SA171212 Du skal få bytte vare mot vare, men butikkene kan sette premisser for bytteretten din, sier hun.
FV171212 Du skal få bytte vare mot vare, men butikkene kan sette premisser for bytteretten din, sier hun.
VG171207 Det er avdekket at private barnevernsaktører blant annet har fått verdifulle kontrakter på uriktige premisser , har innehatt dobbeltroller og at flere titalls velferdsmillioner er forsvunnet til utlandet i form av utbytte og konsernbidrag til oppkjøpsfond, blant annet i skatteparadiser.
AP171207 Det er ikke lenger på lærerne og elevens premisser at timene struktureres, men på politikernes.
DB171206 Når Søviknes virker å mene at det er en positiv internrente som tilsier lønnsomhet, ikke internrente over avkastningskravet, er det altså på gale premisser .
BT171206 Et annet poeng er viktigheten av å insistere på at kunsten gjør samfunnet rikere, men på sine egne premisser .
AP171206 Også denne gang foregår forhandlingene i stor grad på kinesernes premisser .
AP171206 Tidens mest skandaløse PR-kampanje på falske premisser .
DB171205 Er det derimot et « venneprosjekt » på likeverdige og ryddige premisser er det annerledes, sier Pedersen til Dagbladet.
DB171205 Er det derimot et « venneprosjekt » på likeverdige og ryddige premisser er det annerledes, sier Pedersen til Dagbladet.
VG171204 Han levde livet sitt på sine egne premisser , konstaterte moren.
AP171202 I et nydelig anlagt førstekapittel, som fungerer som en slags urscene der alle bokens sentrale premisser legges, er hun med faren Eddie til nattklubbeieren Dexter Styles hus ved Manhattan Beach.
DB171201 Men medførte dette reformer mer og mer på kapitalens premisser ?
DB171130 Tette fellesskap der ungenes sport skjer på de voksnes premisser .
DB171130 For det store ideologiske skillet går mellom de som vil ha en talentutvikling på storklubbenes premisser og de som ønsker at både ungene og tenåringene mest mulig skal få styre sin egen utvikling.
NL171128 | Voksne må forstå idrettsglede på barns premisser ¶ ¶
NL171128 Da må vi også la barn få være barn - på barns premisser og ikke på voksenmåten. | - Dette dokumentet blir gull verdt i møte med politikerne ¶
NL171128 Stortingsvedtaket om innføring av DAB betraktes derfor som høyst udemokratisk, netopp fordi premisser og beslutningsgrunnlag er formet og gitt av en liten gruppe særinteresser.
NL171128 Skulle norske myndigheter modernisere samebygdene, eller skulle man gi blaffen i å bygge ut skole og infrastruktur i våre områder, vente på lokalbefolkningens kompetanseheving og la dem som bodde der ta seg av dette på " egne premisser " ?
NL171128 Jo, men de måtte bli norske, og arbeide på norske premisser , kan man innvende.
NL171128 Innvandrere som gjør karrierer i Norge, gjør det også på " norske premisser ".
NL171128 Andre tiltak bygd på " samiske premisser " fikk et kort liv ( skolene i Brenna og Láhpoluoppal f. eks. ).
DB171128 Jeg tror det er lettere å være Jessica Diggins, som er den beste på det amerikanske laget, for ting går mer på dine premisser da.
DB171128 Dermed oppsto det spekulasjoner om at Warren ble ansatt som jusprofessor ved Harvard på falske premisser , uten at det heller noen gang ble bevist.
VG171126 - Statoil og oljebransjen er en mannsdominert bransje, hvor mye trolig har foregått på menns premisser ?
AP171126 Det korte svaret er at den må være på barnas premisser , og det er ikke alltid tilfellet her.
VG171125 - Nå er jeg fri til å gjøre politikk på mine egne premisser .
NL171123 Beslutningen er et veivalg som legger sterke premisser for byens fremtid.
DN171123 - Vi må ha tro på at vi kan ta debatten på våre premisser , for selvsagt skal dette være på vår dagsorden.
AP171123 Det kommer mange påstander som er dårlig begrunnet, eller som tar utgangspunkt i feil premisser .
AP171123 Jeg, og utallige andre jenter, har vokst opp med en forestilling om at den første gangen, og sex i seg selv, ikke skulle skje på våre premisser .
SA171122 Systemet fremstår som selvfinansierende og opprettholder en virkelighetsoppfatning basert på sviktende og tvilsomme premisser .
DA171122 - Vi må ha tro på at vi kan ta debatten på våre premisser , for selvsagt skal dette være på vår dagsorden.
NL171121 Det er mye mulig at de har rett i det, men vedtaket er gjort på falske premisser .
NL171117 Etterfulgt av et varierende utvalg framskrittets venner som på egne premisser har sett muligheter for å raskt å høste sølv og gull fra havet.
AA171117 Det er denne prisen blottet for, sier Tandberg og tilføyer at det er en svært generøs pris som tar kunst på alvor og gis på kunstens premisser .
SA171116 USA vil forplikte seg til å redusere utslipp av klimagasser, men vil gjøre det på sine egne premisser , sier USAs utsending til klimakonferansen i Bonn.
DN171116 USA vil forplikte seg til å redusere utslipp av klimagasser, men vil gjøre det på sine egne premisser , sier USAs utsending til klimakonferansen i Bonn.
AP171116 Hvert land skal produsere mat på landets premisser for å brødfø klodens snart ni milliarder mennesker.
DN171115 Jeg trenger nå tid til nøye å gjennomgå Høyesteretts premisser med våre advokater før jeg uttaler meg ytterligere, skriver Caprino.
DB171115 Treningen skal foregå på Petters premisser .
DB171115 I tillegg skapte han grunnlaget for å studere samfunnsmessige fenomener på egne premisser , han formulerte sosiologiens grunnsetninger.
VG171114 - Når vi gir støtte til trossamfunn, vil vi be dem om at de må godta en del premisser for støtten.
SA171113 Når alt rakner, har satt fokus på en av helsetjenestenestens største utfordringer innen psykisk helse og rus ; evnen til å komme i posisjon til å hjelpe og bistå mennesker i behov for bistand, på deres premisser .
DB171113 Jusprofessor Blandhol treffer spikeren der den bør treffes når han uttaler : « Private legger premisser for videre tiltak.
AP171113 Legge politiske premisser selv ¶
AA171112 I stedet for å tenke stort om samfunnet vi skal bli, driver vi klattvis regulering på teknologiens premisser .
VG171111 Det å si et ekte farvel og avslutte på egne premisser er noe forunt de færreste.
VG171111 De er blitt presset inn i et system på skolens premisser med skolefag, testing og prestasjoner, sa KrF-lederen til sitt eget landsstyre.
AA171111 Hørt i dag, på sine egne premisser , er « Trouble No More » lyden av en artist på hugget, som tror på noe og ikke prøver å gi publikum det de vil ha.
DA171110 Dette gir et gjennomsiktig, fargesterkt, følsomt og energisk bilde av en person som bruker en indre styrke og et hardt ytre for å tilkjempe seg en framtid for seg og sønnen på egne premisser .
DA171110 - Spørsmålet er på hvilke premisser det skal skje, sier han.
BT171110 - Spørsmålet er på hvilke premisser det skal skje, sier han.
AP171109 - Vi ble gitt en gave, muligheten til å gi oss på våre egne premisser .
VG171107 På egne premisser .
DA171107 Jeg velger å ikke ta stilling til denne tesen, men jeg tror det ligger noe i det, noe latent, en slags desperasjon som alltid er på kollisjonskurs med egne premisser , så får det være opp til lytteren hva de legger i det.
DA171107 - Vi ønsker et samarbeid, men det kan ikke bare være på de andre partienes premisser .
VG171106 Bufdir har gitt Deloitte i oppdrag å undersøke om flere barnevernsaktører kan ha fått avtaler på feil premisser .
AP171105 Teateret må konkurrere på sine egne premisser .
SA171103 Teknologien skal bli en del av skolen på lærernes og elevenes premisser , slik at den oppleves som et nyttig verktøy.
VG171102 - Ja, i hvert fall av noen, men jeg har vært tilgjengelig og synlig i fotballdebatten, selv om det ikke alltid skjer på medias premisser .
SA171102 - Ja, i hvert fall av noen, men jeg har vært tilgjengelig og synlig i fotballdebatten, selv om det ikke alltid skjer på medias premisser .
DB171102 - Ja, i hvert fall av noen, men jeg har vært tilgjengelig og synlig i fotballdebatten, selv om det ikke alltid skjer på medias premisser .
DA171102 - Ja, i hvert fall av noen, men jeg har vært tilgjengelig og synlig i fotballdebatten, selv om det ikke alltid skjer på medias premisser .
AP171102 Filmen ble til på hans premisser : ¶
AP171102 - Ja, i hvert fall av noen, men jeg har vært tilgjengelig og synlig i fotballdebatten, selv om det ikke alltid skjer på medias premisser .
AA171102 - Ja, i hvert fall av noen, men jeg har vært tilgjengelig og synlig i fotballdebatten, selv om det ikke alltid skjer på medias premisser .
NL171101 Næringslivet blomstrer og boligprisene likeså, til tross for ( eller kanskje på grunn av ) at all ferdsel er på gåendes og syklendes premisser .
NL171101 Dette skal skje delvis på stedets egne premisser .
DB171101 Det er smart, overraskende og fengende på sine egne premisser .
DA171031 - De klare signalene fra IOC er at man fremover kan søke på egne premisser .
DA171031 Samtidig vil vi løfte fram dette viktige kapitlet i vår kulturhistorie for en ung generasjon, men på deres egne premisser .
DB171030 De klare signalene fra IOC er at man framover kan søke på egne premisser .
DB171028 Etter tv-konseptets premisser er det nemlig bare to av dem som får bli med videre.
BT171028 Ikke at målet de fikk ble godkjent på gale premisser og skulle vært annullert.
