DN171019 Fra februar 2016 til februar 2017 så var prisveksten i hovedstaden på 24 prosent.
DN171019 - De særskilte tiltakene var et virkemiddel for å få ned den sterke prisveksten på.
DB171019 - De særskilte tiltakene for Oslo var et virkemiddel for å få ned den sterke prisveksten vi så.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/XGlpx/Okonom-tror-regjeringen-endrer-i-boliglansforskriften - De særskilte tiltakene var et virkemiddel for å få ned den sterke prisveksten på.
DN171018 Det betyr at hotellene for første gang på mange år har klart å øke prisene mer enn den generelle prisveksten i Norge.
DN171018 - I Oslo var prisveksten på hele 12,2 prosent, på Gardermoen er prisene opp seks prosent og belegget opp over syv prosent.
DN171018 Han sikter til at prisveksten i Storbritannia endte på tre prosent på årsbasis i september, ifølge tall som det britiske statistikkbyrået ONS la frem tirsdag.
DN171018 Den britiske sentralbanksjefen Mark Carney slapp å skrive brev til finansministeren denne måneden, men medgir at han trolig må sette seg ned for å skrive en forklaring på den høye prisveksten neste måned.
DN171018 Prisveksten , som er den høyeste på mer enn fem år, er hovedårsaken til at sentralbanken er ventet å heve styringsrenten fra det rekordlave nivået på 0,25 prosent på sitt neste rentemøte 2. november.
DB171012 Det tilsvarer en oljepengebruk på mellom 227 og 232 milliarder, alt etter hvordan Finansdepartementet anslår prisveksten .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste » Hvis halvparten av dette går med til å dekke prisveksten er det egentlig mer dekkende å si : « Regjeringen satser reelt sett 25 nye millioner på dette veldig viktige formålet.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Faktisk spiste denne prisveksten opp mer enn halvparten av utgiftsveksten på budsjettet.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste En stor del av økningene statsrådene skryter av vil derfor gå til å dekke prisveksten .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Det vanlige er at lønnsveksten er høyere enn prisveksten på varer.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Prisveksten på skrytelistene kan grovt regnet deles i to : ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Prisveksten på det som blir anskaffet med statsbudsjettets penger var 2,4 prosent i budsjettet for 2017.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift For den øvrige bilparken blir avgiftene prisjustert i henhold til den forventede prisveksten for 2018 på 1,6 prosent.
DN171010 Kjerneinflasjonen, som viser den underliggende prisveksten , var på 1,0 prosent på årsbasis i september, mot ventet 1,2 prosent.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2049/Makrookonomi/lenge-til-renten-skal-opp Dermed vil prisveksten fortsette å holde seg lav, trolig rundt ett prosentpoeng under Norges Banks mål om en årlig vekst i konsumprisene på 2,5 prosent.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2046/Utenriks/de-unge-holder-veksten-nede Prisveksten ligger på under fire prosent.
DN171009 Dermed vil prisveksten fortsette å holde seg lav, trolig rundt ett prosentpoeng under Norges Banks mål om en årlig vekst i konsumprisene på 2,5 prosent.
DN171009 Prisveksten ligger på under fire prosent.
DA171009 - Men mesteparten av prisveksten kan etter vårt syn tilskrives fundamentale forhold.
DN171004 - September er ofte en svak måned, men jeg hadde sett for meg et større boligprisfall i Oslo basert på den store prisveksten i fjor.
DN171004 Fra februar 2016 til februar 2017 var prisveksten i hovedstaden på hele 24 prosent.
DN171003 Sett i lys av den kraftige prisveksten i store deler av landet i 2016, er det ikke uventet med en korreksjon.
DN171003 Prisveksten første halvår fører likevel til at prisene på borettslagsboliger ligger 5,5 prosent høyere enn i 3. kvartal i fjor.
DN171002 For resten av landet har ikke prisveksten vært tilsvarende svak.
DB171002 Jeg må innrømme at jeg tok feil hva gjelder prisveksten i Oslo i 2017.
DB171002 For resten av landet er den underliggende prisveksten fortsatt positiv, med prisvekst i de aller fleste fylker og et balansert nyboligmarked, skriver OBOS-sjefen.
AP171001https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Wn3rg/Frykter-frostskader-i-nedkjolt-boligmarked Renten bidrar dermed ikke til prisveksten lenger.
DN170928 - Mange nordmenn har investert i hytter eller sekundærboliger, og nytt godt av den sterke prisveksten , sier Bergström.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7bJK3/Norge-i-verdenstoppen-i-andel-dollarmillionarer - Det er flere grunner til dette : Mange nordmenn har hytter eller har investert i en sekundærbolig og disse har nytt godt av den voldsomme prisveksten på eiendom de siste årene.
DN170927 - Selv om bankenes innstramninger demper prisveksten på kort sikt, viser erfaringene at det kan gi ubalanse mellom etterspørsel, produksjon og tilbud litt lengre frem i tid, skriver selskapet, og sammenligner dagens situasjon med bremsen i boligsalget i 2014, som skjedde etter kredittinnstramminger høsten 2013.
DN170927 - Også den gangen var etterspørselen og prisveksten sterk i forkant av nye reguleringer, mens det ble en vakuumsituasjon med sterk brems og negativ markedspsykologi i etterkant.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 I tillegg øker vann- og avløpsgebyret mer enn prisveksten .
DN170926 Årsaken er den kraftige prisveksten på boliger.
DN170925 - Det er et megastort tilbud på tomter i Norge, og prisveksten holder seg moderat.
DB170925 - Prisveksten holder seg moderat.
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar Årsak : Den kraftige prisveksten på boliger.
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar Prisveksten i 2016, hvor boliger i Oslo i snitt steg med utrolige 23,3 prosent ifølge Eiendom Norge, slår først ut på eiendomsskatten i 2018..
AA170925 Årsaken er den kraftige prisveksten på boliger.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/1954/Makrookonomi/-sentralbankene-sier-at-festen-er-over Nærmere bestemt er han på Tjuvholmen i Oslo, like ved hotellet der han bor, og blir opplyst om den enorme prisveksten i hovedstadens boligmarked de siste årene.
DN170921 Nærmere bestemt er han på Tjuvholmen i Oslo, like ved hotellet der han bor, og blir opplyst om den enorme prisveksten i hovedstadens boligmarked de siste årene.
DN170921 Det pekes i rapporten på at endringer i boliglånsforskriften fra årsskiftet trolig har bidratt til å dempe prisveksten .
DN170921 - Det kan bidra til å holde prisveksten lav den nærmeste tiden, skriver Norges Bank i Pengepolitisk rapport som ble publisert torsdag.
DB170921 Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene, skriver sentralbanken i en pressemelding.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/E6Voa/Norges-Bank-holder-renten-uendret Utsiktene for prisveksten de nærmeste årene er lite endret.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/E6Voa/Norges-Bank-holder-renten-uendret Sentralbanksjef Øystein Olsen får ikke prisveksten opp i målet på 2,5 prosent.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/E6Voa/Norges-Bank-holder-renten-uendret Men fortsatt er ledigheten høy etter norske forhold, prisveksten ligger langt under målet, konkurranseutsatt næringsliv trenger fortsatt svak krone og boligprisene har begynt å falle.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/E6Voa/Norges-Bank-holder-renten-uendret Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene », skriver Norges Bank i sin pressemelding.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/E6Voa/Norges-Bank-holder-renten-uendret Inflasjonsforventningene synes godt forankret, og økningen i kapasitetsutnyttingen tilsier at prisveksten etter hvert vil ta seg opp.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/E6Voa/Norges-Bank-holder-renten-uendret Banken spår lønnsvekst godt under 4 prosent hvert år til 2020, men likevel stigende reallønn, fordi prisveksten stiger enda saktere enn lønnsveksten.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/E6Voa/Norges-Bank-holder-renten-uendret Prisveksten har som ventet avtatt.
AA170921 Lønnsveksten vil trolig holde seg moderat, og utsiktene for prisveksten de nærmeste årene er lite endret.
AA170921 Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene, skriver Norges Bank i sin begrunnelse.
AA170921 Inflasjonsforventningene synes godt forankret, og økningen i kapasitetsutnyttingen tilsier at prisveksten etter hvert vil ta seg opp, skriver banken.
AA170921 - Prisveksten har som ventet avtatt.
AA170921 Lønnsveksten vil trolig holde seg moderat, og utsiktene for prisveksten de nærmeste årene er lite endret.
AA170921 Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene, skriver banken.
AA170921 Inflasjonsforventningene synes godt forankret, og økningen i kapasitetsutnyttingen tilsier at prisveksten etter hvert vil ta seg opp, heter det.
AA170921 - Prisveksten har som ventet avtatt.
SA170920https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/UEFA-ber-toppolitikere-om-hjelp-til-a-regulere-overgangsmarkedet-242470b.html UEFA-president Aleksander Ceferin ønsker støtte fra Europas politiske ledere for å få innført tiltak som kan tøyle den ville prisveksten for fotballspillere.
SA170920 UEFA-president Aleksander Ceferin ønsker støtte fra Europas politiske ledere for å få innført tiltak som kan tøyle den ville prisveksten for fotballspillere.
BT170920https://www.bt.no/100Sport/fotball/UEFA-ber-toppolitikere-om-hjelp-til-a-regulere-overgangsmarkedet-242470b.html UEFA-president Aleksander Ceferin ønsker støtte fra Europas politiske ledere for å få innført tiltak som kan tøyle den ville prisveksten for fotballspillere.
AP170920https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/UEFA-ber-toppolitikere-om-hjelp-til-a-regulere-overgangsmarkedet-242470b.html UEFA-president Aleksander Ceferin ønsker støtte fra Europas politiske ledere for å få innført tiltak som kan tøyle den ville prisveksten for fotballspillere.
DN170919 Den store forskjellen er at prisveksten har gått ned, og at veksten blir volumdrevet.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/jRy20/Netthandel-skyter-i-varet Den store forskjellen er at prisveksten har gått ned, og at veksten blir volumdrevet.
DN170917 Mens prisen for en hotellovernatting har stått nesten helt stille i Norge i 15 år, har den øvrige lønns- og prisveksten vært over 35 prosent.
DN170917 Beløpsgrensen har blitt betydelig utvidet de siste årene, i tillegg til at prisveksten på boliger har vært sterk.
DN170917 Prisveksten er lav og godt under Norges Banks inflasjonsmål.
AA170917 Beløpsgrensen har blitt betydelig utvidet de siste årene, i tillegg til at prisveksten på boliger har vært sterk.
DN170911 Lxs også : Prisveksten tynges av fall i klespriser ¶
DB170911 Han peker på at fallet i årsveksten skyldes særlig store fall i prisveksten på flyreiser og matvarer.
DB170911 Den månedlige prisveksten i høstmånedene i fjor var uvanlig svak som et resultat av kronestyrkingen vi hadde gjennom 2016.
DB170911 Prisveksten på matvarer har også vært unormalt høy i sommer og bidro med 0,3 prosentpoeng til nedgangen i kjerneinflasjonen i august.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen Som for lønnstilleggene spiser prisveksten opp byrden med et lån.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen Men på kortere sikt er det altså mye å glede seg over for dem som ønsker en sterkere privatøkonomi, skal man tro SSBs spådommer : ¶ lønnsveksten blir høyere hvert år ¶ prisveksten blir lavere og langt under Norges Banks mål ¶ dermed vil veksten i kjøpekraften, målt ved veksten i reallønnen, bli stadig sterkere ¶ lånerenten i banken vil holde seg på da
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen Det hjelper lite med store lønnstillegg hvis prisveksten spiser opp tillegget.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen - Prisveksten kommer til å gå litt ned fremover, sier Von Brasch.
AP170906https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8278d/Nordea-om-okonomien-2018-blir-sterkt Nordea spår at prisveksten vil holde seg lav og langt under Norges Banks mål på 2,5 prosent.
DN170905 Jeg tror heller den er glad for at vi ikke lenger ser den veldig sterke prisveksten som vi har gjort.
DN170905 Mye at dette skyldes trolig sprikende påstander fra « forståsegpåere » gjennom hele sommeren på hvor mye markedet skal justeres ned etter prisveksten vi så i fjor.
DN170905 Fra februar 2016 til februar 2017 var prisveksten i hovedstaden på hele 24 prosent.
DN170905 Etter en periode med voldsom prisvekst er prisveksten de siste tolv månedene i hovedstaden blitt barbert.
DA170905 - Mye at dette skyldes trolig sprikende påstander fra « forståsegpåere » gjennom hele sommeren om hvor mye markedet skal justeres ned etter prisveksten vi så i fjor.
AP170905https://www.aftenposten.no/viten/i/zmVnr/Slik-pavirker-kjop-av-bolig-nummer-to-prisene-i-Oslo Regjeringen innførte i desember 2016 en pakke med tiltak for å redusere prisveksten i Oslo, blant annet rettet mot kjøpere av sekundærboliger.
AP170905https://www.aftenposten.no/viten/i/zmVnr/Slik-pavirker-kjop-av-bolig-nummer-to-prisene-i-Oslo Hvorvidt denne gruppen påvirker boligmarkedet og prisveksten er mye omtalt, men lite studert.
AP170905https://www.aftenposten.no/viten/i/zmVnr/Slik-pavirker-kjop-av-bolig-nummer-to-prisene-i-Oslo Det vil si at kjøpere av utleieboliger har bidratt til den høye prisveksten i Oslo.
AA170905 - Mye at dette skyldes trolig sprikende påstander fra « forståsegpåere » gjennom hele sommeren om hvor mye markedet skal justeres ned etter prisveksten vi så i fjor.
DN170831 « Sterk konkurranse og priskrig i dagligvarebransjen forklarer den lave prisveksten på matvarer de siste 12 månedene, som igjen er med på å forklare den lave markedsveksten », konstaterer Norgesgruppen.
NL170825 Jeg er overbevist om at arkitektene bak struktureringspolitikken ikke hadde forutsett den ekstreme prisveksten som har skjedd.
DN170824 Den viser at nordmenn tror prisveksten vil dabbe noe av i de kommende 12 månedene.
DN170823https://www.dn.no/nyheter/2017/08/23/2058/Makrookonomi/bedre-balanse-for-norsk-okonomi Den lave prisveksten bidrar ifølge prognosene også til at Norges Bank venter med første renteøkning til slutten av 2019, som er identisk med sentralbankens egen prognose for utviklingen i styringsrenten.
DN170823 Den lave prisveksten bidrar ifølge prognosene også til at Norges Bank venter med første renteøkning til slutten av 2019, som er identisk med sentralbankens egen prognose for utviklingen i styringsrenten.
AP170823https://www.aftenposten.no/viten/i/225mB/Boligmarkedet-flater-aldri-ut-Det-er-rett-og-slett-umulig--Dag-Einar-Sommervoll Til slutt blir også leilighetene for dyre og prisveksten må stoppe opp.
DN170822 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) forklarer økningen med den store prisveksten på boliger i hovedstaden, skriver Dagbladet.
DA170822 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) forklarer økningen med den store prisveksten på boliger i hovedstaden, skriver Dagbladet.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/OMrXb/Oslo-tjente-70-prosent-mer-enn-ventet-pa-eiendomsskatt Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) forklarer økningen med den store prisveksten på boliger i hovedstaden, skriver Dagbladet.
AA170822 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) forklarer økningen med den store prisveksten på boliger i hovedstaden, skriver Dagbladet.
DB170821 Han forklarer det ved å vise til den enorme prisveksten på boliger i Oslo, som siden 2015 har vært på godt over 20 prosent.
DN170817 Fra februar 2016 til februar 2017, var prisveksten i hovedstaden på hele 24 prosent.
AP170815https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KV5BG/Hun-lover-rekordhoye-skattekutt-samtidig-som-hun-ma-begrense-oljepengebruken-kraftig Realavkastning er løpende avkastning minus prisveksten . 1 prosentenhet av Oljefondets forventede avkastning er rundt 80 milliarder kroner.
DN170814 Dette tror Thieliant selv om prisveksten sannsynligvis vil ta seg opp mot slutten av året.
AP170814https://www.aftenposten.no/viten/i/qqaKO/Heldige-Halvorsens-bolighistorie---slik-ble-100000-til-millioner Nå skulle prisveksten stoppes via utlånsrestriksjoner.
AP170814https://www.aftenposten.no/viten/i/qqaKO/Heldige-Halvorsens-bolighistorie---slik-ble-100000-til-millioner Arbeidsinnvandring og økt kjøpekraft ¶ Prisveksten var høy et par år til, før en moderat konjunkturnedgang reduserte den til 2 prosent i 2003.
AP170814https://www.aftenposten.no/viten/i/qqaKO/Heldige-Halvorsens-bolighistorie---slik-ble-100000-til-millioner Prisveksten i perioden 1993-2000 startet fra et håpløst lavt nivå, langt under byggekostnadene for nye boliger.
DN170810 | Prisveksten overrasker Norges Bank ¶ ¶ Prisveksten har ikke falt like mye tilbake i sommer som Norges Bank har sett for seg.
DN170810 ( Vilkår ) ¶ | Prisveksten overrasker Norges Bank ¶
DN170810 I juli falt kjerneinflasjonen, som er et mål på den underliggende prisveksten , til 1,2 prosent fra 1,6 prosent måneden før, ifølge tall som SSB la frem torsdag.
DN170810 Foto : Norges Bank/SSB/Macrobond ¶ Prisveksten har overrasket Norges Bank i sommer.
DN170810 Prisveksten er det sentrale målet for sentralbankens rentepolitikk.
DN170810 Fredriksen-deleid selskap på børs i USA ¶ Prisveksten tynges av fall i klespriser ¶ ¶
DN170810 | Prisveksten tynges av fall i klespriser ¶ Prisveksten i Norge var litt høyere enn ventet i juli, men lavere enn måneden før.
DN170810 Nedgangen i prisveksten skyldes lavere priser på klær, ifølge SSB.
DN170810 Japan om Nord-Koreas planer : - Vi kan aldri tolerere dette ¶ ¶ | Prisveksten tynges av fall i klespriser ¶
DN170810 I juni var prisveksten på 1,9 prosent på årsbasis, og konsumprisindeksen har dermed falt med 0,4 prosentpoeng fra juni til juli.
DN170810 Et fall i klesprisene på åtte prosent tynger prisveksten .
AA170810 Prisveksten ( KPI ) gikk opp 0,3 prosent fra juni til juli, som hovedsakelig skyldes en økning i prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, ifølge SSB.
AA170810 Prisveksten ( KPI ) gikk opp 0,3 prosent fra juni til juli, som hovedsakelig skyldes en økning i prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, ifølge SSB.
AA170807 Økningen var tilsvarende i Danmark, mens prisveksten i Sverige var i underkant av 8 prosent.
AA170807 Dette mer enn prisveksten i både EU og resten av Skandinavia, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170804 Men prisveksten i august blir korrigert de neste månedene, mener han.
DA170804 Vi mener man ikke bare skal se på prisveksten , men også se på om boligmarkedet har blitt mer rettferdig.
AP170804https://www.aftenposten.no/bolig/Skal-du-selge-na-Da-bor-du-senke-forventningene--10423b.html Men prisveksten i august blir korrigert de neste månedene, mener han.
DN170803 Fra februar 2016 til februar 2017 var prisveksten i hovedstaden på hele 24 prosent.
DB170803 Dette må sees i sammenheng med den kraftige prisveksten i 2016.
DA170803 Det siste året er prisveksten i Moss 10,8 prosent, mens prisutviklingen i Haugesund var svakest i hele landet med en nedgang på 0,5 prosent.
AA170803 Prisen på brukte boliger gikk ned i Trondheim også måneden før, mens prisveksten de siste tolv månedene nå er på 4,1 prosent.
AA170803 Den enorme prisveksten i boligmarkedet i hovedstaden, med prisrekorder på rekke og rad, er nå i ferd med å flate ut.
AA170803 Det siste året er prisveksten i Moss 10,8 prosent, mens prisutviklingen i Haugesund var svakest i hele landet med en nedgang på 0,5 prosent.
DN170802 Mange har bygd opp store formuer fra prisveksten på eiendom.
DA170801 Carl Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund ( NEF ), mener det er bra at prisveksten bremser.
VG170725 Og når det samtidig bygges mer og befolkningsøkningen mister fart, så er det brått ikke så overraskende at den massive prisveksten avtar noe.
DN170717 Kjerneinflasjonen ( prisveksten eksklusive energi og mat ) var uendret på 1,7 prosent, som er lavere enn tidligere i 2017.
DN170717 Prisveksten falt med tre tideler fra mai.
NL170714 Med Arbeiderpartiets modell vil pensjonene reguleres med gjennom- snittet av lønns- og prisveksten , slik intensjonen hele tiden har vært.
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/gqBJ1/Eneboliger-i-Oslo-fortsetter-a-oke-i-pris I tillegg har de vært i boligmarkedet lenge, og mest sannsynlig vært med på prisveksten de siste årene.
DA170713 Når disse tallene justeres for den generelle prisveksten i de tilsvarende periodene, viser det at de rikestes verdier økte marginalt mer per år under den rødgrønne regjeringen enn under dagens regjering.
DA170713 Når disse tallene justeres for den generelle prisveksten i de tilsvarende periodene, viser det at de rikestes verdier økte marginalt mer per år under den rødgrønne regjeringen enn under dagens regjering.
AP170713https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/pqbER/Aftenposten-mener-Hold-fast-ved-innstramningene-for-boliglan Da prisveksten gikk nærmest amok, var det mye stillere.
VG170708 Det er særlig Oslo, med den mest ekstreme prisveksten , som har fått inn tiltak.
VG170708 Internt i Arbeiderpartiet er det mange som murrer over at Oscar Torps regjering ikke gjør nok for å holde igjen prisveksten .
DN170706 Etter kraftig prisoppgang de siste årene har prisveksten nå snudd til fall.
DN170706 januar, som kom på plass nettopp for å dempe den forrykende prisveksten på nesten 40 prosent i løpet av to år i Oslo, skriver Haugland.
DN170706 Han mener likevel det ikke er dramatisk, på grunn av den sterke prisveksten vi har bak oss.
DB170706 Den store prisveksten i Oslo og andre byer i Norge de siste årene har vært en utfordring.
AA170706 Fortsatt økning i etterspørselen i kombinasjon med redusert tilbud av laks globalt er årsaken til prisveksten , sier analytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.
DN170705 Modellen forklarer rundt 86 prosent av prisveksten over tid, på tvers av de 20 landene.
DN170705 Fra februar 2016 til februar 2017 var prisveksten i hovedstaden på hele 24 prosent.
DN170705 - Vi tror de nye reguleringene, som rammer særlig Oslo, den kraftige prisveksten i Oslo i fjor og det vi hører fra markedet tilsier at prisene faller igjen i Oslo og kanskje mer enn sist.
DN170705 - Korreksjonen blir størst der prisveksten har vært sterkest ¶
DB170705 Vi registrerer at den sesongjusterte prisveksten systematisk ligger over den faktiske prisveksten .
DB170705 Vi registrerer at den sesongjusterte prisveksten systematisk ligger over den faktiske prisveksten.
DB170705 Differansen mellom den faktiske og sesongjusterte prisveksten indikerer at boligprisene i juni utvikler seg svakere enn i gjennomsnittsmåneden.
DB170705 - Vi tror de nye reguleringene, som rammer særlig Oslo, den kraftige prisveksten i Oslo i fjor og det vi hører fra markedet tilsier at prisene faller igjen i Oslo - og kanskje mer enn sist.
DN170704 - Korreksjonen blir størst der prisveksten har vært sterkest ¶
DN170704 Vi venter større fall på leilighetsprisene enn andre typer bolig, og at korreksjonen blir størst der prisveksten har vært sterkest, sier Jullum til TDN Finans.
DN170704 ( Vilkår ) ¶ | - Korreksjonen blir størst der prisveksten har vært sterkest ¶
DB170704 Dette ville gi « mer stabil utvikling i pensjonistenes inntekter sammenliknet med yrkesaktives inntekter enn en regulering med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten .
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/Prisene-pa-borettslagsboliger-fortsetter-a-stige-624550b.html Likevel tror NBBL at prisveksten kommer til å flate ut.
AA170704 Likevel tror NBBL at prisveksten kommer til å flate ut.
AP170630https://www.aftenposten.no/viten/i/7rVEo/Derfor-kjoles-boligmarkedet-ned-na--Andreas-Benedictow I Oslo akselererte dessuten prisveksten , og fra desember 2015 til april 2017 økte boligprisene med hele 30 prosent.
AP170630https://www.aftenposten.no/viten/i/7rVEo/Derfor-kjoles-boligmarkedet-ned-na--Andreas-Benedictow Dermed uteble også den etter hvert eksplosive prisveksten i Oslo.
AP170630https://www.aftenposten.no/viten/Derfor-kjoles-boligmarkedet-ned-na--Andreas-Benedictow-624231b.html I Oslo akselererte dessuten prisveksten , og fra desember 2015 til april 2017 økte boligprisene med hele 30 prosent.
AP170630https://www.aftenposten.no/viten/Derfor-kjoles-boligmarkedet-ned-na--Andreas-Benedictow-624231b.html Dermed uteble også den etter hvert eksplosive prisveksten i Oslo.
DB170627 Den voldsomme prisveksten vi har sett de siste par årene avtar.
DB170627 Prisveksten landet sett under ett er på åtte prosent hittil i år.
SA170623 Kjøpekraften for pensjonister og uføretrygdede vil fortsatt være svakere enn prisveksten .
SA170622 Hovedstyret peker i sin rapport på at inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
DN170622 Slik ser sentralbanken for seg prisveksten ( KPI-JAE ) de nærmeste årene ( gammel prognose i parentes ).
DN170622 Norges bank endret også anslagene sine for prisveksten i dag.
DN170622 Har for optimistisk syn på prisveksten .
DN170622 Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er fortsatt under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten blir mellom en og to prosent de neste årene, sier Olsen.
DB170622 Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er fortsatt under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten blir mellom 1 og 2 prosent de neste årene.
DB170622 Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QVMPJ/Norges-Bank-holder-renten-uendret-og-spar-bedre-tider Boligkjøperne kan glede seg over at prisveksten på boliger blir mye lavere.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-holder-renten-uendret-og-spar-bedre-tider-623696b.html Boligkjøperne kan glede seg over at prisveksten på boliger blir mye lavere.
AP170622 Boligkjøperne kan glede seg over at prisveksten på boliger blir mye lavere.
AA170622 Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
AA170622 Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er fortsatt under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten blir mellom 1 og 2 prosent de neste årene.
AA170622 Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
AA170622 Hovedstyret peker i sin rapport på at inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
DB170619 Du får en negativ utvikling av pensjonen sin, fordi prisveksten er høyere enn utviklingen av pensjon.
DN170616 I tillegg til at inflasjonen her hjemme har vært lavere enn Norges Bank har lagt til grunn, er prisveksten også lav i en rekke andre land.
DN170614 Kjerneinflasjonen ( prisveksten eksklusive energi og mat ) falt til en årsvekst på 1,7 prosent i mai, det laveste nivået siden 2015, ifølge Arbeidsdepartementet i USA.
DN170614 Ørmen tror imidlertid at prisveksten i Drammen vil dempes over sommeren.
DB170614 Og med den kraftige prisveksten blir sparing for mange med normal lønn et evighetsprosjekt, til tross for at de ville være i stand til å betjene et lån.
DB170614 Prisveksten i boligmarkedet skaper en stor forskjell mellom dem som har tilgang til egenkapital og dem som ikke har det.
DB170614 Prisveksten gjør at vanlige folk med vanlig lønn sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, skriver Kari Elisabeth Kaski ( SV ) i dette innlegget.
VG170613 Pensjonene har økt mer enn prisveksten , endringen i gjennomsnittlig alderspensjon har vært stor i perioden 2006 - 2016.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Satt-i-ko-i-atte-dogn-for-a-kjope-leilighet-623001b.html Oslo-regionen har de siste årene hatt den klart største prisveksten i landet, viser boligprisstatistikken fra bransjeorganisasjonen Eiendom Norge.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Satt-i-ko-i-atte-dogn-for-a-kjope-leilighet-623001b.html Hvis man sammenlikner de faktiske kronebeløpene, blir denne forskjellen betydelig, på grunn av den høye prisveksten i perioden. 2017 : 28.000 kr. pr kvadratmeter skiller en gjennomsnittlig bolig i Oslo og i Follo. 2010 : 8000 kr/kvm skilte en gjennomsnittlig bolig i Oslo og i Follo.
AP170612 Oslo-regionen har de siste årene hatt den klart største prisveksten i landet, viser boligprisstatistikken fra bransjeorganisasjonen Eiendom Norge.
AP170612 Hvis man sammenlikner de faktiske kronebeløpene, blir denne forskjellen betydelig, på grunn av den høye prisveksten i perioden. 2017 : 28.000 kr. pr kvadratmeter skiller en gjennomsnittlig bolig i Oslo og i Follo. 2010 : 8000 kr/kvm skilte en gjennomsnittlig bolig i Oslo og i Follo.
DN170610 Indeksen dekker prisveksten i 55 land.
DN170610 Et prisfall var ventet av både økonomer og eiendomsmeglere ettersom prisveksten i Oslo har vært unormalt sterk de siste to årene.
DN170610 - Mangel på tilbud av boliger er årsaken til prisveksten , skriver analytiker Kate Everett-Allen i en rapporten.
AA170609 Utviklingen i strømprisene er hovedårsaken at prisveksten med avgiftsendringer og energivarer inkludert er høyere enn prisveksten uten.
AA170609 Utviklingen i strømprisene er hovedårsaken at prisveksten med avgiftsendringer og energivarer inkludert er høyere enn prisveksten uten.
AP170608https://www.aftenposten.no/okonomi/Bedre-tider-i-industrien-far-fart-pa-lonnsveksten-622810b.html Han og SSB spår at prisveksten vil fortsette i år, mens det deretter blir et fall på 1 - 2,5 prosent årlig til 2020.
AP170608https://www.aftenposten.no/okonomi/Bedre-tider-i-industrien-far-fart-pa-lonnsveksten-622810b.html Ett av mange uttrykk for dette er at lønnstilleggene blir stadig større, sett i forhold til prisveksten .
AP170608 Han og SSB spår at prisveksten vil fortsette i år, mens det deretter blir et fall på 1 - 2,5 prosent årlig til 2020.
AP170608 Ett av mange uttrykk for dette er at lønnstilleggene blir stadig større, sett i forhold til prisveksten .
AA170608 Samlet bidrar dette til å dempe etterspørselen og den medfølgende prisveksten i boligmarkedet, påpekte Eika.
DN170607 Finansminister Siv Jensen er tilfreds med at regjeringens tiltak virker dempende på den kraftige prisveksten i boligmarkedet.
DN170607 Hvis man korrigerer for prisveksten , falt inntektene reelt med 2,4 prosent.
DN170606 I andre deler av landet er derimot prisveksten normal, ifølge henne.
DN170606 Størst oppgang var det i bydelene Eiganes og Våland i Stavanger, der prisveksten var på 1,3 prosent i mai fra måneden før.
DN170606 Økonomer og politikere har lenge vært bekymret for den sterke prisveksten i Oslo.
DN170606 Ved årsskiftet la regjeringen frem en ny boliglånsforskrift for å bremse den enorme prisveksten .
AA170606 På den annen side hadde Stavanger den største prisveksten - på 1,0 prosent.
DN170604 Vi får kanskje en periode med noen korreksjoner og nullvekst i enkelte områder, men jeg venter at vi på sikt får et mer balansert boligmarked der boligprisene følger lønns- og prisveksten tettere, sier Hovland.
DN170525 Men ettersom tilbudssiden vokser, tror jeg prisveksten blir moderat.
DN170517https://www.dn.no/nyheter/2017/05/17/2048/Utenriks/voksesmerter-pa-island Til tross for veksten i økonomien opplever Island at den underliggende prisveksten har avtatt de seneste månedene, og inflasjonen er godt under målet på 2,5 prosent.
DN170517https://www.dn.no/nyheter/2017/05/17/2048/Utenriks/voksesmerter-pa-island Dette bidrar til å holde prisveksten nede.
DN170517 Til tross for veksten i økonomien opplever Island at den underliggende prisveksten har avtatt de seneste månedene, og inflasjonen er godt under målet på 2,5 prosent.
DN170517 Dette bidrar til å holde prisveksten nede.
