SA171228 Han mener ikke det gjør noe med prestisjen til årets utgave at så mange ikke er med, men sier problemstillingen er interessant fremover.
DB171228 Betale mer ? Problemstillingen er ikke ny.
AP171228 Han mener ikke det gjør noe med prestisjen til årets utgave at så mange ikke er med, men sier problemstillingen er interessant fremover.
VG171227 Oslo politidistrikt sier at de « ikke kan ikke vurdere lovligheten av denne virksomheten ut fra medieomtale », men at de ved en eventuell anmeldelse vil ta stilling til problemstillingen .
DB171225 Ved å stille spørsmålstegn ved drikkingen vil den det gjelder bli mer bevisst på problemstillingen .
AP171224 For å unngå problemstillingen har jeg som regel reist til utlandet, men i år gikk ikke det.
AA171222 Noen ble veldig overraska over at jeg skulle være så tydelig og direkte på den problemstillingen , sier Mevassvik i intervjuet hvor hun forteller om desemberdagen i 2013 da hun tok til orde for fylkessammenslåingen.
VG171220 Det gjør at problemstillingen komme på dagsordenen og det er et langt steg.
DB171220 Kommunikasjonssjef Niels Røine avviser problemstillingen .
AA171220 Noen ble veldig overraska over at jeg skulle være så tydelig og direkte på den problemstillingen , sier Mevassvik.
DB171219 Truls Svendsen har et litt mer ukomplisert forhold til problemstillingen : ¶
DN171215 - Problemstillingen Naturvernforbundet peker på, er et viktig innspill.
AP171215 Hadde man diskutert problemstillingen mer inngående med de 80 prosentene som svarte, tror jeg mange ville sagt seg enig i det egentlig er en altfor generell påstand til at det gir mening å svare ja eller nei.
AP171215 Det politisk korrekte ville jo være å avvise hele problemstillingen .
VG171214 - Problemstillingen Naturvernforbundet peker på er et viktig innspill.
AP171214 - Problemstillingen Naturvernforbundet peker på, er et viktig innspill.
AP171213 Det er den virkelige problemstillingen som utenriksminister John Lyng og mange av hans kolleger bruker mange frustrerende timer på å fundere over.
DN171212 - Det er ingen tvil om at det er et stort engasjement rundt dab - og ikke minst rundt problemstillingen hvor Radio Metro sender uten konsesjon i Oslo-området.
AP171211 Men problemstillingen er ikke enkel, skriver Øyvind Østerud.
SA171210 Den klassiske problemstillingen som lokaliseringsdebatten i Stavanger inneholdt, var om man skulle bygge videre på det eksisterende sentrumsnære sykehuset på Våland eller bygge et nytt på bar mark nær UiS.
VG171209 Før den tid hadde vi ikke fått noen informasjon om at dette var et vanskelig punkt, men da vi ble kjent med problemstillingen var det nødvendig å gjøre endringer.
SA171208 Stortingspresident Olemic Thommesen ( H ) avviser problemstillingen : ¶
DN171207 - Denne problemstillingen går mange år tilbake i tid både for Tine og Norge.
VG171206 - Vi er kjent med problemstillingen , det er det vi kan si om denne saken.
VG171205 Denne problemstillingen var ukjent for oss, sier Metlid.
DB171205 Som en følge av det forsterkede fokuset på problemstillingen , styrker nå Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) samarbeidet mot seksuell trakassering.
AP171205 Olsen i Senterpartiet, samtidig som han påpeker at de det siste året har jobbet mye med problemstillingen .
DN171204 Erna Solberg svarte generelt på problemstillingen , ved å henvise til antallet nye ikt-studieplasser i statsbudsjettet.
BT171204 KRITISK : Per Nordstrand er lensmann i Austevoll og kjenner til problemstillingen .
BT171204 - Vi kjenner til problemstillingen , og vi jobber med nettvett blant ungdom.
AP171204 Per Nordstrand er lensmann i Austevoll og kjenner til problemstillingen .
AP171204 - Vi kjenner til problemstillingen , og vi jobber med nettvett blant ungdom.
AP171203 Fjorårets vedtak var dessuten det første etter det nye rovdyrforliket, og problemstillingen med konvensjonen og naturmangfoldloven kom nok overraskede på mange.
VG171202 I et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) ønsker Moflag å utfordre statsråden på problemstillingen .
DA171202 Dette er en viktig påminnelse for alle om å tenke gjennom den problemstillingen , sier Thommessen.
DA171202 Dette er en viktig påminnelse for alle om å tenke gjennom den problemstillingen , sier Thommessen.
AA171130 Sanner benektet denne problemstillingen på konferansen Integrasjonsdagene 1.09.2017.
AP171129 Her kunne man dratt det mye lenger, men velger å flate ut og glatte til heller enn å gå ordentlig inn i problemstillingen .
DB171128 Men jeg forstår at næringen løfter denne problemstillingen når avgiften øker.
BT171127 « Troverdighetsspillet », kaller advokat Else Leona Mc Climans denne problemstillingen , i en kronikk i DN.
VG171124 Selv har hun vært med på å aktualisere problemstillingen med et selvskrevet stykke « Jeg ER Lucia », som Bentein Baardson har regissert og som tidligere har vært satt opp både på Den norske opera og på Kulturhuset Kilden i Kristiansand.
VG171123 Rina Mariann Hansen ( Ap ), byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, sier til VG at hun aldri har blitt konfrontert med denne problemstillingen tidligere.
VG171123 Mandag møttes de parlamentariske lederne på Stortinget for å diskutere problemstillingen , men de har ikke kommet fram til noe svar enda.
DA171123 Politiet avfeier ikke problemstillingen , men avviser rasisme.
SA171122 Lokaliseringsstrid ¶ Problemstillingen ligner på den vi har i helsevesenet og kampen for lokalsykehusene.
SA171122 Jeg ser derfor med spenning fram til forskning som underbygger sannhetsgehalten i den ovennevnte, fordomsfulle problemstillingen .
AP171121 Problemstillingen er noe vi kommer til å fortsette å følge, noe vi vet at EU og andre også vil gjøre i tiden fremover, sier hun.
DB171120 Der fortalte både statssekretær Vidar Brein-Karlsen, leder Tone Wilhelmsen Trøen i Stortingets familie- og kulturkomité og byrådssekretær Anna Tresse fra Oslo om det store alvoret de ser på problemstillingen med og hvordan de alle jobber for å hjelpe den utsatte gruppen det er snakk om.
BT171120 Ingen har mandat som dekker den egentlige problemstillingen , men det er visst ikke så farlig.
AP171120 Vi anbefaler alle å lete opp og like/følge den nye kampanjen Vær en #psyktgodvenn på Facebook og Instagram som retter seg nettopp mot denne problemstillingen .
VG171117 Sjefen i selskapet forklarer at det tok en viss tid, anslagsvis et par måneder, fra ledelsen ble oppmerksomme på problemstillingen , til vedkommende ble sagt opp.
DB171116 Regjeringen har ansvar for helheten i norsk økonomi og må se bredt på problemstillingen , sier finansminister Siv Jensen.
DB171116 - Problemstillingen som Norges Bank tar opp, er omfattende og har mange sider.
DA171116 Regjeringen har ansvar for helheten i norsk økonomi og må se bredt på problemstillingen , sier finansminister Siv Jensen.
DA171116 Departementet tar sikte på at regjeringen kan legge fram sin konklusjon høsten 2018 ¶ - Problemstillingen som Norges Bank tar opp, er omfattende og har mange sider.
DA171116 Regjeringen har ansvar for helheten i norsk økonomi og må se bredt på problemstillingen , sier finansminister Siv Jensen.
DA171116 Departementet tar sikte på at regjeringen kan legge fram sin konklusjon høsten 2018 ¶ - Problemstillingen som Norges Bank tar opp, er omfattende og har mange sider.
BT171116 Regjeringen har ansvar for helheten i norsk økonomi og må se bredt på problemstillingen , sier finansminister Siv Jensen.
BT171116 Departementet tar sikte på at regjeringen kan legge fram sin konklusjon høsten 2018 ¶ - Problemstillingen som Norges Bank tar opp, er omfattende og har mange sider.
AP171116 Men det viser seg at problemstillingen ikke er ny.
AP171116 Regjeringen har ansvar for helheten i norsk økonomi og må se bredt på problemstillingen , sier finansminister Siv Jensen.
AP171116 - Problemstillingen som Norges Bank tar opp, er omfattende og har mange sider.
AA171116 Regjeringen har ansvar for helheten i norsk økonomi og må se bredt på problemstillingen , sier finansminister Siv Jensen.
AA171116 Departementet tar sikte på at regjeringen kan legge fram sin konklusjon høsten 2018 ¶ - Problemstillingen som Norges Bank tar opp, er omfattende og har mange sider.
BT171115 I pausen forklarte jeg en ansatt om problemstillingen og spurte høflig om jeg kunne låne med meg en stol fra pausebaren og sette meg bak min opprinnelige plass, der var det flatt gulv og god plass.
VG171113 Men det viser også at Statsbygg ikke skjønner den sentrale problemstillingen .
DB171113 Halbig avviser å kommentere problemstillingen rundt Shadow Brokers overfor New York Times.
AP171113 » « Lex Hagen » ¶ Problemstillingen er altså slett ikke ny.
AP171110 Aftenposten er bevisst på problemstillingen , og jobber med sikkerhetskulturen.
DN171109 I uttalelsen etter det ekstraordinære styremøtet erkjenner styret at det har vært for lite oppmerksomhet om denne problemstillingen , både i styret og konsernledelsen.
DB171108 « Dette er selve kjernen i problemstillingen .
DB171108 PST avviser også vådeskudd problemstillingen .
VG171107 I stedet for å unnvike problemstillingen og ta vekk en utespiller.
VG171107 - VGs omtale styrker riksadvokatens oppfatning om at problemstillingen har så prinsipielle sider at en nærmere regulering - i hvert fall på et overordnet plan - nå må overlates til lovgiver, og ikke finne sin avklaring gjennom nye retningslinjer fra vårt kontor, sa statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen hos Riksadvokaten til VG.
