VG171229 Heldigvis kjente Magnus presedens i en sånn situasjon, sier han til VG.
VG171229 Heldigvis kjente Magnus til presedens i en slik situasjon, sier pappa Henrik.
DN171225 Et selvstendig Catalonia kan danne presedens , skriver DN Mener.
BT171220 Men når USA går i front for å undergrave internett-friheten, kan det skape en farlig presedens andre steder på kloden.
VG171214 Påtalemyndigheten har beskrevet saken som høyst uvanlig, kompleks og helt uten presedens .
DB171213 - Det er presedens for at noen slipper unna med høye verdier av salbutamol, mens andre blir dømt.
DN171212 - Dersom vi skaper presedens i en slik sak, har den ingen logisk begrensning, sa dommer Sidney Thomas til regjeringens advokat Eric Grant mandag.
AP171207 Går høyesterettsdommen i reineierens favør, kan den skape presedens for lignende saker, der reineiere ikke retter seg etter kravet om reduksjon i antall dyr.
AP171205 I dommen, som vil skape rettslig presedens , slår høyesterett fast at den nåværende lovgivningen, som forbyr ekteskap mellom likekjønnede, er diskriminerende, og gir de to kvinnene lov til å gifte seg.
AA171205 I dommen, som vil skape rettslig presedens , slår høyesterett fast at den nåværende lovgivningen, som forbyr ekteskap mellom likekjønnede, er diskriminerende, og gir de to kvinnene lov til å gifte seg.
DN171203 - Dette forslaget kan skape presedens for slappe innfall fra forvalteren ¶
BT171202 En sånn presedens kan ikke det offentlige gå med på.
DN171124 Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.
BT171124 Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.
SA171123 Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.
SA171123 Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.
DB171123 Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.
DB171123 Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.
DA171123 Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.
BT171123 Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.
AP171123 Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.
VG171122 Reglene praktiseres imidlertid svært strengt, og bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen, skriver NTB.
DB171122 Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.
DA171122 Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.
DA171122 Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.
BT171122 Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.
DB171120 Denne saken må sette en presedens i å stille til doms alle som har befattet seg med deling eller unnlot å varsle.
DN171119 Dernest vil en rettskraftig dom gi presedens som beskytter andre forbrukere - også i tiden fremover, sier Flesland til NTB.
DA171119 Dernest vil en rettskraftig dom gi presedens som beskytter andre forbrukere - også i tiden framover, sier Flesland til NTB.
DN171114 - En avgjørelse i miljøbevegelses favør vil bli lagt merke til og vil være en viktig presedens .
AP171114 I så fall ville det kunne sette en presedens for at Xi i 2022 også kunne fortsette.
NL171113 Saken vil danne presedens .
VG171107 Vi skal ikke skape endringer som fører til presedens , og som gjør at det kommer hundrevis av andre søknader, sier statsråden til VG.
DN171026 I ny innstilling ber hun om videre utredning av økonomiske, juridiske og politiske konsekvenser fordi Sichuan-tvisten kan komme til å danne presedens .
AP171025 I den grad det finnes presedens å lene seg på, må man tilbake til 1994 da KrFs Kåre Kristiansen trakk seg i protest mot tildelingen av fredsprisen til PLOs leder Yasir Arafat, sammen med Israels statsminister Yitzak Rabin og utenriksminister Shimon Peres.
DB171021 - Det er superviktig, og setter på mange måter presedens for bransjen.
DB171020 Han mener avtalen med Kina gir en farlig presedens , sier han til NRK.
AP171019 Det handler om presedens , sier han.
DA171018 Inger Christin Torp i opplæringskomiteen er ikke redd for at dette skal skape presedens og et skred av søknader fra andre skoler om støtte til ulike prosjekter.
VG171007 - Det er høyst uvanlig, og det er ikke noe vi skal lage presedens for at vi gjør.
SA171005 Å gi mer nå vil være et veldig dårlig signal og skape en farlig presedens i forhold til senere arrangement.
AP171005 Å gi mer nå vil være et veldig dårlig signal og skape en farlig presedens i forhold til senere arrangement.
