
AP170404 Klikk på bildet og se flere prosjekter på Lambertseter.
AP170404 Derfor er nye prosjekter populære, sier avdelingsdirektør Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten.
SA170403 Vi har gjennom betydelige prosjekter som Opplevelser i nord forsket på, for og sammen med reiselivsnæringen.
DN170403 Vi reduserte den bistanden som fikk mest kritikk og lanserer nå mer robuste prosjekter som bidrar til klimagassreduksjoner, når de fattige bedre og sørger for å bringe næringslivet tyngre inn, legger han til.
DN170403 - Vi i Norge har sett på bistand altfor isolert og ga til store prosjekter som ikke ga de resultatene man ønsket, sier Brende.
DN170403 - Man må være katalytisk og få på plass prosjekter som utløser arbeidsplasser og inntekter.
DN170403 - Oras i en del år levert svake resultater som følge av høye kostnadsnivåer og tap på enkelte prosjekter , men den underliggende virksomheten er sterk.
DB170402 « Utlån » av arbeidskraft med lønn rett til enehersker Kim Jong un og hans prosjekter , er en av Nord-Koreas største kilder til internasjonal valuta.
BT170402 Som vi viser hadde vi vedtatte prosjekter om tilbygg til Idrettshallen innen kulturhusplanene kom på banen ¶
AP170402 Mange prosjekter
AP170402 Klikk på bildet og se flere prosjekter på Lambertseter.
AP170402 Derfor er nye prosjekter populære, sier avdelingsdirektør Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten.
AP170402 Mange utenlandske journalister har spurt om jeg vil ta del i deres prosjekter , sier Kristjánsson på telefonen.
VG170401 - Det var forsinkelser på dette prosjektet, men også på andre prosjekter ( samtidig ).
VG170401 - Det er kostnadsoverskridelse på flere av våre prosjekter .
DN170401 Skup-juryen ga hederlig omtale til tre prosjekter i internasjonal reporter-prisen.
DA170401 Hun så for seg mer tid til ungene samtidig som hun kunne sysle med kreative prosjekter , boltre seg i nordnorsk natur og synge av full hals.
BT170401 Måten samferdselsministeren har behandlet utsettelsen av Ringeriksbanen på, skaper tvil om regjeringens ambisjoner for jernbaneutbygging er reelle, og om prosessene bak store prosjekter er gode nok.
AP170401 Les om tre prosjekter med kunstig intelligens som vil kunne endre bransjer.
AA170401 Staten bør betale inntil 70 prosent av investeringskostnadene til større prosjekter innen kollektivtransport, mener Venstre.
VG170331 Målet er i stedet å stadig gjøre nye og morsomme prosjekter i bilverdenen, og helst prosjekter som krysser over i andre former for underholdning.
VG170331 Målet er i stedet å stadig gjøre nye og morsomme prosjekter i bilverdenen, og helst prosjekter som krysser over i andre former for underholdning.
DB170331 - John Arne har jo nok å henge fingrene i, Betsson, reisene med Liverpool legends, og han har flere prosjekter på vei.
DB170330 - Vi vil også sette ned et offentlig utvalg som skal vurdere om forventet lønnsomme prosjekter og bedrifter i Norge har tilstrekkelig tilgang til kapital.
DB170330 Ingeniører vil jobbe med spennende prosjekter hos en god arbeidsgiver, og det er ingen tvil om at det er press i ingeniørmarkedet.
DB170330 - ÅF har vært bevisst på å ta hele prosjekter for å kunne ta større del av verdikjeden.
DB170330 Hvis Islamsk Råd virkelig ønsker å bygge broer har jeg et forslag til hvilke prosjekter som bør prioriteres i første omgang : ¶ 1.
AP170330 En del av frustrasjonen henger sammen med at det er mange søknader og lav innvilgelsesprosent, spesielt i FRIPRO, den viktigste pengepotten for forskerinitierte prosjekter og grunnforskning.
VG170329 - Prosjekter som denne broen skaper jobber og er bra for økonomien.
DN170329 EU kan ikke fortsette å bruke penger på prosjekter som ikke har en tydelig merverdi.
DN170329 Men Maaseide har også hatt andre prosjekter på gang.
DB170329 Felles for dem er at de alle har tung erfaring fra store prosjekter og kjenner både idretten og politikken godt.
DA170329 Grunnen til nedbemanningen er store prosjekter som nå avsluttes, melder NRK.
DA170329 Vi snakket om alt fra et år på Kreta og diverse andre prosjekter , men så hadde vi dette huset på Senja, da.
AA170329 Det norsk-russiske samarbeidet omfatter blant annet fiskeriforvaltning, atomopprydning i nord og en rekke lokale og regionale prosjekter innen utdanning, forskning, helse, næring, urfolk og kultur.
VG170327 IEA forventer også at oljeprisen vil stige i femårsperioden, blant annet fordi det er blitt investert lite i nye prosjekter etter oljeprisfallet i 2014.
SA170327 Med ny teknologi, prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring.
SA170327 Verken Gina Krog eller Aasta Hansteen er lønnsomme prosjekter med dagens oljepris, sier Tore Guldbrandsøy i analyseselskapet Rystad Energy.
DB170327 - Ved å selge oss ut ønsker vi å sende et signal om viktigheten av at denne typen prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på en bedre måte.
DA170327 Ansvarsfraskrivelsen er total og tilbake sitter innbyggerne i regionen med regningen for prosjekter blåst ut av alle proporsjoner til en kostnad som overhodet ikke står i sammenheng med nytten av prosjektene.
DA170327 Ved å selge oss ut ønsker vi å sende et signal om viktigheten av at denne typen prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på en bedre måte.
AP170327 Planlagte prosjekter er blitt avlyst på grunn av kinesiske myndigheters motvilje, og flere er i samme situasjon som jeg, hevder Bøckman, som ikke vil gjøre sine forskerkollegers problemer større ved å navngi dem.
AA170327 Da går ikke de i gang med store prosjekter , men med lapping. reprarasjonene er en kombinasjon av hva vi får inn og hva vi observerer selv, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesens veiavdeling i Sør-Trøndelag.
AA170327 - Med ny teknologi, prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil, i pressemeldingen.
AA170327 Hele 8 millioner kroner vil deles ut til større og mindre prosjekter knyttet direkte til klinisk barnekreftarbeid.
AA170327 - Ved å selge oss ut ønsker vi å sende et signal om viktigheten av at denne typen prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på en bedre måte.
DA170326 - Ved å selge oss ut ønsker vi å sende et signal om viktigheten av at denne typen prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på en bedre måte.
DA170326 - Ved å selge oss ut ønsker vi å sende et signal om viktigheten av at denne typen prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på en bedre måte.
AP170326 - Selv om det dessverre ser ut til at prosjektet blir realisert, så sender DNB og andre banker og investorers utsalg en signaleffekt om at dette er prosjekter finansindustrien må slutte å investere i, sier Norman.
VG170325 Lothe har så mange prosjekter på gang, at han nå ser etter en som kan hjelpe ham med å drive entreprenørselskapet hans i Hardanger.
VG170325 - Livet for tiden er veldig hektisk, og det er møter hele dagen om nye prosjekter .
SA170325 DEBATT : Ansvarsfraskrivelsen er total, og tilbake sitter innbyggerne i regionen med regningen for prosjekter blåst ut av alle proporsjoner.
SA170325 Ansvarsfraskrivelsen er total, og tilbake sitter innbyggerne i regionen med regningen for prosjekter blåst ut av alle proporsjoner til en kostnad som overhodet ikke står i sammenheng med nytten av prosjektene.
DA170325 Rieker understreker at EU har lykkes med store og viktige prosjekter og trekker spesielt fram unionens kongstanke : Fred og stabilitet i og rundt Europa.
DA170325 Han minner om at Sps alternativ til Nye Veier var « prioriterte prosjekter », da de styrte samferdselsdepartementet.
BT170325 Denne konvensjonen forplikter medlemslandene å gjennomføre grundige konsekvensutredninger om grenseoverskridende miljøkonsekvenser på et tidlig stadium i planleggingen av store prosjekter .
BT170325 Studier ved NTNU viser at flere offentlige prosjekter har blitt enormt mye dyrere enn først antatt.
BT170325 Dette er en velkjent taktikk for å få satt prosjekter i gang.
VG170324 Men nå har skuespilleren måttet trekke seg fra filmen, fordi den krasjet med andre prosjekter , melder Variety.
VG170324 I Frankrike ble den banket gjennom på rekordtid slik at den kunne ratifiseres før general De Gaulle kom til makten, en mann med inderlig forakt for såkalt paneuropeiske prosjekter .
SA170324 Nå retter han oppmerksomheten mot andre prosjekter .
SA170324 Gjerne i hektiske perioder der de jobber med konkurranser eller trenger fordypning i prosjekter .
SA170324 - Kunnskap og potensielle prosjekter er viktige grunner.
DA170324 Rådgiveren, som har mange års erfaring fra utviklingsprosjekter i land i Latin-Amerika, mener det er politikernes manglende interesse for hva Norfund skal drive med som gjør at norske bistandspenger forblir i kontroversielle prosjekter med tvilsomme samarbeidspartnere.
DA170324 Riktignok er det noen norske sivilsamfunnsorgansasjoner som gjør det, men for oss som skal bygge opp om lokalt, bærekraftig næringsliv er det helt uhensiktsmessig å gå inn med 100 prosent av kapitalen i prosjekter .
DA170324 Han mener stortingspolitikerne, som er ansvarlig for de norske bistandspengene Norfund forvalter, bør vurdere å endre kapitalkravet slik at Norfund kan gå inn med større andeler av prosjekter .
DA170324 Grunnen er at Norfund bare kan investere i prosjekter der lokale allerede står for minst 65 prosent av kapitalen.
DA170324 Dermed er de indirekte med på å støtte slike prosjekter , sier Ranestad.
DA170324 Shepard gir inntrykk av å være en sympatisk kar, og det er lett å respektere at fyren begynte å skape sine egne prosjekter etter at han straighet opp rusproblemene sine.
BT170324 Gjerne i hektiske perioder der de jobber med konkurranser eller trenger fordypning i prosjekter .
AP170324 Gjerne i hektiske perioder der de jobber med konkurranser eller trenger fordypning i prosjekter .
AP170324 - Kunnskap og potensielle prosjekter er viktige grunner.
AA170324 Nå retter han oppmerksomheten mot andre prosjekter .
AA170324 I tillegg ble ofrene tilkjent kollektiv erstatning i form av prosjekter som skal sikre boliger, jobber, utdanning og psykologisk behandling.
DA170323 Norske bistandspenger støtter opp under blodige prosjekter , mener honduranske menneskerettighetsaktivister.
DA170323 Men det vi kan si er at Norge er med på å styrke slike prosjekter gjennom investeringene, sier Fernàndez.
DA170323 I Honduras har Norfund plassert penger i flere prosjekter , men det er spesielt investeringene i Honduras' tredje største bank, Fichosa, som Fernàndez retter kritikk mot.
DA170323 Det vi har gjort er å gi lån til en bank for at de skal låne ut penger til små og mellomstore prosjekter i Honduras, sier Norfund-sjefen.
DA170323 Advokaten Fernàndez støttes av Jan Olav Andersen, leder av det norske forbundet El og It som driver prosjekter med samarbeidsorganisasjoner i Honduras.
DA170323 - Det er vanskelig å følge disse pengestrømmene og si at norske penger er direkte investert i kontroversielle prosjekter .
DA170323 Braadland hadde håpet at kommunen ville øremerke denne type prosjekter til lokale selskaper som sliter.
DA170323 Alle kommunale prosjekter over 1,1 millioner kroner må legges ut på anbud.
DA170323 Da Solberg-regjeringens filmmelding ble lagt fram i 2015, fikk Arbeiderpartiet og KrF flertall i Stortinget for sitt tilleggsforslag om 40 prosent kvinner i nøkkelposisjoner i prosjekter som får støtte fra Norsk Filminstitutt.
DA170323 Sjefen min forteller at det er fordi han ikke vet hvor lenge selskapet får prosjekter .
AP170323 Nord-Trøndelag Sp, er det nå fremmet forslag om å legge " Nye Veier AS " inn under Statens vegvesen og " sikre en bedre finansieringsmodell som kan gi raskere gjennomføring av selskapets prosjekter ".
DN170322 Han forklarer at de store globale aktørene vurderer Norge opp mot resten av verden, og at det derfor er naturlig at det finnes andre prosjekter som er mer attraktive.
DB170322 Vår rolle er å formidle både de klimamessige fordelene ved slike prosjekter , men også utfordringene.
DB170322 De mørkegrønne investeringene er de investeringene som står seg best i et langsiktig perspektiv, som tog og trikk, og fornybar energi, mens lysegrønne prosjekter reduserer utslippene på kortere sikt, som mer effektiv bruk av fossil energi.
AA170322 Alle de ulike driftsenhetene skal ha et avsnitt for spesiell innsats, som skal kunne satse på og etablere prosjekter når vi ser at det blir behov for det på et spesielt kriminalitetsområde.
VG170321 Nå må han se seg om etter nye partnere for å finansiere sine prosjekter .
VG170321 NewJelly-tjenesten er en Internett-dugnad - crowdfunding - der publikum selv er med på å finansiere prosjekter de har troen på.
VG170321 Han legger til at han allerede har drøssevis med nye prosjekter som skal ut, og at han allerede har funnet seg nye crowdfunding-partnere.
VG170321 - Jeg har personlig laget et tyvetalles prosjekter gjennom tjenesten vår, og det har funket utmerket for min del.
DA170321 Planen framover er å få inn mange søknader fra folk i byen, på penger til prosjekter som kan fylle den frigjorte plassen med innhold.
DA170321 Millioner til prosjekter
DA170321 Dermed vil byrådene presisere at det ikke bare er innenfor det lille området som nå blir parkeringsfritt hvor nye prosjekter kan ligge.
