DA171212 Retten viste til at 39-åringen har et langt rulleblad der han over mange år har opptrådt truende overfor privatpersoner og politi.
DB171211 Når både selskaper og privatpersoner i økende grad slipper unna å delta i spleiselaget, vil det på sikt undergrave skatteviljen til oss andre.
AA171211 « Trusler og trender » er et viktig verktøy for virksomheter og privatpersoner slik at de kan øke sin bevissthet og samtidig redusere sårbarheter », skriver administrerende direktør Peggy S.
AA171211 Denne rapporten synliggjør de ti alvorligste truslene mot norske arbeidsplasser og privatpersoner det neste året.
BT171209 I tillegg finnes det et rimeligere tilbud for privatpersoner og andre.
AA171209 - Dette skal vi ikke ha noe av, det er forbudt for privatpersoner å sende opp fyrverkeri.
VG171208 Vi stilte med tepper og utvidede åpningstider, i tillegg at privatpersoner stilte opp og tilbød husly.
DA171208 Han understreker at penger ikke skal være involvert, det er ikke snakk om kjøp, salg, leie eller bytte, og at det skal være en tjeneste som brukes av privatpersoner som deler sine overskuddsressurser og ikke aktører som tilbyr profesjonelle tjenester.
VG171207 Vi har stilt med tepper og utvidede åpningstider, i tillegg at privatpersoner har stilt opp og tilbudt husly.
DN171207 Jeg kan nevne eksempler som forsvaret, beredskap, helseopplysninger, alt vi driver med på Stortinget og det privatpersoner gjør på internett, sier Mehl.
DN171207 Jeg kan nevne eksempler som forsvaret, beredskap, helseopplysninger, alt vi driver med på Stortinget og det privatpersoner gjør på internett, sier Mehl.
DN171207 Tilbyderne er alt fra privatpersoner til selskaper med datakraft til overs.
AP171207 - Anonymous' operasjoner er i stor grad basert på bruk av sosiale medier for å opplyse privatpersoner , sa personen som kaller seg « Amber Stone » til det islandske magasinet The Reykjavik Grapevine i 2016.
SA171206 De borgerlige politikerne, inklusiv Ap, var mer enig med Næringsforeningen enn kommunens fagfolk og de mange privatpersoner som sendte merknader til sentrumsplanen.
DB171204 Chooose tilbyr privatpersoner og bedrifter å kjøpe klimakvoter med 49 kroner per måned i startpris.
DB171204 Chooose tilbyr privatpersoner og bedrifter å kjøpe klimakvoter med 49 kroner per måned i startpris.
DN171203 Det er heller ikke umulig at slike pakkebomber kan ha blitt sendt til privatpersoner , mener politiet.
DB171203 Det er heller ikke umulig at slike pakkebomber kan ha blitt sendt til privatpersoner , mener politiet.
BT171203 Det er heller ikke umulig at slike pakkebomber kan ha blitt sendt til privatpersoner , mener politiet.
AP171203 Det er heller ikke umulig at slike pakkebomber kan ha blitt sendt til privatpersoner , mener politiet.
DN171202 Straksbetaling er ikke bare en fordel for privatpersoner som kan sende og motta penger øyeblikkelig, men det senker også transaksjonskostnaden for bankene når overføringene går direkte fra konto til konto og ikke via kortsystemene til Visa og Mastercard.
VG171201 Frem til innsettelsen av Trump, da Flynn ble nasjonal sikkerhetsrådgiver, var han og resten av Trumps team å regne som en privatpersoner .
VG171201 Det er ikke lov for amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.
AP171201 Det er ikke lov for privatpersoner å undergrave amerikansk utenrikspolitikk i forhandlinger med utenlandske myndigheter.
AP171201 Det er likevel ikke lov for privatpersoner å undergrave amerikansk utenrikspolitikk i forhandlinger med utenlandske myndigheter.
DA171129 Den nye loven åpner for at privatpersoner så vel som selskaper og kommuner kan søke om tillatelse til å prøve ut selvkjørende kjøretøy.
DA171128 Året rundt går de ut på Facebook-siden sin og oppfordrer privatpersoner og bedrifter til å donere mat og klær til organisasjonen.
AP171128 Salg mellom privatpersoner og salg under såkalte våpenmesser kommer for eksempel i tillegg.
DB171125 I januar tok imidlertid Donald Trump ( 71 ) over posisjonen som verdens mektigste mann, og siden har Barack Obamas døtre vært å anse som privatpersoner .
AA171125 Her legger privatpersoner som vil dele sin kontakt, inn informasjon om hvor du kan lade bilen.
AA171125 | Privatpersoner deler kontakten sin gratis ¶
BT171123 Nettopp det at privatpersoner , bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner har anledning til å ivareta sine interesser og bli hørt før beslutninger fattes, gjør at vi har et levende demokrati.
DB171122 På seks år har Kronprinsparets fond fått over 32 millioner kroner fra næringslivet og privatpersoner .
AP171122 Ved utgangen av september hadde privatpersoner 133 milliarder kroner i aksjefond, 50 milliarder i rentefond og 41 milliarder i kombinerte fond.
AP171122 Inkludert midler i andre typer fond var samlede fondsplasseringer 226 milliarder kroner for privatpersoner i norske forvaltningsselskaper.
SA171121 Rød tror også flere privatpersoner vil kunne åpne midlertidige campingplasser rundt festivaler, for å omgå forbudet.
AP171121 Vi har rett til å tenke og mene hva vi vil, uten å måtte frykte at hverken staten, private selskaper eller andre privatpersoner skal kunne få vite hva vi har sagt, tenkt eller ment, uten vårt samtykke.
AP171120 Ved utgangen av september hadde privatpersoner 133 milliarder kroner i aksjefond, 50 milliarder i rentefond og 41 milliarder i kombinerte fond.
AP171120 Inkludert midler i andre typer fond var samlede fondsplasseringer 226 milliarder kroner for privatpersoner i norske forvaltningsselskaper.
DB171118 På seks år har Kronprinsparets fond fått over 32 millioner kroner fra næringslivet og privatpersoner .
AP171118 Ved utgangen av september hadde privatpersoner 133 milliarder kroner i aksjefond, 50 milliarder i rentefond og 41 milliarder i kombinerte fond.
AP171118 Inkludert midler i andre typer fond var samlede fondsplasseringer 226 milliarder kroner for privatpersoner i norske forvaltningsselskaper.
AP171118 Rød tror også flere privatpersoner vil kunne åpne midlertidige campingplasser rundt festivaler, for å omgå forbudet.
SA171117 Her ble varene lagret og også solgt til privatpersoner .
SA171117 Alkoholen skal ha blitt solgt til privatpersoner i Rogaland.
DB171117 I tillegg strømmer det inn gaver fra næringsliv og privatpersoner .
AA171116 - Hvordan ser dere på at privatpersoner hjelper dem som har fått bilder ulovlig delt på nett ?
VG171115 I forslaget legges det nemlig opp til at selskaper skal få permanente skattekutt, mens privatpersoner bare vil få frem til 2025.
DN171114 Norske privatpersoner og selskaper krymper skatten sin med 23 milliarder kroner i året, ifølge beregninger gjort av Aftenposten i kjølvannet av Paradise Papers.
AP171113 Tidligere lekkasjer har også vist hvordan privatpersoner skjuler penger i land med lav skatt og mye hemmelighold.
AP171113 Norske privatpersoner og selskaper krymper skatten sin med 23 milliarder kroner i året, viser forskning.
DB171109 Flere av våpnene skal ha vært en type som ytterst få privatpersoner i Norge har lov til å oppbevare.
DB171109 De må innføre insentiver - både for privatpersoner og industri - slik at et godt handlingsmønster belønnes.
DA171109 - Bygget er ikke bare en kirke, men også et kulturbygg av interesse for dem som kanskje ikke går i kirka så ofte, sier Eleni Maria Stene, og forteller om et enormt engasjement i grasrota på Grünerløkka, der privatpersoner har bidratt med alt fra konserter og fester til stands for å samle inn penger til oppussingen, i tillegg til midlene fra kommunen.
DB171108 Som privatpersoner har vi alle et ansvar for å være årvåkne, følge med og melde fra til politiet dersom vi opplever mistenkeligheter.
DB171108 Når det gjelder sosiale medier, derimot, og hva privatpersoner selv deler på sine kontoer på reise, blir skillelinjene raskt mer vage.
DA171108 Totalt har det kommet inn 107 registrerte innspill fra privatpersoner , organisasjoner, politiske partier og andre interesserte.
DB171107 En bankansatt, som intervjues anonymt, sier at de aller fleste av bankkontoene som er sperret, tilhører privatpersoner .
DA171107 - Til tross for at man har hatt en rekke tiltak for å demme opp for dette, vet vi at de finansielle formuene til privatpersoner i skatteparadiser har gått opp fra tilsvarende 10 prosent til 12 prosent av BNP.
SA171106 Vi har lang erfaring med å benytte testmedarbeidere som har utgitt seg for å være privatpersoner , og deretter henvendt seg til samtlige fastlegekontor i Norge på e-post/sms, telefon og via kontorenes nettsider.
AA171102 Om vi har kapasitet kan vi hjelpe privatpersoner med å finne nye hjem til kattene deres, sier Kirsti Wangberg som er leder for FOD Trondheim.
DB171031 På seks år har Kronprinsparets fond fått over 32 millioner fra næringsliv og privatpersoner .
AP171031 I 2014 ble det forbudt å selge rottegift til privatpersoner .
AP171031 I 2014 ble det forbudt å selge rottegift til privatpersoner .
AP171031 Selger til restauranter og privatpersoner
AP171031 I tillegg har han noen kantiner som kunder, og mens vi snakker med ham kommer nettmatbutikken Dyrket.no for å hente urter, som så skal leveres videre til privatpersoner .
AP171031 Christopher Rodriguez dyrker mikrourter til restauranter, kantiner og privatpersoner i et bomberom midt i Oslo.
DB171030 Det er også kjent at jødiske privatpersoner , noen av dem godt kjente, investerer og samler på effekter fra SS.
BT171030 DØMT : Mannen har fått sin tiende dom, og har siden 1980-tallet lurt privatpersoner og firma.
BT171030 Det kan være både privatpersoner og selskaper, sier Trovik.
DB171028 På seks år har Kronprinsparets fond fått over 32 millioner kroner fra næringslivet og privatpersoner .
DB171028 Han forklarer at det innenfor det enorme kraftmarkedet finnes mange like store som Aas, men at det i stor grad er selskaper og ikke privatpersoner .
AP171027 Klubben har utfordret bedrifter og privatpersoner til å binde seg til et kronebeløp pr. tilskuer som kommer på kampen.
SA171026 DNB opplever en positiv resultatutvikling i alle kundesegmenter, fra privatpersoner til de største bedriftene, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB.
SA171026 Jeg har gått gjennom merknadene til sentrumsplanen og talt opp 90 merknader fra privatpersoner .
NL171026 De som kom var en broket forsamling privatpersoner med bakgrunn fra europeiske ytre høyre- og venstrepartier.
NL171026 De gjør det enklere for kvalifiserte privatpersoner å dele bilen sin.
DN171026 DNB opplever en positiv resultatutvikling i alle kundesegmenter, fra privatpersoner til de største bedriftene, legger Bjerke til.
AP171026 DNB opplever en positiv resultatutvikling i alle kundesegmenter, fra privatpersoner til de største bedriftene, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB.
AA171026 I tillegg blir det mulig å søke i Skattelistene for privatpersoner via Skatteetatens nettsider.
AA171026 Det vil fra fredag morgen være mulig både for medier og privatpersoner å søke i Skattelistene for 2016.
DN171025 Nielsen sier de leverer både til brannvesenet, politiet, militærforlegninger, treningssentre og privatpersoner .
DN171024 Drøyt 20 av selgerne er privatpersoner som nå tvinges til å kutte prisene.
DA171022 Derfor er det ikke mulig for privatpersoner å gi før bøssebærerne har vært på døra.
AP171021 Privatpersoner som har mistanke om at barn eller unge blir utsatt for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, anbefales å ta direkte kontakt med politi, barnevern eller helsevesen.
SA171019 Jan Petter Hagen er styreleder i AaFK, og aksepterer at kritikken nå hagler mot AaFK fra media og fra privatpersoner .
AP171018 Jan Petter Hagen er styreleder i AaFK, og aksepterer at kritikken nå hagler mot AaFK fra media og fra privatpersoner .
AA171018 Men også disse kanalene, som blir tatt i bruk av både privatpersoner og foretak, er blitt blokkert som følge av kongressen.
DB171017 Hun tror en av årsakene til at det stort sett var privatpersoner som kom på visning, er at det er en byggegrense i området.
SA171015 « Dyrepolitiet » tar ikke imot tips fra verken privatpersoner eller organisasjoner.
SA171015 Hun er også glad for at både privatpersoner og organisasjoner sender bekymringsmeldinger til Mattilsynet.
DN171013 Morten Ravn ved University College London mener det de oppblåste verdiene og høye gjelden særlig utgjør en risiko for privatpersoner og bedrifter, som nå er blitt vant til rekordlave renter.
DN171013 Den tyske finansministeren Schäuble gikk nylig ut i Financial Times og advarte mot risiko for verdensøkonomien på grunn av akkumulering av likviditet og generelt høyt gjeldsnivå, både for stater og privatpersoner .
DB171013 ¶ SNART KLAR : I løpet av 2018 mener Virgin Atlantic, Richard Bransons romfartsselskap, at de skal kunne sende privatpersoner ut i verdensrommet.
DA171013 Intility jobber mot bedriftsmarkedet og ikke privatpersoner , så for dem vil verdien ligge i å ha navnet på bygningen, billetter, offisiell omtale, etc.
DN171012 Regjeringens mål var egentlig bare å senke skatten for bedrifter, men for å unngå at privatpersoner får for mye skattelette, ble det innført en trinnskatt fra 2016.
DA171012 Fordi da kan man ha fokus på å klare oss med minst mulig skattekroner, sånn at bedriftene og privatpersoner kan beholde litt mer selv - og på den måten og øke verdiskapningen, sier Njåstad.
AP171011 Nå anskaffer også privatpersoner hjertestarter.
AP171011 Den er filmet av sivile privatpersoner , av soldater fra de ulike opprørsfraksjonene, av mediene, av regjeringssoldater og er således et konglomerat av vinkler, stemmer og blikk.
DB171010 Løgnen : Da Kim Wall var savnet og Peter Madsen ble reddet i land av privatpersoner , sa han at han ikke visste hvor hun var.
AP171009 Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper.
DB171008 Og det kommer mest dritt fra privatpersoner .
DB171008 Selnæs om slakten av Norge : - Kommer mest dritt fra privatpersoner
AA171005 - Foss Fabrikker har hatt marginen på sin side, men vi ønsker samtidig å uttrykke omtanke for privatpersoner og andre bedrifter som er rammet av flommen, sier Tone Foss By. ( ©NTB ) ¶
VG171004 Men til tross for at helautomatiske våpen er forbudt for privatpersoner i USA, kan andre våpen, lovlig, manipuleres til å virke som et.
DB171004 Våpen produsert etter, kan ikke eies av privatpersoner .
DB171004 Den siste innstrammingen kom i 1986, og den sier at automatvåpen som er laget før 1986 kan eies lovlig av privatpersoner etter en streng bakgrunnssjekk og registrering av våpenet.
DB171003 Han reagerer sterkt på at vanlige folk blir bedt om å fotografere privatpersoner på gaten.
DN171002 De to overlegene har sendt inn varselet som privatpersoner , men sier til avisen at de kjenner godt til forholdene ved avdeling for medisinsk genetikk i Oslo og at de har snakket med flere ansatte.
DA171002 De overlegene har sendt inn varselet som privatpersoner , men sier til avisen at de kjenner godt til forholdene ved avdeling for medisinsk genetikk i Oslo og at de har snakket med flere ansatte.
AP171002 De overlegene har sendt inn varselet som privatpersoner , men sier til avisen at de kjenner godt til forholdene ved avdeling for medisinsk genetikk i Oslo og at de har snakket med flere ansatte.
VG170929 Videre skal det kun være tre skatteklasser, 12 prosent, 25 prosent og 35 prosent, for privatpersoner .
AP170928 Han oppfordrer privatpersoner og bedrifter til å gjøre en større innsats for å beskytte seg selv.
DN170927 Republikanerne vil oppfordre til å senke skatten for den øverste skatteklassen for privatpersoner fra 39,6 prosent til 35 prosent, men de har også bedt advokater om å vurdere å innføre en ny og høyere skattesats for å forsikre seg om at de rike ikke ender opp med å motta et uproporsjonalt skattekutt, sammenlignet med middelklassen og familier med lav inntekt, skriver Washingto
SA170926 - Vi har ikke hatt problemer med det, men det kan være at privatpersoner har fått problemer med å få ut rapporter fra time til time, sier Westerveld.
SA170926 - Vi har ikke hatt problemer med det, men det kan være at privatpersoner har fått problemer med å få ut rapporter fra time til time, sier Westerveld.
DA170926 Nå er det sponsorer og privatpersoner som likte det de så av Bergen 2017 som bidrar.
BT170926 - Vi har ikke hatt problemer med det, men det kan være at privatpersoner har fått problemer med å få ut rapporter fra time til time, sier Westerveld.
BT170926 - Vi har ikke hatt problemer med det, men det kan være at privatpersoner har fått problemer med å få ut rapporter fra time til time, sier Westerveld.
BT170926 - Vi har ikke hatt problemer med det, men det kan være at privatpersoner har fått problemer med å få ut rapporter fra time til time, sier Westerveld.
AP170926 - Vi har ikke hatt problemer med det, men det kan være at privatpersoner har fått problemer med å få ut rapporter fra time til time, sier Westerveld.
AP170926 - Vi har ikke hatt problemer med det, men det kan være at privatpersoner har fått problemer med å få ut rapporter fra time til time, sier Westerveld.
DA170925 Han tror at ikke bare privatpersoner , men også næringslivet, i stor grad vil gå over til nullutslippsbiler hvis lavutslippssoner med gebyrer blir vanlig i byer her til lands.
DB170923 Scientologikirka er kjent for å møte offentlig kritikk med søksmål som kan koste mediehus og privatpersoner store summer og årevis i retten.
AP170917 I august ba en gruppe privatpersoner Riksrevisjonen se nærmere på koblingene mellom Digitalradio Norge AS, NRK, Talkmanngruppen DA og Sahaga AS.
DB170915 I kommentarfeltet under artikkelen på 24avisen.com omtales 17-åringen som « svart klovn », « apekatt » og « brun dumskalle » av privatpersoner som har kommentert med åpne Facebook-profiler.
DB170914 I kommentarfeltet under artikkelen på 24avisen.com omtales 17-åringen som « svart klovn », « apekatt » og « brun dumskalle » av privatpersoner som har kommentert med åpne Facebook-profiler.
DA170911 Kandidater kan kun motta i underkant av 25.000 kroner fra privatpersoner , og listen over givere må offentliggjøres.
VG170908 Det blir feil når valg som politikere gjør som privatpersoner og i helt andre kontekster enn partipolitikkens bedømmes som de var politiske ytringer.
DB170908 Men regninga kommer - når forsikringsbransjen og privatpersoner må bruke utallige milliarder på å reparere skadene etter ekstremvær.
AP170907 Dagens Næringsliv har hentet opplysninger om Norges mest kjente og rikeste privatpersoner fra kredittopplysningsselskapet Dun & Bradstreet.
DB170906 Finansavisen kan fortelle at det danske Rekom-konsernet eies av fem privatpersoner .
AA170905 Det svekker folks skattevilje når de ser at pengene tiltenkt velferd går i lommeboka til privatpersoner ¶ 7.
AP170904 USA satte nylig russiske og kinesiske selskaper og privatpersoner som handler med Nord-Korea på svartelisten.
AA170904 Høyre drar inn mest fra privatpersoner og kommersielle foretak, men Ap henter seg inn igjen med i særklasse høyest inntekt fra organisasjoner i arbeidslivet.
DN170903 Økokrim har tiltalt Geir Jøran Wilhelmsen for bedrageri av mer enn 30 millioner kroner overfor flere privatpersoner og en bank.
DB170903 For privatpersoner som investerer i kryptovaluta utenfor næringsvirksomhet, vil gevinst eller tap ved hver transaksjon beregnes av en sammenlikning av kostpris og salgspris.
VG170902 Canada har et system der privatpersoner kan opprette en sponsorgruppe, og søke om å få ta imot syriske flyktninger som er registrert av FN.
DA170901 Samtidig en av årets essensielle filmer, som dessverre ekstra aktuell i en tid der USAs president gir sin støtte til nynazister, offentlig oppfordrer politiet til å utøve vold mot privatpersoner og benåder kriminelle i politietaten.
AA170901 - Med opprettelse av en aksjesparekonto får man store fordeler som privatpersoner som regel ikke har hatt tidligere, forteller privatøkonomi i SpareBank1 SMN, Endre Jo Reite.
AA170901 Det er to store fordeler som privatpersoner ikke har hatt muligheten til før nå, forteller Reite.
DB170831 november, og vil tillate private foretak å motta, innhente, registrere og utlevere gjeldsopplysninger om privatpersoner .
AA170831 Det vil legge enda bedre til rette for at privatpersoner kan omfordele sparemidler som er plassert i aksjer og verdipapirfond, sier finansministeren. ( ©NTB ) ¶
AA170831 - Aksjesparekonto gjør det både enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond.
DB170830 Frivillige ble raskt bedt om å gi donasjoner, og donasjonene har strømmet inn fra både privatpersoner , bedrifter og offentlige instanser.
DB170830 Byråd Berg mener det var viktig å tilby denne støtten, ettersom taxi-sjåfører som næringsdrivende ikke nyter godt av det samme momsfradraget som privatpersoner får når de kjøper ny elbil.
VG170828 Myndighetene i Houston ber privatpersoner bistå i evakuering av flomrammede innbyggere.
NL170828 Det kan være privatpersoner og organisasjoner som leverer merknader, eller offentlige myndigheter som både kan levere merknader eller fremme innsigelser til forslaget.
DN170828 Myndighetene i Houston har også bedt privatpersoner bistå i evakueringen.
DN170828 Myndighetene i Houston ber privatpersoner bistå i evakuering av flomrammede innbyggere.
DB170828 Myndighetene i Houston ber privatpersoner bistå i evakuering av flomrammede innbyggere.
DA170828 Myndighetene i Houston ber privatpersoner bistå i evakueringen.
AP170828 Myndighetene i Houston ber privatpersoner bistå i evakuering av flomrammede innbyggere.
AP170828 Jeg er forundret over at politiske partiers resultater avgjøres av privatpersoner eller organisasjoners økonomiske bidrag, skriver Thon i en e-post.
AP170828 - Jeg er forundret over at politiske partiers resultater avgjøres av privatpersoner eller organisasjoners økonomiske bidrag, sier Olav Thon.
AA170828 Myndighetene i Houston ber privatpersoner bistå i evakuering av flomrammede innbyggere.
AA170828 Myndighetene i Houston ber privatpersoner bistå i evakuering av flomrammede innbyggere.
AA170827 Myndighetene oppfordrer samtidig privatpersoner med båter eller kjøretøyer tilpasset forholdene til å bistå.
AA170827 Myndighetene i Houston ber privatpersoner bistå i evakuering av flomrammede innbyggere.
AA170827 Myndighetene oppfordrer samtidig privatpersoner med båter eller kjøretøyer tilpasset forholdene til å bistå.
AA170827 Myndighetene i Houston ber privatpersoner bistå i evakuering av flomrammede innbyggere.
DA170824 På spørsmål fra NRK om solidaransvaret også omfatter privatpersoner , svarer Støres rådgiver Jonas Bals at forslaget fra Ap går ut på å utvide ansvaret til profesjonelle byggherrer.
DA170824 - Meg bekjent er det ingen regler som tilsier at privatpersoner skal sjekke bakover når de inngår kontrakter, betaler moms og forsikrer seg om at den man handler med er næringsdrivende, sier Clemet.
AP170824 For hver BH som blir hengt opp på gjerdet donerer Anders Grande og Grandan ytre gård, med hjelp fra privatpersoner og bedrifter, 100 kroner til brystkreftsaken.
AP170824 De 50 første BH-ene betalte han for selv, men siden har både privatpersoner og bedrifter bidratt med pengesummer av ulike størrelser.
DB170823 Det gjelder ikke privatpersoner i denne type oppdrag.
AA170823 Innsamling : For hver bh som blir hengt opp på gjerdet donerer Anders Grande og Grandan ytre gård, med hjelp fra privatpersoner og bedrifter, 100 kroner til brystkreftsaken.
AA170823 De 50 første bh-ene betalte han for selv, men siden har både privatpersoner og bedrifter bidratt med pengesummer av ulike størrelser.
DB170818 Eventbyrået ble startet av den tidligere alpinisten Odd Sørli i 1996, og har både privatpersoner og selskaper på kundelisten.
SA170817 Det betyr at sponsorer, privatpersoner og andre bidragsytere går inn med x antall kroner per tilskuer som møter opp på stadion ( maksgrensen er tusen tilskuere ).
AP170817 Det betyr at sponsorer, privatpersoner og andre bidragsytere går inn med x antall kroner per tilskuer som møter opp på stadion ( maksgrensen er tusen tilskuere ).
VG170816 Problemstillingen er jo den samme : det er privatpersoner som tjener penger på et fellesgode.
AP170816 - Det som var bra den gangen, var at det var privatpersoner og familier som tok seg av dem som kom.
VG170815 Mange blir utnyttet av smuglere, kriminelle gjenger, sikkerhetsstyrker eller privatpersoner .
VG170815 Mange både privatpersoner og bedrifter ville blitt rammet hvis avtalen og de rettigheter den innebærer plutselig skulle bli borte.
DN170812 Nye regler for pensjonssparing og aksjehandel for privatpersoner er blant faktorene som driver etterspørselen opp.
AP170811 Det var privatpersoner som observerte ubåten og tipset letemannskapene.
AP170811 Det var privatpersoner som observerte ubåten og tipset det danske forsvaret som lokaliserte båten ved Køge Bugt, på Sjællands østkyst sør for København.
AP170811 Det var privatpersoner som observerte ubåten og tipset letemannskapene.
AP170811 Det var privatpersoner som observerte ubåten og tipset letemannskapene.
AP170811 Bitcoin er en stadig mer populær digital valuta som brukes av forhandlere og privatpersoner over hele verden. Én bitcoin tilsvarer rundt 28.000 norske kroner i dagens verdi.
DA170810 - Privatpersoner kommer ofte til kort i rettsapparatet og avisspaltene.
AP170810 Vi har fått meldinger fra cirka 40 privatpersoner , men erfaringsmessig vil det komme flere henvendelser.
NL170809 ¶ Utfordringene skyldes privatpersoner som bryter loven.
NL170809 Utfordringene skyldes privatpersoner som bryter loven.
AP170809 Denne siste lovendringen er først og fremst et slag i ansiktet for Airbnb og lignende nettsteder som gjør det mulig for privatpersoner å leie ut boligen sin.
VG170808 Så langt i år har de rapportert inn 48,5 millioner kroner i bidrag fra privatpersoner , fagbevegelse og bedrifter.
VG170808 Høyre har fått mange store beløp fra over 40 privatpersoner og ulike selskaper, totalt 7,6 millioner kroner.
DN170808 Så langt i år har de rapportert inn 48,5 millioner kroner i bidrag fra privatpersoner , fagbevegelse og bedrifter.
DN170808 Høyre har fått mange store beløp fra over 40 privatpersoner og ulike selskaper, totalt 7,6 millioner kroner.