SA171026 Det blir ikke godt selv med de beste arkitekter når program og premisser er feil.
DB171026 Gjennom noen år hadde jeg nær kontakt med en av disse skolene, med ansvar for et forsøksarbeid som handlet om å bygge fellesskap, samhandling og « sosialt ansvar », premisser som også legges til grunn for de nye kontorlandskapene.
DA171026 Dette betyr ikke at vi skal avstå fra å bygge i og nær sentrum, men vi bør være realister, vite hva vi gjør og ikke operere på feil premisser .
SA171025 oktober kom Erlend Jordal ( H ) med uriktige beskyldninger mot Venstre, som i tillegg var bygget på feilaktige premisser .
VG171024 KrF mener vi som politikere bør gjøre alt vi kan for å tilrettelegge for mest mulig frivillighet, på best mulig premisser .
DB171024 TV, SOM INNTIL nå har vært Viasat, vil ikke fortsette på slike premisser .
DB171024 Ikke på hennes premisser .
BT171024 Hadde forfattere vært mer villige til også å snakke om « ofrenes » premisser , kunne det bidratt til bedre forståelse for hvorfor kunsten skal være fri og frimodig.
AP171024 Han innrømmer at han ble overrasket da han fikk se Statsbyggs premisser for plan- og designkonkurransen.
VG171023 I en kartlegging Riksadvokaten har gjennomført sammen med Nav, kommer det fram at 621 personer har betalt tilbake for mye penger, og at 162 av disse fikk dom på feil premisser .
DN171023 I en kartlegging Riksadvokaten har gjennomført sammen med Nav, kommer det fram at 621 personer har betalt tilbake for mye penger, og at 162 av disse fikk dom på feil premisser .
DB171023 I en kartlegging Riksadvokaten har gjennomført sammen med Nav, kommer det fram at 621 personer har betalt tilbake for mye penger, og at 162 av disse fikk dom på feil premisser .
DA171023 I en kartlegging Riksadvokaten har gjennomført sammen med Nav, kommer det fram at 621 personer har betalt tilbake for mye penger, og at 162 av disse fikk dom på feil premisser .
AP171021 Sumaya Jirde Ali : Muslim på dine premisser ?
AP171021 Bøkene hans er umiddelbart gjenkjennelige ved sin stakkato og replikksprutene stil som lynkjapt risser opp en situasjon helt og holdent på personenes egne premisser .
DB171019 « Sammen utformet Statsbygg og flere av deltakerne fra Urbis svært viktige premisser for utviklingen av regjeringskvartalet.
DB171019 G8+ hevder at det da ble lagt premisser for vinnerforslaget, blant annet om et « signalbygg ».
AP171019 Også i dagens Norge er det en evig kamp å bevare og styrke samisk kultur på våre egne premisser .
AP171019 Og det handler om at vi må komme oss dit at urfolk får bevare, utforme og leve sin kultur på egne premisser - ikke på premissene til den majoriteten som tidligere har prøvd å utrydde oss.
VG171018 Ta en kaffe, sett nye premisser .
VG171018 Stormark sier han ikke vet hva slags premisser E-tjenesten har lagt til grunn for sitt dementi.
DB171015 - Denne ideen er veldig på hennes premisser .
DA171014 - Vi må ta det på våre premisser .
VG171013 Men ut fra programmets forutsetninger og premisser , er vi fornøyd med 409.000 seere, sier Charlo Halvorsen, underholdningssjef i NRK til VG.
DB171013 kusjon av NRKs dekning av klagestormen mot hijabbruk i « Faten tar valget », oppnådde vi nettopp det som ligger i vårt mandat : På vegne av publikum bidro vi til at viktig informasjon kom ut til publikum, informasjon som uten et frittstående organ som Kringkastingsrådet ville blitt vinklet på NRKs premisser .
AP171012 Et godt samarbeid mellom interiørarkitekt/arkitekt og bruker har resultert i innovative løsninger på byggets premisser med bevissthet om kvalitet i valg av materialer og detaljer.
AP171011 Det er to premisser for dommen.
DB171009 Kina skal nå sin storhet på egne premisser , ikke på noe knefall for såkalte vestlige verdier.
AP171007 Vi må ikke ødelegge det eneste industrilokomotivet vi har på gale premisser .
AP171007 Gale premisser
DA171005 En ting er sikkert : denne forsinkede fortsettelsen er ikke drevet av nostalgi, markedssjefer eller merkevarebygging, og er på sine egne premisser like mesterlig iscenesatt som originalen.
VG171004 Leder for marked og kundeservice i Bank Norwegian, Fredrik Mundal, sier kritikerne villeder og at kritikken er basert på feil premisser .
AP171004 Regissøren viderefører og videreutvikler, men gjør det på sin egne premisser .
NL171003 Vi må verne om de scenene hvor vi forteller historier på våre egne premisser .
AP171001 - Endringene er gjort på en nennsom måte, og det ser ut som en naturlig utvikling på byggets premisser .
AP170930 Ulempen er at det eventuelt blir en fred på president Bashar Al-Assads premisser .
AP170930 En fred på Assads premisser vil også være et nederlag for Vesten og alle andre som støttet opposisjonen.
VG170929 Foreldrenes viktigste oppdrag er å gi sine barn verktøy og mulighetene som trengs for å kunne stå på egne ben, forme sin egen fremtid og blomstre på egne premisser .
DB170929 - Nå som det er tvil om hvorvidt det har vært ikke-journalført korrespondanse, er det også uklart om det har vært kontakt som får konsekvenser for statsbudsjettet, og om statsbudsjettet dermed hviler på lyssky premisser .
AP170929 Stadig flere ønsker å leve ut sitt livssyn på sine egne premisser , og effekten er tiltagende.
VG170927 Til nå har vi planlagt byene på bilens premisser .
SA170927 RBK-kaptein Mike Jensen ser frem til en kamp hvor trønderne kan få kampen inn på sine egne premisser .
SA170927 Her kan vi få kampen inn på våre premisser , sier Jensen på pressekonferansen onsdag.
DA170927 Som barnefilm betraktet kan den fungere på den lette underholdningens premisser , men som eventyrlig film av internasjonale dimensjoner er Sandemoses film for flat, for lite medrivende og for ustrukturert i sjanger og publikumsmessig målteft.
AP170927 RBK-kaptein Mike Jensen ser frem til en kamp hvor trønderne kan få kampen inn på sine egne premisser .
AP170927 Her kan vi få kampen inn på våre premisser , sier Jensen på pressekonferansen onsdag.
SA170926 Hun mener at én utøver på laget var mindre funksjonshemmet enn resten, og at hun slik hadde vært med på å vinne en stafett-medalje på falske premisser .
AP170926 - Jeg er overrasket over at LO ikke vil være med på denne moderniseringen som er på arbeidstagernes premisser .
AP170926 Hun mener at én utøver på laget var mindre funksjonshemmet enn resten, og at hun slik hadde vært med på å vinne en stafett-medalje på falske premisser .
NL170925 Det er planlagte inngrep satt på statens premisser som fullstendig overkjører samenes rettigheter på land- og vannområder.
AP170921 Før kveldens møte var følgende premisser klarlagt : ¶
AP170921 Ut fra det du skriver, så høres det ut som om det er en ubalanse i forholdet deres, og at det er på hans premisser .
AP170921 Jeg sliter med å stole på ham fra før av, og jeg føler kanskje at vår relasjon er på hans premisser .
SA170918 - Noen har gjort karrière på falske premisser .
FV170918 - Noen har gjort karrière på falske premisser .
DA170918 Vi skildrer mye jobb-sex i « The Deuce », hvor de prostituerte har sex på menns premisser og later som de kommer, så kundene føler at de får valuta for pengene.
AP170918 FN er en organisasjon som er « grunnlagt på edle premisser », sa USAs president Donald Trump da han gjorde sin første opptreden her i FN-bygningen mandag morgen.
AP170918 - Noen har gjort karrière på falske premisser .
DB170915 Men ikke for enhver pris, og i hvert fall ikke på hennes premisser alene.
VG170913 Når du takker ja til å drive med toppidrett, så sier du også ja til å være underlagt antidopingregimet, og jeg har følt at det er en trygghet og et system som skal sørge for at jeg kan konkurrere på rettferdige premisser .
DN170912 - Vi har tid til å snakke sammen om hvordan vi skal finne frem til en god samarbeidsform, på hvilke premisser og hvordan det skal være de neste fire årene.
DB170912 De to akademikerne diskuterer nikab på reint vestlige premisser , og får seg derfor blant annet til å skrive at nikaben har " like mye til felles med korset som de nye Air Walks-ene fra Nike som gjør at du føler deg litt kulere.
AA170912 Hun vil gi Venstre og KrF tid til å områ seg, og vil legge vekt på å finne fram til en god samarbeidsform og diskutere premisser .
DB170909 Her skal deltakerne leve under tv-konseptets premisser , som innebærer å drive en gård slik nordmenn gjorde for 100 år siden, før en vinner kåres på ellevte uka.
NL170908 Gjennom å forvalte og høste på fiskens premisser , som er formålet med loven, sikrer vi lønnsomme arbeidsplasser og levende samfunn i kystnære områder, forstår jeg videre.
DB170907 markedets premisser der man benytter forbrukerorientering for å øke kvalitet i tjenesten og brukeropplevelsen.
AP170905 Da vil vi legge noen tøffe premisser til grunn hvis vi skal gå med på å støtte fortetting der, sier Moxnes.
NL170904 Hovedpoenget er et Nord- Norge på nordlendingene sine egne premisser , ikke på premissa til oljeselskaper, oppdrettsnæring eller kvotebaroner.
NL170904 Forsvarsekspertisen har levert og skal levere sine premisser som grunnlag for den politisk prioriteringsprosessen.
AP170903 Men samtidig er regimet rasjonelt på sine premisser .
VG170902 - Det ble en kamp på Danmarks premisser .