DA170321 Derfor har vi satt oss et mål om å virkeliggjøre 50 lokalproduserte prosjekter fram til 2020, forteller administrerende direktør i Viaplay Jonas Karlén.
AP170321 I småhusområdene er det ikke samme type krav for det dreier seg om mange små prosjekter .
AP170321 Det løses med store prosjekter , mener von Hall.
AP170321 - Boligbehovet løses med store prosjekter
VG170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
VG170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
SA170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
DN170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme. 1.000 milliarder kroner ¶
AP170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
AA170320 Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.
AA170320 Det er en nasjonal satsing der vi har fått midler fra kulturdepartementet for å gi kulturhusene anledning til å skape kunstneriske prosjekter med unge talenter, sier Hodneland.
BT170319 Slik kan Bybanen og andre prosjekter finansieres.
BT170319 Vi jobber så raskt vi kan med E16, samtidig som det er en rekke andre prosjekter som skal realiseres, som Sotrasambandet for eksempel.
SA170318 Fremst i elitenes prosjekter står sosialdemokratene, sier den svenske redaktøren, forfatteren og historikeren Åsa Linderborg.
SA170318 Kontrollutvalget var ikke stemt for dette, da det mente at nå skulle eiendommen selges, og Fylkeskommunen ville etter all sannsynlighet ikke engasjere seg i lignende prosjekter .
AP170318 For en mann som lenge har vært opptatt av å sette navnet sitt på prosjekter han er involvert i, er Donald Trump tilsynelatende ikke begeistret for ideen om at den nye helsereformen skal få navnet « Trumpcare », et navn som allerede er blitt vanlig på folkemunne i USA.
AA170318 Noen ganger må likevel antallet boliger i nye prosjekter reduseres for å sikre god nok bokvalitet.
FV170317 Det statlig eide investeringsselskapet Siva har siden 2012 jobbet med ulike prosjekter for å prøve å etablere sterke miljøer som kan jobbe med kommersialisering av biodrivstoff i Norge.
DN170317 De får sett hvordan det er å jobbe på reelle prosjekter og mulighet til å delta på kurs internt, sier Omholt.
DN170317 - Som « intern » deltar man på spennende prosjekter og klientoppdrag i ulike bransjer i tillegg til flere interne kurs, sier hun.
DN170317 - De tar del i reelle prosjekter og er en viktig ressurs perioden de er hos oss.
DN170317 - De fungerer hverken som vikarer eller kaffekokere, men får prøve seg - med god støtte av våre dyktige fagspesialister, på både reelle kundeprosjekter og store interne prosjekter , sier Lena Lachmann-Mørck, rekrutteringsansvarlig i KPMG.
DN170317 Briten John Knight har vært hjernen bak mange av Statoils omstridte, vellykkede og mindre vellykkede prosjekter .
DN170317 - I stedet har Frp og Høyre kuttet i markedsføringsmidler, trappet ned bredbåndsutbyggingen, sviktet gode lokale prosjekter med kutt i regionale utviklingsmidler og i tillegg økt avgifter som rammer reiselivsnæringen, sier hun.
DN170317 - Kontrakten demonstrerer en tillit til vår evne til å gjennomføre og levere komplekse prosjekter på en forutsigbar måte, til avtalt kvalitet og på avtalt tid, sier Henriksrud.
DB170317 Kontrakten demonstrerer en tillit til vår evne til å gjennomføre og levere komplekse prosjekter på en forutsigbar måte, til avtalt kvalitet og på avtalt tid, sier prosjektdirektør Jarle Henriksrud.
DA170317 Alle de unge, lovende, friske, kreative menneskene som sitter på kafé og bare jobber med prosjekter hele dagen.
AP170317 Planlagte prosjekter er blitt avlyst på grunn av kinesiske myndigheters motvilje, og flere er i samme situasjon som jeg, hevder Bøckman, som ikke vil gjøre sine forskerkollegers problemer større ved å navngi dem.
AP170317 Fremst i elitenes prosjekter står sosialdemokratene, sier den svenske redaktøren, forfatteren og historikeren Åsa Linderborg FOTO : Bendiksby, Terje / SCANPIX ¶
VG170316 De legger videre vekt på at det vil bryte opp pågående prosjekter , og dermed skade amerikansk næringsliv og investeringer i USA.
DN170316 Industrien må begynne å sette i gang nye prosjekter , sier Sætre til TDN Finans.
DB170316 Men i denne grønne forestillingsverden har CICERO vurdert alle prosjekter med kjernekraft til å være i den brune enden av skalaen.
DB170316 Kjernekraft er sin egen fiende best når det kommer til investorer, der de fleste prosjekter i vesten de siste 10 årene koster tre ganger budsjettet og bruker minst dobbelt så lang tid som planlagt.
DB170316 I den mørkegrønne enden ligger prosjekter og løsninger som realiserer en langsiktig visjon om lavkarbon-samfunnet og en klimarobust verden allerede i dag.
DB170316 I brun ende av skalaen ligger da nødvendigvis prosjekter som er i opposisjon til lavkarbon-samfunnet.
DB170316 Grønne obligasjoner er gjeldsbrev, akkurat som vanlige obligasjoner, bare at den som kjøper disse obligasjonene skal være sikker på at pengene går til miljøvennlige og klimariktige prosjekter .
DA170316 Det er så mange sterke prosjekter i norsk film nå at det trengs økte bevilgninger, mener Hopland Eik.
AA170316 Tre mulige prosjekter er under utredning - Norcem i Brevik, Yara i Porsgrunn og Klemetsrud i Oslo. ( ©NTB ) ¶
AA170316 - Jeg jobber med litt ulike prosjekter .
DN170315 Mukesh har vært kjent for å satse alt på større prosjekter som han har tro på - og som regel har han lykkes.
DB170315 - Jeg skulle naturligvis helst sett at de ikke rebootet « The Matrix », og heller kom med nye filmer og konsepter, men jeg er mer interessert i dette enn de fleste andre slike prosjekter , sier Kielland.
SA170314 I januar ble det kanskje lagt ut store prosjekter , og ikke like mye februar.
DN170314 Syv prosent av solgte leiligheter hittil i år er på ferdigstilte leiligheter, 33 prosent er i prosjekter under produksjon, mens resterende 60 prosent er i prosjekter som skal igangsettes i 2017.
DN170314 Syv prosent av solgte leiligheter hittil i år er på ferdigstilte leiligheter, 33 prosent er i prosjekter under produksjon, mens resterende 60 prosent er i prosjekter som skal igangsettes i 2017.
DB170314 Vi har mange prosjekter i ulike kategorier, og har også tegnet andre industrianlegg.
DA170314 Studenter serverer lunsj, mens voksne hjelper med i store prosjekter .
BT170314 I januar ble det kanskje lagt ut store prosjekter , og ikke like mye februar.
AP170314 I januar ble det kanskje lagt ut store prosjekter , og ikke like mye februar.
AP170314 I januar ble det kanskje lagt ut store prosjekter , og ikke like mye februar.
AA170314 Det er også mistanke om at det ble betalt bestikkelser til politikere for prosjekter knyttet til OL i 2016.
DN170313 Innen 2025, kan avhengigheten av slike prosjekter stige til 7 - 8 millioner fat per dag, påpeker han.
DN170313 Innen 2020 anslår Morgan Stanley at rundt 1,5 millioner fat per dag av etterspørselen må komme fra prosjekter som ennå ikke er blitt vedtatt, men som har en break-even pris på 70 - 75 dollar fatet.
DN170313 Det er åpenbart at dette påvirker vårt internasjonale salg, sier en direktør hos eiendomsselskapet Greenland Holdings, som har større prosjekter i Malaysia, Storbritannia og USA, til Reuters.
DN170313 Andre kinesiske eiendomsselskaper som har satset på internasjonale prosjekter har de samme problemene som Country Garden.
DB170313 De seneste fire årene har selskapet hatt rundt 100 store prosjekter , hvorav cirka 70 i New York.
DB170313 Etter at Elin Tvedt sluttet som værpresentatør i 2016, har hun jobbet som frilanser med egne prosjekter .
VG170311 Det er ikke vanskelig å vite at Gjensidigestiftelsen har støttet prosjekter i NIF.
SA170311 Det er all grunn til å gjenta at dagens grunnrenteskattemodell ikke er nøytral, og at den bidrar til at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir bedriftsøkonomisk ulønnsomme etter grunnrenteskatt.
AA170311 Denne uken har Adresseavisen presentert to større prosjekter .
AA170311 De vil gjerne gjøre mer sammen, som In Fusion, men tenker altså også på hver sine individuelle prosjekter .
SA170310 Han understreker at Statoil, som andre selskap, traff en aktivitetstopp da disse prosjektene ble vedtatt, men at utfordringen har vært knyttet til hele bransjen, uavhengig av byggested for nye prosjekter .
SA170310 Aftenbladet har tidligere skrevet om de store kostnadsøkningene i Statoils prosjekter .
DN170310 Allseas-konsernsjef Edward Hereema sier til Upstream at den foreslåtte endringen vil være « svært skadelig » for realiseringen av denne typen prosjekter .
VG170309 - Det bruker jeg ikke så mye energi på å tenke over, men det er jo fint at folk følger med på prosjekter jeg får være med på.
DN170309 Særlig er det prosjekter i forbindelse med oljeplattformene Johan Sverdrup og Martin Linge som bidrar til den økte inntektsstrømmen.
DB170309 Sitter du ofte igjen med rester etter prosjekter ?
DA170309 Særlig er det prosjekter i forbindelse med oljeplattformene Johan Sverdrup og Martin Linge som bidrar til den økte inntektsstrømmen. ( ©NTB ) ¶
VG170308 Vi har en serie interessante prosjekter både for film og fjernsyn gående, samtidig som vi eier et kjempestort bibliotek med over 30 spillefilmer og over 70 tv-episoder.
VG170308 Men det produseres prosjekter der vi ikke er involvert med forhåndstilskudd, der risikoen ofte er større.
DB170308 Ifølge professoren finnes det dessverre også eksempler på en negativ bruk av slike prosjekter .
DB170308 Har vært vanlig å dokumentere slike prosjekter lenge ¶
DB170308 Prosjekter som Skipnes' kan være inspirerende for den enkelte, men kan også påvirke menneskene rundt.
DB170308 Hun holder ofte på med flere prosjekter over tid.
DA170308 Utvalget foreslår også flere nye tilskuddsordninger, som blant annet skal styrke journalistiske prosjekter som bidrar til innovasjon eller er « samfunnsviktige ».
VG170307 Det er også god økonomi i andre prosjekter enn russemusikken, men han trives fortsatt med å jobbe med russen ved siden av, skriver Riibe i en epost til VG.
DN170307 Han gjentar at vannkraftbeskatningen er nøytral, og at prosjekter som er lønnsomme før grunnrenteskatt også er lønnsomme etter grunnrenteskatt.
DN170307 En høyere skjermingsrente vil føre til at ulønnsomme prosjekter kan bli lønnsomme med grunnrenteskatt, sier Næsje.
DN170307 - Det er for oss uforståelig at Finansdepartementet ikke viser større interesse for å utrede rammebetingelser som sikrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir realisert, sier Ulseth, som selv var statssekretær i den forrige borgerlige regjeringen Norge hadde.
DN170307 I februar opplyste regjeringen at den gir 35 millioner kroner i støtte til prosjekter som rydder synlig plast og mikroplast langs kysten. ( ©NTB ) ¶
DN170307 Vi jobber i prosjekter for norske og utenlandske klienter, og arbeidsmengden følger svingninger i disse prosjektene, sier forfatteren.
DN170307 Fra venstre : Leva Martinkenaite, sjef for digital innovasjon, forsker Kenth Engø-Monsen, konsernsjef Sigve Brekke, forsker Arjun Chandra og forsker Geoffery Canright, som alle jobber med prosjekter knyttet til kunstig intelligens.
DB170307 På mange måter er stiftelsen blitt en garantist for at Dagbladet kan øremerke midler til store og krevende journalistiske prosjekter .
DB170307 De siste årene har Dagbladet gått i bresjen for å levere våre lesere kvalitetsjournalistikk med en rekke prosjekter som har satt dagsorden i norsk offentlighet. 2016 er intet unntak.
DB170307 Dagbladet har i 2016 gjennom flere prosjekter bekreftet at det er fullt mulig å oppfylle samfunnsoppdraget - å bedrive banebrytende og viktig journalistikk i alle kanaler og på alle plattformer, til tross for de økonomiske utfordringene mediebransjen står i.
DB170307 På mange måter er stiftelsen blitt en garantist for at Dagbladet kan øremerke midler til store og krevende journalistiske prosjekter .
DB170307 De siste årene har vi gått i bresjen for å levere våre lesere kvalitetsjournalistikk med en rekke prosjekter som har satt dagsorden i norsk offentlighet. 2016 er intet unntak.
DB170307 Dagbladet har i 2016 gjennom flere prosjekter bekreftet at det er fullt mulig å oppfylle samfunnsoppdraget - å bedrive banebrytende og viktig journalistikk i alle kanaler og på alle plattformer, til tross for de økonomiske utfordringene mediebransjen står i.
DA170307 Men utenforstående land kan få anledning til å delta i enkeltstående prosjekter innenfor disse strukturene.
DA170307 Det er mildt sagt over all forventning, og det inspirerer til å jobbe videre med nye prosjekter !
DA170307 Det er mildt sagt over all forventning, og det inspirerer til å jobbe videre med nye prosjekter !
AA170307 Det kom ingen konkrete prosjekter ut av møtet.
AA170307 - Vi har totalt vært gjennom flere hundre ulike prosjekter .
FV170306 KRISTIANSAND : - Det er fantastisk å se at næringslivet og andre aktører tar på seg risiko og investerer tungt i prosjekter som også er bra for samfunnet, skriver administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i en pressemelding.
DB170306 Søk igjen, ta en prat med våre saksbehandlere for tips og råd og så ønsker vi lykke til med videre prosjekter , sier Komissar.
