DB170828 Med denne fiktive dateringen, kan man dermed omtale programforslaget i nåtid og late som om utfallet på landsmøtet fortsatt ligger i fremtiden.
AP170531 Men i programforslaget vil partiet ha mer av mye som koster penger.
AP170518 Men i programforslaget vil partiet ha mer av mye som koster penger.
AP170518 For det er mye i programforslaget som mange vil kunne hekte merkelappen utopisk på.
DB170515 Samtidig er programforslaget fullt av kostbare klimaløfter.
DA170515 Samtidig er programforslaget fullt av kostbare klimaløfter.
VG170506 I formuleringene i programforslaget heter det at det må være en lovmessig forutsetning for assistert befruktning at det biologiske opphavet klart kan defineres som en biologisk mor og en biologisk far.
VG170505 Eiendomsskatten er ikke en « uverdig » og « usosial » dobbeltbeskatning, som det står i det nye programforslaget til Frp.
DN170505 Programforslaget er omtrent like realistisk som Frps valgløfte fra sist om å fjerne alle bompengene.
AP170504 Men i programforslaget vil partiet ha mer av mye som koster penger.
AP170504 Men i programforslaget påpeker Frp at man fortsatt « vet for lite » om årsakene til klimaendringene.
AP170504 Frp har et annet punkt i programforslaget sitt, nemlig om religionsfrihet.
AP170504 Men i programforslaget vil partiet ha mer av mye som koster penger.
AP170504 Men i programforslaget påpeker Frp at man fortsatt « vet for lite » om årsakene til klimaendringene.
BT170502 Han forteller at familien Barmen-Fløisand har vært med på å utforme programforslaget .
AP170502 Han forteller at familien Barmen-Fløisand har vært med på å utforme programforslaget .
DA170428 I det opprinnelige programforslaget som KrF-landsmøtet i Trondheim behandler denne helgen, lå det inne en formulering som var videreført fra tidligere program.
AP170428 Konkret åpnet programforslaget for en « intensiv støtte i inntil seks måneder med dobbelt kontantstøtteutbetaling pr. måned ».
AP170428 Ifølge programforslaget som ligger til behandling på landsmøtet, vil KrF også ha en tannreform.
AP170427 Men i programforslaget vil partiet ha mer av mye som koster penger.
AP170427 Men det er ikke åpenbart at programforslaget alt i alt ligger nærmere Høyres enn Aps program, selv om det gjør det i spørsmål om bl.a. bio- og genteknologi.
AP170427 I programforslaget forsvarer KrF jernbanereform, og endringer i arbeidsmiljøloven.
AP170427 Hvis god familiepolitikk defineres ut ifra antall offentlige støtteordninger, ligger KrF godt an med det programforslaget som nå ligger på bordet.
AP170423 Har ikke du tidligere argumentert for programforslaget overfor Aftenposten ?
AP170423 At programforslaget ikke lenger uttrykte motstand mot private omsorgstilbud, gikk under radaren for mange.
AP170423 Har ikke du tidligere argumentert for programforslaget overfor Aftenposten ?
AP170423 At programforslaget ikke lenger uttrykte motstand mot private omsorgstilbud, gikk under radaren for mange.
DA170422 I det opprinnelige programforslaget ble det foreslått 2 prosent av BNP til Forsvar, men uten tidsfrist.
BT170422 Partiledelsen støttet programforslaget og ville tillate gjennomføring av konsekvensutredningen for leteområdet Nordland VI utenfor Lofoten.
DA170421 I programforslaget KrF skal behandle neste helg, heter det at partiet vil : « opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ».
DB170420 Han mener formuleringene i programforslaget må skjerpes.
DA170419 I det opprinnelige programforslaget ble det foreslått 2 prosent av BNP til Forsvar, men uten tidsfrist.
DA170419 En rekke lokallag i Troms og Nordland - i tillegg til Troms fylkeslag - er ikke fornøyde med forsvarssatsingen i programforslaget som Ap-landsmøtet skal behandle til helga.
AP170419 Men i programforslaget vil partiet ha mer av mye som koster penger.
AP170419 Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik sitter begge i Aps sentralstyre som har utarbeidet programforslaget .
AP170419 I stedet heter det i programforslaget at « antallet kvoteflyktninger må til enhver tid vurderes opp mot anbefalingene fra FN, mot hvor mange asylsøkere som kommer til landet, og mulighetene for rask og god integrering i Norge ».
DA170412 Det er dét programforslaget vårt legger opp til.
SA170401 I programforslaget heter det også at Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje.
SA170401 I programforslaget heter det at Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje.
BT170401 konsesjonsrunden i programforslaget .
AA170401 I programforslaget heter det også at Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje.
AP170331 Selv om Venstre sier det vil « fjerne skattefradrag for å gjøre skattesystemet enklere og skattegrunnlaget bredere, » vrimler det av forslag om nye skattefradrag i programforslaget : De skal bidra til alt fra energisparing til bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende.
AP170331 Men i programforslaget vil partiet ha mer av mye som koster penger.
AP170331 Men programforslaget rommer f.eks. både et ønske om å innføre en « læringsmiljølov for barnehagebarn », en detaljert bemanningsnorm i barnehage og krav om at « hver enkelt skole » skal ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse gjensidig.
AP170330 Selv om Venstre sier det vil « fjerne skattefradrag for å gjøre skattesystemet enklere og skattegrunnlaget bredere, » vrimler det av forslag om nye skattefradrag i programforslaget : De skal bidra til alt fra energisparing til bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende.
AP170330 Men i programforslaget vil partiet ha mer av mye som koster penger.
AP170330 Men programforslaget rommer f.eks. både et ønske om å innføre en « læringsmiljølov for barnehagebarn », en detaljert bemanningsnorm i barnehage og krav om at « hver enkelt skole » skal ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse gjensidig.
DB170328 Nestleder Terje Breivik forteller i dag at programforslaget som partiet skal votere over til helga leverer sterkt på tre punkter : Klima, omstilling og like muligheter.
DB170324 Sp går langt i programforslaget i å trekke grenser mot islam spesielt, men også mot utlendingers rettigheter i Norge generelt.
AP170322 Dette gjennomsyrer programforslaget , som bærer preg av at det er skrevet av folk som enten bor eller har bodd utenfor landets største tettsteder.
AP170316 Selv om SV til erstatning vil satse mye på enøk ( energiøkonomisering ) og fornybar energi, aner man i programforslaget også økt skepsis - og uenighet - om både vindkraft og kraftkabler.
AP170316 Mens partiet i 2013 snakket om å « fase ut fossil energibruk på lang sikt, » er « lang sikt » strøket ut av det nye programforslaget .
DN170312 Dissens og eget forslag ¶ Programforslaget inneholder for øvrig til sammen seks dissenser, alle fra ungdomsorganisasjonen AUF.
DA170309 Så det er mye i programforslaget som KrF og Høyre står sammen om.
DB170308 - Jeg synes programforslaget er spenstig og framtidsrettet.
AP170308 Alt dette er luket ut fra det programforslaget som skal behandles på Høyres landsmøte denne helgen.
DN170302 Men i det nye programforslaget for neste stortingsperiode heter det kun at « formuesskatten på arbeidende kapital skal reduseres og fases ut ».
SA170218 I programforslaget heter det også at Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje.
FV170218 I programforslaget heter det også at Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje.
DN170218 I programforslaget heter det også at Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje.
AP170218 I programforslaget heter det også at Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje.
AA170218 I programforslaget heter det også at Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje.
BT170214 I det nyeste programforslaget lagt frem rett før jul sier hele åtte av ti medlemmer i programkomiteen ja til såkalt « altruistisk » surrogati - det vil si at kvinnen som bærer frem barnet, ikke gjør det av økonomiske motiver.
AP170213 I det nyeste programforslaget lagt frem rett før jul sier hele åtte av ti medlemmer i programkomiteen ja til såkalt « altruistisk » surrogati - det vil si at kvinnen som bærer frem barnet, ikke gjør det av økonomiske motiver.
