DN171213 - Vi har fått beskjed via Politidirektoratet om at operasjonen avvikles, opplyser kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos til Sysla.
DA171212 En ting er nærheten til fagmiljøer som Kripos, Økokrim og Politidirektoratet , en annen ting er muligheten til å rekruttere innvandrerungdom.
SA171207 - En elektronisk løsning er bedre enn å få en papirlapp med mer eller mindre pen håndskrift på, sier Morten Olsen Sandnes, politiinspektør i seksjon for straffesak i Politidirektoratet ( POD ).
DB171207 - En elektronisk løsning er bedre enn å få en papirlapp med mer eller mindre pen håndskrift på, sier Morten Olsen Sandnes, politiinspektør i seksjon for straffesak i Politidirektoratet ( POD ).
DA171207 « Jeg er opptatt av å understreke betydningen av politi og påtalemyndighetens innsats mot arbeidslivskriminalitet, og derfor har jeg tatt initiativ til et snarlig møte med Riksadvokaten og Politidirektoratet om temaet. » | Forsvarsveteran mer skremt av Listhaugs retorikk enn av Putin ¶
DA171207 I sitt svar viste justisministeren til at Politidirektoratet ikke kan skille ut konkrete straffesaker som kan knyttes direkte til arbeidskriminalitetssamarbeidet uten betydelig manuelt arbeid.
VG171206 Han ber nå Politidirektoratet ( POD ) om å trekke brevet til politidistriktene om rammevilkårene for festivalarrangører.
VG171206 - Mener statsråden at alkoholregelverket er ment å hindre nytelse av medbrakt alkohol på festivalcamper, og vil statsråden instruere Politidirektoratet for å sikre at festivalcampene fortsatt kan være en del av Festival-Norge ? spurte Grande.
AP171206 Amundsen ber nå Politidirektoratet ( POD ) om å trekke brevet til politidistriktene om rammevilkårene for festivalarrangører.
AP171206 - Mener statsråden at alkoholregelverket er ment å hindre nytelse av medbrakt alkohol på festivalcamper, og vil statsråden instruere Politidirektoratet for å sikre at festivalcampene fortsatt kan være en del av Festival-Norge ? spurte Grande.
AP171205 Politidirektoratet vil at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet, men ønsker nye regler som gjør det enklere å innføre områdebevæpning.
DN171204 Heller ikke Politidirektoratet ønsker generell bevæpning, men foreslår å åpne for økt områdebevæpning og oppdragsbevæpning.
DA171204 Heller ikke Politidirektoratet ønsker generell bevæpning, men foreslår å åpne for økt områdebevæpning og oppdragsbevæpning.
AP171204 Heller ikke Politidirektoratet ønsker generell bevæpning, men foreslår å åpne for økt områdebevæpning og oppdragsbevæpning.
BT171203 Politiet har ikke nok kompetanse til å håndtere bredden og mengden av IKT-kriminalitet, erkjenner Politidirektoratet .
BT171203 Her sammen med Øyvind Buraas, fungerende seksjonsleder i Politidirektoratet .
AP171202 Thomas Stærk, politiinspektør og Øyvind Buraas, fungerende seksjonsleder i Politidirektoratet .
AP171202 Strøm ¶ Politidirektoratet på Majorstuen i Oslo.
AP171202 Politiet har ikke nok kompetanse til å håndtere bredden og mengden av IKT-kriminalitet, erkjenner Politidirektoratet .
AP171202 Kilde : Trusler og utfordringer innen IKT-kriminalitet ( 2017 ), Politidirektoratet .
AP171202 - Det setter oss i en sårbar situasjon, fordi mottiltakene ikke nødvendigvis er på plass, forklarer Øyvind Buraas, seksjonssjef i Politidirektoratet ( POD ).
AP171201 For det andre er ordningen i dag at Politidirektoratet er klageinstans i avlivningssaker.
VG171130 | Politidirektoratet vil ikke ha generell bevæpning ¶ Politidirektoratet mener norsk politi fortsatt skal være ubevæpnet.
VG171130 Ifølge Politidirektoratet mener seks av 12 politidistrikter at politiet bør være generelt ubevæpnet.
VG171130 I stedet foreslår politidirektoratet to løsninger : områdebevæpning og lavere terskel for oppdragsbevæpning.
VG171130 Flere momenter ¶ Politidirektoratet sier seg med dette enige i det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalgets rapport, som anbefalte å videreføre ordningen med ubevæpnet politi.
VG171130 Det har Politidirektoratet tro på at de vil.
VG171130 | Politidirektoratet vil ikke ha generell bevæpning ¶
VG171130 Politidirektoratet sier seg likevel ikke enige i alle vurderingene til utvalgets rapport.
SA171130 | Humlegård vil unngå skjult politibevæpning ¶ Politidirektoratet vil at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet, men ønsker nye regler for å unngå skjult bevæpning gjennom enkeltvedtak.
SA171130 Politidirektør Odd Reidar Humlegård ønsker ikke å åpne for generell bevæpning av norsk politi, ifølge et høringssvar fra Politidirektoratet .
DB171130 ¶ UBEVÆPNED : Politidirektoratet mener at politiet i hovedsak bør være ubevæpnet.
DB171130 ( Dagbladet ) : Politidirektoratet ( POD ) mener politiet fortsatt i hovedsak bør være ubevæpnet.
DB171130 De negative svarene utgjør 2,66 prosent av totalen, men Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet , sier likevel tallet er for høyt.
DA171130 | Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet ¶ Politidirektoratet støtter bevæpningsutvalgets forslag om å ha ubevæpnet politi som hovedmodell i Norge, men åpner opp for bevæpning i noe større grad.
DA171130 Under pressekonferansen kom det fram at Politidirektoratet støtter bevæpningsutvalgets forslag om å ha ubevæpnet politi som hovedmodell i Norge.
DA171130 ( NTB ) ¶ | Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet ¶
DA171130 De negative svarene utgjør 2,66 prosent av totalen, men Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet , sier likevel tallet er for høyt.
BT171130 | Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet ¶ Politidirektoratet støtter bevæpningsutvalgets forslag om å ha ubevæpnet politi som hovedmodell i Norge, men åpner opp for bevæpning i noe større grad.
BT171130 Under pressekonferansen kom det frem at Politidirektoratet støtter bevæpningsutvalgets forslag om å ha ubevæpnet politi som hovedmodell i Norge.
BT171130 SJEFEN : Politidirektoratet anbefaler « områdebevæpning », som gir en lavere terskel for oppdragsbevæpning, opplyser politidirektør Odd Reidar Humlegård.
BT171130 | Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet ¶
AP171130 De negative svarene utgjør 2,66 prosent av totalen, men Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet , sier likevel tallet er for høyt.
AP171130 | Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet ¶ Politidirektoratet støtter bevæpningsutvalgets forslag om å ha ubevæpnet politi som hovedmodell i Norge, men åpner opp for bevæpning i noe større grad.
AP171130 Når Politidirektoratet i dag har sendt politiets samlede høringssvar om bevæpning til Justisdepartementet, anbefales en delt løsning.
AP171130 | Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet ¶
AP171130 Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet ¶
AP171130 Politidirektoratet presenterte i dag sin innstilling til bevæpningsspørsmålet.
AA171130 | Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet ¶ Politidirektoratet støtter bevæpningsutvalgets forslag om å ha ubevæpnet politi som hovedmodell i Norge, men åpner opp for bevæpning i noe større grad.
AA171130 Under pressekonferansen kom det fram at Politidirektoratet støtter bevæpningsutvalgets forslag om å ha ubevæpnet politi som hovedmodell i Norge.
AA171130 | Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet ¶
AA171130 De negative svarene utgjør 2,66 prosent av totalen, men Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet , sier likevel tallet er for høyt.
SA171129 Overfor Aftenposten har Politidirektoratet uttalt at forbudet mot å drikke medbrakt alkohol også vil gjelde lignende arrangementer med camping, som musikkfestivaler.
SA171129 Bakgrunnen er et brev fra Politidirektoratet til politidistriktene, der det framgår at arrangører av russefestivaler må søke om skjenkebevilling også for parkeringsplasser og overnattingsleirer.
DA171129 - Vi mener jo at det absolutt er samme mulighet for å prioritere trafikksikkerhet som i dag, det avhenger av hvordan justisdepartementet og politidirektoratet ønsker å styre politidistriktene, sier hun.
VG171128 PU drifter i dag utlendingsfengselet på Trandum, som utvalget mener Kriminalomsorgen kan overta, mens andre PU-oppgaver kan overføres til Politidirektoratet eller andre særorganer.
DN171128 PU driver i dag transittmottaket på Trandum, som utvalget mener Kriminalomsorgen kan overta, mens andre oppgaver overføres til Politidirektoratet eller andre særorganer.
SA171127 Jeg frykter at Politidirektoratet ikke har tenkt på hvilke konsekvenser dette vil få.
SA171127 En viktig faktor som jeg tror Politidirektoratet har glemt, er at det på treffet er helsepersonell og vakthold til stede som passer på.
SA171127 DEBATT : Politidirektoratet har igjen sendt ut nye retningslinjer knyttet til alkoholbruk på offentlig sted, herunder også russetreffene.
DB171127 - Derfor har jeg bedt Politidirektoratet om å gjøre det, så vi får en ny vurdering av kravene, som åpenbart vil bli mindre tyngende enn det som foreløpig er lagt til grunn, sier Amundsen.
DB171127 - Derfor har jeg bedt Politidirektoratet om å gjøre det, så vi får en ny vurdering av kravene, som åpenbart vil bli mindre tyngende enn det som foreløpig er lagt til grunn, sier Amundsen.
VG171125 Politidirektoratet opplyser overfor VG at de ikke har statistikk på hvor mange mennesker med funksjonshemninger som anmelder overgrep og seksuell trakassering.
AP171125 For en uke siden ble det kjent at Politidirektoratet ( POD ) strammer inn skjenkereglene for organiserte russetreff, etter at Helsedirektoratet har nytolket alkoholloven.
VG171124 Utover de 30 millionene til seksjon for seksuallovbrudd, får Kripos via Politidirektoratet 10 millioner kroner merket « økt satsning i det digitale rom ».
DA171123 Anmeldte seksuallovbrudd mot barn under 16 år har økt med 47 prosent fra 2015 til 2016, ifølge tall som NRK har fått av Politidirektoratet .
SA171121 Neste år blir også dette forbudt, ifølge brevet fra Politidirektoratet ( POD ) ¶
SA171121 I et brev til samtlige politidistrikter har Politidirektoratet ( POD ) nylig presisert hvordan alkoholloven skal forstås.
DB171120 | Tror islands største vulkan er nær et utbrudd ¶ ¶ ¶ Politidirektoratet har sendt ut nye retningslinjer, som skal sikre at reglene for alkoholbruk på offentlig sted håndheves likt i alle politidistrikt.
DB171120 For å sørge for at russen ikke bringer medbrakt alkohol, opplyser Politidirektoratet at det på framtidige russearrangementer med skjenkebevilling vil være vakter til stede for å kontrollere hva som blir tatt med inn.
BT171120 For å sørge for at russen ikke bringer medbrakt alkohol, opplyser Politidirektoratet at det på fremtidige russearrangementer med skjenkebevilling vil være vakter til stede for å kontrollere hva som blir tatt med inn.
BT171120 FOTO : Terje Pedersen, NTB scanpix ¶ Politidirektoratet har sendt ut nye retningslinjer, som skal sikre at reglene for alkoholbruk på offentlig sted håndheves likt i alle politidistrikt.
BT171120 Politimesteren snek seg ut bakveien og opp på et tørkeloft i Politidirektoratet ( POD ).
AP171118 I et brev til samtlige politidistrikter har Politidirektoratet ( POD ) nylig presisert hvordan alkoholloven skal forstås.
AP171118 Politidirektoratet krever nå at praksisen må endres.
VG171117 « Den reelle økningen tilskrives i hovedsak at gjerningsmenn når mange ofre gjennom Internett, noe som gir seg utslag i at det ofte er mange fornærmede i hver sak », skriver Politidirektoratet ( POD ) i en rapport fra 2016.
VG171117 Via sin kommunikasjonsavdeling i Politidirektoratet uttaler Harald Bøhler, seksjonssjef i straffesaksseksjonen, at det er « behov for ytterligere styrking av politiets arbeid med denne sakstypen slik at fokus på dette området ikke går ut over kapasiteten til å bekjempe annen alvorlig kriminalitet.
VG171117 Statistikk fra Politidirektoratet ( POD ) viser at antall saker som gjelder seksuell omgang med barn under 16 år har eksplodert de siste årene.
AP171117 Kristin Kvigne i Politidirektoratet vil ikke ha på seg at hun nå ødelegger russefeiringen.
AP171117 I et brev til landets politidistrikter, i god tid før russefeiringen våren 2018, har Politidirektoratet presisert hvordan alkoholloven skal forstås.
AP171117 Det er løsninger som dette Politidirektoratet nå utvetydig slår fast at ikke er tillatt.
AP171117 Både parkeringsplasser og campingområder på russetreff trenger skjenkebevilling, sier Politidirektoratet .
AP171117 - Dette er en presisering av rammevilkårene for organiserte russearrangementer, sier Kristin Kvigne, direktør for politifagavdelingen i Politidirektoratet .
AA171117 Kristin Kvigne i Politidirektoratet vil ikke ha på seg at hun nå ødelegger russefeiringen.
AA171117 I et brev til landets politidistrikter, i god tid før russefeiringen våren 2018, har Politidirektoratet presisert hvordan alkoholloven skal forstås.
AA171117 Både parkeringsplasser og campingområder på russetreff trenger skjenkebevilling, sier Politidirektoratet .
AA171117 - Dette er en presisering av rammevilkårene for organiserte russearrangementer, sier Kristin Kvigne, direktør for politifagavdelingen i Politidirektoratet .
VG171114 Det er også kritikkverdig at Politidirektoratet ikke gjennomfører risikovurderinger og at direktoratet i liten grad følger opp og dokumenterer politidistriktenes håndtering og oppfølging av beslag, særlig siden vi også påpekte flere av disse utfordringene i 2009, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
VG171114 - Sett i lys av at vi påpekte dette i 2009 hadde vi forventet at Politidirektoratet skulle ha kommet mye lenger.
VG171114 Politidirektoratet begrunner ønsket om bevæpning ut fra en konkret vurdering av trusselbildet for Gardermoen samt skadepotensial ved et eventuelt terroranslag, skriver Amundsen.
DB171114 Ifølge Brekke har politiet i Oslo allerede gjort grep for å forbedre situasjonen, i samråd med Politidirektoratet .
DB171114 - Det er kritikkverdig at Politidirektoratet ikke gjennomfører risikovurderinger og at direktoratet i liten grad følger opp og dokumenterer politidistriktenes håndtering og oppfølging av beslag, særlig siden vi også påpekte flere av disse utfordringene i 2009, sier Foss.
DA171114 En rapport fra Innlandet politidistrikt til Politidirektoratet ( POD ) viser at 38-åringen gjorde flere forsøk på å kjøre vekk fra åstedet etter drapet.
DB171113 Siden da har det vært 20 hendelser hvor tjenestemenn har skutt uten å ha kontroll, viser tall ABC Nyheter har innhentet fra Politidirektoratet ( POD ).
DA171113 Siden da har det vært 20 hendelser hvor tjenestemenn har skutt uten å ha kontroll, viser tall ABC Nyheter har innhentet fra Politidirektoratet ( POD ).
VG171112 - Samferdselsdepartementet har igangsatt et arbeid for å vurdere om plikten til å medbringe førerkortet skal videreføres eller ikke, og politiet vil delta i dette arbeidet, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i politifagavdelingen i Politidirektoratet i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling.
SA171112 I høringsuttalelsen utdyper politimesteren sitt syn ved å vise til tall fra Politidirektoratet .
DB171112 Seksjonssjef Jørn Schjeldrup i Politidirektoratet påpeker at det statistikk over et lengre tidsrom viser at det er variasjoner fra år til år.
DB171112 For å konkludere om politiet har fått mer å gjøre eller om publikum har økt forventning til politiet, må vi se på flere indikatorer, sier Philip Tolloczko i Politidirektoratet .
BT171112 Harald Klemmetsen er en svært kompetent politimann med mye kunnskap om trafikkområdet, og Politidirektoratet er glad for at han setter ord på noen av utfordringene politiet står overfor i et stadig mer utfordrende trafikkbilde.
BT171112 Elisabeth Rise, seksjonssjef, avdeling for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet ( POD ) svarer : ¶
VG171111 KRAFTIG ØKNING : Tall fra politidirektoratet vise nå at tallet på forespørsler fra politiet om våpenbruk har økt med 62 prosent siden den generelle bevæpningen opphørte i 2016.
VG171111 Det viser tall ABC Nyheter har hentet inn fra Politidirektoratet .
DN171110 Oslo politidistrikt har bedt politidirektoratet ( POD ) om tillatelse til å midlertidig bevæpne politiet i hovedstaden.
VG171109 Politidirektoratet skal levere sitt høringssvar angående anbefalingene i desember.
VG171109 - Politidirektoratet har bedt om bevæpning, og Justis- og beredskapsdepartementet har samtykket til midlertidig bevæpning på Oslo Lufthavn.
SA171109 Politidirektoratet kommer til å foreslå at tiltaket på Gardermoen gjøres permanent når organet sender sitt høringssvar om bevæpning, ifølge Humlegård.
DA171109 Politidirektoratet kommer til å foreslå at tiltaket på Gardermoen gjøres permanent når organet sender sitt høringssvar om bevæpning, ifølge Humlegård.
AP171109 Politidirektoratet kommer til å foreslå at tiltaket på Gardermoen gjøres permanent når organet sender sitt høringssvar om bevæpning, ifølge Humlegård.
AA171109 Politidirektoratet kommer til å foreslå at tiltaket på Gardermoen gjøres permanent når organet sender sitt høringssvar om bevæpning, ifølge politidirektør Odd Reidar Humlegård.
AA171109 Han påpekter at PST og politidirektoratet i dag har anledning til å innføre midlertidig bevæpning basert på en faglig vurdering, hvis trusselsituasjonen tilsier at det er nødvendig, noe som har vært praktisert ved enkelte anledninger de senere år.
AA171109 Politidirektoratet kommer til å foreslå at tiltaket på Gardermoen gjøres permanent når organet sender sitt høringssvar om bevæpning, ifølge Humlegård.
VG171108 Spørsmålet om permanent politibevæpning har vært tatt opp en rekke ganger tidligere, blant annet av Politidirektoratet og Politihøgskolen.
VG171108 Senest under en høringsrunder i 2014, sa Politidirektoratet , Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund nei til bevæpning.
VG171108 Deltakerne var toppledelsen i Kripos, Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ), Det nasjonale statsadvokatembete, Oslo politidistrikt, Økokrim og Politidirektoratet .
VG171107 Opprinnelig skulle møtet holdes hos Politidirektoratet , som allerede tre dager etter VGs omtale av operasjonen innkalte til et møte mellom Riksadvokaten, Kripos og dem selv.
VG171107 Mandag ble det avtalte møtet mellom Riksadvokaten, Kripos og Politidirektoratet avholdt, for å diskutere hvilke metoder politiet kan bruke i etterforskning av overgrepsnettverk på nett.
DB171107 I utgangspunktet er Aas beordret av Politidirektoratet til en tjeneste i Nairobi for seks måneder.
DB171107 Et godt eksempel er Politidirektoratet .
BT171107 Hvorfor ikke, ønsker ikke Politidirektoratet å svare på.
SA171106 | Politiet krever likevel ti millioner kroner fra sykkel-VM ¶ Politidirektoratet følger ikke anbefalingen fra Vest politidistrikt om å slette gjelden til de konkurstruede VM-arrangørene.
SA171106 VIL HA PENGER : Politidirektoratet har gitt beskjed til Vest politidistrikt om at de likevel skal kreve inn de ti millionene som politidistriktet hadde tenkt å ettergi.
SA171106 « Politidirektoratet ser ikke at det foreligger gode grunner til at refusjon ikke skulle vært krevd », skriver POD i et brev.
DA171106 En oversikt fra politidirektoratet viser at så langt i år har 1394 hendelser blitt anmeldt.
DA171106 Anmeldte seksuallovbrudd mot barn under 16 år har økt med 47 prosent fra 2015 til 2016, ifølge tall som NRK har fått av Politidirektoratet .
BT171106 | Politiet krever likevel ti millioner kroner fra sykkel-VM ¶ Politidirektoratet følger ikke anbefalingen fra Vest politidistrikt om å slette gjelden til de konkurstruede VM-arrangørene.
BT171106 VIL HA PENGER : Politidirektoratet har gitt beskjed til Vest politidistrikt om at de likevel skal kreve inn de ti millionene som politidistriktet hadde tenkt å ettergi.
BT171106 « Politidirektoratet ser ikke at det foreligger gode grunner til at refusjon ikke skulle vært krevd », skriver POD i et brev.
VG171104 Tjenestepersonen hadde glemt at det var magasin i våpenet og våpenet ble ladd da han slo ned ladearmen, heter det i rapporten fra Politidirektoratet til Justisdepartementet.
VG171104 Seks politidistrikter anbefaler et generelt ubevæpnet politi, men ulike justeringer i forhold til dagens ordning når det gjelder muligheten for å bevæpne politiet i ulike situasjoner, skriver Jørn Schjelderup, seksjonssjef i Politidirektoratet , i en e-post til VG.
AP171104 Opprettelsen av Politidirektoratet i 2001 hadde til hovedhensikt å løse noen av sektorens utfordringer ved å skape klare skiller mellom politikk og fag.
VG171102 « Jeg ber på denne bakgrunn Politidirektoratet instruere politidistriktene om å gå i dialog med kommunene med sikte på å vurdere og identifisere ytterligere sikringstiltak som kan iverksettes for å forebygge og forhindre ovennevnte og lignende hendelser », skrev han.
VG171102 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) ønsker ikke å kommentere denne sake, men viser til at han i august kontaktet Politidirektoratet .
VG171102 Politidirektoratet henviser til Oslo politidistrikt.
DA171102 Like fullt skal Politidirektoratet nå utrede om norsk politi skal utstyres med slike våpen.
DA171030 | Politiet kan få « torturvåpen » ¶ Politidirektoratet skal utrede om norsk politi bør utstyres med elektrosjokkvåpen.
DA171030 Tre forklaringer ¶ Politidirektoratet mener tre forhold tilsier at det å utstyre også norsk politi med elektrosjokkvåpen, bør utredes.
DA171030 Kilde : Politidirektoratet
DA171030 Politidirektoratet og politidirektør Odd Reidar Humlegård skal utrede om elektrosjokkvåpen er framtiden også for norsk politi.
DA171030 * Politidirektoratet har på eget initiativ hentet inn erfaringer fra andre land som tilsier at elektrosjokkvåpen i norsk politi bør utredes.
AP171030 | Politidirektoratet skal utrede bruk av elektrosjokkvåpen ¶ Politidirektoratet skal utrede om norsk politi bør utstyres med elektrosjokkvåpen.
AP171030 | Politidirektoratet skal utrede bruk av elektrosjokkvåpen ¶
AP171030 Det vil bli noe synlig aktivitet både i Kristiansand-området og Oslo sentrum disse dagene, men øvelsen skal ikke påvirke publikums aktiviteter, opplyser Politidirektoratet ( POD ) til NTB.
AP171030 Det er avgjørende at alle deler av politiets innsats kommer i gang når noe alvorlig skjer », skriver Politidirektoratet i en pressemelding.
AA171030 Det vil bli noe synlig aktivitet både i Kristiansand-området og Oslo sentrum disse dagene, men øvelsen skal ikke påvirke publikums aktiviteter, opplyser Politidirektoratet ( POD ) til NTB.
AA171030 Det er avgjørende at alle deler av politiets innsats kommer i gang når noe alvorlig skjer, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.
VG171029 Hun presiserer at kuttet kom svært overraskende, da både justisministeren og Politidirektoratet har vært tydelige på at vold i nære relasjoner er et satsingsområde.
VG171023 Torsdag kunne VG fortelle at Politidirektoratet ( POD ) hadde innkalt Riksadvokaten og Ketil Haukaas, øverste sjef i Kripos, til et møte for å diskutere metodene som var blitt brukt av australsk politi.
VG171019 Etter to uker med mas på Justisdepartementet, på Kripos, på Politidirektoratet , og på Riksadvokaten, fikk VG svar fra sistnevnte i form av en kort e-post torsdag : Spørsmålet om norsk politi lovlig kan infiltrere overgrepsnettsteder og dele overgrepsbilder kan ikke besvares generelt, og må overlates lovgiver.
VG171019 Ifølge et brev VG nylig har fått innsyn i, innkaller Politidirektoratet ( POD ) Kripos-sjef Ketil Haukaas og Riksadvokaten til et møte.
VG171019 Enhver uttalelse om dette fra Riksadvokaten eller Politidirektoratet vil bli den første og dermed viktig, sier Bruce til VG.
VG171019 - Jeg vil tro at det foregår en prosess nå, hos Riksadvokaten og Politidirektoratet for å finne ut hva de kan si offentlig om denne metodebruken.
DA171019 | POD innkaller til møte om omstridte metoder mot overgripere ¶ Politidirektoratet ( POD ) innkaller Kripos og Riksadvokaten til et møte om metodene som er blitt brukt for å avsløre overgripere på nett, melder VG.
VG171017 - Selv om vi mener at vi har rett på disse pengene, så vil vi anbefale for Politidirektoratet ( POD ) at vi frafaller størstedelen av kravet, sier Morten Ørn, leder for fellesoperative tjenester i Vest politidistrikt, til avisen.
VG171017 - Politidirektoratet kan ikke ettergi et krav uten videre.
DB171017 - Selv om vi mener at vi har rett på disse pengene, så vil vi anbefale for Politidirektoratet ( POD ) at vi frafaller størstedelen av kravet, sier Morten Ørn, leder for fellesoperative tjenester i Vest politidistrikt, til avisen.
DB171017 - Politidirektoratet kan ikke ettergi et krav uten videre.
DA171017 - Selv om vi mener at vi har rett på disse pengene, så vil vi anbefale for Politidirektoratet ( POD ) at vi frafaller størstedelen av kravet, sier Morten Ørn, leder for fellesoperative tjenester i Vest politidistrikt, til avisen.
DA171017 - Politidirektoratet kan ikke ettergi et krav uten videre.