BT171107 Problemstillingen treffer store deler av akademia, der tilsvarende diskusjoner har pågått i lang tid.
NL171106 Vi ser at den enkelte skiklubb tar problemstillingen på alvor.
NL171106 For selv om problemstillingen er ikke ny, er den fortsatt like aktuell.
VG171105 Dersom vilkårene for bevæpning endres og forutsetningene skifter, mener vi problemstillingen må opp til ny vurdering.
NL171103 Så skal det sies at Bjørkavåg seinere beklaget, men hans svar er likevel følgende på problemstillingen : -.. dette tror jeg kommer til å bli bedre over tid.
DN171103 Kulturredaktør Sarah Sørheim i Aftenposten mener Bjørkavåg gir inntrykk av at han har manglende forståelse for hele problemstillingen .
DN171103 Jenssen i NHST-eide Morgenbladet mener uttalelsene fra konsernsjefen var uheldige, men understreker at de ikke må overskygge problemstillingen han uttalte seg om.
DN171103 Det etterlater et inntrykk av at han har manglende forståelse for hele problemstillingen , manglende ydmykhet, og at det er åpenbart at han ikke tar det på alvor.
AP171103 Han understreker at det konkrete beløpet er et anslag for å belyse problemstillingen og at utviklingstrekk og politiske grep kan forandre det.
AP171103 Svaret hans tyder på at han ikke tar problemstillingen på alvor.
AP171102 Denne problemstillingen knyttet til hvem som er forbildene våre, håper jeg at serien vil ta grundigere opp i de neste episodene.
NL171030 Nå registrerer jeg at også Huitfeldt har en begynnende grunnleggende forståelse av problemstillingen .
DB171030 Problemstillingen ble omtalt som svært vanskelig, og de mente at det var svært etisk utfordrende å ta stilling til om de ville takket ja til rollen.
AA171030 Problemstillingen i denne saken virker i økende grad å bli aktuell.
VG171028 - VGs omtale styrker riksadvokatens oppfatning om at problemstillingen har så prinsipielle sider at en nærmere regulering - i hvert fall på et overordnet plan - nå må overlates til lovgiver, forklarte statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen hos Riksadvokaten.
DB171028 Problemstillingen med urinering underveis i fotballkamper er ikke ofte oppe i mediebildet, men det hender.
AP171028 Den problemstillingen rammer også Lofoten, selve perlen i naturbasert reiseliv.
VG171027 Fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til TV 2 problemstillingen om investeringer gjelder en rekke legemidler, ikke bare Spinraza : ¶
VG171025 Jeg ser problemstillingen om ressursbruk og kvinnefotball.
VG171025 Denne tilsynelatende totalt irrelevante problemstillingen aktualiseres av det snart skal jubileres rundt en annen og like tragisk maktovertakelse. 100-årsjubileet for oktoberrevolusjonen i Russland står for døren.
DB171025 Jeg kunne selvsagt eksplisitt ha påpekt farene knyttet til overvåking, kontrollering og sjalusi i samme forbindelse, men her var det heller et bakteppe for problemstillingen .
DB171023 Kostholdet spiller en viktig rolle i denne problemstillingen , framholder Graff.
VG171021 Som for å illustrere problemstillingen forsøkte tre menn og to kvinner å ta seg over grensen, mens nyhetsbyrået var på stedet.
AP171021 - Er Høyre bekymret for at private ideelle aktører ikke klarer å konkurrere med private kommersielle aktører ? - Problemstillingen er at det ikke har vært en skikkelig konkurranse.
VG171020 Tilsvarende samvittighet, eller i det hele tatt interesse for problemstillingen , er det all grunn til å etterlyse hos andre mannlige idrettsledere. * 1 Hvorfor prioriterte ikke flere presidenter og generalsekretærer å møte opp ? * 1 Hvorfor gjøres det ikke mer for å rette opp en åpenbart uakseptabel skjevhet ?
SA171020 Jeg skal ikke blande meg opp i problemstillingen som her er bragt opp på Talgje.
DA171020 ale og nasjonale studier viser at under og feilernæring er et stort problem, spesielt blant eldre, men også blant kronikere og andre utsatte grupper ( rus, psykiatri, barnevern etc ) Dette er påpekt og skrevet om i uttalige stortingsmeldinger og diverse rapporter uten at noen tar skikkelig tak i problemstillingen .
VG171019 - VGs omtale styrker riksadvokatens oppfatning om at problemstillingen har så prinsipielle sider at en nærmere regulering - i hvert fall på et overordnet plan - nå må overlates til lovgiver, og ikke finne sin avklaring gjennom nye retningslinjer fra vårt kontor, forklarer Vigmostad-Olsen, som forteller at Riksadvokaten « i samråd med Kripos og Det nasjonal statsadv
VG171018 Problemstillingen var den samme før bortekampen mot Ungarn 19. september.
DA171018 Problemstillingen rammer særlig to av modellene som har et stort potensial i det norske markedet.
AP171018 Ap-politikeren peker på at årsaken til at man ikke fikk gjort noe tidligere, var at Aserbajdsjan hadde for mange venner blant politikerne i Strasbourg, i tillegg til at det var flere politikere som ikke kjente til problemstillingen .
VG171016 Den problemstillingen er heller ikke noe Bjørn Helge Riise ønsker å bruke tid eller krefter på.
DB171016 - Problemstillingen er akkurat den samme for de norske psykolog-studentene i Ungarn, utdanningen hennes blir ikke godkjent i Norge, sier Swanstrøm.
AA171016 - Ja, det er slik jeg også har forstått problemstillingen .
AP171014 Dette gjelder ikke minst hvordan styrene videreutvikler sin håndtering og rapportering om problemstillingen .
AP171014 Det er viktig å få frem at Facebook har publisert informasjon om hvordan de jobber med denne problemstillingen og at de anerkjenner at de har et ansvar for å adressere dette.
AP171014 Denne problemstillingen er relativt ny, og er noe vi som en stor, global og langsiktig investor må følge med på.
AP171014 Denne problemstillingen er relativt ny, og er noe vi som en stor, global og langsiktig investor må følge med på, skriver Carine Smith Ihenacho.
AA171014 Iram Haqs kinoaktuelle film « Hva vil folk si » setter problemstillingen under debatt på en god måte.
SA171013 Da unngår man hele problemstillingen , og man får delt ut gaver til allmennyttige formål på armlengdes avstand i tillegg til gode formål.
DA171013 Skal drøfte problemstillingen
VG171012 På spørsmål om hvorfor problemstillingen ikke er diskutert tidligere, viser styreleder Benedikte Selsing til at det ikke har vært aktuelt.
AP171008 Problemet kan tolkes strukturelt - at det til syvende og sist er ledelsen ved de regionale helseforetakene som har ansvaret for å sikre god helsehjelp ved sine sykehus, og at de har feilet når det det ikke engang finnes et tilbud for pasienter med denne problemstillingen .
VG171006 Etter at Nobelkomiteens har annonsert ICAN som Nobelprisvinner for 2017, er den norske regjeringen nødt til å forhold seg mer reflektert til problemstillingen .
DA171006 Både på grunn av det langvarige arbeidet som nå har lyktes med å få FN til å vedta et forbud mot atomvåpen, og fordi problemstillingen omkring atomvåpen har blitt mer utfordrende det siste året, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad i en pressemelding.
VG171004 - Det er veldig bra at det rettes fokus mot denne problemstillingen , fordi det ofte er de med svakeste ressurser som rammes, sier Hveem.
NL171004 Salgssjef Kristin Lindberg i rekrutteringsbyrået Randstad tar opp problemstillingen i et leserinnlegg denne uken.
AP171004 Forhåpentlig blir denne problemstillingen sentral i debatten fremover.
VG171003 Erlandsen har ingen tanker om problemstillingen .
DB171003 Da Dagbladet stilte spørsmålet på mandagens pressekonferanse, var Lagerbäck klar på at han hadde tenkt gjennom problemstillingen .
AP171002 - Vi synes det er bra at regjeringen tar tak i dette temaet og legger en grundig rapport til grunn for sitt arbeid med problemstillingen , sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 før hun legger til at også de vil bruke mer tid på å sette seg inn i rapporten før de uttaler seg nærmere.
AP171001 Så kanskje er det ikke så rart at de ikke er så glade i å diskutere problemstillingen i detalj med journalister.
DA170930 Van der Avert understreker også at problemstillingen er aktuell flere andre steder.
AP170929 Å avvise problemstillingen er å stikke hodet i sanden for både Jonas Gahr Støre, Trond Giske og Giskes tilhengere i partiet. | 13 er bare et tall Therese Sollien ¶
SA170927 Denne problemstillingen er også aktuell for annen helsehjelp som gis til barn, og da særlig når det gjelder smertefulle prosedyrer på sykehuset.
FV170926 Tessem har selv vært borti problemstillingen : ¶
DA170926 Samtidig skal styret nå se på problemstillingen - og åpner for å ta grep.
AP170926 Problemstillingen er kjent for oss.
SA170925 Tessem har selv vært borti problemstillingen : ¶
AP170925 Tessem har selv vært borti problemstillingen : ¶
DB170922 - Byrådene bør kreve jevnlige skriftlige rapporter fra alle bydelene, slik at politikerne kan få mer tall og statistikk slik at vi kan jobbe med denne problemstillingen hele året.
AA170922 Vi kjenner igjen problemstillingen fra mange andre områder av samfunnslivet : Sentrum mot periferi.
VG170920 Da problemstillingen var oppe foran sommer-OL i Rio, overprøvde ringenes herrer Wadas anbefaling om utestengelse på bred front, og skjøv problemet over til internasjonale særforbund.
DB170920 Det er allikevel verdt å diskutere problemstillingen i lys av at Aps skolebyråd i Oslo Tone Tellevik Dahl de siste ukene har valgt å bruke all sin politiske tyngde på å snakke Osloskolen ned.
AA170919 Problemstillingen kom ifølge Forsvarets Forum opp da noen muslimske rekrutter ved rekruttskolen på Madla i Rogaland vegret seg mot å ta på medsoldater av motsatt kjønn under trening i førstehjelp.
