DA171004 Rogalands tre destinasjonsselskaper har i praksis nærmest jobbet som ett de siste par årene.
DN170731 Det robotene gjorde var i praksis å finne opp et for dem mer effektivt språk for å forhandle med hverandre.
DN170731 Det er ikke bare en gal idé som aldri kan fungere i praksis , sier Cenni Najy.
DB170731 Særlig utsatt er India, Pakistan og Midtøsten - pilegrimsferden for to millioner muslimer til Mekka vil i praksis bli fysisk umulig innen få tiår, ifølge boka.
DB170731 Borgerlønn kan føre til mer likestilte og fredelige samfunn, samt innebære en realisering av menneskerettighetene i praksis og være den mest effektive måten å få gjennomført FNs bærekraftsmål på.
VG170730 Dommen fraviker således tvisteløsningsnemndas langvarige praksis om at deltidsansatte etter omstendighetene kan ha fortrinnsrett til en del av en utlyst stilling ».
DN170730 Tvisteløsningsnevnden har også hatt en langvarig praksis med å gi deltidsansatte fortrinnsrett til del av en utlyst stilling.
DN170730 Finn Helge Qvist mener lang ventetid i praksis betyr at lommeboka avgjør hvem som får best behandling.
DB170730 Vi vil også ta disse opp regler og praksis ved neste anledning, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde, til Dagbladet.
DB170730 « 70 prosent av mine ansatte er fra praksis , NAV eller fra flyktningtjenesten i Lørenskog.
DB170730 70 prosent har kommet inn i butikken gjennom praksis , NAV eller flyktningstjenesten i Lørenskog. norsk tipping ¶
DB170730 - 70 prosent av mine ansatte er fra praksis , NAV eller fra flyktningtjenesten i Lørenskog.
AA170730 Tvisteløsningsnemnda har også hatt en langvarig praksis med å gi deltidsansatte fortrinnsrett til del av en utlyst stilling.
DN170729 EUs bekymring er at domstolsreformen i praksis skal føre til at politikere får makt til å utnevne nye dommere til høyesterett.
DB170729 Ideen er god, men den fungerer ikke i praksis .
AA170729 EUs bekymring er at domstolsreformen i praksis skal føre til at politikere får makt til å utnevne nye dommere til høyesterett.
NL170728 Det er store og viktige bevilgninger for fremtiden og nordområdesatsing i praksis .
DN170728 Sist ut er en domstolsreform som både polsk opposisjon og EU frykter skal føre til at høyesterett i praksis underlegges politisk kontroll.
DB170728 - Bakteppet i 2017 er at tre nynazister i Den nordiske motstandsbevegelsen nylig ble dømt i Sverige for bombeangrep som i praksis var terrorisme mot asylmottak.
DA170728 « Etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon, samt basert på tidligere praksis , har Utvalget kommet til at Påtalenemndas innstilling med sanksjon på kr. 25 000,-, er passende ».
DA170728 Hvilken tidligere praksis gjør at man ender opp her ?
DA170728 Begrunnelsen er i hovedsak knyttet til « en samlet vurdering », « tidligere praksis » og at « 25.000.- er passende ».
AA170728 Dette har faktisk vært begrunnelsen for all ulovlig praksis mot palestinerne, sier Shaqqura.
NL170727 I praksis lar vi gutta diktere det som blir sagt i offentlig debatt - den debatten som alle kan se.
DB170727 Hvordan man tolker folkeretten i praksis blir gjerne bestemt ut ifra hvordan man posisjonerer seg overfor andre internasjonale problemstillinger, som NATO-medlemskap og graden av samkjøring med USA.
DB170727 Det finnes knapt en eneste meningsbærende aktør i Norge som åpent og utilslørt maner til at Norge ikke skal bry seg om internasjonal lovgivning i vår praksis på den internasjonale arenaen.
DB170727 Blant annet står det ettertrykkelig at Norges praksis skal være å « bevare og videreutvikle den internasjonale rettsorden » og « reagere på alvorlige folkerettsbrudd ».
AA170727 Selv om Helse Sør-Øst hadde en grov dataglipp for kort tid siden, blir det noe annet når spioner og etterretningsfolk kan kartlegges og blottlegges i tidligere Sovjet-republikker med mer eller mindre tvilsom praksis for datasikkerhet.
NL170726 I praksis skjer det selvsagt ikke.
FV170726 ANNERLEDES PRAKSIS : Barnehagelærerne mener det er mye å lære av ulike lands måter å ha barnehage på.
DN170726 Tvilsom praksis
DN170726 Høringen vil neppe komme med politisk sprengstoff rundt president Trump, hans familie og nærmeste medarbeidere, men vil handle om fremmede makters tvilsomme praksis i USA.
DB170726 Solidaritet i praksis
DB170726 Solidaritet i praksis er å hjelpe de mange, der de er, ikke de få som vil komme her.
DB170726 Det er i praksis en innstramming på ett år.
DA170726 Tiltakene øker risikoen for menneskerettighetsbrudd og at unntakstilstanden i praksis gjøres permanent, frykter kritikere. 3.
DA170726 Vi festet lit til det forsvarsministeren sa om viktigheten av åpenhet, men når hun ikke greier å følge det opp i praksis , øker misnøyen.
AA170726 EUs bekymring er at domstolsreformen i praksis skal føre til at politikere får makt til å utnevne nye dommere til høyesterett.
VG170725 Silje Pedersen Wildhagen ( 23 ) har nettopp begynt i praksis på Gjestad bo- og aktivitetssenter i Ullensaker kommune, hvor hun hovedsaklig skal lage mat til eldre sammen med mentor Marianne Bråthen.
VG170725 I praksis har ikke NAV-reformen vært like vellykket.
SA170725 - Det går ikke an å forstå, for det er noe som utvikles gjennom en praksis hvor man prøver og feiler og tilpasser.
DB170725 I dag er det veldig opp til dem å vurdere det selv, og det er veldig forskjellig praksis rundt om i landet, sier Pettersen, som sier hun forstår at barnevernet kan bli lei av å vente på politiets etterforskning når denne trekker ut.
AP170725 - Det går ikke an å forstå, for det er noe som utvikles gjennom en praksis hvor man prøver og feiler og tilpasser.
AA170725 Så snart festivalen er over, vil vi gå inn i denne kompliserte materien og finne ut om vår praksis er god eller ikke.
AA170725 Nå har Adressa funnet fram til en advokat - etter vår forstand en meget kompetent advokat - som sier at vår praksis er uvanlig.
AA170725 Det er likevel vi som har ansvaret, selvsagt, men vi har vært så trygge som vi kan være på at vår praksis for offentlige anskaffelser har vært ryddig og innenfor loven.
VG170724 I praksis er det i de folkerikeste fylkene.
DN170724 - Dere forsker på kjønnede forskjeller, men det er ikke så lett å gjøre noe med dem i praksis ?
DN170724 I praksis innebærer dette at president Trump nå fratas all makt over sanksjonsregimet overfor Russland.
DN170724 I praksis fører det til timelønn på ned mot 35 kroner og opptil tolv ukers skift, skriver Klassekampen.
DB170724 Hun sier det i praksis er svært utfordrende at barneverntjenesten og politiet har så ulikt lovverk å forholde seg til og at det skaper store forskjeller i hvordan også saker med mistanke om vold og overgrep håndteres.
DA170724 I praksis fører det til timelønn på ned mot 35 kroner og opptil tolv ukers skift, skriver Klassekampen.
DA170724 praksis : Solvang har jobbet på Deichmanske bibliotek på Bjerke i Oslo i to år.
AP170724 ULIK PRAKSIS : I USA forventes det å få tips, mens det i Japan kan bli oppfattet som uhøflig.
AA170724 La oss iallfall gi dem en praksis som en vei inn i jobb, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170724 | Olavsfestdagene må stoppe tvilsom praksis
AA170724 Vi oppfordrer Olavsfestdagene til å se med selvkritiske øyne på sin egen forretningsdrift og velge en ryddigere praksis så snart nye anbud skal lyses ut.
AA170724 Dragsten, som sitter i klageorganet for offentlige anskaffelser, sier til Adresseavisen at dette er en svært uvanlig og uheldig kobling og en veldig spesiell praksis .
DB170723 I praksis sparket han alle de folkevalgte politikerne.
VG170722 De polske lovendringene vil i praksis føre til at de nåværende høyesterettsdommerne får sparken, og at de nye blir utnevnt av øverste politiske ledelse.
SA170722 Dermed har Froome i praksis sikret sin fjerde sammenlagttittel i Tour de France.
SA170722 - Det kan se ut som at de har hatt en praksis som ikke er bra nok.
FV170722 Dermed har Froome i praksis sikret sin fjerde sammenlagttittel i Tour de France.
DB170722 Lillestrøm kan ha tre ( for eksempel, men i praksis ) afrikanske spillere i troppen til enhver tid, på ulike kontraktslengder.
AP170722 Dermed har Froome i praksis sikret sin fjerde sammenlagttittel i Tour de France.
AP170722 - Det kan se ut som at de har hatt en praksis som ikke er bra nok.
AA170722 De polske lovendringene vil i praksis føre til at de nåværende høyesterettsdommerne får sparken, og at de nye blir utnevnt av øverste politiske ledelse.
AA170722 Ordningen med at ordføreren alene i praksis kan sile saker, sende dem tilbake og gi politiske føringer, er uheldig av mange årsaker.
AA170722 Dette er spissformulert, men illustrerer dagens praksis i Trondheim.
AA170722 Dette er bakgrunnen for at vi har vi tatt initiativ til en slik debatt gjennom en evaluering av dagens praksis .
VG170721 Freeman sier i stedet han brukte dette på ansatte i British Cycling og Sky, samt i sin private praksis .
VG170721 Siden Mike Dubke gikk av i mai har pressesekretær Sean Spicer i praksis fungert som kommunikasjonssjef i Det hvite hus.
VG170721 Sean Spicer var for mange, særlig utenfor USA, en ukjent mann før han ble pressesekretær for Trump, en jobb som i praksis betyr å være presidentens talsmann.
VG170721 Hvorvidt Spicer selv ønsket jobben som kommunikasjonssjef, eller om det var andre grunner til at han er misfornøyd med nyansettelsen er foreløpig uklart, men flere medier spekulerer i at det kan ha å gjøre med at Spicer fryktet at han i praksis ville måtte gjøre to jobber, ettersom Scaramucci ikke har noen erfaring med utforming av kommunikasjonsstrategier.
VG170721 Det blir også spekulert i det motsatte, at ettersom assistenten hans i stor grad har overtatt pressebriefene, ville han i praksis nå ikke ha noen konkrete oppgaver lenger.
VG170721 At forvaltningen lar seg presse til en slik praksis er etisk uforsvarlig og dårlig naturforvaltning.
DN170721 Borten Moe er heller ikke blankt avvisende, men mener likevel at MDG i praksis har stilt et ultimatum ingen av de større partene støtter : Full stopp i all oljeleting.
DB170721 Om det ikke blir betalt, vil RECs eierandel bli vannet ut til 15 prosent, noe som i praksis betyr at selskapet fremdeles vil være utestengt fra verdens største silisiummarked.
DA170721 - Det betyr i praksis at regjeringen kan nøytralisere høyesterett og få sterk politisk innflytelse over hvem som kan utnevnes og avsettes som høyesterettsdommere etter hva som tjener dem, sier Nils Asbjørn Engstad, president for CCJE, et rådgivende organ for Europarådet, til Dagsavisen.
DA170721 - De ønsker å få et lovforslag igjennom i løpet av et par uker, uten høringer, der regjeringen i praksis kan avsette høyesterettsdommere, sier Engstad.
AA170721 Utenriksminister Børge Brende ( H ) reagerer på at polske folkevalgte vedtar en lov som i praksis overlater kontrollen over høyesterett til politikere.
AA170721 Lovendringene vil i praksis gi politikere makt til å utnevne nye dommere til høyesterett.
AA170721 Hvor godt forberedt er nyutdannete barnehagelærere på den virkeligheten de skal møte i praksis ?
VG170720 - Hun forsøkte i praksis å ødelegge en hel arenaturné.
VG170720 I møte med denne realiteten oppfatter jeg at KrF og Hareide i praksis er altfor ettergivende for krefter vi må sette ned foten for.
DN170720 Polske folkevalgte trosser trusler om sanksjoner fra EU og vedtar en lov som i praksis overlater kontrollen over høyesterett til politikere.
DN170720 Lovendringene vil i praksis gi politikere makt til å utnevne nye dommere til høyesterett.
DB170720 - Som statlig særlovsselskap er det ikke naturlig at Vinmonopolet gjør selvstendige vurderinger av denne typen, men heller retter seg etter det som er formell norsk praksis på området, sier Nordahl.
DB170720 EU har svart med å formelt undersøke om den polske regjeringen følger demokratisk praksis .
DB170720 Man skulle tro at et overordnet mål skal prioriteres over andre formål, men i praksis ser det snarere ut som om fattigdom forsvinner i alle målene for norsk utviklingspolitikk.
DB170720 Det er ikke mulig å arbeide effektivt for alle disse målene samtidig, og i praksis kan arbeidet for ulike mål komme i konflikt med hverandre.
DB170720 At vi eventuelt ved en slags silingsprosess skal kunne skille på hvem som er sårbare for denne effekten og ikke, og bare straffe dem som tåler det, er en ren ønskedrøm som aldri vil fungere i praksis .
AA170720 - Som statlig særlovsselskap er det ikke naturlig at Vinmonopolet gjør selvstendige vurderinger av denne typen, men heller retter seg etter det som er formell norsk praksis på området, sier Nordahl.
AA170720 Polske folkevalgte trosser trusler om sanksjoner fra EU og vedtar en lov som i praksis overlater kontrollen over høyesterett til politikere. 235 medlemmer av nasjonalforsamlingens underhus ignorerte gateprotester, kraftige advarsler fra opposisjonen og truslene fra EU da de stemte for lovforslaget torsdag. 192 stemte imot, mens 23 avsto fra å stemme.
AA170720 Lovendringene vil i praksis gi politikere makt til å utnevne nye dommere til høyesterett.
AA170720 Mange av saluttbestemmelsene har utspring i svært gammel praksis , skriver forsvarsbygg.no.
AA170720 - I tillegg til studie- eller realkompetanse, må søkerne ha fagbrev innenfor den retningen de søker på, samt to års relevant praksis etter fullført fagbrev.
AA170720 Borten Moe er heller ikke blankt avvisende, men mener likevel at MDG i praksis har stilt et ultimatum ingen av de større partene støtter : Full stopp i all oljeleting.
AA170720 Dette kan være en kontrast til barnevernets tradisjonelle praksis , som kanskje har hatt en tendens til å gripe tak i det som er vanskeligst å endre på.
AA170720 Barnevernstjenesten legger på denne måten til rette for en åpen praksis som gjør at samarbeidet ikke er preget av motsetninger, men av likeverdighet og felles innsats for å bedre barnets situasjon.
SA170719 - Jeg flytter til Mo i et halvt år i forbindelse med praksis på psykologistudiene.
SA170719 - Foreløpig er det én spiller ut, og det er Daniel Aga, som blir borte et halvt år i Mo i Rana på grunn av praksis .
SA170719 « En slik praksis medfører at klubben får en fordel i forhold til andre konkurrerende klubber ved at det kan tilbys bedre vilkår til spillerne, og således kan klubben fremstå som mer attraktiv enn andre, overfor potensielle spillere », skriver NFF i sin begrunnelse for straffen.
NL170719 Tatt i betraktning at oppdrettsnæringen i praksis deponerer 300.000 tonn med organisk avfall i sjøen hvert år, utgjør også utslipp av samlet mengde forbudte miljøgifter en betydelig andel.
DB170719 - Det er forskjellig praksis i de forskjellige forsikringsselskapene, men har man ikke kontaktet alarmsentralen først, og skriver kontrakt med en av disse legene, risikerer man altså å måtte stå for utgiftene selv, sier hun.
AP170719 - Jeg flytter til Mo i et halvt år i forbindelse med praksis på psykologistudiene.
AP170719 - Foreløpig er det én spiller ut, og det er Daniel Aga, som blir borte et halvt år i Mo i Rana på grunn av praksis .
AP170719 « En slik praksis medfører at klubben får en fordel i forhold til andre konkurrerende klubber ved at det kan tilbys bedre vilkår til spillerne, og således kan klubben fremstå som mer attraktiv enn andre, overfor potensielle spillere », skriver NFF i sin begrunnelse for straffen.
AA170719 Kjernen i reformen er lovendringer som i praksis vil gi politikere makt til å utnevne nye dommere til høyesterett.
DA170718 Det er en landsomfattende undersøkelse blant norske syklister som avslører dårlige holdninger og praksis når det gjelder bruk av sykkelhjelm.
AA170718 Det har imidlertid sammenheng med at politiet har innført en ny praksis på registering og innebærer ikke nødvendigvis at det skjer flere voldtekter, understreker Danmarks Statistikk.
AA170718 Her er det mange aktører som må ta ansvar for å rydde opp og gjøre noe med egen praksis .
AA170718 Forskere i prosjektet vil i sam-arbeid med Norges Fiskarlag og søsterorganisasjonen i Russland gjennomføre en undersøkelse for å dokumentere fiskernes holdninger og praksis hva mar-int avfall angår.
SA170717 Dette går på tvers av vanlig praksis for rytterne som bærer den gule trøyen.
SA170717 Vinner ikke Norge mot Belgia torsdag, kan laget i praksis være utslått før siste runde i gruppespillet.
SA170717 Det er også interessant for Norge, som etter tapet mot Nederland i åpningskampen i praksis kjemper om 2.-plassen i sin gruppe.
SA170717 To mål som i praksis sørget for at kampen var over etter bare 450 sekunder med fotball.
FV170717 Dette går på tvers av vanlig praksis for rytterne som bærer den gule trøyen.
FV170717 Vinner ikke Norge mot Belgia torsdag, kan laget i praksis være utslått før siste runde i gruppespillet.
DN170717 Kvantitative lettelser betyr i praksis at sentralbanken « trykker penger », eller låner ut penger til medlemslandene ved å kjøpe rentepapirer.
DB170717 Det er også interessant for Norge, som etter tapet mot Nederland i åpningskampen i praksis kjemper om 2.-plassen i sin gruppe.
DB170717 Avstanden mellom den kunnskap som er tilgjengelig til både å se og forstå, og den kunnskap som anvendes i praksis er stor.
DB170717 For Waqf-lederne mener at innføringen av metalldetektorer og overvåking av Haram al-Sharif er et brudd med tidligere praksis og at israelerne har til hensikt å endre status quo.
DB170717 Det finnes jo en mengde med lavskattland hvor Fremskrittspartiets programforslag har blitt, og fortsatt blir, forsøkt i praksis .
DA170717 Det er en landsomfattende undersøkelse blant norske syklister som avslører dårlige holdninger og praksis når det gjelder bruk av sykkelhjelm.
DA170717 Miljø- og klimasaken nevnes ofte av velgerne som viktig, men det viser seg likevel at miljø ikke er en vinnersak i praksis .
DA170717 Vålerenga må bare fortsette å øve på spill mot etablert forsvar, slik i praksis alle kamper har sett ut etter at de sist tapte fortjent for Sarpsborg 08 21. mai.
DA170717 Det er en landsomfattende undersøkelse blant norske syklister som avslører dårlige holdninger og praksis når det gjelder bruk av sykkelhjelm.
DA170717 Miljø- og klimasaken nevnes ofte av velgerne som viktig, men det viser seg likevel at miljø ikke er en vinnersak i praksis .
DA170717 Verneombud i praksis
DA170717 - Vi stusset over at de ikke hadde sendt ut endringen på høring slik som er vanlig praksis , sier Jostein Hansen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA170717 Byen har alltid stått foran nye løsninger, og i praksis har byen drevet med god torgutvikling i alle år.
DA170717 - Så i praksis blir jeg ikke noen lønnsadel om jeg skulle havne på Stortinget.
BT170717 Dette går på tvers av vanlig praksis for rytterne som bærer den gule trøyen.
BT170717 Vinner ikke Norge mot Belgia torsdag, kan laget i praksis være utslått før siste runde i gruppespillet.
AP170717 Dette går på tvers av vanlig praksis for rytterne som bærer den gule trøyen.
AP170717 Vinner ikke Norge mot Belgia torsdag, kan laget i praksis være utslått før siste runde i gruppespillet.
AP170717 Det er også interessant for Norge, som etter tapet mot Nederland i åpningskampen i praksis kjemper om 2.-plassen i sin gruppe.
AP170717 To mål som i praksis sørget for at kampen var over etter bare 450 sekunder med fotball.
AA170717 - Den lenge etterlengtede grensen på 200.000 flyktninger til Tyskland per år er nødvendig for å sikre integrering i praksis , heter det i CSU-programmet.
AA170717 Det er en landsomfattende undersøkelse blant norske syklister som avslører dårlige holdninger og praksis når det gjelder bruk av sykkelhjelm.
DB170716 Både rektorer og lærere bruker til en viss grad en slik praksis , kom det nylig fram i Klassekampen.
DA170716 - Ja, men du må holde deg der slik at du i praksis er edru, selv om du ikke er det rent teknisk.
VG170715 Unntakslovene ( KHK ) som ble mobilisert etter kuppforsøket, kan i praksis brukes mot hvem som helst.
DB170715 - I praksis får jeg aldri svar på visumsøknader.
DB170715 Mangfoldet i måter å uttrykke og forholde seg til sin seksuelle orientering reflekteres imidlertid i liten grad i utlendingsmyndighetenes praksis .
DB170715 I min gjennomgang av sakene fant jeg ikke eksempler på at UDI og UNE stilte inngående spørsmål om asylsøkerens seksuelle praksis eller ga avslag begrunnet i søkerens utseende eller framtoning.
DB170715 Dersom man skal sikre at homofiles rett til asyl blir realisert i praksis , kreves det kontinuerlig opplæring av saksbehandlerne hos UDI og UNE, som tar høyde for at det finnes ulike måter å forstå og oppleve seksuell orientering.
VG170714 Akkurat som franske Nacer Bouhanni slapp unna med en minimal bot, samt en tidsstraff som i praksis ikke betyr noe for en spurter, etter å ha slått en annen rytter.
NL170714 Nord-Norge er i praksis oppgitt.
NL170714 For hvordan kan man i det ene øyeblikket fremheve viktigheten og behovet for å kunne motta hjelp fra NATO, for så med et pennestrøk fjerne denne muligheten i praksis ?
NL170714 Dette er oppsiktsvekkende da følgene i praksis er at Nord-Norge ikke kan huse NATO på en troverdig måte.
DB170714 Jeg har sjekket at dette ikke er eller har vært en praksis eller ønske fra organisasjonens ståsted.
DB170714 Når det gjelder seksuell trakassering har de utsatte, som i all hovedsak er kvinner, i praksis ikke noe rettsvern.
DB170714 Men praksis må også endres.
DB170714 Praksis må likestilles i hele Norge.
AA170714 Både miljøorganisasjoner og miljøopposisjonen på Stortinget har hevdet at prosjektet i praksis legger opp til subsidiering av tømmerhogst i regnskogen.
VG170713 Bjerke ( Ap ) at et forbud i praksis er innført allerede. 14 dager etter regjeringens oppheving av den nasjonale forskriften så bestemte Tjøme-politikerne seg - med 17 dagers høringsfrist for å innføre et lokalt forbud.
VG170713 - Dette forbudet har i praksis vært gjeldende siden 23. juni, og er registrert i Lovdata, sier ordfører Bjerke til VG.
DN170713 Det innebærer at søstrenes andel av egenkapitalen i praksis flyttes til holdingselskapet fra Midelfart Invest.
DB170713 Norge er i prinsippet for atomnedrustning, men sier i praksis ja til deltakelse i Natos og USAs atomstrategi.
DB170713 I praksis legges det opp til et dobbeltspill.
DB170713 Som del av Oslopakke 3 er det besluttet at man skal øke antall steder bompengene kreves inn, så bompengeringen i praksis vil dekke så godt som all kjøring innenfor byens grenser.
DB170713 Men Gorsuchs utnevnelse har bare delvis konsekvenser for høyesteretts praksis .
DA170713 Mistanken er at Netanyahus slektning i praksis satt ved begge sider av forhandlingsbordet, og representerte både det tyske verftet og den israelske regjeringen.
AA170713 » Nå er brevet lengre enn som så, men i praksis betyr det at Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Sandefjord og Hitra har behandlet og vedtatt ulovlige forskrifter mot vannskuter.
AA170713 Havne- og farvannsloven gir en teoretisk mulighet for å forskjellsbehandle vannskutere i forhold til andre fartøystyper, men i praksis vil dette ikke være mulig.
VG170712 Storbritannia importerte på 1970- og 80-tallet mye av blodet til blodoverføringer fra USA, hvor giverne ble betalt for å gi blod, en praksis som har vist seg å øke risikoen for smittet blod.
SA170712 Heldigvis slipper hun å tenke på svensk praksis under VM i London i august.
DB170712 Jeg kan ikke forstå at dette ikke er vanlig praksis på alle arbeidsplasser.
DB170712 - Denne saken viser hvordan lobbyisme foregår i praksis , nemlig ved at lobbyister prøver å gå utenom linjen ved å sende sin påvirkning til private epostadresser med den hensikt at det ikke skal bli offentlig kjent, sier Jensen.
DB170712 Dette vil i praksis bety nedleggelse av lokale brannstasjoner og at utrykningstiden øker.
BT170712 Heldigvis slipper hun å tenke på svensk praksis under VM i London i august.
AP170712 Heldigvis slipper hun å tenke på svensk praksis under VM i London i august.
AA170712 Tyrkia er kandidat til medlemskap i EU, men forhandlingene er i praksis lagt på is på grunn av det EU mener er en undergraving av demokratiet og rettsstaten i Tyrkia etter kuppforsøket for ett år siden. ( ©NTB ) ¶
AA170712 Noe som i praksis markerer slutten på Microsofts mobil-eventyr som kan dateres helt tilbake til 2000 da selskapet lanserte et system de kalte PocketPC 2000 og som senere ble Windows Mobile som i sin tur igjen ble til Windows Phone.
VG170711 650 politikere sitter i parlamentet, men de irske nasjonalistene Sinn Fein møter aldri opp av prinsipp, noe som betyr at man i praksis må ha støtte fra 322.
VG170711 Likevel vil politifolk i Norge uansett organisasjonsmessig tilhørighet i praksis kunne stå overfor ekstreme situasjoner med omfattende konsekvenser og stor personlig risiko.
VG170710 Selv om « Hotel Cæsar » skal vises på Sumo ut året, har alle skuespillerne i praksis sluttet for lengst.
VG170710 FULL FRES : Mats Lamo ( 21 ) synes vannsparken fungerer godt i praksis .
SA170710 Nå endrer påtalemyndigheten praksis .
NL170710 Vi må se til hensikten og formålet med eksamen før vi tenker frem en løsning som fremmer dette også i praksis , dagens ordning gjør ikke det ! skriver Håvard Arctander Rosenlund.
NL170710 Vi må se til hensikten og formålet med eksamen før vi tenker frem en løsning som fremmer dette også i praksis , dagens ordning gjør ikke det !
DB170710 De ulike teleselskapene har ulik praksis om hvor ofte posisjonen til en påslått mobil blir registrert når den ikke er i bruk.
DA170710 Dokumentert praksis
DA170710 Arbeiderpartiet vil ikke gjeninnføre den rødgrønne regjeringens praksis med å la være å publisere resultatene fra nasjonale prøver som regjeringen innførte.
DA170710 Hvert land foretar selvstendige vurdering ut fra tilgjengelig informasjon, sitt regelverk og sin praksis , svarer Sehl.
DA170710 - Utfallet av saker i andre land kan ikke uten videre ses på som at UNEs praksis er i strid med menneskerettighetene.
AP170710 Nå endrer påtalemyndigheten praksis .
AA170710 Ufattelig : Arild Herigstad og Tove Kvernvik etterlyser bedre praksis på norskregistrerte biler i utlandet.
AA170710 - Vi synes det er håpløst at Norge har en sånn praksis angående biler i utlandet.
AA170710 - Håpløs praksis
VG170709 - I et av disse oppsigelsesbrevene ble « etnisk rensking » beskrevet som en del av regjeringens praksis .
VG170709 Når beslutningsforum sa nei til Avastin i 2016, opplevde leger i praksis at de måtte ta bort en medisin de var vant til å bruke, sier hun.
DN170709 De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya som i praksis har fullt selvstyre.
DB170709 På noen studier er det obligatorisk å gå gjennom mange uker med praksis .
DB170709 Det er varierende praksis for hvordan man kan melde fra om dårlige forhold.
DB170709 Næringsetaten sendte da et varsel til Blå om at de sto i fare for å ikke få fornyet skjenkebevillingen, noe som i praksis hadde betydd at utestedet måtte stenge dørene.
AA170709 I tillegg mener han dødsbudskapet bør bli framført av en prest, slik vanlig praksis er ved uventede dødsfall i Norge.
AA170709 - Utenrikstjenesten yter bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer i forbindelse med dødsfall av norske borgere i utlandet, heter det i en kommentar fra UD.
AA170709 De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya som i praksis har fullt selvstyre.
DN170708 - Vil i praksis kriminalisere store deler av næringslivet ¶
DN170708 Påseplikten, der kjøperen er ansvarlig for at den man kjøper tjenesten av følger allmenngjøringsforskriften, vil i praksis kriminalisere store deler av næringslivet.
DN170708 Deler av Hamburg i flammer under G20-møtet ¶ ¶ | - Vil i praksis kriminalisere store deler av næringslivet ¶
DN170708 I praksis ville det betydd full stans i den sivile flytrafikken til og fra Bodø.
DN170708 Deretter fløy de nær den tungt befestede demilitariserte sonen som i praksis utgjør grensa mellom Sør-Korea og Nord-Korea.
DB170708 Winther ser sexrobotene i sammenheng med en flere tusen år lang praksis med sexleketøy.
DB170708 Deretter fløy de nær den tungt befestede demilitariserte sonen som i praksis utgjør grensa mellom Sør-Korea og Nord-Korea.
DB170708 Han fortalte deretter sine to sønner, som begge var ansatt i firmaet, at « alt var en stør løgn og i praksis en enorm Ponzi-svindel ».
AA170708 Hun sier til NTB at landene i praksis er enige.
AA170708 I praksis ville det betydd full stans i den sivile flytrafikken til og fra Bodø. ( ©NTB ) ¶
AA170708 Nedgangen i antall elever som har sluttet i løpet av skoleåret, er på bare 0,2 prosentpoeng, i praksis ingen endring.
VG170707 - Utdanningen vår har fått mye negativ omtale etter at Helsedirektoratet endret praksis i fjor.
VG170707 - Dette er veldig krevende for alle som er involvert, og vi setter oppdraget vi har fått fra departementet ut i praksis så raskt som overhodet mulig, sier hun til VG.
VG170707 * Direktoratet mener at utdanningen ved ELTE har betydelige mangler når det gjelder klinisk praksis og teori sammenlignet med den norske psykologutdanningen.
NL170707 Her er det mange aktører som må ta ansvar for å rydde opp og gjøre noe med egen praksis .
NL170707 Forskere i prosjektet vil i samarbeid med Norges Fiskarlag og søsterorganisasjonen i Russland gjennomføre en undersøkelse for å dokumentere fiskernes holdninger og praksis hva marint avfall angår.
AA170707 I praksis vil all sivil flytrafikk stoppe.
AA170707 Å akseptere kravet fra grunneierne ville innebære en helt ny praksis for statlige erverv.
AA170707 Men det fins blinde flekker - og en praksis som er vanskelig å gi avkall på.
VG170706 Riktignok kan blodavvik brukes som selvstendig grunnlag til å sanksjonere i ekstreme tilfeller, men dette er lite anvendt i praksis .
VG170706 Men det er langt fra sikkert at de vil fungere i praksis .
NL170706 Påstander om en praksis som ikke tåler dagens lys vil også ramme byrådet, de private leverandørene og deres arbeidsgiverorganisasjon NHO, en viktig part i arbeidslivet.
DN170706 I praksis vil all sivil flytrafikk stoppe opp til og fra Bodø lufthavn fra samme tidspunkt. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN170706 | Endrer praksis for langtidssykmeldte ¶
VG170705 Og det ble det : Bruddet - der Edvald Boasson Hagen satt - var i praksis sjanseløse opp den siste klatringen.
VG170705 - Noen mener dette vil være vanskelig å gjennomføre i praksis .
SA170705 I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før.
DN170705 Ber Telenor Yng endre praksis
DA170705 Derfor må vi sikre nytt og oppgradert utstyr til alle yrkesfagene i skolen, samtidig som vi gjør yrkesfagene mer praktiske, og mindre teoretiske, ved å sikre at man er i praksis allerede fra første skoleår, og ha muligheten til å veksle mer mellom arbeidsliv og skole.
AP170705 I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før.
AP170705 I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før.
AA170705 Redningsoperasjonen innebærer i praksis en nasjonalisering siden den italienske staten blir sittende på 70 prosent av aksjene i banken.
VG170704 Mer om saken : Fratas retten til å operere i egen praksis
VG170704 I over et år har Oslo politidistrikt undersøkt legens praksis .
DB170704 I praksis er det bare partileder Trine Skei Grande som er trygg med Venstre på tre-tallet.
DB170704 Målet var å styrke norsk litteratur med et fond som skulle forvaltes, ikke av politikere som frem til da hadde vært praksis , men av kunstfaglige eksperter.
DB170704 En annen konsekvens er å endre praksis .
DB170704 Stensrud er ikke alene om en restriktiv praksis .
DB170704 Restriktiv praksis
AP170704 Han forventer at Oslo kommune endrer praksis etter konklusjonen fra fylkesmannen.
AP170704 - Vi er den første kommunen som har satt i gang systematisk tilsyn, og vi ser dette som en nyttig klargjøring og en måte å etablere en praksis .
AA170704 I over et år har Oslo politidistrikt undersøkt legens praksis , etter at den fire år gamle gutten døde og en fem år gammel jente fikk alvorlig hjerneskade som følge av blødninger etter operasjoner de gjennomgikk i fjor vår.
VG170703 Mener dette er eksempel på « videodømming i praksis » : ¶
BT170703 Etter en stund sa hun noe jeg synes var en god idé : Hva om media kunne følge systematisk opp hva politikerne hadde sagt, og se om de følger det opp i praksis .
AP170703 Norsk Rikstoto får seks uker på seg til å rydde opp i ulovlig praksis blant kommisjonærer.
AP170703 Byråden synes å mene at man kan se bort fra forvaltningslovens regler i henhold til fast praksis for staten og kommunen.
AA170703 Norsk Rikstoto får seks uker på seg til å rydde opp i ulovlig praksis blant kommisjonærer.
VG170702 I praksis forbyr loven homoparader og andre offentlige markeringer til støtte for homofili, men kritikerne hevder den gjør det umulig å diskutere rettigheter for LHBT i det hele tatt.
SA170702 I praksis ble det noe helt annet.
DB170702 I praksis ble det noe helt annet.
AP170702 Det var dråpen for politisk redaktør Trine Eilertsen : - Norwegian lurer passasjerene når selskapet selger billetter til flyreiser som i praksis ikke finnes.
AP170702 I praksis ble det noe helt annet.
VG170701 Bilden hevder riktignok at grensen til Syria ikke er stengt for for dem som har behov for å krysse, men i praksis er et ørlite antall som har fått slik tillatelse de siste årene.
SA170701 Det er i praksis en gavepakke til statsminister Benjamin Netanyahus, bildet, kamp for å knekke disse organisasjonene », skriver Pål Hadler.
SA170701 Det er i praksis en gavepakke til statsminister Benjamin Netanyahus kamp for å knekke disse organisasjonene.
DB170701 I praksis kreves det kun at du fyller ut et søknadskjema hos Skatteetaten.
DA170701 Boken forteller hvordan man kan virkeliggjøre en plan og få ting til å skje i praksis .
BT170701 Det blir derfor opp til politiet å tolke denne bestemmelsen og føre en praksis i henhold til lov, forskrift og rettspraksis.
SA170630 Dagens praksis i Telenor er ikke tilfredsstillende, slår Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) fast i en vurdering som ble publisert fredag.
NL170630 Nå må loven innføres i praksis .
DN170630 Ber Telenor Yng endre praksis
DB170630 Ganske normal praksis på en idrettsstadion.
DB170630 ¶ VIL IKKE ENDRE PRAKSIS : Politidirektoratet.
DB170630 Hvis politiet ikke endrer praksis , må justisministeren gripe inn.
DB170630 Enig eller uenig i framgangsmåten : En forutsetning for slik praksis er at det gjøres innenfor lovens rammer.
DB170630 Bakgrunnen for Politidirektoratets praksis , er en rapport fra en arbeidsgruppe Samferdselsdepartementet satt ned i 2009.
DB170630 Å hjelpe mennesker i nød er en sentral del av mange muslimers religiøse praksis , og det gjøres med tanke både på å forbedre situasjonen her og nå og som en investering i livet etter døden.
DB170630 Men det bør ikke være et argument mot også å se og anerkjenne vanlige muslimers religiøse praksis , inkludert den medmenneskelighet denne uttrykker, fjern og nær.
DB170630 I vår forskning blant muslimer i Oslo om deres religiøse praksis , ser vi nettopp dette.
BT170630 Og folkemengdene står i praksis helt bak til Hotel Norge.
BT170630 Et eksempel på uheldig praksis er å flytte barn som strever til en annen klasse.
AP170630 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo.
AA170630 Dagens praksis i Telenor er ikke tilfredsstillende, slår Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) fast i en vurdering som ble publisert fredag.
VG170629 NRK-ekspert Tom Nordlie mener Caroline Graham Hansen i praksis har fått en skreddersydd rolle i Sjögrens lag.
VG170629 STRØR : - - I praksis fattes beslutninger om tildelingene ofte på tynt grunnlag, skriver kronikkforfatterne om bistandstildelingene.
VG170629 I praksis fattes beslutninger om tildelingene ofte på tynt grunnlag og med et lemfeldig forhold til målet om å redusere fattigdom.
VG170629 Frithjof Jacobsen kommenterer : Givende praksis
VG170629 - Er det normal praksis at ambassaden selv utformer målformulinger for en søker ?
DN170629 Med Opec i praksis på sidelinjen, er USAs oljeproduksjon svingfaktoren for stemningen i markedet.
DB170629 Det betyr i praksis at når et lovforslag om likekjønnet ekteskap blir forelagt den tyske Forbundsdagen, vil dette etter alt å dømme bli vedtatt.
DB170629 Ulik praksis
DB170629 - Men det er håpløst med ulik praksis fra sted til sted.
DA170629 Et publikum i fri flyt er en spennende idé, men her funker den ikke i praksis .
DA170629 LO, Ap, Sp, SV og Rødt har lenge angrepet de såkalte nulltimerskontraktene i bemanningsbransjen, der praksis enkelte steder har vært at ansatte ikke får lønn mellom oppdrag.
BT170629 RIKTIG PRAKSIS : Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet mener at politiets strenge praksis er riktig og nødvendig.
BT170629 RIKTIG PRAKSIS : Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet mener at politiets strenge praksis er riktig og nødvendig.
BT170629 Lovforslag som ikke ble tatt til følge har påvirket politiets praksis med å gjøre hasjrøykere til fotgjengere, mener Sivilombudsmannen.
BT170629 Rapporten viser også at politiets praksis følger et lovforslag som aldri ble vedtatt.
BT170629 Problemet med dagens praksis er at politiet gir dobbeltstraff til dem som blir tatt for narkotikabruk.
BT170629 Politiet må stanse sitt misforståtte avskrekkingsprosjekt, og endre praksis .
BT170629 Ombudsmannen sier at « politiets praksis er streng, og er blitt strengere de siste årene ».
BT170629 Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet hevder at deres praksis er riktig, og at de har behov for en ny høyesterettsdom for å forstå at de er på villspor.
BT170629 Politiets praksis må ta slutt.
AP170629 Kommentar : Norwegian lurer passasjerene når selskapet selger billetter til flyreiser som i praksis ikke finnes ¶
VG170628 USAs myndigheter har ikke oppgitt hvem eller hvor mange som har lagt inn bud for å bygge muren, noe som er standard praksis når myndighetene inngår kontrakter om slike oppdrag, men flere har villig delt ut opplysninger om sine forslag, melder NTB.
SA170628 Respekt i praksis
NL170628 Å splitte areal for inne-undervisning og ute-undervisning gjennom avstand på 45 km umuliggjør integrasjon av teori og praksis - videre kalt innfarging av teori.
NL170628 Ved å skille mellom " inne " og " ute " istedenfor mellom teori og praksis , unngår en at praksisperioden/læring " i arbeidsammenblandes " med praksisaktiviteter på fagskolen, både begrepsmessig og i utregning av fordeling.
NL170628 Studier fra byggfagene viser tydelig økt læringsutbytte, og sterk motivasjon hos elevene når praksis og teori integreres i hverandre.
NL170628 Skoleledelse, men først og fremst lærere og studenter, må derfor til enhver tid vurdere strategier og kombinasjoner av teori og praksis , og velge og veksle mellom læringsarbeid inne og ute.
NL170628 Ordet praksisperiode betyr ikke det samme som ordet praksis .
NL170628 NKR kan således oppnås gjennom både teori og praksis , og både ved å lære ute og inne - og gjennom ulike kombinasjoner av disse.
NL170628 Læringsutbyttebeskrivelsene for fagskole i NKR, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, har ikke inndelinger mellom teori og praksis og heller ikke mellom hvorvidt undervisningene er ute eller inne.
NL170628 Integrasjon mellom teori og praksis umuliggjøres ved å splitte læringsarenaer ¶
NL170628 I en praksisperiode ( eller " læring i arbeid ", som er en alternativ betegnelse ) vil det være naturlig med overvekt av praksis , men det vil også være hensiktsmessig at brannmester og veileder diskuterer teoretiske problemstillinger med studentene, selv om dette foregår på brannstasjonen/110-sentral i praksisperiode, og ikke i klasserommet på fagskolen.
NL170628 Først noen avklaringer av begrepene teori og praksis .
NL170628 For å unngå misforståelser kan det være hensiktsmessig, når det gjelder undervisning på fagskolen, å skille mellom undervisning " inne " og " ute " istedenfor å skille mellom teori og praksis .
NL170628 Det fant at når teori farges inn mot praksis og blir tydelig, gjør dette en forskjell for studenten ; " Det utvikles en sterkere yrkesdannende karakter som øker motivasjonen og samler studentgruppen og lærerkollegiet til en helhet " ( Berglund 2009, s. 208 ).
NL170628 Det er ikke slik at praksis ikke kan foregå i et klasserom, og det er heller ikke slik at teori ikke kan foregå på verkstedet eller på øvingsfeltet.
NL170628 " Innfarging " av bransjekunnskap, yrkesteori og allmennfaglig teori til praksis , har vært utprøvd i svensk yrkesfagutdanning siden 2000-tallet ( se f.eks. i dr. grads avhandling av Ingrid Berglund fra 2009, med tittel ; Byggarbetsplatsen som skola - eller skolan som byggarbetsplats ?
DN170628 USAs myndigheter har ikke oppgitt hvem eller hvor mange som har lagt inn bud for å bygge muren, noe som er standard praksis når myndighetene inngår kontrakter om slike oppdrag, men flere har villig delt ut opplysninger om sine forslag.
DA170628 Med riktig bekledning og et godt kart, så har man i praksis det man trenger ( se pakkelisten nederst ).
DA170628 Det er ikke den ekstra kiloen eller to på en rimeligere sykkel som i praksis betyr noe for vekten, men hvordan du pakker utstyret og hvor mye du velger å ta med deg, legger Larsen til.
DA170628 Vi endret ordningen for å få likere praksis og sikre at alle SFO- og Aks-søknader behandles så rettferdig som mulig.
BT170628 RIKTIG PRAKSIS : Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet mener at politiets strenge praksis er riktig og nødvendig.
BT170628 RIKTIG PRAKSIS : Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet mener at politiets strenge praksis er riktig og nødvendig.
BT170628 Lovforslag som ikke ble tatt til følge har påvirket politiets praksis med å gjøre hasjrøykere til fotgjengere, mener Sivilombudsmannen.
AP170628 USAs myndigheter har ikke oppgitt hvem eller hvor mange som har lagt inn bud for å bygge muren, noe som er standard praksis når myndighetene inngår kontrakter om slike oppdrag, men flere har villig delt ut opplysninger om sine forslag.
AP170628 For å unngå å få parasitter og sykdom inn i Norge har Mattilsynet innført en strengere praksis : Man kan ikke dra over grensen til Sverige uten å behandle hunden før utreise eller før innreise til Norge.
AP170628 Sivilarkitekt MNAL, Ellen Hellsten Egen praksis , Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS, Oslo - nominert av Norske arkitekters landsforbund ¶
AP170628 Sivilarkitekt MNAL, Arne Henriksen Egen praksis , Arne Henriksen Arkitekter AS, Oslo - nominert av Norske arkitekters landsforbund ¶
AP170628 Sivilarkitekt MNAL, Ellen Hellsten Egen praksis , Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS, Oslo - nominert av Norske arkitekters landsforbund ¶
AP170628 Sivilarkitekt MNAL, Arne Henriksen Egen praksis , Arne Henriksen Arkitekter AS, Oslo - nominert av Norske arkitekters landsforbund ¶
AA170628 USAs myndigheter har ikke oppgitt hvem eller hvor mange som har lagt inn bud for å bygge muren, noe som er standard praksis når myndighetene inngår kontrakter om slike oppdrag, men flere har villig delt ut opplysninger om sine forslag.
AA170628 Det derfor stor grunn til ydmykhet når det gjelder å forvalte kunnskapen om akutt og langvarig smerte i klinisk praksis .
VG170627 Enhver praksis som lover resultater bør undersøkes og dokumenteres, og det har mindfulness også vært gjenstand for.
VG170627 Dermed ble 30-åringen fratatt sitt norske statsborgerskap, og han har i praksis vært statsløs siden i fjor.
NL170627 Det som burde være åpenbart er at et nordnorsk landbruk som 100 prosent må tilpasse seg konkurransen fra internasjonale leverandører, i praksis betyr en hurtig avvikling av det samme landbruket.
DN170627 - Vi gjenfinner bedringen i praksis i alle næringer, sier sjeføkonomen.
DN170627 I praksis vil det si at pensjonistenes reallønnsutvikling blir halvparten av arbeidstakernes : ¶
DB170627 Dermed ble 30-åringen fratatt sitt norske statsborgerskap, og han har i praksis vært statsløs siden i fjor.
DB170627 Vestager gir nå Google 90 dager på seg til å endre praksis og begynne å likebehandle alle.
DB170627 I teorien er det opprinnelig ikke mulig å følge noen i sanntid, men med tanke på hvor ofte Snapchat åpnes i løpet av en dag vil en form for sanntidsinformasjon i praksis være mulig for de mest aktive brukerne.
DA170627 - Dette er åpenhet i praksis , sier han til NTB.
BT170627 Vestager gir nå Google 90 dager på seg til å endre praksis og begynne å likebehandle alle.
AP170627 Han synes også det er viktig at norske myndigheter finner ut hva Liu Xaobos løslatelse betyr i praksis .
AP170627 I praksis betyr det at ferien din alltid vil være usikker hos lavprisselskapene.
AP170627 I praksis vil det si at pensjonistenes reallønnsutvikling blir halvparten av arbeidstagernes : ¶
AP170627 Norwegian lurer passasjerene når selskapet selger billetter til flyreiser som i praksis ikke finnes.
AA170627 Vestager gir nå Google 90 dager på seg til å endre praksis og begynne å likebehandle alle.
AA170627 Dermed ble 30-åringen fratatt sitt norske statsborgerskap, og han har i praksis vært statsløs siden i fjor.
AA170627 Planen som er vedtatt er i praksis gammeldags og uambisiøs når den ikke følges opp på en offensiv måte.
VG170626 - I praksis vil det bety at forbudet ikke kan håndheves overfor utlendinger som troverdig kan påstå å ha en genuin tilknytning til en person eller enhet i USA, skriver domstolen i sin avgjørelse.
DN170626 Hindunasjonalisten Modi var i praksis lenge utestengt fra USA etter at over tusen mennesker ble drept i antimuslimske opptøyer i den indiske delstaten Gujarat i 2002.
DB170626 I praksis vil det gå noen dager fra klagen er sendt til beløpet er utbetalt.
DB170626 I praksis betyr dagens avgjørelse i høyesterett at deler av Trumps omstridte forbud nå blir iverksatt, etter at en føderal dommer satte forbudet til side i mars.
DB170626 Horne vil endre barnevernets praksis : - Jeg ønsker at barna skal få komme tilbake til foreldrene sine ¶
DB170626 Beijing har ved flere anledninger demonstrert hva denne overmakta betyr i praksis .
DA170626 Men i praksis er det ikke slik, hevder Hector Jaime Vinasco, urfolksleder i Caldas-regionen.
BT170626 I praksis ser svaret ut til å være nei.
AP170626 Dermed ble 30-åringen fratatt sitt norske statsborgerskap, og han har i praksis vært statsløs siden i fjor.
AA170626 Hindu-nasjonalisten Modi var i praksis lenge utestengt fra USA etter at over tusen mennesker ble drept i anti-muslimske opptøyer i den indiske delstaten Gujarat i 2002.
SA170625 Han fikk medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og i den påfølgende behandlingen av NRKs klage, i at arbeidsgiverens praksis var aldersdiskriminerende, men tapte da NRK brakte vedtaket inn for retten.
DB170625 Både Arild Grande, mediepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og Roy Steffensen, som sitter i Finanskomiteen for Frp, reagerer på Dagbladets funn og mener Kulturrådets praksis nå må gjennomgås.
DB170625 Linn på sin side er skeptisk, og vil ha den blå sommerkjolen, men Eskild sier at dette er muslimenes viktigste høytid, « det ække noe sånn hore og pimp-fest », så mannen i huset shamer og kommanderer i praksis kvinnen til å ha på seg hodeplagget ( kremt ), i et forsøk på vise respekt.
BT170625 Han fikk medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og i den påfølgende behandlingen av NRKs klage, i at arbeidsgiverens praksis var aldersdiskriminerende, men tapte da NRK brakte vedtaket inn for retten.
BT170625 I praksis betyr dette at arbeidet retter seg mot å informere det offentlige, og da særlig departement og fagetater.
AP170625 Resultatet er i praksis at kommersielle barnehageeiere ikke får bygge nye barnehager de nærmeste årene, mens døren holdes åpen for ideelle aktører.
AA170625 Han fikk medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og i den påfølgende behandlingen av NRKs klage, i at arbeidsgiverens praksis var aldersdiskriminerende, men tapte da NRK brakte vedtaket inn for retten.
AA170625 Han fikk medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og i den påfølgende behandlingen av NRKs klage, i at arbeidsgiverens praksis var aldersdiskriminerende, men tapte da NRK brakte vedtaket inn for retten.
VG170624 Bufdir varslet at de nå ville se på utvalgte enkeltsaker for å lære mer om hvordan Fyrlykta jobbet og for å se hvordan kontraktene ble fulgt opp i praksis .
SA170624 Den offentlige makteliten, som i praksis har ansvaret for å forvalte Norges olje- og gassressurser, er ledergruppene i Olje- og energidepartementet ( OED ), Oljedirektoratet ( OD ) og Petero.
DN170624 Men det vanskeligste med strategi er å gjennomføre den i praksis .
DB170624 Kulturrådet etterstreber at medlemmer ikke sitter mer enn to år av gangen, men innrømmer at mange av medlemmene i praksis sitter mye lenger.
DB170624 Hun mener hun brente det som var av bruer til Kulturrådet da hun i forbindelse med en utstillingsåpning i 2004 holdt en tale som inneholdt sviende kritikk av rådet og dets praksis .
DA170624 I praksis er det røkla.
BT170624 - De får prøve hvordan den nye tekniske byggeforskriften de har vært med å vedta, fungerer i praksis .
AP170624 En « vanlig » praksis er at offeret gifter seg med gjerningsmannen.
AP170624 Målet er å lære hvordan en slik tjeneste fungerer i praksis .
AP170624 Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), vil det nye forslaget i praksis øke andelen utdannede barnehagelærere fra vel 33 prosent til vel 43 prosent.
AA170624 - Ja, vi endret praksis tidlig i juni.
VG170623 Spørsmålet er om reaksjonene mot Traavik fra UD er i tråd med praksis og regelverk.
VG170623 Frithjof Jacobsen : Givende praksis
DB170623 Det vil i praksis kunne innebære dobbelt straff.
AP170623 Israels bevegelse for progressiv jødedom, som representerte Rabinowitz i søksmålet, mente El Als praksis brøt med landets diskrimineringslovgivning.
AP170623 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo.
AP170623 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo.
VG170622 Det er en ulv i fåreklær, mener Schumer, som blant annet sier at selv om det i forslaget heter at man ikke kan kreve høyere betaling for allerede-eksisterende tilstander, eller nekte noen forsikring av samme grunn, så vil det likevel i praksis være mulig.
VG170622 Kommentar : Givende praksis
VG170622 Både praksis og bøtesatser varierer noe blant landets politidistrikter.
VG170622 Det gjorde at det i praksis var forbud mot vannskutere i Oslofjorden.
SA170622 - I praksis har Norges Bank nå gitt opp å få inflasjonen opp til 2,5 prosent innen en rimelig horisont.
SA170622 Både praksis og bøtesatser varierer noe blant landets politidistrikter.
NL170622 Departementet har med høringsnotatet for snøkrabbe lagt inn forslag på en forvaltning som ikke lar seg gjennomføre i praksis .
NL170622 Departementet har med høringsnotatet for snøkrabbe lagt inn forslag på en forvaltning som ikke lar seg gjennomføre i praksis , skriver SINTEF-forsker Leonore Olsen ( bildet ).
FV170622 ANNERLEDES PRAKSIS : Barnehagelærerne mener det er mye å lære av ulike lands måter å ha barnehage på.
DN170622 I praksis vil det bety at Pareto sender et prospekt om selskapet til investorer som kan være interessert i Karsten Moholt as, med mål om å få inn mer kapital, ifølge BT.
DA170622 Med ny skatteforvaltningslov som kom tidligere i år, er det i praksis du selv som fastsetter grunnlaget for skatten din når du oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag i skattemeldingen.
DA170622 Årsaken var at de mente etableringen av den nye, militære BRP-en på Rygge i praksis var en virksomhetsoverdragelse.
AP170622 Disse stridighetene handler om IS' utstrakte praksis med å erklære andre muslimer som vantro.
AA170622 I praksis vil det si å utvikle nye verktøy for å fjerne slikt innhold automatisk.
AA170622 Både praksis og bøtesatser varierer noe blant landets politidistrikter.
AA170622 Både praksis og bøtesatser varierer noe blant landets politidistrikter.
AA170622 - I praksis har Norges Bank nå gitt opp å få inflasjonen opp til 2,5 prosent innen en rimelig horisont.
AA170622 Jenta mi får sikkert både kols og astma, før landet får opparbeidet noen praksis på området.
VG170621 De hjemlige spillerne får i praksis alltid spille og behøver ikke skjerpe seg. 2 ) Beskyldninger om korrupsjon og at russisk fotball frem til 2016 ble styrt av landets idrettsminister Vitalj Mutko.
VG170621 Politiet i Finnmark forsøker nå å finne ut om dette er en ny praksis fra russisk side.
DB170621 Politiet i Finnmark forsøker nå å finne ut om dette er en ny praksis fra russisk side.
DB170621 Vi har opplevd kommuner som har varslet at det ligger an til å bli så strenge krav at det i praksis vil gjøre at det lokale deltidsbrannvesenet ikke kan fortsette, sier Trygve Slagsvold Vedum.
DB170621 Da anklagene dukket opp forsvarte Bayrou seg og partiet, som han leder, i avisa Le Monde : « Det har aldri vært noen kritikkverdig praksis » i MoDem og vi har « fulgt alle regler ».
DB170621 ¶ GJENNOMGÅ PRAKSIS : I lys av Dagbladets funn mener Arild Grande, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, i likhet med Frp at Kulturrådets praksis bør gjennomgås.
DB170621 ¶ GJENNOMGÅ PRAKSIS : I lys av Dagbladets funn mener Arild Grande, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, i likhet med Frp at Kulturrådets praksis bør gjennomgås.
DA170621 Nå har vi en amerikansk base på norsk jord, i strid med det som har vært norsk praksis siden 1959, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag.
BT170621 Mens DAB+ er for de spesielt interesserte i Europa og gjerne koster 4000 kroner i ekstrautstyr selv på de mest kostbare bilene, er de norske importørene i praksis tvunget til å levere det med all nye biler.
AP170621 Det minner litt om Labours gode valg i Storbritannia tidligere denne måneden - resultatet kan bli ansett som en slags moralsk seier for partiet, men i praksis betyr det lite på kort sikt. 2.
AP170621 Kong Salman slår fast at det er helt uaktuelt å innføre demokrati, og han anklager fiender av Saudi-Arabia for å ha funnet opp begrepet wahabisme, den strengt fundamentalistiske retningen innen sunniislam som i praksis er statsreligion i landet og som har inspirert grupper som al-Qaida.
AP170621 Om IS drives ut av Mosul vil de i praksis bety slutten på den irakske delen ekstremistgruppens selverklærte kalifat, skriver Reuters.
AP170621 I praksis innebar det en reduksjon fra ca. 900 til ca. 650 boliger.
AP170621 Politiet i Finnmark forsøker nå å finne ut om dette er en ny praksis fra russisk side.
AA170621 Politiet i Finnmark forsøker nå å finne ut om dette er en ny praksis fra russisk side.
AA170621 Nå har vi en amerikansk base på norsk jord, i strid med det som har vært norsk praksis siden 1949, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag.
VG170620 Ettersom det er vanlig praksis i Spania å gjøre straffer på under to år betinget for førstegangsforbrytere slapp begge å sone fengselsstraff.
VG170620 At utenlandske soldater nå står i Litauen, er NATOs artikkel fem i praksis : Et angrep på én nasjon er et angrep på alle.
VG170620 - Han sier det, men viser det ikke nødvendigvis i praksis , sa hun i retten.
SA170620 Forslag : Kan det åpnes for to-timers fri parkering, slik som for eksempel er praksis på Våland ?
NL170620 Å gi oss datamaskinen som i praksis er ubrukelige og som mest sannsynlig vil havne på søpla når vi må kjøpe ny PC til høsten ?