DA170808 Så langt i år har de rapportert inn 48,5 millioner kroner i bidrag fra privatpersoner , fagbevegelse og bedrifter.
DA170808 Høyre har fått mange store beløp fra over 40 privatpersoner og ulike selskaper, totalt 7,6 millioner kroner.
AP170804 Den nye Parkeringsklagenemnda har fått flere klager på « parkeringsbøter » utskrevet av privatpersoner .
VG170802 Engasjerte privatpersoner har engasjert en advokat for å sikre at svanen blir flyttet fremover avlivet.
DA170802 I Kristiansand valgte enkelte privatpersoner å vise sin motstand mot nazistenes budskap.
AA170802 Privatpersoner tipset ¶
AP170731 Sprit, snus og sigaretter, i til tider store kvantum, blir kjøpt og solgt mellom privatpersoner .
AA170731 Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukerombudet, anbefaler folk å undersøke litt før de kjøper billetter fra privatpersoner .
AP170730 Ifølge tollvesenet er det snakk om privatpersoner som har vært på fiskeferie, for så å forsøke å frakte store mengder fisk ulovlig ut av landet.
AA170730 Ifølge Tollvesenet er det snakk om privatpersoner som har vært på fiskeferie som prøver å få med seg store mengder fisk ut av landet, skriver Aftenposten.
AA170730 Ifølge Tollvesenet er det snakk om privatpersoner som har vært på fiskeferie som prøver å få med seg store mengder fisk ut av landet, skriver Aftenposten.
DA170728 Derfra går det slag i slag gjennom Hordaland, Rogaland og Vest-Agder med nærmere tretti stopp hos bedrifter, sykehjem, integreringstiltak, privatpersoner og kultur- og sportsbegivenheter de neste fire dagene.
DB170726 Kort forklart har sensitiv informasjon fra sentrale registre hos Transportstyrelsen, det svenske samferdselstilsynet, havnet i hendene hos ikke-sikkerhetsklarerte privatpersoner i teknologiselskapet IBM.
AA170725 Frode Elton Haug, juridisk direktør i forbrukerombudet, anbefaler folk å undersøke litt før de kjøper billetter fra privatpersoner .
VG170724 SKAL AVLIVES : Flere organisasjoner og privatpersoner har engasjert seg for å redde kjendissvanen « Havnesjefen » som er Os kommune sin maskot.
DB170724 Dette gjelder både saker som ligger til fellesskapet og saker som tilligger oss som privatpersoner .
VG170723 The World Justice Project ( WJP ) Rule of Law Index bygger på uavhengige data om hvordan privatpersoner og eksperter ser på sitt lands rettssystem.
DN170721 - Mens myndigheter og det amerikanske finansdepartementet har råd til den ekstra utgiften, vil gjeldstyngede selskaper og privatpersoner i mange tilfeller ikke ha det, skriver Gross.
DB170721 Må det virkelig privatpersoner til for å berge svanens liv ?
AP170721 Tiltalen for grovt bedrageri gjelder syv tilfeller av svindel i Oslo-området knyttet til salg fra privatpersoner , hvor de en eller begge tiltalte skal ha tatt salgsobjektene uten å betale.
DN170719 I tillegg investerer en rekke privatpersoner .
AP170719 I vinter slo If forsikring seg sammen med markedslederen Vertikal, og de opplyste at privatpersoner vil bli et viktigere satsingsområde for dem fremover.
DN170714 Sentralbanken har sagt de har fått kontroll med ulovlige pengeoverføringer fra Kina til utlandet fra blant annet privatpersoner .
AA170714 Å stille samme krav til privatpersoner og bedrifter som skal kjøpe renholdstjenester, kan legge mer press på useriøse aktører.
AA170714 Nå foreslår NHO at det bør bli forbudt for privatpersoner å bruke firmaer som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.
AA170714 NHO foreslår nå å utvide forbudet til privatpersoner , kombinert med et skattefradrag.
AA170714 Forbudet NHO foreslår, vil understreke at privatpersoner også har et ansvar for å unngå useriøse bedrifter.
DB170713 Hun forteller at det vil alltid være mulig å lage unntak som gjør at privatpersoner fortsatt kan ta kontakt uten å registreres, eller man kan lage unntaksregler der hvor det er snakk om sensitiv informasjon.
AA170713 NHO vil forby privatpersoner å kjøpe vaskehjelp fra selskaper som ikke er offentlig godkjente.
AA170713 Administrerende direktør i NHO Service, Anne-Cecilie Kaltenborn, mener det er på tide at slikt forbud også skal gjelde for privatpersoner .
AA170713 - Privatpersoner som kjøper renhold i hjemmet, må vite hvorvidt de kjøper fra en bedrift som har kommet gjennom godkjenningsordningen eller ikke, sier hun til NRK.
NL170711 I vår del av verden har privatpersoner et stort konsum.
DA170711 De tilbyr private etterforskningstjenester til både privatpersoner og næringslivet.
DN170706 Vi er også interessert i kontakt med privatpersoner som blir pålagt av banken å selge boligen sin før de kjøper ny, eller sliter med mellomfinansiering.
DN170706 Vi er også interessert i kontakt med privatpersoner som blir pålagt av banken å selge boligen sin før de kjøper ny, eller sliter med mellomfinansiering.
DA170705 | Tolldirektøren : - Stadig flere privatpersoner smugler sitt eget dop ¶
DA170705 Tolldirektør Øystein Børmer forteller at stadig flere privatpersoner smugler sitt egen dop over grensen gjennom internetthandel, fremfor å handle allerede smuglede varer i landet.
AA170705 Tolldirektør Øystein Børmer forteller at stadig flere privatpersoner smugler sitt egen dop over grensen gjennom internetthandel, fremfor å handle allerede smuglede varer i landet.
AA170705 ( ©NTB ) ¶ | - Stadig flere privatpersoner smugler sitt eget dop ¶
SA170703 Privatpersoner som investerer i solenergi, har rett på støtte fra Enova.
BT170703 Privatpersoner som investerer i solenergi, har rett på støtte fra Enova.
AP170703 Privatpersoner som investerer i solenergi, har rett på støtte fra Enova.
VG170701 Det er ikke ulovlig for privatpersoner å ta med seg falske varer fra utlandet inn i Norge, dersom varene er til personlig bruk.
DB170701 DET ER FEM privatpersoner som går inn i Start, ikke det Malta-baserte Gaming Innovation Group.
DN170630 Et av de mest profilerte norske delingsøkonomi-elskapene er Nabobil, som lar privatpersoner leie bil seg imellom.
DB170629 ( Dagbladet ) : Ifølge Matvett kaster privatpersoner i Norge totalt 217.000 tonn mat hvert eneste år.
DB170629 Før sommeren er det ok for politikere å vise at de er privatpersoner som leser som folk flest, sier han, og legger til : ¶ - « Havboka » og populærvitenskapen viser riktignok allmenn interesse for ting i verden, men Slagsvold Vedum med « Udkantmyten » er den eneste som ser ut som om han leser seg opp for politisk kamp.
DB170628 Lenger ned kommer privatpersoner , som får stor pengestøtte til sine prosjekter, enten det er snakk om litteratur, billedkunst, musikk eller dans.
DB170628 Alle, både privatpersoner og institusjoner, kan søke om støtte.
AP170628 NorCERT håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritiske funksjoner, men privatpersoner må selv sørge for at de er forberedt på angrepet.
AP170628 Hackere går ikke bare etter privatpersoner .
SA170626 Som samfunn kan vi bidra til å gjøre hverdagen bedre for torturoverlevere ved å tilegne oss kunnskaper om virkninger av tortur, tilby psykoterapi og annen behandling til de som ønsker dette, og som privatpersoner møte også disse personene som medmennesker, med respekt og anstendighet.
VG170623 Privatpersoner og bedrifter kan gi penger til hjelpeorganisasjonenes beredskapsfond.
DA170623 Arrangørene er alt fra sameier og foreninger til privatpersoner , opplyser Rogaland brann og redning i en pressemelding.
VG170622 NFF ønsker ikke å mene noe om hvilke privatpersoner som skal inn på eiersiden i den enkelte klubb.
VG170622 Ifølge NRK har Sevaldsen fått bud på flere titalls tusen kroner, men han kommer ikke til å selge til privatpersoner .
SA170622 Ifølge NRK har Sevaldsen fått bud på flere titalls tusen kroner, men han kommer ikke til å selge til privatpersoner .
DB170622 Ifølge NRK har Sevaldsen fått bud på flere titalls tusen kroner, men han kommer ikke til å selge til privatpersoner .
BT170622 Ifølge NRK har Sevaldsen fått bud på flere titalls tusen kroner på klumpen, men han kommer ikke til å selge til privatpersoner .
AA170622 Ifølge NRK har Sevaldsen fått bud på flere titalls tusen kroner, men han kommer ikke til å selge til privatpersoner .
DN170620 Men for demokratene vil en seier bety mye for moralen, det frivillige arbeidet og partibidrag, både fra privatpersoner og næringslivet.
FV170618 For å hjelpe de evakuerte har privatpersoner i Nuuk startet innsamling av sko, leker og bøker som skal bli sendt til de evakuerte, ifølge den grønlandske radiokanalen KNR.
DB170618 I USA har man sett at de tar helt enkle privatpersoner for å statuere eksempler, sier en av Norges fremste eksperter på medie- og opphavsrett, advokat Jon Wessel-Aas til Dagbladet.
DB170618 I Norge skal det imidlertid mye til før privatpersoner kan dras for retten.
AA170618 For å hjelpe de evakuerte har privatpersoner i Nuuk startet innsamling av sko, leker og bøker som skal bli sendt til de evakuerte, ifølge den grønlandske radiokanalen KNR.
VG170617 I første rekke er målet å selge den til institusjoner, men om 5 - 10 år regner Lou Josselin og de andre i Cyberdroïd med at privatpersoner vil kunne ha råd til å kjøpe roboten.
DA170616 Det finnes støtteordninger både til privatpersoner og borettslag og sameier.
DA170616 Stortinget finansierte statuen av Kronprinsesse Märtha, som ble avdekket i 2007, men ellers er det privatpersoner og interessegrupper som står på for å få statuer av disse kvinnene.
DN170615 Det er undersøkt hvordan digitaliseringen tar form i virksomheter, for privatpersoner og i offentlig sektor.
NL170614 At kommuner og privatpersoner er uenig i verdivurderingene har gitt seg utslag i at etter 2006 har fondet vært i over 100 rettssaker med den tids- og ressursspille som følger med denslags.
DN170614 Appene til Uber og andre selskaper lar privatpersoner yte transporttjenester i egne kjøretøyer gjennom en teknologi som bruker geolokasjon og smarttelefoner.
DN170613 Pundet fortsetter å dale etter politisk uro i Storbritannia ¶ ¶ | 4000 private aksjonærer ville ha bank ¶ 4000 privatpersoner - inkludert over halvparten av de ansatte i Sparebank 1 Østlandet - ville være med banken på børs.
DB170612 Jeg vet at Tarik har fått kjørt seg knallhardt i media og av privatpersoner .
DN170611 Forskerne ved Saarland Universität sier at teknologien de jobber med å kommersialisere er såpass enkel i sin oppbygning at det på relativt kort sikt vil være mulig for privatpersoner å skrive ut slike e-tatoveringer med personlige printere hjemme.
BT170608 De eneste tiltakene man har sett fra det handlingslammede byrådet, er pisk mot privatpersoner og lokalt næringsliv.
AP170608 Det inkluderer også varer fraktet av privatpersoner .
DB170607 Det er foreløpig ikke kjent om det er russiske organisasjoner eller privatpersoner som står bak.
DB170601 Det kom også høringssvar fra 22 privatpersoner .
DN170531 Det er selvsagt ingenting problematisk med det juridisk sett, men slik jeg ser det er Swap en kreativ omgåelse av bindingsbegrensningen på mobilabonnement på 12 måneder for privatpersoner ved i stedet å binde kunden gjennom en nedbetalingsordning, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.
DB170531 Det som altså er et godt tilbud for privatpersoner som vil ha verdi for pengene, er åpenbart i strid med myndighetenes regulering av Telenor, skriver Finansavisen.
DB170531 Det kom også høringssvar fra 22 privatpersoner .
DN170529 GDPR skal styrke personvernet og gjøre det mulig for privatpersoner å få personopplysninger slettet fra selskapers databaser.
DB170529 Oppfordrer kulturaktørene til å finne andre annonseringskanaler enn DT og privatpersoner til å di opp abonnementet frem til de prioriterer lokal kultur », skrev prest i Bragernes menighet i Drammen, Per Erik Karlsson Brodal, på sin Facebookside for to uker siden, ifølge Journalisten.
NL170528 I tillegg ville både selskapene og privatpersoner ha mer penger å rutte med som følge av dette.
NL170528 Det ville blitt sett på som en lønnsom investering av selskaper og privatpersoner , som ville kunne gå sammen om å gjennomføre prosjektet.
DN170528 Pensjonsunderskuddet som WEF har beregnet til 400.000 milliarder dollar i år 2050 er basert på hvor mye myndigheter, bedrifter og privatpersoner må sette av for at alle personer skal få en pensjon tilsvarende 70 prosent av lønnen de hadde før de gikk av med pensjon.
DN170528 Bedre opplæring i privatøkonomi kan også være til hjelp for privatpersoner , som nå altså bærer en større risiko for sin egen pensjonssparing.
VG170527 FRAFJORDBUNAD : Tiana ( foran ) og Nirina broderer bunader som selges til bedrifter og privatpersoner i Norge.
AP170527 Det samme gjør enkelte idealistiske privatpersoner .
NL170526 Gjennom en enorm dugnadsinnsats av privatpersoner og frivillige organisasjoner, og med kirka som hoveddrivkraft gjennom Nordnorsk Diakonistiftelse, ble på løpende bånd flere avdelinger bygget opp på Trastad i perioden 1954 til 1966.