VG170516 Regjeringens egne tallknusere anslår at prisveksten i Norge vil være på to prosent i inneværende år.
DB170516 Tvert imot gambler man med hele pensjonsreformen ved at forutsetningen om at inntektsutviklingen er høyere enn prisveksten brytes for tredje året på rad, sier han.
BT170515 Den kolossale prisveksten kunne ikke fortsette.
BT170515 De får rentefradraget sitt og kan smile hver eneste gang avisene melder at prisveksten fortsetter.
AP170511 Med den antatte prisveksten gir dette n vekst i reallønnen på 0,5 prosent ( 0,7 prosent ) ¶ 2,1 prosent vekst i privat forbruk ( 2,3 prosent ).
AP170511 Med den antatte prisveksten gir dette n vekst i reallønnen på 0,5 prosent ( 0,7 prosent ) ¶ 2,1 prosent vekst i privat forbruk ( 2,3 prosent ).
DN170510https://www.dn.no/nyheter/2017/05/10/0803/Handel/svake-norske-shoppetall Tolvmånedersendringen i kpi var 2,2 prosent i april, mens prisveksten justert for energi og avgiftsendringer - kpi-jae - viste en oppgang på 1,7 prosent de siste tolv månedene.
DN170510 I fjor var prisveksten på 5,1 prosent.
DN170510 Denne prisveksten ble mye høyere i 2016, men nå regner vi med at prisveksten flater ut.
DN170510 Denne prisveksten ble mye høyere i 2016, men nå regner vi med at prisveksten flater ut.
DN170510 Tolvmånedersendringen i kpi var 2,2 prosent i april, mens prisveksten justert for energi og avgiftsendringer - kpi-jae - viste en oppgang på 1,7 prosent de siste tolv månedene.
DN170510 Norges Bank ser for seg en årsvekst på 2,1 prosent, men prisveksten utvikler seg svakere.
DN170510 Tolvmånedersendringen i kpi var 2,2 prosent i april, mens prisveksten justert for energi og avgiftsendringer - kpi-jae - viste en oppgang på 1,7 prosent de siste tolv månedene.
DA170510 - Han flyr jo utbyggingsinteressenes ærend i rekordfart, og er opptatt av å slå seg på brystet over folkeveksten i byen, fremfor blant annet å jobbe med kvalitet og dempe prisveksten på bolig i Drammen, sier han og legger til : ¶
DN170506 Sentralbanksjef Øystein Olsen og de andre medlemmene i Norges Banks hovedstyre har ved gjentatte anledninger uttrykt bekymring for den kraftige prisveksten som har preget det norske boligmarkedet det siste året.
AA170506 Og til slutt at lån og stipend bør knyttes opp mot grunnbeløpet for å sikre at summen av lån og stipend følger den vanlige lønns- og prisveksten , forklarer Overland.
DN170505https://www.dn.no/meninger/2017/05/04/1945/Kommentar/fra-topp-til-stopp Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge la torsdag frem boligpristall som viser at prisveksten stopper.
VG170504 - Boligmarkedet handler ikke bare om prisveksten , men god balanse.
SA170504 Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å bli mellom 1 og 2 prosent de neste årene.
SA170504 Førstegangskjøperne vil dra fordel av at boligmarkedet blir mindre hett og at prisveksten ikke fortsetter i samme tempo, sier Haugland.
SA170504 DESPERASJONEN AVTAR : - Boligene som fortjente prisveksten minst sliter mer nå, mener boliganalytiker Bjørn Erik Øye.
SA170504 - Boligene som fortjente prisveksten minst sliter mer nå.
SA170504 Samtidig ser det ut til at boliglånsforskriftene har vært med på å dempe prisveksten .
DN170504 Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge la torsdag frem boligpristall som viser at prisveksten stopper.
DB170504 Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å bli mellom en og to prosent de neste årene.
DA170504 I indre Oslo har prisveksten vært helt oppe i 24,5 prosent, viser tall fra Krogsveen.
DA170504 Den reelle prisveksten er nå vesentlig høyere enn som så.
DA170504 Da vil vedkommende få nok til « inngangsbilletten », men vel og merke bare hvis prisveksten er på 5 prosent i året.
DA170504 - Mer boligbygging vil dempe prisveksten .
DA170504 Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å bli mellom 1 og 2 prosent de neste årene.
BT170504 Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å bli mellom 1 og 2 prosent de neste årene.
BT170504 Førstegangskjøperne vil dra fordel av at boligmarkedet blir mindre hett og at prisveksten ikke fortsetter i samme tempo, sier Haugland.
BT170504 DESPERASJONEN AVTAR : - Boligene som fortjente prisveksten minst sliter mer nå, mener boliganalytiker Bjørn Erik Øye.
BT170504 - Boligene som fortjente prisveksten minst sliter mer nå.
BT170504 Samtidig ser det ut til at boliglånsforskriftene har vært med på å dempe prisveksten .
AP170504https://www.aftenposten.no/osloby/Du-tror-du-har-tjent-pa-boligprisveksten-Det-er-ikke-nodvendigvis-sant-620493b.html Samtidig ser det ut til at boliglånsforskriftene har vært med på å dempe prisveksten .
AP170504https://www.aftenposten.no/bolig/Fem-ting-som-er-bra-med-at-boligprisene-flater-ut-10124b.html Førstegangskjøperne vil dra fordel av at boligmarkedet blir mindre hett og at prisveksten ikke fortsetter i samme tempo, sier Haugland.
AP170504https://www.aftenposten.no/bolig/Fem-ting-som-er-bra-med-at-boligprisene-flater-ut-10124b.html DESPERASJONEN AVTAR : - Boligene som fortjente prisveksten minst sliter mer nå, mener boliganalytiker Bjørn Erik Øye.
AP170504https://www.aftenposten.no/bolig/Fem-ting-som-er-bra-med-at-boligprisene-flater-ut-10124b.html - Boligene som fortjente prisveksten minst sliter mer nå.
AP170504 Samtidig ser det ut til at boliglånsforskriftene har vært med på å dempe prisveksten .
AP170504 Norges Bank lar prisveksten synke kraftig og utsetter renteheving ¶
AP170504 Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å bli mellom 1 og 2 prosent de neste årene.
AP170504 Førstegangskjøperne vil dra fordel av at boligmarkedet blir mindre hett og at prisveksten ikke fortsetter i samme tempo, sier Haugland.
AP170504 DESPERASJONEN AVTAR : - Boligene som fortjente prisveksten minst sliter mer nå, mener boliganalytiker Bjørn Erik Øye.
AP170504 - Boligene som fortjente prisveksten minst sliter mer nå.
AP170504 Samtidig ser det ut til at boliglånsforskriftene har vært med på å dempe prisveksten .
AA170504 Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å bli mellom 1 og 2 prosent de neste årene.
AA170504 Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å bli mellom 1 og 2 prosent de neste årene.
AA170504 - Prisveksten vil avta og bli moderat, og det er jo en positiv utvikling.
DN170503 Sentralbanken har et todelt mål for rentepolitikken : Maskimal sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål på den samlede prisveksten i økonomien, holder seg rundt to prosent på mellomlang sikt.
AP170503https://www.aftenposten.no/okonomi/Oljefondet-har-passert-8000-milliarder--det-utgjor-1_5-millioner-for-hver-av-oss-620386b.html Det betyr rundt 2000 milliarder kroner til gode i forhold til avkastningen, selv om noe av disse pengene må settes av for å kompensere for den internasjonale prisveksten .
AP170503https://www.aftenposten.no/okonomi/Oljefondet-har-passert-8000-milliarder--det-utgjor-1_5-millioner-for-hver-av-oss-620386b.html Avkastningen på Wall Street og andre børser er fortsatt høyere enn det Jansen tar ut av fondet og det som trengs for å kompensere for den årlige prisveksten .
AP170503 Det betyr rundt 2000 milliarder kroner til gode i forhold til avkastningen, selv om noe av disse pengene må settes av for å kompensere for den internasjonale prisveksten .
AP170503 Avkastningen på Wall Street og andre børser er fortsatt høyere enn det Jansen tar ut av fondet og det som trengs for å kompensere for den årlige prisveksten .
AP170503 I fjor var prisveksten i de fire første månedene hele 10,5 prosent for OBOS-boliger i Oslo-området.
DB170502 Han trekker frem flere faktorer som også har bidratt til lave renter gjennom å holde lønns- og prisveksten i sjakk.
AP170501https://www.aftenposten.no/okonomi/Okonomer-Den-norske-rentefesten-vil-fortsette-lenge-620243b.html Norges Bank lar prisveksten synke kraftig og utsetter renteheving ¶
AP170501 Norges Bank lar prisveksten synke kraftig og utsetter renteheving ¶
SA170429 På Kanariøyene, som er blitt et stadig mer populært sommerreisemål ikke minst blant nordmenn, var prisveksten på 6,8 prosent.
DN170428 Han advarer mot å trekke forhastede slutninger, men påpeker at det er stor politisk usikkerhet, med valg og utmelding fra EU på gang, og spår at prisveksten vil være begrenset til rundt to prosent i 2017.
DN170428 - På noen måter er den svekkede prisveksten overraskende, fordi arbeidsledigheten er nær sitt laveste nivå på 40 år, tilliten til økonomien er fremdeles relativt høy og lånerenten har falt til nye rekordlave nivåer de siste månedene, skriver sjeføkonom Robert Gardner i Nationwide i boligrapporten for april.
AP170428https://www.aftenposten.no/okonomi/Hotell-knapphet-kan-gi-en-dyr-ferieoverraskelse-619936b.html På Kanariøyene, som er blitt et stadig mer populært sommerreisemål ikke minst blant nordmenn, var prisveksten på 6,8 prosent.
AP170428 På Kanariøyene, som er blitt et stadig mer populært sommerreisemål ikke minst blant nordmenn, var prisveksten på 6,8 prosent.
SA170427 Vi mener dette resultatet vil gi reallønnsvekst, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn anslått, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal.
AA170427 Vi mener dette resultatet vil gi reallønnsvekst, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn anslått, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal.
SA170426 Det vil dempe prisveksten , sier Benedictow.
BT170426 Dette bekreftes av ferske tall fra Eiendom Norge som viser at prisveksten også i hovedstaden flatet ut i mars, mens de fortsetter å stige i nabokommunen Bærum.
BT170426 Bergen har sluttet å vokse og prisveksten minket.
AP170426 Det vil dempe prisveksten , sier Benedictow.
DN170425 Den svakeste prisveksten finner vi på Vestlandet utenom Bergen, med 1,8 prosent, opplyser SSB.
DB170425 Den svakeste prisveksten finner vi på Vestlandet utenom Bergen med 1,8 prosent.
AA170425 Den svakeste prisveksten finner vi på Vestlandet utenom Bergen med 1,8 prosent.
AP170421 Det er svært mye å gå på før det blir brudd med grunntanken i handlingsregelen, selv om noe av den ubrukte avkastningen skal holdes i fondet for å kompensere for prisveksten .