NL170620 Innhold som velges bort, har i praksis ingen verdi.
DN170620 Forbrukerombudet har kommet frem til at totalprisen i praksis for flertallet av kundene blir 32.800 kroner.
DN170620 I praksis betyr ikke valget noe for maktfordelingen i Kongressen.
DB170620 Skatten som i flere hundre år i praksis var en skatt på næringseiendom ( gårdsbruk og ulike verk ), har det siste tiåret primært blitt en bolig- og hytteskatt.
DB170620 I praksis har dermed mange års vekst stanset opp.
DB170620 I praksis ser polakkene derfor fastlegen først og fremst som en litt vanskelig portvakt på vei inn til det « ordentlige » helsevesenet - spesialisthelsetjenesten.
BT170620 Den menneskelige psyke kan vanskelig forandres, men det kan barnevernets praksis .
AA170620 - Rådmannens forslag innebærer i praksis en utsettelse på minst ett år eller flere.
AA170620 Hun mener det er for tidlig å si hva vedtaket i praksis vil innebære.
AA170620 Men Solberg har maktet å holde liv i ideen om bredt borgerlig samarbeid, og vist det i praksis gjennom avtaler med sentrum som er blitt forsterket.
VG170619 Kommentar : Givende praksis
NL170619 I mange år på begynnelsen av 2000-tallet var i praksis det norske forsvaret en organisasjon som skulle løse ett eneste oppdrag : Utenlandsoperasjonene der vi bidro til alliansens - NATOs - ønsker og behov.
DN170619 Skattedirektør Hans Christian Holte skal nå se på hvordan samarbeidet med Økokrim fungerer i praksis .
DA170619 Lars Stindl ga tyskerne en pangstart på turneringen som i praksis er prøve-VM.
AP170619 - E18 etter Strand ble i praksis løftet ut av Oslopakke 3 allerede i 2012, sier transportkomiteens leder, Nikolai Astrup ( H ).
VG170618 » | Givende praksis
DB170618 - Åpne høringer er ikke i tråd med vanlig praksis i CAS og krever andre lokaler.
DB170618 Med fagpersoner tilstede som kan veilede og korrigere negativ oppførsel, lærer barna hva empati vil si i praksis .
DB170618 Dropp de nasjonale kartleggingsprøvene i første trinn, siden dette i praksis blir førende for all undervisning, men gjennomfør egne kartlegginger for internt bruk.
BT170618 Vår egen filosof Hans Skjervheim var inne på det samme når han advarte mot at liberaliteten kunne misbrukes til en undertrykkende og likegyldig praksis , hvor vår plikt til respektfull dialog med våre medmennesker ble erstattet av holdningsløs og grenseløs aksept av umoralske handlinger i liberalitetens navn.
BT170618 Raundalenutvalget la derved grunnlag for en grenseløs praksis : Fokuset ble flyttet fra å hindre skade, til å sørge for utviklingsstøttende oppvekst for alle barn i Norge.
BT170618 Initiativtakerne til underskriftsaksjonen etablerer i disse dager et kompetansenettverk for kvalitet i barnevernet med spesialkompetanse innen klinisk praksis , organisasjon, forskning og sakkyndighet knyttet opp mot barnevern.
BT170618 Det er med andre ord to hensyn som må veies mot hverandre i kritisk og selvkritisk lys, som skal være rettsgrunnlag i barnerettslig praksis .
VG170617 Historien viser at situasjonen i praksis kan være en helt annen.
VG170617 Fra tidligere har vanlig praksis vært at politiet har forsøkt å få til en frivillig beordring hvor tjenestemenn har meldt seg til innsats.
VG170617 - I praksis medfører dette tillegget at de fleste vil tjene på beordringen i seg selv.
VG170617 Hun håper flere vil bli oppmerksomme på sin egen praksis , og følge etter når en stor og viktig offentlig instans som NAV går foran.
VG170617 - Hastverket gjør det bare mer absurd, siden de som skal ta over etter meg uansett ikke vil få gjort noe i praksis , legger hun til.
VG170617 Deloitte mener at dette i praksis er uttak av overskudd som skulle gått tilbake til virksomheten.
SA170617 Turneringen er i praksis også prøve-VM ettersom den tradisjonelt arrangeres i det landet som skal arrangere VM året etter.
SA170617 - Vi hadde i praksis vunnet allerede før start, sier Andreassen, som for noen kan være kjent som fotballspiller.
DB170617 ¶ FORSKJELLSBEHANDLING : Ib Thomsen, mediepolitisk talsperson i Fremskrittspatriet, er kritisk til at det er forskjellig praksis når NRK bryter allmennkringkastingsforpliktelser, og når de kommersielle allmennkringkasterne gjør det.
DB170617 Ib Thomsen synes ikke det skal være en annen praksis for NRK enn for de kommersielle allmennkringkasterne.
DA170617 - Planleggerne var veldig spente på om markedet ville fungere i praksis .
AP170617 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo.
VG170616 I praksis betyr FIS-reglementet i Henrik Kristoffersens tilfelle at ettersom alpinisten må bo to år i Sverige, kan han tidligst søke om overgang i mai/juni 2020.
SA170616 Rundt 1970 var bestanden med NVG-sild så lav at det i praksis ble innført fiskeforbud.
SA170616 « Prosedyrene for Høyesterett kunne gi inntrykk av at det etter dommen har festnet seg en praksis hvor vesentlighetskravet i de fleste saker alene avgjøres ut fra om utbedringskostnadene tilsvarer fem til seks prosent.
SA170616 Vi ønsket klarere praksis på hvordan vesentlighetsvilkåret skulle anvendes, dette har vært stridstema over flere år.
NL170616 Denne sammenblandingen av politikk og fag er stikk i strid med praksis i resten av statsforvaltningen der man bevisst skiller politikk fra fag i fysisk adskilte og selvstendige organisasjonsenheter som departement og direktorat.
DB170616 Ny praksis
DB170616 Det skiller seg fra tidligere praksis . 21. april omtalte Finansavisen tall for første kvartal, oppgitt av Jæger, som viste at nyboligsalget i Oslo hadde falt 35 prosent i årets tre første måneder.
DA170616 Mens Norge i praksis er ute av VM-kvalifiseringen, har både Sverige, Danmark og Island reelle sjanser til å komme til sluttspillet.
BT170616 Raqqa er IS' viktigste by og har i praksis fungert som en hovedstad for de ytterliggående islamistene som de siste årene har kontrollert store landområder både i Syria og Irak.
BT170616 I praksis er det ikke enkelt å håndtere 5, 7, 9 eller 11 spillere strødd over hele banen, ildrøde i fjeset og fulle av sinne.
BT170616 GÅR GALT : I praksis er det ikke enkelt å håndtere 5, 7, 9 eller 11 spillere strødd over hele banen.
BT170616 « Prosedyrene for Høyesterett kunne gi inntrykk av at det etter dommen har festnet seg en praksis hvor vesentlighetskravet i de fleste saker alene avgjøres ut fra om utbedringskostnadene tilsvarer fem til seks prosent.
BT170616 Vi ønsket klarere praksis på hvordan vesentlighetsvilkåret skulle anvendes, dette har vært stridstema over flere år.
AP170616 Informasjonssjef Johannes Namstad Dobson skriver i en e-post til Aftenposten at generelt er man interessert i slikt forskningssamarbeid, men at det er for tidlig å fastslå hvordan dette fondet vil virke i praksis .
AP170616 « Prosedyrene for Høyesterett kunne gi inntrykk av at det etter dommen har festnet seg en praksis hvor vesentlighetskravet i de fleste saker alene avgjøres ut fra om utbedringskostnadene tilsvarer fem til seks prosent.
AP170616 Vi ønsket klarere praksis på hvordan vesentlighetsvilkåret skulle anvendes, dette har vært stridstema over flere år.
AA170616 Raqqa er IS' viktigste by og har i praksis fungert som en hovedstad for de ytterliggående islamistene som de siste årene har kontrollert store landområder både i Syria og Irak.
AA170616 Raqqa er IS' viktigste by og har i praksis fungert som en hovedstad for de ytterliggående islamistene som de siste årene har kontrollert store landområder både i Syria og Irak.
AA170616 - I praksis går Trondheim her inn og retter opp i de økte ulikhetene regjeringa skaper.
AA170616 - Vi er med på å styre flere store norske byer, og har på den måten fått vist fram hva Rødt står for i praksis på en helt anna måte enn før, sier Moxnes.
VG170615 Magnus Weggesrud ( Sp ) i Nedre Eiker kommunestyre er ikke bitter på Slagsvold Vedum og stortingsgruppen, selv om de i praksis sa ja til å fjerne kommunen fra norgeskartet.
SA170615 Hovedforklaringen er at kuttmålet ikke blir fulgt opp i praksis , skriver Reuters, som viser til at eksporten fra Opec-land kun er gått ned med 300.000 fat per dag sammenlignet med oktober 2016 - altså før enigheten om produksjonskutt.
DN170615 Her er det ulik praksis fra operatør til operatør, men alle operatører er pliktige til å varsle sine abonnenter om hva som gjelder idet de logger seg på et utenlandsk mobilnett.
DN170615 I praksis kan ikke presidenten sparke Mueller selv, det er det bare visejustisminister Rod Rosenstein som kan gjøre.
DB170615 - Problemet i saken er at sjåføren i praksis ikke har benyttet ryggekameraet, og han har dermed ikke forvisset seg om at det ikke kunne oppstå fare eller skade, slik han gjennom kameraet hadde mulighet til, skriver sorenskriver Dag Carlstedt i dommen.
DB170615 Charterturisme er i strid med blokaden, men det er i praksis blitt rimelig enkelt for amerikanere å besøke Cuba.
DB170615 Til tross for felles asylregler i EU, er praksis ulik landene imellom.
BT170615 I praksis kan ikke presidenten sparke Mueller selv, det er det bare visejustisminister Rod Rosenstein som kan gjøre.
BT170615 Han opplyser at det er normal praksis å oppnevne uavhengige takstmenn for å gi en realistisk pekepinn på hvor stor en utbetaling vil bli.
BT170615 Men tilnærmingen undergraver både tradisjonen barnevernet har i forhold til refleksjon over egen praksis , og ikke minst fylkesmannens tilsynsrolle.
AP170615 Han påpeker at med den nye muren, samt hindringer ved Syrias grenser mot Libanon og Jordan, så har man i praksis stoppet flyktningstrømmen fra Syria.
AP170615 I praksis kan ikke presidenten sparke Mueller selv, det er det bare visejustisminister Rod Rosenstein som kan gjøre.
AP170615 Det er vanlig praksis å la sjåføren få anledning til å uttale seg før man trekker noen slutninger, sier Nilsen.
AP170615 « Problemet i saken er at sjåføren i praksis ikke har benyttet ryggekameraet, og han har dermed ikke forvisset seg om at det ikke kunne oppstå fare eller skade, slik han gjennom kameraet hadde mulighet til », skriver sorenskriver Dag Carlstedt.
AA170615 I praksis kan ikke presidenten sparke Mueller selv, det er det bare visejustisminister Rod Rosenstein som kan gjøre.
AA170615 Revisjonen tror retningslinjer kan føre til en mer enhetlig praksis , og i beste fall også bidra til å redusere fravær.
AA170615 I Jasinskis forslag, som har støtte hos alle samarbeidspartiene i posisjon, foreslår de at det skal etableres felles rutiner og praksis for oppfølgingen av fravær.
AA170615 - Problemet i saken er at sjåføren i praksis ikke har benyttet ryggekameraet, og han har dermed ikke forvisset seg om at det ikke kunne oppstå fare eller skade, slik han gjennom kameraet hadde mulighet til, skriver sorenskriver Dag Carlstedt i dommen.
VG170614 Bydelsrådet skal også ha avvist en anmodning fra beboerne om å undersøke utleiers praksis .
VG170614 Han mente at « Parlamentet fortjener å bli hørt » i denne saken, noe som i praksis vil innebære at Theresa Mays « Brexit betyr Brexit » likevel ikke betyr akkurat det.
VG170614 Det var også flertall for at Stortinget ber regjeringen om å sørge for at politiet snarest sender ut et brev til landets kommuner, der innbyggerne får vite hva « nærpoliti betyr i praksis , slik Stortinget ba om i politireformforliket.
SA170614 Dette har vi ikke tid nok til å gjennomføre i praksis osv.
SA170614 Det er den illusjonsløse nihilismen i praksis , konkluderer Hellesnes, fortsatt bemerkelsesverdig og brennende aktuelt.
SA170614 Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.
SA170614 I praksis havner omtrent alle i et hyttefelt nær alpinanlegget.
NL170614 Dette er ikke vanlig praksis over hele landet og det er rett og slett urettferdig for oss elevene på videregående.
NL170614 I praksis skjer dette : Mange av boligene i kommunens portefølje er så dyre at beboerne er gjort avhengig av tilskudd fra offentlige støtteordninger som bostøtte ( både statlig og kommunal ) og sosialhjelp for å klare regningene.
NL170614 Viljen til å endre århundregammel praksis er tilsynelatende ikke stor der i gården, til tross for at kirken og staten ikke lenger er grunnlovsfestet slik de engang var.
NL170614 Det mest iøynefallende med fondets praksis er at de konsekvent opererer i toppsjiktet av det som er å regne som markedsvilkår.
DN170614 Anklagene dreier seg blant annet om at myndighetene i andre land i praksis har gitt Trump penger eller andre fordeler.
DN170614 I praksis kan ikke president Trump sparke Mueller selv, det er det kun visejustisminister Rosenstein som kan gjøre, så han må gå med på det først.
DB170614 Det gir aktuelle kandidater en god anledning til å få praksis og bli kjent med vårt selskap og vår industri, og det er en flott mulighet for oss å bli kjent med studentene, sier Erik Haaland, pressetalsmann i Statoil, til Finansavisen.
DB170614 I praksis kan ikke presidenten sparke Mueller selv, det er det bare visejustisminister Rod Rosenstein som kan gjøre.
DB170614 I praksis er det snakk om et forbud som vil ramme bruk av klesplaggene nikab og burka i hele utdanningsløpet.
DA170614 UDI sier de følger sikkerhetssituasjonen løpende, men ikke ser altså ikke grunn til å endre praksis .
DA170614 Det betyr i praksis å gi palestinske arbeidere sparken, sier Eid.
DA170614 Bjørnstad sier de ikke har lagt noen plan for hvordan vedtaket skal jobbes med i praksis ennå.
DA170614 Dersom det ikke bevilges midler, vil dagens bruk måtte opphøre, noe som i praksis innebærer en stenging av skolen.
DA170614 I praksis fører dette til at noen skoler fremstår mer attraktive enn andre, og vi får A- og B-skoler, sier Haugen.
DA170614 » - I praksis gjør dette at skolene ikke lenger bare opplever segregering som en konsekvens av bosettingsmønster.
DA170614 En sammenligning av to reelle boliger som er lagt ut for salg på Finn.no, tydeliggjør hvorfor Fuglesang mener at dagens praksis er urimelig.
DA170614 - Dette viser urimeligheten ved dagens praksis , for det koster jo det samme å utbedre en lekkasje på badet, uavhengig av hvor huset er plassert, påpeker Fuglesang.
BT170614 I praksis havner omtrent alle i et hyttefelt nær alpinanlegget.
AP170614 I praksis kan ikke president Trump sparke Mueller selv, det er det kun visejustisminister Rosenstein som kan gjøre, så han må gå med på det først.
AP170614 Flere mente at Norge i praksis har avviklet Forsvaret.
AP170614 I praksis havner omtrent alle i et hyttefelt nær alpinanlegget.
AA170614 UDI sier de følger sikkerhetssituasjonen løpende, men ikke ser altså ikke grunn til å endre praksis .
AA170614 I praksis kan ikke president Trump sparke Mueller selv, det er det kun visejustisminister Rosenstein som kan gjøre, så han må gå med på det først.
AA170614 Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.
AA170614 Det vil påvirke framtidas bosettingsmønster, som igjen vil påvirke hva en « byintegrert campus » faktisk vil bety i praksis .
VG170613 Eller, den har i praksis vært over i snart fire uker allerede.
VG170613 Men lokale varianter skaper en ulik praksis som ikke er heldig.
VG170613 I praksis har det blitt med ordene. | « Lurelegen » dømt til fengsel i to og et halvt år ¶
VG170613 I praksis mister vi dette nå, sier Wilkinson til VG.
VG170613 - Jeg har prøvd meg i praksis i butikk, men det gikk ikke.
VG170613 Dette er i tråd med vanlig praksis .
VG170613 Han mener regjeringen tvinger sammenslåingene gjennom før valget til høsten, selv om kommunene i praksis ikke blir slått sammen før i 2020.
SA170613 Jo mer fornøyde fedre var med familiens praksis , jo mer var de åpne for et barn til.
DN170613 I praksis har norske mobilselskaper allerede tilpasset seg det nye regelverket.
DN170613 I praksis har Taiwan fullt selvstyre, men Kina insisterer på at øya skal være underlagt Beijing og truer med å invadere dersom det blir erklært selvstendighet.
DB170613 I praksis ble dette et lite vellykket naboskap mellom to sterke viljer som begge tok stor plass.
DB170613 Men hva har skjedd i praksis det siste året ?
DB170613 Vi ser ikke hvordan Helsedirektoratet kan fortsette dagens praksis .
DB170613 Inntil det er dokumentert at det er 100 prosent trygt å eksponere barna for LAR-medikamenter i fosterlivet, må vi endre dagens praksis .
DA170613 I praksis ville dermed flere bydeler stenges ute og folk herfra måtte ha betalt for å dra til jobb, barnehage eller skole i egen by.
AP170613 Slik kan Oslo likevel i praksis avslå søknader fra kommersielle aktører.
AP170613 - Det har derfor oppstått en praksis med listebærere utenfor lokalene som en del av partienes valgkamp.
AP170613 Å åpne for mer innvandring til Norge er i praksis å oppfordre mennesker til å risikere livet sitt, skriver Marthe Solberg i FpU.
AA170613 I praksis har Taiwan fullt selvstyre, men Kina insisterer på at øya skal være underlagt Beijing og truer med å invadere dersom det blir erklært selvstendighet.
AA170613 I praksis har norske mobilselskaper allerede tilpasset seg det nye regelverket.
AA170613 I praksis vil « effektiviseringen » si at alt vi har av få ekstra fridager pga. turnusarbeid forsvinner !
VG170612 - Hun forsøkte i praksis å ødelegge en hel arenaturné.
VG170612 Hvordan fungerer det i praksis ?
SA170612 Er tausheten et stilltiende samtykke til dagens praksis ?
SA170612 Er tausheten et stilltiende samtykke til dagens praksis ?
SA170612 I praksis betyr dette at jeg, du og vi - det norske folk - er Statoil-eiere.
DN170612 Han sikter til rundskrivet hvor Samferdselsdepartementets i 2013 understreker at kabotasje ikke kan ha et omfang som i praksis er permanent eller løpende aktivitet.
DN170612 Alt tyder på at utenlandske aktører i praksis ikke har noen restriksjoner på planlagt kabotasje.
DN170612 Anklagene dreier seg blant annet om at myndighetene i andre land i praksis har gitt Trump penger eller andre fordeler.
DN170612 - Hvis det absolutte flertallet hans nå blir enda større, vil han i praksis ikke møte noen opposisjon.
DB170612 Hva en mykere Brexit innebærer i praksis , er mer uvisst.
DA170612 Anklagene dreier seg om at myndighetene i andre land i praksis skal ha gitt Trump penger eller andre fordeler.
DA170612 Det er morsomt å følge deres suksess, men det ville også vært morsomt å slå dem, sier Lagerbäck, som kan konstatere at Sverige leder sin VM-pulje, mens Norge i praksis er ute av kampen om en plass i VM i Russland neste år.
DA170612 Tirsdag møter han Sverige på Ullevaal, et svensk lag som bytter ut hele startelleveren fra seieren over Frankrike og i praksis stiller et B-lag.
DA170612 Lars Lagerbäck er i praksis i gang med å forberede EM 2020, der kvalifiseringen blir helt annerledes enn det vi er vant til fordi Europas nasjoner inndeles i divisjoner.
DA170612 I praksis vil dette ofte tilsvare 5-6 prosent av kjøpesummen.
DA170612 I praksis vil dette ofte tilsvare 5-6 prosent av kjøpesummen.
BT170612 Anklagene dreier seg om at myndighetene i andre land i praksis skal ha gitt Trump penger eller andre fordeler.
AP170612 Anklagene dreier seg om at myndighetene i andre land i praksis gir Trump penger eller andre fordeler.
AP170612 - I praksis var han død da han ankom sykehuset.
AA170612 Anklagene dreier seg om at myndighetene i andre land i praksis skal ha gitt Trump penger eller andre fordeler.
AA170612 - Hvis det absolutte flertallet hans nå blir enda større, vil han i praksis ikke møte noen opposisjon.
AA170612 - Hva betyr det i praksis ?
AA170612 Menneskerettighetsjuristen Njål Høstmælingen mener det er positivt å få en nasjonal regulering, som gir forutsigbar praksis i hele Norge.
AA170612 - I praksis var han død da han ankom sykehuset.
VG170611 Om en håndfull parlamentsmedlemmer nektet å stemme, kunne de i praksis ta regjeringen som gissel - et vrient utgangspunkt for May, når hun skal lede landet gjennom de krevende brexit-forhandlingene den kommende tiden.
VG170611 Ifølge kilder på statsministerens kontor, som var tilstede i rommet da samtalen fant sted, ble May svært sjokkert over beskjeden, som i praksis legger Trumps besøk på is.
DB170611 Selskapet ønsker å etablere automatisk overføring av informasjon om sjåførenes inntekter til skattemyndighetene, slik at svart arbeid i praksis blir umulig.
VG170610 I stedet var det en regntung og grå juni-lørdag foran bare 12 179 tilskuere og et Norge som i praksis allerede var ute av VM-diskusjonen - ett år før mesterskapet i Russland starter.
DB170610 - Manning ble den første militære fangen til å få helsebehandling knyttet til kjønnsskifte, og hun var en del av en endring i praksis for å fjerne forbudet mot at transpersoner kunne tjenestegjøre i militæret, sier ACLU-advokat Chase Strangio til ABC News.
DB170610 Dermed ble 30-åringen fratatt sitt norske statsborgerskap og har i praksis vært statsløs siden i fjor.
DB170610 Bankene kan i praksis lage så mye penger de vil, så lenge folk er villige til å låne, og så lenge banken tror kunden vil være i stand til å betale tilbake.
DA170610 Det handler om VM i Russland neste år, et mesterskap Norge i praksis er slått ut av allerede.
DA170610 Altså er det fortsatt store språkproblemer eller for dårlig kunnskap om norsk praksis , sier Lie.
DA170610 Innsatte kan i praksis heller ikke klage på helsehjelpen de får.
AP170610 Dermed ble 30-åringen fratatt sitt norske statsborgerskap og har i praksis vært statsløs siden i fjor.
AA170610 Dermed ble 30-åringen fratatt sitt norske statsborgerskap og har i praksis vært statsløs siden i fjor.
AA170610 I sin praksis har han vist at dette ikke er tomme ord.
VG170609 I og med at VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia lørdag i praksis er betydningsløs siden VM-sjansen allerede er forspilt, og at Sverige-matchen tre dager senere er privatlandskamp, mener Nordlie at landslaget er i en posisjon der de må invitere - ikke utelukke.
VG170609 Det tredje budet fra Helly Hansen, som åpnet for en langsiktig avtale på hele 12 år og ville gi én million kroner ekstra til markedsføring ( 6,5 millioner årlig ) hvert år fremover, ble i praksis aldri vurdert.
SA170609 Nå er det på tide å endre praksis og snart er det valg.
NL170609 De endringer Ingalill kjemper så sterkt i mot, ble jo i praksis gjennomført av den siste Arbeiderparti regjeringen, under Akers fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen.
DN170609 Underveis i forhandlingene ble statens tilbud i praksis løftet til rundt 550 millioner kroner. 16. mai brøt organisasjonene forhandlingene.
DN170609 Praksis er da at statens siste tilbud blir lagt frem som forslag til vedtak i Stortinget.
DN170609 I praksis kreves det imidlertid færre seter for å kontrollere Underhuset, siden de innvalgte fra det nordirske republikanske partiet Sinn Féin ikke møter.
DA170609 - Det er en form for « Macron-mania » som får oss til å glemme den politikken han vil sette ut i praksis , sier Hamon til France 2.
DA170609 Her er hans eneste nettverk, ikke bare et mylder av venner og støttepersoner, men i praksis også hans eneste familie.
DA170609 - I Norge er det bestemt en praksis der selv ikke dokumentert alvorlig psykisk sykdom og flere selvmordsforsøk er nok for å slippe retur, hvor du må være psykotisk, som er en ekstremt høy terskel, sier hun.
BT170609 Dette er ikke god praksis noen steder i vårt samfunn, og er utnytting av en etablert markedsposisjon.
AP170609 « I praksis betyr dette at det at det selvsagt ikke er politiets behov som er avgjørende for kapasiteten til spesialstyrken, HV mv., men at deres behov også bør vektlegges der det er mulig og ikke kommer i konflikt med deres primæroppdrag.
AP170609 Slik sett er dette en presisering til dagens praksis .
AP170609 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo.
AA170609 I praksis kreves det imidlertid færre seter for å kontrollere Underhuset, siden de innvalgte fra det nordirske republikanske partiet Sinn Féin ikke møter.
VG170608 Det betyr i praksis at de kan kjøpe en spiller denne sesongen, men at de ikke kan bruke ham i offisielle kamper før i andre halvdel av sesongen.
VG170608 I praksis virker det mer som om man jobber knallhardt med å formidle følelsen av hvordan det er å sitte inne : For det meste ganske langdrygt.
VG170608 - Det vi driver med er helsepolitikk i praksis .
VG170608 Ifølge rapporten fra Deloitte har ledelsen i Stiftelsen Fyrlykta over tid etablert en praksis som ikke er forenlig med å være en ideell stiftelse.
VG170608 Nå blir det ordentlig fart på utbyggingen av ladestasjoner ved at man i praksis sidestiller de som bor i leilighet med dem som bor i enebolig, sier Bu til VG.
VG170608 - Fordi Wright har valgt å uttale seg til media etter at hun mottok oppsigelsen, har vi valgt å gjøre et unntak fra vanlig praksis , skriver han i en SMS til VG torsdag kveld.
VG170608 « Det fremgår av Høyesteretts ankeutvalgs begrunnede beslutning at ingen deler av Breiviks anke har utsikter til å vinne frem i Høyesterett, og at saken heller ikke reiser spørsmål om tolkingen av Den europeiske menneskerettskonvensjon som ikke allerede er tilstrekkelig avklart gjennom praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol », heter det i pressemeldingen ( avg
SA170608 Så lenge det ikke finnes statlige tilsynsmyndigheter som både har ansvar for å avdekke og reagere på slik praksis , og som samtidig har tilstrekkelig sanksjonsmyndighet til å sørge for at praksisen endres, vil selv ikke det beste lovverk kunne verne pasientene mot overgrep.
SA170608 Så lenge det ikke finnes statlige tilsynsmyndigheter som både har ansvar for å avdekke og reagere på slik praksis , [... ] vil selv ikke det beste lovverk kunne verne pasientene mot overgrep.
SA170608 Dagens praksis skaper både menneskelig lidelse for den enkelte og store omkostninger for samfunnet, og KrF ønsker en løsning som åpner for skolegang, arbeid og helsehjelp.
SA170608 VM-toget er i praksis gått for Norge og Lars Lagerbäck.
FV170608 Han har i praksis ikke fått kommunisere ut av fengsel gjennom brev.
DN170608 - Fordi Wright har valgt å uttale seg til media etter at hun mottok oppsigelsen, har vi valgt å gjøre et unntak fra vanlig praksis , skriver Thommessen.
DN170608 Det er imidlertid en etablert praksis og en bærebjelke i et moderne demokrati at de lovgivende, utøvende og dømmende statsmakter er uavhengige og på minst en armlengdes avstand fra hverandre.
DB170608 - « Manspreading » er en praksis mange menn har, de sitter med vidåpne bein på offentlige transportmidler og tar opp andres plass, heter det blant annet i oppropet.
DB170608 Men dersom en slik debatt om rettspraksis og et eventuelt behov for justeringer skal bli noe annet enn indignerte slag i luften, må den åpenbart basere seg på en korrekt og opplysende frenstilling av hva som faktisk er dagens praksis .
DB170608 I Oslo er Nordisk Film Kino i praksis eneveldige på kinomarkedet.
DB170608 Det ble i praksis banket gjennom i går, da sentrumspartiene og regjeringen kom til enighet.
DB170608 Storbritannia har parlamentsvalg, ikke presidentvalg, men da Theresa May skrev ut nyvalg, gjorde hun det i praksis til et personvalg.
DB170608 Forslaget ble døpt « demensskatt », fordi det i praksis betydde at eldre måtte selge huset sitt hvis de skulle på sykehjem.
DB170608 Det høres nok tøffere ut enn hva det innebærer i praksis i forhold til dagens politikk, men er et ekko av europeisk høyrefløy og Trump-retorikk.
DB170608 Ved endt studie i Ungarn kunne man søke om lisens, en midlertidig tillatelse, for veiledet praksis i Norge.
DA170608 Han har i praksis ikke fått kommunisere ut av fengsel gjennom brev.
BT170608 Hennes kunstneriske praksis ligger tett opp mot forskning og vitenskap.
AP170608 De mener samtidig at saken heller ikke reiser spørsmål om tolkingen av Den europeiske menneskerettskonvensjon ( EMK ) som ikke allerede er tilstrekkelig avklart gjennom praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol ( EMD ).
AP170608 - Det er internprising, lederlønningene og rollesammenblandingen i lederstrukturen som er grunnlaget for at vi konkluderer med at praksis ikke er i tråd med å være ideell aktør, sier Trommald.
AP170608 Men fungerer offentligheten slik i praksis , eller bidrar trusler, stigmatisering og selvsensur til en fattigere felles offentlighet, der bestemte grupper og synspunkter forsvinner ?
AP170608 VM-toget er i praksis gått for Norge og Lars Lagerbäck.
AA170608 I praksis kan alle tvangssammenslåingene bli omgjort, hvis lokalbefolkningen ønsker det, sier han.
AA170608 Han har i praksis ikke fått kommunisere ut av fengsel gjennom brev.
AA170608 - Det er internprising, lederlønningene og rollesammenblandingen i lederstrukturen som er grunnlaget for at vi konkluderer med at praksis ikke er i tråd med å være ideell aktør, sier Trommald. ( ©NTB ) ¶
AA170608 Han har i praksis ikke fått kommunisere ut av fengsel gjennom brev.
AA170608 Han har i praksis ikke fått kommunisere ut av fengsel gjennom brev.
VG170607 SLIK SER DET UT I PRAKSIS : Susanne og Ulrikke har allerede fått mange med seg på å klistre postit-lapper opp rundt hvor de mener det passer.
SA170607 Kvinnene er i praksis ureturnerbare, på grunn av manglende papirer, manglende vilje i hjemlandet til å motta dem, eller andre omstendigheter redegjort for i rapporten.
SA170607 Svithun videregående skole, Jan Johansen Hempel, reagerer på påstandene om at skolen helt siden 80-tallet har hatt en ulovlig praksis for opptak av idrettselever ¶
SA170607 Aftenbladet beklager formuleringen om at « skolen har hatt en ulovlig praksis siden 80-tallet ».
SA170607 Å se hvordan den norske barnehagen fungerer, dra lærdom av arbeidsmetoder og hente med seg inspirasjon hjem til egen praksis .
SA170607 ANNERLEDES PRAKSIS : Barnehagelærerne mener det er mye å lære av ulike lands måter å ha barnehage på.
DN170607 ¶ Ellen Mathea Kirsch Warlo ( 23 ) håper å kunne bruke forskningen i klinisk praksis når hun er ferdig utdannet lege.
DN170607 I praksis betyr dette at inntektene som var disponible for husholdningene falt med to milliarder kroner.
DB170607 « Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av mulige kompenserende tiltak som kan bidra til at studenter som har avsluttet profesjonsstudier i utlandet, men som ikke får autorisasjon i Norge som følge av endret praksis i Helsedirektoratet etter at de har påbegynt studiet ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen, kan oppnå autorisasjon i Norge.
DB170607 Den vestlige okkupasjonen tok formelt slutt i 1955 da Vest Tyskland ble medlem av NATO, men ble i praksis opprettholdt helt fram til 1994, da britene avviklet sin Rhin-armé på 53 000 mann, og amerikanerne hadde redusert sitt nærvær fra 300 000 mann til bare noen få brigader.
DA170607 De er fine på papiret, men fungerer ikke i praksis , sier Frode Eick, virksomhetsleder ved helsesenteret for papirløse i Oslo.
BT170607 Å se hvordan den norske barnehagen fungerer, dra lærdom av arbeidsmetoder og hente med seg inspirasjon hjem til egen praksis .
BT170607 ANNERLEDES PRAKSIS : Barnehagelærerne mener det er mye å lære av ulike lands måter å ha barnehage på.
BT170607 Å se hvordan den norske barnehagen fungerer, dra lærdom av arbeidsmetoder og hente med seg inspirasjon hjem til egen praksis .
BT170607 ANNERLEDES PRAKSIS : Barnehagelærerne mener det er mye å lære av ulike lands måter å ha barnehage på.
AP170607 Han aksepterer at det later til å være praksis at helseforetakene selger tomter de har mottatt gratis : ¶
AP170607 Vanlig praksis er at partiene avtaler å ta ut representanter dersom noen er borte fra avstemningene for å sørge for « riktig » flertall.
AP170607 « I praksis betyr dette at det at det selvsagt ikke er politiets behov som er avgjørende for kapasiteten til spesialstyrken, HV mv., men at deres behov også bør vektlegges der det er mulig og ikke kommer i konflikt med deres primæroppdrag.
AP170607 Slik sett er dette en presisering til dagens praksis .
AP170607 Å se hvordan den norske barnehagen fungerer, dra lærdom av arbeidsmetoder og hente med seg inspirasjon hjem til egen praksis .
AP170607 ANNERLEDES PRAKSIS : Barnehagelærerne mener det er mye å lære av ulike lands måter å ha barnehage på.
VG170606 Konklusjonen til domsutvalget landet da også på et fornuftig nivå, vurdert opp mot regelverk og praksis .
VG170606 Nevnes må også den allsungne avslutningen « Karma Police » : Idiotsikker på papiret, magisk i praksis .
SA170606 I hvilken grad er det lik praksis blant lærerne når det gjelder selve fraværsføringen?i ¶
SA170606 | Isaksen vil gi lærer- og barnehagestudentene praksis hos de beste ¶
SA170606 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) gir mer penger til praksis for barnehagelærere og lærere.
SA170606 Det vil vi gjøre ved at studentene får mer praksis i skoler og i barnehager som er ekstra gode på å ta imot, veilede og legge til rette for studenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
NL170606 Utfordringen blir hvordan helsetjenesten selv kan bygge en kultur som kontinuerlig søker å forbedre praksis og prosedyrer for det arbeidet som utføres.
NL170606 Utfordringen blir hvordan helsetjenesten selv kan bygge en kultur som kontinuerlig søker å forbedre praksis og prosedyrer for det arbeidet som utføres, skriver Tove Karoline Knutsen.
DB170606 Nå skriver de at jeg hevder « at portugisisk praksis bl.a. er at brukerdoser beslaglegges, og at brukere må møte fremfor en nemnd som ilegger dem en rekke sanksjoner. », noe han kaller spekulative påstander.
DB170606 For i Grieg-hallen i Bergen var det blitt innført ny praksis om å kunne ta med seg småmat og drikke inn i salen og nyte medbragt under konserten.
DB170606 ) Andsnes avslo også bastant at den nye praksis ville føre til at publikum DERMED endelig fikk sans for å gå på klassisk konsert - snarere tvert i mot, sa den tapre kriger !
DA170606 Forskjellig praksis
DA170606 For streng praksis undergraver at poenget med å gå på skolen er å lære, synes de.
DA170606 De forteller om ulik praksis fra forskjellige lærere.
AA170606 Det vil vi gjøre ved at studentene får mer praksis i skoler og i barnehager som er ekstra gode på å ta imot, veilede og legge til rette for studenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
VG170605 Omstridt ulveflokk : Her merkes alfahannen i Slettås-flokken ¶ Praksis basert på erfaring ¶
VG170605 Fylkesmiljøvernsjef i Oslo og Akershus, Anne-Marie Vikla, sier til VG at å ha noen dagers lengde på felling er vanlig praksis .
DB170605 Med bare tre poeng på fem kvalifiseringskamper er VM-håpet i praksis allerede forsvunnet.
DB170605 Noe av regningen skal de rikeste ta gjennom økte skatter, men det radikale programmet mangler i praksis finansiering.
AP170605 Er kraftbransjen klar til å vise oss hvordan det kan gjøres i praksis ?
AP170605 I hvilken grad er det lik praksis blant lærerne når det gjelder selve fraværsføringen ?
AP170605 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo.
VG170604 Syv minutter ut i andre omgang var kampen i praksis avgjort.
NL170604 Kampen mot Vålerenga lørdag var i praksis over etter 18 minutter, da Bård Finne satte inn gjestenes tredje mål.
NL170604 I praksis betyr det at en ny aktør i sine kalkyler må forutsette nybygg.
FV170604 - Meldingen vil i praksis være trukket tre uker etter at den legges fram, sa hun. | 2-åring kom til rette i Grimstad ¶
VG170603 I praksis er det skolene selv som velger sine eksamensvakter.
SA170603 Dette partiet, det sjette i VM-kampen i 2013, avgjorde i praksis Magnus Carlsens jakt på sin første verdensmestertittel.
FV170603 Dette partiet, det sjette i VM-kampen i 2013, avgjorde i praksis Magnus Carlsens jakt på sin første verdensmestertittel.
DB170603 Diskusjonen som følger er nok en av disse merkverdige tryllekunstene « Skam » greier å trekke opp av hatten, der det som i praksis er en kronikk i dialogs form lagt i munnen på tenåringer, ikke bare fremmer dramaet, men blir både innsiktsfull, gripende og ikke minst et eksempel til etterfølgelse på alle plan.
DA170603 Men VIF har i praksis spilt med to ulika lag i serie og cup.
DA170603 Nå er i praksis alle klubbens tre opprinnelige spisser ute med skader.
DA170603 Det var i Tromsø i fjor høst Ronny Deila i praksis tok over for Kjetil Rekdal som kampleder.
DA170603 Det er en kollektiv praksis , et redskap vi bruker for å øke forståelsen for hverandre.
DA170603 - Jeg har vært med fra oppstarten og nå var det naturlig å søke nye utfordringer, sier Østensen, som sier hun i praksis har fungert som regnskapssjef.
BT170603 Dette skyldes ikke feil eller dårlig praksis , men er en generell svakhet ved de fleste statistiske undersøkelser.
BT170603 Det er naturlig at tidskriftene prioriterer uvanlige og overraskende funn, men praksis har en slagside som er i ferd med å velte hele systemet.
BT170603 Dette partiet, det sjette i VM-kampen i 2013, avgjorde i praksis Magnus Carlsens jakt på sin første verdensmestertittel.
AP170603 Dette partiet, det sjette i VM-kampen i 2013, avgjorde i praksis Magnus Carlsens jakt på sin første verdensmestertittel.
FV170602 Det liker et universitet med store ambisjoner om å trekke praksis inn i samtlige studieprogrammer.
DB170602 ) Dagens praksis faller uheldig ut.
DB170602 Norske forsikringsselskaper er i praksis litt « greiere » og stoler på at kundene skjuler pc'er og nettbrett så godt det lar seg gjøre.
DB170602 Men ved uaktsomhet er det stadig hyppigere praksis for å gi avkorting hvis verdiene er synlige gjennom bilvinduene fra utsiden - fra « noen titalls prosenter » hvis bilen står parkert bare en time eller to til « ned mot null » hvis bilen står over natt med håndveske og nettbrett i setet, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i et av de store
DB170602 Kina har erklært at de skal nå maksimal utslipp innen 2030 - noe som i praksis betyr at de kan øke utslippene fram til 2030.
DB170602 Faremo sier hun vil be Riksadvokaten og Politidirektoratet « vurdere regelverk og praksis , samt arealbehov og kostnader ». 2016 : Daværende justisminister Anders Anundsen sier at arbeidsgruppas rapport fra 2008 skal gjennomgås på nytt og gir politidirektoratet i oppdrag å vurdere om rapporten kan « legges til grunn for det videre arbeidet ».
DB170602 Derimot ville hun be Riksadvokaten og Politidirektoratet « vurdere regelverk og praksis , samt arealbehov og kostnader ».
DB170602 Dagens praksis kan ha dramatiske konsekvenser.
DB170602 Ser man på hvordan sammensettingen i nasjonalforsamlingen kunne se ut i praksis gir meningsmålingen LREM!/MoDem mellom 310 og 330 mandater av totalt 577.
DA170602 Det vil i praksis bety at den endelige beslutningen om hvordan USA skal forholde seg til klimaavtalen ligger hos det amerikanske folk når de skal velge sin neste president om tre og et halvt år.
DA170602 Dermed er det duket for en fornyelse - i praksis nærmest en utskiftning - av et av byens store kjennetegn og postkortmotiver.
DA170602 Det har opprørslederen liten tro på at vil fungere i praksis .
AP170602 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo.
AA170602 Det vil i praksis bety at den endelige beslutningen om hvordan USA skal forholde seg til klimaavtalen ligger hos det amerikanske folk når de skal velge sin neste president om tre og et halvt år. ( ©NTB ) ¶
VG170601 Det betyr i praksis at de kan kjøpe en spiller denne sesongen, men at de ikke kan bruke ham i offisielle kamper før i andre halvdel av sesongen.
VG170601 Samtidig ble legekontoret, der mannen drev privat praksis , plombert.
SA170601 Kina har i praksis avskaffet ettbarnspolitikken, og dermed er det ikke lenger så mange jentebarn som blir plassert i barnehjem og adoptert til utlandet.
SA170601 Det betyr i praksis at beboerne ikke kan endre på hverken interiør eller eksteriør.
SA170601 Dette er vanlig praksis i Brasil.
NL170601 Tromsø kommune, som skulle hjelpe dem i nøden, gjør dem i praksis til gjeldsslaver.
NL170601 For Tromsø kommune har også hatt en praksis der en rekke av disse menneskene må undertegne gjeldsbrev til kommunen før de i det hele tatt får tildelt bolig.
DB170601 At delingen av saken i praksis viste seg å by på problemer, ser ut til å være noe de involverte myndigheter raskt erfarte og tok lærdom av.
DB170601 I praksis betyr det at amerikanske politifolk ikke lenger kan nektes inngang til eiendommene.
DB170601 Mindre kommuner vil da i praksis måtte inngå interkommunale samarbeid.
DB170601 Dette er en praksis Fremskrittspartiet vil til livs.
AP170601 Han tror Trump vil få problemer med å innføre sin politikk i praksis .
AP170601 Men de kan i praksis tvinges til det ved å kreve at konkret infrastruktur skal være på plass før det gis brukstillatelser.
AP170601 Nedre Grefsen og Smestad er de eneste rene småhusområdene hvor det ble åpnet opp for den høyeste graden av utnyttelse, som i praksis betyr høyblokker og en tidobling av antall boliger.
AP170601 Nedre Grefsen og Smestad er de eneste rene småhusområdene hvor det ble åpnet opp for den høyeste graden av utnyttelse, som i praksis betyr høyblokker og en tidobling av antall boliger.
AP170601 Samtidig ble legekontoret, der mannen drev privat praksis , plombert.
AP170601 Kina har i praksis avskaffet ettbarnspolitikken, og dermed er det ikke lenger så mange jentebarn som blir plassert i barnehjem og adoptert til utlandet.
AP170601 Det betyr i praksis at beboerne ikke kan endre på hverken interiør eller eksteriør.
AP170601 Dette er vanlig praksis i Brasil.
AA170601 Samtidig ble legekontoret, der mannen drev privat praksis , plombert.
AA170601 Det finnes muligheter til å endre Økokrims praksis på dette området, uten å avvikle selve spesialenheten.
SA170531 Det er heller ikke en veldig sunn praksis at presidenten fastsetter generalsekretæren lønn, mens hans egen lønn skal være lik generalsekretærens.
DN170531 Grunnen er at opposisjonspartiene vil gi bøndene mer penger enn regjeringen - i strid med mangeårig praksis .
DB170531 Trumps praksis er uvanlig og et brudd med diplomatiske protokoller, og får sikkerhetseksperter til å bekymre seg.
DB170531 Områder i Afrika og Midt-Østen som vil bli så varme at de i praksis blir ubeboelige.
DB170531 » Norske kunstnere tør heller ikke kritisere Kulturrådets praksis , mener Cuzner, de er for avhengige av støtten de får.
AP170531 NATO har nå en støttestyrke på 13.500 i landet som gir råd til og trener afghanske styrker i kampen mot opprørere, i praksis Taliban.
AP170531 - Praksis i Oslo kommune er den samme som i staten gjennom skattemeldingen.
AP170531 Der avgjør i praksis partienes nominasjonsmøter.
AP170531 Det er heller ikke en veldig sunn praksis at presidenten fastsetter generalsekretæren lønn, mens hans egen lønn skal være lik generalsekretærens.
AA170531 Dagens praksis bryter med grunnleggende prinsipper også fordi Norge sender problemet videre til andre land når barna stikker av.
VG170530 Rollen gjorde ham i praksis , om enn ikke formelt, til landets statsoverhode.
VG170530 Men hva gjør politikerne i praksis ?
VG170530 - Slik jeg oppfatter rapporten er det snakk om omfattende praksisbrudd eller dårlig praksis .
VG170530 - Norsk politi må ha én felles praksis for hvordan vi skal dele informasjon med andre land.
VG170530 - Slik jeg oppfatter rapporten er det snakk om omfattende praksisbrudd eller dårlig praksis .
NL170530 Det er tildelingskontoret som, etter dagens praksis , bestemmer hvilket tjeneste/hjelpetilbud og hvor mange timer den enkelte pasient/bruker skal få, uavhengig av hvem som utfører arbeidet.
NL170530 Omtrent samtidig ble det satt søkelys på en praksis der brannstasjonens bedriftsidrettslag utførte ekstrajobber, med kommunens materiell, i arbeidstiden, som de fikk ekstra betalt for fra kommunen.
NL170530 Her har ansatte i praksis sikret seg dobbel lønn i mange, mange år.
NL170530 Deretter er praksis at de blir leid inn til sin forhenværende arbeidsplass, jobber heltid og kan altså heve både full pensjon og full lønn.
DB170530 TAUS : Finansbyråd Robert Steen ( Ap ) vil ikke delta i noen debatt om hvordan regelverket han har laget for eiendomsskatt slår ut i praksis .
DB170530 Dermed blir eiendomsskatteloven i praksis et smutthull for de rikeste.
DB170530 - Nåværende lov gir i praksis først og fremst skatt for de som eier sin egen bolig, mens eiendomsbaronene slipper unna.
DB170530 Utdanning og levealder er i praksis tett korrelert.
DB170530 - Vi mener at dette er en sterkt kritikkverdig praksis som undergraver hovedregelen om innsyn.
DB170530 Rollen gjorde ham i praksis , om enn ikke formelt, til landets statsoverhode.
DB170530 Grunnen til det er kommunens lemfeldige praksis for taxi-kjøring, som ledelsen ikke har slått ned på : ¶
DA170530 Kampen mot Tsjekkia er VM-kvalifisering, som Norge i praksis er ute av, den andre er privatkamp.
DA170530 Hovedproblemet med regjeringens arbeid på dette feltet er at de store grepene mangler, og at de i praksis har skjøvet de store regningene foran seg, hevder Ap-toppen og viser til en rekke eksempler : ¶
DA170530 Hovedproblemet med regjeringens arbeid på beredskapsfeltet er at de store grepene mangler, og at de i praksis har skjøvet de store regningene foran seg, mener Hadia Tajik ( Ap ).
DA170530 Det vil i praksis si tur-stopp for de 18 barna - og det på den fineste tida av året.
DA170530 Hovedproblemet med regjeringens arbeid på dette feltet er at de store grepene mangler, og at de i praksis har skjøvet de store regningene foran seg, hevder Ap-toppen og viser til en rekke eksempler : ¶
DA170530 Hovedproblemet med regjeringens arbeid på beredskapsfeltet er at de store grepene mangler, og at de i praksis har skjøvet de store regningene foran seg, mener Hadia Tajik ( Ap ).
DA170530 Denne våren har alle de fire vært ute i praksis i store og små bedrifter, og alle føler at de ble godt tatt imot.
DA170530 Byggfagelevene her bygger både etter egne mål og arkitekttegninger, og flere av dem har allerede vært ute i praksis på norske byggeplasser.
DA170530 - Siden får de oppleve verden i praksis .
BT170530 Rollen gjorde ham i praksis , om enn ikke formelt, til landets statsoverhode.
BT170530 - Vi mener at dette er en sterkt kritikkverdig praksis som undergraver hovedregelen om innsyn.
AP170530 Ute i barnehagene er forskjellene i praksis stor.
AP170530 Som følge av den nye rammeplanen jobber flere barnehagekjeder med konkrete opplegg for digital praksis .
AP170530 Barnehagekjeden Kanvas satser på digital praksis .
AP170530 Barn under to år bør heller få være del av en musikalsk praksis enn noe digitalt, sier han.
AP170530 - Alle barna i våre barnehager skal møte digital praksis , tilpasset alder.
AP170530 Har kartlagt statsforvaltningens praksis med arkivering og journalføring av offentlige saksdokumenter og vurdert i hvilken grad det legges til rette for innsyn.
AP170530 Er det en ulovlig praksis ?
AP170530 - Det er i alle fall en praksis som ikke er i tråd med loven.
AP170530 Har kartlagt statsforvaltningens praksis med arkivering og journalføring av offentlige saksdokumenter og vurdert i hvilken grad det legges til rette for innsyn.
AP170530 Er det en ulovlig praksis ?
AP170530 - Det er i alle fall en praksis som ikke er i tråd med loven.
AP170530 Dagens praksis kan fortsette.
AA170530 Rollen gjorde ham i praksis , om enn ikke formelt, til landets statsoverhode.
AA170530 Det er fjerde gang Europarådet gjennomgår norsk praksis på dette området.
AA170530 - I praksis står vi uten mulighet til å oppklare svært mange krenkende og alvorlige straffbare handlinger fordi tilbyder av internettilgang ikke har hjemmel til å lagre knytinger til en IP-adresse lenger enn 21 dager, skriver Vest politidistrikt i siste oppdatering i pedofili- og overgrepsetterforskningen Ope
VG170529 Observasjonene viste at noen lærere endret pedagogisk praksis når klassene ble mindre, mens andre ikke gjorde det.
DB170529 Mosuls fall vil i praksis innebære at den irakiske delen av ekstremistgruppen IS' selverklærte kalifat er historie.
DB170529 Det er ingen statistisk signifikant forskjell mellom oppslutningen til Støre og Solberg, så de ligger i praksis likt, sier valgforsker Johannes Bergh til Dagbladet.
BT170529 Det er fjerde gang Europarådet gjennomgår norsk praksis på dette området.
VG170528 Det ser spesielt ut til at Politidirektoratet er mer opptatt av revir og etatskamp enn norsk beredskap i praksis .
VG170528 Å gå inn i en samlokaliseringsløsning i Bodø på det tidspunktet ville være å binde opp, og i praksis forskuttere valg av et hovedsete, der det kunne være andre naturlige alternativer enn Bodø.
NL170528 Nytt i utdanningene var integrert teori og tidlig praksis .
NL170528 Min erfaring fra legestudiene i Norge med bruk av spesialiserte sykehus som universitetsklinikker og kombinerte stillinger mellom sykehus og universitet, gjorde det naturlig å foreslå tilsvarende som en måte å kombinere teori og praksis innen moderne lærerutdanning.
DN170528 - Jeg bruker dette begrepet for å beskrive en prosess som innebærer at mødre i praksis blir omkategorisert og degradert fra « A-laget » til « B-laget » på jobb.
DB170528 Sykling er nemlig langt mer komplekst i praksis enn teori.
DB170528 Man kan jo si at det er å lyve i det godes tjeneste, og det er åpent for diskusjon om slik praksis er etisk forsvarlig.
DA170528 Heller ikke dagens utlendingslov er det satt noen øvre tidsgrense, men straffeprosessloven er førende for praksis .
DA170528 De foreslåtte endringene i utlendingsloven, hvor barn blir omfattet av en egen, helt ny paragraf, innebærer uansett innstramminger av adgangen dagens lovverk og praksis gir til å internere barn som har fått avslag på asylsøknaden sin.
AP170528 Det er kort og godt økokrimsjefens ansvar at Økokrim har en organisasjon som i praksis kvalitetssikrer etterforskning, siktelser og tiltaler, skriver Cato Schiøtz.
AA170528 Mosuls fall vil i praksis innebære at den irakiske delen av ekstremistgruppen IS' selverklærte kalifat er historie.
AA170528 Mosuls fall vil i praksis innebære at den irakiske delen av ekstremistgruppens selverklærte kalifat er historie.
AA170528 - I praksis betyr dette at alle som jobber inne på basen er norske, sier Dobloug.
DA170527 De avgiftslegges som personbil, og er derfor i praksis uselgelige som nye i Norge.
DA170527 I praksis har skoledirektør Astrid Søgnen dermed ikke hatt noen systematisk oversikt over hvordan de mest alvorlige voldshendelsene mot lærere er fulgt opp og håndtert lokalt.
VG170526 Constanze Stelzenmüller, en tysk ekspert på transatlantiske relasjoner ved Brookings-instituttet, mener utelatelsen i praksis er det samme som å forlate alliansen, selv om Trumps talsmenn i tiden etter talen har understreket at presidenten er forpliktet til Nato.
VG170526 Politikerne diskuterer nå hvor lang tid bilistene kan kjøre etter bompassering før de blir belastet for en ny bompassering, i praksis om det skal gjelde i én time eller to timer.
SA170526 Han sier unnlatelse av å journalføre slike dokumenter i praksis betyr at de blir usynlige for allmennheten, som dermed ikke har mulighet for innsyn i dem, eller til å påklage avslag på krav om innsyn.
SA170526 Forrige sesong ble i praksis også ødelagt for spissen som slet med en lyskeskade hele våren og sommeren.
SA170526 I praksis ledet han fra start til mål.
DB170526 Vedtaket om å øke kvotene i de såkalte « tourene » i verdenscupen, betyr i praksis at Norge kan stille med ti løpere både i åpningsrennet i Kuusamo, i Tour de Ski og under avslutningen i Falun.
DB170526 I PRAKSIS bør en slik helhetlig tenkning være mulig.
DB170526 Takstgrunnlaget baserer seg i praksis på regler vedtatt av kommunestyret og kan variere fra en lav takst til full markedsverdi for eiendommen.
DB170526 Så langt kommunen er kjent med er dette vanlig praksis , også hos ligningsmyndighetene, sier Irene Tanke, prosjektleder innføring eiendomsskatt.
DB170526 Jeg er derfor ganske uforstående til Oslo kommunes praksis her.
DB170526 - Vanlig praksis
DB170526 Noen år seinere, etter 2005, klarte de to å stjele månen i praksis .
BT170526 I praksis ledet han fra start til mål.
AP170526 Jeg står i dag for fritt ord i praksis , mangfold, likhet og inkludering, skriver Skrede.
AP170526 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo.
AP170526 - I praksis skaper reality-TV en sosial trykkoker, hvor det sosiale rollespillet blir mye sterkere og går raskere enn i virkeligheten.
AP170526 Forrige sesong ble i praksis også ødelagt for spissen som slet med en lyskeskade hele våren og sommeren.
AP170526 I praksis ledet han fra start til mål.
AA170526 Det kan være bra med lokalt selvstyre, men i dette tilfellet vil ulik praksis bare skape forvirring og gjøre det enda vanskeligere å håndheve reglene.
DB170525 I intervjuet med Dagbladet ville ikke Horne utelukke at det må endringer til for at norsk praksis skal være i tråd med Den europeiske menneskerettskonvensjon ( EMK ).
DB170525 Horne vil endre barnevernets praksis : - Jeg ønsker at barna skal få komme tilbake til foreldrene sine ¶
DB170525 Med at to mektige partiorganisasjoner og deres økonomiske støttespillere, i praksis hadde forutbestemt mine valg og overlatt til meg å krysse av på valgseddelen ?
DB170525 Den konservative franske kandidaten slo ut med armene og sa ; hvorfor skal jeg straffes for det som har vært vanlig praksis i årevis ?
DB170525 Anne Applebaum sikter nok først og fremst til land som er mer klassedelt enn Norge og i praksis har et topartisystem, som USA, Storbritannia og Frankrike, og til valgsystemer som gjør det bortimot umulig for nye partier å etablere seg.
AP170525 - Ransakinger har avdekket gjenstander som vi tror er veldig viktig for etterforskningen, sa politisjefen, som i tråd med britisk praksis er svært tilbakeholden med å gi detaljer om etterforskningen.
AP170525 Han sier unnlatelse av å journalføre slike dokumenter i praksis betyr at de blir usynlige for allmennheten, som dermed ikke har mulighet for innsyn i dem, eller til å påklage avslag på krav om innsyn.
AP170525 Professor Steinar Aamdal ved Radiumhospitalet har to ganger foreslått at Norge bør innføre samme praksis som i Danmark, men Helsedirektoratet avviste dette både i 2009 og 2014.
VG170524 Dagens praksis med omskjæring er uetisk.
VG170524 Både NKOM ( PT ) og NSM har hele tiden vært klar over gjeldende praksis .
SA170524 Men han overlater til selskapet selv å sørge for at det skjer i praksis .
SA170524 Oppgjøret ble i praksis avgjort etter 58 minutter da Jostein Gundersen satt 2 - 0-målet, og for et mål det var.
SA170524 Vanlig praksis i Spania er at fengselsstraffer på under to år gjøres betinget for førstegangsforbrytere.
DB170524 I tiltalen hevdet også påtalemyndigheten at Jorge Horacio Messi er hovedpersonen bak skattesviket, men at Lionel Messi etter alt å dømme har visst om sin fars praksis .
DB170524 Far og sønn Messi slipper imidlertid trolig å sitte i fengsel ettersom det i Spania er vanlig praksis å gjøre straffer på under to år betinget for førstegangsforbrytere.