DB170525 Jeg ville aldri selv valgt dronningen som utstiller, men om man allerede har gitt henne anerkjennelse i kunstlivet som en av de privatpersoner som mest uegennyttig og i lang tid har støttet kunstnere, og som har forholdt seg til samtidskunst og kunsthåndverk ( ikke minst det håndverk som vises på Kode ) i årtier, da er det et noenlunde akseptabelt utstillingskonsept, spesielt når det ikke er den utstilte
DN170524 WannaCry spredte seg til minst 150 land, infiserte minst 200.000 datamaskiner og rammet alt fra privatpersoner til det britiske helsevesenet.
AA170524 WannaCry spredte seg til minst 150 land, infiserte minst 200.000 datamaskiner og rammet alt fra privatpersoner til det britiske helsevesenet.
AA170524 WannaCry spredte seg til minst 150 land, infiserte minst 200.000 datamaskiner og rammet alt fra privatpersoner til det britiske helsevesenet.
DN170523 Dermed mener han det også blir åpning for reale skattekutt, både for privatpersoner og bedrifter.
BT170522 De må kunne ferdes som privatpersoner uten å bli refset eller møtt på en spesiell måte.
AA170522 Privatpersoner på stedet drev førstehjelp på mannen i en lengre periode, før helsepersonell ankom stedet like etter klokken 20.
BT170520 Det er også helt meningsløst å undergrave vår kompetansebase, sette 200.000 arbeidsplasser i spill og ramme lommeboken til enda flere privatpersoner , sier Søviknes.
DB170519 12 av disse lager vi for privatpersoner , mens resten er for klubber og kommuner, sier Jønsson til Finansavisen.
AP170519 Hver vår og høst velger bønder og privatpersoner å brenne gress, avfall og søppel fremfor å frakte det vekk.
AA170519 For privatpersoner åpner undervannsdronen en helt ny verden, der det blir mulig å se knivskarpe undervannsbilder helt ned til 150 meters dyp.
SA170518 Svaret er at det finnes grupperinger som jobber aktivt mot en slik utvikling, enten fordi privatpersoner mister en fordel, eller fordi offentlige etater mener at deres fagområde veier tyngst.
AP170518 Så selv om Vipps fremstår som gratis for privatpersoner ved bruk, ligger kostnadene der uansett.
AP170518 I fjor overførte privatpersoner 170 millioner kroner fra Norge til Romania via pengebyråene.
AP170518 Bare fra Bergen er det sendt 100 millioner fra privatpersoner til privatpersoner i Romania de siste fem årene.
AP170518 Bare fra Bergen er det sendt 100 millioner fra privatpersoner til privatpersoner i Romania de siste fem årene.
AP170518 Så selv om Vipps fremstår som gratis for privatpersoner ved bruk, ligger kostnadene der uansett.
AA170518 Så selv om Vipps fremstår som gratis for privatpersoner ved bruk, ligger kostnadene der uansett.
AA170518 Så selv om Vipps fremstår som gratis for privatpersoner ved bruk, ligger kostnadene der uansett.
DB170517 - Anbefaler dere i dag privatpersoner med overskuddslikviditet å kjøpe bolig for utleie i Oslo ?
DB170516 Kryptos Logic er en av mange selskaper i verden som leverer IT-tjenester til bedrifter, offentlig forvaltning og privatpersoner .
AP170516 I tillegg blir sanksjonslisten mot russiske privatpersoner og selskapet forlenget.
VG170515 Det er også viktig at privatpersoner oppdaterer, sier han.
DN170515 Før helgen startet en internasjonal cyberepidemi i form av løsepengeviruset Wannacry som spredte seg blant bedrifter og privatpersoner over hele verden.
DB170515 Kjøpsloven, som regulerer kjøp mellom to privatpersoner , krever nemlig at kjøperen skal få det hun hadde grunn til å forvente seg - med andre ord må det som står i annonsen være riktig.
DB170515 Kjøpsloven regulerer kjøp mellom privatpersoner .
AA170515 Dataviruset WannaCry rammet selskaper, offentlige virksomheter og privatpersoner over hele verden i løpet av helgen.
DN170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) sier de ukentlig blir kontaktet av bedrifter og privatpersoner som har blitt utsatt for hackerangrep, og som har betalt løsepenger, skriver VG.
VG170513 Les gjerne : Råd til privatpersoner : Oppdater operativsystemet ¶
VG170513 Ukentlig blir Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) kontaktet av bedrifter og privatpersoner som har blitt utsatt for hackerangrep, og som har sett seg nødt til å gjøre som angriperne ber om - nemlig å betale løsepenger.
DB170513 - Microsoft sender ut oppdateringer hele tiden, og dette er noe som alle privatpersoner og virksomheter må gjøre, sier Bergsjø.
DB170513 Som vi tidligere har fortalt kjører privatpersoner kun 55 prosent elektrisk i snitt, ifølge en stor undersøkelse utført av Transportøkonomisk Institutt.
AA170513 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) sier de ukentlig blir kontaktet av bedrifter og privatpersoner som har blitt utsatt for hackerangrep, og som har betalt løsepenger, skriver VG.
AA170513 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) sier de ukentlig blir kontaktet av bedrifter og privatpersoner som har blitt utsatt for hackerangrep, og som har betalt løsepenger, skriver VG.
VG170512 Torsdag advarte de alle privatpersoner mot å skaffe seg noen av de 19 dyreartene som nå er unntatt forbudet.
DN170512 Til tross for at angrepet primært ser ut til å ha blitt rettet mot helsesektoren, er det ikke utenkelig at også privatpersoner kan motta epost med det skadelige viruset.
DA170512 Men jeg jobber for tiden med et DIGERT prosjekt som både er viktig, kulturbevarende, lokalt og nasjonalt og utrolig støttbart - både for næringsliv og privatpersoner .
VG170511 Torsdag advarer de alle privatpersoner mot å skaffe seg noen av de 19 dyreartene som nå er unntatt forbudet.
SA170511 mai kan privatpersoner levere inn ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.
DA170511 Læreren er en av fire personlig kristne privatpersoner , som har undertegnet dagens leserbrev i Dagsavisen Fremtiden om Jan Hanvold og Visjon Norges praksis.
DA170510 Fredrik Juel Hagen sier til NTB at de ønsker seg et regelverk for partistøtte der organisasjoner og privatpersoner ikke kan kjøpe seg innflytelse i politiske prosesser og posisjoner i politiske partier, som de etter FpUs oppfatning gjør i dag.
AA170510 Fredrik Juel Hagen sier til NTB at de ønsker seg et regelverk for partistøtte der organisasjoner og privatpersoner ikke kan kjøpe seg innflytelse i politiske prosesser og posisjoner i politiske partier, som de etter FpUs oppfatning gjør i dag. ( ©NTB ) ¶
DB170509 Han sier materialet er preget av mange kontanttransaksjoner, og at det er en utfordring at privatpersoner ikke fører regnskap.
BT170509 Sammen med andre privatpersoner markerte Kippersund denne dagen ved å teipe kvinnelige profilers navn over mennenes steiner på Walk of Fame.
AP170509 Sammen med andre privatpersoner markerte Kippersund denne dagen ved å teipe kvinnelige profilers navn over mennenes steiner på Walk of Fame.
DB170508 Den franske valgkampkommisjonen anmodet mediene og privatpersoner om å unnlate å spre informasjonen - som kommisjonen understreket er innhentet ulovlig.
FV170507 Privatpersoner slukket brannen.
DB170507 Samtidig har den franske valgkampkommisjonen bedt både medier og privatpersoner om å unnlate å spre informasjonen - som de understreker er innhentet ulovlig. 70 000 filer ¶
AA170507 På spørsmål om det er mulig for privatpersoner å montere en slik hjemme, svarer han : ¶
DB170504 Huseier Svein Larsen sier han ikke visste at utleien var knyttet til MC-klubb, men at han leide ut til to privatpersoner .
AP170504 Fakta : eForvaltningsforskriften § 9 ¶ Privatpersoner og enheter som ikke er registrert i Enhetsregisteret kan reservere seg mot å motta følgende meddelelser elektronisk fra forvaltningen : ¶ a ) enkeltvedtak, ¶ b ) forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16, ¶ c ) andre meldinger som har betydning for vedkommendes rettsstilling eller for behandlin
DB170503 Bidrag fra privatpersoner , foretak og organisasjoner var på 97 mill., mens de øvrige inntektene ( 131 mill. ) stammet fra egen virksomhet ( kontingent o.l. ).
DB170503 RØRTE EN HEL VERDEN : Madeleines forsvinning førte til at både medier og privatpersoner engasjerte seg i kampen for å finne henne.
AA170503 - Målet er å få kunst som fortjener det opp i dagen, og jeg samarbeider gjerne både med det offentlige og privatpersoner .
BT170502 - Det har vært utrolig fint å se den viljen som har vært, både fra privatpersoner og bedrifter.
AP170502 - Det har vært utrolig fint å se den viljen som har vært, både fra privatpersoner og bedrifter.
AP170501 Cedric Burger lever av å kjøre ut fyringsolje til bønder og privatpersoner .
AP170501 Cedric Burger lever av å kjøre ut fyringsolje til bønder og privatpersoner .
SA170429 Aftenbladet fikk flere henvendelser fra privatpersoner fra Kvernevik, Sunde og Revheim som fortalte om strømløse nabolag lørdag kveld.
BT170429 Bare fra Bergen er det sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner - til privatpersoner i Romania, de siste fem årene.
BT170429 Bare fra Bergen er det sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner - til privatpersoner i Romania, de siste fem årene.
SA170427 Kritikken av barnevernstjenesten, både fra medier eller fra privatpersoner , er ofte knyttet til ansatte i barnevernstjenesten og arbeidsmetoden, men sjelden rettet mot politikerne.
DN170427 For landets nest største bank har disse reglene ført til at utlånsveksten til privatpersoner er halvert i årets tre første måneder.
DN170427 De tre nye satsene for inntektsskatt for privatpersoner foreslås satt til 10, 25 og 35 prosent, og at amerikanere i laveste inntektsgruppe kan slippe å betale skatt.
DB170427 De tre nye satsene for inntektsskatt for privatpersoner foreslås satt til 10, 25 og 35 prosent og at amerikanere i laveste inntektsgruppe kan slippe å betale skatt.
DA170427 De tre nye satsene for inntektsskatt for privatpersoner foreslås satt til 10, 25 og 35 prosent og at amerikanere i laveste inntektsgruppe kan slippe å betale skatt.
AA170427 Sunde sier at de ikke driver med telefonsalg, men kontakter både bedrifter og privatpersoner hjemme for å ta en vurdering.
AA170427 Selskapet startet også en pilot for strømproduksjon gjennom solceller hos privatpersoner , der responsen blant strømkundene var betydelig.
DN170426 | Trump vil kutte skatten for selskaper og privatpersoner
DN170426 USAs president Donald Trump foreslår kraftig reduksjon i inntektsskatten både for privatpersoner og selskaper.
DN170426 Standardfradraget for privatpersoner blir doblet, noe som i praksis fjerner helt skatt på de første 24.000 dollarene som et par tjener, ifølge The New York Times.
DN170426 Trump foreslår kraftig reduksjon i inntektsskatten både for privatpersoner og selskaper.
DN170426 Standardfradraget for privatpersoner blir doblet, noe som i praksis fjerner helt skatt på de første 24.000 dollarene som et par tjener, ifølge The New York Times.
DB170426 Maksskatt for privatpersoner skal kuttes fra 39,6 prosent til « på midten av 30-tallet », opplyser en anonym kilde i Det hvite hus.
DA170425 - En svakhet ved dagens forskrift er at det ikke er rapporteringsplikt for felling utført av privatpersoner .
AA170425 Siden privatpersoner gjorde et større funn med metalldetektorer i januar, har Riksantikvaren bevilget midler til å få gjennomsøkt området.
VG170424 Det er omtrent umulig å få vedtatt noe i Norge før man har hatt utallige høringsrunder der alle, selv privatpersoner , kan komme med sine høringssvar.
SA170424 Fra i år kan nemlig privatpersoner sette bort jobben til andre.
DB170424 Vi vet hvor mye penger som overføres fra Norge til privatpersoner i Romania med Moneygram.
BT170424 Fra i år kan nemlig privatpersoner sette bort jobben til andre.
AP170424 Fra i år kan nemlig privatpersoner sette bort jobben til andre.
VG170423 - Vi kan ikke nekte privatpersoner å ha fester.
DN170421 I et intervju med AP.com fredag sier President Donald Trump at både næringsliv og privatpersoner vil få " massive skattekutt " i skattereformen han vil legge frem neste uke.
DN170420 Gunnar Eskeland, professor i ressurs- og miljøøkonomi ved Norges Handelshøyskole, tror imidlertid ikke solenergi vil bli lønnsomt for privatpersoner i Norge med det aller første.
DB170420 - Utgangspunktet for kontrollen var at varene ble sendt fra Dubai, og at de var sendt til privatpersoner .
AA170420 Gunnar Eskeland, professor i ressurs- og miljøøkonomi ved Norges Handelshøyskole, tror imidlertid ikke solenergi vil bli lønnsomt for privatpersoner i Norge med det aller første.
SA170419 Samtidig sendes store pengesummer fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania.
SA170419 Samtidig sendes store pengesummer fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania.
DB170419 Ifølge informasjon NRK har fått fra Valutaregisteret sendes store pengesummer fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania, og politiet i Stavanger uttaler at salg av gatemagasin brukes som et skalkeskjul for organisert kriminalitet.
DB170419 Ifølge informasjon NRK har fått fra Valutaregisteret sendes store pengesummer fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania, og politiet i Stavanger uttaler at salg av gatemagasin brukes som et skalkeskjul for organisert kriminalitet.
BT170419 Samtidig sendes store pengesummer fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania.
BT170419 Samtidig sendes store pengesummer fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania.
