DB171219 » Dersom jeg kan problematisere det, men må respektere det, blir det ca. slik : ¶
DB171219 En relativt fornuftig mann sa til meg i forbindelse med saken : « Du kan godt problematisere det.
AP171209 Derfor kan hun også helt uanstrengt leke seg innpå bibeltekster og problematisere ulike tale- og skrivemåter : ¶
VG171206 Men ser man nærmere på hvordan Thomas Bach & co valgte å ordlegge seg, er det grunn til å problematisere om de valgte virkemidlene i realiteten er mildere enn inntrykket som skapes.
NL171203 " Disse raske og irreversible prosessene i et lite land, har foregått uten at mediene har vist særlig interesse for å problematisere ulike konsekvenser.
VG171120 Om man kan brukes til å problematisere Nobelkomiteens uavhengighet, slik Kina gjorde det da Liu Xiabo vant fredsprisen i 2010.
AP171119 Når hun i tillegg bruker ikoner fra norsk kunst til å problematisere kunstens blikk på menneskelig lidelse blir jeg mektig imponert.
DB171118 Hva i all verden skal Tyrkia få ut av å problematisere forholdet til Norge ?
DB171115 Vi må også problematisere at millioner av dyr påføres lidelse i industrialisert landbruk, samtidig som grunnene for å videreføre denne type produksjon blir stadig dårligere : Helsepolitisk kan man spare store summer på redusert kjøttforbruk.
DB171115 Det må vi kunne problematisere .
AP171108 Ytre høyre-ideologen Götz Kubitschek sier et annet sted i boken at « Hvis AfD vil vinne den følelsesmessige kampen om de tyske hjerter, må de ikke problematisere den tyske skyld ».
VG171031 Men ønsket om å problematisere praksisen med kjøp og salg av himmelsk tilgivelse for jordisk skillemynt, utløste ingen invitt til dialog.
AP171028 Han evner derfor å knytte det som i utgangspunktet er bokas solskinnshistorie opp mot strukturelle, politiske og teknologiske endringer, og tilfører historien nerve ved å problematisere den statlige forvaltningen av filmdomenet.
AP171026 Det går også an å problematisere at hver tredje muslim forbinder Norge med moralsk forfall.
DB171006 Enda viktigere i denne sammenheng er det å problematisere Moens antakelse om at religion, filosofi og etikk rett og slett ikke hører sammen overhodet.
AP171006 Å gjenta sånt, uten å problematisere det ut fra vår egen samtid, er ubegripelig historieløst.
DB171004 I takt med at populistiske bevegelser har satt sitt preg på valg og folkestemninger i vestlige demokratier de siste åra, har debattene beveget seg til å problematisere digitaliseringen og globaliseringens rolle i denne utviklingen.
DB171003 Når Dagbladet ringer moteekspert Marianne Jemtegård, kan hun fortelle at hun medvirket i rollen som journalist for å problematisere temaet rundt kopiering av andres design.
VG170928 Men samtidig endrer det ikke på et overordnet forhold det er nødvendig å problematisere , også når en fest har vært innmari artig.
AP170927 Men i sin iver etter å problematisere kunststuntet lar museets pr-byrå et blåøyd, blondt tiggerbarn bli sprengt i filler inne i rutan i en YouTube-video, med det resultat at hele Sverige gjør opprør.
AP170920 Si ;D-innlegg : Flere har bidratt til å problematisere flerkulturelle områder.
AP170920 Enkelte medier og politikere har bidratt til å problematisere den flerkulturelle bydelen.
VG170915 Like fullt er det all grunn til å problematisere hvordan NFF-ledelsen har håndtert saken, uansett hva fasiten om epost-problematikken måtte være.
DA170911 Hvorfor skal han ta ansvaret for å problematisere fenomenet ?
AP170831 - Kronikkforfatterne mener venstresiden overlater til høyresiden å « problematisere innvandrermiljøene » og at « politisk korrekthet » hindrer debatt i innvandrermiljøer om tabubelagte temaer, som æreskultur ?
VG170828 Han starter med å problematisere hvorvidt alle statlige selskaper i like stor grad kan sies å være en del av « arvesølvet », og mener at begrepet « arvesølv » er mest relevant når man forholder seg til eierskap til naturressurser som vannkraft, olje og fisk.
AA170808 Museet ønsker også å problematisere forholdet mellom natur og kultur og derfor vil de også ha « Havnesjefen » til museet, skriver NyttiOs.
AA170808 Den døde svanen stilles ut for å problematisere forholdet mellom natur og kultur.
AA170808 Museet ønsker også å problematisere forholdet mellom natur og kultur og derfor ville de også ha « Havnesjefen » til museet, skriver NyttiOs.
DB170801 Det er snakk om en utpreget voldelig organisasjon, noe merkelig mange unnlater å problematisere .
BT170630 Derfor er det helt riktig å problematisere pengebruken.
DA170629 » Selv om Kvammen vil problematisere ulike synsvinkler ved jobbene han har hatt, lover han å ikke utlevere noen, ved å finne på nye arbeidsplasser som ligner de han tidligere har hatt.
