DB171123 I programkomiteen til FpU stiller vi oss selvsagt helt uforstående til at Unge Høyre holder på slik de gjør.
DB170828 Samtidig er det også udiskutabelt at når DinAvis-artikkelen påstår at Sp « vurderer » dette og at programkomiteen « foreslår » dette i februar 2017, så er dette kategorisk uriktig.
DB170828 Her fremgår det ganske riktig at programkomiteen ( på dette tidlige stadiet i prosessen, hvor de ikke var kommet lengre enn til førsteutkastet til program ) vurderte ( som ett av flere mulige alternativer ) å fjerne taxfree-kvotene for alkohol og tobakk fullstendig.
DB170828 Etter at opptil flere hadde påpekt med teskje at man åpenbart ikke kan si at Sp « ønsker » noe som de valgte å ikke gå inn for, endret man etterhvert artikkelen til den mildt sagt hypotetiske problemstillingen « Dette kunne blitt realitetene hvis Senterpartiets mindretall i programkomiteen fikk gjennomslag under Senterpartiets landsmøte » - hvilket jo er sannferdig, men det er litt vanskelig å se den leg
DB170828 Dinavis' utgangspunkt for denne påstanden er en Nettavisen-artikkel, som i likhet med TV2 skrev i august 2016 om at programkomiteen drøftet dette alternativet.
DA170819 Vi sier ikke nei til noen, sier leder av programkomiteen , Øystein Djupedal.
DA170819 Ifølge programkomiteen til Arendalsuka selv er det 30 prosent flere arrangementer i år enn i fjor.
DA170717 Nye talenter på vei opp som programkomiteen har tro på, er i år på for eksempel Laura Jurd og Eve Risser.
AP170709 Leder for programkomiteen for Arendalsuka, tidligere statsråd Øystein Djupedal.
AP170709 Leder for programkomiteen , Øystein Djupedal sier det nasjonale programmet for årets uke i Arendal er spekket med toppnavn, men at man har manglet et internasjonal toppnavn.
AP170709 august, sier lederen for programkomiteen Øystein Djupedal til Aftenposten.
AP170521 17.... lederen for programkomiteen avholder spontan jazzkonsert i pianobaren, med en klimapsykolog ved tangentene.
AP170521 Kuttet ikke sperregrensen til 2 prosent ¶ Programkomiteen foreslo å senke sperregrensen for å få utjevningsmandater fra dagens 4 prosent til 2 prosent.
AP170521 Forslaget delte programkomiteen , der et mindretall ville stryke punktet.
AP170521 Både sentralstyret og programkomiteen innstilte på å fase ut oljeindustrien i løpet av 20 år, mens Grønn Ungdom ville skjerpe inn tidsrammen til 15 år.
AA170521 Ingrid Liland ( 27 ), Vikna ¶ 27-åringen fra Ytre Namdalen imponerte hele partiet som leder av programkomiteen .
AA170521 Den unge fosningen er i dag nasjonal talsperson i Grønn Ungdom, og har representert ungdomspartiet i programkomiteen .
VG170520 Alt dette skal skje samtidig som partiet blant annet vil fase ut olje og gass i løpet av 15 år - fem år raskere enn det programkomiteen foreslo.
SA170520 De splittet også programkomiteen , der et mindretall ville stryke punktet om offentlig matinnkjøp.
DN170520 Alt dette skal skje samtidig som partiet blant annet vil fase ut olje og gass i løpet av 15 år - fem år raskere enn det programkomiteen foreslo.
DB170520 De splittet også programkomiteen , der et mindretall ville stryke punktet om offentlig matinnkjøp.
BT170520 Vedtaket var i strid med innstillingen fra både programkomiteen og sentralstyret.
BT170520 Vedtaket på MDG-landsmøtet var i strid med innstillingen fra sentralstyret og programkomiteen om en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien skal skje over en 20-årsperiode.
AP170520 Vedtaket var i strid med innstillingen fra både programkomiteen og sentralstyret.
AA170520 Forslaget delte programkomiteen , der et mindretall ønsket å stryke punktet helt.
VG170519 LANDSMØTE PÅ LILLEHAMMER : Både sentralstyret og programkomiteen i MDG var imot innstillingen.
VG170519 Både programkomiteen og sentralstyret ønsket å beholde den opprinnelige teksten, der en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien skal skje over en periode på 20 år.
VG170519 Blant dem var forslaget fra mindretallet i programkomiteen om at 10 prosent av bilene i distriktene skal bort innen 2030, i tillegg til at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.
DB170519 Både programkomiteen og sentralstyret ønsket å beholde den opprinnelige teksten, der en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien skal skje over en periode på 20 år.
DA170519 Både programkomiteen og sentralstyret ønsket å beholde den opprinnelige teksten, der en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien skal skje over en periode på 20 år.
DA170519 Blant dem var forslaget fra mindretallet i programkomiteen om at 10 prosent av bilene i distriktene skal bort innen 2030, i tillegg til at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.
AA170519 Både programkomiteen og sentralstyret ønsket å beholde den opprinnelige teksten, der en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien skal skje over en periode på 20 år.
AA170519 Blant dem var forslaget fra mindretallet i programkomiteen om at 10 prosent av bilene i distriktene skal bort innen 2030, i tillegg til at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.
AP170518 Programkomiteen er åpen om at staten kan trenge en « viss økning » i skatte- og avgiftsnivået » for at MDGs regnestykke skal gå i hop.
DB170515 I tillegg vil et mindretall i programkomiteen ha 10 prosent av bilene i distriktene bort innen 2030.
DA170515 I tillegg vil et mindretall i programkomiteen ha 10 prosent av bilene i distriktene bort innen 2030.
VG170512 - Som leder av programkomiteen har jeg sendt informasjon til idrettskretslederne i forkant av debatten i morgen.
AP170506 Lederen for programkomiteen Per Sandberg er også skuffet og forstår reaksjonene fra Kohn.
AP170506 time kom programkomiteen med et kompromissforslag som de håpet skulle gå igjennom.
AP170506 Lederen for programkomiteen Per Sandberg er også skuffet og forstår reaksjonene fra Kohn.
AP170506 time kom programkomiteen med et kompromissforslag som de håpet skulle gå igjennom.
AP170506 Lederen for programkomiteen Per Sandberg er også skuffet og forstår reaksjonene fra Kohn.
AP170506 time kom programkomiteen med et kompromissforslag som de håpet skulle gå igjennom.
DA170504 For første gang kan partiet si nei til norsk EU-medlemskap, og programkomiteen har også innstilt på at « deler av EØS-avtalen bør reforhandles ».
DA170504 - Det vil helt sikkert være ulike oppfatninger om hvor omfattende en reforhandling skal være, men jeg håper majoriteten på landsmøtet gir tilslutning til programkomiteen , sier han.
AP170504 Nestleder Per Sandberg har ledet programkomiteen som har fremmet forslag om hva partiet med Siv Jensen i spissen skal mene de neste fire årene.
AP170504 Lederen av programkomiteen , Per Sandberg, nevnte CO₂-utslipp da han lanserte omleggingen i fjor sommer.
AP170504 Hvis mindretallet i programkomiteen får gjennom sitt syn på surrogati, må det også tolkes i retning av at partiet som helhet da er for surrogati - uten at partiet som helhet har tatt standpunkt til om lesbiske par skal få tilbud om assistert befruktning.
AP170504 Nestleder Per Sandberg har ledet programkomiteen som har fremmet forslag om hva partiet med Siv Jensen i spissen skal mene de neste fire årene.
AP170504 Lederen av programkomiteen , Per Sandberg, nevnte CO₂-utslipp da han lanserte omleggingen i fjor sommer.
AP170504 Hvis mindretallet i programkomiteen får gjennom sitt syn på surrogati, må det også tolkes i retning av at partiet som helhet da er for surrogati - uten at partiet som helhet har tatt standpunkt til om lesbiske par skal få tilbud om assistert befruktning.
DB170502 Opprinnelig foreslo programkomiteen i partiet en formulering om at « arbeidet med ny kommunestruktur skal fortsette », og at « Stortinget i perioden må vedta en moderne og hensiktsmessig kommunestruktur som ivaretar god tjenesteyting og effektiv bruk av ressursene.
DN170501 Et mindretall i programkomiteen ville innføre en karensdag og redusere lønna til 85 prosent under sykdom, men forslaget nådde ikke opp da landsstyret i begynnelsen av mars vedtok den endelige innstillingen til nytt partiprogram.
DA170501 Et mindretall i programkomiteen ville innføre en karensdag og redusere lønna til 85 prosent under sykdom, men forslaget nådde ikke opp da landsstyret i begynnelsen av mars vedtok den endelige innstillingen til nytt partiprogram.
AP170430 1... programkomiteen i partiet foreslår at det opprettes etiske refleksjonsgrupper i samtlige norske kommuner. 2... du møter « kontantstøttens mor », Solveig Sollie, i heisen. 3... fylkeslaget fra Møre og Romsdal vil stryke en setning om helsetilbud til kjønnskorrigerte med følgende begrunnelse : « Treng ikkje ta
AA170430 Splittet partiet ¶ Programkomiteen hadde i forkant valgt å ikke komme med en anbefaling, og hele fire modeller ble lagt fram til votering.
AA170430 Programkomiteen hadde i forkant valgt å ikke komme med en anbefaling, og hele fire modeller ble lagt fram til votering. ( ©NTB ) ¶
AP170429 i programkomiteen fremmet forslag om å tone ned partiets kamp mot ekteskap mellom homofile.
DB170428 ¶ VANT : Leder i programkomiteen Dagrun Eriksen ( i midten ) fikk gjennomslag for sitt forslag om å innføre skatt på barnetrygd.
DB170428 Her er forslaget fra programkomiteen , som nå er vedtatt KrF-politikk : ¶
BT170428 KRF-LANDSMØTE : Avtroppende nestleder og leder av programkomiteen Dagrun Eriksen ( midten ) med 2. nestleder og leder av resolusjonskomiteen Olaug Bollestad ( til v. ) og partileder Knut Arild Hareide.