AP170306 Informasjonssjef Torbjørn Andersen sier at det er en del prosjekter som på sikt er interessante for Kværner.
AA170306 Ministrene diskuterte også mer omfattende prosjekter for å styrke forsvarssamarbeidet.
DB170305 På samme måte vet vi ingenting om hvilke prosjekter som ikke er prioritert i NTP, eller for eksempel graden av bompengefinansiering.
DB170305 Han påpeker at den rødgrønne regjeringen fikk mye kritikk fordi flertallsregjeringen forhandlet om viktige prosjekter på bakrommet.
DB170305 Det er en utfordring for Stortinget at man får alt stykkvis og delt, og ikke får vite helheten i store politiske prosjekter , sier Kolberg.
DA170305 - Men vi jobber også spesielt med felttoget ved Narvik i 1940, og om nazistaten i Norge, i tillegg til en rekke andre prosjekter , sier Fagertun.
BT170304 Torsdag denne uken kunne vi fortelle om enda nye prosjekter .
BT170304 Lenge vil noen si, men sammenlignet hvor lenge vi tidligere har ventet på prosjekter er det rett rundt svingen.
BT170304 I tillegg prioriterer vi andre viktige prosjekter i dette fylket, og i landet for øvrig.
BT170304 I etatens innspill har de foreslått prosjekter etter ulike prioriteringskriterier.
AA170304 For tiden jobber Mist med flere prosjekter , blant annet en publikumsundersøkelse som handler om hvordan de kan trekke flere til museene.
AA170304 Talent Norge er et ideelt selskap som gir økonomisk støtte til prosjekter knyttet til talentutvikling på høyt nivå innen kulturfeltet.
DN170303 - Vi ser det på visning og vi ser det når vi selger leiligheter i større prosjekter : Flere og flere kjøper for å leie ut, sier Per Inge Hunvik, daglig leder og eiendomsmegler i Krogsveen Lillestrøm.
DN170303 Men det betyr samtidig utsettelse av andre prosjekter .
DB170303 La det være sagt med en gang : Planen inneholder mange interessante og lovende grep og prosjekter .
DB170303 Og nå har jeg andre prosjekter .
BT170303 Men mye har endret seg om fire og åtte år : Landets økonomiske situasjon kan ha blitt dårligere, og nye prosjekter kan presse seg på og hoppe forbi de eksisterende i køen.
BT170303 Gitt at det er første periode som virkelig teller, har Hordalands prosjekter også fått sin rettmessige andel av disse pengene ?
BT170303 Men mye har endret seg om fire og åtte år : Landets økonomiske situasjon kan ha blitt dårligere, og nye prosjekter kan presse seg på og hoppe forbi de eksisterende i køen.
BT170303 Gitt at det er første periode som virkelig teller, har Hordalands prosjekter også fått sin rettmessige andel av disse pengene ?
BT170303 Men vi er ikke tilfreds med at mange av prosjektene våre er utsatt i tid, og vi vil jobbe for at næringsliv og politikere sammen finner løsningen som kan forsere prosjekter .
AP170303 Men bildet later til å være at Regjeringen legger opp til en betydelig økt pengebruk på samferdsel, på grunn av løfter om penger til prosjekter som tidligere kun har vært på planleggingsstadiet.
AA170303 Men det betyr samtidig utsettelse av andre prosjekter .
AA170303 Juryen synes det er kult at jazzlinjen ved NTNU lager grobunn for sjangeroverskridende prosjekter , der jazzen blir verktøyet - og musikken- noe helt annet.
VG170302 Lars Vallentin tilføyer at han denne uken fikk presentert « flere spennende prosjekter » med tanke på X Games Nordic neste år.
VG170302 De 20 millionene er imidlertid kun hentet fra budsjettet for gjerder, infrastruktur og teknologi, ettersom dette er penger administrasjonen ikke trenger godkjennelse for å flytte til andre prosjekter . 5 av millionene er hentet fra et grenseprosjekt i Arizona mens de resterende 15 millionene er hentet fra et overvåkingprosjekt ved grensen, skriver nyhetsbyråe
VG170302 Statsminister Erna Solberg annonserte tirsdag ettermiddag fire prosjekter i Hordaland som prioriteres i NTP.
VG170302 Nasjonal transportplan er en langsiktig plan for mange ulike prosjekter innenfor vei og samferdsel, og prosjektene krever nærmere politisk behandling før de kan gjennomføres.
DN170302 Arctic Securities mener også at dette var enda et sterkt kvartal for Subsea 7, drevet av kostnadskutt og positiv effekt fra ferdigstillelse av prosjekter .
DB170302 - Ikke minst er det like viktig å vite noe om hvilke prosjekter man har prioritert bort til fordel for de store prosjektene man ønsker å satse på, sier han.
DB170302 I Magasinet jobber vi målrettet med å prioritere og løfte fram store og ressurskrevende prosjekter , og det er utrolig gøy når det blir lagt merke til på denne måten, sier magasinredaktør Karine Østtveit.
AP170302 Stavanger er i en oppstartsfase med konkrete prosjekter de vil samarbeide med staten om.
AP170302 Millioner til prosjekter
AP170302 Det er én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, støtte til tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og støtte til fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.
AP170302 Ikke minst rundt hvilke prosjekter som blir ustatt.
AA170302 Han hevder det er bred enighet om det meste som regjeringen og samarbeidspartiene har lekket de siste dagene, men savner svar på konkrete spørsmål om finansiering og ferdigstilling av flere prosjekter .
AA170302 - Nå må vi få hele transportplanen til Stortinget, slik at vi også får svar på hvilke prosjekter som Høyre, Frp og støttepartiene ikke prioriterer og hva som er skjøvet ut i tid, sier Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen.
AA170302 Det er én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, støtte til tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og støtte til fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.
AA170302 Samtlige talere trakk frem Hagas mange prosjekter med blanding av amatører og profesjonelle skuespillere.
AA170302 Nå jobber han med nye prosjekter som i løpet av året skal utfolde seg på scener på Møre, i Gudbrandsdalen, Nordland og Trøndelag.
AA170302 Hele veien har han vært opptatt av å lage prosjekter på eget kulturgrunnlag og han har bidratt til å oppdage og fange opp nye talenter.
VG170301 Hun nevnte norgesbesøket i en podkast, hvor hun snakket om « Girls » og andre prosjekter hun holder på med.
VG170301 Vi hadde så vidt begynt med prosjekter for å installere dører og vinduer i folks utbombede hjem, og hadde nettopp lagt nye vannrør til en liten del av gamlebyen.
SA170301 La oss nevne noen av de prosjekter som skjer i dag i Rogaland innen fornybar energi, miljø og smarte byer : ¶
SA170301 Ikke bare for Michelin-stjerner og Preikestolen, men fordi her er det prosjekter som definerer framtiden.
SA170301 Støtten gis kun til prosjekter som bruker innovative løsninger og reduserer energibruken vesentlig.i ¶
FV170301 Støtten gis kun til prosjekter som bruker innovative løsninger og reduserer energibruken vesentlig.
DN170301 ¶ Olav Thon Stiftelsen deler for 2017 ut i alt 43 millioner kroner, fordelt på én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdannelse, tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.
DB170301 Dette er penger Sikkerhetsdepartementet ikke trenger Kongressens godkjennelse for å flytte fra andre prosjekter og over til grensemuren.
DB170301 Han var i en årrekke engasjert i humanitære prosjekter i Russland og Armenia, som sin bestefar.
DB170301 I årene etterpå har de investert enorme summer i korrupte regimer, diktaturer og prosjekter med tvilsom lønnsomhet.
DA170301 Kort fortalt får man en mye bedre logistikk, og prosjekter går smidigere, forklarer ministeren.
DA170301 Ap ville ikke det, og mente pengene måtte gå til andre prosjekter for å redusere biltrafikken.
BT170301 Statsminister Erna Solberg var flankert av toppolitikerne fra Venstre, KrF og Frp, og skulle annonsere hvilke prosjekter samarbeidspartiene ville prioritere i Nasjonal transportplan.
BT170301 To gigantiske prosjekter , altså, i samme fylke.
BT170301 Nye prosjekter kan trenge seg på.
BT170301 Støtten gis kun til prosjekter som bruker innovative løsninger og reduserer energibruken vesentlig.
AP170301 Ytterligere to millioner kroner er satt av til støtte til prosjekter i regi av sameier, borettslag, organisasjoner eller bedrifter.
AP170301 Selv om innleieandelen kan være høy på enkelte prosjekter i Oslo, er saken en annen i landet som helhet.
AP170301 Støtten gis kun til prosjekter som bruker innovative løsninger og reduserer energibruken vesentlig.
AA170301 Ventelig vil Husbanken kunne nekte finansiering på prosjekter som er foreslått større, og det er forventninger til at Husbankens nye direktør også var rettighetsutvalgets leder.
VG170228 Statsminister Erna Solberg annonserte tirsdag ettermiddag fire prosjekter i Hordaland som prioriteres i ny Nasjonal Transportplan ( NTP ).
VG170228 Først og fremst fordi det er mange store og viktiuge prosjekter vi skal realisere, sa Solberg da hun møtte pressen på Arna stasjon tirsdag.
VG170228 - Dessuten er det en overraskende og ny barne- og ungdomsprofil blant annet knyttet til skoleveier og gang- og sykkelstier hvor vi ser på prosjekter som ikke dreier seg om de voksnes behov, sier Eriksen til VG.
VG170228 Statsminister Erna Solberg avslørte fire prosjekter i Hordaland som prioriteres i ny Nasjonal Transportplan ( NTP ) som er like rundt hjørnet.
VG170228 Først og fremst fordi det er mange store og viktiuge prosjekter vi skal realisere, sa Solberg.
FV170228 Kristiansand næringsselskap ( KNAS ) satser på flere store prosjekter de kommende årene.
DN170228 Solberg sier at selv om hele avtalen ikke er klar, så ønsket de fire partiene å presentere viktige prosjekter hvor de er blitt enige allerede nå.
DN170228 - Kostnadsreduserende tiltak og økt operasjonell effektivitet på tvers av bransjen har brakt ned « break-even-kostnadene » for offshoreprosjekter, noe som kan resultere i at flere prosjekter blir iverksatt på kort til mellomlang sikt, skriver styret.
DB170228 Jeg har to kommende prosjekter som utspiller seg i dagens tid.
BT170228 Flere prosjekter
VG170227 En høyest mulig ramme gir størst mulighet til å få flest mulig lokale prosjekter gjennom.
VG170227 - Jeg kan ikke si noe om konkrete prosjekter før ting er litt mer på plass, men vi har hatt en god tone og stor forståelse for hverandres ståsted, sier han til VG og legger til at de har holdt på i snart fire måneder.
SA170227 Hvilke prosjekter som prioriteres og ikke.
SA170227 - Det ligger mange gode prosjekter her, for hele landet.
SA170227 Vi har hatt flere prosjekter som ikke har ført fram.
DN170227 Vi er stolt over at malaysiske selskaper er valgt til å være ansvarlig for prosjekter ved noen av de mest prestisjefylte områdene i Saudi-Arabia, sier Malaysias statsminister Najib Razak i en uttalelse.
DN170227 De skal investere i store prosjekter i Malaysia og Indonesia.
DN170227 Folk flest skal enkelt kunne vippse penger til prosjekter de ønsker å støtte.
DB170227 - Det ligger mange gode prosjekter her, for hele landet.
DB170227 Vi støtter ikke slike prosjekter i dag.
DA170227 - Samtidig vil jeg understreke at det er alltid usikkerhet i slike prosjekter og at det kan gå galt.
BT170227 Men med en prislapp på 8,4 milliarder kroner ( 4,2 av milliardene skal finansieres over statsbudsjettet ) så kan det skape utfordringer for andre prosjekter .
BT170227 I Hordaland mangler det ikke på kostbare prosjekter en håper å få inn i den første fireårsperioden : ¶
BT170227 Hvilke prosjekter som prioriteres og ikke.
BT170227 Hvis involveringen skjer tidlig nok, kan prosjekter få den retningen de skal, nemlig mot pasientens helsetjeneste, som er helseminister Bent Høie og regjeringens mål.
AP170227 Nå må vi få hele transportplanen til Stortinget, slik at vi også får svar på hvilke prosjekter som Høyre, Frp og støttepartiene ikke prioriterer og hva som er skjøvet ut i tid, skriver han i en pressemelding.
AP170227 NTP er en plan som forteller hvordan regjering og etter hvert storting ønsker å prioritere prosjekter innenfor vei, sjøtransport og luftfart.
AP170227 Dette er prosjekter vi tok initiativ til.
AP170227 Det er likevel mange ubesvarte spørsmål knyttet til ferdigstilling og finansiering av flere prosjekter .
AP170227 Nå må vi få hele transportplanen til Stortinget, slik at vi også får svar på hvilke prosjekter som Høyre, Frp og støttepartiene ikke prioriterer og hva som er skjøvet ut i tid, skriver han i en pressemelding.
AP170227 NTP er en plan som forteller hvordan regjering og etter hvert storting ønsker å prioritere prosjekter innenfor vei, sjøtransport og luftfart.
AP170227 Dette er prosjekter vi tok initiativ til.
AP170227 Det er likevel mange ubesvarte spørsmål knyttet til ferdigstilling og finansiering av flere prosjekter .
AP170227 Hvilke prosjekter som prioriteres og ikke.
AP170227 NTP er en plan som forteller hvordan regjering og etter hvert storting ønsker å prioritere prosjekter innenfor vei, sjøtransport og luftfart.
AP170227 NTP er en plan som forteller hvordan regjering og etter hvert storting ønsker å prioritere prosjekter innenfor vei, sjøtransport og luftfart.
AP170227 Vi har hatt flere prosjekter som ikke har ført fram.
AA170227 - Det ligger mange gode prosjekter her, for hele landet.
AA170227 Dermed får prosjekter Nordmo mener har livet rett, avslag på lån.
