SA171231 Dette er prinsipper han ikke viker fra.
FV171231 Dette er prinsipper han ikke viker fra.
BT171231 Dette er prinsipper han ikke viker fra.
AP171228 Beskatningsretten er i hovedsak fordelt mellom land gjennom bilaterale skatteavtaler som bygger på prinsipper nedfelt i internasjonale standarder.
AA171228 Gjør de retrett, vil det ikke bare være pinlig, det vil også vise at EU mangler vilje til å stå opp for demokratiske prinsipper .
VG171227 - Dette begynner å bli veldig spesielt når NRK for fjerde gang lager kamp mot de prinsipper de selv godtok sist, sier Brem til VG.
DB171227 Politikk er jo ikke bare styring, men også interessekamp, og debatten om domstolenes rolle gjenspeiler ofte interessemotsetningene i de konkrete sakene selv om konstitusjonell debatt skal handle om prinsipper .
BT171227 Enkelte prinsipper skal ikke EUs stater tukle med.
BT171227 Den polske regjeringens uforsonlighet og mangel på respekt for demokratiske prinsipper gjør advarselen fra EU nødvendig.
FV171222 Vi håper alle i fotballen er oppmerksomme på de etiske prinsipper i DBUs oppførselsreglement.
DB171222 Vi har retningslinjer for det, og prinsipper som sier at det ikke skal være sånn.
DA171222 Vi håper alle i fotballen er oppmerksomme på de etiske prinsipper i DBUs oppførselsreglement.
AA171222 Prinsipper versus følelser ¶
SA171221 Vi håper alle i fotballen er oppmerksomme på de etiske prinsipper i DBUs oppførselsreglement.
DB171221 Vi håper alle i fotballen er oppmerksomme på de etiske prinsipper i DBUs oppførselsreglement.
DA171221 Les intervju med Jeremy Renner : - Et spørsmål om prinsipper
BT171221 Ved å la prinsipper , innsikter og selvforståelse stå for fall, tar Potter pulsen på den liberale venstresiden - på begge plan.
BT171221 Eller er det fordi de mangler prinsipper og evne til å ta egne standpunkt ?
AP171221 Vi håper alle i fotballen er oppmerksomme på de etiske prinsipper i DBUs oppførselsreglement.
AA171221 Vi håper alle i fotballen er oppmerksomme på de etiske prinsipper i DBUs oppførselsreglement.
SA171220 - Kommisjonen kan ikke trekke noen annen konklusjon enn at det nå foreligger en klar risiko for en alvorlig krenkelse av rettsstatens prinsipper , forklarer EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.
BT171220 - Kommisjonen kan ikke trekke noen annen konklusjon enn at det nå foreligger en klar risiko for en alvorlig krenkelse av rettsstatens prinsipper , forklarer EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.
AP171220 MUNCHMUSEET ¶ Prinsipper versus følelser ¶
SA171219 Det finnes gode argumenter for omfattende til å presentere her, for hvorfor det å flytte på grunnleggende juridiske og etiske prinsipper , vil føre oss mot et samfunn vi ikke ønsker å ende opp med.
AP171218 Vi har ingen andre kjepphester eller prinsipper , sier han.
VG171217 - Antallet kvinner som utsettes for seksualforbrytelser øker, sier Johansson, som poengterer at det i loven blant annet innføres nye prinsipper om « uaktsomhet ».
DB171217 Mourinho blir ofte portrettert som en mann som vil vinne koste hva det koste vil, men søndagens tap kom som følge av handlingene til en mann som satte sine egne prinsipper foran den beste muligheten til seier.
DB171217 Likevel kan denne og forrige sesongs ligatabell tyde på det motsatte, og uansett hvor dogmatisk Mourinho er, kan det være lurt å se tilbake på Sir Alex Ferguson beste egenskap : at ingen prinsipper overgikk viljen til å vinne.
AP171217 Frølich er svært kritisk til å gjøre symbolske lovendringer for å statuere prinsipper .
AA171214 I registreringen av etniske minoriteter fra midten av 1800-tallet og frem til i dag har Norge ligget tettere på den tyske forståelsen, men med litt ulike prinsipper .
AA171214 Dette baserer seg på primitive prinsipper om overlevelse av stammen, klanen.
AA171214 Den amerikanske grunnlov bygger på opplysningsfilosofien og Charles Montesquieus prinsipper om deling av makten, og menneskerettighetene talte om individets frihet, likhet og brorskap.
DB171213 Utvalgets leder svarer bryskt at dette ligger utenfor mandatet, og fortsetter sin gjennomgang av prinsipper for prising av byråets eksterne oppdrag.
DA171213 Ved siden av å bryte med en hel del andre prinsipper , er det kritikkverdig at KrF synes det er greit å overstyre rektorene og driftsstyrene.
DA171213 Skolegudstjeneste eller ikke handler ikke om gretne humanetikeres berøringsangst og politiske korrekthet, men prinsipper som at skolen ikke skal forkynne og at religion hører hjemme i undervisningen.
AP171213 - Meldingen til Washington er at vi vant fordi vi har prinsipper og ikke senker oss ned på republikanernes nivå, sier lederen av ungdomspartiet Brandon Wilcutt til Aftenposten etter seieren.
DN171212 ) Riksrevisjonens vurdering er departementets forvaltning av statens eierinteresser i Vinmonopolet ikke er i tråd med prinsipper for god eierstyring.
DB171212 Og joda, det er fint å ha prinsipper og å stå på krava.
DB171211 Som religionshistoriker Torkel Brekke påpekte i et Civita-notat tidligere i år : « Utgangspunktet for en diskusjon om akademisk boikott må være at vitenskap og forskning er en aktivitet som går på tvers av landegrenser og må bygge på prinsipper om ikke-diskriminering ».
DB171211 Institusjoner har et etisk og moralsk ansvar for å ivareta både forskningens prinsipper og befolkningens tilgang til utdanning.
AA171211 Vi måtte riktignok improvisere med støttestrukturer på innsiden og brukte derfor noen andre prinsipper enn det originale Eiffeltårnet, forklarer Bøe.
DB171209 Vi har dermed fått nedfelt noen avgjørende prinsipper for å tydeliggjøre avstanden mellom norsk politikk og den uavhengige komiteen som skal plukke ut vinneren av verdens mest prestisjetunge fredspris.
AP171209 Både i Fylkesnemnda og i domstolene, treffes beslutninger ut fra faglig funderte prinsipper , hvor barn har samvær med foreldre, selv om det har vært utøvet vold, eller er fare for dette.
DB171208 Både Frp og Høyre har gått langt i å antyde at motviljen mot Hagen i Nobelkomiteen ikke handler om prinsipper , men om personen Hagen.
DA171208 - Det er jeg ikke enig i nettopp fordi vi har prinsipper som gjør at denne pasientgruppen skal prioriteres.
SA171207 Løsningen baser seg på følgende prinsipper : ¶
BT171207 ALT ER GALT : Det som en gang het Jernbaneverket, er nå blitt til Bane NOR, et navn som bryter det meste av rettskrivingsregler og prinsipper for gode navnevalg.
AP171207 Løsningen baser seg på følgende prinsipper : ¶
AA171207 Fraværet av prinsipper rundt økonomisk fordelsdeling vil nok kunne tiltrekke seg selskaper som vil investere i bioprospektering.
VG171206 - Vi vil konkurrere på rettferdige og ordentlige prinsipper og da synes jeg at det er veldig, veldig kjipt å høre, sier Stine Bredal Oftedal om den russiske trippelsaken.
DB171206 Denne avgjørelsen motsier grunnleggende olympiske prinsipper , sa den russiske OL-toppen Zjukov til nyhetsbyrået R-Sport etter at IOCs beslutning var gjort kjent.
DB171206 Fullt nobelkaos : - Blir mer og mer klart at det ikke handler om prinsipper
DB171206 Fullt nobelkaos : - Blir mer og mer klart at det ikke handler om prinsipper
DB171206 Men de positive endringene fra Bioteknologirådet til tross : Det er grunn til å trekke rådets prinsipper for godkjenning av GMO i tvil.
VG171205 Hun kritiserte Frp for å gå bort fra sine tidligere prinsipper om at folk i politiske verv ikke bør sitte i komiteen, og at partiet tidligere har ønsket å gå lenger enn de andre i å opprette et klart skille.
VG171205 Hagen, ikke prinsipper .
VG171205 - Det blir mer og mer klart at denne saken ikke handler om prinsipper , men om person og Frps kandidat til Nobelkomiteen, sa Fremskrittspartiets parlamentariske leder da saken ble debattert i Stortinget tirsdag.
SA171205 Og når gammelt nag og raseri blander seg med fortvilelse og fremtidsfrykt, er ikke rettsstatens prinsipper like faste lenger.
NL171205 Havrettens prinsipper om jurisdiksjon skiller både mellom hvilken naturressurs det er snakk om og hvilket havområde ressursen befinner seg i.
DB171205 Ap-nestleder Hadia Tajik kritiserte imidlertid Frp for å gå bort fra sine tidligere prinsipper om at folk i politiske verv ikke bør sitte i komiteen.
DB171205 - Det blir mer og mer klart at denne saken ikke handler om prinsipper , men om person og Frps kandidat til Nobelkomiteen, sa Limi, og partifellen Christian Tybring-Gjedde fulgte opp : ¶
DB171205 - Det blir mer og mer klart at denne saken ikke handler om prinsipper , men om person og Frps kandidat til Nobelkomiteen, sa parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Frp fra talerstolen i Stortinget.
DB171205 Eneste måten å « beskytte » komiteen på da, er gjennom å peke på et tydelig sett med regler og prinsipper som alle parter forholder seg strengt til.
DA171205 Denne avgjørelsen motsier grunnleggende olympiske prinsipper , sa den russiske OL-toppen Zjukov til nyhetsbyrået R-Sport etter at IOCs beslutning var gjort kjent.
DA171205 - Det blir mer og mer klart at denne saken ikke handler om prinsipper , men om person og Frps kandidat til Nobelkomiteen, sa Limi, og partifellen Christian Tybring-Gjedde fulgte opp : ¶
BT171205 Hvis Helleland virkelig mener at han vil ha en prosess om prinsipper uavhengig av enkeltmennesker, ville han ikke brukt et vedtak om en utredning til å si at Jagland burde trekke seg.
AP171205 - Dette dreier seg ikke om prinsipper , men om person, om Frps kandidat, selv om ingen sier det.
AP171205 Striden omkring valg av representanter til Nobelkomiteen handler ikke om prinsipper , men om personen Carl I.
AP171205 - Det blir mer og mer klart at denne saken ikke handler om prinsipper , men om person og Frps kandidat til Nobelkomiteen, sa Fremskrittspartiets parlamentariske leder da saken ble debattert i Stortinget tirsdag.
VG171204 Støre hevder det handler om prinsipper
SA171204 Hagen, ikke om prinsipper , mener Frp.
SA171204 Hagen enn om prinsipper , sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til NTB.
SA171204 Hagen enn om prinsipper , sier han til NTB.
SA171204 Etter det NTB forstår kan ikke Frp nektes å fremme Hagen som sin kandidat når valget skal foretas mot slutten av uka - selv om Stortinget bare dager i forveien har knesatt nye prinsipper for hvem som bør velges.
NL171204 Aud-Kirsti viser også til at Lov om stadnamn sier at det offentlige skal ha flerspråklig navnebruk om det finnes navn i et område på flere språk, og at sånn sett er matrikkelforskriften i strid med prinsipper som gjelder for stedsnavn.
NL171204 For å sikre et rent og produktivt hav er det viktig at det ligger føre-var prinsipper i de ulike aktivitetene på havet, slik det er i fiskeriforvaltningen, og nå også i havbruksforvaltningen gjennom det såkalte « trafikklys-systemet ».
DB171204 Mood mener norske toppolitikere er for kortsiktige i sin ledelse og delvis uten prinsipper .
DB171204 Hagen enn om prinsipper , sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til NTB.
DB171204 FutureBuilt er et annet initiativ som har bidratt til realisering av mange byggprosjekter hvor det ved relativt enkle prinsipper har blitt oppnådd 50 prosent klimagassreduksjon.
DA171204 Hagen enn om prinsipper , sier han til NTB.
DA171204 Hagen som person, ikke prinsipper .
DA171204 Frp, Jagland og prinsipper
DA171204 Hagen som person, ikke prinsipper .
DA171204 Frp, Jagland og prinsipper
BT171204 Etter det NTB forstår kan ikke Frp nektes å fremme Hagen som sin kandidat når valget skal foretas mot slutten av uken - selv om Stortinget bare dager i forveien har knesatt nye prinsipper for hvem som bør velges.
AP171204 Hagen enn om prinsipper , sier han.
AP171204 * Forslaget omtales som « lex Hagen », siden det er en utbredt oppfatning at det dreier seg om en blokkere en kontroversiell kandidat og ikke om prinsipper .
AA171204 Hagen enn om prinsipper , sier han til NTB.
DB171203 For ordens skyld : Dette skillet går ikke mellom etablerte medier og de nyere mediene som utfordrer dem, men mellom de som jobber etter kjente og etterrettelige prinsipper og de som ikke gjør det.
NL171202 Prinsipper og rammer som er viktige for folk i begge fylkene.
BT171202 At fylkeskommunen velger å legge ned et opplæringstilbud som strider med viktige prinsipper i opplæringsloven er etter min mening ikke særlig kontroversielt.
BT171202 At fylkeskommunen legger ned et opplæringstilbud som strider med viktige prinsipper i opplæringsloven er ikke særlig kontroversielt.
AP171202 Tre klare prinsipper
SA171201 Å sende barn ut av nærområdet for å trene, står imidlertid i motsetning til klubbens prinsipper og bydelens behov.
SA171201 Vi har klare prinsipper på at vi ikke vil være med på å ettergi gjeld som bank.
AP171201 Vi har klare prinsipper på at vi ikke vil være med på å ettergi gjeld som bank.
AA171201 Vi har klare prinsipper på at vi ikke vil være med på å ettergi gjeld som bank.
VG171130 - Det kan godt være, men vi må se nærmere på noen prinsipper i denne saken før vi konkluderer, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til VG.
DA171130 - Jeg tenker at politikernes jobb er å lage prinsipper og gi skolen gode rammebetingelser.
AP171130 SVs parlamentariske leder Audun Lysbakken sier at saken handler om to viktige prinsipper : På den ene siden partienes rett til å utpeke egne representanter, og på den andre siden behovet for å sikre Nobelkomiteens uavhengighet.
AA171130 Nyere utredninger / planer bygger på disse « gode, gamle tanker og prinsipper ».
VG171129 Selv om innholdet i avtalen angivelig bryter med Mays egne prinsipper om vilkårene for skilsmissen.
DB171129 For å opprettholde legitimiteten i at Stortinget utnevner medlemmene til Nobelkomiteen, er derfor tydelige prinsipper det eneste mulige forsvarsverket.
AP171129 De av oss som fortsatt jobber i frie, ikke-statlige medier i Russland, vet hva det betyr å miste prinsipper .
AP171129 In dubio pro reo er et av rettsstatens viktigste prinsipper .
AP171128 Da Tegneskolen som første norske statlige kunstinstitusjon ble etablert i 1818, skjedde det i en form som innførte armlengdes avstand og kunstnerstyring som kunstpolitiske prinsipper .
VG171127 Jeg har prinsipper i livet.
AP171127 » Tilsvarende prinsipper har man også i andre vestlige land.
AA171127 Her kan barna være sammen i trygge omgivelser, lytte til hverandre og forstå hverandre, til tross for at de snakker ulike språk, forteller Heldal og understreker at barnehagen bygger på prinsipper som bærekraftig utvikling, solidaritet, respekt for mennesker og respekt for naturen.
BT171126 Det er kanskje ikke så rart at en næringsminister fra Høyre vil drive det offentlige etter markedsøkonomiske prinsipper .
VG171125 Hagen fra å blir medlem i Nobelkomiteen, og ikke om prinsipper .
BT171125 Hagen fra å bli medlem i Nobelkomiteen, og ikke om prinsipper .
DA171124 Han var en nestor og professor, og det er hans prinsipper vi har utviklet.
VG171123 Vikøren har sendt et notat til styret hvor han foreslår at alle tidligere overordnede prinsipper for forskning i SSB ikke lenger er gjeldende og flytting reverseres.
DB171123 Det slående er hvor fraværende større og styrende prinsipper har vært for hvem som blir sammenslått og ikke.
DB171123 I første omgang innebærer den sosiale pilaren et vedtak om 20 prinsipper .
AP171123 Leser du likestillingsforskning, vil du raskt komme til to viktige prinsipper : ¶ 1 ) Det er viktig å utvide kjønnenes rollerepertoar, og 2 ) det er viktig ikke å reprodusere stereotypier.
AP171123 Men det kan ikke være tvil om hvilke prinsipper som gjelder. 3rd-party-bio ¶
VG171122 Resultatet av denne totale fravikelsen fra egne prinsipper om forholdet mellom Stortinget og Nobelkomiteen var nedslående for Frp og Hagen.