BT170428 KRF-LANDSMØTE : Avtroppende nestleder og leder av programkomiteen Dagrun Eriksen ( midten ) med 2. nestleder og leder av resolusjonskomiteen Olaug Bollestad ( til v. ) og partileder Knut Arild Hareide.
AP170428 I forslag til nytt program hadde programkomiteen foreslått en mulighet til å ta ut det man kan få i kontantstøtte i en kortere periode enn i dag og dermed få mer pr. måned.
AP170428 Programkomiteen hadde foreslått å øke den betydelig, for så å skattlegge den.
AP170428 Programkomiteen hadde foreslått å gi minoritetsforeldre uten tilstrekkelige norskkunnskaper « tilbud om språkopplæring » og barnepass mens de mottar kontantstøtte.
DB170427 Hareide sier han stiller seg bak forslaget fra programkomiteen , som han omtaler som et kompromissforslag der ekteskapet mellom mann og kvinne framheves.
DB170427 Fortsatt kamp mot homofilt ekteskap ? Programkomiteen vil fjerne formuleringen om at KrF skal jobbe for at ekteskapet skal være kun mellom mann og kvinne.
DB170427 Programkomiteen ønsker å avvikle dagens regionale helseforetak og utrede å overføre driftsansvaret til de nye store regionene som er vedtatt.
DB170427 Programkomiteen foreslår å øke barnetrygden betydelig, men skattlegge den.
AP170427 Men programkomiteen har luket ut forrige programs konkrete forslag om at KrF skal jobbe for å reversere ekteskapsloven.
AA170427 Et av forslagene fra programkomiteen er en 6 måneders periode med kontantstøtte som gir 15000 kroner utbetalt i måneden.
VG170425 - Ja, jeg er enig med programkomiteen der.
BT170424 Programkomiteen ønsket å åpne for tvang, men landsmøtet sa nei.
DN170423 I et forsøk på å komme i møte både fløyen som vil åpne for petroleumsvirksomhet og fløyen som vil verne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, kom programkomiteen til et kompromissforslag.
AP170423 En sentral kilde i programkomiteen fleipet med at dette ville det ikke bli bråk om, hvis ikke Aftenposten skrev om det.
AP170423 Det førte til at Aps helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen, ba redaksjonskomiteen om å gjøre det Støre sa programkomiteen ikke gjorde : « løfte over setninger » fra forrige program.
AP170423 Derfor, forklarer Hadia Tajik overfor Aftenposten, fjernet programkomiteen , som hun ledet, all motstand mot kommersielt drevet eldreomsorg fra programmet.
AP170423 Ap-leder Jonas Gahr Støre, som også satt i programkomiteen , svarte slik dagen før programmet skulle opp til votering : ¶
AP170423 En sentral kilde i programkomiteen fleipet med at dette ville det ikke bli bråk om, hvis ikke Aftenposten skrev om det.
AP170423 Det førte til at Aps helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen, ba redaksjonskomiteen om å gjøre det Støre sa programkomiteen ikke gjorde : « løfte over setninger » fra forrige program.
AP170423 Derfor, forklarer Hadia Tajik overfor Aftenposten, fjernet programkomiteen , som hun ledet, all motstand mot kommersielt drevet eldreomsorg fra programmet.
AP170423 Ap-leder Jonas Gahr Støre, som også satt i programkomiteen , svarte slik dagen før programmet skulle opp til votering : ¶
VG170422 Barnas beste er det sentrale, og vi vil utrede hvordan vi sikrer barnas beste i de familiekonstrallasjonene som allerede finnes, forklarer Hadia Tajik, nestleder og leder av programkomiteen i Ap.
VG170422 - Jeg kan garantere at det ikke blir noe sånt i vårt program så lenge jeg sitter i programkomiteen , sier Nesvik.
VG170422 Programkomiteen var forberedt på engasjement og diskusjon om nytenkningen om familiepolitikken.
FV170422 Leder i programkomiteen Hadia Tajik var blant dem som ville beholde K-en.
DN170422 Leder av programkomiteen Hadia Tajik mener kutt i perioden vil være viktig for å få flere unge ut i arbeid.
DB170422 I et forsøk på å komme i møte både fløyen som vil åpne for petroleumsvirksomhet og fløyen som vil verne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, kom programkomiteen til et kompromissforslag.
DB170422 ¶ VIL TROLIG BEGRENSE MIDLERTIDIG OPPHOLD : Innstillingen fra programkomiteen går lengre enn det Jonas Gahr Støre selv ville.
DB170422 Slik er enigheten som den enstemmige programkomiteen har kommet fram til : ¶
DA170422 Opprinnelig hadde programkomiteen foreslått et vedtak om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ), uten å definere når målet skulle nås.
BT170422 Flertallet i programkomiteen mente at ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ) ikke fungerer godt nok.
AP170422 Leder i programkomiteen Hadia Tajik var blant dem som ville beholde K-en.
AP170422 Leder i programkomiteen Hadia Tajik var blant dem som ville beholde K-en.
AP170422 Leder i programkomiteen Hadia Tajik var blant dem som ville beholde K-en.
AA170422 I et forsøk på å komme i møte både fløyen som vil åpne for petroleumsvirksomhet og fløyen som vil verne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, kom programkomiteen til et kompromissforslag.
AA170422 Lederen av programkomiteen Hadia Tajik har lagt vekt på at kutt i perioden vil være viktig for å få flere unge ut i arbeid.
DA170421 Senterpartiet har nemlig et ferskt neivedtak fra sitt landsmøte, og nestleder Anne Beathe Tvinnereim legger ikke skjul på at hun mener kompromissforslaget til programkomiteen i Ap ikke er spesielt godt.
DA170421 AUF-leder Mani Hussaini tok i programkomiteen dissens i spørsmålet.
AP170421 Endringsforslagene fra programkomiteen i Arbeiderpartiet og Regjeringen har til felles at de skal styrke insentivet til å komme jobb.
VG170420 Men : Jonas fortsatt klar statsminister-favoritt ¶ Programkomiteen foreslår sågar at en tidligere formulering om at Norge skal ta imot minst 1500 kvoteflyktninger ikke får blir med videre i det nye programmet.
DA170420 I tillegg til fylkespartiet i hovedstaden er også Aps fylkeslag i Akershus, Hedmark, Oppland, Hordaland og Møre og Romsdal på linje med programkomiteen som vil ansette flere lærere i skolen, men uten noen fast norm for antall elever per lærer på ulike trinn.
DA170420 Det er et ansvar kommunene må ta, sier Tone Tellevik Dahl, som i dagens innlegg på landsmøtet tar til orde for en lærernorm på kommunenivå, slik programkomiteen har foreslått.
DA170420 I tillegg til fylkespartiet i hovedstaden er også Aps fylkeslag i Akershus, Hedmark, Oppland, Hordaland og Møre og Romsdal på linje med programkomiteen som vil ansette flere lærere i skolen, men uten noen fast norm for antall elever per lærer på ulike trinn.
DA170420 Det er et ansvar kommunene må ta, sier Tone Tellevik Dahl, som i dagens innlegg på landsmøtet tar til orde for en lærernorm på kommunenivå, slik programkomiteen har foreslått.
BT170420 KRITISK : Aps nestleder og leder av programkomiteen , Hadia Tajik.
VG170419 Stridens kjerne er dette forslaget fra programkomiteen , som Tajik har ledet, om å kutte i retten til Arbeidsavklaringspenger ( AAP ) : ¶
VG170419 - Som nestleder og leder av programkomiteen , hvordan er det å ha en splittelse i en så viktig sosialpolitisk sak rett før landsmøtet ?
VG170419 - Programkomiteen har foreslått noe som mange av oss er veldig uenige i.
AP170419 Nå foreslår programkomiteen å fjerne denne.
SA170418 Partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng har alle sittet i programkomiteen .
SA170418 Men i januar la flertallet i programkomiteen frem et forslag til kompromiss der man sier ja til konsekvensutredning av havområdet som blir kalt Nordland 6, men utsetter beslutningen om konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2.
SA170418 Flertallet i programkomiteen vil øke fedrekvoten til minst 14 uker og sørge for en tredeling av permisjonstiden.
SA170418 Et mindretall i programkomiteen ønsker å fjerne K-en som står for « kristendom » for å gjøre religions- og livssynsfaget mer inkluderende.
SA170418 » Programkomiteen har ikke forslått å gjenta dette.
DB170418 Olje og gass ¶ Programkomiteen , som er sentralstyret, har lagt fram et kompromiss som går ut på å innføre petroleumsfrie soner utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og konsekvensutrede Nordland VI.
DB170418 EU-debatt ? Programkomiteen slår fast at Norge to ganger har sagt nei til medlemskap i EU.
DB170418 Det er dissens i programkomiteen om KRLE-faget i skolen.
DB170418 Programkomiteen går inn for nasjonal norm for lærertetthet som skal gjelde på kommunenivå.
DB170418 Selv om hele partiledelsen er skiftet ut, flere unge og ferske talenter løftet opp i nye talspersonroller, og noen nyvinninger har funnet veien inn til programkomiteen , er Støres Arbeiderparti til å kjenne igjen.
DA170418 Dette er så langt et forslag fra programkomiteen om å hente inn kunnskap og utrede, sier Ingvild Kjerkol i Aps programkomité.
AP170418 Partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng har alle sittet i programkomiteen .
AP170418 Men i januar la flertallet i programkomiteen frem et forslag til kompromiss der man sier ja til konsekvensutredning av havområdet som blir kalt Nordland 6, men utsetter beslutningen om konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2.
AP170418 Flertallet i programkomiteen vil øke fedrekvoten til minst 14 uker og sørge for en tredeling av permisjonstiden.
AP170418 Et mindretall i programkomiteen ønsker å fjerne K-en som står for « kristendom » for å gjøre religions- og livssynsfaget mer inkluderende.
AP170418 » Programkomiteen har ikke forslått å gjenta dette.
AP170418 Partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng har alle sittet i programkomiteen .
AP170418 Men i januar la flertallet i programkomiteen frem et forslag til kompromiss der man sier ja til konsekvensutredning av havområdet som blir kalt Nordland 6, men utsetter beslutningen om konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2.
AP170418 Flertallet i programkomiteen vil øke fedrekvoten til minst 14 uker og sørge for en tredeling av permisjonstiden.