VG170901 Jeg er ute i Norge og driver valgkamp og vil ikke bli med på noen innvandringsdebatt på hennes premisser .
DB170901 - Nå snakker vi av og til om en level playing field, altså at konkurransen skal foregå på like premisser , men det er langt fra tilfelle i norsk politikk.
DA170901 Vi ønsker med dette å nyansere noen myter, slik at velgerne ikke stemmer ved årets valg på bakgrunn av feil premisser . 1 ) De Grønne vil stanse alle fly !
DB170831 Under torsdagens idrettsstyremøte på Ullevaal stadion ble det vedtatt premisser for en eventuell OL-søknad i framtiden.
DA170831 Under torsdagens idrettsstyremøte på Ullevaal stadion ble det vedtatt premisser for en eventuell OL-søknad i framtiden.
AP170831 Seher Aydar ( Rødt ) nekter å debattere på Listhaugs premisser for å skape overskrifter.
AP170831 Jeg nekter å gjøre det på Listhaugs premisser for å få overskrifter, sier norsk-kurdiske Seher Aydar.
AP170831 Han mener partiet kan og bør gjøre langt mer for å ta debatten på venstresidens premisser .
AP170831 - Nei, ikke i seg selv, men det kommer an på hvilke premisser .
AP170831 - Jeg nekter å diskutere på Listhaugs premisser
AP170831 - Skal prosjektet bli billigere betyr det at hensynet til landbruk, miljø, estetikk og lokale ønsker må vike for kostnads- og veifaglige premisser , sier Grimsrud.
DB170830 Er god på å sette sine egne premisser for debatten om ulikhet og regjeringens skattepolitikk.
VG170829 - Hun sier selv at det er « veloverveid », men kanskje ut fra litt øyeblikksbaserte premisser , sier Klaveness.
DN170828 Avisen har gitt de spurte valget mellom to alternativer, med tilhørende premisser : venstresidens hovedargument om høyere skatt for fortsatt velferd mot høyresidens argument om at lavere skatt vil skape jobber og få fart på økonomien.
DB170828 Men EU og Tyskland vil trolig måtte fortsette å leke « vennskap » med Tyrkia på Tyrkias premisser .
AA170828 Avisen har gitt de spurte valget mellom to alternativer, med tilhørende premisser : venstresidens hovedargument om høyere skatt for fortsatt velferd mot høyresidens argument om at lavere skatt vil skape jobber og få fart på økonomien.
DB170827 Avisen har gitt de spurte valget mellom to alternativer, med tilhørende premisser : venstresidens hovedargument om høyere skatt for fortsatt velferd mot høyresidens argument om at lavere skatt vil skape jobber og få fart på økonomien.
VG170826 Videre rører han inn en masse spekulasjoner om hva som « egentlig » kan ha vært årsaken til Johaugs positive prøve, det til tross for at dette ikke har et snev av relevans for dommen og dens premisser .
VG170826 Sammenlignet med hva som kreves for å få noen dømt i en norsk rett, fremstår idrettens justis som en Sharia-domstol midt i rettsstaten, med frikort til å straffe mennesker etter helt egne premisser og prinsipper.
DB170826 Mayweather har flere ganger sagt at han er verdens beste bokser gjennom alle tider, og så skal vi også huske på at kampen er avviklet på Mayweathers premisser .
DB170826 Mayweather har flere ganger sagt at han er verdens beste bokser gjennom alle tider, og så skal vi også huske på at kampen er avviklet på Mayweathers premisser , sier Borre, ifølge NTB.
DB170826 Mayweather har flere ganger sagt at han er verdens beste bokser gjennom alle tider, og så skal vi også huske på at kampen er avviklet på Mayweathers premisser , sier Borre, ifølge NTB.
DB170826 Ifølge reklamen legger den nye boka « viktige premisser for debattene om skolens litteraturundervisning, kanon, de litterære innkjøpsordningene, kulturarven og 'foreldelsens problem'.
SA170819 Vi må være fullt fokusert i 90 minutter, spille på våre styrker og ikke la dem spille på sine premisser .
AP170819 Vi må være fullt fokusert i 90 minutter, spille på våre styrker og ikke la dem spille på sine premisser .
NL170818 Selv om det finnes mange enkelthistorier om vellykket spesialundervisning også i Tromsø, er den sentrale hovedstrøm at spesialundervisning på de premisser fylkesmannen her påtaler, fungerer som en kanal ut av skolen, og at den faglige utviklingen svekkes eller uteblir.
AA170818 En satsing på kunstnernes premisser : Målene skal ikke nås gjennom en kommersialisering av kunsten, men gjennom å styrke apparatet mellom kunstner og publikum.
VG170816 Med tjenesten vi lanserer i dag vil vi bidra til at kundene kommer i førersetet og får mulighet til å gjøre valg på egne premisser , sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
VG170811 Det skjer på litteraturens premisser .
DB170810 Vridde premisser
DB170810 Han mener også at Rolness' gjengivelse av hans tekst på Facebook viser at debatten baseres på vridde premisser .
AP170808 Å forsøke å lage noe fint ut fra utydelige premisser , er ofte det som ender opp som fint.
VG170803 Derfor er det viktig at når vi har indisier på at noen er her på falske premisser , så må vi gjøre det vi kan for å avsløre det.
AP170802 Når lytterne oppdager det, blir det selvsagt ekstra surt å se på kontoutskriftene og konstatere at de har kjøpt inn nye DAB-radioer for tusenvis av kroner på sviktende premisser .
AA170802 I riktig kontekst kan private kommersielle aktører bidra positiv - så lenge dette skjer på klubbens premisser og med « klubben som sjef ».
AA170801 Seksåringene har blitt presset inn i et system på skolens premisser med fokus på skolefag, testing og resultater, sier Tyvand.
DB170731 På de eldres premisser
DB170731 Henrik Asheim i Høyre er positiv til forslaget, men mener at det må skje på eldres premisser .
DA170731 På de eldres premisser
DA170731 Henrik Asheim i Høyre er positiv til forslaget, men mener at det må skje på eldres premisser .
AA170731 Henrik Asheim i Høyre er positiv til forslaget, men mener at det må skje på eldres premisser .
NL170728 årsbudsjett ) følger opp guttene - på helt ulike premisser .
DB170728 Ingen sportshelt uansett kjønn er tjent med å få sine prestasjoner anmeldt på falske premisser .
DB170727 De neste elleve ukene skal 14 nordmenn bo og drive en gård på tv-konseptets premisser , med en visjon om å gjenskape et Norge for 100 år siden.
SA170726 Tilvenningen bør skje på barnets premisser og da er det viktig at barnehagen og foreldrene samarbeider godt.
FV170726 Tilvenningen bør skje på barnets premisser og da er det viktig at barnehagen og foreldrene samarbeider godt.
BT170726 Tilvenningen bør skje på barnets premisser og da er det viktig at barnehagen og foreldrene samarbeider godt.
AP170726 Tilvenningen bør skje på barnets premisser og da er det viktig at barnehagen og foreldrene samarbeider godt.
AA170724 Vi trenger sterke forbilder som viser at det er mulig å lykkes på egne premisser i Norge, selv om utfordringene kan være store.
SA170718 - Vi har lønnstak i TUIL, så spillere som kommer inn, kommer på samme premisser som de andre, så det er mye som skal klaffe, sier TUIL-treneren.
DB170718 Slik kan politikerne bidra til et løft for frivilligheten på frivillighetens egne premisser .
AP170718 - Vi har lønnstak i TUIL, så spillere som kommer inn, kommer på samme premisser som de andre, så det er mye som skal klaffe, sier TUIL-treneren.
DA170717 Vi tar alltid kunden på alvor, og møter dem på deres premisser .
DN170714 Mye av det vi lager er kortere innhold på mobiltelefonens premisser , sier Sønstelie.
DN170714 Mye av det vi lager er kortere innhold på mobiltelefonens premisser , sier Sønstelie.
DB170713 Løsningen er mer lekne og moderne tiltak, på barnas premisser !
DB170713 Løsningen er heller mer lekne og moderne tiltak, på barnas premisser , skriver artikkelforfatteren.
AP170712 Det miljøet vi vil skape, gjør vi best selv, og ved å være til stede kan vi uttrykke det på våre egne premisser , sier Jens Olav Dankertsen til Adresseavisen.
NL170708 Vi trenger sterke forbilder som viser at det er mulig å lykkes på egne premisser i Norge, selv om utfordringene kan være store.
DB170708 Seksualiserte dokker av barn er en viktig debatt, men på feil premisser Debatt ¶
NL170706 Konklusjonen er jo ofte gitt på forhånd av premisser lagt i et rent bestillingsverk.
BT170705 Fagfolkene kaller det gjerne « unschooling », som innebærer at ungene lærer mens de lever livene sine på egne premisser .
VG170704 Vi trenger sterke forbilder som viser at det er mulig å lykkes på egne premisser i Norge, selv om utfordringene kan være store.
SA170704 Regnestykket som hevder at oppgradering til dab i bil koster samfunnet 23 milliarder kroner, er forøvrig basert på en utregning som ikke bygger på riktige premisser , fordi det forutsetter at utskiftingen vil pågå i 30 år fremover - og til samme pris som i dag.
SA170704 Feil premisser
DB170704 Kommunen har tatt en annen avgjørelse på deres premisser som går på beskyttelse av innbyggere og sommersesong.
SA170703 Sunde mener det aller viktigste er å planlegge en del av ferien på barnas premisser , og sørge for at de får et avbrekk fra hverdagen.
AP170703 Sunde mener det aller viktigste er å planlegge en del av ferien på barnas premisser , og sørge for at de får et avbrekk fra hverdagen.
DA170631 - Man bør heller snu på spørsmålet, for det er jo POD som ikke er interesserte i samarbeid, med mindre alt skjer på deres premisser .
NL170630 Det er ikke etterrettelig å bruke de ansatte på falske premisser , som grunnlag for å legge ned nødvendig militær etterretning.