AP171016 - Selv om vi mener at vi har rett på disse pengene, så vil vi anbefale for Politidirektoratet at vi frafaller størstedelen av kravet, sier Morten Ørn, leder for fellesoperative tjenester i Vest politidistrikt.
DA171015 - Da søkte vi Politidirektoratet om å få gå i uniform, og det fikk vi ja til. 12 politifolk gikk i paraden i full uniform.
AP171015 - Da søkte vi Politidirektoratet om å få gå i uniform, og det fikk vi ja til. 12 politifolk gikk i paraden i full uniform.
NL171011 Hvor det i tillegg blir tre nye politihelikoptre tilgjengelig på det nye beredskapssenter på Taraldrud, og hvor Politidirektoratet har opsjon på å kjøpe tre til.
DA171011 Også Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er representert foruten Politidirektoratet samt FAFO-forsker Jon Horgen Friberg.
AA171011 Andelen av 2017-kullet som har jobb er 52 prosent, en økning på 12,5 prosentpoeng siden i fjor, viser ferske tall Politiforum har fått fra Politidirektoratet .
VG171010 Dette rimer dårlig med de tydelige signalene fra regjeringen, Riksadvokaten og Politidirektoratet .
VG171010 VG har også bedt om svar fra Politidirektoratet ( POD ), som heller ikke svarer på noen spørsmål - og peker tilbake på sitt underorgan Kripos.
AP171005 De siste tallene fra Politidirektoratet viser at det pr. 5. oktober finnes 1.345.584 våpen i privat eie i Norge.
VG171004 Politidirektoratet la ned vedtak om å avlive Bob i desember 2015.
NL171004 Så vel Politidirektoratet som Politiets Sikkerhetstjeneste støttet prinsippet om tidsavgrensede våpenløyver for våpen med stort skadepotensiale.
AA171004 I desember 2015 la Politidirektoratet ned vedtak om at hannhunden måtte avlives.
DB170930 ¶ NYE PASS : Politidirektoratet legger nå siste hånd på forberedelsene for å innføre nye pass.
DB170930 - Når det gjelder prisen på de nye passene og eventuelle regelendringer så ligger denne avgjørelsen hos Justisdepartementet, sier Unni Norum, seniorrådgiver i Politidirektoratet .
DB170930 ( Dagbladet ) : Politidirektoratet forbereder nå innføring av nye pass i Norge.
DB170930 Politidirektoratet bekrefter at det nye passet kommer i ny farge.
DB170922 - Gjennomgangen skal gjøres uavhengig av skyldspørsmål og det endelige utfallet av rettsaken, sa Amundsen, som vil utarbeide mandat for gjennomgangen og den videre prosessen i tett dialog med Politidirektoratet .
DB170921 Stortinget vil i løpet av høsten avgjøre om den store passkontorreduksjonen skal gjennomføres slik Politidirektoratet foreslår.
DB170921 Sammen med åtte politikertopper har hun skrevet brev til Politidirektoratet om sin sterke bekymring.
DB170921 PASS-ALARM : Politikere slå alarm etter at Politidirektoratet vil ha en kraftig reduksjon i steder som kan ta i mot passbestilling.
DB170921 Nå har Politidirektoratet fått i oppdrag å lage en plan for hvilke politistasjoner og lensmannskontor som i framtida skal kunne hjelpe deg ved passbestilling.
DB170921 Mens Politidirektoratet på sin side har foreslått kun sju steder.
DB170921 Men Politidirektoratet og Atle Roll-Matthiesen nekter å svare på disse tre spørsmålene : ¶
DB170921 Lang reisetid ¶ - Politidirektoratet begrunner reduksjonen med ønske om mer profesjonalisering og effektivisering.
DB170921 oktober, sier fagdirektør i Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen.
DN170920 Det tar ifølge Politidirektoratet så lang tid at søket « mister sin operative betydning ».
DN170920 Politidirektoratet kunne da fortelle at Europol-registeret ble lite brukt i Norge.
VG170919 Humlegård understreker at dommen ikke er rettskraftig og at Politidirektoratet ønsker en gjennomgang uavhengig av hvordan rettsprosessen mot Jensen til slutt ender.
VG170919 Han vil i utarbeide et mandat for gjennomgangen av prosessen sammen med Politidirektoratet .
DN170919 - Gjennomgangen skal gjøres uavhengig av skyldspørsmål og det endelige utfallet av rettssaken, sier Amundsen, som i tett dialog med Politidirektoratet nå vil utarbeide et mandat for gjennomgangen og den videre prosessen.
DB170919 - Gjennomgangen skal gjøres uavhengig av skyldspørsmål og det endelige utfallet av rettssaken, sier Amundsen, som i tett dialog med Politidirektoratet nå vil utarbeide et mandat for gjennomgangen og den videre prosessen.
AP170919 Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen vil ha en uavhengig granskning i tett dialog med Politidirektoratet .
AP170919 - Gjennomgangen skal gjøres uavhengig av skyldspørsmål og det endelige utfallet av rettssaken, sier Amundsen, som i tett dialog med Politidirektoratet nå vil utarbeide et mandat for gjennomgangen og den videre prosessen.
AP170919 - Jeg har store forventninger til at Politidirektoratet tar tak i dette, sier han.
AA170919 - Gjennomgangen skal gjøres uavhengig av skyldspørsmål og det endelige utfallet av rettssaken, sier Amundsen, som i tett dialog med Politidirektoratet nå vil utarbeide et mandat for gjennomgangen og den videre prosessen.
VG170918 En annen som var raus med gode ord om Jensen da han vitnet i saken, var politiinspektør Morten Glavin ( 50 ) i Politidirektoratet .
DN170918 Derfor er det ikke naturlig for Politidirektoratet å kommentere saken nærmere, sier han.
DA170918 Derfor er det ikke naturlig for Politidirektoratet å kommentere saken nærmere, sier han.
AP170918 Odd Reidar Humlegård, direktør for Politidirektoratet , ønsker heller ikke å la seg intervjue.
AP170918 Derfor er det ikke naturlig for Politidirektoratet å kommentere saken nærmere, sier han.
AA170918 Derfor er det ikke naturlig for Politidirektoratet å kommentere saken nærmere, sier han.
VG170916 For å få den kabalen til å gå opp, har Politidirektoratet ( POD ) beordret mannskaper fra andre politidistrikt.
DB170916 Den Store Styrkeprøven har forsøkt å ta saken opp med Politidirektoratet ( POD ).
AA170916 Avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet viser til politilovens paragraf 25, som regulerer særskilt politioppsyn som utføres i umiddelbar tilknytning til arrangementer.
AA170916 Avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet viser til politilovens paragraf 25, som regulerer særskilt politioppsyn som utføres i umiddelbar tilknytning til arrangementer. ( ©NTB ) ¶
AP170915 Det er systemet og den etablerte kulturen med politisk styring og detaljstyring fra Politidirektoratet som er utfordringen for politiledelse og politikultur, skriver kronikkforfatterne.
AP170915 De er også lojale overfor sentrale beslutninger fra Justisdepartementet og Politidirektoratet ( POD ) og leverer i henhold til de prioriteringene som de setter, uten at de nødvendigvis er enige i påleggene.
AP170915 Aftenposten mener : Kommunikasjonsproblemer i Politidirektoratet
DB170914 - Det er Politilovens §25, som regulerer dekning av utgifter til særskilt politioppsyn som utføres i umiddelbar tilknytning til arrangementer, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet .
DA170914 Pendling ¶ Politidirektoratet og regjeringen har fått kraftig kritikk for å legge ned den samlokaliserte operasjonssentralen ( Samlok ) i Drammen, men beslutningen står fast og 25. april 2018 legges Samlok ned.
DA170914 Pendling ¶ Politidirektoratet og regjeringen har fått kraftig kritikk for å legge ned den samlokaliserte operasjonssentralen ( Samlok ) i Drammen, men beslutningen står fast og 25. april 2018 legges Samlok ned.
DA170913 Dette går fram av tall Dagsavisen har fått fra Politidirektoratet og Statistisk sentralbyrå.
DA170913 - Hvorfor er det så mange som mangler pass, fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet ?
DA170913 I begynnelsen av september var det 4.292.960 gyldige norske pass, ifølge Politidirektoratet .
DA170913 Dette går fram av tall Dagsavisen har fått fra Politidirektoratet og Statistisk sentralbyrå.
DA170913 - Hvorfor er det så mange som mangler pass, fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet ?
AA170913 Selv om det er omtrent 4,8 millioner norske statsborgere, er det bare i underkant av 4,3 millioner gyldige norske pass per dags dato, skriver Dagsavisen, som har hentet inn tall fra Politidirektoratet og Statistisk sentralbyrå.
AA170913 I tillegg krever ofte fly- og fergeselskaper og hoteller gyldig ID-dokument ved innsjekking, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet . ( ©NTB ) ¶
AA170908 Nyheten kom fram i et brev fra Justisdepartementet til Politidirektoratet , som Tidens Krav omtalte først, men som protestpartiet Nordmørslista har sporet opp i postlistene.
AA170908 Her er det ledere i Politidirektoratet som viser at de ikke er i stand til å lede etaten.
AA170908 juni til Politidirektoratet , sier Per-Willy Amundsen til tk.no.
VG170905 Vi ser et tydelig mønster hvor Politidirektoratet får stadig større makt.
VG170905 VG har flere ganger påpekt hvor egenrådig POD opptrer, blant annet har avisen dokumentert hvordan Regjeringen og Stortinget ble ydmyket av Politidirektoratet i kampen om de nye alarmsentralene.
VG170905 Ingen av de to har evnet å gjøre den viktigste jobben de er satt til å gjøre, å styre justissektoren ved å holde Politidirektoratet i ørene.
DB170903 I tillegg sendte Mikkelsen fra Rosa en bekymringsmelding til Politidirektoratet : ¶
DB170903 Dette beklager vi av flere grunner ; dels at vi har brukt mye tid og krefter som nå synes bortkastet, dels bekymring for at utlegg vi har hatt ikke blir refundert, men først og fremst er det svært synd hvis dette prosjektet ikke realiseres », skrev nordmennene til Politidirektoratet .
DB170903 Det var politidirektoratet som ba Rosa, Oslo krisesenter og Kirkens Bymisjon om å bli med på prosjektet.
DB170903 Politidirektoratet har ikke ønsket å svare på kritikken fra Kirkens Bymisjon og Rosa.
VG170902 Trysil skriker etter flere politifolk - samtidig eser Politidirektoratet ut ¶
VG170902 Resten er stillinger i særorganene og Politidirektoratet , eller sivilt ansatte og jurister i politidistriktene.
VG170902 Da er ikke løsningen å la politidirektoratet og særorganene vokse seg store, på bekostning av det ordinære politiet, sier Tajik.
VG170902 * Totalt er det kommet 1882 stillinger i politiet siden 31.12.2013, ifølge tall fra politidirektoratet ( POD ) ¶
AP170902 Politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, ba i mai Politidirektoratet om å løfte problemstillingen om punktvæpning, som vil si bevæpning på et avgrenset område på flyplassen.
AA170902 Politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, ba i mai Politidirektoratet om å løfte problemstillingen om punktvæpning, som vil si bevæpning på et avgrenset område på flyplassen.
AA170901 Seks av ti politistudenter som ble uteksaminert i fjor, har ikke fått fast jobb, viser tall fra Politidirektoratet .
DA170831 Hun er glad for at barne- og likestillingsministeren ville besøke Barnehuset i Moss, selv om Barnehuset er underlagt Politidirektoratet og justisministeren.
AP170831 Tall fra Politidirektoratet viser at 60 prosent av politistudentene, som gikk ut fra Politihøgskolen i fjor står uten fast jobb.
AP170831 Kun 40 prosent av politistudentene som ble ferdigutdannet i 2016 har fast jobb i politiet, viser tall fra Politidirektoratet .
AP170831 De ferske tallene fra Politidirektoratet mener justisminister Amundsen viser at jobbgarantien ikke er en bløff.
AP170831 Av 623 politistudenter som ble uteksaminert i 2016, har 244 av dem fått fast jobb, mens 379 har midlertidige stillinger, viser ferske tall fra Politidirektoratet ( POD ).
VG170827 Trysil skriker etter flere politifolk - samtidig eser Politidirektoratet ut ¶
VG170827 Foto : Vidar Kristensen, Altaposten ¶ 920 av de 1882 nye stillingene i politiet, er i de nasjonale særorganene, ifølge ferske tall fra politidirektoratet .
VG170827 * Totalt er det kommet 1882 stillinger i politiet siden 31.12.2013, ifølge tall fra politidirektoratet ( POD ) ¶
DA170827 824 av 962 nye stillinger i politidistriktene er politifolk, mens de resterende 920 arbeidsplassene er i de nasjonale særorganene, viser tall fra Politidirektoratet ( POD ), ifølge VG.
AA170827 ) og Kripos-sjef Ketil Haukaas står for den offisielle åpningen av Kripos sitt nye bygg på Bryn i Oslo Foto : Lise Åserud / NTB scanpix ¶ 824 av 962 nye stillinger i politidistriktene er politifolk, mens de resterende 920 arbeidsplassene er i de nasjonale særorganene, viser tall fra Politidirektoratet ( POD ), ifølge VG.
DB170826 april 2018, sier Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i Politidirektoratet .
DA170825 Når justisministeren nå legger press på Politidirektoratet og kommunene, må politikerne åpne opp pengesekken, mener Venstre-nestleder Ola Elvestuen.
DA170825 I et brev til Politidirektoratet skriver Amundsen at Barcelona-terroren og andre lignende tidigere hendelser har aktualisert behovet for å handle raskt.
DA170825 Derfor ber jeg Politidirektoratet om å instruere politidistriktene om å sette i gang den dialogen med kommunene, sier Amundsen.
DA170825 Amundsen sier til NRK at han kommer med en klar ordre til Politidirektoratet , og at det nå er viktig at partene sammen finner ut hvilke gater som skal sikres og hvordan man skal gjøre det på en best mulig måte.
AA170825 Når justisministeren nå legger press på Politidirektoratet og kommunene, må politikerne åpne opp pengesekken, mener Venstre-nestleder Ola Elvestuen.
AA170825 I et brev til Politidirektoratet skriver Amundsen at Barcelona-terroren og andre lignende tidigere hendelser har aktualisert behovet for å handle raskt.
AA170825 Derfor ber jeg Politidirektoratet om å instruere politidistriktene om å sette i gang den dialogen med kommunene, sier Amundsen.
AA170825 Amundsen sier til NRK at han kommer med en klar ordre til Politidirektoratet , og at det nå er viktig at partene sammen finner ut hvilke gater som skal sikres og hvordan man skal gjøre det på en best mulig måte.
AP170824 utvalget : Fredrik Sejersted ( regjeringsadvokat ), Kjell Inge Bjerga ( professor og ekspert på sikkerhetsforhold ved Forsvarets høgskole ), Joar Holen Sveen ( Forsvarets spesialstyrker ), John Reidar Nilsen ( visepolitimester i Vest politidistrikt ), Ann-Kristin Kvilekval ( visepolitidirektør i Politidirektoratet ) og Leif Petter Sommerseth ( brigader ved Forsvarets operative hovedkvarter ).
AP170824 Politisjefer, PST eller politidirektoratet kan hver for seg ta direkte kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ).
AP170824 Jørn Schjeldrup er seksjonssjef i Politioperativ seksjon i Politidirektoratet .
VG170823 Men Erna slipper unna med at Politidirektoratet eser ut, at vi holder oss med høyskoleutdanninger ingen trenger, at i landet der « forurenser betaler » får kraftkrevende industri gratis utslippskvoter, billig kraft, fritak for elsertifikater og CO₂-kompensasjon verdt mange milliarder.
VG170823 VG meldte onsdag at Politidirektoratet har vokst fra 215 til 320 ansatte på fire år, og budsjettet fra 131 til 219 millioner kroner, under justisministrene Anders Anundsen ( Frp ) og etterfølgeren Per Willy Amundsen ( Frp ).
VG170823 POLITI-OPPRØR : Trygve Slagsvold Vedum går til valg på å oppløse Politidirektoratet og flytte oppgavene til Justisdepartementet og politidistriktene.
VG170823 Han sier at det er et soleklart politisk ansvar å styre politiet, og dermed også hva som skjer inne i Politidirektoratet .
VG170823 Det er justisministerens ansvar det som skjer i Politidirektoratet .
VG170823 BERGEN/OSLO ( VG ) Politidirektoratet kan forsvinne om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kommer i regjering.
VG170823 - Vi har programfestet at Politidirektoratet skal legges ned.
VG170822 | Trysil skriker etter flere politifolk - samtidig eser Politidirektoratet ut ¶
VG170822 TRYSIL ( VG ) Mens lønnskostnadene i Politidirektoratet har eksplodert de siste årene, er behovet for flere politifolk i Trysil til å ta og føle på.
VG170822 Samtidig har Politidirektoratet ( POD ) vokst kraftig de siste fire årene under den blåblå regjeringen.
VG170822 Samtidig foregår det lønnsfest i Politidirektoratet .
VG170822 Når de da har dratt politifolk fra distriktene og til Politidirektoratet ...
VG170822 Likevel synes han det er gode grunner til at Politidirektoratet får så mye av pengesekken.
VG170822 Han er bekymret for at Politidirektoratet nå bruker penger på det han omtaler som overbygningen - altså byråkratiet, fremfor bunnlinja.
VG170822 - Hjelpen vi får av Politidirektoratet holder et høyt nivå, og er viktig for distriktene.
VG170822 2016 : Slaktet arbeidsmiljø i Politidirektoratet
DA170822 | Lønnsutgiftene i Politidirektoratet har økt med 88 millioner på fire år ¶
DA170822 Lønnsutgiftene og antall ansatte i Politidirektoratet ( POD ) har gått opp, fire år etter at Frp gikk til valg på å legge ned hele direktoratet.
AP170822 | Lønnsutgiftene i Politidirektoratet har økt med 88 millioner på fire år ¶
AP170822 Lønnsutgiftene og antall ansatte i Politidirektoratet ( POD ) har gått opp, fire år etter at Frp gikk til valg på å legge ned hele direktoratet.
AA170822 | Lønnsutgiftene i Politidirektoratet har økt med 88 millioner på fire år ¶
AA170822 Lønnsutgiftene og antall ansatte i Politidirektoratet ( POD ) har gått opp, fire år etter at Frp gikk til valg på å legge ned hele direktoratet.
VG170821 Rapport : Slaktet arbeidsmiljøet i Politidirektoratet
VG170821 Lønnsutgiftene og antall ansatte i Politidirektoratet ( POD ) har eksplodert under fire år med blåblå regjering, til tross for at Frp gikk til valg i 2013 på å nedlegge hele POD.
VG170821 Lundin : Kunne gått glipp av Johan Sverdrup ¶ | Politidirektoratet eser ut under Frp ¶
VG170821 Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener det er på høy tid å avgrense antall prosjekter som gjennomføres i Politidirektoratet .
DA170820 | Politiets Fellesforbund ber om bevæpning etter terrorangrepene i Europa ¶ Politidirektoratet ser derimot ingen grunn til bevæpning.
DA170820 Ingen grunn til bevæpning ¶ Politidirektoratet ( POD ) sier i en kommentar til NRK at de ikke ser noen grunn til å endre bevæpningen.
AA170820 Politidirektoratet ( POD ) sier i en kommentar til NRK at de ikke ser noen grunn til å endre bevæpningen.
DA170818 Mandag undertegnet Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet kontrakten om tre nye politihelikoptre av typen AW169 fra Leonardo Helicopters i Italia.
DA170818 Justis- og beredskapsdepartementet og politidirektoratet ( POD ) la lite vekt på støy da de kjøpte nye helikoptre til beredskapssenteret på Taraldrud i Ski.
AA170818 Mandag undertegnet Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet kontrakten om tre nye politihelikoptre av typen AW169 fra Leonardo Helicopters i Italia.
AA170818 Justis- og beredskapsdepartementet og politidirektoratet ( POD ) la lite vekt på støy da de kjøpte nye helikoptre til beredskapssenteret på Taraldrud i Ski.
DB170817 Statsråd Per-Willy Amundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård og Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold poserte smilende foran et helikopter, etter at Politidirektoratet sist mandag inngikk en avtale med det italienske selskapet Leonardo om kjøp av tre helikoptre og en 10-årig drifts- og vedlikeholdsavtale - verdt hele 670 millioner kroner.
DB170817 Mens Politidirektoratet forhandlet med Leonardo tilrådde Etikkrådet for Statens Pensjonskasse Utland - også kjent som Oljefondet - å utelukke Leonardo fra Statens pensjonsfond utland investeringsportefølje på grunn av en uakseptabel risiko for grov korrupsjon.
DB170817 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen viser til at det er Politidirektoratet som har hatt ansvar for å gjennomføre forhandlingene, og inngå kontrakt om nye politihelikoptre.
DB170817 Det forelå derfor ingen grunn til å avvise selskapet fra konkurransen, sier politiinspektør Torgeir Haugen i Politidirektoratet .
DB170817 Andresen og Etikkrådet til Oljefondet mener det er en uakseptabel risiko for grov korrupsjon i selskapet Politidirektoratet har kjøpt nye helikoptre fra.
DA170816 - Norsk politi driver ikke med raseprofilering, og det er nulltoleranse for rasisme i politiet, sier seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratet ( POD ).
AP170810 - Vi har hatt og har en løpende dialog med Oslo politidistrikt og Politidirektoratet om prioritering av våre anmeldelser i Oslo.
AA170810 Unn Alma Skatvold, nestleder i PF, sier hun mener Politidirektoratet utfordrer en årelang tradisjon med at beordringsrett går hånd i hånd med god kompensasjon, skriver Bergens Tidende.
AA170810 Politidirektoratet sier via pressevakt Kåre M.
VG170805 - Vi mener at Politidirektoratet bør ta et initiativ til å diskuter dette på et nasjonalt, strategisk nivå, sier han.
VG170805 I et tolv sider langt notat som er sendt som vedlegg til klagebrevet Eriksen har sendt Riksadvokat Tor-Aksel Busch, justisminister Per-Willy Amundsen, Politidirektoratet og lederen i Stortingets justiskomite Hadia Tajik, tar den høyt respekterte politimannen et kraftig oppgjør med måten saken er blitt behandlet på av Spesialenheten.
DB170805 - Vi mener at Politidirektoratet bør ta et initiativ til å diskuter dette på et nasjonalt, strategisk nivå, sier han.
AP170805 I august 2014 leverer Politidirektoratet ( POD ) en konseptvalgutredning der Grønmo er anbefalt som plassering for det nye beredskapssenteret.
AA170805 - Vi mener at Politidirektoratet bør ta et initiativ til å diskuter dette på et nasjonalt, strategisk nivå, sier han. ( ©NTB ) ¶
AP170804 Hun sier utvalget tok med eksempelet fra Oslo i rapporten fordi de mente det er nødvendig å få en bedre avklaring fra Politidirektoratet og Justisdepartementet på om bevæpningen er tilstrekkelig hjemlet i våpeninstruksen.
AP170804 Beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet sier det er vanskelig å definere hva som er permanent bevæpning ifølge våpeninstruksen.
AP170804 - Vil det si at Politidirektoratet uenig i bevæpningsutvalgets kritikk ?
AP170804 - Ikke permanent ¶ Politidirektoratet ( POD ) sier de ikke er kjent med at bevæpningsordningen i Oslo er permanent.
DA170803 | Flere tyr til nødpass ¶ Politidirektoratet : - Det er krevende for politiet.
DA170803 Mange er for slurvete, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet til NRK.
AA170803 Mange er for slurvete, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet til NRK.
VG170730 Det gjør også beredskapsdirektør i politidirektoratet , Knut Smedsrud.
DA170730 Hva synes du om hvordan Politidirektoratet har gått fram i forbindelse med nedleggingen av Samlok ?
AP170730 Vi kjenner til dette med trimming, sier seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet ( POD ).
AP170730 Det gjør også beredskapsdirektør i politidirektoratet , Knut Smedsrud.
AA170730 Det gjør også beredskapsdirektør i politidirektoratet , Knut Smedsrud.
AA170728 Derfor har Vest politidistrikt henvendt seg til Politidirektoratet for å få større styrker til verdensmesterskapet.
AP170726 Antall og plassering av arrester er en oppgave som Politidirektoratet har gitt til hvert enkelt politidistrikt.
AP170726 - Politidistriktene og Politidirektoratet må se hvordan dette utvikler seg.
VG170725 Politidirektoratet har bestilt en plan for hvordan det vi har jobbet fram skal rulles ut til distriktene.
VG170724 Arnstad understreker at det ikke er noen motsetning mellom deres ønske om å forbedre den vedtatte reformen, og partiets lange engasjement for lennsmannskontorer og en slanking eller fjerning av Politidirektoratet .
VG170724 * Politidirektoratet ( POD ) skal komme med sin endelige innstilling til ny tjenestestedstruktur i midten av januar.
DB170724 Han opplyser at Bufdir og Politidirektoratet i arbeidet med retningslinjer for samarbeid mellom politi og barnevern i familievoldssaker legger opp til at etatene skal snakke så tidlig som mulig, nettopp for å unngå at man ødelegger hverandres saker.
VG170721 VG avslørte i mai hvordan en rå maktkamp mellom Politidirektoratet og resten av justis-Norge førte til at den eneste samlokaliserte nødsentralen i landet som har vært fullt ut samlokalisert mellom helse, brann og politi, SAMLOK i Drammen, ble besluttet nedlagt.
VG170721 Frede Wiberg Hermansen, avdelingsdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet , sier POD ikke var overrasket over utfordringene knyttet til samlokalisering.
VG170721 Dette viser nye dokumenter som Politiforum har fått tilgang til fra Politidirektoratet ( POD ).
DB170720 Tall fra Politidirektoratet viser at gjennomsnittlig etterforskningstid i dag er 172 dager, over en måned mer enn politiets egen frist.
DB170720 Slik de som tok til orde for avkriminalisering av homofili på 60-tallet ble registrert av politiet, blir dagens rusreformaktivister holdt under oppsyn etter instruks fra Politidirektoratet .
AA170720 Politidirektoratet innrømmer at beredskapen til sjøs er for dårlig.
AA170717 Det er stikk i strid med målsettingen til Politidirektoratet , som innførte tidsfristen på 130 dager i fjor, melder NRK.
AA170717 - Vi ønsker ikke at saksbehandlingstiden øker, men det er enkelte komplekse saker vi må bruke lang tid på, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet til NRK.
DB170715 Norsk sikkerhetsmyndighet, politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste utarbeidet i 2015 en veileder for terrorsikring, etter bestilling fra regjeringen.
NL170713 Stor vekst i politidirektoratet i Oslo gir ikke mer politi ute blant folket i nord.
DA170712 Med en samlet lokalisering på nytt beredskapssenter på Taraldrud vil de nye helikoptrene utgjøre en økning i politiets beredskap mot terror og annen alvorlig kriminalitet, skriver Politidirektoratet .
DA170712 Det er selskapet Leonardo Helicopters som skal levere de nye politihelikoptrene, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.
DA170712 - Politidirektoratet er godt fornøyd med avtalen som nå skal inngås.
AA170712 Med en samlet lokalisering på nytt beredskapssenter på Taraldrud vil de nye helikoptrene utgjøre en økning i politiets beredskap mot terror og annen alvorlig kriminalitet, skriver Politidirektoratet .
AA170712 Det er selskapet Leonardo Helicopters som skal levere de nye politihelikoptrene, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.
AA170712 - Politidirektoratet er godt fornøyd med avtalen som nå skal inngås.
NL170707 Andre instanser i samfunnet, som Hovedredningssentralen, fylkesmannen, politimestre og Politidirektoratet , har òg uttrykt skepsis knyttet til flytting av transporthelikopter ut av landsdelen, grunnet totalforsvaret av et stort område også når det kommer til beredskap.
VG170705 Under Senterpartiets landsmøte i vår uttalte Borten Moe at antallet ansatte i Politidirektoratet hadde fordoblet seg de siste årene.
VG170705 Etter mitt skjønn bidrar denne faktasjekk-redaksjonen til å legitimere en voldsom oppbygging i Politidirektoratet , sier Ola Borten Moe ( Sp ) til VG.
AA170705 - Sett fra et rettighetsperspektiv er det bekymringsfullt at ikke like lovbrudd gis lik reaksjon landet over, sier hun, og varsler at de vil ta dette opp i et møte med øverste beslutningsmyndighet hos Riksadvokaten og Politidirektoratet .
AA170704 I tillegg ble 2675 hagler etterregistrert hos politiet, viser opptellingen Politidirektoratet har gjennomført etter at amnestiet ble opphevet 31. mai.
AA170704 Det er derfor helt naturlig at det er kommet færre våpen inn denne gangen, mener avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet .
AA170703 Hansen i Politidirektoratet sier det er opptil det enkelte distrikt å håndtere eventuelle leieforhold. ( ©NTB ) ¶
AP170702 Tollvesenet har en oversikt over grensepasseringssteder siden Norge ikke er tilknyttet tollunionen, sier seksjonssjef i Politidirektoratet John Ståle Stamnes.
AP170702 Ifølge Politidirektoratet er det kun ett sted med grensekontroll.
DA170631 Ikke Bra : Vestre Vikens Nils Fredrik Wisløff synes Politidirektoratet burde tenkt mer på organisering og fag enn på bygningsmasse, ved valg av nytt politihovedsete.
DB170630 ¶ VIL IKKE ENDRE PRAKSIS : Politidirektoratet .
DB170630 Tilsynelatende tro til saken er Politidirektoratet .
DB170630 Desto mer alvorlig er det at Politidirektoratet nekter å endre framgangsmåte, til tross for at både Sivilombudsmannen og domstolene har underkjent den.
DB170630 Politidirektoratet og Kvignes pliktfølelse for streng forebygging har fått forrang for landets lover, selv om både tingretten og lagmannsretten har funnet praksisen lovstridig.
DA170630 - Det er ikke lagt opp til at politikontaktene må ha egne lokaler eller kontorfasiliteter, opplyser seksjonssjef Lena Reif i Politidirektoratet til Dagsavisen.
BT170629 RIKTIG PRAKSIS : Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet mener at politiets strenge praksis er riktig og nødvendig.
BT170629 STADIG STRENGERE : Kristin Kvigne i Politidirektoratet mener at det er riktig å ta førerkortet fra hasjbrukere.
BT170629 En ny rapport viser at 98 av 104 klager på inndragelse av førerkort basert på hasjbruk blir avvist av Politidirektoratet .
BT170629 Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet hevder at deres praksis er riktig, og at de har behov for en ny høyesterettsdom for å forstå at de er på villspor.
DN170628 | Mobiltopp blir ikt-sjef i politiet ¶ ¶ Politidirektoratet viser frem politiets nye app, som de har utviklet for å effektivisere prosessen med å foretå en fullverdig kontroll av person er og dokumenter uansett hvor de måtte befinne seg.
BT170628 RIKTIG PRAKSIS : Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet mener at politiets strenge praksis er riktig og nødvendig.
AP170628 Kristine Kvigne, sjef for politifagavdelingen i Politidirektoratet , sier at det er helt nødvendig med et NC3 i Norge.
AP170628 Kristine Kvigne, sjef for politifagavdelingen i Politidirektoratet , sier at det er helt nødvendig med et NC3 i Norge.
NL170627 Dette har Politidirektoratet vært tydelige på de siste ukene, men det ser ut som om at ministeren og regjeringspartiene ignorerer dette vesentlige faktum.
DA170627 VG har gjennom en rekke avsløringer vist hvordan Politidirektoratet ( POD ) har presset på for å fjerne samlokaliseringen fra Nærpolitireformen, til tross for stortingets og regjeringens uttalte mål om det motsatte.
DA170627 - Jeg kjenner ikke til det, men vi har ikke fått noen flere svar fra justisministeren enn fra politidirektoratet , sier Tajik, som lover at saken vil bli sett på med nye øyne dersom det blir en ny regjering til høsten.
VG170624 Streng : Tidligere politidirektør Ingelin Killengren holdt hardt på at det ikke skulle være flere ansatte i Politidirektoratet enn 120.
VG170624 Alle disse forholdene har skapt uro og misnøye, både med Politidirektoratet og med Humlegård.
VG170624 Politidirektoratet har også fått kritikk for håndteringen av interne varslere under Humlegård ledelse.
VG170624 Politidirektoratet har est ut under Humlegårds ledelse.
BT170624 BELASTNING : Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener tilbudet fra Politidirektoratet er et godt stykke unna det som var forventet.
VG170623 - Vi kan ikke gi tilslutning til et forslag som etter vår oppfatning medfører så mange negative konsekvenser for folk flest og for samfunnet, skrev Politidirektoratet ( POD ) i sin høringsuttalelse til regjeringens frislipp.
VG170620 VG har tidligere avslørt at Politidirektoratet helt siden 2014 har vært sterke motstandere av å la samlokalisering bli en del av Nærpolitireformen, og hvordan POD kort tid etter stortingsvedtaket besluttet å nedlegge den eneste operasjonssentralen som har vært samlokalisert mellom brann, helse og politi - SAMLOK i Drammen.
VG170620 For tidlig ¶ Politidirektoratet presenterte da en liste som viste « prosess påbegynt » for samlokalisering mellom brann og helse i elleve av 12 politidistrikter.
VG170617 Årsaken til politikrangelen er at de tillitsvalgte mener at Politidirektoratet ( POD ) ikke har lagt frem gode nok vilkår som gir politiansatte kompensasjon når de beordres om å reise til Bergen.
VG170617 Tillitsvalgte og Politidirektoratet er ikke enige om avtalene som skal gjelde når politifolk beordres i tjeneste utenfor hjemdistriktet under sykkel-VM.
VG170617 GODT NOK : Håkon Skulstad i Politidirektoratet mener politiansatte får god nok kompensasjon når de beordres om å reise til Bergen.
VG170617 - Våre medlemmer får selv vurdere om de ønsker å la seg frivillig beordre under slike vilkår, men vi er bekymret for politifolkets motivasjon dersom oppdragene ikke skal basere seg på frivillighet i fremtiden, sier han og legger til : ¶ - Politidirektoratet forvalter en beordringsfullmakt som griper kraftig inn i de ansattes arbeidsforhold i gitte tilfeller.
VG170617 Politidirektoratet har ifølge nettstedet planlagt å ta i bruk retten til å beordre politiansatte til Bergen i de tre ukene VM pågår.
BT170617 Seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet skriver i en e-post til Politiforum at Vest politidistrikt jobber godt for å få gjennomført sykkel-VM på en forsvarlig måte.
BT170617 Men han understreker at forhandlingene mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund er pålagt taushetsplikt og at resultatet vil bli gjort kjent så snart det foreligger.
BT170617 Etter intense forhandlinger mellom Politidirektoratet ( POD ) og Politiets Fellesforbund ( PF ) endte det med brudd mellom partene fredag.
BT170617 BELASTNING : Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener tilbudet fra Politidirektoratet er et godt stykke unna det som var forventet.
BT170617 Politidirektoratet har ifølge politiforum.no planlagt å beordre politiansatte fra andre politidistrikt til Bergen i de tre ukene VM pågår.
AA170616 Statsministeren legger til at hun har registrert at samarbeidet mellom Forsvaret og Politidirektoratet ser ut til å være forbedret.
AA170616 Hun legger til at hun har registrert at samarbeidet mellom Forsvaret og Politidirektoratet ser ut til å være forbedret.
VG170615 VG har tidligere avslørt hvordan Politidirektoratet brått bestemte å nedlegge SAMLOK i Drammen - til tross for at både storting og regjering hadde utpekt dette som selve konseptet for fremtidens nødsentraler i Norge.
VG170615 Tre og et halvt år senere har Politidirektoratet ( POD ) fortsatt ikke fulgt opp det viktigste tiltaket de ble pålagt for å hindre liknende svikt.
VG170615 Etter trippeldrapet på Valdresekspressen ble Politidirektoratet pålagt å lage en konkret plan for å bedre samarbeidet mellom politi, brann og helse.
VG170615 Det var naturlig at nettopp Politidirektoratet skulle lede arbeidet med trippelvarsling videre, og mandatet var klart : De skulle levere en nasjonal prosedyre for trippelvarsling som skulle være « sluttført, klart til godkjenning og implementering » innen 15. januar 2017.
VG170615 Anundsen kalte inn Helse- og omsorgsdepartementet, Politidirektoratet , Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap ( DSB ) og Hovedredningssentralen til et møte i Justisdepartementet.
DB170615 Tallene har jeg akkurat fått fra Politidirektoratet ( POD ), sier statsråden.
DB170615 Justisminister Per-Willy Amundsen la til i svaret til Tajik at departementet har stilt krav til Politidirektoratet om at alle de nyutdannede fra Politihøgskolen i 2017 - som har bestått eksamen - skal være tilsatt løpet av 2017.
VG170614 Helleland har reagert kraftig på VGs avsløringer av at Politidirektoratet ( POD ) besluttet å legge ned Norges eneste samlokaliserte nødmeldingssentral i Drammen - til tross for at denne modellen skulle være « konseptet » for de nye politidistriktene.
DA170613 Senterparti-politikeren mener justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i sitt svarbrev til komiteen feier all tvil til side om hvorvidt Politidirektoratet ( POD ) handlet på egen hånd eller på oppdrag fra Justisdepartementet da beslutningen om avvikling i Drammen ble tatt.
AP170613 Underveis i saken, i 2007, anmodet Økokrim via Politidirektoratet om ekstra penger fra Finansdepartementet til saken.
AP170613 fra Justisdepartementet via Politidirektoratet .
AA170613 Senterparti-politikeren mener justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i sitt svarbrev til komiteen feier all tvil til side om hvorvidt Politidirektoratet ( POD ) handlet på egen hånd eller på oppdrag fra Justisdepartementet da beslutningen om avvikling i Drammen ble tatt.
DB170612 - Hvert år i den siste femårsperioden har det vært nedgang i antall anmeldte lovbrudd, skriver Politidirektoratet ( POD ).
AP170612 - Hvert år i den siste femårsperioden har det vært nedgang i antall anmeldte lovbrudd, skriver Politidirektoratet ( POD ).
AP170612 ( Kilde : Politidirektoratet ) ¶ | 120 internasjonale politikere og 1000 nordmenn knyttes til skatteparadiser i ny dokumentlekkasje ¶
AP170612 - Hvert år i den siste femårsperioden har det vært nedgang i antall anmeldte lovbrudd, skriver Politidirektoratet ( POD ).
AP170612 ( Kilde : Politidirektoratet ) ¶
AA170612 - Hvert år i den siste femårsperioden har det vært nedgang i antall anmeldte lovbrudd, skriver Politidirektoratet ( POD ).
VG170611 - Avtalene innebærer at norsk politi nå har mulighet til å søke direkte i databasene til både EU og USA på en mye mer effektiv måte, sier John Ståle Stamnes seksjonssjef for Internasjonalt Politisamarbeid i Politidirektoratet .
DN170611 Foto : Solum, Stian Lysberg ¶ 33.000 i året er et altfor høyt tall, slår Politidirektoratet fast.
DN170611 februar i år sendte politidirektoratet ut nye retningslinjer for hvordan politidistriktene skal forholde seg overfor dem som gjentatte ganger mister passene sine.
DA170611 Også Politidirektoratet , Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.
AP170611 Utlendingsdirektoratet : Dekker spørsmål knyttet til utlendingsforvaltningen ¶ Politidirektoratet : Dekker det politifaglige ¶
AP170611 Utlendingsdirektoratet : Dekker spørsmål knyttet til utlendingsforvaltningen ¶ Politidirektoratet : Dekker det politifaglige ¶
AA170611 Også Politidirektoratet , Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014 ¶
AA170611 Også Politidirektoratet , Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014. ( ©NTB ) ¶
AA170611 Foto : Terje Bendiksby / NTB scanpix ¶ 33 000 i året er et altfor høyt tall, slår Politidirektoratet fast.
AA170611 februar i år sendte politidirektoratet ut nye retningslinjer for hvordan politidistriktene skal forholde seg overfor dem som gjentatte ganger mister passene sine.
AA170611 februar i år sendte politidirektoratet ut nye retningslinjer for hvordan politidistriktene skal forholde seg overfor dem som gjentatte ganger mister passene sine.
AA170611 33.000 i året er et altfor høyt tall, slår Politidirektoratet fast.
DB170610 Det viser at trykket på norske passkontor er betydelig, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet .
DB170610 Det tallet er alt for høyt, slår Politidirektoratet fast.
DB170610 februar i år sendte politidirektoratet ut nye retningslinjer for hvordan politidistriktene skal forholde seg overfor de som gjentatte ganger mister passene sine.
DB170610 Politidirektoratet har sett eksempel på at et pass som er brukt av andre enn innehaveren er meldt tapt kort tid etter at misbruket er blitt avdekket, og at det ved tapsmeldingen er forklart at passet er kommet bort under flytting.
VG170605 Han har tidligere anklaget Politidirektoratet for å ha gjort alt som sto i deres makt for å stoppe prosjektet i Bodø, og påpekt at de var meget nær ved å lykkes.
VG170605 Foto : Politidirektoratet
VG170605 - Å innføre sertifikatpåbud kan være fornuftig, vi er forsiktig positive til det, men da ikke nødvendigvis bare for vannscootere, sier politiinspektør Ole Petter Parnemann i Politidirektoratet .
VG170605 Politidirektoratet var i mot opphevingen av vannscooterforskriftene og skrev i sitt høringsforslag til Klima- og miljøverndepartementet at dette kan føre til høyere ulykkestall, økt konfliktnivå i skjærgården, økt antall og økt bruk av vannscootere i kystsonen, mer uakseptabel bruk og økende miljø- og støyforurens
DB170605 Til slutt tok Politidirektoratet affære for å løse problemet med pass-søkerkøene.
DB170605 Og når passbestillingskøene mange steder har blitt for lange må vi sørge for å yte bedre service til passøkerne, sier fagdirektør i Politidirektoratet , Atle Roll-Matthiesen.
VG170603 VG har gjennom en serie artikler avslørt at Politidirektoratet ( POD ) var sterke motstandere av å la samlokalisering være en del av Nærpolitireformen.
SA170603 Ifølge politidirektoratet er 89 prosent av sakene fra 2016 avgjort.
SA170603 Flere av disse sakene har vært etterforsket på tvers av flere distrikter, opplyser seksjonssjef i politidirektoratet , Lena Reif.
SA170603 Politidirektoratet har ikke oversikt over hvor mange som er etterforsket for kjøp og salg av dopingmidler.
SA170603 Politidirektoratet bekrefter at det er politidistriktene selv som må prioritere slike saker.
BT170603 Ifølge politidirektoratet er 89 prosent av sakene fra 2016 avgjort.
BT170603 Flere av disse sakene har vært etterforsket på tvers av flere distrikter, opplyser seksjonssjef i politidirektoratet , Lena Reif.
BT170603 Politidirektoratet har ikke oversikt over hvor mange som er etterforsket for kjøp og salg av dopingmidler.
BT170603 Politidirektoratet bekrefter at det er politidistriktene selv som må prioritere slike saker.
AP170603 Ifølge politidirektoratet er 89 prosent av sakene fra 2016 avgjort.
AP170603 Flere av disse sakene har vært etterforsket på tvers av flere distrikter, opplyser seksjonssjef i politidirektoratet , Lena Reif.
AP170603 Politidirektoratet har ikke oversikt over hvor mange som er etterforsket for kjøp og salg av dopingmidler.
AP170603 Politidirektoratet bekrefter at det er politidistriktene selv som må prioritere slike saker.
AA170603 Ifølge politidirektoratet er 89 prosent av sakene fra 2016 avgjort.
AA170603 Flere av disse sakene har vært etterforsket på tvers av flere distrikter, opplyser seksjonssjef i politidirektoratet , Lena Reif.
AA170603 Politidirektoratet har ikke oversikt over hvor mange som er etterforsket for kjøp og salg av dopingmidler.
AA170603 Politidirektoratet bekrefter at det er politidistriktene selv som må prioritere slike saker.
VG170602 VG har nå gjennom en drøy uke tegnet et bilde av at Politidirektoratet motsetter seg samlokalisering av nødmeldesentralene til brann, politi og helse.
VG170602 Debatt VG har nå gjennom en drøy uke tegnet et bilde av at Politidirektoratet motsetter seg samlokalisering av nødmeldesentralene til brann, politi og helse.
VG170602 At Politidirektoratet tok opp slike forhold var ikke for å motsette seg politiske føringer, men for å sikre et godt grunnlag for det videre arbeidet.
DB170602 ( Dagbladet ) : Er du en av dem som har fått trøbbel med de lange passbestillingskøene i Norge i sommer ? Politidirektoratet og politistasjonene lover bedring allerede fra over pinsa.
DB170602 « Det er derfor bra at Politidirektoratet selv sier at de jobber etter beste evne og at en konseptutredning ikke vil ta for lang tid. » « Regjeringen har endret bestemmelsen om oppbevaring av spormateriale, slik at spormateriale kan oppbevares så lenge det finnes hensiktsmessig.
DB170602 Rapporten ble levert til Politidirektoratet mot slutten av 2008.
DB170602 Politidirektoratets arbeidsgruppe besto av sentrale folk fra Kripos, Oslo statsadvokatembeter, flere politidistrikt, Riksarkivet, Folkehelseinsti-tuttet, daværende Rettsmedisinsk institutt og Politidirektoratet selv.
DB170602 Med andre ord ba hun om akkurat det samme som var blitt vurdert fire år tidligere av arbeidsgruppa nedsatt av Politidirektoratet .
DB170602 Magasinet har vært i kontakt med Justisdepartementet som opplyser at det er Politidirektoratet som har ansvaret for oppfølgingen.
DB170602 Magasinet har fått innsyn i korrespondansen mellom Justisdepartementet og Politidirektoratet i saken.
DB170602 Ifølge Bøhler ønsker Politidirektoratet en « mest mulig enhetlig håndtering av bevis og spor i straffesaker ».
DB170602 I slutten av januar 2016 ble Politidirektoratet bedt om å gå gjennom rapporten fra 2008 om lagring av bevis og biologiske spor.
DB170602 I januar 2016, sju år etter at arbeidsgruppa leverte sine anbefalinger til Politidirektoratet , havnet saken på pulten til daværende justisminister Anders Anundsen.
DB170602 I august samme år melder Politidirektoratet at de har avholdt et møte og sett på innholdet i rapporten.
DB170602 Harald Bøhler, sjef for Seksjon for straffesak i Politifagavdelingen i Politidirektoratet .
DB170602 Harald Bøhler, sjef for Seksjon for straffesak i Politifagavdelingen i Politidirektoratet , sier til Magasinet at de « etter beste tar evne fatt i de problemene som er beskrevet », og at direktoratet ikke fornøyd med fremdriften i den snart ni år lange prosessen. -  Jeg tenker det har tatt altfor lang tid.
DB170602 Han var politimester i Molde i 13 år, i Vadsø i åtte, og satt i arbeidsgruppa som representant for Politidirektoratet der han jobbet i avdelingen for organisert kriminalitet. -  Vi tok det seriøst, var en bredt sammensatt gruppe, og var enige i konklusjonen, sier han. 2012-2016 ¶ 2012 : Fremskrittspartiets Per Sandberg tar opp spørsmålet om lagring av bevis i Stortinget og spør daværende justisminister
DB170602 Faremo sier hun vil be Riksadvokaten og Politidirektoratet « vurdere regelverk og praksis, samt arealbehov og kostnader ». 2016 : Daværende justisminister Anders Anundsen sier at arbeidsgruppas rapport fra 2008 skal gjennomgås på nytt og gir politidirektoratet i oppdrag å vurdere om rapporten kan « legges til grunn for det videre arbeidet ».
DB170602 Det tok over et halvt år, men i august 2016 ga Politidirektoratet beskjed til Justisdepartementet at de hadde avholdt et møte og sett på innholdet i rapporten.
DB170602 Det skjedde i form av en arbeidsgruppe nedsatt av Politidirektoratet .
DB170602 Det er, så vidt Magasinet kan se, den siste korrespondansen mellom Politidirektoratet og Justis-departementet i saken.
DB170602 Derimot ville hun be Riksadvokaten og Politidirektoratet « vurdere regelverk og praksis, samt arealbehov og kostnader ».
DB170602 Da var det gått over seks år siden rapporten ble levert til Politidirektoratet , hvor den var blitt liggende urørt.
DB170602 Anundsen refset Politidirektoratet og kalte det « lite tilfredsstillende » at direktoratet ikke hadde fulgt opp rapporten fra 2008.
DB170602 2016 : Daværende justisminister Anders Anundsen sier at arbeidsgruppas rapport fra 2008 skal gjennomgås på nytt og gir politidirektoratet i oppdrag å vurdere om rapporten kan « legges til grunn for det videre arbeidet ».
DB170602 2008 : Politidirektoratet nedsetter ei arbeidsgruppe som skal vurdere i hvilke typer saker det er aktuelt å lagre beviser, hva som bør lagres, og hvordan lagringen kan organiseres.
DA170602 For det første går det på at Politidirektoratet ( POD ) prioriterer egne preferanser framfor Stortingets, og tilsynelatende gjør helt som de vil.
SA170601 | Politiet må få ned passkøene før sommerferien ¶ Politidirektoratet har gitt politidistriktene beskjed om å utvide antall timer for bestilling av pass.
SA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
DB170601 I et telefonmøte mellom Politidirektoratet og landets politimestere onsdag fikk politidistriktene beskjed om at situasjonen må under kontroll så fort som mulig.
DB170601 - Vi hadde et møte med landets politidistrikter for å skaffe oss en oversikt over situasjonen akkurat nå, og for å forsikre oss om at det iverksettes tiltak før hovedsesongen for pass-søknader, sier fagdirektør i Politidirektoratet , Atle Roll-Matthiesen.
DB170601 ( Dagbladet ) : Politidirektoratet har gitt landets politikamre beskjed om å så raskt som mulig utvide antall arbeidstimer for nordmenn som er på jakt etter nytt pass.
DA170601 | Politiet må få ned passkøene før ferien ¶ Politidirektoratet har gitt politidistriktene beskjed om å utvide antall timer for bestilling av pass.
DA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
BT170601 | Politiet må få ned passkøene før sommerferien ¶ Politidirektoratet har gitt politidistriktene beskjed om å utvide antall timer for bestilling av pass.
BT170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
AP170601 mai skriver at Politidirektoratet ( POD ) trolig ikke gjennomfører politireformen i tråd med Stortingets intensjoner.
AP170601 juni ¶ Politidirektoratet , Rådhuspassasjen, fastlegeordningen, Leger uten grenser, internett i skolen, E-18 og Oslopakke 3, sykelønn, taushetsplikten, Den franske skolen i Oslo, eksamen i vgs og behov for psykiatrisk oppvask.
AA170601 I et telefonmøte mellom Politidirektoratet og landets politimestere onsdag fikk politidistriktene beskjed om å få kontroll på passkøene så fort som mulig, skriver Dagbladet.
AA170601 Dette er endringer vi var i gang med før denne beskjeden kom fra Politidirektoratet , presiserer Siw Hind, seksjonssjef for forvaltning ved Sentrum politistasjon.
AA170601 | Politiet må få ned passkøene før sommerferien ¶ Politidirektoratet har gitt politidistriktene beskjed om å utvide antall timer for bestilling av pass.
AA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
AA170601 | Politiet må få ned passkøene før sommerferien ¶ Politidirektoratet har gitt politidistriktene beskjed om å utvide antall timer for bestilling av pass.
AA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
VG170531 VG har avslørt hvordan en rå maktkamp mellom Politidirektoratet ( POD ) og resten av justis- og beredskaps-Norge, førte til at landets eneste samlokaliserte nødmeldingssentral i Drammen ble besluttet nedlagt av POD - til tross for Stortingets vedtak om å bygge opp alle operasjonssentraler i Norge etter samme modell.
DA170531 I tillegg har justisdepartementet satt av ti millioner, mens politidirektoratet har satt av sju millioner til særskilt satsing på Grønland.
AP170531 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til NTB at de foreløpig ikke har tatt stilling til om dommen vil bli anket, men at Politidirektoratet og Regjeringsadvokaten nå går igjennom dommen.
AA170531 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til NTB at de foreløpig ikke har tatt stilling til om dommen vil bli anket, men at Politidirektoratet og Regjeringsadvokaten nå går igjennom dommen.
AA170531 De to enhetene skal underlegges Politidirektoratet ( POD ).
VG170530 VG har de siste dagene avslørt at selv konkrete tiltak som å samlokalisere alarmsentralene blir trenert og motarbeidet av Politidirektoratet , uten at regjeringen ser ut til å være i stand til å gjøre noe med det.
VG170530 Politidirektoratet ser ut til å kunne gjøre omtrent hva de vil.
