DA171220 - Folkemøtene jeg holdt om pliktmeldingen var ikke for å lære opp folk, men for å fortelle om hva som lå i pliktmeldingen .
DA171220 - Folkemøtene jeg holdt om pliktmeldingen var ikke for å lære opp folk, men for å fortelle om hva som lå i pliktmeldingen.
VG170820 STÅR PÅ SITT : Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) trakk « pliktmeldingen », men holder fast på at pliktsystemet bør opphøre.
VG170820 I juni valgte fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) å trekke den såkalte « pliktmeldingen ».
NL170612 Etter at jeg valgte å trekke tilbake pliktmeldingen , har det kommet noen mildt sagt spesielle reaksjoner.
NL170612 Det ønsker jeg også, som var bakgrunnen for at jeg fremmet pliktmeldingen .
DA170601 Derfor gjør vi disse endringene for å skape forutsigbarhet og legitimitet i et system som skaper lønnsomhet og bosetning langs kysten, sa Sandberg da han presenterte pliktmeldingen i mars.
DN170317 Regjeringen la fredag frem pliktmeldingen , med forslag om å avvikle pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser.
DN170317 Regjeringen la i dag frem pliktmeldingen , og foreslår i den å avvikle pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser.