BT171209 Presidentskapet skal nå utrede hvorvidt det bør være ytterligere begrensninger i hvem som kan velges, slik som verv i internasjonale organisasjoner.
DN171208 - Dette har vært en lang og vanskelig prosess, men presidentskapet har funnet det nødvendig å gå til det skrittet å ta ut stevning, sier stortingspresident Olemic Thommessen i en pressemelding fra Stortinget. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN171208 - Dette har vært en lang og vanskelig prosess, men presidentskapet har funnet det nødvendig å gå til det skrittet å ta ut stevning, sier stortingspresident Olemic Thommessen Foto : Hanna Kristin Hjardar ¶
DN171208 Like før voteringen skulle ta til, tok presidentskapet en pause for å avklare noen siste spørsmål.
AP171208 Stortingspresidenten beklager at presidentskapet ikke ser noen annen mulighet til å « sikre Stortingets rettigheter » i henhold til kontrakten.
AP171208 - Dette har vært en lang og vanskelig prosess, men presidentskapet har funnet det nødvendig å gå til det skrittet å ta ut stevning, sier stortingspresident Olemic Thommessen ( H ).
AP171208 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
AP171208 I Stortinget sa Thommessen at presidentskapet vil vurdere om folk med lederverv i internasjonale organisasjoner kan sitte i Nobelkomiteen.
AP171208 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
AP171208 I Stortinget sa Thommessen at presidentskapet vil vurdere om folk med lederverv i internasjonale organisasjoner kan sitte i Nobelkomiteen.
AA171208 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
AA171208 I Stortinget sa Thommessen at presidentskapet vil vurdere om folk med lederverv i internasjonale organisasjoner kan sitte i Nobelkomiteen.
AP171207 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
VG171206 Presidentskapet
SA171206 Presidentskapet
DA171206 Dagsavisen mener : Nobelprisen betaler prisen ¶ Presidentskapet
DA171206 Dagsavisen mener : Nobelprisen betaler prisen ¶ Presidentskapet
AP171206 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
VG171204 Så blir det opp til presidentskapet å legge opp et løp for voteringene som ventes å skje på fredag.
SA171204 I tillegg bes presidentskapet om å utrede i løpet av 2018 om det er andre grunner til å nekte kandidater å sitte i komiteen.
SA171204 Så blir det opp til presidentskapet å legge opp et løp for voteringene som ventes å skje på fredag - to dager før årets fredspris deles ut.
DN171204 Presidentskapet blir bedt om å utrede i løpet av 2018 om det er andre grunner til å nekte kandidater å sitte i komiteen.
DA171204 I tillegg bes presidentskapet om å utrede i løpet av 2018 om det er andre grunner til å nekte kandidater å sitte i komiteen.
DA171204 Men dette vil være opp til presidentskapet , hvordan de legger opp behandlingen av saken på fredag.
DA171204 - En motkandidat kan komme dersom presidentskapet mener at det skal voteres over Hagen, sier en kilde til Dagsavisen.
DA171204 Men dette vil være opp til presidentskapet , hvordan de legger opp behandlingen av saken på fredag.
DA171204 - En motkandidat kan komme dersom presidentskapet mener at det skal voteres over Hagen, sier en kilde til Dagsavisen.
BT171204 Så blir det opp til presidentskapet å legge opp et løp for voteringene som ventes å skje på fredag - to dager før årets fredspris deles ut.
AP171204 Stortinget ber nemlig presidentskapet utrede om det er andre forhold det « bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som ikke skal velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder hvilke avgrensninger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner. » - For nye valg vil de reglene gjelde, hvis de blir vedtatt, si
AP171204 * De fem partiene ber også presidentskapet utrede om det er andre forhold, for eksempel lederverv i internasjonale organisasjoner, som gjør at man ikke kan velges til medlemmer komiteen, og ber om en utredning i 2018.
AP171204 november tilbød Hagen å trekke seg som vararepresentant til Stortinget, men presidentskapet slo fast at han ikke har anledning til dette. 24. november tilbød Hagen isteden å søke permisjon som vara.
AA171204 I tillegg bes presidentskapet om å utrede i løpet av 2018 om det er andre grunner til å nekte kandidater å sitte i komiteen.
AP171201 desember så stor at presidentskapet jobber for rask avklaring.
AA171201 Sist det stormet rundt Nobelkomiteen, var det fordi Thorbjørn Jagland gikk fra presidentskapet til Nobelkomiteen i 2009.
VG171130 Etter at presidentskapet på Stortinget slo fast at han ikke får lov til å trekke seg, kom han frem til en annen løsning - han vil søke permisjon fra hvert enkelt stortingsmøte.
AP171129 Lars Haltbrekken tror at en innstilling fra presidentskapet vil komme over jul.
AP171129 Forslaget fremmes torsdag, og havner etter hvert hos presidentskapet .
AP171129 Abid Raja ( V ), som også er medlem i presidentskapet , sier at Venstre skal drøfte dette i stortingsgruppen sin.
AP171129 - Det blir opp til presidentskapet å vurdere prisen.
AP171129 Torsdag morgen vil Wold foreslå overfor presidentskapet at Carl I.
AP171128 Raja inn i presidentskapet som andre visepresident, mye på grunn av raushet fra Høyre.
BT171125 Frps Morten Wold, som er visepresident på Stortinget, sier han vil gå imot Rajas forslag i presidentskapet .
VG171124 Torsdag slo presidentskapet i Stortinget fast at Frp-nestoren ikke kan trekke seg fra stortingsvervet.
DN171124 Frps medlem i presidentskapet , Morten Wold, var torsdag klar på at partiet aksepterer at Hagen ikke får mulighet til å trekke seg.
DN171124 Presidentskapet fastslo torsdag at den mangeårige Frp-formannen ikke kan trekke seg fra vervet som vararepresentant på Stortinget for å bli uavhengig medlem av Nobelkomiteen.
DB171124 « Krokodillen » som nå inntar presidentskapet blir sett på som den utløsende årsaken til Mugabes avgang.
BT171124 Frps medlem i presidentskapet , Morten Wold, var torsdag klar på at partiet aksepterer at Hagen ikke får mulighet til å trekke seg.
BT171124 Presidentskapet fastslo torsdag at den mangeårige Frp-formannen ikke kan trekke seg fra vervet som vararepresentant på Stortinget for å bli uavhengig medlem av Nobelkomiteen.
AP171124 Presidentskapet i USA er verdens viktigste embete, og USA er verdens mektigste militærmakt.
VG171123 Nå slår presidentskapet på Stortinget fast at Carl I.
SA171123 Frps medlem i presidentskapet , Morten Wold, ga nylig beskjed om at han anser permisjon som en mulighet.
SA171123 ( Kilde : helse.no ) ¶ ¶ | Presidentskapet slår fast at Hagen ikke kan trekke seg ¶
SA171123 Presidentskapet drøftet spørsmålet på sitt møte torsdag formiddag.
SA171123 Saken er ikke formelt behandlet siden det ikke foreligger noen søknad om fritak, men spørsmålet ble diskutert under torsdagens møte i presidentskapet .
SA171123 Men vi mener det kan være rom for å innvilge permisjon for stortingssesjonen slik at Hagen får fylt denne rollen, sier Frps medlem i presidentskapet , Morten Wold.
DN171123 Foto : Fartein Rudjord ¶ Presidentskapet konkluderer med at Carl I.
DN171123 | Presidentskapet slår fast at Hagen ikke kan trekke seg ¶ Presidentskapet slår fast at Carl I.
DN171123 Oljeselskapene øker anslaget for neste års oljeinvesteringer ¶ | Presidentskapet slår fast at Hagen ikke kan trekke seg ¶
DN171123 Presidentskapet drøftet spørsmålet på sitt møte torsdag formiddag.
DB171123 Frps medlem i presidentskapet , Morten Wold, ga nylig beskjed om at han anser permisjon som en mulighet.
DB171123 Presidentskapet drøftet spørsmålet på sitt møte torsdag formiddag.
DB171123 Saken er ikke formelt behandlet siden det ikke foreligger noen søknad, men presidentskapet har hatt en orienteringsrunde om temaet.
DA171123 Hagen kan ikke gis fritak for vervet som vararepresentant til Stortinget for å kunne sitte i Nobelkomiteen, mener presidentskapet på Stortinget.
DA171123 Frps medlem i presidentskapet , Morten Wold, ga nylig beskjed om at han anser permisjon som en mulighet.
DA171123 | Presidentskapet : Hagen kan ikke trekke seg ¶
DA171123 Presidentskapet drøftet spørsmålet på sitt møte torsdag formiddag.
DA171123 Sånn er det i Stortinget, man må søke om fritak, og det må presidentskapet vurdere opp mot hva som har vært praksis, sier Støre. | - Rart å bli vurdert ¶
DA171123 Han mener det nå må være opp til presidentskapet å vurdere saken.
DA171123 Da gjaldt det å få den plassen og nå vil han si den fra seg, men det må presidentskapet vurdere.
DA171123 - Har Ap noen innsigelser mot at Hagen får plass i Nobelkomiteen dersom presidentskapet fritar ham fra varaposisjonen ?
BT171123 Frps medlem i presidentskapet , Morten Wold, ga nylig beskjed om at han anser permisjon som en mulighet.
BT171123 | Presidentskapet slår fast at Hagen ikke kan trekke seg ¶
BT171123 Presidentskapet drøftet spørsmålet på sitt møte torsdag formiddag.
AP171123 Saken er ikke formelt behandlet siden det ikke foreligger noen søknad om fritak, men spørsmålet ble diskutert under torsdagens møte i presidentskapet .
AP171123 Men vi mener det kan være rom for å innvilge permisjon for stortingssesjonen slik at Hagen får fylt denne rollen, sier Frps medlem i presidentskapet , Morten Wold.
AP171123 | Presidentskapet slår fast at Carl I.
VG171122 Parlamentarisk leder Limi sier til NRK at det nå er opp til presidentskapet på Stortinget om Hagen har anledning til å trekke seg.
VG171122 FIKK BREV : Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet viser til at presidentskapet må vurdere Hagens forespørsel.
VG171122 - Jeg overlater det til presidentskapet å gjøre den vurderingen.
VG171122 - Det blir opp til presidentskapet å vurdere sammen med de parlamentariske lederne, men det finnes eksempler på at representanter som har fått internasjonale verv, har fått permisjon fra Stortinget.
VG171122 Presidentskapet må vurdere ¶
DN171122 Spørsmålet nå er hvordan Stortinget og presidentskapet vil forholde seg til ønsket fra Hagen.
DN171122 Men fortsatt vil det være opp til presidentskapet å vurdere eventuelle permisjonssøknader.
DB171122 Unntaksbestemmelsene synes ikke å være relevante for Hagens tilfelle, men foreløpig har det ikke kommet noen formell vurdering av dette fra presidentskapet eller Stortingets sekretariat.
DB171122 - Så vil det være opp til Stortinget og presidentskapet å gjøre vurderinger av hvor vidt dette er mulig eller ikke, sier Limi, som regner med at de parlamentariske lederne også blir konsultert.
DA171122 Unntaksbestemmelsene synes ikke å være relevante for Hagens tilfelle, men foreløpig har det ikke kommet noen formell vurdering av dette fra presidentskapet eller Stortingets sekretariat.
DA171122 - Så vil det være opp til Stortinget og presidentskapet å gjøre vurderinger av hvor vidt dette er mulig eller ikke, sier Limi, som regner med at de parlamentariske lederne også blir konsultert.
DA171122 Unntaksbestemmelsene synes ikke å være relevante for Hagens tilfelle, men foreløpig har det ikke kommet noen formell vurdering av dette fra presidentskapet eller Stortingets sekretariat.
DA171122 - Så vil det være opp til Stortinget og presidentskapet å gjøre vurderinger av hvor vidt dette er mulig eller ikke, sier Limi, som regner med at de parlamentariske lederne også blir konsultert.
BT171122 Frps Morten Wold, som sitter i presidentskapet , mener Hagen bør kunne få fritak, men jussprofessor Eivind Smith sier til DN at dette vil være grunnlovsstridig.
AP171122 - Bør presidentskapet innvilge Hagens søknad ?
AA171122 Limi sier til NRK at det nå er opp til presidentskapet på Stortinget om Hagen har anledning til å trekke seg fra vervet som vararepresentant med umiddelbar virkning, slik han ønsker.
AA171122 - Det blir opp til presidentskapet å vurdere sammen med de parlamentariske lederne, men det finnes eksempler på at representanter som har fått internasjonale verv, har fått permisjon fra Stortinget, sier Limi.
DN171121 Mandag var det møte mellom presidentskapet og de parlamentariske lederne på Stortinget for å diskutere Fremskrittspartiets innstilling av Carl I.
AP171121 De mest aktuelle kandidatene skal ifølge avisen være tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syvertsen, tidligere medlem av presidentskapet Line Henriette Hjemdal eller tidligere partileder Dagfinn Høybråten.
DA171120 Knut Arild Hareide på vei inn til møte med presidentskapet .
AP171120 Raja, en av Stortingets visepresidenter, vil allerede mandag morgen foreslå at presidentskapet tar grep for å stanse Hagen.
AP171120 - Jeg vil be om at presidentskapet vurderer å vedta kjøreregler, for eksempel i forretningorden, som gjør det helt klart at representanter, vararepresentanter og folk som står på helt nede på en 30. plass på en stortingsvalgliste, ikke kan velges inn i Nobelkomitten.
AP171120 Her på vei ut fra møte med presidentskapet mandag formiddag.
DA171117 SV og Venstre støtter utspillet, mens KrF og Senterpartiet avventer vurderingen presidentskapet har gjort seg.
DA171117 Kanskje presidentskapet kan ta et initiativ eller sette ned et utvalg, foreslår han.
DA171116 Da mener jeg at presidentskapet i Stortinget må gi valgkomiteen veiledning om hvilken sedvane som skal følges, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.
DA171116 - Jeg mener dette verken skal gjøres partipolitisk eller til et spørsmål om politisk retning på en kandidat, men til et spørsmål for presidentskapet om hvilken sedvane knyttet til Nobelkomiteen som valgkomiteen bør følge, sier Arnstad.
AP171116 Via sin informasjonsavdeling forklarer Olemic Thommessen at dette bør klargjøres av de parlamentariske lederne i fellesskap, og ikke av presidentskapet .
AP171116 Aftenposten har spurt stortingspresidenten om presidentskapet er villig til å foreta den avklaringen som Arnstad ber om.
AP171116 - Og så skal vi lytte til presidentskapet , sier hun.
AP171116 - Da mener jeg at presidentskapet i Stortinget må gi valgkomiteen veiledning om hvilken sedvane som skal følges, sier Arnstad til Aftenposten.
AA171116 Da mener jeg at presidentskapet i Stortinget må gi valgkomiteen veiledning om hvilken sedvane som skal følges, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.
AA171116 - Jeg mener dette verken skal gjøres partipolitisk eller til et spørsmål om politisk retning på en kandidat, men til et spørsmål for presidentskapet om hvilken sedvane knyttet til Nobelkomiteen som valgkomiteen bør følge, sier Arnstad.
VG171115 - Jeg vil i dag ta kontakt med presidentskapet og de andre parlamentariske lederne for å høre holdningene rundt dette.
VG171108 Noen dom over presidentskapet synes han uansett det er for tidlig å felle.
DN171108 Line Henriette Hjemdal i KrF har lang erfaring som stortingspolitiker, både som næringspolitisk talsperson og fra presidentskapet .
DN171108 Knut Arild Hareide skal snart bestemme seg for om han vil spille inn tidligere leder av finanskomiteen, Hans Olav Syversen, eller tidligere medlem av presidentskapet , Line Henriette Hjemdal.
DA171104 Trump-motstanderne har siden november i fjor hatt et fattig håp om at riksrett mot presidenten skal sette en stopper for presidentskapet .
DA171104 - Det stemmer at han begynte presidentskapet med et mindretall av stemmene, og at han er betydelig mindre populær i målinger i dag enn på valgdagen.
VG171030 Protestmarsjen ble ledet av Boris Nemtsov, den tidligere visestatsministeren og en gang arveprinsen til det russiske presidentskapet som ble leder av Russlands prodemokratiske opposisjon.
DN171030 Det foreligger ingen uttalelser fra kommisjonen eller presidentskapet i EU om snarlige samtaler med Puigdemont.
BT171030 Det foreligger ingen uttalelser fra kommisjonens eller presidentskapet i EU om snarlige samtaler med Puigdemont.
VG171029 Katalanske myndigheter motsetter seg sentralregjeringens maktovertagelse og avsettelse av presidentskapet .
VG171029 Det spekuleres i om det kan komme til fysiske konfrontasjoner når regionalsparlamentarikere eller ansatte i ordensmakten, på oppfordring fra presidentskapet i Catalonia, vil utøve « demokratisk motstand » mot overtagelsen fra den spanske regjeringen.
DB171021 Noen minutter ekstra sivilisert debatt og demokrati har både Stortinget, presidentskapet og regjeringen tid til.
DB171021 MDG mener det er et demokratisk problem, og har derfor lagt inn en formell protest til presidentskapet .
DB171020 Opposisjonen i landet fordømte vedtaket og sa at grunnlovsendringen « skaper et større monster enn det nåværende presidentskapet ».
AP171019 Etter statuttene i Europarådet har PACE egen ledelse gjennom presidentskapet og egen generalsekretær, med mandat og plikt til å iverksette tiltak mot uregelmessigheter i arbeidet.
DN171018 Det blir et demokratisk problem når spørretimen ikke slipper til representanter for alle velgere, selv om presidentskapet av og til gjør et unntak, sier Bastholm til NTB.
DA171018 Det blir et demokratisk problem når spørretimen ikke slipper til representanter for alle velgere, selv om presidentskapet av og til gjør et unntak, sier Bastholm til NTB.
AP171018 Det blir et demokratisk problem når spørretimen ikke slipper til representanter for alle velgere, selv om presidentskapet av og til gjør et unntak, sier Bastholm.
AP171018 Ikke dermed sagt at presidentskapet egentlig er vellykket, bare at det er for tidlig å dømme det.
DA171016 Det er første gang på 48 år at Venstre har en representant i presidentskapet, men Raja er ikke den første i presidentskapet med norsk-pakistansk bakgrunn.
DA171016 Det er første gang på 48 år at Venstre har en representant i presidentskapet , men Raja er ikke den første i presidentskapet med norsk-pakistansk bakgrunn.
NL171010 Høyre og Frp har, med støtte i KrF og Venstre, flertallet i presidentskapet .
