DN171208 Det vil si at staten dekker rabattene NSB gir til barn, studenter, pensjonister og vernepliktige.
DN171208 Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil at staten skal betale de 175 millionene ekspressbussene gir i rabatter årlig til barn, studenter og pensjonister .
AA171208 Smilende, selv etter å ha brukt en halvtime på å forklare en kinesisk dame med begrensede norskkunnskaper hvilke rabatter som gjelder for pensjonister .
VG171207 « Pensjonister - gå på rødt lys ! » - lyder det bitre råd på den svarte humors marked i Russland i dag.
AP171207 Både barn, unge, voksne og pensjonister . 3rd-party-bio ¶
DN171206 Noe av det første partilederen gjorde var å vedta gjeninnføring av papirslipp fra Nav som forteller pensjonister at de har fått utbetalt nøyaktig like mye som forrige måned.
DN171205 Årsaken er at levealdersjusteringen blir sterkere enn forespeilet, og at de tekniske måtene å løse reformen på legger en større byrde på fremtidens pensjonister .
AA171204 Grunnen er at det blir flere pensjonister og færre yrkesaktive innbyggere.
DN171203 Han minner om at mange presidenter også retter opp inntrykket fra presidenttiden som « pensjonister ».
SA171202 Han hadde vært på kafe med andre engasjerte pensjonister .
AP171201 I kommunesenteret Svarstad går skoleelever og pensjonister i jevn trafikk inn og ut av Spar-butikken.
AA171201 De er bekymret for å måtte konkurrere med stadig nye innvandrere på arbeidsmarkedet, at de ikke har råd til å gi barna en utdannelse og av hva de skal leve av som pensjonister .
VG171130 KrF tar en budsjettfinte og sikrer flertall for at landets pensjonister fra og med 1. juli neste år kan få pensjonsslippen tilbake i postkassa.
VG171130 Det er ett år siden NAV stanset utbetalingsmeldinger i posten for den siste gruppen av pensjonister og uføre.
VG171130 - Rundt en halv million pensjonister er ikke digitale brukere eller har reservert seg mot digital postkasse.
DA171130 KrF tar en budsjettfinte og sikrer flertall for at landets pensjonister fra og med 1. juli neste år kan få pensjonsslippen tilbake i postkassa.
DA171130 - Rundt en halv million pensjonister er ikke digitale brukere eller har reservert seg mot digital postkasse.
AA171130 KrF tar en budsjettfinte og sikrer flertall for at landets pensjonister fra og med 1. juli neste år kan få pensjonsslippen tilbake i postkassa.
AA171130 - Rundt en halv million pensjonister er ikke digitale brukere eller har reservert seg mot digital postkasse.
AA171130 Grupperommene er booket til noen jusstudenter, og stolene er fylt opp av en gruppe pensjonister .
DN171128 - Årsaken er delvis at vi lever lenger enn forutsatt, men også at de tekniske måtene å løse reformen på legger en større byrde på fremtidens pensjonister , tilføyer han.
DN171128 - Finansmarkedet tjener på at systemet er sånn som det er, ikke de som skal bli pensjonister , sier LO-toppen.
DB171128 - Årsaken er delvis at vi lever lenger enn forutsatt, men også at de tekniske måtene å løse reformen på legger en større byrde på framtidens pensjonister , tilføyer han.
DB171128 - Finansmarkedet tjener på at systemet er sånn som det er, ikke de som skal bli pensjonister , sier LO-toppen.
BT171128 - Årsaken er delvis at vi lever lenger enn forutsatt, men også at de tekniske måtene å løse reformen på legger en større byrde på fremtidens pensjonister , tilføyer han.
BT171128 - Finansmarkedet tjener på at systemet er sånn som det er, ikke de som skal bli pensjonister , sier LO-toppen.
SA171125 Selv om likestillingen har kommet langt, får dagens pensjonister utbetalinger basert på hva de tjente før.
SA171125 Han er klar på at forskjellene mellom kvinnelige og mannlige pensjonister vil gå ned over tid, men at prognosene sier at det vil være en forskjell også i fremtiden.
AP171125 Selv om likestillingen har kommet langt, får dagens pensjonister utbetalinger basert på hva de tjente før.
AP171125 Han er klar på at forskjellene mellom kvinnelige og mannlige pensjonister vil gå ned over tid, men at prognosene sier at det vil være en forskjell også i fremtiden.
AA171125 Selv om likestillingen har kommet langt, får dagens pensjonister utbetalinger basert på hva de tjente før.
AA171125 Han er klar på at forskjellene mellom kvinnelige og mannlige pensjonister vil gå ned over tid, men at prognosene sier at det vil være en forskjell også i fremtiden.
SA171124 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning.
SA171124 | Pensjonister jobber gratis for milliarder ¶
AA171124 Juleinnsamlingen tar imot søknader fra de som trenger ekstra økonomisk hjelp til jul, alt fra enslige, pensjonister , barnefamilier til trygdede, asylsøkere eller studentpar med barn.
AA171124 - Vi tar imot søknader fra alt fra enslige, pensjonister og barnefamilier til trygdede, asylsøkere eller studentpar med barn som trenger litt ekstra til jul, sier korpslederen.
NL171119 De rike og vi pensjonister kan saktens greie seg, siden de rike får veiene for seg selv som Hegnar sier - og pensjonistene blir sittende hjemme.
AP171117 UTELIV FOR ALLE : Bikkjer, unger, pensjonister og hipstere preger Madrids uteliv i en salig blanding.
AP171117 To pensjonister som var gift eller samboende skulle få beholde mer av pensjonen : avkortingen skulle reduseres.
AP171117 Ofte har utgiftsøkningene effekt også på lang sikt - mer til pensjonister binder opp utgifter i årene som kommer - mens mange av kuttene er kortsiktige og kun bidrar til å spare penger ett år.
AP171117 Mer til noen pensjonister ga mer til andre ¶
AA171117 UTELIV FOR ALLE : Bikkjer, unger, pensjonister og hipstere preger Madrids uteliv i en salig blanding.
SA171115 Det foreslår to pensjonister i et brev til Sandnes-ordføreren.
DB171115 Geir Martinussen ¶ Pensjonister med full opptjeningstid fra offentlig stilling skal være garantert minimum 66 prosent av sluttlønn.
DN171110 Hovedårsaken er at yngre aldersgrupper jevnt over har høyere pensjonsopptjening enn dagens pensjonister .
DA171110 Hovedårsaken er at yngre aldersgrupper jevnt over har høyere pensjonsopptjening enn dagens pensjonister . ( ©NTB ) ¶
AA171110 Så når vi i dag har nærmere 300 frivillige, er det et bilde på byen i seg selv : det er studenter, pensjonister , noen travle småbarnsforeldre, noen trenger språktrening, noen trenger arbeidstrening, noen har mye de vil gi tilbake i takknemlighet, noen trenger noe å gå til, noen ser på det som en fritidsaktivitet, andre som jobb.
AP171109 I dag er det 17 pensjonister pr. 100 personer i yrkesaktiv alder.
AP171109 I 2065 vil det være 34 pensjonister pr. 100 arbeidere - med mindre folk står lenger i arbeid.
AA171107 I dag ser vi mange bli pensjonister .
AP171103 Striden har fått både SSBs stab, pensjonister og kolleger i akademia ut i offentlig debatt med uvanlig høy temperatur.
AP171103 Striden har fått både SSBs stab, pensjonister og kolleger i akademia ut i offentlig debatt med uvanlig høy temperatur.
AP171101 « Folk i 30-40-årene får dermed en betydelig lavere pensjon enn dagens pensjonister .
AP171101 Så effektivt har dette vært, at Minerva, der jeg selv jobber, publiserte en misvisende kommentar her om dagen, der det også påstås at fremtidens pensjonister vil få mindre enn dagens.
AP171101 Nei, de får langt høyere pensjon enn dagens pensjonister - de yngste kanskje dobbelt så mye.
AP171101 Det er rett og slett ikke sant at dagens 30 - 40 åringer kan se frem til lavere pensjon enn dagens pensjonister , regnet i inflasjonsjusterte kroner.
AP171101 Det er rett og slett ikke sant at dagens 30 - 40 åringer får lavere pensjon enn dagens pensjonister .
SA171031 - Mange pensjonister skal på død og liv flytte i en praktisk leilighet hvor det hverken er vedlikehold eller hage, og da kan det fort bli en passiv tilværelse.
SA171031 Han har ingenting å utsette på at Brann nå gjør det dyrere for pensjonister å gå på kamp.
AP171031 Han har ingenting å utsette på at Brann nå gjør det dyrere for pensjonister å gå på kamp.
SA171030 Samtidig bruker politiet pensjonister til å ta unna arbeid.
DB171030 Men det ble i stedet spredt en feilaktig oppfatning om at folk flest, og til og med uføretrygdede og pensjonister , skulle betale mer.
BT171030 Samtidig bruker politiet pensjonister til å ta unna arbeid.
BT171030 - Mange pensjonister skal på død og liv flytte i en praktisk leilighet hvor det hverken er vedlikehold eller hage, og da kan det fort bli en passiv tilværelse.
AP171030 Samtidig bruker politiet pensjonister til å ta unna arbeid.
AP171030 - Mange pensjonister skal på død og liv flytte i en praktisk leilighet hvor det hverken er vedlikehold eller hage, og da kan det fort bli en passiv tilværelse.
DA171029 Rådmannen vil også øke prisen for opphold på dagsenter for Stavangers pensjonister .
DA171027 I tillegg til 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har 305.000 selskaper betalt til sammen 130 milliarder kroner i skatt, opplyser skatteetaten i en pressemelding.
DA171027 Etaten melder at åtte av ti lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende i gjennomsnitt fikk tilbake 12.500 kroner på skatten i 2016.
AP171027 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har til sammen betalt 480 milliarder kroner i skatt i 2016, skriver Skatteetaten i en pressemelding.
SA171026 I tillegg til 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har 305.000 selskaper betalt til sammen 130 milliarder kroner i skatt, opplyser skatteetaten i en pressemelding.
SA171026 Etaten melder at åtte av ti lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende i gjennomsnitt fikk tilbake 12.500 kroner på skatten i 2016.
DB171026 I fjor ble det også innført turistskatt på Mallorca, Ibiza og Menorca, med en avgift på to euro per dag for voksne, og en noe lavere pris for barn og pensjonister .
DA171026 Arbeidsledige som for eksempel har blitt uføre, begynt skolegang eller blitt pensjonister faller ut av arbeidsstyrken. 70,1 prosent av befolkningen regnes som en del av arbeidsstyrken.
DA171026 Arbeidsledige som for eksempel har blitt uføre, begynt skolegang eller blitt pensjonister faller ut av arbeidsstyrken. 70,1 prosent av befolkningen regnes som en del av arbeidsstyrken.
BT171026 I tillegg til de 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende, har 305.000 selskaper betalt til sammen 130 milliarder kroner i skatt, opplyser skatteetaten i en pressemelding.
BT171026 Etaten melder at åtte av ti lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende i gjennomsnitt fikk tilbake 12.500 kroner på skatten i 2016.
AA171026 I tillegg til de 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende, har 305 000 selskaper betalt til sammen 130 milliarder kroner i skatt, opplyser Skatteetaten i en pressemelding.
AA171026 Etaten melder at åtte av ti lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende i gjennomsnitt fikk tilbake 12 500 kroner på skatten i 2016.
AP171023 Lærere, skoleelever og pensjonister er blant dem som på kort tid skal merke at det er et annet flertall i Stortinget.
AP171023 Det kan endre hverdagen for skoleelever, lærere og pensjonister .
DB171022 - Mange pensjonister hadde hatt godt av en pelsvenn, mener ekteparet Britt og Birger Carlsen.
DB171022 - Nå er jo skjult kamera med pensjonister allerede laget, så det vinduet er kanskje lukka ?
VG171020 Det samme er kanalens pensjonister og profiler som er på langtidskontrakter.
DB171020 ( NTB ) ¶ Pensjonister « på ferie » i Bergen stoppet med 100 kilo hasj i bilen ¶
AP171019 De unge og de velutdannede har forsvunnet til bedre betalte jobber i vest, de eldre er blitt pensjonister eller trygdemottagere og teller ikke lenger med i statistikken over arbeidsløse.
DB171017 ¶ DET FARLIG GODE LIV : Mange pensjonister har hatt et normalt forhold til alkohol tidligere.
DB171017 Fordi dagens pensjonister er friskere, rikere, reiser mer og tar med seg kontinentale vaner hjem.
AA171017 Begge er vi pensjonister .
DB171016 Nettopp derfor kan kongen virke samlende for alle nordmenn : ungdom, pensjonister , kommunister, republikanere, nye og gamle landsmenn.
DB171015 - Slik får tusener av pensjonister dårligere utbytte eller tap av pensjonsavtalene sine, sier Andreassen.
DB171015 - Det er det samme problemet som oppstår i mange andre land, og det man frykter er at selskapene ikke vil klare å innfri sine forpliktelser for dagens og fremtidige pensjonister , sier Andreassen.
AP171015 | Aftenposten mener : Pensjonister bør finansiere papirslippen selv ¶
AP171015 Regjeringen meldte i statsbudsjettet at de fleste pensjonister nå ser ut til å ha tilpasset seg endringen, og henvendelsene om saken har gått kraftig ned.
AP171014 Om du sykler til hverdags, bør med andre ord byråkratene i Finansdepartementet og fremtidens pensjonister heie på deg.
AA171013 Samtidig kommer morgendagens pensjonister til å være friskere, og ha bedre råd og vil dermed kreve bedre service og flere tjenester enn dagens eldre på kommunenes sykehjem.
DB171012 Han viser til pensjonister og arbeidstakere som har opplevd en lønnsnedgang, og at uføre og funksjonshemmede har opplevd kutt.
VG171011 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, s om pensjonister , krigsveteraner og fattige.
VG171010 Tips førte til at to nederlandske pensjonister i september ble pågrepet i Bergen med 100 kilo hasj i bilen.
VG171010 Før Trump ble valgt som president ble han anklaget for å ha kommet med ufine tilbud, blant annet mot Jessica Drake ( 42 ) : ¶ | Pensjonister tatt med 100 kilo hasj i Bergen ¶
DB171010 ¶ HASJ : To nederlandske pensjonister ble i september pågrepet i Bergen med 100 kilo hasj i bilen.