AP170418 Et mindretall i programkomiteen ønsker å fjerne K-en som står for « kristendom » for å gjøre religions- og livssynsfaget mer inkluderende.
AP170418 » Programkomiteen har ikke forslått å gjenta dette.
AP170418 Dette er så langt et forslag fra programkomiteen om å hente inn kunnskap og utrede, sier Ingvild Kjerkol i Aps programkomité. ( ©NTB ) ¶
AA170418 I utkastet til nytt partiprogram som skal vedtas på Arbeiderpartiets landsmøte som starter torsdag, skriver programkomiteen at Arbeiderpartiet vil « åpne for assistert befruktning for enslige ».
VG170417 Hun sier programkomiteen ikke venter stor debatt eller motstand rundt disse spørsmålene på Ap-landsmøtet. 42,8 prosent av Ap-velgerne er negative til en tredje kjønnskategori, ifølge InFact-undersøkelsen. 37,5 prosent er positive, mens 19,8 prosent svarer at de ikke vet.
VG170417 Aps landsmøte skal også ta stilling til om eggdonasjon skal bli tillatt, slik programkomiteen foreslår.
VG170417 - Nei, og dette er så langt et forslag fra oss som sitter i programkomiteen om å hente inn kunnskap og utrede, sier Kjerkol.
DB170414 Det var da heller ikke mange dissenser da programkomiteen la fram sitt forslag i begynnelsen av februar.
DB170414 Programkomiteen gikk inn for å åpne for konsekvensutredning sør for Røst, mot å verne et fem mil bredt belte lengst kysten og utsette beslutningen for Nordland VII og Troms II.
DN170412 Leder Bjørn-Kristian Svendsrud argumenterte hardt for dette i programkomiteen .
DN170412 Fremskrittspartiets parlamentariske leder Harald Tom Nesvik var nestleder i programkomiteen .
DA170412 Leder Bjørn-Kristian Svendsrud argumenterte hardt for dette i programkomiteen .
DA170412 Fremskrittspartiets parlamentariske leder Harald Tom Nesvik var nestleder i programkomiteen .
DA170409 - Vi har fått en positiv innstilling fra programkomiteen .
VG170402 Leder i Venstres programkomite i 2012-13, nestleder i programkomiteen i 2016-17.
VG170402 Guri Melby mener at hun har fått vært med å modernisere partiet i liberal retning gjennom to opphold i programkomiteen , som utreder partiets fremtidige politikk.
VG170402 Flertallet i programkomiteen er nå for surrogati, og vi skal vinne kampen om todeling av foreldrepermisjonen mellom mor og far, sier hun.
DB170402 I forslaget til nytt partiprogram hadde programkomiteen foreslått gratis barnehage og SFO for alle.
DB170402 Guri Melby, Venstres nestleder i programkomiteen , har flere års bakgrunn i å utdanne lærere, ved høgskolene i Trondheim og Oslo.
AP170402 Gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier ¶ Programkomiteen gikk inn for gratis barnehage og SFO til alle, men tapte avstemningen på landsmøtet.
AP170402 Programkomiteen ville også ha forbud mot engangsservise og - bestikk av plast, men ble nedstemt. 14.
AP170402 Programkomiteen foreslo å fjerne barnetrygden for å finansiere gratis barnehage og SFO for alle ( se punkt 7 ), men da det ikke fikk gehør, landet man på å beholde barnetrygden på dagens nivå.
AA170402 - Vi ønsker å erstatte én universell ordning, barnetrygden, med en annen, nemlig barnehage, sa nestleder i programkomiteen Guri Melby da hun argumenterte for modellen.
AA170402 Dermed vant et mindretall i programkomiteen fram med sin dissens.
AA170402 Et mindretall i programkomiteen ( Abid Raja og Terje Breivik. journ.anm ) ville at punktet om altruisitisk surrogati ( ikke-kommersiell surrogati ) skulle strykes fra partiets nye program, men vant ikke fram på landsmøtet.
AA170402 Guri Melby i programkomiteen snakket varmt om et forslag om gratis barnehage og SFO til alle gjennom behovsprøving av barnetrygden.
AA170402 Guri Melby i programkomiteen prøvde for andre år på rad å få partiet til å dele foreldrepermisjon i to.
AA170402 Fravær førte til å bevare fravær ¶ Programkomiteen ville fjerne fraværsgrensa, og trodde de hadde sikret flertall da tellingen var gjort.
AA170402 Et mindretall i programkomiteen ( Abid Raja og Terje Breivik. journ.anm. ) ville at punktet om surrogati skulle strykes fra partiets nye program, men vant ikke fram på landsmøtet.
VG170401 Lørdag ettermiddag ba Grimstad landsmøtet om nåde for taxfree-ordningen, stikk i strid med innstillingen fra programkomiteen og landsstyret : ¶
SA170401 Illustrasjonsfoto : Gorm Kallestad / Scanpix FOTO : Kallestad, Gorm / Scanpix ¶ Programkomiteen ville opprinnelig også ha forbud mot engangsservise og - bestikk av plast, men ble nedstemt på landsmøtet i Ålesund lørdag.
DB170401 Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn og Oslo-byråd Guri Melby gikk inn for mindretallsforslaget fra programkomiteen om at 40 uker av foreldrepermisjonen deles likt mellom foreldrene, mens tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel forbeholdes mor.
 ¶
BT170401 - Teksten var for svakt formulert av programkomiteen , så vi sendte inn et endringsforslag.
AA170401 Programkomiteen hadde opprinnelig innstilt på at bare nye sjødeponier skal forbys, men landsmøtet vedtok å stryke " nye " slik at vedtaket gjelder alle deponier.
AA170401 Programkomiteen hadde opprinnelig innstilt på et klart nei til taxfree.
AA170401 Sentralstyremedlemmene Guri Melby og Sveinung Rotevatn var blant mindretallet i programkomiteen som har kjempet for en todeling.
AA170401 Programkomiteen ville opprinnelig også ha forbud mot engangsservise og - bestikk av plast, men ble nedstemt på landsmøtet i Ålesund lørdag.
SA170331 Fakta : Her er de politiske stridssakene på Venstres landsmøte ¶ Programkomiteen vil ha gratis barnehage og SFO og fjerne barnetrygden.
SA170331 Programkomiteen foreslår ja.
DN170331 Mens programkomiteen går inn for gratis barnehage og SFO til alle, vil Venstres stortingsgruppe at dette bare skal gjelde familier med lav inntekt.
DN170331 Et mindretall i programkomiteen , deriblant nestleder Guri Melby og Unge Venstre-leder Tord Hustveit, vil ha skatt på primærbolig, noe partifellene Terje Breivik og Abid Raja er kraftig imot.
DA170331 | Barnetrygd splitter Venstre ¶ Programkomiteen i Venstre foreslår å fjerne dagens barnetrygd til fordel for gratis barnehage for alle, men møter motstand i partiledelsen.
DA170331 Videre foreslår programkomiteen å bruke pengene staten sparer på barnetrygd til gratis barnehage og SFO for alle.
DA170331 Breivik, som selv sitter i programkomiteen , tror likevel at begge modellene vil bidra til å minske barnefattigdommen.
AP170331 I utkastet til nytt stortingsprogram ønsket programkomiteen å innføre et nytt obligatorisk språkfag i tillegg til engelsk for 10-åringer.
AP170331 Fakta : Her er de politiske stridssakene på Venstres landsmøte ¶ Programkomiteen vil ha gratis barnehage og SFO og fjerne barnetrygden.
AP170331 Programkomiteen foreslår ja.
AA170331 Mens programkomiteen går inn for gratis barnehage og SFO til alle, vil Venstres stortingsgruppe at dette bare skal gjelde familier med lav inntekt.
AA170331 Et mindretall i programkomiteen , deriblant nestleder Guri Melby og Unge Venstre-leder Tord Hustveit, vil ha skatt på primærbolig, noe partifellene Terje Breivik og Abid Raja er kraftig imot.
DB170330 Bakgrunn som sentralstyremedlem, nestleder i programkomiteen , ledet forhandlingene med regjeringen om Nasjonal Transportplan.
AA170330 I utkastet til partiprogram åpner programkomiteen for å fortsette oljeutvinningen, men at nye letelisenser må " analyseres ".
DN170329 Rødt skal til helgen vedta nytt partiprogram, og i noen spørsmål er programkomiteen splittet.
DN170329 Fire medlemmer av programkomiteen vil « fjerne abortnemndene og innføre rett til selvbestemt abort for alle », mens tre vil « fjerne abortnemndene og innføre selvbestemt abort til uke 22.
DA170329 Nestleder Terje Breivik tilhører på sin side mindretallet i programkomiteen som sier nei til altruistisk surrogati.
DA170329 Guri Melby, gruppeleder i Oslo Venstre og nestleder i programkomiteen , mener det er på tide å rydde opp i de lovløse tilstandene i surrogatimarkedet.
DA170329 Flertallet i programkomiteen sier ja, men det finnes også sterke motstemmer.
DA170329 Det samme mener Abid Raja, som sammen med Melby er nestleder i programkomiteen .
DA170329 - Dette er en av sakene jeg vil engasjere meg tungt i, varsler Breivik, som også har ledet programkomiteen .
DA170329 Rødt skal til helgen vedta nytt partiprogram, og i noen spørsmål er programkomiteen splittet.
DA170329 Fire medlemmer av programkomiteen vil « fjerne abortnemndene og innføre rett til selvbestemt abort for alle », mens tre vil « fjerne abortnemndene og innføre selvbestemt abort til uke 22 ».
AP170329 Fakta : Her er stridssakene på Venstres landsmøte ¶ Programkomiteen vil ha gratis barnehage og SFO og fjerne barnetrygden.
AP170329 Programkomiteen foreslår ja.
AA170329 Også den andre nestlederen i programkomiteen , Abid Raja, håper Venstres landsmøte avviser forslaget.
DN170328 Venstre-nestleder Terje Breivik leder programkomiteen i partiet og kjemper mot et forslag om å øke skatten på primærboligen.
DN170328 Også den andre nestlederen i programkomiteen , Abid Raja fra Akershus, håper Venstres landsmøte avviser forslaget.
