DA171230 Men i prinsippet skal det komme masse nye lærere i Osloskolen til høsten.
DN171213 Representantenes hus og Senatet i den amerikanske Kongressen er i prinsippet enige om skattereform, ifølge AP.
DN171213 I prinsippet utgjør det ikke noen forskjell om tyveriet hadde skjedd i Norge eller på reise i utlandet, ifølge høyskolerektoren.
DB171213 I prinsippet er det, som blant andre moralfilosofen Ole Martin Moen har påpekt, ingenting galt med å endre, helbrede og forandre kroppen ved bruk av teknologi.
SA171212 Modellen har også en god sosial omfordelingsprofil og styrker prinsippet om at forurenser betaler.
BT171212 Spørsmålet gjelder prinsippet for verdivurdering.
DB171211 Valutaens verdi avgjøres derfor fullstendig av markedet, og verdien kan i prinsippet forsvinne når som helst.
DB171211 Men begrunnelsen for å bryte prinsippet om forskningens universelle natur må være svært god.
BT171211 Valutaens verdi avgjøres derfor fullstendig av markedet, og verdien kan i prinsippet forsvinne når som helst.
VG171210 Det vil bryte med prinsippet om selvbestemmelsesrett.
BT171210 I prinsippet handler den om egenarten og kvaliteten på norsk kunst, og den evige kampen mot kommers og politisk overstyring.
VG171208 - I prinsippet er jeg også for at utøvere med russisk pass som kan bevise at de er og alltid har vært rene skal kunne få være med i OL på lik linje med andre.
AP171208 Det virker som om det er « jo mer, jo bedre » prinsippet når det kommer til glitter.
SA171207 Og byen er i prinsippet delt mellom Israel og Palestina, selv om hele byen i praksis kontrolleres av Israelske okkupasjonsstyrker.
SA171207 Prinsippet er som for smoothie, bare at desserten får en tykkere, iskremaktig konsistens, sier hun.
DB171207 Valutaens verdi avgjøres derfor fullstendig av markedet, og verdien kan i prinsippet forsvinne når som helst.
BT171207 Det henger sammen med bestemmelsene om taushetsplikt og prinsippet om at all hjelp er basert på frivillighet og medvirkning fra den som skal hjelpes.
AP171207 Valutaens verdi avgjøres derfor fullstendig av markedet, og verdien kan i prinsippet forsvinne når som helst.
AP171207 Utvalget for statens kunstnerstipend skal med denne endringen i prinsippet kunne overprøve organisasjonenes innstillinger.
AP171207 Nettnøytralitet er prinsippet om retten til tilgang til et nøytralt og åpent internett.
AP171207 Prinsippet er som for smoothie, bare at desserten får en tykkere, iskremaktig konsistens, sier hun.
VG171206 Støtter fortsatt prinsippet
SA171206 I prinsippet er det ikke noe nytt i Russland, men det er mye mer avanserte metoder enn tidligere, sier Lereim.
FV171206 I prinsippet er det ikke noe nytt i Russland, men det er mye mer avanserte metoder enn tidligere, sier Lereim.
DA171206 Denne uken har Stortingsflertallet ved Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, Sp og SV knesatt prinsippet om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan sitte i Nobelkomiteen.
BT171206 I prinsippet er det ikke noe nytt i Russland, men det er mye mer avanserte metoder enn tidligere, sier Lereim.
AP171206 FrP og KrF støtter i prinsippet Donald Trumps avgjørelse om ambassadeflytting fra Tel Aviv til Jerusalem.
AP171206 De to mest « israelvennlige » partiene, KrF og Frp støtter prinsippet , men advarer mot tidspunktet.
AP171206 Haltende og nølende har Arbeiderpartiet etter hvert kommet til at prinsippet om uavhengighet også måtte komme til å ramme Thorbjørn Jagland.
AP171206 I prinsippet er det ikke noe nytt i Russland, men det er mye mer avanserte metoder enn tidligere, sier Lereim.
AA171206 I prinsippet er det ikke noe nytt i Russland, men det er mye mer avanserte metoder enn tidligere, sier Lereim.
SA171205 Jeg skjønner at det prinsippet ikke kan etterleves i enhver reportasje eller artikkel.
SA171205 Tidligere har vi sett at dopingmyndighetene er villige til å benytte prinsippet om objektiv skyld, det vil si at utøveren er ansvarlig også i saker der hun/han ikke har personlig skyld og trolig ville blitt frikjent i det sivile rettsapparat.
SA171205 Derfor ser de i enkelte saker bort fra prinsippet om at bevisbyrden ligger hos påtalemyndigheten, eller at tvil skal komme tiltalte til gode.
DN171205 Motoren er i prinsippet den samme 4,4-liters V8-eren som satt i forrige generasjon, men nye turboer har sørget for mer effekt.
DN171205 Motoren er i prinsippet den samme 4,4-liters V8-eren som satt i forrige generasjon, men nye turboer har sørget for mer effekt.
DB171205 De har tidligere uttalt at det i prinsippet ikke handler om økonomisk gevinst, men om ære og lojalitet.
DA171205 Altså det grunnleggende prinsippet om at en skole får en fast sum med penger per elev.
DA171205 Tirsdag kveld ble det jobbet med ulike tekstforslag mellom partigruppene og Stortingets presidentskap, etter at flertallet tidligere på dagen samlet seg om å knesette prinsippet om at verken faste representanter eller vararepresentanter er valgbare til Nobelkomiteen.
BT171205 Men i KPA legges det ikke bare vekt på kompakt by som utbyggingsmønster - den er også bygget rundt prinsippet om en aktiv og attraktiv by, der sosial bærekraft står sentralt.
BT171205 Prinsippet om den kompakte byen ligger fast, og er ett av grunnprinsippene for KPA.
BT171205 Tidligere har vi sett at dopingmyndighetene er villige til å benytte prinsippet om objektiv skyld, det vil si at utøveren er ansvarlig også i saker der hun/han ikke har personlig skyld og trolig ville blitt frikjent i det sivile rettsapparat.
BT171205 Derfor ser de i enkelte saker bort fra prinsippet om at bevisbyrden ligger hos påtalemyndigheten, eller at tvil skal komme tiltalte til gode.
AP171205 På den andre siden kvier flertallet seg for å foreslå en motkandidat til Hagen fordi det griper inn i det hevdvunne prinsippet om at partigruppene selv bestemmer hvem de vil nominere.
AP171205 | Går KrF bort fra prinsippet om at politiske forslag skal utredes ?
AP171205 I to saker på kort tid har KrF vist at de er villige til å gå bort fra prinsippet om at alle forslag til politiske endringer bør utredes godt og at man bør la forskning og fakta gå foran magefølelse.
AP171205 Tidligere har vi sett at dopingmyndighetene er villige til å benytte prinsippet om objektiv skyld, det vil si at utøveren er ansvarlig også i saker der hun/han ikke har personlig skyld og trolig ville blitt frikjent i det sivile rettsapparat.
AP171205 Derfor ser de i enkelte saker bort fra prinsippet om at bevisbyrden ligger hos påtalemyndigheten, eller at tvil skal komme tiltalte til gode.
AA171205 Tidligere har vi sett at dopingmyndighetene er villige til å benytte prinsippet om objektiv skyld, det vil si at utøveren er ansvarlig også i saker der hun/han ikke har personlig skyld og trolig ville blitt frikjent i det sivile rettsapparat.
AA171205 Derfor ser de i enkelte saker bort fra prinsippet om at bevisbyrden ligger hos påtalemyndigheten, eller at tvil skal komme tiltalte til gode.
VG171204 Hagen, men prinsippet om at vararepresentanter ikke skal sitte i Nobelkomiteen.
VG171204 - Jeg har aldri knyttet dette til Hagen som person, men til prinsippet om at en person som er stortingsrepresentant eller vararepresentant ikke kan sitte i Nobelkomiteen, sier Støre til VG.
DN171204 - Prinsippet om likhet for loven kan vanskelig ivaretas dersom det eneste særorganet med kompetanse til å etterforske store saker innen økonomisk kriminalitet forsvinner, skriver organisasjonen.
DA171204 - Prinsippet om likhet for loven kan vanskelig ivaretas dersom det eneste særorganet med kompetanse til å etterforske store saker innen økonomisk kriminalitet forsvinner, skriver organisasjonen.
DA171204 Dette sitter imidlertid langt inne, gitt prinsippet om at partiet med rett til å nominere medlemmer til Nobelkomiteen, vanligvis får gjøre dette uforstyrret.
DA171204 Dette sitter imidlertid langt inne, gitt prinsippet om at partiet med rett til å nominere medlemmer til Nobelkomiteen, vanligvis får gjøre dette uforstyrret.
AP171204 - Prinsippet om likhet for loven kan vanskelig ivaretas dersom det eneste særorganet med kompetanse til å etterforske store saker innen økonomisk kriminalitet forsvinner, skriver organisasjonen.
DA171202 I et debattinnlegg denne uken påpekte kunstsosiolog Dag Solhjell at fagfellevurdering har vært det ledende prinsippet i norsk kunstpolitikk siden midten av 1800-tallet.
DA171202 Hofstad Hellelands forslag er bare ett av flere eksempler på at dette prinsippet blir uthult.
BT171202 I Norge har prinsippet om at skolen skal være inkluderende lange tradisjoner.
BT171202 En revisjon fra Deloitte har nylig stilt spørsmål ved prinsippet for organisering av særskilte opplæringstilbud for minoritetsspråklige.
BT171202 Deloitte konkluderer med at prinsippet om tilpasset opplæring, samt rett til særskilt språkopplæring ( § 3-12 ), skal være et tilstrekkelig grunnlag for at minoritetsspråklige elever kan få en opplæring tilpasset deres behov og forutsetninger i det ordinære opplæringsløpet.
DB171201 Vurdering rundt prinsippet om å gi tilbud om internasjonal matching til løpere som er på et stadium i karrieren hvor dette vil kunne ansees som viktig erfaring for videre utvikling.
VG171130 - Jeg synes det er oppsiktsvekkende hvis stortingsflertallet vedtar hva som skal til for å bli valgt i Nobelkomiteen og man så åpner for at Stortinget etterpå kan bryte det prinsippet , sier Støre til VG.
NL171130 I prinsippet er det bred enighet om at det trengs flere lærere, men det er stor uenighet om hvordan vi skal komme dit.
NL171130 Hvor mange elever det er pr lærer varierer stort, og prinsippet om likeverdig opplæring brytes hver dag.
DN171130 Om nødvendig må dette prinsippet slås fast gjennom en votering, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DN171130 - Flertallet på Stortinget er opptatt av prinsippet som har gjeldt med noen få unntak de siste 40 årene, nemlig at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke skal sitte i Nobelkomiteen.
DN171130 Om nødvendig må dette prinsippet slås fast gjennom en votering, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DN171130 - Flertallet på Stortinget er opptatt av prinsippet som har gjeldt med noen få unntak de siste 40 årene, nemlig at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke skal sitte i Nobelkomiteen.
DB171130 Om nødvendig må dette prinsippet slås fast gjennom en votering, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DB171130 Flertallet på Stortinget er opptatt av prinsippet som har gjeldt med noen få unntak de siste 40 årene, nemlig at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke skal sitte i Nobelkomiteen.
DB171130 Det å fornærme lederen - i prinsippet den eldste - i et strengt konfucianistisk land som Nord-Korea, er bokstavelig talt en majestetsfornærmelse.
DA171130 Om nødvendig må dette prinsippet slås fast gjennom en votering, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DA171130 - Flertallet på Stortinget er opptatt av prinsippet som har gjeldt med noen få unntak de siste 40 årene, nemlig at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke skal sitte i Nobelkomiteen.
AP171130 Frp viser til at det ikke finnes formelle regler som forbyr valg en vararepresentant, og hever prinsippet om partienes frie rett til å nominere egne kandidater høyest.
AP171130 Da er det i prinsippet nok med en stemme for ham hvis det ikke stilles en motkandidat.
AP171130 Som vara til Stortinget vil Hagen i komiteen bryte med dette prinsippet . 3rd-party-bio ¶
AP171130 november og hevder med sterke ord at det som har skjedd er et brudd på prinsippet om at Statistisk sentralbyrå er en faglig uavhengig institusjon.
AP171130 Prinsippet om faglig uavhengighet er viktig.
VG171129 Kommentar Den konservative London-avisen The Telegraph mener å vite at Storbritannia og EU i prinsippet er blitt enige om et sluttoppgjør.
VG171129 Den konservative London-avisen The Telegraph mener å vite at Storbritannia og EU i prinsippet er blitt enige om et sluttoppgjør.
VG171129 Bråket rundt kandidaturet har altså gått på hvorvidt Hagen kan sitte i Nobelkomiteen når han i prinsippet også kan møte som representant på Stortinget.
DB171129 I prinsippet vil menneskene på jorda være prisgitt Nord-Koreas presisjon og vinden som fanger opp de radioaktive skyene.
DA171129 - I prinsippet må vi kutte ut alle lange flyreiser.
AP171129 Vi ønsker å etablere prinsippet , men det er ikke urimelig at nivået ikke skiller seg ut fra det som er etablert i området, svarer Kaski.
AP171129 Som vara til Stortinget vil Hagen i komiteen bryte med dette prinsippet .
VG171128 Fra motsatt hold er veteranen Dick Pound blant dem som tar til orde for at nettopp « uavhengighet » ivaretas gjennom prinsippet om maktbalanse i WADA.
VG171128 Prinsippet bak WADA-modellen er en 50/50-splitt mellom representanter for idrettsledelse og internasjonale myndigheter, der man alternerer på lederskapet.
VG171128 Opposisjonen har fått gjennomslag for prinsippet om en delt helikopterløsning mellom Bardufoss og Rygge.
NL171128 En slik sak har vært Quebec-provinsens språkpolitikk med å gi forrang til fransk språk, til tross for at Canada i prinsippet skal være tospråklig.
DA171128 Styringsretten er ikke hevet over dette prinsippet , sier advokat Vidar Raugland.
DA171128 Etter at to saker om overstyring av lærere har endt med at kommunen har gitt seg før saken endte i retten, håper den erfarne arbeidslivsjuristen at prinsippet kan prøves gjennom en ny sak i norsk rett.
DA171128 Heimevernet får flere soldater, og opposisjonen har fått gjennomslag for prinsippet om en delt helikopterløsning mellom Bardufoss og Rygge.
AP171128 - Vi har fått gjennomslag for prinsippet om en delt helikopterløsning mellom Bardufoss og Rygge.
AP171128 Selv om prinsippet ble svekket ved innføring av flere kunstpolitisk motiverte stipendieformer ved siden av de åpne arbeidsstipendiene, ble både den kunstneriske evaluering og fordelingen av stipendier fordelt av representanter for den kunstnergruppe som søkte om stipend.
AP171128 Dette prinsippet er fra tidlig på 1990-tallet gradvis demontert.
AP171128 Prinsippet om kunstnerstyring innebar at kunstnerorganisasjonen hadde styreflertall i statlige kunstinstitusjoner, kontroll over innkjøp til statlige samlinger og ansvar for juryering og kuratering av statlige og statlig støttede utstillinger.
AP171128 Prinsippet om armlengdes avstand i tildeling av statlige kunstnerstipendier ble fortsatt stående.
VG171127 De mener forslaget potensielt kan bryte med prinsippet om trosfrihet nedfelt i menneskerettighetene.
BT171127 Prinsippet om bybane på skinner i noen få akser ut fra sentrum til bydelene Fyllingsdalen og Åsane skaper manglende fleksibilitet - både når det gjelder selve utviklingen av byen og avviklingen av trafikk.
AP171127 Vi har sett groteske tilfeller hvor prinsippet likevel er blitt trampet på.
DB171126 Det betyr at Melania Trump i prinsippet kan dukke opp i klær fra designere som offentlig har uttalt at de ikke stiller seg bak politikken til ektemannen hennes.
BT171126 Noe vi i prinsippet skal forvalte, foredle og bringe videre til fremtidige generasjoner.
DB171125 - Prinsippet om armlengdes avstand mellom politikere og kunstneriske vurderinger gjelder selvfølgelig også når det kommer til produksjon av film.
DB171125 Prinsippet med kvotesystemet var at prisen på kvoter skulle føre til utslippskutt der det koster minst.
DA171125 Men prinsippet om at tilskuddsordningen skal være tillitsbasert, endres ikke.
VG171124 Dette er imidlertid ikke første gang prinsippet om at man ikke skal være på stortinget og i Nobelkomiteen samtidig har blitt brutt, påpekte Frps Ulf Leirstein på NRKs Politisk kvarter fredag morgen.
SA171124 I prinsippet skal hun dra Terese opp på undersiden av brettet, for så å vippe brettet rundt og da få den skadde lettere opp på brettet.
DB171124 I prinsippet kan den forstørre opp til ti millioner ganger..- Det som skjer ved elektronmikroskopi er at preparatet bombarderes med elektroner på en dekket overflate for å få fram detaljene.
DA171124 I prinsippet er alt bonden trenger strøm, luft og en plasmareaktor på størrelse med et kjøleskap.
AP171124 Slik har lystprinsippet nå erstattet prinsippet om Nobelkomiteens uavhengighet, et prinsipp Frp i over 40 år har vært en konsekvent tilhenger av.
NL171123 Selv om det kommer noen øremerkede midler til språk, strider dette mot prinsippet om samisk selvbestemmelse.
DB171123 Nå vet man jo ikke hvor denne ubåten er, men i prinsippet skal den ikke ha kollapset i dette området, sier Tunander til Dagbladet.
DB171123 Men kysten utenfor Argentina er ganske grunn, så i prinsippet skal ikke dette ha skjedd her.
DA171123 Prinsippet er at biodrivstoffet ikke skal lages av biomasse fra områder som allerede binder store mengder karbon, slik som skoger, våtmarksområder og myrer.
AP171123 Prinsippet er selvsagt det samme for begge kjønn : Får guttunger høre at « menn er slik », reproduseres stereotypiene.
VG171122 Først ville Frps gruppe sette til side prinsippet om at sittende stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.
AP171122 I Bosnia var det i prinsippet ingen som gjorde noe uten at Mladic hadde godkjent det, sier Bo Pellnäs, som er sikkerhetspolitisk kommentator og som var svensk FN-utsending til Balkan på begynnelsen av 1990-tallet.
AP171122 I prinsippet hadde det vært enklere for rederiene om man globalt hadde blitt enige om å beskatte skipsfarten på linje med annen næringsvirksomhet.
SA171121 I Bosnia var det i prinsippet ingen som gjorde noe uten at Mladic hadde godkjent det, sier Bo Pellnäs, som er sikkerhetspolitisk kommentator og som var svensk FN-utsending til Balkan på begynnelsen av 1990-tallet.
DN171121 I Bosnia var det i prinsippet ingen som gjorde noe uten at Mladic hadde godkjent det, sier Bo Pellnäs, som er sikkerhetspolitisk kommentator og som var svensk FN-utsending til Balkan på begynnelsen av 1990-tallet.
BT171121 Myanmar og Bangladesh skal i prinsippet ha blitt enige om at noen av rohingyaene skal få vende hjem.
AP171121 I Bosnia var det i prinsippet ingen som gjorde noe uten at Mladic hadde godkjent det, sier Bo Pellnäs, som er sikkerhetspolitisk kommentator og som var svensk FN-utsending til Balkan på begynnelsen av 1990-tallet.
AP171121 NRK Drama ble omorganisert fra en produksjonsavdeling til en produsentavdeling, i tråd med prinsippet om beste idé og beste kompetanse.
DN171120 Frp har også vært for dette prinsippet at stortingsrepresentanter ikke skal sitte i Nobelkomiteen, og nå tror jeg at det kommer til å bli stadfestet i regelverk.
DN171120 Frp har også vært for dette prinsippet at stortingsrepresentanter ikke skal sitte i Nobelkomiteen, og nå tror jeg at det kommer til å bli stadfestet i regelverk.
DN171120 Mugabe kan i prinsippet redde ansikt og egen sikkerhet gjennom å gå av på et senere tidspunkt, men ekspertene tviler på at han gjør det.
DB171120 I prinsippet kan det brukes på veldig mange sykdommer forårsaket av genetiske defekter.
DB171120 - Så kan det selvsagt kræsje med prinsippet om hvem som er valgbare eller ikke.
DA171120 Fafo-rapporten har funnet betydelige forskjeller i hvordan fylker og skoler praktiserer reglene, og advarer om at det truer prinsippet om at alle elever skal behandles likt.
AP171120 Situasjonen i Zimbabwe nå, der militæret i prinsippet har tatt over makten og har støtte fra folket, er unik, mener Henning Melber ved det Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala : ¶
AP171120 Også « dynamic scripting » skal i prinsippet godkjennes, av øvingslederen, eller noen øvingslederen har delegert ansvar til.
AP171120 Nå er dette prinsippet på billigsalg.
AP171119 Bevisføringsplikten er i prinsippet den samme for nasjonale medier som for enkeltpersoner som henger ut andre på sosiale medier.
SA171118 - Ja, i prinsippet .
AP171118 Rett ansatt var vanskelig å få tak i, samtidig som de kunne innhente i prinsippet hva de ville av opplysninger.
DB171117 Virus og sykdomsfremkallende sopp og bakterier er i prinsippet også parasitter.
DB171117 ¶ INDIVIDETS SELVBESTEMMELSE : Prinsippet om individuell selvbestemmelse ( autonomi ) ligger til grunn for alle menneskerettigheter, skriver kronikkforfatteren.
DB171117 Prinsippet om individuell selvbestemmelse ( autonomi ) ligger til grunn for alle menneskerettigheter : alle skal kunne bestemme over sine egne liv.
DB171117 Det bør være innlysende for stortingspresidenten at han gir prinsippet som sikrer Nobelkomiteens uavhengighet forrang.
DB171116 - TV 2 må speile at de villige til å ofre noe for prinsippet .
AP171116 Om Frp står fast på Hagen, risikerer partiet i prinsippet å miste sitt medlem av Nobelkomiteen til et annet parti.
AP171116 - Hvis man vil opprettholde prinsippet om Nobelkomiteens uavhengighet, bør ikke en sittende stortingsrepresentant sitte i komiteen.
AP171116 - Det er en forsinket seier for sunn fornuft og det grunnleggende økonomiske prinsippet om diversifisering.