AP170918 Problemstillingen kan også snus, slik Jensens forsvarer John Christian Elden gjorde etter dommen : Hvis det å kjenne til kriminell virksomhet er å oppfatte som medvirkning, blir det vanskelig å drive spaningsarbeid i kriminelle miljøer.
DB170916 - Vi erkjenner at avskoging er en viktig faktor innen verdikjeden for kakaobønner, og arbeider med problemstillingen .
NL170915 ¶ VELKJENT : Problemstillingen med offentlig saksbehandling i små kommuner, der alle kjenner alle og familieforhold gjør at spørsmål om habilitet dukker opp, er gammel og velkjent.
NL170915 Men problemstillingen med offentlig saksbehandling i små kommuner, der alle kjenner alle og familieforhold gjør at spørsmål om habilitet dukker opp, er gammel og velkjent.
NL170915 Problemstillingen gjelder derfor langt flere kommuner enn Karlsøy og Skjervøy.
VG170914 september, brakte Lady Gaga selv opp innholdet og problemstillingen i flere oppdateringer på Twitter denne uken om hvordan denne sykdommen tapper henne for krefter, melder Billboard.
DA170914 Avtalen er forhandlet sentralt, og det som har gått under radaren er problemstillingen om hva man gjør når noen som jobber på et sted som blir borte og skal flyttes uansett, søker på ny jobb på stedet de skal flyttes til, sier Torp, som støtter de tre avsnittslederne fullt ut.
DA170914 Avtalen er forhandlet sentralt, og det som har gått under radaren er problemstillingen om hva man gjør når noen som jobber på et sted som blir borte og skal flyttes uansett, søker på ny jobb på stedet de skal flyttes til, sier Torp, som støtter de tre avsnittslederne fullt ut.
DB170913 DEN FØRSTE PROBLEMSTILLINGEN , som er den store saken, vil ende i retten om ikke Edvartsen kommer tilbake med et forslag til løsning innen 14 dager etter å ha mottatt brevet.
DB170913 DEN ANDRE PROBLEMSTILLINGEN utløser en klausul i avtalen fra 9. mai, et punkt som vil gi Edvartsen ytterligere tre hundre tusen kroner i kompensasjon for tapte dommerinntekter i 2018.
VG170911 Hammer reagerer også på at NRK ikke har fanget opp problemstillingen .
VG170910 Og vi kan diskutere om Høyre vil senke skattenivået med noen promille eller Ap vil øke det noen promille, men jeg synes problemstillingen er om vi går mot et sorteringssamfunn.
DB170910 Og vi kan diskutere om Høyre vil senke skattenivået med noen promille eller Ap vil øke det noen promille, men jeg synes problemstillingen er om vi går mot et sorteringssamfunn.
AP170910 Og vi kan diskutere om Høyre vil senke skattenivået med noen promille eller Ap vil øke det noen promille, men jeg synes problemstillingen er om vi går mot et sorteringssamfunn.
SA170909 ROTEKTE TRÆR : Arborist Andreas Løvold ved Botanisk hage går rett til roten av problemstillingen når han skal diskutere epletær.
AP170909 Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, kjenner igjen problemstillingen Rune beskriver.
AP170909 I statlige Helsedirektoratet er de klar over problemstillingen .
AP170909 ROTEKTE TRÆR : Arborist Andreas Løvold ved Botanisk hage går rett til roten av problemstillingen når han skal diskutere epletær.
NL170907 Melbye unngår problemstillingen og argumenterer som om verden kan klare seg uten økt utslippsfri produksjon av elektrisk kraft.
VG170906 - Jeg blir provosert av at problemstillingen blir slengt over til oss.
VG170905 Problemstillingen er derfor uaktuell av formelle årsaker.
NL170905 Statsråden snur dessverre problemstillingen på hodet.
DB170905 » Tysk TV totalslaktet Norge : - Hvem har på seg de røde draktene ? Problemstillingen viser muligens luksusproblemet i Tyskland : Her var det ikke så mye å analysere rundt kampen.
VG170904 Andersen, VG ¶ Problemstillingen er blitt aktuell etter at den britiske brexitministeren David Davis sier at Storbritannia vurderer å bli midlertidig EFTA-medlem.
AA170904 Så den problemstillingen har jeg ikke gått særlig inn i.
DB170903 Slik reagerer Johansen selv på problemstillingen : ¶
DB170903 Begge valutaene lever i dag og den samme problemstillingen rundt skatt er også aktuell for personer som eide ether tokens før splitten.
DB170903 - Kanskje vil skatteetaten da komme med informasjon om sitt syn på problemstillingen , som dermed kan gi veiledning i spørsmålet, sier Carine Røkenes.
AA170903 Nå vil også Kristelig Folkeparti og Venstre se nærmere på problemstillingen .
AP170902 Politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, ba i mai Politidirektoratet om å løfte problemstillingen om punktvæpning, som vil si bevæpning på et avgrenset område på flyplassen.
AA170902 Politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, ba i mai Politidirektoratet om å løfte problemstillingen om punktvæpning, som vil si bevæpning på et avgrenset område på flyplassen.
NL170831 Forsvarsministeren må se på problemstillingen en gang til og redegjøre for hvor våre allierte kan parkere sine fly.
DB170831 Vi er godt kjent med problemstillingen og følger med, sier avdelingsleder Kolle i Mattilsynet. 4.
DA170830 Det er den store problemstillingen som ingen har gått odentlig inn i.
DA170830 - Det er grusomnt, men problemstillingen kan like gjerne være at det står mellom meg og Helgheim.
VG170829 - Jeg mener den problemstillingen er helt uinteressant.
NL170828 Av taktiske og populære årsaker ignoreres det viktigste temaet og problemstillingen som menneskeligheten globalt noensinne har stått ovenfor.
DB170828 Etter at opptil flere hadde påpekt med teskje at man åpenbart ikke kan si at Sp « ønsker » noe som de valgte å ikke gå inn for, endret man etterhvert artikkelen til den mildt sagt hypotetiske problemstillingen « Dette kunne blitt realitetene hvis Senterpartiets mindretall i programkomiteen fikk gjennomslag under Senterpartiets landsmøte » - hvilket jo er sannferdig, men det er litt vanskelig å se den leg
AP170828 Særlig kreftleger og leger som jobber innen hematologi ( blodsykdommer red, merk ) vil kjenne på denne problemstillingen .
AP170828 Andreas Stensvold er bekymret for legene, og sier at det er viktig å ha åpenhet rundt problemstillingen .
VG170827 Den problemstillingen avviser jeg, sier han.
DN170827 Selskaper som ikke er bevisst på problemstillingen risikerer også å skape masse trøbbel for seg selv.
NL170824 Ikke så uventet fra det hold ; de kunne ikke se problemstillingen !
DN170824 Problemstillingen handler om 2015-generasjonen med laks, og usikkerhet om videre generasjoner - eller årskull med laks - ville få lignende vanskeligheter.
VG170823 Politiadvokaten trekker frem problemstillingen om innsatte i drapssaker, alvorlige narkotikasaker eller eksempelvis terrorsaker kan ha ukontrollerte samtaler med personer utenfor fengslene.
DB170823 Mennesket i sorteringens tid » har jeg møtt opplyste mennesker som knapt kjenner til problemstillingen .
VG170822 Det er imidlertid ikke det at spørsmålet stilles som bekymrer, men intensiteten og raseriet problemstillingen reises på.
AP170821 Kampanjeleder Herning sier at de har hatt en del tilfeller hvor folk ikke ønsker å svare fordi de ikke aksepterer problemstillingen .
DN170819 - Inntil noen løser den delen av regnestykket som sier at 10 millioner mennesker i Seoul vil dø i løpet av de første 30 minuttene av en konvensjonell krig, så ser jeg ingen militær løsning på denne problemstillingen , sa Bannon.
DA170819 - Inntil noen løser den delen av regnestykket som sier at 10 millioner mennesker i Seoul vil dø i løpet av de første 30 minuttene av en konvensjonell krig, så ser jeg ingen militær løsning på denne problemstillingen , sa Bannon.
AP170819 - Inntil noen løser den delen av regnestykket som sier at 10 millioner mennesker i Seoul vil dø i løpet av de første 30 minuttene av en konvensjonell krig, så ser jeg ingen militær løsning på denne problemstillingen , sa Bannon.
NL170818 Å skylde på media er å snu problemstillingen på hodet.
DA170818 Slørdahl tror mange festivalaktører har hatt tanker om problemstillingen med festivalkollisjon, og at løsningen også ligger i å henvende seg til ulike, mer spesifikke målgrupper, for å ikke tråkke i hverandres bed.
AA170818 - Inntil noen løser den delen av regnestykket som sier at 10 millioner mennesker i Seoul vil dø i løpet av de første 30 minuttene av en konvensjonell krig, så ser jeg ingen militær løsning på denne problemstillingen , sa Bannon. 63-åringen har selv sagt til andre at han trodde han snakket med en akademiker og at samtalen var « off the record », ifølge Reuters.
AA170818 - Inntil noen løser den delen av regnestykket som sier at 10 millioner mennesker i Seoul vil dø i løpet av de første 30 minuttene av en konvensjonell krig, så ser jeg ingen militær løsning på denne problemstillingen , sa Bannon. 63-åringen har selv sagt til andre at han trodde han snakket med en akademiker og at samtalen var « off the record », ifølge Reuters.
DB170817 Det er et problem at kommunikasjonserfaring spiller en så stor rolle for partiene når de skal planlegge hvem som skal representere paritet i de folkevalgte forsamlingene, og problemstillingen er skrevet godt om fra bl.a.
AA170817 - Inntil noen løser den delen av regnestykket som sier at 10 millioner mennesker i Seoul vil dø i løpet av de første 30 minuttene av en konvensjonell krig, så ser jeg ingen militær løsning på denne problemstillingen , sier Bannon.
VG170816 Problemstillingen er jo den samme : det er privatpersoner som tjener penger på et fellesgode.
AP170816 Hun legger til at hun ser problemstillingen med egne merkevarer, økologisk mat og lokalmatsatsinger, men tror de skal finne løsninger på det etter hvert.
AP170816 Problemstillingen er ikke ny.
