AP171122 Og joda, det er presseetisk innenfor, det de holder på med, om enn rimelig unyansert og monomant.
AP171122 Og joda, det er presseetisk innenfor, det de holder på med, om enn rimelig unyansert og monomant.
AA171102 Avisen benekter også å ha publisert faktafeil, og mener at de utelatte opplysningene som klager viser til, ikke var presseetisk påkrevet å publisere.
AP171003 - Presseetisk uakseptabelt ¶
AP170618 Nøkkelord i kampen for å gjenerobre tapt tillit og tapt finansiering er journalistisk presisjon, dypere undersøkelser, presseetisk standard, samarbeid på tvers av foretak, brukerbetaling og utnyttelse av brukerdata.
AP170618 Nøkkelord i kampen for å gjenerobre tapt tillit og tapt finansiering er journalistisk presisjon, dypere undersøkelser, presseetisk standard, samarbeid på tvers av foretak, brukerbetaling og utnyttelse av brukerdata.
DB170426 Utvalget mener også at siktelsen av mor medførte et presseetisk ansvar for også å få frem denne siden av saken, jf.
DA170420 Utvalget mener også at siktelsen av mor medførte et presseetisk ansvar for også å få frem denne siden av saken, jf.
AP170420 Utvalget mener også at siktelsen av mor medførte et presseetisk ansvar for også å få frem denne siden av saken, jf.
DA170418 « Flertallet ønsker også at det skal ses på om Kringkastingsrådet skal ha ansvar for å videresende saker som er av generell faglig presseetisk karakter til PFU », skriver kulturkomiteen i sin innstilling fra 2016.
DB170314 Det er da underlig, at Dagbladet som en rekke ganger har hatt overskrifter om mørketall når det gjelder for eksempel seksuelle overgrep, mener at det er presseetisk galt å snakke om mørketall når temaet er rusmisbruk i Oslo sør og øst. | « Prippen » er ikke et ord som kler « Mandagsklubben » ¶
AP160713 Om vi kommer fram til at filmen holder mål journalistisk og presseetisk , kommer vi til å stå for å vise den, sier etikkredaktør Per Arne Kalbakk.
AP160218 Spørsmålet er hvorvidt det tydelig fremgår at det handler om en montasje, og om det var presseetisk akseptabelt å publisere uten å opplyse at det handlet om et manipulert bilde.