AP170419 Det er sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner i Bergen til privatpersoner i Romania via pengebyråer utenfor banksystemet, og det bare de fem siste årene, ifølge dokumentaren.
AP170419 Det er sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner i Bergen til privatpersoner i Romania via pengebyråer utenfor banksystemet, og det bare de fem siste årene, ifølge dokumentaren.
AP170419 Samtidig sendes store pengesummer fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania.
AP170419 Samtidig sendes store pengesummer fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania.
AP170419 Samtidig sendes store pengesummer fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania.
AP170419 Samtidig sendes store pengesummer fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania.
AA170419 Reporterne har dratt til flere av personenes hjembyer, og i dokumentaren kommer det frem at det er sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner i Bergen til Romania.
AA170419 Det er sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner i Bergen til privatpersoner i Romania via pengebyråer utenfor banksystemet, og det bare de fem siste årene, ifølge dokumentaren.
AA170419 Det er sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner i Bergen til privatpersoner i Romania via pengebyråer utenfor banksystemet, og det bare de fem siste årene, ifølge dokumentaren.
DB170418 På det meste deltok nær 15 fartøyer i leteaksjonen lørdag, i tillegg til dykkere fra brannvesenet, opptil 70 frivillige fra blant annet Røde Kors og Norsk Folkehjelp og mange privatpersoner .
DA170418 På det meste deltok nær 15 fartøyer i leteaksjonen lørdag, i tillegg til dykkere fra brannvesenet, opptil 70 frivillige fra blant annet Røde Kors og Norsk Folkehjelp og mange privatpersoner .
DA170418 På det meste deltok nær 15 fartøyer i leteaksjonen lørdag, i tillegg til dykkere fra brannvesenet, opptil 70 frivillige fra blant annet Røde Kors og Norsk Folkehjelp og mange privatpersoner .
BT170418 Det er sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner i Bergen til privatpersoner i Romania via pengebyråer utenfor banksystemet, og det bare de fem siste årene, ifølge dokumentaren.
BT170418 Det er sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner i Bergen til privatpersoner i Romania via pengebyråer utenfor banksystemet, og det bare de fem siste årene, ifølge dokumentaren.
SA170413 Ved siden av å drive Eske jobber hun også som interiørkonsulent for både bedrifter og privatpersoner .
AP170413 Ved siden av å drive Eske jobber hun også som interiørkonsulent for både bedrifter og privatpersoner .
SA170412 - Sosiale medier er blitt kanaler vi bruker mer og mer i livene våre som privatpersoner og som verktøy i jobben vår.
AP170412 - Sosiale medier er blitt kanaler vi bruker mer og mer i livene våre som privatpersoner og som verktøy i jobben vår.
FV170411 - Sosiale medier er blitt kanaler vi bruker mer og mer i livene våre som privatpersoner og som verktøy i jobben vår.
AA170411 Kvinner blir ofte kjøpt av privatpersoner og brukt som sexslaver.
VG170409 - Også privatpersoner hjalp til, til tross for at de ikke hadde noen tilknytning til ofrene.
DB170409 - Også privatpersoner hjalp til, selv om de ikke hadde noen kobling til ofrene.
DB170409 Privatpersoner hjalp til ¶
FV170408 En av brannbilene kjørte seg fast og sperret inne både de andre brannbilene og flere skuelystne privatpersoner .
FV170408 Den sperret dermed inne både andre brannbiler og flere skuelystne privatpersoner .
VG170406 Det er en god leveregel både for privatpersoner og kommuner.
SA170406 Det betyr at reglene og pliktene som vanligvis gjelder ved kameraovervåking ikke vil gjelde når det brukes av privatpersoner .
AP170406 Det betyr at reglene og pliktene som vanligvis gjelder ved kameraovervåking ikke vil gjelde når det brukes av privatpersoner .
VG170405 Privatmegleren på Lillehammer har fått flere henvendelser fra privatpersoner som ønsker å få vurdert boligverdien i forbindelse med eiendomsskatten.
DB170405 Her er det på tynt grunnlag delt ut informasjon om privatpersoner , til en aktør som har som mål å drive inn penger og tvinge forbrukere til forlik, sier han.
AA170405 - Det beste er om folk kjøper billettene direkte fra arrangøren, og ikke fra privatpersoner på Facebook.
DN170404 Kina har innført restriksjoner i hvor mye gjeld bedrifter og privatpersoner kan ta opp i eiendomsmarkedet.
DN170404 Nytt i år er at privatpersoner kan delegere rettigheter til å endre og levere skattemeldingen til andre.
DN170404 Nytt i år er at privatpersoner kan delegere rettigheter til å endre og levere skattemeldingen til andre.
DA170404 Nytt i år er at privatpersoner kan delegere rettigheter til å endre og levere skattemeldingen til andre.
DA170404 Nytt i år er at privatpersoner kan delegere rettigheter til å endre og levere skattemeldingen til andre.
AP170404 Mislighold og tap på forbrukslån er høyere enn for andre typer lån til privatpersoner .
AA170404 Nytt i år er at privatpersoner kan delegere rettigheter til å endre og levere skattemeldingen til andre.
AP170403 Nytt i år er at privatpersoner kan delegere rettigheter til å endre og levere skattemeldingen til andre.
VG170402 Tidligere har både privatpersoner , bedrifter og politiske partier donert penger gjennom det digitale kjedebrevet, som har spredd seg på Facebook de siste ukene.
DB170402 Politikken til Miljøpartiet De Grønne handler i stor grad om at vi må legge forholdene til rette for at vi som privatpersoner lettere skal kunne ta grønne valg og ha mer bærekraftige livsstiler - like mye i storbyene som i distriktene.
DA170402 Advokat Morten Cruys Magnus Sagen hjelper ofte privatpersoner med salg av bolig.
AP170402 Privatpersoner , kommuner, organisasjoner og næringsliv var ganske så enige om hva de skulle mene om tunnel eller bro over Indre Oslofjord.
VG170331 - Vi har avdekket at et finansieringsselskap har hjulpet privatpersoner til å få lån ved å produsere falske dokumenter som for eksempel lønnsslipper, sier kommunikasjonsrådgiver Ole B.
FV170331 Det skadelige programvaren var den mest synlige og direkte cybertrusselen rettet mot privatpersoner i 2016.
DN170331 Ifølge Kluge er de siktede mistenkt for grove lånebedragerier ved at man har hjulpet privatpersoner med å få lån ved bruk av forfalsket dokumentasjon som viser et uriktig bilde av inntekts- og gjeldssituasjonen til kundene.
DN170331 Den innenlandske bruttogjelden for privatpersoner utgjorde 3091 milliarder kroner.
AP170331 Beløpsgrensen vil ikke gjelde for betalinger til privatpersoner , opplyser Finansdepartementet.
AA170331 Beløpsgrensen vil ikke gjelde for betalinger til privatpersoner , opplyser Finansdepartementet.
AA170331 Beløpsgrensen vil ikke gjelde for betalinger til privatpersoner , opplyser Finansdepartementet.
AA170331 - Vi har avdekket at et finansieringsselskap har hjulpet privatpersoner til å få lån ved å produsere falske dokumenter som for eksempel lønnsslipper, sier kommunikasjonsrådgiver Ole B.
SA170330 Det skadelige programvaren var den mest synlige og direkte cybertrusselen rettet mot privatpersoner i 2016.
DN170330 ¶ Oslo : Pareto Wealth Management, som gir investeringsråd til bedrifter og privatpersoner , gikk i null i fjor etter kraftig inntektsfall.
BT170330 Det skadelige programvaren var den mest synlige og direkte cybertrusselen rettet mot privatpersoner i 2016.
AP170330 Det skadelige programvaren var den mest synlige og direkte cybertrusselen rettet mot privatpersoner i 2016.
AA170330 Det skadelige programvaren var den mest synlige og direkte cybertrusselen rettet mot privatpersoner i 2016.
VG170329 Den kraftigste veksten var i leasing til privatpersoner ( privatlease ).
DN170329 En hel gjeng privatpersoner og daytradere leker Svarte-Petter, sier Bornold til avisen.
DN170329 ( ©NTB ) ¶ ¶ | - En hel gjeng privatpersoner og daytradere leker Svarte-Petter ¶
DN170329 ¶ Selv om alt ligger til rette for at privatpersoner enkelt kan selge boligen sin selv, selges bare én prosent av de rundt 120.000 eiendommene som bytter eier årlig, på privaten, sier forfatteren.
VG170328 Republikanernes generelle mål med sin politikk er å senke inntektsskatten for privatpersoner og bedrifter, og gjøre opp for de tapte inntektene ved å redusere fritak, fradrag og kreditt.
SA170328 I alle andre sammenhenger opererer man med at bedrifter, og sågar privatpersoner , kan betjene lånefinansierte investeringer på to til tre ganger bruttoomsetning, hvilket for vårt foretak skulle tilsvare en total investeringsramme på 14 til 20 milliarder.
AA170328 Både privatpersoner og den private sektor og industrier har dette ansvaret.
DN170327 I et siste grep varsles nå kjøpsforbud for privatpersoner for nye eiendommer, og privatpersoner kan heller ikke oppta personlige lån for kjøpe næringseiendom, melder Reuters, som viser til en uttalelse fra kinesiske myndigheter søndag.
DN170327 I et siste grep varsles nå kjøpsforbud for privatpersoner for nye eiendommer, og privatpersoner kan heller ikke oppta personlige lån for kjøpe næringseiendom, melder Reuters, som viser til en uttalelse fra kinesiske myndigheter søndag.
AP170327 Både politikere og privatpersoner har stemplet praksisen der hele familier med barn og barnebarn rammes som urettferdig og skammelig.
AP170327 Både politikere og privatpersoner har stemplet praksisen der hele familier med barn og barnebarn rammes som urettferdig og skammelig.
SA170325 Det forventes at flere, da spesielt privatpersoner , kjøper sesongkort også etter den første hjemmekampen er spilt 5. april, sier han.
DA170325 I den nye rapporten som kom fra Delingsøkonomiutvalget i februar, stiller man seg positivt til Airbnb-konseptet, men foreslår å endre skattereglene slik at privatpersoner som driver korttidsutleie ( under 30 dager ) av mindre enn 50 prosent av egen bolig, skal skatte 25 prosent av leieinntekten, dersom leieinntekten overstiger 10.000 kroner i året.
AP170325 Det forventes at flere, da spesielt privatpersoner , kjøper sesongkort også etter den første hjemmekampen er spilt 5. april, sier han.
AA170325 Til sammen har de mottatt over 1,8 millioner kroner fra åtte kommersielle foretak og to privatpersoner . ( ©NTB ) ¶
SA170324 I fjor rådet NSM privatpersoner til å skrive ned passordene sine.
BT170324 I fjor rådet NSM privatpersoner til å skrive ned passordene sine.
AP170324 Daglig leder John Paulissen ved Barcos Fredrikstad-avdeling opplyser til Aftenposten at selskapet rutinemessig kontrollerer at de ikke selger varer til eller har kundeforhold til stater, selskaper eller privatpersoner som er ilagt handelsrestriksjoner basert på internasjonale sanksjoner.
AP170324 Daglig leder John Paulissen ved Barcos Fredrikstad-avdeling opplyser til Aftenposten at selskapet rutinemessig kontrollerer at de ikke selger varer til eller har kundeforhold til stater, selskaper eller privatpersoner som er ilagt handelsrestriksjoner basert på internasjonale sanksjoner.
AP170324 I fjor rådet NSM privatpersoner til å skrive ned passordene sine.
AA170323 | Regjeringen foreslår aksjesparing for privatpersoner
AA170323 Regjeringen foreslår en ny forskrift slik at bankene kan tilby aksjesparekonto til privatpersoner , som ønsker å investere i aksjer og i aksjefond.
AA170323 Det ville ha ført til at privatpersoner kjører svart og underslår skattepenger.
SA170322 STOR VEKST : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner .
SA170322 STOR TRUSSEL : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner , mener sikkerhetsrådgiveren Sean Sullivan.
SA170322 For privatpersoner kan løspengesummen være mellom 3000 og 5000 kroner, står det i rapporten fra IT-selskapet F-Secure.
SA170322 Det skadelige programvaren var den mest synlige og direkte cybertrusselen rettet mot privatpersoner i 2016.
SA170322 - Ransomware er den største trusselen på nett mot privatpersoner , forteller Sean Sullivan.
FV170322 STOR TRUSSEL : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner , mener sikkerhetsrådgiveren Sean Sullivan.
FV170322 For privatpersoner kan løspengesummen være mellom 3000 og 5000 kroner, står det i rapporten fra IT-selskapet F-Secure.
FV170322 FOTO : PORTRAIT IMAGES ASIA BY NONWARIT / Shutterstock STOR VEKST : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner .
FV170322 Det skadelige programvaren var den mest synlige og direkte cybertrusselen rettet mot privatpersoner i 2016.
FV170322 - Ransomware er den største trusselen på nett mot privatpersoner , forteller Sean Sullivan.
DN170322 Ifølge Aftenposten er dette trolig norgeshistoriens største skattesvindel utført av privatpersoner .
BT170322 STOR VEKST : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner .
BT170322 STOR TRUSSEL : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner , mener sikkerhetsrådgiveren Sean Sullivan.
BT170322 For privatpersoner kan løspengesummen være mellom 3000 og 5000 kroner, står det i rapporten fra IT-selskapet F-Secure.
BT170322 Det skadelige programvaren var den mest synlige og direkte cybertrusselen rettet mot privatpersoner i 2016.
BT170322 - Ransomware er den største trusselen på nett mot privatpersoner , forteller Sean Sullivan.
AP170322 STOR VEKST : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner .
AP170322 STOR TRUSSEL : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner , mener sikkerhetsrådgiveren Sean Sullivan.
AP170322 For privatpersoner kan løspengesummen være mellom 3000 og 5000 kroner, står det i rapporten fra IT-selskapet F-Secure.