DN170328 Nestleder i programkomiteen Guri Melby, Oslo-representant Marit Vea og Unge Venstres Tord Hustveit står bak et forslag som vil innebære en kraftig økning i skatt på bolig.
DN170328 Leder av programkomiteen Terje Breivik sier tvert nei og vil kjempe mot forslaget.
DB170328 Slagsvold Vedum åpner for regjeringsmakt sammen med både Ap, SV, KrF og Venstre ¶ Programkomiteen til Venstre innstiller blant annet på gratis barnehage til alle, erstatte barnetrygden, tredeling av foreldrepermisjon og gi flere barn tilgang til idrettsanlegg.
DB170328 På kunnskapsområdet er programkomiteen i det gamle lærerpartiet Venstre opptatt av et « Lærerløft 2.0 », hvor SFO skal styrkes og skolen skal få flere pedagoger, blant annet.
DA170328 Vil skrote : Nestleder i programkomiteen , Guri Melby, mener det ikke er noen god grunn til forstsat tha taxfree-ordning.
DA170328 Nestleder i programkomiteen, Guri Melby, forsvarer på sin side at programkomiteen vil skrote hele taxfreeordningen.
DA170328 Nestleder i programkomiteen , Guri Melby, forsvarer på sin side at programkomiteen vil skrote hele taxfreeordningen.
AA170328 Det er flertall for å fjerne støtten i Venstres landsstyre, og hvis forslaget fra programkomiteen blir vedtatt på partiets landsmøte til helgen, kan det bli flertall på Stortinget for å fjerne støtten ettersom det både i Frp, Høyre og Arbeiderpartiet er sterke krefter som ivrer for det samme. ( ©NTB ) ¶
SA170326 Landsmøtet avviste flere forslag som programkomiteen hadde lagt fram for å spare penger.
DN170326 Dermed vant mindretallet i programkomiteen frem.
DA170326 I dag får man mer støtte jo dyrere elbil man kjøper, men programkomiteen , som Borten Moe ledet, gikk inn for et fast støttebeløp.
DA170326 Et flertall stemte for et mer radikalt punkt på dette enn det flertallet i programkomiteen hadde gått inn for, skriver NTB.
BT170326 Dermed vant mindretallet i programkomiteen fram.
AA170326 Opprinnelig lå det er forslag fra programkomiteen som la opp til å innføre forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner.
AA170326 Et flertall stemte for et mer radikalt punkt på dette enn det flertallet i programkomiteen hadde gått inn for.
AA170326 Flertallet i programkomiteen ønsket å innføre studiepenger for utenlandsstudenter.
AA170326 I dag får man mer støtte jo dyrere elbil man kjøper, men programkomiteen , som Borten Moe ledet, gikk inn for et fast støttebeløp.
VG170325 Leder Ada Arnstad i Senterungdommen er svært fornøyd med at landsmøtet etter alle solemerker kommer til gå mot programkomiteen og gå inn for å beholde gratis-studiene for utlendinger.
DN170325 Styring gjennom detaljerte mål og rapportering er som å styre en bil gjennom å se seg i bakspeilet, mener Borten Moe, som er partiets nestleder og har ledet programkomiteen .
DN170325 Han ledet også programkomiteen og mener deres forslag til partiprogram går langt nok.
DA170325 Her har vi noe å lære av Portugal, sier tidligere leder av Senterungdommen, Erling Laugsand, som tilhører mindretallet i programkomiteen .
DA170325 Det er blitt påpekt at lederen av programkomiteen som ønsker å erstatte slike kjøpsfordeler med et støttebeløp, også er medeier i et oljeselskap.
AA170325 Nestleder Ola Borten Moe, som har ledet programkomiteen i partiet, legger opp til en politikk som skal bruke mindre penger de kommende fire årene enn det regjeringen i dag gjør.
AA170325 Styring gjennom detaljerte mål og rapportering er som å styre en bil gjennom å se seg i bakspeilet, mener Borten Moe, som er partiets nestleder og har ledet programkomiteen .
DB170324 Leder av programkomiteen , nestleder Ola Borten Moe, erkjenner det når han i flere intervjuer har snakket om at Sp står for en god nasjonalisme, en som er samlende og inkluderende.
AA170324 Hun har sittet i programkomiteen i Senterpartiet.
DA170323 I Senterpartiet er det sånn at programkomiteen foreslår et programutkast som sendes ut på høring i partiet.
DA170323 Heller ikke her får flertallet i programkomiteen medhold.
DA170323 Flertallet i programkomiteen var for, mens mindretallet, som ville stryke forslaget, har fått gehør hos sentralstyret, som har vedtatt at forslaget sløyfes.
DA170323 - Her kommer jeg til å opprettholde det som er flertallsinnstillingen fra programkomiteen , sier Moe.
AP170323 Sentralstyret har gått mot programkomiteen ønske å endre regelverket om støtte til trossamfunn.
AP170323 Nye Veier A/S : Programkomiteen foreslo å legge ned dette veiselskapet og overføre oppgavene til Statens vegvesen.
AP170323 Flertallet i programkomiteen ønsker å erstatte dagens fordeler med slik ordning.
AP170323 Flertallet i programkomiteen foreslår det.
AP170323 Bistand og returavtaler : Sentralstyret anbefaler partiet å gå mot programkomiteen forslag om å stille krav om at land som mottar norsk bistand skal inngå returavtaler. ( av asylsøkere ) ¶
AP170323 " Forbruksvekst : Et mindretall i programkomiteen ønsker at Sp skal arbeide for redusert forbruksvekst som et tiltak for å nå klimamål.
AP170322 Ikke engang bemanningen i jordskifterettene går under radaren på programkomiteen .
AP170322 Programkomiteen er opptatt av dem som « bor langt unna et postkontor », men som likevel skal sikres lik tilgang på posttjenester via landpostbudet.
DN170320 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til DN at han ikke har noen problemer med at Borten Moe leder programkomiteen .
DN170320 Samtidig fronter Borten Moe altså i DN mandag, som leder av programkomiteen i Senterpartiet, et forslag som vil gjøre elbilen Tesla mange hundre tusen kroner dyrere ved at nullutslippsbil får et fast støttebeløp, ikke fullt momsfritak som i dag.
DB170319 Dette er SVs endelige krav til Arbeiderpartiet ¶ Programkomiteen ønsket å gi Ap-leder Jonas Gahr Støre fire hovedkrav for å inngå forpliktende samarbeid etter valget i høst.
DB170319 Dette er SVs endelige krav til Arbeiderpartiet ¶ Programkomiteen ønsket å gi Ap-leder Jonas Gahr Støre fire hovedkrav for å inngå forpliktende samarbeid etter valget i høst.
DA170319 Nestleder Ola Borten Moe, som leder programkomiteen i Senterpartiet, vil på landsmøtet i Trondheim til helgen gå inn for at " dagens kjøpsfordeler erstattes med en ordning hvor alle som kjøper nullutslippsbil får et fast støttebeløp. ", skriver Dagens Næringsliv.
DA170319 Programkomiteen i Ap har foreslått et kompromiss som jeg håper på tilslutning til fra våre.
BT170319 NATO-diskusjon i programkomiteen
AP170319 Nestleder Ola Borten Moe, som leder programkomiteen i Senterpartiet, vil på landsmøtet i Trondheim til helgen gå inn for at " dagens kjøpsfordeler erstattes med en ordning hvor alle som kjøper nullutslippsbil får et fast støttebeløp. ", skriver Dagens Næringsliv.
AA170319 Nestleder Ola Borten Moe, som leder programkomiteen i Senterpartiet, vil på landsmøtet i Trondheim til helgen gå inn for at " dagens kjøpsfordeler erstattes med en ordning hvor alle som kjøper nullutslippsbil får et fast støttebeløp. ", skriver Dagens Næringsliv.
AA170319 Nestleder Ola Borten Moe, som leder programkomiteen i Senterpartiet, vil på landsmøtet i Trondheim til helgen gå inn for at " dagens kjøpsfordeler erstattes med en ordning hvor alle som kjøper nullutslippsbil får et fast støttebeløp. ", skriver Dagens Næringsliv.
AP170318 NATO-diskusjon i programkomiteen
AP170318 Høyre skiftet standpunkt på landsmøtet forrige helg, og i Frp vil et mindretall i programkomiteen tillate dobbelt statsborgerskap.
AP170318 Høyre skiftet standpunkt på landsmøtet forrige helg, og i Frp vil et mindretall i programkomiteen tillate dobbelt statsborgerskap.
VG170317 Et mindretall i programkomiteen som inkluderer partisekretær Kari Elisabeth Kaski vil forby all omskjæring av barn under 15 år.
VG170317 Både programkomiteen og ledelsen i partiet var delt i synet på forslaget om å innføre aldersgrense på 15 år for omskjæring av gutter.
DB170317 Forrige gang foreslo Astrup og programkomiteen å endre hjemfallsretten.
DB170317 Bakgrunnen for Aaslands påstand er at programkomiteen i Høyre i august i fjor foreslo en delprivatisering av hele Statkraft.
DA170317 Leder av programkomiteen i SV, Snorre Valen, mener flere av innvendingene fra økonomene er interessante, men ikke helt treffende.
AP170317 " Både programkomiteen og ledelsen i partiet var delt i synet på forslaget om å innføre aldersgrense på 15 år for omskjæring av gutter.
AA170317 " Både programkomiteen og ledelsen i partiet var delt i synet på forslaget om å innføre aldersgrense på 15 år for omskjæring av gutter.
AA170317 Både programkomiteen og ledelsen i partiet er delt i synet på forlaget om å innføre aldersgrense på 15 år for omskjæring av gutter.
DB170313 Det gikk gjennom programkomiteen , men Abid Raja og Terje Breivik tok dissens.
DB170313 Løsningen ble at programkomiteen la inn en formulering om at formuesskatten skal fjernes « på lengre sikt ».
DB170313 Da programkomiteen i partiet forsøkte seg med å legge inn både formuleringen « moderate » om de generelle skattelettelsene, og i tillegg varslet at kampen mot formuesskatten måtte avlyses og begrenses til å gjelde den notorisk udefinerte størrelsen « arbeidende kapital », ble det skatteopprør.
