DA171204 - Det kan være sunt med et skifte, og tiden er moden for å prioritere andre ting, sier Pettersen, og legger til at han gleder seg til å lage middag til kona i leiligheten på Bøler, sitte på kafé med venner og tilbringe tid med barnebarna i Oslo.
VG170902 FN vil prioritere flyktninger med helseplager, men ventetiden bare øker.
NL170902 Arbeiderpartiet har valgt å ta et aktivt grep for å gjenvinne tilliten til at partipolitikken kan prioritere gode arbeidsplasser for unge voksne.
DA170902 - Jeg prøver å ikke bruke ordene « vi har ikke råd » til dem, men heller å si til barna mine at jeg sparer, og at vi må prioritere hva vi skal kjøpe, sier hun.
DB170901 Vi må prioritere det viktigste først.
DB170901 Vi må prioritere det viktigste først, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dette innlegget.
DA170901 På overordnet nivå ser vi derimot at SV er villige til å legge mer penger i potten og prioritere løftet mer enn Ap.
DA170901 Hva vil du gjøre for unge som sliter i Groruddalen ? - Prioritere å bygge ut fritidsklubber, idrettsanlegg og kulturhus så de unge har steder å være om kveldene.
DA170901 I hennes øyne er rimelige boliger det viktigste å prioritere .
AP170901 - Jeg tror velgerne ser at Høyre i løpet av de fire årene partiet har regjert med Frp har trukket i en mer mørkeblå retning og vist seg dårlige til å prioritere klima fremfor andre ting.
AA170901 Vi har derfor nå valgt å prioritere tiltak som vil gi en betydelig styrking av beredskapen på Svalbard og en varig helårsløsning.
AA170901 KrF vil prioritere skogen.
AA170901 Dette betyr at vi må prioritere de veier og transportårer som er viktig for næringslivet.
VG170831 Derfor kommer vi til å prioritere å gi elever disse tilbudene.
FV170831 Nå varsler Havnelid og Sagstuen at tiden er overmoden for å prioritere disse midlene slik at de i større grad er med og utjevner forskjellene mellom kjønnene.
DB170831 « Etter ei samla vurdering vil regjeringa ikkje prioritere ei ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO no, men vil vurdere dette i seinare budsjettforslag ».
DB170831 ¶ BØR PRIORITERE FOREBYGGING : Helseminister Bent Høie ( H ) og helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Torgeir Michaelsen.
DB170831 Etter å ha etablert en felles enighet om at for mange har private helseforsikringer, at helsesystemet må brukes til å redusere forskjeller, at helsesektoren må prioritere samarbeid over konkurranse, at det offentlige ikke bør dele på regningen når folk tar private behandlinger, og at sykehusene bør få milliarder ekstra i årene framover, måtte ordstyrer bryte av og spørre debattantene : « Men hvem ska
DA170831 Vi har levd 25 år med ganske stor grad av fred og stabilitet i vår del av verden, så mange har ment at det ikke har vært nødvendig å prioritere forsvar.
DA170831 Dette relasjonsdramaet handler om de bedre bemidlede familiene, de som har råd til en au pair for eksempel, de som faktisk har to fulltidsinntekter, som har for mye av alt bortsett fra tid, og ikke klarer å prioritere .
AA170831 Vi vil ta kampen mot sosial dumping, innleid arbeidskraft, nulltimerskontrakter og usosiale skattekutt, og vi vil prioritere omfordeling og velferd.
SA170830 Nå varsler Havnelid og Sagstuen at tiden er overmoden for å prioritere disse midlene slik at de i større grad er med og utjevner forskjellene mellom kjønnene.
SA170830 - Vi har vært nødt til å prioritere toppidretten.
NL170830 Politikk er å prioritere , og pågående arbeid med blant annet Nussir saken og konsultasjoner omkring denne måtte ivaretas.
NL170830 Det blir derfor også ett spørsmål om Sametingets plenum fortsatt ønsker å prioritere denne prosessen økonomisk tatt i betraktning at hovedutfordringen vi sliter med på mineralpolitisk område er den mangelfulle mineralloven av 2009.
DB170830 - Dette er jo partier som har vist at manglende evne til å prioritere .
DA170830 Derfor sendte jeg sist uke et nytt brev til de regionale helseforetakene der jeg ba dem prioritere fire utviklingsområder for at norske pasienter skal få raskere tilgang til nye legemidler.
DA170830 Asylsøkere som kommer til Norge må få raskere svar på søknaden sin, og vi må prioritere dem som trenger det mest.
DA170830 - I bademeldinga som Guri Melby ( den forrige byråden ) la fram, var det uttalt at man skulle legge ned flere av de lokale badene for å prioritere store bad.
BT170830 Nå varsler Havnelid og Sagstuen at tiden er overmoden for å prioritere disse midlene slik at de i større grad er med og utjevner forskjellene mellom kjønnene.
BT170830 - Vi har vært nødt til å prioritere toppidretten.
AP170830 Aktivitetsretting av ytelser Vi ønsker å ha aktivitetsplikt for mottagere av sosialhjelp i alle kommuner, og prioritere de yngste først, med alle på sikt. 5.
AP170830 Nå varsler Havnelid og Sagstuen at tiden er overmoden for å prioritere disse midlene slik at de i større grad er med og utjevner forskjellene mellom kjønnene.
AP170830 - Vi har vært nødt til å prioritere toppidretten.
SA170829 SATSET PÅ STUDIER : Sara Eriksen spilte i Toppserien da hun valgte å prioritere utdanning foran fotball.
BT170829 SATSET PÅ STUDIER : Sara Eriksen spilte i Toppserien da hun valgte å prioritere utdanning foran fotball.
AP170829 - Hvis dere får en hånd på rattet etter valget, hvilke andre saker vil dere prioritere først ?
VG170828 - Men de tar så lang tid å lage, fleiper hun og lover at i første omgang skal prioritere Sola.
AP170828 Samtidig må vi tørre å prioritere , men dette bør skje i åpne demokratiske prosesser.
VG170827 Vi har vesentlige forpliktelser i skattereformen og vi vil prioritere å stimulere bedriftene og gründerskap ; det som skal skape nye arbeidsplasser og bedrifter.
AP170827 En talsmann for sheriffen forteller at det er veldig vanskelig å prioritere .
VG170826 Om regjeringen likevel mener det er hensiktsmessig å fengsle flere, får de prioritere det opp i kommende budsjett.
DB170826 Frp og Høyre har brukt rekordmye oljepenger for å unngå å prioritere .
DA170826 Også Senterpartiets førstekandidat for Stortinget i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik, er enig i at man bør prioritere Østfold.
DN170825 - Uten dette frykter vi at digitale ulikheter vil forsterkes ved at ikke alle skoler klarer å prioritere slike investeringer, sier Austlid.
DB170825 Det jeg kan si er at dette kommer til å være noe av det vi kommer til å prioritere , sier Hareide.
DB170825 - Vi går ikke til valg på skattelettelser, dette er tingene vi er opptatt av å prioritere .
DB170825 - Dette er kjempetydelige krav for oss inn i enhver samtale vi skal ha etter valget, og samme hvem vi møter, tror jeg de vil oppleve at det er ting det er riktig for Norge å prioritere , sier KrF-lederen til Dagbladet.
DB170825 Lærerløftets økonomiske incentiver dytter skoleeierne til å prioritere kompetansekravene foran alt annet.
DA170825 Arbeiderpartiet mener på sin side at det er viktigere å forbedre systemet og prioritere medisinske tiltak som kan avdekke alvorlige sykdommer tidligere i svangerskapet.
DA170825 Om jeg skal prioritere kampsaker ligger det å skape trygghet for folk helt på topp.
AP170825 Det gjelder både truslene om nedstengning og fordi de er ikke veldig interessert i å prioritere så mye midler som det som skal til for å bygge denne muren.
AP170825 Det gjelder både truslene om nedstengning og fordi de er ikke veldig interessert i å prioritere så mye midler som det som skal til for å bygge denne muren.
AA170825 Jeg legger merke til at dette ikke er en optimisme som regjeringen kan ta på sin kappe uten videre, men evnen til arbeide og prioritere , sier han.
VG170824 Særlig nå som økonomien går bedre er det viktig å vise budsjettdisiplin og større evne til å prioritere .
NL170824 Jo, for å skape et inntrykk av at man ikke må prioritere mellom skattekutt og velferdsøkninger.
DB170824 - Har det også vært et savn om å leve et mer vanlig liv, og prioritere andre ting enn kun toppidretten ?
AP170824 Den første gangen, i tyveårene, var det enkelt : Det var bare å prioritere med hjertet når hun tok initiativ til å møte en venn.
AP170824 Den første gangen, i tyveårene, var det enkelt : Det var bare å prioritere med hjertet når hun tok initiativ til å møte en venn.
DB170823prioritere
DB170823 Men når vi sier at vi skal prioritere, handler det om å prioritere det som er aller viktigst for å skape flere jobber, sa Jensen.
DB170823 Men når vi sier at vi skal prioritere , handler det om å prioritere det som er aller viktigst for å skape flere jobber, sa Jensen.
DB170823 - Må prioritere og effektivisere ¶
DB170823 - Det blir nødvendig å prioritere og effektivisere bruken av offentlige ressurser.
DB170823 Kari Elisabeth Kaski, SVs førstekandidat i Oslo, sier at partiet hennes ønsker å prioritere andre grep for å kutte i klimautslippene : ¶
DB170823 Politikk handler om å prioritere .
NL170822 Men siden hull i nedgravde vannledninger ikke synes like godt som hull i asfalten og flassende maling på skolebygg, er det gjerne et større press for å prioritere mer synlige behov i kommunen.
DB170822 Den norske politikken bryter med det grunnleggende humanitære prinsippet om å prioritere de aller mest sårbare, de med de største behovene.
DA170822 - I stedet for å prioritere jordmødre satser de på et helt nytt prosjekt som heter « Nye Familier », sier hun.
AA170822 I lys av at Orkland-sammenslåingen er en at de aller mest omfattende, burde det likevel vært mulig å prioritere deres søknad.
NL170821 august 2017 hevder Kunnskapsminister at en slik norm på skolenivå vil gjøre det vanskeligere for lokale politikere å prioritere ekstra ressurser til skoler som har problemer.
VG170820 - Det er de unge, vet du, Hadia, som dere må prioritere .
VG170820 SER SVAKHET I SP : Svs stortingsrepresentant for Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, mener Sp og Ap ikke går langt nok i å prioritere de små kystfiskerne.
DB170820 Du bør prioritere nedbetalingen av dyr gjeld, som for eksempel kredittkort og forbrukslån, om du har dette.
VG170819 Det som forener de rødgrønne partiene er en klar ambisjon om å bytte ut Høyre og Frp, og prioritere skole og eldreomsorg fremfor skattekutt til dem med mest fra før.
AP170819 Sp vil prioritere penger til fylkes- og kommuneveinett, og fjerne flaskehalser.
DA170818 - Ofte har man valgt å ikke prioritere saken likevel.
AP170818 - Nå som vi har et jernbanedirektorat til langsiktig planlegging og et Bane Nor som står friere til å prioritere de mest hensiktsmessige utbyggingene først, bør vi få til forbedringer sør for Ski før 2027, sier Nikolai Astrup, leder for Transportkomiteen på Stortinget for Høyre.
VG170817 Han og morfar vil prioritere andre ting.
VG170817 Mens politikerne tidligere fikk tyn for å ikke prioritere vei og bane høyt nok, reises nå flere kritiske spørsmål om evnen til å gjennomføre planen.
NL170817 Det viktigste er at politikerne må våge å prioritere Tromsbanen.
DA170817 Etter at han trappet ned for å prioritere jobb og familie, har Petter Midbøe Lunde prestert så godt i Brodd at Bryne ville ha han inn i midtforsvaret for å sikre opprykket til OBOS-ligaen gjennom denne høsten.
DA170817 Hvis Frp fortsetter i regjering vil partiet prioritere skatteletter til Ola Nordmann, og mindre til de rikeste.
AP170817 Hun er opptatt av at yrkesfagene er viktige å prioritere for landets politikere.
AA170817 For eksempel fører tilbud om dyre medisiner til kreftpasienter til at sykehusene må prioritere hardere, mener hun.
DB170816 Aas Andersen sier at de etterforsker hendelsen på vanlig måte, men at de nå ser seg nødt til å prioritere mopedproblematikken i distriktet igjen.
DA170816 Nettopp derfor vil Arbeiderpartiet prioritere oppbygging av VTA.
AP170816 Det virker som de ikke ønsker å prioritere .
VG170815 Dette innebærer blant annet at våre leger ikke alltid har mulighet til selv å prioritere blant de syke eller se til sine pasienter i fred.
AP170815 - I den neste Stortingsperioden må politikerne prioritere mye hardere i statsbudsjettet.
AP170815 På 1990-tallet prioritere nordmenn bedre levekår for eldre høyest.
AP170815 Med innsatsstyrt finansiering risikerer vi å prioritere andre mål enn dem som er best for pasienten.
VG170814 Rapporten gir flere eksempler på hvordan bistanden har bidratt til å legge til rette for at utviklingsland kan og vil prioritere annerledes.
VG170814 Norge arbeider for at andre givere og regjeringer i utviklingsland skal prioritere utdanning høyere.
VG170814 Vi vil etter hvert også fjerne eiendomsskatten på næringseiendommer på seks milliarder kroner, men vi vil først prioritere å fjerne den på boliger og fritidsboliger, fordi det er den som rammer folk flest, sier Siv Jensen til VG.
VG170814 - Vi vil først prioritere å fjerne eiendomsskatten på bolig og fritidsbolig.
VG170814 Frp-Siv etter skattebråket : Vil ikke prioritere nye kutt i formuesskatten ¶
DB170814 - Det jeg er mest usikker på av alt, er hva Stortinget vil prioritere å gi av oppgaver.
DB170814 Nå er det ikke tiden for flere skattelettelser, nå må vi prioritere dem som trenger det mest.
DB170814 Han ga Ap-leder Jonas Gahr Støre rett i at man nå står foran et skille i Norge, på om man skal prioritere skattelettelser eller større satsinger innen skole og eldreomsorg.
DA170814 Rogaland Aps stortingskandidater framhever at Arbeiderpartiet vil prioritere flere helsesøstre i skolene, hvis Ap får regjeringsmakt.
BT170814 Vi har spurt en kunnskapsminister og en karrièreveileder hvordan du bør prioritere .
AP170814 - Nå må vi prioritere dem som trenger det mest, sa Hareide, som har støttet Regjeringens statsbudsjetter og skattekutt de siste fire årene.
AP170814 - Må prioritere dem som trenger det mest ¶
AA170813 - Vi har ikke pågrepet noen, blant annet fordi vi har måttet prioritere andre oppdrag, men vi kommer til å være på utkikk etter noen som passer med opplysningene vi har, sier Kimo ¶
VG170812 Der er målet medalje, så får jeg prioritere å skaffe meg leilighet og bil senere i livet, sier mannen som fortsatt bor hjemme hos foreldrene.
VG170811 Men det er altså ikke slik at NFF er posisjon til å bevilge mer til Toppserieklubbene uten å prioritere ned andre viktige satsingsområder som eksempelvis den kjønnsnøytrale spillerutviklingsmodellen.
VG170811 Vi har ikke milliarder på bok, som de største klubbene i verden, og da må du prioritere , sier han.
SA170811 Nå som Warholm har nådd verdenseliten i rekordfart, er John Ertzgaard klar på hva han mener nordmannen bør prioritere .
FV170811 Nå som Warholm har nådd verdenseliten i rekordfart, er John Ertzgaard klar på hva han mener nordmannen bør prioritere .
DA170811 Vi vil prioritere den såkalte grunnmuren.
DA170811 Vi trenger en ny regjering som kan prioritere kulturen ikke bare politisk men også økonomisk, sier Trettebergstuen, og får støtte av partikollega Arild Grande.
BT170811 Nå som Warholm har nådd verdenseliten i rekordfart, er John Ertzgaard klar på hva han mener nordmannen bør prioritere .
AP170811 Nå skal ikke den nasjonale reiseplanleggeren bare la deg velge mellom ulike reisemåter, la deg prioritere reisetid eller pris, og fortelle akkurat hvor lang tid du vil bruke.
AP170811 Nå som Warholm har nådd verdenseliten i rekordfart, er John Ertzgaard klar på hva han mener nordmannen bør prioritere .
AA170811 Han trekker fram at hvis Jonas Gahr Støre ( Ap ) skulle bli statsminister, er det viktig i en forhandling om statsbudsjettet at Rødt får en garanti av Støre for å endre barnehageloven slik at det blir lovlig for kommuner å prioritere ideelle barnehager foran profittbarnehager.
VG170810 Vil prioritere ideelle barnehager ¶
VG170810 Da blir det helt absurd at det skal være forbudt for rødgrønne kommuner å prioritere ideelle fremfor kommersielle.
VG170810 - Hvis Arbeiderpartiet vil forhandle statsbudsjett med Rødt, må vi først få en garanti fra Støre om å endre barnehageloven slik at det skal bli lovlig for kommuner å prioritere ideelle barnehager foran profittbarnehager, sier Moxnes.
AP170810 « For å kunne gi en trygg og god velferd til alle, må vi prioritere felles sykehus og velferd i kommunene fremfor skattekutt til dem som har mest fra før.
AP170810 - For å kunne gi en trygg og god velferd til alle, må vi prioritere felles sykehus og velferd i kommunene fremfor skattekutt til dem som har mest fra før.
AP170810 Fortsette å prioritere tiltak mot mobbing og sikre en god implementering av nytt regelverk med nulltoleranse.
SA170809 Vil ikke prioritere ny spiss ¶
DB170809 Uinteressant fordi lovnadene om å prioritere skattelette til folk flest framfor kutt i formuesskatten er et ekko av hva partiet lovet for fire år siden.
AP170809 - Vi er villige til å prioritere bort midler til store motorveier.
AP170809 Vil ikke prioritere ny spiss ¶
VG170808 Søndag kveld rykket finansminister Siv Jensen ut i VG og lovet at Frp ikke skal prioritere store kutt i formuesskatten, men skattekutt som kommer folk flest til gode.
VG170808 I VG-intervjuet lanserer Jensen en liste med skattekutt hun vil prioritere i neste periode på vegne av folk flest.
VG170808 GAMLE LØFTER OM IGJEN : Trond Giske ( Ap ) mener Frp gjenbruker gamle valgløfter om å prioritere skatteletter folk flest, men at fasit viser at Frp i regjering gir skattekutt til de rikeste.
VG170808 Frp skulle prioritere lettelser til folk flest, lovet han.
VG170808 At hun nå plutselig vil prioritere folk flest, tror jeg ingenting på, sier Valen.
VG170808 - Statlige aktører som kan ha evne og vilje til å gjennomføre slike operasjoner vil prioritere både sin innsats og sine ressurser.
DB170808 Vil ikke prioritere kutt i formueskatt ¶
DB170808 Til VG i går sa finansminister og Frp-leder Siv Jensen at regjeringen vil prioritere andre skattelettelser de neste fire årene, enn kutt i formueskatten.
DB170808 Siv vil ikke prioritere kutt i formuesskatten ¶
AP170808 Også president Donald Trump og hans nye stabssjef John Kelly har gitt tydelige signaler om at de vil prioritere sterkt å få redusert lekkasjene fra byråkratiet i Washington.
AA170808 For de privateide bedriftene som faktisk må betale formuesskatt og prioritere det fremfor investeringer, er dette veldig viktig.
VG170807 Å prioritere er noe helsevesenet må gjøre hver dag.
DN170807 Styret vedtok mot slutten av 2016 å prioritere satsing på primærdriften til konsernet ; varehandel i Norge og grossistvirksomhet i Norge og Sverige.
DB170807 De ønsker å satse på andre saker først - enten det er offentlig drift av barnehagene, kontantstøtte, mer penger til skolene eller andre saker, og prioritere miljø i andre rekke.
AP170807 Med andre ord er det gode muligheter for store musikkopplevelser, men det kan være vanskelig å vite hva du bør prioritere .
VG170806 | Frp-Siv etter skattebråket : Vil ikke prioritere nye kutt i formuesskatten ¶
VG170806 Finansminister og Frp-leder Siv Jensen lover at hennes parti vil prioritere skattelettelser til folk flest foran ytterligere kutt i rikingskatten de neste årene.
VG170806 Dette er viktigere for Frp enn å kutte i formuesskatten, som debatten så langt i valgkampen har dreid seg mest om, sier Jensen, og gir VG en liste over hvilke kutt hun vil prioritere de neste fire årene, i prioritert rekkefølge : ¶
VG170806 - Vi vil prioritere å fjerne eiendomsskatten, gjøre betydelige reduksjoner i inntektsskatten og lavere avgifter.
VG170806 - I de neste fire årene så kommer vi til å ha andre lettelser som er viktigere for oss, og derfor vil vi ikke prioritere store kutt i formuesskatten, sier Jensen til VG.
DB170806 ¶ SIER NEI : Frp-leder og finansminister Siv Jensen vil ikke prioritere kutt i formuesskatten foran skattelettelser for folk flest.
DB170806 I tillegg til å fjerne eiendomsskatten, vil finansministeren også prioritere å senke personskatten og senke bilavgiftene.
DB170806 - Vi vil prioritere å fjerne eiendomsskatten, gjøre betydelige reduksjoner i inntektsskatten og lavere avgifter.
DB170806 - Vi forsøker å prioritere de som er hardest rammet, sier Tomas Carlsén.
AP170806 Men de sier ikke at det vil gå ut over byggingen av et nytt kulturhus, eller andre ting som kommunen finner ut at de skal prioritere .
AP170806 - Det betyr at de må prioritere annerledes, sier Jensen.
VG170805 Det er SV på rødgrønn side og KrF på borgerlig side som er opptatt av å sikre nok lærere i skolen, og som har vist vilje til faktisk å prioritere det, skriver han i en e-post til VG.
SA170805 Yngvild Kaspersen har bestemt seg for å prioritere færre fjelløp, og deltok heller ikke på noen av distansene.
AA170805 Jeg tror nøkkelen ligger i å prioritere jentefotball allerede fra ganske lave årskull, legge til rette for at jenter får flere arenaer å treffe jevnbyrdige og utvikle seg på.
VG170804 Det er derfor norsk langrenn er så bra, sier landslagstreneren, som trolig vil prioritere sine egne løpere i sesongstarten.
VG170804 Hun ønsker ikke å kommentere dem nå og vil prioritere hvile og venner og familie.
VG170804 Men jeg kan love at vil prioritere å få gjennomslag for Aps politikk, svarer Støre.
VG170804 - Kan du love AUF at dere vil prioritere og få gjennomslag for de fem sakene fra AUF i regjering ?
AP170804 Derfor operer de med ventelister der de forsøker å prioritere dem som oppleves å ha størst behov først.
AA170804 Støre lovet at Ap skal prioritere klima fra dag én dersom de kommer i regjering, noe han kritiserte den sittende regjeringen for å ikke ha gjort.
AA170804 Han kritiserte også regjeringen for å ikke prioritere klima, og lovte at Ap skal gi klima førsteprioritet hvis de vinner valget.
VG170803 - Jeg mener ikke at kommuner skal prioritere å bygge toaletter fremfor skoler og sykehjem.
SA170803 Valget om å prioritere trening foran konkurranser førte til at hun satte ny personlig rekord med nesten to sekunder i Monaco.
NL170803 Resultatene så langt har inspirert til videre arbeid, dette er en sak jeg og Venstre vil prioritere høyt de neste fire årene : få Nord-Norge på skinner !
DN170803 - De må prioritere bedre.
DN170803 Viljen til å prioritere miljøet er derimot relativt jevnt fordelt utover landet.
DB170803 Viljen til å prioritere miljøet før oljen, er derimot relativt jevnt fordelt utover hele landet med unntak av Sørvestlandet.
DB170803 Dette vil endre seg når veksten i pengebruken fra pensjonsfondet nå flater ut, og politikerne må begynne å prioritere .
DA170803 Viljen til å prioritere miljøet er derimot relativt jevnt fordelt utover landet.
AP170803 Det er det riktig å prioritere fordi lav bemanning går utover kvaliteten.
AP170803 - Vi har sagt at vi ønsker å prioritere det, men det gikk vi ikke til valg på for fire år siden.
