SA171208 enten fra Madlakrossen over til Ullandhaug eller fra Schancheholen via Tjensvoll til Ullandhaug, som viktige og interessante alternativ som bør utredes og eventuelt planlegges for, før midler låses til et kollektivfelt langs E39 », heter det i forslaget fra Ap, H og KrF.
VG171206 En større demonstrasjon planlegges også onsdag i Jenin.
DN171206 En større demonstrasjon planlegges også onsdag i Jenin.
DB171206 En større demonstrasjon planlegges også onsdag i Jenin.
DA171206 En større demonstrasjon planlegges også onsdag i Jenin.
AA171206 En større demonstrasjon planlegges også onsdag i Jenin.
SA171205 Men når det planlegges en vindmøllepark i området, blir gammelt uvennskap som nytt, og gamle landsbyfeider blusser opp igjen.
AP171205 Videre planlegges det dreneringsgrøfter i fjellsiden for å hindre at smeltevann fra Platåfjellet samler seg rundt adkomsttunnelen.
AP171205 I tillegg planlegges et nytt bygg 40 meter unna åpningen.
BT171204 Skal man noe sted, må det planlegges og organiseres.
AA171204 Blant de konkrete innovasjonsgrepene i EVRY er såkalte strategiske design-laber - et konsept som også planlegges i Trondheim.
BT171203 Men i masseutbyggingen forsvinner gjerne lokal egenart og den sosiale dimensjonen av bærekraftbegrepet, eksempelvis i Paradis-krysset der det planlegges flere massive leilighetsbygg som definitivt vil endre stedets historiske karakter og kvaliteter.
AP171201 Selv om det planlegges flytting og oppheng i detalj på Vestbanen, er Nasjonalgalleriet stadig fullt operativt.
AP171201 Nye utstillinger planlegges .
DB171130 - Det planlegges spesielt for økte investeringer på Johan Sverdrup-feltet.
DA171130 Det planlegges spesielt for økte investeringer på Johan Sverdrup-feltet.
AA171130 Det planlegges spesielt for økte investeringer på Johan Sverdrup-feltet.
DB171129 Nå skal neste sommer planlegges .
AP171129 Nettstedet Aldrimer.no har omtalt at det planlegges et gjennomsnitt for 2,6 døgn i året for trening av HV-soldater.
SA171128 I en pressemelding skriver jernbaneselskapet at det planlegges å sette opp et viltgjerde på den utsatte strekningen sør for Mosjøen.
DB171128 I en pressemelding skriver jernbaneselskapet at det planlegges å sette opp et viltgjerde på den utsatte strekningen sør for Mosjøen.
SA171127 ) Randaberg-ordfører Bjørn Kahrs ( H ) og brannsjef Henry Ove Berg ønsker begge en best mulig brannberedskap før Boknafjordtunnelen planlegges åpnet i 2023.
NL171127 Med tanke på den enorme offentlige pengebruken som planlegges på transport i Sør-Norge de neste årene, trenger vi politikere, opinionsdannere og næringslivsledere i nord som setter seg djerve mål.
AA171127 I Stjørdal planlegges det i kommunal regi for tiden en tursti langs kommunens strandområder, ikke ulikt den omtalte Ladestien.
BT171126 Det planlegges og bygges overalt.
AP171125 Flere avganger : I desember 2018 planlegges tre nye avganger mot Moss ( morgen ) og på samme linje mot Oslo ( ettermiddag ).
AP171122 Det andre er et ekspanderende kontrollørregime : « Den instrumentalistiske tilnærmingen fører ofte til en overforenklet tro på at undervisnings-input og læringsresultat-output kan planlegges , styres, måles og sanksjoneres i en skole der mennesker tikker og går som tannhjul i et gammelt urverk.
VG171121 « En redningsaksjon er kostbar og må planlegges skikkelig.
AP171121 Og det er ikke bare overgrep mot barn som foregår på nettet : Det planlegges terrorisme, det kjøpes og selges narkotika, våpen og seksuelle tjenester.
AP171121 At det finnes store, verdensomspennende internettbaserte nettverk der overgrepene både planlegges og spres, er så ren og skjær ondskap at det er vanskelig å begripe. 3rd-party-bio ¶
SA171118 Gauselvågen / Boganesvika, der det planlegges tursti langs sjøkanten.
AP171116 På Hovden i Aust-Agder planlegges det noe helt nytt, nemlig pol med sesongdrift.
VG171115 - Broen planlegges utskiftet til neste år.
BT171114 De har en viktig funksjon for hvordan alt fra børser og kredittsystemer fungerer, til hvordan finansene planlegges .
VG171112 I LOs fagforbund på feltet, er de derimot bekymret og sterkt kritisk til at aktivitetsplikten planlegges utvidet.
SA171112 Visualiser rekkehusene og de 11 blokkene fra tre til åtte etasjer, totalt 480 boenheter, som planlegges her.
SA171112 Parken planlegges grønn og rekreativ, men med gode muligheter for å avholde større arrangementer.
BT171112 Det dømmes, planlegges , « skjønnes » og mekles i alle landets 34 jordskiftedomstoler.
AA171112 Den planlegges en ny bru på Sluppen.
SA171110 « The Last Jedi » er regissert av Rian Johnson, som altså har fått ansvaret for de tre nye filmene som planlegges .
DB171110 « The Last Jedi » er regissert av Rian Johnson, som altså har fått ansvaret for de tre nye filmene som planlegges .
DA171110 « The Last Jedi » er regissert av Rian Johnson, som altså har fått ansvaret for de tre nye filmene som planlegges .
DB171109 ( Dagbladet/NTB ) : « Etter møtet med finansministeren om hvilke tiltak SSB vil foreslå, planlegges det et møte med forskningsavdelingen og et allmøte senere på dagen. » heter det i e-posten SSB ledelsen har sendt ut til de ansatte, ifølge NRK.
AA171109 Men det er alltid slik med luftoperasjoner at de må planlegges utfra at det kan dukke opp forhold knyttet til sikkerhet eller vær, som gjør at planene endres, sier Skinnarland.
SA171107 I prosjektet planlegges det blant annet 190 leiligheter og 100 studentboliger i boligblokker og næringsareal rundt stadionområdet.
AA171107 I prosjektet planlegges det blant annet 190 leiligheter og 100 studentboliger i boligblokker og næringsareal rundt stadionområdet.
VG171103 På spørsmål om hva som planlegges til neste fest nøyer Bjørkavåg seg med et lattermildt takk for påminnelsen om at det snart er sesong igjen.
DN171102 Oppstart av produksjonen på feltet planlegges sent i 2020/2021.
DN171101 - Angrepene planlegges og gjennomføres av ensomme individer, og koblingen til IS er ideologisk.
DA171101 Petoro estimerer å investere for 27 milliarder kroner på norsk sokkel i 2017, mens det totalt planlegges investeringer på 128 milliarder kroner.
AP171101 Bomnettet blir mye mer finmasket, her planlegges de nye bomstasjonene i Oslo ¶
DB171031 Samtidig planlegges et gigantisk turistprosjekt ved Rødehavet.
DA171026 Et forhold som sterkt undervurderes når det planlegges for sentrumsutvikling er den forstyrrelsen igangværende aktiviteter opplever når nye bygge med tilhørende infrastruktur realiseres : Riving, graving, sprenging, tungtransport, støy og støv, stenging av gater og hyppige omkjøringer.
VG171025 Så det planlegges nok for storinnrykk når folk kommer på hyttetur og andre samlinger inn mot helga.
SA171025 Boligene planlegges til høyre og venstre for disse kraftlinjene som kan bli flyttet når ny trafostasjon lander lenger nord på Kalberg.
SA171025 Fem spørsmål om hvordan kjøkkenet bør utformes og planlegges .
BT171025 Fem spørsmål om hvordan kjøkkenet bør utformes og planlegges .
AP171025 Fem spørsmål om hvordan kjøkkenet bør utformes og planlegges .
AA171025 Fem spørsmål om hvordan kjøkkenet bør utformes og planlegges .
AP171023 Det planlegges store fjordkryssinger med broer og tunneler.
AP171023 Bro og tunnelløsninger må likevel ha en standard som dekker fremtidige trafikkbehov, og veien må planlegges for full standard.
NL171022 Evenes flyplass har ikke tilstrekkelig areal for den militære aktiviteten som planlegges og er påkrevd ved nasjonale og allierte operasjoner i fred, trening eller krig.
BT171022 Det betyr at fremtidens Bergen må planlegges på en annen måte enn fremtidens Hamar, og at vi må være mer oppmerksomme på klimatilpasningens ulike bestanddeler.
SA171019 Boligene planlegges til høyre og venstre for disse kraftlinjene som kan bli flyttet når ny trafostasjon lander lenger nord på Kalberg.
DA171019 Plassen planlegges og opparbeides parkmessig, med hensiktsmessige gang- og sykkeltraseer.
VG171018 Ifølge The Guardian har det britiske kongehuset ikke oppgitt hvor fødselen planlegges , men det antas at det blir ved den private Lindo-avdelingen ved St Mary's Hospital i Paddington, der de to første barna er født.
SA171018 I fullt dagslys kan knullet planlegges .
DB171018 Nå må vestlige organisasjoner og regjeringer fordømme en slik krigføring som planlegges mot kurderne.
DA171018 Pølsekiosker, døde og levende : Hovedbildet : Pølsebua i Ulbenveien 96, som fortsatt er i drift, men planlegges revet.
DA171016 Alt må stort sett planlegges og øves inn.
AA171015 I Trondheim planlegges også en markering i forbindelse med utdelingen av fredsprisen.
AA171015 I Adresseavisen tirsdag 10.10.2017 spekuleres det i om det planlegges en økning av antallet amerikanske soldater i Norge.
DA171014 På et spørsmål fra Navarsete i Stortinget i vår, svarte Søreide : « Å oppnå en situasjon der Norge faktisk bruker 2 prosent av BNP til forsvarsformål vil kreve betydelige rammeøkninger i de kommende årene, også ut over nivåene det planlegges for i denne langtidsplanen ».
DA171012 I 2018 planlegges det i tillegg benyttet om lag 20 millioner kroner knyttet i hovedsak til etablering av et nytt våpenlager i Madla leir.
AA171012 Videre planlegges midlene å gå til å etablere drivstofforsyning for virksomheten på Værnes.
AA171012 Det planlegges også igangsatt prosjekter med en utbetaling på rundt 30 millioner kroner i 2018.
DN171011 Det planlegges en børsnotering av Ant Financial i løpet av de neste 18 månedene.
VG171008 - Hun er i studio og gleder seg til å slippe nytt materiale, sier manageren, som forteller at utgivelse planlegges i 2018.
DA171007 Navalnyjs stab opplyser at det planlegges demonstrasjoner i 80 byer i Russland lørdag.
DA171006 « Bebyggelsen som planlegges rundt Stavanger stasjon, vil gi både byparken og sentrum mer skygge og vind, og bidra til å forringe kvaliteten i uterommene.
AP171003 I kartet lenger ned i saken kan du se om du bor innenfor området hvor den nye tunnelen planlegges .
DB171002 Lenger frem i tid planlegges det en større utvidelse av bomringsystemet, og fra 2019 vil det komme omlag 60 nye bomstasjoner i indre Oslo.
AA170930 Til tross for den omfattende militære aktiviteten, forsikrer myndighetene i Bagdad at det ikke planlegges noe angrep mot det selvstyrte kurdiske området.
DA170929 Lenger fram i tid planlegges det en større utvidelse av bomringsystemet.
VG170927 Her er gatene det planlegges gateopprustning av, det vil si fjerning av p-plasser og forskjønning med blomster : ¶
NL170926 Norge er hovedland ved bokmessa i Frankfurt i 2019, og Havboka planlegges inn i programmet både som bok og forestilling.
AA170926 Tunnelprosjektet planlegges av Miljøpakken.
DB170924 Samtidig planlegges ulike motdemonstrasjoner.
AA170922 Senteret for psykisk helse planlegges som en del av en samlet campus ved NTNU, og er et samarbeidsprosjekt mellom St.
AA170918 Mens Midtbyen gradvis tømmes for aktiviteter og liv, planlegges store boligprosjekter i byens utkant.
AA170918 - Liker at det planlegges ny klubbscene.
DN170916 Skattekuttene som planlegges , kan øke gjelda med hundrevis av milliarder dollar, samtidig som presset fra begge partier for mer penger til det militære, infrastruktur og visse føderale organismer kan øke utgiftene med 100 milliarder bare neste år.
AA170916 Lørdag ble det kjent at det planlegges et signalbygg i dokken utenfor Dokkhuset på Nedre Elvehavn.
DB170914 I et av YouTube-klippene fra episoden, henvender han seg til agenten sin bak kameraet at sier at oppholdet må planlegges og at han muligens ikke har tid.
SA170913 Her er noe av det som planlegges framover.
DB170912 Nye konkurransemenyer skal planlegges og terpes på.
DA170912 Naboene frykter støy fra politiets nye beredskapssenter som planlegges lagt til Taraldrud i Ski kommune.
AA170912 Tirsdag planlegges det over 180 demonstrasjoner i byer over hele Frankrike, i tillegg til at det er varslet om lag 4.000 streiker i ulike bransjer.
NL170911 Det er viktig at verdigrunnlaget er kjent og blir tatt i bruk på alle nivå i skolesamfunnet : I profesjonsfellesskapet når lærerne planlegger undervisningen, i samarbeid med hjemmet, i rektorkollegiet når skolene kompetanseutvikling planlegges , og i kommunestyrene når skolenes måloppnåelse og praksis vurderes, og når nye vedtak skal fattes.
DN170910 Til dette behøves ikke kun offentlige penger, men det må planlegges .