AA170630 De støtte på utfordringer med kommersielle aktørene - og ba om å få bli en del av Norges Skiforbund, om enn på egne premisser .
AP170629 Den spår ingen ny kald krig, men advarer likevel mot at Moskva « har planer om å bruke sin militære makt for å sørge for stabilitet på sine premisser ».
VG170628 Nemlig muligheten til å gjøre debatten mer opplyst, og dermed mye mer givende enn når makthaverne får sette alle premisser for hva som skal ut. 10 hovedinntrykk sitter igjen etter to dager på Ullevaal stadion.
SA170628 De hevder at en vedtok å bygge brannstasjon i Lervig på feil premisser .
AA170628 Dette er premisser som vi i juryen selvfølgelig mener er helt greie, sier juryens leder Synnøve Lyssand Sandberg til NTB.
SA170627 Når man gir seg denne galoppen i vold, er det lett å gjøre det på andres premisser , ikke sine egne.
FV170627 Når man gir seg denne galoppen i vold, er det lett å gjøre det på andres premisser , ikke sine egne.
DA170627 Strøm vil gjerne være med å legge nye premisser for debatten rundt plassering av ny operasjonssentral.
DA170627 Nye premisser
BT170627 Når man gir seg denne galoppen i vold, er det lett å gjøre det på andres premisser , ikke sine egne.
AP170627 Når man gir seg denne galoppen i vold, er det lett å gjøre det på andres premisser , ikke sine egne.
AA170627 Når man gir seg denne galoppen i vold, er det lett å gjøre det på andres premisser , ikke sine egne.
NL170626 Dagens diskusjoner skjer på næringsinteressenes, industriens, vitenskapens og myndighetens premisser .
SA170625 Hun vil at enda flere mennesker skal få oppleve naturen på sine egne premisser .
NL170623 Og på kunstens premisser .
DB170622 Utdanningsreform på profesjonens premisser Debatt ¶
NL170621 Hva er det som gjør juristene så annerledes enn alle andre på UiT at de ikke klarer å drive sin utdanning og forskning på samme premisser som alle andre ?
FV170621 Å ha empati med noen innebærer å kunne bruke egne erfaringer ( intellektuelt forstå ) og andres uttrykk for følelser ( emosjonelt oppleve ) til å oppfatte hvordan en annen har det, men på den andres premisser slik at man ikke tolker den andres følelsesliv som om det var ens eget.
DB170621 - Her har partene, på egne premisser , kunnet diskutere historiske, kulturelle, stammemessige og andre forhold som fortsatt hindrer konsensus og varig fred i Jemen, sier Lundevall-Unger.
SA170620 Å ha empati med noen innebærer å kunne bruke egne erfaringer ( intellektuelt forstå ) og andres uttrykk for følelser ( emosjonelt oppleve ) til å oppfatte hvordan en annen har det, men på den andres premisser slik at man ikke tolker den andres følelsesliv som om det var ens eget.
NL170620 Svært sjeldent defineres premisser og verdi i Harstad, Nuuk og i Rovaniemi.
BT170620 Å ha empati med noen innebærer å kunne bruke egne erfaringer ( intellektuelt forstå ) og andres uttrykk for følelser ( emosjonelt oppleve ) til å oppfatte hvordan en annen har det, men på den andres premisser slik at man ikke tolker den andres følelsesliv som om det var ens eget.
AP170620 Å ha empati med noen innebærer å kunne bruke egne erfaringer ( intellektuelt forstå ) og andres uttrykk for følelser ( emosjonelt oppleve ) til å oppfatte hvordan en annen har det, men på den andres premisser slik at man ikke tolker den andres følelsesliv som om det var ens eget.
AA170620 - Det er viktig å understreke at økende turisme i fjellheimen er positivt så lenge det skjer på naturen sine premisser .
VG170619 For meg er det viktig å finne folk som jobber på våre premisser , og ikke omvendt.
VG170619 For første gang siden de faktisk tok gullet - i 2007 - er Brann øverst på Eliteserietabellen om du legger følgende premisser til grunn : At det er etter en ferdigspilt serierunde, og at vi ser bort fra første serierunde.
DB170619 Den kinesiske presidenten Xi Jinpings mål er å bruke Kinas nye velstand til å etablere en ny og globalisert økonomi på Kinas premisser .
AA170619 Utredningen har fulgt alle premisser og krav til metoder og tallgrunnlag som ligger i kommunens planprogram.
DB170618 På tide med en debatt om innholdet i første klasse på barnets premisser !
DA170616 - De opererer som regel på egne premisser , og oppsøker sjelden motstandere for konfrontasjon, selv om det også har hendt.
AP170616 Avskoging, ødeleggelse av habitater, forurensning og klimaendringer er kun noen utfordringer vi pålegger naturen, og hvis vi skal ha muligheten til å fortsette samlivet også i fremtiden må det bli på begges premisser .
AP170616 Avskoging, ødeleggelse av habitater, forurensning og klimaendringer er kun noen utfordringer vi pålegger naturen, og hvis vi skal ha muligheten til å fortsette samlivet også i fremtiden må det bli på begges premisser .
AP170615 Jeg er religiøs, men ikke på andres premisser Rameen N.
AP170615 Da jeg leste Sumaya Jirde Alis innlegg i Aftenposten « Muslim på dine premisser ?
AA170614 Når Elgeseter og campus nå skal utformes som by, må Høyskoleparken vurderes på egne premisser , og ikke bare som en barriere mellom NTNU og byen.
AA170614 Dersom den videre prosessen utelukkende skal bestå i « forhandlinger » mellom NTNU og kommunen, risikerer vi at Høyskoleparken aldri blir vurdert på egne premisser , og for de verdiene den kan tilføre framtidas campusbydel.
VG170613 En forutsetning for denne traktaten mellom nordirske nasjonalister og unionister, er at den britiske regjeringen skal forholde seg nøytral til overenskomsten og dens premisser .
DB170613 InFact-fagsjefen påpeker at argumentet om premisser er gyldig.
DB170613 - Premisser har den egenskap at det finnes en uendelighet av dem, og tillates slike, kan man i prinsippet velge de som passer ens egen agenda best.
BT170613 Både voksne og barn befinner seg i ei tidsklemme hvor det blir for lite tid sammen, og for lite tid til å leke på egne premisser .
AA170613 De ble heller ikke mishandlet, sperret inne eller direkte isolert fra omverdenen, og heller ikke truet eller lurt til Norge på falske premisser .
DA170612 Førsteamanuensis Jørgen Jensehaugen ved Høgskolen i Lillehammer mener en evaluering av norsk Midtøsten-politikk er en meget god idé, ikke minst fordi Norges innsats hviler på stadig vanskeligere premisser .
AP170612 | Muslim på dine premisser ?
AP170612 Utfordringene er uendelige, men jeg tror utfordringen hadde vært lettere hvis vi fikk være muslim i fred, muslim på våre premisser .
AP170612 | Muslim på dine premisser ?
DB170611 Der gjelder det å leke på ungenes premisser .
SA170609 - Det viktigste er at alt skal skje på barnas premisser og at det skal være gøy.
AP170608 Det er så fint med Oslo, vi kan møtes på like premisser .
AP170608 Si ;D-innlegg : Når de borgerlige partiene handler på villaeiernes premisser , vil det ramme de unge hardest.
SA170603 Vi lar ting gå på deres premisser , og så blir det en dominoeffekt fra A til Å i en periode.
AP170603 Vi lar ting gå på deres premisser , og så blir det en dominoeffekt fra A til Å i en periode.
AA170603 Det gjør han på nokså uklare premisser .
DA170602 Kolberg har også bitt seg merke i hva Nils Fredrik Wisløff, administrerende direktør i Vestre Viken helseforetak, sa til Dagsavisen Fremtiden onsdag ; om at POD ikke var interesserte i samarbeid, med mindre alt skjedde på deres premisser .
AP170602 Det er så fint med Oslo, vi kan møtes på like premisser .
VG170531 Norge var sentrale i å få gjennomslag for en avtale på USAs premisser .
NL170531 Norske forskere har tidligere foreslått en ny metode som tar hensyn til hele isens utbredelse, og anbefalt en iskant på miljøets premisser .
VG170530 Politiet har med nedleggingen vist at alt samarbeid skjer på deres premisser , og det er ikke akkurat noen invitasjon til andre.
VG170529 Jeg synes derimot at det er helt feil av svenske myndigheter å sette premisser for hvilke meninger og tanker en jordmor skal ha.
SA170528 Kort sagt : Et spill på gamerens premisser , som utfordrer deg og gir deg den gode spillopplevelsen.
DB170528 Slike skremselsbilder får kvinner til å slutte med effektiv og trygg prevensjon på feil premisser .
BT170528 Kort sagt : Et spill på gamerens premisser , som utfordrer deg og gir deg den gode spillopplevelsen.
AP170528 Kort sagt : Et spill på gamerens premisser , som utfordrer deg og gir deg den gode spillopplevelsen.
DA170527 Han forsøker å forstå Hitler i sin egen samtid, han ser fortiden på sine egne premisser ».
NL170524 Samtidig er viktig å skille mellom retten til natur, og enkeltes krav om å bevege seg i naturområder på uinnskrenkede premisser .
NL170524 Som folk har også vi rett til å ta tilbake våre egne liv og bygge vårt samfunn på grunnlag av våre egne tradisjoner, kultur og på våre egne premisser .
NL170523 | Integrering på hvilke premisser ?
NL170523 Nettopp fordi vi ikke forstår hvordan man har innhentet innspill fra brukergruppen som har funksjonsnedsetting, må vi spørre hvilke premisser denne integreringen skal gjøres på.
NL170523 Noen kan sikkert oppleve det slik, men det betyr ikke at vi kan drive forsking på slike premisser .
NL170523 En klubb de kan komme til på egne premisser .
DB170523 Ifølge saksdokumentene mener Hanvold at han er blitt med i dokumentaren på falske premisser , og at NRK har endret premissene underveis i arbeidet med dokumentaren.
