DA171018 De har hatt omfattende innleie, brukt underleverandører og flere ganger hyret inn ukvalifisert personell til å utføre arbeid på elektriske anlegg i heiser.
AA171018 Odinga har selv trukket seg fra valget fordi han mener at valgkommisjonen ikke har gjort de endringene som trengs for å garantere et troverdig valg, som for eksempel nytt personell og nye prosedyrer.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/OLLPV/En-av-Harens-storste-avdelinger-skal-ikke-ha-soldater-til-daglig Den tredje domineres av personell som kan kalles inn, og som skal øve noen dager hvert år.
VG171016 Avsnittslederen opplyser at den aktuelle diplomaten og bilen ble tatt hånd om av personell fra Den russiske ambassaden etter ulykken.
DN171015 ¶ Regjeringen har styrket det nasjonale forsvaret, tatt initiativer for et bedre Nato og stilt opp for våre allierte med fly, fartøyer og personell .
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv4jx/Ekstrem-rasfare--overvaker-Veslemannen-natten-igjennom Været i området er så dårlig at man ikke får fraktet opp personell og utstyr til å sette i gang prosjektet, ifølge Sandal.
AA171015 Det ble opplyst fra personell på stedet at bilføreren hadde en kul i hodet.
DB171013 Bemanningen vil bestå hovedsakelig av mobiliseringsdisponert personell fra en ny aktiv reserve.
AP171013https://www.aftenposten.no/verden/i/XxbP7/Tillerson-bekrefter-Trump-skroter-ikke-Iran-avtalen * Har et personell på totalt over 100.000 mann og kontrollerer Basij-militsen, som kan mobilisere én million mann.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem Bemanningen vil bestå hovedsakelig av mobiliseringsdisponert personell fra en ny aktiv reserve.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/w7QeL/Cyberforsvaret--Vi-har-lite-a-sta-imot-med Har utstyr på 350 steder i Norge og personell på 58 steder.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/w7QeL/Cyberforsvaret--Vi-har-lite-a-sta-imot-med - Er det primært mangel på personell eller maskiner som gjør at dere har liten utholdenhet ved store cyberangrep ?
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/5PPg6/To-personer-lettere-skadd-i-kollisjon-i-Rogaland Vi har ingen vitner til hendelsen og har derfor tilkalt kriminalteknisk personell som vil jobbe på stedet utover kvelden, sa Steinkopf.
AA171012 Vi har ingen vitner til hendelsen og har derfor tilkalt kriminalteknisk personell som vil jobbe på stedet utover kvelden, sa Steinkopf.
NL171011 All tøff og intensiv hjelp av personell på UNN hadde gjort at det ikke var min tur denne gangen.
DA171011 Rvs Sikkerhet AS holder til på Bryne og har hatt som formål å drive med privat vaktvirksomhet, utleie av personell , reparasjon av elektroniske produkter, salg og montering av sikkerhetsprodukter.
DA171011 - Jeg forventer at det kommer viktige avklaringer, nå som dette kommer halvannet år på overtid, og at det kommer klare investeringer på både materiell og personell , sier hun til NTB.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Den nye ordningen kompenserer personell med inntil 6G, som tilsvarer en inntekt på 561.804 kroner. 16.
NL171010 I praksis betydde det å demilitarisere Finnmark og nekte permanente allierte baser og personell i Norge.
NL171009 Dersom en ser på fylkene Troms og Finnmark som er foreslått som ett nytt fylke har Statens vegvesen kontorer og vegfaglig personell i Kirkenes, Vadsø, Lakselv, Hammerfest, Alta, Storslett, Nordkjosbotn, Tromsø, Finnsnes, Setermoen og Harstad.
NL171009 Den politiske plattformen blir presentert senere denne uken, men ut fra Keskitalos valg av personell er det svært lite som tyder på at den politiske oppmerksomheten vil bli rettet mot de mange unge samene som nå bor i byer som Oslo, Bodø og Tromsø.
DN171009 Wynn sier servitører, hovmestre og annet personell ved kasinoet kjente Paddock og kjæresten.
DA171009 Ansatte hadde selv slukket, fått i seg litt røyk og blir tilsett av medisinsk personell . | - Vi jobber med å avklare om dette er et drap eller ikke ¶
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/byMvg/Jakten-pa-Paddocks-motiv-fortsetter Wynn sier servitører, hovmestre og annet personell ved kasinoet kjente Paddock og kjæresten.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/q53dw/Barneminister-Solveig-Horne-etablerer-to-institusjoner-for-barn-og-unge-i-Sogne-og-Bodo - Erfaringene fra hjemmesykehus for barn i andre deler av helsetjenesten skal ligge til grunn for tilbudet og personell fra psykisk helsevern skal ha sitt arbeidssted i institusjonene, sier Solveig Horne.
VG171008 - Det koster, men så arbeider den alene, den trenger ikke noe personell .
DN171006 Også Shell og Anadarko justerer aktiviteten - mens Exxon gjør som Statoil og evakuerer personell fra sine plattformer.
AA171006 Den tyrkiske hæren har blant annet personell utstasjonert i Syria, der den kontrollerer et område nord i nabolandet, langs grensen til Tyrkia.
AA171006 Helikopteret hadde personell både fra luftforsvaret og hæren om bord, og var på vei med forsyninger til indiske militærposter nær grensa til Kina.
AA171006 De sitter sammen med personell fra NVE og følger situasjonen.
DB171005 De har i natt sittet sammen med personell fra NVE for å følge situasjonen og se om man klarer å fremprovosere et ras.
DB171004 Heldigvis har vi medisinsk personell til stede, så de teipet meg opp og foret meg med smertestillende, forklarte hun.
AA171004 Statoil bidrar med personell og tjenester fra Brasil og Norge.
AA171004 Ute i kommunene finnes det verken plass eller kvalifisert personell for denne typen pasienter.
AA171004 Skal man komme seg videre i livet er kvalifisert personell med lang erfaring avgjørende fra først til sist.
AA171004 Her ble jeg tatt godt imot av hyggelig og kompetent personell ; leger, sykesøstre og fysioterapeuter.
VG171003 UTVISER CUBA-DIPLOMATER : USAs utenriksminister Rex Tillerson utviser 15 cubanske diplomater etter misnøye med etterforskningen av mystiske sykdommer og helseplager blant amerikansk diplomatisk personell i Havana.
VG171002 Og vi har et godt og sammensveiset trenerteam og medinisk personell .
DN171002 Årsaken skal være mangel på autorisert personell .
AA171001 Medisinsk personell som kom til stedet med ambulansehelikopter, kunne bare slå fast at kvinnen var død. ( ©NTB ) ¶
VG170929 Kun personell som regnes som nødvendig for USAs kriseberedskap, blir værende.
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/qG8jL/-USA-hjemkaller-diplomater-fra-Cuba-etter-angrep Kun personell som regnes som nødvendig for USAs kriseberedskap, blir værende.
AA170929 - Slaget for å frigjøre Mosul fra oktober 2016 til juli 2017 gjenspeiler et stort offer fra våre irakiske partnere, som mistet mellom 1.200 og 1.500 av sitt personell i operasjonen.
AA170929 I løpet av fredagen ble bomben undersøkt av personell fra politiet og Forsvaret.
AA170929 | Beboere evakueres etter bombefunn utenfor Tønsberg ¶ Personell fra Forsvaret har ankommet Vallø for å uskadeliggjøre bomben som ble funnet på Vallø utenfor Tønsberg torsdag.
DB170928 Heldigvis har vi medisinsk personell til stede der, så de teipet meg opp og fóra meg med smertestillende, forklarer hun.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQy8P/160000-migranter-i-Europa-skulle-fordeles-pa-to-ar-Fasiten-viser-at-kun-tre-land-klarte-jobben Som et alternativ lanserte Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn senere ideen om « fleksibel solidaritet » der land som ikke vil motta asylsøkere, kan « kjøpe seg ut » ved å sende personell og utstyr i stedet.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/mO5jl/Opposisjonen-om-budsjettet--Man-drar-gullkortet-og-glemmer-morgendagen Byrådsavdelingen er godt utstyrt i dag, med kompetanse og personell .
DA170926 - Alt personell har fått instruks om å bruke den offisielle eposten i alt arbeid.
AA170924 Det danske forsvaret bekrefter på Twitter at angrepet var rettet mot deres personell , men at ingen dansker ble såret.
DB170923 Til sjøs finnes ingen utviklingssamtaler med pedagogisk personell .
NL170922 " Når det gjelder karrieremuligheter for personell kan en stille spørsmålet ved behovet.
NL170922 " Hele bransjen er entydig i at vinteroperasjoner stiller helt spesielle krav både til materiell, personell og ledelse.
NL170922 Ta vare på operasjonen ; fly og personell i kalde strøk ?
NL170922 Når det gjelder karrieremuligheter for personell kan en stille spørsmålet ved behovet.
NL170922 Målet er at flygere, teknikere, og annet luftoperativt personell skal tilegne seg oppdatert forskingsbasert kunnskap i operative, praksisnære omgivelser Dette vil øke karrieremulighetene til luftfartspersonell og styrke norsk sivil luftfart.
DB170922 MK Dons har også bestemt seg for at deres personell , inkludert styreformannen Pete Winkelman som fristet MK Dons bort fra Wimbledon, vil sitte med bortefansen og ikke i direktørboksen.
DB170921 Restauranten hadde 25 ansatte, og kokken synes til slutt personell , administrasjon og økonomi tok for mye tid og fokus.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/npqyd/F16-pilot-fyrte-av-40-skudd-mot-observasjonstarn--tre-personer-nar-truffet - Med utgangspunkt i rapportens konklusjon og sikkerhetstilrådinger kommer det klart frem at den alvorlige hendelsen ikke knyttes til enkeltindivid ( forsett ), underforstått at samme hendelse ville ha kunnet inntruffet med annet personell i cockpit.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/npqyd/F16-pilot-fyrte-av-40-skudd-mot-observasjonstarn---tre-personer-nar-truffet - Med utgangspunkt i rapportens konklusjon og sikkerhetstilrådinger kommer det klart frem at den alvorlige hendelsen ikke knyttes til enkeltindivid ( forsett ), underforstått at samme hendelse ville ha kunnet inntruffet med annet personell i cockpit.
DB170920 - Med utgangspunkt i rapportens konklusjon og sikkerhetstilrådinger kommer det klart fram at den alvorlige hendelsen ikke knyttes til enkeltindivid ( forsett ), underforstått at samme hendelse ville ha kunnet inntruffet med annet personell i cockpit.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/BgQnQ/Tre-personer-nar-truffet-av-F16-kanon-under-ovelse - Med utgangspunkt i rapportens konklusjon og sikkerhetstilrådinger kommer det klart frem at den alvorlige hendelsen ikke knyttes til enkeltindivid ( forsett ), underforstått at samme hendelse ville ha kunnet inntruffet med annet personell i cockpit.
AA170920 - Med utgangspunkt i rapportens konklusjon og sikkerhetstilrådinger kommer det klart fram at den alvorlige hendelsen ikke knyttes til enkeltindivid ( forsett ), underforstått at samme hendelse ville ha kunnet inntruffet med annet personell i cockpit.
AA170920 - Med utgangspunkt i rapportens konklusjon og sikkerhetstilrådinger kommer det klart fram at den alvorlige hendelsen ikke knyttes til enkeltindivid ( forsett ), underforstått at samme hendelse ville ha kunnet inntruffet med annet personell i cockpit.
NL170918 Alta er et gunstig kompromiss som kan gi frisk pust til en positiv og nyansert diskusjon om plassering av desentrale funksjoner, personell og politiske organer.
SA170917https://www.aftenbladet.no/100Sport/motorsport/Petter-Solberg-til-sykehus-etter-krasj-242207b.html Først etter at Solberg ble hjulpet av medisinsk personell og sendt til sykehus, kunne den andre semifinalen kjøres på nytt.
SA170917 Først etter at Solberg ble hjulpet av medisinsk personell og sendt til sykehus, kunne den andre semifinalen kjøres på nytt.
SA170917 Personell på banen tilkalte hjelp umiddelbart etter hendelsen.
FV170917https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Cecilie-Skog-ble-dehydrert-og-fikk-kroppstemperatur-pa-33_4-grader-etter-Oslo-Maraton---Det-var-fullstendig-galskap-242140b.html Snart kom medisinsk personell til stedet.
FV170917https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Cecilie-Skog-ble-dehydrert-og-fikk-kroppstemperatur-pa-33_4-grader-etter-Oslo-Maraton---Det-var-fullstendig-galskap-242140b.html Derfor tok hun selv kontakt med medisinsk personell .
FV170917https://www.fvn.no/100Sport/motorsport/Petter-Solberg-til-sykehus-etter-krasj-242207b.html Først etter at Solberg ble hjulpet av medisinsk personell og sendt til sykehus, kunne den andre semifinalen kjøres på nytt.
DB170917 Først etter at Solberg ble hjulpet av medisinsk personell og sendt til sykehus, kunne den andre semifinalen kjøres på nytt.
DA170917 Politiet var på stedet med personell både på bakken og med politihelikopter, men slet med å gjøre noe med demonstrantene.
DA170917 Men hun får hjelp av kyndig personell og hjelpes over på en båre.
BT170917https://www.bt.no/100Sport/motorsport/Petter-Solberg-til-sykehus-etter-krasj-242207b.html Først etter at Solberg ble hjulpet av medisinsk personell og sendt til sykehus, kunne den andre semifinalen kjøres på nytt.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/0589M/Nazister-marsjerer-gjennom-Gteborg-uten-tillatelse Politiet var på stedet med personell både på bakken og med politihelikopter, men slet med å gjøre noe med demonstrantene.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/motorsport/Petter-Solberg-til-sykehus-etter-krasj-242207b.html Først etter at Solberg ble hjulpet av medisinsk personell og sendt til sykehus, kunne den andre semifinalen kjøres på nytt.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/motorsport/Petter-Solberg-til-sykehus-etter-krasj-242207b.html Personell på banen tilkalte hjelp umiddelbart etter hendelsen.
AA170917 Politiet var på stedet med personell både på bakken og med politihelikopter, men slet med å gjøre noe med demonstrantene.
VG170916 - De stedene militært personell vil være mest synlige er i området rundt Akershus festning og i tilknytning til militære leire i Oslo og Akershus.
SA170916 Snart kom medisinsk personell til stedet.
SA170916 Derfor tok hun selv kontakt med medisinsk personell .
BT170916https://www.bt.no/100Sport/sprek/Cecilie-Skog-ble-dehydrert-og-fikk-kroppstemperatur-pa-33_4-grader-etter-Oslo-Maraton---Det-var-fullstendig-galskap-242140b.html Snart kom medisinsk personell til stedet.