DN170910 Det må planlegges på en bedre måte.
DB170910 Ifølge salgsdirektør Chris Talleraas Steen i Aller planlegges en « inntektssplitt, dvs at vi får betalt per godkjente søknad generert via tjenesten ».
VG170909 I de kommende årene skal det planlegges og bygges 270 kilometer med nytt dobbeltspor og 25 stasjoner er berørt.
DB170907 Dette, kombinert med en meget god lobbyvirksomhet fra Ofoten fra flere topp-politikere i snart 15 år, ligger an til å være årsaken til at NATO og Norges viktigste flystasjon for nordområdene nå planlegges å stenges.
AP170906 Fortetting i småhusområder skal planlegges av kommunen.
AP170906 Fortetting i småhusområder skal planlegges av kommunen.
NL170905 Det ble brått stille fra Halvorsen da jeg spurte « Audun Halvorsen, planlegges virkelig Nord-Norges eneste militære flybase uten nødrullebane ? ».
DA170905 På Majorstuen planlegges det bygg på opp mot 20 etasjer.
DA170905 Med lokk over T-baneskinnene planlegges en helt ny bydel.
DA170905 I Middelthuns gate og Fridtjof Nansens gate planlegges det nye bygg som er mye høyere enn området ellers.
DA170905 - Hvis vi vinner valget er det klare løfter som skal planlegges og gjennomføres i den neste stortingsperioden.
NL170904 Nå er det klart at det egentlig ikke er vindkrafta, men mellom 30 og 40 % av norsk vannkraft som planlegges eksportert til EU.
AP170904 - Når det gjelder spontane damebesøk blir nok disse mer vellykket om de planlegges litt.
NL170902 Er det sannsynlig at det planlegges , godkjennes og etableres nye skoler eller eneboliger inn i en støysone ?
DB170902planlegges en tv-serie basert på boka.
VG170831 - Alt måtte planlegges nøye.
NL170831 På Evenes planlegges det en base med minimumsløsninger på alle områder, fordi noen har bestemt seg for at vedtaket skal gjennomføres til tross for manglende arealer og underestimerte kostnadsoverslag.
NL170831 Kostnadsoppsettene for enebase Evenes inneholder ingenting som tilsier at det planlegges utvidelse eller nybygg av fjellanlegg for flybensin - kun inndekking av vedlikeholdsetterslep på dagens anlegg.
DB170830 Det planlegges 324 seilingsdøgn i 2018, ifølge regjeringen.
DA170830 Illustrasjon : Monika Eie, Stavanger kommune Folkebadet i Jåttåvågen planlegges nå med blant annet en 52 meters basseng som tilfredsstiller internasjonale svømmekrav.
DA170830 Det planlegges badstuer for begge kjønn ved garderober.
AA170830 Mens vi diskuterer brunost og dusjing etter gymmen, planlegges det investeringer til flere hundre milliarder kroner i vei- og byg-geprosjekter i og rundt de store byene i Norge.
AA170829 Jeg er beboer i boligfeltet som grenser til arealet som nå planlegges utbygd.
DB170826 ( Dagbladet ) : Hverdagen er over oss for fullt og middager skal planlegges gjennom hele uka.
DA170826 Tage Pettersen ( H ) blir sannsynligvis stortingsrepresentant etter valget, og da planlegges det for at Hanne Tollerud ( Ap ) blir ny ordfører. ordførerkandidat : Sissel Rundblad er Høyres gruppeleder i Moss bystyre, og naturlig ordførerkandidat for partiet.
DA170823 Blant de større spørsmålene i vår tid er om endetiden skal planlegges og settes til 2032, slik Miljøpartiet De Grønne ønsker, eller om Norges skal satse på at olje og gass kan utvinnes fra sokkelen i 50 år til.
AA170823 Dermed må det planlegges hvordan bygget skal sikres under oppussingen.
VG170821 Det planlegges også en stor demonstrasjon utenfor Stortinget senere denne måneden.
VG170817 Ikke noe planlegges eller presses frem.
VG170816 Også den prosessen må planlegges på nytt nå.
AP170816 Fra 2027 planlegges det for et ruteopplegg med 10 tog pr. retning i rush gjennom Follobanens tunnel i 2027, og dette skal dekke prognostisert etterspørsel.
AP170805 Beredskapssenteret planlegges for inntil 300 arbeidsplasser som inkluderer beredskapsressursene, samt administrasjon og servicefunksjoner, heter det videre.
DB170804planlegges det imidlertid et nytt luksushotell ved Rødehavet, hvor gjestene tillates å bruke bikini.
DA170804 Planen er å bygge et vedlikeholdssenter i Rygge som skal knyttes opp mot etableringen av en motortest-celle for kampflymotorer som planlegges lagt til et eget bygg.
DN170724 Time mener at alle nybygg bør planlegges med tanke på hvilken rolle taket kan spille i overvannshåndtering, men hun mener at også gamle hus kan få nye og klimatilpassede tak.
DN170721 Dessuten planlegges det uteservering både i bakgården og utenfor på Domkirkeplassen.
DA170718 Selv om reservebussene planlegges å kjøres strategisk hvor det ekstra passasjerer forholder reisende seg til normale sommerruter, sier Skårland.
AP170714 Slåsskamper planlegges også på forhånd, tror politiet.
DB170708 t er et stykke igjen fram til « personalet » på bordellet i TV-serien « Westworld », men utviklingen av sexroboter - naturtro roboter som mennesker kan ha sex med - gjør store framskritt for tida, og stadig mer virkelighetsnære modeller kommer på markedet ; noen kan leies til fester i USA, og det planlegges en kafé for « erotiske kyborger » i London.
DN170707 Kontrakten planlegges signert 3. oktober.
DN170706 Statskontrollerte medieorganisasjoner i Dubai og Saudi-Arabia skriver at det planlegges flere sanksjoner og straffetiltak mot Qatar.
VG170705 Ingen navngitte, offisielle representanter for statsoverhodene har kunnet bekrefte at et slikt møte planlegges .
AA170705 To av sonene skal angivelig ligge i de opprørskontrollerte delene av Homs-provinsen og rundt Øst-Ghouta nær Damaskus, og det planlegges også å etablere en sikker sone i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen.
AA170705 ), opplyser at det planlegges flere avhør av dem.
NL170628 Skal Norge overholde klimaforpliktelsene så må transportløsningene i landsdelen planlegges i samsvar med dette.
NL170628 I stedet skal det bli tilbud både om padling i kajakk, rafting og skikjøring på taket av praktbygget som planlegges i Eidkjosen.
DN170628 « Selv om vi skulle få alt som planlegges de neste 20 årene, vil fortsatt den norske hæren være for liten til oppdragene den er satt til å løse, og vi blir mer avhengige av alliert støtte », skriver innleggsforfatteren.
BT170628 I Fjell kommune planlegges det blant mye annet en spektakulær lysinstallasjon, der to radarkupler skal lyssettes av kunstneren Birk Nygaard.