AP170322 Det skadelige programvaren var den mest synlige og direkte cybertrusselen rettet mot privatpersoner i 2016.
AP170322 - Ransomware er den største trusselen på nett mot privatpersoner , forteller Sean Sullivan.
AA170322 Ifølge Aftenposten er dette trolig norgeshistoriens største skattesvindel utført av privatpersoner .
AA170322 STOR VEKST : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner .
AA170322 STOR TRUSSEL : Ransomware er den største trusselen på nett for privatpersoner , mener sikkerhetsrådgiveren Sean Sullivan.
AA170322 For privatpersoner kan løspengesummen være mellom 3000 og 5000 kroner, står det i rapporten fra IT-selskapet F-Secure.
AA170322 Det skadelige programvaren var den mest synlige og direkte cybertrusselen rettet mot privatpersoner i 2016.
AA170322 - Ransomware er den største trusselen på nett mot privatpersoner , forteller Sean Sullivan.
AP170321 Nettverket til norskpakistaneren er ett av fem svindlernettverk Skatt Øst har rullet opp den siste tiden, i det som trolig er norgeshistoriens største skattesvindel utført av privatpersoner . 4000 personer skal ha fått hjelp av fem skattejuksere til å kreve fradrag de ikke har krav på.
AA170321 Mottakerne var privatpersoner , ifølge politiet, men en sikkerhetskilde sier pakkene var adressert til myndighetspersoner i finansinstitusjoner og bedrifter i ulike europeiske land.
FV170320 I januar fant privatpersoner gassflasker og plastampuller i det populære turområdet Furulunden i Mandal.
AA170320 I dag sparer rundt 800.000 norske privatpersoner jevnlig i fond gjennom spareavtaler.
DB170319 Avisa skriver at 53 år gamle Conway i så fall vil lede en avdeling bestående av omtrent 1000 advokater, som jobber med nasjonal sikkerhet, beskyttelse av privatpersoner , håndheving av føderale programmer og presidentens handlinger.
AP170319 På det meste deltok nær 15 fartøyer i leteaksjonen lørdag, i tillegg til dykkere fra brannvesenet, opptil 70 frivillige fra blant annet Røde Kors og Norsk Folkehjelp og mange privatpersoner . ( ©NTB ) ¶
AA170319 På det meste deltok nær 15 fartøyer i leteaksjonen lørdag, i tillegg til dykkere fra brannvesenet, opptil 70 frivillige fra blant annet Røde Kors og Norsk Folkehjelp og mange privatpersoner . ( ©NTB ) ¶
AP170318 Vinmonopolet : Lite hjemlevering til privatpersoner
AP170318 Snaut 80.000 liter ble levert på dør : En tredjedel av dem som får varene levert hjem, er bedrifter, en tredjedel er levering til store selskaper og den siste tredjedelen er privatpersoner .
DA170317 Han er glad for at også privatpersoner risikerer å måtte stå til ansvar dersom de benytter seg av billige, ulovlige aktører.
DA170317 Vi må alltid « være på », svarer Ellingsen, som ber forbrukere - privatpersoner , være mer oppmerksomme.
AA170317 De har nå laget en registreringsløsning der privatpersoner kan legge boligen eller hytta si ut for utleie.
AA170316 Det norske toppdomenet er kjent som et kvalitetsdomene, og er et klart førstevalg blant bedrifter og privatpersoner i Norge.
DB170315 Trump er den første presidenten på over 40 år som ikke har offentliggjort selvangivelsen sin, på tross av utallige krav fra både privatpersoner og politikere.
AP170315 I 2016 ble 26.000 biler leaset ut til privatpersoner .
AA170315 I denne maktesløse situasjonen for unge mennesker, som tidligere var fylt med livsmot og håp, står vertskommuner, representanter, frivillige organisasjoner og privatpersoner .
VG170313 Han forteller at viruset har rammet både privatpersoner og bedrifter, blant annet norske helseforetak og kommuner.
VG170313 - Vi har fått tilbakemeldinger fra privatpersoner og bedrifter.
DN170313 Island vil fra tirsdag oppheve kapitalkontrollen som ble innført for privatpersoner , bedrifter og pensjonsfond etter bankkollapsen for åtte år siden.
AA170313 Island vil fra tirsdag oppheve kapitalkontrollen som ble innført for privatpersoner , bedrifter og pensjonsfond etter bankkollapsen for åtte år siden.
DA170310 Når eiendomsbesitterne langs fjorden, enten det nå er kommune, bedrifter eller privatpersoner , sitter igjen med de små fiberpinnene på omtrent 5 cm og således tar sin ufortjente del av blaimen til Vegvesenet, burde Statens vegvesen sørge for skikkelig opprydding, og ta skikkelig syning, altså ledelse av arbeidet.
AA170310 - Jeg selger til idrettslag, barnehager og privatpersoner .
AA170308 Vi kommer fra forskjellige stedet og vi gjør dette som privatpersoner .
DB170306 Vi antar at det dreier seg om mindre enn 10.000 husholdninger, og at det bare helt unntaksvis er privatpersoner som bruker gass til oppvarming uten å være tilknyttet gassnettet, skriver utviklingssjef Gunnel Fottland i Enova til Dinside i en e-post.
DA170306 Kulturrådet oppfordrer både foreninger og privatpersoner til å ta del i det rådet kaller en digital dugnad.
AA170306 Kulturrådet oppfordrer både foreninger og privatpersoner til å ta del i det rådet kaller en digital dugnad.
DB170305 En president har ikke lov til å avlytte privatpersoner , understreker nyhetsbyrået Associated Press.
VG170304 Politikere, organisasjoner, virksomheter og privatpersoner vil ikke lenger finne seg i det de oppfatter som en skjev fremstilling av virkeligheten.
DB170304 Ransomware rammer både privatpersoner og bedrifter, og i en studie fra IBM, viser det seg at så mye som 70 prosent av bedriftene betaler for seg.
DB170304 For privatpersoner er ofte kravet lavere, men typisk mellom 3-5.000 kroner.
DB170303 Vi satt i gang en redningsakjson, med midler og privatpersoner som kom med sine bidrag.
BT170303 | Advarer mot falske fakturaer fra BT ¶ Privatpersoner har fått falske fakturaer via epost.
BT170303 De to siste dagene har kundesenteret til Schibsted Norge mottatt flere henvendelser fra privatpersoner som har mottatt falske fakturaer på epost der avsenderen utgir seg for å være Bergens Tidende.
VG170302 Privatpersoner betaler inntil 100.000 kroner.
VG170301 Et flertall mente at det heller ikke bør åpnes for ikke-kommersiell eller altruistisk surrogati og også at det bør være straffbart for privatpersoner å inngå avtaler om kommersiell surrogati med en surrogatmor eller en virksomhet som formidler surrogatitjenester, i Norge og i utlandet.
VG170301 VG spurte Stoltenberg om hva han synes om at privatpersoner får støtte til å skifte ut oljefyr, i lys av det han skrev i boken.
SA170301 Med Enovatilskuddet kan privatpersoner få støtte til energitiltak i ny og gammel bolig.
SA170301 - Det var et veldig helhetlig konsept, med en energivennlig bygningskropp og fokus på gode styringssystemer, sier Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova, som også påpeker at det såkalte Enovatilskuddet er et mer aktuelt støttetilbud for privatpersoner i dag.
FV170301 Med Enovatilskuddet kan privatpersoner få støtte til energitiltak i ny og gammel bolig.
FV170301 - Det var et veldig helhetlig konsept, med en energivennlig bygningskropp og fokus på gode styringssystemer, sier Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova, som også påpeker at det såkalte Enovatilskuddet er et mer aktuelt støttetilbud for privatpersoner i dag.
BT170301 Med Enovatilskuddet kan privatpersoner få støtte til energitiltak i ny og gammel bolig.
BT170301 - Det var et veldig helhetlig konsept, med en energivennlig bygningskropp og fokus på gode styringssystemer, sier Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova, som også påpeker at det såkalte Enovatilskuddet er et mer aktuelt støttetilbud for privatpersoner i dag.
AP170301 Med Enovatilskuddet kan privatpersoner få støtte til energitiltak i ny og gammel bolig.
AP170301 - Det var et veldig helhetlig konsept, med en energivennlig bygningskropp og fokus på gode styringssystemer, sier Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova, som også påpeker at det såkalte Enovatilskuddet er et mer aktuelt støttetilbud for privatpersoner i dag.
AA170301 - Det var et veldig helhetlig konsept, med en energivennlig bygningskropp og fokus på gode styringssystemer, sier Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova, som også påpeker at det såkalte Enovatilskuddet er et mer aktuelt støttetilbud for privatpersoner i dag.
DB170228 Privatpersoner kan bare ta betalt for å kjøre kolleger eller naboer som sitter på til jobben eller bussen.
DB170228 Renholderne som driver enkeltpersonforetak eller selger tjenester som privatpersoner har dårlige arbeidsvilkår.
DB170228 Men dette gjelder ikke privatpersoner .
DB170228 - Betyr det at privatpersoner i framtiden kan risikere fengsel hvis de kjøper ulovlig renholdstjenester ?
DB170227 ¶ GRÜNDER : Elon Musk og selskapet hans SpaceX vil sende to privatpersoner rundt månen allerede neste år.
DB170227 En av grunnene til at Uber er billigere enn vanlig taxier er at privatpersoner kan frakte passasjerer med sin egen bil når de ikke bruker den selv.
DA170227 For Frp sin del kommer over halvparten av støtten fra kommersielle foretak og resten fra privatpersoner .
DA170227 Tillatelsen til å bygge en tredje rullebane ble anket inn til domstolen av 28 ulike motstandere av planene, blant dem en rekke privatpersoner .
AP170227 Vi har ikke noe spesielt varsel til privatpersoner , men det kan nok være smart å fjerne snø og is fra avløp slik at vannet kan renne fritt og bli borte.
AA170227 Kundene til Allegro Kapitalforvaltning er hovedsakelig formuende privatpersoner , organisasjoner med overskuddslikviditet, stiftelser og offentlige institusjoner.
AA170227 Formuende privatpersoner
SA170226 I 2016 ble 26.000 biler leaset ut til privatpersoner .
FV170226 I 2016 ble 26.000 biler leaset ut til privatpersoner .
BT170226 I 2016 ble 26.000 biler leaset ut til privatpersoner .
AP170226 - Å spise vegetarisk er kanskje det største enkelttiltaket vi som privatpersoner kan gjøre for miljøet.
AP170226 I 2016 ble 26.000 biler leaset ut til privatpersoner .
AA170226 Ifølge Klima- og miljødepartementet er det hovedsakelig privatpersoner som har sagt sin mening om saken, skriver NRK.
AA170226 Ifølge Klima- og miljødepartementet er det hovedsakelig privatpersoner som har sagt sin mening om saken, skriver NRK.
AA170226 I 2016 ble 26.000 biler leaset ut til privatpersoner .
VG170224 Miljøvennlige politikere kan ikke ha ordninger der den eneste hensikten er at privatpersoner får avslag på den jordvarmen eller elsykkelen de uansett skulle kjøpe.
VG170224 Det eneste slikt fører til, er at privatpersoner sparer noen kroner.
DB170224 Og kanskje den utrolige historien inspirerte andre klubber, idrettslag, idrettsutøvere og privatpersoner : Gi aldri opp.
AA170224 Men vi går til dette som fagmennesker, ikke som privatpersoner .
DA170223 Hun ber privatpersoner som skal kjøpe tjenester om å sørge for at det er innenfor lovverket.
DA170223 - Det sier ikke bare noe om omfanget av arbeidsmarkedskriminalitet, men at noen av oss som privatpersoner faktisk inviterer kriminelle til å utføre arbeid for oss, både med fullt overlegg og uten å være klar over det.
BT170223 For mindre ryddeprosjekter oppfordrer Miljødirektoratet privatpersoner og mindre grupper til å søke refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall i regi av « Hold Norge Rent ».
BT170223 Det vil ikke bli gitt penger til privatpersoner , men frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak kan søke om midler, ifølge Miljødirektoratet.
BT170223 Det finnes likevel muligheter for privatpersoner til å engasjere seg.
BT170223 Blir ikke gitt penger til privatpersoner
BT170223 - Privatpersoner kan bli med i frivillige organisasjoner og foreninger som kan søke, og dermed bidra på den måten.
AP170223 - Her er beskjeden veldig klar til dem som vurderer å kjøpe ny bil, enten det er næringsdrivende eller privatpersoner : Det er nullutslippskjøretøy som er fremtiden i Oslo.
VG170222 * Statlige Enova har siden oppstarten i 2001 gitt ut 4,4 milliarder kroner til ulike prosjekter for å gjøre bygg og boliger eid av bedrifter og privatpersoner i Norge mer energivennlige.
VG170222 Utbetalingen er blant de største enkeltbetalingene gjort til privatpersoner i perioden VG har sett på, fra 1997 frem til høsten 2016.
VG170222 * Statlige Enova har siden oppstarten i 2001 gitt ut 4,4 milliarder kroner til ulike prosjekter for å gjøre bygg og boliger eid av bedrifter og privatpersoner i Norge mer energivennlige.
VG170222 Privatpersoner som har oljefyr det koster over en million kroner å skifte ut, har ofte så store eneboliger at de også har råd til å ta utgiften til å skifte ut oljefyren selv, sa Kallmyr til VG da.
DA170222 I tillegg åpnes det altså nå opp for at privatpersoner kan spytte inn enkeltbeløp og selv ta grep om flyplassens framtid.
DA170222 For å nå målet satses det på et spleiselag av private og profesjonelle aksjonærer, kommuner og privatpersoner som bidrar til kronerullingen.
DA170222 Derfor blir det fra onsdag ettermiddag mulig for privatpersoner å overføre penger til konto eller noe så enkelt som å bruke Vipps for å gi det man ønsker, forteller Halden-bosatte Gjermund Torp, en av fem flyplasspatrioter fra Østfold som skal fronte kronerullingen.