DB170524 Forskjellig praksis i feltet ¶
DB170524 DER OG DA ble dette finske synspunktet støttet av de andre nasjonene, men først på fredag blir det avgjort hva dette nye forslaget skal bety i praksis .
DB170524 Blir sammenlagtlederen i verdenscupen fredet slik praksis var tidligere, betyr det at langrennsledelsen må finne plass til ham eller henne i den vanlige troppen.
DB170524 Hvordan er gjeldende regelverk og praksis for dopingtesting mens man er utestengt ?
DB170524 Det betyr i praksis at handel og politisk kontakt skal prioriteres, og at spørsmål som gjelder menneskerettighetene utsettes på ubestemt tid.
DB170524 - Historien hans ble noe som lignet på det så mange av mine landsmenn opplevde, da de reiste til USA fra et land som i praksis lå i grus.
DA170524 - Uakseptabel praksis
DA170524 - Uakseptabel praksis
BT170524 Hva betyr dette for praksis ?
BT170524 Både kriselitteraturen og praksis bygger ofte på ideen om at kriseledelse må baseres på planverk og « kommando-og-kontroll»-ledelse - kjennetegnet av hierarkiske, formelle og klare roller.
BT170524 Vanlig praksis i Spania er at fengselsstraffer på under to år gjøres betinget for førstegangsforbrytere.
AP170524 - I byer og hovedsteder er det mulig å ramme sivilbefolkning og myke mål på så mange måter at det i praksis er umulig å sikre seg mot terror gjennom fysiske blokkeringer og bruk av sikkerhetspersonell.
AP170524 Vanlig praksis i Spania er at fengselsstraffer på under to år gjøres betinget for førstegangsforbrytere.
AA170524 - Den norske velferdsmodellen hviler i praksis på at alle som kan jobbe, gjør det.
NL170523 Denne retten ble av norske myndigheter i praksis avgrenset som retten til å utøve sitt eget språk og ulike kulturelle aktiviteter.
NL170523 Zachariassen påstand om at Sametingets ansvarsområde, som rådgivende organ, " i hovedsak er knyttet til samisk språk, utdanning og kulturarv ", er altså ikke i tråd med sentralmyndighetenes praksis og forståelse og heller ikke i tråd med vår forståelse.
DN170523 - Men nesten alle presidenters budsjettforslag er i praksis « døde ved ankomst », så vidt jeg kjenner til.
DN170523 Uetisk, partisk og lunefull praksis har ført til rot, elendighet og vanskeligheter hos mange ansatte, sier en ansatt til Business Standard.
DN170523 - Signalene vi har fått fra komiteen kan tyde på en annen praksis fra neste år, men jeg vet ennå ikke om det vil betyr full stopp i import og utsettelse, sier Auran.
DB170523 Det betyr i praksis at militærpersonell skal utplasseres rundt om i Storbritannia som en konsekvens av hevingen av trusselnivået.
BT170523 Det vil i praksis bety en lønnsøkning for de ansatte, sier Bratten.
AP170523 Utdanningsdirektoratet vil få i oppdrag å utarbeide forskriftsregler om dette for å sikre lik praksis , opplyser Kunnskapsdepartementet.
AP170523 Avtalen er dog såpass vagt utformet, med delvis motstridende enkeltsetninger, at spørsmålet om hva som skulle skje på den omstridte strekningen i praksis forble uavklart.
AA170523 - Men nesten alle presidenters budsjettforslag er i praksis « døde ved ankomst », så vidt jeg kjenner til.
AA170523 Kulturdepartementet argumenterte for at endringene av arbeidsgiverregelen i den nye loven ikke endrer dagens praksis, men innebærer en lovfesting av dagens praksis .
AA170523 Kulturdepartementet argumenterte for at endringene av arbeidsgiverregelen i den nye loven ikke endrer dagens praksis , men innebærer en lovfesting av dagens praksis.
VG170522 Dessuten avgjorde han i praksis kampen allerede etter 38 minutter.
VG170522 Hvis ikke så styrer de i praksis seg selv.
SA170522 I praksis er det for øvrig ingen nedre aldersgrense for Israels barnemishandling.
SA170522 Drap blir i praksis ikke straffet ¶
SA170522 Riksadvokaten skrev i sitt høringssvar at forslagene i praksis innebar å gå bort fra prinsippet om en human strafferettspleie.
DB170522 Riksadvokaten skrev i sitt høringssvar at forslagene i praksis innebar å gå bort fra prinsippet om en human strafferettspleie.
DB170522 I praksis er det en innstramming på ett år, med tanke på at forrige partiprogram ble vedtatt for fire år siden.
DB170522 Men så langt ser det ikke ut til at de andre teatrene vil endre praksis .
DB170522 I et liberalt, tolerant og multikulturelt samfunn må retten til rituell omskjæring være tilgjengelig, og en endring av en slik praksis må komme som en følge av at det religiøse grunnlag for en slik handling reformeres.
DB170522 For det andre avhenger imidlertid effektiviteten minst like mye av hvordan folk samhandler i praksis , det vil si hvilke normer de anvender som grunnlag for sin egen adferd.
DB170522 Et annet godt alternativ til dagens praksis er å la folk sette seg der de vil.
DB170522 Oversatt betyr juche selvberging, og ble brukt som et argument for blant annet en uavhengig utenrikspolitikk, som betydde at Nord-Korea i praksis spilte de kommunistiske gigantene Sovjetunionen og Kina ut mot hverandre.
DB170522 - Det var juche-ideologi i praksis .
DA170522 Å kunne se alle, hver eneste en, er i praksis en umulig oppgave.
DA170522 Riksadvokaten skrev i sitt høringssvar at forslagene i praksis innebar å gå bort fra prinsippet om en human strafferettspleie.
BT170522 Innledningsvis bemerker lagmannsretten at den på bakgrunn av bevisførselen har fått et klart inntrykk av at praksis når det gjelder inngåelse av avtaler om forskning finansiert av legemiddelindustrien har endret seg markert fra slutten av 1990-tallet til i dag.
BT170522 Riksadvokaten skrev i sitt høringssvar at forslagene i praksis innebar å gå bort fra prinsippet om en human strafferettspleie.
BT170522 Samfunnet har en tendens til å innføre sin egen praksis og ideer som uformelle regler for dem som er uenige.
AP170522 Generalløytnanten fikk i praksis sparken da Obama-administrasjonen ba ham pensjonere seg etter bare to år i jobben.
AP170522 Generalløytnant Michael Flynn fikk i praksis sparken fra jobben som sjef for den militære etterretningstjenesten DIA.
AA170522 Riksadvokaten skrev i sitt høringssvar at forslagene i praksis innebar å gå bort fra prinsippet om en human strafferettspleie.
AA170522 Universitetsskoleprosjektet i Trondheim er inspirert av universitetssykehuset der forskning og medisinsk praksis går hånd i hånd for å sikre at pasientene får det mest oppdaterte medisinske tilbudet.
AA170522 Intensjonen er som i universitetssykehusene : Gjennom partnerskap mellom forskning og praksis skal lærere til enhver tid kunne tilby eleven og lærerstudenten det mest oppdaterte av undervisning og veiledning ved at de blir utforskende i egen praksis .
AA170522 Intensjonen er som i universitetssykehusene : Gjennom partnerskap mellom forskning og praksis skal lærere til enhver tid kunne tilby eleven og lærerstudenten det mest oppdaterte av undervisning og veiledning ved at de blir utforskende i egen praksis.
AA170522 I skolene finner vi kunnskap basert på erfaringer utviklet gjennom års praksis i klasserommet, mens universitetene har hånd om den forskningsbaserte kunnskapen.
AA170522 Den kollektive veilederutdanningen har hatt fokus på utforskning som metode og praksis .
VG170521 Patrick Bamford var i praksis alene mot Simon Mignolet da han ble lagt i bakken av Dejan Lovren like utenfor sekstenmeteren, men dommer Martin Atkinson viste ingen tegn til å blåse.
SA170521 - Det er i tråd med vanlig vestlig praksis , sier han.
NL170521 ( I praksis er dette derimot et stykke fra sannheten, og en tommelfingerregel er at det blant annet er 10 prosent ladetap. ) ¶
DN170521 Selskapene som deltok på reisen med den norske næringslivsdelegasjonen til Kina i april, har ulik praksis for informasjonssikkerhet.
AP170521 Støvlene var vanskelige og tunge - og i praksis ubrukelige med mindre soldatene skulle stå stille.
AA170521 - Det er i tråd med vanlig vestlig praksis , sier han.
AA170521 Publikum er også nysgjerrige på hva økologisk landbruksproduksjon går ut på i praksis , sier Guttulsrød i meldingen.
DB170520 Det som gjør Nio ekstra troverdige blant alle de nystartede produsentene som vil utfordre Tesla, er altså at de viser hva de er gode for rent teknologisk i praksis - de nøyer seg ikke bare med å liste opp imponerende data på papiret eller vise frem en imponerende prototype.
DB170520 Nylig hevdet Mina Gerhardsen og Kenneth Arctander at portugisisk praksis bl.a. er at brukerdoser beslaglegges, og at brukere må møte fremfor en nemnd som ilegger dem en rekke sanksjoner.
AP170520 I praksis vil et slikt forslag bety at nettleverandører - som f. eks.
AP170520 Han forklarer hvordan dette kan fungere i praksis .
VG170519 I praksis er nåløyet litt trangere : ¶
VG170519 Så får man høre at bedriften man søkte hos og faktisk fikk et inntrykk av at ville ha deg, heller har tatt inn en på praksis fra Nav.
VG170519 Spesialenheten for politisaker mener Eirik Jensen i egen forklaring i praksis erkjente korrupsjon.
SA170519 Alle stortrivdes i praksis på sykehjem og var fast bestemt på å bli i helse- og omsorgssektoren.
NL170519 Dette er pasientsikkerhet i praksis .
NL170519 Mosjøen og Vefsn - som Christian Torseth kjenner meget godt - er et klasseeksempel på hvordan de fire friheter fungerer i praksis .
NL170519 Flere av disse avtalene - som f.eks Kultur og Forskning - er så omfattende at Norge i praksis er å regne som medlem av EU.
DB170519 I og med at det er fire år siden siste partiprogram ble vedtatt, er det i praksis en innstramming på ett år.
DB170519 Denne videoen viser hvordan Timeline fungerer i praksis : ¶ #3 : Microsoft Fluent Design System ¶
DA170519 Flere steder på biennalen møter du små kiosker der du blir tilbudt et universelt pass, et identitetsdokument som benytter den mest avanserte passteknologi, men som i praksis vil vise seg å være uten verdi.
BT170519 Nav bør endre praksis ved behandlingen av søknader om ung ufør.
AP170519 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo.
VG170518 Det engelske fotballforbundet utvider sin sin praksis der grove forseelser kan straffes i etterkant.
SA170518 Bærekraftig samfunnsutvikling er i praksis det samme som etableringen av dynamiske, attraktive bysentra.
SA170518 I år ser vi bankenes praksis .
NL170518 En slik praksis vil bidra til å kneble ytringer og å legge lokk på etisk viktige diskusjoner.
DN170518 Fast praksis er da at statens siste formelle tilbud da blir lagt frem som regjeringens forslag til vedtak i Stortinget.
DB170518 Over bildet ligger det skyer av farger, som viser hvordan salgsplakatene har fungert i praksis .
DB170518 I praksis kan en slik folketelling føre til at et nyvalg blir utsatt to års tid, og at Kabila jr. dermed fortsatt er president.
DB170518 Det må også vurderes i forhold til alt det andre saken handler om : Religionsfrihet og tilhørighet, og kultur, uten at man av den grunn skal kapitulere for all religiøs praksis , sier Markussen.
DA170518 Men da DNT begynte med søndagsforestillinger som en fast ordning, opplevde vi det som en helt ny praksis , som var noe helt annet enn den som har vært de siste 50 år.
DA170518 - Så lenge praksis var i overensstemmelse med hvordan vi tolket denne formuleringen, gikk det bra.
BT170518 Lovverket gir i praksis brukere av sosiale medier retten til « å bli glemt ».
BT170518 Det er oppsiktsvekkende at Israel uforstyrret kan fortsette denne praksis med tortur mot barn og graverende brudd på barnekonvensjonen og allmenne menneskerettigheter.
AP170518 I praksis betyr dette at Mueller overtar FBIs etterforskning av saken, mens to kongresskomiteer fortsetter sine undersøkelser på egen hånd.
AP170518 I praksis er det BankAxept-delen av slike kort som blir brukt i Norge.
AA170518 I praksis er det BankAxept-delen av slike kort som blir brukt i Norge.
AA170518 I praksis er det BankAxept-delen av slike kort som blir brukt i Norge.
DB170517 I praksis legger de ut ubetalte regninger, som f.eks. eiendomsskatt eller vannregninger, for salg.
BT170517 VÆPNET POLITI : - Væpning av patruljene har ikke vært vanlig praksis på 17. mai tidligere, men vi ønsker å ta høyde for uønskede hendelser og sikre en rask responstid, sa operasjonsleder Lars Geitle ved Vest politidistrikt før hovedprosesjonen.
VG170516 I noen sommerforbund er toppidrettssatsingen i praksis finansiert gjennom Olympiatoppen.
VG170516 I praksis et Camp Sognsvann, pluss bedre fasiliteter også rundt i landet.
VG170516 Det vil i praksis si alle unntatt fotball og håndball.
NL170516 Nå ber han Konkurransetilsynet om å undersøke Widerøes praksis .
NL170516 Nå ber han Konkurransetilsynet om å undersøke Widerøes praksis .
NL170516 Gå innom Røde Kors-huset i Harstad og se integrering i praksis .
DB170516 - Kulturminnet i praksis ikke bevart ¶
DB170516 - Jeg tviler ikke på at arkitektene har gode intensjoner, men som i tilfellet Fyrstikkalleen 17 er endringene såpass store at kulturminnet i praksis ikke blir bevart, selv om fasaden er intakt, sier Krogsrud..
DB170516 I dette har hun utvist upåklagelig teft og smak, og det spørs om det ikke er denne sansen for kvalitet som nå har gjort at hun i praksis eier årets Cannes-festival.
AA170516 - I praksis har Genève-sporet i stor grad blitt satt på sidelinjen av Astana-sporet, i hvert fall inntil videre, sier Aron Lund ved den amerikanske tenketanken The Century Foundation.
AA170516 Vi hadde en telefonsamtale med dem, hvor vi forklarte hva vår praksis er vedrørende flagg, opplyser Kumar.
AA170516 I praksis blir det å kneble folk og det ligner meningsterror.
VG170515 Utvalget ble i 2016, ett år etter at Northug fikk sin forrige avtale, satt ned for å se om det i fremtiden var andre måter å finansiere langrennslandslagene, eller om man skulle stå ved det som allerede var praksis .
VG170515 Han har kun ønsket å bringe en uholdbar praksis til opphør.
NL170515 Vet Niemi hvordan språkinstruksene som han viser til i praksis ble håndhevet, selv om de ikke eksplisitt forbød bruken av samisk som hjelpespråk ?
DB170515 I praksis et kjøp mellom deg og en butikk.
DB170515 Her er fire eksempler på hvordan loven fungerer i praksis .
DB170515 Det viruset i praksis gjør er å ta filene på datamaskinen din som gissel og krever løsepenger av deg for å få dem tilbake.
DB170515 I praksis er det en elbil, for drivlinjen er elektrisk og strømmen kommer fra et slags mini-kraftverk bestående av en såkalt brenselcellestabel der cellene fører sammen hydrogen fra en medbragt tank, og luft - noe som via en slags omvendt elekrolyse ender opp i vann - og elektrisk strøm.
DB170515 I dommen står det blant annet : Flertallet legger derfor til grunn at Det norske teatrets praksis med forestillinger på søndager i 2016 ikke var i strid med punkt 3.1.6.
DB170515 Vanlig praksis med slik skadevare er at det gjerne sprer seg videre ved at programmet i tillegg til å kryptere filene sender ut en e-post med et vedlegg til alle kontaktene på datamaskinen, i håp om at flere biter på.
BT170515 Kulturdepartementet har forsvart endringen, og har vist til at forslaget bare ville være å lovfeste en gammel praksis på feltet.
BT170515 Dagens parlamentarisme i Bergen gir muligheter for politisk makt/styring til få, som i praksis vil si byrådet og hel- og deltidspolitikere i bystyret.
BT170515 Uttalelsen er i praksis et angrep på de i SVV som har forklart i media hvordan dette henger sammen.
BT170515 Grung beskylder i praksis Statens Vegvesen ( SVV ) for å være uetterrettelige og lyve for å dekke opp for regjeringen.
AP170515 Streng praksis
AP170515 Elisenbergs advokat Jan Ivar Brataas sa i lagmannsretten at politiets praksis spriker.
AP170515 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo.
VG170514 I praksis kan det vise seg å bli veldig vanskelig.
VG170514 I praksis fører altså foreldrenes rett til at inngrepet går på bekostning av individets autonomi.
VG170514 På spørsmål om Bufdir åpner for slik praksis , og hvordan de ser på at man tilbyr penger til de som verver nye fosterhjem, svarer Lysenstøen følgende : ¶
DA170514 Men de som har stått for korrupsjonen på det aller høyeste nivået, og som bidro til at Russland og Qatar ble valgt som VM-verter, sitter i praksis der fortsatt : Det har ikke vært noen endring i styringen av FIFA.
SA170513 Mange av Donald Trumps holdninger og handlinger er grove brudd på sedvaner og praksis i det moderne amerikanske systemet - de er avvik, og de må aldri bli den nye normen.
DB170513 Forfatterne sier i praksis at opplevelsen av bivirkninger handler om massesuggesjon, ikke medisin.
DA170513 Det ble fred på papiret, men i praksis er det verken fred eller rettferdighet, sier Denis Mukwege.
AP170513 I praksis betyr det at Kulturrådet unnlater å kjøpe inn bøkene for distribusjon til landets folkebibliotek.
AP170513 I praksis , har vi sett TIL i en 4-5-1-formasjon innledningsvis.
AA170513 - Vi ønsker å gi våre ungdommer muligheten til arbeidstrening og praksis erfaring, samt gi dem en smakebit av den norske arbeidshverdagen, sier miljøterapeut Mari Romundstad Moen.
VG170512 « Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten », uttaler han, og legger til : ¶
VG170512 Samtidig mener han at resolusjonen i praksis er en avvisning av det jødiske folkets rett til selvbestemmelse over sin egen stat.
DN170512 Dette betyr i praksis at det fremstår som at inntektene for jordbruket har gått ned i størrelsesorden 160 millioner kroner fordi jordbruket, som andre, har fått skattelettelser i denne perioden.
DN170512 Ettersom det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området, er det heller ikke vanskelig å støtte at paragraf 71 ikke vedtas, skriver hun videre.
DB170512 I praksis vil det si at de har mekaniske visere i tillegg til den digitale TFT-skjermen på 1,22 tommer.
DB170512 Ettersom det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området, er det heller ikke vanskelig å støtte at paragraf 71 ikke vedtas, skriver hun videre.
DB170512 Det er ikke nok at noe fungerer på papiret, det må fungere i praksis også.
DA170512 Der var jeg var tydelig på at hvis man har kommet med et lovforslag som kun har hatt som hensikt å presisere gjelden praksis , og som skaper så mye støy, så er det like greit å droppe hele paragrafen.
DA170512 - Jeg hører Kulturdepartementet prøver å si at dette er en rettsligjøring av praksis, men dette er ikke praksis , sier Rian til Dagsavisen.
DA170512 - Jeg hører Kulturdepartementet prøver å si at dette er en rettsligjøring av praksis , men dette er ikke praksis, sier Rian til Dagsavisen.
DA170512 - Ikke praksis
DA170512 - Ettersom det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området, er det heller ikke vanskelig å støtte at paragraf 71 ikke vedtas, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland på Facebook fredag ettermiddag.
AP170512 Kritikerne reagerer også på at det i praksis ikke vil bli mulig å si nei til den nye leiligheten man blir tildelt.
AP170512 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo.
AA170512 Ettersom det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området, er det heller ikke vanskelig å støtte at paragraf 71 ikke vedtas, skriver hun videre.
AA170512 Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten, heter det fra ambassaden.
AA170512 - Resolusjonen er i praksis en avvisning av det jødiske folkets rett til selvbestemmelse over sin egen stat.
AA170512 Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten, heter det fra ambassaden.
AA170512 - Resolusjonen er i praksis en avvisning av det jødiske folkets rett til selvbestemmelse over sin egen stat.
VG170511 Det ga i praksis full uttelling.
VG170511 Det vil i praksis være innhengninger som man driver dyra inn i, for de er jo vant til å gå i flokk, og så kan man slakte dem der inne, som man gjør med vanlig tamrein.
VG170511 - I LO er det praksis for at lederne må gå av når de er 60 år.
NL170511 I praksis betyr vel det en beslutning om en utbygging, og den kan tidligst komme i 2019.
DN170511 Engies oljesjef Maria Moræus Hanssen har styrt en virksomhet som i praksis har vært til salgs i over ett år.
DN170511 - Produktivitetskommisjonen understreker at det er uholdbart at unge på yrkesfag ikke kommer ut i praksis som lærlinger.
DB170511 - Vårt krav om et godt styresett vil miste all troverdighet om vi ikke kan vise det i praksis også.
DB170511 I realiteten en ørliten justering fra et parti som er sterke forkjempere for økt oljeleting i nord, og i praksis uvesentlig med tanke på at partiene på vippen i Stortinget allerede i mange år har sørget for å holde oljebransjen unna LoVeSe.
AP170511 Jeg har praksis på et sykehjem akkurat nå.
AA170511 Strømforbruk er viktig for å drifte et samfunn, men for den enkelte husstand er det også essensielt for den praksis man kan kalle å gjøre et hjem.
AA170511 Det krever at man justerer innarbeidet praksis for husarbeid, renslighet, hygge og kos.
VG170510 Frp-vedtaket er intet annet enn et angrep på en praksis som i Norge i dag hovedsakelig gjennomføres av muslimske innvandrere, en gruppe som er langt større enn den lille jødiske minoriteten.
VG170510 Det eneste som har skjedd er at Frp, som alltid i starten av valgkamper, gjør vedtak som skal signalisere at de er det « norskeste av det norske » og at de misliker innvandreres praksis .
VG170510 Dermed blir jo faktisk den underliggende argumentasjonen for omskjæring av guttebarn den samme som gjøres gjeldende for jenter : Hensikten er at deres seksualitet skal temmes, i hvert fall er det det som i praksis skjer.
VG170510 Men vi skal ikke ha en bemanningsbransje som utraderer helt vanlig praksis .
VG170510 - Hva betyr det i praksis ?
SA170510 Dersom du ifølge oppgaveteksten skal gi eksempel på en anonymisert situasjon fra praksis , er det fint om du kan gi en faglig vurdering på en analyserende og reflekterende måte, og samtidig knytte det teoretiske materialet opp mot dette.
SA170510 - Men i praksis har det ikke så mye å si.
FV170510 Dersom du ifølge oppgaveteksten skal gi eksempel på en anonymisert situasjon fra praksis , er det fint om du kan gi en faglig vurdering på en analyserende og reflekterende måte, og samtidig knytte det teoretiske materialet opp mot dette.
DB170510 Dette var før vi hadde sett noe særlig bruk i praksis .
DB170510 Presidenten har formelt rett til å sparke FBI-sjefen, men i praksis bør han ikke gjøre det, nettopp fordi det truer FBIs uavhengighet.
DB170510 Noen konsekvent praksis når det gjelder unødvendige kirurgi på barn finnes heller ikke.
DB170510 En refleksjon rundt dette innebærer ingen kapitulasjon overfor all slags religiøs praksis .
DB170510 Da blir konklusjonen at dagens praksis ikke bør endres.
DB170510 Løsninger må også ta utgangspunkt i barnevernets dokumenterte kompetansebehov, barn og unges rettssikkerhet eller hvordan barnevernet skal møte økte krav til kunnskapsbasert praksis .
BT170510 For å sikre en oppdatert praksis i alle enhetene, skal det etableres et kompetansenettverk ledet av V27.
BT170510 - Men i praksis har det ikke så mye å si.
AP170510 Dersom du ifølge oppgaveteksten skal gi eksempel på en anonymisert situasjon fra praksis , er det fint om du kan gi en faglig vurdering på en analyserende og reflekterende måte, og samtidig knytte det teoretiske materialet opp mot dette.
AP170510 - Men i praksis har det ikke så mye å si.
AA170510 Det har ikke manglet eksempler på uklar praksis for hvordan skatten beregnes.
VG170509 For her er det fortsatt en haug med uløste spørsmål, og forliket innebærer i praksis at man glatter over på kort sikt, i stedet for å komme frem til noe bærekraftig i en krevende situasjon.
VG170509 Edvartsen mente vanlig praksis ville være at han valgte først, ettersom han er rangert som landets nest beste dommer.
VG170509 Moon utfordres i praksis bare av forretningsmannen og legen, Ahn Cheol-soo ( 55 ), men han levnes kun en liten sjanse å kunne gå forbi Moon Jae-in i innspurten.
VG170509 Dette er vanlig praksis i straffesaker.
VG170509 Høsten 2016 fikk Oslo kommune, som hadde nektet Fyrlykta å delta i en konkurranse for ideelle, rettens medhold i at stiftelsen i praksis var en kommersiell virksomhet.
SA170509 Det er en praksis som ofte bidrar til folkefest.
FV170509 Det er en praksis som ofte bidrar til folkefest.
DN170509 « Offentlige tilsyn vil slå hardt ned på ulovlige finansinstitusjoner i gråmarkedet og annen uønsket praksis .
DB170509 Datatilsynet har ikke har noen praksis på området, da reklameskilt som registrerer metadata er upløyd mark for dem.
DB170509 - Dersom noen innrømmer å ha sett dette, innrømmer de i praksis et lovbrudd.
DB170509 En god porsjon gryterett med ris, bønner, mais, gulrot, paprika, løk og Oumph ! som er hakket mer grøtete i praksis enn på bildet på pakken.
DB170509 I praksis betyr forslaget at både myndigheter og arbeidsgivere mister det eneste eksisterende verktøy som gir dokumentert innsikt i framgang og tilbakegang med å fremme likestilling i arbeidslivet.
DA170509 Trekker vi vekk den kampen ligger VIF i praksis likt med fjorårssnittet etter fire kamper : 7000.
DA170509 I praksis betydde dette at de ville motta lønn i denne perioden.
DA170509 Dersom den er beholdt kan de tidligere ansatte kreve å få stillingene sine tilbake, da det i praksis har skjedd en såkalt virksomhetsoverdragelse.
DA170509 I praksis betyr det at man ser på fremmedfiendtlige holdninger som mye større trussel enn en økning i antall flyktninger, sier Kristin Rogge Pran i Ipsos.
BT170509 Det er en praksis som ofte bidrar til folkefest.
BT170509 Det er en praksis som ofte bidrar til folkefest.
AP170509 Hva det betyr i praksis er høyst uklart.
AP170509 - Vi synes det er en foruroligende om utlendingsforvaltningen utvikler en praksis hvor de benytter seg av sharia i sine vedtak, sier Karina Kviebakk Mauren i Jussbuss.
AP170509 Forbindelsen er svært viktig for varetransport i den nye regionen Viken, og i praksis vil de fleste lastebilene velge å kjøre om Oslo hvis tunnelen stenges, ikke ta fergen Moss-Horten.
AP170509 Det er en praksis som ofte bidrar til folkefest.
AP170509 Det er en praksis som ofte bidrar til folkefest.
VG170508 - I praksis er dette programmer som betaler seg selv, innholdsmarkedsføring for byggevarehus og møbelkjeder.
VG170508 Kveldens første nærbilde kommer under den sprudlende soulpastisjen « Something Like Olivia » og utløser hvining blant publikum, mens « Slow Dancing In A Burning Room » og Katy Perry-hyllende « Still Feel Like Your Man » ivaretar den erotiske energien i musikalsk praksis .
DB170508 Han var en viktig drivkraft under oppstarten av vår praksis .
DB170508 Uten lærlinger i bedriftene ødelegges i praksis yrkesfagsutdanningen.
AP170508 I den nyeste historieboken som ble tatt i bruk ved russiske skoler fra høsten 2016, lærer barna at Sovjetunionen i praksis vant krigen alene.
AP170508 Kina er i praksis Kim-regimets eneste venn og allierte i det internasjonale samfunn, og Korea sto på toppen av agendaen da Trump og Xi møttes for noen uker siden.
AA170508 Det vil bli umulig for jøder å bo i Norge dersom de skal bli straffeforfulgt for å utøve denne viktige delen av deres religiøse praksis .
AA170508 Dagen-redaktør skriver i sin leder søndag at « et omskjæringsforbud vil i praksis fungere som en ny jødeparagraf.
VG170507 - I dag har de to, er i praksis ubetydelige.
VG170507 Landsmøtet gikk videre inn for å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen samt ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet.
SA170507 Selv sier Hansen i dag at dette bare var en sleivete kommentar, og at han aldri gjorde det i praksis .
FV170507 Selv sier Hansen i dag at dette bare var en sleivete kommentar, og at han aldri gjorde det i praksis .
DN170507 Han påpeker at Trumps helsereform i praksis er en skattelette for alle med inntekter over 250.000 dollar ( vel 2,1 millioner kroner ) i året.
DN170507 Landsmøtet gikk videre inn for å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen samt ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet.
DN170507 Gransking av moskeer, krav om skolegudstjenester og ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet er blant søndagens vedtak på Frp-landsmøtet.
DA170507 Blant dem er gransking av moskeer, krav om skolegudstjenester og ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet.
BT170507 Landsmøtet gikk videre inn for å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen samt ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet.
BT170507 Gransking av moskeer, krav om skolegudstjenester og ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet er blant søndagens vedtak på Frp-landsmøtet.
BT170507 Selv sier Hansen i dag at dette bare var en sleivete kommentar, og at han aldri gjorde det i praksis .
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid.
AP170507 - Vi er kjent med at de ulike kommunene har ulike regler og ulik praksis .
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid.
AP170507 - Vi er kjent med at de ulike kommunene har ulike regler og ulik praksis .
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid.
AP170507 - Vi er kjent med at de ulike kommunene har ulike regler og ulik praksis .
AP170507 Blant dem er gransking av moskeer, krav om skolegudstjenester og ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet.
AP170507 Selv sier Hansen i dag at dette bare var en sleivete kommentar, og at han aldri gjorde det i praksis .
AA170507 Blant dem er gransking av moskeer, krav om skolegudstjenester, ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet, Reklamefinansiert utbygging av infrastruktur, fornyet innsats for å få på plass et nasjonalt tiggeforbud samt å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen.
VG170506 - I praksis betyr det å åpne for kjøp og salg av barn for rikfolk, advarte hun.
VG170506 Samtidig blir hver situasjon vurdert individuelt, og i praksis , sier Hekkelstrand, vil ikke politiet bøtelegge all russ de ser vandrende med en ølflaske.
FV170506 I praksis betyr dette å åpne for kjøp og salg av barn for rikfolk, sa Sylvi Listhaug.
DN170506 I praksis betyr dette å åpne for kjøp og salg av barn for rikfolk, sier Sylvi Listhaug, innvandrings- og integreringsminister ( Frp ) fra talerstolen på partiets landsmøte lørdag.
DB170506 Det er en svært positiv endring med tanke på norsk friidretts tidligere problemer med å ta inn over seg behovet for en strengere praksis i forbindelse med egne dopingdommer.
DB170506 - Stadig flere innser at migrasjonsstrømmen over Middelhavet undergraver Europas asylpolitikk, og det er derfor viktig at vi endrer praksis før den kommer ut av kontroll, skriver stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde i et Facebook-innlegg.
DB170506 ( Dagbladet ) : - Denne butikken har en praksis som er både uholdbar og trolig ulovlig.
DB170506 Loven har i nærmest uminnelige tider forbudt dette, men politiet har i praksis tillatt russen å nyte medbrakt alkohol på iallfall visse områder ved de store treffene.
DB170506 - Var det du som i praksis lanserte Sylvi som Frp-leder for et år siden ?
DB170506 Dommere er bundet av Stortingets lovvedtak og praksis fra Høyesterett, men det er også en plikt å si ifra når utviklingen går i helt feil retning.
DB170506 Det følger av forarbeidene til endringen i straffeloven i 2009, og etterfølgende praksis fra Høyesterett, at det er en minstestraff på fengsel i tre år og et « normalstraffenivå » på fire år ved alle typer voldtekt til samleie, også ved sovevoldtekt.
DB170506 For det hender for eksempel at klokker annonseres til fantasipriser de aldri omsettes for i praksis .
DA170506 For de hadde ballen i praksis i hele 2. omgangen.
DA170506 Når det foreslås en helt ny lov om åndsverk er det naturlig at dagens praksis lovfestes.
AP170506 President Vladimir Putin har i praksis styrt Russland siden 1999.
AP170506 President Vladimir Putin har i praksis styrt Russland siden 1999.
AP170506 I praksis betyr det å åpne for kjøp og salg av barn av rikfolk, sa hun.
AP170506 Landsmøtet vedtok en resolusjon om å gå inn for en ny praksis slik at skipene som redder båter med migranter ikke lenger skal bringe dem i havn i Europa, men derimot returnere dem til avreisestedet. 11.
AP170506 I praksis betyr det å åpne for kjøp og salg av barn av rikfolk, sa hun.
AA170506 Det her er en praksis vi ikke skal drive med i et opplyst kunnskapssamfunn som Norge, sa Overland.
AA170506 Bjurstrøm mener de uakseptable forholdene for utsatte grupper i fengslene i praksis gjør dem mindre rustet til å integreres i samfunnet etter endt soning, noe hun understreker at alle taper på. − Jeg vil i min ombudsperiode arbeide målrettet for at anbefalingene i rapporten følges opp, slik at vi får realisert intensjonen om likeverdige soningsforhold i n
AA170506 På Det humanistiske fakultet har vi jobbet med slikt samarbeid over tid, gjennom blant annet Eksperter i Team, hvor NTNU-studenter lærer å jobbe i tverrfaglige team, og gjennom Humanister i praksis , hvor våre masterstudenter får et praksisopphold i bedrift hvor de gjennomfører en undersøkelse, oppgave eller analyse.
VG170505 I praksis kunne hvem som helst lage en profil i disse idrettslagene og knytte relasjon til de andre medlemmene.
DB170505 Dette er en praksis som er i strid med barnekonvensjonen, og vi bør gjøre det vi kan for å hindre denne utviklingen, både gjennom at staten gir økonomisk hjelp til vanskeligstilte i deres eget hjemland og gjennom et nasjonalt tiggeforbud.
BT170505 ), Stine Smørdal og Carolina Paz Reichel var lei teori og ønsket mer praksis .
AP170505 Størrelsen er i praksis nå på 500 - 800 kvadratmeter.
AP170505 | Ervin Kohn om omskjæringsforbud : - Det er å forby jødisk religiøs praksis
AP170505 Kohn mener et forbud vil være det samme som « å forby jødisk religiøs praksis ».
AP170505 Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfunn, mener et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn « er å forby jødisk religiøs praksis ».
AP170505 - Det er å forby jødisk religiøs praksis
AP170505 Selv om utvalget dokumenter ikke er stort nok til å generalisere, beskrives resultatet av Riksrevisjonen som relevant i vurderingen av statsforvaltningens praksis ved behandling av innsynskrav og bruk av forhåndsunntak.
AP170505 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo.
AP170505 Ved forliket på Kvitsøy i 1208 ble Norge i praksis delt i to ved at baglerne fikk Østlandet.
AP170505 Det var en frigjørende følelse han aldri maktet å omsette i praksis i sitt eget liv.
AP170505 | « Min arabiske vår : » Den arabiske våren i praksis
AA170505 - Stadig flere innser at migrasjonsstrømmen over Middelhavet undergraver Europas asylpolitikk, og det er derfor viktig at vi endrer praksis før den kommer ut av kontroll, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.
AA170505 I denne saken vil kommunen få pålegg om endring av praksis , men overfor barnevernsansvarlig personell vil det ikke kunne bli vurdert reaksjoner fordi dette i dag ikke ligger innenfor mandatet til Helsetilsynet, slik tilfellet er for helsepersonell.
AA170505 En rett for barnevernsklienter til å kunne innklage den enkelte saksbehandler til Helsetilsynet og få dennes praksis vurdert, vil kunne bedre forholdet mellom saksbehandlere og klienter i barnevernssaker.
VG170504 Nå må vi sørge for at det også gjenspeiles i praksis .
VG170504 Setter stopper for omstridt praksis
SA170504 Menneskerettighetene slik vi i Vesten tenker om det, er ikke integrert i disse landenes politiske system eller praksis .
SA170504 IHEU ( International Humanist and Ethical Union ) har uttalt at Kairo-erklæringen i praksis forbyr kritikk av islam, samt gjør det ulovlig å konvertere til andre religioner eller bli ateist.
DB170504 I praksis betyr dette at EU og EØS-borgere skal gjennomgå det politiet kaller systematisk kontroll av både person og dokumenter ved inn- og utreise fra Schengen.
DB170504 Utslipp ute i trafikken vil i praksis være til dels betydelig høyere.
DB170504 Vi regner derfor med at FIFA vil stå ved sine hederlige målsetninger i praksis .
DB170504 Menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch har klart gitt uttrykk for sin bekymring og viser til at en slik praksis bryter med FIFAs vedtekter.
DA170504 Innad i partiet er det heller ikke samlet tropp om hvordan Frankrikes eventuelle avskjed med euroen i praksis skal arte seg : ¶
AP170504 Frankrike, Tyskland og Polen går i bresjen for kravene mot Storbritannia, som i praksis kan komme til å dekke utgifter lenge etter at Brexit er et faktum.
AP170504 Snapsale-gründerne ble overbevist av Schibsteds ord om satsing på innovasjon og vekst via oppkjøp av gründervirksomheter, men Schibsteds praksis viste noe helt annet.
AA170504 På landsbasis steg prisene med 0,5 prosent, men justert for sesongvariasjoner er prisene i praksis uendret.
AA170504 Det vil skape mer lik praksis over hele landet, og er et viktig grep for å sikre den norske fellesskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. ( ©NTB ) ¶
VG170503 Hun tegnet et bilde av sin motkandidat som en virkelighetsfjern finansmann som i praksis vil føre samme politikk som den sittende, svært upopulære president François Hollande.
DN170503 - Dette betyr i praksis at det for eksempel skal være mulig for en frivillig organisasjon å kontakte sine givere.
DN170503 Vi er tilfreds med at Medietilsynet ikke sanksjonerer dette kravet for nisjekanalene våre og dermed legger seg på samme praksis som i England, hvor våre konkurrenter sender fra, sier han.
DN170503 I praksis vil det gjerne si amerikansk innhold.
DB170503 ¶ ROAMING PÅ FERIE : Snart har du i praksis ikke noe annet valg enn å ha fri roaming inkludert i mobilabonnementet ditt.
DB170503 Det er derimot uklart hva dette vil bety i praksis .
DB170503 Men i praksis , og under situasjonens hete, oppstår utfordringene.
DB170503 Slik fungerer det i praksis
DB170503 Dette er bærbare PC-er som i praksis bare har en nettleser som operativsystem, og som derfor egner seg godt på rimelige PC-er med enkel maskinvare.
DA170503 Ukraina er nemlig ett av de få landene i verden der anarki ble gjennomført i praksis .
DA170503 - Hvis det er enkeltavdelinger eller enkeltleger som har en praksis som er i strid med loven, så er det den enkelte leders ansvar å rydde opp, konstaterer statsråden, som sier han har gitt tydelig beskjed om det til helseforetakene.
DA170503 - Dette er digitalisering i praksis .
AP170503 Det betyr i praksis at man ikke kan ta fjellrapp fra Finse til restaurering på Saltfjellet uten inngående genetiske studier av arten.
AP170503 I praksis fremstilles Frankrike som et land i oppløsning som følge av korrupsjon og innvandring, hvor Le Pen spiller rollen som en moderne utgave av « Jean de Arc ».
AA170503 - Dette betyr i praksis at det for eksempel skal være mulig for en frivillig organisasjon å kontakte sine givere.
AA170503 - Hvis det er enkeltavdelinger eller enkeltleger som har en praksis som er i strid med loven, så er det den enkelte leders ansvar å rydde opp, konstaterer statsråden, som sier han har gitt tydelig beskjed om det til helseforetakene.
VG170502 Presset kan komme både utenfra og innenfra, men i mange tilfeller dreier det seg om politiske kulturer og systemer der demokratisk praksis ikke har fått slå rot, verken i systemet, den politiske eliten eller i folkets demokratiske sinnelag.
VG170502 I praksis handler det om å legge til rette for at hver enkelt innbygger har et selvbilde som faktiske deltakere i samfunnet med reell medbestemmelse og en plass i de politiske beslutningsprosessene.
VG170502 Denne uken er en gruppe ukrainske parlamentarikere igjen i Oslo for å fortsette dialogen om parlamentarisk arbeid og praksis .
SA170502 I praksis var spenningen borte lenge før.
DN170502 I praksis var Hox uoppsigelig med mindre det forelå grovt mislighold, sa hans advokat Trude Stormoen i retten.
DN170502 Dette har vært en etablert internasjonal praksis som har vært fulgt av ulike regjeringer i Norge, utdypet utenriksministeren.
DN170502 - Regjeringen følger samme praksis som tidligere regjeringer ved å ikke offentliggjøre hvordan man stemmer ved hemmelige valg, svarte han.
DN170502 - Etablert praksis
DB170502 Dette har vært en etablert internasjonal praksis , og også praktisert under skiftende regjeringer i Norge, utdypet utenriksministeren.
DB170502 - Regjeringen følger samme praksis som tidligere regjeringer ved å ikke offentliggjøre hvordan man stemmer ved hemmelige valg, svarte han.
DB170502 Undersøkelsen spenner over en tidsperiode fra 1999 til 2015, og en rekke av temaene som er tatt opp er innenfor områder som de senere årene er betydelig forbedret gjennom nytt regelverk og forbedret praksis , sier oberst Sven H.
DB170502 Tigging organisert gjennom religiøse organisasjoner har vært akseptert i Norge siden før 1200- tallet og er fortsatt en religiøs praksis ofte konkretisert som almisser.
DA170502 Det er kultur- og næringspolitikk i praksis , avslutter Pia Myrvold.
DA170502 Joly er overbevist om at hun og andre advokater skal klare å bevise det motsatte : Når avtalene mellom multinasjonale selskaper og enkeltland først prøves som enkeltsaker for rettssystemet, kommer dagens praksis til å stå for fall, mener hun.
DA170502 Et av argumentene for å beholde dagens praksis er nemlig at praksisen er lovlig innenfor EU-systemets og EU-statenes lover.
BT170502 - Dersom ansettelsesrådet vurderer å avskjedige klienten min for dette, kommer jeg til å finne flere eksempler på praksis på tidligere og verre forhold som ikke har ledet til avskjedigelse, sa Austgulen til BT i februar.
BT170502 Den har flere fraksjoner, men den tydeligste skillelinjen går i praksis mellom nasjonalister og globalister, som også er en kamp mellom radikale og mer pragmatisk anlagte folk.
BT170502 At evangelienes fortelling om Jesus har vist generasjoner i vårt land, og over hele verden, hva nestekjærlighet er i praksis , mener vi fortsatt at våre barn skal få høre om på skolen.
BT170502 I praksis var spenningen borte lenge før.
AP170502 Dette har vært en etablert internasjonal praksis som har vært fulgt av ulike regjeringer i Norge, utdypet utenriksministeren.
AP170502 - Regjeringen følger samme praksis som tidligere regjeringer ved å ikke offentliggjøre hvordan man stemmer ved hemmelige valg, svarte han.
AP170502 Samme dag som Merkel besøkte Russland, viste ferske meningsmålinger at russere i praksis ikke har noe alternativ til Putin som president.
AP170502 I praksis betyr det at Russland-sanksjonene ikke vil bli opphevet med det første.
AP170502 Hun er positivt overrasket over at den nye rammeplanen holder barnehagens digitale praksis forholdsvis åpen, som hun sier.
AP170502 - Det passer til vår pedagogiske praksis .
AP170502 I praksis var spenningen borte lenge før.
AA170502 Dette har vært en etablert internasjonal praksis , og også praktisert under skiftende regjeringer i Norge, utdypet utenriksministeren.
AA170502 - Regjeringen følger samme praksis som tidligere regjeringer ved å ikke offentliggjøre hvordan man stemmer ved hemmelige valg, svarte han.
AA170502 Dette har vært en etablert internasjonal praksis som har vært fulgt av ulike regjeringer i Norge, utdypet utenriksministeren.
AA170502 - Regjeringen følger samme praksis som tidligere regjeringer ved å ikke offentliggjøre hvordan man stemmer ved hemmelige valg, svarte han.
AA170502 En fersk masteroppgave ved NTNU ( Lødøen 2016 ) undersøker hvordan midtnorske eksportbedrifter forholder seg til dette i praksis .
VG170501 I praksis betyr dette at ESA blir overdommer i forhandlingene. * 1 Utenriksfergene ¶
VG170501 I praksis fortsetter Hamas å fremme terrorangrep og oppfordre til drap på israelere, og fortsetter å nekte å vedkjenne seg Israels eksistens, sier Erdan.
DN170501 DN har tidligere anslått årlig studiestøtte fra stiftelsen - det vil i praksis si utlegg fra Røkkes investeringsselskap TRG - til cirka 35 millioner kroner når stiftelsen er oppe i « marsjfart ».
DB170501 Horne vil endre barnevernets praksis : - Jeg ønsker at barna skal få komme tilbake til foreldrene sine ¶
DB170501 Selv om de i prinsippet gjelder for alle, er det ikke i praksis forventet at man som vestlig statsleder skal tilpasse seg på den måten, sier Lysa til Dagbladet.
DA170501 I praksis fortsetter Hamas å fremme terrorangrep og oppfordre til drap på israelere, og fortsetter å nekte å vedkjenne seg Israels eksistens, sier Erdan.
AP170501 I praksis fortsetter Hamas å fremme terrorangrep og oppfordre til drap på israelere, og fortsetter å nekte å vedkjenne seg Israels eksistens, sier Erdan.
AP170501 I praksis skjer hele økningen i Asia.
AP170501 Mye av dagens muslimske trosoppfatning og praksis hører hjemme i denne kategorien, skriver Iyad El-Baghdadi.
AA170501 I praksis fortsetter Hamas å fremme terrorangrep og oppfordre til drap på israelere, og fortsetter å nekte å vedkjenne seg Israels eksistens, sier Erdan.
VG170430 Lægreid forteller at de ansatte på Trandum øver på slike hendelser, og at de jobber kontinuerlig for å forebygge at frustrasjonen som følger livet på lukket internat - i praksis et fengsel - skal boble over.
SA170430 I praksis er gullkampen allerede avgjort. ( ©NTB ) ¶
DB170430 I praksis er det avgjort.
AP170430 I praksis er gullkampen allerede avgjort. ( ©NTB ) ¶
AA170430 På 1960-tallet var jerven i praksis utryddet i Sør-Norge, men bestanden har vokst etter at den ble fredet i hele landet i 1982.
VG170429 Gulljakten fortsetter lørdag, hjemme mot Valencia, som etter en trøblete sesong i praksis har sikret seg mot nedrykk.
VG170429 Han tilbyr seg å ta VG med ut i buffersonen, som i praksis er et jordbruksområde.
DN170429 Bixby kan i tillegg analysere motiver man peker kameraet på, men i praksis kan dette bare brukes til å finne bilder på Pinterest som ligner motivet.
DB170429 En runde sju slag over par ødela i praksis alle hennes seierssjanser, selv om også andre spillere slet under de rådende forholdene og det var få runder på 60-tallet.
DB170429 - Kinas praksis blir stadig mer fiendtlig, sier Dilxat Raxit, en talsperson for verdens uigurkongress.
DB170429 Det morderiske hatet man finner hos mange sekteriske muslimer får sin næring blant annet fra ønsket om å erklære ahmadiyyamuslimer som ikke-muslimer, og ønsket om å kriminalisere ahmadiyyamuslimenes religiøse praksis som blasfemiske ytringer.
DA170429 Med Bobo Stenson ( piano ), Palle Danielsson ( bass ) og Jon Christensen var det i praksis Jan Garbareks gruppe uten Garbarek selv på flere spor.
AP170429 Dersom de to tidligere medarbeiderne, som begge i praksis fikk sparken, sitter på skadelig informasjon, er det store spørsmålet om de fortsatt vil ha lojalitet til Trump når de er i vitneboksen.
AP170429 På 1960-tallet var jerven i praksis utryddet i Sør-Norge, men bestanden har vokst etter at den ble fredet i hele landet i 1982.
AP170429 Fremtidige lærere vil få mer praksis enn tidligere og utdanningen løftes til masternivå.
AA170429 Selv da han forlot presidentposten og ble statsminister mellom 2008 og 2012, forble han i praksis Russlands ubestridte leder.
VG170428 Ut fra denne avtalen hadde den avgående generalsekretæren rett til 12 måneder etterlønn, som i praksis er rundt to mill. kroner.
VG170428 Det man heller ikke er klar over, er at avkriminaliseringen i Portugal i praksis har ført til at « pushere » kan ferdes fritt i skolegårder og andre salgsarenaer, hvis man har mindre enn 10 jointer på seg, når man oppsøker kunder.
SA170428 I mars 2016 pådro han seg en lyskeskade på treningsleir med B-laget i Belgia som satte han ut i praksis hele sesongen.
DN170428 - Jeg kan fortelle hva jeg gjør i praksis : Kjøper en skalldyrkasse på Son brygge, med reker, blåskjell, krabbe og østers.
DN170428 Konsernsjef Rune Bjerke stiller spørsmål ved konkurrentenes praksis før de nye reglene trådte i kraft.
DN170428 Kilden kaller uttalelsen en « juridisk bekreftelse » som i praksis ikke vil gå lenger enn det Storbritannias regjering selv har sagt om saken.
DN170428 I dette tilfelle fører Oljefondets praksis til at revideringen kommer kort tid etter første foreløpige rapportering.
DN170428 - Det er vanlig praksis når en legger frem foreløpige tall at det blir noen justeringer.
DB170428 På Lillehammer skal så vel russ om kjøretøy ransakes ved innslipp ; i Bø viderebringes fjorårets praksis fordi arrangementet går av stabelen allerede denne helga, mens på Tryvann i Oslo løses problemet delvis ved å bygge en gigantisk nattklubb, og medbrakt er tillatt utenfor denne.
DB170428 Loven har i nærmest uminnelige tider forbudt dette, men politiet har i praksis tillatt russen å nyte medbrakt alkohol på iallfall visse områder ved de store treffene.
DB170428 Her var en som prøvde i praksis noe alle sa var umulig, og som kastet seg ut i det ukjente.
DB170428 Tvert imot har britene de mest inngripende lovene - og praksis - av alle vestlige land.
DA170428 Heller ikke dagens utlendingslov er det satt noen øvre tidsgrense, men straffeprosessloven er førende for praksis .
DA170428 De foreslåtte endringene i utlendingsloven, hvor barn blir omfattet av en egen, helt ny paragraf, innebærer uansett innstramminger av adgangen dagens lovverk og praksis gir til å internere barn som har fått avslag på asylsøknaden sin.
DA170428 Derfor var det naturlig å be innvandringsministeren svare på om norsk praksis er i tråd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier Stein Erik Lauvås, Aps innvandringspolitiske talsperson.
AP170428 I praksis vil det bety at en offentlig sponsing av undersøkelse hos optiker.
AP170428 UNE har opplyst at ettersom utlendingsregelverket skal tolkes i overensstemmelse med FNs kvinnekonvensjon og barnekonvensjon, har det vært en utvikling i praksis .
AP170428 Men vi kan ikke legge det lovverket til grunn i forhold til å utøve norsk lov og gi en praksis for å gi opphold, sa Sandberg i Stortinget.
AP170428 - Vi kan sitte i Norge og si at det er et håpløst regime og et håpløst lovverk i Afghanistan, men vi kan ikke legge det lovverket til grunn opp mot å utøve norsk lov for å gi en praksis for opphold, sa statsråd Per Sandberg i den muntlige spørretimen onsdag.
AP170428 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vinderen i Oslo.
AP170428 I mars 2016 pådro han seg en lyskeskade på treningsleir med B-laget i Belgia som satte han ut i praksis hele sesongen.
VG170427 Det betyr i praksis at russerne innrømmer det som kom fram i den såkalte McLaren-rapporten, som ble lagt fram i november i fjor.
VG170427 Men der mange tradisjonelt har sett på Arbeiderpartiet, Frp og Høyre som enige om en restriktiv asylpolitikk, er dette et signal om at Arbeiderpartiet nå åpner for en noe mer human praksis i asyl- og innvandringspolitikken enn de blå partiene.
VG170427 Arbeiderpartiet vedtok også å myke opp praksis i behandlingen av enslige, mindreårige asylbarn, en praksis som sentrumspartiene Venstre og KrF har kritisert ved flere anledninger.
VG170427 Arbeiderpartiet vedtok også å myke opp praksis i behandlingen av enslige, mindreårige asylbarn, en praksis som sentrumspartiene Venstre og KrF har kritisert ved flere anledninger.
VG170427 I praksis betyr det at lufthavnen er stengt.
SA170427 Ellers i verden er det veldig mye ulik praksis , og i noen land er det til dels dårlig kontroll over distribusjonen, slik at antibiotika er lett tilgjengelig.
SA170427 - Nabokommunene våre har i praksis vist at de ikke er til å stole på, sier rådmann Terje Nysted på bakgrunn av at tunnelen Espedal-Frafjord er tatt ut av Ryfast-pakken.
DB170427 Dette betyr i praksis at du kan få hjelp at et familiemedlem, en annen privatperson du stoler på eller eventuelt en regnskapsfører, revisor eller rådgiver, til å sjekke, endre og levere skattemeldingen på dine vegne.
DB170427 Her viser han jo i praksis selv hvor vanskelige arbeidsforhold pressen egentlig har.
DB170427 I praksis betyr dette at de vil ha oljeutvinning i Norge gjennom mesteparten av dette århundret, og lenge etter at verden må være fossilfri om vi skal forhindre farlige klimaendringer.
DB170427 Loven går likevel i riktig retning ved å avskaffe tidligere menneskerettighetskrenkende praksis og ved å gi transpersoner samme rett til respekt og anerkjennelse av sitt kjønn som cis-personer.
DB170427 Tvert i mot er det mulig å hevde at Brendes lille triumf viser at hemmelighold er en tverrpolitisk praksis som er bekvem når man sitter i regjering.
DB170427 Det er ikke noe som medlemslandene er pålagt, men Utenriksdepartementet viser til at det er en praksis som følges av de fleste land.
BT170427 I praksis vil vel den førerløse bilen gjøre det de fleste mennesker vil gjøre i en slik situasjon - bremse.
AP170427 Saken ble et PR-mareritt for selskapet, og torsdag kunngjorde United en rekke endringer i sin praksis .
AP170427 Saken ble et PR-mareritt for selskapet, og torsdag kunngjorde United en rekke endringer i sin praksis .
AA170427 Dette er en etablert internasjonal praksis , ifølge Brende.
AA170427 - Regjeringen følger samme praksis som tidligere regjeringer ved å ikke offentliggjøre hvordan man stemmer ved hemmelige valg, sa Brende i Stortingets spørretime onsdag.
VG170426 Han mener i praksis at Sánchez' siste år i kontrakten er verdt en fjerdedel av hans opprinnelige overgangssum, altså åtte millioner pund, og at klubben må vurdere hvorvidt de tjener mer på å selge spilleren.
VG170426 - Ambassaden i Manila arbeider med å få tilgang til vedkommende for å tilby konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, skriver Enstad i en e-post.
VG170426 Orrick mener dette viser hva regjeringen prøver å gjøre ved å strupe midlene, en praksis i strid med grunnloven.
VG170426 Et tips kan være at han vil komme med en slapp oppfordring til ikke å stemme Le Pen, men uten å be sine velgere støtte Macron, noe som i praksis vil være til fordel for Le Pen.
VG170426 Både Le Pen og Mélenchon vil i praksis melde Frankrike ut av EU.
VG170426 Jeg kjemper en kamp mot et system som skal være der for deg når ulykken først er ute, men det fungerer ikke i praksis .
SA170426 Orrick mener dette viser hva regjeringen prøver å gjøre ved å strupe midlene, en praksis i strid med grunnloven.
DN170426 Standardfradraget for privatpersoner blir doblet, noe som i praksis fjerner helt skatt på de første 24.000 dollarene som et par tjener, ifølge The New York Times.
DN170426 Standardfradraget for privatpersoner blir doblet, noe som i praksis fjerner helt skatt på de første 24.000 dollarene som et par tjener, ifølge The New York Times.
DN170426 Orrick mener dette viser hva regjeringen prøver å gjøre ved å strupe midlene, en praksis i strid med grunnloven.
DB170426 - Ambassaden i Manila arbeider med å få tilgang til vedkommende, slik at de kan tilby konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier UDs pressetalskvinne Guri Solberg til Dagbladet.
DB170426 Han påpeker at Norge fører samme praksis som Sverige i spørsmålet om hemmelig valg.
DB170426 - Denne regjeringen følger samme praksis som også Lysbakkens regjering ved at vi ikke offentliggjør hva vi stemmer i hemmelig valg, svarte Brende.
DB170426 Men slik det er blitt, har vi en offentlig samtale som florerer av følelser og antagelser, der konspirasjonsteorier vinner gehør hos stadig flere - mens de statsansatte akademikerne som sitter på førstehåndskunnskap, i praksis taper på å gå inn med opplysning og korreksjoner.
DA170426 Første runde i cupen er Norge Rundt i praksis .
AP170426 Derimot er det et godt bilde på den etablerte praksis som har nedvurdert, fornedret og avsporet kvinners arbeidsliv i tiår, skrev New York Times senere i en lederartikkel.
AP170426 Da var det blitt kjent at den i praksis sparkede programlederen hadde fått med seg en sluttpakke på 25 millioner dollar.
AP170426 Avis : Bilde på etablert praksis
AP170426 Dette arbeidet ble avsluttet i forrige uke og mandag denne uken var forhandlingene i praksis ferdige.
AP170426 Forskeren forteller at det er vanlig praksis i mange muslimske land at kvinner mister omsorgen til barna.
AA170426 - Ambassaden i Manila arbeider med å få tilgang til vedkommende for å tilby konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier underdirektør Kristin Enstad i departementets kommunikasjonsenhet.
AA170426 Orrick mener dette viser hva regjeringen prøver å gjøre ved å strupe midlene, en praksis i strid med grunnloven.
AA170426 - For det første skjer dette arbeidet på en systematisk og tverrfaglig måte med god forankring både til politikken og i praksis , der menneskene er.
VG170425 e som ikke lovet lojalitet eller som påviselig tidligere hadde gitt uttrykt for Arbeiderpartiorienterte eller venstre-vennlige synspunkter 2 ) de fjernet Høyesteretts politiske uavhengighet og ansatte et flertall av dommere som sørget for Høyre/Frp-korrigert jus i landet, slik at rettstaten Norge i praksis ble avskaffet 3 ) de endret læreplanen for norsk skole slik at ekte norske verdier ble enerådende og
DB170425 Kombinasjonen av ekstra treningstid og faglig velkvalifiserte trenere er i utgangspunktet sportslig bra, men vil i praksis kunne gi toppfotballen et nytt klasseskille.
DB170425 Hvilke konsekvenser det vil få i praksis , må kunne sees opp mot hvert enkelt vedtak, sa statsråden i salen.
DB170425 Det er uklart hva det vil bety i praksis - og må tolkes av de regionale rovviltnemndene fra situasjon til situasjon.
DB170425 Så blir spørsmålet på mer generell basis om dette er en ok praksis overfor kundene eller ikke, sier redaktøren til Dagbladet.
DB170425 - Selv om det høres rart ut, er det faktisk ikke en så uvanlig praksis , sier hun.
DA170425 Dette både for å gjøre skadeforebyggende tiltak bedre kjent, men også for at man skulle forsøke å få en ensartet praksis .
DA170425 I praksis fryktet man at kommuner og lokalpolitikere ville vedta seg fram både til hvordan enkeltbarnehager skulle jobbe og hvilke verktøy som skulle brukes, slik eksemplet Vefsn kommune illustrerte med overskrifter som ; « Politikerne overkjører faglige råd i barnehagene ».
BT170425 Forhindre et system hvor piloter selv må betale for å skaffe seg nødvendig praksis for å få 500 flytimer - såkalt « pay to fly ».
AP170425 Toppledelsen i United har senere lagt seg flate og endret selskapets praksis med å kaste av passasjerer for å gi plassene til ansatte.
AP170425 UD : - Fast praksis
AP170425 - Dette er fast praksis som følges av de fleste land og som har vært fulgt av Norge gjennom vekslende regjeringer, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker.
AA170425 På 60-tallet var jerven i praksis utryddet i Sør-Norge, men bestanden har vokst etter at den ble fredet i hele landet i 1982.
AA170425 Dette er praksis for sæddonasjon i Norge i dag - og slik er det tillatt i de 16 av 24 landene som tilbyr eggdonasjon i EU.
AA170425 Det trekkes også fram av Bioteknologirådet i 2015 at en tilleggsfaktor, som kan være verdt å nevne i denne debatten, er at eggdonasjon kan ha et positivt aspekt ved seg som dagens praksis med sæddonasjon ikke har : Ved sæddonasjon har den sosiale faren ingen genetisk eller biologisk tilknytning til barnet.
VG170424 Fylkesmannen påpeker at det er kommunens ansvar å ha et system for å fange opp svikt og feil i rutiner, og at styringen fra kommunen skal sørge for at det ikke er tilfeldigheter og enkeltpersoner som ivaretar dette ansvaret i praksis .
VG170424 I vedtaket heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
SA170424 Norsk Tipping og Rikstoto har enerett på å tilby og markedsføre pengespill i Norge, men dette fungerer ikke i praksis ettersom bettingselskapene bruker stadig mer penger på TV-reklame.
DB170424 I praksis betyr dette at enkelte mister reisefradraget helt, mens andre får et lavere fradrag enn tidligere.
DB170424 Saudi-Arabias diskriminering av kvinner er grov og systematisk i lov og praksis , sier Neuer og utdyper : ¶
DB170424 Det er åpenbart grunn til å endre på dagens praksis .
DB170424 I praksis betyr det at om man rammes av diskriminering som ikke spesifiseres av likestillings- og diskrimineringsloven, kan man ikke klage til Likestillingsombudet, som er gratis.
DA170424 - Det er viktig å understreke at verken spørreskjemaer eller fortellinger er nok til å stille diagnoser, men må suppleres av diagnostisering i praksis .
BT170424 Norsk Tipping og Rikstoto har enerett på å tilby og markedsføre pengespill i Norge, men dette fungerer ikke i praksis ettersom bettingselskapene bruker stadig mer penger på TV-reklame.
AP170424 Han peker også på at det i retningslinjene for hvordan konvensjonen skal tolkes, understrekes at man skal unngå lovgivning og praksis som er « åpenbart absurd ».
AP170424 Det er Russland som sitter med nøkkelen til en løsning på konflikten i Ukraina og en avvikling av de restriktive tiltakene : Minsk-avtalenes forpliktelser må gjennomføres i praksis .
AP170424 april over hvordan sanksjoner virker i praksis .
AP170424 Norsk Tipping og Rikstoto har enerett på å tilby og markedsføre pengespill i Norge, men dette fungerer ikke i praksis ettersom bettingselskapene bruker stadig mer penger på TV-reklame.
DN170423 Et lite asylopprør i Ap ble bilagt uten større dramatikk i form av et løfte om å endre praksis uten å endre lover og regler for behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.
DB170423 I praksis betyr dette at bankene må gjøre sine konto-systemer tilgjengelige, og at andre aktører kan hente ut informasjon eller utføre betalingstjenester.
DA170423 - Dersom Frankrike går ut av euroen, som Le Pen vil, går vi i praksis ut av Europa.
DA170423 Endre praksis , men ikke lovgiving.
BT170423 Nå må regjeringen og Stortinget gjennom både sin asylpolitikk og praksis garantere ofre opphold ved samarbeid med politiet, før flere som Maria risikerer å ende opp i den samme grove utnyttelsen som de først tok det modige skrittet å kjempe seg ut fra og fortelle om.
AP170423 Kina er i praksis Kim-regimets eneste venn og allierte i det internasjonale samfunn, og Korea sto på toppen av agendaen da Trump og Xi møttes for tre uker siden.
VG170422 « Det er innenfor dagens lovgivning behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen », heter det i det ferske vedtaket til Ap.
VG170422 Ap viser maktesløshet når de fatter et vedtak som ikke fører til reell endring i praksis , sier Grande til VG.
VG170422 « Det er innenfor dagens lovgivning behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen », heter det i det ferske vedtaket til Ap.
VG170422 Arbeiderpartiets landsmøte ønsker ikke å endre loven for å sikre flere barn permanent opphold i Norge, men vedtok lørdag ettermiddag å endre praksis og vurdere hvor sårbart det vil være for den enkelte mindreårige asylsøker å bli returnert til hjemlandet.
VG170422 Ap viser maktesløshet når de fatter et vedtak som ikke fører til reell endring i praksis , sier Grande.
VG170422 Ap går inn for å endre praksis for enslige mindreårige asylsøkere.
VG170422 - Det er ikke Stortinget som bestemmer praksis .
SA170422 | Ap vil endre praksis for unge asylsøkere ¶
SA170422 I forslaget heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
SA170422 Lofoten-kompromiss, ny praksis i håndtering av asylbarn og K-en fjernes fra KRLE.
FV170422 Da brannvesenet ankom stedet var brannen i praksis slukket, og det eneste vi behøvde å gjøre var litt etterslukking og noe riving, sier Jonassen.
DN170422 Ap står fast på det, men vedtaket på landsmøtet sier at det er behov for å endre praksis og begrense midlertidig opphold for å unngå at flere sendes ut når de fyller 18 år.
DN170422 | Ap vil endre praksis for unge asylsøkere ¶
DB170422 - Det forundrer meg at Ap sier at de ønsker å stå fast på forliket men at de ønsker en annen praksis .
DB170422 ( Dagbladet ) : Ap's landsmøte vedtok i dag å endre praksis for enslige mindreårige asylsøkere sånn at bruken av midlertidige oppholdstillatelser begrenses for denne gruppa mennesker.
DB170422 Til tross for at det åpenbart satt langt inne for ledelsen å komme « asylopprørerne » i møte, og det først var natt til i dag at de kom fram til et kompromiss, sier Støre at det er regjeringens praksis som er kritikkverdig.
DB170422 Partiet vil ikke endre lovverket, men gikk med på en formulering som sier at det innenfor dagens lovverk « er behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige, slik at midlertidighet begrenses for denne gruppa ». 2.
DB170422 « Det er innenfor dagens lovgivning behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen », heter det i det siste programutkastet som Ap etter alt å dømme vedtar lørdag ettermiddag.
DB170422 Der ga han regjeringens praksis skylda for den alvorlige situasjonen for enslige mindreårige flyktninger i Norge, og formante partifellene til å ikke gå inn for lovendringer.
DB170422 Vil endre praksis
DB170422 Kompromisset ligner løsningen som blant andre Martin Kolberg i går skisserte for Dagbladet, at man går for å endre praksis , men ikke lovverket.
DB170422 Det er innenfor dagens lovgivning behov å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen.
DB170422 ¶ ENDRE PRAKSIS : Aps landsmøte vedtok i dag at mindreårige på flukt må behandles bedre når de er i Norge, og mener det innenfor dagens lovgivning er rom for å endre prkais i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige.
DB170422 Kompromisset ligner løsningen som blant andre Martin Kolberg i går skisserte for Dagbladet, at man går for å endre praksis , men ikke lovverket.
DB170422 Endre praksis
DB170422 Det er innenfor dagens lovgivning behov å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen.
DB170422 Men i praksis lar ikke dette seg avgjøre så lett, for tidspunktet for vurderingen er når medspiller slår ballen framover mot spilleren som mottar eller forsøker å motta ballen.
DB170422 Men det er ikke bare politiets praksis vi bør være bekymret over.
DA170422 I forslaget heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
BT170422 Men det skal skje innenfor dagens praksis , altså at reglene ikke endres, sa Tajik og understreket : ¶
BT170422 Det er innenfor dagens lovgivning behov å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen. » | « Lade og Ørkesløse Betlere » ¶
BT170422 Det er behov for å endre praksis , slik at midlertidigheten reduseres.
BT170422 - Dette er ikke noen liberalisering av asylpolitikken, men en justering av praksis for denne gruppen.
AA170422 | Ap vil endre praksis for unge asylsøkere ¶
AA170422 I forslaget heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
AA170422 I forslaget heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
AA170422 - AUF synes det er bra at Arbeiderpartiet nå endrer praksis for midlertidigheten, og gir et tydelig signal til Høyre og FrP-regjeringen at de ikke kan bruke sin makt til å sette livene til disse ungdommene på vent, mener Tårnes.
VG170421 Valhammar har tidligere sagt til VG at det ikke vil være nok å endre praksis , men at loven må endres.
VG170421 UDI prøvde for eksempel å få gjennom en praksis hvor 16-åringene skjermes og flere av dem får opphold.
VG170421 Nå åpner han likevel for å bare endre praksis , slik partiledelsen vil.
VG170421 Det er å uklart hvordan Arbeiderpartiet da har tenkt å endre praksis for enslige mindreårige på internflukt.
VG170421 De vil bare endre praksis , ikke loven.
VG170421 Altså er det regjeringen, ved Høyre og Frp, som legger praksis .
VG170421 - Vi har sagt at vi er villige til å diskutere andre løsninger der vi ikke gjeninnfører rimelighetsvilkår, men kun dersom vi får et kompromiss som sikrer at bruken av midlertidighet i praksis minimeres, sier Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, til VG.
VG170421 - Vi er åpne for å finne en løsning som ikke innebærer lovendring, men praksis må endres slik at vi får redusert antallet som får midlertidig opphold, sier Valhammer.
VG170421 - Praksis kan ikke endres fra Stortinget.
SA170421 Men før retten tar stilling til dette, er det ingenting som hindrer TV 2 i å fortsette sin praksis .
SA170421 Knut Kristvang i Fotball Media utelukker ikke at de kommer til å gå til retten for å få umiddelbart stoppet TV 2s praksis med å vise scoringer fra norsk fotball før kampene er ferdigspilte.
SA170421 Det vil si at retten stopper TV 2s praksis i påvente av at saken blir ferdigbehandlet i retten.
FV170421 Men før retten tar stilling til dette, er det ingenting som hindrer TV 2 i å fortsette sin praksis .
FV170421 Knut Kristvang i Fotball Media utelukker ikke at de kommer til å gå til retten for å få umiddelbart stoppet TV 2s praksis med å vise scoringer fra norsk fotball før kampene er ferdigspilte.
FV170421 Det vil si at retten stopper TV 2s praksis i påvente av at saken blir ferdigbehandlet i retten.
DB170421 Den innrømmer at dagens praksis påfører unge mennesker unødig stress og angst.
DB170421 Ap-folk mener at forliket understreket det særlige hensynet til mindreårige, men i praksis har endringene på disse punktene ført til en dramatisk endring i håndteringen av EMA.
DA170421 Ifølge fransk praksis er mennesker fra Nangarhar direkte kvalifisert for beskyttelse.
DA170421 Vi er villig til å gå med på et kompromiss, sier Vallhammer, men understreker at det forutsetter at vedtaket blir så konkret at bruken av midlertidighet reduseres betydelig og at man sikrer en endring i praksis .
DA170421 - Jeg tolker ham dit at han er villig til å åpne for endring i praksis , men ikke vil endre loven.
DA170421 Ifølge fransk praksis er mennesker fra Nangarhar direkte kvalifisert for beskyttelse.
BT170421 Men før retten tar stilling til dette, er det ingenting som hindrer TV 2 i å fortsette sin praksis .
BT170421 Knut Kristvang i Fotball Media utelukker ikke at de kommer til å gå til retten for å få umiddelbart stoppet TV 2s praksis med å vise scoringer fra norsk fotball før kampene er ferdigspilte.
BT170421 Det vil si at retten stopper TV 2s praksis i påvente av at saken blir ferdigbehandlet i retten.
AP170421 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vindern i Oslo.
AP170421 Men før retten tar stilling til dette, er det ingenting som hindrer TV 2 i å fortsette sin praksis .
AP170421 Knut Kristvang i Fotball Media utelukker ikke at de kommer til å gå til retten for å få umiddelbart stoppet TV 2s praksis med å vise scoringer fra norsk fotball før kampene er ferdigspilte.
AP170421 Det vil si at retten stopper TV 2s praksis i påvente av at saken blir ferdigbehandlet i retten.
AA170421 Vi er villig til å gå med på et kompromiss, sier Vallhammer, men understreker at det forutsetter at vedtaket blir så konkret at bruken av midlertidighet reduseres betydelig og at man sikrer en endring i praksis .
AA170421 - Jeg tolker ham dit at han er villig til å åpne for endring i praksis , men ikke vil endre loven.
VG170420 Jeg bare registrerer at måten vi har håndtert nyhetsretten på, ikke har endt i retten, mens TV 2s praksis i hvert fall har endt med stevning.
VG170420 Ved å oppfordre til å ikke delta i TV 2s magasinprogram, sørger toppfotballen for å skade sin egen sak i opinionen, og foretar i praksis en helt unødvendig avsporing av debatten.
VG170420 Den 25 år gamle spekkhoggeren Takara var allerede gravid da de i mars i fjor bestemte seg for å endre praksis .
VG170420 Galaxy S8 virker å ha hakket kvassere kamera enn LG G6, men i praksis fremstår de begge som virkelig gode kombinasjoner av den tradisjonelle og raffinerte telefonen, og galskapen vi fikk stifte bekjentskap med i Mi Mix.
SA170420 TV 2s utspekulerte praksis for å vise flest mulig klipp av scoringer er utfordrende.
SA170420 TIL NTB sier han samtidig at det er svært viktig å få slutt på TV 2s praksis .
SA170420 Innenfor de lover og regler og praksis som gjelder.
SA170420 Men hvis det i praksis blir en munnkurv eller nekt for spillerne til å uttale seg, så liker vi ikke det.
FV170420 TIL NTB sier han samtidig at det er svært viktig å få slutt på TV 2s praksis .
FV170420 Innenfor de lover og regler og praksis som gjelder.
FV170420 Men hvis det i praksis blir en munnkurv eller nekt for spillerne til å uttale seg, så liker vi ikke det.
DB170420 Innenfor de lover og regler og praksis som gjelder.
DB170420 Det er alvorlig at TV 2 fortsetter sin praksis , og vi rådgir klubbene som ligaforening til ikke å stille opp her, sa han.
DB170420 Innenfor de lover og regler og praksis som gjelder.
DB170420 Det er alvorlig at TV 2 fortsetter sin praksis , og vi rådgir klubbene som ligaforening til ikke å stille opp her, sa han.
DB170420 Dinside har snakket nærmere med Justis- og beredskapsdepartementet om hva dette betyr i praksis .
DB170420 Men selv om islam er en humanistisk livsforståelse, er det dessverre ikke alltid samsvar mellom teori og praksis .
DB170420 I praksis er det bred enighet om hovedlinjene og har vært det lenge.
DB170420 Praksis og retorikk er et annet kapittel.
DB170420 Det er ikke alltid like lett å gjennomføre i praksis , men prinsippet er at det er handlinger som straffes, ikke forøverens egenskaper.
DA170420 Innenfor de lover og regler og praksis som gjelder.
DA170420 Det er alvorlig at TV 2 fortsetter sin praksis , og vi rådgir klubbene som ligaforening til ikke å stille opp her, sa han.
DA170420 Rogaland Ap er blant fylkeslagene som ønsker en mindre restriktiv praksis .
DA170420 I tillegg har tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal ( 72 ) engasjert seg for å endre praksis for enslige mindreårige fra Afghanistan.
DA170420 Flere fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.
DA170420 Flere av Arbeiderpartiets fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge.
DA170420 Rogaland Ap er blant fylkeslagene som ønsker en mindre restriktiv praksis .
DA170420 I tillegg har tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal ( 72 ) engasjert seg for å endre praksis for enslige mindreårige fra Afghanistan.
DA170420 Flere fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.
DA170420 Flere av Arbeiderpartiets fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge.
BT170420 Hun har vunnet Be bop-mesterskapet i Tokyo, som i praksis er VM i jazzdans, de to siste årene.
BT170420 Den handler om å markere størst avstand til et parti man i praksis står ganske nær.
BT170420 TIL NTB sier han samtidig at det er svært viktig å få slutt på TV 2s praksis .
BT170420 Innenfor de lover og regler og praksis som gjelder.
BT170420 Men hvis det i praksis blir en munnkurv eller nekt for spillerne til å uttale seg, så liker vi ikke det.
AP170420 | Midlertidige oppholdstillatelser er en barnefiendtlig praksis Karoline Steen Nylander ¶
AP170420 I praksis kan det bli Trump som hjelper Kina.
AP170420 Den ungarske regjeringens lov som i praksis vil gjøre det umulig for Central European University ( CEU ) å operere i landet, har gitt støtet til de største demonstrasjonene mot regjeringen på årevis.
AP170420 TIL NTB sier han samtidig at det er svært viktig å få slutt på TV 2s praksis .
AP170420 Innenfor de lover og regler og praksis som gjelder.
AP170420 Men hvis det i praksis blir en munnkurv eller nekt for spillerne til å uttale seg, så liker vi ikke det.
VG170419 På FIFAs hjemmesider forklares det, gjennom tre konkrete steg, hvordan videodømmingen i praksis vil foregå : ¶ 1.
VG170419 Se videodømming i praksis : ¶
VG170419 - Det må du ta opp med TV2 - de kan når som helst endre praksis .
VG170419 Ifølge Senterpartiet er dermed Helgesen i praksis satt under administrasjon av Stortinget.
VG170419 I praksis har ikke Dubai årstider - været er tørt og varmt stort sett året rundt.
SA170419 - Hvis du arbeider med en bijobb eller et sideprosjekt på jobbens PC, vil det i praksis bety at det er jobben din som eier prosjektet du jobber med.
FV170419 - Hvis du arbeider med en bijobb eller et sideprosjekt på jobbens PC, vil det i praksis bety at det er jobben din som eier prosjektet du jobber med.
DN170419 Den nye avtalen innebærer at Norge ikke skal putte en krone ekstra inn i grønne kraftsubsidier, samtidig som Sverige i praksis garanterer for støtten til norske prosjekter som kommer i gang innen subsidiedøren smeller igjen i 2021.
DN170419 Avisa The Independent har skrevet at valget i juni i praksis blir en folkeavstemning over regjeringens plan for løsrivelsen fra EU.
DB170419 Dette er en tvilsom praksis antidopingbevegelsen forsøker å avskaffe over hele verden, og ordningen rimer ikke med svenskenes ellers korrekte oppfatning av egen høye dopingmoral.
DB170419 - Dette er en ytterst deprimerende sak som viser hvordan domstolene våre må håndtere det som i praksis er en svikt i velferdssystemet vårt.
DB170419 I Norge og de fleste andre land har vi lang praksis med adskilte garderober for menn og kvinner.
DB170419 Det er mange utfordringer med Saudi-Arabia som vi må ta på alvor ; både lover, politikk og praksis internt i landet og landets støtte til ekstremistiske grupper utenfor landet.
DA170419 I praksis ser politiet i stor grad mellom fingrene på inntaket av øl og vin i parker og på strender de få godværsdagene denne delen av landet får oppleve hver sommer.
BT170419 Avisen The Independent har skrevet at valget i juni i praksis blir en folkeavstemning over regjeringens plan for løsrivelsen fra EU.
BT170419 - Hvis du arbeider med en bijobb eller et sideprosjekt på jobbens PC, vil det i praksis bety at det er jobben din som eier prosjektet du jobber med.
BT170419 - Hvis du arbeider med en bijobb eller et sideprosjekt på jobbens PC, vil det i praksis bety at det er jobben din som eier prosjektet du jobber med.
AP170419 Avisen The Independent har skrevet at valget i juni i praksis blir en folkeavstemning om regjeringens plan for løsrivelsen fra EU.
AP170419 Dette står i sterk motstrid til tidligere praksis da folk har opplevd at det har vært mer vrient å komme ut av kirkens manntall enn av AUF, Scientologkirken, Det Beste og bokklubber tilsammen.
AP170419 Sommeren 2016 ble likestilt verneplikt også innført i praksis , i Norge.
AP170419 Skal Dagbladets redaksjonelle praksis få avgjøre i rusfaglige spørsmål ?
AP170419 - Hvis du arbeider med en bijobb eller et sideprosjekt på jobbens PC, vil det i praksis bety at det er jobben din som eier prosjektet du jobber med.
AA170419 Avisa The Independent har skrevet at valget i juni i praksis blir en folkeavstemning over regjeringens plan for løsrivelsen fra EU.
AA170419 I praksis kan det svenske forslaget føre til at religiøse skoler må droppe religiøs påvirkning i skolens regi, som felles bønn og morgenandakt.
AA170419 Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke forby religiøs praksis i friskoler, slik Aps søsterparti de svenske Socialdemokraterna går inn for.
VG170418 Det var David Cameron som vant i 2015, mens May i praksis ble utpekt som statsminister etter at brexit-avstemningen endte med at et flertall av britene sa nei til EU.
DN170418 - Unge leger synes dette er kjempebra, mens leger med egen praksis er redde for å miste pasientene sine, forteller han.
DN170418 - Unge leger synes dette er kjempebra, mens leger med egen praksis er redde for å miste pasientene sine, forteller han.
DB170418 Ifølge Allawi er irakisk etterretning sikre på at samtaler mellom IS og al-Qaida nå finner sted, men det er fortsatt uklart hva dette eventuelle samarbeidet vil dreie seg om i praksis .
DB170418 Det er vanlig praksis i norsk utenrikstjeneste at norske ambassader plasseres i et lands hovedstad.
DB170418 Som en konsekvens av utdaterte, religiøst begrunnede og ekstremt reaksjonære lover, er landets kvinner i praksis låst inne i et islamistisk fengsel.
DB170418 Kanskje de samme representantene i forbifarten også kunne nevnt at vi her i nord har et litt annet syn på systemet der alle kvinner i praksis fungerer som mennenes slaver i et helt land ?
DB170418 President Erdogan har nå en slik kontroll med statsapparatet og rettsvesenet at den veien i praksis er stengt.
BT170418 Midlertidige oppholdstillatelser er en barnefiendtlig praksis og et av de mest alvorlige rettighetsbruddene barn i Norge opplever.
SA170417 Da var kampen i praksis allerede over.
DB170417 Hvem som helst kan i praksis smykke seg med en urmaker-tittel, og tilby service av klokker.
DA170417 Dette er en regel man veldig sjeldent ser i praksis og til Mundals forsvar er nok dettee regelen som oftest blir brutt uten at det blåses for i fotball.
BT170417 Bjarnø forteller at de spesielt etter den første perioden i praksis ute på skolene ser at menn faller fra.
BT170417 Dette er en gruppe som ikke vil vinne på å bli møtt med skjerpede krav til mobilitet, raskere gjennomstrømming i tiltak, praksis rett ut i ordinært arbeid.
AP170417 - Poenget er at med dette systemet opphører Tyrkia i praksis å være et demokrati, sier hun.
AP170417 - I praksis ikke lenger et demokrati ¶
AP170417 Da var kampen i praksis allerede over.
VG170416 I praksis besitter Erdogan makten allerede, men i teorien skal han være partiuavhengig og den utøvende makten ligger hos statsministeren og hans regjering, som utgår fra parlamentet. * 1 Grunnlovsendringene som det nå skal stemmes over, og som har fått støtte fra et flertall i parlamentet, vil bety at s
VG170416 - I et av disse oppsigelsesbrevene ble « etnisk rensking » beskrevet som en del av regjeringens praksis .
DB170416 De syv samarbeidet godt og inne på de ti siste kilometerne var luken på 40 sekunder og i praksis avgjort.
DB170416 De mener det vil være uholdbar praksis å utsette avgjørelsen i konsesjonssaker med tanke på en eventuell opphevelse av forskriftene om boplikt.
DA170416 I praksis har ikke Erdogan råd til at konfliktnivået stiger ytterligere, skriver eksperten Aydıntaşbaş.
DA170416 Hva betyr endringene i praksis ?
DA170416 I praksis har ikke Erdogan råd til at konfliktnivået stiger ytterligere, skriver eksperten Aydıntaşbaş.
DA170416 Hva betyr endringene i praksis ?
BT170416 I praksis : ¶
AP170416 - Med dette systemet opphører Tyrkia i praksis å være et demokrati, sier Tocci til Aftenposten.
AP170416 - Med dette systemet opphører Tyrkia i praksis å være et demokrati, sier Tocci til Aftenposten.
VG170415 Men i Tyrkia er det ingen tvil om Erdogan som president allerede har den utøvende makten, og ett av argumentene for å endre grunnloven har faktisk vært å stadfeste det som allerede er gjennomført i praksis .
VG170415 I praksis er dette al-Qaida selv, men de hevder å være uavhengige.
SA170415 Sånn fungerer sikkerhetsarbeid i praksis på en plattform.
SA170415 Larvik var i praksis slått ut før returkampen mot Buducnost Podgorica i mesterligaens kvartfinale i håndball.
DB170415 Larvik var i praksis slått ut før returkampen mot Buducnost Podgorica i mesterligaens kvartfinale i håndball.
DB170415 « FAMILIELYKKE » : Det ser koselig ut på bilde, men Ford Pinto var en « drapsmaskin » i praksis .
DB170415 Dersom du kjøper tilgang til Netflix, HBO Nordic, Viaplay og TV2 Sumo, så har du i praksis tilgang til innholdet fra de mest vanlige kanalene.
AP170415 I praksis er ladestasjoner nær utgangen kun en anbefaling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ).
AP170415 Bjarnø forteller at de spesielt etter den første perioden i praksis ute på skolene ser at menn faller fra.
AP170415 Larvik var i praksis slått ut før returkampen mot Buducnost Podgorica i mesterligaens kvartfinale i håndball.
VG170414 - Derfor har ingen tidligere president i USA ansett krig mot Nord-Korea som noe man kan gjøre i praksis .
SA170414 De fant fort ut at det er forskjell på teori og praksis .
DB170414 Den russiske skyggen dekker 70 prosent av Arktis, og de har i praksis militarisert nordområdene, la han til.
DB170414 ¶ ETABLERT PRAKSIS : Et rekrutteringsfirma ble valgt foran 22 konkurrenter fordi havnedirektøren ga styrekollegaen ekstrapoeng på kriteriet « personlig egnethet ».
DB170414 « At en aktør har fått toppskår på personlig egnethet og de andre har fått svært lav skår er etter vår forståelse i samsvar med praksis etablert i kommunen », svarer fungerende havnedirektør Nes.
DB170414 Men når Oslo havn hevder at det som i praksis er manipulasjon av anbudskonkurransen er « etablert praksis » i kommunen, handler det også om noe mer : tilliten til Oslo kommune.
DB170414 Men når Oslo havn hevder at det som i praksis er manipulasjon av anbudskonkurransen er « etablert praksis » i kommunen, handler det også om noe mer : tilliten til Oslo kommune.
DB170414 - Etablert praksis , sier Oslo havn.
AP170414 Krigen var i praksis over da lille Vallø ved Tønsberg nesten ble utslettet i et bomberaid.
AP170414 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vindern i Oslo.
VG170413 De to tidligere generalene, sammen med utenriksminister Rex Tillerson, virker nå å være de som i praksis lager og utfører USAs utenriks- og sikkerhetspolitikk.
AP170413 Salil Shetty, generalsekretær i Amnesty International, er kritisk til Kinas praksis når det gjelder dødsstraff.
AA170413 Samarbeidet som skjer gjennom utdanningen kan implisitt også bidra til skoleutvikling, da man gjennomfører felles prosesser, deler erfaringer og refleksjoner rundt utprøvinger i praksis , og får til gode gruppeprosesser i arbeidet med arbeidskrav og eksamen.
AA170413 Nå skal skolene i gang med videre utforskning og utvikling av egen praksis .
AA170413 Gjennom videreutdanningen har skolen fått tilført økt kompetanse om metode og analyse, og er klare for systematisk å kunne utforske praksis videre på egen hånd.
AA170413 Det vil si at lærerne får tilgang til relevant litteratur som de kan knytte til planlegging, gjennomføring og vurdering av egen praksis .
VG170412 Faktum er at IOC så langt ikke har klart å demme opp for problemet med at det er blitt færre søkerbyer å velge mellom, at veldig mye makt fortsatt er samlet på få hender, og at vi har lite innsyn i hvordan den utøves i praksis .
DB170412 Det høres skummelt ut, men er i praksis ganske lett å få til.
DB170412 Så du kjøper deg i praksis en pose med klimautslipp når du kjøper en pose med torvjord, sier Steel.
DA170412 I praksis betyr det at han driver en gård som er så viktig historisk at han ikke får lov til å kjøpe og eie den, men som han likevel plikter å vedlikeholde i pakt med historien.
DA170412 I praksis betyr det at han driver en gård som er så viktig historisk at han ikke får lov til å kjøpe og eie den, men som han likevel plikter å vedlikeholde i pakt med historien.
AP170412 Faren vil være stor for at det bygges inn elementer i form av programvare som i praksis gjør det umulig for andre å komme inn.
AP170412 Faren vil være stor for at det bygges inn elementer i form av programvare som i praksis gjør det umulig for andre å komme inn.
VG170411 I praksis er de fleste enige om at dette bør gå fort.
VG170411 Oslo med ny praksis etter Berlin-terroren ¶
SA170411 Praksisen er ikke ulovlig, bekrefter Geving, men går imot vanlig praksis og forskriftens hovedregel.
DN170411 Det betyr i praksis betyr at Erdogan på nytt kan bli leder i AKP, partiet han ledet i 13 år før han ble president.
DB170411 Årets Pulitzer-pris for arbeid i offentlighetens interesse går til journalister i New York Daily News og ProPublica som avdekket politiets ulovlige praksis .
DB170411 Washington Posts David Fahrentholt får prisen for dekningen av amerikansk politikk for å ha avslørt tvilsom praksis ved Donald Trumps velferdsorganisasjon.
DB170411 De fleste er langt mer ansvarlige i tale enn i praksis .
BT170411 I praksis betyr det dårligere tjenester eller høyere egenandeler for innbyggerne, et budskap som neppe er enkelt å selge til partiets velgere.
BT170411 Prices video viser et fryktelig paradoks : Hvordan hverdagsslitet i et palestinsk steinbrudd i praksis brukes til å understøtte israelsk bosettingspolitikk.
AP170411 I praksis er dette bandet Venom, slik de fremsto i perioden 1989-91, med to av de originale Venom-medlemmene - Mantas og Abaddon - og vokalist Demolition Man.
AP170411 I praksis er dette bandet Venom, slik de fremsto i perioden 1989-91, med to av de originale Venom-medlemmene - Mantas og Abaddon - og vokalist Demolition Man.
AP170411 I sin praksis har hun mange klienter med lignende erfaringer som « Ida », og hun understreker at mange overgripere er sterkt manipulerende.
AP170411 Praksisen er ikke ulovlig, bekrefter Geving, men går imot vanlig praksis og forskriftens hovedregel.
AA170411 I skyggen av oppslagene om tvilsom praksis blant beslutningstakere i Trondheim har det dukket opp noen små lapper i dagligvarebutikkene våre som forteller om forsyningsproblemer på utvalgte grønnsaker etter ekstremt vær lenger sør i Europa.
AA170411 Det største problemet med dagens praksis på jordvernfeltet i Trondheim er ikke mangel på tillit til enkeltpolitikere, politiske parti eller brudd på etiske regelverk.
VG170410 - Å kun endre praksis er ikke godt nok.
VG170410 - Det er jo det som er spørsmålet, hvordan regjerings praksis er opp imot hva de har opplyst om.
SA170410 Dette er en naturlig tilpasning til det som allerede er praksis de fleste steder i landet, sier Bjørnstad, som er stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag.
SA170410 I praksis bør det være lenger, men fire meter er minimumskravet, avslutter Myhrvold.
DN170410 Ifølge Melby blir resolusjonen sjelden fulgt i praksis , blant annet fordi den er for diffus.
DN170410 Washington Posts David Fahrentholt får prisen for dekningen av amerikansk politikk for å ha avslørt tvilsom praksis ved Donald Trumps velferdsorganisasjon.
DB170410 - I samsvar med praksis
DB170410 - Hvis personlig egnethet kan skaleres, så vil jeg veldig gjerne vite hvordan man gjort det i praksis , sier Frøyslie.
DB170410 - At en aktør har fått toppskår på personlig egnethet og de andre har fått svært lav skår er etter vår forståelse i samsvar med praksis etablert i kommunen.
DB170410 ( Dagbladet ) : Havnedirektør Anne Sigrid Hamran avgjorde i praksis en anbudskonkurranse om rekruttering av ny ledergruppe i Oslo Havn da hun ga sin styrekollega gjennom to år, Åge Petter Christiansen, plusspoeng for « personlig egnethet ».
DB170410 Her er de 22 andre leverandørene fikk 0,2 poeng, og i praksis stryk-karakter av Oslo Havn på kriteriet om « personlig egnethet » : Adecco Norge, Link International Norge, Assesio Norge, Experis, Assesit, Extra Personell Norge, Raadgiverhuset, Technogarden Engineering Resources, Ambire, Mercuri Urval, Prime People HR Solutions, Top Temp Holding, Ha
DB170410 Peersen mener Ap i praksis belønner organisasjoner som gjorde noe « alle i ettertid ser var galt ».
DB170410 Vi foreslår å oppheve arbeidsgiveres redegjørelsesplikt, som uansett ikke er et likestillingsverktøy som fungerer i praksis .
DB170410 Men ifølge Eurogamer imponerer konsollen også i praksis .
DA170410 Det betyr i praksis at du og jeg får tilbud om å prøve ut nyskapende teknologi for å se om og hvordan den fungerer, skriver Aps Cecilie Bjelland.
BT170410 Dette er en naturlig tilpasning til det som allerede er praksis de fleste steder i landet, sier Bjørnstad, som er stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag.
BT170410 Disse arbeidsgiverne er gode representanter for arbeidsinkludering i praksis .
BT170410 I tillegg til den opplagte kritiske sansen en opparbeider seg i en høyere utdanning, er det i møte med verden omkring at refleksjonen over egen kunstnerisk og kuratorisk praksis kan skjerpes.
AP170410 Det finnes noen gode eksempler på dette i praksis .
AP170410 Dette er en naturlig tilpasning til det som allerede er praksis de fleste steder i landet, sier Bjørnstad, som er stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag.
AP170410 De vil vite hvordan vi i praksis vil stimulere til bedre forskning og undervisning.
AP170410 I praksis bør det være lenger, men fire meter er minimumskravet, avslutter Myhrvold.
VG170409 Den gangen var det i praksis « game over », men i år maktet Kristoff å danne en allianse med Van Avermaet og jobbe seg opp til restene av hovedfeltet igjen.
VG170409 - Var det i praksis « game over » etter punkteringen før Arenberg ?
DB170409 ULIK PRAKSIS : De fleste av restaurantene vi besøkte i London opplyste på ulike måter om tipsen på regningen.
DB170409 Restaurantene i England har ulik praksis på hvem som faktisk sitter igjen med tipsen du betaler.
DB170409 Alternativet er nemlig budlevering - som høres topp ut, men i praksis kan utvikle seg til å bli en prøvelse.
DA170409 Men i praksis får de tre forsvarsspillerne ofte flere medhjelpere.
DA170409 I praksis betyr det at prostituerte tvinges til å dra hjem til kunden, der det er større risiko for vold og trusler, forteller daglig leder Bjørg Norli ved Pro Sentret.
DA170409 I praksis betyr det at prostituerte tvinges til å dra hjem til kunden, der det er større risiko for vold og trusler, forteller daglig leder Bjørg Norli ved Pro Sentret.
AP170409 Dette er steg i riktig retning for også å ansvarliggjøre « tilretteleggerbransjen » som i praksis er de som koker i hop kompliserte skattepakker i lovens yttergrenser, sier hun. | 8 ting som ikke har gått Ubers vei den siste tiden ¶
AP170409 - Det vil si at det må være innenfor det som er akseptert, vanlig praksis og det som landene mener er en rimelig måte å håndtere skattespørsmål på.
AP170409 Det lar seg ikke gjøre i praksis .
VG170408 - Helt fra starten av den forsterkede innsatsen mot åpne russcener i august 2014, har vi hatt en rutine og praksis på at bortvisningsvedtakene, med hjemmelsgrunnlag, blir skriftlig overlevert den som blir bortvist.
SA170408 Min hovedambisjon er å bidra til at NFF viser åpenhet i praksis og at vi synliggjør vårt daglige arbeid og NFFs viktige samfunnsposisjon I enda større grad.
DB170408 - Min hovedambisjon er å bidra til at NFF viser åpenhet i praksis og at vi synliggjør vårt daglige arbeid og NFFs viktige samfunnsposisjon I enda større grad.
DB170408 I praksis vil komponentene på en ferdig sykkel være tilpasset hverandre i en gitt pris- og kvalitetsklasse.
DA170408 Jeg synes ikke vi skal ofre menneskerettighetene på laksens alter, og i praksis går kinesernes med på mye.
BT170408 Staten kan ikke fremkalle likestilling ved å forby en praksis som forsvares av kvinner, mente EMD.
AP170408 Min hovedambisjon er å bidra til at NFF viser åpenhet i praksis og at vi synliggjør vårt daglige arbeid og NFFs viktige samfunnsposisjon I enda større grad.
VG170407 Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt skriver på Twitter at angrepet i praksis var like mye var rettet mot president Vladimir Putin, som mot Syrias president Assad.
VG170407 Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt skriver på Twitter at angrepet i praksis var like mye var rettet mot president Vladimir Putin, som mot Syrias president Assad.
VG170407 - Det er imponerende og viser at normaliseringen skjer i praksis , sier næringsminister Monica Mæland.
SA170407 Det vil si at de ber retten om å stoppe TV 2s praksis umiddelbart i påvente av en rettskraftig dom.
FV170407 Det vil si at de ber retten om å stoppe TV 2s praksis umiddelbart i påvente av en rettskraftig dom.
DB170407 Det betyr i praksis at Horne bryter opp et allerede lite fagmiljø og magert kompetansefelt for å bygge opp et helt nytt fra bunnen av.
BT170407 Det vil i praksis si, som kartet over viser : ¶
BT170407 Det vil si at de ber retten om å stoppe TV 2s praksis umiddelbart i påvente av en rettskraftig dom.
AP170407 - Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis på Vindern i Oslo.
AP170407 Det vil si at de ber retten om å stoppe TV 2s praksis umiddelbart i påvente av en rettskraftig dom.
VG170406 Det målet avgjorde i praksis kampen mot Sandefjord etter at danskens erstatter Matthias Vilhjalmsson hadde gitt trønderne 1-0 fem minutter etter pause.
VG170406 Fredsprisvinner og demokratiforkjemper Aung San Suu Kyi er i praksis Myanmars leder etter at partiet hennes, Nasjonalligaen for demokrati ( NLD ), vant valget i landet for ett år siden.
VG170406 AVVISER FN-PÅSTANDER : Fredsprisvinner og demokratiforkjemper Aung San Suu Kyi er i praksis Myanmars leder.
VG170406 Det skremte Beijing at Trump etter valgseieren brøt en 37 år lang amerikansk praksis ved å snakke med Taiwans president på telefon, og deretter stille spørsmål ved ett-Kina- politikken.
VG170406 I praksis er ettergivelse aktuelt for personer med særlig svak økonomi.
SA170406 Skogen Lund skriver at NHO ønsker « en ordning for universiteter og høyskoler med studiepoenggivende praksis ».
SA170406 Vi ønsker en ordning for universiteter og høyskoler med studiepoenggivende praksis , hvor nettopp kunnskap og erfaring fra lokale bedrifter er målet.
SA170406 Vi mener at TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for.
SA170406 Fotball Media mener at TV 2s praksis utsetter fotballen for betydelig risiko med hensyn til å forvalte verdiene som medierettighetene representerer.
FV170406 Vi mener at TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for.
FV170406 Fotball Media mener at TV 2s praksis utsetter fotballen for betydelig risiko med hensyn til å forvalte verdiene som medierettighetene representerer.
DN170406 President Donald Trump, som tidligere har tatt kraftig avstand fra enhver amerikansk militærintervensjon i Syria og som har hevdet at det i praksis vil bringe USA i krig mot Russland og Iran, sa onsdag at Assad med tirsdagens angrep " gikk over streken " og at slike angrep ikke kan tolereres.
DN170406 President Donald Trump, som tidligere har tatt kraftig avstand fra enhver amerikansk militærintervensjon i Syria og som har hevdet at det i praksis vil bringe USA i krig mot Russland og Iran, sa onsdag at Assad med tirsdagens angrep « gikk over streken », og at slike angrep ikke kan tolereres.
DB170406 Men i praksis : ja.
DB170406 Forbudet beskriver homofil praksis som « ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner ».
DB170406 Siden 2007 har han drevet « Universitet Sandefjord for den Germanske Nye Medisin, Naturlig Kunst og Livsstil » - i praksis hans eget hjem i utkanten av Vestfold-byen.
DB170406 Lensmann Sigrid Dahl i Bø begrunner det med at det er så kort tid igjen til treffet at det vil være uforsvarlig å dumpe en slik praksis på arrangørene nå.
DB170406 - Siktet til praksis og ikke selve lovverket, svarer politisk rådgiver.
DB170406 Dette er vanlig praksis for de aller fleste videregående skoler.
DB170406 Fredsprisvinner og demokratiforkjemper Aung San Suu Kyi er i praksis Myanmars leder etter at partiet hennes, Nasjonalligaen for demokrati ( NLD ), vant valget i landet for ett år siden.
DB170406 Navnet er beholdt for å eliminere kritiske røster, men i praksis er det bare et arbeidssted.
DA170406 President Donald Trump, som tidligere har tatt kraftig avstand fra enhver amerikansk militærintervensjon i Syria og som har hevdet at det i praksis vil bringe USA i krig mot Russland og Iran, sa onsdag at Assad med tirsdagens angrep " gikk over streken " og at slike angrep ikke kan tolereres.
BT170406 Men det kan som kjent være langt mellom teori og praksis .
BT170406 I praksis foregår det ved besøk til universiteter og høgskoler og ved møter med lærestedenes rådgivere.
BT170406 Vi mener at TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for.
BT170406 Fotball Media mener at TV 2s praksis utsetter fotballen for betydelig risiko med hensyn til å forvalte verdiene som medierettighetene representerer.
AP170406 President Donald Trump, som tidligere har tatt kraftig avstand fra enhver amerikansk militærintervensjon i Syria og som har hevdet at det i praksis vil bringe USA i krig mot Russland og Iran, sa onsdag at Assad med tirsdagens angrep « gikk over streken » og at slike angrep ikke kan tolereres.
AP170406 President Donald Trump, som tidligere har tatt kraftig avstand fra enhver amerikansk militærintervensjon i Syria og som har hevdet at det i praksis vil bringe USA i krig mot Russland og Iran, sa onsdag at Assad med tirsdagens angrep « gikk over streken » og at slike angrep ikke kan tolereres.
AP170406 « Etter rettens oppfatning er Hussains deltagelse i praksis langt viktigere for ISIL enn den enkelte fremmedkrigeren.
AP170406 Vi mener at TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for.
AP170406 Fotball Media mener at TV 2s praksis utsetter fotballen for betydelig risiko med hensyn til å forvalte verdiene som medierettighetene representerer.
AA170406 Fredsprisvinner og demokratiforkjemper Aung San Suu Kyi er i praksis Myanmars leder etter at partiet hennes, Nasjonalligaen for demokrati ( NLD ), vant valget i landet for ett år siden.
AA170406 For framtiden må vi dyrke en praksis i byutvikling som inkluderer medvirkning med dem som bor og virker i bydelene.
DN170405 « Ett Kina»-politikken innebærer en anerkjennelse av at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DN170405 USAs myndigheter vil ikke oppgi hvem eller hvor mange som har lagt inn bud for å bygge muren, noe som er standard praksis når myndighetene inngår kontrakter om slike oppdrag.
DB170405 - Andre lands praksis på dette området som det er naturlig for Norge å sammenlikne seg med, er også interessant.
DB170405 Vi yter bistand i samsvar med fast praksis og gjeldene rammer i forbindelse med dødsfall av norske borgere i utlandet, sier pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde, til Dagbladet.
DB170405 I praksis vil altså utsatte brukere kunne oppleve at alt innhold plutselig blir slettet fra mobiltelefonen eller nettbrettet, litt på samme måte som Ragnhild opplevde i fjor, der uvedkommede låste telefonen hennes.
DB170405 I praksis er dette et problem med tanke på likhet for loven, fordi dette vil kunne føre til ulik straff for personer som begår identiske forbrytelser, avhengig av om de har dobbelt statsborgerskap eller ikke.
DB170405 Det er en kostbar og tidkrevende prosess, og praksis viser at svært få saker bringes inn for domstolene.
DB170405 I praksis er dette et problem med tanke på likhet for loven, fordi dette vil kunne føre til ulik straff for personer som begår identiske forbrytelser, avhengig av om de har dobbelt statsborgerskap eller ikke.
BT170405 Daværende utenriksminister Espen Barth Eide ( Ap ) ville gjenopprette forholdet ved at Norge i praksis beklaget fredspristildelingen, og med et løfte om at Liu Xiaobo ikke ville få komme til Norge for å motta prisen.
BT170405 Vi ønsker en ordning for universiteter og høyskoler med studiepoenggivende praksis , hvor nettopp kunnskap og erfaring fra lokale bedrifter er målet.
BT170405 God hjelp til dyslektikerne har forsvunnet i et sammensurium av definisjoner, evner og behov, som i praksis har gitt dem stempelet « dumme » igjen.
AA170405 Det er særlig en kraftig nedgang i antall barn som reiser alene og familier, men USA vurderer likevel å innføre en praksis med å skille barn fra foreldre hvis familier blir pågrepet, for å avskrekke familier fra å prøve å ta seg inn i USA uten å ha papirene i orden.
AA170405 Det er i praksis et krav om løsepenger, sa han.
AA170405 En praksis som ikke bare hjelper par å bli foreldre, men som tjener penger på menneskers bunnløse fortvilelse.
AA170405 Da er det bedre å gi en forsvarlig og verdig praksis for både donor, mamma og barnet.
VG170404 Det aller rimeligste oppussingsanslaget, som i praksis er en reparasjon for å opprettholde status quo, ligger i underkant av 900 millioner kr.
VG170404 « Etter rettens oppfatning er Hussains deltagelse i praksis langt viktigere for ISIL enn den enkelte fremmedkrigeren.
VG170404 - Vi har ikke noen agenda som gjør at vi har et eget ønske om å gjøre praksis så streng som mulig, sier han.
DN170404 Dette gjør oss i praksis til et fin.tech-selskap, sier von Koskull.
DB170404 Vi blir i praksis styrt av frister og ikke sakens alvorlighetsgrad, sier Lid.
DB170404 Men i praksis vil det forekomme avvik i forholdet mellom klassestørrelse og lærer/elev-tetthet, slik Handal også skriver.
DA170404 Det er kundeorientering i praksis , sier fylkesordfører i Akershus Anette Solli.
AP170404 Petersburg i praksis stopper opp hvis metroen ikke er i gang.
AP170404 Etter rettens oppfatning er Hussains deltagelse i praksis langt viktigere for ISIL enn den enkelte fremmedkrigeren.
AP170404 Å ta AI i bruk betyr i praksis å lære den opp med egne data for å løse egne problemer.
AA170404 I tillegg har tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal ( 72 ) engasjert seg for å endre praksis for enslige mindreårige fra Afghanistan.
VG170403 - Jeg skal ta det i Norge, men vil ha mye praksis på Liverpool-akademiet.
VG170403 Men det er ingen signaler fra Oslo på at dette er viktig for norsk fotball, signalene sier liksom ikke « dette satser vi på » i praksis .
VG170403 februar 2000, så han har i praksis bare fått feire sin « ordentlige » bursdag fire ganger.
VG170403 I praksis betyr dette at V kan sikre at dagens H/Frp-regjering blir sittende hvis det blir borgerlig flertall på Stortinget.
VG170403 Når det nærmest systematisk holdes pressekonferanser om stortingsmeldinger uten at meldingen er lagt fram og besluttet i statsråd, er det en helt ny praksis , sier han.
SA170403 Hvordan skjer dette i praksis i dag ?
FV170403 Vi har også fått en sniktitt på hvordan Gets nye tv-tilbud fungerer i praksis .
DN170403 Dagens praksis med direkteruter til våre konkurrerende naboland utgjør en betydelig konkurranseulempe for Norge.
DB170403 I praksis betyr dette at kampene og scoringene som ligger bak betalingsmur hos Discoverys kanaler, dukker gratis opp hos TV 2 fortløpende.
DB170403 Nasjonale retningslinjer stadfester allerede at det skal være brukermedvirkning i valg av medikament, men i praksis er det få medikamenter å velge mellom og ikke tilstrekkelig medvirkning.
DB170403 Flere lærere i klasserommet ( for eksempel sosialpedagoger ), bruk av assistenter og oppdeling av klassene i mindre grupper har lenge vært vanlig praksis i skolene, også i den perioden som dekkes i studien til SSB.
DA170403 - Jeg har aldri opplevd før at i praksis hele midtbanen ble skadet før kamp.
DA170403 Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal mener også man må endre praksis i behandlingen av enslige afghanske flyktninger.
AP170403 I praksis kan dette hindre effektiv gjenfinning og gjenbruk av pasientinformasjon for helsepersonell, som i verste fall kan kompromittere behandlingskvalitet og pasientsikkerhet.
AP170403 Dersom systemet viser seg å fungere også i praksis , vil det kunne bli en støtte for helsepersonell i en travel hverdag som vil kunne understøtte behandlingskvalitet og pasientsikkerhet.
AP170403 Det betyr i praksis at demokratene vil benytte seg av en såkalt filibuster, der opposisjonspolitikerne rett og slett snakker så lenge at det ikke blir mulig å gjennomføre en avstemming.
AP170403 Nå driver han en organisasjon som jobber med å sette forskning ut i praksis .
AP170403 - Det blir skikkelig spennende å kunne være i et rom med andre briljante folk som er dedikerte til å endre verden og har evne til å sette ideene ut i praksis , sier han.
AP170403 At kampavdelingene driver soldatutdanning, gir dem i praksis svært lav operativ ytelse.
AP170403 At kampavdelingene driver soldatutdanning, gir dem i praksis svært lav operativ ytelse.
AA170403 Dagens praksis med direkteruter til våre konkurrerende naboland utgjør en betydelig konkurranseulempe for Norge.
AA170403 Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal mener også man må endre praksis i behandlingen av enslige afghanske flyktninger.
VG170402 Det gjør at det i praksis er duket for en norsk duell i første runde av sluttspillet mellom Zuccarellos Rangers og Martinsens Canadiens.
VG170402 Ole Gunnar Solskjær har jo vist for ikke såååå lenge siden at det faktisk er mulig, og en serie som ikke i praksis er avgjort lenge før slutt, hadde vært en tiltrengt vitamininnsprøyting.
DB170402 EUs går i praksis inn for å gi spanjolene muligheten til å ekskludere Gibraltar fra framtidige handelsavtaler mellom EU og Storbritannia, noe myndighetene på Gibraltar reagerer sterkt på.
BT170402 Stereotyper fanges fort opp av barn og ungdom og bidrar i praksis til å begrense enkeltindividets reelle mulighet til å dyrke egne interesser og anlegg.
BT170402 Nilsen var opptatt av fysisk form, og gjennomførte dette i praksis med å øke treningsmengdene.
VG170401 Der står det : « I praksis var det et fåtall av referansepersonene som var « interesserte » i prosjektet og bidro til prosjektets sluttresultat.
VG170401 For Coutinho ble kanskje inspirert av lagkamert Mané, som med sin 1-0-scoring viste hva metaforen " som kniv i varmt smør " betyr i praksis .
VG170401 I praksis er moderne riksmål og moderat bokmål akkurat det samme.
VG170401 Hvordan det skal gjennomføres i praksis , mener han imidlertid de muslimske miljøene selv bør finne ut av.
SA170401 Denne oppfordringen kan i praksis gjøre stillingen søkbar for alle og handler ikke om at kvinner ikke skal ansettes.
DB170401 I praksis er det bare den tidligere sikkerhetsrådgiverens overordnede som kan innvilge slik straffeimmunitet, og det var ingen andre enn presidenten selv på det aktuelle tidspunktet.
DB170401 Hvordan det skal gjennomføres i praksis , mener han imidlertid de muslimske miljøene selv bør finne ut av.
DA170401 Han mener fortsatt at regjeringen i praksis er skyldig i kuppforsøk.
DA170401 Hvordan det skal gjennomføres i praksis , mener han imidlertid de muslimske miljøene selv bør finne ut av.
DA170401 - Når du ser på hva vi gjør i praksis , virker det ikke sånn.
BT170401 Regionen Somaliland i nordvest har i praksis fungert som en selvstendig stat siden 1991.
BT170401 Kommandørkapteinen sier at fartøyet er designet som et « Surface Effect Ship » ( SES ) som i praksis betyr at det har to skrog ( som en katamaran ).
AA170401 Han mener fortsatt at regjeringen i praksis er skyldig i kuppforsøk.
VG170331 I praksis betyr det dyrere bensin og diesel.
VG170331 Den nye lærerutdanningen gir studentene mer praksis før de skal ut i jobb - og mer tid til faglig fordypning.
VG170331 » - Strukturell diskriminering i praksis
VG170331 UDI ville endre praksis så flere 16-åringer fra Afghanistan ville fått opphold istedenfor midlertidige tillatelser, men fikk ikke gehør hos regjeringen.
SA170331 Etter klagestorm endrer Altibox sin praksis rundt de 12 nye sportskanalene sine.
SA170331 Kan brukes til å finne sterke sammenhenger som det i praksis er helt umulig for mennesker å finne, fordi sammenhengene først blir tydelige når enorme datamengder er ferdig analysert.
SA170331 Den nye lærerutdanningen gir studentene mer praksis før de skal ut i jobb - og mer tid til faglig fordypning.
SA170331 Fellesorganisasjonen er glad for at det skal tilbys mer etter- og videreutdanning, men frykter det blir vanskelig for de ansatte å få til i praksis med det høye arbeidspresset de har.
FV170331 Kristiansen tror det kanskje kan hjelpe litt for noen ved at man får noe økt økonomisk trygghet, men begge er enige om at økt lønn ( utover det som følger av det nye masterkravet ) og enda mer praksis i lærerutdanningen hadde vært en bedre vei å gå.
DN170331 Den nye lærerutdanningen gir studentene mer praksis før de skal ut i jobb - og mer tid til faglig fordypning.
DB170331 - Ja, og det er jo også det som er vanlig praksis .
DB170331 Dette betyr i praksis at du kan få hjelp at et familiemedlem, en annen privatperson du stoler på eller eventuelt en regnskapsfører, revisor eller rådgiver, til å sjekke, endre og levere skattemeldingen på dine vegne.
DB170331 For øvrig har jeg ikke som praksis å gå i polemikk med sakens aktører.
DB170331 Endelig hevder Svendsen at det ikke er etablert noen praksis i Norge hvor det å vurdere risiko for fremtidig sykdom er noen integrert del av fastlegekonsultasjonene.
DB170331 For stående supportere er fotballkampen slik både vedlikehold av det de oppfatter som en tradisjonsrik praksis , så vel som en mulighet til å søke mot euforiske opplevelser.
DB170331 Det er gjerne andre kvaliteter ved skolen som trekkes fram som avgjørende : Lærere som er gode ledere, struktur, høyt læringstrykk, engasjerte foreldre og lærere som diskuterer egen praksis ut fra forskningsbasert kunnskap.
DA170331 Den nye lærerutdanningen gir studentene mer praksis før de skal ut i jobb - og mer tid til faglig fordypning.
DA170331 - Dette er politikk i praksis .
BT170331 - Politiet skal være tydelige i sin praksis , og vi har en plikt til å begrunne våre vedtak på en god måte.
AP170331 Mens et annet sentrumsparti, Sp, ofte etterlyser offentlige tilskudd, ber Venstre i praksis om det samme - på andre områder - men i en litt annen forkledning : skattefradrag.
AP170331 Kristiansen tror det kanskje kan hjelpe litt for noen ved at man får noe økt økonomisk trygghet, men begge er enige om at økt lønn ( utover det som følger av det nye masterkravet ) og enda mer praksis i lærerutdanningen hadde vært en bedre vei å gå.
