DA171031 Seland er også positiv til eiendomsskatt, men ikke på bolig.
DA171026 Thor Magne Seland ( H ), er positiv til eiendomsskatt, men frykter for videre kutt i skolen.
DA170831 På tross av at Forsvaret får dårlige skussmål er hun positiv til framtiden.
AP170803 Kilder forteller til AP at filippinske tjenestemenn spurte de nordkoreanske representantene om hvordan de kunne vente seg en positiv atmosfære når de skyter opp en ballistisk rakket bare noen dager før ASEAN-møtet skulle begynne.
VG170802 Roger Neumann, VG ¶ POSITIV UTVIKLING : Heikki Holmås trekker frem at det har skjedd viktige positive endringer i norske verdier, og trekker frem synet på homofile og likestilling som viktig.
VG170802 Positiv utvikling ¶
NL170802 En positiv vilje til å støtte og drive frem initiativ har bidratt til at for eksempel private bolig- og eiendomsselskaper er blitt etablert.
DN170802 Likevel forteller Rystad, selv om han tidligere har vært positiv , at han har hatt en ganske negativ innstilling til oljeprisen på kort sikt siden tidlig i vinter.
DB170802 Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet mener Olsen reiser viktige spørsmål om beredskapen langs kysten, og er positiv til økt samarbeid mellom dem, politiet og forsvaret.
AA170802 I riktig kontekst kan private kommersielle aktører bidra positiv - så lenge dette skjer på klubbens premisser og med « klubben som sjef ».
AA170802 De kommersielle aktørene som forankrer sin aktivitet i klubben, som bidrar til økt trenerkompetanse, som bidrar til anleggsutvikling, som ikke danner egne lag som forstyrrer klubbens aktivitet og som ikke selekterer barnefotballspillere kan bidra til en positiv aktivitetsutvikling.
NL170801 Det passer kanskje ikke inn i Vedums virkelighetsbilde at etter fire år med dagens regjering kan vi nå se at det meste går i mer positiv retning i Distrikts-Norge, enn da Vedum og Sp satt i regjering : ¶
NL170801 Jeg registrerer et sterkere og bredere engasjement for å bedre den samlede infrastrukturen for turistene og samtidig en erkjennelse at vi er mange som må bidra for at Lofoten kan få en positiv utvikling - til beste for de som bor der og for at alle skal kunne glede seg over området i framtida.
DB170801 Jeg er ei helt vanlig, positiv jente, som ville stille opp for de andre deltakerne når de hadde tunge dager.
VG170731 september i fjor en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av en krem ( Trofodermin ).
VG170731 - Jeg lever i en positiv tro.
VG170731 Jeg er ikke en person som gir opp, jeg er positiv , og det skal mye til for at jeg tenker å gi meg.
SA170731 Da landslagsprofilen ble bedt om å være mentor, var han positiv .
SA170731 Da landslagsprofilen ble bedt om å være mentor, var han positiv .
SA170731 Det ble lagt vekt på alkoholregninger, mottagelser idrettsstyret ikke var informert om og kjøp av positiv omtale i OL-magasin.
NL170731 Det er fullt mulig å drive positiv stedsutvikling på helt vanlige steder.
DN170731 Hun bemerket at det hadde vært enkelte voldshandlinger, men la til at dagen i det store og hele hadde vært veldig positiv .
DB170731 september i fjor en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av en krem ( Trofodermin ).
DB170731 Henrik Asheim i Høyre er positiv til forslaget, men mener at det må skje på eldres premisser.
DA170731 Henrik Asheim i Høyre er positiv til forslaget, men mener at det må skje på eldres premisser.
DA170731 På tross av at Forsvaret får dårlige skussmål er hun positiv til framtiden.
AP170731 Han er positiv til at Ap støtter opp om Kvalitetsreformen som Regjeringen har satt i gang arbeidet med, og er enig i at man skal legge til rette for at eldre kan bo hjemme lengre.
AP170731 Det er positivt, sier Høie, som også er positiv til kjærlighetsgarantien.
AP170731 Da landslagsprofilen ble bedt om å være mentor, var han positiv .
AP170731 Da landslagsprofilen ble bedt om å være mentor, var han positiv .
AP170731 Det ble lagt vekt på alkoholregninger, mottagelser idrettsstyret ikke var informert om og kjøp av positiv omtale i OL-magasin.
AA170731 Gjennomsnittstallet for de 19 landene som bruker euro, viser en forsiktig nedgang fra 9,2 prosent til 9,1 prosent, en positiv tendens som ikke var ventet.
AA170731 Hun bemerket at det hadde vært enkelte voldshandlinger, men la til at dagen i det store og hele hadde vært veldig positiv .
AA170731 Aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets er moderat positiv til utviklingen framover.
AA170731 Henrik Asheim i Høyre er positiv til forslaget, men mener at det må skje på eldres premisser.
AA170731 Helleland er en handlingens politiker med gjennomføringskraft og mye positiv energi.
VG170730 Høyesteretts flertall på tre dommere kom til at nemndas vedtak ikke hadde positiv rettskraftsvirkning.
VG170730 Han er positiv til hennes lovendringsforslag.
SA170730 min : Absolutt en positiv start av TUIL, dette her. * * 11. min : Foosnæs legger inn.
SA170730 Positiv start på omgangen av TUIL. 51. min : Håvard Lysvoll slår inn, men Barli fanger den lett. 49. min : Håvard Lysvoll henger ikke med, Ranheims Fonn Witry legger inn.
DB170730 Andre klare eksempler på at slike folkehelsekampanjer har en positiv virkning er førstehjelpskampanjene som har pågått i en årrekke.
AP170730 Hun bemerket at det hadde vært enkelte voldshandlinger, men la til at dagen i det store og hele hadde vært veldig positiv .
AP170730 min : Absolutt en positiv start av TUIL, dette her. * * 11. min : Foosnæs legger inn.
AP170730 Positiv start på omgangen av TUIL. 51. min : Håvard Lysvoll slår inn, men Barli fanger den lett. 49. min : Håvard Lysvoll henger ikke med, Ranheims Fonn Witry legger inn.
AP170730 Mot Hødd vartet han opp med to scoringer og var ellers meget positiv . 21-åringen leverte helt klart en god søknad til en startplass mot Brann neste helg.
VG170729 Marit Bjørgen er på sin side svært positiv .
SA170729 Mot Hødd vartet han opp med to scoringer og var ellers meget positiv . 21-åringen leverte helt klart en god søknad til en startplass mot Brann neste helg.
DB170729 Jeg er generelt positiv til NRK og vil kalle meg en venn av NRK, men en kritisk venn.
DA170729 Underholdningsverdien er der, og jeg kan lett forestille meg at filmen vil være en positiv overraskelse for dem som snubler over den på Netflix.
AP170729 Jo, turistene blir overrasket, på en veldig positiv måte.
AA170729 - Oppholdet var stort sett en positiv opplevelse.
VG170728 Leder for gruppen, Ane Stø, er imidlertid ikke udelt positiv for NRKs nye satsing.
VG170728 Jeg mener dette er et tegn på en positiv retning for Pakistan.
SA170728 - Jeg er en positiv spiller som elsker å ha ballen og jobbe hardt.
NL170728 Med den innvandring vi har hatt og den globalisering vi står overfor, er vi blir vi nødt til å drøfte og forholde oss til hvordan vi sikrer et fellesskap som kan romme mangfold og ulikheter på en positiv og god måte.
DB170728 - Tilstanden til kvinnen er blitt nedgradert fra kritisk til alvorlig, noe som betyr at det har vært en positiv utvikling.
DA170728 - Jeg kjenner ikke til norsk fotball, men denne første treningen var for min del positiv .
DA170728 Positiv engelskmann ¶
DA170728 - Arbeidsmarkedet i Rogaland utvikler seg i positiv retning, og vi ser at dette har vært en klar trend siden årsskiftet, sier Tore Eriksen, fungerende direktør i Nav Rogaland i en pressemelding.
AP170728 - Jeg er en positiv spiller som elsker å ha ballen og jobbe hardt.
AA170728 - Sør-Trøndelag har et stabilt godt arbeidsmarked med en positiv utvikling i ledigheten for de fleste yrkesgrupper.
AA170728 - Tilstanden til kvinnen er blitt nedgradert fra kritisk til alvorlig, noe som betyr at det har vært en positiv utvikling.
AA170728 NAVs tall viser en positiv utvikling for de unge på arbeidsmarkedet. 20.500 personer under 30 år er registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som er 4.500 færre enn for ett år siden - en nedgang på 18 prosent.
AA170728 SSBs arbeidskraftundersøkelse, som kom torsdag, viste også en positiv utvikling.
AA170728 NAVs tall viser en positiv utvikling for de unge på arbeidsmarkedet. 20.500 personer under 30 år er registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som er 4.500 færre enn for ett år siden - en nedgang på 18 prosent.
AA170728 - Tilstanden til kvinnen er blitt nedgradert fra kritisk til alvorlig, noe som betyr at det har vært en positiv utvikling.
VG170727 Hun klaget aldri på trening, og var alltid positiv .
SA170727 - Den type spillere vil kunne være med på å gjøre andre bedre, de vil kunne ha en positiv innvirkning på et miljø, sier Mons Ivar Mjelde.
DB170727 Likestillingsloven §7 slår fast at ; « Positiv særbehandling av det ene kjønn er ikke i strid med forbudet i § 5 dersom : særbehandling er egnet til å fremme lovens formål, (... ) og særbehandlingen opphører når formålet med den er oppnådd ».
BT170727 - Den type spillere vil kunne være med på å gjøre andre bedre, de vil kunne ha en positiv innvirkning på et miljø, sier Mons Ivar Mjelde.
AP170727 - Den type spillere vil kunne være med på å gjøre andre bedre, de vil kunne ha en positiv innvirkning på et miljø, sier Mons Ivar Mjelde.
VG170726 Moxnes sier at det er uaktuelt for Rødt å bli en del av en regjeringskoalisjon, men er mer positiv til ideen om å bli et støtteparti til en Arbeiderparti-ledet regjering.
SA170726 POSITIV INNSTILLING : - Snakk positivt om barnehagen hjemme, både om ansatte og andre barn.
FV170726 POSITIV INNSTILLING : - Snakk positivt om barnehagen hjemme, både om ansatte og andre barn.
DN170726 Det forventes samlet sett en fortsatt positiv utvikling i konsernet », skriver styret i årsberetningen.
BT170726 HiOA/FUB ¶ POSITIV INNSTILLING : - Snakk positivt om barnehagen hjemme, både om ansatte og andre barn.
AP170726 POSITIV INNSTILLING : - Snakk positivt om barnehagen hjemme, både om ansatte og andre barn.
VG170725 - Særlig det strukturelle samarbeidet mellom de statlige og private aktørene får positiv oppmerksomhet fra EU, sier seksjonssjef Haakon Hertzberg i Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
DB170725 - I begynnelsen var jeg positiv til ham i Rosenborg.
DB170725 - Fire fullverdige måltider spredt ut over hele dagen gjør at beboerne er sikret en positiv utvikling.
DB170725 Popstjerna Katy Perry ( 32 ) fikk sin egen voksfigur på Madame Tussauds i Los Angeles i 2013, men den æren var kanskje ikke udelt positiv for « Roar»-sangeren.
VG170724 - Han er så positiv , sier hun.
SA170724 Kampen i dag var positiv for ham.
SA170724 - Det er når du kommer utenfor Holmlia at du skjønner hvor spesielt stedet er, på en positiv måte.
FV170724 - Det er når du kommer utenfor Holmlia at du skjønner hvor spesielt stedet er, på en positiv måte.
DN170724 I juni vedtok Stortinget regjeringens nye « kjønnsnøytrale » likestillingslov som åpner for at utdannelsesinstitusjonene i større grad kan gi positiv særbehandling på studier hvor ett kjønn er underrepresentert, gjennom for eksempel kjønnspoeng eller - kvotering.
DN170724 Saudi-Arabia spiller på en positiv trend nå og styrker denne.
DN170724 Det skyldes delvis en refinansiering i Songa Offshore og andre investeringer som hadde en positiv utvikling.
DB170724 - Vi ser heldigvis en positiv framgang for kvinnefotballen og det er også økonomisk vekst.
DB170724 - Positiv vekst ¶
DB170724 Kampen i dag var positiv for ham.
DB170724 Augestad Knudsen jobber med kontraterror og anti-radikalisering og er tilknyttet Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo hun er positiv hvis gjennomføringen blir gjort ordentlig.
BT170724 - Det er når du kommer utenfor Holmlia at du skjønner hvor spesielt stedet er, på en positiv måte.
AP170724 Kampen i dag var positiv for ham.
AP170724 - Det er når du kommer utenfor Holmlia at du skjønner hvor spesielt stedet er, på en positiv måte.
AA170724 Justisminister Per Willy Amundsen ( Frp ) synes Senterpartiets nye tilnærming til politireformen er overraskende, men positiv .
SA170723 Dermed var femteplassen en positiv opptur for det norske spurtesset.
FV170723 Dermed var femteplassen en positiv opptur for det norske spurtesset.
BT170723 Dermed var femteplassen en positiv opptur for det norske spurtesset.
AP170723 Dermed var femteplassen en positiv opptur for det norske spurtesset.
VG170722 Han omtaler Skolbekken som en positiv gutt som har bidratt mye til laget.
DB170722 Davik sier det har vært en positiv endring de siste åra, men at de fortsatt har en vei å gå.
DA170722 Hun lykkes i utlandet, og får mye positiv oppmerksomhet i mediene.
DA170722 - Vet ikke om det bare er derfor, men jeg tror at det har hatt positiv påvirkning.
DA170722 - Både og, men jeg har fått veldig mye positiv respons.
DA170722 Hun lykkes i utlandet, og får mye positiv oppmerksomhet i mediene.
DA170722 - Vet ikke om det bare er derfor, men jeg tror at det har hatt positiv påvirkning.
VG170721 Domprosten i Oslo, Anne-May Grasaas, er ifølge avisen svært positiv til å ha dette monumentet ved kirken.
VG170721 Positiv og skolelys : Alexandra Nilssen ( 21 ) ble drept på hytta ¶
VG170721 Foreldrene beskriver datteren som en positiv og omsorgsfull jente med store fremtidsplaner, sier hun til VG.
VG170721 Den 21 år gamle jenta beskrives som omsorgsfull, positiv og skolelys.
NL170721 En handling som er forkastelig i én kultur, kan være positiv i en annen.
DN170721 Nordea Markets skriver i en oppdatering at nyheten er positiv , da bekymringer knyttet til kontraktkanselleringer for PLSV-er i Brasil har vært et stort tema blant investorer de seneste årene.
DN170721 Golimo i NFI er positiv til at strømmetjenestene satser på egenprodusert lokalt innhold.
DB170721 Familien i sorg etter Flå-drapet : - Ei jente som var positiv , omsorgsfull og glad ¶
DB170721 - De beskriver en jente som var positiv , omsorgsfull og glad.
DB170721 - De beskriver en jente som var positiv , omsorgsfull og glad.
DB170721 - De beskriver en jente som var positiv , omsorgsfull og glad.
DB170721 Men han understreker at han ikke er bekymret og at aktiviteten vil være positiv fordi det vil redusere tektoniske spenninger.
DB170721 Han mener filminnspillingen vil være positiv for hele området.
DB170721 Er positiv
DB170721 I årene som kommer regner vi med at bildet for livmorhalskreft kommer til å endre seg drastisk - i positiv forstand.
DB170721 Den engasjerte bloggeren, som vant juryens spesialpris under årets Vixen Blog Awards, forteller at hun har fått en overveldende positiv respons, både fra kvinner med og uten barn.
VG170720 Jeg synes lovendringen er positiv og tar kosmetikkbransjen i riktig retning, skriver Isachsen.
DN170720 | Rec-fall på positiv Oslo Børs ¶
DB170720 Jeg er veldig positiv til at dette endelig skjer.
DA170720 En før-/etterundersøkelse i Grønlandsleiret, viser at oppgraderingen i 2015 med rød asfalt og breddeutvidelse har hatt en positiv effekt på opplevd trygghet og fremkommelighet for syklister », skriver Sykkelprosjektet på sine hjemmesider.
AA170720 I tillegg er veksten i disse fagene positiv for NTNU.
SA170719 - En positiv trend hos norske journalister er at de skriver mindre av denne typen saker.
DN170719 Vi mener det har en positiv effekt på oss.
DB170719 Fjoråret var riktignok rekordsvakt, der hvor 2015/16-sesongen var rekordsterk etter Moldes eventyr i Europa, men starten på årets kvalifisering til Europa League og Champions League har uansett vært positiv .
DA170719 Positiv utvikling ¶
AP170719 - En positiv trend hos norske journalister er at de skriver mindre av denne typen saker.
AA170719 Kan gi positiv klimaeffekt ¶
AA170719 - Gjødsling gir en positiv klimaeffekt ved at trærne binder mer CO2 fra lufta.
VG170718 Jeg har prøvd å se på det som en positiv greie, men når det går over til angst og depresjoner...
DN170718 Donald Trump er neppe like positiv som på dette bildet, etter at partikollegene vraket presidentens budsjettforslag.
DB170718 Landslagssjef Martin Sjögren er positiv til Klepp-spillerens innsats, men uten noen lovnader om fortsettelsen.
DB170718 Positiv oppmerksomhet ¶
DB170718 - Når du er ung vet du ikke alltid hva du skal fokusere på, men det handler om å lære å bruke talentet på en positiv måte.
DB170718 Filmstjerna har flere ganger vist at morsrollen har påvirket henne i positiv retning.
DA170718 Syklistenes landsforbund er positiv til bruk av hjelm, men er ikke for et påbud.
AP170718 | Domprosten om jernrosene utenfor domkirken : - En spennende og positiv tanke ¶
AP170718 Hun er positiv til at jernrosene kan plasseres ved domkirken.
AA170718 God og forsvarlig avfallshåndtering om bord kan bidra i positiv retning;å gjøre sitt aller beste for at mest mulig avfall blir brakt på land og håndtert på rett måte.
SA170717 Positiv : Fredrik Midtsjø scoret mot Sogndal og « friskmelder » Rosenborg før det som kan bli årets viktigste kamp på onsdag.
NL170717 Den kan være positiv , for all del, men da bør det vel helst handle om en selv ?
DN170717 Det kinesiske statistikkbyrået, som publiserer statistikkene, skriver i en kommentar til tallene at de forventer « en positiv utvikling for den kinesiske økonomien i andre halvår ».
DB170717 Forvandlingen fra krisetilstander til en positiv formutvikling er gledelig for hovedstadsklubben, selv om Vålerenga - i likhet med blant annet Brann og Sarpsborg 08 - har spilt litt for mye uavgjort i det siste.
DB170717 Forvandlingen fra krisetilstander til en positiv formutvikling er gledelig for hovedstadsklubben, selv om Vålerenga - i likhet med blant annet Brann og Sarpsborg 08 - har spilt litt for mye uavgjort i det siste.
DB170717 Enden på visa ble altså lykkelig for den 30 år gamle sykkeleieren, og hun fikk ytterligere en positiv overraskelse da hun tok kjøretøyet i nærmere øyensyn.
AP170717 Analytikeren sier ingen andre store hendelser, men en generell positiv utvikling gjør at dagens indeks nådde nye høyder.
AP170717 Positiv : Fredrik Midtsjø scoret mot Sogndal og « friskmelder » Rosenborg før det som kan bli årets viktigste kamp på onsdag.
AA170717 Hvis regjeringens forslag blir tatt imot på en positiv måte i Nord-Korea, åpner det for det første interkoreanske møtet siden desember 2015.
VG170716 Erlandsen opplyser at Daniel Fernandes, som avla positiv dopingprøve i mai, er ferdig i klubben.
SA170716 En positiv nyhet for TIL er at millionspiss Slobodan Vuk har vært skadefri en god stund.
DN170716 Frankrikes president Emmanuel Macron er positiv til at president Donald Trump åpnet for å omgjøre sin beslutning om å trekke USA ut av Parisavtalen.
DB170716 - Humøret hans er alltid smittende og jeg merker at han prøver å ha en positiv effekt på stemningen i gruppe tross alt.
DB170716 Positiv : Samtidig forsøker jeg å snu tankene til noe positivt.
DB170716 Derfor synes vi det er alarmerende at regjeringen er positiv til å gi støtte til prosjekter som legger til rette før økt tømmerhogst i regnskog i Den demokratiske republikken Kongo ( DR Kongo ).
DA170716 - Det har vært en veldig positiv tid sammen med en positiv gruppe.
DA170716 - Det har vært en veldig positiv tid sammen med en positiv gruppe.
AP170716 En positiv nyhet for TIL er at millionspiss Slobodan Vuk har vært skadefri en god stund.
VG170715 Det er ingen positiv egenskap, men akkurat i dette tilfellet er jeg bitter.
VG170715 Slike målsetninger fyller ingen positiv funksjon for oss.
SA170715 Gil Roberts får delta i London-VM til tross for positiv dopingprøve.
DB170715 Norges Fotballforbund ( NFF ) opplyser til Dagbladet at de følger råd fra arrangør og myndigheter rundt de uhyggelige opplysningene og har i dag fått en mer positiv beskjed.
DB170715 Direktør i NSR Jack Fischer Eriksen har sett britiske myndigheters video, og er positiv til det han beskriver som en « moderne måte å kommunisere på » : ¶
DB170715 Willy Tore Mørch, barnepsykolog og professor ved Universitetet i Tromsø, er også i utgangspunktet positiv til at Netflix har laget en film om temaet.
AP170715 Gil Roberts får delta i London-VM til tross for positiv dopingprøve.
DN170714 « Bokført egenkapital på 3,5 milliarder kroner i andre kvartal fikk en positiv effekt på to milliarder kroner etter salget av Bank Norwegian-aksjer.
DN170714 - Engangseffekten i forbindelse med salg av Bank Norwegian-aksjer var positiv for egenkapitalen, mens MRO-avsetningen ( avsetning for vedlikehold av fly, red.anm. ) i forbindelse med salg av 11 fly fra eksisterende flåte tok ned egenkapitalen.
DB170714 Foreløpig har han vunnet syv, i tillegg til å ha blitt fratatt seieren i to på grunn av en positiv test for clenbuterol.
DB170714 - NSL vil aldri være bedre enn sitt rykte, derfor er det viktig å gjenskape tillit til beslutningstakerne og drive positiv omdømmebygging.
DA170714 - Visjonen om at folk skal bo hjemme kan være positiv , men vær så snill, ikke kast ut barnet med badevannet.
DA170714 Det er å gi Gud rett, som opprinnelig var en positiv ting, det har forandret litt mening etter hvert som den religiøse betydningen forsvant.
AA170714 Macron sa at hans første kontakt med Xi har vært « ekstremt fruktbar og positiv ».
SA170713 Også herrelagets trener Darren Freeman sier han er positiv til tiltaket.
NL170713 ¶ Utviklingen av festivaler i nordnorske bygdesamfunn har en unektelig positiv effekt på ungdom og deres følelse av tilhørighet til bygda i en tid der urbanisering og sentralisering står sterkt.
NL170713 Utviklingen av festivaler i nordnorske bygdesamfunn har en unektelig positiv effekt på ungdom og deres følelse av tilhørighet til bygda i en tid der urbanisering og sentralisering står sterkt.
DN170713 Men Norwegian-sjef Bjørn Kjos er positiv til fremtiden, og melder om god aktivitet inn i tredje kvartal.
DN170713 Positiv til kommende måneder ¶
DB170713 Dommen omfatter også en positiv dopingprøve for UN Mec d'Heripre under Elitloppet på Solvalla i Stockholm to uker tidligere.
DA170713 Ifølge offentliggjorte lydopptak, skal Netanyahu ha gått med på lovendringer som ville ha tjent aviseieren økonomisk i bytte mot at hans medieimperium skulle gi statsministeren en positiv dekning.
BT170713 Også herrelagets trener Darren Freeman sier han er positiv til tiltaket.
AP170713 Også herrelagets trener Darren Freeman sier han er positiv til tiltaket.
AA170713 Privatøkonom Endre Jo Reite er overbevist om at utleiemarkedet utvikler seg i positiv retning - for leietakeren.
AA170713 | Norwegian-stup på positiv børsdag ¶
VG170712 Norges generalprøve var positiv i under en halvtime, mener eksperter VG har snakket med.
SA170712 Fyll opp stadion og vær positiv , - f.eks har klubben gitt han en halv sesong, med muligheterfor to til om han lykkes i år !
DB170712 Han er positiv til samferdselsdepartementets forslag, men mener det ikke kommer til å bli noen stor forskjell for taxiindustrien eller deres kunder.
AP170712 Fyll opp stadion og vær positiv , - f.eks har klubben gitt han en halv sesong, med muligheterfor to til om han lykkes i år !
VG170711 Politiet peker på at heving av aldersgrenser har en positiv effekt på voldsreduksjonen.
SA170711 - Ingenting er signert, men jeg er positiv til interessen.
DN170711 Det er derfor svært gledelig at det nå synes som om utviklingen har snudd i positiv retning og at konsernet leverer et overskudd i 2016 », skriver styret i sin beretning.
DA170711 - Rogalandsmarkedet er også på vei opp med en positiv årsvekst i Stavanger, Haugesund og Karmøy, noe som bekrefter at markedet er i klar bedring i fylket, sier Tollersrud.
AP170711 Jeg fikk så mye positiv energi av å jobbe med barn, skriver Andreas Bringsli ( 16 ).
AP170711 - Ingenting er signert, men jeg er positiv til interessen.
AA170711 - Rogalandsmarkedet er også på vei opp med en positiv årsvekst i Stavanger, Haugesund og Karmøy, noe som bekrefter at markedet er i klar bedring i fylket, sier Tollersrud. ( ©NTB ) ¶
VG170710 Hun uttalte seg etter det ble kjent at NIF holdt tett om en konge-suite til 185.000 kroner under lekene i Russland, spanderte alkohol på gjestene sine for 150.000 kroner på Lillehammer for et drøyt år siden og under samme mesterskap kjøpte seg positiv omtale for nær 900.000 kroner.
DN170710 - Det skaper en positiv atmosfære i forkant av samtalene, noe vi vil merke på mandag, sier Ramzi Ezzedine Ramzi, talsperson for FNs Syria-utsending Staffan de Mistura. 320.000 drept ¶
DB170710 - Fysisk sett er Alexander i positiv utvikling, men han er nødt til å være i riktig posisjon i spurten.
DB170710 - Det var helt klart en positiv kjemi mellom de to, sa han.
DB170710 Om vi en dag kan få snudd trenden i positiv retning er Svihus usikker på.
DA170710 Det er ingen indikasjon på at det finnes en positiv effekt for salget, sier John Wirtz fra Universitetet i Illinois i en pressemelding.
DA170710 - Fysisk sett er Alexander i positiv utvikling, men han er nødt til å være i riktig posisjon i spurten.
DA170710 De siste to-tre månedene har Blå iverksatt tiltak som har vist en svært positiv effekt.
AP170710 Vi ser en veldig positiv utvikling i utelivet i dag, selv om det fortsatt er utelivsaktører som ikke driver godt nok, sier han.
AP170710 Også politiets anmeldelsestall i helgene viser en positiv utvikling i samme periode.
AP170710 - Vi har siden 2012 sett en positiv trend, med en markant nedgang i vold og ordensforstyrrelser noe som har en sammenheng med at man har fått inn mange gode drivere.
AP170710 - Vi syntes det tok lang tid før vi så noen bedring, men de siste to til tre månedene har stedet iverksatt tiltak som har hatt en veldig positiv effekt, sier Lasse Johnsen avsnittsleder i Oslo-politiet.
AA170710 Heller ikke denne gang er forventningene store, men den nye våpenhvilen kan ha en positiv effekt.
AA170710 - Det skaper en positiv atmosfære i forkant av samtalene, sa en talsperson for de Mistura i forkant av møtet.
AA170710 Staten eier 34,26 prosent av Hydro, og statsminister Erna Solberg ( H ) er svært positiv til oppkjøpet av Sapa.
AA170710 For om en ordning har en så stor positiv effekt på norsk skole, som fraværsgrensa, bør den få bli.
VG170709 - Axel er en veldig hyggelig fyr, han har alltid en god tone med andre og er veldig positiv , forteller pasient Bjørn Iversen ( 67 ).
VG170709 Hun er positiv , tenker at dette skal gå bra.
SA170709 Knut-Eirik Dybdahl er ikke mindre positiv .
SA170709 Hun har gjort det helt klart at hun er positiv til at det offentlige vil bidra til.
SA170709 Knut-Eirik Dybdahl er ikke mindre positiv .
SA170709 Hun har gjort det helt klart at hun er positiv til at det offentlige vil bidra til.
DB170709 - Organisasjoner som skal samarbeide med FN må i utgangspunktet ha tre års positiv driftshistorikk.
AP170709 Knut-Eirik Dybdahl er ikke mindre positiv .
AP170709 Hun har gjort det helt klart at hun er positiv til at det offentlige vil bidra til.
AP170709 Knut-Eirik Dybdahl er ikke mindre positiv .
AP170709 Hun har gjort det helt klart at hun er positiv til at det offentlige vil bidra til.
VG170708 Men det er likevel en del positiv utvikling i vektklassen.
DB170708 Samtaler har hatt en positiv effekt tross alt, særlig når USA og Sør-Korea har gått sammen om det.
DB170708 - Hvis det å være medskyldig er å ville fokusere på det gode og å skape en positiv forandring, så er jeg medskyldig.
AA170708 Skimmeli forteller om veldig positiv respons.
AA170708 At ungdommene møter oftere på skolen, er en positiv utvikling.
AA170708 Corea er så positiv på alle måter.
NL170707 God og forsvarlig avfallshåndtering om bord er et område som kan bidra i positiv retning og gjøre sitt aller beste for at mest mulig avfall blir brakt på land og håndtert på rett måte.
DB170707 Den amerikanske utenriksministeren skal også ha sagt at kjemien mellom de to statslederne var veldig positiv .
DB170707 Hovedsakelig i positiv forstand, sa Robinson, etter å ha rundet sluttbeløpet pent oppover, noe som fikk servitøren til å komme med et grynt som kunne bety både « tusen takk, det var hyggelig ! » eller « for noen gniere. » -  Det finnes mange steder som har bedre - og mer spennende mat, sa Fredag. -  Me
DB170707 Vi har nå en positiv og fin dialog med Forbrukerombudet og vil sammen med guttene jobbe for å skape god forståelse av hva som for barn naturlig nok er kompliserte regler å forstå.
DB170707 Like naturlig er det selvsagt å drøfte situasjoner der religiøsitet har bremset for en positiv utvikling.
DB170707 Vi har nå en positiv og fin dialog med Forbrukerombudet og vil sammen med guttene jobbe for å skape god forståelse av hva som for barn naturlig nok er kompliserte regler å forstå.
BT170707 ( NTB ) ¶ | Positiv Kristoff før rittets nest lengste etappe : - Tror jeg skal ha en god sjanse ¶
AA170707 - Det var helt klart en positiv kjemi mellom de to, sa han.
VG170706 Aurora i traileren til ny « Alien»-film ¶ Positiv utvikling ¶
SA170706 Hør siste episode av Aftenpodden Sport : Tviler på Rosenborg, hyller Tour de France-hardhausene og slakter overgangsvinduets priser : ¶ | Positiv Kristoff før rittets nest lengste etappe : - Tror jeg skal ha en god sjanse ¶
SA170706 Det er en positiv faktor, sier han med et smil.
SA170706 Brutter'n skjønner at Skjelvik er positiv til tanken på den kypriotiske storklubben : ¶
SA170706 Det er en positiv faktor, sier han med et smil.
DN170706 « Det forventes en positiv resultatutvikling i 2017 ".
DB170706 - Det var rett og slett en veldig positiv overraskelse for meg, ettersom jeg får spille mot en legende.
AP170706 Det er en positiv faktor, sier han med et smil.
AP170706 Brutter'n skjønner at Skjelvik er positiv til tanken på den kypriotiske storklubben : ¶
AP170706 Det er en positiv faktor, sier han med et smil.
AA170706 Vi vil forene kirkefesten og folkefesten med en positiv forvirring om hva som er hva.
VG170705 Den sene våren i år har én positiv side : Mange brunsnegler vil aldri rekke å bli kjønnsmodne.
DB170705 Likevel er han ikke alt for kritisk til juryens avgjørelse, og stiller seg positiv til en hard linje.
DB170705 Foto : Bjørn Langsem / Dagbladet ¶ POSITIV : Jan Kocbach tror den nye GPS-teknologien kan utgjøre forskjellen på gull og sølv i vinter-OL.
DB170705 Forhåpentligvis kommer vi til å ha en positiv effekt debattklima og bidra til at folk flest blir kildekritiske og opptatt av fakta.
DA170705 POSITIV RESPONS : Ikke alle er negative til initiativet til en mannefri festival.
AP170705 Den seine våren i år har én positiv side : Mange brunsnegler vil aldri rekke å bli kjønnsmodne.
AA170705 Økningen er positiv , mener direktør Lise Sannerud, som likevel er bekymret over store ulikhetene i antall saker som blir oversendt fra politi og påtalemyndighet til de 19 konfliktrådene.
NL170704 Høyre leverer faktisk bedre resultater for distriktene enn da Sp satt i regjering - selv landbruket og særlig fiskeriene har en mere positiv utvikling under dagens regjering.
DB170704 Hun hadde ikke hørt noe om at hun skulle til Lahti-VM da jeg pratet med henne under junior-VM, så det var en positiv overraskelse, forteller hun.
DB170704 - Han er en veldig kul og fin fyr med positiv energi og en god filosofi.
DA170704 Det er jo ikke en altfor positiv egenskap.
BT170704 Jeg opplevde at det ble gitt for lite ressurser ( økonomi til rekruttering av personell ) til gode nok hjelpetiltak for familier og til nok positiv oppfølging.
SA170703 - Så det var en positiv opplevelse ?
SA170703 - Så det var en positiv opplevelse ?
NL170703 Tromsø må derfor gjennom handling fylle rollen med innhold som gjør at byen oppleves som en positiv bidragsyter til det internasjonale Arktis, for eksempel gjennom å ta ledende samarbeidsinitiativ.
FV170703 - Så det var en positiv opplevelse ?
DN170703 De to siste årene har den danske sjefsskolen søsterselskap Institutt for Personalutvikling arrangert flere titalls dagskonferanser i Norge med temaer som « Den store lederkonferansen - ledelse på toppnivå », « Motivasjon og arbeidsglede - oppnå suksess på jobb », « Positiv psykologi » og « Skriftlig kommunikasjon - optimer din skriveteknikk ».
DB170703 Jeg er positiv , sier Sæter til Stabak.no.
DB170703 « Noen som kjenner noen kjendiser som kunne sende Ollie en positiv 9-års bursdag melding ?
DB170703 - Jeg ser oppover og vil være positiv .
BT170703 - Så det var en positiv opplevelse ?
AP170703 - Så det var en positiv opplevelse ?
VG170702 Det har kommet frem at NIF holdt tett om en konge-suite til 185.000 kroner under lekene i Russland, spanderte alkohol på gjestene sine for 150.000 kroner på Lillehammer for et drøyt år siden og under samme mesterskap kjøpte seg positiv omtale for nær 900.000 kroner.
DB170702 For 2016 var et tilnærmet katastrofeår for Halvorsen med nær fem prosent negativ avkastning for det klart største fondet Viking Global Equities, mens det nest største, kalt Viking Long Fund, på sin side lå langt bak konkurrentene tross positiv avkastning.
VG170701 Noen som kjenner noen kjendiser/velkjente mennesker som kunne sendt Ollie en positiv burdagshilsen på niårsdagen ? », skrev faren Christopher på Twitter.
VG170701 juni skrev Christopher Hope-Smith, fra Leeds i Storbritannia, på Twitter at han håpet kjendiser og andre kjente mennesker kunne sende en positiv bursdagshilsen i anledning niårsdagen til sønnen Ollie 5. juli.
VG170701 Som ikke-troende er jeg 100% positiv til menigheter som trekker inn populærkultur, nesten uansett hva det er snakk om - så lenge vi slipper vannscootergudstjeneste med Bård Hoksrud.
DB170701 Ryder drister seg til å ha en positiv tilnærming til det.
DB170701 ( Dagbladet ) : Hvert år deler Fri - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold - ut Frydprisen til personer eller organisasjoner som har brutt med normer om kjønn og seksualitet på en positiv måte.
AP170701 Hvert år deler Fri ut Frydprisen til personer eller organisasjoner som på en positiv måte bryter med normer om kjønn og seksualitet.
VG170630 Kjæresten min har vært støttende hele veien, hun var positiv , selv om det var vanskelig for henne også, forteller Cengiz.
VG170630 Den evangeliske kirken i Tyskland, som tilsvarer vår norske, har en mer åpen og positiv holdning til likekjønnede ekteskap, sier han.
VG170630 En regulering som ga umiddelbar positiv virkning for de nesten 70 000 nordmennene som den gang slet med spilleproblemer. 81% spiller ¶
VG170630 Den massive responsen som Mubashir har fått etter at han valgte å stå frem har stort sett vært positiv .
SA170630 Knaben som turistdestinasjon har i mange år hatt en positiv klang i folks bevissthet.
SA170630 Tidligere denne uken ble det i tillegg kjent at Trek-syklist André Caruso, som skulle deltatt i årets Tour de France, har avlagt positiv prøve med spor av det forbudte stoffet.
SA170630 Han er positiv til den private aktøren Coerver, og oppfordrer fotballkretsen til å samarbeide.
NL170630 Jeg er glad for at Stein Lillebo i Hurtigruten uttaler seg positiv til dette og jeg gleder meg til å fortsette denne gode dialogen.
NL170630 På en positiv og sommerstemt måte kan man avslutningsvis konstatere at lokalsamfunnets fellesarealer i fjord og vik gir grobunn for styrkede omsorgstjenester i kystkommunene i regionen. | 16 år med sørlendinger i EM, VM og OL.
NL170630 Det er innlysende at dette vedtaket vil få en klar positiv betydning for kommunal tjenesteyting i årene som kommer.
DN170630 Det er vel 150 millioner mindre enn året før, og selskapet skriver i en pressemelding at rederiet hadde en positiv underliggende kontantstrømmen til tross for både ordinære avskrivninger på 121 millioner pluss en ekstraordinær nedskrivning på 36 millioner grunnet prisfall for selskapets supplyskip, såkalte PSV-er.
DN170630 Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og Bygningsetaten er i utgangspunktet positiv , men er skeptisk til høyden.
DB170630 Etter at André Cardoso røk på en positiv dopingprøve tidligere i uken, er også ringreven Haimar Zubeldia hentet inn.
DB170630 Er det noen som kjenner noen kjendiser som kunne sendt Ollie en positiv melding eller gratulasjon ?, skrev Chris Hope-Smith, faren til Ollie ( 9 ) på Twitter, og fortsatte.
DA170630 Idrettspresident Tom Tvedt beklaget torsdag idrettsforbundets kjøp av journalist-tjenester fra det olympiske byrået " Around the Rings " for å sikre positiv omtale av ungdoms-OL.
BT170630 Tidligere denne uken ble det i tillegg kjent at Trek-syklist André Caruso, som skulle deltatt i årets Tour de France, har avlagt positiv prøve med spor av det forbudte stoffet.
AP170630 Tidligere denne uken ble det i tillegg kjent at Trek-syklist André Caruso, som skulle deltatt i årets Tour de France, har avlagt positiv prøve med spor av det forbudte stoffet.
AP170630 Han er positiv til den private aktøren Coerver, og oppfordrer fotballkretsen til å samarbeide.
AA170630 Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og Bygningsetaten er i utgangspunktet positiv , men er skeptisk til høyden.
AA170630 Mye av det som kommer frem om en litt for fri flyt av alkohol, kostbare fester for fiffen, kjøp av positiv omtale og smøring av IOC-representantene, kan aksepteres hver for seg, men summen vitner om en ukultur som Norges største frivillige organisasjon ikke kan leve med.
VG170629 Om å presisere begrepet fast ansettelse og tiltak for å begrense innleie er han i utgangspunktet mer positiv .
VG170629 Fellesforbundet mener bemanningsbyråene har tatt seg for godt til rette, og er i utgangspunktet positiv til presiseringen av fast ansettelse.
NL170629 Statoils aktivitet i Nord-Norge er av samfunnsmessig positiv verdi for flere lokalsamfunn og bedrifter.
DN170629 - Etterspørselen er positiv , så det hele står og faller med hva som skjer på tilbudssiden.
DB170629 Men han er i utgangspunktet positiv til videodømming.
DB170629 Også Molvær i Westshore Shipbrokers er forsiktig positiv .
AA170629 Denne utviklingen har vært positiv både for kirkene og publikum.
VG170628 Her viser innholdet i bilaget at gangsynet ikke var konstant i vater, for eksempel ved å bruke store summer på å kjøpe seg positiv omtale om eget arrangement. 7 ) HVORFOR SPONSET IDRETTEN KONGEHUSET ?
SA170628 Slik kan man også være tilsvarende positiv til det jødiske folk, men ta grundig avstand fra okkupasjon og den fasistiske politikk som har fått utvikle seg, et land styrt av bosettere.
SA170628 Akkurat det har sett bare bedre og bedre ut - den første timen mot USA i forrige treningskamp var veldig positiv , til tross for at det endte med ettmålstap.
DN170628 Majoritetsleder McConnell var likevel positiv etter møtet.
DB170628 Rennleder Svein Granerud derimot er positiv til flere utslagsrenn.
DB170628 Likevel valgte idrettsledelsen å bruke over 800 000 kroner for å få positiv omtale hos fagnettstedet Around the Rings.
DB170628 Avkastningen på private equity-investeringene i porteføljen hadde en svakt positiv utvikling i fjor, mens eiendomsbenet ble negativt påvirket av situasjonen i dette markedet i Stavanger, der de fleste av Smedvigs eiendommer er lokalisert.
DB170628 - Iblant var han veldig fortvilet, men iblant mer positiv .
DA170628 Majoritetsleder McConnell var likevel positiv etter møtet.
BT170628 Akkurat det har sett bare bedre og bedre ut - den første timen mot USA i forrige treningskamp var veldig positiv , til tross for at det endte med ettmålstap.
AP170628 Akkurat det har sett bare bedre og bedre ut - den første timen mot USA i forrige treningskamp var veldig positiv , til tross for at det endte med ettmålstap.
AA170628 Majoritetsleder McConnell var likevel positiv etter møtet.
AA170628 Ifølge FN var det en « bemerkelsesverdig positiv » atmosfære da Kypros-lederne møttes i Sveits til en ny runde fredsforhandlinger onsdag.
AA170628 Holdningen i rommet var bemerkelsesverdig positiv , sa FNs visegeneralsekretær Jeffrey Feltman utenfor det sveitsiske alpinhotellet i Crans-Montana der samtalene finner sted.
AA170628 - Atmosfæren var veldig positiv .
SA170627 Teologen Deborah Creamer foreslår at vi heller tenker på grenser og begrensninger ( « limits » ) på en positiv måte.
SA170627 Dommersjefen i Norges Fotballforbund ( NFF ) er positiv til videodømming.
FV170627 Dommersjefen i Norges Fotballforbund ( NFF ) er positiv til videodømming.
DN170627 Samlet sett mener Dørum at bedriftenes bedømmelse av markedssituasjonen nå og fremover fortsatt peker i positiv retning.
DN170627 Det er seks år siden det har vært en like stor forskjell i positiv retning mellom andelen positive og negative svar.
DB170627 - Da er jeg faktisk litt positiv til det.
DB170627 I en pressemelding skriver UCI at 32-åringen avla en positiv prøve på erythropoietin ( EPO ) 18.juni.
DB170627 Positiv reaksjon fra Forbrukerrådet ¶
DA170627 - Vi fikk positiv respons fra Jernia i Torggata.
DA170627 Mestringen skjer av seg selv, når barna opplever at de får til ting og får positiv tilbakemelding.
DA170627 Situasjonen for den norske naturen er mer positiv , men også her finnes det utfordringer.
BT170627 Dommersjefen i Norges Fotballforbund ( NFF ) er positiv til videodømming.
AP170627 Dommersjefen i Norges Fotballforbund ( NFF ) er positiv til videodømming.
AA170627 Positiv reaksjon fra Forbrukerrådet ¶
AA170627 Vi ser en positiv utvikling både i vårt faktagrunnlag over en økende medlemsmasse, og blant de mange nye idretter som er på vei inn i fellesskapet norsk idrett.
SA170626 - Det var så kult å se at norsk friidrett endelig fikk litt positiv oppmerksomhet igjen.
DN170626 To aksjer maksimalt positive på innsidehandler etter millionkjøp fra konsernsjefer, mens fiskeaksje går fra positiv til negativ etter innsidesalg.
DN170626 Konsernsjef i Salmar, Trond Williksen, kjøpte i mai aksjer i selskapet for cirka 680.000 kroner, og aksjen var positiv på innsidehandler.
DN170626 Kjøpet var første innsidehandel i aksjen siden i fjor sommer, og gjør at aksjen går fra nøytral til positiv på Investtechs innsiderangering.
DN170626 I mai kjøpte konsernsjef i Salmar, Trond Williksen, aksjer i selskapet for cirka 680.000 kroner, og aksjen var positiv på innsidehandler.
DN170626 Dette er de første innsidehandlene i aksjen siden oktober i fjor, og aksjen går fra nøytral til maksimalt positiv basert på innsidehandler.
DN170626 Det er dermed mange innsidere som mener at kjøp av Itera-aksjer kan være en god investering, og aksjen scorer nå maksimalt positiv på Investtechs innsiderscore.
DN170626 Terje Mjøs, konsernsjef i Telecomputing, mener at dette er en svært positiv overtagelse : ¶
DB170626 Tanken slår en når en ser terrorangrep som det i Manchester, hvor en positiv opplevelse og konsert blir omgjort til noe forferdelig, sier hopptreneren alvorlig.
DB170626 Han har også vært positiv til utstyret og sagt at det er noe av det beste han har syklet på, sier Kristoff.
