DB171216 Etter 15 år med planlegging , som i ettertid har vist seg altfor dårlig, startet byggingen i 2006.
NL171214 Hovedoppgaven for et slikt regionråd bør være i hovedsak være en overordnet strategi for landsdelen, og planlegging og gjennomføring av de store prosjektene.
SA171213 Ryfast er under bygging, Rogfast og ny E39 sørover er under planlegging .
DB171213 Oslo Konserthus stod ferdig i 1977 etter mange års planlegging , mens Grieghallen i Bergen åpnet dørene i 1978.
AA171212 Det legges ned utrolig mye arbeid i planlegging og koordinering av en slik tur, og da er det bra at selve gjennomføringen også blir så vellykket, sier Tonning-Olsen.
SA171211 Dette er naturligvis noe man venner seg til, men det er ikke veldig god planlegging .
FV171211 Dette er naturligvis noe man venner seg til, men det er ikke veldig god planlegging .
AP171211 Dette er naturligvis noe man venner seg til, men det er ikke veldig god planlegging .
AA171211 Han forteller om mye planlegging , men også en god del improvisasjon underveis.
AA171211 - Det var mye planlegging og spenning underveis, men utrolig gøy da tårnet til slutt sto på egen hånd, sier Osmund Bøe.
AA171211 Vær tidlig ute med kartlegging og planlegging for digitale muligheter som åpnes gjennom kommune- og regionreformene.
AA171211 Dette er naturligvis noe man venner seg til, men det er ikke veldig god planlegging .
BT171209 Slikt krever mye planlegging , og ikke minst finansiering.
BT171209 PLANLEGGING : Camilla Larsen og rådgiver Marit Bjørge snakker om fremtiden med den narkodømte 30-åringen.
NL171208 Dessverre er man på god vei til å tømme uttrykket for innhold gjennom svak ledelse, og lite langsiktig planlegging .
NL171205 Det er forståelig at det kan oppstå koordineringsproblemer med så store prosjekter på ett og samme område, men nettopp derfor må man anta at det foreligger grundig planlegging av hele byggevirksomheten.
NL171204 Et komplementært geologi-program « Go North » er under planlegging for å skaffe enda bedre viten om havbunnsgeologien i området.
AA171204 Større enheter gjør planlegging og arbeidsdeling enklere.
BT171203 Planlegging etter plan- og bygningsloven skal gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.
DB171202 - Han erkjenner å ha begått drapet, men nekter for at det skjedde etter forutgående planlegging .
BT171202 Kravene til faglig oppfølging er endret og blitt mer formelle, spissfindige og omfangsrike, uten at den tid som er til rådighet for planlegging og etterarbeid i det enkelte fag ( leseplikt ) er endret.
AP171202 - Min klient erkjenner straffskyld for forsettlig drap, men ikke for at det har vært en forutgående planlegging av drapet.
AP171202 Noen ganger trengte ting litt planlegging og kunne løses slik.
AP171201 Han deltok på et seminar om Iran på en øy utenfor Istanbul mens kuppforsøket foregikk, og anklages sammen med en annen av møtedeltagerne for å ha vært med på planlegging av kuppet.
BT171130 Bergen kommune oppretter derfor i 2018 en prosjektstilling der en jordmor vil lede arbeidet med planlegging av kommunal overtakelse av « jordmor hjem ».
AA171130 Når man ikke har nok tomter blir man ikke bare dårligere på planlegging , man må skaffe tomter gjennom ekspropriasjon og på det frie markedet.
SA171129 Lenge var virksomheten ut fra Lerwick og andre havner preget av tilfeldigheter, dårlig planlegging og minst like dårlige båter, mye fyll, angivere, sviktende disiplin og naive forestillinger om hvor lite tyskerne visste.
SA171128 Også forbrukerøkonom i Danske Bank, Anne Motzfeldt, mener planlegging er det viktigste grepet for å unngå en økonomisk smell.
FV171128 Også forbrukerøkonom i Danske Bank, Anne Motzfeldt, mener planlegging er det viktigste grepet for å unngå en økonomisk smell.
DB171128 Effektivisering krever planlegging og investeringer, noe som blir vanskeligere når det er usikkerhet rundt de årlige rammene for driften.
BT171128 Også forbrukerøkonom i Danske Bank, Anne Motzfeldt, mener planlegging er det viktigste grepet for å unngå en økonomisk smell.
AP171128 - Dette er mye penger, men med smart planlegging og smarte innkjøp kan man klare å bruke vesentlig mindre, sier Havdal.
AP171128 Også forbrukerøkonom i Danske Bank, Anne Motzfeldt, mener planlegging er det viktigste grepet for å unngå en økonomisk smell.
AA171128 Også forbrukerøkonom i Danske Bank, Anne Motzfeldt, mener planlegging er det viktigste grepet for å unngå en økonomisk smell.
DA171127 Denne forutsetningen ligger til grunn for Undervisningsbygg planlegging av skolen og derfor er sjansen for at man må igjennom en langdryg reguleringsprosess helt teoretisk, sier Geir Lippestad til Dagsavisen.
AP171125 Øyvind Vågnes skriver om et fiktivt litteraturhus under planlegging i romanen « Vesaas ».
AP171125 Øystein Vågnes skriver om et fiktivt litteraturhus under planlegging i romanen « Vesaas ».
NL171124 Vi politikere forvalter byens fremtid og det krever fremtidsrettet planlegging .
DB171124 Nå er situasjonen i Libanon tilbake til normalen, og dermed vil trolig israelerne fortsette sin militære planlegging .
DA171124 Det går også fram av brevet at « hovedvektene av timeforbruket » som FHI må betale for hos NHN, går til administrasjon, ledelse, planlegging , kategoristyring, analyser, systemutvikling og kompetanseutvikling.
AP171124 Oslo tingrett skriver : « I skjerpende retning har retten lagt vekt på at drapsforsøkene ble begått etter langvarig planlegging og på en særdeles hensynsløs og utspekulert måte.
SA171123 Derfor bør Fylkestinget fremfor å ta for drastiske beslutninger, se viktigheten av langsiktig planlegging rundt behovet for arbeidskraft, og unngå oppsigelser.
SA171123 PLANLEGGING : Setter man riktig pris kan forbrukeren planlegge og reelt vurdere om boligen er aktuell.
FV171123 PLANLEGGING : Setter man riktig pris kan forbrukeren planlegge og reelt vurdere om boligen er aktuell.
BT171123 Kritikken mot kommunens fortettingspolitikk er tiltakende, fordi boliger for tiden bygges fort og effektivt - og det skaper usikkerhet om planlegging og arkitektur holder mål.
BT171123 Bergen må finne ut hvordan byen skal utvikle seg raskt, uten at det går ut over planlegging , utforming og tilrettelegging.
AP171123 PLANLEGGING : Setter man riktig pris kan forbrukeren planlegge og reelt vurdere om boligen er aktuell.
AA171123 Foto : Morten Uglum ¶ PLANLEGGING : Setter man riktig pris kan forbrukeren planlegge og reelt vurdere om boligen er aktuell.
VG171122 Og staten trenger jo innvandringsregnskap, fremskrivninger og god planlegging , ikke høyttravende forskning i utenlandske tidsskrifter.
SA171122 Nok en gang pekes det på hvor vanskelig det er å gardere seg mot og avverge terrorangrep når det ikke er store grupper som står bak og lang og omfattende planlegging som ligger til grunn.
SA171122 Det hadde ikke gått uten nøye planlegging .
FV171122 Det hadde ikke gått uten nøye planlegging .
DA171122 Nok en gang pekes det på hvor vanskelig det er å gardere seg mot og avverge terrorangrep når det ikke er store grupper som står bak og lang og omfattende planlegging som ligger til grunn.
DA171122 Nok en gang pekes det på hvor vanskelig det er å gardere seg mot og avverge terrorangrep når det ikke er store grupper som står bak og lang og omfattende planlegging som ligger til grunn.
AP171122 Nok en gang pekes det på hvor vanskelig det er å gardere seg mot og avverge terrorangrep når det ikke er store grupper som står bak og lang og omfattende planlegging som ligger til grunn.
AP171122 Det hadde ikke gått uten nøye planlegging .
SA171121 Men med de firbeinte vennene følger også større forpliktelser ; de er dyrere, og det krever mer planlegging rundt ferier.
AP171121 Men med de firbeinte vennene følger også større forpliktelser ; de er dyrere, og det krever mer planlegging rundt ferier.
AA171121 Men med de firbeinte vennene følger også større forpliktelser ; de er dyrere, og det krever mer planlegging rundt ferier.
DB171120 Summen blir et svakt grunnlag for makthavere som vil ta gode valg og en solid ripe i lakken for regjeringens planlegging av kommunereformen.
DB171120 Det ligger store muligheter for effektivisering og langsiktig planlegging av boligprosjekter, kollektivutbygging og samferdselsinvesteringer i infrastruktur mellom for eksempel Oslo og Bærum, Skien og Porsgrunn, og Stavanger og Sandnes.
DA171120 ", og " Før var det tre dager til planlegging , nå er det en uke med lederstyrte aktiviteter.
VG171119 Ekstremistene har ikke lenger noe landområde hvor de kan drive rekruttering og planlegging av terror.
DN171118 Men en perfekt nedtur er avhengig av grundig planlegging og et godt linjevalg.
DB171118 - Han er blitt bedre på rutiner og planlegging av uker med kosthold, restitusjon og søvn.
DB171118 Norge var vertskap, men det var Nato som sto for planlegging og organisering.
DN171117 Dette notatet viste at status var i tråd med det som står om lønnsomhet i Stortingsproposisjonen om Goliat ( 2008-2009 ), og ble brukt som underlag for ODs planlegging av videre oppfølging, skriver Sølvberg. - ​Vil Oljedirektoratet nå oppdatere den samme analysen etter diskusjonen som er kommet opp ?
DN171117 - Sammen med annen informasjon som OD hadde i sitt system ble vurderingen brukt som underlag for planlegging av videre oppfølging, svarer Sølvberg i en epost.
DB171117 Hoffets medarbeidere bidrar videre med planlegging og gjennomføring av Kronprinsparets deltakelse i fondets aktiviteter, som en del av offisiell virksomhet, skriver Wold-Reitan.
AP171117 I oktober ble en håndfull krimtatarer arrestert og siktet for planlegging av terror.
SA171116 Det krever ekstra god planlegging og gjennomgang av lademuligheter underveis.
FV171116 Det krever ekstra god planlegging og gjennomgang av lademuligheter underveis.
DA171116 I filmen er Najar tett på under både kamphandlinger, bombeangrep, planlegging og utføring av sabotasjeangrep.
AP171116 Det krever ekstra god planlegging og gjennomgang av lademuligheter underveis.
AA171116 Det krever ekstra god planlegging og gjennomgang av lademuligheter underveis.
NL171115 Pasienter vil i større grad samarbeide med legene om planlegging og gjennomføring av behandlingen.
DB171115 I forslaget til statsbudsjett står : « Det kongelige hoff rapporterer gjennom sin årsrapport på hvor mye av de ansattes arbeidstid som medgår til forvaltningsoppgaver som planlegging , innhenting av tilbud og oppfølging av prosjekter og vaktmestertjenester, inkl. gartnertjenester, på de private kongelige eiendommene. » - I praksis betyr løsningen at de kongelige fra nå av får en
SA171114 Åge er god på systematikk og planlegging , og han har mye energi, sier Hollen.
SA171114 Klubben har tenkt å bruke pengegaven til å betale deler av et skolebygg som er under planlegging , og realisere planene om et sportell i nærheten.
BT171114 Åge er god på systematikk og planlegging , og han har mye energi, sier Hollen.
AP171114 Åge er god på systematikk og planlegging , og han har mye energi, sier Hollen.
AP171114 Klubben har tenkt å bruke pengegaven til å betale deler av et skolebygg som er under planlegging , og realisere planene om et sportell i nærheten.
AA171114 Åge er god på systematikk og planlegging , og han har mye energi, sier Hollen.
DA171113 Det skapte behovet for en felles planlegging av kollektivtrafikken i hovedstaden og den omliggende landkommunen Aker.
DA171113 På bildet ser vi også at Rosenkrantzgata er under planlegging , som ny hovedvei gjennom området.
SA171112 Vi trenger infrastruktur og gjennomført planlegging som gjør at folk kan og vil bli boende her.
SA171112 Her trenger vi virkelig infrastruktur og gjennomført planlegging som gjør at folk kan og vil bli boende her.
SA171111 - Den viktigste ingrediensen i en vellykket fest er gode artister, men før en kommer så langt er nøye planlegging alfa og omega.
AA171111 » Eller som Stortinget slo fast da Nye Veier ble dannet i 2015 : Selskapet skal drive « effektiv og helhetlig planlegging , utbygging, drift og vedlikehold av trafikksikre riksveier.
DA171110 Møbler til den stua er under planlegging .
SA171109 GULATING : Lagmannsretten legger til grunn at overgrepet skjedde etter en viss planlegging og tilrettelegging.
VG171108 Politiet mener samtaler mellom flere av de siktede forut det angivelige drapsforsøket på en 18 år gammel jente i Oppegård peker i retning av et æresmotiv og planlegging .
VG171108 Ifølge VGs opplysninger mener politiet at beslaglagte samtaler mellom impliserte familiemedlemmer forut for hendelsen støtter teorien om æresmotiv og forutgående planlegging .
VG171108 - Vi jobber ut fra flere teorier, både at handlingen skjedde uten og med forutgående planlegging , sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Heidi Reinholdt-Østbye, til VG.
VG171108 Bakgrunn : Tiltalt for planlegging av drap, ran og narkosmugling ¶
DA171108 - Dette er et skritt tilbake i forhold til regjeringens plan fra 2015 om at videre planlegging av riksvei 19 skulle ha en lang tunnel som utgangspunkt, sier avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen.
SA171107 Askedal er kritisk til det kan kaller for dårlig, politisk planlegging .
SA171107 - Dårlig planlegging
AA171107 Les også : Nå må jeg sove med fatle, skrive dette med en hånd, men det går over : Det ble en solskinnshistorie ¶ 1941 : Den tyske generalbyggeinspektør, senere Hitlers rustningsminister Albert Speer, leder Hitlers planlegging av prosjektet « Nordstern » eller « Neu-Drontheim », Øysand var av den tyske marineledelsen utsett som fremtidens største tyske krigshavn på
DB171106 På hjemmebane i USA hersker det nå en frykt for at de siste dagenes utvikling i spesialrådgiver Robert Muellers Russland-etterforskning har distrahert Donald Trumps planlegging av Asia-besøket.
VG171105 20 september varslet Norsk Industri og Bellona i VG at industriselskapene ville stoppe arbeidet med planlegging av sine fangstanlegg som en følge av kuttet i statsbudsjettet.
DB171105 Regissør Brett Ratner og produsentene var ikke særlig fornøyde med dette, da en filmscene krever nøye planlegging og budsjettering.
VG171104 Fransk politi har arrestert 10 personer som for planlegging av terror.
NL171103 Selv det mest optimistiske kommunekartet til statsråd Sanner hadde gitt for svake kommuner til å erstatte fylkeskommunens regionale oppgaver innenfor planlegging , utdanning, samferdsel, kulturforvaltning.
DN171103 Etter ti år med prosjekter og planlegging har Norge fått en digital ruteplanlegger for hele landet.
BT171103 Har vi tenkt gjennom hva dette har å si for planlegging av byer og transport ?
NL171102 Jernbanedirektørens uttalelser om Tromsbanen i de påfølgende samtaler og media-intervjuer må fortolkes i forhold til hva slags mandat og rolle JBD er tildelt i forbindelse med planlegging og bygging av nye jernbanestrekninger.
AP171102 I stedet for å overvåke passivt og vente på at en mistenkt tar steget fra planlegging til handling, har FBI rekruttert et stort nettverk av informanter i moskeer og muslimske miljøer.
AP171101 Midt på 90-tallet : Planlegging starter av en felles jagerflytype for USAs flyvåpen, US Marines ( verdens nest største flyvåpen ) og marinen ( som også har eget flyvåpen ). 2001 : Lockheed Martin vinner kontrakten om å bygge jagerflyet, som får navnet Joint Strike Fighter ( JSF ).
AP171031 Midt på 90-tallet : Planlegging starter av en felles jagerflytype for USAs flyvåpen, US Marines ( verdens nest største flyvåpen ) og marinen ( som også har eget flyvåpen ). 1999 : USA advarer Norge mot kjøp av europeiske kampfly, og sier at det kan skade forholdet. 2001 : Lockheed Martin vinner kontrakten om å bygge jagerflye
VG171030 Samtidig fortsetter videre søk og planlegging på Svalbard i samarbeid med Politiet og Sysselmannen.
SA171030 De får ikke delta i ukene med planlegging av kostymer, ei heller i praten dagen derpå.
DB171030 Hun mener planlegging er nøkkelen til å ikke bruke mer enn man har råd til.