SA170221 Det samme gjelder for privatpersoner som kjøper sesongkort.
SA170221 - Jeg håper at både næringslivet og privatpersoner tar dette som en utfordring og ser dette som en gyllen mulighet til å støtte opp om AaFK.
DN170221 Tidligere har Esa behandlet saker mot Hurtigruten fra både involverte parter og privatpersoner .
DN170221 Privatpersoner , selskaper og organisasjoner i Norge er klart overrepresentert blant innsenderne.
DA170221 Surrogati i Norge er forbudt, men i 2013 vedtok Stortinget straffefritak for privatpersoner som bryter Bioteknologiloven, ifølge Fritanke.
DA170221 Surrogati i Norge er forbudt, men i 2013 vedtok Stortinget straffefritak for privatpersoner som bryter Bioteknologiloven, ifølge Fritanke.
AP170221 « Lotteritilsynet har, som vi tidligere har informert dere om, fått forholdsvis mange henvendelser i form av tips og spørsmål fra privatpersoner , andre offentlige myndigheter og media », heter det i brevet.
AP170221 Surrogati i Norge er forbudt, men i 2013 vedtok Stortinget straffefritak for privatpersoner som bryter Bioteknologiloven, ifølge Fritanke.
AP170221 Det samme gjelder for privatpersoner som kjøper sesongkort.
AP170221 - Jeg håper at både næringslivet og privatpersoner tar dette som en utfordring og ser dette som en gyllen mulighet til å støtte opp om AaFK.
AA170221 Surrogati i Norge er forbudt, men i 2013 vedtok Stortinget straffefritak for privatpersoner som bryter Bioteknologiloven, ifølge Fritanke.
SA170220 Grunnlovens menneskerettigheter gjelder, om vi forstår juristene rett, « horisontalt », i den forstand at Grunnloven legger plikter også på privatpersoner som oss.
DN170219 Kina la ned forbud mot kullimport fra Nord-Korea i april, men restriksjonene tillot noe import for privatpersoner .
DB170219 Kina la ned forbud mot kullimport fra Nord-Korea i april, men restriksjonene tillot noe import for privatpersoner , ifølge NTB.
DB170219 Det ligger også dulgte trusler om at opplysningene om hvor alle disse personene bor og beveger seg som privatpersoner , kan brukes til å oppsøke dem.
AA170219 Kina la ned forbud mot kullimport fra Nord-Korea i april, men restriksjonene tillot noe import for privatpersoner .
VG170218 Det er nemlig ikke lov for privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.
AP170217 Like fullt står Hellas ifølge IMF overfor « fundamentale utfordringer » knyttet til sårbare offentlige finanser, betydelig skatteunndragelse, ineffektiv skatteinnkreving, høy gjeld i bankene og hos privatpersoner og grunnleggende strukturelle hindringer for økonomisk vekst.
DN170216 | Beskylder advokater for å tenke på kun én ting ¶ Privatpersoner risikerer tap på opptil 700.000 kroner dersom de går til rettssak, ifølge ekstraordinær lagdommer, Ruth Anker Høyer.
DN170216 Mitt inntrykk er også at advokater ønsker å hjelpe sine klienter, enten det er selskaper eller privatpersoner .
DN170216 Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen mener høye kostnader i rettsvesenet for privatpersoner er et rettssikkerhetsproblem.
DN170216 Den viser at privatpersoner i mindre tvistesaker, risikerer å måtte punge ut mellom 300.000 og 700.000 kroner hvis de taper en sak i lagmannsretten.
DN170216 I budrunden deltok blant andre et profesjonelt firma, men de endelige kjøperne er to privatpersoner .
SA170215 Tirsdag fikk brannvesenet over 22 meldinger fra privatpersoner som ville tenne opp ild, men så ble det forbudt å tenne opp ild.
DB170215 Hvis det stemmer at Flynn møtte Russlands USA-ambassadør for samtaler før Trump inntok det Ovale kontor, vil det trolig være i strid med lover som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.
DA170215 Han skal ha snakket om sanksjonene mot Russland og brøt dermed loven som sier at privatpersoner ikke har lov til å drive utenrikspolitikk.
VG170214 Hovedårsaken til at kontakten til Michael Flynn er omstridt, er en lov som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.
VG170214 Hvis det stemmer at Flynn møtte Russlands USA-ambassadør for samtaler før Trump inntok det Ovale kontor, kan det ha vært i strid med en lov som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.
VG170214 Når privatpersoner ikke får banklån, vil markedet overtas av kjøpere finansiert av aksjer og obligasjoner.
DB170214 Hvis det stemmer at Flynn møtte Russlands USA-ambassadør for samtaler før Trump inntok det Ovale kontor, vil det trolig være i strid med lover som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.
BT170214 Det strider mot en lov som forbyr amerikanske privatpersoner å blandet seg inn i USAs forhold til andre land.
BT170214 Det strider mot en lov som forbyr amerikanske privatpersoner å blandet seg inn i USAs forhold til andre land.
VG170213 Det er veldig fint at privatpersoner og bedrifter ønsker å bidra til bedre kreftforskning gjennom oss, men barnekreft er et alt for viktig område til at det skal være prisgitt hvor mange nordmenn som legger penger på en bøsse, sier Opdalshei.
VG170213 - Er ikke barnekreft så viktig at man burde sikre finansieringen uavhengig av hvilke privatpersoner og bedrifter som gir ?
SA170213 Visste du at det finnes en rekke kjemikalier privatpersoner ikke har lov til å ha hjemme ?
SA170213 FORBUDT Å HA HJEMME : Det finnes flere kjemikalier som er forbudt for privatpersoner .
DN170213 Tilbyr en egen app for bedrifter og en for privatpersoner .
DA170213 Hvis diskusjonene fant sted, kan det ha vært i strid med en lov som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs utenrikspolitikk.
BT170213 Visste du at det finnes en rekke kjemikalier privatpersoner ikke har lov til å ha hjemme ?
BT170213 FORBUDT Å HA HJEMME : Det finnes flere kjemikalier som er forbudt for privatpersoner .
AP170213 Han kan også ha brutt the Logan act, en lov fra 1799 som forbyr privatpersoner å blande seg inn i landets diplomati.
AP170213 Han kan også ha brutt the Logan act, en lov fra 1799 som forbyr privatpersoner å blande seg inn i landets diplomati.
AP170213 Han kan også ha brutt the Logan act, en lov fra 1799 som forbyr privatpersoner å blande seg inn i landets diplomati.
AP170213 Visste du at det finnes en rekke kjemikalier privatpersoner ikke har lov til å ha hjemme ?
AP170213 FORBUDT Å HA HJEMME : Det finnes flere kjemikalier som er forbudt for privatpersoner .
AA170213 Hvis diskusjonene fant sted, kan de ha vært i strid med en lov som forbyr amerikanske privatpersoner å blandet seg inn i USAs forhold til andre land.
VG170211 Vi er på Newcomer Kitchen i Toronto - et prosjekt der syriske kvinner en gang i uken møtes for å lage mat fra hjemlandet som selges og leveres på døren til privatpersoner .
VG170211 Canadas statsminister med Trump-stikk ¶ Privatpersoner kan sponse flyktninger ¶
VG170211 Canada skiller seg ut fra mange land med sitt « sponsor»-system, som innebærer at privatpersoner kan hjelpe flyktninger inn i landet dersom de går sammen fem eller flere.
AP170210 Oppfordringen går ikke bare til privatpersoner , den gjelder også for næringslivet, som vil måtte regne med endringer i de nærmeste årene.
AP170210 Oppfordringen går ikke bare til privatpersoner , den gjelder også for næringslivet, som vil måtte regne med endringer i de nærmeste årene.
FV170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
FV170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
BT170208 Ideen om å la Forbrukerrådet utvikle meglingstilbud for tjenestekjøp mellom privatpersoner , er også interessant.
AP170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
AP170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
AP170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
AA170208 Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper.
SA170207 Svindlere forsøker å lure bedrifter og privatpersoner med fakturaer som tilsynelatende er fra Telenor.
DB170207 Svindlere forsøker å lure bedrifter og privatpersoner med fakturaer som tilsynelatende er fra Telenor.
DA170207 Svindlere forsøker å lure bedrifter og privatpersoner med fakturaer som tilsynelatende er fra Telenor.
BT170207 Svindlere forsøker å lure bedrifter og privatpersoner med fakturaer som tilsynelatende er fra Telenor.
AA170207 Svindlere forsøker å lure bedrifter og privatpersoner med fakturaer som tilsynelatende er fra Telenor.
DN170206 Han liker dårlig forslaget om at privatpersoner som driver korttidsutleie av mindre enn 50 prosent av egen bolig skal skatte 25 prosent av leieinntektene.
DB170206 Og det er ikke så rart når timeprisen for en advokat som tar oppdrag for privatpersoner som oftest er mellom 1.000 og 4.000 kroner.
DN170204 Det må dere greie å gjøre noe med, sa han, og viste til en graf utarbeidet av Holbergfondene som viser at norske privatpersoner har investert 600 milliarder kroner i norske hytter - den samme summen som i aksjemarkedet.
DN170204 - Det absurde er at privatpersoner i Norge har like mye i hytter som i aksjer.
AP170203 Virksomheten går rett og slett ut på å utnytte toll- og avgiftssystemet ved å la privatpersoner få importere billige søtsaker til Norge.
DB170202 I denne perioden venter banken også at utlån til privatpersoner og små- og mellomstore bedrifter kommer til å øke, mens det vil bli arbeidet aktivt med å redusere porteføljen av lån til store bedrifter og internasjonale kunder, heter det i kvartalsrapporten.
AP170201 Kommunen har dermed måttet stenge mottaket av søknader fra privatpersoner .
AP170201 FOTO : Åserud, Lise / NTB scanpix ¶ 300 privatpersoner med folkeregistrert adresse i Oslo hadde søkt om støtte på opptil 10.000 kroner til el-lastesykkel « et par timer » etter at skjemaet ble lagt ut.
DB170131 Cappelen forklarer at han solgte mye til enkelte, men at han også solgte mindre mengder til enkelte privatpersoner , som en venn av ham som lå på sykehus.
DB170131 Donald Trumps innreiseforbud har de siste dagene vekket sterke reaksjoner, ikke bare blant privatpersoner , men også blant stasledere.
DN170130 Aldri tidligere har kinesiske privatpersoner og investorer investert mer i eiendom i utlandet.
DB170130 Konkurranse skal « komme privatpersoner og næringsliv til gode gjennom bedre tjenester ».
DB170129 UD oppgir på sin side at de ikke har fått henvendelser fra privatpersoner i forbindelse med innreiseforbudet.
SA170126 Fra butikkene som selger Airties-pakken direkte til privatpersoner koster de drøyt 3000 kroner, men vi har også sett dem så langt nede som 2390 hos enkelte nettleverandører.
FV170126 Fra butikkene som selger Airties-pakken direkte til privatpersoner koster de drøyt 3000 kroner, men vi har også sett dem så langt nede som 2390 hos enkelte nettleverandører.
BT170126 Fra butikkene som selger Airties-pakken direkte til privatpersoner koster de drøyt 3000 kroner, men vi har også sett dem så langt nede som 2390 hos enkelte nettleverandører.
AP170126 Resultatet av å si nei til flere lånekunder var tapt markedsandel i markedet for utlån til privatpersoner .
AP170126 Fra butikkene som selger Airties-pakken direkte til privatpersoner koster de drøyt 3000 kroner, men vi har også sett dem så langt nede som 2390 hos enkelte nettleverandører.
SA170125 Den oversikten er det imidlertid bare privatpersoner selv som har.
BT170125 Den oversikten er det imidlertid bare privatpersoner selv som har.
AP170125 Den oversikten er det imidlertid bare privatpersoner selv som har.
DB170124 Kunstverket ble senere delt av en rekke privatpersoner og folk fra produksjonsselskapet.
DN170123 Her har både store institusjonelle investorer og en stor del privatpersoner appetitt på investeringer - også i de mindre og mellomstore virksomheter med et mulig større potensial enn store og velkjente selskaper, sier Thomas Embretsen, som leder EYs avdeling for nynoteringer i Norge.
DB170123 Klippet høstet kraftige reaksjoner fra både privatpersoner og offentlige dyrerettighetsorganisasjoner.
BT170123 - Høyvalørsedlene benyttes mye til verdioppbevaring og til betaling av større beløp til privatpersoner der det kreves umiddelbart oppgjør.
AP170123 - Høyvalørsedlene benyttes mye til verdioppbevaring og til betaling av større beløp til privatpersoner der det kreves umiddelbart oppgjør.
SA170118 - Privatpersoner maler hjemmene sine fargeløse, fordi de i årevis har blitt pepret med at dette er « praktisk », « tidløst » og elegant.
AP170118 - Privatpersoner maler hjemmene sine fargeløse, fordi de i årevis har blitt pepret med at dette er « praktisk », « tidløst » og elegant.
DB170115 - Hvis vi mottar tips fra privatpersoner , er vi klar over at dette kan komme fra personer med hevnmotiver eller være misforståelser.
AP170115 Av disse er nærmere 72.000 registrert på privatpersoner , mens litt over 50.000 er registrert med et firma som eier.
AP170115 Kongelig Norsk Automobilklub ( KNA ) antyder i en pressemelding at det kan finnes mange andre årsaker til den dårlige Oslo-luften enn privatpersoner som kjører dieselbil.
AP170115 Av disse er nærmere 72.000 registrert på privatpersoner , mens litt over 50.000 er registrert med et firma som eier.
AP170115 Av disse er nærmere 72.000 registrert på privatpersoner , mens litt over 50.000 er registrert med et firma som eier.
DB170112 - Vi mottar mange henvendelser i løpet av uken fra organisasjoner og privatpersoner som ber om å få gratis flybilletter med SAS.
