VG171020 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/W4LpK/Dale-Utopi-a-frakte-traktorer-pa-lastebiler Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AA171020 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
VG171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DN171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DB171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DA171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DA171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/ar10a/Veivesenet-ber-bonder-frakte-traktoren-pa-lastebil Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/8bwpw/Under-streken " - Hvis folk er redde eller bekymret for å kjøre traktor på trafikkert vei, må de jo vurdere hvor stort behovet er for å kjøre ", sier plan- og forvaltningsleder Vigdis Lobenz til Nationen.
AA171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DA171016 Adapt ( bildet ) og Lysning kom til siste runde i plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal. 'Adapt » av Team URBIS Nordic.
DN171013 I slutten av forrige måned ble saken brakt videre til Fylkesmannen av Plan- og bygningsetaten ( PBE ).
DN171013 « Plan- og bygningsetaten pålegger deg derfor å fjerne duker, fyllmasse og plen som er lagt ut og eventuelt andre tiltak - slik at området som ligger innenfor regulert byggegrense mot sjøen blir slik det var før arbeid med terrengendringer ble igangsatt - innen 01.10.2017. », heter det i et bra fra komm
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/KOR7E/Ville-pusse-opp-hus-fra-1800-tallet-Na-ma-det-rives-Kommunen-mener-det-er-et-nybygg- Han har fått erfare hvor strengt Plan- og bygningsloven kan bli praktisert og må se langt etter drømmen om å bosette seg ved nordenden av innsjøen Råsen.
AA170929 » PST har protestert mot gangbrua siden 2014, men i fjor besluttet Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune seg for å godkjenne bruplanene, men avgjørelsen ble anket helt til topps, og regjeringen har gitt PST fullt medhold. ( ©NTB ) ¶
AA170929 PST har protestert mot gangbrua siden 2014, men i fjor godkjente Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune planene.
DN170927 * Syv prosjekteringsgrupper ble invitert til å være med i plan- og designkonkurransen som Statsbygg utlyste i desember.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/P7lV0/Unikt-Nydalen-bygg-baseres-pa-fortidens-metoder-og-fremtidens-teknologi Vi har vært i tett kontakt med Plan- og bygningsetaten om hvordan det rommet skal utvikles, sier prosjektlederThoresen.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/P7lV0/Unikt-Nydalen-bygg-baseres-pa-fortidens-metoder-og-fremtidens-teknologi - Vi støtter de foreslåtte høydene, som er lavere enn det reguleringen åpner for, og byggets plassering langs Akerselva, Vi mener hele byggeriet har en spennende miljøambisjon, skriver avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og bygningsetaten.
AA170920 Plan- og bygningsloven har hjemmel for å kreve uavhengig tredjepartskontroll gjennom en byggefase.
VG170909 - Det er naturlig, og riktig i henhold til Plan- og bygningsloven, at det blir debatt og ulike meninger i de tidlige planfasene der man ser på flere muligheter for hvor nytt dobbeltspor kan gå, sier Ingunn Monstad, kommunikasjonssjef for InterCity-prosjektet i Bane NOR til VG.
NL170908 Plan- og utbyggingsarbeidet kan legges opp slik at det i 2030-35 vil foreligge en moderne jernbane mellom Narvik og Tromsø, med en viktig side-arm til Evenes/Harstad og strategisk plasserte gods-terminaler og knutepunkter for både gods- og passasjertrafikk langs hovedlinjen.
DB170907 Ingen politikerne, ikke Oslo Havn, ikke Plan- og bygningsetaten, ikke Bymiljøetaten.
DB170907 ( KOMMENTAR ) : Nå ble det kjent at Fisketorget på Rådhusplassen mangler tillatelse fra Plan- og bygningsetaten ( PBE ) til å drive servering og restaurant.
DB170907 Plan- og bygningsetaten mer enn antyder at det er uren trav når de skriver at de « sitter igjen med et inntrykk av at dagens bruk ikke er i samsvar med det planlagte fisketorget og de gitte tillatelsene » på Estatenyheter.
AA170907 - Lagmannsrettens dom antas å ha stor betydning for forbrukervernet siden store deler av byggebransjen i Norge har lagt til grunn at det ikke er minstekrav til parkeringsplasser ved nyboligsalg, og mange parkeringsanlegg derfor er bygd i strid med tekniske forskrifters funksjonskrav etter plan- og bygningsloven, skriver Lillefuhr i en pressemelding.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner ingsprosesser i utviklingsområdene angitt i Kommuneplan 2015 ( vedtatt av bystyret 23.09.2015 ) : Smestad, Nedre Grefsen og Manglerud/Ryen, samt pågående og fremtidige detaljreguleringer på Karlsrud, Lindeberg og Oppsal, stilles i bero inntil områdereguleringer med full konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven er gjennomført for disse områdene.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/B8mL9/Ber-byradet-trekke-hele-forslaget-til-kommuneplan Han kan ikke skyldes på Plan- og bygningsetaten når han selv har lagt frem saken og sendt den ut på høring, sier Solberg.
AP170904https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzBwx/Raymond-Johansen-raser-over-et-ratt-valgkamputspill-fra-de-borgerlige Men det er et forslag utarbeidet av administrasjonen, Plan- og bygningsetaten.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/xn9XV/Ikke-siden-krigen-har-Heimevernet-fatt-en-sa-merittert-leder Går fra jobben som sjef for plan- og øvingsseksjonen i operasjonsstaben ved Forvarets operative hovedkvarter til sjef for HV 1. november 2017, når dagens sjef Tor-Rune Raabye går av med pensjon.
AP170902https://www.aftenposten.no/osloby/i/72mxo/Sosial-boligbygging-med-hoy-kvalitet-og-lav-pris - Det ble utlyst en begrenset plan- og designkonkurranse for utbygging av eiendommen Kirkehøy i Ulsholtveien 31, der 30 firmaet deltok.
