AP171230 Jeg kjente at kroppen forandret seg og bekreftet medisinernes prognoser .
AA171230 Ifølge prognoser fra Meteorologisk institutt kan Trondheim få det beste fyrverkeriværet i landet på nyttårsaften. 200 kilo fyrverkeri ¶
SA171229 ¶ For å forstå ekspertenes prognoser må vi vite årlig prisutvikling de siste årene.
FV171229 ¶ For å forstå ekspertenes prognoser må vi vite årlig prisutvikling de siste årene.
AP171229 For å forstå ekspertenes prognoser må vi vite årlig prisutvikling de siste årene.
AA171229 For å forstå ekspertenes prognoser må vi vite årlig prisutvikling de siste årene. Tabellen under viser prisene i prosent relativt til året før. Trykk på årstallene for å se prisutviklingen. " ¶
AA171228 Ferske prognoser viser at går mot en lang periode med stabilt tørt vintervær i landsdelen.
BT171227 SOM NORMALT : Det blir ingen hvit nyttårsaften i Bergen, ifølge statsmeteorologens prognoser .
SA171222 I år skal nordmenn handle for rundt 10.700 kroner hver i løpet av julen, viser prognoser fra Hovedorganisasjonen Virke.
DN171222 - Våre prognoser tilsier at bruktboligprisene skal fortsette å falle gjennom neste år.
DN171222 - Våre prognoser tilsier at bruktboligprisene skal fortsette å falle gjennom neste år.
DA171222 Jeg tror ikke engang ekspertene med alle sine prognoser kan forutse hvor denne radikale endringen vil ta oss hen.
BT171222 I år skal nordmenn handle for rundt 10.700 kroner hver i løpet av julen, viser prognoser fra Hovedorganisasjonen Virke.
AP171222 I år skal nordmenn handle for rundt 10.700 kroner hver i løpet av julen, viser prognoser fra Hovedorganisasjonen Virke.
AA171222 I år skal nordmenn handle for rundt 10.700 kroner hver i løpet av julen, viser prognoser fra Hovedorganisasjonen Virke.
VG171221 Tre mulige utfall - ingen klare prognoser
VG171221 Stor spenning er knyttet til valget av en ny regionregjering, og ingen meningsmålinger har gitt klare prognoser .
VG171221 Izquierdo understreker at alt kan skje, og at meningsmålingene vipper i alle retninger uten noen tydelige prognoser .
NL171221 Den første av disse er at vi bruker Statistisk sentralbyrås tall når vi anslår hvor mange som bor i Tromsø i 2030, selv om kommunen har prognoser som viser at byen vokser enda raskere.
DN171221 De tre katalanske partiene som ønsker løsrivelse fra Spania, ligger ifølge prognoser an til rent flertall i regionforsamlingen ¶
DN171220 Haartveit i Virke lager prognoser og studerer trender for varehandelen, som i Norge sysselsetter rundt 360.000 arbeidstagere.
BT171220 Det fremgår videre at væromslaget var meldt og kunne leses ut av prognoser kvelden før.
AP171220 Styreleder Mona Hellesnes i Bergen 2017 svarte i BT tirsdag at de mente de skulle klare å dekke alle krav, basert på prognoser de fikk, og de garantiene de hadde. | - Vi har sett noe i den jenta som vi ikke ser hvert år, uansett kjønn.
DN171219 Nordea Markets nedjusterer sine prognoser for den norske kronen i 2018.
AP171219 Men Opplysningsrådet for Veitrafikken ønsker en mer faktabasert debatt enn det Dokk Holm legger opp til, som både tar hensyn til realiteter og prognoser , og den teknologiske utviklingen.
AA171219 - Våre prognoser viser 20 til 70 millimeter regn tirsdag og onsdag, med de største nedbørmengdene nord i Trøndelag.
BT171217 Når vurderingen baseres på regjeringens nåværende politikk og de prognoser som følger av denne, havner Norge i gruppen « svært utilstrekkelig ».
VG171215 Kvarts vil heretter være det sentrale analyseapparatet for departementets arbeidet med prognoser , og vi er i ferd med å inngå kontrakt med SSB for videre arbeid med modellen.
SA171215 - Vi har gode prognoser nå så sent i sesongen, men i en fotballklubb med ulike typer avtaler som regnes av blant annet mot tjenester, er det vanskelig å være nøyaktig før året er omme, forklarer Tjøtta.
DB171215 Dette ligger også til grunn i våre prognoser , understreker Dreyer.
AP171215 - Vi har gode prognoser nå så sent i sesongen, men i en fotballklubb med ulike typer avtaler som regnes av blant annet mot tjenester, er det vanskelig å være nøyaktig før året er omme, forklarer Tjøtta.
AA171215 Vær imidlertid oppmerksom på at prognoser så langt fram i tid er meget usikre. 20 - 45 centimeter snø i juledagene og romjula ¶
AA171215 Ifølge oppdaterte prognoser blir det ikke minusgrader i lavlandet igjen før på lillejulaften, med såvidt under 0 grader.
VG171214 Prognoser VG har fått tilgang til henviser til at slitasjen i fôrrørene varierer stort mellom anleggene, og lavere enn Naturvernforbundets anslag : Nærmere 6 tonn i året.
DN171214 For Norge som helhet kryper prisene ned en prosent gjennom neste år, ifølge Eiendom Norges prognoser .
DN171214 Utviklingen har gått i motsatt retning av bildet Norges Bank tegnet i sine forrige prognoser , som ble lagt frem i september.
DN171214 Norges Banks nye prognoser viser at renten vil bli satt opp raskere enn sentralbanken tidligere har varslet.
DN171214 Prognoser fra de større mediebyråene viser også dette, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.
BT171214 Det burde ha vært unødvendig å påpeke at den usikkerheten det er snakk om i prognoser av denne typen, er såkalte « uknown unknowns », som innebærer at vi ikke vet hva vi ikke vet.
AP171214 I sine prognoser skriver banken at styringsrenten blitt liggende uendret « frem til høsten neste år ».
AP171214 Det er samme formulering som forrige gang han la frem prognoser .
AP171214 Banken kommer også med nye prognoser for styringsrenten til 2020.
AP171214 Banken kom torsdag formiddag også med nye prognoser for norsk økonomi til 2020.
AP171214 Torsdag holdt han pressekonferanse for å fortelle om styringsrenten og nye prognoser til 2020.
AP171214 Slik fare er det ikke i Norges Banks prognoser .
AP171214 Sentralbanksjef Øystein Olsen tok de store linjene, mens direktør Ida Wolden Bache tok detaljene i Norges Banks nye prognoser til 2020.
AP171214 I sine prognoser fra tidlig i desember er Statistisk sentralbyrå ( SSB ) enda mer optimistiske på vegne av lånekundene.
DN171213 Den asiatiske utviklingsbanken ( ADB ) er ute med nye prognoser for de fremvoksende økonomiene i Asia.
DB171213 Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at den forventede levealderen trolig vil fortsette å stige, i alle fall fram til 2060.
DA171213 Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at den forventede levealderen trolig vil fortsette å stige, i alle fall fram til 2060.
BT171213 Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at den forventede levealderen trolig vil fortsette å stige, i alle fall fram til 2060.
AP171213 Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at den forventede levealderen trolig vil fortsette å stige, i alle fall fram til 2060.
DN171212 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DB171212 - En del prognoser tyder på at det skal bli mildt nærmere jul, mens andre prognoser viser det motsatte.
DB171212 - En del prognoser tyder på at det skal bli mildt nærmere jul, mens andre prognoser viser det motsatte.
DN171211 NHOs sjeføkonom Øysteim Dørum legger mandag frem nye prognoser for norsk økonomi.
DN171211 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DB171210 Vi vil i gjennomsnitt handle for 10 710 kroner hver i desember, viser prognoser fra hovedorganisasjonen Virke.
DB171207 ( Finansavisen ) : DNB Markets kom i går med nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi.
VG171206 VEKST : Teknologisk krevende bransjer vil oppleve særlig vekst, ifølge prognoser .
VG171206 Jobbanalytiker Fredrik Schjold i Finn.no understreker at det er mulig å trekke større linjer om utviklingen basert på deres prognoser .
VG171206 Finn.no baserer sine prognoser på trender, historikk og sesongvariasjoner.
VG171206 135.000 stillinger, og i 2018 vil dette tallet øke til 150.000, ifølge prognoser fra Finn.no.
SA171206 - Selv om noen stasjoner har nådd flomnivå, har vannføringsøkningen vært mindre enn forventet basert på prognoser fra tirsdag.
DN171206 Onsdag oppdaterte DNB Markets sine prognoser for norsk og global økonomi.
AP171206 Ifølge FNs prognoser vil vi i 2050 være nærmere ti milliarder mennesker på jorden.
DN171205 - Våre prognoser viser at prisfallet vil vare frem til neste sommer, men det vil sannsynligvis bli et moderat fall, for det er gode makroforhold i Norge.
DN171205 - Våre prognoser viser at prisfallet vil vare frem til neste sommer, men det vil sannsynligvis bli et moderat fall, for det er gode makroforhold i Norge.
DB171204 I alle seriøse prognoser for hvordan vi skal nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader, er olje og gass med i langt tid framover, sier Heggelund.
DB171204 ¶ FORTSATT OLJE : Alle seriøse prognoser viser at olje og gass vil være en del av energimiksen, også i scenarioer der vi når togradersmålet.
DB171204 Alle seriøse prognoser viser at olje og gass vil være en del av energimiksen, også i scenarioer der vi når togradersmålet.
DN171130 - Etter hvert som tilbudet av boliger blir lavere, samt at konjunktursituasjonen bedres ytterligere, vil utviklingen i boligmarkedet snu til moderat oppgang fra 2019 i våre prognoser , fastslår SSB.
DA171130 - Etter hvert som tilbudet av boliger blir lavere, samt at konjunktursituasjonen bedres ytterligere, vil utviklingen i boligmarkedet snu til moderat oppgang fra 2019 i våre prognoser , fastslår SSB.
AP171130 Torsdag la SSB derfor frem nye prognoser for økonomien til 2020.
AA171130 - Etter hvert som tilbudet av boliger blir lavere, samt at konjunktursituasjonen bedres ytterligere, vil utviklingen i boligmarkedet snu til moderat oppgang fra 2019 i våre prognoser , fastslår SSB.
VG171128 Prognosene mandag viste dagevis med mer nordavind etter at dette passerte, men oppdaterte prognoser tirsdag morgen gjør dette usikkert.
SA171128 Det stemmer godt med prognoser fra Hovedorganisasjonen Virke.
FV171128 Det stemmer godt med prognoser fra Hovedorganisasjonen Virke.
DN171128 - Prognose for levealder vil uansett være prognoser .
DB171128 - Prognose for levealder vil uansett være prognoser .
BT171128 NYE PROGNOSER : Dette er luftkvalitetsprognosene for tirsdag og onsdag, hentet tirsdag morgen.
BT171128 - Prognose for levealder vil uansett være prognoser .
BT171128 Det stemmer godt med prognoser fra Hovedorganisasjonen Virke.
AP171128 - Vi har ikke så dype prognoser på sol, men vi ser at kostnadene har kommet ned dramatisk og vi tror de vil fortsette å falle.
AP171128 Det stemmer godt med prognoser fra Hovedorganisasjonen Virke.
AA171128 Ifølge instituttets prognoser vil det totale annonsemarkedet i 2017 ende med en vekst på 1,9 prosent.
AA171128 Dagspressen og ukepressen kan miste 15 prosent av annonseinntektene i 2018, viser prognoser fra Instituttet for reklame og mediestatistikk ( IRM ).
AA171128 Det stemmer godt med prognoser fra Hovedorganisasjonen Virke.
BT171127 - Men det er dette som er våre siste prognoser , og som vi har gitt videre til kommunen i dag, sier Fagerlid.
DA171126 Ifølge alle internasjonale prognoser vil turistveksten bare fortsette å øke, kraftig, i årene som kommer.
SA171125 Det er for tiden 912.100 alderspensjonister i Norge, og tallet vil ifølge Navs prognoser passere en million i 2021.
AP171125 Pålegg fra Finansdepartementet om å gjennomføre prognoser og analyser som ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret svekker SSBs uavhengighet og faglige troverdighet, sier han til Aftenposten.
AP171125 Én av dem er konflikten mellom : ¶ forskerne som leverer beslutningsgrunnlag til de politiske prosessene, blant annet gjennom å lage prognoser og fremskrivinger med store tallfestede regnemodeller som må utvikles og vedlikeholdes ¶ forskerne som skriver artikler om enkelttemaer i internasjonale tidsskrifter med kvalitetsvurdering fra vitenskapelige « dommere » ¶
AP171125 Det er for tiden 912.100 alderspensjonister i Norge, og tallet vil ifølge Navs prognoser passere én million i 2021.
AA171125 Det er for tiden 912.100 alderspensjonister i Norge, og tallet vil ifølge Navs prognoser passere en million i 2021.
DA171124 Tidligere prognoser fra SSB har vist at norsk skole kan mangle så mange som 3.500 lærerårsverk i 2020, men tallene er litt mer optimistiske nå.
DA171124 SSB viser til at søkertallene til lærerutdanningene er gode, og at det er prognoser som vise at det vil fødes færre barn i Norge.
AP171124 Prognoser Virke har utført viser at vi vil bruke om lag 3,4 milliarder kroner på denne dagen i år.
AA171124 Dagens prognoser viser mellom 15 og 30 centimeter snø mot slutten av 15 dagersperioden, den første uka av desember.
DN171123 Et britisk forskningsinstitutt kommer med dystre prognoser etter fremleggelsen av landets statsbudsjett.
DN171123 Et britisk forskningsinstitutt kommer med dystre prognoser etter fremleggelsen av det britiske statsbudsjettet.
DN171123 Bankens oljeprisprognoser er noe lavere enn de fleste andre bankenes prognoser .
DN171123 Det spår Byggenæringens Landsforening i en ny rapport om markedsutsikter og prognoser for bygge- og anleggsmarkedene.
DN171122 Nye prognoser viser at den årlige veksten i britisk bnp i 2017 blir 1,5 prosent, mot tidligere anslått 2,0 prosent i mars.
AP171122 Ledelsen i SSB ville kutte i forskningsavdelingen og flytte 25 ansatte som ikke hadde publisert artikler i de høyest rangerte tidsskriftene, men levert prognoser og utredninger for myndighetene og partene i arbeidslivet.
VG171121 - Når SSB publiserer prognoser , selv om det begrenser seg til 20 eller 30 år fram i tid, så bør de også supplere med mål for usikkerhet.
DN171121 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171121 SEBs ferske prognoser for norsk økonomi, prosentvis endring ¶
DN171121 Ifølge nye prognoser fra Samfunnsøkonomisk analyse, vil de gjennomsnittlige boligprisene på landsplan falle 3,3 prosent neste år.
DN171121 Her er SEBs ferske prognoser for norsk økonomi og kronen.
DA171121 Holmøy jobber med ulike modeller som brukes for å lage prognoser om ulike påvirkningsfaktorer på norsk økonomi, deriblant innvandring.
AA171121 En trafikk som ifølge alle prognoser vil øke dramatisk i årene framover.
DN171117 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171117 Målt ved den importveide valutakursindeksen - som viser kronens utvikling mot en kurv av valutaer vektet etter Norges importandel fra landene - har kronen den siste måneden gått i stikk motsatt retning av hva Norges Bank så for seg i sine prognoser fra Pengepolitisk rapport i september.
DB171117 - Statsministeren svarte ikke på mitt spørsmål om når hun ble informert om de prognoser OD har hatt siden 2015, sier Arbeiderpartiets Hege H.Liadal.
DN171116 Grunnen er at egne prognoser for statens samlede kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten publiseres årlig i Nasjonalbudsjettet.
DN171116 Det var høye forventninger, men alle prognoser fra analytikere som følger selskapet ble slått med god margin.
DN171115 Sjeføkonom Takuji Aida leder teamet hos Société Générale som de siste kvartalene har klart å treffe best med prognoser for den japanske økonomien.
DN171115 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DB171115 - Jeg vil også påpeke at det virker meget rart at oljeministeren stoler på prognoser fra operatør Eni og ikke fra sitt eget direktorat, sier Liadal.
DB171115 Notatet oppsummerte Goliat som enten marginalt lønnsomt eller marginalt ulønnsomt, noe som er langt fra Enis egne, optimistiske prognoser .
DN171114 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DB171114 - Hvis det finnes slike prognoser , og statsråden sier at dette ikke finnes, har han et meget alvorlig problem, da det å gi feil informasjon til Stortinget er bortimot en dødssynd, sa Bernt.
DB171114 - Hvis det finnes slike prognoser , og statsråden sier at dette ikke finnes, har han et meget alvorlig problem, da det å gi feil informasjon til Stortinget er bortimot en dødssynd, sa Bernt til Teknisk Ukeblad.
DB171114 - Hvis det finnes slike prognoser , og statsråden sier at dette ikke finnes, har han et meget alvorlig problem, da det å gi feil informasjon til Stortinget er bortimot en dødssynd, sa Bernt til Teknisk Ukeblad.
AA171114 Vær imidlertid oppmerksom på at prognoser så langt fram i tid er meget usikre. 15 dagersperioden blir avsluttet med to overskyede dager.
AA171114 Nedbørfrie prognoser siste del av langtidsperioden ¶
VG171113 Jeg følte meg ikke trygg selv om jeg hadde gode prognoser .
DN171113 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171111 Bruce skriver at norsk økonomi stort sett har utviklet seg i tråd med Norges Banks prognoser i forrige pengepolitiske rapport som ble publisert i september.
DN171109 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171108 Oljeprisen har steget brått de siste dagene og ligger nå syv dollar fatet høyere enn Norges Banks prognoser fra siste pengepolitiske rapport.
DN171107 Samlet over de to siste månedene, har imidlertid sentralbankens prognoser vært svært nær den faktiske utviklingen.
DN171107 At markedet skulle snu akkurat denne måneden, spådde Norges Bank i sine prognoser i Pengepolitisk rapport fra september i år.
DN171107 Samlet over de to siste månedene, har imidlertid sentralbankens prognoser vært svært nær den faktiske utviklingen.
DN171107 At markedet skulle snu akkurat denne måneden, spådde Norges Bank i sine prognoser i Pengepolitisk rapport fra september i år.
DA171107 Makroavdelingens hovedvirke er å operere store makroøkonomiske modeller som blant annet brukes til å utarbeide økonomiske prognoser .
DA171107 Altså har vi halvert bemanningen på modellen Finansdepartementet bruker for å lage nasjonalbudsjett og foreta prognoser .
BT171107 Jeg tror ikke det er mulig å lage troverdige prognoser frem til år 2100, og rapporten bygger på så svake forutsetninger at den ikke er egnet for internasjonal publisering.
SA171106 Men i våre prognoser har vi lagt inn at vi kommer til å bruke enda mer penger på Black Friday i år enn i fjor, sier Andersen.
DN171106 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171106 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
AA171106 Vær imidlertid oppmerksom på at prognoser så langt fram i tid er meget usikre. 15 dagers-varselet ¶
AA171106 Foreløpige prognoser viser at høytrykket gir en langvarig periode med pent og kaldt vær med kuldegrader om nettene, også i lavlandet, og godt under fem grader på dagtid.
AA171106 Men i våre prognoser har vi lagt inn at vi kommer til å bruke enda mer penger på Black Friday i år enn i fjor, sier Andersen.
DN171103 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171103 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171103 Ferske prognoser : ¶
DN171103 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171103 Ferske prognoser : ¶
DN171103 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171103 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171102 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171102 Prognoser frem til 2020 : ¶
DN171102 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171102 I rapporten peker hun ut de mest avgjørende teknikktrendene, de mest interessante selskapene og forskningsresultatene - og gir prognoser for når disse får et gjennombrudd blant folk flest.
DN171102 Prognoser frem til 2020 : ¶
DN171102 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DA171102 Beregninger som PA Consulting Group har gjort, viser at Volkswagen, med dagens prognoser , vil få den høyeste boten - 1,7 milliarder euro, eller 16 milliarder norske kroner - fulgt av Fiat Chrysler som ligger an til en bot på 11,3 milliarder kroner.
AP171102 SSB er sogar blitt kåret til norgesmester i prognoser .
DN171101 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171101 Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse la sist uke frem ferske prognoser for norsk økonomi.
DN171101 Ferske prognoser : ¶
DN171101 Ferske prognoser : Slik blir boligprisene i Akershus frem til 2020 ¶
DN171101 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171101 Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse la sist uke frem ferske prognoser for norsk økonomi.
DN171101 Ferske prognoser : ¶
DN171101 Ferske prognoser : Slik blir boligprisene i Akershus frem til 2020 ¶
DN171101 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171031 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171031 Ferske prognoser : ¶
DN171031 Ferske prognoser : Tror Buskerud får landets høyeste boligprisvekst ¶
DN171031 Ferske prognoser : Slik blir boligprisene i Akershus frem til 2020 ¶
DN171031 Oppjusterer prognoser
DN171031 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171031 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
VG171030 Øs pøs : Regnværet knuser alle prognoser
DN171030 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171030 Ferske prognoser : Oslo er bare halvveis i boligprisfallet ¶
DN171030 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171030 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171030 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DB171030 Både Virke og DNB bekrefter at deres prognoser for julehandel pleier å slå temmelig bra til når sluttresultatet foreligger på nyåret.
AA171030 Både Virke og DNB bekrefter at deres prognoser for julehandel pleier å slå temmelig bra til når sluttresultatet foreligger på nyåret.
DN171029 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171029 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171029 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171029 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171029 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171029 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171029 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
AP171029 Thailand : 85-åring risikerer 15 års fengsel for å så tvil om kongelig elefantduell i 1593 ¶ | Prognoser : Knapp seier til venstresiden på Island ¶
DN171028 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DB171028 Bakgrunnen var nye prognoser fra Finansdepartementet, som hun hadde fått tilgang til, men som ikke ble offentlig kjent før Nasjonalbudsjettet 2018 ble presentert sammen med statsbudsjettet.
AA171028 Ifølge Norturas prognoser kan den ventede overproduksjonen av saue- og lammekjøtt øke fra dagens 1.100 tonn, til å ende på 1.700 tonn neste år.
VG171027 Da blir sesongvarslene gjerne bekreftet som gode prognoser der det blir mildt, selv om de til stadig bommer der det blir kaldt, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo.
SA171027 Usikre prognoser
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
SA171026 Boligprisene vil fortsette å falle og bunnen er ikke nådd før lenger ut i 2018, ifølge prognoser .
DN171026 Om noe, har tallene vært litt på den svake siden av sentralbankens prognoser , sier han.
DN171026 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171026 Det betyr at det ikke legges frem ny pengepolitisk rapport med prognoser for den økonomiske utviklingen eller for den videre renteutviklingen.
DN171026 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171026 Det betyr at det ikke legges frem ny pengepolitisk rapport med prognoser for den økonomiske utviklingen eller for den videre renteutviklingen.
DN171026 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171026 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171026 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171026 Stor digital boligspesial med prognoser , artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DA171026 Boligprisene vil fortsette å falle, ifølge prognoser .
DA171026 Boligprisene vil fortsette å falle og bunnen er ikke nådd før lenger ut i 2018, ifølge prognoser .
AP171026 Norges Banks forrige pengepolitiske rapport kom i september med nye prognoser for norsk økonomi og egen rentesetting.
AA171026 Norges Banks forrige pengepolitiske rapport kom i september med nye prognoser for norsk økonomi og egen rentesetting.
DN171025 « Styret anser at selskapet har hatt en positiv utvikling, og prognoser for 2017 tilsier at denne utviklingen vil fortsette », oppsummerer styret om fremtidsutsiktene til luksusmerket i Norge.
DN171025 Den siste uken har tre meglerhus kommet med oppdaterte prognoser for utviklingen i den norske kronen.
DN171022 - Oppdaterte prognoser viser opp mot 60 - 90 millimeter for lørdag og 50 - 80 millimeter søndag.
VG171020 Prognosene viser at det kan komme 150 - 180 mm nedbør på disse tre dagene, enkelte prognoser sier også opp mot 200 mm.
DN171020 OECD tror Japan får en vekst på 1,2 prosent i 2018 - dobbelt så mye som IMFs prognoser .
DN171019 « Vi er visstnok best til å komme med prognoser .
DN171018 I Norges Banks prognoser settes renten opp fire ganger før utgangen av 2020 - til tross for at inflasjonen i prognosene bare så vidt begynner å krype oppover.
DN171017 Netflix la frem prognoser for fjerde kvartal og tror at veksten vil fortsette med 6,3 millioner nye abonnenter i inneværende kvartal og en omsetning på 3,27 milliarder dollar.
AA171016 Nyere prognoser gir FPÖ 26 prosent, som er en oppgang på over 5 prosentpoeng fra sist valg.
AA171016 - Oppdaterte prognoser viser at Salten og Ofoten får mest nedbør.
VG171015 Men nyere prognoser søndag kveld viser at sosialdemokratene er i tet, med 27,1 prosent mot 25,9 for FPÖ.
DB171015 De første prognosene viste at FPÖ så ut til å gå forbi SPÖ med knapp margin, men nyere prognoser søndag kveld viser at sosialdemokratene er foran med 27,1 prosent mot 25,9 for FPÖ.
DB171015 Prognoser viser at ÖVP ligger an til å bli valgets klare vinner med 31,5 prosent av stemmene.
DA171015 De første prognosene viste at FPÖ så ut til å gå forbi SPÖ med knapp margin, men nyere prognoser søndag kveld viser at sosialdemokratene er foran med 27,1 prosent mot 25,9 for FPÖ.
DA171015 Prognoser viser at ÖVP ligger an til å bli valgets klare vinner med 31,5 prosent av stemmene.
DA171015 Nyere prognoser gir FPÖ 26 prosent, som er en oppgang på over 5 prosentpoeng fra sist valg.
AP171015 Sosialdemokratene ( SPÖ ) får 26,9 prosent av stemmene og ser ut til å bli nest største parti, etter at tidlige prognoser viste at de lå på tredjeplass.
AP171015 Samtidig viser prognoser i Niedersachsen at innvandringskritiske Alternativ for Tyskland kommer inn i delstatsforsamlingen med omkring 6 prosent av stemmene.
AP171015 Prognoser tydet imidlertid på at SPD kan komme til å fortsette å styre i koalisjon med De Grønne.
AA171015 Samtidig viser prognoser i Niedersachsen at innvandringskritiske Alternativ for Tyskland kommer inn i delstatsforsamlingen med omkring 6 prosent av stemmene.
AA171015 Prognoser tydet imidlertid på at SPD kan komme til å fortsette å styre i koalisjon med De Grønne. ( ©NTB ) ¶
AA171015 De første prognosene viste at FPÖ så ut til å gå forbi SPÖ med knapp margin, men nyere prognoser søndag kveld viser at sosialdemokratene er foran med 27,1 prosent mot 25,9 for FPÖ.
AA171015 Prognoser viser at ÖVP ligger an til å bli valgets klare vinner med 31,5 prosent av stemmene.
DB171013 Slår nasjonalbudsjettets prognoser til, har de 13,5 igjen de neste tre.
AP171013 I Kurzweils mindre nøyaktige prognoser har han ofte vært for optimistisk med farten på teknologiutviklingen.
DN171012 Regjeringen venter at veksten i norsk økonomi skyter ytterligere fart til neste år, viser Finansdepartementets prognoser .
DN171012 Regjeringen venter at veksten i norsk økonomi skyter ytterligere fart til neste år, viser Finansdepartementets prognoser i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem torsdag formiddag.
DN171012 Boliginvesteringene, som har økt kraftig de siste årene, er ventet å falle moderat tilbake neste år og fallet vil tilta ytterligere noe i 2019, ifølge regjeringens prognoser .
AP171011 Det samsvarer også med budskapet i høstens prognoser fra Norges Bank og Statistisk sentralbyrå.
DN171010 IMFs sjeføkonom Maurice Obstfeld la tirsdag frem pengefondets nye prognoser .
DB171010 Det tallet står i skarp kontrast til de lokale myndighetenes egne prognoser fra 2011, der de anslo at flyplassen ville føre til 30 000 turister årlig, og bidra til at St.
DB171010 - Vi ser ingen grunn til å endre syn på Norges Bank etter dagens tall, men selvfølgelig : hvis inflasjonen holder seg 0,2 prosentpoeng under sentralbankens prognoser , vil det ha en effekt på rentebanen fremover, konkluderer sjefanalytikeren.
DB171010 - Inflasjonen har vært noe på den svake siden av våre prognoser i det siste, grunnet fallet i matvareprisene.
AP171010 Det samsvarer også med budskapet i høstens prognoser fra Norges Bank og Statistisk sentralbyrå.
VG171009 Også Enstad mener det er bedre prognoser for MS-pasienter i dag enn for 20 år siden.
VG171009 For bare ti år siden sa vi at en tredel av MS-pasientene ville ende opp i rullestol i løpet av ti år, og det var dystre prognoser for dem som fikk sykdommen.
DN171009 Norges Bank vil bli tvunget til å utsette den varslede renteøkningen, ifølge nye prognoser fra Handelsbanken.
AA171006 Foreløpige prognoser for neste uke viser at det blir letter vær med opphold, perioder med sol og litt stigende temperaturer.
AA171006 Farenivået ble hevet til oransje mandag på grunn av prognoser om mye nedbør, som var ventet å komme tirsdag.
DB171005 Farenivået ble hevet til oransje mandag på grunn av prognoser om mye nedbør, som var ventet å komme tirsdag.
VG170930 Regnværet i Norge knuser alle prognoser : Forskerne forstår ikke hvorfor ¶
DB170929 Nordea-analytiker Joakim Bernhardsen vurderer også tallene til å være på linje med Norges Banks prognoser .
DN170928 - Våre prognoser tyder fortsatt på at veksten vil være nokså beskjeden en god stund fremover, skriver arbeidsgiverorganisasjonen i rapporten.
AP170928 Ferske prognoser fra Norges Bank og Statistisk sentralbyrå viser at pilene peker rett vei.
VG170927 Her viser tirsdagens prognoser at lavtrykket slipper til over hele Sør-Norge, men dette kan gjerne se annerledes ut om noen dager.
AA170927 Da faller passasjertallene i våre prognoser med en tredjedel.
DN170926 Nye prognoser fra Virke : - Folk har mer penger mellom hendene ¶
DN170926 | Nye prognoser fra Virke : - Folk har mer penger mellom hendene ¶
DN170926 Omsetningen i varehandelen vil vokse med rundt fire prosent til neste år, viser prognoser som hovedorganisasjonen Virke la frem tirsdag.
DN170926 Her er bransjene som blir vinnere og tapere i varehandelen fremover, ifølge Virkes nye prognoser .
DB170926 I dag er utvalget også dratt inn i debatten om den pågående omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå, som leverer både grunnlagsdata og prognoser til utvalget.
DB170926 For den faglige og teknologiske framgangen de siste 50 åra har ikke bare gjort statistikk og prognoser bedre.
DB170924 I etterkant har prognoser for valget kommet ut.
DN170922 - Når jeg drar fem års scenarioer bruker jeg 1,2 millioner fat om dagen, sier Kjus om sine prognoser for etterspørselsvekst.
AA170922 Trondheim er blant stedene i Trøndelag som har prognoser over 20 grader søndag.
DN170921 I forbindelse med rentemøtet torsdag, der Norges Bank som forventet holder renten uendret, legger de også frem prognoser for norsk økonomi de kommende årene.
AP170921 I sine nye prognoser spår Norges Bank at den årlige veksten i boliginvesteringene på solide 9 - 10 prosent i år og i fjor snur til svakt fallende investeringer de neste to årene.
AP170921 Dette spår Norges Bank i sine nye prognoser for norsk økonomi.
AP170921 Rett før valget kom Statistisk sentralbyrå med nye prognoser som også viste at norsk økonomi er på bedringens vei etter å ha lidd under fallende oljeinvesteringer siden 2014.
AP170921 Olsen kommer også med nye prognoser for norsk økonomi og for Norges Banks rentesetting til 2020.
AP170921 Dette er slik Norges Bank spådde i sine forrige prognoser i juni.
DB170919 I NBIMs egne prognoser for fondets markedsverdi er det anslått at oljefondet vil være verdt 10 584,9 milliarder kroner 1. januar 2025.
AP170919 Derfor bruker enkelte klimaforskere sterke virkemidler og ytterliggående prognoser for å banke forståelse og handlingsvilje inn i politikere og folk flest.
DN170918 | Nedjusterer prognoser for boligmangel ¶
DB170918 Orkanen har vokst seg dobbelt så kraftig det siste døgnet, og en rekke prognoser anslår at den kan bli enda kraftigere i løpet av de neste dagene.
AP170918 Prognoser offentliggjort tidligere mandag viste at Maria deretter vil bevege seg mot Puerto Rico, Den dominikanske republikk og Haiti.
AA170918 Prognoser offentliggjort tidligere mandag viste at Maria deretter vil bevege seg mot Puerto Rico, Den dominikanske republikk og Haiti.
AA170918 | Nedjusterer prognoser for boligmangel ¶
SA170917 Tørre prognoser
SA170917 Inn mot helgen er det likevel tørre prognoser , sier hun.
BT170917 Tørre prognoser
BT170917 Inn mot helgen er det likevel tørre prognoser , sier hun.
AP170917 Tørre prognoser
AP170917 Inn mot helgen er det likevel tørre prognoser , sier hun.
DN170914 - Den stigningen vi ser nå er ikke noe uventet når vi ser på våre prognoser .
DB170914 Misfornøyd er nok også de som brukte målingene som grunnlag for mer kompliserte statistiske prognoser , slik Norsk Regnesentral, sannsynligvis.no og flertall.no gjorde.
DB170914 Bunnlinja etter utallige målinger og prognoser er at det enkle trolig også er det beste.
VG170913 Godværet skyldes en høytrykksrygg som kjemper seg fram og ser ut til å holde stand til godt over helgen, selv om den ser litt rufsete ut i noen prognoser .
DB170913 Faten Mahdi Al-Hussaini, Refugees Welcome Norway, Ingebrigt Steen Jensen sine respektive argumentasjonsrekker, eller for den saks skyld noen av de andre som kjemper i frontlinjene for/mot et mer ( alt etter som hvordan du ser det ) kaotisk eller inkluderende samfunn, vil jeg se mer overbevisende prognoser i den ene eller andre retningen.
VG170912 De få øyeblikkene NRKs prognoser viste borgerlig mindretall, og jubelen steg i taket noen sekunder, lå det an til at Støre kunne lede landet med Rødt og MDG på vippen.
VG170912 Det færreste leser SSBs prognoser , men inntrykket har festet seg.
DB170912 Men med redusert ledighet og prognoser om vekst slo ikke budskapet om arbeid inn den store skillelinjen.
DB170912 Flere har tidligere hatt prognoser om at Norge går mot et topartisystem, men det er bare én eller to ganger tidligere de to største partiene, Ap og Høyre, samlet har stått så svakt på Stortinget.
DB170912 Prognoser : Viste seg å stemme, puh.
AP170912 | Meningsmålinger og prognoser traff godt ¶
AP170912 På valgdagen ble det laget to prognoser ( Valgdirektoratet og TV 2 ) pluss en valgdagsmåling ( InFact for VG ).
AP170912 Gjennomsnittet av de siste meningsmålingene og prognoser og valgdagsmåling på valgdagen stemte godt med sluttresultatet i årets Stortingsvalg.
VG170911 - Det er borgerlig seier på alle målinger og prognoser .
VG170911 Senere prognoser viser altså at Frp ligger an til å få 15,3 prosent oppslutning.
DN170911 To ulike prognoser fra Valgdirektoratet og TV 2 klokken 21 viste borgerlig flertall, med henholdsvis 88 og 87 mandater.
DN170911 Ifølge TV 2s prognoser er allerede 116 av de 150 distriktsmandatene sikre.
DB170911 På Østlandet vil det regne mer eller mindre hele dagen, ifølge Meteorologisk institutts prognoser .
DB170911 Han konkluderer med følgende etter å ha hørt meteorologenes prognoser for mandag.
DB170911 Han tar likevel forbehold om at prognosene er nettopp det : prognoser .
DB170911 Valgresultater og prognoser som dette kan ikke offentliggjøres før tidligst kl. 21 på valgdagen, etter at stemmelokalene har stengt.
DB170911 - Jeg har reist så mye rundt den siste måneden, og det har vært veldig positiv stemning, veldig mye gode tilbakemeldinger og ting som går bra rundt om i landet, sier Per Sandberg som tar forbehold om at det fortsatt bare er prognoser .
DB170911 Og prognosene er nettopp det : prognoser .
DB170911 Han tar likevel forbehold om at prognosene er nettopp det : prognoser .
DB170911 Men, Rødt hadde også kulturprogram og politiske analyser og prognoser , selvsagt.
DA170911 To prognoser
DA170911 I tillegg kommer det prognoser fra Valgdirektoratet fra klokka 21 og utover.
DA170911 To prognoser
DA170911 I tillegg kommer det prognoser fra Valgdirektoratet fra klokka 21 og utover.
AP170911 21 vil Aftenposten gi deg løpende oppdatering av prognoser og etter hvert resultater både på landsbasis og i din krets.
AP170911 SSB ser fremover til 2020 i sine nye prognoser .
AP170911 Men her er det ingen farer, gitt at SSBs prognoser slår til.
AP170911 Fra da av vil Aftenposten gi deg løpende oppdatering av prognoser og etter hvert resultater både på landsbasis og i din krets.
AP170911 FOLKETS HUS ( Aftenposten ) : Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre gjort et dårlig valg, ifølge prognoser mandag kveld.
AP170911 Ifølge prognoser fra departementet for økonomisk utvikling kan Russland vente lav vekst de neste tyve årene.
AA170911 Det ligger an til et svært jevnt valg, ifølge Valgdirektoratets prognoser .
AA170911 Partiet ligger an til 2,6 prosent, ifølge TV 2s prognoser .
AA170911 Ifølge prognoser fra valgdagen får Ap rundt 27,5 prosent av stemmene ved valget i år.
AA170911 - Vi må ta evalueringen når den tid kommer, sier Ropstad etter prognoser som anslår et KrF på rundt 4 prosents oppslutning.
AA170911 Det var en fornøyd Jensen som tok den korte spaserturen fra partikontoret på Karl Johans gate og ned til Grand hotell, der partifeller hadde gledet seg over gode prognoser hele kvelden.
AA170911 Frps valgvake jublet over prognoser og valgdagsmålinger som viser samme trenden, fortsatt borgerlig flertall.
AA170911 Også partiets andre nestleder Ketil Solvik-Olsen gleder seg, selv om det kun er prognoser å vise til.
AA170911 - Dette er tre prognoser som viser samme trend, men spenningen er like stor som den var i går, for det er tre partier her som ligger og vaker litt over og litt under.
AA170911 Arbeiderpartiet ligger på TV 2s prognoser på 27,1 prosent.
NL170910 FBs prognoser for Evenes viser 5 skolebygg i støysonen.
DB170910 Tidligere viste flere prognoser at orkanen var på vei rett mot Miami, men orkanen har lagt seg på en mer vestlig kurs enn først antatt.
DB170910 Flere prognoser viste tidligere at Irma var på vei rett mot Miami, men orkanen la seg på en mer vestlig kurs enn først antatt.
DB170910 Flere prognoser viste tidligere at Irma var på vei rett mot Miami, men orkanen la seg på en mer vestlig kurs enn først antatt.
VG170908 Det er fortsatt usikkert når Irma kommer til å treffe land - noen prognoser spår lørdag, mens andre viser at det først vil skje søndag kveld.
DB170908 schizofreni ) får dårligere prognoser desto lengre de går ubehandlet og at tvangsinnleggelser fører til tidligere behandling.
DB170908 Det store problemet med prognoser er at de baserer seg på mønstre fra tidligere valg.
AA170908 På TV og nett vil prognoser og resultatet flomme.
AA170908 Torsdag presenterte forsker Thomas von Brasch Statistisk sentralbyrås prognoser for konjunkturutviklingen i norsk økonomi.
AA170908 Torsdag formiddag la Statistisk Sentralbyrå ( SSB ) fram sine prognoser for utviklingen i norsk økonomi.
VG170907 I våre prognoser kommer lønnsveksten til å ta seg opp fra 1,7 prosent, som var rekordlavt, i 2016 til fire prosent i 2020, sier SSB forsker Thomas Von Brasch til VG.
VG170907 Byrået har ikke laget egne prognoser for Oslo eller andre storbyer.
VG170907 Bruce synes SSBs prognoser virker fornuftige, selv om han tror de er hakket litt for pessimistiske med hensyn til neste år.
VG170907 BEDRE TIDER : Det er mer lønn i vente, skal vi tro SSBs ferske prognoser .
DN170907 SSB la torsdag formiddag frem ferske prognoser for utsiktene for norsk og internasjonal økonomi.
DB170907 Utviklingen i boligprisene i det siste, kombinert med prognoser om fall framover, reduserer også behovet for en renteøkning.
DB170907 ( Hegnar.no ) : Statistisk sentralbyrå la torsdag frem sine ferske prognoser for utsiktene for norsk og internasjonal økonomi.
AP170907 I 2020 regner Statistisk sentralbyrå ( SSB ) med at boligprisene vil være på om lag samme nivå som i 2016, ifølge byråets prognoser for de nærmeste årene.
AA170907 IMFs prognoser er omtrent de samme.
AA170907 SSB har i sine prognoser lagt til grunn at oljeprisen vil komme over 60 dollar fatet i 2020. ( ©NTB ) ¶
AA170907 Men byråets prognoser fram til og med 2020 viser at oppgangen blir meget moderat.
AA170907 Først i 2020 vil boligprisene være på om lag samme nivå som i 2016, ifølge byråets prognoser .
AA170907 SSB har i sine prognoser lagt til grunn at oljeprisen vil komme over 60 dollar fatet i 2020. ( ©NTB ) ¶
AA170907 Men byråets prognoser fram til og med 2020 viser at oppgangen blir meget moderat.
AA170907 Først i 2020 vil boligprisene være på om lag samme nivå som i 2016, ifølge byråets prognoser .
AA170907 Mediene har ikke lov til å publisere resultater eller prognoser fra stortingsvalget før klokka 21 på mandag.
VG170906 Erna parerer med prognoser om økonomisk vekst og at det skal kompensere for skattelette.
DN170906 Ifølge meglerhusets nye prognoser , som ble lagt frem onsdag, vil aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi ta seg opp fra en anslått vekst på 1,9 prosent i år til 2,6 prosent neste år.
DN170906 National Hurricane Center har laget flere prognoser som viser hvor orkanen kan slå inn.
DB170906 Flyene samler inn data som er viktig for meteorologene for å kunne melde nøyaktige prognoser og spådommer, skriver de på sin nettside.
AP170906 Meglerhuset legger onsdag formiddag frem ny prognoser for norsk og internasjonal økonomi.
AP170906 Meglerhuset Nordea Markets spår i nye prognoser at « veksten i fastlandsøkonomien de nest årene blir solid, særlig i 2018 ».
VG170905 Prognoser tilsier opptil 310 millimeter med regn.
VG170905 SV-leder Audun Lysbakken hadde allerede fått prognoser som indikerte et godt skolevalg for partiet før de endelige tallene kom klokken 19.
DN170905 Han tror derfor ikke at de siste månedenes boligprisfall får innvirkning på sentralbankens nye prognoser .
DN170905 Prognoser tilsier opptil 310 millimeter med regn.
DB170905 Ifølge UNEPs prognoser vil det være mer plast enn fisk i havene, om plast-forurensingen fortsetter i samme takt som i dag.
DB170905 Det samme har flere målinger vist tidligere, men det var først forrige mandag at Norsk Regnesentrals prognoser viser det samme.
AP170905 Samtidig åpner byrådet for å revurdere - dersom nye prognoser begrefter at befolkningsveksten bremser opp.
AP170905 Om den foreløpige nedgangen i befolkningsveksten er varig eller ikke, vil ikke bli klart før nye prognoser er på plass.
AA170905 Prognoser tilsier opptil 310 millimeter med regn.
VG170904 Dermed vil de kunne sende inn prognoser til klokken 21 som normalt.
DB170904 ( Dagbladet ) : Norsk arbeidsliv har vil ha et stort behov for folk med yrkesfag-utdanning i årene som kommer viser de fleste prognoser .
AA170904 Ifølge TV 2s prognoser vil SV gjøre det meget godt, men Ap vil beholde sin posisjonen som klart største parti.
VG170902 Smits føyer til at september og nattefrost ikke er en uvanlig kombinasjon, og at også hans prognoser tilsier nattefrost i innlandet de nærmeste nettene.
DB170902 Instituttet leverer daglig fram mot valget prognoser som viser hvem som har størst sannsynlighet for å bli statsminister av Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.
VG170901 - I denne typen prognoser er det en tendens til at et slikt høytrykk strekker seg ut over Skandinavia.
VG170901 De første konsekvensene av kommunalminister Sanners fredagsoveraskelse til kommunene, blir et fravær av prognoser på nyhetssendingene, tror valgforskeren.
DB170901 Tallknuserne i Norsk regnesentral har i dag lagt fram sine ferskeste prognoser i Dagbladets valgbod.
DB170901 - I våre prognoser ser vi at Miljøpartiet har stor effekt på muligheten for rødgrønt flertall.
AA170831 Kommunens egne prognoser viser at situasjonen vil forverre seg i årene fremover.
DN170830 - Våre prognoser viser at vi i 2027 nærmer oss 9000 årsverk i Nord-Norge knyttet til olje- og gassnæringen, sier direktør i interesseorganisasjonen Petro Arctic, Kjell Giæver.
DB170830 Usikre prognoser
DB170830 Fordi Norsk regnesentrals prognoser regner inn at Aps oppslutning styrker seg noe inn i de siste ukene før valget, ligger deres beregninger høyere enn meningsmålingene der Ap har vært nede på 25 prosent og dermed mindre enn Høyre.
DB170830 ( Dagbladet ) : Tallknuserne i Norsk regnesentral har i dag lagt fram sine ferskeste prognoser i Dagbladets valgbod.
DA170830 - Våre prognoser viser at vi i 2027 nærmer oss 9000 årsverk i Nord-Norge knyttet til olje- og gassnæringen, sier direktør i interesseorganisasjonen Petro Arctic, Kjell Giæver.
AA170830 Ferske prognoser viser at det slett ikke er tilfelle.
AA170830 - Dagens tall indikerer at Norges Banks prognoser om at det private forbruket kommer til å øke med 2,1 prosent i 2017 er for forsiktig, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i en kommentar til tallene.
DN170829 Man tror man har oversikt, og lager prognoser - fem minutter etterpå kommer nye tall, og du må revurdere alt.
DN170828 - Ifølge våre prognoser vil boligprisene falle videre, men i et avtagende tempo, frem til sommeren 2018.
DB170828 På mine egne vegne, håper jeg på en framtid med mindre smerter og gode prognoser , skriver hun.
DB170828 - Ifølge våre prognoser vil boligprisene falle videre, men i et avtagende tempo, fram til sommeren 2018.
DB170828 - Ifølge våre prognoser vil boligprisene falle videre, men i et avtagende tempo, frem til sommeren 2018.
AP170827 - Vi må planlegge ut fra langsiktige prognoser og tilpasse vår politikk etter det.
VG170826 « Harvey raser - prognoser tilsier over tusen millimeter - en meter - regn.
DN170825 Det internasjonale pengefondets ( IMF ) prognoser fra juli, spådde at den globale økonomiske produksjonen ville vokse med 3,5 prosent i år og 3,6 prosent i 2018.
DN170823 I boligmarkedet kommer imidlertid pilene til å fortsette å peke nedover det kommende året, ifølge meglerhusets prognoser .
AP170823 DNB Markets oppjusterer sine prognoser for den norske økonomien.
AP170822 | Siv Jensen : Alle prognoser peker i riktig retning ¶
AP170822 Alle prognoser peker i riktig retning.
AP170819 Nye Veier fastholder at deres prognoser ligger 20 prosent under for prosjekter de har overtatt fra Veivesenet.
AA170819 Den internasjonale værvarslingsmodellen GFS viser prognoser på over 90 millimeter fra i ettermiddag og fram til klokken 18 søndag.
AA170818 Han ber publikum følge med på oppdaterte prognoser og varsler på yr.no for å få med den sistre værutviklingen.
AA170818 Derfor er det positivt at nettsteder som flertall.no, sannsynligvis.no og 169.no lager modellbaserte prognoser for valgresultatet.
DN170817 Tencent slo alle prognoser fra analytikere med en resultatforbedring på over 70 prosent i andre kvartal mot i fjor.
VG170816 Regnværet over Østlandet fredag, lørdag og søndag har sett til dels voldsomt ut i noen prognoser , men noe dempet i de ferskere.
VG170816 Dette ser også ganske intenst ut, i noen prognoser svært intenst, og det vil kunne vare i halvannet til to døgn over Østlandet.
DN170816 Alle prognoser tyder på laksemarkedet vil vokse, sier Bjørgo.
DB170815 - Det er veldig sprikende prognoser , så det er vanskelig å forutse hvor det vil treffe.
AA170814 Morgendagens prognoser er hyggelige værnyheter for alle som frykter at sommeren er over i Trøndelag.
DN170812 Nordea Markets' prognoser for kronen fremover : ¶ 31. desember 2018 En euro 9,40 9,00 8,80 8,50 8,50 En dollar 7,99 7,69 7,52 7,08 6,75 ¶
DN170812 Morgan Stanleys prognoser for kronen fremover : ¶
NL170810 Reiselivsmeldingens prognoser for videre vekst i Norge peker BRATT oppover - farlig bratt, om vi lytter til de frivillige organisasjonene.
DN170810 Dermed har begge de to inflasjonstallene som er kommet siden Norges Bank la frem sine nye prognoser i slutten av juni vært høyere enn sentralbankens anslag.
DN170810 - Generelt sett ser den globale etterspørselen etter olje sterkere ut enn de fleste nåværende prognoser , skriver Schieldrop.
AA170810 Flotte prognoser for Pstereofestivalen og Toppidrettsveka ¶
AA170810 Dagens 15 dagersvarsel gir meget oppløftende prognoser for Pstereofestivalen og Toppidrettsveka med både sol og sommerlige temperaturer.
DN170809 - Generelt sett ser den globale etterspørselen etter olje sterkere ut enn de fleste nåværende prognoser , skriver Schieldrop.
AA170809 Regjeringen avviser også Aps anklager om at stadig flere faller utenfor arbeidsmarkedet ved å vise til positive prognoser for sysselsettingsandelen - hvor stor andel av befolkningen som er i jobb.
AA170808 Varslene for fredag og lørdag viser prognoser på over 20 grader begge dager.
AA170807 Våte prognoser for Pstereo-festivalen ¶
AP170804 I fjor døde 60 000 av overdoser, ifølge prognoser fra The New York Times - én hvert tiende minutt.
AA170804 Etter truende prognoser om en våt, skyet og kjølig helg i landsdelen har varslene snudd til det absolutt bedre de siste par dagene.
VG170803 Fra lørdag morgen til søndag kveld kom det hele 14 slike prognoser fra Arome-modellen som viste store nedbørsmengder lokalt nettopp i området fra Sognefjorden til Nordfjord.
VG170803 Arome-modellens timevarsel ble også støttet av nokså saftige prognoser for nedbør ¶ over 24 timer i det samme området : Søndag viste en versjon at det kunne falle nokså bastante 110 mm over fjellområdet ved Hyen vest for Utvik, og 51 mm over Utviksfjellet.
DB170803 Analytikeren påpeker at boligmarkedet er klart svakere enn Norges Banks prognoser , som er konsistente med 0,1 prosent oppgang per måned.
AP170803 - Våre prognoser tyder på at det blir reallønnsveksten i år, i motsetning til reallønnsfallet i fjor. 2.
NL170802 Tromsø vil alene ha over 93.000 innbyggere i 2040, ifølge SSBs prognoser .
NL170802 Dette er naturligvis prognoser , og ingen fasit.
AA170802 Studien er den første i sitt slag som ikke bare ser på temperaturer, men også på prognoser for såkalt våtkuletemperatur.
AP170730 Det internasjonale pengefondet, IMF, kom nylig med oppdaterte prognoser for den økonomiske veksten i år og neste år.
VG170727 - Slik ser det ut i våre prognoser nå, men vi ser også at uværene vingler en god del i prognosene, både i timing og posisjon.
DN170725 Nordea Markets kom i dag med oppdaterte prognoser for norsk og internasjonal økonomi.
VG170719 Vi visste jo at det var en viss interesse, men dette har sprengt alle prognoser og estimater fra første stund, sier pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
AP170719 Utfra prognoser og indikasjoner regner han med en turistøkning i Oslo på syv til ti prosent fra ifjor.
NL170718 Basert på Norges Banks prognoser vil Aps nygamle forslag gi pensjonistene noen få kroner mer i 2018, men klart mindre i 2019 og 2020.
AA170718 Skal vi tro dagens prognoser blir det over 20 grader i Trøndelag i nærmere to uker !
AA170717 Norturas prognoser tilsier at overskuddet av sau og lam kommer til å øke.
DN170716 Det er store forskjeller på ulike prognoser om hvor mange jobber som vil forsvinne.
DB170716 Brannen skal være under kontroll, men politiet opplyste at det ikke finnes noen prognoser for når den blir slukket.
DB170716 Brannen skal være under kontroll, men politiet opplyste at det ikke finnes noen prognoser for når den blir slukket.
VG170715 Politiet har likevel ingen prognoser på hvor lang tid det vil ta å slukke brannen.
DB170715 Brannen skal være under kontroll, men politiet opplyser at det ikke finnes noen prognoser for når den vil bli slukket.
DB170714 Han er ved bevissthet fredag morgen, og sykehuset har gitt gode prognoser , opplyser politiet til Dagbladet.
AA170714 Slik lyder Landbruksdirektoratets prognoser for tiden framover.
AA170713 Tilbud og etterspørsel vil trolig øke med 1,6 prosent hvert år, ifølge prognoser som IEA presenterte torsdag.
NL170710 Det er jo Vv som setter opp forutsetninger som svikter og prognoser som ikke holder.
DB170710 Vi må derfor se juni og juli i sammenheng før vi kan konkludere med at kjerneinflasjonen ligger over Norges Banks prognoser , skriver han i en kommentar.
DB170710 Den danske meteorologens prognoser viser at det er i midten av denne uka at Sør-Spania og Portugal kan få varmegrader opp mot 47.
DA170707 - Det er gode prognoser for bæravlingene, men dette er jo levende varer, og det er noen uker igjen, så det er aldri godt å si hva sluttresultatet blir, legger Byermoen til.
AP170707 « Dette er en salig sammenblanding av tidlige anslag og prognoser på prosjekteringsferdige prosjekter...
DB170706 StormGeos nyeste prognoser for de neste ti dagene er ikke som mange håper på.
DB170706 Meteorologenes prognoser for neste uke er mer usikre.
VG170705 - Det er usikkerhet rundt hvor vått det faktisk blir på lørdag, men det er prognoser som viser opp mot 20 - 40 mm, sier Lillian Bergheim.
DN170705 Eiendom Norge kutter kraftig i sine prognoser for videre boligprisutvikling.
DN170705 Justerer ned prognoser
VG170704 Våre prognoser tilsier at annonseinntektene vil flate noe ut på lineær-TV på sikt, men utviklingen går sakte.
VG170704 Det betyr at de mange prognoser ved inngangen til 2017 om at bilsalget kom til å gå ned i år, så langt er gjort ettertrykkelig til skamme.
AP170704 Prognoser viser at innen fem år kommer halvparten av alle seere til å være der de yngre seerne er i dag.
AP170704 - NBBLs tidligere prognoser med en utflating i løpet av året, stadfestes så langt ved tallene som presenteres for 2. kvartal 2017.
AA170704 Prognoser viser at innen fem år kommer halvparten av alle seere til å være der de yngre seerne er i dag.
AA170704 - NBBLs tidligere prognoser med en utflating i løpet av året, stadfestes så langt ved tallene som presenteres for 2. kvartal 2017.
SA170702 Arbeidsledigheten faller, den økonomiske veksten ser ut til å ta seg opp i år og neste år og regjeringen har lagt fram positive prognoser for sysselsettingsandelen.
DB170629 Prognoser fra SSB spår høykonjunktur fra 2020.
DA170629 Da har vi prognoser vi støtter oss til.
VG170627 Vi vet ikke hva pris - eller lønnsveksten blir, og må basere oss på prognoser som senere må justeres.
VG170627 Solberg baserer beregningene på prognoser fra Norges Bank, og mener at Støres forslag vil gi pensjonistene et bedre oppgjør neste år, men at uttellingen vil bli betydelig mindre de to årene etter.
DB170625 Han sier at vekst i befolkningen flere deler i verden er en trend man har sett lenge, men sier at nye prognoser igjen bekrefter det samme : At folketallet i Europa vil synke.
VG170623 Og mens dette uværet i tidligere prognoser ble stanset i Skagerrak, kanskje bare berørte Sør- og Østlandet noe, ser det nå ut til å komme solid inn over hele Sør-Norge og dominere været fra torsdag av.
DN170623 Flere meglerhus peker på at ureaprisene kan komme til å forbli svake i andre halvår, og analysehuset Profercys prognoser denne uken tyder på at det vil være overtilbud i gjødselmarkedet i tredje kvartal i år.
BT170623 Hvis meteorologens prognoser stemmer, vil det på søndag ha regnet 25 dager i strekk.
VG170622 - Dette er usikre prognoser , men enten får vi et lite høytrykk som gjør at vi kan få opphold fra tirsdag av i neste uke.
DN170622 Det kan han komme til å gjøre mange ganger også de kommende årene, ifølge sentralbankens nye prognoser .
DN170622 Halvparten av veksten vil skje i ni land, ifølge nye prognoser fra FN.
AP170622 Samtidig la Norges Bank frem nye prognoser for økonomien til 2020.
AP170622 I sin ferske prognoser spår Norges Bank at den registrerte ledigheten vil falle fra et gjennomsnitt på 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
AP170622 Aftenposten har sammenfattet Finansdepartementets prognoser for i år og neste år og Norges Bank og SSBs prognoser til 2020.
AP170622 Aftenposten har sammenfattet Finansdepartementets prognoser for i år og neste år og Norges Bank og SSBs prognoser til 2020.
AP170622 juni kom Statistisk sentralbyrå med sine prognoser til 2020.
AP170622 Olsen legger torsdag også frem nye prognoser for norsk økonomi til 2020.
AP170622 I sine nye prognoser spår Norges Bank at : ¶
AP170622 Etter at Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la frem sine siste prognoser 8. juni, er nå tallgrunnlaget lagt for debatten om norsk økonomi inn i valgkampen.
AP170622 Bankens nye prognoser er de siste prognosene før stortingsvalget 11. september.
AP170622 Samtidig la Norges Bank frem nye prognoser for økonomien til 2020.
AP170622 I sin ferske prognoser spår Norges Bank at den registrerte ledigheten vil falle fra et gjennomsnitt på 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
AP170622 Aftenposten har sammenfattet Finansdepartementets prognoser for i år og neste år og Norges Bank og SSBs prognoser til 2020.
AP170622 Aftenposten har sammenfattet Finansdepartementets prognoser for i år og neste år og Norges Bank og SSBs prognoser til 2020.
AP170622 juni kom Statistisk sentralbyrå med sine prognoser til 2020.
AP170622 Olsen legger torsdag også frem nye prognoser for norsk økonomi til 2020.
AP170622 I sine nye prognoser spår Norges Bank at : ¶
AP170622 Etter at Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la frem sine siste prognoser 8. juni, er nå tallgrunnlaget lagt for debatten om norsk økonomi inn i valgkampen.
AP170622 Bankens nye prognoser er de siste prognosene før stortingsvalget 11. september.
AA170622 Halvparten av veksten vil skje i ni land, ifølge nye prognoser fra FN.
DN170621 Han viser til prognoser fra det internasjonale energibyrået IEA, som tilsier at fossile brensler vil stå for 40 prosent av energimiksen i 2040, selv i et grønt scenario.
AP170621 Markedet for nettsalg av ferskvare i Kina er fortsatt ungt, men prognoser tyder på eksplosiv vekst i årene som kommer, skriver JD.com i en e-post til Aftenposten.
AP170621 Markedet for nettsalg av ferskvare i Kina er fortsatt ungt, men prognoser tyder på eksplosiv vekst i årene som kommer, skriver JD.com i en e-post til Aftenposten.
SA170618 President Emmanuel Macrons parti Republikken på vei og deres allierte ligger an til å få mellom 355 og 425 seter i nasjonalforsamlingen, ifølge prognoser .
DN170618 Både prognoser og valgdagsmålinger viser at sentrum-høyre-partiet Republikanerne vil bli det nest største partiet.
DA170618 Partiet til Frankrikes president ligger an til mellom 355 og 425 av 577 seter i nasjonalforsamlingen, ifølge prognoser .
AA170618 President Emmanuel Macrons parti Republikken på vei og deres allierte ligger an til å få mellom 355 og 425 seter i nasjonalforsamlingen, ifølge prognoser .
DB170617 Målingsinstituttene tok ikke feil under presidentvalget, slik at deres prognoser kan ha hatt innvirkning på velgernes engasjement.
DN170616 Prognoser etter første valgrunde tydet på at minst 400 av de 577 setene ville gå til Republikken på vei og MoDem.
DN170615 I sin rapport med oljelagertall for april, samt prognoser for ventet etterspørsel og produksjon av olje for neste år, skriver IEA at de har et vekstanslag for etterspørselen på 1,4 millioner fat per dag neste år.
DB170615 Regjeringens prognoser er at veksten i 2017 skal være på 1, 2 prosent ¶
DN170614 Prognoser for 2018 ¶
DN170614 Nav venter færre ledige, ifølge ferske prognoser .
AP170614 Onsdag offentliggjorde UDI nye prognoser for 2017 og 2018.
AP170614 juni, skulle ekspertene for ørtende gang bite i seg sine nokså mislykkede prognoser og samtidig finne et nytt ord.
AP170614 juni, skulle ekspertene for ørtende gang bite i seg sine nokså mislykkede prognoser og samtidig finne et nytt ord.
DN170612 Tyrkiske myndigheters egne prognoser tilsier en BNP-vekst i år på 4,4 prosent.
DN170612 SSB med nye prognoser : Nå løftes norsk økonomi ¶
DN170612 Det som bekymrer mest, er manglende vektlegging av det viktige samfunnsoppdraget det er å utarbeide og formidle analyser og prognoser over økonomisk utvikling - som arbeidsverktøy for forvaltningen og andre.
DN170612 - Jeg har ingen tro på at mange publiseringer i fremstående forskningstidsskrifter er viktig for å lage gode modeller og prognoser for utviklingen i norsk økonomi, legger han til.
DA170612 Veksten på 5 prosent er større enn analytikernes prognoser på 3,8 prosent, og er tegn på at Tyrkias økonomi er i ferd med å komme seg på beina etter turbulensen som følge av kuppforsøket i juli i fjor.
DA170612 Tyrkiske myndigheters egne prognoser tilsier en BNP-vekst i år på 4,4 prosent.
AA170612 Veksten på 5 prosent er større enn analytikernes prognoser på 3,8 prosent, og er tegn på at Tyrkias økonomi er i ferd med å komme seg på beina etter turbulensen som følge av kuppforsøket i juli i fjor.
AA170612 Tyrkiske myndigheters egne prognoser tilsier en BNP-vekst i år på 4,4 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170612 Men ifølge prognoser fra meningsmålingsinstitutter ligger koalisjonen an til å få minst 400 seter.
SA170611 Det nye partiet til president Emmanuel Macron ligger ifølge prognoser an til å vinne med rundt 32 prosent i valget til nasjonalforsamling i Frankrike.
SA170611 Frankrikes president Emmanuel Macron har innkassert en ny seier med over 32 prosent av stemmene i første runde i valget på nasjonalforsamling, ifølge prognoser .
DB170611 Prognoser fra meningsmålingsinstitutter tydet på en valgdeltakelse på under 50 prosent.
DA170611 Det nye partiet til president Emmanuel Macron ligger ifølge prognoser an til å vinne med rundt 32 prosent i valget til nasjonalforsamling i Frankrike.
AA170611 Prognoser fra meningsmålingsinstitutter tydet på en valgdeltakelse på under 50 prosent.
AA170611 Det nye partiet til president Emmanuel Macron ligger ifølge prognoser an til å vinne med rundt 32 prosent i valget til nasjonalforsamling i Frankrike.
VG170609 BBC anslo i sine prognoser at Det konservative partiet ville få 316 seter, mens Labour vil få 265.
DB170609 Labour får 261 seter, ifølge kanalens prognoser .
DB170609 ( Dagbladet ) : Ifølge BBCs prognoser får De konservative 322 seter i Parlamentet.
AP170609 De som laget prognoser og meningsmålinger før det britiske valget, hadde heller ingen god natt.
AP170609 - Dagens prognoser viser at vi kan vente flom på oransje nivå i flere vassdrag, men det blir lokale forskjeller.
AA170609 - Dagens prognoser viser at vi kan vente flom på oransje nivå i flere vassdrag, men det blir lokale forskjeller.
AA170609 - Dagens prognoser viser at vi kan vente flom på oransje nivå i flere vassdrag, men det blir lokale forskjeller. ( ©NTB ) ¶
AA170609 - Dagens prognoser viser at vi kan vente flom på oransje nivå i flere vassdrag, men det blir lokale forskjeller.
DN170608 Og når vi kommer til 2020 er han eller hun rimelig oppegående, sa SSB-forskeren da han torsdag presenterte statistikkbyråets prognoser for de kommende tre og et halvt årene.
DN170608 Mens høye boliginvesteringer og etterspørselen fra offentlig forvaltning i stor grad har sørget for det som har vært av aktivitetsvekst de siste årene, vil andre deler av økonomien etter hvert ta over som sentrale drivkrefter for oppgangen, ifølge SSBs prognoser : ¶
DN170608 SSB med nye prognoser : Nå løftes norsk økonomi ¶
DN170608 Også i 2019 og 2020 vil prisene falle tilbake, ifølge byråets og forsker Torbjørn Eikas ferske prognoser .
DN170608 | SSB med nye prognoser : Nå løftes norsk økonomi ¶
DN170608 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) venter at veksten i norsk økonomi vil ta seg ytterligere opp i år og de kommende to årene, viser byråets nye prognoser som ble lagt frem torsdag.
DN170608 En typisk boliglånsrente, som rammelån med pant i bolig, ventes å falle litt det kommende halvåret til i underkant av 2,5 prosent og forbli der fram til neste økning i styringsrenten i 2020, viser byråets prognoser .
DB170608 Ifølge BBCs prognoser som ble presentert like før klokka 04, får De konservative 322 seter i parlamentet.
AP170608 Han la frem SSBs nye prognoser for norsk økonomi til 2020 : ¶
DN170607 Morgan Stanley sine prognoser for EUR/NOK-krysset.
DN170607 Morgan Stanley har lagt frem prognoser for den norske kronen som er langt unna det andre banker forventer.
DN170607 Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets mener også at Morgan Stanley sine prognoser vitner om en bred eurostyrking og at det ikke bare er en svakere krone som ligger bak.
DN170607 Handelsbanken har ikke prognoser for andre kvartal 2018, men anslår at euroen vil koste 8,90 kroner i første kvartal 2018 og 8,75 kroner i slutten av 2018 - langt unna Morgan Stanley sine prognoser .
DN170607 Handelsbanken har ikke prognoser for andre kvartal 2018, men anslår at euroen vil koste 8,90 kroner i første kvartal 2018 og 8,75 kroner i slutten av 2018 - langt unna Morgan Stanley sine prognoser.
DN170607 Det er ingen som har den profilen der i norske banker, sier seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken om den amerikanske storbankens prognoser .
DN170607 Banken har prognoser for euro mot amerikanske dollar, sveitsiske franc, svenske kroner og norske kroner.
DN170607 Men flere forhold kan bremse oppturen, advarer organisasjonen i sine nye prognoser .
DB170607 Alle vassdrag der det ligger snø er utsatt, og NVEs prognoser viser at det i helgen kan ventes vannføringer på gult og oransje varslingsnivå - som tilsvarer henholdsvis nivå 2 og 3 av 4.
DB170607 Et annet alternativ er å invadere Nord-Korea, men prognoser viser at det vil resultere i omlag fire millioner dødsofre.
DB170607 Våre prognoser fram til og med søndag er noenlunde sikre, og det betyr at mens det er grått og regn i sør, kan de i nord regne med høye temperaturer over 20 grader og sol, sier Moxnes.
DB170607 - Våre prognoser er sprikende.
AA170607 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) legger fram sine prognoser for de neste tre årene torsdag.
SA170606 Nye prognoser
SA170606 Det samme vil prognoser for hvordan reisestrømmene i området vil utvikle seg etter at området er bygd ut.
AP170604 Også den kinesiske økonomien vil ifølge Verdensbankens prognoser få svakere vekst i år enn i fjor.
AP170604 Ifølge bankens prognoser blir veksten i den amerikanske økonomien på 2,1 prosent i år, opp fra 1,6 prosent i fjor.
AP170604 Ifølge Verdensbankens prognoser vil veksten i den globale økonomien være på 2,7 prosent i år og 2,9 prosent i 2018.
AA170604 Også den kinesiske økonomien vil ifølge Verdensbankens prognoser få svakere vekst i år enn i fjor.
AA170604 Ifølge bankens prognoser blir veksten i den amerikanske økonomien på 2,1 prosent i år, opp fra 1,6 prosent i fjor.
AA170604 Ifølge Verdensbankens prognoser vil veksten i den globale økonomien være på 2,7 prosent i år og 2,9 prosent i 2018.
VG170603 Noen prognoser viser nokså høye temperaturer, men usikkerheten knytter seg nok til hvor varmt det blir, og hvor lenge varmen vil vare.
SA170603 I tillegg er det mange andre usikre prognoser på skadeutsatte spillere som har vært gjennom operasjoner.
AP170603 I tillegg er det mange andre usikre prognoser på skadeutsatte spillere som har vært gjennom operasjoner.
DN170601 Samtidig viser alle prognoser , både de makroøkonomiske og de for befolkningsvekst, at behovet for nye boliger i Oslo-området fortsatt vil være stort.
AA170601 Samtidig viser alle prognoser , både de makroøkonomiske og de for befolkningsvekst, at behovet for nye boliger i Oslo-området fortsatt vil være stort.
VG170531 Ifølge Statens Vegvesens prognoser kan det skje allerede i 2020.
DB170529 Et annet alternativ er å invadere Nord-Korea, men prognoser viser at det vil resultere i omlag fire millioner dødsofre.
AP170529 Ingen av scenariene er prognoser .
AP170529 Ingen av scenariene er prognoser .
AP170529 Hun påpeker at alle prognoser viser at det generelt er stor vekst i besøkende fra Asia, først og fremst Kina.
AP170529 Hun påpeker at alle prognoser viser at det generelt er stor vekst i besøkende fra Asia, først og fremst Kina.
AP170526 Fredag kom det prognoser på mellom 26 og 30 grader, men noen lokale effekter virker dempende : ¶
DN170525 Goldman Sachs påpeker at det ikke er uvanlig at sittende regjeringer legger til grunn for optimistiske prognoser for sine budsjetter, men at det ikke er vanlig at de tar så hardt i som Trump.
DN170525 Det er heller ikke vanlig at prognosene skiller seg såpass mye fra CBOs prognoser .
DN170525 Budsjettet bekymrer blant annet Kongressens uavhengige budsjettkontor ( CBO ), som mener Trumps prognoser er altfor offensive.
DN170523 Budsjettet bekymrer blant annet uavhengige Kongressens budsjettkontor ( CBO ), som mener Trumps prognoser er altfor offensive.
DN170523 De har også gode prognoser for euroen.
DB170522 Tidligere prognoser virket lovende for Vestlandet sør for Stad, men nå ser det ut til at det blir litt mer skyer og nedbør enn først forventet, som kan legge en demper på dagene som mange velger å gjøre en langhelg av.
DB170522 Det var gode prognoser fram til i dag, men nye prognoser er litt mer pessimistiske.
DB170522 Det var gode prognoser fram til i dag, men nye prognoser er litt mer pessimistiske.
BT170522 Ingen prognoser antyder at det ikke skal være bruk for olje og gass i neste generasjon, eller at ikke norske arbeidssøkere og den norske velferdsstaten har bruk for en fremtidsrettet industri.
DN170519 Eiendom Norges opprinnelige prognoser for prisvekst i Oslo i 2017 var 10 - 12 prosent.
SA170516 Utviklingen som gir seg til kjenne i de ferske SSB-tallene, føyer seg inn i en rekke prognoser og forventninger om at norsk økonomi er på bedringens vei etter å ha gått på lavgir siden det dramatiske fallet i oljeprisen som startet i 2013.
DB170516 Utviklingen føyer seg inn i en rekke prognoser og forventninger om at norsk økonomi er på bedringens vei, etter å ha gått på lavgir siden det dramatiske fallet i oljeprisen.
DB170516 Informasjonen fra det regionale nettverket er en viktig del av grunnlaget for Norges Banks prognoser .
AA170516 Utviklingen som gir seg til kjenne i de ferske SSB-tallene, føyer seg inn i en rekke prognoser og forventninger om at norsk økonomi er på bedringens vei etter å ha gått på lavgir siden det dramatiske fallet i oljeprisen som startet i 2013.
DN170515 Men selv om boligprisveksten skulle avta ytterligere, vil gjeldsveksten fortsette å øke enda en stund, ifølge sentralbankens prognoser .
DN170515 Kronen har de siste månedene vært langt svakere enn Norges Bank så for seg da den la frem sine siste prognoser i forbindelse med rentemøtet i mars.
BT170515 Storm-meteorologens prognoser er nemlig ganske sikre på at vi får oppholdsvær på nasjonaldagen.
VG170514 Angela Merkels konservative parti CDU har vunnet valget i Tysklands største delstat Nordrhein-Westfalen, ifølge prognoser .
DN170514 Foto : Michael Sohn, Ap ¶ Prognoser utført for flere TV-kanaler tyder på at Angela Merkels konservative parti CDU får nærmere 35 prosent av stemmene i valget i delstaten, som er Tysklands mest folkerike.
DN170514 Én idé er å lage prognoser for framtidig pengebruk.
DB170514 Angela Merkels parti vant valget i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, ifølge prognoser .
DA170514 Angela Merkels parti vant valget i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, ifølge prognoser .
AP170514 Angela Merkels parti vant valget i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, ifølge prognoser .
AP170514 Det store flertallet av pasientene responderte ikke lenger på ordinær cellegiftbehandling og hadde dårlige prognoser , skriver Aigner, uten å legge ved dokumentasjon på effekten av behandlingen.
AP170514 Det store flertallet av pasientene responderte ikke lenger på ordinær cellegiftbehandling og hadde dårlige prognoser , skriver Aigner, uten å legge ved dokumentasjon på effekten av behandlingen.
AA170514 Angela Merkels parti vant valget i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, ifølge prognoser .
AA170514 Prognoser utført for flere TV-kanaler tyder på at Angela Merkels konservative parti CDU får nærmere 35 prosent av stemmene i valget i delstaten, som er Tysklands mest folkerike.
SA170513 Ifølge Finansdepartementets nye prognoser for i år og neste år lysner det i norsk økonomi.
SA170513 | Prognoser viser lysere tider i norsk økonomi ¶
VG170512 Mange av utgiftsøkningene er nødvendige, men vi er bekymret for at dette samlet blir for ekspansivt og preget av svært optimistiske prognoser .
AP170512 Ifølge Finansdepartementets nye prognoser for i år og neste år lysner det i norsk økonomi.
AP170512 Finansminister Siv Jensen har lagt bunnen i økonomien bak seg, ifølge Finansdepartementets nye prognoser .
AA170512 Tallet er i tråd med analytikernes prognoser .
VG170511 Prognoser for hele landet : Slik blir været på 17. mai ¶
DB170511 Nå har Moon Jae-in erklært valgseier i Sør-Korea etter prognoser der han får 41,4 prosent av stemmene.
AP170511 Dette er ikke et nytt statsbudsjett, men en oppdatering av alle budsjettanslag og økonomiske prognoser i statsbudsjettet for 2017.
AA170511 Generelt peker alle prognoser nå i riktig retning, ifølge Hauglie.
SA170510 Ferske prognoser
SA170510 - Heldigvis ser det ut til at regjeringens prognoser stemmer overens med det næringslivet, særlig på vestlandskysten, selv rapporterer om at ting begynner å se lysere ut, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.
NL170510 Ferske prognoser
NL170510 - Heldigvis ser det ut til at regjeringens prognoser stemmer overens med det næringslivet, særlig på vestlandskysten, selv rapporterer om at ting begynner å se lysere ut, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.
DA170510 Ferske prognoser
DA170510 - Heldigvis ser det ut til at regjeringens prognoser stemmer overens med det næringslivet, særlig på vestlandskysten, selv rapporterer om at ting begynner å se lysere ut, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.
AP170510 Det er altså oppsiktsvekkende lite bevissthet rundt blærekreft i samfunnet, og i mange tilfeller får både mer sjelden kreft, og kreft med bedre prognoser langt mer oppmerksomhet.
AA170510 Vårvarmen fortsetter for fullt hele neste uke med prognoser rundt 15 grader til og med torsdag.
DB170509 Nå er sjansen 50-50 for regn på Sør- og Østlandet, i henhold til våre prognoser , sier Eriksen.
DA170509 Men vått skal det bli uansett, etter dagens prognoser .
SA170508 Både SR-Bank, her representert ved konsernsjef Arne Austreid, til venstre og Nav-direkør i Rogaland, Truls Nordahl, gleder seg over gode prognoser for økt sysselsetting og at arbeidsledigheten skal ned.
AP170508 Det er altså oppsiktsvekkende lite bevissthet rundt blærekreft i samfunnet, og i mange tilfeller får både mer sjelden kreft, og kreft med bedre prognoser langt mer oppmerksomhet.
AA170508 mai har det vært meget skiftende prognoser de siste dagene.
VG170507 Eirik Newth tror ikke nødvendigvis at Stephen Hawking tar feil om hvilken retning jorden begeveger seg i, mange prognoser understøtter det han peker på.
VG170507 - Klimaendringene kan selvsagt løpe løpsk, det kan komme et metanutslipp fra Sibir, temperaturøkningene kan gå mye raskere enn dagens prognoser , det kan tenkes at vi bygger kunstig intelligens som utkonkurrerer oss og at tenkende maskiner får kontroll i verden.
SA170507 Franske prognoser tyder på en klar seier til Emmanuel Macron i det franske presidentvalget.
FV170507 Foto : AP Photo / Emilio Morenatti / NTB scanpix ) ¶ Prognoser tyder på at Emmanuel Macron får mellom 65,1 og 66,1 prosents oppslutning.
DN170507 Må bekjempe ledigheten ¶ Prognoser tyder på at Emmanuel Macron får mellom 65,1 og 66,1 prosents oppslutning.
DN170507 Rundt klokken 22:39 gir meningsmålingsinstituttet Ipsos Macrib 65,5 prosent, og majoriteten av prognoser ligger omtrent på samme sted.
DB170507 ¶ PRESIDENT : Franske prognoser tyder på en klar seier til Emmanuel Macron ( 39 ) i det franske presidentvalget.
DB170507 ( Dagbladet ) : Franske prognoser tyder på en klar seier til Emmanuel Macron ( 39 ) i det franske presidentvalget.
DB170507 Ferske franske prognoser tyder på en klar seier til Emmanuel Macron i det franske presidentvalget.
DB170507 ¶ PRESIDENTVALGET : Franske prognoser tyder på en klar seier til Emmanuel Macron i det franske presidentvalget.
DB170507 Franske prognoser tyder på en klar seier til Emmanuel Macron i det franske presidentvalget.
DA170507 I Frankrike er det ikke tillatt å publisere valgdagsmålinger og prognoser før valglokalene stenger, men franskspråklige medier i Belgia har tradisjon for å lekke tall mens valget fortsatt pågår.
BT170507 Valglokalene har nettopp stengt, men franske prognoser tyder på en klar seier til Emmanuel Macron.
BT170507 Det viser prognoser offentliggjort like etter at valglokalene stengte klokken 20.
AP170507 Det viser prognoser fra franske medier basert på foreløpig opptelling.
AP170507 Lekkasjer : I Frankrike er det forbudt å offentliggjøre valgdagsmålinger eller prognoser før klokken 20.
AA170507 Prognoser tyder på at Emmanuel Macron får mellom 65,1 og 66,1 prosents oppslutning.
AA170507 I Frankrike er det ikke tillatt å publisere valgdagsmålinger og prognoser før valglokalene stenger, men franskspråklige medier i Belgia har tradisjon for å lekke tall mens valget fortsatt pågår.
DN170506 Og ifølge sentralbankens egne prognoser er det utsikter til at den gjennomsnittlige gjeldsbelastningen vil øke videre fra dagens rekordhøye nivå.
AP170506 - Så langt frem har vi ikke sikre prognoser , men foreløpig ser det ikke avskrekkende ut.
AP170505 Ifølge tidlige prognoser fra BBC taper de tre prosent.
AA170505 Analytikernes prognoser viste en arbeidsledighet på 4,6 prosent for april og tilførsel av 180.000 nye stillinger. ( ©NTB ) ¶
AP170504 Utvilsomt forsøker forskerne i stedet å fravriste fjellet noen data som kan skape større klarhet og bedre prognoser omkring et hendelsesforløp det er all grunn til å holde øye med.
VG170503 Meteorolog ved StormGeo, Ina Ynnesdal, bekrefter Thaules prognoser .
DN170503 Sentralbanken kommer ikke med nye prognoser i forbindelse med dette rentemøtet og holder heller ikke noen pressekonferanse i etterkant av offentliggjøringen av beslutningen.
AA170503 Veksten i eurosonen var i årets første kvartal på 0,5 prosent, det samme som kvartalet før og i tråd med analytikernes prognoser .
BT170502 BALANSE I BOLIGBYGGINGEN : Ifølge nye prognoser trengs det mellom 1200 og 1500 nye boliger hvert år for å dekke veksten i folketallet i Bergen.
SA170427 Norges Banks prognoser for gjennomsnittsledigheten i 2017 er nettopp 4.3 prosent.
AP170427 Norges Banks prognoser for gjennomsnittsledigheten i 2017 er nettopp 4.3 prosent.
AA170427 Norges Banks prognoser for gjennomsnittsledigheten i 2017 er nettopp 4.3 prosent.
VG170426 - Det er helt klart usikre prognoser , men det ser bra ut hele uken i Sør-Norge.
FV170425 Meteorologisk institutt sitter på andre prognoser .
FV170425 Bak Yr.no sine « ganske sikre » prognoser skjuler det seg sannsynligvis en del regnbyger, melder meteorologen.
DN170424 Om 12 måneder venter meglerhuset at euroen vil ligge på 8,60 kroner, skriver meglerhuset i oppdaterte prognoser for norsk økonomi lagt frem før helgen.
AP170423 Macron og Le Pen får begge 23 prosent, ifølge prognoser Kantar Sofres har laget for kringkasteren TF1.
AP170423 Det viser foreløpige prognoser fra franske medier for første valgomgang.
AP170423 | Prognoser : Le Pen og Macron videre til andre valgomgang ¶
DA170422 Offisielle prognoser indikerer at dette volumet skal bli fem ganger større innen midten av dette århundret.
DB170421 Frem til nå har ulike prognoser om valgutfallet skissert tre " momenter ".
BT170421 Meteorologens prognoser viser at det blir greit vær torsdag, men dette er fremdeles usikkert.
AA170421 - Prognoser som strekker seg over en uke fram i tid, blir mer usikkert jo lenger ut i varslingsperioden man kommer, sier Bergensmeteorologen.
DN170420 DNB Markets la torsdag frem oppdaterte prognoser for norsk økonomi, og konkluderer med at boligprisveksten er noe mer dempet i år enn den var i fjor.
DN170420 I ferske prognoser tror meglerhuset på oppsving i norsk økonomi i år.
DN170420 - Det skyldes i hovedsak bedre fart i investeringene, skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i den ferske kvartalsrapporten med prognoser for norsk økonomi som legges frem torsdag.
DA170420 De som arbeider med franske meningsmålinger og prognoser , går en krevende helg i møte. 38 prosent av franskmennene er ennå ikke sikre på hva de skal stemme, viser målinger.
DA170420 De som arbeider med franske meningsmålinger og prognoser , går en krevende helg i møte. 38 prosent av franskmennene er ennå ikke sikre på hva de skal stemme, viser målinger.
BT170420 Storm-meterolog Cecilie Villanger sine prognoser viser at været vil være forholdsvis greit for løperne.
AA170420 Spanias regjering oppjusterer sine prognoser og spår 2,7 prosent økonomisk vekst i år.
AA170420 - Ferske data for første kvartal, samt nasjonale og internasjonale prognoser , har fått oss til å revidere vekstprognosen, sier Rajoy, som mener regjeringens anslag fortsatt er forsiktig.
DN170419 - De prognoser som jeg har sett, viser at Norge vil ha 11,6 TWh i 2020.
DB170419 Hvis vi ikke ser på prognoser som er usikre tall, men kun på antallet som har fått innvilget, ser vi det samme bildet.
DB170419 Frp-nestlederen svarer imidlertid på kritikken fra Ap - og understreker at det uansett prognoser har vært en sterk økning i familieinnvandring de siste årene : ¶
DB170419 Bakteppet er at regjeringen ble nedstemt i sitt ønske om flere innstramminger på familieinnvandringsområdet i fjor, og at prognoser viser en økning i antallet som får innvilget familiegjenforening i år sammenlignet med tidligere år.
AP170419 - Vi har prognoser fram til 3. mai som viser at temperaturene generelt er på vei oppover.
DN170418 - Våre nye prognoser er marginalt høyere enn i vår forrige oppdatering.
AA170415 Verken politiske budskap, prognoser eller kommentarer kan sendes fram til et så langt ubestemt tidspunkt søndag. ( ©NTB ) ¶
AA170413 Kald periode i mai ¶ Prognoser som går enda lenger fram i tid, helt til begynnnelsen av mai, antyder en ny periode med kjølig vårluft i begynnelsen av mai.
DB170411 Deres prognoser viser at det i Nord-Norge forventes en UV-indeks på 1-2, som tilsvarer at man ikke trenger å beskytte huden.
DB170410 - Det skapte litt usikkerhet om hvor vidt den også ville falle godt under våre prognoser om å ligge i et område mellom 1 og 1,5 prosent de neste årene, skriver Bruce.
AA170408 Vi har ingen sikre prognoser framover, sier meteorolog Haldis Berge.
AA170408 Det er ikke lett å gi sikre prognoser for resten av påska nå, fastslår Berge, og legger til : ¶
DN170406 India og Sør-Asia står klar til å overta stafettpinnen med en 7,4 prosent vekst i år og 7,6 prosent i 2018, hvis ADBs prognoser slår til.
DN170405 Kristiansand : +0,0% ( +2,9% ) ¶ Prognoser : Dette kan boligen din være verdt om 4 år.
DN170405 Tror effekten viser seg i mars og april ¶ Prognoser : Dette kan boligen din være verdt om 4 år.
DB170405 Boligprisveksten avtar bare forsiktig i NHOs nye prognoser .
DB170405 - Vi kommer fra en periode hvor boligprisene har steget mye, så hvis du estimerer på bakgrunn av dette, gir modellen ganske sterk boligprisvekst også fremover, sier Dørum og antyder at han i kommende prognoser kan komme til å drive mer « håndspåleggelse », altså skjønn i tillegg til rene modellprognoser, sier han Finansavisen.
DN170404 Handelsbanken Capital Markets la frem sine ferske prognoser tirsdag, og de venter at veksten tar seg opp mot to prosent i 2019 - 20.
DN170404 Det går bedre med norsk økonomi, men ferske prognoser fra NHO og Handelsbanken Capital Markets gir likevel grunn til usikkerhet.
BT170404 - Vi har prognoser som varierer frem og tilbake.
AP170404 Statsmetorologens prognoser viser periodevis overskyet himmel til helgen.
AA170403 Usikre prognoser
AA170403 Prognoser så langt fram i tid er meget usikre, og en endring i lavtrykksbanene eller et høytrykk i øst kan gi et helt annet påskevær.
DB170401 Vil du se mer detaljerte prognoser ?
AP170401 - Når dataprogrammet vi utvikler har oversikt over værdata, prognoser , værmelding og vannstanden i sanntid, kan den styre dammene i kraftverket uten at noen mennesker er involvert, forteller Granmo.
DN170331 Dersom dagens utvikling fortsetter, vil statens langsiktige utgifter overstige inntektene, ifølge prognoser som Erling Holmøy og Birger Strøm ved Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Produktivitetskommisjonen, skriver Klassekampen.
AP170331 Dersom dagens utvikling fortsetter, vil statens langsiktige utgifter overstige inntektene, ifølge prognoser som Holmøy og Birger Strøm ved Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Produktivitetskommisjonen, skriver Klassekampen.
AP170331 Bufetats prognoser til tilbudet anslås til totalt 200 millioner kroner i 2017.
AA170331 Dersom dagens utvikling fortsetter, vil statens langsiktige utgifter overstige inntektene, ifølge prognoser som Erling Holmøy og Birger Strøm ved Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Produktivitetskommisjonen, skriver Klassekampen.
SA170329 - SVs klimakrav har til hensikt å kutte reelle utslipp, ikke avvik i referansebaner eller reduksjon av « gap » i prognoser .
DA170329 - SVs klimakrav har til hensikt å kutte reelle utslipp, ikke avvik i referansebaner eller reduksjon av « gap » i prognoser .
BT170329 Statistiske prognoser har ikke fanget opp finanskrisene, fallet i oljeprisen eller de fleste andre større endringer i nyere tid.
BT170329 Statistikk er et anvendelig verktøy som blant annet kan brukes til planlegging og prognoser .
BT170329 Han var sjef for Svenska Handelsbanken, og hans syn på planlegging og prognoser fikk bredt gjennomslag hos Volvo og Ikea.
AA170329 - SVs klimakrav har til hensikt å kutte reelle utslipp, ikke avvik i referansebaner eller reduksjon av « gap » i prognoser .
SA170328 Betydelig mindre enn et halvt nytt sykehus ifølge foretaktes egne prognoser .
DN170328 Meglerhus med ferske prognoser : Så mye kommer euroen til å koste i sommer ¶
DN170328 | Meglerhus med ferske prognoser : Så mye kommer euroen til å koste i sommer ¶
DN170328 Nordea Markets legger frem nye prognoser for norsk økonomi tirsdag.
DN170322 Stavanger kommer til å oppleve boligprisoppgang de neste fire årene, ifølge nye prognoser fra Samfunnsøkonomisk analyse.
DN170321 Boligprisveksten i Oslo skal fortsette, men i roligere tempo, ifølge ferske prognoser .
DN170321 Stavanger kommer til å oppleve boligprisoppgang de neste fire årene, ifølge nye prognoser fra Samfunnsøkonomisk analyse.
DN170320 Rederiforbundet med prognoser for offshore-bransjen.
AA170320 Han sitter nå i rullestol fordi han hadde redusert førlighet i armer og bein, men har gode prognoser for at han skal kunne gå igjen.
SA170317 Prognoser viser også en svak økning i forretningstrafikken i 2018.
FV170316 - Det er omtrent 40 prosent sjanse for å lykkes med barnløshetsbehandling, selv for de pasientene med best prognoser .
DN170316 Flere europeiske børser steg torsdag etter at Federal Reserve onsdag kveld satte opp renten og la frem nye prognoser .
AP170316 Torsdagh la Olsen også frem nye prognoser for norsk økonomi til 2020.
AP170316 Norges Bank legger også frem nye prognoser for norsk økonomi.
AP170316 Torsdagh la Olsen også frem nye prognoser for norsk økonomi til 2020.
AP170316 Norges Bank legger også frem nye prognoser for norsk økonomi.
AP170316 Samtidig la Olsen frem nye prognoser for norsk økonomi til 2020 ¶
AP170316 Budskapet i bankens prognoser til 2020 er at norsk økonomi kommer til å gå stadig bedre de neste tre-fire årene : ¶
SA170315 - Det er omtrent 40 prosent sjanse for å lykkes med barnløshetsbehandling, selv for de pasientene med best prognoser .
DN170315 I november viste interne prognoser at TV 2 as styrte mot et stort driftsunderskudd.
AP170315 21, og så vil resultatene fra opptellingen og nye prognoser komme fortløpende.
AP170315 - Det er omtrent 40 prosent sjanse for å lykkes med barnløshetsbehandling, selv for de pasientene med best prognoser .
AA170315 I søknaden har de satt opp prognoser for ti års arbeid framover.
DN170314 I november viste interne prognoser at TV 2 as styrte mot et stort driftsunderskudd.
DB170314 Vil du se mer detaljerte prognoser ?
DB170314 Noen prognoser sier at de nå kan reduseres hhv. til 10 og 24 plasser.
DB170314 - Myndighetenes prognoser er at vi kommer til å bruke mindre strøm totalt sett, men mer strøm i kortere perioder.
AA170314 - Våre prognoser viser en bølgehøyde ytterst på kysten på ni til elleve meter, forteller Berge.
DA170311 Da vi lagde langtidsplanen for Forsvaret hadde vi fem prognoser for BNP bare for 2017.
DN170310 Seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken sier veksten i kpi-jae var mye svakere enn Norges Bank ventet - 1,6 prosent mot 2 prosent i Norges Banks prognoser .
DN170310 Ifølge SSBs ferske prognoser venter byrået en prisvekst på to prosent i 2017.
DN170310 Det er langt under Norges Banks prognoser på 2,6 prosent.
SA170309 « Om prognoser holder stikk blir det ca 12 prosent flere cruiseanløp og 15 prosent flere gjester enn i 2016.
DN170309 Torsdag presenterte han SSBs ferske prognoser for utviklingen i norsk økonomi de neste fire årene.
DN170309 Torsdag presenterte forsker Torbjørn Eika SSBs prognoser for norsk økonomi.
DN170309 - Hvis våre prognoser slår til vil det bli lettere å etablere seg i markedet når vi kommer til 2019 eller kanskje til og med allerede i 2018, sier Eika.
DN170309 Torsdag presenterte han SSBs ferske prognoser for utviklingen i norsk økonomi de neste fire årene.
DN170309 Torsdag presenterte forsker Torbjørn Eika SSBs prognoser for norsk økonomi.
DN170309 - Hvis våre prognoser slår til vil det bli lettere å etablere seg i markedet når vi kommer til 2019 eller kanskje til og med allerede i 2018, sier Eika.
DN170309 Veksten kommer til å ta seg opp i årene som kommer, viser ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå.
DN170309 SSBs prognoser i mars 2017 : ¶ 2017 : +6,5% ¶ 2018 : +0,6% ¶ 2019 : - 1,5% ¶ 2020 : - 2,1% ¶
DN170309 SSBs prognoser i desember 2016 : ¶ 2016 : +7,3% ¶ 2017 : +7,2% ¶ 2018 : +1,5% ¶ 2019 : - 0,7% ¶
AP170309 I nye prognoser til 2020 spår SSB at ledigheten, målt ved deres metode, synker fra 4,7 prosent i fjor til 4,1 prosent i 2019 og 2020.
AP170309 Inkludert er nye prognoser for norsk økonomi til 2020.
AP170309 I nye prognoser til 2020 spår SSB at ledigheten, målt ved deres metode, synker fra 4,7 prosent i fjor til 4,1 prosent i 2019 og 2020.
VG170308 - Hovedtrenden for mars har vært tørt og kaldt vær, men flere prognoser går nå bort fra dette, og gir mildere og våtere varsler for denne og neste uke.
DN170308 - Banken vil kunne heve sine prognoser og utløse kjøp av euro, men enhver oppgang kan ventes å bli begrenset fordi den underliggende etterspørselen etter dollar holder seg sterk, sier Suzuki.
DB170307 Informasjonen Norges Bank får fra det regionale nettverket vil, sammen med annen tilgjengelig informasjon om den økonomiske utviklingen, danne et grunnlag for Norges Banks prognoser slik de fremkommer blant annet i Pengepolitisk rapport.
BT170307 Om vi legger Transportøkonomisk institutts prognoser til grunn, vil få få en økning de neste årene.
DN170306 DNB Markets har fortsatt prognoser om at det blir lave renter i euroområdet fremover.
DN170306 « Foreløpige prognoser indikerer også en mulighet for positiv økonomi ut over gjeldende lisensperiode.
DA170306 Og prognoser er jo nettopp det, de er usikre fordi ankomsttallene endres raskt, sier hun.
DA170306 Og prognoser er jo nettopp det, de er usikre fordi ankomsttallene endres raskt, sier hun.
BT170306 Og prognoser er jo nettopp det, de er usikre fordi ankomsttallene endres raskt, sier hun.
AA170306 Og prognoser er jo nettopp det, de er usikre fordi ankomsttallene endres raskt, sier hun.
AP170305 Den virker både å være konkret nok til å gi et opplyst handlingsgrunnlag og samtidig være åpen om at forskjellen på forskningsbaserte prognoser og rene spådommer blir diffus jo lenger inn i fremtiden vi myser.
AA170304 Både The Weather Company, verdens største private internasjonale værvarslingsselskap og amerikanske National Weather Service, tilsvarende Meteorologisk institutt i Norge, har prognoser som viser at våren blir varmere enn normalt.
DN170303 Sjekk Navs prognoser her.
DN170303 Onsdag denne uken slapp Nav sine prognoser for de nærmeste årene.
AP170228 Prognoser tar mål av seg til å si noe om hva som er en sannsynlig utvikling fremover.
SA170226 I forslaget til handlings- og økonomiplan som rådmannen la frem senhøsten 2016, ble det vist til nedjusterte prognoser for elevtallsutviklingen i bydelen.
AP170224 Og veksten vil fortsette i samme takt helt til 2050, spår det internasjonale revisjonsbyrået PricewaterhouseCoopers ( PWC ) i prognoser som nylig ble offentliggjort av vietnamesiske medier.
DN170223 Grangård tror ikke at den ferske forventningsundersøkelsen i vesentlig grad har kommet med ny informasjon som vil føre til at Norges Bank endrer sine prognoser .
DB170223 Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken gjør oppmerksom på at Oljedirektoratet i sine prognoser har en liten nedgang i oljeinvesteringene i 2018 også, mens Norges Bank venter en liten oppgang.
DB170223 - Alt i alt er utsiktene for oljeinvesteringene stort sett i tråd med Norges Banks prognoser , skriver Gonsholt Hov i en fersk kommentar, og legger til at etter en nedgang i investeringene i første halvår 2017, er det ventet en utflating i andre halvår.
DN170222 Medlemmene pekte ifølge referatet på at muligheten for en mer ekspansiv finanspolitikk gir oppsiderisiko for deres økonomiske prognoser , selv om noen også pekte på at flere ulike, mulige politikkendringer fra myndighetene også gir nedsiderisiko for prognosene.
DB170220 Ønsker du mer detaljerte prognoser for ditt område ?
VG170218 Sør- og Østlandet, fjellet i Sør-Norge : Mer usikre prognoser , onsdag kan gi kuling og nedbør, som kan fortsette torsdag og fredag.
DN170218 Norges andel av BNP ligger i dag på snaut 1,6 prosent og ligger an til å holde seg på omtrent samme nivå fram til 2020, forutsatt at SSBs prognoser for BNP-vekst slår til.
DB170218 Vil du ha mer detaljerte prognoser ?
DA170218 Ifølge den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATAs nye prognoser , ligger det innen år 2035 an til en fordobling av antallet flypassasjerer i verden, fra rundt 3,8 milliarder i dag til 7,2 milliarder.
BT170218 Utvalgsleder Grete Brochmann sa til Klassekampen at hun ikke forsto Tojes kritikk, fordi det ikke var utvalgets mandat å utvikle egne prognoser for innvandringen ; de forholdt seg til fremskrivningene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
BT170218 Utvalgsleder Grete Brochmann sa til Klassekampen at hun ikke forsto Tojes kritikk, fordi det ikke var utvalgets mandat å utvikle egne prognoser for innvandringen ; de forholdt seg til fremskrivningene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170218 Norges forsvarsutgifters andel av BNP ligger i dag på litt under 1,6 prosent og ligger an til å holde seg på omtrent samme nivå frem til 2020, forutsatt at SSBs prognoser for BNP-vekst slår til.
AA170218 Norges andel av BNP ligger i dag på snaut 1,6 prosent og ligger an til å holde seg på omtrent samme nivå fram til 2020, forutsatt at SSBs prognoser for BNP-vekst slår til.
DN170217 Fra 2018 og fremover indikerer den nye reglen en strammere finanspolitikk enn det Norges Bank har i sine prognoser , og på den måten åpner det for mer ekspansiv pengepolitikk.
AP170216 I sine siste prognoser før jul spår Olsen at styringsrenten i år og neste år blir litt lavere enn i fjor.
DN170215 Men det er minst like vanskelig å treffe med økonomiske prognoser .
DB170215 Rapporten fra India viser dessuten at utviklingen stadig skrider raskere fram enn de konservative anslagene det internasjonale energibyrået ( IEA ) klarer å ta inn i sine prognoser .
DB170215 IEAs prognoser er et viktig grunnlag for nasjonal politikkutforming og planlegging hos verdens energiselskaper.
DB170215 Men Bjørnland og Storesletten har aldri foreslått at DSGE-modellene skal brukes til prognoser .
DB170215 Det bør imidlertid fortsatt være rom for andre modeller til både prognoser og politikkanalyse.
DB170215 Da er det bedre å bruke flere tidsseriemodeller til prognoser og dynamiske likevektsmodeller ( DSGE ) til politikkanalyse, mener de.
DA170215 Øker turismen i takt med UNWTOS prognoser på fire prosent årlig, og over 60 prosent fram til 2030, vil reisemålet ødelegges helt av masseturisme, sier Jørgensen, og påpeker at det vil ha enorme ringvirkninger, siden den ikke bare svekker merkevaren Geiranger - men også Fjord-Norge.
AA170214 Ferske prognoser viser gråvær og masse nedbør, først som regn, senere som sludd og snø.
DN170212 Nordmenn kommer til å bruke 270 millioner kroner på valentinsdagen, ifølge Virkes prognoser .
DN170212 Det viser prognoser fra 42 økonomer.
VG170211 * SSB publiserer også prognoser for blant annet arbeidsledighet og inflasjon som organisasjonene benytter seg av.
DA170211 « Fokus er en ugradert vurdering som Etterretningstjenesten har gjort av utviklingstrekk i utvalgte geografiske områder og innen utvalgte tema, med prognoser for forventa utvikling i 2017.
DN170210 Avviket til Norges Banks prognoser er nå 0,8 prosentpoeng, en dobling i forhold til desember, påpeker seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken i en kommentar til tallene.
DB170210 Scenarier er verken prognoser eller resultat av noen validert prognosemetode.
DB170210 Likevel presenteres scenariene utad av mange forskere og aktivister som prognoser .
DB170210 Dette er uhyre alvorlig, for både politikere, klimajournalister og folk flest tror naturlig nok at Klimapanelet kommer med pålitelige prognoser .
DB170210 5 : Klimapanelet utgir ikke kvalitetssikrede prognoser , bare scenarier ¶
VG170209 Verst står det til ved Sykehuset Østfold, hvor et budsjettert underskudd på 252 millioner har blitt til hele 433 millioner i minus, ifølge prognoser fra Helse Sør-Øst.
DN170209 Onsdag presenterte han hovedorganisasjonens prognoser på et presseseminar i Oslo.
DN170209 Nordea Markets har et oljeprisanslag for 2018 på 62 dollar, og legger frem oppdaterte prognoser i mars, der vi kan vente oss anslag for 2019.
AA170209 Nye prognoser fra Meteorologisk institutt viser at det skjer en betydelig svekkelse av høytrykket i helgen, samtidig som det beveger seg sørøstover.
DB170208 Mot slutten av 2018 vil kronen ifølge SEBs prognoser ha styrket seg til 8,50 mot euroen.
DB170208 Utsiktene til Norges Banks rentebane kan gi deg en pekepinn på hvordan renten vil utvikle seg fremover, men det er kun prognoser .
DB170207 Ifølge Finansavisen tilsier Nordeas prognoser at kronen har styrket seg til 8,70 mot euro ved utgangen av første halvår og til 8,50 ved utgangen av året.
AA170207 De endelige resultatene for 2016 blir ikke klare før senere i måneden, og avisen baserer derfor gjennomgangen på prognoser .
AA170207 De endelige resultatene for 2016 blir ikke klare før senere i måneden, og avisen baserer derfor gjennomgangen på prognoser .
DN170206 James Leaton hos Carbon Tracker hevder fossilbransjens prognoser inneholder elementer av ønsketenkning.
DN170206 Hevder oljeindustriens prognoser bærer preg av ønsketenkning.
DN170206 Forskerne bak rapporten venter at både kull og olje vil nå toppen allerede rundt 2020, som er mange år tidligere enn de fleste oljeselskapenes prognoser .
AA170204 - Denne nye kontrakten bekrefter at prisen for hvert F-35 fortsetter å gå ned både i tråd med våre prognoser , og med forhandlingene som har pågått i over ett år.
DN170203 « Det er umulig å foreta noen prognoser for verdensøkonomien i år uten å ta hensyn til hva Trump vil foreta seg.
DB170203 - Norges Bank lager månedlige prognoser , hvor bare de på arbeidsmarkedstiltak ekskluderes.
VG170202 Foreløpige prognoser viser at lønnsveksten blir på to prosent i 2017.
DN170202 Meier i Privatmegleren var blant dem som ga aller friskest prognoser i fjor, men heller ikke hun klarte å spå at det skulle stige så mye som det gjorde i 2016.
DN170201 Vi jobber intensivt med prognoser .
DN170201 Professorene peker på at SSBs modeller riktignok har gitt rimelig treffsikre prognoser på utviklingen i for eksempel bnp, inflasjon og arbeidsledighet, men understreker samtidig at de tilhører et rammeverk som ble sterkt kritisert og etter hvert gitt opp av forskningen for over 30 år siden.
DN170201 Den bør utvikle empiriske modeller og systemer som kan analysere nåsituasjonen i økonomien og gi kortsiktige prognoser på viktige makroøkonomiske hovedstørrelser.
DB170201 Klimapanelet utgir ikke kvalitetssikrede prognoser , bare scenarier ¶
DB170201 Atmosfære-delen av klimamodellene kommer fra værvarsling, som brukes til prognoser på daglig basis.
DN170131 « Flere av de største medlemmene i Norsk Industri har dels vært usikre på utviklingen i år, dels vegret seg for å sette prognoser på trykk i undersøkelsen.
DN170131 Sunde viser til at prognoser for globalt bnp peker i retning av en vekst på 3,5 prosent i år, mot tre prosent i fjor.
DB170130 Der driver man ikke med spådommer for det kommende året, men med « prognoser », på samme måte som man har økonomiske eller meteorologiske prognoser å orientere sine forretninger etter.
DB170130 Der driver man ikke med spådommer for det kommende året, men med « prognoser », på samme måte som man har økonomiske eller meteorologiske prognoser å orientere sine forretninger etter.
DN170126 Ifølge Factset, som har innhentet prognoser fra rundt 40 Apple-analytikere, forventes det at omsetningen vil ende på 77,5 milliarder dollar - en svak vekst på to prosent.
DB170124 ¶ Gode prognoser ?
DN170118 Ifølge meglerhusets nye prognoser vil kronen styrkes til rundt 8,70 kroner for en euro om ett år sammenlignet med dagens nivå på rundt 9,05 kroner.
DN170118 | DNB Markets med nye prognoser : Ledigheten i Norge faller ikke tilbake før i 2020 ¶
AA170118 Gul beredskap betyr at værsituasjonen « tilsier innsamling av prognoser , måledata og observasjoner langs linjen, samt enkelte ekstra visitasjoner.
DN170116 | Nye prognoser fra IMF : 2017 blir året det snur for verdensøkonomien ¶
DN170116 Foto : Mandel Ngan/Afp/NTB Scanpix ¶ 2017 blir året det snur for verdensøkonomien, ifølge oppdaterte prognoser som Det internasjonale pengefondet IMF la frem mandag.
AP170116 Hvis datamodeller og prognoser viser at den kraftige vinden vil utvikle seg til et farlig uvær, noe som blant annet er avhengig av vindretningen, finner meteorologene frem navnelisten og sender ut et ekstremvarsel med et navn som trolig blir et kvinnenavn på Y.
SA170115 - Avinors prognoser for passasjertilfang for første kvartal 2017 brukes i planleggingen av tjenesten i samme tidsrom.
AP170114 - Avinors prognoser for passasjertilfang for første kvartal 2017 brukes i planleggingen av tjenesten i samme tidsrom.
DB170112 Alt det lovende var blitt ett år eldre, og skulle etter alle håndballfaglige prognoser ha kommet et tilsvarende steg videre i sin kvalitetsutvikling.
AP170112 Forfang opplyste torsdag at UDI har fått beholde ressursene til asylbehandling tross nedjusterte prognoser .
AP170112 - Våre prognoser viser at 2017 vil bli det store året for dem som søker familiegjenforening fra Syria, sier han.
AP170112 - Lave prognoser , men kan endre seg brått ¶
AP170112 Forfang opplyste torsdag at UDI har fått beholde ressursene til asylbehandling tross nedjusterte prognoser .
AP170112 - Våre prognoser viser at 2017 vil bli det store året for dem som søker familiegjenforening fra Syria, sier han.
AP170112 - Lave prognoser , men kan endre seg brått ¶
AP170112 Forfang opplyste torsdag at UDI har fått beholde ressursene til asylbehandling tross nedjusterte prognoser .
AP170112 - Våre prognoser viser at 2017 vil bli det store året for dem som søker familiegjenforening fra Syria, sier han.
AP170112 - Lave prognoser , men kan endre seg brått ¶
DN170111 Nytt år, nye prognoser .
SA170110 Vi vet at alle seriøse prognoser tilsier at olje- og gass vil dekke store andeler av verdens energibehov i lang tid fremover.
AP170110 Fylkesdirektør i NAV, Hege Farnes Hildrum, gleder seg over positive prognoser for sysselsettingen i Oslo.
AP170110 Dette sier NAVs prognoser over sysselsetting og arbeidsledighet i Oslo for 2016 og 2017 : ¶
DB170106 Men etter at Qatars finansminister nylig annonserte prognoser om tre prosent økonomisk vekst, og lovet investeringer på omtrent 112 milliarder kroner i ulike prosjekter det kommende året, virker ASOs motiver for å legge ned rittet mer politiske enn økonomiske.
BT170106 Tema var hvordan Bergensregionen skulle håndtere folkeveksten, som alle prognoser tilsa at vi skulle få.
BT170106 Tema var hvordan Bergensregionen skulle håndtere folkeveksten, som alle prognoser tilsa at vi skulle få.
AP170105 Dystre prognoser om at den farlige partikkel-tåken kommer til å ligge tett hele kommende helg, fyrer nå opp under misnøyen.
DN170104 Norges Banks prognoser for boligprisutviklingen ble knust gang på gang i 2016, og sentralbanken måtte i flere omganger oppjustere sine forventninger.
DB170104 Guttas start er 12.45 ; etter værmeldingens siste prognoser samtidig med at snøen begynner å lave ned.
DB170104 Nordea Markets påpekte at 0,5-1,0 prosent vekst i desember ville være i tråd med Norges Banks prognoser . 2.645 boliger ¶
FV170102 Prognoser i statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober, viser at gjelden er mer enn femdoblet fra 2002 til 2016.
DB170102 Prognoser i statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober, viser at gjelden er mer enn femdoblet fra 2002 til 2016.
BT170102 SKIFØRE : Det kan bli skiføre i nære fjellområder om meteorologens prognoser for kommende helg slår til.
BT170102 SKIFØRE : Det kan bli skiføre i nære fjellområder om meteorologens prognoser for kommende helg slår til.
BT170102 Prognoser i statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober, viser at gjelden er mer enn femdoblet fra 2002 til 2016.
AP170102 Prognoser i statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober, viser at gjelden er mer enn femdoblet fra 2002 til 2016.
AP161231 Med prognoser på 2,7 prosent lønnsvekst i år, betyr det knapt 15.000 mer på lønnskonto i år for en slik inntekt, regnet før skatt.
AP161231 Både Norges Bank og Statistisk sentralbyrå la frem nye prognoser rett før jul.
AA161227 Ferske prognoser viser plussgrader og regn resten av måneden og inn i 2017.
AA161227 Prognoser så langt fram i tid er imidlertid meget usikre og kan fort endre seg. 15 dagersvarselet ¶
AA161219 Usikre prognoser hvor det blir mest vind ¶
SA161209 Her er Eiendom Norges prognoser for boligprisene 2017 : ¶
SA161209 Her er DNB Eiendom og DNB Markets prognoser for boligprisene 2017 : ¶
FV161209 Her er Eiendom Norges prognoser for boligprisene 2017 : ¶
FV161209 Her er DNB Eiendom og DNB Markets prognoser for boligprisene 2017 : ¶
AP161209 Her er Eiendom Norges prognoser for boligprisene 2017 : ¶
AP161209 Her er DNB Eiendom og DNB Markets prognoser for boligprisene 2017 : ¶
AA161207 - Våre prognoser viser 15 til 30 millimeter onsdag, 15 til 40 millimeter torsdag og 15 til 20 millimeter fredag.
AA161206 Han gir følgende prognoser for nedbørmengdene fra onsdag til fredag : ¶
AA161205 - Våre prognoser viser fra 60 til 90 millimeter nedbør fra onsdag til fredag, forteller meteorolog Gunnar Livik ved Vervarslinga i Bergen.
AA161127 - Våre prognoser viser 50 - 60 millimeter nedbør på 24 timer fra midnatt søndag til klokken 24 mandag, forteller vakthavende meteorolog Anne - Mette Olsen ved Vervarslinga i Bergen.
AP161125 Virke og Nets har ulike prognoser av flere årsaker.
AA161124 Prognoser fra Meteorologisk institutt viser at det kan komme 60 til 80 millimeter nedbør på 24 timer fra klokken 24 torsdag til klokken 24 fredag.
AA161123 Foreløpige prognoser sterk kuling deler av lørdagen.
SA161121 Dette er en økning fra 1,1 milliarder ( 13 prosent ) i fjor, viser ferske prognoser fra Dnb.
AA161115 Nye oppdaterte prognoser viser at det skjer en markert værskifte mot slutten av neste uke med overgang til en mer vinterlig værtype med underkjølt regn, hagl, sludd og snø.
AA161103 Nye prognoser viser at det langvarige godværet som var varslet tidligere i uken er avlyst.
AA161103 - Våre prognoser viser at det kommer til å fortsette å snø hele dagen.
AA161101 Kartet viser prognoser for laveste temperatur 8. november.
DN161019 Ferske prognoser : Boligprisene frem til 2019, fylke for fylke ( DN+ ) ¶
AA161015 Utrolig : Ferske prognoser viser at det solrike høstværet over Trøndelag kan vare i ytterligere to uker.
AP161006 Slik Aftenposten skrev onsdag viser en rekke prognoser at bedre tider er i sikte for en oljerammet norsk økonomi.
AP161006 De aller fleste størrelsene for norsk økonomi viser god bedring frem til 2018, ifølge departementets prognoser : ¶
AA161003 Foreløpige prognoser viser at høytrykket blir liggende stabilt over Skandinavia hele denne uken og til langt ut i neste uke.
AP160922 Norges Bank justerer seg etter dette og øker spriket også i sine prognoser
AP160922 Går det slik vi nå beskriver det i våre prognoser , så er ikke det noe dystert bilde for norsk økonomi.
AP160922 I sine nye prognoser spår Norges Bank at ledigheten målt ved Statistisk sentralbyrås ( SSB ) metode vil synke fra 4,7 prosent i år til 4,1 prosent som et gjennomsnitt for 2019.
AP160921 Sammenlignet med Norges Banks prognoser fra juni var den registrerte ledigheten i august lavere, prisveksten var høyere og veksten i boligprisene var høyere.
AA160919 I månedsskiftet september/oktober viser foreløpige prognoser temperaturer under fem grader i lavlandet om natten og fare for nattefrost i fjellet.
AP160915 Mye vil gå bedre til 2019, hvis SSBs prognoser slår til : ¶
AP160909 - Vi avventer nye prognoser fra UDI.
AA160909 Ferske prognoser fra Meteorologisk institutt viser at, med unntak av onsdagen, hvor det blir temperaturer rundt 15 grader, er det gode muligheter for at gradestokken viser over 20 grader de varmeste stedene både mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag.
AA160908 Foreløpige prognoser viser at det blir skiftende vær den tredje septemberuken med både sol og nedbør.
AA160906 Både prognoser fra det europeiske værvarslingssenteret ECMWF ( European Centre for Medium-Range Weather Forecasts ) i Reading i England, det statlige amerikanske National Weather Service og den amerikanske værvarslingstjenesten Accu Weather viser at landsdelen får en varm høst.
AP160902 Veksten i fornybar energi skjer så raskt at ekspertene som lager prognoser ikke klarer å følge med.
AP160902 Blant dem som tar feil med sine prognoser , år etter år, er Det internasjonale energibyrået ( IEA ).
AP160826 Når nye prognoser for asylankomster kommer i høst, vil UDI gjøre nye vurderinger.
FV160817 - Regjeringen har i sine prognoser regnet med at 25.000 mennesker vil søke asyl i Norge i 2016.
AA160815 Foreløpige prognoser viser onsdag og torsdag som de varmeste dagene, med maksimumstemperaturer opp i 22-23 grader på det varmeste.
AP160705 Nedgangen går raskere enn antatt og vil fortsette de neste årene, ifølge kommunens prognoser .
AP160628 Nå er den forutsetningen skutt ut i det blå - og IMF-økonomene må trolig mate sine økonomiske modeller med nye tall for å lage nye prognoser for et Storbritannia utenfor EU.
AP160628 IMF har samlet nøkkeltall og laget prognoser for økonomisk vekst, arbeidsledighet, levestandard, gjeldsbyrder og statsfinanser.
AP160628 Prognoser er utgått på dato ¶
AP160628 Det du trenger å vite om Brexit på ett minutt Fredag morgen var BBC og Sky News' prognoser krystallklare - britene har stemt at de ønsker å forlate EU.
AP160626 Denne sommeren forventes turiststrømmen til Oslo å øke med 5 - 6 prosent, for alle prognoser ser ut til å gå i været.
AP160623 Torsdag la Norges Bank frem nye prognoser med et godt budskap : Frem mot 2019 vil det gå stadig bedre i norsk økonomi.
AP160623 Torsdag la sentralbanken frem nye prognoser for renteutviklingen frem mot 2020.
AP160621 SSBs prognoser tar for seg innvandring og utvandring til Norge, fruktbarhet, aldring, regionale framskrivinger, og hvordan de tidligere befolkningsfremskrivningene har truffet.
AP160621 Om SSBs prognoser stemmer, blir det den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien.
DB160614 Tallknusere som Nate Silver og fivethirtyeight.com, som tidligere har truffet mer presist, mener det er tvilsomt ut i fra demografi, historisk statistikk og prognoser .
AP160609 Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea sier Statoils prognoser likner veldig på beregningene til det internasjonale energibyrået IEA.
SA160602 Som det påpekes i Tvedt-rapporten må da resultatmålene konkretiseres i form av antall medaljer, antall plasseringer blant de 12 beste, og i mål for morgendagens toppidrettsutøvere langt tydeligere enn dagens prognoser som kommer 100 dager før OL.
SA160602 Slike prognoser styrer ikke aktiviteten i Olympiaden ( 4-årsperioden mellom de olympiske leker ).
AP160602 Som det påpekes i Tvedt-rapporten må da resultatmålene konkretiseres i form av antall medaljer, antall plasseringer blant de 12 beste, og i mål for morgendagens toppidrettsutøvere langt tydeligere enn dagens prognoser som kommer 100 dager før OL.
AP160602 Slike prognoser styrer ikke aktiviteten i Olympiaden ( 4-årsperioden mellom de olympiske leker ).
AA160602 Som det påpekes i Tvedt-rapporten må da resultatmålene konkretiseres i form av antall medaljer, antall plasseringer blant de 12 beste, og i mål for morgendagens toppidrettsutøvere langt tydeligere enn dagens prognoser som kommer 100 dager før OL.
AA160602 Slike prognoser styrer ikke aktiviteten i Olympiaden ( 4-årsperioden mellom de olympiske leker ).
AP160507 - I mars la Nordea Markets frem prognoser hvor dere venter en rente i null og en oljepris på 50 dollar mot slutten av året og rundt 60 dollar i løpet av 2017.
AP160507 - Dette er et mellomliggende møte uten nye prognoser .
AP160423 Våre prognoser tilsier at den skal ytterligere opp og at prisen pr. fat vil være på rundt 70 dollar fatet om to år.
AP160421 Forhandlingsdirektør Jarle Thalberg i Group M sier deres prognoser viser at selskapene samlet vil omsette for minst 4 milliarder kroner i Norge i 2016.
SA160415 Det var positive prognoser , og vi håper få hesten tilbake som den en gang var.
AP160415 Det var positive prognoser , og vi håper få hesten tilbake som den en gang var.
AP160414 Her kan du lese IMFs prognoser : ¶
AP160412 IMF-sjef Christine Lagarde har nedjustert vekstanslagene nesten hver gang hun har lagt frem prognoser for verdensøkonomien FOTO : LUIS HIDALGO, AP/NTB SCANPIX ¶
AP160404 Vi har presise prognoser og god kontroll.
AP160402 Alle prognoser tyder på at 2016 blir verre enn 2015.
AP160317 Norges Bank la torsdag frem prognoser som ligner på dem som Statistisk sentralbyrå la frem i forrige uke.
AP160310 Her kan du lese Statistisk sentralbyrås prognoser som ble lagt frem torsdag formiddag : ¶
AP160310 Da forsker Torbjørn Eika la frem sine prognoser , sa han at han ble litt overrasket over det ferske tallet.
AP160310 12.000 jobber skal kuttes, før skal få pilene snur i 2018, viser prognoser Norsk olje og gass har fått i en rapport fra forskningsinstituttet IRIS.
AP160309 I sine nyeste prognoser nedjusterer departementets statistikkavdeling sine spådommer for årets oljepris med 3 dollar fatet, fra 37 til 34 dollar fatet.
AP160309 Hun nedjusterte nylig sine prognoser for oljeprisutviklingen for andre gang på tre måneder.
AP160229 Vi vil basere oss på oppdaterte prognoser , det kommer senere.
AP160229 Ifølge UDIs prognoser skal det komme 33.000 asylsøkere i løpet av 2016.
AP160229 Han opplyser at de ikke kan si noe nytt om nye prognoser nå.
AP160224 Anslagene for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder nå på et kraftigere fall i 2016 enn det forrige undersøkelse indikerte, ifølge ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP160215 « Endringene kommer raskere enn våre prognoser », hører og leser jeg ofte.
AP160209 Mildvær og regn har tæret kraftig på snøen i Nordmarka, og nå er beslutningen tatt om å flytte det tradisjonsrike rennet til Holmenkollen nasjonalanlegg, basert på nøye vurderinger av værforhold og - prognoser for de kommende dagene, skriver arrangøren i en pressemelding.
AP160208 Behandling finnes som regel med gode, men ikke sikre, prognoser .
AP160203 Han bidrar med kunnskap, analyser og prognoser til alle som ønsker å følge utviklingen i bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedet i Norden.
AP160126 Det går dårligere enn det landets myndigheter ønsker å gi omverdenen inntrykk av, ifølge nye prognoser .
AP160114 Onsdag la meglerhuset DNB Markets frem prognoser med en oljepris på 55 dollar pr. fat i år, stigende til 70 dollar pr. fat i 2018 og 2019.
AP160114 Onsdag la meglerhuset DNB Markets frem prognoser med en oljepris på 55 dollar pr. fat i år, stigende til 70 dollar pr. fat i 2018 og 2019.
AP160113 I løpet av et års tid kommer imidlertid produksjonen til å falle, ifølge russernes egne prognoser : ¶ 70 prosent av Russlands oljereserver er per i dag ikke lønnsomme å utvinne med en oljepris rundt 40 dollar.
AP160113 Ledighetsraten stiger hvert år til 2019 i DNBs prognoser .
AP160113 I nye prognoser meglerhuset DNB Markets la frem onsdag formiddag stiger ledigheten fra 4,6 prosent i oktober i fjor til 5,7 prosent som et gjennomsnitt for 2019.
AP160113 DNBs prognoser betyr : ¶
AP160111 - Usikre konjunkturer er et viktig tilleggsargument for ikke å investere flere titalls milliarder i luftfartsinfrastruktur, basert på prognoser om fortsatt vekst.
AP160111 Utover å lage prognoser for lønnsvekst og prisvekst vil Olsen ikke gi råd til partene i arbeidslivet.
AP160108 Hovedtendensen i økonomenes prognoser er at det vil gå enda dårligere i år.
AP160107 Han understreker at tallene ikke kommer fra nøyaktige prognoser for flyktningtrykket mot Norge.
SA160101 Det er en ekstraordinær og spesielt utfordrende situasjon fordi vi ikke vet hvor mange som kommer : UDIs prognoser har gang på gang blitt oppjustert.