AA170227 Dermed blir mange potensielt lønnsomme prosjekter ikke realisert.
VG170226 - Hvor mange prosjekter har fjernvarme i dag ?
AA170226 Tidligere denne måneden opplyste regjeringen at den gir 35 millioner kroner i støtte til prosjekter som rydder synlig plast og mikroplast langs kysten. ( ©NTB ) ¶
AP170225 Også UPS og Google har lignende prosjekter på gang. 13.
AP170225 Forskere ved University of Adelaide er med på et av flere prosjekter for å bruke droner i natur- og dyrevern.
AP170225 Arven etter OL-vinneren og margarin-arvingen Arnfinn Heje endte opp i « dødsdømte » prosjekter i Tyrkia, Kroatia - og på Elverum.
DN170224 - Få nye prosjekter har kommet på markedet ¶
DN170224 - Få nye prosjekter har kommet på markedet ¶
DA170224 Blant Skanskas prosjekter lokalt er interessen størst rundt Indre Vågen Atrium i Sandnes, der 120 av 152 enheter er solgt, og Øvre Tastarustå, der rundt 120 av 250 boliger er bygget.
DA170224 I starten var det naturlig å diskutere med mamma om hva slags prosjekter jeg burde takke ja til, men nå følger jeg min egen magefølelse.
AA170224 Terese jobber som portrettfotograf hos TiTT Melhuus, og bruker også mye tid på personlige prosjekter .
VG170223 Det burde være mulig å jobbe lengre dager over kortere tid på prosjekter .
VG170223 - Skilte « Snømannen » seg negativt ut i forhold til andre prosjekter du har vært involvert i ?
DN170223 Kombinasjonen av økt oljepris og redusert kostnadsnivå gjennom 2016 gjør at oljeselskapene vurderer igangsettelse av nye prosjekter , som vil være positivt for etterspørselen », heter det i rapporten.
DN170223 Sigve Brekke møtte Telenors indiske ansatte torsdag, og dokumenterte selv på Twitter : ¶ | - Få nye prosjekter har kommet på markedet ¶
DN170223 - Nedgangen i salget på Østlandet henger sammen med at få nye prosjekter har kommet på markedet siden sist, skriver seniorøkonom Bjørn Gran i rapporten.
DN170223 - Få nye prosjekter
BT170223 I stedet for å ha all fokus på en traust og tradisjonell norsk lokaliseringsdebatt bør vi i Bergensregionen nå bevise vår påståtte fortreffelighet innenfor det fornybare ved å utvikle prosjekter og forretningsideer som tiltrekker seg kapitalen fra Fornybarhetsfondet og leder til bærekraftig vekst i regionen.
BT170223 Dersom vi da tar utgangspunkt i at Bergensregionen virkelig har et kraftfullt og idérikt miljø innenfor fondets nedslagsfelt og som kan drive frem nye investerbare prosjekter og selskaper, så er det helt greit at pengene administreres fra Stavanger.
BT170223 I stedet for å ha all fokus på en traust og tradisjonell norsk lokaliseringsdebatt bør vi i Bergensregionen nå bevise vår påståtte fortreffelighet innenfor det fornybare ved å utvikle prosjekter og forretningsideer som tiltrekker seg kapitalen fra Fornybarhetsfondet og leder til bærekraftig vekst i regionen.
BT170223 Dersom vi da tar utgangspunkt i at Bergensregionen virkelig har et kraftfullt og idérikt miljø innenfor fondets nedslagsfelt og som kan drive frem nye investerbare prosjekter og selskaper, så er det helt greit at pengene administreres fra Stavanger.
AP170223 - Jeg har aldri, med overlegg, hatt kontakt med russiske agenter, og jeg har aldri vært involvert i prosjekter som inkluderer den russiske regjeringen eller Putin, sa Manafort til FT.
AP170223 Kaci var også meget opptatt av hvordan organisasjonens prosjekter fremsto der arbeidet ble utført.
AP170223 Alle prosjekter er oppe til diskusjon.
AA170223 mars kan man søke Miljødirektoratet om penger til prosjekter som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen langs kysten og i havet.
AA170223 Prosjekter med forebyggende effekt kan også få støtte.
AA170223 Nå bevilges 110 millioner til seks nye prosjekter tilknyttet senteret, noe som innebærer en fordobling i antall prosjekter .
AA170223 Nå bevilges 110 millioner til seks nye prosjekter tilknyttet senteret, noe som innebærer en fordobling i antall prosjekter.
VG170222 Vi evaluerer denne sesongen når den er ferdig, og beslutter deretter om vi går videre med produksjon av ny sesong av Typisk deg eller om vi går i utvikling med nye prosjekter med Petter, sier mediesjef i TVNorge og Discovery, Hanne McBride, til VG.
VG170222 * Statlige Enova har siden oppstarten i 2001 gitt ut 4,4 milliarder kroner til ulike prosjekter for å gjøre bygg og boliger eid av bedrifter og privatpersoner i Norge mer energivennlige.
VG170222 * Siden oppstart i 2001 har Enova bidratt til mer enn 7000 prosjekter som har gitt en samlet besparelse på 22 TWh energi.
VG170222 * Statlige Enova har siden oppstarten i 2001 gitt ut 4,4 milliarder kroner til ulike prosjekter for å gjøre bygg og boliger eid av bedrifter og privatpersoner i Norge mer energivennlige.
VG170222 * Siden oppstart i 2001 har Enova bidratt til mer enn 7000 prosjekter som har gitt en samlet besparelse på 22 TWh energi.
DN170222 I prosjekter Giek er inne i, vil det typisk garantere for 70 prosent av lånesummen, mens øvrige banker tar 30 prosent.
DB170222 DNB tar samfunnsansvar på stort alvor, og våre interne retningslinjer er tydelige på at vi bare skal finansiere prosjekter som møter DNBs krav til miljømessige og sosiale forhold.
AP170222 Et regjeringsoppnevnt utvalg på tre personer som har vurdert Forskningsrådet, mener at man skal legge vesentlig mer vekt på vitenskapelig publisering og mindre vekt på om prosjektet er nyttig for samfunnet i vurderingen av hvilke prosjekter som skal få penger.
DB170221 I et forsøk på å kanalisere disse kreftene inn i regulerte former, har Norge stått i spissen for to prosjekter som vi har bevilget 3 milliarder kroner - CAFI og Skogkarbonfondet.
VG170220 ? Mindre reising, færre konsulenter og midlertidig ansatte, avvikle bidrag til ulike prosjekter , samt trappe ned på seminarer og turneer som ikke har dokumentert effekt på kjerneoppgavene til NIF.
VG170220 Det er i mandagens utgave av komiker Marc Marons podkast « WTF » Dunham gjør en gjesteopptreden for å snakke om « Girls » og andre prosjekter hun holder på med.
SA170220 To prosjekter utmerker seg særlig i omfang og ambisjoner : Språkløyper - nasjonal strategi for språk, lesing og skriving har en offentlig finansiering på 160 millioner kroner over fire år.
SA170220 SPISEPLASS : Randi er glad i prosjekter .
DB170220 Lag en prioriteringsliste og bryt ned komplekse prosjekter i håndbare oppgaver som du synes er interessante og oppnåelige.
DB170220 Partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret har sett mange prosjekter i både Norge og utlandet hvor generøse « garanterte leieinntekter » har vært lagt ut som agn.
DB170220 Og ikke minst : Ti prosent av arbeidstimene skal utføres av lærlinger på alle prosjekter .
DB170220 Nå leter Jabaly etter et midlertidig oppholdsted utenfor Schengen, der han kan få ro, og jobbe videre med nye prosjekter .
DB170220 Nå leter Jabaly etter et midlertidig oppholdsted utenfor Schengen, der han kan få ro, og jobbe videre med nye prosjekter .
DB170220 Og ikke minst : Ti prosent av arbeidstimene skal utføres av lærlinger på alle prosjekter .
DA170220 Derfor er det bra at vi har mange vitkige prosjekter å vise frem i Oslo, som f.eks gratis halvdagsplass i skolen og flere lærere.
BT170220 SPISEPLASS : Randi er glad i prosjekter .
AP170220 SPISEPLASS : Randi er glad i prosjekter .
AA170220 - NRC er en nøytral organisasjon og har ingen prosjekter finansiert av Saudi-Arabia i Jemen, sier kommunikasjonssjef Tuva Raanes Bogsnes.
AA170220 Unicef har nå prosjekter på gang der målet er at barna kan få ta igjen den tapte undervisningen.
FV170218 Torsdag kom også regjeringen på banen med 35 millioner kroner i støtte til prosjekter som rydder langs kysten.
AP170218 Torsdag kom også regjeringen på banen med 35 millioner kroner i støtte til prosjekter som rydder langs kysten.
AA170218 - Har dere allerede nye prosjekter på gang ?
SA170217 I motsetning til enkelte andre lokale prosjekter i offentlig regi er vi imidlertid svært opptatt av å skape gode økonomiske resultater slik at vi kan sikre nye arbeidsplasser, aktivitet i regionen og sikre at nye prosjekter kan utvikles.
SA170217 I motsetning til enkelte andre lokale prosjekter i offentlig regi er vi imidlertid svært opptatt av å skape gode økonomiske resultater slik at vi kan sikre nye arbeidsplasser, aktivitet i regionen og sikre at nye prosjekter kan utvikles.
SA170217 Det er ingen grunn til å peke særskilt på våre prosjekter fremfor andre.
SA170217 Det er ikke økonomisk forsvarlig å igangsette prosjekter dersom de ikke har et økonomisk drivverdig fundament.
SA170217 Det er ikke noe nytt at det tar svært lang tid å få klar prosjekter .
SA170217 Regjeringen gir 35 millioner kroner i støtte til prosjekter som rydder langs kysten.
SA170217 Nå opplyser Klima- og miljødepartementet at de gir 35 millioner kroner til prosjekter som rydder i marine områder.
SA170217 I motsetning til enkelte andre lokale prosjekter i offentlig regi er vi imidlertid svært opptatt av å skape gode økonomiske resultater slik at vi kan sikre nye arbeidsplasser, aktivitet i regionen og sikre at nye prosjekter kan utvikles.
SA170217 I motsetning til enkelte andre lokale prosjekter i offentlig regi er vi imidlertid svært opptatt av å skape gode økonomiske resultater slik at vi kan sikre nye arbeidsplasser, aktivitet i regionen og sikre at nye prosjekter kan utvikles.
SA170217 Det er ingen grunn til å peke særskilt på våre prosjekter fremfor andre.
SA170217 Det er ikke økonomisk forsvarlig å igangsette prosjekter dersom de ikke har et økonomisk drivverdig fundament.
SA170217 Det er ikke noe nytt at det tar svært lang tid å få klar prosjekter .
BT170217 Torsdag kom også regjeringen på banen med 35 millioner kroner i støtte til prosjekter som rydder langs kysten.
AP170217 - Design av løsninger, produkter og verdikjeder, uavhengig av næring, er ett av flere elementer vi vurderer når vi ser etter innovasjonshøyde i prosjekter vi gir støtte og finansiering, sier Krohn Traaseth.
DN170216 Regjeringen vil gi 35 millioner kroner i støtte til prosjekter som rydder i marine områder.
DN170216 Nå opplyser Klima- og miljødepartementet at de gir 35 millioner kroner til prosjekter som rydder i marine områder.
DN170216 Holte, som er politisk rådgiver for statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet, fortalte at det torsdag ble bevilget 35,2 millioner kroner til potten som skal gå ut til prosjekter som rydder i marine områder.
DN170216 - Vi har kjørt mange store prosjekter , men dette er nok det største enkeltprosjektet vi har hatt i Kvitfjell etter OL.
DB170216 I 2016 var det offentlige forbruket hovedkilde til vekst, fordi vi satte i gang prosjekter for å holde folk i jobb, sier Solberg.
DB170216 Regjeringen gir 35 millioner kroner i støtte til prosjekter som rydder langs kysten.
DB170216 Det ser heller ikke ut til at det er flust av gode prosjekter som investorer står klare i å plassere pengene sine i.
DB170216 Regjeringen har i mange år, på tvers av politiske skillelinjer hatt en hard profil mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, det har blitt kastet inn flere titalls millioner kroner i forskning og til prosjekter , tiltak og stillinger for å motarbeide dette, men disse problemene er bare symptomer på et mye større problem, nemlig sosial kontroll.
BT170216 Regjeringen gir 35 millioner kroner i støtte til prosjekter som rydder langs kysten.
BT170216 Nå opplyser Klima- og miljødepartementet at de gir 35 millioner kroner til prosjekter som rydder i marine områder.
AP170216 12 prosjekter får lov til å « pitche » sine ideer i Berlin.
AA170216 Regjeringen gir 35 millioner kroner i støtte til prosjekter som rydder langs kysten.
DN170215 Nå har begge prosjekter definitivt havarert.
DN170215 Selskapet opplyser at det fra 2014 til 2016 reduserte kostnadsbasen for nye prosjekter med rundt 15 til 20 prosent, og at målet fra 2016 og inn i 2017 er å videreføre dette.
DB170215 Vi holder imidlertid alltid døren åpen for spennende prosjekter , sier manager Marte Schei, som ikke ønsker å kommentere hvorvidt Isachsen har fått tilbud om å medvirke i sesong to.
DB170215 - Jeg har rett og slett for mye å gjøre, sier han og legger til at heller ikke sesong to vil bli aktuelt, da han vil fokusere på musikken og egne prosjekter .
DA170215 Jeg gikk inn i dette med et åpent sinn, særlig fordi dette er ett av mine prioriterte prosjekter .
DA170215 - Trønderpatriotismen har ikke trumfet hensynet til at at ett av mine viktigste prosjekter skal lykkes, kommenterer kulturminister Linda Hofstad Helleland. - « Hilsen hjem»-kritikken var jeg forberedt på, så den tar jeg med stor ro, sier Helleland.