AP170803 Valget om å prioritere trening foran konkurranser førte til at hun satte ny personlig rekord med nesten to sekunder i Monaco.
AA170803 Viljen til å prioritere miljøet er derimot relativt jevnt fordelt utover landet.
AA170803 - De må prioritere bedre.
VG170802 - Det vil være vanskelig å forsvare en moderasjonslinje fremover når regjeringen fortsetter å prioritere skattekutt til de rikeste på denne måten, sier Gabrielsen til VG.
DB170802 For etter 0-0 borte handler det fortsatt om å være på vakt for ubalanse i egne rekker, bearbeide motstanderen og prioritere de beste bruddene og kontringsmulighetene.
DB170802 Framover vil oljepengebruken strammes inn, og politikerne blir nødt til å prioritere hardere.
VG170801 Hva er det dere skal prioritere bort ?
DN170801 ¶ Det siste Norge trenger nå er en regjering som i stedet for å prioritere bedre sender en skatteregning til næringslivet som gjør at bedriftene må prioritere skatt fremfor ansettelser, skriver artikkelforfatteren.
DN170801 ¶ Det siste Norge trenger nå er en regjering som i stedet for å prioritere bedre sender en skatteregning til næringslivet som gjør at bedriftene må prioritere skatt fremfor ansettelser, skriver artikkelforfatteren.
DB170801 UNICEF-rapporten er viktig for å prioritere den mest effektive interveneringen for å redusere barnedødeligheten.
AP170801 - Å prioritere morsrollen i en periode, betyr ikke at man velger vekk arbeidslivet.
SA170731 - Hvis minoritetsfamilier har én gutt og én jente som vil drive med idrett, men på grunn av økonomi må velge, vil de nesten alle prioritere gutten.
DN170731 ¶ Det siste Norge trenger nå er en regjering som i stedet for å prioritere bedre sender en skatteregning til næringslivet som gjør at bedriftene må prioritere skatt fremfor ansettelser, skriver artikkelforfatteren.
DN170731 ¶ Det siste Norge trenger nå er en regjering som i stedet for å prioritere bedre sender en skatteregning til næringslivet som gjør at bedriftene må prioritere skatt fremfor ansettelser, skriver artikkelforfatteren.
DB170731 Prioritere omsorgsektoren i ny reform for etter- og videreutdanning.
DA170731 Vi har levd 25 år med ganske stor grad av fred og stabilitet i vår del av verden, så mange har ment at det ikke har vært nødvendig å prioritere forsvar.
AP170731 - Hvis minoritetsfamilier har én gutt og én jente som vil drive med idrett, men på grunn av økonomi må velge, vil de nesten alle prioritere gutten.
AA170731 Uten at ledelsen involverer seg nok i utviklingsarbeidet blir det vanskelig å prioritere og få satt av nok ressurser.
VG170730 Derfor kan det være behov som gjør at bedriften tidvis må prioritere annerledes.
DN170730 Derfor må politikerne prioritere arbeidet med å sørge for å gjøre nye medisiner billigere og mer tilgjengelig raskere, sier Ryel.
DN170730 - Må prioritere nye medisiner ¶
AA170730 Vi er ikke opptatt av å telle annerledes, men av å prioritere annerledes, sa Lysbakken.
DB170729 Dette er ingen vrangvilje fra norsk politi, men en konsekvens av at det er for dårlig bemanning, få ressurser som fører til at man må prioritere beinhardt, sier Bolstad.
AA170729 Arbeiderpartiet mener på sin side at det er viktigere å forbedre systemet og prioritere medisinske tiltak som kan avdekke alvorlige sykdommer tidligere i svangerskapet.
DB170728 « Skulle gjerne vært på Grorud-kamp søndag, men må prioritere OBOS-runden.
DB170728 For mange familier betyr det et større handlingsrom til å prioritere det som trengs mest der og da.
DA170728 NVE har en årlig bevilgning der kommunene kan søke om bistand til sikringstitak, men må prioritere de stedene det er høyest risiko, forklarer Helgås.
DA170728 | - Må prioritere
VG170727 Flere av kommunene har rett og slett ikke råd til å prioritere turistenes forhold når de er på ferie.
AA170727 Marek Jasinski som er kommunalråd for Ap, mener på sin side at det har vært viktig å prioritere den nye 110-sentralen : ¶
AA170727 - Viktig å prioritere 110-sentral ¶
SA170726 Det dummeste med den svake økonomien er at mange spillere med flere år igjen på banen gir seg for å prioritere utdanning eller jobb.
DB170726 For politikk handler nettopp om det å prioritere .
DB170726 Derfor synes jeg det er rart at Bjørn Kristian skriver et innlegg hvor han forsøker å kvele en debatt om hvordan vi som politikere skal prioritere pengene på best mulig måte.
AP170726 Det dummeste med den svake økonomien er at mange spillere med flere år igjen på banen gir seg for å prioritere utdanning eller jobb.
SA170725 - Men når vi møter lag som er bedre enn oss, er det jo helt klart at vi må prioritere det defensive.
DB170725 For selvsagt er det på alle måter usunt for en lokal sportskultur å prioritere gutter foran jenter.
BT170725 - Men når vi møter lag som er bedre enn oss, er det jo helt klart at vi må prioritere det defensive.
AP170725 - Men når vi møter lag som er bedre enn oss, er det jo helt klart at vi må prioritere det defensive.
DB170722 Det har tatt litt mer tid å stable ting på plass og man må prioritere , sier Stake Laengen og viser til at lagets sponsorer ble stablet på plass like før lisensfristen til UCI gikk ut.
DA170722 Fotball er det morsomste jeg vet om, og det er mange ganger jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å prioritere det enda mer enn det jeg har muligheten til nå.
DA170722 - Norges Fotballforbund blir kritisert for å prioritere herrefotball foran kvinnefotball.
DA170722 Norges Fotballforbund blir kritisert for å prioritere herrefotball foran kvinnefotball.
DA170722 Fotball er det morsomste jeg vet om, og det er mange ganger jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å prioritere det enda mer enn det jeg har muligheten til nå.
NL170721 Det er grunn til å spørre i hvilken grad de ansatte i avisa diskuterer hva de skal prioritere av kulturstoff.
DB170721 Gjelsvik forklarer at hun heller ønsker å prioritere tiden på andre ting.
AA170721 Et sterkt allmennpedagogisk tilbud er det som gjør det mulig å prioritere ressurser til de som trenger det mest, barn som Kaja, med rett og krav på et spesialpedagogisk tilbud.
SA170720 Likevel valgte altså Froome å prioritere en gest overfor lagkameratene.
SA170720 Spilte tre sesonger hos " Dalingan " før han foran 2015-sesongen la skoene på hylla for å prioritere studier.
FV170720 Likevel valgte altså Froome å prioritere en gest overfor lagkameratene.
DB170720 Uten slik spesifisering har ikke fattigdomsmålet noen viktig funksjon som styringsverktøy for bistand : Det kan brukes som begrunnelse for nesten enhver form for pengebruk i alle verdens lav- og mellominntektsland, men ikke til å prioritere , legge strategier, sikre effektivitet og ansvarliggjøring.
DB170720 Men UD har aldri gitt særlig praktisk veiledning i hvordan man skal prioritere mellom målene eller håndtere målkonflikter.
BT170720 Likevel valgte altså Froome å prioritere en gest overfor lagkameratene.
AP170720 Men så lenge det er begrenset med penger så mener vi man burde prioritere støtte til dem med størst behov.
AP170720 Likevel valgte altså Froome å prioritere en gest overfor lagkameratene.
AP170720 Spilte tre sesonger hos " Dalingan " før han foran 2015-sesongen la skoene på hylla for å prioritere studier.
SA170719 Kristoff hadde opprinnelig planer om en røntgenundersøkelse, men skrinla de planene for å prioritere restitusjon.
SA170719 - Kristian røk skuldra i siste kamp, så jeg vet ikke om han blir klar med det første, han skal vel dessuten prioritere skole.
FV170719 Kristoff hadde opprinnelig planer om en røntgenundersøkelse, men skrinla de planene for å prioritere restitusjon.
DB170719 Regjerigen har valgt å prioritere motorveier mellom storbyene.
DB170719 Også dagens regjering føyer seg inn i denne tradisjonen ved å konsekvent prioritere skattelette for de aller rikeste samtidig som de tar fra de vanskeligstilte ytelser som barnetillegg.
BT170719 Kristoff hadde opprinnelig planer om en røntgenundersøkelse, men skrinla de planene for å prioritere restitusjon.
AP170719 Kristoff hadde opprinnelig planer om en røntgenundersøkelse, men skrinla de planene for å prioritere restitusjon.
AP170719 - Kristian røk skuldra i siste kamp, så jeg vet ikke om han blir klar med det første, han skal vel dessuten prioritere skole.
SA170718 Dette har bakgrunn i økonomi og at vi ønsker å prioritere midlene til optimal oppkjøring til VM på hjemmebane.
FV170718 Dette har bakgrunn i økonomi og at vi ønsker å prioritere midlene til optimal oppkjøring til VM på hjemmebane.
BT170718 Dette har bakgrunn i økonomi og at vi ønsker å prioritere midlene til optimal oppkjøring til VM på hjemmebane.
AP170718 Dette har bakgrunn i økonomi og at vi ønsker å prioritere midlene til optimal oppkjøring til VM på hjemmebane.
SA170717 Å si at TIL skal hente en spiss er kanskje en klisje, men akkurat i dette tilfellet mener jeg det blir mest riktig for TIL å prioritere jakten på en målscorer denne sommeren.
NL170717 Ved behandlingen av Langtidsplanen fikk Regjeringen Arbeiderpartiets støtte til å prioritere strategiske kapasiteter knyttet til innkjøp og drift av 52 fly av typen F-35, 5 nye P8 overvåkningsfly, 4 nye ubåter og intensiv bruk av 4-5 fregatter.
NL170717 En tilstrekkelig prioritering av Hæren og HV, samt satsingen på et kystforsvar, krever vilje til å prioritere de økonomiske ressursene.
AP170717 Å si at TIL skal hente en spiss er kanskje en klisje, men akkurat i dette tilfellet mener jeg det blir mest riktig for TIL å prioritere jakten på en målscorer denne sommeren.
VG170716 Hun skriver i brevet at det er to ting hun vil prioritere fremover.
DB170715 Da må man se for seg en situasjon der Italia i en gitt krisesituasjon vil komme til å prioritere sine egne fly framfor andre lands, sier Archer.
AA170715 Da må man se for seg en situasjon der Italia i en gitt krisesituasjon vil komme til å prioritere sine egne fly framfor andre lands, sier Archer.
VG170714 At hun må prioritere kampen om velgerne og valgseier i akkurat disse månedene, har hun imidlertid vært forberedt på lenge.
NL170714 Vi kan ikke fortsette med å prioritere vekk norske pensjonister.
DB170714 I tillegg må kommunene prioritere tilpassede boligløsninger.
VG170713 Vi har et nytt verdensbilde med behov for sterk beredskap, og i en akutt situasjon vil hvert enkelt land selvsagt prioritere sine egne fly først, sier Slagsvold Vedum til VG.
VG170712 - Så blir det opp til politisk nivå å prioritere om dette er noe man ønsker.
DB170712 Og fordi vi er nødt til å prioritere , må vi velge det som gir flest gode leveår.
DA170712 Generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis mener både politikere og politiet må prioritere å redusere ungdoms tilgang til alkohol, for å redusere sex-trakasseringen.
AA170712 De nye kravene går ut på at banken vil prioritere firmaer som har en strategi og som kan vise til synlige resultater når det kommer til å løfte fram flere kvinner og minoritetsgrupper i ledende posisjoner og i partnerskapet.
AA170712 DNB velger å prioritere advokatfirmaer som aktivt satser på å få fram kvinnelige ledere og partnere.
DB170711 Det handler om å prioritere .
DB170711 - Jeg ville ikke at de skulle se hvordan jeg hadde det, sier trebarnsmoren Cathrine Borchsenius, som fikk hjelp, blant annet til å prioritere seg selv.
DA170711 - Vi tar en del av sakene som politiet ikke har ressurser til å prioritere .
NL170710 Våre helsepolitikere mangler mot til å prioritere liv og helse.
NL170710 Vi har også politikk på andre områder, men vårt hovedfokus er klart ; vi må prioritere liv og helse høyere nå.
DB170708 Men man føler seg aldri trygg i et utenlandsk lag, der de kan finne på å prioritere nederlendere og tyskere.
DA170708 Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, mener både politikere og politiet må prioritere å bremse ungdoms tilgang til alkohol, blant annet for å få redusert den omfattende sex-trakasseringen.
VG170707 Hun legger til at det ikke er umulig at seerne vil prioritere landskampen.
VG170707 VIL PRIORITERE TYDELIGERE : Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt.
VG170707 Skal man prioritere , må man absolutt satse på foreldretrenere, sier han, men understreker at fotballen er helt avhengige av engasjerte foreldretrenere.
VG170707 NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt uttaler til VG at de fra 2018-budsjettet ønsker å prioritere sine midler enda tydeligere, og at mest mulig av midlene skal gå til aktivitet.
DB170707 På facebooksidene til Roskildefestivalen viser arrangørene fram enkelte eksemplariske campingområder, hvor gjestene strekker seg langt for å prioritere miljø og opprydding.
VG170706 Men jeg tror at folk kommer til å prioritere vår kamp.
DA170706 Med tanke på konsekvensene av unges bruk av alkohol, må både politikere og politiet prioritere å begrense tilgangen på alkohol.
DA170706 Med tanke på konsekvensene av unges bruk av alkohol, må både politikere og politiet prioritere å begrense tilgangen på alkohol.
AA170706 Helse Midt-Norge konkluderte at de ikke hadde mulighet til å prioritere dette bygget nå og spilte ballen over til St.
DB170705 FrPs tiltak gjør at studentene kan prioritere studiene litt ekstra, fremfor å jobbe mange dager i uken for å betale husleie.
SA170704 A-laget må selvsagt prioritere hvordan de bruker spillerne sine selv, forteller Naustan.
DB170704 - De ønsker, som de fleste andre osinger, at vi kunne hatt « Havnesjefen » her i framtida, men når han angriper små barn må vi prioritere det allmenne sikkerhetstilsyn sier Bruarøy.
AP170704 A-laget må selvsagt prioritere hvordan de bruker spillerne sine selv, forteller Naustan.
DB170703 De ønsket å prioritere annerledes og vi ønsker ny energi og friske fjes inn i en spillergruppe som har hatt en tøff vårsesong, utdyper Haugenes i en tekstmelding.
BT170630 Ramaskrikene er ofte ikke til å tåle når noen antyder at vi bør prioritere annerledes enn å skru opp pensjonsutgiftene år etter år.
AP170630 - Helsevesenet er ikke gode nok til å prioritere fagfeltet.
VG170629 - Caroline forholder seg til vår måte å jobbe på, men vi velger å prioritere at noen får litt hardere belastning i det defensive spillet.
DB170629 Når en overarbeidet partileder og småbarnsfar, som sannsynligvis må prioritere knallhardt når det kommer til all lesing utenom fag, velger hele tre bøker av samme forfatteren kan det vel i det minste tyde på at den tidligere britiske journalisten fremdeles holder koken.
DB170629 Men som vestlending kan jeg ikke forstå hvorfor man velger å prioritere en skipstunnel til 2,7 milliarder kroner høyere enn et skikkelig vedlikeholdsløft av de mange utslitte og rasutsatte veiene på Vestlandet.
BT170629 Arbeiderpartiet vet verdien av å prioritere beredskap.
SA170628 Det er som regel lett å prioritere .
NL170628 SV forsøkte å få Stortinget til å prioritere Tromsbanen i NTP-formuleringen, men lyktes ikke.
FV170628 Det er som regel lett å prioritere .
DA170628 Det gjelder bare å vite hva man skal prioritere , sier han.
DA170628 Da må det tøffere prioriteringer til, og da blir det politikernes oppgave å prioritere blant det som utvalget har prioritert, hvis du skjønner, sier Helleland, som også har blitt kritisert for å være for sein med en ny pensjonsordning i Operaen.
BT170628 Det er som regel lett å prioritere .
AP170628 Det er som regel lett å prioritere .
VG170627 I brevet, som DN har fått tilgang til, skriver Norwegian at utfordringene med bemanning i sommer har vært større enn ventet og at problemene med leveringen av nye fly, har ført til at selskapet må gjøre endringer og prioritere reiser til USA.
VG170627 - Ved at vi velger å prioritere dette, uten å øke skattene, sier Wiborg.
DB170627 Visepolitimester Trond Erik Nilsen vil gjerne få fram at operasjonssentralen måtte prioritere hardt i vurderingene om å sende en patrulje til stedet.
DB170627 De må selv prioritere hvordan de bruker midlene sine, og de får erfare hva som skjer når de bruker opp pengene.
DA170627 SV vil stoppe muligheten til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak.
SA170625 - Lørdag ble det tatt en beslutning om å vente til mandag, og ikke prioritere denne saken i helgen.
VG170624 Da får man korte perioder med trening mellom konkurransene, så det blir viktig for Amalie og prioritere trening foran konkurranser inn mot VM.
VG170624 - Vi må ha en viss beredskap og prioritere liv og helse, sier hun.
VG170624 Det er selvfølgelig vår egen feil at vi ikke oppdaget at passet til sønnen vår var utgått, men de kan i hvert fall prioritere passasjerene som skal først av gårde først, sier Tanja Tellinga Hovde.
SA170624 Oljeselskapene vil alltid prioritere å bruke sine ressurser med et globalt perspektiv.
DB170624 Politiet opplyste tidligere i dag om at de ikke ville gjøre noe med denne saken nå i helgen, noe de begrunnet med at de måtte prioritere liv og helse.
AP170624 - Vi har valgt å prioritere landstrøm til ferger fordi det er anløp hver dag, og det er tre fartøy som skal benytte anlegget.
AP170624 Vi opplever at politiet har kontroll og snur ressurser for å prioritere dette, sa justisministeren til Aftenposten på fredag.
AA170624 - Vi klarer ikke å prioritere alt til enhver tid, men vi prøver å følge opp det som rører seg i distriktet og målretter ressurser mot det vi oppfatter er den største trusselen til enhver tid.
VG170623 Om vi ikke skal bruke opp Oljefondet, må vi prioritere .
VG170623 Norske politikere må begynne å oppføre seg som vanlige politikere, altså må de prioritere .
VG170623 Politiinspektør Ole Petter Parnemann i POD, som sto bak høringsuttalelsen, kan imidlertid ikke garantere at politiet kommer til å prioritere en håndheving av lokale forbud mot vannskuterkjøring.
AP170623 Vi opplever at politiet har kontroll og snur ressurser for å prioritere dette, sier justisministeren.
DB170622 Nå virker det som Arbeiderpartiet prøver å rette opp sitt frynsete helserykte med nye storslåtte valgløfter, valgløfter som de erfaringsmessig ikke vil prioritere å følge opp.
DB170622 Dette viser at Arbeiderpartiet ikke har noe reell vilje til å prioritere barn og unges psykiske helse.
DB170622 Det er altså fullt mulig å bedre helsetilbud i dette landet, det handler bare om viljen til å prioritere .
BT170622 | Stoler Erna fortsatt på englevakt mellom Bergen og Voss ? 30 dødsulykker og 338 skred på strekningen på 17 år er tydeligvis ikke nok for å prioritere dette prosjektet.
AP170622 Men jeg får tilbakemeldinger fra legemiddelfirmaer som må velge bort Norge, fordi sykehusene sier de ikke kan prioritere studiene, sier Ørmen Johnsen.
AP170622 Kristin Ørmen Johnsen mener også et samarbeid på tvers av Norden er en god idé, men at helseforetakene må prioritere dette høyere.
AP170622 I Norge er det mange ord, men lite virkelig handling, sier Aamdal, som mener sykehusene også trenger langt mer ressurser i form av stillinger for at de skal kunne prioritere kliniske studier.
VG170621 Hun er i hvert fall sikker på at hun skal prioritere skolen i første omgang : ¶
VG170621 Hun føler likevel ikke at hun har gått glipp av noe ved å prioritere skolearbeid hele veien.
SA170621 Men sånn er verden, knallhard, og vi må og vil prioritere det som handler om OL.
AP170621 Men sånn er verden, knallhard, og vi må og vil prioritere det som handler om OL.
AP170621 Men sånn er verden, knallhard, og vi må og vil prioritere det som handler om OL.
VG170620 SKUFFET : Arbeiderpartiets Kari Henriksen ( innfelt ) hadde håpet Fremskrittspartiet og Høyre ville stemt for Aps forslag om at politiet skal prioritere vold- og overgrepssaker.
VG170620 Arbeiderpartiet mener regjeringspartiene driver med valgkampsutspill når de ikke går med på Ap-forslaget om at politiet skal prioritere vold- og overgrepssaker.
VG170620 - Når justisministeren ikke vil være tydelig på at politiet skal prioritere den typen etterforskning, sier det at dette med straffelengde bare er et rent valgkamputspill.
VG170620 - Det er ingen som er imot en grundig etterforskning, eller å prioritere vold og overgrep, sier medlem av justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein.
VG170620 - Det er dessverre slik at brevet fra Riksadvokaten har vist seg å ikke være nok til å få politiet til å prioritere alle disse sakene.
VG170620 Brændeland kjørte til Kristiansund politistasjon og viste dem en screenshot av kartet, men fikk til svar at de ikke kunne prioritere å reise dit.
VG170620 - Av kapasitetshensyn var vi nødt til å prioritere liv og helse.
SA170620 Og et nederlandsk lag vil nok prioritere nederlandske ryttere, sier Mads Kaggestad og sikter til at norske ryttere som Eiking og Hoelgaard ( fransk lag ) ikke får plass på sitt lag.
BT170620 Og et nederlandsk lag vil nok prioritere nederlandske ryttere, sier Mads Kaggestad og sikter til at norske ryttere som Eiking og Hoelgaard ( fransk lag ) ikke får plass på sitt lag.
AP170620 Og et nederlandsk lag vil nok prioritere nederlandske ryttere, sier Mads Kaggestad og sikter til at norske ryttere som Eiking og Hoelgaard ( fransk lag ) ikke får plass på sitt lag.
VG170619 juli 2011 var det bred enighet om å prioritere beredskapspolitikken høyt og sørge for tett politisk oppfølging av det forbedringsarbeidet som ventet.
DN170619 Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund er skeptisk til å prioritere utstyr fremfor personell.
DB170619 Det er ikke populært å si nei til stadig mer oljeboring, bensinbiler, kjøttspising og flyreiser, men våre barn vil takke oss dersom vi har mot nok til å prioritere framtida over nåtida.
DB170619 All politikk handler om prioriteringer, og viljen til å prioritere viser mot og styrke.
AA170617 Vaktsjefene må bli dyktige til å prioritere så folk ikke sliter seg ut, sier klubbleder Grete Thobroe.
AA170617 Thobroe presiserer at det ennå ikke er vedtatt at Norge direkte blir en realitet, men at man jobber med dette, fordi NRKs ledelse ønsker å prioritere live-sendinger.
DA170616 - Jeg skulle for eksempel vært flinkere til å prioritere tid til det som er viktig for meg, selv om det kanskje ikke i utgangspunktet haster, fremfor de tingene som haster, men ikke er så viktige for meg.
AA170616 Bystyrevedtaket om å prioritere ideelle private barnehager, på bekostning av kommersielle barnehager, er kjent ugyldig.
SA170615 Det var grundig bakgrunnsarbeid fra administrasjonens side som gjorde at politikerne valgte å prioritere Tastaveden da HØP ble vedtatt.
SA170615 DEBATT : Det var grundig bakgrunnsarbeid fra administrasjonens side som gjorde at politikerne valgte å prioritere Tastaveden ungdomsskole da handlings- og økonomiplanen ble vedtatt.
VG170614 Nå må vi prioritere å finne ut hvor mange som faktisk var der da det begynte å brenne, sier Nick Paget-Brown, bydelrådsleder i Kensington og Chelsea, til Sky News UK.
VG170614 Politikk er å prioritere , også når det står mellom pest eller kolera.
SA170614 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) ber departementet undersøke om det er lov å prioritere ideelle barnehager foran kommersielle.
NL170614 Det handler om å prioritere dem.
DN170614 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) ber departementet undersøke om det er lov å prioritere ideelle barnehager foran kommersielle.