AP170331 - Utdannet psykolog og driver privat praksis på Vindern i Oslo.
AA170331 Han sa også at Kina har bistått i transporten av liket som følge av " internasjonal praksis og humanitære hensyn ".
AA170331 Den nye lærerutdanningen gir studentene mer praksis før de skal ut i jobb - og mer tid til faglig fordypning.
AA170331 Den nye lærerutdanningen gir studentene mer praksis før de skal ut i jobb - og mer tid til faglig fordypning.
AA170331 Fellesorganisasjonen er glad for at det skal tilbys mer etter- og videreutdanning, men frykter det blir vanskelig for de ansatte å få til i praksis med det høye arbeidspresset de har.
AA170331 Det er trist at avisen gjennom systematisk feilfremstilling har greid å piske opp den kollektive lynsjestemningen som nå i praksis ikke har gitt Økokrim annet valg enn å iverksette etterforskning ".
VG170330 Stavanger Oilers tidligere gulltrener tok i praksis over som landslagssjef etter Roy Johansen ( 56 ) foran OL-kvalifiseringen på hjemmebane i september i fjor.
VG170330 Det er normal praksis for ambassader verden over å få godkjennelse fra hovedstaden før et visum kan utstedes, skriver ambassaden i en epost til VG.
VG170330 - Normal praksis
VG170330 Det er en praksis vi har fortsatt, som Ap og Sp gjorde når de satt i regjering, skriver statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor i en sms til VG.
VG170330 - Det som er et viktig poeng her, er at det ikke vil få så stort utslag på praksis , fordi vi bruker internflukt, påpeker UDI-direktøren.
SA170330 Både veileder og doktorgradsstudent brøt reglene for god vitenskapelig praksis , mener et utvalg nedsatt av Universitetet i Stavanger.
SA170330 Både veileder og doktorgradsstipendiat har brutt reglene for god vitenskapelig praksis i den mye omtalte plagiatsaken ved Universitetet i Stavanger ( UiS ).
SA170330 Vi har også fått en sniktitt på hvordan Gets nye tv-tilbud fungerer i praksis .
SA170330 Vi har også fått en sniktitt på hvordan Gets nye tv-tilbud fungerer i praksis .
FV170330 Akkurat nå med praksis på Tårnåsen skole i Oppegård, skolen i skogen, som den omtales.
DN170330 Dagens varslervern, som i praksis er et forbud mot at arbeidsgiver gjengjelder mot en arbeidstager som varsler om kritikkverdige forhold, er ikke nok, mener han.
DN170330 LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen mener regjeringen har innført en uheldig praksis som gjør det vanskelig å kommentere helheten i det han beskriver som " en svært viktig melding for norsk næringsliv ".
DN170330 « Bruddene på god vitenskapelig praksis er gjennomgående i hele avhandlingen, og finnes i større eller mindre utstrekning i hele arbeidet », heter det i rapporten.
DN170330 Rapporten fra det universitetsnedsatte utvalget konkluderer med at begge har brutt reglene for god vitenskapelig praksis ved bruk av andres arbeid, skriver Stavanger Aftenblad.
DN170330 En professor og en doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger har brutt god vitenskapelig praksis i en plagiatsak, slår et granskingsutvalg fast.
DB170330 Det er jo i praksis en innrømmelse av at de fører en mislykket integreringspolitikk.
DB170330 Det er også i praksis ingen velegnede el-biler på markedet som egner seg for drosjebruk, påpeker Tuxen.
DB170330 Klokka er designet av Yvan Arpa og er da i praksis en Gear S3 med et lokk.
DB170330 Ansatte som er litt på farten vil i praksis kunne reise rundt med en mobiltelefon og DeX, koble seg på projektor for presentasjoner og kan for eksempel bruke hotell-TVen som dataskjerm hvis de skal jobbe litt mens de er på rommet.
DB170330 I den polariserte debatten som fulgte, har generalsekretær Mehtab Afsar misbrukt liberale verdier til å forsvare en illiberal praksis .
DA170330 « Bruddene på god vitenskapelig praksis er gjennomgående i hele avhandlingen, og finnes i større eller mindre utstrekning i hele arbeidet », heter det i rapporten.
DA170330 Rapporten fra det universitetsnedsatte utvalget konkluderer med at begge har brutt reglene for god vitenskapelig praksis ved bruk av andres arbeid, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170330 En professor og en doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger har brutt god vitenskapelig praksis i en plagiatsak, slår et granskingsutvalg fast.
DA170330 - Vi flytter fokus over til hva som faktisk gjøres for å stoppe mobbing i praksis .
BT170330 Vi har også fått en sniktitt på hvordan Gets nye tv-tilbud fungerer i praksis .
AP170330 Mens et annet sentrumsparti, Sp, ofte etterlyser offentlige tilskudd, ber Venstre i praksis om det samme - på andre områder - men i en litt annen forkledning : skattefradrag.
AP170330 Vi har også fått en sniktitt på hvordan Gets nye tv-tilbud fungerer i praksis .
AP170330 Vi har også fått en sniktitt på hvordan Gets nye tv-tilbud fungerer i praksis .
AA170330 LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen mener regjeringens håndtering av industrimeldingen er del av en uheldig praksis som er innført.
AA170330 « Bruddene på god vitenskapelig praksis er gjennomgående i hele avhandlingen, og finnes i større eller mindre utstrekning i hele arbeidet », heter det i rapporten.
AA170330 Rapporten fra det universitetsnedsatte utvalget konkluderer med at begge har brutt reglene for god vitenskapelig praksis ved bruk av andres arbeid, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170330 En professor og en doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger har brutt god vitenskapelig praksis i en plagiatsak, slår et granskingsutvalg fast.
VG170329 Høyre går i praksis til valg som Høyre denne gangen.
VG170329 Det er i praksis spikeren i kisten for det borgerlige samarbeidet som definerte valget 2013 og denne stortingsperioden.
VG170329 I praksis er dette omtrent samme skjermkonsept, og akkurat som LGs telefon kan Samsungs nye S8-modeller skru opp lysstyrken kraftig for å vise HDR-innhold.
VG170329 I vår test var ikke dette en særlig samarbeidsvennlig telefon i praksis .
VG170329 Ulik praksis
VG170329 ULIK PRAKSIS : Leasingselskapene bruker ulik momspraksis for privatleasingkunder som tanker i utlandet via leasingtilknyttede bensinkort.
VG170329 I en epost til Crowo opplyser Leaseplan om at dette er vanlig praksis , og at det gjelder tankinger i alle land, ikke bare i Sverige.
VG170329 Det DNB-eide biladministrasjonsselskapet Autolease har en annen praksis på kundenes utenlandstankinger via drivstoffkort.
SA170329 Et forskningsmiljø som er gode på å sette laboratorieforsøk ut i praksis , og som også har med seg interesserte industripartnere.
SA170329 Akkurat nå med praksis på Tårnåsen skole i Oppegård, skolen i skogen, som den omtales.
SA170329 Akkurat nå med praksis på Tårnåsen skole i Oppegård, skolen i skogen, som den omtales.
DN170329 - Det å få stordriftsfordelene et større system kan gi oss, dele beste praksis og eventuelt effektivisere der det er mulig, vil gi oss konkurransefortrinnene som sikrer en god Burlin-fremtid, sier Stefan Burlin i en melding fra selskapet.
DN170329 Det vil i praksis si fullt eierskap av Balder- og Ringhorne-feltene.
DN170329 Vi er bekymret for hva konsekvensen av en slik ny praksis vil være, sier Hareide til NRK.
DN170329 For det andre vil det være en ny konstitusjonell praksis dersom vi åpner for en særlov.
DB170329 Tilrådingene går ut på at Statens vegvesen bør gjennomgå og forbedre praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser.
DB170329 - Når etatene har hver sine taushetsbestemmelser, tolker bestemmelser forskjellig, og utvikler ulik praksis , kan resultatet bli at de ender opp med å spenne bein på hverandre i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, sier hun.
DB170329 Vi har en tettere dialog både i planleggingen og gjennomføringen av øvelser, og vi bruker mer ressurser på å etterse at de i praksis følger de kravene vi setter.
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser. » ¶
DB170329 Dette er ikke en etablert praksis i Norge i dag.
DA170329 - Vi flytter fokus over til hva som faktisk gjøres for å stoppe mobbing i praksis .
BT170329 Akkurat nå med praksis på Tårnåsen skole i Oppegård, skolen i skogen, som den omtales.
AP170329 Det militære samarbeidet i form av hyppige møter og utveksling av informasjon er i praksis lagt på is, noe som tidligere har vært fremstilt som meget viktig.
AP170329 Akkurat nå med praksis på Tårnåsen skole i Oppegård, skolen i skogen, som den omtales.
AA170329 Han sier at dersom SDF skaffer seg kontroll over hele demningen vil det i praksis si at de beleirer IS' hovedsete Raqqa på alle sider.
AA170329 Kommisjonen tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser.
AA170329 Kommisjonen tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser.
AA170329 Vi er bekymret for hva konsekvensen av en slik ny praksis vil være, sier Hareide til NRK.
AA170329 For det andre vil det være en ny konstitusjonell praksis dersom vi åpner for en særlov.
AA170329 Her mener jeg det er viktig å sette et søkelys på hvilket ansvar og hvilken praksis bussjåførene har på holdeplassene.
AA170329 Her mener jeg det er viktig å sette et søkelys på hvilket ansvar og hvilken praksis bussjåførene har på holdeplassene.
VG170328 Tite insisterer på å rullere kapteinsansvaret fra kamp til kamp, en praksis han innførte som trener for toppklubben Corinthians.
VG170328 Det er god integrering i praksis .
VG170328 STOPPET OMSTRIDT SPILL : Jan Petter Sissener sier han har sluttet med sin praksis med å ringe inn travbongen sin til en kommisjonær som har skyldt ham penger siden 2009.
VG170328 Men en annen ting er at den representerer en islamsk praksis som er veldig fremmed for mange norske muslimer, sier Søderlind til VG.
SA170328 Nina Bøhnsdalen, leder av Kommunalt foreldreutvalg, skal i praksis jobbe én dag i uken som mobbeombud.
DB170328 Utover det medfører loven i praksis ingen store endringer for folk flest, forteller hun til Dinside.
DB170328 En slik absolutt regel ville sikkert bli umulig å overholde i praksis - men man kunne i hvert fall håpe på en viss økt bevissthet blant medier og andre premiss-settere for debatten, om at et tema ikke blir viktig og vesentlig å debattere bare fordi noen sa noe feil om temaet.
DA170328 - Denne typen praksis vil gi helt feil signaler til eiere av vernet bebyggelse.
DA170328 I den nye bestemmelsen er kravet « grovt uaktsomt », som i praksis nærmest kan bety at man personlig og med vilje har skadet eleven.
DA170328 I praksis risikerer man at barn blir på en skole med mobbing, for å beholde klagerett i en mobbesak.
DA170328 - I praksis vil det si at den enkelte ikke lenger har det samme strafferettslige ansvaret som før.
AP170328 I praksis blir det en skatt på import som republikanerne kaller « grensejusteringsskatten ».
AP170328 Sidene representerer en slags institusjonalisering av en veletablert praksis der velutdannede liberalere har mye moro med å påpeke kommafeil, dårlig språkføring og skrivefeil hos folk de er uenige med - som regel folk på høyresiden, og som oftest knyttet til debatter om innvandring, islam eller regelrett rasisme.
AP170328 I dag kan dessverre hvem som helst kalle seg akupunktør og starte sin egen praksis .
AA170328 Fremskrittspartiet mener kommunens praksis har forskjellsbehandlet serveringssteder.
VG170327 Hun mente at mindre tippepenger til de organiserte i praksis får konsekvenser også for de egenorganisert.
VG170327 Siden en kvinne kun kan være gift med én mann, så gjør dette at man i praksis ikke kan gå videre med livet sitt og gifte seg på nytt.
VG170327 I mange land kan også mannen nekte sin kone å reise alene, som betyr at man i praksis også kan hindre dette fra å bli gjennomført.
VG170327 Det er mange gyldige grunner til at kvinner kan søke skilsmisse, og i praksis er det ganske lett for kvinner å få innvilget skilsmisse av domstolene i muslimske land.
VG170327 Det er ikke å hindre noen sin religiøse praksis , men å ivareta rettigheter og lover som er vedtatt og forpliktende i landet vårt.
VG170327 Dansk Folkeparti, som er blitt Danmarks nest største parti og ofte kategoriseres som « høyrepopulister » av mediene, er i praksis sosialdemokrater kombinert med streng innvandringspolitikk.
DN170327 Banken avviser urimelig praksis .
DB170327 Sportsutstyrprodusenten Nike innførte også en liknende praksis i 2007.
DB170327 Lovens krav om at varslingen må gjelde « kritikkverdige forhold » og at den må framsettes « forsvarlig », har medført så innskrenkende fortolkninger at de i praksis knebler ansattes ytringsfrihet.
DB170327 Ikke uventet - for oppgaven er i praksis bortimot uløselig - er Solhjell strammest når det gjelder kunnskap og analyse, og mer porøs når det kommer til løsninger.
DB170327 Den skyldtes at USAs militære tilstedeværelse i Europa etter 1945, opprettelsen av NATO i 1949, og det kjernefysiske « sjakk matt » mellom Sovjetunionen og USA under Den kalde krigen, i praksis la lokk på de tradisjonelle intraeuropeiske konfliktene.
DA170327 Framoverrettet i stilen, god til å bruke spillerkarrieren i praksis - og med evnen til å si klart fra.
DA170327 Men dagens regelverk og praksis gir imidlertid utslag som av mange blir oppfattet som urimelige.
AP170327 Men dagens regelverk og praksis gir imidlertid utslag som av mange blir oppfattet som urimelige.
AP170327 Forfang understreker at dette brevet bare handler om regelverk og praksis , og ikke om hvem som skal avgjøre sakene.
AP170327 Oppdagelsen av antibiotika har endret medisinsk praksis og reddet millioner av menneskeliv.
AA170327 Men dagens regelverk og praksis gir imidlertid utslag som av mange blir oppfattet som urimelige.
AA170327 I praksis omfatter dette alt fra profesjonelle informasjonsrådgivere til engasjerte foreldre.
AA170327 I praksis omfatter dette alt fra profesjonelle informasjonsrådgivere til engasjerte foreldre.
VG170326 Og da Lillehammer hadde redusert, satte Anders Bastiansen inn det enormt viktige 3-1-målet som i praksis punkterte bortelagets håp om å forlenge sesongen med ny hjemmekamp tirsdag.
VG170326 Men med resultatet i Belfast søndag kveld er drømmen om landslagsherrenes første VM-sluttspill siden år 1998 i praksis knust.
SA170326 - Jeg er i praksis på barneskole, og der ser alle på Mesternes mester.
SA170326 Nord-Irland sjokkåpnet og vant fortjent 2-0 over et norsk lag som ikke evnet å omsette Lagerbäcks ideer i praksis , verken defensivt eller offensivt.
SA170326 Den nye presidenten lover at det skal bli slutt på at klubbene må betale egenandel for utøvere på landslaget, en praksis som etter hans mening stjeler ressurser fra barn og unge.
FV170326 - Jeg er i praksis på barneskole, og der ser alle på Mesternes mester.
DN170326 Han mener dermed en kombinasjon av studier og praksis i form av arbeidserfaring i løpet av studieperioden vil være optimalt.
DB170326 Alexander Kristoff punkterte på et kritisk punkt, og rittet var i praksis over før finalen var i gang for Stavanger-mannen.
DA170326 Nord-Irland sjokkåpnet og vant fortjent 2-0 over et norsk lag som ikke evnet å omsette Lagerbäcks ideer i praksis , verken defensivt eller offensivt.
DA170326 Det betyr i praksis at de fem siste kampene i kvalifiseringen blir forberedelser til neste EM-kvalifisering.
BT170326 Som førskolelærerstudent i praksis har hun sett hvor krevende det er med babyer i avdelingene.
BT170326 Men i praksis er dette vanskelig å få til.
BT170326 - Jeg er i praksis på barneskole, og der ser alle på Mesternes mester.
BT170326 Nord-Irland sjokkåpnet og vant fortjent 2-0 over et norsk lag som ikke evnet å omsette Lagerbäcks ideer i praksis , verken defensivt eller offensivt.
BT170326 Den nye presidenten lover at det skal bli slutt på at klubbene må betale egenandel for utøvere på landslaget, en praksis som etter hans mening stjeler ressurser fra barn og unge.
AP170326 I praksis vil alle disse selskapene konkurrere om å kjøre tog for lavest mulig offentlig støtte.
AP170326 - Jeg er i praksis på barneskole, og der ser alle på Mesternes mester.
AP170326 Nord-Irland sjokkåpnet og vant fortjent 2-0 over et norsk lag som ikke evnet å omsette Lagerbäcks ideer i praksis , verken defensivt eller offensivt.
AP170326 Den nye presidenten lover at det skal bli slutt på at klubbene må betale egenandel for utøvere på landslaget, en praksis som etter hans mening stjeler ressurser fra barn og unge.
VG170325 - Den massive sentraliseringen de har vist i praksis .
SA170325 For det første : Vi mener barnevernspedagogutdanningen må styrkes både ved å bli lenger med mer rom for praksis og fagpersonlig utvikling, og på et masternivå.
DB170325 I millionbyen er det nemlig spesielle reguleringstillatelser som gjør at du kan kjøpe såkalte « air rights » - i praksis betyr det at du kan kjøpe rettigheter i lufta uavhengig av om du eier grunnen.
DB170325 I praksis vil det være Lothepus' aller beste historier fra barndom og frem til i dag, sier han.
DA170325 Men sannheten er litt annerledes i praksis .
DA170325 Det gjør i praksis at det er vanskelig å håndheve utleiereglene.
AP170325 Da har praksis de siste tiårene ofte vært å sette opp en murbygning med flatt tak som kontrast til den gamle arkitekturen.
AA170325 Denne operasjonen, selv om den ikke har ført til å innhente Kony selv, har i praksis fjernet gruppens evne til å fortsette på slagmarken.
AA170325 Ideen om sommertid ble lansert av den amerikanske vitenskapsmannen og oppfinneren Benjamin Franklin ( 1706 - 1790 ) allerede i 1784, men det gikk mer enn 100 år før Franklins forslag ble prøvd ut i praksis .
SA170324 - Hva vi drømmer om og hvordan vi gjør det i praksis er to ulike ting, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.
FV170324 Markedene begynner å tvile på om Trump har den nødvendige gjennomføringsevnen til å sette sin politikk ut i praksis , skrev The Financial Times.
DN170324 | Vil belønne bedrifter som tilbyr praksis
DN170324 Norske studenter vil ha mer praksis i utdannelsen og foreslår økonomisk belønning til bedrifter som vil stille opp.
DB170324 Han har siden hendelsen i praksis sittet isolert på Ringerike fengsel, og det har vært både tyngende og frustrerende for ham, sier hun.
DB170324 - Han var i praksis død, så å se ham kose med mennesker og gå rundt og vifte med halen var definitivt en god følelse, sier brannmannen til Ap.
DB170324 De står igjen papirløse, hjemløse og jobbløse, i praksis identitetsløse, etter mange år i Norge.
DB170324 Dette er en konsekvens av dubbing i praksis .
DB170324 Hun forklarer at i motsetning til praksis hos kommersielle mediehus er dramatikerne gjennom denne avtalen sikret sine litterære rettigheter, kollektive rettigheter, samt gode royalty- og remakerater.
DA170324 Dersom denne informasjonen blir mer utydelig på å skille mellom sivile og militære mål, kan norske styrker i praksis risikere å begå krigsforbrytelser i Syria.
BT170324 Han omtalte også slike møter mellom Putin og utenlandske politiske representanter som " vanlig praksis ".
BT170324 Til alt overmål fikk han varselet på pulten sin allerede i slutten av mai 2016, der han avviste varslerens oppfordring om å foreta en lovlighetsvurdering av den beskrevne praksis utover at han ikke så noen grunn til å varsle Spesialenheten.
BT170324 For det er jo nettopp utslagene av en slik praksis som omhandles i varselet.
BT170324 Det er i den forbindelse berettiget å spørre om i hvilken grad Statsadvokaten selv har tatt til orde for en praksis som i realiteten går ut på å rette alt fokus mot gårdagens kriminalitet fremfor å gripe inn mot og stanse pågående kriminalitet.
BT170324 - Hva vi drømmer om og hvordan vi gjør det i praksis er to ulike ting, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.
AP170324 I praksis betyr det at det minst må være tre til seks 60 kvadratmeters leiligheter pr. parkeringsplass i sentrum og minst to i resten av byen.
AP170324 Saudi-Arabia er verdens største oljeprodusent, og gjennom den posisjonen fungerer landet i praksis som leder for Opec-samarbeidet.
AP170324 - Hva vi drømmer om og hvordan vi gjør det i praksis er to ulike ting, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.
AA170324 Hun forklarer at i motsetning til praksis hos kommersielle mediehus er dramatikerne gjennom denne avtalen sikret sine litterære rettigheter, kollektive rettigheter, samt gode royalty- og remakerater.
VG170323 I idretten finnes riktignok en åpning for å kreve ekstraordinært ting, men kravet for å utløse dette er så høyt at det i praksis er nær illusorisk.
VG170323 Nå krever NIF penger for å få en formell avtale med Rittresultater.no, slik at systemet er godkjent til å koble seg sammen til den sentrale medlemsdatabasen - som i praksis betyr « leve eller dø » for systemet, ifølge sykkelklubbene.
VG170323 Men i praksis hadde dette hadde vært en komplett ansvarsfraskrivelse fra oss som samfunn.
VG170323 I praksis innebærer en slik tilnærming en strengere regulering av nettsider med pornografisk innhold.
VG170323 - Dette gjelder selv om dette fritaket var helt kurant, ut fra kommunens praksis ellers i slike saker.
SA170323 På fagspråket kaller de det SLAM-algoritmer ( Simultaneous localization and mapping ), og i praksis gjør det at roboten støvsuger langs alle kantene den finner, før den systematisk går i sikksakk mellom kantene den allerede har støvsugd.
SA170323 Men én ting er hva produsenten lover, en annen ting er hva du faktisk får i praksis .
DN170323 | Vil belønne bedrifter som tilbyr praksis
DN170323 Norske studenter vil ha mer praksis i utdannelsen og foreslår økonomisk belønning til bedrifter som vil stille opp.
DB170323 I praksis kan han bli sittende i fengsel resten av livet.
DB170323 Det finnes trolig en god del som tror de følger reglene, men i praksis handler på det svarte markedet.
DA170323 Advokaten sier at landet på papiret har lover som skal beskytte dem mot overgrep, men at de ikke fungerer i praksis .
DA170323 » Kvinne ( 27 ), barnehageassistent, tre år i Norge : « Jeg føler meg utrolig lite verdsatt, og blir aldri bedt om å gjøre noe viktig, selv om det vet jeg har både mastergrad og relevant praksis .
AP170323 - Det som derfor i praksis kan komme til å skje, er at investeringene blir trappet opp - selv om vi ikke kan slå det fast.
AP170323 På fagspråket kaller de det SLAM-algoritmer ( Simultaneous localization and mapping ), og i praksis gjør det at roboten støvsuger langs alle kantene den finner, før den systematisk går i sikksakk mellom kantene den allerede har støvsugd.
AP170323 Men én ting er hva produsenten lover, en annen ting er hva du faktisk får i praksis .
AA170323 Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart.
AA170323 Umiddelbart høres det ut som en god idé, men vil det fungere i praksis ?
AA170323 Vi vil derfor i første rekke bruke tildelte ressurser på å gi tett og god oppfølging av den enkelte ungdom, og tett og god oppfølging av de arbeidsgiverne ungdommene er i praksis hos.
VG170322 Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart.
VG170322 I praksis snakker vi om i januar 2018, sier Vedum.
VG170322 - En nasjonal rovviltnemnd betyr i praksis en vingeklipping av miljøministeren i rovviltpolitikken ?
SA170322 Peter og Paulus sto fra begynnelsen av på hver sin side her, og spørsmålet hadde maksimal rekkevidde, både i teori og praksis .
DN170322 Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart.
DB170322 Siden ble han en leder som i praksis har vist hva et idrettsfellesskap kan bety for dem som blir sett av noen som bryr seg.
DB170322 SV-leder Audun Lysbakken, som støttet et alternativt landsmøteforslag som ville opprettholdt straffebestemmelsen og trolig ligget nærmere opp mot Høyres vedtak, mener at « i praksis er det nok likevel ikke den helt store forskjellen » ¶
DB170322 minoriteter å bevare sitt særpreg og å beskytte seg mot det moderne samfunns voldsomme sentrifugale dragsug mot kulturell ensretting ; her tenker jeg spesielt på massemedienes og reklamens ustoppelige propagandaapparat, og på statens notoriske tilbøyelighet til autoritær assimilasjonsideologi og - praksis maskert bak slagord som " Ja til et fargerikt fellesskap ".
DA170322 - Det kan bety at vi i praksis like gjerne sender regjeringens krisemillioner til Danmark og Polen, sier Sakariassen, som framholder at det bare er offentlige anskaffelser på over 1,1 millioner kroner pluss moms som må på anbud.
AP170322 Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart.
AP170322 Avsnitt Spesielle operasjoner, « SO », ved Oslo politidistrikt teller 300 stillingshjemler, men i praksis er det snaut 270 på jobb.
AA170322 Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart.
AA170322 Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart.
VG170321 Onsdagens samling er derimot ikke annonsert på nettsidene til idrettsforbundet, slik vanlig praksis er.
DB170321 I praksis forbudet det at de reisende fra de utvalgte landene må sjekke inn bærbare datamaskiner, kameraer, nettbrett og andre typer lesebrett.
DB170321 I praksis vil det da bli vanskelig å hente ut store utbytter fra privat barnehagedrift, sier hun til NTB og legger til : ¶
DB170321 Selv om Tesla til nå har tilbudt fire forskjellige versjoner, så er de i praksis bare to.
DA170321 Kjønnslemlestelse er en kulturell praksis i Mali, men rettferdiggjøres ofte som en religiøs tradisjon, sier Eliane Luthi, kommunikasjonssjef for Unicef Mali.
DA170321 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil at omvendt voldsalarm skal benytte i langt større grad, men kritiseres for å være passiv når det gjelder å omsette ønsket om økt bruk til praksis . 8. mars skrev Dagsavisen om « Elin », som i 18 år har måttet leve i skjul for sin svært voldelige ekskjæreste.
AA170321 Han skrev blant annet at « Flere hjørnesteiner i de nylig vedtatte SV-politikken mener jeg er både dødfødt i praksis og prinsipielt betenkelige.
AA170321 Jeg spurte dørvaktene i pausen om dette var vanlig praksis nå.
VG170320 Problemet er bare at diskriminering i praksis er uten konsekvenser for utøverne av den.
VG170320 Lovbryteren og offeret får et brev hvor det sløs fast at diskriminering har funnet sted og lovbryteren oppfordres til å endre praksis , lovbruddet får ingen andre konsekvenser.
VG170320 I praksis ble Europas og Schengens grenser, og dermed også Norges, murt igjen.
DN170320 Det er viktig hvilke konkrete planer statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har for hvordan innholdet i stortingsmeldingen Lærelyst skal gjennomføres i praksis .
DB170320 ( Dagbladet ) : I praksis presidentens øyne og ører.
DB170320 Og som paret gjorde med sitt første barn, vil de også denne gangen velge hvilket kjønn barnet skal ha - en praksis som for øvrig er ulovlig i Norge.
DA170320 I praksis kan det bety ostehøvelkutt, påpeker Gayorfar.
AP170320 En av senatorene plukket opp meldingen og faktasjekket den i praksis på live-TV.
AA170320 En ny praksis er i ferd med å tvinge seg fram.
AA170320 27 organisasjoner sendte i desember et brev til Erna Solberg der de krevde at dagens praksis for aldersvurdering må stoppes.
VG170319 Med antatte 12.000-14.000 soldater i og rundt Idlib-provinsen, er HTS i praksis al-Qaidas nye ansikt i Syria, med et mål om å opprette et islamsk emirat.
VG170319 Da sendte Abu Bakr al-Baghdadi, lederen for det som da fortsatt het Den islamske staten i Irak ( ISI - i praksis al-Qaida i Irak ) en av sine betrodde menn, syreren Abu Muhammed al-Jolani, inn i Syria.
VG170319 - I praksis vil det utgjøre et siste dødsstøt mot alt i opprøret som har pekt mot en mer « moderat » kurs.
VG170319 - Kan du forklare hva dette vedtaket betyr i praksis , hvis dere skulle få gjennomslag ?
DN170319 I praksis vil det da bli vanskelig å hente ut store utbytter fra privat barnehagedrift, sier hun.
DN170319 - De fleste enkle byggesaker kan i praksis automatiseres i sin helhet, noe som reduserer behovet for menneskelig bearbeiding.
DB170319 Tilsyn har stor samfunnsmessig betydning ved at de skal bidra til å sikre at lover overholdes, og målet med tilsynene er å forebygge avvik og dårlig praksis .
DB170319 ( Dagbladet ) : I januar ga Donald Trump det som i praksis var klarsignalet for bygging av muren mot Mexico.
AA170319 Samtidig med dette ble det utarbeidet et lovforslag som i praksis vil gi regjeringen full kontroll over alle radio- og TV-stasjoner i Israel.
VG170318 Men, i praksis er frykt for vold og trusler vel så nedkjølende som tanken på at dine facebookposter skal havne på en eller annen hemmelig server.
DB170318 januar i år, var i praksis en demonstrasjon av frivilligheten.
DA170318 Når statens faste utgifter og militære kostnader er regnet inn, er det bare 12 - 23 prosent av statsbudsjettet som i praksis kan flyttes på, ifølge Melby.
DA170318 Når statens faste utgifter og militære kostnader er regnet inn, er det bare 12 - 23 prosent av statsbudsjettet som i praksis kan flyttes på, ifølge Melby.
DA170318 Pilotforsøk har imidlertid vist at dette i praksis ikke har vært så lett å få til.
BT170318 Istedenfor bare å forholde seg til enkeltsaker, tar de saker til retten for å få endret praksis på et område der de mener politikken er uakseptabel og i strid med internasjonale avtaler.
BT170318 For to år siden tvang høyesterett myndighetene til å endre praksis med å gi asylsøkere fengselsstraff fordi de ikke søkte asyl innen de nådde passkontrollen.
AA170318 Han tror tydelige signaler fra Stortinget om prioritering av jordvern har hatt stor betydning for regjeringens praksis . ( ©NTB ) ¶
AA170318 Der havner de når kommunene og fylkesmennene ikke klarer å bli enige - i praksis når kommunen vil si ja til et nytt byggeprosjekt, mens Fylkesmannen sier nei av hensyn til jordvernet.
VG170317 Vi håper SVs landsmøte tenker seg grundig om i denne saken, og ikke ender med et vedtak som har sitt utspring i gode forsetter, men som i praksis vil være diskriminerende mot en religion som har det tøft nok i dagens Europa.
VG170317 Omskjæring av guttebarn foregår over hele verden, Også utenfor religiøs praksis .
VG170317 Et absolutt forbud, slik mindretallet i SVs programkomité går inn for, vil i praksis gripe inn i religionsfriheten.
VG170317 Det finnes en del fysiske inngrep barn blir utsatt for med utgangspunkt i religion eller kultur som i praksis er mishandling.
SA170317 Men i praksis fungerer ikke enerettsmodellen, ettersom utenlandske spillselskaper bruker TV-kanaler som sender fra utlandet til å markedsføre seg.
FV170317 Men i praksis fungerer ikke enerettsmodellen, ettersom utenlandske spillselskaper bruker TV-kanaler som sender fra utlandet til å markedsføre seg.
DN170317 - Jeg har lyst til å finne ut hva jeg duger til og hvordan det jeg studerer er i praksis , forklarer NHH-studenten.
DN170317 CNN melder fredag at USA i praksis har beklaget saken overfor Storbritannia i en samtale mellom Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170317 CNN melder fredag at USA i praksis har beklaget saken overfor Storbritannia i en samtale mellom Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170317 En slik praksis vil kunne medføre stor risiko for alvorlig helseskade for et lite spedbarn, og frarådes på det sterkeste, skriver seniorrådgiverne Gry Hay og Jens Grøgaard i innlegget som ble publisert i Aftenposten i går.
DB170317 Med riktig regulering og fornuftig drift vil det i praksis ikke tilføre atmosfæren mer CO2.
DA170317 Verre er det at det kommer fram at i en rekke klubber er det en praksis om at spillere som blir gravide, må ned i lønn.
BT170317 Men i praksis fungerer ikke enerettsmodellen, ettersom utenlandske spillselskaper bruker TV-kanaler som sender fra utlandet til å markedsføre seg.
AP170317 Ifølge NSR kan dette forenkles til at " staten ikke har lov til å tvinge en reindriftsutøver til å drive med underskudd, fordi det i praksis vil bety at utøveren nektes å utøve samisk kultur. " - At Jovsset Ánte Sara vinner ankesaken mot staten er et steg fremover for samiske rettigheter, og saken handler om noe enda større enn det allerede viktige spørsmålet om rei
AP170317 Men i praksis fungerer ikke enerettsmodellen, ettersom utenlandske spillselskaper bruker TV-kanaler som sender fra utlandet til å markedsføre seg.
AA170317 CNN melder fredag at USA i praksis har beklaget saken overfor Storbritannia i en samtale mellom Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170317 - Europa har innført en farlig praksis , og vi frykter at det vil bli altfor enkelt for andre land å sluntre unna sitt ansvar for å sørge for internasjonal beskyttelse, sier Oxfams landdirektør i Hellas, Nicola Bay.
AA170317 Hun framholdt at Stortinget i praksis kun hadde 48 timer til å vurdere lovendringene i 2015.
AA170317 Hun framholdt at Stortinget i praksis kun hadde 48 timer til å vurdere lovendringene i 2015.
AA170317 I praksis vil Høyres ønske om å fjerne karakteren i sidemål bety en kraftig svekkelse av nynorsk.
VG170316 Enda mer alvorlig er hva alt dette innebærer i praksis .
VG170316 STUDENTPRAKSIS : - UiA har vedtatt at de ønsker at alle studenter skal ha poengivende praksis i løpet av studiet.
DN170316 Hvis vi gjør det, har vi i praksis valgt russisk energi i stedet, sa sosialdemokraten Liisa Jaakonsaari fra Finland.
DB170316 Hvis ikke sier Norge i praksis dette : « Vi mener ingenting med Paris-avtalen.
DB170316 Talsperson for utenriksdepartementet, Mark Toner, fikk onsdag spørsmål om hvorfor de har endret praksis .
BT170316 Spørsmål om verneplikt og skatt lar seg løse i praksis .
AA170316 Hvis vi gjør det, har vi i praksis valgt russisk energi i stedet, sa sosialdemokraten Liisa Jaakonsaari fra Finland.
AA170316 VG skrev i fjor om et varsel som blant annet inneholdt kritikk av bergenspolitiets praksis i narkotikasaker.
AA170316 - Vi har ikke funnet ut av hvilket vitenskapelig grunnlag gjeldende praksis har vært basert på, sier Truls Simensen, avdelingsleder for rettsmedisinerne ved Oslo universitetssykehus ( OUS ), til NRK.
AA170316 Det er mulig å finne fram til informasjon og tjenester ved hjelp av maskinadresser, men i praksis er dette tungvint for en vanlig nettbruker.
VG170315 - Vi har ikke greid å helt forstå det vitenskapelige grunnlaget som ligger til grunn for den praksis som har vært i Norge.
DB170315 Men bransjen er bredt sammensatt og sorterer i praksis under åtte ulike departement.
DB170315 - Det er vanlig praksis .
DB170315 - Vi har ikke funnet ut av hvilket vitenskapelig grunnlag gjeldende praksis har vært basert på, sier Truls Simensen, avdelingsleder for rettsmedisinerne ved Oslo universitetssykehus ( OUS ), til NRK.
DB170315 Det bør også vurderes om jordmor bør ha utvidede rettigheter i sin praksis .
DB170315 I går fortalte Dagbladet hvordan Espen Ecbos selskap Seefood i praksis ikke kan hyre fagorganiserte skuespillere dersom de ikke viker fra tariffavtalen de har med Skuespillerforbundet.
DB170315 Jordmødre er sykepleiere med minimum ett års praksis , før ytterligere, to års videreutdanning på masternivå.
DB170315 Det bør også vurderes om jordmor bør ha utvidede rettigheter i sin praksis .
DB170315 Inntil da kunne de ved å henvise til at de tok notater, surfe rundt på sosiale medier og annet uten at jeg i praksis hadde muligheten til å stoppe det.
DA170315 - Det er vanlig praksis .
AA170315 Vegvesenet innrømmer i en epost at de har hatt feil praksis over mange år når det gjelder å skilte på samisk.
AA170315 I praksis er alt foret innkjøpt kraftfor, delvis basert på importert soya.
VG170314 På forhånd så jeg for meg at en slik « påpasser » ville gjøre det nesten umulig å jobbe, men i praksis fungerte han litt på samme vis som lokale « fixere » som utenriksjournalister samarbeider med i en rekke regioner.
VG170314 Vi forutsetter også at den nye lovteksten i praksis innebærer at det tas hensyn til beitenæringen og at den kan gi proaktiv beskyttelse av utegående husdyr i områder med nærgående ulv.
VG170314 Samtidig opprettholdes ønsket om en restriktiv praksis , slik at bestanden ivaretas på et bærekraftig nivå.
SA170314 EU-domstolen peker imidlertid på at et slikt internt bedriftsforbud kan være indirekte diskriminering dersom man i praksis forsøker å ramme personer tilhørende visse religioner eller personer med andre overbevisninger.
SA170314 Onsdag trener man som normalt, og der er vanlig praksis i RBK at spillerne er tilgjengelige i intervjusonen inne på stadion etter økta.
DB170314 Vi har ikke sett slikt i Norge tidligere, men dette er fullt mulig, sier assisterende direktør Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) til Dinside, og bekrefter at det er slik de nye reglene fungerer i praksis .
DB170314 Og det har den vel i praksis vært uansett hvor kjapt vi hadde behandlet saken nå.
DB170314 Fordi det er første gang vi har nådd bestandsmålet og tester naturmangfoldloven i praksis , sier Eirik Milde.
DB170314 Vi vil tippe det i praksis vil si 12 mil pluss/minus i forhold til kjørestil og vær.
DB170314 Fra sammenligningene Philips viste oss var det lett å se forskjell, så blir det spennende å se om P5 er like god i praksis som produsenten hevder.
BT170314 EU-domstolen peker imidlertid på at et slikt internt bedriftsforbud kan være indirekte diskriminering dersom man i praksis forsøker å ramme personer tilhørende visse religioner eller personer med andre overbevisninger.
AP170314 I høringsutkastet er digital praksis foreslått inn som en egen arbeidsmåte : Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy til å utforske, leke, lære og undre seg.
AP170314 Han peker også på at soningen påvirkes negativt av spårkutfordringer og de ansattes manglende kunnskaper om norsk regelverk og praksis .
AP170314 I tillegg ble adopsjonen i praksis opphevet etter to år og Haagensen vokte opp hos sin biologiske mor.
AP170314 Onsdag trener man som normalt, og der er vanlig praksis i RBK at spillerne er tilgjengelige i intervjusonen inne på stadion etter økta.
AA170314 Han frykter at den blir nedprioritert dersom pengene tar slutt og legger ikke skjul på at de kjører fram den aktuelle saken i håp om endre praksis på området.
VG170313 Spørsmålet vi aldri får et sikkert svar på, er om det virkelig er en ren sportslig vurdering skiforbundet har foretatt, eller om det i praksis også ligger andre faktorer bak.
VG170313 I tillegg bryter ordningen med det som har vært praksis for USAs presidenter, og Shaub mente Trump burde gjøre som sine forgjengerne : Selge alle aktiva og sette fortjenesten i et fond, styrt av en uavhengig part.
VG170313 Dessverre finnes det få eksempler på at en slik politikk har blitt satt ut i praksis , og i dag har tematikken forsvunnet helt fra den politiske agendaen.
VG170313 Denne dommen er i tråd med den praksis som vi har allerede har, så hvis man er uenig så må man spørre seg om det er reglene eller den konkrete vurderingen man er uenig i, sier Rønnevig.
SA170313 UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes mener dommen mot Mahamud er grundig og i tråd med tidligere praksis .
SA170313 UNE : Praksis av lovgiving ¶
SA170313 Landslaget har lenge ønsket seg tettere kontroll og mer innblikk i Northugs trening, men slik har det ikke fungert i praksis .
FV170313 UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes mener dommen mot Mahamud er grundig og i tråd med tidligere praksis .
FV170313 UNE : Praksis av lovgiving ¶
DN170313 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DB170313 Det er perioder på 20 minutter - men i praksis får NHL-spillerne mer hvile på grunn av « powerbreak ».
DB170313 - I praksis betyr dette at arbeidsgiver ikke kan komme i slutten av mai og pålegge arbeidstaker langferie fra for eksempel 1.
DB170313 Jeg vil understreke at komiteen ikke etablererer ny parlamentarisk praksis : Det er ikke kontrollkomiteens oppgave å føre løpende kontroll med presidentskapet, sier Thommessen og legger til følgende bekymringsmelding : ¶
DB170313 I praksis betyr det noen ganger at kvinner drikker gift eller stikker skarpe og spisse gjenstander opp i livmoren for å framprovosere abort.
DB170313 I praksis oppfattes det som en form for selvstyre innenfor en større nasjonal ramme.
BT170313 Hun skal i praksis holde nasjonen oppdatert på og entusiastisk for monarkiet.
BT170313 Idéen er spennende, men fungerer den i praksis ?
BT170313 Blikket rettes bort fra pedagogisk praksis og over på forhold en i liten grad kan endre.
BT170313 Blikket rettes bort fra pedagogisk praksis og over på forhold en i liten grad kan endre.
AP170313 Idéen er spennende, men fungerer den i praksis ?
AP170313 Landslaget har lenge ønsket seg tettere kontroll og mer innblikk i Northugs trening, men slik har det ikke fungert i praksis .
AA170313 UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes mener dommen mot Mahamud er grundig og i tråd med tidligere praksis .
AA170313 | Frp om barneekteskap : - Pedofili satt i praksis
AA170313 Dette er pedofili satt i praksis .
AA170313 - Dette er pedofili satt i praksis , mener Frps Ulf Leirstein.
AA170313 Det psykiske hjelpeapparatet må ha truffet mange adopterte i sin praksis .
DB170312 - Dere dytter i praksis alt et slikt ekspertutvalg vil ta stilling til av oppgaver, til neste stortingsperiode ?
DB170312 De kongelige har i praksis overført verdier fra offentlig eiendom til privat eie.
AA170312 Det er landets høyest rangerte dommer, justitiarius Zhou Qiang, som søndag kommenterer landets praksis .
AA170312 Partiet skal nå også " tilby bistand til utvikling av juridisk rettsvern mot tvangsekteskap og opplysningsvirksomhet for å få foreldre til å slutte med slik frihetsberøvende praksis ". ( ©NTB ) ¶
VG170311 VG spurte lederen for det Svenske Skiforbundet, Mats Årjes, om hva han mente om naboforbundets praksis .
VG170311 Han applauderte Skiforbundets praksis , og mente at NISO skulle lage en rettshjelpsforsikring for utøvere, slik at medlemmer kunne få støtte ved lignende saker.
VG170311 NIF har tidligere hevdet at IHS i praksis trakk seg ut av samarbeidet ved å inngå avtale med Tryg alene i november 2015, før NIF var klare til å konkludere.
VG170311 Og da avtalen var inngått, bortfalt i praksis behovet for å ha NIF med på laget.
DN170311 - Nyutdannede uten praksis innen sitt fagfelt må vise sin kompetanse og hvem de er på en litt annen måte enn de mer erfarne, eksempelvis ved å trekke frem kunnskap fra sommerjobber og prosjektarbeid, sier Hugvik.
DB170311 Det er viktig å huske at det er på myndighets- og forvaltningsnivået at rettssikkerheten i praksis er viktigst.
DA170311 Denne tankegangen er også på vei inn i Norge, som er i den heldige posisjonen at vi ligger et lite hakk etter - og derfor kan lære av andres både gode og dårlige praksis .
AP170311 Det passer ikke inn i diplomatisk praksis .
AP170311 Presidenten avsatte i praksis den forrige statsministeren, Ahmet Davutoglu, fordi han begynte å bli for populær.
AP170311 Med andre ord : dersom Trumps « America First»-planer settes ut i praksis , kan resultatet bli blokade fra EUs side, et tema som ble diskutert under et møtet mellom europeiske handelsministre for noen dager siden.
AP170311 Med andre ord : dersom Trumps « America First»-planer settes ut i praksis , kan resultatet bli blokade fra EUs side, et tema som ble diskutert under et møtet mellom europeiske handelsministre for noen dager siden.
AP170311 - I praksis betyr ikke det mye på kort sikt, mener statsministeren og legger til at hun « synes er greit » er at programmet spesielt nevner at bunnfradraget skal heves, siden det ikke var nevnt i programkomiteens forslag.
AP170311 Når det skal gjøres i praksis , må vi se på innretning og avgrensning.
VG170310 De flyktende er i praksis i kapteinens vold, og kaptein Bloomfeldt er ingen enkel mann å forholde seg til : Fordrukken, pilleknaskende og generelt atal.
VG170310 Videre er lovgivning som ivaretar den samiske urbefolkingen og nasjonale minoriteter eksempler på multikulturalisme i praksis .
VG170310 Ikke bare det, men når multikulturalisme i praksis ivaretar minoriteters rettigheter og deltakelse i samfunnet, kan slik retorikk gjøre at minoriteter føler seg mindre velkommen og i verste fall bidra til det motsatte av det Sjøli, Solhjell og Røe Isaksen ønsker, nemlig god integrering.
DN170310 Hvis forslaget om å redusere lengden på skiftene i offshorebransjen vedtas av Stortinget, vil loven i praksis forby bruken av det eneste fartøyet i verden som kan løfte Sverdrup-plattformdekkene, skriver Upstream fredag.
DN170310 Hvis den aktuelle endringen, som vil redusere lengden på arbeidsskiftene offshore, vedtas av Stortinget vil loven i praksis forby bruken av det eneste fartøyet i verden som kan løfte Sverdrup-plattformdekkene.
DB170310 For mye « sagg » i skrittet vil i praksis si at dressen øker bæreevnen og flyegenskapene.
DB170310 - Tradisjonelt i norsk parlamentarisk praksis er det svært alvorlig.
DB170310 Det finnes en snever unntaksregel i utlendingsforskriften som åpner for oppholdstillatelse for personer som er ureturnerbare, men den er svært lite brukt i praksis og vil nok ikke være relevant for en person som er fratatt statsborgskapet i Norge.
DB170310 Jeg håper dere de fortsetter sin praksis , sa Willoch.
DB170310 - Økonomistyringen på Slottet skjer jo i praksis ved hoffet.
DB170310 Jeg håper dere fortsetter den praksis , sa Willoch.
DB170310 DEMOKRATI I PRAKSIS : Det er ikke sant at ting ordner seg.
DA170310 Fram til selvstendigheten i 1990, fungerte det i praksis Sør-Afrikas femte provins.
DA170310 I praksis betyr det at elevene mestrer mindre og lærer mindre enn forventet.
DA170310 - Det handler om mentalitet og en institusjonalisert praksis det er vanskelig å snu.
BT170310 I praksis betyr det at skolens modeller for læring blir « pushet » lengre og lenger ned i utdanningsløpet, slik at barnehagebarn møter forventninger som de før i tiden ikke møtte før i skolen.
AP170310 - Det har Høyre gått imot hver gang, sa han om behovsprøving og la til at han håpet dagens politikere « fortsetter sin gode praksis .
AP170310 Men dette forslaget fører Høyre tilbake til en utdatert praksis med betinget bistand som hverken er målrettet, fattigdomsorientert eller effektiv.
AA170310 Det er en god praksis , sa Willoch.
AA170310 Likevel har Adressa brukt hans generelle uttalelser, som i praksis innebærer at han er enig med Staur, og sammenstilt dem med egne spørsmål og kommentarer, slik at det kan gis inntrykk av det motsatte.
AA170310 Adressa er i praksis en monopolavis i Trondheim.
AA170310 Den kontinuerlige forbedringen av teknologi, kunnskap og tiltak fordrer at utdanningssystemet følger med i timen og tilpasser seg til den nye kliniske hverdagen som møter sykepleiestudenten i praksis og etter endt utdanning.
VG170309 * Dommer kan teoretisk sett ankes til sveitsisk, sivil, høyesterett, men skjer i praksis uhyre sjelden.
SA170309 Det har hun rett til, men i praksis er det mange ganger langtfra enkelt.
SA170309 I praksis kan det bety at drøyt 340.000 cruisegjester vil besøke Stavanger i år, fordi noen av skipene alltid har noen ledige lugarer.
SA170309 » I den oppfølgende rapporten fra 2015, konstaterer Unicef at lite har endret seg i praksis , til tross samtaler med israelske myndigheter.
SA170309 Det betyr i praksis at antallet påmeldte må dobles frem mot rennstart lørdag, men en kjedelig stevnekollisjon står i veien for det målet.
DB170309 Det er en rar praksis .
DB170309 I praksis er det slik at politistudentene er utplassert rundt omkring i Norges distrikter andre studieåret sitt.
DB170309 Hvis drivstoffet produseres i land hvor regnskog hogges for å gjøre plass til mer jordbruksjord, kan utslippene i praksis bli svært høye.
DB170309 En slik praksis er det heller ingen som har forsvart.
DA170309 Det er ingen grunn til å tro at Stavanger tingrett vil sette seg opp mot praksis i norsk og internasjonal rett fordi Merete Hodne føler seg krenket.
DA170309 I praksis henvender gjerne målestasjonseier seg til det Nasjonale referanselaboratoriet for luft ( NRL ) for å få veiledning til plassering av målestasjoner.
AP170309 Praksis som tidligere var helt vanlig, er nå helt utenkelig.
AP170309 Det betyr i praksis at antallet påmeldte må dobles frem mot rennstart lørdag, men en kjedelig stevnekollisjon står i veien for det målet.
AA170309 Begrensningen i autorisasjonen betyr at legen ikke kan fjerne mandler i privat praksis .
AA170309 For kommentarer om andre ting enn den konkrete saken, er han henvist til leserbrevplass - slik vanlig praksis er.
AA170309 Det er rart at Charlottenlund har en annen praksis enn de andre skolene i landet, sier Hege Fjeldseth.
VG170308 For idet FIS anket dopingdommen hennes inn til CAS, rykket Johaug i praksis « tilbake til start ».
VG170308 tort sett holder kjeft, bortsett fra den gangen da Stein Erik Hagen uttalte at man kunne bli litt " skattetrett ", så merker Høyre at rikfolkets beherskede pust, med solid O2-opptak etter sine jevnlige treningsturer i lysløyper og høyfjell, kiler dem i nakken når skattepolitikken skal utformes i praksis .
VG170308 | Fratas rett til å operere i egen praksis etter fatal mandeloperasjon ¶
VG170308 Nå får han ikke lenger fjerne mandler i privat praksis .
VG170308 Både Statens helsetilsyn og Oslo politidistrikt har undersøkt Oslo-legens praksis i et snaut år.
VG170308 ) i privat praksis .
SA170308 - Studier av hvordan AMS fungerer i praksis er viktig.
FV170308 - Studier av hvordan AMS fungerer i praksis er viktig.
FV170308 Formelt, og sikkert også i praksis , er han selvsagt ikke sin egen sjef.
DB170308 I praksis betyr det at stadig flere saker må prøves for CAS, og at behandlingen der må åpne for mer individuelle straffeutmålinger.
DB170308 ¶ ENDRING : Etter konklusjonen i EU-domstolen blir det endring av dagens praksis .
DB170308 Loe forteller om en episode når han var i praksis på et sykehus og gikk rundt med en kvinnelig turnuslege.
DB170308 Videre er hennes forklaring om den påståtte rettssaken ikke er i samsvar med alminnelig praksis og regelverk i det iranske rettsvesenet.
DB170308 De to stortingsrepresentantene fra Høyre viser til at jordmødrene har tre års sykepleierutdanning i bunn, så to års praksis og deretter to års videreutdanning i jordmorfaget.
DB170308 I praksis vil innreiseforbudet bety at USA fra og med 16.mars ikke vil behandle visumsøknader fra personer med iransk, syrisk, sudansk, jemenittisk, libyisk eller somalisk statsborgerskap i 90 dager.
DB170308 Hun har siden midten av 90-tallet også inkludert video i sin praksis , som « The Krazyhouse ( Megan, Simon, Nicky, Philip, Dee ), Liverpool, UK » som viser tenåringer som danser til sin favorittmusikk.
DB170308 Tanken er kanskje god, men dette fungerer veldig dårlig i praksis .
DA170308 Lindboes praksis med å la ansatte bo i huset ble videreført helt fram til 1960.
DA170308 De har de siste månedene vist i praksis dødt løp mellom blokkene.
BT170308 I praksis fører denne politikken til at kvinner i og fra ikke-vestlige land blir enda mer utsatt.
BT170308 Dumaen i Russland vedtok tidligere i år en lov som i praksis avkriminaliserer vold mot kvinner og barn.
AP170308 - Hva vil skje, i praksis , dersom dere vinner frem på gruppemøtet i dag ?
AP170308 - Men bortsett fra noen justeringer i lovverket, er det ikke godt å si hva planen vil innebære i praksis , sier hun til NTB.
AP170308 - Studier av hvordan AMS fungerer i praksis er viktig.
AA170308 Han kalte det en avskyelig handling, i praksis det samme som å holde malaysiske statsborgere som gisler.
AA170308 I praksis betyr det at politi og rektor er varslet.
AA170308 Bakgrunnen min fra yrkesfag gjør at jeg har vært ute i praksis og blant folk.
AA170308 I praksis betyr det at politi og rektor er varslet.
AA170308 I praksis har det imidlertid vært universitetsmuseenes ansvar å foreslå størrelsen på finnerlønn.
AA170308 - Men bortsett fra noen justeringer i lovverket, er det ikke godt å si hva planen vil innebære i praksis , sier hun til NTB.
AA170308 Stuntet fikk oppmerksomhet over hele verden, men endret lite på Facebooks praksis .
VG170307 Nå står vi nemlig overfor en sak som vil være en helt konkret prøvestein på viljen til å vise åpenhet i praksis .
VG170307 * Dommer kan teoretisk sett ankes til sveitsisk, sivil, høyesterett, men skjer i praksis uhyre sjelden.
VG170307 Men det er umulig å komme unna at det i praksis kan være forskjell på å stå overfor et norsk domsutvalg og et internasjonalt tribunal.
VG170307 - I praksis betyr dette at alle asylsøkere, inkludert barn, kommer til bli holdt i shipping-containere som igjen er omringet av piggtrådgjerder over lengre perioder, sier FN i en uttalelse.
VG170307 Et vesentlig poeng er at de to øverst ved bordet i praksis har samme myndighet og autoritet.
VG170307 Dersom DUP og Sinn Féin ikke klarer å enes, gitt det forsurede klima partienes toppledelse imellom, er det opp til opposisjonen - i praksis arbeiderpartiet og UUP - å danne regjering.
VG170307 I praksis har altså enkelte norske rettssaler innført straff for kvinner som ikke når opp til rettens egne moralske standarder.
SA170307 Formelt, og sikkert også i praksis , er han selvsagt ikke sin egen sjef.
DN170307 Det vil si at denne typen drivstoff i praksis kan ha høyere utslipp enn vanlig, fossil diesel og bensin.
DB170307 I praksis hvor rent man kan ha det uten å støte fra seg nasjoner og regimer som egentlig ikke bryr seg om hvordan medaljene vinnes.
DB170307 « Det er en etablert praksis og kjensgjerning av Norge kjøper løsninger ( og god samvittighet ? ) i utlandet ( miljøutfordringer/fengselsplasser ).
DA170307 Tyske myndigheter avviser at avlysningene har noe som helst med sensur eller udemokratisk praksis å gjøre og begrunner dem med at arrangementene ikke fulgte sikkerhetsregler.
DA170307 Søndag måtte venstreback Rasmus Lindkvist av banen før ti minutter var spilt, dermed var det Simen Juklerød som i praksis fikk hele kampen på flanken.
BT170307 Formelt, og sikkert også i praksis , er han selvsagt ikke sin egen sjef.
AP170307 I praksis vil det si at de må gå på hydrogen eller strøm.
AP170307 I praksis vil det si at de må gå på hydrogen eller strøm.
AP170307 - Jeg ser på hodeplagg som en undertrykkende praksis selv om kvinner velger det selv.
AA170307 Malaysias statsminister Najib Razak fordømmer at Nord-Korea nekter malaysiere i landet utreise og sier det i praksis er å holde dem som gisler.
AA170307 Det vil si at denne typen drivstoff i praksis kan ha høyere utslipp enn vanlig, fossil diesel og bensin.
AA170307 Dette betyr at kommuner må kunne dokumentere godt overfor tilsynsmyndigheten hvis de velger annen praksis enn hva som anbefales i retningslinjen.
VG170306 Da øvelse Gemini ble gjennomført i sommer 2015 ble nettopp den manglende samordningen belyst i praksis .
SA170306 I praksis henvender gjerne målestasjonseier seg til det nasjonale referanselaboratoriet for luft ( NRL ) for å få veiledning til plassering av målestasjoner.
DN170306 « I praksis vil dette si at det ikke er lov til å ta mer betalt for anrop til kundeservice, enn vanlig grunntakst », skriver Nkom.
DN170306 Nå må teleselskapene endre praksis , varsler Nkom.
DN170306 - Selv om EU-domstolens uttalelse bare gjelder taksering av samtaler for dem som allerede er kunder, og ikke andre innringere, er dette i praksis et veiskille for taksering av spesialnummer, sier Nkom-direktør Torstein Olsen i en melding.
DB170306 Her er det flere uttalelser som indikerer en restriktiv praksis fra departementet hva gjelder muligheten til å felle ulv.
DB170306 I praksis betyr det en avvikling av det såkalte aktivitetskravet som sier at mor må ut i jobb eller utdanning etter fødselen hvis fedre skal kunne ta ut deler av den felles permisjonstiden.
DB170306 I praksis vil USA fra og med 16. mars ikke behandle visumsøknader fra personer med iransk, syrisk, sudansk, jemenittisk, libyisk eller somalisk statsborger i 90 dager.
DB170306 I praksis betyr dette at den lille bilen vil gi kjøreopplevelse som en større bil.
DB170306 Uten statsborgerskap er statsløse i praksis ofte rettsløse i dagens internasjonale samfunn.
DB170306 Men Listhaug er selv ansvarlig for en lovstridig praksis overfor en gruppe ureturnerbare.
DB170306 Konklusjonene var klare : Norsk lovgivning og praksis er på en rekke områder i strid med FNs to konvensjoner om statsløshet.
DB170306 I noen tilfeller konkluderes det med at en person har statsborgerskap, kun basert på formalistisk lesning av et utenlandsk regelverk, uten individuell vurdering av hvordan regelverket anvendes i praksis .
DB170306 En av de kanskje mest rørende historiene, handler om bruken av hansker, som er en velkjent praksis når det kommer til kongelige.
DB170306 Simonsen sier at det i praksis har vært forbudt å installere gasspeiser som oppvarmingskilde siden TEK10 trådte i kraft i 2010, og at disse peisene nå bare er dekorasjon.
DB170306 I praksis blir peisen bare blir brukt til hygge og kos, sier Simonsen.
DA170306 I praksis pleier forsamlingen å bekrefte beslutninger som allerede er tatt av Kommunistpartiet.
DA170306 Men den såjorden fikk de, Stavanger Aftenblad, for de tok ikke inn denne korreksjonen, slik er deres praksis av pressefriheten.
BT170306 Politiets praksis er renspikket maktmisbruk.
AA170306 Her er det flere uttalelser som indikerer en restriktiv praksis fra departementet hva gjelder muligheten til å felle ulv.
DN170305 Her finnes råd for hvordan det politiske engasjementet kan omsettes i praksis , og Stones avslutningsord er : Vær så snill, gjør noe.
DN170305 Tradisjonelt har imidlertid forsamlingen i praksis stort sett bekreftet beslutninger som allerede er tatt av Kommunistpartiet.
DB170305 Å presentere deler av NTP før helheten er en etablert praksis i norsk politikk, som Arbeiderpartiet ivrig benyttet seg av, utdyper statssekretæren, som avslutter med følgende sleivkommentar til Ap-veteranen : ¶
DA170305 Søndag måtte venstreback Rasmus Lindkvist av banen før ti minutter var spilt, dermed var det Simen Juklerød som i praksis fikk hele kampen på flanken.
BT170305 Tradisjonelt har imidlertid forsamlingen i praksis stort sett bekreftet beslutninger som allerede er tatt av Kommunistpartiet.
AA170305 Like før han gikk av, gjorde USAs president Barack Obama om regelen som i praksis ga automatisk oppholdstillatelse til cubanere som klart å sette føttene på amerikansk jord.
AA170305 I praksis pleier forsamlingen å bekrefte beslutninger som allerede er tatt av Kommunistpartiet.
VG170304 President Donald Trump har sagt at han vil ha slutt på en praksis der folk som blir pågrepet etter å ha krysset grensen ulovlig, blir sluppet fri mens de venter på juridisk behandling.
DB170304 Det er likevel grunn til å tro at ordningen passer bedre på papiret enn i praksis .
DB170304 « Water-resistant » i praksis
DB170304 Til tross for de spesifikke kriteriene og en definert testprosedyre, feilet standarden imidlertid i å gi et korrekt bilde av urenes vannresistens i praksis .
DB170304 Er man allikevel litt i tvil og ønsker en enkel pekepinn, finnes det også fornuftige anslag som konservativt gjenspeiler hva de ulike gradene av vannresistens kan bety i praksis ( se egen faktaboks ).
DA170304 De fleste regelendringer tar langt tid å implementere, og må gå gjennom enorme mengder tester, men det er flere av disse regelendringene som hadde vært interessante å se i praksis .
BT170304 President Donald Trump har sagt at han vil ha slutt på en praksis der folk som blir pågrepet etter å ha krysset grensen ulovlig, blir sluppet fri mens de venter på juridisk behandling.
BT170304 President Donald Trump har sagt at han vil ha slutt på en praksis der folk som blir pågrepet etter å ha krysset grensen ulovlig, blir sluppet fri mens de venter på juridisk behandling.
BT170304 Kjent for : Å ha utfordret gjeldende teologisk praksis i den katolske kirke, særlig når det gjelder bruken av avlat.
AP170304 Dette var vanlig praksis da barnedødeligheten var høy i begynnelsen av 1900-tallet.
AP170304 President Donald Trump har sagt at han vil ha slutt på en praksis der folk som blir pågrepet etter å ha krysset grensen ulovlig, blir sluppet fri mens de venter på juridisk behandling.
AA170304 President Donald Trump har sagt at han vil ha slutt på en praksis der folk som blir pågrepet etter å ha krysset grensen ulovlig, blir sluppet fri mens de venter på juridisk behandling.
AA170304 Den siste kjennelsen kommer fra et panel som kun har rådgivende myndighet, men som i praksis er en regional forfatningsdomstol.
SA170303 I et brudd med tidligere amerikansk praksis varslet president Donald Trumps regjering denne uken at Washington ikke anser seg bundet av WTOs avgjørelser.
SA170303 Brevets ordlyd er et klart brudd med tidligere amerikansk praksis .
SA170303 Idéen er spennende, men fungerer den i praksis ?
FV170303 Idéen er spennende, men fungerer den i praksis ?
FV170303 Men når du får oppleve hvordan de reglene fungerer i praksis , går det ikke an å si annet enn at det har vært ordentlig vanskelig.
DN170303 I praksis vil dette bety at en Ryanair-passasjer kan fly til London eller Cork, for deretter å fly videre med Norwegian til for eksempel USA.
DN170303 I et brudd med tidligere amerikansk praksis varslet president Donald Trumps regjering denne uken at Washington ikke anser seg bundet av WTOs avgjørelser.
DN170303 Brevets ordlyd er et klart brudd med tidligere amerikansk praksis .
DB170303 I praksis vil det si at hvis han hadde hoppet 0,5 meter lenger - eller fått ett poeng bedre stilkarakter - ville han tatt tredjeplassen.
DB170303 For til tross for alle diskusjoner om kvinners manglende muligheter i filmbransjen, og lovnader om å satse på kvinnelige regissører, er ikke dette synlig i praksis .
DB170303 Microsoft har sørget for at alle Xbox 360-spill som gis bort på denne måten også er kompatible med Xbox One, så One-eiere får i praksis fire spill i måneden.
BT170303 Her kan vi se politikken i praksis , og gjøre eventuelle forbedringer, slik at det er klart for å rulles ut i alle landets kommuner i neste stortingsperiode.
AP170303 Det betyr i praksis betydelig strengere straffer.
AP170303 Idéen er spennende, men fungerer den i praksis ?
AA170303 Offisielt er forsamlingen Kinas øverste politisk organ, men i praksis består virksomheten hovedsakelig i å strø sand på beslutninger tatt av Kommunistpartiet.
AA170303 Senterpartiet, Bondelaget og Skogeierforbundet mener Helgesens forslag ikke svarer på Stortingets bestilling og i praksis vil medføre at det blir vanskeligere å felle ulv.
VG170302 Nedsmeltingen av delegasjonen til Europaparlamentet, hvor UKIP i praksis har hatt sine ( EU-finansierte ) sekretærfunksjoner, rammer også partiets virksomhet nasjonalt.
SA170302 Men når du får oppleve hvordan de reglene fungerer i praksis , går det ikke an å si annet enn at det har vært ordentlig vanskelig.
DN170302 - I praksis foretar skatteetaten gjennomgangen slik at den i størst mulig grad skjermer dokumenter som må antas å være taushetsbelagt, sier Jan Munthe Magnus, direktør for rettsavdelingen i skatteetaten.
DB170302 Freeman jobbet i praksis for både British Cycling og Team Sky samtidig.
DB170302 Siden 2010 har den også omfattet kvinner, men fra samme år har plikten til å gjennomføre militær grunnopplæring i praksis vært en hvilende bestemmelse.
DB170302 Når bilder eller filmer først er spredt, er de i praksis umulige å få bort, sier politiadvokaten.
DB170302 Dersom Senterpartiets praksis skulle bli en stående regel, ville i prinsippet alle redaksjonelle artikler fra alle medier bli betraktet som grunnmateriale for egenreklame - som politiske partier og interesseorganisasjoner fritt kunne plukket fra og vinklet på Facebook slik det passet dem.
DA170302 Siden 2010 har den også omfattet kvinner, men fra samme år har plikten til å gjennomføre militær grunnopplæring i praksis vært en hvilende bestemmelse.
DA170302 Kristoffer Sivertsen, leder i Stavanger Frp, sier til RA at en skal være varsom med den typen praksis .
BT170302 Når bilder eller filmer først er spredt, er de i praksis umulige å få bort, sier politiadvokaten.
BT170302 Men når du får oppleve hvordan de reglene fungerer i praksis , går det ikke an å si annet enn at det har vært ordentlig vanskelig.
AP170302 Russlands toppmoderne luftvern kan da i praksis kontrollere hele Østersjøen og hindret NATO-fly å komme Estland, Litauen eller Latvia til unnsetning.
AP170302 Modellen som er foreslått, er inspirert av den som Norge har hatt etter at verneplikten i praksis ble frivillig på slutten av 2000-tallet.
AP170302 - I praksis betyr dette bare at vi bremser nedgangen i forsvarsevnen.
AP170302 I en stor artikkel i A-magasinet spurte Aftenposten om hvor lenge vi skal kalle det verneplikt, når bare én av seks kalles inn : « Fra i år, da også jentene stiller til sesjon med nøyaktig de samme forpliktelser som gutter, blir det i praksis bare 13 - 14 prosent av vernepliktige norske ungdommer som får slippe inn til tjeneste. » | Trump vil kutte hver tredje dollar fra Rex Tillersons budsjett.
AP170302 Når bilder eller filmer først er spredt, er de i praksis umulige å få bort, sier politiadvokaten.
AP170302 Men når du får oppleve hvordan de reglene fungerer i praksis , går det ikke an å si annet enn at det har vært ordentlig vanskelig.
AA170302 Siden 2010 har den også omfattet kvinner, men fra samme år har plikten til å gjennomføre militær grunnopplæring i praksis vært en hvilende bestemmelse.
AA170302 Siden 2010 har den også omfattet kvinner, men fra samme år har plikten til å gjennomføre militær grunnopplæring i praksis vært en hvilende bestemmelse.
AA170302 - I praksis foretar skatteetaten gjennomgangen slik at den i størst mulig grad skjermer dokumenter som må antas å være taushetsbelagt, sier Jan Munthe Magnus, direktør for rettsavdelingen i skatteetaten.
AA170302 De viktigste europeiske børsene sto alle i praksis på stedet hvil.
AA170302 Når bilder eller filmer først er spredt, er de i praksis umulige å få bort, sier politiadvokaten. ( ©NTB ) ¶
VG170301 Tvert imot skjerper det Sturgeons forståelse av at hennes momentum er nå ; SNP-landsmøtets sammenfall i tid med regjeringens formelle iverksettelse av paragraf 50 er ikke bare et symbolsterkt øyeblikk, det er også førsteministerens største og i praksis siste mulighet til å mobilisere sine egne.
VG170301 Man bør ikke tillate en praksis som gjør det mulig å systematisk omgå norsk lov ved å reise til utlandet.
SA170301 Vanlig praksis
SA170301 Ifølge Viasats La Liga-ekspert Petter Veland, er det derimot helt vanlig praksis at dommerne får med seg symbolske gaver - som penner, pins eller nøkkelringer - i spansk fotball.
DN170301 Leasing betyr i praksis at bilforhandleren selger bilen til et finansieringsselskap, som igjen leier bilen videre til deg som kunde.
DB170301 I praksis vil dette bety at en Ryanair-passasjer kan fly til London eller Cork, for deretter å fly videre med Norwegian til for eksempel USA.
DB170301 Godkjenningsregimet for besøk er i praksis så strengt at det hindrer besøk.
DB170301 I praksis arbeider han mye med studiene og har tatt flere eksamener med godt resultat », skriver lagmannsretten.
DA170301 Hun mener blant annet regjeringa i praksis har lagt ned ordningen for gratis kjernetid i barnehagene.
BT170301 Men hvordan skal dette skje i praksis , når Spekter - hvor Nilssen selv er styreleder - truer med å fjerne eksisterende ordninger for kompetanseutvikling hos sykehusleger ?
BT170301 Men hvor lenge vil en slik praksis vare med løsningene Nilssen har argumentert varmt for og som faktisk er hovedårsaken til tidenes lengste sykehusstreik i fjor høst ?
BT170301 I praksis vil ikke legene lenger representere et reelt partsforhold lokalt, arbeidslaget vil bli splittet i en rekke individer som hver er sin egen lykkes smed.
BT170301 Vanlig praksis
BT170301 Ifølge Viasats La Liga-ekspert Petter Veland, er det derimot helt vanlig praksis at dommerne får med seg symbolske gaver - som penner, pins eller nøkkelringer - i spansk fotball.
AP170301 For å vedta en lov, må Trump i praksis ha et flertall på minst 60 stemmer i Senatet.
AP170301 Mange hadde forventet at presidenten leverte en klarere plan om hvordan han skal gjennomføre sin ambisiøse agenda i praksis , og ifølge Financial Times ble talen møtt med skuffelse i finansmiljøer.
AP170301 Vanlig praksis
AP170301 Ifølge Viasats La Liga-ekspert Petter Veland, er det derimot helt vanlig praksis at dommerne får med seg symbolske gaver - som penner, pins eller nøkkelringer - i spansk fotball.
AA170301 Han viste til mange av dem som er dekket av Obamas reform - The Affordable Care Act - har sett forsikringspremiene øke kraftig, og i mange delstater er det i praksis monopol på å tilby slik forsikring innenfor reformens rammer.
AA170301 Nasjonale tilsyn avdekker store avvik mellom lovgivers intensjon og kommunenes praksis .
AA170301 I praksis har det ikke blitt slik.
AA170301 Dette om politikerne ikke setter foten ned, og praksis i dag er at en lokalt går imot prinsippene som ligger i FN konvensjonen.
VG170228 Med en bronse hun har jobbet så hardt for i boks, sørget Heming-løperen i praksis for å parkere diskusjonen om egen plass på stafettlaget.
VG170228 Da gjensto i praksis hovedpoenget, vel å merke før Vålerengas comeback : Hvilken motstander ville Stavanger Oilers velge som første hinder på vei mot et eventuelt sjette norgesmesterskap på rad ?
VG170228 En praksis norske politikere aktivt har opprettholdt gjennom behandling i Stortinget så sent som i fjor, da Midtøsten ble framhevet som et spennende marked for norsk våpenindustri.
VG170228 - Norsk praksis er ekstrem, sier jusekspert Eirik Bjørge.
VG170228 Med sine 7,4 millimeter er nettbrettet litt tykkere enn Android-brettet Tab S3, men i praksis føles det syltynt, spesielt når du ikke har festet tastaturet til brettet.
VG170228 I praksis fungerer det overraskende godt.
SA170228 Hvor godt det fungerer i praksis vil først en test avsløre, men konkurransen om den beste billedkvaliteten er tøff.
SA170228 Det hadde vært verre å måtte stå der og forklare meg om dårlig praksis .
DN170228 I praksis vil dette bety at en Ryanair-passasjer kan fly til London eller Cork, for deretter å fly videre med Norwegian til for eksempel USA.
DN170228 Sentralbanker i land det er naturlig å sammenligne seg med som blant annet Sverige, Storbritannia, eurosonen og USA, har i dag en praksis der referatene fra rentediskusjonene publiseres etter hvert rentemøte.
DN170228 I praksis kan én kreditor ha uforholdsmessig stor makt og holde Seadrill som gissel, sier Lunde til Dagens Næringsliv.
DN170228 Mens både Norgesgruppen og Coop tok nye et skritt med nye markedsandeler, så sto Rema i praksis stille med 0,16 prosent nye markedsandeler og 17 nye butikker.
DB170228 Vi har fått prøve funksjonen på en demomodell på MWC-messen i Barcelona, og du kan se hvordan det fungerer i praksis her : ¶
DB170228 Dagens praksis har en økonomisk og en prinsipiell side.
DA170228 Etter soloraidet som ga 3-0, fulgte han opp med et nytt soloraid som i praksis avgjorde kampen 50 sekunder før slutt.
BT170228 Det hadde vært verre å måtte stå der og forklare meg om dårlig praksis .
AP170228 48-åringen har i praksis ledet Samsung den siste tiden, etter at faren fikk hjerteinfarkt i 2014.
AP170228 Lee er i praksis toppsjef i storkonsernet selv om faren fremdeles formelt står som øverste leder.
AP170228 Hvor godt det fungerer i praksis vil først en test avsløre, men konkurransen om den beste billedkvaliteten er tøff.
AP170228 Det hadde vært verre å måtte stå der og forklare meg om dårlig praksis .
AA170228 48-åringen har i praksis ledet Samsung den siste tiden, etter at faren fikk hjerteinfarkt i 2014.
AA170228 I praksis vil dette bety at en Ryanair-passasjer kan fly til London eller Cork, for deretter å fly videre med Norwegian til for eksempel USA.
VG170227 Han forklarer at det ville betydd degradering til europacupstatus, og at det i praksis kunne vært gjeldende allerede fra neste år - selv om Kvitfjell er oppført som verdenscuparrangør i FIS-kalenderen hvert år frem til og med 2021.
VG170227 Akkurat hvor godt kameraet er i praksis får vi fort nok merke, men bare ekstrafunksjonaliteten her lover godt og virker som nyttige tilskudd til Sonys Xperia-serie.
SA170227 Her snakker vi med andre ord om en rett så enkel og « dum » telefon som i praksis begrenser bruken til tale, sms og billedmeldinger.
DB170227 « I praksis er det nå så godt som umulig for dem som er over 16 år å få beskyttelse i Norge », fortsetter vergene, som er tydelige på at dette også påvirker dem som arbeider som verger, og at flere nå sier nei til oppdrag på grunn av den psykiske belastningen.
DB170227 Det lyder mistenkelig likt lærebokforfatterne på sykepleiestudiet, der jeg nå er i praksis på en institusjon for psykisk helsevern.
DB170227 Det trengs en full omlegging av skogsektoren i DRK fra fortidens skadelige praksis .
BT170227 Her snakker vi med andre ord om en rett så enkel og « dum » telefon som i praksis begrenser bruken til tale, sms og billedmeldinger.
AP170227 Det er fortsatt for tidlig å si om dette vil fungere i praksis , siden forsøkene ble avsluttet etter 28 dager, som tilsvarer første trimester i et grisesvangerskap.
AP170227 Her snakker vi med andre ord om en rett så enkel og « dum » telefon som i praksis begrenser bruken til tale, sms og billedmeldinger.
VG170226 Men Parisavtalen er et imponerende stykke diplomati i praksis , og den representerer antagelig noe nær det maksimale av det som i dag er politisk mulig å få til.
VG170226 Det er disse tallene som ifølge Solberg viser at effekten i praksis ikke er stor.
VG170226 - Helsegevinsten blir i praksis den samme enten vi innfører lavutslippssoner eller ikke.
DN170226 Her har vi en etat som etablerer en egen praksis på tvers av reglene.
DN170226 - Mattilsynets praksis hindrer norske aktører fra å konkurrere på like vilkår med andre land innenfor EØS-området, sier Henrik Stenwig, direktør for miljø og helse i oppdrettsorganisasjonen Sjømat Norge.
DA170226 « I praksis er det nå så godt som umulig for dem som er over 16 år å få beskyttelse i Norge », skriver vergene som nå advarer om at « de som fortsatt befinner seg på mottak er livredde, motløse og dypt deprimerte.
DA170226 Det betyr i praksis at de som får en midlertidig tillatelse må vente i minst et år før de blir bosatt.
BT170226 Den moralistiske tilnærmingen er ekstra tydelig når flertallet også påpeker at det « vil det være vanskeligere å avgrense det straffritt medbrakte rusmiddel til en brukerdose » som et « sterkt motargument » mot en annen praksis enn injisering av en brukerdose heroin.
AP170226 Derfor er det en relativt omfattende svarteliste som praksis nå er laget.
VG170225 Blant årets gamlinger er det i praksis bare Benny Borg som fremdeles er aktuell som artist.
VG170225 KrF og SV har foreslått foreldelsesfrist i slike saker, men det støtter ikke Høyre, fordi de mener det i praksis vil belønne dem som oppholder seg i Norge ulovlig, bare de gjør det lenge nok.
DB170225 ¶ NORSK PRAKSIS : Medisinsk sjef Petter Olberg forteller at flere andre nasjoner er interessert i den norske tilnærmingen til luftveisbehandling.
DB170225 - Det er ingen holdepunkter i rapporten for at vi bør endre praksis , så den blir videreført.
BT170225 UDIs praksis den senere tiden har med rette fått politiske konsekvenser.
BT170225 UDIs praksis den senere tiden har med rette fått politiske konsekvenser.
AP170225 Flere av deltagerne har innrømmet at turene til det oljerike landet i praksis har vært rene ferier.
AP170225 - Senterpartiet snakket høyt og mye om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, men i praksis sørget de først og fremst for å styrke maktapparatet i Oslo, skriver Sanner.
AA170225 KrF og SV har foreslått foreldelsesfrist i slike saker, men det støtter ikke Høyre, fordi de mener det i praksis vil belønne dem som oppholder seg i Norge ulovlig, bare de gjør det lenge nok.
VG170224 - Hvordan foregår den mentale treningen i praksis ?
SA170224 Forbrukerombudet har kommet fram til at totalprisen i praksis for flertallet av kundene blir 32.800 kroner.
SA170224 I praksis vil det ikke være noen fordel å la staten ta seg av saker med omsorgsovertakelse i barnevernet, skriver Elisabeth Gording Stang, professor i barnerett.
SA170224 Det er behov for mer kunnskap om hvordan de skjønnsmessige vurderingene i tvangssaker foretas i praksis .
DN170224 Forbrukerombudet har kommet frem til at totalprisen i praksis for flertallet av kundene blir 32.800 kroner.
DB170224 I Norge er det vanlig praksis at avdøde blir kjørt rett til likkjelleren ved sykehuset, eventuelt at de ligger på et venterom til pårørende har fått tatt farvel.
DB170224 Her har vi svært langt igjen før norsk praksis befinner seg innenfor anstendige rammer.
DB170224 Dagens praksis er skadelig også for fellesskapet vårt.
BT170224 Disse jobber tett sammen med familievernet og organisasjonen for barnevernsforeldre ( OBF ) for å utvikle god praksis for dette faglige arbeidet.
AP170224 I praksis vil dette si at man må betale en avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.
AP170224 - Hvordan vil en slik endring av regelverket se ut i praksis ?
AA170224 Forbrukerombudet har kommet fram til at totalprisen i praksis for flertallet av kundene blir 32.800 kroner.
VG170223 Han var produksjonsleder - i praksis nestkommanderende med ansvar for det praktiske - for det norske teamet under den halvt år lange innspillingen i fjor.
VG170223 I svaret slår ekspedisjonssjef Thor Arne Aass fast at det ikke kan konkluderes med at Humlegård kjente eller burde ha kjent til en instruks og praksis om ikke å gripe inn ved grov narkotikakriminalitet.
VG170223 - Med dagens praksis sender vi et signal til alle innvandrere om at de aldri kan føle seg trygge.
VG170223 - Jeg mener det er prinsipielt galt å trekke tilbake borgerskap når det først er gitt, og jeg vil jobbe for at De Grønne går inn for svensk praksis , sier hun.
SA170223 Han mener satsingen illustrerer hvordan norske selskaper møter problemer i fremvoksende markeder med en annen kultur for bestikkelser og lignende praksis enn i Norge.
SA170223 Sammenhengene er kjent både i praksis og forskning.
SA170223 Adresseavisens mangeårige langrennskommentator, Kjetil Kroksæter, mener at det er en tvilsom praksis som de to finske mediene nå står for.
FV170223 Adresseavisens mangeårige langrennskommentator, Kjetil Kroksæter, mener at det er en tvilsom praksis som de to finske mediene nå står for.
DB170223 Dagen før Tillerson ankom Mexico, tirsdag, framla Trump-administrasjonen nye retningslinjer som i praksis vil gjøre det mulig for amerikanske myndigheter å deportere alle ulovlige innvandrere som kom til USA gjennom Mexico, tilbake til Mexico.
DB170223 I praksis står Norge så å si alene om sin måte og tolke traktaten på.
DB170223 Den russiske skyggen dekker 70 prosent av Arktis, og har i praksis militarisert nordområdene, sier han.
DB170223 - I praksis er den norske håndhevelsen av miljøbestemmelsene et forbud mot ferdsel.
DB170223 Direktivene, utstedt av sikkerhetsdepartementet, senker i praksis terskelen for hvilke ulovlige innvandrere politimyndighetene i landet skal prioritere for deportasjon, ifølge The Guardian.
DB170223 ( Finansavisen ) : I et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Terje Søviknes tar SV opp det de mener er en problematisk praksis fra kraftselskapenes side.
DB170223 Om kommuner som i praksis er fungerende arbeidsmarkeder ble slått sammen, ville man fått mer likestilte enheter som kunne overtatt større oppgaver og fått bedre økonomi enn i dag.
DB170223 åtejakt, som i praksis kan innebære regelrette henrettelser av dyr som lokkes til åtet, også kan sees som uetisk.
DA170223 Det er ennå ikke klart om deportasjonsfaren i praksis vil gjelde alle papirløse i USA.
BT170223 - Dersom ansettelsesrådet vurderer å avskjedige klienten min for dette, kommer jeg til å finne flere eksempler på praksis på tidligere og verre forhold som ikke har ledet til avskjedigelse, sier Austgulen.
BT170223 | I praksis må man være sin egen vikar ¶
BT170223 Adresseavisens mangeårige langrennskommentator, Kjetil Kroksæter, mener at det er en tvilsom praksis som de to finske mediene nå står for.
AP170223 Vi er i praksis sammen fra 06.30 om morgenen til 11 om kvelden, sa Priebus.
AP170223 I praksis vil dette si at man må betale en avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.
AP170223 - Paradokset er at det man reagerer på at Trump nå gjør på innvandringsfeltet i USA, er ingenting mot norsk praksis , fastslår advokat og Ap-politiker Brynjar Meling.
AP170223 - Paradokset er at det man reagerer på at Trump nå gjør på innvandringsfeltet i USA, er ingenting mot norsk praksis , fastslår advokat og Ap-politiker Brynjar Meling.
AP170223 I praksis fikk miljøminister Vidar Helgesen ( H ) beskjed av Stortinget i januar om å tolke loven på nytt eller endre den.
AP170223 Adresseavisens mangeårige langrennskommentator, Kjetil Kroksæter, mener at det er en tvilsom praksis som de to finske mediene nå står for.
AA170223 Inntil nå har amerikanske myndigheter i praksis akseptert at et stort antall illegale innvandrere oppholder seg i landet.
AA170223 Han mener satsingen illustrerer hvordan norske selskaper møter problemer i fremvoksende markeder med en annen kultur for bestikkelser og lignende praksis enn i Norge.
VG170222 Dagens ordning for godkjenning av kommunevåpen er ikke lov- eller forskriftsfestet, men basert på langvarig praksis som har foregått siden 1898.
VG170222 Det er å sette grenser for politikk i praksis », skrev Astrup på Minervanett.
SA170222 Jeg som ikke har tatt noe doping blir i praksis utestengt i ett år, mens en utøver som har testet positivt får 13 måneder.
DB170222 Likevel var ikke utvalget, ledet av førstestatsadvokat Katarina Rise, entydig positivt til landslagets praksis .
DB170222 Her gjaldt det bare å få fakta om ulik nordisk praksis inn i rapporten, og så får hver enkelt nasjon gjøre sine etiske vurderinger av medisinering av egne løpere ut fra det.
DB170222 På dette tidspunktet hadde Larsson og utvalget gjennomført intervjuer med medisinsk ansvarlig Bo Berglund og SOK-lege Per Andersson, og den svenske professoren hadde skrevet en seksjon om svenskenes praksis til bruk i rapporten.
DB170222 Den russiske skyggen dekker 70 prosent av Arktis, og har i praksis militarisert nordområdene, sier han.
DB170222 - I praksis er den norske håndhevelsen av miljøbestemmelsene et forbud mot ferdsel.
DB170222 Men hvis mediene skal insistere på sin viktige samfunnsrolle som røkter av debatten og som den kritiske stemmen som stiller intervjuobjektene til ansvar, så må de faktisk skjerpe seg på å også gjøre dette i praksis , og ikke kun opptre som mikrofonstativ.
DA170222 I praksis er det siste alternativet mest realistisk.
DA170222 Dette begrunnet de med at den nye etableringen av BRP-en på Rygge i praksis var en virksomhetsoverdragelse.
BT170222 Jeg som ikke har tatt noe doping blir i praksis utestengt i ett år, mens en utøver som har testet positivt får 13 måneder.
BT170222 Jeg som ikke har tatt noe doping blir i praksis utestengt i ett år, mens en utøver som har testet positivt får 13 måneder.
AP170222 Konflikten mellom regjeringen og konstitusjonsdomstolen førte i praksis til at Polen var i en formell konstitusjonell krise i nesten et helt år.
AP170222 Jeg som ikke har tatt noe doping blir i praksis utestengt i ett år, mens en utøver som har testet positivt får 13 måneder.
AA170222 Selvfølgelig ønsker vi en mer rettferdig praksis som skiller bedre mellom overlagt doping og rene uhell.
AA170222 Regionen har i praksis ett arbeidsmarked og burde ha mye å vinne på å slå seg sammen.
VG170221 Til TV 2 hevder Vidar Løfshus at Martin Johnsrud Sundby-saken krevde så mye av apparatet i Norges Skiforbund at det i praksis ødela for de andre løperne.
VG170221 Til TV 2 hevdet Vidar Løfshus tidligere at Martin Johnsrud Sundby-saken krevde så mye av apparatet i Norges Skiforbund at det i praksis ødela for de andre løperne.
VG170221 Det er selvsagt at Stortinget vil få all relevant informasjon også om denne saken, selv om noe informasjon må gis i lukket i høring i tråd med vanlig praksis i slike saker under skiftende regjeringer, sier Solberg.
SA170221 Politimesterne baserer seg gjerne på opparbeidet praksis gjennom årene med bøtegrenser for radar- og lasermålinger.
SA170221 Men i praksis får du ikke bot ved å ligge 1 km/t over grensen forbi en fotoboks.
SA170221 I praksis er de dønn nøyaktige.
SA170221 - 4K-oppløsning på skjermer under 60 tommer har lite for seg da det i praksis vil være umulig å se forskjell på normal seeravstand.
FV170221 Åpenheten fra beredskapstroppen om det som hadde skjedd, gikk langt utover vanlig praksis fra tidligere aksjoner, mener Snortheimsmoen.
FV170221 - 4K-oppløsning på skjermer under 60 tommer har lite for seg da det i praksis vil være umulig å se forskjell på normal seeravstand.
DN170221 Sykehusene har svært ulik praksis for antibiotikabruk, skriver Nationen.
DB170221 DA BETYR DET LITE at Holund regner med at det plutselig opprykket fra reserveplass i praksis ikke forandrer noe for ham.
DB170221 Selv om Williams jobb er konkurranseutsatt, bør vi spørre oss selv om det er greit at vi i praksis verdsetter maskiner høyere enn mennesker i Norge.
DA170221 I forrige uke sendte Toppe spørsmål om hva regjeringen vil « gjøre for å hindre at nordmenn benytter seg av surrogati i utlandet » og om « surrogati-firma sin praksis i Norge er lovlig ».
DA170221 Da har vi i praksis vedtatt å legge ned vårt kystforsvar.
DA170221 I forrige uke sendte Toppe spørsmål om hva regjeringen vil « gjøre for å hindre at nordmenn benytter seg av surrogati i utlandet » og om « surrogati-firma sin praksis i Norge er lovlig ».
DA170221 I praksis betyr det at hun går lenger enn det partiet har gjort i sitt forslag til nytt partiprogram 2017-2021, og lenger enn det Ap-nestleder og leder av utdanningskomiteen på Stortinget, Trond Giske, har gjort hittil.
BT170221 - 4K-oppløsning på skjermer under 60 tommer har lite for seg da det i praksis vil være umulig å se forskjell på normal seeravstand.
AP170221 Disse dollarene har, påstår myndighetene, samme verdi som amerikanske dollar, men i praksis synker den reelle kursen raskt, melder The Economist.
AP170221 I forrige uke sendte Toppe spørsmål om hva regjeringen vil « gjøre for å hindre at nordmenn benytter seg av surrogati i utlandet » og om « surrogati-firma sin praksis i Norge er lovlig ».
AP170221 - 4K-oppløsning på skjermer under 60 tommer har lite for seg da det i praksis vil være umulig å se forskjell på normal seeravstand.
AA170221 Grunnlovsendringen i september ble ikke spesielt godt mottatt blant Alijevs kritikere, ettersom den også utvidet presidentperioden fra fem til sju år, noe de mener i praksis åpner for at et av Alijevs barn en dag skal kunne overta makten.
AA170221 I undersøkelsen, som 1.500 canadiere har svart på, støtter 60 prosent nåværende canadisk praksis på flyktningfeltet. 40 prosent mener antall flyktninger i landet er for høyt.
AA170221 I forrige uke sendte Toppe spørsmål om hva regjeringen vil « gjøre for å hindre at nordmenn benytter seg av surrogati i utlandet » og om « surrogati-firma sin praksis i Norge er lovlig ».
AA170221 Politimesterne baserer seg gjerne på opparbeidet praksis gjennom årene med bøtegrenser for radar- og lasermålinger.
AA170221 Men i praksis får du ikke bot ved å ligge 1 km/t over grensen forbi en fotoboks.
AA170221 I praksis er de dønn nøyaktige.
VG170220 I så fall mister hun årets sesong, men får i praksis med seg hele 2017/2018-sesongen.
VG170220 Det er langt fra det eneste han har signert i løpet av de fire første ukene, men flere av avgjørelsene er utfordret eller opphevet i domstolene, og en rekke andre er i praksis ikke mer enn en erklæring av hva administrasjonens politikk skal være fremover.
SA170220 Kjøpers advokat Thomas Andersen mener at eierskifteforsikringsselskapenes praksis kan endres med denne dommen.
SA170220 Han mener eierskifteforsikringsselskapenes praksis endres etter dette.
SA170220 - I praksis betyr ikke dette uttaket så mye.
FV170220 - I praksis betyr ikke dette uttaket så mye.
FV170220 - I praksis betyr ikke dette uttaket så mye.
DN170220 - Programmet innebærer i praksis subsidiering av og økning i industriell tømmerhogst.
DB170220 Mildere praksis i Sverige ¶
DB170220 Lyster i UNE mener at endret svensk praksis ikke påvirker Norge.
DB170220 Han mener at Norge bedriver en spesiell praksis .
DB170220 Vi skal ha en innsats for mer praksis i skolen, vi skal satse på lærebedriftene - og vi skal rydde opp i arbeidslivet.
DB170220 Vi skal ha en innsats for mer praksis i skolen, vi skal satse på lærebedriftene - og vi skal rydde opp i arbeidslivet.
BT170220 - Programmet innebærer i praksis subsidiering av og økning i industriell tømmerhogst.
BT170220 Men det bekymringsfulle er å miste den kunnskapen, genetikken, og mangfoldet bønder viderefører gjennom arv, praksis , eksperimentering, og videreutvikling.
BT170220 Politimesterne baserer seg gjerne på opparbeidet praksis gjennom årene med bøtegrenser for radar- og lasermålinger.
BT170220 Men i praksis får du ikke bot ved å ligge 1 km/t over grensen forbi en fotoboks.
BT170220 I praksis er de dønn nøyaktige.
BT170220 Kjøpers advokat Thomas Andersen mener at eierskifteforsikringsselskapenes praksis kan endres med denne dommen.
BT170220 Han mener eierskifteforsikringsselskapenes praksis endres etter dette.
BT170220 - I praksis betyr ikke dette uttaket så mye.
BT170220 - I praksis betyr ikke dette uttaket så mye.
AP170220 Et annet vanlig kriterium i anbudskonkurranser er for eksempel oppdragsforståelse - altså hvordan de har tenkt til å løse oppgavene i praksis .
AP170220 Kjøpers advokat Thomas Andersen mener at eierskifteforsikringsselskapenes praksis kan endres med denne dommen.
AP170220 Han mener eierskifteforsikringsselskapenes praksis endres etter dette.
AP170220 - I praksis betyr ikke dette uttaket så mye.
AP170220 - I praksis betyr ikke dette uttaket så mye.
AA170220 Hvordan dette skal gjennomføres i praksis arbeider vi med nå, og da er det litt krevende å få en slik streik i fanget, sier Solem.
AA170220 Hvordan dette skal gjennomføres i praksis arbeider vi med nå, og da er det litt krevende å få en slik streik i fanget, sier Solem.
AA170220 Disse områdene vil i praksis bli stengt for oljeleting.
SA170219 Ny kunnskap tvinger fram ny praksis
SA170219 Annen praksis i Finland ¶
FV170219 Annen praksis i Finland ¶
FV170219 Annen praksis i Finland ¶
DN170219 De mener avtalen i praksis gir hytteeiere på finsk side 3.600 døgnkort i året for vederlagsfritt å kunne fiske på norsk side av grenseelven.
DN170219 - Det er helt normal praksis mot slutten i internasjonale forhandlinger at forhandlingslederne må sette seg sammen og at statsrådene må konsulteres.
DB170219 Men derfra til VM-gull finnes det ingen selvsagt vei når de taktiske valgene skal gjøres i praksis og formen der og da bestemmer resten.
DB170219 Men det er ingen holdepunkter i rapporten for at vi bør endre praksis rundt bruken av forstøverapparat, så den blir videreført, sa Løfshus.
DB170219 Horne utelukker ikke at norsk praksis bryter med menneskerettighetene ¶
DB170219 Klimaskeptikeren Scott Pruitt ble derimot godkjent som ny sjef for Environmental Protection Agency ( EPA ), i praksis USAs nye miljøminister.
DB170219 Før helgen ble det kjent at Trump vurderer å nedlegge National Endowment for the Arts, i praksis kulturdepartementet.
DB170219 Lovbrudd kan straffes med arrest og piskeslag, en forferdelig og kvinneundertrykkende praksis .
BT170219 Annen praksis i Finland ¶
BT170219 Annen praksis i Finland ¶
AP170219 Annen praksis i Finland ¶
VG170218 Så kommer jeg over hengkanten der, også gjør jeg en feil som er... nybegynnerfeil, oppsummerer Nina Løseth om konkurransen som i praksis var over etter 16 sekunder. 27-åringen fra Ålesund med startnummer 2 var allerede målt bak senere gullvinner Mikaela Shiffrin fra USA som startet først, men fra det flate åpningspartiet og over i det første bratthenget gikk det virkelig galt.
VG170218 Denne ukulturen har utviklet seg ensidig og kjennetegnes ved at deler av russen, ved å opptre uniformert og i grupper og ved å påberope seg en tradisjon, har tiltatt seg en praksis som er krenkende og nedverdigende overfor yngre skoleelever.
VG170218 I praksis er det slik at ledere delegerer ansvaret og bruker systemene lite selv, men sitter med ansvaret for det totale bildet av arbeidet som gjøres og hvem som gjør det.
VG170218 Nå ber de i stedet Statens Helsetilsyn se på legens praksis .
VG170218 De har nå sendt saken over til Statens Helsetilsyn, og bedt dem vurdere om legens praksis var forsvarlig.
DB170218 UNEs kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster er ikke enig i at det er en ny praksis i UNE å fatte nye, negative vedtak etter å ha tapt saker i retten.
DB170218 Den politiske kampen om distriktene - i praksis alt land utenfor Oslos grenser - er nå i gang.
DB170218 Staten skal dekke en del av lønna, og åpne opp for det vi allerede ser i liknende ordninger ; at det i praksis oppfordrer arbeidsgivere til å diskriminere mot normale arbeidssøkere som trenger full lønn.
DA170218 Et « grønt » skifte i luftfartsindustrien dreier seg derfor i dag i praksis mer om avanserte former for kvotesjonglering, å lage litt mer drivstoffgjerrige fly og å putte mer biodrivstoff, inkludert menneskemat, på tanken.
DA170218 I praksis er ideologiske kjepphester med krav om lokal enighet en garanti mot vern av natur, sier Håpnes.
AP170218 I praksis betyr det å bygge om lagrede kjernefysiske stridshoder til eksisterende kryssermissiler.
AP170218 I praksis har dette vært store militærøvelser med titusener av soldater på tvers av alle våpengrener, ofte nær grenseområdene til NATO-land.
AP170218 - Syria er i praksis et skoleeksempel på at Revolusjonsgarden tar styringen i utenrikspolitikken.
AP170218 - I praksis er ideologiske kjepphester med krav om lokal enighet en garanti mot vern av natur, sier Håpnes. | Én person alvorlig skadet i utforkjøring i Kongsvinger ¶ Én person er alvorlig skadet etter en utforkjøring i nærheten av Føskersjøen i Kongsvinger.
AA170218 - I praksis er ideologiske kjepphester med krav om lokal enighet en garanti mot vern av natur, sier Håpnes. ( ©NTB ) ¶ | Én kritisk skadd i utforkjøring i Kongsvinger ¶ Én person ble kritisk skadd og fire ble alvorlig skadd i en utforkjøring i nærheten av Føskersjøen i Kongsvinger natt til lørdag.
VG170217 - Vi har avdekket noe uheldig praksis .
VG170217 - Uheldig praksis
VG170217 Vi vil minne om at i samsvar med internasjonal praksis er visumutstedelse eller visumnektelse den suverene retten til enhver stat.
VG170217 - Mye tyder på at de forskjellige nemndene fortsatt har veldig ulik praksis , og at kvinnenes rettigheter ikke alltid ivaretas.
DN170217 Det har ikke gjort jobben enklere for Siem og hans folk at sveitserne i en folkeavstemning i 2012 i praksis forbød bygging av nye ferieboliger for salg i pressområder.
DN170217 « Vi vil minne om at i samsvar med internasjonal praksis er visumutstedelse eller visumnektelse den suverene retten til enhver stat.
DB170217 Selv om Olympiatoppen har manglet en samlet skriftlig framstilling av norsk praksis ved astmamedisinering, har Norge i tiår ligget langt framme på dette området.
DB170217 I Sverige er dette i praksis SOK sitt ansvar.
DB170217 Skiforbundets praksis renvasket ¶
DB170217 Og da utvalget la fram sin rapport, ble Norges Skiforbunds praksis rundt medisinering av løperne i stor grad renvasket av astmautvalget.
DB170217 Langrennskomiteen bestemte seg i fjor for å nedsette et utvalg som skulle granske flere ting : rutinene vedrørende oppfølging og medisinering av utøvere, om det forelå brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell og vurdere om rutiner og praksis lå innenfor idrettsmedisinsk praksis .
DB170217 Langrennskomiteen bestemte seg i fjor for å nedsette et utvalg som skulle granske flere ting : rutinene vedrørende oppfølging og medisinering av utøvere, om det forelå brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell og vurdere om rutiner og praksis lå innenfor idrettsmedisinsk praksis.
DB170217 I tillegg skulle det vurderes om disse rutinene har vært fulgt i praksis .
DB170217 Det har i praksis vist seg at mor kan søke om å få overført fedrekvoten til seg, uten at far blir hørt, sier Horne.
DB170217 Den nye presiseringen i folketrygdloven vil i praksis bety at det ikke skal være automatikk i at mor overtar fedrekvoten ved samlivsbrudd.
DB170217 - Hvordan skal dette fungere i praksis i hverdagen, når den kanskje ikke er like A4 som på papiret ?
DB170217 Den innebærer en anerkjennelse av at Kina og Taiwan i prinsippet er ett land, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DB170217 Med dagens praksis er det vanskelig for sivilsamfunn, fagfolk og politikere å kunne påvirke slike prosesser fra begynnelsen.
DB170217 Dette tyder på at slike granskninger bør være fast praksis etter alle norske militære bidrag utenlands, inkludert bombingen i Libya og krigen i Syria.
DA170217 Det betyr i praksis at de som får en midlertidig tillatelse må vente i minst et år før de blir bosatt.
DA170217 Barneombudet gikk nylig hardt ut mot regjeringens praksis overfor barna som mangler nødvendige dokumenter og som befinner seg i en fastlåst situasjon.
AA170217 Dette innebærer en anerkjennelse av at Kina og Taiwan i prinsippet er ett land, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
AA170217 Den innebærer en anerkjennelse av at Kina og Taiwan i prinsippet er ett land, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
AA170217 Siden faren har dårlig helse, er det i praksis Lee Jae-yong som har ledet elektronikk-giganten de siste årene. 48-åringen er mistenkt for å ha gitt bestikkelser tilsvarende over 330 millioner kroner til president Park Geun-hyes nære venninne Choi Son-sil.
AA170217 Det har i praksis vist seg at mor kan søke om å få overført fedrekvoten til seg, uten at far blir hørt.
VG170216 Uklare rutiner er også et stikkord for informasjonsutveksling med Olympiatoppen, mens en tidligere praksis om reseptpliktig medisin lett tilgjengelig i smøretraileren ikke akkurat slo an hos utvalget.
VG170216 I den ferske granskingsrapporten fortsetter utvalget med å si at det ikke er grunn til å forandre praksis i norske helseteam når det kommer til diagnostisering og undersøkelse av astma og andre luftveislidelser.
VG170216 Granskingsutvalget har kommet frem til at Skiforbundets praksis har vært lovlig.
VG170216 USA varslet at skjevheten i NATO, der de i praksis må betale for Europas sikkerhet, mens Europa selv ikke gidder, ikke kunne fortsette.
VG170216 Etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk i psykiatrien - og sviktende kontrollrutiner, strammer Helsedirektoratet nå kraftig inn på dagens praksis .
VG170216 - Vi ønsker lik og riktig praksis for alle kontrollkommisjoner.
VG170216 - I praksis har vi allerede tilpasset oss at avkastningen har blitt lavere enn fire prosent, sier Siv Jensen i dag.
VG170216 | Justisministeren åpner for å endre praksis rundt menneskehandel-ofre ¶
VG170216 Det regjeringen i praksis har varslet både gjennom nasjonalbudsjettet 2017 og dagens nyhet er at framtidige regjeringer ikke kan fortsette den oljepengebruken den selv har stått for i fire år., sier Støre.
SA170216 Norsk praksis er dessuten i samsvar med nordisk og internasjonal praksis .
SA170216 Norsk praksis er dessuten i samsvar med nordisk og internasjonal praksis.
FV170216 Vurdere om våre rutiner ligger innenfor idrettsmedisinsk praksis
FV170216 Vurdere om våre rutiner har vært fulgt i praksis ¶ ¶ 2.
FV170216 Norsk praksis er dessuten i samsvar med nordisk og internasjonal praksis .
FV170216 Norsk praksis er dessuten i samsvar med nordisk og internasjonal praksis.
DN170216 - Advokatene får i praksis ta seg meget godt betalt, men folk må passe på at de ikke risikerer kjempetap på en tvist som kunne vært løst utenfor rettssalen, sier Høyer.
DN170216 I praksis vil torsdagens forslag likevel trolig bli oppfattet som en justering av handlingsregelen.
DN170216 Lee junior styrer i praksis selskapet på grunn av farens skrantende helse. ( ©NTB ) ¶
DB170216 Det betyr forsvarlig medisinsk praksis, fastslår rapporten på nesten 200 sider, til glede for landslagssjef Vidar Løfshus, leder for langrennskomiteen Torbjørn Skogstad og de andre, som nå fortsetter sin praksis rundt medisinering og bruk av forstøverapparat.
DB170216 Det betyr forsvarlig medisinsk praksis , fastslår rapporten på nesten 200 sider, til glede for landslagssjef Vidar Løfshus, leder for langrennskomiteen Torbjørn Skogstad og de andre, som nå fortsetter sin praksis rundt medisinering og bruk av forstøverapparat.
DB170216 - Rapporten er grundig, den peker på en del ting vi må jobbe videre med, og forbedringsområder vi bør følge opp for å bli et enda bedre langrennsteam, men det er ingen holdepunkter i rapporten for at vi bør endre praksis rundt bruken av forstøverapparat, så den blir videreført, sier Løfshus.
DB170216 Gjennom hele denne VM-sesongen har landslagene fått lov til å fortsette sin vante medisinske praksis når det gjelder å ta vare på utøvernes luftveissystem så effektivt som mulig.
DB170216 Vurdere om rutiner og praksis ligger innenfor idrettsmedisinsk praksis .
DB170216 Vurdere om rutiner og praksis ligger innenfor idrettsmedisinsk praksis.
DB170216 Vurdere om rutinene har vært fulgt i praksis .
DB170216 ULLEVAAL STADION : ( Dagbladet ) : Norges Skiforbunds praksis rundt medisinering av løperne er i stor grad er renvasket av det såkalte astmautvalget.
DB170216 - I praksis har vi allerede tilpasset oss at avkastningen av fondet har blitt lavere.
DB170216 I tillegg har de i praksis akseptert at selskapet kommer til å bryte arbeidsmiljøloven.
DB170216 I praksis kan dette bety at foreldre personlig ikke trenger å ha noe imot at barnet drar på leirskole, er på kino med venner, deltar på bursdager eller har kjæreste, det er først når noen andre fra miljøet ringer og klager at man setter disse begrensningene, fordi man blir redd for å få sin sosiale statu
DB170216 På samme måte som med Mongstad stiller nemlig staten raust opp med gunstige skattevilkår som gjør at skattebetalerne i praksis tar 78 prosent av regninga for investeringene.
DA170216 Ellers var utvalgets klare konklusjon : Den norske bruken av astmamedisin er « i all hovedsak i samsvar med nordisk og internasjonal praksis ».
DA170216 Utvalget fortsetter med å si at det ikke er grunn til å forandre praksis i norske helseteam når det kommer til diagnostisering og undersøkelse av astma og andre luftveislidelser.
DA170216 " - Praksisen i landslaget for langrenn ved Norges Skiforbund er i all hovedsak i samsvar med nordisk og internasjonalt praksis .
BT170216 Norsk praksis er dessuten i samsvar med nordisk og internasjonal praksis .
BT170216 Norsk praksis er dessuten i samsvar med nordisk og internasjonal praksis.
AP170216 En enstatsløsning vil i praksis innebære at Israel annekterer områdene landet okkuperte i 1967, og som et samlet verdenssamfunn i alle år siden har krevd at de trekker seg ut av. ( ©NTB ) ¶
AA170216 En enstatsløsning vil i praksis innebære at Israel annekterer områdene landet okkuperte i 1967, og som et samlet verdenssamfunn i alle år siden har krevd at de trekker seg ut av. ( ©NTB ) ¶
AA170216 Som assisterende styreleder og sønn av styreleder Lee Kun-hee styrer Lee junior i praksis selskapet på grunn av farens skrantende helse. ( ©NTB ) ¶
AA170216 Lee junior styrer i praksis selskapet på grunn av farens skrantende helse. ( ©NTB ) ¶
AA170216 En enstatsløsning vil i praksis innebære at Israel annekterer områdene landet okkuperte i 1967, og som et samlet verdenssamfunn i alle år siden har krevd at de trekker seg ut av. ( ©NTB ) ¶
AA170216 Helsedirektoratet strammer inn på dagens praksis med tvangsmidler i psykiatrien.
AA170216 Han sier de ønsker lik og riktig praksis for alle kontrollkommisjoner.
AA170216 I praksis vil torsdagens forslag likevel trolig bli oppfattet som en justering av handlingsregelen.
VG170215 Overskriften er i praksis den samme i Trøndelag som i Nederland, Frankrike, Tyskland og Italia.
VG170215 En vingestekket og svak president som i praksis bare kan gjøre det andre vil, og som bli truet til politisk taushet av hemmelige tjenester som har skaffet seg en mengde politisk møkk som de etter eget forgodtbefinnende kan kaste på presidentens lange slips når han ikke oppfører seg.
VG170215 Det er forståelig at Trump klikker hvis han opplever at etterretningstjenestene ikke har lojalitet til ham, men i praksis forsøker med alle midler å underminere hans autoritet som president og hans politiske handlingsrom.
SA170215 Ungdommer som har skattefrie inntekter vil ikke rapportere inn summen og i praksis godtas det nok at det ikke finnes god dokumentasjon på det.
DN170215 I praksis har det vist seg vanskelig å etablere.
DB170215 Urimelig praksis
DB170215 - Jeg har vært i praksis hos blant annet akuttmottaket ved sykehuset i Trondheim, og de som jobber der gjør en fantastisk jobb.
DB170215 Dagbladet har flere ganger skrevet om pasientgruppa som i praksis er nødt til å selv kjempe for å få behandlingen de skulle hatt krav på.
DB170215 Overfor Dagbladet har Humlen tidligere brukt Al-Azawys sak som eksempel på det han mener er en ny praksis i Utlendingsnemnda ( UNE ) : Etter å ha tapt i retten og fått asylavslag kjent ugyldige, fatter UNE nye, negative vedtak - men på et nytt grunnlag.
DB170215 Lyster er ikke enig med Arild Humlen, som mener at det er en ny praksis i UNE å fatte nye, negative vedtak etter å ha tapt saker i retten.
DA170215 På onsdagens trening fikk vi se det i praksis .
DA170215 I Aust-Agder gikk fraværet ned 5 prosent, mens endret praksis og tettere oppfølging ikke ga noen påviselig effekt i Rogaland.
DA170215 Men det er i praksis svært få - og ofte dyrere - togavganger, mens du kan velge og vrake i rimelige flyavganger.
BT170215 Hva dette vil bety i praksis er ikke godt å si, ifølge regjeringsadvokat Ole Kristian Rigland, som representerer myndighetene i saken.
BT170215 Meldingen vil i praksis være trukket tre uker etter at den legges fram, sa Arnstad i Stortingets spørretime onsdag.
AP170215 Ungdommer som har skattefrie inntekter vil ikke rapportere inn summen og i praksis godtas det nok at det ikke finnes god dokumentasjon på det.
AA170215 Statoil er nest mest omsatt, men står i praksis på stedet hvil med et fall på 0,1 prosent siden sluttkursen tirsdag.
VG170214 Det hadde vært snillisme i praksis å sende denne til Kiev, men den får deg iallfall i godt humør.
VG170214 Dette er det umulig for arbeidsgiver å kontrollere i praksis .
VG170214 - Vi ser at en del av de reglene som settes er for tungvinte til at folk etterlever dem i praksis , for eksempel det å ha forskjellig passord på forskjellige tjenester.
DN170214 Når det gjaldt den nye leiligheten i Sandvika kom dommeren til at Geir Knutsen, til tross for sin økonomiske situasjon, i praksis hadde vært med på å finansiere den nye leiligheten, både ved egenkapital og låneopptak.
DN170214 I praksis kan dette bety handelskrig.
DB170214 Kritikerne av Linde mener hun likevel burde tatt avstand fra en praksis de fleste vil definere som kvinnefiendtlig.
DB170214 Motsatsen er Veirenos tilbud i Oslo, som blant annet baserte seg på færre biler og nye ruter som i praksis ville medføre mer arbeid per ansatt.
DB170214 Lifehacker har en artikkel om hvordan dette kan gjøres i praksis .
DA170214 Han mener « befaringen og tilbakemeldingen fra Fylkesmannen var nyttig », men også at « noen av tilbakemeldingene (... ) legger opp til en praksis som kan virke unødvendig restriktiv.
AP170214 I praksis gjelder dette hovedfartsårer som Ring 3, E6 og E18, samt Ring 1 og Ring 2.
AP170214 I praksis vil dette si at nesten alle drosjebiler i Oslo vil måtte skiftes ut i løpet av de neste tre årene.
AP170214 I praksis vil dette si at nesten alle drosjebiler i Oslo vil måtte skiftes ut i løpet av de neste tre årene.
AP170214 Forskningsresultater tyder på at betalingsmåte påvirker legenes praksis .
AP170214 Betalingsmåte påvirker praksis
VG170213 Trump og hans administrasjon har også lovet en kraftig opptrapping av innsatsen mot ekstrem islamistisk terrorisme, men det er ingen som ennå vet hva dette betyr i praksis .
FV170213 Vurdere om våre rutiner ligger innenfor idrettsmedisinsk praksis
FV170213 Vurdere om våre rutiner har vært fulgt i praksis ¶ ¶ 2.
DN170213 Halvard Haukeland Fredriksen, professor i europarett ved Universitetet i Bergen, mener det i praksis er umulig å trekke en klar grense mellom diskusjon og forhandlinger.
DN170213 Lee junior styrer i praksis selskapet på grunn av farens skrantende helse.
DN170213 Strengere regler for telefonsalg er i praksis et forbud mot oppfølging av egne kunder.
DB170213 Men sjokoladen kommer i en rekke forskjellige utgaver, som i praksis smaker nøyaktig likt, men likevel har svært ulike priser.
DB170213 Ideen er lånt fra USA, som ifølge Hagen har en lignende praksis allerede.
DB170213 ¶ DISKUTABEL PRAKSIS : Donald Trumps opptreden på Mar-a-Lago i helgen bør ikke overraske noen.
DA170213 Det ville i praksis vært å innrømme feil samtidig som saken granskes av amerikanske medier.
DA170213 - Det betyr i praksis at vi kan bygge med materialer som tilfredsstiller byggebransjens krav til sertifisering som miljøbygg.
BT170213 Vurdere om våre rutiner ligger innenfor idrettsmedisinsk praksis
BT170213 Vurdere om våre rutiner har vært fulgt i praksis ¶ 2.
AP170213 Halvard Haukeland Fredriksen, professor i europarett ved UiB, mener det i praksis er umulig å trekke en klar grense mellom diskusjon og forhandlinger.
AP170213 Vurdere om våre rutiner ligger innenfor idrettsmedisinsk praksis
AP170213 Vurdere om våre rutiner har vært fulgt i praksis ¶ 2.
AA170213 Lee junior styrer i praksis selskapet på grunn av farens skrantende helse.
AA170213 Det ville i praksis vært å innrømme feil samtidig som saken granskes av amerikanske medier. ( ©NTB ) ¶ | 188.000 evakuert nær demning i USA ¶ 188.000 innbyggere er bedt om å evakuere etter at det er avdekket skader på sidekanalene fra Oroville-demningen i California, USAs høyeste demning. 188.000 innbyggere i åtte
AA170213 Akademikerne krevde at dagens praksis med såkalt « rullerende arbeidsplan » tariffestes.