VG171115 Prinsippet er det samme, akkurat den samme metoden er brukbar også til dette, sier Sjåstad. | « Farmen»-Geir Magne : Derfor truet han Karianne ¶
DN171115 Flere andre partier støtter dette, i prinsippet , men politikerne har ennå ikke vært i nærheten av å gjennomføre dette til praktisk politikk.
DB171115 Det første prinsippet skal sørge for Nobelkomiteens uavhengighet, slik at komiteen ikke kan betraktes som politisk styrt eller som en forlenget arm av landets nasjonalforsamling.
DA171115 - At det i det hele tatt er nødvendig for norske miljøorganisasjoner å saksøke regjeringen, er et tydelig eksempel på at et land neglisjerer det fundamentale prinsippet om et felles, men samtidig selvstendig ansvar, skriver CAN videre.
BT171115 Det prinsippet tåler å bli utfordret.
VG171114 Hagens verv som stadig møtende vararepresentant mener vi i denne sammenheng må forstås som omfattet av dette prinsippet .
VG171114 Det bryter med prinsippet om at Nobelkomitéens medlemmer ikke samtidig skal være stortingsrepresentanter.
SA171114 Det er svært gode grunner til å gjøre unntak fra prinsippet om menighetens ansvar for vedlikehold her.
AP171114 I prinsippet er det selvfølgelig fullt mulig at akkurat Norges innvandring er såpass uvanlig at den tvert imot « koster penger ».
VG171113 - Jeg har alltid villet se en gaupe, men det er jo i prinsippet umulig å se i vill tilstand.
VG171113 Dette var en saksbehandlingsfeil fordi det strider mot prinsippet om at man som part har rett til å kommentere sakens beviser.
VG171113 Det skal i prinsippet lite til før en slik feil fører til at en avgjørelse må oppheves, men lagmannsretten falt ned på at feilen ikke hadde påvirket inhabilitetsavgjørelsen.
NL171113 Prinsippet om at aktive fiskere skal eie fiskebåter, bidrar til at folk som lever og virker på den kysten som er mest avhengig av fisken vår, også disponerer retten til å høste fisken.
NL171113 Prinsippet om at aktive fiskere skal eie fiskebåter, bidrar til at folk som lever og virker på den kysten som er mest avhengig av fisken vår, også disponerer retten til å høste fisken.
DB171113 Vi har lover som sikrer dette prinsippet .
AP171113 Eller kanskje prinsippet aldri har eksistert i det hele tatt ?
AP171113 Uavhengighet i potten ¶ Prinsippet som ligger i potten er Nobelkomiteens uavhengighet av storting og regjering.
AA171113 Rettsstaten er tuftet på dette prinsippet og hvis vi går på akkord med det, går vi på akkord med en norsk grunnverdi.
DB171111 - Den kan i prinsippet sees over hele Norge men bare så vidt over horisonten i Finnmark.
DB171111 Hvor mye som deles ut gratis påvirker ikke nivået på utslippene, det bestemmes av utslippstaket, men å dele ut mange kvoter gratis bryter med prinsippet om at forurenser skal betale.
DA171110 Hun sier på sin side at hun har hatt støtte for prinsippet som ligger til grunn for omstruktureringen, mens Siv Jensen mener hun har bedt henne vente.
SA171109 Hadde prinsippet om arbeidsgivers rett til å videreføre omfattende unntak blitt stående, kunne dette blitt brukt av andre til å spekulere i omfattende bruk av unntak, i den tro at lønnsnemndsavgjørelsen ville danne mønster også for løsning av andre, framtidige konflikter av lignende art.
SA171109 Mediebedriftene mener tjenestene truer prinsippet om nettnøytralitet - som enkelt forklart innebærer at alt innhold på internett skal behandles likt.
AP171109 Da britiske Tim Berners-Lee i 1990 utviklet det moderne internett ( World Wide Web ), skapte han samtidig et virtuelt rom der alle i prinsippet kunne kommunisere med hverandre.
AP171109 Mediebedriftene mener tjenestene truer prinsippet om nettnøytralitet - som enkelt forklart innebærer at alt innhold på internett skal behandles likt.
AA171109 Mediebedriftene mener tjenestene truer prinsippet om nettnøytralitet - som enkelt forklart innebærer at alt innhold på internett skal behandles likt.
VG171108 Onsdag skal NATOs forsvarsministere, som er samlet i Brussel, vedta prinsippet om to nye kommandoer i forsvarsalliansen.
NL171108 Det er ikke for sent å snu, burde ikke vi leve etter føre-var prinsippet ?
DN171108 - Nemnda vil bemerke at det i prinsippet er banken som har bevisbyrden for forsettlig eller grovt uaktsom unnlatelse av å beskytte personlige sikkerhetsanordninger.
DA171108 Der følger man i større grad prinsippet om armlengdes avstand.
AA171108 Hun mener forslaget dessuten rokker ved prinsippet om at vurderingene av hvilke land det er forsvarlig å returnere asylsøkere med avslag til, ikke skal være gjenstand for politisk inngripen.
AA171108 Hun mener forslaget dessuten rokker ved prinsippet om at vurderingene av hvilke land det er forsvarlig å returnere asylsøkere med avslag til, ikke skal være gjenstand for politisk inngripen.
VG171107 - Å få en beslutning om prinsippet er et viktig skritt for NATO - og et viktig skritt for Norge, legger han til.
DB171107 Å sende EU-fartøyer med papir på rett til snøkrabbefangst er i prinsippet like uhørt som å sende borerigger inn for å lete etter olje - uten avtale med Norge.
DB171107 Momentet « status quo » - prinsippet om at barn bør følge den de er mest emosjonelt knyttet til og har bodd hos den siste tiden, er blant de mest tungtveiende momentene.
AA171107 DNB kan i prinsippet legge seg på en strammere linje enn konkurrentene.
DB171106 Derfor spør vi om det er riktig at denne type saker avgjøres i en voldgiftsdomstol der ankemulighetene i prinsippet ikke er tilstede.
BT171106 Den følger nemlig prinsippet om at pasienter skal få behandling på det Lavest Effektive Omsorgs Nivå ( LEON-prinsippet ).
DB171105 Det er i prinsippet to ting man kan gjøre med plastforurensningen - rydde opp det som allerede er der og stoppe tilførsel av nytt.
VG171104 I prinsippet er det slik at dersom et forbund oppnevner en førsteutfordrer, så er mesteren forpliktet å møte vedkommende for ikke å bli fratatt tittelen.
AP171104 I den første artikkelen om radikalisering i denne serien forsøkte jeg å beskrive radikalisering som en avvisning av prinsippet om likeverd.
VG171103 - Utenriksdepartementet anser at saken er fulgt opp på en god måte av Flyktninghjelpen, og at den er håndtert i tråd med prinsippet om nulltoleranse for korrupsjon og annet misbruk av bistandsmidler, skriver pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i en e-post.
DN171103 Norge deltok i Libya-aksjonen etter mandat fra FNs sikkerhetsråd, som for første gang viste til prinsippet om « ansvar for å beskytte » sivilbefolkningen i forbindelse med bruk av makt.
DN171103 - Kan få høy effektivitetsgrad ¶ Prinsippet bak et svinghjul er at en tung sylinder holdes svevende i beholdere med vakuum ved hjelp av et magnetfelt.
AP171103 Norge deltok i Libya-aksjonen etter mandat fra FNs sikkerhetsråd, som for første gang viste til prinsippet om « ansvar for å beskytte » sivilbefolkningen i forbindelse med bruk av makt.
BT171102 Som nær nabo til Sentralbadet har jeg gjennom dette året kunnet følge produksjonsprosessen til tre operaer i Opera Bergens regi, og ser at også denne kunstformen hviler på det samme prinsippet .
VG171101 At de som fikk hus måtte male huset selv, var i tråd med prinsippet om eierskap og lokal forankring.
SA171101 Det prinsippet bryter altså flertallspartiene nå.
AP171101 For første gang viste Sikkerhetsrådet til prinsippet om « ansvar for å beskytte » sivilbefolkningen i forbindelse med bruk av makt.
DA171031 I prinsippet var alle byråkratiske hindre ryddet av veien.
NL171030 Ved å følge prinsippet om at det som er bygd opp, skal raseres for å erstattes med nytt andre steder, er jeg redd for at forsvarsbudsjettet når 2-prosenten uten at forsvarsevnen blir et hakk bedre.
AP171030 I prinsippet kunne vi ikke finne noen form av juridisk forbud for voksne nordmenn å bestille genetiske tester til seg selv, mens det er ikke lov å teste egne barn eller andre mennesker ( Bioteknologiloven, § 5-8 ).
AP171030 Da følges prinsippet om at forurenser betaler.
AP171030 867 viser nemlig at engangsavgiften ( pluss årsavgifter ) for lav- og nullutslippsbiler må være høyere enn for tradisjonelle biler om dette prinsippet skal følges.
AP171029 Skuffelsen er stor over at Solberg bryter prinsippet om at stat og kommune skal bidra likt.
AP171029 Oslo Sør-satsingen er også bygget på prinsippet om at beboere i bydelen skal bli involvert.
VG171028 Dette reduserte ikke bare adelens makt, men etablerte også fundamentet for eneveldet, et diktatur basert på arv, der all makt i prinsippet var samlet hos kongen.
VG171027 Løsningen på et problem kan imidlertid ikke være å fjerne det, men å fikse det : Vi trenger en ny, reformert og reelt progressiv arveavgift, en omfordelende formuesskatt og en eiendomsskatt som sikrer prinsippet om at de som har og får mest, også skal bidra mest.
VG171027 Det er derfor grunnleggende urettferdig å arve seg til en bedre posisjon i livet, og når arv blir avgjørende i et samfunn, undergraver det et prinsippet de fleste synes å være enige om - nemlig at vi skal ha like muligheter.
VG171027 At man ikke skal betale skatt om man arver ti millioner fra familien, mens man skal betale skatt når man jobber hardt for pengene sine, er i tillegg stikk i strid med prinsippet om at « det skal lønne seg å arbeide ».
AP171027 Fysisk samfunnsutvikling, i prinsippet sted- og byutvikling, kan samles i tre spørsmål : ¶
AP171026 Høy oppslutning om prinsippet like rettigheter for kjønnene, er positivt.
AP171025 Vi vil føre en liberaliseringspolitikk som gjør det enklere å drive handel og investere, og vi vil implementere prinsippet for nasjonal behandling før etablering - noe som vil forbedre adgangen til markedet betraktelig, åpne servicesektoren enda mer og beskytte utenlandske investorers rettigheter og interesser.
DA171024 - Prinsippet rundt utbyggingen er feil.
VG171023 Prinsippet er enkelt.
BT171022 Samtidig finnes det i prinsippet ikke noe tak for hvor mye vi kan investere i behandling, og utviklingen av medisinsk kunnskap og teknologi går raskt.
DB171021 Da CAS-dommen ble klar, bestemte Johaug seg for ikke å anke den, noe hun i prinsippet kunne gjort til sveitsisk Høyesterett.
DB171021 Støttet av nyere forskning om hvor viktig nærhet og omsorg i tidlig alder er for barnas utvikling - helt inn i voksenlivet, har det såkalte « biologiske prinsippet » måttet vike plassen.
DB171021 Feil å fjerne « det fjerde prinsippet » i barnevernsloven Debatt ¶
SA171020 Prinsippet om at lavere utslipp gir lavere avgift bør derfor bestå.
BT171020 Prinsippet bak regjeringens kutt i Landbruks- og matdepartementet er fornuftig.
AP171020 Husk, et foto er et foto, og prinsippet er mer eller mindre det samme enten vi snakker DESIGNERICONS, CUPCAKES eller DICK-PICS #privatetotempels.
DB171019 Men prinsippet om å « klare seg selv », gjelder tydeligvis bare frivillig arbeid for dyr - ikke kommersiell utnytting av dyr.
DN171018 Hun er i prinsippet positiv til alt som kan bidra til at seriøse entreprenører velges, men er kritiske til det signal Statens vegvesen sender entreprenører med en « karakterbok ».
DN171018 - Gjelder prinsippet om å bruke offentlige penger til å bevare et meningsmangfold kun når organisasjonen støtter opp under regjeringspartienes politiske agenda ? ville Ap-lederen vite.
AP171018 Hos oss følger vi prinsippet TTT : Ting tar tid.
VG171017 Det betyr i prinsippet at vi har funnet en løsning, sier Bakke-Jensen til NTB.
DN171017 Det betyr i prinsippet at vi har funnet en løsning, sier Bakke-Jensen til NTB.
DB171017 Fri flyt av arbeidskraft i EU betyr i prinsippet at dersom du er kvalifisert til å være psykolog i Ungarn, så er du også kvalifisert i Norge, sier Lars Swanstrøm.
DB171017 Det betyr i prinsippet at vi har funnet en løsning, sier Bakke-Jensen til NTB.
AP171017 Det betyr i prinsippet at vi har funnet en løsning, sier Bakke-Jensen til NTB.
AP171017 I 70 år har samtlige regjeringer fra AP, Høyre og sentrum respektert den såkalte basepolitikken, prinsippet om at bare norske, militære kan ha permanente militærbaser i Norge.
AA171017 Det betyr i prinsippet at vi har funnet en løsning, sier Bakke-Jensen til NTB.
NL171016 En reform med knapper og glansbilder av innhold når det gjelder overføring av makt og myndighet fra stat til Fylkeskommuner, men der prinsippet om sammenslåing framstår som viktigere enn noe annet.
DB171016 - Fri flyt av arbeidskraft i EU betyr i prinsippet at dersom du er kvalifisert til å være psykolog i Ungarn, så er du også kvalifisert i Norge, sier Lars Swanstrøm.
DB171016 Når man i prinsippet er for en valgt stortingspresident, men synes Olemic Thommessen fungerer dårlig i praksis, burde man innsette ham på livstid.
DB171016 Et av de beste argumentene for å la monarkiet gå i arv er som følger : « Når man i prinsippet er mot noe, men synes det fungerer godt i praksis, er det prinsippene det er noe galt med.
BT171016 Om Norge lykkes i vanskelige oppgaver - som å jobbe i sårbare stater eller prioritere de aller mest sårbare og marginaliserte ut fra prinsippet « leave no one behind » - kan det utgjøre større samlet forskjell.
AP171016 I prinsippet er det feil, men i praksis kan det være litt mer komplisert.
DB171015 Ankepunktet er, som Jansrud er inne på, at prinsippet om likhet for alle i prinsippet må bety at også herrene kan få kjøre i kvinneklassen.
DB171015 Ankepunktet er, som Jansrud er inne på, at prinsippet om likhet for alle i prinsippet må bety at også herrene kan få kjøre i kvinneklassen.
AP171013 Derfor er europeisk vinlov bygget på akkurat dette prinsippet .
DB171012 Nå lager de jo kontraktene så svære at det i prinsippet er tre norske aktører som kan få dem, eller utlendinger, sier Brodtkorb.
SA171011 Skal en beholde dette prinsippet fremover tar jeg neppe mye feil når jeg antyder at en del vil spekulere i at det lønner seg å tape de par siste kvalikrundene.
AP171011 Riktignok med mange unntak, men prinsippet står fast.
AP171011 Riktignok med mange unntak, men prinsippet står fast.
AP171011 Ansatte ved en rekke institusjoner nå tar til orde for er å vike fra prinsippet om at alle skal lik rett til utdanning på bakgrunn av egne følelser, synsinger og antagelser, og ikke faglig argumentasjon.
AA171011 Skal en beholde dette prinsippet fremover tar jeg neppe mye feil når jeg antyder at en del vil spekulere i at det lønner seg å tape de par siste kvalikrundene.
NL171010 En stortingspresident velges for et år av gangen, men i prinsippet for hele stortingsperioden.
AA171010 Etter at Tsai ikke ville stille seg bak prinsippet om ett Kina da hun ble valgt i 2016, brøt Kina all kontakt med Taiwan. ( ©NTB ) ¶
AA171010 Den nye lederen i utdannings- og forskningskomiteen legger til at det ikke nødvendigvis er beløpet, men prinsippet om bemanningsnorm han stiller spørsmål ved.
DB171009 Vi gikk inn i en kommunereform der hovedprinsippet var frivillighet og vi valgte å følge det prinsippet helt ut.
DA171009 Vi gikk inn i en kommunereform der hovedprinsippet var frivillighet og vi valgte å følge det prinsippet helt ut.
AP171009 Staters suverenitet og krav om respekt for denne er det mest grunnleggende prinsippet i folkeretten.
DB171007 Prinsippet er det samme som for bilforsikringer.
DA171007 « Skomaker bli ved din lest » er prinsippet siddiskapitalistene driver forretninger etter.
DN171006 - Vi avstår fra å delta på noen øvelser for å vise at vi står bak prinsippet om inkludering og at regionen har felles interesser.
DN171006 - Ledighetstallene skal, i prinsippet , være mindre preget av orkanene siden midlertidig borte fra jobb blir i denne undersøkelsen regnet som sysselsatt og ikke ledig, og vi regner med at raten vil holde seg på 4,4 prosent, skriver Bruce.
AP171006 Den norske interessekonflikten mellom et globalt atomvåpenforbud - som Norge jo i prinsippet er for - og sikkerhetspolitikken forankret i NATO-alliansen, har satt regjeringen i en vanskelig skvis, påpeker seniorforsker og nedrustningsekspert Sverre Lodgaard i NUPI.
AP171006 Et forbud skal i prinsippet gjelde alle, men vil i praksis bare legge press på vestlige demokratier.
DB171005 I prinsippet kan NVE fortsette å tilføre vann så så lenge de mener det er formålstjenelig.
VG171004 Motsatsen Anti-SLAPP - som altså er det Tasmin Lucia-Khan og WR Entertainment benytter seg av nå - er innført i flere amerikanske stater, deriblant California, for å sikre at grunnløse søksmål - som oftest ærekrenkelser - ikke blir avsluttet på denne måten ut fra prinsippet om ytringsfrihet og at alle har rett til å få sin sak prøvd i retten.
NL171004 Så vel Politidirektoratet som Politiets Sikkerhetstjeneste støttet prinsippet om tidsavgrensede våpenløyver for våpen med stort skadepotensiale.
NL171004 Sverige, Finland og Danmark har alle innført prinsippet om tidsavgrensede løyver.
AP171004 All annen offentlig maktutøvelse skal i prinsippet synliggjøres med en begrunnet vurdering.
DB171002 For dem er prinsippet om ytringsfrihet det viktigste, ifølge høringsuttalelsen.
SA170930 Men for forbrukerne er prinsippet nesten det samme.
DB170930 Ved hjelp av demokratisk podkastteknologi - en stemme, en mikrofon, en datamaskin og en hel del tid - kunne i prinsippet hvem som helst piratkopiere formelen.
AP170930 Prinsippet er at aktive politikere ikke skal sitte i komiteen.
AP170930 Men for forbrukerne er prinsippet nesten det samme.
NL170929 I prinsippet må Tromsø nå velge mellom brukbar byvekst eller nullvekst i biltrafikken.
VG170928 Motsatsen Anti-SLAPP - som er det Tasmin Lucia-Khan og WR Entertainment benytter seg nå - er innført i flere amerikanske stater, deriblant California, for å sikre at grunnløse søksmål - som oftest ærekrenkelser - ikke blir avsluttet på denne måten ut fra prinsippet om ytringsfrihet og at alle har rett til å få sin sak prøvd i retten.
AP170928 En særdeles strengt fortolket islamsk lovgivning ( sharia ) regulerer i prinsippet alle sider ved samfunn og rettsvesen.
AA170928 - Det vil innebære at vi forlater prinsippet om likt beløp per medlem, skriver han.
AP170927 I prinsippet setter dette på spissen en hovedforskjell mellom rødgrønn og borgerlig side : Byrådet er villig til å finansiere utvidede, brede velferdstilbud med mer skatt, de borgerlige er lunkne.
AA170927 Hvorvidt flertallet er enige i dette stiller jeg meg tvilende til, men her gjelder kanskje prinsippet « den som roper høyest osv.
AA170926 - Ytringer som er rasistiske eller diskriminerende er i prinsippet egnet til å undergrave demokratihensynet, skriver lagdommer Mary-Ann Hedlund i dommen.
AA170925 - I prinsippet er det høytrykk også der, men de er på feil side av fjellet, så de får bare fuktigheten som står og stanger i fjellet, forklarer Thyness. ( ©NTB ) ¶ | 100 mobbesaker anmeldt - de fleste blir henlagt ¶
VG170922 - Et generelt forbud vil kunne støte kvinner bort fra utdanning og kanskje provosere muslimer i Norge unødvendig, og høgskolen er opptatt av å forsvare prinsippet om lik rett til utdanning, mener Høgskolen i Innlandet.
SA170922 « Tomteprisene i de borgerlige strøkene økte, og prinsippet om at like søker like - eller krake søker make - ble forsterket », forklarer han.
AA170922 Forvaring er den strengeste straffereaksjonen her i landet, og straffen kan i prinsippet vare livet ut.
NL170921 I prinsippet skal bærekraftig naturforvaltning være kunnskapsbasert, både på finsk og norsk side.
DB170921 Prinsippet om at de skal flyttes opp for å tenke framtid er jeg uenig i, i alle fall i tellende kamper.
DB170921 Det tredelte prinsippet , som FN vedtok etter mislykkede intervensjoner i Rwanda og Srebernica, forplikter det internasjonale samfunnet til å handle, dersom den enkelte stat ikke kan beskytte sine borgere mot folkemord, om det så skulle dreie seg om en humanitær intervensjon.
DB170921 Det er på høy tid at FN tar i bruk det folkerettslig prinsippet Responsibility to Protect ( R2P ).
DA170921 Hvordan prinsippet i el-bilpolitikken kan brukes til å skape marked og lønnsomhet for fornybar energiproduksjon.
AP170921 Mindretallet på tre av Bioteknologirådets medlemmer er i prinsippet for å innføre NIPD for alvorlig, arvelig sykdom, men vektlegger at definisjonen av alvorlig, arvelig sykdom er uklar og praktiseres svært ulikt.
AP170921 - Før 1920 var Svalbard terra nullius, og hvem som helst kunne i prinsippet seile opp og lage kart med nye navn på.
NL170920 oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig " ¶ 5 : I EU-direktiv 2000/43/EC heter det : " Formålet med dette direktiv er at fastlægge en ramme for bekæmpelse av forskjellsbehandling på grund av race eller etnisk oprindelse med henblikk på at iverksætte prinsippet om likebehandling i medlemsstaterne ".
DN170920 - Prinsippet om at alle skal bidra og ta ansvar er bra, men vi er skeptiske til at det skal bli en altomfattende økonomisk forpliktelse for alle bedrifter, sier han.
DB170920 Det regnestykket ville i prinsippet betydd at Jensen fikk omkring sju millioner kroner i korrupsjonspenger av hasjbaronen Gjermund Cappelen ( 50 ).
DB170920 - Motivert av prinsippet
DB170920 - De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sa Andersen i retten.
DA170920 - De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sa Andersen i retten.
AP170920 - I prinsippet ja, men i praksis gjør vi det ved å ta i bruk moderne teknologi, sier Hegli og forklarer hvordan sensorer styrer hvordan luker og vinduer åpnes og hvordan varmen styres i gulv og vegger.
AA170920 - De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sa Andersen i retten.
AA170920 - De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sa Andersen i retten.
AA170920 - Prinsippet om at alle skal bidra og ta ansvar er bra, men vi er skeptiske til at det skal bli en altomfattende økonomisk forpliktelse for alle bedrifter, sier han.
AA170920 Omdanning av ved til motordrivstoff er i prinsippet mulig, men slike anlegg er svært kompliserte og kostbare, og må derfor være store, og vil medføre svære transportkostnader hos oss, med vår lave tilvekst.
DB170919 Han er også i prinsippet motstander av overnasjonalitet.
SA170918 En adapter skal man i prinsippet kunne montere selv, men det er nok enklere sagt enn gjort for mange, mener NAF.
FV170918 En adapter skal man i prinsippet kunne montere selv, men det er nok enklere sagt enn gjort for mange, mener NAF.
AP170918 En adapter skal man i prinsippet kunne montere selv, men det er nok enklere sagt enn gjort for mange, mener NAF.
AA170918 En adapter skal man i prinsippet kunne montere selv, men det er nok enklere sagt enn gjort for mange, mener NAF.
VG170917 « Alexis » i Dynastiet gjorde i prinsippet ikke noe annet enn hva « JR » drev med i « Dallas.
DB170917 Hvor lang tid modningen tar vil naturligvis komme an på utgangspunktet, men en noe umoden avokado skal i prinsippet bli moden på omtrent én dag.
DB170917 - Jeg begynte jo i prinsippet med arbeidet i boka rett før rettssaken, og har fått et godt innblikk i denne saken, sier forfatteren og journalisten, som i store deler av rettssaken har sittet side om side med Jensens samboer Ragna Lise Vikre i retten.
AP170917 Flere bloggere legger ut bilder av seg selv med puppene flagrende ute i dagligdagse sammenhenger, og prinsippet i saken kan jeg være med på.
AP170917 Derfor har de valgt å sette seg på gjerdet og vente, etter prinsippet Viktig melding, lytt til lytterne.
DB170915 I motsetning til en fengselsstraff kan en forvaringsdom i prinsippet forlenges et ubegrenset antall ganger, og idømmes bare de aller farligste forbryterne.
DB170914 De er mest av alt en straff, fordi verdenssamfunnet ikke har noen annen straff, og fordi verdens stormakter mener at en villmann som strør om seg med atombomber og trusler bør straffes fordi han bryter de lovere som stormaktene og FN i prinsippet er enige i.
DB170913 - Prinsippet om én mann, én stemme veies opp mot ønsket om at distriktene skal representeres, slik at vi unngår en maktkonsentrasjon i Oslo.
AP170913 Denne kronikken førte til at helseminister Bent Høie innførte prinsippet om at alvorlig syke pasienter skal få én lege å forholde seg til, en kontaktlege.
DB170911 I prinsippet er bare partileder Trine Skei Grandes Oslo-mandat på Stortinget så godt som sikret.
VG170910 Prinsippet med sykelønn er så grunnleggende i arbeiderbevegelsen at den kan ikke en sittende Ap-statsminister tukle med, sier Aasan, og repeterer resonnementet.
DB170910 Selv om hun i prinsippet bare skulle slappe av på hotellet med produksjonen, har én god gjerning nå sørget for at hun hylles.
AP170910 Øyenvitneskildringene fra området er vanskelige å få bekreftet, fordi Rakhine i prinsippet er utilgjengelig for utenlandske medier.
AA170910 Øyenvitneskildringene fra området er vanskelige å få bekreftet, fordi Rakhine i prinsippet er utilgjengelig for utenlandske medier.
VG170909 Prinsippet kalles skatt etter evne, og er del av det Norge jeg er glad i.
AP170908 I prinsippet skal ingenting foregå bak ryggen hans.
VG170907 Bestemme oss for prinsippet , og så finne ut hvordan det skal gjøres.
VG170907 I prinsippet betaler « eierne i siste ledd » like mye skatt på investeringen på gevinsten fra Team Olvia som på gevinst på aksjer i et børsnotert selskap, skriver partner Hans Wikse i en e-post til VG.
DN170907 Trump-administrasjonen er nemlig avhengig av å ha et noenlunde godt samarbeid med Kongressen siden det er komitémedlemmer i Kongressen som i prinsippet skal utforme skatteplanen.
AA170907 Norge har i prinsippet stilt seg positiv til afghanske myndigheters ønske om mer « onbudget » støtte slik at midlene kan brukes strategisk, fleksibelt og i tråd med afghanske myndigheters prioriteringer og evne til å gjennomføre.
NL170906 Da gikk Ap i prinsippet god for både flytting av Bell-helikoptrene og basenedleggingen på Andøya.
DB170906 Da må vi holde fast på prinsippet om at godt gjort er bedre enn godt sagt.
DB170905 I Danmark, slik som i Norge, er prinsippet at fengslingsmøter skal være åpne for offentligheten.
DA170905 Han sier at forslaget « støtter kvinners status, garanterer og setter ut i live prinsippet om likestilling mellom menn og kvinner når det gjelder rettigheter og plikter som islam krever », skrive nettstedet Mada Masr.
DA170905 Han sier at forslaget « støtter kvinners status, garanterer og setter ut i live prinsippet om likestilling mellom menn og kvinner når det gjelder rettigheter og plikter som islam krever », skrive nettstedet Mada Masr.
AA170905 Tsais Demokratiske progressive parti har ikke offisielt akseptert at Taiwan i prinsippet er en del av ett Kina - noe som vekker stor misnøye i den kinesiske regjeringen i Beijing. ( ©NTB ) ¶
DB170904 Men å gjøre alle som har fått avslag på sin asylsøknad til kriminelle og fengsle dem på kollektiv basis strider mot prinsippet om forbud mot kollektiv avstraffelse.
AA170904 Tsais Demokratiske progressive parti har ikke offisielt akseptert at Taiwan i prinsippet er en del av ett Kina - noe som vekker stor misnøye i den kinesiske regjeringen i Beijing.
DB170903 - Jeg tror jeg skjønner prinsippet , sier Halaas etter at Dagbladet har lest opp for ham fra Durham-universitetets nyhetsmelding.
DB170903 Det er flott at Traaseth engasjerer seg i kulturpolitikken, og det er naturlig at hun gjør det når Innovasjon Norge forvalter 30 millioner av kulturbudsjettet, i tillegg til næringsnøytrale virkemidler som i prinsippet også skal kunne treffe kulturlivets aktører.
DB170902 - Byrådet sender et veldig dårlig signal når det fjerner ladestasjoner for å rendyrke prinsippet om et bilfritt sentrum.
DB170902 På mer direkte norsk : Prinsippet om at du er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og at straff bare kan iverksettes når det foreligger en rettskraftig dom.
AA170902 I tillegg ønsker Kreftforeningen økt satsing på et digitalt journalsystem, der prinsippet om én pasient, én journal blir gjennomført i alle helseforetak.
DN170901 Selv om det er komitémedlemmer i Kongressen som i prinsippet skal utforme skatteplanen, indikerer Mnuchin at administrasjonen vil være involvert i debatten og holde seg til målet om å få igjennom en skattereform innen utgangen av året.
VG170831 Ap kopierer stadig flere deler av SVs skolepolitikk, men da er det synd at de vil bryte med prinsippet om at skolen skal være gratis.
VG170831 - Dette er i strid med prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.
DB170831 Tungrodde prosesser er til for å forhindre overilte beslutninger med potensielt alvorlige konsekvenser, som i prinsippet kan ramme hvem som helst.
SA170829 Idrettens Voldgiftsretts ( CAS ) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke. ( @NTB ) ¶
FV170829 Idrettens Voldgiftsretts ( CAS ) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke. ( @NTB ) ¶
DN170829 - De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sier Andersen.
DB170829 Idrettens Voldgiftsretts ( CAS ) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke.
DB170829 MISFORNØYD : Vendela Kirsebom som i prinsippet kan ende opp som stortingspolitiker.
DB170829 Hva tenker du om at du i prinsippet kan bli valgt inn på Stortinget ?
BT170829 Idrettens Voldgiftsretts ( CAS ) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke. ( @NTB ) ¶ | - Problemet er egentlig helt krisestort, men det snakkes ikke om ¶
BT170829 Idrettens Voldgiftsretts ( CAS ) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke. ( @NTB ) ¶
AP170829 - De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sier Andersen.
AP170829 Idrettens Voldgiftsretts ( CAS ) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke. ( @NTB ) ¶
AP170829 Idrettens Voldgiftsretts ( CAS ) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke. ( @NTB ) ¶
AA170829 Forskningsleder og rakettekspert Anders Lennartsson ved Totalforsvarets forskningsinstitutt sier at en rakett over Japan er mer aggressiv handling enn det Nord-Korea tidligere har gjort, da de i prinsippet skjøt rett opp.
DB170827 Prinsippet som lagmannsretten her anvender, i en sak med dokumentert unndragelsesfare, må da gjelde a fortiori - med enda større kraft - med hensyn til alle de barnefamilier som ikke har slike klare varseltegn ved seg.
FV170826 Det strenge prinsippet
FV170826 - Hjørnestenen i WADA-koden er prinsippet om et strengt ansvar, noe som betyr at idrettsutøvere er ansvarlige for alle stoffer som kommer inn i kroppen, forklarer kommunikasjonsdirektør i WADA, Catherine MacLean.
SA170825 Det strenge prinsippet
SA170825 - Hjørnestenen i WADA-koden er prinsippet om et strengt ansvar, noe som betyr at idrettsutøvere er ansvarlige for alle stoffer som kommer inn i kroppen, forklarer kommunikasjonsdirektør i WADA, Catherine MacLean.
AP170825 Det strenge prinsippet
AP170825 - Hjørnestenen i WADA-koden er prinsippet om et strengt ansvar, noe som betyr at idrettsutøvere er ansvarlige for alle stoffer som kommer inn i kroppen, forklarer kommunikasjonsdirektør i WADA, Catherine MacLean.
DB170824 Slike forskjeller truer prinsippet om en likeverdig skole.
AP170824 Forutsetningen er at en slik foreløpig opptelling ikke vil stride mot prinsippet om hemmelig valg.
VG170823 - Prinsippet må være at en idrettsutøver er ansvarlig for det som kommer i kroppen, uansett om det er med vilje eller ved et uhell.
DB170823 Det grunnleggende prinsippet er at du kan ikke overlate ansvaret fullt ut til noen andre, uavhengig av hvem det er.
DB170823 Etter den kinesiske overtakelsen i 1997 er den tidligere britiske kolonien styrt etter prinsippet « ett land, to systemer », men de demokratiske frihetene - som retten til å demonstrere - blir gradvis underminert.
DB170823 Dette prinsippet kan ikke CAS bare se bort fra.
DA170823 Prinsippet gjør oppdragsgiver, i dette tilfellet Støre, ansvarlig for at alle ansatte og innleide vikarer nedover i oppdragskjeden får utbetalt det de skal.
DB170822 - Muligheten finnes i prinsippet , men er i realiteten utelukket.
DB170822 Markedsøkonomien er basert på det samme prinsippet .
DB170822 Prinsippet er egentlig ganske enkelt.
DB170822 Den norske politikken bryter med det grunnleggende humanitære prinsippet om å prioritere de aller mest sårbare, de med de største behovene.
AP170822 Prinsippet gjør oppdragsgiver, i dette tilfellet Støre, ansvarlig for at alle ansatte og innleide vikarer nedover i oppdragskjeden får utbetalt det de skal.
NL170821 Vi kan i prinsippet spare energi gjennom atferdsendringer og energisparende teknologiske løsninger, uten å gjennomføre en omstilling av energiproduksjonen.
NL170821 For selv om de i prinsippet kan behandles som uavhengige, er verdensøkonomien et komplekst system der alt henger sammen.
DB170821 - Muligheten finnes i prinsippet , men er i realiteten utelukket, sier Kjenner til Dagbladet.
AP170821 Hongkong skal få beholde sitt økonomiske og sosiale system i 50 år under prinsippet « ett land - to systemer ».
DB170819 Det går på prinsippet om at klubbene i Norge som har spillere som er interessante for oss, også er interessante for klubber i utlandet.
DB170819 Hun påpeker at utbyggingen er stikk i strid med prinsippet om sammenhengende veibygging, og omtaler det som sørgelig at E6 gjennom Gudbrandsdalen nå er dyttet ut i det blå.
DB170819 Sammen med inntektsskatt ble den et avgjørende virkemiddel for å sikre prinsippet om at folk skatter etter evne, at de som har mest skal bidra mest.
SA170818 Prinsippet om at midlertidig arbeid kun skal løse midlertidige arbeidsoppgaver ble fjernet med et pennestrøk.
AA170817 Både Høyre og Ap er i prinsippet for at Norge blir et EU-land, men må forholde seg til regjeringspartnere og støttepartier som er motstandere, og som vil svekke våre avtaler med EU.
VG170816 Dommerne i CAS skal legge argumenter som « hun stolte på legen », « ingen forsøk på å oppnå prestasjonsfremmende effekt » og « hun førte det opp på skjemaet » i den ene vektskålen, og prinsippet om utøveransvar for egen kropp og mangel på selvstendige undersøkelser i den andre.
VG170816 Det skyldes nok prinsippet om grunneiers rettigheter.
DB170815 Lik rett til utdanning er det viktigste prinsippet i norsk høyere utdanning.
VG170814 Vårt samfunn er basert på verdier som demokrati, rettsstat, prinsippet om maktfordeling, folkesuverenitet, ytringsfrihet, menneskerettigheter ; heri opptatt ting som likestilling mellom kjønnene, rettigheter for seksuelle minoriteter og barn osv., og ingenting av dette er « utydelig » eller « nøytralt ».
VG170814 - Prinsippet mitt er at de som har inntekt skal betale skatt.
DA170814 I tillegg mener han det er viktig å holde fast ved prinsippet om at om at skatt skal betales etter evne.
DA170814 Det er dette prinsippet Stortinget har lagt til grunn for utformingen av skattesystemet helt tilbake til 1800-tallet, påpeker han.
DA170814 I tillegg mener han det er viktig å holde fast ved prinsippet om at om at skatt skal betales etter evne.
DA170814 Det er dette prinsippet Stortinget har lagt til grunn for utformingen av skattesystemet helt tilbake til 1800-tallet, påpeker han.
DB170811 Skal vi møte Sylvi Listhaug og resten av Facebook-høyre etter det gammeltestamentlige prinsippet øye for øye, tann for tann ?
VG170809 Man kan mene hva man vil om at familien har flyttet ut, men prinsippet forblir det samme.
NL170809 I prinsippet kan ett mandat, også fra Troms, avgjøre hvilken regjering vi får fra høsten av.
DN170809 - Han tok over selskaper som i prinsippet var fiktive, og solgte dem ut igjen til kunder med hypotetiske verdier.
DN170807 I prinsippet kan et klikk inn på lenken være nok til at hackere kan ta over PC-en din melder Nettavisen.
AA170807 I prinsippet kan et klikk inn på lenken være nok til at hackere kan ta over PC-en din melder Nettavisen.
VG170806 Samtidig er vi ikke villig til å la norske pasienter bli lidende under at Norge skal ri det prinsippet alene.
DA170806 Det juridiske prinsippet om sonet straff er ikke alltid like enkelt å overføre til idretten.
VG170805 Over 80 prosent støtter prinsippet om fri bevegelse av mennesker innen EU.
AP170804 - I prinsippet kan man jo si at dersom politimesteren hver dag vurderer og beslutter at det er behov for bevæpning, så er den på sett og vis fortsatt midlertidig, sier Lande Hasle.
AP170802 De to fagpedagogene heiser opp prinsippet om « ansvar for egen læring », men fremstår selv som forskningsfundamentalister.
VG170801 - Men hvilket prinsipp har du her ? - Prinsippet mitt er at de som har inntekt skal betale skatt.
DN170801 Ingen inntekt - ingen skatt ¶ - Prinsippet mitt er at de som har inntekt, skal betale skatt.
DB170801 Ja, det er hva FN-konvensjonen pålegger Norge og andre land, og som vi i prinsippet har tilsluttet oss.
VG170730 Kommentar : Har selv Putin gitt opp Trump ? Prinsippet Putin nå ønsker å følge er at USA skal ha like mange diplomater i Russland som Russland har i USA.
DA170728 Ved å be om en redegjørelse åpnet Fylkesmannen i prinsippet tilsynssak.
AA170728 Ved å be om en redegjørelse åpnet Fylkesmannen i prinsippet tilsynssak.
DB170727 Dette prinsippet ble siden gjentatt i " Avtalen om Vennskap, Samarbeid, og Partnerskap " fra 1997.
DB170727 De russiskvennlige kreftene i Norge, klarest representert ved historikeren Bjørn Nistad, rettferdiggjør Russlands annektering av Krim-halvøya fra Ukraina, med prinsippet om nasjonal selvbestemmelse for den russiske befolkningen på Krim.
VG170726 MDG : ikke mot i prinsippet , men for andre løsninger som går raskere.
DN170725 I prinsippet bør det være en forutsetning at behandlingen har dokumentert effekt, sier Toppe, nestleder i Stortingets helsekomité for Senterpartiet til Bergens Tidende.
DB170725 Eksempelet jeg løfter fram handler ikke om prinsippet bak ytringsfriheten, men om vår kollektive reaksjon avhengig av hvilken organisasjon det er som skal benytte seg av den friheten.
AA170725 I prinsippet bør det være en forutsetning at behandlingen har dokumentert effekt, sier Toppe, nestleder i Stortingets helsekomité for Senterpartiet til Bergens Tidende.
AA170725 Resultatet blir selvsagt at også disse erfaringene i prinsippet blir tilgjengelige globalt, og at den som hetser plutselig kan få den store negative oppmerksomheten han hadde forventet å slippe.
AA170725 Mens de sosiale sanksjonene tidligere skjedde gjennom at man kanskje snakket sammen i vennegjengen om at « du må ikke involvere deg med han der, fordi han gjorde slik og slik », er det nå i prinsippet hele verden som er potensielle offer og som må og kan advares, og det er de samme sosiale mediene som på ulike vis blir kanalen hvor kvinner deler sine erfaringer.
VG170724 I prinsippet er situasjonen på Stortinget den samme etter valget som før : Fremskrittspartiet er på vippen mellom en rød og en borgerlig blokk.
DB170724 Robinson mente som vanlig det var umulig å si nei til, mens Fredag, for variasjonens skyld, valgte å bli forsynt fra den velassorterte ostevogna, som i prinsippet fungerer på samme måte som dessertvogna.
VG170722 Mens kritikerne mener at loven bryter det demokratiske prinsippet om at rettsvesenet må være uavhengig og beskyttet mot politisk påvirkning, argumenterer den polske regjeringen med at rettsvesenet må bli mer effektivt og rettferdig.
AA170722 Mens kritikerne mener at loven bryter det demokratiske prinsippet om at rettsvesenet må være uavhengig og beskyttet mot politisk påvirkning, argumenterer den polske regjeringen med at rettsvesenet må bli mer effektivt og rettferdig.
VG170721 Dette er handlinger som ødelegger prinsippet om sekularisme og vitenskapelig basert utdanning, sier Balik.
NL170721 Vårt land, og de fleste andre vestlige land er i prinsippet « pluralistiske », ettersom vi er demokratier, men ganske sterke krefter søker å snevre inn sentrale frihetsgoder som er ervervet gjennom kamp over mange tiår.
DB170721 Selv om fagfolk som ornitologer, veterinærer og eksperter fra Tyskland mener at flytting er et godt alternativ, velger de av prinsippet om at ville dyr ikke skal være i fangenskap gå foran, sier han til NRK.
DA170721 Det fjerner prinsippet om uavhengige domstoler, som kan kontrollere myndighetene.
VG170720 Når en videregående skoleelev mistrives på skolen kan han i prinsippet ikke bytte skole eller lærer.
VG170720 Hvis vi ikke holder ut en kjedelig jobb kan vi i prinsippet bytte jobb.
DB170720 Prinsippet ble formulert av opplysningstidens filosof Montesquieu, og er betraktet som en bibel for demokratiet og den liberale rettsstaten.
DB170719 Og hvordan er det i forhold til prinsippet om ungdomsrett og lik rett til utdanning, Erna ?
DB170719 Dernest kommer alle de andre områdene som skal utgjøre « the future deal » som i prinsippet må være klar senest 29. mars 2019.
AA170719 Det har nå kommet en rekke nye biogasslastebiler på markedet, fra flere av de største produsentene, som i prinsippet gjør det teknisk mulig å kjøre all tungtransport på klimanøytralt drivstoff.
DB170718 Men etter norsk lov er samleie med så unge personer fortsatt forbudt under enhver omstendighet ( ut fra prinsippet om at barn ikke kan samtykke til dette ), og rubriseres automatisk som voldtekt, med en minstestraff på tre års fengsel.
DB170715 Hvor kommer så dette svært dyre prinsippet om kronemessig lik utvikling fra ?
DB170714 Setene går unna i rekordtempo, og om bare noen få dager vil det i prinsippet være utsolgt.
DB170713 Norge er i prinsippet for atomnedrustning, men sier i praksis ja til deltakelse i Natos og USAs atomstrategi.