DB170626 Et vekstselskap er et selskap der forholdet mellom pris/bok og pris/inntjening ( P/E ) er høyt, fordi man venter en positiv utvikling - vekst - for disse selskapene fremover.
DB170626 I dag ønsker vi å styrke en pragmatisk og positiv allianse med dere på vegne av våre innbyggere.
BT170626 - Det var så kult å se at norsk friidrett endelig fikk litt positiv oppmerksomhet igjen.
AP170626 Faktisk kan planter som har vokst opp med passelige doser av UV også bli bedre beskyttet mot sykdom, siden flavonoidene for eksempel også beskytter mot sopp- og insektangrep, og fordi noen sopp kan drepes av UV-lys mens samme mengde UV-lys gir positiv virkning på plantene.
AP170626 Faktisk kan planter som har vokst opp med passelige doser av UV også bli bedre beskyttet mot sykdom, siden flavonoidene for eksempel også beskytter mot sopp- og insektangrep, og fordi noen sopp kan drepes av UV-lys mens samme mengde UV-lys gir positiv virkning på plantene.
AP170626 At profitt kan være en positiv drivkraft for bedre kvalitet i velferdstjenester, som barnehager, er det mange som overhodet ikke tror på.
AP170626 At profitt kan være en positiv drivkraft for bedre kvalitet i velferdstjenester, som barnehager, er det mange som overhodet ikke tror på.
AP170626 - Det var så kult å se at norsk friidrett endelig fikk litt positiv oppmerksomhet igjen.
VG170625 - Det er så herlig med såpass ung spiller som får beskjed om å være aggressiv og positiv i spillestilen - og så går « Gers » inn og er akkurat det, forklarte kapteinen til den australske storavisen Herald Sun.
VG170625 - Var du positiv til investeringen ?
SA170625 I helga har sinnsstemningen i Egersund vekslet mellom sinne og sorg, men også glede ; glede over en positiv grunneier, en handlingsorientert entreprenør og hundrevis av folk som gir penger for å få Trollpikken opp igjen.
SA170625 Ros og positiv stemning er avgjørende for en god prosess og et godt resultat.
FV170625 En positiv utvikling er avhengig av at de som har mistet jobben, får en ny, samt at mange må justere forbruket sitt, tilføyer hun.
DN170625 En positiv utvikling er avhengig av at de som har mistet jobben, får en ny, samt at mange må justere forbruket sitt, tilføyer hun.
BT170625 Ros og positiv stemning er avgjørende for en god prosess og et godt resultat.
AP170625 - LO som organisasjon er kjempeviktig og spiller en positiv rolle i norsk økonomi.
AP170625 - LO som organisasjon er kjempeviktig og spiller en positiv rolle i norsk økonomi.
AP170625 Ros og positiv stemning er avgjørende for en god prosess og et godt resultat.
AP170624 Seniorrådgiver i Bellona, Jan Kjetil Paulsen, er positiv til satsingen.
AP170624 Paulsen er positiv til å kombinere landstrømutbygingen med andre systemer for strømlading.
AP170624 Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, stiller seg positiv til de nye endringene.
AA170624 Den økte strafferammen er ment å ramme handlinger av samme karakter som innsidehandel, typisk der det lekkes til en investor som dermed utsetter et planlagt salg i påvente av positiv informasjon.
SA170623 Det er veldig mye å peke på, som ikke fungerer, så jeg vil få frem det som faktisk fungerer og være positiv , sier Falch om sitt videre samfunnsengasjement.
SA170623 - Siden innføringen av FOS i 2009 har man sett en positiv utvikling i økonomien til klubbene i de to øverste divisjonene.
SA170623 - Jeg gleder meg masse til den kampen og tror det blir en veldig positiv og spesiell opplevelse, sier Kristoffersen.
SA170623 Dan Evans, Storbritannias tredje beste tennisspiller, har avlagt en positiv dopingprøve.
FV170623 Ros og positiv stemning er avgjørende for en god prosess og et godt resultat.
DB170623 - Vi reiser til EM med et ganske nytt lag, men jeg føler vi har en positiv utvikling.
DB170623 SANNSYNLIGVIS vil IOC strekke seg langt for å få spille en positiv rolle i internasjonal politikk.
BT170623 - Siden innføringen av FOS i 2009 har man sett en positiv utvikling i økonomien til klubbene i de to øverste divisjonene.
AP170623 - Siden innføringen av FOS i 2009 har man sett en positiv utvikling i økonomien til klubbene i de to øverste divisjonene.
AP170623 - Jeg gleder meg masse til den kampen og tror det blir en veldig positiv og spesiell opplevelse, sier Kristoffersen.
AP170623 Dan Evans, Storbritannias tredje beste tennisspiller, har avlagt en positiv dopingprøve.
AA170623 Østerrikes statsminister Christian Kern er mer positiv .
VG170622 Vi fikk positiv respons og et voldsomt engasjement - kundene kjempeglade !
SA170622 | Regjeringen er positiv til plastposeavgift ¶
SA170622 - Regjeringen er positiv til en bransjedrevet løsning på dette området.
DB170622 Jeg er oppvokst i et strengt, kristent hjem, men min tro og relasjon har veldig lite med barndommen å gjøre, da det ikke var noen særlig positiv måte å oppleve Gud på.
DB170622 Julian Fellowes, forfatter og skaper av « Downton Abbey » var også svært positiv til en kommende film.
DA170622 Dette har gitt en positiv effekt med færre anmeldelser utover i året.
AA170622 Bare et par år etter at Solberg-regjeringen gikk på et nederlag med plastposeavgiften, stiller regjeringen seg på nytt positiv til avgiften.
AA170622 - Regjeringen er positiv til en bransjedrevet løsning på dette området.
AA170622 Blant de ti mest omsatte selskapene var det bare Yara International ( +0,6 ) og Schibsteds A-aksje ( +0,5 ) som hadde en positiv utvikling.
AA170622 | Regjeringen er positiv til plastposeavgift ¶
AA170622 - Regjeringen er positiv til en bransjedrevet løsning på dette området.
AA170622 Utviklingen har gått i retning av færre biler i byen, og det bidrar til en mer positiv opplevelse av å spasere i bygatene.
AA170622 Utviklingen er positiv , men det er langt igjen.
VG170621 Vi ser gledelig nok en mer positiv utvikling de siste årene.
SA170621 Dommen omfatter også en positiv dopingprøve for UN Mec d'Heripre under Elitloppet på Solvalla i Stockholm to uker tidligere.
DN170621 Bare et par år etter at Solberg-regjeringen gikk på et nederlag med plastposeavgiften, stiller regjeringen seg på nytt positiv til avgiften.
DN170621 - Regjeringen er positiv til en bransjedrevet løsning på dette området.
DN170621 Derfor tror vil Nordic Trustee vil utvikle seg i takt med et marked som vil oppleve en positiv utvikling, forklarer Stampe.
DN170621 ¶ DNB TMT Absolute Return er et markedsnøytralt fond som har en målsetning om å generere positiv avkastning uavhengig av om markedet stiger eller faller, sier forfatteren.
DB170621 Foto : Tormod Brenna / Dagbladet ¶ POSITIV : Sør-Koreas president, Moon Jae-in, vil prøve å bedre forholdet mellom de to landene.
DB170621 Falke Haugen, brannsjef i Rauma kommune, er positiv til reformen, men ser enkelte farer.
DB170621 Men han ga utrykk for at eventuell gjennomføring av fredssamtaler i Norge uvilkårlig vil kunne ha en positiv effekt også på løsning av Martine-saken, sier advokaten til Dagbladet.
DA170621 Dommen omfatter også en positiv dopingprøve for UN Mec d'Heripre under Elitloppet på Solvalla i Stockholm to uker tidligere.
AP170621 Dommen omfatter også en positiv dopingprøve for UN Mec d'Heripre under Elitloppet på Solvalla i Stockholm to uker tidligere.
VG170620 Foto : Jon Olav Nesvold, NTB scanpix ¶ POSITIV : Assistenttrener Per Joar Hansen og landslagssjef Lars Lagerbäck avbildet underveis i landskampen mot Sverige den 13. juni.
SA170620 Schwarzenegger, som er aktuell med « Wonders of the Sea : 3D », en dokumentarfilm om forurensing og forgiftning av verdenshavene, skal være positiv til samarbeidet.
DN170620 Mens sportskjeden XXL gikk som en lek og elektronikkjeden Power ( tidligere Expert ) begynner å få positiv kontantstrøm, har Øivind Tidemandsen virkelig fått brynt seg på Home & Cottage.
DN170620 Tysklands forbundskansler Angela Merkel er positiv til forslaget om å innføre et felles budsjett i eurosonen om forholdene ligger til rette for det.
DN170620 Hun er også positiv til at eurosonen får en felles regjering for økonomiske spørsmål som kan samle seg om de beste tiltakene for å skape arbeidsplasser og fremme økonomisk vekst.
DN170620 Statoil-sjef Eldar Sætre la frem forventninger om at Statoil vil ha positiv kontantstrøm og uendret gjeldsgrad med en oljepris på 50 dollar fatet under kapitalmarkedsdagen til selskapet tidligere i år.
DN170620 En positiv utvikling er økning i digital brukerbetaling, og nettopp brukerbetaling blir enda viktigere fremover, sier Øgrey.
DB170620 - Jorda blir truet fra så mange hold, at det er vanskelig for meg å være positiv , sa Hawking.
DA170620 Stein Torleif Bjella forteller at han var positiv fra første stund da Lasse Kolsrud, som har både manus og regi, kontaktet ham.
DA170620 - Lasse Kolsrud er en veldig smart og dyktig teatermann, så jeg var positiv med en gang, sier Bjella.
BT170620 Kommunen er positiv , men vil kalle veien for Leif Larsens vei.
AP170620 Schwarzenegger, som er aktuell med « Wonders of the Sea : 3D », en dokumentarfilm om forurensing og forgiftning av verdenshavene, skal være positiv til samarbeidet.
AP170620 All omtale er selvfølgelig ikke positiv , tvert imot det er mest kritikk mot offentlig sektor.
AA170620 Hun er også positiv til at eurosonen får en felles regjering for økonomiske spørsmål som kan samle seg om de beste tiltakene for å skape arbeidsplasser og fremme økonomisk vekst.
VG170619 Over en millioner mennesker døde hvert år av sykdommen, men nå går utviklingen i en positiv retning.
VG170619 Er prøven positiv gir helsearbeideren barnet tre tabletter, og så skal han være kvitt sykdommen.
NL170619 Dette vil være en svært uheldig prosess, som ikke styrker samarbeidet for en framtidig positiv utvikling i Nord Norge.
DN170619 Nordea Markets trekker frem at dette er positivt for europeiske aksjer, da Macron er svært positiv til EU-samarbeidet og ønsker næringsvennlig politikk, og med stor oppslutning øker hans gjennomføringsevne.
DN170619 - Jeg mener denne prosessen på sikt vil bli positiv for både Storbritannia og EU.
DN170619 - Jeg er utrolig positiv til dette.
DB170619 oktober, samme dag det ble kjent at Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve.
DB170619 ¶ PÅ VEI OPP : Odd Christian Eiking merket positiv utvikling i Tour de Suisse.
DB170619 Det ni etapper lange WorldTour-rittet ble dermed en positiv erfaring for den unge askøyværingen hos FDJ. 22-åringen ble lagets beste og følte han bygget videre på forrige måneds seier i Boucles de l'Aulne - hans første proffseier.
DB170619 - Vi vokser svakt på de fleste kategoriene, særlig er utviklingen positiv på nye produktområder, hvor vi har lykkes med å ekspandere Synnøve Finden-merkenavnet utenfor meierivirksomheten.
AP170619 Forhandlingene om Brexit bør føre til en « gunstig løsning som gavner begge sider », sa britenes utenriksminister Boris Johnson mandag, mens Brexit-minister David Davis tok til orde for en « positiv og konstruktiv tone ».
AA170619 - Jeg mener denne prosessen på sikt vil bli positiv for både Storbritannia og EU.
AA170619 - Jeg mener denne prosessen på sikt vil bli positiv for både Storbritannia og EU.
VG170618 Den siste tiden har det blitt dedikert kilometer på kilometer av spalteplass til Cristiano Ronaldo - og ikke i positiv forstand.
VG170618 Foto : Terje Pedersen, NTB scanpix ¶ POSITIV : Utøya-nabo Even Frogh ( t.v. ) under befaringen med Anette Bastnes i Statsbygg, og Erlend Blakstad Haffner som bistår Statsbygg, i april.
DB170618 Foto : AP Photo/Alberto Pellaschiar ¶ POSITIV : Casper Ruud applauderer Paolo Maldinis tennisforsøk.
DB170618 Der Ødegaard allerede har opplevd perioder med kritikk, har Klæbo stort sett fått positiv omtale.
DB170618 Det norske håndballvidunderet Sander Sagosen er imidlertid mer noe mer positiv til Cibulskis' kvaliteter.
AA170618 Aftenpostens anmelder var mer positiv , og beskrev forestillingen som « teatersodd av beste merke ».
DN170617 Samtidig har it en positiv guiding, det vil si positive resultatvarsler, for rapporteringen i andre kvartal.
DN170617 Han er fortsatt positiv .
DB170617 - Det ( innstramningene ) vil nok ha ingen positiv innvirkning på menneskerettighetene, sier Avila.
AP170617 - En positiv utvikling under soning behøver ikke å bety at det ikke fremdeles foreligger nærliggende fare for ny, alvorlig kriminalitet.
VG170616 OL-KLAR : Brettproff Karsten Kleppan ( 26 ) sier han er positiv til skateboarding i neste sommer-OL i Tokyo om tre år.
VG170616 Carlsen var likevel positiv i TV2s sjakk-studio.
SA170616 - Isabelle er i positiv utvikling.
DN170616 - Det vi er mest fornøyd med, er at samtlige ti hoteller utvikler seg i positiv retning, sier styreleder Anders Buchardt i eiendomskonsernet AB Invest, som han eier sammen med faren Arthur Buchardt.
DB170616 Hun er alltid positiv , mens jeg kan bli mer irritert, sier hun og ler.
DB170616 Han mener det viktigste er at elevene oppfyller timetallet sitt, og er positiv til forslaget om det kan hjelpe til med dette.
DB170616 Positiv til forslaget ¶
DA170616 - Isabelle er i positiv utvikling.
AP170616 - Isabelle er i positiv utvikling.
VG170615 - Hun er positiv , på hugget og en helt annen i nærspillet.
VG170615 I mai avslørte VG hvordan Hansen på 80-tallet skrøt av at han hadde tisset på glass for en utøver, slik at utøveren ikke skulle avgi en positiv dopingprøve.
VG170615 Lillestrøm-trener Arne Erlandsen er også relativt positiv til det Norge utrettet mot Tsjekkia og Sverige.
VG170615 Sp-veteran Kolbjørn Almlid i Verran kommunestyre, er en av Sp-erne som har vært positiv til kommunesammenslåing - i Verrans tilfelle - med Steinkjer i Trøndelag.
SA170615 Jeg har aldri vært god på det heller, så det var godt å være ferdig, sier Helmersen, som først og fremst selvfølgelig opplever den nye hverdagen som positiv .
SA170615 Han er alltid den som er positiv uansett, mor kan være litt kritisk, sier mamma Ellen om ektemannen og seg selv.
FV170615 Han er alltid den som er positiv uansett, mor kan være litt kritisk, sier mamma Ellen om ektemannen og seg selv.
DN170615 - Dette bekreftes i regionalt nettverk, der den innenlandske delen av oljerelatert næring varsler om positiv vekst de neste seks månedene.
BT170615 Han er alltid den som er positiv uansett, mor kan være litt kritisk, sier mamma Ellen om ektemannen og seg selv.
AP170615 Jeg har aldri vært god på det heller, så det var godt å være ferdig, sier Helmersen, som først og fremst selvfølgelig opplever den nye hverdagen som positiv .
AP170615 Han er alltid den som er positiv uansett, mor kan være litt kritisk, sier mamma Ellen om ektemannen og seg selv.
AA170615 Kommuneledelsens reaksjoner på filmen, får de selv svare for, men mitt hovedinntrykk etter visningen var ikke at de viste stor interesse eller positiv holdning da heller.
AA170615 For meg blir det nærliggende å tro at det er nok et tegn på at kommuneledelsen i Verdal ikke er spesielt positiv til dette prosjektet, men vi får håpe jeg tar feil.
AA170615 Det er greit at kommuneledelsen er negativ til et prosjekt, men da må de ikke gå til pressen i etterkant og framheve at de har vært positiv og gitt støtte.
AA170615 Å tro at det kommer til å endre seg nå er som å tro at positiv energi hjelper mot meslinger.
VG170614 - Vi forholder oss til at det blir poengtrekk så får vi heller eventuelt ta en positiv beskjed fra UEFA når de har behandlet saken.
VG170614 Trine Skei Grande vil jobbe for at lærere får positiv respons for å skaffe seg denne typen spesialkompetanse.
SA170614 Den dopingdømte sykkelrytteren Floyd Landis hevdet at Verbruggen mottok bestikkelser fra Lance Armstrong for å holde tett om en positiv dopingprøve i 2001.
NL170614 it : forum Bodø sin påstand er at vi har bidratt til at UiT sine dataingeniørstudenter i Bodø er landets mest bortskjemte studenter, med positiv undertone.
DB170614 ULLEVAAL STADION ( Dagbladet ) : Norge fulgte opp framgangen mot Tsjekkia med en ny positiv forestilling i privatlandskampen mot høytsvevende Sverige på Ullevaal.
DB170614 Men at tonen fra Venstre de siste ukene er blitt langt mer positiv , er ikke først og fremst en valgkampstrategi, sier hun.
DB170614 Utviklingen er ikke positiv .
DB170614 Da Swift ga ut låta « Bad Blood », hvor hun synger om en positiv relasjon snudd mot det negative, var det mange som trodde låta handlet om Perry.
AP170614 Drite litt i alle følelser om ditt og datt og heller være positiv selv om det er tungt, skriver Max Dahl Svendsen ( 15 ).
AP170614 Den dopingdømte sykkelrytteren Floyd Landis hevdet at Verbruggen mottok bestikkelser fra Lance Armstrong for å holde tett om en positiv dopingprøve i 2001.
VG170613 Les mer : Positiv til mulig United-kjøp : - Har alle forutsetninger for å lykkes ¶
VG170613 Styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner, er positiv til at man kan bruke hunder til å få has på ulven.
VG170613 Han stilte seg da positiv til det nye forslaget til støttegruppa og AUF.
VG170613 Foto : Gisle Oddstad, VG ¶ POSITIV : - Jeg vil leve ut drømmene mine, sier Christian Saaheim.
DB170613 - Vi får ta en vurdering når vi får, og gitt at vi får den invitasjonen, men det er jo klart at det er en veldig positiv ting for oss.
DB170613 Norge er på sin side avhengig av svensk hjelp gjennom landslagssjef Lars Lagerbäck, som leverte en positiv forestilling hjemme mot Tsjekkia på lørdag.
DB170613 Norge er på sin side avhengig av svensk hjelp gjennom landslagssjef Lars Lagerbäck, som leverte en positiv forestilling hjemme mot Tsjekkia på lørdag.
DB170613 Foto : Hans Arne Vedlog / Dagbladet ¶ POSITIV TIL FORSLAGET : Jenny Klinge, Sp-medlem i justiskomiteen.
DB170613 Derfor er jeg positiv til forslaget, sier Jenny Klinge.
DB170613 Ingen av dem ser verken behov for eller en positiv effekt av tiltaket.
DA170613 Lars Lagerbäck gjorde opp en positiv status for junisamlingen selv om han etter tre kamper fortsatt venter på sin første seier som norsk landslagssjef.
DA170613 Lars Lagerbäck gjorde opp en positiv status for junisamlingen selv om han etter tre kamper fortsatt venter på sin første seier som norsk landslagssjef.
DA170613 Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen ( Ap ), er positiv til Voldsløkka som konsertarena.
AA170613 Det er en positiv utvikling som vil føre til at enda flere setter bilen igjen hjemme.
VG170612 Ruth Kasirye avla positiv dopingprøve på stoffet meldonium i januar 2016.
VG170612 NHO-direktør for tariff og medlemstjenester, Nina Melsom, er positiv .
SA170612 - Mats har utmerket seg på en positiv måte i flere år, og har hatt en veldig fin reise i Rangers, framfor alt på isen, sier Ryman, som besøkte 29-åringen to ganger forrige sesong.
SA170612 - Det har vært litt uvanlig å forholde seg til en slik sak, men sånn sett så er det en positiv prøve for et forbudt stoff, og spørsmålet var i hvilken grad den dokumentasjonen kunne bevise at hun tok det for det første i et gitt tidsrom og for det andre hvorfor hun tok det, sier Kiær.
SA170612 Så lenge vi ser likt på det, er jeg positiv til å fortsette, sier treneren før han utdyper ytterligere : ¶
SA170612 POSITIV TIL Å FORTSETTE : Gaute Helstrup ønsker å fortsette i TUIL, men forespeiler et mulig krav fra hans side.
NL170612 Skoltesamisk språk er nå i en positiv utvikling.
NL170612 Jeg og mange andre har lenge arbeidet for å få opp boligproduksjonen i Tromsø og vært positiv til de aller fleste boligprosjekter som har vært fremmet i kommunen.
NL170612 I reguleringssaken for Vestregata 20-22 kunne jeg ikke være positiv av flere grunner.
DB170612 Det var en positiv kamp, men vi skal ikke være fornøyd når vi taper.
DB170612 Det var en god følelse, og jeg er positiv foran neste sesong, sier Fossum.
DB170612 Vi kan også si at det er en del smaker, for eksempel glutamat som er et smaksstoff som trigger umami, gir en positiv respons.
DB170612 Mat gir en positiv følelse av velvære, og man føler en trang til å kjenne på det igjen, sier Svihus til Dagbladet.
DB170612 Det betyr ikke at sukker eller mat med glutamin skaper avhengighet, men dette er smakens rolle, at maten får en positiv effekt.
DB170612 - MAT GIR EN POSITIV FØLELSE : Birger Svihus, professor ved NMBU, forteller at vi har en trang til å kjenne på den positive følelsen mat gir oss.
AP170612 - Mats har utmerket seg på en positiv måte i flere år, og har hatt en veldig fin reise i Rangers, framfor alt på isen, sier Ryman, som besøkte 29-åringen to ganger forrige sesong.
AP170612 - Det har vært litt uvanlig å forholde seg til en slik sak, men sånn sett så er det en positiv prøve for et forbudt stoff, og spørsmålet var i hvilken grad den dokumentasjonen kunne bevise at hun tok det for det første i et gitt tidsrom og for det andre hvorfor hun tok det, sier Kiær.
AP170612 Så lenge vi ser likt på det, er jeg positiv til å fortsette, sier treneren før han utdyper ytterligere : ¶
AP170612 POSITIV TIL Å FORTSETTE : Gaute Helstrup ønsker å fortsette i TUIL, men forespeiler et mulig krav fra hans side.
AA170612 Finnset er positiv til å vie likekjønnede par i kirken.
VG170611 SANDEEP SINGH ¶ | Positiv til mulig United-kjøp : - Har alle forutsetninger for å lykkes ¶
VG170611 Mannen med åtte landskamper, Moi Elyounoussi, fikk en positiv opplevelse mot Tsjekkia og mener Norge er på riktig spor.
SA170611 Positiv : Harald Lauritzen er svært positiv til en ny VM-avtale på Hell og Lånkebanen.
SA170611 Positiv : Harald Lauritzen er svært positiv til en ny VM-avtale på Hell og Lånkebanen.
SA170611 - Får man en positiv stemning både internt og eksternt så hjelper det til, det gjør alt mye lettere.
SA170611 - Får man en positiv stemning både internt og eksternt så hjelper det til, det gjør alt mye lettere.
DB170611 Alt i alt ble lørdagens kamp en positiv opplevelse for de norske landslagsherrene.
DB170611 - Det ble en positiv opplevelse, jeg føler vi slipper oss løs og nyter å spille på Ullevaal.
DA170611 Sistnevnte vant fjorårets utgave av Oslo Grand Prix, men ble disket i etterkant etter å ha avgitt positiv dopingprøve.
DA170611 - Det var ikke Lionel som skuffet, det var Twister Bi som var positiv , tilføyde han.
AP170611 Positiv : Harald Lauritzen er svært positiv til en ny VM-avtale på Hell og Lånkebanen.
AP170611 Positiv : Harald Lauritzen er svært positiv til en ny VM-avtale på Hell og Lånkebanen.
AP170611 - Får man en positiv stemning både internt og eksternt så hjelper det til, det gjør alt mye lettere.
VG170610 Det handlet mest om å få en positiv opplevelse, en seier som får folket igjen til å tro på landslaget.
VG170610 Den norske sluttspurten var såpass positiv at det var tilrop til applaus for spillerne da de gikk av banen.
VG170610 - Det viktige nå er å få bedre rutiner knyttet til økonomikontroll og bruke positiv energi på å utvikle norsk alpinsport videre, sier Røste til VG.
VG170610 - Vår far så alltid på seg selv som en « skinnende ridder » og anstrengte seg alltid for å ha mest mulig positiv innvirkning på sine fans' liv.
SA170610 Økt belastning er positiv , men samtidig ønsker vi ikke negative effekter.
SA170610 Hansen mener suksessen i Tyskland vil gi henne positiv energi og selvtillit inn mot mesterskapet.
DA170610 Han synes det er viktig å huske at arrangementer som Øya er ment å være en positiv begivenghet for bydelen, men at det blir feil når folk uten festivalbillett ikke kan bruke parken sin de beste ukene på sommeren.
BT170610 Hansen mener suksessen i Tyskland vil gi henne positiv energi og selvtillit inn mot mesterskapet.
AP170610 Hansen mener suksessen i Tyskland vil gi henne positiv energi og selvtillit inn mot mesterskapet.
VG170609 Sky Sports' fotballekspert og tidligere Liverpool-profil Jamie Carragher er ikke utelukkende positiv til en eventuell Lukaku-overgang til Chelsea.
VG170609 Jeg gratulerer Jeremy Corbyn for å ha gjennomført en veldig positiv og effektiv kampanje » ¶
SA170609 Det nordirske unionistpartiet står langt til høyre og stiller seg veldig positiv til den britiske utmeldingen fra EU.
SA170609 Også Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen er positiv til forslaget om å sende oppgjøret tilbake til partene med en ramme på 625 millioner.
DN170609 - Utviklingen har vært ganske positiv i seks-syv måneder.
DB170609 Også Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen er positiv til forslaget om å sende oppgjøret tilbake til partene med en ramme på 625 millioner.
DB170609 Foto : Stian Solum / NTB Scanpix ¶ POSITIV : Lisbeth Røyneland, leder for Nasjonal støttegruppe for 22. juli hendelsene har tiltro til at NRK lager sannferdig drama av terrohendelsene.
DB170609 juli er positiv til NRKs planer, selv om det garantert vil oppleves som vondt for mange når den sendes høsten 2019, åtte år etter terrorhendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya.
DA170609 Det var jo veldig gøy å være en positiv overraskelse for dem : « Men hun Ane, hun var flink.
DA170609 Også Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen er positiv til forslaget om å sende oppgjøret tilbake til partene med en ramme på 625 millioner.
BT170609 Det nordirske unionistpartiet står langt til høyre og stiller seg veldig positiv til den britiske utmeldingen fra EU.
BT170609 Også Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen er positiv til forslaget om å sende oppgjøret tilbake til partene med en ramme på 625 millioner.
AP170609 Rundt meg så sier folk ofte at jeg er så positiv og lite stresset over livet, og det er jo slik jeg vil fremstå, men inni meg er jeg jo langt ifra slik.
AA170609 Også Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen er positiv til forslaget om å sende oppgjøret tilbake til partene med en ramme på 625 millioner.
AA170609 Også Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen er positiv til forslaget om å sende oppgjøret tilbake til partene med en ramme på 625 millioner.
VG170608 Han er positiv og bidrar med støtte og kompetanse til ansatte.
VG170608 Han er positiv og bidrar med støtte og kompetanse til ansatte.
SA170608 - Det er utrolig viktig for idretten, og Sigrid har satt en positiv trend med det hun har gjort.
DB170608 Lagerbäck håper det norske folket vil bli mer positiv til landslaget framover.
DB170608 - Det er bedre å være trener når man har positiv hjemmefans bak seg.
DB170608 Den gambiske advokaten er i utgangspunktet positiv til å ta en ny DNA-test.
DA170608 De store utbyggerne registrerer at boligprisene er i positiv utvikling i Stavanger, men statistikken er langt fra den viktigste faktoren i planleggingen av nye boligprosjekter.
DA170608 Gruppeleder i Fremskrittspartiet i Moss, Anne Bramo, er mer positiv til badeland-prosjektet, men sier at kostnadsspørsmålet må vurderes nøye før de tar endelig stilling til det.
BT170608 - Det er utrolig viktig for idretten, og Sigrid har satt en positiv trend med det hun har gjort.
AP170608 Nye togsett, som Flirt, har gitt betydelig positiv effekt for jernbanen.
AP170608 Den peker også på positiv utvikling på flere strekninger.
AP170608 - Det er utrolig viktig for idretten, og Sigrid har satt en positiv trend med det hun har gjort.
VG170607 Å få inn seriemestere er absolutt en positiv ting, sier han.
VG170607 Lagerbäck : Gir en positiv følelse ¶
VG170607 Både Tarik og fetteren « Moi » mener at de er vokst opp med en vinnermentalitet som kan være positiv for det norske landslaget.
VG170607 - Det gir både bevisst og ubevisst en positiv følelse og mer selvtillit hos spillerne, sier svensken, som imidlertid er mer opptatt av hvilken rolle spillerne spiller på laget : ¶
VG170607 Vi har lyst til å være en positiv motvekt, sier Falch til VG.
SA170607 - Ja, i utgangspunktet hadde jeg vært positiv til det.
FV170607 Hele tiden har Johaug prøvd å holde seg positiv til situasjonen hun har havnet i.
DN170607 I siste utgave av prognoserapporten « World Economic Outlook », som ble lagt frem onsdag formiddag, peker OECD på at sterkt stimulerende finans- og pengepolitikk har bidratt til at veksten i norsk økonomi har holdt seg positiv gjennom oljenedturen som har preget norsk økonomi de siste årene ¶
DN170607 Organisasjonen peker på at sterkt stimulerende finans- og pengepolitikk har bidratt til at veksten har holdt seg positiv gjennom oljenedturen som har preget norsk økonomi de siste årene.
DB170607 LAUSANNE ( Dagbladet ) : Therese Johaug ( 28 ) virket både positiv og litt preget etter høringen i CAS.
DA170607 En positiv , lavterskel møteplass, og en messe for industri og energi uten jåleri, er tanken bak den nye Stavanger Energy Conference.
DA170607 Av de større bykommunene er det Sarpsborg som skiller seg ut i positiv forstand, med 54 prosent i hele stillinger.
AP170607 - Ja, i utgangspunktet hadde jeg vært positiv til det.
AA170607 Hilde Opoku ( MDG ) mente at dialogen med NTNU har utviklet seg « i en positiv retning ».
VG170606 Hun har selv ansvaret for hva hun får i seg, og skal utestenges etter å ha levert en positiv dopingprøve.
VG170606 Jeg er veldig positiv .
SA170606 Hele tiden har Johaug prøvd å holde seg positiv til situasjonen hun har havnet i.
DB170606 Video : MAX ¶ POSITIV AVSLUTNING : Håvard Nordtveit tar med seg en positiv avslutning på sesongen inn mot de kommende landskampene.
DB170606 POSITIV AVSLUTNING : Håvard Nordtveit tar med seg en positiv avslutning på sesongen inn mot de kommende landskampene.
DB170606 VIKTIG BRIKKE : Therese Johaug har hyllet kjæresten Nils Jakob Hoff for støtten etter at hun avla en positiv dopingprøve.
DB170606 Avla en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av en krem ( Trofodermin ) 16. september 2016 ¶
DB170606 Positiv til CAS ¶
DB170606 Tidligere Liverpool-trener Rafa Benitez var han ikke like positiv til.
DB170606 Therese Johaugs manager Jørn Ernst fortalte tidligere i dag at skistjernen er veldig positiv etter at hennes forklaring er over.
DB170606 Johaugs manager Jørn Ernst forteller at skistjernen er veldig positiv etter at hennes forklaring er over.
DB170606 Fra 2007 til 2015 så Meny en negativ volumutvikling ved at nordmenn spiste mindre brød, men nå har den negative utviklingen stoppet opp, og delvis snudd til positiv .
DB170606 - Det er en veldig positiv trend at folk velger stadig grovere brød, helst med fullkorn på førsteplass.
DB170606 - Burger-trenden i Norge er positiv for bakerbransjen, for etterspørselen etter burgerbrød er stor og voksende.
DA170606 Samtidig er det første gang på to år at boligprisene i Stavanger har positiv 12 måneders vekst.
DA170606 LES OGSÅ : Svak prisoppgang i Stavanger ¶ Positiv utvikling ¶
DA170606 Han tror på en stabil, positiv utvikling i boligmarkedet videre også.
DA170606 Et stabilt eiendomsmarked, med en rolig, positiv utvikling er positivt på lang sikt, og det er vi på vei mot nå, sier Frafjord.
DA170606 Sandnes i Rogaland har en oppgang på 0,1 prosent, og det er flere år siden alle byene i oljeregionen hadde en positiv årsvekst, opplyser Eiendom Norge.
BT170606 Hele tiden har Johaug prøvd å holde seg positiv til situasjonen hun har havnet i.
AP170606 Hele tiden har Johaug prøvd å holde seg positiv til situasjonen hun har havnet i.
AP170606 Hele tiden har Johaug prøvd å holde seg positiv til situasjonen hun har havnet i.
AA170606 Sandnes i Rogaland har en oppgang på 0,1 prosent, og det er flere år siden alle byene i oljeregionen hadde en positiv årsvekst, opplyser Eiendom Norge.
AA170606 Sandnes i Rogaland har en oppgang på 0,1 prosent, og det er flere år siden alle byene i oljeregionen hadde en positiv årsvekst.
AA170606 Han konstaterer at de fleste store byer utenom Oslo har positiv prisutvikling.
AA170606 NHO-sjef Kristin Skogen Lund er blant skeptikerne, men sier hun ville vært positiv om hun mente redegjørelsesplikten ga bedre likestilling.
VG170605 Så sent som i januar uttrykte Johaug likevel at hun slet med å tilgi legen, som gikk god for medisinen som angivelig har forårsaket en positiv dopingprøve.
VG170605 Vil forklare seg for CAS om hvordan han angivelig kjøpte medisinen Johaug brukte, og som skal ha utløst en positiv dopingprøve.
VG170605 Foto : Privat ¶ POSITIV TIL NYE REGLER : Lederen i Vannscooter Norge Christian Hammernes er ikke negativ til førerkort for vannscooterførere, men mener kravet bør likstilles for andre hurtiggeånde fartøyer på sjøen.
VG170605 Christian Hammernes i Vannscooter Norge er positiv til registreringsplikt med nummerplater på vannscootere.
SA170605 Ser man et øyeblikk litt dypere i tallene er det ikke en positiv utvikling vi er vitne til.
DB170605 Tyskeren er svært positiv til klubbens muligheter på overgangsmarkedet.
BT170605 JA TIL VIN : Teatersjef Agnete Haaland på DNS er positiv til vindrikking i teatersalene.
AA170605 Det er en del snakk om at albumformatet er historie og at det nye er streaming av musikk, noe jeg er positiv til.
VG170604 VIF-målvakt positiv til Kwarasey ¶
VG170604 - I det ene sekundet var jeg positiv og glad, og i det andre tenkte jeg at dette kan jeg jo ikke gjøre !
SA170603 Trenden om økt vinnervilje blant verdenseliten er uansett positiv for sjakkinteressen på verdensbasis, tror Atle Grønn.
SA170603 Han mener også MFK kan vinkle inngangen til kampen på en positiv måte.
SA170603 - Zidanes tale var positiv .
NL170603 Dette til tross for at innbyggerne sannsynligvis var mye mere positiv til videreføring og økning av lokal drivstoffavgift.
FV170603 Trenden om økt vinnervilje blant verdenseliten er uansett positiv for sjakkinteressen på verdensbasis, tror Atle Grønn.
DB170603 En dame som er varmere, mer nysgjerrig eller mer positiv skal du lete lenge etter.
DA170603 - For min del er det spennende forandringer omstillingen legger opp til, og jeg er positiv til det hele, sier lydtekniker Ulf Larsen som sier opp en halvtidsstilling.
BT170603 Selv om Trumps egosentriske beslutning er en nedtur for verdens klimasamarbeid, kan den ha en positiv effekt.
BT170603 En falsk positiv er i denne sammenhengen en behandling som ikke virker, men der forskerne ved en tilfeldighet har fått data som viser det motsatte.
BT170603 Trenden om økt vinnervilje blant verdenseliten er uansett positiv for sjakkinteressen på verdensbasis, tror Atle Grønn.
BT170603 - Zidanes tale var positiv .
AP170603 Det har ikke manglet på positiv forhåndsreklame om Norwegians nye flytype, det nye mellom- og langdistanseflyet Boeing 737 MAX 8, som selskapet har bestilt 100 av.
AP170603 Trenden om økt vinnervilje blant verdenseliten er uansett positiv for sjakkinteressen på verdensbasis, tror Atle Grønn.
AP170603 Han mener også MFK kan vinkle inngangen til kampen på en positiv måte.
AP170603 - Zidanes tale var positiv .
AA170603 I mars skrev hun flere meldinger på Twitter der hun argumenterte for at kolonialisme også hadde hatt en positiv innvirkning på Sør-Afrika.
DN170602 - Utviklingen på arbeidsmarkedet har vært positiv de siste seks månedene, og i mai hadde vi en markant nedgang i antall arbeidsledige.
DN170602 Dansk klimaforsker positiv til at USA dropper klimaavtale ¶
DN170602 | Dansk klimaforsker positiv til at USA dropper klimaavtale ¶
DB170602 Foto : Bjørn Langsem / Dagbladet ¶ POSITIV : Marit Bjørgen ser poenget til sine kolleger, men vil heller tenke positivt enn å tenke på hva som kunne ha vært bedre.
DB170602 Positiv Østberg og Klæbo ¶
DA170602 De fikk seg en positiv opplevelse med god og underholdende fotball, og sjansen er stor for at de velger å ta turen igjen neste gang Vålerenga spiller hjemmekamp.
BT170602 - Utviklingen på arbeidsmarkedet har vært positiv de siste seks månedene, og i mai hadde vi en markant nedgang i antall arbeidsledige.
BT170602 Men han kunne like gjerne sagt det om Bergen, og da i mer positiv forstand.
BT170602 Men det betyr heller ikke at man skal stille seg blindt positiv til alle gaver.
AP170602 Jakimovskaja vil heller være positiv .
AP170602 Videre hevdes det at prisen vil føre til « positiv internasjonal mediedekning verdt millioner av euro », økte utenlandske investeringer og dermed flere jobber, og økte muligheter til å få stipender til miljøtiltak.
AA170602 | Dansk klimaforsker positiv til at USA dropper klimaavtale ¶
AA170602 - Utviklingen på arbeidsmarkedet har vært positiv de siste seks månedene, og i mai hadde vi en markant nedgang i antall arbeidsledige.
VG170601 Raknerud trekker fram den avdøde som « svært positiv , alltid blid og svært hjelpsom overfor alle ».
DB170601 Foto : Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix ¶ POSITIV : Ørn-trener Kjell André Thu og assistenttrener Trym Bergman ( t.h. ).
DB170601 Positiv , men...
DA170601 Energipolitiker Øyvind Korsberg i Frp var positiv til en slik mulighet for å sikre kapital til investeringer i storkraftsektoren, mens regjeringspartner Høyre var mindre entusiastisk.
BT170601 Men det er også enkelt, lekent og på en måte litt barnlig - ment i positiv forstand.
VG170531 Høyre-veteran Michael Tetzschner positiv til dette, men ikke når det gjelder velferdsytelser.
SA170531 Idretten er et unntak både fra andre frivillige organisasjoner og næringslivet, men det er ingen positiv trend idretten er inne i.
SA170531 Nå tror Bruttern at det er en positiv gjeng som møter Strømsgodset hjemme på søndag.
SA170531 Positiv trener ¶
DB170531 Høyre-veteran Michael Tetzschner er positiv til regjeringens forslag, men har større problemer med å svelge utspillet fra Frp på Stortinget.
DB170531 Det var de som la grunnlaget for en positiv avtale og fikk med seg andre land, sier Samset.
DB170531 God politikk på disse områdene er også god forebyggende sikkerhetspolitikk og et bidrag til positiv utvikling i sårbare stater.
BT170531 Jeg vil være positiv , det er helt i tråd med den satsingen Sp ønsker på forebygging og folkehelse.
AP170531 Idretten er et unntak både fra andre frivillige organisasjoner og næringslivet, men det er ingen positiv trend idretten er inne i.
AP170531 Nå tror Bruttern at det er en positiv gjeng som møter Strømsgodset hjemme på søndag.
AP170531 Positiv trener ¶
AA170531 Får støtte : Selma Mogstad Leraand ( 14 ) har fått mye positiv respons etter at hun skrev om klåing i skolegården.
VG170530 Det er uklart om han avla en positiv prøve på alkohol eller narkotika, men flere amerikanske medier hevder at han var arrestert for fyllekjøring.
SA170530 - Jeg er veldig positiv til at vi skal bidra til å få et flertall som gir et godt jordbruksoppgjør denne våren.
DB170530 Franske Souloy møtte tirsdag på Bjerke travbane i Oslo til dopinghøring, etter at flere av franskmannens hester avga positiv dopingprøve i fjor sommer.
DB170530 Selv om Saferoad har hatt positiv underliggende drift de to siste årene, har pengene rent ut som følge av en gjeld som både har vært høy og dyr, samt kostbare restruktureringer som følge av en offensiv oppkjøpslinje, skriver Finansavisen.
DA170530 - Jeg er veldig positiv til at vi skal bidra til å få et flertall som gir et godt jordbruksoppgjør denne våren.
AP170530 Barna trenger kompetanse og verdier som fører til positiv bruk og forståelse av digitale medier, mener de to barnehagelærerne.
AP170530 - Jeg er veldig positiv til at vi skal bidra til å få et flertall som gir et godt jordbruksoppgjør denne våren.
AA170530 - Jeg er veldig positiv til at vi skal bidra til å få et flertall som gir et godt jordbruksoppgjør denne våren.
VG170529 CNN tar imidlertid et forbehold når det gjelder DUI - « under påvirket tilstand » - og skriver at det foreløpig er uvisst om Woods avla en positiv prøve på alkohol eller narkotika.
SA170529 Nesten uansett hvem han har satt innpå, har reservene gått inn og gjort en positiv påvirkning på kampbildet.
SA170529 Ole Gunnar Solskjær er positiv til å få forsvarsspilleren tilbake, melder Eurosport.
DN170529 - Hvilken positiv verdi kan dette ha hatt ?
DB170529 - Jeg skrev meg inn i historiebøkene da jeg bæsjet i skogen, men nå med en positiv fotnote.
DB170529 En som ikke er like positiv er Tor Martin Berg Johansen ( 24 ).
DB170529 - Vi har som mål å gjøre sparing så enkelt som mulig, og er derfor svært positiv til aksjesparekonto, fordi det gir kundene et økt incentiv til å spare både i fond og i enkelt-aksjer på en enklere måte, sier Lund til Finansavisen.
DB170529 - Hvis to like gode forvaltere velger hver sine selskaper, er det min erfaring at den ene av dem i en periode vil få relativt mange selskaper som slår inn med positiv utvikling samtidig, sier Selmar til Finansavisen.
DA170529 september i fjor avla en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol.
DA170529 Laget lå under 4 - 0, men mål fra Bytyqi og Adegbenro skapte i det minste litt positiv energi mot slutten.
BT170529 Vestlandet må investere mer i industri og næring som vil oppleve en positiv etterspørsel i fremtiden.
BT170529 Nesten uansett hvem han har satt innpå, har reservene gått inn og gjort en positiv påvirkning på kampbildet.
AP170529 Nesten uansett hvem han har satt innpå, har reservene gått inn og gjort en positiv påvirkning på kampbildet.
AP170529 Ole Gunnar Solskjær er positiv til å få forsvarsspilleren tilbake, melder Eurosport.
AA170529 - Politidirektoratet er positiv til samlokalisering av nødmeldesentralene, men vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, skriver Humlegård.
VG170528 Advokatene jobber i disse dager med å forberede ankesaken FIS krevde, etter at Johaug først fikk en utestengelse på 13 måneder i Norge for en positiv test på stoffet clostebol i fjor høst.
SA170528 september i fjor avla en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol.
FV170528 september i fjor avla en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol.
DN170528 Trump, som lørdag reiste hjem til USA, hadde en noe mer positiv analyse på Twitter søndag.
DB170528 september i fjor avla en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol.
DB170528 Trump, som lørdag reiste hjem til USA, hadde en noe mer positiv analyse på Twitter søndag.
DA170528 september i fjor avla en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol.
BT170528 september i fjor avla en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol.
BT170528 september i fjor avla en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol.
AP170528 Trump, som lørdag reiste hjem til USA, hadde en noe mer positiv analyse på Twitter søndag.
AP170528 september i fjor avla en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol.
AA170528 Trump, som lørdag reiste hjem til USA, hadde en noe mer positiv analyse på Twitter søndag.
DB170527 Det er en slags virkelighetsflukt, i positiv forstand - en mulighet til å distansere seg fra 2017 og leve i en fantasiverden.
AP170527 - Partene har tatt kontakt med oss fordi de oppfatter Norge som et uavhengig land med rike tradisjoner for fredsarbeid, og som dermed kan bidra på en positiv måte uten tilstedeværelse fra internasjonale stormakter, sier Magnussen.
VG170526 Amundsen : Positiv til forlengelse ¶
SA170526 Dette var en stor og positiv overraskelse, som kom etter en tett fight.