AP170213 I det nyeste programforslaget lagt frem rett før jul sier hele åtte av ti medlemmer i programkomiteen ja til såkalt « altruistisk » surrogati - det vil si at kvinnen som bærer frem barnet, ikke gjør det av økonomiske motiver.
DA170210 Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal ( Ap ) legger ingenting imellom i kritikken av programforslaget : ¶ - Programforslaget vitner om et parti som ønsker å demontere den norske arbeidslivsmodellen.
DA170210 Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal ( Ap ) legger ingenting imellom i kritikken av programforslaget : ¶
DA170209 Det er to dissenser på dette punktet i programforslaget .
DA170209 - Det kan bli stor forskjell på hva som står i programforslaget til Ap og hva som faktisk blir vedtatt av landsmøtet til Ap.
AA170209 Arbeiderpartiet, som i kommende periode skal vurdere innføring av et tredje kjønn hvis programforslaget blir vedtatt av landsmøtet, stemte nei til Venstre forslag som en slik innføring så sent som i april.
AA170209 Arbeiderpartiet, som i kommende periode skal vurdere innføring av et tredje kjønn hvis programforslaget blir vedtatt av landsmøtet, stemte nei til Venstre forslag som en slik innføring så sent som i april.
VG170207 Programforslaget som ble lagt frem i går er såpass vagt i prioriteringene at dagens pressgrupper nok øyner store muligheter for å forsyne seg fra det digre koldtbordet med Støre som statsminister også.
VG170207 Støre bekrefter at det økonomiske handlingsrommet vil krympe de neste fire årene med en aldrende befolkning, men sier at programforslaget tar hensyn til dette : ¶
BT170206 Hele programforslaget legges fram mandag.
AA170206 | - Lofoten-kompromisset er ikke et kompromiss ¶ Programforslaget til Ap som ble lagt frem mandag, innholder flere dissenser.
AA170206 Programforslaget ble lagt frem mandag av komiteen, som har vært utgjort av Aps sentralstyre.
AA170206 Hele programforslaget legges fram mandag.
AP170205 I det nye programforslaget går Ap blant annet inn for at 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal være utdannet barnehageærere og å innføre en norm for lærertetthet i skolen.
SA170202 Det kom over 2600 forslag som fikk over en halv million stemmer, og flere av forslagene er med i programforslaget .
BT170202 Det kom over 2600 forslag som fikk over en halv million stemmer, og flere av forslagene er med i programforslaget .
BT170202 Det kom over 2600 forslag som fikk over en halv million stemmer, og flere av forslagene er med i programforslaget .
DB170125 Formuleringen som brukes i programforslaget er : « Frp vil fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn », og dette omfatter også Den norske kirke, bekrefter Bjørn-Kristian Svendsrud, FpU-formann og medlem i programkomiteen overfor Fri Tanke.
DN170119 I programforslaget legges det opp til at staten skal legge strammere føringer for å få kommunen til å bygge høyere og tettere, særlig nær kollektivknutepunkt.
BT170119 I programforslaget legges det opp til at staten skal legge strammere føringer for å få kommunen til å bygge høyere og tettere, særlig nær kollektivknutepunkt.
AP170112 Fakta : Disse sakene blir det også debatt om på landsmøtet ¶ Programforslaget som ble lagt frem torsdag inneholder syv dissenser, områder der programkomiteens tolv medlemmer ikke har kommet til enighet.
AP170110 Programforslaget blir trolig vedtatt på Aps landsmøte i april. 1.
AP170110 Programforslaget blir trolig vedtatt på Aps landsmøte i april. 1.
AP170110 Programforslaget blir trolig vedtatt på Aps landsmøte i april. 1.
AP170110 Programforslaget blir trolig vedtatt på Aps landsmøte i april. 1.
AP160315 Det nye programforslaget til KrF legger større vekt på « folkelig » og mindre på « kristelig », oppsummerer nestleder Dagrun Eriksen.
AP160315 Bred runde ¶ Programforslaget sendes nå ut på høring i partiet.
AP160315 - Vi har verken hatt venstre eller høyre i hodet når vi har jobbet med programforslaget .