NL171010 Her prøvde presidentskapet å oppheve utvalgets taushetsplikt.
DA171010 Han understreker at han var den av kandidatene i det nye presidentskapet som fikk færrest stemmer mot seg.
VG171007 Hun skal inn i presidentskapet og Ap har prøvd henne som kandidat mot Olemic Thommessen.
VG171007 Her er presidentskapet 30 år tilbake i tid : ¶
VG171007 Etter regjeringen Borten måtte gå av i 1971, måtte Bernt Ingvaldsen ( H ) gi fra seg presidentskapet til Leif Granli ( Ap ) i 1972.
VG171007 - Vi stiller oss bak presidentskapet og presidenten, slik det er god tradisjon for.
DN171007 Han beklaget at tradisjonen med at Stortinget enstemmig stiller seg bak presidentskapet , nå brytes.
DN171007 Begrunnelsen er kjønnsbalansen i presidentskapet og komiteene », opplyser partiet.
DB171007 Presidentskapet fungerer som et styre for Stortinget.
DA171007 Han beklaget at tradisjonen med at Stortinget enstemmig stiller seg bak presidentskapet , nå brytes.
DA171007 Et samlet Storting ga før sommeren Thommessen og presidentskapet kraftig kritikk for håndteringen av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget.
AP171007 Thommesse er fullstendig klar over at Stortingets øyne hviler på presidentskapet nå, sier han.
AP171007 Raja ( Venstre ) ble valg inn i presidentskapet .
AP171007 En samlet Kontroll- og konstitusjonskomite ga Thommessen og presidentskapet en uvanlig skrape for å ha opptrådet « feil » og « uskjønnsomt » da det forsøkte å påvirke og begrense arbeidet til komiteen.
AP171007 De øvrige valgene til presidentskapet foregikk uten dramatikk.
AP171007 Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at nå er valget avgjort, og at « Ap stiller seg bak presidenten og presidentskapet ».
AA171007 Resten av presidentskapet ble valgt etter kampvoteringen om ledervervet.
AA171007 Høyre valgte tidligere i uken å gi bort en av sine to plasser i presidentskapet til Venstre som takk for « langt og godt samarbeid », samt for å sikre Venstres støtte til Olemic Thommessen.
AA171007 Han beklaget at tradisjonen med at Stortinget enstemmig stiller seg bak presidentskapet , nå brytes.
AA171007 For Venstres del er det første gang på 48 år at partiet får en representant inn i presidentskapet .
AA171007 Et samlet Storting ga før sommeren Thommessen og presidentskapet kraftig kritikk for håndteringen av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget.
AA171007 Bjørke ( Sp ) og Abid Raja ( V ) utgjør resten av presidentskapet .
VG171006 - Kritikken mot presidentskapet på sommeren var så klar, bred og tydelig at når vi ved første korsvei skal velge ny president hadde det vært en mulighet for Stortinget at Høyre fremmet en annen kandidat.
DN171006 I forkant av voteringen lørdag ligger Hansen uansett an til å bli eneste kvinne i presidentskapet .
DB171006 Stortingets største parti lanserer nå Eva Kristin Hansen - en av to Ap-representanter som skal sitte i presidentskapet på Stortinget - som utfordrer til Olemic Thommessen.
DB171006 Presidentskapet i Stortinget har vært i hardt vær etter byggeskandalen på Stortinget og den såkalte EOS-saken.
AP171006 Stortingets kontrollkomitee var i mars i år knallhard i sin kritikk av presidentskapet for håndteringen av den såkalte EOS-saken.
AP171006 Hun vil uansett bli valgt inn i presidentskapet , men mest sannsynlig som første visepresident.
AA171006 Men nå, etter at Raja selv har fått plass i presidentskapet av Høyre, så er det dette blitt helt snudd om.
AA171006 I denne perioden er hun innstilt fra Ap som medlem av presidentskapet og kontrollkomiteen.
AA171006 Hun er folkelig og jordnær, og vil tilføre presidentskapet en dimensjon som de sårt trenger, sier Giske.
AA171006 - I lys av den sterke kritikken som fremkom mot presidentskapet før sommeren burde Høyre fremmet en ny kandidat som kunne vært samlende.
AA171006 Venstres leder Trine Skei Grande ville fredag ettermiddag ikke endelig bekrefte om de fremmer forslag på sitt eget partis Abid Raija til presidentskapet , noe som i så fall vil innebære en forrykking av kjønnsbalansen - ned til en kvinne og fire menn.
AA171006 Stortingsrepresentant Une Bastholm for De Grønne er bekymret over kjønnsbalansen i presidentskapet , og MDG vil derfor stemme for Hansen.
AA171006 Hansen sier til NTB at det ikke er bra at hun ligger an til å bli eneste kvinne i presidentskapet .
AA171006 Han viser til den sterke kritikken fra et samlet Storting mot presidentskapet før sommeren knyttet til overskridelsene i byggesaken.
DA171005 Etter det TV 2 erfarer vurderer Høyre å tilby Venstre det siste vervet i presidentskapet for å styrke båndene mellom partiene på borgerlig side.
DA171005 Etter det TV 2 erfarer vurderer Høyre å tilby Venstre det siste vervet i presidentskapet for å styrke båndene mellom partiene på borgerlig side.
AA171005 Torsdag kunne TV 2 fortelle at Høyre vurderer å tilby Venstre den ene av sine to plasser i presidentskapet for å styrke båndene mellom partiene på borgerlig side.
AA171005 Partiene har allerede nominert fem navn til de seks plassene i presidentskapet : Olemic Thommessen ( H ), Magne Rommetveit og Eva-Kristin Hansen ( Ap ), Morten Wold ( Frp ) og Nils T.
AA171005 I så fall vil Høyre-veteranen Ingjerd Schou tre ut av presidentskapet .
AA171005 | Høyre gjør plass til Venstre i presidentskapet
AA171005 Jeg opplever at Venstre hadde et ønske om å få en representant inn i presidentskapet for å få inn mindre partier der og spre litt på det, sier Helleland til NTB.
AA171005 Ifølge TV 2 vil det bety at Venstres Abid Raja går inn i presidentskapet som visepresident.
AA171005 Høyres parlamentariske leder Trond Helleland bekrefter at de lar partiets andrekandidat til presidentskapet , Ingjerd Schou, vike til fordel for en representant fra Venstre.
AA171005 Høyre gir sin andre plass i presidentskapet til Venstres som takk for « godt og langt samarbeid ».
AA171005 Et samlet Storting ga Thommessen og presidentskapet kraftig kritikk for sin håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget.
AA171005 Dersom Schou erstattes av Raja vil det innebære at presidentskapet de neste fire årene vil bestå av fem menn og bare én kvinne : Olemic Thommessen ( H ), Magne Rommetveit ( Ap ), Morten Wold ( Frp ) Nils T.
VG171004 Thommessen selv sier smellen presidentskapet gikk på i byggesaken, med en budsjettsprekk på 700 millioner kroner, er noe han har lært av - og tar selvkritikk for.
VG171004 Men det viktigste, om han blir valgt, er at han bidrar til at hele Stortinget kan stå bak presidentskapet , sier Helleland.
VG171004 Både Helleland og Thommessen er klare på at det må skje endringer i hvordan presidentskapet jobber.
DN171004 Det ligger klare bestillinger fra Stortinget til det nye presidentskapet .
DN171004 Det har vært krevende saker underveis, og de må presidentskapet og Stortinget lære av.
DN171004 Presidentskapet , med Thommessen i spissen, fikk blant annet kritikk for ikke å ha informert Stortinget om de økende kostnadene ved prosjektet.
DB171004 Kritikk ¶ Presidentskapet i Stortinget har vært i hardt vær etter byggeskandalen på Stortinget og den såkalte EOS-saken.
DB171004 I så fall blir det Eva Kristin Hansen som er Aps førstekandidat til presidentskapet .
DB171004 Han står i en særstilling som nummer to etter kongen, og har en særlig rolle i presidentskapet , sier Tajik til Dagbladet.
DB171004 Han sier det er naturlig at det har vært debatt om flere saker presidentskapet har håndtert under hans ledelse.
DB171004 Det har vært krevende saker underveis, og de må presidentskapet og Stortinget lære av.
DA171004 Først på lørdag velges presidentskapet i forbindelse med at Stortinget konstitueres.
DA171004 Det har vært krevende saker underveis, og de må presidentskapet og Stortinget lære av.
AP171004 Stortingets kontrollkomitee var i mars i år knallhard i sin kritikk av presidentskapet for håndteringen av den såkalte EOS-saken.
AP171004 - Dette er nytt og kan være et forvarsel om mer konflikt innad i presidentskapet og mellom presidentskapet og stortingsgruppene.
AP171004 - Dette er nytt og kan være et forvarsel om mer konflikt innad i presidentskapet og mellom presidentskapet og stortingsgruppene.
AA171004 Da konstitueres Stortinget, og presidentskapet velges, men fordelingen av representanter i komiteene trenger ikke være på plass til da.
AA171004 Det ligger klare bestillinger fra Stortinget til det nye presidentskapet .
DB171003 Eva Kristin Hansen, blir nestleder i kontrollkomiteen og er sammen med Magne Rommetveit Aps kandidater itl presidentskapet .
DA171003 * Presidentskapet : Eva Kristin Hansen, Sør-Trøndelag, Magne Rommetveit, Hordaland.
AP171003 Kritikken har dreid seg om alt fra håndtering av Stortingets ombygging av Prinsens gate 26 til hvordan presidentskapet blant annet har fulgt opp kontrollkomiteens ønsker i forbindelse med evalueringen av utvalget som kontrollerer de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget.
AA171003 Vi har to fraksjonsledere, en person i presidentskapet og folk på viktige områder som kommunal og transport, sier Eva Kristin Hansen etter at Arbeiderpartiets komitéfordeling er klar.
AA171003 Skal inn i presidentskapet
AA171003 I tillegg er hun Sør-Trøndelag Arbeiderpartiets kandidat til presidentskapet .
AA171003 Hun forteller at hun ønsker å være en kritisk stemme i presidentskapet : ¶
AA171003 Eva Kristin Hansen skal inn i presidentskapet .
AA171003 Eirik Sivertsen ( nestleder ), Nordland ¶ Presidentskapet : ¶
AA171003 - Jeg ønsket meg veldig inn i presidentskapet .
AA171003 Presidentskapet må drives på andre måter enn byggeskandaler og det vi har sett den siste perioden, og jeg ser frem til å jobbe med dette, sier hun.
AP171002 Sp-debutant i presidentskapet
AP171002 Det er lenge siden Sp har vært så stort at partiet har fått plass i presidentskapet .
AP171002 Bjørke, går inn i presidentskapet som en av visepresidentene.
AP171002 Presidentskapet består av seks personer.
VG171001 Trump er ikke psykotisk, men jeg tror den solipsistiske virkeligheten vil føre til at han fjernes fra presidentskapet til slutt.
VG171001 Presidentskapet gjør Trump til potensiell huggestabbe for en hel nasjon, der han har begitt seg ut for å gjenopprette den amerikanske drømmen og amerikansk storhet, helt egenhendig, allvitende og på rekordtid.
AA170929 Parlamentarisk leder Trond Helleland og Ingjerd Schou, som sitter i presidentskapet , har vært nevnt som mulige nye kandidater.
AA170929 De store overskridelsene i forbindelse med byggearbeider på Stortinget var bare en av flere saker der presidentskapet i forrige periode ble kritisert og irettesatt av Stortingets kontrollkomité.
AP170928 Partiene bestemmer selv hvem som skal sitte i presidentskapet .
AP170928 Ledes av den høyest rangerte i presidentskapet fra forrige Storting som ble gjenvalgt.
AP170928 Er ingen fra presidentskapet gjenvalgt, ledes møtet av den representanten som har lengst ansiennitet.
DB170927 Svein Roald Hansen og Rigmor Aasrud er ifølge Aftenposten også være aktuelle i presidentskapet .
DB170927 Dagbladet kjenner til at Ap-ledelsen i disse dager diskuterer spørsmålet om Aps roller i presidentskapet .
DB170927 Arbeiderpartiet hadde stortingspresidenten sammenhengende fra 1993 til 2013, men mistet presidentskapet sammen med regjeringsmakten for fire år siden.
DB170927 Presidentskapet har ingen politiske oppdrag og er derfor ikke på ønskelisten, sier han.
VG170926 Og tilbake til det realityshowet det amerikanske presidentskapet har degradert til.
DA170925 Sp overtar etter sitt brakvalg KrFs plass i presidentskapet , hvor for øvrig Ap har to plasser, Høyre to og Frp én.
DA170925 Parlamentarisk leder Trond Helleland og Ingjerd Schou, som sitter i presidentskapet , nevnes som mulige nye kandidater.
AP170920 Svein Roald Hansen, som i dag sitter i presidentskapet , er en annen.
AP170920 Men det samlede presidentskapet har fått sterk kritikk.
DN170914 - Direktør Ida Børresen har meddelt presidentskapet at hun, som avtalt, ønsker å fratre sin stilling som direktør ved åremålets utløp 30. april 2018.
AP170913 Ved ansettelse av direktør er presidentskapet innstillende myndighet.
AP170913 - Direktør Ida Børresen har meddelt presidentskapet at hun, som avtalt, ønsker å fratre sin stilling som direktør ved åremålets utløp 30. april 2018.
DB170912 Bannon vil « gå i krigen » for Trump, men sier at presidentskapet snart er over ¶
DB170911 Om to dager kommer hennes bok « What Happened », som handler nettopp om tapet av presidentskapet .
DB170907 Bannon vil « gå i krigen » for Trump, men sier at presidentskapet snart er over ¶
AP170902 Men nå går presidentskapet inn i sin viktigste fase.
DB170901 Presidentskapet var hennes historiske skjebnedestinasjon.
DA170831 Hvordan den mottas, kan bli helt avgjørende for de andre reformene og resten av presidentskapet .
AP170825 - Men dersom det strander allerede her, vil det prege resten av presidentskapet , sier han.
DB170824 Privat skal McConnell også ha gitt uttrykk for tvil om at Trump kan redde presidentskapet sitt etter en rekke kriser og skandaler.
AA170821 Ifølge en uttalelse fra presidentskapet skal « fru Macron representere Frankrike sammen med presidenten under internasjonale møter og arrangementer ».
AA170821 Den franske presidentfruen Brigitte Macron får nå en mer offisiell, men ikke formell rolle i det nye franske presidentskapet .
DB170819 Bannon vil « gå i krigen » for Trump, men sier at presidentskapet snart er over ¶
DB170819 Det kommer til å bli mange kamper, og det vil bli gode og dårlige dager, men presidentskapet er over, sier han til nettstedet.
DB170819 - I dag er en dårlig dag for bevegelsen og presidentskapet , sier Nunberg til nettstedet.
DB170819 - Presidentskapet vi kjempet for, og vant, er over, sier han til nettstedet.
DB170819 - Presidentskapet er over.
DB170819 - Presidentskapet er over ¶
DN170809 Nå tror han at presidentskapet har 50 prosent sjanse for å ende i « katastrofe ».
DN170809 I private sammenhenger har derimot latt seg frustrere over manglende politisk fremgang, og sagt at det er 50 prosent sjanse for at presidentskapet ender i katastrofe, skriver Buzzfeed.
VG170805 Seks måneder inn i Donald Trumps stadig mer katastrofale presidentskap, er det forbløffende å oppleve hvor fastlåst debatten om dette presidentskapet tidvis er i sosiale medier.
VG170805 Debatt Seks måneder inn i Donald Trumps stadig mer katastrofale presidentskap, er det forbløffende å oppleve hvor fastlåst debatten om dette presidentskapet tidvis er i sosiale medier.
AP170801 Siden målingene startet på 1940-tallet, har en president aldri hatt så liten støtte så kort tid inn i presidentskapet .
VG170730 Nå setter presidenten sin litt til at hans nye stabssjef kan gjenopprette kontrollen og få presidentskapet på rett kjøl, skriver flere aviser.
AP170730 Presidentskapet til Donald Trump slutter ikke å overraske.
AP170729 « Jeg vil understreke at både presidentskapet og Stortingets administrasjon selvsagt forholder seg til de vedtak som ble fattet av Stortinget i plenum 20. juni 2017, og til komiteens innstilling i saken om Stortingets byggeprosjekt P26.
AP170729 Jeg vil understreke at både presidentskapet og Stortingets administrasjon selvsagt forholder seg til de vedtak som ble fattet av Stortinget i plenum 20. juni 2017, og til komiteens innstilling i saken om Stortingets byggeprosjekt P26.
AP170729 Det er til presidentskapet å vurdere medarbeidernes innsats, sier Tetzschner.
AP170729 Det er bra at vi har fått synet fra presidentskapet , at de vil forholde seg til Stortinget fremover.
AP170729 - Det var en veldig nødvendig og riktig presisering som ble gjort av presidentskapet og Olemic Thommessen.
AP170729 Presidentskapet satte før sommeren i gang arbeidet for å følge opp de svakheter Riksrevisjonen har pekt på når det gjelder Stortingets egen organisering og rutiner for omfattende byggeprosjekter.
AP170729 Presidentskapet erkjenner fullt ut at dette er en svært alvorlig sak for Stortinget, slik både Riksrevisjonens rapport viste og kontroll- og konstitusjonskomiteen påpekte i sin innstilling.
VG170727 * Det internasjonale svømmeforbundet ( FINA ) har også bare menn i presidentskapet .
VG170727 * Det internasjonale ishockeyforbundet ( IIHF ) har kun menn i presidentskapet .
VG170727 * Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) har kun menn i presidentskapet .
AP170727 « Jeg vil understreke at både presidentskapet og Stortingets administrasjon selvsagt forholder seg til de vedtak som ble fattet av Stortinget i plenum 20. juni 2017, og til komiteens innstilling i saken om Stortingets byggeprosjekt P26. » 4.
AP170727 Thommessen understreker imidlertid at presidentskapet og Stortingets administrasjon forholder seg til Stortingets vedtak, og at saken er avsluttet i Stortinget.
AP170727 Jeg vil understreke at både presidentskapet og Stortingets administrasjon selvsagt forholder seg til de vedtak som ble fattet av Stortinget i plenum 20. juni 2017, og til komiteens innstilling i saken om Stortingets byggeprosjekt P26.
AP170727 Presidentskapet satte før sommeren i gang arbeidet for å følge opp de svakheter Riksrevisjonen har pekt på når det gjelder Stortingets egen organisering og rutiner for omfattende byggeprosjekter.