AP170421 Det er svært mye å gå på før det blir brudd med grunntanken i handlingsregelen, selv om noe av den ubrukte avkastningen skal holdes i fondet for å kompensere for prisveksten .
DN170420 Jeg tror prisveksten bare vil fortsette.
DN170420 Prisveksten ble likevel beskjeden.
DN170418 Så selv om prisene fortsatt stiger, stiger de ikke like sammenlignet med fjoråret, og dermed avtar prisveksten . 11 prosent vekst i Harstad ¶
DN170418 Macic tror vi har lagt den sterkeste prisveksten bak oss.
DB170412 - Samtidig påvirkes folk av det de leser i nyhetene, og her har det lenge blitt varslet at den prisveksten vi har hatt ikke er bærekraftig.
DN170410 Kineserne skal ha uttrykt forståelse for at dette er for høyt og at det også kan skape utfordringer for Kinas sentralbank med å stabilisere prisveksten , valutaen - og gjøre denne mer internasjonal.
DA170408 Enda viktigere er prisveksten på laks, fra om lag 40 kroner per kilo i 2010, til 65 kroner i 2016.
DN170407 Flere får nei på lånesøknader ¶ Prisveksten avtar i Oslo, nå rusher kjøperne hit ¶
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1017/Eiendom/prisveksten-avtar-i-oslo-na-rusher-kjoperne-hit Dette er de viktigste tallene : ¶ | Prisveksten avtar i Oslo, nå rusher kjøperne hit ¶
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1017/Eiendom/prisveksten-avtar-i-oslo-na-rusher-kjoperne-hit Den aller sterkeste prisveksten i mars hadde Bærum, der økte prisene med 1,7 prosent.
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1017/Eiendom/prisveksten-avtar-i-oslo-na-rusher-kjoperne-hit De ferske boligtallene fra Eiendom Norge viser at prisveksten i Oslo har flatet ut, mens prisveksten øker i områdene rundt hovedstaden.
DN170406https://www.dn.no/nyheter/2017/04/06/1017/Eiendom/prisveksten-avtar-i-oslo-na-rusher-kjoperne-hit De ferske boligtallene fra Eiendom Norge viser at prisveksten i Oslo har flatet ut, mens prisveksten øker i områdene rundt hovedstaden.
DN170406 Den aller sterkeste prisveksten i mars hadde Bærum, der økte prisene med 1,7 prosent.
DN170406 De ferske boligtallene fra Eiendom Norge viser at prisveksten i Oslo har flatet ut, mens prisveksten øker i områdene rundt hovedstaden.
DN170406 De ferske boligtallene fra Eiendom Norge viser at prisveksten i Oslo har flatet ut, mens prisveksten øker i områdene rundt hovedstaden.
DN170406 - Det er flere grunner til å vente at boligprisveksten avtar ¶ | Prisveksten avtar i Oslo, nå rusher kjøperne hit ¶
DN170405 Han mener prisveksten avtar som følge av strammere kredittpraksis og bedre balanse i markedet som følge av økt boligbygging.
DN170405 Vi er ganske sikre på at prisveksten i Oslo er betydelig lavere ( m-o-m ) enn vi er vant til, skriver Eric Bruce i Nordeas Morgenrapport onsdag morgen.
AP170405https://www.aftenposten.no/osloby/Eiendom-Norge-Boligprisveksten-i-Oslo-i-ferd-med-a-dempes-618673b.html Prisveksten vil trolig bli mye lavere enn hva vi ventet tidligere, men vi tror fortsatt på prisvekst, kommenterer John Sætre, leder for bankvirksomheten i Nordea Norge i en pressemelding.
AP170405 Prisveksten vil trolig bli mye lavere enn hva vi ventet tidligere, men vi tror fortsatt på prisvekst, kommenterer John Sætre, leder for bankvirksomheten i Nordea Norge i en pressemelding.
AA170405 Prisveksten vil trolig bli mye lavere enn hva vi ventet tidligere, men vi tror fortsatt på prisvekst, kommenterer John Sætre, leder for bankvirksomheten i Nordea Norge i en pressemelding.
SA170404 Samtidig legges det normalt ut flere boliger i denne perioden på året så prisveksten normalt dempes litt.
DN170404 | Ser seks grunner til boligprisbrems ¶ Prisveksten har vært høyest i Oslo også dette kvartalet, ifølge fersk boligrapport.
DN170404 NBBL mener den prisdrivende effekten av lav rente nå er tatt ut, slik at prisveksten vil bli mer moderat ut over året.
DN170404 Eek peker på seks hovedargumenter for at prisveksten skal avta : ¶
DN170404 - Den høye prisveksten vi så i fjor har fortsatt.
AP170404 Samtidig legges det normalt ut flere boliger i denne perioden på året så prisveksten normalt dempes litt.
DB170403 Siraj mener likevel ikke at prisveksten kommer til å avta.
AA170329 Det vil bidra til å dempe prisveksten i boligmarkedet, sier Melby til Dagens Næringsliv.
SA170328 Samtidig legges det normalt ut flere boliger i denne perioden på året så prisveksten normalt dempes litt.
DN170328 Det vil bidra til å dempe prisveksten i boligmarkedet, sier tidligere Venstre-byråd i Oslo, Guri Melby.
DB170328 - Det høyere prisnivået og en viss innstramming i bankenes kredittpraksis vil nok dempe prisveksten noe, men vi ser ikke for oss noe fall, skriver Bruce.
BT170328 Samtidig legges det normalt ut flere boliger i denne perioden på året så prisveksten normalt dempes litt.
AP170328https://www.aftenposten.no/bolig/-Flere-far-nei-pa-boliglan-fra-bankene-etter-innstrammingen-10001b.html Samtidig legges det normalt ut flere boliger i denne perioden på året så prisveksten normalt dempes litt.
AP170328 Samtidig legges det normalt ut flere boliger i denne perioden på året så prisveksten normalt dempes litt.
AP170324 Og det finnes en joker som kan stoppe prisveksten allerede i 2018.
VG170323 Politiske tiltak kan dempe prisveksten .
VG170323 Også Samfunnsøkonomisk analyse tror prisveksten vil dempes i siste del av fireårsperioden.
VG170323 Høyest blir den forventede prisveksten i Oslo med hele 33 prosent.
DN170323 Det er den sterke prisveksten , sammen med en moderat lønnsutvikling, som peker i retning av fall i forbruket i Storbritannia.
DB170321 Lønnsveksten har vært lav, faktisk under prisveksten .
DB170318 Island er landet i Europa som har hatt den største prisveksten med en økning på 30 prosent i gjennomsnittspris, sammenlignet med mars i fjor.
SA170316 Med en styringsrente nær dagens nivå er det utsikter til at prisveksten etter hvert vil ta seg opp igjen.
FV170316 Det betyr at prisveksten for øyeblikket ligger et godt stykke under sentralbankens mål om en årsvekst i konsumprisene på nær 2,5 prosent.
DN170316 Eric Bruce tror prisveksten må være mye svakere enn ventet for at Norges Bank faktisk skal sette ned renten.
DN170316 Prisveksten har den siste tiden vært signifikant lavere enn Norges Banks anslag.
DN170316 Den svake prisveksten fører til gjengjeld til at renten vil holdes lav i en lengre periode enn sentralbanken tidligere har sett for seg.
DN170316 Med en styringsrente nær dagens nivå er det utsikter til at prisveksten etter hvert vil ta seg opp igjen, skriver sentralbanken.
DN170316 Prisveksten har den siste tiden vært signifikant lavere enn Norges Banks anslag.
DB170316 Med en styringsrente nær dagens nivå er det utsikter til at prisveksten etter hvert vil ta seg opp igjen, skriver sentralbanken.
BT170316 Det betyr at prisveksten for øyeblikket ligger et godt stykke under sentralbankens mål om en årsvekst i konsumprisene på nær 2,5 prosent.
AP170316 « Med en styringsrente nær dagens nivå er det utsikter til at prisveksten etter hvert vil ta seg opp igjen », konkluderer banken i pressemeldingen.
AP170316 | Norges Bank lar prisveksten synke kraftig og utsetter renteheving ¶
AP170316 Tilsvarende kan prisveksten i en periode ligge på nedsiden mellom 1 og 2 prosent, særlig i en omstillingstid med lav innenlands kostnadsvekst, sier han.
AP170316 Sentralbanksjef Øystein Oslen lar prisveksten synke lavt.
AP170316 Sentralbanksjef Olsen vil forfølge andre mål enn prisveksten de neste årene.
AP170316 Nedjusteringen er uvanlig stor og flytter prisveksten enda lenger unna målet på 2,5 prosent på nedsiden.
AP170316 Likevel avviser han å kutte renten for å øke farten i økonomien for å få opp prisveksten .
AP170316 Lavere lønnsvekst fører til at prisveksten også blir nedjustert mye fremover.
AP170316 Forutsetningen er at alle som deltar i det økonomiske livet tror at prisveksten etter noen år vender tilbake til målet på 2,5 prosent.
AP170316 Fordi sentralbanker legger til grunn at folk handler ut fra forventninger, er troen på fremtiden viktigere enn hva prisveksten er her og nå.
AP170316 For 2019 spår Olsen at prisveksten er kommet helt ned i 1,2 prosent, altså bare halvveis til målet.
AP170316 Dette vil Olsen unngå, og dermed legger han målet for prisveksten til side helt til 2020.
AP170316 Det « operative målet » i oppdraget fra Finansdepartementet er å holde prisveksten rundt 2,5 prosent over tid.
AP170316 Der foretar han en kraftig nedjustering i den fremtidige prisveksten .
AP170316 - Pengepolitikken kan tåle avvik fra målet for prisveksten på 2,5 prosent på oppsiden, slik det har vært en god stund.
AP170316 Prisveksten vil komme tilbake : ¶
AP170316 Nedjusteringen er uvanlig stor og flytter prisveksten enda lenger unna målet på 2,5 prosent på nedsiden.
AP170316 Likevel avviser han å kutte renten for å øke farten i økonomien for å få opp prisveksten .
AP170316 Lavere lønnsvekst fører til at prisveksten også blir nedjustert mye fremover.
AP170316 For 2019 spår Olsen at prisveksten er kommet helt ned i 1,2 prosent, altså bare halvveis til målet.
AP170316 Det « operative målet » i oppdraget fra Finansdepartementet er å holde prisveksten rundt 2,5 prosent over tid.
AP170316 Der foretar han en kraftig nedjustering i den fremtidige prisveksten .
AA170316 Det betyr at prisveksten for øyeblikket ligger et godt stykke under sentralbankens mål om en årsvekst i konsumprisene på nær 2,5 prosent.
AA170316 Med en styringsrente nær dagens nivå er det utsikter til at prisveksten etter hvert vil ta seg opp igjen, skriver sentralbanken.
AA170316 Lønns- og prisveksten var i februar langt lavere enn Norges Bank ønsker, noe som isolert sett kunne vært et argument for et rentekutt fra sentralbanken torsdag.