AA171003 I dette tilfellet skapes en presedens der graden av « engasjement » blant elevene brukes som målestokk på om de skal få fri eller ikke, sier Sandaune og viser på nytt til at utvisningen av Abbasi-søsknene er et lovlig fattet vedtak.
AA170926 52-åringen er en av verdens fremste miljøjurister og får årets hederspris « for å ha avslørt utslipp av miljøgifter som har pågått gjennom tiår, sikret rettferdighet for folk som er berørt av miljøgifter og for å ha skapt presedens for effektiv regulering av helse- og miljøfarlige stoffer ». ( ©NTB ) ¶
AP170923 - Det vi gjør er uten presedens både i omfang og kostnader, sa den russiske byggministeren Mikael Men til Vedomosti.
DA170916 Den setter også presedens for framtidens filmregissører som ønsker å komme til landet, og for andre kulturarbeidere innen andre kunstfelt, mener Kleven.
DA170916 Presedens
DN170829 Samtidig etablerer denne testen en potensielt farlig presedens om å foreta flere prøveoppskytinger over Japan i framtiden, heter det i uttalelsen fra Sør-Korea.
DA170829 Samtidig etablerer denne testen en potensielt farlig presedens om å foreta flere prøveoppskytinger over Japan i framtiden, heter det i uttalelsen fra Sør-Korea.
AP170829 Skape global presedens ved å bli første olje- og gassprodusent som tilkjennegir en målsetting om å gjennomføre en kontrollert nedbygging av eksisterende produksjon i henhold til klimatrygge grenser, med en rettmessig og rettferdig overgang som ivaretar arbeidere, fellesskap og økonomi.
AP170829 Skap global presedens !
AA170829 Samtidig etablerer denne testen en potensielt farlig presedens om å foreta flere prøveoppskytinger over Japan i framtiden, heter det i uttalelsen fra Sør-Korea.
AA170829 Samtidig etablerer denne testen en potensielt farlig presedens om å foreta flere prøveoppskytinger over Japan i framtiden, heter det i uttalelsen fra Sør-Korea.
DB170828 - Denne hendelsen er uten presedens .
FV170822 Så vil CAS straffe Johaug hardt, for å unngå å sette en farlig presedens ?
SA170821 Så vil CAS straffe Johaug hardt, for å unngå å sette en farlig presedens ?
BT170821 Så vil CAS straffe Johaug hardt, for å unngå å sette en farlig presedens ?
AP170821 Så vil CAS straffe Johaug hardt, for å unngå å sette en farlig presedens ?
DN170816 - Vi har ikke sluppet Zagato-modeller som en familie før, i hvert fall ikke på denne måten, men ideen er ikke uten presedens .
DN170731 Havner den der, vil det skape presedens også for framtidige reguleringer på feltet.
DB170731 - Det som ikke kommer fram i rapporten, er at det som følge av dette prosjektet, ble en presedens , at i alle EØS-prosjekter som omhandler kultur, skal alle parter ha rett til innsyn i regnskap og endringer i budsjett underveis i prosessen.
DB170731 Havner den der, vil det skape presedens også for framtidige reguleringer på feltet.
AP170731 Havner den der, vil det skape presedens også for framtidige reguleringer på feltet.
DN170730 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil forandre loven slik at deltidsansatte er sikret fortrinnsrett til fulle stillinger, slik at tidligere høyesterettsdommer ikke skaper presedens .
DB170721 At beslutningen setter en ny, streng presedens som potensielt kan gjøre spurtene tryggere, er dog til liten trøst for Bora-hansgrohe som mistet sin største rytter.
DA170701 Jeg frykter at denne saken kan legge en farlig presedens der det åpnes for nye skogsbilveier hver gang skognæringen synes at en ny vei kunne være « kjekt å ha », sier Hansson.
DA170701 - Farlig presedens
DN170630 - At selskapet nå har gjennomført en grundig sårbarhetsanalyse og tatt en beslutning om blant annet å bruke egne ansatte til kritiske oppgaver og å bygge et robust internt fagmiljø, bør skape presedens for andre private og offentlige virksomheter, sier Randeberg.