VG170530 Politidirektoratet ( POD ) snudde i siste time og valgte Tønsberg til nytt hovedsete.
VG170530 Seksjonssjef Hans Bakke i POD svarer følgende i en e-post til VG : ¶ - Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet inviterte Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet til å bidra med grunnlagsinformasjon for å vurdere muligheten for samlokalisering under prosessen med valg av administrasjonssted i nye politidistrikter.
VG170530 SVARER : Seksjonssjef Hans Bakke i Politidirektoratet .
VG170530 DRAMMEN ( VG ) Administrerende direktør i helseforetaket Vestre Viken, Nils Fredrik Wisløff ( 64 ), slakter saksbehandlingen da Politidirektoratet skulle velge hovedseter i de nye politidistriktene.
VG170530 Av konkret informasjon for planleggingsformål mottok Politidirektoratet kun opplysninger om operatørkapasiteten på dagens AMK-sentraler.
VG170530 - Da Politidirektoratet fikk oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet om å beslutte plassering av administrasjonsstedene, ble det samtidig oppgitt hvilke instanser som skulle inviteres til å gi høringsinnspill.
SA170530 | På tide å legge ned Politidirektoratet
DB170530 I Politidirektoratet har man sørget for å holde kontrakter med eksterne leverandører og overskridelsesfullmakter utenfor den offentlige journalen.
DA170530 Overordnet reises det spørsmål om Politidirektoratet ( POD ) har trenert eller aktivt motarbeidet Stortingets vedtak fra 2015 om å samlokalisere nødetatenes alarmsentraler.
BT170530 I Politidirektoratet har man sørget for å holde kontrakter med eksterne leverandører og overskridelsesfullmakter utenfor den offentlige journalen.
AP170530 | Signerte kontrakter for én milliard kroner i Politidirektoratet var usynlige for offentligheten ¶ Politidirektoratet følger ikke loven, slår riksrevisor Per-Kristian Foss fast.
AP170530 | Signerte kontrakter for én milliard kroner i Politidirektoratet var usynlige for offentligheten ¶
AP170530 Praksisen med « dokumenttype A » har pågått siden 2011, bekrefter Politidirektoratet ( POD ) til Aftenposten.
AP170530 Les flere saker fra serien De skjulte arkivene : Titalls millioner i overforbruk og prosjektproblemer i Politidirektoratet har vært skjult for offentligheten ¶
AP170530 Jan Fridthjof Bernt, professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og en av norges fremste eksperterpå offentlighet sier til Aftenposten at oppdelingen i ulike dokumenttyper som er omtalt fra Politidirektoratet ikke gir mening for han.
AP170530 Ifølge direktoratet er de aktuelle avtalene en kombinasjon av interne avtaler for Politidirektoratet og større avtaler som Politidirektoratet har forvaltet på vegne av etaten.
AP170530 Ifølge direktoratet er de aktuelle avtalene en kombinasjon av interne avtaler for Politidirektoratet og større avtaler som Politidirektoratet har forvaltet på vegne av etaten.
AP170530 Ifølge Politidirektoratet finnes det 400 saker på offentlig postjournal bak de 96 kontraktene.
AP170530 FOTO : Pedersen, Terje / NTB scanpix ¶ Politidirektoratet holder til i dette bygget på Majorstuen i Oslo.
AP170530 - At dette ikke ble identifisert og rettet opp, er beklagelig, sier Frede Hermansen, avdelingsdirektør for strategi- og virksomhetsstyring i Politidirektoratet til Aftenposten.
AP170530 Politidirektoratet avviser at det er snakk om 245 kontrakter og sier det kun dreier seg om 96 kontrakter inngått fra 2011 og senere.
AP170530 Politidirektoratet , her ved politidirektør Odd Reidar Humlegård, beklager.
AP170530 | Aftenposten mener : Kommunikasjonsproblemer i Politidirektoratet
AP170530 Må forholde seg lojalt ¶ Politidirektoratet har åpenbart hatt mange reservasjoner og forbehold når det gjelder selve grunnideen om samlokaliserte operasjonssentraler, men heller ikke det har direktoratet klart å kommunisere tydelig i forkant av Stortingets vedtak.
AP170530 Det er også « vanskelig å kommunisere overfor folk » at bygging av nye operasjonssentraler, selv når de var strengt nødvendige, måtte utsettes til etter at Politidirektoratet hadde bestemt seg hvor politimestrene i de nye politidistriktene skulle sitte.
AP170530 At Politidirektoratet etter eget sigende fikk « et lite sjokk » da Justisdepartementet ba dem iverksette samlokaliserte nødsentraler i juni 2015, vitner også om mildt sagt dårlig kommunikasjon med overordnet departement.
AP170530 Politidirektoratet kommunikasjonsproblemer gjelder dog ikke bare « folk », men også embetsverk og politikere.
AP170530 | Aftenposten mener : Kommunikasjonsproblemer i Politidirektoratet
VG170529 VG har gjennom flere artikler avslørt hvordan Politidirektoratet direkte har motarbeidet Stortingets vedtak om at de ulike nødetatene skal samlokaliseres - som en del av den såkalte nærpolitireformen.
VG170529 Under overskriften « Hva skal vi med Politidirektoratet ? » beskriver hun sin forundring over Humlegårds uttalelser til VG.
VG170529 Tvert om at Politidirektoratet aktivt motarbeidet politikerne.
VG170529 Men et halvt år etter at nærpolitireformen var vedtatt, bestemte Politidirektoratet at Drammen skulle legges ned.
VG170529 Leder VG har gjennom flere artikler avslørt hvordan Politidirektoratet direkte har motarbeidet Stortingets vedtak om at de ulike nødetatene skal samlokaliseres - som en del av den såkalte nærpolitireformen.
VG170529 Da blir det underlig å lese kronikken til lederen i Justiskomiteen på Stortinget, Aps Hadia Tajik, i Aftenposten, om Politidirektoratet .
AA170529 Tidligere politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt hevder Politidirektoratet forsøkte å motarbeide samlokaliseringen av nødetatene i Bodø, som blir landets eneste i sitt slag. 6. juni skal de nye lokalene innvies av politidirektør Odd Reidar Humlegård, som i et lengre skriftlig tilsvar til VG sier han kan forstå at POD ble opplevd som bremsekloss.
AA170529 Overordnet reises det spørsmål om Politidirektoratet har trenert eller aktivt motarbeidet Stortingets vedtak fra 2015 om å samlokalisere nødetatenes alarmsentraler.
AA170529 Hun mener det er på tide med en større gjennomgang av Politidirektoratet , i form av en offentlig utredning. ( ©NTB ) ¶
AA170529 - Politidirektoratet er positiv til samlokalisering av nødmeldesentralene, men vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, skriver Humlegård.
VG170528 Men hvor mange steder lyktes det egentlig med å sabotere regjeringens og Stortingets vilje ? Politidirektoratet tapte kampen mot samlokaliserte alarmsentraler i Bodø.
VG170528 Kommentar Politidirektoratet tapte kampen mot samlokaliserte alarmsentraler i Bodø.
VG170528 Det ser spesielt ut til at Politidirektoratet er mer opptatt av revir og etatskamp enn norsk beredskap i praksis.
VG170528 Men for meg er det viktig å si at Politidirektoratet er positive til samlokalisering av nødmeldesentralene, men at vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge.
VG170528 Men for meg er det viktig å si at Politidirektoratet er positive til samlokalisering av nødmeldesentralene, men at vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, sier politidirektør Humlegård til VG.
VG170528 Gjennom dokumenter som har vært unntatt offentlighet og intervjuer med hovedpersonene, kan VG i kveld avsløre at Politidirektoratet ( POD ) over flere år har jobbet svært aktivt for å blokkere prosjektet.
VG170528 - Mente POD at brannvesenets 110-sentral på dette tidspunktet skulle flytte ut av sin helt nybygde, moderne nødmeldingssentral og inn i det gamle politihuset i Bodø ? - Politidirektoratet ved Prosjekt nye politidistrikter og delprosjekt operasjonssentraler planla med en utvidelse av den eksisterende operasjonssentralen ved politihus
VG170528 - Det var også en spesiell ordlyd som kom fra Politidirektoratet .
DA170528 Mens det i dag er en tilrettelagt familieavdeling på Trandum, har Politidirektoratet fått i oppdrag å opprette en egen familieenhet utenfor Trandum i løpet av 2017.
AP170527 | Hva skal vi med politidirektoratet Hadia Tajik ¶
AP170527 Det bør være duket for en større gjennomgang, skriver Hadia Tajik om Politidirektoratet som ligger på Majorstuen i Oslo.
AP170527 Politidirektoratet ( POD ) tiltar seg for mye makt, blir det hevdet.
DN170526 Liv og helse ¶ Politidirektoratet vil foreløpig ikke selv ta stilling til etableringen av et nasjonalt senter for cyberkriminalitet.
DN170526 Politidirektoratet hadde en frist på seg til 1. september 2015 for å komme med et forslag om hvordan et slikt nasjonalt senter kunne organiseres.
DN170526 - Politidirektoratet skal sette seg grundig inn i rapporten.
BT170526 Men dette er forventet, ettersom de tidligere amnestiene vi har hatt har ryddet opp i mye, sier Kristin Kvigne, direktør for politifagavdelingen i Politidirektoratet ( POD ) til kanalen.
BT170526 AMNESTI : Justisdepartementet og politidirektoratet innførte våpenamnesti i mars og har hittil fått inn over 3.000 skytevåpen.
BT170526 Byråkratene i Politidirektoratet ( POD ) tiltar seg mer makt, påstår Bergens Tidendes kommentator Eirin Eikefjord og bruker tabloide oppslag fra andre medier som utgangspunkt for sin kommentar i onsdagens BT.
BT170526 Politidirektoratet har en finger med i mye som skjer i politietaten.
AP170526 Men dette er ventet, ettersom de tidligere amnestiene vi har hatt har ryddet opp i mye, sier Kristin Kvigne, direktør for politifagavdelingen i Politidirektoratet ( POD ) til kanalen.
AP170526 Justisdepartementet og politidirektoratet innførte våpenamnesti i mars og har hittil fått inn over 3000 skytevåpen.
VG170525 VG har tidligere avslørt hvordan en rå maktkampmellom Politidirektoratet og resten av justis-Norge førte til at den eneste samlokaliserte nødsentralen i landet som har vært fullt ut samlokalisert mellom helse, brann og politi, ble bestemt nedlagt.
DB170525 Det var da skuddet gikk av », heter det i rapporten fra Innlandet politidistrikt til Politidirektoratet .
DB170525 Det utilsiktede skuddet ble først kjent for Politidirektoratet da politidistriktet sendte sin faste rapport om generell våpenbruk en måned etter hendelsen.
DB170525 - Vi beklager at Justisdepartementet ikke er blitt orientert om hendelsen tidligere, skriver seniorrådgiver Kristin Hellesø-Knutsen i Politidirektoratet i en epost til departementet i slutten av april.
AP170525 De skjulte arkivene : Titalls millioner i overforbruk og prosjektproblemer i Politidirektoratet har vært skjult for offentligheten ¶
AA170525 Bakgrunnen for møtet er avisas oppslag om maktkamp mellom Politidirektoratet ( POD ) og resten av justis-Norge.
AA170525 Det var da skuddet gikk av », heter det i rapporten fra Innlandet politidistrikt til Politidirektoratet .
AA170525 Det utilsiktede skuddet ble først kjent for Politidirektoratet da politidistriktet sendte sin faste rapport om generell våpenbruk en måned etter hendelsen.
AA170525 - Vi beklager at Justisdepartementet ikke er blitt orientert om hendelsen tidligere, skriver seniorrådgiver Kristin Hellesø-Knutsen i Politidirektoratet i en epost til departementet i slutten av april.
VG170524 VG har tidligere avslørt hvordan Politidirektoratet ( POD ) snudde i siste time og valgte Tønsberg til nytt hovedsete - og med det besluttet å nedlegge Norges eneste samlokaliserte operasjonssentralen i Drammen.
VG170524 POD-TOPPENE : Toppledelsen i Politidirektoratet mener valget av hovedsete i Tønsberg var uproblematisk.
VG170524 Høsten 2015 skulle Politidirektoratet ( POD ) utpeke hovedseter for landets 12 nye politidistrikter etter « Nærpolitireformen ».
VG170524 Hermansen, avdelingsdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet .
VG170524 Bakgrunnen er VGs avsløringer om en rå maktkamp mellom Politidirektoratet ( POD ) og resten av justis-Norge, som endte med at POD besluttet å nedlegge den eneste samlokaliserte nødmeldingssentralen i Norge der brann, helse og politi sitter sammen - til tross for at storting og regjering har bestemt atallelandets operasjonssentraler skal orga
FV170524 Politimester Kirsten Lindeberg har støtte fra både Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet i forslaget til organiseringen av nye Agder politidistrikt.
DN170524 Samtidig er det noen eldre teknologiske løsninger i BL som vi ønsker å fase ut, sa fungerende avdelingsdirektør Wilfred Østgulen i Politidirektoratet til NTB i fjor høst.
DN170524 Direktøren for politiets datatjenester har sagt opp jobben grunnet samarbeidsproblemer mellom Politiets IKT-tjenester og Politidirektoratet .
DN170524 Politidirektoratet erkjente at problemene forsinker etterforskningen av saker og kan bli langvarige.
DB170524 Samtidig er det noen eldre teknologiske løsninger i BL som vi ønsker å fase ut, sa fungerende avdelingsdirektør Wilfred Østgulen i Politidirektoratet til NTB i fjor høst.
DB170524 Direktøren for politiets datatjenester har sagt opp jobben grunnet samarbeidsproblemer mellom Politiets IKT-tjenester og Politidirektoratet .
DB170524 Politidirektoratet erkjente at problemene forsinker etterforskningen av saker og kan bli langvarige.
DA170524 Også Ap stemte for at beslutningen om hovedsetene skulle fattes av Politidirektoratet og ikke av Stortinget.
DA170524 Når det er sagt synes han det er vanskelig å kommentere hva som har skjedd mellom Politidirektoratet ( POD ) og justisminister Amundsen ( Frp ), før mer informasjon kommer fram.
DA170524 Ifølge VG har Politidirektoratet hele veien motarbeidet samlokalisering av nødetatene, og dette skal være den egentlige årsaken til at Tønsberg ble valgt, selv om de ikke har erfaring med felles alarmsentral - og heller ikke får med seg AMK på laget.
DA170524 Tirsdag kom det imidlertid fram i VG at Politidirektoratet har kjempet mot å samlokalisere nødetatenes alarmsentraler - både i tiden før og etter Stortingets vedtak i juni 2015.
DA170524 Min erfaring er ikke at det dreier seg om en bevisst motstand hos Politidirektoratet mot å gjennomføre viktige politiske vedtak.
DA170524 Justiskomiteens leder Hadia Tajik ( Ap ) sa til NTB tirsdag at Stortingets vedtak om samlokalisering av nødmeldesentralene ikke har blitt gjennomført, og at justisministeren ikke har kontroll over Politidirektoratet .
BT170524 Samtidig er det noen eldre teknologiske løsninger i BL som vi ønsker å fase ut, sa fungerende avdelingsdirektør Wilfred Østgulen i Politidirektoratet til NTB i fjor høst.
BT170524 Direktøren for politiets datatjenester har sagt opp jobben grunnet samarbeidsproblemer mellom Politiets IKT-tjenester og Politidirektoratet .
BT170524 Politidirektoratet erkjente at problemene forsinker etterforskningen av saker og kan bli langvarige.
BT170524 Svaret er tydeligvis byråkratveldet i Politidirektoratet ( POD ).
BT170524 EDDERKOPP : Politidirektoratet ( POD ) har est ut og blir stadig dyrere, men er fullstendig uberørt av gigantreformen som skal endre resten av Politi-Norge.
BT170524 Byråkratene i Politidirektoratet ( POD ) tiltar seg stadig mer makt.
AP170524 Samtidig er det noen eldre teknologiske løsninger i BL som vi ønsker å fase ut, sa fungerende avdelingsdirektør Wilfred Østgulen i Politidirektoratet til NTB i fjor høst.
AP170524 Direktøren for politiets datatjenester har sagt opp jobben grunnet samarbeidsproblemer mellom Politiets IKT-tjenester og Politidirektoratet .
AP170524 Politidirektoratet erkjente at problemene forsinker etterforskningen av saker og kan bli langvarige.
AA170524 Samtidig er det noen eldre teknologiske løsninger i BL som vi ønsker å fase ut, sa fungerende avdelingsdirektør Wilfred Østgulen i Politidirektoratet til NTB i fjor høst.
AA170524 Direktøren for politiets datatjenester har sagt opp jobben grunnet samarbeidsproblemer mellom Politiets IKT-tjenester og Politidirektoratet .
AA170524 Politidirektoratet erkjente at problemene forsinker etterforskningen av saker og kan bli langvarige.
AA170524 Samtidig er det noen eldre teknologiske løsninger i BL som vi ønsker å fase ut, sa fungerende avdelingsdirektør Wilfred Østgulen i Politidirektoratet til NTB i fjor høst. ( ©NTB ) ¶
AA170524 Direktøren for politiets datatjenester har sagt opp jobben grunnet samarbeidsproblemer mellom Politiets IKT-tjenester og Politidirektoratet .
AA170524 Politidirektoratet erkjente at problemene forsinker etterforskningen av saker og kan bli langvarige.
AA170524 Det nye Politi-Norge får 225 tjenestesteder, mot 340 lensmannskontorer og politistasjoner i dag, ifølge Politidirektoratet .
AA170524 Bare én av de 72 klagene som kom inn etter at Politidirektoratet la fram sitt forslag til ny tjenestestruktur, ble tatt til følge.
AA170524 Tirsdag kom det imidlertid fram i VG at Politidirektoratet har kjempet mot å samlokalisere nødetatenes alarmsentraler - både i tiden før og etter Stortingets vedtak i juni 2015.
AA170524 Min erfaring er ikke at det dreier seg om en bevist motstand hos Politidirektoratet mot å gjennomføre viktige politiske vedtak.
AA170524 Justiskomiteens leder Hadia Tajik ( Ap ) sa til NTB tirsdag at Stortingets vedtak om samlokalisering av nødmeldesentralene ikke har blitt gjennomført, og at justisministeren ikke har kontroll over Politidirektoratet .
VG170523 Tidligere justisminister Anders Anundsen ( Frp ) ble overrasket da Politidirektoratet ( POD ) gang på gang kom til ham med forslag som var « i strid » med den vedtatte politikken.
VG170523 Kommentar : Regjeringen og Stortinget ydmykes av Politidirektoratet
VG170523 - Har Politidirektoratet hatt problemer med å forstå akkurat det ?
VG170523 Mandag avslørte VG hvordan en rå maktkamp mellom Politidirektoratet ( POD ) og resten av justis- og beredskaps-Norge, førte til at landets eneste samlokaliserte nødmeldingssentral i Drammen ble besluttet nedlagt av POD - til tross for Stortingets vedtak om å bygge opp alle operasjonssentraler i Norge etter s
DA170523 Ifølge VG mandag har Politidirektoratet helt siden 2014 motarbeidet samlokalisering av nødetatene i forbindelse med « Nærpolitireformen ». 22. juli-kommisjonens rapport konkluderte med at bare den samlokaliserte alarmsentralen i Drammen ( SAMLOK ) fikk godkjentstempel.
DA170523 Hun forteller at VGs ferske artikkel, om at Politidirektoratet ( POD ) i flere år skal ha motarbeidet Stortingets krav om samlokalisering av nødetatene i forbindelse med politireformen, har blitt massivt delt blant kollegaene på sosiale medier tirsdag.
VG170522 Regjeringen og Stortinget ydmykes av Politidirektoratet i kampen om de nye alarmsentralene.
VG170522 Like liten tvil er det om at Politidirektoratet hele tiden har ment at dette var en dårlig idé.
VG170522 Kommentar Regjeringen og Stortinget ydmykes av Politidirektoratet i kampen om de nye alarmsentralene.
DA170522 - Utvalget stoler blindt på at Politidirektoratet , gjennom signaler til politidistriktene, skal sørge for at trafikksikkerheten blir ivaretatt.
AP170522 Titalls millioner i overforbruk og prosjektproblemer i Politidirektoratet har vært skjult for offentligheten ¶
AP170522 På spørsmål om det ikke ville vært bedre å bygge opp kompetanse på rekruttering internt i Politidirektoratet , svarer Jørgensen at direktoratet ikke ser på dette som et « enten/eller»-spørsmål.
AP170522 Paulsrud i Amrop Delphi trekker frem selskapets kompetanse som et argument for at det er riktig at bistår Politidirektoratet .
AP170522 Les mer om Politidirektoratet : ¶
AP170522 Ifølge Politidirektoratet har selskapet bidratt med stillingsanalyse, kartlegging og søk etter kandidater, og gjennomføring av intervjuer.
AP170522 Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet - igjen ¶
AP170522 | Politidirektoratet brukte over ni millioner på ekstern hjelp til å ansette sjefer ¶
AA170522 Det er Politidirektoratet som bestemmer når Skarpenes tiltrer åremålsperioden på seks år. ( ©NTB ) ¶
AP170518 De to enhetene skal underlegges Politidirektoratet ( POD ).
AP170518 De to enhetene skal underlegges Politidirektoratet ( POD ).
VG170516 Varslerens advokat, Birthe Eriksen, har lenge hevdet at Politidirektoratet er inhabile til å behandle det såkalte narkovarselet, men Justisdepartementet har to ganger avvist at direktoratet er inhabile.
AP170515 Han gjorde et nummer av at en avdelingsdirektør i Politidirektoratet fikk fortsette som nestleder i styret for Sparebanken Øst og fortsatt er medeier i et « sovende » advokatkontor etter at han i fjor ble ansatt i POD.
AP170515 Politidirektoratet sier til Aftenposten styrevervet er godkjent av politidirektøren, og at det ikke har vært praktisk mulig å avvikle advokatpraksisen fordi det er en fordring rettet mot firmaet.
AP170514 Aftenposten har vært i kontakt med Politidirektoratet , som henviser til politisk ledelse i Justisdepartementet.
VG170512 Kvigne i Politidirektoratet mener at det mørke nettet så langt har vært et mer eller mindre lovløst område for mange kriminelle.
VG170512 - Mange omtaler det mørke nettet som et hjørne av internett, men jeg er redd for at det er mer som en hel kjelleretasje, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør for politifag i Politidirektoratet .
VG170512 - KAN BEKJEMPE KRIMINALITET PÅ NETT : Avdelingsdirektør for politifag i Politidirektoratet , Kristin Kvigne, tror dette kan været et viktig steg på veien til å få bukt med kriminalitet på det mørke nettet.
DA170512 Avhørene får også en høyere bevisverdi når de tas på lyd, sier Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i Politidirektoratet .
DA170510 « Politidirektoratet ( POD ) vil klart fraråde at serveringsloven oppheves.
DB170508 I 2012 sa Frp-leder Siv Jensen dessuten at Politidirektoratet ( POD ) måtte legges ned.
DB170508 Politidirektoratet skulle legges ned ¶
DB170507 I tillegg bestemte Frp på lørdag at partiet nå skal jobbe for et forbud mot omskjæring av guttebarn, at Politidirektoratet ikke skal legges ned og fortsatt bruk av tvang i kommunesammenslåinger.
DA170507 Det samme gjorde forslaget om å avvikle Politidirektoratet og forslaget om å åpne for surrogati.
AP170507 Det samme gjorde forslaget om å avvikle Politidirektoratet og forslaget om å åpne for surrogati.
AA170507 Nei til avvikling av Politidirektoratet
AA170507 Med jevne 114 mot 112 stemmer sa landsmøtet nei til å avvikle Politidirektoratet .
AA170507 Politidirektoratet har tatt avstand fra at grupperinger opptrer som en form for « borgervern ». ( ©NTB ) ¶
VG170506 VIL BEHOLDE POLITIDIREKTORATET : ¶
VG170506 Med et knappest mulig flertall, gikk Frp inn for å beholde Politidirektoratet .
VG170506 2016 : Slaktet arbeidsmiljø i Politidirektoratet
SA170506 Frp tillater dobbelt statsborgerskap, vil tvinge kommuner sammen og forby rituell omskjæring av guttebarn, men beholder Politidirektoratet - med minste mulige margin.
FV170506 Det gjorde partilederen også da justisminister Per-Willy Amundsen med et nødskrik fikk avverget et vedtak om å legge ned Politidirektoratet .
DN170506 Justisministeren : Uklokt å legge ned Politidirektoratet
DN170506 | Justisministeren : Uklokt å legge ned Politidirektoratet
DN170506 Justisminister Per-Willy Amundsen kom med en innstendig oppfordring til Frp-landsmøtet lørdag om å avvise forslaget om at Politidirektoratet bør legges ned.
DN170506 Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik er del av et mindretall i partiets landsstyre som mener Politidirektoratet bør legges ned.
DN170506 - Norsk politi trenger nasjonal styring, sa Amundsen, som la til at arbeidet med politireformen vil bli svært krevende dersom Politidirektoratet skulle bli lagt ned.
DN170506 Dissenser er det også om surrogati, nedleggelse av Politidirektoratet , økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant.
DB170506 Bråket mellom russen og politiet bunnet i et brev fra Politidirektoratet til politidistriktene, sendt i begynnelsen av mars.
DB170506 - Fjerner du politidirektoratet har du ingen som kan ta styring på politireformen, du har ingen som kan gå ut å si " nå skal det bli nasjonal bevæpning av politiet ", og ingen som kan samordne de nasjonale IKT-systemene.
DB170506 Frp-topper strides om nedleggelse av Politidirektoratet : - Det er et håpløst forslag ¶
DB170506 Forslag om nedleggelse av Politidirektoratet ( POD ), forbud mot omskjæring på guttebarn, krav om at skoler gjennomfører skolegudtjenester og en liberalisering av surrogati var blant de heteste stridstemaene i forkant av lørdagens politiske landsmøtedebatt.
DB170506 Et knapt flertall i landsmøte stemte for å ikke legge ned Politidirektoratet , etter et dissensforslag forsøkte å få partiet med på nedleggelse.
DB170506 Politidirektoratet har vokst kraftig i denne regjeringsperioden, noe som har gitt flere Frp-politikere en dårlig smak i munnen.
BT170506 » I et kulepunkt ville de ha inn at Politidirektoratet skal legges ned.
AP170506 Reddet Politidirektoratet
AP170506 Per Sandberg stemte for å legge ned Politidirektoratet , men var for å beholde det.
AP170506 Det var også kaotisk da landsmøtet skulle avgjøre om de vil legge ned Politidirektoratet eller ikke.
AP170506 Reddet Politidirektoratet
AP170506 Per Sandberg stemte for å legge ned Politidirektoratet , men var for å beholde det.
AP170506 Det var også kaotisk da landsmøtet skulle avgjøre om de vil legge ned Politidirektoratet eller ikke.
AP170506 Reddet Politidirektoratet
AP170506 Per Sandberg stemte for å legge ned Politidirektoratet , men var for å beholde det.
AP170506 Det var også kaotisk da landsmøtet skulle avgjøre om de vil legge ned Politidirektoratet eller ikke.
AA170506 Å legge ned Politidirektoratet er en god ide mener et mindretall i landsstyret.
AA170506 Det er også klart at Frp holder fast ved kommunetvang, og at de ikke vil avvikle Politidirektoratet .
AA170506 Blant dem som frarådet å oppheve forskriften, er Politidirektoratet .
AA170506 Dissenser er det også om surrogati, nedleggelse av Politidirektoratet , økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant.
AA170505 * Etter behandling i landsstyret i mars foreligger det en innstilling til nytt handlingsprogram med åtte dissenser, om kommunesammenslåing, surrogati, omskjæring av gutter, nedleggelse av Politidirektoratet , økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant.
DB170504 - Regelverket som er innført er permanent, og vil gjelde for fremtiden, sier Jan Eirik Thomassen, seksjonssjef ved grense- og utlendingsseksjonen hos Politidirektoratet .
AP170504 - Vi jobber nå i tett samarbeid med politidistriktene og Politidirektoratet med en nedbemanning i PU på rundt 60 - 80 stillinger.
AP170504 Legge ned Politidirektoratet
AP170504 Et mindretall i landsstyret foreslår å legge ned Politidirektoratet .
AA170504 - Vi jobber nå i tett samarbeid med politidistriktene og Politidirektoratet med en nedbemanning i PU på rundt 60 - 80 stillinger.
DB170503 Når hjemmelen mangler, må feilen rettes opp og førerkort tilbakeleveres, opplyser seksjonssjef i Politidirektoratet , Sissel Hammer, til Dinside.
DB170503 » Politidirektoratet sier de ikke har nøyaktige tall ¶
DB170502 Spørsmålet om kommunetvang er en av totalt seks dissenser i partiprogrammet, sammen med spørsmålet om adgang til lagring av IP-adresser, surrogati, forbud mot rituell omskjæring av gutter, dobbelt statsborgerskap, og nedleggelse av Politidirektoratet .
AA170502 Jan Eirik Thomassen, som i dag er seksjonssjef for grense- og utlendingsseksjonen i Politidirektoratet , blir leder for den nye utlendings- og forvaltningsenheten.
DN170501 Dissenser er det også om surrogati, nedleggelse av Politidirektoratet , økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant.
DN170501 Av denne veksten utgjør bemanningsveksten i Politidirektoratet 110 eller 4,5 prosent, sier forfatteren.
DA170501 Dissenser er det også om surrogati, nedleggelse av Politidirektoratet , økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant.
BT170429 Ifølge Politidirektoratet gjennomføres de skjerpede reglene i første omgang på alle yttergrensene.
BT170429 - Dersom kontrollnivået gir en uforholdsmessig innvirkning på trafikkstrømmen, så åpner regelverket for at kontrollene av personer med rett til fri bevegelse i Schengen-land ( EU/EØS-borgere ) kan gjennomføres på målrettet basis, skriver Politidirektoratet . | - Her kan ungdommene opparbeide seg gjeld til folk de absolutt ikke burde skylde penger ¶
BT170429 Politidirektoratet opplyser at endringen innebærer at EU og EØS-borgere « som hovedregel skal gjennomgå systematisk kontroll av både person og dokumenter ved inn- og utreise fra Schengen ».
DB170428 Saken bunner i et brev fra Politidirektoratet til politidistriktene, sendt i begynnelsen av mars.
DA170428 I brevet fra Politidirektoratet til politidistriktene 3. mars står følgende : ¶
DA170428 Politidirektoratet ( POD ) videreformidlet Helsedirektoratets lovtolking til landets politidistrikter 3. mars.
DA170428 Politidirektoratet ( POD ) videreformidlet Helsedirektoratets lovtolking til landets politidistrikter 3. mars.
DA170428 Mens det i dag er en tilrettelagt familieavdeling på Trandum, har Politidirektoratet fått i oppdrag å opprette en egen familieenhet utenfor Trandum i løpet av 2017.
AP170428 Ifølge Politidirektoratet gjennomføres de skjerpede reglene i første omgang på alle yttergrensene.
AP170428 - Dersom kontrollnivået gir en uforholdsmessig innvirkning på trafikkstrømmen, så åpner regelverket for at kontrollene av personer med rett til fri bevegelse i Schengen-land ( EU/EØS-borgere ) kan gjennomføres på målrettet basis, skriver Politidirektoratet .
AP170428 Politidirektoratet opplyser at endringen innebærer at EU og EØS-borgere « som hovedregel skal gjennomgå systematisk kontroll av både person og dokumenter ved inn- og utreise fra Schengen ».
DB170425 Tiltakene framkommer i en sikkerhetsanalyse Politidirektoratet har gjort på oppdrag fra Justisdepartementet etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.
AP170425 Tiltakene fremkommer i en sikkerhetsanalyse Politidirektoratet har gjort på oppdrag fra Justisdepartementet etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.
AA170425 Tiltakene framkommer i en sikkerhetsanalyse Politidirektoratet har gjort på oppdrag fra Justisdepartementet etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.
SA170424 Jeg synes det er skremmende at Politidirektoratet nå velger å nekte russen å ta med seg alkohol på russetreffene.
SA170424 Det er jeg redd de ikke får etter at Politidirektoratet nå har valgt å stramme inn reglene.
BT170421 Feil, mener både departementet og Politidirektoratet .
AA170421 Vi så allerede i fjor at vi slet med å oppfylle det høye måltallet, men oppnådde likevel det høyeste antall returer fra Norge noensinne, etter en formidabel innsats fra politiets side, ser Jan Eirik Thomassen, seksjonssjef for Grense- og utlendingsseksjonen i Politidirektoratet til Politilederen. ( ©NTB ) ¶
AA170421 Politidirektoratet sier de er i dialog med departementet om måltallet ¶ - 9.000 utsendelser i 2017 er et høyt og krevende måltall, og vi er i dialog med departementet om det.
DB170420 Men Politidirektoratet har ikke anledning til å tolke alkoholloven, og har derfor heller ikke gjort det, skriver artikkelforfatteren.
DB170420 Politidirektoratet viderebrakte Helsedirektoratets lovtolking til landets politidistrikter 3. mars.
DB170420 Politidirektoratet har ikke anledning til å tolke alkoholloven, og har derfor heller ikke gjort det.
DB170419 Politidirektoratet .
DA170419 Blant annet på grunn av at mishandlingen skjer bak hjemmets fire vegger, med få eller ingen vitner, sier fungerende seksjonsleder i Politidirektoratet , Randi Borge, til NRK.
DA170419 Andelen henleggelser øker, viser en gjennomgang av tall fra Politidirektoratet .
SA170418 Politiet mener nå at det ikke er grunnlag eller finnes hjemmel for å videreføre bevæpningen, opplyser Politidirektoratet .
SA170418 - Politiet er klare til å ta opp igjen bevæpningen på kort varsel dersom dette skulle bli aktuelt, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet .
SA170418 - Politidirektoratet har i møte med politimestre og sjefer i de aktuelle særorgan tydeliggjort at vi må opprettholde aktiviteten på andre terrorforebyggende aktiviteter.
DB170418 Politiet mener nå at det ikke er grunnlag eller finnes hjemmel for å videreføre bevæpningen, opplyser Politidirektoratet .
AP170418 Politiet mener nå at det ikke er grunnlag eller finnes hjemmel for å videreføre bevæpningen, opplyser Politidirektoratet .
AP170418 - Politiet er klare til å ta opp igjen bevæpningen på kort varsel dersom dette skulle bli aktuelt, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet .
AP170418 - Politidirektoratet har i møte med politimestre og sjefer i de aktuelle særorgan tydeliggjort at vi må opprettholde aktiviteten på andre terrorforebyggende aktiviteter.
AA170418 Politiet mener nå at det ikke er grunnlag eller finnes hjemmel for å videreføre bevæpningen, opplyser Politidirektoratet .
AA170418 - Politiet er klare til å ta opp igjen bevæpningen på kort varsel dersom dette skulle bli aktuelt, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet .
AA170418 - Politidirektoratet har i møte med politimestre og sjefer i de aktuelle særorgan tydeliggjort at vi må opprettholde aktiviteten på andre terrorforebyggende aktiviteter.
AA170418 Politiet mener nå at det ikke er grunnlag eller finnes hjemmel for å videreføre bevæpningen, opplyser Politidirektoratet .
AA170418 - Politiet er klare til å ta opp igjen bevæpningen på kort varsel dersom dette skulle bli aktuelt, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet .
AA170418 - Politidirektoratet har i møte med politimestre og sjefer i de aktuelle særorgan tydeliggjort at vi må opprettholde aktiviteten på andre terrorforebyggende aktiviteter.
DN170417 « I vedtaket om omgjøring er det lagt særlig vekt på forhold knyttet til saksmengde, oppdragsmengde, kriminalitetsutfordringer og bosettingsmønster i Årdal kommune, samt bosettingsmønster i Indre Sogn », skriver Politidirektoratet .
DN170417 På besøk hos politiets organisasjon der, fikk jeg vite at slike var trukket inn igjen fordi stillingene trengtes i Politidirektoratet , eller fordi distriktet ikke hadde råd til å besette dem, sier han.
DN170417 Jeg har pålagt Politidirektoratet at alle 655 nyutdannede i 2017 og gjenværende fra 2016-kullet skal ansettes i distriktene.
DN170417 Det er særlig enheter som Kripos, Politiets utlendingsenhet, Politidirektoratet , Politihøgskolen, PST og politiets IKT-senter som har vokst de senere årene.
DN170417 Det blir nullvekst i de sentrale organene, og Politidirektoratet skal kutte med syv prosent, sier justisminister Per-Willy Amundsen til DN.
DN170417 Politidirektoratet begrunner den konsentrerte veksten i politiårsverk med utviklingen i kriminalitetsbildet og befolkningsveksten i sentrale strøk.
VG170413 - Vi oppfordrer publikum til å leve som normalt, men samtidig være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, skrev Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet , i en pressemelding mandag.
VG170413 Politidirektoratet har oppfordret folk til å leve som normalt.
VG170413 Politidirektoratet bekrefter overfor VG at denne oppfordringen fortsatt gjelder, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.
VG170413 Politidirektoratet : Lev som normalt ¶
SA170413 Forsøket er vurdert som vellykket, og publikum har opplevd dette som positivt, sier politiinspektør og saksbehandler i Politidirektoratet , Erling Fosse.
FV170413 Forsøket er vurdert som vellykket, og publikum har opplevd dette som positivt, sier politiinspektør og saksbehandler i Politidirektoratet , Erling Fosse.
DB170413 - Nå bygges det opp en stor kommunikasjonsenhet i Politidirektoratet , for. eks.
BT170413 Forsøket er vurdert som vellykket, og publikum har opplevd dette som positivt, sier politiinspektør og saksbehandler i Politidirektoratet , Erling Fosse.
AA170413 Forsøket er vurdert som vellykket, og publikum har opplevd dette som positivt, sier politiinspektør og saksbehandler i Politidirektoratet , Erling Fosse.
AA170413 Forsøket er vurdert som vellykket, og publikum har opplevd dette som positivt, sier politiinspektør og saksbehandler i Politidirektoratet , Erling Fosse.
AA170412 Raja reagerer kraftig på at Politiets beredskapstropp er avhengig av å låne Forsvarets båter og at Politidirektoratet innrømmer « noe redusert beredskap », skriver Dagens Næringsliv.
AA170412 Raja reagerer kraftig på at Politiets beredskapstropp er avhengig av å låne Forsvarets båter og at Politidirektoratet innrømmer « noe redusert beredskap », skriver Dagens Næringsliv.
VG170411 Politidirektoratet vurderer nye beredskapstiltak.
VG170411 | Sjekk terrortiltakene i ditt politidistrikt ¶ Politidirektoratet mener tiltakene som allerede er innført tar høyde for den skjerpede sikkerhetssituasjonen i landet.
VG170411 Mandag holdt Politidirektoratet , landets sentrale politimyndighet, et telefonmøte med landets politimestre for å vurdere disse og eventuelt nye tiltak.
VG170411 Foto : Terje Bringedal, VG ¶ Politidirektoratet beskriver situasjonen som uavklart, både når det gjelder etterforskningen av den siktede 17-åringen og den øvrige trusselsituasjonen, og vurderer nye tiltak fortløpende.
VG170411 - Ut fra den situasjonen som er mener vi det er tilstrekkelig at politimesterne tar en vurdering av sitt politidistrikt, gjør en vurdering ut fra sine lokale forhold og foretar adekvate tiltak i henhold til det, sier Kristin Kvige, sjef for politifagavdelingen i Politidirektoratet til VG.
VG170411 Også Politidirektoratet har opprettet dialog med Norges Lastebileier-Forbund med tanke på å finne forebyggende løsninger som gjør at lastebiler ikke kan kapres og brukes i terrorangrep som i Stockholm.
VG170411 - Det stemmer at vi har vært i kontakt med NLF etter hendelsen i Stockholm, sier seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet til VG.
AP170411 Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet .
AP170411 Den midlertidige bevæpningen, som ble iverksatt fredag, opprettholdes på ubestemt tid, forteller Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet .
AP170411 Politidirektoratet ( POD ) har mandag formiddag hatt et telefonmøte med landets politimestre for å diskutere situasjonen etter at PST endret vurderingen av forsøk på terrorangrep i Norge fra « mulig » til « sannsynlig » søndag.
AP170411 Titalls millioner kroner i overforbruk og prosjektproblemer i Politidirektoratet har vært skjult for offentligheten.
AP170411 Særlig graverende er opplysningene som har kommet frem om Politidirektoratet ( POD ). 3rd-party-bio ¶
AP170411 Nyhetssak : Titalls millioner i overforbruk og prosjektproblemer i Politidirektoratet har vært skjult for offentligheten.
AP170411 Titalls millioner kroner i overforbruk og prosjektproblemer i Politidirektoratet har vært skjult for offentligheten.
AP170411 Særlig graverende er opplysningene som har kommet frem om Politidirektoratet ( POD ).
VG170410 Møtet begynner klokken 10, opplyste beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet ( POD ) til NTB søndag.
VG170410 Landets politimestre og Politidirektoratet skal mandag formiddag vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.
VG170410 Politidirektoratet mener at de tiltakene som ble iverksatt fredag kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt » skriver POD i en pressemelding søndag kveld.
SA170410 Vi oppfordrer samtidig publikum til å være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet , til NTB.
SA170410 Politidirektoratet ( POD ) og landets politimestre har mandag hatt et telefonmøte for å vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.
SA170410 Vi oppfordrer samtidig publikum til å være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet .
SA170410 Illustrasjonsfoto : Gorm Kallestad / NTB scanpix ¶ Politidirektoratet ( POD ) og landets politimestre har mandag hatt et telefonmøte for å vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.
SA170410 Bevæpning ¶ Politidirektoratet ( POD ) hadde mandag et telefonmøte med landets politimestre.
SA170410 - For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet .
FV170410 Vi oppfordrer samtidig publikum til å være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet .
FV170410 Mandag var alle landets politimestre i telefonmøte med Politidirektoratet for å diskutere situasjonen.
FV170410 - Politidirektoratet mener at de tiltakene som ble iverksatt fredag kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt.
DN170410 Foto : Varfjell, Fredrik, /NTB scanpix ¶ Politidirektoratet ( POD ) og landets politimestre har mandag hatt et telefonmøte for å vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.
DB170410 I dag har Politidirektoratet ( POD ) et telefonmøte med landets politimestre for å vurdere beredskapen i tiden fremover.
DB170410 Politidirektoratet mener at de tiltakene som ble iverksatt fredag kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt.
DB170410 Videre heter det at « Politidirektoratet vil komme tilbake med mer informasjon dersom det skulle være aktuelt å endre disse vurderingene ».
DB170410 Vi oppfordrer samtidig publikum til å være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet .
DB170410 På sine nettsider skriver plitiet at « Politidirektoratet mener at de tiltakene som er iverksatt kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt ».
DB170410 I dag har Politidirektoratet ( POD ) et telefonmøte med landets politimestre for å vurdere beredskapen i tiden fremover.
DB170410 Politidirektoratet mener at de tiltakene som ble iverksatt fredag kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt.
DB170410 Også i Spania gjør de dette, sier politiinspektør og saksbehandler i politidirektoratet , Erling Fosse, til Dinside.
DB170410 Etter det politiet anser som vellykkede forsøk i hovedstaden, sendte politidirektoratet 21. november i fjor søknad om permanent tillatelse til bruk av identifikasjonslys på alle utrykningskjøretøy i Norge.
DB170410 Politidirektoratet mener at det ikke vil bli et problem.
DA170410 Vi oppfordrer samtidig publikum til å være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet .
DA170410 Politidirektoratet ( POD ) og landets politimestre har mandag hatt et telefonmøte for å vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.
DA170410 Samtidig oppfordrer både PST, Politidirektoratet ( POD ) og justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) folk til å « være årvåkne » og melde fra ved mistenkelige hendelser.
DA170410 Møtet begynner klokken 10, opplyste beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet ( POD ) til NTB søndag.
DA170410 Landets politimestre og Politidirektoratet skal mandag formiddag vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.
DA170410 Vi oppfordrer samtidig publikum til å være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet .
DA170410 Politidirektoratet ( POD ) og landets politimestre har mandag hatt et telefonmøte for å vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.
DA170410 Politidirektoratet ( POD ) skal sammen med landets politimestre vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.
AP170410 Politidirektoratet skal drøfte beredskapen fremover i et telefonmøte med landets politimestre mandag formiddag.
AA170410 Møtet begynner klokken 10, opplyste beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet ( POD ) til NTB søndag.
AA170410 Landets politimestre og Politidirektoratet skal mandag formiddag vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.
AA170410 Møtet begynner klokken 10, opplyste beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet ( POD ) til NTB søndag.
AA170410 Landets politimestre og Politidirektoratet skal mandag formiddag vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.
AA170410 Vi oppfordrer samtidig publikum til å være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet .
AA170410 Politidirektoratet ( POD ) og landets politimestre har mandag hatt et telefonmøte for å vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.
AA170410 - For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet .
AA170410 Politidirektoratet ( POD ) hadde mandag et telefonmøte med landets politimestre.
AA170410 Politidirektoratet ( POD ) skal sammen med landets politimestre vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.
AA170410 Politidirektoratet ( POD ) skal sammen med landets politimestre vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.
VG170409 Søndag kveld opplyser Politidirektoratet at det ikke er aktuelt å iverksette ytterligere tiltak nå.
FV170409 Etter at Politidirektoratet har vært i kontakt med alle landets politimestere og særorganssjefer, og det er enighet om ikke å iverksette ytterligere tiltak nå.
AP170409 Etter at Politidirektoratet har vært i kontakt med alle landets politimestere og særorganssjefer, og det er enighet om ikke å iverksette ytterligere tiltak nå.
AA170409 Fram til da skal vi studere denne trusselvurderingen, og så skal vi sammen med politimestrene vurdere om det er grunnlag for nye tiltak, sier beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet ( POD ) til NTB.
AA170409 Etter angrepet i Stockholm fredag innførte politidirektoratet midlertidig bevæpning av politiet i de største byene og på Oslo lufthavn.
AA170409 Beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet ( POD ) sier at politiet skal vurdere nye beredskapstiltak.
AA170409 - Dette fortsetter til mandag, da vi vil ha dialog med politidirektoratet og de andre politidisktriktene og ta en ny vurdering, opplyser Moe. | - Forstår at folk kan være bekymret ¶
AA170409 Mandag skal direktoratet ha et møte med alle politimestrene, og da skal det vurderes om det er grunnlag for nye tiltak, opplyser beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet til NTB.
AA170409 Politidirektoratet innfører ingen ekstra tiltak søndag som følge av det oppjusterte trusselnivået.
AA170409 Justisministeren sier han er informert fra PST og Politidirektoratet om situasjonen, og blir fortløpende orientert.
VG170408 Sivilombudsmannen mener det heller ikke er grunn til å kritisere Politidirektoratet for ikke å ha foretatt en egen vurdering av om det ble begått kritikkverdige forhold i tjenesten i forbindelse med bortvisningen.
VG170408 Saken ble klaget videre til Politidirektoratet , som sluttet seg til politimesterens konklusjon om at politiloven ga hjemmel for bortvisningen.
VG170408 - Politiet er vel kjent med bruk av depoter ved salg av narkotika i området, slik at det at det ikke ble funnet noe ved ransakingen av ham ikke var avgjørende, heter det i en redegjørelse fra Politidirektoratet som er referert i Sivilombudsmannens uttalelse.
DN170408 Tall fra Politidirektoratet over første kvartal i 2017 viser at andelen ansettelser i politiet har steget 20 prosent siden årsskiftet.
DN170408 Tall fra Politidirektoratet fra første kvartal i 2017 viser at andelen ansettelser av 2016-kullet har steget 20 prosent siden årsskiftet.
DN170408 Det er lagt opp til en gradvis oppbemanning i 2017 der målet er å ta igjen etterslepet fra i fjor, sier HR-direktør i Politidirektoratet , Karin Aslaksen.
DN170408 Politidirektoratet signaliserte i februar at ansettelser av nyutdannet politi var en prioritert oppgave, etter at tallene ved årsskiftet viste at ansettelsene av 2016-kullet hadde stoppet opp.
DN170408 Ikke økt trusselbilde i Norge ¶ Politidirektoratet opplyser lørdag at bevæpningen er på samme nivå som ble innført fredag kveld.
DN170408 Det er ingen forhøyet trusselsituasjon i Norge, slik vi vurderer det, sier beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet til NRK.
DA170408 Ikke økt trusselbilde i Norge ¶ Politidirektoratet opplyser lørdag at bevæpningen er på samme nivå som ble innført fredag kveld.
DA170408 Det er ingen forhøyet trusselsituasjon i Norge, slik vi vurderer det, sier beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet til NRK.
DA170408 - Vi har nå fått en ny trusselvurdering fra Politidirektoratet og PST, og det er ingenting som tyder på at det er nødvendig med en bevæpning i hele politidistriktet, sier politimester Christine Fossen til NRK.
AA170408 Tall fra Politidirektoratet fra første kvartal i 2017 viser at andelen ansettelser av 2016-kullet har steget 20 prosent siden årsskiftet.
AA170408 Det er lagt opp til en gradvis oppbemanning i 2017 der målet er å ta igjen etterslepet fra i fjor, sier HR-direktør i Politidirektoratet , Karin Aslaksen.
AA170408 Politidirektoratet signaliserte i februar at ansettelser av nyutdannet politi var en prioritert oppgave, etter at tallene ved årsskiftet viste at ansettelsene av 2016-kullet hadde stoppet opp.
SA170407 Det er også iverksatt større tilstedeværelse i de største byene, opplyser Politidirektoratet .
SA170407 april, har Politidirektoratet og PST vurdert situasjonen for Norge.
FV170407 Politimester i Agder, Kirsten Lindeberg, var fredag i møte med politidirektoratet for å diskutere situasjonen.
FV170407 Det er iverksatt større tilstedeværelse i de største byene, opplyser Politidirektoratet .
DA170407 Det er også iverksatt større tilstedeværelse i de største byene, opplyser Politidirektoratet .
BT170407 Mer ansvar og flere oppgaver bør flyttes fra Politidirektoratet til de nye politidistriktene.
AP170407 Politidirektoratet opplyser at norsk politi har kontakt med svensk politi og følger situasjonen nøye.
AP170407 Politidirektoratet skriver følgende i en pressemelding : ¶
AP170407 Politidirektoratet skriver følgende i en pressemelding : ¶
AA170407 Det er også iverksatt større tilstedeværelse i de største byene, opplyser Politidirektoratet .
AA170407 Det skjedde etter at han hadde vært i kontakt med Politidirektoratet fredag ettermiddag.
AA170407 - Vådeskuddet er rapportert til Politidirektoratet og Spesialenheten.
AA170407 Det er også iverksatt større tilstedeværelse i de største byene, opplyser Politidirektoratet .
AA170407 Det er også iverksatt større tilstedeværelse i de største byene, opplyser Politidirektoratet ( POD ).
AA170407 Politidirektoratet opplyser at norsk politi har kontakt med svensk politi og følger situasjonen nøye.
FV170406 AGDER : - Dette er et pålegg fra politidirektoratet for å skape robuste og bærekraftige enheter som har kompetanse til å innfri krav som Riksrevisjonen har stilt, sier Lindeberg i en pressemelding.
DB170406 I et brev ber Politidirektoratet politidistriktene følge Helsedirektoratets tolkning av alkoholloven i forbindelse med arrangementene.
DB170406 Politidirektoratet er tydelige på at de mener politidistriktene skal følge Helsedirektoratets tolkning av loven.
SA170405 | Politidirektoratet journalførte ikke merforbruk på IT ¶ Politidirektoratet unnlot å journalføre store problemer og merforbruk på 61,2 millioner kroner i et omfattende IT-prosjekt.
SA170405 Politidirektør Odd Reidar Humlegård leder Politidirektoratet , som ifølge et utkast fra Riksrevisjonen har mangelfull journalføring på flere punkter.
SA170405 Foto : Berit Roald / NTB scanpix ¶ Politidirektoratet ( POD ) skal ha gitt den underliggende enheten Politiets IKT-tjenester tillatelse til å bruke 61,2 millioner friske kroner i såkalte « overskridelsesfullmakter » uten at dette ble ført inn i den offentlig tilgjengelige postjournalen, skriver Aftenposten.
SA170405 FOTO : Jan Tomas Espedal ¶ | Politidirektoratet journalførte ikke merforbruk på IT ¶
DN170405 | Politidirektoratet journalførte ikke merforbruk på IT ¶ Politidirektoratet unnlot å journalføre store problemer og merforbruk på 61,2 millioner kroner i et omfattende IT-prosjekt.