VG170627 Det planlegges som kjent også en ny indre bomring i Oslo.
SA170627 Rogaland fylkesting sa nylig nei til et innbyggerforslag om konvertering av Bussveien til bybane nå, men vedtok samtidig at Bussveien fortsatt skal planlegges og bygges for senere omlegging til bybane.
DN170627 « Selv om vi skulle få alt som planlegges de neste 20 årene, vil fortsatt den norske hæren være for liten til oppdragene den er satt til å løse, og vi blir mer avhengige av alliert støtte », skriver innleggsforfatteren.
DN170624 I prinsippet er dette en videreføring av våre tidligere skisser, men en konkretisering av de to hyttene som planlegges revet og gjenoppført.
AP170624 Oslo-politiker : - E18 må planlegges for førerløse biler ¶
AP170624 Oslo-politiker : - E18 må planlegges for førerløse biler ¶
DA170623 Ifølge henne planlegges kompetansetiltak for å øke bevisstheten om det som har kommet frem i rapporten.
BT170623 Ting må planlegges og handles inn.
DB170621 - Hva du spiser før trening bør planlegges for å unngå mageproblemer under økten.
DA170621 Det planlegges 350 boliger på området, og man har beregnet at salg av boligene vil gi inntekter til kommunen i en størrelsesorden av 200 - 400 millioner.
AA170616 Det kan også oppleves som tungvint og rart dersom absolutt alle aktiviteter og gjøremål i det daglige må planlegges , man må alltid bruke rekvisisjon på handletur/shopping med de voksne, eller man må be om å få tilgang til brødkniv og andre kjøkkenredskaper, fordi de alltid er låst inne på kontoret.
DA170612 Det planlegges derfor at vi fra norsk side peker ut noen passelige nødhavner, sier avdelingsleder og sjef for beredskap hos Kystverket, Johan Marius Ly.
AA170612 Det planlegges derfor at vi fra norsk side peker ut noen passelige nødhavner, sier avdelingsleder og sjef for beredskap hos Kystverket, Johan Marius Ly. ( ©NTB ) ¶
SA170609 Om en skal oppnå myndighetenes mål om nullvekst i biltrafikk, og økt bruk av sykkel, må det legges til rette for dette også i de store vegprosjektene som planlegges i de neste ti årene.
SA170609 DEBATT : Om en skal oppnå myndighetenes mål om nullvekst i biltrafikk, og økt bruk av sykkel, må det legges til rette for dette også i de store vegprosjektene som planlegges i de neste ti årene.
VG170608 - Kritikken er vel at det ikke antydes i budsjettdokumentene at kostnaden vil bli stor og at det planlegges et større prosjekt ?
VG170608 Innen utgangen av måneden planlegges det å holde generalforsamling der selskapets fremtid er tema.
FV170608 Frps Alexander Etsy Jensen forstår ikke hvorfor det planlegges park nord i Vennesla sentrum.
DN170608 Innen utgangen av måneden planlegges det å holde generalforsamling der selskapets fremtid er tema.
AP170608 Innen utgangen av måneden planlegges det å holde generalforsamling der selskapets fremtid er tema.
AA170608 Innen utgangen av måneden planlegges det å holde generalforsamling der selskapets fremtid er tema.
VG170607 Flere avhør planlegges i nær fremtid.
NL170607 " Det planlegges for et stort og høyt bygg på en svært sentral tomt.
DB170607 « Det planlegges som om det var alvorlig plassmangel hos oss », skrev Kåre Willoch i et innlegg i Aftenposten forrige uke.
VG170605 Flere avhør planlegges i nær fremtid.
VG170604 mai-feiring til å reise utenlands planlegges Og det ikke så unaturlig.
NL170601 Krafta planlegges sendt rett over til Finland og det synes ikke å være noen grenser for hvor man vil bygge ut, så lenge investorer ser sjanse til å tjene penger på ødeleggelsene.
AP170601 Det planlegges som om det var alvorlig plassmangel hos oss, skriver Kåre Willoch.
DB170530 « Det planlegges et overgrep som skal skje neste uke » ¶
DB170530 « Det planlegges et overgrep som skal skje neste uke » ¶
AP170530 De begynte å reise til Tyrkia i 2011, og merker nå at reisene må planlegges i større grad enn tidligere.
AA170530 De begynte å reise til Tyrkia i 2011, og merker nå at reisene må planlegges i større grad enn tidligere.
SA170527 I Norge planlegges det to renn i Lillehammer og Granåsen, mens det skal arrangeres ett renn i Holmenkollen.
AP170527 - Fredssamtaler som det som nå planlegges , og som norske myndigheter om kort tid vil bli spurt om å være vertsland for, erstatter ikke formelle forhandlinger.
AP170527 I Norge planlegges det to renn i Lillehammer og Granåsen, mens det skal arrangeres ett renn i Holmenkollen.
VG170526 Som om ikke dét var nok, planlegges det også spektakulære terroranslag i lille Haugesund, og som om heller ikke dét var nok, skal forfatteren også få plass til porno, hevnporno, dop, sjalusi og så videre.
VG170526 Det planlegges egne bommer ved Fornebu i Bærum, ved Bygdøy og ved såkalte bompengearmer ved Bryn og Grefsen.
VG170524 Les fra Cannes : To store prosjekter om Narvik-slaget planlegges
DA170524 - Enhver pågripelse og uttransport planlegges og tilrettelegges særskilt av hensyn til barna, og skiller seg på den måten fra pågripelse og uttransport av voksne uten barn.
DA170524 - Enhver pågripelse og uttransport planlegges og tilrettelegges særskilt av hensyn til barna, og skiller seg på den måten fra pågripelse og uttransport av voksne uten barn.
NL170519 Etter det jeg forstår planlegges det faktisk flytting av instituttet, til en annen adresse i Bergen.
AA170519 Til slutt planlegges det undersjøiske tunneler under Trondheims- og Stjørnfjorden.
AP170518 Det planlegges ti episoder.
NL170515 Den daglige lederen opplyser om at det planlegges en lengre vedlikeholdsjobb på Fjellheisen i september.
VG170513 Det planlegges egne bommer ved Fornebu i Bærum, ved Bygdøy og ved såkalte bompengearmer ved Bryn og Grefsen.
SA170512 Mens denne veien gjennom Bryne nå planlegges for fire felt, vil det nå bli vurdert om veien heller kan gå rundt byen - inne i Klepp.
SA170511 - Tankene er ikke der helt ennå, men det er en del som skal planlegges før flyttingen.
AP170511 - Tankene er ikke der helt ennå, men det er en del som skal planlegges før flyttingen.
AP170510 Det planlegges for at kong Harald skal reise dit på statsbesøk høsten 2018.
AP170510 Det planlegges for at kong Harald skal reise dit på statsbesøk høsten 2018.
AA170509 Formannskapet har vedtatt at campus må planlegges på en slik måte at grøntområdet i Høyskoleparken ivaretas.
SA170507 Det planlegges et nytt og større kirkebygg i Sola.
AA170506 Men det planlegges flere utbedringer nordover, og da vil det sansynligvis bli høyere fartsgrense, forklarer byggelederen.
SA170505 Det som var Norges største mottak for asylsøkere, planlegges revet for å gi plass til et stort, nytt boligprosjekt.
DB170505 - Har PST mottatt opplysninger eller annen informasjon som kan tyde på at det planlegges et terrorangrep i Norge 17. mai ?
DA170505 Et veiselskap som konkurrerer mot det etablerte Statens vegvesen i planlegging av veier er sunt for å utfordre de etablerte måtene veier planlegges og bygges i Norge.
DA170505 I alt planlegges det bygging av 940 kilometer med vei mot bare 340 kilometer med jernbane, der hvor hovedveiene går parallelt med jernbanen i Sør-Norge.
DN170503 Motsatt ; prosjekter som ikke planlegges , blir det ikke noe av, sier han.
DN170503 Minst en lang tur i uken, noe over intensiteten som planlegges i Race Across America ¶
DB170503 Motsatt ; prosjekter som ikke planlegges , blir det ikke noe av, sier han.
DA170503 Motsatt ; prosjekter som ikke planlegges , blir det ikke noe av.
AA170502 Selv om nye boliger planlegges med en « stille » side, der gjerne soverom legges, så vil den fremdeles kunne ha støyutsatte oppholdsrom.
AA170501 Erdan sier 920 fanger fremdeles nekter å ta til seg fast føde, og at det planlegges å sette opp 400 helseenheter i fengslene for å unngå at sultestreikende fanger må overføres til sivile sykehus.
AP170429 I sør, på andre siden av Raschs vei og T-banelinjen planlegges en stor, bymessig utbygging hele veien ned til Lambertseter senter.
AP170429 I sør, på andre siden av Raschs vei og T-banelinjen planlegges en stor, bymessig utbygging hele veien ned til Lambertseter senter.
VG170428planlegges det tittelkamp i Arendal til høsten. kveld, og jakter på sin niende strake knockoutseier.
VG170428planlegges det tittelkamp i Arendal til høsten.
VG170428 Men nå planlegges det uansett at Havnaa skal ta et steg opp på rangstigen og kjempe om en interkontinental tittel på hjemmebane i Arendal i september.
AA170428 ¶ Karpedam : Jens Andersskog, driftssjef i Trondheim fengsel, forteller at det planlegges å utvide denne dammen utenfor fengselet.
AA170428 Det planlegges derfor navnekonkurranse blandt de innsatte, opplyser driftssjef Jens Andersskog.
SA170427 Det planlegges et nytt stadion på Nadderud.
FV170427 Det planlegges et nytt stadion på Nadderud.
DA170427 Innholdet planlegges nå.
BT170427 Det planlegges et nytt stadion på Nadderud.
AP170427 - Det planlegges en liten taxfree-butikk, en såkalt satellitt, en kiosk, en bar og et serveringssted, opplyser kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn.
AP170427 - Det planlegges en liten taxfree-butikk, en såkalt satellitt, en kiosk, en bar og et serveringssted, opplyser kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn.
AP170427 Det planlegges et nytt stadion på Nadderud.
AA170427 - Det planlegges en liten taxfree-butikk, en såkalt satellitt, en kiosk, en bar og et serveringssted, opplyser kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn.
AA170426 Trygge sykkeltraseer må planlegges parallelt med slike kantstopp. » | Danmarks statsminister besøker Kina ¶
DB170422 En modell som planlegges innført i tysk fotball fra neste sesong, innebærer at fire situasjoner vil kunne innebære at en videodommer konfereres.
SA170421 De neste 10 årene planlegges det investeringer for langt over 100 millioner kroner for å kunne takle turiststrømmen til Lysefjordens attraksjoner.
BT170421 VIL ERSTATTE MED LEILIGHETER : Her hvor TV 2-bygget står på Nøstet og på nabotomten planlegges det totalt 267 boliger og samlet 33.850 kvadratmeter over og under bakken.
DA170420 * Nå planlegges Norrbotniabanan, den 270 kilometer lange forlengelsen videre nordover til Luleå.
AA170419 Det planlegges fem år kontinuerlig anleggsdrift uten opphold i perioder som er sårbare for reindrifta, slik reindriftsrapporten som konsesjonen bygger på anbefaler.
BT170418 - Ja, nå planlegges det for fullt.
SA170414 På Lørenskog planlegges det en innendørs skihall.
AA170413 Fellestid blir brukt til foredrag om fag og metode, og dette kan gå på bekostning av tid brukt til å diskutere de daglige gjøremålene med branner som skal slukkes, og undervisning og elevsamtaler som skal planlegges og gjennomføres.
VG170411 - Den nærmere arbeidsfordeling mellom Morgan og meg vil planlegges fremover, men det er naturlig at han i hovedsak prosederer saken i CAS, sier Hjort.
DB170411 ¶ SNAKKET MED PRESSEN : Vladimir Putin kom i dag med anklager om at det planlegges provokasjoner med kjemiske våpen for så å legge skylda på Assad-regimet.
DB170406 Det er enda sterkere grunn til å framheve dette nå når etatens nærvær i distriktene planlegges avviklet, og når solide fagmiljøer med unik, erfaringsbasert kompetanse separeres fra det materialet de er eksperter på å betjene.
DA170406 Difor bør det etablerast ein øyremerka flyavgift etter modell av bompengefinansiering av vegar, der flyavgifta innkreves på strekninger som planlegges for lyntog, ei såkalla flyavløysingsavgift », heter det i forslaget.
AP170406 På Lørenskog planlegges det en innendørs skihall.
BT170405 gjenværende beboere, skal reisen planlegges minst 3 mnd. før gjennomføring.
AA170405 Første del av strekningen fra Stjørdal planlegges med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
AP170404 Her planlegges det blant annet tusen nye boliger.
SA170403 På Bryne planlegges det nå underjordisk parkeringsanlegg etter at M44 har suget handelen ut av Storgata og Bryne sentrum.
AP170402 Her planlegges det blant annet tusen nye boliger.
DB170401 Hun legger til at utbyggingen av Alta nærsykehus blir et skikkelig løft for kommunen, men at det ikke innebærer den viktige akuttberedskapen og at beredskap i Finnmark ikke kan planlegges ut i fra forutsetninger om det skal være godt vær.
FV170331 Olsen planlegges bak det nye lielighetsbygget, like nord for Coop-butikken og bensinstasjonen.
BT170330 Den viktigste årsaken til endringen er at det planlegges et gigantisk veikryss to km sør for Indre Arna.
AP170330 Den 157 sider lange meldingen ble avsluttet med et underkapittel med overskriften « Framtidens velferd må planlegges i dag ».
DB170329 Pressekontakt Morten Eek i Statoil bekrefter at det planlegges en nedbemanning tilsvarende 350 årsverk, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170329 Pressekontakt Morten Eek i Statoil bekrefter at det planlegges en nedbemanning tilsvarende 350 årsverk, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170329 På en pressekonferanse på Sundvolden sommeren 2015 varslet han - sammen med de fire borgerlige partilederne - at det skulle planlegges i ekspressfart med byggestart i 2019 som mål.
AA170329 Pressekontakt Morten Eek i Statoil bekrefter at det planlegges en nedbemanning tilsvarende 350 årsverk, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170329 Pressekontakt Morten Eek i Statoil bekrefter at det planlegges en nedbemanning tilsvarende 350 årsverk, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170328 Motivet til lovbruddet er ikke kjent, men flere avhør planlegges , skriver politiet.
DA170328 Innspill fra Fylkesmannen og fylkeskommunen skal legges inn i planen, og den nye bebyggelsen må « planlegges med dimensjoner, uttrykk og materialvalg som forholder seg til den verneverdige trehusbebyggelsen ». 37 av 67 representantene stemte for å beholde trehusene.
SA170327 Norge deltar også med stabsoffiserer i koalisjonens hovedkvarter, der flyangrepene og innsatsen for øvrig mot IS planlegges og koordineres.i ¶
SA170327 Det planlegges 10 nye produksjonsbrønner på felteti ¶ 2016 ble Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo tauet til land, henholdsvis Stord og Kristiansundi ¶
AP170327 I tillegg planlegges det flere turer med det nye romfartøyet Orion og den nye bæreraketten Space Launch System ( SLS ).
FV170326 Mener E18 bør slankes : - Veien må planlegges for førerløse biler ¶
AP170326 Mener E18 bør slankes : - Veien må planlegges for førerløse biler ¶
AP170326 I området som bygges ut på sørsiden, planlegges nå en egen sykkel- og gågate.
BT170324 Samtidig planlegges et nytt atomkraftverk rett utenfor portene på Sellafield.
DB170323 « Det planlegges et overgrep som skal skje neste uke » ¶
AA170321 Det er det første islandske statsbesøket på 20 år, og det planlegges en rekke ulike arrangementet både i Oslo og Bergen.
VG170320 Til VG sier Humlegård at det nye nasjonale beredskapssenteret som planlegges utenfor Oslo, er et eksempel på at flere av politiets kapasiteter kan samles på ett sted i stedet for på flere adresser, og at der dermed blir lettere og rimeligere å sikre.
SA170320 Overgangen til et bærekraftig transportsystem må planlegges godt, det bør ikke baseres på hastevedtak som springer ut av forhandlinger i sene nattetimer.
AA170317 Regelverket sier at endelig avslutningsplan skal leveres minst to år før olje- og gassfelt planlegges stengt, men Shell har søkt Olje- og energidepartementet om tillatelse til avvike fra dette kravet, skriver nettstedet.
DA170316 Ann Kristin Salbuvik, pressevakt i Forsvarsdepartementet, skriver at de ikke kan « gå i detalj på hvilke sensorer som integreres og planlegges integrert i den militære overvåkingen av kysten og havområdene ».
SA170315planlegges det også å forsterke i sommer.
BT170314 Det planlegges minst et nytt avhør av mannen.
AP170314 Det planlegges minst et nytt avhør av mannen.
AP170313planlegges det også å forsterke i sommer.
AA170312 Det planlegges omfattende informasjonstiltak for å forberede publikum på endringene som skjer da. 9.
DA170309 Sammen med Forsands ordfører Bjarte Dagestad planlegges det å videreføre ferjedriften Lauvik - Oanes.
DA170309 De kan ikke planlegges eller framtvinges.
SA170308 Her planlegges det fire småhus med kapasitet til å huse inntil åtte beboere med rus- og psykiatriutfordringer.
DB170305 « Det planlegges et overgrep som skal skje neste uke » ¶
BT170305 NYE LOKALER : Skribenten mener det er gode grunner til å skjele til erfaringene fra den gang Konkurransetilsynet ble flyttet til Bergen, når nye flyttinger av statlige arbeidsplasser planlegges .
BT170303 Vi støtter beslutningen om at hele strekningen planlegges utbygd fremtidsrettet, men at kostnaden på 43 mrd er for høy.
AA170303 I dag skal den videre etterforskningen planlegges , sier lensmann Ulvin.
DA170302 Transportutbygging er en møysommelig affære der det planlegges i tiår, ikke år.
AP170302 Skal planlegges og bygges samtidig med Ringeriksbanen.
AP170302 Skal planlegges og bygges samtidig med Ringeriksbanen.
FV170301 Nå ønsker Stortinget at det planlegges en bane med dobbeltspor og med 250 km/t.
DB170228 ( Dagbladet ) : Mer enn et halvt århundre etter at Jimmie Nicol steppet inn som vikar for Ringo Starr, planlegges det en film om livet hans.
BT170228 E16 kan planlegges som statlig plan.
AA170227 - Vi mener at de prosjektene som planlegges her i stor grad må basere seg på ett felt i hver retning, og at man må legge bort disse absurde planene om firefeltsveier, sier Arild Hermstad, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland.
SA170224 Om lag 1 kilometer fra Fiskå i Nordre Strand ligger Krogevoll, hvor det planlegges nye boliger.
DB170224 Det planlegges imidlertid en storstilt utvikling i dette « taper-området ».
AA170224 Kontrakten planlegges signert 10. mai.
DA170223 Serien ble først lansert som en miniserie, men nå planlegges flere sesonger.
BT170223 Skal cruisetrafikken planlegges for en grønnere fremtid, må politikerne og offentligheten ha tilgang til reelle tall.
FV170222 Det planlegges nå å sette to slepespesialister om bord for å verifisere om fartøyet har kapasitet til å bli slept under rådende forhold.
AP170222 - Men vi vil gjøre spennende justeringer i vårt maktkonsept snart, med mer kortreist mat, men det planlegges ikke endringer på klassene - det er på en Plus-billett man får alt inkludert, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.
AA170222 - Men vi vil gjøre spennende justeringer i vårt maktkonsept snart, med mer kortreist mat, men det planlegges ikke endringer på klassene - det er på en Plus-billett man får alt inkludert, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.
DB170221 ( Dagbladet ) : I løpet av året planlegges det store reduksjoner i antall HV-soldater i Agder og Rogaland.
SA170219 Legeforeningen mener kollektive unntak betinger kollektive avtaler, og ønsker en hånd på rattet når arbeidstid planlegges .
AA170219 Samtidig planlegges det store, nye boligutbygginger i bydelen, slik som på Overvik.
DN170217 Fortsatt planlegges en ny heis til 17 millioner franc i området Isnau til erstatning for et gammelt anlegg fra 1947 som mister konsesjonen i år.
AP170217 Ja, det virker slik når 630 statlige arbeidsplasser planlegges flyttet ut av Oslo.
VG170216 I tillegg åpner Dronning Sonja KunstStall i Dronningparken i sommer, og det planlegges nye teaterforestillinger og konserter på Oscarshall.
DN170216 Det planlegges store demonstrasjoner i blant annet Los Angeles, New York og andre byer den 15. april, dagen da amerikanerne må sende inn selvangivelse, i protest mot at Trump ikke offentliggjør selvangivelsen.
AP170216 I tillegg åpner Dronning Sonja KunstStall i Dronningparken i sommer, og det planlegges nye teaterforestillinger og konserter på Oscarshall.
DN170215 Ytterligere forbedringstiltak pågår og planlegges for 2017.
DN170215 Ytterligere forbedringstiltak pågår og planlegges for 2017.
DN170215 Ytterligere forbedringstiltak pågår og planlegges for 2017.
AA170215planlegges en større offensiv mot den vestlige delen av byen, som ligger på den andre siden av elva Tigris.
AA170215 Helse- og sosialfagene planlegges samlokalisert i Elgeseter gate 10 fra 2020.
DN170214 - Vi jobber kontinuerlig med å få flere biler til Norge, og produksjonen planlegges i detalj måned for måned og uke for uke, men slik det ser ut nå vil 2018 bli det store leveringsåret, sier Jessen.
DA170214 Bussveien er vedtatt å gå gjennom området da det her planlegges mange flere boliger og arbeidsplasser.
AA170214 Kong Harald blir med presidentparet til Bergen hvor det planlegges program innenfor utnyttelse av havressurser og forskningssamarbeid.
VG170209 Åpningstidene det planlegges for er helt urealistiske, og planleggerne tar hverken høyde for eldrebølgen eller innvandring, sier han.
VG170209 FOR MANGE PASIENTER : Nye norske sykehus planlegges ut fra at det til enhver tid skal ligge pasienter i 90 prosent av sengene.
AA170209 Den siktede 26-åringen har denne uken gjennomført to politiavhør, og det planlegges flere, opplyser politiadvokat Jørgen Aunet ved Trøndelag politidistrikt.
DB170202 44-åringen vil sannsynligvis bli avhørt torsdag og det planlegges varetektsfengsling fredag.
BT170202 FULL FART : E39 mellom Stord og Os planlegges med fire felt og fartsgrense på 110 kilometer i timen ¶
AP170202 Her planlegges det et nytt « joint venture » om funnene bygges ut. 3 ) Domanik-formasjonen ¶
AP170202 44-åringen vil sannsynligvis bli avhørt torsdag og det planlegges varetektsfengsling fredag.
AP170131 Alle beboerne i berørte bydeler vil også motta en brosjyre i posten med informasjon om tiltakene som planlegges de neste årene.
DN170130 Samtidig planlegges det investeringer på om lag 160 millioner svenske kroner i maskiner og utrustning.
DB170130 Ei langhelg i London er sjelden feil, og den kan brukes etter innfallsmetoden og den kan planlegges i detalj.
SA170127 Trysfjordbroa planlegges som to parallelle, store betongbroer som er 520 meter lange hver.
DN170126 Men fremdeles er det store områder hvor det planlegges store prosjekter.
FV170125 Mange av områdene der muren planlegges bygd, er for øvrig privat eid, noe som kan medføre en rekke rettssaker.
DN170125 Mange av områdene der muren planlegges bygd, er for øvrig privat eid, noe som kan medføre en rekke rettssaker.
DN170125 Mange av områdene der muren planlegges , er privat eid, noe som kan medføre en rekke rettssaker.
DB170125 Dette er ofte ferier som planlegges i god tid, men det er absolutt ikke for sent å finne gode tilbud i ferien, sier Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i TUI.
BT170125 Mange av områdene der muren planlegges bygd, er for øvrig privat eid, noe som kan medføre en rekke rettssaker.
DB170122 I Østfold bygges nye, i Namdal planlegges utbygging, og i løpet av sommeren vil flere tretopphytter være klare til å ta imot gjester i Horten i Vestfold.
AP170118planlegges det et besøk av statsminister Erna Solberg så raskt som mulig for å styrke båndene mellom Norge og Kina.
DB170114 Jeg har jo full jobb, unger og ting skal planlegges .
BT170112 Det er vanskelig å se at Bybanen oppfyller kravene i Jernbanetilsynets forskrifter, der det blant annet står : « Virksomheten skal planlegges , organiseres og utføres med henblikk på at enkeltfeil ikke skal føre til tap av menneskelig eller alvorlig personskade ».
DN170110 Undersøkelsen er pilot for en videreutviklet versjon, som vil bli kjørt fra 2017, hvor samtlige aktive undervisere i norsk høyere utdannelse planlegges å inkluderes.
DN170110 Feriene planlegges også tidligere enn før, ifølge reisesjef.
DB170108 - Håper vårt demokrati er sterkere enn hva som planlegges i Moskvas mørke korridorer ¶
DB170107 - Jeg håper vårt demokrati og meningsutveksling er sterke enn at det står og faller på hva som planlegges i Moskvas mørke korridorer, sier Rowe.
BT170106 ANLEGG : Her er en fasadeskisse av kinoinngangen fra den nye gågaten som planlegges på Lagunen storsenter.
AP170101 - Det planlegges for statsbesøk fra Island til Norge i mars, sier Hagen.
AP170101 Og det planlegges vannkraftutbygging i flere vernede vassdrag.
AA161220 Restaurantbesøk planlegges og bestilles god tid i forveien, på lik linje med hotell og fly.
AP161219 Det planlegges nå politisk besøk i Kina i løpet av våren 2017.
AP161219 Det planlegges nå politisk besøk i Kina i løpet av våren 2017.
AP161219 - Problemet er at når skolens ledelse lager årsplaner for undervisningen så planlegges det med å gi elevene færre undervisningstimer enn det forskriften sier at de har krav på.
AP161125 Den ene åpner til Addis Abeba i Etiopia, den andre planlegges til Singapore.
AP161125 Den ene åpner til Addis Abeba i Etiopia, den andre planlegges til Singapore.
AP161119 Tilsvarende monumenter planlegges i Alexandrov og Astrakhan.
SA161003 « Det er absolutt ikke riktig at Akademikerne og Legeforeningen mener at arbeidstiden for leger bare kan planlegges på én måte », skriver Rolf Frøyland og Marit Hermansen.
SA161003 Det er absolutt ikke riktig at Akademikerne og Legeforeningen mener at arbeidstiden for leger bare kan planlegges på én måte.
SA160927 Alt kjent fravær føres fortløpende inn i arbeidsplanen, og det planlegges selvfølgelig ikke noen faste pasientkontakter i fraværsperioder.
AP160923 For T-banen planlegges det ikke mer kapasitet før nytt signal- og sikringssystem er klart og Fornebubanen står klar i 2024.
AP160913 * Investeringsbeslutning planlegges i 2017, med endelig PUD ( plan for utbygging og drift ) i 2018 og oppstart i 2022.
AP160913 * Feltet planlegges med over 30 undervannsbrønner, med levetid på 30 år.