AP171122 Samtidig skal prinsipper som åpenhet og konkurranse legges til grunn når penger deles ut.
VG171121 I Frp er det stor oppgitthet over at andre rir knallharde prinsipper mot Carl I.
SA171121 Det står både følelser, prinsipper og medaljer på spill når Skiforbundet nå tar en intern runde med Northugs oppførsel.
FV171121 Det står både følelser, prinsipper og medaljer på spill når Skiforbundet nå tar en intern runde med Northugs oppførsel.
DN171121 Flere av bekymringene rettet seg mot forslagene som ble fremlagt i Bye-utvalgets innstilling som kom i januar 2017, og disse forslagene ble betydelig moderert i forslagene til prinsipper jeg fremla for styret i april 2017, skriver Meyer.
DB171121 Norge trenger en konsistent politikk som legger idealer og prinsipper til grunn og har menneskeverdet som rettesnor.
BT171121 Flere av bekymringene rettet seg mot forslagene som ble fremlagt i Bye-utvalgets innstilling, som kom i januar 2017, og disse forslagene ble betydelig moderert i forslagene til prinsipper jeg fremla for styret i april 2017, sier Meyer.
BT171121 Det står både følelser, prinsipper og medaljer på spill når Skiforbundet nå tar en intern runde med Northugs oppførsel.
AP171121 - Det er viktig at den videre politiske prosessen i landet skjer i henhold til grunnloven og i tråd med demokratiske prinsipper , sier Søreide.
AP171121 Flere av bekymringene rettet seg mot forslagene som ble fremlagt i Bye-utvalgets innstilling, som kom i januar 2017, og disse forslagene ble betydelig moderert i forslagene til prinsipper jeg fremla for styret i april 2017, sier Meyer.
AP171121 Det står både følelser, prinsipper og medaljer på spill når Skiforbundet nå tar en intern runde med Northugs oppførsel.
AA171121 Det står både følelser, prinsipper og medaljer på spill når Skiforbundet nå tar en intern runde med Northugs oppførsel.
VG171120 Utvannede prinsipper
VG171120 Fridemokratenes leder Christian Lindner sa sent søndag kveld at partiet bestemte seg for å trekke seg ut av samtalene i stedet for å vanne ut sine prinsipper ytterligere.
VG171120 Han forsikrer at departementet vil følge opp Statens vegvesen for å bidra til at det etableres bedre prinsipper og rutiner som legger til rette for at tilskuddene i større grad blir benyttet i tildelingsåret.
VG171120 Hagen-saken har satt to viktige prinsipper i konflikt.
DN171120 Utvannede prinsipper
DN171120 Fridemokratenes leder Christian Lindner sa sent søndag kveld at partiet bestemte seg for å trekke seg ut av samtalene i stedet for å vanne ut sine prinsipper ytterligere.
DB171120 Limi mener det bryter med nedfelte prinsipper i Stortinget om ikke å blande seg inn i andre partiers valg av kandidater.
DB171120 Grunnloven tegner opp mange prinsipper som det er lett å overse eller forkaste i den løpende politiske debatten.
AP171120 Utvannede prinsipper
AP171120 Fridemokratenes leder Christian Lindner sa sent søndag kveld at partiet bestemte seg for å trekke seg ut av samtalene i stedet for å vanne ut sine prinsipper ytterligere.
AP171120 Det er to prinsipper står mot hverandre i striden : Partienes rett til selv å utpeke sine representanter, og hensynet til å bevare komiteens uavhengighet.
AP171120 To prinsipper står mot hverandre.
AP171120 Sp : To prinsipper står mot hverandre ¶
AP171120 | Nobel-striden : - Prinsipper på billigsalg Harald Stanghelle ¶
AP171120 3rd-party-bio ¶ Prinsipper utfordres ¶
VG171119 I denne saken droppet Ap alle sine prinsipper for å tekkes en asylopposisjon i eget parti, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til VG.
VG171119 » | Høyre om asylstriden : - Ap droppet alle sine prinsipper
SA171118 Praksis og prinsipper . », som særlig så på de mer enn 200 folkeavstemningene som er avholdt om kommunestruktur.
DB171118 På spørsmål om hva som kan gjøre en ordre ulovlig, trakk Hyten fram fire prinsipper som regulerer væpnet konflikt : nødvendighet, proporsjonalitet, skillet mellom stridende og sivile og å unngå av unødvendig lidelse.
AP171118 - Europarådet begynte først å reagere mot Russlands opposisjon mot organisasjonens fundamentale prinsipper da landet stoppet innbetalingene og det truet de komfortable lønningene til embetsmennene i Europarådet, hevder Korotejev.
NL171117 Hele diskusjonen er preget av norsk hverdag nu, med sterke prinsipper som menneskerettigheter, FN-forordninger, fred, velstand, velferdsstat, alle skal med, dvs alle som vi ser gjennom våre myopiske briller.
DB171117 Ifølge Økonomireglementet for Det kongelige hoff, skal pengene fra staten « brukes effektivt og korrekt i samsvar med Stortingets forutsetninger og de alminnelige prinsipper for statens økonomiforvaltning ».
DB171117 Stortingspresident Olemic Thommessen har varslet at han vil innkalle valgkomiteen, som består av de parlamentariske lederne, for å avgjøre hvilke prinsipper som skal følges i saken.
DA171116 Når hun i stedet ber den eldste om hjelp, vil han gjerne bli kvitt utfordreren, men dette går imot hans prinsipper .
AP171116 Ulf Leirstein mener Lundestads uttalelser bekrefter at striden handler om person, ikke prinsipper .
AP171116 Hagen, ikke prinsipper , sier Frps Ulf Leirstein som leder partiets valgkomité.
AP171116 Arnstad : To prinsipper står mot hverandre ¶
AP171116 Frps egne prinsipper fratar ham muligheten.
AP171116 Harald Stanghelle : Frps egne prinsipper kan knuse Hagens Nobeldrøm ¶
VG171115 - Men det spørs om opposisjonen står ved sine prinsipper om den overtar makten.
SA171115 Vitenskap skiller seg fra religion ( og politikk ) ved at en benytter de vitenskapelige prinsipper om hypoteser, testing av disse og falsifisering.
SA171115 Fagpersonene som Jørgensen og Skarstein velger å se bort fra, fremmer sine synspunkter ut fra anvendelsen av vitenskapelige prinsipper .
NL171115 Samtidig må vi ha regler og prinsipper som sikrer at vi gir opphold til de som trenger det aller mest.
AA171115 Rettssaken, som savner sidestykke her hjemme, reiser ikke bare juridiske spørsmål om hva Grunnlovens paragraf egentlig sier noe om, men utfordrer helt grunnleggende prinsipper i vår rettsstat.
VG171114 Frps nye strategi kan minne om et lett omskrevet sitat fra komikeren Groucho Marx : « Dette er våre prinsipper, dersom vi ikke liker dem, har vi andre prinsipper ».
VG171114 Frps nye strategi kan minne om et lett omskrevet sitat fra komikeren Groucho Marx : « Dette er våre prinsipper , dersom vi ikke liker dem, har vi andre prinsipper ».
VG171114 Skal man oppnå noe, må man samarbeide med motstanderen, inngå kompromisser og ikke bare snakke om prinsipper og moral.
DA171114 - Jeg ser det ikke som hevn, men som et spørsmål om prinsipper .
DA171114 | - Et spørsmål om prinsipper
AA171114 Dersom vi får en sårt trengt oppbemanning av fastlegeordningen, og blir enige om enkle prinsipper for lønnskompensasjon, vil dette løse seg.
SA171113 Nettopp derfor har vitenskap og andre kunnskapsinnhentingsfag satt opp noen prinsipper for sann kunnskap.
AP171113 Frps egne prinsipper fratar ham muligheten.
AP171113 Bygget på prinsipper Fremskrittspartiet har vært blant de ivrigste tilhengere av.
AP171112 I klimaforliket fra 2015, ble Høyre, Frp, KrF og Venstre enig om følgende prinsipper i omleggingen av engangsavgiften, slik at den : ¶
AP171109 Og jeg og mange med meg mener at vi må klare å finne avgrenset løsninger, uten at vi omkalfatrer alle prinsipper , sier nestlederen.
VG171107 Ved tariffoppgjøret i 2009 mislyktes det for Stoltenberg-regjeringen å få de ansattes organisasjoner med på en avtale om å tilpasse de offentlige tjenestepensjoner til pensjonsreformens prinsipper .
VG171107 Han og alle andre som ble rammet har fått tilbud om videre medisinsk og psykologisk oppfølging, samt oppreisningserstatning etter samme prinsipper som canadiske Steve Dennis fikk, men tilpasset kenyansk lovgivning.
DA171106 Politikerne og demokratiet må følge sine egne idealer, mål og prinsipper for ikke å miste sin troverdighet, fortsetter han.
DA171106 Grunnloven er « tidløs politikk », prinsipper folk og politikere har nedfelt fordi de mener de bør følges i alle sammenhenger.
AA171106 « Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen » er en del av læreplanverket og ble fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017.
AP171105 Heller enn å ri på politiske prinsipper om kommunal handlefrihet, burde Bekkelund og hennes meningsfeller være bekymret for troverdigheten til et system som bruker seks milliarder kroner til et formål uten merkbar effekt.
AA171105 Dersom framtidens økonomiske system kommer i samspill med naturens prinsipper og dermed vår intuisjons logikk, kan det bli riktig så bra !
BT171104 Militariseringen i området er juridisk forankret i sikkerhetslover som gir staten ekstra spillerom, men som i praksis tilsidesetter den indiske grunnlovens prinsipper om demokrati og rettssikkerhet.
DN171102 Med den nye organisasjonen, og i etterkant av #Metoo, har vi muligheten til å bygge et nytt og sterkere Schibsted, der vi vil revitalisere våre verdier og prinsipper , og øke vårt fokus på mangfold.
AP171031 Dessuten kan opplæring i « prinsipper for programmering » ( logikk, algoritmer, variabler etc. ) med fordel integreres i matematikkfaget uten at det blir mer stoff.
SA171030 Nightingale la frem et konkret forslag til prinsipper for sykehus-statistikk på Paris-kongressen i 1860 hvor det skulle være et prinsipielt skille mellom sykdom som begrenset seg til bestemte organer, og sykdommer som rammet hele kroppen.
SA171030 Behovet for et slikt felles språk for klassifisering, en såkalt nomenklatur, gjorde seg gjeldende på 1800-tallet, og man begynte etter hvert å diskutere hvilke prinsipper et slikt nomenklatur skulle basere seg på.
NL171030 Alle utviklere/planleggere må være « sosiale entreprenører », og vektlegge det sosiale framfor bare tradisjonelle bedrifts- eller samfunnsøkonomiske prinsipper .
AP171030 Skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) innførte tre prinsipper da hun overtok styringen av Oslo-skolen.
AP171030 - Den kritikken er helt grunnløs, sier Meyer og forteller at man har satt opp tre prinsipper som ble lagt til grunn da stillingene til forsker- og statistikkavdelingen ble lyst ut.
AP171030 Tvert imot, i de følgende årene utviklet han sin teologi på grunnlag av Skriften og felles kristne prinsipper : den treenige Gud, frelsen ved Jesus Kristus og tilsagnet om Guds betingelsesløse nåde.
DB171029 « Prinsipper ! » insisterte jeg.
BT171029 Dette er i strid med prinsipper for lik tilgang på helsetjenester og er ikke akseptabelt, sier Størdal, som er barnelege ved Sykehuset Østfold og ansatt i Folkehelseinstituttet.
AP171029 Dette er i strid med prinsipper for lik tilgang på helsetjenester og er ikke akseptabelt, sier Størdal, som er barnelege ved Sykehuset Østfold og ansatt i Folkehelseinstituttet.
DA171026 Tiltak mot alle og tidlig innsats er viktige prinsipper .
VG171024 I identitetspolitikkens verden vendes grunnleggende liberale prinsipper på hodet : Er du ikke som meg, kan du heller ikke forstå, eller identifisere deg med meg.
DB171024 En amerikansk talsperson for selskapet har tidligere sagt til bransjenettstedet FiercePharma at prisen er satt etter balanse av tre viktige prinsipper - behandlingens kliniske effekt, innvirkning på helsevesen og aksjonærenes utbytte ( « stakeholder returns » ).
BT171024 Å diskutere « virkelighetslitteratur » og forfatteres ansvar kan være vanskelig, fordi debatten ganske raskt støter på prinsipper som ytringsfrihet og kunstnerens privilegium til å beskrive verden akkurat som hun vil.
VG171023 Politiske konflikter må løses i forhandlinger, med respekt for loven og for demokratiske prinsipper .
VG171023 Det er et av markedsmekanismens viktigste prinsipper for at det skal oppstå såkalt konkurranse.
AP171023 Si ;D-innlegg : Noen prinsipper er det helt essensielt at vi beholder.
AP171023 Likevel er det enkelte prinsipper jeg mener det er helt essensielt at vi beholder for å sikre så bred folkelig representasjon som mulig.
VG171022 - Resten av verden, ikke bare i EU, må begynne å forstå at dette er et helt uakseptabelt brudd på ikke bare fundamentale rettigheter, men også et brudd på demokratiske prinsipper .
VG171021 Hvis grunnleggende prinsipper er i fare i Catalonia, så er er de det også i resten av Europa, sa han.
BT171021 Som utenriksminister må en fast holdning i prinsipper og militær satsing suppleres med diplomati.
DB171020 I denne situasjonen blir vi fortalt at det eneste rette er å slå ring om liberale prinsipper .
DB171019 Det står både om penger og prinsipper , i form av spillernes krav om at DBU skal påta seg arbeidsgiveransvar under landslagssamlinger.
VG171018 Konflikten handler delvis om penger, men også om prinsipper .
SA171018 Konflikten handler delvis om penger, men også om prinsipper .
NL171018 Reguleringssaken for E8 blir siste anledning for kommunestyret til å påvirke prosjektets utforming, tidsfremdrift og prinsipper for bompengebelastning.
DB171018 Konflikten handler delvis om penger, men også om prinsipper .
DB171018 Amnesty International slo nylig alarm om at situasjonen nå er så alvorlig at de vurderer praksisen som i strid med menneskerettslige prinsipper om at ingen skal returneres til tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling.
DA171018 Konflikten handler delvis om penger, men også om prinsipper .
AP171018 Konflikten handler delvis om penger, men også om prinsipper .
VG171017 Når vi klarer å forhandle oss fram til en løsning og få forståelse for våre prinsipper hos et så stort land, har det også betydning for forhandlingene med andre land, sier Bakke-Jensen.
NL171017 Bruker man samme prinsipper for en bane Narvik-Harstad, så kommer man samlet opp mot 45 - 50 mrd NOK for hele prosjektet !
DN171017 Når vi klarer å forhandle oss fram til en løsning og få forståelse for våre prinsipper hos et så stort land, har det også betydning for forhandlingene med andre land, sier Bakke-Jensen.
DB171017 Når vi klarer å forhandle oss fram til en løsning og få forståelse for våre prinsipper hos et så stort land, har det også betydning for forhandlingene med andre land, sier Bakke-Jensen.
AP171017 Når vi klarer å forhandle oss frem til en løsning og få forståelse for våre prinsipper hos et så stort land, har det også betydning for forhandlingene med andre land, sier Bakke-Jensen.
AA171017 Den andre siden av saken er at arbeidsgiver nå går bort fra fastsatte prinsipper i norsk arbeidsliv og truer både normalarbeidsdagen og normalarbeidsuken.
VG171016 - Men som med all frivillig aktivitet, så kan det være enkeltpersoner og enkeltepisoder som strider med Røde Kors' prinsipper , sier han og understreker : ¶
AP171016 « BNL er en aspirasjon, et sett styrende prinsipper som hjelper oss å navigere på vår vei mot et mer bærekraftig og rettferdig samfunn.
AP171014 I stedet har partiet tegnet opp en liste prinsipper som enhver koalisjonspartner må si seg enig i, blant annet respekt for menneskerettigheter og likestilling.
VG171013 Edgar Hoovers gammelmodige prinsipper om at kriminalitet er noe man begår for vinningens skyld, og der holdningen er at de som faller utenfor mønsteret simpelthen er « gærne », ferdig med det, blir han i en viss grad motarbeidet.
DB171013 Kanskje er dette et vanskeligere spørsmål enn det burde være : Er det slik at NRK faktisk dekker seg selv og sine egne etter samme journalistiske prinsipper som de dekker alle andre saker ?
VG171012 For M5S innebærer imidlertid dette en bortvisning til skyggenes dal siden et av bevegelsens grunnleggende prinsipper er at den ikke skal samarbeide med noen av de etablerte partiene.
VG171012 Den nye valgloven er selvfølgelig ikke et statskupp, slik Beppe Grillo påstår, men den er like fullt problematisk og den utfordrer demokratiske prinsipper når en opplagt effekt er at et stort parti blir stående uten representativ deltakelse i nasjonalforsamlingen.