NL170526 Trenerens valg og verdier er ofte den store forskjellen på om turneringer som Funn cup blir en positiv eller negativ opplevelse.
DN170526 Her hjemme kan det heleide datterselskapet Q-Meieriene vise til positiv vekst.
DB170526 Hun forteller at hensikten med videoen var å formidle en sommerlig og positiv stemning, og hvordan Marcus og Martinus, og fansen deres er.
DA170526 Dette var en stor og positiv overraskelse, som kom etter en tett fight.
AP170526 Ali Arkady så for seg at han skulle lage en positiv sak da han ble embeded med de irakske spesialstyrkene.
AA170526 Høyre har en tilsvarende endring i positiv retning og får 24,2 prosent.
AA170526 | Nedgang avsluttet positiv børsuke ¶
VG170525 september i fjor avla Johaug positiv dopingprøve med spor av det forbudte stoffet clostebol.
SA170525 september i fjor avla Johaug positiv dopingprøve med spor av det forbudte stoffet clostebol.
FV170525 september i fjor avla Johaug positiv dopingprøve med spor av det forbudte stoffet clostebol.
DB170525 september i fjor avla Johaug positiv dopingprøve med spor av det forbudte stoffet clostebol.
DB170525 Men det virker merkelig å gi feministene æren for en positiv utvikling på dette området, som de hittil har motarbeidet.
BT170525 september i fjor avla Johaug positiv dopingprøve med spor av det forbudte stoffet clostebol.
AP170525 Stoltenberg vedgår at bildet er sammensatt, men mener trenden er positiv .
AP170525 september i fjor avla Johaug positiv dopingprøve med spor av det forbudte stoffet clostebol.
SA170524 YouTube ( mest positiv )i ¶
SA170524 ROS : Ulrikke Falch har fått mye positiv oppmerksomhet for Instagram-profilen sin der hun deler en mer uredigert side av seg selv.
SA170524 Bendiksen har tatt på seg ansvaret for at Johaug avga positiv dopingprøve.
SA170524 Med seg får han positiv omtale fra tennislegenden John McEnroe.
FV170524 Bendiksen har tatt på seg ansvaret for at Johaug avga positiv dopingprøve.
DB170524 Bendiksen har tatt på seg ansvaret for at Johaug avga positiv dopingprøve.
DB170524 Samlet sett vil vi vurdere tellingen som positiv , og den endrer ikke vårt syn om at det verste fallet i oljeinvesteringene er bak oss, fortsetter Strøm Fjære.
DB170524 - Men 2017-anslaget ble justert opp, noe som definitivt var en positiv overraskelse.
DB170524 The Telegraph er hakket mer positiv og trekker i sin treer-anmeldelse fram Johnny Depps innsats som noe av det som holder filmen flytende.
BT170524 YouTube ( mest positiv ) ¶
BT170524 ROS : Ulrikke Falch har fått mye positiv oppmerksomhet for Instagram-profilen sin der hun deler en mer uredigert side av seg selv.
BT170524 Bendiksen har tatt på seg ansvaret for at Johaug avga positiv dopingprøve.
BT170524 Med seg får han positiv omtale fra tennislegenden John McEnroe.
AP170524 YouTube ( mest positiv ) ¶
AP170524 ROS : Ulrikke Falch har fått mye positiv oppmerksomhet for Instagram-profilen sin der hun deler en mer uredigert side av seg selv.
AP170524 Bendiksen har tatt på seg ansvaret for at Johaug avga positiv dopingprøve.
AP170524 Med seg får han positiv omtale fra tennislegenden John McEnroe.
SA170523 « Legge ting bak seg », « være positiv », « det var ikke ment sånn », « vi har prøvd », « vi trenger en åpenhetskultur».i ¶
DN170523 - Usikrede aksjeinnstrømninger har økt betydelig over de siste to månedene, noe som vitner om en salgspris som er positiv for euroen, skriver Enlund.
DA170523 Er det knallvær vil det forhåpentligvis påvirke oppmøte i positiv retning, sier han.
AP170523 - Nell var en veldig populær jente, som alltid smilte og var positiv , sier hennes tidligere lærer, David Wheeler, til avisen.
SA170522 Avdelingsleder Helga Berge er positiv .
DN170522 « Prisutviklingen i kvartalet har vært positiv i alle Selvaag Boligs kjerneområder.
DN170522 Prisutviklingen gir fortsatt positiv effekt ¶
BT170522 Byrådsmakt i Oslo har ikke bare gitt positiv oppmerksomhet.
AP170522 Dahl kaller det « positiv forskjellsbehandling ».
AP170522 For ett år siden mente prognosemakerne at Brasil allerede i år skulle ha positiv vekst, men nå ventes det at dette blir utsatt, og at landet først kommer på plussiden i 2018, som grafikken viser.
SA170521 Jeg var kritisk etter Kristiansund-kampene ( 1 - 1 ), men i dag er jeg veldig positiv , sier Flovik.
DB170521 Alt dette er en positiv utvikling, for barn som trenger begge foreldre også etter at de ikke lenger er et par.
DA170521 Vi må ikke frykte framtiden, men ta tak i de langsiktige utfordringene på en positiv måte.
AP170521 Jeg var kritisk etter Kristiansund-kampene ( 1 - 1 ), men i dag er jeg veldig positiv , sier Flovik.
AA170521 - På gata kan reaksjonen bli mer kynisk og mindre positiv , sier Persson, som er Midtøsten-forsker ved Lunds universitet i Sverige. ( ©NTB ) ¶
VG170520 Hockeymoren sier hun har fått masse positiv feedback og at alle er glade på sønnens vegne.
DA170520 Å kunne tilby mer enn bare fiske blir derfor viktigere og viktigere, forteller Rygg Nordskag, som er positiv til det nye lovforslaget om registreringsplikt, så lenge det blir enkelt for destinasjonene å håndtere det.
VG170519 Det må da bare være en positiv ting at han får holdt seg i gang på treningene våre.
SA170519 Her i Rogaland har man de siste 10 årene sett en veldig positiv utvikling i barnas tannhelse.
NL170519 Nå må Stortingsflertallet ta ansvar for ei positiv og bærekraftig utvikling av nord norsk matproduksjon og gi matprodusentene det økonomiske løftet de er ærlig verd - dersom ikke - står landet ved et veiskille for nord norsk matproduksjon som ingen ønsker og heller ikke ser konsekvensene av ved en framtidig matkrise i Europa/verden.
NL170519 Dette må vi se som en positiv effekt av EØS-avtalen.
DA170519 Både før og etter Bylarm var Amanda Delara ( 19 ) en av dem som fikk mest positiv omtale her i Dagsavisen.
AP170519 En nordmann som sitter fengslet i Pakistan dømt for drap og voldtekt av en liten jente, er det vanskeligere å bygge opp en positiv stemning for.
AA170519 - Vær proaktiv, løsningsorientert og positiv .
VG170518 - En usedvanlig sak er også blitt løst på en litt usedvanlig måte, en veldig positiv måte og den beste måten vi kunne fått, sier Graasvold til NTB, dagen etter at Joshua French ble overført til Norge etter åtte år i kongolesisk fengsel.
SA170518 Realisme ¶ Positiv utvikling av byen kan bare skje om forutsetningene for nye prosjekter gjør dem konkurransedyktige.
SA170518 Oljeveksten har skjedd på bekostning av sentrum heller enn å ha vært en positiv drivkraft for videreutvikling av den historiske bykjernen.
SA170518 Drammen blir brukt som eksempel på positiv sentrumsutvikling.
NL170518 Oppfatninga om at samer har en større rett til sjøfiske enn andre fiskere, er basert på at staten etter folkerettens regler om beskyttelse av urfolk er forplikta til å gi samene ei positiv særbehandling.
DB170518 - Responsen har vært enorm, og først og fremst positiv .
DA170518 Men Trumps reaksjon var tilsynelatende positiv .
DA170518 - En usedvanlig sak er også blitt løst på en litt usedvanlig måte, en veldig positiv måte og den beste måten vi kunne fått, sier Graasvold til NTB, dagen etter at Joshua French ble overført til Norge etter åtte år i kongolesisk fengsel.
BT170518 Men i motsetning til torsdagens Twitter-meldinger var Trumps reaksjon onsdag tilsynelatende positiv .
AA170518 Men Trumps reaksjon var tilsynelatende positiv .
AA170518 - En usedvanlig sak er også blitt løst på en litt usedvanlig måte, en veldig positiv måte og den beste måten vi kunne fått, sier Graasvold til NTB, dagen etter at Joshua French ble overført til Norge etter åtte år i kongolesisk fengsel.
VG170517 VG hadde en lang prat med Petukhov der han mente det var urettferdig at han var utestengt så lenge han ikke har avgitt noen positiv dopingprøve.
SA170517 Kaptein Mike Jensen bar fanen igjen og mener laget kan bruke dagen til en positiv oppladning til en periode der Rosenborg - serieledelse til tross - må overbevise kresne supportere.
SA170517 Dagen derpå prøvde angriperen å finne en positiv tilnærming til situasjonen.
AP170517 Kaptein Mike Jensen bar fanen igjen og mener laget kan bruke dagen til en positiv oppladning til en periode der Rosenborg - serieledelse til tross - må overbevise kresne supportere.
AP170517 Dagen derpå prøvde angriperen å finne en positiv tilnærming til situasjonen.
VG170516 Foto : Hallgeir Vågenes, VG ¶ POSITIV TIL OMBUD : Stortingsrepresentant Hårek Elvenes er medlem i Stortingets justiskomite.
SA170516 Forbrukerrådet er i utgangspunktet positiv til at man nå slipper å være redd for skyhøye regninger etter en tur til Europa.
SA170516 Det blir en positiv dag før morgendagen, sier Lianes.
NL170516 Det er gode møter som handler om hvordan vi bygger kompetanse og sikrer en enda mer positiv utvikling.
FV170516 Forbrukerrådet er i utgangspunktet positiv til at man nå slipper å være redd for skyhøye regninger etter en tur til Europa.
DN170516 Men banken er ikke utelukkende positiv til europeiske markeder.
DN170516 - Vi må helt tilbake til begynnelsen av 2013 for å finne tilsvarende positiv tro på økonomien neste år, sier direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.
DB170516 - Det er litt endringer i prognosene i positiv retning.
DB170516 Den norske kopikulturen kunne godt vært positiv , hadde det ikke vært for det medfølgende uforholdsmessig store selvbilde i disse maidager, men dessverre også resten av året.
DA170516 Tilhengere av at USA skal bli i Parisavtalen setter nå sin lit til at Ivanka, som skal være positiv til klimaavtalen, legger press på faren sin for at USA ikke trekker seg fra avtalen.
DA170516 Det kan de i så fall angre, for den originale Jacob Aall viser seg å være en positiv overraskelse.
BT170516 Forbrukerrådet er i utgangspunktet positiv til at man nå slipper å være redd for skyhøye regninger etter en tur til Europa.
BT170516 Det blir en positiv dag før morgendagen, sier Lianes.
AP170516 - Med denne kulturminneprisen har vi nå fått positiv tilbakemelding på begge aspekter ved dette prosjektet.
AP170516 Forbrukerrådet er i utgangspunktet positiv til at man nå slipper å være redd for skyhøye regninger etter en tur til Europa.
AP170516 Det blir en positiv dag før morgendagen, sier Lianes.
AA170516 Vi har hatt en veldig positiv utvikling, noe vi får tilbakemelding på av tilsynsmyndighetene, og jeg vil si at hvitt kjøtt er tryggere enn noen gang, sier Stokbakken.
VG170515 Da Norge ble selvstendige i 1905 hadde vi grunn til å feire, det kaller man positiv nasjonalisme.
SA170515 Økonomien i toppserieklubben er samlet sett positiv .
SA170515 - Han var alltid blid og positiv .
NL170515 Sametinget var positiv , men hadde ikkje pengar og meinte det var eit ansvar for norske skolestyresmakter.
DN170515 Innsidekjøp i Borregaard gjør at aksjen går fra nøytral til maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.
DN170515 Samtidig trekker forventningene om en forlengelse av Opecs produksjonskutt i positiv retning for den norske valutaen.
DA170515 september i fjor en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av en krem ( Trofodermin ).
BT170515 - Med kulturminneprisen har vi nå fått positiv tilbakemelding på begge aspekter ved dette prosjektet.
BT170515 - Han var alltid blid og positiv .
AP170515 Økonomien i toppserieklubben er samlet sett positiv .
AP170515 - Han var alltid blid og positiv .
AA170515 - Men det brenner i mindre områder enn tidligere, så det er en positiv utvikling. - 100 mann på bakken ¶
AA170515 - Det brenner i mindre områder enn tidligere, så det er en positiv utvikling, melder brannvesenet.
AA170515positiv , så engasjert og så inkluderende.
VG170514 Om kommunens brev kan få foreldre til å snakke mer med ungdommene sine, tror jeg vi kan hente en stor og målbar positiv effekt ut av det.
VG170514 Men senest i dag ble jeg kontaktet av en kommune som ønsket å vite mer om hvordan vi hadde formulert oss, og vi har mottatt svært positiv respons fra ansatte i skolene og foreldrene i vår kommune, sier hun.
VG170514 FOTO : HILDE KRISTINE MISJE, VG ¶ POSITIV TIL ÅPENHET : Maria Glørstad og Erik Holden i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag forteller at mange snakker om serien « 13 reasons why » på skolen.
VG170513 På den tiden har Morten Kokkim rukket å se : LSK fylle 100 år, sportssjefen har trukket seg, keeperen har avlagt positiv dopingprøve, og A-laget toppe tabellen - i misbrukte sjanser.
VG170513 Les også : LSK-keeper har avlagt positiv dopingprøve ¶
VG170513 Det hviterussiske paret - for øvrig veldig i hvitt, fra topp til tå, faktisk - utstråler en positiv aura på grensen til noe nyreligiøst, og synger åpenbart om både håp og fred og frihet.
SA170513 Therese Johaug klandrer ikke tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen for at hun avla en positiv dopingprøve.
SA170513 Begge to har forklart at langrennsstjernen avga den positiv dopingprøven etter å ha brukt kremen Trofodermin for en solbrent leppe.
SA170513 Lars Bohinens mannskap har vært en positiv overraskelse etter opprykket.
FV170513 FOTO : Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Therese Johaug klandrer ikke tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen for at hun avla en positiv dopingprøve.
FV170513 Begge to har forklart at langrennsstjernen avga den positiv dopingprøven etter å ha brukt kremen Trofodermin for en solbrent leppe.
DB170513 Begge to har forklart at langrennsstjernen avga den positiv dopingprøven etter å ha brukt kremen Trofodermin for en solbrent leppe.
DA170513 Sander Berge får bare positiv omtale.
BT170513 Therese Johaug klandrer ikke tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen for at hun avla en positiv dopingprøve.
BT170513 Begge to har forklart at langrennsstjernen avga den positiv dopingprøven etter å ha brukt kremen Trofodermin for en solbrent leppe.
AP170513 | Nasjonalisme kan både være positiv og inkluderende - og negativ og ekskluderende Kristin Clemet ¶
AP170513 Therese Johaug klandrer ikke tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen for at hun avla en positiv dopingprøve.
AP170513 Begge to har forklart at langrennsstjernen avga den positiv dopingprøven etter å ha brukt kremen Trofodermin for en solbrent leppe.
AP170513 Lars Bohinens mannskap har vært en positiv overraskelse etter opprykket.
VG170512 Flamur er en utadvendt, positiv og offensiv type.
VG170512 Også lederen for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging, Lars Mehlum, er positiv til utspillet fra kommunen.
VG170512 Johan Siqveland, som jobber med selvmordsforebyggende arbeid ved Akershus universitetssykehus ( Ahus ), mener initiativet kan ha en positiv effekt.
VG170512 Utenriksminister Børge Brende er heller ikke positiv til LOs vedtak.
DB170512 Kan ikke skjønne noe annet enn at det vil ha en positiv effekt på ølet, avslutter den tøffe jenta fra nord.
BT170512 Selv om det ikke har medført store forandringer for oss, har Barack Obamas presidentskap likevel vært en positiv symbolsk utvikling for POC.
BT170512 Det har selvsagt skjedd en positiv utvikling i USA de siste 60 år.
AP170512 Kan økolandsbyer ha like positiv effekt på den mentale helsen som søsken ?
AP170512 Kan økolandsbyer ha like positiv effekt på den mentale helsen som søsken ?
VG170511 Ruth Kasirye avga i januar 2016 en positiv dopingprøve på stoffet meldonium, som ble forbudt fra 1. januar samme år.
VG170511 Mot slutten av behandlingen torsdag ble det en krangel mellom Antidoping Norge og Ruth Kasiryes advokat om hun kunne søke om medisinsk unntak etter at hun hadde avlagt positiv dopingprøve.
VG170511 Tidligere MGP-general Per Sundnes var positiv etter at JOWST hadde stått på scenen.
VG170511 - Jeg kan med trygghet fortelle deg at den vidstrakte majoriteten av FBI-ansatte hadde en dyp og positiv tilknytning til Comey.
VG170511 - Jeg kan med trygghet fortelle deg at den vidstrakte majoriteten av FBI-ansatte hadde en dyp og positiv tilknytning til Comey, fortsatte han.
VG170511 Ordføreren stiller seg positiv til motorparken.
VG170511 Ordfører positiv til forslaget ¶
DN170511 HSBC skriver i en oppdatering torsdag at dette kan være bra for REC Silicon grunnet en mulig akselerering av en positiv løsning på handelsdisputten mellom USA og Kina.
DN170511 Catharina Oustad ( 53 ) er positiv til regjeringens forslag til pensjonssparing med skattefradrag.
DN170511 Kredittvurderingsbyrået Moody's gir de økonomiske planene til Emmanuel Macron en positiv kredittvurdering i en fersk rapport.
DB170511 Videre forteller Kasirye at prosedyrene rundt dopingprøven som var positiv , var annerledes enn de normalt er.
DB170511 ( Dagbladet ) : Antidoping Norge overrasket med å legge fram en positiv meldonium-prøve fra oktober 2015, da vektløfteren Ruth Kasirye møtte i Domsutvalget i dag.
DB170511 Andelen sysselsatte har riktignok falt i mange år, men vi ser ingen positiv bevegelse fra november i fjor til nå.
AA170511 - Vi fikk til en klimatekst som var overraskende positiv og som omtaler Parisavtalen, som vi ikke var sikre på at amerikanerne ville gå med på, sier Sveriges ambassadør til Arktisk råd, Andrés Jato, til TT.
AA170511 Samtidig er vi såpass positive til å se på mulighetene at vi håper staten vil lytte til det, sier Rissa-ordfører Ove Vollan ( H ), som skryter av en positiv diskusjon i det felles kommunestyremøtet mellom de to kommunene.
VG170510 - Vi krever frifinnelse, fordi Ruth var i en akutt nødsituasjon da hun inntok medisinen - og da trenger man ikke søke medisinsk fritak før man eventuelt avlegger en positiv prøve.
VG170510 Vi er veldig positiv for det regjeringen har gjort mot Kina.
VG170510 Foto : Trond Solberg, VG ¶ POSITIV : Leder av Norsk Energi, Stein Lier-Hansen.
SA170510 Hun avla for et drøyt år siden en positiv prøve på stoffet meldonium, som kan brukes til å forbedre prestasjonen.
NL170510 - For oss har det vært en positiv organisasjonsaktivitet i etterkant av konflikten, sier Delp.
DB170510 Foto : Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet ¶ POSITIV : Therese Johaug ser lyst på løypene som venter i OL.
DB170510 - Det er en positiv drivende faktor.
DB170510 Foto : Fredrik Varfjell / NTB scanpix ¶ POSITIV : Jan Fredrik Karlsen er fornøyd med onsdagens generalprøver, selv om ikke alt gikk helt som planlagt.
AP170510 Kan økolandsbyer ha like positiv effekt på den mentale helsen som søsken ?
AP170510 Kan økolandsbyer ha like positiv effekt på den mentale helsen som søsken ?
AP170510 Hun avla for et drøyt år siden en positiv prøve på stoffet meldonium, som kan brukes til å forbedre prestasjonen.
VG170509 Thoresen var imidlertid ikke udelt positiv , tross 3-0-ledelse etter første periode.
VG170509 Også regionalt er det store utslag, hvor det er mye mer positiv holdning til å bevare EØS-avtalen i Oslo ( 44,4 prosent ) enn i distriktene : Vestlandet 32,7 prosent, Midt-Norge 29,6 prosent og Nord-Norge 26,5 prosent.
DN170509 DNB trakk hovedindeksen mest i positiv retning og steg 2,5 prosent til 146,20 kroner tirsdag.
DN170509 Det er stor positiv bølge av å starte nye bedrifter og drive gründervirksomhet.
DN170509 - Vi mener at utviklingen i sysselsettingen kommer til å gå i en positiv retning fremover.
DB170509 Johaug er utelukket i 13 måneder etter en positiv dopingprøve.
DB170509 Det Norske Travselskap ( DNT ) vil ha travprofilen utestengt fra idretten på livstid etter at flere av franskmannens hester avga positiv positiv dopingprøve i fjor sommer.
DB170509 Det Norske Travselskap ( DNT ) vil ha travprofilen utestengt fra idretten på livstid etter at flere av franskmannens hester avga positiv positiv dopingprøve i fjor sommer.
DB170509 Med tanke på dette, har 31-åringens oppstandelse under Monaco-manager Leonardo Jardim denne sesongen vært både villfarende og veldig positiv .
DB170509 Det finnes selvfølgelig noen tilfeller hvor tiltaket har subjektivt sett positiv effekt og at barnet har det bra med dette inngrepet foreldrene gjør i barnets liv.
DB170509 - Hun er en veldig positiv person, og utrolig ambisiøs på Emmanuels vegne.
DA170509 Johaug er utelukket i 13 måneder etter en positiv dopingprøve.
DA170509 Overraskelsen er utelukkende positiv .
DA170509 positiv : Statssekretær Tore Vamraak ( H ) i Finansdepartementet.
AP170509 Debatten i Klassekampen og reportasjen i Morgenbladet tydeliggjør at saken ikke er så opplagt positiv som den så ut på 70-tallet !
DN170508 Positiv volumutvikling styrker Tomra-aksjen. 4.
DN170508 « Sterk vekst i inntjeningen til energiselskapene bidrar naturlig nok mye til å trekke opp totalen, men inntjeningsveksten er positiv i stort sett alle andre sektorer, utenom telekom.
DB170508 Jeg har ikke hørt om norske myndigheter har reagert på dette, men det ville være veldig interessant dersom de overveier muligheten til å spille en positiv rolle i et problematisk område hvor krigen egentlig var ganske tett på, sa Geir Helgesen, Nord-Korea-ekspert og direktør ved Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, til Dagbladet
AP170508 Kan økolandsbyer ha like positiv effekt på den mentale helsen som søsken ?
AP170508 Ofte er det adferd, negativ eller positiv , som skaper mest engasjement og blest.
AP170508 Jeg får faktisk positiv respons på sosiale medier.
VG170507 Jeg er ganske positiv , sier Klopp.
VG170507 LSK-keeperen : Har avlagt positiv dopingprøve ¶
VG170507 Samtidig ber landsmøtet regjeringen håndheve bestandsmålet for ulv i ulvesonen gjennom å være positiv til alle uttak av ulv mellom lisensfellingsperiodene.
VG170507 Positiv til alle uttak ¶
DN170507 Norske Skog har høy gjeld, men positiv kontantstrøm og ingen obligasjonsforfall før i desember 2019, sier styreleder Henrik A.
DN170507 - Vi skal ikke trekke noen konklusjoner hverken i positiv eller negativ retning.
DN170507 Positiv Jensen ¶
DB170507 Denne dagen hvor Bente Skari vant 15 kilometer klassisk foran Olga Danilova, mens talentene Bjørgen og Vibeke Skofterud viste positiv formutvikling, forsvant plutselig verdens beste junior helt vekk fra langrennssporten.
DB170507 I et intervju med USA Today i 2004 fortalte 63-åringen at kreftdiagnosen kom som et sjokk, men at hun valgte å være så positiv som mulig, blant annet for sønnen Max sin skyld.
DB170507 FIKK BRYSTKREFT : Selv om kreftdiagnosen kom som et sjokk, valgte Mindy Sterling å være så positiv som mulig for sønnen, Max, sin skyld.
BT170507 Norske Skog har høy gjeld, men positiv kontantstrøm og ingen obligasjonsforfall før i desember 2019, sier styreleder Henrik A.
AA170507 Norske Skog har høy gjeld, men positiv kontantstrøm og ingen obligasjonsforfall før i desember 2019, sier styreleder Henrik A.
AA170507 Norske Skog har høy gjeld, men positiv kontantstrøm og ingen obligasjonsforfall før i desember 2019, sier styreleder Henrik A.
VG170506 | Lillestrøm-keeper har avlagt positiv dopingprøve ¶
VG170506 Hvis du ikke bidrar med positiv energi, så kan du ikke være en del av gruppen.
SA170506 Spillerens A-prøve var positiv etter at han ble testet etter klubbens serieåpning mot Sandefjord i april.
DN170506 Det på Vestlandet og i Oslo at holdningen til innvandring er mest positiv .
DN170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom mediene.
DB170506 Det er en svært positiv endring med tanke på norsk friidretts tidligere problemer med å ta inn over seg behovet for en strengere praksis i forbindelse med egne dopingdommer.
DB170506 ¶ TESTET POSITIVT : LSK-keeper Daniel Fernandes har avlagt positiv dopingprøve, melder klubben på sine nettsider.
DB170506 Foreløpig er det bare resultatene fra A-prøven som er klare, men alt tyder på at også B-prøven vil være positiv .
DB170506 Det er på Vestlandet og i Oslo at holdningen til innvandring er mest positiv .
DB170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom mediene.
DA170506 Får de flertall i nasjonalforsamlingen, vil hans politiske bevegelse gjennomføre politikk som vil ta landet i en positiv retning, tror Gallardo.
DA170506 Lillestrøms portugisiske keeper Daniel Fernandes har avlagt en positiv dopingprøve.
DA170506 Hovedstaden og Vestlandet er de områdene i landet der flest har en positiv holdning til innvandring.
DA170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom media.
DA170506 - Jeg tror i hovedsak at dette viser at vi har en grunnleggende positiv holdning til innvandring, og at 2016 var et unntak, sier Pran.
DA170506 Ikke bare er dette første gang hun har en separatutstilling etter Venezia-deltagelsen - som Camille Norment fikk mye positiv kritikk for.
DA170506 Direktør for samfunnskontakt Gunnar Larsen i Arbeidsgiverforeningen Spekter er positiv til endringsforslaget.
DA170506 Hovedstaden og Vestlandet er de områdene i landet der flest har en positiv holdning til innvandring.
DA170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom media.
DA170506 - Jeg tror i hovedsak at dette viser at vi har en grunnleggende positiv holdning til innvandring, og at 2016 var et unntak, sier Pran.
BT170506 Spillerens A-prøve var positiv etter at han ble testet etter klubbens serieåpning mot Sandefjord i april.
AP170506 Selv om Macron tilsynelatende ligger nærmest politisk, får de seg ikke til å stemme på mannen som er svært positiv til EU, har hyllet Merkels flyktningpolitikk og forsvarer globalisering.
AP170506 Spillerens A-prøve var positiv etter at han ble testet etter klubbens serieåpning mot Sandefjord i april.
AA170506 Det på Vestlandet og i Oslo at holdningen til innvandring er mest positiv . ( ©NTB ) ¶
AA170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom mediene.
SA170505 POSITIV DAME : - Moren min er veldig positiv , hun har innsett alderen og bryr seg ikke selv om hun må bruke rullator.
SA170505 POSITIV DAME : - Moren min er veldig positiv, hun har innsett alderen og bryr seg ikke selv om hun må bruke rullator.
DN170505 Etter en rolig start på fredagshandelen, ble det etter hvert svært så positiv stemning på amerikanske børser fredag.
DB170505 De vet veldig godt at en positiv test fører til avskjedigelse.
DB170505 I et intervju med USA Today i 2004 fortalte 63-åringen at kreftdiagnosen kom som et sjokk, men at hun valgte å være så positiv som mulig, blant annet for sønnen Max sin skyld.
DB170505 FIKK BRYSTKREFT : Selv om kreftdiagnosen kom som et sjokk, valgte Mindy Sterling å være så positiv som mulig for sønnen, Max, sin skyld.
BT170505 Men seksuell helse og et seksualliv er kjærlighet, intimitet, kos, berøring og trygghet med en du er glad i, tiltrukket av eller har en positiv kjemi med.
AP170505 POSITIV DAME : - Moren min er veldig positiv , hun har innsett alderen og bryr seg ikke selv om hun må bruke rullator.
AP170505 POSITIV DAME : - Moren min er veldig positiv, hun har innsett alderen og bryr seg ikke selv om hun må bruke rullator.
AA170505 Dyrene har en positiv innvirkning på de innsatte, som har ansvar for det daglige stellet av dyrene.
SA170504 Det er en positiv konsekvens i balansert marked.
SA170504 Johaug avla en positiv prøve for det ulovlige stoffet clostebol i september i fjor.
DN170504 Telenors omsetning falt med tre prosent, mens den organiske veksten fremdeles er hårfint positiv .
DB170504 Johaug avla en positiv prøve for det ulovlige stoffet clostebol i september i fjor.
DB170504 Blir sparket hvis B-prøven er positiv
DB170504 Hun forteller at responsen har vært overveldende positiv , og at de nå er spente på sluttproduktet.
DA170504 Når en får dager som dette, endrer byen seg fullstendig, det blir liv, positiv stemning og folk kommer seg ut igjen.
BT170504 Det er en positiv konsekvens i balansert marked.
BT170504 Johaug avla en positiv prøve for det ulovlige stoffet clostebol i september i fjor.
AP170504 Det kan snarere se ut som om han har kjøpt seg et dyrt, nytt leketøy og fått massiv positiv PR med på kjøpet, skriver artikkelforfatteren.
AP170504 Det er en positiv konsekvens i balansert marked.
AP170504 Johaug avla en positiv prøve for det ulovlige stoffet clostebol i september i fjor.
AA170504 - Vi merker en positiv utvikling på Sør-Vestlandet, med langt færre varsler i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor, sier Vågeng.
AA170504 - Prisveksten vil avta og bli moderat, og det er jo en positiv utvikling.
VG170503 Ifølge en pressemelding fra duoens plateselskap loves en « energisk, positiv og dansefot-fremkallende partylåt ».
VG170503 Skolepolitiker Kristin Vinje i Høyres stortingsgruppe er positiv til å vurdere en ny erstatningsordning sammen med KrF.
VG170503 Positiv effekt ¶
SA170503 Den tidligere læreren har politisk teft, sans for humor, og bidrar til å skape en positiv og optimistisk stemning rundt Emmanuel Macrons kandidatur.
SA170503 « Stemningen i gaten er uavkortelig positiv , som enhver som tar turen innom vil oppleve.
SA170503 Stemningen i gaten er uavkortelig positiv , som enhver som tar turen innom vil oppleve.
SA170503 Rapporter fra USA og Europa viser at 6 - 8 prosent av små barn og 3 - 4 prosent av voksne har symptomer på matallergi og samtidig positiv allergitest.
SA170503 Forslaget fra EEA er at også verdensrekordene får samme behandling, og president i det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ), Sebastian Coe, er positiv .
FV170503 Forslaget fra EEA er at også verdensrekordene får samme behandling, og president i det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ), Sebastian Coe, er positiv .
DB170503 Likevel har utviklingen vært positiv også blant gutta.
DB170503 EAA har oppfordret Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) til å gjøre det samme med verdensrekorder, og IAAF-president Sebastian Coe er positiv til forslaget.
DB170503 Hun avla en positiv dopingprøve, og så skal det ha vært på grunn av en solkrem ?
DB170503 - Men tidligere CAS-dommer er jo full av eksempler på formildende omstendigheter som har gitt straffer på langt under 24 måneder etter en positiv dopingprøve på et anabolt stoff.
DB170503 Hun avla en positiv dopingprøve, og så skal det ha vært på grunn av en solkrem ?
DB170503 - Men tidligere CAS-dommer er jo full av eksempler på formildende omstendigheter som har gitt straffer på langt under 24 måneder etter en positiv dopingprøve på et anabolt stoff.
DB170503 Jeg har ikke hørt om norske myndigheter har reagert på dette, men det ville være veldig interessant dersom de overveier muligheten til å spille en positiv rolle i et problematisk område hvor krigen egentlig var ganske tett på.
DB170503 - En positiv bieffekt av å fylle godt på med grønnsaker er at du også sikrer deg en sunn tarmflora, tilføyer Bugge.
DA170503 EAA har oppfordret Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) til å gjøre det samme med verdensrekorder, og IAAF-president Sebastian Coe er positiv til forslaget.
BT170503 Forslaget fra EEA er at også verdensrekordene får samme behandling, og president i det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ), Sebastian Coe, er positiv .
AP170503 Kan økolandsbyer ha like positiv effekt på den mentale helsen som søsken ?
AP170503 The Washington Post er langt på vei positiv , mens mursteinen på 1460 sider mer eller mindre slaktes i The New York Times.
AP170503 Rapporter fra USA og Europa viser at 6 - 8 prosent av små barn og 3 - 4 prosent av voksne har symptomer på matallergi og samtidig positiv allergitest.
AP170503 Forslaget fra EEA er at også verdensrekordene får samme behandling, og president i det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ), Sebastian Coe, er positiv .
AA170503 Økonomien i eurosonen er ventet å vokse ytterligere i kvartalet som vi nå er inne i, etter at det ble lagt fram nøkkeltall i forrige måned som viser positiv utvikling. ( ©NTB ) ¶ | 12 drept i eksplosjon i togtunnel i Kina ¶
VG170502 Foss er positiv til at statsminister Erna Solberg ( H ) avkrever sine statsråder to runder i regjeringskonferanser om rapporter med brudd : Først når rapporten er ferdig, og deretter en ny runde hvor den kritiserte statsråden må komme tilbake og rapportere på forbedringer og lukking av avvik : ¶
DN170502 Likevel er trenden positiv .
DN170502 Positiv trend ¶
DN170502 Børsene i USA er lite endret tirsdag etter blandet utvikling i Asia og positiv utvikling i Europa.
DN170502 - Jeg opplever at det har vært en positiv kulturendring i Nordea det siste året, sier Bakken, og nevner blant annet Casper von Koskulls inntreden som ny konsernsjef for vel ett år siden.
DB170502 IAAF-president Sebastian Coe er positiv til forslaget.
BT170502 » Det er vanskelig å si hva Trump egentlig tror på, bortsett fra at han vil gjøre det som gir ham mest positiv omtale i pressen.
AP170502 BU-leder Christiansen er positiv til den omfattende informasjonsprosessen byrådet denne gang legger opp til om kommuneplanen.
AA170502 - Prøvetaking er viktig, og de som er påvist positiv er isolert på rommet sitt.
AA170502 Ifølge sakspapirene foran onsdagens formannskapsmøte vises det til vedtaket om å utnevne æresborgere er fra 1993, og at tittelen kan gis til den som har gjort « en betydningsfull innsats eller fremragende arbeid som har bidratt til positiv markedsføring av byen » og det heter også at « antallet æresborgere begrenses ordinært til 3-5, med muligheter
AA170502 De siste årenehar vi hatt en positiv utvikling når det gjelder bruk av sykkel i byen.
VG170501 Les også : Den ukjente LO-dronningen har lagt en plan for å gi deg sekstimersdag ¶ Positiv
VG170501 Forbundsleder Erna Hagensen i Arbeidsmandsforbundet og forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag er positiv .
SA170501 Senere samme år ble Sinkewitz utestengt fra Tour de France for etter en positiv dopingprøve.
FV170501 Senere samme år ble Sinkewitz utestengt fra Tour de France for etter en positiv dopingprøve.
DB170501 Dette er et forslag som jeg i utgangspunktet er positiv til og som om kort tid skal sendes på høring.
DB170501 Så langt har jeg ikke kommet, sier Kjønaas Kjos, som påpeker at hun er mer positiv til såkalt ikke-kommersiell surrogati enn dissensen som ligger på bordet nå.
DB170501 Mens hun tidligere har hatt flere vonde nyheter å melde, har hun endelig en positiv beskjed å formidle.
AP170501 Kan økolandsbyer ha like positiv effekt på den mentale helsen som søsken ?
AP170501 De håpet på en positiv draeffekt, men det synes ikke å ha slått til, sier Matthijs Rooduijn, førsteamanuensis ved universitetet i Utrecht.
AP170501 Senere samme år ble Sinkewitz utestengt fra Tour de France for etter en positiv dopingprøve.
AA170501 Oppfinnelser barn og unge selv mener kan bidra til positiv endring både på miljøet og våre egne liv.
AA170501 Dette innebærer ikke at foreldre eller annen familie selv må ha realfagbakgrunn, men at de har en positiv påvirkningskraft gjennom å tilrettelegge for forskningsbasert lek og aktivitet.
VG170430 Og etterpå mente at det var hårsårt å reagere, fordi det var en positiv omtale og fordi han ikke var rasist.
SA170430 Jeg er veldig positiv til fremtiden, og jeg er innstilt på å jobbe som petroleumsingeniør, sier Tonje L.
DB170430 - Enar er en fin fyr og har veldig mye rutine, så det var en positiv overraskelse det.
VG170429 | Thoresen fornøyd tross nytt tap før VM : - Kampen var positiv
VG170429 - Kampen i dag var positiv .
SA170429 Venus Williams er positiv til Maria Sjarapovas comeback.
DB170429 Selv om det er en positiv ting å gjøre, så er det vanskelig.
DB170429 Østlendingen tok videre kontakt med Kirsebom, som umiddelbart skal ha vært positiv til initiativet.
DA170429 Byråden reagerer også på at Begum i Høyre sier at AKS-tilbudet har positiv effekt.
DA170429 - Jeg kan ikke forstå at byrådet, selv med et mye større økonomisk handlingsrom enn noen gang tidligere, ikke velger å videreføre AKS-tilbudet ved en skole hvor tiltaket åpenbart har positiv effekt, sier hun.
DA170429 På den måten bidrar de som jobber i « skurte » til en positiv atmosfære i et lokale som absolutt trenger det.
BT170429 Det kan skape en positiv dynamikk og ivareta noe av ønsket om representasjon fra andre enn partipolitikere.
BT170429 Venus Williams er positiv til Maria Sjarapovas comeback.
AP170429 For en boligeier kan dette også bli en positiv opplevelse hvis det viser seg at en kjøper er villig til å strekke seg langt for å få realisert utbyggingen, sier han.
AP170429 Jeg er veldig positiv til fremtiden, og jeg er innstilt på å jobbe som petroleumsingeniør, sier Tonje L.
AP170429 Venus Williams er positiv til Maria Sjarapovas comeback.
VG170428 Det er bra, og vi må bruke det på en positiv måte.
VG170428 Foto : Thomas Nilsson/VG ¶ POSITIV : Ordfører i Amargosa Valley i Nevada, Scott Mattox, ønsker det omstridte prosjektet velkommen siden det vil skape flere arbeidsplasser i området.
SA170428 Som ikke bidrar til positiv samfunnsutvikling, men tvert imot undergraver det aller viktigste vi har i velferdsstaten : Muligheten til å ha en god, trygg jobb, som betaler skatt og bidrar til at vi alle kan ha det godt.
DA170428 Statsminister Netanyahu har hatt hemmelige forhandlinger med eieren av landets største avis, Yedioth Aharonot, der han ble lovet en positiv mediedekning av regjeringen i bytte mot bedre økonomiske betingelser for avisen.
AP170428 Anti-selvhjelpsforfatter Oliver Burkeman anbefaler å tenke mer på døden og fokusere mindre på positiv tenkning.
AA170428 Jeg tror også dette skaper litt positiv energi i nabolaget, sier Andersskog, som også har andre planer for uteområdet.
SA170427 Det ville kanskje kreve økning av staben med en håndfull personer, men ville trolig ha stor positiv effekt for at Statoil kunne lære mer fra sine lekkasjer, slik eksemplet fra 2003 viser.
DN170427 Han peker videre på at det nå er litt mer positiv « wording » i 2017-guidingen på justert ebitda margin enn tidligere.
DN170427 De trakk frem nyheter rundt sale-leaseback som positiv driver for aksjen.
DN170427 Og selv om tallene viser omsetningsnedgang, er den underliggende utviklingen positiv ; inntektene i første kvartal i år økte med tre prosent sammenlignet med fjerde kvartal i fjor.
DB170427 Da den russiske stjernen avla positiv prøve, hadde stoffet akkurat havnet på dopinglisten.
DB170427 Tvillingabort, K-en i KRLE og en positiv innstilling til bioteknologiloven, vil være særlige kimer til splid.
VG170426 Selv om egenkapitalen fortsatt er positiv , er dette penger som er låst opp i eiendom og andre verdier.
VG170426 Jeg er bare positiv i forhold til en god dialog frem mot vinteren.
DA170426 Visjonen Urban Sjøfront ble lansert på slutten av 1990- tallet, og var starten på en svært positiv utvikling av Stavanger Øst.
DA170426 Hovedtrekkene i den siste levekårsundersøkelsen viser en positiv bedring og at Levekårsløftet ser ut til å ha effekt.
BT170426 - Vi har hatt masse kontakt med de politiske partiene og fått masse positiv feedback.
AP170426 Kan økolandsbyer ha like positiv effekt på den mentale helsen som søsken ?
AP170426 - Jeg skjønner godt at Ap og Sp ønsker å antyde at det ville vært positiv med et samarbeid, men for å si det slik : Hvis noen er forelsket i meg, betyr ikke det at jeg er forelsket i dem, fortsetter han.
AA170426 Sarkozy er ikke spesielt positiv til Macrons politiske prosjekt, men sier alternativet, Marine Le Pen fra høyrepopulistiske Nasjonal front, er et valg som vil ha « svært alvorlige konsekvenser » for landet.
AA170426 At kraftproduksjonen i E-CO og Hafslund samles og at fjernvarmeproduksjonen på Klemetsrud delprivatiseres, er Høyre positiv til.
VG170425 Til nå har energipolitikken i Arbeiderpartiet vært styrt av energipolitikere med til dels svært positiv holdning til kraftbransjen og flere kabler, - bare kablene har vært eid og drevet av Statnett !
VG170425 Angell viser blant annet til dokumenter som forteller at tiltak ble gjort fra kommunens side, og at disse skal ha hatt positiv virkning.
SA170425 SJEFEN POSITIV : Thorir Hergeirsson tror Camilla Herrem vil løfte Sola.
DN170425 Det vil være positivt for selskapene som har redusert kostnadene og kan få en positiv effekt om investeringene stiger igjen, sier Aleblad.
DN170425 Evercore trekker samtidig frem utsiktskommentarene som en positiv faktor og beskriver kommentarene som oppstemt.
DA170425 Han er dessuten langt mer positiv til immigrasjon.
VG170424 I 40 år, fra du er 24 år til du er 64 år, er du positiv bidragsyter.
VG170424 En 19-åring er nede i 47.000 kroner i overføringer, så flater overføringene ut, helt til du plutselig blir en positiv bidragsyter til AS Norge.
DN170424 Dersom planutvalget gir positiv respons vil Norwegian Property jobbe videre med planene og utarbeide forslag til reguleringsplan.
DN170424 « Globale aksjer endte opp to prosent målt i norske kroner, og ettersom rapporteringssesongen har startet på en positiv note ser vi at den underliggende optimismen i aksjemarkedet er intakt », skriver meglerhuset.
DN170424 Evercore-analytiker James West tolker rapporten som positiv , og fremhever at Halliburtons omsetningsøkning i Nord-Amerika var 24 prosent mot kvartalet før, og at dette var langt sterkere enn Schlumberger, som leverte en vekst på seks prosent i kvartalet.
DN170424 Evercore-analytiker James West tolker rapporten som positiv , og fremhever at Halliburtons omsetningsøkning i Nord-Amerika var 24 prosent mot kvartalet før, og at dette var langt sterkere enn Schlumberger, som leverte en vekst på seks prosent i kvartalet.
DN170424 Med så lave priser har jeg vanskelig å se hvordan de kan få en positiv kontantstrøm slik det er nå, sier professor Paul Gillis ved Peking Universitys handelshøyskole Guanghua School of Management, til CNBC.
DB170424 Så gjenstår det å se om en overbevisende seier mot et Sogndal-lag som har tapt alle sine tre bortekamper er starten på en positiv trend, eller om Vålerenga får bank i Skien neste helg.
DB170424 Positiv utvikling ¶
DB170424 Men hvis den samme legaliseringen tar inntektsgrunnlaget fra morderiske narkokarteller som dreper, truer og korrumperer hele stater i Sør- og Mellom-Amerika, så blir den samla effekten av legaliseringen positiv .
AP170424 Kan økolandsbyer ha like positiv effekt på den mentale helsen som søsken ?
DN170423 Du vil også få en positiv åpning i morgen og i natt på asiatiske børser og europeiske aksjemarkeder kommer til å gå opp, tror han.
DB170423 Foto : Gangwon FC ¶ POSITIV : Anders Fannemel synes det er bra at idrettsanlegg kombineres og deles.
SA170422 Gjestene fra Vestfold kom fra to strake seire, mot Vålerenga og Kristiansund, og fikk en positiv åpning i Drammen.
DB170422 For nøkkeltallene viser at Norges desidert største frivillige bevegelse er i positiv utvikling.
DB170422 Selv ser jeg heller ikke bort fra at sumvirkningen av videodømming er positiv , men det vil oppstå en rekke utfordringer som mange av entusiastene ikke ser ut til å ha tenkt særlig nøye over.
DB170422 En annen positiv konsekvens er at antall kampavgjørende dommerfeil vil reduseres betydelig ( men de vil ikke forsvinne, som jeg skal komme tilbake til ).
DB170422 En krise fører ofte til en positiv forandring.
DA170422 - Vi har behov for en positiv form for nasjonalisme.
DA170422 Om jeg kan bidra til litt positiv publisitet om en yrkesfaglig karrierevei som er like god som noe annet, er det bra.
BT170422 Emmanuel Macron benytter enhver anledning til å understreke at Frankrike som land og kultur ikke har noen bestemt identitet, og annonserer nå en politikk som går ut på « positiv diskriminering ».
AP170422 Gjestene fra Vestfold kom fra to strake seire, mot Vålerenga og Kristiansund, og fikk en positiv åpning i Drammen.
AA170422 Foto : Vegard Eggen, Adresseavisen ¶ Positiv : Audun Lysbakken ønsker gratis SFO for flere.
VG170421 Likevel bar talen frem en positiv og oppløftende tone - særlig for Arbeiderpartiets medlemmer, som var ute av seg selv i begeistring.
SA170421 Peer Gynt-prisen har siden 1973 blitt gitt til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet.
SA170421 United-trener José Mourinho var ikke positiv i går kveld.
SA170421 De ønsker virkelig å være med å påvirke ungdomsliv i en positiv retning.
FV170421 - Jeg traff ham i garderoben, og han var positiv .
DN170421 | Gro positiv til KrF/Sp-samarbeid ¶
DB170421 Foto : Hans Arne Vedlog / Dagbladet ¶ POSITIV : Ronny Deila tror Vålerenga har en lysende framtid.
DB170421 Det er ment på en positiv måte, men det har nok blitt litt for mye.
DB170421 Peer Gynt-prisen har siden 1973 blitt gitt til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet.
DB170421 Ifølge Huffington Post skriver parlamentsmedlem David Davies på Twitter at han aldri har hørt om Nicki Minaj, men at han er positiv til at Westminster Bridge blir assosiert med sang og dans framfor terror.
DA170421 Hos kunstnerne de har kontaktet, har interessen vært stor, og responsen positiv .
DA170421 | Gro positiv til KrF/Sp-samarbeid ¶
BT170421 De ønsker virkelig å være med å påvirke ungdomsliv i en positiv retning.
AP170421 Det reklameres stadig for måter å forstørre penisen på, men vitenskapelig sett er det ingen av disse metodene som får noen positiv effekt.
AP170421 En slik positiv følelse vil ofte gjøre deg varm og rød på brystet og i ansiktet.
AP170421 Vi deler alle et ansvar for å hjelpe rusavhengig ungdom ut av en vanskelig situasjon og inn i en mer positiv utvikling.
AP170421 Peer Gynt-prisen har siden 1973 blitt gitt til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet.
AP170421 United-trener José Mourinho var ikke positiv i går kveld.
AA170421 Peer Gynt-prisen har siden 1973 blitt gitt til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet.
VG170420 Også andre sesong ble kritikerrost, med en imponerende 100 prosent positiv score basert på 53 anmeldelser.
VG170420 En av dem er positiv og en er kritisk.
SA170420 - Jeg traff ham i garderoben, og han var positiv .
DN170420 - Loven åpner i dag ikke for positiv særbehandling av menn, unntatt i yrker og utdanningen som handler om barn.
DN170420 Russisk statsråd signaliserer « positiv dynamikk » etter at Norwegians høyeste ønske, tilgang til det russiske luftrommet, er tatt opp på høyeste politiske nivå.
DN170420 Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i boligbyggeren Obos satt også i Boligvekstutvalget, og er positiv til opprettelsen av fast track-enheten.
DN170420 « Dette er definitivt en positiv utvikling », understreker Gaard.
DB170420 Det er greit å være positiv og å ha tro på seg selv, samtidig må man være litt realistisk.
DB170420 President i Norges Skiforbund, Erik Røste, er positiv til et Kina-samarbeid.
DB170420 Folk som kombinerte sykling og kollektivtransport til jobb hadde også positiv helseeffekt av det, viser studien.
DB170420 Også Bjarte Bruland, historiker og forfatter av den kommende boka « Holocaust i Norge », er positiv til at mer informasjon om overgrepene blir offentliggjort.
DA170420 - Husk å avslutte samtalen med velgerne på en positiv måte.
DA170420 Tiltaket hadde umiddelbar positiv effekt på luftkvaliteten, men slike akutte tiltak er likevel ikke nok til å redde bylufta, mener Miljødirektoratet.
DA170420 Ikke minst for godstrafikken vil den nye Norrbotniabanan få stor positiv effekt.
BT170420 - Jeg traff ham i garderoben, og han var positiv .
AP170420 - Jeg traff ham i garderoben, og han var positiv .
AA170420 Han er positiv til en storkommune.
VG170419 Derfor er jeg positiv til at vi kan bruke noe tid.
VG170419 - Jeg er positiv til at avgjørelser blir korrekte.
VG170419 Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg ( 47 ) er utelukkende positiv til videodømming - og tror det snart kommer til norsk fotball.
VG170419 Hobber Nilsen : - Positiv
VG170419 - Jeg er personlig positiv til video, det er et spennende prosjekt gående i UEFA, og jeg tror at i fremtiden vil videodømmingen være veldig aktuelt, sier han og utdyper : ¶
VG170419 - Alt som kan gjøre fotballen mer rettferdig er jeg positiv til.
SA170419 - Jeg er kanskje mer positiv nå enn jeg var for en liten tid tilbake, fortsetter sportssjefen.
DB170419 TATOVERING : « Vær positiv » er budskapet som Ohi minner seg selv på daglig.
DB170419 - Fra vår side ser ikke utviklingen i Tyrkia positiv ut, sa Jagland til Dagbladet.
DB170419 Om det er denne debatten Andersen etterlyser så er det heller tvilsomt om en generell og kunnskapsløs tweet om islam skrevet etter et terrorangrep i Stockholm vil ha noen positiv effekt.
DA170419 Karakteren, eller karakterene Archie Ferguson er utformet med et overskudd av positiv velvilje og begeistring.
AP170419 Kan økolandsbyer ha like positiv effekt på den mentale helsen som søsken ?
AP170419 - Jeg er kanskje mer positiv nå enn jeg var for en liten tid tilbake, fortsetter sportssjefen.
VG170418 - Arild var en utrolig positiv , snill, blid, pliktoppfyllende kar.
DB170418 Noen har byttet frykten for Big Brother i positiv overraskelse over at han viste seg å virke så hyggelig.
DB170418 Ifølge Johansen har responsen på viralvideoen vært overveiende positiv .
DB170418 Jagland : - Fra vår side ser ikke utviklingen i Tyrkia positiv ut ¶
DB170418 Det er fantastisk å ha en så fantastisk og positiv person i livet mitt.
DA170418 - Monologen er eksistensiell og dyster, men med en positiv ramme rundt, sier han, og legger til at noe av hovedbudskapet er påminnelsen om det gode.
VG170417 - Jeg er i positiv dialog med dommerforeningen.
SA170417 - Sesongstarten føler jeg har vært positiv .
SA170417 Positiv sesongstart ¶
SA170417 Jeg kommer nok til å tenke en del på de sjansene nå og det blir nok litt tøft i kveld, men jeg må prøve å holde meg positiv .
SA170417 - Jeg er i positiv dialog med dommerforeningen.
SA170417 LYSERE TIDER : Tertnes har kommet seg bort fra de røde tallene og står nå med positiv egenkapital.
DN170417 Trener du styrke for bena i tillegg til all utholdenhetstreningen, kan det gi deg en positiv effekt på prestasjonen din i motbakkeløp.
DB170417 Jagland : - Fra vår side ser ikke utviklingen i Tyrkia positiv ut ¶
DB170417 Fra vår side ser ikke utviklingen i Tyrkia positiv ut.
BT170417 - Jeg er i positiv dialog med dommerforeningen.
BT170417 LYSERE TIDER : Tertnes har kommet seg bort fra de røde tallene og står nå med positiv egenkapital.
AP170417 | Kan økolandsbyer ha like positiv effekt på den mentale helsen som søsken ?
AP170417 | Kan økolandsbyer ha like positiv effekt på den mentale helsen som søsken ?
AP170417 Hvis vi finner ut hva problemet bunner i, klarer vi kanskje å styre utviklingen i en positiv retning.
AP170417 Ønsket er gi « annerledeshet » en mer positiv betydning.
AP170417 Kristin Mile, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, mener turbanen er et religiøst symbol på lik linje med kors og nikab, men er positiv til turbankåringen.
AP170417 NTB scanpix ¶ Positiv sesongstart ¶
AP170417 - Sesongstarten føler jeg har vært positiv .
AP170417 Jeg kommer nok til å tenke en del på de sjansene nå og det blir nok litt tøft i kveld, men jeg må prøve å holde meg positiv .
AP170417 - Jeg er i positiv dialog med dommerforeningen.
SA170416 Nå håper altså Carlsen-teamet at brillene kan gi et ørlite utslag i positiv retning.
SA170416 TV-kommentator Kjetil Rekdal, som noen mener er en surpomp, må ha brukt ordet « ekstremt » i positiv forstand over 20 ganger under kampen Vålerenga-Viking.
FV170416 Nå håper altså Carlsen-teamet at brillene kan gi et ørlite utslag i positiv retning.
DB170416 Men i partiet mot Aronian hadde brillene ikke noen synlig, positiv effekt - hvis vi skal dømme utifra det som betegnes som en « kjempetabbe ».
BT170416 Nå håper altså Carlsen-teamet at brillene kan gi et ørlite utslag i positiv retning.
BT170416 TV-kommentator Kjetil Rekdal, som noen mener er en surpomp, må ha brukt ordet « ekstremt » i positiv forstand over 20 ganger under kampen Vålerenga-Viking.
AP170416 Nå håper altså Carlsen-teamet at brillene kan gi et ørlite utslag i positiv retning.
DB170415 Bildet av Jenner sammenliknes med dette, men ikke på en positiv måte.
BT170415 Blant 16-åringene er ikke utviklingen like positiv , sett fra deres ståsted.
VG170413 Jeg er veldig positiv til å forlenge avtalen.
VG170413 Venstre-nestlederen sier han normalt sett ville forventet en positiv effekt av landsmøtet, men ikke denne gangen.
AP170413 Tidligere president Hamid Karzai er imidlertid ikke positiv til angrepet, tvitret han fredag : ¶
AA170413 Han mener at det har vært en positiv utvikling på kjøretøyparken og at de han kaller « gjengangere » som har ødelagt kjøreegenskapene på bilene sine, ikke lenger kjører til Sverige på skjærtorsdag.
AA170413 - Positiv endring ¶
DB170412 Nå ser vi jo en positiv utvikling.
AP170412 Etter flere år med amerikansk press mener Stoltenberg at han ser en positiv utvikling i å få de andre medlemslandene til å nærme seg målet om å bruke to prosent av budsjettene på forsvar.
AA170412 Det hindrer han dog ikke i å være positiv foran årets salatsesong.
VG170411 Heller ikke Erik Tysse valgte å leie inn en tolk da han forsvarte seg etter en positiv test på CERA.
VG170411 Han er imidlertid klar på at noe må gjøres, og stiller seg positiv til for eksempel sensorer som utløser nødbremsen før en kollisjon.
VG170411 Geir Mo, direktør i Norges Lastebileier-Forbund, er positiv til Ragn Sells' initiativ, men er skeptisk til flere av de foreslåtte løsningene for å hindre lastebil-kapringer.
SA170411 Vinneren av femmila under OL i Rio, russiske Sergej Kirdjapkin, ble fratatt sitt gull etter at han avla positiv dopingprøve.
SA170411 Det toppet seg da Therese Johaug hadde levert positiv dopingprøve.
SA170411 Johaug avla en positiv prøve for det ulovlige stoffet clostebol i september i fjor.
FV170411 Det toppet seg da Therese Johaug hadde levert positiv dopingprøve.
DN170411 - Det er jo så klart en positiv ting at vi får kontrakten parallelt til restruktureringen, og det sender et signal til markedet om at Fredriksen-gruppens rigger får kontrakter selv om vi er i den situasjonen vi er i, sa Wullf.
DB170411 Johaug avla en positiv prøve for det ulovlige stoffet clostebol i september i fjor.
DB170411 Kaffe kan også ha positiv effekt på den kognitive funksjonen.
DB170411 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mener å kunne dokumentere at utviklingen er positiv på særlig tre områder.
DB170411 - Vi kan dokumentere med tall og fakta at utviklingen er positiv .
DA170411 Og sorgarbeid er i de fleste tilfeller en positiv erfaring som leder frem til forsoning og ro.
DA170411 Dette åpner for en positiv forståelse av tematikken, og åpner en dør mot en videre opplevelse.
DA170411 Heller ikke SVs Kirsti Bergstø er udelt positiv til å endre hallikparagrafen.
BT170411 Det toppet seg da Therese Johaug hadde levert positiv dopingprøve.
BT170411 Vinneren av femmila under OL i Rio, russiske Sergej Kirdjapkin, ble fratatt sitt gull etter at han avla positiv dopingprøve.
BT170411 Det toppet seg da Therese Johaug hadde levert positiv dopingprøve.
AP170411 Vinneren av femmila under OL i Rio, russiske Sergej Kirdjapkin, ble fratatt sitt gull etter at han avla positiv dopingprøve.
AP170411 Det toppet seg da Therese Johaug hadde levert positiv dopingprøve.
AP170411 Johaug avla en positiv prøve for det ulovlige stoffet clostebol i september i fjor.
VG170410 Løsningen er uansett mye mer intrikat enn man skulle tro i begynnelsen, og har både et element av overraskelse og positiv forløsning over seg.
VG170410 - Jeg opplevde en positiv tilbakemelding på at han kunne tenke seg å komme til Norge, svarer Solberg på spørsmål om Xi takket ja.
SA170410 Det ble en positiv overraskelse.
SA170410 Kjetil Rekdal har vært veldig positiv og han har veldig lyst til å bidra, sier Anders Langset, HamKam yngres' daglige leder, til avisen.
SA170410 Glad, positiv og sympatisk.
FV170410 Kjetil Rekdal har vært veldig positiv og han har veldig lyst til å bidra, sier Anders Langset, HamKam yngres' daglige leder, til avisen.
FV170410 Glad, positiv og sympatisk.
DN170410 Selskapet skriver i årsrapporten at avtalene vil generere en positiv kontaktflyt som vil gi kapitalen og likviditeten til selskapet en oppsving, som til slutt vil minske selskapets kommende gjeld.
DB170410 All oppmerksomheten er imidlertid ikke positiv .
DB170410 Selv om Eurogamer ikke røper noe spesifikt om utseendet, skriver de at « konsollens formfaktor vil overraske deg på en positiv måte ».
DA170410 Her viser det seg at kokkeyrket har en rimelig positiv klang hos foreldrene. 37 prosent sier de ser positivt på at barna velger denne retningen, heter det i rapporten.
DA170410 Det er forskjell på hvordan folk håndterer informasjonen, men det er aldri udelt positiv å gå ut med slike meldinger, sier han.
DA170410 « Flere av våre verneområder er for små til å ivareta verneverdiene, og ( komitéen ) er derfor positiv til at regjeringen vil utvide eksisterende verneområder for å ivareta økologiske nettverk og øke robustheten mot klimaendringer.
BT170410 Han opplever at det å ha en jobb, har positiv virkning på den psykiske helsen ved at han er en del av et arbeidsmiljø og føler seg nyttig.
BT170410 Kjetil Rekdal har vært veldig positiv og han har veldig lyst til å bidra, sier Anders Langset, HamKam yngres' daglige leder, til avisen.
BT170410 Glad, positiv og sympatisk.
AP170410 Kjetil Rekdal har vært veldig positiv og han har veldig lyst til å bidra, sier Anders Langset, HamKam yngres' daglige leder, til avisen.
AP170410 Glad, positiv og sympatisk.
AA170410 Når lokalavisen for eksempel skriver en lang og positiv reportasje om Aros, kunstmuseet i Århus, og belyser kunst i Trondheim under overskriften « Er dette kunst ? », da gir det signaler om at du ikke får sett « orntli » kunst her i byen.
VG170409 Han er ekstremt positiv , lojal og jobber knallhardt, sier Bohinen.
DB170409 Det er en positiv utvikling, men nå må USA få Assad fra makta.
DB170409 At det har vært et skifte i positiv retning merker også Østerhus.
DA170409 NORDRE ÅSEN ( Dagsavisen ) : Skeid har vunnet fem av ni treningskamper, har bare tapt to og har en svært positiv statistikk foran seriestarten i 2. divisjon 2. påskedag.
DA170409 En positiv innstilling betyr at partiets programkomite har gitt grønt lys til forslaget, som landsmøtet så skal stemme over.
DA170409 - Vi har fått en positiv innstilling fra programkomiteen.
BT170409 En av ordførerne som er positiv til forslaget, er Alfred Bjørlo i Eid.
AP170409 - Reaksjonen nå i etterkant, har vært så positiv og varm, fortsetter hun.
VG170408 Da Bournemouth røk 1-3 hjemme for Manchester United i ligapremieren var det ikke lett å være positiv til lagets utsikter denne sesongen.
VG170408 omgangen var positiv , og den var Moldes beste omgang denne sesongen.
VG170408 - Først og fremst er det en amerikansk hendelse, men den er helt klart ikke positiv .
VG170407 De viser positiv utvikling for det norske musikkmarkedet som helhet, med en vekst på 6,9 prosent fra 2015.
SA170407 Få positiv omtale for russ og russetiden i media.
SA170407 Og vi går inn til kampen med en positiv følelse.
DN170407 Han oppfordrer alle til å følge anvisningene fra politi og myndigheter, og er positiv til at svensk politi så raskt har kunnet gå ut med et bilde av en person som kan ha tilknytning til udåden.
DN170407 Lederen for det borgerlige partiet Moderaterna, Anna Kinberg Batra, er langt mer positiv til det amerikanske angrepet enn den sosialdemokratiske regjeringssjefen.
DB170407 - I Koranen er det ikke mulig å finne en positiv referanse om homofili, så man er nødt til å se religionen i et større perspektiv, forklarer Skogen overfor Dagbladet.
DA170407 Trump har også hatt en positiv effekt på turisttilstrømningen til Mexico.
BT170407 Lederen for det borgerlige partiet Moderaterna, Anna Kinberg Batra, er langt mer positiv til det amerikanske angrepet enn den sosialdemokratiske regjeringssjefen.
AP170407 Russland så på dette som en positiv utvikling i forhold til en internasjonal koalisjon mot IS, sier Holm.
AP170407 Og vi går inn til kampen med en positiv følelse.
AA170407 Normaliseringen er positiv , men det " bør være en ambisjon fra norsk side å gjenoppta menneskerettsdialogen man hadde med Kina fram til 2010 ", sier Cecilie Figenschou Bakken ved Norsk senter for menneskerettigheter til NTB.
AA170407 Han oppfordrer alle til å følge anvisningene fra politi og myndigheter, og er positiv til at svensk politi så raskt har kunnet gå ut med et bilde av en person som kan ha tilknytning til udåden.
VG170406 - Jeg er positiv , han er businessmann og det liker jeg.
VG170406 - Kinesere generelt har fått økte friheter, og det har skjedd en positiv utvikling blant annet når det gjelder kvinners rettigheter, ikke-diskriminering i arbeidslivet, og tilgang til skole og utdanning, sier Cecilie Figenschou Bakke Kina-ekspert ved Norsk senter for menneskerettigheter ( SMR ), Universitetet i Oslo, som har ledet SMRs Kina-program i mange år.
VG170406 - En positiv utvikling er at Kinas nedrivning av arbeidsleirer, samt at det har blitt mer juridisk innsyn.
DN170406 Hedgefond kan beskrives som verdipapirfond, ofte forbundet med stor grad av hemmelighold og høye forvaltningshonorarer, hvis mål er å skape positiv avkastning uavhengig av markedsutviklingen.
DN170406 Han er veldig positiv , mottakelig og nysgjerrig, og opptatt av teknologi.
DB170406 President i Norges Skiforbund, Erik Røste, er positiv til et Kina-samarbeid.
DB170406 - Vi har fått overveldende positiv respons på videosnuttene som nå har blitt delt.
DA170406 Kirkeverge i Stavanger domkirke, Svein Inge Thorstvedt, stiller seg positiv til den politiske pågangen.
DA170406 Myhre, i Eie Eiendomsmegling vil ikke konkludere, men trekker fram en positiv utvikling både med tanke på pris og omsetning.
AP170406 Kommentatoren Yochi Dreazen ved Vox.com er enig i at dette er en positiv utvikling.
AP170406 - Nedgang for Ap er ikke bra, men for de rødgrønne er dette en positiv måling.
AA170406 Oppdrettsselskapet la fram en svært positiv årsrapport onsdag ettermiddag, selv om lakselus fortsatt ses på som en stor utfordring.
AA170406 Også Golden Ocean Group hadde en svært positiv dag, med en oppgang på 4,1 prosent.
VG170405 Johaug er i Norge dømt til 13 måneders utelukkelse for en positiv dopingprøve.
SA170405 NHO Rogaland har hatt hovedfokus på de prosjektene som binder landet sammen, og samfunnsøkonomisk har stor, positiv nytte-effekt.
SA170405 Hvis Usain Bolt, også omtalt som « idrettens konge », er blant utøverne med positiv test på svært små verdier med clebuterol, skjønner vi IOC vegrer seg for å ta saken videre.
SA170405 Johaug er i Norge dømt til 13 måneders utelukkelse for en positiv dopingprøve.
SA170405 Vi kan bruke en såkalt positiv særbehandling for å komme dit, sier Tietze.
SA170405 Positiv særbehandling er egnet til å fremme diskrimineringslovenes formål, samtidig som det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå med tiltaket og hvor sterk forskjellsbehandlingen er, ifølge lovdata.no.
DB170405 Johaug er i Norge dømt til 13 måneders utelukkelse for en positiv dopingprøve.
DB170405 - Nicklas er positiv til å være med på en del ting, men er overrasket hvor stort medietrykket er her i Norge.
DB170405 Loven vil gi samme adgang til positiv særbehandling av menn og kvinner.
DB170405 Bildet av Jenner sammenliknes med dette, men ikke på en positiv måte.
DB170405 Bildet av Jenner sammenliknes med dette, men ikke på en positiv måte.
DB170405 - Hvis det å være medskyldig er å ville fokusere på det gode og å skape en positiv forandring, så er jeg medskyldig.
DB170405 RØRT : Barry Manilow sier at han er rørt av alle positiv resons han har fått etter at han sto frem som homofil.
DA170405 Johaug er i Norge dømt til 13 måneders utelukkelse for en positiv dopingprøve.
DA170405 - En annen positiv side med båndtvangen er jo at de menneskene som er redde for hunder kan unngå unødige konflikter, sier Abrahamsen.
DA170405 - Positiv utvikling ¶
DA170405 Hvis vi klarer å strupe dette i utsalgsleddet, vil det ha en stor positiv effekt, sier AUF-leder Mani Hussaini.
AP170405 Johaug er i Norge dømt til 13 måneders utelukkelse for en positiv dopingprøve.
AP170405 Vi kan bruke en såkalt positiv særbehandling for å komme dit, sier Tietze.
AP170405 Positiv særbehandling er egnet til å fremme diskrimineringslovenes formål, samtidig som det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå med tiltaket og hvor sterk forskjellsbehandlingen er, ifølge lovdata.no.
AA170405 - Loven åpner i dag ikke for positiv særbehandling av menn, unntatt i yrker og utdanninger som handler om barn.
AA170405 Og jeg har møtt dem som aldri har holdt i en positiv graviditetstest, men er mamma med stor M.
VG170404 Jeg er på jakt etter en positiv , blid dame som det er litt tak i og som er aktiv.
VG170404 Erik ser på seg selv som positiv , løsningsorientert, konfliktsky, bedagelig og fornøyd.
VG170404 Dette har selvsagt ikke spilt noen rolle for domstolens vurdering av skyldspørsmålet i saken, men er uansett en positiv bieffekt av dommen.
VG170404 Det er ikke slik at situasjonen går i en positiv retning, den har snarere gått mot en forverring i deler av landet, sier Forfang til VG.
SA170404 Lovforslaget åpner for positiv særbehandling av menn i arbeidslivet, på lik linje med kvinner i dag.
DN170404 Fra og med 2018 venter Handelsbanken at årsveksten vil snu så vidt positiv , til 3,0 prosent i 2018, 4,6 prosent vekst i 2019 og 2,4 prosent i 2020.
DN170404 - Vi registrerer at veksten i fastlandsøkonomien er blitt positiv , etter å ha vært nede i null, sier sjeføkonom Kari Due- Andresen i Handelsbanken Capital Markets.
DB170404 All utvikling er positiv , så det her kan faktisk være okei, sier Lundbäck til den svenske avisen.
DB170404 Åpne for positiv særbehandling av menn i arbeidslivet, på lik linje med kvinner i dag.
DB170404 Forskning har vist at de som lytter til klassisk musikk i høretelefoner under måltidet i luften, har en mer positiv opplevelse av maten, enn de som spiser maten til akkompagnement av flydur- og - sus.
DB170404 Utviklingen er positiv , langt flere nås med behandlingen og overdosedødeligheten i Bergen ser ut til å være på vei ned.
AP170404 Bankene næringsorganisasjon Finans Norge er positiv til alle forlagene.
AP170404 Positiv næring ¶
AA170404 Lovforslaget åpner for positiv særbehandling av menn i arbeidslivet, på lik linje med kvinner i dag.
VG170403 Dos Santos, som spilte nesten 250 kamper for Vålerenga mellom 2001 og 2011, kjenner at det blåser en positiv vind over klubben i år.
VG170403 Og noen dager senere fikk hun seg en svært positiv overraskelse da hun åpnet boken « Bandylirare 2017 », som gis ut i forbindelse med sluttspillsfinalene.
VG170403 Sett i et slikt lys er starten meget positiv .
DN170403 Årstidsmessig har vinteren og våren vært en positiv periode på Oslo Børs.
DN170403 Nå er optimismen økende, og indeksen viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend.
DN170403 Også klubbleder Grethe Brandsø er positiv til nyansettelsen.
DB170403 Børge Brende håper også at den nye administrasjonen skal ha en positiv effekt på den stillestående prossesen.
DB170403 UTVIKLING : - Utviklingen rundt merking av varer i Norge er positiv , sier Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.
DB170403 - Utviklingen er positiv , men det er likevel mye å ta tak i, kommenterer rådets fagdirektør for handel, Gunstein Instefjord : ¶
DB170403 Positiv utvikling i Norge ¶
DB170403 Kampen mot arbeidslivskriminalitet er for viktig til å neglisjere et virkemiddel med dokumentert positiv effekt.
DB170403 Den samfunnsøkonomiske effekten er dokumentert positiv i Sverige.
DA170403 For den lille bergenseren ble kampens største spiller i det som endte som en positiv serieåpning for Vålerenga på kjølige Ullevaal.
DA170403 Å bli knyttet til beboerne, ser mennene på som en utelukkende positiv ting.
DA170403 Jeg ønsker at beboerne skal ha en positiv opplevelse av meg og arbeidet jeg gjør, sier Ulltang.
AP170403 - Slik Finanstilsynet beskriver hvitvaskingsarbeidet i årsmeldingene for 2015 og 2016, opplever Finans Norge at det er en påviselig positiv utvikling innen næringen når det gjelder etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, sier fagsjef Else-Cathrine Lund i næringsorganisasjonen Finans Norge.
AA170403 Også klubbleder Grethe Brandsø er positiv til nyansettelsen.
AA170403 - Samtidig er litt av nøkkelen i en positiv festivalutvikling at man gjør endringer før publikum ser behovet for det, legger han til.
DB170402 Han er positiv og seriøs på alle måter, og har bidratt med masse energi og latter i laget.
DB170402 - Det er ekstra vondt uansett med slike utfordringer, men vi ser at samspillet fungerer, i form av at de som er inne og spiller melder tilbake at de har en positiv opplevelse.
BT170402 Når man lykkes med kroppsspråket får man en liten, men viktig opplevelse av mestring, og man får positiv feedback fra de andre på laget.
VG170401 Han er positiv .
SA170401 Positiv særbehandling er å behandle kjønnene ulikt for å fremme likestilling og innebærer blant annet å oppfordre menn til å søke visse stillinger og moderat kvotering.
SA170401 Ordfører Stanley Wirak er positiv til forslaget.
SA170401 Skulle Makropoulos komme til makten tror ikke Grønn det vil være en positiv forandring i organisasjonen.
SA170401 Men Aalbu håper at seerne vil få en positiv opplevelse fremover.
SA170401 Til slutt avla han en positiv dopingprøve under det amerikanske mesterskapet i desember 2014.
SA170401 Da ble det kjent at kappgjengeren Andreas Gustafsson hadde avlagt en positiv dopingprøve.
FV170401 Men Aalbu håper at seerne vil få en positiv opplevelse fremover.
DB170401 Nå skaper kroppen hans overskrifter igjen, men denne gangen er ikke omtalen like positiv som den var den gang.
BT170401 Skulle Makropoulos komme til makten tror ikke Grønn det vil være en positiv forandring i organisasjonen.
BT170401 Men Aalbu håper at seerne vil få en positiv opplevelse fremover.
BT170401 Men Aalbu håper at seerne vil få en positiv opplevelse fremover.
BT170401 Til slutt avla han en positiv dopingprøve under det amerikanske mesterskapet i desember 2014.
BT170401 Da ble det kjent at kappgjengeren Andreas Gustafsson hadde avlagt en positiv dopingprøve.
AP170401 Skulle Makropoulos komme til makten tror ikke Grønn det vil være en positiv forandring i organisasjonen.
AP170401 Men Aalbu håper at seerne vil få en positiv opplevelse fremover.
AP170401 Til slutt avla han en positiv dopingprøve under det amerikanske mesterskapet i desember 2014.
AP170401 Da ble det kjent at kappgjengeren Andreas Gustafsson hadde avlagt en positiv dopingprøve.
VG170331 I januar i fjor ble det kjent at Aregawi hadde avlagt positiv dopingprøve på hjertemedisinen meldonium.
VG170331 Mathisen er, i likhet med VGs fotballjournalist Knut Espen Svegaarden, svært positiv til Sarpsborgs signering av den 22 år gamle midtbanespilleren Kristoffer Zachariassen fra Nest-Sotra.
VG170331 Han er svært positiv til islendingen Molde signerte før jul i fjor.
VG170331 Hun var snarere sterkt utadvendt, positiv og offensiv.
VG170331 Kina-ekspert Cecilie Figenschou Bakke ved Norsk senter for menneskerettigheter mener at normaliseringen er svært positiv .
VG170331 - Hva skjer av positiv utvikling ?
VG170331 - Hovedbildet er at vi ikke kan se noen stor positiv utvikling.
SA170331 Kommunenes organisasjon KS er også positiv til satsing på kompetanse, men ønsker at kommunene skulle fått enda mer ansvar og handlingsrom.
SA170331 Generelt er det en positiv vind over Valle om dagen.
FV170331 Generelt er det en positiv vind over Valle om dagen.
DN170331 Pareto er positiv
DB170331 Vi får ikke gjort det på et halvt år, men at han er med på en positiv sesong nå er jo det beste for alle parter.
DB170331 Positiv etter testingen ¶
DB170331 POSITIV : Smøresjef Knut Nystad mener den nye bindingsideen er meget god, men er usikker på den elektroniske løsningen blir lovlig i verdenscupen.
DB170331 Cecilie Figenschou Bakke har i en årrekke ledet Norsk senter for menneskerettigheters satsing på Kina og mener normaliseringen er positiv .
DA170331 - Vi tror dette kan bidra til en positiv tid for by og næring, sa Rune Røksund, leder i Rogalands idrettskrets ( RIK ), på en pressekonferanse fredag.
DA170331 En positiv kraft.
BT170331 Jeg trodde ikke det var mulig å komme hit, så det har vært en positiv overraskelse.
BT170331 En ny amerikansk studie av Fabricius & Suh ( 2016 ) viser at overnattinger hadde en positiv effekt på barn-foreldre-forholdet, både for forholdet mor-barn og far-barn ved overnattinger i begge foreldres hjem - opp til like mange overnattinger i begge foreldres hjem ( inkludert 50 prosent overnattinger ).
AP170331 LO-leder Gerd Kristiansen er ikke like positiv til utviklingen i arbeidsmarkedet.
AP170331 Generelt er det en positiv vind over Valle om dagen.
AA170331 Han var svært positiv etter torsdagens møte og beskrev president Trump som en behagelig mann å være sammen med.
AA170331 Og for å få de fem prosentene, eller mer som Anda håper på, mener han at Venstre må snakke så halvparten blir berørt på en positiv måte.
AA170331 Ved de toneangivende børsene i Europa var utviklingen svakt positiv for DAX 30-indeksen i Frankfurt og CAC 40 i Paris.
AA170331 Cecilie Figenschou Bakke har i en årrekke ledet Norsk senter for menneskerettigheters satsing på Kina og mener normaliseringen er positiv .
AA170331 Kommunenes organisasjon KS er også positiv til satsing på kompetanse, men ønsker at kommunene skulle fått enda mer ansvar og handlingsrom.
AA170331 LO-leder Gerd Kristiansen er ikke like positiv til utviklingen i arbeidsmarkedet.
SA170330 En frokost med mye fiber vil ha en positiv innvirkning på blodsukkeret ditt resten av dagen.
FV170330 En frokost med mye fiber vil ha en positiv innvirkning på blodsukkeret ditt resten av dagen.
DN170330 - En må ikke synke ned i fortvilelse, men holde humøret oppe og være positiv .
DN170330 - En må ikke synke ned i fortvilelse, men holde humøret oppe og være positiv , sier Thorleif Enger, tidligere konsernsjef i Yara, talte under konferansen om økonomisk kriminalitet.
DN170330 Butikker med salg av elektriske varer, møbler og tekstiler og interiør har også hatt en positiv utvikling denne perioden.
DB170330 POSITIV : Ole Gunnar Solskjær er opptatt av å hente unge, sultne unggutter til Molde, men er likevel positiv til signeringen av Nicklas Bendtner.
DB170330 Likevel er han positiv til Rosenborgs stjernekjøp.
DB170330 Foto : Bjørn Langsem / Dagbladet ¶ POSITIV : Ole Gunnar Solskjær er opptatt av å hente unge, sultne unggutter til Molde, men er likevel positiv til signeringen av Nicklas Bendtner.
DB170330 Han er positiv , men mener at svært mye må på plass før taxi-markedet blir utslippsfritt.
DB170330 - Min erfaring med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er utelukkende positiv .
DA170330 Hun sier de allerede nå har fått mye positiv respons fra nærmiljøet.
DA170330 LES OGSÅ : Orkla om Jotunfjell Partners : - Vi er i en positiv dialog ¶
DA170330 - Responsen blant folk har vært overveldende positiv .
BT170330 En frokost med mye fiber vil ha en positiv innvirkning på blodsukkeret ditt resten av dagen.
AP170330 En frokost med mye fiber vil ha en positiv innvirkning på blodsukkeret ditt resten av dagen.
AA170330 Ved flere av de toneangivende børsene i Europa var utviklingen svakt positiv .
VG170329 Var uansett positiv .
SA170329 Virkeligheten har vært mer positiv enn prognosene, og det kan komme til å skje igjen, sier han.
SA170329 - Virkeligheten mer positiv
DB170329 | Toppkandidatene støtter kvinnekravet i NIF ¶ ¶ POSITIV : Petter Veland.
DA170329 Han er likevel positiv til batteridrevne hurtigbåter til byøyene og Hommersåk.
DA170329 Virkeligheten har vært mer positiv enn prognosene, og det kan komme til å skje igjen, sier han.
DA170329 - Virkeligheten mer positiv
AA170329 Virkeligheten har vært mer positiv enn prognosene, og det kan komme til å skje igjen, sier han.
AA170329 | Små utslag på positiv børs ¶
AA170329 Også ved de toneangivende børsene i Europa var utviklingen svakt positiv .
VG170328 Er kanskje for positiv til den uorganiserte idretten, men ville gjenopprette forholdet til kulturstatsråden.
VG170328 - Hun er positiv til dette.
DN170328 Positiv hovedindeks ¶
DN170328 Forslaget til nye retningslinjer for finanspolitikken tilsier at finanspolitikken fra 2018 blir nær nøytral, etter å ha gitt en positiv vekstimpuls over mange år, skriver Bruce.
DN170328 Vil vippse folk flest inn i gründerbedrifter ¶ Positiv til Airbnb-rapportering ¶
DA170328 Han både bor og er næringsdrivende ved Nytorget og er positiv til et politisk initiativ.
DA170328 - Jeg er i utgangspunktet positiv til at Nytorget nok en gang blir et samtaletema hos politikerne, men jeg håper at det ikke bare blir med praten, sier daglig leder for Urmaker Thorbjørnsen i Pedersgata, Tom Møller Christensen.
AA170328 Også de store børsene i Europa hadde en positiv utvikling.
VG170327 Linda Hofstad Helleland velger derimot å være positiv foran seansen : ¶
SA170327 Flere mente at Rekdal var mer positiv i andre omgang, men selv benekter han at han fikk beskjed om å moderere kritikken i pausen.
FV170327 Etter pause virket Rekdal riktignok mer positiv .
DB170327 Forskerne kom til at helsekontroller ikke ga noen positiv effekt verken på sykelighet, sykehusinnleggelser, bekymring, sykefravær eller uførhet.
DB170327 I den svenske testen av sju robotstøvsugere, er det én som skiller seg klart ut i positiv retning : Electrolux MotionSense ERV5210TG.
DA170327 Styreleder Karton Nilsen i Region Stavanger er positiv til opprettelsen.
BT170327 Flere mente at Rekdal var mer positiv i andre omgang, men selv benekter han at han fikk beskjed om å moderere kritikken i pausen.
AP170327 Flere mente at Rekdal var mer positiv i andre omgang, men selv benekter han at han fikk beskjed om å moderere kritikken i pausen.
AA170327 En annen positiv effekt for Barnekreftforeningen er at de gjennom Facebook-aksjonen er blitt mer kjent.
AA170327 Positiv omtale ¶
VG170326 Han viste seg frem på en positiv måte, men kantspilleren opplevde det som vanskelig å gå på et nytt tap med det norske landslaget.
SA170326 - Jeg har bare fått positiv feedback.
SA170326 Etter pause virket Rekdal riktignok mer positiv .
DN170326 Lydmessig er Lucid Sound LS30 en positiv overraskelse.
DN170326 For å skape en mer positiv dynamikk tror hun Brende gjør lurt i å legge vekt på områder hvor samarbeidet er godt.
DN170326 Det avgjørende blir å komme tidlig i gang med en positiv dialog om det framtidige forholdet, mener han.
BT170326 Etter pause virket Rekdal riktignok mer positiv .
AP170326 Det har vært en fin dialog, som har handlet om hvorvidt man har vært best tjent med å ha oss inne, i rollen som en positiv pådriver for å justere prosjektet, eller om signaleffekten ved at vi trakk oss ut ville være bedre.
AP170326 Vi er sikre på at en 500 meter lang sykkelgate vil være en positiv utvikling, sier prosjektleder Karl Jon Sørli i Oslo S Utvikling ( OSU ) og Geir Lynnebakken, lederen for Bjørvika Infrastruktur.
AP170326 - Jeg har bare fått positiv feedback.
AP170326 - Jeg har bare fått positiv feedback.
AP170326 Etter pause virket Rekdal riktignok mer positiv .
VG170325 Psykiater og sexolog Haakon Aars mener den økte bruken av ereksjonsfremmende midler er positiv : ¶
SA170325 I et intervju med avisen Algemeen Dagblad er imidlertid den tidligere landslagsprofilen André Bergdølmo positiv til at Ødegaard har valgt å fortsette karrièren i nederlandske Heerenveen.
DN170325 - Senterpartiet er tradisjonelt positiv til privat næringsliv, men med en gang det kommer til noe som har med mennesker å gjøre, så blir man automatisk negativ, slik som SV og Rødt.
DB170325 Det er jeg positiv til.
AP170325 I et intervju med avisen Algemeen Dagblad er imidlertid den tidligere landslagsprofilen André Bergdølmo positiv til at Ødegaard har valgt å fortsette karrièren i nederlandske Heerenveen.
AA170325 - Senterpartiet er tradisjonelt positiv til privat næringsliv, men med en gang det kommer til noe som har med mennesker å gjøre, så blir man automatisk negativ, slik som SV og Rødt.
VG170324 Ingen av løsningene fremstår særlig sannsynlige - og nå får tiden vise om en viss grad av gjenopprettet dialog vil ha noen effekt i positiv retning.
VG170324 Det betyr at de etter ytterligere to uker vil bli permittert, så sant ikke klubbens økonomiske forutsetninger skulle endres - i positiv forstand.
VG170324 Celina har ikke preget de første Kosovo-kampene i like positiv grad ; han ble utvist for dytting i landets aller første privatlandskamp, mot Færøyene i juni i fjor.
VG170324 Nasjonalitet og god kjennskap til egen historie er en positiv kraft når den brukes til å skape trygghet i møte med andre folk eller personer.
VG170324 - Å flytte godset som i dag fraktes på vei over til bane, vil ikke bare ha en positiv klimaeffekt.
DN170324 - Dette er en positiv utvikling som bidrar til å frigjøre ressurser til andre oppgaver.
DN170324 Obama positiv
DB170324 Northug var ikke like positiv i omtalen da han snakket med Dagbladet denne uka : ¶
DB170324 Måten han håndterer møtene og treningene på er veldig positiv .
DB170324 - Å flytte godset som i dag fraktes på vei over til bane, vil ikke bare ha en positiv klimaeffekt.
DA170324 Dermed blir « Disaora », hans første album på 11 år, nesten som en positiv overraskelse, selv om Ravi er seg selv lik.
AA170324 - Å flytte godset som i dag fraktes på vei over til bane, vil ikke bare ha en positiv klimaeffekt.
SA170323 Generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, er positiv til å gi helsehjelp framfor bøter til rusavhengige, men sier til Klassekampen at SV går for langt : ¶
SA170323 - Det er en anledning til å leve opp til forventningene på en positiv måte.
DN170323 Eiendomsmeglerbransjen er positiv til konsolideringen i takstbransjen.
DN170323 Positiv til kjededannelse ¶
DN170323 Ifølge Bloomberg må detaljhandelen øke med enestående 3,3 prosent i mars for at summen for de tre første månedene i år skal bli positiv .
DB170323 Derimot er hun klar på at selv om det kan ha en positiv effekt, er en av produsentenes markedsføring er villendene.
DB170323 Som en positiv konsekvens av dette har andelen som bruker heroin blitt redusert i samme tidsrom.
DA170323 Undersøkelser viser at publikum nå har en positiv oppfatning av norsk film, sier Giske. 28 prosent kvinner ¶
BT170323 - Det er en anledning til å leve opp til forventningene på en positiv måte.
AP170323 I enkelte Kreml-lojale medier i Russland blir mordet fremstilt som en positiv nyhet.
AP170323 I enkelte Kreml-lojale medier i Russland blir mordet fremstilt som en positiv nyhet.
AP170323 Fra 2009 har også de minst sentrale kommunene hatt en positiv , men relativt liten vekst.
AP170323 - Det er en anledning til å leve opp til forventningene på en positiv måte.
SA170322 Volvo er positiv til annen generasjons biodrivstoff av typen HVO.
SA170322 Han var på forhånd positiv til muligheten til å få jobben permanent under Lars Lagerbäck.
SA170322 Pilene peker imidlertid i positiv retning for Hareide.
FV170322 - Det er en anledning til å leve opp til forventningene på en positiv måte.
DN170322 Han legger til at Berenberg er mer positiv enn konsensus.
DN170322 - Hittil i år har vi hatt positiv avkastning hver eneste uke, det er ikke normalt, sier Tunaal.
DN170322 - De makroøkonomiske indikatorene, som pmi-er og sentimentsindekser, begynte å gå i positiv retning allerede før Trump.
DB170322 - Han ( Lagerbäck ) har gjort det veldig bra i sine tidlige jobber, og det blir uansett ofte en positiv reaksjon når man bytter trener.
DB170322 Brede tiltak rettet inn mot barnehagen og skolen, viser svært positiv virkning.
DB170322 I VG noen dager tilbake går professor og sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen i rette med Kjetil Rolness og hevder han er sutrete fordi han er « negativt innstilt til innvandring » og ikke positiv nok til flerkultur.
DB170322 - Det har vært en veldig positiv erfaring å ha « Luksusfellen » på besøk.
BT170322 Han var på forhånd positiv til muligheten til å få jobben permanent under Lars Lagerbäck.
AP170322 Volvo er positiv til annen generasjons biodrivstoff av typen HVO.
AP170322 Han var på forhånd positiv til muligheten til å få jobben permanent under Lars Lagerbäck.
AP170322 Pilene peker imidlertid i positiv retning for Hareide.
VG170321 King er positiv
SA170321 - Gjennom hele min karriere har jeg alltid søkt muligheter der jeg kan utgjøre en positiv forskjell, og der jeg kan bli del av noe stort.
SA170321 - Gjennom hele min karriere har jeg alltid søkt muligheter der jeg kan utgjøre en positiv forskjell, og der jeg kan bli del av noe stort.
DB170321 - Selv om vi gikk ut med dette for bare noen få dager siden, har vi allerede fått masse positiv respons på tiltaket, både fra kunder og fra bransjen for øvrig.
DB170321 - Det gleder oss at det sist uke var en positiv utvikling med en nedgang på antall klager, men totalbilde er at antall klager har økt betraktelig, og ikke litt slik som etatsdirektør Sundberg hevder, sier Enger.
DB170321 SAMARBEID : Dagbladets sjefsredaktør er svært positiv til det nye samarbeidet mellom VG, Dagbladet og NRK.
DB170321 Foto : Sunniva Pollestad Haugland / Privat ¶ POSITIV : Vixen-redaktør Ida Elise Einarsdóttir.
DB170321 - Jeg fikk masse positiv respons og skryt.
DA170321 Men han mener også at en forretningstilnærming vil kunne ha en positiv side.
DA170321 - Hotellnedgangen kan bli positiv så lenge vi kan få hotellbransjen med på å tenke langsiktig.
AP170321 Dagen etter kongresshøringen hvor FBI-sjefen bekreftet at FBI etterforsker forholdet mellom Moskva og Trump, forsøkte Kreml-kontrollerte medier heller å finne en « positiv » vri.