AP170727 Presidentskapet erkjenner fullt ut at dette er en svært alvorlig sak for Stortinget, slik både Riksrevisjonens rapport viste og kontroll- og konstitusjonskomiteen påpekte i sin innstilling.
DN170725 Feller knusende dom over presidentskapet
AP170725 Riksrevisjonen gransket byggeprosjektet : Dette er de ni hovedfunnene ¶ - Presidentskapet må avsette henne ¶
AP170725 Hvis ikke presidentskapet tar affære, er det i så fall presidentskapet som kritikken må rettes mot, mener han.
AP170725 Hvis ikke presidentskapet tar affære, er det i så fall presidentskapet som kritikken må rettes mot, mener han.
AP170725 Hun står til ansvar for presidentskapet direkte.
AP170725 Han understreker imidlertid at presidentskapet og Stortingets administrasjon forholder seg til Stortingets vedtak, og at saken er avsluttet i Stortinget.
AP170725 Etter rapporten vedtok Stortinget sterk kritikk mot presidentskapet etter forslag fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AP170725 Det går via presidentskapet , sier han.
AP170725 - Hvis presidentskapet har stilt seg bak innlegget.
AA170725 Opposisjonen i landet fordømmer vedtaket og sier at grunnlovsendringen « skaper et større monster enn det nåværende presidentskapet ». ( ©NTB ) ¶
AP170724 Uansett tror han at høstens stortingsvalg kan bli avgjørende, ikke bare for presidentskapet , men også for Børresen.
AP170724 I den prosessen vil det nyvalgte presidentskapet få en nøkkelstilling, sier han.
AP170724 Hvis ikke Børresen selv søker avskjed, er det eventuelt presidentskapet som må gi henne sparken.
AP170724 Etter rapporten rettet Stortinget sterk kritikk mot presidentskapet etter forslag fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AP170724 Det er også dette presidentskapet han tror må håndtere mistilliten mot Børresen.
AP170724 De funker som hennes styre, og i presidentskapet kommer det politikere fra alle de politiske partiene.
AP170724 - Det faktum at disse to sakene kom opp til sluttbehandling få måneder før valget, har nok bidratt til å skjerme presidentskapet .
DN170723 Feller knusende dom over presidentskapet ¶ ¶
DN170713 Metoden han brukte kan ødelegge presidentskapet .
DN170713 Metoden han brukte kan ødelegge presidentskapet .
DB170712 I 2018 har presidentskapet pålagt administrasjonen et effektiviseringskutt på 2,5% og stillingsstopp.
VG170708 Og her klarte det tyske presidentskapet å finne et optimalt kompromiss, sier Putin på en pressekonferanse lørdag.
AP170708 Den russiske presidenten uttalte at det tyske presidentskapet hadde klart å finne « et optimalt kompromiss ».
AA170708 Og her klarte det tyske presidentskapet å finne et optimalt kompromiss, sier Putin på en pressekonferanse lørdag.
DB170705 En samlet komité konkluderte med at presidentskapet har opptrådt « sterkt kritikkverdig ».
SA170702 Hverken stortingspresident Olemic Thommessen eller stortingsdirektør Ida Børresen ønsker å la seg intervjue av Dagens Næringsliv, men Børressen skriver blant annet dette i et skriftlig svar til avisen : ¶ « Presidentskapet og administrasjonen er opptatt av å utvikle tjenestene til representantene, og effektivisere og profe
SA170702 - Skaper avstand til folkevalgte ¶ - Presidentskapet har sitt eget sekretariat og sin egen dagsorden utenom Stortingets alminnelige arbeid.
AP170702 Hverken stortingspresident Olemic Thommessen eller stortingsdirektør Ida Børresen ønsker å la seg intervjue av Dagens Næringsliv, men Børresen skriver blant annet dette i et skriftlig svar til avisen : ¶ « Presidentskapet og administrasjonen er opptatt av å utvikle tjenestene til representantene, og effektiviser
AP170702 - Skaper avstand til folkevalgte ¶ - Presidentskapet har sitt eget sekretariat og sin egen dagsorden utenom Stortingets alminnelige arbeid.
AP170702 Hverken stortingspresident Olemic Thommessen eller stortingsdirektør Ida Børresen ønsker å la seg intervjue av Dagens Næringsliv, men Børresen skriver blant annet dette i et skriftlig svar til avisen : ¶ « Presidentskapet og administrasjonen er opptatt av å utvikle tjenestene til representantene, og effektivis
AP170702 - Skaper avstand til folkevalgte ¶ - Presidentskapet har sitt eget sekretariat og sin egen dagsorden utenom Stortingets alminnelige arbeid.
SA170629 Hele presidentskapet , med unntak av 2. visepresident Oddvar Johan Jensen, var invitert.
BT170629 Hele presidentskapet , med unntak av 2. visepresident Oddvar Johan Jensen, var invitert.
BT170629 Hele presidentskapet , med unntak av 2. visepresident Oddvar Johan Jensen, var invitert.
AP170629 Hele presidentskapet , med unntak av 2. visepresident Oddvar Johan Jensen, var invitert.
AP170629 Hele presidentskapet , med unntak av 2. visepresident Oddvar Johan Jensen, var invitert.
AA170629 Hele presidentskapet , med unntak av 2. visepresident Oddvar Johan Jensen, var invitert.
SA170628 Hele presidentskapet , med unntak av 2. visepresident Oddvar Johan Jensen, var invitert.
BT170623 Etter 100 dager som president dro Donald Trump til Pennsylvania for å feire og skryte av en start på presidentskapet som han omtaler som « veldig produktiv ».
VG170620 Samtidig har presidentskapet kranglet åpent med Riksrevisjonen.
VG170620 På spørsmål om ikke Høyres stortingsgruppe ved sin kritikk av presidentskapet har bidratt til å skape denne " urimelige belastningen ", svarer Solberg : ¶
VG170620 Men flertallet går altså mot mistillit, og bare Sp og SV mener saken er så alvorlig at de ikke lenger har tillit til presidentskapet .
VG170620 Kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at presidentskapet at må gå.
VG170620 Jeg synes han må ta en urimelig belastning for noe av dette, og det forrige presidentskapet burde dele skylden for, sa statsministeren.
VG170620 I et brev til revisjonen bestred presidentskapet hovedfunnene i rapporten " på alle vesentlige punkter ", slik kontrollkomiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) uttrykte det.
VG170620 Han mener Riksrevisjonens rapport, som er grunnlaget for saken, gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret fra presidentskapet til Stortinget for flere år siden.
VG170620 Etter debatten i Stortinget sent tirsdag kveld vil både SV og Senterpartiet stemme for at hele presidentskapet skiftes ut.
VG170620 Det skyldes ikke Olemic Thommessen, men det forrige presidentskapet .
VG170620 Blant annet ble påstanden om at presidentskapet holdt økte kostnader ved Stortingets byggeprosjekt skjult for de folkevalgte, kontant avvist av presidentskapet .
VG170620 Blant annet ble påstanden om at presidentskapet holdt økte kostnader ved Stortingets byggeprosjekt skjult for de folkevalgte, kontant avvist av presidentskapet.
VG170620 - Høyres gruppe har vært tydelig på fordelingen av ansvar med det forrige presidentskapet .
VG170620 Presidentskapet får kritikk for både dårlig styring og for ikke å ha gitt god informasjon til Stortinget om at kostnadene ville øke.
DN170620 Thommessen redegjorde for hvordan første del av byggeprosjektet ble initiert i 2011, under det forrige presidentskapet , for så å bli utvidet i 2013 og 2014.
DN170620 Raja uttalte at han mente det var urettferdig av SV og Sp å bare gå etter stortingspresidenten, og uttalte at hele presidentskapet sto ansvarlig.
DN170620 Ifølge Stanghelle er det nærmest å anse som Stortinget setter presidentskapet under administrasjon.
DN170620 Han sier at sett i ettertid er det ikke tvil om at presidentskapet undervurderte prosjektet, og at fremtidige byggeprosjekter må gjennomføres med vesentlige større krav til kompetanse, kapasitet og kvalitetssikring.
DN170620 Han sa det er viktig at presidentskapet, Stortingets administrative ledelse og Stortinget i fellesskap lærer av sine feil, og påpekte at Stortinget nå går til det uvanlige skritt å vedta en streng og omfattende regulering av hvordan presidentskapet i fremtiden skal forholde seg til og rapportere til Stortinget.
DN170620 Han sa det er viktig at presidentskapet , Stortingets administrative ledelse og Stortinget i fellesskap lærer av sine feil, og påpekte at Stortinget nå går til det uvanlige skritt å vedta en streng og omfattende regulering av hvordan presidentskapet i fremtiden skal forholde seg til og rapportere til Stortinget.
DN170620 Det er den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at presidentskapet må gå.
DN170620 De fem punktene inneholder blant annet det Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle har kalt belærende pålegg i elementær statsrett som " presidentskapet forutsettes å forholde seg til Stortinget som bevilgende og besluttende organ etter Grunnloven " og " anskaffelser og økonomiforvaltning skal skje i samsvar med gjeldende lover og regler ".
DN170620 - Kritikken tar jeg og hele presidentskapet svært alvorlig, uttalte Thommessen, da han tirsdag ettermiddag måtte redegjøre for de store kostnadsoverskridelseneunder Stortingets behandling.
DN170620 - Både det nåværende og det forrige presidentskapet må ta ansvar for situasjonen, sa Thommessen.
DN170620 Presidentskapet får kritikk for både dårlig styring og for ikke å ha gitt god informasjon til Stortinget om at kostnadene ville øke.
DN170620 Samtidig har presidentskapet kranglet åpent med Riksrevisjonen.
DN170620 På spørsmål om ikke Høyres stortingsgruppe ved sin kritikk av presidentskapet har bidratt til å skape denne " urimelige belastningen ", svarer Solberg : ¶
DN170620 Men flertallet går altså mot mistillit, og bare Sp og SV mener saken er så alvorlig at de ikke lenger har tillit til presidentskapet .
DN170620 Kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at presidentskapet at må gå.
DN170620 Jeg synes han må ta en urimelig belastning for noe av dette, og det forrige presidentskapet burde dele skylden for, sa statsministeren.
DN170620 I et brev til revisjonen bestred presidentskapet hovedfunnene i rapporten " på alle vesentlige punkter ", slik kontrollkomiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) uttrykte det.
DN170620 Han mener Riksrevisjonens rapport, som er grunnlaget for saken, gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret fra presidentskapet til Stortinget for flere år siden.
DN170620 Feller knusende dom over presidentskapet
DN170620 Etter debatten i Stortinget sent tirsdag kveld vil både SV og Senterpartiet stemme for at hele presidentskapet skiftes ut.
DN170620 Det skyldes ikke Olemic Thommessen, men det forrige presidentskapet .
DN170620 Blant annet ble påstanden om at presidentskapet holdt økte kostnader ved Stortingets byggeprosjekt skjult for de folkevalgte, kontant avvist av presidentskapet .
DN170620 Blant annet ble påstanden om at presidentskapet holdt økte kostnader ved Stortingets byggeprosjekt skjult for de folkevalgte, kontant avvist av presidentskapet.
DN170620 - Høyres gruppe har vært tydelig på fordelingen av ansvar med det forrige presidentskapet .
DN170620 Presidentskapet får kritikk for både dårlig styring og for ikke å ha gitt god informasjon til Stortinget om at kostnadene ville øke.
DN170620 Jeg synes han må ta en urimelig belastning for noe dette og det forrige presidentskapet burde dele skylden for, sier statsministeren.
DN170620 En samlet kontrollkomité på Stortinget konkluderte nylig med at presidentskapet har opptrådt « sterkt kritikkverdig » i håndteringen av byggesaken.
DN170620 Det skyldes ikke Olemic Thommesen, men det forrige presidentskapet .
DB170620 Også Høyres representanter stilte seg bak den sterke kritikken av presidentskapet fra kontroll og konstitusjonskomiteen.
DB170620 Mens Riksrevisjonen mener at Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet ble fattet på ufullstendig grunnlag, har presidentskapet og administrasjonen nektet for at de har tilbakeholdt informasjon.
DB170620 Jeg synes han må ta en urimelig belastning for noe som burde vært godt skyldfordelt mellom dette presidentskapet og det forrige, sier hun.
DB170620 Det skyldes ikke Olemic, men det forrige presidentskapet .
DB170620 Dagbladet vet at Stortingets parlamentariske ledere og kontroll- og konstitusjonskomiteen i et informasjonsmøte med presidentskapet for en tid tilbake, fikk beskjed om at det er usikkert om også dette anslaget vil holde.
DB170620 - Jeg mener Høyres gruppe har vært tydelig på fordelingen av ansvar med det forrige presidentskapet , svarte hun.
DB170620 - Det er ikke dekning for å hevde at presidentskapet eller administrasjonen satt på informasjon knyttet til budsjettbehandlingen for 2014 som indikerte overskridelser av den foreslåtte bevilgning, skrev stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) i et brev til komiteen i forrige uke, ifølge NTB.
DB170620 - - Men det er viktig å huske at det er en fordeling mellom dette presidentskapet og det forrige, når alle peker på ham, sier hun.
AP170620 Samtidig har presidentskapet kranglet åpent med Riksrevisjonen.
AP170620 På spørsmål om ikke Høyres stortingsgruppe ved sin kritikk av presidentskapet har bidratt til å skape denne « urimelige belastningen », svarer Solberg : ¶
AP170620 Men flertallet går altså mot mistillit, og bare Sp og SV mener saken er så alvorlig at de ikke lenger har tillit til presidentskapet .
AP170620 Kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at presidentskapet må gå.
AP170620 Jeg synes han må ta en urimelig belastning for noe av dette, og det forrige presidentskapet burde dele skylden for, sa statsministeren.
AP170620 I et brev til revisjonen bestred presidentskapet hovedfunnene i rapporten « på alle vesentlige punkter », slik kontrollkomiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) uttrykte det.
AP170620 Han mener Riksrevisjonens rapport, som er grunnlaget for saken, gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret fra presidentskapet til Stortinget for flere år siden.
AP170620 Etter debatten i Stortinget sent tirsdag kveld vil både SV og Senterpartiet stemme for at hele presidentskapet skiftes ut.
AP170620 Det skyldes ikke Olemic Thommessen, men det forrige presidentskapet .
AP170620 Blant annet ble påstanden om at presidentskapet holdt økte kostnader ved Stortingets byggeprosjekt skjult for de folkevalgte, kontant avvist av presidentskapet .
AP170620 Blant annet ble påstanden om at presidentskapet holdt økte kostnader ved Stortingets byggeprosjekt skjult for de folkevalgte, kontant avvist av presidentskapet.
AP170620 - Høyres gruppe har vært tydelig på fordelingen av ansvar med det forrige presidentskapet .
AP170620 Presidentskapet får kritikk for både dårlig styring og for ikke å ha gitt god informasjon til Stortinget om at kostnadene ville øke.
DB170619 - Det er mange aktører som ønsker å gjøre dette, og vi gir avslag i de aller fleste tilfeller ut fra det som er skissert i Stortingets fotoreglement, og som er vedtatt av presidentskapet .
VG170618 Presidentskapet ønsker å fremstille saken for Europarådet.
AP170618 Feiler han, kan det ødelegge resten av presidentskapet .
AP170618 Feiler han, kan det ødelegge resten av presidentskapet .
VG170616 Samtidig mener han at det ikke er naturlig for ham og presidentskapet å vurdere sine stillinger.
VG170616 Samtidig legger Kontrollkomiteen opp til at Stortinget skal refse sin egen valgte ledelse ved å innskjerpe at konstitusjonelle regler etter Grunnloven også gjelder for Stortinget og presidentskapet .
VG170616 Komiteleder Martin Kolberg vil ikke svare på om presidentskapet likevel bør vurdere sine stillinger etter den knallharde kritikken de ligger an til å få fra Stortinget i plenum i neste uke : ¶
VG170616 Komiteen slår enstemmig fast at presidentskapet har brutt formelle krav som skal være oppfylt for at Stortinget skal ha kontroll ved bruken av skattebetalernes penger.
VG170616 I brevet kaller han presidentskapet for « det glade amatørskap », og mener at Stortingets ledelse har sviktet fullstendig i sin rolle som bestiller : ¶
VG170616 En enstemmig komite - alle partiene inklusive presidentens parti Høyre - mener at hele presidentskapet har opptrådt « sterkt krtitikkverdig », og at det er presidentskapet som byggherre, som må stå til ansvar for overskridelsene.
VG170616 En enstemmig komite - alle partiene inklusive presidentens parti Høyre - mener at hele presidentskapet har opptrådt « sterkt krtitikkverdig », og at det er presidentskapet som byggherre, som må stå til ansvar for overskridelsene.
VG170616 Det er noe presidentskapet selv får vurdere når de har lest innstillingen, sier Kolberg til VG.
VG170616 Den sterkeste reaksjonen fra Kontrollkomiteen kommer mot at Thommessen og presidentskapet lot være å orientere om sitt kjennskap til nye mulige overskridelser, da Stortinget i plenum vedtok statsbudsjettet og Stortingets eget budsjett før jul i 2013.
VG170616 Da byggeskandalen sprakk i fjor høst gjennom omtale i statsbudsjettet, kom også Kontrollkomiteen med sterk kritikk mot presidentskapet .
VG170616 - Jeg er leder for et kollegium, og jeg mener at presidentskapet har tatt tak i de problemene som har blitt lagt fram på vårt bord etter at vi tiltrådte i 2013 og vi har løst dem etter beste skjønn : ¶
VG170616 - Det har vært en åpenbar misforståelse i presidentskapet at de hadde delegert et ansvar for gjennomføring av byggeprosjekter og bevilgninger.
DN170616 Vil felle knusende dom over presidentskapet ¶ | 30 bekreftet døde i brannen i London ¶ 30 mennesker er bekreftet omkomne etter brannen i boligblokken i London, ifølge politiet.
DN170616 Vil felle knusende dom over presidentskapet
DN170616 | Feller knusende dom over presidentskapet
DN170616 En samlet komité konkluderer med at presidentskapet har opptrådt « sterkt kritikkverdig ».
DB170616 Måten han og presidentskapet som helhet har styrt dette prosjektet på er åpenbart sterkt kritikkverdig, sier Rasmus Hansson ( MDG ), medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til Dagbladet.
DB170616 Mens Riksrevisjonen mener at Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet ble fattet på ufullstendig grunnlag, har presidentskapet og administrasjonen nektet for at de har tilbakeholdt informasjon.
DB170616 En samlet kontroll- og konstitusjonskomite på Stortinget betegner håndteringen fra presidentskapet som sterkt kritikkverdig.