DA171010 Det er trolig flertall på Stortinget for Senterpartiets forslag om at pensjonister kan få pensjonsslippen tilbake på papir.
AA171010 Tips førte til at to nederlandske pensjonister i september ble pågrepet i Bergen med 100 kilo hasj i bilen.
VG171009 Paddock bodde i et hus med tre soverom i Sun City Mesquite, et tilsynelatende idyllisk bofellesskap for pensjonister .
VG171004 Paddock bodde i et hus med tre soverom i Sun City Mesquite, et tilsynelatende idyllisk bofellesskap for pensjonister .
DA171004 Bakgrunn : Eldre mann fra småby for pensjonister ble drapsmann med ukjent motiv ¶
VG171003 Nabolaget er et boligområde for eldre og pensjonister .
AA171003 Den sterke veksten kan også skyldes at mange eldre beholder forbruket de hadde som yrkesaktive etter at de har blitt pensjonister .
VG171002 * 1 Den mistenkte bodde i et hus i Sun City Mesquite, et bofellesskap for pensjonister .
VG171002 Ifølge nyhetsbyrået AP bodde den Paddock i et hus med tre soverom i Sun City Mesquite, et bofellesskap for pensjonister .
NL171002 I 2030, knappe 13 år fra nå ( og vi vet alle hvor fort tida flyr ) vil vi med dagens utvikling ha 40% pensjonister og knappe 160 000 arbeidstakere, 100 000 færre enn det vi i følge Konjunkturbarometeret trenger.
DA171002 | Eldre mann fra småby for pensjonister ble drapsmann med ukjent motiv ¶
DA171002 Stephen Paddock var en eldre borger med rent rulleblad, bosatt i en småby for pensjonister .
DA171002 Den er dominert av pensjonister , to golfbaner og et kasino.
AP171002 Hadde aldri vært i trøbbel med politiet ¶ 64-åringen skal ha vært bosatt i et bosamfunn for eldre og pensjonister , skriver Lucas Thomas, reporter for Desert Valley Times.
AP171002 64-åringen bodde i et bosamfunn for eldre og pensjonister .
AP171002 Stephen Paddocks skal ha vært bosatt i et bosamfunn for eldre og pensjonister siden 2015, skriver Lucas Thomas, reporter for lokalavisen Desert Valley Times.
AP171002 Stephen Paddock ( 64 ) identifisert som den antatte gjerningsmannen i Las Vegas-massakren : Bodde i et samfunn med eldre og pensjonister
AP171002 Stephen Paddock ( 64 ) identifisert som den antatte gjerningsmannen i Las Vegas-massakren : Bodde i et samfunn med eldre og pensjonister
AP171002 Les om den antatte gjerningspersonen her : 64 år gamle Stephen Paddock bodde i et bosamfunn for eldre og pensjonister utførte den blodigste skytemassakren i USA i moderne tid ¶
AP171002 Les om den antatte gjerningspersonen her : 64 år gamle Stephen Paddock bodde i et bosamfunn for eldre og pensjonister utførte den blodigste skytemassakren i USA i moderne tid ¶
AA171002 Stephen Paddock var en eldre borger med rent rulleblad, bosatt i en småby for pensjonister .
AA171002 Den er dominert av pensjonister , to golfbaner og et kasino.
AA171002 Stephen Paddock var en eldre borger med rent rulleblad, bosatt i en småby for pensjonister .
AA171002 Den er dominert av pensjonister , to golfbaner og et kasino.
DN171001 Gjennom et nettverk av falske meglerhus i Tyskland og på Mallorca, såkalte boilerrom, var store aksjeposter solgt til tyske pensjonister .
AA170927 Plutselig ble jeg professor emerita, mens mannlige pensjonister heter professor emeritus.
DA170926 På Furuset T- var gjengen enda eldre, i hovedsak slitne pensjonister og aldrende drankere, noen av dem i rullestol.
VG170923 Siden 2005 har andelen pensjonister som lever under fattigdomsgrensen økt fra 10 til 15 prosent, ifølge en fattigdomsstudie som ble publisert tidligere i år.
DB170922 Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister , krigsveteraner og fattige.
AA170921 De som ikke har appene er ofte eldre og pensjonister i mindre tettbebygde strøk.
AA170921 - Man skulle tro folk med dårlig råd ville være prisbevisste, og at pensjonister og kvinner, som ofte er mer prisbevisste enn menn, ville være i flertall.
AP170914 Han mener flyktningene får alt opp i hendene, mens tyske pensjonister sliter.
AP170914 Han mener flyktningene får alt opp i hendene, mens tyske pensjonister sliter.
DB170913 - Noen tror fortsatt at cruise bare er for pensjonister ?
VG170910 Statens pensjonsutgifter er blitt større etter at man ga gifte og samboende pensjonister mer i pensjon, samtidig som nordmenn lever lenger og blir dyrere over tid.
AA170909 Du lærer mye om folks utfordringer og synspunkter gjennom å snakke med sykepleiere, industriarbeidere og pensjonister .
AA170909 Vi sørger alltid for at barn og unge får sine rettigheter innen oppvekst og skole, men i en velferdsstat som Norge er det en viktig også å ta seg av pensjonister og uføre, mener Kvam.
DB170908 At også sliterne i arbeidslivet får noen gode år som pensjonister .
DB170907 En avgift på to euro per dag for voksne, og en noe lavere pris for barn og pensjonister ble vedtatt av region-regjeringen på Balearene.
DA170907 * I inneværende periode har de borgerlige samarbeidspartiene redusert avkortingen av pensjonen til gifte og samboende pensjonister med 5 prosent, til en årlig kostnad på 2,7 milliarder.
DA170907 * I inneværende periode har de borgerlige samarbeidspartiene redusert avkortingen av pensjonen til gifte og samboende pensjonister med 5 prosent, til en årlig kostnad på 2,7 milliarder.
DA170907 - Fordi mange avtaler ble inngått for mange år siden, er det en god del pensjonister blant tomtefesterne, forteller Bastiansen.
VG170906 Men motargumentet var at pensjonister og uføretrygdede skal betale mer i skatt.
VG170906 Dette er ikke tidspunktet for at de som er i jobb skal få mer skattelettelse enn trygdede og pensjonister , sier Erna Solberg.
VG170906 - Det er ikke riktig at pensjonister og uføretrygdede skal betale mer i skatt enn lønnsmottagere, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ( H ) til VG.
DB170906 Ni av ti pensjonister får lik eller lavere inntektsskatt, og ingen som i dag ikke betaler formuesskatt skal betale formueskatt med vårt opplegg, sier Støre.
DB170906 En av disse store oppgavene virker dessverre å være å sikre den nylig styrkede økonomien for pensjonister som ikke er enslige, og derfor har noen å dele boutgiftene med.
DA170906 9 av 10 pensjonister får lavere eller omtrent samme skatt på sin inntekt som i dag.
VG170905 I statsbudsjettet vår foreslo Löfven-regjeringen å sette ned skatten for 1,4 millioner pensjonister for å utjevne skattenivået mellom lønn og pensjon igjen.
VG170905 I den svenske ordningen, som ble innført etter at den borgerlige Alliansen kom til makten i 2006, fikk lønnsmottagere opptil 2000 kroner mer i måneden, sammenlignet med pensjonister og andre som passivt mottar trygd på samme nivå.
VG170905 Han har varslet at forskjellen i beskatning mellom pensjonister og lønnstagere skal trappes ned : ¶
VG170905 - Jobbskattefradraget hadde en betydelig negativ effekt : Det ble altfor stor ulikhet, og dermed en stor konflikt, mellom pensjonister og lønnsmottagere, sier Gösta Brunnander, pressesekretær i Finansdepartementet i Stockholm, til VG.
VG170905 Som pensjonister flytter de hjem.
VG170905 I Åsnes i Hedmark kom det ikke som noen overraskelse av legeparet som hadde jobbet i kommunen i 35 år, skulle bli pensjonister .
DB170905 Men Jensen avviser at dette er tomme valgløfter, og viser i stedet til at arveavgiften er fjernet og at pensjonister ikke lenger får avkorting i trygden.
VG170902 Fremtidens pensjonister må jobbe lenger, samtidig som de risikerer å få mindre utbetalt.
DA170901 I en serie opp mot valget undersøker Dagsavisen situasjonen til barnefamilier, pensjonister , studenter og uføre.
DA170831 Ulike mennesker ¶ - Pensjonister blir ofte framstilt som en sykelig gruppe mennesker, som kun er opptatt av egen helse, sykehjemsplasser og generelt forholdene for de eldre i samfunnet.
DA170831 Og selv om hun er glad for at pensjonister engasjerer seg i langt mer enn seniorspørsmål, kan hun ikke unnlate å bringe fram et par typiske pensjonistsaker.
DA170831 De tre siste årene har mange pensjonister opplevd en slik nedgang.
DA170831 - Det er også viktig for alle pensjonister at det er høy sysselsetting i landet, slik at vi slipper arbeidsløshet, sier han.
DA170831 | - Pensjonister trenger ikke eget parti ¶
AA170829 Siden den gang har antall nye pensjonister sunket for så å flate ut.
VG170828 Vi femdoblet bunnfradraget sist vi satt i regjering og fjernet eller reduserte formuesskatten for hundretusenvis av pensjonister og småsparere, og vi kommer til å fortsette å øke bunnfradraget i neste periode, sier Marthinsen.
VG170828 Når 36 000 trygdede, 210.000 pensjonister vil få et kraftig skattesjokk, og mange familier og folk flest serveres milliarder i økte avgifter fra Jonas Gahr Støre, så viser det hvor gjennomført usosial og dårlig Aps skattepolitikk er, sier finansministeren.
VG170828 Aps skatteplan : 210.000 pensjonister kan få skattesmell ¶
NL170828 I 2030-2040 risikerer de at kommunestyrene blir sammensatt av kun pensjonister og eldre », uttaler Pedersen i et intervju med Nordlys.
DA170828 Vi femdoblet bunnfradraget sist vi satt i regjering og fjernet eller reduserte formuesskatten for hundretusenvis av pensjonister og småsparere, og vi kommer til å fortsette å øke bunnfradraget i neste periode, sier Marthinsen.
AA170828 Vi femdoblet bunnfradraget sist vi satt i regjering og fjernet eller reduserte formuesskatten for hundretusenvis av pensjonister og småsparere, og vi kommer til å fortsette å øke bunnfradraget i neste periode, sier Marthinsen. ( ©NTB ) ¶
DB170827 I regjering har Frp fått gjennomslag for å redusere avkortingen fra 15 til 10 prosent, noe som kom 650.000 pensjonister til gode, 8000 kr per par. 4.
DB170826 De beste av dem nærmer seg seksti nå, men kan bli pensjonister i forvissning om at ungdommen ikke akkurat vil ta dem igjen : ¶
DB170826 De av oss med mest, må betale noe mer, mens 9 av 10 pensjonister som ikke betaler formuesskatt, ikke blir berørt.
AP170826 Jeg synes det er merkverdig at man snakker om pensjonister som gruppe.
SA170825 Vi er 900.000 pensjonister i landet.
SA170825 - Vi ønsker å gjøre valgkampen til et generaloppgjør med økende forskjeller i samfunnet, et tema de som styrer ikke later til å bekymre seg over, sa Lysbakken da han besøkte konferansen for uføre og pensjonister i Stavanger fredag.
NL170825 Det skjer ikke ved å øke skattene med 15 milliarder kroner slik at 900.000 nordmenn får økt inntektsskatt, 250.000 pensjonister får økt formueskatt og næringslivet får mindre penger til å investere i bedrift og arbeidsplasser.
NL170825 Arbeiderpartiet må snart forstå at når de øker skattene og avgiftene, så rammer ikke det de rikeste som har råd til å betale, men det rammer barnefamilier, pensjonister og mennesker som opplever en stram økonomisk hverdag.
VG170824 - Jeg vil at pensjonister som ønsker det, skal få pensjonsslippen i posten, Alle skal få et brev, og de som krysser av for en lapp i posten, skal få det, sier Sp-lederen.
AP170824 Head var tiltalt for ærekrenkelser og datakriminalitet, etter at han skrev en sak om to utenlandske pensjonister som ble fralurt eiendommer i Phuket i 2015.
AA170824 | Stadig flere pensjonister i fagbevegelsen ¶
VG170823 Øker skattene : 210.000 pensjonister kan få skattesmell ¶
AP170823 Fakta : Mange nullskattytere allerede ¶ 132.000 pensjonister blir nullskattytere i 2017.
AP170823 Men når lønnsveksten er beskjeden, får pensjonister en nedgang i kjøpekraften.
AP170823 Den tryggheten og forutsigbarheten er grunnleggende for pensjonister som har begrenset mulighet for å skaffe ekstra inntekter, sier Giske.
AP170822 Det rammer bedrifter, vanlige mennesker og pensjonister .
VG170821 Frp er et parti som har, sammen med den nye regjeringen, klart å kutte barnetillegg til uføre, sørget for at offentlige sykehus får mindre penger, og gitt Norges pensjonister og uføre dårligere kjøpekraft - hvert eneste år.
VG170821 I en statsministermåling som VG publiserer i dag viser bakgrunnstallene at Støre er mest populær hos kvinner og de under 45 år, mens Solberg har et betydelig overtak hos pensjonister , og et noe mindre hos menn.
DA170821 Uførepensjonister skal skattes som pensjonister , så de på minsteytelser ikke mister bostøtte.
DA170821 I en ny serie opp mot valget undersøker Dagsavisen situasjonen til barnefamilier, pensjonister , studenter og uføre.
DA170821 Uførepensjonister skal skattes som pensjonister , så de på minsteytelser ikke mister bostøtte.
DA170821 I en ny serie opp mot valget undersøker Dagsavisen situasjonen til barnefamilier, pensjonister , studenter og uføre.
AP170821 Men når lønnsveksten er beskjeden, får pensjonister en nedgang i kjøpekraften.
AP170821 Med Aps opplegg vil pensjonister alltid gå i pluss når lønnstagerne gjør det, og de vil gå mindre i minus når lønnstagerne gjør det.
AP170821 Ifølge Marthinsen i Ap viser Regjeringens egne beregninger at 161.000 pensjonister har fått redusert sin pensjon hvert år siden 2014, og at en pensjonist med 300.000 kr i årsinntekt ville fått om lag 7500 kroner mer i treårsperioden med Aps foreslåtte opplegg.