AP170321 - Gjennom hele min karriere har jeg alltid søkt muligheter der jeg kan utgjøre en positiv forskjell, og der jeg kan bli del av noe stort.
AP170321 - Gjennom hele min karriere har jeg alltid søkt muligheter der jeg kan utgjøre en positiv forskjell, og der jeg kan bli del av noe stort.
AA170321 | Al-Abadi positiv etter møtet med Trump ¶
AA170321 Iraks statsminister Haider al-Abadi var positiv etter møtet med president Donald Trump mandag.
AA170321 To av dagens mest omsatte selskaper, Telenor og DNB, bidro til å trekke indeksen i positiv retning med en økning på henholdsvis 1,55 og 0,29 prosent.
AA170321 Dagen var likevel positiv for riggselskapene, og Dagens Næringsliv melder om " riggboom " på Oslo Børs på grunn av at investorene tror bunnen er nådd for riggaksjene.
AA170321 Adresseavisen fortalte før helgen at tidligere skolestart verken har hatt negativ eller positiv betydning for skoleprestasjonene.
VG170320 Etter en positiv trend tidlig høst 2015, går det bare en vei for Høgmo : På hodet ut av EM-play-off mot Ungarn etter feildisponeringer av laget - etterfulgt av en elendig start på VM-kvaliken høsten 2016.
VG170320 Else : Hun er veldig positiv - noe som er både positivt og negativt.
VG170320 Anne : Autoriteten er positiv .
SA170320 En slik energi vil alltid spre seg til resten av laget og folk rundt, og Viking er i år avhengig av å ha mye positiv energi både i laget, og rundt laget.
DN170320 Årstidsmessig har vinteren og våren vært en positiv periode på Oslo Børs.
DN170320 - Det er en positiv dreining at vi at vi nå går til det modige steget å innrømme at vi gikk i feil retning, sa Cryan da han presenterte emisjonen for markedet.
DN170320 - Etter den vellykkede noteringen har selskapet hatt en positiv utvikling på Oslo Børs.
DN170320 - Det var en veldig positiv opplevelse for oss, sier Ricketts.
DN170320 - Det var en veldig positiv opplevelse for oss, sier Ricketts.
DB170320 Bare positiv i 2004 ¶
DB170320 - Differensen mellom kontantbeholdning og forbruk er positiv for Jensen i 2004, men negativ i alle årene etter, sier hun.
DB170320 Her gjør vi dette til en positiv opplevelse ved å by på god mat som appellerer til smaks- og luktesansen, og levende musikk for hørselssansen, forklarer innehaveren, som godt kunne tenke seg å åpne en filial i Oslo : ¶
DA170320 - Ordføreren var positiv , men nå har det gått nesten tre år uten at noe skjer.
DA170320 Næringen er positiv til ideen, men ikke før teknologien blir god nok.
DA170320 Fylkesleder i Norges Taxiforbund Rogaland, Solveig Nærland, sier næringen er positiv , men at det er teknologien det skorter på.
DA170320 At de har lekt seg med stoffet og bygget forestilling på lek, er i det minste tydelig, og bidrar til en positiv energi i forestillingen.
AP170320 En slik energi vil alltid spre seg til resten av laget og folk rundt, og Viking er i år avhengig av å ha mye positiv energi både i laget, og rundt laget.
AA170320 - Rapporten viser at økningen av flyktninger, hvis det blir håndtert skikkelig, vil ha en liten, positiv økning i veksten på kort og mellomlang sikt, skriver kommisjonen.
AA170320 Han utdypet dette : « Det vil bli krevd en positiv innstilling og vilje til å sette seg inn i den nye livsanskuelse for derved å bli villige hjelpere til reisningen av den nye samfunnsbygningen, Nasjonal Samlings Ungdomsfylking ( NSUF ) ».
VG170319 En positiv plan er å vektlegge kulturturisme, ved å opprette samarbeidsråd mellom kultur og reiseliv.
VG170319 - Dessuten er det slik at Ap er mer positiv enn noensinne, sier han og viser til at flere Ap-representanter i vinter fremmet et forslag i Stortinget, som Ap stemte for om « gradvis innføring av tilbud om et enkelt skolemåltid, finansiert og begrunnet som et folkehelsetiltak ».
VG170319 Ap-nestleder Hadia Tajik er imidlertid litt mer positiv når det kommer til SVs ferske klimakrav.
DN170319 Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune stiller seg positiv til planen.
DA170319 - Jeg registrerer at et flertall av fylkeslagene som har behandlet kompromissforslaget er positiv til dette.
AA170319 - Jeg registrerer at et flertall av fylkeslagene som har behandlet kompromissforslaget er positiv til dette.
VG170318 Også Helene ser på finalen som en positiv opplevelse : ¶
VG170317 Mens Sverige og Danmark har hatt en positiv medaljeutvikling i sommer-OL de siste ti årene, har Norge gått andre veien.
SA170317 Safe-leder i Exxon positiv til nye norske eiere ¶
SA170317 | Safe-leder i Exxon positiv til nye norske eiere ¶
SA170317 Safe-leder Bjørn Sætervik i oljeselskapet er positiv til nye eiere.
SA170317 Da vil jeg føle at jeg glir mye bedre gjennom vannet, og dermed få en positiv opplevelse.
FV170317 Direktøren i Allskog sier at han « er avventende - men positiv til bioeventyret ».
DN170317 - Normalt bruker man å belønne toppsjefer for at virksomheten utvikles i positiv retning, men det har mildt sagt ikke skjedd i PostNord, sier økonomiprofessor Anders Drejer ved Aalborg Universitet.
DB170317 Johannes Thingnes Bø forteller til Dagbladet at han er positiv til at sporten utvikler seg.
DB170317 - Du er positiv ?
DB170317 Det er usikkert hvor effektiv kontrollen etter hvert er blitt, men utviklingen synes positiv : ¶
DB170317 Bergen noterer seg med en positiv utvikling på - 2%, fra 20 til 18 prosent.
DB170317 De av oss som har deltatt i større organisasjoner vet at slike tiltak kan ha svært positiv virkning.
DA170317 Grønne Venstre gikk til valg på klima, kamp mot ulikheter og en positiv holdning til innvandring, og står på mange måter for det motsatte av PVV.
BT170317 Da vil jeg føle at jeg glir mye bedre gjennom vannet, og dermed få en positiv opplevelse.
AP170317 Da vil jeg føle at jeg glir mye bedre gjennom vannet, og dermed få en positiv opplevelse.
AA170317 - Overgangen til videregående oppleves som veldig positiv for yrkesfagelevene.
VG170316 Da VG snakker med henne dagen etter valget, er hun avmålt positiv .
VG170316 Han er mer positiv nå.
SA170316 VÆR POSITIV : Melbye oppfordrer foreldre til å være oppmuntrende ved å vise at man selv liker maten og si at man synes smaker godt.
SA170316 John Olav er ekstremt duellsterk, sier Andersson, som også trekker fram Christian Tveit som en positiv overraskelse i oppkjøringen.
SA170316 - Tveit en positiv overraskelse ¶
FV170316 John Olav er ekstremt duellsterk, sier Andersson, som også trekker fram Christian Tveit som en positiv overraskelse i oppkjøringen.
FV170316 - Tveit en positiv overraskelse ¶
DN170316 Nederland kan få en regjering som er mer positiv til EU og innvandring.
DN170316 - Har vi en konkret og positiv dialog med en kjøper fredag ettermiddag, vil vi se på muligheten for å få ut aviser også lørdag, sier Snertingdalen.
DB170316 - Jeg håper jeg får rettet opp hoppingen nok til å få en positiv slutt på sesongen.
DA170316 Høyre har også fått mye positiv oppmerksomhet, og det var ingen voldsomme konflikter i løpet av landsmøtet, sier valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh.
DA170316 - Nå ser vi begynnelsen på en positiv trend.
DA170316 Positiv for Høyre ¶
BT170316 VÆR POSITIV : Melbye oppfordrer foreldre til å være oppmuntrende ved å vise at man selv liker maten og si at man synes smaker godt.
BT170316 Hvorfor skal vi vente med å innhente fullgod fagkunnskap om en vei som Statens vegvesen har beregnet vil gi en positiv netto samfunnsnytte på hele 14 milliarder kroner ?
AP170316 Statsråden innrømmer at det er helt uvanlig å foreslå en skattelettelse for en spesifikk næring, men hun mener at det nå haster å komme med tiltak for hoteller og overnattingssteder for å bygge opp under en svært positiv utvikling i norsk reiseliv.
AP170316 VÆR POSITIV : Melbye oppfordrer foreldre til å være oppmuntrende ved å vise at man selv liker maten og si at man synes smaker godt.
AP170316 John Olav er ekstremt duellsterk, sier Andersson, som også trekker fram Christian Tveit som en positiv overraskelse i oppkjøringen.
AP170316 - Tveit en positiv overraskelse ¶
AA170316 Olsø : - Svært positiv
AA170316 Gitt det grovt uriktige bildet som Adressas omtale har skapt av saken, er jeg svært positiv til at kommuneadvokaten gjør en slik vurdering.
VG170315 Dette var det første av mange steg mot en positiv bedring, skriver Affleck i innlegget.
VG170315 Inngangen til budsjettkonferansen er ganske positiv .
VG170315 - Trygg kan jeg ikke være, men vi er beredt til å kunne motta både positiv og negativ kritikk av det vi nå lanserer, det må vi være.
SA170315 Alternativet er at man bare kan skylde på andre, hvis man får i seg noe som fører til en positiv dopingtest.
SA170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
FV170315 VÆR POSITIV : Melbye oppfordrer foreldre til å være oppmuntrende ved å vise at man selv liker maten og si at man synes smaker godt.
FV170315 Alternativet er at man bare kan skylde på andre, hvis man får i seg noe som fører til en positiv dopingtest.
FV170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
FV170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
DN170315 Utviklingen har fått aksjestrateg Peter Hermanrud til å bli svært positiv til sektoren, og Kina er jokeren, mener han.
DB170315 - Grand Café var et friskt pust i fjor, men vi hadde en positiv utvikling på samtlige restauranter.
DB170315 Hvis jeg skal velge å være positiv , tror jeg ikke at Høyre forstår hva de går inn for.
DB170315 - Dette er det første av mange skritt mot en positiv tilbakekomst, skriver Affleck på Facebook.
DA170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
DA170315 Petoro nevner i sin årsberetning at etter mange år med positiv utvikling i HMS ( Helse-, miljø- og sikkerhet ) var fjoråret også preget av helikopterulykken på Turøy samt en rekke alvorlige hendelser mot slutten av året.
DA170315 Så lenge vi har en positiv utvikling, så skal vi stå på.
DA170315 Flybussen hadde en positiv start, da tilbudet ble opprettet i august i fjor.
BT170315 Alternativet er at man bare kan skylde på andre, hvis man får i seg noe som fører til en positiv dopingtest.
BT170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
AP170315 - Det er definitivt et tegn på en positiv stemning, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.
AP170315 Alternativet er at man bare kan skylde på andre, hvis man får i seg noe som fører til en positiv dopingtest.
AP170315 Alternativet er at man bare kan skylde på andre, hvis man får i seg noe som fører til en positiv dopingtest.
AP170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
AA170315 - Det er definitivt et tegn på en positiv stemning, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.
AA170315 Petoro nevner i sin årsberetning at etter mange år med positiv utvikling i HMS ( Helse-, miljø- og sikkerhet ) var fjoråret også preget av helikopterulykken på Turøy samt en rekke alvorlige hendelser mot slutten av året.
AA170315 Hadia Tajik er en av de klare og sterke stemmene vi trenger for å oppnå positiv forandring innen ulike felt.
VG170314 At vi støtter og løfter hverandre med positiv energi slik at begge kan blomstre.
VG170314 Vi har en kjempesjanse til å bli en positiv overraskelse i dette valget, sier han.
VG170314 - Det er den første valgkampen jeg går inn i der vi har en positiv tendens, og ikke en tendens som peker nedover, sier Lysbakken.
SA170314 Ser vi på Rogaland bygger de mer enn behovet er nå, det er en positiv utvikling, sier Sjøgren.
SA170314 Positiv utvikling i Rogaland ¶
FV170314 Kim Eilertsen, prosjektansvarlig for Rent Senter-programmet, forklarer reglene : Hvis det avlegges en positiv prøve, vil medlemmet få et varsel om utestengelse.
DN170314 Regjeringen viser til flere trekk ved norsk økonomi som bidrar i positiv retning : ¶ | - Vi er på vei ut av den vanskeligste perioden ¶
DB170314 Espen Udland, administrerende direktør og ansvarlig redaktør i ABC Startsiden, sier han er svært positiv til at Hegnar har kjøpt selskapet.
DB170314 Margreth Olins film « Barndom » har fått svært positiv mottakelse fra publikum og anmeldere.
DB170314 Nå får hun imidlertid positiv oppmerksomhet rettet sin vei.
DA170314 - Positiv utvikling ¶ påpeker Skedsmo.
BT170314 Ser vi på Rogaland bygger de mer enn behovet er nå, det er en positiv utvikling, sier Sjøgren.
BT170314 Positiv utvikling i Rogaland ¶
AP170314 Ser vi på Rogaland bygger de mer enn behovet er nå, det er en positiv utvikling, sier Sjøgren.
AP170314 Positiv utvikling i Rogaland ¶
AA170314 I en Twitter-melding skriver Greenblatt at han og Abbas har hatt " en positiv og vidtrekkende meningsutveksling om den nåværende situasjonen ".
VG170313 Og han er alltid positiv selv om han hopper dårlig så smiler han, sier Alexander Stöckl.
SA170313 Therese Johaug på pressekonferansen etter at det ble kjent at hun hadde avgitt positiv dopingtest.
SA170313 Kim Eilertsen, prosjektansvarlig for Rent Senter-programmet, forklarer reglene : Hvis det avlegges en positiv prøve, vil medlemmet få et varsel om utestengelse.
SA170313 Kim Eilertsen, prosjektansvarlig for Rent Senter-programmet, forklarer reglene : Hvis det avlegges en positiv prøve, vil medlemmet få et varsel om utestengelse.
SA170313 Han har vært litt overtrent og ødelagt en sesong, men han har hatt en positiv utvikling under VM og i Drammen, sier Aukland.
FV170313 Han har vært litt overtrent og ødelagt en sesong, men han har hatt en positiv utvikling under VM og i Drammen, sier Aukland.
DN170313 « Våre aksjestrateger er overvekt i europeiske energiaksjer, som har hengt etter sine amerikanske kolleger så langt i år, og har en positiv kostnadskutthistorie.
DB170313 Hvis det avlegges en positiv prøve, vil medlemmet få et varsel om utestengelse.
DB170313 Formutviklingen har imidlertid vært positiv med 5. og 8. plass i Lahti-VM da det gjaldt, samt en 4. plass i sprinten i Drammen tre dager etter VM-femmila.
DB170313 - Vi har tro på at de som har motarbeidet oss før vi ha en mer positiv holdning til Tyrkia etter valget 16. april.
DB170313 Vi har to fra Bodø, to fra Larvik, en fra overklassen, en som liker å ha det kult, og en som digger å være positiv .
DB170313 Mathias jobber som PT, digger å være positiv , og går til Sophie, og i kveldens største tvist får vi vite at hun uttaler navnet sitt « Soaph ».
DB170313 Denne forbipasserende trakasseringen har overraskende nok en positiv effekt.
BT170313 Han har vært litt overtrent og ødelagt en sesong, men han har hatt en positiv utvikling under VM og i Drammen, sier Aukland.
BT170313 Kim Eilertsen, prosjektansvarlig for Rent Senter-programmet, forklarer reglene : Hvis det avlegges en positiv prøve, vil medlemmet få et varsel om utestengelse.
AP170313 Kim Eilertsen, prosjektansvarlig for Rent Senter-programmet, forklarer reglene : Hvis det avlegges en positiv prøve, vil medlemmet få et varsel om utestengelse.
AP170313 Han har vært litt overtrent og ødelagt en sesong, men han har hatt en positiv utvikling under VM og i Drammen, sier Aukland.
AA170313 Så han fikk positiv oppmerksomhet og tilbakemeldinger på at han vil bli savnet og at det var en modig avgjørelse å be om permisjon, sier Waage.
AA170313 Selv om det i ettertid har vært mye positiv tilbakemelding, har det også vært kommentarer Storsve ikke setter stor pris på.
VG170312 Mens Stjernen var positiv etter to gode hopp, er Tande allerede ferdig med å fokusere på sammenlagttittelen i den norske hoppturneringen.
DA170312 Byantikvaren positiv
VG170311 Selv om det er et alvorlig tema, prøver vi å ha en positiv og humoristisk tilnærming.
SA170311 I dagens situasjon hvor gjeldsrentene er vesentlig høyere enn friinntektsrenten, vil provenyeffekten for staten være positiv .
DB170311 Det var en enorm respons, men ikke en spesiell positiv en.
AA170311 I et intervju i Dagens Næringsliv er klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) nokså positiv til en slik avgift.
VG170310 - Jeg synes det er en veldig god idé og er bare positiv .
VG170310 Det toppet seg likevel med at han beskyldte mediene for å ha noe av skylden for at Therese Johaug fikk en positiv dopingprøve.
VG170310 - Forren kommer til en flott klubb som er på en kjempeopptur med positiv stemning og utsolgt stadion.
SA170310 - Fredrik har vært positiv i perioder, sier Nilsen ¶
FV170310 POSITIV : Bilanalytiker og trendforsker Anders Hovde fra TNS Gallup.
DB170310 - Men tidligere CAS-dommer er jo full av eksempler på formildende omstendigheter som har gitt straffer på langt under 24 måneder etter en positiv dopingprøve på et anabolt stoff.
DB170310 Kikkan Randall er imidlertid mer positiv .
DB170310 - Jeg er mye mer positiv enn i begynnelsen av VM.
DB170310 desember i fjor og utviklingen i år har vært positiv .
DB170310 - Du blir litt ydmyk når du ser at folk bryr seg på en positiv måte, når jeg har « driti » på draget, legger han til.
DA170310 Selv om han er positiv til Geert Wilders, vil han likevel ikke stemme på partiet - han skal stemme på Partiet for dyr ( ja, det finnes et eget parti for dyrenes rettigheter, og det er representert i parlamentet ).
DA170310 Det har vært en voldsom reaksjon, men det har også vært oppmuntrende å få masse positiv respons.
BT170310 - Fredrik har vært positiv i perioder, sier Nilsen ¶
AP170310 - Fredrik har vært positiv i perioder, sier Nilsen ¶
AA170310 Ifølge Dagens Næringsliv har flere meglerhus denne uka oppgradert eller startet dekning av aksjen med positiv anbefaling, etter meldinger forrige uke om finansiell restrukturering.
VG170309 Vi har en positiv tro.
VG170309 Cappelens advokat : - Ikke greit ¶ - Positiv tro ¶
VG170309 - Jeg suger til meg positiv energi fra andre.
VG170309 Les også : Slik blir den femårige lærerutdanningen ¶ Positiv
SA170309 POSITIV : Bilanalytiker og trendforsker Anders Hovde fra TNS Gallup.
SA170309 Men vi skal opp på 5 millioner, og med utviklingen på inntektssiden så er det all grunn til å være positiv og sterk i troen, sier han.
SA170309 Når det først ble Lagerbäck tror jeg det kan bli en positiv dreining.
SA170309 Branns daglige leder Vibeke Johannesen forklarer hvorfor hun tror marerittkvelden for to år siden var positiv for Brann.
SA170309 Sørlendingen er likevel positiv , og har klokkertro på at han er den riktige mannen for jobben.
FV170309 Sveriges landslagssjef, Rikard Grip, mener det er positiv med en internasjonal granskning av Johaug-saken.
FV170309 Sørlendingen er likevel positiv , og har klokkertro på at han er den riktige mannen for jobben.
DN170309 I tillegg til utsiktene for reallønnsoppgang, trekker Eika også frem rekordlave renter som en positiv faktor for lommeboken.
DN170309 Det at de vil fortsette å være det må betraktes som en positiv sak i seg selv, sier Eika.
DN170309 I tillegg til utsiktene for reallønnsoppgang, trekker Eika også frem rekordlave renter som en positiv faktor for lommeboken.
DN170309 Det at de vil fortsette å være det må betraktes som en positiv sak i seg selv, sier Eika.
DN170309 Holth mener det er en underliggende positiv aktivitet i markedet, og ser at kapitalinteressen kommer tilbake.
DB170309 Den blir en positiv reiseopplevelse for våre kunder, mener informasjonssjefen.
DB170309 september en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin.
DB170309 I løpet av 12 måneder vil stiftelsen møte unge folk som forteller hvordan Manchester United har hatt en positiv innvirkning på livene deres.
DB170309 Derfor er han positiv til stakefrie soner som et ledd i dette.
DB170309 Positiv Klæbo ¶
DB170309 september en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin.
DB170309 Helgesen mener beslutningen ble tatt for raskt, og sier at dersom effekten ikke er positiv , er et alternativ å gå tilbake til Stortinget.
DB170309 Faktisk har både regjering og opposisjon aktivt valgt å ignorere dette : Da Miljøpartiet De Grønne i vinter foreslo å utrede bruken av biodrivstoff for å sikre at det har positiv effekt for miljøet, ble det nedstemt på Stortinget.
DA170309 Mottakelsen har vært overveldende positiv , både hjemme i Sverige og ute i verden.
BT170309 Volvo Car Norway ¶ POSITIV : Bilanalytiker og trendforsker Anders Hovde fra TNS Gallup.
AP170309 Politisjefen mener at forskerne har hengt seg opp i Salutt-området, og at utelivsvolden i sentrum som helhet viser at utviklingen er positiv .
AP170309 - Vi opplever at prosjektet har ført til en positiv endring i Oslos uteliv.
AP170309 Den blir svakt positiv i år, før den blir rundt 1 prosent de påfølgende to årene.
AP170309 POSITIV : Bilanalytiker og trendforsker Anders Hovde fra TNS Gallup.
AP170309 Men vi skal opp på 5 millioner, og med utviklingen på inntektssiden så er det all grunn til å være positiv og sterk i troen, sier han.
AP170309 Når det først ble Lagerbäck tror jeg det kan bli en positiv dreining.
VG170308 Det store flertallet av norske barnefamilier har hatt en svært positiv inntektsutvikling over de siste tiårene.
SA170308 Storbyområdet Stavanger - Sandnes har for flere år siden startet en positiv utvikling av busstilbudet : ¶
SA170308 Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix ¶ Positiv rapport ¶
DN170308 Det skotske meglerhuset har skrevet en positiv analyse av selskapet, som antyder videre oppgang, på tross av sterk utvikling de siste månedene.
DN170308 - En positiv analyse fjernes, hvordan påvirker det ?
DB170308 - Jeg får prøve å være positiv og bruke det som motivasjon, men jeg skulle helst ha vært uten dette.
DB170308 Da vil man kunne forvente at karakterene ville utviklet seg i en positiv retning på videregående, men det er ingen slik utvikling.
DB170308 Russen ser imidlertid ikke bekmørkt på situasjonen, og skriver at de anser kritikken låta har fått, som positiv : ¶
DB170308 Ulrikke Falch, som er kjent for sine feministiske budskap og hyppige kroppspressoppgjør på sosiale medier, har fått mye positiv oppmerksomhet for leserinnlegget i diverse nettsamfunn onsdag ettermiddag.
DA170308 Utover denne duellen vil dagens sprint by på mange poenger : Marit Bjørgen vil bli hyllet etter sin storeslem i Lahti, Ingvild Flugstad Østberg jakter en positiv opplevelse etter nedturen i VM og blant gutta er både Petter Northug, stafetthelten Finn Hågen Krogh og vinterens komet Johannes Høsflot Klæbo på start.
DA170308 Dersom egnethetsvurderingen er positiv , er neste steg å lage en sak som så skal legges fram for retten.
DA170308 Det at jenter og kvinner behandles med respekt og får de samme rettighetene til utdanning og arbeid, vil ikke bare bidra positivt for hvert enkelt individ, men også ha en viktig og positiv samfunnseffekt for utvikling, stabilitet og velferd.
BT170308 Branns daglige leder Vibeke Johannesen forklarer hvorfor hun tror marerittkvelden for to år siden var positiv for Brann.
AP170308 - Nå som vi utvider hele flyplassen og får bedre tilbud og plass, håper vi selvfølgelig at vi ser en positiv utvikling, legger han til.
AP170308 Keshvari vil se nærmere på det konkrete forslaget, men er umiddelbart positiv til å erstatte støtten med et annet tilbud.
AP170308 - Jeg er veldig positiv til at byrådet nå foreslår dette og innser at kontantstøtten i mange tilfeller fungerer som en fattigdomsfelle, som særlig rammer kvinner med minoritetsbakgrunn, skriver Venstres gruppeleder i Oslo.
AP170308 Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix ¶ Positiv rapport ¶
AA170308 Haley understreket at nordkoreanerne må komme med en eller annen form for positiv gest før USA vil åpne for forhandlinger.
VG170307 Journalist Mads Wehlast, som dekker dansk fotball for Ekstra Bladet, er i utgangspunktet positiv til Bendtners overgang.
VG170307 Han forteller at utlysningen også har hatt en positiv , ønsket effekt.
SA170307 Selv om framtiden i mediebransjen fortsatt ikke er rosenrød, mener Gundersen tendensen er positiv .
SA170307 Sveriges landslagssjef, Rikard Grip, mener det er positiv med en internasjonal granskning av Johaug-saken.
SA170307 Branns daglige leder Vibeke Johannesen forklarer hvorfor hun tror marerittkvelden for to år siden var positiv for Brann.
DN170307 Siden oppstarten har vi hatt positiv avkastning i åtte av ti måneder og 20,2 prosent totalt sett.
DN170307 Widerøe overtok SAS' bakketjenester langs kysten i fjor, og det ga positiv resultateffekt.
DN170307 Helgesen understreker at biodrivstoff-satsingen samlet sett vil gi positiv klimaeffekt når effekten av det avanserte drivstoffet inkluderes.
DN170307 Fuel Nozzle - - - - Hvis effekten ikke er positiv , må vi vurdere hva vi skal gjøre.
DB170307 - Ingen av pasientene er lenge nok hos oss til at vi kan måle helseeffekten, men responsen har vært overveldende positiv og det tyder på at vi gjorde gode grep, forteller Steen Petersen.
DB170307 - Det er ingen tvil om at det digitale mva-fritaket har hatt positiv effekt på opplagsutviklingen, sier administrerende direktør Randi S.
DA170307 Utviklingen av NO2 er beregnet til å være så positiv at Norsk institutt for luftforskning ikke beskriver ytterligere tiltak for å redusere NO2.
DA170307 - Hvis effekten ikke er positiv , må vi vurdere hva vi skal gjøre.
DA170307 Men nå er også Høyre og Frp på Stortinget positiv til tanken.
BT170307 Reiselivsdirektør Ole Warberg er svært positiv til at Norwegian nå utvider sin satsing på Bergen med å opprette to nye USA-ruter.
BT170307 Sjefredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes, er positiv til forslagene fra utvalget.
BT170307 Sveriges landslagssjef, Rikard Grip, mener det er positiv med en internasjonal granskning av Johaug-saken.
BT170307 Sveriges landslagssjef, Rikard Grip, mener det er positiv med en internasjonal granskning av Johaug-saken.
AP170307 Vi voksne gikk på det første toget med en positiv , men avventende innstilling.
AP170307 Gjestehuset i München var en positiv overraskelse og kan absolutt anbefales til den som ønsker seg en ekte smak av Bayern med høyt komfortnivå : Brauerei Gasthaus Lohhof som tilhører « slottsbrygeriet » i Haimhausen.
AP170307 Si ;D-innlegg : Kall meg gjerne naiv eller uvitende, men jeg mener det skjer en positiv utvikling.
AP170307 Sveriges landslagssjef, Rikard Grip, mener det er positiv med en internasjonal granskning av Johaug-saken.
AP170307 Branns daglige leder Vibeke Johannesen forklarer hvorfor hun tror marerittkvelden for to år siden var positiv for Brann.
AP170307 Branns daglige leder Vibeke Johannesen forklarer hvorfor hun tror marerittkvelden for to år siden var positiv for Brann.
AA170307 - Hvis effekten ikke er positiv , må vi vurdere hva vi skal gjøre.
VG170306 Sverige har i en periode spilt en positiv rolle i russisk media, men i det siste har vi sett mer skittkasting og latterliggjøring.
VG170306 Et annet forslag som Horne ikke er udelt positiv til, er å droppe kontantstøtten.
SA170306 POSITIVT : Skjermbruken kan være positiv så lenge den ikke går utover andre relasjoner, sier Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
SA170306 Detroit Electric tegnet nylig en stor avtale med et kinesisk selskap, noe Kamark er svært positiv til, og som han sier vil gjøre det enklere å gjennomføre de videre planene.
SA170306 Søndag var han positiv da han snakket med Romsdals Budstikke og Adresseavisen : ¶
SA170306 » Positiv til Rosenborg-samling ¶
FV170306 Konserndirektør Tom Nysted i Agder Energi er positiv til KrFs initiativ, men tror det er en stund til det er mulig å få til.
FV170306 POSITIVT : Skjermbruken kan være positiv så lenge den ikke går utover andre relasjoner, sier Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
FV170306 Detroit Electric tegnet nylig en stor avtale med et kinesisk selskap, noe Kamark er svært positiv til, og som han sier vil gjøre det enklere å gjennomføre de videre planene.
FV170306 Søndag var han positiv da han snakket med Romsdals Budstikke og Adresseavisen : ¶
FV170306 » Positiv til Rosenborg-samling ¶
DN170306 « Foreløpige prognoser indikerer også en mulighet for positiv økonomi ut over gjeldende lisensperiode.
DB170306 Selv om den økende konkurransen oppleves som positiv for idretten, er man ikke helt klar til å gi slipp enda.
DB170306 | VG : - IOC dropper Johaug-anke ¶ ¶ POSITIV : Henning Berg mener Lars Lagerbäck er rett mann for Norge.
DB170306 Leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, er positiv .
DB170306 POSITIV : Bent Høie håper på priskrig på frukt og grønt i stedet for godteri.
DA170306 Vålerenga har veldig positiv statistikk i sin reserve-hjemmebane, og det ble utnyttet til fulle da 0-5 tapet fra lørdag ble utlignet.
DA170306 Der er han utrolig positiv å ha med i gruppen.
DA170306 - Dette er en positiv tendens.
DA170306 LES OGSÅ : NHO positiv til likedelt foreldrepermisjon ¶
DA170306 | NHO positiv til likedelt foreldrepermisjon ¶
DA170306 Hun er også positiv til forslaget om å bytte ut barnetrygd til alle med gratis barnehage.
DA170306 LES OGSÅ : NHO positiv til likedelt foreldrepermisjon ¶
DA170306 Et annet forslag som Horne ikke er udelt positiv til, er å droppe kontantstøtten.
BT170306 POSITIVT : Skjermbruken kan være positiv så lenge den ikke går utover andre relasjoner, sier Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
BT170306 POSITIVT : Skjermbruken kan være positiv så lenge den ikke går utover andre relasjoner, sier Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
BT170306 Detroit Electric tegnet nylig en stor avtale med et kinesisk selskap, noe Kamark er svært positiv til, og som han sier vil gjøre det enklere å gjennomføre de videre planene.
AP170306 På russisk side blir besøket i april og Børge Brendes kommende reise til Arktis-møtet i Arkhangelsk, sett på som en positiv hendelse.
AP170306 POSITIVT : Skjermbruken kan være positiv så lenge den ikke går utover andre relasjoner, sier Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
AP170306 Detroit Electric tegnet nylig en stor avtale med et kinesisk selskap, noe Kamark er svært positiv til, og som han sier vil gjøre det enklere å gjennomføre de videre planene.
AP170306 Da var han positiv : ¶
AP170306 Søndag var han positiv da han snakket med Romsdals Budstikke og Adresseavisen : ¶
AP170306 » Positiv til Rosenborg-samling ¶
VG170305 Hvis noen får positiv , har vi fest, sier Sina.
VG170305 - Det er hverdag for oss, hver dag får noen « negativ » eller « positiv ».
SA170305 totalt - uttalte hun at hun skulle dele den medaljen med Therese Johaug, som er utestengt etter å ha avlagt en positiv dopingprøve i fjor høst.
SA170305 Hun mener samarbeidsavtalen mellom NFF og SFK er positiv .
FV170305 totalt - uttalte hun at hun skulle dele den medaljen med Therese Johaug, som er utestengt etter å ha avlagt en positiv dopingprøve i fjor høst.
FV170305 Hun mener samarbeidsavtalen mellom NFF og SFK er positiv .
DB170305 Ifølge CNN skal Trump ha vært klar til å signere den nye ordren i forrige uke, men det ble utsatt etter at talen hans til Kongressen fikk mye positiv omtale.
BT170305 totalt - uttalte hun at hun skulle dele den medaljen med Therese Johaug, som er utestengt etter å ha avlagt en positiv dopingprøve i fjor høst.
BT170305 Hun mener samarbeidsavtalen mellom NFF og SFK er positiv .
AP170305 Det er positiv psykologi og kognitiv adferdsterapi.
AP170305 totalt - uttalte hun at hun skulle dele den medaljen med Therese Johaug, som er utestengt etter å ha avlagt en positiv dopingprøve i fjor høst.
AP170305 Hun mener samarbeidsavtalen mellom NFF og SFK er positiv .
VG170304 Stig Rune Kveen er positiv fordi eleven har restituert raskt etter sist helgs Norgescuprenn.
VG170304 Det er spennende at han er så positiv .
VG170304 Positiv pappa ¶
SA170304 At det som så langt har vært en skuffende sesong uten individuelle pallplasser skulle få en positiv avslutning.
DB170304 Av bekjente ble Danuta Danielsson beskrevet som energisk og positiv .
DA170304 Og at laget aldri har tapt for Askerlaget i slike sluttspillserier, og at de har en positiv statistikk så langt på deres nye hjemmebane på Furuset.
DA170304 - Vi ser at Vidar Helgesen er positiv til EUs innstramninger i kvotesystemet, og det er vi i Ap også.
DA170304 Det har vært en utrolig interesse for oppdraget i positiv forstand.
BT170304 Heldigvis fant min kjære ut at vi måtte prøve å leve med diagnosen min på en positiv måte, og jeg må si at jeg per i dag føler jeg meg frisk, med unntak av litt dårligere korttidshukommelse.
BT170304 At det som så langt har vært en skuffende sesong uten individuelle pallplasser skulle få en positiv avslutning.
AP170304 Styreleder Geir Haatveit er ikke utelukkende positiv til boligprosjektet.
AP170304 At det som så langt har vært en skuffende sesong uten individuelle pallplasser skulle få en positiv avslutning.
VG170303 Enden på visa ble i hvert fall svært positiv for Norge.
VG170303 Mens han venter på kamp mangler det ikke på positiv oppmerksomhet, og i disse dager rulles det ut en kampanje der Bergh profilerer klesmerket « A-Z » som eies av velkjente Zlatan og Warner-gruppen.
VG170303 Jo lenger unna man sto barnet, jo mer positiv var man til reformen det i dag ikke er noen grunn til å feire.
VG170303 I den samme målingen fikk han likevel positiv karakter av 83 prosent av republikanere - en overveldende støtte som går igjen i bortimot alle meningsmålinger.
VG170303 Hver enkelt innsatt må underskrive en kontrakt om rusfrihet, positiv innstilling til avdelingen og samarbeid med avdelingens ansatte.
SA170303 Til tross for positiv Vestlandsindeks, oppstår én bekymring hos NHO-sjef Simonsen : - Jeg frykter en konkursbølge.
SA170303 | Njåtun jakter positiv avslutning ¶
SA170303 Johaug er av domsutvalget i Norges Idrettsforbund dømt til 13 måneders utestengelse etter en positiv dopingprøve hun avla i høst.
FV170303 Therese Johaug hadde avgitt positiv dopingprøve.
FV170303 Johaug er av domsutvalget i Norges Idrettsforbund dømt til 13 måneders utestengelse etter en positiv dopingprøve hun avla i høst.
DN170303 Mye peker i positiv retning i februar for Stavanger : ¶
DN170303 Med Rogaland i spissen melder bedriftene om en positiv utvikling det siste kvartalet.
DN170303 Det oljetunge fylket melder om en like positiv utvikling som de andre fylkene i regionen, viser den såkalte Vestlandsindeksen, som Sparebanken Vest lager i samarbeid med Respons Analyse.
DN170303 Andelen som forventer en positiv utvikling i etterspørselen de neste seks månedene har økt med 15 prosentpoeng til 61 prosent sammenlignet med for ett år siden.
DB170303 Lederen i Landsforeningen for Overvektige, Mari-Mette Graff, er svært positiv til den nye billettypen.
DB170303 Johaug er av domsutvalget i Norges Idrettsforbund dømt til 13 måneders utestengelse etter en positiv dopingprøve hun avla i høst.
DB170303 Men tar vi de hundre mest sette amerikanske filmene fra i fjor, er det en positiv tendens. 29 prosent av dem av dem har en kvinne i hovedrollen, og mer skal det ikke til, det ble et rekordår for kvinnelige filmhelter.
DA170303 - Jeg synes Patrick var positiv i dag, og han er på rett vei, mente treneren.
DA170303 Med Rogaland i spissen melder bedriftene om en positiv utvikling det siste kvartalet.
DA170303 Det oljetunge fylket melder om en like positiv utvikling som de andre fylkene i regionen, viser den såkalte Vestlandsindeksen, som Sparebanken Vest lager i samarbeid med Respons Analyse.
DA170303 Andelen som forventer en positiv utvikling i etterspørselen de neste seks månedene har økt med 15 prosentpoeng til 61 prosent sammenlignet med for ett år siden.
BT170303 Johaug er av domsutvalget i Norges Idrettsforbund dømt til 13 måneders utestengelse etter en positiv dopingprøve hun avla i høst.
AP170303 Med Rogaland i spissen melder bedriftene om en positiv utvikling det siste kvartalet.
AP170303 Det oljetunge fylket melder om en like positiv utvikling som de andre fylkene i regionen, viser den såkalte Vestlandsindeksen, som Sparebanken Vest lager i samarbeid med Respons Analyse.
AP170303 Andelen som forventer en positiv utvikling i etterspørselen de neste seks månedene har økt med 15 prosentpoeng til 61 prosent sammenlignet med for ett år siden.
AP170303 Det var i fjor en positiv utvikling for de yngre trafikantene, med 35 prosent færre drepte i alderen 18 - 24 år sammenlignet med 2015.
AP170303 Årsaken er at forskriften ikke åpner for såkalt positiv forskjellsbehandling ved å gjøre unntak for kravet om to fremmedspråk for elever med dysleksi, slik at disse sikres likeverdige opplæringsmuligheter.
AP170303 Årsaken er at forskriften ikke åpner for såkalt positiv forskjellsbehandling ved å gjøre unntak for kravet om to fremmedspråk for elever med dysleksi, slik at disse sikres likeverdige opplæringsmuligheter.
AP170303 | Njåtun jakter positiv avslutning ¶
AP170303 Johaug er av domsutvalget i Norges Idrettsforbund dømt til 13 måneders utestengelse etter en positiv dopingprøve hun avla i høst.
AA170303 Med Rogaland i spissen melder bedriftene om en positiv utvikling det siste kvartalet.
AA170303 Det oljetunge fylket melder om en like positiv utvikling som de andre fylkene i regionen, viser den såkalte Vestlandsindeksen, som Sparebanken Vest lager i samarbeid med Respons Analyse.
AA170303 Andelen som forventer en positiv utvikling i etterspørselen de neste seks månedene har økt med 15 prosentpoeng til 61 prosent sammenlignet med for ett år siden.
AA170303 | Ap positiv til ulveforslag - hvis bestanden går ned ¶
AA170303 Han er positiv til en lovendring, på én betingelse, melder NRK.
AA170303 - Hvis det bidrar til at vi nå får tatt ut flere ulver og til at bestanden går betydelig ned, så er jeg positiv .
VG170302 Samtidig påpeker han at den svenske statskanalen ikke har rettighetene til 2018-OL, og at de « derfor ser annerledes på det » - i positiv forstand.
VG170302 - Martin er en positiv sjel.
VG170302 Svenske Charlotte Kalla har vært svært positiv gjennom hele sesongen, og den svenske ski-yndlingen skal ha brukt sin innflytelse for at 19-åringen kom med på svenskenes stafettlag i dag.
VG170302 Bare blid, positiv , utrolig arbeidsom og hjelpsom.
SA170302 Therese Johaug hadde avgitt positiv dopingprøve.
DN170302 Meglerhuset tror dette potensielt kan føre til en høyt ensifret positiv revisjon av ebitda-estimatene.
DN170302 Arctic Securities mener også at dette var enda et sterkt kvartal for Subsea 7, drevet av kostnadskutt og positiv effekt fra ferdigstillelse av prosjekter.
DB170302 Han er samtidig positiv til USAs nye utenriksminister.
BT170302 Therese Johaug hadde avgitt positiv dopingprøve.
AP170302 Therese Johaug hadde avgitt positiv dopingprøve.
VG170301 Her i Lofoten har det skjedd et markant stemningskifte : Mens det bare for få år siden var mange som var positiv til å kombinere fiske med oljeutvinning, sier politikerne i alle de seks kommunene her ute nå nei til konsekvensutredning.
SA170301 Dette er en triumf finsk skisport kan leve lenge på, fordi det er så langt mellom dem, men mest fordi den kan vise seg å bli et vendepunkt i positiv retning.
DN170301 På de asiatiske aksjebørsene var det positiv utvikling onsdag morgen, og oppgangen fortsatte for europeiske aksjer utover dagen.
DN170301 " En rekke av porteføljeselskapene har hatt og har fortsatt en positiv utvikling, noe som vil bidra til god verdiutvikling i konsernet i 2017 ", heter det i selskapets foreløpige årsrapport offentliggjort onsdag.
DN170301 Kopleman peker på at Trump kom med en utstrakt hånd med tilbud om samarbeid til demokratene og at talen generelt har fått en positiv mottagelse i media.
DN170301 Hun understreker imidlertid at det trekker i positiv retning at Trump var langt mer forsonlig og presidentaktig i talen sammenlignet med innsettelsestalen 20. januar.
DN170301 - Talen hadde nok en noe mer positiv klang enn tidligere uttalelser og taler fra Trump, men refrenget var det samme som før, skriver Due-Andresen i morgenrapporten fra meglerhuset onsdag.
DB170301 Trump sa at han har troen på en positiv immigrasjonsreform.
DB170301 - Positiv immigrasjonsreform ¶
DB170301 Foto : AFP PHOTO / GREG BAKER ¶ POSITIV : Cecilie Figenschou Bakke mener det er positivt med økonomisk kompensasjon, men hun er ikke sikker på at det er nok.
DB170301 - Jo, det er en positiv ting med Tinder.
DB170301 Østlendingen tok videre kontakt med Kirsebom, som umiddelbart skal ha vært positiv til initiativet.
DA170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven.
DA170301 Norge står uten mannlig seier i dette VM, men Martin var overraskende positiv med hensyn til de norske seierssjansene på fredagens stafett.
BT170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven.
BT170301 Hun forklarer at lyn oppstår når spenningen mellom et område med positiv elektrisitet og et område med negativ elektrisitet i atmosfæren blir så stor at det kommer en gnist.
BT170301 Regjeringens tilskudd til Bergen er langt mer positiv enn vi tror.
BT170301 Men når vi oppsummerer, er nok regjeringens tilskudd til Bergen langt mer positiv enn det vi gjerne trodde.
AP170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for lovene våre, sa presidenten, som lenge har vært kritisk til dagens immigrasjonsregelverk.
AP170301 Tirsdag skapte han ny begeistring da han overrasket med å holde en positiv og optimistisk tale til Kongressen.
AP170301 Han må være positiv og motivere folket...
AP170301 . En mer positiv og optimistisk Trump var tydeligvis populær.
AP170301 Det var lite nytt i temaene Trump tok opp, men tonen var likevel mer disiplinert og positiv .
AP170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven.
AP170301 Dette er en triumf finsk skisport kan leve lenge på, fordi det er så langt mellom dem, men mest fordi den kan vise seg å bli et vendepunkt i positiv retning.
AA170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for lovene våre, sa presidenten, som lenge har vært kritisk til dagens immigrasjonsregelverk.
AA170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven.
AA170301 Talen har fått mye skryt for å være sjeldent positiv .
AA170301 Det aller største av dem, Statoil, var en sjelden gang henvist til andreplassen på omsetningslisten, men hadde en positiv kursutvikling på 1,2 prosent.
AA170301 Da Oslo Børs stengte for dagen, lå hovedindeksen på 696,84 poeng etter en økning på 0,95 prosent - takket være positiv utvikling i de største selskapene.
VG170228 Donald Trump er imidlertid positiv til pensjons-og trygdeordningene, og har ikke vist noe ønske om å kutte i dem.
SA170228 Han var en positiv gutt og en sosial fyr som likte å lage liv rundt seg.
SA170228 Han var en positiv gutt og en sosial fyr som likte å lage liv rundt seg.
SA170228 Jeg var positiv til det, og gikk inn i det med et åpent sinn.
FV170228 Han var en positiv gutt og en sosial fyr som likte å lage liv rundt seg.
FV170228 Jeg var positiv til det, og gikk inn i det med et åpent sinn.
DN170228 Helt siden han vant valget i november i fjor har det amerikanske aksjemarkedet vært i en mer eller mindre uavbrutt positiv trend og børsindeksene har de siste månedene tikket oppover til rekordnotering etter rekordnotering.
DB170228 Vi hadde en positiv opplevelse på lagkonkurransen.
DB170228 Omvendt vil effekten bli veldig positiv for amerikanske eksportører, som kun har sine utgifter i USA.
DB170228 Positiv rasisme kanskje, men like fullt en utvelgelse basert på hudfarge og DNA.
