DA171019 - Med de prinsippene som ligger der i enigheten med Polen, så går nok dette bedre.
AP171019https://www.aftenposten.no/kultur/i/3LjmP/Hvis-brokdeler-av-det-som-na-er-kommet-frem-er-sant_-er-Statsbyggs-havari-fullkomment Prinsippene om rettferdig konkurranse og habilitet ser ut til å være satt til side.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/7XErK/Gjennombrudd-i-forhandlingene-med-Polen-om-EOS-midlene Europaminister Frank Bakke-Jensen ( H ) forsikrer om at Norge ikke firer på prinsippene i avtalen som nå skal inngås med Polen om EØS-midlene.
AA171017 Han vil ikke si hva løsningen går ut på, men forsikrer om at Norge har stått fast på prinsippene .
AA171017 Rapporten er et av de bærende prinsippene i fremragende behandling, og skal St.
NL171016 En slik bruttoavgift vil bryte klart med prinsippene for et vekstfremmende skattesystem.
DB171016 Et av prinsippene er at elevene skal vurdere seg selv og hverandre.
DB171016 Et av de beste argumentene for å la monarkiet gå i arv er som følger : « Når man i prinsippet er mot noe, men synes det fungerer godt i praksis, er det prinsippene det er noe galt med.
DA171016 Venstre sin politikk sikter mot å demme opp for de økende forskjellene vi ser komme i kjølvannet av endringene, samtidig som vi ønsker å bevare noen av de viktigste sosialliberale prinsippene i betydningen frihet fra og frihet til, eksempelvis frihet fra overvåking eller frihet fra én felles løsning for alle, og frihet til å velge.
DB171015 Når du får litt tid på deg og tid i posisjonen og vet hva som forventes så blir det mer og mer trygghet og vi har klart å holde oss til prinsippene våre og det har gjort oss bedre.
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/xKOeV/Arbeiderpartier-i-dyp-krise-jakter-pa-nye-veier-til-makt-Na-apner-flere-for-samarbeid-med-ytre-hoyre Frihetspartiet har uttalt at de mener prinsippene ikke forhindrer en koalisjon med dem.
SA171013https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Na-ma-TIL-treneren-gjennom-sin-vanskeligste-test-243703b.html Spørsmålet er om Valakari vil tvinge igjennom prinsippene sine hvis det potensielt kan bety tapte poeng mot RBK, og i forlengelsen av dette nedrykk ?
SA171013https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Na-ma-TIL-treneren-gjennom-sin-vanskeligste-test-243703b.html KOMMENTAR : Simo Valakari vil ikke fire på prinsippene sine når TIL møter Rosenborg.
DB171013 Nettopp i saker der NRK lager journalistikk om seg selv og sine ledere, burde det være selvsagt at man anvender de samme journalistiske prinsippene som ellers.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/meninger/Na-ma-TIL-treneren-gjennom-sin-vanskeligste-test-243703b.html KOMMENTAR : Simo Valakari vil ikke fire på prinsippene sine når TIL møter Rosenborg.
DB171009 Etter mitt syn er Kringkastingsrådet som konstruksjon strengt tatt i strid med de prinsippene som ligger til grunn for både lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten.
AA171004 Hvis rettsstaten ikke gir deg det du ønsker, kan du arbeide for å endre prinsippene , men du kan ikke ignorere dem, sa Timmermans.
DB170929 Jeg samarbeider godt med etatens ledelse om gjennomføring av de overordnede prinsippene , og de nye målene og direktøren og hennes ledergruppe har min fulle tillit, om noen skulle være i tvil om det.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQy8P/160000-migranter-i-Europa-skulle-fordeles-pa-to-ar-Fasiten-viser-at-kun-tre-land-klarte-jobben Selv de helt grunnleggende prinsippene er det uenighet om, sier Collett.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Den norske sexkjøpsloven baserer seg på prinsippene om likeverdighet mellom kjønnene, og understreker at prostitusjon er vold mot kvinner.
VG170919 En avtale om å leve i tråd med de gode prinsippene i islam.
VG170919 Det gjenstår å se om prinsippene står stormen av, eller tilsidesettes i møte med annerledesheten.
NL170919 Det står ikke til troende at det var prinsippene som avgjorde i formannskapet i dag.
DB170919 Ved maktens alter står alle klare for å ofre prinsippene det liberale demokratiet bygger på.
DB170919 Universitetet i Oslo skal ha honnør for å stå fast ved prinsippene vi ofte er så stolte av i Europa.
SA170911https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Her-er-landslagets-grep-etter-EM-fiasko-og-Hegerberg-exit--Kanskje-vi-er-for-snille-med-hverandre-241859b.html - Vi har kanskje gått bort fra prinsippene vi har vært kjent for.
SA170911 - Vi har kanskje gått bort fra prinsippene vi har vært kjent for.
NL170911 Overordnet del utdyper verdigrunnlaget i formålsparagrafen og prinsippene for arbeidet med elevens læring, utvikling og danning, og skolens praksis.
BT170911https://www.bt.no/100Sport/fotball/Her-er-landslagets-grep-etter-EM-fiasko-og-Hegerberg-exit--Kanskje-vi-er-for-snille-med-hverandre-241859b.html - Vi har kanskje gått bort fra prinsippene vi har vært kjent for.
AP170911https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-er-landslagets-grep-etter-EM-fiasko-og-Hegerberg-exit--Kanskje-vi-er-for-snille-med-hverandre-241859b.html - Vi har kanskje gått bort fra prinsippene vi har vært kjent for.
NL170906 Sametingsrådet har fremholdt prinsippene som ligger i folkerettslige og menneskerettslige standarder, både i Nussirsaken og i Fosensaken, Vi har hatt møter med de samiske partene i begge saker.
VG170905 Det krevende er selvsagt at sykdomsbildet i norsk toppfotball er sammensatt, og i kjølvannet av nok en nedtur vil vi sikkert diskutere alt fra prinsippene rundt barnefotball og talentutvikling, til kunstgress og folketall, når det søkes etter forklaringer.
DA170905 « Forslaget som har vært på høring er en oppfølging av Prioriteringsmeldingen, der prinsippene for prioritering implementeres i regelverket for folketrygdfinansierte legemidler.
NL170904 Et av prinsippene med barnetrygden er at den er universell, alle får økte utgifter med å få barn.
AA170904 Det er også gjort forsøk på å ISO-standardisere samfunnsansvar ( NS-ISO 26000 ), men det viste seg at bedrifter som følger norske regler, allerede oppfyller prinsippene .
DA170902 Helt i tråd med prinsippene for det grønne skiftet.
SA170831https://www.aftenbladet.no/bolig/Sjekk-hvor-mye-boligene-gar-over-og-under-der-du-bor--For-betalte-man-mer-enn-prisantydning_-na-betaler-man-mindre-10508b.html Prinsippene for prissetting er lik uansett.
SA170831 Prinsippene for prissetting er lik uansett.
SA170831 Man kan man lure på om man forstår noe som helst av prinsippene i barneidrett, sier han videre. ( @NTB ) ¶
DB170831 Man kan man lure på om man forstår noe som helst av prinsippene i barneidrett, sier han videre.
DA170831 Man kan man lure på om man forstår noe som helst av prinsippene i barneidrett, sier han videre.
AP170831https://www.aftenposten.no/bolig/Sjekk-hvor-mye-boligene-gar-over-og-under-der-du-bor--For-betalte-man-mer-enn-prisantydning_-na-betaler-man-mindre-10508b.html Prinsippene for prissetting er lik uansett.
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Barnefotballkamp-stanset-av-foreldrebrak---Jeg-er-skrekkslagen-241236b.html Man kan man lure på om man forstår noe som helst av prinsippene i barneidrett, sier han videre. ( @NTB ) ¶
VG170828 Om utøveren hadde fått avtale seg vekk fra ansvar for hva som finner veien til kroppen, ville et av de viktigste prinsippene for antidopingarbeid gått ad undas.
DA170826 Veikartet er opprinnelig et langt mer detaljert bransjeinnspill til regjeringens strategi for grønn konkurransekraft og det grønne skiftet, der de bærende prinsippene er at « forurenser skal betale » og « grønne løsninger belønnes ».
DN170822 Han tror prinsippene som skiller det amerikanske folket nå kan være større enn prinsippene som forener dem.
DN170822 Han tror prinsippene som skiller det amerikanske folket nå kan være større enn prinsippene som forener dem.
NL170821 Det paradoksale i samepolitikken er jo at den er bygd nettopp på mange av de prinsippene man mener førte til diskriminering av samene.
AP170818https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/XygLo/Denne-gra-sommeren-har-vi-mistet-noe-av-oss-selv-Vi-er-skremt-til-taushet--Harald-Stanghelle - Når Nobelkomitéen gir prisen til en sånn person, bryter de totalt med prinsippene til prisen.
DB170816 Vurderinger i Høyesterett skal selvsagt baseres på forskning og prinsippene om forholdsmessighet mellom risiko og straff.
VG170809 Mister prinsippene sine ¶
VG170809 I det hele tatt virker det som om Selbekk mister gangsynet og prinsippene sine når islam og muslimer diskuteres.
VG170809 Personalet skal ikke bare kontrollere hjelm og seletøy, men også forsikre seg om at deltagerne har forstått prinsippene .
DB170809 Prinsippene og verdiene som gjorde Manchester United unike, har imidlertid blitt utvasket i årene etter skottens abdisering.
DA170808 - Jeg tror det finnes flere bydeler enn oss som får det til, men har hørt at i noen andre bydeler har man vært mer opptatt av prinsippene i bestiller-utfører-modellen.
AA170808 En slik plan bryter også med prinsippene for hva staten og regjeringen skal sysle med.
VG170805 Om prinsippene våre er så svampaktige at de egentlig ikke er prinsipper, hva er vitsen med å vinne politiske seire.
VG170801 Prinsippene som driver grasrota, er ikke lenger de samme som det som driver toppidretten.
DN170728 Statsminister Erna Solberg ( H ) har signalisert at Norge ikke er villig til å fire på disse prinsippene , noe Støre støtter henne fullt og helt i.
VG170726 Filmen er bygd etter prinsippene til Hong Kong-action - der hver voldsscene følges opp av oppbyggingen til den neste og heftigere fighten.
SA170725https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XVpRb/Kostradsfornektere-Problematisk-at-enkeltstaende-forskere-tar-pa-seg-rollen-som-kostholdsradgivere Vitenskapskomiteen for mattrygghet ( VKM ) og European Food Safety Authority ( EFSA ) jobber etter de samme prinsippene .
SA170725https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Mener-landslagssjefen-gjorde-en-rekke-feilvurderinger--Det-er-nybegynnerfeil-239243b.html Hun mener for få i troppen har en treningshverdag hvor de jobber med prinsippene som nå gjelder på landslaget, samtidig som det blir en for enkel tilnærming bare å si at spillerne ikke forstår.
SA170725 Hun mener for få i troppen har en treningshverdag hvor de jobber med prinsippene som nå gjelder på landslaget, samtidig som det blir en for enkel tilnærming bare å si at spillerne ikke forstår.
BT170725https://www.bt.no/100Sport/fotball/Mener-landslagssjefen-gjorde-en-rekke-feilvurderinger--Det-er-nybegynnerfeil-239243b.html Hun mener for få i troppen har en treningshverdag hvor de jobber med prinsippene som nå gjelder på landslaget, samtidig som det blir en for enkel tilnærming bare å si at spillerne ikke forstår.
AP170725https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/qqwbL/Hvem-er-denne-mannen-Kinesisk-suksess-med-knebling--Jorgen-Lohne - Når Nobelkomitéen gir prisen til en sånn person, bryter de totalt med prinsippene til prisen.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mener-landslagssjefen-gjorde-en-rekke-feilvurderinger--Det-er-nybegynnerfeil-239243b.html Hun mener for få i troppen har en treningshverdag hvor de jobber med prinsippene som nå gjelder på landslaget, samtidig som det blir en for enkel tilnærming bare å si at spillerne ikke forstår.
VG170724 « Lovene er et klart og forferdelig brudd på prinsippene om fordeling av makt og uavhengigheten av domstolene...
AA170722 Derfor forholder vi oss til formannskapsmodellen og prinsippene som berører denne.
AA170722 Den som forvalter mye makt bør være ekstra påpasselig og hegne om de prinsippene som gir den sunne maktfordelingen demokratiet skal ha.
DB170712 Prioriteringene må følge prinsippene .
DB170710 - Hun understøtter de liberale prinsippene om toleranse, rettstat, menneskerettigheter og demokrati og er ikke redd for å si fra hva det står om.
