VG171207 - Gjennom alle år har vi hatt diskusjoner og faglige uenigheter om journalistikk, og når det oppleves som personkonflikt , blir det vanskelig å være konstruktiv og byggende.
DN170731 Kelly overtok som stabssjef etter Reince Priebus, som var i en bitter personkonflikt med nettopp Scaramucci.
DN170731 Kelly overtok som stabssjef etter Reince Priebus, som var i en bitter personkonflikt med nettopp Scaramucci.
NL170616 Roten til mye av uroen og uenighetene handler om en personkonflikt med noen få involverte, men personer i sentrale posisjoner.
VG170420 Her i denne saken opplever vi dessverre at dommersjefen misbruker sin egen posisjon i en ren personkonflikt og en i saks uenighet, og det synes vi er et helt uakseptabelt !
DB170420 EN GOD PORSJON stolthet, ditto maktutøvelse, betydelig irritasjon over tid, hyperaktivitet på sosiale medier, misforståelser, beskyldninger, fraksjonsvirksomhet innad i dommerlauget, et delt Ullevaal Stadion - denne saken inneholder absolutt alt en personkonflikt kan bære med seg av påstander og forviklinger.
VG170325 Så ble det hausset opp som en personkonflikt .
AP170322 Personkonflikt fra dag én ¶
AP160609 Uroen i IRN betegnes av de involverte som en personkonflikt , men problemet er mer sammensatt.