VG170815 Så enkel er imidlertid ikke denne problemstillingen .
AP170815 Det som nylig har skjedd i Polen, gjør denne problemstillingen enda mer aktuell, sier Ingjerd Thue, leder av Dommerforeningen.
VG170813 - Innsamlingsrådet har diskutert problemstillingen og organisasjonene som har eller får TV-aksjonen nå får veldig klar beskjed om at det er maksimalt fem år som gjelder.
DA170810 Politikerne har en for ensidig tilnærming til problemstillingen .
DA170810 Politikerne har en for ensidig tilnærming til problemstillingen .
DN170808 - Jeg har ingen plan om at vi skal falle under sperregrensen, avfeier hun problemstillingen med.
AA170808 - Jeg har ingen plan om at vi skal falle under sperregrensen, avfeier hun problemstillingen med.
DB170806 - En undersøkelse viste at 64 prosent av de spurte tror de kaster mindre enn de faktisk gjør, opplyser Horne, som håper stadig flere nordmenn vil få et mer bevisst forhold til problemstillingen .
VG170804 Vedum mener det er bra at Bhatti løfter denne problemstillingen .
AP170804 Justisminister Per-Willy Amundsen svarte at han registrerer at problemstillingen er reist og at departementet vil se nærmere på det.
AP170804 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen i Frp har lovet å se på problemstillingen .
AP170802 Kommunalsjefen innrømmer at hun ikke er helt oppdatert på problemstillingen , men at dette var en god påminnelse.
DB170801 Jeg tror vi har en regjering og stortingspolitikere som kjenner til denne problemstillingen , og som er klar over at man må sjekke kilder og opplysninger før man utgir sensitiv informasjon, svarer hun.
AP170729 Det er mye riktig i det han skriver, og jeg kan forstå problemstillingen hans.
AA170728 Problemstillingen med å vite, eller ikke vite, hvem man kan stole på er ikke ny.
VG170726 - At Kolberg sammenligner hijab og korte skjørt på jenter viser at han ikke forstår problemstillingen .
DB170724 Dette er noe vi snakker mye om i alle de sammenhenger hvor vi blant annet møter ansatte i barnevernet, sier Davik, som understreker at problemstillingen er kompleks.
DN170723 ¶ At vi ler hjertelig av episodene av « Javel, statsråd, » men samtidig fordyper oss i problemstillingen på akademisk vis, borger for at relasjonen har sine utfordringer, sier forfatteren.
DA170722 - Ja, det er det selvfølgelig, men den problemstillingen hadde vi på landslaget også før Martin kom, og slik vil det alltid være, sier Minde.
AA170722 Problemstillingen vi tar opp, har ingen relasjon til debatten om parlamentarisme i Trondheim.
DB170721 Det handler ikke bare om svanens triste skjebne, men fra et politisk ståsted om hvordan kommunen forholder seg til problemstillingen .
AA170721 Trondheim kommune inviterer derfor NTNU og DMMH til et tettere samarbeid om disse problemstillingen både på forsknings- og utdanningssiden.
VG170718 - Vi har sett på denne problemstillingen tidligere, og det er et forslag som har kommet opp med jevne mellomrom.
DB170717 Han anbefaler også andre aktører om å gå i dialog med tredjepartsselgere som Finn.no og forklare problemstillingen .
DN170716 Men det er viktig at vi løfter frem denne problemstillingen likevel.
AP170716 Han kan ikke huske at problemstillingen har dukket opp i konkrete saker tidligere.
DA170715 - Det er mange fleipete youtube-klipp av nettopp denne problemstillingen .
NL170713 Det vil kort og godt gi større bevissthet rundt problemstillingen .
DB170711 - Kvinnefotballen er blitt et eget prosjekt, og der får vi se nærmere på denne problemstillingen , sier Bjerketvedt.
DA170711 - Kvinnefotballen er blitt et eget prosjekt, og der får vi se nærmere på denne problemstillingen , sier Bjerketvedt.
AA170710 Herigstad forteller videre at kontrolløren skjønte problemstillingen og måtte diskuterte saken med ansvarshavende.
AA170710 - Jeg synes det høres litt rart ut, men så lenge jeg ikke var involvert i saken er det umulig å svare på hvorfor de fikk det svaret, sier Moen som også påpeker at det er sjeldent de møter på problemstillingen av denne typen.
VG170709 Problemstillingen er nå satt på dagsorden etter at Barnefamilieutvalget foreslår å dele foreldrepermisjonen likt mellom foreldrene.
SA170709 Vi har ikke vært oppi denne problemstillingen før.
DB170709 Haugnes ga uttrykk for at denne « problemstillingen burde ha vært reist av dem som behandlet saken. (...
AP170709 Vi har ikke vært oppi denne problemstillingen før.
AA170709 Vi har ikke vært oppi denne problemstillingen før.
DN170707 Altså den klassiske problemstillingen i all forskning om årsak ( kausalitet ) og samvariasjon ( korrelasjon ).
VG170705 Nettopp derfor er det skammelig hvordan den norske regjeringen glir unna problemstillingen , sier Bøckman.
AP170705 Vi identifiserte denne problemstillingen tidlig i planarbeidet, og dessverre har det vist seg det siste året at dette er en svært aktuell problemstilling, sier Antun.
AP170705 - I planarbeidet vårt bruker vi veldig mye energi på blant annet denne problemstillingen .
AP170703 Denne problemstillingen tar byråden ikke stilling til utover å forsikre oss om at byrådet er veldig tilhenger av åpenhet og dialog.
AP170701 - Jeg har i ulike sammenhenger snakket om denne problemstillingen , også i mediene i forbindelse med valgkampen.
AA170630 Problemstillingen knyttet til å følge med i tiden, er relevant.
VG170629 Rossiné forteller at hele den katolske kirken har tatt tak i denne problemstillingen de siste årene.
VG170629 AVVIST : Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad mener høyre har avvist problemstillingen i hele stortingsperioden frem til nå.
DA170629 Jeg opplever at problemstillingen ikke blir tatt seriøst nok fordi det tar for lang tid før tiltakene kommer.
NL170628 Nå overtar jussen denne problemstillingen som spå ofte før der.
VG170626 USAs justisminister Jeff Sessions skriver i sin egen uttalelse at hans departement ser frem til å argumentere på presidentens vegne når Høyesterett skal ta opp problemstillingen i høst.
VG170625 Da VG tar dette opp med obersten, avfeier han problemstillingen .
VG170622 Problemstillingen blir diskutert av helseministre over hele verden.
VG170621 Det er knapt en rettssak i dette landet hvor problemstillingen ikke dukker opp.
VG170621 - Jeg mener vi må gjøre mer og ikke har prioritert problemstillingen høyt nok.
VG170621 Problemstillingen blir diskutert av helseministre over hele verden.
DB170621 - Vi er opptatt av å levere kvalitetsprodukter til det norske folk, og har gjennom mange år jobbet med denne problemstillingen .
VG170618 Vi kan ikke lage reguleringer på dette, men vi kan lage veiledningsmateriale som skolen kan gjøre seg kjent med på forhånd, slik at de i alle fall har tenkt over problemstillingen hvis den skulle dukke opp, sier han.
VG170618 - Vi kan ikke lage reguleringer på dette, men vi kan lage veiledningsmateriale som skolen kan gjøre seg kjent med på forhånd, slik at de i alle fall har tenkt over problemstillingen hvis den skulle dukke opp, sier han.
AP170618 Marcussen vil si om problemstillingen .
SA170616 Statsråden har flere ganger de siste årene tatt opp problemstillingen med palestinerne, og det samme har det norske embetsverket gjort.
DB170616 Trygghet er også en viktig del av denne problemstillingen .
DB170616 Dette forslaget setter punktum for denne problemstillingen , sier Amundsen.
NL170613 For så sent som i august i fjor, sa innvandringspolitisk talsperson i Høyre, Ingjerd Schou, at forbudslinjen ikke var aktuell, men at partiet hadde en mer " praktisk tilnærming " til problemstillingen , hva nå enn det måtte bety.
NL170613 Problemstillingen er større enn som så.
DB170613 - Beskrivelsene som er lagt inn i undersøkelsen er kun faktaopplysninger respondentene trenger for å vurdere problemstillingen .
DB170613 « Spørsmålet er om ikke problemstillingen snart er datert.
DA170613 « Kasteballer i systemet » ¶ Problemstillingen Helsetilsynet nå reiser er kommentert i årsmeldinger fra Pasient- og brukerombud i hele landet i en årrekke, senest i 2016 : ¶
DB170611 Miljøvernbevegelsen og vitenskapslærere stilte seg skeptiske til dette, og mente det ville nedvurdere problemstillingen .
NL170609 Denne problemstillingen har nå rammet blant annet Narvik.
DN170607 Utvalget har dessverre viet for liten oppmerksomhet til den prinsipielle og sentrale problemstillingen om hvor mye politiarbeid som bør utføres lokalt i distriktene, og hva som best bør løses på nasjonalt nivå, skriver artikkelforfatterne.
BT170607 Fem år er en betydelig del av oppveksten for et barn, og kommunen har ikke synliggjort denne problemstillingen i sitt planarbeid.
DB170606 ¶ FORNØYD : Venstre-leder Trine Skei Grande får ikke Stortinget med på å beskytte lærertittelen på direkten, men er fornøyd med at regjeringen pålegges å utrede problemstillingen .
DB170606 mars luftet Venstre-lederen problemstillingen i Stortingets spørretime : ¶
AP170606 Helt konkret er løsningen det nå snakkes om, å invitere Trump til et tidspunkt hvor parlamentet har pause, slik at man unngår problemstillingen .
DB170602 Det skjedde under en spørretime i 2012, etter at Fremskrittspartiets Per Sandberg var blitt oppmerksom på problemstillingen .
DA170602 Jens Terkelsen, kommunalsjef for plan, miljø og teknisk i Moss kommune, var ikke kjent med problemstillingen da vi tok kontakt.
AP170602 Norges Lastebileier-Forbund sentralt ønsker ikke å kommentere problemstillingen rundt bruk av hjelpemann.
AP170602 Norges Lastebileier-Forbund sentralt ønsker ikke å kommentere problemstillingen rundt bruk av hjelpemann.
