DB170910 Han er ikke pesado ; hardt arbeid og vanskelig.