DA170614 Velgerne kan derfor ikke ha tillit til ett eneste av Arbeiderpartiets løfter, fordi de ikke aner hvilke av løftene partiet faktisk vil prioritere dersom det får regjeringsmakt, legger Høyre-politikeren til.
AP170614 - Dette handler nok om man ikke prioritere å krysse elven for å omringe byen også fra sør, tror orlogskaptein Thomas Slensvik, som er leder for mediegruppen til Forsvarets høgskole.
AA170614 Først fattet de vedtak om å prioritere opp saken til førsteplass på listen.
VG170613 - Normen var å prioritere idrettslige mål foran livets gave.
VG170613 Petchngam var i live da politiet kom til stede, og de valgte dermed å prioritere å gi ham hjelp først, deretter den nå tiltalte 59-åringen.
VG170613 Aamodt startet Facebook-gruppen i 2009, etter å ha lest at Statens vegvesen ikke kom til å prioritere personlige bilskilt, ettersom det ikke var et folkekrav å få på plass et slikt system.
SA170613 Så da mener Aftenbladet at siden Tastaveden er så nedslitt, kan man heller prioritere de skolene som ikke er fullt så nedslitt ?
AP170613 - Oslo har sagt at de vil prioritere kommunal utbygging fremfor å gi tilskudd til nye private barnehager.
AP170613 - Men hvis man ønker at kommuner skal kunne prioritere ideelle fremfor kommersielle barnehager utelukkende fordi sistnevnte tar ut utbytte, må loven endres.
AP170613 - For eksempel viser vi vilje til å prioritere , og ta omstridte avgjørelser, når vi fjerner parkeringsplasser.
VG170612 Hun oppfordrer dessuten Arbeiderpartiet til å prioritere andre ting enn å kritisere motstanderne i politikken.
VG170612 Hauglie mener Arbeiderpartiet bør prioritere annerledes ¶
DA170612 Astrup mener partiet har en underdekning på flere titalls milliarder kroner og beskylder partiet for ikke å prioritere i det hele tatt.
AP170612 Beskjeden fra Mogherini var at landene må prioritere å gjennomføre politiske og økonomiske reformer.
AP170612 Vil « prioritere de mange foran de få » ¶
AP170612 Dette innebærer at kollektivtrafikken må prioritere de mange foran de få.
AP170612 Sp vil prioritere å forsere E6-utbygging i Gudbrandsdalen.
AP170612 De prioriterer en ren ønskeliste over jernbaneprosjekter, for hele landet, uten å prioritere noen ting.
AP170612 Prioritere T-bane og annen kollektivutbygging Oslo.
AP170612 Prioritere E6 gjennom Gudbrandsdalen.
AP170612 Sp vil også utsette E18 vest for Oslo, utsette Hordfast-forbindelsen, inkludert, på Vestlandet, og heller prioritere kollektivutbygging, E6 gjennom Gudbrandsdalen og E16 Voss-bergen.
AP170612 Prioritere bompenger til den største jernbanesatsingen i Norges historie, lyntogutbygging inkludert.
AP170612 Sp vil prioritere å forsere E6-utbygging i Gudbrandsdalen.
AP170612 De prioriterer en ren ønskeliste over jernbaneprosjekter, for hele landet, uten å prioritere noen ting.
AP170612 Prioritere T-bane og annen kollektivutbygging Oslo.
AP170612 Prioritere E6 gjennom Gudbrandsdalen.
AA170612 Det jeg håper hun vil prioritere er de mest utsatte, barn og unge - de av dem som faller utenfor fellesskapet, sier ordfører Ottervik.
AA170612 Astrup mener partiet har en underdekning på flere titalls milliarder kroner og beskylder partiet for ikke å prioritere i det hele tatt.
BT170611 Vi må heller prioritere allianser og en forsvarspolitikk tuftet på forsvar, med grunnlag i menneskerettigheter og lands rett til frihet - ikke amerikansk storpolitikk.
AA170611 Partiet vil styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat.
SA170610 - Jeg må selvsagt prioritere de på hjemmebane, men jeg liker veldig godt å konkurrere, sier Setting.
DB170610 - Jeg traff en mann, fikk to barn til og ønsket å prioritere tida mi annerledes, ha mer tid med ungene mine mens de var små.
AP170610 Vil « prioritere de mange foran de få » ¶
AP170610 Dette innebærer at kollektivtrafikken må prioritere de mange foran de få.
AP170610 - Jeg må selvsagt prioritere de på hjemmebane, men jeg liker veldig godt å konkurrere, sier Setting.
VG170609 I tillegg ba jeg utdanningsetaten om å prioritere tiltak for å bistå i flere alvorlig situasjoner.
SA170609 Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.
SA170609 Noen kommuner og skoler er flinke, men det handler om å prioritere det høyt nok.
DN170609 Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.
DB170609 Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.
DA170609 Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.
BT170609 Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.
AA170609 Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.
AA170609 Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.
AA170609 Den bygger identitet, skaper tilhørighet ( eller ikke ), er med på å forme vår virkelighetsforståelse og gjør oss i stand til å orientere, sortere og prioritere i våre liv.
DN170608 - Prisene vil forbli høye så lenge man ikke ser noen endring i slaktevolum, for nå trenger man ikke å selge lavt betalende segment, man kan prioritere segmenter som er villige til å betale, sier han.
AP170608 SØF-rapporten hjelper skolene til å prioritere det viktigste, mener han.
VG170607 Hun prøver å prioritere egne prosjekter innimellom, men hennes liv nå handler om Justin Bieber og « Purpose»-tour.
VG170607 Ole- og energiminister Terje Søviknes sier de må prioritere .
VG170607 - Det som er det viktige i mandatendringen til Enova er at de skal prioritere tiltak innen ikke-kvotepliktig sektor, spesielt rettet mot transport.
DN170607 Samfunnet har ikke ubegrenset betalingsvillighet for å finansiere jordbrukets fellesgoder og må prioritere mellom ulike formål, skriver artikkelforfatterne.
DB170607 Vi må prioritere de rettshjelpsmidlene vi har til å hjelpe i flest mulig saker hvor vi mener det er grunnlag for omgjøringsbegjæringer.
DA170606 - Hvordan kommuner velger å prioritere bygging av offentlige toaletter er opp til det kommunale selvstyre, påpeker kommunikasjonsrådgiver Kristell K.
VG170605 Da trenger vi modig lederskap med innsikt og vilje til å konfrontere ekstremisme av alle slag og samtidig prioritere bedre etterretning og beredskap.
AA170605 Fylkestinget skal ha et møte i midten av juni der de skal prioritere hvilke veier som får ekstra midler.
VG170604 - Man må prioritere å sette av tid.
FV170604 - Politiet har dempet festene etter beste evne, men har ikke klart å prioritere alle klagestedene, melder operasjonsleder på Twitter.
SA170603 Politiet må finne en arbeidsform som gjør at de klarer å prioritere dette feltet.i ¶
SA170603 Politidirektoratet bekrefter at det er politidistriktene selv som må prioritere slike saker.
SA170603 Distriktene må prioritere
SA170603 - I politidistriktene er politimesteren ansvarlig for å innhente kunnskap om og prioritere blant sine kriminalitetsutfordringer i tillegg til føringer fra sentrale myndigheter.
BT170603 Regjeringen annonserte høsten 2014 at den ville prioritere 12 såkalte « fokusland, » fordelt på to kategorier ( Prop.
BT170603 Politiet må finne en arbeidsform som gjør at de klarer å prioritere dette feltet.
BT170603 Politidirektoratet bekrefter at det er politidistriktene selv som må prioritere slike saker.
BT170603 Distriktene må prioritere
BT170603 - I politidistriktene er politimesteren ansvarlig for å innhente kunnskap om og prioritere blant sine kriminalitetsutfordringer i tillegg til føringer fra sentrale myndigheter.
AP170603 Politiet må finne en arbeidsform som gjør at de klarer å prioritere dette feltet.
AP170603 Politidirektoratet bekrefter at det er politidistriktene selv som må prioritere slike saker.
AP170603 Distriktene må prioritere
AP170603 - I politidistriktene er politimesteren ansvarlig for å innhente kunnskap om og prioritere blant sine kriminalitetsutfordringer i tillegg til føringer fra sentrale myndigheter.
DB170602 Som Norges representant ble det til slutt viktig å prioritere norsk langrenns viktigste saker.
DB170602 - Min erfaring er at det er smart å prioritere .
DB170602 Riktignok er det bare « umulig » fordi Regjeringen og Stortinget nekter å prioritere miljøvennlig og effektiv transport.
DB170602 Nok en gang ser det ut som om franske velgere vil prioritere uerfarenhet og forandring fremfor erfaring og kontinuitet, selv om det skulle innebære mindre effektivitet i begynnelsen.
DA170602 Det går også fram av svarene når vi ber dem rangere hvilke klimatiltak regjeringen bør prioritere , fortsetter hun.
DA170602 Nå må Michelet prioritere behandling og rekonvalesens før han skriver videre på romanen, sier Engelstad.
DA170602 Jeg har gått i mange tog, og demonstrasjonsviljen er høy, men evnen til å prioritere demonstrasjoner er lavere enn før.
DA170602 Det går også fram av svarene når vi ber dem rangere hvilke klimatiltak regjeringen bør prioritere , fortsetter hun.
BT170602 Hos oss har det i alle fall gitt en helt nødvendig anledning til å revidere, skjerpe og prioritere tydeligere i all kulturjournalistikk.
BT170602 Dersom politikerne i byen nå klarer å prioritere en gjennomgående sykkelsti fra Kristianborg til sentrum - ja, da begynner vi å se lyst på fremtiden for sykkelbyen Bergen.
VG170601 Nå må Michelet prioritere behandling og rekonvalesens før han skriver videre på romanen, sier forlagssjef Ingeri Engelstad til avisen.
VG170601 - Siden dette er det første av sitt slag, så kommer vi til å være grundige under prøveperioden og fortsette å prioritere pilotenes og besetningens sikkerhet, legger hun til.
VG170601 Partiet går også inn for å prioritere hele den nye, omstridte E18-utbyggingen i den såkalte vestkorridoren mellom Oslo og Asker på samme måte som i regjeringens opplegg i Nasjonal Transportplan 2018-2029 både når det gjelder fremdrift og finansiering.
SA170601 - I tillegg har Kina og en del andre land som Sør-Korea og India en policy på at de skal prioritere innenlandsadopsjon fremfor utenlandsadopsjon når barn trenger en ny familie, sier Gudim.
NL170601 Så hvorfor er det så vanskelig å prioritere de nødstilte ?
NL170601 Men det var ikke så vanskelig for flertallet i kommunestyret å for eksempel prioritere et badeanlegg til flere hundre millioner.
NL170601 Men det er altså dette som er politikk ; å prioritere .
DB170601 - Det har vært riktig å prioritere matte, naturfag og basisfag.
DB170601 Om også den vil prioritere store ord og fett flesk, vil vise seg når tida kommer.
DB170601 Nå må Michelet prioritere behandling og rekonvalesens før han skriver videre på romanen, sier Engelstad overfor avisa.
AP170601 Og i fjor støttet partiet et forslag i bystyret fra KrF og Frp om å « ikke prioritere Nedre Grefsen [.. ] i inneværende bystyreperiode ».
AP170601 Og i fjor støttet partiet et forslag i bystyret fra KrF og Frp om å « ikke prioritere Nedre Grefsen [.. ] i inneværende bystyreperiode ».
AP170601 - I tillegg har Kina og en del andre land som Sør-Korea og India en policy på at de skal prioritere innenlandsadopsjon fremfor utenlandsadopsjon når barn trenger en ny familie, sier Gudim.
AA170601 Nå må Michelet prioritere behandling og rekonvalesens før han skriver videre på romanen, sier forlagssjef Ingeri Engelstad til Dagsavisen.
AA170601 Vi trenger politifolk med spisskompetanse som kan komme til bunns i slike saker og ressurser nok til å prioritere dem.
DB170531 Så selv om vi noen ganger må prioritere annerledes, så oppfordrer vi publikum til å si ifra.
DB170531 Uansett hva som kom først, var damenes marsj ut i arbeidslivet med medfølgende økonomisk selvstendighet, raskere enn kommunenes evne og vilje til å prioritere barnehageutbygging.
VG170530 M15 har uttalt at tjenesten på grunn av knappe ressurser må prioritere å etterforske de som anses som de farligste.
VG170530 Men heller enn å prioritere kampen mot skatteunndragelse og kapitalflukt, konsentrerte flertallet seg om helt andre ting.
SA170530 Som Nord-Koreas nærmeste allierte uttalte Kina at det heller vil prioritere for dialog, heller enn sanksjoner.
DB170530 Ifølge et referat i Humanist tok også Lurås for seg identitet, og hvordan vi angivelig har blitt indoktrinert til å tro at det er umoralsk å prioritere egne interesser, en tro med røtter i kristen skyldfølelse.
DA170530 - Hvorfor har dere valgt å prioritere dusjvegger fremfor andre bevilgninger til for eksempel helse og sosial ?
DA170530 Hadde vi ikke hatt så stor tilgang på utenlandsk arbeidskraft, hadde vi måttet prioritere annerledes for å bygge og holde landet i gang sjøl, sier Krogstad.
AP170530 Hun har signalisert at hun vil prioritere å stanse fri flyt av arbeidskraft fra EU ettersom hun mener at dette var et viktig signal fra det britiske folk.
AP170530 Som Nord-Koreas nærmeste allierte uttalte Kina at det heller vil prioritere for dialog, heller enn sanksjoner.
AA170530 Som Nord-Koreas nærmeste allierte uttalte Kina at det heller vil prioritere for dialog, heller enn sanksjoner.
SA170529 Etter arbeidstid, blir det for liten tid med familien da jeg må prioritere 3 - 4 timers trening.
DB170529 En av hennes konklusjoner er at ungdommene må lære seg å prioritere for å beholde en sunn psykisk helse.
DB170529 I valgkampen 2013 lovet Høyre og Frp å prioritere beredskapsarbeidet.
AP170529 Etter arbeidstid, blir det for liten tid med familien da jeg må prioritere 3 - 4 timers trening.
AA170529 M15 har uttalt at tjenesten på grunn av knappe ressurser må prioritere å etterforske de som anses som de farligste.
VG170528 Hun har vist en ekstrem evne til å fokusere og prioritere , mener Jørn Ernst.
SA170528 M15 har uttalt at tjenesten på grunn av knappe ressurser må prioritere å etterforske de som anses som de farligste.
SA170528 Og selv om han har levert varene, spesielt i siste kamp mot Sandefjord, velger trener Trond Fredriksen å prioritere islendingen Aron Thrandarson fra start mot Brann.
AP170528 Skulle vi komme dit, vil det påvirke politikernes vilje og evne til å prioritere antiterrorarbeid.
AP170528 Og selv om han har levert varene, spesielt i siste kamp mot Sandefjord, velger trener Trond Fredriksen å prioritere islendingen Aron Thrandarson fra start mot Brann.
SA170527 - Vi ser tydelig at andre nasjoner, som USA, får frem veldig dyktige, kvinnelige utøvere ved å prioritere annerledes.
DB170527 Det å legge litt mer penger i ordningen og gi et anstendig og verdig tilbud til de få dette gjelder, bør Norge klare å prioritere !
DB170527 Vi kan ikke prioritere å intervjue folk bare for å intervjue dem.
DB170527 Vi vil prioritere å oppdra barna våre som dedikerte foreldre og nære venner.
BT170527 - Vi ser tydelig at andre nasjoner, som USA, får frem veldig dyktige, kvinnelige utøvere ved å prioritere annerledes.
AP170527 - Vi ser tydelig at andre nasjoner, som USA, får frem veldig dyktige, kvinnelige utøvere ved å prioritere annerledes.
DN170526 Trump gjorde det klart under møtet at han vil prioritere å redusere det amerikanske handelsunderskuddet.
DA170526 Forsider og artikler påvirker, og redaksjoner påvirker forsider, så det er klart det påligger et ansvar for å prioritere nøktern og nyttig informasjon, ikke bare slankesensasjonalisme og repetativt kroppsnærsynthet.
AP170526 Han mente man skulle prioritere å angripe dem som hadde fornærmet profeten, sier Stenersen.
AP170526 - Dette er nasjonale prosjekter, og noen ulønnsomme må vi uansett prioritere , sier Raja.
BT170525 Under seremonien holdt Trump en tale der han kom med et krystallklart budskap til de øvrige stats- og regjeringssjefene i alliansen om hvilke oppgaver han mener Nato bør prioritere .
AP170525 Da må Statoils kriseledelse prioritere menneskene og miljøet rundt plattformen, samtidig som de må forberede svar på hva som vil skje med energiforsyningen til Europa når gassen fra Norge uteblir.
AA170525 Under seremonien holdt Trump en tale der han kom med et krystallklart budskap til de øvrige stats- og regjeringssjefene i alliansen om hvilke oppgaver han mener NATO bør prioritere .
SA170524 Da nytter det ikke å bygge stadig mer vei, og ikke prioritere dobbeltspor til Egersund og gjenåpning av Ålgårdbanen.
DB170524 Der er Matti Jylhä klar når det gjelder det valget norsk langrenn gjorde ved å prioritere VM-løpernes trening i ukene før Lahti foran hensynet til en best mulig verdenscup : ¶
DA170524 vi vil prioritere plassen til mer liv og grøntområder, fremfor parkeringsplasser til motoriserte kjøretøy.
AA170524 Børge Brende og regjeringen legger om bistanden og vil prioritere sårbare stater.
DA170523 Rammen må økes og Stortinget må prioritere satsingen slik at målene om økt matproduksjon på norske ressurser, samt landbruk over hele landet kan nås, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes, men legger til : ¶
AP170523 Han understreker at Aftenposten i tiden fremover kommer til å prioritere tydeligere de viktigste feltene og jobbe metodisk med kvaliteten på journalistikken.
SA170522 Flere polititopper mener politiet bør prioritere overgrep mot barn fremfor trafikkontroller.
DB170522 - Dermed kan kommunene miste råderetten over ressursene, miste muligheten til å kunne påvirke lokal beredskap og prioritere lokale risikoer.
DB170522 - Nå er det så mange teknologiske muligheter at vi må prioritere knallhardt.
DA170522 Politidistriktene har så mange oppgaver de skal prioritere at det er stor fare for at de vil nedprioritere trafikksikkerhetsarbeidet, sier Johansen.
DA170522 Dagsavisen har spurt Klima- og miljødepartementet om hvorfor bevilgningene i 2015 og 2016 ikke ble brukt opp, og hvordan regjeringens uttalte ønske om å prioritere utsatte arter, rimer med kuttet i årets bevilgning.
DA170522 * Stortinget har satt seg et mål om å prioritere 400 arter, men med dagens tempo vil det ta 215 år.
BT170522 Flere polititopper mener politiet bør prioritere overgrep mot barn fremfor trafikkontroller.
AP170521 De skal prioritere og sikre tilgjengelig etterforskningsledelse og riktig innsats i sakene som kommer inn.
VG170520 Som verdensmakt nummer en har amerikanere så store fordeler av stabilitet og handel at de har kunnet prioritere hensynet til systemet som helhet fremfor kortsiktige nasjonale interesser.
VG170520 Vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak.
VG170520 I tillegg vil de grønne fase ut salg av fossilbiler innen 2020, kutte klimagassutslipp fra flytrafikken, og prioritere kollektiv gods- og nyttetrafikk på veiene.
FV170520 Annette Arnesen og Stian Nyhaven valgte å prioritere sine aller nærmeste venner og søsken da de feiret sin store dag i København fredag 19. mai.
DN170520 De grønne vil fase ut salg av fossilbiler innen 2020, kutte klimagassutslipp fra flytrafikken, og prioritere kollektiv gods- og nyttetrafikk på veiene.
DB170520 De grønne vil også fase ut salg av fossilbiler innen 2020, kutte klimagassutslipp fra flytrafikken og prioritere kollektiv gods- og nyttetrafikk på veiene.
DB170520 * Partiet vil prioritere tiltak som kan gi rask reduksjon i klimagassutslippene fra flytrafikken.
AA170520 De grønne vil fase ut salg av fossilbiler innen 2020, kutte klimagassutslipp fra flytrafikken, og prioritere kollektiv gods- og nyttetrafikk på veiene.
AA170520 De grønne vil fase ut salg av fossilbiler innen 2020, kutte klimagassutslipp fra flytrafikken, og prioritere kollektiv gods- og nyttetrafikk på veiene.
VG170519 Jeg tror mange er villige til å ta ut lønnsvekst i mer fritid og som vil prioritere mindre stress, fremfor penger og økt forbruk.
VG170519 På spørsmål om det politiske presset om å prioritere ideelle har ført til at direktoratet har senket kravene til hvem som er ideell, viser Bufdir til at antall barn i fosterhjem har økt kraftig de siste årene.
VG170519 Det er riktig at det har vært et politisk ønske om å prioritere ideelle.
DB170519 Med uroligheter rundt Nord-Korea på toppen, så forstår jeg at familier kan prioritere annerledes, sier Elisabeth Seeberg.
DB170519 - Det er hoderystende at Jensen i det hele tatt kan prioritere kontakt med Cappelen denne dagen.
DA170519 62,8 prosent svarer at de vil prioritere hensynet til klimaet over fortsatt høye oljeinntekter. 65,4 prosent sier at de vil ha mer fritid, mens bare om lag halvparten så mange, 34,6 prosent, svarer at de vil ha mer inntekt.
DA170519 Men det vi ser er jo at oslofolk har lyst til å være med, de vil at vi skal prioritere sykkel framfor bil.
AA170519 - Med tanke på resultatene i kveld blir vi nødt til å prioritere dette.
DN170518 Når det må prioriteres, er det ikke mulig å prioritere alt opp, sier Dale.
DN170518 - Men Frp har alltid turt å prioritere .
AP170518 - Politiet må prioritere hardt, så vi har dessverre ikke fått håndtert alt russebråk, som stort sett dreide seg om støy.
VG170517 Jeg ble bedt om å prioritere oppgavene, og da er det våre lovpålagte myndighetsoppgaver som har forrang, sier DSB-sjefen.
VG170516prioritere hardt ¶
VG170516 Men vi må prioritere bort støtte og utviklingsarbeid med idretter som ikke har toppidrettskultur eller mangler utøvere på høyt nok nivå til å kunne ha potensial til å nå verdenstoppen i sin idrett.
VG170516 - Vi må prioritere hardt, konstaterer toppidrettssjefen.
VG170516 Hun har liten forståelse for at noen velger å prioritere russefeiring framfor avslutning av skolegangen : « Russetid er gøy, men skole er viktig, og er det skole neste dag, så bør man begrense festingen slik at man er edru på skolen ».
VG170516 - Regjeringens manglende vilje til å prioritere norsk matproduksjon er sterkt beklagelig og derfor må Stortinget nå ta ansvar, sier Pollestad.
DN170516 - Regjeringens manglende vilje til å prioritere norsk matproduksjon er sterkt beklagelig og derfor må Stortinget nå ta ansvar, sier Pollestad.
DB170516 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen føyer seg derfor inn i en lang tradisjon i å prioritere den påståtte norske kulturarven framfor virkeligheten.
DA170516 SV vil stoppe muligheten til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak.
VG170515 Løfshus sier Northug foreløpig ikke velger å droppe Tour de Ski som begynner en drøy måned før OL i Pyeongchang, men at han vil prioritere litt annerledes.
DB170515 ¶ FRA TRE TIL TO : Northug-brødrene vil ikke lenger kunne konkurrere side om side etter at Tomas Northug velger å prioritere andre områder i livet.
DB170515 Han måtte først prioritere å få utløst nødflytemidlene før han kunne hjelpe vennene.
DA170515 - Det innebærer å prioritere prosjekter der det planlagte forskningsforløpet har kort tidshorisont, utdyper han.
AP170515 Skolen må prioritere sin kjernevirksomhet som er undervisning, aktivitetsskole og gode arbeidsforhold for alle ansatte.
AP170515 Skolen må prioritere sin kjernevirksomhet i ombyggingsfasen ¶
VG170514 Manager José Mourinho går ikke med på at klubben gambler, men er klar på at « for øyeblikket er ikke Premier League-kampene de vi ønsker å prioritere ».
VG170514 - Når folk sier at vi gambler med å prioritere europaligaen, så gjør vi ikke det.
VG170514 I begynnelsen av regjeringsperioden var det nødvendig å prioritere blant annet PST og Politiets utlendingsenhet.
AP170514 Man har valgt å prioritere synlig politi i gatene fremfor bekjempelse av cyberkriminalitet, sier Sofie Nystrøm, direktør ved CCIS, et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet.
AP170514 - I Norge har vi et politi som ikke har hatt finansiering til å prioritere bekjempelse av IKT-kriminalitet.
AP170514 Vi må prioritere begynneropplæringen i norsk, skriver innleggsforfatteren.
AP170513 Undersøkelsen er foretatt av kommunen, og viser at et solid flertall ønsker å prioritere gående og syklende i bybildet.
VG170512 Før dette Stortingsvalget forventer vi at de politiske partiene faktisk klarer å prioritere .
VG170512 FRYKTER BAKRUSEN ETTER FESTEN : Morten Andreas Meyer, tidligere moderniseringsminister for Høyre, sier at politikerne har forsynt seg for grovt av sparegrisen, og latt være å prioritere .
VG170512 Den dagen regjeringen og Stortinget blir tvunget til prioritere , vil det ramme hardere og kommer til å gjøre vondt, sier Meyer til VG.
VG170512 - Har regjeringen vært flink nok til å prioritere ?
VG170512 - De har pøst på med penger, i stedet for å prioritere hardt hva fellesskapet skal bruke sine ressurser på.
DA170512 De vil for øvrig prioritere minstepensjonister, lærlingtilskudd og barn i familier med dårlig råd når de går inn i forhandlinger med regjeringen.
DN170511 Derfor vil KrF også i revidert budsjett prioritere dette, sier Syversen.
DN170511 - For å lykkes med nødvendig omstilling, må vi prioritere tiltak som øker vekstevnen i økonomien over tid og styrker privat næringsliv, legger hun til.
DA170511 Hun mener regjeringen viser for liten vilje til å prioritere skole og eldreomsorg.
DA170511 Sanner sier regjeringen ønsker minst mulig øremerking, men legger til at det er et klart mål at kommunene skal prioritere disse områdene over tid.
AP170511 Derfor er ikke lederen av bydelsutvalget på Frogner forbauset over en ny holdningsundersøkelse som viser at unge Oslo-borgere har langt større vilje til å prioritere syklister fremfor bilister.
SA170510 Men sånn er verden, knallhard, og vi må og vil prioritere det som handler om OL.
SA170510 Det må vi prioritere fremover, sier han.
DB170510 - Det virker som om departementet ikke klarer å prioritere dette problemet, eller at de rett og slett ikke har fantasi til å skjønne hva de kan bruke penger på.
DB170510 Os-ordføreren forteller at politiet vil prioritere forbudet.
AP170510 Men sånn er verden, knallhard, og vi må og vil prioritere det som handler om OL.
AP170510 Det må vi prioritere fremover, sier han.
AP170510 Men sånn er verden, knallhard, og vi må og vil prioritere det som handler om OL.
AP170510 Det må vi prioritere fremover, sier han.
AA170510 Han ønsket også å diskutere hvilke selvmordsforebyggende tiltak politikerne bør prioritere .
AA170510 Os-ordføreren forteller at politiet vil prioritere forbudet.
VG170509 NHO-sjef Kristin Skogen Lund anklager LO-leder Gerd Kristiansen for å prioritere valgkamp for Ap, fremfor å løse viktige saker i arbeidslivet.
VG170509 Ifølge tilsynet svarte de at de ikke ville prioritere å føre tilsyn.
SA170509 Her er noen gratis forslag til ting dere kan prioritere FØR forbudet mot fattigdom.
DN170509 USA fastholder imidlertid at de vil prioritere støtte til de arabiske fraksjonene av opprørsalliansen SDF, der også kurderne spiller en viktig rolle, og at kontrollen over Raqqa bør gis tilbake til lokale syriske arabere etter at byen er gjenvunnet.
DA170509 NHO-leder Kristin Skogen Lund kritiserer LO-leder Gerd Kristiansen for å svartmale norsk arbeidsliv og å prioritere valgkamp for Arbeiderpartiet.
AP170509 USA fastholder imidlertid at de vil prioritere støtte til de arabiske fraksjonene av opprørsalliansen SDF, der også kurderne spiller en viktig rolle, og at kontrollen over Raqqa bør gis tilbake til lokale syriske arabere etter at byen er gjenvunnet.
AP170509 SVs Heikki Eidsvoll Holmås sier at partiet vil prioritere tunnel foran bro.
AA170509 USA fastholder imidlertid at de vil prioritere støtte til de arabiske fraksjonene av opprørsalliansen SDF, der også kurderne spiller en viktig rolle, og at kontrollen over Raqqa bør gis tilbake til lokale syriske arabere etter at byen er gjenvunnet.
SA170508 Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene ?
SA170508 - Miljøpartiet De Grønne vil prioritere bedre og mer miljøvennlig samferdsel i hele Norge.
SA170508 - Jeg ønsker å prioritere trygge og miljøvennlige løsninger.
FV170508 Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene ?
FV170508 - Miljøpartiet De Grønne vil prioritere bedre og mer miljøvennlig samferdsel i hele Norge.
FV170508 - Jeg ønsker å prioritere trygge og miljøvennlige løsninger.
DB170508 Han var klar over hva han ville prioritere inn mot den svært viktige kampen mot Slovenia tirsdag.
DA170508 Vi vil utvikle vår felles velferd i fellesskap, framfor å prioritere skattekutt til de som har mest fra før.
DA170508 - Vi vil utvikle vår felles velferd i fellesskap, framfor å prioritere skattekutt til de som har mest fra før, skriver Arbeiderparti-politiker Sahfana M.
BT170508 Vi fryktet at ledelsen i NHO Hordaland har hengt seg fast i drømmene om verdens lengste flytebro til over 40 milliarder kroner, men synes det er underlig at de lokale LO-toppene ikke vil prioritere liv og helse først.
BT170508 Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene ?
BT170508 - Miljøpartiet De Grønne vil prioritere bedre og mer miljøvennlig samferdsel i hele Norge.
BT170508 - Jeg ønsker å prioritere trygge og miljøvennlige løsninger.
AP170508 Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene ?
AP170508 - Miljøpartiet De Grønne vil prioritere bedre og mer miljøvennlig samferdsel i hele Norge.
AP170508 - Jeg ønsker å prioritere trygge og miljøvennlige løsninger.
SA170507 Riktignok er laget bare fem poeng bak Liverpool, og fire bak byrival Manchester City, men manager José Mourinho har vært tydelig på at laget vil prioritere Europeligaen, og de røde skal blant annet til White Hart Lane for å møte Tottenham.
FV170507 Riktignok er laget bare fem poeng bak Liverpool, og fire bak byrival Manchester City, men manager José Mourinho har vært tydelig på at laget vil prioritere Europeligaen, og de røde skal blant annet til White Hart Lane for å møte Tottenham.
BT170507 Riktignok er laget bare fem poeng bak Liverpool, og fire bak byrival Manchester City, men manager José Mourinho har vært tydelig på at laget vil prioritere Europeligaen, og de røde skal blant annet til White Hart Lane for å møte Tottenham.
AP170507 Riktignok er laget bare fem poeng bak Liverpool, og fire bak byrival Manchester City, men manager José Mourinho har vært tydelig på at laget vil prioritere Europeligaen, og de røde skal blant annet til White Hart Lane for å møte Tottenham.
AA170507 Vi trenger mer enn noensinne politikere som evner å prioritere .
AA170507 Politikerne ser ut til å ha glemt at politikk er å prioritere .
AA170507 Kanskje har den manglende evnen til å prioritere sammenheng med hvordan landsmøtene er blitt.
AA170507 Det er mye lettere å snakke om hva man vil prioritere enn hva man ikke vil prioritere .
AA170507 Det er mye lettere å snakke om hva man vil prioritere enn hva man ikke vil prioritere.
AA170507 Derfor har også årets landsmøter blitt svært dyre i ei tid vi må prioritere hardere.
BT170506 Landsmøtet vedtok å prioritere kriminalitetsbekjempelsen og innføre minimum seks måneders lagring av IP-adresser.
BT170506 Med en moderne pappa ved din side vil du ha en alliert i kampen mot å sette barnets behov til side for å prioritere yrkeslivet.
BT170506 EN ALLIERT : Med en moderne pappa ved din side vil du ha en alliert i kampen mot å sette barnets behov til side for å prioritere yrkeslivet, skriver Hans Tau Hatlestad.
AA170506 At politikere og administrasjoner i kommuner ikke klarer å prioritere sine oppgaver og budsjetter, og i stedet velger å dytte regningen videre til innbyggere gjennom eiendomsskatt, er helt uakseptabelt.
VG170505 Dette med bakgrunn i at Sylvi Listhaug er en av partiets mest profilerte rikspolitikere, og at Listhaug gjennom å bli nominert som førstekandidat til stortingsvalget, har signalisert at hun ønsker å prioritere rikspolitisk arbeid for partiet de neste fire årene » skriver fylkesstyret.
SA170505 Denne smartheten vil også handle om å prioritere nødvendige og tjenlige prosjekter.
SA170505 Wenger sa at han vil følge Mourinhos eksempel og prioritere europaligaen høyt dersom Arsenals lange rekke med mesterligadeltakelser brytes.
BT170505 april at Pål Kårbø ( KrF ) er på villspor når han vil prioritere samferdselsprosjekt i Hordaland.
AP170505 Wenger sa at han vil følge Mourinhos eksempel og prioritere europaligaen høyt dersom Arsenals lange rekke med mesterligadeltakelser brytes.
AA170505 Ifølge Nordlys vil regjeringen prioritere området ved de såkalte spisshusene som ble rammet av skredkatastrofen i 2015, med snøskjermer og støtteforbygninger.
SA170504 Vi ønsker ikke å prioritere parkering framfor bypark, slik Milan Aran tydeligvis har oppfattet det i sitt innlegg i Aftenbladet 22. april.
AP170504 Men samtidig vil Frp frata landets lokalpolitikere makt til å prioritere ressurser mellom de virkelig store budsjettpostene : skole og omsorg.
SA170503 - Kan man ikke prioritere politisk uten å ansette flere byråkrater ?
SA170503 - Er manglende politisk vilje til å prioritere ned en mulig årsak ?
DN170503 Men så altfor mange gründere bruker all sin energi i teknologitunnelen og i jakten på investorkroner, uten å prioritere det litt mer kjedelige arbeidet som blant annet innebærer å jobbe frem en ryddig og god aksjonæravtale.
DA170503 - Det er fort gjort å prioritere bort skole for å fokusere på RT, sier Thale og mener russetiden.
DA170503 - Nå kan ansatte i kommunen slutte å synse, tenke og mene, men prioritere etter sikker kunnskap, forteller han.
AP170503 - Kan man ikke prioritere politisk uten å ansette flere byråkrater ?
AP170503 - Er manglende politisk vilje til å prioritere ned en mulig årsak ?
AA170503 - Vi sender et signal om at ledelsen må prioritere høyere å fjerne eiendomsskatten.
DB170502 Forklar konfirmanten hva det koster å invitere til fest, og hvorfor dere må prioritere som dere gjør.
DB170502 Og at kommunen må prioritere å gi treromsleiligheter til familier og ikke enslige.
DB170502 Arbeiderpartiet og KrF ønsker å prioritere ti organisasjoner, mens resten av Frivillighets-Norge må søke om slumpen som blir igjen.
DA170502 I stedet for å bruke penger på sandstrand i Luravika, vil heller Seland prioritere å bygge et bybad i Sandnes sentrum.
BT170502 Vår historie er et eksempel på konsekvensene dersom forskningen ikke prioriteres eller lykkes, og den kan bare lykkes dersom man har vilje til å prioritere dette, sier faren.
BT170502 Og da bør byen prioritere hardt.
BT170502 Deretter kan Bergen begynne å prioritere alle de andre svære og gode ønskene sine.
AP170502 Dersom nordmenn fortsetter å prioritere lavpris i årene fremover, er det ikke sikkert Meny-kjeden overlever som i dag, mener dagligvareekspert Arne Reiler.
AP170502 Vår historie er et eksempel på konsekvensene dersom forskningen ikke prioriteres eller lykkes, og den kan bare lykkes dersom man har vilje til å prioritere dette, sier faren.
VG170429 Marca-spaltist Simon Harrison uttrykker også et ønske om at « Real Madrid burde prioritere Asensio, Isco og James over Gareth Bale ».
DA170429 - At jeg er så dårlig til å prioritere å trene.
SA170428 En lang rekke delegater advarte på sin side mot å innføre skolemat og argumenterte med at det var et dyrt og lite treffsikkert tiltak, og at KrF heller bør prioritere å bruke penger på flere lærere.
VG170427 Og resten av dagen til å bli enig med KrF og Venstre om å prioritere ansvarlig økonomisk styring for å skape nye jobber, sosial utjevning og et løft for klima og miljø, sier Schjelderup.
SA170427 En prioritering som fører til at noen barn kan bli utsatt for omsorgssvikt av barnevernstjenesten, fordi vi ikke har noe valg, fordi den knappe tiden samt det høye antall saker fører til at vi MÅ prioritere .
DB170427prioritere
DB170427 Men det betyr at man ikke kan prioritere andre mål.
BT170427 Men strekningene det her er snakk om, er så viktige at regjeringen burde ha funnet rom for å prioritere dem i den første seksårsperioden av NTP, sier Skogen Lund.
BT170427 Men det kan like gjerne være resultat beslutningsvegring og manglende evne til å skjære gjennom og prioritere .
AP170426 Han håper på forståelse for at man må prioritere strengt med knappe ressurser.
AP170426 Han håper på forståelse for at man må prioritere strengt med knappe ressurser.
AP170426 - Vi må prioritere med de ressursene vi har, så det er mye vi ikke rekker over, sier Engeseth.
VG170425 * Selv om det er uttrykt vilje til å øke forsvarsbudsjettene opp mot to prosent av BNP slik landene ble enige om i Wales, er det vanskelig å få NATO-landene til å prioritere dette i trange budsjettider.
BT170425 IKKE ENIGE : Mens Pål Kårbø ønsker at Hordaland skal tydelig prioritere E16 foran Hordfast, mener Knut Arild Hareide en slik debatt ikke har noe for seg, FOTO : Vegar Valde ( arkiv ) ¶
BT170425 I en nylig avgitt rapport etter inspeksjon av politidistriktets seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet gir vi ros til politiet for å prioritere disse sakene.
AA170425 Det er viktig at FNs generalsekretær Antonia Guterres har varslet at Jemen er et av de land han vil prioritere , sier Brende. ( ©NTB ) ¶
AA170425 Storbritannia og EU har sagt at de i forhandlingene vil prioritere å sikre rettighetene til både europeere i Storbritannia og de 1 millioner britene som bor i andre EU-land.
AA170425 Kampen mot tvillingabortene er noe vi vil prioritere , sier KrF-leder Knut Arild Hareide Hareide til Adresseavisen.
SA170424 Lær barna å prioritere ved å gi dem valg : Allerede når barna er i treårsalderen bør de lære om pengenes verdi og prioritering.
SA170424 Gjennom valg vil de lære seg å prioritere , og det er det økonomi handler om, sier hun.
SA170424 38-åringen sier at han vil prioritere familie, venner og jobb.
SA170424 - Det er så mye jeg ønsker å prøve ut, men det er ikke så mange samlingsdøgn med et landslag, så da må jeg prioritere hardt.
FV170424 Lær barna å prioritere ved å gi dem valg : Allerede når barna er i treårsalderen bør de lære om pengenes verdi og prioritering.
FV170424 Gjennom valg vil de lære seg å prioritere , og det er det økonomi handler om, sier hun.
FV170424 - Det er så mye jeg ønsker å prøve ut, men det er ikke så mange samlingsdøgn med et landslag, så da må jeg prioritere hardt.
DN170424 Le Mond peker blant annet på å få ned arbeidsledigheten som en kampsak for Macron, mens Le Pen vil redusere sosiale ytelser til innvandrere og prioritere sosial beskyttelse for franskmenn.
DB170424 Da kommer man inn i en samhandling med helsetjenestene og er nødt til prioritere hva som er viktigst å ivareta.
DA170424 - Det handler om nærhet og hva media velger å prioritere .
DA170424 Mats Zuccarellos suksess i New York Rangers ødelegger VM-planene for Norges landslagssjef Zuccarello må prioritere NHL-sluttspillet.
DA170424 Om man blir plaget og ikke får sove, spesielt om det er gjentagende, bør man ringe politiet, så tar vi en vurdering på om vi har ressurser eller kan prioritere å rykke ut, avslutter operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt. | - Samuel får elleve på min børs ¶
DA170424 - Vi må prioritere mellom ulike kulturmål, sier kulturminister Linda Helleland til Dagsavisen, om valget av alternativ et til 1,9 milliarder, framfor styrets foretrukne alternativ til over det dobbelte.
DA170424 - Må prioritere
BT170424 Fylkesordfører Pål Kårbø ( KrF ) anklages for sabotasje etter forslag om å prioritere E16 foran Hordfast.
BT170424 Lær barna å prioritere ved å gi dem valg : Allerede når barna er i treårsalderen bør de lære om pengenes verdi og prioritering.
BT170424 Gjennom valg vil de lære seg å prioritere , og det er det økonomi handler om, sier hun.
AP170424 Hun vil prioritere franske selskaper i kampen om offentlige kontrakter og ønsker seg en ekstra skatt på ansettelser av utlendinger for å gjøre fransk arbeidskraft mer konkurransedyktig.
AP170424 Lær barna å prioritere ved å gi dem valg : Allerede når barna er i treårsalderen bør de lære om pengenes verdi og prioritering.
AP170424 Gjennom valg vil de lære seg å prioritere , og det er det økonomi handler om, sier hun.
AP170424 38-åringen sier at han vil prioritere familie, venner og jobb.
AP170424 - Det er så mye jeg ønsker å prøve ut, men det er ikke så mange samlingsdøgn med et landslag, så da må jeg prioritere hardt.
SA170423 Statssekretær Fredriksen understreker at han ser at det fortsatt er spesielle utfordringer i de største byene og i pressområdene som han vil fortsette å prioritere , men lover ingenting.
DA170423 Jeg mener en kulturminister har makt til å be sine egne prioritere kultur lokalt.
BT170423 « Ja takk begge deler » er ikke Kårbøs mantra, som heller vil prioritere K5 mellom Voss og Arna foran Hordfast.
BT170423 Fylkesordfører i Hordaland, Pål Kårbø ( KrF ), mener fylket må fremstå samlet i kravet om å prioritere vei og bane til Voss.
BT170423 Statssekretær Fredriksen understreker at han ser at det fortsatt er spesielle utfordringer i de største byene og i pressområdene som han vil fortsette å prioritere , men lover ingenting.
AP170423 Ap/Sp vil neppe prioritere å fjerne den, men avgiften kan bli endret noe. 2.
AP170423 Statssekretær Fredriksen understreker at han ser at det fortsatt er spesielle utfordringer i de største byene og i pressområdene som han vil fortsette å prioritere , men lover ingenting.
VG170422 Å prioritere taktikk og strategi er noe som ofte kommer med alderen.
SA170422 | Vi bør prioritere bypark på Ruten framfor parkeringsplasser ¶
SA170422 DEBATT : Som ungdom i Sandnes, slik 1/3 av våre innbyggere er, vil jeg forklare Næringsforeningen og Dag Halvorsen hvorfor vi burde prioritere en bypark på Ruten framfor flere attraktive parkeringsplasser.
DB170421 Han ber velgerne om ikke å gi etter for frykt eller splittelse, og sier han vil prioritere økt innenlandsk overvåking for å finne og følge opp mennesker som er radikalisert.
DB170421 Vi må prioritere knallhardt.
DB170421 Hun anklager regjeringen for å hentet ut penger fra oljefondet i stedet for å prioritere .
DB170421 - Vi må prioritere knallhardt, sa han.
DB170421 Regjeringen sier de vil prioritere nødvendig rehabilitering av bygningen og omfattende oppgradering av hovedscenen.
BT170421 Av de fem oppgavene Ap skal prioritere i regjering, er arbeid til alle og et trygt arbeidsliv på topp.
AA170421 Han ber velgerne om ikke å gi etter for frykt eller splittelse etter Paris-angrepet torsdag kveld, og sier han vil prioritere økt innenlandsk overvåking for å finne og følge opp mennesker som er radikalisert.
AA170421 Det kommer vi alltid til å prioritere først, samtidig er dette den mest ressurskrevende journalistikken.
VG170420 Støre anklager Solberg og Frp-leder Siv Jensen for å prioritere skatteletter og gjøre de eldre til tapere : ¶
VG170420 I stedet vil partiet prioritere å få forsvarsministeren, kommunalministeren og finansministeren. * 1 Ap vil på sin side forlange å få kunnskapsministeren - en post partiet ikke har hatt siden 2001 da Trond Giske hadde den.
SA170420 Det er på tide å slippe til nye spillere, og jeg føler at jeg vil prioritere annerledes fremover, sier Malm Frafjord som debuterte på landslaget i 2005.
DN170420 Enheten skal prioritere byggesaker hvor minst 80 prosent av prosjektet består av bolig, og som i hovedsak er i samsvar med kommuneplanen.
DN170420 Boligenheten skal prioritere boligplaner med over 100 boligenheter, og byggesaker med mer enn 20 enheter.
DB170420 Nå ønsker jeg å prioritere annerledes, sier Frafjord.
DB170420 Den trenden må Støre nå snu, og skal han klare det må han prioritere Arbeiderpartiets saker.
DB170420 I den grad dette spørsmålet ble drøftet, sa man at politiet ble forventet å forstå hvem man skulle prioritere .
DA170420 - Erna Solberg går nok inn i historien som den statsministeren som har vært aller dårligst til å prioritere, mente Støre, som la til at Arbeiderpartiet skal prioritere , og også våge å omprioritere.
DA170420 - Erna Solberg går nok inn i historien som den statsministeren som har vært aller dårligst til å prioritere , mente Støre, som la til at Arbeiderpartiet skal prioritere, og også våge å omprioritere.
AP170420 Clinton, som selv har innrømmet at hun mangler den naturlige karismaen som gjorde Barack Obama eller ektemannen hennes, Bill Clinton, til så gode kandidater, valgte i stedet å prioritere det politiske budskapet.
AP170420 Det er på tide å slippe til nye spillere, og jeg føler at jeg vil prioritere annerledes fremover, sier Malm Frafjord som debuterte på landslaget i 2005.
AA170420 Støre sier Ap vil prioritere fem temaer før valget : Arbeid til alle, trygt arbeidsliv, god skole, trygg alderdom og et klimavennlig samfunn.
AA170420 Brende varslet at Norge må prioritere « det vesentlige », men strever med å si konkret hva som da skal nedprioriteres.
DA170419 Politiet har andre og viktigere oppgaver å prioritere , og i tilfelle bråk skal det fremdeles være nok hjemler igjen i lovverket til å ta seg av ordensforstyrrelser, beruselse og andre negative sider av et overstadig og usunt alkoholinntak.
BT170419 I stedet vil hun prioritere å møte britiske velgere.
AP170419 I stedet vil hun prioritere å møte britiske velgere.
AA170419 I stedet vil hun prioritere å møte britiske velgere.
DN170418 « Med vedvarende strukturelle problemer som lav produktivitetsvekst og store inntektsforskjeller øker presset om å prioritere sine egne land i industrilandene.
DA170418 Les også : Oslos skolebyråd : Vil prioritere de minste først ¶
BT170418 Vi trenger modige politikere som tør å prioritere barns beste.
AP170418 - Å prioritere å sende penger til opprinnelseslandet, i stedet for å bruke pengene på barn og familie, er uklokt og hemmer integreringen, sier han.
AP170417 Han mener de er for dyre, for omfattende og for lange, og vil heller prioritere reiser innenlands.
AA170417 » I vår høringsuttalelse til handlingsprogrammet sa vi klart fra at om man skal prioritere noe når det gjelder hovedveger, så må det være ny Sluppen bru med oppgradering av Osloveien til Stavne.
DN170416 Men ikke alle mener det er riktig å prioritere flere lærere nå.
DN170416 Derfor mener jeg landsmøtet i Arbeiderpartiet skal prioritere 50 prosent barnehagelærere fremfor en lærernorm på skolenivå, sa hun til Dagsavisen før påske.
DA170416 Men ikke alle mener det er riktig å prioritere flere lærere nå.
DA170416 LES OGSÅ : Vil prioritere de minste først ¶
DA170416 Derfor mener jeg landsmøtet i Arbeiderpartiet skal prioritere 50 prosent barnehagelærere framfor en lærernorm på skolenivå, sa hun til Dagsavisen før påske.
DA170416 Men ikke alle mener det er riktig å prioritere flere lærere nå.
DA170416 LES OGSÅ : Vil prioritere de minste først ¶
DA170416 Derfor mener jeg landsmøtet i Arbeiderpartiet skal prioritere 50 prosent barnehagelærere framfor en lærernorm på skolenivå, sa hun til Dagsavisen før påske.
BT170416 I år har det vært så mange som kjører over fartsgrensen at vi har måttet prioritere de som kjører fortest.
BT170416 Derfor har folk som ligger i 110 km/t i 80-sonen sluppet unna fordi vi må prioritere , sier UP-sjef Terje Oksnes.
AP170416 I år har det vært så mange som kjører over fartsgrensen at vi har måttet prioritere de som kjører fortest.
AP170416 Derfor har folk som ligger i 110 km/t i 80-sonen sluppet unna fordi vi må prioritere , sier UP-sjef i Sørvest og Vest politidistrikt, Terje Oksnes.
VG170415 Det viktige nå er at det er mange ledige hender som trenger noe å gjøre og da blir det helt feil å prioritere skattelette som i stor grad gis til de rikeste.
DB170415 I en travel hverdag er det ikke alltid at helsepersonell greier å prioritere å få foreldrene til å samtykke.
BT170414 Prioriter deg selv : Ikke vær redd for å prioritere deg selv.
VG170413 Vintersportssjefen er også opptatt av at alle som skal delta i OL må ta gode valg den kommende sesongen når det gjelder å prioritere konkurranser.
VG170413prioritere riktig ¶
SA170413 Vi må prioritere å integrere de som allerede befinner seg i Norge, sier Frp-lederen.
SA170413 Beslutningen om å utsette kampen var riktig, for vi må alltid prioritere trygghet for fans, lagledere og spillere.
FV170413 Beslutningen om å utsette kampen var riktig, for vi må alltid prioritere trygghet for fans, lagledere og spillere.
DN170413 Vi må prioritere å integrere de som allerede befinner seg i Norge, sier Frp-lederen.
DB170413 I utgangspunktet vil et lensmannskontor eller en politistasjon prioritere dem som bor i distriktet, men erfaringene tilsier at de gjerne hjelper andre reisende som har fått tidsnød.
DB170413 Ivar Stokkereit, fagansvarlig, Barns rettigheter i UNICEF Norge, mener de nye reglene som ble iverksatt høsten 2015 har resultert i at politiet nå må prioritere sakene.
BT170413 Det er forståelig at samtiden valgte å prioritere gjenoppbyggingen av landet og at det derfor i mange tilfeller ikke ble sendt inn opplysninger som kunne gitt de etterlatte et minne om familiens falne, som var Hjemmestyrkenes Råds intensjoner med å åpne for tildelingen av Krigsmedaljen post mortem også for deres medlemmer.
BT170413 Beslutningen om å utsette kampen var riktig, for vi må alltid prioritere trygghet for fans, lagledere og spillere.
AP170413 Beslutningen om å utsette kampen var riktig, for vi må alltid prioritere trygghet for fans, lagledere og spillere.
AA170413 Vi må prioritere å integrere de som allerede befinner seg i Norge, sier Frp-lederen.
VG170412 - Avgjørelsen om å utsette Champions League-kampen mellom Dortmund og Monaco var den riktige fordi vi alltid må prioritere sikkerheten til fansen, spillerne og støtteapparat til klubbene, uttalte Aleksander Ceferin ifølge UEFA sine hjemmesider tirsdag kveld.
VG170412 « Det er den korrekte beslutningen å ta fordi vi alltid må prioritere tryggheten og sikkerheten til alle fans, klubbmedarbeidere og spillere », sier UEFA-president Aleksander Ceferin i en uttalelse.
VG170412 Spillerne må få tid til å prioritere å bearbeide denne hendelsen, det er ikke riktig å tenke på en av sine livs viktigste kamper, spesielt med tanke på at en av kompisene deres, og en av klubbens viktigste spillere har vært på operasjonsbordet, sier Tosterud.
VG170412 Selvsagt må vi prioritere politiarbeid nå.
VG170412 Vi har valgt å prioritere kommuneøkonomien.
SA170412 | Svensk skistjerne legger opp - vil prioritere familien ¶
FV170412 | Svensk skistjerne legger opp - vil prioritere familien ¶
DB170412 Uten inntekten skatten bringer, tvinges kommunene til å effektivisere og prioritere , mener han.
AP170412 Å prioritere ERTMS har ifølge Riksrevisjonen hatt en ekstra pris for Norge.
AP170412 Å prioritere ERTMS har ifølge Riksrevisjonen hatt en ekstra pris for Norge.
AP170412 | Svensk skistjerne legger opp - vil prioritere familien ¶
AA170412 Dette er bruene som Allskog ønsket å prioritere : ¶
AA170412 Allskog anslår at én av fire tømmerbiler kan fjernes fra veinettet når de prioritere bruene har blitt utbedret, og Moe sier at det i tillegg til reduserte transportkostnader også vil bety lavere klimagassutslipp og energibruk.
VG170411 Kommer det en anbefaling, vil kommunen prioritere å iverksette nødvendige tiltak.
DB170411 Kongehuseksperten har i likhet med det danske folk lagt merke til at prins Henrik har begynt å prioritere annerledes den siste tida.
SA170410 Det å gå rundt og sjekke om folk i parken nyter en øl til grillmaten, er ikke noe politiet skal prioritere
SA170410 - Det å gå rundt og sjekke om folk i parken nyter en øl til grillmaten, er ikke noe politiet skal prioritere , sier Høyres stortingskandidat fra Hedmark Kristian Tonning Riise, som også er leder i Unge Høyre.
DN170410 - Noen tror det er lurt å prioritere det man er helt sikker på at man kommer inn på, mens drømmestudiet prioriteres ned på lista.
DA170410 Etter at Kjetil Rekdal sluttet brått i Vålerenga i vinter, har han holdt seg unna fotballen og vil fortsatt prioritere kommentator-jobben i Eurosport.
DA170410 - Selv om Brekstad har stått i Ørland kommunes planverk som utbyggingsområde i mange, mange år, hadde regjeringen anledning til å prioritere et område som både var IBA-område og aktuelt som utvidet Ramsar-område.
BT170410 - Det å gå rundt og sjekke om folk i parken nyter en øl til grillmaten, ikke er noe politiet skal prioritere , sier Høyres stortingskandidat fra Hedmark Kristian Tonning Riise, som også er leder i Unge Høyre.
BT170410 Og det er derfor jeg også vil slå et slag for at faglig formidling av kunst er noe en må prioritere .
AP170410 - Det å gå rundt og sjekke om folk i parken nyter en øl til grillmaten, ikke er noe politiet skal prioritere , sier Høyres stortingskandidat fra Hedmark Kristian Tonning Riise, som også er leder i Unge Høyre.
VG170409 FAMILIEEVENTYR : Jo Røislien bor for tiden i Los Angeles for å prioritere familieliv etter innspillingen av « Kampen om livet ».
DB170409 - Det handler om å prioritere det som er artig.
DB170409 - Kommunene kan velge om de vil gi skjenkebevilling til arrangementene eller ikke og politiet kan prioritere hvordan de følger det opp, men verken politiet eller kommunene kan endre loven, og den er klar, sier Giæver.
DA170408 Like før det kjemiske angrepet i Syria hadde USAs FN-ambassadør Nikki Haley sagt at USA ikke ville prioritere å kaste Assad i Syria.
DN170407 - Vi må prioritere .
DN170407 - Vi må prioritere , sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da Nasjonaltransportplan lagt frem.
DN170407 Prioritere
DB170407 Jeg tror også de vil prioritere Europa League.
DA170407 Aleksander Stokkebø ( H ) mener Senterpartiet kastet stein i glasshus når Sp kritiserer Regjeringen for å ikke prioritere Heimevernet nok.
AP170407 Og der USAs nye administrasjon har uttalt at de ikke lenger vil prioritere å få Assad fjernet, har britene stått fast på at han må bort.
VG170406 - Senterpartiet har ikke sagt om vi ønsker OL eller ikke, siden det også handler om å prioritere i Idretts-Norge fremover.
DN170406 Nå skal landene prioritere en ny frihandelsavtale.
DB170406 Så mens Katusha-Alpecin primært signerte nye ryttere til klassiker-stallen forrige vinter, er det sannsynlig at de vil prioritere etapperyttere ved neste innrykk på overgangsmarkedet, dersom laget beholder Zakarin.
DB170406 - Vi skulle gjerne undersøkt mer, men vi er nødt til å prioritere .
DA170406 Dette blir et mer attraktivt område og vi mener det er riktig å prioritere et åpent grøntanlegg her for mange brukergrupper, sier byråd for byutvikling Hanna E.
BT170406 I møte med trange budsjetter ville det ikke være riktig å prioritere flytting nå.
VG170405 Å ikke klare å velge hovedvei mellom Oslo og Bergen, og ende opp med å prioritere alle tre, det er ikke å prioritere .
VG170405 Å ikke klare å velge hovedvei mellom Oslo og Bergen, og ende opp med å prioritere alle tre, det er ikke å prioritere.
VG170405 Og hele tre veier skal de prioritere mellom Bergen og Oslo.
VG170405 Røe Isaksen mener man fremdeles må prioritere å forebygge og stoppe mobbing.
VG170405 Tirsdag sa hun til VG at hun ikke kom til å ha flere møter med IRN, men heller ville prioritere andre muslimske miljøer.
DB170405 Justisminister Amundsen mener at fristene har vært en suksess i den forstand at de har fått løftet fram viktigheten av å prioritere overgreps- og voldssaker mot barn.
DA170405 | Vil prioritere de minste først ¶
DA170405 Vi vil gjerne ha flere førskolelærere i barnehagen også, men hvis vi må velge vil jeg prioritere skolen.
DA170405 Som et ansvarlig styringsparti må vi prioritere .
DA170405 Selv om han vil prioritere 50 prosent barnehagelærere foran en nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå, er han svært opptatt av tidlig innsats i skolen : ¶
DA170405 Derfor ønsker Bergen Ap nå å prioritere økt pedagogtetthet i barnehagen, fastslår Pål Hafstad Thorsen.
DA170405 Derfor mener jeg landsmøtet i Arbeiderpartiet skal prioritere 50 prosent barnehagelærere framfor en lærernorm på skolenivå, sier Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
DA170405 - Kommunene må prioritere
DA170405 - Betyr det at du vil prioritere skolelærere fremfor barnehagelærere i et milliardløft ?
DA170405 E24 har også vært kontakt med det ferske flyselskapet FlyViking, men de vil i første omgang prioritere Nord-Norge.
BT170405 | Stoler Erna fortsatt på englevakt mellom Bergen og Voss ? 30 dødsulykker og 338 skred på strekningen på 17 år er tydeligvis ikke nok for å prioritere dette prosjektet.
BT170405 30 dødsulykker og 338 skred på strekningen Bergen-Voss på 17 år er tydeligvis ikke nok for å prioritere dette prosjektet.
BT170405 Jeg blir skuffet om BT undervurderer den såkalte Youtube-generasjonen, og andre generasjoner, ved å prioritere underholdende formidling av det seriøse arbeidet kunstnerne gjør.
AP170404 Du må prioritere , sier Aurore Stephany ( 24 ) til Bergens Tidende.
AA170404 Vi må prioritere .
AA170404 - Må prioritere
DN170403 Jeg har derfor bedt Medietilsynet prioritere arbeidet med mediekompetanse i år.
DB170403 Jeg har derfor bedt Medietilsynet prioritere arbeidet med mediekompetanse i år.
DA170403 Jeg har derfor bedt Medietilsynet prioritere arbeidet med mediekompetanse i år.
BT170403 Du må prioritere , sier Aurore Stephany ( 24 ).
AA170403 Jeg har derfor bedt Medietilsynet prioritere arbeidet med mediekompetanse i år.
VG170402 GIR SEG : Andreas Toft gir seg som alpinkommentator for å prioritere tid med familien.
VG170402 Men også miljøpotten bør bevilges av Stortinget over budsjettet, av politikere som klarer å prioritere og som måles på resultat av velgerne.
VG170402 Akershus-representanten Abid Raja ville prioritere gratis SFO foran gratis barnehage, og et stort mindretall støttet dette forslaget.
VG170402 I dag trenger ikke USA prioritere tung tilstedeværelse i Europa.
SA170402 Men jeg tror ikke jeg angrer på å prioritere barna når jeg er 60 år, sier Toft.
SA170402 - Det er en fantastisk jobb, men jeg må prioritere barna mine, sier Toft til Aftenposten.
FV170402 Men jeg tror ikke jeg angrer på å prioritere barna når jeg er 60 år, sier Toft.
FV170402 - Det er en fantastisk jobb, men jeg må prioritere barna mine, sier Toft til Aftenposten.
BT170402 Men jeg tror ikke jeg angrer på å prioritere barna når jeg er 60 år, sier Toft.
BT170402 - Det er en fantastisk jobb, men jeg må prioritere barna mine, sier Toft til Aftenposten.
AP170402 Men jeg tror ikke jeg angrer på å prioritere barna når jeg er 60 år, sier Toft.
AP170402 - Det er en fantastisk jobb, men jeg må prioritere barna mine, sier Toft til Aftenposten.
SA170401 - Det handler om både treningsregime, hvem som er på de ulike lagene og hva man skal prioritere av trening, svarer langrennskometen.
SA170401 - Det handler om både treningsregime, hvem som er på de ulike lagene og hva man skal prioritere av trening, sier langrennskometen.
DB170401 Han skal prioritere studier framover.
DB170401 Rusbrukernes organisasjoner ber politikere prioritere bedre medisiner fremfor heroin.
DB170401 Eldrebølgen tvinger oss til å prioritere våre ressurser bedre.
DB170401 Det kunne vært unngått om flere på venstresida hadde hatt flere konstruktive forslag til hvordan vi kan prioritere morgendagens velferd til beste for de som trenger det mest.
DB170401 Forsvaret bør derfor prioritere først den typen styrker som vil kunne komme sist, og med minst grad av sannsynlighet, fordi de har lav strategisk mobilitet og fordi risikoen og kostnadene ved å sette dem inn er store - bakkestyrker.
DB170401 Det kan tillate seg å prioritere sist, den typen styrker som vil kunne komme først, og med størst grad av sannsynlighet, fordi de har stor strategisk mobilitet og fordi risikoen og kostnadene ved å sette dem inn er små - luftstyrker.
DA170401 Løwer er tydelig på hva hun mener Venstre bør prioritere i valgkampen.
BT170401 Samferdselsministeren skal ha ros for å prioritere det grovt forsømte prosjektet igjen.
BT170401 - Det handler om både treningsregime, hvem som er på de ulike lagene og hva man skal prioritere av trening, svarer langrennskometen.
BT170401 - Det handler om både treningsregime, hvem som er på de ulike lagene og hva man skal prioritere av trening, sier langrennskometen.
AP170401 - Det handler om både treningsregime, hvem som er på de ulike lagene og hva man skal prioritere av trening, svarer langrennskometen.
AP170401 - Det handler om både treningsregime, hvem som er på de ulike lagene og hva man skal prioritere av trening, sier langrennskometen.
AA170401 Rusbrukernes organisasjoner ber politikere prioritere bedre medisiner fremfor heroin.
VG170331 Theophilakis hadde håpet på flere sesonger av « Hotel Cæsar » og mener at TV2 kunne valgt å prioritere litt annerledes.
VG170331 Og hva med å prioritere gode trenere på unge utøvere for å redusere frafallet ?
VG170331 Vi trenger bistand fra politikere som arbeidsminister Annikken Hauglie ( H ) som kan legge press på norske bedrifter om å prioritere søkere med internasjonal erfaring.
VG170331 Jeg trodde strategien vår gikk ut på å prioritere en blågrønn regjering der Venstre er med.
SA170331 USA vil ikke lenger prioritere å prøve å fjerne Syrias president Bashar al-Assad fra makten, sier den amerikanske FN-ambassadøren Nikki Haley.
SA170331 Han hevdet etter valget at han ville ha vunnet en eventuell rettssak, men at han som president ikke kunne prioritere å kjempe i retten. ( ©NTB ) ¶
DN170331 Han hevdet etter valget at han ville ha vunnet en eventuell rettssak, men at han som president ikke kunne prioritere å kjempe i retten.
DB170331 Han hevdet etter valget at han ville ha vunnet en eventuell rettssak, men at han som president ikke kunne prioritere å kjempe i retten.
DB170331 Det er altså bad og kjøkken du bør prioritere å rengjøre hver uke, du trenger ikke ha så dårlig samvittighet om du ikke får tid til å vaske resten av huset, ifølge Skaar.
DA170331 Han hevdet etter valget at han ville ha vunnet en eventuell rettssak, men at han som president ikke kunne prioritere å kjempe i retten. ( ©NTB ) ¶
BT170331 Han hevdet etter valget at han ville ha vunnet en eventuell rettssak, men at han som president ikke kunne prioritere å kjempe i retten.
BT170331 Dyrking i parker er et flott tiltak, men vi ønsket å gå et skritt lenger, og fikk på onsdag forrige uke bystyret med på at « Bergen kommune skal prioritere planting av spiselige planter og vekster i byrommet generelt, ikke kun i parker som omtalt i planen.
AP170331 At Tillerson først så ut til å ville droppe NATO-møtet, men prioritere et besøk i Russland noen uker senere, fikk flere andre NATO-land til å reagere.
AP170331 Han hevdet etter valget at han ville ha vunnet en eventuell rettssak, men at han som president ikke kunne prioritere å kjempe i retten. ( ©NTB ) ¶
AA170331 At Tillerson først så ut til å ville droppe NATO-møtet, men prioritere et besøk i Russland noen uker senere, fikk flere andre NATO-land til å reagere.
AA170331 Han hevdet etter valget at han ville ha vunnet en eventuell rettssak, men at han som president ikke kunne prioritere å kjempe i retten. ( ©NTB ) ¶
VG170330 - Han var veldig i tvil, men konkluderte med at han måtte prioritere familien.
VG170330 Jeg trodde strategien vår gikk ut på å prioritere en blå-grønn regjering der Venstre er med.
DB170330 I forslaget til partiprogram ønsker Senterpartiet å prioritere økt lærertetthet i småskolen ( 1. til 4. klasse ), og meg bekjent, ble dette også det endelige vedtaket på Senterpartiets landsmøte.
DB170330 I den rødgrønne regjeringens regjeringsplattform, Soria Moria-erklæringen, ønsket man å prioritere økt lærertetthet.
DA170330 Vi vil prioritere ressurser på menneskelig sikkerhet framfor militær utbygging, sier Sunniva Schultze-Florey.
AP170330 USA vil ikke lenger prioritere å prøve å fjerne Syrias president Bashar al-Assad fra makten, sier den amerikanske FN-ambassadøren Nikki Haley.
AP170330 Politikk er å prioritere
AA170330 USA vil ikke lenger prioritere å prøve å fjerne Syrias president Bashar al-Assad fra makten, sier den amerikanske FN-ambassadøren Nikki Haley.
VG170329 Administrerende direktør i Lufthansa har imidlertid sagt at han ikke forventer at Frankrike og Tyskland skal prioritere luftfart.
DB170329 « Vi burde prioritere hvordan vi håndterer rammeverket for regulering videre for å sørge for rettferdig og åpen handel, og hvordan vi løser konflikter ».
DB170329 | Gi til noen andre enn Barnekreftforeningen ¶ ¶ PRIORITERE : Abdul Kamara fra Sierra Leone er en av mange barn som blir reddet for en relativt billig penge.
DB170329 Siden vi er nødt til å prioritere hardt også i det norske helsevesenet, er vi nødt til å vurdere om det er riktig å prioritere barnekreft mer enn vi gjør i dag, og dermed prioritere ned andre ting.
DB170329 Siden vi er nødt til å prioritere hardt også i det norske helsevesenet, er vi nødt til å vurdere om det er riktig å prioritere barnekreft mer enn vi gjør i dag, og dermed prioritere ned andre ting.
DB170329 Siden vi er nødt til å prioritere hardt også i det norske helsevesenet, er vi nødt til å vurdere om det er riktig å prioritere barnekreft mer enn vi gjør i dag, og dermed prioritere ned andre ting.
DB170329 Frivillig og lønnet arbeid for å støtte opp om familier som opplever dette, bør oppmuntres til, men det er langt fra sikkert at vi bør prioritere å styrke en forening som arbeider for å styrke arbeidet med og forskningen på kreft hos barn, blant annet ved politisk lobbyarbeid.
DB170329 Det er slike tiltak vi bør prioritere å bruke penger på, ikke Barnekreftforeningen.
VG170328 Norsk forsvarspolitikk har alltid lidd under en motvilje mot å prioritere .
DB170328 Vi har valgt å prioritere treningene høyt, men på sikt blir vi bedre av jobben vi har gjort den siste uka.
DB170328 Vi har valgt å prioritere treningene høyt, men på sikt blir vi bedre av jobben vi har gjort den siste uka.
BT170328 Staten skal prioritere de ytelsene som er samfunnstjenlige og nødvendige og bærekraftige på sikt.
AP170328 Ifølge CNN velger presidenten å prioritere amerikanske arbeidsplasser foran reguleringer som tar sikte på å bremse klimaendringer.
VG170327 Men nordmannen nordmannen takket nei for å prioritere helgens proffdebut.
SA170327 - Vi ønsker å prioritere kvinner som trenere og ledere i Norges Kampsportforbund.
FV170327 - Vi ønsker å prioritere kvinner som trenere og ledere i Norges Kampsportforbund.
DA170327 Skjebnen ville at han skulle prioritere helt andre bekjentskaper.
BT170327 - Vi ønsker å prioritere kvinner som trenere og ledere i Norges Kampsportforbund.
AP170327 I forrige uke kom det meldinger om at han vurderte å droppe møtet fordi han ville prioritere andre besøk og reiser i stedet.
AP170327 - Vi ønsker å prioritere kvinner som trenere og ledere i Norges Kampsportforbund.
AA170327 I forrige uke kom det meldinger om at han vurderte å droppe møtet fordi han ville prioritere andre besøk og reiser i stedet. ( ©NTB ) ¶
AA170327 Driftslederne var nødt til å prioritere , og etterslepet ble etter hvert stort.
AA170327 I søknaden ønsker Selbu kommune å prioritere områdene ved Selbustrand, Tømra og Solem, skriver Nearadio.
SA170326 Komitéleder Ola Borten Moe ba partiet « forberede seg på å prioritere », for å kunne satse på viktige saker som lokalsykehus, veier og forsvar.
DA170326 Ap ønsker også å prioritere myke trafikanter, og senke fartsgrensen i strøket.
VG170325 Kommentar BELFAST ( VG ) Lars Lagerbäck ( 68 ) kommer til å prioritere et tryggere defensivt spill for å få i gang igjen Norge, men det løser ikke automatisk problemet han « arver » fra sine to forgjengere : Norge mangler den definitive midtstopperen, lederen - han som du kan bygge et godt kollektiv rundt.
VG170325 BELFAST ( VG ) Lars Lagerbäck ( 68 ) kommer til å prioritere et tryggere defensivt spill for å få i gang igjen Norge, men det løser ikke automatisk problemet han « arver » fra sine to forgjengere : Norge mangler den definitive midtstopperen, lederen - han som du kan bygge et godt kollektiv rundt.
VG170325 - Nei, dette har vi råd til å prioritere , seir Wøien.
SA170325 ANALYSE : Lars Lagerbäck har neppe vært i tvil om hva han burde prioritere på sin først samling.
DN170325 - Vi må forberede oss på å prioritere , sa Borten Moe.
DN170325 Det ble sagt at han ville prioritere Kinas president Xi Jinpings besøk i USA på samme tid, og at han også planlegger en reise til Russland.
DB170325 Det er imidlertid ikke viktig for Bjørgen, som vil prioritere OL i tillegg til familien.