AA170710 - Hun understøtter de liberale prinsippene om toleranse, rettsstat, menneskerettigheter og demokrati og er ikke redd for å si fra hva det står for, sier han.
DB170707 Samtidig står Merkel knallhardt på prinsippene om frihandel og offensiv kamp mot klimaendringene.
DB170707 SAMSTEMTE : De europeiske G20-landene med gjestelandene Norge og Nederland slo i forrige uke fast full enighet om Paris-avtalen og prinsippene for frihandel.
DA170707 Dersom prosjekter ikke kan eller ønsker å leve opp til prinsippene , har ekvatorbanker forpliktet seg til ikke å være med og finansiere dem, forklarer Georgsen.
DA170707 Derfor er vi med i en arbeidsgruppe for å styrke prinsippene .
DA170707 - Hvor stor er muligheten for at prinsippene blir styrket ?
AA170707 - Men vi må ikke strekke oss for langt og begynne å fire på prinsippene .
AA170706 Japans statsminister Shinzo Abe, EUs president Donald Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sa på en pressekonferanse torsdag at partene er enige om prinsippene som skal ligge til grunn for en handelsavtale.
AA170706 EU-landene og Japan bekrefter at de har oppnådd politisk enighet om prinsippene for en økonomisk og strategisk handelsavtale.
DB170630 Vi må stå sterkt sammen, og aldri forsake demokrati, frihet og prinsippene rettsstaten bygger på.
SA170628 - Russland har ikke gjort noe som krenker de etiske spillereglene og prinsippene , sier den russiske visestatsministeren Vitalij Mutko.
DB170628 - Russland har ikke gjort noe som krenker de etiske spillereglene og prinsippene , sier den russiske visestatsministeren Vitalij Mutko.
AP170628 - Russland har ikke gjort noe som krenker de etiske spillereglene og prinsippene , sier den russiske visestatsministeren Vitalij Mutko.
VG170627 Jeg forsvinner, men vil alltid bære med meg de prinsippene , sier Haris i en uttalelse.
VG170622 Hva om prinsippene er av det dårlige slaget, for eksempel sett fra Tuastads synsvinkel ?
DB170621 I tillegg bør du kjenne til disse to prinsippene , som performance coach Sølve Mandt fra Magnat viser.
DB170620 Lengre botid skaper større forståelse for prinsippene bak det norske helsevesenet.
AA170620 Dette er i strid med prinsippene om likhet, pluralisme og toleranse i et demokratisk samfunn, framholder de sju dommerne.
AA170620 Dette er i strid med prinsippene om likhet, pluralisme og toleranse i et demokratisk samfunn, framholder de sju dommerne.
VG170619 - Stortinget legger imidlertid stor vekt på å sikre gradert informasjon og følger de prinsippene som er lagt til grunn i sikkerhetsloven så langt det lar seg gjøre.
DN170613 Barnier understreker at enighet rundt prinsippene for brexit er nødvendig.
VG170612 - Disse prinsippene bør nå inn i loven.
DN170612 Tirsdag skal May møte DUPs leder Arlene Foster for å bli enige om prinsippene for en samarbeidsavtale.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-man-komme-raskt-frem-eller-ta-hensyn-til-alle-Na-onsker-Ruter-a-legge-ned-holdeplasser-622407b.html Bystyret skal snart stemme over prinsippene som skal gjelde når Ruter skal avgjøre hvilke holdeplasser som skal legges ned.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-man-komme-raskt-frem-eller-ta-hensyn-til-alle-Na-onsker-Ruter-a-legge-ned-holdeplasser-622407b.html Byrådet « i hovedsak enig i prinsippene » ¶
VG170611 Det er trolig at partigruppen vil kreve svar på hvorfor statsministerens kontor annonserte på lørdag at det nordiske unionistpartiet DUP allerede hadde gått med på prinsippene i en samarbeidsavtale, når begge partier måtte avkrefte at en avtale var i boks på søndag.
DN170611 Nyheten blir kjent etter at Statsministerens kontor lørdag kom med en misvisende melding om at de to partiene allerede var blitt enige om prinsippene i en samarbeidsavtale.
DN170611 - Vi føler oss forpliktet til de samme prinsippene om at åpen og rettferdig handel er til alles fordel, sa den tyske statsministeren.
DB170611 - Vi kan bekrefte at Det demokratiske unionistpartiet ( DUP ) har sluttet seg til prinsippene i en skisseavtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud, het det i en pressemelding.
DA170611 Mays kontor meldte lørdag at DUP allerede hadde gått med på prinsippene i en samarbeidsavtale, men begge parter sa søndag at en avtale ennå ikke er i boks.
AA170611 Nyheten blir kjent etter at Statsministerens kontor kom med en misvisende melding om at de to partiene allerede var blitt enige om prinsippene i en samarbeidsavtale.
DB170610 - Vi kan bekrefte at Det demokratiske unionistpartiet ( DUP ) har sluttet seg til prinsippene i en skisseavtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud, opplyser statsminister Theresa Mays kontor lørdag.
AP170610 Ifølge en talsperson fra Mays kontor var DUP enig om « prinsippene i en skisseavvtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud ».
AP170610 - Vi kan bekrefte at Det demokratiske unionistpartiet ( DUP ) har sluttet seg til prinsippene i en skisseavtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud, opplyser statsminister Theresa Mays kontor lørdag.
AP170610 Bystyret skal snart stemme over prinsippene som skal gjelde når Ruter skal avgjøre hvilke holdeplasser som skal legges ned.
AP170610 Byrådet « i hovedsak enig i prinsippene » ¶
AA170610 - Vi føler oss forpliktet til de samme prinsippene om at åpen og rettferdig handel er til alles fordel, sa den tyske statsministeren.
AA170610 - Vi kan bekrefte at Det demokratiske unionistpartiet ( DUP ) har sluttet seg til prinsippene i en skisseavtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud, opplyser statsminister Theresa Mays kontor lørdag.
VG170606 Vi følger akkurat de samme prinsippene som all annen media.
SA170606 « Representant Higgins ytringer bryter med de helt grunnleggende prinsippene som dette landet er tuftet på », skrev Louisiana-avdelingen av The American Civil Liberties Union på Twitter mandag.