DB170901 Byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune ba i forrige uke ( 22.8 ) Plan- og bygningsetaten undersøke om det « foreligger avvik mellom godkjent byggesøknad og faktisk bruk. » - Det har skjedd en glipp et eller annet sted når vi har fått en fiskerestaurant med en fiskedisk.
DA170829 Brukstillatelse fra Plan- og bygningsetaten er nødvendig for å kunne ta anlegget i bruk til ordinære treninger og kamp.
NL170828 Så kan man også lure på om Amundsen har satt seg inn i andre vesentlige forhold i plan- og den fremtidige byggeprosessen.
DA170824 Senere blir de utgangspunkt for flere åpne debattmøter som arkitekturtriennalen arrangerer i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Oslo arkitektforening.
DA170822 - Eier må nå søke i ettertid for tiltakene som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, sier Gjøsund.
AA170818 ¶ I en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten ( PBE ) gir tidligere Frp-byråd for miljø og samferdsel i kommunen og byutviklingskomitéleder i bystyret - advokatfullmektig Jøran Kallmyr - uttrykk for skepsis til forslaget.
DN170817 Avinor utlyste i 2009 en plan- og designkonkurranse for hvordan flyplassen skulle kunne håndtere forventet trafikkvekst.
DB170817 Eiendomsskatt og boplikt er jeg motstander av, og jeg mener plan- og bygningsloven er altfor omfattende og tungvint.
AA170817 Avinor utlyste i 2009 en plan- og designkonkurranse for hvordan flyplassen skulle kunne håndtere forventet trafikkvekst.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/OVGvA/39-selskaper-svartelistet-av-Oslo-kommune-etter-aksjon-mot-arbeidslivskriminalitet Oslo kommunes avdeling for konserninnkjøp opplyser at de samarbeider og deler informasjon gjennom et eget lovlighetsteam bestående av Arbeidstilsynet, kemneren, Skatt Øst, Plan- og bygningsetaten og kommunens fire separate eiendomsforetak.
SA170811 I dag er det plan- og bygningslovens paragraf 83 som gjelder.
BT170811https://www.bt.no/bolig/Espen-har-karpedam-i-hagen---De-er-mye-mer-enn-bare-til-pynt-Etter-mange-ar-blir-de-familiemedlemmer-10264b.html I dag er det plan- og bygningslovens paragraf 83 som gjelder.
AP170811https://www.aftenposten.no/bolig/Espen-har-karpedam-i-hagen---De-er-mye-mer-enn-bare-til-pynt-Etter-mange-ar-blir-de-familiemedlemmer-10264b.html I dag er det plan- og bygningslovens paragraf 83 som gjelder.
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/nqq9a/Dette-er-kandidatene-til-arets-Oslo-bys-arkitekturpris Etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten Ellen S.
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/nqq9a/Dette-er-kandidatene-til-arets-Oslo-bys-arkitekturpris Det er Plan- og bygningsetaten som mottar alle forslagene til prisen.
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/nqq9a/Dette-er-kandidatene-til-arets-Oslo-bys-arkitekturpris De Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, og legger til : ¶ Plan- og bygningsetaten ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/nqq9a/Dette-er-kandidatene-til-arets-Oslo-bys-arkitekturpris De Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, og legger til : ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/nqq9a/Dette-er-kandidatene-til-arets-Oslo-bys-arkitekturpris Areal : 240 m² + 240 m² BTA ¶ Plan- og bygningsetaten ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/nqq9a/Dette-er-kandidatene-til-arets-Oslo-bys-arkitekturpris Areal : 1020 m² BRA ¶ Plan- og bygningsetaten ¶ | 10 tips for helgen ( 10.-13 august ) ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/nqq9a/Dette-er-kandidatene-til-arets-Oslo-bys-arkitekturpris 475 m² garasje ) ¶ Plan- og bygningsetaten ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/nqq9a/Dette-er-kandidatene-til-arets-Oslo-bys-arkitekturpris 2000 m² BTA ¶ Plan- og bygningsetaten ¶
DN170809 - Vi får områ oss og finne ut hva vi gjør med etasjen i samråd med plan- og bygningsetaten.
AP170806https://www.aftenposten.no/osloby/i/k5L66/Besokende-om-Oslos-nye-fisketorg--For-dyrt-For-lite-Skuffende Det samme har Plan- og bygningsetaten gjort.
AP170803https://www.aftenposten.no/osloby/i/4PkA9/Gar-hardt-ut-mot-hoyhuskate-utbyggere Til tross for at Plan- og bygningsetaten ved flere tilfeller har frarådet utbyggere om å utfordre maksimalhøyden i kommuneplanen, som det planlagte 22-etasjers OBOS-bygget ved Frognerparken, prøver allikevel flere av utbyggerne å få gjennomført sine kjempeprosjekter.
AP170803https://www.aftenposten.no/osloby/i/4PkA9/Gar-hardt-ut-mot-hoyhuskate-utbyggere Forslag til det nye Landbrukskvartalet på Grønland ( 100 meter ), Entra-bygget på Vaterland ( 110 meter ), og Olav Thons Gunerius-gigant ( 98 meter ) er for tiden under behandling hos Plan- og bygningsetaten.
DA170728 - Plan- og bygningsloven krever at planarbeidet skal legge til rette for medvirkning og at en konsekvensutredning er utført.
DB170726 ¶ TO VINNERE : Adapt og Lysning ( bildet ) er vinnerne av plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal, her i utstillingslokalene i Høyblokkpaviljongen.
VG170724 Statens innbyggerundersøkelse for 2017 avslører at folk sliter med å skjønne innholdet i brev fra helse- og sosialtjenestene, og fra plan- og bygningskontorene.
DA170718 - Departementet har avvist innsigelsen fordi den ikke er i samsvar med « omkampreglene » i plan- og bygningsloven.
DA170718 Direktoratet er i tillegg sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.
AP170718https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5xAk/Slik-planlegger-kommunen-tvangskjop--Marianne-Brenna Med et pennestrøk hadde Plan- og bygningsetaten utradert 19 hus.
VG170716 I brevet kommer det også frem at Kopperud Bygg Invest og deres advokat mener det er tvil om at de i det hele tatt har brutt Plan- og bygningsloven og at de uansett mener maksimumsgebyret på 400.000 er for høyt.
DA170714 - I tillegg til folkehelseloven er plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven, forurensningsloven og naturmangfoldloven de viktigste, svarer Bakke.
VG170713 - Vårt utkast til lokale regler ble behandlet av plan- og teknikkutvalget rett før sommerferien.
NL170711 Mange andre forenklinger innenfor området plan- og bygg har også stor betydning for muligheten til å satse på utmarka.
NL170711 I tillegg er det gjort store forenklinger innenfor plan- og bygg.
DN170709 « Burde ha søkt først » ¶ Plan- og bygningsetaten er uenig i Stenshagens fremstilling av saken.
DN170709 Stenshagen forteller at han i juni 2016, på oppfordring fra PBE ( Plan- og bygningsetaten ), sendte en redegjørelse for arbeidene han da holdt på med på eiendommen.
DN170709 I april sendte Plan- og bygningsetaten et brev til investor Egil Stenshagen ( 69 ) med varsel om pålegg og tvangsmulkt.
DN170709 Foto : Mikaela Berg ¶ « Plan- og bygningsetaten pålegger deg derfor å fjerne duker, fyllmasse og plen som er lagt ut og eventuelt andre tiltak - slik at området som ligger innenfor regulert byggegrense mot sjøen blir slik det var før arbeid med terrengendringer ble igangsatt - innen 01.10.2017.
DN170709 Foto : Bente Bjørndal ¶ Plan- og bygningsetaten skriver i brevet etaten vil kunne vedta nye og høyere tvangsmulkter dersom det ulovlige forholdet vedvarer, og at det kan gis et forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.
DN170709 Det er eiers ansvar å forsikre seg om at arbeidene som utføres, ikke er i strid med plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsbestemmelser.
DN170709 Begrunnelsen for vedtaket er at arbeidene som er uført på Stenshagens eiendom, ikke igangsettes før søknad og tillatelse, skriver Plan- og bygningsetaten.
VG170707 « I likhet med kommunen, har vi kommet til at tiltaket er i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser og gjeldende planer », står det i brevet fra fylkesmannen.
DB170706 ¶ FORBEDRING : Høyre og regjeringen har gjennomført de største forenklingene i plan- og bygningsloven noensinne, skriver Mudassar Kapur fra Høyre.
DB170706 Realiteten er at Høyre og regjeringen har gjennomført de største forenklingene i plan- og bygningsloven noensinne.
NL170630 Kravene til planlegging i pbl ( plan- og bygningsloven ) er skjerpet.
DN170630 Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og Bygningsetaten er i utgangspunktet positiv, men er skeptisk til høyden.
DB170630 I sin høringsuttalelse skrev de at de mener at mange av forslagene i TEK17 bryter med FN-konvensjonen CRPD, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og med intensjonen i gjeldende plan- og bygningslov.
AA170630 Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og Bygningsetaten er i utgangspunktet positiv, men er skeptisk til høyden.
DN170628 Vi er glade for at Plan- og bygningsetaten har godkjent de endringene som er blitt gjort, sier Dahl.
DN170628 Siden 2015 har TV 2 risikert tvangsmulkter på til sammen 200.000 kroner fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.
DN170628 Etter snart to år har Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune nå behandlet søknaden om ferdigattest på boligprosjektet.
DN170628 - Søknad om ferdigattest ble sendt til Plan- og bygningsetaten i slutten av mai fra Norconsult på vegne av TV 2.
DN170628 Plan- og bygningsetaten har derfor godkjent søknaden.
AP170628https://www.aftenposten.no/osloby/Et-av-disse-to-forslagene-blir-det-nye-regjeringskvartalet-624207b.html « Adapt » og « Lysning » er vinnerne av plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.
AP170628https://www.aftenposten.no/osloby/En-av-disse-to-skal-forme-nye-regjeringskvartalet-624207b.html « Adapt » og « Lysning » er vinnerne av plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.
AP170628https://www.aftenposten.no/osloby/Arkitektene-lover-yrende-liv-i-nytt-regjeringskvartal-624232b.html Ola Elvestuen, bystyremedlem for Venstre i Oslo, har lenge vært kritisk til måten regjeringen har håndtert plan- og designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet.
AP170628https://www.aftenposten.no/osloby/Arkitektene-lover-yrende-liv-i-nytt-regjeringskvartal-624232b.html Det sier de to teamene som onsdag fikk vite at de har vunnet plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.
SA170627 Strafferammen for denne typen kriminalitet er fra bøter til fengsel i inntil ett år, og det er plan- og bygningsloven som anvendes.
DA170626 Det er ikke startet formell planlegging etter plan- og bygningsloven.
DA170626 Det betyr at arbeidet er i en tidlig fase, hvor vi undersøker muligheter for hvilke alternativer det kan være aktuelt å se nærmere på i senere planlegging etter plan- og bygningsloven.
BT170624https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Politikere-matte-slite-seg-gjennom-rullestolloype-336114b.html Sanne er kommunal- og moderniseringsminister, og jobber blant annet med plan- og bygningsloven.
BT170624https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Politikere-matte-slite-seg-gjennom-rullestolloype-336114b.html Konkurransen er et ledd i Handikapforbundets kritikk av regjeringens siste forskrift til plan- og bygningsloven.
VG170622 Veilederen trekker fram motorferdselsloven, havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven som mulig hjemmelsgrunnlag. Én kilde til forvirring i kommunene er i hvilken grad kommunene kan skille mellom vannskutere og andre farkoster, og hvilke begrunnelser som i så fall vil være juridisk holdbare for dette, skriver KS-direktør Helge Eide i Kommunal Rapport.
SA170622 - Regjeringen har gjennomført den største forenklingen i plan- og bygningsloven noensinne.
BT170622https://www.bt.no/bolig/Kraftige-reaksjoner-pa-den-nye-byggeloven--Frykter-darligere-boliger-10303b.html - Regjeringen har gjennomført den største forenklingen i plan- og bygningsloven noensinne.