DA170215 Vi forventer enda større muligheter for internasjonale satsinger og prosjekter for NGI innen offshore vind i framtiden, sier Andresen.
DA170215 - Vi i NGI har klart å komme inn i veldig mange prosjekter i Europa.
AP170215 I 2016 var 60 ulike prosjekter i gang, som involverte 190 partnere. 550 personer var ute på oppdrag. 930 personer var en del av utvekslingen.
AP170215 Anne Hilde Neset ( 43 ) har erfaring fra Londons kunstscene, og hun tar med seg erfaringen med å skape prosjekter som bygger broer mellom ulike kunstsjangre.
AA170215 Forutsigbar leveranse av disse viktige delene av komplekse prosjekter er den absolutt beste markedsføringen for nye kontrakter, sier Haugan.
AA170215 Forutsigbar leveranse av disse viktige delene av komplekse prosjekter er den absolutt beste markedsføringen for nye kontrakter, sier Haugan.
DN170214 Den måten vi inntektsfører anleggsprosjektene gjør at vi får veldig høye marginer når det er flere prosjekter som avsluttes enn startes, slik det var i fjerde kvartal, sier Grongstad.
DB170214 Nedrustning med russerne og satsing på rakettforsvar er uforenlige prosjekter .
DA170214 - Vi vil se det enda klarere når store prosjekter som Johan Sverdrup i Nordsjøen og Johan Castberg i Barentshavet nærmer seg realisering.
AP170214 Da kan de investeres i Apples egne prosjekter eller andre amerikanske selskaper, gi større avkastning til aksjonærer, eller, som Trump håper, brukes til å sjøsette nødvendige infrastrukturløft.
AA170214 - Bistanden brukes på prosjekter som kan bidra til stabilitet og økonomisk vekst, sier utenriksminister Børge Brende. ( ©NTB ) ¶
VG170213 Vi tenker : Nei, ikke Åsleik, som nå skulle i gang med sine beste prosjekter , som hadde så mye på hjertet - og så mye i det smarte hodet sitt.
VG170213 Som jobbet fram de merkeligste prosjekter , det vil si i andres hode var de ofte merkelige - inntil Åsleik gjorde suksess med dem.
VG170213 Mellom 2011 og 2015 hadde Norge 18 prosjekter mot 72 fra Sverige og 67 fra Danmark.
VG170213 Kreftlegenes rapport sammenlignet antall prosjekter som team fra hvert av de nordiske landene presenterer under den årlige samlingen for barnekreftforskning, NOPHO.
VG170213 Han legger til at de samarbeider med barneonkologene for å se hvordan de kan lage prosjekter på tvers av landegrensene som når opp i konkurransen om forskningsmidler.
VG170213 Da VG gjorde samme utregning med tall fra 2016, viste det seg at både Sverige og Danmark hadde fire ganger så mange prosjekter som Norge de siste fem årene.
VG170213 Barnekreft opptrer heldigvis såpass sjelden at man ofte må ha internasjonale prosjekter for at det skal bli god forskning.
VG170213 - Er det godt nok at Sverige og Danmark har fire ganger så mange prosjekter på barnekreft som Norge ?
VG170213 - Det er en internasjonal vitenskapsgruppe som avgjør hvilke prosjekter som mottar støtte fra våre forskningsmidler og her er det høy konkurranse, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen.
DN170213 Ledelsen i Bane Nor avviser at prosjekter skrinlegges.
DN170213 Konsernsjefen i NRC Group frykter at prosjekter rammes av budsjettkuttene.
DN170213 Jeg frykter også at prosjekter blir utsatt, sier Jane B.
DN170213 - Flere prosjekter som skulle vært i gang, er satt på vent på grunn den økonomiske usikkerheten.
DB170213 Han forteller at mye av fotojournalistikken handler om prosjekter for tiden, og ofte finansiert av midler utenom redaksjonene.
AP170213 Dette bildet er del av en billedserien i kategorien " langvarige prosjekter ".
VG170212 Vi skulle så gjerne hatt ham inn i prosjekter hvor man tidlig ser på spesiell genetikk og biologi som eventuelt kan anvendes klinisk.
DN170212 Vi vil investere i prosjekter som skaper langsiktig vekst og verdiskapning både for samfunnet og eierne, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker BP.
DB170212 Nå venter flere tv-opptredener, foredragsholding og andre prosjekter for 36-åringen, som rennes ned av forespørsler og jobbtilbud etter « Farmen ».
BT170212 Vi vil investere i prosjekter som skaper langsiktig vekst og verdiskapning både for samfunnet og eierne, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker BP.
AP170212 Samspill, kammergrupper og prosjekter bidrar til et levende musikkmiljø.
DA170211 Selv har han en rekke andre prosjekter på gang, ikke minst Terry Gilliams « The Man Who Killed Don Quixote ».
AP170211 Fire nye « frihavner » er etablert, og 1,3 billioner rubler skal sikre 475 nye prosjekter .
AP170211 Fire nye « frihavner » er etablert, og 1,3 billioner rubler skal sikre 475 nye prosjekter .
AP170211 Universitetet legger til rette for at forskere som ønsker det får kontorplass og pc slik at de kan fortsette sine prosjekter så lenge de vil.
VG170210 Dersom VG hadde spurt om folk var villige til å betale mer skatt for å finansiere bistandsmidler vi ikke kan gjøre rede for, kostnadssprekker i offentlige prosjekter , skoler som ikke har elever, store mengder unødvendig kontorrekvisita, kulturlunsj i bedrifter og utvikling av en app som viser veien til nærmeste kebab-sjappe, så ville svaret antageligvis vært annerledes.
SA170210 Delvis skyldes dette et uvettig låneopptak på 6 milliarder etter bygging av unødig dyre prestisjeskoler, som det ikke var elevgrunnlag for, men også fordi det brukes for mye penger på prosjekter , prosjektkoordinatorer, konsulenter og seniorrådgivere i de fylkeskommunale katakomber.
SA170210 Al-Emadi sier at de svimlende summene i tillegg til selve fotballstadionene inkluderer store og kostbare prosjekter som infrastruktur, ny flyplass og sykehus.
SA170210 - Vi bruker nesten 500 millioner dollar per uke på store prosjekter .
DB170210 - Vi har tre prosjekter som alle har et potensiale i seg til å gi milliardbeløp i omsetning.
AP170210 Al-Emadi sier at de svimlende summene i tillegg til selve fotballstadionene inkluderer store og kostbare prosjekter som infrastruktur, ny flyplass og sykehus.
AP170210 - Vi bruker nesten 500 millioner dollar per uke på store prosjekter .
AA170210 Men så langt har ikke statsministeren presentert noen nye prosjekter .
BT170209 Norsk filminstitutt har gitt syv prosjekter tilskudd fra insentivordningen.
SA170208 - Vi har gjort en del prosjekter innen denne sjangeren, og vi driver og filmer med henne.
FV170208 - Vi har gjort en del prosjekter innen denne sjangeren, og vi driver og filmer med henne.
DB170208 - Vi har gjort en del prosjekter innen denne sjangeren og vi driver og filmer med henne.
DA170208 I tillegg ønsker regjeringen at asylsøkere skal jobbe for liten eller ingen lønn på offentlige prosjekter .
BT170208 - Vi har gjort en del prosjekter innen denne sjangeren, og vi driver og filmer med henne.
AP170208 - Vi har gjort en del prosjekter innen denne sjangeren, og vi driver og filmer med henne.
AA170208 I tillegg ønsker regjeringen at asylsøkere skal jobbe for liten eller ingen lønn på offentlige prosjekter .
DN170207 - Hittil har mange prosjekter vært basert på faste priser og låste priser på investeringene.
DN170207 Samtidig er Statoils break-even-pris på nye prosjekter nede i 27 dollar fatet.
DN170207 På den positive siden reverserer Statoil nedskrivninger som tidligere er tatt på Mongstad og en del andre prosjekter .
DN170207 Forbedringene gir seg også utslag i kraftig kutt i balanseprisen for nye prosjekter .
DN170207 - Vi har forbedret vår kostnadsbase, styrket våre prosjekter , og fortsetter jakten på nye forbedringer.
DA170207 Opprettholde finansiell kapasitet med finansiering av prosjekter og positiv kontantstrøm med en pris på 50 dollar fatet i 2017.
DA170207 Det er et av flere nasjonale, hemmelige prosjekter .
VG170206 De legger videre vekt på at det vil bryte opp pågående prosjekter , og dermed skade amerikansk næringsliv og investeringer i USA.
DN170206 John Fredriksen håper han kan samarbeide med Kjell Inge Røkke om flere prosjekter fremover.
DN170206 Tendensen vil være at en bruker mer ressurser på modne prosjekter og mindre på vidløftige og lite håndfaste prosjekter og aktiviteter, sier han.
DN170206 Tendensen vil være at en bruker mer ressurser på modne prosjekter og mindre på vidløftige og lite håndfaste prosjekter og aktiviteter, sier han.
DA170206 Dessuten er vi et relativt nytt foretak, så mange har kanskje ikke hørt om oss, men vi håper våre prosjekter kan bidra til en positiv utvikling i markedet, sier Ness.
VG170205 Jeg har noen prosjekter på gang som jeg ikke kan avsløre, sier han.
DN170205 Olrud Moen jobber i DNB som konserndirektør for strategiske prosjekter , primært for å styrke DNBs innovasjonsevne.
DB170205 Jordal legger mener det er greit å jobbe med gode prosjekter på søndager, når det at det å innføre søndagsforestillinger er å gå over en grense.
VG170204 - Han har vært generøs med sin tid, energi og støtte for å skape oppmerksomhet rundt UNIFECs jobb for barn, skriver organisasjonen i pressemeldingen, før de lister opp fire prosjekter hvor Beckham har vært en sentral aktør.
VG170204 - Jeg kalte pappa for MacGyver da jeg var yngre, han hadde alltid prosjekter gående og elsket å fikse ting, forteller nykommeren.
AP170204 Nå har Sunnaas sykehus igangsatt 4 - 5 prosjekter med VR-briller.
DN170203 - Skihallen isolert sett er litt annerledes, men ellers minner dette prosjektet på mange måter om mange store prosjekter Selvaag har jobbet med siden starten, sier Olav Selvaag med referanse til for eksempel Tjuvholmen som målte 150.000 kvadratmeter.
BT170203 Den tidligere mobilmilliardæren mente han skulle komme seg ovenpå ved hjelp av nettbutikken Ludo Store og et par andre prosjekter .
AA170203 Den tidligere mobilmilliardæren mente han skulle komme seg ovenpå ved hjelp av nettbutikken Ludo Store og et par andre prosjekter .
DN170202 Endte imidlertid med negativt resultat etter avsluttede prosjekter .
DB170202 - Men det kommer alltid følere om penger til ulike prosjekter .
BT170202 Bergen Arkitekthøgskoles studenter jobber ofte med aktive prosjekter .
AP170202 Fakta : Statoils prosjekter i Russland ¶ 1 ) Okhotskhavet ¶
AP170202 - Alle våre prosjekter gjennomføres innenfor sanksjonsregimene og i tett dialog med norske myndigheter.
DN170201 Flyktninger og migranter vil bli en spesielt viktig målgruppe i en rekke prosjekter , opplyses det.
DB170201 « Den nakne sannhet » er at selv seks år etter etableringen har ikke fondet investert mer enn 2,8 milliarder kroner i prosjekter « på bakken ».
BT170201 januar, har den israelske regjeringen varslet en rekke nye prosjekter .
AP170201 januar, har den israelske regjeringen varslet en rekke nye prosjekter .
AP170201 Ytterligere 2 millioner kroner er satt av til støtte til prosjekter i regi av sameier, borettslag, organisasjoner eller bedrifter.
AP170201 Onsdag kveld delte Sponsor- og Eventforeningen ut heder til fjorårets beste prosjekter .
SA170131 KRONIKK : Nok en gang har det vist seg at styrer for offentlige prosjekter som er sammensatt av kun politikere, ikke utøver tilstrekkelig styring.
SA170131 Nye prosjekter i utlandet ¶
DN170131 Norske leverandører har demonstrert konkurransekraft, og har til sammen sikret seg over 70 prosent av alle tildelte kontrakter på Johan Sverdrup, sier konserndirektør Margareth Øvrum for teknologi, prosjekter og boring i Statoil.
DN170131 I fjor høst inngikk Sony en avtale med det kinesiske underholdningskonglomeratet Dalian Wanda om å finansiere større prosjekter i fellesskap.
DB170131 To norske prosjekter
DB170131 Et annet eksempel er 1.5 milliarder euro i Siemens, som har installert trafikksystemer på israelske veier på Vestbredden, og lagt bud på prosjekter på okkupert territorium med Israel Railways.
DB170131 Sørensen og Asanti, som har spilt i serier som « Øyevitne » og « Nobel », skulle til USA for å jobbe sammen og dra i møter om prosjekter .
AP170131 Godkjenne oljerørledningen Keystone og andre lignende prosjekter .
AP170131 Godkjenne oljerørledningen Keystone og andre lignende prosjekter .
AP170131 Nye prosjekter i utlandet ¶
SA170130 ODs F&U-innsats om sikkerhet og beredskap ble koblet sammen med parallelle og supplerende prosjekter i regi av Forskningsrådet.
SA170130 kr på i alt 282 prosjekter .
SA170130 ODs F&U-innsats om sikkerhet og beredskap ble koblet sammen med parallelle og supplerende prosjekter i regi av Forskningsrådet.
SA170130 kr på i alt 282 prosjekter .
DN170130 - Kerogen stiller i utgangspunktet med 100 millioner dollar, men har mulighet til å øke til 300 millioner dollar hvis vi finner gode prosjekter , sier Helge Nordtorp ( til venstre ).
DN170130 - Forbedrings- og effektiviseringsarbeidet videreføres og det er spennende prosjekter på gang i hele konsernet.