AA171030 Hun mener planlegging er nøkkelen til å ikke bruke mer enn man har råd til.
AP171029 Det kunne gå raskt og uten årelang planlegging .
VG171027 ) var du visedirektør for planlegging i CIA. (...
AP171027 En « lærebok » i planlegging
AP171025 Bedre opplæring og planlegging er det som skal til for å redusere matmengden som kastes, mener ressurseksperten Hoover.
VG171024 Her ble det fremvist våpen og foretatt ytterligere planlegging , ifølge påtalemyndigheten.
VG171024 En 32-åring skal ha bistått med planlegging og videre gitt instruksjoner om hvor og når drapet skulle finne sted.
SA171024 Mangelen på planlegging utgjør en stor risiko, går det fram av rapporten.
SA171024 - Den føderale regjeringen har ikke satt i gang noen om helst slags form for omfattende strategisk planlegging for å håndtere klimatrusler, basert på informasjon om mulige økonomiske konsekvenser, heter det i rapporten.
SA171024 Selskapet var sykkel-VMs offisielle « hospitality manager », og ansvarlig for planlegging og kommersialisering av alle publikumsområdene langs løypen.
BT171024 Selskapet var sykkel-VMs offisielle « hospitality manager », og ansvarlig for planlegging og kommersialisering av alle publikumsområdene langs løypen.
AP171024 Planlegging av et nytt regjeringskvartal.
AP171024 Selskapet var sykkel-VMs offisielle « hospitality manager », og ansvarlig for planlegging og kommersialisering av alle publikumsområdene langs løypen.
AA171024 Mangelen på planlegging utgjør en stor risiko, går det fram av rapporten.
AA171024 - Den føderale regjeringen har ikke satt i gang noen om helst slags form for omfattende strategisk planlegging for å håndtere klimatrusler, basert på informasjon om mulige økonomiske konsekvenser, heter det i rapporten.
DA171023 Samtidig finnes det en del unike objekter, og flere kvalitative overraskelser som skyldes lang og solid planlegging .
NL171020 Vi spør hvordan møter og samhandling i organisasjoner og aktiviteter kan føre til deltakelse og medbestemmelse - og hvilke muligheter og utfordringer dette representerer for planlegging og organisering for kommuner og frivillige organisasjoner.
AP171018 Ifølge interesseorganisasjonen For Jernbane skyldes reduksjonen i jernbaneinvesteringer at planlegging av nye etapper ligger på etterskudd.
VG171017 De mister et fristed for å drive opplæring og planlegging av terroraksjoner.
VG171016 Michael Fassbender kom inn i « Snømannen»-prosjektet etter at det hadde vært i planlegging i flere år.
DA171015 Vegard Thise, prosjektleder for planlegging av bussveien i Statens vegvesen, sammen med Kolumbus-direktør Odd Aksland for to uker siden.
SA171013 Nå har de etter nøye planlegging fått samlet seg til en fellestur.
DB171013 Hensikten er å styrke samordning, planlegging og ledelse av landoperasjoner i Finnmark.
AP171013 Hensikten er å styrke samordning, planlegging og ledelse av landoperasjoner i Finnmark.
AP171013 Nå har de etter nøye planlegging fått samlet seg til en fellestur.
VG171012 195 millioner kroner skal brukes til videre drift ved Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad og 20 millioner kroner til planlegging av fullskala CO2-håndtering i Norge.
AA171012 Regjeringen vil sette av totalt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter i 2018.
AA171012 Her inngår blant annet planlegging av ny og lengre mellomplattform på Leangen stasjon, med adkomst fra ny veibru som skal gå over Trønderbanen.
AA171012 Regjeringen vil sette av totalt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter i 2018.
AA171012 Her inngår blant annet planlegging av ny og lengre mellomplattform på Leangen stasjon, med adkomst fra ny veibru som skal gå over Trønderbanen.
NL171011 Ullsfjordforbindelsen ( UFB ) er ennå ikke vedtatt, men for tre år siden vedtok Fylkestinget å iverksette planlegging .
NL171011 Samarbeidet er nødvendig for å sikre veksten i blå økonomi, og for å sikre data til kartlegging, planlegging og overvåkning.
NL171010 Disse folkevalgte har ansvar for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid og har ansvar for at konstitusjonelle regler om forholdet mellom regjering og nasjonalforsamling etterleves.
VG171009 Det gjelder blant annet spionasje fra andre land, forberedelser til cyberangrep og utenlandsk planlegging av terror på norsk jord.
NL171009 « Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå » ¶
NL171009 Både vegavdelingen og avdelingene på regionvegkontoret stiller sin organisasjon og fagkompetanse til disposisjon for den enkelte fylkeskommune i deres arbeid med utredning, planlegging , utvikling av kontraktsmaler, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesveg.
NL171009 juni 2017 : « Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå ».
DN171009 Dette tyder på nøye planlegging .
DB171009 - Dette skyldes god planlegging og forutsigbarhet.
AP171009 Dette tyder på nøye planlegging .
DB171008 Dette tyder på nøye planlegging .
AA171008 - Det ble tjent inn utrolig mye tid på god planlegging og koordinering av arbeidene, sier Wesøy. ( ©NTB ) ¶
AP171007 Dette tyder på nøye planlegging .
DA171006 Et slikt ankomstsenter var jo under planlegging en del år, men oppsto som følge av en krise.
AA171006 Totalt er over 180 kilometer med ny E6 under planlegging eller bygging mellom Ulsberg i sør og Nordlandsgrensa i nord.
BT171005 Bedre planlegging skal igjen gjøre Viking til Norges beste volleyballag.
AP171005 Dette tyder på nøye planlegging .
AA171005 Collinson bruker omlag en time om dagen til planlegging av tweetene.
AA171005 Dette tyder på nøye planlegging .
VG171004 Etter nedturen i mesterskapet valgte søsteren Ada å ta en pause fra landslaget på grunn av ledelse, planlegging , forberedelser og gjennomføring.
NL171004 For at frivillige skal kunne være en ressurs, må de involveres meningsfullt i beslutningstaking, planlegging og utforming av tjenestene de forventes å bidra til.
NL171004 Det er påvist at det tvert imot krever mye ressurser til planlegging og administrering for å nyttiggjøre seg de frivilliges bidrag på best mulig måte.
VG171003 Dette er imidlertid eksempler på hendelser vi vil få mer av fremover som følge av klimaendring, så det er grunn til å ta hensyn til det i videre planlegging .
SA171002 Det syns jeg er dårlig planlegging og i etterkant heller ikke vise handlekraft nok til å endre tidspunktet, det setter jeg store spørsmålstegn ved.
DA171002 RIF er en landsdekkende interesseorganisasjon for rådgivere og ingeniører innen rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen. ( ©NTB ) ¶
AP171002 På sakslisten denne aktuelle kvelden : « Planlegging av høstens dugnad ».
AP171002 Det syns jeg er dårlig planlegging og i etterkant heller ikke vise handlekraft nok til å endre tidspunktet, det setter jeg store spørsmålstegn ved.
AA171002 Vi har bidratt i planlegging av undervisning og forelesninger med målsetting om at studentene kommer ut i praksis med større bevissthet om det barn og unge etterspør.
DB170930 I går ble tyske nynazister tatt med kniver i bagasjen på Landvetter flyplass, og i morges ble ytterligere en person pågrepet på togstasjonen i Göteborg - siktet for planlegging av grov vold, ifølge Expressen.
DA170930 Ifølge Aftonbladet er vedkommende mistenkt for planlegging av grov mishandling.
AA170930 Han sier de tre personene er siktet for planlegging av grov mishandling.
AA170930 Han sier de tre personene er siktet for planlegging av grov mishandling.
DB170929 Jeg skal på en sports management-samling i Luca i neste uke, og så venter en ny runde med planlegging i Sør-Afrika.
DA170929 Vegard Thise, prosjektleder for planlegging av bussveien i Statens vegvesen, sammen med Kolumbus-direktør Odd Aksland.
AP170929 Dette er lagt på is i påvente av videre planlegging .
AA170929 - Som den første oppgaven på arkitektstudiet har studentene gjennomført et prosjekt fra idé til ferdigstilling i full skala, forklarer Bjørn Otto Braaten som er førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur og planlegging , og emneansvarlig for førsteårsstudentene.
DN170928 Men å basere seg på flaks er en dårlig rettesnor for langsiktig planlegging .
VG170926 Totalt 13 personer står tiltalt i straffesaken « Operasjon Sult », for blant annet narkotikaforbrytelser, planlegging av ran og drap og drapsforsøk.
VG170926 Totalt 13 personer står tiltalt i straffesaken som har fått kallenavnet « Operasjon Sult », for blant annet narkotikaforbrytelser, planlegging av ran og drap og drapsforsøk.
NL170926 Dette er noen eksempler, mange flere er under planlegging .
NL170926 - Er de klar over at Alta allerede har et helsetilbud som ligger langt over det man finner ellers i Finnmark og i en rekke andre kommuner i landet ? Planlegging av Alta nærsykehus er i full gang, hvor poliklinisk virksomhet skal økes med 80% og dagkirurgisk virksomhet skal økes med 115%.
DB170926 Er de klar over at Alta allerede har et helsetilbud som ligger langt over det man finner ellers i Finnmark og i en rekke andre kommuner i landet ? Planlegging av Alta nærsykehus er i full gang, hvor poliklinisk virksomhet skal økes med 80 prosent og dagkirurgisk virksomhet skal økes med 115 prosent.
DA170926 Når hele Bergen by blir en idrettsarena er det svak planlegging at helt avgjørende utgifter ikke er avklart på forhånd.
DB170925 Digitale verktøy gjør planlegging lettere : å bruke digital handleliste ( veldig gode apper finnes ) og handle på nettet gjør innkjøpene mer målrettede.
DA170925 Politico skriver at Kushner brukte en personlig server til å sende meldinger til tjenestemenn i Det hvite hus og rådgivere utenfor om mediedekning, planlegging av hendelser og andre problemer.
AP170925 - Det kom frem opplysninger både i dokumenter og forklaringer om at det var en norsk person som hadde spilt en ikke uvesentlig rolle når det gjaldt planlegging og tilrettelegging, sier Feydt.
VG170923 Jeg ser ikke noe dramatisk i dette, som skyldes at planlegging og gjennomføring har tatt lengre tid enn ventet.
DB170923 I all sin nitidige planlegging ender den taktisk orienterte sykkelsporten ofte slik uansett.
AA170923 Han har vært engasjert i håndballavdelingen, fotballavdelingen, gymnastikk- og turnavdelingen, vært kasserer for Furumoen skytebane og bidratt i planlegging og finansiering av lysløypa i Øyangen.
SA170922 Dette betyr mer forutsigbarhet når det kommer til planlegging og et enda større arrangement som har vist seg å være veldig attraktivt for både sponsorer og de største sykkellagene i verden », sier rittdirektør Roy Hegreberg ¶
FV170922 Dette betyr mer forutsigbarhet når det kommer til planlegging og et enda større arrangement som har vist seg å være veldig attraktivt for både sponsorer og de største sykkellagene i verden », sier rittdirektør Roy Hegreberg ¶
DB170922 - Folkefesten er en kombinasjon av god planlegging , de frivilliges innsats og ikke minst publikum.
AA170922 Med planlegging og bygging håper han at senter for psykisk helse kan stå ferdig i 2023, nesten 40 år etter at de første planene ble lansert.
VG170921 Foto : Roger Neumann /, VG ¶ 13 personer står i Oslo tingrett tiltalt for blant annet for narkotika, planlegging av ran, planlegging av drap og drapsforsøk.
VG170921 Foto : Roger Neumann /, VG ¶ 13 personer står i Oslo tingrett tiltalt for blant annet for narkotika, planlegging av ran, planlegging av drap og drapsforsøk.
VG170921 Med ørlite grann planlegging , bestiller dere en piknikkurv i forkant, og henter den på Café Jomfru Rigborg som ligger inne på slottets eiendom.
DB170921 - Feil i planlegging , samkjøring og flysikkerhet som var saksøktes ansvar, førte til at en ukvalifisert og uforberedt pilot ble presset inn i tjeneste for en farlig flytur i et gammelt fly over et ukjent fjellpass i dårlig vær, heter det i rettspapirene.
VG170920 I dag startet Sult-rettssaken hvor 13 personer står tiltalt, blant annet for narkotika, planlegging av ran, planlegging av drap og drapsforsøk.
VG170920 I dag startet Sult-rettssaken hvor 13 personer står tiltalt, blant annet for narkotika, planlegging av ran, planlegging av drap og drapsforsøk.
VG170920 Betew står tiltalt for narkotika, planlegging av ran og planlegging og forsøk på drap på Imran Saber.
VG170920 Betew står tiltalt for narkotika, planlegging av ran og planlegging og forsøk på drap på Imran Saber.
SA170920 I sin planlegging av skole og fritidsdagen har de, som du sier, verdsatt lek og samvær med venner og familie meget høyt.
DB170920 - Men med god planlegging går det meste.
AP170919 Statsadvokat Alvar Randa har tiltalt den tidligere Bandidos-sjefen Lars Harnes og Nokas-dømte Metkel Betew for planlegging av drap og grovt ran, sammen med 11 andre personer.
AP170919 Samarbeid om planlagt drap på « Onkel Skrue » ( Mohammed Imran Saber ) og samarbeid og planlegging av ran av et verditransportfly på Gardermoen er blant de alvorligste tiltalepunktene. 12 av de tiltalte er tidligere straffet for grov kriminalitet, mens én er tidligere ustraffet.
AP170919 Betew og Harnes er tiltalt for at de skulle drepe Saber i et garasjeanlegg på Sinsen etter nøye planlegging og etter at de hadde skaffet seg portåpner til garasjen.
VG170918 - Det har vært mye frem og tilbake med planlegging av løypene, og det er en intern misforståelse hos oss.
SA170918 Treneren for de norske syklistene i VM tok på seg all skylden for dårlig planlegging .
FV170918 Treneren for de norske syklistene i VM tok på seg all skylden for dårlig planlegging .
DN170918 Ryanair-sjef Michael O'Leary sier at det ikke er pilotmangel som er problemet, men dårlig planlegging .
DB170918 - Vi har gjort all planlegging med at Birkelundsbakken kommer først.
DB170918 Det som fikk mest fokus var imidlertid landslagsledelsens planlegging .
DB170918 - Vi har gjort all planlegging med at Birkelundsbakken kommer først.
DA170918 Ryanair-sjef Michael O'Leary hevder at det ikke er pilotmangel som er problemet, men dårlig planlegging .
BT170918 Treneren for de norske syklistene i VM tok på seg all skylden for dårlig planlegging .
AP170918 Ryanair-sjef Michael O'Leary hevder at det ikke er pilotmangel som er problemet, men dårlig planlegging .
AP170918 Treneren for de norske syklistene i VM tok på seg all skylden for dårlig planlegging .
AA170918 Ryanair-sjef Michael O'Leary hevder at det ikke er pilotmangel som er problemet, men dårlig planlegging .
DN170917 Danske Trine Kolding gir råd om effektivitet og planlegging .
VG170916 Han sier han har drømt om å gjennomføre prosjektet i et par år, men at planlegging for alvor startet ved juletider i fjor.
VG170916 Haugen Burøe forteller at de stort sett har rukket det selv, men at det krever litt planlegging av hennes treningstider.
DN170915 - Å begynne planlegging av kommunevalget i 2019.
AA170915 Dette har vært under planlegging lenge i et samarbeid mellom SIVA og NTNU.
DN170914 ¶ Venstre-leder Trine Skei Grande to dager etter valget - valgkampen skal analyseres, og det er mye planlegging som skjer fremover.
DB170914 Og et ytterligere krav på 6 455 900 kroner, samt 1 138 520 kroner for å dekke økt politioppmerksomhet og planlegging .
DB170914 Dette krever mindre planlegging og oppfølging.
DB170914 Vi fant ut at om vi skal ha det bra i et forhold sammen, må vi ha tid til andre ting enn bare planlegging , forklarer hun.
AP170914 Ordførerne har vært viktige i planlegging av valgkampen.
VG170913 De mener også at den dobbeltdrapet hadde klare elementer av planlegging i forkant.
VG170913 Aktor Jan Tallaksen sa i sin prosedyre at han mener retten trygt kan legge til grunn at det var momenter av planlegging av drapet på Jakob Hassan ( 14 ), og at Tone Ilebekk ( 48 ) ble drept for å skjule drapet av Hassan.
VG170913 - Momenter av planlegging
DN170913 Vi har god kontroll, styring og planlegging av arrangementet.
DB170913 Ifølge lagmannsretten hadde dobbeltdrapet klare elementer av planlegging i forkant.
AP170913 Ifølge lagmannsretten hadde dobbeltdrapet klare elementer av planlegging i forkant.
AA170913 Ifølge lagmannsretten hadde dobbeltdrapet klare elementer av planlegging i forkant.
NL170911 2.800 kullkraftverk under planlegging og bygging i Asia.