AP160906 | Her planlegges det proffkamper i boksing ¶
DN160826 Oslo : Spar har vært en av vekstvinnerne i dagligvaremarkedet, og nå planlegges det flere butikker blant annet i Oslo.
AP160620 De kunne fortelle at det planlegges tre etapper i Danmark, hvis København vinner fram som startby.
AP160607 Der en norsk fjellgeit kan ta det på sparket, skal det nok planlegges og tilrettelegges litt mer for en urban tysk gjest, sier Mørch.
AA160607 Der en norsk fjellgeit kan ta det på sparket, skal det nok planlegges og tilrettelegges litt mer for en urban tysk gjest, sier Mørch.
AA160607 Der en norsk fjellgeit kan ta det på sparket, skal det nok planlegges og tilrettelegges litt mer for en urban tysk gjest, sier Mørch.
SA160531 I sum planlegges utbygginger på i alt 20 TWh.
SA160509 Det kan planlegges bydeler med høy utnyttelse og med høyhus.
SA160502 For med det hun selv beskriver som en relativt dyr interiørsmak, må innkjøpene gjerne planlegges og spares til.
BT160502 For med det hun selv beskriver som en relativt dyr interiørsmak, må innkjøpene gjerne planlegges og spares til.
AP160502 For med det hun selv beskriver som en relativt dyr interiørsmak, må innkjøpene gjerne planlegges og spares til.
AP160428 Grønlia, som eies av HAV Eiendom, planlegges også utviklet med boliger.
AP160425 Derfor konkluderer byråene at det er nye og spennende reisemål som lokker mer når USA-turen nå skal planlegges .
AP160414 | Andreas Halse : - E18 må planlegges for førerløse biler ¶
AP160414 - Det må planlegges for selvkjørende biler ¶
AP160408 Det er økende uro internt i ANC, og det planlegges protestdemonstrasjoner.
AP160404 For å få til god vekst, bør det planlegges for gode jorddybder på taket, sier Tone Lindheim.
AP160331 Det er den mest berømte av alle gåturene i New Zealand, og den må planlegges godt.
AP160331 Og det planlegges solcelleanlegg med paneler på taket.
AP160331 Og det planlegges solcelleanlegg med paneler på taket.
AA160331 Det er den mest berømte av alle gåturene i New Zealand, og den må planlegges godt.
AA160331 Det er den mest berømte av alle gåturene i New Zealand, og den må planlegges godt.
AP160322 Begge deler gjør at de må tenke nytt når neste års statsbudsjett planlegges .
AP160320 Sykkelveien som planlegges i Åkebergveien skal være 2,2 meter bred, slik at to syklister kan passere hverandre når de sykler i samme retning.
AP160317 Kirurgisk abort utføres to ganger ukentlig, og planlegges vanligvis så snart mulig etter undersøkelsen.
AP160314 Flere grupperinger av aktive beboere ruster seg til massiv kamp, det er opprettet Facebookgruppe og det planlegges folkemøte rett etter påske, sier Nordlie.
AP160314 Samtidig planlegges et album med alle de store hitene, samt en avskjedsturné.
AP160314 Flere grupperinger av aktive beboere ruster seg til massiv kamp, det er opprettet Facebookgruppe og det planlegges folkemøte rett etter påske, sier Nordlie.
AP160305 Men alt kan ikke planlegges .
AP160305 Alt skulle noteres ned og planlegges til minste detalj.
AP160301 Ved en akutt krise i sommer planlegges det å sette opp teltleire med plass til 500 personer.
AP160301 Det vi vet er at selv om det her planlegges for enkle løsninger for sommerbruk, er slike teltløsninger ikke nødvendigvis veldig rimelige ettersom de medfører store etablerings†" og driftsutgifter.
AP160225 Diskuter heller hva som skal være i første etasje På eiendommen til Andvord trykkeri, som ligger ut mot Lunden, planlegges 177 nye boliger.
AP160225 Det planlegges to offentlige plasser i området.
AP160225 †" I Hovinbyen planlegges det for at veier gjøres om til gater.
AP160225 Diskuter heller hva som skal være i første etasje På eiendommen til Andvord trykkeri, som ligger ut mot Lunden, planlegges 177 nye boliger.
AP160225 Det planlegges to offentlige plasser i området.
AP160225 †" I Hovinbyen planlegges det for at veier gjøres om til gater.
AP160220 Det planlegges renn i Oslo, Trondheim, Lillehammer og Vikersund.
AP160217 I etasjene under planlegges kontorer og utadrettet virksomhet.
AP160216 Men - som en " kul " provokasjon, planlegges det nå en svart dødsbunker på den " hellige haugen " ved Munchs Ekely.
DA160214 - Statens vegvesen har fått på plass rutiner som sikrer at tunneler som planlegges , bygges og rehabiliteres sikkerhetsgodkjennes etter strenge krav.
DA160214 - Statens vegvesen har fått på plass rutiner som sikrer at tunneler som planlegges , bygges og rehabiliteres sikkerhetsgodkjennes etter strenge krav.
AP160211 Det betyr at bygget ikke kan rives, og at Riksantikvaren skal inn i saken hvis det planlegges endringer.
BT160208 Fra Mannheller til Fodnes ( fergestrekning over Sognefjorden ) planlegges det å bygge en bro.
AP160205 Vel og bra, men det er likevel ikke så lett å forstå hvordan en by faktisk planlegges av politikere og arkitekter - ikke engang for voksne.
AP160205 Det er de voksne - og særlig de med makt og penger - som dominerer byen og hvordan den planlegges .
AP160131 Organiseringen man bruker på Fornebubaneprosjektet vil trolig bli brukt videre når ny sentrumstunnel, trikketrasé langs Ring 2 og T-bane til A-hus skal planlegges .
AP160131 Organiseringen man bruker på Fornebubaneprosjektet vil trolig bli brukt videre når ny sentrumstunnel, trikketrasé langs Ring 2 og T-bane til A-hus skal planlegges .
AP160130planlegges en « Hall of fame » i den nye resepsjonen, røper direktør Ringnes og hotelldirektør Fredrikke Næss.
AP160125planlegges det å legge en større sum på bordet under konferansen i London.
DA160117 - Produksjonen planlegges og tildeles måned for måned og uke for uke, og vi forventer at alle som per 13. desember har bestilt bil, kan regne med at den vil bli produsert i 2017, sier Jessen.
DA160117 - Produksjonen planlegges og tildeles måned for måned og uke for uke, og vi forventer at alle som per 13. desember har bestilt bil, kan regne med at den vil bli produsert i 2017, sier Jessen.
BT160106 Bergen har et stort behov for boliger og en boligpolitikk der byveksten planlegges sammen med nabokommunene.
AP160103 Det utredes og planlegges i stor stil for Oslo og Akershus, ikke minst rundt samferdsel.
AP160101 I november i fjor anslo UDI at det må planlegges for 100 000 mottaksplasser i 2016.