BT170531 Pressekontakt Ingrid Dreyer i Skyss skriver i en e-post at problemstillingen har vært oppe tidligere og derfor er behandlet politisk.
NL170530 Det er allerede gjennomført flere utgreiinger og skrevet rundt 90 rapporter om problemstillingen .
NL170530 Debatten om konsekvensutgreiing, og dermed mulig åpning av oljefeltene i de kystnære områdene i Lofoten, Vesterålen, Senja og Møreblokkene, går rett inn i kjernen av problemstillingen rundt verdens matvaresituasjon.
DB170530 Om problemstillingen som her reises er noe som gjør at man bør åpne for en debatt om eiendomsskatteloven, får man nesten komme tilbake til, sier han.
DB170529 Så per dags dato har dere ingen oversikt eller noen pågående saker for å løse problemstillingen ovenfor ?
DN170528 Karriererådgiver Mette Manus i Manus Motivasjon kjenner igjen problemstillingen : ¶
AP170527 Hva gjør man hvis man selv eller én av ens nærmeste får en sykdom det norske helsevesenet mener ikke kan kureres ? Problemstillingen er belyst gjennom en rekke artikler i Aftenposten.
DB170526 Hun advarer samtidig mot å overdramatisere problemstillingen rundt Listeria-bakterien og fisk : ¶
DA170526 Enten du bærer drakta til Vålerenga, Skeid, Veitvet, Lyn, Heming eller Holmlia er problemstillingen den samme.
SA170523 Problemstillingen kan assosieres med tidligere valgmulighet i Den norske kirke : For noen få år siden måtte hver enkelt menighet velge hvilken liturgi de ville bruke på sine ordinære gudstjenester.
SA170523 Problemstillingen kan assosieres med tidligere valgmulighet i Den norske kirke : For noen få år siden måtte hver enkelt menighet velge hvilken liturgi de ville bruke på sine ordinære gudstjenester.
AP170521 Mattilsynet skal møte dyrevernsorganisasjonene senere i år for å diskutere problemstillingen .
VG170520 Den andre problemstillingen er knyttet til tildelingen av fosterrhjemsavtalen.
SA170520 Da problemstillingen rundt Bendtners skoavtale ble tatt opp i mars, ble det pekt på medisinske årsaker til at dansken foreløpig ikke hadde byttet merke på skotøyet.
AP170520 Da problemstillingen rundt Bendtners skoavtale ble tatt opp i mars, ble det pekt på medisinske årsaker til at dansken foreløpig ikke hadde byttet merke på skotøyet.
DB170519 Konsekvensutgreiing og dermed mulig åpning av oljefeltene i de kystnære områdene i Lofoten, Vesterålen, Senja og Møreblokkene går rett inn i kjernen av problemstillingen rundt verdens matvaresituasjon.
DB170519 Problemstillingen er blitt akutt.
DB170518 Selv om teknologien er gammel, er problemstillingen ganske ny for dem.
DB170513 Jaquesson sier hun ikke ønsket å koble MSF til det hun anser som et falskt sykehus, men at det er dumt at organisasjonen ikke tok kontakt med henne om problemstillingen .
VG170511 Etter en rekke spørsmål om når presidenten bestemte egentlig seg for å sparke Comey, og om hvorfor hun og visepresidenten feilinformerte pressen og Kongressen avfeide Sanders hele problemstillingen .
SA170510 Hvis det er snakk om å skrive en lengre tekst, vil jeg veldig gjerne ha en klar intro som forteller meg hva oppgaven skal handle om og hvilke teorier som brukes for å redegjøre for problemstillingen .
FV170510 Hvis det er snakk om å skrive en lengre tekst, vil jeg veldig gjerne ha en klar intro som forteller meg hva oppgaven skal handle om og hvilke teorier som brukes for å redegjøre for problemstillingen .
DB170510 Men Hofstad Helleland kommer ikke til å ta opp problemstillingen med lukkede CAS-høringer i det kommende styremøtet.
AP170510 Hvis det er snakk om å skrive en lengre tekst, vil jeg veldig gjerne ha en klar intro som forteller meg hva oppgaven skal handle om og hvilke teorier som brukes for å redegjøre for problemstillingen .
DN170509 Da DN tok opp problemstillingen for konsernsjefen etter presentasjonen, gjentok Ruzicka budskapet.
DB170509 Punktene over viser kompleksiteten i problemstillingen .
DA170508 Frps Kristoffer Sivertsen, som sitter i Hinna bydelsutvalg, varsler at også han kommer til å ta opp problemstillingen etter å ha fått flere henvendelser fra folk i bydelen som mener trafikksituasjonen er blitt kraftig forverret.
AP170508 Han har nå snudd denne problemstillingen på hodet.
VG170505 Det synes jeg er å forenkle problemstillingen ganske grovt, sier hun.
VG170505 - Forenkler problemstillingen
SA170504 - Vi har ikke sett nøye på problemstillingen at hun kan få hardere straff og ikke får delta i OL.
SA170504 - Vi har ikke sett nøye på problemstillingen at hun kan få hardere straff og ikke får delta i OL.
DB170504 På en pressekonferanse i går - før kveldens slag på Balaidos i Vigo - snakket Mourinho om problemstillingen han står overfor.
BT170504 - Vi har ikke sett nøye på problemstillingen at hun kan få hardere straff og ikke får delta i OL.
AP170504 - Vi har ikke sett nøye på problemstillingen at hun kan få hardere straff og ikke får delta i OL.
AP170504 - Vi har ikke sett nøye på problemstillingen at hun kan få hardere straff og ikke får delta i OL.
FV170503 NRK skriver at de konfronterte Helse Sør-Øst med problemstillingen for to uker siden.
DB170503 Men først til problemstillingen : Hvorfor sier de utenlandske rivalene noe annet nå ?
DB170503 Men først til problemstillingen : Hvorfor sier de utenlandske rivalene noe annet nå ?
DB170503 Suu Kyi forsikret dessuten at landet selv har håndtert situasjonen, og stiller seg uforstående til anklager om at regjeringen forholder seg likegyldig til problemstillingen .
DA170503 Hvis det er sånn at mandatet gjorde at direktoratet ikke kunne gå inn i problemstillingen , så viser det den store svakheten ved gjennomgangen, sier Senterpartiets Kjersti Toppe.
AP170503 NRK skriver at de konfronterte Helse Sør-Øst med problemstillingen for to uker siden.
AA170503 Hvis det er sånn at mandatet gjorde at direktoratet ikke kunne gå inn i problemstillingen , så viser det den store svakheten ved gjennomgangen, sier Senterpartiets Kjersti Toppe.
VG170502 Det var saken til Mahad Abib Mahamud som først satte problemstillingen om statsborgerskap på dagsorden.
DB170502 Norges Fotballforbunds kommunikasjonssjef Ynge Haavik svarer følgende på problemstillingen : ¶
DB170502 Det området hvor denne problemstillingen merkes best, er ved strømming.
DB170502 Derfor syntes jeg det var riktig å sette problemstillingen på spissen i mitt forrige innlegg og kalle « alle » ernæringsfysiologer og leger for kunnskapsløse ( DB 22. mars ).
AA170502 Det var saken til Mahad Abib Mahamud som først satte problemstillingen om statsborgerskap på dagsorden.
VG170430 Men alle som har lest bittelite om antisemittismens historie er smertelig er klar over problemstillingen .
AA170428 Problemstillingen er også reist internasjonalt gjennom regjeringens første stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.
BT170427 Det kan tenkes at problemstillingen er interessant å diskutere, men den er komplett urealistisk for en førerløs bil.
VG170426 Mélenchon vil heller legge « problemstillingen » ut til høring blant partifellene.
AP170426 Han mener det er andre enn KrF som drar opp problemstillingen om et eventuelt samarbeid mellom KrF og Ap.
VG170425 Flere av Norges fremste erstatningsjurister sier at problemstillingen er kjent.
VG170425 - Jeg oppfatter at denne problemstillingen er vel kjent for NAV og de spesialister som foretar vurderingen av årsakssammenheng.
BT170425 - Problemstillingen er drøftet med både elever, ansatte og FAU.
DB170422 « KONSTRUERT » : Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen oppfatter problemstillingen i NPG-notatet som « konstruert ».
DB170422 Han oppfatter problemstillingen i NPG-notatet som « konstruert ».
SA170421 Hvilke forventninger kan du tillate deg å ha ? Problemstillingen er ikke relevant for mange, men for Ada Hegerberg var den det etter den fantastiske fjorårssesongen.
FV170421 Hvilke forventninger kan du tillate deg å ha ? Problemstillingen er ikke relevant for mange, men for Ada Hegerberg var den det etter den fantastiske fjorårssesongen.
AP170421 Hvilke forventninger kan du tillate deg å ha ? Problemstillingen er ikke relevant for mange, men for Ada Hegerberg var den det etter den fantastiske fjorårssesongen.
BT170420 Problemstillingen har blitt spredt til en befolkning hvor mange bruker aggresjonen sin på å spre hat, i stedet for å gjøre den om til en vilje til å utrette noe bedre.
AA170420 Da har man mulighet til å ta tak i denne problemstillingen lokalt, sier Amundsen. ( ©NTB ) ¶
VG170419 Kommunikasjonssjefen forteller at problemstillingen med ulovlig viderespredning av levende « Paradise»-bilder er ny for dem.
VG170418 Det hadde vært en veldig tøff avgjørelse, vurderer 23-åringen i dag - og presiserer at problemstillingen kanskje aldri blir aktuell.
VG170417 Han er lei av å diskutere problemstillingen .
VG170417 - Jeg anerkjenner problemstillingen , at det er personer som føler at de ikke passer inn i de kjønnsbenevnelsene som er, og det skal vi ta på alvor men jeg forstår også at det er veldig mange som fortsatt er skeptiske til dette, sier Toppe.
AP170414 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier han forstår at barneombudet tar opp problemstillingen .
DB170412 - Vi har ikke denne problemstillingen i Norge selv om vi kan ha overskudd av energi i perioder.
DB170412 Stoltenberg smiler og nikker bekreftende på at han kjenner til problemstillingen når Dagbladet tar det opp.