AA170213 Og enda verre : Det er de som i praksis skal fronte en feilslått helsepolitikk.
BT170212 | I praksis må man være sin egen vikar ¶
BT170212 I praksis må man jobbe inn sitt eget fravær og være sin egen vikar.
BT170212 Praksis med et kollektivt vern representerer en videreføring av tariffavtalen mellom Legeforeningen og Spekter, slik den har vært de siste tiårene.
VG170211 Ørner som jakter droner blir stadig mer utbredt praksis blant europeiske forsvarsstyrker.
DB170211 » Ber om lik praksis
DB170211 Det betyr i praksis at en brønnbil må tas ut av ordinær rutekjøring, sa kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen.
BT170211 Når de ikke gjør dette, er de med å legitimere dagens tvilsomme praksis .
BT170211 Når de ikke gjør dette, er de med å legitimere dagens tvilsomme praksis .
VG170210 Det NIF i praksis gjorde her, var jo å markedsføre et markant dårligere tilbud enn klubbene kunnet fått.
VG170210 Domsutvalget er ikke enig i dette, og legger til grunn at dette følger av fast praksis fra CAS ».
VG170210 I praksis er han dermed, etter det VG erfarer, Jon F.
VG170210 I praksis er nok det riktig, og det er neppe grunn til å betvile E-tjenestens motiver.
VG170210 Grunnproblemet med DGF er den omfattende lagringen som i praksis kan ramme enhver, ikke hvilke søk E-tjenesten foretar i de lagrede dataene eller hvordan de bruker informasjonen.
SA170210 Dommerne påpeker at det følger av relevante rettskilder, særlig praksis fra CAS, at det skal svært mye til før det foreligger omstendigheter som innebærer at utøver er helt uten skyld.
FV170210 - Dette betyr i praksis at du kan ta med deg TV 2 Sumo på ferie i utlandet, så det er vi positive til.
FV170210 Dommerne påpeker at det følger av relevante rettskilder, særlig praksis fra CAS, at det skal svært mye til før det foreligger omstendigheter som innebærer at utøver er helt uten skyld.
DN170210 Jeg avventer til Meyer selv kommer med konkrete forslag om hva omorganiseringen og nye modeller innebærer i praksis .
DN170210 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DB170210 Denne dommen på 13 måneders utestengelse betyr i praksis at hun kan trene med lagvenninnene sine allerede fra 18.september.
DB170210 Det betyr i praksis at en brønnbil må tas ut av ordinær rutekjøring, sier kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen.
DB170210 - Så i praksis kan man få til en slik vinylhyllest ?
BT170210 Dommerne påpeker at det følger av relevante rettskilder, særlig praksis fra CAS, at det skal svært mye til før det foreligger omstendigheter som innebærer at utøver er helt uten skyld.
AP170210 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
AP170210 Etter Den europeiske menneskerettighetsdomstolens ( EMD ) praksis kreves det spesielle og sterke grunner for å nekte samvær mellom barn og foreldre. −Det skal fremdeles mye til for å nekte samvær mellom foreldre og barn etter en omsorgsovertagelse, sier professor i rettsvitenskap, Elisabeth Gording Stang ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som har lest d
AP170210 Etter Den europeiske menneskerettighetsdomstolens ( EMD ) praksis kreves det spesielle og sterke grunner for å nekte samvær mellom barn og foreldre. −Det skal fremdeles mye til for å nekte samvær mellom foreldre og barn etter en omsorgsovertagelse, sier professor i rettsvitenskap, Elisabeth Gording Stang ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som har lest d
AP170210 Dommerne påpeker at det følger av relevante rettskilder, særlig praksis fra CAS, at det skal svært mye til før det foreligger omstendigheter som innebærer at utøver er helt uten skyld.
AA170210 Malmedal opplyser at direktoratet nå vil endre praksis .
AA170210 Dette er i samsvar med tidligere praksis i lignende saker, opplyser direktoratet.
AA170210 I dag er det langt færre som snakker og forstår de ulike samiske språkene, og i praksis er det bare nordsamisk som er noenlunde levedyktig.
VG170209 En slik uvøren og vilkårlig praksis tillater naturligvis ikke Grunnloven, sier Bjørge.
VG170209 - Ulovlig praksis , mener flere jurister VG har snakket med.
VG170209 - Slik disse sakene er blitt presentert for meg, er det åpenbart at det foreligger grunnlovsbrudd og dermed en ulovlig praksis , sier jurist Eirik Bjørge, førsteamanuensis ved Universitetet i Bristol, der han underviser i offentlig rett og folkerett.
VG170209 - Det vi fra norsk side oppfattet som en enighet på møtet, at personer med multivisum kunne returneres, har i praksis vist seg vanskelig, sa Listhaug til VG etter møtet.
VG170209 Dessuten fungerer systemet i praksis ikke like godt som på papiret, mente han.
SA170209 - Dette betyr i praksis at du kan ta med deg TV 2 Sumo på ferie i utlandet, så det er vi positive til.
SA170209 Hun viser hvor sterk innflytelse den patriarkalske tolkingen av Koranen har på muslimers praksis , og hvordan den har begrenset realiseringen av Koranens budskap om likestilling og rettferdighet.
SA170209 Dette er omstilling i praksis .
FV170209 - En plassering her på kaia vil være i tråd med internasjonal praksis , hvor minnesteder plasseres på steder med direkte tilknytning til hendelsen som skal minnes.
DN170209 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DN170209 Kina har svart med å si at de ikke vil akseptere at USA bryter gjeldende praksis .
DB170209 - Fra norsk side mente vi at det var en enighet, men i praksis viste det seg vanskelig å returnere personer med multivisum etter det, sier Listhaug.
DB170209 Det som i praksis skjer, er at kameraet fanger langt flere bilder pr sekund enn hva som er nødvendig for avspilling av flytende video.
DB170209 Hvis straffeutmålingen sier 12 års fengsel, betyr det i praksis åtte år bak murene.
DB170209 Det er ikke tvil om at ovenstående praksis er i strid med norske internasjonale rettsforpliktelser etter Menneskerettighetskonvensjonene og Flyktningkovensjonen.
DA170209 Derfor er det på sin plass med en ekstra innsats for å få flere faglærte ut i praksis nå, sier Tormod Andreassen i NHO Rogaland til RA.
DA170209 » UDI vil at departementet revurderer dagens praksis som tilsier at ingen personer med begrenset oppholdstillatelse blir bosatt : ¶
DA170209 Khan mener dagens praksis bare fører med seg problemer.
DA170209 » UDI vil at departementet revurderer dagens praksis som tilsier at ingen personer med begrenset oppholdstillatelse blir bosatt : ¶
DA170209 Khan mener dagens praksis bare fører med seg problemer.
DA170209 Dessuten fungerer systemet i praksis ikke like godt som på papiret, mente han.
BT170209 Stortingsrepresentant Kjersti Toppe ber justisministeren svare for politiets praksis i førerkortsaker.
BT170209 - En plassering her på kaia vil være i tråd med internasjonal praksis , hvor minnesteder plasseres på steder med direkte tilknytning til hendelsen som skal minnes.
BT170209 - Dette betyr i praksis at du kan ta med deg TV 2 Sumo på ferie i utlandet, så det er vi positive til.
AP170209 - Dette betyr i praksis at du kan ta med deg TV 2 Sumo på ferie i utlandet, så det er vi positive til.
AA170209 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
AA170209 Kina har svart med å si at de ikke vil akseptere at USA bryter gjeldende praksis . ( ©NTB ) ¶
AA170209 - En plassering her på kaia vil være i tråd med internasjonal praksis , hvor minnesteder plasseres på steder med direkte tilknytning til hendelsen som skal minnes.
AA170209 - Fra norsk side mente vi at det var en enighet, men i praksis viste det seg vanskelig å returnere personer med multivisum etter det, sier Listhaug.
AA170209 - En plassering her på kaia vil være i tråd med internasjonal praksis , hvor minnesteder plasseres på steder med direkte tilknytning til hendelsen som skal minnes.
AA170209 Internasjonal praksis
AA170209 - En plassering her på kaia vil være i tråd med internasjonal praksis , hvor minnesteder plasseres på steder med direkte tilknytning til hendelsen som skal minnes.
VG170208 Tilgangene som arbeidere ved et indisk firma hadde til nødnettet, innebar at de i praksis kunne stenge det, melder NRK.
SA170208 - Vi må se nærmere på det dersom det skulle bli en utbredt praksis , skriver Hanum i en e-post.
SA170208 - Vi må se nærmere på det dersom det skulle bli en utbredt praksis , skriver Hanum i en e-post.
DN170208 Det ble trolig satt ny lytterrekord for en slik overføring, som ikke er dagligdags i USA, men etablert praksis i ankedomstolen for 9. distrikt.
DB170208 Dette er en praksis som bunner i en mannekultur, og vi mener at dette er noe vi helt klart må få slutt på, sier Meisingseth.
DB170208 Det har også slått ham, etter å ha studert publikasjoner og praksis gjennom flere år, at mange ikke er klar over hvor liberal den faktisk er.
DB170208 Dette er ikke praksis i Norge i dag.
DB170208 Dessverre har man historisk hatt en annen tilnærming til disse diagnosene, og ulike land har hatt ulik praksis .
DB170208 Den inneholder WiFi-enhet og mobilenhet som i praksis sender langt mer enn én gang i timen døgnet rundt, sier Flydal til Dinside.
DA170208 Begrunnelsen var at en midlertidig oppholdstillatelse påvirker barna negativt og at det ikke er bevist at en slik praksis hindrer at flere barn legger ut på flukt.
BT170208 Dette kan avhjelpes ved at det utvikles bransjestandarder og regler for beste praksis på personvernområdet.
BT170208 - Vi må se nærmere på det dersom det skulle bli en utbredt praksis , skriver Hanum i en e-post.
AP170208 Høringen foregikk på telefon og ble sendt direkte. Det ble trolig satt ny lytterrekord for en slik overføring, som ikke er dagligdags i USA, men etablert praksis i ankedomstolen for 9. distrikt. Det foreligger ikke sikre tall, men ifølge nyhetsbyrået AP var det godt over en million lyttere.
AP170208 På grunn av trusselen om uthalingstaktikken kjent som filibuster, kan det i praksis likevel bli behov for 60 stemmer.
AP170208 I praksis betyr « å slåss » filibuster. 5.
AP170208 Her er landet som har testet ut de mørkeblå ideene i praksis .
AP170208 STL diskuterer også gjerne frivillige tilsynsordninger som organiseres av trossamfunnene selv for innsyn og utsyn av praksis , pensum og fordeling av makt.
AP170208 - Vi må se nærmere på det dersom det skulle bli en utbredt praksis , skriver Hanum i en e-post.
AP170208 - Vi må se nærmere på det dersom det skulle bli en utbredt praksis , skriver Hanum i en e-post.
AA170208 Raqqa fungerer i praksis som IS' hovedstad.
AA170208 Det ble trolig satt ny lytterrekord for en slik overføring, som ikke er dagligdags i USA, men etablert praksis i ankedomstolen for 9. distrikt.
AA170208 Krav er omsorg i praksis .
VG170207 For de aller fleste som går i land på øya, går turen videre til registrerings- og identifiseringssenteret i Moria, som i praksis er en slags flyktningleir.
VG170207 Men at det følger et omfattende tidspress og mange sikkerhetstiltak rundt embetet som i praksis vil begrense hva en sittende president kan gjøre på fritiden.
VG170207 BEGRENSNINGER : USA-Ekspert Hans Olav Lahlum forteller at det i praksis er flere begrensninger for hva en sittende president kan gjøre på fritiden.
VG170207 Bare spør Erna Solberg som har snakket spaltemeter opp og ned om behovet for omstilling og nye løsninger, mens hun i praksis etterlater seg et Norge der pensjonistene har fått bedre råd, og unge folk har fått et boligmarked helt ute av funksjon, og et arbeidsmarked som er usikkert.
SA170207 I praksis betyr dette at dataene dine tas som gissel, og du vil få beskjed om å betale svindleren for å få dem tilbake.
SA170207 I praksis erfarer vi at dette ikke er noen stor problemstilling, da foreldre flest tar hensyn både til eget barns behov og smitterisiko, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen.
SA170207 Vizio har også godtatt å endre praksis og be om samtykke før man samler inn seerdata.
SA170207 Fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet mener FTC's redegjørelse om Vizios praksis , viser en håndtering av personopplysninger som typisk vil stride mot norsk lovverk.
FV170207 Vizio har også godtatt å endre praksis og be om samtykke før man samler inn seerdata.
FV170207 Fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet mener FTC's redegjørelse om Vizios praksis , viser en håndtering av personopplysninger som typisk vil stride mot norsk lovverk.
DN170207 I praksis betyr det at også de har et tak på overføring av data på én månedskvote.
DB170207 - I praksis kunne kundene i fjor be om og få hjelp, men vilkårene tilsa noe annet, forklarer Øverlie.
DB170207 - Hvordan får man til dette i praksis ?
DB170207 Som med mye av dagens nytale er det ikke helt enkelt å forstå hva dette betyr i praksis , men jeg tror ikke jeg tar mye feil når jeg antyder at for eksempel poesistoffet vil bli litt lettere i formen, og at det kan dukke opp på en mer generell flate, med en tittel som i seg selv ikke indikerer at poesiinteresserte må få med seg dette.
DB170207 I praksis betyr det at dersom du skal få med deg interessante ting på radio, må den stå på, den må danne bakgrunnen for dine øvrige gjøremål, og så dukker det kanskje opp noe interessant, på en eller annen flate.
DB170207 Foruten journalistjobben i BT er han i praksis fortsatt folkevalgt.
DB170207 Ønsket om å øke kvinneandelen blant norske regissører og hovedrolleinnehavere, noe som i praksis innebærer aktive inngrep som har vært virksomme i flere år, har ført til kvotering også der.
DB170207 Denne videoen, som nettstedet Neowin har lagt ut på YouTube, viser Windows 10 Cloud i praksis : ¶
BT170207 Stortingsrepresentant Kjersti Toppe ber justisministeren svare for politiets praksis i førerkortsaker.
BT170207 Politiets praksis må ta slutt.
BT170207 Politiet må endre praksis . | - Håper kommende russ får seg en lærepenge ¶
BT170207 Vizio har også godtatt å endre praksis og be om samtykke før man samler inn seerdata.
BT170207 Fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet mener FTC's redegjørelse om Vizios praksis , viser en håndtering av personopplysninger som typisk vil stride mot norsk lovverk.
BT170207 Jeg vil anbefale han å besøke Askøy, her kan han få se sin politikk i praksis før han begir seg ut på å overbevise resten av oss om at han bør få styre landet.
BT170207 Jeg har undervist i mat og helse i skolen, og i 20 år har jeg hatt studenter fra lærerhøgskolen i praksis hos meg.
AP170207 I praksis erfarer vi at dette ikke er noen stor problemstilling, da foreldre flest tar hensyn både til eget barns behov og smitterisiko, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen.
AP170207 Vizio har også godtatt å endre praksis og be om samtykke før man samler inn seerdata.
AP170207 Fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet mener FTC's redegjørelse om Vizios praksis , viser en håndtering av personopplysninger som typisk vil stride mot norsk lovverk.
AA170207 I praksis betyr dette at dataene dine tas som gissel, og du vil få beskjed om å betale svindleren for å få dem tilbake.
AA170207 Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mener Aps forslag i praksis er uforpliktende og ikke vil føre til flere lærere og mindre klasser for elevene i grunnskolen.
AA170207 Foruten journalistjobben er han i praksis fortsatt folkevalgt.
VG170206 - Det er en gammel institusjon det med embetsmenn, det er en beskyttet tittel, men jeg ville aldri finne på å kalle meg det i praksis .
DB170206 Ifølge aviser som The New York Times skal Ivanka og ektemannen Jared Kushner ha vært sentrale i å stanse en presidentordre, som i praksis ville reversert rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transseksuelles ( LHBT ).
DB170206 Det betyr i praksis at det foreslås at Uber gjøres lovlig i Norge.
DB170206 Det tar tid og kan kun testes i praksis .
DB170206 Det de gjør i praksis er jo å utfordre Instagram : Klarer dere egentlig å se forskjell på et manne- og et kvinnebryst når dere sitter og sensurerer ?
DB170206 Selv om han har hatt praksis i Stavanger, har vi klart å være sammen omtrent hver helg siden saken dukket opp, forteller Johaug til Dagbladet.
BT170206 Interesseorganisasjonen IKT Norge mener rapporten i praksis « godkjenner » delingsøkonomien og ønsker den velkommen.
AA170206 Norske studenter er gjennomsnittlig veldig godt fornøyde med utdanningen sin, og opplyser at de lærer mest når de er ute i praksis .
AA170206 I undersøkelsen kommer det fram at praksisperioder er den undervisningsformen som bidrar mest til læring, men bare halvparten av studentene svarer at praksis benyttes i større eller mindre grad ved deres studieprogram.
AA170206 De fleste norske studenter er godt fornøyd med utdanningen, og opplyser at de lærer mest når de er ute i praksis , viser den årlige studentundersøkelsen.
AA170206 Studentene mener ifølge undersøkelsen at praksis fører til mest læring.
AA170206 Interesseorganisasjonen IKT Norge mener rapporten i praksis " godkjenner " delingsøkonomien og ønsker den velkommen.
VG170205 Stikk i strid med en over 30 år gammel praksis har Donald Trump hatt politiske samtaler med Taiwans president Tsai Ing-wen.
SA170205 DEBATT : Miljøpartiet de Grønne mener at slagord om urbanitet, 10-minuttersby og bærekraftig arealutvikling nå må bli fulgt opp i praksis , ikke bare i valgtalene.
DN170205 Kritikere påpeker at ansatte som kommer inn på denne måten er frie til å bytte jobb, men at dette kan forstyrre prosessen frem mot en permanent oppholds- og arbeidstillatelse, såkalt « green card » og at dette i praksis kan låse dem til én arbeidsgiver.
DN170205 I praksis kan senatorene utsette en votering i dager og muligens uker ved å holde lange innlegg eller be om at ulike sider ved kandidatens bakgrunn blir ettergått nærmere.
DN170205 I praksis kan senatorene utsette en votering i dager og muligens uker ved å holde lange innlegg eller be om at ulike sider ved kandidatens bakgrunn blir ettergått nærmere.
AA170205 Politiets generelle praksis er blitt kritisert i en rettskraftig dom fra Borgarting lagmannsrett og av Sivilombudsmannen.
VG170204 I praksis utdannes det knapt malere, murere og tømrere lenger i en hovedstad som vokser enormt for tiden.
BT170204 Demonstranter marsjerte også lørdag kveld foran regjeringsbygningen i Buchuresti i protest mot dekretet som i praksis avkrimiinaliserer visse typer korrupsjon.
AP170204 Endret praksis , slapp på passasjerer ¶
AP170204 Endret praksis , slapp på passasjerer ¶
AP170204 Kan utenrikskomiteen reise til Moskva selv om enkelte medlemmer ikke får visum, og dermed i praksis la russerne bestemme hvem som skal representere Norge ?
AP170204 I et brudd med tidligere praksis lot Obama-administrasjonen FNs sikkerhetsråd lille julaften i fjor refse Israel og be om slutt på all bosetning på Vestbredden.
AA170204 Eksplosjonen fant sted i byen Luhansk, som i praksis er hovedstaden i utbryterrepublikken med samme navn.
VG170203 I praksis det samme snakkeshowet han i sin tid hadde på VGTV, « Tørnquist Show » ( 2012-2013 ).
VG170203 Kommunen har ikke hatt praksis for det tidligere.
VG170203 Det er i praksis hva Representantenes hus sier at det er, sier Schultz.
VG170203 I praksis fortoner det seg slik at fremtidige potensielle arbeidsgivere legger merke til at arbeidssøkeren har vært ledig i lengre tid, har tids-hull i cv-en, og legger andre søkere lenger opp i søknadsbunken.
DB170203 Asperud sier at de vil følge samme ruteopplegg som de gjorde i går, noe som i praksis betyr følgende : ¶
DB170203 Hvordan alt fungerer i praksis ser du i videoen øverst i artikkelen !
BT170203 I praksis var det Donald Trump de skulle snakke om.  ¶
AP170203 * USA avsto fra å stemme og brøt dermed med sin mangeårige praksis med å legge ned veto mot kritikk av Israels bosetningspolitikk i sikkerhetsrådet.
AP170203 * USA avsto fra å stemme og brøt dermed med sin mangeårige praksis med å legge ned veto mot kritikk av Israels bosetningspolitikk i sikkerhetsrådet.
DN170202 Statsministeren har sagt at hun vil ha slutt på fri bevegelighet fra EU og inn i Storbritannia, noe som i praksis innebærer å si farvel til EUs indre marked.
DB170202 Midt i de ulike debattene om brudd på dopingregler og omdiskutert praksis for bruk av astmamedisin, har langrenn som nasjonalidrett aldri stått sterkere sportslig enn nå.
DB170202 Mens tvangsreturene er høye, har regjeringa også skrytt av at soningskøene i Norge i praksis er borte.
DB170202 Det dreier seg i praksis om direkte tilgang på midler til kompetanseheving, om oversikt over hvilke av tilbudene som finnes på markedet man kan og bør kjøpe, og om gammelmodige holdninger til nye læringsformer.
BT170202 Politiets utlendingsenhet ( PU ) hadde forut bedt om en slik instruksendring, fordi det i praksis hadde vist seg umulig å få returnert Storskog-asylantene til Russland.
BT170202 Praksis fra norske utlendingsmyndigheter er å gi beskyttelse til alle syrere som søker. ( ©NTB ) ¶
AP170202 I Moskva betegnes saken som « helt normal praksis » og « ikke rettet direkte mot Norge ».
AP170202 Ikke bygninger eller steder, men tradisjoner, praksis , kunnskap.
SA170201 - Undersøkelsen er urettferdig og viser et feil bilde av hvordan ting fungerer i praksis , noe vi også har presisert overfor Forbrukerrådet.
SA170201 Da jeg tiltrådte som kultursjef i 1997, fantes det i praksis ikke sosiale medier.
FV170201 - Undersøkelsen er urettferdig og viser et feil bilde av hvordan ting fungerer i praksis , noe vi også har presisert overfor Forbrukerrådet.
DN170201 DNB er inne i en veldig god periode og Swedbank - som i praksis er Harald Magnus Andreassen - har gjort det veldig godt over veldig lang tid.
DB170201 Det er uansett noe uro knyttet til utnevnelsen, spesielt når det kommer til abortspørsmål, og den kjente domsavsigelsen Roe mot Wade, som i praksis legaliserte abort i USA.
DB170201 Det er ikke Stortinget som bestemmer hvordan lover skal tolkes, og det betyr i praksis null og niks at Stortinget « åpner for en ny tolkning ».
DB170201 For én ting er å være uenig i hvordan spillpolitikk og markedsføring i praksis fungerer i Norge, men det er noe helt annet å kreve straffeforfølgelse av enkeltpersoner og bedrifter som faktisk følger dagens lovverk til punkt og prikke.
DB170201 Trump lovet til og med at hans høyesterett endelig skulle omgjøre Roe vs Wade, dommen som i praksis åpnet for adgang til abort i 1973.
DB170201 Gorsuch har i flere saker stilt seg på arbeidsgivers side når det gjelder hensyn til religionsfrihet, i praksis unntak fra likebehandling.
DB170201 I praksis betyr det at alle som får opphold i Norge som mindreårige raskt må få en fullverdig norsk skolegang, med individuell tilpasning til den enkeltes behov og bakgrunn.
BT170201 Det nye selskapet vil for de reisende i praksis bety at flyene starter på rutene sine fra sine utenlandske baser.
BT170201 I praksis vil det si at det ikke er noen aktiv etterforskning, og at politiet har gitt opp å finne en gjerningsmann basert på de undersøkelsene som er gjort til nå.
BT170201 - Undersøkelsen er urettferdig og viser et feil bilde av hvordan ting fungerer i praksis , noe vi også har presisert overfor Forbrukerrådet.
BT170201 USAs demokrati i praksis .
BT170201 Men uansett hva utfallet blir : Det vi nå ser, er demokrati i praksis .
BT170201 Men la oss legge følelsene til side et øyeblikk og heller betrakte fenomenet Trump som demokrati i praksis .
BT170201 For å forstå demokrati i praksis under Trump, bør vi se nærmere på noen av aspektene ved amerikanske politiske institusjoner og kultur.
BT170201 Dette er demokrati i praksis : « Folket » valgte Trump.
BT170201 USAs demokrati i praksis .
BT170201 Men uansett hva utfallet blir : Det vi nå ser, er demokrati i praksis .
BT170201 Men la oss legge følelsene til side et øyeblikk og heller betrakte fenomenet Trump som demokrati i praksis .
BT170201 For å forstå demokrati i praksis under Trump, bør vi se nærmere på noen av aspektene ved amerikanske politiske institusjoner og kultur.
BT170201 Dette er demokrati i praksis : « Folket » valgte Trump.
AP170201 Når kjøretøyet er godkjent og fabrikken har ansvaret, er det i praksis ingen som har ansvaret.
AP170201 Når kjøretøyet er godkjent og fabrikken har ansvaret, er det i praksis ingen som har ansvaret.
AP170201 Det nye selskapet vil for de reisende i praksis bety at flyene starter på rutene sine fra sine utenlandske baser.
AP170201 - Hvor stort fradrag som gis i slike tilfeller, beror etter praksis først og fremst på samarbeidets omfang og betydning for oppklaringen av andres lovbrudd, sier utreder Andreas Hjetland i Høyesterett til Aftenposten.
AP170201 - Undersøkelsen er urettferdig og viser et feil bilde av hvordan ting fungerer i praksis , noe vi også har presisert overfor Forbrukerrådet.
DB170131 ( Dagbladet ) : På 1930-tallet, i kvantemekanikkens spede begynnelse, oppstod en revolusjonerende teori som dessverre ikke lot seg gjennomføre i praksis .
DB170131 Det er ikke Stortinget som bestemmer hvordan lover skal tolkes, og det betyr i praksis null og niks at Stortinget « åpner for en ny tolkning ».
DB170131 Hadde man i praksis bare én som med sin ekspertise fikk definisjonsmakt i gruppa ?
DB170131 IA-avtalen i praksis har for meg betydd diskusjoner mellom offentlige etater om hvem som skal betale for å tilrettelegge på arbeidsplassen min og spørsmål om hvor mye jeg egentlig trenger å bevege meg rundt på arbeidsplassen min.
BT170131 Alt tyder på at det i praksis kun er et par personer som styrer showet.
AP170131 Problemet er at Kina, ifølge de fleste eksperter, i praksis gjør det motsatte.
AP170131 Problemet er at Kina, ifølge de fleste eksperter, i praksis gjør det motsatte.
AP170131 Deretter lister Dalen opp tre hovedpoenger i det som har vært hennes ankepunkter mot Nye Veiers praksis , og som tidligere er omtalt i Aftenposten.
AP170131 Med den vennlige rivaliseringen mellom Norge og Østerrike i skisporet og hoppbakken i bakgrunnen utfolder det seg et drama, der Norge skal avgjøre om olje- og gasselskapet OMV AG, Østerrikes største bedrift, skal fortsette å være en uavhengig virksomhet eller i praksis gjøres om til et datterselskap av Russlands Gazprom.
SA170130 Med tanke på hvilke lands borgere som nektes innreise, mener mange at det i praksis er snakk om et innreiseforbud for muslimer.
SA170130 Det er allerede kjent at minst et medlem av Den internasjonale olympiske komiteen ( IOC ) har kommet med kritikk av de nye innreisereglene, og i den amerikanske olympiske komiteen jobbes det hardt for å finne ut hva dette i praksis betyr for idrettsfolk.
FV170130 Det er allerede kjent at minst et medlem av Den internasjonale olympiske komiteen ( IOC ) har kommet med kritikk av de nye innreisereglene, og i den amerikanske olympiske komiteen jobbes det hardt for å finne ut hva dette i praksis betyr for idrettsfolk.
DB170130 Også i den amerikanske olympiske komiteen jobbes det hardt for å finne ut hva de nye innstramningene i praksis betyr for idrettsfolk.
DB170130 Johannes Høsflot Klæbo ( 20 ) er i praksis klar for VM-sprinten, og kanskje kan han også få lov til å gå flere distanser i Lahti.
DB170130 Kierulf mener reglementet i praksis ikke bare begrenser ytringsfriheten til Renovasjonsetatens ansatte, men også begrenser den offentlige samtalen.
DB170130 Protestene mot det nye innreiseforbudet, eller muslimforbudet som det kalles og i praksis er, foregikk ikke bare rundt om på flyplasser, men selvfølgelig også i sosiale medier.
DB170130 Hva dette innebærer i praksis er svært vagt.
BT170130 Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert gjennom regjeringens håndtering », skrev Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark i en pressemelding i forkant av demonstrasjonen.
BT170130 Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert gjennom regjeringens håndtering », skrev Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark i en pressemelding i forkant av demonstrasjonen.
BT170130 Det er allerede kjent at minst et medlem av Den internasjonale olympiske komiteen ( IOC ) har kommet med kritikk av de nye innreisereglene, og i den amerikanske olympiske komiteen jobbes det hardt for å finne ut hva dette i praksis betyr for idrettsfolk.
AP170130 Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert gjennom regjeringens håndtering », skrev Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark i en pressemelding i forkant av demonstrasjonen.
AP170130 Soldater som ikke er troende, tvinges i praksis til å delta på gudstjenester, og det blir feil at prester har monopol på etikkundervisning i Forsvaret, mener major Tormod Overland.
AP170130 Forsvaret har i praksis allerede svart på Overland og de andre skeptikernes utfordring.
AP170130 Sveriges tredje største parti er i praksis isolert på høyrefløyen i Riksdagen.
AP170130 Sveriges tredje største parti er i praksis isolert på høyrefløyen i Riksdagen.
AP170130 Det er allerede kjent at minst et medlem av Den internasjonale olympiske komiteen ( IOC ) har kommet med kritikk av de nye innreisereglene, og i den amerikanske olympiske komiteen jobbes det hardt for å finne ut hva dette i praksis betyr for idrettsfolk.
DN170129 Dette er jo i praksis full frys i forhold til myndighetene i de landene IS har best grep, sier Hellestveit.
DN170129 Messen vurderer erstatningssøksmål hvis besøkstallet synker kraftig som følge av UiBs endrede praksis , ifølge Alstad.
DN170129 Vi ser ikke noen generell praksis som avviker fra Statoils strenge krav til brønnkontroll.
DB170129 Vedtaket gjelder personer fra henholdsvis Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen, og i praksis har det allerede trådt i kraft.
DB170129 Aagre forklarer at fordi Ko Ni kjente grunnloven så godt, greide han å finne en konstruksjon med Aung San Suu Kyi som « state councellor » ( « statsrådgiver » ) hvor hun i praksis ble øverste sivile leder - uten å komme i konflikt med en grunnlovsbestemmelse som hindrer en som har vært gift med en utlending i å bli president.
DB170129 ARKITEKT BAK MAKTPOSISJON : Den drepte Ko Ni fant en konstruksjon med Aung San Suu Kyi ( bildet ) som « state councellor » ( « statsrådgiver » ) hvor hun i praksis ble øverste sivile leder - uten å komme i konflikt med en omstridt grunnlovsbestemmelse.
DB170129 Samme dag signerte Donald Trump en presidentordre som i praksis stenger syriske flyktninger ute av USA.
DB170129 Så dersom arbeidstakeren signerer en slik kontrakt, og stillingen i praksis ikke er særlig uavhengig, er det mulig å ta dette opp på et senere tidspunkt, sier hun.
DB170129 Mange ender i praksis opp som slaver i eget hjem, forteller Christoffersen.
DB170129 I rapporten kommer det fram hvordan EU-landene har svært forskjellig praksis når det gjelder barnebruder, flere av landene godtar giftemål under 18 år hvis det er frivillig.
DB170129 De er sosialt isolert, snakker ikke språket og har i praksis få muligheter til å komme seg ut av ekteskapet.
DB170129 Vedtaket gjelder personer fra henholdsvis Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen, og i praksis har det allerede trådt i kraft.
DB170129 Han vil stenge ute muslimer fra USA kun basert på hvor de er fra og hva de tror på ( kristne vil i praksis unntas, beroliget han i et intervju med en kristen TV-kanal ).
SA170128 Det betyr i praksis at borgere fra de sju landene som allerede jobber i USA, men som var ute på reise da presidentordren ble undertegnet, ikke får komme tilbake til USA.
SA170128 Det er vanlig praksis at utøvere som utestenges som følge av dopingsaker ikke får trene med sine respektive landslag.
DB170128 Nordlys-teori og praksis
DB170128 Men vi som jobber med dette på daglig basis, vet at teori og praksis er to ulike ting. 2014 var ikke et spesielt bra år for nordlys, mens 2016 var bedre enn forventet.
DB170128 Selskapet ble slått konkurs sommeren 2013 etter at driften i praksis ble lagt ned sent i 2012.
DB170128 - Det er en lik praksis for hvordan man registrerer arbeidsledige internasjonalt, men det er kanskje strengere vilkår for å få uføretrygd i andre land, sier Lund til Finansavisen.
BT170128 Det betyr i praksis at borgere fra de sju landene som allerede jobber i USA, men som var ute på reise da presidentordren ble undertegnet, ikke får komme tilbake til USA.
BT170128 Det betyr i praksis at borgere fra de sju landene som allerede jobber i USA, men som var ute på reise da presidentordren ble undertegnet, ikke får komme tilbake til USA.
AP170128 Den norske stat bør være sekulær - både i praksis og på grunnlovspapiret.
AP170128 Det er vanlig praksis at utøvere som utestenges som følge av dopingsaker ikke får trene med sine respektive landslag.
SA170127 Studiet er tilrettelagt for de med yrkesfaglig bakgrunn, slik at de det første året har mer teori og mindre praksis .
DB170127 ( Dagbladet ) : Mikhail Gorbatsjov ( 85 ) åpnet Sovjet og Øst-Europa for Vesten, og førte i praksis til Sovjetunionens fall og den kalde krigens slutt.
DB170127 Det vil ikke naturligvis ikke være nok å « ha papirene i orden », slik Hobbelstad frykter - du må kunne vise at du er en god underviser i praksis også og dele dine metoder med andre.
DB170127 Oppgaven besto altså i å vurdere om det forelå en saksbehandlingsfeil, i praksis som regel en feilvurdering.
SA170126 Familiedomstol eller ikke, forslaget legger opp til videreføring av nåværende sprikende og omfattende praksis .
SA170126 Det rapporteres også at kvinnene som kommer inn i Forsvaret selv er forberedt på en mannskultur og i høy grad aksepterer at dette er en arbeidsplass med maskulin praksis .
SA170126 Hastighetene er også brukbare, men det er tydelig at dette i praksis ikke er annet enn et litt oppjazzet sett med rekkeviddeforlengere, om enn med en god kontroller i bakhånd.
SA170126 Det er i praksis en stålkledt boks som effektivt sperrer ute det meste av signaler.
SA170126 Airties 4920 boligpakke er i praksis et sett rekkeviddeforlengere med en nettverkskontroller som gjør at hele nettverket får samme navn og du kan bevege deg mer eller mindre sømløst gjennom boligen uten å miste dekningen.
SA170126 Etter min mening bør vi derfor sette i gang med et prøveprosjekt, slik at vi kan se hvordan det hele fungerer i praksis - det er all grunn til å tro at det blir vellykket.
SA170126 Gjennom lovregler og etablert praksis gir myndighetskontroll, verneorganisasjon, fagforeninger/tillitsvalgte og varsling muligheter for et institusjonalisert « kritisk blikk ».
SA170126 I motsetning til industrien mente myndighetene og fagforeningene at sikkerheten var alvorlig svekket, og i årsmeldingen for Oljedirektoratet kan vi lese : « Direktoratet ser alvorlig på at det synes å ha blitt etablert en kultur hvor brudd på forskrifter og prosedyrer er blitt innarbeidet i vanlig praksis og akseptert » ( side 3 ).
SA170126 Familiedomstol eller ikke, forslaget legger opp til videreføring av nåværende sprikende og omfattende praksis .
SA170126 At praksis og regler er nøye utarbeidet for at en menneskelig svikt ikke skal få alvorlige konsekvenser.
SA170126 Jeg fikk ikke gjort noe med det, og måtte bare gi litt etter, sier han - og snakker om det samme lønnskuttet som i praksis sendte Robert Stene nordover til Levanger.
FV170126 Hastighetene er også brukbare, men det er tydelig at dette i praksis ikke er annet enn et litt oppjazzet sett med rekkeviddeforlengere, om enn med en god kontroller i bakhånd.
FV170126 Det er i praksis en stålkledt boks som effektivt sperrer ute det meste av signaler.
FV170126 Airties 4920 boligpakke er i praksis et sett rekkeviddeforlengere med en nettverkskontroller som gjør at hele nettverket får samme navn og du kan bevege deg mer eller mindre sømløst gjennom boligen uten å miste dekningen.
FV170126 At praksis og regler er nøye utarbeidet for at en menneskelig svikt ikke skal få alvorlige konsekvenser.
DB170126 Lovverket må oppdateres i tråd med EU-krav, uten at det i praksis er så stor forskjell for deg og meg.
DB170126 Styreleder Traaseth opplyser imidlertid overfor Dagbladet at Stiftelsen Retretten nå har endret praksis når det gjelder håndtering av innkjøpene.
DB170126 - Vi tar dette til etterretning, og vil selvsagt følge en praksis som Oslo kommune og andre myndigheter finner betryggende, sier Traaseth.
DB170126 I praksis rammer det alt helsearbeid som tilbyr seksualopplysning, prevensjon, svangerskapsomsorg og andre livsnødvendige helsetjenester for kvinner og barn.
BT170126 Hastighetene er også brukbare, men det er tydelig at dette i praksis ikke er annet enn et litt oppjazzet sett med rekkeviddeforlengere, om enn med en god kontroller i bakhånd.
BT170126 Det er i praksis en stålkledt boks som effektivt sperrer ute det meste av signaler.
BT170126 Airties 4920 boligpakke er i praksis et sett rekkeviddeforlengere med en nettverkskontroller som gjør at hele nettverket får samme navn og du kan bevege deg mer eller mindre sømløst gjennom boligen uten å miste dekningen.
BT170126 Tenk at de har omtalte praksis utelukkende for å hjelpe ektepar som har dårlig kommunikasjon.
BT170126 Og så jeg som trodde praksis var knyttet til økonomiske motiv.
BT170126 At praksis og regler er nøye utarbeidet for at en menneskelig svikt ikke skal få alvorlige konsekvenser.
AP170126 Partiene krever at Moderaterna klargjør hva de mener og hva det vil si i praksis .
AP170126 Der viser han til praksis for levering av vann, som regnes som en vare i forbrukerkjøpsloven, og til forurensningslovens forarbeider hvor det slås fast at begrepet « avgift » ble byttet ut med « gebyr » nettopp for å « få klart frem at en ikke står overfor en avgift med beskatningsformål, men betaling for en tjeneste ».
AP170126 - Jeg reagerer veldig sterkt når det er et miljøparti ( MDG ) som i praksis påfører oss så store miljøutfordringer, kommenterte ordføreren i Bærum.
AP170126 Hastighetene er også brukbare, men det er tydelig at dette i praksis ikke er annet enn et litt oppjazzet sett med rekkeviddeforlengere, om enn med en god kontroller i bakhånd.
AP170126 Det er i praksis en stålkledt boks som effektivt sperrer ute det meste av signaler.
AP170126 Airties 4920 boligpakke er i praksis et sett rekkeviddeforlengere med en nettverkskontroller som gjør at hele nettverket får samme navn og du kan bevege deg mer eller mindre sømløst gjennom boligen uten å miste dekningen.
AP170126 Jeg fikk ikke gjort noe med det, og måtte bare gi litt etter, sier han - og snakker om det samme lønnskuttet som i praksis sendte Robert Stene nordover til Levanger.
SA170125 I utgangspunktet kan strafferammen være opp til fire års utestengelse, men i praksis starter den normalt på to år.
FV170125 - Det gjør vi med støtte i regelverket og praksis som foreligger, sier advokaten ¶
FV170125 I utgangspunktet kan strafferammen være opp til fire års utestengelse, men i praksis starter den normalt på to år.
DN170125 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DB170125 ( Dagbladet ) : President Donald Trump har signert en ordre som i praksis er klarsignal for å bygge den mye omtalte muren mot Mexico, melder nyhetsbyrået AP.
DB170125 Tidligere i kveld signerte Trump en presidentordre, som i praksis er klarsignalet for å bygge den mye omtalte muren mot Mexico.
DB170125 Å fjerne plikten til å ta imot kontanter vil i praksis føre til at de som vil betale med fysiske penger kan bli nødt til å gå fra butikk til butikk.
BT170125 I utgangspunktet kan strafferammen være opp til fire års utestengelse, men i praksis starter den normalt på to år.
AP170125 Når slike systemer trenes på data fra tidligere ansettelser, vil de kunne preges av skjeve valg og praksis fra for eksempel intervjurunder.
AP170125 Algoritmen vil da ikke bare videreføre en skjev praksis , men kan også gjøre den vanskeligere å oppdage.
AP170125 Når slike systemer trenes på data fra tidligere ansettelser, vil de kunne preges av skjeve valg og praksis fra for eksempel intervjurunder.
AP170125 Algoritmen vil da ikke bare videreføre en skjev praksis , men kan også gjøre den vanskeligere å oppdage.
AP170125 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
AP170125 Ungarn har testet ut de mørkeblå ideene i praksis .
AP170125 Ungarn har testet ut de mørkeblå ideene i praksis .
AP170125 Kjos ( Frp ) er tilhenger av den siste løsningen der saken sendes til Stortinget uten at forhandlingene i praksis er avgjort på bakrommet i forkant.
AP170125 Noen dager etter domsavsigelsen er stortingsrepresentant Jonas Gahr Støres oppfatning sitert av NTB på følgende vis : « Andre norske domsinstanser har ment at det var en praksis som kunne fortsette, flertallet i Høyesterett mente ikke det.
AP170125 I utgangspunktet kan strafferammen være opp til fire års utestengelse, men i praksis starter den normalt på to år.
SA170124 Du forplikter deg i praksis ikke til annet enn vanlige regler for lån av bøker - og normal oppførsel.
SA170124 Dette betyr i praksis at Nav i anbudsprosessen kun kan vurdere hva firmaene selv sier om hvordan de skal oppfylle anbudskravene og hvilken pris firmaet må ha for å oppfylle kontrakten.
SA170124 - Det gjør vi med støtte i regelverket og praksis som foreligger, sier advokaten ¶
SA170124 - Det gjør vi med støtte i regelverket og praksis som foreligger, sier advokaten ¶
FV170124 Vi bør ha litt is i magen og se an hvilke betydning vrakingen av frihandelsavtalen får i praksis , påpeker seniorforsker Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
FV170124 Vi har støtte i både idrettens egne rettskilder og tidligere praksis for at hun har gjort det som kan forventes av henne i en slik situasjon, sier advokaten.
BT170124 Det innebærer i praksis at pensjonskassene både skal kunne takle en 200-årsbølge og så en ny 200-årsbølge umiddelbart etterpå.
BT170124 - Det gjør vi med støtte i regelverket og praksis som foreligger, sier advokaten ¶
AP170124 I arbeidet med ny mobbepolitikk vil regjeringen innføre en aktivitetsplikt for skolene, som i praksis betyr at skolen skal handle raskt og effektivt.
AP170124 I praksis blir det en samkjøring mellom den nye avtalen og Oslopakke 3, Oslo og Akershus sin avtale om de store samferdselsprosjektene.
AP170124 - Det gjør vi med støtte i regelverket og praksis som foreligger, sier advokaten ¶
DN170123 Overfor DN har Elevorganisasjonen, Lektorlaget og Utdanningsforbundet beskrevet NDLA som lite nyskapende og i praksis begrensende på muligheten til å velge andre digitale læremidler.
DB170123 « De lokallagene som nå har gått inn for et nytt nominasjonsmøte, har gjort dette for å si klart ifra om at dette ikke er en politisk praksis vi forbinder med viktige prinsipp som ærlighet og redelighet...
DB170123 I praksis betyr det at du kan gå rett i bassenget fra rommet.
BT170123 Fagdommerne kjenner den juridiske sjargongen, har mer kunnskap om lovverk og praksis og har lengre erfaring med å vurdere skyldspørsmål.
BT170123 Kun teorien kan gi Bergen kvalifiseringsplass : - I praksis er sjansen null.
AP170123 Irland ble i praksis behandlet som om det var en koloni.
DB170122 Forbrukermyndighetenes innsats mot disse selskapene har ført til at de største leiebilselskapene nå endrer praksis .
DB170122 - Målet med at leiebilselskapene skal endre sin praksis betyr at alle reisende i EU på en klarere og tydeligere måte skal få oppgitt hva leiebilen i realiteten vil koste og hvilke utgifter forbrukerne kan bli belastet.
AP170122 I løpet av 11 måneder har en undergang med sjenerøs bredde, blitt til et grønt og attraktivt parklokk, men i praksis endt opp som et utvidet fortau.
AP170122 I praksis skifter de store formuene over til å bli kontrollert av neste generasjon uten at det i særlig grad betales arveavgift.
AP170122 At arveavgiften i praksis er for Hvermansen, var også en del av årsaken til at den ble opphevet i Norge, sier, sier skatteekspert Gjems-Onstad.
AP170122 I praksis skifter de store formuene over til å bli kontrollert av neste generasjon uten at det i særlig grad betales arveavgift.
AP170122 At arveavgiften i praksis er for Hvermansen, var også en del av årsaken til at den ble opphevet i Norge, sier, sier skatteekspert Gjems-Onstad.
AP170122 Nå er han en av to på Fagernes som skal sette ut avtalen med Sparebankstiftelsen i praksis .
SA170121 Nærmere 90 prosent av sykepleierstudentene sier at hvordan de opplevde praksis har stor betydning for valg av arbeidsgiver når de har fullført utdanningen.i ¶
SA170121 Gjør dere « lekre » for studentene dere har i praksis .
SA170121 Alle disse vil måtte tilpasses sesongen til ishockey, noe som i praksis vil kunne gi noen begrensninger.
DN170121 Avisen skriver at selv om endringen er sendt ut på høring, er det i praksis avklart at den blir en del av norsk lov, ettersom den allerede er fastsatt og har trådt i kraft i EU.
DB170121 - I praksis avhenger dog en eventuell avfyring av flere ting ; blant annet ulike menneskelige elementer.
DB170121 Borer du en tørr brønn i Norge, får du i praksis refundert 78 prosent av utgiftene fra den norske stat.
BT170121 Høsten 2015 ba Sandviken sykehus om at 37-åringen overføres til såkalt « anstalt under kriminalomsorgen », i praksis at han sendes til et fengsel.
BT170121 Alle disse vil måtte tilpasses sesongen til ishockey, noe som i praksis vil kunne gi noen begrensninger.
AP170121 Da « omgjør de i praksis skatt til investering i infrastruktur », står det i planen fra rådgiver Peter Navarro og handelsminister Wilbur Ross.
AP170121 Kastrup ser i praksis bort fra Oslo som konkurrent og vil heller ta opp kampen med de store europeiske flyplassene.
AP170121 Kastrup ser i praksis bort fra Oslo som konkurrent og vil heller ta opp kampen med de store europeiske flyplassene.
AP170121 Alle disse vil måtte tilpasses sesongen til ishockey, noe som i praksis vil kunne gi noen begrensninger.
SA170120 Langt på vei kritiserte han i praksis sine forgjengere som president og fristilte seg selv fra eget parti, sier von der Lippe.
DB170120 Det å trakassere Actis-leder Mina Gehardsen og sende ulovlige rusmidler hjem til Actis-ansatte, er en praksis som « må fordømmes på det sterkeste », slik Braanen skriver.
DB170120 Det siste høres jo kjent ut fra den norske debatten, hvor en slik praksis er i ferd med å aksepteres, men Obama mener altså at det ville være så alvorlig at han er villig til å bryte det uskrevne forbudet mot å blande seg inn i etterfølgerens politikk.
DB170120 Det er i praksis umulig å avskaffe Obamacare over natta uten noen form for erstatning.
DB170120 Det siste høres jo kjent ut fra den norske debatten, hvor en slik praksis er i ferd med å aksepteres, men Obama mener altså at det ville være så alvorlig at han er villig til å bryte det uskrevne forbudet mot å blande seg inn i etterfølgerens politikk.
DB170120 Det er i praksis umulig å avskaffe Obamacare uten noen form for erstatning.
DB170120 Med tilgang til en e-postkonto, har man i praksis tilgang til alle tjenester vedkommende er registrert på, siden de fleste tjenester tilbyr å nullstille passordet ved å oppgi e-postadressen.
BT170120 Langt på vei kritiserte han i praksis sine forgjengere som president og fristilte seg selv fra eget parti, sier von der Lippe.
AP170120 Men vi får se hva det betyr i praksis .
SA170119 Ved siden av sin en-til-en praksis holder hun også kurs i hvordan utvikle ekstrovert kompetanse for folk som ønsker å bli bedre til å holde taler, presentere eller selge noe eller small-talk.
SA170119 Skiledelsen har gjentatte ganger lovet at de skal styre den mannen med hardere hånd, men praksis tyder på at det går i motsatt retning.
SA170119 Skiledelsen har gjentatte ganger lovet at de skal styre den mannen med hardere hånd, men praksis tyder på at det går i motsatt retning.
SA170119 Å få til en kobling med skolen vil gi unik mulighet for praksis , og gir gode muligheter for å utvikle et kompetansesenter for hestesport.
FV170119 Ved siden av sin en-til-en praksis holder hun også kurs i hvordan utvikle ekstrovert kompetanse for folk som ønsker å bli bedre til å holde taler, presentere eller selge noe eller small-talk.
FV170119 Skiledelsen har gjentatte ganger lovet at de skal styre den mannen med hardere hånd, men praksis tyder på at det går i motsatt retning.
FV170119 Å få til en kobling med skolen vil gi unik mulighet for praksis , og gir gode muligheter for å utvikle et kompetansesenter for hestesport.
DB170119 Av disse må minst en være fagdommer, noe som i praksis gir de juridiske dommerne en form for veto.
DB170119 Selv i Europa fungerer ikke hjelpe-dem-der-de-er-filosofien i praksis .
BT170119 Da får man debatter der den ene parten i praksis sier « Mine velgere bryr seg ikke om en FN-konvensjon de aldri har lest, så derfor trenger jeg ikke ta stilling til argumentet ditt ».
BT170119 Ved siden av sin en-til-en praksis holder hun også kurs i hvordan utvikle ekstrovert kompetanse for folk som ønsker å bli bedre til å holde taler, presentere eller selge noe eller small-talk.
BT170119 Skiledelsen har gjentatte ganger lovet at de skal styre den mannen med hardere hånd, men praksis tyder på at det går i motsatt retning.
AP170119 Men onsdag ble det klart at et flertall på Stortinget påfører Regjeringen og innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) et nederlag og krever endret praksis .
AP170119 Ved siden av sin en-til-en praksis holder hun også kurs i hvordan utvikle ekstrovert kompetanse for folk som ønsker å bli bedre til å holde taler, presentere eller selge noe eller small-talk.
AP170119 Skiledelsen har gjentatte ganger lovet at de skal styre den mannen med hardere hånd, men praksis tyder på at det går i motsatt retning.
SA170118 - Ikke bare bidrar jeg til å begrense galskapen, men jeg får også åpne opp gamle møbler og se gjenbruk og bærekraft i praksis .
SA170118 Langerud mener Norges praksis har noe for seg.
FV170118 Langerud mener Norges praksis har noe for seg.
DB170118 Noe som for øvrig ikke er unikt for oss, men vanlig praksis i bredbåndsbransjen, skriver kommunikasjonsrådgiveren.
DB170118 - Det er mulig etter dagens regelverk, men praktisk er det vanskelig fordi det er veldig sjelden SHS brukes, så i lange perioder er det ingen andre fanger på SHS i Norge, og hvert fall i Skien fengsel, så den adgangen er i praksis veldig begrenset, seir Sejersted til Dagbladet.
DB170118 Å si nei til tvillingabort er derfor ikke en endring av loven i praksis , det er å si nei til en utvidelse.
DB170118 Trøen skriver også at det er « en sjelden praksis », « det skjer tre-fire tilfeller årlig ».
DB170118 Det er i tillegg ingen sammenheng mellom etnisk tilhørighet og moral, intelligens eller økonomisk praksis .
DB170118 Det er flere som har villet kritisere enkeltsaker, eller en undertrykkende praksis som har religiøs eller kulturell bakgrunn, som har blitt beskyldt for at det de egentlig misliker, er folk med annen hudfarge.
DB170118 Arbeiderne som oppholdt seg der inne var i praksis sjanseløse.
BT170118 Langerud mener Norges praksis har noe for seg.
AP170118 USA har lenge hatt en spesiell praksis med kallenavnet « Våt fot, tørr fot » for cubanske flyktninger.
AP170118 USA har lenge hatt en spesiell praksis med kallenavnet « Våt fot, tørr fot » for cubanske flyktninger.
AP170118 - Har dere havnet på en modell som i praksis vil føre på at det er svært få kvinner som kan donere egg ?
AP170118 Men nå lider Listhaug og regjeringen nederlag og må endre praksis .
AP170118 Han mener Regjeringens politikk i praksis har vært i strid med lovverket som Stortinget i sin tid vedtok.
AP170118 - Dette er en enhet som har drøftet våre problemstillinger veldig nøye og da opp imot nøyaktig de normer som Regjeringsadvokaten prosederte tirsdag, nemlig praksis fra Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen ( EMD ), sa Storrvik.
AP170118 - Ikke bare bidrar jeg til å begrense galskapen, men jeg får også åpne opp gamle møbler og se gjenbruk og bærekraft i praksis .
AP170118 Langerud mener Norges praksis har noe for seg.
SA170117 illinger og samle drift av seks barnehager i to virksomheter, er et tydelig grep i motsatt retning av å sikre kvalitet i barnehagene, sikre gode relasjoner mellom barna, foreldre, ansatte og barnhagen, samt skape en hensiktsmessig balanse mellom strategi / administrasjon og faglighet/pedagogisk praksis .
DN170117 I Davos er det i praksis hedgefond-rikingen Anthony Scaramucci som fremstår som Trumps talsmann, og i et fullstappet seminar like etter Xis tale forsvarte Scaramucci Trumps handelspolitikk.
DB170117 Sp mener det ikke har skjedd i praksis .
DB170117 I praksis feilet tingretten i tolkningen av bevisene, sier advokaten og viser bl.a. til hvordan sammenlikningen med den viktige saken mot Ilich Ramírez Sánchez - « Sjakalen » - ble tolket.
DB170117 - Etter felleskonferansen var det et klart budskap fra partiet om at ulveforliket må gjennomføres i praksis og at Stortingets vilje må skje.
DB170117 Og når man først gjør det, innebærer det at politiet i praksis er nødt til å foreta avveininger mellom kriminalitet og informasjon.
BT170117 Men hadde britene forblitt i det indre marked, så hadde de i praksis ikke forlatt EU i det hele tatt, ifølge May.
BT170117 Men hadde britene forblitt i det indre marked, så hadde de i praksis ikke forlatt EU i det hele tatt, ifølge May.
BT170117 Dette er tillit i praksis . 4.
BT170117 Dette er tillit i praksis . 4.
AP170117 Reglene om forskjellsbehandling og/eller myndighetsmisbruk kommer da til kort, fordi det hverken foreligger noe tidligere sammenlignbart enkelt-tilfelle, eller noen tidligere sammenlignbar praksis av nødvendig ensartethet, varighet og omfang », skriver Oslo tingrett.
AP170117 - I praksis betyr dette at Euro VI-lastebilene fungerer som mobile luftrensere som aktivt bidrar til å bedre luftkvaliteten på dager med farlig høy forurensing, skriver NLF.
SA170116 I praksis viser det seg at løsningen kan gi dårlig talekvalitet.
DN170116 WEF advarte i rapporten mot « mangel på solidaritet » mellom de rikeste og de som er lenger ned på rangstigen - noe som også vises i praksis under toppmøtet, der verdensledere bor på luksushoteller mens hotellansatte og servitører bor på femmannsrom med køyesenger, ifølge The Guardian.
DN170116 | LO og NHO vil innføre praksis i alle studier ¶
DN170116 Studenter som skal bli leger, sykepleiere, lærere og advokater er blant gruppene som allerede har praksis i arbeidslivet som en del av utdanningen.
DN170116 LO og NHO vil også ha obligatorisk praksis i fag som historie og statsvitenskap.
DN170116 LO og NHO vil gjøre studier mer relevante for arbeidslivet og vil at alle høyere utdanninger skal ha poenggivende praksis .
DN170116 LO og NHO er enige om at praksis i løpet av studiet vil være fornuftig.
DN170116 Hun tror praksis vil styrke, snarere enn svekke, den teoretiske delen av fagene.
DN170116 Han sier studenter som er ute i praksis har mindre frafall i studiet og kommer seg raskere i jobb.
DN170116 En undersøkelse blant alle studenter viser at halvparten etterlyser praksis i studiene. 71 prosent av dem som har hatt praksisopphold, sier seg godt fornøyd med ordningen.
DB170116 - Det er i praksis et ventetrekk.
DB170116 Utdanningen strekker seg over 26 måneder og består av teoriundervisning ved Tolletatens kompetansesenter som ligger i Oslo samt praksis i tollregionen du er ansatt som tollaspirant.
DB170116 WEF advarte i rapporten om « mangel på solidaritet » mellom de rikeste og de som er lenger ned på rangstigen - noe som også vises i praksis under toppmøtet, der verdensledere bor på luksushoteller mens hotellansatte og servitører bor på femmannsrom med køyesenger, ifølge The Guardian.
DB170116 Han mener det i praksis er bare å gi beskjed til Ruter om at passasjerer ikke trenger å kjøpe billett.
DB170116 I praksis betyr det at kunden ikke får gjennomført betalingen eller at en norsk bedrift som har solgt til Russland ikke får pengene sine, sier Teigland.
DB170116 Å lære språket gjennom praksis i skolen synes nødvendig for at de nynorske tekstene ikke skal virke for fjerne og fremmede, og det spørs om dette kan gjøres grundig nok uten den kniven i ryggen som en karakter gir.