AP170627 Det er mulig at denne avgjørelsen setter en presedens for andre søketjenester som reise eller kart.
AP170627 Det er mulig at denne avgjørelsen setter en presedens for andre søketjenester som reise eller kart.
DB170622 - Det var ingen presedens .
NL170621 ittliggende park, sol deler av dagen i parken og i gaten, en viktig historisk siktlinje fra Prostneset/domkirken mot Kongsbakken forsvinner, verdien til den vernede Norkirken reduseres ytterlige, turistene mister et mye brukt utsiktspunkt over sentrum, vi får igjen et enda høyere hus som setter presedens for neste høyhus som skal bygges i sentrum, vi tillater at Heracleum bygges helt inn, osv. osv.
VG170620 Han understreker at avgjørelsen ikke skaper ny presedens , og at ordningen med at partiene selv velger representanter til internasjonale verv kan fortsette som før.
NL170609 ( Riston ) Da var faktisk første frikjøps sak avgjort og denne skapte presedens for andre med brysom tilbuds og leveringsplikt.
DB170607 For at høyblokkene kommer til å skape presedens for gatene rundt, at Barcode bare er barnemat sammenliknet med hvordan det kan bli på Hammersborg.
VG170606 Det gjelder blant annet i hvilken grad tidligere dommer skal ha noen presedens .
AP170606 Siden dommen falt i Høyesterett, vil den danne presedens for andre lignende saker både i Danmark og i andre EU-land.
AA170602 - Det er uklart hva Trump mente med dette, men det han nå har gjort, er ikke helt uten presedens , sier Kallbekken.
DB170528 Et spektakulært scenario uten presedens i Giro-historien, og et utgangspunkt arrangøren aldri våget å håpe på etter forseringene av Mount Etna, Blockhaus, Mortirolo og Stelvio to ganger.
DA170526 Hvis prosjektet gjennomføres kan det skape presedens .
SA170523 Lover, regler, ord-konstruksjoner, innhold i våre begrep, presedens , tradisjoner, osv. er uansett menneskeverk.
SA170523 Lover, regler, ord-konstruksjoner, innhold i våre begrep, presedens , tradisjoner, osv. er uansett menneskeverk.
VG170519 De må lete i utlandet for presedens .
VG170518 Men her er det lite presedens .
DA170515 - Mest sannsynlig ikke, men det at regjeringen sniker inn en avgrensningsdefinisjon som flytter iskanten nordover, kan skape presedens for hvordan iskanten avgrenses i oppdateringen for Barentshavet.
SA170512 Utvalget er redd for å vedta en selvpålagt åpenhet som går langt ut over det frivilligheten i Norge har vært pålagt gjennom lov, fordi det vil skape presedens for andre organisasjoner.
BT170512 Utvalget er redd for å vedta en selvpålagt åpenhet som går langt ut over det frivilligheten i Norge har vært pålagt gjennom lov, fordi det vil skape presedens for andre organisasjoner.
AP170512 Utvalget er redd for å vedta en selvpålagt åpenhet som går langt ut over det frivilligheten i Norge har vært pålagt gjennom lov, fordi det vil skape presedens for andre organisasjoner.
FV170506 Fotballprofilen håper nå at hans sak vil skape presedens for håndteringen av lignende saker i framtiden.
DB170506 Fotballprofilen håper nå at hans sak vil skape presedens for håndteringen av lignende saker i framtiden.
BT170505 Fotballprofilen håper nå at hans sak vil skape presedens for håndteringen av lignende saker i framtiden.
AP170505 Fotballprofilen håper nå at hans sak vil skape presedens for håndteringen av lignende saker i framtiden.
DB170504 - Det var ingen presedens .
VG170422 Det setter presedens , sier Wikestad.
DA170421 Det er mulig at den vil ankes av franske myndigheter, av frykt for at den nettopp kan etablere en presedens .
DA170421 Det er mulig at den vil ankes av franske myndigheter, av frykt for at den nettopp kan etablere en presedens .
DA170421 Det er mulig at den vil ankes av franske myndigheter, av frykt for at den nettopp kan etablere en presedens .
DA170419 Frykter presedens
DA170419 Dersom kommunen påtar seg å utarbeide reguleringsplan og finansieringsplan for Vassfast, så kan det skape presedens i ønsker om ferjeavløsningsprosjekter i Nye Stavanger.
DB170416 - Disse leilighetene ligger veldig sentralt, de bygges med tanke på fast bosetting, og da kan det bli et problem hvis det åpnes opp presedens for at enhetene kan kjøpes opp til fritidsformål.
DB170407 Om kjemiske våpen skal være akseptert, skaper man en farlig presedens .
DB170407 - Selv om det er presedens for å utføre relativt store militære operasjoner uten godkjenning, vil det være lurt av Trump å forankre disse angrepene politisk, sier Melby til Dagbladet.
DB170407 Det er mer effektivt, billigere og vil føre til at flere saker blir prøvd og skaper presedens .
VG170406 Ifølge CNN har det sittet langt inne for Republikanerne å benytte seg av det helt spesielle smutthullet i Senatets forretningsorden fordi man frykter det vil skape en uheldig presedens for fremtidige saker.
AA170331 Det er nødvendig å ta den byrden som en slik anmeldelse er til å skape presedens i slike saker.
DB170327 Hun mener Norwegian har skapt presedens med etableringen i Irland, og viser til at SAS nå er i gang med å gjøre det samme.
DA170327 Nerdal får støtte fra arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Frp, Erlend Wiborg, som håper vedtaket vil sette presedens .
AA170327 Nerdal får støtte fra arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Frp, Erlend Wiborg, som håper vedtaket vil sette presedens .
SA170324 Å bøye av vil være å vise svakhet som kan skape presedens .
FV170324 Å bøye av vil være å vise svakhet som kan skape presedens .
BT170324 Å bøye av vil være å vise svakhet som kan skape presedens .
AP170324 Å bøye av vil være å vise svakhet som kan skape presedens .
AA170322 Jan van Aken, en våpenekspert for opposisjonspartiet Die Linke i nasjonalforsamlingen, ønsker avgjørelsen velkommen og sier den markerte en presedens for å nekte våpen til andre NATO-medlemmer.
AA170321 Han sier magefølelsen hans etter å ha lest kommuneadvokatens betenkning, er at det finnes lite presedens på området.
AA170317 Aktor er redd for at en ny frifinnelse vil skape presedens .
DB170316 Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen betegnet oppkjøpet som « sosialdemokratiet på sitt dummeste », mens Aftenpostens kommentator Ola Storeng stilte betimelige spørsmål om hvilken presedens oppkjøpet ville skape : « Spørsmålet er hvilken presedens den vil få, særlig hvis tidene blir dårligere slik at det blir mangel på kapital i norsk næringsliv.
DB170316 Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen betegnet oppkjøpet som « sosialdemokratiet på sitt dummeste », mens Aftenpostens kommentator Ola Storeng stilte betimelige spørsmål om hvilken presedens oppkjøpet ville skape : « Spørsmålet er hvilken presedens den vil få, særlig hvis tidene blir dårligere slik at det blir mangel på kapital i norsk næringsliv.
DN170315 Trump har gjentatte ganger nektet å offentliggjøre selvangivelsene sine, noe som bryter med en 40 år lang presedens .
AA170314 - De er sikkert redde for at dette skaper presedens , det er akkurat det vi ønsker det skal gjøre, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170313 En presedens for disse reglene var Muhammeds avtale med de beseirede jødene i Khaybar, som fikk lov til å bli i området mot å gi fra seg halvparten av det de produserte årlig.
AA170306 - Jeg er redd slike dommer skal skape presedens og et inntrykk av at samfunnet ikke tar slike saker alvorlig.
AP170217 French skriver at justismyndighetene skapte en problematisk presedens ved å la Petraeus slippe unna uten en straffesak.
DN170216 - Det er en rekke medlemmer, fra begge partier, som ønsker at Trump kunne ha fulgt historisk presedens som er satt av alle presidentkandidater - demokrat eller republikaner - og offentliggjort informasjonen, sier Warner til Fox.