DB170713 I prinsippet er dette det samme vi ber regnskoglandene om å gjøre : å la være å utnytte sine naturressurser av hensyn til klodens klima.
DB170713 Det er grunn til å ha en viss skepsis til den konklusjonen, særlig når tiltaket som foreslås, bryter med det grunnleggende samfunnsøkonomiske prinsippet om at prisen på å forurense skal tilsvare kostnaden ved forurensningen.
DA170712 - I boka spør Milo hvorfor man kaller det for fri bevegelse, når han i prinsippet er tvunget til å flytte.
NL170710 Når en videregående skoleelev mistrives på skolen kan han i prinsippet ikke bytte skole eller lærer.
NL170710 Hvis vi ikke holder ut en kjedelig jobb kan vi i prinsippet bytte jobb.
DB170710 Sånn sett er det veldig enkelt for dagligvareleddet å slutte - i hvert fall i prinsippet , sier Svihus, som også mener at reklamebransjen har et ansvar for hva vi eksponeres for av reklame for usunn mat.
VG170709 - Jeg er i prinsippet relativt avhengig av et direkte mandat i Hordaland, sier Hermstad til VG.
DN170706 Senere ble det rapportert i flere medier at flere i Trumps team ble overrasket over at han ikke nevnte artikkel fem, og at de var sikre på at han støttet prinsippet .
DB170706 Under toppmøtet på Reykjavik i 1986 var Reagan og Gorbatsjov i prinsippet enige om å skrote alle sine atomvåpen.
BT170705 Driver man undervisning etter dette prinsippet skal det ligne minst mulig på tradisjonell skole.
DB170704 Det var Arbeiderpartiet som i sin tid stod bak opprettelsen av Kulturrådet og innførte prinsippet om armlengdes avstand i Norge.
DA170704 Det har også vært reist kritikk rundt prinsippet om at denne samlingen bygges på donasjoner.
BT170704 Og vi mennesker følger ( til en viss grad ) dette prinsippet .
SA170703 Anlegget skal etter beregningene kunne produsere omkring 5000 kWh i året, noe de i prinsippet kan bruke selv, eller selge tilbake til strømleverandøren LOS.
BT170703 Anlegget skal etter beregningene kunne produsere omkring 5000 kWh i året, noe de i prinsippet kan bruke selv, eller selge tilbake til strømleverandøren LOS.
AP170703 Anlegget skal etter beregningene kunne produsere omkring 5000 kWh i året, noe de i prinsippet kan bruke selv, eller selge tilbake til strømleverandøren LOS.
DN170701 Da den britisk-kinesiske avtalen ble implementert, tillot dette prinsippet at Hong Kong kunne opprettholde sitt økonomiske og sosiale system i 50 år.
SA170630 Noe av Nkoms kritikk mot Telenors musikktjenesten går ut på at nulltaksering truer prinsippet om et åpent og fritt internett.
DN170630 Det overordnede prinsippet var at ekstraordinær avkastning ikke skulle hentes ut av eierne av infrastrukturen, men av felteierne.
AP170630 Kina forpliktet seg ved tilbakeleveringen at Hongkong i 50 år skulle få « høy grad av selvstyre, unntatt i utenriks- og forsvarssaker » og beholde sitt økonomiske og sosiale system under prinsippet « ett land - to systemer ».
AP170630 juli kommer Xi Jinping til å hylle prinsippet « ett land, to systemer », som i 20 år har gitt Hongkong lokalt selvstyre, eget justissystem og økonomisk frihet - men ikke demokrati.
AA170630 Noe av Nkoms kritikk mot Telenors musikktjenesten går ut på at nulltaksering truer prinsippet om et åpent og fritt internett.
AP170629 Hongkong styres etter prinsippet ett land, to systemer, som ble nedfelt i overenskomsten mellom Storbritannia og Kina før overtagelsen.
DB170628 Da er det i hvert fall hjelp å hente i prinsippet om full åpenhet.
DB170628 Den andre innvendingen handler om prinsippet om at ingen skal måtte inkriminere seg selv, altså at man kan la være å avgi forklaring eller gi opplysninger som kan skade en selv.
AP170628 I prinsippet er det to ting du må gjøre : ¶
DB170627 . De skal arbeide etter prinsippet om armlengdes avstand både fra politiske myndigheter og ulike interesser.
VG170624 Når man da har valget om at enten åpner du selv telefonen, eller så bruker politiet tvang, utfordrer det dette prinsippet , sier Wessel-Aas.
VG170624 Han mener dessuten dette kan gå imot prinsippet om at ingen skal måtte inkriminere seg selv ; altså at det er frivillig å avgi forklaring.
DN170624 I prinsippet er dette en videreføring av våre tidligere skisser, men en konkretisering av de to hyttene som planlegges revet og gjenoppført.
DN170624 Når man da har valget om at enten åpner du selv telefonen, eller så bruker politiet tvang, utfordres dette prinsippet .
DN170624 Han mener dessuten dette kan gå imot prinsippet om at ingen skal måtte inkriminere seg selv.
AA170624 Når man da har valget om at enten åpner du selv telefonen, eller så bruker politiet tvang, utfordres dette prinsippet .
AA170624 Han mener dessuten dette kan gå imot prinsippet om at ingen skal måtte inkriminere seg selv.
AA170624 Når man da har valget om at enten åpner du selv telefonen, eller så bruker politiet tvang, utfordres dette prinsippet . ( ©NTB ) ¶
AA170624 Han mener dessuten dette kan gå imot prinsippet om at ingen skal måtte inkriminere seg selv.
DA170623 ke var i henhold til norsk lov, men da skal man huske på at byggesaker er kompliserte også for etnisk norske - og det har ikke noe å si hvor lenge du har bodd i landet, hvis du stort sett har forholdt deg til et pakistansk miljø, sier forsvarsadvokaten, som mener retten helt har hoppet bukk over prinsippet om at tvilen skal komme tiltalte til gode.
AP170623 Hun sier partiet i prinsippet er åpne både for regjeringssamarbeid og en samarbeidsavtale med Ap, dersom partiet får det gjennomslaget det trenger i eventuelle forhandlinger.
AP170622 Denne tjenesten vil i prinsippet gi alle lånere i Norge tilgang til alle de syv millionene bøker som er samlet i norske bibliotek.
AP170622 Jørn Mortensen frykter at prinsippet om at kunstnere skal bidra til å utforme det offentlige rom, blir sidestilt når Statsbygg skal ta over utformingen av minnesmerket på Utøya-kaia.
VG170620 I Bodø kjempet man for å fravike dette prinsippet og klarte det omsider etter stort påtrykk.
DA170620 Organisasjonene støtter prinsippet , men ser samtidig problemer.
VG170619 Eggdonasjon er i prinsippet ikke så forskjellig fra surrogati, som regjeringen heldigvis fortsatt sier nei til : Både surrogati og eggdonasjon handler om å skille egg og livmor.
DN170619 Organisasjonene støtter prinsippet , men ser samtidig problemer.
DB170619 Å lage en særlov og dermed sette sikkerhetsloven til side, ville vært i strid med prinsippet om at den som utsteder informasjonen, skal ta stilling til gradering, mener han.
AP170619 Det nevnte høringsbrevet har dette prinsippet som prioritert mål i et punkt foran « verdensledende ».
AP170619 Det nevnte høringsbrevet har dette prinsippet som prioritert mål i et punkt foran « verdensledende ».
DN170618 - Den norske ordningen er også sterkere, og det er en klar juridisk forankring av prinsippet om nettnøytralitet.
DB170618 Han ble diagnostisert med diabetes type to, men klarte å slanke seg ned til et nivå der insulindoser ble i prinsippet kunne vært overflødig for ham.
DB170618 Alle ble i prinsippet dømt til døden, men i 1972 sluttet California å praktisere dødsstraff.
BT170618 Når fagpersoner innen barnevern og rettspleie mener at forbedringer er nødvendige, har det bakgrunn i en uheldig holdningsmessig utvikling innen sosialtjenestene etter at det biologiske prinsippet ble mistenkeliggjort som en hindring mot å sikre barn forsvarlig oppvekst.
BT170618 HINDRING : Når fagpersoner innen barnevern og rettspleie mener at forbedringer er nødvendige, har det bakgrunn i at det biologiske prinsippet ble sett på som en hindring mot å sikre barn forsvarlig oppvekst, skriver Eivind Meland.
BT170618 De knesatte et nytt overordnet prinsipp kalt « prinsippet om utviklingsfremmende tilknytning ».
VG170616 Mens etableringen av et homogent europeisk marked for varer har vært relativt ukontroversielt, har prinsippet om at det samme skal gjelde for arbeid og andre aktiviteter som krever personforflytning, vært mer omstridt.
SA170616 Og, hold deg fast : Metoden er reproduserbar, og kan i prinsippet også fungere for fjærkre, svin og andre typer kjøtt.
DB170616 I dag er Norge et av få land i verden som fortsatt bruker det medisinske prinsippet i vurderingen i domstolen.
DB170616 Prinsippet om at en psykotisk diagnose automatisk gjør noen strafferettslig utilregnelig erstattes nå med et krav om at det skal være en alvorlig sinnslidelse.
DA170616 I prinsippet skal de også ha sin leie.
VG170615 Men jeg legger merke til at Sp sentralt synes prinsippet om å følge lokale vedtak er viktigere enn å bekjempe sentralisering, svarer Sanner.
DB170615 Når det gjelder prinsippet som forbyr retur til et område hvor liv og sikkerhet vil være i fare, ser vi hele tiden en mer aggressiv returpolitikk - også dette motivert av å sende avskrekkende signaler.
VG170614 Tradisjonen med valg i enmannskretser for å gi styringsdyktige regjeringer, har også bidratt til prinsippet om at statsministre som får underhuset mot seg, må ta sin bowlerhatt å gå.
SA170614 Dette er i seg selv bekymringsfullt, men prinsippet om fri ferdsel består.
NL170614 Men viktigst av alt er likevel prinsippet om anstendighet.
DB170614 Jeg har fått positive tilbakemeldinger fra flere representanter, som er enig i prinsippet , men som mener at saken trenger grundigere behandling.
DA170614 - En viktig seier for naturen og for prinsippet om ansvarlig miljøforvaltning i norske havområder, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i en artikkel på WWFs egne nettsider.
AP170614 Dermed står ting som infrastruktur-reform, der både demokrater og republikanere i prinsippet er enige om det meste, bom stille.
FV170613 Det er i prinsippet ikke lov å stanse, så det er din plikt å sørge for at du har nok bensin.
DB170613 - Det føler jeg er veldig behagelig, og i prinsippet trenger jeg ikke bestemme meg før jeg er i London.
DB170613 - I prinsippet skal den nye reformen motvirke en hver økning i levealderen.
DB170613 En vesentlig del av vårt oppdrag er nettopp å styre rundt oppdragsgiveres tendens til å ønske spesielle vinklinger, og dette prinsippet står høyt oppe i våre normbaser, sier Knut Weberg.
DB170613 - Premisser har den egenskap at det finnes en uendelighet av dem, og tillates slike, kan man i prinsippet velge de som passer ens egen agenda best.
DB170613 Prinsippet om hensynet til barnets beste er nedfelt i barnekonvensjonens artikkel 3, nr. 1.
DA170613 FrP fikk støtte fra flere Høyre-representanter i at prinsippet om konsensus gjennom likelydende vedtak i Buskerudbykommunene er så viktig, at de ikke vil ta sjansen på å sette prosessen i fare.
SA170612 Det er i prinsippet ikke lov å stanse, så det er din plikt å sørge for at du har nok bensin. i ¶
DB170612 Seniorforsker ved Nofima, Einar Risvik, forklarer at sansene våre fungerer ut fra prinsippet om kontrastforsterkning, altså at hvis du hele tiden sender samme signal, slutter hjernen å oppfatte signalet, den krever endring for å oppfatte at det skjer noe.
BT170612 Det er i prinsippet ikke lov å stanse, så det er din plikt å sørge for at du har nok bensin.
AP170612 Men hun er også enig i prinsippet om at det bør være lenger mellom hver holdeplass.
AP170612 Men både Sp, SV og MDG ønsker i prinsippet omkamp her.
AP170612 Men både Sp, SV og MDG ønsker i prinsippet omkamp her.
AP170612 Det er i prinsippet ikke lov å stanse, så det er din plikt å sørge for at du har nok bensin.
DB170610 Lenger nede i hierarkiet har vi « pengeaktige » verdipapirer, som i prinsippet kan veksles inn i høyere former for penger.
DB170610 Lenger nede i hierarkiet har vi « pengeaktige » verdipapirer, som i prinsippet kan veksles inn i høyere former for penger, skriver artikkelforfatteren.
AP170610 Men hun er også enig i prinsippet om at det bør være lenger mellom hver holdeplass.
AA170610 Turen har i prinsippet alltid kostet like mye som å ta trikken, og flere av byens borgere husker fortsatt at det kostet en 10-øring å bli rodd over kanalen.
VG170609 Artikkelen stadfester prinsippet om at et angrep mot ett av alliansens medlemmer regnes som et angrep på alle.
VG170609 Bruddet med EU i fjor var hele begrunnelsen for å fravike det prinsippet som hun inntil da hadde uttrykt så tydelig : Det ville ikke under noen omstendighet bli aktuelt å foregripe det regulære parlamentsvalget i 2020 ved å flytte det frem i tid.
SA170609 Et fall fra en brygge er i prinsippet et dykk.
AA170609 Til og med « den norske løsningen », med britisk EØS-medlemskap, kan i prinsippet komme på bordet.
DA170608 Han mener HSØs nye anbud vil innebære en alvorlig svekkelse av tilbudet i regionen - og gi helseforetakene monopol på avrusning, hvilket er i strid med prinsippet for fritt behandlingsvalg.
AP170608 I prinsippet vil tunnelen være nattestengt de neste to årene.
VG170607 Det er ikke så mye penger, men prinsippet om at det er verdt å støtte, er en stor milepæl i Norge, sier Petter Hatlem til VG.
AP170607 Dommerne i høyesterett kan i prinsippet bli i jobben til de dør, men enkelte velger å pensjonere seg før den tid.
AP170607 Likebehandling må være det bærende prinsippet både i denne saken og i forhold til tilsvarende saker i fremtiden.
VG170606 - Men hele tiden har NATO greid å samle seg om hovedoppgaven, å forsvare hverandre basert på prinsippet « en for alle, alle for en ».
DB170605 Hele tida har Nato likevel greid å samle seg om det som er alliansens hovedoppgave : At vi forsvarer hverandre basert på prinsippet en for alle, alle for en.
VG170603 - En bobestyrer må i dag i prinsippet ringe alle bankene for å finne ut hvor konkurs-bedriften hadde verdier eller kontoforhold.
DB170602 I prinsippet har du ikke krav på erstatning for fullt synlige verdigjenstander som blir stjålet under bilinnbrudd.
DA170602 Ingenting er i prinsippet for hellig, ingen er i prinsippet fritatt, sier hun.
DA170602 Ingenting er i prinsippet for hellig, ingen er i prinsippet fritatt, sier hun.
VG170531 Vi kan i prinsippet gjøre det ja.
DB170531 Og er prinsippet om selvkost ivaretatt, slik at ulovlige gebyr ikke forekommer ?
DB170531 Prinsippet om selvkost skal likevel ikke oppfattes så strengt at kommunen konkret må beregne hvor mye arbeid som går med i den enkelte sak.
NL170530 Våre rundt 10 000 fiskere driver i prinsippet i en evigvarende næring, i et globalt marked.
DB170530 Hullene er større, fyllet mektigere, men prinsippet er det samme : Ta en tørr og kjedelig kake, gjør den saftig og smakfull.
DN170529 Melby sier Nato som troverdig forsvarsallianse er død det øyeblikket USA trekker tilbake sikkerhetsgarantien, altså prinsippet i artikkel fem om én-for-alle, alle-for-én.
AA170529 Men på statlig grunn gjelder prinsippet om at alle kan slippe til.
DB170528 Som akuttmedisiner i en katastrofesituasjon må prinsippet være « la de som skriker ligge ».
VG170527 Mener en urettmessig tredjepart får gevinsten ¶ - Prinsippet om å la et overskudd ligge igjen til det beste for lokalsamfunnet er jo prisverdig.
DB170526 Nå skulle det, i prinsippet , ikke være mindre trygt å sette bort denne type oppgaver til private selskaper i utlandet enn i Norge.
DB170524 I den grad Trump tenkte på paven, så tok han i dette tilfellet ikke høyde for at paven selv er latin-amerikaner, og dermed - i prinsippet - en det er viktig å holde utenfor muren.
AA170524 - Det høres kanskje hyggelig og uproblematisk ut å åpne for « pils i parken », men i prinsippet åpner man da for at alkohol skal være del av offentligheten på en helt annen måte enn i dag.
AA170524 - Det høres kanskje hyggelig og uproblematisk ut å åpne for « pils i parken », men i prinsippet åpner man da for at alkohol skal være del av offentligheten på en helt annen måte enn i dag.
NL170523 Men i hverdagen, i kinosalen, på markedet eller på hurtigbåten har vi i prinsippet null beredskap, og hvem og hvordan denne lokale beredskapen skal ivaretas er ikke til diskusjon.
BT170523 Konkurrenten JCDecaux mener dette bryter med prinsippet om likebehandling.
VG170522 Alle kan i prinsippet lese det som står der.
VG170522 Er en av voldtektene grov nok til at strafferammen utnyttes fullt ut for den ene saken alene, går gjerningspersonen i prinsippet straffri for de andre voldtektene.
VG170522 Dette strider ikke bare mot folks rettsfølelse, men prinsippet om forholdsmessighet mellom lovbrudd og reaksjon.
VG170522 Det er derfor et paradoks at dette prinsippet ikke gir utslag i de mest alvorlige lovbruddene.
SA170522 Riksadvokaten skrev i sitt høringssvar at forslagene i praksis innebar å gå bort fra prinsippet om en human strafferettspleie.
SA170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag.
DB170522 Riksadvokaten skrev i sitt høringssvar at forslagene i praksis innebar å gå bort fra prinsippet om en human strafferettspleie.
DB170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag.
DA170522 Riksadvokaten skrev i sitt høringssvar at forslagene i praksis innebar å gå bort fra prinsippet om en human strafferettspleie.
DA170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag.
BT170522 Riksadvokaten skrev i sitt høringssvar at forslagene i praksis innebar å gå bort fra prinsippet om en human strafferettspleie.
BT170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag.
AA170522 Riksadvokaten skrev i sitt høringssvar at forslagene i praksis innebar å gå bort fra prinsippet om en human strafferettspleie.
AA170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag.
DB170521 Kristiansen sier at det ikke gjorde veldig vondt, men at det er prinsippet i saken.
DB170520 Hvert år får de inn rundt tre milliarder som de i prinsippet kan bruke ganske fritt.
AP170520 Dette står i direkte motsetning til den såkalte nettnøytraliteten, som er prinsippet om retten til tilgang til et nøytralt og åpent internett.
DB170519 Det samme prinsippet har vi fulgt i denne testen hvor vi fjernet et produkt som ikke var like relevant ; altså salaten for menn » skriver han.
DB170519 Våre rundt 10000 fiskere driver i prinsippet i en evigvarende næring.
DB170519 Mitt utgangspunktet for det rådet var at de utfra prinsippet om ytringsfrihet ikke kunne hindre verken film, bok eller teaterstykke om deres historie.
DB170519 Prinsippet med å ha flat struktur er altså ikke engang populært i egne rekker.
AA170517 Flaggreglene gjelder i prinsippet bare for offentlige bygg, men det kan være kjekt å kjenne dem likevel.
VG170516 - Når du vet telefonnummeret, finnes det i prinsippet en rekke angrep mot telefonnettverket hvor du kan plukke opp SMS-meldinger og avlytte telefonsamtaler.
DN170516 - Men i prinsippet er de alle like viktige, sier hun.
BT170516 Prinsippet om at hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne til gode og ikke gå til profitt for eierne av kommersielle foretak, er grunnleggende.
AA170516 - Prinsippet er at man ikke ønsker andre flagg enn det norske.
DN170515 - Vi er uenige i dette prinsippet , men nå er regnestykket også påvirket av strukturendringene, sier Davidsen.
BT170515 Usikkerheten rundt prinsippet må avklares før lovforslaget blir endelig behandlet.
BT170515 I prinsippet er lovforslaget velment.
DN170514 Det er i prinsippet mulig å fortsette dersom de mener at de kan nå fram med forhandlingene på overtid.
DA170514 Det er i prinsippet mulig å fortsette dersom de mener at de kan nå fram med forhandlingene på overtid.
BT170514 Prinsippet er å la noen andre ta seg av det som er halvmorsomt og det jeg er halvgod på.
VG170513 I prinsippet skal rakettskjoldet kunne ødelegge Nord-Koreas atomraketter 15 kilometer oppe mot atmosfæren.
DA170513 - Det viktigste ideologiske prinsippet er å sørge for at politikken virker, og denne reformen er byråkratisk, dyr og lite treffsikker.
VG170512 « Vis frem Sotsji, så får vi slutt på maset » er milevis unna prinsippet med innsyn, nemlig at den som stiller spørsmålet avgjør hva det søkes informasjon om.
DB170512 MEN så var det altså ingen skjulte skandaler ; bare et ønske om å stå opp for prinsippet om at en frivillig demokratisk bevegelse ikke skal la seg overstyre av den skiftende politiske makten.
DB170512 Dette prinsippet har historisk sett vært viktig i norsk frivillighet, men denne gangen fikk idrettsbevegelsen lite hjelp.
DA170512 Det vil si, de baserer sin stemmegivning på hvilke land de har vært på ferie i før, men i prinsippet altså....
SA170511 Det moderne bompengesystemet brøt med dette prinsippet .
SA170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet.
SA170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet.
DB170511 I februar publiserte Europarådet, en av de tyngste institusjonene på menneskerettigheter og rettsstatsutvikling i Europa, en anbefaling om at alle dopinghøringer i prinsippet bør være åpne.
DB170511 Dette prinsippet om objektiv skyld er særlig uakseptabelt når det kombineres med en lukket rettsprosess, sier Jagland.
DB170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tufta på prinsippet om åpenhet.
DB170511 - Denne saken reiser spørsmålet om hvorvidt idretten kan fortsette å basere seg på prinsippet om objektiv skyld.
DB170511 Prinsippet var at samfunnets samlede ressurser skulle kunne mobiliseres for forsvaret av landet.
BT170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet.
AP170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet.
AP170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet.
VG170510 Dette prinsippet gjør oppdragsgiver ansvarlig for at alle ansatte og innleide vikarer nedover i oppdragskjeden får utbetalt det de skal.
DB170510 Vår forvaltningspraksis sier at det i prinsippet bare er lov med husdyr som hunder, katter, hest, sauer og griser.
AA170510 Eiendomsskatt bryter med prinsippet om at vi skal skattes etter evne.
DB170509 Hvis New York Rangers ryker ut av NHL-sluttspillet kunne Zuccarello i prinsippet vært på plass i VM-byen Paris torsdag og dermed spilt mot Finland fredag.
DB170509 - « Sjokk » kan i denne sammenheng forstås som markerte avvik fra utviklingen tidligere i en variabel som i prinsippet tenkes autonomt bestemt i økonomien.
AP170509 Men burde det veie opp mot prinsippet om å beskytte barn fra tiltak som frarøver dem muligheten til å bestemme over egen kropp ?
DN170508 Loven forbyr prinsippet om innvandringsliberale byer, i henhold til Donald Trumps omstridte presidentordre og stikk i strid med den politiske retningen andre stater går i.
DB170508 Det innebærer et stort opplesingsarbeid for oss, som i prinsippet ikke kan noe om den gamle etterforskningen.
DA170508 Den uunngåelige konklusjonen er dermed at vedtaket begrenser det grunnleggende og universelle prinsippet om religionsfrihet, sier Schutz.
BT170508 Det innebærer et stort innlesingsarbeid for oss, som i prinsippet ikke kan noe om den gamle etterforskningen.
AA170508 Loven forbyr prinsippet om innvandringsliberale byer, i henhold til Donald Trumps omstridte presidentordre og stikk i strid med den politiske retningen andre stater går i.
AA170508 Det innebærer et stort innlesingsarbeid for oss, som i prinsippet ikke kan noe om den gamle etterforskningen.
AA170508 Den uunngåelige konklusjonen er dermed at vedtaket begrenser det grunnleggende og universelle prinsippet om religionsfrihet, sier Schutz.
DB170507 Erna Solberg kan i prinsippet velge å kjøre videre med den samme regjeringen og se hva som skjer, eller hun kan gå til sentrumspartiene, og se hva som skjer da.
DN170506 - Som representant for den jødiske staten og på bakgrunn av prinsippet om religionsfrihet, vil jeg slå fast at dette ikke er en god idé, sa Israels ambassadør Raphael Schutz til NTB fredag.
AA170506 - Som representant for den jødiske staten og på bakgrunn av prinsippet om religionsfrihet, vil jeg slå fast at dette ikke er en god idé, sa Israels ambassadør Raphael Schutz til NTB fredag.
DB170505 - Erna Solberg kan i prinsippet velge å kjøre videre med den samme regjeringen og se hva som skjer, eller hun kan gå til sentrumspartiene, og se hva som skjer da, sier Todal-Jenssen.
DB170505 Legalisering av hasj, sexkjøp og surrogati er derimot omstridte spørsmål - selv om det grunnleggende prinsippet om valgfrihet synes å være akkurat det samme.
DB170505 Chang siterer daværende president Bush, som hevdet redningspakkene var « basert på overbevisningen om at regjeringen bare bør gripe inn på markedsplassen når det er nødvendig » og derfor i tråd med prinsippet om næringsfrihet.
DA170505 - Som representant for den jødiske staten og på bakgrunn av prinsippet om religionsfrihet, vil jeg slå fast at dette ikke er en god idé, sier Schutz til NTB.
DA170505 - Som representant for den jødiske staten og på bakgrunn av prinsippet om religionsfrihet, vil jeg slå fast at dette ikke er en god idé, sier Schutz til NTB.
BT170505 Prinsippet er enkelt : Private helseopplysninger er private, og de må holdes private.
BT170505 Prinsippet har sitt utspring i groteske historiske eksempler på uetisk medisinsk forskning.
DA170504 Selv om « Kaos er nabo til Gud » i prinsippet kunne latt seg direkteoverføre til hvilken som helst sal her og nå, blir det levende og uforutsigbare et dramaturgisk grep i seg selv.
DB170503 « Diskusjonen er selve prinsippet for et kulturliv », sa Kulturrådets leder Tone Hansen, da det ble Kulturrådets tur til å skissere opp hva de mener er spesielt viktig for framtidas kulturmelding.
SA170502 De rødgrønne har i opposisjon sagt at de i prinsippet ønsker én stor jernbaneinstitusjon i Norge, men at de ikke vil gå tilbake på reformer satt i gang av dagens regjering, og som er vanskelige å reversere.
DB170502 - Riksrevisjonen konstaterer at det i salgsprosessen har vært flere brudd på prinsippet om likebehandling av mulige kjøpere, og at det i det endelige salget ikke ble lagt til rette for å oppnå best mulig pris, sier Foss.
DB170502 Jeg sier dette mer enn noe annet fordi det er så utrolig mye som fungerer, og det viktigste prinsippet for måloppnåelse er at noe følges over tid, forteller personlig Espen B.
AP170502 De rødgrønne har i opposisjon sagt at de i prinsippet ønsker én stor jernbaneinstitusjon i Norge, men at de ikke vil gå tilbake på reformer satt i gang av dagens regjering, og som er vanskelige å reversere.
AP170502 Det første prinsippet er begrunnet i at pengespillmarkedet er spesielt ettersom risikoen for spillavhengighet er høy.
AP170502 Det andre prinsippet mangler en tilsvarende begrunnelse, og det kan best forstås som ordinære offentlige tilskudd til organisasjoner i sivilsamfunnet.
DB170501 Selv om de i prinsippet gjelder for alle, er det ikke i praksis forventet at man som vestlig statsleder skal tilpasse seg på den måten, sier Lysa til Dagbladet.
AP170501 Etter det som i prinsippet har vært et tapt tiår, ser økonomien ut til å kvikne til flere steder i verden samtidig.
DB170429 Etter det samme prinsippet som ligger bak et innslag av blod i plasten, kan man blande maur inn i bensin og veidekke.
VG170428 Et annet hovedpoeng er at Norges utenlandsinnsats har beveget seg vekk fra prinsippet om at en FN-styrt verdensorden er det viktigste, til en tankegang om at det er best å delta i NATO-ledede operasjoner.
SA170428 Noe av det samme prinsippet gjelder for bed som skal vare sesongen ut.
BT170428 Noe av det samme prinsippet gjelder for bed som skal vare sesongen ut.
AP170428 Noe av det samme prinsippet gjelder for bed som skal vare sesongen ut.
DB170427 Det blir ikke noe flertall for et slikt brudd hverken i idretten eller på Stortinget, og det er en dårlig sak for Høyre som historisk har vært et tydelig idrettsparti opptatt av prinsippet om selvstyrte, frivillige organisasjoner.
SA170426 En adapter skal man i prinsippet kunne montere selv, men det er nok enklere sagt enn gjort for mange, mener NAF.
DN170426 - Denne administrasjonen er på vei i en meget farlig retning hvis den skal stole på prinsippet om at skattekutt betaler seg selv, sier Edward Kleinbard, tidligere stabssjef i Kongressens Joint Committee on Taxation til The Washington Post.
BT170426 En adapter skal man i prinsippet kunne montere selv, men det er nok enklere sagt enn gjort for mange, mener NAF.
AP170426 Fylkeslederen i Nordland, Per Pedersen, sier at Kristelig Folkeparti, som sentrumsparti, i prinsippet skal kunne samarbeide begge veier, altså både til høyre og venstre.
AP170426 En adapter skal man i prinsippet kunne montere selv, men det er nok enklere sagt enn gjort for mange, mener NAF.
AA170426 En adapter skal man i prinsippet kunne montere selv, men det er nok enklere sagt enn gjort for mange, mener NAF.
VG170425 Dermed vil den garantert ikke få konsesjon av en Støre-regjering, ut fra det prinsippet som Jonas nå, og forbilledlig klart, har lagt i bordet !
DN170425 - Denne administrasjonen er på vei i en meget farlig retning hvis den skal stole på prinsippet om at skattekutt betaler seg selv, sier Edward Kleinbard, tidligere chief of staff i Kongressens Joint Committee on Taxation til The Washington Post.
DN170425 - Når du sykler i kryss hvor du i prinsippet er nødt til å stanse for biler, så bør syklister få rettigheter.
DB170425 Dermed kan kunder som bruker den i prinsippet lynraske betalingstjenesten Vipps legge nok en trasig episode bak seg.
DB170425 - Når du sykler i kryss hvor du i prinsippet er nødt til å stanse for biler, så bør syklister få rettigheter.
BT170425 - Når du sykler i kryss hvor du i prinsippet er nødt til å stanse for biler, så bør syklister få rettigheter.
AP170425 - Når du sykler i kryss hvor du i prinsippet er nødt til å stanse for biler, så bør syklister få rettigheter.
AA170425 - Når du sykler i kryss hvor du i prinsippet er nødt til å stanse for biler, så bør syklister få rettigheter.
AP170424 Sentralt står prinsippet om at det å bruke mennesker utelukkende som et middel for forskning er en krenkelse av menneskeverdet.
SA170423 | Det fremstår som kriminalitetsforebygging etter prinsippet « fra kopp til kropp » ¶ ¶
SA170423 Det fremstår som kriminalitetsforebygging etter prinsippet « fra kopp til kropp ».
DN170423 Huseiernes Landsforbund er i prinsippet imot eiendomsskatt, fordi den ikke tar hensyn til betalingsevne, ifølge Leisner.
BT170423 Samtidig utfordrer borgerlønn prinsippet om at personlig økonomisk vinning skal være den fremste motivasjonsfaktoren.
DB170422 Teoretisk sett er rett nok offsideavgjørelser av samme karakter som mållinjeteknologi : Det er i prinsippet mulig å fastslå om en spiller var offside eller ikke.
DB170422 I prinsippet kan man tenke seg at dommeren velger å bruke videodømming på nesten alle dødballer som slås inn i straffefeltet, med tanke på omfanget av holding og ulovlige nedrivninger både fra forsvarere og angripere.
DB170421 I prinsippet kan du putte det aller aller meste i et tacoskjell eller en tortilla.
BT170421 Vi må ikke la venstresiden ri prinsippet om at man på død og liv ikke skal benytte private helsetilbydere.
BT170421 Vi må ikke la venstresiden ri prinsippet om at man på død og liv ikke skal benytte private helsetilbydere.
VG170420 Der rettsvesenet får komme med en klarere tolkning i kryssilden mellom vern av en eksklusiv vare og prinsippet om fri nyhetsformidling.
VG170420 - Jeg er i prinsippet for denne måten å ta imot flyktninger på, fordi den er kontrollert og ikke skaper kaos på grensene.
DB170420 Arv bidrar til stadig økende forskjeller, så prinsippet om arveavgift er fornuftig og bør beholdes, sier Mellem.
DB170420 Det er ikke alltid like lett å gjennomføre i praksis, men prinsippet er at det er handlinger som straffes, ikke forøverens egenskaper.
DB170419 Naturmangfoldloven og prinsippet om ikke å true bestandens overlevelse, endres ikke.
DB170419 Med den nye loven om juridisk kjønn kan i prinsippet alle med kvinnelig personnummer delta.
AP170419 - Jeg er i prinsippet for denne måten å ta imot flyktninger på, fordi den er kontrollert og ikke skaper kaos på grensene.
DB170418 Nå har de i prinsippet forsterket, og har hatt muligheten til å hente inn ganske mye spillere.
DB170416 I prinsippet finner studien ut at kraften i føttene dine når du slenger dem framover og deretter tramper i gulvet, fungerer som en usynlig hånd.
SA170414 I prinsippet skal hun dra Terese opp på undersiden av brettet, for så å vippe brettet rundt og da få den skadde lettere opp på brettet.
SA170414 Får han det som han vil kan Erdogan i prinsippet bli sittende helt til 2029 og kanskje enda lenger.
BT170414 Får han det som han vil kan Erdogan i prinsippet bli sittende helt til 2029 og kanskje enda lenger.
AP170414 Får han det som han vil kan Erdogan i prinsippet bli sittende helt til 2029 og kanskje enda lenger.
VG170412 Samt å tvilholde på prinsippet om at ondskapen aldri skal få seire.
DN170411 Får han det som han vil, kan Erdogan i prinsippet bli sittende helt til 2029 - kanskje enda lenger.
AP170411 - Det er bare de aller mest alvorlige psykiske lidelsene som juridisk sett kan rettferdiggjøre at prinsippet om råderett over eget liv og egen vilje fravikes.
AP170410 Dette enkle prinsippet gjelder allerede for virksomheter som forurenser land og vann, og slik må det også være for dem som graver og sprenger og bygger i norsk natur.
AP170410 Dette enkle prinsippet gjelder allerede for virksomheter som forurenser land og vann, og slik må det også være for dem som graver og sprenger og bygger i norsk natur.
DB170408 Russland fikk Assad med på - i prinsippet - å skrote alle sine kjemiske våpen i en avtale overvåket av FN.
DA170408 Eie sier det i prinsippet er idretten som skal overta publikumstidene når de utgår.
SA170407 Vi prøver også å unngå at lag fra samme avdeling i seriespill ikke møter hverandre, men enkelte ganger må dette prinsippet vike for at de andre punktene skal ivaretas, sier seksjonsleder for tuneringsadministrasjon og arrangement, Rune Pedersen til fotball.no.
FV170407 Vi prøver også å unngå at lag fra samme avdeling i seriespill ikke møter hverandre, men enkelte ganger må dette prinsippet vike for at de andre punktene skal ivaretas, sier seksjonsleder for tuneringsadministrasjon og arrangement, Rune Pedersen til fotball.no.
DB170407 Da Nakkim så spilte egen keeper, og Shuaibu intensiverte presset og ga full gass mot VIF-målet, tråkket Haugesund-spissen på selve prinsippet for fair play.
BT170407 Vi prøver også å unngå at lag fra samme avdeling i seriespill ikke møter hverandre, men enkelte ganger må dette prinsippet vike for at de andre punktene skal ivaretas, sier seksjonsleder for tuneringsadministrasjon og arrangement, Rune Pedersen til fotball.no.
AP170407 Vi prøver også å unngå at lag fra samme avdeling i seriespill ikke møter hverandre, men enkelte ganger må dette prinsippet vike for at de andre punktene skal ivaretas, sier seksjonsleder for tuneringsadministrasjon og arrangement, Rune Pedersen til fotball.no.
VG170406 - Vi ønsker å drifte nøkternt og med prinsippet om « næring før tæring ».
SA170406 - Hovedårsaken er at det i prinsippet er kontrolletatene som overvåker trafikk og kjøreadferd, og det er politiets oppgave å sikre bevis for lovbrudd.
AP170406 - Hovedårsaken er at det i prinsippet er kontrolletatene som overvåker trafikk og kjøreadferd, og det er politiets oppgave å sikre bevis for lovbrudd.
DN170405 « Ett Kina»-politikken innebærer en anerkjennelse av at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DA170405 Det betyr i prinsippet at de mindre ligaene kan arrangere kamper på samme tid som det spilles mesterliga- og europaligakamper.
DA170405 * Nå bryter flere lokallag i Ap dette prinsippet og tar til orde for en lærertetthetsnorm på skolenivå, slik SV og Utdanningsforbundet ønsker.
DA170405 I et juridisk notat Ørebech utarbeidet i forkant av gårsdagens stortingshøring om meldingen, lister han opp en rekke rettsavgjørelser som han mener knesetter prinsippet om at fiskeressursene tilhører fellesskapet, og ikke er å regne som redernes eiendom selv om de har fått midlertidig tillatelser til å høste av ressursene.
VG170404 Musikkmediet peker også på at den nye avtalen bryter prinsippet Spotify hevdet de aldri ville bryte : At enkelte albumlanseringer kun vil være tilgjengelige for de betalende brukere.
VG170404 Den nye avtalen ser ut til å endre prinsippet om at alle Spotify-brukere skal ha like godt musikkutvalg.
DB170404 - Vi er opptatt av prinsippet om hvem som eier fisken.
DB170404 Og elektrostater, som er prinsippet disse Sennheiser-hodetelefonene bruker, har vi vært borti før.
DB170404 Dermed blir spørsmålet : Er det det elektrostatiske prinsippet som er utslagsgivende her ?
DB170403 Vesten, Israel og palestinske ledere har lenge vært enige i prinsippet om at dette er den mest realistiske løsningen på konflikten mellom israelerne og palestinerne.
DB170403 Med unntak av Munch-museet, kanskje Norges viktigste museum, og derved egnet som et landemerke, har prinsippet vært å trappe bebyggelsen ned i høyden fra jernbanesporene og ut mot fjorden.
DB170403 I dataspill-verden ( altså « inne i » den digitale « godteposen » ) er det nivåer man må mestre før man kommer til neste nivå, men det samme prinsippet ser ikke ut til å gjelde for selve bruken av digitale dingser.
DA170403 Du skal i prinsippet oppholde deg i landet for å få disse ytelsene.
AP170403 Prinsippet om russernes rett til å protestere settes nå på spissen.
AP170403 ARKHANGELSK/MOSKVA ( Aftenposten ) : Prinsippet om russernes rett til å protestere settes nå på spissen.
AP170403 Prinsippet om russernes rett til å protestere settes nå på spissen.
SA170402 Ungdommer fikk behandling i grøftene og i prinsippet over alt, forteller Peter Nystedt fra redningstjenesten.
SA170402 Ungdommer fikk behandling i grøftene og i prinsippet over alt, sa Peter Nystedt fra redningstjenesten.
DA170402 Ungdommer fikk behandling i grøftene og i prinsippet over alt, forteller Peter Nystedt fra redningstjenesten.
BT170402 Ungdommer fikk behandling i grøftene og i prinsippet over alt, forteller Peter Nystedt fra redningstjenesten.
AP170402 Også løp nummer to vil ha så bratte stigninger at EU i prinsippet ikke tillater det.
AA170402 Ungdommer fikk behandling i grøftene og i prinsippet over alt, forteller Peter Nystedt fra redningstjenesten.
AA170402 Ungdommer fikk behandling i grøftene og i prinsippet over alt, forteller Peter Nystedt fra redningstjenesten.
AA170402 Ungdommer fikk behandling i grøftene og i prinsippet over alt, sa Peter Nystedt fra redningstjenesten.
AA170402 Ungdommer fikk behandling i grøftene og i prinsippet over alt, forteller Peter Nystedt fra redningstjenesten.
AA170402 En ny tunnel må likevel godkjennes av EU, som i prinsippet ikke tillater tunneler med bratte stigninger.
DB170401 Vesten, Israel og palestinske ledere har lenge vært enige i prinsippet om at dette er den mest realistiske løsningen på konflikten mellom israelerne og palestinerne.
DB170401 Hele prosessen er i prinsippet hemmelig, og departementets vurdering vil være at du utgjør en trussel.
VG170331 - Kronikken er god og i prinsippet er jeg helt enig i innholdet, og at en skal velges på bakgrunn av kompetanse og ikke kjønn.
VG170331 De blåblå vil gi kraftkrevende industri CO2-kompensasjon, i strid med prinsippet om at forurenser betaler.
SA170331 Dette prinsippet skal tidligere i stor grad ha blitt fulgt i perioden da George W.
AP170331 Venstre er et parti som i prinsippet er svært opptatt av et levende lokaldemokrati og lokalt selvstyre.
AP170331 Til og med Norges eldste parti sliter med å etterleve prinsippet om ikke å detaljstyre lokalpolitikerne på områder som mange i partitoppen brenner for.
AA170331 Dette prinsippet skal tidligere i stor grad ha blitt fulgt i perioden da George W.
VG170330 Men prinsippet om internflukt slår veldig kraftig inn så lenge hele landet ikke defineres som generelt utrygt, sier Forfang til VG.
DA170330 Han skal i prinsippet være fri for bindinger til presidenten, noe The New York Times' avsløringer viser at han mest sannsynlig ikke er.
DA170330 Så lenge Storbritannia har vært en del av EU og det indre markedet har disse kunnet bo og arbeide i Storbritannia, som en del av prinsippet om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor området.
AP170330 Venstre er et parti som i prinsippet er svært opptatt av et levende lokaldemokrati og lokalt selvstyre.
AP170330 Til og med Norges eldste parti sliter med å etterleve prinsippet om ikke å detaljstyre lokalpolitikerne på områder som mange i partitoppen brenner for.
AA170330 Parks nære venn og samarbeidspartner Choi Soon-sil er allerede stilt for retten, og myndighetene sier det vil stride mot prinsippet om rettferdighet dersom ikke også Park blir pågrepet.
DB170329 I prinsippet ønsker britene å unngå én av EUs fire friheter : fri flyt av mennesker.
DB170329 Loven forbyr i prinsippet statlig ansatte og folkevalgte å ansette familie i departementet eller etaten vedkommende er sjef for.
DB170329 Så lenge du er koblet til internett via et trådløst nettverk, trenger du i prinsippet ikke mobildekning i det hele tatt.
AP170329 Jeg er enig i at prinsippet med ordningen er god, men den har utviklet seg til en maktarrogant bastion som ikke ivaretar mandatet sitt.
VG170328 Det er prinsippet som styret har fulgt.
VG170328 - For det første måtte jeg svare 100 prosent korrekt - aldri svare før jeg visste, det andre prinsippet jeg hadde var å svare skriftlig for å ha en dokumentasjon på det jeg svarte.
DB170328 Et viktig premiss for tilhengerne av atomvåpens sikkerhetspolitiske funksjon, er prinsippet om « mutually assured destruction » ( MAD ), altså gjensidig ødeleggelse.
DB170328 Et rakettskjold av typen USA nå jobber for å bygge opp i Europa, som også Norge kan komme til å bli en del av, bærer i seg kimen til å slå beina under dette prinsippet .
DB170328 Prinsippet er at supermaktene, i kraft av sine atomvåpenarsenaler, skal være så sterke at en konflikt dem imellom garanterer total utslettelse av begge parter.