VG170406 Johnsen medgir at problemstillingen er ny for ham.
SA170404 Og problemstillingen ble enda tydeligere da TV 2 kjøpte et nesten ekte NRK-produkt, engelsk fotball, fra 1995.
FV170404 Og problemstillingen ble enda tydeligere da TV 2 kjøpte et nesten ekte NRK-produkt, engelsk fotball, fra 1995.
BT170404 Og problemstillingen ble enda tydeligere da TV 2 kjøpte et nesten ekte NRK-produkt, engelsk fotball, fra 1995.
SA170402 Problemstillingen rundt nyhetsretten er ikke noe nytt.
FV170402 Problemstillingen rundt nyhetsretten er ikke noe nytt.
BT170402 Problemstillingen rundt nyhetsretten er ikke noe nytt.
AP170402 Problemstillingen rundt nyhetsretten er ikke noe nytt.
AA170402 Foto : Richard Sagen ¶ Problemstillingen er høyst aktuell i forbindelse med den store Nato-øvelsen Trident Juncture neste år.
AA170402 Foto : Richard Sagen ¶ Problemstillingen er høyst aktuell i forbindelse med den store Nato-øvelsen Trident Juncture neste år.
AP170331 Regjeringen har allerede har drøftet problemstillingen i statsbudsjettet for 2017.
AA170331 Hun påpekte at det er få partier som snakker om denne problemstillingen siden den ikke bare kan vedtas.
AA170331 Regjeringen har allerede har drøftet problemstillingen i statsbudsjettet for 2017.
VG170330 Hun reagerer også på at de damene som problemstillingen faktisk gjelder, i stor grad er fraværende i debatten.
SA170330 Det er all grunn til at pressen skal være opptatt av denne problemstillingen .
DB170330 Tatovøren Jensen kjenner også til denne problemstillingen .
DB170330 Byrådssekretær Daniel Rees sier han er kjent med problemstillingen knyttet til el-biler.
DB170330 Tross at de er klar over problemstillingen fortsetter Regjeringen å kjøpe seg til slike pyntede resultater gjennom subsidier som gjør de ladbare hybridene billigere, for på den måten å senke offisielle utslippstall ytterligere - selv om de er klar over at oppgitt forbruk og utslipp ikke er i nærheten av å samsvare med virkeligheten.
AP170330 - Kristin Halvorsen satte i gang et stort arbeid med de nordligste fylkene for å gjøre noe med denne problemstillingen .
VG170329 Basert på at vi er gjort oppmerksomme på problemstillingen , har vi satt i gang et arbeid for å kartlegge om det er andre måter å håndtere dette på, opplyser Leaseplans markedsdirektør Marius Paus til VG i en epost.
SA170329 Problemstillingen er så dypt forstyrrende for de fleste at de velger å ignorerer den, eller anklager oss som stiller spørsmålet for ikke å ha funnet svaret.
VG170327 Ikke annet enn at det gir et bilde på problemstillingen som danner utgangspunkt for en av de mest spennende diskusjonene for tiden.
VG170327 Denne problemstillingen er alt annet enkel - og en rekke representanter for idrettsbevegelsen argumenterer godt for hvorfor deres egen organisasjon er så viktig her.
DA170327 Både svenske og danske politikere har stilt spørsmål til sine regjeringer om konsekvensene oppmykningen av NIS vil ha for deres skipsfart, og stortingspolitiker Irene Johansen ( Ap ) har tatt opp problemstillingen i Nordisk ministerråd.
BT170326 Jeg er usikker på hvor reell den problemstillingen er.
VG170324 « Osloskolens utgangspunkt er at denne problemstillingen primært ikke løses gjennom ulike tekniske « filterløsninger » både på grunn av måten disse filtrene fungerer og fordi mange elever gjennom sine private mobiltelefoner likevel har tilgang til åpne nettløsninger som også vil være tilgjengelige i skoletiden.
DB170322 EN fjærlett versjon av denne problemstillingen diskuteres nå i norsk håndball der seriemester Elverums svenske trener instruerte fire av spillerne sine til å få rødt kort i en ubetydelige seriekamp for ikke å risikere karantene i det kommende sluttspillet.
AA170321 Sps Marte Løvik er enig i at det er viktig å få belyst hele problemstillingen .
VG170320 Nå er noe av den samme problemstillingen oppe i norsk håndball.
DB170320 Når det gjelder samtlige undersøkte artikler, tok rundt 66 prosent ikke noe standpunkt til problemstillingen .
AP170319 SV-lederen selv sier hele problemstillingen er kunstig.
DA170317 Som Norges største klubb påpeker : Larvik har håndtert denne problemstillingen i årevis.
VG170316 Det er medlemsbladet for Oslo legeforening som har dekket problemstillingen i en rekke artikler.
SA170316 Denne problemstillingen avviser banksjefen i DNB Vest-Agder.
DB170316 De fleste norske politikere later likevel som om denne problemstillingen ikke eksisterer.
BT170316 Denne problemstillingen avviser banksjefen i DNB Vest-Agder.
AP170316 Denne problemstillingen avviser banksjefen i DNB Vest-Agder.
DN170315 Hun viser til at andre land allerede beskytter forbrukerne mot " farlig dyr kreditt ", mens problemstillingen i Norge er om dette skal utredes.
DB170315 Til Dagbladet ønsket han Johaug velkommen igjen når som helst og avfeide problemstillingen som « umenneskelig ».
DA170315 Kjenner problemstillingen
DA170315 - Jeg må dessverre si jeg kjenner denne problemstillingen godt.
DA170315 Jeg fikk se en utstillingsmodell for det multikulturelle Oslo, men selv tror jeg at de knapt reflekterer over den samme problemstillingen .
AA170315 Hun viser til at andre land allerede beskytter forbrukerne mot " farlig dyr kreditt ", mens problemstillingen i Norge er om dette skal utredes.
AA170315 Ikke særnorsk problem ¶ Problemstillingen er imidlertid ikke særnorsk.
AA170315 Dersom man ønsker å heve NTNUs akademiske nivå, så tror jeg det vil være klokt å adressere denne problemstillingen .
SA170314 Slik vil Norges to største partier angripe problemstillingen .
DB170313 Det at problemstillingen overhodet blir berørt i den viktige talen tolkes som et sterkt signal om bekymring i Kinas ledelse.
AP170313 Vi må snu på problemstillingen , mener debattanten.
DB170310 Stadig flere, også forskere, er opptatt av denne problemstillingen .
DA170310 I første omgang handler det om å ta opp problemstillingen og be om handling fra justisministeren, men i ytterste konsekvensen kan det være nødvendig med en lovendring dersom vi ser at domstolene ikke tar til seg de politiske signalene, sier Tajik.
DA170310 I første omgang handler det om å ta opp problemstillingen og be om handling fra justisministeren, men i ytterste konsekvensen kan det være nødvendig med en lovendring dersom vi ser at domstolene ikke tar til seg de politiske signalene, sier Tajik.
VG170309 - Da vil problemstillingen med at norske kvinner velger å dra til utlandet eksistere uansett.
DN170309 - Jeg forventer at denne problemstillingen vil bli tatt opp av amerikanske domstoler.
BT170309 Problemstillingen går ikke over.
BT170308 Det nasjonale Balansekunstprosjektet er et godt eksempel på hvordan både organisasjoner, festivaler og plateselskap har gått sammen for å ta tak i problemstillingen .
BT170308 Andrea Voll Voldum, som var den fornærmede i « Hemsedalsaken », er årets hovedapellant og vil løfte frem problemstillingen voldtekt og rettssikkerhet.
BT170308 Det nasjonale Balansekunstprosjektet er et godt eksempel på hvordan både organisasjoner, festivaler og plateselskap har gått sammen for å ta tak i problemstillingen .
AP170308 Handlingen i Sameblod er satt til Sverige på 30-tallet, men dessverre er problemstillingen like relevant i 2017.
AP170307 Problemstillingen er heller ikke ny.
AP170307 Gransket problemstillingen
AA170306 Denne problemstillingen kjenner kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) igjen fra mobbesaker der elever kan ha fått medhold i sine klager uten at det skjer noe.
DB170304 Så tilbake til problemstillingen : Hvordan er det mulig ?
DB170304 Problemstillingen er velkjent for kreftforeningen.
DB170303 - Med tanke på at CAS global hadde kontor i Nigeria gjorde jeg UD spesielt oppmerksom på denne problemstillingen , sa Stavrum i retten.
AP170303 Ifølge generalsekretær Caroline Solem i Dysleksi Norge har 5 prosent alvorlig grad av dysleksi, men det er vanskelig å slå fast hvor mange elever denne problemstillingen gjelder fordi man ikke vet hvordan elever med dysleksi fordeler seg på yrkesfag og studiespesialisering.
AP170303 Ifølge generalsekretær Caroline Solem i Dysleksi Norge har 5 prosent alvorlig grad av dysleksi, men det er vanskelig å slå fast hvor mange elever denne problemstillingen gjelder fordi man ikke vet hvordan elever med dysleksi fordeler seg på yrkesfag og studiespesialisering.
AA170303 Da det kort tid senere ble klart at denne problemstillingen skulle opp for EU-domstolen, valgte vi imidlertid å vente på domstolens avklaring før vi gikk videre med saken, skriver ombudet.
DA170302 Rowling har de siste årene engasjert seg i problemstillingen gjennom stiftelsen Lumos, som jobber mot en « barnehjemsfri verden » innen 2050.
DB170228 Da blir problemstillingen : Er det verre å lykkes i mesterskap om man satser på og er i bra slag under Tour de Ski ?
DA170228 Også KY har tatt opp denne problemstillingen lenge.
VG170227 Trump har på sin side avfeid hele problemstillingen som « fake news », og stemplet amerikanske medier som « folkets fiende ».
AA170227 Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag sier problemstillingen er relevant.
VG170226 VG-kommentator Leif Welhaven mener at problemstillingen er sammensatt.
AP170226 Etter at ledelsen ved Theatercaféen delte ut skriftlig advarsel til en av de ansatte som snakket med en kollega om problemstillingen , ønsker ikke noen av servitørene å snakke åpent om temaet tips-ordningen i Aftenposten.
