AA170621 Kommunenes evne til å lære av hverandre er mangelfull, ifølge Produktivitetskommisjonens rapport fra 2016.
AP170521 Produktivitetskommisjonens første rapport ( NOU 2015 : 1, s. 24 ) skrev tørt : « I Norge er produktivitet i næringslivet høyest i urbaniserte områder.
BT170327 Produktivitetsveksten er lav, og produktivitetskommisjonens to redegjørelser fra 2015 og 2016 avdekker at det er mange områder hvor mulighetene til forbedringer er store.
BT170327 Beregninger som er gjort i Produktivitetskommisjonens siste rapport, viser at skattebelastningen for husholdningene vil bli svært høy, fra 37 prosent i dag til nærmere 70 prosent i snitt.
AP160817 Indikatorene er samlet inn fra flere kilder, blant annet OECD, SSB og EUs indeks for digitalisering, og er på linje med produktivitetskommisjonens anbefaling.
AP160817 Indikatorene er samlet inn fra flere kilder, blant annet OECD, SSB og EUs indeks for digitalisering, og er på linje med produktivitetskommisjonens anbefaling.
AP160411 I februar overleverte økonomiprofessor Jørn Rattsø Produktivitetskommisjonens andre rapport til finansminister Siv Jensen.
AP160411 I Produktivitetskommisjonens andre rapport får forskning en nøkkelrolle for omstillingen av Norge.
AP160308 Oppslaget i Aftenposten viser hvor viktig det var at vi også i budsjettet for 2016 fikk forhandlet inn at Regjeringen ble pålagt å komme med oppfølging av Produktivitetskommisjonens råd allerede i revidert budsjett.
AP160308 Les mer om Produktivitetskommisjonens rapport : ¶
AP160307 Les mer om Produktivitetskommisjonens rapport : ¶
AP160307 Les mer om Produktivitetskommisjonens rapport : ¶
AP160216 Dette skriver rektor ved UiO som en kommentar til Produktivitetskommisjonens andre rapport.
AP160211 Kilde : Produktivitetskommisjonens andre rapport NOU 2016 : 3 og Aftenposten.
AP160211 Jorunn Berland er leder i fagforbundet YS og tror Norge er godt egnet til å følge opp produktivitetskommisjonens forslag.
AP160211 - Produktivitetskommisjonens siste rapport minner altfor mye om et partiprogram.
AP160211 Finansminister Siv Jensen fikk torsdag overlevert produktivitetskommisjonens andre rapport fra professor Jørn Rattsø.
AP160210 Kilde : Produktivitetskommisjonens andre rapport NOU 2016 : 3 og Aftenposten.
AP160210 Eldrebølge, lavere oljeinntekter og en offentlig sektor som eser ut kan kvele all vekst i norsk økonomi, mener produktivitetskommisjonens leder Jørn Rattsø.