FV161124 Så ble Carlsen på nytt bedt om å kommentere pressekonferanse-nekten .
AP161124 Så ble Carlsen på nytt bedt om å kommentere pressekonferanse-nekten .