VG171012 - Vi har ikke hatt noen utfordringer med dette før, men nå har vi altså diskutert dette med bakgrunn i en konkret sak og drøftet noen prinsipper for veien videre.
SA171011 Nations League blir sikkert gøy, men har et par snodige prinsipper i bunn.
AP171011 Nations League blir sikkert gøy, men har et par snodige prinsipper i bunn.
AA171011 Nations League blir sikkert gøy, men har et par snodige prinsipper i bunn.
VG171010 Dette er en strid som rører ved det mest grunnleggende : Om retten til selvbestemmelse, men også om rettsstatens prinsipper i et demokrati.
DB171010 Mens vi venter på at regjeringen formulerer kvantitative mål, prinsipper , prioriteringer, planer, konkrete tiltak og budsjetter for strategien, og på å få en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, gleder jeg meg over å ha en regjering som har skjønt at landets viktigste ressurs er vi som bor her og vår psykisk helse og at landets
DB171009 - Dersom Mehtab trekker seg frivillig eller sparkes med umiddelbar virkning, og hele IRN restruktureres på prinsipper om åpenhet, dialogfremme og tillitsbyggende, er det kanskje et ørlite håp for at rådet kan fortsette å eksistere og for at de igjen kan få statsstøtte, mener stortingspolitikeren.
DB171009 For Oljefondets del innebærer en utskilling « klare ansvarslinjer, gode muligheter for åpenhet og den følger prinsipper for god virksomhetsstyring », argumenterer de.
AP171009 - Han understreket at den interne dialogen bør være basert på rettsstatens prinsipper , og være i tråd med grunnloven, heter det.
AP171009 Mehtab Afsar bør trekke seg nå med umiddelbar virkning, og Islamsk Råd Norge ( IRN ) må fullstendig omstruktureres etter prinsipper som er normale i norsk organisasjonsliv, uttaler Raja til Aftenposten.
AA171009 - Han understreket at den interne dialogen bør være basert på rettsstatens prinsipper , og være i tråd med grunnloven, heter det.
AA171009 ¶ Venstres Abid Raja sier han mener IRN må restruktureres på prinsipper om åpenhet, dialog og tillit.
AA171009 Kritikken mot oss som forsvarte sangen var blant annet at ALLE fagspesifikke ord nå er ute av den overordnede læreplanen, som altså er et nytt type dokument slått sammen av det som tidligere het generell del og prinsipper for opplæring.
AA171009 Den forteller om skolens verdier og prinsipper , og ikke om fagspesifikke mål eller innhold.
NL171008 For « der venstresidens liberale og fordomsfrie folk svikter egne prinsipper når det gjelder rettmessig kritikk av ukultur, fylles tomrommet opp av en tidvis xenofobisk og illiberal ytre høyreside ", skriver han.
VG171007 Kommentar I det godes tjeneste ofrer politiet tydeligvis både prinsipper og barns rettigheter, skriver VGs sjefredaktør Gard Steiro.
VG171007 I det godes tjeneste ofrer politiet tydeligvis både prinsipper og barns rettigheter, skriver VGs sjefredaktør Gard Steiro.
DB171007 Han har vært tydelig på at det viktigste for han ikke var erstatningen, men prinsipper og ønske om å stoppe slik forretningsførsel.
AP171007 Den fremste av dem, Michael Tetzschner, hadde permisjon fra Stortinget i dag og slapp dermed unna noe som måtte ha fortont seg som et særdeles ubehagelig valg mellom prinsipper og partilojalitet.
SA171005 Vedtak fra styret til IKDP Forus sin behandling av prinsipper for videre planutforming fra desember 2016 er bakgrunnen for denne utredningen.
DB171005 Dette ville i så fall være i strid med sentrale prinsipper i FNs Konvensjon mot tortur, sier Kaatee, som mener situasjonen er et brudd på menneskerettighetene.
DA171004 Han fastslo at folkeavstemningen var grunnlovsstridig, og at rettsstatens prinsipper må respekteres.
AP171004 Han fastslo at folkeavstemningen var grunnlovsstridig, og at rettsstatens prinsipper må respekteres.
AA171004 Han fastslo at folkeavstemningen var grunnlovsstridig, og at rettsstatens prinsipper må respekteres.
AA171004 Han fastslo at søndagens folkeavstemning i Catalonia var grunnlovsstridig og ba innstendig om respekt for rettsstatens prinsipper .
AA171004 - Rettsstatens prinsipper er ikke valgfrie, de er fundamentale.
AA171004 Han fastslo at folkeavstemningen var grunnlovsstridig, og at rettsstatens prinsipper må respekteres.
DB171003 Når domstolen går på akkord med helt grunnleggende prinsipper om møtekultur ( som « ikke å avbryte », kun snakke når « man får ordet », være hyggelig og « veloppdratt », « holde seg til saken i mest mulig grad » må dette påtales ), sier han.
DB171003 - På akkord med egne prinsipper
DB171003 I helga glemte også ledelsen der helt klare journalistiske prinsipper , det var ja-sidas folk som slapp til, og det var neppe et eneste katalansk offer for politibrutalitet som ikke ble intervjuet.
AP171001 Også her kolliderer prinsipper med de pragmatiske vurderingene.
AP171001 Dette vil etter Jensen-dommens prinsipper være straffbar, passiv medvirkning.
DB170929 Vi har innført nye overordnede prinsipper og mål for utdanningssektoren hvor tillitsbasert ledelse og handlingsrom inngår som et helt sentralt element.
VG170927 « Brudd på grunnleggende prinsipper i helseforskningsloven » og « uforsvarlig », er blant konklusjonene til helsetilsynet.
AA170927 - Derfor må vi finne riktig balanse mellom to viktige prinsipper : den frie ferdselen og behovet for å håndtere alvorlige sikkerhetstrusler, sier han.
SA170926 Hun har utviklet en metode som baserer seg på fire prinsipper som hun mener er med å påvirke hjernen.
AA170926 Med tanke på å forebygge øyeinfeksjoner så kreves en streng etterlevelse av hygieniske prinsipper i forbindelse med tilberedning og injisering av et medikament.
AA170926 Avisartikkelen gir inntrykk av at det ved avdelingen har vært lite fokus på betydningen av hygieniske prinsipper ved tilberedning av medikamenter.
AP170924 Det kan kort beskrives ut ifra følgende tre prinsipper : ¶ 1.
SA170922 Fainstein hevder at all byplanlegging må vurderes i forhold til hvilke konsekvenser det får for mangfold, demokrati og likeverd - fordi det er prinsipper som har betydning for toleransen, den kulturelle rikdommen og like muligheter for alle.
SA170920 Den diskusjonen bør ikke handle om prinsipper .
AP170920 Den diskusjonen bør ikke handle om prinsipper .
VG170919 - Det handler ikke kun om penger, men også om prinsipper , uttalte Jakob Høyer, kommunikasjonssjef i DBU, til Ekstrabladet.
DB170919 Jeg er stolt av å kunne si at jeg er tidligere student ved nettopp UiO, som viser at det fortsatt finnes institusjoner i dette landet som vil forsvare viktige liberale prinsipper .
VG170917 - Dette handler ikke bare om penger, men om prinsipper .
DB170917 Den enorme mengden av informasjon, tekst, analyser og påstander på nettet har svekket hovedstrømmen, der organene som jobber ut fra journalistiske prinsipper og etter en redaktørplakat befinner seg.
AP170917 Institusjonene har et ansvar for å sikre at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høyt faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper . » | Hvor langt skal vi la det gå i Myanmar ?
VG170916 Her ligger våre verdier og prinsipper for grunnopplæringen.
VG170916 Fra sentralt hold kan vi bidra til å lage prinsipper og retningslinjer, sørge for deling av kompetanse og at lærere og skoler får hjelp hvis de frykter at elever er på vei ut mot ytterkantene.
DB170914 - Det går på prinsipper , og ikke på henne som person, sier Skreros.
DN170913 Opposisjonspartiet til Zumas ANC - Democratic Alliance - klaget Bell Pottinger til bransjeforeningen PRCA i Storbritannia, og en granskning av saken slo fast at « kampanjen var rasemessig splittende og/eller støtende, og laget i brudd med relevante etiske prinsipper ».
DN170913 Norge forvalter og høster vågehval etter bærekraftige prinsipper og vitenskapelige kriterier fastsatt av Vitenskapskomiteen til Den internasjonale hvalfangstkommisjonen ( IWC ), sier han.
DB170913 NORGES FOTBALLFORBUND PÅ på sin side ønsker å kutte alle bånd til Svein-Erik Edvartsen fordi de mener å kunne bevise at den en gang så profilerte dommeren har brutt alle etiske prinsipper mulig å bryte.
DB170913 Det er sviket de representerer Fotballforbundet mener det bryter med alle organisasjonens etiske prinsipper .
DB170913 To prinsipper
DB170913 Han forklarer at i Norge står to prinsipper mot hverandre.
DB170913 SPESIELL DESIGN : Designeren har latt seg inspirere av uvante prinsipper .
DB170913 Den unge designeren studerte konseptet på Londons Imperial College, og han har altså brukt prinsipper han har lært på veien til å bli aeronautisk ingeniør, i barneklærne sine.
VG170912 Men noen fundamentale prinsipper utgjør selve spinalvæsken i Venstres politiske ryggrad.
NL170911 Er det ikke på tide at en får på plass noen prinsipper som gir en rettferdig skatt der kun de som mottar tjenester betaler og der skatten betales etter evne ?
DB170911 Og viljen til å ivareta organisasjonens verdier og arbeidsmiljø har ingen pris, bare urokkelige prinsipper .
DA170911 Norge er gjennom ulike internasjonale konvensjoner og dokumenter forpliktet til både å invitere og ta imot valgobservatører for å vurdere om valget og valgprosessen er i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgiving og andre prinsipper for demokratiske valg.
SA170910 Prinsipper og verdier bør komme foran alt.
BT170910 Prinsipper og verdier bør komme foran alt.
AP170910 Prinsipper og verdier bør komme foran alt.
VG170908 Det er ikke meningsfylt å kreve at enhver enkeltperson skal kopiere oljefondets prinsipper .
VG170907 Ifølge en talsmann for gruppen, Linus Neumann, sier til CNN at helt elementære prinsipper for IT-sikkerhet er ignorert.
VG170907 - Leder Stein Lier Hansen sier dere bryter alle prinsipper om saksbehandling når dere fjerner stedet svært mange mener er det ideelle lagringsstedet, ut ifra faglige hensyn ?
VG170907 - Vi må først bli enige om hvilke prinsipper som skal gjelde, sier Lysbakken, og viser til en svensk utredning.
VG170906 Som filmskaper har jeg tilbrakt tid blant de som forsøker å ødelegge Norges demokratiske prinsipper .
VG170906 Debatt Som filmskaper har jeg tilbrakt tid blant de som forsøker å ødelegge Norges demokratiske prinsipper .
NL170906 Vi har startet arbeid med revisjon av samarbeidsavtale med Innovasjon Norge, slik at vi i større grad kan samhandle om prioriteringer og viktige prinsipper for å få flere gründere og etablerte bedrifter til å bli mer lønnsom og ha lengre levetid, i samiske områder.
NL170906 Helse Nord skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan.
DB170905 ¶ LIBERALER : Heldigvis kan jeg som liberaler være stolt av dem som har forsvart liberale standpunkter og prinsipper før meg, sier Trine Skei Grande i dette innlegget.
DB170905 Heldigvis kan jeg som liberaler være stolt av dem som har forsvart liberale standpunkter og prinsipper før meg.
AA170905 Hans rettstenking, der man ser på forbryteren, vurderer omstendigheter og tar menneskelige hensyn er prinsipper i rettstenkingen som står seg den dag i dag.
AA170905 Det ble veldig tydelig under 22.juli-saken i Oslo tingrett, der grunnleggende prinsipper i loven førte til en forbilledlig gjennomføring av saken.
AA170905 De store diskusjonene om utilregnelighet, og hvilke faglige prinsipper som skal bestemme om en person er tilregnelig eller ikke, er de samme diskusjonene som ble ført på 1890-tallet, sier Rundberget.
DB170904 Dette strider fundamentalt mot rettsstatens prinsipper , der domstolenes avgjørelser er bindende.
AA170904 - Dette er organisasjoner som jobber etter prinsipper om nøytralitet og upartiskhet.
DB170902 Det sier mye om det justispolitiske klimaet at en norsk justisminister kan foreslå å sette til side et av rettsstatens mest grunnleggende prinsipper .
AP170902 Dette er organisasjoner som jobber etter prinsipper om nøytralitet og upartiskhet.
VG170901 Eller er det surmaget å stille krav til at en organisasjon av Norges Skiforbunds størrelse har kunnskap om enkle kommunikasjonsfaglige prinsipper ?
VG170831 - Det som er viktig, er at vi har noen prinsipper vi ønsker å få frem i spillet vårt både offensivt og defensivt.
VG170831 Norsk regelverk anses som strengt fordi det inneholder en rekke prinsipper , kriterium og retningslinjer som tilsynelatende sikrer en streng regulering, men kan det kalles strengt når det åpnes opp for eksport til Emiratene ?
DB170831 For Venstre var det annerledes - vi satte liv og helse foran dårlig funderte prinsipper .
NL170830 Nå har NATO-landene omsider oppdaget realpolitikkens prinsipper og at disse fremdeles er høyst gjeldende.
DB170830 Fordi disse oppgavene er forankret i prinsipper som uavhengighet, mangfold og objektivitet, bør pressen være med på å forme valgkampen.
VG170829 Det handlet mye om oppvekst, om verdier og prinsipper .
NL170829 Igjen bruker Høyre svake argumenter om ideologiske prinsipper og de stakkar « gründerne » i Tromsø som kun ønsker å gi gode tjenester til innbyggerne.
DN170829 Hun understreket at rettsstatens prinsipper er grunnlaget for samarbeidet i EU.
AA170829 Hun understreket at rettsstatens prinsipper er grunnlaget for samarbeidet i EU.
AA170829 - Da vil mange fremheve prinsipper og verdier som viktig.
NL170828 Det skal ikke være slik i vår varme og inkluderende kommune at ideologiske prinsipper og tanker skal gå foran innbyggernes livskvalitet.
AP170827 Likhet for loven og nei til vilkårlighet er to av rettsstatens viktigste prinsipper .
VG170826 Sammenlignet med hva som kreves for å få noen dømt i en norsk rett, fremstår idrettens justis som en Sharia-domstol midt i rettsstaten, med frikort til å straffe mennesker etter helt egne premisser og prinsipper .
VG170826 Debatt CAS-dommen mot Therese Johaug viser at idrettens høyeste domstol har forlatt et rettsstatens grunnleggende prinsipper , og blitt en slags idrettens sharia-domstol.
VG170826 CAS-dommen mot Therese Johaug viser at idrettens høyeste domstol har forlatt et rettsstatens grunnleggende prinsipper , og blitt en slags idrettens sharia-domstol.
AA170826 Disse er bygd opp med enkle prinsipper , derfor fungerer de, sier Sofia Godø.
VG170825 For å kunne håndtere politisk vold og skruppelløse gangstere innenfor rettsstatens prinsipper , har politiet utviklet håndfaste metoder og effektive verktøy som også har vist seg anvendelige i møtet med radikal islam.
SA170824 - Det er gjort grep etter hvert, men problemet er at det måtte to dopingsaker til før de kom på plass med helt elementære prinsipper om hvordan medisiner og slikt skal sjekkes.
SA170824 Hun har utviklet en metode som baserer seg på fire prinsipper som hun mener er med å påvirke hjernen.
SA170824 - Det er gjort grep etter hvert, men problemet er at det måtte to dopingsaker til før de kom på plass med helt elementære prinsipper om hvordan medisiner og slikt skal sjekkes.
FV170824 - Det er gjort grep etter hvert, men problemet er at det måtte to dopingsaker til før de kom på plass med helt elementære prinsipper om hvordan medisiner og slikt skal sjekkes.
DB170824 Prinsipper
DA170824 Prinsipper
BT170824 - Det er gjort grep etter hvert, men problemet er at det måtte to dopingsaker til før de kom på plass med helt elementære prinsipper om hvordan medisiner og slikt skal sjekkes.
AP170824 Prinsipper
AP170824 - Det er gjort grep etter hvert, men problemet er at det måtte to dopingsaker til før de kom på plass med helt elementære prinsipper om hvordan medisiner og slikt skal sjekkes.
FV170823 Hun har utviklet en metode som baserer seg på fire prinsipper som hun mener er med å påvirke hjernen.
BT170823 Hun har utviklet en metode som baserer seg på fire prinsipper som hun mener er med å påvirke hjernen.
AP170823 Hun har utviklet en metode som baserer seg på fire prinsipper som hun mener er med å påvirke hjernen.
AP170823 Hun har utviklet en metode som baserer seg på fire prinsipper som hun mener er med å påvirke hjernen.