DN170129 Toshiba må ta en nedskrivning på mellom 50 og 70 milliarder kroner fra flere prosjekter i USA som har hatt store kostnadsoverskridelser.
DN170129 Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening frykter derimot at selve byggingen vil komme senere i gang - nettopp på grunn av den rekordhøye mengden prosjekter som skal gjennomføres.
DB170129 Han har tidligere samarbeidet med rabbien Charlie Schwartz på en rekke digitale prosjekter , som setter søkelys på saker som omhandler jødene.
FV170128 Store prosjekter i Kristiansand ¶
FV170128 I Kristiansand, Søgne og Vennesla har alle midlene gått til lokale entrepenører, og prosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført innenfor de budsjettene kommunene har.
FV170128 Det er gjennomgående valgt lokale entrepenører, og pengene har gått til prosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført.
FV170128 1,14 milliarder gikk til prosjekter i andre landsdeler enn de rammede.
SA170127 De blir skolerte teknikere som kan jobbe med kompliserte prosjekter , lede store team, og som i tillegg har en dyp forståelse for aktiviteten som foregår i produksjonen.
SA170127 Det har vært trist å se hvordan flere og flere prosjekter og tiltak i skolen henvises til den skammelige kosekroken.
DN170127 Bakken tror at denne typen prosjekter i første omgang vil gjøre en OTC-notering, så en børsnotering i runde to, og at det både vil være innen rigg, offshore service-skip og andre shipping-segmenter.
DB170127 ¶ VIL TIL NORGE : Selskapet bak thrilleren « The Postcard Killings », basert på krimboka til svensken Liza Marklund ønsker seg til Norge og har søkt på millionpotten i den norske insentivordningen - sammen med sju andre prosjekter .
SA170126 Nå har den doblet seg, slik at vi lettere kan finansiere prosjekter som før ble vurdert som altfor kostbare.
SA170126 Som veileder for studenter med oppgaver fra olje- og gassindustrien, deriblant Statoil, har jeg registrert interessemotsetninger som oppstår mellom dem som har ansvar for økonomisk styring av driftsorganisasjon og prosjekter og ulike faggrupper og verneorganisasjonen med ansvar for helse, miljø og teknisk integritet.
SA170126 Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil, innrømte sist fredag at « vi forstår ikke sikkerhet godt nok », og hun sa at hun tok dette tungt.
DN170126 Men fremdeles er det store områder hvor det planlegges store prosjekter .
DN170125 Dette tar normalt og i sammenlignbare prosjekter mange måneder.
DB170125 Jeg husker ikke noe mer konkret enn det, annet enn at vi jobbet med flere prosjekter .
AP170125 En liste over slike prosjekter verserer allerede i Washington, ifølge avisen Kansas City Star.
AP170125 Beordret hurtigbehandling av prosjekter
AP170125 Avisen skriver at Trumps team har identifisert 50 prosjekter som skal være førsteprioritet, med en prislapp på 137,5 milliarder dollar.
AP170125 Juryen har også gitt hederlig omtale til to prosjekter .
AP170125 Juryen har også gitt hederlig omtale til to prosjekter .
AP170125 Under senere reforhandlinger skal andre prosjekter tildeles penger.
SA170124 Dette vil sette i gang prosjekter som samlet vil komme på godt over to mrd. kroner.
DN170124 - Vår policy er tydelig på at vi kun skal finansiere prosjekter som møter DNBs krav til miljømessige og sosiale forhold.
AP170124 Da kan vi unngå å gjøre de samme feilene i fremtidige prosjekter , sier byrådssekretær Daniel Rees i Oslo.
AP170124 - Byområdene må bli enig med seg selv om hvilke prosjekter de vil satse på.
AP170124 Prosjekter byene ikke har råd til på egen hånd.
SA170123 Samtidig har det offentlige nye, store prosjekter : Bussvei skal bygges, tunneler skal sprenges, sykehus skal reises - milliarder skal brukes i årene som kommer.
SA170123 Begge er kjent for å ha tatt stor risiko, og for at de i perioder nektet - kanskje til og med var ute av stand til - å gi opp håpet for sine prosjekter og ambisjoner.
DN170123 Marine Harvest har her fire spennende prosjekter som alle har som hovedhensikt å eliminere problemet.
DN170123 - Marine Harvest jobber godt med andre oppdrettere gjennom Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond og gjennom en rekke prosjekter i lag med enkeltoppdrettere.
DB170123 Gjennom oppveksten har hun vært involvert i flere prosjekter .
BT170123 Jeg fikk mange nye prosjekter på jobben, og huset ville tatt livet av meg.
DN170122 BigBang-frontfigur : « Komisk optimistiske prosjekter er en tradisjon i musikkbransjen » ¶
DB170122 Vi har finansiert flere prosjekter med prosjektstøtte fra Nasjonalbiblioteket, Fritt Ord, Kulturrådet og Kulturdepartementet.
DB170122 Alle deres litteraturmidler er bundet i prosjekter som allerede er inne i systemet.
AP170122 Hun understreker at hun ikke har gått inn i reguleringsarbeidet for Fornebubanen, men sier man må regne med at slike prosjekter tar lang tid.
AP170122 - Slike prosjekter er gigantiske.
AP170122 - Det er rett og slett veldig store og komplekse prosjekter , og det er Plan- og bygningsetatens jobb å sikre at løsningene blir best mulig for byen.
AP170122 Vi jobber systematisk med partnere og prosjekter vi har stor tro på, sier han.
AP170122 Men generelt kommenterer vi ikke på hvilke prosjekter eller forretningsmuligheter vi til enhver tid forfølger, sier hun.
AP170122 - For å være forberedt har Kværner opprettet forbindelse med mulige kunder og samarbeidspartnere, men det er for tidlig å anslå om konsernet etter hvert blir involvert i fremtidige prosjekter i Iran, legger han til.
AP170122 - Det kan nå ligge til rette for mer handel med Iran, og Kværner ser at det kan komme prosjekter i landet der selskapets ekspertise kan være attraktiv, skriver informasjonssjef Torbjørn Andersen i Kværner i en e-post.
DN170121 | BigBang-frontfigur : « Komisk optimistiske prosjekter er en tradisjon i musikkbransjen » ¶
DN170121 - Artister tenker ofte at det de oppnår av suksess med egen musikk eller andre prosjekter er idealutgaven av dem selv.
AP170121 Republikanerne liker ikke å bruke statlige midler på offentlige prosjekter .
AP170121 - Han vil få problemer med å få støtte fra demokrater, men også fra republikanere, spesielt de som er økonomisk konservative og ikke liker å bruke statlige midler på store, dyre prosjekter , sier Scribner.
DN170120 Nå prøver Norge å heie frem private prosjekter ved å starte et nytt fond på 3,3 milliarder kroner.
BT170120 TAR DET TUNGT : Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil, medgir at hendelsen på Troll-feltet har gått inn på henne.
BT170120 Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil, medgir at hendelsen har gått inn på henne.
BT170120 TAR DET TUNGT : Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil, medgir at hendelsen på Troll-feltet har gått inn på henne.
BT170120 Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil, medgir at hendelsen har gått inn på henne.
AP170120 Skal vi fatte de riktige beslutningene og gjøre de rette tiltakene må vi ha alt på bordet, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi prosjekter og boring, i en pressemelding.
DB170119 Både Barack og Michelle ( 52 ) vil holde seg aktiv i politikkens verden, der de skal fortsette med ulike prosjekter som ble påbegynt under presidentperioden.
BT170119 Vi har Førdefjorden og Repparfjorden nå, men det vil komme flere prosjekter som vil bruke fjorder som avfallsdeponi senere.
DN170118 Han peker på en rekke hendelser som peker i stikk motsatt retning av det Helm forespeiler, som manglende investeringer i nye prosjekter og at elektrifiseringen av bilparken ikke vil gå så raskt at etterspørselen etter olje vil rammes nevneverdig frem til 2030.
DN170118 Oppsvinget vil ifølge meglerhuset blant annet bli drevet av at oljeinvesteringsfallet flater ut, siden noe høyere oljepris, kombinert med kraftige kostnadskutt i leverandørindustrien, gjør at lønnsomheten i mange prosjekter på norsk sokkel er vesentlig forbedret.
DB170118 Det kan være prosjekter knyttet til sykkelturisme eller utvikling av sykkeltøy.
DB170118 Dette vil hjelpe verdens fattige, sier Gates og skryter av samarbeidet fondet hans har med det norske regjeringen på en rekke prosjekter .
BT170118 - Det er like viktig nå som før at de som kanskje har en prinsipiell motstand, gjennomgår utslippstillatelsen som er gitt prosjektet, og tar innover seg at vi har en ekstremt omfattende forvaltningspraksis for hvordan slike prosjekter skal utredes.
BT170118 - Det er like viktig nå som før at de som kanskje har en prinsipiell motstand, gjennomgår utslippstillatelsen som er gitt prosjektet, og tar innover seg at vi har en ekstremt omfattende forvaltningspraksis for hvordan slike prosjekter skal utredes.
DN170117 Sætre og Statoil mener det nå haster med en utredning for at industrien skal kunne ha store prosjekter å jobbe med etter 2020.
DN170117 Sånn som norsk sokkel har utviklet seg, har det blitt vanligere med små prosjekter og små funn, noe som i sin tur gir lavere absoluttverdi, forklarer han.
DN170117 - I tillegg må en huske at dette er svære selskaper, og for at de skal finne noe interessant så må det være svære prosjekter og svære eierandeler.
DB170117 Når den norske én-prosenten går til feilslåtte prosjekter som dekkes over av lokale myndigheter ?
DA170117 - For hver dag som går uten forhandlingsløsning og spadene i jorden havner vi lenger bak i køen med kommende prosjekter i Nasjonal Transportplan, sier Sandnes-ordføreren.
AP170115 Det lille arkitektkontoret Haugen/Zohar har også gjort seg bemerket med fine prosjekter .
BT170114 Gjør ferdig uferdige prosjekter
AP170114 Gjør ferdig uferdige prosjekter
DN170113 Planlegge prosjekter og se på mulige synergier.
DB170113 Jensen sa at han også har fått en del kontanter av sine foreldre som gaver ved bursdager og jul, og i forskudd på arv, blant annet i forbindelse med oppussing og ulike prosjekter .
DB170113 Det eneste Ramsvik vil røpe for oss nå er at « vi har noen spennende prosjekter som skal realiseres i år » og at planene « ikke bare handler om « oslofolk » ».
DB170113 HUMORVETERANER : Bård og Harald har gjort mange forskjellige prosjekter sammen.
DN170112 Store reduksjoner i kostnadene gjør at flere prosjekter på norsk sokkel blir lønnsomme.
DN170112 Store kostnadsreduksjoner gjør at flere prosjekter blir lønnsomme.
DN170112 I syv prosjekter er kostnadene mer enn halvert.
DN170112 - Grunnlaget er nå lagt for økt lønnsomhet både i eksisterende og nye prosjekter , sa Nyland i Stavanger.
DN170112 Store prosjekter
DN170112 Han er sikker på at både Snorre Future, Snilehorn og Njord Expansion vil komme i år, prosjekter som vil gi seks milliarder dollar i investeringer og 400 millioner fat i oljereserver.
DB170112 ( Kapital ) : Kapital kan fortelle at Obos har solgt en leilighet i et sine nye prosjekter på Fornebu for 26 millioner kroner.
DB170112 Kina skal også ha vendt tommelen ned for 11 prosjekter til en verdi av 14 milliarder dollar i fjor, som følge av miljøbekymringer.
DB170112 Han sier han også har fått en del kontanter av sine foreldre som gaver ved bursdager og jul, og i forskudd på arv, blant annet i forbindelse med oppussing og ulike prosjekter .
AP170112 Det har vært flere prosjekter i Oslo kommune for å finne frem til de beste metodene for språkopplæring for barn som ikke kan lese og skrive ennå.
FV170111 De har mange nye prosjekter på blokken.
BT170111 Halvparten av OBOS' prosjekter i bergensregionen ligger allerede i nabokommunene.
AP170111 - Ja, det er nok riktig det, bortsett fra enkelte prosjekter , som vi er enige om at jeg ikke skal fortelle noe om nå.
NL170110 Utbedringen av riksveinettet i Nord-Norge er godt i gang og mange gode prosjekter er gjennomført, flere vil komme til avslutning i løpet av de nærmeste årene.
DN170110 Oljenæringen, og spesielt leverandørindustrien, er veldig opptatt av at man må finne nye store prosjekter .
DB170110 Det var mange prosjekter som var i gang før oljekrisen, og de kunne man ikke stoppe.
DB170110 I stedet har politikere av alle avskygninger vært travelt opptatt med å selge inn oppdragets humanitære mål og prosjekter .
AP170110 Fortsetter boligprisene å stige, kan det gjøre det tryggere for utbyggerne å sette i gang med enda flere prosjekter .
AP170110 Han sa også at han lenge har jobbet med hemmelige prosjekter på nasjonalt nivå, som handlet om liv og død for andre mennesker, og som har vært klarert på høyeste hold i politi- og justissektoren.
DB170109 Foto : XPOSUREPHOTOS.COM / NTB Scanpix SAMARBEIDER : Wayne Coyne fra gruppa The Flaming Lips og Miley Cyrus under 2015 MTV Video Music Awards De har samarbeidet om flere prosjekter ..
BT170109 Målet med utdanningen er å få flere menneskeorienterte prosjekter fra vår region.
BT170109 Hvorfor gjør vi ikke flere helhetlige prosjekter oftere, prosjekter som er teknologisk framifrå, forretningsmessig bærekraftige og til det beste for mennesket ?
BT170109 Hvorfor gjør vi ikke flere helhetlige prosjekter oftere, prosjekter som er teknologisk framifrå, forretningsmessig bærekraftige og til det beste for mennesket ?
BT170109 Målet med utdanningen er å få flere menneskeorienterte prosjekter fra vår region.