DB170225 Jeg tror ikke denne problemstillingen har altfor mye å si, mener Røthe.
DA170225 - Jeg prøvde å reise problemstillingen for dem en gang.
DB170222 IDRETTENS VOLDGIFTSDOMSTOL ( CAS ) baler med denne problemstillingen nesten inn i ski-VM.
DN170221 Dagens Næringsliv har sett nærmere på denne problemstillingen , og har vist hvordan aksjefond som flopper gjerne legges gjerne ned.
DB170221 OSLO TINGRETT ( Dagbladet ) : - Den grunnleggende problemstillingen er om Mahad har gitt uoppriktige opplyninger om identitet.
DB170221 Harald føler seg ikke spesielt gammel og avfeier den problemstillingen med at « alder er bare et tall ».
VG170220 De øvrige ordførerne VG har snakket med avfeier problemstillingen som hypotetisk, eller sier det blir en sak for kommunestyret hvis det blir aktuelt.
DB170220 Barnepsykolog og professor ved Universitetet i Tromsø, Willy-Tore Mørch, er godt kjent med problemstillingen .
BT170220 Samtidig avviser Helgesen problemstillingen og understreker at den norske støtten ikke skal gå til å subsidiere hogst, men bidra til mer miljøvennlig hogst.
VG170219 Til VG sier Janka Polliani at innlegget hennes i utgangspunktet var ment som en oppfølger til et tidligere innlegg på bloggen, og at hun ikke er ute etter Anna spesielt, men at VG-intervjuet med Anna Rasmussen aktualiserte problemstillingen .
AP170219 Problemstillingen er imidlertid større : Det handler om en gruppe mennesker som skal bo og integreres i Norge, men som ikke har gyldig legitimasjon.
VG170217 - Jeg er glad for at utvalget har gått så grundig inn i problemstillingen .
DB170217 Her ligger etter vår mening roten til denne problemstillingen , sier Pedersen.
AP170217 Aftenposten er bevisst på problemstillingen , og jobber med sikkerhetskulturen.
VG170216 - Jeg forstår at man reiser problemstillingen , men vi har noen internasjonale avtaler å forholde oss til.
DN170215 La meg si litt om den problemstillingen .
BT170215 Elin Dragland mener kunnskapsministeren snur problemstillingen på hodet ved å framheve lokal tilhørighet som en styrke.
VG170210 Men det er ikke det som er problemstillingen .
VG170210 Men det er ikke det som er problemstillingen , skriver kronikkforfatterne.
BT170209 Men for å snu problemstillingen , hvis det ikke gjelder mange blir det ingen stor utgift for legene.
AA170209 Men for å snu problemstillingen , hvis det ikke gjelder mange blir det ingen stor utgift for legene.
DB170208 Vi må klare å utrydde denne problemstillingen innen 2030, sier kommunikasjonssjef Siv Meisingseth i Plan Norge til Dagbladet.
AP170208 Men for å snu problemstillingen , hvis det ikke gjelder mange blir det ingen stor utgift for legene.
AP170208 Men for å snu problemstillingen , hvis det ikke gjelder mange blir det ingen stor utgift for legene.
BT170207 Etter talen hans fikk han mye skryt og ros på sosiale medier for « brutal ærlighet » og å ha forklart problemstillingen på en enkel måte.
AA170207 Etter talen hans fikk han mye skryt og ros på sosiale medier for " brutal ærlighet " og å ha forklart problemstillingen på en enkel måte. ( ©NTB ) ¶
VG170206 Et annet studie fra USC Annenberg, Universitetet for kommunikasjon og journalistikk i California, har gått dypere inn i problemstillingen .
DB170206 Det aktualiserer problemstillingen .
BT170206 Vest politidistrikt begynner å bli ganske våkne for denne problemstillingen , og vi vinner mer og mer erfaring med slike saker, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland.
DB170205 Ifølge Oldereid er det sjeldent at hun har opplevd denne problemstillingen .
DB170204 - Årsaken til at vi ville få akkurat denne problemstillingen vurdert av nemda, var at dette er en innboforsikring med klare begrensninger anvendt ved privat flytting, forteller Trulsen.
DB170203 Denne problemstillingen vil måtte løses av myndighetene, sier han.
DB170201 Vi er klare over problemstillingen , og har vært i dialog med disse bankene, sier Skancke.
DB170201 Påstanden viser også en manglende forståelse av problemstillingen .
DB170201 Utvalget er bredt sammensatt, og har jobbet med problemstillingen i over et år.
AP170201 Domstolen kan vike unna problemstillingen hvis de mener staten ikke kunngjorde sine retningslinjer om transkjønnede på riktig måte.
BT170131 Gigantene « vet mest » ¶ Problemstillingen er at selskaper som Facebook og Google allerede vet så mye mer om forsikringsselskapenes kunder enn selskapene selv gjør.
DB170130 Vi sendte dem en lenke til den opprinnelige kommentaren, og inviterte dem til å skrive noen linjer om hva de tenker om problemstillingen , og hva de eventuelt har tenkt å gjøre med saken.
AP170125 Painter kjenner problemstillingen bedre enn de fleste.
AP170125 Painter kjenner problemstillingen bedre enn de fleste.
SA170122 Ved siden av å hanke inn mer data, er poenget å få folk til å tenke over problemstillingen rundt situasjonsavhengige og livsviktige valg som gjøres av maskiner og ikke mennesker.
BT170122 Ved siden av å hanke inn mer data, er poenget å få folk til å tenke over problemstillingen rundt situasjonsavhengige og livsviktige valg som gjøres av maskiner og ikke mennesker.
AP170122 Ved siden av å hanke inn mer data, er poenget å få folk til å tenke over problemstillingen rundt situasjonsavhengige og livsviktige valg som gjøres av maskiner og ikke mennesker.
DB170121 Så kommer problemstillingen rundt prosentvis økning eller nedgang og hvilket tall men hadde i utgangspunktet - for eksempel vil en ny modell som ble introdusert helt på slutten av 2015 få en kraftig prosentvis økning i 2016 selv om salget ikke har svart til forventningene.
FV170120 Ved siden av å hanke inn mer data, er poenget å få folk til å tenke over problemstillingen rundt situasjonsavhengige og livsviktige valg som gjøres av maskiner og ikke mennesker.
AP170120 - Burde likevel problemstillingen vært fremme før ?
AP170119 I det ligger det en anerkjennelse av at de problemstillingen komiteen reiste i sitt brev var høyst reelle, sier nestleder i kontrollkomiteen, Michael Tetzschner til Aftenposten.
SA170118 Lagkaptein Bjarte Myrhol sier at man like gjerne kan snu problemstillingen på hodet.
FV170118 Lagkaptein Bjarte Myrhol sier at man like gjerne kan snu problemstillingen på hodet.
DB170118 Ifølge offentlige tilgjengelige dokumenter Finansavisen har fått innsyn i viser det seg imidlertid at både Ullensaker kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har hatt kjennskap til problemstillingen lenge, uten å foreta seg noe tidligere.
DB170118 - At hun reiser problemstillingen , kan tyde på at dette er mer alvorlig, og da kan ikke domstolen legge til grunn at han er frisk, sier Storrvik.
BT170118 Lagkaptein Bjarte Myrhol sier at man like gjerne kan snu problemstillingen på hodet.
AP170118 Bakgrunnen for at Rådet for Sykepleieetikk tar opp problemstillingen er blant annet at noen pasienter ønsker å bytte pleier hvis denne bruker hijab.
AP170118 Lagkaptein Bjarte Myrhol sier at man like gjerne kan snu problemstillingen på hodet.
DB170116 Han mener det viktige er at man er klar over problemstillingen og er ærlig på det.
DB170115 - Det er positivt at danskene har tatt denne problemstillingen til seg og er ivrige på å diskutere dem.
DB170113 Men det er ikke denne problemstillingen vi har vært opptatt av å fokusere på fullt ut.
DA170111 - Alle jeg snakket med sa problemstillingen er på agendaen deres.
AP170111 Det er åpenbart at han har sluttet å lytte når han har funnet noen som sier det han liker å høre, istedenfor å søke den best mulige forståelsen av problemstillingen .
AP170107 Men nå som problemstillingen kommer opp, er det vår jobb å løse den, sier han.
DB170106 Som NFFs soleklare førstevalg siden før Per-Mathias Høgmo hadde tapt 2-1 i Praha har det eneste spørsmålet tilknyttet problemstillingen vært om han sier ja eller nei.
DB170105 Også her hjemme er det politiske miljø naturlig nok opptatt av problemstillingen .
DB170103 Eller som han så retorisk presist forklarte problemstillingen - England må bestemme seg om de vil ha et godt og konkurransedyktig landslag eller verdens beste liga.
DB170103 Skal man bidra til nyansert og opplyst debatt om disse problemstillingen bør man i det minste være etterrettelig og sette seg inn saken man skriver om.
AA161231 Selv om det ifølge Myhr har vært få klager på denne problemstillingen , så synes han det var riktig å se på muligheter til forbedring.
AP161219 Bakgrunnstallene i målingen illustrerer problemstillingen : Arbeiderpartiets velgere i Oslo forsvinner i stor grad til Høyre, eller de sitter på gjerdet.
BT161217 Ansvarliggjøring forutsetter at forfatterne tar problemstillingen på alvor og setter grenser for seg selv.
AP161212 I Nova-undersøkelsen svarer halvparten av mennene at de mener problemstillingen ikke eksisterer eller er overdrevet.
AP161212 37,7 prosent av mennene mener det samme, men samtidig mener rundt 25 prosent av dem ( hankjønnet ) at problemstillingen ikke er reell og 26,2 prosent av dem mener at det i beste fall er en problemstilling som er overdrevet.
AP161201 Hvilke butikktyper man eventuelt ønsker åpne på en søndag, vil også være en del av problemstillingen , i tillegg til at dagens lovverk setter en rekke begrensninger.
AP161024 Eriksen Søreide mener det er å snu problemstillingen på hodet og peker på at styrking av Norges forsvar er en forutsetning for å få til det planlagte samarbeidet.