VG170822 Når jus trumfer fornuft og prinsipper trumfer klokskap ¶
SA170822 Hun har utviklet en metode som baserer seg på fire prinsipper som hun mener er med å påvirke hjernen.
SA170821 Dommerne i CAS-saken mot Johaug har tidligere vist at de evner til å sette rimeligheten foran prinsipper , og at de ser at en lengre straff kan ramme Johaug ekstra hardt med tanke på OL-deltagelse. i ¶
NL170821 Han er kritisk til en politikk som svekker grunnleggende statsrettslige prinsipper til fordel for et nokså ensidig fokus på etnisk tilhørighet.
DB170821 Finansbyråd i Oslo, Robert Steen ( Ap ), sier til Dagbladet at eiendomsskatteinngangen i 2016 ikke kom som noen overraskelse, og forklarer overskuddet med at kommunen har budsjettert etter prinsipper om god kommunal regnskapsskikk.
AP170821 Hat, ikke prinsipper
AP170821 En gruppe kjører nærmest på autopilot, uten å forholde seg til hverken fakta eller prinsipper .
AP170821 Dommerne i CAS-saken mot Johaug har tidligere vist at de evner til å sette rimeligheten foran prinsipper , og at de ser at en lengre straff kan ramme Johaug ekstra hardt med tanke på OL-deltagelse.
DB170818 Hadde NFF vært et aksjeselskap styrt utelukkende etter bedriftsøkonomiske prinsipper burde Eliteserien bestått av tre lag - samt A-landslaget for menn.
VG170815 Hadde NFF vært et aksjeselskap styrt utelukkende etter bedriftsøkonomiske prinsipper , burde Eliteserien bestått av tre lag - samt A-landslaget for menn.
DN170808 Vi benyttet samme prinsipper som andre selskaper i samme bransje i utlandet som har gjennomgått lignende oppkjøp som oss, forklarte finansdirektør Tore Formo overfor DN.
VG170805 Om prinsippene våre er så svampaktige at de egentlig ikke er prinsipper , hva er vitsen med å vinne politiske seire.
DA170804 AKPs forgjenger på den konservative fløyen hadde blitt stengt av militæret fordi det brøt med Tyrkias sekulære prinsipper .
AP170804 - Vi kan ikke ofre våre prinsipper på alteret til mørkemennene i KrF, advarte Bratli.
DB170802 Det strider mot grunnleggende prinsipper i vårt liberale demokrati : ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.
AP170802 Rundt en tredjedel av verdens forvaltede kapital håndteres i dag i henhold til slike prinsipper .
AP170802 Norges Bank har i oppgave å sørge for at Oljefondet forvaltes ansvarlig og med utgangspunkt i internasjonale prinsipper for bærekraftig investering.
VG170801 En kan ikke dømme alt etter samme prinsipper .
VG170801 En situasjon ute av kontroll gir makt til politikere som vil se bort fra demokratiske prinsipper , og som kan skrote hele muligheten til å søke beskyttelse.
DB170729 Tiltak for å oppnå dette må imidlertid ikke bryte med den liberale rettsstatens prinsipper .
DN170728 Han sier det er nedslående at viktige prinsipper nå utfordres i land som har konsolidert demokratiet og rettsstaten nettopp gjennom sitt EU-medlemskap.
VG170726 Også i forsvars- og sikkerhetspolitikken, som kommer til å bli viktig i neste stortingsperiode, er det en avgrunn mellom Aps solide prinsipper og Rødts perifere drømmerier.
DB170726 Samfunnet er ikke bygd på demokratiske prinsipper .
AP170725 - Det er brudd med demokratiske prinsipper når han ikke vil stå frem i denne saken.
AA170722 Likhatsjev sier de med endringene ønsker å følge sine prinsipper om å være en god nabo og legge konflikten død.
AA170722 Dette er prinsipper vi bør kunne diskutere åpent, og som også mediene har et ansvar for å ta tak i.
DN170721 ¶ Vi kan også se oss om i verden, hvor politiske bevegelser flere steder setter rettsstatlige prinsipper i fare, skriver forfatteren.
DB170721 I en tid med Trump, Putin og Erdogan, som på hvert sitt vis prøver å undergrave demokratiske standarder, er det viktig å stå opp for grunnleggende prinsipper .
AP170721 Lars Magnus Rime, Sara Anderson og Johanne Funke mener at tanken om at kun kvalifiserte borgere bør bruke stemmeretten strider med grunnleggende demokratiske prinsipper .
AA170720 Det er tre grunnleggende prinsipper i flipoverarbeidet : ¶ 1 : Det er barnets og ungdommens versjon av den vanskelige livssituasjonen som skal være utgangspunkt for samarbeidet med nettverket. 2 : Det skal etableres et arbeidslag rundt barnet/ungdommen med videst mulig deltakelse fra det private nettverket. 3 : Alle møter skal ende
AA170719 Tirsdag opplyste Saudi-Arabias FN-ambassadør Abdallah Al-Mouallimi at de fire landene nå krever at Qatar forplikter seg til seks prinsipper .
AA170717 Vi må heve debatten opp på et nivå hvor vi i alle fall er enige om en del grunnleggende prinsipper som er regulert gjennom vårt lovverk.
AP170714 De heltene som har ofret seg for prinsipper står som regel igjen med større respekt og kraft i historien enn dem som i redsel og smålighet på kort sikt har bekjempet dem.
DB170708 Når slike prinsipper ikke holdes i hevd, kan ikke funnene regnes som solid kunnskap.
SA170707 - Det er viktig å skille mellom hvilke prinsipper som gjelder for ytringsfrihet og TV-rettigheter.
FV170707 - Det er viktig å skille mellom hvilke prinsipper som gjelder for ytringsfrihet og TV-rettigheter.
BT170707 - Det er viktig å skille mellom hvilke prinsipper som gjelder for ytringsfrihet og TV-rettigheter.
AP170707 - Det er viktig å skille mellom hvilke prinsipper som gjelder for ytringsfrihet og TV-rettigheter.
VG170706 Trumps forsøk på å stenge grensene og hans kritikk av EU er som søt musikk i ørene for det svært konservative Lov- og rettferdighetspartiet som styrer Polen på kollisjonskurs med Brussel, når det gjelder flyktninger og rettsstatens prinsipper .
DB170704 Det påfallende med denne regjeringens prinsipper er at de er så situasjonsbetingede.
DB170702 Det påfallende med denne regjeringens prinsipper er at de er så situasjonsbetingede.
VG170630 Brann har bygd videre på sitt bunnsolide kollektiv og defensive struktur fra fjorårssesongen, og spillerne har vært lojale til Nilsens prinsipper siden han overtok.
SA170630 Vi benyttet samme prinsipper som andre selskaper i samme bransje i utlandet som har gjennomgått lignende oppkjøp som oss, sier han.
FV170630 Vi benyttet samme prinsipper som andre selskaper i samme bransje i utlandet som har gjennomgått lignende oppkjøp som oss, sier han.
AP170630 Vi benyttet samme prinsipper som andre selskaper i samme bransje i utlandet som har gjennomgått lignende oppkjøp som oss, sier han.
NL170629 Det krever at kulturminnebevarere ikke rir prinsipper , men ser på helheten i saken, som er konkludert ved 3 tidligere utgravinger.
DB170629 Vi hadde i det minste forventet oss å få legge fram et seriøst bud i henhold til de prinsipper IAAF har i sine retningslinjer, sa forbundets Björn Eriksson i 2015.
SA170628 - Dette er en tilpasning som er innenfor våre vedtatte prinsipper og strategi for Norsk Toppfotball, nemlig å påse at man gir de klubbene som skal i spille i Europa best mulige rammebetingelser, forklarte Svendsen.
AP170628 - Dette er en tilpasning som er innenfor våre vedtatte prinsipper og strategi for Norsk Toppfotball, nemlig å påse at man gir de klubbene som skal i spille i Europa best mulige rammebetingelser, forklarte Svendsen.
NL170625 På den andre siden, blir kultur og kreative industrier i Russland fortsatt drevet etter planøkonomiske prinsipper , hvor åpne konkurranser ble til for ikke så lenge siden.
VG170623 Frps forslage bryter med grunnleggende prinsipper i internasjonal rett, ifølge eksperter.
SA170623 - Svertekampanjen som foregår i USA, tvinger oss til å ta en fast beslutning om at humanitære prinsipper og velvilje for fienden er tabu, og vi bør kvesse lovens blad ytterligere, sier en talsmann for utenriksdepartementet i Pyongyang til statlige medier.
DB170623 - Svertekampanjen som foregår i USA, tvinger oss til å ta en fast beslutning om at humanitære prinsipper og velvilje for fienden er tabu, og vi bør kvesse lovens blad ytterligere, sier en talsmann for utenriksdepartementet i Pyongyang til statlige medier.
DB170623 Allerede har jurister avvist enkelte forslag som i strid med grunnleggende prinsipper , slik som forslaget om å tillate varsling av personer dømt for seksuelle overgrep mot barn.
AP170623 - Svertekampanjen som foregår i USA, tvinger oss til å ta en fast beslutning om at humanitære prinsipper og velvilje for fienden er tabu, og vi bør kvesse lovens blad ytterligere, sier en talsmann for utenriksdepartementet i Pyongyang til statlige medier.
AA170623 - Svertekampanjen som foregår i USA, tvinger oss til å ta en fast beslutning om at humanitære prinsipper og velvilje for fienden er tabu, og vi bør kvesse lovens blad ytterligere, sier en talsmann for utenriksdepartementet i Pyongyang til statlige medier.
VG170622 Det kan ha noe å gjøre med at det oppfattes som at grunnleggende prinsipper om fair play blir fraveket.
VG170621 Vi har også etablere beslutningsforum og prioriteringsmeldingen til Stortinget, som sier at alle pasienter skal behandles etter samme prinsipper .
VG170621 Det er prinsipper som Stortinget har stilt seg bak.
NL170621 Han rir prinsipper og mener møtene er helt ulovlige i et styringssystem som er basert på formannskapsmodellen.
NL170621 Videre hadde det gjort seg med noen prinsipper om arkitektur og tanker om visuell framtoning.
VG170620 Det er prinsipper som Stortinget har stilt seg bak, sier Høie.
AA170620 EUs ministerråd kom tirsdag til enighet om et sett med prinsipper for prosessen rundt de to byråene, som til sammen har mer enn 1.000 ansatte.
VG170619 Historien viser at Löws prinsipper for denne mini-turneringen er sunne.
DB170619 Slik sett er det fint at hun stod fast ved sine prinsipper og ikke kysset Yousef, selv om det brøt litt med fansens forventinger om en klassisk romantisk avslutning, sier Kleve.
VG170617 Det er et av våre prinsipper .
DB170617 For dette er ikke først og fremst en sak om Red Bull-avtalen og prinsipper .
VG170616 Men slike tiltak vil, hvis de brukes i for stor grad, utfordre prinsipper som avtalebasert lønnsdannelse og åpen markedsøkonomi, begge deler sentrale kjennetegn ved den norske samfunnsmodellen.
NL170616 Et utydelig skille mellom funksjonene politikk og fag fremmer heller ikke demokratiske prinsipper som maktfordeling, åpenhet og etterprøvbarhet.
VG170615 For det er selvsagt vanskelig for ham å svelge at forbundet prater om prinsipper overfor ham, mens de tidligere har valgt pragmatisme, og latt store navn få det som de vil.
SA170613 I tillegg til å teste formen, vil det også bli mulig å være med på søndagstreninger som er lagt opp etter vitenskapelig prinsipper .
FV170613 I tillegg til å teste formen, vil det også bli mulig å være med på søndagstreninger som er lagt opp etter vitenskapelig prinsipper .
DB170613 Jeg har viet hele mitt liv til å finne ut av psykologiske prinsipper .
DA170613 Det er viktige prinsipper som står på spill.
AP170613 I tillegg til å teste formen, vil det også bli mulig å være med på søndagstreninger som er lagt opp etter vitenskapelig prinsipper .
DB170612 - Men vi må lage et regelverk på prinsipper og hva vi mener er riktig, og et regelverk som står seg hvis flere begynner å bruke nikab, sier Røe Isaksen til Dagbladet.
DA170612 Vi vil ha en diskusjon om forskningsresultater, men den må være tuftet på vitenskapelige prinsipper .
DA170612 - Lovverket må være basert på prinsipper og at vi mener det er riktig uansett om det gjelder få eller mange.
BT170612 Randgaard Mikalsen er talsperson for de om lag 16 000 studentene på UiB, og mener at denne saken er utfordrende fordi flere grunnleggende prinsipper blir satt opp mot hverandre.
AA170612 - Lovverket må være basert på prinsipper og at vi mener det er riktig uansett om det gjelder få eller mange.
VG170611 Samtidig vil dette berøre enkeltindivider direkte og da er det noen prinsipper om personvern som vil gjelde hevder hun.
DB170611 Dette handler om prinsipper , og Kristin Clemet er prinsippfast.
AA170611 Qatar framholder at landet handler i tråd med sin overbevisning og faste prinsipper , og kaller boikotten for en fiendtlig og tendensiøs kampanje mot landet.
BT170610 Under sitt Europa-besøk skapte Trump selv tvil om hvorvidt USA vil være lojale mot alliansens fundamentale prinsipper .
SA170609 Lars Lagerbäck, en fotballklok realist i beste 4 - 4 - 2-tradisjon, skal få tid til å gjennomføre en sakte revolusjon, eller retur til prinsipper fra 90-tallet om man vil.
AP170609 Lars Lagerbäck, en fotballklok realist i beste 4 - 4 - 2-tradisjon, skal få tid til å gjennomføre en sakte revolusjon, eller retur til prinsipper fra 90-tallet om man vil.
VG170608 Han er ærlig, og han har holdt seg til sine prinsipper gjennom hele sin politiske karriere.
DN170608 Det er nasjonalisme, proteksjonisme, han har signalisert at han ikke engang vil signere på OECDs prinsipper om frihandel.
DB170607 Dette innebærer at statsministeren er villig til å sette til side helt sentrale prinsipper i menneskerettighetene og i rettsstaten : Hun vil ha fengsling, internering eller isolasjon uten tilstrekkelige bevis, uten lov og dom.
AP170607 De to nasjonene, som begge styres etter sterkt konservative prinsipper inspirert av Islamsk tro, hevder begge at den andre part står for det meste av alt som er galt i regionen.
DB170606 Og sykehusene blir i dag styrt ut fra rene forretningsmessige prinsipper , men hvor pengene ikke kommer fra markedet men fra statskassen.
DB170606 Når sykehusdrift baseres på forretningsmessige prinsipper mister vi pasientene av syne.
DB170606 Da loven om statsforetak kom i 1991 var lovens motiv at den vil passe for næringsvirksomhet som bør drives ut fra forretningsmessige prinsipper , hvor økonomisk innsparing er det primære.
AP170606 Det finnes knapt noen, unntatt langt ute på venstresiden, som vil benytte planøkonomiske prinsipper som kvoter, pliktordninger og målprisstyring ellers i næringslivet.
AP170606 Det finnes knapt noen, unntatt langt ute på venstresiden, som vil benytte planøkonomiske prinsipper som kvoter, pliktordninger og målprisstyring ellers i næringslivet.
AA170606 CAS-koden ( the Code of Sports-related Arbitration ) ble revidert i 2003 for å inkorporere generelle prinsipper fra CAS rettspraksis, og den siste versjonen av koden trådte i kraft i 2010.
NL170602 Men dette er ikke er « stempel » vi får, det er prinsipper for bærekraftig utvikling vi forplikter oss til å ivareta, videreutvikle og forsterke.
DB170602 Derfor vil eventuelle skandaler som rammer LREM!-kandidater eller regjeringsmedlemmer i denne perioden, hvis ikke de håndteres meget raskt og effektivt i tråd med ovennevnte prinsipper , kunne påvirke valgresultatet og svekke presidentens handlefrihet.
DB170601 Jeg klarte ikke en gang å stå opp for min prinsipper , så jeg hadde vel ikke så mye igjen av den nå, hadde jeg ?
DA170601 Den andre fallgruven, er hvorvidt norske soldater og de gruppene Norge støtter overholder folkerettslige prinsipper , som å skille mellom sivile og militære mål ved angrep, når de forholder seg til kommandolinjen til den USA-ledede operasjonen « Inherent Resolve ».
AA170531 Dagens praksis bryter med grunnleggende prinsipper også fordi Norge sender problemet videre til andre land når barna stikker av.
DA170530 Hun understreker at det her ikke er snakk om store penger, men prinsipper .
DA170530 Først en innrømmelse : Som redaktør for en avis tuftet på arbeiderbevegelsens prinsipper har jeg syndet.
DA170530 Hun understreker at det her ikke er snakk om store penger, men prinsipper .
AP170530 Det er noe pussig at kritikere av vårt forlag mener at dette vil innebære at redaktøren vil vegre seg for å åpne opp for kommentarfelt på sin nettavis, all den tid identiske prinsipper har vært pålagt norske redaktører i presseetikken siden 2001.
NL170529 Ingen organisasjon opprettet med et rent ønske om makt er bygd på etiske prinsipper .
NL170529 Du trenger ikke være et skinnende prakteksemplar av etiske prinsipper .
AP170529 Forhandlinger om pris og prinsipper rundt tomtekjøpet er ikke startet, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) i et svar til Osloby.
AP170528 - Corbyn er en mann av prinsipper , men politikken er helt urealistisk og han er en ubrukelig leder.
DB170526 - Åpenhet og meroffentlighet er viktige prinsipper , men forvaltningen må likevel sikre at taushetsbelagte opplysninger ikke kommer på avveie.
DN170525 Verdier og prinsipper må komme først, sa han.
AA170525 Verdier og prinsipper må komme først.
AA170525 Verdier og prinsipper må komme først, sa han.
AP170524 « Iveren etter å forhindre og forebygge voldelig ekstremisme må ikke føre til at man utvikler et system som bryter med sentrale prinsipper som ytrings- og religionsfrihet, og som bidrar til stigmatisering istedenfor inkludering.
AP170524 « Iveren etter å forhindre og forebygge voldelig ekstremisme må ikke føre til at man utvikler et system som bryter med sentrale prinsipper som ytrings- og religionsfrihet, og som bidrar til stigmatisering istedenfor inkludering.
AA170524 Sier partiet nei i Stortinget, stemmer de nei til prinsipper de lover velgerne ja til i neste periode.
AA170524 Sier partiet nei i Stortinget, stemmer de nei til prinsipper de lover velgerne ja til i neste periode.
VG170522 Men foreløpig er hans seier oppmuntrende, fordi den var basert på hans helhjertede forsvar for demokratiske prinsipper .
DA170522 Etter at jeg hadde sett filmen ringte jeg han opp etterpå og sa at jeg har aldri sett noe lignende, sier Kidman, som har klare prinsipper for hvilke roller hun velger.
VG170519 Politisk kompetanse og troskap mot de grunnleggende prinsipper for den islamske republikken og dens religion, er det viktigste.
SA170519 SV og Frp sto utenfor pensjonsforliket fra 2005, men begge partier har i regjering styrt etter pensjonsreformens prinsipper .
BT170519 Det er derfor svært alvorlig om de skulle undergrave tilliten til rettsapparatet, Det vil være en trussel mot viktige prinsipper som vårt samfunn bygger på.
AP170519 Det er derfor svært alvorlig om de skulle undergrave tilliten til rettsapparatet, Det vil være en trussel mot viktige prinsipper som vårt samfunn bygger på.
NL170518 Ifølge demokratiske prinsipper så burde Høyre høre på vårt folkevalgte organ, og ikke noen samer ( ikke identifiserte ) som ikke representerer oss, men tilfeldigvis er enige med Høyre.
AP170518 Etter drøyt tre tiår er år man nå begynt å interessere seg for prinsipper .
SA170517 Samtidig som WADA har satt ned to arbeidsgrupper med medlemmer fra både myndighetssiden og IOC for å arbeide med de samme spørsmålene, har IOC vedtatt tolv prinsipper for et mer robust og uavhengig antidopingsystem.
DN170517 Medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag, journalistenes fagforening, mener TV 2 har « hoppet bukk » over presseetiske prinsipper i denne saken, og stiller spørsmål til hvordan personer kan føle seg trygge på å kunne ta kontakt med TV 2 uten at de skal bli røpet.
BT170517 Samtidig som WADA har satt ned to arbeidsgrupper med medlemmer fra både myndighetssiden og IOC for å arbeide med de samme spørsmålene, har IOC vedtatt tolv prinsipper for et mer robust og uavhengig antidopingsystem.
AP170517 Samtidig som WADA har satt ned to arbeidsgrupper med medlemmer fra både myndighetssiden og IOC for å arbeide med de samme spørsmålene, har IOC vedtatt tolv prinsipper for et mer robust og uavhengig antidopingsystem.
AA170517 Samtidig som WADA har satt ned to arbeidsgrupper med medlemmer fra både myndighetssiden og IOC for å arbeide med de samme spørsmålene, har IOC vedtatt tolv prinsipper for et mer robust og uavhengig antidopingsystem.
DN170516 - Det var bred enighet rundt bordet om at EUs institusjoner og EUs medlemsland har en felles interesse i å forsvare rettsstatens prinsipper , sier EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermanns.
DA170512 Prinsipper ass...
VG170510 Partene må i større grad være i forkant og etablere enighet om vanskelige prinsipper som følger av internasjonal handel.
SA170510 Han sier at det fortsatt er mye å rette på, men mener det nå er en helt annen åpenhet og andre prinsipper om hvordan man skal styre som preger organisasjonen.
SA170510 - Når Meulensteen ble erstattet med en israelsk trener som jeg ikke kjente så godt til, og som det etter hvert viser seg opererer etter helt andre prinsipper enn det jeg noen gang tidligere har sett maken til, så er det klart at situasjonen ikke lenger er ideell for mitt vedkommende.
DB170510 Vi gjør det vi har gjort på andre områder, vi innarbeider viktige prinsipper i lovverket og gir det tyngde der.
AP170510 Han sier at det fortsatt er mye å rette på, men mener det nå er en helt annen åpenhet og andre prinsipper om hvordan man skal styre som preger organisasjonen.
AP170510 - Når Meulensteen ble erstattet med en israelsk trener som jeg ikke kjente så godt til, og som det etter hvert viser seg opererer etter helt andre prinsipper enn det jeg noen gang tidligere har sett maken til, så er det klart at situasjonen ikke lenger er ideell for mitt vedkommende.
AP170509 Statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) mente utlendingsforvaltningen i mange tilfeller må forholde seg til lovverk i andre land, selv om disse bryter med norske prinsipper .
AP170509 I en kronikk i Aftenposten fra 2013 tok for eksempel er rekke fagpersoner og organisasjoner til orde for at rituell omskjæring av gutter bryter medisinsk-etiske prinsipper .
DB170508 Presidenten i EU-kommisjonen Jean-Claude Junker har satt i gang et politisk program, « Europen Pillar of Social Rights », for å utvikle prinsipper som skal styrke « rettferdige og balanserte arbeidsmarkeder ».
DB170507 Russerne har bygd sine talenter etter helt andre prinsipper enn filosofien til Norges Skiforbund og deres gradvise utviklingstrapp.
VG170506 Dette er basert på god observasjon og tilpasninger, samt det å kunne ta ut konsepter og prinsipper fra teknikker og belegge andre teknikker med dem.
AP170506 Donald Trump har skrytt av noen av verdens verste diktatorer og uttrykt beundring for deres evne til å konsolidere makt og bekjempe terrorisme uten hensyn til rettsstatlige prinsipper .
AP170506 Donald Trump har skrytt av noen av verdens verste diktatorer og uttrykt beundring for deres evne til å konsolidere makt og bekjempe terrorisme uten hensyn til rettsstatlige prinsipper .
AP170506 Donald Trump har skrytt av noen av verdens verste diktatorer og uttrykt beundring for deres evne til å konsolidere makt og bekjempe terrorisme uten hensyn til rettsstatlige prinsipper .
AP170506 Da oljen i Nordsjøen ble funnet ved inngangen til syttitallet, utviklet vi sterke prinsipper om nasjonal kontroll.
AP170506 Da oljen i Nordsjøen ble funnet ved inngangen til syttitallet, utviklet vi sterke prinsipper om nasjonal kontroll.
VG170504 Etter en saksgang basert på knesatte prinsipper i idrettens internasjonale regler, basert på at hun fikk i seg et forbudt stoff.
DB170504 Nelson oppfattet avtalen som i strid med grunnleggende prinsipper i USAs arbeidslovgivning, om ansattes frie rett til å velge den fagforeningen de vil.
DB170504 Det vil derfor være tragisk for FIFAs omdømme om egne prinsipper faller ved første anledning, og på samme måte trist om ikke NFF vurderer saken i lys av sitt eget omdømme når det gjelder å verne om svake parters vedtektsfestete rett.
AP170504 Siv Jensen tviler på om klimaendringene er menneskeskapte ¶ Prinsipper og paradokser ¶
AP170504 Siv Jensen tviler på om klimaendringene er menneskeskapte ¶ Prinsipper og paradokser ¶
VG170502 Le Pen : Frankrike er også et sett verdier og prinsipper arvet fra generasjon til generasjon, som passord.
VG170502 Fillion : Frankrike, som jeg har sagt, er en historie, det er en geografi, men det er også et sett verdier og prinsipper arvet fra generasjon til generasjon, som passord.
AA170502 Bryter gamle prinsipper
AA170502 - En av mine viktigste prinsipper var at Sorgenfri skulle være reklamefri.
VG170428 Foreløpig i karrieren har han ikke veket én millimeter på sine prinsipper ; hans bakerste mann skal være like god med beina som med hendene ( og derfor ble klubbikonet Joe Hart kastet ), hans fremste mann skal jobbe like hardt som en midtbanespiller når ballen skal vinnes tilbake ( og det har superstjernen Sergio Agüero slitt med ).
DB170428 - Våre grunnprinsipper om menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet er prinsipper med grunnleggende kristne og humanistiske røtter, som langt flere enn 5,5 prosent av velgerne kan si seg enig i.
AP170428 Åmland mener at norsk utlendingsforvaltning i mange tilfeller må forholde seg til lovverk i andre land, selv om disse bryter med norske prinsipper .
AP170428 Åmland mener at norsk utlendingsforvaltning i mange tilfeller må forholde seg til lovverk i andre land, selv om disse bryter med norske prinsipper .
SA170427 Å utfordre disse grunnleggende prinsipper er å stille spørsmål ved selve eksistensen av det som har vært, og det som Frankrike er i sin kjerne.
SA170427 Å utfordre disse grunnleggende prinsipper er å stille spørsmål ved selve eksistensen av det som har vært, og det som Frankrike er i sin kjerne.
AP170426 Når det gjelder asylfeltet synes det viktigste å gjøre det så vanskelig som overhode mulig å få opphold i Norge, da blir prinsipper og politikk på andre områder underordnet, sier Kjølseth.
VG170425 Dette vil sikre at EØS-midlene fordeles i samsvar med liberale, demokratifremmende og pluralistiske prinsipper , slik de er tiltenkt.
DB170424 ULLEVAAL ( Dagbladet ) : Alt dommerfarsen trengte var en advokat med klarsyn, en som så at krangelen mellom Terje Hauge og Svein-Erik Edvartsen var en fillesak om stahet og prinsipper , eller som John Christian Elden så presist uttrykte det - en konflikt uten innhold.
DB170423 Videre er lovprosesser omfattende og gjennomføres etter standardiserte prinsipper , med bl.a. to behandlinger i Stortinget - slik at de folkevalgte har god tid til refleksjon og konferanser med partimedlemmer.
VG170421 Prinsipper kan også avgjøre Helgesens skjebne neste uke.
AP170421 Nå understrekes enda kraftigere enn før at aktiviteter finansiert gjennom FMO skal baseres på « de felles verdiene respekt for menneskeverdet, frihet, demokrati, likhet, rettsstatlige prinsipper og menneskerettigheter, inkludert rettighetene til personer som tilhører minoriteter ».
DB170420 Vi selger så lenge det skjer på fair prinsipper .
DA170420 - Det bryter med fundamentale sosialdemokratiske prinsipper .
DA170420 - Det bryter med fundamentale sosialdemokratiske prinsipper .
AA170417 - Det er derfor avgjørende at tyrkiske myndigheter prøver å finne en bredest mulig nasjonal enighet i oppfølgingen og gjennomføringen, som også tar hensyn til internasjonale prinsipper for ytringsfrihet og rettssikkerhet som Tyrkia har sluttet seg til, og til de kommentarer til grunnlovsendringene som Europarådets Venezia-kommisjon har avgitt, sier han.
DB170411 Da er det viktig at de etablerte mediene holder fast på verdier og prinsipper som er grunnlaget for maktkritikk, og som er helt nødvendige for å avdekke forhold som ikke tåler dagens lys.
DA170411 Men det er jo ikke rettsstatlige prinsipper lenger om en skal kunne bestemme når slike skal gjelde eller ikke, sier Esbati.
DA170411 - Det settes spørsmålstegn ved rettsstatlige prinsipper i antiterror-arbeidet.
DA170409 Selv om hun forstår frustrasjonen over at FNs sikkerhetsråd ennå ikke har greid å bli enige om en felles tilnærming til Syria-konflikten, mener hun det er viktig å opprettholde viktige prinsipper , som respekten for folkeretten.
AP170409 Oljefondets forventninger til selskapenes skatteplanlegging bygger på tre prinsipper : ¶
AP170409 Oljefondets forventninger til selskapenes skatteplanlegging bygger på tre prinsipper : ¶
DB170408 De er tilhenger av andre prinsipper .
SA170407 - De bærer ansvar for ugjerningen som bryter alle regler og prinsipper i folkeretten.
SA170407 - De bærer ansvar for ugjerningen som bryter alle regler og prinsipper i folkeretten.
FV170407 - De bærer ansvar for ugjerningen som bryter alle regler og prinsipper i folkeretten.
DN170407 Selv om hun forstår frustrasjonen over at FNs sikkerhetsråd ennå ikke har greid å bli enige om en felles tilnærming til Syria-konflikten, mener hun det er viktig å opprettholde viktige prinsipper , som respekten for folkeretten.
DB170407 For rettferdighetens prinsipper har ingen gråsoner - et overtramp av denne typen kan ikke sanksjoneres som en holding, en episode der man prøver å jukse seg til et straffespark eller alt det andre fotballspillere gjør i forståelse av at hensikten alltid helliger middelet.
BT170407 Selv om hun forstår frustrasjonen over at FNs sikkerhetsråd ennå ikke har greid å bli enige om en felles tilnærming til Syria-konflikten, mener hun det er viktig å opprettholde viktige prinsipper , som respekten for folkeretten.
BT170407 - De bærer ansvar for ugjerningen som bryter alle regler og prinsipper i folkeretten.
AA170407 - De bærer ansvar for ugjerningen som bryter alle regler og prinsipper i folkeretten.
VG170406 - Vi jobber etter noen prinsipper og prøver å få det til å sitte, men at det skulle bli vanskelig å komme til Brann Stadion og møte Brann, det er vel ingen overraskelse for verken oss eller noen andre, men jeg er skuffet over at vi ikke skaper flere sjanser.
DB170406 Både norske toppjurister og SVs Karin Andersen har kritisert forslaget til ny § 26b, fordi de mener det bryter med norske rettsstatlige verdier og prinsipper .
DB170406 Også skolens rektor, Steve Hawkins, sier til CNN at dette ikke er prinsipper de kommer til å fire på.
SA170405 WADA går dermed på akkord med sine egne regler og prinsipper .
DB170405 Man ikke ikke bryte rettstatens prinsipper for å verne om rettsstaten.
DB170401 Men skal Erna Solberg og den norske regjeringen ha noen som helst troverdighet i sine utenrikspolitiske prinsipper , må det kreves at de tar opp Liu Xiaobos situasjon spesielt og Kinas systematiske brudd på menneskerettigheter generelt.
AA170401 - Men prinsipper er ikke alltid forenlig med det praktiske liv, sa Anders Bergsaker fra Oslo Venstre.
SA170331 Noen som er prinsippfaste og som følger grunnleggende prinsipper , uansett hvilken vei det blåser.
FV170331 Da berører vi prinsipper som er knyttet til fri handling, frie tanker og fri ytring, sier stortingsrepresentant Anders B.
DN170331 Da berører vi prinsipper som er knyttet til fri handling, frie tanker og fri ytring, sier stortingsrepresentant Anders B.
DA170331 Da berører vi prinsipper som er knyttet til fri handling, frie tanker og fri ytring, sier stortingsrepresentant Anders B.
BT170331 Noen som er prinsippfaste og som følger grunnleggende prinsipper , uansett hvilken vei det blåser. | 70 år og langt mer enn « Stillingen » ¶
AP170331 Da berører vi prinsipper som er knyttet til fri handling, frie tanker og fri ytring, sier stortingsrepresentant Anders B.
AA170331 Da berører vi prinsipper som er knyttet til fri handling, frie tanker og fri ytring, sier stortingsrepresentant Anders B.
VG170330 - På den ene siden snakker vi om prinsipper om grunnleggende menneskerettigheter, mens på den andre siden skal vi diskriminere et menneske fordi hun går med en bestemt type klær.
SA170330 Politikk handler om å styre samfunnet i riktig retning, blant annet gjennom at vi holder fast på enkelte prinsipper uansett hvor mye det stormer rundt oss.
DB170330 Dette er verdier og prinsipper som har bred politisk støtte i Stortinget.
DA170330 Hvis Canada vet at det foreligger en risiko for at USA kommer til å videresende folk tilbake til et område der de risikerer forfølgelse eller hvor liv og sikkerhet er i fare, og likevel bruker avtalen, vil det innebære brudd på folkerettslige prinsipper , sier Vevstad.
AP170330 Spørsmål må løses åpent, rettferdig og uenighet bør løses ved hjelp av FNs prinsipper .
AA170329 Jeg har ikke registrert et høyt øyenbryn fra Jens Stoltenberg om at medlemslandet Tyrkia nå skal stemme bort viktige demokratiske prinsipper .
SA170328 I stevningen vises det til at nazistene dyrket en samfunnsmodell som var et rendyrket diktatur blottet for menneskerettigheter og demokratiske prinsipper , der lov og rett var fraværende.
DB170328 Men vi spiller fortsatt etter Rosenborgs prinsipper , sier Jensen.
AP170328 Inntil videre er jeg opptatt av at demokratiske prinsipper holdes, og at vi kan konsentrere oss om arbeidet vårt, sier Afsar.
AP170328 I stevningen vises det til at nazistene dyrket en samfunnsmodell som var et rendyrket diktatur blottet for menneskerettigheter og demokratiske prinsipper , der lov og rett var fraværende.
SA170327 Tiden bør være over for en taxfree-ordning som svekker viktige politiske mål og prinsipper .
DN170327 De benytter en læreplan som er basert på prinsipper fra 1890-tallets Japan.
AP170327 Stortinget har gjennom prioriteringsmeldingen bestemt at vi skal legge et sett av felles prinsipper for rettferdig og likeverdig tilgang til helsetjenester.
AP170327 Det er samtidig vårt ansvar å sørge for at rammene som Stortinget fastsetter for helsetjenesten, fordeles etter rettferdige prinsipper .
VG170326 Så går A-landslaget vårt tilbake til mange av Drillos prinsipper .
VG170325 I 1993 fikk byggverket navnet Den europeiske union, en helt usedvanlig konstruksjon i verdenshistorien - en frivillig sammenslutning mellom selvstendige nasjonalstater, basert på demokratiske prinsipper , liberale verdier og rettsstatstenkning.
DB170325 Soneforsvarets prinsipper , enten det blir utført i 4-5-1 eller 4-4-2, er de samme uansett.
AA170323 Etter at meklingsfristen natt til torsdag utløp uten enighet, går lærerne ut i streik og beskylder skolen for å ofre " seg selv, elevene og lærerne for prinsipper ".
AA170323 Da må det handle om prinsipper , sier Anne Yun Rygh i Utdanningsforbundet Vestfold.
VG170322 Yngre mannskaper skjønte ikke at sjefen drev etter andre prinsipper enn det som var pålagt dem, forklarte Aas.
SA170321 Det er mot våre prinsipper , sier Sebastian Stein.
DB170321 VED første øyekast kan det se ut slik når IOC-styret lanserer 12 prinsipper for et såkalt « robust, uavhengig antidopingsystem ».
DB170321 Syretesten for et eventuelt fornyet domssystem etter IOCs prinsipper , er hvorvidt dette opplegget vil avsløre en ny Armstrong.
DA170321 Dagens bussnett og fylkeskommunens planer inneholder en rekke « feil » i forhold til anerkjente prinsipper for utvikling av effektive bussnett.
VG170320 Da det var unnagjort samlet 67-åringen spillerne i midtsirkelen og gikk gjennom noen prinsipper .
VG170319 Nylig påpekte Europarådet det samme, og kom med en liste med punkter de mener bryter med demokratiske prinsipper .
VG170318 I tillegg ser vi at Frp har adoptert uttrykk som « falske nyheter », og da beveger vi oss inn i et rom der demokratiske prinsipper og den offentlige samtalen og delaktigheten blir satt på prøve, sier Bergstø.
AP170318 Viktige prinsipper
VG170317 Det er det Europarådet legger opp til : Grunnleggende prinsipper for en rettferdig rettergang.
VG170317 Men politikk som skal regulere menneskers atferd må se saker fra flere sider, og tenke over konsekvensene av å forfølge prinsipper helt ut.
VG170316 Men like fullt kan man tenke seg situasjoner der prinsipper om ytringsfrihet og liberale dilemmaer fremstår i overkant idealistiske.
VG170315 Fellesnevneren for alle disse sakene er at jeg har en balansert tilnærming der jeg tar hensyn til miljøet og viktige prinsipper i miljøpolitikken, sier Helgesen.
DB170315 - Tyrkia bryter jo demokratiske prinsipper selv.
DB170315 Fellesnevneren for alle disse sakene er at jeg har en balansert tilnærming der jeg tar hensyn til miljøet og viktige prinsipper i miljøpolitikken, sier Helgesen.
BT170314 Alternativet er å undergrave demokratiske prinsipper og å eskalere en konflikt med Tyrkia.
AP170314 Onora O'Neill mener imidlertid at det nettopp er allmenne prinsipper for tenkning og handling som kan sette oss i stand til å møte vår tids store samfunnsspørsmål.
AP170314 I en globalisert verden full av motsetninger kan troen på universelle prinsipper for rett og galt virke gammeldags.
AP170314 Onora O'Neill mener imidlertid at det nettopp er allmenne prinsipper for tenkning og handling som kan sette oss i stand til å møte vår tids store samfunnsspørsmål.
AP170314 I en globalisert verden full av motsetninger kan troen på universelle prinsipper for rett og galt virke gammeldags.
VG170313 Det er veldig mye i forslagene til Erdogan jeg er svært kritisk til, men vi kan ikke stoppe disse forslagene ved å bryte egne prinsipper , sier hun.
VG170312 Hvis man skal peke på en langsiktig politisk utvikling under Erna Solberg, så må det bli at Høyre gradvis forlater ideologi og prinsipper og erstatter det med praktisk innrettet politikk som er tilpasset en ny og raskt skiftende virkelighet.
BT170312 Kritikerne mener grunnlovsendringen vil føre Tyrkia bort fra demokratiske prinsipper og nærmere diktatur.
AA170312 Mens Trumps angrep kritiseres både i og utenfor medieverden, reagerer mange på at det er svært taust fra republikansk side, som ellers forsvarer demokratiets prinsipper . ( ©NTB ) ¶
VG170310 På den annen side har norske regjeringer og storting vedtatt lovgivning som bekrefter prinsipper multikulturalismen bygger på : antirasisme, inkludering, toleranse.
DN170310 Det er viktig at grunnloven og våre konstitusjonelle prinsipper ikke skal rokkes ved, sier Lee i en uttalelse.
DB170310 Solberg sa at et konservativt parti bør ta seg god tid i en slik sak som handler om prinsipper .
DB170310 For det er ikke i lovens bokstav våre prinsipper og spilleregler egentlig ligger.
AP170310 « Jeg vet ikke hva som er det riktige standpunktet i en moderne tid, men vi trenger noen prinsipper », sa statsministeren og la til : ¶
AA170310 Partilederen og statsministeren argumenterte for at beslutningen baseres på prinsipper , og at det trengs en sammenheng i politikken om genteknologi.
SA170309 Høyres landsmøte denne helga blir en balansegang mellom konservative prinsipper og mer pragmatiske frierier til samarbeidspartiene.
DN170309 Tre prinsipper
DN170309 Statsministeren sier regjeringen følger tre prinsipper for å skape trygghet rundt nødvendige endringer. | - At noen gründere i oppstartfasen jobber for mye, det står ikke øverst på min liste over bekymringer ¶
DB170309 Vi kan ikke se bort fra lovene Stortinget har vedtatt, det er et av folkestyrets viktigste prinsipper , sier Høyre-statsråden.
DN170308 Reformen bygger på tre enkle prinsipper : ¶
DB170308 Klassisk og operant betinging er to andre, svært veldokumenterte prinsipper fra læringspsykologien som er mer relevant å vektlegge når skadepotensialet ved slike dukker skal vurderes.
DA170308 - Demonstrasjonene og aksjonene var viktige for å uttrykke motstand og å stå opp for viktige verdier og prinsipper .
AP170308 Det endte med at jeg på 45 minutter fikk forklart noen prinsipper og mekanismer og noen flere konfliktpunkter.
SA170307 Men det er også mulig å mene at dopingarbeidet faktisk vil stå sterkere dersom det er i tråd med rettssamfunnets prinsipper .
FV170307 Men det er også mulig å mene at dopingarbeidet faktisk vil stå sterkere dersom det er i tråd med rettssamfunnets prinsipper .
BT170307 Men det er også mulig å mene at dopingarbeidet faktisk vil stå sterkere dersom det er i tråd med rettssamfunnets prinsipper .
AP170307 Etter mitt syn er skyldvurderingen i Johaug-dommen i strid med det som følger av de prinsipper som brukes i de alminnelige domstolene.
AP170307 Etter mitt syn er skyldvurderingen i Johaug-dommen i strid med det som følger av de prinsipper som brukes i de alminnelige domstolene.
AP170307 Men det er også mulig å mene at dopingarbeidet faktisk vil stå sterkere dersom det er i tråd med rettssamfunnets prinsipper .
DB170306 ( Dagbladet ) : - Vi har mange prinsipper , men to er mest sentrale.
AP170306 - For Norge er det viktig både å ivareta egne interesser i det praktiske samarbeidet med Russland, og samtidig stå fast på folkeretten og forsvare viktige prinsipper for internasjonalt samkvem, skriver pressetalsmann Frode O.
AP170306 - For Norge er det viktig både å ivareta egne interesser i det praktiske samarbeidet med Russland, og samtidig stå fast på folkeretten og forsvare viktige prinsipper for internasjonalt samkvem, skriver pressetalsmann Frode O.
DB170304 - Jeg har noen prinsipper .
DA170304 - Jeg tror man kan vinne i Underhuset på grunnlag av moral og prinsipp, og toryene er generelt opptatt av prinsipper , sier Molly Meacher, som er medlem av Overhuset men ikke representerer et spesielt parti, til BBC.
AP170302 Også som forvaringsdømt behandles Anders Behring Breivik i tråd med rettsstatens prinsipper .
AP170302 Hans omtale av Norge fra side 182 er ett eksempel : Norske muslimer omfavner ifølge Wibye i økende grad wahhabismens prinsipper , og vi lar oss som storsamfunn diktere av deres særkrav.
VG170301 Ikke fordi han fortjener det, men fordi samfunnet vårt trenger det - fordi vi slik viser oss selv og hverandre at våre prinsipper bærer, også når de stilles på prøve.
VG170301 Det å behandle ham i tråd med rettsstatens prinsipper , er å vise ham at han ikke klarer å bryte ned vår samfunnsorden med sin ondskap.
DB170301 Trump var noe mer konkret på hva erstatningen skal være, og han listet opp noen prinsipper Kongressen må rette seg etter.
DB170301 Prinsipper
DA170301 Du må forstå noen prinsipper før du kan lære noe mer i faget.
DB170226 Selvsagt kan man gjemme seg bak prinsipper om at « det skal ikke lønne seg å lyve » i slike saker.
VG170225 For eksempel er det bred enighet om prinsipper som at forurenser betaler.
DN170225 Selv om man skal ha et mediemangfold, bør mediene stå samlet i situasjoner som dette, som bryter med helt sentrale prinsipper i demokratiet, sier Steiro.
DA170225 Til bransjebladet kampanje sa han nylig : « Jeg ble hentet av daværende sjefredaktør Harald Haave i 2008 og fikk oppdraget med å sørge for at Se og Hør begynte å jobbe etter vanlige presseetiske prinsipper .
DB170224 Det er derfor nødvendig at dere nå viser vei, og nedfeller noen grunnleggende prinsipper .
DB170224 Jeg tror likevel hans glede av dette, hans kick, er å se hvordan ordene kan brukes til å forføre og villede menneskene vekk fra sin tillærte moral og sine uttalte prinsipper .
AA170224 Igjen butter det imot allerede under diskusjonene om prosedyrer og prinsipper for de videre forhandlingene.
SA170223 - Det er en diskusjon om prinsipper , der det er ulike oppfatninger.
FV170223 - Det er en diskusjon om prinsipper , der det er ulike oppfatninger.
BT170223 - Det er en diskusjon om prinsipper , der det er ulike oppfatninger.
AP170223 Listhaug har en agenda her som går på tvers av grunnleggende verdier og prinsipper i en rettsstat, og det rammer hele familier, barn som voksne, sier De Grønnes Une Aina Bastholm.
AP170223 Listhaug har en agenda her som går på tvers av grunnleggende verdier og prinsipper i en rettsstat, og det rammer hele familier, barn som voksne, sier De Grønnes Une Aina Bastholm.
AP170223 - Det er en diskusjon om prinsipper , der det er ulike oppfatninger.
AP170222 - Dialogen med den europeiske kommisjonen burde følge prinsipper som objektivitet, respekt for suverenitet, subsidiaritet ( nærhetsprinsippet, altså at avgjørelser skal tas på lavest mulig nivå, journ.anm. ) og nasjonal identitet, skriver departementet.
DB170220 Denne kommisjonen har ikke vært opptatt av pirk, men av prinsipper : ¶
AA170219 Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der det forhandles om lønn og ikke øvrige prinsipper i tariffavtalene som tilfellet er ved hovedoppgjør.
VG170218 « Åpenhet og innbyggernes medvirkning og deltagelse er viktige prinsipper for all kommunal virksomhet.
VG170218 Jeg er enig [... ] i at dette er et særlig viktige prinsipper når det gjelder spørsmålet om kommunesammenslåing. » - Det er en merkelig sak.
DB170218 Den må ha noen verdier og prinsipper i bunn, og det er at det er ikke makta som rår, men retten som rår, sier Solberg.
DA170218 Historien handler om hva som kan gå galt når folk mister sine prinsipper og evnen til å konfrontere sannheten.
AA170218 Den må ha noen verdier og prinsipper i bunn, og det er at det er ikke makta som rår, men retten som rår, sier Solberg.
SA170217 En hooligan som blir kalt « Morderen Vasilij » sier i dokumentaren at fotballbråket har gitt ham « prinsipper og mot », og følelsen av « å være på toppen av Everest og å kunne få til alt ».
DB170217 Han skrev videre at « Halvorsen lot seg villig ydmyke og kastet alle prinsipper over bord i jakten på stemmer ».
BT170217 En hooligan som blir kalt « Morderen Vasilij » sier i dokumentaren at fotballbråket har gitt ham « prinsipper og mot », og følelsen av « å være på toppen av Everest og å kunne få til alt ».
AP170217 En hooligan som blir kalt « Morderen Vasilij » sier i dokumentaren at fotballbråket har gitt ham « prinsipper og mot », og følelsen av « å være på toppen av Everest og å kunne få til alt ».
SA170216 KOMMENTAR : Jeg kastet alle prinsipper på dør, sendte far på jobb og tok imot kontantstøtte.
DB170216 Når det gjelder treningsmetoder og - prinsipper , finner vi imidlertid noen ulikheter.
DB170216 - Det er kun mulig å få til hvis man har med å gjøre en amerikansk president som en amerikansk president som er mer opptatt av byttehandel enn internasjonale prinsipper .
DA170216 - Alle prinsipper om handlingsregelen ligger fast, framholdt Solberg og la til at bruken av oljepenger i statsbudsjettet for 2017 tilsvarer akkurat 3 prosent av fondet.
VG170215 Men dermed rammer anti-dopingarbeidet også et av idrettens grunnleggende prinsipper nedfelt i Norge i NIFs lovs § 1-2 ( formålet ) : All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, og uten at noen blir utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.
DB170215 Han har enkle prinsipper som går an å følge.
DB170215 DEN NORSKE DOMMEN mot Therese Johaug gjelder ikke prinsipper .
AP170215 Pancasila Grunnlovsfestet nasjonal ideologi med fem prinsipper : Tro på en gud.
DB170214 Hvis frykt er det som bestemmer om ulven får leve eller ikke, så er forvaltningen av ulven overlatt til tilfeldige og ikke allmenne prinsipper .
AA170214 - Disse avtalene gjør at det trengs endeløse forhandlinger som ikke er basert på humanitære prinsipper , sier Ali al-Za'atari.
VG170213 Det bryter med alle prinsipper ellers i samfunnet.
VG170211 Organisasjonen the Ultimate Fighting Championship ( UFC ) styres etter noen enkle prinsipper .
DB170211 Den virkelige skurken ( selv om Jensen meget mulig vil og bør bli dømt ut i fra dagens rettslige prinsipper ) er den geopolitiske eliten som i 100 år har konstruert en av verdens groveste, voldeligste og mest ødeleggende løgner i menneskets historie : at vi kan stoppe vår befolkning fra å innta såkalte illegale rusmidler ved å løpe etter og putte store og små fisker bak lås og slå.
DA170211 Mitt motto for å velge roller har helst vært « så lite tekst som mulig », men her brøt jeg gladelig mine egne prinsipper .
VG170210 - De som kjenner meg vet at jeg har moral, gode holdninger og prinsipper i livet, svarer han.
VG170210 - Det handler om internasjonale prinsipper , om menneskerettigheter og - standarder som sier at man ikke deporterer barn.
DB170210 To ting er sikkert : Når et land styres av autoritære prinsipper uten uavhengige institusjoner slik som frie media og domstoler, blir det korrupsjon og maktmisbruk.
DB170210 Han og hans medarbeidere har undersøkt en del av Klimapanelets scenarier og funnet ut at de brøt med 72 av 89 relevante prinsipper vitenskapelige prinsipper for prognoseutvikling. 6 : Det er hittil ikke påvist noen erfaringsbasert fysisk sammenheng mellom økning av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren og de observerte klimaendringene ¶
DB170210 Han og hans medarbeidere har undersøkt en del av Klimapanelets scenarier og funnet ut at de brøt med 72 av 89 relevante prinsipper vitenskapelige prinsipper for prognoseutvikling. 6 : Det er hittil ikke påvist noen erfaringsbasert fysisk sammenheng mellom økning av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren og de observerte klimaendringene ¶
AP170210 - Det handler om internasjonale prinsipper , om menneskerettigheter og - standarder som sier at man ikke deporterer barn.
AP170210 - Det handler om internasjonale prinsipper , om menneskerettigheter og - standarder som sier at man ikke deporterer barn.
AA170210 - Det handler om internasjonale prinsipper , om menneskerettigheter og - standarder som sier at man ikke deporterer barn.
VG170209 - Hvis man ser med dagens øyne på tilbakekallelsene som ble utført etter eldre prinsipper , før 2006-loven, vil man kunne si at de bryter med legalitetsprinsippet i Grunnloven, fastslår han. 19 saker i retten ¶
DB170209 Store deler av kursets innhold baserer seg på prinsipper fra kognitiv terapi, den best dokumenterte behandlingen for CFS/ME.
VG170208 Francois Hollande har oppfordret Europa til å « svare » på Trumps politikk og Angela Merkel mener forbudet strider mot « grunnleggende prinsipper ».
DA170208 I bunn må noen enkle prinsipper ligge, og det handler i bunn og grunn om kvalitet.
VG170207 Rasismeforskerne Cora Alexa Døving og Sindre Bangstad avviker fra sine egne prinsipper i rasismedebatten.
VG170207 Løper fra egne prinsipper
VG170207 Døving og Bangstad avviker derfor fra sine egne prinsipper når de helt uten forbehold tryller flertydigheten i Knarviks tegning om til entydighet, og uten noen form for argumentasjon hevder at den er entydig rasistisk.
VG170207 Debatt Rasismeforskerne Cora Alexa Døving og Sindre Bangstad avviker fra sine egne prinsipper i rasismedebatten.
DB170207 Ifølge prinsipper som er anvendt ved innstillinger for dekorering skal under enhver omstendighet dekorering skje etter dødsfallet når en offiser, sersjant eller menig hadde falt under krigen.
DB170207 Det er meget viktig å bruke objektive vurderingskriterier, etter like prinsipper , ved innstilling til dekorering av krigsdeltakerne.
AA170207 Parallelt med dette initiativet har vi i IBM besluttet tre prinsipper for vår videre utvikling av kognitiv teknologi : ¶
DN170206 « Innreiseforbudet for flyktninger og lovlige innvandrere basert på religion eller opprinnelsesland er i strid med våre prinsipper og reiser alvorlige konstitusjonelle spørsmål », skriver Case.
DB170206 Like trist er det at han ser seg nødt til å minne redaksjonen om grunnleggende journalistiske prinsipper og arbeidsmetoder.
AP170206 Samtidig mener de mulighetene for maktmisbruk og dermed svekkelse av publikums tillit vil rokke ved sentrale rettsstatlige prinsipper og de mener grenseforsvaret vil ha en « chilling effect » på ytringsfrihet og borgernes informasjonstilgang.
AP170206 Samtidig mener de mulighetene for maktmisbruk og dermed svekkelse av publikums tillit vil rokke ved sentrale rettsstatlige prinsipper og de mener grenseforsvaret vil ha en « chilling effect » på ytringsfrihet og borgernes informasjonstilgang.
VG170204 Det er viktig at de ansvarlige blir straffeforfulgt i henhold til rettsstatens prinsipper , sier Stoltenberg.
VG170203 - Ingen har noen prinsipper lenger, sier Michèle Alliot-Marie, som også var presidentkandidat for Fillons parti, til L'Opinion.
SA170202 EU anbefaler å forby diktaturvennlige foreninger som undergraver demokratiets prinsipper .
AP170202 Mener det er viktig at Kina ikke firer på prinsipper
AP170202 - For Kina er det nå viktig å holde på sine prinsipper , og ikke fire i Taiwan-spørsmålet, for eksempel, sier hun.
AA170202 Dokumentet, den såkalte hvitboken, inneholder tolv prinsipper som skal være veiledende for Storbritannias forhandlinger med EU under utmeldingsprosessen.
VG170201 Hvis målet er å bedre hele befolkningens helsesituasjon, bør vi i stedet for velmente kampanjer satse på effektive tiltak basert på enkle prinsipper om pris og tilgjengelighet.
VG170201 Hvis målet er å bedre hele befolkningens helsesituasjon, burde vi i stedet satset på effektive tiltak basert på enkle prinsipper om pris og tilgjengelighet.
VG170201 FOLKEHELSE : - Hvis målet er å bedre folkehelsen bør vi satse på effektive tiltak basert på enkle prinsipper om pris og tilgjengelig, skriver kronikkforfatteren.
VG170201 Debatt Hvis målet er å bedre hele befolkningens helsesituasjon, bør vi i stedet for velmente kampanjer satse på effektive tiltak basert på enkle prinsipper om pris og tilgjengelighet.
DB170201 ¶ FN-PRINSIPPER : Investeringer i selskaper med virksomhet i eller rundt ulovlige bosetninger i okkuperte territorier er i strid med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
DB170201 Slike investeringer er i strid med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, som advarer selskaper mot både direkte og indirekte tilknytning til aktiviteter i de okkuperte palestinske områdene.
DB170201 Hun informerer om at FNs Global Compact baserer seg nettopp på prinsipper om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon - som alle ansvarlige bedrifter og investorer bør følge.
DB170201 - Norges Bank ved Thomas Sevang sier til Dagbladet at de arbeider med utgangspunkt i internasjonale prinsipper forankret i FNs Global Compact og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
DB170201 - Norges Bank ved Thomas Sevang sier til Dagbladet at de arbeider med utgangspunkt i internasjonale prinsipper forankret i FNs Global Compact og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
DB170201 Neste relevante spørsmål blir hvordan vi skal legge opp en fornuftig regulering av rusmidler som psykedelika og MDMA, som både ivaretar moderne prinsipper for forbrukervern og ikke strider mot befolkningens menneskerettigheter.
DB170131 Slike investeringer er i strid med FNs veiledende prinsipper for forretnings- og menneskerettigheter, som advarer selskaper mot både direkte og indirekte tilknytning til aktiviteter i de okkuperte palestinske områdene.
DB170131 Investeringer i strid med FNs prinsipper
DB170131 Han forteller at det arbeides med utgangspunkt i sentrale internasjonale prinsipper og standarder forankret i OECD og FNs Global Compact og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
DB170131 Han forteller at det arbeides med utgangspunkt i sentrale internasjonale prinsipper og standarder forankret i OECD og FNs Global Compact og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
DN170130 Lønnsoppgjøret vil handle om penger og ikke prinsipper .
BT170130 Innovasjon Norge sine ti prinsipper for bærekraftig reiseliv nevner ikke det å redusere utslipp av klimagasser, og sier heller ingen ting konkret om å redusere miljøbelastningen fra transportdelen av reiselivet.
DB170129 Tvert imot etterlater håndteringen av ILPI-saken inntrykk av reaktivt snarere enn strategisk ledeeskap, der medieoppslag ble viktigere beslutningsgrunnlag enn faglige analyser og prinsipper .
DB170129 Da reageres det til gjengjeld så resolutt og voldsomt at man kan undres over hvilke prinsipper og strategier som egentlig ligger til grunn for beslutningsprosessene.
AP170127 I spørretimen i underhuset onsdag uttrykte flere britiske parlamentsmedlemmer bekymring for at en mulig handelsavtale vil tvinge britene til å gå på akkord med viktige prinsipper - for eksempel når det gjelder matsikkerhet og genmodifisering.
DB170126 Vi har alltid stått for menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper .
DB170125 Rundt 100 personer er sysselsatt for å holde fasilitetene på øya, som er bygget opp etter øko-vennlige prinsipper , i orden til enhver tid.
BT170124 | Strippet for prinsipper
AP170123 Vår nasjon er bokstavelig talt grunnlagt på prinsipper om fri presse, sier han i erklæringen.
AP170122 Fylkespolitikerne har begrenset sin politiske styring av dette viktige området til å vedta overordnede mål og prinsipper .
SA170121 Men hva slags prinsipper for styring kan en trekke ut fra en fortelling som hans ?
SA170121 Men hva slags prinsipper for styring kan en trekke ut fra en fortelling som hans ?
DB170120 Barack Obama lovet på sin siste pressekonferanse at han kom til å si i fra hvis Trump-administrasjonen brøt med prinsipper han mener er ukrenkelige.
DB170120 Barack Obama lovet på sin siste pressekonferanse at han kom til å si i fra hvis Trump-administrasjonen brøt med prinsipper han mener er ukrenkelige.
DB170118 Så prosessen internasjonalt er i gang, på samme måte som populistenes framgang i våre demokratier er begynnelsen på en undergraving av den etablerte orden innad i våre samfunn - en orden basert på menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper .
BT170118 Når det gjelder barn, har Stortinget etter hvert akseptert at hensynet til tiden som har gått må trumfe andre prinsipper .
DB170117 Dette er rettsstatens randsone, i overgangen mellom de grunnlovsfestede prinsipper om lovers universalitet og krigens anarki.
AP170117 I siste instans er det et spørsmål om man stoler på at E-tjenesten er underlagt demokratisk kontroll og rettsstatens prinsipper .
DB170116 Men oppgjøret må skje innenfor rettsstatens prinsipper .
AP170116 Og Borgarting får støtte fra Dommerforeningen som mener det « strider mot alminnelige prinsipper for å sikre uavhengighet » at kontrollen skal skje i E-tjenestens egne lokaler.
AP170116 Og Borgarting får støtte fra Dommerforeningen som mener det « strider mot alminnelige prinsipper for å sikre uavhengighet » at kontrollen skal skje i E-tjenestens egne lokaler.
DB170115 Det er vanskelig å leve etter mange prinsipper .
DB170115 - Jeg tror at jeg har noen få prinsipper som jeg forsøker å leve etter.
DB170115 - Et av mine viktigste prinsipper er i alle fall å oppføre seg ordentlig mot andre mennesker.
DB170115 Det er vanskelig å leve etter mange prinsipper .
DB170115 - Jeg tror at jeg har noen få prinsipper som jeg forsøker å leve etter.
DB170115 - Et av mine viktigste prinsipper er i alle fall å oppføre seg ordentlig mot andre mennesker.
AP170115 Samtidig mener des mulighetene for maktmisbruk og dermed svekkelse av publikums tillit vil rokke ved sentrale rettsstatlige prinsipper .
AP170115 Samtidig mener des mulighetene for maktmisbruk og dermed svekkelse av publikums tillit vil rokke ved sentrale rettsstatlige prinsipper .
DB170114 Denne er drevet etter økologiske prinsipper og med fokus på at kvinner i området skal få arbeidsplasser og utdannelse.
FV170111 - Kampen mot ekstremisme, intoleranse og sekterisme er ensbetydende med å kjempe mot autoritære prinsipper og nasjonalistisk aggresjon, sa Obama.
DN170111 - Kampen mot ekstremisme, intoleranse og sekterisme er ensbetydende med å kjempe mot autoritære prinsipper og nasjonalistisk aggresjon, sa Obama.
FV170110 - Det å skulle lede et lag i en helt annen kultur på et nytt språk, å få gjennom egne prinsipper der, å skulle innfri krav om at vi skulle vinne hver tredje dag, det lærte meg mye om meg selv.
SA170109 - Det å skulle lede et lag i en helt annen kultur på et nytt språk, å få gjennom egne prinsipper der, å skulle innfri krav om at vi skulle vinne hver tredje dag, det lærte meg mye om meg selv.
DB170109 Det kan virke umulig, men det er et av rettsstatens vakreste prinsipper : Enhver er uskyldig fram til det motsatte er bevist i en rettssal.
DB170109 Det har kommet fram sterk kritikk i høringsrunden, blant annet fra den internasjonale juristkommisjonen, ICJ-Norge - en organisasjon som kjemper for menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper .
BT170109 - Det å skulle lede et lag i en helt annen kultur på et nytt språk, å få gjennom egne prinsipper der, å skulle innfri krav om at vi skulle vinne hver tredje dag, det lærte meg mye om meg selv.
AP170109 - Det å skulle lede et lag i en helt annen kultur på et nytt språk, å få gjennom egne prinsipper der, å skulle innfri krav om at vi skulle vinne hver tredje dag, det lærte meg mye om meg selv.
AP170106 Vi kan ikke abdisere og sette våre prinsipper til side fordi nordmenn etter eget ønske benytter seg av eggdonasjon og surrogati i utlandet.
DB170105 I fjor la jeg fram en stortingsmelding med forslag til prinsipper for prioritering i helsetjenesten.
DA170104 Er de ansatt på Blidensol for å tjene pasientene, eller for å rettferdiggjøre seg selv og sine egne prinsipper ?
DA170104 - Er de ansatte på Blidensol der for å tjene pasientene, eller for å rettferdiggjøre seg selv og sine egne prinsipper ? spør leserbrevskribent Jorunn Haram.
DB170103 Wilson gikk nå fra sine prinsipper og ga etter for alle Clemenceaus ønsker.
AP170103 For at ordningen skal fungere, er vi imidlertid avhengige av at gamle prinsipper ikke kastes på båten bare fordi man plutselig har funnet på noen nye.
AP161221 Viktige prinsipper
AP161221 Han peker på at dommen fastslår en rekke viktige prinsipper .
AP161221 Viktige prinsipper
AP161221 Han peker på at dommen fastslår en rekke viktige prinsipper .
AP161216 Hun anklager også Russland for å forsøke å undergrave grunnleggende amerikanske prinsipper ved hjelp av en langsiktig strategi.
SA161120 Stoltenberg påpeker på sin side at Tyrkia har rett til å straffeforfølge dem som står bak det mislykkede kuppet, men at landet må vise respekt for rettsstatens prinsipper .
SA161116 I stedet for å være trofast mot egne prinsipper ble det altfor mange spillere som spilte i altfor mange roller i litt for mange ulike systemer og formasjoner.
AP161116 Norge avsto fra å stemme, mens Canada meddelte at de aktet å utebli da konferansens innhold brøt med Canadas antirasistiske prinsipper .
AP161116 I dette FN taper Vesten avstemninger på løpende bånd, da vestlige frihetsbegreper og - prinsipper for menneskerettigheter er på retur.
AP161115 Komiteen arbeider dessuten ikke etter anerkjente juridiske prinsipper .
SA161110 Nå oppdager forbundetat det å ha gitt etter på et av sponsorbransjens mest hellige prinsipper , bransjeekslusiviteten, kan koste dem dyrt i tiden fremover.
AP161110 Nå oppdager forbundetat det å ha gitt etter på et av sponsorbransjens mest hellige prinsipper , bransjeekslusiviteten, kan koste dem dyrt i tiden fremover.
AP161109 - Hans uttalelser bryter alle moralske og siviliserte prinsipper , mente Ukrainas tidligere statsminister, som er en viktig del av Porosjenkos regjering.
AP161103 Ferskpresset juice > prinsipper
AP161103 Eller er det slik at ferskpresset frukt trumfer likestillingsentusiastenes prinsipper ?
VG161020 Dette er etter vårt skjønn en farlig vei, og det er en linje - hvis den er bevisst fra Regjeringen - som bryter med elementære prinsipper i straffeprosessen og vår kriminalomsorg.
AP161002 Religions- og livssynspolitikken kan ikke løse alle praktiske problemstillinger som oppstår i et flerreligiøst samfunn, men vi trenger noen overordnede prinsipper som kan fungere som rettesnor.
BT161001 Grunnen til dette er at rusbehandlingen ikke er basert på etiske prinsipper som helbredelse gjennom kjærlighet og forståelse, og bli trodd og få lov til å være ærlig.
BT161001 Grunnen til dette er at rusbehandlingen ikke er basert på etiske prinsipper som helbredelse gjennom kjærlighet og forståelse, og bli trodd og få lov til å være ærlig.
AP160930 Viktige prinsipper om barns rettigheter er tatt inn i Grunnloven.
AP160916 Hvilke prinsipper drives Facebook etter ?
AP160916 En redaktør innenfor Facebook vil kunne forklare Facebooks verdenssyn til journalister og forklare journalistikkens etikk, standarder og prinsipper til Facebooks teknikere.
SA160821 Da er det viktig å se på et par avgjørende prinsipper .
AP160821 Da er det viktig å se på et par avgjørende prinsipper .
BT160816 Det er bra med prinsipper , men de fører ikke alltid til handling.
AP160807 Merkel har reagert tilbakeholdent, men understreket at rettsstatlige prinsipper skal følges.
DA160719 Suksessen til Norges eneste ordentlige by, Oslo, er summen av flere prinsipper som til sammen gir en helhetstankegang.
SA160717 Han forklarer noen sentrale prinsipper før vi begynner.
AP160717 Han forklarer noen sentrale prinsipper før vi begynner.
SA160703 Bort med lissom-nøytralitet, bort med journalistiske prinsipper i det hele tatt, her skulle det drives kampanjejournalistikk, kom igjen, stråkarnir okkar, gutta våre !
FV160703 Bort med lissom-nøytralitet, bort med journalistiske prinsipper i det hele tatt, her skulle det drives kampanjejournalistikk, kom igjen, stråkarnir okkar, gutta våre !
BT160703 Bort med lissom-nøytralitet, bort med journalistiske prinsipper i det hele tatt, her skulle det drives kampanjejournalistikk, kom igjen, stråkarnir okkar, gutta våre !
AP160703 Bort med lissom-nøytralitet, bort med journalistiske prinsipper i det hele tatt, her skulle det drives kampanjejournalistikk, kom igjen, stråkarnir okkar, gutta våre !
AP160701 I tillegg kommer noen få ihuga nei til EU-folk, enda færre ihuga ja til EU-folk, samt en liten elite som er opptatt av demokrati og prinsipper .
AP160630 Men i brytningstider selges prinsipper på billigsalg.
AP160628 Suverenitetsspørsmålet og det indre markedets prinsipper om fri bevegelse av personer, gjør det urealistisk å se for seg en EØS-løsning for Storbritannia.
BT160625 | Ribbet for prinsipper
BT160625 Ribbet for prinsipper Når man går hardt ut, må man som regel svelge noen kameler i ettertid.
DB160615 Disse partiene mener det må ha konsekvenser « at trossamfunn og religiøse ledere fremmer holdninger som strider mot grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og prinsipper , samt holdninger som innskrenker og hemmer integrering og utsetter noen for sosial kontroll ».
AP160611 - Det regimet som ble etablert med Arbeiderpartiets stortingsflertall og regjeringsmakt etter krigen, valgte mål og prinsipper i penge- og kredittpolitikken som ble videreført av alle etterfølgende regjeringer i perioden.
SA160602 Men det er avgjørende å ha noen prinsipper og verdier som styrer byutviklingen og setter tydelige grenser for kompromissene vi inngår.
SA160602 Klubber og særforbund kan ikke på grunn av arbeidsmengden pålegges å følge offentlighetsloven, men hele norsk idrett må etablere en åpenhetskultur som følger viktige prinsipper i offentlighetsloven.
AP160602 Klubber og særforbund kan ikke på grunn av arbeidsmengden pålegges å følge offentlighetsloven, men hele norsk idrett må etablere en åpenhetskultur som følger viktige prinsipper i offentlighetsloven.
AA160602 Klubber og særforbund kan ikke på grunn av arbeidsmengden pålegges å følge offentlighetsloven, men hele norsk idrett må etablere en åpenhetskultur som følger viktige prinsipper i offentlighetsloven.
SA160601 Espelund begrunner sitt valg med uenighet med en del av de prinsipper som FIFA har tenkt å jobbe etter.
BT160601 Espelund begrunner sitt valg med uenighet med en del av de prinsipper som FIFA har tenkt å jobbe etter.
AP160601 Espelund begrunner sitt valg med uenighet med en del av de prinsipper som FIFA har tenkt å jobbe etter.
NL160531 Her er noen prinsipper som Finnmark Arbeiderpartis årsmøte har vedtatt for skoletilbudet i Finnmark fylkeskommune : ¶
AP160506 Siden Ronald Reagans tid har Det republikanske partiet hvilt på et sett av prinsipper , der disse er viktigst : Fritt marked.
AP160506 Han er ikke sikker på om kandidaten står for Det republikanske partiets prinsipper .
AP160506 Donald Trump bryter mange av Det republikanske partiets prinsipper .
AP160426 For det er synd hvis man skal la moral og prinsipper stå i veien for lykke i det lange liv.
BT160425 Det var godt å kjenne at tidligere prinsipper også gjaldt i praksis.
BT160425 Det var godt å kjenne at tidligere prinsipper også gjaldt i praksis, skriver Cesilie Holck.
AP160419 Det er altså lett å forstå kanslerens valg, som dessuten er en klar beskjed til Erdogan : Vi følger rettsstatens prinsipper , også når det er ubekvemt.
AP160419 Selv om man ikke alltid lykkes, har man da i hvert fall muligheten til å prioritere mellom gode formål, og til å tenke gjennom hvordan ulike prinsipper skal veies opp mot hverandre.
AP160419 Møtet vedtok en svært lang uttalelse, med viktig og uviktig om hverandre, uten tanke for kostnader eller hvilke prinsipper som brytes. 3rd-party-bio ¶
AP160415 - Skal du bekjempe terrorisme, må du ha et åpent og inkluderende samfunn og god etterretning som følger rettsstatens prinsipper , sa hun.
AP160414 EU forlater sine prinsipper
AP160414 Det er trist å se hvor fort de forlater sine prinsipper .
AP160412 Det harseleres med at en mann som gjerne vil melde Tyrkia inn i EU, ikke er så opptatt av enkle demokratiske prinsipper .
SA160411 Og da er det nesten uforståelig hvordan det vris og vrenges, forsinkes og argumenteres, pakkes inn og dekkes bak prinsipper og formaliteter, bare for å unngå å imøtekomme ønsket fra VG om full åpenhet.
FV160411 Og da er det nesten uforståelig hvordan det vris og vrenges, forsinkes og argumenteres, pakkes inn og dekkes bak prinsipper og formaliteter, bare for å unngå å imøtekomme ønsket fra VG om full åpenhet.
AP160411 For flere enn tidligere gjør som Hadia Tajik og tar sjansen på å stemme i tråd sine prinsipper .
AP160411 Flere enn tidligere gjør som Hadia Tajik og tar sjansen på å stemme i tråd sine prinsipper
AP160411 Og da er det nesten uforståelig hvordan det vris og vrenges, forsinkes og argumenteres, pakkes inn og dekkes bak prinsipper og formaliteter, bare for å unngå å imøtekomme ønsket fra VG om full åpenhet.
BT160406 Staten er største aksjonær i DNB, en bank som tilsynelatende har gitt råd som bryter med både prinsipper om skatterettferdighet og gjeldende skatteregler.
AP160406 Vi jobber med å avklare prinsipper og har sagt at vi ønsker å følge sentrale prinsipper i offentlighetsloven, sier Svendsen til Adresseavisen.
AP160406 Vi jobber med å avklare prinsipper og har sagt at vi ønsker å følge sentrale prinsipper i offentlighetsloven, sier Svendsen til Adresseavisen.
AP160405 - Dette innebærer en omdreining fra de prinsipper vi har hatt tidligere der man har vært opptatt av å legge til rette for at de som har beskyttelsesbehov blir tatt i mot på en god måte, sier generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå til Aftenposten.
AP160402 - Det er viktige prinsipper , og da finnes det ingen mellomløsning, sier Riksmekleren til Aftenposten fem timer før fristen går ut ved midnatt.
AP160402 Prinsipper og penger ¶
AP160401 I kveld sitter han trolig igjen med prinsipper om pensjon, krav mot sosial dumping og ønske om lønnsøkninger.
SA160331 Trenger ikke alltid å ri egne prinsipper
SA160331 - Dersom det er noe som ikke har alvorlige konsekvenser, som for eksempel at barnet får litt godteri på en onsdag, må en tenke om det er viktig å ri sine egne prinsipper .
FV160331 Trenger ikke alltid å ri egne prinsipper
FV160331 - Dersom det er noe som ikke har alvorlige konsekvenser, som for eksempel at barnet får litt godteri på en onsdag, må en tenke om det er viktig å ri sine egne prinsipper .
BT160331 Trenger ikke alltid å ri egne prinsipper
BT160331 - Dersom det er noe som ikke har alvorlige konsekvenser, som for eksempel at barnet får litt godteri på en onsdag, må en tenke om det er viktig å ri sine egne prinsipper .
AP160331 Trenger ikke alltid å ri egne prinsipper
AP160331 - Dersom det er noe som ikke har alvorlige konsekvenser, som for eksempel at barnet får litt godteri på en onsdag, må en tenke om det er viktig å ri sine egne prinsipper .
AP160328 Forskerne ser også tendenser til at støtten til grunnleggende demokratiske prinsipper er lavere enn hos resten av velgerskaren.
AP160328 Sånn sett er det lettere med tall en prinsipper , da kan man møtes på halvveien.
AP160326 I sin bok « A Revolution of The Mind » skriver han at radikal opplysning er et sett av basale prinsipper som kan oppsummeres slik : Demokrati, likestilling mellom raser og kjønn, frihet til å velge sin livsstil, ubegrenset ytringsfrihet, opphør av religionens autoritet innenfor rettssystemet og utdanning og total adskillelse av religion og stat. 3rd-party-bi
AP160325 For holdninger som gjør at man blåser av kritikken, passer nok uansett ekspansive overvåkere godt, men er skumle fordi de bereder grunnen for et samfunn som lett blir fartsblindt når viktige prinsipper står på spill.
AP160325 september 2001 har vi svart på disse farlige tidstegnene med å berolige oss selv gjennom aksept av økt kontroll, mer overvåking og devaluerte prinsipper .
AP160317 Vi ble lært opp til å holde fast ved verdier og prinsipper . 3rd-party-bio ¶
AP160316 - Vi skal ikke gå på akkord med våre prinsipper .
AP160316 Amerika trenger en konservativ bevegelse basert på ideer og prinsipper .
AP160315 Man trenger en tydelig politikk som løfter frem prinsipper som likebehandling og ikke-diskriminering, skriver Pål Ketil Botvar.
AP160315 Dette viser at man trenger en tydelig politikk som løfter frem prinsipper som likebehandling og ikke-diskriminering.
AP160307 De frykter at forskjellene mellom de store og de små bare skal bli større og større, og mener dette bryter med fotballens grunnleggende prinsipper .
SA160304 Den nye FIFA-presidenten utfordrer allerede Sepp Blatters prinsipper .
BT160304 Den nye FIFA-presidenten utfordrer allerede Sepp Blatters prinsipper .
AP160304 Regjeringskvartalet er Statens viktigste byggeprosjekt det kommende tiår, og berører nasjonens identitet, demokratiske prinsipper og viktige kulturminner.
AP160304 Den nye FIFA-presidenten utfordrer allerede Sepp Blatters prinsipper .
SA160227 Sagt på en annen måte : Skal NFF ledes etter bedriftsøkonomiske prinsipper med verdiskapning ( les : høyere inntekter ) som mål, eller skal NFF nøye seg med å være et serviceapparat for den aktive fotballen landet rundt ?
AP160227 Sagt på en annen måte : Skal NFF ledes etter bedriftsøkonomiske prinsipper med verdiskapning ( les : høyere inntekter ) som mål, eller skal NFF nøye seg med å være et serviceapparat for den aktive fotballen landet rundt ?
AP160226 Gjennom forståelse for verktøyet og hvilke prinsipper det er bygd etter, blir fotografi som en utvidelse av øyet.
AA160226 Gjennom forståelse for verktøyet og hvilke prinsipper det er bygd etter, blir fotografi som en utvidelse av øyet.
AP160217 Men de fleste politikere og velgere vil altså vise til at det ikke handler om rasisme når de sier noe som kan oppfattes slik, det handler om andre viktige prinsipper eller hensyn : Individets frihet, USAs sikkerhet, behovet for å unngå snylting på føderalstaten, noe annet.
AP160213 I talen på årsmøtet gjentok Skei Grande flere ganger at liberalister som følger sine prinsipper aldri trenger å angre på sine standpunkter - selv om det kan storme litt rundt dem.
AP160207 Iblant gjør man feil, eller fører politikk i strid med sitt partis ideologiske prinsipper .
AP160128 Lønnsoppgjøret blir preget av pensjon, prinsipper ogbare litt penger ¶
AP160127 Men jeg tror at vi kan vise at det er en kollektiv fornuft i å gjøre dette på en regulert måte, jeg ser jo i forhold til det selskapet ( Uber ) og andre selskaper at det kommer opplegg for å betale skatt, for å sikre de ansattes rettigheter, og for å ivareta noen grunnleggende prinsipper .
AP160126 Derfor bestemte vi oss rett etter siktelsen for en rekke overordnede prinsipper : ¶
AP160125 Noen vil leve opp til journalistikkens prinsipper , mens andre er mer orientert mot hat og fordommer mot muslimer.
AP160124 I et innlegg i Wyoming Tribune Eagle nylig skrev en innsender om at muslimer ikke står for grunnleggende amerikanske prinsipper , at han var lei venstrevridd propaganda og henviste i den sammenheng til uttalelser fra tidligere president George W.
AP160124 | Pensjon, prinsipper og litt penger i lønnsoppgjøret ¶
AP160123 Vi ønsket ikke så stappe dem opp i en skoeske og få alle til å fremstå som like, men når du blir en gruppe av selskaper, så er det også behov for noen felles prinsipper , rutiner og kjøreregler.
AP160123 Vi må holde på noen prinsipper , selv om man har en spesiell situasjon.
AP160123 Der tar Mourinho blant annet opp at han er villig til å forandre seg for å tilpasse seg klubbens prinsipper - og 52-åringen har også ifølge avisen lagt frem en klar plan for laget og hvilke avgjørende endringer han ønsker å gjøre.
AP160122 Ønsket dreining i politikken rettferdiggjør ikke at ufravikelige prinsipper i flyktningeretten og menneskerettighetene brytes.
AP160122 Ønsket dreining i politikken rettferdiggjør ikke at ufravikelige prinsipper i flyktningeretten og menneskerettighetene brytes.
AP160118 Skal kartlegge om Polen bryter med demokratiske prinsipper : ¶
AP160114 - Det er viktig å jobbe med prinsipper for god ledelse i internasjonal idrett, som åpenhet, gjennomsiktighet, å unngå interessekonflikter og å bidra til maktfordeling.
AP160113 Talen om rikets tilstand viser at Obama knytter sin politikk, og dermed Det demokratiske parti, nært opp til grunnleggende amerikanske prinsipper om å gi alle like muligheter.
AP160113 Derfor er det viktig at Obama så tydelig knytter sin politikk, og Det demokratiske parti, nært opp til grunnleggende amerikanske prinsipper om å gi alle like muligheter.
AP160111 Norge har et folkerettslig ansvar i en slik humanitær krisesituasjon basert på prinsipper om solidaritet og humanitet.
AP160106 Jeg er en fredelig muslim som er for demokratiske prinsipper , men det betyr ikke at alle er det.
AP160104 - Inndelingen var primært politisk og handlet om hvilke prinsipper som skulle styre utnevnelse av Muhammeds etterfølger, da han døde i 632, sier professor Ulrika Mårtensson ved institutt for filosofi og religionsvitenskap på NTNU.
AP160104 - Inndelingen var primært politisk og handlet om hvilke prinsipper som skulle styre utnevnelse av Muhammeds etterfølger, da han døde i 632, sier professor Ulrika Mårtensson ved institutt for filosofi og religionsvitenskap på NTNU.
AP160103 Fet : Støtter prinsipper i planen, men konstaterer at det er stor motstand lokalt mot tiltak som bygger opp under strategien.
AP160103 Like fullt gir de en pekepinn mot en mulig utvikling i fremtiden, der motsetninger mellom majoritet og minoritet intensiveres og prinsipper kan kullkastes til fordel for ro og stabilitet.
AP160101 Nå er det hovedoppgjør, med forhandlinger om prinsipper , reformer og avtaletekster.
AP160101 Etter harde runder gikk arbeidsgiverne i Norsk Industri med på å utrede Fellesforbundets krav om nye prinsipper for tjenestepensjon.
AP160101 Derfor klarer han ikke å skjule irritasjonen over at LO-ledelsen i det siste har snakket om helt nye prinsipper i pensjonsdebatten.
AP160101 Nå er det hovedoppgjør, med forhandlinger om prinsipper , reformer og avtaletekster.
AP160101 Etter harde runder gikk arbeidsgiverne i Norsk Industri med på å utrede Fellesforbundets krav om nye prinsipper for tjenestepensjon.
AP160101 Derfor klarer han ikke å skjule irritasjonen over at LO-ledelsen i det siste har snakket om helt nye prinsipper i pensjonsdebatten.
AP160101> Derfor klarer han ikke å skjule irritasjonen over at LO-ledelsen i det siste har snakket om helt nye prinsipper i pensjonsdebatten.