DB170606 Vi må nesten tretti år tilbake i tid for å finne sist gang Stortinget for alvor diskuterte prinsippene de legger til grunn for statens oppgaver og organisering.
AA170606 « Representant Higgins ytringer bryter med de helt grunnleggende prinsippene som dette landet er tuftet på », skrev Louisiana-avdelingen av The American Civil Liberties Union på Twitter mandag.
DA170605 - Vi må ha noen flere beregninger av takstene, men er enige om prinsippene og kommer også til å bli enige om de siste detaljene, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli ( H ) til NRK etter forhandlingsmøtet.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/XXr1b/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet Det er også godt nytt at disse enkle prinsippene fungerer når det er nødvendig å fikse på gamle steintipper, og at de kan anvendes på andre typer inngrep, som veier og rørgater.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet-622404b.html Det er også godt nytt at disse enkle prinsippene fungerer når det er nødvendig å fikse på gamle steintipper, og at de kan anvendes på andre typer inngrep, som veier og rørgater.
AP170605 Det er også godt nytt at disse enkle prinsippene fungerer når det er nødvendig å fikse på gamle steintipper, og at de kan anvendes på andre typer inngrep, som veier og rørgater.
DB170603 - Nå kjenner jeg ikke helt til prinsippene på hva han ( Lagerbäck ) vil at spillere på disse posisjonene skal gjøre, men jeg er hardtarbeidende og føler jeg har gode ferdigheter med ball.
DB170602 Prinsippene som lå til grunn for regjeringsdannelsen når det gjelder fornyelse, ærlighet og politisk integritet gjelder også for alle kandidater som skal representere « Republikken i bevegelse ! » ( LREM ! ), som ble stiftet i anledning av valget.
SA170601 ExxonMobil bygger plattform på Hebron-feltet utenfor Canada som er bygget etter de samme prinsippene .
DN170601 Men hvis de vil, må de følge de prinsippene som nå foreslås, mener Kommisjonen.
DB170601 På bakgrunn av dette svaret lurer vi på om regjeringen har god nok oversikt over de folkerettslige prinsippene , eller om de i verste fall ikke tar de folkerettslige dilemmaene Norge står overfor på alvor.
DA170601 Men hvis de vil, må de følge de prinsippene som nå foreslås, mener Kommisjonen.
DA170601 Men hvis de vil, må de følge de prinsippene som nå foreslås, mener Kommisjonen.
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Kjorelengden-kan-komme-til-a-erstatte-bompengene-622308b.html Men hvis de vil, må de følge de prinsippene som nå foreslås, mener Kommisjonen.
AP170601 Men hvis de vil, må de følge de prinsippene som nå foreslås, mener Kommisjonen.
AA170601 Men hvis de vil, må de følge de prinsippene som nå foreslås, mener Kommisjonen.
AA170529 Blir den for omfattende, er den i strid med prinsippene overvåkningen skal forsvare.
DB170526 Vi får arrangere Raw Air på de samme prinsippene som forrige sesong og videreutvikle det konseptet, som var en stor opptur.
DB170526 Akre sier klubben ser på oppsigelsene som usaklige og at arbeidsgiveren ikke har fulgt prinsippene med avtaleverket.
BT170526 Akre sier klubben ser på oppsigelsene som usaklige og at arbeidsgiveren ikke har fulgt prinsippene med avtaleverket.
AA170526 Akre sier klubben ser på oppsigelsene som usaklige og at arbeidsgiveren ikke har fulgt prinsippene med avtaleverket.
AA170526 Akre sier klubben ser på oppsigelsene som usaklige og at arbeidsgiveren ikke har fulgt prinsippene med avtaleverket.
SA170522 De samme prinsippene ville enkelt kunne inkorporeres i den digitale økonomien, der selv det minste klikk loggføres.
DA170521 Like stå som alltid, med de samme prinsippene og samme målet om å vinne topp 4-pokalen.
DA170521 Mang en gammel NU'er har gått tilsvarende veier, noen i olja, andre i Ap og Høyre, kanskje i den tro at de skulle utfordre systemet fra innsiden, før rutinene inntrådte, stabiliteten ble behagelig og prinsippene flaket opp.
VG170520 Wilsons amerikanere slåss i en mektig allianse for de universelle prinsippene som var blitt utformet av Tysklands største tenker.
VG170519 Troskap mot de grunnleggende prinsippene i den islamske republikken og dens religion, er en forutsetning for å stille som kandidat.
DB170518 Enhedslisten er et eksempel på at fornyelse med selvtillit lar seg gjøre uten å gi slipp på prinsippene
DB170515 Da blir han igjen god nok for OL-troppen, og kommer selvfølgelig til å bli uttatt etter de samme prinsippene som hvilken som helst annen løper.
DB170511 Jagland mener idretten bør følge prinsippene i Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.
VG170509 I seiers-talen la Moon vekt på at han vil skape et nytt Korea basert på prinsippene om fornuft, rettferd og samhold, ifølge KBS.
DN170507 Budskapet var at hun ikke ville fire på prinsippene .
VG170426 * 1 Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens felles IT-tjenester.
VG170426 * 1 Idrettsstyret godkjenner prinsippene for etablering av en ny organisasjonsstruktur og styringsmodell for felles IT-tjenester. * 1 Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens felles IT-tjenester.
DB170425 - Vi har et håp om at de evner å se prinsippene i dette.
DB170425 De samme prinsippene skal gjelde for utvalget av møbler og mat ; Lav pris, form, funksjon, kvalitet og bærekraft.
VG170423 Jeg mener det er viktig at vi tross alt holder på ¶ prinsippene våre og ikke lar oss påvirke for mye av meningsmålinger og ¶ strategiske stemmer, sier Mathilde Szydywar til VG.
VG170423 Hun synes det er viktig å holde på prinsippene sine.
DB170422 Vi må fortsette å være tro mot prinsippene .
AA170422 De informerte om prinsippene i sjakk, basse-regler og hva de liker å gjøre når de er på SFO.
DN170420 I dag sier vi at hele nyhetsavdelingen i TV 2 jobber i Nyhetskanalen og etter prinsippene som ble etablert for kanalen, sier Sandnes.
DB170420 Disse prinsippene utgjør kjernen i, og målet for, islamsk teologi/filosofi og sharia.
DB170419 Her er poenget imidlertid ikke Johaug-sakens faktiske innhold, men selve prinsippene for rettergangen.
DB170414 Å reetablere prinsippene som gjorde Arsenal til en stor klubb vil ta tid, men en måte å fremskynde prosessen på kan være å gjeninnføre noen av personlighetene som vet hva klubben egentlig dreier seg om.
AP170414 Tjenesten tar ikke hensyn til balansen mellom grunnsmakene og teksturer, men forklarer prinsippene .
AP170410 - Prinsippene i grunnsikringsplanen viser blant annet hvordan du må hindre lange rettløpsgater ved å bryte kjøremønsteret.
AP170409 Slyngstad går videre fra prinsippene og inn i fondets egen virksomhet.
VG170406 3 ) Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens felles IT-tjenester.
VG170406 2 ) Idrettsstyret godkjenner prinsippene for etablering av en ny organisasjonsstruktur og styringsmodell for felles IT-tjenester. 3 ) Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens felles IT-tjenester.
DB170406 Jeg håper at disse demokratiske landene likevel vil stå fast på prinsippene sine og ikke endre sitt politiske ståsted på grunn av økonomien.
DA170406 Følger du prinsippene i boka, så lover Kondo at du aldri skal behøve å rydde igjen.
VG170401 * 1 Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens felles IT-tjenester.
VG170401 * 1 Idrettsstyret godkjenner prinsippene for etablering av en ny organisasjonsstruktur og styringsmodell for felles IT-tjenester. * 1 Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens felles IT-tjenester.
DA170401 - Først har vi diskutert prinsippene som et forbud skal bygge på.
VG170330 Man er nødt til å holde fast på prinsippene her, og ikke nødvendigvis hva vi føler om enhver sak, sier Afsar.
SA170330 Jeg har sett verk av store kunstnere som bruker de samme prinsippene , sier Santos til den brasilianske avisen Globo.
FV170330 Politikerne i Kristiansand skal i løpet av året bestemme seg for de overordnede prinsippene om hvordan byen skal utvikles de kommende årene.
FV170330 Jeg har sett verk av store kunstnere som bruker de samme prinsippene , sier Santos til den brasilianske avisen Globo.
DB170330 Hauge presiserer overfor Dagbladet at « ikke ett ord er endret » fra retningslinjene fra 2016, og legger til at han er veldig fornøyd med hvordan prinsippene ble fulgt forrige sesong.
DB170330 Utvalget har vært opptatt av verdiene i den norske polititradisjonen og de fire prinsippene for bruken av makt og våpen : Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet.
BT170330 punkt 2.1 og 2.2 ), og det er avgjørende at disse prinsippene følges for at pressens skal kunne fylle sin samfunnsoppgave.
BT170330 Jeg har sett verk av store kunstnere som bruker de samme prinsippene , sier Santos til den brasilianske avisen Globo.
AP170330 Saken er to år gammel, men prinsippene er det samme.
AP170330 Jeg har sett verk av store kunstnere som bruker de samme prinsippene , sier Santos til den brasilianske avisen Globo.
DB170329 * Dette er prinsippene for Brexit-forhandlingene som Storbritannias statsminister Theresa May foreslår i sitt brev til EU-president Donald Tusk : ¶
DB170329 Prinsippene i forhandlingene ¶
DB170328 - Nikaben representerer akkurat de prinsippene vi ikke kan stille oss bak, som kvinneundertrykking, dehumanisering, fremmedgjøring og parallellsamfunn, legger hun til.
DA170327 - Vi er fornøyd med at byrådet i hovedsak slutter seg til prinsippene og prosessene for holdeplasstruktur for buss og trikk i Oslo.
DA170326 Halvannen time tok det å ble enige om prinsippene for deportasjon og destruksjon.
AA170325 - Jeg har startet, så kan andre føye til, sier Gullichsen og har dermed forklart et av prinsippene for Wikipedia.
VG170323 3 ) Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens felles IT-tjenester.
VG170323 2 ) Idrettsstyret godkjenner prinsippene for etablering av en ny organisasjonsstruktur og styringsmodell for felles IT-tjenester. 3 ) Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens felles IT-tjenester.
DB170321 Så langt så bra, men ikke mer prinsipielt enn at IOC i ett av de andre prinsippene understreker nødvendigheten av at nettopp idretten - og regjeringenes representanter fortsatt må kontrollere halvparten av medlemmene i WADAs styrende komiteer.
SA170320 - Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball, sa Gjesdal.
FV170320 Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball.
FV170320 - Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball, sier Fyllingen-trener Vidar Gjesdal opprørt.
FV170320 - Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball, sa Gjesdal.
DN170320 Finansminister Siv Jensen er så langt ikke bekymret for at USA utfordrer prinsippene for frihandel.
BT170320 - Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball, sa Gjesdal.
AP170320 - Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball, sa Gjesdal.
VG170319 Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball.
SA170319 Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball.
SA170319 - Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball, sier Fyllingen-trener Vidar Gjesdal opprørt.
SA170319 Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball.
SA170319 - Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball, sier Fyllingen-trener Vidar Gjesdal.
BT170319 - Jeg synes det er uheldig at man lager politisk spill om prinsippene som ligger i sikkerhetsloven, sa statsministeren til VG.
BT170319 - Jeg synes det er uheldig at man lager politisk spill om prinsippene som ligger i sikkerhetsloven, sa statsministeren til VG.
BT170319 Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball.
BT170319 - Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball, sier Fyllingen-trener Vidar Gjesdal opprørt.
AP170319 Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball.
AP170319 - Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball, sier Fyllingen-trener Vidar Gjesdal opprørt.
DA170318 Den sier imidlertid nokså lite konkret om hvordan man skal løse de store utfordringene reiselivsindustrien forurensende transportside, sett i forhold til prinsippene for grønn konkurransekraft.
AA170318 Jeg synes det er uheldig at man lager politisk spill om prinsippene som ligger i sikkerhetsloven, skriver hun i en SMS til avisen.
VG170317 - Vi må sørge for at de demokratiske prinsippene kommer til anvendelse i idretten.
VG170317 Imidlertid skal den ha opprettholdt de samme nasjonalistiske og ofte rasistiske prinsippene som den hadde da den ble etablert av Horthy.
VG170317 - Jeg synes det er uheldig at man lager politisk spill om prinsippene som ligger i sikkerhetsloven, legger hun til. 2014 : Minst 17 terrormål fortsatt usikret ¶
VG170316 * 1 Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens felles IT-tjenester.