AP170911 Bilfritt byliv-prosjektet har det som utgangspunkt for all planlegging .
VG170910 Kutte kollektivprisene med 20 prosent, starte planlegging av høyhastighetstog Oslo - Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Stavanger, bygge 4000 hurtigladere de neste fire årene, en ladestasjon hver femte mil.
VG170909 InterCity-strekninger under planlegging : ¶
DN170908 I Norge har pilotene gått ut med egne krav rundt lønn og arbeidstid, som mer helgefri og planlegging av vakter lenger frem i tid.
VG170906 Til nå har de benyttet dommergarderoben i Ungdomshallen til spillermøter og planlegging av treninger.
SA170906 Terje Marcussen har mye å gjøre om dagen med planlegging av spill i Champions League.
FV170906 Terje Marcussen har mye å gjøre om dagen med planlegging av spill i Champions League.
DB170906 - Jeg forsøkte meg på en tradisjonell valgkamp med gjennomtenkt politisk planlegging og tradisjonell alliansebygging med andre politiske fløyer, mens Trump fyrte på med et realityshow som fyrte opp under amerikaneres sinne og avsky, skriver Clinton i boka.
AP170906 Utvikling i småhusområder skal basere seg på kommunal planlegging med helhetlige forslag som sikrer god byutvikling, gode boliger, gode bomiljøer og en sosial profil, samt helhetlig planlegging for arealbruk, transport og trafikkavvikling.
AP170906 Utvikling i småhusområder skal basere seg på kommunal planlegging med helhetlige forslag som sikrer god byutvikling, gode boliger, gode bomiljøer og en sosial profil, samt helhetlig planlegging for arealbruk, transport og trafikkavvikling.
AP170906 Kommunal planlegging er noe vi gjør i dag allerede, vi lager jo områdereguleringer.
AP170906 Hun sikter spesielt til punktet om « helhetlig kommunal planlegging », og å pålegge private utbyggere å bygge ikke-kommersielle boliger og utleieboliger uten profitt.
AP170906 Utvikling i småhusområder skal basere seg på kommunal planlegging med helhetlige forslag som sikrer god byutvikling, gode boliger, gode bomiljøer og en sosial profil, samt helhetlig planlegging for arealbruk, transport og trafikkavvikling.
AP170906 Utvikling i småhusområder skal basere seg på kommunal planlegging med helhetlige forslag som sikrer god byutvikling, gode boliger, gode bomiljøer og en sosial profil, samt helhetlig planlegging for arealbruk, transport og trafikkavvikling.
AP170906 Kommunal planlegging er noe vi gjør i dag allerede, vi lager jo områdereguleringer.
AP170906 Hun sikter spesielt til punktet om « helhetlig kommunal planlegging », og å pålegge private utbyggere å bygge ikke-kommersielle boliger og utleieboliger uten profitt.
AP170905 Sammen med Per Gunnar Disch har Vetvik nylig lagt frem rapporten « Retorikk og realiteter », planlegging for framtidens helse- og omsorgsoppgaver i kommunene 2015 - 2025.
AP170905 - Men fra planlegging til ferdige plasser tar det fra tre til fem år, sier han.
AA170905 Totalt er over 180 kilometer med ny E6 under planlegging eller bygging mellom Ulsberg i sør og Nordlandsgrensa i nord.
AP170904 Hovedfunnet var at høy kapasitet i dette hjerneområdet knyttet til arbeidsminne, planlegging , mental balanse og demping av forstyrrende impulser, preget de beste spillerne.
DB170901 Lorien skriver at situasjonen skyldes dårlig planlegging og overbemanning, og at dette har gitt mange et lønnskutt på 30-50 prosent.
DA170901 Etter flere år med utredninger, planlegging , politiske kamper og byråkratisk « papirmølleri » ble det 29. juli 2015 lagt grunnstein og påbegynt byggingen av Vålerengas nye stadion.
AP170901 Detaljert planlegging
AA170901 Detaljert planlegging
VG170831 - Det handler om helheten rundt det : Ledelse, planlegging , forberedelser og gjennomføring.
VG170831 - Det handler om helheten rundt det : Ledelse, planlegging , forberedelser og gjennomføring.
VG170831 De forlovet seg i rett før jul i 2016, men nærmere planlegging har de ikke kommet i gang med.
SA170831 Hun har også kritisert forberedelsene foran mesterskapet, både planlegging og gjennomføring.
SA170831 I et intervju med Aftenposten, beskriver Hegerberg manglende takhøyde, kommunikasjon og planlegging .
NL170831 Fem år og like mange millioner var gått til planlegging , helt forgjeves.
FV170831 Hun har også kritisert forberedelsene foran mesterskapet, både planlegging og gjennomføring.
FV170831 I et intervju med Aftenposten, beskriver Hegerberg manglende takhøyde, kommunikasjon og planlegging .
DB170831 - Det handler om helheten rundt det : Ledelse, planlegging , forberedelser og gjennomføring.
BT170831 Hun har også kritisert forberedelsene foran mesterskapet, både planlegging og gjennomføring.
BT170831 I et intervju med Aftenposten, beskriver Hegerberg manglende takhøyde, kommunikasjon og planlegging .
AP170831 Hun har også kritisert forberedelsene foran mesterskapet, både planlegging og gjennomføring.
AP170831 I et intervju med Aftenposten, beskriver Hegerberg manglende takhøyde, kommunikasjon og planlegging .
VG170830 Han har med andre ord ingen planer om å ta « en Ada Hegerberg » - den norske stjernen valgte å slutte på landslaget fordi hun er misfornøyd med ledelse, planlegging , forberedelser og gjennomføring.
VG170830 - Det handler om helheten rundt det : Ledelse, planlegging , forberedelser og gjennomføring.
DN170830 Det kreves god planlegging , lokalkunnskap og kunnskap om arten man jakter på.
VG170829 - Begrunnelsen hun bruker for å gi seg kom overraskende på meg, siden nettopp planlegging og gjennomføring er et punkt spillerne har gitt meg gode tilbakemeldinger på.
DB170829 Begrunnelsen hun bruker for å gi seg kom overraskende på meg, siden nettopp planlegging og gjennomføring er et punkt spillerne har gitt meg gode tilbakemeldinger på.
DA170829 Katastrofehåndtering viser ikke bare hvordan presidenten reagerer, men også hans evne til planlegging og forberedelse, sier Mjelde.
DA170829 - Begrunnelsen hun bruker for å gi seg kom overraskende på meg, siden nettopp planlegging og gjennomføring er et punkt spillerne har gitt meg gode tilbakemeldinger på.
NL170828 Ikke mer konsekvensutredning, men politisk handling og garanti for at ditt parti vil gå inn for planlegging og bygging av veier og jernbane med oppstart i kommende planperiode.
NL170828 Har Tromsø Høyre noen strategi for å sikre kommunes behov for langsiktig planlegging av innbyggeres behov for velferdstjenester ?
NL170828 Eller blir det planer for styrking av velferd og langsiktig planlegging av Tromsøs behov for gode velferdstjenester ?
NL170828 « Kommunene i Troms har lenge vært dårlig på planlegging .
DB170828 Her skal vi bruke ny teknologi som er prøvd ut i pilotprosjekter og som ivaretar personvern og juridiske aspekter, samtidig som forskerne får rask tilgang til nødvendige samledata til planlegging av prosjekter.
AP170828 Selv etablerte partier trenger tid til konsolidering og planlegging etter en valgseier.
DN170827 - Mannen ble arrestert på bakgrunn av mistanke om at han var involvert i planlegging , forberedelse eller oppmuntring til terrorisme, heter det i en kunngjøring fra London-politiet.
DB170827 - Mannen ble arrestert på bakgrunn av mistanke om at han var involvert i planlegging , forberedelse eller oppmuntring til terrorisme, heter det i en kunngjøring fra London-politiet.
AA170827 - Mannen ble arrestert på bakgrunn av mistanke om at han var involvert i planlegging , forberedelse eller oppmuntring til terrorisme, heter det i en kunngjøring fra London-politiet.
DB170826 Med litt planlegging så går det fint å finne gode vegetaroppskrifter.
DA170824 Han mener et slikt midlertidig forbud vil føre til at faste ansettelser og at planlegging igjen blir en del av hverdagen for byggebransjen.
BT170824 Det ble det raskt en endring på, men ikke uten mye planlegging og hardt arbeid.
AP170824 FORBEREDELSE : Maten og vinen servert på Jims middager er kanskje enklere sammenlignet med andre parisianske supper clubs, men å mette mellom 60 og 100 mennesker hver søndag krever likevel både mye tid og planlegging .
AA170824 FORBEREDELSE : Maten og vinen servert på Jims middager er kanskje enklere sammenlignet med andre parisianske supper clubs, men å mette mellom 60 og 100 mennesker hver søndag krever likevel både mye tid og planlegging .
VG170823 - Det krever veldig bra planlegging og er veldig hektisk, men det gikk veldig bra, sier hun og legger til : ¶
SA170823 SPAR PENGER : Med god planlegging og litt kreativitet, er det mye penger å spare på mat.
BT170823 SPAR PENGER : Med god planlegging og litt kreativitet, er det mye penger å spare på mat.
AP170823 SPAR PENGER : Med god planlegging og litt kreativitet, er det mye penger å spare på mat.
VG170822 Spesialenheten påpeker også at det er kritikkverdig at det ved planlegging av politiaksjonen ikke ble gjort vurderinger av vennens troverdighet og motiv.
DN170822 Skrolsvik kommer fra stillingen som direktør for programplanlegging i Discovery Norge, og blir sjef for strategisk planlegging i TV 2.
DN170822 Kjersti Kongtorp Skrolsvik, ny sjef for strategisk planlegging i TV 2.
AA170822 Totalt er over 180 kilometer med ny E6 under planlegging eller bygging mellom Ulsberg i sør og Nolandsgrensa i nord.
AA170821 Totalt er over 180 kilometer med ny E6 under planlegging eller bygging mellom Ulsberg i sør og Nolandsgrensa i nord.
AA170821 Totalt er over 180 kilometer med ny E6 under planlegging eller bygging mellom Ulsberg i sør og Nolandsgrensa i nord.
AP170818 Han sier han først var innom flere firmaer hvor det var dårlig lønn og dårlig planlegging .
AP170818 - Nå som vi har et jernbanedirektorat til langsiktig planlegging og et Bane Nor som står friere til å prioritere de mest hensiktsmessige utbyggingene først, bør vi få til forbedringer sør for Ski før 2027, sier Nikolai Astrup, leder for Transportkomiteen på Stortinget for Høyre.
VG170817 Kostnadene for prioriterte prosjekter har under de siste fire års planlegging økt med 30-40%.
VG170816 Han vil ha det overordnede ansvaret, med planlegging , analyse og evaluering.
SA170816 - Stig Rune har det overordnede ansvaret på samme måte som før, for både planlegging og evaluering av treningen.
DB170816 - Stig Rune har det overordnede ansvaret på samme måte som før, både for planlegging og evaluering av treningen.
AP170816 - Stig Rune har det overordnede ansvaret på samme måte som før, for både planlegging og evaluering av treningen.
VG170815 - Det er viktig å få ned tiden som brukes på planlegging og omkamper, og vi ønsker en tidligere tydeligere involvering av entreprenørene, sier Sandberg i Entreprenørforeningen.
SA170814 Med god planlegging slipper du å gå på en smell.
BT170814 Med god planlegging slipper du å gå på en smell.
AP170814 Med god planlegging slipper du å gå på en smell.
DB170811 Det må selskapene ta hensyn til i sin planlegging , den økonomiske risikoen er økende.
DB170811 « Eg e så avhenging av impulser, driver kun planlegging av minutter ¶
DB170811 Eg e så avhenging av impulser, driver kun planlegging av minutter ¶
DB170810 Det hvite hus skal ikke ha svart The New York Times på deres spørsmål om hvor mye planlegging som ble lagt ned i uttalelsen hans tirsdag.
DA170810 - Vi er en av kommunene som vokser mest i vårt område, og kommunen har over tid vært god på planlegging .
SA170809 Det vanskeligste for folk flest er nok det å stramme inn igjen og komme tilbake til planlegging av meny og matinnkjøp og ta farvel med den daglige isen og vinglasset, sier Lind.
NL170809 Av naturlige grunner er det en langvarig prosess med planlegging og utbygging av en ny jernbanestrekning, så den nye utredningen må komme raskt.
FV170809 Det vanskeligste for folk flest er nok det å stramme inn igjen og komme tilbake til planlegging av meny og matinnkjøp og ta farvel med den daglige isen og vinglasset, sier Lind.
DA170809 Venstre : Vil at de som forurenser skal betale, ha et grønt skatteskifte der skatter og avgifter på arbeid og verdiskaping reduseres, mens skatter og avgifter på utslipp og bruk av naturressurser økes, og at all planlegging og investeringer skal resultere i at Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2050.
AP170809 Unngå de verste køene ( med bare litt planlegging ) ¶
AP170809 Det vanskeligste for folk flest er nok det å stramme inn igjen og komme tilbake til planlegging av meny og matinnkjøp og ta farvel med den daglige isen og vinglasset, sier Lind.
VG170808 - Det krever en del planlegging for å flytte en hel familie til Oslo.
DB170806 Hun mener det meste handler om dårlig planlegging fra myndighetene.
DB170806 Det handler jo mer om myndighetene og dårlig planlegging at det er blitt slik, sier hun til Dagbladet om de voldelige protestene.
AP170805 Dette er planlegging på detaljnivå, sier Khan til anerkjennende latter fra de andre jentene.
DB170804 - Vi skjønner at det er mulig å få problemer med planlegging , men når det skjer år etter år etter år, så er det gambling med kundenes velvilje, sa forbrukerdirektør Randi Flesland.
DA170803 I kjennelsen kommer det også fram at voldtekten skal ha båret preg av en viss planlegging , ettersom 34-åringen skal ha maskert seg og hatt med utstyr til å binde og kneble fornærmede. 34-åringen er også tiltalt for å ha tatt seg inn i boligen til fornærmede.
DA170803 Etter å ha blitt sparket fra Marvel-lidenskapsprosjektet « Ant Man » etter åtte års planlegging , vendte Wright tilbake til et helt annet lidenskapsprosjekt.
DA170803 DÅRLIG PLANLEGGING : Politiet tror flere får utstedt nødpass fordi de er dårlige til å planlegge ferien.
NL170802 Tiltakene handler ikke bare om nybygging, men også om nye bruksmuligheter i eksisterende bygninger, kartlegging av boligbehov, målrettet planlegging , bedre kommunal forvaltning og profesjonalisering av små, men viktige utleiemarkeder.
DB170802 - Det har vært et taktskifte når det gleder planlegging og bygging av nye sykehjemsplasser, vi har lansert en handlingsplan for demens, innført lovfestet rett til sykehjemsplass og er i gang med et omfattende kompetanseløft.
AP170801 Den første såkalte inkluderende moskeen åpnet i Paris i 2012, i juni i år åpnet en i Berlin og flere er under planlegging .
AP170801 Det er vanskelig å helt se hvordan man skal kunne forestå « knutepunktutvikling » og følge opp statlige føringer for planlegging , sier han.
AP170801 Det er ikke bevilget penger til hverken planlegging eller bygging av stasjon de siste meterne, og staten har samtidig båndlagt « alt » av arealer, sier Øistein Brinck.
AP170801 Planlegging av ny stasjonsløsning på Hønefoss i gang.
NL170731 Hvis man ville utføre planlegging i samferdeslsetaten, som er sjefens ansvar, kunne saksbehandleren forberedt listen for eventuell utbetaling før hun dro på ferie.
VG170728 Sorteberg mener at hans funn er egnet til å svekke klimamodellene som rettesnor for planlegging .
DA170728 Bane Nor har ansvaret for planlegging , utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet.
NL170726 Kvalitetsutvikling, planlegging , fagutvikling og administrasjon tas med.
DA170726 Sommeren har derfor stort sett gått med til oppussing og planlegging for de to kunstnersjelene.
DA170725 Sentral i planlegging er som vanlig Odd Langhelle.
DA170725 Festivalsjef Odd Langhelle kan konstatere at planlegging er unnagjort, for nå kan Blinkfestivalen starte.
VG170723 Dimension Data har brukt mye tid på planlegging av hvordan søndagens etappe forhåpentligvis skal forløpe.
VG170722 - Klart det har noe å si at de har færre å fordele kostnader for dyre anlegg på, men de må gjøre seg mer attraktive med bedre planlegging og utbygging.
DB170722 Neste steget er prøvespill, og det krever lang planlegging .
AP170720 Å få en ny hvalp i huset krever planlegging .
AA170719 Vi fikk ikke lov uten skikkelig planlegging og forberedelser, sier Berg.
AP170718 « Det er ikke slik at en kommunal etat driver med planlegging på bakrommet som politikerne ikke er kjent med », skrev Marcussen i Dagsavisen 19. februar.
AA170718 - Hvordan har planlegging av uteaktiviteter i sommer gått, med tanke på været vi har hatt så langt ?
VG170717 Selv om retten ikke har konstatert at drapet var planlagt foreligger det et element av planlegging slik at drapet ligger nært opp til grensen for planlagt drap.
AA170715 Drivkraften for å ofre eget liv og påføre uskyldige ofre og egen familie tap og lidelser er ikke noe som er oppstått i en boble på gutterommet, men bevisste og overlagte handlinger som ofte fordrer langsiktig og detaljert planlegging .
DB170713 - Vi skjønner at det er mulig å få problemer med planlegging , men når det skjer år etter år etter år, så er det gambling med kundenes velvilje, uttalte forbrukerdirektør Randi Flesland.
AA170713 - Vi skjønner at det er mulig å få problemer med planlegging , men når det skjer år etter år etter år, så er det gambling med kundenes velvilje, uttalte forbrukerdirektør Randi Flesland.
AA170713 - Vi skjønner at det er mulig å få problemer med planlegging , men når det skjer år etter år etter år, så er det gambling med kundenes velvilje, uttalte forbrukerdirektør Randi Flesland.
VG170709 De siste tre årene har gått med på planlegging og kartlegging av ruten, intensiv trening og arbeid med å hente inn sponsorer.
DN170709 Rønningen får ansvar for strategisk planlegging , programsetting/scheduling, utspilling av tv-kanalene/playout, promo, merkevare, analyse og innsikt.
VG170708 * Dårlig planlegging førte til en stor regnefeil, og i 2013 ble det klart at Alna-tomten var for liten.
DB170707 - Vi skjønner at det er mulig å få problemer med planlegging , men når det skjer år etter år etter år, så er det gambling med kundenes velvilje, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.
AP170707 - Den andre kritikken er dobbel planlegging .
DN170706 - Vi skjønner at det er mulig å få problemer med planlegging , men når det skjer år etter år etter år, så er det gambling, sier hun.
AA170706 - Vi skjønner at det er mulig å få problemer med planlegging , men når det skjer år etter år etter år, så er det gambling med kundenes velvilje, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.
AA170706 - Vi skjønner at det er mulig å få problemer med planlegging , men når det skjer år etter år etter år, så er det gambling med kundenes velvilje, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.
VG170705 Han sa også at med litt planlegging så regnet han med å kunne balansere å bo i Norge med hyppige besøk til hjembyen Chicago.
DB170705 - Det mangler ikke eksempler på at politikerne sløser bort skattepengene på idiotiske prosjekter, samt unødvendige budsjettoverskridelser på grunn av dårlig planlegging eller bevisst underbudsjettering.
VG170703 Dommen konkluderte med at drapet på Jakob har klare elementer av forutgående planlegging , og at det ikke var snakk om noen impulshandling.
AP170703 Han synes det er fint at det lages miljøgater og at parkeringsplasser fjernes, men er skeptisk til byrådets planlegging .
DB170702 - Restemat, mat i fryseren og god planlegging .
AA170701 Private utbyggere vil ha en naturlig rolle når området er mer detaljplanlagt, men helhetlig planlegging må sikres, og salgsverdier av verdifulle områder må komme fellesskapet til gode.
VG170630 - Den som hadde den minste evne til planlegging , ville dratt Nils Olav langt uti der, sier Ilstad, som mener dette er blant momentene i saken som tyder på at drapet ikke var planlagt, men at handlingen bærer preg av en « panisk imulshandling ».
VG170630 Odd Raymond Olsen ( 36 ), som har erkjent å ha knivstukket og tent på Bakken etter å ha dynket ham med bensin, erkjenner straffskyld for drap, men nekter for planlegging .
VG170630 Nekter planlegging
VG170630 Den tiltalte syvbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn nekter skyld for både drap og planlegging .
NL170630 Tromsø kommune og hele Nord-Norge har en oppgave i å få utredningsressursene forhøyet til å omfatte en virkelig planlegging som kan føre fram til vedtak i Stortinget og spaden i jorda.
NL170630 Kravene til planlegging i pbl ( plan- og bygningsloven ) er skjerpet.
NL170630 I denne sammenhengen blir det for smått å tenke bare på Narvik - Tromsø og bli glade for noen smuler sørfra til å få fram litt utredning uten reell planlegging og fremdrift.
NL170630 Den fremtidige varetransporten krever bedre utbygd infrastruktur enn det som ligger i dagens planlegging .
VG170629 Nekter skyld ¶ Planlegging nekter alle tre for, men Olsen har uttalt at han hadde « litt » drap i tankene.
VG170629 Jeg vil understreke at dette er en svært alvorlig sak, men jeg er svært uenig i hvordan aktor forstår faktum, jeg mener han har misforstått de faktiske forhold, sier Eid om angivelig planlegging av drap, til VG.
VG170629 Forsvarerne er svært uenige, og viser til at alle de tiltalte nekter for planlegging . 20 ÅR : Syvbarnsmoren ( i strikkegenser ) var mandag tilbake på åstedet.
VG170629 Det er konklusjonen på skyldspørsmålet og spørsmålet om planlegging som utløser 20 år, men det er etter min mening ikke bevismessig dekning for at drapet er planlagt.
VG170629 Dommen konkluderer med at drapet på 14 år gamle Jakob har klare elementer av forutgående planlegging , og at det ikke var snakk om noen impulshandling.
FV170629 - Vi er fortsatt kritisk til politiets etterforskning og mener de ikke har vært grundige nok i forhold til motiv og planlegging .
AP170629 - Vi er fortsatt kritisk til politiets etterforskning og mener de ikke har vært grundige nok i forhold til motiv og planlegging .
AP170629 Noe av det viktigste med ledelse er arbeidsdeling, koordinering og planlegging .
VG170628 Min rolle har vært å fasilitere for planlegging , tenke nyansert og mer langsiktig.
SA170628 De to psykologene er enige om at god planlegging er nøkkelen til en konfliktfri bilferie.
NL170628 Planlegging og utbygging må fremskyndes slik at vi i 2030 kan ønske toget velkommen til Tromsø.
FV170628 De to psykologene er enige om at god planlegging er nøkkelen til en konfliktfri bilferie.
DA170628 Med litt planlegging og ved å legge litt ekstra penger i noen få ting, unngår man å stå utmattet i veikanten og hutre i regnværet etter at sykkelveskene har spjæret, bagasjen ligger strødd og regntøyet du kjøpte på bensinstasjonen, viser seg å ikke være særlig vanntett.
BT170628 De to psykologene er enige om at god planlegging er nøkkelen til en konfliktfri bilferie.
AP170628 De to psykologene er enige om at god planlegging er nøkkelen til en konfliktfri bilferie.
AA170628 For publikum er det uinteressant om årsaken er forsinket flyleveranse, vanskelige piloter, dårlig personalhåndtering, underbemanning, mangelfull planlegging , for rask ekspansjon eller flere ting på én gang.
SA170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
DN170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
DA170626 Det er ikke startet formell planlegging etter plan- og bygningsloven.
DA170626 Det betyr at arbeidet er i en tidlig fase, hvor vi undersøker muligheter for hvilke alternativer det kan være aktuelt å se nærmere på i senere planlegging etter plan- og bygningsloven.
AP170626 Videre skjer nå en planlegging , i Helsedirektoratets regi, av et nasjonalt tarmkreftscreeningprogram som vil omfatte hele landet, sier Tveit.
AP170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
AA170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
AA170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
AA170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
DN170624 Krever nøye planlegging
AP170624 Det er de viktigste kriteriene for at tilbudet skal bli en suksess, mener professor Tor Medalen ved Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU.
AP170624 Det er de viktigste kriteriene for at tilbudet skal bli en suksess, mener professor Tor Medalen ved Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU.
VG170623 Derfor vil det ta lengre tid og ta gamlebyen, men ved guds hjelp og grundig planlegging skal vi lykkes, sier han til VG.
AP170622 juli skal den nye festivalsjefen Fredrik Dreyer endelig få se resultatet av ett år med planlegging : ¶
AP170622 juli skal den nye festivalsjefen Fredrik Dreyer endelig få se resultatet av ett år med planlegging : ¶
VG170621 Skjerpende omstendigheter her er mulig planlegging når det gjelder drapet på Hassan, en interesse for kniver, interesser for vold og gjennomføringen av selve drapshandlingen, sa Tallaksen.
VG170621 Elementer av planlegging
VG170621 - Det foreligger elementer av planlegging , men det er ikke snakk om overlagt drap, fastslo han.
SA170621 Tallaksen mener drapet på Hassan hadde elementer av planlegging , men at det ikke er snakk om et overlagt drap.
DB170621 Næringsutvikling, regional planlegging og samferdsel er nøkkelområder for å fylle samfunnsutviklerrollen.
AP170621 - En eventuelt midlertidig flerbrukshall på sirkustomten er også svært uønsket som nærmeste nabo til vår vakre Botaniske hage og til vårt nye Klimahus, som er under planlegging og som vil åpne i 2019, skriver Lindheim videre.
AP170621 Tallaksen mener drapet på Hassan hadde elementer av planlegging , men at det ikke er snakk om et overlagt drap.
AA170621 Tallaksen mener drapet på Hassan hadde elementer av planlegging , men at det ikke er snakk om et overlagt drap.
AA170621 - Mye planlegging , lesing og lytting på amerikanske podkaster om øl og brygging, sier Haugen, som gjerne lytter til en podkast daglig når han kjører til jobben som matte- og naturfaglærer ved Egge ungdomsskole i Steinkjer.
VG170620 Utfordringen med at det blir en « glippsone » mellom planlegging under soning og oppfølging av planer etter soning, er ikke ny.
VG170620 Det blir en 'glippsone' mellom ansvar for planlegging og oppfølging av andre myndigheter etter soning.
VG170620 Strid om planlegging
DB170620 Gjøsund forteller til Dagbladet at det hele handlet om god planlegging - og sikkerhet.
BT170620 Vår planlegging og beredskap er så sterk at sikkerhetsledelsen gjentatte ganger blir brukt til rådgiving hos andre arrangører.
VG170619 Planlegging
AA170619 Vår planlegging og beredskap er så sterk at sikkerhetsledelsen gjentatte ganger blir brukt til rådgiving hos andre arrangører.
FV170617 Det har tatt 33 år med planlegging og kostet 150 millioner.
DN170617 Felles for disse er at de kan kjøre på svakere maskinvare, men krever planlegging for virkelig å skinne.
AP170617 Fengselet viser til historikken : først ett drap og så under soningen planlegging og bruk av kriminelle kontakter for så å begå et nytt drap under en permisjon.
SA170616 Trening og planlegging av neste sesong pågår for fullt, men klubben har ingen planer om å ta av.
NL170616 Så da er det kanskje heller legitimt å spørre hvorfor ikke ansvaret for Forsvarets langsiktige planlegging og strategiutvikling formelt ligger under Forsvarssjefen ?
NL170616 I 2003 avviklet man Forsvarets Overkommando - Forsvarets helhetlige ledelsesorganisasjon med ansvar for strategi, planlegging og den helhetlige drift.
NL170616 Hadde Forsvarsministeren og departementets avdeling IV hatt en strategisk langsiktighet i sin planlegging hadde heller ikke salgskontrakten for Olavsvern Orlogsstasjon blitt undertegnet.
DA170616 Politiet har senere foretatt en betydelig innhenting av informasjon og startet en omfattende planlegging for å tilrettelegge for demonstrasjonen.
BT170616 Trening og planlegging av neste sesong pågår for fullt, men klubben har ingen planer om å ta av.
DB170615 Planlegging av retur til Libya hvor flyktninger utsettes for vold, fengsling og forsvinninger, er et annet eksempel.
AP170615 Men det er vel ikke ønsker om å ta seg godt ut i andres øyne som driver mennesker til denslags planlegging ?
SA170614 Det er fullt mulig å spare penger til tross for lite planlegging , sier Farahmand.
SA170614 Brukte to måneder på planlegging
SA170614 - Det som krevde mest planlegging var å finne restaurant til middagen.
SA170614 PLANLEGGING : Marjan og Pål brukte kun to måneder på å forberede den store dagen.
SA170614Planlegging av et utenlandsbryllup kan ofte ta lengre tid.
DA170614 Da vi snakket med Vegdirektoratet i desember, anslo Gyda Grendstad, avdelingsdirektør for planlegging og grunnerverv, at det fort ville ta et halvt års tid å få utredningen klar - fra det tidspunktet arbeidet starter opp.
AP170614 Det er fullt mulig å spare penger til tross for lite planlegging , sier Farahmand.
AP170614 Brukte to måneder på planlegging
AP170614 - Det som krevde mest planlegging var å finne restaurant til middagen.
AP170614 PLANLEGGING : Marjan og Pål brukte kun to måneder på å forberede den store dagen.
AP170614Planlegging av et utenlandsbryllup kan ofte ta lengre tid.
AA170614 Foto : Privat ¶ PLANLEGGING : Marjan og Pål brukte kun to måneder på å forberede den store dagen.
AA170614 Det er fullt mulig å spare penger til tross for lite planlegging , sier Farahmand.
AA170614 Brukte to måneder på planlegging
AA170614 - Det som krevde mest planlegging var å finne restaurant til middagen.
AA170614 * Planlegging av et utenlandsbryllup kan ofte ta lengre tid.
DA170613 Departementet skal avgjøre om Utøykaia skal forkastes, eller om det skal iverksettes planlegging og utforming av et mulig minnested her.
AP170613 « Det er ikke grunnlag for utvalgets påstand om manglende effektivitet og planlegging hindret effektiv fremdrift i saken », skriver han.
AA170613 Departementet skal ta en beslutning om Utøykaia skal forkastes, eller om det skal iverksettes planlegging og utforming av et mulig minnested her.
AA170613 Departementet skal avgjøre om Utøykaia skal forkastes, eller om det skal iverksettes planlegging og utforming av et mulig minnested her.
AA170613 Selv om vi bor i en by der det er mye vær og vinter, kan god planlegging og ambisiøse mål få sykkelandelen til å vokse enda mer.
AA170613 Vi bruker mye tid på planlegging , oppsummering og dokumentasjon.
VG170612 For min klients del blir det avgjørende for straffeutmålingen om retten kommer til at det forelå planlegging som eventuelt vil medføre en strengere straff, sier Olsens forsvarer, Per Espen Eid til VG.
AP170612 Martin Nielsen, Live Nation/Findings festival : Det er visse ting som må være på plass : En visjon om den optimale opplevelsen, planlegging , lokal tilknytning og profesjonell hjelp og gjennomføring.
AP170612 Martin Nielsen, Live Nation/Findings festival : Det er visse ting som må være på plass : En visjon om den optimale opplevelsen, planlegging , lokal tilknytning og profesjonell hjelp og gjennomføring.
AA170612 For min klients del blir det avgjørende for straffeutmålingen om retten kommer til at det forelå planlegging som eventuelt vil medføre en strengere straff, sier forsvareren, advokat Per Espen Eid.
SA170611 Men det er uklart « hvorvidt han handlet alene da han skaffet materialene til bomben, samt om andre visste eller var delaktig i å lagre materialene og samtidig visste hva som var under planlegging », sier Jackson.
FV170611 Rådmannen vil stoppe planlegging .
DN170611 For å få geografi-klemma til å gå opp må jeg være god på planlegging .
DA170611 Men det er uklart « hvorvidt han handlet alene da han skaffet materialene til bomben, samt om andre visste eller var delaktig i å lagre materialene og samtidig visste hva som var under planlegging », sier Jackson.
AA170611 Men det er uklart « hvorvidt han handlet alene da han skaffet materialene til bomben, samt om andre visste eller var delaktig i å lagre materialene og samtidig visste hva som var under planlegging », sier Jackson.
VG170610 Til VG sier Eirik Sivertsen, nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen at Ap regner med å kunne finansiere store deler av sine påplussinger gjennom effektivisering av planlegging og ved å bygge smartere.
DA170609 Ap, Høyre, Frp og KrF gir klarsignal for en videre planlegging av en tredje rullebane på Gardermoen.
AA170609 Uken siden det ble kjent at Tor Olav Mørseth sluttet, har vært preget av travel planlegging i styret og ledelsen i avisen.
VG170608 - I budsjettproposisjonen for 2014 går det klart frem at man jobbet med planlegging av en ny innkjøring til garasjen og at kostnadene til dette ikke var inkludert i de 660 millionene prosjektet da var stipulert til, sier Børresen til VG.
DN170608 Riksrevisjonen peker på dårlig styring og planlegging .
DA170608 Riksrevisjonen peker på dårlig styring og planlegging .
AA170608 Milliardinvesteringer i jernbanen har ikke gitt kortere reisetid eller færre forsinkelser, ifølge Riksrevisjonen, som kritiserer svak styring og planlegging .
DB170607 Vi ser nå en gryende fremmedgjøring til butikk-konseptet : Hvorfor skal jeg gå i butikken, når jeg med litt planlegging kan få det levert hjem ? undrer professoren.
AA170607 Mannen er mistenkt for blant annet planlegging av terrorhandlinger, opplyser britisk politi.
VG170606 - Riksrevisjonen ser det som problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, til planlegging og gjennomføring av et så stort og komplisert prosjekt, skriver Riksrevisjonens nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i rapporten.
DA170606 Landet rundt er dessuten mange nye offentlige toaletter under bygging eller planlegging , både i regi av kommuner og Statens vegvesen.
AA170606 Riksrevisjonen peker på problemer med styring, planlegging og organisering av Stortingets omstridte byggeprosjekt.
NL170605 Ikke bare for planlegging av terror, men også for rekruttering.
DN170605 En helhetlig planlegging over lengre strekninger gir oss store muligheter til både å bygge billigere og raskere, sier hun.
DN170605 - Det er i hovedsak reduksjon av omfang og vår gjennomføringsmodell med større kontrakter med tidlig involvering av entreprenørene og god planlegging .
DB170605 Hemmelige opptak av angivelig terrorcelle : Diskuterte hvordan de kunne bruke YouTube i planlegging av London-terror ¶
DB170605 Hemmelige opptak av angivelig terrorcelle : Diskuterte hvordan de kunne bruke YouTube i planlegging av London-terror ¶
AP170605 Hvis også byene Mosul og Raqqa faller, vil det ikke bety slutt på terror, men IS vil miste et fristed for planlegging og skinnet av sin « stat ».
AA170604 Det kreves ingen stor planlegging eller omfattende konspirasjon for å forberede og gjennomføre dette.
DB170602 Da er det uforståelig at de verken har begynt planlegging eller satt av penger til nye prosjekter.
DA170602 I tillegg til å være samfunnsøkonomisk fornuftig, vil sammenhengende planlegging og bygging være avgjørende for å kunne ferdigstille InterCity-utbyggingen innen 2032/2034.
DA170602 De ville markere overfor Stortinget at det må settes av tilstrekkelig med midler til planlegging og utbygging av de ulike InterCity-strekningene i første periode av ny nasjonal transportplan ( NTP ).
DA170602 * Kontinuitet i planlegging og utbygging på de ulike IC-strekningene er både rasjonelt og kostnadseffektivt.
AP170602 Etter 17 millioner kroner til planlegging blir prosjektet vraket.
AP170602 juli-kritikk - vraker prosjektet etter planlegging for 17 millioner ¶ 16 AMK-sentraler i hele landet skulle få ny teknologi etter kritikk i kjølvannet av 22. juli-granskingen.
AA170602 Gjennom kunstnerisk arbeid lærer vi samarbeid, struktur, planlegging og disiplin.
NL170601 Det er bevilget midler til planlegging og prosjektering av et nasjonalt beredskapssenter.
DN170601 Det er der det er muligheter for virkelig store gevinster når det gjelder infrastruktur, planlegging og kollektivtrafikk, sier Venstres André Skjelstad.
DN170601 « Inntil nylig har det vært lite oppmerksomhet om innovasjon i hjemmebasert omsorg, i planlegging av måltidene på sykehjemmet eller i samhandling på tvers av tjenestenivåer og enheter », skriver innleggsforfatteren.
AP170601 Etter flere års planlegging og lobbyarbeid fikk klubben i 2008 kjøpe tomten for 1 krone av Oslo kommune.
AP170601 - Vårt viktigste krav til kommuneplanen er at kommunen må ta tilbake styring av planlegging og utbygging.
AP170601 - Vårt viktigste krav til kommuneplanen er at kommunen må ta tilbake styring av planlegging og utbygging.
AP170601 Men den oppgaven arkitektene fikk, la meget snevre grenser for deres planlegging : Alle departementer - bare unntatt Forsvarsdepartementet - skal plasseres innenfor et begrenset, lite område.
DB170531 Det krever pedagogisk planlegging , noe de fleste barnehagelærere er innmari gode på.
DB170531 Alt dette krever pedagogisk planlegging hvor barns medvirkning og inkludering står sentralt.
DA170531 Side 292 ¶ Planlegging Bringeland - Vassenden, som står under overskriften E39 Ålesund - Molde er ikke en del av denne strekningen, og skulle vært oppført under en overskrift med tittel " Andre tiltak langs E39 ".
AA170531 I de gamle vedtektene står det at ansvaret for kunstnerisk planlegging ligger hos kunstnerisk leder/kunstnerisk råd.
NL170530 Det er jo en fin tanke, men jeg vil anta at Forsvaret for lengst har starta planlegging i henhold til Stortingets vedtak den 15.november 2016.
DA170530 Dårlig planlegging
DA170530 Barna må lide for dårlig planlegging i Gamle Aker menighetsbarnehage.
DA170530 - Er ikke dette dårlig planlegging ?
SA170529 Lagt til rette ¶ Planlegging og arrangement må skje veldig raskt, og ofte er familien lammet av sjokk og sorg.
DN170529 - Jeg vil blant annet ta opp unnlatelsessynder fra POD overfor politidistriktene, der vi ser åpenbar svikt i ledelse og planlegging .
AP170529 « Plasseringen har redusert Oslo universitetssykehus' behov for areal i storbylegevaktbygget fra tidligere planlegging ved at noen av funksjonene kan ivaretas i det tilliggende lokalsykehuset. » - En kommunal storbylegevakt vil ta noen av Helse Sør-Øst funksjoner, og spare helseforetaket for penger.
DB170528 Hendelsen har fått skolen til å iverksette undersøkelser av og planlegging av straff for lærerne i klassen. 13-åringen sier til TV-kanalen KPRC at lærerne signerte ulike plaketter og ga dem til elevene mens andre lærere sto og lo.
DA170526 Det er også bevilget midler til planlegging og prosjektering av et nasjonalt beredskapssenter, som kan stå klart i løpet av 2020, påpeker han.
AP170526 Lillebroren mistenkes både for å ha visst om terrorangrepet i Manchester og for planlegging av terror i Libya.
BT170524 En spydspiss innenfor metode, analyse og planlegging .
DA170523 - Vi har en meget erfaren sikkerhetsavdeling, som er blant landets beste på planlegging og gjennomføring av sikkerhet under konsertarrangementer.
DA170523 Film nummer seks er under planlegging , og vil få grønt lys hvis « Salazar's Revenge » tjener inn nok penger.
AA170523 Her foregår nå en utstrakt fortetting i nabolaget med blant anna nye blokker ved General Bangs veg og planlegging av enda flere blokker på begge sider av Odd Husbys veg.
DN170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging .
DN170522 Det er først og fremst et spørsmål om arbeidsmetoder, planlegging , prosesstyring og maskinpark, sier Ulseth til NTB.
DA170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging .
DA170522 Det er først og fremst et spørsmål om arbeidsmetoder, planlegging , prosesstyring og maskinpark, sier Ulseth til NTB.
BT170522 Hun har bare vært ansatt i stillingen i noen uker, og forteller at de er i startfasen med planlegging av aktiviteter.
AP170522 Ifølge det lekkede, hemmelige notatet som er omtalt i den tyske avisen vil EU-kommisjonen også på andre måter ta sterkere kontroll over økonomi og budsjetter i det enkelte medlemsland, også for å motvirke dårlig økonomiske styring og planlegging i det enkelte land.
AP170522 Første etappe av den nye motorveien, som har vært under planlegging i flere tiår, skal blant annet gå under bakken.
AP170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging .
AP170522 Det er først og fremst et spørsmål om arbeidsmetoder, planlegging , prosesstyring og maskinpark, sier Ulseth til NTB.
NL170519 I revidert nasjonalbudsjett bevilget regjeringen nylig fem millioner kroner til planlegging av et nytt kompetansesenter for forskning på hav og arktiske spørsmål.
DB170512 Tett dialog med politi og grundig planlegging er viktig for sikkerheten, sier Mie Skard.
FV170511 Med omfattende planlegging og solid gjennomføring produseres årets nyskapning.
FV170511 Her involveres ungdommer i et unikt prosjekt som krever imponerende planlegging og utførelse ( KUTT fra avisens side ).
FV170511 En vill ide med god planlegging og gjennomføring tar Namdalsavisa helt til metropolen London.
DB170509 GROVE OVERGREP : Politiadvokat Janne Ringset Heltne forteller om en av sakene som dreier seg om planlegging av grove overgrep mot et ufødt barn.
DB170509 Talskvinne Nadja Niesen på statsadvokatens kontor i Frankfurt am Main bekrefter overfor blant annet Süddeutsche Zeitung at den nå varetektsfengslede 28-åringen er siktet for planlegging av en terroraksjon, i tillegg til de ulike lovbruddene i forbindelse med at han meldte seg som asylsøker.
DA170509 Statens vegvesen skal fremdeles ha ansvar for planlegging og myndighetsutøvelse i veiprosjekter som Nye Veier AS får hovedansvaret for.
AA170509 Etter hva NRK erfarer arrangerer ikke norske myndigheter noe møte mellom USA og Nord-Korea, men det er ikke utelukket at et møte kan være under planlegging , men da arrangert av andre aktører.
VG170508 Flere av dem som er uføre har en funksjonshemning som gjør planlegging ekstra viktig og vanskelig, opplyser hun : ¶
BT170508 Etter hva NRK erfarer arrangerer ikke norske myndigheter noe møte mellom USA og Nord-Korea, men det er ikke utelukket at et møte kan være under planlegging , men da arrangert av andre aktører.
DA170505 Et veiselskap som konkurrerer mot det etablerte Statens vegvesen i planlegging av veier er sunt for å utfordre de etablerte måtene veier planlegges og bygges i Norge.
VG170504 De har sett på politiets arbeid i oppstarten av en etterforskning, sikring av spor, tidsbruk og systematisk planlegging , samt kvalitet på politiavhør, påtalearbeidet og etterforskningsledelsen.
AA170504 | Solberg og Merkel i gang med planlegging av supertoppmøte ¶
AA170504 Flere er under bygging og planlegging .
SA170503 - Det krever litt ekstra planlegging , men i de fleste tilfeller er det relativt ukomplisert å gjøre de nødvendige grepene som skal til for at alle kan ha en hyggelig feiring, sier hun.
DB170503 ( Han krevde planlegging av invasjoner av Cuba, Puerto Rico og New York. ) » ¶
DB170503 Konsekvensen er svekket handlingsevne både ved forebygging, planlegging og konkret mestring av beredskap og hendelser.
DA170503 Administrerende direktør Cathrine Lofthus sier man skal gå gjennom hvordan tildeling av tilgang foregår og vurdere sikkerhetsmekanismer som er iverksatt eller under planlegging .
BT170503 - Det krever litt ekstra planlegging , men i de fleste tilfeller er det relativt ukomplisert å gjøre de nødvendige grepene som skal til for at alle kan ha en hyggelig feiring, sier hun.
AP170503 - Det krever litt ekstra planlegging , men i de fleste tilfeller er det relativt ukomplisert å gjøre de nødvendige grepene som skal til for at alle kan ha en hyggelig feiring, sier hun.
AA170503 Ti måneders planlegging lå bak oppskytingen. Én uke tidligere ble en annen rakett av samme type skutt opp fra den samme basen.
AA170503 Det opplyser kilder med kjennskap til Trumps planlegging til AP.
SA170502 De kan gi veiledning rundt studieteknikk, planlegging og mestring.
DB170502 Å få dette til på samme tid som før handler om planlegging .
AP170502 De kan gi veiledning rundt studieteknikk, planlegging og mestring.
AA170502 Fylkesmannen nevner god planlegging som et virkemiddel til å unngå støykonflikter ved fortetting, sammen med tradisjonelle avbøtende tiltak som støyskjermer.
VG170429 « Vi har hatt kjennskap til pokerklubben i lengre tid, og har drevet etterretning og planlegging for å kunne ha mest mulig kunnskap når vi skulle slå til », skriver Austevoll-lensmann Per Nordstrand i en pressemelding lørdag.
SA170429 Endelig, etter nesten fire års planlegging er Pia Myrvolds avatarer på plass i Sandnes.
VG170428 * Dårlig planlegging : Renovasjonsetaten hadde tidlig i prosessen betenkeligheter med å gi ett enkelt selskap ansvaret for hele Oslo, som tidligere var delt mellom flere.
SA170428 PLANLAGT VILT : Det skal være litt vilt og tilsynelatende tilfeldig for tiden, men det krever planlegging .
SA170428 Med litt planlegging blir resultatet frodig og flott.
SA170428 Derfor er det ekstra viktig med planlegging .
BT170428 PLANLAGT VILT : Det skal være litt vilt og tilsynelatende tilfeldig for tiden, men det krever planlegging .
BT170428 Med litt planlegging blir resultatet frodig og flott.
BT170428 Derfor er det ekstra viktig med planlegging .
AP170428 fire måneder før Veireno overtok : ¶ Planlegging og godkjennelse av nye ruter/tømmedager ¶
AP170428 - Ved slik fordypelse i handlingen blir det mindre abstrakt tenkning, mindre planlegging og ikke minst : mindre selvrefleksjon.
AP170428 PLANLAGT VILT : Det skal være litt vilt og tilsynelatende tilfeldig for tiden, men det krever planlegging .
AP170428 Med litt planlegging blir resultatet frodig og flott.
AP170428 Derfor er det ekstra viktig med planlegging .
AP170426 Han har imidlertid ifølge sakspapirene fra påtalemyndigheten holdt orden på virksomheten med stor grad av planlegging og pinlig nøyaktighet.
DN170425 Den britisk-kinesiske storbanken HSBC bekreftet på mandag at de har fått et formelt mandat til å være rådgiver for planlegging av emisjonen og selve børsnoteringen i 2018.
SA170424 Vi må se utenfor vår egen lille knaus og se planlegging og bygging av en Ny E39 i et overordnet samfunnsperspektiv.
SA170424 DEBATT : Vi må se utenfor vår egen lille knaus og se planlegging og bygging av en ny E39 i et overordnet samfunnsperspektiv.
DB170424 Eller planlegging av en studietur til Italia for unge skuespillere.
DB170423 - Det referer til de gotiske tårnene og murstenskatedralene sm sto i dette området før krigen, sier direktøren, som kan se tilbake på mange år med planlegging for å få museet relaisert.
DB170423 Rapporten beskriver hvordan « en målrettet, vedvarende og ressurssterk utenlandsk aktør har spionert på Danmark », i et forsøk på å misbruke informasjonen på « rekruttering, utpressing eller planlegging av ytterligere spionasje.
SA170422 Med litt planlegging og alternative løsninger kan det være mye penger å spare, uten at det går utover kosen, mener Molenaar.
FV170422 Med litt planlegging og alternative løsninger kan det være mye penger å spare, uten at det går utover kosen, mener Molenaar.
DB170422 Selv om verktøyene for planlegging er gode, må man også forberede seg på uforutsette hendelser.
DB170422 Langdistanseturer krever derfor mye planlegging med tanke på værforhold, og paragliderne bruker flere ulike værvarselsystemer for å undersøke om forholdene.
BT170422 Med litt planlegging og alternative løsninger kan det være mye penger å spare, uten at det går utover kosen, mener Molenaar.
AP170422 Med litt planlegging og alternative løsninger kan det være mye penger å spare, uten at det går utover kosen, mener Molenaar.
DA170420 Det store Forus-området, som er under felles planlegging på tvers av grensen mellom Stavanger og Sandnes har et stort potensial for en kollektivorientert byutvikling, hvis områdets kollektivbetjening blir fullt integrert med resten av regionen.
SA170419 Da så jeg hvor mange hindringer som kunne vært unngått med planlegging .
DA170419 - Ap var i førersetet i planlegging av raseringen av Nytorget i 2006.
DA170419 Denne vurdering er gjort ut ifra risiko og kostnader, samt det vi oppfattet som uklart ansvarsforhold mellom kommune og fylkeskommune knyttet til planlegging , prosjektering, finansiering og bygging av en fylkeskommunal bru.
BT170419 Da så jeg hvor mange hindringer som kunne vært unngått med planlegging .
AP170419 For at en kan vurdere kvaliteten ved et spesialpedagogisk tiltak, må en vurdere rammer og organisering av tiltaket ; planlegging , gjennomføring og evaluering av tiltaket ; innholdet i tiltaket og relasjonen mellom lærer og elev i undervisningssituasjonen.
AP170419 Da så jeg hvor mange hindringer som kunne vært unngått med planlegging .
SA170418 Hovedkonkurrenten på dette feltet heter tross alt Google, Ford og Tesla, sier professor Tor Medalen ved Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU om samferdselsministerens planer.
DN170418 Den gode turopplevelsen trenger ikke bety lang opptrening, planlegging og reise.
DB170418 ¶ KREVER PLANLEGGING : Det er mange misforståelser omkring hva man kan og skal spise når man slanker seg, mener ekspertene vi spurte.
DB170417 Vi har delt prosessen opp i sju sentrale punkter, og som du ser dreier en vellykket oppgradering seg mye om god kartlegging og planlegging . #1 : Sjekk eksisterende utstyr ¶
AP170417 Hovedkonkurrenten på dette feltet heter tross alt Google, Ford og Tesla, sier professor Tor Medalen ved Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU om samferdselsministerens planer.
DB170416 Nicolaisen bryr seg fint lite om logistikk og planlegging .
BT170416 Mitt liv som alenemamma til et barn med et handikap, krever at jeg er pinlig nøyaktiv med planlegging og stressmestring.
DB170415 Utvidelse er allerede under planlegging .
DB170414 Det ligger ikke noe strategisk planlegging bak « Påskelabyrinten » - det har bare blitt sånn, sier Valle til Dagbladet etter endt sending fredag.
AA170413 Russiske myndigheter hadde mottatt informasjon om at et terrorangrep mot skolen var under planlegging, men " det var ikke blitt gjort nok for å avverge terroristenes møter og planlegging ", slår domstolen fast.
AA170413 Russiske myndigheter hadde mottatt informasjon om at et terrorangrep mot skolen var under planlegging , men " det var ikke blitt gjort nok for å avverge terroristenes møter og planlegging ", slår domstolen fast.
AA170413 Det vil si at lærerne får tilgang til relevant litteratur som de kan knytte til planlegging , gjennomføring og vurdering av egen praksis.
VG170410 Terror før krevde planlegging og nettverk.
BT170410 Bergen - Voss er nå kommet to år før i køen, Bergen Næringsråd har tidligere tatt til orde for enda raskere planlegging og expressbehandling i Stortinget av bompengesøknad.
SA170409 Hitler skjeller rasende ut generalstaben for elendig planlegging .
SA170407 - Off, det har gått med en god del timer av livet på planlegging , gjennomføring og dugnad for å få dette til, sier bussmedlem Aleksander Hauge.
DB170406 Blant regionenes nye oppgaver finner vi ansvar for fiskerihavner ( så nært, men akk så fjernt, for Innlandet ), kjøp av innenlandske flyruter, tilskudd til private lufthavner, tilskuddsmidler innen landbruket, midler til kulturinstitusjoner, friluftsoppgaver og mer forpliktende regional planlegging .
DA170406 Pengene som kommer inn må brukes til « lyntogutredning, planlegging og utbygging », slik at reisetidene med tog mellom de nevnte byene blir på 2,5 timer, mener SV.
AP170406 I rapporten fra Innovasjon Norge legges det vekt på at smartteknologi blir benyttet innen for planlegging og beslutningsprosesser, som skal gi innbyggerne mer effektive og brukerorienterte tjenester.
DB170405 Det settes av midler til planlegging av dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund på Jærbanen.
DB170405 Det settes av midler til planlegging av dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund på Jærbanen.
DA170405 Det er i dette skjulte nettverket av meningsutveksling, kontaktskapende virksomhet og ideologisk planlegging at filmen viser hvilken makt som kan ligge bak væremåten til en gruppe radikale islamister i Norge, selv om de ikke teller flere enn « 30 - 50 personer ».
AP170405 Nye oppgaver og mer forpliktende regional planlegging vil bidra til dette, seier Sanner.
AP170405 Nye oppgaver og mer forpliktende regional planlegging vil bidra til dette, seier Sanner.
AP170405 I Nasjonal transportplan ( heretter NTP ) legges det inn penger til planlegging av Ahusbanen og en tverrforbindelse i Groruddalen.
VG170404 Petersburg var under planlegging .
DB170404 Per Joar Hansen forteller til Dagbladet at helgas møte med Lagerbäck vil gå med til evaluering og planlegging .
DA170404 Den liberale, russiske avisa Kommersant siterer en ikke navngitt kilde som sier at russisk etterretningstjeneste hadde opplysninger om at et terrorangrep var under planlegging i St.
AA170404 Den liberale, russiske avisa Kommersant siterer en ikke navngitt kilde som sier at russisk etterretningstjeneste hadde opplysninger om at et terrorangrep var under planlegging i St.
DB170401 - I forbindelse med planleggingen av nytt sykehus i Hammerfest, vil de nasjonale kravene til planlegging bli fulgt.
VG170331 | Tiltalt for planlegging av drap, ran og narkotikasmugling ¶
VG170331 Nokas-raneren Metkel Betew ( 38 ) og Bandidos-profilen Lars Harnes ( 48 ) er tiltalt for planlegging av drap på Imran Saber ( 38 ).
VG170331 I forbindelse med varetektsfengslingen har Oslo tingrett uttalt at de på bevismessig grunnlag ikke ser for seg at det hverken tas ut tiltale eller blir avsagt dom i den delen av saken som angår planlegging av drap.
SA170331 Dette gir oss forutsigbarhet i videre planlegging og en sikkerhet dersom det kommer år med lavere omsetning, sier direktøren.
BT170331 Konsulentfirmaene som jobber med planlegging av Ringeriksbanen, har fått beskjed om at budsjettet deres barberes kraftig.
BT170331 Dette gir oss forutsigbarhet i videre planlegging og en sikkerhet dersom det kommer år med lavere omsetning, sier direktøren.
AP170331 Nokas-ransdømte Metkel Betew og Bandidos-profilen Lars Harnes er tiltalt for planlegging av drap og ransforsøk.
AP170331 Dette gir oss forutsigbarhet i videre planlegging og en sikkerhet dersom det kommer år med lavere omsetning, sier direktøren.
AA170331 Nokas-dømte Metkel Betew ( 38 ) er sammen med Lars Harnes ( 48 ) tiltalt for planlegging av drap, ransplaner og hasjsmugling.
AA170330 Det er lydprøver med bandet, og planlegging , men snart har han fri.
DB170329 Meldingen forteller at « den samlede effekten av tilsynspraksisen kan forbedres gjennom bedre planlegging , risikovurdering og gjennomføring », og praksisen skal kartlegges for å vurdere eventuelle tiltak.
BT170329 Statistikk er et anvendelig verktøy som blant annet kan brukes til planlegging og prognoser.
BT170329 Når fremtiden er mer usikker enn noensinne, er det lett å tro at vi bør sette av flere ressurser til planlegging , men det er ikke sikkert at det er fornuftig bruk av pengene.
BT170329 Han var sjef for Svenska Handelsbanken, og hans syn på planlegging og prognoser fikk bredt gjennomslag hos Volvo og Ikea.
BT170329 Planlegging for planleggingens egen skyld er for lite effektivt, og jeg ser gjerne at Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet følger etter i rekken av direktorater som vurderes nedlagt.
AA170329 Sammen med kontraktene på leveranse av stålunderstell til Johan Sverdrup har Kværner i Verdal et solid og forutsigbart fundament som basis for kontinuerlig forbedring og langsiktig planlegging , sier konserndirektør Sturla Magnus for Structural Solutions i Kværner i pressemeldingen.
DN170325 Konsultasjoner rundt planlegging mellom de allierte pågår, sier en kilde i NATO.
AA170325 Konsultasjoner rundt planlegging mellom de allierte pågår, sier en kilde i NATO.
VG170324 De kobles til den 52 år gamle terroristen Khalid Masood, pågrepet for « mistanke om planlegging av terrorisme ».
DA170321 Derfor er langsiktig planlegging så viktig som det er, sier Sevland.
DA170321 Som en del av pågående planlegging av Forus-området bør en undersøke mulighetene for å bygge en ny cirka 2,5 km lang jernbanestrekning mellom Gausel og Luravika, nedsenket i tunnel/kulvert med tilhørende ny Forus stasjon.
VG170320 * 1 Coaching : Planlegging av hva som skjer i etterkant av varslingen, og veien videre i livet.
DB170320 Nylig gikk politiet ut med løfter om « mildhet » og i enkelte tilfeller « straffrihet » i bytte mot innrømmelser og tilståelser for en rekke forbrytelser som planlegging og oppfordring til terror og separatisme.
AA170318 Det krever god planlegging .
FV170317 Prisen for nye bybro i Flekkefjord er inkludert planlegging egentlig 50 millioner, men på grunn av behovet for en midlertidig bro i byggeperioden blir prisen det dobbelte.
BT170317 Jeg er som alltid travel på grunn av dårlig planlegging , og i tillegg ganske blakk.
BT170316 - Det er riktig at våre fagfolk ikke har sagt at de må ha mer tid til planlegging av Ringeriksbanen isolert sett - men at med mer tid ville man trolig få et bedre prosjekt, skriver han.
BT170316 I Sundvolden-erklæringen har regjeringen slått fast at de skal legge vekt på samfunnsnytte ved planlegging av veger.
AA170316 En britisk gransking av Irak-krigen konkluderte i fjor med at uriktig etterretningsinformasjon, dårlig planlegging og manglende dømmekraft lå bak beslutningen. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Selv om våren knapt har meldt sin ankomst, er neste julemarked på Røros under planlegging .
DN170315 Han var det vi kaller en 24-timersutøver med én gang, sier Svendsen og poengterer hvor nøye Vesterheim har vært i planlegging og gjennomføring av trening og livet som toppidrettsutøver.
AP170315 Det har med planlegging å gjøre.
AP170315 - Vi sparer mye tid på planlegging .
AA170315 Tilsynet har derfor varslet pålegg om å etablere robuste planer som skal sikre at anlegget blir forsvarlig vedlikeholdt, og etablere tiltak som sikrer at risiko i forbindelse med videre planlegging og gjennomføring av overflateprogrammet på anlegget blir vurdert og håndtert på en forsvarlig måte.
DN170314 Samtidig er det flere felt som har vært under planlegging i mange år, og før oljesmellen, som kommer i produksjon, påpeker han.
DN170314 Samtidig er det flere felt som har vært under planlegging i mange år, og før oljesmellen, som kommer i produksjon, påpeker han.
AP170314 Jensen skulle jobbe med planlegging og strategisk arbeid og skulle fases ut av sin kontakt med informanter og gjengkriminalitet.
AA170314 « Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra læring og erfaringsoverføring, og rettes spesielt mot planlegging og risikovurdering av operasjonen », heter det i en pressemelding.
AA170314 " Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra læring og erfaringsoverføring, og rettes spesielt mot planlegging og risikovurdering av operasjonen ", heter det i en pressemelding.
SA170310 Vi har også en god planlegging for 2018-budsjettet og de kontraktene som ligger der, sier Johansen.
DA170310 I dag blir behandling utsatt på grunn av dårlig logistikk og planlegging på den enkelte avdeling, sier Høie.
AP170310 Vi har også en god planlegging for 2018-budsjettet og de kontraktene som ligger der, sier Johansen.
AA170310 I dag blir behandling utsatt på grunn av dårlig logistikk og planlegging på den enkelte avdeling, sier Høie.
AA170310 Derimot kan misunnelige rødgrønne politikere ikke skylde på at planlegging har tatt så lang tid at sakene først nå er klare for politisk beslutning.
DB170309 God planlegging er det viktigste for å få orden i garderoben.
DA170308 Damene bestemmer : Kvinnene tar oftest initiativet til feriereisen, i tillegg til å ta seg av planlegging og forberedelser.
VG170307 Det vil likevel bli presentert nye opplysninger om 38-åringens planlegging og opphold i Syria, ifølge førstestatsadvokat Jan Glent i Det nasjonale statsadvokatembetet.
DB170307 De tror det er mulig å bli frisk på seks uker ved hjelp av god planlegging , kostholdsendringer og mosjon.
DB170307 De tror det er mulig å bli frisk på seks uker ved hjelp av god planlegging , kostholdsendringer og mosjon.
DA170307 Det ble også påpekt potensielle usikkerhet knyttet til « til erverv, planlegging og gjennomføring » på Brinken.
AA170307 Han har bistått med planlegging av den muslimske begravelsen, som skal skje på Havstein kirkegård, hvor det er satt av egne felt for muslimske gravplasser.
AA170307 Dette er et gjennomgående tema i retningslinjen som både krever lederforankring og god planlegging .
SA170306 Hvis barna kommer seg til og fra aktiviteten på egen hånd, sparer man mye tid og planlegging av logistikk.i ¶
FV170306 Hvis barna kommer seg til og fra aktiviteten på egen hånd, sparer man mye tid og planlegging av logistikk.
DA170306 - Dette inkluderer rådgivning i forbindelse med planlegging og gjennomføring av operasjoner, sier Søreide.
BT170306 Hvis barna kommer seg til og fra aktiviteten på egen hånd, sparer man mye tid og planlegging av logistikk.
AP170306 Starter planlegging
AP170306 Starter planlegging
AP170306 - Dette inkluderer rådgivning i forbindelse med planlegging og gjennomføring av operasjoner, sier Søreide.
AP170306 Hvis barna kommer seg til og fra aktiviteten på egen hånd, sparer man mye tid og planlegging av logistikk.
BT170304 De skaper forutsigbarhet, helhetlig tenkning og sørger for at ikke millioner kastes bort på planlegging av veier som aldri blir noe av.
BT170304 Etter 50 år med planlegging , satte vi i gang bygging av ny vei fra Rådal til Os, og ny Sotrabru er like rundt hjørnet.
AP170304 Nå er det omtrent like mange under bygging og planlegging .
AP170304 Nå er det omtrent like mange under bygging og planlegging .
DN170303 Kombinasjonen av stadig mindre tomter, stadig større hytter, og fraværet av ordentlig planlegging skaper et parodisk landskap.
DB170303 På bloggen er hun også åpen om det meste, og det kommende året vil vi trolig få et innblikk i hektisk planlegging av bryllup.
SA170302 Dobbeltsporet fra Sandnes til Egersund får penger til planlegging , noe som gjør at ordførerne på Jæren kan pustet lettet ut.
DA170302 Næringsforeningen mener det er oppløftende at det nå kommer penger til planlegging i første planperiode, noe den mener er det viktigste på nåverende stadium.
AP170302 Indre InterCity mellom Oslo og Hamar, Fredrikstad og Tønsberg : ¶ Planlegging og delvis bygging har vært i gang lenge.
AP170302 Indre InterCity mellom Oslo og Hamar, Fredrikstad og Tønsberg : ¶ Planlegging og delvis bygging har vært i gang lenge.
DA170301 - Ap krever penger til planlegging av dobbeltspor videre sørover mot Egersund, Bussveien, kollektivløsning til det nye sykehuset på Ullandhaug og Ålgårdbanen, sier stortingspolitikeren.
SA170228 | Rapport : Netanyahu kritiseres for manglende planlegging av Gaza-krigen i 2014 ¶
SA170228 Statsminister Benjamin Netanyahu, her avbildet under en tale i synagogen i Sydney i Australia i forrige uke, blir i en rapport fra Israels riksrevisjon kritisert for å ha gitt manglende informasjon til regjeringens sikkerhetskabinett i forbindelse med planlegging av Gaza-krigen i 2014.
SA170228 Statsminister Benjamin Netanyahu får i en 200 sider lang rapport fra Israels riksrevisor kritikk for manglende planlegging av Gaza-krigen i 2014.
SA170228 Her hjelper elmotoren godt til, og om forbikjøringer med en feriefull bil nok trenger en del planlegging , så er den kjapp og fin til daglig bruk i by og omegn.
DN170228 - Det kreves en del planlegging og psyke, sier arbeidssøker Erlend Lorvik ( 21 ) om å være ung på jobbjakt i dagens marked.
DN170228 Vegvesenet har lagt en bompengeandel på rundt 50 prosent av utbyggingskostnaden til grunn for sin planlegging .
AP170228 Her hjelper elmotoren godt til, og om forbikjøringer med en feriefull bil nok trenger en del planlegging , så er den kjapp og fin til daglig bruk i by og omegn.
AA170228 Riksrevisor Yossef Shapira har brukt to år på å granske israelske myndigheters planlegging og gjennomføring av Gaza-offensiven sommeren 2014.
AA170228 Netanyahu får gjennomgå for dårlig planlegging .
AA170228 | Rapport : Netanyahu kritiseres for manglende planlegging av Gaza-krigen i 2014 ¶
AA170228 Statsminister Benjamin Netanyahu, her avbildet under en tale i synagogen i Sydney i Australia i forrige uke, blir i en rapport fra Israels riksrevisjon kritisert for å ha gitt manglende informasjon til regjeringens sikkerhetskabinett i forbindelse med planlegging av Gaza-krigen i 2014.
AA170228 Statsminister Benjamin Netanyahu får i en 200 sider lang rapport fra Israels riksrevisor kritikk for manglende planlegging av Gaza-krigen i 2014.
AA170228 | Rapport : Netanyahu kritiseres for manglende planlegging av Gaza-krigen i 2014 ¶
AA170228 Statsminister Benjamin Netanyahu får i en 200 sider lang rapport fra Israels riksrevisor kritikk for manglende planlegging av Gaza-krigen i 2014.
AA170228 Her hjelper elmotoren godt til, og om forbikjøringer med en feriefull bil nok trenger en del planlegging , så er den kjapp og fin til daglig bruk i by og omegn.
DN170227 - Det kreves en del planlegging og psyke, sier arbeidssøker Erlend Lorvik ( 21 ) om å være ung på jobbjakt i dagens marked.
AP170227 Når det beregnes hele syv-åtte års planlegging skyldes det at byggingen vil omfatte flere tusen grunneiere, og at tunnelen må ses i sammenheng med ny T-banetunnel, ikke minst på Nationaltheatret stasjon.
AP170227 Aftenposten skrev mandag at også skipstunnel ved Stad blir prioritert, og at det kommer penger til E18 vestover fra Oslo, til E18 Vinterbro-Østfolds grense og til planlegging av nye T-banetunneler under Oslo.
AP170227 Når det beregnes hele syv-åtte års planlegging skyldes det at byggingen vil omfatte flere tusen grunneiere, og at tunnelen må ses i sammenheng med ny T-banetunnel, ikke minst på Nationaltheatret stasjon.
AP170227 Aftenposten skrev mandag at også skipstunnel ved Stad blir prioritert, og at det kommer penger til E18 vestover fra Oslo, til E18 Vinterbro-Østfolds grense og til planlegging av nye T-banetunneler under Oslo.
AP170227 Når det beregnes hele syv-åtte års planlegging skyldes det at byggingen vil omfatte flere tusen grunneiere, og at tunnelen må ses i sammenheng med ny T-banetunnel, ikke minst på Nationaltheatret stasjon.
AP170227 Det kommer også penger til E18 vestover fra Oslo, til E18 Vinterbro-Østfolds grense og til planlegging av nye T-banetunneler under Oslo.
AP170227 Vi skrev samtidig at også skipstunnel ved Stad blir prioritert, og at det kommer penger til E18 vestover fra Oslo, til E18 Vinterbro-Østfolds grense og til planlegging av nye T-banetunneler under Oslo.
AP170227 Når det beregnes hele syv-åtte års planlegging skyldes det at byggingen vil omfatte flere tusen grunneiere, og at tunnelen må ses i sammenheng med ny T-banetunnel, ikke minst på Nationaltheatret stasjon.
AA170225 Samhandlingsreformen er med oss fra planlegging til reisens slutt.
AA170224 God planlegging og gjennomføring ¶
AA170224 - Laget som vant var best totalt sett og leverte godt i planlegging og gjennomføring, sier hoveddommer Jostein Medhus i en pressemelding.
DN170223 Scandic hadde ved årsskiftet til sammen 223 hoteller med 42.000 rom i operasjon og ytterligere 17 under planlegging .
AP170223 Man kan ta inn en slakk på planlegging , men å utsette kan også bety at man legger en felle for seg selv.
AP170223 - Regjeringen signaliserer at planlegging av InterCity kan bli utsatt.
VG170222 Partiene mener også at ansvaret for planlegging og drift av fylkesveier bør overføres fra Statens vegvesen og til et regionalt nivå.
DB170222 Ved å innføre mer formell læring og mindre frilek mener vi det vil medføre mer tid til planlegging og gjennomføring av oppgaver enn tid til hvert enkelt barn.
AP170222 Jørn Schjelderup, fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet sier til Aftenposten at Snortheimsmoen har et poeng siden det alltid vil være en kombinasjon av tilfeldigheter, planlegging og tilgang til ressurser som avgjør hvor raskt man kan klare å løse et oppdrag.
DN170221 Granskingen viser ifølge tilsynet « at bakenforliggende årsaker er flere og sammensatte, men at de i hovedsak kan knyttes til planlegging , endringsstyring, kompetanse og risikoforståelse ».
DN170220 Slike nettaktører, med samlebetegnelsen Online Travel Agents ( OTA ), er leddet mellom kundene og leverandørene som legger til rette for planlegging og bestilling av blant annet hotellopphold, opplevelser og flybilletter.
AA170220 Men mye er fortsatt under planlegging , så vi vet ikke hvordan alt vil bli ennås, avslutter samferdselsdirektøren.
AA170220 Men mye er fortsatt under planlegging , så vi vet ikke hvordan alt vil bli ennå, avslutter samferdselsdirektøren.
AA170220 Men mye er fortsatt under planlegging , så vi vet ikke hvordan alt vil bli ennå.
AP170218 - Jeg er blitt flinkere til å avsette tid og rom til meg selv, til planlegging og analysering.
DN170217 Men til tross for planlegging måtte den endres i siste liten.
DB170217 Det er svært beklagelig, all den tid det later til å være gjennomgående at norske militære operasjoner i utlandet i ettertid kritiseres for dårlig planlegging , kunnskap og forståelse, samt mangel på gode strategier.
DA170216 - Det har vi vært fra den aller første dagen vi startet planlegging .
SA170215 Disse kravene visste selskapet om i flere år, og om de mente de ikke var håndterbare, burde planlegging og videre arbeid blitt stoppet lenge før.
DB170215 - I forbindelse med planlegging og mobiliseringsplan for oppdraget startet Veireno en tidlig prosess med å avtale utvidet bruk av overtid i henhold til arbeidsmiljøloven.
DB170215 IEAs prognoser er et viktig grunnlag for nasjonal politikkutforming og planlegging hos verdens energiselskaper.
AA170215 Tilsvarende argumenter kan fremmes i forhold til psykologi og prosessen rundt planlegging av nytt bygg for psykisk helse.
AP170214 Litt planlegging måtte vel til ?
AA170214 Litt planlegging måtte vel til ?
AA170214 En fransk statsborger med tyrkisk opprinnelse er pågrepet i forbindelse med planlegging av nattklubbangrepet i Istanbul 1. januar, der 39 personer ble drept.
DB170213 Etter 15 år med planlegging , som i ettertid har vist seg altfor dårlig, startet byggingen i 2006.
AA170213 Kerstin Höger er professor og urban planlegger ved NTNUs fakultet for arkitektur og planlegging .
DB170212 Heldigvis har TV 2 lovet at en ny sesong er i planlegging , så den som venter på noe godt....
DA170211 Dårlig planlegging og for lite tid til det man har lyst til å se og oppleve.
VG170210 Tre av dem er mistenkt for direkte planlegging av et angrep som skulle vært gjennomført innen kort tid, heter det i en kort uttalelse fra innenriksminister Bruno Le Roux, melder NTB.
DB170210 Planlegging har mye å si for at en ekspedisjon skal bli vellykket, men noen ganger er man prisgitt naturkreftene og dyrene som lever i den ville naturen.
BT170210 Tre av dem er mistenkt for direkte planlegging av et angrep som skulle vært gjennomført innen kort tid, heter det i en kort uttalelse fra innenriksminister Bruno Le Roux.
BT170210 - Det han har gjort fremstår gjennomtenkt og bærer preg av planlegging .
AP170210 Tre av dem er mistenkt for direkte planlegging av et angrep som skulle vært gjennomført innen kort tid, heter det i en kort uttalelse fra innenriksminister Bruno Le Roux.
AP170210 - Det han har gjort fremstår gjennomtenkt og bærer preg av planlegging .
AA170210 Tre av dem er mistenkt for direkte planlegging av et angrep som skulle vært gjennomført innen kort tid, heter det i en kort uttalelse fra innenriksminister Bruno Le Roux.
VG170209 Nå advarer de mot at det nye sykehuset som er under planlegging i Drammen også skal bli for trangt.
VG170209 I Drammen har nemlig 26 prosent av bruttoarealet blitt borte fra det nye sykehuset som er under planlegging .
VG170209 Hansen er på Kalnes for å møte kolleger som har erfaring med både planlegging av og innflytting i nytt sykehus.
DN170209 Selskapet har blant annet ansvar for planlegging , utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet.
DA170209 Han satser isteden på en tapt kunstart : møysommelig planlegging , kløktig kampkoreografi, dyktige fagfolk og veltrente skuespillere. 52-åringen Keanu Reeves har nok en gang tilbragt flere måneder i forberedelse til action-sekvensene, og gjør mesteparten av stuntene selv.
AA170209 Bakgrunnen for aksjonen er ifølge politisjefen i Göttingen at det de siste dagene har kommet stadig flere opplysninger som tyder på at et terrorangrep var under planlegging .
AA170209 Planlegging av sesong seks av tv-programmet er på gang, og denne gangen blir trolig Muruvik arena for innspillinga.
SA170208 Bakgrunnen for fremstøtet, som visstnok har vært under planlegging i flere år, skal ikke uventet være at Facebook jakter på nye kanaler å hente reklameinntekter fra, da selskapet begynner å gå tom for plass til annonser på de eksisterende tjenestene sine.
FV170208 Bakgrunnen for fremstøtet, som visstnok har vært under planlegging i flere år, skal ikke uventet være at Facebook jakter på nye kanaler å hente reklameinntekter fra, da selskapet begynner å gå tom for plass til annonser på de eksisterende tjenestene sine.
DA170208 I kjennelsen kommer det også fram at voldtekten skal ha båret preg av en viss planlegging ettersom 34-åringen skal ha maskert seg og hatt med utstyr til å binde og kneble fornærmede.
BT170208 Bakgrunnen for fremstøtet, som visstnok har vært under planlegging i flere år, skal ikke uventet være at Facebook jakter på nye kanaler å hente reklameinntekter fra, da selskapet begynner å gå tom for plass til annonser på de eksisterende tjenestene sine.
AP170208 Bakgrunnen for fremstøtet, som visstnok har vært under planlegging i flere år, skal ikke uventet være at Facebook jakter på nye kanaler å hente reklameinntekter fra, da selskapet begynner å gå tom for plass til annonser på de eksisterende tjenestene sine.
DB170207 Irakerne Mohanad Shareef Hammadi og Waad Ramadan Alwan ble arrestert for planlegging av terror.
SA170206 Men det handler om planlegging og logistikk, forteller Heidi.
BT170206 Men det handler om planlegging og logistikk, forteller Heidi.
AP170206 Men det handler om planlegging og logistikk, forteller Heidi.
VG170205 - Det å stå utenfor krever mer tilrettelegging og planlegging .
BT170204 Årsakene er sammensatte, men kan oppsummeres med kulturpolitisk rot, ubesluttsomhet og mangel på langsiktig og strategisk planlegging .
BT170204 Årsakene er sammensatte, men kan oppsummeres med kulturpolitisk rot, ubesluttsomhet og mangel på langsiktig og strategisk planlegging .
VG170203 Ikke langt fra der Anatolij Vinogradskij og de andre veteranene nå driver sin egen kamp mot de prorussiske separatistene, har ukrainske myndigheter begynt planlegging for å evakuere 8000 innbyggere i Adijivka.
DB170202 13.30, etter forutgående planlegging , skaffet tiltalte 1,3 og 4 seg adgang til bygningen og leiligheten til X og Y ved at tiltalte 1 avtalte kjøp av seksuelle tjenester med X.
AA170202 Brende antydet onsdag at han kan komme til å droppe et besøk til Arkhangelsk i mars i år, et besøk som har vært under planlegging .
DB170201 - Dårlig planlegging .
BT170201 Om lag 1.000 andre er under planlegging .
AP170201 Om lag 1.000 andre er under planlegging .
DN170131 Arbeidet vil i hovedsak bestå av planlegging , ledelse og sammenkobling av de syv plattformmodulene som kommer til Norge i andre kvartal 2018 », heter det.
DN170129 Vi er blitt bedre på planlegging og bedre på å forenkle brønndesign, sier Skauby.
DB170129 For en uke siden var det resultat av et par måneders planlegging og endte med den største demonstrasjonen i amerikansk historie, Women's March.
DB170127 - Gode anlegg handler om gode løsninger i alle ledd, både planlegging , bygging og i et drift - og bruksperspektiv, forteller Bettum.
DN170125 I mellomtiden er Ingeborg Krigsvoll innleid fra Sporveien som prosjektleder for en lett organisasjon som skal begynne planlegging i det små.
DB170125 Alt fra planlegging og spillerlogistikk til hvordan han vil ha det på feltet.
DB170125 Det som må dokumenteres, er, trekk pusten, planlegging , gjennomføring og vurdering av undervisningen, en systematisk og vitenskapelig tilnærming til undervisningen og virksomheten, og spredning av egne erfaringer, basert på en tanke om at de som har undervisning som oppgave på universiteter og høyskoler, også er forpliktet til å bidra til at det p
BT170125 Det ble det raskt en endring på, men ikke uten mye planlegging og hardt arbeid.
AA170125 Gode anlegg handler om gode løsninger i alle ledd, både planlegging , bygging og i et drift- og bruksperspektiv, sier juryleder Ola Bettum fra Norske landskapsarkitekters forening NLA i pressemeldingen.
AP170124 For å få kraften ut i Europa er flere kraftkabler under bygging og planlegging .
DB170122 PLANLEGGING : Sjekk inn så mye bagasje som mulig, og planlegg pakkingen i håndbagasjen så går sikkerhetskontrollen raskere.
DB170122 - Det krever litt mer planlegging i hverdagen, men jeg føler aldri at jeg savner noe i matveien.
AP170122 Kommunegrense tilpasset faktiske bo-, reise- og arbeidsmarkedsregioner gir mer effektiv planlegging og styring.
SA170120 - Det gjelder under planlegging og vedlikehold.
FV170120 Krevende planlegging
BT170120 INGEN PLAN : Her på møterommet som Statoil disponerte da « Songa Dee » var i deres tjeneste i fjor, er det klart for ny planlegging , men lenge mellom hver gang noen er innom.
DN170118 Etter over to års planlegging , er eiendomsinvestor Emil Eriksrød klar for byggingen av dette miljøvennlige forretningsbygget, et såkalt Powerhouse, i Porsgrunn.
DB170117 Både politisjefen og guvernøren slo fast at det er IS - der kalt daesh - som har styrt angrepet på nattklubben og at det ligger nitid planlegging bak. 152 adresser ¶
AP170117 Fordi det er sånn han er, sa Sejersted, og viste til terroristens planlegging årene før angrepet i 2011.
BT170116 « Krisehåndteringen ble preget av manglende planlegging og koordinering av krisehåndteringsarbeidet, at ledelsen ved stiftelsen og Betanien rehabilitering og sykehjem til en viss grad måtte prøve seg frem, og at man måtte foreta vurderinger og avveininger underveis som kunne ( og burde ) vært gjort på forhånd.
AP170115 Ifølge denne rapporten var det ved utgangen av 2015 270 mobile finanstjenester i over 90 land, med lansering av over 100 nye tjenester under planlegging .
DN170114 Strategileder Frode Hvattum sier det er for tidlig å si når bussene kan være i drift, men han mener de vil ha enorm effekt på planlegging og samferdsel i tiden som kommer, skriver Teknisk Ukeblad.
DB170114 Fjellsentralen arrangerer skredkurs, med fokus på sikkerhet, utstyr, planlegging , kunnskap om snø og kjøremønster.
DB170113 De har det til felles at de er under planlegging nå.
DN170111 For meg handler dette om å oppdage og presse meg selv, sier Heitz som sier det handler om 80 prosent planlegging og 20 prosent skikjøring.
SA170110 Begrepet AI betyr egentlig bare simulering av menneskelig intelligens, som hos en datamaskin kan komme til uttrykk gjennom resonnering, planlegging og språkforståelse.
DB170110 Hører i lokalradioen at både Narvik og Harstad allerede er i gang med planlegging av boligområder til « ungt, høyt kvalifisert personell ».
AP170110 - Det som gjorde ham ekstra farlig, var hans evne til langsiktig og strukturert planlegging .
DB170105 Demenssykdom innebærer at minnefunksjonen og minst en annen mental funksjon ( kognitiv funksjon ) svikter - det kan for eksempel være planlegging , dømmekraft eller evnen til abstrakt tenking.
SA170104 En matpakke med de samme næringsstoffene kan være like gunstig, men krever litt mer tid og planlegging , sier Brandstadmoen.
FV170104 En matpakke med de samme næringsstoffene kan være like gunstig, men krever litt mer tid og planlegging , sier Brandstadmoen.
BT170104 En matpakke med de samme næringsstoffene kan være like gunstig, men krever litt mer tid og planlegging , sier Brandstadmoen.
BT170104 En matpakke med de samme næringsstoffene kan være like gunstig, men krever litt mer tid og planlegging , sier Brandstadmoen.
AP170104 En matpakke med de samme næringsstoffene kan være like gunstig, men krever litt mer tid og planlegging , sier Brandstadmoen.
SA170103 Det vil også gå penger til arealplanlegging - det høres ikke så sexy ut, men god planlegging som sikrer klimavennlig by- og regionutvikling på sikt, er helt avgjørende for å få betydelige klimagassreduksjoner og mer effektiv transport i årene som kommer.
DB170103 Etter 15 år med planlegging , som i ettertid har vist seg altfor dårlig, startet byggingen i 2006.
DB170103 Lite planlegging og daglige turer til butikken er noen av årsakene til dette.
SA170102 Felles for disse varene, samt en rekke andre, er at de er så ofte på tilbud at du med litt planlegging , litt lagringsplass og en fryser så å si aldri trenger å kjøpe dem til full pris.
FV170102 Felles for disse varene, samt en rekke andre, er at de er så ofte på tilbud at du med litt planlegging , litt lagringsplass og en fryser så å si aldri trenger å kjøpe dem til full pris.
BT170102 Felles for disse varene, samt en rekke andre, er at de er så ofte på tilbud at du med litt planlegging , litt lagringsplass og en fryser så å si aldri trenger å kjøpe dem til full pris.
AP170102 Felles for disse varene, samt en rekke andre, er at de er så ofte på tilbud at du med litt planlegging , litt lagringsplass og en fryser så å si aldri trenger å kjøpe dem til full pris.
SA170101 Traseen for bussveien er klar og OC Østrådt kan starte planlegging og utvikling av sitt område på Norestraen.
DN170101 Bane NOR har fått ansvaret for planlegging , utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet ; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer.
AP170101 Stasjonen ligger der ennå, som et mørklagt spøkelse og symbol på feilslått planlegging og satsing på jernbane i hovedstaden.
AP170101 Stasjonen ligger der ennå, som et mørklagt spøkelse og symbol på feilslått planlegging og satsing på jernbane i hovedstaden.
AP170101 Felles for disse varene, samt en rekke andre, er at de er så ofte på tilbud at du med litt planlegging , litt lagringsplass og en fryser så å si aldri trenger å kjøpe dem til full pris.
AP170101 Felles for disse varene, samt en rekke andre, er at de er så ofte på tilbud at du med litt planlegging , litt lagringsplass og en fryser så å si aldri trenger å kjøpe dem til full pris.
AP170101 Felles for disse varene, samt en rekke andre, er at de er så ofte på tilbud at du med litt planlegging , litt lagringsplass og en fryser så å si aldri trenger å kjøpe dem til full pris.
DA161230 Gyda Grendstad, avdelingsdirektør for planlegging og grunnerverv i Vegdirektoratet, anslår at tilleggsutredningen for Moss-Horten ikke vil være klar før sommeren 2017.
BT161211 Dette handler i stor grad om bevisstgjøring, planlegging og handling underveis i karrieren, samt støtte og veiledning i det karrieren tar slutt.
BT161211 Dette handler i stor grad om bevisstgjøring, planlegging og handling underveis i karrieren, i tillegg til støtte og veiledning i det karrieren tar slutt, sier Edvartsen.
AP161211 Dette handler i stor grad om bevisstgjøring, planlegging og handling underveis i karrieren, samt støtte og veiledning i det karrieren tar slutt.
AP161211 Dette handler i stor grad om bevisstgjøring, planlegging og handling underveis i karrieren, i tillegg til støtte og veiledning i det karrieren tar slutt, sier Edvartsen.
AP161207 Det er ingen tvil om at det går lettere med planlegging .
FV161125 Etter planlegging og sminke starter sendingen 19.45.
BT161125 Etter planlegging og sminke starter sendingen 19.45.
AP161125 Etter planlegging og sminke starter sendingen 19.45.
AP161123 Det er ingen underdrivelse da det krever en del planlegging for å nå øystaten.
SA161115 Haugneland mener mye kan løses med litt planlegging , og har satt opp en liste på ti punkter som skal hjelpe.
BT161115 Haugneland mener mye kan løses med litt planlegging , og har satt opp en liste på ti punkter som skal hjelpe.
AP161115 Haugneland mener mye kan løses med litt planlegging , og har satt opp en liste på ti punkter som skal hjelpe.
AP161101 Ifølge tiltalen bisto han med planlegging av reiseruter og innkjøp av billetter, mobiltelefoner, stridsbekledning, ryggsekk, fleecegensere, hansker og annet utstyr.
SA161021 I moderne planlegging heter det knutepunkt, og i moderne planlegging skal det fortettes i knutepunktene.
SA161021 I moderne planlegging heter det knutepunkt, og i moderne planlegging skal det fortettes i knutepunktene.
AP161018 Med god planlegging kan festivalferie gi mange opplevelser i løpet av få feriedager.
AP161001 Nå varsler de i Aftenposten 50 millioner kroner for planlegging av banen i neste års statsbudsjett.
AP161001 Det er første gang staten gir penger til planlegging av et lokalt samferdselsprosjekt.
AP161001 Derfor bevilger hun og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) 50 millioner kroner ekstra for planlegging og forarbeid av banen.
AP160928 Ruter får økt sine bevilgninger betydelig, og det ligger penger til både Fornebubanen og planlegging av nye trikketraseer, blant annet på Ring 2.
SA160927 Vi, som har lang erfaring med ledelse av leger og planlegging av deres arbeidstid, kjenner oss ikke igjen i påstandene som verserer.
SA160927 DEBATT : Den utløsende årsak til sykehusstreiken synes å være grunnleggende uenighet om planlegging av legers overtidsarbeid.
SA160921 om klær, dagligvarer, forbrukernes miljøholdninger og mobil planlegging og betaling.
FV160921 om klær, dagligvarer, forbrukernes miljøholdninger og mobil planlegging og betaling.
BT160921 om klær, dagligvarer, forbrukernes miljøholdninger og mobil planlegging og betaling.
AP160921 om klær, dagligvarer, forbrukernes miljøholdninger og mobil planlegging og betaling.
AP160916 Et terrorangrep mot Casablanca skal ha vært under planlegging .
AA160916 Et terrorangrep mot Casablanca skal ha vært under planlegging .
AP160826 Men kravet om helhetlig planlegging , og muligheten til å påvirke, skal gjelde.
SA160817 Faaberg anbefaler god planlegging av bilturen som en nøkkel til å unngå stress, irritasjon og farlige situasjoner.
AP160727 Raskere planlegging .
AP160727 Og hensynet til trafikksikkerhet er sentralt i all planlegging og bygging av veier.
AP160727 Er du oppdatert på når og hvordan staten planlegging av nye veier, jernbane, lufthavner og kaianlegg ?
AP160717 Samtidig må det ha vært en form for planlegging og organisering, siden det angivelig omfatter så mye personell fra flere deler av Tyrkias forsvar, også fra gendarmeriet, sier Bjerga.
AP160716 Men det er mer enn støtten til den sittende makten og tilsynelatende dårlig planlegging som har endret seg siden forrige kupp.
AP160715 Stephens påpeker at det ikke krever særlig mye planlegging eller kommunikasjon med andre for å utføre denne type angrep, med bil.
BT160707 På lokalt nivå har det imidlertid vært noe mindre fokus på en langsiktig planlegging for å håndtere og/eller forsøksvis redusere den antatt sterke og raske aldringen.
AP160707 Trening og planlegging med tanke på kollektivt forsvar vil fortsette, men relasjonen til Russland ser ut til gradvis å avspennes.
AP160627 Og vi har også sett en økning i forespørsel etter nødpass og mange av disse kunne vært forebygget med litt planlegging , sier Ørn.
AA160627 Og vi har også sett en økning i forespørsel etter nødpass og mange av disse kunne vært forebygget med litt planlegging , sier Ørn.
AP160623 Etter åtte år med planlegging og bygging er det endelig ferdig, sier Nygaard.
AA160623 Etter åtte år med planlegging og bygging er det endelig ferdig, sier Nygaard.
AA160623 Etter åtte år med planlegging og bygging er det endelig ferdig, sier Nygaard.
AP160620 Stort IT-løft stanset etter planlegging for 250 millioner ¶
AP160611 Distriktspolitikken ble et viktig, definerende innslag for norsk økonomisk planlegging og politikk, ifølge Thomassen.
AP160528 En lang rekke firmaer med planlegging , ingeniør- og arkitekt-kompetanse har bidratt til arbeidet, som har pågått i lang tid.
AP160526 Onsdag fikk han besøk av sin mentor fra Trondheim, Hans Narve Skotte, professor emeritus ved Institutt for byforming og planlegging ved NTNU i Trondheim.
AP160526 Her er Andreas Grøntvedt Gjertsen sammen med Hans Narve Skotte, professor emeritus ved Institutt for byforming og planlegging ved NTNU i Trondheim.
AP160526 Det sier Hans Narve Skotte, professor emeritus ved Institutt for byforming og planlegging ved NTNU i Trondheim.
AP160518 Det er de tre årene, for all planlegging og turene er med på å samle alle sammen og nyte videregående sammen.
AP160510 Foruten terrorlederen Abaaoud, knytter etterforskningen seks som reiser blant flyktningeruten til planlegging , utførelse eller koordinering av angrepene i Paris og Brussel.
AP160510 Blant de ni var sentrale aktører både i planlegging og gjennomføring av de to dødelige angrepene.
AP160510 †" Det europeiske nettverket viser tydelig at IS har beveget seg til et nytt stadium, fra å inspirere jihadister til å være direkte involvert i planlegging og utførelse.
AP160510 Foruten terrorlederen Abaaoud, knytter etterforskningen seks som reiser blant flyktningeruten til planlegging , utførelse eller koordinering av angrepene i Paris og Brussel.
AP160510 Blant de ni var sentrale aktører både i planlegging og gjennomføring av de to dødelige angrepene.
AP160510 †" Det europeiske nettverket viser tydelig at IS har beveget seg til et nytt stadium, fra å inspirere jihadister til å være direkte involvert i planlegging og utførelse.
SA160509 Da er god planlegging nødvendig.
AP160419 De representerer en rekke naboer som havner i skyggen av et nytt bygg som er under planlegging på et industriområde på Vollebekk.
AP160419 De representerer en rekke naboer som havner i skyggen av et nytt bygg som er under planlegging på et industriområde på Vollebekk.
AP160406 - Dette innebærer bevisst planlegging i forkant, og gjennom den ekstra kognitive innsatsen blir turistene enda sterkere knyttet til Norge som destinasjon, sier hun og legger til : ¶
AA160406 - Dette innebærer bevisst planlegging i forkant, og gjennom den ekstra kognitive innsatsen blir turistene enda sterkere knyttet til Norge som destinasjon, sier hun og legger til : ¶
AA160406 - Dette innebærer bevisst planlegging i forkant, og gjennom den ekstra kognitive innsatsen blir turistene enda sterkere knyttet til Norge som destinasjon, sier hun og legger til : ¶
AP160401 The Eden Project ble virkelighet i 2001, etter seks års intens planlegging , pengeinnsamling og bygging.
AA160401 The Eden Project ble virkelighet i 2001, etter seks års intens planlegging , pengeinnsamling og bygging.
AP160331 Der tror jeg flere er enige med meg om at planlegging og gjennomføring tar for lang tid.
AP160331 Bilfritt byliv-prosjektet har det som utgangspunkt for all planlegging .
AP160326 Travle hverdager gjør at flere velger å sette ut planlegging og tilrettelegging av selve bryllupet slik at de kan komme til dekket bord og nyte sammenkomsten, sier bryllupsplanlegger Ida Trudvang i Italiabryllup, som arrangerer bryllup for nordmenn over hele Italia.
AP160322 Nesten doblet satsingen på vedlikehold og fornying, og nesten firedoblet bevilgningen til planlegging av nye byggeprosjekter på vei og bane.
AP160321 Det ble det raskt en endring på, men ikke uten mye planlegging og hardt arbeid.
AP160319 Og flere fabrikker er under planlegging .
AP160317 Ved Akershus universitetssykehus får kvinner time for undersøkelse, informasjon og planlegging innen en til tre dager etter at de tar kontakt for abort.
DA160308 Vi har nå gått detaljert gjennom alle planene og ser at vi ikke greier å bli ferdige med hele bussveien i 2021, sier Vegard Thise, prosjektleder for planlegging av bussveien i Statens vegvesen i en pressemelding.
DA160308 - Selv med effektiv planlegging er det ikke mulig å bli ferdig tidligere.
AP160229 Etter omfattende planlegging og ferdigstilt forprosjekt vedtok bystyret ( 2014 ) at det nye Munch-museet skulle ferdigstilles i 2019 innenfor en kostnadsramme på 2761 millioner kroner ( prisnivå 2014 ).
AP160228 Hva er oppskriften ? - Planlegging og prioritering.
AP160225 Denne skissen forestiller et av de to torgene som er under planlegging , Vollebekk Torg.
AP160225 Denne skissen forestiller et av de to torgene som er under planlegging , Vollebekk Torg.
AP160223 Med god planlegging kan vi få til sosiale møteplasser og veier det er hyggelig både å gå tur, trene, sykle i, sier han.
AP160219 Går du på egenhånd, er følgende tjenester nyttige å bruke for planlegging og sikkerhet : ¶ www.varsom.no publiserer snøskredvarsler for de fleste fjellområdene i Norge hver dag.
AA160219 Går du på egenhånd, er følgende tjenester nyttige å bruke for planlegging og sikkerhet : ¶ www.varsom.no publiserer snøskredvarsler for de fleste fjellområdene i Norge hver dag.
AP160216 Her kan du lese mer om forslaget Oslo Høyre, som har stilt seg negative til byrådets forslag om bilfritt sentrum, synes Grindakers forslag er så godt at det bør brukes som en plattform for videre planlegging .
AP160216 Her kan du lese mer om forslaget Oslo Høyre, som har stilt seg negative til byrådets forslag om bilfritt sentrum, synes Grindakers forslag er så godt at det bør brukes som en plattform for videre planlegging .
AP160214 Kostnader knyttet til planlegging , gjennomføring av utadrettete informasjonstiltak, blant annet samlinger.
SA160211 Nå er han langrennspigger på heltid, og bruker tid på planlegging , trening, reising, samlinger og konkurranser.
AP160211 Nå er han langrennspigger på heltid, og bruker tid på planlegging , trening, reising, samlinger og konkurranser.
AP160209 Travle hverdager gjør at flere velger å sette ut planlegging og tilrettelegging av selve bryllupet slik at de kan komme til dekket bord og nyte sammenkomsten, sier bryllupsplanlegger Ida Trudvang i Italiabryllup, som arrangerer bryllup for nordmenn over hele Italia.
AA160209 Travle hverdager gjør at flere velger å sette ut planlegging og tilrettelegging av selve bryllupet slik at de kan komme til dekket bord og nyte sammenkomsten, sier bryllupsplanlegger Ida Trudvang i Italiabryllup, som arrangerer bryllup for nordmenn over hele Italia.
AP160207 Hun påpeker at frodige gater også kan ta seg av regnvannet ved store regnskyll ved riktig planlegging .
DA160205 Utbyggingsselskapet har et nytt boligprosjekt under planlegging nærmere friområdet og kaien.
SA160126 I henhold til avtalen har Sonangol ansvar for planlegging og bygging av senteret.
AP160122 Ingenting : Dette krever liten innsats eller planlegging .
AP160122 Fakta : Topp 3 gjøremål : ¶ 1 : Ingenting : Dette krever liten innsats eller planlegging .
AA160122 Topp 3 gjøremål : ¶ 1 : Ingenting : Dette krever liten innsats eller planlegging .
AA160122 Topp 3 gjøremål : ¶ 1 : Ingenting : Dette krever liten innsats eller planlegging .
AP160118 Vi har ved årsskiftet gått fra planlegging til gjennomføring av Nærpolitireformen. 27 politidistrikter er blitt til 12.
AP160115 For litt siden ble fem menn i Sørstatene arrestert i forbindelse med planlegging av brannstiftelse mot afroamerikanske kirker og jødiske synagoger.
BT160113 - Min forventning er lavere saksbehandlingstid uten at det forringer kvaliteten på planlegging i Bergen.
AP160112 Millioner av kroner er brukt til IT-systemer, lagerbygging og planlegging .
BT160106 » Budsjettene til planlegging har vært kuttet i flere år av det forrige byrådet, som også ville kutte nye 3,5 millioner kroner i 2016.
BT160106 Vi ønsker en offensiv offentlig planlegging som legger til rette for privat deltakelse i byutviklingen, og som sikrer fellesskapets interesser og fremtidens behov : ¶
BT160106 Med god planlegging kan Bergen gå fra tilfeldighetenes by til mulighetenes by : ¶
AP160103 tatus : Pågående, skal gjelde 2016-2021 Konseptvalgutredning for kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen og Lørenskog med perspektiver mot SkedsmoHva : Anbefaling av fremtidige alternativer for kollektivtransportløsning, på bakgrunn av fylkesutvalgets vedtak av 16.09.2013 om utredning og planlegging av Ahusbane.
AP160103 Vil se planlegging og arealbruk i Oslo og Akershus som helhet i sammenheng.
AP160103 Planen styrer fra nå av all prioritering og planlegging i hele regionen, og er bindende over alt der kommune, fylke eller stat er involvert i transport, bolig†" og næringsutbygging.
AP160103> Planen styrer fra nå av all prioritering og planlegging i hele regionen, og er bindende over alt der kommune, fylke eller stat er involvert i transport, bolig†" og næringsutbygging.
AP160103> target="avis" href= Planen styrer fra nå av all prioritering og planlegging i hele regionen, og er bindende over alt der kommune, fylke eller stat er involvert i transport, bolig†" og næringsutbygging.