DN170405 Nord-Korea med ny oppskyting mot Japanhavet ¶ | Politidirektoratet journalførte ikke merforbruk på IT ¶
DN170405 Politidirektoratet ( POD ) skal ha gitt den underliggende enheten Politiets IKT-tjenester tillatelse til å bruke 61,2 millioner friske kroner i såkalte « overskridelsesfullmakter » uten at dette ble ført inn i den offentlig tilgjengelige postjournalen, skriver Aftenposten.
DB170405 » I et brev sendt til polidistriktene i starten av mars, er Politidirektoratet tydelig : ¶
DB170405 I brevet understreker Politidirektoratet at de samme reglene gjelder i hele landet, men det er foreløpig uklart hvordan det vil slå ut på enkeltarrangementer.
DB170405 Han er kritisk til instruksjonen fra politidirektoratet , og påpeker at det har vært svært få problemer med landstreffet i akkurat Lillehammer.
DB170405 Det går fram i et brev sendt til norske politidistrikter fra Politidirektoratet .
DB170405 « Politidirektoratet ber polidistriktene vurdere eventuelle slike tillatelser etter forvaltningslovens § 45 om omgjøring », skriver direktoratet.
BT170405 « Politidirektoratet ber politidistriktene vurdere eventuelle slike tillatelser etter forvaltningslovens § 45 om omgjøring », skriver direktoratet.
AP170405 | Politiet skjerper skjenkereglene før årets russetid ¶ Politidirektoratet strammer inn på skjenkereglene slik at det ikke lenger blir lov for russen å nyte medbrakt alkohol på offentlige arrangementer.
AP170405 Det går frem i et brev sendt fra Politidirektoratet til norske politidistrikter.
AP170405 Politidirektoratet ber landets politidistrikt stramme inn på skjenkereglene for russen.
AP170405 Politidirektoratet ber i brevet om at politiet skal rette seg etter Helsedirektoratets tolkning av alkoholloven.
AP170405 Politidirektoratet ga 61,2 millioner til IKT-utfordringer : Overforbruk og prosjektproblemer i Politidirektoratet har vært skjult for offentligheten ¶
AP170405 Om de konkrete opplysningene om pengebruken til Politidirektoratet sier Werp at han vil avvente rapporten som er varslet av justisministeren av hele pengestrømmen gjennom Politidirektoratet .
AP170405 Om de konkrete opplysningene om pengebruken til Politidirektoratet sier Werp at han vil avvente rapporten som er varslet av justisministeren av hele pengestrømmen gjennom Politidirektoratet.
AP170405 Kraftige reaksjoner på funnene i Politidirektoratet : Så alvorlig at det er vanskelig å finne ord ¶
AP170405 I samme utkast kommer det frem at det ikke er arkivert noen korrespondanse mellom Politidirektoratet og Justisdepartementet om Merverdiprogrammet i 2014 og 2015.
AP170405 Hun sier hun også har vært i møter med både Politidirektoratet og justisministeren for å stille spørsmål til dette, og ble møtt med « metaforer og blomsterspråk » som ifølge henne « satte sms-ene mellom Cappelen og Eirik Jensen helt i skyggen ».
AP170405 FOTO : Monica Strømdahl ¶ Politidirektoratet holder til i denne bygningen på Majorstuen i Oslo.
AP170405 Ap-nestleder Hadia Tajik sier at hun selv har savnet klare svar i møter med både Politidirektoratet og justisministeren om IKT-prosjekt i politiet.
AP170405 - Det er særdeles viktig at Politidirektoratet , som representerer ordensmakten og myndighetene i Norge, følger regelverket.
AP170405 Politidirektoratet opplyser at mangelfulle journalføringen av merforbruk på 61,2 millioner kroner i det omfattende IT-prosjektet skyldes at overskridelsesfullmaktene ikke ble sluttført etter at sakene var ferdige fra direktoratets side.
AP170405 Politidirektoratet ga 61,2 millioner til IKT-utfordringer : Overforbruk og prosjektproblemer i Politidirektoratet har vært skjult for offentligheten ¶
AA170405 | Politiet skjerper skjenkereglene før årets russetid ¶ Politidirektoratet strammer inn på skjenkereglene slik at det ikke lenger blir lov for russen å nyte medbrakt alkohol på offentlige arrangementer.
AA170405 Det går fram i et brev sendt fra Politidirektoratet til norske politidistrikter.
AA170405 Politidirektoratet ber i brevet om at politiet skal rette seg etter Helsedirektoratets tolkning av alkoholloven. ( ©NTB ) ¶
AA170405 | Politidirektoratet journalførte ikke merforbruk på IT ¶ Politidirektoratet unnlot å journalføre store problemer og merforbruk på 61,2 millioner kroner i et omfattende IT-prosjekt.
AA170405 Politidirektoratet ( POD ) skal ha gitt den underliggende enheten Politiets IKT-tjenester tillatelse til å bruke 61,2 millioner friske kroner i såkalte « overskridelsesfullmakter » uten at dette ble ført inn i den offentlig tilgjengelige postjournalen, skriver Aftenposten.
AA170405 ( ©NTB ) ¶ | Politidirektoratet journalførte ikke merforbruk på IT ¶
AP170404 | Titalls millioner i overforbruk og prosjektproblemer i Politidirektoratet har vært skjult for offentligheten ¶
AP170404 Stein Bjørge ¶ Politidirektoratet skjerper rutinene og internkontrollen ¶
AP170404 Men korrespondansen der Politidirektoratet anbefalte å avslutte programmet, ble ikke arkivert eller journalført på en måte som gjør det mulig å finne det igjen, ifølge utkastet.
AP170404 I seks dokumenter som aldri er ført i noen offentlig journal, gir Politidirektoratet fullmakter til at enheten som har ansvaret for å sikre stabil og sikker tilgjengelighet for politiets IKT-løsninger, bruker mer penger enn det har fått i budsjettet.
AP170404 I dokumentene gir Politidirektoratet den underliggende enheten Politiets IKT-tjenester tillatelse til å bruke 61, 2 millioner friske kroner i såkalte « overskridelsesfullmakter ».
AP170404 Hermansen sier til Aftenposten at Politidirektoratet er enig i at journalføringspraksisen i dette tilfelle ikke har vært tilfredsstillende ivaretatt.
AP170404 Funnene i den foreløpige rapporten bekreftes av Politidirektoratet ( POD ) til Aftenposten.
AP170404 Fakta : Hva er Politidirektoratet ?
AP170404 FOTO : Bøe, Torstein / NTB scanpix/skjermdump ¶ Politidirektoratet , som ledes av politidirektør Odd Reidar Humlegård, innrømmer til Aftenposten at journalføringspraksisen ikke har vært tilfredsstillende.
AP170404 Politidirektoratet sier til Aftenposten at overskridelsesfullmaktene inngår i « en planlagt prosess hvor midler omdisponeres » og at de nå er journalført.
AP170404 Politidirektoratet holder til i denne bygningen på Majorstuen i Oslo.
AP170404 Politidirektoratet bekrefter summen til Aftenposten.
AP170404 | Kraftige reaksjoner på funnene i Politidirektoratet : Så alvorlig at det er vanskelig å finne ord ¶
AP170404 FOTO : Terje Bendiksby / NTB scanpix ¶ Politidirektoratet holder til i denne bygningen på Majorstuen i Oslo.
AP170404 Det mest alvorlige er at Politidirektoratet - med ansvar for lov og rett her i landet - ser ut til å boikotte journalføring, arkivering og skriftlig saksbehandling helt bevisst, sier Gedde-Dahl.
AP170404 Politidirektoratet , som ledes av politidirektør Odd Reidar Humlegård, innrømmer til Aftenposten at journalføringspraksisen ikke har vært tilfredsstillende.
BT170403 Det er en fornuftig linje, som tidligere har vunnet støtte hos både Politidirektoratet ( POD ), Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund.
DB170402 Den hemmelige rapporten oppsummeres i 11 punkter, som blant annet viser kritikkverdige forhold ved Politidirektoratet : ¶ « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig. » « Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelse
DB170402 Den hemmelige rapporten oppsummeres i 11 punkter, som blant annet viser kritikkverdige forhold ved Politidirektoratet : ¶
DB170402 » « Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker. » « Politidirektoratet har ikke et overordnet perspektiv på tvers av politidistriktene ved utpeking av sivile objekter som skal sikres og besk
DB170402 » « Politidirektoratet har ikke et overordnet perspektiv på tvers av politidistriktene ved utpeking av sivile objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.
BT170331 TRYGG : Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet mener at de er på juridisk trygg grunn for måten de bruker veitrafikkloven på for å frata føreretten til cannabisbrukere.
BT170331 Sivilombudsmannens gransking viste at Politidirektoratet svært sjelden omgjør vedtak. 98 av 103 vedtak som gjaldt tilbakekall som følge av manglende edruelighet, ble opprettholdt.
BT170331 Politidirektoratet mener likevel at de har tilstrekkelig rettskildemessig dekning for sin tolking av loven, på tross av dommene fra Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett.
BT170331 Politidirektoratet fattet imidlertid kort tid etter et nytt vedtak, der de på nytt stadfestet tilbakekall av føreretten.
BT170331 Politidirektoratet er øverste klageinstans for de mange som ufrivillig er blitt fotgjengere uten å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.
BT170331 Politidirektoratet avviser at de misbruker loven når de gjør hasjrøykere til fotgjengere.
DB170330 Politidirektoratet overfører allerede stillinger til distriktene.
VG170329 Spørsmålet om permanent politibevæpning har vært tatt opp en rekke ganger tidligere, av blant annet Politidirektoratet og Politihøgskolen.
SA170329 Ifølge utvalget fulgte ikke Politidirektoratet opp tilbakemeldinger fra flere distrikter om at økt bemanning ville redusere behovet for bevæpning, da den midlertidige våpentillatelsen ble forlenget i alt åtte ganger fra november 2014.
DN170329 Tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet ( POD ), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.
DB170329 Tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet ( POD ), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.
DA170329 Også tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet ( POD ), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.
BT170329 Tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet ( POD ), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014. | Én av ti norske ungdommer har oppfordret til vold på nett - eller kjenner noen som har gjort det ¶
BT170329 Senterpartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet .
BT170329 Senterpartiet foreslår nå å legge ned Politidirektoratet .
BT170329 Bildet er av Politidirektoratet i Oslo.
AP170329 Tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet ( POD ), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.
AP170329 Det er rart at ingen skulle ha tatt et signal, Kripos, Riksadvokaten, statsadvokatene, Politidirektoratet eller sentrale enheter, sa Stensrud, som jobbet 42 år i politiet før han ble pensjonist i 2012.
AP170329 Tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet ( POD ), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.
AA170329 Tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet ( POD ), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.
AA170329 Også tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet ( POD ), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.
DA170328 Tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet ( POD ), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.
AP170328 Tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet ( POD ), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.
AA170328 Tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet ( POD ), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.
AA170328 Tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet ( POD ), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014. ( ©NTB ) ¶
AP170326 politidirektoratet ).
DN170325 Å legge ned Politidirektoratet er blant forslagene i programmet.
DN170325 Vi skal legge ned Politidirektoratet , sier Senterpartiets Ola Borten Moe.
DN170325 Med Frp i regjering har Politidirektoratet vokst med 150 ansatte, påpeker Borten Moe, som mener det har økt kravene til rapportering i politidistriktene, ¶
DB170325 Informasjonssjef Wemund Aakre i Politidirektoratet ( POD ) sier til Dagbladet at POD ikke ønsker å kommentere kritikken av politiledelsen.
DA170325 Verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte viktige mål i Norge mot terror, slo Riksrevisjonen fast i oktober i fjor da den undersøkte om Forsvaret og Politidirektoratet etterlevde Stortingets instruks etter 22. juli.
DA170325 Riksrevisjonen konkluderer med at Politidirektoratet ikke har etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig, og mener direktoratet ikke utarbeidet nærmere prosedyrer for å peke ut objekter som skal sikres og beskyttes.
AA170325 Siden 2013 har FrP sikret en vekst i Politidirektoratet som er på størrelse med hele departementet, sa Borten Moe.
AA170325 Samtidig vokser Politidirektoratet i Oslo, nå er de rundt 300 stykker.
AA170325 Å legge ned Politidirektoratet er blant forslagene i programmet.
AA170325 Vi skal legge ned Politidirektoratet , sier Senterpartiets Ola Borten Moe.
AA170325 Med Frp i regjering har Politidirektoratet vokst med 150 ansatte, påpeker Borten Moe, som mener det har økt kravene til rapportering i politidistriktene, ¶
DN170324 Riksrevisjonen har også rettet kritikk mot Politidirektoratet : ¶ « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig.
DN170324 Riksrevisjonen har også rettet kritikk mot Politidirektoratet : ¶
DN170324 I rapporten heter det blant annet : ¶ « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ».
BT170324 Nå har de fått medhold i Politidirektoratet .
BT170324 I vår dialog med Politidirektoratet har vi sagt at valget har vært vanskelig.
BT170324 Han var forberedt på å stenge kontoret før Politidirektoratet avgjorde saken.
BT170324 Og like lite tillitvekkende : Politidirektoratet ( POD ) har allerede gitt signal om at inspeksjonsrapporten vil bli lagt til grunn i den videre behandling av varselet.
AP170324 Regjeringen skal ha trodd arbeidet med objektsikring var i rute fordi Politidirektoratet rapporterte at det var det.
DB170323 Ifølge DN oppsummeres den hemmelige rapporten i 11 punkter, som blant annet viser kritikkverdige forhold ved Politidirektoratet : ¶ « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig. » « Politidirektoratet har ikke utarbeidet næ
DB170323 Ifølge DN oppsummeres den hemmelige rapporten i 11 punkter, som blant annet viser kritikkverdige forhold ved Politidirektoratet : ¶
DB170323 » « Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker. » « Politidirektoratet har ikke et overordnet perspektiv på tvers av politidistriktene ved utpeking av sivile objekter som skal sikres og besk
DB170323 » « Politidirektoratet har ikke et overordnet perspektiv på tvers av politidistriktene ved utpeking av sivile objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.
DB170323 Tilbake fikk Dagbladet denne e-posten fra Wennum Aabø, pressevakt i Politidirektoratet ( POD ) : ¶
DB170323 Statsminister Erna Solberg la på sin side vekt på at statsministerens kontor hadde fått feilaktige informasjon fra Politidirektoratet om kvaliteten på beredskapen.
DB170323 Om Politidirektoratet sier rapporten bl.a. dette : ¶ * " Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse av ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig. " * " Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere be
DB170323 dette : ¶ * " Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse av ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig. " * " Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering
DB170323 " * " Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.
DA170323 Blant annet heter det : ¶ * « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig. » * « Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av
DA170323 » * « Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker. » * « Politidirektoratet har ikke et overordnet perspektiv på tvers av politidistriktene ved utpeking av sivile objekter som skal sikres og be
DA170323 » * « Politidirektoratet har ikke et overordnet perspektiv på tvers av politidistriktene ved utpeking av sivile objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.
DA170323 · ¶ * « Politidirektoratet og politidistriktene har ikke fullt ut meddelt Forsvaret eller heimevernsdistriktene om hvilke sivile objekter som er forhåndsutpekt med bistand fra Forsvaret ». * « Den permanente grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i Forsvaret og politiet er ikke i henhold til kravene i sikkerhetslo
AP170323 eks antall tjenestesteder i politiet ikke er med, fordi Politidirektoratet ikke har årlige rapporter for dette.
AA170323 Riksrevisjonen har ifølge avisen blant annet pekt på at Politidirektoratet ikke har etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig.
AP170322 Politifolk som « flytter på papir » skal erstattes av mer operativ virksomhet, og Politidirektoratet skal legges ned.
AA170322 Det er viktig å huske på at disse objektene sikres, selv om det ikke akkurat er etter forskriften, sier Solberg, som gjentar sin forklaring til Riksrevisjonen om at arbeidet ble forsinket fordi regjeringen fikk gal informasjon fra Politidirektoratet ( POD ) om at objektsikringen var i rute.
AA170322 Avbyråkratiseringsreform handler visst om å ta penger fra politidistriktene for å bygge opp byråkratiet i Politidirektoratet .
VG170321 | Varslingsgruppe mener politidirektoratet blandet seg inn i arbeidet deres ¶
VG170321 VIL IKKE KOMMENTERE : Avdelingsdirektør Karin Aslaksen er leder for HR-avdelingen i Politidirektoratet .
VG170321 REAGERER : Leder i Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt, Kjetil Rekdal, ser alvorlig på påstandene om at Politidirektoratet skal ha blandet seg inn i arbeidet til politiets interne varslingsgruppe.
VG170321 Når det gjelder Politidirektoratet opplever jeg at vi har en god dialog med utveksling av erfaringer.
VG170321 I rapporten hevdes det at Politidirektoratet flere ganger blandet seg inn i gruppens arbeid, mens varselet til politimannen som i fjor slo alarm om politiets manglende innsats mot grov narkotikakriminalitet, var under behandling.
VG170321 I en hemmeligstemplet rapport kommer lederen for varslingsgruppen i Bergen-politiet med hard kritikk av sine egne overordnede i Politidirektoratet .
VG170321 HEMMELIG RAPPORT : Lederen i varslingsgruppen i Bergen-politiet hevder Politidirektoratet blandet seg inn i arbeidet deres.
VG170321 Fagforeningsleder Kjetil Rekdal mener det som beskrives i rapporten om innblanding fra Politidirektoratet og andre aktører, er særdeles uheldig.
VG170321 Etter det VG får opplyst, skal de fem medlemmene i varslingsgruppen ha opplevd henvendelsene fra Politidirektoratet som så utidige at hele gruppen på et tidspunkt truet med å trekke seg.
VG170321 Avdelingsdirektør Karin Aslaksen i Politidirektoratet opplyser til VG at de ikke ønsker å kommentere en sak som er under behandling.
VG170321 - Særlig uheldig har Politidirektoratet sin innblanding i saken vært etter at varslingsgruppen hadde startet sitt arbeid, skriver Rastad, som viser til flere telefonsamtaler, e-poster og et brev han fikk fra Politidirektoratet i slutten av september i fjor.
VG170321 - Særlig uheldig har Politidirektoratet sin innblanding i saken vært etter at varslingsgruppen hadde startet sitt arbeid, skriver Rastad, som viser til flere telefonsamtaler, e-poster og et brev han fikk fra Politidirektoratet i slutten av september i fjor.
VG170321 - Hvis det er slik at Politidirektoratet har forsøkt å gi føringer for varslingsgruppens arbeid, er det svært alvorlig.
VG170321 Politidirektoratet har ikke imponert oss så langt når det gjelder å ha en nøytral og objektiv holdning til det som det varsles om, og dette er nok et eksempel som støtter opp under det vi har sagt tidligere, sier Rekdal.
VG170321 Søreide gjentok flere ganger at den første listen fra Politidirektoratet , med objektene som politiet ønsket at Forsvaret sikret i en krisesituasjon, først kom til Forsvarsdepartementet i oktober 2014.
VG170321 Så da vi fikk et signal fra Politidirektoratet om at det var ordnet opp i justissektoren, så var det ikke riktig, sa Solberg.
VG170321 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier at feilen lå i Politidirektoratet .
VG170321 Men Solberg sier at Stortinget fikk beskjed da man i Justisdepartementet oppdaget at ting likevel ikke var i orden, etter at Politidirektoratet først hadde rapportert « grønt », altså at alt var i orden.
VG170321 Det var åpenbart at Riksrevisjonens arbeid satte fart i etatene : I mai i fjor ble politidistriktene pålagt av Politidirektoratet å forhåndsutpeke objekter, for å kunne kartlegge og utarbeide objektplaner.
DB170321 - Når Politidirektoratet melder grønt og det meddeles Stortinget at man er i havn med objektsikring, er det basert på feil informasjon, svarte Solberg.
DA170321 I høringen la Solberg delvis skylden på Politidirektoratet ( POD ) for å ha feilinformert om situasjonen.
DA170321 Her har regjeringen rett og slett forsømt seg, sier Kolberg, som også er overrasket over at statsministeren nærmest gir Politidirektoratet skylden.
DA170321 FOTO : NTB SCANPIX ¶ Politidirektoratet rapporterte at alt var i orden.
DA170321 - Når Politidirektoratet melder grønt og det meddeles Stortinget at man er i havn med objektsikring, er det basert på feil informasjon, sier statsministeren.
DA170321 Alle landets politidistrikter har blitt orientert om ordningen ved en rekke anledninger både fra Riksadvokaten og Politidirektoratet .
DA170321 - I departementets tildelingsbrev til Politidirektoratet for 2017, har vi på nytt minnet om viktigheten av å legge til rette for bruk av omvendt voldsalarm.
BT170321 | VG : Politidirektoratet blandet seg inn ¶
BT170321 Lederen for varslingsgruppen i Vest politidistrikt kritiserer Politidirektoratet for innblanding i deres arbeid i fjor høst.
BT170321 I rapporten heter det at Politidirektoratet flere ganger blandet seg inn i gruppens arbeid, mens varselet var under behandling.
BT170321 Han viste til telefonsamtaler, e-poster og et brev han fikk fra Politidirektoratet i fjor.
BT170321 Han skrev et varsel, og nå mener lederen av varslergruppen at Politidirektoratet blandet seg inn i deres arbeid.
BT170321 Avdelingsdirektør Karin Aslaksen i Politidirektoratet ønsker ikke å kommentere saken overfor Vavisen.
BT170321 - Særlig uheldig har Politidirektoratet sin innblanding i saken vært etter at varslingsgruppen hadde startet sitt arbeid, skrev Rastad ifølge VG.
BT170321 | VG : Politidirektoratet blandet seg inn ¶
BT170321 Lederen for varslingsgruppen i Vest politidistrikt kritiserer Politidirektoratet for innblanding i deres arbeid i fjor høst.
BT170321 I rapporten heter det at Politidirektoratet flere ganger blandet seg inn i gruppens arbeid, mens varselet var under behandling.
BT170321 Han viste til telefonsamtaler, e-poster og et brev han fikk fra Politidirektoratet i fjor.
BT170321 Han skrev et varsel, og nå mener lederen av varslergruppen at Politidirektoratet blandet seg inn i deres arbeid.
BT170321 Avdelingsdirektør Karin Aslaksen i Politidirektoratet ønsker ikke å kommentere saken overfor Vavisen.
BT170321 - Særlig uheldig har Politidirektoratet sin innblanding i saken vært etter at varslingsgruppen hadde startet sitt arbeid, skrev Rastad ifølge VG.
BT170321 - Når Politidirektoratet melder grønt og det meddeles Stortinget at man er i havn med objektsikring, er det basert på feil informasjon, svarte Solberg.
AP170321 - Når Politidirektoratet melder grønt og det meddeles Stortinget at man er i havn med objektsikring, er det basert på feil informasjon, svarte Solberg.
AP170321 - Når Politidirektoratet melder grønt og det meddeles Stortinget at man er i havn med objektsikring, er det basert på feil informasjon, svarte Solberg.
AA170321 - Når Politidirektoratet melder grønt og det meddeles Stortinget at man er i havn med objektsikring, er det basert på feil informasjon, svarte Solberg.
VG170320 I det siste har vi fått bedre kapasitet i Politidirektoratet , og det er lagt nye føringer om beredskapsplanlegging i de nye politidistriktene, sa Humlegård.
VG170320 Årsaken er at han fikk gal informasjon fra Politidirektoratet .
DA170320 | Mener det er alvorlig at Politidirektoratet feilinformerte ¶
DA170320 Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg ser svært alvorlig på at Politidirektoratet feilinformerte departementet om oppfølgingen av instruksen om terrorsikring.
DA170320 At Politidirektoratet ga feil informasjon til departementet, viser svakheter og risikofaktorer, innrømmet den tidligere statsråden.
DA170320 - Det framkommer veldig tydelig av det Anundsen har sagt, at de ble feilinformert fra Politidirektoratet .
AA170320 | Kolberg : Veldig alvorlig at Politidirektoratet feilinformerte ¶
AA170320 Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg ser svært alvorlig på at Politidirektoratet feilinformerte departementet om oppfølgingen av instruksen om terrorsikring.
AA170320 At Politidirektoratet ga feil informasjon til departementet, viser svakheter og risikofaktorer, innrømmet den tidligere statsråden.
AA170320 - Det framkommer veldig tydelig av det Anundsen har sagt, at de ble feilinformert fra Politidirektoratet .
AA170320 Det framkommer veldig tydelig av det Anundsen har sagt, at de ble feilinformert fra Politidirektoratet .
AA170320 At Politidirektoratet ga feil informasjon til departementet, viser svakheter og risikofaktorer, innrømmet den tidligere statsråden.
SA170318 Det er sendt inn i alt 72 klager fra kommunene etter at Politidirektoratet foreslo å redusere antall tjenestesteder fra 340 til 221.
BT170318 Nå skal klagene behandles av Politidirektoratet .
BT170318 Det er sendt inn i alt 72 klager fra kommunene etter at Politidirektoratet foreslo å redusere antall tjenestesteder fra 340 til 221.
BT170318 Blir ikke klagene tatt til følge i Politidirektoratet , sendes de videre til Justisdepartementet.
AA170318 | Etterforskere og politijurister sendes på kurs ¶ Politidirektoratet har bestemt at alle politiadvokater og etterforskere skal få minimum tre dagers opplæring og kompetanseutvikling innen etterforskning i år.
AA170318 Nå skal klagene behandles av Politidirektoratet .
AA170318 Det er sendt inn i alt 72 klager fra kommunene etter at Politidirektoratet foreslo å redusere antall tjenestesteder fra 340 til 221.
AA170318 Blir ikke klagene tatt til følge i Politidirektoratet , sendes de videre til Justisdepartementet. ( ©NTB ) ¶
VG170316 Justisdepartementet har tidligere avvist innsigelsene, og konkludert med at Politidirektoratet er habile til å behandle saken.
VG170316 I et brev til Politidirektoratet som ble sendt i forrige uke, advarte Birthe Eriksen mot retningen behandlingen av saken har gått i.
VG170316 Advokaten mener både Politidirektoratet og statsadvokaten, som begge tidligere har vært mottakere av varselet, er inhabile til å saksbehandle selve varselet.
VG170316 - Vi opprettholder våre habilitetsinnsigelser både mot Politidirektoratet og statsadvokaten.
FV170316 I løpet av uka vil Lindeberg sende tilsvar på klagene til Politidirektoratet .
FV170316 Her har politidirektoratet gitt oss full støtte og denne klagen er nå sendt videre fra politidirektoratet til Justis- og beredskapsdepartementet, sier politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt i pressemeldingen.
FV170316 Her har politidirektoratet gitt oss full støtte og denne klagen er nå sendt videre fra politidirektoratet til Justis- og beredskapsdepartementet, sier politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt i pressemeldingen.
BT170316 - Vi opprettholder våre habilitetsinnsigelser mot både Politidirektoratet og statsadvokaten.
BT170316 - Så lenge den er til behandling i Politidirektoratet er det ikke naturlig for meg å kommentere den.
BT170316 - Vi opprettholder våre habilitetsinnsigelser mot både Politidirektoratet og statsadvokaten.
BT170316 - Så lenge den er til behandling i Politidirektoratet er det ikke naturlig for meg å kommentere den.
BT170315 Det er Politidirektoratet og hver enkelt politimesters ansvar å sørge for at ressursene fordeles og benyttes slik at prioriterte saker får oppfølgingen de trenger.
VG170314 Narkotikatiltalte Eirik Jensen ( 59 ) ble så rørt at han tok til tårene da han hørte lovordene fra politiinspektør Morten Glavin ( 50 ) i Politidirektoratet .
VG170314 Han er ansatt som saksbehandler i straffesaksseksjonen i Politidirektoratet , men har for tiden permisjon.
DB170314 Etter at Politidirektoratet la fram sitt kart over hvor de sivile polititjenestene skal utføres, har politikerne reagert.
DB170314 En vesentlig grunn til at Politidirektoratet ønsker færre steder som skal utstede pass og andre sivile polititjenester, er sikkerheten.
AP170314 Det kan fort bli for mye av det gode, tenkte jeg under forklaringen til politiinspektør Morten Glavin i Politidirektoratet .
DB170312 Om beslutningsmyndigheten om bevæpning av politiet på gitte steder og av bestemte objekter skal legges til politidirektoratet eller til det enkelte politidistrikt, bør vurderes nærmere, sier Werp.
DA170310 | Over 50 klager om ny organisering av politidistriktene ¶ Politidirektoratet har så langt mottatt 52 klager på den nye organiseringen av landets politidistrikter.
DA170310 I januar besluttet Politidirektoratet ny lokal organisering av landets politidistrikter.
DA170310 mars, og så langt har politidirektoratet mottatt 52 klager, opplyser direktoratet.
DA170310 Politidirektoratet opplyser at det kan tid før alle klager er registrert, og at en offentliggjøring av antall klager og hvilke kommuner som har klaget, vil komme mot slutten av neste uke.
AA170310 | Over 50 klager om ny organisering av politidistriktene ¶ Politidirektoratet har så langt mottatt 52 klager på den nye organiseringen av landets politidistrikter.
AA170310 I januar besluttet Politidirektoratet ny lokal organisering av landets politidistrikter.
AA170310 mars, og så langt har politidirektoratet mottatt 52 klager, opplyser direktoratet.
AA170310 Politidirektoratet opplyser at det kan tid før alle klager er registrert, og at en offentliggjøring av antall klager og hvilke kommuner som har klaget, vil komme mot slutten av neste uke.
DB170308 I 2015 ble en omfattende forskningsrapport om partnerdrap, bestilt av Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet, overlevert.
DB170308 Politidirektoratet har fått i oppdrag fra departementet å etablere et samarbeidsprosjekt der politi og øvrig tjenesteapparat samlokaliseres.
DA170308 Politidirektoratet svarer ¶ Politidirektoratet forklarer den manglende bruken av omvendt voldsalarm på følgende vis : ¶
DA170308 Politidirektoratet svarer ¶
AA170308 Seniorrådgiver Ingvild Hoel i Politidirektoratet forklarer den manglende bruken av ordningen med at det ikke er blitt avsagt flere dommer på kontaktforbud med elektronisk kontroll ( OVA ).
AA170308 Seksjonssjef Jan Eirik Thomassen i Politidirektoratet sier det er mange grunner til at folk blir bortvist eller utvist.
AA170308 Det viser tall P4 har innhentet fra Politidirektoratet .
VG170306 Les også : Malin Stensønes - Fortellingen om ressursene som ikke fantes - og som fortsatt ikke finnes ¶ Politidirektoratet sendte en fast liaison til Forsvarets Operative Hovedkvarter ( FOH ).
DB170306 Om beslutningsmyndigheten om bevæpning av politiet på gitte steder og av bestemte objekter skal legges til politidirektoratet eller til det enkelte politidistrikt, bør vurderes nærmere, sier Werp.
BT170306 Men politiet lar Politidirektoratet ( POD ) diktere premissene.
FV170305 Nylig opplyste Politidirektoratet at Siem Pilot sammen med redningsskøyta Peter Henry von Koss siden våren 2015 har reddet 59.000 flyktninger og migranter i Middelhavet.
DB170305 « Justis- og beredskapsdepartementet har så langt styrt reformarbeidet i Politidirektoratet svært tett.
DB170305 Samtidig burde ressursene blitt brukt i politidistriktene, og ikke i Politidirektoratet .
DB170305 Regjeringen og Politidirektoratet har valgt hastverk, og har ikke vært villige til å verken lytte eller justere kursen.
DB170305 Hadia Tajik mener regjeringen og Politidirektoratet har lagt vekt på struktur og tjenestesteder, istedenfor innhold.
DB170305 Der konkluderes det med at tilliten fra de ansatte i politiet til Politidirektoratet er tynnslitt, og at reformen ikke er spesielt godt forankret i etaten.
DB170305 - Regjeringen og Politidirektoratet har valgt hastverk, og har ikke vært villige til å verken lytte eller justere kursen, sier Tajik.
DB170305 - Det må i så fall bety at ministeren har trodd at Politidirektoratet ikke kan lese, og at han må drive høytlesning for dem fra vedtak i Stortinget en gang i måneden, sier Hadia Tajik.
AP170305 Nylig opplyste Politidirektoratet at Siem Pilot sammen med redningsskøyta Peter Henry von Koss siden våren 2015 har reddet 59.000 flyktninger og migranter i Middelhavet.
AA170305 Nylig opplyste Politidirektoratet at Siem Pilot sammen med redningsskøyta Peter Henry von Koss siden våren 2015 har reddet 59.000 båtflyktninger og migranter i Middelhavet.
AA170305 Nylig opplyste Politidirektoratet at Siem Pilot sammen med redningsskøyta Peter Henry von Koss siden våren 2015 har reddet 59.000 flyktninger og migranter i Middelhavet.
DA170304 Politidirektoratet ( POD ) har sendt brev til Justis- og beredskapsdepartementet og bedt om en rask avklaring.
DB170303 Når Politidirektoratet sier alvorlig miljøkriminalitet skal prioriteres, må dette også inkludere CITES-saker.
DB170302 Mer til de små ¶ Politidirektoratet vrir også budsjettene til politidistriktene slik at pengene fordeles på en ny måte sammenlignet med de foregående 15 årene.
DB170302 Hovedtrekket er at distriktene får mer penger enn før, mens det kuttes i både særorganer og Politidirektoratet , som har økt kraftig de siste årene.
DB170302 Grafikk : Politidirektoratet .
DB170302 - Det er ikke lenger noen vekstambisjon for Politidirektoratet .
DB170302 ( Dagbladet ) : I dag presenterer Politidirektoratet ( POD ) det såkalte disponeringsskrivet for norsk politi.
DA170302 Det må ikke ligge for langt fra de sentrale samarbeidsinstitusjonene i Oslo, som Kripos, Politidirektoratet , PST og Økokrim.
BT170302 Opptil 140 årsverk kan måtte kuttes, anslår han i et brev til Politidirektoratet .
BT170302 Politidistriktene får mer penger enn før, mens det kuttes i både særorganer og Politidirektoratet .
BT170302 Han antydet at distriktet måtte redusere kostnadene med cirka 50 millioner kroner som følge av at Politidirektoratet hadde varslet et kutt i rammen på rundt to prosent i 2017.
BT170302 Det er hovedtrekkene i det såkalte disponeringsskrivet fra Politidirektoratet , som sier noe om hvordan politiet skal bruke pengene sine i 2017. 56 millioner ekstra ¶
BT170302 - Det er ikke lenger noen vekstambisjon for Politidirektoratet .
BT170302 Politidirektoratet ønsker å bruke mer penger på politidistriktene slik at midlene fordeles på en annerledes måte enn de foregående 15 årene.
AA170302 | Politidirektoratet kutter sentralt ¶ Politidirektoratet varsler kutt både i direktoratet sentralt og i særorganer.
AA170302 Hovedtrekket er at distriktene får mer penger enn før, mens det kuttes i både særorganer og Politidirektoratet , som har økt kraftig de siste årene, skriver Dagbladet.
AA170302 - Det er ikke lenger noen vekstambisjon for Politidirektoratet .
AA170302 Politidirektoratet ønsker å bruke mer penger på politidistriktene slik at midlene fordeles på en annerledes måte enn de foregående 15 årene.
AA170302 ( ©NTB ) ¶ | Politidirektoratet kutter sentralt ¶
AA170302 Kuttene i Politidirektoratet kommer som en følge av at politidistriktene skal prioriteres.
AA170302 Ifølge Politidirektoratet skal det ansettes 655 politikvinner- og menn i politidistriktene i 2017.
AA170302 Hovedtrekket er at distriktene får mer penger enn før, mens det kuttes i både særorganer og Politidirektoratet , som har økt kraftig de siste årene, skriver Dagbladet.
AA170302 - Det er ikke lenger noen vekstambisjon for Politidirektoratet .
AA170302 Politidirektoratet ønsker å bruke mer penger på politidistriktene slik at midlene fordeles på en annen måte enn de foregående 15 årene.
AA170302 Politidirektoratet varsler kutt både i direktoratet sentralt og i særorganer.
DA170301 - Per februar var det 1.331.568 registrerte skytevåpen i Norge, fordelt på 486.256 eiere, sier seksjonssjef i Politidirektoratet Sissel Hammer til Dagsavisen.
FV170225 Ifølge Politidirektoratet har de to skipene siden våren 2015 reddet 59.000 båtflyktninger fra havet mellom Nord-Afrikas, Midtøstens og Sør-Europas kyst.
DN170225 Ifølge Politidirektoratet har de to skipene siden våren 2015 reddet 59.000 båtflyktninger fra havet mellom Nord-Afrikas, Midtøstens og Sør-Europas kyst.
DB170225 Ifølge Politidirektoratet har de to skipene siden våren 2015 reddet 59 000 båtflyktninger fra havet mellom Nord-Afrikas, Midtøstens og Sør-Europas kyst.
AP170225 Ifølge Politidirektoratet har de to skipene siden våren 2015 reddet 59.000 båtflyktninger fra havet mellom Nord-Afrikas, Midtøstens og Sør-Europas kyst.
AA170225 Ifølge Politidirektoratet har de to skipene siden våren 2015 reddet 59.000 båtflyktninger fra havet mellom Nord-Afrikas, Midtøstens og Sør-Europas kyst.
VG170223 VG har stilt flere spørsmål om saken til Politidirektoratet .
VG170223 OMSTRIDT : Politidirektoratet og politidirektør Odd Reidar Humlegård er ikke inhabil til å behandle narkovarselsaken i Bergen-politiet, konkluderer Justisdepartementet i en fersk avgjørelse.
VG170223 Justisdepartementet står fast ved at Politidirektoratet er habile til å behandle den såkalte narkovarselsaken i Bergen-politiet.
VG170223 Hansen svarer dette i en e-post : ¶ - Politidirektoratet er tilfreds med departementets standpunkt, men har for øvrig ingen kommentarer.
VG170223 Etter at Justis- og beredskapsdepartementet i desember avgjorde at det ikke var noe i veien for at Politidirektoratet kunne behandle varslersaken, påklaget Birthe Eriksen avgjørelsen.
VG170223 Advokaten mener flere forhold tilsier at Politidirektoratet og politidirektøren bør erklæres inhabile.
VG170223 Advokat Birthe Eriksen mener det er risiko for at ledelsen i Politidirektoratet var kjent med føringene som beskrives i varselet, og allerede 7. november i fjor ba hun om en habilitetsvurdering av direktoratet.
VG170223 - Det er svært urovekkende at Politidirektoratet og politidirektør Odd Reidar Humlegård, som flere ganger har kommentert og tatt stilling til varselet, får behandle varslingssaken.
VG170223 - Politidirektoratet har dessuten mottatt varselet ved flere anledninger, uten å gripe fatt i det, sier hun.
DB170222 * Politidirektoratet ( POD ) skal komme med sin endelige innstilling til ny tjenestestedstruktur i midten av januar.
AP170222 Jørn Schjelderup, fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet sier til Aftenposten at Snortheimsmoen har et poeng siden det alltid vil være en kombinasjon av tilfeldigheter, planlegging og tilgang til ressurser som avgjør hvor raskt man kan klare å løse et oppdrag.
AP170222 Jan Bjerkeli ¶ Politidirektoratet : Han har et poeng ¶
AP170222 - Senteret ble opprettet for å styrke politiets håndtering av nasjonale kriser som utfordrer kapasitet og kompetanse i et eller flere politidistrikt, men også bistå politidistriktene i situasjoner hvor det er behov for det, sier Jørn Schjelderup, fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet til Aftenposten.
AP170222 juli-terroren ble Politidirektoratet kritisert for ikke å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å lede og styre politiet.
AP170222 Politidirektoratet opprettet derfor en egen avdeling som spesielt jobber med beredskap.
AA170222 Rapporten onsdag kommer også med noen råd til departementet og Politidirektoratet om arbeidet videre.
AA170222 - Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet må avklare og kommunisere hva som er realistiske mål for reformen.
VG170221 Ifølge Stensønes var det datteren til Jan Erik Haugland, ansatt i Politidirektoratet , som var kilden til at det kunne være flere gjerningsmenn på Utøya.
AP170217 Nærpolitireformen gjør at lensmannskontoret vårt blir borte, mens Politidirektoratet i Oslo vokser.
AP170217 Mens Melhus mister lensmannskontoret, vokser Politidirektoratet i Oslo, sier hun.
AP170217 - Hvis regjeringen ønsker større oppslutning om politireformen, må de flytte Politidirektoratet til Tromsø, sier Aarebrot.
AA170217 Åremålsbeskikkelse av prosjektleder Håkon Skulstad som assisterende politidirektør for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
AA170217 Han har dessuten ledererfaring på høyeste nivå i politiet, blant annet som konstituert sjef i Kripos, politimester i Politidirektoratet og i Østfinnmark politidistrikt, samt avdelingsdirektør i Justisdepartementet og sjef for Politihøgskolen.
BT170215 Det blir likevel urimelig når BTs kommentator fremstiller det som om Politidirektoratet ( POD ) har sovet i timen.
VG170214 - Vi håper på tiltak så fort som mulig og har sendt brev til både politidirektoratet og til Øst politidistrikt om behov for økt bemanning, sier Joachim Westher Andersen, kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn.
VG170214 * NHO Luftfart og Avinor er bekymret for en gjentagelse av fjorårets passkaos og har derfor sendt bekymringsbrev til Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet , og Øst politidistrikt.
DA170214 Det er opp til den enkelte politimester å avgjøre takten på anskaffelser i sitt politidistrikt, sier seksjonssjef Asbjørn Rønnestad i IKT-avdelingen i Politidirektoratet ( POD ) til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
BT170214 Nå har de fått klarsignal fra Politidirektoratet .
VG170211 - Nå ber vi Politidirektoratet ( POD ) og Helsedirektoratet om å tvinge andre til å følge de samme reglene som vi følger, sier seniorrådgiver Sven Stranger i Halden kommune.
VG170211 - Foreløpig sitter vi på gjerdet og avventer et svar fra Politidirektoratet , sa han til Halden Arbeiderblad tidligere i vinter.
SA170211 - Nå ber vi Politidirektoratet ( POD ) og Helsedirektoratet om å tvinge andre til å følge de samme reglene som vi følger, sier seniorrådgiver Sven Stranger i Halden kommune.
SA170211 - Foreløpig sitter vi på gjerdet og avventer et svar fra Politidirektoratet , sa han til Halden Arbeiderblad tidligere i vinter.
FV170211 - Nå ber vi Politidirektoratet ( POD ) og Helsedirektoratet om å tvinge andre til å følge de samme reglene som vi følger, sier seniorrådgiver Sven Stranger i Halden kommune.
FV170211 - Foreløpig sitter vi på gjerdet og avventer et svar fra Politidirektoratet , sa han til Halden Arbeiderblad tidligere i vinter.
DB170211 Halden kommune mener det er naturlig at Helsedirektoratet og Politidirektoratet nå sender brev til politimestre og kommuner om saken for å sikre at regelverket praktiseres likt over hele landet - slik at Halden ikke taper på å faktisk følge loven.
DB170211 For å sikre at dette gjennomføres legger vi til grunn av både Politidirektoratet , i informasjon til samtlige av landets politimestere, og Helsedirektoratet i informasjon til samtlige av landets kommuner snarest sørger for at dette vil skje med virkning fra og med russearrangementene våren 2017 », skriver kommunen i brevet.
DB170211 - Nå ber vi Politidirektoratet og Helsedirektoratet om å tvinge andre til å følge de samme reglene som vi gjør, forklarer Stranger i Halden kommune, som sendte brev til de to direktoratene fredag denne uka.
DB170211 Politidirektoratet vil ikke automatisk følge oppfordringen til haldenserne, men opplyser at de nylig har sendt brev til alle landets politidistrikter, hvor de ber om synspunkter fra politidistriktene.
BT170211 - Nå ber vi Politidirektoratet ( POD ) og Helsedirektoratet om å tvinge andre til å følge de samme reglene som vi følger, sier seniorrådgiver Sven Stranger i Halden kommune.
BT170211 - Foreløpig sitter vi på gjerdet og avventer et svar fra Politidirektoratet , sa han til Halden Arbeiderblad tidligere i vinter.
AP170211 - Nå ber vi Politidirektoratet ( POD ) og Helsedirektoratet om å tvinge andre til å følge de samme reglene som vi følger, sier seniorrådgiver Sven Stranger i Halden kommune.
AP170211 - Foreløpig sitter vi på gjerdet og avventer et svar fra Politidirektoratet , sa han til Halden Arbeiderblad tidligere i vinter.
AA170211 - Nå ber vi Politidirektoratet ( POD ) og Helsedirektoratet om å tvinge andre til å følge de samme reglene som vi følger, sier seniorrådgiver Sven Stranger i Halden kommune.
AA170211 - Foreløpig sitter vi på gjerdet og avventer et svar fra Politidirektoratet , sa han til Halden Arbeiderblad tidligere i vinter.
SA170210 Innledninger : Monica Finstad, barnevernsleder, Steinkjær, Helge Eide, områdedirektør, KS, Mari Trommald, direktør, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), Harald Bøhler, seksjonssjef i Seksjon for straffesaker, Politidirektoratet , Johan Torgersen, divisjonsdirektør, Spesialisthelsetjenestedivisjonen, Helsedirektoratet ¶ 16.00 - 16.15 Pause ¶ 16.15 - 18.00 Hvordan kan « Glassjenta-saken » bidra ti
AA170210 - Positivt at flere rapporterer, sier HMS-sjefen i Politidirektoratet .
AA170209 2016 er det andre året det er målt og stilt krav til politiets responstid, opplyser Politidirektoratet i en pressemelding.
VG170208 « PF Vest har vanskelig for å se at POD i denne saken har den nødvendige nøytraliteten, objektiviteten og habiliteten til å behandle varselet », skriver Rekdal i et brev til Politidirektoratet .
VG170208 SVARER PÅ KRITIKKEN : Karin Aslaksen er avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet .
VG170208 Rekdal skriver at det er sannsynlig at praksisen som er omtalt i varselet - og som ifølge fagforeningslederen fortsatt skal være gjeldende - har vært kjent for Politidirektoratet gjennom styringsdialogen mellom POD og politimesteren.
VG170208 På spørsmål om praksisen som er omtalt i varselet fra tjenestemannen i Bergen har vært kjent for Politidirektoratet , svarer avdelingsdirektør Karin Aslaksen i POD i en e-post til VG : ¶
VG170208 Nå krever fagforeningen - der varsleren er medlem - svar fra Politidirektoratet .
VG170208 I brevet krever han en klar tilbakemelding fra Politidirektoratet om hva som er status på en rekke punkt i saken.
VG170208 FÅR KRITIKK : Politidirektoratet - som ledes av poltiidirektør Odd Reidar Humlegård - bør ikke behandle narkovarselet i Vest politidistrikt, mener varslerens fagforening.
VG170208 Aslaksen skriver at Politidirektoratet har vurdert sin habilitet til å håndtere varslingssaken og at det i den forbindelse er innhentet råd fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.
VG170208 - Statsadvokaten er direkte underlagt Riksadvokaten og uavhengig av Politidirektoratet .
FV170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
FV170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
BT170208 Han mener Politidirektoratet ( POD ) enten har oversett eller gamblet med advarslene de har fått, og at de svarer Sovjet-aktig når de blir konfrontert med problemet.
AP170208 Samme dag som Frps programkomité enstemmig foreslo å legge ned Politidirektoratet ( POD ), understreket Amundsen hvor viktig etaten er.
AP170208 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) må svare Stortinget på om han støtter å legge ned Politidirektoratet , slik programkomiteen i hans eget parti foreslår.
AP170208 Amundsen uttalte tirsdag kveld følgende til NTB om saken : ¶ - Politidirektoratet løser sentrale oppgaver som er nødvendig for hele politiet, for eksempel IKT-tjenester som understøtter politiet over hele landet.
AP170208 - Er statsråden fortsatt uenig med Fremskrittspartiets programkomité i at Politidirektoratet bør legges ned og hvis ikke, hvorfor ?
AP170208 Samme dag som Frps programkomité enstemmig foreslo å legge ned Politidirektoratet ( POD ), understreket Amundsen hvor viktig etaten er.
AP170208 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) må svare Stortinget på om han støtter å legge ned Politidirektoratet , slik programkomiteen i hans eget parti foreslår.
AP170208 Amundsen uttalte tirsdag kveld følgende til NTB om saken : ¶ - Politidirektoratet løser sentrale oppgaver som er nødvendig for hele politiet, for eksempel IKT-tjenester som understøtter politiet over hele landet.
AP170208 - Er statsråden fortsatt uenig med Fremskrittspartiets programkomité i at Politidirektoratet bør legges ned og hvis ikke, hvorfor ?
AP170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
AP170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
AP170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
DB170207 Sp-lederen synes det er paradoksalt at Frp i regjering har stått for en styrking av Politidirektoratet når programkomiteen, med Frp-nestleder Per Sandberg i spissen, nå tydeligvis ønsker det motsatte.
DB170207 Ola Borten Moe raser mot veksten i Politidirektoratet : ¶
DB170207 Lovte å legge ned Politidirektoratet .
DB170207 I 2012 sa Frp-leder Siv Jensen at Politidirektoratet ( POD ) måtte legges ned.
DB170207 Det er ikke første gang Frp går inn for å legge ned Politidirektoratet .
DB170207 Der foreslås det at Frp skal gå inn for å nedlegge Politidirektoratet ( POD ).
DB170207 - Den viktigste handlingen er den man gjør når man har statsråden, og her har Frp bygget opp Politidirektoratet i stedet for å bygge det ned.
DA170207 | Forvirrende svar fra Frp om Politidirektoratet
DA170207 Statsminister Erna Solberg ( H ) sa mandag at det var en viss vekst i Politidirektoratet , men at det var en « veldig vekst ute i politiet også ».
DA170207 Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa i fjor at en nedleggelse av Politidirektoratet uten forbehold ville være for voldsomt, men at de mente Pods rolle burde vurderes.
DA170207 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sa mandag at nedleggelse av Politidirektoratet ikke er veien å gå.
DA170207 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sa mandag at det å legge ned Politidirektoratet ikke var veien å gå.
DA170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sa programkomiteens nestleder Harald T.
DA170207 - Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det ? svarte Amundsen på spørsmål fra Trønder-Avisa om nedleggelse av Politidirektoratet ( Pod ).
DA170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som er leder for justiskomiteen på Stortinget, til NTB.
DA170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som er leder for justiskomiteen på Stortinget, til NTB.
DA170207 - Politidirektoratet leverer en del fundamentale oppgaver som generelt trengs i hele Politi-Norge.
DA170207 Statsminister Erna Solberg ( H ) sa mandag at det var en viss vekst i Politidirektoratet , men at det var en « veldig vekst ute i politiet også ».
DA170207 Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa i fjor at en nedleggelse av Politidirektoratet uten forbehold ville være for voldsomt, men at de mente Pods rolle burde vurderes.
DA170207 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sa mandag at nedleggelse av Politidirektoratet ikke er veien å gå.
DA170207 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sa mandag at det å legge ned Politidirektoratet ikke var veien å gå.
DA170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sa programkomiteens nestleder Harald T.
DA170207 - Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det ? svarte Amundsen på spørsmål fra Trønder-Avisa om nedleggelse av Politidirektoratet ( Pod ).
DA170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som er leder for justiskomiteen på Stortinget, til NTB.
DA170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som er leder for justiskomiteen på Stortinget, til NTB.
DA170207 - Politidirektoratet leverer en del fundamentale oppgaver som generelt trengs i hele Politi-Norge.
BT170207 En mann bevæpnet med kniv og kubein oppførte seg truende, fremgår det av en rapport fra Vest politidistrikt til Politidirektoratet .
BT170207 Likevel har Politidirektoratet sagt eksplisitt at de behandler ulovlig rusmidler annerledes enn lovlige i slike saker, fordi « enhver bruk representerer et misbruk ».
BT170207 UENIG : Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sa mandag at det å legge ned Politidirektoratet ikke var veien å gå.
BT170207 Statsminister Erna Solberg ( H ) sa mandag at det var en viss vekst i Politidirektoratet , men at det var en « veldig vekst ute i politiet også ».
BT170207 Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa i fjor at en nedleggelse av Politidirektoratet uten forbehold ville være for voldsomt, men at de mente Pods rolle burde vurderes.
BT170207 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sa mandag at nedleggelse av Politidirektoratet ikke er veien å gå.
BT170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sa programkomiteens nestleder Harald T.
BT170207 - Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det ? svarte Amundsen på spørsmål fra Trønder-Avisa om nedleggelse av Politidirektoratet ( Pod ).
BT170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som er leder for justiskomiteen på Stortinget, til NTB.
BT170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som er leder for justiskomiteen på Stortinget, til NTB.
BT170207 » | Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet
BT170207 - Politidirektoratet leverer en del fundamentale oppgaver som generelt trengs i hele Politi-Norge.
BT170207 ) er nestleder, går enstemmig inn for å legge ned Politidirektoratet .
AP170207 Politidirektør Odd Reidar Humlegård leder politidirektoratet .
AP170207 Les om hvordan Politidirektoratet har brukt noen av ressursene sine under Frp : ¶
AP170207 Justispolitisk talsmann for Fremskrittspartiert, Ulf Leirstein, sier det er justisfraksjonen til Frp som har spilt inn til partikomiteen at Politidirektoratet bør legges ned.
AP170207 Justispolitiker for Frp sier de er uenig med Høyre om nedleggelse av Politidirektoratet ..
AP170207 Før valget i 2013 lovte Frp å legge ned Politidirektoratet i sin daværende form.
AP170207 Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet .
AP170207 Behandles i mai ¶ Politidirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er det øverste ledelsesnivået i politiet.
AP170207 - Å legge ned Politidirektoratet er uansvarlig.
AP170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet ( Pod ) og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sier programkomiteens nestleder Harald T.
AP170207 - Hvorfor er ikke Politidirektoratet lagt ned allerede ?
AP170207 » | Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet - igjen ¶
AP170207 | Uenighet i Frp om avvikling av Politidirektoratet
AP170207 Senterpartiet : Politidirektoratet har for mye makt ¶
AP170207 Nei : Justispolitisk talsmann, Ulf Leirstein fra Frp vil ikke beholde Politidirektoratet .
AP170207 Mange i Frp har vært kritiske til at pengene som bevilges til Politidirektoratet , brukes til byråkrati, ikke til rene polititjenester.
AP170207 Lovpriste Politidirektoratet
AP170207 Ja : Justisminister Per-Willy Amundsen fra Frp vil beholde Politidirektoratet .
AP170207 Ifølge avisen lovpriste justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) Politidirektoratet .
AP170207 I dag ble det kjent at både en enstemmig programkomité og justispolitisk talsmann Ulf Leirstein i Fremskrittspartiet vil legge ned Politidirektoratet .
AP170207 Han vil beholde Politidirektoratet ( POD ).
AP170207 Han sier videre i intervjuet at Politidirektoratet leverer en del fundamentale oppgaver som generelt trengs i hele Politi-Norge, og at det er mange områder hvor Politidirektoratet er viktig.
AP170207 Han sier videre i intervjuet at Politidirektoratet leverer en del fundamentale oppgaver som generelt trengs i hele Politi-Norge, og at det er mange områder hvor Politidirektoratet er viktig.
AP170207 En enstemmig programkomité i Fremskrittspartiet vil legge ned Politidirektoratet .
AP170207 - Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det ? svarte Amundsen på spørsmål fra Trønder-Avisa om nedleggelse av Politidirektoratet .
AP170207 - Hvorfor er ikke Politidirektoratet lagt ned allerede ?
AP170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Tajik til NTB.
AP170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Tajik til NTB.
AP170207 - Politidirektoratet løser sentrale oppgaver som er nødvendig for hele politiet, for eksempel IKT-tjenester som understøtter politiet over hele landet.
AA170207 | Justisministeren hyller Politidirektoratet
AA170207 Mandag lovpriste justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) Politidirektoratet .
AA170207 - Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det ? svarer Amundsen på spørsmål fra Trønder-Avisa om nedleggelse av Politidirektoratet .
AA170207 - Politidirektoratet leverer en del fundamentale oppgaver som generelt trengs i hele Politi-Norge.
AA170207 | Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet
AA170207 Politireformen gjør Politidirektoratet ( POD ) overflødig, mener Fremskrittspartiets programkomité, som enstemmig foreslår å legge ned etaten.
AA170207 Politidirektør Odd Reidar Humlegård er sjef for Politidirektoratet .
AA170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sier programkomiteens nestleder Harald T.
AA170207 Politidirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er det øverste ledelsesnivået i politiet.
AA170207 | Amundsen : - Ikke aktuelt å legge ned Politidirektoratet
AA170207 Statsminister Erna Solberg ( H ) sa mandag at det var en viss vekst i Politidirektoratet , men at det var en " veldig vekst ute i politiet også ".
AA170207 Lederen i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa i fjor at en nedleggelse av Politidirektoratet uten forbehold ville være for voldsomt, men at de mente Pods rolle burde vurderes.
AA170207 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier det ikke er aktuell politikk for regjeringen å legge ned Politidirektoratet denne stortingsperioden.
AA170207 En enstemmig programkomité i Frp foreslår å legge ned Politidirektoratet .
AA170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sa programkomiteens nestleder Harald T.
AA170207 - Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det ? svarte Amundsen på spørsmål fra Trønder-Avisa om nedleggelse av Politidirektoratet ( Pod ) i et intervju gjort mandag.
AA170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som er leder for justiskomiteen på Stortinget, til NTB.
AA170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som er leder for justiskomiteen på Stortinget, til NTB.
AA170207 - Politidirektoratet løser sentrale oppgaver som er nødvendig for hele politiet, for eksempel IKT-tjenester som understøtter politiet over hele landet.
VG170206 Ifølge Politidirektoratet har hun nemlig også beholdt tittelen « politimester » - i teorien.
VG170206 Hun er nå seksjonsleder i Politidirektoratet .
VG170206 Det var for å redusere antall politimestre som satt med åremål utover da reformen skule tre i kraft, sier Frode Aarum, seksjonsleder ved seksjon for arbeidsrett i Politidirektoratet , til VG.
DB170206 På søkerlista står også politiinspektør og sjef ved Sentrum politistasjon Tore Soldal ( 59 ), konstituert visepolitimester i Oslo, Gro Smogeli ( 56 ), seksjonssjef I Oslo-politiet Audun Kristiansen ( 60 ), avdelingsleder og politiinspektør i Politidirektoratet Hege Naustdal ( 46 ), samt avsnittssjef og politioverbetjent Tor Svene Paulsen ( 52 ).
AP170205 Dette må ledelsen både i Justisdepartementet og Politidirektoratet ta inn over seg.
AA170205 Politidirektoratet avviste hele 98 av klagene.
DB170202 Når det er sagt, har vi klare forventninger til å ta igjen etterslepet i 2017, sier HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet i en pressemelding.
DB170202 Ferske tall fra Politidirektoratet ( POD ) viser nemlig at bare halvparten av politistudentene var i arbeid ved utgangen av året.
BT170201 Noralv Distad er en av tre ordførere i Sogn og Fjordane som klager til Politidirektoratet fordi lensmannskontoret er bestemt nedlagt.
BT170201 Han er kritisk til at Politidirektoratet vil legge ned lensmannskontoret i kommunen.
FV170131 Lensmannskontorene i Lyngdal og Kvinesdal ble bestemt lagt ned da Politidirektoratet i begynnelsen av januar støttet politimester Kirsten Lindebergs tilrådning om å legge ned tolv lensmannskontor i Agder politidistrikt.
FV170131 Lensmannskontorene i Lyngdal og Kvinesdal ble bestemt lagt ned da Politidirektoratet i begynnelsen av januar støttet politimester Kirsten Lindebergs tilrådning om å legge ned tolv lensmannskontor i Agder politidistrikt.
BT170126 Opptil 140 årsverk kan måtte kuttes, anslår han i et brev til Politidirektoratet .
SA170125 Sannheten er at Politidirektoratet stikker av med alle pengene.
SA170125 Legg ned Politidirektoratet , ikke nedlegg lensmannskontorene i Fitjar, Sveio, Tysvær, Etne, Hjelmeland, Klepp, Hå, Gjesdal og Bjerkrheim, styrk lokalsykehusene og sikre et slagkraftig Heimevern over hele landet.
SA170125 januar kom Politidirektoratet med sin innstilling på hvor mange og hvilke lokalsamfunn som skal miste tryggheten i hverdagen.
AP170124 Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at Politidirektoratet nå arbeider med å få spredt gode erfaringer og rutiner i enkelte politidistrikter ut til de øvrige, slik at det blir en tettere og likere oppfølging av utsatte barn, uavhengig av hvor de bor i landet.
DB170117 Stortinget ber regjeringen om å utvide kommunenes klagerett slik at den ikke kun gjelder prosessen ved reformen, men også det materielle innholdet i vedtaket som er fattet av Politidirektoratet . 3.
DB170117 Seksjonsleder Hans Bakke i Politidirektoratet mener politimesterne har gjennomført åpne og ryddige lokale prosesser med god involvering av berørte kommuner og tjenestemannsorganisasjoner.
DB170117 Sammen med hele resten av partiets stortingsgruppe, reagerer hun på at Politidirektoratet har tatt seg friheter med gjennomføringen av reformen.
DB170117 - Stortinget har gitt Politidirektoratet stor innflytelse på gjennomføringen av reformen, og vi mener flere av føringene ikke er fulgt opp, utdyper hun til Dagbladet.
DB170117 * Politidirektoratet ( POD ) skal komme med sin endelige innstilling til ny tjenestestedstruktur i midten av januar.
FV170116 AGDER : En innbyggerundersøkelse gjort av Ipsos MMI for Politidirektoratet i 2016, viser at stadig flere har tillit til politiet.
DB170116 - Vi ser stadig at Politidirektoratet bruker penger på seg sjøl, som skaper stor frustrasjon og sinne, sier Ekeberg.
DB170116 - Vi har 300 stillinger i Politidirektoratet og et hundretalls stillinger i ulike departement, som heller burde bli brukt til å ha nærpoliti, sa Mood til Dagbladet.
SA170115 Som et kortsiktig tiltak ble Øst politidistrikt tildelt ekstra midler fra Politidirektoratet i slutten av august 2016.
DB170114 Vi har 300 stillinger i Politidirektoratet og et hundretalls stillinger i ulike departement, som heller burde bli brukt til å ha nærpoliti.
AP170114 Som et kortsiktig tiltak ble Øst politidistrikt tildelt ekstra midler fra Politidirektoratet i slutten av august 2016.
AP170114 Politidirektoratet la fredag frem sitt endelige vedtak om lokal organisering, som innebærer at antall lensmannskontorer og politistasjoner reduseres fra 340 til 221.
AP170114 Politidirektoratet la fredag frem sitt endelige vedtak om lokal organisering, som innebærer at antall lensmannskontorer og politistasjoner reduseres fra 340 til 221.
FV170113 | Endelig struktur for Agder politidistrikt klar ¶ Politidirektoratet støtter Lindebergs tilrådning om ny struktur for Agder-politiet.
FV170113 OSLO : Politidirektoratet støtter politimester Kirsten Lindebergs tilrådning om å redusere antall lensmanns- og politistasjonsdistrikter fra 25 til 11, samt redusere antall lensmannskontorer og politistasjoner fra 27 til 15.
FV170113 Nå starter en periode på åtte uker der berørte kommuner har anledning til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet på beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner, heter det i pressemeldingen fra Agder-politiet.
FV170113 I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagte lensmannskontorer likevel skal videreføres.
FV170113 Forslaget gikk videre til Politidirektoratet , som altså har besluttet å redde fire kontorer fra nedleggelse.
FV170113 - Jeg er naturlig nok godt fornøyd med at Politidirektoratet støtter opp om tilrådningen for Agder politidistrikt.
DB170113 | Se hvilke 126 politistasjoner som forsvinner ¶ ¶ 126 POLITISTASJONER : Totalt 126 politistasjoner skal bort, varslet Politidirektoratet fredag.
DB170113 I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagte lensmannskontorer likevel skal videreføres.
DB170113 Fredag kunne Politidirektoratet melde om at 126 av politiets tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes.
DB170113 I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagte lensmannskontorer likevel skal videreføres.
DB170113 Forslaget gikk videre til Politidirektoratet , som altså har besluttet å redde fire kontorer fra nedleggelse.
BT170113 I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagte lensmannskontorer likevel skal videreføres.
BT170113 Forslaget gikk videre til Politidirektoratet , som altså har besluttet å redde fire kontorer fra nedleggelse.
BT170113 Politidirektoratet har også vedtatt å opprette sju nye tjenestesteder : Evenes lensmannskontor ( Nordland ), Røst lensmannskontor ( Nordland ), Trondheim lufthavn lensmannskontor ( Trøndelag ), Bergen lufthavn politistasjon ( Vest ), Stavanger lufthavn politistasjon ( Sør-Vest ), Byremo lensmannskontor ( Agder )
BT170113 Selv om Politidirektoratet nå har fattet vedtak, er det klageadgang frem til 10. mars for kommunene.
BT170113 Fredag presenterte Politidirektoratet hvordan norsk politi skal organiseres. 1. januar 2018 er datoen da ny organisasjon skal være på plass. 126 lensmannskontorer legges ned i Norge, 17 av dem i Vest politidistrikt.
AP170113 I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagte lensmannskontorer likevel skal videreføres.
AP170113 Forslaget gikk videre til Politidirektoratet , som altså har besluttet å redde fire kontorer fra nedleggelse.
SA170112 Politidirektoratet ( POD ) og Arbeidstilsynet er også varslet.
SA170112 Våpeneiere kan få opplysninger om innlevering og etterregistrering av våpen hos nærmeste politimyndighet eller Politidirektoratet . ( ©NTB ) ¶
FV170112 Spesialenheten for politisaker, Politidirektoratet og Arbeidstilsynet er varslet om hendelsen, opplyser politiet. ( ©NTB ) ¶
FV170112 Om det kommer klager, vil Politidirektoratet vurdere om lensmannskontorer som er på lista, likevel har livets rett.
FV170112 Politidirektoratet ( POD ) kommer med sin endelig innstilling til ny tjenestestruktur neste uke.
DB170112 Borge mener likevel at deling av videoer som viser vold og annen kriminalitet gjerne vil ha en negativ effekt : ¶ - Politidirektoratet har ikke kunnskap om hvorvidt publisering av filmer på internett av privatpersoner eller media i seg selv har noen forebyggende effekt.
BT170112 Spesialenheten for politisaker, Politidirektoratet og Arbeidstilsynet er varslet om hendelsen, opplyser politiet.
AP170112 Spesialenheten for politisaker, Politidirektoratet og Arbeidstilsynet er varslet om hendelsen, opplyser politiet.
DN170111 3 I 2014 møttes Justisdepartementet og Politidirektoratet .
AP170111 Schilling leste også opp det regelverket som ble utarbeidet, først av Oslo politidistrikt og senere av Politidirektoratet om politiets kontakt med informanter.
FV170110 | Ber Politidirektoratet redde flere lensmannskontor ¶
FV170110 Senterpartiet krever at Politidirektoratet griper inn og sørger for at det blir flere tjenestesteder.
FV170110 Hun ber Politidirektoratet gripe inn.
FV170110 Politidirektoratet får siste ord.
FV170110 Politidirektoratet ( POD ) kommer med sin endelig innstilling til ny tjenestestruktur neste uke.
FV170110 | Ber Politidirektoratet redde flere lensmannskontor ¶
FV170110 Senterpartiet krever at Politidirektoratet griper inn og sørger for at det blir flere tjenestesteder.
FV170110 Hun ber Politidirektoratet gripe inn.
FV170110 Politidirektoratet får siste ord.
FV170110 Politidirektoratet ( POD ) kommer med sin endelig innstilling til ny tjenestestruktur neste uke.
DB170110 VIL BE OM REDEGJØRELSE : Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil be Politidirektoratet om en redegjørelse om kvinneandelen i norsk politi.
DB170110 Han skriver i en epost til Dagbladet at han vil be om en redegjørelse fra Politidirektoratet ( POD ) om kvinneandelen i norsk politi.
DB170110 - Jeg vil i tildelingsbrevet til Politidirektoratet for 2017 be om at direktoratet redegjør i årsrapporten for status og for hvilke tiltak som er iverksatt for å øke andelen kvinnelige ledere dersom denne er under 40 prosent.
DB170110 Politidirektoratet skal også utarbeide en tilstandsrapport for likestilling, skriver Amundsen i en epost til Dagbladet.
AP170109 » Ett av forslagene en samlet programkomité foreslår her, er å legge ned Politidirektoratet og « overføre disse oppgavene til politidistriktene, særorganene og Justis- og beredskapsdepartementets politiavdeling. » - Stortinget, ikke Politidirektoratet skal bestemme hvor det skal være lensmannskontor, mener Sps programkomité.
AP170109 Ja til å legge ned Politidirektoratet
AP170109 » - Stortinget, ikke Politidirektoratet skal bestemme hvor det skal være lensmannskontor, mener Sps programkomité.
DB170105 Politidirektoratet er nå bedt om å vurdere hva slags elektronisk kontroll som kan være aktuelt for utlendinger, om det er alternativer til fotlenker, hva slike kontrollverktøy vil koste, og om det er behov for regelendringer for ta dem i bruk.
AP170105 Rett før jul leverte Politidirektoratet en utredning om mulighetene for å bruke elektronisk kontroll på utlendinger eller asylsøkere som man frykter vil unndra seg uttransportering.
AP170105 Politidirektoratet er nå bedt om å vurdere hva slags elektronisk kontroll som kan være aktuelt for utlendinger, om det er alternativer til fotlenker, hva slike kontrollverktøy vil koste og om det er behov for regelendringer for ta dem i bruk.
AP170105 Rett før jul leverte Politidirektoratet en utredning om mulighetene for å bruke elektronisk kontroll på utlendinger eller asylsøkere som man frykter vil unndra seg uttransportering.
AP170105 Politidirektoratet er nå bedt om å vurdere hva slags elektronisk kontroll som kan være aktuelt for utlendinger, om det er alternativer til fotlenker, hva slike kontrollverktøy vil koste og om det er behov for regelendringer for ta dem i bruk.
AP161018 Han « ser svært alvorlig på Riksrevisjonens merknader og funn, de svakhetene som påpekes og det faktum at instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ikke er fulgt opp av Politidirektoratet ( POD ) og Justis- og beredskapsdepartementet på en fullt ut tilfredsstillende måte.
AP161018 Amundsen vil be Politidirektoratet om å vurdere hvordan instruksen skal etterleves.
VG161013 Størst er reduksjonen på vinningslovbrudd, viser tall fra Politidirektoratet .
VG161013 Antall voldtektsanmeldelser har i samme periode økt med hele 22 prosent, mens anmeldelser for seksuell omgang med barn under 16 år har økt med 68 prosent, ifølge nye tall fra Politidirektoratet .
VG161013 - Årsakene til økningen i voldtektsanmeldelsene er ukjent, skriver Politidirektoratet i rapporten, men de spekulerer i at økningen kan skyldes flere nettrelaterte voldtekter.
AP161013 Nå har Politidirektoratet meldt at det ser ut til at de har noe forsinkelse slik at det ikke kommer på plass før i starten av 2018.
SA160915 Vil vil neppe se anti-drone-ørner i aksjon i Norge med det første, Politidirektoratet opplyser at norsk politi ikke har noen planer om tilsvarende bruk av ørner.
AP160901 Politidirektoratet opplyste denne uken om en ¶ i år - noe som kan skyldes gjeninnføringen av grensekontroll i flere europeiske land.
AA160901 Politidirektoratet opplyste denne uken om en ¶ i år - noe som kan skyldes gjeninnføringen av grensekontroll i flere europeiske land.
AP160831 Så langt i år har likevel to av barna som satt lengst hatt en oppholdstid bak gjerdene på 18 og 24 døgn, viser statiskikk sendt fra Politidirektoratet på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160831 Ifølge Politidirektoratet hadde fem av de 41 barnefamiliene bort- eller utvisningssak, mens de resterende hadde avslag på asylsøknad. Én familie hadde avslag etter Dublin-forordningen.
AP160831 Så langt i år har likevel to av barna som satt lengst hatt en oppholdstid bak gjerdene på 18 og 24 døgn, viser statiskikk sendt fra Politidirektoratet på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160831 Ifølge Politidirektoratet hadde fem av de 41 barnefamiliene bort- eller utvisningssak, mens de resterende hadde avslag på asylsøknad. Én familie hadde avslag etter Dublin-forordningen.
AA160831 Publikum har derfor sikret seg ved å bestille pass til hele familien uansett reisemål utenfor Norges grenser, sier seksjonssjef Steinar Talgø i Politidirektoratet .
AA160831 Ifølge Politidirektoratet har det vært en stor økning i utstedelsen av ordinære pass i inneværende år.
AA160831 I juni og juli ble det totalt utstedt 9279 nødpass i Norge, mot 15.275 i samme periode i fjor, opplyser Politidirektoratet .
AP160715 Per Annar Holm ¶ Politidirektoratet har ikke satt stab ¶
AP160710 Ifølge Politidirektoratet er det registrert litt over 50 000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17 985 rifler og 32 767 pistoler.
AP160710 Ifølge Politidirektoratet er det registrert litt over 50 000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17 985 rifler og 32 767 pistoler.
AP160620 Politidirektoratet : Ingen garanti mot mer trøbbel ¶ Politidirektoratet understreker at det er vanskelig å gi noen garanti mot lignende hendelser i fremtiden.
AP160620 Ifølge Politidirektoratet oppsto feilen som følge av feil i nytt nettverksutstyr under flytting av et nytt datasenter.
AP160620 I 2011 startet Politidirektoratet arbeidet med et enormt IT-løft som skulle fullføres innen 2021.
AP160620 Avdelingsdirektør for IKT i Politidirektoratet , Cato Ringdal.
AP160620 Politidirektoratet : Ingen garanti mot mer trøbbel ¶
AP160423 Etter at Anders Anundsen ble justisminister har antall ansatte i Politidirektoratet økt med over 50 prosent, det vil si med nesten 100.
AP160412 I Politidirektoratet poengterer de at Justisdepartementet, Riksadvokaten og de selv legger føringer for hva politiet skal konsentrere seg om.
AP160412 Det har vært en prioritert oppgave for politiet gjennom flere år å bekjempe bruk av narkotika blant unge og hindre nyrekruttering, sier Astrid Birgitte Borge, seksjonssjef i Politidirektoratet ( POD ).
AP160412 Borge i Politidirektoratet er tydelig på at det ikke er, og heller ikke har vært, prioritert av politiet å straffeforfølge rusmisbrukere.
AP160412 - Oppklaringsprosenten alene er derfor ikke førende for hvilke straffesaker som prioriteres, sier Astrid Borge i Politidirektoratet .
AP160304 | Politiet kan for lite om hatkriminalitet ¶ Politidirektoratet erkjenner at etaten må bli bedre til å håndtere hatkriminalitet og vurderer nasjonale retningslinjer.
AP160304 - Politidirektoratet er kjent med at politidistriktene har ulikt fokus på hatkriminalitet, skriver seksjonssjef Erling Børstad i Politidirektoratet ( POD ) i et brev til Oslo politidistrikt, som Vårt Land gjengir deler av fredag.
AP160304 - Politidirektoratet er kjent med at politidistriktene har ulikt fokus på hatkriminalitet, skriver seksjonssjef Erling Børstad i Politidirektoratet ( POD ) i et brev til Oslo politidistrikt, som Vårt Land gjengir deler av fredag.
AP160225 Det fremgår av det ferske tildelingsbrevet til Politidirektoratet .
AP160223 | Her trekker politiet grensen for Odins soldater ¶ Politidirektoratet sier at Odins soldater vil bli stoppet om de organiserer ordenspatruljer og borgervern.
AP160223 Fagdirektør i Politidirektoratet , Atle Roll-Matthiesen.
AP160223 - Misliker symbolbruk og kriminelle medlemmer ¶ Politidirektoratet har nå kommet med en vurdering av organisasjonen og deres aktivitet.
AP160223 Det er opp til Politidirektoratet å vurdere om Odins Soldater bryter straffeloven eller politiloven.
AP160219 Hun viser til at KS, Politidirektoratet og flere kommuner har pekt på langtidsfravær som et problem.
AP160219 Hun viser til at KS, Politidirektoratet og flere kommuner har pekt på langtidsfravær som et problem.
AP160219 Ann-Kristin Kvilekval, visepolitidirektør i Politidirektoratet
AP160211 Politidirektoratet bemerker at politibemannede grenseoverganger ikke utelukkende er betjent av polititjenestemenn, men også av sivilt ansatte grensekontrollører med begrenset politimyndighet.
AP160211 Politidirektoratet bemerker at det er uklart om bestemmelsen gir adgang for personer uten visum å kunne legge frem sitt behov for beskyttelse før de har kommet inn i landet.
DB160210 Politidirektoratet støtter flere av forslagene, som biometrisk identifikasjon, men peker på at mange av innstrammingstiltakene vil være svært kostbare.
AP160203 I tillegg sendte Politidirektoratet ut en instruks om den felles dokumentkontrollen med den russiske grensevakten ved Storskog.
AP160131 Politidirektoratet ( POD ) mener politiinstruksen ikke gir noen hjemmel for bevæpning slik trusselnivået beskrives i dag.
AP160128 ¶ Frps justispolitiske talsperson Jan Arild Ellingsen mener det hviler et stort ansvar på Politidirektoratet hvis det nå skjer en terrorhandling - og politiet er ubevæpnet.
AP160128 februar, opplyser Politidirektoratet ( POD ).
AP160128 Politireformen kunne ha endt opp med å gi en blankofullmakt for sentralisering til Politidirektoratet , dersom Regjeringen fikk kjøre sitt eget løp.
AP160124 Neste morgen var det igjen kontakt med Politidirektoratet og PU om noten, uttaler Listhaug i en epost til NTB.
AP160119 Dette er det store bildet, slik ny statistikk fra Politidirektoratet tegner det.
AP160118 Politidirektoratet får nå bedre styringsinformasjon og mulighet til å gi barn et mer enhetlig tilbud.
AP160114 I forrige uke fikk alle politidistriktene i landet en henvendelse fra Politidirektoratet om å samle inn hittesykler til personer som skal returneres, fordi man trenger sykler å sende returnerte asylsøkere tilbake over grensen til Russland.
AP160113 Nå samler Politidirektoratet inn sykler for å sende flere den samme veien.
AP160113 I forrige uke fikk alle politidistriktene i landet en henvendelse fra Politidirektoratet .
AP160113 Politidirektoratet har bedt landets politidistrikter samle inn hittesykler slik at personer som skal returneres til Russland, kan sykle tilbake over grensen ved Storskog.
FV160105 Politidirektør Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
AP160105 Politidirektør Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
AP160105> Politidirektør Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
AP160105> target="avis" href= Politidirektør Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= Politidirektør Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Politidirektør Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Politidirektør Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Politidirektør Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Politidirektør Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet