AP171223 Men han har ikke vokst opp og inn i den delen av Ap-kulturen som her blir problematisert .
DB171220 Helsetilstanden til avslåtte asylsøkere og andre papirløse, er problematisert av flere frivillige organisasjoner opp gjennom årene, men havnet igjen på dagsordenen da leger i Østfold slo alarm til Fylkesmannen om helsetilbudet til personene som har avslag.
VG171219 Tallene som offentliggjøres tirsdag legges frem etter at det gjentatte ganger er blitt problematisert hva som er brukt på denne type rådgivning.
VG171219 Tallene som offentliggjøres i dag legges frem etter at det gjentatte ganger er blitt problematisert hva som er brukt på denne type rådgivning.
DB171208 Kulturministeren har tidligere problematisert Oslo-dominansen i TV 2, med henvisning til konsesjonsutlysningen, som blant annet stiller krav om at majoriteten av redaksjonelle beslutninger skal tas i en hovedredaksjon minst 10 mil fra Oslo.
SA171204 Frp har problematisert Thorbjørn Jaglands Nobel-verv med henvisning til at han er leder i Europarådet.
BT171204 Frp har problematisert Thorbjørn Jaglands Nobel-verv med henvisning til at han er leder i Europarådet.
SA171130 Dette er overhodet ikke problematisert i de saksutredninger som er lagt fram for politisk behandling.
DA171123 Hun søkte permisjon fordi det ble problematisert av at hun jobbet i kommunikasjonsbyrået First House.
VG171122 Hun søkte permisjon fordi det ble problematisert at hun jobbet i kommunikasjonsbyrået First House, som opererte med hemmelige kundelister.
DA171122 Hun søkte permisjon fordi det ble problematisert at hun jobbet i kommunikasjonsbyrået First House, som opererte med hemmelige kundelister.
DA171122 Hun søkte permisjon fordi det ble problematisert at hun jobbet i kommunikasjonsbyrået First House, som opererte med hemmelige kundelister.
BT171122 Hun søkte permisjon fordi det ble problematisert at hun jobbet i kommunikasjonsbyrået First House, som opererte med hemmelige kundelister.
BT171115 Også Thorbjørn Jaglands verv i komiteen har blitt betimelig problematisert , særlig knyttet til at han kombinerer det med jobben som generalsekretær i Europarådet.
DB171111 - NSM har ved ulike anledninger problematisert bruken av ulike sosiale plattformer med hensyn til omfanget av informasjon de ulike plattformene lagrer om den enkelte.
SA171110 Drakten er blitt problematisert av alle de store avisene i landet.
SA171110 Drakten er blitt problematisert av alle de store avisene i landet.
FV171110 Drakten er blitt problematisert av alle de store avisene i landet.
BT171110 Drakten er blitt problematisert av alle de store avisene i landet.
AP171110 Drakten er blitt problematisert av alle de store avisene i landet.
AP171110 Drakten er blitt problematisert av alle de store avisene i landet.
AA171110 Drakten er blitt problematisert av alle de store avisene i landet.
VG171028 » - Ble karakteristikkene som Eggen bruker problematisert av forlaget før publisering ?
AP171021 Daværende Høyre-nestleder Erling Lae pekte på kunnskapsministeren fra SV, som hadde problematisert små barns hijabbruk, og hevdet at det egentlig var hun som var moralpolitiet her.
NL171004 Derimot har vi innen rettsmedisinen problematisert at vi ikke har klart å nærme oss en nullvisjon for de påførte og unngåelige tap av barneliv i Barnas Andre Århundre.
DB171004 Etter at medier som People og Billboard skrev om gravleggingen av Hefner forrige uke, har Playboy-gründerens kjøp av gravplassen altså blitt problematisert fra ulike hold.
DB171004 Etter at medier som People og Billboard skrev om gravleggingen av Hefner forrige uke, har Playboy-gründerens kjøp av gravplassen altså blitt problematisert fra ulike hold.
AP170928 Dette er ikke kontroversielt og burde vært problematisert i « Jævla homo ».
VG170912 * 1 Hvordan vil de takle at utfordringene rundt forholdet mellom organisert og uorganisert aktivitet nok vil bli ytterligere problematisert ? * 1 Klarer Tom Tvedt å få til et skikkelig samarbeid med kulturministeren, eller vil han fortsette å svekke seg selv helt til strikken ryker ?
DN170908 Men gjennom denne stortingsperioden er det Venstre som tydeligst har problematisert pengebruken.
SA170822 Hjort mener CAS ikke i stor nok grad har problematisert hva som faktisk er utøvernes objektive ansvar.
SA170822 - Etter vårt syn har ikke CAS problematisert hva man rimelig kan kreve av en utøver, sier Hjort.
FV170822 Hjort mener CAS ikke i stor nok grad har problematisert hva som faktisk er utøvernes objektive ansvar.
FV170822 - Etter vårt syn har ikke CAS problematisert hva man rimelig kan kreve av en utøver, sier Hjort.
DB170822 - CAS har, etter vårt syn, ikke problematisert i tilstrekkelig grad hva man med rimelighet kan forvente av en utøver i den konkrete situasjonen hun var i.
BT170822 Hjort mener CAS ikke i stor nok grad har problematisert hva som faktisk er utøvernes objektive ansvar.
BT170822 - Etter vårt syn har ikke CAS problematisert hva man rimelig kan kreve av en utøver, sier Hjort.
AP170822 Hjort mener CAS ikke i stor nok grad har problematisert hva som faktisk er utøvernes objektive ansvar.
AP170822 - Etter vårt syn har ikke CAS problematisert hva man rimelig kan kreve av en utøver, sier Hjort.
DB170816 Rania og barna er virkelig fantastiske og inkluderende mennesker og de har aldri problematisert diagnosene hans, men hjulpet han med de svake sidene og løftet opp styrkene.
DB170816 I motsetning til tidligere partnere som har problematisert diagnosene og sett på det som en sykdom.
VG170814 Det som i dag stadig hevdes å være typiske « kristne verdier », og som merkelig nok aldri blir problematisert eller forstått som annet enn « nestekjærlighet », har historisk sett vært en marginal anakronisme i en mange hundre år lang periode der alle som ikke ville underkaste seg ortodoksien var fritt vilt.
AA170808 Fra politisk hold er det også blitt problematisert hvordan formuesskatten påvirker konkurranseforholdene i et internasjonalt marked.
DB170710 Det er flott at David og Dan gir oss sjansen til å gjøre det så åpenlyst - men det burde ikke bli problematisert lenger, erklærer Whelan.
DB170702 SOGNEFJELLET/OSLO ( Dagbladet ) : Kroppsfokuset og spiseforstyrrelse-problematikken øker både i og utenfor idretten, noe Dagbladet har problematisert gjennom flere saker de siste ukene.
BT170624 Politilekkasjer blir sjelden problematisert av media.
DB170611 Johaug-saken har endret det norske folks oppfatning av doping og gitt et mer nyansert bilde, som Dagbladet har problematisert tidligere.
SA170605 Blant annet viste han til CAS-dommer hvor det var problematisert at utøverne ikke hadde forhørt seg med en lege.
SA170605 - Konsekvensene av en utestengelse vil bli problematisert .
FV170605 Blant annet viste han til CAS-dommer hvor det var problematisert at utøverne ikke hadde forhørt seg med en lege.
FV170605 - Konsekvensene av en utestengelse vil bli problematisert .
BT170605 Blant annet viste han til CAS-dommer hvor det var problematisert at utøverne ikke hadde forhørt seg med en lege.
BT170605 - Konsekvensene av en utestengelse vil bli problematisert .
AP170605 Blant annet viste han til CAS-dommer hvor det var problematisert at utøverne ikke hadde forhørt seg med en lege.
AP170605 - Konsekvensene av en utestengelse vil bli problematisert .
AP170605 Blant annet viste han til CAS-dommer hvor det var problematisert at utøverne ikke hadde forhørt seg med en lege.
AP170605 - Konsekvensene av en utestengelse vil bli problematisert .
AA170512 På første halvdel av 80-tallet, i min ungdomstid, var det filmer om narkotika og atomkrig som ble problematisert med foreldrevarsel.
DB170421 Det har også blitt problematisert at unge ryttere har blitt pålagt å betale laget tilbake, om de ønsker å bryte ut av kontrakten tidlig - og melde overgangen til et av sykkelsportens storlag.
BT170420 Høyrerepresentantenes retorikk virker til å late som at tigging først og fremst ses på som et ordensproblem fremfor at deres fattigdom og nød blir problematisert som et sosialt problem.
VG170409 Denne uavhengige fjerde statsmakt skal nå helst knekkes, slik at hans egenrådige ytringer og enkle løsninger ikke lenger blir problematisert .
DA170408 Dette er blitt problematisert av terroreksperter senere, som mener også det angrepet burde blitt karakteriseres som terrorisme.
DB170331 Både Aftenposten og VG har problematisert at antallet skoler har gått ned i Norge de siste årene, til og med mens Senterpartiet har sittet i regjering. 1391 grunnskoler er nedlagt i Norge siden 1986, riktignok kompensert med 772 nye grunnskoler i samme periode.
VG170327 I flere år har han problematisert det at Norge bruker mange hundre millioner kroner på idrett, uten å treffe bredt nok - mener han - blant barn og unge.
VG170327 At halvparten av barnehagene i Norge drives av private, ble ikke like nøye problematisert .
DB170313 Særlig klubbingen av levende sel ved bruk av hakapik ble problematisert etter at Bladet Tromsø ( nå iTromsø red. anm. ) publiserte rapporten til selfangstinspektør Odd F.
DB170310 Dette ble vedtatt av Stortinget allerede i 2015, men ble i statsbudsjettet for 2017 problematisert , da et slikt krav kan være i strid med EU-regelverk.
BT170214 Dommer Kim Heger lurte på om ikke Cappelen funderte på hvorfor Jensen stadig trengte penger, men det hadde ikke hasjimportøren problematisert .
DA170209 Dette kunne man problematisert , sier Egeland.
DB170130 Vox News er et av flere medier som også har problematisert det faktum at Saudi-Arabia ikke er på lista, samtidig som de trekker fram Pakistan og Egypt.
FV170111 Også i tingretten ble det problematisert i hvor stor grad Breivik framstiller seg slik han i realiteten er.
SA161225 − Det har ikke blitt problematisert , men det er et tema å reflektere over, sier NRK-ekspert Torstein Bae.
BT161225 − Det har ikke blitt problematisert , men det er et tema å reflektere over, sier NRK-ekspert Torstein Bae.
AP161225 − Det har ikke blitt problematisert , men det er et tema å reflektere over, sier NRK-ekspert Torstein Bae.
AP160402 Da byrådet la frem sin innstilling, var det ikke problematisert , det var ikke noe tegn til det.
AP160228 Jeg kommer til å foreslå at vi skal ha et helt åpent system, siden dette er problematisert på den måten, sier Kjetil Siem.
AP160120 Det er en eksplosiv miks filmen burde problematisert mer.
AP160110 - Det finnes en medvirkningsbestemmelse som kunne vært problematisert , men vil velger ikke å prioritere det nå, sier Nielsen.