DA170523 Til Drammens Tidende sier ordfører Tore Opdal Hansen ( H ) at han mener saken må behandles på nytt - hvis avgjørelsen er tatt på feil premisser .
DB170522 « Skam » har, foruten å sette Norge på verdenskartet, fått ros for hvordan den tematiserer blant annet identitet, homofili og feminisme på ungdommens premisser anno Norge 2017.
BT170522 Trist nok drives debatten på de politiske ytterkantenes premisser .
NL170520 Noe av grunnen til det, er at hun har fått delta på verksteder som er utviklet på hennes premisser , og at hun har deltatt med venner uten å føle utenforskap eller underlegenhet.
FV170520 Ikke la pasientenes beste bli et politisk spill utenfor legevitenskapens premisser .
VG170518 Hun ønsket da at historien skulle fortelles på Moland og French sine premisser .
VG170516 Økonomien må være transparent, kontrollrutiner og premisser kan ikke ha rom for vilkårlighet, og det må være helt klart hva som forventes av tilbyderen og hvilke konsekvenser det får hvis avtalte regler ikke følges.
VG170516 " Økonomien må være transparent, kontrollrutiner og premisser kan ikke ha rom for vilkårlighet...
DB170513 Der har de tatt de grepene som etterlyses i Norge, nettopp for å unngå at ladbare hybrider selges på falske premisser .
SA170511 Laget av to selvtilfredse kompiser, og solgt inn på falske premisser .
NL170510 Hvordan skal regionens fiskerinæring på disse premisser ha mulighet til utvikling og overlevelse ?
DB170510 Men ikke på hvilke som helst premisser .
AA170510 For oss ble det en ny måte å formidle journalistikken på, vi brukte aldersgruppens virkemidler og publiserte på deres premisser , sier Mørseth.
VG170508 Setter premisser
SA170508 Han har derfor bestemt at anbefalingen om nedslakting bør følges, men setter noen premisser .
DA170508 - Styrken i dette prosjektet er at det er ungdommene selv som forteller sin historie, på sine premisser .
BT170508 Han har derfor bestemt at anbefalingen om nedslakting bør følges, men setter noen premisser .
AP170508 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) mener anbefalingen om nedslakting bør følges, men setter noen premisser .
AP170508 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) mener anbefalingen om nedslakting bør følges, men setter noen premisser .
AA170508 Han har derfor bestemt at anbefalingen om nedslakting bør følges, men setter noen premisser .
AP170505 Emmanuel Macron vant TV-duellen etter vanlige mål, men Marine Le Pen kan ha lyktes på egne premisser .
AA170505 Den kan underkjenne erklæringer som ikke tilfredsstiller de faglige kvalitetskravene, men det er vanskelig for en kommisjon, som selv ikke har møtt familien, eller deltatt i tidligere saksbehandling, å avsløre en slagside i en faglig solid formulert erklæring dersom underliggende premisser for det faglige innholdet i en erklæring er påvirket av utenforliggende hensyn.
DB170504 Kløften mellom et radikalt venstre som motsatte seg mer integrasjon i et liberalistisk EU og et sentrumsorientert venstre som fremmet EUs tilpasningspolitikk på liberale premisser ble uoverkommelig.
DB170504 Konsekvensene blir at tallene i den offentlige debatten er altfor lave, og diskusjonen i samfunnet føres på feil premisser , heter det i uttalelsen, som fortsetter slik : ¶
AA170502 - Det er dessverre vanlig at en fusjon mellom en stor og en liten organisasjon skjer på den størstes premisser .
AP170501 Innvendingene er imidlertid ofte basert på feilaktige premisser .
DB170430 Sosiale medier er vår beste arena fordi pressen sjelden eller aldri skriver om disse sakene, og når de gjør det er det nesten alltid på myndighetenes premisser .
VG170427 - Stadig flere tar ikke til takke med en gitt tid i idrettshallen, men ønsker å være aktive på egne premisser .
SA170427 Resultatet legger premisser for øvrige forhandlinger.
DB170427 - Hanan er ikke bare faglig sterk, men brenner også for at hver enkelt elev skal forstå matematikk på sine egne premisser .
DB170427 Det er nettopp medisinens feilslåtte premisser som har nødvendiggjort lovreform.
AA170427 Resultatet legger premisser for øvrige forhandlinger.
VG170426 - Grunnloven ilegger Kongressen makten til å fordele midler, ikke presidenten, så ordren kan ikke etter grunnloven sette nye premisser for fordeling av føderale midler, sier han.
SA170426 - Grunnloven ilegger Kongressen makten til å fordele midler, ikke presidenten, så ordren kan ikke etter grunnloven sette nye premisser for fordeling av føderale midler, sier han.
DN170426 - Grunnloven ilegger Kongressen makten til å fordele midler, ikke presidenten, så ordren kan ikke etter grunnloven sette nye premisser for fordeling av føderale midler, sier han.
AA170426 - Grunnloven ilegger Kongressen makten til å fordele midler, ikke presidenten, så ordren kan ikke etter grunnloven sette nye premisser for fordeling av føderale midler, sier han. ( ©NTB ) ¶ | - Får gjennom få lover, men setter rekord i presidentordrer ¶
DB170425 Vi er der på reinens premisser , det er hele poenget med produksjonen, sier Solbakk, og bekrefter at kanalen vil søke om unntak for forbudet.
DA170425 - Hollande ble valgt på veldig falske premisser .
DN170424 Han kombinerer sterk kunnskap om bankens regulatoriske premisser med kunnskap om bankens tjenester, sier Beskow.
DN170423 På falske premisser konstruerer Dagens Næringsliv i påsken et bilde av teknologitomhet i pr- og reklamebransjens styrerom.
VG170422 Travel Retail Norway la dermed viktige premisser for den nye alliansen.
DB170420 Samtidig er det pussig at Dagbladet, i tillegg til å kritisere ordningen på feil premisser , avviser bruk av økonomiske insentiver.
DB170420 Martiniussen mener også at mine beregninger bygger på tvilsomme premisser , ved at jeg inkluderer utslipp fra såkalte indirekte areaendringer ( indirect land use change, ILUC ).
DB170420 Martiniussen mener at beregningene jeg har gjort bygger på tvilsomme premisser som få andre legger til grunn, og at Miljødirektoratets beregninger av det samme gir motsatt resultater.
AP170420 For vi skal være Norge på Norge sine premisser , ikke på EU sine eller noen andres.
VG170418 Men statsminister May har avvist å holde nyvalg på slike premisser .
DB170417 Men samtalen med utenriksministeren skal handle om sesjonen i Europarådet neste uke, og samtalen er på mine premisser , sier hun med et glimt i øyet.
AP170417 Vi avgjør ingenting, vi er nødt til å spille på jordklodens premisser .
AP170417 Må spille på jordklodens premisser
BT170415 Allemannsretten er rotfestet i ideen om at norsk natur skal være tilgjengelig for alle, på samme premisser .
DB170414 Samtidig erkjenner Valle at « Påskelabyrinten », som alle andre programmer på radio og tv, lever på lytternes premisser .
DB170414 Denne gangen bestemte bloggeren seg for å blogge på sine egne premisser , helt til hun tidligere denne måneden bestemte seg for nok en gang å slutte å blogge.
BT170414 Mediene går langt på vei med på regjeringens premisser .
VG170412 Skal vi noensinne arrangere OL igjen, må det være på premisser som er spiselige på andre måter enn at pamper skal pleies på Michelin-kostnadsnivå, slik vi så da man forsøke å logre seg lekre for å selge inn Oslo-ideen i Sotsji.
DB170409 Joda, det finnes langt større tragedier å gråte over i verden i dag, og at en serie får lov å gå inn i historien på sine egne premisser er i utgangspunktet en bra ting.
DB170409 Så baserer da også rapporten til Holtsmark seg på et sett av premisser som mildt sagt er tvilsomme.
DB170408 « Jeg ønsker rett og slett å være ernæringsstudent, samboer, venninne og datter på litt vanlige premisser ».
DB170407 I et fritt og åpent demokrati som Norge må det være plass til en aktivist som Leyla Hasic som kjemper for sine rettigheter på sine premisser , men i en organisasjon som Islamsk Råd Norge så er det ikke noe som heter « på privaten » og « på jobb ».
VG170404 Mye av den samme filosofien gjelder i forhold til menn, men hun understreker at det ikke på noen måte betyr at alt skal foregå på mannens premisser .
VG170404 IRN mener de opplevde enveiskommunikasjon da de ble kalt inn på teppet av kulturministeren, og at hennes fokus på det de kaller feil premisser har gjort det vanskeligere å oppfylle sitt formål.
VG170404 Debatten om ansettelsen av Hasic har hittil bygget på helt feil premisser , mener han.
DB170404 Og vinklingen i media har ført til at diskusjonen har skjedd på feil premisser , sier Zaeem Shaukat ¶
DB170404 - Det store paradokset er at politikerne, med Helleland i spissen, med sine utspill basert på feil premisser , bidrar til det motsatte av det som var hensikten for tildelingen, sa advokat Are Aurlien, som er advokat for styret i Islamsk Råd i Norge på pressekonferansen.
AA170404 Islamsk Råd forsvarer ansettelsen av nikab-kledde Leyla Hasic og mener debatten er ført på gale premisser .
VG170403 21-åringen ønsker å være ernæringsstudent, samboer, venninne og datter på vanlige premisser , skriver hun.
DB170401 Marinens og Flyvåpenets struktur og operasjonskonsept må primært være innrettet mot støtte til bakkestyrkene, på bakkestyrkenes premisser og i henhold til bakkestyrkenes prioriteringer.
VG170331 Men innad i LO-systemet foregår internasjonalt arbeid i diktaturer på ganske andre premisser .
VG170331 Derfor forsvarer LO « det cubanske folkets rett til å organisere samfunnet på andre premisser enn de kapitalistiske, og under egne demokratiprosesser ».