AP161024 Det er den problemstillingen vi må gå nærmere inn på, skriver Torbjørn Røe Isaksen.
AP161021 Heldigvis har samferdselsministeren allerede vist at han har forstått at denne problemstillingen ikke kommer til å måtte vente til 2025.
AP161009 Denne problemstillingen har fått fornyet aktualitet med Oliver Stones kinoaktuelle storfilm.
AP161006 Guterres kjenner problemstillingen godt, etter at han selv har hatt høykommisærjobben i 10 år.
AP160929 Ja, problemstillingen er ikke ny.
AP160924 Denne problemstillingen gjør vi noe med nå, sier Monica Joteig, leder ved Fag og kvalitetsutvikling i Barnehageenheten i Alna.
SA160828 - Problemstillingen er egentlig ganske enkel : Hvorfor skal man medisinere friske mennesker, hvis det ikke er fordi man ønsker å oppnå en ekstra effekt ? spør Bernhus.
FV160828 - Problemstillingen er egentlig ganske enkel : Hvorfor skal man medisinere friske mennesker, hvis det ikke er fordi man ønsker å oppnå en ekstra effekt ? spør Bernhus.
BT160828 - Problemstillingen er egentlig ganske enkel : Hvorfor skal man medisinere friske mennesker, hvis det ikke er fordi man ønsker å oppnå en ekstra effekt ? spør Bernhus.
AP160828 - Problemstillingen er egentlig ganske enkel : Hvorfor skal man medisinere friske mennesker, hvis det ikke er fordi man ønsker å oppnå en ekstra effekt ? spør Bernhus.
SA160825 Problemstillingen er egentlig ganske enkel : Hvorfor skal man medisinere friske mennesker, hvis det ikke er fordi man ønsker å oppnå en ekstra effekt ?
BT160825 Problemstillingen er egentlig ganske enkel : Hvorfor skal man medisinere friske mennesker, hvis det ikke er fordi man ønsker å oppnå en ekstra effekt ?
AP160825 Problemstillingen er egentlig ganske enkel : Hvorfor skal man medisinere friske mennesker, hvis det ikke er fordi man ønsker å oppnå en ekstra effekt ?
AP160823 De mener at problemstillingen rett og slett ikke eksisterer. 3rd-party-bio ¶
AP160821 Du har ikke gått mange minuttene på journalisthøyskolen før du lærer at en sak blir bedre hvis du har en person til å eksemplifisere problemstillingen .
AP160816 Ida Marie Holm er klar over problemstillingen .
SA160810 ROTEKTE TRÆR : Arborist Andreas Løvold ved Botanisk hage går rett til roten av problemstillingen når han skal diskutere epletær.
BT160810 ROTEKTE TRÆR : Arborist Andreas Løvold ved Botanisk hage går rett til roten av problemstillingen når han skal diskutere epletær.
AP160810 Leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, kjenner igjen problemstillingen og regner med at den vil komme opp igjen.
AP160810 ROTEKTE TRÆR : Arborist Andreas Løvold ved Botanisk hage går rett til roten av problemstillingen når han skal diskutere epletær.
AP160803 Han mener svake sykehusbudsjetter er noe av grunnen til problemstillingen .
SA160719 Problemstillingen er ikke tidligere prøvet overfor Høyesterett, det er en prinsipiell kontraktsrettslig problemstilling, sier Thomas Andersen, advokat og partner i Dalan advokatfirma.
SA160719 Jeg tror ikke unge mennesker tenker mer over problemstillingen , og dersom de blir forbigått i et leieforhold går de rett og slett videre til en ny bolig.
BT160719 Problemstillingen er ikke tidligere prøvet overfor Høyesterett, det er en prinsipiell kontraktsrettslig problemstilling, sier Thomas Andersen, advokat og partner i Dalan advokatfirma.
BT160719 Jeg tror ikke unge mennesker tenker mer over problemstillingen , og dersom de blir forbigått i et leieforhold går de rett og slett videre til en ny bolig.
AP160719 Problemstillingen er ikke tidligere prøvet overfor Høyesterett, det er en prinsipiell kontraktsrettslig problemstilling, sier Thomas Andersen, advokat og partner i Dalan advokatfirma.
AP160719 Jeg tror ikke unge mennesker tenker mer over problemstillingen , og dersom de blir forbigått i et leieforhold går de rett og slett videre til en ny bolig.
DB160623 De siste dagene har Klassekampen hatt en serie om hvordan artikler og oppgaver innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag blir grumset til av studenter som prøver å leve opp til forventningen om å nærme seg problemstillingen sin fra et spesifikt teoretisk ståsted, men ender opp med å presse det de skriver om inn i en type ordforråd som mest blir forfjamsende, både for dem selv og de som l
AP160616 Nå tar Orange is theNew Black sitt blikk på den samme problemstillingen .
AP160509 Både tilstrømningen av flyktninger og den økte arbeidsledigheten vil gjøre det fristende, og kanskje rimelig, å skyve problemstillingen foran seg i ett år til.
AP160509 - Vi kjenner jo problemstillingen , og jeg tror mange mindre idretter taper på dette.
AA160509 - Vi kjenner jo problemstillingen , og jeg tror mange mindre idretter taper på dette.
DA160420 Denne problemstillingen bør også drøftes videre på Stortinget.
AP160403 Først og fremst overfor leserne, men også fordi problemstillingen er reell og aktuell.
SA160330 Problemstillingen begynte å dukke opp i fjor sommer for Obos.
BT160330 Problemstillingen begynte å dukke opp i fjor sommer for Obos.
AP160330 Problemstillingen begynte å dukke opp i fjor sommer for Obos.
AP160325 For bare få år siden var problemstillingen nærmest irrelevant : Nesten ingen politifolk risikerte, i praksis, å ende som drapsmann.
SA160311 Svaret han fikk var ikke direkte fra Cook, men fra en som er enda tettere på problemstillingen , nemlig Apples iOS-sjef Craig Federighi.
BT160311 Svaret han fikk var ikke direkte fra Cook, men fra en som er enda tettere på problemstillingen , nemlig Apples iOS-sjef Craig Federighi.
AP160311 Svaret han fikk var ikke direkte fra Cook, men fra en som er enda tettere på problemstillingen , nemlig Apples iOS-sjef Craig Federighi.
AP160307 Styremedlemmet stiller seg undrende til at problemstillingen ikke er kommet opp i møtene der, i og med at European Club Association ( ECA ) nå har to observatørplasser i styret.
AP160307 På Fotballtinget forrige helg var hun innom problemstillingen i sin tale, og sa at en utvikling med egen Superliga ikke vil være en fordel for norsk fotball eller toppfotball.
AP160307 Karen Espelund sier UEFA tar problemstillingen på alvor, og er urolig for tanken om en liga som står utenfor organisasjonen.
DA160226 - Jeg har tatt opp saken både med pasienter og med helsepersonell, og folk kjenner rett og slett ikke til problemstillingen .
DA160226 - Jeg har tatt opp saken både med pasienter og med helsepersonell, og folk kjenner rett og slett ikke til problemstillingen .
AP160225 Hvis vi ser denne problemstillingen kun fra morens perspektiv, blir det helt naturlig å tenke at ingen skal måtte få tvillinger hvis man bare føler seg i stand til å håndtere ett barn.
AP160218 Den sentrale presseetiske problemstillingen er derfor om kritikken mot klager er sterke beskyldninger av faktisk art, som utløser imøtegåelsesretten for klager, og hvorvidt det eventuelt foreligger forhold som tilsier at denne retten kunne fravikes.
AP160216 Fersk vegetarianer Daniel Instebø oppsummerer sin motstand mot kjøtt på denne måten : - For meg er det både et moralsk spørsmål rundt dyrevelferd og selve problemstillingen rundt verdifastsettelsen av dyreliv, like fullt som det er et spørsmål om bærekraftig kosthold hvor man måler den kostnaden man påfører miljøet.
DA160214 Tirsdag skal problemstillingen diskuteres på Norwegian Tunnel Safety Clusters nasjonale konferanse på Sola.
DA160214 Tirsdag skal problemstillingen diskuteres på Norwegian Tunnel Safety Clusters nasjonale konferanse på Sola.
AP160211 Samtidig er den teknologiske utviklingen i ferd med å løpe fra hele problemstillingen .
AP160209 Når det gjelder problemstillingen om utydelig rollefordeling mellom de ulike yrkesgruppene, mener Tiller mye av svaret ligger hos institusjonenes ledelse.
AP160128 At det handler om barn, barn som selv ikke velger hva de omgir seg med, gjør likevel at problemstillingen blir en noe annen.
AP160125 Så var problemstillingen uaktuell inntil den dukket opp igjen med flyktninger fra Balkan-krigen i 1993.
AP160124 Partene skal ha et møte om denne problemstillingen i løpet av dagen.
AP160117 Den problemstillingen burde være helt sentral dersom Stortinget holder fast ved ambisjonen om å kjøpe samtlige 52 kampfly i årene som kommer.
AP160114 Dette er den samme problemstillingen man strir med i Bygdøy Allé akkurat nå.
AP160114 Dette er den samme problemstillingen man strir med i Bygdøy Allé akkurat nå.
AP160114 Flere mener det er vanskelig å ta opp problemstillingen offentlig, og de ønsker heller å rydde opp i direkte dialog med Rema 1000.
AP160113 Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier at tilsynet registrerer henvendelsen fra NHO Luftfart, og vil ta stilling til problemstillingen som reises når tilsynet eventuelt skal avgi et høringssvar.
AP160103 Vi kan gjerne kritisere en politisk ideologi eller en spesifikk livsførsel, men berøringsangsten - hos noen - slår inn når religion eller opprinnelseskultur er del av problemstillingen .
AP160103> Vi kan gjerne kritisere en politisk ideologi eller en spesifikk livsførsel, men berøringsangsten - hos noen - slår inn når religion eller opprinnelseskultur er del av problemstillingen .
AP160103> target="avis" href= Vi kan gjerne kritisere en politisk ideologi eller en spesifikk livsførsel, men berøringsangsten - hos noen - slår inn når religion eller opprinnelseskultur er del av problemstillingen .