AP170622https://www.aftenposten.no/bolig/Kraftige-reaksjoner-pa-den-nye-byggeloven--Frykter-darligere-boliger-10303b.html - Regjeringen har gjennomført den største forenklingen i plan- og bygningsloven noensinne.
AP170622 - Regjeringen har gjennomført den største forenklingen i plan- og bygningsloven noensinne.
NL170621 Å følge plan- og bygningsloven er alt annet enn et maktovergrep, det er en lovpålagt oppgave, til forskjell fra skytebaner.
NL170621 Hun fremmet forslag om at kommunen ikke skal følge plan- og bygningsloven.
DA170621 Staten må da først bestemme seg for hva de ønsker å bygge, deretter, i tråd med plan- og bygningsloven, søke om omregulering og byggetillatelse med Hole kommune som saksbehandler.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-bygge-2000-boliger-i-gammelt-industriomrade-623642b.html Plan- og bygningsetaten satte ned foten, de reduserte maksimale høyder til seks etasjer i sitt forslag.
AP170621 Plan- og bygningsetaten satte ned foten, de reduserte maksimale høyder til seks etasjer i sitt forslag.
AA170621 Plan- og bygningskontorene, sosialtjenesten, barnevernstjenesten, UDI og Nav får alle 56 poeng av 100 mulige.
AP170618https://www.aftenposten.no/osloby/MDG-sier-nei-Vil-Hoyre-stotte-Ap-pa-Majorstuen-623320b.html Vi støtter forslaget til kommunens eget fagorgan, Plan- og bygningsetaten.
AP170618https://www.aftenposten.no/kultur/Arkitekt-om-fortetting--Ta-hensyn-til-nabolaget-621414b.html Opprinnelig var dette et svært omstridt prosjekt, som fikk naboer til å klage høylytt i pressen og formelt til Plan- og bygningsetaten.
AP170618 Vi støtter forslaget til kommunens eget fagorgan, Plan- og bygningsetaten.
AP170618 Opprinnelig var dette et svært omstridt prosjekt, som fikk naboer til å klage høylytt i pressen og formelt til Plan- og bygningsetaten.
DA170617 Plan- og bygningsetaten går imot.
NL170616 I tillegg har vi plan- og bygningsloven som nekter oss å sette opp gammer, eller bårstuer i hagen til overnatting av sommergjester.
DA170616 - Først må en finne ut om en må søke Plan- og bygningsetaten eller ikke.
AA170610 Studentene meldte seg på i en åpen plan- og designkonkurranse, hvor fokuset var trygg og attraktiv parkering for sykler på tog- og t-banestasjoner.
DB170607 - Jeg har regelmessig mottatt informasjon fra hovedentreprenøren om at byggeprosjektene har vært i tråd med regelverk og plan- og bygningsloven.
DB170606 ¶ NYTT REGJERINGSFORSLAG : KIMING er et av forslagene i plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.
SA170601 Oransje = vernet etter plan- og bygningsloven.
AP170601https://www.aftenposten.no/bolig/-Jeg-blir-overnervos-av-at-folk-skal-ha-det-sa-perfekt_-for-det-perfekte-finnes-ikke-10147b.html Oransje = vernet etter plan- og bygningsloven.
AP170601 Oransje = vernet etter plan- og bygningsloven.
DB170531 Hjemmelen for å kreve gebyr i byggesaker er plan- og bygningsloven § 33-1 ( utdrag ) : ¶
SA170522 Man må selv undersøke om man bygger i samsvar med arealplaner, reglene i plan- og bygningsloven, og i samsvar med andre lover.
SA170522 Det vil ikke lenger være nødvendig å sende nabovarsel, ifølge plan- og bygningsloven, men ifølge grannelova må du likevel snakke med naboen.
AP170522https://www.aftenposten.no/bolig/Skulle-spare-tid-pa-nye-byggeregler--ma-likevel-bruke-mer-tid-10176b.html Man må selv undersøke om man bygger i samsvar med arealplaner, reglene i plan- og bygningsloven, og i samsvar med andre lover.
AP170522https://www.aftenposten.no/bolig/Skulle-spare-tid-pa-nye-byggeregler--ma-likevel-bruke-mer-tid-10176b.html Det vil ikke lenger være nødvendig å sende nabovarsel, ifølge plan- og bygningsloven, men ifølge grannelova må du likevel snakke med naboen.
AP170522 Man må selv undersøke om man bygger i samsvar med arealplaner, reglene i plan- og bygningsloven, og i samsvar med andre lover.
AP170522 Det vil ikke lenger være nødvendig å sende nabovarsel, ifølge plan- og bygningsloven, men ifølge grannelova må du likevel snakke med naboen.
VG170518 - Og vi selvfølgelig fortsatt ikke hos plan- og bygg i Sandvika, sier Alfheim og ser på dommerne.
BT170510 TRASIG : Lite jubel å hente fra tilhørerne da Plan- og bygningsetaten presenterte sitt anbefalte forslag i rådhuskantinen tirsdag.
AP170506 Ellen de Vibe trives svært godt som direktør for Plan- og bygningsetaten fordi : - Det er morsomt å samhandle med masse flinke folk i organisasjonen.
AP170506 Direktør for Plan- og bygningsetaten Ellen de Vibe tror gode velferdstilbud som bokseklubb og pilatestrening gjør byråkratene til bedre fagfolk.
AP170504 To av de fire regionale informasjons- og medvirkningsmøtene som byrådet og Plan- og bygningsetaten inviterer til, er fulltegnet.
SA170429 Vi har forenklet plan- og bygningsloven og fjernet skattefordeler for sekundærboliger.
DN170427https://www.dn.no/nyheter/2017/04/27/2131/Eiendom/krever-at-egil-stenshagen-reparerer-strandlinjen-pa-bygdoy-eiendom « Vi har registrert et ulovlig forhold på eiendommen din - varsel om pålegg og tvangsmulkt, » skriver Plan- og bygningsetaten i et brev til investor Egil Stenshagen ( 69 ) ¶
DN170427https://www.dn.no/nyheter/2017/04/27/2131/Eiendom/krever-at-egil-stenshagen-reparerer-strandlinjen-pa-bygdoy-eiendom Han viser også til at han i mellomtiden har oppført garasjen på området, og at denne er godkjent av Plan- og bygg.
DN170427https://www.dn.no/nyheter/2017/04/27/2131/Eiendom/krever-at-egil-stenshagen-reparerer-strandlinjen-pa-bygdoy-eiendom Foto : Oslo kommune « Totalt endret de naturlige forholdene » ¶ « Plan- og bygningsetaten har fått informasjon og dokumentasjon på at det er gjennomført arbeid på deres eiendom i strandsonen som er utført uten tillatelse og som er søknadspliktig.
DN170427https://www.dn.no/nyheter/2017/04/27/2131/Eiendom/krever-at-egil-stenshagen-reparerer-strandlinjen-pa-bygdoy-eiendom », skriver Plan- og bygningsetaten i brevet til Stenshagen.
DN170427https://www.dn.no/nyheter/2017/04/27/2131/Eiendom/krever-at-egil-stenshagen-reparerer-strandlinjen-pa-bygdoy-eiendom juni sendte jeg en redegjørelse for arbeidet til Plan- og bygg.
DN170427 « Vi har registrert et ulovlig forhold på eiendommen din - varsel om pålegg og tvangsmulkt, » skriver Plan- og bygningsetaten i et brev til investor Egil Stenshagen ( 69 ) ¶
DN170427 Han viser også til at han i mellomtiden har oppført garasjen på området, og at denne er godkjent av Plan- og bygg.
DN170427 Foto : Oslo kommune « Totalt endret de naturlige forholdene » ¶ « Plan- og bygningsetaten har fått informasjon og dokumentasjon på at det er gjennomført arbeid på deres eiendom i strandsonen som er utført uten tillatelse og som er søknadspliktig.
DN170427 », skriver Plan- og bygningsetaten i brevet til Stenshagen.
DN170427 juni sendte jeg en redegjørelse for arbeidet til Plan- og bygg.
DN170420 « Fast track»-enheten for boliger skal ligge under en nyopprettet avdeling i Plan- og bygningsetaten.
DN170420 | Nå får Plan- og bygningsetaten ny « Fast track»-enhet.
DN170420 Kilde : Plan- og bygningsetaten ¶
DN170420 I tett samarbeid med utbyggerne skal vi finne ut hvor flaskehalsene ligger, sier direktør Ellen de Vibe i Plan- og bygningsetaten.
DN170420 I 2016 ble det igangsatt 4939 boliger i Oslo, opp fra 3256 året før, ifølge tall fra Plan- og bygningsetaten.
DN170420 ) og direktør Ellen de Vibe i Plan- og bygningsetaten oppretter nå en « fast track-avdeling » som skal få fart på boligbyggingen i Oslo.
DB170413 Videoen kommer i kjølvannet av regjeringens forslag om å endre forskriften til plan- og bygningsloven ( TEK ), en endring som vil senke kravene for boliger tilpasset funksjonshemmede.
SA170412 » Jeg vises her til Plan- og bygningsloven paragraf 28-1 : « Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.
SA170410 - Vi kan ikke fravike plan- og bygningsloven selv om det er private givere som står bak et prosjekt.
BT170410 - Vi kan ikke fravike plan- og bygningsloven selv om det er private givere som står bak et prosjekt.
AP170410 - Men indirekte dreide det seg også om bevegelse i gatene og byrommene, sier Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten.
AP170410 - Vi kan ikke fravike plan- og bygningsloven selv om det er private givere som står bak et prosjekt.
BT170406 Plan- og bygningsetaten bekrefter at de arbeider med saken.
DA170405 Det er Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten som sammen, på oppdrag fra byråd for Byutvikling, Hanna E.
DA170405 Det betyr at du kan mene noe om den på Plan- og bygningsetatens websider.
DA170405 Plan- og bygningsetaten avholder høringsmøte på Sentralen ( perfekt plassert midt i nettopp Kvadraturen ), 3. mai.
AP170404 Kart over de bygge- ( røde ) og plansakene ( lilla ) Plan- og bygningsetaten har registrert.
AP170404 Det er så mye på gang på Lambertseter at Plan- og bygningsetaten inviterer til folkemøte med orientering om alt som skjer over påske.
AP170404 Derfor er nye prosjekter populære, sier avdelingsdirektør Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten.
DB170403 Plan- og bygningsetaten ønsket i stede et raust byrom mellom Jernbanetorget og Operaen.
DB170403 Plan- og bygningsetaten har hele tiden tenkt helhet, og i Oslo er dette vårt ansvar og oppgave.
AP170402 Kart over de bygge- ( røde ) og plansakene ( lilla ) Plan- og bygningsetaten har registrert.
AP170402 Det er så mye på gang på Lambertseter at Plan- og bygningsetaten inviterer til folkemøte med orientering om alt som skjer over påske.
AP170402 Derfor er nye prosjekter populære, sier avdelingsdirektør Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten.
AP170401 Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten.
AP170401 - Vi har lenge vært i dialog med Plan- og bygningsetaten, som for ti år siden utpekte området som et transformasjonsområde, og forventer en rask behandling, sier Dag Sanne.
AP170401 Byråd Marcussen avviser kritikken fra Wilhelmsen, og viser til at de i budsjettet ga mer penger til Plan- og bygningsetaten - nettopp for å få opp tempoet.
AA170329 For sikkerhets skyld er det lagt ut en lense i Grandefjæra, sier plan- og utbyggingsjef Jens Levi Moldstad til Adresseavisen.
DA170327 Hele kvartalet er regulert til spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningsloven.
DA170327 Det har vært nær dialog med Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren.
AP170324 Den nye normen er ikke vedtatt av bystyret, men Plan- og bygningsetaten er pålagt å forholde seg til den.
SA170322 Blant annet jobber vi lange dager for å kunne åpne den stengte veien så snart som mulig, sier anleggsleder Kine Homleid i Plan- og anleggsavdelingen i kommunen.
AP170322 Staten ikke heller ikke skal « blande seg unødig inn i det lokale selvstyret » i plan- og byggesaksprosesser.
DN170321 I en bestilling hos Plan- og bygningsetaten, legges det opp til en boligutredning av nær 70.000 kvadratmeter.
DN170321 Det skriver bransjenettstedet Estate, og viser til en bestilling hos Plan- og bygningsetaten, der det i en vedlagt boligutredning skisseres 780 leiligheter på området.
AP170321 Marcussen sier at plan- og bygningsetaten er i ferd med å gå i gang med en egen plan for Smestad, hvor lokal medvirkning blir viktig.
DN170319 Les mer her : Høyre vil la roboter behandle søknader ¶ Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune stiller seg positiv til planen.
DA170309 Oslo kommune søkte Plan- og bygningsetaten om tillatelse til å utvikle området.
DA170307 Mulighetsstudien viser at dette er mulig, uttaler avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, Morten Wasstøl.
BT170301 Karl er avdelingsleder og saksbehandler for Plan- og bygningsetaten i en norsk kommune.
AA170228 Anmeldelsen ble levert mandag, og argumenterer for at det foreligger brudd både på Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldloven.
BT170227 I plan- og bygningsloven er det krav til dokumentasjon av alle nye byggevareprodukter, og et dokumentert ildsted er både sikkerhets- og miljøtestet.
DA170226 Kravet om opparbeidelse foreslås skjøvet til skøytehallen som skal oppføres av annen aktør », heter det i søknaden til Plan- og bygningsetaten.
DA170226 Både Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten går imot.
AP170225 Jeg har syklet her én gang, og det var eneste gangen, for å si det sånn, sier enhetsleder Frid Ane Jacobsen Møster, Plan- og bygningsetaten til ByplanOslo.
AP170225 ByplanOslo er Plan- og bygningsetatens nettmagasin.
DN170224 Stortinget har etter forslag fra regjeringen vedtatt endringer i plan- og bygningsloven som gir forenklinger og en mer effektiv planprosess ».
DA170224 Gunnar Schjelderups vei 11 ( i gult stiplet felt ) ligger i rød støysone på Plan- og bygningsetatens tegninger.
DA170224 Det er beliggenheten og omgivelsene rundt tomten i Gunnar Schjelderups vei 11 som har fått Plan- og bygningsetaten til å reagere.
DA170224 - Det er såpass tidlig i planleggingsfasen, vi har kun hatt ett møte med Plan- og bygningsetaten, så vi jobber med å se på alle mulige løsninger for å forsikre oss om at det vil bli et bygg som tilfredsstiller alle krav til et godt bomiljø, sier Jan Erik Ruud til Dagsavisen.
DA170224 Ruter og Plan- og bygningsetaten fremmer ulike planalternativer for atkomst til stasjonen ved Skøyen torg/Sofienlund. 11.5 milliarder ¶
DA170224 - Dette er den største reguleringsplanen i Oslo de siste 20 årene, og den med den største investeringsrammen for et prosjekt, sier sjef i Plan- og bygningsetaten ( PBE ), Ellen de Vibe, til Dagsavisen.
AP170223 - Det samme gjelder plan- og næringsetaten.
DB170222 - Vi har ikke fått vite en dritt og vet bare det som har stått i avisa, sier Ann-Mari Larsen, som jobber med plan- og bygningssaker.
DA170216 Bymiljøetaten kan også ha brutt plan- og bygningsloven.
BT170216 Byantikvaren vurderer ikke bygget som et fredningsobjekt, men anbefaler vern etter plan- og bygningsloven.
DA170215 Årsrapporten fra Plan- og bygningsetaten forteller også at etaten fortsatt ikke har saksbehandlingstiden i orden.
DA170215 Likevel ligger stadig flere søknader hos Plan- og bygningsetaten.
DA170215 Dette viser årsrapporten fra Plan- og bygningsetaten i Oslo.
DA170215 Antallet byggesøknader til Plan- og bygningsetaten i Oslo i år var opp med 10 prosent.
AP170215 Dette er den store plan- og designkonkurransen, eller arkitektkonkurransen som det gjerne kalles på folkemunne, sier Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.
VG170214 - Oslos plan- og reguleringsmyndigheter gjør det meste for å hindre utbygging.
SA170214 | Beholder jobben etter gjentatte brudd på plan- og bygningsloven ¶
SA170214 Overingeniøren i Sandnes som på fritiden begikk flere overtredelser av plan- og bygningsloven som bonde, fikk medhold i lagmannsretten.
BT170214 Her blir man varslet med et eget skilt ( Se bilde ) hvor det står at dette gjelder for en lengre strekning, sier Christer Kjerrgård, overingeniør ved plan- og forvaltningsseksjonen i Vegvesenet.
DA170213 Plan- og anleggsavdelingen i kommunen har opprettet en egen nettside om anleggsarbeidet i Madlamarkveien.
DA170211 Notatet han leverte til byrådet for noen uker siden viser at Vålerenga er svært bekymret for signalene Plan- og bygningsetaten ( PBE ) har gitt.
DA170211 Men Plan- og bygningsetaten har satt ned foten og gitt tillatelse til bare fire.
DA170211 Det er Vålerenga og Plan- og bygningsetaten uenige om.
DA170211 Plan- og bygningsetaten har nå saken til behandling.
DB170210 ¶ I plan- og designkonkurransen skal deltakerne blant annet foreslå hvordan kunstverkene til Picasso kan plasseres eller integreres i nye regjeringsbygg.
DB170210 Statsbygg får nå i oppdrag å gjennomføre en plan- og designkonkurranse for rundt 100.000 kvadratmeter med nybygg som skal huse 5700 ansatte.
DB170210 I plan- og designkonkurransen skal deltakerne foreslå permanent plassering av 22. juli-senteret.
AP170210 Reguleringsplanen er vedtatt, og neste etappe blir plan- og designkonkurransen.
AA170210 Statsbygg får nå i oppdrag å gjennomføre en plan- og designkonkurranse for rundt 100.000 kvadratmeter med nybygg som skal huse 5.700 ansatte.
AP170209https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Nabovarsel--Marianne-Tveit-614841b.html I fjor vinter kom nyheten om at Plan- og bygningsetaten i Oslo ønsker å bygge blokker på 12 etasjer i et småhusområde på Nedre Grefsen.
AP170209https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Nabovarsel--Marianne-Tveit-614841b.html Direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe, har varslet at hele 120 områder i Oslo nå vurderes fortløpende for omregulering og transformering.
AP170209 I fjor vinter kom nyheten om at Plan- og bygningsetaten i Oslo ønsker å bygge blokker på 12 etasjer i et småhusområde på Nedre Grefsen.
AP170209 Direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe, har varslet at hele 120 områder i Oslo nå vurderes fortløpende for omregulering og transformering.
DA170207 Johansen forteller blant annet at en egen saksbehandler fra Plan- og bygningsetaten skal jobbe fulltid med prosjektet.
DN170129 I mellomtiden var totalprisen justert opp fra 1,3 milliarder kroner da plan- og designkonkurransen ble lyst ut i 2009, til 3,1 milliarder kroner ifølge en konsulentrapport fra 2014.
BT170126 Plan- , nærings- og utviklingsavdelingen skal ligge i dagens Selje kommune, og det er særlig kystnæringen i Selje som vil være i sentrum av næringssatsingen i den nye kommunen, sier ordfører i Eid Alfred Bjørlo ( V ).
AP170126 Plan- , nærings- og utviklingsavdelingen skal ligge i dagens Selje kommune, og det er særlig kystnæringen i Selje som vil være i sentrum av næringssatsingen i den nye kommunen, sier ordfører i Eid Alfred Bjørlo ( V ).
SA170125 Plan- og bygningsetaten må tenke mer volum og mindre på smådetaljer i enkeltplaner.
SA170125 Plan- og bygningsetaten må tenke mer volum og mindre på smådetaljer i enkeltplaner, mener administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. ( ©NTB ) ¶
DN170125 Ifølge plan- og byggesaksetaten skal deres endelige utkast til reguleringsplan oversendes til politisk behandling ved månedsskiftet august/september i år - hvis alt går « på skinner ».
AP170125 Ruter mener « irrasjonelle » krav fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune forsinker Fornebubanen.
AP170125 Plan- og bygningsetaten må tenke mer volum og mindre på smådetaljer i enkeltplaner, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening ¶
AP170125 Plan- og bygningsetaten må tenke mer volum og mindre på smådetaljer i enkeltplaner, mener administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. ( ©NTB ) ¶
DN170124 Fornebubanen skal etter planen stå ferdig i 2021, men blir trolig noe forsinket - da Ruter mener « irrasjonelle » krav fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune forsinker banen.
AP170124 - Vi kan etablere en driftsbase og starte arbeidet i Bærum hvor reguleringen er på plass, og så må Plan- og bygningsetaten og Ruter få fred til å avslutte det store planarbeidet i Oslo.
AP170124 Ruter mener « irrasjonelle » krav fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune forsinker Fornebubanen.
SA170122 Nå kan vi bygge ferdig, sier Meir Turgeman, viseborgermester i Jerusalem, som også leder Jerusalems plan- og bygningskomité.
AP170122 Turgeman er leder av Jerusalems plan- og bygningskomité.
AP170122 Plan- og byggelederen mener spillereglene endret seg da Donald Trump ble president i USA, og sa : ¶
AP170122 Ruter mener « irrasjonelle » krav fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune forsinker Fornebubanen.
AP170122 Ruter mener samarbeidet med Plan- og bygningsetaten ikke har fungert godt nok.
AP170122 Men vi søker å finne frem til løsninger som blir til fellesskapets beste sammen med Ruter, sier Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten.
AP170122 Men dette alene har ikke forsinket planleggingen, sier Bermann i Plan- og bygningsetaten.
AP170122 I mars 2015 insisterte Plan- og bygningsetaten på at det skulle bygges en undergang fra stasjonen, under veien til sjøsiden.
AP170122 Hun tror ikke Plan- og bygningsetaten ønsker å trenere prosessen, men de blir ikke målt på hvor lang tid de bruker før Ruter har sendt over planforslaget.
AP170122 Han opplever ikke at Plan- og bygningsetaten og Ruter jobber mot hverandre.
AP170122 Den starter når Ruter sender inn et komplett planforslag, og da må forslaget være komplett, sier Vaa Bermann i Plan- og bygningsetaten.
AP170122 - Klokken til Plan- og bygningsetaten begynner først å løpe når de har fått et komplett planforslag, dermed har de dessverre incentiver til å utsette tidspunktet for når den tidsregningen starter.
AP170122 - Det er rett og slett veldig store og komplekse prosjekter, og det er Plan- og bygningsetatens jobb å sikre at løsningene blir best mulig for byen.
AP170122 Plan- og bygningsetaten sto fast på at de ønsket å regulere en undergang.
AP170122 Plan- og bygningsetaten sier de har de samme målene som Ruter, men at regelverket er likt for alle.
BT170115 I kommunen foregår det etter Plan- og Bygningsloven, ikke Kulturminneloven.
SA170111 Hvis bygningen er fredet i henhold til Lov om kulturmidler, er restriksjonene strengere enn Plan- og bygningsloven.i ¶
DA170111 - Jeg mener det er grunn til å stille spørsmål til om kommunen har fulgt intensjonen i Plan- og bygningsloven.
AP170111 Hvis bygningen er fredet i henhold til Lov om kulturmidler, er restriksjonene strengere enn Plan- og bygningsloven.
BT170106 Planarbeider er startet opp for strekningen Arna - Stanghelle, sier Carl Erik Nielsen, som er seksjonssjef for plan- og forvaltningsseksjon Voss og Hardanger i Statens vegvesen.
BT161216 - Vi tetter et hull i lovverket og reduserer risikoen for at uskyldige forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven.
AP161216https://www.aftenposten.no/bolig/-Med-den-nye-regelen-haper-vi-a-forhindre-at-godtroende-forbrukere-kjoper-katta-i-sekken-9533b.html - Vi tetter et hull i lovverket og reduserer risikoen for at uskyldige forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven.
AP161206https://www.aftenposten.no/osloby/Bohler-vil-stanse-Airbnb-utleie-i-Oslo-610584b.html Avdelingsleder i Plan- og bygningsetaten, Kyrre Jordbakke, sier de ikke uten videre kan slå ned på det Bøhler kaller næringsvirksomhet.
AP161201 Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, samt innleide konsulenter, jobber med strategien for hva som skal fylle gatene når bilene er borte.
FV161120 Kravet er bestridt av RE, hvor forholdene etter plan- og bygningsloven er av sentral betydning.
AP161120 Kravet er bestridt av RE, hvor forholdene etter plan- og bygningsloven er av sentral betydning.
AP161017 Sinnet retter seg mot Plan- og bygningsetaten, som ikke informerer godt nok, mot politikere, som ikke følger godt nok med, og naturligvis mot de grådige utbyggerne.
AP160916https://www.aftenposten.no/osloby/Atte-sokere-vil-forme-det-nye-regjeringskvartalet-604647b.html Åtte prosjekteringsgrupper har søkt om prekvalifisering for den tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.
AP160916https://www.aftenposten.no/osloby/Atte-sokere-vil-forme-det-nye-regjeringskvartalet-604647b.html I løpet av oktober vil Statsbygg plukket ut mellom fire og sju grupper som får bli med videre til selve plan- og designkonkurransen.
AP160916 Åtte prosjekteringsgrupper har søkt om prekvalifisering for den tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.
AP160916 I løpet av oktober vil Statsbygg plukket ut mellom fire og sju grupper som får bli med videre til selve plan- og designkonkurransen.
AP160728https://www.aftenposten.no/amagasinet/Trodde-du-det-var-mange-uoppdagede-arter-i-Amazonas-Du-skulle-bare-visst-hva-norsk-natur-skjuler-595617b.html Gundersen mener tetting av kunnskapshullene er avhengig av at man virkelig bruker virkemidlene i Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven, noe som innebærer at kravene til kunnskapsinnhenting ved utbygging som medfører naturinngrep, blir fulgt opp bedre.
AP160728https://www.aftenposten.no/amagasinet/Trodde-du-det-var-mange-uoppdagede-arter-i-Amazonas-Du-skulle-bare-visst-hva-norsk-natur-skjuler-595617b.html Ellers oppstår det gjerne konflikter sent i plan- og byggeprosesser.
SA160722 Bygget du oppfører er fortsatt et tiltak som skal oppfylle alle krav i teknisk forskrift og alle materielle krav i plan- og bygningsloven.
VG160707 Noe av det viktigste myndighetene kan gjøre er å legge forholdene bedre til rette for at det blir bygget flere boliger, ved å satse på infrastruktur, arealplanlegging og effektivisering av plan- og byggeprosessen.
SA160515 - Nei, det er ingenting i Plan- og bygningsloven som omfatter trampoliner, og meg bekjent er det heller ikke noen planer om endringer som vil innebefatte trampoliner, sier kommunikasjonssjef i Direktoratet for byggkvalitet, Gro Maren Mogstad Karlsen.
BT160515 - Nei, det er ingenting i Plan- og bygningsloven som omfatter trampoliner, og meg bekjent er det heller ikke noen planer om endringer som vil innebefatte trampoliner, sier kommunikasjonssjef i Direktoratet for byggkvalitet, Gro Maren Mogstad Karlsen.
AP160515 - Nei, det er ingenting i Plan- og bygningsloven som omfatter trampoliner, og meg bekjent er det heller ikke noen planer om endringer som vil innebefatte trampoliner, sier kommunikasjonssjef i Direktoratet for byggkvalitet, Gro Maren Mogstad Karlsen.
AP160419https://www.aftenposten.no/osloby/Boligprodusentene---Politikerne-ma-manne-seg-opp-og-overkjore-naboprotestene-54008b.html Hvis Plan- og bygningsetaten kommer med et alternativ til utbyggers forslag, så er det ofte fordi utbygger har foreslått et bygg som er høyere enn det som bystyret har vedtatt.
AP160316 Forventningene var nok å få et noe fredeligere og mer lavmælt uttrykk, sa Per Christian Gomnæs i plan- og miljøutvalget i kommunen.
AP160229 I tillegg til byggekostnaden inkluderer kostnadsrammen infrastruktur, tilknytning for kjøling/varme, tomtekostnader, plan- og designkonkurranse, detaljregulering, løst inventar, IKT og brukerutstyr.
SA160210 Sendte brev til politikerne med informasjon om prosjektet, og fikk holde innlegg når byggesaken skulle behandles i det politiske utvalget som var ansvarlig for å behandle plan- og byggesaker.
SA160210 I plan- og bygningsloven, som kom i 2009, har regelverket blitt enda strengere enn tidligere.
BT160210 Sendte brev til politikerne med informasjon om prosjektet, og fikk holde innlegg når byggesaken skulle behandles i det politiske utvalget som var ansvarlig for å behandle plan- og byggesaker.
BT160210 I plan- og bygningsloven, som kom i 2009, har regelverket blitt enda strengere enn tidligere.
AP160210 Sendte brev til politikerne med informasjon om prosjektet, og fikk holde innlegg når byggesaken skulle behandles i det politiske utvalget som var ansvarlig for å behandle plan- og byggesaker.
AP160210 I plan- og bygningsloven, som kom i 2009, har regelverket blitt enda strengere enn tidligere.
BT160113 Nå satser byrådet på en « slagkraftig plan- og byggesaksetat », som skal samle alle planer og byggesaker i ett.