BT170116 WEF advarte i rapporten om « mangel på solidaritet » mellom de rikeste og de som er lenger ned på rangstigen - noe som også vises i praksis under toppmøtet, der verdensledere bor på luksushoteller mens hotellansatte og servitører bor på femmannsrom med køyesenger, ifølge The Guardian.
AP170116 Han vil avvente og se hvilken politikk som blir ført i praksis .
AP170116 Han vil avvente og se hvilken politikk som blir ført i praksis .
AP170116 Han peker blant annet på at domstolene etter krigen slo ned på en praksis der tidligere medlemmer av Nasjonal Samling ble nektet å drive sin gamle virksomhet, for eksempel som taxisjåfører.
AP170116 Som en elev som er mer glad i teori enn i praksis , opplevde jeg timene som totalt bortkastet.
AP170116 I praksis viser det seg at løsningen kan gi dårlig talekvalitet.
FV170115 I praksis er kravet myntet på Israel, som i økende grad anklages for å trekke mot én stat.
DN170115 De ansatte og myndighetene skal høres, men selskapene er gitt svært stor frihet til å velge egen praksis .
DN170115 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DN170115 De ansatte og myndighetene skal høres, men selskapene er gitt svært stor frihet til å velge egen praksis .
DB170115 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DB170115 Statsminister Erna Solberg ( H ) understreker på sin side at verken praksis eller lover er endret.
DB170115 Rådet for dyreetikk har i en uttalelse fra 2015 sagt at « dagens praksis med avlivning av dyr rett etter fødsel/klekking fordi de ikke er lønnsomme nok til å avle opp, viser mangel på respekt for liv og er derfor etisk betenkelig ».
DB170115 Mellomledere med personalansvar redegjorde for hvordan eksisterende praksis med kollektive planer fungerte fint både for langtidsplanlegging og for individuell tilpassing.
DB170115 At de hadde endret en gammel praksis for å kunne planlegge bedre og at ingen leger behøvde å frykte utfallet av den nye praksisen der hver lege skal avtale arbeidstiden individuelt.
AP170115 - Jeg reagerer veldig sterkt når det er et miljøparti ( MDG ) som i praksis påfører oss så store miljøurfordringer.
SA170114 Selv om lovverket skal sikre gode og forsvarlige helsetjenester og hindre overgrep, viser et stort omfang forskning, tilsyn og rapporter at lovverket ikke blir fulgt i praksis !
DN170114 Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DB170114 - Etter felleskonferansen var det et klart budskap fra partiet om at ulveforliket må gjennomføres i praksis og at Stortingets vilje må skje.
BT170114 Det er fortsatt uklart hvordan de nye reglene vil slå ut i praksis , og alle endringer rammer noen.
AP170114 Er det historiefaglig riktig, to generasjoner etterpå, å korrigere en praksis som fant sted på 1940-tallet ?
AP170114 - Men er det ikke nettopp det folk har oppfattet at dere skulle gjøre, rette opp i en praksis som ble fulgt på 1940-tallet ?
SA170113 « Utfordringen for oss politikere er å ta det som er beste praksis fra hver av kommunene og innfiltrere det inn i den nye kommunen.
SA170113 Utfordringen for oss politikere er å ta det som er beste praksis fra hver av kommunene og innfiltrere det inn i den nye kommunen.
DN170113 Ifølge en uttalelse fra justisdepartementet i USA risikerer Schmidt i praksis en livstidsdom dersom han bli dømt.
DN170113 Israel har i økende grad befestet kontrollen over mye av Vestbredden til egne formål og i praksis reversert den overgangen til større palestinsk selvstyre som Oslo-avtalen tok til orde for, sa han.
DB170113 - Standard sovjetisk praksis, som også de siste årene har vært standard russisk praksis , er å ha mapper på personer som inneholder kompromitterende informasjon som på et senere tidspunkt kan brukes til utpressing.
DB170113 - Standard sovjetisk praksis , som også de siste årene har vært standard russisk praksis, er å ha mapper på personer som inneholder kompromitterende informasjon som på et senere tidspunkt kan brukes til utpressing.
DB170113 Vi ville prøve « fort og gæli»-løsningen for å se om det virkelig fungerer i praksis .
DB170113 Onecall-direktør Øistein Eriksen kan ikke svare på tekniske spørsmål rundt gratisopplegget, som hvordan det faktisk fungerer i praksis .
DB170113 Ved å arrangere en av årets største hip hop-begivenheter er man tross alt ikke bare med på å gjenskape historien, men i praksis så skriver man den.
BT170113 Det er langvarig etablert praksis for at forvaltningsmålet vedtatt av Stortinget ikke alene er avgjørende for spørsmålet om å åpne for felling og jakt.
AP170113 I praksis finnes det ikke offentlig hjelpetilbud til kvinner som utsettes for vold.
AP170113 Hun forfattet lover som forbyr homofile og lesbiske « å drive propaganda », noe som i praksis er blitt tolket som at homofile ikke bør snakke om sin legning offentlig i mediene.
AP170113 I utgangspunktet er medlemmer av presidentskapet valgt for ett år av gangen - det skjer når Stortinget konstitueres i begynnelsen av oktober - men i praksis pleier medlemmene å bli gjenvalgt for hele stortingsperioden på fire år.
AP170113 Her er det ulik praksis i ulike land.
DB170112 Det reporteren ikke fortalte var at den internasjonale granskingskommisjonen som nå gjennomgår Norges bruk av forstøver, har gitt beskjed om at dagens praksis på de norske landslagene bare kan fortsette.
DB170112 ¶ ULIK PRAKSIS : Fosterreduksjon innebærer at en kvinne som bærer på flere barn, velger å abortere ett eller flere av disse.
DB170112 Vi er betenkt dersom KrF og Sp, med sitt forslag, ønsker å endre dagens praksis i Norge.
DB170112 Regjeringen har juridisk avklart en eksisterende praksis , som fagmiljøene ønsket opprydding i.
DB170112 En sjelden praksis , men det skjer i tre-fire tilfeller årlig.
DB170112 Det viktigste framover er at vi sikrer god, faglig rådgivning, trygg praksis og en respektfull tilnærming til de få kvinnene som står overfor ett av livets aller vanskeligste valg.
DB170112 Det sikrer lik praksis , gir grunnlag for forskning - og skaper større trygghet for helsepersonell som utfører oppgavene.
DB170112 Strøm på gammel praksis gjør bare de digitale dingsene til avanserte skrivemaskiner med høy grad av distraksjonsgaranti.
DB170112 Vi har derfor tatt med også de strengeste, ettersom vår erfaring er at det ikke alltid gjelder i praksis .
DB170112 Med disse tjenestene kan dere i praksis se serier i mange uker i strekk.
BT170112 Forbudet viser seg i praksis å ha liten effekt på tilbud og etterspørsel.
BT170112 I praksis betyr det imidlertid at ansvaret for sikkerheten, det vil si å unngå å bli overkjørt eller å kollidere, i stor grad er overført til fotgjengere og bilister.
AP170112 USA brøt sin langvarige praksis med å legge ned veto i Israels favør : Derfor gjør FN-sensasjonen lille julaften Israel rasende ¶
AP170112 Disse agentene som begynner privat praksis , kan derimot gå ut og selge seg til hvem som helst.
AP170112 - Hvorfor har man da ikke radiomerket flere ulv tidligere ? - Praksis har vært at det benyttes i unntakstilfeller.
AP170112 - Når det gjelder bruk av straffedømte personer som markører kan vi utelukke at det er gjeldene praksis på våre utdanninger i dag, sier Thokle.
DN170111 - Dette er virkelig dramatisk og innebærer i praksis en dødsdom for de opprinnelige villaksstammene i Hardanger, sier Svein-Helge Pedersen i Hardangerfjord Villfisklag.
DN170111 - Dette er et gammelt spionknep, sier han, og viser til at det var vanlig praksis på denne tiden å la det komme ut at man sitter på graverende informasjon om motparten for å skaffe informanter eller oppnå en sterk forhandlingsposisjon.
DB170111 - Signalet betyr i praksis « søk informasjon ».
DB170111 Sejersted sier Breivik åpenbart er vel belest om Den europeiske menneskerettsdomstols ( EMDs ) praksis , der spesielt kontaktannonser har et særlig vern mot sensur og dermed har større sjanser for å komme ut.
DB170111 « Departementer som bruker lengre tid enn det, mener vi har en kritikkverdig og lovstridig praksis », heter det i rapporten.
DB170111 Les dagens spilltips fra Dagbladets oddsekspert ¶ fra norsk tipping ¶ 13 av regjeringens 16 departementer har en kritikkverdig og lovstridig praksis for journalføring, hevder Pressens Offentlighetsutvalg ( POU ) i en ny rapport.
DB170111 Alle departementene er kontrollert over en periode på drøyt halvannet år fram til august 2016, og offentlighetsutvalget konkluderer med at 13 departementer har en lovstridig praksis .
DB170111 Vi vil ta i bruk de ressursene eldre mennesker representerer gjennom å avdekke praksis og strukturer som er til hinder for ønsket deltakelse i samfunnet.
AP170111 - Signalet betyr i praksis « søk informasjon ».
AP170111 « Departementer som bruker lengre tid enn det, mener vi har en kritikkverdig og lovstridig praksis », heter det i rapporten.
AP170111 Justisdepartementet er verstingen blant 13 departementer som har en kritikkverdig og lovstridig praksis for journalføring, ifølge Pressens Offentlighetsutvalg ( POU ).
AP170111 - Vi har allerede vært i kontakt med Arkivverket for å be om en ekstern gjennomgang av vår praksis , både etter arkivforskriften og av våre journalførings- og publiseringsrutiner, sier departementsråd Tor Saglie til NTB.
AP170111 Men vil det betingede forslaget om å tillate eggdonasjon ha reell innflytelse på dagens praksis ?
AP170111 Historien viser oss at endringer i regulering og praksis kan følge i kjølvannet av Bioteknologirådets forslag om eggdonasjon, mener Eira Bjørvik.
SA170110 Det er en fin tanke, men lar seg ikke gjennomføre i praksis .
SA170110 - For å kunne oppnå det, må tiltak treffes, og det er avgjørende at de ansvarlige for Russlands statsstøttede system stilles til ansvar, at ropene på en virkelig uavhengig antidopingmodell endelig blir hørt og at utøverne som ble rammet av denne fryktelige praksis får tilbake iallfall noe av det som ble tatt fra dem.
FV170110 - For å kunne oppnå det, må tiltak treffes, og det er avgjørende at de ansvarlige for Russlands statsstøttede system stilles til ansvar, at ropene på en virkelig uavhengig antidopingmodell endelig blir hørt og at utøverne som ble rammet av denne fryktelige praksis får tilbake iallfall noe av det som ble tatt fra dem.
DN170110 Det betyr i praksis at hvis villaksens status er truet, vil grunnlovens paragraf 112 være et mulig grunnlag for å gå til søksmål mot staten, sier Fauchald til DN.
DB170110 - For å kunne oppnå det, må tiltak treffes, og det er avgjørende at de ansvarlige for Russlands statsstøttede system stilles til ansvar, at ropene på en virkelig uavhengig antidopingmodell endelig blir hørt og at utøverne som ble rammet av denne fryktelige praksis får tilbake iallfall noe av det som ble tatt fra dem.
DB170110 Vanlig praksis
DB170110 Målet er å begrense det som omtales som tvilsom medisinsk praksis fra flere kenyanske leger.
DB170110 - Signalet betyr i praksis « søk informasjon ».
DB170110 Terroristen mener dette i praksis er et ytringsforbud og brudd på retten til privatliv.
BT170110 - For å kunne oppnå det, må tiltak treffes, og det er avgjørende at de ansvarlige for Russlands statsstøttede system stilles til ansvar, at ropene på en virkelig uavhengig antidopingmodell endelig blir hørt og at utøverne som ble rammet av denne fryktelige praksis får tilbake iallfall noe av det som ble tatt fra dem.
AP170110 Elden, stilte seg svært kritisk til fremgangsmåten og etterlyste en lovhjemmel for en slik praksis .
AP170110 » I praksis sier de to at de samme argumentene som ble brukt etter krigen, som at Milorg selv vedtok at ingen skulle dekoreres, og at manglende dokumentasjon, solidaritet og hensynet til likebehandling hindret dekorasjoner, er like sterke argumenter i dag.
AP170110 Her er det som i praksis er historikernes forsvarstale.
AP170110 - Det som skjer i praksis er at de to store partiene Høyre og Arbeiderpartiet er blitt enige på kammerset.
AP170110 - For å kunne oppnå det, må tiltak treffes, og det er avgjørende at de ansvarlige for Russlands statsstøttede system stilles til ansvar, at ropene på en virkelig uavhengig antidopingmodell endelig blir hørt og at utøverne som ble rammet av denne fryktelige praksis får tilbake iallfall noe av det som ble tatt fra dem.
DB170109 ¶ KRITISK : Justyna Kowalczyk har vært en tydelig kritiker av praksis rundt astmamedisinering på det norske skilandslaget.
DB170109 Og det er i praksis forbudt for dagligvarebutikker å ha tidsbengrensa tilbud på legemidler.
DB170109 ( Dagbladet ) : Rema 1000 sin såkalte bestevenn-strategi - som i praksis betyr at de kutter ut norske ølbryggerier som Troms-baserte Mack til fordel for danske Carlsberg - førte til nordnorsk opprør i helga.
DB170109 Avtalen fra 2006 har i praksis sikret Australia milliarder av kroner i inntekter fra utvinning som har funnet sted på Øst-Timors side av midtlinjen mellom de to land.
DB170109 I praksis gjør det at bruken av lokale, norske bryggerier som Aas, CB, Hansa, Borg og Mack kuttes til fordel for danske Carlsberg.
AP170109 Med Rema 1000s nye strategi ville varene fra mange av de store, regionale bryggeriene kun være å finne i utvalgte lokale butikker, ikke i større områder slik praksis har vært til nå.
AP170109 Med Rema 1000s nye strategi ville varene fra mange av de store, regionale bryggeriene kun være å finne i utvalgte lokale butikker, ikke i større områder slik praksis har vært til nå.
AP170109 Varer fra disse bryggeriene vil kun være å få i lokale butikker, ikke i større områder slik praksis har vært til nå.
AP170109 Derfor mener vi det ville vært riktig å konsekvensutrede virkningen av aktivitet i disse områdene i tråd med tidligere praksis .
DN170108 Årsaken er skolens erfaring med sykepleiestudenter som sliter med norsk språk og språkforståelse, både i teoriundervisning, men også ute i praksis .
DN170108 Samarbeid og praksis
DN170108 Det skaper også en del forvirring med ulik praksis i kommunene.
DB170108 I mai skrev vi at Finanstilsynet hadde kommet med nye retningslinjer, som sier noe om ønsket praksis .
DB170108 De ønsker forskriften velkommen og beskriver de nåværende retningslinjene som « en helt riktig og fornuftig praksis ».
DB170108 gen av den - for øvrig svært lite ulvevennlige - ulvemeldingen i mars i fjor, understreket Helgesen at man står i fare for å bryte lovverk og Bernkonvensjonen dersom man velger de mest restriktive bestandsmålene som meldingen skisserer, og dersom man setter et « eksakt » bestandsmål - det vil si i praksis et maksimumsmål for en truet art.
DB170108 Kabelselskapene protesterte, men etter sterkt press, gikk de med på å endre praksis fra årsskiftet 2016 - 2017.
BT170108 Dette er praksis som har vært til stede i skolen i flere år.
AP170108 Han mener Trump i praksis har gått til krig mot egen etterretning.
AP170108 Han mener Trump i praksis har gått til krig mot egen etterretning.
AP170108 - Vårt høyeste ønske er selvfølgelig å ha et like godt forhold til alle leverandører, men det vil i praksis være et brudd med strategien som Rema allerede har lagt, sier Mack-direktøren.
SA170107 Det har i praksis ikke vært mulig i VIF på en stund.
DB170107 Men at en praksis likner på andre praksiser som en ikke liker, er et svært dårlig grunnlag for å forby noe.
BT170107 Det har i praksis ikke vært mulig i VIF på en stund.
AP170107 Høyre krever at Oslo kommunes praksis for gatekjøkken legges om allerede nå.
AP170107 - Så langt tilbake jeg kan huske, har det vært en etablert praksis i Oslo at gatekjøkken kan holde nattåpent.
AP170107 I praksis er det likevel få enslige som får lov til å adoptere eller bli fosterforeldre.
AP170107 I praksis er det likevel få enslige som får lov til å adoptere eller bli fosterforeldre.
AP170107 Det har i praksis ikke vært mulig i VIF på en stund.
SA170106 Ikke minst er det tydelig at mange fagfolk hilste artiklene om Glassjenta-saken velkommen - på tross av at en del av kritikken rammet deres egen praksis .
SA170106 Det er tydelig at mange fagfolk hilste artiklene om Glassjenta-saken velkommen - på tross av at en del av kritikken rammet deres egen praksis .
SA170106 Suksess er det lite av for det norske landslaget, som i praksis allerede er ute av kampen om VM-plass.
FV170106 Suksess er det lite av for det norske landslaget, som i praksis allerede er ute av kampen om VM-plass.
DN170106 Analysefirmaet legger til at produksjonen fra Kurdistan-regionen i Nord-Irak « definitivt » ikke ventes å bli redusert, ettersom regionen i praksis er selvstendig fra Bagdad.
DB170106 De mener fosteret ikke ble overvåket i tråd med god praksis da det oppsto « avvikende forløp » i siste del av fødselen.
DB170106 Avviket fra god praksis er så stort at det anses som uforsvarlig, skriver Helsetilsynet.
DB170106 I praksis betyr det at er organdonorer, med mindre de melder seg inn i et register over folk som ikke ønsker å donere bort organene sine.
DB170106 Kritikerne mener Helgesens vedtak i praksis fører til at Stortingets bestandsmål ikke blir oppfylt.
DB170106 Fortrinnsretten beskyttet en praksis som tilhørte arbeidslivet for 100 år siden.
DB170106 Ap-lederen beklaget dommen og hvordan den stiller etablert praksis i norsk avtaleverk opp mot etableringsretten i EØS.
BT170106 Suksess er det lite av for det norske landslaget, som i praksis allerede er ute av kampen om VM-plass.
AP170106 Kritikerne mener Helgesens vedtak i praksis fører til at Stortingets bestandsmål ikke blir oppfylt.
AP170106 Krigshistoriker Arvid Petterson, en av de tre i referansegruppen, mener at Regjeringen i praksis har gjort om prosjektet fra en jakt på glemte helter til et bokprosjekt.
AP170106 - Dette strider mot praksis og tradisjon i andre land.
AP170106 Suksess er det lite av for det norske landslaget, som i praksis allerede er ute av kampen om VM-plass.
DN170105 Ellen Mathea Kirsch Warlo ( 23 ) håper å kunne bruke forskningen i klinisk praksis når hun er ferdig utdannet lege.
DN170105 Så kom LED-tv som i praksis er en LCD-tv hvor bildepanelet blir lyst opp av led-dioder.
DB170105 Før 2013 var det andre faktorer som kunne være avgjørende, som praksis ved det enkelte sykehuset eller legens verdisyn.
BT170105 Skogbruk er fornybar, sirkulær økonomi i praksis .
AP170105 I praksis betyr dette at de har færre produkter.
AP170105 I praksis betyr dette at de har færre produkter.
AP170105 Man bør kanskje spørre seg hvorfor Norge har en strengere praksis overfor unge gutter og menn fra Afghanistan, sier Egenæs.
DB170104 Det Helgesen nå har gjort, er at han i praksis har bestemt at vi skal ha en ulvestamme som langt overgår det Stortinget var enige om, sier Terje Aasland, som var med å forhandle fram ulveforliket på Stortinget med regjeringspartiene og KrF.
DB170104 Arbeiderpartiet og KrF sikret regjeringen flertall for ulveforliket i fjor, og nå krever de at Stortingets ulvevedtak følges opp i praksis .
DB170104 Nå skal det likevel legges til at vi gjerne tester teorien i praksis , før vi genierklærer den.
AP170104 Presidenten avsatte i praksis den forrige statsministeren, Ahmet Davutoglu, fordi han begynte å bli for populær.
AP170104 Ifølge The Times of Israel vil dommen kunne endre den israelske hærens praksis i dunkle og uoversiktlige situasjoner.
AP170104 Presidenten avsatte i praksis den forrige statsministeren, Ahmet Davutoglu, fordi han begynte å bli for populær.
AP170104 Dette har nå i praksis blitt et tiltak for å stimulere privat import av varer med salt, sukker og usunt fett til norske forbrukere.
AP170104 Dette har nå i praksis blitt et tiltak for å stimulere privat import av varer med salt, sukker og usunt fett til norske forbrukere.
AP170104 Men NHO må hjelpe til, for eksempel ved å sikre praksis og tilgang på utstyr, sier lederen for ingeniørstudentene.
AP170104 Stat og kirke er fremdeles tett sammenvevd i Norge gjennom både lover og praksis , nasjonalt og lokalt.
AP170104 Men staten og kirken er fremdeles tett sammenvevd i Norge gjennom både lover og praksis , nasjonalt og lokalt, skriver rådgiver Lars-Petter Helgestad i Human-Etisk Forbund.
DB170103 Selv om han har hatt praksis i Stavanger, har vi klart å være sammen omtrent hver helg siden saken dukket opp, forteller Johaug.
DB170103 Vidt forskjellig praksis
DB170103 De to har vidt forskjellig praksis når det gjelder krav til ID ved pakkehenting.
DB170103 Støre kritiserer flertallet i Høyesterett for « hvordan den stiller en etablert praksis i norsk avtaleverk opp mot etableringsretten i EØS.
DB170103 Heller ikke hovedkonkurrenten Get har vært villig til å la kundene sine velge vekk TV-pakkene, selv om de allerede i oktober 2015 lovte at de ville endre praksis .
AP170103 På rekordtid har selskapet, som i praksis er enerådende på netthandel med godterier fra Sverige, bygd seg opp i det norske markedet.
DB170102 - Utenrikstjenesten yter bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand i forbindelse med dødsfall av norske borgere i utlandet, skriver Sehl.
DB170102 Men i praksis er det mange som må punge ut med titalls tusen kroner, mens andre kanskje slipper helt unna på grunn av geografiske forhold eller fordi de kjører elbil.
BT170102 USA avsto fra å stemme og brøt dermed med sin mangeårige praksis med å legge ned veto i Sikkerhetsrådet i Israels favør.
BT170102 UDs praksis er at de aldri går ut med hvor omkomne er fra i landet.
AP170102 Kombinasjonen av praksis og teori er det beste, sier Skogen Lund.
DB170101 I praksis har Taiwan fullt selvstyre.
DB170101 Den innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.
DB170101 Øya har i praksis selvstyre, men Kina regner den som en del av sitt territorium og stritter steilt imot ethvert forsøk på å røre « Ett Kina»-politikken.
DB170101 Den stående komiteen fungerer i praksis som landets øverste lederskap.
AP170101 Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen demonstrerer hvordan jernbanereformen skal fungere i praksis .
BT161230 Et av problemene er at fylkene setter begrensning på antall løyver, en praksis Norge er nokså alene om.
FV161229 Her har bankene litt ulik praksis .
BT161229 Her har bankene litt ulik praksis .
AP161225 - Andre teorier undersøkes også, men et terrorangrep er i praksis utelukket.
FV161221 Det er en praksis som vil videreføres, forteller landslagssjefen.
AP161218 - Dessverre har vi ikke fått gjennomslag for at mer enn ett norsk flyselskap, i praksis SAS, kan ha retten til å fly Sibir-korridoren.
BT161217 I praksis må grensen for uhemmet utlevering gå et sted i skjæringspunktet etikk/estetikk/samvittighet.
FV161214 Andreassen tror ikke innstrammingene vil ha noe å si før jul - boligmarkedet er i praksis stengt.
BT161214 Andreassen tror ikke innstrammingene vil ha noe å si før jul - boligmarkedet er i praksis stengt.
AP161214 Andreassen tror ikke innstrammingene vil ha noe å si før jul - boligmarkedet er i praksis stengt.
SA161212 I praksis gjorde dette at de ytterste delene av bildet alltid var litt ute av fokus hvis begge øynene så rett frem, eller mot midten av bildet.
AP161209 Innreiseforbud gjør at det i praksis er umulig å drive uavhengig rapportering fra regionen der det har vært flere væpnede sammenstøt.
AP161208 Ny praksis
AP161201 Et forslag går ut på å utvide Stortorget frem til Domkirken, i praksis ta et jafs av Kirkegata.
BT161123 Vi har vært ute i praksis på flere skoler.
BT161123 Vi har lært mye når vi har vært ute i praksis , men ønsker oss en annerledes utdannelse.
BT161123 Det vi lærer på utdanningen vår, henger dessverre ikke godt nok sammen med det vi ser når vi er ute i praksis .
SA161118 - Burde det ha vært en felles internasjonal praksis på dette feltet ?
SA161118 Stjernene på hjemmebane avgjorde i praksis kampen allerede i første periode.
AP161118 - Burde det ha vært en felles internasjonal praksis på dette feltet ?
AP161118 Stjernene på hjemmebane avgjorde i praksis kampen allerede i første periode.
AP161116 Flynn er allerede i praksis Donald Trumps rådgiver i sikkerhetsspørsmål og kan fort få denne jobben i Det hvite hus.
AP161116 - I praksis kan det bety noe forsinkelse.
AP161116 - Hva vil en innsigelse ha å si i praksis ?
AP161111 - Vanlig praksis
AP161109 I praksis har Trump gjort helt om på det politiske kartet i USA, og tatt seieren i en rekke stater som demokratene var sikre på å vinne : Michigan, Wisconsin, Minnesota.
AP161108 Landene som havner på svartelisten, kan bli rammet av sanksjoner hvis de ikke endrer praksis .
AP161108 - Vi er blitt enige om at nullskatt kan være en indikator på mulig urettferdig praksis , men det er ikke nok til å defineres som lite samarbeidsvillig, sier Italias finansminister Pier Carlo Padoan.
AP161101 Det har sittet langt inne for Arbeiderpartiet, men resultatet er i praksis at kommersielle ikke får adgang til å bygge nye barnehager de nærmeste årene.
AP161031 Byrådet og Rødt har nå undertegnet en tilleggsavtale, som de i praksis mener vil hindre private kommersielle selskaper fra å etablere nye barnehager i Oslo.
DA161028 - Hvordan tror du den nye BRP-ordningen vil bli i praksis ?
SA161025 Vi har støtte i både idrettens egne rettskilder og tidligere praksis for at hun har gjort det som kan forventes av henne i en slik situasjon, sier advokaten.
BT161025 Vi har støtte i både idrettens egne rettskilder og tidligere praksis for at hun har gjort det som kan forventes av henne i en slik situasjon, sier advokaten.
AP161025 Vi har støtte i både idrettens egne rettskilder og tidligere praksis for at hun har gjort det som kan forventes av henne i en slik situasjon, sier advokaten.
BT161024 Vi har tatt en beslutning at vi endrer ikke praksis .
BT161024 Det er ikke noen ny praksis i det hele tatt, sier han.
BT161024 - Ikke noen ny praksis i det hele tatt ¶
BT161024 - Det var en veldig godt etablert praksis da jeg kom inn i 2006 hvertfall.
BT161020 Det er en praksis som vil videreføres, forteller landslagssjefen.
VG161018 Ukraina har lenge vært moden for å innføre en bedre praksis , som det jeg fikk se under mitt siste besøk i Norge, hvor hvem som helst har tilgang til et åpent register som ikke bare viser offisielle inntekter og utgifter til statsansatte, men også hvor mye skatt hver enkelt har betalt til statsbudsjettet.
VG161018 En utskiftning av ukrainske toppolitikere må være en del av behandlingen av sykdommene Ukraina har lidd av siden uavhengigheten for 25 år siden : korrupsjon, lederes unnfallenhet og mangel på moderne, vestlig praksis .
SA161004 Videre har barnehagebarn testet ut de mange ideene for å se hva som fungerer i praksis .
SA161004 Vinneren skal i utgangspunktet preges av fair play i praksis , samt formidle gode holdninger til barn og unge gjennom sin idrettsutøvelse og opptreden utenfor banen.
FV161004 Videre har barnehagebarn testet ut de mange ideene for å se hva som fungerer i praksis .
FV161004 Vinneren skal i utgangspunktet preges av fair play i praksis , samt formidle gode holdninger til barn og unge gjennom sin idrettsutøvelse og opptreden utenfor banen.
BT161004 Videre har barnehagebarn testet ut de mange ideene for å se hva som fungerer i praksis .
AP161004 Videre har barnehagebarn testet ut de mange ideene for å se hva som fungerer i praksis .
AP161004 Vinneren skal i utgangspunktet preges av fair play i praksis , samt formidle gode holdninger til barn og unge gjennom sin idrettsutøvelse og opptreden utenfor banen.
SA161003 Det var etter en rekke oppslag i ikke minst VG, men også flere andre medier, om reiseregninger og praksis rundt åpenhet i norske idrettsorganisasjoner at idrettspresident Tom Tvedt valgte å opprette et uavhengig utvalg.
SA161003 Det blir interessant å se hvordan idretten følger opp rapporten, og om det medfører en praksis med mer åpenhet, sier kulturminister Linda Hofstsd Helleland.
SA161003 Derfor var det en lettet idrettspresident som tok imot rapporten tross utvalgets innvendinger til dagens praksis .
SA161003 Bernander slår likevel fast at de ikke har noen indikasjoner på at det er en korrupt praksis i forbundet.
SA161003 - De har en åpenhet og en praksis som er bedre enn de fleste børsnoterte selskaper i Norge, sier Bernander og siterer en revisor som har sett på forholdene i forbundet.
AP161003 Offentliggjøring av idrettspresidentens og generalsekretærens reiseregninger må bli fast praksis .
AP161003 Det var etter en rekke oppslag i ikke minst VG, men også flere andre medier, om reiseregninger og praksis rundt åpenhet i norske idrettsorganisasjoner at idrettspresident Tom Tvedt valgte å opprette et uavhengig utvalg.
AP161003 Det blir interessant å se hvordan idretten følger opp rapporten, og om det medfører en praksis med mer åpenhet, sier kulturminister Linda Hofstsd Helleland.
AP161003 Derfor var det en lettet idrettspresident som tok imot rapporten tross utvalgets innvendinger til dagens praksis .
AP161003 Bernander slår likevel fast at de ikke har noen indikasjoner på at det er en korrupt praksis i forbundet.
AP161003 - De har en åpenhet og en praksis som er bedre enn de fleste børsnoterte selskaper i Norge, sier Bernander og siterer en revisor som har sett på forholdene i forbundet.
SA160928 Isolasjonsmaterialer av tre har noe dårligere isolasjonsverdi, men spiller ikke så stor rolle i praksis , ifølge Rüther.
FV160928 Isolasjonsmaterialer av tre har noe dårligere isolasjonsverdi, men spiller ikke så stor rolle i praksis , ifølge Rüther.
BT160928 Isolasjonsmaterialer av tre har noe dårligere isolasjonsverdi, men spiller ikke så stor rolle i praksis , ifølge Rüther.
BT160921 « Å toppe laget betyr i praksis å utestenge eller gi ulike muligheter til å drive idrett, basert på en voksen sin vurdering av hvem som er best.
DA160919 Styret i Strandgatens Restaurantdrift AS har etter millionunderskudd i 2015 og negativ økonomisk utvikling siden bestemt seg for å begjære oppbud, noe som i praksis innebærer konkurs.
DA160918 Ellers er det også viktig for oss å hedre minnet om vår storebror Thomas gjennom TKMA-prosjektet, ved å gjøre som hans livsmotto i praksis : Den største glede en kan ha er å gjøre andre glad.
SA160915 I praksis var det likevel vanlig at mor tok ut hele fødselspermisjonen.
SA160915 I praksis var det likevel vanlig at kvinnen tok ut hele fødselspermisjonen.
BT160912 - 4K-oppløsning på skjermer under 60 tommer har lite for seg da det i praksis vil være umulig å se forskjell på normal seeravstand.
AP160908 De nye fraværsreglene har engasjert fastleger over hele landet, og de forteller om svært ulik praksis : ¶
SA160907 I Norge kjenner vi samme praksis fra bl.a.
AP160907 I Norge kjenner vi samme praksis fra bl.a.
AP160907 Derfor var det en voldsom nedtur da brannvesenet i fjor satte ned foten før sesongstart i år, stikk i strid med praksis tidligere.
AP160906 Russere flest vet at det russiske parlamentet i praksis har minimal innflytelse.
AP160906 Nesten alle " opposisjonspartiene " i Russland er i praksis Putins allierte.
FV160905 Men mange har hatt sin faste plass i mangfoldige år, og i praksis fungerer det omtrent som ei hytte.
BT160905 Og praksis kan være så brutal som på Ullevaal både onsdag og søndag.
BT160905 Noen flirer når han legger ut på sine språklige reiser, for fotball er et spill der det er praksis som teller.
AP160903 I praksis er det gjerne slik at noen ber den avdøde gå i forbønn for at en uhelbredelig syk skal bli frisk.
AP160831 Politiet sier praksisen ble endret i august 2015 og at dagens praksis er at de ikke er innelåst på sine rom, hverken på dagtid eller om natten.
AP160831 - Dette blir også ytterlige problematisk fordi det eksisterer en pågående praksis på Trandum hvoretter innsatte, det være seg barn og voksne, låses inne på celler og rom av praktiske årsaker.
AP160831 Spillmonopolet i Norge fungerer ikke i praksis .
AP160831 Men heller ikke dette fungerer i praksis : I 2015 brukte uregulerte aktører over 600 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye på reklame som Norsk Tipping, ifølge sistnevntes årsrapport.
BT160830 - Vi ser at det er et voksende problem, men vi er usikre på hvor stort det er i praksis og hvor mange av de som sier at de bruker det, faktisk gjør det.
SA160825 Finlands landslagstrener Reijo Jylhä sier at Norges praksis må ses nærmere på.
BT160825 Finlands landslagstrener Reijo Jylhä sier at Norges praksis må ses nærmere på.
AP160825 Finlands landslagstrener Reijo Jylhä sier at Norges praksis må ses nærmere på.
DN160824 - At de går inn på min side og fjerner innhold på den måten oppleves ganske inngripende og så vidt meg bekjent fremgår det ikke i Facebooks regelverk at det ikke er lov til å stille spørsmål ved Facebooks praksis .
SA160823 Ifølge Scheen vil det i praksis være nok dager til at man kan være opptil seks uker sammenhengende på ferie i Spania, Italia eller tilsvarende.
BT160823 I dag er det ulike praksis på skoler og vi håper denne veilederen gir skolen en mulighet til å til å utarbeide gode rutiner rundt allergihåndtering, samt få en forståelse av hva matallergi er.
BT160823 Ifølge Scheen vil det i praksis være nok dager til at man kan være opptil seks uker sammenhengende på ferie i Spania, Italia eller tilsvarende.
SA160822 Hvert lag i den indiske ligaen må ha minst én « marquee player », som i praksis betyr en kjent spiller med bakgrunn fra store ligaer.
FV160822 Hvert lag i den indiske ligaen må ha minst én « marquee player », som i praksis betyr en kjent spiller med bakgrunn fra store ligaer.
BT160822 Hvert lag i den indiske ligaen må ha minst én « marquee player », som i praksis betyr en kjent spiller med bakgrunn fra store ligaer.
AP160822 Hvert lag i den indiske ligaen må ha minst én « marquee player », som i praksis betyr en kjent spiller med bakgrunn fra store ligaer.
DA160818 - For en innbygger i Stavanger-regionen er kommunegrensen i praksis likegyldig.
SA160810 Det har allerede vært praksis i resten av landet, men fra og med juni skal også meglerne i Oslo sette prisantydningen alene.
AP160810 Det har allerede vært praksis i resten av landet, men fra og med juni skal også meglerne i Oslo sette prisantydningen alene.
SA160808 Det har i praksis vist seg at mor kan søke om å få overført fedrekvoten til seg, uten at far blir hørt.
FV160729 Dette er vanskelig i praksis da programvare som nevnt endrer seg over tid, sier Jahre og fortsetter : ¶
SA160728 Dette er vanskelig i praksis da programvare som nevnt endrer seg over tid, sier Jahre og fortsetter : ¶
AP160727 Nemnda finner isolert sett en slik praksis betenkelig, fordi det blir vanskelig å orientere seg i markedet, skriver de i svaret til en som ikke medhold for sitt erstatningskrav.
SA160719 Han håper samtidig at noen som har opplevd diskriminering i boligmarkedet basert på kjønn tar kontakt, slik at lovverket blir prøvd i praksis .
SA160719 - Det er en helt vanlig praksis , så folk flest tror nok at det er greit.
DA160719 » Det betyr i praksis at Stavanger kommune har inngått en solid forpliktelse med hensyn til arealutnyttelse idet forrige bystyre sa ja til Bypakke Nord-Jæren.
DA160719 Investeringene på 28 milliarder kroner er i praksis verdiløs og vil sende Stavanger inn i en økonomisk marerittlignende tilstand om få år dersom man ikke praktiserer et rigid jordvern sammen med en høy, tett og effektiv transformasjon og utbygging langs og i influensområdet til eksisterende og nye kollektivløsninger.
BT160719 Han håper samtidig at noen som har opplevd diskriminering i boligmarkedet basert på kjønn tar kontakt, slik at lovverket blir prøvd i praksis .
BT160719 - Det er en helt vanlig praksis , så folk flest tror nok at det er greit.
AP160710 På sitt siste landsmøtet slo Fremskrittspartiet fast at de ikke kan godta « endringer som i praksis vil innebære et forbud mot nesten alle typer halvautomatiske våpen ».
BT160705 Konsekvensen i Norge vil i praksis bli enda flere nedlagte kontorer på Vestlandet og i Distrikts-Norge, økning i arbeidsledigheten, fraflytting, og dyrere bank - og forsikringstjenester.
BT160705 I praksis sender politikerne regningen til finansnæringen - som garantert lemper kostnaden over til kundene og sine egne ansatte.
SA160703 Heimir er utdannet tannlege og har fortsatt en praksis på Vestmannaeyjar.
FV160703 Heimir er utdannet tannlege og har fortsatt en praksis på Vestmannaeyjar.
AP160703 Heimir er utdannet tannlege og har fortsatt en praksis på Vestmannaeyjar.
AP160628 Island måtte ha kriselån fra IMF og de andre nordiske land, og ble i praksis satt under Pengefondets administrasjon.
AP160623 - Dessuten er det ikke riktig å være så avhengige av studenter med praksis fra land som kan ha andre måter å gjøre ting på, som for eksempel mer lemfeldig antibiotikabruk.
AP160622 Da kong Harald og dronning Sonja ble signet i Nidarosdomen for et kvart århundre siden, var det ingen diskusjon om at kongehuset på egen hånd i 1958 hadde innført en ny, religiøs praksis ved tronskifter.
SA160621 I praksis fyller man i snitt 3,5 kilo per fylling ( 315 kroner ).
AP160620 I praksis hadde politiets operasjonsledere, som skal ha oversikt over mannskaper og hendelser i det enkelte politidistrikt, penn og papir som sitt eneste verktøy, ved siden av politiets sambandssystem og vanlig telefon.
SA160617 Oppgraderingen blir gjort online, og det vil i praksis si at bilen allerede har den større batteripakken, men at den ikke utnyttes fullt ut.
AP160617 Forsvinner MTB-båtene vil Norges kampmarine i praksis bestå av fem skip, hvorav ett til to har seilt samtidig, frem til nylig, og der tre til fire i fremtiden skal kunne være i sving, samtidig.
AP160617 Det heter at det skal satses på Hæren, men satsingen består i praksis av å ta inn etterslep på vedlikehold og " rette opp mangler i beredskapsordningen ".
FV160616 Oppgraderingen blir gjort online, og det vil i praksis si at bilen allerede har den større batteripakken, men at den ikke utnyttes fullt ut.
SA160614 FARE mener Shprygin har vært sentral i å introdusere nynazistiske synspunkter og praksis blant fotballsupportere siden slutten 1990-tallet.
SA160614 Det betyr i praksis at Russland kastes ut av mesterskapet dersom det skjer mer supporterbråk i kampene landslaget spiller i turneringen.
BT160614 Det betyr i praksis at Russland kastes ut av mesterskapet dersom det skjer mer supporterbråk i kampene landslaget spiller i turneringen.
AP160614 FARE mener Shprygin har vært sentral i å introdusere nynazistiske synspunkter og praksis blant fotballsupportere siden slutten 1990-tallet.
AP160614 Det betyr i praksis at Russland kastes ut av mesterskapet dersom det skjer mer supporterbråk i kampene landslaget spiller i turneringen.
AP160610 - Jeg krever forsikringer fra styreleder Kebba Secka om at han tar fullstendig avstand fra kjønnslemlestelse og praksis knyttet til dette, uttaler hun og fortsetter : ¶
SA160608 Et dokument fra den svenske Diskrimineringsombudsmannen er avslørende med tanke på hva avvisningen av kjønn har å si i praksis ( side 12 ) : ¶
BT160608 Basert på dagens praksis ville en anbefaling om tildekking aldri blitt gitt, understreker DNV-GL.« ¶
SA160604 William er forlatt av faren, moren har forsvunnet inn i sin egen verden, og han har i praksis vært overlatt til au-pairer og en psykisk skadet bror.
SA160604 Ungdommene vi møter, er i praksis uten autoritetsfigurer som ser og ivaretar dem, og voksen kontroll og omsorg er fraværende.
SA160604 Når hovedpersonene ikke inngår i familierelasjoner, og ved også å fjerne lærerne fra skolemiljøet som skildres, blir det skapt et univers der det i praksis bare finnes én generasjon.
SA160603 Det er i praksis akkurat det samme som et pumpekraftverk, minus energitapet på 20 prosent man må akseptere ved å pumpe vann opp igjen i fjellet.
SA160602 Idretts- og helselinjer har ressurssterke elever som trenger praksis .
AP160602 Idretts- og helselinjer har ressurssterke elever som trenger praksis .
BT160531 UDI mener tilsynelatende at dette er en akseptabel praksis , vel vitende om at toprosentskatten bidrar til å opprettholde et regime som gjerne omtales som « Afrikas Nord-Korea ».
BT160531 Likevel viser UDIs praksis at bruk av falsk identitet mens man er på flukt nærmest er ensbetydende med ID-tvil.
DA160530 Hun var glad for at tre av fire Stavanger-innbyggere uansett vil ha en storkommune, nå i praksis med Rennesøy/Finnøy/Kvitsøy.
SA160525 Det er imidlertid ulik praksis fra kommune til kommune, så sjekk hva du har lov til uten videre, og hva du må søke om tillatelse til.
BT160525 Det er imidlertid ulik praksis fra kommune til kommune, så sjekk hva du har lov til uten videre, og hva du må søke om tillatelse til.
AP160525 Det er imidlertid ulik praksis fra kommune til kommune, så sjekk hva du har lov til uten videre, og hva du må søke om tillatelse til.
AP160524 Men forsikringselskapene advarer mot denne type praksis .
AP160524 - Det kan være litt ulik praksis i de forskjellige selskapene, men vi vil gjøre det vi kan for at kunden ikke skal bli straffet økonomisk.
SA160521 De kjenner, med ulik grad av opplevd smerte, at det er problematisk at Den norske kirke nå åpner for noe som virker nytt i forhold til tradisjonell teologi og praksis .
SA160514 Derfor er det svært uheldig når tre kommuner lager hver sine miljøregler, som i praksis spenner bein på hverandre.
FV160512 Teamet fra NTNU sier at en hydrogenbil i praksis er en elbil der batteriet er byttet ut med en hydrogentank og brenselcelle, og at brenselceller er svært effektive energibærere.
BT160512 Teamet fra NTNU sier at en hydrogenbil i praksis er en elbil der batteriet er byttet ut med en hydrogentank og brenselcelle, og at brenselceller er svært effektive energibærere.
BT160506 Medisinstudenter i praksis første året : ¶
AP160506 - Det anbefales at alle som er mellom 16 til 19 år skal ta hjernehinnevaksine, men i praksis ser vi at det er flere av dem som skal inn i russefeiringen som vaksineres, enn det er av dem som går på andre året på videregående, sier kommuneoverlege Meera Grepp i Asker kommune til Aftenposten.
SA160504 Vi trenger nå ærlige og redelige utslippstall både på fjernvarme og andre aktiviteter, for å kunne endre praksis .
BT160504 I praksis vil det føre til at denne familie- og nærmiljøbaserte behandlingen for ungdom med alvorlige atferdsproblemer blir avviklet.
SA160428 - Det betyr at Nkom mener konkurransen i sluttbrukermarkedet ikke vil være tilfredtsstillende uten en slik regulering, sier avdelingsdirektør Irene Åmot, som utdyper at det i praksis betyr at Telenor må slippe til tjenestetilbydere i sitt nett til bedre betingelser enn de har med dagens regulering.
FV160428 - Det betyr at Nkom mener konkurransen i sluttbrukermarkedet ikke vil være tilfredtsstillende uten en slik regulering, sier avdelingsdirektør Irene Åmot, som utdyper at det i praksis betyr at Telenor må slippe til tjenestetilbydere i sitt nett til bedre betingelser enn de har med dagens regulering.
AP160428 - Det betyr at Nkom mener konkurransen i sluttbrukermarkedet ikke vil være tilfredtsstillende uten en slik regulering, sier avdelingsdirektør Irene Åmot, som utdyper at det i praksis betyr at Telenor må slippe til tjenestetilbydere i sitt nett til bedre betingelser enn de har med dagens regulering.
BT160425 Det var godt å kjenne at tidligere prinsipper også gjaldt i praksis .
BT160425 Det var godt å kjenne at tidligere prinsipper også gjaldt i praksis , skriver Cesilie Holck.
SA160423 » Foruten at det er spektakulært i seg selv å frita en del av menneskenaturen for synd, mente man her å ha funnet en formel som både ivaretok de homofile ( ? ), og samtidig kom til rette med Bibelens ord om at homofil praksis er synd.
SA160423 Og har man ikke fått det med seg at homofil praksis også finnes i naturen ellers, både blant dyr og fugler - og dermed kanskje bør kalles like « naturlig » som noe annet ?
SA160423 Jeg skal ikke gjøre noe forsøk på å omtolke eller bortforklare forbudet mot homofil praksis , for det står klart som blekk både i Det gamle og Det nye Testamente : ¶ 3.
SA160423 Hos Jesus handler moralen alltid om en linje også mot Gud, og alltid om hele mennesket uten skille mellom legning og praksis .
BT160423 For mens Bergen har tatt sine første spadetak for å fjerne narkomiljøet i Nygårdsparken, har det i praksis kun blitt flyttet over broen, til Straxhuset.
AP160420 - I praksis er det en dom i førsteinstans der vi har fått medhold.
AP160420 - Hva betyr den dommen i praksis for Behring Breivik ?
SA160418 Hvis man arrangerer middagsselskaper og tar 500 kroner per gjest flere ganger i uka, driver man i praksis kafé og bør registrere seg som selvstendig næringsdrivende i stedet.
BT160418 Hvis man arrangerer middagsselskaper og tar 500 kroner per gjest flere ganger i uka, driver man i praksis kafé og bør registrere seg som selvstendig næringsdrivende i stedet.
AP160418 Hvis man arrangerer middagsselskaper og tar 500 kroner per gjest flere ganger i uka, driver man i praksis kafé og bør registrere seg som selvstendig næringsdrivende i stedet.
AP160416 I praksis betyr setningen, som også følges av et ønske om mer kartlegging av arter - at sommerfugler og salamandre skal gå foran vei- og boligutbygging.
AP160415 De innførte som praksis å publisere dagsorden før styremøtene, og å arrangere åpen time for pressen direkte etter alle styremøter.
AP160414 - I praksis oppfattes kvoten til felles fordeling som mors.
AP160409 Bakgrunn fra kommunikasjonsbransjen både med utdannelse og praksis .
AP160406 Onsdag kveld ble det i praksis avgjort av bystyret at Madserud blir det første private sykehjemmet som det nye byrådet henter tilbake til kommunen.
AP160403 - Disse funnene viser hvor dypt inngrodd skadelig praksis og kriminalitet er i denne bransjen, sier Gabriel Zucman til ICIJ.
SA160402 I praksis betyr dette to ting.
FV160402 I praksis betyr dette to ting.
BT160402 I praksis betyr dette to ting.
AP160402 I praksis betyr dette to ting.
SA160325 » Fatima deltar i introduksjonsprogrammet, og har praksis i en barnehage.
SA160325 « Hvilke ord lærer du på praksis , Fatima ? », spør jeg.
AP160316 Han tror selv han ville fått en jobb gjennom det ordinære arbeidsmarkedet til slutt, men at det ville ha tatt lang tid, og uten at han ville fått relevant praksis innen IT-utvikling. †" Jeg er mer kreativ når det gjelder å rive ting ned og avdekke feil, enn å bygge ting opp.
AP160315 Likevel refereres forskningen ukritisk i dagens maktkamp om barnefordeling, og som grunntese for juridisk praksis .
AP160315 I praksis mor i 84 prosent av tilfellene.
AP160315 Hun fastholder slik dagens praksis basert på myter om at mor er best, at barns tilknytning til far spiller liten rolle, og at barn under tre-fire år ikke tåler å overnatte andre steder enn hos mor.
AP160312 Vil ha mer praksis i studiene ¶
AP160312 Hva tenker høyskolestudentene skal til for at de blir lengst mulig hos én arbeidsgiver ? †" Mer praksis under utdanning, slik at man blir kjent med bedrifter og vet hvordan det er å jobbe der.
BT160311 Lenge har flere tidligere journaliststudenter etterspurt mer virkelighetsnær praksis uten at noe har blitt gjort.
BT160311 Det er kjempebra for videre jobb og viktig praksis .
BT160310 Det ble nylig klart at regjeringen fortsatt ikke vil at formuesskatten skal gjelde arbeidende kapital, noe som i praksis vil si at formuesskatt ikke skal gjelde eiendeler knyttet til næring eller finans.
SA160309 Regelkunnskap og praksis » til de fire ansvarlige departementene.
AP160308 I praksis kan de være like diskriminerte og marginaliserte.
SA160306 I sin praksis opplever hun at stadig flere pasienter og utøvere er nysgjerrige på bruken.
SA160306 - Men noen få studier, sammen med erfaringsbasert praksis , viser en tendens til at bindevev, blodsirkulasjon og muskelspenninger kan påvirkes ved trykket fra din egen kroppsvekt.
AP160306 I sin praksis opplever hun at stadig flere pasienter og utøvere er nysgjerrige på bruken.
AP160306 - Men noen få studier, sammen med erfaringsbasert praksis , viser en tendens til at bindevev, blodsirkulasjon og muskelspenninger kan påvirkes ved trykket fra din egen kroppsvekt.
AP160305 Selv om enhver sak er forskjellig, skal politiet tilstrebe en lik praksis .
AP160305 - Politiet skal tilstrebe lik praksis
SA160304 Tyske Bundesligaen har sagt seg villig til å teste ut teknologien, og vi kan derfor se videodømming i praksis der allerede fra neste sesong.
BT160304 Tyske Bundesligaen har sagt seg villig til å teste ut teknologien, og vi kan derfor se videodømming i praksis der allerede fra neste sesong.
AP160304 Tyske Bundesligaen har sagt seg villig til å teste ut teknologien, og vi kan derfor se videodømming i praksis der allerede fra neste sesong.
SA160303 Vi ser ulik praksis for bruk av økonomiske rammebetingelser mellom kommunal barnevernstjenester fører til uforutsigbarhet og misnøye blant fosterforeldrene.
SA160227 I praksis vil det si et redusert apparat på Ullevaal Stadion, kun rettet mot å drifte norsk fotball.
AP160227 I praksis vil det si et redusert apparat på Ullevaal Stadion, kun rettet mot å drifte norsk fotball.
SA160226 Men kombinasjonen av teori og praksis ser ut til å passe veldig godt for mange.
SA160226 Kombinasjonen av teori og praksis ser ut til å passe veldig godt for mange.
SA160226 Hvis de likevel føler seg usikre, bør de ha mer praksis .
FV160226 Hvis de likevel føler seg usikre, bør de ha mer praksis .
AP160223 Roald Kristoffersen, førsteamanuensis ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, understreker at bevisstheten om eldre tiders religiøse praksis er blitt tatt godt vare på i mange samiske miljøer.
DA160218 De andre tiltakene vi er beredt til å se nærmere på er både permanente lavutslippssoner, i praksis å begrense bruk av dieseldrevne biler på dager med dårlig luftkvalitet, datokjøring og eventuelt andre tiltak som regelverket gir adgang til.
DA160218 De andre tiltakene vi er beredt til å se nærmere på er både permanente lavutslippssoner, i praksis å begrense bruk av dieseldrevne biler på dager med dårlig luftkvalitet, datokjøring og eventuelt andre tiltak som regelverket gir adgang til.
DA160214 Hvordan undervisningsopplegget skal foregå i praksis er enda ikke klart.
DA160214 Hvordan undervisningsopplegget skal foregå i praksis er enda ikke klart.
AP160213 Men alt fra bildekk til bleier må folk i praksis kjøpe under bordet.
AP160213 Landet praktiserer et strengt regime med priskontroll, noe som i praksis har ført til varemangel og utstrakt svartebørsvirksomhet.
AP160213 Landet er i praksis utestengt fra internasjonale kapitalmarkeder.
SA160212 Kronprins Haakon avslørte for to år siden at tenningen i 1994 i praksis ikke ble gjort av ham.
AP160212 Dette er et problem fordi det som omtales som terrorister i praksis er de to største delene av den væpnede motstanden mot Assad, og kontrollere store områder, nemlig Jabhat al-Nusra og IS.
AP160212 Kronprins Haakon avslørte for to år siden at tenningen i 1994 i praksis ikke ble gjort av ham.
AP160208 I praksis betyr det at 150.000 hytter kan være uten røykvarsler som virker.
AP160206 I praksis har vi ikke noen fungerende miljøvernmyndigheter.
DN160203 Det er en utfordring å skaffe seg nok praksis i studietiden, mener Caroline Strømme ( 26 ).
SA160202 Fem eller seksårig utdannelse hvor det siste året, minst, består kun av praksis i form av at du utfører et stykke arbeid som skal kontrolleres av en overordnet.
AP160202 Homofil sex kan straffes med inntil ti år i fengsel, men i praksis håndheves ikke forbudet.
SA160201 juni 1940 - ble Norge i praksis styrt fra Tromsø og området rundt.
AP160201 Danmark er blant flere land som har gjeninnført grensekontroll og på den måten i praksis satt det grensefrie Schengen-systemet ut av spill.
AP160201 juni 1940 - ble Norge i praksis styrt fra Tromsø og området rundt.
AP160131 Samtidig er det skrevet flere konsulentrapporter om hvordan ulike måter å organisere prosjektet på kan føre til at Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ikke får refundert merverdiavgiften, noe som i praksis vil gjøre prosjektet 25 prosent dyrere.
AP160130 I praksis er det driftsselskapet Pandox, ved de to direktørene og Christian Ringnes, som avgjør fremtiden til Edvard Munchs og Henrik Ibsens nedlagte stamrestaurant.
SA160128 Dette har vært en god og lang praksis som Spekter nå har valgt å bryte.
SA160128 - Det har vært en praksis de siste årene, som egentlig har vært over hele landet, at legene får velge om de vil gå vakt eller ikke i siste trimester.
AP160126 plass fra 2014 til 2015, men i praksis var det bare to flere barn som fikk det navnet, sier han.
AP160122 Man må spørre om klokskapen i å klusse med mange års internasjonal praksis og tolkning.
DA160119 Mens brands som Stormberg, Bodyshop, Toms Shoes, Tesla og IKEA demonstrerer miljø- og samfunnsengasjement i praksis , henger reiselivsbransjen etter.
AP160113 I praksis betyr dette at folk som kommer fra land utenfor EU/EØS og som ikke kan vise gyldig pass, nektes å stige om bord.
AP160113 « Hvis du hører dette signalet, betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier », opplyses det.
AP160111 Det er vanlig praksis i UDI at det vedtak alltid blir vurdert av e av to personer.
AP160111 Men praksis er noe annet.
BT160109 - Jeg kan bekrefte at det er vanlig praksis å be om utlevering av folk som er siktet i USA når de er pågrepet i et annet land, sier Peter Carr, talsperson i det amerikanske justisdepartementet, til CNN.
BT160109 Nå får jeg sjansen til å hjelpe i praksis .
BT160109 Nå får jeg sjansen til å hjelpe i praksis , tenkte jeg da en syrisk flyktning svarte på boligannonsen min på finn.no.
AP160109 - Jeg kan bekrefte at det er vanlig praksis å be om utlevering av folk som er siktet i USA når de er pågrepet i et annet land, sier Peter Carr, talsperson i det amerikanske justisdepartementet, til CNN.
AP160109 Vi kan kalle det byutvikling i praksis , mener Eggesvik, som håper på velvilje fra andre ved siden av gårdeier : ¶
SA160105 Et slikt komplisert bilde utfordrer til ydmykhet både i argumentasjon og praksis .
NL160105 La oss sørge for at en remix av teori og av praksis blir introdusert allerede i skolen.
FV160104 I praksis legger den på et grått filter over hele skjermen din, som gjør at farger og lys blir svakere.
AP160104 Sjiamuslimer pleier å slå sammen to av bønnene så de i praksis ber tre ganger i døgnet, selv om de utfører like mange og lange bønneritualer som om de bad alle fem bønnene separat, forteller hun.
AP160104> Sjiamuslimer pleier å slå sammen to av bønnene så de i praksis ber tre ganger i døgnet, selv om de utfører like mange og lange bønneritualer som om de bad alle fem bønnene separat, forteller hun.
AP160104> target="avis" href= Sjiamuslimer pleier å slå sammen to av bønnene så de i praksis ber tre ganger i døgnet, selv om de utfører like mange og lange bønneritualer som om de bad alle fem bønnene separat, forteller hun.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= Sjiamuslimer pleier å slå sammen to av bønnene så de i praksis ber tre ganger i døgnet, selv om de utfører like mange og lange bønneritualer som om de bad alle fem bønnene separat, forteller hun.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Sjiamuslimer pleier å slå sammen to av bønnene så de i praksis ber tre ganger i døgnet, selv om de utfører like mange og lange bønneritualer som om de bad alle fem bønnene separat, forteller hun.