DB170616 Dagbladet vet at Stortingets parlamentariske ledere og kontroll- og konstitusjonskomiteen i et informasjonsmøte med presidentskapet for en tid tilbake, fikk beskjed om at det er usikkert om også dette anslaget vil holde.
DB170616 - Det er ikke dekning for å hevde at presidentskapet eller administrasjonen satt på informasjon knyttet til budsjettbehandlingen for 2014 som indikerte overskridelser av den foreslåtte bevilgning, skrev stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) i et brev til komiteen i forrige uke, ifølge NTB.
DB170616 ( Dagbladet ) : Stortingspresident Olemic Thommesen ( H ) og presidentskapet får i dag flerrende kritikk av Stortingets kontrollkomité etter byggesprekken som har rystet Stortingets grunnmurer.
DB170616 Samtidig har presidentskapet og administrasjonen nektet for at de har tilbakeholdt informasjon.
DB170616 Han mener presidentskapet allerede har tatt grep etterhvert som problemene har kommet på bordet de siste årene, blant annet ved å styrke prosjektledelsen på huset juridisk og bygningsfaglig.
DB170616 En samlet kontroll- og konstitusjonskomite - inkludert Thommesens eget parti - betegnet håndteringen fra presidentskapet som sterkt kritikkverdig.
DB170616 Dagbladet vet at Stortingets parlamentariske ledere og kontroll- og konstitusjonskomiteen i et informasjonsmøte med presidentskapet for en tid tilbake, fikk beskjed om at det er usikkert om også dette anslaget vil holde.
DB170616 ( Dagbladet ) : Stortingspresident Olemic Thommesen ( H ) og presidentskapet fikk i dag flengende kritikk av Stortingets kontrollkomité etter byggesprekken som har rystet Stortingets grunnmurer.
DB170616 Presidentene Antonio Tajani fra Europaparlamentet, Jean-Claude Juncker fra EU-kommisjonen og Joseph Muscat, Maltas statsminister, fra det halvårlige presidentskapet på omgang, feiret det som en « sann europeisk suksess-historie ».
BT170616 FOTO : Alice Bratshaug ¶ | Presidentskapet får sterk kritikk fra kontrollkomiteen etter byggesprekk ¶
AP170616 Riksrevisjonens rapport er beinhard i sin kritikk av presidentskapet .
AP170616 Lederen av komiteen Martin Kolberg understreket at komiteen enstemmig har sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk av presidentskapet .
AP170616 Jeg mener at presidentskapet har håndtert byggesaken på en brukbar måte i perioden som har gått.
AP170616 Det blir ikke flertall i Stortinget for mistillit mot Stortingets president, Olemic Thommessen, men Sp og SV kommer til å stemme for mistillit mot presidentskapet etter byggeskandalen.
AP170616 Det at man uttrykker manglende tillit til presidentskapet og Stortingets administrasjon, er meget oppsiktsvekkende.
AP170616 Den fant det også nødvendig å presisere at presidentskapet ikke er delegert politisk beslutningsmyndighet, utover å administrere arbeidet i Stortinget.
AP170616 Avviser kritikken ¶ Presidentskapet og administrasjonen er uenig med Riksrevisjonen, som mener Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet, ble fattet på ufullstendig grunnlag.
AP170616 - Er en av grunnene til at Ap ikke går inn for mistillit til presidentskapet at Ap har visepresidenten ?
AP170616 - Det er ikke dekning for å hevde at presidentskapet eller administrasjonen satt på informasjon knyttet til budsjettbehandlingen for 2014 som indikerte overskridelser av den foreslåtte bevilgning, skrev stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) i et brev til komiteen i forrige uke.
AP170616 Presidentskapet har siden det overtok høsten 2013 fulgt opp Stortingets byggeprosjekt tett.
AP170616 Stortinget legger til grunn at Presidentskapet skal gi korrekt og rettidig informasjon til Stortinget i plenum og underretter om forhold av betydning. 2.
AP170616 Slikt strammer Stortinget opp presidentskapet : ¶ 1.
AP170616 Saker som presidentskapet legger frem for Stortinget, skal underbygges på en slik måte at Stortinget kan foreta en forsvarlig og selvstendig behandling av dem.
AP170616 Rapporten inneholder en betydelig uenighet mellom Riksrevisjonen og presidentskapet om en rekke forhold rundt prosjektet og årsakene til overskridelsene.
AP170616 Og presidentskapet vil håndtere dette slik at vi finner gode, omforente løsninger å gå videre med, sier stortingspresident Olemic Thomessen til Aftenposten.
AP170616 Komiteen bruker begrepet « Stortingets administrative ledelse » som dermed er presidentskapet .
AP170616 Junge, Heiko / NTB scanpix ¶ Presidentskapet brøt loven ¶
AP170616 I et fem punkts vedtak, som Stortinget kommer til å slutte seg til tirsdag, slås det fast at presidentskapet brøt loven da det i strid med anbudsreglene utvidet prosjektet med å pusse opp Prinsens gate 26.
AP170616 Høyres medlem og nestleder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Michael Tetzschner, har vært den førende kraft i det som mer og mer fremstår som et oppgjør med Stortingets administrative ledelses arbeidsform, innbefattet presidentskapet .
AP170616 Han utdyper det slik : ¶ - Presidentskapet oppfatter seg som et besluttende organ.
AP170616 Da komitéleder Martin Kolberg presenterte dem sa han blant annet : ¶ - Presidentskapet holdt ikke komiteen informert løpende på en slik måte at Stortinget ikke visste hva man har vedtatt.
AP170616 - Nei, presidentskapet er et organ som skal ivareta visse funksjoner i Stortinget og representere oss utad.
AP170616 Presidentskapet pålegges å rapportere til Stortinget om den videre utvikling i økonomi og fremdrift i byggeprosjektene hver for seg og samlet, samt å synliggjøre de tilleggskostnadene Riksrevisjonen mener skulle vært tilordnet prosjektregnskapet.
AP170616 Presidentskapet forutsettes for fremtiden å forholde seg til Stortinget som bevilgende og besluttende organ etter Grunnloven. 3.
AP170616 Stortingets pågående byggeprosjekt blir minst 700 millioner kroner dyrere enn antatt, og presidentskapet får kritikk for både dårlig styring og for ikke å ha gitt god informasjon til Stortinget om at kostnadene ville øke.
AP170616 Men bare Senterpartiet og SV mener dette er så alvorlig at de ikke lenger har tillit til presidentskapet .
AP170616 Kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at presidentskapet at må gå.
AP170616 Komiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) sier at Stortinget ikke var godt nok organisert for å følge opp byggeprosjektet og at presidentskapet ikke ga komiteen oppdatert informasjon underveis.
AP170616 Kolberg avviser på det mest bestemte at begrunnelsen for å stemme imot mistillit handler om at Ap selv har to representanter i presidentskapet , Svein Roald Hansen og Marit Nybakk.
AP170616 Han viser til at parlamentarismen ikke gjelder for presidentskapet .
AP170616 Han understreker at han ennå ikke har lest innstillingen fra komiteen, men sier presidentskapet har håndtert byggesaken " etter beste skjønn ".
AP170616 Aftenposten mener : Møt homohat med argumenter, ikke ytringsforbud ¶ | Presidentskapet får sterk kritikk fra kontrollkomiteen etter byggesprekk ¶
AP170616 - Vi har valgt kolleger til å sitte i presidentskapet , sier han, men påpeker samtidig at det nye Stortinget skal velge presidentskap igjen til høsten og kan " treffe de valg som de føler seg er bekvem med ".
AP170616 - Men dette rokker ikke ved ansvaret som påligger hele presidentskapet samlet, sier Raja.
AP170616 | Presidentskapet får sterk kritikk fra kontrollkomiteen etter byggesprekk ¶
AA170616 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) sier presidentskapet tar kritikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på største alvor.
AA170616 Han understreker at han ennå ikke har lest innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, der det heter at presidentskapet har opptrådt sterkt kritikkverdig.
VG170615 I en knusende rapport fra Riksrevisjonen forrige uke, slås det fast at administrasjonen og presidentskapet på Stortinget ikke har informert Stortinget godt nok om prosjektet, og at de ikke var i stand til å håndtere et så stort og komplekst prosjekt.
VG170615 Øker lønnen ¶ Presidentskapet på Stortinget gikk enstemmig inn for å øke godtgjørelsene til stortingsrepresentanter og statsråder med 2,4 prosent - noe som er på linje med lønnsoppgjøret i staten og kommunen så vel som i privat sektor.
DN170615 Avviser kritikken ¶ Presidentskapet og administrasjonen er uenig med Riksrevisjonen, som mener Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet, ble fattet på ufullstendig grunnlag.
DN170615 - Det er ikke dekning for å hevde at presidentskapet eller administrasjonen satt på informasjon knyttet til budsjettbehandlingen for 2014 som indikerte overskridelser av den foreslåtte bevilgning, skrev stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) i et brev til komiteen i forrige uke.
DN170615 - Denne saken er så alvorlig at det er nødvendig at presidentskapet og Stortingets direktør trer tilbake, sa Lundteigen i forrige uke.
DN170615 Dagen etter partienes avslutningsfest før sommeren behandler Stortinget torsdag innstillingen fra presidentskapet om sin egen lønnsøkning i år.
DB170615 Enstemmig innstilling ¶ Presidentskapet på Stortinget går enstemmig inn for å øke godtgjørelsene til stortingsrepresentanter og statsråder med 2,4 prosent - noe som er på linje med lønnsoppgjøret i staten og kommunen så vel som i privat sektor.
BT170615 Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener byggesaken på Stortinget må få konsekvenser for presidentskapet .
AP170615 Enstemmig innstilling ¶ Presidentskapet på Stortinget gikk enstemmig inn for å øke godtgjørelsene til stortingsrepresentanter og statsråder med 2,4 prosent - noe som er på linje med lønnsoppgjøret i staten og kommunen så vel som i privat sektor.
AA170615 - Det er ikke dekning for å hevde at presidentskapet eller administrasjonen satt på informasjon knyttet til budsjettbehandlingen for 2014 som indikerte overskridelser av den foreslåtte bevilgning, skrev stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) i et brev til komiteen i forrige uke.
AA170615 - Denne saken er så alvorlig at det er nødvendig at presidentskapet og Stortingets direktør trer tilbake, sa Lundteigen i forrige uke.
AA170615 Presidentskapet og administrasjonen er uenig med Riksrevisjonen, som mener Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet, ble fattet på ufullstendig grunnlag.
DN170614 Riksrevisjonen viser for øvrig til en rekke utdrag fra rapporten hvor det blir redegjort for hva presidentskapet burde informert Stortinget bedre om.
DN170614 Kontrollkomiteen så seg sist torsdag nødt til å be om Riksrevisjonens kommentarer da presidentskapet i et brev bestred hovedfunnene i rapporten « på alle vesentlige områder », slik komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) uttrykte det.
DN170614 Et vesentlig punkt er strid om hvorvidt presidentskapet eller administrasjonen på Stortinget satt på informasjon om budsjettoverskridelser som hadde betydning for budsjettbehandlingen, men som ikke ble videreformidlet til komiteen eller Stortinget for øvrig.
DN170614 - Det saksfremlegget som skal komme fra presidentskapet , skal inneholde oppdaterte opplysninger.
DN170614 - Det er ikke dekning for å hevde at presidentskapet eller administrasjonen satt på informasjon knyttet til budsjettbehandlingen for 2014 som indikerte overskridelser av den foreslåtte bevilgning, skriver stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) i et brev 8. juni.
DN170614 Presidentskapet avviser kategorisk at dette var tilfelle.
DA170614 Riksrevisjonen viser for øvrig til en rekke utdrag fra rapporten hvor det blir redegjort for hva presidentskapet burde informert Stortinget bedre om.
DA170614 Kontrollkomiteen så seg sist torsdag nødt til å be om Riksrevisjonens kommentarer da presidentskapet i et brev bestred hovedfunnene i rapporten " på alle vesentlige områder ", slik komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) uttrykte det.
DA170614 Et vesentlig punkt er strid om hvorvidt presidentskapet eller administrasjonen på Stortinget satt på informasjon om budsjettoverskridelser som hadde betydning for budsjettbehandlingen, men som ikke ble videreformidlet til komiteen eller Stortinget for øvrig.
DA170614 - Det saksfremlegget som skal komme fra presidentskapet , skal inneholde oppdaterte opplysninger.
DA170614 - Det er ikke dekning for å hevde at presidentskapet eller administrasjonen satt på informasjon knyttet til budsjettbehandlingen for 2014 som indikerte overskridelser av den foreslåtte bevilgning, skriver stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) i et brev 8. juni.
DA170614 Presidentskapet avviser kategorisk at dette var tilfelle.
AP170611 Byggemelding ¶ « Presidentskapet tar Riksrevisjonens rapport på alvor.
DB170610 - Denne jævla drittsekken er ikke bare en skam for Amerika og en skandale for presidentskapet .
VG170609 Flere dager før budsjettet skulle vedtas, visste nemlig administrasjonen og presidentskapet om en betydelig kostnadssprekk på minst 107 millioner kroner i byggeprosjektet.
VG170608 Svein Melby tror republikanerne vil kunne endre standpunkt til Trump når de oppfatter at presidentskapet hans vil få politiske konsekvenser.
VG170608 - Det er fordi vi sender ut notatene til presidentskapet hver tirsdag, slik at det er klart til deres møte torsdag.
DN170608 ¶ Riksrevisjonen har påvist at den første sprekken i byggesaken med cirka 30 prosent, fra 660 som var omtalt i budsjettet, i virkeligheten ville bli minst 847 millioner kroner på grunn av overskridelser og utvidelser presidentskapet hadde godkjent, sier forfatteren.
DB170608 Rett etter at Trump ga Comey sparken for snart en måned siden var han ute på Twitter med en uforfalsket trussel : ¶ - Presidentskapet er i ferd med å falle fra hverandre.
DB170608 Barack Obama gjorde sin første, offentlige opptreden etter presidentskapet i april, da han deltok i et panel med unge ledere på universitetet i hjembyen Chicago.
AP170607 Stortingspresident Olemic Thommessen ( h ) sier at dette presidentskapet har vært opptatt av kostnadskontroll.
AP170607 Jeg mener jo at dette presidentskapet har tatt viktige grep for å håndtere den situasjonen vi er i.
AP170607 - Ja, vi må huske på at for det forrige presidentskapet lå 22. juli veldig nær - sikkerhetsvurderinger har vært en rød tråd gjennom hele dette prosjektet.
AP170607 - Det forrige presidentskapet var veldig opptatt av at vi skulle være ferdig med dette bygget i 2017 i forbindelse med stortingsvalget, sier han og viser til at for dette presidentskapet har kostnadskontroll vært det viktigste.
AP170607 - Det forrige presidentskapet var veldig opptatt av at vi skulle være ferdig med dette bygget i 2017 i forbindelse med stortingsvalget, sier han og viser til at for dette presidentskapet har kostnadskontroll vært det viktigste.
AP170607 - Det dreier seg om hvilken kvalitetssikring som ble gjort da det ble satt i gang under det forrige presidentskapet .
AP170607 Stortingspresident Olemic Thommessen ( h ) sier at dette presidentskapet har vært opptatt av kostnadskontroll.
AP170607 Jeg mener jo at dette presidentskapet har tatt viktige grep for å håndtere den situasjonen vi er i.
AP170607 - Ja, vi må huske på at for det forrige presidentskapet lå 22. juli veldig nær - sikkerhetsvurderinger har vært en rød tråd gjennom hele dette prosjektet.
AP170607 - Det forrige presidentskapet var veldig opptatt av at vi skulle være ferdig med dette bygget i 2017 i forbindelse med stortingsvalget, sier han og viser til at for dette presidentskapet har kostnadskontroll vært det viktigste.
AP170607 - Det forrige presidentskapet var veldig opptatt av at vi skulle være ferdig med dette bygget i 2017 i forbindelse med stortingsvalget, sier han og viser til at for dette presidentskapet har kostnadskontroll vært det viktigste.
AP170607 - Det dreier seg om hvilken kvalitetssikring som ble gjort da det ble satt i gang under det forrige presidentskapet .
VG170606 Tirsdag morgen ble rapporten formelt overlevert presidentskapet av Riksrevisjonens nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som deretter møtte Kontrollkomiteen for å redegjøre.
VG170606 Riksrevisjonen mener at presidentskapet og administrasjonen i slutten av november 2013 hadde kunnskap om en mulig sprekk fra 660 millioner til 847 millioner kroner, som følge av endringer i en ny garasjeinnkjørsel.
VG170606 Rapporten gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret av presidentskapet for flere år siden til Stortinget, sier Tetzschner til VG.
VG170606 Men presidentskapet mener for sin del at de usikkerhetsberegningene som de har gjort underveis, har vært tilstrekkelige.
VG170606 I en revisjonsrapport fra Riksrevisjonen som presenteres tirsdag ettermiddag, får både presidentskapet og administrasjonen på Stortinget kritikk for at beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, ble tatt på ufullstendig grunnlag.
VG170606 I en pressemelding tirsdag formiddag skriver stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) at presidentskapet tar kritikken på alvor, men mener likevel at Riksrevisjonen ikke tar for seg viktige sider ved prosjektet.
VG170606 Høsten 2016 meldte Presidentskapet om en sluttregning på opp mot 1,8 milliarder.
VG170606 Før rapporten fra Riksrevisjonen blir offentlig klokken 14 tirsdag ettermiddag, hadde presidentskapet i Stortinget allerede sendt ut en pressemelding hvor de svarer opp rapporten.
VG170606 Flere dager før Stortinget vedtok sitt eget budsjett høsten 2013, visste administrasjonen og presidentskapet om en betydelig kostnadssprekk i byggeprosjektet.
VG170606 Presidentskapet har lagt alle framtidige byggeprosjekter på Stortinget på vent etter at det pågående prosjektet ble nær 700 millioner kroner dyrere enn beregnet.
VG170606 Presidentskapet fastholder at det var Stortingets innleide konsulent Multiconsult som er hovedårsaken til overskridelsene, nærmere bestemt to tredeler av kostnadsøkningen fra 1,14 til 1,8 milliarder kroner.
VG170606 Thommessen sier til VG at vesentlige beslutninger om Stortingets byggeprosjekt ble tatt før han overtok som president i oktober 2013, og presidentskapet som han har ledet, har jobbet intenst med å rydde opp.
VG170606 Når vi først kom i denne ulykkelige situasjonen, har presidentskapet tatt viktige grep.
VG170606 - Vesentlige beslutninger ble tatt av det forrige presidentskapet , som å la fasaden på Prinsens gate 26 stå og rive bak, og å engasjere Multiconsult til å utarbeide entreprisegrunnlaget.
VG170606 Presidentskapet har lagt alle framtidige byggeprosjekter på Stortinget på vent etter at det pågående prosjektet ble nær 700 millioner kroner dyrere enn beregnet.
SA170606 Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener byggesaken på Stortinget må få konsekvenser for presidentskapet .
DN170606 Lxs også : ¶ Presidentskapet får kritikk for byggesprekk ¶
DN170606 - Presidentskapet tar denne kritikken på alvor og vil ta initiativ til at regelverket som skal ivareta god og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i staten, også gjøres fullt ut gjeldende for Stortinget, sier han.
DB170606 - Presidentskapet tar denne kritikken på alvor og vil ta initiativ til at regelverket som skal ivareta god og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i staten, også gjøres fullt ut gjeldende for Stortinget, sier han.
DB170606 - Det er dette storting og dette presidentskapet som har ansvaret for saken.
DB170606 - Denne saken er så alvorlig at det er nødvendig at presidentskapet og Stortingets direktør trer tilbake, sier Lundteigen til NTB.
AA170606 - Presidentskapet tar denne kritikken på alvor og vil ta initiativ til at regelverket som skal ivareta god og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i staten, også gjøres fullt ut gjeldende for Stortinget, sier stortingspresident Olemic Thommessen ( H ).
AA170606 - Presidentskapet tar denne kritikken på alvor og vil ta initiativ til at regelverket som skal ivareta god og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i staten, også gjøres fullt ut gjeldende for Stortinget, sier han.
AA170606 Thommesen vedgår at det kan være grunn til å se på presidentskapets håndtering ved enkelte sider av saken, men mener i hovedsak at presidentskapet har tatt tak i tingene etter hvert som de oppsto.
AA170606 Tetzschner viser spesielt til budsjettbehandlingen høsten 2013, der han mener presidentskapet hold tilbake oppdaterte opplysninger.
AA170606 Stortinget ble dermed invitert til å godta en ramme, selv om administrasjonen og presidentskapet på dette tidspunktet visste den ville sprekke med 30 prosent.
AA170606 Per Olaf Lundteigen peker på at administrativ ledelse omfatter både hele presidentskapet og Stortingsdirektør Ida Børresen.
AA170606 Høyres Michael Tetzschner sier rapporten fra Riksrevisjonen gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret fra presidentskapet til Stortinget for flere år siden.
AA170606 Han mener oppfølgingen viser at presidentskapet har tatt altfor lett på saken.
AA170606 Han avviser bestemt at presidentskapet har holdt tilbake opplysninger om kostnadsoverskridelse fra Stortinget.
AA170606 - Det er dette storting og dette presidentskapet som har ansvaret for saken.
AA170606 - Denne saken er så alvorlig at det er nødvendig at presidentskapet og Stortingets direktør trer tilbake, sier Lundteigen til NTB.
AP170603 Malta har for tiden presidentskapet i EU.
AA170603 Malta har for tiden presidentskapet i EU.
VG170602 I en e-post til medlemmene av presidentskapet , som VG har fått tilgang til, blir Foss uttalelser karakterisert som « oppsiktsvekkende ».
VG170602 Den skal først til presidentskapet og så til Stortinget.
DB170531 Han mener det er naturlig at vi ser mer av henne etter hvert som presidentskapet skrider fram, spesielt nå som hun har bestemt seg for å flytte til Det hvite hus sammen med minstesønnen Barron ( 10 ).
DB170528 - Presidentskapet er i ferd med å falle fra hverandre.
VG170522 - Det har vært en god prosess, en dialog mellom styret, presidentskapet og meg.
DB170519 Det har blant annet kostet én Trump-rådgiver - Michael Flynn - jobben og justisministeren vervet som øverstkommanderende for etterforskning av Russland-innblandingen ¶ - Presidentskapet er i ferd med å falle fra hverandre.
DB170518 - Presidentskapet er i ferd med å falle fra hverandre.
DB170517 - Presidentskapet er i ferd med å falle fra hverandre.
VG170515 Møtet skal holdes tirsdag ettermiddag lokal tid, opplyser FN-delegasjonen til Uruguay, som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i mai.
AP170514 Møtet skal holdes tirsdag ettermiddag lokal tid, opplyser FN-delegasjonen til Uruguay, som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i mai.
AA170514 Møtet skal holdes tirsdag ettermiddag lokal tid, opplyser FN-delegasjonen til Uruguay, som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i mai.
VG170511 Der kommer det frem at Brigitte Macron har hatt en svært sentral rolle i Emmanuel Macron vei mot presidentskapet , og er hans mest betrodde rådgiver, ifølge BFMTV.
DN170430 Etter 100 dager som president dro Donald Trump til Pennsylvania for å feire og skryte av en start på presidentskapet som han omtaler som « veldig produktiv ».
BT170430 Etter 100 dager som president dro Donald Trump til Pennsylvania for å feire og skryte av en start på presidentskapet som han omtaler som « veldig produktiv ».
SA170429 Etter 100 dager som president dro Donald Trump til Pennsylvania for å feire og skryte av en start på presidentskapet som han omtaler som « veldig produktiv ».
VG170426 Årsaken, ifølge presidentskapet , skulle være at det strider mot vedtak som er gjort under samme sesjon i Stortinget, nærmere bestemt Langtidsplanen for Forsvaret ( LTP ), som ble lagt frem i fjor.
VG170426 Utenriks- og forsvarskomité-medlem Navarsete uttrykker derfor undring over hvorfor presidentskapet nekter å la denne delen av forslaget, som nettopp handler om hovedbase, behandles.
VG170426 mars, men for et par uker siden fikk avsenderne, blant dem Liv Signe Navarsete, beskjed fra presidentskapet på Stortinget om at punkt 2 av forslaget ikke ville anbefales behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen.
VG170426 Presidentskapet svarte imidlertid ikke, men forslaget gikk til votering med presidentskapets innstilling som det ene alternativet, og Navarsetes forslag som det andre.
AP170426 Den lave måloppnåelsen kan kanskje forklare hvorfor han i det siste har gått vekk fra ideen om å evaluere presidentskapet ut fra hva han har fått til i løpet av de første 100 dagene.
AP170423 Nå skal han redde presidentskapet til Donald Trump.
DB170422 - Det vil ikke være å tråkke over grenser ved presidentskapet , sier jusprofessor ved universitetet i Washington Kathleen Clark til nyhetsbyrået.
VG170416 Vi er veldig fornøyd med dialogen med russen og presidentskapet i Vestfold.
SA170409 Han har tidligere på dagen forgjeves forsøkt å få Stortingets presidentskap til å få overføre sendinger direkte fra Stortingsmøtet hvor utenriksminister Halvdan Koht redegjorde for den britisk-franske mineleggingen, men presidentskapet fant ikke tungtveiende grunner for en tillatelse.
DN170406 Det er New York Times som har gått igjennom alle visittene president Donald Trump har gjort til en av sine egne eiendommer siden han overtok presidentskapet .
VG170403 Så du denne ? Presidentskapet med advarsel til regjeringen ¶
DB170402 - Må iverksette : Martin Kolberg mener presidentskapet allerede denne uken må iverksette prosessen som skal ende med en avgradering av de hemmelige dokumentene som omhandler svikt i terrorsikringen.
DB170402 Ifølge ABC ble vedtaket justert ned til ti års beskyttelse ( etter presidentskapet ) i 1997 - men etter 11. september-terroren er det det opprinnelige vedtaket som gjelder.
AP170331 Han sitter i presidentskapet på Stortinget og i Frps gruppestyre på Stortinget.
AA170331 Han sitter i presidentskapet på Stortinget og i Frps gruppestyre på Stortinget.
VG170330 visepresident i presidentskapet .
DB170330 Presidentskapet gjør det knapt.
AP170330 visepresident i presidentskapet .
AA170330 Hun tilføyer at det i en tidligere periode gikk brev fra presidentskapet til regjeringen hvor det ble anmodet om at stortingsrepresentanter så langt som det er mulig må få innsyn i regjeringsdokumenter de skal behandle, før de blir offentliggjort på annet vis.
DN170329 Malta, som dette halvåret sitter med presidentskapet i EU, varsler transparente og ærlige forhandlinger.
VG170328 Komiteen vil ikke ta stilling til hvordan presidentskapet tar saken videre, sier Kolberg.
FV170324 Klarer han det kan mye av presidentskapet være berget. | - Jeg ble veldig starstruck da jeg møtte Midnight Choir i Ravnedalen ¶
DA170321 Gjennom hele presidentskapet var Obama konsekvent på Wall Streets side, sier han.
DN170315 ¶ Stortingspresident Olemic Thommessen og resten av presidentskapet har fått uvanlig kritikk av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
DN170314 ¶ Stortingspresident Olemic Thommessen og resten av presidentskapet har fått uvanlig kritikk av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
DN170313 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har sendt brev til presidentskapet med alvorlige anklager og krav om redegjørelse for en rekke forhold knyttet til opprettelsen av Evalueringsutvalget for Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ).
DN170313 Presidentskapets håndtering førte i januar i år til et brev fra kontrollkomiteen til Olemic Thommessen med kraftige anklager om at han og presidentskapet skjulte opplysninger for Stortinget.
DN170313 Ifølge kontrollkomiteen skal presidentskapet ha : ¶
DN170313 Det har i hvert fall ikke i manns minne vært foretatt et lignende utspill fra en komité i forhold til medrepresentanter i presidentskapet , sa Thommessen, og avviste alle anklagene.
DN170313 » - Presidentskapet har også et ansvar for dette og vil bestrebe seg på å holde en åpen og god dialog med både komiteer, partigrupper og enkeltrepresentanter om både parlamentariske og administrative forhold som er viktige for å få et godt arbeidsfellesskap i Stortinget.
DB170313 Stortingspresidentens forsvar av presidentskapet fikk flere av kontrollkomiteens medlemmer til å reagere.
DB170313 Kontroll- og konstitusjonskomiteen, anført av komiteens leder Martin Kolberg ( Ap ), har enstemmig besluttet at presidentskapet på Stortinget begikk alvorlige feil i forbindelse med at EOS-utvalget skulle evalueres.
DB170313 Komiteen har nå gått til det ekstraordinære skritt å minne presidentskapet på at man skal holde seg til Stortingets forretningsorden.
DB170313 Jeg vil understreke at komiteen ikke etablererer ny parlamentarisk praksis : Det er ikke kontrollkomiteens oppgave å føre løpende kontroll med presidentskapet , sier Thommessen og legger til følgende bekymringsmelding : ¶
DB170313 Jeg synes det er bemerkelsesverdig at stortingspresidenten anser en samlet komité, og en samlet stemme fra en Stortingssal der alle partier er representert, som et innspill som presidentskapet skal vurdere på selvstendig grunnlag.
DB170313 Han reagerte også på måten enkelte komitémedlemmer brukte media etter komiteens innstilling ble oversendt presidentskapet , og stilte spørsmål ved hvorfor denne saken ble et tema akkurat nå.
DB170313 Dette kritiseres av kontrollkomiteen, og stortingspresidenten vedgår fra talerstolen at « presidentskapet har begått feil » i saken.
DB170313 Det var i denne prosessen at kontrollkomiteen hevder at presidentskapet holdt viktig informasjon skjult for Stortinget i forbindelse med EOS-utvalgets arbeid, og forsøkte å opphøre EOS-utvalgets taushetsplikt.
DB170313 - Det er vanskelig for presidentskapet å forstå den voldsomme retorikk som pressen og enkelte av komiteens medlemmer har benyttet.
AP170313 Thommessens utsagn om at presidentskapet ikke har gått utover sine fullmakter, ble blankt avvist.
AP170313 Også denne meldingen ble liggende sju uker hos presidentskapet før den ble videresendt.
AP170313 Komiteen mener presidentskapet handlet " feil " og " uskjønnsomt " da EOS-utvalget skulle evalueres for tre år siden.
AP170313 Komiteen kritiserer presidentskapet for å ha forsøkt å skjule informasjon for Stortinget.
AP170313 I om lag en halv time måtte Thommessen høre Tetzschner fremføre et innlegg som vanskelig kan beskrives på annen måte ren refs av måten presidentskapet har opptrådt på.
AP170313 Gjennom en protokoll fant komiteen det nødvendig å minne presidentskapet på at man må holde seg til Stortingets forretningsorden og ikke tilta seg beslutningsmyndighet.
AP170313 * Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ba i januar 2017 Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170313 * Kontroll- og konstitusjonskomiteen mener at presidentskapet verken hadde anledning til å oppheve taushetsplikt eller endre mandat.
AP170313 * En samlet konstitusjons- og kontrollkomité undertegnet en protokoll hvor det rettes kritikk mot presidentskapet på flere punkter.
AP170313 * EOS-utvalget og presidentskapet var uenige om det var nødvendig med lovhjemling av dispensasjon fra taushetsplikt.
AP170313 Presidentskapet hadde dermed ingen anledning til å forsøke å endre på utvalgets mandat eller foreslå å gi dispensasjon fra taushetsplikt, slik det gjorde i denne saken.
AP170313 * Presidentskapet har tatt selvkritikk på enkelte punkter, men avviser hoveddelen av innvendingene.
AP170313 * Presidentskapet hadde tatt initiativ til at utvalgets taushetsplikt kunne oppheves i forbindelse med evalueringen.
AP170313 * Presidentskapet hadde også endret på et punkt i evalueringsutvalgets mandat.
AP170313 Stortingets husbråk ender med sterk kritikk av presidentskapet .
AP170313 Kritikken av presidentskapet fra en enstemmig komité er da også holdt i uvanlig harde ordelag.
AP170313 Stortingets husbråk ender med sterk kritikk av presidentskapet .
AP170313 Kritikken av presidentskapet fra en enstemmig komité er da også holdt i uvanlig harde ordelag.
AA170312 Men stortingspresident Olemic Thommesen ( H ) står fast på at presidentskapet handlet i tråd med Stortingets regler.
AA170312 Kontrollkomiteen gikk denne uken til det ekstraordinære skritt lage en skriftlig protokoll for å minne presidentskapet på at man skal holde seg til Stortingets forretningsorden.
AA170312 Ifølge komiteen gikk presidentskapet utover sine fullmakter og holdt senere viktig informasjon skjult for Stortinget.
AA170312 I forbindelse med evalueringen forsøkte presidentskapet å oppheve EOS-utvalgets taushetsplikt - noe kontrollkomiteen kom fram til at de ikke hadde anledning til.
AA170312 Heller ikke denne ble videresendt umiddelbart, men ble liggende i presidentskapet i sju uker.
AA170312 Han viser til at komiteen og presidentskapet har forskjellig oppfatning av saken.
AA170312 En enstemmig komité kom til at presidentskapet gjorde alvorlige feil i forbindelse med at EOS-utvalget skulle evalueres.
AP170311 Stortingets husbråk ender med sterk kritikk av presidentskapet .
AP170311 Kritikken av presidentskapet fra en enstemmig komité er da også holdt i uvanlig harde ordelag.
DN170308 Martin Kolberg og en samlet kontrollkomité refser presidentskapet på Stortinget for å ha tatt seg til rette.
DA170308 Venstres Abid Raja mener presidentskapet har grunn til å beklage overfor Stortinget.
DA170308 Varselet ble ikke videresendt, i stedet satt presidentskapet på det i sju uker.
DA170308 Komiteen « stiller seg undrende til » at presidentskapet mente det kunne gjøre dette uten å få saken behandlet i plenum i Stortinget.
DA170308 I forbindelse med evalueringen, forsøkte presidentskapet å oppheve EOS-utvalgets taushetsplikt - noe kontrollkomiteen kritiserer.
DA170308 Han sier presidentskapet tar protokollen til etterretning, men at de fortsatt vil tilbakevise hovedtrekkene av kritikken.
DA170308 Han avviser at presidentskapet har tiltatt seg beslutningsmyndighet utover rammene Stortinget har satt..
DA170308 FAKTA OM KRITIKKEN MOT PRESIDENTSKAPET
DA170308 En samlet komité finner grunn til å rette en rekke kritiske merknader mot presidentskapet i den såkalte EOS-saken.
DA170308 Dessuten opptrådte presidentskapet « uskjønnsomt » ved å holde et punkt i mandatet utenfor evaluerernes arbeid i lang tid, mener komiteen.
DA170308 Da det oppsto uenighet mellom EOS-utvalget og presidentskapet om hvorvidt det var anledning til å oppheve taushetsplikten, skrev EOS-utvalget en særmelding til Stortinget for å varsle om saken.
DA170308 - Det er alvorlig at presidentskapet ikke forholdt seg til EOS-utvalgets advarsler om mulige skadevirkninger for både EOS-utvalgets tilsyn og EOS-tjenestene selv, skriver komiteen.
DA170308 * Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ba i januar i år Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
DA170308 * En samlet konstitusjons- og kontrollkomité undertegnet onsdag en protokoll hvor det rettes kritikk mot presidentskapet på flere punkter.
DA170308 Presidentskapet mener fortsatt dette ligger innenfor deres fullmakter til å behandle en sak, mens komiteen mener et slikt varsel må sendes Stortinget umiddelbart.
DA170308 * Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
DA170308 * Presidentskapet har tatt selvkritikk på enkelte punkter, men avviser hoveddelen av innvendingene.
DA170308 * Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170308 Stiller seg undrende til at presidentskapet mente det hadde kompetanse til å gi unntak fra lovbestemt taushetsplikt uten å lage en egen lov.
AP170308 Michael Tetzschner ( H ) mener presidentskapet har brutt loven.
AP170308 Mener det er alvorlig at presidentskapet holdt EOS-utvalgets advarsler om mulige skadevirkninger utenfor for både EOS-utvalgets tilsyn og berørte tjenester.
AP170308 Men fortsatt er det nok slik at presidentskapet og komiteen ser litt ulikt på disse spørsmålene.
AP170308 Kontrollkomiteen mener presidentskapet lar være å svare på flere forhold som komiteen har omtalt i sitt første brev til presidentskapet .
AP170308 Kontrollkomiteen mener presidentskapet lar være å svare på flere forhold som komiteen har omtalt i sitt første brev til presidentskapet.
AP170308 Kontrollkomiteen har anklaget presidentskapet for å holdt særmeldingen hemmelig for Stortinget i syv uker.
AP170308 Komiteen anklager også presidentskapet for å ha : ¶ • endret mandatet til evalueringsutvalget i strid med Stortingets innstilling, og ¶ • forlangt et begrenset fritak fra taushetsplikten for EOS-utvalget uten lovhjemmel.
AP170308 I et svarbrev fra presidentskapet til kontrollkomiteen avviste stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) at presidentskapet har ønsket å skjule noe eller trenere evalueringsutvalgets arbeid.
AP170308 I et svarbrev fra presidentskapet til kontrollkomiteen avviste stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) at presidentskapet har ønsket å skjule noe eller trenere evalueringsutvalgets arbeid.
AP170308 I et brev til presidentskapet 11. januar i år anklaget kontrollkomiteen presidentskapet for å ha holdt opplysninger om denne konflikten skjult for Stortinget, bl.a. opplysninger om at EOS-utvalget forlangte at fritak fra taushetsplikten krevde en lovhjemmel fra Stortinget.
AP170308 I det samme intervjuet med Aftenposten vedgikk også Thommessen at presidentskapet ba Løwer om å trekke særmeldingen til Stortinget.
AP170308 Finner det nødvendig å presisere at presidentskapet ikke er delegert politisk beslutningsmyndighet, utover å administrere arbeidet i Stortinget.
AP170308 Det var uskjønnsomt av presidentskapet å holde punktet « Hvordan sikre norsk demokratisk kontroll av fremmede staters overvåkning av norske borgere » utenfor mandatet til evalueringsutvalget som skulle kontrollere Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenester ( EOS-utvalget ).
AP170308 Det er Stortinget i plenum, salen, som presidentskapet må forholde seg til.
AP170308 Abid Raja ( V ) sier dette er en svært alvorlig kritikk av presidentskapet .
AP170308 - Men hadde presidentskapet beklaget, så hadde mye av kritikken kunne vært unngått.
AP170308 - Kolberg mener presidentskapet ikke har fullmakt til å overprøve en fagkomite, og mener presidentskapet har gjort nettopp det.
AP170308 - Kolberg mener presidentskapet ikke har fullmakt til å overprøve en fagkomite, og mener presidentskapet har gjort nettopp det.
AP170308 - Dessuten : Presidentskapet har ikke fullmakt til å overprøve det en fagkomité mener.
AP170308 » | Kontrollkomiteen med kraftig skrape mot presidentskapet
AP170308 januar i år anklaget kontrollkomiteen presidentskapet for å ha holdt opplysninger om denne konflikten skjult for Stortinget, bl.a. opplysninger om at EOS-utvalget forlangte at fritak fra taushetsplikten krevde en lovhjemmel fra Stortinget.
AP170308 Presidentskapet har ansvaret for at konstitusjonelle regler om forholdet mellom regjering og nasjonalforsamling etterleves.
AP170308 Presidentskapet hadde i løpet av 2014 og 2015 en løpende diskusjon og vedvarende uenighet med Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) om hvordan EOS-utvalget skulle gis et begrenset fritak fra taushetsplikten overfor et evalueringsutvalg.
AP170308 Presidentskapet ga seg ikke i diskusjonen med EOS-utvalget før EOS-utvalget gikk til det uvanlige skritt å sende en såkalt særmelding direkte til Stortinget, for å alarmere Stortinget om nødvendigheten av lovhjemmel.
AP170308 Presidentskapet består etter stortingsvalget i 2013 av tre menn og tre kvinner : Olemic Thommessen ( H ), Marit Nybakk ( A ), Kenneth Svendsen ( FrP ), Ingjerd Schou ( H ), Svein Roald Hansen ( A ) og Line Henriette Hjemdal ( KrF ).
AP170308 - Presidentskapet skal ikke endre Stortingts vilje.
AP170308 - Presidentskapet har ikke vært nok påpasselig.
AP170308 - Presidentskapet har en klar forståelse av hva som er rammene for vårt arbeide, og vi mener vi har ligget godt innenfor de fullmakter vi har i denne saken.
AA170308 Venstres Abid Raja mener presidentskapet har grunn til å beklage overfor Stortinget.
AA170308 Varselet ble ikke videresendt, i stedet satt presidentskapet på det i sju uker.
AA170308 Komiteen " stiller seg undrende til " at presidentskapet mente det kunne gjøre dette uten å få saken behandlet i plenum i Stortinget.
AA170308 I forbindelse med evalueringen, forsøkte presidentskapet å oppheve EOS-utvalgets taushetsplikt - noe kontrollkomiteen kritiserer.
AA170308 Han sier presidentskapet tar protokollen til etterretning, men at de fortsatt vil tilbakevise hovedtrekkene av kritikken.
AA170308 Han avviser at presidentskapet har tiltatt seg beslutningsmyndighet utover rammene Stortinget har satt..
AA170308 En samlet komité finner grunn til å rette en rekke kritiske merknader mot presidentskapet i den såkalte EOS-saken.
AA170308 Dessuten opptrådte presidentskapet " uskjønnsomt " ved å holde et punkt i mandatet utenfor evaluerernes arbeid i lang tid, mener komiteen.
AA170308 Da det oppsto uenighet mellom EOS-utvalget og presidentskapet om hvorvidt det var anledning til å oppheve taushetsplikten, skrev EOS-utvalget en særmelding til Stortinget for å varsle om saken.
AA170308 - Det er alvorlig at presidentskapet ikke forholdt seg til EOS-utvalgets advarsler om mulige skadevirkninger for både EOS-utvalgets tilsyn og EOS-tjenestene selv, skriver komiteen.
AA170308 Presidentskapet mener fortsatt dette ligger innenfor deres fullmakter til å behandle en sak, mens komiteen mener et slikt varsel må sendes Stortinget umiddelbart.
AP170301 Amerikanske medier spekulerer nå i om det markerer en omstart på presidentskapet .
AP170301 Klarer han det kan mye av presidentskapet være berget.
VG170228 « State of the Union » holdes som regel ett år inn i presidentskapet , men allerede i kveld skal Trump holde en likende tale som vil vise hovedkursen hans fremover.
AP170228 Klarer han det kan mye av presidentskapet være berget.
AP170225 Hun legger til at parlamentarisk leder, Harald Tom Nesvik, tok dette opp med presidentskapet fredag.
VG170221 Og riksrevisoren har gått til det meget usedvanlige skritt å sende brev til presidentskapet hvor han skriver at regjeringens endringsforslag vil svekke alvorligheten i saken, sier han.
DB170218 Men ifølge Washington Posts utregninger blir dette som småpenger å regne sammenliknet med forbruket Trump legger opp til, basert på den første måneden av presidentskapet .
DN170217 Mladen Ivanic fra presidentskapet sa tidligere i uka at en slik handling vil true Bosnias fred og stabilitet.
AP170217 Det er selvsagt altfor tidlig, og bildet er for uoversiktlig, til å bedømme helheten i presidentskapet .
DB170215 Rowling ( 51 ) har lenge brukt Twitter som en plattform for å fronte sine egne meninger, spesielt for å illustrere at hun ikke støtter presidentskapet til Donald Trump ( 70 ).
DA170215 Trump skal være åpenbart misfornøyd med all kritikken og konfliktene rundt teamet han har valgt ut, og starten på presidentskapet .
BT170215 Skal man protestere mot hvordan han og familien beriker seg selv på presidentskapet ?
VG170214 Hun har lenge vært sett på som en sterk kandidat til presidentskapet , men nå er mange usikre på utfallet av valget.
DN170213 Møtet i Sikkerhetsrådet starter klokken 17 mandag ettermiddag, lokal tid, opplyser den ukrainske delegasjonen, som denne måneden sitter med det roterende presidentskapet i rådet.
DB170213 Han slår fast at ansvaret for den trøblete starten på presidentskapet helt og holdent ligger på Priebus.
DB170213 Det har noe ikonisk ved seg allerede etter en knapp måned inn i presidentskapet .
AP170212 Kritikken fra komiteen baserer seg på flere misforståelser ¶ Presidentskapet har ikke ønsket å skjule eller trenere noe i denne saken, og vil peke på noen punkter hvor vi mener at Stanghelles fremstilling bygger på misforståelser.
AP170212 Kritikken fra komiteen baserer seg på flere misforståelser som presidentskapet grundig har oppklart i et offentlig tilgjengelig brev av 19. januar i år, uten at det er reflektert i Stanghelles kommentar.
AP170212 Kritikken fra komiteen baserer seg på flere misforståelser ¶ Presidentskapet har ikke ønsket å skjule eller trenere noe i denne saken, og vil peke på noen punkter hvor vi mener at Stanghelles fremstilling bygger på misforståelser.
AP170212 Kritikken fra komiteen baserer seg på flere misforståelser som presidentskapet grundig har oppklart i et offentlig tilgjengelig brev av 19. januar i år, uten at det er reflektert i Stanghelles kommentar.
DB170210 Allerede sammenliknes det som skjer på venstresida med Tea Party-bevegelsen, som flommet over Obama bare to år etter at han ble valgt, ødela presidentskapet , men også det republikanske partiet og banet veien for Trump.
AP170208 Presidentskapet til Donald Trump kan bli slik, men det kan også bli slik.
AP170208 Presidentskapet til Donald Trump kan bli slik, men det kan også bli slik.
AA170208 For å unngå en pinlig situasjon, ankom ambassadøren etter at alle de andre gjestene hadde hilst på Kjærsgaard og presidentskapet hadde gått inn til mottakelsen. ( ©NTB ) ¶
VG170207 Bill Clinton har blant annet holdt foredrag og vært opptatt av fattigdom og vaksinespørsmål i årene etter presidentskapet , mens Carter har viet mye tid til å skrive bøker.
VG170204 Daglig leder i Idrettens Helsesenter, Espen Rooth, presenterte denne løsningen for presidentskapet i NIF mot slutten av november, forteller han.
DB170202 « Under dagens debatt om USAs grensekontroll satt et medlem av Labour bak Farage under hans tale, og holdt opp et skilt med en ærekrenkende bemerkning », skriver Etheridge i sin klage til presidentskapet .
AP170202 januar skriver stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) at presidentskapet etter å ha sondert med partiene på Stortinget har kommet til at en lukket høring er mest hensiktsmessig.
DN170124 Olemic Thommessen skriver i en epost til DN at presidentskapet ikke på noe tidspunkt har bedt EOS-utvalget om å trekke tilbake særmeldingen.
SA170123 Vi regner med at de fleste av oss krysser fingrene for at presidentskapet hans vil være preget av rådgivere, partifeller og kongressrepresentanter som alle er utstyrt med ganske store bremseklosser og en hel mengde støydempende vatt til bruk i internasjonale sammenhenger.
SA170123 En eventuell diagnose som forklarer disse trekkene, spiller dermed ikke noen rolle vedrørende presidentskapet .
AP170123 Poenget at mediene forsøker å delegitimere presidentskapet ».
DB170122 - Det er det presidentskapet kommer til å handle om.
SA170121 Uærlighet og svik veltet da også Nixon og skadet presidentskapet som institusjon.
SA170121 Uærlighet og svik veltet da også Nixon og skadet presidentskapet som institusjon.
AP170121 Nå er det forhåpentligvis satt et endelig punktum for de politiske urolighetene i Gambia, der Jammeh anerkjente å ha tapt valget, før han snudde og nektet å overlate presidentskapet til valgvinner Barrow.
AP170121 Nå er det forhåpentligvis satt et endelig punktum for de politiske urolighetene i Gambia, der Jammeh anerkjente å ha tapt valget, før han snudde og nektet å overlate presidentskapet til valgvinner Barrow.
DB170120 Oppfatningen av Trump i begynnelsen av forretningskarrieren er slående lik da han begynte på sin ferd mot presidentskapet : få tok han seriøst.
DB170120 Men nå skal ordene omsettes i handling i fase to, som kampanjen omtaler presidentskapet som.
DB170120 Men nå skal det omsettes i handling i fase to, som kampanjen omtaler presidentskapet som.
AP170120 Og jeg kan ikke se at dette er omtalt i svarbrevet fra presidentskapet til kontrollkomiteen.
AP170120 Og det til tross for at kontrollkomiteen i brev til presidentskapet av 11. januar spør nettopp om dette.
AP170120 Nå er dette en sak mellom presidentskapet og kontrollkomiteen.
AP170120 Leder i komiteen, Martin Kolberg, ønsker ikke å kommentere saken før kontrollkomiteen behandler brevet fra presidentskapet .
AP170120 I svarbrevet til komiteen avviser presidentskapet at det har gjort noe feil, men beklager fire mindre forhold.
AP170120 I svarbrevet fra presidentskapet til kontrollkomiteen, sendt 19. januar, beklager presidentskapet at det tok så lang tid.
AP170120 Her kan du lese hele brevet fra presidentskapet .
AP170120 Bakteppet er en langvarig strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) om og hvordan EOS-utvalget skulle gis et begrenset fritak fra taushetsplikten overfor et annet utvalg som skulle granske EOS-utvalgets arbeid.
AP170120 - Hverken presidentskapet eller administrasjonen har hatt noen prestisje knyttet til om man velger den ene eller andre løsningen for å gi evalueringsutvalget begrenset fritak fra taushetsplikten.
AP170120 | Presidentskapet forsøkte å stanse ubehagelig dokument fra EOS-utvalget ¶
AP170120 januar, beklager presidentskapet at det tok så lang tid.
AP170120 januar i år, anklaget presidentskapet for å holde dette, og annet, skjult for Stortinget.
DN170119 Stortingspresident Olemic Thommessen vil avvise at presidentskapet har prøvd å skjule den alvorlige konflikten med kontrollorganet for de hemmelige tjenestene.
DN170119 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har sendt brev til presidentskapet med alvorlige anklager og krav om redegjørelse for en rekke forhold knyttet til opprettelsen av Evalueringsutvalget for Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ).
DN170119 Ifølge kontrollkomiteen skal presidentskapet ha : ¶
DN170119 Foto : Skjalg Bøhmer Vold ¶ Presidentskapet på Stortinget er i ferd med å svare på de alvorlige anklagene i det 11-siders brevet fra kontrollkomiteen DN skrev om i forrige uke.
DN170119 * Presidentskapet beklager også at kontrollkomiteen ikke fikk kopi av brevet til Evalueringsutvalget, der presidentskapet ber dem se bort ifra ett spesielt punkt av mandatet.
DN170119 * Presidentskapet beklager også at kontrollkomiteen ikke fikk kopi av brevet til Evalueringsutvalget, der presidentskapet ber dem se bort ifra ett spesielt punkt av mandatet.
DB170119 I brevet stilles det også spørsmål ved om presidentskapet har tilbakeholdt sentral informasjon om en konflikt med utvalget.
DB170119 Han beklager også at beklager også at kontrollkomiteen ikke fikk kopi av brevet til Evaluerings-utvalget, der presidentskapet ber dem se bort ifra ett spesielt punkt av mandatet.
DB170119 Etter det DN erfarer vil presidentskapet derimot bestemt avvise den alvorligste anklagen om at det har skjult viktige opplysninger for Stortinget.
DB170119 En samlet kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte forrige uke et brev til presidentskapet med kritikk av presidentskapets opptreden da EOS-utvalget skulle evalueres.
DB170119 * Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ba i forrige uke Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
DB170119 - Presidentskapet mener det ikke er grunnlag for den kritikken komiteen kommer med, og vil gjøre rede for dette i sitt svar til komiteen, sa Thommessen i en kommentar til Dagbladet forrige torsdag.
DB170119 * Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
DB170119 * Presidentskapet skal ha gjort endringer i mandatet til Solbakken-utvalget, slik at et punkt Stortinget ønsket å ha med - å se på fremmede staters overvåking i Norge - falt ut.
DB170119 * Presidentskapet hadde ikke myndighet til å opphevet taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
DB170119 Joseph Muscat, som er statsminister i det minste landet i EU, Malta, som nå har det halvårlige presidentskapet i EU, tok dette med stor fatning og kalte det « ingen krigserklæring » dagen etterpå.
AP170119 « Det er Stortinget i plenum som kan pålegge presidentskapet konkrete oppgaver.
AP170119 Torsdag sendte presidentskapet sitt svarbrev der de ikke innrømmer feil, men beklager fire mindre forhold.
AP170119 Presidentskapet ønsker samtidig å tilføye at flere av disse spørsmålene kunne vært besvart på et tidligere tidspunkt gjennom bedre kommunikasjon mellom komiteen og presidentskapet om de uklarheter komiteen oppfatter.
AP170119 Innledningsvis retter presidentskapet kritikk mot at brevet fra kontroll og konstitusjonskomiteen ble offentlig og komitémedlemmer kommenterte innholdet, før presidentskapets medlemmer hadde mottatt brevet.
AP170119 Ifølge komiteen har presidentskapet gjort endringer i mandatet til Solbakken-utvalget, slik at et punkt Stortinget ønsket å ha med - å se på fremmede staters overvåking i Norge - falt ut.
AP170119 I tillegg var det en strid om hvorvidt presidentskapet kunne frita medlemmer av EOS-utvalget for taushetsplikten, slik at de kunne forklare seg for evalueringsutvalget.
AP170119 I juni i 2014 ble det sendt et brev fra presidentskapet til EOS-komiteen om evalueringsutvalgets mandat.
AP170119 I brevet som er signert Stortingets president Olemic Thommessen ( H ) konkluderes det slik : ¶ « Presidentskapet ( vil ) påpeke fire forhold som kunne vært håndtert på en bedre måte : ¶
AP170119 I brevet heter det at « kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer hadde fått meldingen direkte tilsendt samme dag som den ble oversendt presidentskapet .
AP170119 I avslutningen av brevet kommer presidentskapet med følgende hjertesukk : ¶ « Presidentskapet håper den redegjørelsen som er gitt ovenfor, bidrar til å klargjøre de spørsmål komiteen har hatt i saken.
AP170119 I avslutningen av brevet kommer presidentskapet med følgende hjertesukk : ¶
AP170119 Her kan du lese hele brevet fra presidentskapet .
AP170119 Her er konklusjonen i brevet fra presidentskapet : ¶
AP170119 Han noterer eg at presidentskapet har innsett at håndteringen på flere punkter kunne vært bedre.
AP170119 For dårlig kommunikasjon mellom EOS-utvalget og administrasjonen og presidentskapet da det i september 2014 ble 12 klart at utvalget var uenig i det formelle grunnlaget for fritak fra taushetsplikten.
AP170119 Etter flere måneders behandling ga presidentskapet seg og ga EOS-utvalget den lovhjemmel som de ba om.
AP170119 Ett av de punktene i brevet fra kontrollkomiteen som presidentskapet har reagert tydeligst på, er påstanden om at det skal ha forsøkt å holde skjult EOS-utvalgets særskilte melding.