DA170313 Programkomiteen i Høyre ønsket at Norge skulle ha en « langsiktig ambisjon » om at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.
AA170313 Det gikk gjennom programkomiteen , men Abid Raja og Terje Breivik tok dissens.
DN170312 Forsikringspremie ¶ Programkomiteen ønsket at Høyre skulle ha som « langsiktig ambisjon » at Norge skal oppfylle Natos mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( bnp ) på Forsvaret.
DA170312 Ungdomsorganisasjonen AUF er rykende uenig med programkomiteen og partiledelsen, og har tatt dissens på Lofoten-kompromisset.
AP170312 Mer fra Høyres landsmøte : ¶ Programkomiteen ønsket at Høyre skulle ha som " langsiktig ambisjon " at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ) på Forsvaret.
AA170312 Programkomiteen ønsket at Høyre skulle ha som " langsiktig ambisjon " at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ) på Forsvaret.
AA170312 Ungdomsorganisasjonen AUF er rykende uenig med programkomiteen og partiledelsen, og har tatt dissens på Lofoten-kompromisset.
FV170311 Programkomiteen droppet punktet i sitt forslag til nytt partiprogram.
DN170311 På landsmøtet fredag ettermiddag ble forslaget fra flertallet i programkomiteen om å snu i saken vedtatt.
DN170311 I tråd med skatteforliket på Stortinget ville hun og lederen av programkomiteen Torbjørn Røe Isaksen at partiet skulle endre politikk og kun fjerne skatten på arbeidende kapital.
DN170311 I tråd med skatteforliket på Stortinget ville hun og lederen av programkomiteen Torbjørn Røe Isaksen at partiet skulle endre politikk og kun fjerne skatten på arbeidende kapital.
DB170311 - Hvis vi nå, etter at programkomiteen har sagt at moderate skattelettelser er en bra formulering, tar det bort, skaper vi usikkerhet om hva vi egentlig mener.
DB170311 Programkomiteen droppet punktet i sitt forslag til nytt partiprogram.
DB170311 Så vedtok et flertall på landsmøtet i tråd med forslaget fra flertallet i programkomiteen at fastleger, etter faglig vurdering, kan starte behandling av rusavhengige med Subutex utenom LAR ( legemiddelassistert behandling ).
DB170311 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som ledet programkomiteen , ville nedsette et utvalg som skulle utarbeide en oversikt over de mest betydningsfulle delene av norsk kulturarv.
DA170311 Programkomiteen gikk inn for at Høyre skulle jobbe for moderate skattelettelser den neste perioden.
AP170311 Nøyde seg ikke med å redusere formuesskatt på arbeidende kapital ¶ Programkomiteen hadde i utgangspunktet bare foreslått at Høyre skulle gå inn for at formuesskatten « på arbeidende kapital skal reduseres og fases ut ».
AP170311 Etter en regjeringsperiode der Høyre og Frp har gitt over 20 milliarder totalt i skatte- og avgiftslettelser, hadde programkomiteen i Høyre foreslått at partiet de neste fire årene bare skulle gå inn for « moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået ».
AP170311 - Hvis vi nå, etter at programkomiteen har sagt at moderate skattelettelser er en bra formulering, tar det bort, skaper vi usikkerhet om hva vi egentlig mener.
AA170311 Men en rekke fylkeslag har lenge arbeidet for å få et mer forpliktende vedtak enn programkomiteen opprinnelig hadde tenkt seg.
AA170311 Det var dissens i programkomiteen om konsekvensutredning av oljeaktivitet i feltene som er kjent som Nordland VI, Nordland VII og Troms II.
VG170310 Et flertall i programkomiteen gikk inn for å beholde ordningen med barnetrygd, men med åpning for andre tiltak for å hjelpe barnefamilier med svak økonomi, ¶
VG170310 Programkomiteen var delt om forslaget, og før landsmøtet har statsminister Erna Solberg vegret seg mot å si hva hun mener om barnetrygden.
VG170310 Programkomiteen hadde jo egentlig lagt opp til det samme.
SA170310 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som ledet programkomiteen , ville nedsette et utvalg som skulle utarbeide en oversikt over de mest betydningsfulle delene av norsk kulturarv.
SA170310 Torbjørn Røe Isaksen, som ledet arbeidet med å skrive forslaget til partiprogram, synes ikke å ta det tungt at flertallet ønsket en mer liberal alkoholpolitikk enn programkomiteen opprinnelig foreslo.
SA170310 Å bruke pengene på gratis barnehage og SFO, som et mindretall i programkomiteen gikk inn for, er ingen god løsning, mente han.
DN170310 Men på landsmøtet fredag ettermiddag, ble forslaget fra flertallet i programkomiteen om å i snu i saken vedtatt.
DB170310 Dette var også det flertallet i programkomiteen ønsket.
DB170310 Røe Isaksen, som ledet arbeidet med å skrive forslaget til partiprogram, synes likevel ikke å ta det altfor tungt at flertallet ønsket en mer liberal alkoholpolitikk enn programkomiteen opprinnelig foreslo.
DA170310 Å bruke pengene på gratis barnehage og SFO, som et mindretall i programkomiteen gikk inn for, er ingen god løsning, mente han.
DA170310 Programkomiteen i Høyre ønsket at Norge skulle ha en « langsiktig ambisjon » om at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.
DA170310 Torbjørn Røe Isaksen, som ledet arbeidet med å skrive forslaget til partiprogram, synes ikke å ta det tungt at flertallet ønsket en mer liberal alkoholpolitikk enn programkomiteen opprinnelig foreslo.
DA170310 I dag er et flertall i programkomiteen for, men flere fylkeslag som Oslo, Hordaland, Oppland og Hedmark er imot.
DA170310 I stedet foreslår flertallet i programkomiteen strenge begrensninger for oppbevaring og bruk av slik overskuddsinformasjon.
DA170310 Ett av forslagene partiet må ta stilling til er en dissens fra et mindretall i programkomiteen om overvåking og avlytting fra politiet.
BT170310 Å bruke pengene på gratis barnehage og SFO, som et mindretall i programkomiteen gikk inn for, er ingen god løsning, mente han.
AP170310 » - Men det er fortsatt tydelige forskjeller mellom våre to partier, sier Nikolai Astrup, nestleder i programkomiteen .
AP170310 Barnetrygd eller gratis barnehage og SFO ? Programkomiteen i Høyre var i utgangspunktet delt i to i synet på om barnetrygden skulle erstattes av gratis barnehage og gratis SFO.
AA170310 Han er lite begeistret for ideen om å bruke pengene fra barnetrygden på gratis barnehage og SFO i stedet, slik et mindretall i programkomiteen har gått inn for.
AA170310 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som ledet programkomiteen , ville nedsette et utvalg som skulle utarbeide en oversikt over de mest betydningsfulle delene av norsk kulturarv.
AA170310 Å bruke pengene på gratis barnehage og SFO, som et mindretall i programkomiteen gikk inn for, er ingen god løsning, mente han.
AA170310 Torbjørn Røe Isaksen, som ledet arbeidet med å skrive forslaget til partiprogram, synes ikke å ta det tungt at flertallet ønsket en mer liberal alkoholpolitikk enn programkomiteen opprinnelig foreslo.
AA170310 Å bruke pengene på gratis barnehage og SFO, som et mindretall i programkomiteen gikk inn for, er ingen god løsning, mente han.
AA170310 Som ventet falt dette forslaget, men det sier likevel litt om endringene både i Høyre og i samfunnet at et stort mindretall i programkomiteen gikk inn for gratis barnehage.
VG170309 Fylkesleder Peter Christian Frølich i Hordaland mener det vil bli vanskelig å skille mellom arbeidende og annen kapital, slik programkomiteen legger opp til.
VG170309 Frølich har likevel stor respekt for at programkomiteen har ønsket å gi signaler om en moderat linje i skattepolitikken : ¶
VG170309 Under Høyres landsmøte på fredag går han på talerstolen for å snakke programkomiteen midt imot.
VG170309 Et flertall i programkomiteen går inn for å beholde barnetrygden, men vil vurdere alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi.
DN170309 Partiet har lagt opp til dueller om temaer programkomiteen ikke kunne enes om, blant annet om barnetrygden bør erstattes med gratis barnehage og SFO.
DN170309 Programkomiteen har ikke ønsket å tallfeste hvor store skattekutt Høyre ser for seg de neste fire årene.
DN170309 Torbjørn Røe Isaksen har ledet programkomiteen i Høyre som vil forlate politikken om å fjerne formuesskatten helt.
DB170309 Ruste opp ¶ 18 av 20 fylkeslag vil bruke mer penger til Forsvaret enn programkomiteen har lagt opp til.
DB170309 Flertallet i programkomiteen vil vurdere om fastleger kan starte behandling av rusavhengige med Subutex og Subuxsone utenom LAR, og ha forsøk med heroinassistert behandling for tunge rusmisbrukere, men et stort mindretall går mot dette.
DB170309 Et mindretall i programkomiteen , Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise, vil at foreldrene fortsatt skal ha full valgfrihet og selv bestemme hvordan permisjonen skal brukes.
DB170309 Det er dissens i programkomiteen .
DA170309 Programkomiteen til Høyre er delt i spørsmålet.
AP170309 En spørrerunde Aftenposten har gjennomført blant sentrale Høyre-politikere, viser at det er delte meninger om saken både i Høyres stortingsgruppe, blant partiets medlemmer i Regjeringen og i programkomiteen : ¶
AA170309 Programkomiteen i Høyre hadde delt seg i saken.
DN170308 Torbjørn Røe Isaksen har ledet programkomiteen i Høyre som vil forlate politikken om å fjerne formuesskatten helt.
AP170307 Også parlamentarisk nestleder Nicolai Astrup, som også sitter i programkomiteen , mener dette.
AP170307 Lederen av programkomiteen , kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, deler Hellelands syn.
AP170307 De som vil beholde barnetrygden i programkomiteen , som er delt på midten, sier imidlertid at de vil « vurdere alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi.
AA170307 Programkomiteen i Høyre vil erstatte dagens formulering i partiprogrammet om at formuesskatten skal " fjernes på sikt " med en formulering om at " formuesskatten på arbeidende kapital skal reduseres og fases ut ".
AA170307 Flertallet i programkomiteen vil at Høyre nå skal støtte dagens ordning med fedrekvote.
AA170307 Et mindretall i programkomiteen støtter forslaget.
VG170306 Det fortjener barna uansett hvordan står til med foreldrenes økonomi, sier Guri Melby, som er nestleder i programkomiteen .
FV170306 Halve programkomiteen i Høyre ønsker gratis barnehage.
DA170306 Det fortjener barna uansett hvordan står til med foreldrenes økonomi, sier Guri Melby, som er nestleder i programkomiteen .
AP170306 Halve programkomiteen i Høyre ønsker gratis barnehage.
AP170306 Halve programkomiteen i Høyre ønsker gratis barnehage.
AP170305 Halve programkomiteen i Høyre ønsker gratis barnehage.
DN170304 - Vi syntes programkomiteen har vært for defensiv, sier leder Lise Berger Svenkerud i Hedmark Høyre.
AA170304 - Vi syntes programkomiteen har vært for defensiv, sier leder Lise Berger Svenkerud i Hedmark Høyre.
SA170303 - Vi må spørre oss om vi lurer ungdom ved å si at de har en fremtid uten videregående, sier Nicholas Wilkinson i programkomiteen .
DN170302 Forslaget fra programkomiteen innebærer at Høyre ikke lenger går inn for å fjerne formuesskatten.
DN170302 Flere Høyre-topper er uenige med programkomiteen i Høyre som ledes av Torbjørn Røe Isaksen.
DN170302 Fem fylkeslag går nemlig inn for kraftigere skattekutt enn programkomiteen foreslår.
VG170301 Det såkalte kompromisset som Ap-leder Jonas Gahr Støre og programkomiteen i Ap har foreslått til sitt landsmøte er ikke noe kompromiss : Det er nettopp Nordland 6 oljenæringen er interessert i, fordi det er dette området de anser for å være mest verdifullt med hensyn til oljeutvinning, sier han.
VG170301 Det har også programkomiteen fastslått.
DN170301 Bru er blant det knappe mindretallet i programkomiteen som ønsker å erstatte dagens ordning.
BT170301 Bru er blant det knappe mindretallet i programkomiteen som ønsker å erstatte dagens ordning.
AA170301 Bru er blant det knappe mindretallet i programkomiteen som ønsker å erstatte dagens ordning.
DB170227 Da er det underlig at programkomiteen i Høyre går inn for å privatisere denne oppgaven.
VG170220 Leder av Høyres Kvinneforum og medlem i programkomiteen , Tina Bru, er ikke i tvil om hvordan hun vil stemme : ¶
VG170220 FOR EGGDONASJON : Leder av Høyres Kvinneforum og medlem i programkomiteen , Tina Bru, mener eggdonasjon bør bli lovlig i Norge.
DN170217 Programkomiteen er delt i sitt syn, men komitéleder Torbjørn Røe Isaksens dobbeltstemme gir flertall for et forslag om å beholde dagens ordning, men vurdere alternativer for å gi høyere barnetrygd til familier med lav inntekt.
DA170217 Valen sier til Vårt Land at en av årsakene til at ordene om ultralyd og 16-uker er borte, er fordi programkomiteen lagt mest vekt på å skape ny politikk for SV på helt andre saksfelt, og fordi saken er avgjort.
DA170217 Programkomiteen er delt i sitt syn, men komitéleder Torbjørn Røe Isaksens dobbeltstemme gir flertall for et forslag om å beholde dagens ordning, men vurdere alternativer for å gi høyere barnetrygd til familier med lav inntekt.
DA170217 Valen sier til Vårt Land at en av årsakene til at ordene om ultralyd og 16-uker er borte, er fordi programkomiteen lagt mest vekt på å skape ny politikk for SV på helt andre saksfelt, og fordi saken er avgjort.
AA170217 Programkomiteen er delt i sitt syn, men komitéleder Torbjørn Røe Isaksens dobbeltstemme gir flertall for et forslag om å beholde dagens ordning, men vurdere alternativer for å gi høyere barnetrygd til familier med lav inntekt.
AA170217 Valen sier til Vårt Land at en av årsakene til at ordene om ultralyd og 16-uker er borte, er fordi programkomiteen lagt mest vekt på å skape ny politikk for SV på helt andre saksfelt, og fordi saken er avgjort.
AA170216 Fem av de elleve medlemmene i programkomiteen står bak dissensen, skriver Fiskeribladet.
SA170215 I PANELET : Hadia Tajik ( Ap ), stortingsrepresentant, nestleder og leder av programkomiteen i partiet ; Tina Bru ( H ), stortingsrepresentant, medlem av energi- og miljøkomiteen ; Geir Pollestad ( Sp ), stortingsrepresentant, leiar av næringskomiteen ; Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger/NHH og gjestekommentator i Aftenbladet ; Eirik Wærn
SA170215 Signaler fra programkomiteen og andre Høyre-politikere tyder på at partiet kan komme til å gå i motsatt retning til våren.
DB170215 Nå ønsker programkomiteen i Ap at Norge skal ta initiativ og ansvar for at et slikt internasjonalt regelverk blir til.
DB170215 Programkomiteen er identisk med sentralstyret, der Anniken Huitfeldt er medlem og pådriver for forslaget som skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte i april.
BT170214 Til tross for et stort flertall i programkomiteen er Melby usikker på hva som blir utfallet.
BT170214 Nestleder i programkomiteen Guri Melby er blant dem som vil tillate surrogati.
BT170214 Men nå vil flere medlemmer av programkomiteen at Fremskrittspartiet på sitt landsmøte i begynnelsen av mai skal ta et skritt lenger og si ja også til surrogati i Norge - det vil si at en kvinne låner ut sin livmor og bærer frem et barn for en annen person eller et par.
BT170214 I det nyeste programforslaget lagt frem rett før jul sier hele åtte av ti medlemmer i programkomiteen ja til såkalt « altruistisk » surrogati - det vil si at kvinnen som bærer frem barnet, ikke gjør det av økonomiske motiver.
DB170213 Mens programkomiteen i Frp foreslår å forby hijab på barneskoler, vil Hagen ha hijabforbud gjennom hele grunnskolen og videregående skole, slik at det i realiteten blir en 18-årsgrense for bruk av hodeplagget.
DB170213 Men opplyser at innvandringsområdet er ett av feltene hvor programkomiteen har gjort endringer i siste runde av programarbeidet.
DB170213 Programkomiteen er nå stort sett enige om et programutkast, og bare renskriving gjenstår før de sender det fra seg.
DA170213 Giske har selv sittet i programkomiteen til Ap, som består av partiets sentralstyre.
AP170213 Til tross for et stort flertall i programkomiteen er Melby usikker på hva som blir utfallet.
AP170213 Nestleder i programkomiteen Guri Melby er blant dem som vil tillate surrogati.
AP170213 Men nå vil flere medlemmer av programkomiteen at Fremskrittspartiet på sitt landsmøte i begynnelsen av mai skal ta et skritt lenger og si ja også til surrogati i Norge - det vil si at en kvinne låner ut sin livmor og bærer frem et barn for en annen person eller et par.
AP170213 I det nyeste programforslaget lagt frem rett før jul sier hele åtte av ti medlemmer i programkomiteen ja til såkalt « altruistisk » surrogati - det vil si at kvinnen som bærer frem barnet, ikke gjør det av økonomiske motiver.
AP170213 Til tross for et stort flertall i programkomiteen er Melby usikker på hva som blir utfallet.
AP170213 Nestleder i programkomiteen Guri Melby er blant dem som vil tillate surrogati.
AP170213 Men nå vil flere medlemmer av programkomiteen at Fremskrittspartiet på sitt landsmøte i begynnelsen av mai skal ta et skritt lenger og si ja også til surrogati i Norge - det vil si at en kvinne låner ut sin livmor og bærer frem et barn for en annen person eller et par.
AP170213 I det nyeste programforslaget lagt frem rett før jul sier hele åtte av ti medlemmer i programkomiteen ja til såkalt « altruistisk » surrogati - det vil si at kvinnen som bærer frem barnet, ikke gjør det av økonomiske motiver.
AA170209 Debatten ble på nytt aktualisert mandag, da programkomiteen i Arbeiderpartiet åpnet for å innføre en tredje kjønnskategori, slik Sverige og Danmark har gjort.
AA170209 Debatten ble på nytt aktualisert mandag, da programkomiteen i Arbeiderpartiet åpnet for å innføre en tredje kjønnskategori, slik Sverige og Danmark har gjort.
DA170208 Det er det vi vil bruke pengene på, sier leder av programkomiteen Hadia Tajik til Dagsavisen.
DA170208 I utkastet til nytt partiprogram skriver programkomiteen at de vil avvikle ordningen med leie av soningsplasser i utlandet, og samtidig lovfeste at straffedømte nordmenn skal sone i Norge.
AP170208 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) må svare Stortinget på om han støtter å legge ned Politidirektoratet, slik programkomiteen i hans eget parti foreslår.
AP170208 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) må svare Stortinget på om han støtter å legge ned Politidirektoratet, slik programkomiteen i hans eget parti foreslår.
AP170208 Det er det vi vil bruke penger på, sier leder av programkomiteen , Hadia Tajik.
AP170208 Programkomiteen foreslår også å " lovfeste prinsipp om at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere ".
AA170208 Det er det vi vil bruke penger på, sier leder av programkomiteen , Hadia Tajik.
AA170208 Programkomiteen foreslår også å " lovfeste prinsipp om at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere ". ( ©NTB ) ¶
DB170207 Programkomiteen i Høyre har valgt å ikke ta stilling til det betente spørsmålet om eggdonasjon, men overlot i stedet debatten i sin helhet til landsmøtet i mars.
DB170207 Sp-lederen synes det er paradoksalt at Frp i regjering har stått for en styrking av Politidirektoratet når programkomiteen , med Frp-nestleder Per Sandberg i spissen, nå tydeligvis ønsker det motsatte.
DB170207 Programkomiteen ønsker ikke å sette noen tidsramme for når nedleggelsen skal skje, men mener det må gjøres så fort som praktisk mulig.
AP170207 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har ledet programkomiteen i Høyre.
AP170207 Høyre-representanten tar tak i ørsmå nyanser og husker ordvalg som er blitt gjennomdiskutert på møter i programkomiteen .
AP170207 Programkomiteen i Frp sitter i disse dager samlet i Son i Akershus for å legge siste hånd på sitt forslag.
AP170207 Men Trønder-Avisa hadde alt gjort et intervju med justisminister Per-Willy Amundsen, som hverken støtter programkomiteen .
AP170207 Programkomiteen mener nedleggelse av direktoratet vil bidra til å kanalisere midler til landets politidistrikter.
AP170207 Programkomiteen i Arbeiderpartiet ønsker å frata trossamfunn statsstøtten hvis de mangler kvinner i styrene, for å sikre økt likestilling i moskeene.
AA170207 Intervjuet med avisen ble gjort mandag, og uttalelsene til den ferske statsråden har ikke stått på trykk - før nå, som det er kjent at programkomiteen til Fremskrittspartiet enstemmig foreslår å legge ned Pod.
AA170207 Programkomiteen mener nedleggelse av direktoratet vil bidra til å kanalisere midler til landets politidistrikter. ( ©NTB ) ¶
AA170207 Programkomiteen i Frp sitter i disse dager samlet i Son i Akershus for å legge siste hånd på sitt forslag.
BT170206 I utkast til nytt partiprogram lar programkomiteen med Ap-nestleder Hadia Tajik i spissen å gjenta at Ap mener EU-medlemskap er best for Norge.
AP170206 I utkast til nytt partiprogram lar programkomiteen med Ap-nestleder Hadia Tajik i spissen å gjenta at Ap mener EU-medlemskap er best for Norge.
AA170206 Vi bør også gjeninnføre arveavgifta, mener Indstad Hole, mens programkomiteen altså har gått for å beholde den sittende regjeringens løsning med ingen arveavgift.
AA170206 Stortingspolitiker Ingvild Kjerkol fra Nord-Trøndelag sitter i programkomiteen , og forsvarer deres løsning : ¶
AA170206 For Kjerkol og de andre i programkomiteen veier det tyngre å skjerme mor mer i begynnelsen av permisjonstiden : ¶
AA170206 Dissens rundt på foreldrepermisjon ¶ Programkomiteen ønsker tredelt foreldrepermisjon der mor har første del, og å øke fedrekvoten til 14 uker.
AA170206 Anniken Huitfeldt støtter denne dissensen i programkomiteen , som i likhet med resten av programmet blir avgjort av landsmøtet 20. - 23. april. ( ©NTB ) ¶
AA170206 AUF-leder Mani Hussaini er også uenig i flertallsinnstillingen fra programkomiteen som ønsker tredelt foreldrepermisjon og økt fedrekvote til 14 uker.
AA170206 Programkomiteen , i realiteten Aps sentralstyre, vil styrke forebyggende tannhelse og innføre skjermingsordninger for dem med svak økonomi.
AA170206 Ifølge Dagbladet går programkomiteen også inn for at halvparten av alle ansatte i barnehager må være barnehagelærere.
AA170206 - Med disse forslagene er vi blant foregangslandene i verden på området, sier Aps nestleder og leder av programkomiteen , Hadia Tajik.
AA170206 - Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten, sier Tajik til VG.
AA170206 Programkomiteen går også inn for at valgkomiteene i selskaper som staten eier, skal ha minst 40 prosent kvinner.
AA170206 - Med disse forslagene er vi blant foregangslandene i verden på området, sier Aps nestleder og leder av programkomiteen , Hadia Tajik.
AA170206 Anniken Huitfeldt støtter denne dissensen i programkomiteen , som denne gang er utgjort av Aps sentralstyre. ( ©NTB ) ¶
AA170206 AUF-leder Mani Hussaini er også uenig i flertallsinnstillingen fra programkomiteen , som ønsker tredelt foreldrepermisjon og økt fedrekvoten til 14 uker.
VG170205 Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten, sier Tajik og utdyper.
SA170205 Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten, sier Tajik til VG.
DB170205 - Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten, sier nestleder Hadia Tajik til VG.
AP170205 Oljeboring i Lofoten/Vesterålen : Flertallet i programkomiteen ønsker et kompromiss der man åpner for konsekvensutredning av Nordland 6, mens Nordland 7 og Troms 2 ikke åpnes nå.
AP170205 Foto : Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix ¶ -  Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten, sier nestleder Hadia Tajik til VG.  Tajik mener at mange år med misbruk av au pairer taler sin tydelige sak.
AA170205 - Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten, sier nestleder Hadia Tajik til VG.
SA170203 Siden forslaget til programkomiteen i Ap enda ikke er vedtatt, vil jeg avslutte med følgende oppfordring : Kjære Ap, det er ingen skam å snu.
DB170203 men jeg kan beklage til Ap dersom de er misfornøyd med at jeg ikke løftet fram en av de mange skattene programkomiteen vil forslå å øke.
AA170203 Programkomiteen i Høyre har valgt å ikke ta stilling til det betente spørsmålet om eggdonasjon, men overlot i stedet debatten i sin helhet til landsmøtet i mars.
DN170130 - Det var stor motstand i partiorganisasjonen mot dette, men vi synes likevel det er synd at programkomiteen ikke vil gå inn for en sånn utredning.
DB170127 Det mener vi er en klokere tilnærming enn å gå i gang med en runde til med tvang slik Røe Isaksen nå sier han vil, sier Pedersen, og viser til programkomiteen til Høyre som går inn for en klarere tvangslinje i neste periode.
SA170126 Dersom Ap lander på innstillingen fra programkomiteen , må partiet tørre å stå for at dette har konsekvenser.
DN170126 Leder av programkomiteen og nestleder i Ap Hadia Tajik nekter for at forslagene har rot i USAs president Donald Trumps uttalelser om NATO : ¶
DN170126 Flertallet i komiteen mener det bør være en viss valgdeltakelse før man lar det være beslutningsgrunnlaget for et ja eller nei, sier stortingsrepresentant og medlem i programkomiteen Bård Hoksrud til Klassekampen.
DB170126 ¶ VIL ØKE SKATTENE : Programkomiteen i Arbeiderpartiet går inn for å øke skattene med inntil 15 milliarder kroner i neste periode.
AP170126 Leder av programkomiteen og nestleder i Ap Hadia Tajik nekter for at forslagene har rot i USAs president Donald Trumps uttalelser om NATO : ¶
DB170125 Svendsrud presiserer at dette så langt kun er et forslag fra programkomiteen og ikke kan regnes som offisiell Frp-politikk før det eventuelt vedtas på landsmøtet.
DB170125 Formuleringen som brukes i programforslaget er : « Frp vil fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn », og dette omfatter også Den norske kirke, bekrefter Bjørn-Kristian Svendsrud, FpU-formann og medlem i programkomiteen overfor Fri Tanke.
DB170125 Som også Dagens Næringsliv melder onsdag, vil programkomiteen at Ap skal gå til valg til høsten på et avklart skatte- og avgiftsnivå, slik tilfellet var ved de tre foregående stortingsvalgene.
BT170125 - Gjenkjennelig ¶ Programkomiteen vil at Ap skal gå til valg til høsten på et avklart skatte- og avgiftsnivå, slik tilfellet var ved de tre foregående stortingsvalgene.
AP170125 - Gjenkjennelig ¶ Programkomiteen vil at Ap skal gå til valg til høsten på et avklart skatte- og avgiftsnivå, slik tilfellet var ved de tre foregående stortingsvalgene.
DN170123 | Ap dropper avgift på arv ¶ Programkomiteen i Arbeiderpartiet vil ikke gjeninnføre avgift på arv.
DN170123 Etter det NTB blir fortalt ligger det ikke an til at programkomiteen vil foreslå en ny form for arveavgift for landsmøtet.
DN170123 Det er ikke ventet at programkomiteen vil sy sammen et skatteopplegg i detalj, men det er grunn til å tro at det vil bli foreslått grep som gjør formuesskatten mer omfordelende.
SA170121 Forslaget fra programkomiteen burde imidlertid ikke være sjokkerende for Høyre, som selv har sittet i regjering i snart fire år uten å komme et eneste skritt nærmere oljeutvinning i områdene.
DB170116 Sist ut i rekken var Høyre, hvor programkomiteen på torsdag enstemmig gikk inn for å " overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsetjenesten ".
SA170115 Ingrid Liland leder programkomiteen i Miljøpartiet De Grønne.
DN170115 AUF-leder Mani Hussaini har varslet at ungdomspartiet vil kjempe med nebb og klør mot kompromisset til programkomiteen , hvor man går inn for droppe konsekvensutredning av Vesterålen, Senja og den nordlige delen av Lofoten, men konsekvensutrede den sørlige delen av Lofoten - Nordland 6.
AP170115 Ifølge et flertall i programkomiteen skal redusert arbeidstid i hovedsak erstatte reallønnsøkning.
AP170115 I stedet for dagens mange velferds- og trygdeytelser ønsker programkomiteen å utrede innføring av borgerlønn.
AP170115 Hvorvidt ordningen skal erstatte alle ytelser Nav i dag utbetaler til folk som ikke er i arbeid, kan ikke lederen av programkomiteen svare på.
AP170115 Alt er forslag programkomiteen i MDG vil teste ut.
AP170115 Programkomiteen foreslo også å nedsette et utvalg som begynner arbeidet med å etablere en såkalt kulturkanon, en liste over de meste sentrale norske kunst- og kulturuttrykk.
DB170113 - I vårt nye partiprogram er vi veldig tydelige på at vi trenger en nasjonal satsing på ubemannet teknologi og kunstig intelligens, både på utvikling og utprøving av det, sier nestleder og leder i programkomiteen , Hadia Tajik.
AP170113 I programkomiteen er det delte meninger om eggdonasjon, og komiteen har valgt å la det være helt opp til delegatene på landsmøtet hva partiet skal mene om saken.
AP170113 Programkomiteen har valgt å ikke omtale dette nå.
DN170112 - Det er landsmøtet som vedtar programmet, men sjansen for at dette blir stående, er nok ganske stor, sier lederen i programkomiteen , Ola Borten Moe, som selv er oljegründer, til avisen.
