BT170522 På signatursiden har Gulsvik underskrevet som Principal Investigator, Arne Godal har underskrevet som " managing director " for Innovest og Lefkos Middleton har underskrevet for GSK.
BT170522 I den avtalen er partene angitt som GSK og Innovest AS " representing Haukeland University Hospital, Helse Bergen HF on behalf of Principal Investigator Professor Per Bakke ".
BT170522 Det framgår videre av kontraktens signaturside at Gulsvik ikke har signert avtalen som part, men som " Principal Investigator ", som har definerte oppgaver i gjennomføringen av prosjektet.
BT170522 Avtalen opphører umiddelbart dersom " Prinsipal Investigator " ikke lenger kan lede prosjektet, og " Accrual site " ikke kan tilby en ny " Principal Investigator " som GSK godtar. 4.
BT170522 Avtalen ble undertegnet av Lefkos Middleton for GSK, Gulsvik som Principal Investigator og daglig leder i Innovest AS, Arne Godal.
DB170327 I American Ballet Theater var hun principal dancer i 12 år, før hun ga seg, men hun jobber fortsatt med kompaniet.
DB170327 Hun skapte seg et navn i Mariinsky company, og har vært « principal dancer » som er den høyeste rangen man kan ha i et dansekompani, både i Mariinsky company og i American Ballet Theater.
AP170202 President Obamas politiske rådgivere Robert Gibbs og David Axelrod var ved noen anledninger observatører i sikkerhetsrådet, men de var aldri i Principal Committee og deltok ikke aktivt i møtene, skriver Axelrod selv.