AP170119 Det vises igjen til den dialog om saken som fant sted i mars og april 2015 mellom presidentskapet og kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AP170119 Det fremgår av brevet at presidentskapet mener det ikke har begått feil som har fått betydning for saksbehandlingen.
AP170119 Det er åpenbart at presidentskapet føler seg mistenkeliggjort som følge av komiteens kritiske brev : ¶ « Presidentskapet understreker igjen at det aldri har vært presidentskapets eller administrasjonens intensjon å skjule uenighet eller trenere Evalueringsutvalgets arbeid.
AP170119 Det er åpenbart at presidentskapet føler seg mistenkeliggjort som følge av komiteens kritiske brev : ¶
AP170119 Der ba komiteen presidentskapet om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170119 Der ba komiteen presidentskapet om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170119 De viktigste innrømmelsene fra presidentskapet går på utilfredsstillende informasjonsstrøm.
AP170119 » og presidentskapet fortsetter : « Det er ikke på noe tidspunkt fattet vedtak i Stortinget som gjelder Evalueringsutvalgets opprettelse, dets mandat eller medlemmer.
AP170119 Presidentskapet ønsker samtidig å tilføye at flere av disse spørsmålene kunne vært besvart på et tidligere tidspunkt gjennom bedre kommunikasjon mellom komiteen og presidentskapet om de uklarheter komiteen oppfatter.
AP170119 Presidentskapet beklager at komiteen ikke fikk kopi av det aktuelle brevet.
AP170119 | Olemic Thommessen : - Jeg kan ikke se at vi har gjort noe galt ¶ - Presidentskapet har ikke truffet beslutninger som er problematiske eller ulovlige, sier stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) om striden med kontrollkomiteen.
AP170119 Torsdag svarte presidentskapet på det oppsiktsvekkende kritisk brevet som kontrollkomiteen sendte til Stortingets presidentskap 11. januar.
AP170119 Thommessen understreker at presidentskapet aldri hadde tenkt at fritak av taushetsplikten skulle være generell.
AP170119 Thommessen sier hverken presidentskapet eller administrasjonen har ønsket å skjule noe eller trenere evalueringsutvalget.
AP170119 Thommessen sier presidentskapet derfor sendte brev til Solbakken-utvalget, og ba om synspunkter på det.
AP170119 Stortingets kontrollkomité har, i brev til presidentskapet 11. januar i år, anklaget presidentskapet for å holde dette skjult for Stortinget.
AP170119 Selv om Thommessen fastholder at presidentskapet i grove trekk ikke har gjort noen feil, peker han i brevet til komiteen på fire forhold som kunne vært håndtert på en bedre måte : ¶
AP170119 Mange i presidentskapet fikk ikke satt seg inn i det før dagen etterpå.
AP170119 Her kan du lese hele brevet fra presidentskapet
AP170119 Han sier komiteen på et tidspunkt ønsket å utvide mandatet presidentskapet hadde gitt.
AP170119 For dårlig kommunikasjon mellom EOS-utvalget og administrasjonen og presidentskapet da det i september 2014 ble klart at EOS-utvalget var uenig i det formelle grunnlaget for fritak fra taushetsplikten.
AP170119 Det opplevde jeg som krevende og vanskelig, sier han og legger til : - Det hele ble også krevende fordi kritikken i brevet trekker med seg hele presidentskapet og Stortinget som institusjon, sier Thommessen til Aftenposten.
AP170119 - Hvorfor mener noen i kontrollkomiteen at presidentskapet bevisst har holdt informasjon unna og gjort endringer i taushetsplikten som presidentskapet ikke har adgang til ?
AP170119 - Hvorfor mener noen i kontrollkomiteen at presidentskapet bevisst har holdt informasjon unna og gjort endringer i taushetsplikten som presidentskapet ikke har adgang til ?
AP170119 januar i år, anklaget presidentskapet for å holde dette skjult for Stortinget.
AP170119 januar i år til presidentskapet ble offentlig kjent uten at presidentskapets medlemmer hadde hatt tid til å gå gjennom det.
AP170119 Presidentskapet kan nemlig ikke selv gi fritak for taushetsplikten.
AP170119 Presidentskapet hadde i løpet av 2014 og 2015 en løpende diskusjon og vedvarende uenighet med Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) om hvordan utvalgets medlemmer skulle fritas for taushetsplikten når de forklarte seg for utvalget som igjen skulle evaluere deres virksomhet.
AP170119 - Presidentskapet har ikke truffet beslutninger som er problematiske eller ulovlige, eller som har undergravd den jobben utvalget skulle gjøre.
AP170119 Men kilder avisen har snakket med peker på at presidentskapet erkjenner at det ikke burde tatt syv uker før særmeldingen fra EOS-utvalget nådde Stortinget og beklager at kontrollkomiteen ikke fikk kopi av et brev fra Solbakken-utvalget, som handlet om mandatet.
AP170119 Ifølge komiteen har presidentskapet gjort endringer i mandatet til Solbakken-utvalget, slik at et punkt Stortinget ønsket å ha med - å se på fremmede staters overvåking i Norge - falt ut.
AP170119 Ifølge Dagens Næringsliv vil stortingspresident Olemic Thommessen avvise den alvorligste anklagen, nemlig at presidentskapet prøvde å skjule konflikten med EOS-utvalget, som kontrollerer de hemmelige tjenestene.
AP170119 En annen strid var at presidentskapet mente det hadde rett til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170119 EOS-utvalget så se nødt til å sende en særmelding til Stortinget fordi det ikke nådde frem overfor presidentskapet .
AP170119 Der ba komiteen presidentskapet om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170119 Der ba komiteen presidentskapet om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170119 Denne striden varte i ni måneder før presidentskapet kapitulerte og foreslo en slik lovhjemmel.
AP170119 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre dere særmeldingen fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
DB170118 Presidentskapet hans viser seg dermed som en suksess, og majoriteten som deltok i meningsmålingene sier at de vil savne ham som USAs president.
AP170118 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170118 Nå kan Aftenposten avsløre at det ikke bare var EOS-utvalget som var bekymret for at presidentskapet opphevet taushetsplikt uten lovhjemmel.
AP170118 Kontrollkomiteen kritiserer presidentskapet for ikke å ha sendt særmeldingen til Kontrollkomiteen slik den skal.
AP170118 Høyres Michael Tetzschner vil se nærmere på de varsler som presidentskapet mottok fra to departementer.
AP170118 For en uke siden sendte Kontrollkomiteen et oppsiktsvekkende kritisk brev til presidentskapet der denne saken blir grundig behandlet.
AP170118 Etter en strid som varte i ni måneder ga presidentskapet seg i januar 2015.
AP170118 Det er i to e-poster til Aftenposten at departementene for både forsvar og justis forteller at de i 2014 ble klar over kompetansestriden mellom EOS-utvalget og presidentskapet .
AP170118 Der heter det at komiteen er klar over at presidentskapet også grep inn i instrukslinjen for tjenestemenn underlagt Justisdepartementet, men de lar denne saken ligge i denne omgang.
AP170118 Da hadde EOS og presidentskapet kranglet siden mars og evalueringsarbeidet stått i stampe.
AP170118 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170118 Presidentskapet skal ha gjort endringer i mandatet til Solbakken-utvalget, slik at et punkt Stortinget ønsket å ha med - å se på fremmede staters overvåking i Norge - falt ut.
AP170118 Presidentskapet mente at det kunne frita EOS-utvalgets medlemmer fra taushetsplikten når det snakket med det stortingsoppnevnte Evalueringsutvalget.
AP170118 Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170118 Presidentskapet fremmet i januar 2015 de lovendringene som EOS-utvalget og de to berørte departementer ønsket og saken løste seg.
AP170118 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170118 Nå kan Aftenposten avsløre at det ikke bare var EOS-utvalget som var bekymret for at presidentskapet opphevet taushetsplikt uten lovhjemmel.
AP170118 Kontrollkomiteen kritiserer presidentskapet for ikke å ha sendt særmeldingen til Kontrollkomiteen slik den skal.
AP170118 Høyres Michael Tetzschner vil se nærmere på de varsler som presidentskapet mottok fra to departementer.
AP170118 For en uke siden sendte Kontrollkomiteen et oppsiktsvekkende kritisk brev til presidentskapet der denne saken blir grundig behandlet.
AP170118 Etter en strid som varte i ni måneder ga presidentskapet seg i januar 2015.
AP170118 Det er i to e-poster til Aftenposten at departementene for både forsvar og justis forteller at de i 2014 ble klar over kompetansestriden mellom EOS-utvalget og presidentskapet .
AP170118 Der heter det at komiteen er klar over at presidentskapet også grep inn i instrukslinjen for tjenestemenn underlagt Justisdepartementet, men de lar denne saken ligge i denne omgang.
AP170118 Da hadde EOS og presidentskapet kranglet siden mars og evalueringsarbeidet stått i stampe.
AP170118 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170118 Presidentskapet skal ha gjort endringer i mandatet til Solbakken-utvalget, slik at et punkt Stortinget ønsket å ha med - å se på fremmede staters overvåking i Norge - falt ut.
AP170118 Presidentskapet mente at det kunne frita EOS-utvalgets medlemmer fra taushetsplikten når det snakket med det stortingsoppnevnte Evalueringsutvalget.
AP170118 Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170118 Presidentskapet fremmet i januar 2015 de lovendringene som EOS-utvalget og de to berørte departementer ønsket og saken løste seg.
DB170115 Malta har nå det halvårlige presidentskapet i EU som går på omgang, og migrasjon vil stå på toppen av dagsorden for Maltas regjering, som styrer ei øy som er oversvømt av fremmede.
AP170115 « Komiteen ser at denne kontakten var den endelige årsaken til at EOS-utvalget måtte gå utenom administrasjonen og presidentskapet og henvende seg til Stortinget, » sies det i brevet.
AP170115 Selv om Thommessen nå har uttalt seg om saken og stilt seg uforstående til mye av kritikken, vil hverken Martin Kolberg ( Ap ), Abid Raja ( V ), Hans Fredrik Grøvan ( KrF ) eller Gjermund Hagesæter ( Frp ) komme med noen substansielle kommentarer om Thommessen før han og presidentskapet har gitt komiteen skriftlig svar på alle de spørsmålene de har sendt.
AP170115 Noen forteller om oppmagasinert irritasjon over at « presidentskapet har tatt seg til rette » og « opptrådt utenfor boken.
AP170115 Men uansett hva slags rolle Børresen har hatt, og uansett om dette er « en kompetansekonflikt » uten politiske føringer, er det presidentskapet som har det øverste ansvaret.
AP170115 Hva slags skriftlig svar stortingspresident Olemic Thommessen og presidentskapet gir til Stortingets kontrollkomité, avgjør skjebnen hans.
AP170115 Det sies at hvis presidentskapet lar seg binde opp av administrasjonens prestisje knyttet til juridiske fortolkninger, kan det ende opp med en « veldig vanskelig situasjon ».
AP170115 - Jeg forholder meg bare til de svar komiteen vil få fra presidentskapet og ikke til uttalelser i mediene i en så alvorlig sak, sier Martin Kolberg.
AP170115 presidentskapet motarbeidet et ønske fra dem om et utvidet mandat for EOS-utvalget.
AP170115 presidentskapet har skjult en langvarig uenighet om hvorvidt Stortingets presidentskap kunne frita medlemmene av EOS-utvalget for en lovpålagt taushetsplikt når det snakket med medlemmer av Evalueringsutvalget.
DB170114 I Obamas tilfelle er det likevel nødvendig å trekke fram hans gode sider, fordi hans personlighet i så stor grad har vært en manifestering av presidentskapet .
AP170114 Mexicos økonomi var i trøbbel allerede før de fikk presidentskapet til Donald Trump i fanget, blant annet på grunn av den lave oljeprisen.
AP170114 Mexicos økonomi var i trøbbel allerede før de fikk presidentskapet til Donald Trump i fanget, blant annet på grunn av den lave oljeprisen.
DB170113 ¶ KRITIKK : Stortingspresident Olaf Michael « Olemic » Thommessen ( H ) og resten av presidentskapet har fått kraftig kritikk av kontroll- og konstitusjonskomiteen.
DB170113 Så langt mener presidentskapet at vi har hatt hjemmel for alle handlinger foretatt i denne saken, skriver Thommessen.
DB170113 Svaret til komiteen vil foreligge så snart presidentskapet har behandlet saken, opplyser han.
DB170113 Kontrollkomiteen retter kraftig skyts mot Thommessen : - Det er det mest alvorlige jeg har hørt om siden krigen ¶ - Presidentskapet mener det ikke er grunnlag for den kritikken komiteen kommer med, og vil gjøre rede for dette i sitt svar til komiteen, sa Thommessen i en kommentar til Dagbladet torsdag kveld.
DB170113 Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte denne uka et brev til presidentskapet med kritikk av presidentskapets opptreden da kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) skulle evalueres.
DB170113 Komiteen mener presidentskapet ikke hadde lovhjemmel til å gi fritak for taushetsplikten som gjelder for EOS-utvalget.
DB170113 Han stiller seg uforstående til påstanden om at presidentskapet skal ha holdt tilbake viktige opplysninger, en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten med presidentskapet om taushetsplikten.
DB170113 Han stiller seg uforstående til påstanden om at presidentskapet skal ha holdt tilbake viktige opplysninger, en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten med presidentskapet om taushetsplikten.
DB170113 En dag seinere holder han fast ved at presidentskapet ikke har opptredt kritikkverdig, men legger til at de tar kritikken alvorlig.
DB170113 - Presidentskapet tar kritikken alvorlig, og vi vil foreta en grundig gjennomgang av saken, skriver Thommessen i en epost til NTB.
DB170113 Thommessen tok selv affære, og skrev et brev til EOS-utvalget hvor han sa « presidentskapet fritar EOS-utvalget og dets sekretariat for taushetsplikten (... ) overfor EOS-evalueringsutvalget ».
DB170113 Likevel er det nettopp det stortingspresident Olemic Thommessen og presidentskapet ser ut til å ha gjort noe så ettertrykkelig.
DB170113 I mellomtida hadde Presidentskapet fått gjennom en lovendring i Stortinget slik at EOS-utvalget ble fritatt for taushetsplikten, men det skjedde altså uten at politikerne kjente til bakgrunnen og konflikten mellom EOS-utvalget og presidentskapet .
DB170113 I mellomtida hadde Presidentskapet fått gjennom en lovendring i Stortinget slik at EOS-utvalget ble fritatt for taushetsplikten, men det skjedde altså uten at politikerne kjente til bakgrunnen og konflikten mellom EOS-utvalget og presidentskapet.
DB170113 Henvendelsen ble liggende hos presidentskapet i sju uker før de folkevalgte - ved en tilfeldighet - ble oppmerksomme på brevet.
DB170113 Dette ble ikke formidlet videre av presidentskapet , men « tolket » bort på vegne av Stortinget.
DB170113 Det kommer fram i et usedvanlig skarpt brev fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, sendt til presidentskapet denne uka.
DB170113 Det kan virke som presidentskapet ikke syntes det var så farlig.
DB170113 Det blir spennende å høre hvordan presidentskapet i mer detalj skal forsvare seg mot påstanden om at de har ført de folkevalgte bak lyset - i en sak som har med kontrollen av de hemmelige tjenestene å gjøre.
DB170113 Presidentskapet har foreløpig bare avvist kritikken, og hevder at hastemeldingen fra EOS-utvalget til de folkevalgte er lagt ut på nettet og har ligget der i to år.
AP170113 Særmeldingen med kritikk av presidentskapet ble først ble referert i Stortinget 3. februar.
AP170113 Stortingspresident Olemic Thommessen og presidentskapet mente derimot de kunne gi et slikt unntak uten lovhjemmel.
AP170113 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170113 For det første sendte presidentskapet ikke særmeldingen til Kontrollkomiteen, men ventet i syv uker.
AP170113 EOS-utvalget skrev til presidentskapet om viktigheten av at de hemmelige tjenestene stolte på utvalget : ¶
AP170113 Direktøren fungerer som sekretær for presidentskapet .
AP170113 Denne uken sendte Stortingets kontrollkomité et oppsiktsvekkende brev til presidentskapet .
AP170113 Denne særmeldingen holdt presidentskapet unna medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som er fagkomiteen for slike meldinger.
AP170113 Da EOS-utvalget så seg nødt til å sendte en særmelding til Stortinget, endret presidentskapet holdning.
AP170113 - Jeg hadde aldri møte med presidentskapet , opplyser hun.
AP170113 Presidentskapet snudde ¶
AP170113 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170113 Presidentskapet skal ha gjort endringer i mandatet til Solbakken-utvalget, slik at et punkt Stortinget ønsket å ha med - å se på fremmede staters overvåking i Norge - falt ut.
AP170113 Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170113 Stortingets kontrollkomité sendte onsdag brev til presidentskapet med sterk kritikk av dets opptreden da kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) skulle evalueres av det såkalte Solbakken-utvalget.
AP170113 Stortingets kontrollkomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ) ¶
AP170113 Kontrollkomiteen antyder at presidentskapet bevisst har latt å være å arkivere dokumenter i saken og bevisst holdt tilbake viktige opplysninger, bl.a. en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten med presidentskapet om taushetsplikten.
AP170113 Ingen i kontrollkomiteen som Aftenposten snakket med fredag ønsker å kommentere saken før det foreligger et svar fra presidentskapet .
AP170113 Ifølge kontrollkomiteen hadde ikke presidentskapet myndighet til å opphevet taushetsplikten til Solvakken-utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen.
AP170113 Hverken presidentskapet eller jeg har lagt noen prestisje i det, sier Thommessen og legger til at den såkalte særmeldingen fra EOS-utvalget ligger Stortingets nettsider og har vært tilgjengelig der i to år.
AP170113 Flere andre medlemmer i presidentskapet er av samme oppfatning som Thommessen, men viser til Thommessen for eventuelle kommentarer.
AP170113 - Jeg kan ikke se noe ureglementert i måten presidentskapet har håndtert denne saken på, sier stortingspresidenten til Aftenposten.
AP170113 en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten med presidentskapet om taushetsplikten.
AP170113 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170113 Presidentskapet skal ha gjort endringer i mandatet til Solbakken-utvalget, slik at et punkt Stortinget ønsket å ha med - å se på fremmede staters overvåking i Norge - falt ut.
AP170113 Særmeldingen med kritikk av presidentskapet ble først ble referert i Stortinget 3. februar.