BT170109 Hvorfor gjør vi ikke flere helhetlige prosjekter oftere, prosjekter som er teknologisk framifrå, forretningsmessig bærekraftige og til det beste for mennesket ?
BT170109 Hvorfor gjør vi ikke flere helhetlige prosjekter oftere, prosjekter som er teknologisk framifrå, forretningsmessig bærekraftige og til det beste for mennesket ?
AP170109 Garantitiden hindrer nye boligprosjekter, mener entreprenører utvalget har snakket med, fordi penger bindes til ferdige prosjekter .
AP170109 Nye prosjekter
DN170108 Ifølge en rapport New York Times har offentliggjort, har Coca-Cola brukt 120 milliarder dollar på forskning og andre prosjekter i årene 2010 til 2015 med mål om å forvirre forbrukerne om helserisikoer knyttet til brus og annen sukkerholdig drikke.
DB170107 Noen prosjekter jobber fortsatt hardt for å utgjøre en forskjell, med de rette målene og gode verdier, sier Hulleberg.
DB170107 - Det er viktig å ikke skjærer alle prosjekter og gårder over en kam, og gjøre grundig research før man velger å reise ned å jobbe som frivillig.
DB170107 Ifølge en rapport New York Times har offentliggjort, har Coca-Cola brukt 120 millioner dollar på forskning og andre prosjekter i årene 2010 til 2015 med mål om å forvirre forbrukerne om helserisikoer knyttet til brus og annen sukkerholdig drikke.
AP170107 Både som forfatter, essayist, oversetter, igangsetter av ulike litterære prosjekter og som kunstnerisk leder for Litteraturfestivalen på Lillehammer.
SA170106 Bianca ( 39 ) sitter ofte sammen med dem og jobber med sine egne prosjekter .
DN170106 Nå er det for få tomter og prosjekter .
DB170106 Men etter at Qatars finansminister nylig annonserte prognoser om tre prosent økonomisk vekst, og lovet investeringer på omtrent 112 milliarder kroner i ulike prosjekter det kommende året, virker ASOs motiver for å legge ned rittet mer politiske enn økonomiske.
DB170106 ASOs evne og vilje til å destabilisere UCIs prosjekter er dessuten godt dokumentert a priori.
DB170106 Hvorfor investere i prosjekter med høy risiko når staten begunstiger investering i eiendom ?
BT170106 Dermed kan utbyggere raskere få realisert sine prosjekter , få avkastning på investeringene og tilby billigere boliger.
BT170106 Dermed kan utbyggere raskere få realisert sine prosjekter , få avkastning på investeringene og tilby billigere boliger.
BT170106 Bianca ( 39 ) sitter ofte sammen med dem og jobber med sine egne prosjekter .
AP170106 Denne type prosjekter har egentlig aldri noen slutt.
AP170106 Bianca ( 39 ) sitter ofte sammen med dem og jobber med sine egne prosjekter .
SA170105 Søsknene Nikolaisen har en rekke band, prosjekter og priser på samvittigheten, og nå kan Hilma vinne i kategorien indie.
SA170105 Vi mener at slike prosjekter er spesielt viktige etter at elsykkelen kom på markedet.
SA170105 Tar vi med bedret livskvalitet og sparte helseutgifter er det antakelig ingen prosjekter som vil kunne gi like store samfunnsøkonomiske gevinster.
SA170105 Redusert sykefravær og positive helseeffekter er av de viktige oppsidene i slike prosjekter .
DN170105 I Statoils regnskaper er det ikke lett å lese ut eksakt hvilke felter og prosjekter nedskrivningene kommer fra, men mye har vært knyttet til letingen i Gulfen.
DB170105 Prosjekter : - Vi må tørre å sette i gang prosjekter uten en forretningsplan.
DB170105 Kultur : - Vi må endre måten vi jobber på ¶ Prosjekter : - Vi må tørre å sette i gang prosjekter uten en forretningsplan.
DB170105 Om det vil føre til at internasjonale prosjekter lettere kan bruke ressurser i hele Norden, vil det være bra om det er etablert noen felles retingslinjer som gjør det mulig, sier han.
DB170105 Om det vil føre til at internasjonale prosjekter lettere kan bruke ressurser i hele Norden, vil det være bra om det er etablert noen felles retingslinjer som gjør det mulig, sier han.
BT170105 Kirchner står blant annet anklaget for å ha kanalisert offentlige midler tilsvarende rundt 26 millioner norske kroner gjennom et byggefirma for prosjekter til overpris i sin hjemprovins, Santa Cruz.
BT170105 Bauge sier i en pressemelding at de i orkesteret er glade for å kunne fortsette og videreutvikle det allerede særdeles vellykkede samarbeidet : « Edward Gardner har utvidet orkesterets repertoar og måte å spille på, og vi ser frem til nye og spennende prosjekter , konserter, internasjonale turneer og innspillinger.
SA170104 Med dreieskiven på plass ble det plutselig plass til et garasjeverksted også, der mannen i huset kan boltre seg med verktøy og prosjekter .
FV170104 Med dreieskiven på plass ble det plutselig plass til et garasjeverksted også, der mannen i huset kan boltre seg med verktøy og prosjekter .
BT170104 Det var også en av grunnene til at jeg ønsket å gå til VG - å få muligheten til å jobbe med flere og større prosjekter .
BT170104 Med dreieskiven på plass ble det plutselig plass til et garasjeverksted også, der mannen i huset kan boltre seg med verktøy og prosjekter .
AP170104 Med dreieskiven på plass ble det plutselig plass til et garasjeverksted også, der mannen i huset kan boltre seg med verktøy og prosjekter .
DN170103 - Alle prosjekter må ha et navn.
DN170103 - Alle prosjekter må ha et navn.
DB170103 « Offentlige prosjekter er avgjørende for oss, » skriver eier og styreleder Sissel Leire i entreprenørselskapet Kruse Smith i SR-Banks rapport.
BT170103 Både lærere og studenter må være opptatt av å prege sine omgivelser, med installasjoner, prosjekter og happenings som kan overraske, skape debatt og konstruktivt spetakkel.
BT170103 Både lærere og studenter må være opptatt av å prege sine omgivelser, med installasjoner, prosjekter og happenings som kan overraske, skape debatt og konstruktivt spetakkel.
SA170101 I tillegg er det prosjekter og forskning som bidrar til bedre dyrehelse og eksempelvis utvikling av nytt utstyr for bedre å kunne redde menneskeliv ved ulykker.
SA170101 Da kan det være at vi må utsette prosjekter som vi så gjerne skulle ha fått på plass.
SA170101 Vi står foran gigantiske samferdselsløft - med Ryfast godt underveis, med Rogfast og med bypakke Nord-Jæren som rommer prosjekter for over 27 milliarder kroner.
DN170101 Målet er å forenkle og samordne finansieringen av ambisiøse, bærekraftige prosjekter som lager fremtidens teknologiske løsninger.
DN170101 Bærekraftige prosjekter
AP161231 Det skyldes både mangel på nok store prosjekter og det faktum at sol og vind er blitt betydelig rimeligere.
AP161219 Man vet at det dukker opp dager som går bort til for eksempel prosjekter som trafikkdager, men skolelederne tar ikke høyde for det.
AP161215 Alle prosjekter har en unik identitet.
FV161214 Mange utbyggere har jobbet for å få ut prosjekter for salg i Oslo mens boligmarkedet er presset.
BT161214 Mange utbyggere har jobbet for å få ut prosjekter for salg i Oslo mens boligmarkedet er presset.
AP161214 Mange utbyggere har jobbet for å få ut prosjekter for salg i Oslo mens boligmarkedet er presset.
AP161207 Kontrasten til å ha oversikt over tall, styre budsjetter og beregne hva prosjekter skulle koste i fremtiden, mener han ikke kunne vært større enn den tidligere jobben i sanden.
AP161112 Samtidig kan man jo argumentere for at det ville være enda verre å faktisk gjennomføre et kostbart byggeprosjekt som man egentlig ikke vil ha, men det sender ikke noe godt signal til skattebetalerne at man bruker summer i hundremillionersklassen på prosjekter som det ikke blir noe av, sier Lægreid.
AP161107 For som selvutnevnt interiørnerd har hun alltid prosjekter på gang. | 85.000 følger hjemmet hennes på Instagram : - Jeg har virkelig fått drømmehjemmet ¶
AP161107 For som selvutnevnt interiørnerd har hun alltid prosjekter på gang.
AP161101 - Nå skal nye prosjekter manøvreres inn i grenselandet av det kommuneadvokaten og fylkesmannen har sagt.
AP161026 Hun mente at det forrige byrådet rakk å sette i gang flere prosjekter .
SA161020 Ti andre prosjekter fikk også innvilget sine søknader.
SA161007 Økt konkurranse ved at penger kan frigjøres til å kjøpe nye tomter og starte nye prosjekter .
SA161007 Garantitiden hindrer nye boligprosjekter, mener entreprenører utvalget har snakket med, fordi penger bindes til ferdige prosjekter .
FV161007 Økt konkurranse ved at penger kan frigjøres til å kjøpe nye tomter og starte nye prosjekter .
FV161007 Garantitiden hindrer nye boligprosjekter, mener entreprenører utvalget har snakket med, fordi penger bindes til ferdige prosjekter .
BT161007 Økt konkurranse ved at penger kan frigjøres til å kjøpe nye tomter og starte nye prosjekter .
BT161007 Garantitiden hindrer nye boligprosjekter, mener entreprenører utvalget har snakket med, fordi penger bindes til ferdige prosjekter .
VG160929 Det står videre i intervjuet at Zahoor hjalp selskapet med å utvikle flere prosjekter og at han også skaffet selskapet avtalen med president John Mahamas regjering i Ghana.
AP160928 Internasjonale prosjekter ledet av norske forskere - som Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøgskole og Morten Bøås ved NUPI - har beregnet at utviklingsland er netto kreditorer for resten av verden, med store overføringer til skatteparadiser og selskaper i rike land.
DA160926 Målet er en break-even på under 40 dollar fatet på alle prosjekter , sier Tysseland.
AP160924 Vi prøver å kontrollere utslipp på en veldig nitid måte, og vi har egne prosjekter for å redusere metanutslipp.
DA160923 Ifølge Eide reklamerer mange prosjekter med sin grønne profil, men når det kommer til stykket, er kanskje ikke kjøperne så opptatt av energiklasse likevel.
DA160923 - Vi selger leiligheter med energiklasse B, men i tillegg gjør vi det visuelt mye grønnere enn andre prosjekter .
FV160914 I noen prosjekter er det ikke gitt at det ikke vil lønne seg å rive huset fremfor å rehabilitere.
FV160914 - Det er vanskelig å forutsi eksakte kostnader på slike prosjekter fordi man vet aldri hva som skjuler seg bak en vegg før man åpner den opp.
BT160914 I noen prosjekter er det ikke gitt at det ikke vil lønne seg å rive huset fremfor å rehabilitere.
BT160914 - Det er vanskelig å forutsi eksakte kostnader på slike prosjekter fordi man vet aldri hva som skjuler seg bak en vegg før man åpner den opp.
AP160913 Det er veldig teknologisk utfordrende, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil, til NTB.
AP160908 Zumthor ble hanket inn av Nasjonale turistveger i 1999 til å utforme to prosjekter - heksemonumentet i Vardø, åpnet i 2001, og nå sinkgruvene i Allmannajuvet.
AP160908 Peter Zumthor er et stort navn internasjonalt, og både fagmiljøer og media følger hans prosjekter nøye.
AP160908 Blant hans mest kjente prosjekter er Kunsthaus Bergenz i Østerrike og kunstmuseet Kolumba i Köln.
SA160902 De har, og har hatt, flere andre prosjekter og foretak.
SA160902 - For noen år siden fant vi ut at vi hadde litt for mange prosjekter å holde styr på.
DN160825 På den måten blir enda flere prosjekter realisert.
DA160818 Hun mener årsakene til Stavangers forsprang er infrastrukturen med fiber og prosjekter som Triangulum, samarbeidet med Manchester og Eindhoven om å utvikle smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer, Horizon2020 og Nordic Edge - som arrangeres 6. og 7. oktober.
DA160816 - Jeg tviler på at andre prosjekter vil oppnå de samme prisklassen på leilighetene.
AP160811 - Hva slags prosjekter er det snakk om ?
AP160811 - Det offentlige støtten går til forhåndsdefinerte prosjekter i tilknytning til festivalen.
AP160811 - Det handler blant annet om kompetanseoverføring til andre deler av vår bransje, om styrking av egen kompetanse og om prosjekter knyttet til musikkeksport.
AP160810 At det kommer andre prosjekter i tillegg er helt uproblematisk, sier hun.
SA160809 Vi får også hjelp av markedet, at det er få prosjekter som settes i gang og at konkurransen dermed er stor, sier Elseth.
DA160804 Det bygges veier og store prosjekter .
AP160731 Ole Paus og Ketil Bjørnstad har samarbeidet på en rekke prosjekter .
DN160727 - Vi leverte solid drift med sterk produksjonsvekst og god fremdrift i våre prosjekter .
AP160727 Ytterligere to prosjekter er så langt prioritert, E39 Kristiansand Vest - Vigeland og E6 Trøndelag ( Åsen-Ranheim og Melhus-Ulsberg ).
AP160727 Tre prosjekter med tilsammen 83 km med motorvei som skal påbegynnes neste år.
AP160727 Større og mer sammenhengende prosjekter .
AP160727 Rangering av 20 prosjekter før jul : ¶
AP160727 Det skal satses på omfattende bruk av totalentrepriser, der én entrenør eller flere i et samarbeid dem imellom får ansvaret for hele prosjekter .
DN160715 Han startet selskapet Saga Energy sommeren 2015, og har i løpet av et år etablert kontor, bygget leverandørnettverk og fått igang prosjekter .
AP160708 Nå arbeider han som guide for Alternative London sammen med andre kunstnere, musikere og skuespillere når han ikke er opptatt med egne prosjekter .