VG170331 Konsekvensene er at banken har blitt lurt til å gi lån på falske premisser , og med det utsatt seg for langt større risiko enn de så for seg.
SA170331 Ifølge medieforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ) Bente Kalsnes, legger både lovene og økonomi premisser for bruk av « big data » i norsk valgkamp.
DB170331 Det er et et signal om at man ikke tar disse rettighetene på alvor og at man går med på kinesernes premisser og om at kinesernes utpressingstaktikk faktisk virker, sier Folkvord.
AP170331 Men like viktig : Dette internasjonale samarbeidet skjer på Kinas premisser , og forutsetter full respekt for Kinas kjerneinteresser, sier NUPI-forsker Bjørnar Sverdrup-Thygeson.
AA170331 Konsekvensen ble at banken ga lån på falske premisser , og sådan utsatte seg for større risiko enn den så for seg.
VG170330 Da kan hun kanskje oppnå en brobyggerrolle ved å vise at kvinner med nikab kan frigjøre seg og delta i arbeidslivet og samfunnet på sine egne premisser og på grunn av sine kvalifikasjoner.
BT170330 Og nettopp derfor må alle trusler mot de små mennesker møtes på barnas premisser - hvert enkelt lille individ har sin integritet og skal bli sett som noe mer enn « barn ».
VG170329 - I hvert fall ikke på feil premisser .
DB170329 Ikke antagelser og fremstilling av en sak basert på feil premisser .
DB170328 Slike temaer må heller finne seg i å legges på is i et par-tre uker - både for at debatten da kan tas på helt selvstendige premisser uten å behøve å preges av en kontrovers som er helt på siden av det egentlige temaet, og for at dette skal ha en oppdragende og avskrekkende effekt overfor fremtidige debattanter.
DB170327 Solhjell kaller det « moderne nasjonalisme », en retning der integreringen ikke foregår på historiens premisser , men på framtidas Norge.
AP170326 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har lovet at NSB skal kunne konkurrere på like premisser , men nettopp pensjonsutgiftene var en viktig grunn til at han måtte redusere tempoet i konkurranseutsettingen.
VG170324 Forhåpentligvis skriver Edland seg varmere til da, for det er positivt med erotikk som tar opp selvtillit, sikker og samtykkende sex, og viser sterke kvinner som har sex på sine premisser og går for målene sine.
VG170324 Dagsorden ble i stor grad satt på populismens premisser .
DB170323 * Kommunen kan forenkle administrative prosesser og stimulere til økt næringsvirksomhet blant annet innenfor reiseliv ved å legge klare premisser for hva som tillates innført i tilknytning til tiltaket, som adgangsbegrensning og brukerbetaling, idet tillatelsen innvilges.
DB170323 Dersom noen personer opptrer som leger på falske premisser , må det avsløres og alle rettigheter og autorisasjoner tilbakekalles.
DB170320 Jeg hadde ikke lyst til å lure noen, å treffe dem på falske premisser .
AP170320 Ministerbesøk er offisielle besøk fra en regjering til en annen hvor man er gjest på vertslandets premisser .
BT170316 - Artistene i undergrunnsmiljøet er genuint opptatt av musikk på sine egne premisser , uten å være styrt av suksessmaler man kan kjenne igjen fra popmusikken.
AP170316 - Chiracs innfallsvinkel var å ikke ha noen som helst kontakt eller diskusjon på Front Nationals premisser .
AP170316 - Chiracs innfallsvinkel var å ikke ha noen som helst kontakt eller diskusjon på Front Nationals premisser .
AA170316 Det burde ligge premisser i konkurranseprogrammet.
DN170315 På sine premisser .
BT170315 Voksne derimot, kunne hun ha lange samtaler med, om de gikk på hennes premisser .
VG170314 Dette kan muligens tolkes som at de foretrekker fred på regimets premisser , fremfor fortsatt motstandskamp.
VG170314 Det er statsrådens privilegium å fortolke jusen på denne måten, men vi mener han tolket lovteksten feilaktig og la for snevre premisser til grunn.
DB170314 « Det handler om å møte barna på barnas premisser .
AP170314 - Det er ingen tvil om at skoledebatten gikk på høyresidens premisser i flere år, men dette er nå i ferd med å endre seg.
AA170314 Lek : « Det trengs en kompetanse for å kunne bidra i lek på lekens premisser og de som ikke klarer å innordne seg lekens regler og kriterier, faller ofte utenfor » skriver kronikkforfatteren.
AA170314 Det trengs en kompetanse for å kunne bidra i lek på lekens premisser og de som ikke klarer å innordne seg lekens regler og kriterier, faller ofte utenfor.
DB170310 Kvinnekampen foregår på kvinnenes egne premisser og premissene er variable fra ulike ståsteder, men kvinnesolidariteten er ikke variabel.
BT170309 Han sier at de ønsker å ha åpne førsteetasjer for å lage god by, og et plassrom som er formet ut fra barns premisser , med vannlek, rompetrolljakt, og innsyn til akvariet.
AP170307 Hun mener problemet har vært at minoritetskvinnene tidligere ikke har vært representert på egne premisser .
DB170306 Poenget i denne saken er imidlertid at mistroen er skapt på helt feil premisser .
VG170304 Det var slik Trumps vant valget, ved å få valgkampen til å utspille seg på sine premisser .
DB170304 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har gjentatte ganger sagt at dette skal skje gjennom lek på barnas premisser .
DB170304 « Innafor » føyer seg inn i en etter hvert grundig NRK-tradisjon med opplysningsprogrammer rettet mot ungdom på ungdommens premisser .
DB170304 Nettopp derfor er det avgjørende å dokumentere journalistikkens premisser og kildebruk.
DB170304 Her hjemme hevder stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ( Frp ) at folket har våknet og gjennomskuet « mediene og deres systematiske forsøk på å skape oppfatninger, holdninger og reaksjoner på falske premisser ».
DA170304 De skal tiltrekke seg turister og skape nye arbeidsplasser i en økonomi der kunstfaglige premisser stilles langt bak i køen.
VG170303 Det er avgjørende at denne debatten ikke bare foregår på den ytre høyresidens premisser .
DB170302 For meg er det viktig at alle skal kunne få en verdig og human død, på sine egne premisser .
DB170302 Enhver kritikk, påpeking av dokumenterbare feil og slutninger på gale premisser blir tolket og slått fast som et angrep på selve samfunnsoppdraget til de frie mediene.
AA170302 Det finnes en klar rød tråd gjennom historien som fortelles i « Horizon Zero Dawn », men aller best er spillet når du spiller det på dine egne premisser .
SA170301 Å gi beskjeden om at « akkurat nå er du et stykke unna å starte » er ikke enkel, men setter tydelige premisser .
DB170301 En nyhet det iranske nyhetsbyrået ville melde på sine egne premisser .
DB170301 Journalist i Refinery29, Cory Steig, skriver i en kommentar at dette skjedde på helt feil premisser .
DN170228 Han har plassert økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i førersetet, men under indiske premisser .
DB170228 Innkjøpsordningens legitimitet hviler på to grunnleggende premisser .
SA170227 Det skulle være på hans premisser hele tiden, ler Fredriksson.
FV170227 Det skulle være på hans premisser hele tiden, ler Fredriksson.
BT170227 Parken på Engen trenger gode støttespillere, både for tilbakeføring og restaurering i tråd med fredningsbestemmelsene, og gjerne en liten dose fornying, men da på sine egne premisser , mener kronikkforfatterne.
AP170227 Det skulle være på hans premisser hele tiden, ler Fredriksson.
DB170226 - Jeg mener dette er en tid hvor det er anledning til å være politiske i kunsten, på kunstens egne premisser , selvfølgelig.
VG170225 Livet som småbarnsmor legger helt andre premisser for hverdagen, og Bjørgen hyller ektemannen Fred Børre Lundberg.
BT170225 Det burde være tilstrekkelig tid til å avdekke juks og falske premisser for opphold.
BT170225 Det burde være tilstrekkelig tid til å avdekke juks og falske premisser for opphold.
DN170224 - Det er alvorlig dersom forbrukere blir villedet slik at de tar viktige økonomiske valg på feil premisser .
DB170224 « Folket har takket være direkte kanaler i sosiale medier våknet og gjennomskuet mediene og deres systematiske forsøk på å skape oppfatninger, holdninger og reaksjoner på falske premisser », skriver Mazyar Keshvari ( i Aftenposten ) i dag.
AP170224 Folket har - takket være direkte kanaler i sosiale medier - våknet og gjennomskuet mediene og deres systematiske forsøk på å skape oppfatninger, holdninger og reaksjoner på falske premisser , skriver Mazyar Keshvari.
AP170224 Folket har - takket være direkte kanaler i sosiale medier - våknet og gjennomskuet mediene og deres systematiske forsøk på å skape oppfatninger, holdninger og reaksjoner på falske premisser , skriver Mazyar Keshvari.
AA170224 Planer blir da selvfølgelig på universitetets premisser .
VG170222 Derfor bygger statsborgerskapet hans på feil premisser , argumenterer advokat Bratterud ved Regjeringsadvokaten.
DB170221 Han har fått opphold og statsborgerskap på falske premisser , sier Bratterud.
VG170220 - Jeg ble rimelig irritert over at en stortingspolitiker, som setter lover og premisser for alle i Norge, går ut og oppfordrer til å bryte norsk lov.
DB170220 Derfor trenger vi et regelverk som sikrer at far og mor kan forhandle om samvær på mer like premisser .
SA170217 Dette er ikke tiden for opplæring av barnet, kun for å være sammen på barnets premisser .
DN170217 Det er mer på brukernes premisser , sier han.
BT170217 Dette er ikke tiden for opplæring av barnet, kun for å være sammen på barnets premisser .
AP170217 Dette er ikke tiden for opplæring av barnet, kun for å være sammen på barnets premisser .
