VG170913 Jonas tilpasset seg « den moderne medievirkelighetens » behov for 15-sekunder lange snutter, i tråd med aviskommentatorers og presseanalytikeres konvensjonelle visdom, selv om det åpenbart ikke er hans måte.