AP170215 - Hvis noen med overlegg avlyttet general Flynns telefonsamtaler, er det uhørt, uten presedens , rett og slett galt, sa Nunes til Fox News.
AP170215 - Hvis noen med overlegg avlyttet general Flynns telefonsamtaler, er det uhørt, uten presedens , rett og slett galt, sa Nunes til Fox News.
AA170215 - Vår advokat har sett på perspektivene, og hun vurderer at det vil danne presedens i forhold til andre arbeidsplasser på vårt område, sier han.
AP170210 « Det finnes ingen presedens til støtte » for dette argumentet, mener dommerne og mener det « står stikk i strid med den fundamentale strukturen av vårt konstitusjonelle demokrati ».
SA170209 Saken ser også ut til å ha dannet presedens og medført at ytterligere to nye dispensasjoner er gitt.
AP170209 - Det finnes ingen presedens som støtter denne påstanden, og den er i strid med den grunnleggende strukturen i vårt konstitusjonelle demokrati, heter det i kjennelsen.
AA170207 Dommen kan da sette presedens for EU-medlemslandenes flyktningpolitikk.
AP170130 - Dette er en ekstrem handling som er helt uten presedens .
AP170130 - Dette er en ekstrem handling som er helt uten presedens .
AP170128 Det finnes ingen historisk presedens .
AP170128 Det finnes ingen historisk presedens , sier han.
AP170128 Det finnes ingen historisk presedens .
AP170128 Det finnes ingen historisk presedens , sier han.
VG170126 Det vil skape presedens for andre saker også.
DN170118 Ryan hevder Obama setter « en farlig presedens der de som avslører vår nasjonale sikkerhet ikke blir holdt ansvarlig for sine lovbrudd ».
AP170118 » I en uttalelse kaller Kongresslederen Manning for en forræder, og sier at Obamas avgjørelse setter « en farlig presedens der de som avslører vår nasjonale sikkerhet ikke blir holdt ansvarlig for sine lovbrudd ».
SA170105 Det er praktisk og nødvendig med en administrativ toppfigur som holder rede på prinsippvedtak og presedens i et skiftende politisk klima.
AP161218 Når Trump med så stor letthet bryter normer dette landet har bygget opp over nesten 300 år, kan det sette presedens for mer ekstreme krefter.
AP161218 - Grunnleggerne skapte en presedens om at du forsøker å ansette de beste folkene - de som kan mest om det de skal jobbe med.
AP161218 - Det som bekymrer meg mest, er at han virker så lite bevisst på hvordan han skaper presedens .
AP161218 Når Trump med så stor letthet bryter normer dette landet har bygget opp over nesten 300 år, kan det sette presedens for mer ekstreme krefter.
AP161218 - Grunnleggerne skapte en presedens om at du forsøker å ansette de beste folkene - de som kan mest om det de skal jobbe med.
AP161218 - Det som bekymrer meg mest, er at han virker så lite bevisst på hvordan han skaper presedens .
AP160608 Men det skaper en skremmende presedens som angår oss alle, mener Aftenpostens filmanmelder Kjetil Lismoen.
SA160602 Det har vært altfor mange unntak fra regelen som kan brukes som presedens .
AP160403 Rammene for oppgjøret vil skape presedens for alle tariffavtaler som skal forhandles denne våren, tror Parat-lederen.
AP160325 Loven kan skape presedens i andre delstater ¶
AP160325 Loven kan skape presedens i andre delstater ¶
AP160219 Om FBI vinner frem i det amerikanske rettssystemet, basert på en lov fra 1789 ( ! ) med sitt krav mot Apple, vil det også kunne sette presedens videre i « krypteringskrigen », noe som igjen vil kunne være godt være nytt for cyber-kriminelle.
AP160125 På svingete bakveier var den i sitt ess, og fortsatt danner Peugeot 205 GTi presedens for hvordan en ekte GTI-bil skal oppleves der veiene er smale og hårnålskurvene mange.