AP170113 Stortingspresident Olemic Thommessen og presidentskapet mente derimot de kunne gi et slikt unntak uten lovhjemmel.
AP170113 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170113 For det første sendte presidentskapet ikke særmeldingen til Kontrollkomiteen, men ventet i syv uker.
AP170113 EOS-utvalget skrev til presidentskapet om viktigheten av at de hemmelige tjenestene stolte på utvalget : ¶
AP170113 Denne uken sendte Stortingets kontrollkomité et oppsiktsvekkende brev til presidentskapet .
AP170113 Denne særmeldingen holdt presidentskapet unna medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som er fagkomiteen for slike meldinger.
AP170113 Da EOS-utvalget så seg nødt til å sendte en særmelding til Stortinget, endret presidentskapet holdning.
AP170113 Presidentskapet snudde ¶
AP170113 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170113 Presidentskapet skal ha gjort endringer i mandatet til Solbakken-utvalget, slik at et punkt Stortinget ønsket å ha med - å se på fremmede staters overvåking i Norge - falt ut.
AP170113 Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170113 Utgangspunktet er likevel at Presidentskapet kollektivt må ta ansvar.
AP170113 UiO-professoren sier at det er vanskelig å forstå hvordan presidentskapet i det hele tatt kan ha gjort dette.
AP170113 Stortingets kontrollkomité har sendt Stortingets presidentskap et brev der den ber om nærmere kommentarer og opplysninger om hvordan presidentskapet har behandlet denne saken.
AP170113 Selv om presidentskapet hadde god kjennskap til hvordan Stortinget hadde uttrykt seg, skal det opprinnelig ha holdt tilbake dette mandatpunktet, ifølge brevet fra kontrollkomiteen.
AP170113 Men denne la ikke Presidentskapet frem for Stortinget og kontrollkomiteen.
AP170113 Istedenfor å legge frem EOS-utvalgets hastemelding, utformet presidentskapet forslag til midlertidig lovhjemmel for å unnta EOS-utvalget for taushetsplikt.
AP170113 I utgangspunktet er medlemmer av presidentskapet valgt for ett år av gangen - det skjer når Stortinget konstitueres i begynnelsen av oktober - men i praksis pleier medlemmene å bli gjenvalgt for hele stortingsperioden på fire år.
AP170113 Hvis komiteen så fastholder kritikken, vil den avgi en innstilling om saken til Stortinget, som vil avgjøre om man vil komme med kritikk av presidentskapet .
AP170113 Hvis jeg selv hadde sittet i presidentskapet , ville jeg i så fall ha vurdert å be meg fritatt fra dette vervet, mener Smith.
AP170113 Han tar forbehold om at presidentskapet ennå ikke har gitt noe svar, men sier samtidig at brevet virker veldokumentert.
AP170113 Generelt har presidentskapet forslagsrett.
AP170113 Enten har presidentskapet kollektivt behandlet saken eller så har den blitt delegert til Stortingspresidenten fordi den er sensitiv på grunn av de hemmelige tjenestene.
AP170113 Det ser altså ut til at presidentskapet på den måten handlet på tvers av Stortingets klare ønske.
AP170113 Det forekommer at det skjer endringer i presidentskapet underveis, for eksempel hvis en statsråd går ut av regjeringen og vender tilbake til Stortinget, slik at varaen må tre ut av Stortinget.
AP170113 Brevet fra kontrollkomiteen går langt i å antyde at formålet var å skjule den sterke kritikken av presidentskapet som kom frem i hastemeldingen.
AP170113 Brevet er en kraftig kritikk av presidentskapet .
AP170113 Bakgrunnen for kritikken mot presidentskapet er at Stortinget oppnevnte Solbakken-utvalget for å evaluere Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester ( EOS-utvalget ).
AP170113 - Selv om bestemmelsen ikke gjelder for Presidentskapet , er det grunnleggende for Stortingets arbeid at man ikke underslår viktige opplysninger, slik kontrollkomiteen mener at har skjedd her, sier Smith.
AP170113 - I brevet fra kontrollkomiteen nevnes i tillegg Stortingets direktør, og vi må anta at administrasjonen er brukt i denne saken, både når det gjelder den nokså merkelige lovtolkningen som Presidentskapet fastholdt og når det gjelder det interne arbeidet med meldinger og andre dokumenter, påpeker UiO-professoren.
AP170113 Presidentskapet skal gjentatte ganger ha forsøkt å frita EOS-utvalget og dets sekretariat for den lovpålagte taushetsplikten i kontakten med Solbakken-utvalget, selv om loven tydelig sier at dette ikke er mulig.
AP170113 Presidentskapet ga seg likevel ikke, og til slutt brukte EOS-utvalget sin lovbestemte adgang til å sende en såkalt særmelding - en hastemelding - til Stortinget.
SA170112 Stortingspresidenten kan ikke kommentere saken fordi brevet ikke er behandlet i presidentskapet , får NTB opplyst. ( ©NTB ) ¶
SA170112 Stortinget fikk til slutt til behandling et forslag fra presidentskapet om en lovhjemmel som ga EOS-utvalget lov til å dele taushetsbelagt informasjon med utvalget som skulle granske dem, men uten at striden som lå bak, kom fram.
SA170112 Komiteen påpeker imidlertid i brevet at presidentskapet ikke har myndighet til å avgjøre spørsmål om lovfortolkning.
SA170112 Jeg regner nå med at presidentskapet svarer på spørsmålene vi har stilt, sier Martin Kolberg ( Ap ), lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, til NTB.
SA170112 Ifølge brevet skal presidentskapet dessuten ha forsøkt å gjøre om på mandatet til Solbakken-utvalget.
SA170112 I et brev NTB har fått tilgang til, anklages presidentskapet for å ha gitt seg selv myndighet til å sette til side taushetsplikten som gjelder for EOS-utvalget, som fører kontroll med de hemmelige tjenestene.
SA170112 Det førte til en strid mellom EOS-utvalget og presidentskapet om lovforståelsen når det gjaldt granskernes tilgang på taushetsbelagt informasjon som EOS-utvalgets medlemmer sitter på.
SA170112 - Det er en enstemmig komité som har sendt brevet til presidentskapet , i forbindelse med behandlingen av evalueringen av EOS-utvalget.
SA170112 Presidentskapet sendte brev til EOS-utvalget der den fritok dem fra taushetsplikten slik at de kunne svare på evalueringsutvalgets spørsmål.
SA170112 - Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget, heter det i brevet.
DB170112 « Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget », heter det i et brev komiteen sendte presidentskapet onsdag og som NTB har fått tilgang til.
DB170112 Thommessen mener selv det ikke er grunnlag for den kritikken presidentskapet utsettes for.
DB170112 Stortingspresident Thommesen mener det ikke er grunnlag for den kritikken komiteen retter mot presidentskapet .
DB170112 Stortinget fikk til slutt til behandling et forslag fra presidentskapet om en lovhjemmel som ga EOS-utvalget lov til å dele taushetsbelagt informasjon med utvalget som skulle granske dem, men uten at striden som lå bak, kom fram.
DB170112 Kontrollkomitéleder Martin Kolberg ( Ap ) bekrefter overfor Dagbladet at komiteen har kontaktet presidentskapet .
DB170112 Komitémedlem Gjermund Hagesæter ( Frp ) ønsker ikke å gå i detaljer, men sier komiteen forventer en god tilbakemelding fra presidentskapet .
DB170112 Komiteen påpeker imidlertid i brevet at presidentskapet ikke har myndighet til å avgjøre spørsmål om lovfortolkning.
DB170112 I et brev oversendt til presidentskapet onsdag anklager komiteen presidentskapet for å ha gitt seg selv myndighet til å sette til side taushetsplikten for EOS-utvalget, som fører kontroll med de hemmelige tjenestene, ifølge NTB.
DB170112 I et brev oversendt til presidentskapet onsdag anklager komiteen presidentskapet for å ha gitt seg selv myndighet til å sette til side taushetsplikten for EOS-utvalget, som fører kontroll med de hemmelige tjenestene, ifølge NTB.
DB170112 Enstemmig : Komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) sier til Dagbladet at det er en enstemmig komité som har sendt brev til presidentskapet .
DB170112 Dette ble gjort etter grundige vurderinger, sier Olemic Thommessen i en kommentar til Dagbladet, og legger til : ¶ - Presidentskapet mener det ikke er grunnlag for den kritikken komiteen kommer med, og vil gjøre rede for dette i sitt svar til komiteen.
DB170112 Det førte til en strid mellom EOS-utvalget og presidentskapet om lovforståelsen når det gjaldt granskernes tilgang på taushetsbelagt informasjon som EOS-utvalgets medlemmer sitter på.
DB170112 - En enstemmig kontrollkomité har stilt presidentskapet en del spørsmål i forbindelse med behandlingen av evalueringen av EOS-utvalget.
DB170112 - Det går i hovedsak ut på at presidenten har forsøkt å fjerne et av mandatpunktene Solbakken-utvalget skulle se på, og at presidentskapet i flere tilfeller har motsatt seg EOS-utvalgets ønske om å få et eget lovgrunnlag for å dele gradert informasjon med Solbakken-utvalget, sier han videre.
DB170112 ( Dagbladet ) : Stortingets kontroll og konstitusjonskomité retter kraftig skyts mot stortingspresident Olemic Thommessen ( H ), som de mener har tilbakeholdt sentral informasjon om en alvorlig konflikt som presidentskapet var involvert i.
DB170112 « Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget », heter det i et brev komiteen sendte presidentskapet onsdag og som NTB har fått tilgang til.
DB170112 Presidentskapet sendte brev til EOS-utvalget der den fritok dem fra taushetsplikten slik at de kunne svare på evalueringsutvalgets spørsmål.
DB170112 « Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget », heter det i et brev komiteen sendte presidentskapet onsdag og som NTB har fått tilgang til.
DB170112 Stortingspresidenten kan ikke kommentere saken fordi brevet ikke er behandlet i presidentskapet , får NTB opplyst.
DB170112 Solbakken-utvalget, som hadde i oppgave å granske EOS-utvalget, var uenig med presidentskapet om lovforståelsen, men da den forsøkte å melde fra til kontrollkomiteen om striden, ble ikke meldingen oversendt komiteen, skriver NTB.
DB170112 Kontrollkomitéleder Martin Kolberg ( Ap ) bekrefter overfor Dagbladet at komiteen har kontaktet presidentskapet .
DB170112 Komiteen anklager presidentskapet for å ha gitt seg selv myndighet til å sette til side taushetsplikten for EOS-utvalget, som fører kontroll med de hemmelige tjenestene, skriver nyhetsbyrået.
DB170112 - En enstemmig kontrollkomité har stilt presidentskapet en del spørsmål i forbindelse med behandlingen av evalueringen av EOS-utvalget.
DB170112 ( Dagbladet ) : Kontroll og konstitusjonskomiteen på stortinget anklager stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) for å ha tilbakeholdt informasjon om en alvorlig konflikt som presidentskapet var involvert i, ifølge NTB.
DB170112 « Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget », heter det i et brev komiteen sendte presidentskapet onsdag og som NTB har fått tilgang til.
AP170112 Stortingspresidenten kan ikke kommentere saken fordi brevet ikke er behandlet i presidentskapet , får NTB opplyst.
AP170112 De antyder også at saken ble behandlet så spesielt fordi innholdet i informasjonen « var belastende » for presidentskapet .
AP170112 - Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget, heter det i et brev komiteen sendte presidentskapet onsdag og som NTB har fått tilgang til.
AP170112 - Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget, heter det i et brev komiteen sendte presidentskapet onsdag og som NTB har fått tilgang til.
AP170112 Til Dagbladet sier stortingspresidenten imidlertid at han mener det ikke er grunnlag for den kritikken komiteen retter mot presidentskapet .
AP170112 Nestleder i komiteen, Michael Tetzschner ( H ), sier de har sendt brevet til presidentskapet for å få en forklaring på hva som har skjedd.
AP170112 Men hvis EOS-komiteen opplever det slik at presidentskapet ville gi den en uhjemlet dispensasjon fra taushetsplikten, så er det noe vi må gjennomgå, sier han til Aftenposten.
AP170112 Lederen for EOS-utvalget, Eldbjørg Løwer, sier til Aftenposten at den saken som nå er kommet opp, er en sak mellom kontrollkomiteen og presidentskapet .
AP170112 Kontrollkomiteen på Stortinget anklager stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) og presidentskapet for å ha holdt tilbake informasjon den skulle hatt.
AP170112 Komiteen synes det er lett å forstå at presidentskapet ikke ønsket oppmerksomhet om uenigheten med EOS-utvalget, men slår fast « at dette ikke kan begrunne at Stortingets forretningsorden skulle fravikes, eller at presidentskapet satte seg i komiteens sted under sakens gang i Stortinget. » - Jeg har ikke vært borti noe så alvorlig i min tid på Stortinget, og har helle
AP170112 Komiteen synes det er lett å forstå at presidentskapet ikke ønsket oppmerksomhet om uenigheten med EOS-utvalget, men slår fast « at dette ikke kan begrunne at Stortingets forretningsorden skulle fravikes, eller at presidentskapet satte seg i komiteens sted under sakens gang i Stortinget. » - Jeg har ikke vært borti noe så alvorlig i min tid på Stort
AP170112 Komiteen antyder også at saken ble behandlet så spesielt fordi innholdet i informasjonen « var belastende » for presidentskapet .
AP170112 Ifølge DN antyder komiteen at presidentskapet fysisk kan ha fjernet hastemeldingen og de viktige vedleggene fra ekspedisjonskontoret : ¶
AP170112 I det 10 sider lange brevet kommer komiteen med uvanlig sterk kritikk av stortingspresidenten og presidentskapet .
AP170112 Hun bekrefter at presidentskapet var uenig i at det var behov for en egen lovhjemmel for å gi dispensasjon fra taushetsplikten.
AP170112 Dette ble gjort etter grundige vurderinger, sier Thommessen til Dagbladet, og legger til : ¶ - Presidentskapet mener det ikke er grunnlag for den kritikken komiteen kommer med, og vil gjøre rede for dette i sitt svar til komiteen.
AP170112 Både NTB og DN får opplyst at stortingspresidenten ikke kan kommentere saken fordi brevet ikke er behandlet i presidentskapet .
AP170112 Aftenposten sitter på brevet Kontroll- og konstitusjonskomiteen har sendt presidentskapet .
AP170112 - Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget, heter det i brevet komiteen sendte presidentskapet onsdag og som NTB har fått tilgang til.
AP170112 Presidentskapet skal ha sittet på en såkalt særmelding om dette fra EOS-utvalget i syv uker før resten av Stortinget og kontrollkomiteen ble varslet.
AP170112 Presidentskapet oppfordres til å kommentere dette nærmere ».
AP170112 - Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget, heter det i brevet komiteen sendte presidentskapet onsdag og som NTB har fått tilgang til.
DB170111 - Mine bekymringer om ham handler mye mer om at han går lenger enn hva presidentskapet gir makt til og hans lunefulle adferd.
AP170111 - Den offentlige dimensjonen ved presidentskapet hans vil bli slik.
DB170110 I brevet som Helgesen tirsdag sendte presidentskapet , skriver statsråden at regjeringen siden i vår har jobbet med å følge opp ulveforliket fra i fjor vår.
AP161213 Når Riksrevisjonen har sluttført sin gransking, kan spørsmålet om presidentskapet på noen måte skal stå til ansvar, bli reist på nytt.
AP161213 Kontrollkomiteen : Kritikkverdig av presidentskapet
AP161213 I budsjettinnstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen stemples det som « kritikkverdig » at presidentskapet først få dager før 2017-budsjettet kom, opplyste komiteen om den seneste overskridelsen på 350 millioner kroner.
AP161213 - Jeg oppfatter ikke dette som en mistillit til presidentskapet , men kritikken må plasseres der den hører hjemme, sier Kolberg.
AP161213 Presidentskapet mener entreprenøren Multiconsult er å klandre for at prosjektet er blitt så mye dyrere enn forutsatt og har saksøkt selskapet.
AP161213 Vi har nok stolt for mye på innstillingen fra presidentskapet , sier Senterpartiets Geir Pollestad.
SA161108 - Idretten, fra idrettsstyret og presidentskapet på toppen ned til de minste klubbene må delta aktivt for å bekjempe dette problemet.
AP161108 Finansminister Peter Kazimir i Slovakia, som for tiden har det roterende presidentskapet i EU, opplyser til Reuters at finansministrene i EU akkurat nå fokuserer på godt samarbeid og gode kriterier, ikke enkeltland.
AP161108 Finansminister Peter Kazimir i Slovakia, som for tiden har det roterende presidentskapet i EU, opplyser til Reuters at finansministrene i EU akkurat nå fokuserer på godt samarbeid og gode kriterier, ikke enkeltland.
AP161108 - Idretten, fra idrettsstyret og presidentskapet på toppen ned til de minste klubbene må delta aktivt for å bekjempe dette problemet.
AP160302 Trygve Bratteli, da fersk stortingsrepresentant for Oslo Ap, senere statsminister, fremmet i 1950 følgende forslag : " Stortinget ber presidentskapet om å utarbeide forslag til reising av en ny stortingsbygning.
AP160205 - I presidentskapet kjenner vi jo til at kongeparet, i flere år, har vært veldig opptatt av å gjøre Oscarshall mer tilgjengelig for publikum.
AP160202 Presidentskapet kommer ikke til å gi innspill ¶
AP160202 Presidentskapet kommer derfor ikke til å gi innspill vedrørende den forestående utnevnelsen, noe justisministeren er innforstått med.
AP160127 Justisministeren gjør Stortinget en bjørnetjeneste når han vil involvere presidentskapet i utnevnelsen av ny høyesterettsjustitiarus.
AP160127 Dersom det samme presidentskapet har hatt eller skal ha formelle samtaler med justisministeren om justitiariusutnevnelsen som klagene gjelder, setter det selvsagt setteombudsmannen i en meget vanskelig situasjon.
AP160120 Vil konferere med presidentskapet
AP160119 Skal justisministeren bare lufte sine tanker med presidentskapet eller partilederne uformelt ?
AP160110 Etter nyttår overtok Nederland det halvårlige presidentskapet i EU.
AP160110> Etter nyttår overtok Nederland det halvårlige presidentskapet i EU.
AP160110> target="avis" href= Etter nyttår overtok Nederland det halvårlige presidentskapet i EU.
AP160110> target="avis" href= target="avis" href= Etter nyttår overtok Nederland det halvårlige presidentskapet i EU.
AP160110> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Etter nyttår overtok Nederland det halvårlige presidentskapet i EU.