DB170112 Politiet oppfordrer derfor privatpersoner om å være tilbakeholden med å publisere filmer på internett.
DB170112 En annen negativ effekt kan også være at filmer som publiseres av privatpersoner eller av media i et tidlig stadium av etterforskningen kan hindre oppklaring av straffesaker, ifølge Borge.
DB170112 - Politidirektoratet har ikke kunnskap om hvorvidt publisering av filmer på internett av privatpersoner eller media i seg selv har noen forebyggende effekt.
DB170110 Hvis vi mottar tips fra privatpersoner , er vi klar over at dette kan komme fra personer med hevnmotiver eller være misforståelser.
SA170109 Mariann forteller at det var en nyttig erfaring å kjøpe leiligheten mens den fortsatt var på tegnebrettet, både for dem som privatpersoner og som eiendomsmeglere.
FV170109 Mariann forteller at det var en nyttig erfaring å kjøpe leiligheten mens den fortsatt var på tegnebrettet, både for dem som privatpersoner og som eiendomsmeglere.
BT170109 Mariann forteller at det var en nyttig erfaring å kjøpe leiligheten mens den fortsatt var på tegnebrettet, både for dem som privatpersoner og som eiendomsmeglere.
AP170109 Mariann forteller at det var en nyttig erfaring å kjøpe leiligheten mens den fortsatt var på tegnebrettet, både for dem som privatpersoner og som eiendomsmeglere.
AP170106 En 21 år gammel mann er tiltalt for å ha sendt hermetikkbokser i posten til privatpersoner som trodde de hadde kjøpt mobiltelefoner av ham.
DN170105 Hovedorganisasjonen Virke krever at Regjeringen opphever ordningen med toll- og avgiftsfri import for privatpersoner for inntil 30 kroner.
DB170105 Lister med tydelige avsendere, subjektivt innhold produsert av privatpersoner og presse.
AP170104 Hovedorganisasjonen Virke krever at Regjeringen opphever ordningen med toll- og avgiftsfri import av godteri for privatpersoner for inntil 350 kroner.
AP170104 Hovedorganisasjonen Virke krever at Regjeringen opphever ordningen med toll- og avgiftsfri import for privatpersoner for inntil 350 kroner.
DB170103 Fra onsdag morgen vil Beredskap Fyn levere ut sandsekker til privatpersoner , så de kan sikre eiendommene sine best mulig mot vann.
DN170102 Applikasjonen er gratis for privatpersoner , mens trenere og treningssentre abonnerer på tjenesten.
FV161231 Han ble raskt reddet opp av privatpersoner , og er sendt til sykehus.
AP161211 Ikke minst er dette viktig fordi Airbnb har gått fra å bli formidlingskanal mellom privatpersoner til også å brukes av profesjonelle utleiere.
SA161118 Er du på leting etter arkitekt, finner du mange av arkitektkontorene som tar oppdrag for privatpersoner i Småhusregisteret på hjemmesiden til Norske arkitekters landsforbund.
FV161118 Er du på leting etter arkitekt, finner du mange av arkitektkontorene som tar oppdrag for privatpersoner i Småhusregisteret på hjemmesiden til Norske arkitekters landsforbund.
AP161015 Fakta : Aksjefond i Norge, juni 2016 ¶ Privatpersoner hadde 175,2 miliarder kroner plassert i aksjefond, rentefond og fond som er kombinasjoner av dette.
AP161015 De forvalter det aller meste av fondspengene for norske privatpersoner .
AP161015 De fleste er enige om at det er nærmest umulig for privatpersoner å finne disse flinke forvalterne.
AP161015 DNB er den desidert største forvalteren av fond med 46,6 milliader forvaltet for privatpersoner .
VG161007 Privatpersoner som reiser med hund er heller på ingen måte fritatt risiko, men man kjenner opprinnelsen og miljøet disse hundene har vært i før import.
SA160923 En del nødvendig rehabilitering ble gjort da en gruppe verneivrige privatpersoner eide stedet i noen tiår før Skjærvik kjøpte det.
AP160923 En del nødvendig rehabilitering ble gjort da en gruppe verneivrige privatpersoner eide stedet i noen tiår før Skjærvik kjøpte det.
AP160912 Høyre fikk inn 23 millioner i 2015, og av disse pengene var 12 millioner fra privatpersoner og 10,5 millioner fra kommersielle foretak.
AP160912 De politiske partiene fikk rundt 97 millioner kroner i støtte fra privatpersoner i fjor.
AP160912 Høyre fikk inn 23 millioner i 2015, og av disse pengene var 12 millioner fra privatpersoner og 10,5 millioner fra kommersielle foretak.
AP160912 De politiske partiene fikk rundt 97 millioner kroner i støtte fra privatpersoner i fjor.
SA160829 | Nå blir det skatt og moms på Airbnb-utleie ¶ Privatpersoner som driver korttidsutleie av rom og leiligheter må belage seg på å betale både moms og skatt dersom virksomheten har « et visst omfang » og « en viss varighet ».
AP160829 | Nå blir det skatt og moms på Airbnb-utleie ¶ Privatpersoner som driver korttidsutleie av rom og leiligheter må belage seg på å betale både moms og skatt dersom virksomheten har « et visst omfang » og « en viss varighet ».
AA160829 | Nå blir det skatt og moms på Airbnb-utleie ¶ Privatpersoner som driver korttidsutleie av rom og leiligheter må belage seg på å betale både moms og skatt dersom virksomheten har « et visst omfang » og « en viss varighet ».
AP160828 Satt på spissen er det ikke annerledes for privatpersoner enn for verdens største fond.
AP160825 Daae understreker at utfordringene har endret seg mye på få år og at hennes direktorat derfor er veldig opptatt av at alle - fra privatpersoner til kommuner og stat - må forberede seg på å bli mer motstandsdyktige i krisesituasjoner.
FV160819 - Det er ikke så ofte at privatpersoner som bygger egen bolig gjør tiltak som det vi ser på Nesøya, sier Barnwell.
FV160817 ON Wind godkjennelse til å bygge vindkraftverk i Birkenes, men konsesjonen fra NVE ble senere påklaget fra flere kommuner, forbund og privatpersoner .
SA160805 Mange utleiere er privatpersoner og ikke profesjonelle.
BT160805 Mange utleiere er privatpersoner og ikke profesjonelle.
AP160805 Mange utleiere er privatpersoner og ikke profesjonelle.
AP160804 Mange utleiere er privatpersoner og ikke profesjonelle.
AP160804 I British Colombia har de valgt å dele ut igjen avgiftsinntektene både direkte gjennom kontant utbetaling til befolkningen og indirekte gjennom generelle skatteletter til privatpersoner og næringsliv.
SA160727 Nettstedet lar privatpersoner leie ut hele eller deler av boligen sin til andre.
SA160727 Han understreker at det ikke er den klassiske delingsøkonomien han vil til livs, den som lar privatpersoner dele boligen sin med andre og tjene en slant på det.
FV160727 Nettstedet lar privatpersoner leie ut hele eller deler av boligen sin til andre.
FV160727 Han understreker at det ikke er den klassiske delingsøkonomien han vil til livs, den som lar privatpersoner dele boligen sin med andre og tjene en slant på det.
BT160727 Nettstedet lar privatpersoner leie ut hele eller deler av boligen sin til andre.
BT160727 Han understreker at det ikke er den klassiske delingsøkonomien han vil til livs, den som lar privatpersoner dele boligen sin med andre og tjene en slant på det.
AP160727 Nettstedet lar privatpersoner leie ut hele eller deler av boligen sin til andre.
AP160727 Han understreker at det ikke er den klassiske delingsøkonomien han vil til livs, den som lar privatpersoner dele boligen sin med andre og tjene en slant på det.
AP160710 Over 50 000 halvautomatiske våpen registrert på privatpersoner
AP160710 Ifølge Politidirektoratet er det registrert litt over 50 000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17 985 rifler og 32 767 pistoler.
AP160710 Over 50 000 halvautomatiske våpen registrert på privatpersoner
AP160710 Ifølge Politidirektoratet er det registrert litt over 50 000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17 985 rifler og 32 767 pistoler.
AP160610 - Ja, Viagogo tillater tredjepartsselgere, inklusive privatpersoner , å selge billetter via vår plattform.
AP160526 mai hevdes det at Regjeringens forslag til nye overvåkingsmetoder er et kraftig inngrep mot privatpersoner .
SA160509 Nå benyttes gården som både overnattingssted for laksefiskere og bryllupsgjester og ellers til kurs og konferanser, og selskaper for bedrifter og privatpersoner .
AP160509 Nå benyttes gården som både overnattingssted for laksefiskere og bryllupsgjester og ellers til kurs og konferanser, og selskaper for bedrifter og privatpersoner .
AP160425 - Handlingsforløpet har vært påfallende likt hver gang : Rusmiljøet samler seg, privatpersoner og næringsliv klager, situasjonen slås opp i mediene, og myndighetene presses til å gjøre noe.
AP160425 - Handlingsforløpet har vært påfallende likt hver gang : Rusmiljøet samler seg, privatpersoner og næringsliv klager, situasjonen slås opp i mediene, og myndighetene presses til å gjøre noe.
SA160418 For privatpersoner er det midler med jernfosfat eller nematoder som fås kjøpt.
BT160418 For privatpersoner er det midler med jernfosfat eller nematoder som fås kjøpt.
AP160418 For privatpersoner er det midler med jernfosfat eller nematoder som fås kjøpt.
AP160409 Turiststrømmen viser foreløpig at vi som privatpersoner er villige til å bruke penger i land som Gambia og ser gjennom fingrene med hvordan menneskerettighetene praktiseres.
AP160406 Saken som nå avsløres, dreier seg om bestikkelser av privatpersoner .
AP160330 Det gis ikke tillatelse til å stanse på fortau, verken til privatpersoner eller firma, sier pressekontakt Monica Thorud Olsen.
AP160319 Minst 25 milliarder kroner sendes nå hvert år fra amerikanere til privatpersoner på Cuba.
AP160319 En kjølig analyse vil tvert imot si at religiøse tjenester, fra dåp til gravferd, faktisk er helt normale tjenester som bør betales av deg og meg som privatpersoner .
AP160316 Det å si det så tydelig og ha en plan for hvordan vi skal gjøre det, er viktig for å skape forutsigbarhet for næringsliv og privatpersoner i Oslo.
AP160315 - Siden 1979 har det vært en form for fri, tidsbegrenset arkitekthjelp for privatpersoner i Arkitektenes Hus.
SA160307 Her kan du lese en litt mer seriøs artikkel : Nå kan privatpersoner kjøpe sin egen. no-adresse.
AP160307 Her kan du lese en litt mer seriøs artikkel : Nå kan privatpersoner kjøpe sin egen. no-adresse.
AP160306 Da det ble klart at de gamle arbeidshestene skulle skiftes ut, var det mange privatpersoner som henvendte seg og ville få eller kjøpe dem.
AP160227 Utfordringen blir når næringsdrivende bruker de samme kanaler som privatpersoner , og leier ut momsfritt i konkurranse med hoteller.
AP160227 At privatpersoner tjener noen slanter på å leie ut et rom, bør ikke uroe noen.
SA160226 Dersom potten hadde vært noe mindre, ville aktivitetsnivået måtte tilpasses rammene, slik tilfellet er for alle andre forbund, eller bedrifter og privatpersoner for den saks skyld.
FV160226 Dersom potten hadde vært noe mindre, ville aktivitetsnivået måtte tilpasses rammene, slik tilfellet er for alle andre forbund, eller bedrifter og privatpersoner for den saks skyld.
BT160226 Dersom potten hadde vært noe mindre, ville aktivitetsnivået måtte tilpasses rammene, slik tilfellet er for alle andre forbund, eller bedrifter og privatpersoner for den saks skyld.
AP160226 Dersom potten hadde vært noe mindre, ville aktivitetsnivået måtte tilpasses rammene, slik tilfellet er for alle andre forbund, eller bedrifter og privatpersoner for den saks skyld.
AP160221 Gaver fra privatpersoner og organisasjoner preger ministerens kontor.
BT160211 Både privatpersoner og store, viktige institusjoner som er opptatt av livet i Førdefjorden har engasjert seg.
AP160206 Vi skal lage en redegjørelse for å besvare et brev som er kommet fra to privatpersoner .
VG160203 Paradokset er at det rent juridisk ikke er ulovlig for privatpersoner å kjøpe en piratkopiert klokke eller veske og bruke den til private formål.
SA160202 Barneverntjenesten er avhengig av at instanser og privatpersoner melder ifra FØR man tydelig kan se at barnet eller ungdommen lever i en omsorgssviktsituasjon.
AP160118 Øko-teamet i Sør-Øst politidistrikt i Drammen har etterforsket saken siden høsten 2015, og det har kommet fram at kvinnen i flere sammenhenger har mottatt penger fra privatpersoner som ønsket byggetillatelse fra kommunen, skriver NRK.
AP160117 Champ ( app.champ.io ) kobler privatpersoner med treningsambisjoner med andre treningslystne.
AP160116 « En unik mulighet for privatpersoner og god ressursutnyttelse, uten fordyrende mellomledd.
AP160116 Store etablerte markedsaktører i for eksempel i reise†" og overnattingsmarkedet har gått hardt ut mot Airbnb og Uber, og mener at det ikke bare dreier seg om privatpersoner eller enkeltsjåfører som tjener noen tusenlapper.
AP160116 Privatpersoner kan leie ut bilen, båten, hytta eller drillen for opptil 10.000 i året.
AP160112 En forretningsmodell der privatpersoner selgertjenester eller leier ut eiendeler ved hjelp avformidlingsselskaper på internett.
AP160108 - Blir interiørarkitekter stadig mer brukt av privatpersoner ?
AP160108> - Blir interiørarkitekter stadig mer brukt av privatpersoner ?
AP160108> target="avis" href= - Blir interiørarkitekter stadig mer brukt av privatpersoner ?