BT170228 Han var en positiv gutt og en sosial fyr som likte å lage liv rundt seg.
BT170228 Han var en positiv gutt og en sosial fyr som likte å lage liv rundt seg.
AP170228 Folkets oppfatning av presidenten som person, er også temmelig stabil - på 43 prosent positiv , 47 prosent negativ.
AP170228 - Hvis eieren ønsker seg annen virksomhet inn lokalene, kan Byantikvaren være positiv til det, så lenge den nye virksomheten ikke går på bekostning av kulturminneverdiene, sier hun.
AP170228 Han var en positiv gutt og en sosial fyr som likte å lage liv rundt seg.
AP170228 Han var en positiv gutt og en sosial fyr som likte å lage liv rundt seg.
AP170228 Jeg var positiv til det, og gikk inn i det med et åpent sinn.
AA170228 | Seadrill-aksjen kraftig ned på positiv børs ¶
AA170228 Tendensen var svakt positiv også på de toneangivende børsene i Europa.
AA170228 - Aker fortsatte en positiv utvikling i fjerde kvartal ved å øke vår netto verdijusterte egenkapital med 15 prosent, mens aksjekursen økte 17 prosent.
VG170227 Ifølge justisministeren skal president Joseph Kabila nå ha gitt signaler om at han er positiv til en benådning.
SA170227 Starter du derimot dagen med en fiberrik frokost, vil dette ha en positiv innvirkning på blodsukkeret ditt hele resten av dagen.
SA170227 - Jeg er veldig positiv og optimist.
DN170227 Analytiker Roy Tilley i Arctic Securities er positiv til Storebrand på både kort og lang sikt.
DN170227 I januar uttalte president Donald Trump seg kritisk til republikanernes skatteplan, denne måneden var han mer positiv .
BT170227 Starter du derimot dagen med en fiberrik frokost, vil dette ha en positiv innvirkning på blodsukkeret ditt hele resten av dagen.
BT170227 En leder som er lydhør og positiv til kritiske tilbakemeldinger, fra interne og eksterne, har større sjanse for kunne håndtere slike trusler.
AP170227 Det er vært en positiv utvikling siden nyttår, med færre klager uke for uke.
AP170227 Starter du derimot dagen med en fiberrik frokost, vil dette ha en positiv innvirkning på blodsukkeret ditt hele resten av dagen.
AP170227 - Jeg er veldig positiv og optimist.
AA170227 Nedgangen er positiv , men antall dyr som drepes, er forsatt " uakseptabelt høyt ", heter det i en kommentar fra TRAFFIC, en organisasjon som overvåker handelen med ville dyr.
AA170227 Jasinski og Arbeiderpartiet er positiv til de fire justeringene som rådmannen foreslår.
AA170227 « Visste Ljubov Egorova allerede da hun gikk i mål at det ville ende med positiv dopingtest ?
AA170227 Tendensen var svakt positiv på de toneangivende børsene i Europa.
AA170227 Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Arild Grande er positiv til at Facebook ønsker mer kontakt med politiske beslutningstakere i Norge.
AA170227 Tendensen er svakt positiv på de toneangivende børsene i Europa.
AA170227 r er vi kanskje ekstra vare når politikere fra disse tre partiene uttaler seg på måter som kan tolkes inn i dette bildet, som Helleland gjorde i jula eller når kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ha kulturkanon, som Sp-nestleder Ola Borten Moes nylige utsagn om at « norsk nasjonalisme er en positiv kraft » og som innvandringsminister Sylvi Listhaugs ( Frp ) jevnlige drypp.
AA170227 Men det som forundret meg vel så mye som kritikken, var hvor mye positiv oppmerksomhet Hellelands julehilsen fikk : ¶
VG170226 1989 ), debuterte med romanen The Girls i fjor, som fikk positiv mottakelse i USA.
SA170226 POSITIV : Brann-trener Lars Arne Nilsen mener hans lag hadde mye å komme med mot Malmö, tross tap.
DN170226 Helt siden han vant valget i november i fjor har det amerikanske aksjemarkedet vært i en mer eller mindre uavbrutt positiv trend og børsindeksene har de siste månedene tikket oppover til rekordnotering etter rekordnotering.
DB170226 - For meg gir laktat bare positiv energi, men det gjelder tydeligvis ikke for Iversen.
DB170226 - For meg gir laktat bare positiv energi, men tydeligvis ikke for Iversen.
DA170226 - For min del var det en positiv dag, sa Tande til NRK.
BT170226 POSITIV : Brann-trener Lars Arne Nilsen mener hans lag hadde mye å komme med mot Malmö, tross tap.
AP170226 POSITIV : Brann-trener Lars Arne Nilsen mener hans lag hadde mye å komme med mot Malmö, tross tap.
AA170226 Den tidligere presidenten er også positiv til at Perez spurte sin rival i ledervalget, Keith Ellison, om å være nestleder i det splittede partiet.
VG170225 POSITIV : Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen tror folk vil bli tryggere på reformen når de begynner å se resultatene.
SA170225 Landslagstrener Alexander Stöckl var ikke positiv med tanke på norske medaljer etter første omgang.
FV170225 Landslagstrener Alexander Stöckl var ikke positiv med tanke på norske medaljer etter første omgang.
BT170225 Og her ser en nullvisjon ut til å ha hatt positiv effekt.
BT170225 Landslagstrener Alexander Stöckl var ikke positiv med tanke på norske medaljer etter første omgang.
BT170225 Landslagstrener Alexander Stöckl var ikke positiv med tanke på norske medaljer etter første omgang.
AP170225 Landslagstrener Alexander Stöckl var ikke positiv med tanke på norske medaljer etter første omgang.
AA170225 Blåste positiv test Erkjente promillekjøring ¶
VG170224 Sistnevnte er ikke i Lahti på grunn av en positiv dopingprøve i fjor høst.
FV170224 Starter du derimot dagen med en fiberrik frokost, vil dette ha en positiv innvirkning på blodsukkeret ditt hele resten av dagen.
DN170224 Børsene har vært i en mer eller mindre uavbrutt positiv trend helt siden Trump ble valgt i november i fjor.
DB170224 Schou er selv bosatt i Spydeberg, og gift med Spydeberg-ordfører Petter Schou ( H ), som personlig har vært positiv til sammenslåing.
DB170224 - Jeg er positiv til det de store investorene skal gjøre med selskapet, sier Eriksen som ikke ønsker å kommentere mer overfor Finansavisen.
DB170224 - Det er en urovekkende positiv breakup-plate.
DB170224 Jeg prøver å være rolig og se ting fra en positiv synsvinkel, samtidig som jeg prøver å forberede meg på å måtte dra, sier han.
DA170224 Men bidragene deres er knapt merkbare, i positiv forstand : Den gigantiske produksjonen og den storslåtte orkestreringen kommer aldri i veien for det Daniel Kvammen vil uttrykke.
AP170224 Marit Vea, rådgiver i Miljøstiftelsen Zero, er positiv til forslaget om permanent lavutslipssone i Oslo, men hun reagerer på hvem som skal ikke skal betale avgiften.
VG170223 Vi har en veldig positiv utvikling nå, med tilflytting og unge mennesker som flytter hjem igjen.
SA170223 Etter mange år med en positiv utvikling i risikonivået, har trenden snudd.
SA170223 - Dette er en positiv måte for kombinert å gi litt tilbake til barn.
SA170223 Flere av de norske herrene utmerket seg i positiv retning på prologen tidligere i dag.
FV170223 - Dette er en positiv måte for kombinert å gi litt tilbake til barn.
FV170223 Flere av de norske herrene utmerket seg i positiv retning på prologen tidligere i dag.
DN170223 Men i Norge er utviklingen langt fra like positiv .
DN170223 Og markedet har vært i en mer eller mindre uavbrutt positiv trend helt siden Trump ble valgt i november i fjor.
DB170223 Høydeoppholdet har utvilsomt hatt positiv innvirkning på Kallas opphold.
DA170223 Mye av det vi har gjort og den generelle opprustningen i området, har en positiv effekt, sier direktør Mari Hektoen i Promenaden Management.
BT170223 Kenneth Bruvik i Norges jeger- og fiskerforbund avdeling Hordaland er svært positiv til prosjektet.
BT170223 Frps Helge André Njåstad løftet dem enda et hakk da han i går sa følgende : « Nå kommer også NTP snart som vil være veldig positiv for Hordalands del ».
BT170223 - Dette er en positiv måte for kombinert å gi litt tilbake til barn.
BT170223 Flere av de norske herrene utmerket seg i positiv retning på prologen tidligere i dag.
AP170223 Kjøpte diesel i 2015 - men positiv til avgift ¶
AP170223 - Dette er en positiv måte for kombinert å gi litt tilbake til barn.
AP170223 Flere av de norske herrene utmerket seg i positiv retning på prologen tidligere i dag.
AA170223 | Canada positiv til reforhandling av frihandelsavtale med USA ¶
AA170223 Sikkerhetsnivået på norsk sokkel er høyt, og utviklingen har vært positiv siden tidlig på 2000-tallet og fram til i fjor, sier Brundtland.
VG170222 Etter møtet snakker russeren engasjert om at han kom til Lahti i håp om en positiv dom fra CAS ( den internasjonale voldgiftsdomstolen for sportssaker ), og at han ble fryktelig skuffet da avgjørelsen kom tirsdag kveld : de seks russerne får ikke delta i VM.
VG170222 - Jeg har ikke avgitt noen positiv dopingprøve og har heller ikke fiklet med reagensglasset.
VG170222 I garderoben og i gruppen mister man en åpen og positiv type, som er en fin fyr å ha rundt seg og som er viktig i gruppen.
VG170222 * Narvik, Ballangen, Tysfjord ( vestsiden av Tysfjord bes vurdert slått sammen med Hamarøy, noe Hamarøy er positiv til ) ¶
VG170222 Kanskje ikke uventet er Høyre-ordfører, Tom Myrvold i Ørland kommune positiv til kommunereformen.
SA170222 Flere av Jelena Välbes beste løpere er utestengt - uten å ha levert positiv dopingprøve.
SA170222 Navnet til Petuchov dukket opp i rapporten, men han har fortsatt ikke levert en positiv dopingtest.
FV170222 Flere av Jelena Välbes beste løpere er utestengt - uten å ha levert positiv dopingprøve.
DB170222 Vidar Løfshus og skipresident Erik Røste var han ikke like positiv til.
DB170222 Men i forhold til Lillehammer er det positiv spenning.
DB170222 Da er det meget viktig at medisinsk virksomhet knyttet til landslagene preges av åpenhet og at positive medisinske tiltak blir kommunisert internasjonalt slik at alle lands utøvere kan bruke de medisinske fordelene som har positiv dokumentar effekt.
DB170222 Selv ble Kuitunen diskvalifisert etter å ha avgitt positiv dopingprøve på blodplasma senere i mesterskapet.
DB170222 I synes at utviklingen har vært så positiv at når nær 100 kommuner slår seg sammen frivillig, så ba vi om forståelse for at frivillighetsprinsippet ble rendyrket fra vår side.
DB170222 Dette har gitt de ansatte nye måter å håndtere vold og utagerende atferd fra ungdommene på, noe vi ser gir positiv effekt både for de ansatte og ungdommene selv.
DB170222 En annen positiv nyhet er derimot at danske kvinner blir stadig mer fertile.
DB170222 Dette er ikke en positiv utvikling, da barn trenger trygghet og omsorg.
DA170222 - Arbeiderpartiet er grunnleggende positiv til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, men vi skal studere nøye det forslaget som kom i forrige uke før vi sier ja eller nei til de enkelte forslagene, sier Ap-lederen til Dagsavisen.
BT170222 Navnet til Petuchov dukket opp i rapporten, men han har fortsatt ikke levert en positiv dopingtest.
BT170222 Navnet til Petuchov dukket opp i rapporten, men han har fortsatt ikke levert en positiv dopingtest.
AP170222 Kanskje det er en litt positiv klang der ? sier professoren.
AP170222 Førstedamen har vært medlem av nasjonalforsamlingen og fikk mye positiv omtale i statspressen for sine angivelige initiativer der.
AP170222 Flere av Jelena Välbes beste løpere er utestengt - uten å ha levert positiv dopingprøve.
AP170222 Navnet til Petuchov dukket opp i rapporten, men han har fortsatt ikke levert en positiv dopingtest.
AA170222 De mest toneangivende europeiske aksjeindeksene opplevde en mer positiv handelsdag.
SA170221 - Men nettopp på grunn av all publisiteten tror jeg for første gang at vi ikke får en eneste positiv dopingprøve i Lahti - fra noen.
FV170221 - Men nettopp på grunn av all publisiteten tror jeg for første gang at vi ikke får en eneste positiv dopingprøve i Lahti - fra noen.
DN170221 Og markedet har vært i en mer eller mindre uavbrutt positiv trend helt siden Trump ble valgt i november i fjor.
DB170221 En som derimot har testet positiv på EPO, men som likevel får konkurrere i Lahti-VM, er Natalja Matvejeva.
DB170221 Han minner om Michael Rogers, Contador-lagkameraten som slapp utestengelse etter en positiv prøve for Clenbuterol i 2014, nettopp etter å ha blitt trodd på at han hadde spist forurenset kjøtt i Kina.
DB170221 Positiv , men...
BT170221 Ledighetsøkningen vi har opplevd i Hordaland den siste tiden, rammer i stor grad oljesektoren og relaterte bransjer, mens andre deler av arbeidsmarkedet fortsatt har en stabil og positiv utvikling.
AP170221 - Men nettopp på grunn av all publisiteten tror jeg for første gang at vi ikke får en eneste positiv dopingprøve i Lahti - fra noen.
AA170221 Oppgangen kommer etter at amerikansk handels- og energibransje i større grad stiller seg positiv overfor president Donald Trumps økonomiske politikk. ( ©NTB ) ¶
AA170221 - Vi får positiv støtte fra nesten alle hold.
VG170220 Advokaten og de russiske langrennsløperne fastslår at de to ikke har avgitt noen positiv dopingprøver, og at det heller ikke er bevis for at de har medvirket til bruk av ulovlige stoffer, eller at dopingprøvene deres har vært positive før reagensglassene er blitt åpnet.
VG170220 Gjennom sitt amerikanske låtforlag har han flere følere ute som han har fått positiv tilbakemelding på, sier han.
VG170220 - På tampen av dagen ble vi gjerne sittende og spille masse musikk for hverandre, noe som førte til flere ideer og at låter ble snudd helt oppned i en positiv retning.
VG170220 Lavrov beskrev stemningen i forhandlingene, hvor også Frankrike og Tyskland deltok, som « positiv ».
VG170220 Leikanger vil være mer positiv til å slå seg sammen hvis Luster blir med.
VG170220 Menn er noe mer positive enn kvinner, og jo yngre man er, dess mer positiv er man, ifølge undersøkelsen.
SA170220 Til samhandling, næringsutvikling, positiv vekst og knytte de gode bostedene til de gode jobbene på en mye tettere måte enn i dag.
SA170220 Det betyr i klartekst at det foreligger en positiv A-prøve, selv om det offisielt ikke er noen dopingsak før B-prøven er analysert.
SA170220 Denne søndagen bekreftet de finske skilederne at en ny løper, Janne Immonen, hadde avlagt positiv dopingprøve.
FV170220 Det betyr i klartekst at det foreligger en positiv A-prøve, selv om det offisielt ikke er noen dopingsak før B-prøven er analysert.
FV170220 Denne søndagen bekreftet de finske skilederne at en ny løper, Janne Immonen, hadde avlagt positiv dopingprøve.
DB170220 Hun var kritisk til kontantstøtte og positiv til den omstridte kjønnskvoteringen i ASA-styrer - etter mange runder med seg selv, som hun sa : « Det avgjørende for meg var at næringslivet ikke fikset dette selv, tross de beste intensjoner.
DB170220 Østlendingen tok videre kontakt med Kirsebom, som umiddelbart skal ha vært positiv til initiativet.
DB170220 - Oppholdet har vært et eventyr uten like, og en utelukkende positiv erfaring.
DB170220 - Det er veldig hyggelig at hun er så positiv til tanken om å bli med på laget.
DA170220 Han peker på at et gjeldsregister vil gi bankene bedre oversikt, og er derfor svært positiv til dette.
BT170220 Vi må sørge for at mellomoppgjøret i 2017 sikrer våre medlemmer en positiv utvikling i kjøpekraften, sier hun.
BT170220 At den norske utenriksministeren er positiv til dette, er helt i tråd med Norges Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016 - 2020.
AP170220 Lavrov beskrev stemningen i forhandlingene som " positiv ".
AP170220 Det betyr i klartekst at det foreligger en positiv A-prøve, selv om det offisielt ikke er noen dopingsak før B-prøven er analysert.
AP170220 Denne søndagen bekreftet de finske skilederne at en ny løper, Janne Immonen, hadde avlagt positiv dopingprøve.
AA170220 Lavrov beskrev stemningen i forhandlingene som " positiv ".
AA170220 Lavrov beskrev stemningen i forhandlingene som " positiv ".
SA170219 Vi har pratet med og sett på mange, men ingenting er konkret, men vi har en positiv dialog med flere, sier Helstrup.
AP170219 - På kort sikt går vi på noen tap på valutakontrakter vi har inngått, men den underliggende effekten av svak krone er positiv .
AP170219 Vi har pratet med og sett på mange, men ingenting er konkret, men vi har en positiv dialog med flere, sier Helstrup.
VG170218 » - Jeg tok passordet, gikk inn på mailen og så at jeg hadde avlagt en positiv dopingprøve.
VG170218 Cyborg er innvilget unntak, såkalt TUE, fra før hun avla positiv prøve.
VG170218 Cris Cyborg, som for seks år siden testet positivt for anabole steroider, avla en positiv prøve på et vanndrivende middel 5. desember i fjor.
VG170218 Nå har rekken av positiv publisitet fått en bråstopp, etter at Macrons intervju med algerisk presse tirsdag denne uken har nådd hjemlandet.
SA170218 En mer positiv Northug ble slått ut i kvartfinalen, men deppet ikke selv om også han fikk stavtrøbbel tidlig i heatet.
SA170218 Kommersiell leder i Brann, Camilla Schutz, mener at den nye avtalen er positiv for klubben, og tror flere åpne kamper vil trekke publikum til Brann Stadion : ¶
FV170218 En mer positiv Northug ble slått ut i kvartfinalen, men deppet ikke selv om også han fikk stavtrøbbel tidlig i heatet.
FV170218 Kommersiell leder i Brann, Camilla Schutz, mener at den nye avtalen er positiv for klubben, og tror flere åpne kamper vil trekke publikum til Brann Stadion : ¶
DB170218 Positiv forgjenger ¶
DA170218 I dag var det jeg som fikk den, sier Grødem som hadde en positiv kamp, der han til tider fikk boltre seg ganske fritt på Vålerengas venstrekant.
DA170218 Positiv utvikling ¶
BT170218 Erfaringen som Norge så langt har med barn og barnebarn av innvandrere, er positiv .
BT170218 Erfaringen som Norge så langt har med barn og barnebarn av innvandrere, er positiv .
BT170218 En mer positiv Northug ble slått ut i kvartfinalen, men deppet ikke selv om også han fikk stavtrøbbel tidlig i heatet.
BT170218 En mer positiv Northug ble slått ut i kvartfinalen, men deppet ikke selv om også han fikk stavtrøbbel tidlig i heatet.
BT170218 Kommersiell leder i Brann, Camilla Schutz, mener at den nye avtalen er positiv for klubben, og tror flere åpne kamper vil trekke publikum til Brann Stadion : ¶
AP170218 En mer positiv Northug ble slått ut i kvartfinalen, men deppet ikke selv om også han fikk stavtrøbbel tidlig i heatet.
AP170218 Kommersiell leder i Brann, Camilla Schutz, mener at den nye avtalen er positiv for klubben, og tror flere åpne kamper vil trekke publikum til Brann Stadion : ¶
AA170218 Stenseng er positiv til at arbeidsplasser etableres utenfor Oslo og i noen tilfeller flyttes ut av hovedstaden, mens Johansen er motstander av utflytting av eksisterende arbeidsplasser.
AA170218 Fungerende havnedirektør Ulrik Jørgensen synes miljøutviklingen i bransjen er positiv .
VG170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
VG170217 - Presidentkandidater snakker med ledere av andre land hele tiden, men den mengden kontakt Trump har hatt med Russland, og at den har vært så positiv er uvanlig, sier Patrick Cullen, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
VG170217 - Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker, skriver de videre.
SA170217 " Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
SA170217 Pål Christensen ¶ Positiv kommune ¶
SA170217 Gjesdal ble kåret til en av landets første friluftskommuner, og kommunen har i alle år vært positiv og gitt tilskudd til orienteringsklubben for å drifte vardene. Vi har fått 15.000 kroner i året av kommunen for blant annet å skifte ut bøker og sjekke skiltingen.
SA170217 Ifølge NRK ble en ny kandidat lansert fordi Mohn er for positiv til den nye vestlandsregionen.
SA170217 Vi forteller gjerne at det er vanskelig å få barnet til å høre på foreldrene hvis de ikke først bygger en sterk og positiv relasjon.
SA170217 Å få en så positiv tilbakemelding som vi får nå, det viser jo at det virker.
SA170217 Ingen av utøverne testet positiv på prøvene som ble tatt i forbindelse med razziaen.
SA170217 Vikings utvikling er positiv , men kaptein André Danielsen er litt usikker på hvor laget står.
SA170217 Klubben jobber mye med spillerne for å være som et lag og ha en positiv atmosfære.
SA170217 Jeg er en snill, lojal gutt, som liker å være positiv i garderoben og på banen.
SA170217 Rune Titlestad, idrettsdirektør i Bergen kommune stiller seg positiv til en slik islegging.
SA170217 - Positiv til islegging ¶
DN170217 - Resultatmessig blir 2017 det verste året, men vi tror etterspørselssiden vil øke, og det vil bli mer positiv stemning når vi nærmer oss inngangen på 2018, sier han.
DN170217 | Ap-sekretær positiv til utflytting av arbeidsplasser ¶
DN170217 « Det står i sterk kontrast til tiden vi har bak oss der oljepengebruken stadig har økt som andel av BNP og dermed gitt en positiv vekstimpuls til økonomien », skriver Nordea Markets.
DN170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
DB170217 Å få en så positiv tilbakemelding som vi får nå, det viser jo at det virker.
DB170217 HAR IKKE BESTEMT SEG : Expressens kommentator, Ludvig Holmberg, er fortsatt usikker på om utfallet av astmarapporten er positiv eller negativ.
DB170217 - Jeg har ikke bestemt meg for om rapporten er positiv eller negativ ennå.
DB170217 « Er du positiv eller negativ til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte din identitet. » 77 prosent svarte « positiv ».
DB170217 » 77 prosent svarte « positiv ».
DB170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
DB170217 - Her er det bare en eneste positiv ting å si : Kjøttbollene var ikke så verst.
DB170217 - Oppholdet har vært et eventyr uten like, og en utelukkende positiv erfaring.
DB170217 - Det er veldig hyggelig at hun er så positiv til tanken om å bli med på laget, sier han.
BT170217 " Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
BT170217 Vi forteller gjerne at det er vanskelig å få barnet til å høre på foreldrene hvis de ikke først bygger en sterk og positiv relasjon.
BT170217 Rune Titlestad, idrettsdirektør i Bergen kommune stiller seg positiv til en slik islegging.
BT170217 - Positiv til islegging ¶
AP170217 Sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, er positiv til Zuckerbergs uttalelser.
AP170217 IMF starter sin tekst i en positiv tone : « Til tross for begrensningen pålagt av valutaunionen ( medlemskapet i euro-unionen, red.anm. ), har Hellas gjort betydelige fremskitt når det gjelder å redusere de makroøkonomiske ubalansene. » - Begrensingen pålagt av euromedlemskapet betyr at Hellas ikke har sin egen valuta som kan sv
AP170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker. », heter det i pressemeldingen.
AP170217 Vi forteller gjerne at det er vanskelig å få barnet til å høre på foreldrene hvis de ikke først bygger en sterk og positiv relasjon.
AP170217 Å få en så positiv tilbakemelding som vi får nå, det viser jo at det virker.
AP170217 Ingen av utøverne testet positiv på prøvene som ble tatt i forbindelse med razziaen.
AP170217 Klubben jobber mye med spillerne for å være som et lag og ha en positiv atmosfære.
AP170217 Jeg er en snill, lojal gutt, som liker å være positiv i garderoben og på banen.
AP170217 Rune Titlestad, idrettsdirektør i Bergen kommune stiller seg positiv til en slik islegging.
AP170217 - Positiv til islegging ¶
AA170217 " Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
AA170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
AA170217 Ap-ledelsen er positiv til utflytting av statlige arbeidsplasser, men møter motbør i Oslo.
VG170216 - I høst var vi en situasjon hvor vi skjønte at tilnærmet alle sponsorene kunne gå basert på en situasjon hvor det var avlagt en positiv prøve med Johaug.
VG170216 - Noen ganger fikk jeg frysninger på ryggen på en positiv måte.
VG170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området.
SA170216 Fra startnummer 30 kom det en positiv overraskelse sett med norske øyne.
SA170216 Krisen i norsk langrenn tok seg opp da det i oktober ble kjent at Therese Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve.
FV170216 Komiteen fryktet at det ville bli lettere for idrettslegene å stille en astmadiagnose senere, om medikamentbruken ga en positiv effekt.
FV170216 Hun er utestengt fra all idrett i 13 måneder på grunn av en positiv dopingprøve.
DN170216 Hennes uttalelser de siste dagene har pekt mot at den amerikanske økonomien ser forholdsvis positiv ut.
DN170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶ ¶
DB170216 En veldig positiv omgang av Bærum-jenta.
DB170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området.
DB170216 Når forskning som bygger på de svært vide Oxford-kriteriene holdes utenfor i metastudien, så finner man ingen eller minimal positiv effekt av kognitiv atferdsterapi og ingen positiv effekt av gradert trening.
DB170216 Når forskning som bygger på de svært vide Oxford-kriteriene holdes utenfor i metastudien, så finner man ingen eller minimal positiv effekt av kognitiv atferdsterapi og ingen positiv effekt av gradert trening.
DB170216 Lothepus har jo sin karakter og merkevare, så for hans del tror jeg « Farmen»-deltakelsen har vært utelukkende positiv , sier Førde.
DA170216 LES OGSÅ : 40 kan miste jobben i Skagenfondene ¶ 9 av 11 fond har gitt positiv avkastning og 8 av 11 leverte bedre enn sine respektive referanseindekser.
DA170216 Ramin i filmen har den samme driven, en positiv holdning og en tro på at det kommer til å ordne seg.
DA170216 Mange flyktninger har en positiv og naiv holdning som de mister underveis.
BT170216 | Sentralbanksjefen positiv til kursendringer for oljefondet ¶
AP170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶
AP170216 Fra startnummer 30 kom det en positiv overraskelse sett med norske øyne.
AP170216 Krisen i norsk langrenn tok seg opp da det i oktober ble kjent at Therese Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve.
AA170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶
VG170215 Han påpeker at selv om vestlige medier gjerne snakker om Nord-Korea og Kim-dynastiet med negativt fortegn, så er det flere tegn til positiv utvikling i landet.
DN170215 Det siste året har trenden i forventningsbarometeret vært positiv , og for andre kvartal på rad viser hovedindikatoren et flertall av optimister.
DN170215 Vi har etter dette hatt en videre positiv utvikling til tross for tøff konkurranse og har fått en fin volumvekst i markedet, sier Gjelsten som så at veksten i selskapet fortsatte med over åtte prosent i fjor.
DB170215 City ble den eneste regjerende mesteren som rykket ned påfølgende sesong med positiv målforskjell ( 80-77 ).
DB170215 - Det er noen ingen tvil om at Flynn var positiv til Russland, og jeg tror Kreml håpet de nå hadde noen på innsiden av Trump-administrasjonen som de kunne ha godt - om ikke helt spesielt - forhold til.
DB170215 Reaksjonen var ikke særlig positiv , for flyttingen av minnestedet til Utøykaia innebar for dem at det ble enda mer eksponert i naboenes bomiljø.
DA170215 Det siste året har trenden i forventningsbarometeret vært positiv , og for andre kvartal på rad viser hovedindikatoren et flertall av optimister.
AP170215 Videre finner vi en positiv sammenheng mellom disse internasjonale samarbeidspartnerne og nye produktinnovasjoner, og særlig radikale produktinnovasjoner.
AP170215 Osten kom i emballasje med nye farger, noe som aktualiserte merket og ga en positiv utvikling, sier Refsholt.
AP170215 Osten kom i emballasje med nye farger, noe som aktualiserte merket og ga en positiv utvikling, sier Refsholt.
VG170214 Etter sakene med Martin Johnsrud Sundby ( bruk av for mye astmamedisin ) og Therese Johaug ( positiv dopingprøve og utestengt i 13 måneder ), har Langrenns-Norge fått kjørt seg hardt i mediene også i utlandet siden sommeren.
SA170214 I forrige uke ble det kjent at Therese Johaug blir utestengt i 13 måneder etter at hun avga en positiv prøve for det anabole steroidet clestebol.
SA170214 Etter sakene med Martin Johnsrud Sundby ( bruk av for mye astmamedisin ) og Therese Johaug ( positiv dopingprøve og utestengt i 13 måneder ), har Langrenns-Norge fått kjørt seg hardt i mediene også i utlandet siden sommeren.
FV170214 I forrige uke ble det kjent at Therese Johaug blir utestengt i 13 måneder etter at hun avga en positiv prøve for det anabole steroidet clestebol.
DB170214 ¶ FREMGANG : Stefan Johansens utvikling i Fulham er særdeles positiv .
DB170214 Etter sakene med Martin Johnsrud Sundby ( bruk av for mye astmamedisin ) og Therese Johaug ( positiv dopingprøve og utestengt i 13 måneder ), har Langrenns-Norge fått kjørt seg hardt i mediene også i utlandet siden sommeren.
DA170214 Haugen positiv
DA170214 - Før ville vi ha spillerne inn til klubben så tidlig som mulig, men det har vært en veldig positiv dreining hos våre samarbeidsklubber som satser mer på talentutvikling og fotballfritidsordninger slik at spillerne kan være lenger i egen klubb, sier Løland.
BT170214 Etter sakene med Martin Johnsrud Sundby ( bruk av for mye astmamedisin ) og Therese Johaug ( positiv dopingprøve og utestengt i 13 måneder ), har Langrenns-Norge fått kjørt seg hardt i mediene også i utlandet siden sommeren.
BT170214 I forrige uke ble det kjent at Therese Johaug blir utestengt i 13 måneder etter at hun avga en positiv prøve for det anabole steroidet clestebol.
AP170214 Apples konsernleder Tim Cook sa nylig at han er positiv til å tilbakeføre pengene.
AP170214 En overvekt stiller seg positiv til dette i alle aldersgrupper, bortsett fra blant de eldste.
AP170214 I svarene under betyr partilogo med farger at partiet er positiv , grå partilogo betyr at de er negative og et spørsmålstegn betyr at de ikke har konkludert.
AP170214 Han er spesielt positiv til at partiene tilsynelatende ønsker å legge til rette for hydrogenbiler.
AP170214 I svarene under betyr partilogo med farger at partiet er positiv , grå partilogo betyr at de er negative og et spørsmålstegn betyr at de ikke har konkludert.
AP170214 Han er spesielt positiv til at partiene tilsynelatende ønsker å legge til rette for hydrogenbiler.
AP170214 En overvekt stiller seg positiv til dette i alle aldersgrupper, bortsett fra blant de eldste.
AP170214 I forrige uke ble det kjent at Therese Johaug blir utestengt i 13 måneder etter at hun avga en positiv prøve for det anabole steroidet clestebol.
AP170214 Etter sakene med Martin Johnsrud Sundby ( bruk av for mye astmamedisin ) og Therese Johaug ( positiv dopingprøve og utestengt i 13 måneder ), har Langrenns-Norge fått kjørt seg hardt i mediene også i utlandet siden sommeren.
AA170214 Derfor er jeg glad for at direktøren for Kulturrådet er veldig positiv til at kontoret blir lagt til Trondheim.
VG170213 Det vakte oppsikt da et av utvalgsmedlemmene, svenske Kjell Larsson, allerede samme dag som utvalget ble oppnevnt, uttalte til Expressen at astmamedisin ikke har noen positiv effekt på friske mennesker.
SA170213 Komiteen fryktet at det ville bli lettere for idrettslegene å stille en astmadiagnose senere, om medikamentbruken ga en positiv effekt.
SA170213 Hun er utestengt fra all idrett i 13 måneder på grunn av en positiv dopingprøve.
FV170213 Komiteen fryktet at det ville bli lettere for idrettslegene å stille en astmadiagnose senere, om medikamentbruken ga en positiv effekt.
FV170213 Hun er utestengt fra all idrett i 13 måneder på grunn av en positiv dopingprøve.
DN170213 oktober : Blir informert av Antidoping Norge om positiv dopingprøve på steroidet clostebol. 13. oktober : På en pressekonferanse sier Johaug og landslagslegen at skistjernen har fulgt legens råd gjennom bruk av leppekrem for behandling av et munnsår.
DB170213 Kanalen har fulgt skistjernen fra den sjokkartede meldingen kom om at hun hadde testet positiv på det forbudte stoffet clostebol og hele hennes vei gjennom utestengelsen, trening, høringer og fram mot det planlagte comebacket i OL-sesongen neste vinter.
DB170213 FORTVILET : Therese Johaug viste følelser under pressemøtet sammen med Norges Skiforbund, der hun forklarer årsaken til positiv dopingtest.
DB170213 Positiv
DB170213 Thorbjørnsen er enda mer positiv , og kaller sin Greenburger for raus, saftig og et helt lite måltid.
BT170213 Komiteen fryktet at det ville bli lettere for idrettslegene å stille en astmadiagnose senere, om medikamentbruken ga en positiv effekt.
BT170213 Hun er utestengt fra all idrett i 13 måneder på grunn av en positiv dopingprøve.
AP170213 Så er prøven likevel positiv !
AP170213 Komiteen fryktet at det ville bli lettere for idrettslegene å stille en astmadiagnose senere, om medikamentbruken ga en positiv effekt.
AP170213 Hun er utestengt fra all idrett i 13 måneder på grunn av en positiv dopingprøve.
AA170213 Tyskland burde innta en mer positiv holdning til sin historie, sa han.
AA170213 En positiv bieffekt av kjendisstatusen er det som skjer med artistkarrieren nå.
VG170212 Er fokuset på hudfarge og etnisitet en form for rasisme - eller er det uttrykk for en positiv nysgjerrighet eller vennlig innstilt småprat som jeg ikke bør reagere på ?
VG170212 Er dette fokuset på hudfarge og etnisitet en form for rasisme - eller er det uttrykk for en positiv nysgjerrighet eller vennlig innstilt småprat som jeg ikke bør reagere på ?
VG170212 Debatt Er fokuset på hudfarge og etnisitet en form for rasisme - eller er det uttrykk for en positiv nysgjerrighet eller vennlig innstilt småprat som jeg ikke bør reagere på ?
SA170212 En positiv bieffekt av kjendisstatusen er det som skjer med artistkarrieren nå.
DB170212 oktober, var det en positiv overraskelse for Johaugs manager Jørn Ernst.
BT170212 En positiv bieffekt av kjendisstatusen er det som skjer med artistkarrieren nå.
AP170212 I løpet av Donald Trumps første uker som president har han flere ganger navngitt konkrete selskaper i positiv eller negativ favør, noe som har hatt direkte konsekvenser for børskursen til disse selskapene.
AP170212 I løpet av Donald Trumps første uker som president har han flere ganger navngitt konkrete selskaper i positiv eller negativ favør, noe som har hatt direkte konsekvenser for børskursen til disse selskapene.
AP170212 Jeg stilte meg også positiv fordi dette skulle være en bredt sammensatt evangelisk kampanje.
AA170212 De to har allerede snakket på telefon i en positiv tone, men de siste dagers utvikling med Israels forsøk på å legalisere ulovlige bosetninger kan legge en demper på stemningen.
AA170212 Vi anerkjenner, hyller og støtte oppunder alle lokale initiativ til positiv samfunnsutvikling i Trøndelag. 2.
SA170211 Landslagssjef er positiv
SA170211 - Jeg er ganske positiv til at jeg skal rekke å være kampklar til La Manga.
FV170211 Landslagssjef er positiv
FV170211 - Jeg er ganske positiv til at jeg skal rekke å være kampklar til La Manga.
DB170211 - Vi ser en meget positiv utvikling nå, med færre anmeldte lovbrudd.
DB170211 Såkalt « positiv særbehandling » av menn er likevel tillatt i skole-, barnehage- og barnevernsstillinger, ifølge en egen forskrift i lovverket.
DA170211 positiv Vintersyklist 1 : Kristin Sandaker drømmer om en bilfri dag, men er også fornøyd med røde felt i asfalten der hun suser over Eventyrbrua på full fart mot Økern.
BT170211 Ifølge utredningen fordi : « Det foreligger imidlertid ingen objektive kriterier for å fastslå om og i hvilken grad et slikt tiltak kan regnes som positiv eller negativ i samfunnsregnskapet ».
BT170211 Landslagssjef er positiv
AP170211 Rekordmåling for Senterpartiet : - Norsk nasjonalisme er en positiv kraft ¶
AP170211 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( til høyre ) er positiv .
AP170211 Landslagssjef er positiv
AP170211 - Jeg er ganske positiv til at jeg skal rekke å være kampklar til La Manga.
VG170210 Han mener i likhet med Aukland at sprinten i NM var positiv .
SA170210 Han mener likevel at den samlede effekten vil bli positiv .
SA170210 POSITIV : Bilanalytiker og trendforsker Anders Hovde fra TNS Gallup.
SA170210 Fredag lavet snøen ned over VM-løypene, men værmeldingen er positiv .
SA170210 Fredag lavet snøen ned over VM-løypene, men værmeldingen er positiv .
SA170210 - Dersom man skulle sett på saken rent juridisk, så kunne hun vel så godt ha fått både to år fire år, så det må ses på som en positiv dom fra hennes synsvinkel, sier han.
SA170210 - Positiv dom ¶
FV170210 POSITIV : Bilanalytiker og trendforsker Anders Hovde fra TNS Gallup.
FV170210 - Dersom man skulle sett på saken rent juridisk, så kunne hun vel så godt ha fått både to år fire år, så det må ses på som en positiv dom fra hennes synsvinkel, sier han.
FV170210 - Positiv dom ¶
DA170210 Han er dessuten mer positiv til immigrasjon enn Le Pen og Fillon.
DA170210 Her viser det seg at kokkeyrket har en rimelig positiv klang hos foreldrene. 37 prosent sier de ser positivt på at barna velger denne retningen, heter det i rapporten.
BT170210 Nestleder Ola Borten Moe mener det er et uttrykk for en sunn og positiv nasjonalisme.
BT170210 Men jeg ser en begynnende positiv utvikling for oss.
BT170210 - Nasjonalisme på norsk har lenge vært en positiv kraft i norsk historie.
BT170210 Marcel Pabst Fotografi ¶ POSITIV : Bilanalytiker og trendforsker Anders Hovde fra TNS Gallup.
BT170210 - Dersom man skulle sett på saken rent juridisk, så kunne hun vel så godt ha fått både to år fire år, så det må ses på som en positiv dom fra hennes synsvinkel, sier han.
BT170210 - Positiv dom ¶
AP170210 Macron er positiv til EU, har støttet Angela Merkels åpne-dør-politikk overfor flyktninger, men tar også til orde for bedre grensekontroll.
AP170210 POSITIV : Bilanalytiker og trendforsker Anders Hovde fra TNS Gallup.
AP170210 Fredag lavet snøen ned over VM-løypene, men værmeldingen er positiv .
AP170210 - Dersom man skulle sett på saken rent juridisk, så kunne hun vel så godt ha fått både to år fire år, så det må ses på som en positiv dom fra hennes synsvinkel, sier han.
AP170210 - Positiv dom ¶
AA170210 Tallene viser positiv utvikling i kinesisk økonomi, etter at desember-tall viste nedgang i eksporten på 6,1 prosent.
AA170210 Les hele Borten Moe-jubelen : - Norsk nasjonalisme er en positiv kraft ¶
AA170210 Han mener likevel at den samlede effekten vil bli positiv . ( ©NTB ) ¶
AA170210 Ola Borten Moe-jubel etter god måling : - Norsk nasjonalisme er en positiv kraft ¶
VG170209 Jentenes jubelstart : Slik ble Mowinckel mer positiv
VG170209 Han stiller seg positiv til det nye forslaget om et minnesmerke.
SA170209 | Rekordmåling for Senterpartiet : - Norsk nasjonalisme er en positiv kraft ¶
SA170209 - Norsk nasjonalisme er en positiv kraft, fortsetter nestlederen.
SA170209 Er du soldat eller stuntmann, kan paintball og rafting muligens ha en positiv effekt på arbeidsplassen.
SA170209 Nå hadde vi en positiv kongress onsdag, der det var bred støtte for å gjøre tiltak, og så skjer dette her.
SA170209 De kasakhstanske utøverne blir ikke utestengt fra VM-øvelsene før en eventuell positiv prøve kommer tilbake.
FV170209 Regjeringen er positiv - men naboene stiller seg på bakbeina.
FV170209 Nå hadde vi en positiv kongress onsdag, der det var bred støtte for å gjøre tiltak, og så skjer dette her.
FV170209 De kasakhstanske utøverne blir ikke utestengt fra VM-øvelsene før en eventuell positiv prøve kommer tilbake.
FV170209 Nå hadde vi en positiv kongress onsdag, der det var bred støtte for å gjøre tiltak, og så skjer dette her.
FV170209 De kasakhstanske utøverne blir ikke utestengt fra VM-øvelsene før en eventuell positiv prøve kommer tilbake.
DN170209 Det er ikke veldig mye, men viser en positiv utvikling.
DN170209 Gjensidige Bank viste en positiv resultatutvikling sammenlignet med samme periode i 2015, hovedsakelig som følge av porteføljevekst og bedre finansavkastning.
DB170209 I teorien er det fordel Jansrud som har slitt med de lange skia, men det bryr han seg ingen ting om : ¶ - - For meg er det uinteressant hvem regelendringen er positiv for.
DB170209 - Discovery har vært i positiv vekst i flere år, og med satsingen på blant annet eliteserien i fotball og OL har de mange nye ting å se fram til, sier Wiberg til Dagbladet ¶
DB170209 Og begge de studiene er klare på at heroin i behandling har positiv virkning for tunge brukere som ikke lykkes i vanlig metadon-behandling.
DB170209 Ordet, som også er den amerikanske presidentens etternavn, har ingen positiv betydning.
DA170209 Er du soldat eller stuntmann, kan paintball og rafting muligens ha en positiv effekt på arbeidsplassen.
DA170209 Tidligere denne uka uttalte nestleder i KrF, Olaug Bollestad, til Dagsavisen at hun var positiv til å utrede en tredje kjønnskategori.
BT170209 Regjeringen er positiv - men naboene stiller seg på bakbeina.
BT170209 Nå hadde vi en positiv kongress onsdag, der det var bred støtte for å gjøre tiltak, og så skjer dette her.
BT170209 De kasakhstanske utøverne blir ikke utestengt fra VM-øvelsene før en eventuell positiv prøve kommer tilbake.
AP170209 | Rekordmåling for Senterpartiet : - Norsk nasjonalisme er en positiv kraft ¶
AP170209 - Norsk nasjonalisme er en positiv kraft, fortsetter nestlederen.
AP170209 Komitéleder Nikolai Astrup ( H ) understreker at regjeringen ikke har konkludert om hvordan taximarkedet skal reguleres fremover, men han er positiv til ny teknologi som kan gi forbrukerne et bedre tilbud.
AP170209 Nå hadde vi en positiv kongress onsdag, der det var bred støtte for å gjøre tiltak, og så skjer dette her.
AP170209 De kasakhstanske utøverne blir ikke utestengt fra VM-øvelsene før en eventuell positiv prøve kommer tilbake.
AA170209 Vi er positiv til å teste ut dette prosjektet, sier Loftsgarden.
AA170209 Jan Tore Sanner er imidlertid positiv til det nye initiativet og vil se nærmere på det.
AA170209 - Nasjonalisme på norsk har lenge vært en positiv kraft i norsk historie.
AA170209 | - Norsk nasjonalisme er en positiv kraft ¶
AA170209 Sv-leder Audun Lysbakken mener han ser en positiv trend i oppslutningen rundt SV.
AA170209 Men jeg ser en begynnende positiv utvikling for oss.
AA170209 Regjeringen er positiv - men naboene stiller seg på bakbeina.
AA170209 Bare Senterpartiet kan snakke om « norsk nasjonalisme som en positiv kraft » på en tilforlatelig måte.
VG170208 I utgangspunktet var Johaug tiltenkt en rolle i en ny serie kalt « Supersport », men da det ble kjent at 28-åringen hadde avlagt en positiv dopingprøve, bestemte TV 2 seg for å lage en dokumentar om dopingoppstyret i tillegg.
VG170208 - Det er en positiv trend her i landet.
SA170208 Av de fire abonnementsavisene i Schibsted-konsernet i Norge, er det bare Stavanger Aftenblad som har en positiv opplagsutvikling i 2016 : ¶
SA170208 Trønderen er positiv , men også litt bekymret for hva de kommer til å møte i kveld : ¶
DN170208 Madsen mener bildet stemmer godt overens med Virkes prognose om en svak positiv utvikling for 2017.
DN170208 - Vi har hatt en positiv utvikling i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal, sier konsernsjef Geir Håøy ( til høyre ) i Kongsberg Gruppen, som sammen med finansdirektør Hans-Jørgen Wibstad la frem tallene for fjerde kvartal.
DB170208 - Oppholdet har vært et eventyr uten like, og en utelukkende positiv erfaring.
AP170208 En slik forsterkende prosess kalles gjerne en positiv tilbakekobling.
AP170208 En slik forsterkende prosess kalles gjerne en positiv tilbakekobling.
AP170208 - Jeg husker godt visjonen vi hadde, som jeg ikke har problemer med å være positiv til.