AA170316 Med en styringsrente nær dagens nivå er det utsikter til at prisveksten etter hvert vil ta seg opp igjen, skriver sentralbanken.
AA170316 Lønns- og prisveksten var i februar langt lavere enn Norges Bank ønsker, noe som isolert sett kunne vært et argument for et rentekutt fra sentralbanken torsdag.
AA170315 SSB og øvrige eksperter feilvurderte økningen i strømprisene i fjor, noe som er med å forklare hvorfor prisveksten ble 3,6 prosent og ikke 2,5 prosent som opprinnelig anslått.
AA170315 I år anslår SSB at prisveksten vil ligge på rundt 2 prosent, men kronekursen så vel som strømprisene kan påvirke også i år. ( ©NTB ) ¶
AA170315 - Det er ganske sikkert at prisveksten i år blir lavere.
VG170314 I fjor steg lønningene mindre enn prisveksten , og oljetoppene var de største taperne.
DA170314 Dette til tross for at lønnsveksten var vesentlig lavere enn prisveksten i 2016, slik at mange fikk redusert kjøpekraft, sier Vegard Einan, leder for YS privat.
BT170314 Dette til tross for at lønnsveksten var vesentlig lavere enn prisveksten i 2016, slik at mange fikk redusert kjøpekraft, sier Vegard Einan, leder for YS privat. ( ©NTB ) ¶
AP170314https://www.aftenposten.no/norge/Enighet-mellom-LO-og-NHO-i-varens-lonnsoppgjor-Lavtlonnede-er-fornoyde-617130b.html Kristin Skogen Lund i NHO sier at alle nå er sikret en reallønnsvekst fordi man mener at prisveksten ikke overstiger 2,0 prosent.
AP170314 Kristin Skogen Lund i NHO sier at alle nå er sikret en reallønnsvekst fordi man mener at prisveksten ikke overstiger 2,0 prosent.
AA170314 Dette til tross for at lønnsveksten var vesentlig lavere enn prisveksten i 2016, slik at mange fikk redusert kjøpekraft, sier Vegard Einan, leder for YS privat. | Én bror frifunnet for drapsforsøk på stefar i Rogaland ¶
AA170314 Dette til tross for at lønnsveksten var vesentlig lavere enn prisveksten i 2016, slik at mange fikk redusert kjøpekraft, sier Vegard Einan, leder for YS privat. ( ©NTB ) ¶
AP170313 Realavkastningen tilsvarer løpende avkastning minus prisveksten .
DN170310 Ishaan Malhi påpeker at prisveksten har gått saktere i det siste, men at svak lønnsvekst samtidig gjør situasjonen verre.
DN170310 Det er fortsatt slik at prisveksten er en del lavere enn det som Norges Bank la til grunn i desember.
DN170310 Prisveksten justert for energi og avgiftsendringer ( kpi-jae ) viste en oppgang på 1,6 prosent de siste 12 månedene.
AA170310 Den underliggende prisveksten ( KPI-JAE ), en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, ligger på 1,6 prosent de siste tolv månedene, noe som er langt lavere enn analytikerne hadde ventet.
DN170309 Det voldsomme prisveksten de siste årene har gjort at det er blitt vanskeligere å finne egne utleieobjekter for investorer.
DN170309 Det voldsomme prisveksten de siste årene har gjort at det er blitt vanskeligere å finne egne utleieobjekter for investorer.
DB170309 Sesongjusterte tall viste en økende boligprisvekst gjennom fjoråret, og mens prisveksten i 1. kvartal 2016 var 1,7 prosent, var den 3,2 prosent i 3. kvartal og 2,7 prosent i 4. kvartal, fremgår det av dagens rapport fra SSB om norsk og internasjonal økonom - Økonomisk utsyn.
AA170306 Fjorårets oppgjør ble nemlig begredelig for arbeidstakerne, som opplevde at prisveksten spiste opp hele lønnsoppgjøret - og vel så det.
DN170301 Dette er ikke boligprisveksten generelt i en by, men prisveksten på de dyreste high end-eiendommene.
DN170301 Den globale prisveksten var i gjennomsnitt på 1,4 prosent i de 100 byene som er med i undersøkelsen.
DN170228 Sentralbanksjef Janet Yellen har et todelt mandat for rentesettingen : Maksimal sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål for den samlede prisveksten i økonomien, skal være på rundt to prosent over tid.
AP170228 I realavkastningen er prisveksten trukket fra den løpende avkastningen.
DA170227 - SV vil i stedet satse en høyere boligskatt, særlig på boligspekulasjon, for å dempe prisveksten , og en nasjonal plan for boligbygging som gjør at vi bygger nok gode boliger som folk kan bo i, svarer Kaski.
DA170227 - Hva mener du bør gjøres for å bremse prisveksten , slik at « flere kan oppnå boligdrømmen » ?
AA170227 Bankenes risikovurdering går ut over landbruk i distriktene, som ikke har opplevd samme prisveksten som i mer sentrale områder.
AP170226 Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet sier det er uakseptabelt at pensjonen reguleres med mindre enn prisveksten .
AP170226 Kjøpekraften er beregnet ved å ta utgangspunkt i veksten løpende kroner og øre og deretter trekke fra prisveksten .
AP170226 I en stortingsmelding i fjor høst skriver departementet at begrunnelsen for regelen « var at pensjonistene over tid skulle kompenseres for prisveksten og i tillegg få del i den generelle velstandsveksten i samfunnet. ».
AP170226 - Forutsetningen i pensjonsreformen var at veksten i pensjonene skulle ligge over prisveksten .
DN170223 Økonomene tror nemlig at årslønnsveksten i 2017 blir 2,6 prosent, mens de ser for seg at prisveksten blir 2,3 prosent.
DN170222 Sentralbanken har et todelt mandat for rentesettingen : Maksimal sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål for den samlede prisveksten i økonomien, skal være på rundt to prosent over tid.
VG170221 Kilde : Det tekniske beregningsutvalget ¶ * 1 Prisveksten ligger an til å bli to prosent neste år og overhenget ( lønnstillegg som ble gitt i år som gjelder fra i år ) er på en prosent i industrien : Det betyr at man bare trenger en prosent lønnstillegg for å bevare reallønnen.
VG170220 Men oppgjøret kan bli vanskeligere enn det kan se ut til, fordi prisene steg overraskende mye mer enn lønningene i fjor : Flere LO-ledere mener rammen for å årets oppgjør bør være over tre prosent, til tross for at prisveksten ligger an til bare å bli to prosent ; altså en reallønnsvekst på en prosent.
VG170220 Lønningene steg mindre enn prisveksten i fjor.
VG170220 Den viser at prisveksten endte på 3,6 prosent fjor, mens lønningene steg med 1,7 prosent for alle.
SA170220 FOTO : Kallestad, Gorm / SCANPIX NORGE ¶ Prisveksten økte fra 2,1 prosent til 3,6 prosent i samme periode.
DB170220 Prisveksten økte fra 2,1 prosent til 3,6 prosent i samme periode.
BT170220 Gjennomsnittlig lønnsvekst falt fra 2,8 prosent i 2015 til 1,7 prosent i fjor, mens prisveksten økte fra 2,1 prosent til 3,6 prosent i samme periode.
BT170220 Prisveksten ble høyere enn hva anslagene pekte mot i fjor.
AP170220 Men det ble en grov bom : Prisveksten i fjor endte på 3,6 prosent i stedet for TBU-anslaget på 2,5.
AP170220 Med andre ord ble prisveksten mer enn dobbelt så høy som lønnsveksten.
AP170220 I tilsvarende rapport for ett år siden anslo TBU prisveksten i 2016 til « om lag 2 1/2 prosent ».
AP170220 Bommen på strømmen forklarer tre fjerdedeler av bommen i den samlede prisveksten .
AP170220 - I fjor var lønnsveksten lavere enn prisveksten .
AA170220 Gjennomsnittlig lønnsvekst falt fra 2,8 prosent i 2015 til 1,7 prosent i fjor, mens prisveksten økte fra 2,1 prosent til 3,6 prosent i samme periode.
AA170220 Bommet på strømprisen ¶ Prisveksten ble høyere enn hva anslagene pekte mot i fjor.
AA170220 Gjennomsnittlig lønnsvekst falt fra 2,8 prosent i 2015 til 1,7 prosent i fjor, mens prisveksten økte fra 2,1 prosent til 3,6 prosent i samme periode.
AA170220 Prisveksten ble høyere enn hva anslagene pekte mot i fjor.
AA170220 Men strømprisene økte langt mer enn ventet, og prisveksten endte i stedet på 3,6 prosent.
AP170219 Her har prisveksten regnet i norske kroner stort sett vært svak etter 2009, men har bedret seg med sterkt svekket krone de siste årene.
AA170219 Reallønnen synker når prisveksten øker mer enn lønnsveksten.
DN170218 De siste årene har prisveksten dessuten vært spesielt høy i hovedstaden.
DN170217 Samtidig har de produsert billige varer som har bidratt til å holde nede prisveksten i norsk økonomi, sier Holvik.
DN170215 Selv om langrennsinteressen har tatt seg opp de siste årene, er ikke prisveksten like høy som for fritidsboliger nær skibakken.
DN170215 Den amerikanske sentralbanken har et todelt mandat : Full sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål for den samlede prisveksten i økonomien, skal være på rundt to prosent over tid.
DN170215 Før eller siden må prisveksten i boligmarkedet nærme seg mer langsiktige, bærekraftige nivåer, sier Kreutzer.
DN170215 Finans Norge setter dette i sammenheng med den sterke prisveksten på boliger i hovedstaden.
DA170215 Før eller siden må prisveksten i boligmarkedet nærme seg mer langsiktige, bærekraftige nivåer, sier Kreutzer.
DA170215 Finans Norge setter dette i sammenheng med den sterke prisveksten på boliger i hovedstaden.
DN170213 Utviklingen i prisveksten her til lands har tatt både analytikere, markedet og ikke minst Norges Bank fullstendig på sengen ved flere anledninger det siste året.
DN170213 Midlertidig prisvekst på importvarer har ført til store overraskelser i prisveksten her til lands det siste året.
BT170213 Om det samme vil skje i år, avhenger delvis av prisveksten .
AA170213 Om det samme vil skje i år, avhenger delvis av prisveksten .
DN170210 Lønn som bonus kan kutte pensjonen din med 200.000 ¶ | - Må begynne å bli ubehagelig for sentralbanken ¶ Prisveksten er langt lavere enn Norges Bank har regnet med.
DN170210 For andre måned på rad er prisveksten langt lavere enn ventet.
DN170210 Ålesunder med dagslønn på 425.000 kroner ¶ ¶ | Prisveksten i januar : KPI opp 2,8 prosent på årsbasis ¶
DN170210 Fredag legger Statistisk sentralbyrå frem tall for prisveksten i januar.
DN170206 Det er knyttet spenning til prisveksten før dette makrotallet offentliggjøres fredag.
DB170204 Verst er situasjonen i Oslo, med hele 23,3 prosent prisvekst på bare ett år, men prisveksten er eksplosiv mange steder i landet.
DB170204 VIL STOPPE PRISVEKSTEN : : Audun Lysbakken ( SV ).
DB170204 Resultatet er at en arbeidsinntekt ofte ikke er nok til å kjøpe bolig, fordi prisene har steget så mye at sparing til egenkapital spises opp av prisveksten .
DB170204 Mens unge og lavtlønte er boligtapere, og vanlige familier blir stadig mer sårbare for renteøkning, tjener noen fett på prisveksten : spekulantene.
DB170204 Men når leieprisene ikke har økt på samme måte som boligprisene, forteller det oss at prisveksten ikke først og fremst skyldes mangel på boliger, men at mange spekulerer i bolig.
DB170204 Den rekordhøye prisveksten gjør at unge og lavtlønte må gi opp drømmen om en egen bolig, samtidig som nordmenn nærmer seg gjeldstoppen i Europa.
SA170203 Bare i Oslo var prisveksten større enn i Stavanger.
SA170203 Bare i Oslo var prisveksten større enn i Stavanger.
AP170203 Prisveksten er spesielt sterk i Oslo.
AP170203 - Prisveksten er heller ikke forenelig med liberale forestillinger om prestasjonsbaserte belønninger, sier Sørvoll.
AA170203 I Oslo steg prisene med 2,6 prosent i januar, og de siste tolv månedene har prisveksten i hovedstaden vært på hele 23,1 prosent.
VG170202 Reallønnsnedgangen han viser til, dreier seg om at lønnsøkningen i fjor er anslått til 2,4 prosent for de fleste, men at prisveksten ble på hele 3,6 prosent.
VG170202 Men prognosemakerne bommet ganske kraftig i fjor, da prisveksten ble mye høyere enn de trodde ; den endte på 3,6 prosent, som betyr at reallønnen kan ha gått ned med 1,2 prosent i fjor.
VG170202 Han var en av flere forbundsledere i Portugal som tok til orde for at man bør få over tre prosent i lønnsøkning i 2017, til tross for at prisveksten ligger an til bare å bli to prosent ; altså en reallønnsvekst på en prosent.
DN170201 Lønnsveksten er langt lavere enn prisveksten , som ligger rundt 3,5 prosent, noe som betyr en solid reallønnsnedgang. - 1,6 prosent høres veldig lavt ut, og jeg tror helårsveksten fra 2015 til 2016 vil være høyere.
BT170131 Prisveksten stanset opp ¶
DN170130 Bruce regner med at 2017 blir noe bedre for varehandelen enn 2016, blant annet fordi lønnsveksten er ventet å stige fra rundt 2 prosent til 2,5 prosent i løpet av året, samt at prisveksten på varer ventes å synke mot to prosent.
DN170125 - Prisveksten i Oslo blir høy i høy i 2017, men over tid er dette et godt signal om at du kan få en redusert vekst i bruktboligprisene, sier Birkeland.
DN170120 - Noe kollaps i boligmarkedet venter vi imidlertid ikke, selv om prisveksten kan roe seg ned noe raskere enn ventet, oppgir sjefanalytikeren.
AP170114 - Derfor kommer lønnsveksten i år til å bli lav, kanskje til og med nær null dersom prisveksten spiser opp lønnsveksten, sier Bjørnstad.
BT170113 De to finanstoppene uttrykker ifølge Dagens Næringsliv bekymring over den voldsomme prisveksten i boligmarkedet de siste månedene.
AP170113 De to finanstoppene uttrykker ifølge Dagens Næringsliv bekymring over den voldsomme prisveksten i boligmarkedet de siste månedene.
DN170110 Normalt er prisveksten en helt sentral faktor for Norges Banks rentesetting.
DN170110 Norges Bank ventet at kjerneinflasjonen, som er et mål på den underliggende prisveksten ( se faktaboks ), ville øke til 2,9 prosent på årsbasis i desember fra 2,6 prosent måneden før.
DN170110 I en slik situasjon kunne sentralbanken normalt ha senket renten for å forsøke å få prisveksten opp mot målet igjen.
DN170110 Analytikerne, Norges Bank og markedet ble overrasket over utviklingen i prisveksten i desember.
DN170110 ¶ Tirsdag la Statistisk sentralbyrå frem nye tall for prisveksten her til lands.
DN170110 Foto : Gunnar Lier ¶ | Prisveksten i desember : KPI opp 3,5 prosent på årsbasis ¶
DN170109 Økonomene peker på at særlig prisene på matvarer trolig ikke falt like mye i fjorårets siste måned som tilsvarende måned året før og at dette er hovedgrunnen til at prisveksten ble trukket opp på årsbasis i desember.
DN170109 Målet for den underliggende prisveksten , som er kpi justert for energivarer og avgiftsendringer, er ventet å øke med 2,8 prosent på årsbasis, opp fra 2,6 prosent i november.
DN170109 Dermed ligger det an til at prisveksten i år vil bli betydelig lavere.
DN170109 Den uvanlig svake kronen førte til at prisveksten på importerte varer holdt seg høy og til dels steg gjennom fjoråret.
DN170109 Bruce peker i likhet med Aamdal i DNB på at prisveksten etter hvert kommer ned når effektene fra kronesvekkelsen tømmes ut.
DN170109 - Nå krever vi at hun kommer ut av kontoret og møter på teppet i Stortinget og forteller hva hun vil gjøre med den vanvittige prisveksten i boligmarkedet, sier Lysbakken til Klassekampen.
DN170105 Harvard-historikeren forklarer den mulige « perfekte stormen » i 2017 med at globale inflasjonsnivåer, altså prisveksten på varer og tjenester, ventes å stige.
SA170104 Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, tror prisveksten holder seg høy i begynnelsen av året, men at den nye boliglånsforskriften som innføres 1. januar kan bremse veksten litt.
DN170104 Hun understreker imidlertid at den forventede prisveksten i Oslo i år er kraftig.
DN170104 Han tror mye av prisveksten ble tatt ut i 2016 og venter at markedet vil roe seg litt frem mot sommeren.
DN170104 DNB Eiendom tror prisveksten i Oslo vil halveres i år i forhold til i fjor.
DN170104 - Vi forventer at boligprisene vil fortsette å stige i 2017, men at prisveksten vil bli noe mer avdempet enn i fjor, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.
DN170104 Mellingsæter i Danske Bank sier prisveksten i desember viser at det ikke er noen tegn til avmatning i boligmarkedet.
DN170104 Hun understreker imidlertid at den forventede prisveksten i Oslo i år er kraftig.
DN170104 Han tror mye av prisveksten ble tatt ut i 2016 og venter at markedet vil roe seg litt frem mot sommeren.
DN170104 DNB Eiendom tror prisveksten i Oslo vil halveres i år i forhold til i fjor.
DN170104 - Vi forventer at boligprisene vil fortsette å stige i 2017, men at prisveksten vil bli noe mer avdempet enn i fjor, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.
BT170104 Skatten på sekundærboliger må økes for å redusere prisveksten .
BT170104 Den ukontrollerte prisveksten må møtes med brede, politiske tiltak.
BT170104 Prisveksten er først og fremst et uttrykk et misforhold mellom tilbud og etterspørsel.
BT170104 Skatten på sekundærboliger må økes for å redusere prisveksten .
BT170104 Den ukontrollerte prisveksten må møtes med brede, politiske tiltak.
BT170104 Prisveksten er først og fremst et uttrykk et misforhold mellom tilbud og etterspørsel.
BT170104 Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, tror prisveksten holder seg høy i begynnelsen av året, men at den nye boliglånsforskriften som innføres 1. januar kan bremse veksten litt.
AP170104https://www.aftenposten.no/bolig/Na-kommer-fasiten---slik-gikk-det-med-boligprisene-i-2016-9614b.html Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, tror prisveksten holder seg høy i begynnelsen av året, men at den nye boliglånsforskriften som innføres 1. januar kan bremse veksten litt.
AP170104 Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, tror prisveksten holder seg høy i begynnelsen av året, men at den nye boliglånsforskriften som innføres 1. januar kan bremse veksten litt.
DN170103 Tradisjonelt ligger prisveksten på borettslagsboliger noe lavere enn veksten i boliger utenfor.
DN170103 Onsdag kl 11 legger Eiendom Norge frem sine tall for prisveksten i desember.
DN170103 Og som i 2016 forventer vi at prisveksten vil være størst i Oslo-regionen, sier Eek.
DN170103 Ikke siden fjerde kvartal 2006 har prisveksten på borettslagsleiligheter vært større.
SA170102 Prisveksten viser med all tydelighet at det nå er behov for handling.
SA170102 Prisveksten fra november til desember var på 2,3 prosent.
DN170102 I desember var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen på Obos-tilknyttede boliger 2,3 prosent høyere enn i november 2016, og 29,5 prosent høyere enn i desember 2015 ¶ - Prisveksten i 2016 viser med all tydelighet at det nå er behov for handling.
DN170102 - Nå må det handling til, er Obos-sjef Daniel Kjørberg Sirajs reaksjon på den sterke prisveksten på boligene i Obos.
DB170102 - Prisveksten i 2016 viser med all tydelighet at det nå er behov for handling.
BT170102 Prisveksten viser med all tydelighet at det nå er behov for handling.
BT170102 Prisveksten fra november til desember var på 2,3 prosent.
AP170102 Prisveksten viser med all tydelighet at det nå er behov for handling.
AP170102 Prisveksten fra november til desember var på 2,3 prosent.
AP170102 Prisveksten viser med all tydelighet at det nå er behov for handling.
AP170102 Prisveksten fra november til desember var på 2,3 prosent.
AP161231 Mye på grunn av oljeprisfallet i 2014 ble prisveksten i fjor skyhøy, målt i forhold til Norges Banks målsetting.
AP161231 I år blir effekten av svakere kroner nesten borte, slik at prisveksten blir mye lavere.
AP161231 Det hjelper lite med gode lønnstillegg hvis prisveksten er tilsvarende høy.
SA161230 Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, tror prisveksten holder seg høy i begynnelsen av året, men at den nye boliglånsforskriften som innføres 1. januar kan bremse veksten litt.
SA161230 I tillegg er det bygget en del boliger som vil dempe prisveksten litt, sier Aamdal.
SA161230 Da kan tiltakene regjeringen kom med bidra til at prisveksten avtar, legger han til.
SA161230 - Dessuten er en del av prisveksten , spesielt den i Oslo, drevet av forventninger.
FV161230 Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, tror prisveksten holder seg høy i begynnelsen av året, men at den nye boliglånsforskriften som innføres 1. januar kan bremse veksten litt.
FV161230 I tillegg er det bygget en del boliger som vil dempe prisveksten litt, sier Aamdal.
FV161230 Da kan tiltakene regjeringen kom med bidra til at prisveksten avtar, legger han til.
FV161230 - Dessuten er en del av prisveksten , spesielt den i Oslo, drevet av forventninger.
BT161230 Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, tror prisveksten holder seg høy i begynnelsen av året, men at den nye boliglånsforskriften som innføres 1. januar kan bremse veksten litt.
BT161230 I tillegg er det bygget en del boliger som vil dempe prisveksten litt, sier Aamdal.
BT161230 Da kan tiltakene regjeringen kom med bidra til at prisveksten avtar, legger han til.
BT161230 - Dessuten er en del av prisveksten , spesielt den i Oslo, drevet av forventninger.
AP161230https://www.aftenposten.no/bolig/Boligmarkedet-2017-Tror-det-blir-en-kamp-om-objektene-9551b.html Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, tror prisveksten holder seg høy i begynnelsen av året, men at den nye boliglånsforskriften som innføres 1. januar kan bremse veksten litt.
AP161230https://www.aftenposten.no/bolig/Boligmarkedet-2017-Tror-det-blir-en-kamp-om-objektene-9551b.html I tillegg er det bygget en del boliger som vil dempe prisveksten litt, sier Aamdal.
AP161230https://www.aftenposten.no/bolig/Boligmarkedet-2017-Tror-det-blir-en-kamp-om-objektene-9551b.html Da kan tiltakene regjeringen kom med bidra til at prisveksten avtar, legger han til.
AP161230https://www.aftenposten.no/bolig/Boligmarkedet-2017-Tror-det-blir-en-kamp-om-objektene-9551b.html - Dessuten er en del av prisveksten , spesielt den i Oslo, drevet av forventninger.
AP161230 Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, tror prisveksten holder seg høy i begynnelsen av året, men at den nye boliglånsforskriften som innføres 1. januar kan bremse veksten litt.
AP161230 I tillegg er det bygget en del boliger som vil dempe prisveksten litt, sier Aamdal.
AP161230 Da kan tiltakene regjeringen kom med bidra til at prisveksten avtar, legger han til.
AP161230 - Dessuten er en del av prisveksten , spesielt den i Oslo, drevet av forventninger.
SA161209 Ingen kunne trodd på den voldsomme prisveksten for noen år siden.
FV161209 Ingen kunne trodd på den voldsomme prisveksten for noen år siden.
AP161209https://www.aftenposten.no/bolig/Tror-pa-sterk-vekst-i-boligmarkedet-ogsa-neste-ar-9478b.html Ingen kunne trodd på den voldsomme prisveksten for noen år siden.
VG161123 Vi må klare å få ned prisveksten i byene, samtidig som vi husker alle dem som bor usentralt der hvor folk ikke folk råd til å skilles fordi huset som kostet fem millioner må selges for tre.
VG161123 Om vi virkelig vil ha et mer rettferdig boligmarked, dempe prisveksten og rekordbelåningen, må vi skattlegge bolig skikkelig.
VG161123 Prisveksten er kommet fordi innvandringen, sentraliseringen og den økonomiske veksten har vært så høy.
VG161115 Foreldre med barn skal ifølge SVs forslag få barnetrygden justert hvert år i tråd med prisveksten .
DN161103https://www.dn.no/nyheter/2016/11/03/1948/Eiendom/-det-er-helt-vilt Mamre forteller at prisveksten er veldig høy nå, men at det er en veldig liten del av Oslo som har en sånn pris.
DN161103https://www.dn.no/nyheter/2016/11/03/1948/Eiendom/-det-er-helt-vilt I Oslo har prisveksten vært hele 21,7 prosent.
FV161019 Hvis prisveksten fortsetter på denne måten over tid er Oslo en by for få.
AP161019https://www.aftenposten.no/bolig/--Vi-er-bekymret-for-boligprisutviklingen-402b.html Hvis prisveksten fortsetter på denne måten over tid er Oslo en by for få.
SA161005 Bakgrunnen er den sterke prisveksten i Norge.
FV161005 Bakgrunnen er den sterke prisveksten i Norge.
BT161005https://www.bt.no/bolig/Kuppet-leiligheten-for-1_35-millioner-kroner-over-prisantydning--uten-a-ha-sett-den-351b.html Bakgrunnen er den sterke prisveksten i Norge.
AP161005https://www.aftenposten.no/bolig/Kuppet-leiligheten-for-1_35-millioner-kroner-over-prisantydning--uten-a-ha-sett-den-351b.html Bakgrunnen er den sterke prisveksten i Norge.
AP161005 Dreyer støtter Finanstilsynet i at prisveksten gir grunn til bekymring.
AP160910https://www.aftenposten.no/okonomi/Olsen-gir-gass-i-boligmarkedet-Finanstilsynet-henger-i-bremsene-604143b.html Men uansett : I alle fall i Oslo-området vil fortellingene om prisveksten på den og den leiligheten surre rundt lunsjbordene en god stund ennå.
SA160909 - Unge førstegangskjøpere er sårbare fra før når prisveksten er så kraftig.
BT160909https://www.bt.no/bolig/Ekspert-ber-unge-boligkjopere-skynde-seg-til-banken-250b.html - Unge førstegangskjøpere er sårbare fra før når prisveksten er så kraftig.
BT160909 - Unge førstegangskjøpere er sårbare fra før når prisveksten er så kraftig.
AP160909https://www.aftenposten.no/bolig/Ekspert-ber-unge-boligkjopere-skynde-seg-til-banken-250b.html - Unge førstegangskjøpere er sårbare fra før når prisveksten er så kraftig.
AP160908https://www.aftenposten.no/okonomi/Obos-vil-bremse-50-aringene-i-boligmarkedet-604097b.html Vi er nå inne i den sterkeste prisveksten på ti år.
AP160908https://www.aftenposten.no/okonomi/Finanstilsynet-ber-Siv-Jensen-stramme-inn-enda-mer-for-boligkjopere-604068b.html Vi er nå inne i den sterkeste prisveksten på ti år.
AP160908 Vi er nå inne i den sterkeste prisveksten på ti år.
SA160822 Eier man selv betaler man ned på eget avdrag og renter, og med prisveksten i tillegg vil man forhåpentligvis tjene mer penger på å eie, sier Sandvik.
BT160822 Eier man selv betaler man ned på eget avdrag og renter, og med prisveksten i tillegg vil man forhåpentligvis tjene mer penger på å eie, sier Sandvik.
AP160822https://www.aftenposten.no/bolig/Bor-smart-pa-55-kvadrat-Studenten-som-eier-i-stedet-for-a-leie-8282b.html Eier man selv betaler man ned på eget avdrag og renter, og med prisveksten i tillegg vil man forhåpentligvis tjene mer penger på å eie, sier Sandvik.
AP160822 Eier man selv betaler man ned på eget avdrag og renter, og med prisveksten i tillegg vil man forhåpentligvis tjene mer penger på å eie, sier Sandvik.
SA160817 Prisveksten kan i stedet tilskrives utvikling i inntekt, renter og boligtilbud.
AP160815 - Sagene er den bydelen som sammen med Gamle Oslo og Grunerløkka drar prisveksten mest oppover i Norge, sier Maren Synnevåg, kommunikasjonsdirektør i Ihus.
AP160815 - I Oslo var prisveksten eksplosiv og steg med 1,8 prosent, sa administrerende direktør Christian V.
SA160810 I tillegg til å enkelt sjekke hva boligen er solgt for tidligere, beregnes boligens verdi i dagens marked basert på den gjennomsnittlige prisveksten for boliger i samme område.
AP160810 I tillegg til å enkelt sjekke hva boligen er solgt for tidligere, beregnes boligens verdi i dagens marked basert på den gjennomsnittlige prisveksten for boliger i samme område.
AP160803 Særlig har prisveksten i Oslo vært høy.
AP160803 - I Oslo var prisveksten eksplosiv og steg med 1,8 prosent, sier administrerende direktør Christian V.
AP160803 Prisveksten i Oslo var eksplosiv, sier Eiendom Norge om boligsalget i sommer.
AP160628https://www.aftenposten.no/okonomi/Island-slar-Storbritannia---ogsa-i-okonomi-585414b.html Høy lønnsvekst kan imidlertid føre til at inflasjonsmålet om å holde den årlige prisveksten på 2,5 prosent, brytes senere i år og neste år.
AP160628https://www.aftenposten.no/okonomi/Island-slar-Storbritannia---ogsa-i-okonomi-585414b.html Advarsel fra IMF ¶ Prisveksten er i ferd med å ta av - noe som IMF ser som et faresignal.
AP160419https://www.aftenposten.no/osloby/Boligprodusentene---Politikerne-ma-manne-seg-opp-og-overkjore-naboprotestene-54008b.html Tanken er at utbyggere og kommunen sammen skal finne ut av hvordan man kan få til raskere boligbygging slik at prisveksten dempes.
SA160304 En ettroms kan være en inngangsbillett til større bolig, men prisveksten blir lavere fremover, mener han.
SA160304 16 KVADRATMETER : En ettroms kan være en inngangsbillett til større bolig, men prisveksten blir lavere fremover, mener Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret.
BT160304https://www.bt.no/bolig/--Det-ligger-ofte-pa-100000-kroner-pr-kvadratmeter-8964b.html Ihus/Luma foto ¶ 16 KVADRATMETER : En ettroms kan være en inngangsbillett til større bolig, men prisveksten blir lavere fremover, mener Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret.
BT160304https://www.bt.no/bolig/--Det-ligger-ofte-pa-100000-kroner-pr-kvadratmeter-8964b.html En ettroms kan være en inngangsbillett til større bolig, men prisveksten blir lavere fremover, mener han. | - Slik kreativ markedsføring er strengt ulovlig ¶
AP160304https://www.aftenposten.no/bolig/--Det-ligger-ofte-pa-100000-kroner-pr-kvadratmeter-8964b.html En ettroms kan være en inngangsbillett til større bolig, men prisveksten blir lavere fremover, mener han. | - En investering i familielivet ¶
AP160304https://www.aftenposten.no/bolig/--Det-ligger-ofte-pa-100000-kroner-pr-kvadratmeter-8964b.html 16 KVADRATMETER : En ettroms kan være en inngangsbillett til større bolig, men prisveksten blir lavere fremover, mener Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret.
DB160222 TBU beregnet prisveksten til å bli omtrent på 2,5 prosent, og lønnstakerne skulle derfor få omtrent samme lønnsvekst.
DA160118 - Nei, den store prisveksten i Oslo gir større grunn til bekymring enn den nedkjølingen vi opplever i markedet her.
DA160118 - Nei, den store prisveksten i Oslo gir større grunn til bekymring enn den nedkjølingen vi opplever i markedet her.
AP160108https://www.aftenposten.no/bolig/I-disse-byene-er-det-selgers-marked-na-9252b.html Størstedelen av prisveksten vil kommer i begynnelsen av året, sier Øye.
AP160108 Størstedelen av prisveksten vil kommer i begynnelsen av året, sier Øye.
AP160108> Størstedelen av prisveksten vil kommer i begynnelsen av året, sier Øye.