SA170216 Naurens premisser
SA170216 Mens våre forfedre i stort var fiskere og bønder, direkte underlagt naturens premisser og det naturen ga tilbake.
SA170216 De grønne verdiene, synonymt med naturens premisser , gjelder bare ikke her.
SA170216 En kortsiktig leieavtale er derfor svært ønskelig fra TIL-hold, men utfordringen er at å finne en spiller som kan komme inn på slike premisser ikke er enkelt.
AA170216 En norsk versjon av dette må lages på våre premisser .
DA170215 Ellers ødelegger vi « aksjekapitalen » vår - det turistene kommer for å se, sier Molstad, som mener at det har vært for sterkt fokus på inntektssiden i reiselivsspørsmål i forhold til samfunns- og miljøkostnadene, og at beslutningstakerne derfor ofte ender opp med å ta beslutninger på feil premisser .
AP170215 Slik kan nye, unge gutter rekrutteres til krigen på falske premisser .
AA170215 De har et poeng når de peker på at da blir Nidarø-alternativet mye dyrere enn forutsatt, og at stedsvalget da er gjort på sviktende premisser .
BT170214 Men som foreldre bør en spørre seg om hvordan og på hvem sine premisser .
SA170212 Det er også de mest spennende løpene, fordi de er tette og man stiller på samme premisser , sier Brun.
AP170212 Det er også de mest spennende løpene, fordi de er tette og man stiller på samme premisser , sier Brun.
FV170210 I dag tar vi ett skritt nærmere et digitalt indre marked på forbrukernes premisser , sier Monique Goyens som er direktør for EUs forbrukermyndighet BEUC, i en pressemelding.
AA170210 Hovedforklaringen på dette er at prosjektet ble et samisk arrangement i samisk regi gjennomført på samiske premisser , og med Trondheim som vertsby, hjelper og deltaker.
SA170209 I dag tar vi ett skritt nærmere et digitalt indre marked på forbrukernes premisser , sier Monique Goyens som er direktør for EUs forbrukermyndighet BEUC, i en pressemelding.
DB170209 Den håndheves ikke på de prostituertes premisser , sier Grande.
BT170209 I dag tar vi ett skritt nærmere et digitalt indre marked på forbrukernes premisser , sier Monique Goyens som er direktør for EUs forbrukermyndighet BEUC, i en pressemelding.
AP170209 I dag tar vi ett skritt nærmere et digitalt indre marked på forbrukernes premisser , sier Monique Goyens som er direktør for EUs forbrukermyndighet BEUC, i en pressemelding.
AA170209 - I en sykkelgate blir syklistene prioritert og bilistene kjører på syklistenes premisser .
AA170209 I dag tar vi ett skritt nærmere et digitalt indre marked på forbrukernes premisser , sier Monique Goyens som er direktør for EUs forbrukermyndighet BEUC, i en pressemelding.
DA170208 Foringen skal skje på skilpaddenes premisser .
AP170206 Dette bidrar til en innsnevring av forskningen og kåring av vinnere på falske premisser .
DB170204 Noen speisa premisser til tross - det er fascinerende hvordan serien etteraper virkelige religionssamfunn, samtidig som vi aldri kan være sikre på hvem vi skal holde med.
BT170204 Det kan vel ikke være endrede premisser i vurderingen av behovet for åpne byrom i Møllendalområdet, kontra Engen i Bergen sentrum.
VG170203 - Det er ikke snakk om et grenseforsvar på E-tjenesten sine premisser , men et grenseforsvar som er utformet på en måte der personvern og tilliten til myndighetene ivaretas, understreker han.
AP170203 Grunnen til dette er at det er et stort og omfattende problem som innebærer juks med ytelser, opphold på falske premisser og skaper kriminalitet.
DB170202 Begrepet blir brukt på feil premisser
DB170202 - Jeg ser den største faren med antisemittisme er at begrepet blir overbrukt og på feil premisser , sier han.
DB170202 Det ville være uheldig også for regjeringen om man for eksempel vedtok sammenslåing på feil premisser , sier Kallum.
AP170202 Da ser vi at det har en effekt å pusse opp filialer, lage biblioteket mer på folks premisser , lage sosiale rom og gjøre de mer åpne ved at folk kan låse seg inn selv, sier Hansen.
DB170201 De har med andre ord for lengst godtatt bransjens premisser , og gjør bare mer av det de har gjort før - riktignok under en annen logo og med fare for å bli truet med rettsforfølgelse av sinte AP-damer. Én av disse, Anette Trettebergstuen, legger mer enn gjerne stein til byrden og hevder skråsikkert at spillavhengigheten i Norge er på vei oppover - mye t
SA170130 Så når han er klar, så er vi klare mot at han er med på våre premisser , sier Fredriksen.
AP170130 Så når han er klar, så er vi klare mot at han er med på våre premisser , sier Fredriksen.
DB170124 TRUMP, som snakket med Netanyahu på telefon søndag kveld, vil ha israelske forhandlinger med palestinerne, men disse skal være på israelernes premisser , må vite.
DB170124 Men samfunnet og skolen skal altså legge til rette for at russefeiringa skal foregå på elevenes premisser .
BT170121 Det handler om hvem som skal være med i samfunnsfellesskapet og på hvilke premisser - og hvem som skal utdefineres som « nasty woman » og « bad hombres », sier hun.
DB170119 Vi har ikke satt noe tidsfrist eller premisser for den jobben, forklarte Svendsen i går.
SA170118 | Vi bør utforme en barnehagepolitikk som er på barnas premisser , selv om det koster litt mer ¶
SA170118 Vi bør utforme en barnehagepolitikk som er på barnas premisser , selv om det koster litt mer.
SA170118 Vi har ikke satt noe tidsfrist eller premisser for den jobben, forklarer Svendsen.
FV170118 Vi har ikke satt noe tidsfrist eller premisser for den jobben, forklarer Svendsen.
DB170118 - Vi prøver å jo å bygge opp et internasjonalt kvinneritt, og da er det greit å gjøre det på jentenes premisser .
DB170118 Vi har ikke satt noe tidsfrist eller premisser for den jobben, forklarer Svendsen.
DB170118 Kjernen i denne saken er at mennesker som har svindlet norske myndigheter og løyet seg til statsborgerskap på feil premisser , får det tilbakekalt.
DB170118 Oppstusset rundt « Skam » viser oss at det nytter hvis budskapet formidles på målgruppens - seerens og lytterens - premisser , ikke ovenfra og nedad etter avsenderens egne forutsetninger.
BT170118 KrF vil føre debatten på barns premisser .
BT170118 Vi har ikke satt noe tidsfrist eller premisser for den jobben, forklarer Svendsen.
AP170118 Men rådet legger klare premisser , blant annet : ¶
AP170118 Vi har ikke satt noe tidsfrist eller premisser for den jobben, forklarer Svendsen.
DB170117 ¶ STRENGERE : Statsråd Sylvi Listhaug vil sende et signal til folk som vil prøve å få opphold i Norge på falske premisser .
DB170117 Statsråd Sylvi Listhaug har gjort det klart at hun ønsker en økt innsats for å avdekke slike tilfeller, for å sende et signal til folk som vil prøve å få opphold i Norge på falske premisser .
DB170117 Filmstjerna hevder at Bussons samvær med dattera ofte skjer på hans premisser .
AP170116 Jeg lurer også på hva som skjer bak kulissene En skal vel være forsiktig med å bli for konspiratorisk, men jeg synes jeg ser eksempler på at utbyggerne styrer mer enn det som er bra, og at mye bygges ut på deres premisser .
AP170113 Likevel er det ingen tvil om at assistert befruktning er på de voksnes premisser .
AP170113 Skal vi skal lykkes i å utvide det internasjonale markedet for våre kunstnere må de velges ut på samme premisser som andre kunstnere, i beinhard konkurranse.
DB170110 - Styrket UDI og UNE for å få raskere saksbehandling og prioritere tilbakekall og opphold/statsborgerskap på falske premisser .
SA170109 Det er kunst på egne premisser , og det er et kulturarrangement.
FV170109 Alle barn er lærevillige hvis de får lære på sin hjernes premisser , mener biokjemiker.
DB170107 Derfor blir det hun som må framforhandle premisser og løsninger på alt fra Tyrkia, flyktningsituasjonen, brexit og til den vedvarende krisen i eurosonen, sier Bundt.
SA170105 Med sin innstillingsrett overfor de folkevalgte organene, ligger innflytelsen i hva det skal stemmes over og hvilke premisser som skal legges til grunn for vedtakene.
DB170104 På den andre siden er det en økt forekomst av psykisk syke blant terrorister som opererer alene og på egne premisser .
AP170102 Han mente e-posten han mottok fra Norwegian i slutten av juni var arrogant, og at flyselskapet ba om penger på falske premisser .
AA170102 Han mente e-posten han mottok fra Norwegian i slutten av juni var arrogant, og at flyselskapet ba om penger på falske premisser .
SA170101 Hva om den første artikkelen bunner i at folk snakker forbi hverandre, og legger ulike premisser til grunn ?
SA161217 Idretten må skje på barnas premisser , mener 31-åringen.
AP161217 Idretten må skje på barnas premisser , mener 31-åringen.
AP161201 - Det å fjerne bilen og å begynne å planlegge byen på menneskets premisser gir mange muligheter som ikke har vært der tidligere, for eksempel i Kvadraturen.
AP161119 Det er viktige premisser for å skape åpne og inkluderende samfunn, sier Camilla Moneta, ny fagsjef i Norske arkitekters landsforbund ( NAL ).
AP161117 Hvis du for eksempel vil angripe den medisinske elitens forakt for alternativ medisin, må du skrive forskningsartikler på deres premisser og ta sjansen på at du ikke får det til, eller du må hevde at det finnes andre kilder til kunnskap.
SA161010 Å få med minoritetsjenter fra de er små, engasjere dem i andre roller enn som spillere, trekke foreldrene tidlig med og møte foreldrene og jentene på deres premisser er hans beste råd til de som vil øke andelen.