AA160708 Nå arbeider han som guide for Alternative London sammen med andre kunstnere, musikere og skuespillere når han ikke er opptatt med egne prosjekter .
AP160628 Det står mellom tre prosjekter .
AP160625 Også andre steder i landet ble det startet tilsvarende prosjekter .
VG160623 FEIL AV VG : - Gaustad og Aker er likeverdige prosjekter som skal utvikles parallelt, og med befolkningens behov som viktigste driver, skriver direktør Cathrine M.
VG160623 Derfor er Aker og Gaustad likeverdige prosjekter som skal utvikles parallelt, og med befolkningens behov som viktigste driver.
SA160610 Stadig flere benytter fremgangsmåten i Norge, både i private og offentlige prosjekter .
BT160610 Stadig flere benytter fremgangsmåten i Norge, både i private og offentlige prosjekter .
AP160606 I avtalen er Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-banen og baneløsning for Nedre Romerike ( Ahus-banen ) brukt som eksempler på prosjekter som skal finansieres.
SA160603 Vi som jobber med vindkraft, jobber utrettelig mot billigere, bedre og enda mer bærekraftige prosjekter .
SA160603 Høg-Jæren vindpark deltok i en nasjonal konkurranse med prosjekter i hele landet om ENOVA-midler og dro i land seieren til Rogaland med 512 mill. kr til prosjektet, basert på kriteriene « mest kostnadseffektive » og « mest energieffektive » prosjekt.
SA160517 Jeg skal også lede ulike prosesser og prosjekter .
SA160517 - Hadde ikke NFF levert som vi har de siste årene - ikke minst med innovative, fremtidsrettede prosjekter og opparbeidet veldig god og langsiktig økonomi, hadde jeg heller ikke fått denne muligheten.
BT160517 Jeg skal også lede ulike prosesser og prosjekter .
BT160517 - Hadde ikke NFF levert som vi har de siste årene - ikke minst med innovative, fremtidsrettede prosjekter og opparbeidet veldig god og langsiktig økonomi, hadde jeg heller ikke fått denne muligheten.
AP160517 Jeg skal også lede ulike prosesser og prosjekter .
AP160517 - Hadde ikke NFF levert som vi har de siste årene - ikke minst med innovative, fremtidsrettede prosjekter og opparbeidet veldig god og langsiktig økonomi, hadde jeg heller ikke fått denne muligheten.
AP160510 - Satsingen har bidratt til at prosjekter er blitt prioritert i Groruddalen, som da Ruter doblet avgangsfrekvensen på Linje 2 og linje 5.
SA160502 Selv om han ikke legger seg for mye bort i innredningen, er han ikke vond å be når Trine Lise kommer opp med nye prosjekter .
SA160502 - Jeg har heldigvis en mann som synes det er gøy å gå i gang med prosjekter .
BT160502 Selv om han ikke legger seg for mye bort i innredningen, er han ikke vond å be når Trine Lise kommer opp med nye prosjekter .
BT160502 - Jeg har heldigvis en mann som synes det er gøy å gå i gang med prosjekter .
AP160502 Selv om han ikke legger seg for mye bort i innredningen, er han ikke vond å be når Trine Lise kommer opp med nye prosjekter .
AP160502 - Jeg har heldigvis en mann som synes det er gøy å gå i gang med prosjekter .
FV160428 Fylkesmannen i Telemark har utviklet en egen strategi for urbant og bynært landbruk, og flere bydeler har etablert « grønne midler » ; en tilskuddsordning for lokale grønne prosjekter som har finansiert etablering av prosjekter som for eksempel offentlige dyrkeprosjekter og frøbyttearrangementer, sier hun.
FV160428 Fylkesmannen i Telemark har utviklet en egen strategi for urbant og bynært landbruk, og flere bydeler har etablert « grønne midler » ; en tilskuddsordning for lokale grønne prosjekter som har finansiert etablering av prosjekter som for eksempel offentlige dyrkeprosjekter og frøbyttearrangementer, sier hun.
AP160428 Han mener det handler om å satse mer på utvikling, gjerne på flere prosjekter samtidig.
SA160427 Fylkesmannen i Telemark har utviklet en egen strategi for urbant og bynært landbruk, og flere bydeler har etablert « grønne midler » ; en tilskuddsordning for lokale grønne prosjekter som har finansiert etablering av prosjekter som for eksempel offentlige dyrkeprosjekter og frøbyttearrangementer, sier hun.
SA160427 Fylkesmannen i Telemark har utviklet en egen strategi for urbant og bynært landbruk, og flere bydeler har etablert « grønne midler » ; en tilskuddsordning for lokale grønne prosjekter som har finansiert etablering av prosjekter som for eksempel offentlige dyrkeprosjekter og frøbyttearrangementer, sier hun.
BT160427 Fylkesmannen i Telemark har utviklet en egen strategi for urbant og bynært landbruk, og flere bydeler har etablert « grønne midler » ; en tilskuddsordning for lokale grønne prosjekter som har finansiert etablering av prosjekter som for eksempel offentlige dyrkeprosjekter og frøbyttearrangementer, sier hun.
BT160427 Fylkesmannen i Telemark har utviklet en egen strategi for urbant og bynært landbruk, og flere bydeler har etablert « grønne midler » ; en tilskuddsordning for lokale grønne prosjekter som har finansiert etablering av prosjekter som for eksempel offentlige dyrkeprosjekter og frøbyttearrangementer, sier hun.
AP160427 Fylkesmannen i Telemark har utviklet en egen strategi for urbant og bynært landbruk, og flere bydeler har etablert « grønne midler » ; en tilskuddsordning for lokale grønne prosjekter som har finansiert etablering av prosjekter som for eksempel offentlige dyrkeprosjekter og frøbyttearrangementer, sier hun.
AP160427 Fylkesmannen i Telemark har utviklet en egen strategi for urbant og bynært landbruk, og flere bydeler har etablert « grønne midler » ; en tilskuddsordning for lokale grønne prosjekter som har finansiert etablering av prosjekter som for eksempel offentlige dyrkeprosjekter og frøbyttearrangementer, sier hun.
SA160418 Lene er av den kreative sorten, og er glad i både små og store huslige prosjekter .
FV160418 Lene er av den kreative sorten, og er glad i både små og store huslige prosjekter .
BT160418 Lene er av den kreative sorten, og er glad i både små og store huslige prosjekter .
AP160418 Lene er av den kreative sorten, og er glad i både små og store huslige prosjekter .
VG160416 Men verdien av et bredt samarbeid er større enn summen av prosjekter og programmer.
AP160415 - Kan det hende dere finner ut at det er en god idé å integrere kunstnerboliger i nye prosjekter ?
AP160322 Lyst til å lese mer om grønne prosjekter i Oslo ?
AP160322 - En del prosjekter vil falle utenfor bestemmelsene som sikrer en etterfølgende reguleringsprosess og dessuten vil den overordnede kommuneplanen gi sterke føringer om blant annet bygningshøyder.
AP160316 I tillegg skal man ikke underkjenne at noe skyldes en viss form for intellektuelt snobberi, hvor det er mer populært å finansiere og gjennomføre prosjekter i " urørte " områder som er relativt upåvirket av menneskelig aktivitet.
AP160316 Gjelder dette også når man velger hvilke prosjekter som blir finansiert, og hvilke arter det da skal forskes på ?
AP160312 Det trenger ikke bare å være kursing og videreutdanning, men også jobbrotasjon eller gi ansatte nye roller eller oppgaver i ulike prosjekter .
AP160303 Missekonkurranser er et av mange prosjekter Donald Trump har hatt gjennom sin forretningskarrière.
AP160303 Missekonkurranser er et av mange prosjekter Donald Trump har hatt gjennom sin forretningskarrière.
DN160302 Selskapet skriver at den lave olje- og gassprisen fortsetter å tynge aktiviteten ettersom kunder utsetter og kansellerer nye prosjekter .
DA160229 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) vil prioritere vedlikehold, effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter og nye prosjekter i den nye transportplanen.
DA160229 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) vil prioritere vedlikehold, effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter og nye prosjekter i den nye transportplanen.
SA160224 For meg er ikke lampene det viktigste, men å få en best mulig opplevelse av lyset, sier Sletbak, som til daglig jobber med belysning i offentlige bygg og andre større prosjekter , i Erco Lighting.
FV160224 NOVA, HIOA ¶ utdannede middelklassen er prosjekter , det å gjøre ting sammen med barn, gjerne knyttet til læring og utfoldelse i bred forstand.
AP160224 For meg er ikke lampene det viktigste, men å få en best mulig opplevelse av lyset, sier Sletbak, som til daglig jobber med belysning i offentlige bygg og andre større prosjekter , i Erco Lighting.
SA160223 NOVA, HIOA ¶ utdannede middelklassen er prosjekter , det å gjøre ting sammen med barn, gjerne knyttet til læring og utfoldelse i bred forstand.
AP160223 NOVA, HIOA ¶ utdannede middelklassen er prosjekter , det å gjøre ting sammen med barn, gjerne knyttet til læring og utfoldelse i bred forstand.
SA160222 Hun har alltid vært glad i å pusse opp og har etter hvert fått flere prosjekter på merittlisten.
FV160222 Hun har alltid vært glad i å pusse opp og har etter hvert fått flere prosjekter på merittlisten.
DA160222 I Rogfast er det flere prosjekter .
DA160222 I Rogfast er det flere prosjekter .
BT160222 Hun har alltid vært glad i å pusse opp og har etter hvert fått flere prosjekter på merittlisten.
AP160222 Hun har alltid vært glad i å pusse opp og har etter hvert fått flere prosjekter på merittlisten.
AP160219 I slike prosjekter vil en stor andel av organisasjonen kunne automatiseres, fordi alle standardiserte oppgaver legges inn i blokkjeden og utføres automatisk.
SA160215 Han råder nordmenn med skrantende økonomi til å skrinlegge alle prosjekter de måtte ha satt i gang før de for eksempel mistet jobben.
BT160215 Han råder nordmenn med skrantende økonomi til å skrinlegge alle prosjekter de måtte ha satt i gang før de for eksempel mistet jobben.
AP160215 Han råder nordmenn med skrantende økonomi til å skrinlegge alle prosjekter de måtte ha satt i gang før de for eksempel mistet jobben.
SA160213 - I første omgang starter vi med to prosjekter , men nå ser vi frem til å ta imot søknader fra folk rundt om i Norge som vi kan hjelpe, sier han.
AP160213 - I første omgang starter vi med to prosjekter , men nå ser vi frem til å ta imot søknader fra folk rundt om i Norge som vi kan hjelpe, sier han.
FV160208 Jeg må snakke om store, hemmelige nasjonale prosjekter og hemmeligheter, noe jeg ikke har ønsket å gjøre.
AP160208 De handler om ting vi jobbet med i prosjekter for seks-syv år siden og fremover, sier Jensen.
AP160208 De handler om ting vi jobbet med i prosjekter for seks-syv år siden og fremover, sier Jensen.
SA160205 Arkitektparet driver det felles kontoret Einrum arkitekter som har prosjekter på Island og i Danmark.
AP160205 Arkitektparet driver det felles kontoret Einrum arkitekter som har prosjekter på Island og i Danmark.
DN160204 - Vi innfører programmet for utbytteaksjer som et ytterligere verktøy for å styrke selskapets økonomiske fleksibilitet til å investere i prosjekter av høy kvalitet til riktig tid, forklarer han.
AP160204 Hvem er det som oftest må trå til når ungen er syk, og hvem er det som opplever at de kan ta på seg krevende og spennende prosjekter ?
AP160131 Fremdriften til Fornebubanen er avhengig av andre, store prosjekter .
AP160131 Dette foregår som egne prosjekter . | « Virtuos-seieren var kaboom for karrièren » ¶
SA160125 Det er stadig noen prosjekter på gang, men de blir ofte satt på vent.
FV160125 Det er stadig noen prosjekter på gang, men de blir ofte satt på vent.
BT160125 Det er stadig noen prosjekter på gang, men de blir ofte satt på vent.
AP160122 Rett på stranden, med stort fokus på bærekraftig turisme og lokale prosjekter .
AA160122 Rett på stranden, med stort fokus på bærekraftig turisme og lokale prosjekter .
AA160122 Rett på stranden, med stort fokus på bærekraftig turisme og lokale prosjekter .
AP160121 Oppmerksomhet i inn - og utland, spennende prosjekter , og varierte samarbeidspartnere - sist vi hørte dem var det sammen med selveste Sunn O ) ) ) på Terrestrials.
AP160120 Hun er en filmskaper som vil bevege verden med sine prosjekter .
AP160119 Produsent Per Mejlænder Brynning og jeg skal være vertskap for gründere og enkeltforetagere som jobbe med sine prosjekter .
SA160117 Irene har hatt god hjelp i faren, som er murer, til andre prosjekter også.
BT160117 Irene har hatt god hjelp i faren, som er murer, til andre prosjekter også.
FV160112 Har du tips om egne eller andres prosjekter ?
DA160112 Men, det er også en del usikkerhet hva gjelder kostnadsoverslag på andre prosjekter i Bypakken.
DA160104 OBOS har lagt nye prosjekter på is på grunn av de dårlige tidene.
DA160104 Hans oppfordring til politikerne er å framskynde planlagte prosjekter og sette fart på rehabilitering, oppussing og vedlikehold av offentlige bygninger.
DA160104 OBOS har lagt nye prosjekter på is på grunn av de dårlige tidene.
DA160104 Hans oppfordring til politikerne er å framskynde planlagte prosjekter og sette fart på rehabilitering, oppussing og vedlikehold av offentlige bygninger.
DA160104> Hans oppfordring til politikerne er å framskynde planlagte prosjekter og sette fart på rehabilitering, oppussing og vedlikehold av offentlige bygninger.
DA160104> target="avis" href= Hans oppfordring til politikerne er å framskynde planlagte prosjekter og sette fart på rehabilitering, oppussing og vedlikehold av offentlige bygninger.