AP170821 Hvis reallønnsveksten i samfunnet blir negativ eller lav, vil pensjonister tjene på forslaget fra Ap.
AP170821 Ap vil sikre pensjonister inntektsøkning også i magre år.
AP170821 » | Nye beregninger : Pensjonister kan tape hundretusener på forslag fra Ap ¶
AP170821 Aftenposten hadde i dag en leder om hvor fint nesten alle pensjonister har det.
AP170821 Aftenposten er helt på villspor om pensjonister
DN170820 Både du og Hans Christen Rønnevik er pensjonister , men har fortsatt kontorer hos Lundin Norge.
AA170820 Det er en skam at politiske partier ikke har krav om representasjon fra alle grupper på sine valglister ; menn, kvinner og pensjonister .
VG170819 - Dette er et veldig rolig sted, med mange pensjonister .
AP170818 Bjørge, Stein ¶ 12.... når du etter å ha passert standen til klimarealistene, som bestrider konklusjonene til FNs klimapanel, støter på en gjeng syngende pensjonister i besteforeldrenes klimaaksjon. 13.... når du oppdager at det finnes en organisasjon kalt Hyperion ( Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser ) og en rekke andre foreninger du aldri før har hørt om - og at de har eget telt. 14.... når
AP170818 På en av mine daglige togturer mellom Oslo og Drammen overhørte jeg en samtale mellom tre pensjonister .
DN170817 For å spare benyttes det enda flere midlertidige dommere - pensjonister og tingrettsdommere på lån, skriver forfatteren.
VG170815 La det være klart : « Eldre » er en grov sekkebetegnelse som i upresis dagligtale omfatter alt fra friske, nyslåtte pensjonister som opplever å ha det bedre enn noensinne, til mennesker som ikke lenger klarer å ta vare på seg selv og derfor har store hjelpebehov, for eksempel på et sykehjem.
AP170815 Mye har skjedd siden 1990, og pensjonistene har blant annet fått nyte godt av en rekke skattelettelser som økning i minstefradraget, redusert avkortning i pensjonen for gifte og samboende pensjonister .
AP170815 Kåre Hagen forklarer « sympatitapet » med at det store flertallet av pensjonister har fått det merkbart bedre.
AP170815 I en tilsvarende undersøkelse fra 1993 hadde eldre og pensjonister mest sympati i befolkningen.
AP170815 Ekteparet Lund er enig i at pensjonister har fått det bra.
AP170815 Det har vært en vekst i det materielle til pensjonister jevnt over, men ikke til alle, sier Davidsen.
AP170815 Bare de siste fire årene har vi styrket pensjonistenes økonomi med syv milliarder kroner gjennom skattelette, spesielle tillegg til enslige pensjonister og endring i avkortning for gifte og samboende pensjonister .
AP170815 Bare de siste fire årene har vi styrket pensjonistenes økonomi med syv milliarder kroner gjennom skattelette, spesielle tillegg til enslige pensjonister og endring i avkortning for gifte og samboende pensjonister.
AP170815 Arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at det ikke er noen tvil om at pensjonister som gruppe har fått « det betydelig bedre de siste 10 årene ».
AP170815 - Ser vi litt større på det er det ikke blant pensjonister vi finner dem som sliter mest i samfunnet, sier leder Kristian Tonning Riise i Unge Høyre.
AP170815 - Pensjonister kan nå jobbe og ta ut pensjon samtidig.
DN170814 Erter på seg pensjonister og småsparere ¶
DN170813 | Erter på seg pensjonister og småsparere ¶
AP170813 NEW YORK/SACRAMENTO ( Aftenposten ) : I Norge hadde de vært pensjonister for lengst.
VG170811 - Det er det bare pensjonister som får lov til, så jeg vet ikke åssen jeg skal tolke det...
VG170810 Det gjør også pensjonister med hus som har mangedoblet seg i verdi siden de flyttet inn, sier Frp-lederen.
VG170807 Støres skatteplan : 210.000 norske pensjonister rammes ¶
VG170807 3 av 4 lønnsmottagere vil få om lag lik eller redusert inntektsskatt, 9 av 10 pensjonister vil ikke bli berørt negativt av endringene i inntektsskatten, 3 av 4 pensjonister betaler ikke formuesskatt og de med mest skal betale litt mer, sier Støre til VG.
VG170807 3 av 4 lønnsmottagere vil få om lag lik eller redusert inntektsskatt, 9 av 10 pensjonister vil ikke bli berørt negativt av endringene i inntektsskatten, 3 av 4 pensjonister betaler ikke formuesskatt og de med mest skal betale litt mer, sier Støre til VG.
DB170807 Det betyr at Neymar kan påspandere hele befolkningen - fra pensjonister til spedbarn - i den franske byen Orleans trening for en måned.
AP170806 Jeg vil utfordre ham på om han kan garantere at ingen arbeidsfolk, gründere, eller pensjonister som tjener under 600.000, vil komme dårligere ut totalt.
VG170805 Jeg tror landets lønnstagerne som de siste årene har opplevd de svakeste lønnsoppgjørene på mange tiår og pensjonister som har fått redusert sine pensjoner tre år på rad har problemer med å skjønne hvorfor store, effektløse skattekutt til de helt i toppen skal prioriteres foran arbeid, skole og eldreomsorg, sier Støre.
DA170805 | Unge får pensjonssjokk ¶ 20-åringer må jobbe nesten fem og et halvt år lenger enn dagens pensjonister for å få like mye utbetalt i pensjon.
DA170805 Ifølge Nav sine egne beregninger må en 20-åring, født i 1997, jobbe rundt fem og et halvt år ekstra for å få like god pensjon som de som ble pensjonister i 2011.
DA170805 Hippe sier at det blant annet er store hull i AFP-ordningen i dag, og mener at en god AFP kan utgjøre en stor forskjell, både for dagens og fremtidige pensjonister .
DA170805 | Unge får pensjonssjokk ¶ 20-åringer må jobbe nesten fem og et halvt år lenger enn dagens pensjonister for å få like mye utbetalt i pensjon.
DA170805 Ifølge Nav sine egne beregninger må en 20-åring, født i 1997, jobbe rundt fem og et halvt år ekstra for å få like god pensjon som de som ble pensjonister i 2011.
DA170805 Hippe sier at det blant annet er store hull i AFP-ordningen i dag, og mener at en god AFP kan utgjøre en stor forskjell, både for dagens og fremtidige pensjonister .
VG170804 Ap-Jonas skatteløfte : 210.000 pensjonister rammes ¶
VG170803 Av grunnlovforsamlingens 545 medlemmer, ble 364 av medlemmene valgt av stemmeberrettigede borgere, mens de resterende 181 medlemmene ble valgt av syv forskjellige sosiale grupper, som inkluderer sosialhjelpsmottakere, arbeidere, bønder, studenter, urfolksgrupper, forretningspersoner og pensjonister .
VG170802 Støres skatteplan : 210.000 pensjonister vil bli rammet ¶
DB170802 Løsningen kan dermed være et billigere alternativ for pensjonister med høy inntekt.
VG170801 Ap-Støres skatteplan : 210.000 pensjonister rammes ¶
VG170801 Støres skatteplan : 210.000 pensjonister vil bli rammet ¶
NL170801 For hvordan skal sentrale myndigheter forholde seg til et prosjekt av denne størrelse, når det er dørgende stilt i nord, med stort sett unntak av skriveglade togentusiaster, noen av dem å regne som pensjonister ( bl.a. undertegnede ! ) ¶
DB170801 Et annet av sine glansnumre gjentar statsråden også i sitt innlegg ; det at det blir så mange pensjonister i forhold til yrkesaktive.
DB170801 En tredel av de 545 er valgt av « sosiale grupper », som fagforeninger, pensjonister , studenter og andre, hvor Maduros tilhengere har makta.
VG170731 Av grunnlovsforsamlingens 545 medlemmer, ble 364 av medlemmene valgt av stemmeberrettigede borgere, mens de resterende 181 medlemmene ble valgt av syv forskjellige sosiale grupper, som inkluderer sosialhjelpsmottakere, arbeidere, bønder, studenter, urfolksgrupper, forretningspersoner og pensjonister .
NL170731 Et annet av sine glansnumre gjentar statsråden også i sitt innlegg ; det at det blir så mange pensjonister i forhold til yrkesaktive.
DN170731 ¶ Solidaritet ser ikke ut til å ha noen betydning når det er snakk om den virkelig store ubalansen blant landets pensjonister , skriver forfatteren Foto : Gorm K.
VG170729 Støres skatteplan : 210.000 pensjonister rammes ¶
DN170726 ¶ Tre av fire pensjonister har under 400.000 i inntekt.
DN170725 Omgitt av ferierende barnefamilier og pensjonister ytterst i den norske skjærgården, forteller Moxnes at erfaringen fra forhandlingene med byrådsleder Raymond Johansen har vært nyttig - spesielt etter at Rødt fikk til den politiske kursendringen med forbudet mot at kommersielle aktører skal få etablere barnehager i hovedstaden.
NL170724 Og noen ganger er det deres barn, som selv står på terskelen til å bli pensjonister , som må ta fatt i mangelfulle omsorgstjenester.
AA170724 I tillegg til faste morgenbrukere av bassengene, som pensjonister og svømmere som trener, er sommerne naturlig nok preget av turister.
AA170723 Én grunn er at befolkningen eldes, noe som betyr at Norge har flere pensjonister enn før.
DB170721 Med flere pensjonister og færre i yrkesaktiv alder vil disse utfordringene forsterkes i årene som kommer.
DB170721 Det blir færre yrkesaktive og flere pensjonister .
DN170720 Noen går helt ut, noen blir pensjonister og noen tar utdannelse.
DN170720 - Ja, og der står det blant annet at dette skyldes at flere unge tar utdannelse og at eldre blir pensjonister .
AP170720 Familier, pensjonister , turister og fastboende så sitt snitt til å utnytte en av de fineste sommerdagene så langt i år.
DB170719 Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister , krigsveteraner og fattige.
DB170719 ¶ BEST I VERDEN : Norske pensjonister har det bra, men de finansielle utsiktene kunne ha vært bedre.
DB170719 ( Finansavisen ) : Franske Natixis Global Asset Management utarbeider årlig en Global Retirement Index ( GRI ) for pensjonister i 43 land.
DB170719 Hvor mange pensjonister får etter fylte 67 år den samme levestandarden som da de arbeidet i full stilling ?
VG170718 600.000 vil antall pensjonister stige til 800.000.
VG170718 Ikke bare pensjonister
NL170718 Resultatet av Aps politikk blir økt skatt for 210 000 pensjonister og kan fort bli mindre i lommeboken to av de tre neste årene.
DB170718 Vårt forslag handler om å sørge for at både dagens og morgendagens pensjonister skal ha en trygg økonomi.
DB170718 I tillegg ville 9 av 10 pensjonister fått lavere eller lik inntektsskatt dersom Arbeiderpartiets skatteopplegg hadde blitt vedtatt.
DA170718 I Stange kommune møtes over 20 pensjonister hver onsdag for å spille curling i regi av Hedmarken Curlingklubb.
NL170714 Vi trenger en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet som tar landets pensjonister på alvor g lytter når de påpeker denne urettferdigheten.
NL170714 Vi kan ikke fortsette med å prioritere vekk norske pensjonister .
NL170714 Slik fungerer det faktisk i dag - i de siste årene har pensjonister opplevd å få svekket sin kjøpekraft, når vanlige lønnstakere har fått økt sin egen.
NL170714 På den måten sikrer vi det som var en viktig intensjon i pensjonsforliket og skaper større trygghet for pensjonister .
NL170714 Det er i høyeste grad urettferdig at pensjonister skal få mindre når andre får mer.
NL170714 Dermed burde det gå greit å estimere behovet for bemanning, inkludert det å kartlegge kommende pensjonister .
DN170714 Her er pensjonister ved stranden i byen Sanya på øya Hainan i det sørvestlige Kina.
DB170713 ¶ FULL UENIGHET OM PENSJON : Arbeiderpartiets Fredric Holen Bjørdal langt i å lyve landets pensjonister rett opp i ansiktet, skriver Erlend Wiborg.
DB170713 Et sterkt FrP er den sikreste måten å få fjernet hele den dypt urettferdige underreguleringen av landets pensjonister .
DB170713 Ap har vært imot å redusere avkortingen i pensjonen til gifte og samboende pensjonister - noe FrP klarte å kjempe gjennom i regjering.
DB170713 juli går Arbeiderpartiets Fredric Holen Bjørdal langt i å lyve landets pensjonister rett opp i ansiktet.
DA170711 Vi er nemlig imot underregulering av pensjon, fordi vi mener det er ingen logikk i at de som gjennom et langt liv har bidratt til Norges velstand ikke også skal kunne ta del i den samme velstandsutviklingen som den øvrige befolkningen bare fordi de nå er pensjonister .
DA170711 Mange pensjonister har opplevd svekket kjøpekraft i de siste årene, og dette skyldes den urettferdige underreguleringen av pensjon.
DA170711 I regjering har vi likevel fått gjennomslag for redusert avkorting fra 15 prosent til 10 prosent, et grep som kommer 650.000 pensjonister til gode i form av 8000 kroner mer i året i økt pensjon per par.
DA170711 Frp er eneste parti som er imot både underregulering av pensjon, og avkorting av pensjon for gifte og samboende pensjonister .
DA170711 Dette er fakta, men Arbeiderpartiet har den siste uken produsert en rekke videoer hvor de skylder svekket kjøpekraft for pensjonister på Frp.
DA170711 DEBATT : Mange pensjonister har opplevd svekket kjøpekraft i de siste årene, og dette skyldes den urettferdige underreguleringen av pensjon.
DA170711 - Mange pensjonister har opplevd svekket kjøpekraft i de siste årene, og dette skyldes den urettferdige underreguleringen av pensjon, skriver Roy Steffensen ( Frp ).
AA170710 Ellers i året er det mange aktiviteter for pensjonister å være med på, men på sommeren reiser de fleste bort og da blir det veldig kjedelig.
SA170708 Det kan ikke lenger være en overvekt av pensjonister som skal vurdere frikjennelse eller straff i slike saker som mest angår yngre personer.
AA170708 Aktuell med i sommer : Pensjonister .
DB170707 Tre av fire pensjonister har under 400 000 kroner i bruttoinntekt, og de færreste av disse har formue.
DB170707 Derfor håper vi partiene på Stortinget vil gå sammen med oss om å rette opp i denne urettferdigheten for landets pensjonister .
DB170706 En tredel av representantene skal velges av « sosiale grupper », som fagforeninger, pensjonister , studenter og andre.
BT170705 juni at pensjonister har det altfor godt.
BT170704 | Direkte smakløst om pensjonister
BT170704 Sondre Hansmark Persen ( V ) gjør det enkelt for seg når han i BT slår fast at pensjonister har det altfor godt.
BT170704 Mange av dagens pensjonister har derfor kun folketrygden å leve av.
BT170704 Pensjonister er ingen homogen gruppe.
VG170703 Passasjerene bestod i hovedsak av pensjonister fra Dresden, skriver den tyske avisen Frankenpost.
DB170703 Ifølge avisen Süddeutsche Zeitung skal passasjerene stort sett ha vært pensjonister .
AA170703 Ifølge avisen Süddeutsche Zeitung skal passasjerene stort sett ha vært pensjonister .
BT170701 SIV JENSEN : Høyre- og Frp-regjeringen undergraver den viktige pensjonsreformen med bruke 840 millioner kroner på skattelette til pensjonister .
BT170701 Eldrebølgen blir enda dyrere med regjeringens skattelette til pensjonister .
DN170630 Mye står på programmet - fra meteorittjakt utendørs med ungene i Småtjern naturbarnehage til deltakelse i « Krokryggen games », hvor pensjonister konkurrerer i dart, kaste på stikka og boccia.
BT170630 | Dyre pensjonister
BT170630 Til tross for at de fleste pensjonister er svært velstående, har regjeringen brukt milliarder på å øke pensjonsutgiftene.
BT170630 Til tross for at de fleste pensjonister er fornøyd med egen inntekt, later interesseorganisasjonene til pensjonistene som om de fleste ikke engang har råd til varme måltider.
BT170630 I tillegg har mange pensjonister mange særfordeler.
BT170630 I tillegg er de aller fleste pensjonister fornøyd med egen kjøpekraft.
BT170630 FÅR STADIG MER : Til tross for at de fleste pensjonister er svært velstående, har regjeringen brukt milliarder på å øke pensjonsutgiftene, skriver Sondre Hansmark Persen ( V ).
BT170630 Er du en av dem som tror at pensjonister har dårlig råd ?
BT170630 Det er dypt bekymringsfullt, og er et varsku til politikere om at inntektsveksten til alle pensjonister ikke kan fortsette som før.
NL170629 Svak lønnsutvikling for arbeidstakere gir enda svakere utvikling for pensjonister .
NL170629 Med vårt forslag vil pensjonister aldri få redusert sin kjøpekraft når arbeidstakerne får økt sin, slik de har opplevd i to av de siste fire årene.
NL170629 Landets pensjonister opplever i 2017 for tredje år på rad nedgang i sine alderspensjoner, til tross for at arbeidstakerne har hatt reallønnsvekst i to av årene.
NL170629 Arbeiderpartiet vil jobbe for bred enighet om en så viktig sak, og håper partiene på Stortinget kan gå sammen om å rette opp denne urettferdigheten for landets pensjonister .
DB170629 Den grunnlovsgivende forsamlinga skal bestå av 540 medlemmer, hvor 176 medlemmer skal utpekes av « sosiale grupper », som fagforeninger, pensjonister , studenter og andre, mens 364 medlemmer skal velges av folket.
DB170629 Fordi pensjonister ikke har den samme inntjeningsmuligheten andre har, er dette en gunstig forsikringsordning.
VG170627 Vi får bare tåle noen sure pensjonister , om gevinsten er at vi bevarer en sunn velferdsstat og klarer å betale regningene til Norge AS.
VG170627 Mer komplisert : Med Jonas-modellen vil pensjonister tjene på endringen i alle år med reallønnsvekst under 1,5 prosent, og tape i alle år med vekst over 1,5 prosent.
VG170627 Fikk du med deg ? Pensjonister jobbet gratis for 25 milliarder i fjor ¶
VG170627 VG kunne tirsdag fortelle om Arbeiderpartiets nye pensjonsplan, som vil innebære mer penger til pensjonister under strammere økonomiske tider, og mindre penger under perioder med sterkere reallønnsvekst.
VG170627 Hun mener beregninger viser at Aps forslag vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister .
VG170627 - Det er nok en del pensjonister som tror at denne ordningen vil føre til vekst for deres del, men det vil det ikke gjøre i det lange løp, hevder statsministeren.
VG170627 Fikk du med deg ? Pensjonister jobbet gratis for 25 milliarder i fjor ¶
DN170627 SV krever lik lønnsvekst for politikere og pensjonister
DA170627 Det vil hindre at pensjonister går i minus i år med reallønnsvekst for lønnstakere.
DA170627 Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, la tirsdag på bordet et forslag om å fjerne underreguleringen av pensjoner på 0,75 prosent årlig, som i de siste årenes svake lønnsoppgjør har gitt pensjonister reallønnsnedgang.
DA170627 - Det Støre går ut med nå, innebærer at landets pensjonister fortsatt får lavere lønnsutvikling enn resten av samfunnet, i og med at de legger opp til fortsatt underregulering.
DA170627 Det vil hindre at pensjonister går i minus i år med reallønnsvekst for lønnstakere.
DA170627 Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, la tirsdag på bordet et forslag om å fjerne underreguleringen av pensjoner på 0,75 prosent årlig, som i de siste årenes svake lønnsoppgjør har gitt pensjonister reallønnsnedgang.
DA170627 - Det Støre går ut med nå, innebærer at landets pensjonister fortsatt får lavere lønnsutvikling enn resten av samfunnet, i og med at de legger opp til fortsatt underregulering.
AP170627 Økt grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister .
AP170627 Vi har vurdert dette forslaget flere ganger, men beregninger viser at det vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister .
AP170627 Solbergs tallknusere og pensjonseksperter regnet på forslaget i hele går før hun offentlig kommenterte utspillet som kan få betydning for stemmegivningen til mange av landets rundt én million pensjonister .
AP170627 Landets 900.000 pensjonister vil antagelig glede seg over dagens ulike frierier og valgkamputspill.
AP170627 900.000 pensjonister
AP170627 Økt grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister .
AP170627 Vi har vurdert dette forslaget flere ganger, men beregninger viser at det vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister .
AP170627 Solbergs tallknusere og pensjonseksperter regnet på forslaget i hele går før hun offentlig kommenterte utspillet som kan få betydning for stemmegivningen til mange av landets rundt én million pensjonister .
AP170627 Landets 900.000 pensjonister vil antagelig glede seg over dagens ulike frierier og valgkamputspill.
AP170627 900.000 pensjonister
AP170627 Som nærmest oppsøker omdømmedrepende saker om småbarnsfamilier, skolekorps og pensjonister som er strandet på alskens flyplasser fordi ingen kan fly dem hjem ?
VG170626 Nye tall : Ernas formuesskattekutt går til pensjonister
DN170626 Samme mønster tegner seg når man ser på yrkesstatus ; pensjonister spiser fisk mye oftere enn studentene, opplyser SSB.
AA170626 Samme mønster tegner seg når man ser på yrkesstatus ; pensjonister spiser fisk mye oftere enn studentene, opplyser SSB.
DA170624 Dette kan berøre alt fra britiske pensjonister i Spania og franskmenn som jobber i « The City » i London.
BT170624 - Disse problemstillingene er også relevante for det raskt økende antallet pensjonister .
SA170623 Kjøpekraften for pensjonister og uføretrygdede vil fortsatt være svakere enn prisveksten.
SA170623 DEBATT : I de nærmeste månedene skjer det endringer i de utbetalte beløpene fra Nav til pensjonister og uføretrygdene.
NL170623 Da blir det store spørsmålet : hvorfor skal den norske stat fortsette å bruke 800 millioner i året på å subsidiere ferieturen til velstående tyske pensjonister ?
VG170622 I dag får 3,9 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret. 2,6 millioner får i gjennomsnitt 10.600 kroner igjen på skatten.
VG170622 En halv million lønnstakere og pensjonister får restskatt.
VG170622 Da er skatteoppgjøret klart for personlig næringsdrivende og deres ektefeller, og lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir.
SA170622 Totalt 547.125 lønnstakere og pensjonister i Skatt vest får penger igjen på skatten i dag 22. juni.
DN170622 I dag får 3,9 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret. 2,6 millioner får i gjennomsnitt 10.600 kroner igjen på skatten.
DN170622 En halv million lønnstakere og pensjonister får restskatt.
DN170622 Da er skatteoppgjøret klart for personlig næringsdrivende og deres ektefeller, og lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir.
DB170622 ¶ SKATT : I dag får 3,9 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret.
DB170622 En halv million lønnstakere og pensjonister får restskatt.
DB170622 Da er skatteoppgjøret klart for personlig næringsdrivende og deres ektefeller, og lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir.
DA170622 Totalt 547.125 lønnstakere og pensjonister i Skatt vest får skatteoppgjøret sitt torsdag.
DA170622 På landsbasis får 8 av 10 lønnstakere og pensjonister ( 3,9 millioner ) skatteoppgjøret sitt i dag.
AP170622 I dag får 3,9 millioner lønnstagere og pensjonister skatteoppgjøret. 2,6 millioner får i gjennomsnitt 10.600 kroner igjen på skatten.
AP170622 En halv million lønnstagere og pensjonister får restskatt.
AP170622 Da er skatteoppgjøret klart for personlig næringsdrivende og deres ektefeller og lønnstagere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir.
AP170622 I dag får 3,9 millioner lønnstagere og pensjonister skatteoppgjøret. 2,6 millioner får i gjennomsnitt 10.600 kroner igjen på skatten.
AP170622 En halv million lønnstagere og pensjonister får restskatt.
AP170622 Da er skatteoppgjøret klart for personlig næringsdrivende og deres ektefeller og lønnstagere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir.
AA170622 Torsdag får 3,9 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret.
AA170622 Dette gjelder personlig næringsdrivende og deres ektefeller, i tillegg til lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir.
AA170622 3,9 millioner lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni ( se kommunevis oversikt nederst i saken ).
AA170622 I dag får 3,9 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret. 2,6 millioner får i gjennomsnitt 10.600 kroner igjen på skatten.
AA170622 En halv million lønnstakere og pensjonister får restskatt.
AA170622 Da er skatteoppgjøret klart for personlig næringsdrivende og deres ektefeller, og lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir.
BT170620 Åtte av ti lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i første pulje, altså denne uken, skriver Nettavisen.
SA170619 Åtte av ti lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i første pulje, altså denne uken, skriver Nettavisen.
DN170619 Åtte av ti lønnstagere og pensjonister får skatteoppgjøret i første pulje, altså denne uken.
DN170619 Åtte av ti lønnstagere og pensjonister får skatteoppgjøret i første pulje, altså denne uken, skriver Nettavisen.
DB170619 « Nå begynner vi pensjonister virkelig å se resultatet av pensjonsreformen eller pensjonsranet som Arbeiderpartiet satte i gang i 2011 » og « Det var ingen som fortalte meg at mine pensjonsrettigheter var avhengig av svikefulle politikere », er noe av det som står i et brev postet på siden.
DB170619 Vedkommende har nederst valgt å skrive : « Med hilsen til alle sinte pensjonister ».
DB170619 Rasende pensjonister
DB170619 Også på Facebook-siden til Pensjonistforbundet kan man se sterke reaksjoner fra irriterte pensjonister .
AA170619 Åtte av ti lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i første pulje, altså denne uken, skriver Nettavisen.
DB170617 Det er ikke alltid enkelt å vite hva Ap går til valg på, men det er liten tvil om at de vil sende en ekstra skatteregning på 15 milliarder til norske bedrifter, pensjonister og norske arbeidsfolk hvis de vinner valget.
VG170616 Støres skatteplan : 210.000 pensjonister rammes ¶
NL170616 Generalene blir vanligvis ikke frittalende før de er blitt pensjonister !
DN170616 SV krever lik lønnsvekst for politikere og pensjonister ¶ ¶
DN170616 Alfaz del Pi i Spania er nærmest en norsk koloni og et populært oppholdssted for norske pensjonister .
DN170615 SV krever lik lønnsvekst for politikere og pensjonister ¶ ¶
DN170615 | SV krever lik lønnsvekst for politikere og pensjonister
DB170615 Valen og SV er opprørt over at Stortinget ikke debatterer årets trygdeoppgjør, som innebærer reallønnsnedgang for landets pensjonister for tredje år på rad.
DB170615 Der ble to pensjonister ranet i sitt eget hjem tirsdag morgen denne uka.
DB170615 ( Dagbladet ) : Klokka 18.00 mandag fikk det svenske politiet melding om at to pensjonister hadde blitt drept i Mantorp.
AP170615 Veldig mange av svarene til Putin gikk nettopp ut på å love mer penger, enten det var til farttige pensjonister , nybakte mødre, miljøtiltak, boligbygging eller veier.
AP170615 Norske pensjonister skal fortsatt være trygge på at de kan kose seg ved solkysten etter et langt arbeidsliv, sier Hauglie.
AP170615 Får ingen betydning for pensjonister i Spania ¶
AP170615 Begge understreker at norske pensjonister fortsatt skal få reise til Spania uten å miste trygden sin : ¶
AA170615 Norske pensjonister skal fortsatt være trygge på at de kan kose seg ved solkysten etter et langt arbeidsliv, sier Hauglie. ( ©NTB ) ¶
VG170614 Å hevde at pensjonister ikke sliter, og at det er i de yngre gruppene vi finner sliterne, er drøy kost.
VG170614 Når de da blir pensjonister og skal leve av hva de har tjent opp, for så å finne ut at reguleringen av den løpende pensjon år for år blir lavere enn prisvekst.
VG170614 Men Meland, å hevde at pensjonister ikke sliter, og at det er i de yngre gruppene vi finner sliterne, er drøy kost.
VG170614 Hva var pensjonistene før de ble pensjonister ?
VG170614 Debatt Å hevde at pensjonister ikke sliter, og at det er i de yngre gruppene vi finner sliterne, er drøy kost.
VG170614 juni bruker Astrid Meland en svært bred penn og tegner et bilde av en situasjon som om alle pensjonister er like.
VG170613 Likevel leser vi stadig i avisen - også i VG - at pensjonister årlig taper mange tusen kroner i kjøpekraft.
VG170613 Les også : Pensjonister jobbet gratis for 25 milliarder i fjor ¶
VG170613 De som kommer dårligst ut i år er enslige pensjonister med mer enn minstepensjon.
DB170613 Det er de yrkesaktive nå som betaler for dagens pensjonister .
NL170612 Aktive militære tør ikke snakke offentlig, og overlater det til pensjonister og tillitsvalgte som stemples som inkompetente, lokalpatrioter og illojale.
AP170611 De har vært pensjonister i mer enn tyve år, og de var førti - midt i livet - da folketrygden ble innført.
VG170609 Nye tall : Ernas formuesskattekutt går til pensjonister
AP170608 I forkant av årets valg hadde langt flere unge enn normalt registrert seg som velgere, men tradisjonelt har valgdeltagelsen vært lavere blant unge enn eldre voksne og pensjonister .
AP170608 I forkant av årets valg hadde langt flere unge enn normalt registrert seg som velgere, men tradisjonelt har valgdeltagelsen vært lavere blant unge enn eldre voksne og pensjonister .
AP170608 Fordi Labour står svært sterkt i de yngste aldersgruppene, men veldig svakt blant pensjonister , gjør det at partiet får langt høyere oppslutning hos Survation enn hos ComRes og ICM.
AP170608 I forkant av årets valg hadde langt flere unge enn normalt registrert seg som velgere, men tradisjonelt har valgdeltagelsen vært lavere blant unge enn eldre voksne og pensjonister .
VG170607 Mer om pensjonistenes økonomi : Formueskattekuttene som pensjonister tjener på ¶
VG170607 | Erna og Sivs formuesskatte-kutt går til pensjonister
VG170607 To milliarder til pensjonister
VG170607 Støres egen skatteplan : 210.000 pensjonister kan få skattesmell ¶
VG170607 Mer enn hver tredje krone gitt i formuesskatteletter, har gått til norske pensjonister .
VG170607 Men mer enn hver tredje krone brukt på formueskattekutt går til norske pensjonister .
VG170607 Men mer enn hver tredje krone brukt i skattekutt, går til norske pensjonister .
VG170607 Jeg mener det bare skulle mangle at pensjonister som har jobbet gjennom et langt liv skal få beholde litt mer egne penger, skriver finansministeren.
VG170607 Ifølge revidert nasjonalbudsjett for 2017 har norske pensjonister har fått 2,5 milliarder kroner i skatteletter med dagens regjering. 80 prosent av dette, det vil si to milliarder kroner, skyldes lettelsene i formuesskatten.
VG170607 PENSJONISTER , IKKE MILLIARDER : Siv Jensen og Erna Solbergs kutt i formuesskatten skulle øke investeringene i næringslivet.
SA170607 Partiet mener de borgerlige glemmer gruppen av pensjonister med rene folketrygdytelser like over minstepensjon.
SA170607 Mange pensjonister har tapt tusenvis av kroner, og dette er ikke i nærheten av å rette opp det, sier finanspolitisk talsperson Snorre Valen.
SA170607 - De 24 millionene til gifte og samboende pensjonister er vel et slags avlat fra KrF for tre år med underregulering av pensjonene.
SA170607 Pensjonister
NL170607 Men hva med aleneforeldre, pensjonister , skoleelever, og ikke minst, hva med « mannen i gata » Vi skal alle ha ett levelig liv i fremtiden.
DB170607 mai for å sammenkalle ei grunnlovgivende forsamling på 540 medlemmer, hvor 176 medlemmer skal utpekes av « sosiale grupper », som fagforeninger, pensjonister , studenter og andre, mens 364 medlemmer skal velges av folket.
DA170607 Støttepartiene understreker dessuten sin støtte til flere av forslagene regjeringen kom med i revidert, blant annet en betydelig skattelette for pensjonister .
DA170607 Skattepakke til pensjonister
BT170607 Støttepartiene understreker dessuten sin støtte til flere av forslagene regjeringen kom med i revidert, blant annet en betydelig skattelette for pensjonister .
BT170607 Skattepakke til pensjonister
AP170607 Støttepartiene understreker dessuten sin støtte til flere av forslagene regjeringen kom med i revidert, blant annet en betydelig skattelette for pensjonister .
AP170607 Skattepakke til pensjonister
AP170607 Støttepartiene understreker dessuten sin støtte til flere av forslagene regjeringen kom med i revidert, blant annet en betydelig skattelette for pensjonister .
AP170607 Skattepakke til pensjonister
AA170607 En skatt som gjør at pensjonister må betale for hjemmebehandling som for eksempel demens.
AA170607 Støttepartiene understreker dessuten sin støtte til flere av forslagene regjeringen kom med i revidert, blant annet en betydelig skattelette for pensjonister .
AA170607 Skattepakke til pensjonister
AA170607 Partiet mener de borgerlige glemmer gruppen av pensjonister med rene folketrygdytelser like over minstepensjon.
AA170607 Mange pensjonister har tapt tusenvis av kroner, og dette er ikke i nærheten av å rette opp det, sier finanspolitisk talsperson Snorre Valen.
AA170607 - De 24 millionene til gifte og samboende pensjonister er vel et slags avlat fra KrF for tre år med underregulering av pensjonene.
AP170606 Mange av dagens pensjonister har dermed kun folketrygden å leve av.
AP170606 Ja, mange pensjonister har det heldigvis godt.
VG170603 Han skryter av å ha fått underskriftene til 30.000 pensjonister i protestaksjonen « Jeg vil se slippen min ».
VG170603 Pensjonister engasjerer seg til og med for slippen sin på Facebookkampanjen « Jeg vil se slippen min ».
DB170602 Partiets nyvalgte nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, bekreftet til NRK i går at de kjemper for at pensjonister fortsatt skal få pensjonsslippen tilsendt på papir i posten.
DB170602 Ingen liv vil ødelegges av at pensjonister nå får brudd i tidslinja i arkiveringen av pensjonsslipper.
DB170602 Det viktigste for landets mange pensjonister må være at de får de utbetalingene de har krav på, at beløpet er anstendig, og til å leve av.
AP170602 Om knapt tyve år må hver russer forsørge to pensjonister med dagens utvikling, ¶
AP170602 Dessuten jobber jo de fleste av oss pensjonister i dag uansett fordi vi ikke har råd til å leve av pensjonen.
AP170602 - Det vil vi redusere antallet fremtidige pensjonister med 9 prosent, sa Russlands tidligere finansminister og leder for Senter for Strategisk Research Aleksej Kudrin da han la frem Russlands strategiplan frem til 2035.
AP170602 - De fleste av oss pensjonister jobber i dag.
AP170602 - De fleste av oss pensjonister i dag jobber.
AP170602 | Pensjonister får beskjed om å jobbe 10 år til.
SA170601 versitetet opplever jeg stadig at foredragsholdere, politikere, kulturarbeidere og universitetsansatte skryter av miljøet og interessen, det vi ofte kaller dannelse i betydning intellektuell allmenndannelse og modning, som foreleserne mener preger forsamlingen av vitebegjærlige tilhørere - gamle pensjonister .
SA170601 mai foreslår han i fullt alvor ( ? ) å ta stemmeretten fra alle pensjonister ( fra ca. 62-64-årsalderen ).
AA170601 - Jeg har stor forståelse for at en del pensjonister føler seg diskriminert, at de føler seg litt satt på sida av samfunnet fordi de ikke klarer det digitale skiftet som resten av samfunnet gjør.
SA170531 Vi pensjonister er misfornøyde.
SA170531 Vi pensjonister er misfornøyd, og Pensjonistforbundet har meddelt sin bekymring for trygdeoppjøret 2017.
DB170531 Planen om å la pensjonister betale for behandling de mottar hjemme - for eksempel for demens - var en del av et partimanifest, og vakte skarpe reaksjoner.
DA170531 - En dame sa til meg at det nå ikke lenger er de tre P-ene som bor her ; pensjonister , pakistanere og punkere.
AP170531 Det er fortsatt liv i de politiske partiene, men de mangler ungdom, det er fortsatt flest menn, pensjonister er overrepresentert og tyngden av medlemmene finnes på Østlandet.
AP170531 Det er fortsatt flest menn, pensjonister er overrepresentert og tyngden av medlemmer finnes på Østlandet.
AP170531 Det er fortsatt liv i de politiske partiene, men de mangler ungdom, det er fortsatt flest menn, pensjonister er overrepresentert og tyngden av medlemmene finnes på Østlandet.
AP170531 Men det som manglet både i Dagsrevyens innslag og Aftenpostens artikkel, og mye annet som skrives om dette emnet, er tre ekstrabevilgninger og en skattelette som gjør at de fleste pensjonister kommer ut like bra som arbeidstagerne.
SA170529 De som er unge i dag, må forberede seg på å jobbe lenger enn hva dagens pensjonister gjør.
SA170529 De som er unge i dag, må forberede seg på å jobbe lenger enn hva dagens pensjonister gjør.
AP170527 Og nyte livet som pensjonister .
SA170525 Prognosene fra Statistisk sentralbyrå er nær fire pensjonister for hver 10 arbeidsføre om 40 år, en fordobling fra i dag.
SA170525 Prognosen fra Statistisk sentralbyrå er nær fire pensjonister for hver 10 arbeidsføre om 40 år, en fordobling fra i dag.
SA170525 De gamle på denne helseinstitusjonen var helt forent kun om to ting, fortida og omsorgen for egen navle ( de er neppe representative for alle pensjonister i Norge ).
DB170525 Spania er vårt mest populære ferieland, kanskje spesielt for pensjonister som bytter ut vinterkulda i Norge med lange opphold i mer behagelig temperatur ved Middelhavet.
BT170523 De tre siste årene har mer en 750.000 pensjonister - som eneste gruppe i landet - fått betydelig redusert kjøpekraft ved lave lønnsoppgjør.
DN170521 Vil du anbefale andre pensjonister å ta en doktorgrad ?
SA170520 Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen vil ikke signere protokollen i forbindelse med trygdeoppgjøret som regulerer inntektene til landets pensjonister .
SA170520 - Dette er tredje året på rad at landets uføre og pensjonister får en nedgang i kjøpekraften, og nekter å skrive under protokollen under møtet med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ).
SA170519 For tredje året på rad har regjeringen lagt fram et trygdeoppgjør som innebærer at pensjonister og uføre må stramme inn livreima, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.
SA170519 At det finnes velstående pensjonister er heller ingen grunn til avstå fra å hjelpe dem som har minst.
DB170519 Norge blir tryggere med oss, og alternativet til Høyre og Frp er en regjering med en vaklende statsminister fra Ap som går til valg på å reversere og på å samarbeide med partier som går i tog for å forby bil og for å innføre enda flere skatter for småbarnsfamilier og pensjonister .
AP170519 - Flere steder er det bare pensjonister igjen.
AP170519 Tre trekk ved arbeidslivet som åpenbart blir helt annerledes når dagens 20-åringene blir pensjonister .
AP170519 Dagens arbeidstager er gjerne på en arbeidsplass i 3 - 5 år, mens dagens pensjonister kanskje har skiftet jobb maks tre ganger gjennom hele karrièren - åpenbart kan ikke hver arbeidsdag ha vært like meningsfull.
DB170518 Unge arbeidstakere må regne med å jobbe nesten alle de « ekstra » leveårene de får sammenliknet med dagens pensjonister .
VG170516 Siv Jensens eget regnestykke viser at om lag 223.400 av landets pensjonister får ikke så mye som én krone av milliardkuttet i skattene.
VG170516 Før årets pensjonsoppgjør kom i havn tirsdag, lanserte derfor Siv Jensen og regjeringen en skattegave til norske pensjonister på nesten en milliard kroner - for å bedre den dårlige økonomiske utviklingen for pensjonistene.
VG170516 For tredje året på rad får pensjonister flest svekket kjøpekraft, men i år forsøker Frp-leder Siv Jensen å sukre pillen med en skattegave - som over 223.000 pensjonister ikke får noen glede av.
VG170516 For tredje året på rad får pensjonister flest svekket kjøpekraft, men i år forsøker Frp-leder Siv Jensen å sukre pillen med en skattegave - som over 223.000 pensjonister ikke får noen glede av.
VG170516 Dette er pensjonister som har liten mulighet til å påvirke økonomien sin, og dermed burde regjeringen tatt større ansvar for å få gi dem bedre økonomi, sier leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet til VG.
VG170516 Både i 2015, 2016 og i år har norske pensjonister fått en realnedgang i pensjonene med 0,4 prosent i 2015, 1,9 prosent i 2016 og 0,9 prosent i 2017.
DB170516 ¶ NEDTUR FOR TREDJE GANG : - Dette er tredje året på rad at landets uføre og pensjonister får en nedgang i kjøpekraften, sier Pensjonistforbundets Jan Davidsen.
DB170516 Pensjonistforbundets Jan Davidsen vil ikke signere protokollen i forbindelse med trygdeoppgjøret som regulerer inntektene til landets pensjonister .
DB170516 - Dette er tredje året på rad at landets uføre og pensjonister får en nedgang i kjøpekraften, sier Davidsen.
DA170516 Regjeringen har gitt norske pensjonister 860 millioner kroner i skattelette, men 223.000 norske pensjonister får ikke et rødt øre i skattelette, og blant disse er minstepensjonistene, skriver VG.
DA170516 Regjeringen har gitt norske pensjonister 860 millioner kroner i skattelette, men 223.000 norske pensjonister får ikke et rødt øre i skattelette, og blant disse er minstepensjonistene, skriver VG.
DA170516 Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen er ikke på noen måte imponert over skattelettelsene regjeringen har gitt norske pensjonister .
DA170516 For tredje år på rad får norske pensjonister mindre å rutte med.
DA170516 Dette rammer en million pensjonister og uføre, konstaterer han.
DA170516 - Det regjeringen nå foreslår, gir en ekstra håndsrekning fordi mange pensjonister de siste årene har hatt en spesielt svak inntektsutvikling.
DA170516 Regjeringen har gitt norske pensjonister 860 millioner kroner i skattelette, men 223.000 norske pensjonister får ikke et rødt øre i skattelette, og blant disse er minstepensjonistene, skriver VG.
DA170516 Regjeringen har gitt norske pensjonister 860 millioner kroner i skattelette, men 223.000 norske pensjonister får ikke et rødt øre i skattelette, og blant disse er minstepensjonistene, skriver VG.
DA170516 Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen er ikke på noen måte imponert over skattelettelsene regjeringen har gitt norske pensjonister .
DA170516 For tredje år på rad får norske pensjonister mindre å rutte med.
DA170516 Dette rammer en million pensjonister og uføre, konstaterer han.
DA170516 - Det regjeringen nå foreslår, gir en ekstra håndsrekning fordi mange pensjonister de siste årene har hatt en spesielt svak inntektsutvikling.
DN170515 Begrunnelsen for modellen er at pensjonister skal opprettholde kjøpekraften, men ikke nødvendigvis ta del i reallønnsveksten til arbeidstagere.
VG170514 Alle disse rettighetene avhenger av hva slags type arbeidsinnvandrer du er : I følge EUs lovgivning har de som jobber andre rettigheter enn studenter, pensjonister og arbeidssøkende.
VG170512 SKATTELETTE : Finansminister Siv Jensen vil gi landets pensjonister skattelette.
VG170512 Et eksempel er regjeringens nye forslag til skattelettelser, nærmere bestemt 840 millioner kroner i året til landets pensjonister .
VG170512 Det siste Norge trenger nå, er 15 milliarder kroner i økte skatter og avgifter på norske jobber, pensjonister og vanlige folk ».
DN170512 ¶ Finansminister Siv Jensen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å gi skattelette til pensjonister .
DN170511 Regjeringspartiene foreslår 1000 kroner i skattelette til landets pensjonister .
DN170511 Dessuten etterlyser vi sterkere tiltak mot barnefattigdom og en styrking av minstepensjonistenes økonomi når alle andre pensjonister får 1000 kroner i skattelette, sier Syversen i en pressemelding.
DN170511 Det gis en skattelettelse til pensjonister gjennom økt minstefradrag for pensjonsinntekt.
DB170511 Finansminister Siv Jensen har også ved flere anledninger sagt at hun hadde håpet dagens regjering hadde fått til ennå mer for norske pensjonister .
DB170511 Store velgerfrierier som skattelette til pensjonister og 1300 nye heldøgns omsorgsplasser ble presentert, tilsammen en utgift på nesten 3 milliarder.
AA170511 Når finansminister Siv Jensen presenterer det justerte statsbudsjettet for 2017 vil landets pensjonister kunne juble.
DA170510 * 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister .
AP170510 I tillegg til politiutstyr, prioriterer Regjeringen blant annet pensjonister , sykehjem dyrevern og kulturlivet i Bergen i revidert nasjonalbudsjett.
AA170510 Pensjonister med lav inntekt i en stor og kostbar bolig, kan få en regning som de ikke har råd til å betale.
VG170509 Da snudde Harald seg til meg og sa sakte : « Sonja, dette er det nærmeste vi noensinne kommer til å være pensjonister .
DB170509 Tidligere har man for eksempel antatt at folk på formiddagen er pensjonister , og dermed for eksempel reklamert for wienerbrød mellom klokka 10 og 14.
AP170509 - Det betyr at vanlige pensjonister får en skattelettelse på over 1000 kroner, sa finansminister Siv Jensen på Frps landsmøte. 57 millioner kroner i ekstra tiltak for langtidsledige. 48 millioner kroner mer til rassikring i Longyearbyen på Svalbard. 40 millioner kroner til rehabilitering av teateret Den Nationale Scene i Bergen.
AP170509 840 millioner kroner i skattekutt for pensjonister ved at minstefradraget deres blir økt.
VG170508 arbeidslivet har falt siden 2005, men løsningen på situasjonen er ikke å gi millioner av kroner i valgkampstøtte til Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet, som vil reversere aktivitetsplikten for unge på NAV, endre fraværsgrensen i skolen og øke skattene og avgiftene til bedrifter, vanlige folk og pensjonister med minst 15 milliarder kroners, sier Høyres parlamenta
BT170508 SIV JENSEN : Høyre- og Frp-regjeringen undergraver den viktige pensjonsreformen med bruke 840 millioner kroner på skattelette til pensjonister .
BT170508 Høyre- og Frp-regjeringen undergraver den viktige pensjonsreformen ved å bruke 840 millioner kroner på skattelette til pensjonister .
BT170508 Eldrebølgen blir enda dyrere med regjeringens skattelette til pensjonister .
BT170508 Begrunnelsen er at pensjonister har hatt en svak inntektsutvikling de siste årene.
BT170508 Allerede har de redusert avkortingen for gifte og samboende pensjonister , en ordning som justerer for at par har bedre økonomi enn enslige.
BT170508 mai, vil finansminister Siv Jensen ( Frp ) skryte av at « vanlige pensjonister vil få over tusen kroner i skattelette.
AP170508 Denis og Laurance er pensjonister .
AP170508 - Det betyr at vanlige pensjonister får en skattelettelse på over 1000 kroner, sa finansminister Siv Jensen på Frps landsmøte. 48 millioner kroner mer til rassikring i Longyearbyen på Svalbard. 40 millioner kroner til rehabilitering av teateret Den Nationale Scene i Bergen. 25 millioner kroner til å rehabilitere bygg ved Norges H
AP170508 840 millioner kroner i skattekutt for pensjonister ved at minstefradraget deres blir økt.
VG170506 Men for svært mange pensjonister er kampen for å få utbetalingsmeldingen om pensjonen i posten blitt en symbolsak mot digital overkjøring.
VG170506 Beregninger fra NAV viser at det koster rundt 30 millioner kroner årlig å sende slippene ut i posten til 570.000 pensjonister .
VG170506 - Jeg har lovet Jan Davidsen og Pensjonistforbundet å sende en sms eller epost til alle Frps stortingsrepresentanter og sterkt anbefale at det er politisk meget uklokt å risikere å få 200.000 pensjonister mot seg ved å ikke gjeninnføre papirslippen, sier Hagen til VG på Frps landsmøte.
VG170506 - Du legger deg ikke ut med hundretusenvis av pensjonister for å spare 30-40 millioner kroner i året.
SA170506 Pengene brukes til å finansiere skatteletter, blant annet mer romslige ordninger for den gruppen pensjonister som sitter bedre i det enn minstepensjonister.
DB170506 Det ville ikke være særlig greit for pensjonister , mottakere av offentlig støtte og vanlige lønnsmottakere.
DN170505 På spørsmål fra Alevos advokat røpet Hox at han personlig eier 700.000 aksjer i det kontroversielle batteriselskapet, som har hatt både kriminelle nordmenn, sveitsiske pensjonister og en russisk oligark på eiersiden.
DN170505 Statsminister Erna Solberg ( H ) har sagt at pakken innebærer at « vanlige pensjonister » får en skattelettelse på mer enn 1.000 kroner i året.
DN170505 I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram i neste uke, går regjeringen inn for å bruke 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister .
DN170505 Derfor har vi redusert avkortingen i pensjon til gifte og samboende pensjonister med 8.000 kroner for et par.
DA170505 Statsminister Erna Solberg ( H ) har sagt at pakken innebærer at « vanlige pensjonister » får en skattelettelse på mer enn 1.000 kroner i året.
DA170505 I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram i neste uke, går regjeringen inn for å bruke 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister .
DA170505 Derfor har vi redusert avkortingen i pensjon til gifte og samboende pensjonister med 8.000 kroner for et par.
SA170504 Økningen har vært størst for pensjonister med høyest samlet inntekt.
SA170504 Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) mener nye skattelettelser vil avhjelpe den negative kjøpekraftsutviklingen som landets pensjonister har hatt de siste par årene.
SA170504 Regjeringen setter av 840 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til nye skattelettelser for pensjonister .
SA170504 Ifølge Solberg vil det gi « vanlige pensjonister », som hun kaller det, en skattelettelse på mer enn 1.000 kroner i året.
SA170504 I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram i neste uke, går regjeringen inn for å bruke 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister .
SA170504 Derfor har vi redusert avkortingen i pensjon til gifte og samboende pensjonister med 8.000 kroner for et par.
SA170504 Beregningene omfatter rett nok ikke tall fra de to siste trygdeoppgjørene - som har gitt negativ kjøpekraftsutvikling - men viser at pensjonister uansett inntektsgruppe har hatt sterkere kjøpekraftsutvikling enn yrkesaktive.
SA170504 - Det regjeringen nå foreslår, gir en ekstra håndsrekning fordi mange pensjonister de siste årene har hatt en spesielt svak inntektsutvikling, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
SA170504 Økningen har vært størst for pensjonister med høyest samlet inntekt.
SA170504 Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) mener nye skattelettelser vil avhjelpe den negative kjøpekraftsutviklingen som landets pensjonister har hatt de siste par årene.
SA170504 Regjeringen setter av 840 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til nye skattelettelser for pensjonister .
SA170504 Ifølge Solberg vil det gi « vanlige pensjonister », som hun kaller det, en skattelettelse på mer enn 1.000 kroner i året.
SA170504 I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram i neste uke, går regjeringen inn for å bruke 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister .
SA170504 Derfor har vi redusert avkortingen i pensjon til gifte og samboende pensjonister med 8.000 kroner for et par.
SA170504 Beregningene omfatter rett nok ikke tall fra de to siste trygdeoppgjørene - som har gitt negativ kjøpekraftsutvikling - men viser at pensjonister uansett inntektsgruppe har hatt sterkere kjøpekraftsutvikling enn yrkesaktive.
SA170504 - Det regjeringen nå foreslår, gir en ekstra håndsrekning fordi mange pensjonister de siste årene har hatt en spesielt svak inntektsutvikling, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DN170504 Økningen har vært størst for pensjonister med høyest samlet inntekt. ( ©NTB ) ¶
DN170504 Regjeringen setter av 840 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til nye skattelettelser for pensjonister .
DN170504 Ifølge Solberg vil det gi « vanlige pensjonister », som hun kaller det, en skattelettelse på mer enn 1.000 kroner i året.
DN170504 I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram i neste uke, går regjeringen inn for å bruke 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister .
DN170504 Derfor har vi redusert avkortingen i pensjon til gifte og samboende pensjonister med 8.000 kroner for et par.
DN170504 Beregningene omfatter rett nok ikke tall fra de to siste trygdeoppgjørene - som har gitt negativ kjøpekraftsutvikling - men viser at pensjonister uansett inntektsgruppe har hatt sterkere kjøpekraftsutvikling enn yrkesaktive.
DN170504 - Det regjeringen nå foreslår, gir en ekstra håndsrekning fordi mange pensjonister de siste årene har hatt en spesielt svak inntektsutvikling, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DA170504 Økningen har vært størst for pensjonister med høyest samlet inntekt.
DA170504 Regjeringen setter av 840 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til nye skattelettelser for pensjonister .
DA170504 Ifølge Solberg vil det gi « vanlige pensjonister », som hun kaller det, en skattelettelse på mer enn 1.000 kroner i året.
DA170504 I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram i neste uke, går regjeringen inn for å bruke 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister .
DA170504 Derfor har vi redusert avkortingen i pensjon til gifte og samboende pensjonister med 8.000 kroner for et par.
DA170504 Beregningene omfatter rett nok ikke tall fra de to siste trygdeoppgjørene - som har gitt negativ kjøpekraftsutvikling - men viser at pensjonister uansett inntektsgruppe har hatt sterkere kjøpekraftsutvikling enn yrkesaktive.
DA170504 - Det regjeringen nå foreslår, gir en ekstra håndsrekning fordi mange pensjonister de siste årene har hatt en spesielt svak inntektsutvikling, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DA170504 Spanske pensjonister
DA170504 Ifølge Bakke-Jensen eksporteres det rundt 6,5 milliarder kroner hvert år, hvorav 5 går til norske pensjonister bosatt utenfor Norge.
DA170504 - Pensjonister har opparbeidet seg rettigheter gjennom et langt arbeidsliv i Norge.
DB170502 Det har lenge vært unormalt mange arbeidstakere i høysparegruppen mellom 40 og 60 år, samtidig som det har vært få pensjonister .
VG170501 Vi lever stadig lenger og vil måtte stå lenger i jobb før vi blir pensjonister .
VG170427 Les også : NAV snur for pensjonister : Fortsatt mulig å få utbetalinger i posten ¶
VG170427 - Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister skal leveres innen utgangen av april.
SA170427 De som opplevde det, er pensjonister nå, de fleste.
DB170427 Dette ble innført allerede i 2008, og Skatteetaten skriver på sine nettsider at om du har « fått skattemelding for formues- og inntektsskatt lønnstakere og pensjonister , og opplysningene i den er korrekte, trenger du ikke levere skattemeldingen ».
DB170427 Skatteetaten påpeker og at lønnstakere og pensjonister som har sjekket at alt stemmer, ikke trenger å levere ; har du ingen endringer trenger du ikke å sende inn skattemeldingen.
BT170427 Ungdommer, barnefamilier, pensjonister , folk i rullestol, hørselshemmede osv.
AP170427 De som opplevde det, er pensjonister nå, de fleste.
SA170426 Fakta : Datoer og frister i forbindelse med skattemeldingen for lønnstagere og pensjonister
SA170426 april : Skattemelding for formues- og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - utsendelse på papir starter ¶ 29. april : Frist for å delegere rettighet til en annen til å se, endre og sende inn skattemeldingen min ¶ 30. april : Aksjeoppgaven - frist for levering av oppgave ¶ 30. april : Skattemelding for formue- og inntektsskatt - lønnstager
SA170426 april : Skattemelding for formues og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - frist for å endre og levere.
SA170426 april : Skattemelding for formue- og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - frist for å søke om utsatt leveringsfrist ¶ 30. april : Skattemelding for formues og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - frist for å endre og levere.
BT170426 Fakta : Datoer og frister i forbindelse med skattemeldingen for lønnstagere og pensjonister
BT170426 april : Skattemelding for formues- og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - utsendelse på papir starter ¶ 29. april : Frist for å delegere rettighet til en annen til å se, endre og sende inn skattemeldingen min ¶ 30. april : Aksjeoppgaven - frist for levering av oppgave ¶ 30. april : Skattemelding for formue- og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - frist for
BT170426 april : Skattemelding for formues og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - frist for å endre og levere.
BT170426 april : Skattemelding for formue- og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - frist for å søke om utsatt leveringsfrist ¶ 30. april : Skattemelding for formues og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - frist for å endre og levere.
BT170426 Fakta : Datoer og frister i forbindelse med skattemeldingen for lønnstagere og pensjonister
BT170426 april : Skattemelding for formues- og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - utsendelse på papir starter ¶ 29. april : Frist for å delegere rettighet til en annen til å se, endre og sende inn skattemeldingen min ¶ 30. april : Aksjeoppgaven - frist for levering av oppgave ¶ 30. april : Skattemelding for formue- og inntektsskatt - lønnstagere og pens
BT170426 april : Skattemelding for formues og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - frist for å endre og levere.
BT170426 april : Skattemelding for formue- og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - frist for å søke om utsatt leveringsfrist ¶ 30. april : Skattemelding for formues og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - frist for å endre og levere.
AP170426 Fakta : Datoer og frister i forbindelse med skattemeldingen for lønnstagere og pensjonister
AP170426 april : Skattemelding for formues- og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - utsendelse på papir starter ¶ 29. april : Frist for å delegere rettighet til en annen til å se, endre og sende inn skattemeldingen min ¶ 30. april : Aksjeoppgaven - frist for levering av oppgave ¶ 30. april : Skattemelding for formue- og inntektsskatt - lønnstager
AP170426 april : Skattemelding for formues og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - frist for å endre og levere.
AP170426 april : Skattemelding for formue- og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - frist for å søke om utsatt leveringsfrist ¶ 30. april : Skattemelding for formues og inntektsskatt - lønnstagere og pensjonister - frist for å endre og levere.
BT170425 Unge og eldre, skoleelever, pensjonister , uføre, gifte og ugifte.
VG170424 Stadig flere pensjonister
VG170424 Og selv om oljefondet for tiden er på 7830 milliarder kroner og vil øke, så er økningen i antallet pensjonister og nedgangen i andelen i arbeidsfør alder, så alvorlig at finansminister Siv Jensen sier det så brutalt : ¶
VG170424 Les også : Pensjonister jobbet gratis for 25 milliarder i fjor ¶
VG170424 I år er det 23,6 prosent pensjonister pr. yrkesaktive viser fremskrivningene til Finansdepartementet.
VG170424 I 2031 vipper vi 30 prosent pensjonister og i 2060 vil det være 39,5 prosent pensjonister pr. yrkesaktiv.
VG170424 I 2031 vipper vi 30 prosent pensjonister og i 2060 vil det være 39,5 prosent pensjonister pr. yrkesaktiv.
VG170424 I 1970 var det 19,2 prosent pensjonister ( 67 år og eldre ) i forhold til antall personer i yrkesaktiv alder ( 20-66 år ).
VG170424 Fra 65 år er det flere som mottar enn gir ; de blir pensjonister .
VG170424 For eksempel har NyAnalyse utredet samfunnsgevinster fra frivillig arbeid blant norske pensjonister for Statens seniorråd og funnet at dette gir 25 milliarder kroner i årlig verdiskaping for samfunnet.
SA170424 - Skattemeldingen for lønnstagere og pensjonister skal leveres innen utgangen av april.
BT170424 - Skattemeldingen for lønnstagere og pensjonister skal leveres innen utgangen av april.
AP170424 - Skattemeldingen for lønnstagere og pensjonister skal leveres innen utgangen av april.
DA170421 Økonomien vil ikke tåle så få innvandrere med kombinasjonen antall pensjonister og fødselstall, sier Rouhache.
DA170421 Det er pensjonister , folk som bor på gata og dem som går på trygd.
VG170419 Mellom munker fra det gregorianske middelalderklosteret og eldre, velkledde pensjonister på spasertur, kan en presidentkandidat ofte skimtes ute på bagettkjøp gjennom vinduet til Solesmes bakeri.
DN170419 Med Aps forslag får fire av fem lik eller lavere skatt på inntekten, ni av ti pensjonister blir ikke berørt, understreker han.
AP170419 Med Aps forslag får fire av fem lik eller lavere skatt på inntekten, ni av ti pensjonister blir ikke berørt, understreker han.
AP170419 Med Aps forslag får fire av fem lik eller lavere skatt på inntekten, ni av ti pensjonister blir ikke berørt, understreker han.
VG170418 Støres skatteplan : 210.000 pensjonister kan bli rammet ¶
AP170414 Selv i lykkelandet Norge er noen heldigere enn andre - som jeg : De som blir pensjonister før pensjonsreformen begynner å bite.
DN170411 Livet etter yrkeslivet ¶ Pensjonister jobber gratis for milliarder ¶
DB170411 Pensjonsreformen sikrer at pensjonister får 0,75 prosent lavere lønnsøkning enn andre.
BT170410 Pensjonister bør ikke ha vesentlig større innflytelse på hvem som styrer landet og byen enn unge.
BT170408 Mange av dem pensjonister som er kommet hjem etter årtier med slitsom pendlertilværelse.
VG170405 Siden har mye skjedd for de to som i dag begge er pensjonister .
VG170405 Thanem forteller at eiendomsskatten kan ta knekken på drømmen om å bli boende i huset når ekteparet blir pensjonister .
DA170405 Det er naboer og revisorkunder, kollegaer og pensjonister , alle med ymse hemmeligheter.
SA170404 De fleste lønnstagere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk, og det er for første gang under én million skattemeldinger som sendes ut på papir.
SA170404 De fleste lønnstagere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk, og det er for første gang under én million skattemeldinger som sendes ut på papir.
DN170404 De fleste lønnstakere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk.
DN170404 De fleste lønnstakere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk.
DB170404 Skattebetalerforeningen anbefaler vanlige lønnsmottakere eller pensjonister , som stort sett har oversiktlig økonomi, om å starte med følgende punkter : ¶
DA170404 De fleste lønnstakere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk.
DA170404 De fleste lønnstakere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk.
BT170404 De fleste lønnstagere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk, og det er for første gang under én million skattemeldinger som sendes ut på papir.
BT170404 Mange pensjonister gjør det samme.
BT170404 Dagens pensjonister er mye mer helsebevisst.
AP170404 De fleste lønnstagere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk, og det er for første gang under én million skattemeldinger som sendes ut på papir.
AP170404 De fleste lønnstagere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk, og det er for første gang under én million skattemeldinger som sendes ut på papir.
AA170404 De fleste lønnstakere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk.
AP170403 De fleste lønnstakere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk.
DB170402 Ikke bare pensjonister
DB170402 - En av de største mytene er jo for eksempel at cruise kun er forbeholdt pensjonister - og veldig ofte amerikanske pensjonister .
DB170402 - En av de største mytene er jo for eksempel at cruise kun er forbeholdt pensjonister - og veldig ofte amerikanske pensjonister.
DB170401 Morgendagens pensjonister kommer ikke til å ta til takke med den kvaliteten dagens eldre mottar, og deres tyngde på valgdagen kommer til å sikre at de får gjennomslag for at en stadig større del av statsbudsjettet går til dem.
DB170331 Tidligere kunne nemlig lønnstakere og pensjonister bare delegere tilgangen til å se selvangivelsen.
DB170331 - Nytt i år er at lønnstakere og pensjonister kan delegere utfylling og innsending av skattemeldingen til andre, akkurat som næringsdrivende har mulighet til å gjøre, forteller pressesjef Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten til Dinside.
DA170331 - Noen er pensjonister , noen er innen olje og gass, noen er fra fagforeninger og noen er politikere.
AP170331 Men både pensjonister og de som jobber, skal få merke at det vil koste, skriver økonomiredaktør Ola Storeng.
AP170331 I 2060 vil det være fire pensjonister pr. ti personer i yrkesaktiv alder.
VG170330 Arbeiderpartiets skatteøkning : 210.000 pensjonister kan bli rammet ¶
DB170330 Som pensjonister jobbet han og kona frivillig med ungdomsgrupper og ekteskapsrådgivning, helt til Agnes gikk bort i 1997.
AP170330 Men både pensjonister og de som jobber, skal få merke at det vil koste.
AP170330 Eldrebølgens fortropp, de store barnekullene fra de første etterkrigsårene, er nå blitt pensjonister .
AP170330 Det er alt vedtatt at de årlige pensjonene blir mindre for fremtidige pensjonister hvis levealderen fortsetter å øke.
AP170330 Men både pensjonister og de som jobber, skal få merke at det vil koste.
VG170329 Arbeiderpartiets skatteøkning : 210.000 pensjonister kan bli rammet ¶
DB170329 Ifølge pastor for menigheten « First Baptist » i New Braunfels, Brad McLean, var passasjerene i minibussen pensjonister som hadde vært på et kortreff.
DB170328 Ifølge Skatteetaten vil de fleste lønnstakere og pensjonister får varsel i Altinn om at skatteoppgjøret er klart i slutten av juni.
BT170327 Siden mange av trygde- og pensjonsordningene er basert på folks skatt, har forholdet mellom yrkesaktive og pensjonister og trygdede en direkte innvirkning på de offentlige budsjettene.
BT170327 I 1970 var det to pensjonister pr. 10 yrkesaktive, i 2060 vil tallet være fire pr. 10.
BT170327 Det blir flere pensjonister pr. yrkesaktive fremover.
AP170327 Rektor bruker pensjonister og ufaglærte for å få lærerkabalen til å gå opp.
VG170326 Selv pensjonister med stokk ble tatt inn i politiets beryktede lastebiler.
DB170325 Sp-Trygve : - De rikeste får milliarder av regjeringen, mens pensjonister nektes pensjonsslipp i posten ¶
DB170325 Sp-Trygve : - De rikeste får milliarder av regjeringen, mens pensjonister nektes pensjonsslipp i posten ¶
VG170324 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister , krigsveteraner og fattige.
DB170324 - At noen få pensjonister skal få pensjonsslippen sin i posten, framfor å måtte hente den på nett, det har vi ikke råd til i Norge.
DB170324 Jeg gjetter på at den største kundegruppen er pensjonister , sier Byskov, etterfulgt av et stort smil.
DA170324 Pensjonspolitisk talsperson på Stortinget, Lise Christoffersen, mener kjøpekraftutviklingen for pensjonister ikke har vært som den burde de siste årene, og kommer av svake lønnsoppgjør.
DA170324 For tredje året på rad fikk norske pensjonister en negativ inntektsutvikling.
DA170324 - Vi ønsker at regjeringen fraviker hovedregelen ved noen tilfeller slik at pensjonister ikke opplever reallønnsnedgang.
AP170324 Omgitt av høye sypresser sparker de jianzi, ( fjærball ), utfører tai ji-øvelser eller bruker utendørs treningsapparater, slik pensjonister gjør i alle hovedstadens parker hver morgen for å holde seg i form.
DB170323 Samtidig er det to store grupper som de antar utgjør en stor del av statistikken : ¶ Pensjonister som dør av naturlige dødsårsaker under kortere eller lengre opphold i utlandet, deriblant i Spania, og yngre mennesker som dør i forskjellige typer ulykker.
DB170323 Både dagens og framtidas pensjonister fortjener en anstendig utvikling av kjøpekraften i alderdommen.
DB170322 Dette kan være studenter, pensjonister og uføre - men også personer som har gitt opp å søke jobb.
DB170322 Andelen av pensjonister vil vokse eksplosivt etter årtusenskiftet.
DB170321 Med underreguleringen på 0,75 prosent har dermed pensjonister kommet ut i minus.
DB170321 Aller viktigst er likevel dette : Pensjonsreformen vil føre til at pensjonister i framtida vil måtte stå lengre i jobb for å få tilsvarende ytelser som dagens pensjonister .
DB170321 Aller viktigst er likevel dette : Pensjonsreformen vil føre til at pensjonister i framtida vil måtte stå lengre i jobb for å få tilsvarende ytelser som dagens pensjonister.
DB170321 Slike pensjonister beundrer jeg.
DB170321 Alle pensjonister vil heller ikke ha det som dere, mange av dem bor på landet i hus med flere soverom, stor hage og holder store selskaper.
SA170320 | Negativt trygdeoppgjør for tredje gang på rad ¶ Pensjonister , særlig de som er enslige, vil tape på årets trygdeoppgjør, ifølge Dagbladet.
DN170320 | Negativt trygdeoppgjør for tredje gang på rad ¶ Pensjonister , særlig de som er enslige, vil tape på årets trygdeoppgjør, ifølge Dagbladet.
DA170318 Hagens ( Frp ) valgkamp blant norske pensjonister i Spania som eksempel.
DA170318 De jobber med lokalsamfunnsutvikling og tiltak for å skaffe til veie rimelige boliger, i tillegg til blant annet matutlevering til fattige pensjonister .
AP170317 - Ut av Kina ! har studenter, pensjonister og taxisjåfører ropt foran butikkene til kjeden Lotte, som for mange er selve symbolet på landet som har takket ja til et forsvarssystem lederne i Beijing mener truer kinesisk sikkerhet.
DA170315 * I desember « besluttet toppledelsen å avvikle eller nedskalere » seminarer, samlinger, reiser, fruktordninger, bevertning i møter, aviser, årsfest for ansatte og julelunsj for pensjonister . » | En passe debut ¶
DB170314 Selv har jeg råd til å betale de ekstra hundrelappene for et kort hyttebesøk, men pensjonister som har mindre å rutte med vil kanskje tenke seg om to ganger før de drar på hytta.
VG170313 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister , krigsveteraner og fattige.
SA170313 | Det er nok nå, pensjonister !
SA170313 Nå ser jeg at både politikere og Pensjonistforbundet har kastet seg inn i debatten, så nå vil pensjonister , som særskilt ber om det, likevel få tilsendt papirutskrift av pensjonsutbetalingen.
SA170313 Det går ikke mange dager mellom hver gang det dukker opp intervjuer eller leserinnlegg om hvor synd det er for pensjonister at samfunnet forandrer seg, og hvor vanskelig det er å følge med på disse forandringene.
SA170313 Det går fram at de, som de aller fleste pensjonister , har nærmeste familie som hjelper dem.
DN170312 NHH-professor Jarle Møen mener pensjonister og øvre middelklasse blir taperne i Høyres nye politikk for formuesskatten.
DN170312 En straffer voldsomt pensjonister og øvre middelklasse, sier han.
BT170312 FOTO : Ørjan Deisz ¶ | - Straffer pensjonister og øvre middelklasse ¶
AA170312 NHH-professor Jarle Møen mener pensjonister og øvre middelklasse blir taperne i Høyres nye politikk for formuesskatten.
AA170312 En straffer voldsomt pensjonister og øvre middelklasse, sier han.