DB170328 Prinsippet for styring etter at Folkerepublikken Kina overtok i 1997 kalles « ett land, to systemer », og innebærer at Hongkong fram til 2047 har stor grad av selvstyre, egen minigrunnlov, egne domstoler og en egen lovgivende forsamling, kalt Legco.
DN170327 Parks nære venn og samarbeidspartner Choi Soon-sil er allerede stilt for retten, og myndighetene sier det vil stride på prinsippet om rettferdighet dersom ikke også Park blir pågrepet.
AP170327 Forfang mener endringene vil bidra til å styrke oppslutningen om prinsippet med å straffe utlendinger som jukser seg til asyl eller statsborgerskap.
AP170327 Forfang mener endringene vil bidra til å styrke oppslutningen om prinsippet med å straffe utlendinger som jukser seg til asyl eller statsborgerskap.
AA170327 Parks nære venn og samarbeidspartner Choi Soon-sil er allerede stilt for retten, og myndighetene sier det vil stride på prinsippet om rettferdighet dersom ikke også Park blir pågrepet.
DB170326 Det kanskje viktigste prinsippet på Facebook er at det er eieren av en statusoppdatering, et bilde, en tidslinje eller lignende som bestemmer hvem som kan se det.
DA170326 - Realistisk sett er sjansene våre i prinsippet minimale.
AP170326 Våren 2017 står selskapet i prinsippet igjen som et reiseselskap med personell og uniformer, samt inntil videre kontrakt på å drive samtlige persontogstrekninger bortsett fra Gjøvikbanen, som drives av datterselskapet med samme navn.
AP170326 Våren 2017 står selskapet i prinsippet igjen som et reiseselskap med personell og uniformer, samt inntil videre kontrakt på å drive samtlige persontogstrekninger bortsett fra Gjøvikbanen, som drives av datterselskapet med samme navn.
VG170324 Når nasjonale interesser kolliderer med prinsippet om overnasjonalitet.
AA170324 Britene avslo invitasjonen om å delta, blant annet fordi det var knyttet betingelser om å akseptere prinsippet om overnasjonalitet.
VG170322 Prinsippet i forsvarssammenheng er at man ikke skal avsløre sine kapasiteter, men av og til kan det likevel være en måte å signalisere på, sier Karsten Friis, avdelingsleder i NUPI, til VG.
DA170322 - Skal en forsøke å straffe på en måte som i grusomhet svarer til de verste lovbruddene, må en gå vekk fra prinsippet om en human strafferettspleie, heter det fra Riksadvokaten.
BT170322 Uten at detaljene i rettssaken skal få bred plass i mitt innlegg, er det selve prinsippet i saken jeg vil kommentere.
BT170322 Annenrangs nordmenn er en grell kontrast mot prinsippet om likeverd som Norge hevder å stå i bresjen for.
DB170321 Vi sto for det samme prinsippet den gang, og utviklingen siden 2011 har gjort det nødvendig for oss å ta grep nå.
AA170321 Det er totalt misforstått å holde straffelovens bestemmelser om påvirkningshandel opp mot en helt ordinær konsulentavtale som bygger på prinsippet om full åpenhet.
AA170321 Norsk barnevernslovgivning er tuftet på prinsippet om at det beste for barn er å vokse opp i sin egen familie.
FV170320 - Etter vårt syn representerer forslaget et steg bort fra dette prinsippet .
DN170320 Selskapets revisor er usikker på forutsetningene er tilstede for prinsippet om videre drift.
DN170320 USA utfordrer prinsippet om frihandel i G20 - men det bekymrer foreløpig ikke finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AP170320 - Etter vårt syn representerer forslaget et steg bort fra dette prinsippet .
AA170320 USA utfordrer prinsippet om frihandel i G20 - men det bekymrer foreløpig ikke finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AA170320 - Etter vårt syn representerer forslaget et steg bort fra dette prinsippet .
DN170319 - Å stå i veien for en folkeavstemning nekter oss det prinsippet og åpner heller veien for at vårt lands fremtid blir bestemt av en stadig mer høyreorientert brexit-besatt regjering, sa Sturgeon, ifølge Bloomberg.com.
DN170319 Sturgeon sa det viktigste prinsippet i diskusjonen om Skottlands ønske om en ny folkeavstemning for å løsrive seg fra Storbritannia, er at « Skottlands fremtid må være Skottlands egen avgjørelse ».
DN170319 - Å stå i veien for en folkeavstemning nekter oss det prinsippet , og åpner heller veien for at vårt lands fremtid blir bestemt av en stadig mer høyreorientert brexit-besatt regjering, sa Sturgeon, ifølge Bloomberg.com.
DA170319 USA utfordrer prinsippet om frihandel i G20 - men det bekymrer foreløpig ikke finansminister Siv Jensen ( Frp ).
BT170319 Derfor gikk det nåværende flertallet i Hordaland fylkesting til valg på å endre inntaksreglementet, blant annet se nærmere på prinsippet om fritt skolevalg.
AP170319 Det innebærer at territoriet fra den dato og 50 år fremover skal beholde sitt økonomiske og sosiale system under prinsippet « ett land - to systemer », noe som blant annet gir Hongkong større ytrings- og næringsfrihet enn Fastlands-Kina.
VG170317 Prinsippet om at alle mennesker skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp, og at barnekropper skal slippe inngrep som er religiøst motivert er det lett å være enig i prinsippet .
VG170317 Prinsippet om at alle mennesker skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp, og at barnekropper skal slippe inngrep som er religiøst motivert er det lett å være enig i prinsippet.
DB170317 - Vi er enig i det prinsippet , ja, svarer Fagforbundets leder.
DB170317 Wise peker på det juridiske prinsippet habeus corpus, som sier at enhver person som er fengslet eller på annen måte frihetsberøvet, har rett til å bli framstilt for en domstol innen en fast tidsramme.
DB170317 Prinsippet skal hindre vilkårlig frihetsberøvelse.
BT170317 Det hvite hus har i prinsippet beklaget overfor Storbritannia for pressesjef Sean Spicers påstand om at britisk etterretning avlyttet Donald Trump, ifølge CNN.
AA170317 Det hvite hus har i prinsippet beklaget overfor Storbritannia for pressesjef Sean Spicers påstand om at britisk etterretning avlyttet Donald Trump, ifølge CNN.
AA170317 Det er totalt misforstått å holde straffelovens bestemmelser om påvirkningshandel opp mot en helt ordinær konsulentavtale som bygger på prinsippet om full åpenhet.
VG170316 Presseekspert og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Carl Erik Grimstad, mener at presseetikken i prinsippet er like gjeldende for « Paradise Hotel » som det er for andre TV-programmer.
DN170316 Vår fullt automatiserte produksjonslinje kan i prinsippet ha lyset avslått i 22 timer i døgnet, sier administrerende direktør for Uniti Sweden, Lewis Horne, til DI Digital.
DN170316 Prinsippet bak den europeiske kvotehandelen er at utslipp som stiger ett sted, skal kompenseres av utslippskutt andre steder.
BT170316 Prinsippet om ett statsborgerskap er allerede betydelig uthulet.
AP170316 Prinsippet bak den europeiske kvotehandelen er at utslipp som stiger ett sted, skal kompenseres av utslippskutt andre steder.
AP170316 Her gjelder førstemann- til- mølla- prinsippet .
AA170316 Det er i prinsippet mulig å sette sammen bokstaver og tall i et nesten ubegrenset antall.
VG170315 Vi mener prinsippet skal være er at hver krone som bevilges til eldreomsorg skal komme de eldre til gode.
DB170315 - Sjarapova anførte også at prinsippet om forholdsmessighet skulle bidra til at hun skulle få redusert straff, sa Kiær.
DB170315 Men dommen rammer også i prinsippet et kristent kors eller det jødiske hodeplagget kippa.
BT170315 Det er prinsippet som er viktig for oss.
BT170315 Men å si at « tidlig innsats kan fortrenge barnets livsviktige lek, fordi vi ikke stoler på kreftene i barnet selv, » vil jeg påstå skyldes manglende innsikt i hva arbeid etter prinsippet om tidlig innsats innebærer. | 13 tips til deg som ønsker å gi ungen din lav selvfølelse ¶
AA170315 Det er prinsippet som er viktig for oss.
VG170314 Men bruk av biodrivstoff betyr i prinsippet at vi heller natur eller mat på tanken.
DA170314 - Det er viktig å holde fast på prinsippet om at hvis du har løyet om hvem du er og hvorfor du har kommet til Norge, så vil det få konsekvenser - selv om det har gått mange år, sa Helga Pedersen til VG om Mahamud-saken.
AP170314 - Ja, men vi må få gjennomslag for prinsippet og en tydelig plan for arbeidet videre.
AA170314 Det sier seg selv at det i prinsippet ville bli ganske useriøst, sier han.
DN170313 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DB170313 - For noen få medlemmer har det handlet om prinsippet .
DB170313 Nei, Rønning, grunnen til at jeg for første gang i hele min karriere fravek det utmerkede prinsippet om å la anmeldelser stå uimotsagt, og nå må si fra igjen, er at jeg mistrives ekstremt med din hang til å putte meg i bås med islamofober.
DB170313 Ledelsen i Beijing fastholder prinsippet om « ett land, to systemer » uten at det blir « tøyd eller fordreiet », sa statsministeren.
DB170313 Da Kina overtok Hongkong fra britene i 1997, var det avtalt at den tidligere kolonien skulle styres etter en egen minigrunnlov innenfor prinsippet « ett land, to systemer » fram til 2047.
DN170312 Prinsippet har vist seg å være så vanskelig å håndheve, at over halvparten av dem som søker om å få dobbelt statsborgerskap, får tillatelse.
DB170312 Prinsippet har vist seg å være så vanskelig å håndheve, at over halvparten av dem som søker om å få dobbelt statsborgerskap, får tillatelse.
DB170312 ) I prinsippet er det (... ) ingen forskjell på å frakte portugisere til Norge for å bygge et hus og å importere et ferdighus fra Portugal.
AP170312 Prinsippet har vist seg å være så vanskelig å håndheve, at over halvparten av dem som søker om å få dobbelt statsborgerskap, får tillatelse.
AA170312 Prinsippet har vist seg å være så vanskelig å håndheve, at over halvparten av dem som søker om å få dobbelt statsborgerskap, får tillatelse.
DA170310 Jeg har venner som har fått barn, en bror som har fått barn, og jeg har sett at prinsippet jeg inntok, ikke passer med virkeligheten, sier Asheim til Dagsavisen.
DA170309 Når eiere av målestasjoner, i dette tilfelle kommunen, skal plassere ut målestasjoner for luftkvalitet står de i prinsippet fritt til å velge målested og målemetoder så lenge kravene i den nevnte kvalitetshåndboken er oppfylt.
DN170308 Men prinsippet er at utslippsvekst i ett selskap skal veies opp av kutt i et annet.
VG170307 Men, her mener vi prinsippet for barnetrygden er viktigere.
AA170307 I en tidligere rapport framholdt organisasjonen at regimet har begått systematiske brudd på prinsippet om nøytral helsehjelp ved å angripe klinikker og leger, pågripe pasienter og pågripe, torturere og likvidere leger.
VG170306 I prinsippet sier han imidlertid at alt digitalt er sårbart.
SA170306 Eiere av målestasjoner, i dette tilfelle kommunen, står i prinsippet fritt til å velge målested og målemetoder så lenge kravene i den nevnte kvalitetshåndboka er oppfylt.
BT170306 Horne vil ikke gi slipp på prinsippet om fleksible ordninger for foreldrene.
AP170306 Familien som institusjon står sterkt, og det er i prinsippet ingen alternativer til dens beskyttelse og lojalitet.
AP170306 Familien som institusjon står sterkt, og det er i prinsippet ingen alternativer til dens beskyttelse og lojalitet.
AA170306 Den israelske hæren gjennomfører jevnlig pågripelser og husransakelser i Ramallah selv om byen i prinsippet skal kontrolleres fullt og helt av palestinske myndigheter. ( ©NTB ) ¶
AA170306 Horne vil ikke gi slipp på prinsippet om fleksible ordninger for foreldrene.
AA170306 Å frata en stor del av befolkningen et slikt gode, er et brudd på prinsippet om at velferdsgodene er universelle.
BT170305 Jeg tror at flere av dem som bidrar til ansettelse av rådmann i de minste kommuner i landet for ofte går på akkord med dette prinsippet for å få avsluttet saken.
AA170305 Noen uker etter at de to israelske politikerne i prinsippet var enige, skal Netanyahu ha fått kalde føtter i forbindelse med den politiske krisen rundt den ulovlige israelske utposten Amona.
DB170304 Prinsippet om felles oppmerksomhet kan med letthet brukes i samlingsstunden.
DA170303 Nødvendige tjenester som bosstømming, drift av skoler, barnehager og sykehjem bør i prinsippet være i offentlig regi.
DN170302 Ifølge Aftenposten skjer endringen fordi NSB i prinsippet mistet styringen over hvilke persontogtyper som går på norske linjer fra nyttår.
DB170302 Dersom Senterpartiets praksis skulle bli en stående regel, ville i prinsippet alle redaksjonelle artikler fra alle medier bli betraktet som grunnmateriale for egenreklame - som politiske partier og interesseorganisasjoner fritt kunne plukket fra og vinklet på Facebook slik det passet dem.
VG170301 » Stoltenbergs læremester ¶ Prinsippet om at forurenser skal betale, ble først lansert i en OECD-rapport som mannen som er blitt kalt Stoltenbergs læremester, professor Steinar Strøm, var med på å utarbeide i 1973.
DB170301 Erling Holmøy fra SSB har nå også i prinsippet sagt seg villig til å forske på grupper som har innvandrerbakgrunn i tredje og fjerde ledd, som jeg har etterlyst.
AP170301 Men ved nyttår mistet i prinsippet NSB kontrollen over hvilke typer persontog som skal gå på norske linjer.
AP170301 Men ved nyttår mistet i prinsippet NSB kontrollen over hvilke typer persontog som skal gå på norske linjer.
AA170301 Ifølge Aftenposten skjer endringen fordi NSB i prinsippet mistet styringen over hvilke persontogtyper som går på norske linjer fra nyttår.
DN170228 ) Utvalget er likevel av den oppfatning at manglende forklaring og opplysning av saken er forskningsetisk kritikkverdig fordi det bryter med prinsippet om åpenhet, herunder åpenhet om bidrag som ( med ) forfatter.
DB170228 I prinsippet kan også den som ønsker det, lese titlene som vurderes, siden det er ferdige verk som blir behandlet.
DB170228 VI LIKER PRINSIPPET : Kopp med stiv topp og lokk virket smart - men den viste seg å være veldig vinglete i bruk.
DA170228 Hun jobber etter prinsippet « Flash and stay ».
AP170228 » Det sammenslåtte Trøndelag ønsker å gjøre som Solberg den gang sa, men det er altså uklart om Stortinget ønsker å følge dette prinsippet . 10.
AP170227 Har du fått en blodoverføring eller et nytt organ, er du derfor i prinsippet en kimær, siden deler av kroppen din kommer fra en annen person.
AP170226 I en e-post til Aftenposten forklarer hun at de ikke har endret prinsippet i tipsordningen, men revidert ordningen.
AP170226 Barns beste må være det styrende prinsippet .
AP170225 Overfor Aftenposten viser Volontè til Milano-domstolens vedtak om å avvise tiltalen om korrupsjon, og han peker på prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.
VG170224 TV 2-klubben har hele tiden kjempet for at ansiennitet skal være det førende prinsippet i nedbemanningen.
VG170224 Rettssystemet skal i prinsippet være helt uavhengig, men det er mange eksempler på at det ikke er helt slik, sier han til VG.
DB170224 Ut i fra prinsippet om at alle vil bli sett, at dette er et menneskelig behov, har jeg en tid fundert på en tese om at den vestlige verden i dag grovt sett kan deles inn i to grupper : Skaperne og Menerne.
AA170224 Overfor avisa påpekte administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier atde fulgte prinsippet om at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist. ( ©NTB ) ¶
AP170223 Det er å forlate prinsippet om skatt etter evne.
FV170222 I prinsippet pensjonerte han seg i 2006, men ble momentant headhuntet til LTL-konsernet.
DB170222 - Meningen var prinsippet om frivillighet.
DB170222 Nettet og den digitale teknologien gir partiene helt nye muligheter til å enkelt nå ut til et stort antall velgere over hele landet, men selve prinsippet om direktebudskap fra politikere til velgere er velkjent og grunnleggende.
DB170222 Prinsippet er enkelt og greit : Sett inn en kapsel eller pute og trykk på knappen.
AP170222 De anser at Polen synder mot « rule of law », altså på det helt fundamentale prinsippet at demokratier skal styres etter lover og regler, ikke valgte politikeres mer eller mindre tilfeldige innfall.
AA170222 Dette skjedde omtrent samtidig med at Wongs selskap « i prinsippet og formelt var innvilget » lisens til å drive digital kringkasting, ifølge avisen South China Morning Post.
VG170221 Han kunne ikke velge yrke - og han kunne i prinsippet ikke velge livsledsager.
DB170221 Prinsippet er å legge til rette for kontrollert og skånsom kommersiell hogst for å hindre ulovlig hogst.
AP170221 Her vil prinsippet være at passasjerene kjøres i buss til Brynseng T-banestasjon.
VG170220 Den tyske advokaten mener at FIS må bruke prinsippet om uskyldspresumsjon - og at det må være alvorlige og berettigede mistanker.
VG170220 Hovedgrunnen er prinsippet om likebehandling av genmateriale fra menn og kvinner siden sæddonasjon er lovlig, sier hun til VG.
DB170220 Regnskogprosjektet CAFI - Central African Forest Initative - skal i prinsippet sikre redusert avskoging og forhindre forringelse av den livsviktige regnskogen i kongobassenget.
AP170220 Resten måtte arbeide så hardt at de døde etter prinsippet « tilintetgjørelse gjennom arbeid » ¶
AP170220 Hun kjempet aktivt for vern av vassdrag - og utfordret mange etablerte Høyre-politikere, og hun bidro til at Høyre knesatte prinsippet om at forurenser skal betale.
VG170219 - Jeg er for i prinsippet , men jeg synes politikerne skal respektere det når innbyggerne i kommunen har sagt ifra, sier Gudmundsdottir.
SA170219 Luftforurensning er et problem som oppstår etter prinsippet om « mange bekker små...
DN170219 Det samme prinsippet gjelder enten det er en liten gründerbedrift eller et stort, komplekst selskap, fant forfatterne ut.
DB170219 Regnskogprosjektet CAFI - Central African Forest Initative - skal i prinsippet sikre redusert avskoging og forhindre forringelse av den livsviktige regnskogen i kongobassenget.
VG170218 Denne kan som nevnt i prinsippet være på 36 dager, hvilket kan gi WADA en ankefrist på 36 +21 dager, dvs. 57 dager.
DB170218 Derfor er det i prinsippet ikke noe galt når også den nåværende regjeringen vil flytte statlige arbeidsplasser til andre deler av landet.
DA170218 Siden markaloven ikke gjelder for skogbruket, noe primært Sp sørget for, er det i prinsippet nærmest fritt fram for drift som kan ødelegge naturverdiene i det øyeblikk eieren ønsker det.
AA170218 Det var i prinsippet det samme som skjedde der, sier Holm.
DB170217 Den innebærer en anerkjennelse av at Kina og Taiwan i prinsippet er ett land, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
AP170217 Prinsippet er like galt, og risikoen er like fullt til stede, mener Senterpartiets helsepolitiker.
AP170217 Prinsippet er like galt, og risikoen er like fullt til stede, mener Senterpartiets helsepolitiker.
AA170217 Dette innebærer en anerkjennelse av at Kina og Taiwan i prinsippet er ett land, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
AA170217 Den innebærer en anerkjennelse av at Kina og Taiwan i prinsippet er ett land, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
VG170216 Denne kan som nevnt i prinsippet være på 36 dager, hvilket kan gi WADA en ankefrist på 36 +21 dager, dvs. 57 dager.
AA170216 - I prinsippet ja, dersom det reises tiltale også mot enkeltpersoner.
AA170216 - I prinsippet ja, dersom det reises tiltale også mot enkeltpersoner.
AA170216 Trafikkoordinator Trond Hatlenes hos politiet i Sogn og Fjordane tror nedgangen skyldes at bilistene har begynt å forstå prinsippet bak målingene.
AA170216 Politiet tror folk har begynt å forstå prinsippet .
VG170215 Om Det hvite hus virkelig ønsker å erklære et brudd med dette prinsippet , er imidlertid uklart, ifølge nyhetsbyrået AP.
VG170215 Hvis USA går bort fra prinsippet om at palestinerne skal få sin egen stat, vil det være et kraftig brudd med amerikansk Midtøsten-politikk.
VG170215 I det umåtelig viktige anti-dopingarbeidet har man krysset grenser og latt det gamle prinsippet « målet helliger midlet » fått råde.
SA170215 Surrogati bryter med prinsippet om at kvinnen som føder et barn, er barnets mor.
SA170215 Dette prinsippet er viktig å holde på.
SA170215 Gode grunner vil derfor tale for at spørsmål om hvorvidt en hjemmel til Digitalt Grenseforsvar i den formen det er foreslått, vil kunne stå seg mot lex superior prinsippet og Grunnloven paragraf 102 og den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon art. 8.
DN170215 Men et blikk på hvor mye det koster å slippe ut karbon i Norge, viser at det også her er langt igjen før prinsippet om lik pris på utslipp er møtt, se figur 14.
DN170215 Et internasjonalt kvotesystem som omfatter alle land, kan i prinsippet sørge for lik prising av utslipp.
DN170215 Avvik fra dette prinsippet vil medføre at kostnadene ved å bremse den globale oppvarmingen øker.
DN170215 Om Det hvite hus virkelig ønsker å erklære et brudd med dette prinsippet , er imidlertid uklart, ifølge nyhetsbyrået AP.
DN170215 Johaug utestenges i 13 måneder ¶ ¶ | Prinsippet har ligget til grunn for politikken i flere tiår, nå vil USA bryte med det ¶
DN170215 Hvis USA går bort fra prinsippet om at palestinerne skal få sin egen stat, vil det være et kraftig brudd med amerikansk Midtøsten-politikk.
AP170215 Om Det hvite hus virkelig ønsker å erklære et brudd med dette prinsippet , er imidlertid uklart, ifølge nyhetsbyrået AP.
AP170215 Hvis USA går bort fra prinsippet om at palestinerne skal få sin egen stat, vil det være et kraftig brudd med amerikansk Midtøsten-politikk.
AA170215 Om Det hvite hus virkelig ønsker å erklære et brudd med dette prinsippet , er imidlertid uklart, ifølge nyhetsbyrået AP.
AA170215 Hvis USA går bort fra prinsippet om at palestinerne skal få sin egen stat, vil det være et kraftig brudd med amerikansk Midtøsten-politikk.
VG170214 Og på den måten kan man bevare prinsippet om et objektivt ansvar, og videreføre praksisen om at utøveren straffes for regelbruddet selv om det foreligger så lite som « ubetydelig utvist skyld ».
VG170214 Er prinsippet om objektivt ansvar for strengt ?
VG170214 Det prinsippet er det god grunn til å holde fast ved.
FV170214 Her har Byggma ASAs konsernsjef og hovedeier Geir Drangsland iført seg hms-korrekt rød jakke, mens Huntonits i prinsippet pensjonerte fabrikksjef Henning Nielsen, nå seniorrådgiver og styremedlem, skjærer over en snor og markerer at den nye, effektive trefibermassefabrikken er offisielt tatt i bruk.
DN170214 I prinsippet kunne noen av IT-arbeiderne gått inn og slått av enkeltlinjer i Norge.
BT170214 I prinsippet kunne noen av IT-arbeiderne gått inn og slått av enkeltlinjer i Norge.
AA170214 Prinsippet om fri tilgang til folk som trenger hjelp, må straks respekteres og uten gjentatte forespørsler, sier han.
AA170214 I prinsippet kunne noen av IT-arbeiderne gått inn og slått av enkeltlinjer i Norge.
AA170214 I saker om reindriftens beiterett har prinsippet om « først i tid - først i rett » vært gjennomgående.
VG170213 Nå får hun jo i prinsippet med seg hele sesongen, og dermed lade opp skikkelig til OL.
SA170213 Hvorfor skal prinsippet om at den som føder deg være mer verdt, enn den som står bak sæden din ?
DA170213 Det er ikke for seint for Arbeiderpartiet å få det med i programmet, sier Finborud, som mener prinsippet om kollektive tariffavtaler er den viktigste grunnen til å forholde seg til staten, fremfor kommunene, gjennom KS.
AP170213 « Loven » kalles også prinsippet om tøvets asymmetri.
VG170212 Med dette forslaget er det slutt på det prinsippet , og de vil overvåke norske borgere i Norge, sier han.
VG170211 Julius Cæsar skrev om prinsippet « murum aries attigit » i boken sin om krigene i Gallia.
VG170211 Prinsippet kan forklares med det norske fotballuttrykket « dommeren har blåst ».
SA170211 Sett opp mot prinsippet om forholdsmessighet mellom grad av skyld og straffens lengde, som er et viktig prinsipp innen den alminnelige strafferetten, synes jeg straffen for streng.
FV170211 Sett opp mot prinsippet om forholdsmessighet mellom grad av skyld og straffens lengde, som er et viktig prinsipp innen den alminnelige strafferetten, synes jeg straffen for streng.
BT170211 Sett opp mot prinsippet om forholdsmessighet mellom grad av skyld og straffens lengde, som er et viktig prinsipp innen den alminnelige strafferetten, synes jeg straffen for streng.
AP170211 Sett opp mot prinsippet om forholdsmessighet mellom grad av skyld og straffens lengde, som er et viktig prinsipp innen den alminnelige strafferetten, synes jeg straffen for streng.
VG170210 Videre heter det at « Dersom Johaugs sak derimot hadde ligget slik an at riktig utelukkelse i utgangspunktet skulle ha vært på nivå rundt 16 måneder, måtte Domsutvalget ha tatt stilling til om blant annet prinsippet om forholdsmessighet kunne ha gitt lovlig grunnlag for å fastsette utelukkelsen så kort at hun kunne rekke å delta i OL 2018.
VG170210 De gjorde det klart at Kina kun vil møte USA i dialog så lenge sistnevnte erkjenner prinsippet om " ett Kina ".
SA170210 DEBATT : Prinsippet om barnas beste brytes gang på gang.
SA170210 Prinsippet om barnas beste brytes gang på gang.
SA170210 Det ville kanskje uansett være vanskelig å få til selv på et annet tidspunkt, sier Agdestein, som legger til at Carlsen i prinsippet ønsker å stille opp i lagkonkurranser.
FV170210 Kunstige barrièrer som blokkerer deg fra å bruke abonnement på nettbaserte video-, musikk- eller spilltjenester, bryter med selve prinsippet om et felles marked.
DN170210 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DN170210 De gjorde det klart at Kina kun vil møte USA i dialog så lenge sistnevnte erkjenner prinsippet om « ett Kina ».
DB170210 Det ville kanskje uansett være vanskelig å få til selv på et annet tidspunkt, sier Agdestein, som legger til at Carlsen i prinsippet ønsker å stille opp i lagkonkurranser.
DB170210 « Ett Kina»-politikken er prinsippet om at det kun finnes ett Kina, til tross for eksistensen av to regjeringer som hevder å være Kina.
DB170210 Ett Kina-politikk ¶ Prinsippet om at det er bare en stat som er kalt Kina, til tross for eksistensen av to regjeringer som hevder å være Kina.
DB170210 Det legges altså opp til at vesentlig flere personer skal få noe lavere trygdeytelser enn i dag, men at de til gjengjeld skal ha garanti om en tilpasset jobb for å kunne utnytte restarbeidsevnen sin og supplere trygden ( og dermed i prinsippet ende opp med høyere inntekt totalt ).
BT170210 Det ville kanskje uansett være vanskelig å få til selv på et annet tidspunkt, sier Agdestein, som legger til at Carlsen i prinsippet ønsker å stille opp i lagkonkurranser.
AP170210 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
AP170210 De gjorde det klart at Kina kun vil møte USA i dialog så lenge sistnevnte erkjenner prinsippet om « ett Kina ».
AP170210 Det ville kanskje uansett være vanskelig å få til selv på et annet tidspunkt, sier Agdestein, som legger til at Carlsen i prinsippet ønsker å stille opp i lagkonkurranser.
AA170210 De gjorde det klart at Kina kun vil møte USA i dialog så lenge sistnevnte erkjenner prinsippet om " ett Kina ".
SA170209 Kunstige barrièrer som blokkerer deg fra å bruke abonnement på nettbaserte video-, musikk- eller spilltjenester, bryter med selve prinsippet om et felles marked.
DN170209 - Produktiviteten er fremdeles et trist kapittel ; den har i prinsippet stått stille det siste halve året, understreker de.
DN170209 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
BT170209 Kunstige barrièrer som blokkerer deg fra å bruke abonnement på nettbaserte video-, musikk- eller spilltjenester, bryter med selve prinsippet om et felles marked.
AP170209 Kunstige barrièrer som blokkerer deg fra å bruke abonnement på nettbaserte video-, musikk- eller spilltjenester, bryter med selve prinsippet om et felles marked.
AA170209 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
AA170209 Vi har fått et stortingsflertall som har innført prinsippet om at kommunale tjenester skal avhenge av at kommunene er enige med regjeringen.
AA170209 Kunstige barrièrer som blokkerer deg fra å bruke abonnement på nettbaserte video-, musikk- eller spilltjenester, bryter med selve prinsippet om et felles marked.
VG170208 Under Erna Solberg lever Norge etter prinsippet mindre skatt/mer stat.
DB170208 I prinsippet to år ¶
DB170208 - Det er i prinsippet to år til, understreker sjefstrategen, og viser til at rentehevingen spås i desember neste år.
DB170208 Det har vært strengt forbudt etter en lov fra 1872, og prinsippet ble bekreftet i en ny lov fra 1978.
SA170207 PBL, Private barnehagers landsforbund, opplyser at deres medlemmer i prinsippet kan pålegge foreldre å følge 48-timersregelen.
AP170207 PBL, Private barnehagers landsforbund, opplyser at deres medlemmer i prinsippet kan pålegge foreldre å følge 48-timersregelen.
DN170206 - Jeg tror på prinsippet om at man står sterkere sammen.
AP170206 Derfor er det ingen EU-tilhengere som for alvor ønsker en ny folkeavstemning nå, selv om et klart flertall på Stortinget fortsatt er tilhengere av norsk medlemskap, i hvert fall i prinsippet .
DN170204 Uansett så er det imponerende tall Skoda får ut av toliters bensinmotoren som den i prinsippet delere med Golf GTI og andre kvikkaser i Volkswagen-sfæren.
AA170203 To regjeringer, den ene fra Arbeiderpartiet og den andre borgerlig, hadde i prinsippet godkjent lovreformen, men måtte gå av før lovarbeidet var sluttført.
DB170202 Forholdet til en av verdens mektigste stater er altså unntatt dette prinsippet .
DB170202 Denne gjør i prinsippet det samme, men kan ikke kobles til Elhub, kraftbransjens sentrale database for strømdata.
DB170201 Og dette er ifølge ambassaden i strid med Svalbard-traktaten, som i prinsippet gir alle mennesker som kan dokumentere at de kan forsørge seg selv rett til innreise til Svalbard.
DB170201 Det er en misforstått logikk, fordi argumentet for CO2 bygger på fysiske forhold, og det ene ekskluderer ikke i prinsippet det andre.
DB170131 Du bør selvsagt prøve skoene før du handler, men dersom du har prøvd dem og vet at de passer, kan du jo i prinsippet kjøpe skoene hvor som helst, også på nett.
DB170131 Opsjonen kan i prinsippet kun utøves etter at en person eller gruppe har kjøpt ti prosent eller mer av de utestående DHT-aksjene.
AP170130 Trump har i skrivende stund utstedt 18 såkalte « presidentordre » og « memorandum » - instrukser som i prinsippet har samme vekt som en ny lov.
AP170130 Trump har i skrivende stund utstedt 18 såkalte « presidentordre » og « memorandum » - instrukser som i prinsippet har samme vekt som en ny lov.
DN170129 Og nå har altså lydplankene kommet med dette prinsippet innebygd.
DN170129 Frankrikes president François Hollande advarte Donald Trump om å innta en altfor proteksjonistisk linje og ba ham å respektere prinsippet om å hjelpe mennesker på flukt.
AP170129 Storbritannias statsminister Theresa May er heller « ikke enig » i USAs beslutning om å nekte innreise til personer fra hovedsakelig muslimske land, mens Frankrikes president François Hollande ber Trump respektere prinsippet om å hjelpe mennesker på flukt.
AP170129 Det var grunnideen for staten - som Woodrow Wilson sa : 'alle kan i prinsippet bli amerikanere', sier seniorforskeren til Aftenposten.
SA170128 Hollande advarte på sin side Trump mot å innta en altfor proteksjonistisk linje og ba ham respektere prinsippet om å hjelpe mennesker på flukt.
BT170128 Hollande advarte på sin side Trump mot å innta en altfor proteksjonistisk linje og ba ham respektere prinsippet om å hjelpe mennesker på flukt.
BT170128 Hollande advarte på sin side Trump mot å innta en altfor proteksjonistisk linje og ba ham respektere prinsippet om å hjelpe mennesker på flukt.
SA170127 Oncall-direktøren er ikke enig i at fri nettradio er et brudd på nettnøytralitetsprinsippet, selv om man har valgt en løsning som tar hensyn til prinsippet .
BT170127 Oncall-direktøren er ikke enig i at fri nettradio er et brudd på nettnøytralitetsprinsippet, selv om man har valgt en løsning som tar hensyn til prinsippet .
AP170127 Oncall-direktøren er ikke enig i at fri nettradio er et brudd på nettnøytralitetsprinsippet, selv om man har valgt en løsning som tar hensyn til prinsippet .
DB170126 - Sjarapova anførte også at prinsippet om forholdsmessighet skulle bidra til at hun skulle få redusert straff, mener Kiær.
DB170126 « Velferdsetaten vurderer det som uheldig at Stiftelsen Retretten ikke kan dokumentere at de har sikret praktisering av prinsippet om « armlengdes avstand » når de har behandlet saker om innkjøp fra Nada Norge AS.
DB170126 På bakgrunn av de tette båndene mellom NADA Norge AS og daglig leder Rita Nilsen er det uheldig at Retretten kjøper akupunkturutstyr fra NADA Norge AS, uten at de kan dokumentere at dette er gjort i tråd med dette prinsippet », heter det i et brev Velferdsetaten har sendt til Oslo-byrdet om saken.
DB170126 Kina vil måtte svare på en eventuell blokade, og da minner det i prinsippet om krig, sier Gåsemyr til Dagbladet.
AP170126 - Jeg ser egentlig forutsetninger for å kunne fordype samarbeidet på i prinsippet alle områder, bortsett fra enkelte velferdsspørsmål der vi og Moderaterna har ulike syn, sier SDs parlamentariske leder Mattias Karlsson til Dagens Industri.
DN170125 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DN170125 Kina sier landet er villig til å møte USA i dialog så lenge sistnevnte erkjenner prinsippet om « ett Kina ».
DB170125 Det ville vært uheldig hvis isbjørnen assosierer mennesker med mat, prinsippet er derfor at man skal la dem være i fred.
DB170125 Men « Vesten » har i prinsippet hatt tette bånd over Atlanteren.
AP170125 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
AP170125 Kina sier landet er villig til å møte USA i dialog så lenge sistnevnte erkjenner prinsippet om « ett Kina ».
SA170124 Vi vet at prinsippet om tvil ikke vil gjelde.
FV170124 Vi vet at prinsippet om tvil ikke vil gjelde.
DB170124 Slike medisiner skal i prinsippet kun brukes når det er helt nødvendig, og vil dermed ikke utgjøre noen potensiell gullgruve for industrien.
BT170124 Vi vet at prinsippet om tvil ikke vil gjelde.
AP170124 Vi vet at prinsippet om tvil ikke vil gjelde.
BT170123 Prinsippet om at alle som dømmes i alvorlige forbrytelser skal dømmes av sine likemenn, bør fortsatt være gjeldende.
AP170123 Han fremholder at ethvert forsøk på å innskrenke prinsippet vil bli møtt av et kraftig forsvar fra ACLU og andre.
AP170123 - Mens Høyre og Frp nå avklarer at de går bort fra prinsippet om frivillighet, står Ap fast på det vi har sagt om reell friviilighet, sier Pedersen.
AP170123 - Mens Høyre og Frp nå avklarer at de går bort fra prinsippet om frivillighet, står Ap fast på det vi har sagt om reell friviilighet, sier Pedersen.
BT170122 Dette prinsippet kommer til å gjelde på mange av livets områder når alt akselererer samtidig.
DB170121 Historisk er prinsippet om objektivt ansvar lagt til grunn for regelverket til Verdens Antidopingbrå ( WADA ) for at internasjonal idrett i det hele kan demme opp for dopingbruken uavhengig av de ulike sportsnasjonenes høyst varierende rettstilstand.
DB170121 Prinsippet om å bli dømt eller frikjent av likemenn er erstattet av et system som øker de juridiske dommernes innflytelse.
AP170121 At en pakistaner definerer seg som nordmann og pakistaner på samme tid, er i prinsippet ikke mer bemerkelsesverdig enn at en bergenser betrakter seg som både norsk og bergensk.
DN170120 Det er det samme prinsippet , sier han.
DB170120 ¶ SUPPERÅD : Det er i prinsippet enkelt å lage sin egen tomatsuppe, og litt flaut og helt unødvendig å ty til pose.
DB170120 Det er i prinsippet enkelt å lage sin egen tomatsuppe, og litt flaut og helt unødvendig å ty til pose.
AP170120 For all annen maktutøvelse fra det offentlige gjelder prinsippet om at avgjørelsen må hvile på en begrunnet vurdering.
DB170119 Ett-Kina-politikken går ut på prinsippet om at det bare er én stat som er kalt Kina, til selv om det eksisterer to regjeringer som hevder å være Kina : Folkerepublikken Kina og Republikken Kina ( Taiwan ).
DB170119 Onecall mente dette ikke var i strid mot nettnøytraliteten - prinsippet om at tilbydere av internett ikke kan diskriminere innhold.
DB170119 Med tanke på hva Arbeiderpartiet har trumfet gjennom før, stikk i strid med miljøfaglige råd, er det lite troverdig når Arbeiderpartiets programkomite skriver « Tillatelser til ny virksomhet skal være basert på føre-var prinsippet og strenge krav til miljø og sikkerhet ».
DB170119 Å ta imot et moderat antall flyktninger til Norge vil også sende et tydelig signal om at landet vårt direkte opprettholder prinsippet om at folk som flykter fra krig eller er personlig forfulgte har krav på beskyttelse og et verdig liv.
SA170118 Borte er prinsippet om at bilistene skal ha goder av de betalte bompenger, slik det var tidligere.
DB170118 Staten, ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, sier Breivik i prinsippet kan få treffe andre innsatte - selv om han sitter på såkalt særskilt høyt sikkerhetsnivå ( SHS ).
SA170117 I tillegg vil SAMAK fastsette et prinsippet om direkte ansettelse og kreve at minst 75v prosent av besetningen er direkte tilknyttet selskapet de flyr for.
DB170117 Lavrov sa videre at Russland vil samarbeide om anti-terrorisme med alle land, og påpeker at Russland er klare for å samarbeide med USA, EU og NATO på prinsippet om gjensidig respekt.
BT170117 Statlig masseovervåking er et angrep på dette viktige prinsippet . | - Arm fra Odda til Bergen må utredes først ¶
BT170117 Statlig masseovervåking er et angrep på dette viktige prinsippet , mener BT.
BT170116 Vår nåværende regjering preges av populisme og prinsippet om at markedet best løser problemene de selv skaper.
AP170116 En vanlig HV-soldat som i prinsippet skal øve fem dager i året, får utbetalt ca. 170 kroner i døgnet.
AP170116 Om ikke dette prinsippet nå brytes så hevder i alle fall flere at det uthules kraftig.
AP170116 En vanlig HV-soldat som i prinsippet skal øve fem dager i året, får utbetalt ca. 170 kroner i døgnet.
DN170115 | Kina til Trump : Uaktuelt å endre politikk ¶ Prinsippet om « ett Kina » kan diskuteres, ifølge påtroppende USA-president Donald Trump.
DN170115 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DB170115 Vinn 2 millioner på en tirsdag ¶ fra norsk tipping ¶ Prinsippet om « ett Kina » kan diskuteres, ifølge påtroppende USA-president Donald Trump.
DB170115 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
AP170115 Konfrontert med at også Sp på Stortinget har sluttet seg til prinsippet om at avgiftene på fossilt drivstoff og forurensende transportmidler gradvis skal økes, svarer han at « de endelige prioriteringene finnes i våre alternative budsjetter ».
AP170115 Konfrontert med at også Sp på Stortinget har sluttet seg til prinsippet om at avgiftene på fossilt drivstoff og forurensende transportmidler gradvis skal økes, svarer han at « de endelige prioriteringene finnes i våre alternative budsjetter ».
DN170114 Nettsedlene vil være elektroniske, men skal i prinsippet fungere som dagens kontanter og skal utstedes av Norges Bank dersom de blir en realitet.
DN170114 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
BT170114 KARAKTERER VEIER TYNGST : Flertallet på fylkestinget i Hordaland ble enige om at det bærende prinsippet i inntakssystemet skulle være retten til å gå på nærmeste skole.
DB170113 På sine nettsider skriver forbundet at siden NRK er finansiert direkte og indirekte av Staten gjennom lisensen, er dette i prinsippet statsstøtte.
AP170113 Hvis Norges Bank innfører slike elektroniske sentralbankpenger, skal de i prinsippet fungere som dagens kontanter.
AP170113 Motstandere av eggdonasjon mener det er problematisk å rokke ved prinsippet i naturen om at kvinnen som bærer frem barnet alltid er barnets genetiske mor.
DB170112 På det ikoniske toppmøtet i Reykjavík i 1986 var Reagan og Gorbatsjov i prinsippet enige om en avtale for full kjernefysisk nedrustning.
DB170112 Innlegget i oktober registrerte jeg, forsøkte å skrive et svar - men forkastet det da basert på prinsippet om at av og til leser man noe på internett og så går livet videre.
BT170112 Jeg mener det er klart at det demokratiske prinsippet burde veie tyngst i det 21. århundret.
DN170111 januar overtar Donald Trump som USAs president, og Barack Obama står i prinsippet uten jobb.
DB170111 Vi som er vokst opp i etterkrigstiden og frem til 80-tallet, kjenner godt til prinsippet om tilhørighet til et spesielt tilfluktsrom.
AP170111 Som Stenseth i stille stunder sikkert vet, bygger naturvitenskapene på prinsippet om falsifiserbare hypoteser.
DN170109 - Like før møtet mottok vi et merkelig brev fra det kinesiske konsulatet med forespørsel om at vi ikke møter president Tsai, og at vi opprettholder prinsippet om ett Kina, heter det fra Cruz.
AP170108 - Ingen av dem fikk medalje, selv om de i prinsippet gjorde det samme som Linge-karene, sier hun.
FV170106 I prinsippet er jeg fornøyd med diesel.
DB170106 Prinsippet om fri konkurranse og etableringsfrihet står høyt i nordmenns bevissthet.
BT170106 I prinsippet er jeg fornøyd med diesel.
AP170106 I prinsippet er jeg fornøyd med diesel.
SA170104 Prinsippet har vært at alle kunder skal bli behandlet likt.
SA170103 Den beskjeden er neppe ikke egnet til å gjøre forholdet til Kina enklere, et forhold som allerede har fått en knekk etter at Trump tok en prat med Taiwans leder etter valgseieren og dermed utfordret det etablerte prinsippet om « ett Kina ».
DN170103 Den beskjeden er neppe ikke egnet til å gjøre forholdet til Kina enklere, et forhold som allerede har fått en knekk etter at Trump tok en prat med Taiwans leder etter valgseieren og dermed utfordret det etablerte prinsippet om « ett Kina ».
DB170103 Det kompensatoriske prinsippet som er utviklet i Norge er både rett og rimelig.
AP170103 Derfor er prinsippet om frivillighet bra, sier helsesøster-leder Kristin Sofie Waldum-Grevbo.
AP170103 Derfor er prinsippet om frivillighet bra, sier helsesøster-leder Kristin Sofie Waldum-Grevbo.
AP170103 Derfor er prinsippet om frivillighet bra, sier helsesøster-leder Kristin Sofie Waldum-Grevbo.
DB170101 Den innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
FV161222 I prinsippet skal et elektrisk produkt være trygt gjennom hele sin levetid, slik at når det feiler, skal det feile på en sikker måte, sier Daae.
AA161222 I prinsippet skal et elektrisk produkt være trygt gjennom hele sin levetid, slik at når det feiler, skal det feile på en sikker måte, sier Daae.
AP161212 Da gjelder i prinsippet reglene for hvor mange kolli du kan ta med som innsjekket bagasje, og man blir belastet i samsvar med dette, sier han og legger til at de forsøker å utvise fleksibilitet.
AA161212 Da gjelder i prinsippet reglene for hvor mange kolli du kan ta med som innsjekket bagasje, og man blir belastet i samsvar med dette, sier han og legger til at de forsøker å utvise fleksibilitet.
SA161127 Utvalget mener at dette prinsippet må videreføres.
AP161127 Spørsmålet mitt til deg er : Hvor lenge skal det trumfe prinsippet om at skolen ikke skal være forkynnende ?
AP161127 Utvalget mener at dette prinsippet må videreføres.
AP161115 Utviklingen av en felles rettsdannelse i Europa er det største fremskrittet for prinsippet om « Rule of Law » i vår generasjon.
AP161115 Så hva er da fordelen ved at Norge skal motta en FN-komités vurderinger av saker som i prinsippet kan være avgjort av Høyesterett ?
SA161110 Prinsippet mitt er at pengene bør gå til fellesskapet, men når de først har åpnet for dette så er det vanskelig å kjøre bilen i revers, sier Lund.
AP161110 Det handler om å beskytte prinsippet om at regimer i suverene stater ikke skal styrtes utenfra.
AP161110 Prinsippet mitt er at pengene bør gå til fellesskapet, men når de først har åpnet for dette så er det vanskelig å kjøre bilen i revers, sier Lund.
AP161102 Det er i prinsippet noe alle de politiske partiene ønsker : Et levende sentrum, med folk som virrer rundt i gatene, sitter på kafeer og restauranter, handler i småbutikker eller nyter solen på en benk.
SA161014 Mye egner seg i salater - I prinsippet skal du kunne forlate hagen i tre år og den er der fortsatt, sier Benjamin.
FV161014 Mye egner seg i salater - I prinsippet skal du kunne forlate hagen i tre år og den er der fortsatt, sier Benjamin.
BT161014 Mye egner seg i salater - I prinsippet skal du kunne forlate hagen i tre år og den er der fortsatt, sier Benjamin.
AP161014 Mye egner seg i salater - I prinsippet skal du kunne forlate hagen i tre år og den er der fortsatt, sier Benjamin.
SA161007 Det er i prinsippet en konkursgaranti, sier Schumann i Selvaag.
FV161007 Det er i prinsippet en konkursgaranti, sier Schumann i Selvaag.
BT161007 Det er i prinsippet en konkursgaranti, sier Schumann i Selvaag.
AA161007 Det er i prinsippet en konkursgaranti, sier Schumann i Selvaag.
AP161005 Leder Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon ( NSO ) mener et forbud mot ansiktstildekking er i strid med prinsippet om lik rett til utdanning, og ønsker en videreføring av dagens praksis der reglene fastsettes lokalt.
AP160930 Regjeringen viser blant annet til « prinsippet om barnets beste » og mener det er en risiko for at FNs barnekomité i mindre grad enn norske domstoler balanserer hensynet til barnets beste opp mot « andre viktige samfunnshensyn, som blant annet innvandringsregulerende hensyn ».
AP160913 Prinsippet i disse testene er også omtrent det samme, men er beregnet på pasienter med tarmsykdommer som Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt.
AP160912 Resten måtte arbeide så hardt at de døde etter prinsippet « tilintetgjørelse gjennom arbeid » ¶
AP160905 - Det legges opp til at det er et maskineri som i prinsippet har mulighet til å samle opp alt.
AP160905 - Det legges opp til at det er et maskineri som i prinsippet har mulighet til å samle opp alt.
AP160905 - Det legges opp til at det er et maskineri som i prinsippet har mulighet til å samle opp alt.
AP160901 Men utlendingsinternatet er formelt sett ikke et fengsel, og i prinsippet er det ikke en straff å bli plassert der.
AP160825 Venstre og KrF mener avgiften må økes i tråd med prinsippet om at det skal bli dyrere å forurense, men Fremskrittspartiet har gjentatte ganger avvist kravet.
AP160724 I prinsippet har vi sagt at de ikke får delta, men igjen med visse unntak hvis man tilfredsstiller gitte kriterier, sier Heiberg.
AP160724 I prinsippet et dette en total utestengelse, og det er nødvendig, sier Heiberg til Aftenposten.
AP160724 Heiberg : - I prinsippet en total utestengelse ¶
AP160724 I prinsippet har vi sagt at de ikke får delta, men igjen med visse unntak hvis man tilfredsstiller gitte kriterier, sier Heiberg.
AP160724 I prinsippet et dette en total utestengelse, og det er nødvendig, sier Heiberg til Aftenposten.
AP160724 Heiberg : - I prinsippet en total utestengelse ¶
AA160724 I prinsippet har vi sagt at de ikke får delta, men igjen med visse unntak hvis man tilfredsstiller gitte kriterier, sier Heiberg.
AA160724 I prinsippet et dette en total utestengelse, og det er nødvendig, sier Heiberg til Aftenposten.
AA160724 Heiberg : - I prinsippet en total utestengelse ¶
BT160721 Prinsippet for opptak til studiene er karakterer fra videregående, sammen med andre poeng som for eksempel alderspoeng og poeng for militærtjeneste.
DA160719 Dette oppnås blant annet gjennom en aktiv bydelsutvikling hvor folk har tilgang til sine daglige behov i gåavstand og hvor bydelene lever 18/7, 18 timer i døgnet, 7 dager i uken etter prinsippet om « Timinuttersbyen ».
SA160712 Prinsippet er det samme som for Grasrotandelen, og på hjemmesiden heter det at « Stiftelsen Folkeandelen jobber for å skaffe inntekter til foreningene og lagene som samarbeider med Folkeandelen ».
FV160712 Prinsippet er det samme som for Grasrotandelen, og på hjemmesiden heter det at « Stiftelsen Folkeandelen jobber for å skaffe inntekter til foreningene og lagene som samarbeider med Folkeandelen ».
BT160712 Prinsippet er det samme som for Grasrotandelen, og på hjemmesiden heter det at « Stiftelsen Folkeandelen jobber for å skaffe inntekter til foreningene og lagene som samarbeider med Folkeandelen ».
AP160712 Prinsippet er det samme som for Grasrotandelen, og på hjemmesiden heter det at « Stiftelsen Folkeandelen jobber for å skaffe inntekter til foreningene og lagene som samarbeider med Folkeandelen ».
SA160701 Ja i prinsippet fra alle land i verden.
AP160701 Ja i prinsippet fra alle land i verden.
AP160627 " Prinsippet om at avgjørelser om Storbritannia skal tas i Storbritannia " ble oppgitt som den viktigste grunnen til at leave-tilhengere stemte for å forlate EU.
AP160623 Med denne eiendomsskatten viker vi fra dette prinsippet .
AP160617 Prosjektet, som går under navnet « Connecting Norway », gjør at tollbehandlingen nå blir foretatt på Oslo Lufthavn og at passasjerene i prinsippet skal kunne passere direkte til sitt innenriksfly, raskere enn før.
AP160617 Prosjektet, som går under navnet « Connecting Norway », gjør at tollbehandlingen nå blir foretatt på Oslo Lufthavn og at passasjerene i prinsippet skal kunne passere direkte til sitt innenriksfly, raskere enn før.
DB160615 Det hele skal i prinsippet gjelde alle trosretninger.
SA160608 I prinsippet kan loven brukes av alle som ønsker å skifte kjønn.
AP160606 MDG har uttalt seg slik at dette prosjektet er litt i det blå, andre hevder at veien i prinsippet skal bygges slik den har vært planlagt, men at noen av delprosjektene flyttes på.
AP160606 MDG har uttalt seg slik at dette prosjektet er litt i det blå, andre hevder at veien i prinsippet skal bygges slik den har vært planlagt, men at noen av delprosjektene flyttes på.
AP160524 Jeg forventer at byrådet står fast ved den inngåtte avtalen og ikke bruker kommuneadvokatens vurdering som et påskudd for å løpe vekk fra prinsippet om at nye barnehager ikke skal drives av eiere med kommersielle motiver, sier han.
AP160519 I prinsippet kan altså en trønder dømme Rosenborg mot Brann på Lerkendal - så lenge vedkommende tilhører en annen fotballkrets og ikke har andre bindinger til klubben.
AP160517 Nå sist var vi i prinsippet bare ett mål mot Aserbajdsjan unna å komme til EM.
AP160513 Hun mener det ikke er nødvendig å samle inn opplysninger også når tjenesten ikke er i bruk, slik Runkeeper angivelig gjør, og at det kan fremstå som en overdreven og uproporsjonal innsamling av data som bryter med prinsippet om dataminimalitet.
AP160512 Euforien du oppnår av å høre på Cloud Nine minner om rushet du får når du har kastet bort masse penger og tid på å kjøpe billige ting du ikke trenger på H&M, samtidig som du skammer deg litt over at du har brutt prinsippet ditt om å ikke støtte bedriften som så vidt betaler barn for å krokrygget sy klærne sine under ekstremt dårlige vilkår i fabrikker i Bangladesh.
BT160504 Saken er vel da at Norge ikke hadde hatt barnevern i det hele tatt om dette prinsippet var blitt brukt opp gjennom historien.
SA160429 Dermed kan i prinsippet briten fortsette å konkurrere mens saken går sin gang.
AP160429 Dermed kan i prinsippet briten fortsette å konkurrere mens saken går sin gang.
AP160424 Man bør i prinsippet delta på konferansen for å komme Gud i hu og lære mer om islam, fremfor det å se en « kjendis », sier Qureshi.
AP160423 Prinsippet om at alle land må bidra, om enn i ulik grad, er nå slått fast.
AP160422 - Det er et svimlende eksempel på prinsippet om gjør-som-jeg-sier-men-ikke-som-jeg-gjør, skriver Johnson i avisen The Sun.
AP160422 Dette er også prinsippet når Stortinget nå diskuterer en ny skattereform, der forbedringer i selskapsbeskatningen er viktigste formål. 3rd-party-bio ¶
FV160420 Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.
FV160420 ALTERNATIV LIVSSTIL : Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.
SA160419 Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.i ¶
SA160419 ALTERNATIV LIVSSTIL : Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.
BT160419 Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.
BT160419 ALTERNATIV LIVSSTIL : Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.
AP160419 Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.
AP160419 ALTERNATIV LIVSSTIL : Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.
AP160408 En konsekvens av det, er fortsettelsen av rause finansieringsordninger der andre tros - og livssynssamfunn i prinsippet skal motta det samme som Den norske kirke.
AP160408 Eiendommene som var knyttet til de enkelte kirker skulle i prinsippet nyttes til sitt opprinnelige, kirkelige formål.
AP160405 Hillary Clinton følger dette prinsippet og har i dag hele 765 personer ansatt for å få henne valgt til president.
AP160404 - Fondet skal i prinsippet eie i all verdens selskaper.
AP160331 I prinsippet kan et stort flertall si at de tar en ny diskusjon, men la konklusjonen bli den samme.
AP160331 - Vi står på det allment aksepterte prinsippet om at vi i Oslo skal ta befolkningsveksten ved fortetting rundt kollektivknutepunkter.
AP160330 NORCONSULT ¶ - Prinsippet er ikke øst eller vest, men at det er et godt kollektivtilbud og et godt servicetilbud i nærheten.
AP160330 NORCONSULT ¶ - Prinsippet er ikke øst eller vest, men at det er et godt kollektivtilbud og et godt servicetilbud i nærheten.
AP160318 I prinsippet står kommunene fritt til å be om at en enda større del av stønaden holdes tilbake, får NTB opplyst av departementet.
AP160317 Dette prinsippet hadde i større eller mindre grad blitt praktisert helt fra vi fikk den første dissenterloven i 1845.
AP160311 Justisminister Anders Anundsen ( Frp ) mener dette i prinsippet ikke adskiller seg fra retten til å ta beslag, for eksempel i dagbøker, slik dagens lovverk åpner for.
BT160308 Det ekte prinsippet om likestilling er et flerdimensjonalt prinsipp som utgjør et demokratisk samfunn som verdsetter mennesker som individ, uavhengig av kjønn.
SA160306 Både lengden og overflaten på de ulike rullene som fås kjøpt varierer, men prinsippet er det samme, ifølge Yvette Hoel, fysioterapeut ved Olympiatoppen i Trondheim.
AP160306 Både lengden og overflaten på de ulike rullene som fås kjøpt varierer, men prinsippet er det samme, ifølge Yvette Hoel, fysioterapeut ved Olympiatoppen i Trondheim.
AP160305 Skjønner prinsippet , men...
AP160305 - Jeg har stor forståelse for prinsippet om å bygge rundt kollektive knutepunkter.
AP160305 Skjønner prinsippet , men...
AP160305 - Jeg har stor forståelse for prinsippet om å bygge rundt kollektive knutepunkter.
AP160303 - Prinsippet om arbeid for alle var sosialdemokratiets store styrke.
AP160303 Vi støtter prinsippet om stedlig ledelse, slik det for eksempel er på Ringerike Sykehus i Vestre Viken.
AP160301 Vi er enige om prinsippet om å gå fra røde til grønne skatter.
AP160229 Men det fremgår også at store prosjekter som alt i prinsippet er vedtatt, som jernbaneutbyggingen på Østlandet ( InterCity ) og Ringeriksbanen, sammen med økt satsing på vedlikehold og driftssikkerhet, vil legge beslag på det aller meste av samferdselsbudsjettet frem til 2023 - med mindre det økes kraftig.
AP160229 Prinsippet om rettferdig fordeling har gitt folk fra ulike samfunnslag like muligheter ; uansett om du er direktørdatter eller vaktmestersønn skal du kunne utnytte ditt fulle potensial.
AP160225 Hvis en samtalepart bryter dette prinsippet , kan resultatet bli forvirring.
AP160225 Forskjellen på den skandinaviske og den amerikanske løsningen er imidlertid at den første forsøker å fjerne skillet mellom de to kjønnsbåsene : Alle kan i prinsippet være hen.
FV160224 - Tid er interessant, for selv om vi alle i prinsippet har like mye av den, så er der store forskjeller når vi ser på hvilke valg vi tar overfor barna, sier seniorforsker Jens Bonke til den danske avisen Politiken.
SA160223 - Tid er interessant, for selv om vi alle i prinsippet har like mye av den, så er der store forskjeller når vi ser på hvilke valg vi tar overfor barna, sier seniorforsker Jens Bonke til den danske avisen Politiken.
AP160223 - Tid er interessant, for selv om vi alle i prinsippet har like mye av den, så er der store forskjeller når vi ser på hvilke valg vi tar overfor barna, sier seniorforsker Jens Bonke til den danske avisen Politiken.
AP160219 Blockchain 2.0 gjør det mulig å for dataprogrammer til å drive store organisasjoner, i prinsippet uten at mennesker trengs i administrasjonen.
AP160218 Han poengterer at det i prinsippet ikke er noen forskjell på å kriminalisere lederne i en moské og å fengsle en MC-klubb basert på mistanke om kriminalitet.
AP160218 Utvalget har dessuten akseptert at prinsippet om retten til samtidig imøtegåelse kan fravikes når angrep, påstander og beskyldninger inngår som ledd i en løpende meningsutveksling, selv om dette unntaket strengt tatt er hjemlet i VVp-punkt 4.15.
AP160218 Slik utvalget leser VVp-punkt 4.11, er prinsippet strengt : Manipulerte bilder kan bare benyttes som illustrasjon når det er åpenbart at det dreier seg om en montasje.
AP160217 Storbritannia blir også lovet innrømmelser når det gjelder prinsippet om at EU skal arbeide for « en stadig tettere union ».
AP160217 Det åpnes også for innskrenkninger i trygdeytelser som borgere av andre EU-land kan gjøre krav på i Storbritannia, men tiltakene må være tidsbegrensede og ikke komme i konflikt med prinsippet om fri bevegelse av arbeidskraft.
AP160216 Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale for klimautslipp.
DA160215 På fylkes- og kommunalnivå gjelder det samme prinsippet for alle andre enn Frp.
AP160214 Men det er litt tidlig å si noe hvordan dette prinsippet skal omsettes i praktisk bruk.
AP160214 - I prinsippet ser jeg ikke noe i veien for at det skal skje.
AP160212 Den saudistøttede alliansen som er utpekt til å forhandle med regimet på vegne av opposisjonen, er « i prinsippet » positiv til den delvise våpenstillstanden som etter planen skal innføres om en uke.
AP160212 Den saudistøttede alliansen som er utpekt til å forhandle med regimet på vegne av opposisjonen, er « i prinsippet » positiv til den delvise våpenstillstanden som etter planen skal innføres om en uke.
AP160212 Uansett hvor sterkt vi fordømmer handlingene til Anders Behring Breivik, kan vi ikke fravike dette prinsippet .
AP160211 - Dette er å angripe problemet i feil ende og utfordrer prinsippet om lik rett til utdanning, sier Therese Eia Lerøen, leder av NSO.
DA160210 Det er ikke slik at det blir forbudt å kjøre med piggdekk, de som for eksempel er mye på fjellet skal fortsatt få lov til å kjøre med pigger, men vi vil holde på prinsippet om at forurenseren skal betale, sier Søndeland.
DA160210 Det er ikke slik at det blir forbudt å kjøre med piggdekk, de som for eksempel er mye på fjellet skal fortsatt få lov til å kjøre med pigger, men vi vil holde på prinsippet om at forurenseren skal betale, sier Søndeland.
AP160209 I prinsippet blir det da enklere å si at vi nekter familiegjenforening, sier Greni.
AP160208 I prinsippet blir det da enklere å si at vi nekter familiegjenforening, sier Greni.
AP160208 Dette vil være med på å bryte ned prinsippet om at du skal kunne komme inn på høyere utdanning uavhengig av hvilken bakgrunn du er fra, hvor tjukk lommebok du har og hvilke ressurser du har rundt deg.
AP160206 « Hvorfor ha forhåndssalg av billetter når det er " førstemann til mølla " prinsippet som gjelder ?
AP160203 Med tredagersregelen vil i prinsippet Selnæs kunne bli klar til kampen torsdag kveld.
AP160201 Også statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) i Finansdepartementet understreker prinsippet om at økonomisk virksomhet som skjer her, skal beskattes her.
AP160201 Flåtten mener prinsippet bør være at verdiskaping som skjer i Norge skal skattlegges i Norge.
AP160201 Det var i prinsippet enighet på kommunalt hold i Oslo og Akershus om at banen skulle stå ferdig til OL i Oslo i 2022.
AP160201 Mange av dem som bor i borettslag og sameier, er bundet av kollektive abonnement, som i prinsippet betyr at en oppsigelse omfatter alle beboere.
DA160126 I tillegg til prinsippet om at Norge bør klare å fø egen befolkning, trekker hun særlig fram hensyn til klima, miljø og sultproblematikk som argumenter for at vi bør produsere med korn selv i Norge.
DA160126 I tillegg til prinsippet om at Norge bør klare å fø egen befolkning, trekker hun særlig fram hensyn til klima, miljø og sultproblematikk som argumenter for at vi bør produsere med korn selv i Norge.
SA160125 Men det handler først og fremst om prinsippet og følelsen av å ha blitt lurt.
BT160125 Men det handler først og fremst om prinsippet og følelsen av å ha blitt lurt.
AP160122 Non-refoulement prinsippet er forankret i flyktningekonvensjonen og videreutviklet gjennom menneskerettighetene.
AP160120 Det var nok mer prinsippet , sier Nesland.
AP160119 I prinsippet kan de gjøre nesten alt.
SA160117 Folkeveksten i kun to muslimske land er i prinsippet nok til å oversvømme et lite europeisk land på ett eneste år.
SA160117 Den islamske verden og Afrika kan i de neste generasjonene i prinsippet sende en konstant strøm av migranter som er ti ganger større enn det vi ser nå.
AP160117 I begge tilfeller vil konsekvensen bli det samme : Vi blir nødt til å gå bort fra prinsippet om fellesskapets forsvar, et vernepliktsbasert forsvar som har fokuset rettet mot eget territorium, til profesjonelle soldater som settes inn der våre allierte ber om hjelp - i håp om at hjelpen skal betale seg den dagen det måtte trengs.
AP160110 - Forskerne er i prinsippet enig i det, men mener det er sannsynlig at politikerne ikke vil sette bomavgiften så høyt ?
SA160109 Prinsippet for Olympiatoppen er at særforbundene selv må skape verdensstjerner.
FV160109 Prinsippet for Olympiatoppen er at særforbundene selv må skape verdensstjerner.
BT160109 Prinsippet for Olympiatoppen er at særforbundene selv må skape verdensstjerner.
AP160109 Dette er hovedårsaken til at man ikke kan bygge seg ut av kø- og trafikkproblemene i større byområder ¶ †" Men kan ikke økt veiprising og svært høye bomavgifter, hindre at biltrafikken øker inntil Oslo, selv om veikapasiteten økes ? †" I prinsippet ja.
AP160103 Utbygging skal i prinsippet skje i gangavstand til banestasjoner eller langs busstraseer der bussene går ofte.
AP160103 I prinsippet skal boliger bygges innenfor én km fra nærmeste sentrale kollektivknutepunkt, to km i regionbyene.
AP160103 Her skal innbyggerne gis et tilbud som i prinsippet gjør at de ikke trenger å dra andre steder, for å bo, handle og leve.
AP160103 Prinsippet i regionplanen er at vekst skal gå foran vern, i områder der det skal bli mer tettbebyggelse.
DA160101 Kampgruppene som møttes i Riyadh før jul, og som i prinsippet sa seg villig til å være med på forhandlinger om Syrias framtid, har gitt sitt samtykke til våpenstillstanden sammen med regjeringen i Damaskus.