BT170613 I dommen slås det fast at oppholdskommunen, ikke plasseringskommunen skal betale.
BT170613 Hønen ligger i Ringerike kommune, og striden har handlet om Ringerike eller plasseringskommunen skal betale for omsorgstjenester til disse fire beboerne.
BT170613 Helse- og omsorgsdepartementet sendte nylig ut et forslag om en lovendring som medfører at det alltid vil være oppholdskommunen som skal dekke utgifter for en brukers opphold på en institusjon, og ikke plasseringskommunen .
DA170328 - Hensikten med ordningen er at plasseringskommunen , i dette tilfellet Stavanger, tar et moralsk ansvar for det som har skjedd med disse barna og ber om unnskyldning, sier Bjørnestad. 106 avslag ¶