DN170326 « Petroleumsaksjer utgjør ti prosent av statens aksjer, mens petroleumsaksjer på verdensbasis utgjør om lag fem prosent av verdens samlede aksjer.
DN170326 Slik sett er altså staten klart overeksponert i petroleumsaksjer », heter det i rapporten.
DN170326 - Det er gode grunner til at Norge i den situasjonen vi er i, bør selge seg ut av petroleumsaksjer , sier han.
DN170326 « Petroleumsaksjer utgjør ti prosent av statens aksjer, mens petroleumsaksjer på verdensbasis utgjør om lag fem prosent av verdens samlede aksjer.