VG170316 * 1 Idrettsstyret godkjenner prinsippene for etablering av en ny organisasjonsstruktur og styringsmodell for felles IT-tjenester. * 1 Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens felles IT-tjenester.
DB170315 Dermed anerkjenner ikke Arbeiderpartiet et av de viktigste prinsippene i norsk havrett, at nærhet til ressursene gir rett til å høste av dem.
VG170314 - Etter å ha vurdert lovforslaget og rapporten fra utredningsseksjonen har jeg konkludert med at forslaget ikke er forenlig med de prinsippene jeg står for.
DN170314 - Det vi er opptatt av akkurat nå er de grunnleggende prinsippene : Vi har partier som er fiendtlige mot Europa, og som nyter godt av EUs finansiering, sier Weber.
AA170314 - Det vi er opptatt av akkurat nå er de grunnleggende prinsippene : Vi har partier som er fiendtlige mot Europa, og som nyter godt av EUs finansiering, sier Weber. ( ©NTB ) ¶
DN170311 Etter prinsippene for inkluderingskompetanse ¶
DB170311 De som er narkomane og deres pårørende fortjener at vi snur alle steiner og ikke lar prinsippene stå i veien for å prøve nye tiltak som kan hjelpe.
DB170310 - Det er mulig vi nå er inne i en tid hvor vi skal endre prinsippene , men i et konservativt parti skal det skje etter en prosess som alle føler at har vært grundig og god nok.
AA170310 Den skal utformes etter prinsippene om universell utforming.
AA170309 - Polen leker ikke med disse prinsippene , og vi er ikke enige med at noen skal kunne lede Det europeiske råd uten støtte fra hjemlandet, sier Szydlo ifølge nyhetsbyrået AFP.
DB170308 Vi bestemmer prinsippene folk blir dømt etter.
AP170308 - Styrt av prinsippene om humanisme erklærer jeg herved : Oksana Sevastidi er benådet, heter det i et dekret fra Putin som ble offentliggjort tirsdag.
DB170307 Dagbladets avsløringer førte til at Stortinget ba Kongehuset vise åpenhet i tråd med prinsippene i Offentlighetsloven.
DB170307 Dagbladets avsløringer førte til at Stortinget ba Kongehuset vise åpenhet i tråd med prinsippene i Offentlighetsloven.
BT170307 Å modernisere mediene handler så til de grader om å skjerpe integriteten og forsvare de grunnleggende prinsippene for all journalistikk.
AA170307 Vi har sett falske nyheter fra medier uten redaktører, så det blir stadig viktigere å holde på de journalistiske prinsippene .
VG170306 Hvis du aksepterer prinsippene i den amerikanske grunnloven, så har det tradisjonelt vært plass til hvem som helst i landet.
DA170302 Et av prinsippene omhandlet viktigheten av et norsk verdifellesskap, med færre grupperettigheter til ulike kulturelle grupper.
AP170301 - Jeg tror at USA fremover kommer til å stå opp for de prinsippene som er vesentlige, som for eksempel respekt for folkeretten, og at de kommer til å vise at det er mulig å samarbeide basert på de verdiene vi står for.
AA170301 Dette om politikerne ikke setter foten ned, og praksis i dag er at en lokalt går imot prinsippene som ligger i FN konvensjonen.
BT170227 Disse prinsippene er viktigere enn noensinne.
BT170227 Disse prinsippene er viktigere enn noensinne.
AP170225 - I dag opplever vi den største utfordringen mot demokratiet siden 1940-tallet, og da er det viktigere enn noen gang å forsvare prinsippene bak Europarådet.
DB170224 Hvis dere vedtar disse prinsippene i en eller annen form, vil Norge stadig ha en strengere behandling av disse sakene enn landene omkring oss.
DB170224 Ett av disse prinsippene bør være en foreldelsesfrist.
BT170223 Vi som tror på prinsippene tillit, multikultur, mangfold og solidaritet, skuffes av stillheten fra våre tillitsvalgte.
AP170222 Visepresidenten i kommisjonen, Frans Timmermans, har formet en front mot Polen, noe som er i skarp strid med disse prinsippene , heter det videre i pressemeldingen - der Timmermans anklages for å være politisk motivert og ute etter å stigmatisere et medlemsland.
AA170222 I andre etasje på Trondheim folkebibliotek lærer ti barn seg de grunnleggende prinsippene for 3D-printing.
AA170218 Tysklands statsminister Angela Merkel mener prinsippene som fredsordenen etter annen verdenskrig hviler på, nå er truet.
VG170216 Hun har gitt etter for de prinsippene hun la til grunn for velgerne da hun gikk til valg som statsminister i 2013.
DA170216 I år bruker vi noe mer penger, men vi endrer ikke på prinsippene som har ligget der siden 2001, sa statsminister Erna Solberg på sin pressekonferanse med finansminister Siv Jensen på Statsministerens kontor torsdag ettermiddag.
DA170216 Prinsippene ligger fast, selv om vi nå tilpasser kartet etter terrenget, sier hun.
BT170216 Prinsippene ligger fast, selv om vi nå tilpasser kartet etter terrenget, sier hun.
AA170216 Prinsippene ligger fast, selv om vi nå tilpasser kartet etter terrenget, sier hun.
VG170215 Dette skulle ha vært gjort etter prinsippene om at man er uskyldig til det motsatte er bevist, sier Kryukov.
DN170215 Moderne værvarsling er i stor grad basert på de prinsippene Vilhelm Bjerknes formulerte for mer enn et århundre siden.
DB170215 Prinsippene han lærte fra totalfotballen i Ajax ga resultater på kort tid.
DA170215 - Drillo ville likt disse prinsippene , Ronny Deila ?
VG170211 Det er de svært like prinsippene om at dommeren har blåst og at rambukken har rørt muren som har gitt oss den fantastisk sære ( og svake tittelkampen ) om UFCs aller første kvinnelige fjærvekttittel.
DA170210 - Conways uttalelser bryter helt klart de etiske prinsippene for føderalt ansatte og er uakseptable, heter det i brevet, som krever at Shaub anbefaler umiddelbare og passende disiplinærtiltak overfor Conway.
BT170210 - Conways uttalelser bryter helt klart de etiske prinsippene for føderalt ansatte og er uakseptable, heter det i brevet, som krever at Shaub anbefaler umiddelbare og passende disiplinærtiltak overfor Conway.
AP170210 - For oss handler dette om å følge disse internasjonale prinsippene og sørge for at alle parter gjør det.
AP170210 - For oss handler dette om å følge disse internasjonale prinsippene og sørge for at alle parter gjør det.
AA170210 - Conways uttalelser bryter helt klart de etiske prinsippene for føderalt ansatte og er uakseptable, heter det i brevet, som krever at Shaub anbefaler umiddelbare og passende disiplinærtiltak overfor Conway.
VG170207 Det tjener hverken debatten, videnskapen, moralen eller bekjempelsen av rasismen at forskere ikke selv overholder prinsippene de stiller opp for andre.
VG170206 « Innreiseforbudet representerer en signifikant fravikelse fra prinsippene om rettferdighet og forutsigbarhet som har styrt USAs immigrasjons system i mer enn 50 år - og ordren skader amerikanske bedrifter, innovasjon og vekst ».
DN170206 Selskapene som nå går imot Trump understreker innreiseforbudet er et brudd med prinsippene om rettferdighet og forutsigbarhet som har styrt immigrasjonspolitikken i USA i hele etterkrigstiden.
DB170206 « Ordren representerer et betydelig avvik fra prinsippene om rettferdighet og forutsigbarhet som har styrt innvandingssystemet i USA i mer enn femti år », heter det i det juridiske notatet fra teknologiselskapene.
DB170206 Prinsippene har funket i 165 år.
DN170205 Dette har fått mange til å spørre om Trump forstår prinsippene for maktfordeling mellom utøvende og dømmende myndighet.
BT170204 Disse prinsippene gjelder stort sett overalt i USA - unntatt innen sport.
SA170203 - Vi støtter prinsippene i kravene til utøverne, men vi ser jo også at det ikke er mulig å få gjennomført alle krav umiddelbart, sier Rakel Rauntun.
SA170203 - Vi støtter prinsippene i kravene til utøverne, men vi ser jo også at det ikke er mulig å få gjennomført alle krav umiddelbart, sier Rakel Rauntun.
FV170203 - Vi støtter prinsippene i kravene til utøverne, men vi ser jo også at det ikke er mulig å få gjennomført alle krav umiddelbart, sier Rakel Rauntun.
BT170203 Når vi mener disse prinsippene tråkkes på, vil vi si veldig klart ifra, sa han.   ¶
BT170203 - Det var en oppfatning om at vi fortsatt må samarbeide tett med USA, men at vi ikke kan tie om prinsippene vi står for.
BT170203 - Vi støtter prinsippene i kravene til utøverne, men vi ser jo også at det ikke er mulig å få gjennomført alle krav umiddelbart, sier Rakel Rauntun.
AP170203 - Vi støtter prinsippene i kravene til utøverne, men vi ser jo også at det ikke er mulig å få gjennomført alle krav umiddelbart, sier Rakel Rauntun.
AP170202 - Det er de samme prinsippene for oppkobling under utvikling.
AA170202 Blant prinsippene som skal styre forhandlingene, er at Storbritannia skal gjenvinne kontrollen over egne lover og regelverk, og at innvandringen fra EU skal kontrolleres.
DB170201 Forventer at oljefondet følger prinsippene
BT170201 Valgordningen vår, prinsippene som velferdsstaten er bygget på, og ideene som gjorde den mulig.
BT170201 Valgordningen vår, prinsippene som velferdsstaten er bygget på, og ideene som gjorde den mulig.
SA170131 Samme prinsippene gjelder ¶
SA170131 De samme prinsippene gjelder for de private leverandørene i fritt behandlingsvalg som spesialisthelsetjenesten. 1500 mennesker har hittil kommet raskere til behandling enn de ville ha gjort dersom Ap fikk bestemme.
SA170130 Det å gjøre ting på en annen måte kan oppleves som vanskelig, men med disse enkle prinsippene og litt tid og forberedelse er det ingen hokuspokus.
FV170130 Det å gjøre ting på en annen måte kan oppleves som vanskelig, men med disse enkle prinsippene og litt tid og forberedelse er det ingen hokuspokus.
BT170130 Det å gjøre ting på en annen måte kan oppleves som vanskelig, men med disse enkle prinsippene og litt tid og forberedelse er det ingen hokuspokus.
AP170130https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Motes-du-ofte-av-et-ikke-no-eller-husker-ikke-etter-barnehagedagen-9753b.html Det å gjøre ting på en annen måte kan oppleves som vanskelig, men med disse enkle prinsippene og litt tid og forberedelse er det ingen hokuspokus.
AP170130 Dersom presidenten bryter prinsippene for lovhjemmel, øker sjansen for at ordren vil bli utfordret i rettsvesenet, sier professor Richard Shapiro ved Columbia University i New York.
AP170130 Dersom presidenten bryter prinsippene for lovhjemmel, øker sjansen for at ordren vil bli utfordret i rettsvesenet, sier professor Richard Shapiro ved Columbia University i New York.
AP170130 Det å gjøre ting på en annen måte kan oppleves som vanskelig, men med disse enkle prinsippene og litt tid og forberedelse er det ingen hokuspokus.
DN170127 - All antibiotika vi kjenner er utviklet etter de samme prinsippene , og det har gjort det lettere for bakterien å utvikle resistens, sier Wolff Sönksen til DR.
DN170127 - All antibiotika vi kjenner er utviklet etter de samme prinsippene , og det har gjort det lettere for bakterien å utvikle resistens, sier Wolff Sönksen til DR.
DN170125 De muntlige forhandlingene i Norges Idrettsforbunds domsutvalg vil utspille seg etter prinsippene til en vanlig rettssak.
AP170125 Saken reiste meget kompliserte rettslige spørsmål og endte med at ti mot syv dommere kom til at EUs regler overstyrer de tradisjonelle tariffrettslige prinsippene som har vært gjeldende i Norge i om lag 100 år.
DB170124 - Labour vil forsøke å bygge inn prinsippene om full, tollfri adgang til det indre markedet og opprettholdelse av arbeidernes rettigheter og sosiale og miljømessige vernetiltak.
AP170124 Tjener det saken, lar den prinsippene fare.
DB170121 Dette er i seg selv en stor kvalitet som aktivt stimulerer prinsippene om berettiget tvil og uskyldspresumpsjonen.
DB170117 Per i dag gjelder ingen av de ovenstående prinsippene .
DB170115 Etter hvert forlater hun prinsippene for prestisje, røper skuespilleren.
DB170115 - Grethe starter som en prinsippfast avdelingsleder, og utøver prinsippene med hard hånd.
DB170115 Etter hvert forlater hun prinsippene for prestisje, røper skuespilleren.
DB170115 - Grethe starter som en prinsippfast avdelingsleder, og utøver prinsippene med hard hånd.
BT170113 Partiene slo også fast at « prinsippene i rovviltforliket av 2004 (... ) danner grunnlaget for den videre forvaltning av ulv i norsk natur.
SA170111 Derimot hviler beslutningstaking som disiplin på skuldrene til vitenskapelige giganter som Bernoulli og Laplace, og prinsippene for å ta gode beslutninger har blitt utviklet over en periode på nærmere 300 år.
BT170107 EU-kommisjonen insisterer på at prinsippene om frie bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer er ukrenkelige.
BT170107 EU-kommisjonen insisterer på at prinsippene om frie bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer er ukrenkelige.
DB170105 Stortinget har enstemmig sluttet seg til prinsippene .
DB170105 I stortingsmeldingen har regjeringen foreslått at alle nye legemidler i sykehusene skal vurderes etter prinsippene for prioritering.
BT170102 Også Beeminder er tuftet på de samme prinsippene .
SA161225https://www.aftenbladet.no/100Sport/sjakk/Til-og-med-Saddam-Husseins-Irak-ble-valgt-som-VM-vert---Ingen-moralske-sperrer-227453b.html Videre skriver Karlovitsj i en e-post at FIDE følger de samme prinsippene rundt tildeling av mesterskap som andre sportsorganisasjoner, inkludert IOC.
AP161225https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Til-og-med-Saddam-Husseins-Irak-ble-valgt-som-VM-vert---Ingen-moralske-sperrer-227453b.html Videre skriver Karlovitsj i en e-post at FIDE følger de samme prinsippene rundt tildeling av mesterskap som andre sportsorganisasjoner, inkludert IOC.
AP161219https://www.aftenposten.no/verden/-Avtalen-med-Kina-er-ydmykende-for-Norge-611524b.html » - Jeg blir veldig trist av dette fordi det viser Norges manglende evne til å forsvare prinsippene om ytringsfrihet og menneskerettigheter i møte med en stormakt som Kina.
AP161211https://www.aftenposten.no/verden/Europa-krangler-om-fordeling-av-flyktninger-Hvor-mye-skal-det-koste-a-nekte-a-ta-dem-imot-610017b.html Etter det Aftenposten kjenner til, står landene langt fra hverandre i debatten om de helt grunnleggende prinsippene .
SA161013 Det å gjøre ting på en annen måte kan oppleves som vanskelig, men med disse enkle prinsippene og litt tid og forberedelse er det ingen hokuspokus.
FV161013 Det å gjøre ting på en annen måte kan oppleves som vanskelig, men med disse enkle prinsippene og litt tid og forberedelse er det ingen hokuspokus.
BT161013 Det å gjøre ting på en annen måte kan oppleves som vanskelig, men med disse enkle prinsippene og litt tid og forberedelse er det ingen hokuspokus.
AP160921https://www.aftenposten.no/norge/Erna-Solbergs-krav-til-verden-for-a-hindre-antibiotikaresistens-605044b.html Innføre et globalt rammeverk mot antibiotikaresistens basert på prinsippene om økt tilgang til de som i dag ikke har tilgang, ansvarlig bruk og innovasjon.
SA160821 Det vil ta evigheter å få gjennomdiskutert disse prinsippene og eventuelt få til en endring.
SA160821 Prinsippene som bestemmer ¶
AP160821 Det vil ta evigheter å få gjennomdiskutert disse prinsippene og eventuelt få til en endring.
AP160821 Prinsippene som bestemmer ¶
SA160802 Det er disse prinsippene hun arbeider etter når hun er ute på jobboppdrag.
BT160802 Det er disse prinsippene hun arbeider etter når hun er ute på jobboppdrag.
AP160802https://www.aftenposten.no/bolig/Hjemme-hos-interiorkonsulenten---Jeg-ma-ha-et-hjem-som-kan-brukes-63b.html Det er disse prinsippene hun arbeider etter når hun er ute på jobboppdrag.
AP160802 Det er disse prinsippene hun arbeider etter når hun er ute på jobboppdrag.
BT160721 Kvotering rokker ved prinsippene og rettferdigheten i opptakssystemet for høyere utdanning.
BT160705 Skatteforliket er det kalt, kompromisset mellom de politiske partiene om prinsippene for skattleggingen i Norge.
SA160601 Tviler på en del av prinsippene som nye FIFA står for.
BT160601 Tviler på en del av prinsippene som nye FIFA står for.
AP160601 Tviler på en del av prinsippene som nye FIFA står for.
AP160415https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/NIF-fikk-palegg-om-apenhet-allerede-i-2007-212697b.html Prinsippene i lov om offentlighet i forvaltningen ( offentlighetsloven ) skal legges til grunn for nye interne retningslinjer i NIF ».
AP160415 Prinsippene i lov om offentlighet i forvaltningen ( offentlighetsloven ) skal legges til grunn for nye interne retningslinjer i NIF ».
SA160331 Derfor ønsker forbundsstyret å ta initiativ til en dialog med resten av norsk idrett for å diskutere hvordan en samlet norsk idrettsbevegelse skal møte kravene om mer åpenhet - og om det er formålstjenlig om deler av prinsippene i offentlighetsloven også bør gjelde for norsk idrett og i så fall hvilke, sier nyvalgt fotballpresident Terje Svendsen.
AP160331 Derfor ønsker forbundsstyret å ta initiativ til en dialog med resten av norsk idrett for å diskutere hvordan en samlet norsk idrettsbevegelse skal møte kravene om mer åpenhet - og om det er formålstjenlig om deler av prinsippene i offentlighetsloven også bør gjelde for norsk idrett og i så fall hvilke, sier nyvalgt fotballpresident Terje Svendsen.
DA160205 Politikerne har jo vært opptatt av prinsippene om at sjøkanten skal være offentlig tilgjengelig.
SA160102 Også Beeminder er tuftet på de samme prinsippene .
FV160102 Også Beeminder er tuftet på de samme prinsippene .
AP160102 Også Beeminder er tuftet på de samme prinsippene .