BT170916https://www.bt.no/100Sport/sprek/Cecilie-Skog-ble-dehydrert-og-fikk-kroppstemperatur-pa-33_4-grader-etter-Oslo-Maraton---Det-var-fullstendig-galskap-242140b.html Derfor tok hun selv kontakt med medisinsk personell .
AP170916https://www.aftenposten.no/osloby/i/wa2zd/Bade-bevapnet-politi-og-Forsvaret-er-til-stede-under-Oslo-maraton - Soldatene er fast personell , ikke rekrutter.
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Cecilie-Skog-ble-dehydrert-og-fikk-kroppstemperatur-pa-33_4-grader-etter-Oslo-Maraton---Det-var-fullstendig-galskap-242140b.html Snart kom medisinsk personell til stedet.
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Cecilie-Skog-ble-dehydrert-og-fikk-kroppstemperatur-pa-33_4-grader-etter-Oslo-Maraton---Det-var-fullstendig-galskap-242140b.html Derfor tok hun selv kontakt med medisinsk personell .
VG170915 Statsminister Theresa May sier i en uttalelse at det som følge av det oppjusterte trusselnivået vil bli mer væpnet politi i gatene, samt at militært personell vil erstatte politiet på ulike plasser.
DA170914 Vi er fortsatt ute på øya med krimteknikere og øvrig personell for å undersøke åstedet, både med tanke på det tekniske og med å snakke med vitner, sier Aune til NTB natt til torsdag.
VG170913 - Vi håper på svenske og danske piloter, men det blir fort 15 til 20 av vårt personell som blir rammet ved streik, fortsetter han.
NL170913 I resepsjonen er det alltid hjelp å få hos et veldig serviceinnstilt personell .
DN170913 For oss er det nå viktig å ivareta overtallig personell på en best mulig måte og samtidig avslutte kontrakten og de gjenværende oppdragene til avtalt tid og kvalitet, sier konserndirektør for Modifikasjoner og Verftstjenester, Bjørn Tollefsen.
AA170913 For oss er det nå viktig å ivareta overtallig personell på en best mulig måte og samtidig avslutte kontrakten og de gjenværende oppdragene til avtalt tid og kvalitet, sier konserndirektør for Modifikasjoner og Verftstjenester, Bjørn Tollefsen.
VG170910 - Vi har personell som sitter med dem, men de trenger forutsigbarhet og trygghet.
NL170910 Dette gjelder verdi, topografi, infrastruktur, personell , innflygingsforhold, areal, alliert mottakskapasitet, rullebaneforhold, investeringskostnader, sikkerhet, miljø, drift, lagringskapasitet for drivstoff, regularitet, forurensning, og støykonsekvenser.
DB170910 Det inkluderer også å utnytte de ressursene som utenlandskutdannet personell kan utgjøre for det norske helsevesenet.
NL170909 Flytting av personell og eventuelt tap av kompetanse unngås.
DB170908 Spesialtrent personell observerte pasienten for å gjøre nødvendige vurderinger slik at behandlingen, som oftest var tre ukers innleggelse, kunne skreddersys den enkelte.
DA170908 Jeg lurer på hvem som tar ansvaret den dagen en pasient dør fordi ikke-kvalifisert personell hadde ansvaret og ikke så signalene på et infarkt, lungeødem eller sepsis.
NL170907 Samtidig bygger vi opp Forsvarets personell - og vi øver igjen våre soldater.
DB170907 Dette tallet inkluderer både militært personell og deres familie.
DB170907 De evakuerer også store mengder personell fra Naval Air Station Key West - en luftbase sør-vest i Florida.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/ldXp3/Israel-har-offisielt-holdt-seg-utenfor-Syria-krigen_-men-har-bombet-mal-der-nesten-100-ganger De israelske flyene skal torsdag også ha bombet en militærleir for lagring av raketter, der både personell fra Iran og Hizbollah skal ha blitt sett flere ganger, ifølge SOHR.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/zme6q/David-Tang-gir-2_8-millioner-kroner-til-dem-som-reddet-livet-hans-etter-helikopterstyrten-utenfor-Bergen Deretter overtok personell fra Luftambulansen og Haukeland universitetssykehus.
AA170906 Norge bidrar med personell til FN-oppdraget i Mali, men disse er konsentrert rundt hovedstaden Bamako.
NL170905 Nødrullebanens sikkerhetssone er dessuten like mye til for å sikre personell om bord i flyene som for de som måtte oppholde seg i tilstøtende bygg.
NL170904 Regjeringen forbyr halvautomatiske rifler ved lov, og hvis dette berører private våpen som eies av vernepliktig personell , så er det et klart signal om at staten og regjeringen ikke anerkjenner de vernepliktiges behov for å trene.
DB170904 Dermed kan statlig personell og utstyr settes inn i kampen mot flammene.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3rgX/Oslo-hyrer-inn-80100-ekstra-folk-til-a-telle-stemmer-pa-valgdagen - Vi må bruke mer eget personell for å telle.
AA170904 Han sier at Flyktninghjelpen har personell på plass i deler av området, men ikke der uroen nå finner sted.
DB170903 Han sier at det allerede er materiell og personell igjen på bakken etter den store militærøvelsen USA og Sør-Korea nylig avsluttet.
NL170902 Dette gjelder verdi, topografi, infrastruktur, personell , innflygingsforhold, alliert mottakskapasitet, areal, rullebaneforhold, investeringskostnader, sikkerhet, miljø, drift, forurensning, og støykonsekvenser.
DB170902 Dermed greide de ikke målet om å nå Island, og de har vært strandet sammen med innbyggerne på vulkanøya - som enten er metrologoer eller personell fra det norske forsvaret den siste tida, skriver New York Times.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/g8pmk/Fredsprisvinner-anklager-vestlige-bistandsorganisasjoner-for-a-stotte-terrorister-Jan-Egeland-svarer-Dypt-skuffet - Vi har personell på plass i deler av området, men ikke der urolighetene nå pågår, bekrefter Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.
DA170901 Han lover imidlertid « interne forandringer i vårt personell ».
DN170831 - Et lite team på elleve personer har holdt til på stedet de siste dagene, men situasjonen ble tirsdag ettermiddag alvorlig og vi måtte evakuere alt personell , heter det i en pressemelding fra Arkema.
DN170831 - Et lite team på elleve personer har holdt til på stedet de siste dagene, men situasjonen ble tirsdag ettermiddag alvorlig og vi måtte evakuere alt personell , heter det i en pressemelding fra Arkema.
DB170831 - Et lite team på elleve personer har holdt til på stedet de siste dagene, men situasjonen ble tirsdag ettermiddag alvorlig og vi måtte evakuere alt personell , heter det i en pressemelding fra Arkema.
DA170831 Det er veldig mye som går kjempebra i Forsvaret, og vi har dyktig og erfarent personell , men vi har en forpliktelse om å si fra om det som ikke går så bra for å kunne løse problemene.
AA170831 - Et lite team på elleve personer har holdt til på stedet de siste dagene, men situasjonen ble tirsdag ettermiddag alvorlig og vi måtte evakuere alt personell , heter det i en pressemelding fra Arkema.
DN170830 Panelet skal bestå av personell med erfaring fra blant annet kampsituasjoner og utenlandsoppdrag, står det pressemeldingen.
DB170828 Nå blir utøvere, trenere og medisinsk personell hele tiden koblet sammen i det samme systemet.
DB170828 Personell blir ansatt i regionale nettverk for å understøtte arbeidet med rekruttering av pasienter og datainnsamling.
DB170827 Fra Johaug-dommen : « Det er atletens plikt å lese emballasjen på produkter og dobbeltsjekke med medisinsk personell om informasjon refererer til en forbudt substans.
AA170827 Mannen fikk behandling av personell fra både ambulanse og luftambulanse, men livet sto ikke til å redde.
VG170825 Personell i beredskapstroppen går i vanlig tjeneste i Oslo, sier Amundsen.
DN170825 Shell, Anadarko Petroleum og ExxonMobil er blant aktørene som har evakuert personell fra sine anlegg i området.
DN170825 Shell, Anadarko Petroleum og ExxonMobil er blant aktørene som har evakuert personell fra sine anlegg i området.
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/i/wWrb5/Skrekktall-for-punktlighet-etter-sommerens-store-jernbanejobb - Vi har ansvar for personell , stasjonsopphold og materiell, men dette er bare en liten del av det totale bildet, legger Scholz til.
DB170824 Det tyske forsvaret trenger godt personell og tilfredsstillende utstyr, men ikke å sette i gang noe våpenkappløp, sa Schulz etter at Merkel nylig gjentok løftet om å øke bidraget til NATO.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WMVq/Frp-ordforer-med-eiendomsskatt-Alternativet-er-farre-sykehjemsplasser Det er behov for både mer personell og store investeringer, blant annet i nytt sykehjem.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/RVKV2/Norsk-politi-kan-bli-underlegne-i-terrorsituasjoner Men personell i Beredskapstroppen beskrives som på samme nivå som spesialsoldater i Forsvaret.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/RVKV2/Norsk-politi-kan-bli-underlegne-i-terrorsituasjoner Med de nye reglene skal Forsvaret starte forberedelser før en beslutning om hjelp er tatt, og også eventuelt begynne å flytte på våpen og personell .
SA170823 Her får han behandling av medisinsk personell .
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/i/P1pa5/Frigir-navnet-pa-de-omkomne-etter-flystyrt-i-Holmestrand Personell arbeider på ulykkesstedet etter flystyrten i Holmestrand i Vestfold.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sjarmtrollan-spiller-sendt-til-legevakta-etter-hodeskade-240872b.html Her får han behandling av medisinsk personell .
DA170822 Arbeidet skal komme i tillegg til og ikke i stedet for det arbeidet som allerede gjøres på mottakene av lønnet personell , ifølge forslaget.
DN170821 Sørkoreansk personell i aksjon under den ti dager lange militærøvelsen, som startet mandag.
DB170821 I tillegg har nødetatene ekstra personell på vakt for å håndtere folkemengdene, melder lokalavisen the Post and Courier.
DA170821 Logistikk hva angår personell og materiell er i denne sammenheng en utfordring, men det får vi til !
DA170821 Legebilens personell behandlet over hundre personer og forhindret ti ambulanseoppdrag hver dag under Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen, skriver NRK. 1. mars 2018 starter samarbeidet mellom ambulansetjenesten ved Sykehuset i Vestfold og Tønsberg interkommunale legevakt.
AA170821 Tiltakene vil bedre kapasiteten, redusere forurensningene til elva og gi personell som betjener pumpestasjonene bedre arbeidsvilkår, forteller prosjektlederen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/i/725B8/Tilsynet-varslet-Bane-Nor--Al-Qaida-oppfordrer-til-terror-mot-tog-og-T-bane Det svenske Trafikverket har på sin side sendt epost til den svenske jernbanen SJ og MTR, som blant annet driver T-bane- og pendlertogtrafikk, hvor personell oppfordres til å være oppmerksomme på folk som befinner seg i skinnegangen og fremmedobjekter, skriver Aftonbladet.
AA170820 Det svenske Trafikverket har på sin side sendt epost til den svenske jernbanen SJ og MTR, som blant annet driver T-bane- og pendlertogtrafikk, hvor personell oppfordres til å være oppmerksomme på folk som befinner seg i skinnegangen og fremmedobjekter, skriver Aftonbladet. ( ©NTB ) ¶
AA170820 Det svenske Trafikverket har på sin side sendt epost til den svenske jernbanen SJ og MTR, som blant annet driver T-bane- og pendlertogtrafikk, hvor personell oppfordres til å være oppmerksomme på folk som befinner seg i skinnegangen og fremmedobjekter, skriver Aftonbladet.
NL170815 Målet er at flygere, teknikere og annet luftoperativt personell skal tilegne seg oppdatert forskningsbasert kunnskap i operative, praksisnære omgivelser.
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/bVxqq/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Kristian-Tonning-Riise Omskjæring av gutter er ikke et veldig alvorlig inngrep om det gjøres på riktig måte av medisinsk personell .
AA170815 Norge bidrar med personell til FN-oppdraget i Mali, men disse befinner seg langt unna basen som ble angrepet mandag.
AA170815 I sin uttalelse understreker han at et angrep mot fredsbevarende personell kan anses som en krigsforbrytelse.
VG170814 « Vi sikrer en sømløs service innen beskyttelse av interesser, operasjoner og personell » heter det på hjemmesiden, hvor de også forteller at de har profesjonelle etterforskere og gir personbeskyttelse.
AA170814 Det tyske forsvaret trenger godt personell og tilfredsstillende utstyr, men ikke å sette i gang noe våpenkappløp, sa SPD-leder Martin Schulz.
AA170813 Nabolandet Spania har allerede svart på Portugals bønn om hjelp og lover å sende både personell og fly til slukningsarbeidet.
NL170811 Regjeringspartiene har ikke greid å overbevise befolkningen i Nord-Norge at ved å fjerne personell og utstyr fra landsdelen, vil resultatet bli et sterkere forsvar av den nordlige landsdel.
NL170810 Personer med utviklingshemning får tjenester med for dårlig kvalitet, og ofte av personell uten relevant utdanning.
NL170810 DÅRLIG KVALITET : Personer med utviklingshemning får tjenester med for dårlig kvalitet, og ofte av personell uten relevant utdanning.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV8EO/Bygg-og-anleggsbransjen-om-fremveksten-av-bemanningsbyraer-Helt-katastrofe-og-odeleggende Ikke nok personell i Norge ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV8EO/Bygg-og-anleggsbransjen-om-fremveksten-av-bemanningsbyraer-Helt-katastrofe-og-odeleggende - Når det er en del fra utlandet som jobber i byggebransjen er det stort sett fordi vi ikke har nok personell i Norge, sier han.
VG170808 - De som er rammet, får støtte av både lagleger og arrangørenes medisinske personell .
SA170808 - De som er rammet, får støtte av både lagleger og arrangørenes medisinske personell .
DB170808 - De som er rammet, får støtte av både lagleger og arrangørenes medisinske personell .
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Flere-utovere-matforgiftet-pa-VM-hotell-239946b.html - De som er rammet, får støtte av både lagleger og arrangørenes medisinske personell .
DB170807 Reformen kommer også til å handle om personell og penger.
DB170807 Jeg er enig i at nok penger og nok personell må til for at tjenestene skal bli gode.
DN170806 Vi ser også at virksomhetene innretter seg mot særlig asiatiske kunder ved å ansette språkkyndig personell , sier han.
DB170805 Det var ikke noe annet personell på stedet da angrepet fant sted, og familien som flyktet skal ikke ha fått med seg selve angrepet, ifølge Aftonbladet.
VG170804 SJEF : Major Ommund Liland fra Ingeniørbataljonen er styrkesjef for Forsvarets Theater Enabling Force ( TEF ), som i hovedsak består av personell fra Ingeniørbataljonen i Hæren og Cyberforsvarets Communication and Information - Task Group ( CIS-TG ).
VG170804 De 30 fagfolkene i styrken til Liland består i hovedsak av personell fra Ingeniørbataljonen i Hæren og Cyberforsvarets Communication and Information - Task Group ( CIS-TG ).
DB170802 Den endelige kontrakten vil bli underskrevet de kommende ukene, etter en rutinemessig sjekk av lagets medisinske personell .
DB170802 Skadde barn og voksne får oppfølging av medisinsk personell .
DB170802 Avisa The Mirror skriver at medisinsk personell og redningsmannskaper er på stedet, og at flere av personene på fjellet er mindreårige.
DB170802 Man kan vel få lov å tenke at hvis Redningsselskapets 50 fartøy ble forsterket til å kunne bære missiler og at disse ble lagret på selskapets baser og at man trente de lommekjente mannskaper sammen med nødvendig militært personell , ville landets forsvarsevne øke », skriver han.
DB170802 Det er samme historien : legene samarbeider med annet personell om de oppgavene som norske fastleger ivaretar, koblingen mellom den enkelte innbygger og en bestemt lege er svært mye svakere.
DB170801 Norge bistår allerede Italia med personell , både fra politiet og UDI.
DB170801 Vi kunne innen svært kort tid sendt kompetent personell til Italia for å bistå i den vanskelige situasjonen landet opplever, slik at italienske myndigheter kan fortsette å redde mennesker fra drukningsdøden i Middelhavet.
DA170801 I et intervju med TV-kanalen Rossiya 1, sier Putin at tallet på amerikanske diplomater og teknisk personell vil kuttes til 455 - som antallet russiske diplomater i USA.
AA170801 Kina må raskt reformere landets militære styrker slik at de blir i « verdensklasse » og potensielt kan vinne en krig, sa Xi foran tjenestemenn fra kommunistpartiet og militært personell som var samlet i Folkets store hall i Beijing.
AA170801 Skipets personell støttet politiet med å rydde eksplosiver i strandsonen.
AA170801 Til Adresseavisen sier politiet at medisinsk personell på stedet har vurdert skadene som alvorlige.
DA170731 Det er veldig mye som går kjempebra i Forsvaret, og vi har dyktig og erfarent personell , men vi har en forpliktelse om å si fra om det som ikke går så bra for å kunne løse problemene.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/i/GVRyl/Mann-alvorlig-skadet-etter-MC-ulykke-i-Trondheim Til Adresseavisen sier politiet at medisinsk personell på stedet har vurdert skadene som alvorlige.
DB170729 Vi setter inn ekstra personell og ytterligere rutiner og kontroller for å få stopp på utbruddet, sier Tonje Løkaas Fossum.
AA170729 I en erklæring fra russisk UD fredag heter det blant annet at antallet diplomatisk og teknisk personell som arbeider ved ambassaden og generalkonsulatet, skal bringes i nøyaktig samsvar med det tilsvarende antallet russisk personell i USA, det vil si 455 personer. ( ©NTB ) ¶
AA170729 I en erklæring fra russisk UD fredag heter det blant annet at antallet diplomatisk og teknisk personell som arbeider ved ambassaden og generalkonsulatet, skal bringes i nøyaktig samsvar med det tilsvarende antallet russisk personell i USA, det vil si 455 personer. ( ©NTB ) ¶
VG170728 I en erklæring fra det russiske utenriksdepartementet heter det at antallet diplomatisk og teknisk personell som arbeider ved ambassaden og generalkonsulatet, skal bringes i nøyaktig samsvar med det tilsvarende antallet russisk personell i USA, det vil si 455 personer.
VG170728 I en erklæring fra det russiske utenriksdepartementet heter det at antallet diplomatisk og teknisk personell som arbeider ved ambassaden og generalkonsulatet, skal bringes i nøyaktig samsvar med det tilsvarende antallet russisk personell i USA, det vil si 455 personer.
DN170728 Anslagsvis halvparten av de innstilte avgangene skyldes mangel på personell , men også været har skapt problemer for selskapet.
AA170728 Anslagsvis halvparten av de innstilte avgangene skyldes mangel på personell , men også været har skapt problemer for selskapet.
DN170727 General Joseph Dunford vil fortsette å behandle alt personell med respekt - i påvente av en ordre fra president Donald Trump.
DN170727 - I mellomtiden kommer vi til å fortsette med å behandle alt vårt personell med respekt, sa han.
DB170727 Sagen opplyser at alt tilgjengelig personell i Trondheim sentrum er satt inn i aksjonen, men avviser at publikum er i fare.
DB170725 Ambulanse ble raskt kjørt inn på banen, mens medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten skuelystne tilskuere.
DA170725 I Malaga var 177 passasjerer strandet fordi flyselskapet manglet personell .
DA170725 I Malaga var 177 passasjerer strandet fordi flyselskapet manglet personell .
VG170724 Generaldirektør i Transportstyrelsen, Jonas Bjelfvenstam, forteller at alle servere nå er i Sverige, og håndteres av personell i landet.
DB170721 - Jeg er en forretningsperson, og innen forretninger er det alltid rotasjon av personell .
DB170720 De la også til at det ikke var noen gjerningspersoner på frifot, og etterlyste flere ganger medisinsk personell .
NL170719 Havner og flyplasser må gjenåpnes for å slippe inn flere personell og medisiner uten forsinkelser eller trenering.
DN170719 - Som bidragsyter til Nato må vi forvente falske nyheter og forsøk på undergraving, desinformasjon og diskreditering av norske styrkebidrag og norsk personell i Efp, sier seniorrådgiver Marita Hundershagen i Forsvarsdepartementet.
DB170718 De la også til at det ikke var noen gjerningspersoner på frifot, og etterlyste flere ganger medisinsk personell .
AA170718 Mangel på medisiner og medisinsk personell vanskeliggjør arbeidet med å takle utbruddet av denguefeber, sier en talsmann for indiske myndigheter til Reuters.
VG170716 Uten at årsaken til det er kjent, men Cilic pratet med medisink personell .
VG170715 - Forsvarsdepartementet har fastsatt retningslinjer for ansettelse av lokalt personell i internasjonale operasjoner.
DB170715 - Jeg kan forstå at man ønsker å gjøre personell som har ansvar for andre mennesker mer observante og forberedt, men jeg synes ikke det forsvarer at en oppfordrer folk flest til å se på en video som dette, sier Dyregrov til Dagbladet.
SA170713 Medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten at skuelystne fulgte med. 20-åringen ble fraktet til sykehus i Innsbruck, og legene la ham i kunstig koma.
BT170713https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ajax-talent-har-fatt-alvorlig-hjerneskade-etter-kollaps-under-treningskamp-238713b.html Medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten at skuelystne fulgte med. 20-åringen ble fraktet til sykehus i Innsbruck, og legene la ham i kunstig koma.
AP170713https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ajax-talent-har-fatt-alvorlig-hjerneskade-etter-kollaps-under-treningskamp-238713b.html Medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten at skuelystne fulgte med. 20-åringen ble fraktet til sykehus i Innsbruck, og legene la ham i kunstig koma.
SA170712 Ulykken skjedde under ettermiddagstreningen til laget, og medisinsk personell som var på stedet forsøkte å hjelpe han, til ingen nytte.
FV170712https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/London-VM-rammet-av-tragedie--utover-dode-pa-trening-238653b.html Ulykken skjedde under ettermiddagstreningen til laget, og medisinsk personell som var på stedet forsøkte å hjelpe han, til ingen nytte.
BT170712https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/London-VM-rammet-av-tragedie--utover-dode-pa-trening-238653b.html Ulykken skjedde under ettermiddagstreningen til laget, og medisinsk personell som var på stedet forsøkte å hjelpe han, til ingen nytte.
AP170712https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/London-VM-rammet-av-tragedie--utover-dode-pa-trening-238653b.html Ulykken skjedde under ettermiddagstreningen til laget, og medisinsk personell som var på stedet forsøkte å hjelpe han, til ingen nytte.
AP170712https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/London-VM-rammet-av-tragedie---utover-dode-pa-trening-238653b.html Ulykken skjedde under ettermiddagstreningen til laget, og medisinsk personell som var på stedet forsøkte å hjelpe han, til ingen nytte.
VG170711 Personell i denne kategorien kan også utsettes for større personlig risiko, jfr. hva som skjedde med politifolkene under terrorangrepene i København i februar 2015 og i London i mars i år. 3.
DA170711 Samtidig sliter forsvarsgrenen med å skaffe kompetent personell , og soldatene trener for lite, skriver Klassekampen.
NL170710 Hovedtyngden av slikt personell og styrker her i landet befinner seg vel i indre Troms ?
DB170710 Videre understreker Presthus at Spesialenheten forutsatte at dokumentene, som lensmannen i Avaldsnes benekter at de noensinne har fått, « var tilgjengelige for personell i politiet som arbeidet med saker som vedrørte Halvorsen ».
DB170710 Spesialenhetens leder sier de ikke opptok forklaringer fra politifolkene som etterforsket verktøytyveriet - personell ved Karmøy lensmannskontor.
DB170710 - Halvorsen har avgitt flere forklaringer til Spesialenheten og personell i politiet har vært avhørt av enheten i den utstrekning det har vært vurdert nødvendig for sakenes opplysning.
DB170710 Man må ha klatreutstyr og spesielt trent personell , sier operasjonsleder Sindre Molnes i Sunnmøre politidistrikt til NTB tidligere i dag.
AA170710 Man må ha klatreutstyr og spesielt trent personell , sier operasjonsleder Sindre Molnes i Sunnmøre politidistrikt til NTB.
VG170709 Porte ble liggende urørlig på bakken, mens medisinsk personell var raskt ute med å stabilisere nakken.
VG170709 Sikkeherhetsvakter og medisinsk personell stilte seg foran de som jobbet slik at vi som var tilskuere ikke skulle se hva som foregikk.
VG170709 Medisinsk personell stormet umiddelbart mot spissen, som lenge lå ubevegelig på banen.
SA170709 Ambulanse ble raskt kjørt inn på banen, mens medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten skuelystne tilskuere.
DB170709 Ambulanse ble raskt kjørt inn på banen, mens medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten skuelystne tilskuere.
BT170709https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ajax-spiller-utenfor-livsfare-etter-kollapsen-238527b.html Ambulanse ble raskt kjørt inn på banen, mens medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten skuelystne tilskuere.
AP170709https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ajax-spiller-utenfor-livsfare-etter-kollapsen-238527b.html Ambulanse ble raskt kjørt inn på banen, mens medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten skuelystne tilskuere.
DB170708 Ambulansen ble kjørt inn, og ifølge NTB holdt medisinsk personell opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at publikum slapp å se livreddende tiltak bli utført.
VG170707 Alt som har med personell å gjøre tar vi innad i forbundet.
DA170706 Han har blant annet figurert på Just for Laughs Comedy Festival i Canada, International Comedy Festival i Nederland og reist rundt i Irak og Afghanistan for å underholde militært personell .
DB170705 Da oppfordret han annet medisinsk personell til å ta reisen til Syria, noe som overrasket hans bekjente.
DA170704 Mark Cavendish behandles av medisinsk personell etter velten.
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Derfor-sluttet-jeg-i-barnevernet-335894b.html Jeg opplevde at det ble gitt for lite ressurser ( økonomi til rekruttering av personell ) til gode nok hjelpetiltak for familier og til nok positiv oppfølging.
VG170702 I tillegg til den store pasientmengden gjorde mangel på egnede behandlingsrom, personell og medisinsk utstyr arbeidet svært hektisk og utfordrende.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/Tre-skutt-og-saret-i-Malm-624459b.html Vi har også sendt personell til sykehuset, både for å avhøre de skadde og for å sørge for sikkerheten til sykehusets personale, sier Fredrik Bratt ved politiets sentral i Sør-Sverige.
AA170702 Vi har også sendt personell til sykehuset, både for å avhøre de skadde og for å sørge for sikkerheten til sykehusets personale, sier Fredrik Bratt ved politiets sentral i Sør-Sverige.
AA170702 Vi har også sendt personell til sykehuset, både for å avhøre de skadde og for å sørge for sikkerheten til sykehusets personale, sier Fredrik Bratt ved politiets sentral i Sør-Sverige.
NL170629 Noruts studier om samfunnsmessige ringvirkninger av olje i nord har dokumentert at lokalisering av driftsorganisasjon gir langsiktig sysselsettingsvekst, tilgang på høyt utdannet og kvalifisert personell og kompetanseutvikling.
NL170629 Kun helikopter med innpendlet personell og forsyningsbase skal legges til Finnmark.
NL170629 I en periode med ledige oljekompetanse nasjonalt som en følge av nedbemanninger, er det enklere enn på lenge å etablere enn driftsorganisasjon med høyt kvalifisert personell .
DN170627 For andre sommer på rad har Norwegian hatt store problemer med å dekke alle oppsatte avganger med fly og personell .
DB170627 samtidskonflikt forsøker vi å skaffe eget personell som kan ta seg til Nuvsvåg sjøveien.
DB170627 USA har sin hovedflyplass i Midtøsten-region i Qatar, med både fly og 11 000 personell .
BT170627https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Norwegian--Et-grunnleggende-problem-med-for-fa-piloter-336196b.html For andre sommer på rad har Norwegian hatt store problemer med å dekke alle oppsatte avganger med fly og personell .
AA170627 For andre sommer på rad har Norwegian hatt store problemer med å dekke alle oppsatte avganger med fly og personell .
SA170626 Norwegian har for andre sommer på rad hatt store problemer med å dekke alle oppsatte avganger med fly og personell .
NL170626 Personell fra Narvik havn vil øve og trene sammen med Forsvaret, og den første store testen for samarbeidet vil bli under NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018.
DN170626 Problemer med å skaffe nok personell skal være en viktig forklaring til at avganger ble kansellert, i tillegg til noen få tekniske problemer.
DN170626 ) gjør med disposisjoner av personell , sier Vatnar til DN.
DB170626 Norwegian har for andre sommer på rad hatt store problemer med å dekke alle oppsatte avganger med fly og personell .
DB170626 Det tok for lang tid med personell og dykkere...
BT170626https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Norwegian-pilotene-takket-nei-til-firedobbel-lonn-336192b.html Norwegian har for andre sommer på rad hatt store problemer med å dekke alle oppsatte avganger med fly og personell .
AA170626 Norwegian har for andre sommer på rad hatt store problemer med å dekke alle oppsatte avganger med fly og personell .
AA170626 Grunnen til kanselleringene skal være problemer med å skaffe personell , samt noen tekniske problemer.
VG170625 Han ble også eskortert av personell fra militæret på Filippinene.
VG170625 Ved slike offentlige møter har presidenten fire sikkerhetsteam rundt seg, med uniformert personell fra militæret og politiet, hans egen dresskledde livvakttjeneste, og sivilkledde fra sikkerhetspolitiet MIT, samtlige iført kakibukser og grønne skjorter i litt ulike nyanser.
FV170625 FLEKKEFJORD : - Ti personer er evakuert og tatt hånd om av personell fra Flekkefjord kommune.
DB170623 - Av operative sikkerhetsgrunner og for å bevare sikkerheten til vårt personell og våre koalisjonspartnere, diskuterer vi ikke nøyaktige detaljer om når og hvordan denne hendelsen fant sted, heter det videre.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Her-er-to-leger-som-skaffet-pasientene-utsikt-335985b.html - Vasking med saltsyre krever beskyttelse og bør ikke gjøres av uautorisert personell .
DB170622 En utvidet førstegangstjeneste og en jevnlig trent reservestyrke med kort responstid skal redusere antallet profesjonelt personell , og vil gjøre verneplikten viktigere.
AP170622https://www.aftenposten.no/verden/Fanger-tortureres-og-forsvinner-i-Jemen-623798b.html USA vedgår at de er kjent med fengslene og bekrefter også at amerikansk personell har deltatt under avhør av fanger som mistenkes for å ha tilknytning til al-Qaida.
AP170622https://www.aftenposten.no/verden/Fanger-tortureres-og-forsvinner-i-Jemen-623798b.html De blir drevet av militært personell fra De forente arabiske emirater eller lokale styrker trent av dem.
AP170622https://www.aftenposten.no/verden/Fanger-tortureres-og-forsvinner-i-Jemen-623798b.html Amerikanske talsmenn bekrefter at de er kjent med anklagene om tortur, men fastholder at dette ikke skjer med amerikansk personell til stede.
AA170622 USA vedgår at de er kjent med fengslene og bekrefter også at amerikansk personell har deltatt under avhør av fanger som mistenkes for å ha tilknytning til al-Qaida.
AA170622 De blir drevet av militært personell fra De forente arabiske emirater eller lokale styrker trent av dem.
AA170622 Amerikanske talsmenn bekrefter at de er kjent med anklagene om tortur, men fastholder at dette ikke skjer med amerikansk personell til stede.
DA170621 Personell fra Politiets utlendingsenhet tok kveldsflyet til Kirkenes tirsdag for å ta seg av registreringen av asylsøkerne.
AP170621https://www.aftenposten.no/verden/Vedum-ber-regjeringen-vurdere-a-stenge-grensa-ved-Storskog-623687b.html Personell fra Politiets utlendingsenhet tok kveldsflyet til Kirkenes tirsdag for å ta seg av registreringen av asylsøkerne.
AP170621 Personell fra Politiets utlendingsenhet tok kveldsflyet til Kirkenes tirsdag for å ta seg av registreringen av asylsøkerne.
AA170621 Det som gjenstår, er en beslutning om hva landene må legge på bordet av penger, personell og utstyr for å få lov til å bli med.
AA170621 Personell fra Politiets utlendingsenhet tok kveldsflyet til Kirkenes tirsdag for å ta seg av registreringen av asylsøkerne.
AA170621 Hætta opplyser at personell fra Politiets utlendingsenhet tok kveldsflyet til Kirkenes tirsdag for å ta seg av registreringen av asylsøkerne.
VG170620 Dersom en diplomat blir sammen med en kvinne eller mann fra et land Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid med, blir det krevende å innhente denne personhistorikken, skriver NSM om sikkerhetsklarering av personell i utenrikstjenesten.
VG170620 I dette varselet og et nytt brev i mars tegnet de et bilde av et høy sykefravær, gjentatte oppsigelser og mye uerfarent personell som ble satt til å gjøre høyspesialiserte oppgaver.
DA170620 Men utstyr uten personell til å betjene det er en « dårlig deal » sier Bongo.
DA170620 Han frykter også at oppfyllingsgraden med personell i avdelingene blir redusert.
NL170619 Når det gjelder de siste vil man ta ned antallet oppsatte på flere hold, altså at mer personell overføres til reserven.
NL170619 Dette gjør at utredningen går inn for et nedtrekk av personell , både sivilt og militært sådant.
FV170619 Dette bør gjelde personell i Hærens reserveavdelinger.
FV170619 - Det bør vurderes å differensiere lengden på førstegangstjenesten for personell i kompetansekrevende stillinger utvides til 16 måneder, sa Brandvik.
FV170619 Personell i mindre kompetansekrevende stillinger bør gjennomføre 12 måneders tjeneste, som i dag og deretter overføres direkte til Heimevernet, foreslås det i utredningen.
DN170619 - Utstyr uten personell er en « dårlig deal » ¶
DN170619 Dette bør gjelde personell i Hærens reserveavdelinger.
DN170619 - Det bør vurderes å differensiere lengden på førstegangstjenesten for personell i kompetansekrevende stillinger utvides til 16 måneder, sa utredningsleder, brigader Aril Brandvik da Statusrapport for Landmaktutredningen og den videre utviklingen av Hæren og Heimevernet ble presentert mandag.
DN170619 - Det bør vurderes å differensiere lengden på førstegangstjenesten for personell i kompetansekrevende stillinger utvides til 16 måneder, sa Brandvik.
DN170619 Personell i mindre kompetansekrevende stillinger bør gjennomføre 12 måneders tjeneste, som i dag og deretter overføres direkte til Heimevernet, foreslås det i utredningen.
DN170619 Men utstyr uten personell til å betjene det er en « dårlig deal » sier Bongo.
DN170619 Han frykter også at oppfyllingsgraden med personell i avdelingene blir redusert.
DN170619 Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund er skeptisk til å prioritere utstyr fremfor personell .
DN170619 | - Utstyr uten personell er en « dårlig deal » ¶
DN170619 - Er det noen kontantdel i denne avtalen eller er det kun bytte av personell og tjenester ?
AP170619https://www.aftenposten.no/norge/Landmaktutredningen-Norge-skal-satse-pa-langtrekkende-vapen-og-sivile-som-skal-vare-klare-til-strid-pa-to-dager-623247b.html - Når det gjelder personell vil vi i større grad enn før basere oss på reservene.
AP170619 - Når det gjelder personell vil vi i større grad enn før basere oss på reservene.
AA170619 - Det finnes ingen bevis for at de er militært personell , sier Majid Aghababaie, som er sjef for grensesaker i innenriksdepartement.
VG170618 Den pågrepne ble imidlertid gjenkjent av personell i arresten, og som mener han er en 46 år gammel asylsøker.
SA170618 Den pågrepne ble imidlertid gjenkjent av personell i arresten, og som mener han er en 46 år gammel asylsøker.
DB170618 Den pågrepne ble imidlertid gjenkjent av personell i arresten, og som mener han er en 46 år gammel asylsøker.
AP170618 Den pågrepne ble imidlertid gjenkjent av personell i arresten, og som mener han er en 46 år gammel asylsøker.
VG170617 « Det var en ekstremt varm dag og alle ble fraktet bort fra paraden, før de ble undersøkt av medisinsk personell som sørget for at de fikk væske ».
VG170617 - De ansatte har vært gjennom et opplæringsprogram hos personell som har jobbet ved slakteriet i flere år, sier han til VG.
DN170616 - Det ventes da at eiendeler, kontrakter og personell tilhørende Renonordens kontrakt med kunden vil overføres til den nye tilbyderen, opplyses det.
DB170614 Uten kampledelse eller medisinsk personell .
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Langt-mer-effektive-kampfly-og-mer-utholdende-har-om-Forsvaret-far-2-prosent-av-BNP-623029b.html « Underfinansiering over tid har ført til så store mangler i personell , beholdninger av materiell og ammunisjon, vedlikehold og øvelser at den faktiske operative kapasiteten er langt lavere enn det ( Forsvarets enheter på papiret )..skulle tilsi, » skriver Holme.
AP170614 « Underfinansiering over tid har ført til så store mangler i personell , beholdninger av materiell og ammunisjon, vedlikehold og øvelser at den faktiske operative kapasiteten er langt lavere enn det ( Forsvarets enheter på papiret )..skulle tilsi, » skriver Holme.
DB170613 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge ( Nubu ), tidligere Atferdssenteret, kvalitetssikrer og utdanner personell i metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom, deriblant MST.
AP170613https://www.aftenposten.no/osloby/Mattilsynet-sjekket-40-gatekjokken-Fant-rottemokk_-mat-i-oppvaskkummen-og-mangel-pa-renhold-623137b.html Men det er et problem i bransjen at stedene veldig ofte skifter eier og driver, og at det ikke stilles noen formelle krav til personell som jobber med mat, sier Kolle som understreker at disse tallene ikke nødvendigvis er representative for hele bransjen.
AP170613 Men det er et problem i bransjen at stedene veldig ofte skifter eier og driver, og at det ikke stilles noen formelle krav til personell som jobber med mat, sier Kolle som understreker at disse tallene ikke nødvendigvis er representative for hele bransjen.
SA170611 Men noe må ha skjedd med Eliteseriens toppscorer, for han var ikke i stand til å fortsette treningen, og humpet av banen sammen med landslagets medisinske personell .
DB170611 Men noe må ha skjedd med Eliteseriens toppscorer, for han var ikke i stand til å fortsette treningen, og humpet av banen sammen med landslagets medisinske personell .
DA170611 Men noe må ha skjedd med Eliteseriens toppscorer, for han var ikke i stand til å fortsette treningen, og humpet av banen sammen med landslagets medisinske personell .
AP170611 Men noe må ha skjedd med Eliteseriens toppscorer, for han var ikke i stand til å fortsette treningen, og humpet av banen sammen med landslagets medisinske personell .
VG170609 Kontrakten innebærer leie av 239 årsverk, som primært besettes av nederlandsk personell .
SA170608 Det var på vei til landets største by Yangon, og de fleste passasjerene var slektninger av militært personell .
DB170608 Blant passasjerene var det både soldater og slektninger av militært personell som er utplassert i kystregionen. 15 av de omkomne er barn.
AA170608 Det var på vei til landets største by Yangon, og de fleste passasjerene var slektninger av militært personell .
AA170608 Det er effektiv og fremmer utvikling ved å sørger for god kompetanse og godt oppdatert personell , sier Myrvold.
AA170608 - Når det er kort vei kan personell enkelt flytte mellom avdelingene og skole.
DB170607 Blant passasjerene var det både soldater og slektninger av militært personell som er utplassert i kystregionen.
AA170607 Kvinnen ble fløyet ned til politiets kommandoplass, hvor hun ble tilsett av personell fra ambulanse.
DB170606 Når vi gjennomfører en slik etterforskning prøver vi å samle informasjon fra så mange kilder som mulig : ofre, medisinsk personell , journalister, naboer, og til og med, noen ganger, de som anklages for å stå bak ugjerningene.
SA170604 Medisinsk personell tar seg av skadde etter terrorangrepene i London.
BT170604 FØRSTEHJELP : Medisinsk personell tar seg av skadde etter terrorangrepene i London.
DB170601 er du berettiget rettighetene kortet gir, kan personell i Norge sende en hasteblankett til det offentlige sykehuset eller til den offentlige legen du befinner deg hos, sier Heidi Kvaal Djupvik i Helfo servicetjenester.
DB170601 Både helikopter, redningsskøyte og personell fra nødetatene på land ble sendt til stedet.
DA170601 Interlink Engineering Services Group AS har blant annet drevet med personell til olje- og gassbransjen.
DA170601 Norge bidrar med om lag 50 personell til trening, rådgivning og støtte til « lokale syriske, sunniarabiske grupper » sin kamp mot IS, ifølge ministeren.
AP170601 Både helikopter, redningsskøyte og personell fra nødetatene på land ble sendt til stedet.
SA170531 Og, bemannet med helsefaglig personell med god kompetanse, med oppfølging og god veiledning.
DB170531 Vi kan heller ikke gå inn på det totale antallet personell eller antallet nordmenn i Kabul, skriver kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Overland Andersen, i en mail til Dagbladet.
DB170531 Norsk UD fikk tidlig bekreftet at ingen tilknyttet Norges ambassade er skadd i eksplosjonen, men kommenterer ikke forholdene til norsk personell utover det.
VG170529 Han forteller at de elvene som var involvert i hendelsen har blitt ivaretatt av personell ved skolen.
BT170529 FN har lovet å sende drikkevann, rensetabletter og annet utstyr, mens Verdens helseorganisasjon ( WHO ) sender medisinsk personell og utstyr.
AA170529 FN har lovet å sende drikkevann, rensetabletter og annet utstyr, mens Verdens helseorganisasjon ( WHO ) sender medisinsk personell og utstyr.
AA170529 FN har lovet å sende drikkevann, rensetabletter og annet utstyr, mens Verdens helseorganisasjon ( WHO ) sender medisinsk personell og utstyr.
VG170528 Hun forteller at de har innkalt ekstra personell for å behandle dem i helgen og at sykehuset nå tar prøver for å finne ut hvor bakteriene kan stamme fra.
DB170528 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge ( Nubu ), tidligere Atferdssenteret, kvalitetssikrer og utdanner personell i metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom, deriblant MST.
DB170527 Politiet har satt inn alt tilgjengelig personell for å begrense kødannelsen.
AP170527 Politiet setter inn alt tilgjengelig personell .
AA170527 Politiet setter inn alt tilgjengelig personell .
VG170526 Kontrakten innebærer leie av 239 årsverk, som primært besettes av nederlandsk personell .
NL170526 Pasientene som utskrives fra UNN, og får videre helsehjelp i Mellomvegen 100, er sykere og krever mer personell enn tidligere år går det frem av øk.rapp I/17.
DB170526 - Det er tungt bevæpnet personell inne i fengselet, og vi sitter inne i et nakent betongrom som tjener som et slags besøksrom.
AP170526https://www.aftenposten.no/verden/Fotograf-filmet-irakske-soldater--na-etterforskes-pastander-om-tortur_-voldtekt-og-drap-621951b.html Videoen viser at personell fra ERU intervjuer en familie som angivelig skal ha blitt utsatt for overgrep.
AP170526 Videoen viser at personell fra ERU intervjuer en familie som angivelig skal ha blitt utsatt for overgrep.
DN170525 Det var i utgangspunktet personell med lavere rang som betjente direktelinjen, som ble opprettet i 2015, etter at Russland gikk inn i krigen i Syria for å støtte regimet president Bashar al-Assad.
VG170524 Hopkins forteller at det er ikke noe militært personell i gatene i Manchester, som det er ved potensielle terrormål i London.
DN170524 Det innebærer at militært personell blir utplassert for å beskytte steder som antas å være spesielt utsatt for terrorangrep.
DA170524 Det innebærer at militært personell blir utplassert for å beskytte steder som antas å være spesielt utsatt for terrorangrep.
DA170524 Det innebærer at militært personell blir utplassert for å beskytte steder som antas å være spesielt utsatt for terrorangrep.
DA170524 Dette regelverket er også gjeldende for operativt personell fra politidistriktene, når det er de som pågriper.
DA170524 Dette regelverket er også gjeldende for operativt personell fra politidistriktene, når det er de som pågriper.
BT170524 - Dere vil kunne se militært personell utplassert ved visse arrangementer, som konserter og idrettsarrangementer, sa statsminister Theresa May da hun kunngjorde at trusselnivået er hevet fra « alvorlig » til « kritisk ».
AP170524 Det innebærer blant annet at militært personell blir utplassert for å beskytte steder som antas å være spesielt utsatt for angrep.
AP170524 Det innebærer blant annet at militært personell blir utplassert for å beskytte steder som antas å være spesielt utsatt for angrep.
AP170524 Styret har blant annet fått beskjed om at personell som drifter infrastruktur ikke skulle ha tilgang til personsensitive opplysninger, og at den eksterne partneren ikke ville få tilgang til pasientdata.
AA170524 Det innebærer at militært personell blir utplassert for å beskytte steder som antas å være spesielt utsatt for terrorangrep.
AA170524 Det innebærer at militært personell blir utplassert for å beskytte steder som antas å være spesielt utsatt for terrorangrep.
AA170524 - Dere vil kunne se militært personell utplassert ved visse arrangementer, som konserter og idrettsarrangementer, sa statsminister Theresa May da hun kunngjorde at trusselnivået er hevet fra « alvorlig » til « kritisk ».
AA170524 Styret har blant annet fått beskjed om at personell som drifter infrastruktur ikke skulle ha tilgang til personsensitive opplysninger, og at den eksterne partneren ikke ville få tilgang til pasientdata i forbindelse med IT-moderniseringsprosjektet.
VG170523 - Dere vil kunne se militært personell utplassert ved visse arrangementer, som konserter og idrettsarrangementer, sier May.
NL170523 Majoriteten av soldatene tilhører Telemark bataljon, men styrken har også med personell fra hele Brigade Nord i forskjellige støttefunksjoner.
DN170523 - Dere vil kunne se militært personell utplassert ved visse arrangementer, som konserter og idrettsarrangementer, sier statsministeren til britiske medier.
DA170523 - Dere vil kunne se militært personell utplassert ved visse arrangementer, som konserter og idrettsarrangementer, sa statsminister Theresa May da hun kunngjorde at trusselnivået er hevet fra « alvorlig » til « kritisk ».
AP170523 - Dere vil kunne se militært personell utplassert ved visse arrangementer, som konserter og idrettsarrangementer.
AA170523 - Dere vil kunne se militært personell utplassert ved visse arrangementer, som konserter og idrettsarrangementer.
AA170523 Uteteamets oppgave er å følge opp beboere i boligtiltak som ikke har personell på stedet.
FV170522 Nå ligger et av håpene i båter som kan frakte personell til offshorevirksomhet innen olje og gass.
DA170522 Sykepleieren Linda Krüger har sendt klage til Fylkesmannen over bruk av ufaglært personell ved Vålandstunet sykehjem.
BT170522 Institusjonene har videre vist til at de i en viss utstrekning lønnet personell som bidro i studien.
BT170522 I utgangspunktet ble medarbeiderne i GenKols-prosjektet lønnet av Innovest, men basert på bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at det i noen grad ble benyttet personell lønnet av Helse Bergen.
BT170522 Et forhold som også er anført å underbygge at institusjonene er parter i avtalen er bruken av Helse Bergens lokaler, logo og brevhode forut for kontraktsinngåelsen og i forbindelse med rekruttering av personell og korrespondanse med deltakere og REK i studien.
BT170522 Det er ingen grunn til at institusjonene skulle opptre med en proforma-avtale, og det er ikke lagt fram noen fullmakt til Innovest AS/Arne Godal til å ansette personell i institusjonene.
BT170522 Avtalen forutsetter en prosjektorganisasjon der Gulsvik er " Prinsipal Investigator " og der " Accrual site " ansetter personell til å gjennomføre arbeidsoppgavene beskrevet i Forskningsprotokollen.
BT170522 avsnitt om bakgrunn, formål og problemstilling, datainnsamling, analyse, prosjektorganisasjon, etikk, publisering, personell , utstyr og ressurser.
AP170522 Personell fra Fjellredningen Tydal er på vei inn til stedet der skyteepisoden skal ha skjedd FOTO : Håvard Haugseth Jensen, Adresseavisen ¶
AP170522 Personell fra Fjellredningen Tydal er på vei inn til stedet der skyteepisoden skal ha skjedd FOTO : Håvard Haugseth Jensen, Adresseavisen ¶
AA170522 Foto : tore østby/røros nytt ¶ ¶ Personell fra Fjellredningen Tydal var på vei inn til åstedet mandag.
DA170520 * Personell fra bemanningsforetak skal få tarifflønn mellom oppdrag.
AP170520 - Nå er det på tide å konsentrere seg om innhold, personell og sikre gode arbeidsvilkår.
DB170518 Grenseposter bør gjenopprettes med nødvendig personell .
DB170518 De skal nå jobbe tett med medisinsk personell for å finne ut av dødsårsaken, heter det i uttalelsen.
DA170518 Vi ser også at arbeidstaker i slike stillinger ikke tilbys samme opplæring og videreutdanning som fast ansatt personell .
DA170518 DEBATT : Årsmøtet i EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland krever at en ny regjering skal gå inn for å forby virksomheter med formål å drive utleie av personell .
VG170517 French ble transportert ut av Kongo med egnet fly og kompetent personell .
SA170517 - Vi har ikke vært i kontakt ned French direkte, det er medisinsk personell som har fulgt ham, sa Erna Solberg, på pressekonferansen, sammen med Børge Brende.
FV170517 French ble transportert ut av Kongo med egnet fly og kompetent personell .
DN170517 French ble transportert ut av Kongo med egnet fly og kompetent personell .
BT170517 French ble transportert ut av Kongo med egnet fly og kompetent personell .
AA170517 French ble transportert ut av Kongo med egnet fly og kompetent personell .
VG170516 - Vi tror at å tilpasse opplæring til det du faktisk skal gjøre, og endre tjenestetiden til det faktiske behovet, vil avdelingene alltid være klart til å gå i strid med mesteparten av sitt personell .
DB170516 Nubu, tidligere Atferdssenteret, kvalitetssikrer og utdanner personell i metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom.
BT170516 Fordi alle syklistene vil være opptatt med mesterskapet, frykter ledelsen i Foodora at de ikke vil ha nok personell til å frakte lunkne burgere til Sandviken.
VG170515 Der må de jobbe gjennom lærere og annet personell som daglig er sammen med de unge.
NL170515 Takket være Eni Norge og deres forståelse av viktigheten av at kompetanse og kvalifisert personell må være tilgjengelig nært der hvor aktiviteten finner sted, har NOFO nå et utstrakt samarbeid med kystfiskeflåten om oljevernberedskapen.
DB170513 Vi er fortsatt indirekte involvert i alle de åtte sykehusene med blant annet opplæring av personell , finansiering og utstyr, sier Mørk.
DB170512 - En grundig sikkerhetssjekk kan skape køer dersom det ikke er beregnet nok personell til håndteringen.
DB170511 Siden helikopteret er registrert i Storbritannia og personer om bord hadde britisk statsborgerskap, vil også den britiske havarikommisjonen sende personell for å bistå ved undersøkelsen, melder Havarikommisjonen.
AA170511 Siden helikopteret er registrert i Storbritannia og personer om bord hadde britisk statsborgerskap, vil også den britiske havarikommisjonen sende personell for å bistå ved undersøkelsen, melder Havarikommisjonen. ( ©NTB ) ¶
VG170510 Comeys forespørsel omtales som « en betydelig økning av penger og personell » til FBIs etterforskning av Russlands innblanding i presidentvalget i fjor høst, og de påståtte båndene mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter.
FV170510 - Riktig sammensetning av personell , varsling av berørte parter, innsamling av alt som finnes av informasjon og kontakt med politi, myndigheter, nødetater vitner osv.
DA170510 » Sykehuset Innlandet : « Budsjettreduksjon 2016 innebar reduksjon av 16 døgnplasser på enheter for akutt- og psykosebehandling, og tilsvarende nedtak av personell .
BT170510 - Riktig sammensetning av personell , varsling av berørte parter, innsamling av alt som finnes av informasjon og kontakt med politi, myndigheter, nødetater vitner osv.
AA170510 Her økes bevilgningen med 35 millioner pluss 3,5 millioner til personell .
AA170510 I rapporten foreslår ombudet derfor at staten må finansiere stillinger for personell fra andre tros- og livssynssamfunn, i tillegg til prester fra Den norske kirke.
DA170509 Det var den samme sivile og militære luftfarten og personell som ble beholdt.
VG170508 Det som er avgjørende er at det hurtig settes inn riktig personell med høyt treningsnivå, sier marinejegeren.
AA170508 Personell ved skolen har snakket med elevene og vi vurderer å anmelde saken til politiet.
AA170508 Oppgavene besto blant annet i å rykke ut for å transportere såret personell til den norske kirurgiske enheten i FN-leiren like utenfor sentrum av Goražde.
VG170507 Ifølge Associated Press skal et personell på 50.000 i antall sørge for sikkerheten under avstemningen, som stenger klokken 20 søndag kveld.
DB170507 Personell fra Røde Kors og Norske Redningshunder ble satt inn i søket. | - IS-lederen i Afghanistan drept ¶
BT170507 I et transportpoliti vil personell fra politiet, Vegdirektoratet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene finne sammen for å øke slagkraften mot kriminelle i transportbransjen.
VG170506 Opptaket viser at personell truer foreldreparet med barnevernet, om de ikke gir fra seg setet.
DB170506 Den amerikanske stjernen la samtidig ut et bilde der medisinsk personell bandasjerer hennes venstre hånd og underarm.
DB170505 - Det kommer an på hvordan tidstabellene ser ut, men mellom 270 og 300 flygende personell , sier Mikael Wångdahl, som 17. mars ikke ville bekrefte overfor Dagbladet at det skulle benyttes bemanningsselskap.
DA170505 Det settes også inn økt personell ved tårnets overvåkingskontor, og videoovervåkingssystemet skal vurderes.
AA170505 Det settes også inn økt personell ved tårnets overvåkingskontor, og videoovervåkingssystemet skal vurderes.
AA170505 I denne saken vil kommunen få pålegg om endring av praksis, men overfor barnevernsansvarlig personell vil det ikke kunne bli vurdert reaksjoner fordi dette i dag ikke ligger innenfor mandatet til Helsetilsynet, slik tilfellet er for helsepersonell.
VG170504 Buckingham Palace har kalt inn alt personell til et hastemøte torsdag formiddag i anledning at prins Philip ( 95 ) trekker seg fra sine offisielle plikter.
VG170504 Nå får de den endelig, selv om det er i en viss konflikt med Regjeringens kryptiske formuleringer om « personell som gjør den viktige jobben med å trene, rådgi og støtte afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul » ( Fra forsvarsministerens redegjørelse om Afghanistan i Stortinget i januar ).
DA170503 Dette var informasjon som de før måtte hente i forskjellig system, men nå gjøres tilgjengelig på en arbeidsflate for kommunens personell .
SA170502 Jeg ga beskjed før min arbeidshelg at jeg ikke ville gå sammen med ufaglært og uerfarent personell , at jeg ikke kunne forsvare det faglig og at jeg ikke ville ha det ansvaret som sykepleier.
SA170502 Jeg er trett på å se på at faglærte blir tilsidesatt når vaktene skal dekkes, fordi ufaglært personell er billigere.
SA170502 Jeg er trett på en ledelseskultur som legitimerer at ufaglært personell kan erstatte sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.
SA170502 Helgen ble likevel bemannet med ufaglært personell og da var begeret mitt fullt.
SA170430 - Redd Barnas personell på stedet klarte å evakuere alle ned i kjelleren slik at verken pasienter eller helsepersonalet ble skadd, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R.
BT170430 - Redd Barnas personell på stedet klarte å evakuere alle ned i kjelleren slik at verken pasienter eller helsepersonalet ble skadd, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R.
AA170430 - Redd Barnas personell på stedet klarte å evakuere alle ned i kjelleren slik at verken pasienter eller helsepersonalet ble skadd, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R.
BT170429 Personell innen krisepsykologi som har fulgt opp de pårørende var også til stede.
DB170428 Deloitte mener videre at Renovasjonsetaten ved kontraktoppstart ikke hadde sørget for at etaten visste at Veireno hadde en forsvarlig dekning av personell og rutedimensjonering i forhold til lagsammensetning og arbeidsbelastning per lag.
DB170428 Deloitte mener videre at Renovasjonsetaten ved kontraktoppstart ikke hadde sørget for at etaten visste at Veireno hadde en forsvarlig dekning av personell og rutedimensjonering i forhold til lagsammensetning og arbeidsbelastning per lag.
AA170428 Mannskaper fra UNN Tromsø rykket ut med to ambulansefly til Svalbard etter den alvorlige snøscooterulykken, men på grunn av værforholdene hadde ikke flyene kapasitet til å frakte nødvendig medisinsk personell .
SA170427 Hva som er sikker nok arbeidsutførelse, kan kun bedømmes av operativt personell , ut over det å følge prosedyrer.
SA170427 De øvrige lekkasjene blir som oftest gransket med eget personell på innretningen.
DB170427 Norge trenger et sterkt forsvar tilpasset den nye situasjonen, moderne utrustet og med høykompetent personell .
AP170427 Han ble erklært død av medisinsk personell som ankom stedet torsdag ettermiddag.
AA170427 Han ble erklært død av medisinsk personell som ankom stedet torsdag ettermiddag.
DA170425 - I 2030 kan selskaper bruker mer penger på IT enn personell .
DA170425 Vi mønstrer også personell om bord, sier Isaksen.
BT170425 - Vi ser nå en utvikling der flyselskaper har begynt med bekvemmelighetsflagging der de bemanner flygingene med personell fra tredjeland, ansatt i postkasseselskaper, i for eksempel i Singapore, sier Yngve Carlsen som er engstelig for smitteeffekten der alle europeiske selskaper følger etter og vil etablere seg på samme måte. -.
SA170424 Den 14 år gamle gutten skal være oppgående og blir tilsett av medisinsk personell .
AP170424 Russland har ikke etterkommet de krav det internasjonale samfunn har stilt, blant annet om umiddelbar og fullstendig uttrekking av alt militært materiell og personell fra ukrainsk territorium.
AP170422 I den travle vårsesongen for rekruttering av arbeidskraft i Guangdong ble det i år rapportert om økt etterspørsel etter teknisk utdannet personell .
SA170421 - En forklaring på den siste tidens utvikling er at forberedelsene er blitt satt litt på vent, og personell ved basen har fått lov til å drive med litt rekreasjon.
AP170421https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Volleyballkamp-pa-Nord-Koreas-atomanlegg-forvirrer-ekspertene-234284b.html - En forklaring på den siste tidens utvikling er at forberedelsene er blitt satt litt på vent, og personell ved basen har fått lov til å drive med litt rekreasjon.
AP170421 - En forklaring på den siste tidens utvikling er at forberedelsene er blitt satt litt på vent, og personell ved basen har fått lov til å drive med litt rekreasjon.
VG170419 · Nesten ett år etter hadde hverken personell fra ambassaden i Kabul, Forsvarsdepartementet eller de norske styrkene i Afghanistan fortsatt ikke fått besøke fangene de hadde ansvaret for å følge opp jevnlig.
SA170419 I stedet for å kutte i antall høyt kvalifisert personell kunne man satse på global el-produksjon med CO₂-fangst, og dermed blitt helter i stedet for skurker i dette spillet ?
DN170419 - Et godt eksempel på dette er Sjøforsvarets omdisponering av personell for å øke antallet operative besetninger til fartøyene.
DB170419 Røssbakken skrev i e-postene til kommunene at (... ) basert på fremtidig dokumentasjon og statistikk på behov av flere utdannede innenfor barnehage og skole, ser vi på alternative muligheter for å kunne rekruttere mer personell fra andre land enn Norge.
DB170419 Han spurte også om kommunen ville ansatt personell som ville utdanne seg innenfor pedagogisk ledelse, og om kommunen ville inngått et samarbeid eller en intensjonsavtale om innleid personell som skulle få fast jobb på sikt.
DB170419 Han spurte også om kommunen ville ansatt personell som ville utdanne seg innenfor pedagogisk ledelse, og om kommunen ville inngått et samarbeid eller en intensjonsavtale om innleid personell som skulle få fast jobb på sikt.
DB170419 - Ville denne kommunen ansatt personell med utdanning fra land i Europa - EU-EØS, hvis vedkommende hadde tilfredsstillende utdanning, og kunne grunnleggende norsk skriftlig og muntlig, spurte Røssbakken.
DB170419 - I hele Nord-Troms jobber vi med en felles rekrutteringsstrategi, da det er mangel på kvalifisert personell i utdanningssektoren.
DB170418 Ifølge CN Traveler har flyselskapet Delta gitt sitt personell i gaten beskjed om at de kan øke tilbudet om maksimal kompensasjon fra 800 dollar og helt opp til 2000 ( Omlag 17 500 kroner ) dollar til passasjerer som frivillig oppgir sine plasser ved overbooking.
VG170415 De rekrutterer alt fra medisinsk personell til jenter som kan bli gode koner, sier forskeren.
VG170414 - Kjøretøy, bygninger og personell på overflaten vil rett og slett bli sprengt bort, men effekten vil trenge ned i hulekomplekser, som de seier var målet her.
BT170413 Forsvarsminister Jens Christian Hauge var helt klar i sin uttalelse sommeren 1946 : « Vi anser det for riktig at også personell som har tjenestegjort i H.S. og falt for Norges sak tildeles Krigsmedaljen post mortem.
AP170413 Målet skal ha vært tunneler og personell som tilhører IS.
AP170413 Ifølge CNN var målet IS-tunneler og personell i distriktet Achin i provinsen Nangarhar.
AP170413 Ifølge CNN var målet IS-tunneler og personell i distriktet Achin i provinsen Nangarhar.
AA170413 Politiet hadde mye personell ute for å kontrollere kjøring i ulike deler av Nord-Trøndelag på skjærtorsdag.
DB170412 Svolvær, foreløpig melding om at det er personell i skredområdet der skredet har gått, uklart om noen er tatt av skredet ¶
DB170412 Midtre Hålogaland politidistrikt skriver på Twitter at det skal være personell i området der skredet har gått.
DB170412 I sine kommandosentraler sitter nå drillet personell ytterst på stolsetet foran sine blinkende GPS-skjermer, med headsettet klistret til skallen, mens fingeren søker over røde flytskjemaer i en medisinindeks som forteller at hvert sekund teller.
SA170410 Politiet fikk tips om at Olsson hadde forsvunnet og startet å lete lørdag morgen sammen med redningstjenester og millitære personell .
FV170410 Politiet fikk tips om at Olsson hadde forsvunnet og startet å lete lørdag morgen sammen med redningstjenester og millitære personell .
DB170410 Her er de 22 andre leverandørene fikk 0,2 poeng, og i praksis stryk-karakter av Oslo Havn på kriteriet om « personlig egnethet » : Adecco Norge, Link International Norge, Assesio Norge, Experis, Assesit, Extra Personell Norge, Raadgiverhuset, Technogarden Engineering Resources, Ambire, Mercuri Urval, Prime People HR Solutions, Top Temp Holding, Habberstad, Proffice, Headvisor, De4 Search &
BT170410 Politiet fikk tips om at Olsson hadde forsvunnet og startet å lete lørdag morgen sammen med redningstjenester og millitære personell .
AP170410 Politiet fikk tips om at Olsson hadde forsvunnet og startet å lete lørdag morgen sammen med redningstjenester og millitære personell .
VG170408 Slensvik peker på at dette var et målrettet angrep mot fly og våpen- og drivstofflagre, og at man bevisst har unngått personell og luftvern- og kontrollinstitusjoner.
DB170407 Ifølge Pentagon første de å minimere risikoen for syrisk og russisk personell på flybasen.
DB170406 I en slik situasjon ville vi brukt alt tilgjengelig personell , uavhengig av interne konflikter, og det tar vi som en selvfølge at de andre nødetatene også gjør.
DB170406 ) bruker ekstra personell hvis disse er tilgjengelig.
BT170406 Etter opphold på DPS, distriktspsykiatriske sykehus, blir de ofte skrevet rett ut til en hybeltilværelse, med tilsyn av personell fra nærliggende bofellesskap noen timer i uken.
BT170405 Kontrakten med operatørselskapet er av kun 70 dagers varighet i første omgang, og vil bestå i å fly personell til og fra Brasse-feltet i Nordsjøen.
AP170405 Wormdal har blant annet skrevet flere bøker om CIAs operasjoner i Norge og om hemmelige etterretningsoperasjoner via installasjoner og personell her i landet.
DN170404 Personell vil bli flyttet til våre to gjenværende bygg, sier pressetalsmann Morten Eek.
BT170402 Blåmerker og skrubbsår på personell ble resultatet da KNM « Otra » gikk på grunn ytterst i Solund 31. januar i år.
DN170330 Luftforsvaret ønsket at kun militært personell skal kunne jobbe med vedlikehold av de nye kampflyene.
AA170330 Flyet landet uten problemer og ble møtt av medisinsk personell .
AA170330 Hun viser blant annet til rapporter om at Assad-regimet og deres allierte har stått bak et stort antall direkte angrep mot egen befolkning, sykehus, medisinsk personell , hjelpearbeidere og en rekke andre handlinger som kan være å anse som krigsforbrytelser. ( ©NTB ) ¶
AA170330 Luftforsvaret ønsket at kun militært personell skal kunne jobbe med vedlikehold av de nye kampflyene.
AA170329 I stedet har marinene og flyvåpenet satt inn personell med gummibåter for å redde folk.
VG170327 Kampvognen deltok på en vinterøvelse sammen med personell fra syv avdelinger i det svenske forsvaret.
SA170327 Vi bruker mye penger for å få det volumet, lønnet personell som driver dette her.
DB170327 Stridsvognen deltok på en vinterøvelse sammen med personell fra sju avdelinger i det svenske forsvaret.
BT170327 Stridsvognen deltok på en vinterøvelse sammen med personell fra syv avdelinger i det svenske forsvaret.
AP170327 Stridsvognen deltok på en vinterøvelse sammen med personell fra syv avdelinger i det svenske forsvaret.
AP170327 Personell fra disse vognene slo alarm og hoppet i vannet for å prøve å redde personellet i vognen.
AA170327 Stridsvognen deltok på en vinterøvelse sammen med personell fra sju avdelinger i det svenske forsvaret.
VG170326 I følge CNN har satellittbildene avslørt at biler, personell og utstyr er fraktet inn på på anlegget.
AP170326https://www.aftenposten.no/norge/Disse-skal-konkurrere-med-NSB-om-halve-Jernbane-Norge-617656b.html Våren 2017 står selskapet i prinsippet igjen som et reiseselskap med personell og uniformer, samt inntil videre kontrakt på å drive samtlige persontogstrekninger bortsett fra Gjøvikbanen, som drives av datterselskapet med samme navn.
AP170326https://www.aftenposten.no/norge/Disse-skal-konkurrere-med-NSB-om-halve-Jernbane-Norge-617656b.html Altså om hvem som klarer å holde lavest utgifter på drift, personell og vedlikehold, samtidig som de gir et attraktivt servicetilbud og lever opp til Samferdselsdepartementets krav.
AP170326 Våren 2017 står selskapet i prinsippet igjen som et reiseselskap med personell og uniformer, samt inntil videre kontrakt på å drive samtlige persontogstrekninger bortsett fra Gjøvikbanen, som drives av datterselskapet med samme navn.
AP170326 Altså om hvem som klarer å holde lavest utgifter på drift, personell og vedlikehold, samtidig som de gir et attraktivt servicetilbud og lever opp til Samferdselsdepartementets krav.
DB170324 Personell fra Røde Kors bisto også i letingen. ( ©NTB ) ¶
BT170324 Blåmerker og skrubbsår på personell ble resultatet da KNM « Otra » gikk på grunn ytterst i Solund 31. januar i år.
AA170324 Personell fra Røde Kors bisto også i letingen. ( ©NTB ) ¶
SA170323 Mopedføreren, ei jente på 16 år, er lettere skadet, og hun får hjelp av medisinsk personell .
DB170323 - Det enkle svaret på hvordan vi kan gjøre jobben bedre er større satsning på personell og teknisk utstyr, sier politioverbetjent Odin Heitmann fra datakrimgruppa i Øst politidistrikt.
DB170323 Og at de som ønsker å innta andre stoffer enn heroin kan få gjøre dette i rene, varme og trygge lokaler - hvor de også kommer i kontakt med helse- og sosialfaglige personell .
AA170323 I tillegg har de hatt tilgang til vårt tekniske personell , sier Olsen.
DB170322 - Jeg har aldri opplevd at en personell har vært borti så mange rykter, og mitt spørsmål da var om det bare var røyk.
DN170321 - Det er alltid muligheter å se på rutene, logistikkmønstrene, skiftordninger, tømmefrekvenser og eventuelt redusere antall biler og personell , sier konsernsjef Harald Rafdal i RenoNorden.
DN170321 - Det er alltid muligheter å se på rutene, logistikkmønstrene, skiftordninger, tømme-frekvenser og eventuelt redusere antall biler og personell , sier Rafdal.
DN170320 Noe av årsaken er uventet høyt sykefravær noe som resulterer i overtid og behov for ekstra personell .
DA170320 Materiellet og personell er til stede for sikring av hvilket som helst objekt i samfunnet, sa forsvarssjefen.
BT170319 Militært personell gjorde sitt ytterste for å stenge all innsyn, men mennene på andre siden av glassveggen smilte og vinket.
BT170319 Da vi omsider kom inn i rettssalen ble jeg overveldet av hvor mye militært personell og politi som var der inne.
DB170318 En snøskredøvelse pågikk i nærheten, og personell derfra bidrar i søket, skriver NTB.
DB170318 - Det er derfor vi bruker milliarder av dollar på personell , hunder, teknologi, gjerder, sivile tjenestemenn og videoovervåkning.
AP170318 En snøskredøvelse pågikk i nærheten, og personell derfra bidrar i søket.
DB170317 Han hevder enkelte private barnehager dropper å ansette nok utdannet personell for å tjene mer penger.
SA170316 Teknisk personell jobber så raskt som mulig for å rette feilen, og vi beklager ulempene dette medfører.
BT170316 Vi har forsøkt tidligere å planlegge vekk vedlikeholdet, men det må faktisk personell til for å skru.
BT170316 Det handler ikke om å skjerme egne arbeidsplasser, fordi Statoil har mange pensjoneringer de neste årene, sammen med nye installasjoner som skal settes i produksjon som også vil kreve personell .
VG170315 - Personell er på stedet og det er iverksatt søk.
DB170315 Under angrepet ble Yahoo-kontoene til russiske og amerikanske embetsfolk, deriblant personell innen datasikkerhet, diplomati og militæret, rammet, opplyste McCord på pressekonferansen onsdag.
BT170315 Under angrepet ble Yahoo-kontoene til russiske og amerikanske embetsfolk, deriblant personell innen datasikkerhet, diplomati og militæret, rammet, opplyser McCord.
AA170313 Kidnappinger forekommer, også av personell fra visse internasjonale organisasjoner, heter det i reiserådet. ( ©NTB ) ¶
AA170313 - Opprørerne angrep og bortførte lokalt personell fra Samaritan's Purse.
DN170310 Arbeiderpartiet og Sp støtter et representantforslag om at den norske arbeidsmiljøloven også skal gjelde for personell på flerbruksfartøy på norsk sokkel.
DB170310 Pentagon har innledet gransking etter avsløringer om at personell har spredt nakenbilder av kvinnelige medsoldater i en lukket Facebook-gruppe.
DB170310 Avsløringen i forrige uke tydet først på at det var marineinfanterister som sto bak spredningen av nakenbildene, men ifølge BBC er omfanget større enn først antatt og inkluderer også personell i de øvrige våpengrenene.
AP170310 Jeg var aktivt med på å skaffe personell fra andre enheter, sier Hørthe.
AA170310 Pentagon har innledet gransking etter avsløringer om at personell har spredt nakenbilder av kvinnelige medsoldater i en lukket Facebook-gruppe.
AA170310 Avsløringen i forrige uke tydet først på at det var marineinfanterister som sto bak spredningen av nakenbildene, men ifølge BBC er omfanget større enn først antatt og inkluderer også personell i de øvrige våpengrenene.
DN170309 - Slike avsløringer setter ikke bare amerikansk personell og operasjoner i fare, men gir våre fiender tilgang til verktøy og informasjon som kan skade oss, sier hun videre.
BT170309 - Slike avsløringer setter ikke bare amerikansk personell og operasjoner i fare, men gir våre fiender tilgang til verktøy og informasjon som kan skade oss, sier hun videre.
AP170309 CIA har ikke bekreftet at dokumentene er ekte, men en talsperson sier at « slike avsløringer setter ikke bare amerikansk personell og operasjoner i fare, men gir våre fiender verktøy og informasjon som kan skade oss ».
AA170309 - Slike avsløringer setter ikke bare amerikansk personell og operasjoner i fare, men gir våre fiender tilgang til verktøy og informasjon som kan skade oss, sier hun videre.
AA170309 Men det han hadde lært passet ikke på Hegra og den brokete gjengen med bønder, soldater og utrent personell han hadde der, så han måtte endre seg og tilpasse seg.
AA170308 WikiLeaks' lekkasje setter amerikansk personell i fare og er til hjelp for USAs fiender, mener etterretningstjenesten CIA.
AA170308 Men talsperson Heather Horniak sier onsdag at " slike avsløringer setter ikke bare amerikansk personell og operasjoner i fare ".
AA170308 Politiet er på stedet med etterforskere og tilstrekkelig personell som vil ivareta sikkerheten. », står det i meldingen sendt fra skolens administrasjon klokka 10.42.
AA170308 Når det gjelder rekruttering til sykehjem og hjemmetjeneste, er det kommunen som har virkemidlene som skal til for å skaffe kvalifisert personell , svarer Røe Isaksen.
AA170308 Blant annet har de ikke greid å rekruttere kvalifisert personell til hjemmetjenesten, og dermed « spart » 30 millioner.
AA170308 Politiet er på stedet med etterforskere og tilstrekkelig personell som vil ivareta sikkerheten. », står det i meldingen sendt fra skolens administrasjon klokka 10.42.
VG170307 HV-styrken har imidlertid aldri blitt så stor som Stortinget vedtok i den forrige langtidsplanen i 2013, som var 42 000 personell i områdestrukturen, pluss 3 000 soldater i innsatsstyrken som er HVs spisse ende.
DB170307 Politihelikopter, politihunder og et stort antall personell er involvert i jakten.
DB170307 Ved Helse Bergen har man etablert konseptet « Spisestuer » hvor kjøkkenfaglig personell sluttilbereder maten.
DB170307 Umiddelbart tenker jeg at at anretningskjøkken vil være fornuftig, der kyndig personell gjør den siste « finishen » på maten som skal serveres.
DA170307 Dette er kompetent personell som vi ønsker å ha med videre.
DA170307 Det er lagt opp til at personell i strukturen som skal avvikles omdisponeres til øvrige deler av strukturen etter behov.
DA170307 - Begrunnelsen er at det ikke vil være igjen mørkeblått personell etter sommerferien til å gjennomføre treningen.
AA170307 Ukraina har bedt ICJ om å beordre Russland til stans av overføringer av penger, våpen og personell til Øst-Ukraina.
AA170307 Det er et intensivt kurs, med lange dager og en del kveldsaktiviteter, men det kan hende folk i nærmiljøet vil se noe mer militært personell enn normalt, sier Dagslott.
DB170306 « Alle elever og personell som befinner seg på Alléskolen må omgående ta seg inn i skolens bygninger ! ! ! ! ».
AA170306 ICJ må beordre Russland til å stanse angivelige overføringer av penger, våpen og personell til Øst-Ukraina, mener Zerkal.
AA170306 Den norske styrken vil samarbeide med personell fra USA, Storbritannia og Danmark, som allerede er på plass i Anbar.
BT170303 Makten vil vi gi til de eldre selv, sammen med sine pårørende og kjente helsefaglige personell .
AP170303 Pårørende og personell : Innsatsen fra pårørende er ofte høy når skrøpelige eldre bor hjemme.
AA170303 Hvordan kan ikke-medisinsk personell vurdere et brudd, som i ettertid viser seg å være komplisert jf.familien ?
VG170302 Alt norsk personell ble gjort rede for og er i god behold, sier pressevakt Elisabeth Eikeland ved Forsvarets hovedkvarter til VG.
DB170302 Goal siterer Radio Marca på at Atletico Madrid-spissen nå er ved bevissthet, og at han har snakket med medisinsk personell .
DA170302 Økonomi og mangel på kvalifisert personell til å leie inn kan være to.
DA170302 Det er ikke alltid begge de to er fagutdannede, ved sykdom eller ledig stilling kan det være ufaglært personell innleid.
DA170302 Dersom stillinger står ledige, må virksomhetsleder sørge for at bemanningen er forsvarlig til enhver tid, enten ved omdisponering av eget personell , eller ved innleie av vikarer. » « Hvorfor vil du jobbe som sykepleier når du tjener så lite mamma ? » spør mine barn.
AP170302 - Det er veldige hull i forsvaret, og de viktigste er personell og øvelser.
AP170302 Men det skorter på personell til å bruke det, og penger til å drive trening og øvelser.
SA170228 Men det er helt riktig at vi i slike situasjoner, lar medisinsk personell uttale seg.
DB170228 De to ble undersøkt av medisinsk personell på stedet som kunne konstatere at de kun var lettere såret.
BT170228 De to ble undersøkt av medisinsk personell på stedet som kunne konstatere at de kun var lettere såret.
BT170228 Men det er helt riktig at vi i slike situasjoner, lar medisinsk personell uttale seg.
AP170228 Men det er helt riktig at vi i slike situasjoner, lar medisinsk personell uttale seg.
AA170228 De to ble undersøkt av medisinsk personell på stedet som kunne konstatere at de kun var lettere såret.
DB170227 Det er kun nytilsatte som arbeidsgiver kan kreve politiattest fra, og det skal ikke kreves ny politiattest av personell som har framlagt politiattest etter gammelt regelverk.
SA170226 Man vil ikke tyne dette før man har fått satt medisinsk personell på saken.
SA170226 Man vil ikke tyne dette før man har fått satt medisinsk personell på saken.
FV170226 Man vil ikke tyne dette før man har fått satt medisinsk personell på saken.
BT170226 Sysselmannen opplyser at skredområdet er gjennomsøkt av personell fra Sysselmannen og Longyearbyen Røde Kors og med helikopter.
BT170226 Man vil ikke tyne dette før man har fått satt medisinsk personell på saken.
AP170226 Man vil ikke tyne dette før man har fått satt medisinsk personell på saken.
AP170226 Man vil ikke tyne dette før man har fått satt medisinsk personell på saken.
AA170226 Både fjellredningstjenesten fra Norge og Sverige, redningshunder, redningshelikopter og personell fra skianlegget ble satt inn i søket.
AA170226 Sysselmannen opplyser at skredområdet er gjennomsøkt av personell fra Sysselmannen og Longyearbyen Røde Kors og med helikopter.
BT170225 Et såkalt portnerkurs, med opplæring i å bli oppmerksom på selvmordsnære elever, tilbys alt personell i skolen, barnevernet og skolehelsetjenesten.
AP170225 Aftenposten har tidligere intervjuet oberstløytnant Egil Daltveit om balansen mellom teknologi og personell i Forsvaret.
AP170224 I tillegg til mangler ved fartøyenes tekniske tilstand og store etterslep i vedlikehold, er også opplæring av personell og bemanning for dårlig, ifølge Riksrevisjonen.
AP170224 Han har flyttet personell fra støtteapparat til skipene.
AP170224 Dette gir risiko for kritisk mangel på folk eller folk liten erfaring, særlig blant teknisk personell om bord og på land.
SA170223 Derfor fortjener de det beste medisinske personell .
AP170223 Han tok kontakt med personell på flyplassen fordi han følte seg uvel og hadde smerter.
AA170223 NTNU har også mye vitenskapelig personell fra Kina.
FV170222 Dermed har flere av det som kalles « ikke essensielt personell » blitt evakuert.
DN170222 Vi har ikke råd til å sitte med overflødig personell , sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling til avisen.
DB170222 Hovedredningssentralen Sør-Norge meldte i 16-tiden onsdag at det vurderes å evakuere " ikke essensielt " personell .
DA170222 Hovedredningssentralen meldte i 16-tiden onsdag at det vurderes å evakuere « ikke essensielt » personell .
DB170221 Vi har personell ute, sier sysselmannsførstebetjent Vidar Arnesen til avisa.
DB170221 - Jeg har nå bedt Forsvarsdepartementet om en forklaring på sammenhengen og hvorfor vi skalerer ned 2800 personell i Agder samtidig som vi har tall som viser at HV reelt sett er nede på det tallet Stortinget har bestemt.
AP170221 Stor utskifting av personell .
AA170221 Bølgen sier at de har en grense for maksimal dødelighet, og at kvalifisert personell evaluerer situasjonen for fisken lenge før denne grensen blir nådd.
DB170220 underleverandører under hovedleverandør, krav om bruk av hovedsakelig fast ansatte, krav om en viss andel faglærte, krav om innbetaling av lønn og annen godtgjørelse til bankkonto, konkrete krav til lønn og arbeidsvilkår knyttet til tariffavtaler, krav ved bruk av midlertidig ansatte og innleid personell fra bemanningsforetak, forbud mot kontant betaling, osv.
DB170220 underleverandører under hovedleverandør, krav om bruk av hovedsakelig fast ansatte, krav om en viss andel faglærte, krav om innbetaling av lønn og annen godtgjørelse til bankkonto, konkrete krav til lønn og arbeidsvilkår knyttet til tariffavtaler, krav ved bruk av midlertidig ansatte og innleid personell fra bemanningsforetak, forbud mot kontant betaling, osv.
AA170218 Lørdag formiddag var både politiets kriminaltekniker og personell fra tollvesenet på stedet for å undersøkte tyvegodset.
AA170218 Lørdag formiddag var både politiets kriminaltekniker Ole Kristian Heimstad og personell fra tollvesenet på stedet for å undersøkte tyvegodset.
AA170217 Forsvarsbygg mener de har funnet årsaken og stoppet lekkasjen ¶ Personell fra Forsvarsbygg og Ørland kommune ved Leirbekken.
DN170216 Ifølge meglerhuset er dette drevet av et ønske om å akselerere rekrutteringen og trening av personell før den betydelige langdistanseveksten, og er dermed kostnadsrelatert.
DN170216 Vi vil ikke ha en base med fly og personell på Rygge, så lenge avgiften er inne, sier Kjos.
AA170216 Trykk på kartgrafikken for å lese mer om de ulike utenlandsoperasjonene som norsk personell er involvert i akkurat nå.
DB170215 Det vil kreve en stor utskiftning av personell og en oppbygning av kompetanse SSB ikke har i dag.
AA170215 Isen på Øvervatnet er svært usikker, og politiet har nå nedlagt ferdselsforbud på vannet for alt sivilt personell .
VG170214 * Politiposten på Gardermoen måtte flere ganger i 2016 stenge fordi alt tilgjengelig personell måtte brukes i passkontrollen.
SA170214 - Det er ikke noe nytt at en NATO-alliert skifter ut personell som er ansvarlige for sikkerhet.
FV170214 Hun så ikke sjåføren før han sto og pratet med personell og ble tatt med i ambulanse.
AP170214 - Det er ikke noe nytt at en NATO-alliert skifter ut personell som er ansvarlige for sikkerhet.
AA170214 - Det er ikke noe nytt at en NATO-alliert skifter ut personell som er ansvarlige for sikkerhet.
DB170212 Batteridrevne klokker, som Casio G-Shock og Suunto, er vanlig blant militært personell .
VG170211 Trønderen ble for øvrig liggende i målområdet i ti minutter etter at løpet hans var ferdig og fikk hjelp av medisinsk personell .
SA170211 Han ble eskortert vekk av medisinsk personell .
FV170211 Han ble eskortert vekk av medisinsk personell .
DB170211 I løpet av kampen måtte en syk Ruud få tilsyn av medisinsk personell .
DA170211 Nordmannen ble liggende nærmest urørlig i flere minutter mens medisinsk personell etter hvert kom til og la beina til nordmannen høyt.
BT170211 Han ble eskortert vekk av medisinsk personell .
AP170211 Han ble eskortert vekk av medisinsk personell .
AA170211 Marinen sier videre at skytingen fra helikopteret var i tråd med alle retningslinjer der målet er å redusere aggresjonsnivå og redusere risiko for tap av sivile liv og personell i tjeneste. ( ©NTB ) ¶
VG170210 Men den siste tiden har personell fra Zulia University i byen Maracaibo rapportert om minst 20 tilfeller der kadavre etter flamingoer er funnet, melder avisen The Miami Herald.
DB170210 Etter invasjonen avsatte amerikanerne alt statlig personell som hadde tjent Saddam.
SA170209 Dette inkluderer eksperter, kommentatorer, reportere og teknisk personell .
FV170209 Dette inkluderer eksperter, kommentatorer, reportere og teknisk personell .
DN170209 Selskapet, som kontrolleres av Kjell Inge Røkkes Aker, har sagt opp medarbeidere og innleid personell i flere runder.
BT170209 Dette inkluderer eksperter, kommentatorer, reportere og teknisk personell .
AP170209 Mandag avslørte NRK at nødetatenes kommunikasjonssystem Nødnett har vært ulovlig driftet fra indisk personell uten sikkerhetsklarering, noe som er i strid med sikkerhetsloven.
AP170209 Det skal driftes fra Norge, av sikkerhetsklarert personell .
AP170209 Dette inkluderer eksperter, kommentatorer, reportere og teknisk personell .
AA170209 Personell både fra Vandenberg-basen og 91st Missile Wing i North Dakota deltok i testen.
AA170209 Medisinsk personell og vitner opplyser at angrepet fant sted før sola sto opp torsdag.
DA170208 Vi vet at vi har personell som kan gå inn og gjøre gode jobber også her, men vi har ikke konkrete planer.
DA170208 Planen er da å bruke de ansatte som allerede er der, men også bruke våre folk, enten det er snakk om vaktmester, renhold eller andre tjenester hvor ufaglært personell kan brukes, fortsetter han.
VG170207 Når president Donald Trump møter militært personell liker han å snakke om en annen krig enn den som utkjempes med dødelige våpen.
VG170207 Kommentar Når president Donald Trump møter militært personell liker han å snakke om en annen krig enn den som utkjempes med dødelige våpen.
SA170207 President Donald Trump langer igjen ut mot mediene, denne gang fra talerstolen i Tampa Bay, Florida, der han snakket til militærledelse og personell ved MacDill Air Force Base.
SA170207 I rapporten slår Riksrevisjonen fast at det er store mangler ved både fartøyenes tekniske tilstand, tilgang til reservedeler, samt opplæring av personell og bemanning.  ¶
DN170207 Linjer i nødnettet var i lengre tid driftet fra India - av personell som kunne ha satt store deler av nettet ut av drift, ifølge NRK.
DN170207 Driften er ikke outsourcet til India, forsikrer han, men ved noen enkelttilfeller fikk indisk personell tilgang til deler av nettet de ikke hadde godkjenning for.
DN170207 desember i fjor, men kan ikke svare på hvor lenge uklarert personell har hatt tilgang til nødnettet.
DB170207 Å forebygge er sikrere, mer etisk og moralsk, mer pasientvennlig, og sparer personell for smitte og sykdom.
DA170207 President Donald Trump langer igjen ut mot mediene, denne gang fra talerstolen i Tampa Bayi Florida, der han snakket til militærledelse og personell ved MacDill Air Force Base.
BT170207 Linjer i nødnettet var i lengre tid driftet fra India - av personell som kunne ha satt store deler av nettet ut av drift, ifølge NRK.
BT170207 Driften er ikke outsourcet til India, forsikrer han, men ved noen enkelttilfeller fikk indisk personell tilgang til deler av nettet de ikke hadde godkjenning for.
BT170207 desember i fjor, men kan ikke svare på hvor lenge uklarert personell har hatt tilgang til nødnettet.
BT170207 I rapporten slår Riksrevisjonen fast at det er store mangler ved både fartøyenes tekniske tilstand, tilgang til reservedeler, samt opplæring av personell og bemanning.  ¶
BT170207 Linjer i nødnettet var i lengre tid driftet fra India - av personell som kunne ha satt store deler av nettet ut av drift, ifølge NRK.
BT170207 Driften er ikke outsourcet til India, forsikrer han, men ved noen enkelttilfeller fikk indisk personell tilgang til deler av nettet de ikke hadde godkjenning for.
BT170207 desember i fjor, men kan ikke svare på hvor lenge uklarert personell har hatt tilgang til nødnettet.
AP170207 I rapporten slår Riksrevisjonen fast at det er store mangler ved både fartøyenes tekniske tilstand, tilgang til reservedeler, samt opplæring av personell og bemanning.
AA170207 Linjer i nødnettet var i lengre tid driftet fra India - av personell som kunne ha satt store deler av nettet ut av drift, ifølge NRK.
AA170207 Driften er ikke outsourcet til India, forsikrer han, men ved noen enkelttilfeller fikk indisk personell tilgang til deler av nettet de ikke hadde godkjenning for.
AA170207 desember i fjor, men kan ikke svare på hvor lenge uklarert personell har hatt tilgang til nødnettet.
VG170206 De kan i hvert fall ikke kaste ut FN personell som de har gjort før, sier Folkvord.
VG170206 « Aktivitetene til de hemmelige tjenestene kan omfatte avsløringer, lekkasjer, planting og spredning av desinformasjon, og trusler mot navngitt personell », skriver E-tjenesten.
AA170206 Trump spiste tidligere på dagen lunsj med militært personell hos CENTCOM.
SA170204 - Vi har personell på vei ut med nytt utstyr og satser på at feilen er rettet innenfor to timer, sier Schiager.
AP170204 Det er også ment til inspirasjon og motivasjon for annet helsefaglig personell i landet og vil ha stor verdi for mennesker som ikke er pasienter på Sunnaas, sier prosjektlederen.
AA170203 Utfordringen er at vi har mindre personell , så vi oppfordrer kunder til å benytte innsjekk på automat og innsjekk via app.
AA170203 Det er funksjonærer i selskapene som tas ut, det vil si personell som tar seg av innsjekking, jobber ved gaten, driver med salg og marketing eller jobber i administrative stillinger.
AA170203 Videre opplyser han at NSBs personell vurderte dette som ukomplisert.
NL170202 I overkant av 33.000 var tilreisende publikummere - samt deltakere og øvrig personell rundt sykkellagene.
DB170202 SAS' informasjonssjef Knut Morten Johansen sier han ikke forventer full stopp i flytrafikken, siden sentralt personell som stuere vil være på jobb og sørger for at f.eks. brua er på plass.
AP170202 Salg, markedsføring og personell står for nesten halvparten av Telenors utgifter.
DN170201 Tidligere SAS-kaptein Espen Høiby vil gjerne leie ut personell til SAS når selskapet etablerer seg med fly og ansatte i London og Spania.
DB170131 Han fikk kroppen sjekket av medisinsk personell i etterkant, og det ble heldigvis ikke konstatert noen brudd.
DB170130 Der skal hun blant annet ha blitt tatt av flyet av personell , for kroppsvisitering og spørsmål om reisens formål.
DN170127 « Det er myndighetenes policy å sikre USAs grense i sør ved umiddelbart å bygge en fysisk mur på den sørlige grensen, overvåket og støttet av egnet personell for å avverge ulovlig immigrasjon, narkotika og menneskesmugling, og terrorhandlinger ».
BT170126 Kommunikasjonsdirektør Ådne Mauritzen i Nokas sier at både bil og personell skal være uniformert, men at man har hatt litt logistikkproblemer.
AP170126 Det er jo vi som utgjør den største, permanente tilstedeværelsen, og helikoptrene er et unikt hjelpemiddel for å få evakuert og hentet personell raskt over store avstander, sier Olsen.
BT170124 I tillegg beordret han føderal ansettelsesstopp for å redusere lønnsutgiftene, men med unntak for militært personell .
BT170124 I tillegg beordret han føderal ansettelsesstopp for å redusere lønnsutgiftene, men med unntak for militært personell .
DB170123 Målet er at 90 prosent av passasjerene skal kunne reise inn og ut av Australia uten å bli manuelt sjekket av personell innen 2020.
DB170123 Den tidligere politilederen forklarer at han fikk anmodning enten fra tolletaten eller sjefen på kontoret om han kunne låne personell fra prosjektet X-ray eller Spesielle operasjoner til saken.
DB170122 Reiser du til sørlige deler av Gran Canaria, er det slett ikke bare Playa del Ingles som kan by på norsk mat og norsktalende personell .
DB170122 - Det er allerede kjent at kravene om retting ved innleie av ekstra personell og biler bare i oktober medførte en ekstrakostnad for Veireno på over en million kroner, sier han.
SA170120 20 personer ble tatt hånd om av medisinsk personell på stedet, flere med alvorlige skader.
DB170120 Medisinsk personell stormet til.
BT170120 20 personer ble tatt hånd om av medisinsk personell på stedet, flere med alvorlige skader, deriblant fire barn.
BT170120 Granskerne skriver i rapporten at « storulykkepotensialet vurderes for denne hendelsen å være at personell i området var svært eksponert med stor fare for fatale konsekvenser.
BT170120 Granskerne skriver i rapporten at « storulykkepotensialet vurderes for denne hendelsen å være at personell i området var svært eksponert med stor fare for fatale konsekvenser.
AP170120 Tilstedeværende personell ville ikke ha klart å rømme raskt nok, med den følge at utfallet sannsynligvis kunne blitt fatalt for en til flere personer.
DB170117 Ambulanse personell jobber på stedet.
AP170116 Personell fra ulike marinekorpsavdelinger skal nå rotere inn og ut av Norge to eller tre ganger i året. 2.
AP170116 Styrken som utplasseres i Norge, har skal blant annet overta materiell og noe personell fra marinekorpsets rotasjonsstyrke i Romania, kjent som Black Sea Rotational Force, forteller Bruun.
AP170116 Det er også ansatt personell i messen, som skal sørge for bespisning.
SA170113 Lund Svindal har slitt med smerter i kneet og reiser til Oslo for grundige undersøkelser av medisinsk personell .
FV170113 Lund Svindal har slitt med smerter i kneet og reiser til Oslo for grundige undersøkelser av medisinsk personell .
BT170113 Lund Svindal har slitt med smerter i kneet og reiser til Oslo for grundige undersøkelser av medisinsk personell .
BT170113 Lund Svindal har slitt med smerter i kneet og reiser til Oslo for grundige undersøkelser av medisinsk personell .
AP170113 Dette er informasjon fra personell i de hemmelige tjenestene som ved lov er pålagt å snakke med EOS-utvalget.
AP170113 Dette er informasjon fra personell i de hemmelige tjenestene som ved lov er pålagt å snakke med EOS-utvalget.
AP170113 Lund Svindal har slitt med smerter i kneet og reiser til Oslo for grundige undersøkelser av medisinsk personell .
DB170110 Norsk militært personell - særlig spesialstyrkene og flyvåpenet - er blitt sentrale brikker i norsk utenrikspolitikk.
DB170110 Hører i lokalradioen at både Narvik og Harstad allerede er i gang med planlegging av boligområder til « ungt, høyt kvalifisert personell ».
DB170102 19-åringen fikk behandling av medisinsk personell , som fryktet at han ikke hadde fått nok oksygen mens han lå krøllet sammen i kofferten.
DB170102 De har ansatt høyt kvalifisert personell som tidligere har arbeidet hos Tesla, BMW og Mazda.
FV170101 februar : 29 mennesker ble drept og 60 såret da en bilbombe eksploderte ved en buss med militært personell i Ankara.
AP161231 februar : 29 mennesker ble drept og 60 såret da en bilbombe eksploderte ved en buss med militært personell i Ankara.
AA161231 Bygget vil bli sperret inntil byggteknisk personell har vurdert tilstanden.
AP161229https://www.aftenposten.no/verden/Russland-varsler-omfattende-gjengjeldelse-mot-USA-etter-sanksjoner-612014b.html USA beordrer også stenging av to russiske bygninger i New York og Maryland som er blitt brukt av russisk personell til « etterretningsrelaterte foremål ».
AP161229 Lovendringene betyr at kommunene skal innhente politiattest fra personell som skal yte helse- og omsorgstjenester i kommunene.
AP161212https://www.aftenposten.no/verden/Kan-det-bli-fred-i-Syria-etter-slaget-om-Aleppo-610979b.html november la vi frem en firepunktsplan for å få inn hjelp, personell og mat samtidig som skadede skulle få lov til å evakuere.
AP161212https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Vaknet-fra-koma-etter-flyulykken---Hvordan-gikk-finalen-227323b.html Militært personell bærer kistene med de døde etter flystyrten om bord i flyet som fraktet de hjem til Brasil.
AP161211https://www.aftenposten.no/verden/Europa-krangler-om-fordeling-av-flyktninger-Hvor-mye-skal-det-koste-a-nekte-a-ta-dem-imot-610017b.html Kilder som jobber med forhandlingene peker på at pengeoverføringer og personell er av begrenset hjelp til små land som oversvømmes av migranter.
AP161211https://www.aftenposten.no/verden/Europa-krangler-om-fordeling-av-flyktninger-Hvor-mye-skal-det-koste-a-nekte-a-ta-dem-imot-610017b.html Blant forslagene er former for finansiell støtte, men også at land kan sende personell og utstyr for å hjelpe til med å behandle søknader, styrke grensekontrollen og gjennomføre returer.
AP161111 Renovasjonsetaten har også anmodet Veireno om å styrke innsatsen med flere biler, flere renovatører og mer administrativt personell for å få normalisert avfallsinnsamlingen i Oslo.
AP161018 - Ved at disse to festivalene kan samarbeide om infrastrukturen, ved å dele på blant annet scene, lyd, lys og lyd, samt personell , blir også kostnadene lavere, sier Gunnufsen.
VG161014 - I tillegg er det personell fra andre deler av Forsvaret, sier Hellesen.
SA160827 Vi tilbyr aldri medisin til utøvere uten at de er utredet av medisinsk personell , sa Løfshus.
FV160827 Vi tilbyr aldri medisin til utøvere uten at de er utredet av medisinsk personell , sa Løfshus.
BT160827 Vi tilbyr aldri medisin til utøvere uten at de er utredet av medisinsk personell , sa Løfshus.
AP160827 Vi tilbyr aldri medisin til utøvere uten at de er utredet av medisinsk personell , sa Løfshus.
AP160825 Det er noe vi bruker store ressurser på å bekjempe - med opplæring, personell og vakthold.
AP160717 Samtidig må det ha vært en form for planlegging og organisering, siden det angivelig omfatter så mye personell fra flere deler av Tyrkias forsvar, også fra gendarmeriet, sier Bjerga.
AP160702https://www.aftenposten.no/okonomi/Fagforeningsleder-om-Norwegian-kaoset---Vi-advarte-mot-pilotmangel_-men-ble-ikke-hort-585989b.html Fagforeningslederen for pilotene i Norwegian, Halvor Vatnar, mener selskapet med vitende og vilje har solgt billetter til et flyprogram som det ikke har vært personell til å bemanne.
AP160702 Fagforeningslederen for pilotene i Norwegian, Halvor Vatnar, mener selskapet med vitende og vilje har solgt billetter til et flyprogram som det ikke har vært personell til å bemanne.
AP160617 Tilstrekkelig trening og øving av Forsvarets eget personell vil bli vektlagt, og det legges til rette for en mer kostnadseffektiv utenlandsk trening og øving i Norge.
AP160617 Innretningen av Hæren med høyt innslag av vervet personell i enkelte avdelinger utvikles videre, i tråd med tidligere beslutninger.
DA160429 Ingen info om personell i helikopteret ¶
AP160317 Det er imidlertid noen utfordringer som må løses for å kunne gjennomføre en etappe her i Longyearbyen, og det viktigste er logistikken, med frakt og håndtering av utstyr og personell fra fastlandet.
SA160309 Politi, barnvernsansatte, personell innen helse, barne- og ungdomspsykiatrien og rusbehandling må få bedre opplæring i å behandle traumatiserte barn og unge - og dette må inn i alle relevante utdanninger.i ¶
AP160122 Litt senere kom PU med en presisering : - Siden vi har fått spørsmål om hva « forsinkelse i saksarbeidet » betyr, ønsker vi å presisere at det er opplyst fra russisk side at det er mangel på personell i dag, og at de derfor ikke kan ta imot de som nå skal returneres, sa seksjonsleder Håvard Johnsen Bekk i Politiets utlendingsenhet.
DA160105 Vi mener jernbanen er mest effektiv når den organiseres i en stordriftsmodell hvor man kan bruke tog, personell og ressurser fleksibelt.
DA160105 Vi mener jernbanen er mest effektiv når den organiseres i en stordriftsmodell hvor man kan bruke tog, personell og ressurser fleksibelt.
AP160104 Men da personell fra luftambulansen kom til hytta, fant de jenta død.
AP160104> Men da personell fra luftambulansen kom til hytta, fant de jenta død.