BT171126 Den prosentvise lønnsveksten er dessuten langt høyere enn den generelle veksten i kommunal sektor.
AP171027 Lønn og pensjoner dominerer nedover på stigen, og her er den prosentvise veksten fra år til år jevnt fordelt på ulike grupper gjennom en sentrale oppgjør for lønn og pensjoner.
DN171024 Caterpillar-aksjen endte opp fem prosent, noe som er aksjens største prosentvise dagsvekst siden juli.
AP171012 Utgiftene på skrytelisten torsdag vil bare bety en reell økning dersom den prosentvise økningen i løpende kroner er høyere enn det statsbudsjettet har som prisvekst.
AP170912 Gjennomsnittsmålingen viste imidlertid litt større avvik for Frp ( 0,7 ) og Høyre ( 0,9 ), mens både Rødt og MDG ble målt relativt langt fra sluttresultatet, hensyntatt den prosentvise oppslutningen - henholdsvis 0,8 og 1 prosentpoeng i avvik.
AP170905 Ifølge Bergh vil ikke resultatet i stortingsvalget ha den samme prosentvise fordelingen som skolevalget, men skolevalget gir en indikasjon på hvilke partier som er i vinden.
VG170901 I Frankrike ble det solgt flere elbiler i enn i Norge første halvår i år, selv om de er langt fra den prosentvise ladbarandelen i Norge.
DN170901 Tv-kanalenes markedsandeler for august, som forteller noe om den prosentvise andelen av samlet tv-seing i Norge, viser at TV 2 hadde en kraftig nedgang i tv-markedet i august i år, sammenlignet med i fjor.
VG170830 Den lave mobiliseringen blant de store partiene styrker småpartienes relative oppslutning, fordi deres prosentvise andel blir høyere.
AA170824 Trondheim har den største prosentvise nedgangen av de tre største byene i Norge, og har redusert antallet bostedsløse med 58 prosent ( fra 350 til 146 personer ).
NL170821 Vekstraten er definert som den årlige prosentvise veksten i intensiteten.
AP170817 Hun er like opptatt av milliarder kroner betalt, som hun er av kuttet i den prosentvise satsen i formuesskatten.
DA170728 Hordaland og Akershus er fylkene med den største prosentvise nedgangen, skriver SSB.
AA170728 Den største prosentvise nedgangen er innen ingeniør- og IKT-fag.
NL170726 Klimadebatten i Norge har altfor lenge handlet langsiktige mål og prosentvise kutt.
DB170715 Anslaget på hvor mye et årsverk i jordbruket tjener, er laget av budsjettnemnda for jordbruket, og det er tydelig presisert at disse tallene ikke er egnet til sammenligninger med gjennomsnittlig lønnsinntekt, de er kun egnet til å si noe om den prosentvise endringen år for år.
AP170707 Dersom vi i dag skulle hatt den prosentvise samme andel av folk i jobb som i 2008, ville det vært 200.000 flere i arbeid.
VG170704 Ser vi på den prosentvise overgangen fra kringkastet TV til strømme-TV i den viktige aldersgruppen for de kommersielle kanalene, seere under 30 år, er nedgangen betydelig innenfor alle kategorier bare fra våren 2016 til våren 2017. 32 prosent færre seerminutter for drama, 29 prosent for nyheter og underholdning, 21 pro
VG170703 Hun mener det blir store prosentvise utslag med så få som fire direktemandater.
DN170531 Den største prosentvise veksten har vært på lastesykler.
AA170519 Hovedindeksen på Oslo Børs falt 2,1 prosent, den største prosentvise nedgangen til nå i år.
AP170518 Fallet fra 728,3 til 712,6 poeng er det største prosentvise fallet i år, og det er ifølge E24 sågar det største siden resultatet av brexit-avstemningen for elleve måneder siden.
AA170518 Fallet fra 728,3 til 712,6 poeng er det største prosentvise fallet i år, og det er ifølge E24 sågar det største siden resultatet av brexit-avstemningen ble kjent for elleve måneder siden.
DN170506 For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger ( endring i parentes ) : KrF : 5 ( +1,2 ), MDG : 2,9 ( +0,1 ), Rødt : 2,3 ( - 0,4 ).
AA170506 For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger ( endring i parentes ) : KrF : 5 ( +1,2 ), MDG : 2,9 ( +0,1 ), Rødt : 2,3 ( - 0,4 ).
DB170505 For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger ( endring i parentes ) : KrF : 5 ( +1,2 ), MDG : 2,9 ( +0,1 ), Rødt : 2,3 ( - 0,4 ).
SA170429 Han sier videre at Unio har fått et resultat der de er fornøyd med fordelingen mellom lokal pott og prosentvise generelle tillegg.
AP170429 Han sier videre at Unio har fått et resultat der de er fornøyd med fordelingen mellom lokal pott og prosentvise generelle tillegg.
AA170429 Han sier videre at Unio har fått et resultat der de er fornøyd med fordelingen mellom lokal pott og prosentvise generelle tillegg.
SA170420 - Det er en av de største prosentvise økningene i NIF, men vi er fortsatt en liten idrett, sier generalsekretær Claes H.
AP170420 - Det er en av de største prosentvise økningene i NIF, men vi er fortsatt en liten idrett, sier generalsekretær Claes H.
VG170419 Tallene i parentes viser fradragets prosentvise størrelse av kontingenten for en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
AA170406 - Men vi snakker om prosentvise økninger for norsk næringsliv som er meget store, konstaterer hun. ( ©NTB ) ¶
AA170406 Den prosentvise økningen var klart høyest i Hedmark, der det i år ble sendt inn 83 klager i årets første kvartal mot 51 i 1. kvartal 2016.
AP170404 Regnet som prosentvise endringer i resultatene er forskjellene mellom de tre gruppene enda tydeligere.
AP170404 Regnet som prosentvise endringer i resultatene er forskjellene mellom de tre gruppene enda tydeligere.
AP170331 Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars.
AA170331 Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars.
AP170323 - Om man ser på den prosentvise nedgangen i antallet gårdsbruk, var denne klart større de fire årene før de rødgrønne tok over i 2005.
AA170322 Det er en økning på 7,6 prosent, som er den beste prosentvise årlige økningen DNTs historie.
AA170321 Den prosentvise nedgangen er størst for søkere til Vg1. 73.707 elever har søkt plass på videregående skole ( Vg1 ) fra høsten 2017.
DN170310 For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger ( endring i parentes ) : Venstre : 5,1 ( +0,6 ), KrF : 4,9 ( - 0,6 ), SV : 4,3 ( - 0,6 ), MDG : 3,1 ( - 0,3 ), Rødt : 1,8 ( - 0,7 ), andre : 2,3 + ( 0,3 ).
BT170310 For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger ( endring i parentes ) : Venstre : 5,1 ( +0,6 ), KrF : 4,9 ( - 0,6 ), SV : 4,3 ( - 0,6 ), MDG : 3,1 ( - 0,3 ), Rødt : 1,8 ( - 0,7 ), andre : 2,3 + ( 0,3 ).
AP170310 For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger ( endring i parentes ) : Venstre : 5,1 ( +0,6 ), KrF : 4,9 ( - 0,6 ), SV : 4,3 ( - 0,6 ), MDG : 3,1 ( - 0,3 ), Rødt : 1,8 ( - 0,7 ), andre : 2,3 + ( 0,3 ).
AA170310 For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger ( endring i parentes ) : Venstre : 5,1 ( +0,6 ), KrF : 4,9 ( - 0,6 ), SV : 4,3 ( - 0,6 ), MDG : 3,1 ( - 0,3 ), Rødt : 1,8 ( - 0,7 ), andre : 2,3 + ( 0,3 ).
AA170310 For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger ( endring i parentes ) : Venstre : 5,1 ( +0,6 ), KrF : 4,9 ( - 0,6 ), SV : 4,3 ( - 0,6 ), MDG : 3,1 ( - 0,3 ), Rødt : 1,8 ( - 0,7 ), andre : 2,3 + ( 0,3 ).
AP170307 Det er en økning på 7,6 prosent, som er den beste prosentvise årlige økningen DNTs historie.
VG170302 Økningen i innvandrerbefolkningen i fjor var på 3,8 prosent, og det er den laveste prosentvise tilveksten siden 2002.
DA170302 Økningen i innvandrerbefolkningen i fjor var på 3,8 prosent, og det er den laveste prosentvise tilveksten siden 2002.
AP170302 Økningen i innvandrerbefolkningen i fjor var på 3,8 prosent, og det er den laveste prosentvise tilveksten siden 2002.
AA170302 Økningen i innvandrerbefolkningen i fjor var på 3,8 prosent, og det er den laveste prosentvise tilveksten siden 2002.
AP170227 Kort fortalt blir pensjoner under utbetaling oppregulert med den prosentvise veksten i gjennomsnittlig årslønn, men minus 0,75 prosentenheter.
BT170223 Akershus fylke hadde den største prosentvise veksten, mens Oslo nå har 667.000 innbyggere, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170213 Dermed har kinesiske turister den største prosentvise økningen i antall overnattinger, sammenlignet med året før, melder Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170206 For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : KrF : 5,4 ( - 0,1 ), Venstre : 4,4 ( +1,3 ), MDG : 3,3 ( +0,1 ), Rødt : 2,4 ( +0,2 ), andre : 2,1 ( - 0,6 ).
BT170206 For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : KrF : 5,4 ( - 0,1 ), Venstre : 4,4 ( +1,3 ), MDG : 3,3 ( +0,1 ), Rødt : 2,4 ( +0,2 ), andre : 2,1 ( - 0,6 ).
BT170206 For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : KrF : 5,4 ( - 0,1 ), Venstre : 4,4 ( +1,3 ), MDG : 3,3 ( +0,1 ), Rødt : 2,4 ( +0,2 ), andre : 2,1 ( - 0,6 ).
AP170206 For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : KrF : 5,4 ( - 0,1 ), Venstre : 4,4 ( +1,3 ), MDG : 3,3 ( +0,1 ), Rødt : 2,4 ( +0,2 ), andre : 2,1 ( - 0,6 ).
AA170206 For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : KrF : 5,4 ( - 0,1 ), Venstre : 4,4 ( +1,3 ), MDG : 3,3 ( +0,1 ), Rødt : 2,4 ( +0,2 ), andre : 2,1 ( - 0,6 ).
AA170206 For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger ( endring fra forrige måling i parentes ) : KrF : 5,4 ( - 0,1 ), Venstre : 4,4 ( +1,3 ), MDG : 3,3 ( +0,1 ), Rødt : 2,4 ( +0,2 ), andre : 2,1 ( - 0,6 ).
DB170123 Det prosentvise gapet mellom kjønnene er riktignok større for politisk interesse, der menn utgjør 70%.
SA161120 Rikskringkasteren gjør dermed ikke en vurdering av de prosentvise sjansene for at Magnus Carlsen vinner et parti. - Én av de smarte tingene vi gjorde til Carlsens første VM i 2013, var å oversette sjakkspråket til prosenter.
SA161120 Rikskringkasteren gjør dermed ikke en vurdering av de prosentvise sjansene for at Magnus Carlsen vinner et parti.
SA161120 Mens NRK bruker en pil som viser maktforholdet i stillingen, viser VGTV den prosentvise sjansen for at hver av spillerne vinner.
FV161120 Rikskringkasteren gjør dermed ikke en vurdering av de prosentvise sjansene for at Magnus Carlsen vinner et parti. - Én av de smarte tingene vi gjorde til Carlsens første VM i 2013, var å oversette sjakkspråket til prosenter.
FV161120 Rikskringkasteren gjør dermed ikke en vurdering av de prosentvise sjansene for at Magnus Carlsen vinner et parti.
FV161120 Mens NRK bruker en pil som viser maktforholdet i stillingen, viser VGTV den prosentvise sjansen for at hver av spillerne vinner.
AP161120 Rikskringkasteren gjør dermed ikke en vurdering av de prosentvise sjansene for at Magnus Carlsen vinner et parti. - Én av de smarte tingene vi gjorde til Carlsens første VM i 2013, var å oversette sjakkspråket til prosenter.
AP161120 Rikskringkasteren gjør dermed ikke en vurdering av de prosentvise sjansene for at Magnus Carlsen vinner et parti.
AP161120 Mens NRK bruker en pil som viser maktforholdet i stillingen, viser VGTV den prosentvise sjansen for at hver av spillerne vinner.
AA161120 Rikskringkasteren gjør dermed ikke en vurdering av de prosentvise sjansene for at Magnus Carlsen vinner et parti. - Én av de smarte tingene vi gjorde til Carlsens første VM i 2013, var å oversette sjakkspråket til prosenter.
AA161120 Rikskringkasteren gjør dermed ikke en vurdering av de prosentvise sjansene for at Magnus Carlsen vinner et parti.
AA161120 Mens NRK bruker en pil som viser maktforholdet i stillingen, viser VGTV den prosentvise sjansen for at hver av spillerne vinner.
AP161118 I tallet for realavkastningen er prisveksten trukket fra den årlige prosentvise avkastningen i løpende penger.
AP161114 Der man i mange år har målt rekorder i form av små desimal-endringer og bitte små prosentvise variasjoner fra det ene året til det neste, ser man nå kraftige årlige hopp.
DA160829 Sett vekk fra mindre kommuner der endringer gir store prosentvise utslag, er det Sola kommune som har størst øke i arbeidsløsheten sammenlignet med juli i fjor, opplyser Nav.
AP160710 Hun gleder seg selvsagt over at utlendingene trolig nok en gang vil stå for den største prosentvise økningen og at stadig flere utenlandske turister velger Oslo som selvstendig reisemål, ikke bare er innom på vei til fjord og fjell.
AP160709 Han viser til at da den russiske økonomien tok seg opp igjen etter sammenbruddene på 90-tallet, ble forsvaret prioritert med høye prosentvise økninger.
AP160628 Men for å få til den prosentvise reduksjonen er vi avhengig av dette prosjektet.
AP160628 Men for å få til den prosentvise reduksjonen er vi avhengig av dette prosjektet.
AP160614 Den største prosentvise veksten ser ut til komme i øst.
AP160506 De øvrige partiene får følgende prosentvise oppslutning på målingen ( endring i prosentpoeng i parentes ) : SV 4,5 ( +1,1 ), Sp 6,5 ( +0,9 ), V 4,7 ( +0,5 ), Frp 17,3 ( - 1,5 ), Rødt 2,0 ( +0,4 ), MDG 2,1 ( - 1,5 ), andre 0,8 ( - 0,9 ).
AP160204 Nøyaktig samme prosentvise andel har svensk film i Norge.