AP170112 Pappapermisjon ¶ Programkomiteen går inn for å videreføre dagens fordeling av permisjonstiden, men én av medlemmene ønsker at permisjonstiden skal kunne fordeles fritt mellom foreldrene.
AP170112 I tillegg er det uenighet i programkomiteen på følgende områder : ¶
AP170112 Vi har bestemt oss for at dette er en så viktig debatt at vi ønsker at diskusjonen skal gå i partiet helt frem til landsmøtet, sier leder i programkomiteen Torbjørn Røe Isaksen.
AP170112 Torsdag la programkomiteen i Høyre frem sitt andre og siste utkast til nytt partiprogram.
AP170112 Toppene i programkomiteen er splittet.
AP170112 Sier nei : Leder i programkomiteen Torbjørn Røe Isaksen.
AP170112 Sier ja : Nestleder i programkomiteen Nikolai Astrup.
AP170112 Sier ja : Leder i Høyres likestillingspolitiske utvalg og medlem i programkomiteen Tina Bru.
AP170112 Pappapermisjon ¶ Programkomiteen går inn for å videreføre dagens fordeling av permisjonstiden, men én av medlemmene ønsker at permisjonstiden skal kunne fordeles fritt mellom foreldrene.
AP170112 Også Nikolai Astrup, som er nestleder i programkomiteen , er tilhenger av eggdonasjon.
AP170112 - Hvor ville flertallet ligget hvis programkomiteen skulle tatt stilling til eggdonasjon nå ?
AP170112 Pappapermisjon ¶ Programkomiteen går inn for å videreføre dagens fordeling av permisjonstiden, men én av medlemmene ønsker at permisjonstiden skal kunne fordeles fritt mellom foreldrene.
AP170112 I tillegg er det uenighet i programkomiteen på følgende områder : ¶
DB170111 Programkomiteen mener det må bli enklere å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse mens man er i jobb.
AP170111 - Etter elleve års skolegang forutsetter vi at man har fått dekket grunnleggende kunnskap, sier nestleder i programkomiteen , Nikolai Astrup.
AP170111 - Etter elleve års skolegang forutsetter vi at man har fått dekket grunnleggende kunnskap, sier nestleder i programkomiteen , Nikolai Astrup.
AP170111 Flertallet i programkomiteen ønsker at Senterpartiet skal gå til valg på å fjerne statsstøtten for medlemmer av trossamfunn som ikke er norske statsborgere.
AP170111 Flertallet i programkomiteen ønsker at Senterpartiet skal gå til valg på å fjerne statsstøtten for medlemmer av trossamfunn som ikke er norske statsborgere.
DN170110 Hun sitter også i partiets sentralstyre og understreker at kompromissforslaget fra programkomiteen er godt forankret i organisasjonen.
DN170110 Beslutningen programkomiteen landet på, var grundig diskutert med representanter for landsdelen og fagbevegelsen, inkludert LO-leder Gerd Kristiansen, påpeker hun.
DN170110 Programkomiteen går inn for konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten som ligger lengst fra land.
DB170110 Hun finner det oppsiktsvekkende at programkomiteen i Arbeiderpartiet går inn for å verne deler av blokkene utenfor Lofoten uten at det gjøres en konsekvensutredning.
AP170110 Til gjengjeld åpner programkomiteen i Ap for konsekvensutredning av Nordland VI, havområdet sør for Røst, som Oljedirektoratet mener er det mest lovende og interessante feltet.
AP170110 Til gjengjeld åpner programkomiteen i Ap for konsekvensutredning av Nordland VI, havområdet sør for Røst, som Oljedirektoratet mener er det mest lovende og interessante feltet.
AP170110 Til gjengjeld åpner programkomiteen i Ap for konsekvensutredning av Nordland VI, havområdet sør for Røst, som Oljedirektoratet mener er det mest lovende og interessante feltet.
AP170110 Til gjengjeld åpner programkomiteen i Ap for konsekvensutredning av Nordland VI, havområdet sør for Røst, som Oljedirektoratet mener er det mest lovende og interessante feltet.
SA170109 Det er Aps sentralstyre som utgjør programkomiteen .
AP170109 Toppe utgjør alene mindretallet i programkomiteen i akkurat dette spørsmålet, men sier hun håper « håper partifellene vil ta til fornuft. » - Jeg ønsker at Sp skal ha en raus, forsiktig og klok tilnærming til disse spørsmålene, sier hun til Dagen.
AP170109 Nesvik, hilser programkomiteen i Sp velkommen etter om forbud mot nikab i offentlige bygg.
AP170109 Flertallet i programkomiteen , med unntak av Moe og to til, sier imidlertid ja til dobbelt statsborgerskap.
AP170109 Det er imidlertid uenighet i programkomiteen om en del andre oljerelaterte forslag.
DB170107 Her vil hun som leder av programkomiteen foreslå at Arbeiderpartiet for første gang skal gjøre et vedtak om at single skal kunne få hjelp til å få barn i Norge.
AP170107 « Ap vil åpne for assistert befruktning for enslige », heter det i forslaget som ser ut til å få enstemmig tilslutning fra programkomiteen .
DB170106 Jeg har spilt inn forslag til programkomiteen om at dette bør inn i det nye partiprogrammet, sier Vinje.
AP170106 Jeg har spilt inn forslag til programkomiteen om at dette bør inn det nye partiprogrammet, sier Vinje.
AP170106 Venstre-nestleder og lederen av programkomiteen , Terje Breivik, håper at årets landsmøte vil avvise forslaget om aktiv dødshjelp.
AP170106 Lederen av programkomiteen , Terje Breivik, og den ene av programnestlederne, Abid Q.
AP170106 Jeg har spilt inn forslag til programkomiteen om at dette bør inn det nye partiprogrammet, sier Vinje.
DN170103 Statsråd og nestleder Per Sandberg leder programkomiteen .
DN170103 Statsråd og nestleder Per Sandberg leder programkomiteen .
AP170103 Kunnskapsministeren leder programkomiteen , som snart legger siste hånd på Høyres stortingsprogram for perioden 2017 - 2021.
AP170103 Leder Torbjørn Røe Isaksen i programkomiteen ønsker en bred debatt om hva en såkalt kulturkanon bør inneholde.
AP160917 Forslaget fra programkomiteen er på høring i partiorganisasjonen, og det endelige partiprogrammet vil bli vedtatt på Høyres landsmøte våren 2017.
AP160904 På Senja i Troms har Fremskrittspartiets programkomité gjennom fire dager snekret sammen et forslag til nytt partiprogram som Harald Tom Nesvik - parlamentarisk leder og nestleder i programkomiteen - betegner som ideologisk skarpere og mer tydelig enn tidligere.
AP160904 Bård Hoksrud, som tidligere var statssekretær for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og som nå er med i programkomiteen , sier han er glad for å ha fått med seg komiteen på forslaget om et nytt transportpoliti.
AP160829 I tillegg vil programkomiteen ha permanent vern av sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja, samt Svalbard, Jan Mayen og Iskanten.
AP160825 Leder av programkomiteen i MDG, Ingrid Liland, var offensiv da hun presenterte utkastet til nytt partiprogram.
AP160825 Vi har ikke sett at de andre politikerne tør å være ærlige på hva som må til, sier leder av programkomiteen Ingrid Liland.
AP160825 Leder av programkomiteen i MDG Ingrid Liland.
AP160825 Denne gangen har programkomiteen i større grad lagt vekt på det grønne skiftet, ifølge Dagsavisen ¶
AP160824 Kutt i sykelønn og formuesskatt - delt innstilling fra programkomiteen
AP160615 Vi kommer også til å se på om det er andre måter å få til det som er viktig for programkomiteen , nemlig mest mulig informerte valg.
AP160615 Det handler først og fremst om obligatorisk veiledning som var den viktigste delen for programkomiteen .
AP160422 Svendsrud sitter jo også i programkomiteen .
AP160414 Med unntak av noen uker forbeholdt mor rundt fødselen, bør foreldrepermisjonen deles i to - ikke i tre, mener Guri Melby, medlem av programkomiteen og gruppeleder i Oslo Venstre.
AP160414 Med unntak av noen uker forbeholdt mor rundt fødselen, bør foreldrepermisjonen deles i to - ikke i tre, mener Guri Melby, medlem av programkomiteen og gruppeleder i Oslo Venstre.
AP160316 Men også i KrF ser en på situasjoner der en må̊ åpne for abort, som liv-mot-liv-prinsippet og saker der det har vært en kriminell handling, sier partiets nestleder og leder for programkomiteen Dagrun Eriksen tilKlassekampen.
AP160316 I tillegg ønsker programkomiteen å erstatte abortloven med en lov som sikrer « rettsvern for det ufødte liv » og at kvinner med minoritetsbakgrunn skal få̊ informasjon om prevensjon og alternativ til abort.
AP160315 FOTO : Nesvold, Jon Olav ¶ Programkomiteen i KrF går inn for å fjerne skatterabatten på bolig nummer tre og fire, samt å senke den øvre aldersgrensen for BSU ( Boligsparing for ungdom ) fra 35 til 30 år.
AP160315 En del av forslaget til programkomiteen er at enkelte elever kan få tilbud om praksis ute i arbeidslivet som en del av et forberedende år før yrkesfagutdanning.
AP160315 Programkomiteen foreslår videre at kontantstøtten skal utvides for ettåringer fra dagens elleve måneder, til 14 måneder.
AP160315 Som leder av programkomiteen la hun tirsdag fram et 162 sider langt dokument med forslag til nytt program som nå skal ut på bred høring i partiet.
AP160315 Eriksen sier at programkomiteen ikke har hatt slike perspektiver med seg i arbeidet.
AP160315 Disse vil bli knadd av programkomiteen , som legger fram et andreutkast i slutten av oktober.
DA160215 Hva maksgrensen skal være har ikke programkomiteen tatt stilling til.
DA160202 Forslaget ble dermed sendt til programkomiteen i Ap sentralt.
DA160202 Forslaget ble dermed sendt til programkomiteen i Ap sentralt.
DA160202> Forslaget ble dermed sendt til programkomiteen i Ap sentralt.
DA160202> target="avis" href= Forslaget ble dermed sendt til programkomiteen i Ap sentralt.