VG170619 Det er ikke et ufint angrep, men strengt tatt et ganske opplagt tema, å problematisere fordeler og ulemper med Nicklas Bendtner versus Matthias Vilhjálmsson.
VG170607 Hun har selv fått mye oppmerksomhet og hyllest for å problematisere kroppspress etter at hun ble en verdensstjerne som skuespiller i « Skam ».
AA170602 Det vil vi gjerne problematisere .
BT170522 Institusjonene krever ikke tilbakebetalt lønn og utgiftsdekning som ble utbetalt mens studien pågikk, fordi de har valgt ikke å problematisere disse utbetalingene.
VG170514 Å problematisere et omskjæringsforbud i en slik kontekst, samt å antyde at konsekvensen er umuliggjøring av vanlig jødisk liv - blir omtalt som « hitling ».
AP170506 Derfor bruker jeg nå ytringsfriheten, en annen kjernenorsk verdi, til å heve stemmen og problematisere disse sangtekstenes innhold.
BT170420 Det er underlig at NRKs dyktige journalister har kartlagt det som fremstår som så omfattende sexkjøp uten i større grad å problematisere kjøpernes rolle.
DB170411 Bare for å gjøre det klart : Å omtale dette dreier seg ikke for min del om nødvendigvis å problematisere , men like gjerne å forklare noe som skapte stor grad av debatt i forkant av rittet.
DB170401 I en diskusjon kom jeg til å problematisere det sistnevnte, ved å hevde at en karriere som nakenmodell vanskelig lar seg kombinere med et samtidig virke som helsearbeider.
AP170323 Da en jente fortalte om en voldtekt på Jodel, var kommentarfeltet fullt av folk som anklaget henne for å være en bitter, løgnaktig feminist som prøver å problematisere menn.
DN170322 Vi er nødt til å problematisere utfordringene med uregulert arbeidsinnvandring også̊ i Norge.
AA170322 Vi er nødt til å problematisere utfordringene med uregulert arbeidsinnvandring også̊ i Norge.
DB170309 For å få denne debatten over på et mer konstruktivt spor, må vi problematisere den grunnleggende sentimental-romantiske antagelse om at alle tekster, bare de er skjønnlitterære og gode nok, vil snakke direkte til en hvilken som helst leser.
VG170308 Men hvor klokt eller strategisk det var av Røste å bruke karakteristikker som « ubetydelig feil » i et offentlig ordskifte, er det grunn til å problematisere .
AP170304 Det er lett å problematisere - ja, også latterliggjøre - de som prøver å definere norsk kultur.
AP170304 Det er lett å problematisere - ja, også latterliggjøre - de som prøver å definere norsk kultur.
BT170214 At han selv skal ha forsynt Jensen med opp mot 400.000 kroner årlig i svarte penger i 20 år, mente han ikke var grunn til å problematisere politimannens pengebehov.
DB170209 Dette er i tråd med de nevnte studiene, selv om de norske forskerne tar flere forbehold og er nøye med å problematisere alle positive funn.
DB170130 Leger og myndigheter bør aktivt problematisere at når helse gjøres til en vare i et marked med gode profittmuligheter, er risikoen stor for at slutteffekten blir mindre helse for mer penger.
DB170129 Når Odiele i dag velger å fortelle at hun er interkjønn, er det i hovedsak for å problematisere de tabubelagte inngrepene mange interkjønn-barn blir utsatt for, uten sitt samtykke.
DB170129 Når Odiele i dag velger å fortelle at hun er interkjønn, er det i hovedsak for å problematisere de tabubelagte inngrepene mange interkjønn-barn blir utsatt for, uten sitt samtykke.
AP170129 Her kan en problematisere både hvem som representerer krigsgenerasjonen og hvorfor historikere skulle ha noen privilegert kunnskap om dette spørsmålet.
DB170127 - Hvis de selv ikke ser på det som problematisk, skal ikke jeg sitte i Oslo og problematisere det, dette får de finne utav lokalt.
SA170119 Man skal vokte seg for å problematisere det generelt, moralisere over hva som er « riktigst » og « finest » kommunikasjon.
FV170119 Man skal vokte seg for å problematisere det generelt, moralisere over hva som er « riktigst » og « finest » kommunikasjon.
BT170119 Man skal vokte seg for å problematisere det generelt, moralisere over hva som er « riktigst » og « finest » kommunikasjon.
AP170119 Man skal vokte seg for å problematisere det generelt, moralisere over hva som er « riktigst » og « finest » kommunikasjon.
DB170117 Da blir det litt merkelig å problematisere at enkeltpersoner jobber for den samme bransjen, sier han.
SA170105 Men Wedler skal ha ros for å problematisere rådmannsrollen.
AP160909 I 2012 feiret « Ode til gleden » 40-årsjubileum som Europa-hymne, og i den forbindelse skrev jeg verket « A Dismantled Ode To The Moral Value Of Art2 for vokalgruppen Nordic Voices, der jeg forsøker å problematisere Beethovens niende.
AP160229 Det å påpeke og problematisere luseproblemet i lakseoppdrett, eller de betydelige lokale forurensningsproblemene oppdrettsnæringen forårsaker, er altså ikke på sin plass ?
AP160104 Da er det litt rart at vi bruker mye tid på å problematisere dem som er best.