AP170208 - Da vi kom inn i byråd var først Høyres miljøvernminister positiv , så ble det omtalt som en Berlinmur, i høst var de igjen enige med byrådet, mens det i bystyret igjen bare var vondt og vanskelig.
AP170208 Uten å utvise noen overdreven teknologioptimisme, har utvalget anlagt en grunnleggende positiv holdning til fenomenet som omtales som delingsøkonomi.
AP170208 Trønderen er positiv , men også litt bekymret for hva de kommer til å møte i kveld : ¶
AA170208 - Jeg har fått utrolig mye positiv feedback fra folk som leder firma og fra bedriftseiere, de kjenner seg igjen i de strømningene jeg beskriver : For mange folk er nå omfattet av velferdsordningene.
AA170208 Storebrand gjorde et kjempebyks på Oslo Børs etter en positiv kvartalsmelding, men hindret ikke at hovedindeksen falt 0,55 prosent til 697,64 poeng onsdag.
AA170208 Radiosjef Kenneth Andresen i P4-gruppen mener FM-slukkingen er positiv for radiolyttere landet over.
VG170207 Jeg er litt mer positiv i hodet, sier 24-åringen - som også viser det med ansiktet, for å si det forsiktig.
SA170207 - Kåre var utrolig støttende og positiv til at jeg skulle si ja til å bli styreleder i Bodø/Glimt.
SA170207 - Kåre var utrolig støttende og positiv til at jeg skulle si ja til å bli styreleder i Bodø/Glimt.
DN170207 Vi har positiv kontantstrøm i fjerde kvartal.
DN170207 | Statoil ser positiv kontantstrøm med oljepris på 50 dollar ¶
DB170207 | Godset-talent til forhatt Bundesliga-klubb ¶ ¶ POSITIV : Therese Johaug fikk gode svar i Pyeongchang forrige uke.
DB170207 Alle påpeker at dialogen er positiv , samtidig som det skinner gjennom at noen av kravene er vanskelige å svelge.
DB170207 Begrunnelsen er at de ulempene menn kan møte i studie- og arbeidslivet, ifølge ombudet sjelden skyldes kjønnsdiskriminering, og at de dermed i mindre grad vi ha adgang til positiv særbehandling.
DA170207 Solid kontatnstrøm : positiv med om lag 900 millioner dollar etter skattebetalinger, utbytte og organiske investeringer.
DA170207 Opprettholde finansiell kapasitet med finansiering av prosjekter og positiv kontantstrøm med en pris på 50 dollar fatet i 2017.
BT170207 - Kåre var utrolig støttende og positiv til at jeg skulle si ja til å bli styreleder i Bodø/Glimt.
AP170207 - Kåre var utrolig støttende og positiv til at jeg skulle si ja til å bli styreleder i Bodø/Glimt.
AP170207 - Kåre var utrolig støttende og positiv til at jeg skulle si ja til å bli styreleder i Bodø/Glimt.
VG170206 Les også : Bilde av Trump skal bare brukes til positiv omtale ¶
DN170206 « Vi venter svært begrensende endringer i estimatene for 2017 - 2018 som følge av rapporten, og en litt positiv kursreaksjon ettersom justert ebitda var over konsensus », skriver DNB Markets.
DN170206 Aker BP var blant aksjene som trakk hovedindeksen i positiv retning med markert oppgang etter at selskapet la frem tall for fjerde kvartal før børsåpning mandag.
DN170206 Danske Bank er fortsatt strategisk positiv til kronen, og venter at kronen vil styrkes til 8,80 kroner for en euro på seks måneders sikt og ytterligere til 8,70 på tolv måneders sikt.
DN170206 Danske Bank Markets er forsiktig med å anbefale kjøp av kroner på dagens nivå, men er langsiktig positiv til kronen mot euro, skrev banken i en morgenrapport forrige uke, ifølge TDN Finans.
DN170206 Stemningen både i næringslivet og forbrukerne er også positiv .
DN170206 Jeg forsøker å gi råd for å bevege dette i en mer positiv retning », skriver Musk.
DB170206 - Overordnet har jeg en positiv tilnærming til akkurat dette.
DA170206 Dessuten er vi et relativt nytt foretak, så mange har kanskje ikke hørt om oss, men vi håper våre prosjekter kan bidra til en positiv utvikling i markedet, sier Ness.
VG170205 Vi får se i løpet av de neste dagene, men jeg er positiv , sier Møller Dæhli til VG.
VG170205 KrFs talsmann, Geir Bekkevold, er like positiv .
VG170205 - Jeg er ikke spesielt positiv til den ordningen, blant annet fordi vi ser at den blir misbrukt, så jeg er mer enn villig til å se på endringer, sier Venstres arbeiderpolitiske talsmann, Sveinung Rotevatn.
SA170205 plass, sier en positiv Gjesdal.
BT170205 Det er en mer oppløftet og positiv stemning, og vi vil forhåpentlig se at folk som tidligere ikke slapp inn, nå kan komme.
BT170205 Det er en mer oppløftet og positiv stemning, og vi vil forhåpentlig se at folk som tidligere ikke slapp inn, nå kan komme.
BT170205 plass, sier en positiv Gjesdal.
AA170205 Det er en mer oppløftet og positiv stemning, og vi vil forhåpentlig se at folk som tidligere ikke slapp inn, nå kan komme.
VG170204 Dersom klærne får overdreven positiv omtale, kan det imidlertid stride mot reglene om skjult reklame.
VG170204 På spørsmål om hvordan bildebyrået sjekker om hvorvidt omtalen er positiv eller ikke svarer Getty images : ¶
VG170204 Bildesjef i VG Helg Espen Rasmussen presiserer at VG ikke har tatt hensyn til restriksjonen om « positiv omtale ».
VG170204 - Vi kan ikke la oss styre av en president som kun ønsker positiv omtale.
SA170204 NRK-ekspert Fredrik Aukland stiller seg likevel positiv til Northugs formutvikling.
SA170204 NRK-ekspert Fredrik Aukland stiller seg likevel positiv til Northugs formutvikling.
FV170204 NRK-ekspert Fredrik Aukland stiller seg likevel positiv til Northugs formutvikling.
FV170204 NRK-ekspert Fredrik Aukland stiller seg likevel positiv til Northugs formutvikling.
DB170204 Bjørnebye er ordknapp om låneavtalen, men er positiv .
DB170204 De kunne kommet til en skiflygingsbakke og fått en positiv opplevelse.
DB170204 - Vi føler at det ikke ville vært noen positiv opplevelse for dem som skal ta de neste stegene.
DB170204 Han er veldig positiv til vedtaket.
BT170204 NRK-ekspert Fredrik Aukland stiller seg likevel positiv til Northugs formutvikling.
BT170204 NRK-ekspert Fredrik Aukland stiller seg likevel positiv til Northugs formutvikling.
AP170204 NRK-ekspert Fredrik Aukland stiller seg likevel positiv til Northugs formutvikling.
AP170204 NRK-ekspert Fredrik Aukland stiller seg likevel positiv til Northugs formutvikling.
AA170204 | Søreide positiv til priskutt på F-35-flyene ¶
VG170203 Foto : Lise Åserud, NTB scanpix ¶ POSITIV : Avdelingsdirektør ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og medlem av Lysne-utvalget, Einar Lunde, mener Norge trenget et digitalt grenseforsvar for å ivarete rikets sikkerhet.
DN170203 Société Générale er overraskende positiv til Trumps økonomiske politikk.
DB170203 Årsveksten falt dermed fra 12,8 prosent i desember og Dreyer sa at selv om den sesongjusterte veksten var positiv var dette samtidig en antydning om en litt lavere vekst fremover enn i det året vi har lagt bak oss.
DB170203 ¶ VIL DELE INFO : Forsikringsbransjen er positiv til å bidra med forsikringsinfo til et skaderegister for biler.
DB170203 Samtidig avhenger det av at man få med forsikringsbransjen, noe bransen selv er positiv til.
VG170202 - For meg er det ikke en positiv greie.
SA170202 | Næringsforeningen er ikke positiv til økte bompenger ¶
SA170202 Når Næringsforeningen likevel er positiv til Bypakken, handler det om et omfattende investeringsprogram.
DN170202 - Vi må jobbe samme og sørge for at politikere, inkludert presidenten, holder sine løfter, gjør gode gjerninger og beveger landet i en netto positiv regning.
DN170202 Danske Bank Markets er på sin side forsiktig med å anbefale kjøp av kroner på dagens nivå, men er langsiktig positiv til kronen mot euro, fremgår det av bankens morgenrapport.
DB170202 Det er en positiv utvikling som gjør det mulig for offentligheten å ha et mer realistisk syn på hva som truer norsk sikkerhet og norske interesser.
AP170202 Nå syns hun at politikerne og politiet i større grad ser på de rullende sykepleierne som en positiv ressurs.
AA170202 Dette er ikke en positiv utvikling, sa han.
SA170201 - Islandsk presse var alltid utrolig positiv mot Lägerback selv om det gikk litt trått i starten.
SA170201 Positiv : Matthias Vilhjalmsson ( 30 ) tror Lars Lägerback og Norge er en god match.
SA170201 Reaksjonene på ansettelsen har stort sett vært positiv blant nordmenn.
SA170201 Ikke uventet er han mer positiv til José Mourinho.
FV170201 Reaksjonene på ansettelsen har stort sett vært positiv blant nordmenn.
FV170201 Ikke uventet er han mer positiv til José Mourinho.
DN170201 Nå er aksjestrategen positiv til børsåret 2017.
DN170201 Positiv utvikling ¶
DB170201 Påtalenemda i Antidoping Norge har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse etter en positiv dopingtest i fjor høst.
DB170201 I Hedmark Høyre forsøker man nå å spinne ulveforliket i positiv retning.
BT170201 Reaksjonene på ansettelsen har stort sett vært positiv blant nordmenn.
BT170201 Ikke uventet er han mer positiv til José Mourinho.
AP170201 Jan Arild Elllingsen ( Frp ) er positiv til strafferabatt, men mener det ikke skal være noen automatikk i det.
AP170201 - Islandsk presse var alltid utrolig positiv mot Lägerback selv om det gikk litt trått i starten.
AP170201 Positiv : Matthias Vilhjalmsson ( 30 ) tror Lars Lägerback og Norge er en god match.
AP170201 Reaksjonene på ansettelsen har stort sett vært positiv blant nordmenn.
AP170201 Ikke uventet er han mer positiv til José Mourinho.
DN170131 Samtidig trekker utviklingen i verdensøkonomien samlet sett i positiv retning.
DN170131 Samtidig trekker normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge i positiv retning.
DN170131 For annen industri, som blant annet prosessindustri og produsenter av konsumvarer, venter organisasjonen omsetningsøkning i år og som vil sørge for at omsetningen samlet sett utvikler seg i moderat positiv retning.
DB170131 Foto : Bjørn Langsem / Dagbladet ¶ POSITIV TIL REKDAL : TV 2-ekspert Jesper Mathisen.
DB170131 - Det som er synd med at jeg nå går ut, er at det har vært positiv interaksjon.
DB170131 I Hedmark Høyre forsøker man nå å spinne ulveforliket i positiv retning.
AP170131 Selv om vi ser en generasjonsendring i positiv retning, er det likevel viktig at vi, ungdommen, setter oss ned og prøver å påvirke hverandre og gjøre forandringen enda mer positiv .
AP170131 Selv om vi ser en generasjonsendring i positiv retning, er det likevel viktig at vi, ungdommen, setter oss ned og prøver å påvirke hverandre og gjøre forandringen enda mer positiv.
SA170130 - Med mindre det er kommet inn vesentlig negativ informasjon om en mulig trussel mot offentlig sikkerhet og velferd, vil dermed en lovlig oppholdstillatelse være en positiv faktor i vurderingene som gjøres fra sak til sak.
DN170130 - Det er en positiv endring, men fortsatt en negativ utvikling.
DB170130 Det er en god positiv følelse at det går riktig vei.
DB170130 Hun er alltid åpen og positiv .
DB170130 Konservator i Norsk Folkemuseum, Trond Bjorli, er svært positiv til tiltaket.
DB170130 Kommersielle medisinske aktører tilbyr helsesjekker og undersøkelser som verken er indisert eller har vist å gi positiv effekt, men kan derimot bidra til unødvendige utredninger og intervensjoner.
SA170129 Jeg er positiv til at jeg skal klare å bygge en liten toppform, sa Northug.
FV170129 Jeg er positiv til at jeg skal klare å bygge en liten toppform, sa Northug.
DB170129 Det er en god positiv følelse at det går riktig vei.
DB170129 plassen : - Positiv følelse ¶
DB170129 Jeg er positiv til å bygge en formtopp, sa Northug til NRK etter rennet.
DB170129 Hun er alltid åpen og positiv .
DB170129 Heller ikke Theresa May, som har spådd et svært godt samarbeid mellom Storbritannia og Trumps USA, er positiv .
DB170129 Mens VG slaktet låten og trillet en toer på terningen, har Dagbladets anmelder vært litt mer positiv , og gitt låten « Pinnacle » en treer.
DB170129 Foto : Sam Deitch / BFA /REX / Shutterstock / NTB scanpix ¶ POSITIV : Ingvild Endestad i FRI er glad for at interkjønn får økt oppmerksomhet.
DB170129 Foto : Sam Deitch / BFA /REX / Shutterstock / NTB scanpix ¶ POSITIV : Ingvild Endestad i FRI er glad for at interkjønn får økt oppmerksomhet.
BT170129 I boken « Livets lyse sider » skriver hun om den hemningsløse dyrkingen av positiv tenkning i USA.
BT170129 Jeg er positiv til at jeg skal klare å bygge en liten toppform, sa Northug.
AP170129 Mens både statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og en rekke andre statsledere og fremtredende politikere reagerer sterkt på Trumps innreiseforbud for borgere fra en rekke muslimske land, er Leirstein udelt positiv .
AP170129 Mens både statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og en rekke andre statsledere og fremtredende politikere reagerer sterkt på Trumps innreiseforbud for borgere fra en rekke muslimske land, er Leirstein udelt positiv .
AP170129 Jeg er positiv til at jeg skal klare å bygge en liten toppform, sa Northug.
FV170128 Når vi har valgt lokale firmaer til å utføre arbeidet, og alle prosjektene kommer i tillegg til ordinær aktivitet, da sier det seg selv at effekten er positiv , sier Gram.
DB170128 Det var en positiv melding om han, forklarer Jensen ¶
DB170128 Det er en positiv utvikling i livet hans, forklarer Jensen i retten.
DB170128 Dette er et langt bedre grep enn dem det britiske filminstituttet valgte, da de bestemte seg for at filmer som fremstilte mangfold og minoriteter på en « positiv måte » skulle ha lettere for å få støtte.
BT170128 Selv har jeg ett rituelt nyttårsforsett : Bli mer positiv .
BT170128 Mitt evige mål om å bli mer positiv er sannsynligvis en slags langtidsvirkende miljøskade.
BT170128 Selv har jeg ett rituelt nyttårsforsett : Bli mer positiv .
BT170128 Mitt evige mål om å bli mer positiv er sannsynligvis en slags langtidsvirkende miljøskade.
DB170127 - Aps plan er prosesser som bare skal rulle og gå av seg selv, kun med positiv stimulans ?
AP170127 By sier KS og sykepleierforbundet overvåker situasjonen når det gjelder heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren i kommunene, og at det er en « svak positiv endring » de siste årene.
SA170126 Videre må det være et tillitsforhold mellom barneverntjenesten og foreldre/barn som gjør det mulig å samarbeide om tiltak som kan føre til en positiv endring i familien.
SA170126 Ifølge rapporten, er kjønnsblanda rom blitt møtt med stort sett positiv respons, både blant menn og kvinner.
SA170126 Videre må det være et tillitsforhold mellom barneverntjenesten og foreldre/barn som gjør det mulig å samarbeide om tiltak som kan føre til en positiv endring i familien.
SA170126 « Jeg måtte stå foran hele verden og tilstå en positiv dopingprøve, selv om jeg ikke hadde gjort noe gæli.
SA170126 Therese Johaug hadde ikke gjennomført kurset før etter at hun hadde avlagt positiv dopingtest hvor det viste seg at hun hadde spor av et anabolt steroid i urinen ( 13 nanogram clostebol pr. milliliter ).
SA170126 Det ble ikke gjort før etter at hun hadde avlevert en positiv dopingprøve.
SA170126 Bendiksen tillegges all skyld for at Therese Johaug avla positiv dopingprøve.
FV170126 « Jeg måtte stå foran hele verden og tilstå en positiv dopingprøve, selv om jeg ikke hadde gjort noe gæli.
FV170126 Therese Johaug hadde ikke gjennomført kurset før etter at hun hadde avlagt positiv dopingtest hvor det viste seg at hun hadde spor av et anabolt steroid i urinen ( 13 nanogram clostebol pr. milliliter ).
FV170126 Det ble ikke gjort før etter at hun hadde avlevert en positiv dopingprøve.
FV170126 Bendiksen tillegges all skyld for at Therese Johaug avla positiv dopingprøve.
DN170126 I Norge var resultatet påvirket av en positiv engangseffekt cirka 650 millioner kroner knyttet til endring fra ytelses- til innskuddspensjon for de ansatte.
DN170126 Hovedbegrunnelsen for dette er at flyttingen vil frigjøre arealer som skaper en positiv utvikling for byen.
DB170126 I OKTOBER : Fredrik Bendiksen måtte konstatere at han ikke hadde gjort jobben sin da Johaug avla positiv dopingprøve, men kunne ikke forklare hvorfor.
DB170126 Det tror jeg vil ha positiv effekt, med tanke på å holde de beste posisjonene, sier hyrden, metaforisk mysende over sin flokk.
DB170126 Han mener det er en logisk feilslutning at kravet om å gå gjennom alle fem punkter for undersøkelse av medisin kommer i bruk i det man avgir en positiv dopingprøve på et ikke-særskilt stoff.
DB170126 FRA januar 2015 kom det inn bestemmelser i den såkalte WADA-koden som ga idretten mulighet til å straffe andre enn utøverne for avsløring av en positiv dopingprøve.
DB170126 Hun har alltid vært veldig positiv til antidopingarbeid.
DB170126 - At det er mye oppmerksomhet rundt de gamle anklagene nå har helt klart ingen positiv effekt for Affleck, men man vet ikke hvor ødeleggende det vil være.
DB170126 Hun har mottatt utelukkende positiv respons etter at « Glitoris » ble kjent.
BT170126 Bendiksen tillegges all skyld for at Therese Johaug avla positiv dopingprøve.
BT170126 « Jeg måtte stå foran hele verden og tilstå en positiv dopingprøve, selv om jeg ikke hadde gjort noe gæli.
BT170126 Therese Johaug hadde ikke gjennomført kurset før etter at hun hadde avlagt positiv dopingtest hvor det viste seg at hun hadde spor av et anabolt steroid i urinen ( 13 nanogram clostebol pr. milliliter ).
BT170126 Det ble ikke gjort før etter at hun hadde avlevert en positiv dopingprøve.
BT170126 Therese Johaug hadde ikke gjennomført kurset før etter at hun hadde avlagt positiv dopingtest hvor det viste seg at hun hadde spor av et anabolt steroid i urinen ( 13 nanogram clostebol pr. milliliter ).
BT170126 Det ble ikke gjort før etter at hun hadde avlevert en positiv dopingprøve.
BT170126 - Jeg vil være positiv , sier finnen.
AP170126 En annen positiv trend er at nye avsetninger til tap på utlån ble redusert med 64 prosent fra tredje kvartal til fjerde kvartal i fjor.
AP170126 « Jeg måtte stå foran hele verden og tilstå en positiv dopingprøve, selv om jeg ikke hadde gjort noe gæli.
AP170126 Therese Johaug hadde ikke gjennomført kurset før etter at hun hadde avlagt positiv dopingtest hvor det viste seg at hun hadde spor av et anabolt steroid i urinen ( 13 nanogram clostebol pr. milliliter ).
AP170126 Det ble ikke gjort før etter at hun hadde avlevert en positiv dopingprøve.
AP170126 Bendiksen tillegges all skyld for at Therese Johaug avla positiv dopingprøve.
SA170125 POSITIV : Bjørkeng har bare positive erfaringer med å leie ut og leie selv.
SA170125 Therese Johaug er den største stjernen i norsk idrettshistorie som har avlagt en positiv dopingprøve.
SA170125 Therese Johaug er den største stjernen i norsk idrettshistorie som har avlagt en positiv dopingprøve.
SA170125 Derfor mener han at en måned fra eller til ikke gjør noen forskjell annet enn i positiv retning.
SA170125 - Jeg ønsker å forsterke idretten som en positiv kraft, også for fellesskapet.
SA170125 De kalde fakta er at Therese Johaug har avlagt en positiv dopingprøve der det ble funnet spor av anabole stereoider.
SA170125 Usain Bolt er blitt ett OL-gull fattigere etter at IOC definitivt har fratatt Jamaica gullet på 4 x 100 meter fra Beijing-OL på grunn av en positiv dopingprøve.
FV170125 Dagen hun fikk beskjed om at dopingprøven var positiv .
FV170125 Beskjeden : Hun hadde avlagt positiv dopingprøve.
FV170125 Therese Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve.
FV170125 Therese Johaug er den største stjernen i norsk idrettshistorie som har avlagt en positiv dopingprøve.
FV170125 De kalde fakta er at Therese Johaug har avlagt en positiv dopingprøve der det ble funnet spor av anabole stereoider.
FV170125 Usain Bolt er blitt ett OL-gull fattigere etter at IOC definitivt har fratatt Jamaica gullet på 4 x 100 meter fra Beijing-OL på grunn av en positiv dopingprøve.
DN170125 Først etter en positiv avgjørelse i plenum blir forslaget anbefalt til medlemslandenes regjeringer.
DN170125 - Jeg måtte stå foran hele Norge og hele verden etter å ha avlagt en positiv dopingprøve.
DN170125 Både A- og B-prøven var positiv og viste samme mengde clostebol.
DB170125 Kiær at Therese Johaug ikke hadde gjennomført Antidoping Norges opplæringsprogram « Ren idrettsutøver » før hun leverte en positiv dopingprøve som ble offentliggjort 13.oktober i fjor.
DB170125 Dagen etter pressekonferansen jeg holdt i oktober ( da det ble offentliggjort at hun hadde lever en positiv dopingprøve journ.anm. ) fikk jeg en mail fra skiforbundet - det samme som alle de andre utøverne, om at vi måtte gjennomføre det. 28-åringens advokat fortalte også at hun Johaug ikke var alene : ¶
DB170125 Jeg sjekket mailen fra Antidoping Norge, tastet inn passordet og fant ut at jeg hadde avlagt en positiv dopingprøve.
DB170125 Jeg måtte stå foran hele Norge og hele verden og fortelle at jeg hadde avlagt en positiv dopingprøve.
DB170125 Først etter en positiv avgjørelse i plenum blir forslaget anbefalt til medlemslandenes regjeringer.
DB170125 Ifølge SSB hadde 21.400 personlige skogeiere en gjennomsnittlig positiv næringsinntekt på 41.000 kroner, som tilsvarer en samlet næringsinntekt på knappe 775 millioner kroner.
DB170125 Vi ser allerede i dag at førerstøttesystemer bidrar til økt trafikksikkerhet, og videre utvikling og tilrettelegging for bruk av slike systemer antas å kunne påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning.
BT170125 FOTO : Odd E Nerbø ¶ POSITIV : Hanne Alver Krum, salgs-og markedssjef i Skyss, tror bergenserne vil ta godt i mot de nye endringene.
BT170125 Lise Åserud / NTB scanpix ¶ POSITIV : Bjørkeng har bare positive erfaringer med å leie ut og leie selv.
BT170125 Therese Johaug er den største stjernen i norsk idrettshistorie som har avlagt en positiv dopingprøve.
BT170125 Therese Johaug er den største stjernen i norsk idrettshistorie som har avlagt en positiv dopingprøve.
BT170125 De kalde fakta er at Therese Johaug har avlagt en positiv dopingprøve der det ble funnet spor av anabole stereoider.
BT170125 Usain Bolt er blitt ett OL-gull fattigere etter at IOC definitivt har fratatt Jamaica gullet på 4 x 100 meter fra Beijing-OL på grunn av en positiv dopingprøve.
AP170125 POSITIV : Bjørkeng har bare positive erfaringer med å leie ut og leie selv.
AP170125 Therese Johaug er den største stjernen i norsk idrettshistorie som har avlagt en positiv dopingprøve.
AP170125 Therese Johaug er den største stjernen i norsk idrettshistorie som har avlagt en positiv dopingprøve.
AP170125 Derfor mener han at en måned fra eller til ikke gjør noen forskjell annet enn i positiv retning.
AP170125 - Jeg ønsker å forsterke idretten som en positiv kraft, også for fellesskapet.
AP170125 De kalde fakta er at Therese Johaug har avlagt en positiv dopingprøve der det ble funnet spor av anabole stereoider.
AP170125 Usain Bolt er blitt ett OL-gull fattigere etter at IOC definitivt har fratatt Jamaica gullet på 4 x 100 meter fra Beijing-OL på grunn av en positiv dopingprøve.
VG170124 Hvis opprørerne klarer å overtale Russland til å stoppe angrepene og presse regimet, er jeg positiv .
SA170124 Therese Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve.
SA170124 Dagen hun fikk beskjed om at dopingprøven var positiv .
SA170124 Beskjeden : Hun hadde avlagt positiv dopingprøve.
SA170124 september i fjor avla Therese Johaug, Norges største langrennsstjerne, positiv dopingprøve.
SA170124 Therese Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve.
SA170124 Vi dekker normalt senioridrett, og dette vil være en fin og positiv måte å bidra på også innen ungdomsidretten, sier Tore Nilssen, nyhetsleder sport i Bergens Tidende.
DN170124 At det ikke er en markant økning av bedrifter som varsler oppsigelser eller permitteringer, kan tyde på en positiv utvikling i arbeidsmarkedet i 2017, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DN170124 Den økte produksjonen er en positiv virkning av klimaendringene påpeker hun.
DB170124 Dessuten ser omslagene i industrialiserte land ut til å være synkrone, og i positiv retning.
BT170124 Dagen hun fikk beskjed om at dopingprøven var positiv .
BT170124 Beskjeden : Hun hadde avlagt positiv dopingprøve.
BT170124 Therese Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve.
AP170124 - Som sagt, jeg er positiv , men det er ikke jeg som sitter i kontrollutvalget, og vi dikterer ikke våre representanter.
AP170124 Sandvik ( Ap ) i Sør-Trøndelag er udelt positiv , også til den nye konstruksjonen med byvekstavtaler som regjeringen har varslet.
AP170124 Fylkesordfører svært positiv til avtalene ¶
AP170124 Dagen hun fikk beskjed om at dopingprøven var positiv .
AP170124 Beskjeden : Hun hadde avlagt positiv dopingprøve.
AP170124 Therese Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve.
AP170124 Vi dekker normalt senioridrett, og dette vil være en fin og positiv måte å bidra på også innen ungdomsidretten, sier Tore Nilssen, nyhetsleder sport i Bergens Tidende.
FV170123 Det tilbys også ved Universitet i Agder, noe som også kansje kan være en positiv faktor med tanke på å velge Vipers.
DN170123 Volumbalansen er meget positiv og aksjen er overkjøpt på RSI.
DN170123 Sesongmessig er vinteren og våren statistisk en positiv periode på Oslo Børs.
DN170123 Også hovedindeksen ( OSEBX ) viser en positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal.
DN170123 Positiv volumbalanse er et sunnhetstegn.
DB170123 Rudsbygdingen er positiv til dette års utgave av rittet, og ser frem til å sykle på hjemmebane.
DB170123 Det gjør jo at det blir et artigere løp, så jeg er veldig positiv til de endringene som er gjort.
DB170123 Han er anti-vestlig, men kan fort svinge tilbake til positiv om han blir motsagt i motsatt leir, sier Sommerfelt.
DB170123 Jensen : Går jo an å være positiv .
AP170123 Han klarte dermed å sette en ny og positiv tone på den første av det som vil bli en lang rekke daglige møter med reporterne i det avlange, trange rommet som i sin tid inneholdt svømmebassenget der John F.
SA170122 Nå er det en positiv utvikling for nabobygningene, og brannvesenet håper de kan berge dem.
SA170122 Det tilbys også ved Universitet i Agder, noe som også kansje kan være en positiv faktor med tanke på å velge Vipers.
DB170122 - Vi skal ikke alltid spille slik, men responsen laget ga meg i dag var positiv .
DB170122 Den rolige og seriøse stemmen til lennsmannen gjør at jeg forstår at dette er en lite positiv samtale.
BT170122 Han er mer åpen, positiv og har fått seg mange gode venner.
BT170122 Nå er det en positiv utvikling for nabobygningene, og brannvesenet håper de kan berge dem.
SA170121 Stort mer positiv rapport kan man ikke få etter en treningskamp i januar.
DN170121 | Johnson positiv til Trump ¶
DB170121 Foto : Christian Roth Christensen / Dagbladet ¶ POSITIV : Trener Stig Rune Kveen tror Petter Northug fortsatt kan være i toppslag i VM i Lahti.
DB170121 Foto : Christian Roth Christensen / Dagbladet ¶ POSITIV : Pappa John Northug tror sønnen er på rett spor igjen etter overbelastningen.
BT170121 Stort mer positiv rapport kan man ikke få etter en treningskamp i januar.
BT170121 Stort mer positiv rapport kan man ikke få etter en treningskamp i januar.
AP170121 Ikke bare fordi oppmøtet trolig er betydelig større, men også fordi stemningen er veldig optimistisk og positiv .
AP170121 Stort mer positiv rapport kan man ikke få etter en treningskamp i januar.
SA170120 Lege Fredrik Bendiksen og Therse Johaug under pressekonferansen hvor det ble kjent at Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve.
SA170120 - Du må bare prøve å jobbe hardt og være positiv .
SA170120 Lege Fredrik Bendiksen og Therse Johaug under pressekonferansen hvor det ble kjent at Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve.
SA170120 Han er en flott og positiv fyr som kom inn med mye energi både på trening og i gruppa.
SA170120 Vi dekker normalt senioridrett, og dette vil være en fin og positiv måte å bidra på også innen ungdomsidretten, sier Tore Nilssen, nyhetsleder sport i Bergens Tidende.
FV170120 Lege Fredrik Bendiksen og Therse Johaug under pressekonferansen hvor det ble kjent at Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve.
DN170120 Han er også positiv .
DN170120 Videre skriver Trump-teamet at planen starter med skattereform som vil være positiv for vekst, « for å hjelpe amerikanske arbeidere og selskaper med å beholde pengene de har jobbet hardt for å tjene ».
DN170120 Tidal ¶ | Positiv til Airbnb-rapportering ¶
DN170120 Positiv til forslaget ¶
DN170120 Lxs også : ¶ | Positiv til Airbnb-skatt ¶
DN170120 Positiv til forslaget ¶
DB170120 - Du må bare prøve å jobbe hardt og være positiv .
DB170120 - En veldig positiv dag for meg.
BT170120 - Det ble en veldig positiv dag.
BT170120 - Det ble en veldig positiv dag.
BT170120 Positiv populisme ?
BT170120 Den rolige og seriøse stemmen til lennsmannen gjør at jeg forstår at dette er en lite positiv samtale.
BT170120 Lege Fredrik Bendiksen og Therse Johaug under pressekonferansen hvor det ble kjent at Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve.
BT170120 Vi dekker normalt senioridrett, og dette vil være en fin og positiv måte å bidra på også innen ungdomsidretten, sier Tore Nilssen, nyhetsleder sport i Bergens Tidende.
AP170120 Tidligere taleskriver for Bill Clinton og demokrat Vinca LaFleur, er mer positiv til Trumps første tale som president - i alle fall sett fra en taleskrivers ståsted : ¶
AP170120 - Du må bare prøve å jobbe hardt og være positiv .
AP170120 Lege Fredrik Bendiksen og Therse Johaug under pressekonferansen hvor det ble kjent at Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve.
AP170120 Han er en flott og positiv fyr som kom inn med mye energi både på trening og i gruppa.
SA170119 Samtidig minner han om at skolen har relativt få elever, og det kan gi store utslag, både i positiv og negativ retning, på undersøkelser som måler resultatene for ett enkelt år.
SA170119 - Så lenge den går over flere år, slik som denne, sier den noen om trenden, og så lenge trenden er positiv , er vi fornøyde, sier Strand.
SA170119 Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er positiv til Ole Gunnar Solskjær som ny landslagssjef.
SA170119 Han er langt mer positiv til Solskjærs kandidatur.
SA170119 Bruttern har tidligere også vært veldig positiv til Ståle Solbakkens kandidatur.
FV170119 Han er langt mer positiv til Solskjærs kandidatur.
FV170119 FOTO : Johansen, Carina / NTB scanpix Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er positiv til Ole Gunnar Solskjær som ny landslagssjef.
DN170119 Primært jobber vi med det militære, men når en styrker et lands evne til å motstå cyberangrep, kan det også ha positiv virkning for sivile, institusjoner og infrastruktur.
DB170119 Lagkamerat Steven Nyman virker utelukkende positiv .
BT170119 Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er positiv til Ole Gunnar Solskjær som ny landslagssjef.
BT170119 Han er langt mer positiv til Solskjærs kandidatur.
AP170119 Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er positiv til Ole Gunnar Solskjær som ny landslagssjef.
AP170119 Han er langt mer positiv til Solskjærs kandidatur.
AP170119 Bruttern har tidligere også vært veldig positiv til Ståle Solbakkens kandidatur.
SA170118 Han mener situasjonen i utgangspunktet er positiv både for Solskjær og MFK.
FV170118 Han mener situasjonen i utgangspunktet er positiv både for Solskjær og MFK.
DN170118 Xi ga Biden ros for innsatsen for bedre forståelse mellom de to landene, mens Biden uttalte at USA håper på fortsatt positiv utvikling i det bilaterale samarbeidet, med økt tillit og utvidet samhandel.
DN170118 Schibsteds Ingvild Næss mener også det er en positiv konsekvens av EUs forslag : ¶
DB170118 Alexander Kristoff vant, men noen måneder senere ble italieneren kastet ut av Tour de France etter positiv test på kokain.
DB170118 Bollene fra Narvesen skiller seg markant ut i mengden, men ikke på en spesielt positiv måte.
DB170118 Tyrkias vei fra å bli medlem av EU til i dag har gjort at EU fikk mulighet til å påvirke tyrkiske myndigheter i positiv retning.
DB170118 Derfor må vi i Norge presse Tyrkia i en mer demokratisk og positiv retning.
BT170118 Han mener situasjonen i utgangspunktet er positiv både for Solskjær og MFK.
AP170118 Han mener situasjonen i utgangspunktet er positiv både for Solskjær og MFK.
SA170117 Flere internasjonale forskningsstudier peker på at barn som har gått i barnehager av høy kvalitet, klarer seg bedre i skolen, både sosialt og faglig, og at barnehagen har positiv effekt på barns livskvalitet i voksen alder.
DB170117 Likevel en positiv kamp av unggutten.
DB170117 Fastlege Trond Daae Johansen ved Lillegrensen legesenter i Oslo er positiv til Høyre-forslaget : ¶
DB170117 De to oppfordrer Dahlmann til å drive positiv kommunikasjon rundt kosthold, snarere enn å skremme folk og gjøre listene med « nei-mat » enda lengre.
DB170117 - NEGATIVT : - Dahlmann bør heller drive positiv kommunikasjon, synes ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius.
DB170117 - Jeg er sikker nå at vi kan nå en positiv avtale.
AP170117 Dette kan gi en positiv effekt på luftforurensingen fordi nedbør gjør at temperaturinversjonen blir svakere, det vil si at vi får en bedre blanding av kald og varm luft.
AP170117 En som er langt mindre positiv er Sveriges tidligere stats- og utenriksminister Carl Bildt.
AP170117 En som er langt mindre positiv er Sveriges tidligere stats- og utenriksminister Carl Bildt.
SA170116 Rapporten viser at gjeldssituasjonen til de aller fleste av Europas toppklubber går i positiv retning.
FV170116 - Vi opplever en positiv trend ved at flere oppgir at de har tillit til oss, men samtidig er det noen færre som sier de har svært stor tillit.
FV170116 Rapporten viser at gjeldssituasjonen til de aller fleste av Europas toppklubber går i positiv retning.
DN170116 Gevinstsikring i eiendomsselskap etter kurshopp, og drillingselskap positiv på innsidehandler etter emisjon på nyåret.
DN170116 Det er særlig tre faktorer som har vist, og ventes fortsatt å vise, en positiv utvikling : ¶
DN170116 Gevinstsikring i eiendomsselskap etter kurshopp, og drillingselskap positiv på innsidehandler etter emisjon på nyåret.
DB170116 - Egentlig har jeg bare fått positiv feedback.
AP170116 Rapporten viser at gjeldssituasjonen til de aller fleste av Europas toppklubber går i positiv retning.
DB170115 Kun seks av aksjene får en kjøpsanbefaling, og selv om anbefalingslisten ser forholdsvis dyster ut med tanke på oljeprisnivå og den allerede etablerte optimismen i markedet, blir man ifølge avisen mer positiv av å lese selve rapporten.
DB170114 | Dette var noe helt annet, Ida Maria ! POSITIV RAMME : Dag Erik Pedersens far oppfordret ham til å tenke positivt.
DB170114 Nå forsøker NRK-profilen å sette alt han opplever i en positiv ramme.
SA170113 Jeg visste fra før at han er veldig positiv , gleder seg over enkle ting, er ydmyk og interessert i mye.
FV170113 Jeg visste fra før at han er veldig positiv , gleder seg over enkle ting, er ydmyk og interessert i mye.
DB170113 Mannen framstår som svært entusiastisk og positiv i retten.
DB170113 Han vil likevel fremheve at han stiller seg svært positiv til at det blir satt i gang integreringstiltak som bidrar til å skape møteplasser for flyktninger.
BT170113 Forhåpentligvis på en positiv måte.
AP170113 Jeg visste fra før at han er veldig positiv , gleder seg over enkle ting, er ydmyk og interessert i mye.
DB170112 Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS la nemlig ut den fornøyelige historien på sin facebookvegg - og fikk meget positiv respons på sitt humoristiske svar.
DB170112 Håper på en positiv tilbakemelding innen ikke alt for lang tid, da festen er 14. januar !
DB170112 Denne flerbruksbilen, som skal bli en av dem, beskriver han som moderne, med positiv apell til følelsene, og fremtidsrettet.
SA170111 Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø er svært positiv til arbeidet for å få VM i lyn- og hurtigsjakk til Stavanger.
SA170111 Pål Christensen ¶ Positiv ordfører ¶
SA170111 Deler man grupper av barn etter kjønn, må det være for å skape en positiv endring etter å ha undersøkt at det finnes skjevheter, og da kan det være et nyttig pedagogisk grep.
SA170111 « POSITIV SEGREGERING » Sentralt i filosofien ved Hjallastefnan-modellen er at kjønnene er adskilt minimum to tredeler av barnehage- eller skoledagen.
SA170111 Positiv segregering eller « single sex»-avdelinger er virkemiddel nummer én.
FV170111 Deler man grupper av barn etter kjønn, må det være for å skape en positiv endring etter å ha undersøkt at det finnes skjevheter, og da kan det være et nyttig pedagogisk grep.
FV170111 « POSITIV SEGREGERING » Sentralt i filosofien ved Hjallastefnan-modellen er at kjønnene er adskilt minimum to tredeler av barnehage- eller skoledagen.
FV170111 Positiv segregering eller « single sex»-avdelinger er virkemiddel nummer én.
DN170111 - Jeg er svært positiv på Oslo Børs sin vegne.
DN170111 - Jeg er svært positiv frem til sankthansaften 2017, så får vi se videre etter det.
DN170111 - Jeg er balansert positiv .
DN170111 Det er fordi økonomien går i positiv retning på verdensbasis.
DB170111 Hun virker veldig positiv til å komme hit, sa trener Arne Senstad til Hamar Arbeiderblad.
DB170111 « Fint vær » er en positiv melding, det samme er « stille » og « sol », forklarer Jensen.
BT170111 Haraldur Guðjónsson ¶ « POSITIV SEGREGERING » Sentralt i filosofien ved Hjallastefnan-modellen er at kjønnene er adskilt minimum to tredeler av barnehage- eller skoledagen.
BT170111 Deler man grupper av barn etter kjønn, må det være for å skape en positiv endring etter å ha undersøkt at det finnes skjevheter, og da kan det være et nyttig pedagogisk grep.
BT170111 Positiv segregering eller « single sex»-avdelinger er virkemiddel nummer én.
AP170111 ), den anerkjente seismologen, professoren, veilederen og ekspedisjonslederen Hans Thybo ved Københavns Universitet ( KU ), en e-post til en post-doc hvor han minnet ham på å fylle ut et spørreskjema om arbeidsforholdene ved universitetet, og påpekte at det ikke var nødvendig å være utelukkende positiv .
AP170111 Ofte rådes man til økt fysisk aktivitet med bakgrunn i fordelene det har for den fysiske helsen, men vår forskning fra NTNU viser at også den mentale helsen påvirkes i positiv retning, og at denne effekten vedvarer over tid.
AP170111 ), den anerkjente seismologen, professoren, veilederen og ekspedisjonslederen Hans Thybo ved Københavns Universitet ( KU ), en e-post til en post-doc hvor han minnet ham på å fylle ut et spørreskjema om arbeidsforholdene ved universitetet, og påpekte at det ikke var nødvendig å være utelukkende positiv .
AP170111 Ofte rådes man til økt fysisk aktivitet med bakgrunn i fordelene det har for den fysiske helsen, men vår forskning fra NTNU viser at også den mentale helsen påvirkes i positiv retning, og at denne effekten vedvarer over tid.
AP170111 Jeg tror det vil være vekst i verdensøkonomien og positiv avkastning på den type investeringer som ligger i fondet, sier han.
AP170111 Endringer i verdien på landets eierandeler blir der ikke ført som positiv eller negativ inntekt.
AP170111 Den årlige inntjeningen vil kunne være kraftig negativ eller kraftig positiv .
AP170111 Deler man grupper av barn etter kjønn, må det være for å skape en positiv endring etter å ha undersøkt at det finnes skjevheter, og da kan det være et nyttig pedagogisk grep.
AP170111 « POSITIV SEGREGERING » Sentralt i filosofien ved Hjallastefnan-modellen er at kjønnene er adskilt minimum to tredeler av barnehage- eller skoledagen.
AP170111 Positiv segregering eller « single sex»-avdelinger er virkemiddel nummer én.
DN170110 Hedgefond kan beskrives som verdipapirfond, ofte forbundet med stor grad av hemmelighold og høye forvaltningshonorarer, hvis mål er å skape positiv avkastning uavhengig av markedsutviklingen.
DB170110 - Det er stor forskjell på fattige og rike, men alle har en positiv energi.
BT170110 Han er imidlertid ikke blitt mer positiv til sammenslåingen.
AP170110 Regionen ventes å vende tilbake til positiv vekst i 2017 og få en vekst på 1,2 prosent.
AP170110 Regionen ventes å vende tilbake til positiv vekst i 2017 og få en vekst på 1,2 prosent.
AP170110 - Søsteren min var positiv fra første stund.
AP170110 - Søsteren min var positiv fra første stund.
AP170110 - Søsteren min var positiv fra første stund.
DN170109 En av de store forkjemperne for utbyggingen, Leif Sande som er leder i LO-forbundet Industri Energi, er positiv til forslaget fra Ap.
DB170109 - I Koranen er det ikke mulig å finne en positiv referanse om homofili, så man er nødt til å se religionen i et større perspektiv, forklarer Skogen overfor Dagbladet.
AP170109 november sa renovasjonsdirektør Sommerns i en pressemelding : « Utviklingen i papirinnsamlingen fortsetter også å være positiv ».
SA170108 Therese Johaug er som kjent suspendert etter å ha levert en positiv dopingprøve i høst.
FV170108 Therese Johaug er som kjent suspendert etter å ha levert en positiv dopingprøve i høst.
FV170108 Therese Johaug er som kjent suspendert etter å ha levert en positiv dopingprøve i høst.
BT170108 Therese Johaug er som kjent suspendert etter å ha levert en positiv dopingprøve i høst.
AP170108 - De siste årene har seriøse aviser og medier internasjonalt hatt en veldig positiv omtalte av rusmidler som lovende legemidler i psykiatrien.
AP170108 - De siste årene har seriøse aviser og medier internasjonalt hatt en veldig positiv omtalte av rusmidler som lovende legemidler i psykiatrien.
AP170108 Therese Johaug er som kjent suspendert etter å ha levert en positiv dopingprøve i høst.
DB170107 Akkurat nå er jeg ikke veldig positiv .
AP170107 Elfenbenskystens økonomi har de siste årene utviklet seg i positiv retning etter en tiårsperiode med interne motsetninger.
AP170107 Positiv utvikling ¶
SA170106 De vil bli møtt med positiv nysgjerrighet hos både spillere, presse og fotballfolk flest.
FV170106 De vil bli møtt med positiv nysgjerrighet hos både spillere, presse og fotballfolk flest.
DB170106 Det er en mer gjennomgående positiv ånd i Sverige, synes jeg.
DB170106 - En annen forskjell er at i de svenske miljøene jeg møter, så er det en litt mer positiv entusiasme.
DB170106 ( Finansavisen ) : Det positiv stemning under NHOs årlige konferanse torsdag.
DB170106 Det blir også spennende å se hvor dyrt det blir, men i utgangspunktet er jeg positiv .
DB170106 Vær positiv
BT170106 TAKKNEMLIG : Marta Enger skriver om en positiv hverdagsopplevelse.
BT170106 De vil bli møtt med positiv nysgjerrighet hos både spillere, presse og fotballfolk flest.
AP170106 Krange påpeker at selv i områder der det er ulv, er det vanlig å være positiv til rovdyrene.
AP170106 Jo større sted man bor på, jo større er sjansen for at man er positiv til rovdyr.
AP170106 En eldre, lavt utdannet person, som er redd for ulv, vokst opp på landet, som ikke syns det er viktig at det finnes ville dyr der han/hun bor, er positiv til jakt og har jaktet i løpet av de siste fem årene, og som synes for mye natur er vernet.
SA170105 Derfor kan et vindkast enten i positiv eller negativ retning komme til å avgjøre hele hoppuka.
FV170105 Derfor kan et vindkast enten i positiv eller negativ retning komme til å avgjøre hele hoppuka.
DN170105 Han er likevel positiv til at Statoil nå vil lete mer fremover, både i Norge og internasjonalt.
DN170105 Vi ser derfor for oss en forsiktig positiv utvikling i norsk detaljhandel i 2017, sier Tron Harald Bjerke.
BT170105 Til tross for at det er alvorlige forhold han har erkjent, har han kommet inn i en svært positiv tilværelse med skole, idrett og god oppfølgning », skriver advokat Lasse Solberg i en e-post.
BT170105 Til tross for at det er alvorlige forhold han har erkjent, har han kommet inn i en svært positiv tilværelse med skole, idrett og god oppfølgning », skriver advokat Lasse Solberg i en e-post.
BT170105 Derfor kan et vindkast enten i positiv eller negativ retning komme til å avgjøre hele hoppuka.
AP170105 Andreassen kan bare se én positiv ting ved lanseringen Rema hadde onsdag : ¶
AP170105 Andreassen kan bare se én positiv ting ved lanseringen Rema hadde onsdag : ¶
AP170105 Til tross for at det er alvorlige forhold han har erkjent, har han kommet inn i en svært positiv tilværelse med skole, idrett og god oppfølgning », skriver advokat Lasse Solberg i en e-post.
AP170105 Derfor kan et vindkast enten i positiv eller negativ retning komme til å avgjøre hele hoppuka.
SA170104 Når du er mosjonist eller lignende kjenner jeg ikke til studier som har vist positiv effekt av energibarer, sier Jørgen Jensen, professor ved seksjon for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole.
FV170104 Når du er mosjonist eller lignende kjenner jeg ikke til studier som har vist positiv effekt av energibarer, sier Jørgen Jensen, professor ved seksjon for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole.
DN170104 I Stavanger steg ikke prisene, men det var flatt og det var en positiv overraskelse, sier Macic.
DB170104 Han påpeker også overfor avisen at det « vinduet » Statoil opplever, med betydelig positiv kontantstrøm som overstiger dagens utbyttenivå og organiske investeringer, kan vare i flere år før investeringsnivået igjen må øke betydelig.
BT170104 Når du er mosjonist eller lignende kjenner jeg ikke til studier som har vist positiv effekt av energibarer, sier Jørgen Jensen, professor ved seksjon for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole.
BT170104 Når du er mosjonist eller lignende kjenner jeg ikke til studier som har vist positiv effekt av energibarer, sier Jørgen Jensen, professor ved seksjon for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole.
AP170104 Kina har totalt sett vært en positiv overraskelse. 10 - 15 minusgrader og sol.
AP170104 Når du er mosjonist eller lignende kjenner jeg ikke til studier som har vist positiv effekt av energibarer, sier Jørgen Jensen, professor ved seksjon for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole.
DN170103 Han fokuserer på investeringer som har positiv effekt på samfunnet, og mener dette gir fordeler fordi det tiltrekker seg og motiverer flinke folk.
DN170103 Han fokuserer på investeringer som har positiv effekt på samfunnet, og mener dette gir fordeler fordi det tiltrekker seg og motiverer flinke folk.
DN170103 I løpet av 2016 har selskapet hatt en annonsevekst på 25 prosent sammenlignet med 2015, og de fleste markeder viser positiv vekst i 2016.
DN170103 Positiv start på året De asiatiske aksjemarkedene er i ferd med å våkne opp etter nyttårsfeiringen.
DB170103 Viasats ekspert på spansk fotball, Petter Veland, er positiv til at Ødegaard er i troppen, men tror ikke det har noe å si for spekulasjonene om et utlån.
DB170103 - Dagen var positiv , erklærer han.
DA170103 Forventning om positiv inntjening hos offshorerederiene vil komme først i 2020, sier han til Sysla.
FV170102 Det er så mye positiv energi i dette laget.
DB170102 Landslagstrener for langrennslandslaget, Tor Arne Hetland, er positiv til å få verdenscupen til Trondheim.
DB170102 Foto : AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI ¶ POSITIV : Landslagstrener Tor-Arne Hetland.
DB170102 Den typen biodrivstoff som gir en positiv miljøgevinst, bør tas i bruk, men den må brukes til å erstatte mer miljøskadelig energi, ikke til å øke flytrafikken.
DB170102 Beskriver seg selv som : Pratsom, energibombe og enerverende positiv .
DB170102 Beskriver seg selv som : God på å samarbeide, guttejente, arbeidsjern, tøff og positiv .
BT170102 Hun er faglig leder i Mind, og har doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU.
BT170102 Det aller beste er selvsagt å trene hele året, men all trening er positiv for helsen, enten det er på treningssenter eller ute i fri natur, understreker Maaseide.
SA170101 Jeg kan forsikre dere om at vi som politikere er opptatt av å utvikle hele kommunen, at alle bygdene skal ha en positiv utvikling.
SA170101 Dette er resultat av fremsynte og dyktige næringslivsaktører som viser vilje til å investere, og en kommune som er åpen og ønsker å legge til rette for positiv utvikling.
SA170101 Det er så mye positiv energi i dette laget.
SA170101 I dag er trening kun en positiv del av livet - den er ikke lenger hele livet mitt, avslutter 26-åringen.
SA170101 Han mener likevel at det å være avhengig av trening stort sett er positiv og sunt, og han er ikke særlig bekymret for fenomenet.
SA170101 Det aller beste er selvsagt å trene hele året, men all trening er positiv for helsen, enten det er på treningssenter eller ute i fri natur, understreker Maaseide.
SA170101 Han kjempet og var veldig positiv .
FV170101 I dag er trening kun en positiv del av livet - den er ikke lenger hele livet mitt, avslutter 26-åringen.
FV170101 Han mener likevel at det å være avhengig av trening stort sett er positiv og sunt, og han er ikke særlig bekymret for fenomenet.
FV170101 Det aller beste er selvsagt å trene hele året, men all trening er positiv for helsen, enten det er på treningssenter eller ute i fri natur, understreker Maaseide.
DB170101 Han kjempet og var veldig positiv .
DB170101 - Vi gjør dette fordi frivillighet fungerer som limet i samfunnet og vi ønsker å vise at vi muslimer bidrar på en positiv måte til lokalsamfunnet, sier Mahmood Ahmad, pressekontakt i Ahmadiyya Muslim Jama´at i Norge, til Dagbladet.
BT170101 Det er så mye positiv energi i dette laget.
BT170101 I dag er trening kun en positiv del av livet - den er ikke lenger hele livet mitt, avslutter 26-åringen. matrix-tags ¶
BT170101 Han mener likevel at det å være avhengig av trening stort sett er positiv og sunt, og han er ikke særlig bekymret for fenomenet.
AP170101 Det er så mye positiv energi i dette laget.
AP170101 I dag er trening kun en positiv del av livet - den er ikke lenger hele livet mitt, avslutter 26-åringen.
AP170101 Han mener likevel at det å være avhengig av trening stort sett er positiv og sunt, og han er ikke særlig bekymret for fenomenet.
AP170101 Det aller beste er selvsagt å trene hele året, men all trening er positiv for helsen, enten det er på treningssenter eller ute i fri natur, understreker Maaseide.
AP170101 Han kjempet og var veldig positiv .
AP161231 Positiv trend ¶
AP161231 Veksten i kjøpekraft blir positiv , men svak ¶
AA161231 Ban er positiv både til resolusjonen og til de to landenes innsats for å redusere volden og redde sivile liv i Syria ved å etablere en våpenhvile, sier generalsekretærens talsmann.
BT161230 Det er en positiv utvikling, men direktør i Konkurransetilsynet, Lars Sørgard, mener det er behov for å gå enda lenger.
AP161230 Det syriske utenriksdepartementet har kalt avtalen en « reell mulighet » og deres amerikanske motparter sier det er en « positiv utvikling », til tross for at de ikke har vært med på å utarbeide avtalen.
BT161228 En positiv holdning til mangfold, er dessuten ikke synonymt med naivitet.
DN161226 Jeg opplever en veldig positiv tone i hele bransjen nå, sier hun.
FV161214 GEVING : Er positiv til regionale forskrifter.
BT161214 GEVING : Er positiv til regionale forskrifter.
AP161214 GEVING : Er positiv til regionale forskrifter.
AP161212 Men jeg er positiv til prosessen som er satt i gang, sier Event.
AP161208 Afghanistan er positiv .
AP161207 Eller vil kortere vintre og lengre, varmere somre gi en positiv kompensasjon ?
DN161205 Iphone 7 overrasker mest i positiv forstand, med langt bedre bilder enn tidligere modeller.
AP161201 - Jeg er positiv til å se på det.
FV161125 Det er ikke første gang vi hører slike forklaringer etter en positiv dopingprøve, sier Pärsi.
FV161125 Jeg tok det som en positiv tilbakemelding, at det hørtes ut som jeg hadde peiling, legger han til.
FV161125 Kjæresten min fikk en positiv tilbakemelding på en jobb i dag.
BT161125 Jeg tok det som en positiv tilbakemelding, at det hørtes ut som jeg hadde peiling, legger han til.
FV161124 Varaordfører Jørgen Kristiansen var positiv etter møtet.
AP161123 Effekten av slagord er ubestridt positiv dersom de lykkes, mener han.
SA161122 Kjæresten min fikk en positiv tilbakemelding på en jobb i dag.
FV161122 Det rusfrie møtestedet « Gjødsel » sitt hovedmål er å bidra til at ungdom ( 16-19 år ) får en positiv tilhørighet til byen og kommunen.
AP161122 Kjæresten min fikk en positiv tilbakemelding på en jobb i dag.
FV161119 Storkampen bød på positiv fotball og sjanser begge veier.
SA161113 - Popularitet handler om synlighet og resultater, og hvis medieoppmerksomheten er positiv , er det et godt utgangspunkt.
AP161113 - Popularitet handler om synlighet og resultater, og hvis medieoppmerksomheten er positiv , er det et godt utgangspunkt.
SA161110 Det synes Vålerengas Kjetil Rekdal er helt greit, mens Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er mindre positiv .
BT161110 Det synes Vålerengas Kjetil Rekdal er helt greit, mens Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er mindre positiv .
AP161110 Det synes Vålerengas Kjetil Rekdal er helt greit, mens Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er mindre positiv .
SA161103 - Jeg har forsøkt å være positiv hele veien.
SA161103 - Forsøkt å være positiv
AP161103 - Jeg har forsøkt å være positiv hele veien.
AP161103 - Forsøkt å være positiv
AP161101 Hun er positiv til forslaget om å få en midlertidig hall allerede neste år, men understreker at det også er viktig å få på plass en permanent hall.
SA161027 Jeg fikk livet mitt snudd på hodet på ett minutt, og jeg har kommet i en situasjon hvor jeg må ta stilling til at jeg har fått en positiv prøve.
SA161027 Han har vært grundig, profesjonell og idratt til at vi har klart å ha en positiv utvikling de siste årene.
FV161027 Jeg fikk livet mitt snudd på hodet på ett minutt, og jeg har kommet i en situasjon hvor jeg må ta stilling til at jeg har fått en positiv prøve.
BT161027 Jeg fikk livet mitt snudd på hodet på ett minutt, og jeg har kommet i en situasjon hvor jeg må ta stilling til at jeg har fått en positiv prøve.
BT161027 Han har vært grundig, profesjonell og idratt til at vi har klart å ha en positiv utvikling de siste årene.
AP161027 Jeg fikk livet mitt snudd på hodet på ett minutt, og jeg har kommet i en situasjon hvor jeg må ta stilling til at jeg har fått en positiv prøve.
AP161027 Han har vært grundig, profesjonell og idratt til at vi har klart å ha en positiv utvikling de siste årene.
BT161026 Frokosten bør være fiberrik, det gir et stabilt blodsukker som har en positiv innvirkning resten av dagen.
SA161025 Det ble ikke minst forsterket da det for 13 dager siden kom frem at Therese Johaug hadde levert en positiv dopingprøve.
FV161025 Det ble ikke minst forsterket da det for 13 dager siden kom frem at Therese Johaug hadde levert en positiv dopingprøve.
BT161025 Det ble ikke minst forsterket da det for 13 dager siden kom frem at Therese Johaug hadde levert en positiv dopingprøve.
SA161023 Trening har altså en positiv effekt på mange områder, så lenge man ikke drar det for langt, sier Hoff.
BT161023 Trening har altså en positiv effekt på mange områder, så lenge man ikke drar det for langt, sier Hoff.
FV161019 Mye informasjon og mange reaksjoner har kommet etter at Therese Johaug offentliggjorde at hun har avlagt en positiv dopingprøve.
FV161019 Både A - og B-prøven er positiv .
FV161019 Bendiksen tok all skyld da det sist torsdag ble kjent at verdens beste kvinnelige skiløper Therese Johaug hadde avgitt positiv dopingprøve.
FV161019 A - og B-pøven er allerede bevist positiv , nå er det opp til teamet rundt Johaug å finne formildende omstendigheter.
SA161018 Bendiksen tok all skyld da det sist torsdag ble kjent at verdens beste kvinnelige skiløper Therese Johaug hadde avgitt positiv dopingprøve.
BT161018 Bendiksen tok all skyld da det sist torsdag ble kjent at verdens beste kvinnelige skiløper Therese Johaug hadde avgitt positiv dopingprøve.
AP161018 Dette skal nå til politisk behandling, men jeg stiller meg veldig positiv til dette, sier Morten Skauge, leder i hovedutvalget for miljø, idrett og kultur.
AP161018 Bærum kommune stiller seg positiv til initiativet.
FV161014 Johaug har testet positiv på stoffet clostebol.
SA161013 Johaug har testet positiv på stoffet clostebol.
BT161013 Johaug har testet positiv på stoffet clostebol.
SA161010 En utsolgt nasjonalarena betyr penger i kassen, optimisme og positiv omtale.
AP161010 En utsolgt nasjonalarena betyr penger i kassen, optimisme og positiv omtale.
SA161007 Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig, er i utgangspunktet positiv til forslaget.
FV161007 Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig, er i utgangspunktet positiv til forslaget.
BT161007 Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig, er i utgangspunktet positiv til forslaget.
DA160923 Hennes evne til å være positiv har kanskje gjort det litt lettere for oss etter at hun døde, sier Tonje.
SA160921 - Det er overraskende at så mange mener det er en positiv opplevelse å ha med barn i butikk, mener forsker Annechen Bugge ved Sifo.
FV160921 - Det er overraskende at så mange mener det er en positiv opplevelse å ha med barn i butikk, mener forsker Annechen Bugge ved Sifo.
BT160921 - Det er overraskende at så mange mener det er en positiv opplevelse å ha med barn i butikk, mener forsker Annechen Bugge ved Sifo.
AP160921 - Det er overraskende at så mange mener det er en positiv opplevelse å ha med barn i butikk, mener forsker Annechen Bugge ved Sifo.
VG160918 - Thomas har den samme personligheten som Baalsrud : Positiv , tapper og utholdende.
SA160915 Forskningen hennes viser at barn med fedre som hadde vært lenge hjemme med barnet det første året, hadde mindre utagerende adferd som toåringer, dersom far hadde god og positiv samhandling med barnet.
SA160915 FEDRE OG BARN : Kristin Berg Nordahls forskning viser at barn med fedre som hadde vært lenge hjemme med barnet det første året, hadde mindre utagerende adferd som toåringer, dersom far hadde god og positiv samhandling med barnet.
FV160915 - Museet har som et tydelig mål å bidra til en « positiv samfunnsutvikling », og tør å sette tabubelagte og vanskelige deler av historien på dagsordenen, sier Liv Ramskjær, sekretær for juryen og generalsekretær i Norges museumsforbund, i en pressemelding.
AP160915 Forskningen hennes viser at barn med fedre som hadde vært lenge hjemme med barnet det første året, hadde mindre utagerende adferd som toåringer, dersom far hadde god og positiv samhandling med barnet.
AP160915 FEDRE OG BARN : Kristin Berg Nordahls forskning viser at barn med fedre som hadde vært lenge hjemme med barnet det første året, hadde mindre utagerende adferd som toåringer, dersom far hadde god og positiv samhandling med barnet.
SA160914 Kommunikasjonsansvarlig i Medietilsynet, Rita Astridsdotter Brudalen peker på at alle sosiale medier har potensiale til å bli brukt til å hetse, mobbe og erte, og er følgelig positiv til den nye modereringsfunksjonen til Instagram.
BT160914 Kommunikasjonsansvarlig i Medietilsynet, Rita Astridsdotter Brudalen peker på at alle sosiale medier har potensiale til å bli brukt til å hetse, mobbe og erte, og er følgelig positiv til den nye modereringsfunksjonen til Instagram.
AP160914 Kommunikasjonsansvarlig i Medietilsynet, Rita Astridsdotter Brudalen peker på at alle sosiale medier har potensiale til å bli brukt til å hetse, mobbe og erte, og er følgelig positiv til den nye modereringsfunksjonen til Instagram.
SA160913 Og selv om mye av fremtiden nå er uviss for Juliano Rags, reagerte de trønderske eierne umiddelbart etter at alle de tre hestene som Souloy stilte med i årets Oslo Grand Prix avla positiv dopingprøve.
DA160913 Vestlandsindeks viser for første gang på over to år en positiv utvikling og er på sitt høyeste nivå siden andre kvartal i 2015.
AP160913 Og selv om mye av fremtiden nå er uviss for Juliano Rags, reagerte de trønderske eierne umiddelbart etter at alle de tre hestene som Souloy stilte med i årets Oslo Grand Prix avla positiv dopingprøve.
SA160909 Un Mec d'Heripre har også avgitt positiv A-prøve den 28. mai 2016 ved prøvetakning dagen før Elitloppet og den 29. mai etter Elitloppet.
SA160909 Tre travhester fra samme stall ( i Frankrike ) har avlagt positiv dopingprøve i Oslo Grand Prix i juni.
SA160909 Lionel har avlagt både positiv A - og B- prøve.
SA160909 Hestene som har avlagt positiv prøve blir ilagt startforbud og Fabrice Souloy blir suspendert i Norden mens utredningen pågår.
AP160909 Un Mec d'Heripre har også avgitt positiv A-prøve den 28. mai 2016 ved prøvetakning dagen før Elitloppet og den 29. mai etter Elitloppet.
AP160909 Tre travhester fra samme stall ( i Frankrike ) har avlagt positiv dopingprøve i Oslo Grand Prix i juni.
AP160909 Lionel har avlagt både positiv A - og B- prøve.
AP160909 Hestene som har avlagt positiv prøve blir ilagt startforbud og Fabrice Souloy blir suspendert i Norden mens utredningen pågår.
VG160907 - Våre funn utfordrer en utbredt antakelse om at sex har en positiv helseeffekt for alle, sier sosiologiprofessor Hui Liu ved Michigan State University.
AP160907 Rektor Geir Vikan ved Byåsen videregående skole i Trondheim er atskillig mer positiv .
BT160901 Utdanning som gir forventet høy inntekt senere kan være en positiv faktor når du søker om lån, ifølge Picard.
AP160901 Selv ikke da Ivar gjorde anmeldelsen mer positiv , ble den godkjent av Tripadvisor ¶
AP160901 Utdanning som gir forventet høy inntekt senere kan være en positiv faktor når du søker om lån, ifølge Picard.
FV160831 Utdanning som gir forventet høy inntekt senere kan være en positiv faktor når du søker om lån, ifølge Picard.
AP160831 Politiets utlendingsenhet påpeker at det er ikke i strid med menneskerettighetene å plassere barn på lukket internat, men at staten i slike omstendigheter har en positiv forpliktelse til å beskytte barna og iverksette egnede tiltak for å sørge for deres velferd.
FV160826 Idealene som presser seg på til å prestere bedre, bli mer effektiv, mer sosial og populær, være mer positiv , ¶ og spise bedre.
FV160826 Idealene presser seg på - idealene om å bli bedre, bli mer effektiv, mer sosial og populær, være mer positiv , trene mer og spise bedre.
SA160825 Idealene som presser seg på til å prestere bedre, bli mer effektiv, mer sosial og populær, være mer positiv , ¶ og spise bedre.
SA160825 Idealene presser seg på - idealene om å bli bedre, bli mer effektiv, mer sosial og populær, være mer positiv , trene mer og spise bedre.
BT160825 Idealene som presser seg på til å prestere bedre, bli mer effektiv, mer sosial og populær, være mer positiv , ¶ og spise bedre.
BT160825 Idealene presser seg på - idealene om å bli bedre, bli mer effektiv, mer sosial og populær, være mer positiv , trene mer og spise bedre.
AP160825 Idealene som presser seg på til å prestere bedre, bli mer effektiv, mer sosial og populær, være mer positiv , ¶ og spise bedre.
AP160825 Idealene presser seg på - idealene om å bli bedre, bli mer effektiv, mer sosial og populær, være mer positiv , trene mer og spise bedre.
SA160822 Dette er ikke en positiv dopingprøve, men utøveren får en mulighet til å forklare hvordan det kunne henge sammen.
AP160822 Dette er ikke en positiv dopingprøve, men utøveren får en mulighet til å forklare hvordan det kunne henge sammen.
AP160818 Reine i Lofoten får positiv oppmerksomhet i amerikanske medier.
AP160817 Trafikklysfunksjonen kan også være positiv for luftkvaliteten i byene, ettersom bilene kan slå av og på motoren helt presist, ettersom de vet hvor lenge de må vente i lyskrysset, påpekerWashington Post.
FV160816 Hun minner om at å gi barn en klaps eller ørefik ikke bare er ulovlig - det har ingen positiv effekt overhodet.
BT160816 Hun minner om at å gi barn en klaps eller ørefik ikke bare er ulovlig - det har ingen positiv effekt overhodet.
AP160803 Det må høres at vi er fra Gjelleråsen, og at vi gir positiv støtte, sier Lill-Jorun Elvestad.
AP160803 - Treneren og foreldre har en stor mulighet for å utøve positiv innflytelse og konstruktivitet under kamper.
SA160723 Landslagstrener Alexander Stöckl ser en positiv utvikling hos Forfang.
AP160723 Landslagstrener Alexander Stöckl ser en positiv utvikling hos Forfang.
SA160720 Det er doping eller ikke, positiv test eller ikke.
FV160720 Det er doping eller ikke, positiv test eller ikke.
AP160720 Det er doping eller ikke, positiv test eller ikke.
SA160714 « Juryen mener Stavanger Øst peker seg ut på en positiv måte med en helhetlig tankegang og ikke minst gjennomføring av en bærekraftig byplanlegging.
SA160714 Og begrunnelsen : « Juryen mener Stavanger Øst peker seg ut på en positiv måte med en helhetlig tankegang og ikke minst gjennomføring av en bærekraftig byplanlegging.
AP160713 Eliassen positiv
AP160707 « Er dette en positiv eller negativ historie.
AP160707 - Er dette en positiv eller negativ historie ? spør han.
AP160703 Han sier Norwegian oppfattes som et selskap med bra tjenester, som hadde en veldig positiv utvikling fra 2015 til 2016.
AP160628 De mener samtidig at mye av den gentrifiseringen som har skjedd de siste årene, har hatt positiv effekt.
AP160621 Samira Lekhal, seksjonsoverlege ved senter for sykelig overvekt i Helse sør-øst, mener kommentarer om både egen kropp og barnas kropp bør være av positiv karakter.
FV160617 Om det skulle være noen trøst, så bommet undertegnede til tross for at han pliktoppfyllende leser av husets strømmåler annen hver måned ( ja, jeg er positiv til ¶ som alle strømkunder skal ha på plass innen 1. januar 2019 ).
AP160616 Han føyer til at debatten om IRNs fremtid er blitt positiv
AP160616 Om det skulle være noen trøst, så bommet undertegnede til tross for at han pliktoppfyllende leser av husets strømmåler annen hver måned ( ja, jeg er positiv til ¶ som alle strømkunder skal ha på plass innen 1. januar 2019 ).
SA160611 - Rooneys komplette fiaskoforsøk på å gjøre en positiv forskjell på kampen - sett bort fra en god straffe - er symbolet på skuffelsen over Englands tap. (...
AP160611 - Rooneys komplette fiaskoforsøk på å gjøre en positiv forskjell på kampen - sett bort fra en god straffe - er symbolet på skuffelsen over Englands tap. (...
FV160609 Apple lot ikke muligheten for positiv oppmerkomhet gå fra seg, og kontaktet australske 7 news som først omtalte saken.
DA160609 Byplansjefen positiv til boliger ¶
SA160603 Håndballjentene er det mest spennende sponsorobjektet i Norge i dag, og herrelaget er i positiv utvikling.
AP160601 Senterpartiets Jenny Klinge er positiv til en utvidelse av dagens lagringstid.
SA160531 - Laget har en spesiell mentalitet, de er ganske hardtarbeidende og er gale på en positiv måte, sier Kristjansson.
AP160531 - Laget har en spesiell mentalitet, de er ganske hardtarbeidende og er gale på en positiv måte, sier Kristjansson.
SA160529 Han er alltid positiv og hjelper lagkameratene, sa Zidane.
SA160525 Tatjana Firova som er nummer to fra venstre på bildet, er også blant de 14 russiske idrettsutøverne som nå har testet positiv på prøver som ble avgitt etter dette løpet.
AP160525 - Tilrettelegging for alle utøvere vil være en forutsetning for en nyansert og positiv utvikling innen gatekunsten.
AP160525 Tatjana Firova som er nummer to fra venstre på bildet, er også blant de 14 russiske idrettsutøverne som nå har testet positiv på prøver som ble avgitt etter dette løpet.
FV160524 Lederen av Manchester Uniteds norske supporterklubb, Bård Skaar Viken, stiller seg positiv til ansettelsen av portugiseren.
FV160524 Lederen av Manchester Uniteds norske supporterklubb, Bård Skaar Viken, stiller seg positiv til ansettelsen av portugiseren.
DA160524 Hovedkonklusjonen er likevel at det er en positiv holdning til å stenge for biltrafikk langs deler av Skagenkaien i en periode om sommeren blant alle målgruppene.
DA160524 En slik gjennomgang er styreleder Moberg positiv til.
SA160523 Lederen av Manchester Uniteds norske supporterklubb, Bård Skaar Viken, stiller seg positiv til ansettelsen av portugiseren.
SA160523 Lederen av Manchester Uniteds norske supporterklubb, Bård Skaar Viken, stiller seg positiv til ansettelsen av portugiseren.
BT160523 Lederen av Manchester Uniteds norske supporterklubb, Bård Skaar Viken, stiller seg positiv til ansettelsen av portugiseren.
BT160523 Lederen av Manchester Uniteds norske supporterklubb, Bård Skaar Viken, stiller seg positiv til ansettelsen av portugiseren.
AP160523 Lederen av Manchester Uniteds norske supporterklubb, Bård Skaar Viken, stiller seg positiv til ansettelsen av portugiseren.
AP160523 Lederen av Manchester Uniteds norske supporterklubb, Bård Skaar Viken, stiller seg positiv til ansettelsen av portugiseren.
SA160512 Det siste er ikke noe vi påstår, men det er gjort forskning som viser at golf kan ha en positiv innvirkning på den psykiske helsen.
AP160512 Det siste er ikke noe vi påstår, men det er gjort forskning som viser at golf kan ha en positiv innvirkning på den psykiske helsen.
SA160510 Hattestad Lima mener også at forbundet har vist seg fra en mer positiv side inn mot denne sesongen.
AP160510 Hattestad Lima mener også at forbundet har vist seg fra en mer positiv side inn mot denne sesongen.
AP160501 Danielsen er også positiv til at et antatt inntektsmål på 50 millioner kroner er redusert til 20 millioner.
SA160429 | Hevder positiv dopingprøve skyldes legetabbe ¶
SA160429 Simon Yates har avlagt positiv dopingprøve.
SA160429 Den britiske syklisten Simon Yates avla positiv dopingprøve etter Paris-Nice i mars.
AP160429 | Hevder positiv dopingprøve skyldes legetabbe ¶
AP160429 Simon Yates har avlagt positiv dopingprøve.
AP160429 Den britiske syklisten Simon Yates avla positiv dopingprøve etter Paris-Nice i mars.
SA160427 Hvis brukeren av slik varme får ansvaret for CO2-utslippet fra forbrenningen, slik Ingeborgrud ønsker, vil det gi positiv effekt i eget utslippsregnskap å kutte ut spillvarmen.
SA160427 | Sakho aksepterer positiv dopingprøve ¶
SA160427 Liverpool-stopper Mamadou Sakho har avlagt positiv dopingprøve.
BT160427 | Sakho aksepterer positiv dopingprøve ¶
BT160427 Liverpool-stopper Mamadou Sakho har avlagt positiv dopingprøve.
AP160427 | Sakho aksepterer positiv dopingprøve ¶
AP160427 Liverpool-stopper Mamadou Sakho har avlagt positiv dopingprøve.
AP160426 | Selv ikke da Ivar gjorde anmeldelsen mer positiv , ble den godkjent av Tripadvisor ¶
AP160426 Et tips for forbrukere kan være å se etter overdrevent positiv og unaturlig språkbruk, om samme formuleringer går igjen - og som ellers på internett utvise sunn kildekritikk og eventuelt søke informasjon også fra andre kanaler.
SA160425 Med dette som bakteppe åpnet WADA for at utøvere kunne gå fri til tross for å ha avlagt positiv prøve.
SA160425 januar, kan dermed likevel ha avlagt positiv prøve på nyåret.
BT160425 - Jonathan var en fantastisk positiv gutt, det er vanskelig å beskrive egentlig.
AP160425 Med dette som bakteppe åpnet WADA for at utøvere kunne gå fri til tross for å ha avlagt positiv prøve.
AP160425 januar, kan dermed likevel ha avlagt positiv prøve på nyåret.
SA160423 | Liverpool-spiller suspendert etter positiv dopingtest ¶
AP160423 | Liverpool-spiller suspendert etter positiv dopingtest ¶
AP160421 Eivor Evenrud ( Rødt ), nestleder i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret, er svært positiv til byrådets initiativ.
SA160420 Hun mener det er vrient å definere denne type atferd som enten positiv eller negativ, når grensene mellom jobb og fritid viskes ut.
SA160420 Team Sky bekrefter at 28-åringen tas ut av alle konkurranser inntil saken er ferdig behandlet, men understreker samtidig at det stiller seg bak colombianeren all den tid han ikke har avlagt noen positiv dopingprøve.
BT160420 Hordalandsdiagonalen, som alene er beregnet å gi en positiv samfunnsnytte på 14 milliarder, er nedprioritert til fordel for det E16 Bergen-Voss.
BT160420 Team Sky bekrefter at 28-åringen tas ut av alle konkurranser inntil saken er ferdig behandlet, men understreker samtidig at det stiller seg bak colombianeren all den tid han ikke har avlagt noen positiv dopingprøve.
AP160420 Hun mener det er vrient å definere denne type atferd som enten positiv eller negativ, når grensene mellom jobb og fritid viskes ut.
AP160420 Team Sky bekrefter at 28-åringen tas ut av alle konkurranser inntil saken er ferdig behandlet, men understreker samtidig at det stiller seg bak colombianeren all den tid han ikke har avlagt noen positiv dopingprøve.
AP160416 En positiv bieffekt er at det bidrar til å redusere privatbilismen, med tilhørende klimagassutslipp.
SA160415 Starter du derimot dagen med en fiberrik frokost, vil dette ha en positiv innvirkning på blodsukkeret ditt hele resten av dagen.
BT160415 Starter du derimot dagen med en fiberrik frokost, vil dette ha en positiv innvirkning på blodsukkeret ditt hele resten av dagen.
DA160414 Hun er positiv til å gjenåpne gamle Forus stasjon, eller bygge en ny stasjon.
SA160413 Elbilforeningen er positiv til økningen av plug-in hybrider i det norske markedet, men bare så lenge de erstatter diesel og bensinbiler.
FV160413 Elbilforeningen er positiv til økningen av plug-in hybrider i det norske markedet, men bare så lenge de erstatter diesel og bensinbiler.
DA160413 Til tross for en del byråkratiske humper underveis, har det hele vært en positiv opplevelse, mener Valen.
SA160412 - Ingen studierJøran Hjelmesæth er en av dem som er positiv til å denne type matmerking.
BT160412 Jeg er absolutt positiv til den økte åpenheten rundt psykiske helse, men mener at psykologi er mer enn slik det fremstilles i programmer som « Jeg mot meg » og « Sykt perfekt ».
BT160412 - Ingen studierJøran Hjelmesæth er en av dem som er positiv til å denne type matmerking.
AP160412 - Ingen studierJøran Hjelmesæth er en av dem som er positiv til å denne type matmerking.
SA160408 En frokost med mye fiber vil ha en positiv innvirkning på blodsukkeret ditt hele resten av dagen.
BT160408 En frokost med mye fiber vil ha en positiv innvirkning på blodsukkeret ditt hele resten av dagen.
SA160406 Det var visse rykter om at Legkov trakk seg fra Tour of Canada på grunn av en positiv dopingprøve for bruk av meldonium.
BT160406 De siste årene har vi sett en positiv utvikling mot bedre samarbeid.
AP160406 ideelle har mye positiv å tilby byens velferd, åpnet hun innlegget sitt fra talerstolen.
AP160406 Det var visse rykter om at Legkov trakk seg fra Tour of Canada på grunn av en positiv dopingprøve for bruk av meldonium.
SA160405 Mer positiv enn forrige gang det var snakk om dette.
SA160405 - Lars var positiv denne gangen.
AP160405 Mer positiv enn forrige gang det var snakk om dette.
AP160405 - Lars var positiv denne gangen.
SA160401 Ifølge reglene er det ensbetydende med en positiv dopingprøve.
AP160401 - Jeg håper vi kan få til en positiv spiral også der, slik vi har sett i for eksempel Barentshavet, hvor det ulovlige piratfisket er stoppet helt etter intenst press for Russlands egen lovlige fiskerinæring, som er avhengig av et godt rykte for å få eksportert varene sine.
AP160401 Ifølge reglene er det ensbetydende med en positiv dopingprøve.
SA160329 Er du positiv til Instagrams endring ?
BT160329 Er du positiv til Instagrams endring ?
AP160329 Er du positiv til Instagrams endring ?
SA160320 For Romørens del ble det en hendelse som ble veldig positiv for ham, fordi rekorden sto flere år som det lengste hoppet i denne mammutbakken. 50000 tilskuere ¶
FV160320 For Romørens del ble det en hendelse som ble veldig positiv for ham, fordi rekorden sto flere år som det lengste hoppet i denne mammutbakken. 50000 tilskuere ¶
BT160320 For Romørens del ble det en hendelse som ble veldig positiv for ham, fordi rekorden sto flere år som det lengste hoppet i denne mammutbakken. 50000 tilskuere ¶
AP160320 For Romørens del ble det en hendelse som ble veldig positiv for ham, fordi rekorden sto flere år som det lengste hoppet i denne mammutbakken. 50000 tilskuere ¶
AP160316 Men ferske tall fra Innovasjon Norge viser en positiv utvikling, og tyskerne er på vei tilbake.
SA160315 Før jul tok hun idéen opp med Bent Høie, og fikk positiv respons.
BT160315 Før jul tok hun idéen opp med Bent Høie, og fikk positiv respons.
AP160315 Fra 2011 har utviklingen vært positiv , men nivået var likevel lavere i 2014 enn i 2006.
AP160315 Før jul tok hun idéen opp med Bent Høie, og fikk positiv respons.
AP160311 - Jeg vil tippe Meny gjør et godt trekk som skaffer dem positiv oppmerksomhet, sier han.
AP160310 Lossius påpeker at kupping kan være en påkjenning for boligselger, dog også i positiv forstand.
SA160309 På bloggen sin skriver fotballspilleren at han er positiv .
AP160309 På bloggen sin skriver fotballspilleren at han er positiv .
SA160306 Det viser seg at den kan være et supplement til uttøying siden den kan gi positiv effekt på bindevevet og blodsirkulasjonen.
AP160306 I russiske medier fremstilles det som en positiv nyhet at Trump gjør det så bra : ¶
AP160306 Det viser seg at den kan være et supplement til uttøying siden den kan gi positiv effekt på bindevevet og blodsirkulasjonen.
SA160305 Det ga mye positiv energi, sa sølvvinneren som ¶
AP160305 Det ga mye positiv energi, sa sølvvinneren som ¶
AP160304 Han er en positiv og omgjengelig type, med den rette innstillingen.
SA160301 Man kan lære å sette pris på smaksopplevelser som man i utgangspunktet ikke liker, nettopp ved å koble det til noe positiv .
SA160301 Kresenhet hos barn kan forståelig nok skape frustrasjon hos de voksne, men det er de vokses ansvar å tilrettelegge for hyggelige måltider der man klarer å skape en positiv holdning til det å smake på nye ting.
SA160301 Klarer man derimot å få til en nysgjerrig, spennende og positiv holdning til det å prøve nye smaker, vil barna lære seg til å like nye ting.
SA160301 Klarer man derimot å få til en nysgjerrig, spennende og positiv holdning til det å prøve nye smaker, vil barna lære seg til å like nye ting, mener han.
SA160301 - Lag en positiv ramme rundt det å smake på nye mattyper.
FV160301 Man kan lære å sette pris på smaksopplevelser som man i utgangspunktet ikke liker, nettopp ved å koble det til noe positiv .
FV160301 Kresenhet hos barn kan forståelig nok skape frustrasjon hos de voksne, men det er de vokses ansvar å tilrettelegge for hyggelige måltider der man klarer å skape en positiv holdning til det å smake på nye ting.
FV160301 Klarer man derimot å få til en nysgjerrig, spennende og positiv holdning til det å prøve nye smaker, vil barna lære seg til å like nye ting.
FV160301 Klarer man derimot å få til en nysgjerrig, spennende og positiv holdning til det å prøve nye smaker, vil barna lære seg til å like nye ting, mener han.
FV160301 - Lag en positiv ramme rundt det å smake på nye mattyper.
BT160301 Man kan lære å sette pris på smaksopplevelser som man i utgangspunktet ikke liker, nettopp ved å koble det til noe positiv .
BT160301 Kresenhet hos barn kan forståelig nok skape frustrasjon hos de voksne, men det er de vokses ansvar å tilrettelegge for hyggelige måltider der man klarer å skape en positiv holdning til det å smake på nye ting.
BT160301 Klarer man derimot å få til en nysgjerrig, spennende og positiv holdning til det å prøve nye smaker, vil barna lære seg til å like nye ting.
BT160301 Klarer man derimot å få til en nysgjerrig, spennende og positiv holdning til det å prøve nye smaker, vil barna lære seg til å like nye ting, mener han.
BT160301 - Lag en positiv ramme rundt det å smake på nye mattyper.
SA160226 - Da forslaget ble sendt ut på høring høsten 2014, svarte NGF ved daværende leder Jone Trovik at NGF stilte seg svært positiv til den foreslåtte endringen i forskrivningsretten.
SA160226 Olav Torvund, professor ved Senter for rettsinformatikk vedUniversitet i Oslo, sier han aldri har hørt om noe lignende i Norge, men stiller seg positiv til ideen : ¶
FV160226 - Da forslaget ble sendt ut på høring høsten 2014, svarte NGF ved daværende leder Jone Trovik at NGF stilte seg svært positiv til den foreslåtte endringen i forskrivningsretten.
AP160226 - Da forslaget ble sendt ut på høring høsten 2014, svarte NGF ved daværende leder Jone Trovik at NGF stilte seg svært positiv til den foreslåtte endringen i forskrivningsretten.
AP160226 Olav Torvund, professor ved Senter for rettsinformatikk vedUniversitet i Oslo, sier han aldri har hørt om noe lignende i Norge, men stiller seg positiv til ideen : ¶
SA160225 Jeg har sett folk, særlig i utlandet, som poster bilde av positiv graviditetstest på Instagram.
SA160225 - Forventningene og gleden over det nye livet er ofte der allerede ved positiv graviditetstest.
FV160225 Jeg har sett folk, særlig i utlandet, som poster bilde av positiv graviditetstest på Instagram.
FV160225 - Forventningene og gleden over det nye livet er ofte der allerede ved positiv graviditetstest.
AP160225 Jeg har sett folk, særlig i utlandet, som poster bilde av positiv graviditetstest på Instagram.
AP160225 - Forventningene og gleden over det nye livet er ofte der allerede ved positiv graviditetstest.
AP160224 Vår heltinne er enten smørblid og positiv eller hyl gråtende og desperat.
AP160219 Det vil si utilsiktet oppdagelse, en positiv overraskelse ved søken etter noe annet, sier Sverre Hjelmeland.
DA160218 Men han er positiv til at de også her får en tredje og felles badstue.
AP160218 Erik Lunde i KrF er positiv til at byrådet setter høye ambisjoner og sier de vil bidra til at Oslo skal nå dem.
AP160218 Erik Lunde i KrF er positiv til at byrådet setter høye ambisjoner og sier de vil bidra til at Oslo skal nå dem.
AP160213 Andreassen sier at han kan se for seg at Finden har tenkt at dette skulle bli en kamp mellom David og Goliat, og en tvist om merkenavnet Jarlsberg på den måten kunne gi selskapet positiv oppmerksomhet.
AP160212 Den saudistøttede alliansen som er utpekt til å forhandle med regimet på vegne av opposisjonen, er « i prinsippet » positiv til den delvise våpenstillstanden som etter planen skal innføres om en uke.
FV160210 Derfor har ofte aksjer i disse selskapene hatt god avkastning og en positiv kursutvikling.
BT160210 Derfor har ofte aksjer i disse selskapene hatt god avkastning og en positiv kursutvikling.
AP160210 Hun er positiv til å få en mindre trafikkert by, men synes måten endringene har blitt for brå.
DA160209 Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth framholder at Stavanger kommune er positiv til utbygging av private barnehager når det er i tråd med behov og føringer i kommunens barnehagebruksplan.
DA160209 Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth framholder at Stavanger kommune er positiv til utbygging av private barnehager når det er i tråd med behov og føringer i kommunens barnehagebruksplan.
BT160208 Det må jo være en positiv og ønsket effekt både om du er privatperson, politiker eller handelsperson !
BT160208 Det er en positiv trend.
AP160208 Men for oss har oppmerksomheten alltid vært positiv og god, og det er vi takknemlige for, sier Shona Owen til oss.
DN160204 - Denne utbyttemodellen gir aksjonærene valgmuligheter og selskapet kan få større finansiell fleksibilitet til å foreta lønnsomme investeringer som vil generere positiv kontantstrøm over tid, sier olje- og energiminister Tord Lien i en melding.
DA160203 Vi må se på helheten, sier Tveit, sjefen for organisasjonen som arbeider for positiv utvikling i Stavanger øst.
BT160201 Positiv energi spres, og den spres fort.
SA160127 Mamma Hilde Aas Nøst er positiv til endringen.
SA160127 - Jeg tror ikke det har endret seg, men vi har blitt bedre til å se hva barnet opplever, sier Kvivesen, og legger til at karneval ikke har vært en udelt positiv opplevelse for alle barna.
FV160127 Mamma Hilde Aas Nøst er positiv til endringen.
FV160127 - Jeg tror ikke det har endret seg, men vi har blitt bedre til å se hva barnet opplever, sier Kvivesen, og legger til at karneval ikke har vært en udelt positiv opplevelse for alle barna.
BT160127 Mamma Hilde Aas Nøst er positiv til endringen.
BT160127 - Jeg tror ikke det har endret seg, men vi har blitt bedre til å se hva barnet opplever, sier Kvivesen, og legger til at karneval ikke har vært en udelt positiv opplevelse for alle barna.
AP160127 Mamma Hilde Aas Nøst er positiv til endringen.
AP160127 - Jeg tror ikke det har endret seg, men vi har blitt bedre til å se hva barnet opplever, sier Kvivesen, og legger til at karneval ikke har vært en udelt positiv opplevelse for alle barna.
AP160122 James har bodd på Lille Corn siden 1939, og er positiv til øyas fremtid.
AP160121 Foreldre har en viktig jobb å gjøre for å sørge for at staheten blir en positiv drivkraft.
AP160121 - Hvis barnet er sta fordi det er redd, er det ikke en positiv ting for barnet.
AP160120 Hun har sett Aftenpostens liste og mener situasjonen, tross økt konkurranse, er positiv på mange områder : ¶
AP160120 Hun har sett Aftenpostens liste og mener situasjonen, tross økt konkurranse, er positiv på mange områder : ¶
AP160120 Hun har sett Aftenpostens liste og mener situasjonen, tross økt konkurranse, er positiv på mange områder : ¶
BT160111 Sverdrup understreker at fallet i offshoretrafikken også har en positiv side.
AP160109 - Hvis man ser fem-ti år tilbake, har det skjedd en svært positiv utvikling i området.
SA160107 Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, vil ikke være hverken positiv eller negativ til forslaget før han har gått i dybden av det.
BT160107 Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, vil ikke være hverken positiv eller negativ til forslaget før han har gått i dybden av det.
AP160106 Vi har ikke sikre data på at kosthold kan medføre varige forbedringer i ADHD-symptomer, men det finnes noe indikasjon på at tilskudd av essensielle fettsyrer, som tran, kan ha positiv effekt, bekrefter Heidi Aase ved Folkehelseinstituttet.
AP160105 september positiv til atomavtalen : « Iran-avtalen må få en sjanse til å virke » ¶ 5.
SA160102 Hun er faglig leder i Mind, og har doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU.
FV160102 Hun er faglig leder i Mind, og har doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU.
AP160102 Hun er faglig leder i Mind, og har doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU.
AP160102> Hun er faglig leder i Mind, og har doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU.
AP160102> target="avis" href= Hun er faglig leder i Mind, og har doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU.