AP170615 Fakta : Jakt med plotthund ¶ Plotthund er en amerikansk støver av coonhoundtypen og er en drivende, halsende hund.
AP170615 Fakta : Jakt med plotthund
AP170615 En førsteklasses plotthund skal kunne jage/holde viltet i 10 - 15 timer.
AP170614 Myndighetene har tidligere vært restriktive til å tillate løs plotthund fordi det er risiko for at de kan angripe sau og vilt som oppholder seg i området, men tillater det nå fordi det er en dramatisk situasjon at over 100 sauer er tatt av ulv.
AP170614 Plotthund er en amerikansk støver av coonhoundtypen og anses som en « løs på drevet halsende hund.
AP170614 Praksisen har i tråd med den nasjonale rovviltpolitikken vært restriktiv, men i forbindelse med alvorlige skadesituasjoner vil Miljødirektoratet nå i større grad tillate bruk av plotthund , »heter det på Regjeringens nettsider.
AP170614 Fakta : Dette er plotthund
AP170614 En førsteklasses plotthund skal kunne jage/holde viltet i 10 - 15 timer.
AP170614 Dette er en plotthund ¶ Plotthund er en amerikansk støver av coonhoundtypen og anses som en løs på drevet halsende hund.
AP170614 Dette er en plotthund
VG170613 Forrige uke ble det åpnet for å bruke såkalte løs, på drevet halsende hunder, blant annet med rasene foxhound eller plotthund , for å bli kvitt ulv i beiteområdene.
VG170613 Derfor har vi til nå vært svært restriktive når det gjelder bruk av plotthund .
AP170613 Myndighetene har tidligere vært restriktive til å tillate løs plotthund fordi det er risiko for at de kan angripe sau og vilt som oppholder seg i området, men tillater det nå fordi det er en dramatisk situasjon at over 100 sauer er tatt av ulv.
AP170613 Plotthund er en amerikansk støver av coonhoundtypen og anses som en « løs på drevet halsende hund.
AP170612 Setter inn løs plotthund i jakten ¶
AP170612 Det settes nå inn « løs plotthund » i jakten på ulven. ( illustrasjonsfoto ) ¶
AP170612 Derfor har vi også gitt tillatelse til at det brukes løs plotthund i jakten på ulven, sier han.
AP170612 Plotthund er en hundetype som også kan ta andre dyr og statssekretæren sier at de derfor har vært restriktive til å tillate dette tidligere.
VG170611 Tidligere denne uken ble det åpnet for å bruke såkalte løs, på drevet halsende hunder, blant annet rasen plotthund , for å bli kvitt ulv i beiteområdene.
VG170611 Derfor har vi til nå vært svært restriktive når det gjelder bruk av plotthund .
VG170611 Bruk av plotthund er en altfor høy pris å betale for å få tatt ulv, med tanke på annet dyremangfold og natur som skal ivaretas.
VG170611 - På grunn av den alvorlige situasjonen vi har sett i Gran og Hurdal, har vi besluttet at Miljødirektoratet i større grad skal tillate bruk av plotthund for å felle ulv, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, til VG.