DB170325 - Jeg kan skjønne at dét klinger godt i ørene på Høyres rike onkler, men det bør være et varsel for alle som er mer opptatt av å prioritere en god skole, eldreomsorg og helsetjenester for alle foran å putte mer penger i lommene på folk med svært mye fra før, sier Wickholm videre.
BT170325 ANALYSE : Lars Lagerbäck har neppe vært i tvil om hva han burde prioritere på sin først samling.
AP170325 ANALYSE : Lars Lagerbäck har neppe vært i tvil om hva han burde prioritere på sin først samling.
AA170325 Det ble sagt at han ville prioritere Kinas president Xi Jinpings besøk i USA på samme tid, og at han også planlegger en reise til Russland.
AA170325 Denne økningen kan ikke fortsette og vi som politikere må forberede oss på å prioritere , sa Ola Borten Moe.
AA170325 - I den grad politikk er å prioritere knappe ressurser har regjeringen strøket til eksamen.
AA170325 - Vi må forberede oss på å prioritere , sa Borten Moe. ( ©NTB ) ¶
AA170325 Til partikollega Bjørnar Sellevold og avisa Nordlys, skal Bastesen ha sagt at han vil prioritere blant annet disse sakene : Alt lakseoppdrett må over i lukkede anlegg, oppdrettslaksen må ikke få fortsette å forurense kyst- og fjordstrøk, forbud mot å dumpe avlusingsvann fra lakseoppdrett ut i sjøen og ny politikk for fordeling av torskekvoter, med prioritet på unge som vil inn
DA170324 - Jeg håper en ny kulturredaktør i NRK vil prioritere den gode kritikken og den gode kritiske samtalen i sine sendeflater.
AA170324 Det ble sagt at han ville prioritere Kinas president Xi Jinpings besøk i USA på samme tid, og at han også planlegger en reise til Russland.
DN170323 - Vi kommer ikke til å prioritere investeringer i rådgiverkanalen, men rådgi når kunden logger seg inn i banken, sa han.
DB170323 Vi forslår blant annet at skatteetaten må prioritere og gjennomføre kontroller i privatmarkedet, gjerne i samarbeid med andre etater.
DB170323 « JULEKONGEN » : Sentrale aktører er skuffet over at regjeringen ser ut til å prioritere utenlandsk kulturproduksjon framfor å sikre den norske.
DB170323 Flere sentrale filmfolk uttrykte sterk skuffelse og kritiserte regjeringen for å prioritere utenlandsk kulturproduksjon framfor å sikre den norske.
DB170323 Skuespillerkona Eva Mendes ( 43 ) skapte også overskrifter i samme tidsrom, nettopp fordi hun ble hjemme, og forklarte seinere at hun ville prioritere barna framfor å være på utdeling.
AP170323 juli, fortsatt skal ha andre rettigheter enn andre traumatiserte i et helsevesen som er pålagt å prioritere og fordele ressurser.
SA170322 Testene koster penger, og de fleste i bransjen er skeptiske, ettersom de ønsker å prioritere elbiler og ikke biodrivstoff.
DN170322 Ifølge flere kilder ville utenriksministeren prioritere besøket av Kinas president Xi Jinping.
DN170322 Den kinesiske kommunistledelsen, her ved finansminister Xiao Jie, vil prioritere en stabil vekst de neste årene og forsøker å redusere risikoen for at nye bobler skal oppstå i markedene.
DB170322 Det betyr at Lagerbäck vil prioritere ekstrem defensiv organisering.
DA170322 Det er lett at både enkeltpersoner og team tar på seg flere og flere oppgaver uten å prioritere noe vekk.
AP170322 Testene koster penger, og de fleste i bransjen er skeptiske, ettersom de ønsker å prioritere elbiler og ikke biodrivstoff.
AA170322 Ifølge flere kilder vil utenriksministeren prioritere Kinas president Xi Jinpings besøk i USA på samme tid.
VG170321 President Donald Trump mener NASA bør prioritere å få mennesker til Mars, og øker budsjettet til romfartsorganet.
VG170321 Med de midlene ber han romfartsorganet å prioritere utforskning av det ytre rom og Mars.
VG170321 Derfor bør det lovfestes, slik at skolene blir nødt til å prioritere sine ressurser riktig.
SA170321 Det er lurt å prioritere å lese e-postene dine, mener Morten P.
FV170321 Det er lurt å prioritere å lese e-postene dine, mener Morten P.
DB170321 - De satt i regjering i åtte år og klarte ikke prioritere skolen.
BT170321 Regjeringens valg om å prioritere fire hovedveier mellom øst og vest får motbør.
AP170321 Det er lurt å prioritere å lese e-postene dine, mener Morten P.
VG170320 - Dette er « alle skal få»-politikk hvor vi ikke evner å prioritere .
SA170320 - Dette er " alle skal få-politikk " hvor vi ikke evner å prioritere .
DN170320 - Vi har allerede prioritert dette og vil prioritere dette i våre fremtidige budsjetter, sier Dahl.
DA170320 Jeg har alltid måttet prioritere sang og dans, men jeg håper jo så klart jeg har fått noe ut av det, så jeg krysser fingrene for det.
AP170320 - Jeg er enig i at det kan debatteres, men jeg mener det er riktig å prioritere høyere de områdene hvor behovet er størst.
AA170320 - Dette er " alle skal få-politikk " hvor vi ikke evner å prioritere .
AA170320 - Vi har allerede prioritert dette og vil prioritere dette i våre fremtidige budsjetter, sier Dahl. ( ©NTB ) ¶
DB170319 Og så må man prioritere det på noen samlinger.
BT170319 Skansen sa han forstår at det er vanskelig å prioritere oppstart i 2021.
BT170319 - Vi forstår at det er vanskelig å prioritere oppstart i 2021.
AA170319 Derfor valgte vi heller å prioritere kravet om norske utslippskutt, sier han.
DB170318 - Samtidig kunne man prioritere langrennstreningen enda hardere før.
DB170318 Som vanlig har lysluggen fått lov til å prioritere trening foran ritt i februar og mars.
DB170318 - Det er viktig at vi klarer å prioritere .
AP170318 Men med lederjobb må du også prioritere .
AA170318 Rune har valgt å prioritere sine nærmeste.
VG170317 Fire saker de skal prioritere - fire ultimatum de må ha gjennom for å gå i regjering med Ap.
VG170317 De må si hva de ønsker å prioritere ut, svarer Valen.
DB170317 Skal de beste prioritere singel mixed, eller mixed ?
DB170317 - Østerrike og andre vil jo prioritere singel.
DB170317 På SVs landsmøte foreligger det fem forslag som går inn for at valgprogrammet skal prioritere forbud mot atomvåpen og si nei til at Norge deltar i utbyggingen av USAs rakettskjold.
DB170317 På landsmøtet vil det bli fremmet forslag om at SV må prioritere forbud mot atomvåpen og si nei til at Norge deltar i utbyggingen av USAs rakettskjold.
DA170317 - Vi er på vei inn i et teknologiskifte, investerer tungt i overlappende kapasiteter og vil heller ikke lenger prioritere infrastruktur som vi ikke kan beskytte i krise og krig.
AP170317 - I møter med NAV har jeg fått forklart at fordi mennesker med Downs syndrom får automatisk uførepensjon ved fylte 18 år, har de valgt å prioritere andre svake grupper, som for eksempel innvandrere, forteller hun.
VG170316 Jeg ser at de foran valget vil prioritere klima, kamp mot velferdsprofitører og økte forskjeller.
VG170316 De må tørre å prioritere .
VG170316 - Det har vært riktig av SV å prioritere miljø og klima.
DB170316 Arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) mener at summen av dette er årsaken til at det er så viktig å prioritere kampen mot de kriminelle.
DA170316 - I stedet for å bruke store ressurser på USAs kriger i utlandet og et vanvittig dyrt kampflykjøp, bør vi prioritere Hæren, Sjøforsvaret, Kystvakten og beredskapen i nord, sier Lysbakken.
DA170316 Derfor må vi prioritere .
BT170316 For å klare dette opprettet politidistriktet i desember et koordinerende organ som systematiserer informasjon og bruker den til å prioritere sakene.
BT170316 Fagforeningsleder : - Riktig å prioritere vekk grove narkosaker ¶
BT170316 For å klare dette opprettet politidistriktet i desember et koordinerende organ som systematiserer informasjon og bruker den til å prioritere sakene.
BT170316 Fagforeningsleder : - Riktig å prioritere vekk grove narkosaker ¶
AP170316 Et samlet SV ser imidlertid ut til å være enig om at man nå skal « redusere flytrafikken » og ikke bare prioritere buss og bane fremfor utvidet kapasitet ved store flyplasser i Sør-Norge, slik SV gjorde i forrige program.
VG170315 UDI opplyste tidligere i mars at de har hatt utfordringer med å prioritere saksbehandlingen av enslige mindreårige i en periode, slik som de hadde ønsket, blant annet fordi de hadde andre føringer fra departementet.
SA170315 - Vi tok et valg i fjor sommer, og det ble en miks med tanke på økonomiske ressurser, men vi kommer til å prioritere flere og lengre samlinger i OL-sesongen.
DN170315 Derfor må vi prioritere å dempe utbredelsen av dem, sier Flesland.
DB170315 - Jeg håper ikke dette blir en melding som forsøker å ta hensyn til alle, prioritere alt og løfte alle frem.
DB170315 - Vi tok et valg i fjor sommer, og det ble en miks med tanke på økonomiske ressurser, men vi kommer til å prioritere flere og lengre samlinger i OL-sesongen.
DA170315 Den journalistikken som krever mange kilder og arbeid over tid er mye vanskeligere å prioritere .
AP170315 - Vi tok et valg i fjor sommer, og det ble en miks med tanke på økonomiske ressurser, men vi kommer til å prioritere flere og lengre samlinger i OL-sesongen.
AA170315 Derfor må vi prioritere å dempe utbredelsen av dem, sier Flesland.
FV170314 Vinneren av lørdagens femmil i Holmenkollen velger å prioritere familien i tiden som kommer, opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.
DN170314 Hvis vi skal finne rom for å satse på de områdene vi vet gir resultater - som samferdsel, forskning, utdannelse og vekstfremmende skattereduksjoner - så må vi i større grad prioritere .
DN170314 Budsjettet handler om det vi politikere egentlig vet veldig godt at vi må gjøre, nemlig å prioritere .
DN170314 - Nå er det opp til regjeringen å prioritere hva vi skal satse på i 2018-budsjettet.
DB170314 Markedet er hardt, og det er lett for skuespillere å velge vekk slike rettigheter når man må prioritere husleie og mat.
BT170314 Av disse ønsker sentralstyret i SV å prioritere ti.
SA170313 Selv om jeg ikke føler meg for gammel har jeg bestemt meg for å prioritere andre ting i livet.
SA170313 Det står nedfelt i sesonginformasjonen at landslaget skal prioritere de løperne som ligger best an i verdenscupen.
SA170313 Vinneren av lørdagens femmil i Holmenkollen velger å prioritere familien i tiden som kommer, opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.
SA170313 Vinneren av lørdagens femmil i Holmenkollen velger å prioritere familien i tiden som kommer, opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.
DN170313 Erna Solberg vil prioritere vekst og arbeidsplasser ¶
DB170313 Røa-gutten vil prioritere tid med familien i stedet for en ny belastende reise til Canada.
DA170313 Vinneren av lørdagens femmil i Holmenkollen velger å prioritere familien i tiden som kommer, opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.
DA170313 Her heter det at i Nasjonal transportplan « skal Stortinget få grunnlag til å prioritere mellom jordvern og utbygging av infrastruktur ».
BT170313 Vinneren av lørdagens femmil i Holmenkollen velger å prioritere familien i tiden som kommer, opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.
AP170313 Selv om jeg ikke føler meg for gammel har jeg bestemt meg for å prioritere andre ting i livet.
AP170313 Det står nedfelt i sesonginformasjonen at landslaget skal prioritere de løperne som ligger best an i verdenscupen.
AP170313 Vinneren av lørdagens femmil i Holmenkollen velger å prioritere familien i tiden som kommer, opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.
AP170313 Vinneren av lørdagens femmil i Holmenkollen velger å prioritere familien i tiden som kommer, opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.
AA170313 Vi må hele tiden vurdere og prioritere pasientene som trenger hjelp.
AA170313 Når fastlegene holder stengt har vi ansvaret for 250 000 mennesker, og vi må prioritere hvert enkelt tilfelle.
AA170313 Slik kan politikerne på Stortinget prioritere prosjektet på vanlig måte, forklarer prosjektlederen.
AA170313 Hun sier også at det er i tråd med Forsvarets råd og innspill å ikke prioritere ressurser for erstatte kystradarene. ( ©NTB ) ¶
VG170312 Jeg er tøff på å prioritere .
VG170312 - Jeg er tøff på å prioritere
VG170312 Det handler om å prioritere disse gruppene.
DN170312 | Erna Solberg vil prioritere vekst og arbeidsplasser ¶
DN170312 Høyres landsmøte har vedtatt flere forslag som koster, men statsminister Erna Solberg vil prioritere tiltak som skaper vekst og arbeidsplasser først.
DB170312 Selv om Iglesias er bosatt i Norge og Sohlman bor i Finland, er de til vanlig flinke til å prioritere tid med hverandre.
AP170312 Øker vi samfunnsnytten av forskning ved å prioritere forskningsmidler utelukkende etter vitenskapelig kvalitet i streng forstand, spør artikkelforfatteren.
AP170312 Det interessante spørsmålet er imidlertid om vi øker samfunnsnytten av forskningen, på kort og lang sikt, ved hovedsakelig å prioritere forskningsmidler utelukkende etter vitenskapelig kvalitet i streng forstand.
AA170312 | Erna Solberg vil prioritere vekst og arbeidsplasser ¶
AA170312 Høyres landsmøte har vedtatt flere forslag som koster, men statsminister Erna Solberg vil prioritere tiltak som skaper vekst og arbeidsplasser først.
VG170311 Det gjør noe med selvfølelsen og at jeg ikke føler på dårlig samvittighet så ofte, sier Jacobsen som svar på hva han måtte prioritere bort under hoppkarrieren som han er glad for å kunne gjøre i dag.
DN170311 Det handler om hva vi skal prioritere de neste årene.
DB170311 - Må prioritere
DB170311 - Jeg håper Høyre fortsatt mener at når vi skal sette i gang tiltak, så skal vi vurdere og prioritere mellom flere gode tiltak.
DB170311 Regjeringen må bevilge penger til flere stillinger, kommunene må prioritere barneverntjenesten, og arbeidsgivere må ha rutiner for å ivareta medarbeidere som utsettes for hets.
AA170311 Om utvalget skal kritiseres for noe, er det at de kunne vært bedre til å prioritere .
BT170310 Hver eneste distriktssjef blir da tvunget til å prioritere hva som skal sikres.
AA170310 Under åpningen av Høyre-landsmøtet på Gardermoen denne uken understreket Torbjørn Røe Isaksen, som har ledet programarbeidet, at man må prioritere .
VG170309 - Skattekutt blir ikke en hovedsak for Høyre, og det er helt riktig å prioritere andre saker nå.
VG170309 Solberg mener Høyre må prioritere å få ungdom ut i arbeid, skape jobber for å redusere arbeidsledigheten, men også at det må være plass til også de godt voksne som ønsker å jobbe lengre.
DB170309 FIRE TAPTE ÅR : - Det er underlig å høre Erna Solberg si at de skal prioritere tidlig innsats i skolen og et løft i eldreomsorgen.
DB170309 - Og det er underlig å høre Erna Solberg si at de nå skal prioritere tidlig innsats i skolen og et løft for kvalitet i eldreomsorgen.
DB170309 - Politiet skal prioritere slike anmeldelser.
DA170309 På spørsmål om hvordan dette skal finansieres, viser Solberg til at regjeringen har vist at den klarer å prioritere .
BT170309 - Vi ønsker ikke å prioritere og være med på dette.
BT170309 - Vi ønsker ikke å prioritere og være med på dette.
VG170308 Politiet skal prioritere etterforskningen av saker om vold og overgrep og de skal ha kompetanse til å møte voldsofre og hjelpe dem. 4.
DB170308 Det er en ordning som ivaretar avstanden til bevilgende myndigheter, og vil være frie midler der mediene selv kan prioritere .
DA170308 Komiteen har ikke tenkt å avlyse festen for alltid, men på grunn av et underskudd på nærmere 10.000 kroner i fjor, ble de nødt til å prioritere i år.
DA170308 Byrådet vil prioritere tiltak som kommer flest mulig til gode, sier byråden til Dagsavisen.
AA170308 Høyre, Frp, KrF og Venstre er ifølge Adresseavisen enige om å prioritere bygging av ny godsterminal i første periode av Nasjonal Transportplan ( NTP ), som skal behandles av Stortinget i juni.
AA170307 Det koster, og nå er det på tide å prioritere , mener hun.
AA170307 Mange redaksjoner har så stram økonomi at det er vanskelig for dem å prioritere denne journalistikken, sier Knut Olav Åmås, leder for Mediemangfoldutvalget.
VG170306 Mange store barn lever under fattigdomsgrensen, og de er totalt utelatt, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal, som sier hun er " stille fortvilet " over forslaget om å prioritere de minste barna så høyt fremfor de eldre.
SA170306 De må prioritere knallhardt med skole og trening, og det gjør at de kanskje ikke kan ta den ekstrajobben mange andre tar, sier hun.
SA170306 Tettey har oppgitt kroppen som en utfordring med spill i klubb- og landslag, og Skjelbred ville prioritere familien.
SA170306 - Jeg tror dem på det de sier er årsaken, at de vil ha henholdsvis mer tid med familie og prioritere klubb på grunn av totalbelastning.
DN170306 Det er virkelig noe jeg skal prioritere .
DN170306 Politikerne er imidlertid enige om å prioritere E136 gjennom Romsdalen først, så Møreaksen, og deretter brusambandet Hafast i Sulafjorden.
BT170306 De må prioritere knallhardt med skole og trening, og det gjør at de kanskje ikke kan ta den ekstrajobben mange andre tar, sier hun.
AP170306 Oppkjøpsplanene har vært kjent siden midten av februar, noe som har skapt britisk og tysk frykt for at den nye franske eieren ville legge ned fabrikker utenfor Frankrike og prioritere franske arbeidsplasser.
AP170306 De må prioritere knallhardt med skole og trening, og det gjør at de kanskje ikke kan ta den ekstrajobben mange andre tar, sier hun.
AP170306 Tettey har oppgitt kroppen som en utfordring med spill i klubb- og landslag, og Skjelbred ville prioritere familien.
AP170306 - Jeg tror dem på det de sier er årsaken, at de vil ha henholdsvis mer tid med familie og prioritere klubb på grunn av totalbelastning.
VG170305 En ny regjering som prioritere litt annerledes enn det vi ser i dag, forteller partileder Trine Skei Grande til VG.
VG170305 - Vi hadde utfordringer med å prioritere saksbehandlingen av enslige mindreårige i en periode, som i vi hadde ønsket, blant annet fordi vi hadde andre føringer fra departementet, som Storskog-sakene.
FV170305 Politiet opplyste at de måtte prioritere andre oppdrag.
DN170305 Det er mye jobb, og man må ta et valg og prioritere klart.
DB170305 Men i stedet for å vurdere mulighetene for å lage mer hensiktsmessige regler, sier utvalget rett ut at man vil prioritere gode insentiver til arbeid for kvinner og å forsterke innstrammingseffektene av pensjonsreformen på bekostning av fordelingshensyn ¶
DB170305 - Men vi kan ikke la være å prioritere det heller, det blir også galt signal.
AP170305 Vi må hjelpe ungdom til å bli bedre til å prioritere .
DB170304 Russlands landslagstrener Markus Cramer ser poenget om å prioritere de sterkeste på skøyteetappene.
DB170304 Med andre ord : Det lønner seg å prioritere sine beste løpere på fristilsetapper når det er stafett.
DB170304 ¶ VIL PRIORITERE BARN : Riksadvokat Tor-Aksel Busch.
DB170304 I rundskrivet som kom fredag, var drap og alvorlige voldslovbrudd, inkludert vold mot barn og mishandling i nære relasjoner, samt alvorlige seksuallovbrudd - inkludert misbruk og overgrep mot barn på nettet - blant sakstypene Busch sier politi og påtalemyndighet skal prioritere i år, skriver Aftenposten.
DA170304 I en gitt situasjon der det ikke er mulig å redde alle, må han prioritere båtene med flest mennesker.
DA170304 Han forsøkte å holde hodet kaldt, og ga ordre til mannskapet om at de måtte prioritere å få ut vester til alle som satt i de overfylte båtene før de begynte å ta noen om bord.
BT170304 Å prioritere samferdsel og forsvar på bekostning av andre politikkområder, er politikernes privilegium.
BT170304 Eter at den rødgrønne regjeringen i åtte år ikke hadde tatt noen grep for å prioritere verken Bergensbanen eller E16, slang de inn en symbolsk halvannen milliard på tampen til Ringeriksbanen i siste periode av inneværende NTP, som eneste vesentlig tiltak.
AA170304 | Riksadvokaten ber politiet prioritere voldssaker mot barn ¶
AA170304 I rundskrivet som kom fredag, var drap og alvorlige voldslovbrudd, inkludert vold mot barn og mishandling i nære relasjoner, samt alvorlige seksuallovbrudd - inkludert misbruk og overgrep mot barn på nettet - blant sakstypene Busch sier politi og påtalemyndighet skal prioritere i år, skriver Aftenposten.
VG170303 Tiden hvor han bare kunne prioritere sport er over.
VG170303 Hvis han vil forlenge karrieren, må han prioritere helsen, og det respekterer vi, sier han.
SA170303 I et annet spark til WTO, som jobber for å få på plass avtaler gjeldende for alle 164 medlemsland, gjør Trump-administrasjonen det klart at den ikke vil prioritere multilateralt samarbeid.
DN170303 I et annet spark til WTO, som jobber for å få på plass avtaler gjeldende for alle 164 medlemsland, gjør Trump-administrasjonen det klart at den ikke vil prioritere multilateralt samarbeid.
AP170303 ) har nå gitt politidirektør Odd Reidar Humlegård klar beskjed om hvilke straffesaker politiet skal prioritere i 2017.
AP170303 | Aftenposten mener : Fornuftig å prioritere jernbanetunnel ¶
AA170303 Han har lovet å prioritere arbeidet for sikkerhet i det østafrikanske landet, som skal prøve å stable på beina den første fungerende sentralregjeringen på et kvart århundre. ( ©NTB ) ¶
AA170303 Trøndelagsfylkene trenger en nærværende biskop som kan prioritere personalarbeid og personalomsorg.
AA170303 Nidaros trenger en biskop som vil prioritere det å være støttende og tilgjengelig.
VG170302prioritere
VG170302 Jeg tror det handler om hva hun vil prioritere .
VG170302 Hun har vært beinhard på å prioritere sprintegenskapene, om hun ønsker å prioritere noe annet i årene som kommer, så kommer hun helt sikkert til å se resultater av det, sier Jacobsen til VG.
VG170302 Hun har vært beinhard på å prioritere sprintegenskapene, om hun ønsker å prioritere noe annet i årene som kommer, så kommer hun helt sikkert til å se resultater av det, sier Jacobsen til VG.
VG170302 Men nå sier endelig politikerne at de i ny Nasjonal transportplan vil prioritere den helt nødvendige Oslotunnelen.
DB170302 I løpet av året skal politiet særlig prioritere returer av utlendinger, nedbygging av straffesaksrestanser og arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barn.
DB170302 Men hvem bør man egentlig prioritere ?
DB170302 I Magasinet jobber vi målrettet med å prioritere og løfte fram store og ressurskrevende prosjekter, og det er utrolig gøy når det blir lagt merke til på denne måten, sier magasinredaktør Karine Østtveit.
DA170302 plass ) og reiser hjem for å prioritere sprint i Drammen i neste uke.
BT170302 Vi har fått klare mål for hvordan vi skal prioritere våre ressurser, deriblant også til alvorlig narkotikakriminalitet.
BT170302 Skal dere prioritere det annerledes i 2017 ?
BT170302 Politidirektøren forventer at distriktene i 2017 særlig skal prioritere alvorlig integritetskrenkende kriminalitet, alvorlig profittmotivert kriminalitet og IKTkriminalitet.
BT170302 - Skal prioritere narkotikaforbrytelser ¶
AP170302 Nå vil Regjeringen prioritere å bygge en ny tunnel.
VG170301 Vi mener det er på tide å prioritere klima og da kan vi ikke fortsette med oljeutvinning i det tempoet vi har gjort til nå.
VG170301 Vi kommer til å prioritere klima fordi vi må gjøre det som er rett, ikke det som eventuelt er riktig taktisk.
SA170301 Jeg har ikke noe imot et fancy rådhus eller et spektakulær fotballstadion, men når man velger å prioritere vekk en trygg og god skolegang for våre barn, og nedprioriterer kvalitet i skolen, blir det feil.
DA170301 Skal vi få ned forurensningen og nå klimamålene i Parisavtalen må vi prioritere videre kollektivsatsing på Nord-Jæren, og 70 prosent statlig andel i finansiering av Bypakke Nord-Jæren er Aps største og viktigste krav, sier Tvedt Solberg.
BT170301 Statsminister Erna Solberg var flankert av toppolitikerne fra Venstre, KrF og Frp, og skulle annonsere hvilke prosjekter samarbeidspartiene ville prioritere i Nasjonal transportplan.
BT170301 Det er nok bare i teorien at regjeringen kunne valgt å prioritere E16 og Vossebanen, men det var nok politisk umulig.
AP170301 | Trump vil prioritere de best kvalifiserte innvandrerne ¶
AA170301 | Trump vil prioritere de best kvalifiserte innvandrerne ¶
AA170301 Blant annet tok Trump til orde for å prioritere de best kvalifiserte innvandrerne, slik han mener Canada og Australia gjør.
BT170228 Bergen må lære seg å prioritere .
VG170227 Vi må prioritere ut ifra en økonomisk situasjon som er mer normal, sier samferdselsministeren.
VG170227 Vi må prioritere ut ifra en økonomisk situasjon som er mer normal, sier samferdselsministeren.
AP170227 NTP er en plan som forteller hvordan regjering og etter hvert storting ønsker å prioritere prosjekter innenfor vei, sjøtransport og luftfart.
AP170227 NTP er en plan som forteller hvordan regjering og etter hvert storting ønsker å prioritere prosjekter innenfor vei, sjøtransport og luftfart.
AP170227 NTP er en plan som forteller hvordan regjering og etter hvert storting ønsker å prioritere prosjekter innenfor vei, sjøtransport og luftfart.
AP170227 NTP er en plan som forteller hvordan regjering og etter hvert storting ønsker å prioritere prosjekter innenfor vei, sjøtransport og luftfart.
AA170227 Donald Trump vil prioritere forsvar og bruke mindre penger på miljø og USAs utenriksdepartement i sitt første statsbudsjett, ifølge kilder i regjeringen.
DN170226 Natt til onsdag får Donald Trump mulighet til å fortelle politikerne og verden for øvrig hvilke løfter og mål han ser for seg at landets nye administrasjon vil prioritere .
DB170226 Teigen vet at politikk dreier seg om å prioritere , velge riktig og gjøre rett.
DA170226 Politikk handler om å prioritere .
VG170225 Det merker jeg godt for hun har blitt flinkere til å prioritere , og smartere i treningen, sier Lundberg.
VG170225 - Flinkere til å prioritere
SA170225 Norge kan bli et land som bidrar til å redusere verdens urettferdighet i stedet for å forsterke den, men da må politikerne prioritere det.
SA170225 Vi har vært veldig bestemt på at jeg måtte prioritere .
FV170225 Vi har vært veldig bestemt på at jeg måtte prioritere .
DB170225 Jeg ser jo også på listen over nominerte at det også er smal litteratur fra Sverige, sier Nor-Hansen, og legger til at man foreløpig ikke vet hva juryen i Finland til slutt vil prioritere .
DA170225 Trumps pressesekretær Sean Spencer » uttalte da også under pressebrifingen at « Hollywood er kjent for å være ganske langt til venstre i sine meninger », og la til at Trump neppe ville prioritere Oscar-showet.
BT170225 Vi har vært veldig bestemt på at jeg måtte prioritere .
BT170225 Vi har vært veldig bestemt på at jeg måtte prioritere .
AP170225 Det krever imidlertid at politikerne er villige til å prioritere og drive kommunen mer effektivt, sier Solberg.
AP170225 Vi har vært veldig bestemt på at jeg måtte prioritere .
AP170225 Vi har vært veldig bestemt på at jeg måtte prioritere .
VG170224 Strømøy, som er godt kjent fra den tidligere NRK-serien « Tore på Sporet » hvor han gjenforente familier, sier det står respekt av at Skjelbred vil prioritere familien, men mener at dersom man skal takke nei til å representere landet sitt, burde man ha en gyldig grunn.
DB170224 Som tør å prioritere .
DA170224 Det gir et skremmende signal om at miljøkunnskap til folket er noe regjeringen ønsker å prioritere ned, sier nestleder Anna Blix.
DA170224 - Miljødirektoratet må kunne prioritere nye oppgaver, som forvaltning av tilskudd.
BT170224 Det er lagt politiske føringer om at familievernet skal prioritere å hjelpe og støtte foreldre som er fratatt omsorgen.
VG170223 - Han tar der standpunkt i saken og underminerer varslingssaken ved å henvise til prioriteringer og selvfølgeligheter om at det er ledelsens oppgave å prioritere , og uttaler blant annet at politiet ikke kan følge opp « alle tips », skriver hun i klagebrevet til departementet.
DB170223 Direktivene, utstedt av sikkerhetsdepartementet, senker i praksis terskelen for hvilke ulovlige innvandrere politimyndighetene i landet skal prioritere for deportasjon, ifølge The Guardian.
DB170223 I denne polariserte målgruppen skal Forskningsrådet prioritere forskningsmidler.
BT170223 La gå med at Bergensregion er bestykket med politikere i nasjonale posisjoner som i liten grad hverken evner eller vil prioritere egen region i tildelingsspørsmål.
BT170223 La gå med at Bergensregion er bestykket med politikere i nasjonale posisjoner som i liten grad hverken evner eller vil prioritere egen region i tildelingsspørsmål.
AP170223 Prioritere å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på jernbanen.
AP170223 Prioritere utbygging av gang- og sykkelveier, spesielt langs skoleveier.
AP170223 Prioritere ferdigstillelsen av allerede vedtatte jernbanestrekninger.
AA170223 Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening mener kommunens politikere må prioritere elbil for å komme i mål med utslippsreduksjon.
AA170223 Elbilforeningen er skeptisk til dette også, og Bu mener kommunen må kunne prioritere kollektivtransport uten at det går ut over elbilistene.
VG170222 Jeg har ikke lenger den motivasjonen som trengs for å spille på landslaget og har lyst til å prioritere mine to vakre barn, skriver Per Ciljan Skjelbred.
SA170222 Dette ville ha ført til at den kommunale tjenesten kunne fått prioritere det forebyggende arbeidet og ikke så ofte drive med brannslokking.
SA170222 De kan bare prioritere de mest akutte sakene.
DB170222 - Jeg har ikke lenger den motivasjonen som trengs for å spille på landslaget og har lyst til å prioritere mine to vakre barn, fortsetter han.
DB170222 Jeg har ikke lenger den motivasjonen som trengs for å spille på landslaget og har lyst til å prioritere tiden sammen med mine to vakre barn.
DB170222 Og om Skeiv Verden må prioritere hvorfor velger de da å støtte hijab- eller burkinikampen ?
DA170222 - Jeg har ikke lenger den motivasjonen som trengs for å spille på landslaget og har lyst til å prioritere mine to vakre barn, fortsetter han.
DN170221 Samtidig vil LO fortsette å prioritere tiltak for lavtlønte og likelønn.
DB170221 I tillegg til politiske grep som en likelønnspott, eller økte rammer til offentlig sektor, kan partene selv prioritere økt lønn for kvinnedominerte yrker.
DA170221 - Jjeg har gått inn for en kommunal norm, men utelukker ikke en norm på skolenivå under forutsetning at det ikke går utover min mulighet som skoleeier til å kunne prioritere flere lærere på skoler med de største behovene, sier Tellevik Dahl til Dagsavisen.
BT170221 Samtidig vil LO fortsette å prioritere tiltak for lavtlønte og likelønn.
BT170221 Men de alternative budsjettene gir likevel en indikasjon på hva partiene ønsker å prioritere .
AA170221 Det er viljen til å prioritere fellesskapet og kommuneøkonomien som avgjør, sier SVs Karin Andersen til NTB.
AA170221 Det er viljen til å prioritere fellesskapet og kommuneøkonomien som avgjør.
DB170220 - Samtidig kunne man prioritere langrennstreningen enda hardere før.
DB170220 Samtidig har de et svært begrenset handlingsrom fordi vår øverste myndighet, Stortinget, har fastsatt eksakte bestandsmål og dessuten pålagt nemndene å prioritere beiteinteressene.
DA170220 I vedtaket står det : « Det er ønskelig å prioritere oppfølgingen av elever med særskilte behov og sørge for at skolene har ressurser til å gi tidlig innsats ».
SA170219 Du må prioritere .
SA170219 Politiadvokat Are Nygård Bergh sier årsaken til den lange tidsbruken er en anstrengtressurssituasjon, og at de derfor ikke klarer å få opp sakene så raskt som de skulle ønske og må prioritere veldig. ( ©NTB ) ¶
DA170219 Men det finnes ikke politisk vilje til å prioritere det.
AA170219 I en tale under sikkerhetskonferansen i München understreker han at den nye amerikanske administrasjonen fortsatt arbeider med å finne ut hva de vil prioritere i den syriske konflikten.
AA170219 Det er ventet at LO vil prioritere lavtlønte og fremme krav som trekker i retning av likere lønn mellom menn og kvinner.
VG170218 - Vi må se på ressursbruken, og hvordan vi kan prioritere .
VG170218 Bahari brukte en lengre periode på å prioritere lagkameratene og koordinere det profesjonelle MMA-laget til Frontline Academy i Oslo samtidig som han fullførte en mastergrad.
VG170218 Derfor klarer vi dessverre ikke å få opp sakene så raskt som vi skulle ønske og må prioritere veldig.
AA170218 Politiadvokat Are Nygård Bergh sier årsaken til den lange tidsbruken er en anstrengtressurssituasjon, og at de derfor ikke klarer å få opp sakene så raskt som de skulle ønske og må prioritere veldig. ( ©NTB ) ¶
SA170217 - Jentene må trene mer, eller rettere sagt de må prioritere annerledes.
FV170217 - Jentene må trene mer, eller rettere sagt de må prioritere annerledes.
DN170217 Ambassaden refser Norge og vestlige land for å prioritere Nato over et militært samarbeid med Russland, og legger til grunn at Russland skal ha foreslått et slikt samarbeid i 2008 - som da skal ha blitt avvist.
DB170217 De må prioritere annerledes og skytingen må bli bedre.
BT170217 - Jentene må trene mer, eller rettere sagt de må prioritere annerledes.
AP170217 - Lokalt var det tverrpolitisk enighet fra ytterste høyre til venstre om å prioritere E6 sør for Trondheim.
AP170217 - Jentene må trene mer, eller rettere sagt de må prioritere annerledes.
AP170217 - Jentene må trene mer, eller rettere sagt de må prioritere annerledes.
VG170216 * 1 Hvor bør grensen gå for når utøvere skal få en såkalt TUE, altså et fritak som gir grønt lys for medisinering der det ellers ikke ville være greit ? * 1 Hvor mye press skal en lege godta fra idrettsledere for å prioritere det sportslige ?
SA170216 Vil Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes prioritere en vei for Jæren ?
FV170216 - Begrunnelsen er at kommunen mener at pappa ikke er syk nok til å få sykehjemsplass, og at kommunen må prioritere sykehjemsplasser til de aller sykeste, sa Signe Hovd Nilsen, ekteparets datter, i desember.
DB170216 Ved å prioritere krisetiltak for å holde liv i det norske oljeeventyret foran klimatiltak som kan sikre oss en levelig framtid for alle, gjør vi oss selv, og de som kommer etter oss, verdens største bjørnetjeneste.
DB170216 En viktig premiss for akkurat denne øremerkingen er å gi de som er rammet, involvert og har blitt lite hørt til nå, muligheten til å velge forskningstema og prioritere søknadene de mener er mest nyttige.
AA170216 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) sier han ikke vil prioritere alkolås i privatbiler.
VG170215 Jeg er fadder, og man må jo prioritere litt hverdagsliv også.
VG170215 - Vil du prioritere kortsiktig suksess eller langsiktighet for landslaget ?
VG170215 Dette var under to døgn etter at Donald Trump sa han ville prioritere å bekjempe Nord-Koreas kjernefysiske våpen.
SA170215 | Rekdal mener det er åpenbart hva Lagerbäck bør prioritere
FV170215 | Rekdal mener det er åpenbart hva Lagerbäck bør prioritere
DB170215 « Vi beklager at dette har ført til forsinkelser og vil derfor prioritere behandlingen av Dreiers klage ».
DB170215 Vår felles økonomi er i dag nesten på størrelse med Russlands, men Moskva er langt villigere til å prioritere militærmakt.
DB170215 Både Mattilsynet og politiet har knapt med ressurser og må prioritere beinhardt.
BT170215 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) sier han ikke vil prioritere alkolås i privatbiler.
BT170215 | Rekdal mener det er åpenbart hva Lagerbäck bør prioritere
AP170215 | Rekdal mener det er åpenbart hva Lagerbäck bør prioritere
AA170215 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) sier han ikke vil prioritere alkolås i privatbiler.
VG170214 - Det blir viktig å prioritere det, men da må det gå utover noe.
VG170214 Nå er det bekymring for at SSB ikke lenger vil prioritere dette.
DB170214 Jeg måtte prioritere trening, noe som ikke alltid er lett, sier Bjørgen.
DB170214 Eirik forteller meg i ettertid at det har vært prioriteringsmøter hvor Eirik har prøvd å dysse meg ned og prioritere andre steder, » sa Cappelen i retten i går.
DA170214 Der skal også skattene skrus opp i stedet for å prioritere arbeid til de som ikke har jobb.
AP170214 Bilfritt sentrum blir ikke så fritt for biler som navnet mer enn antyder, men planen er at gater bygges om til å prioritere andre transportformer, samtidig som parkeringsplasser fjernes.
AP170214 Bilfritt sentrum blir ikke så fritt for biler som navnet mer enn antyder, men planen er at gater bygges om til å prioritere andre transportformer, samtidig som parkeringsplasser fjernes.
SA170213 De fem partiene vil også i Stavanger prioritere økt gaterenhold og flere målestasjoner framfor en piggdekkavgift de hevder vil ha minimal effekt.
DN170213 - Vi valgte å prioritere vekst i stedet, sa Jensen til TDN Finans i oktober i fjor.
DB170213 Eirik forteller meg i ettertid at det har vært prioriteringsmøter hvor Eirik har prøvd å dysse meg ned og prioritere andre steder, sier Cappelen i retten i dag.
SA170212 Du vet hva som kreves og er blitt flink til å prioritere .
FV170212 Du vet hva som kreves og er blitt flink til å prioritere .
BT170212 Arbeiderpartiet vil heller prioritere kollektivløsninger i byene, fordi det skaper grønnere og mer praktiske byer å bo i - for alle.
BT170212 Du vet hva som kreves og er blitt flink til å prioritere .
BT170212 Du vet hva som kreves og er blitt flink til å prioritere .
AP170212 Du vet hva som kreves og er blitt flink til å prioritere .
AP170212 Du vet hva som kreves og er blitt flink til å prioritere .
AP170211 Det er morsomt og nesten nødvendig i dette arbeidet, sier han som nå har valgt å prioritere tre områder : Romsdalen, Oslomarka og Dovre.
VG170210 I januar vant de unge sangfuglene prisen for « Årets Spellemann », men skapte overskrifter da de heller valgte å prioritere den finske Melodi Grand Prix-finalen.
SA170210 Jeg måtte bare prioritere å komme meg tilbake i sengen, men i morgen ( lørdag ) får jeg tid etter rennet til å roe ned systemet før jeg kommer til dere.
FV170210 Jeg måtte bare prioritere å komme meg tilbake i sengen, men i morgen ( lørdag ) får jeg tid etter rennet til å roe ned systemet før jeg kommer til dere.
DN170210 - Nord sa blant annet det var umulig eller ikke ønskelig å prioritere på denne måten.
BT170210 Jeg måtte bare prioritere å komme meg tilbake i sengen, men i morgen ( lørdag ) får jeg tid etter rennet til å roe ned systemet før jeg kommer til dere.
AP170210 Jeg måtte bare prioritere å komme meg tilbake i sengen, men i morgen ( lørdag ) får jeg tid etter rennet til å roe ned systemet før jeg kommer til dere.
VG170209 Vi hadde utfordringer med å prioritere saksbehandlingen av enslige mindreårige i en periode, som i vi hadde ønsket, blant annet fordi vi hadde andre føringer fra departementet, som Storskog-sakene.
DB170209 » Dette er selvfølgelig gevinster som ikke automatisk finner veien til mer romslige helsebudsjetter, men vi trenger ikke grundige samfunnsøkonomiske analyser for å fastslå at våre politikere har grunn til å prioritere rusmisbrukere høyere.
DB170209 Gitt at LAR er underfinansiert, kan det dermed virke som galt å prioritere noen få tunge misbrukere som ikke har lykke med metadonbehandling, framfor å bruke pengene på å bedre LAR-behandlingen for et større antall brukere, slik blant andre Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon har tatt til orde for.
VG170208 Hun sier Høyre kommer til å prioritere skattelettelser som er rettet mot å skape arbeidsplasser.
VG170208 Ja, det blir jo å prioritere hva man skal gjøre i helgene ».
VG170208 - Det er lurt på prioritere områder uten de aller høyeste fjellene for toppturer, og styre unna de aller lengste fjellskiturene tidlig på vinteren.
DA170208 Miljøorganisasjonene Greenpeace og Sierra Club anklager Trump for å prioritere oljeselskapenes profitt foran miljøet og urfolks rettigheter.
AP170208 Ordre om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre. 4.
AP170208 Vi vil prioritere de gående, sier Pål Thygesen, som fremmet forslaget.
AA170208 Miljøorganisasjonene Greenpeace og Sierra Club anklager Trump for å prioritere oljeselskapenes profitt foran miljøet og urfolks rettigheter.
VG170207 Så om han må prioritere knallhardt, hvilke valgløfter vil da stå igjen som de aller viktigste ?
VG170207 Hvis Ap-leder Jonas Gahr Støre blir statsminister til høsten, vil han prioritere knallhardt å få flest mulig i jobb.
SA170207 Minstemann i brødreflokken avviser at han kommer til å prioritere skole foran skisatsing i tiden fremover.
FV170207 Minstemann i brødreflokken avviser at han kommer til å prioritere skole foran skisatsing i tiden fremover.
BT170207 Minstemann i brødreflokken avviser at han kommer til å prioritere skole foran skisatsing i tiden fremover.
BT170207 Minstemann i brødreflokken avviser at han kommer til å prioritere skole foran skisatsing i tiden fremover.
AP170207 Minstemann i brødreflokken avviser at han kommer til å prioritere skole foran skisatsing i tiden fremover.
AA170207 Nå må partene snakke sammen i kontaktutvalget for Miljøpakken og vegvesenet må sørge for å prioritere dette høyere.
AA170207 Det er merkelig at Vegvesenet ikke kan prioritere dette fordi staten ennå ikke har fått planene inn i Nasjonal transportplan.
VG170206 - Disse forestillingene, som er særlig dominerende i sikkerhetsstrukturene og i de russiske væpnende styrkene, blir brukt til å legitimere ønsket om å prioritere militæret, skriver E-tjenesten.
DB170206 Men vi har vilje til å prioritere .
DB170206 - Må prioritere
AP170206 Skal prioritere flere tiltak ¶
AP170206 Nå må vi prioritere forskning som kan se på årsakssammenhenger, sier hun.
AP170206 Ifølge E-tjenesten vil Russland prioritere å videreutvikle ulike konsepter for offensive operasjoner mot infrastruktur og kritiske systemer i år.
AP170205 Ordren om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre.
AP170205 Ordren om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre.
AP170205 Ordren om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre.
VG170204 - Hva måtte du ofre eller prioritere bort under karrieren som du er mest glad for å kunne gjøre i dag ?
VG170204 Jeg mener det offentlige må gå foran og prioritere kvalitet mye høyere.
DN170204 Folk med ønske om såpass med krefter, har ikke alltid bruk for den store plassen, og vil heller prioritere skarpere kjøreegenskaper i en mindre bil.
AP170204 - Giverland som Norge burde prioritere fred og sikkerhet.
AP170204 Ordren om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre.
SA170203 Hun peker på at Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) derfor har fått i oppdrag å prioritere evnen til å avdekke, analysere og koordinere håndteringen av IKT-angrep i perioden 2017-2020.
DB170203 - Den politiske bevisstheten om å prioritere økt boligbygging er økende, og det er positivt.
DB170203 Frp mente da at politikerne måtte la politimesterne få prioritere , fordi de kunne politifaget best.
DB170203 Hørte hva du sa om makkeren din, som skulle prioritere seg selv.
DB170203 - Den politiske bevisstheten om å prioritere økt boligbygging er økende, og det er positivt.
AA170203 Hun peker på at Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) derfor har fått i oppdrag å prioritere evnen til å avdekke, analysere og koordinere håndteringen av IKT-angrep i perioden 2017-2020.
AA170203 NSM har derfor fått i oppdrag å prioritere evnen til å avdekke, analysere og koordinere håndteringen av IKT-angrep i perioden 2017-2020, sier underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementets kommunikasjonsenhet til Adresseavisen.
AA170203 I Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev heter det også at NSM spesielt skal prioritere « evnen til å avdekke, analysere og koordinere håndteringen av IKT-angrep » i perioden 2017-2020.
VG170202 - Ja, dette er et oppgjør hvor vi bør prioritere å løfte lavlønnsgrupper som tjener under 90 prosent av lønnen til en industriarbeider.
DB170202 - De som er på jobb, må prioritere å ta imot og få av gårde fly, og vi regner med at avgangene stort sett vil gå som normalt.
DB170202 I 2017 vil etaten prioritere å ansatte flere studenter slik at vi kan ta igjen dette etterslepet, kommenterer Aslaksen i pressemeldingen.
BT170202 Det er vår oppgave å bidra til gode utdanningsvalg, og derfor har vi valgt å prioritere som vi gjør !
AP170202 FOTO : Terje Pedersen / NTB scanpix ¶ Prioritere , forenkle, effektivisere.
SA170201 Vår økonomiske gullalder er over, og vi må bli flinkere til å prioritere og bli mer produktive og mer innovative.
DN170201 - Spørsmålet er hvorvidt de vil prioritere Norge og hvorvidt de ser en gevinst i å påvirke norsk politikk.
DB170201 Bane NOR får faglig frihet og økonomisk langsiktighet til å prioritere sine utbygginger, med mål om å få 10 - 15 prosent mer jernbane ut av hver krone.
DB170201 Derfor mener vi det er viktig å prioritere integreringsarbeidet som gjøres over hele landet høyere.
AP170201 | Aftenposten mener : Kommunene må prioritere etterutdanning for lærere ¶
AP170201 For det første skal algoritmene skrus til slik at Facebook bedre kan identifisere og prioritere nyheter og annet innhold som er til å stole på. | « Fanget i nettet » : Kraftløs provokatør ¶
DB170130 I USA skal kjeden prioritere å ansette innvandrere « som har tjenestegjort sammen med amerikanske styrker som tolker eller støttepersonell ».
AP170130 Der skal kjeden prioritere å ansette innvandrere « som har tjenestegjort sammen med amerikanske styrker som tolker eller støttepersonell ».
DB170129 For at en stilling skal bli sett på som særlig uavhengig må den ansatte selv prioritere sine oppgaver, bestemme hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal gjøres.
DB170126 Med den konkurransen som er i toppen må man prioritere .
DB170126 De er nødt til å finne en mellomvei som de tror velgerne vil kjøpe, som de ikke tror er dårlig for økonomien og som likevel gjør det mulig for dem å prioritere opprustning av de offentlige tjenester.
AP170126 Presidentens talsmann Sean Spicer sier Trump ønsker å prioritere å få til gode avtaler direkte med enkeltland.
SA170125 Vidar Løfhus mener Northug ikke er i god nok form, og at han bør prioritere trening.
FV170125 Vidar Løfhus mener Northug ikke er i god nok form, og at han bør prioritere trening.
DN170125 Alibaba har investert i Sørøst-Asia og India og vil prioritere disse markedene - i tillegg til det kinesiske, hvor de fortsatt ser store vekstmuligheter.
DN170125 Snømangelen og en nylig familieforøkelse gjør det umulig å prioritere lange konkurransedager.
DB170125 Men de vil nok prioritere å få den ferdig så raskt de kan, sier Nils Kiær.
BT170125 Vidar Løfhus mener Northug ikke er i god nok form, og at han bør prioritere trening.
AP170125 Vidar Løfhus mener Northug ikke er i god nok form, og at han bør prioritere trening.
SA170124 | Høyre tør å prioritere og tenke nytt i kulturpolitikken ¶
SA170124 Høyre tør å prioritere og tenke nytt i kulturpolitikken.
DB170124 Vi har måtte prioritere og avhjelpe andre firmaer.
DB170124 Hørte hva du sa om makkeren din, som skulle prioritere seg selv.
AP170124 Spicer sa videre at Trump ønsker å prioritere å få til gode avtaler direkte med enkeltland.
AP170124 Pressetalsmann Sean Spicer sa at presidenten trolig vil prioritere skattekutt og mindre reguleringer først når det gjelder saker han ønsker å få gjennomslag for i Kongressen den kommende tiden.
AP170124 Vi har måttet prioritere å avhjelpe andre firmaer ».
SA170123 Jeg vet jeg er privilegert, og derfor er jeg veldig takknemlig for at vi fikk muligheten til å prioritere slik.
SA170123 - Tidligere levde vi et hektisk liv hvor alt skulle skje etter jobb og skole, men så dukket det opp en mulighet som gjorde at vi kunne prioritere annerledes, og det er jeg takknemlig for.
SA170123 Trolig vil Northug nå måtte droppe sprinten, fordi han må prioritere tremila dagen etter til å kvalifisere seg for samme distanse i Lahti-VM.
SA170123 Jeg har tidligere skrevet at jeg er tilhenger av urettferdig uttak, og jeg synes vinnertyper som Petter skal prioriteres, men det er langt derfra til å prioritere verdenscuprenn til trening.
FV170123 Trolig vil Northug nå måtte droppe sprinten, fordi han må prioritere tremila dagen etter til å kvalifisere seg for samme distanse i Lahti-VM.
FV170123 Jeg har tidligere skrevet at jeg er tilhenger av urettferdig uttak, og jeg synes vinnertyper som Petter skal prioriteres, men det er langt derfra til å prioritere verdenscuprenn til trening.
BT170123 Trolig vil Northug nå måtte droppe sprinten, fordi han må prioritere tremila dagen etter til å kvalifisere seg for samme distanse i Lahti-VM.
BT170123 Jeg har tidligere skrevet at jeg er tilhenger av urettferdig uttak, og jeg synes vinnertyper som Petter skal prioriteres, men det er langt derfra til å prioritere verdenscuprenn til trening.
AP170123 Men den nyslåtte presidenten foretok seg også en rekke ting som avslører hva han kommer til å prioritere høyest i sine første måneder i Det hvite hus.
AP170123 Jeg vet jeg er privilegert, og derfor er jeg veldig takknemlig for at vi fikk muligheten til å prioritere slik.
AP170123 - Tidligere levde vi et hektisk liv hvor alt skulle skje etter jobb og skole, men så dukket det opp en mulighet som gjorde at vi kunne prioritere annerledes, og det er jeg takknemlig for.
AP170123 Trolig vil Northug nå måtte droppe sprinten, fordi han må prioritere tremila dagen etter til å kvalifisere seg for samme distanse i Lahti-VM.
AP170123 Jeg har tidligere skrevet at jeg er tilhenger av urettferdig uttak, og jeg synes vinnertyper som Petter skal prioriteres, men det er langt derfra til å prioritere verdenscuprenn til trening.
BT170121 At Trumps administrasjon vil prioritere ned NATO og drastisk legge om den sikkerhetspolitiske kursen, har hun liten tro på.
BT170121 At Trumps administrasjon vil prioritere ned NATO og drastisk legge om den sikkerhetspolitiske kursen, har hun liten tro på.
AP170121 Politiet er blitt bedre rustet til å håndtere og prioritere disse sakene, men vi er ikke i mål.
DB170120 Aksel vet hva som venter, og han er en rå fyr når det gjelder å prioritere .
BT170120 Han erkjenner at de på Mongstad før 2015 hadde krevende år økonomisk, og at de har måttet prioritere hvilket vedlikehold som skulle gjøres først.
BT170120 Han erkjenner at de på Mongstad før 2015 hadde krevende år økonomisk, og at de har måttet prioritere hvilket vedlikehold som skulle gjøres først.
AP170120 Under World Economic Forum i Davos denne uken, svarte Trump-rådgiveren Anthony Scaramucci at « Trump har en lang liste av ting han vil prioritere » da han fikk spørsmål om presidenten vil jobbe for en avtale.
DN170119 Men jeg vet ikke hvordan bankene vil prioritere dette, sier Bernhardsen.
DB170119 28-åringen skal nå ha fullt fokus på musikken, og har derfor ikke mulighet til å prioritere sin største samarbeidspartner lenger.
SA170117 - Departementet må gi Forsvarsbygg klarere beskjed om hvilke eiendommer, bygg og anlegg det er viktigst å prioritere for vedlikehold, mener riksrevisoren.
DN170117 - Departementet må gi Forsvarsbygg klarere beskjed om hvilke eiendommer, bygg og anlegg det er viktigst å prioritere for vedlikehold, mener riksrevisoren.
DN170117 - Oslo Frp er tydelige på at god luftkvalitet er viktig å prioritere , men partiet er mot et ensidig restriktivt tiltak slik som dieselforbudet.
DB170117 Det er en bedret ressurssituasjon som har gjort det mulig for UDI å prioritere arbeidet med å ta opp gamle saker der nye opplysninger antyder at opphold ble gitt på uriktig grunnlag.
SA170116 Det forutsetter imidlertid at de både kan og vil prioritere de distansene.
BT170116 Det forutsetter imidlertid at de både kan og vil prioritere de distansene.
AP170116 Det forutsetter imidlertid at de både kan og vil prioritere de distansene.
FV170115 Dette mener hun er øvelsen man bør prioritere hvis man vil myke seg opp.
DN170115 Dessuten, jobb smart og lær deg å prioritere og delegere.
BT170115 Dette mener hun er øvelsen man bør prioritere hvis man vil myke seg opp.
AP170115 Dersom asylankomstene holder seg lave også i 2017 vil UDI ha handlingsrom til å kunne prioritere disse sakene i større grad.
AP170115 Dersom asylankomstene holder seg lave også i 2017 vil UDI ha handlingsrom til å kunne prioritere disse sakene i større grad.
AP170115 Dette mener hun er øvelsen man bør prioritere hvis man vil myke seg opp.
SA170114 Dette mener hun er øvelsen man bør prioritere hvis man vil myke seg opp.
BT170114 Elever med lang reisevei må huske å prioritere nærskolen først.
DB170113 Det har også ført til at renovasjonsgebyret til innbyggerne har gått ned eller holdt seg lavt, ettersom bransjen må prioritere ressurseffektivitet - også i egen virksomhet.
BT170113 Elever med lang reisevei må huske å prioritere nærskolen først.
AP170113 Jeg kritiserer tvert imot Regjeringen for å prioritere demonstrasjon av en streng innvandringspolitikk i et spørsmål som også berører Norges forhold til Russland.
BT170112 Bevisst eller ubevist kan det virke som en har valgt å prioritere det estetiske fremfor sikkerhet.
AP170112 - Vi ønsker å prioritere denne gruppen.
AP170112 - Vi ønsker å prioritere denne gruppen.
AP170112 - Vi ønsker å prioritere denne gruppen.
DB170110 - Styrket UDI og UNE for å få raskere saksbehandling og prioritere tilbakekall og opphold/statsborgerskap på falske premisser.
DB170110 - Med de eksisterende rammene må vi prioritere , og vi har lagt til grunn at vi både ønsker en kvalitativ utvikling av festivalene, og å sikre geografisk spredning av filmkulturen, skriver festivalutvalgets leder, Nina Refseth, i sin innstilling.
DB170110 Det er ikke en utvikling Obama ønsket, selv om han åpnet sin første presidentperiode med å si at han ville prioritere Asia.
SA170109 Men det fine med å ha samme yrke, er at vi forstår hverandre og skjønner at en stadig må prioritere budrunder og visninger, sier Mariann.
SA170109prioritere knallhardt ¶
SA170109 Deretter drar landslagsløperne til høydesamling, minus dem som ikke vil prioritere trening i tynnluften.
SA170109 - Man må prioritere knallhardt.
SA170109prioritere knallhardt ¶
SA170109 Deretter drar landslagsløperne til høydesamling, minus dem som ikke vil prioritere trening i tynnluften.
SA170109 - Man må prioritere knallhardt.
FV170109 Men det fine med å ha samme yrke, er at vi forstår hverandre og skjønner at en stadig må prioritere budrunder og visninger, sier Mariann.
FV170109prioritere knallhardt ¶
FV170109 Deretter drar landslagsløperne til høydesamling, minus dem som ikke vil prioritere trening i tynnluften.
FV170109 - Man må prioritere knallhardt.
BT170109 Men det fine med å ha samme yrke, er at vi forstår hverandre og skjønner at en stadig må prioritere budrunder og visninger, sier Mariann.
BT170109prioritere knallhardt ¶
BT170109 Deretter drar landslagsløperne til høydesamling, minus dem som ikke vil prioritere trening i tynnluften.
BT170109 - Man må prioritere knallhardt.
BT170109prioritere knallhardt ¶
BT170109 Deretter drar landslagsløperne til høydesamling, minus dem som ikke vil prioritere trening i tynnluften.
BT170109 - Man må prioritere knallhardt.
AP170109 Men det fine med å ha samme yrke, er at vi forstår hverandre og skjønner at en stadig må prioritere budrunder og visninger, sier Mariann.
AP170109prioritere knallhardt ¶
AP170109 Deretter drar landslagsløperne til høydesamling, minus dem som ikke vil prioritere trening i tynnluften.
AP170109 - Man må prioritere knallhardt.
AP170109prioritere knallhardt ¶
AP170109 Deretter drar landslagsløperne til høydesamling, minus dem som ikke vil prioritere trening i tynnluften.
AP170109 - Man må prioritere knallhardt.
AP170107 - Assad ser på IS som et problem for Vesten, og vil ikke prioritere å bekjempe IS før andre opprørere er bekjempet, sier Slensvik.
SA170106 - Vi har lenge visst at på ett eller annet tidspunkt, klarer ikke Eirik å prioritere den tidsbruken som kreves for å være førstekeeper selv.
DB170106 Via appen kan du også få ruteren til å gjøre en fartstest for å sjekke hvor rask nettlinja er, og det finnes også støtte for å prioritere enheter ( såkalt Quality of Service ), slik at Xbox-spillingen til far ikke blir ødelagt av at ungene ser på Netflix.
AP170106 - Vi har lenge visst at på ett eller annet tidspunkt, klarer ikke Eirik å prioritere den tidsbruken som kreves for å være førstekeeper selv.
BT170105 | Cecilie klarte ikke å prioritere treningen.
AP170105 | Cecilie klarte ikke å prioritere treningen.
AP170104 Institusjonene selv må være flinkere til å prioritere de sterke fagmiljøene og satse der de har best forutsetning for å lykkes, sier hun.
DB170103 Og det er de eldste som er mest eventyrlystne ; 41 prosent av respondentene over 50 år vil helst prioritere reise. 104 bestillinger i timen ¶
DB170103 Ønsker man å ha ansvaret for maling og vedlikehold, hagearbeid og brøyting, eller vil man ha en mer bekymringsløs tilværelse der man kan prioritere barn og barnebarn, reiser og det som gjerne regnes som det gode liv ?
SA170102 Den politiske bevisstheten om å prioritere økt boligbygging er økende.
SA170102 Når du så har tatt beslutningen om at trening er noe du skal prioritere , må du stake ut kursen.
SA170102 Hvis trening skal bli en vane, må du ta en beslutning om at trening er noe du skal prioritere , mener Frode Moen i Olympiatoppen.
SA170102 - Man må først og fremst ta en beslutning om at trening er noe man skal prioritere .
FV170102 Når du så har tatt beslutningen om at trening er noe du skal prioritere , må du stake ut kursen.
FV170102 Hvis trening skal bli en vane, må du ta en beslutning om at trening er noe du skal prioritere , mener Frode Moen i Olympiatoppen.
FV170102 - Man må først og fremst ta en beslutning om at trening er noe man skal prioritere .
DN170102 Den politiske bevisstheten om å prioritere økt boligbygging er økende.
DB170102 Den politiske bevisstheten om å prioritere økt boligbygging er økende.
BT170102 Den politiske bevisstheten om å prioritere økt boligbygging er økende.
BT170102 Jeg vil prioritere VM, sier han.
BT170102 Når du så har tatt beslutningen om at trening er noe du skal prioritere , må du stake ut kursen.
BT170102 Hvis trening skal bli en vane, må du ta en beslutning om at trening er noe du skal prioritere , mener Frode Moen i Olympiatoppen.
BT170102 - Man må først og fremst ta en beslutning om at trening er noe man skal prioritere .
AP170102 Den politiske bevisstheten om å prioritere økt boligbygging er økende.
AP170102 Den politiske bevisstheten om å prioritere økt boligbygging er økende.
AP170102 Når du så har tatt beslutningen om at trening er noe du skal prioritere , må du stake ut kursen.
AP170102 Hvis trening skal bli en vane, må du ta en beslutning om at trening er noe du skal prioritere , mener Frode Moen i Olympiatoppen.
AP170102 - Man må først og fremst ta en beslutning om at trening er noe man skal prioritere .
SA170101 Vi må husholdere bedre, vi må prioritere strengere, vi må rasjonalisere og vi må bli smartere.
SA170101 Vi må prioritere strengere enn vi har gjort de foregående år.
FV170101 Politiet hadde ikke kapasitet til å prioritere dette.
DB161231 Bjørgen står over Touren for å prioritere VM i Lahti senere i vinter, mens Therese Johaug er suspendert i påvente av domsavsigelse i dopingsaken mot henne.
AP161215 Men politiet har uttalt at de ikke vil prioritere slike saker.
DA161214 Denne utviklingen fører til at det blir lett å prioritere bort bøker.
AP161207 Nå var tiden inne til å prioritere familien og få mer tid med kone og barn i Stavanger.
AP161127 - Det tydelige rådet fra forsvarssjefen var at missiltorpedobåter ( MTB-er ) ikke var noe vi skulle prioritere .
FV161003 På spørsmål om hvorfor Statsministeren valgte å prioritere arrangementet, svarer kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland : ¶
FV161003 - Når de velger å prioritere dette så sterkt, sender de et signal om at de synes dette var riktig.
BT161002 På spørsmål om hvorfor Statsministeren valgte å prioritere arrangementet, svarer kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland : ¶
BT161002 - Når de velger å prioritere dette så sterkt, sender de et signal om at de synes dette var riktig.
AP161002 På spørsmål om hvorfor Statsministeren valgte å prioritere arrangementet, svarer kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland : ¶
AP161002 - Når de velger å prioritere dette så sterkt, sender de et signal om at de synes dette var riktig.
FV160914 Utfordringer er særlig knyttet til hvordan man lager gode overganger mellom yttervegg og tak, eller grunnmur og vegg, til å vurdere bygningsfysikken, til å vite hvilken rekkefølge man bør gjøre ting i og hvordan man bør prioritere .
BT160914 Utfordringer er særlig knyttet til hvordan man lager gode overganger mellom yttervegg og tak, eller grunnmur og vegg, til å vurdere bygningsfysikken, til å vite hvilken rekkefølge man bør gjøre ting i og hvordan man bør prioritere .
VG160910 På spørsmål om ikke Norge bør ha råd til begge deler, svarer Gudmundsen at store satsinger koster så mye at man må prioritere .
AP160908 Stortinget skal diskutere prioriteringsmeldingen, og der blir legene bedt om å prioritere de alvorlig syke som har mest nytte av oss leger.
AP160908 Mens helseministeren ber legene prioritere de sykeste, bruker fastlegene nå inntil ti prosent av arbeidstiden sin på de friskeste, ifølge allmennleger.
AP160905 Både May og Barack Obama måtte tone ned uro for at USA ikke vil prioritere en egen handelsavtale med Storbritannia etter landets beslutning om å forlate EU.
FV160829 Du bør prioritere opplevelser som tastatur og pekeplate, samt skjermoppløsning, batteritid og vekt.
BT160829 Du bør prioritere opplevelser som tastatur og pekeplate, samt skjermoppløsning, batteritid og vekt.
AP160829 Du bør prioritere opplevelser som tastatur og pekeplate, samt skjermoppløsning, batteritid og vekt.
FV160818 Hun slår også et slag for å lære barna å prioritere og å spare : ¶
FV160818 - Dette samsvarer med forskning : De fattigste har ikke råd, men de med litt mulighet til å prioritere strekker seg veldig langt for at barna deres skal ha det samme som alle andre.
FV160816 - Det å prioritere egen rus fremfor å være tilstede for egne barn tolereres altså ikke i befolkningen, mens å drikke litt for eksempel i helger og på ferie sammen med barna opplever de fleste som helt uproblematisk, sier Haavind, og påpeker : ¶
BT160816 - Det å prioritere egen rus fremfor å være tilstede for egne barn tolereres altså ikke i befolkningen, mens å drikke litt for eksempel i helger og på ferie sammen med barna opplever de fleste som helt uproblematisk, sier Haavind, og påpeker : ¶
AP160727 Det betyr at enkelte hoteller heller kan prioritere å tilby brevpapir på alle rommene, enn å fokusere på andre ting som er vanskelig å måle og ikke gir uttelling i stjerner.
BT160724 Vi må spørre oss selv hvilke psykologer vi ønsker å prioritere .
AP160629 - Giverlandene bør se på hvor behovet er størst og prioritere det som kan bidra til mest mulig fattigdomsbekjempelse, sier Fylkesnes.
VG160623 Vi må prioritere å flytte ut av de bygg der pasienter og ansatte har de dårligste forholdene i dag.
SA160616 I korte trekk er rådene å vite hvor mye man har å rutte med, og prioritere derfra.
AP160616 I korte trekk er rådene å vite hvor mye man har å rutte med, og prioritere derfra.
AP160520 Staten ber lagmannsretten prioritere ankesaken mot Behring Breivik og beramme den så raskt som mulig.
SA160512 - Vi ser tydelig at andre nasjoner, som USA, får frem veldig dyktige, kvinnelige utøvere ved å prioritere annerledes.
BT160512 - Vi ser tydelig at andre nasjoner, som USA, får frem veldig dyktige, kvinnelige utøvere ved å prioritere annerledes.
AP160512 - Vi ser tydelig at andre nasjoner, som USA, får frem veldig dyktige, kvinnelige utøvere ved å prioritere annerledes.
AP160510 Vi måtte prioritere Lesbos, sier informasjonsmedarbeider Ewa Moncure i Frontex.
AP160510 Nå sier Bjørgen at hun vil prioritere VM, som går i Lahti i 2017.
AP160418 Neck forklarer at dobbeltdrapet på gangbroen gjorde at myndighetene ble tvunget til å prioritere situasjonen.
AP160416 Landsmøtet valgte fredag å prioritere uttalelsen der det bl.a. understrekes at det i Norge fortsatt finnes « dyr som lever under uholdbare forhold » fremfor to foreslåtte alternativer : « Stans det syriske folkets lidelser » og « Norges forsvarsevne i nord.
AP160409 Bekim Olomani ved passkontoret i Oslo legger ikke skjul på de ønsker å prioritere kunder som bestiller time på forhånd.
AP160406 Imidlertid vil det nok helt sikkert også få mange nordiske til å prioritere reisen innenlands, i bytte mot en utenlandsreise.
AP160326 Alt er viktig, men for å få råd til alt blir en kanskje nødt til å prioritere , sier hun.
SA160321 - Hvis man må prioritere , så prioriterer man oftest nedover generasjonslinja, sier Daatland.
AP160316 Personer med Aspergers kan ha funksjonsvansker som : • ; Vanskeligheter med å sortere og prioritere når flere inntrykk og krav opptrer samtidig.• Begrenset evne til sosial omgang, særlig med jevnaldrende.• Vanskeligheter med å oppfatte sosiale spilleregler, normer og forventninger• Uvilje mot endring i omgivelser og rutiner• Kommunikasjonsproblemer o
BT160315 Er det ikke leit at staten vurderer å finansiere og prioritere knappe ressurser på denne fosterdiagnostikken ?
AP160313 Det skyldes ikke minst at KrF har latt være å prioritere kontantstøtte for toåringer i budsjettforhandlingene.
AP160307 Utvalget peker på at veksten har vært spesielt kraftig i direktoratene, og mener dette langt på vei er en konsekvens av at politikerne legger til nye oppgaver uten å prioritere .
DA160304 Vi måtte prioritere å oppnevne verger fortløpende istedenfor å behandle krav.
DA160304 De måtte prioritere å oppnevne verger, fremfor å bruke ressursene på å betale dem.
AP160302 Vedtaket i bystyret onsdag kveld var enstemmig, og skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) lovet fra talerstolen at hun vil prioritere denne saken.
DA160229 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) vil prioritere vedlikehold, effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter og nye prosjekter i den nye transportplanen.
AP160217 - Vi må klare å prioritere .
SA160215 - Mitt råd er å prioritere i riktig rekkefølge i henhold til hva som er dyrest å utsette, sier Sandmæl.
BT160215 - Mitt råd er å prioritere i riktig rekkefølge i henhold til hva som er dyrest å utsette, sier Sandmæl.
AP160215 - Mitt råd er å prioritere i riktig rekkefølge i henhold til hva som er dyrest å utsette, sier Sandmæl.
AP160214 Vold i nære relasjoner er et prioritert område på tvers av departementer og fagområder og derfor må vi som politikere kontinuerlig sørge for at det er nok ressurser til å prioritere dette når behovet øker.
AP160210 Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, har forståelse for at det kan være utfordrende å venne seg til de nye parkeringsnormene i Oslo, men sier de er nødt til å prioritere kollektivreisende, fotgjengere og syklister.
AP160209 Alt er viktig, men for å få råd til alt blir en kanskje nødt til å prioritere , sier hun.
SA160202 Så er det opp til leder å avgjøre om de selv eller noen på kontoret kan prioritere å bistå.
AP160129 Skiltet " Fix my street " er en oppfordring til myndighetene om å prioritere også de fattige nabolagene.
SA160125 Det er veldig greit å prioritere egentid fremfor tidlig henting.
FV160125 Det er veldig greit å prioritere egentid fremfor tidlig henting.
AP160125 Det er veldig greit å prioritere egentid fremfor tidlig henting.
AP160114 Spørsmålet blir dermed : hva skal man prioritere , og hva skal bort ?
AP160112 Departementet : Sykehuset må selv prioritere
AP160112 - Vi vil alltid prioritere pasientbehandling, og pengene som er igjen etter dette, kan vi bruke på vedlikehold, sier Geir Teigstad.
AP160109 Han ønsker ikke at Polen skal bli en egen isolert øy i Europa, men sier politikerne må prioritere vanlige polakker først.
AP160104 Offerets familie i Bulgaria fryktet at norsk politi ikke ville prioritere sine ressurser på en drept utenlandsk kvinne, men er nå svært takknemlige over den innsatsen de mange etterforskerne har gjort.
AP160104 Bærum kommune vil prioritere og følge opp de nærmeste og sikre at de er godt ivaretatt.
AP160101 Med lite organisert kriminalitet og svært få drap, har de også tid til å prioritere litt mindre alvorlige saker.
AP160101> Med lite organisert kriminalitet og svært få drap, har de også tid til å prioritere litt mindre alvorlige saker.
AP160101> target="avis" href= Med lite organisert kriminalitet og svært få drap, har de også tid til å prioritere litt mindre alvorlige saker.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Med lite organisert kriminalitet og svært få drap, har de også tid til å prioritere litt mindre alvorlige saker.