AP161010 Å få med minoritetsjenter fra de er små, engasjere dem i andre roller enn som spillere, trekke foreldrene tidlig med og møte foreldrene og jentene på deres premisser er hans beste råd til de som vil øke andelen.
AP161007 Det må han gjerne mene, men da bør argumentasjonen hans bygge på riktige premisser . 3rd-party-bio ¶
SA160923 Klare premisser
SA160923 Fredag ettermiddag, før brevet fra generalsekretær Inge Andersen ble sendt til departementet, ble det sendt et brev fra Kulturdepartementet hvor de gjør det helt klart at det er noen premisser for et felles opprop som ikke er mulig å diskutere.
AP160923 Klare premisser
AP160923 Fredag ettermiddag, før brevet fra generalsekretær Inge Andersen ble sendt til departementet, ble det sendt et brev fra Kulturdepartementet hvor de gjør det helt klart at det er noen premisser for et felles opprop som ikke er mulig å diskutere.
BT160921 Alle skal med, på samme premisser , med samme forutsetninger.
DN160909 - Jeg synes det er friskt og bra at en statsleder tør å ta i bruk nye virkemidler, og jobbe på digitale og sosiale mediers premisser for å sette en agenda, sier Carlsen.
FV160826 Ett av budskapene er : Prestere for din egen del, på dine premisser , ikke venninnen, foreldre eller lærerens.
FV160826 Elever gir råd : Prestere for din egen del, på dine premisser
FV160826 Bakgrunnen er at elever går til grunne i brutte forventninger til seg selv, mens de i stedet kunne ha blomstret om de fikk hente frem det positive i seg selv, på egne premisser .
SA160825 Ett av budskapene er : Prestere for din egen del, på dine premisser , ikke venninnen, foreldre eller lærerens.
SA160825 Elever gir råd : Prestere for din egen del, på dine premisser
SA160825 Bakgrunnen er at elever går til grunne i brutte forventninger til seg selv, mens de i stedet kunne ha blomstret om de fikk hente frem det positive i seg selv, på egne premisser .
BT160825 Ett av budskapene er : Prestere for din egen del, på dine premisser , ikke venninnen, foreldre eller lærerens.
BT160825 Elever gir råd : Prestere for din egen del, på dine premisser
BT160825 Bakgrunnen er at elever går til grunne i brutte forventninger til seg selv, mens de i stedet kunne ha blomstret om de fikk hente frem det positive i seg selv, på egne premisser .
AP160825 Ett av budskapene er : Prestere for din egen del, på dine premisser , ikke venninnen, foreldre eller lærerens.
AP160825 Elever gir råd : Prestere for din egen del, på dine premisser
AP160825 Bakgrunnen er at elever går til grunne i brutte forventninger til seg selv, mens de i stedet kunne ha blomstret om de fikk hente frem det positive i seg selv, på egne premisser .
SA160818 Alle barn er lærevillige hvis de får lære på sin hjernes premisser , mener biokjemiker.
BT160818 Alle barn er lærevillige hvis de får lære på sin hjernes premisser , mener biokjemiker.
AP160818 Alle barn er lærevillige hvis de får lære på sin hjernes premisser , mener biokjemiker.
AP160630 - Jeg synes de ber om penger på falske premisser .
AA160630 - Jeg synes de ber om penger på falske premisser .
AP160628 « Thabit » har ikke meldt seg ut av et slikt samfunn, hun har på sine premisser vist frem hvem hun er.
AP160628 Hun utøver sin rett til å praktisere sin religion på hennes premisser .
DB160606 Den må vinnes på barnas premisser .
AP160602 Utelukkende på egne premisser .
SA160523 Det er en diskusjon på feil premisser .
AP160522 Læreren er sentral og setter premisser for hva man øver alene.
AP160520 De påpeker imidlertid at det kan hende at forholdene tingretten var opptatt av, som bruk av glassvegg ved besøk og samvær med andre innsatte, vil bli vurdert og at man her kan se til tingrettens vurderinger og premisser .
SA160514 - Jeg synes vi får denne kampen litt over på våre premisser .
AP160514 - Jeg synes vi får denne kampen litt over på våre premisser .
FV160413 Tenåringer trenger bare å bli lest, sett og forstått på egne premisser .
BT160408 På hvilke premisser skal internasjonal handel og finans reguleres ?
BT160408 En velfungerende markedsøkonomi hviler på noen helt avgjørende premisser : Tillit, avtale - og eiendomsrett, transparens og informasjon og konkurranse.
AP160406 Vil integrere deler av kulturskolen på " kulturskolens premisser ", samt idrettstilbud og andre frivillige aktiviteter.
AP160404 Hun oppfordrer til å lage områder hvor barn og voksne kan ha det fint sammen, også på de voksnes premisser .
AP160403 I tillegg til permisjonsordningen, lover Solberg partene en utredning om tjenestepensjon, på premisser partene liker.
AP160330 På filmens egne premisser , som vintersportskomedie, kan den minne om en annen komedie, Kalde rumper, som også tok utgangspunkt i noen outsidere som deltok i Calgary, nemlig det jamaicanske akelaget.
AP160322 Det vi kan vite noe om, er at fremtidige prester både må kunne ta vare på det beste i folkekirken, og evne å delta i samtalen på torget under nye premisser .
AP160314 - Russland har eid Syria, i hvert fall har mye nå skjedd på deres premisser .
AP160311 Manchester United har alltid tvunget de aller fleste motstandere til å spille på sine premisser .
AP160308 Østerrike, ledet av sosialdemokraten Werner Faymann, la viktige premisser for det som nå har skjedd på EU-toppmøtet.
AP160308 La premisser
AP160306 IHSG jobber for at kvinner skal bli hørt på sine premisser .
AP160304 Sentrale og vesentlige premisser for Regjeringskvartalets utvikling er blitt endret senere - som direkte konsekvens, og som et ledd i planleggingen.
AP160304 Når så sentrale premisser er endret, så bør også prosessene justeres.
DA160229 - Da er plasseringen av brannstasjonen vedtatt på feil premisser .
DB160222 Når lønnsoppgjøret ble basert på gale premisser , bør arbeidsgiversiden være store nok til å ta høyde for det.
AP160219 Et forslag til ny lov for bistand som ble behandlet i 2013 var altfor mye på Forsvarets premisser , hevdet politidirektør Odd Reidar Humlegård.
AP160216 De viktigste nyhetssakene trenger ofte en oppfølgende meningsutveksling - og stadig oftere er det jo også slik at det er skribenter og debattanter som med sine gode innlegg og kronikker legger premisser for hva som dekkes på nyhetsplass.
AP160212 I samarbeid med arkitektkontoret Eriksen Skajaa har kulturhuset Hausmania laget en mulighetsstudie for hvordan kvartalet kan utvikles på alternative premisser og med ikke-kommersielle boligløsninger i samarbeid med dagens okkupanter.
AP160208 - Ja, jeg gleder meg, fordi vi alle i rettssalen stiller med like premisser og på en felles arena.
AP160208 - Ja, jeg gleder meg, fordi vi alle i rettssalen stiller med like premisser og på en felles arena.
AP160208 På sidelinjen står det et Vesten med USA i spissen, som ikke har noen interesse av å gå inn på denne typen premisser .
AP160131 I tillegg mener han at dette må sees i sammenheng med uttalelsene fra den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov om at Russland ikke vil ta imot noen som kom til landet " på falske premisser ".
AP160128 Lavrov overrasket pressen ved å vise til at Russland ikke vil ta tilbake personer som har kommet til Russland på falske premisser , for deretter å søke asyl i Norge.
AP160128 Arbeiderpartiet er beredt til å ta ansvar, med to viktige premisser i bunn : Norge må overholde internasjonale forpliktelser, og det må være trygghet ved eventuell retur.
SA160127 Barnehagen ønsker å ha utkledning som en aktivitet på andre premisser og på andre måter.
FV160127 Barnehagen ønsker å ha utkledning som en aktivitet på andre premisser og på andre måter.
BT160127 Barnehagen ønsker å ha utkledning som en aktivitet på andre premisser og på andre måter.
AP160127 Utenriksminister Sergej Lavrov skapte ny usikkerhet om hva som skjer da han i går sa at Russland ikke vil ta i mot asylsøkere som har vært i Russland på falske premisser . 76 asylsøkere bort fortsatt på Ankomstsenter Finnmark i Kirkenes, men hva som vil skje med dem er uavklart.
AP160127 - Vi er sterkt bekymret for at de som kun har benyttet Russland som transittland, og som enten har anskaffet visum på falske premisser eller kjøpt visum av menneskesmuglere, ikke vil få en forsvarlig behandling om de returnes til Russland.
AP160127 Nye premisser .
AP160127 Barnehagen ønsker å ha utkledning som en aktivitet på andre premisser og på andre måter.
AP160124 Men alt må skje på barnets premisser , understreker Skaanes.
AP160124 - Alt må foregå på barnas premisser .
AP160122 - Veldig mye gjøres på Gjerstads premisser og banehalvdel.
AP160120 - Det er alvorlig at en statsråd misbruker en FN-rapport og legger feil premisser for asylpolitikken overfor enslige barn og unge på flukt, sier Dabour.
AP160114 Mens sistnevnte var et autoritært kommunist-rede, har Y-blokken representert en fri og forsvarlig statsforvaltning på demokratiske premisser .
BT160106 Tiden er over for en byplanlegging på bilens premisser .
BT160106 Tiden er over for byplanlegging på bilens premisser .
BT160106 Den gir identitet og viktige premisser for utnyttelsesgrad og byggehøyder.
AP160103 Derfor oppsto ideen om at man ikke kunne forstå en annerledes kultur uten å betrakte den på dens egne premisser , altså det motsatte av det vi kaller etnosentrisme.
DA160101 Det var ikke klart med det samme, for møtet skjedde i høy grad på Saudi Arabias premisser .