DA170311 Capskledde pensjonister feier forbi i rask stavgang på de fine, brede stiene under trekronene, brune barbrystkarer jogger langs havet, yummimummies står opp-padler, småbarnsfamiliene bader i de postkortperfekte, finkornede strandvikene - og ute i havet venter allerede et dusin surfere på den perfekte bølgen.
VG170309 Ap-Støres skatteplan : 210.000 pensjonister kan få skattesmell ¶
DA170309 Også enslige pensjonister har økt inntektene sine klart mer enn husholdningene sett under ett, mens yngre par uten barn og enslige forsørgere har hatt den svakeste veksten, på henholdsvis 2,2 prosent og 5,2 prosent i samme periode.
AP170309 Mange som har mistet jobben kan ha funnet seg ny jobb raskt, mens andre har trukket seg ut av arbeidsmarkedet og blitt pensjonister tidligere enn planlagt, eller de har gått ut i utdanning, sier forsker Torbjørn Eika i SSB.
AP170309 Mange som har mistet jobben kan ha funnet seg ny jobb raskt, mens andre har trukket seg ut av arbeidsmarkedet og blitt pensjonister tidligere enn planlagt, eller de har gått ut i utdanning, sier forsker Torbjørn Eika i SSB.
AA170309 Også enslige pensjonister har økt inntektene sine klart mer enn husholdningene sett under ett, mens yngre par uten barn og enslige forsørgere har hatt den svakeste veksten, på henholdsvis 2,2 prosent og 5,2 prosent i samme periode.
VG170308 Støres egen skatteplan : 210.000 pensjonister kan få skattesmell ¶
SA170308 Vi har jo ingen garanti for å bli pensjonister .
SA170308 - Noen pensjonister ønsker å reise til London på shopping en gang i året, mens andre ønsker å bruke tiden på turer i skog og mark og lese bøker.
FV170308 Vi har jo ingen garanti for å bli pensjonister .
FV170308 - Noen pensjonister ønsker å reise til London på shopping en gang i året, mens andre ønsker å bruke tiden på turer i skog og mark og lese bøker.
BT170308 Vi har jo ingen garanti for å bli pensjonister .
BT170308 - Noen pensjonister ønsker å reise til London på shopping en gang i året, mens andre ønsker å bruke tiden på turer i skog og mark og lese bøker.
AP170308 Vi har jo ingen garanti for å bli pensjonister .
AP170308 - Noen pensjonister ønsker å reise til London på shopping en gang i året, mens andre ønsker å bruke tiden på turer i skog og mark og lese bøker.
VG170307 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister , krigsveteraner og fattige.
SA170307 Et vitne sier til den lokale TV-stasjonen WLOX at mange av passasjerene er pensjonister .
VG170306 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister , krigsveteraner og fattige.
DB170305 Utvalget burde gått dypere inn i diskusjonen av alternative tiltak for å ivareta hensynet til etterlatte pensjonister .
DB170301 Tallet han viser til rommer alle over 16 år som er utenfor arbeidsmarkedet, det vil si skoleelever, pensjonister , funksjonshemmete og hjemmeværende.
DA170301 | Pensjonister kjemper for lønnsslippen i posten ¶
DB170228 Det skal også komme kutt i velferdsordninger, men de to stor ordningene for pensjonister , Social Security og Medicare, blir ikke redusert.
VG170227 I tillegg har Trump lovet å skjerme to av de dyreste og viktigste trygdeordningene for pensjonister : Social Security og Medicare.
DN170227 Flere velferdsordninger skal kuttes, men de to store ordningene for pensjonister , Social Security og Medicare, blir ikke redusert.
AP170227 Flere velferdsordninger skal kuttes, men de to store ordningene for pensjonister , Social Security og Medicare, blir ikke redusert.
AP170227 Regjeringen har også økt grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister , og gjennom budsjettavtalene med Venstre og KrF er også ensliges minstepensjoner økt.
AA170227 Flere velferdsordninger skal kuttes, men de to store ordningene for pensjonister , Social Security og Medicare, blir ikke redusert.
AA170227 Flere velferdsordninger skal kuttes, men de to store ordningene for pensjonister , Social Security og Medicare, blir ikke redusert.
AP170226 Vi pensjonister er nesten nødt til å være med på det, sier Reidun Grinde ( 87 ).
AP170226 Det viser seg at Wiik mener pensjonister generelt og ikke seg selv spesielt.
AP170223 Vi er pensjonister begge to, og inntektene våre kommer ikke til å stige.
AA170223 I september 2015 publiserte BBC en reportasje fra kanalens korrespondent i Sør-Øst-Asia, Jonathan Head, om hvordan to utenlandske pensjonister var blitt fralurt eiendommene sine i Phuket.
DN170220 Bestemor er ikke rik bare fordi hun eier et gammelt hus, sier Jensen og viser til at om lag halvparten av dem som betaler formuesskatt er pensjonister .
AA170220 Bestemor er ikke rik bare fordi hun eier et gammelt hus, sier Jensen og viser til at om lag halvparten av dem som betaler formuesskatt er pensjonister . ( ©NTB ) ¶
SA170217 - Grunnen til at vi må sette ned foten, er at selskapet kan tappes for penger de nærmeste årene, noe som betyr at de som er yngre i dag og kunder i selskapet, kan bli stående igjen med skjegget i postkassen den dagen de blir pensjonister , sier settestatsråd Sylvi Listhaug ( Frp ).
DN170217 Etter at fristen ikke ble forlenget, risikerer selskapet statlig overtakelse og at utbetalinger til nåværende pensjonister stanses.
DN170217 - Det er vanskeligere for pensjonister å komme ut av pengeproblemer enn for yngre, ettersom de ikke har utsikter til høyere inntekter.
DA170217 - Det er vanskeligere for pensjonister å komme ut av pengeproblemer enn for yngre, ettersom de ikke har utsikter til høyere inntekter.
AP170217 Grunnen til at vi må sette ned foten, er at selskapet kan tappes for penger de nærmeste årene, noe som betyr at de som er yngre i dag og kunder i selskapet kan bli stående igjen med skjegget i postkassen den dagen de blir pensjonister , sier settestatsråd Sylvi Listhaug ( Frp ).
AA170217 Grunnen til at vi må sette ned foten, er at selskapet kan tappes for penger de nærmeste årene, noe som betyr at de som er yngre i dag og kunder i selskapet, kan bli stående igjen med skjegget i postkassen den dagen de blir pensjonister , sier settestatsråd Sylvi Listhaug ( Frp ).
AA170217 - Grunnen til at vi må sette ned foten, er at selskapet kan tappes for penger de nærmeste årene, noe som betyr at de som er yngre i dag og kunder i selskapet, kan bli stående igjen med skjegget i postkassen den dagen de blir pensjonister , sier settestatsråd Sylvi Listhaug ( Frp ).
AA170217 Etter at fristen ikke ble forlenget, risikerer selskapet statlig overtakelse og at utbetalinger til nåværende pensjonister stanses.
AA170217 - Det er vanskeligere for pensjonister å komme ut av pengeproblemer enn for yngre, ettersom de ikke har utsikter til høyere inntekter.
VG170216 Jeg vil redusere immigrasjonen ned til et absolutt minimum, tordnet Fillon fra talerstolen i går, til jubel fra de rundt 3.000 oppmøtte Fillon-tilhengerne, som hovedsakelig var pensjonister fra lokalområdet.
VG170216 Ap-Støre skatteplan : 210.000 norske pensjonister rammes ¶
DN170216 Nåværende pensjonister risikerer at pensjonsutbetalinger fra Silver stopper opp, og arbeidstagere med fripoliser i Silver risikerer at verdien av fripolisene nedskrives med 30 - 40 prosent, sier Grimsgaard Andersen.
AA170216 Mens dagens pensjonister får full utbetaling, tømmes kassen for de yngre kundene.
AA170216 I en pressemelding onsdag opplyste Silver at " statlig overtakelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning.
AA170216 Mens dagens pensjonister får full utbetaling, tømmes kassen for de yngre kundene.
AA170216 I en pressemelding onsdag opplyste Silver at " statlig overtakelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning.
VG170215 Størsteparten av Fillon-tilhengerne som har møtt opp i dag, er pensjonister og godt voksne, som om det er den gamle skolen som nå mobiliserer for å få Fillon valgt.
VG170215 Hun og mannen Jaques Leconte er begge pensjonister fra Compiègne.
FV170215 Silver opplyser i en pressemelding at " statlig overtakelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning.
FV170215 Dette betyr at kassen kan være tom når de yngre kundene deres blir pensjonister, mens de som i dag er pensjonister får full pott.
FV170215 Dette betyr at kassen kan være tom når de yngre kundene deres blir pensjonister , mens de som i dag er pensjonister får full pott.
DN170215 Styreleder Stig Grimsgaard Andersen i Silver Pensjonsforsikring mener den norske stat « påfører med åpne øyne flere tusen norske pensjonister store og umiddelbare tap » hvis den setter Silver under administrasjon.
DN170215 Statlig overtakelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning.
DN170215 Det tragiske er at de i stedet kan kaste 20 000 norske arbeidstakere og pensjonister ut i en utrygg økonomisk situasjon, sier Grimsgaard Andersen.
DN170215 - Dette betyr at kassen kan være tom når de yngre kundene deres blir pensjonister, mens de som i dag er pensjonister får full pott, fortsetter hun.
DN170215 - Dette betyr at kassen kan være tom når de yngre kundene deres blir pensjonister , mens de som i dag er pensjonister får full pott, fortsetter hun.
AP170215 « Den norske stat påfører med åpne øyne flere tusen norske pensjonister store og umiddelbare tap hvis den setter Silver under administrasjon.
AP170215 Silver opplyser i en pressemelding at " statlig overtagelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning.
AP170215 Dette betyr at kassen kan være tom når de yngre kundene deres blir pensjonister, mens de som i dag er pensjonister får full pott.
AP170215 Dette betyr at kassen kan være tom når de yngre kundene deres blir pensjonister , mens de som i dag er pensjonister får full pott.
AA170215 Silver opplyser i en pressemelding at " statlig overtakelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning.
AA170215 Dette betyr at kassen kan være tom når de yngre kundene deres blir pensjonister, mens de som i dag er pensjonister får full pott.
AA170215 Dette betyr at kassen kan være tom når de yngre kundene deres blir pensjonister , mens de som i dag er pensjonister får full pott.
VG170214 VG trykket nylig et innsalg fra regjeringen om hvor ille Arbeiderpartiets foreslåtte skatteopplegg var for norske pensjonister , med en overskrift der det ikke var spart på trykksverta.
VG170214 Tallet er noe høyere for pensjonister , men tre av fire betaler ikke formuesskatt og skal heller ikke gjøre det med Aps opplegg.
SA170211 | Eldre bidrar til lesesuksess på Jåtten skole ¶ 75 elever ved Jåtten skole får ekstra lesetrening takket være 19 pensjonister som stiller opp som « lyttevenn ». 3. klassingene Vilde Simone Mildestveit ( til høyre ) og Selma Alve liker å lese for Martin Andreassen.
AP170211 Her er det bare pensjonister igjen.
DB170209 Arbeiderpartiet bør snarere lede an i et arbeid for å tilpasse også pensjonsordningene i offentlig sektor en virkelighet hvor stadig færre arbeidere må betale for stadig flere pensjonister .
VG170208 Aps skatteplan : 210.000 pensjonister rammes av skatteøkning ¶
VG170208 Les også : Siv Jensen sier at Aps skattemodell rammer 210 000 pensjonister
VG170208 Her er de to av 170 frivillige - i underkant av 20 er pensjonister - som får hjulene til å gå rundt.
VG170208 Deila vil klare seg uten Rekdal-erstatter - se video : ¶ | Pensjonister jobbet gratis for 25 milliarder i fjor ¶
VG170208 Byrået Ny analyse har tatt utgangspunkt i den store pensjonistundersøkelsen som Statens seniorråd fikk utført i 2015 - her ble nesten 2000 pensjonister spurt om hva de brukte tiden på - samt Frivillighetsbarometeret 2015.
VG170208 - Jeg tror veldig mange pensjonister ønsker å gjøre noe.
VG170208 - Det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og uformelt frivillig arbeid anslås til litt over 25 milliarder kroner for 2016, heter det i rapporten som er laget av Ny analyse.
SA170208 Illustrasjonsfoto : Heiko Junge / NTB scanpix ¶ | Pensjonister jobber gratis for milliarder ¶
SA170208 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning.
DN170208 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning.
DN170208 Foto : Elin Høyland ¶ | Pensjonister jobber gratis for milliarder ¶
DA170208 Solhungrige pensjonister og ryggsekkturister som kommer tilbake med familien.
BT170208 Norske pensjonister på Solkysten : Jeg skjønner dere !
AA170208 Både han og kona Wenche er pensjonister .
AA170208 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning.
AA170208 ( ©NTB ) ¶ | Pensjonister jobber gratis for milliarder ¶
VG170206 KrFs styrke ligger på Vestlandet og i Midt-Norge, hos pensjonister .
VG170206 Det er ikke noe feil hverken på Vestlandet, Trøndelag eller pensjonister , men er langt unna KrF-ledelsens visjoner om et moderne, fremtidsrettet og kristent sentrumsparti.
VG170206 Så mine forslag er : ¶ * 1 Ta bort ordninger som oppfordrer folk til å bli pensjonister ! * 1 Ta bort ordninger som gjør det enkelt å velge NAV som hovedarbeidsgiver ! * 1 Ta bort ordninger som lar attføringsbedriftene få æren og pengene for den jobben som faktisk skjer i bedriften.
VG170206 Støres skatteplan : 210.000 norske pensjonister rammes ¶
AA170206 * Ta bort ordninger som oppfordrer folk til å bli pensjonister !
AP170204 Hver morgen, ved et rundt bord i hjørnet av restauranten Johnson's i den søvnige småbyen Elkader, Iowa, samles et knippe pensjonister for å starte dagen med en kopp svart kaffe og en prat om tingenes tilstand.
DB170203 Madeira har rykte på seg for å være preget av madeiradrikkende pensjonister og ivrige botanikere.
BT170202 Rosemary Lund ( 84 ) er ikke som alle andre pensjonister .
NL170131 * Tre av fire pensjonister betaler ikke formuesskatt.
NL170131 * Mer enn ni av ti pensjonister får lavere inntektsskatt ifølge fordelingstabeller utarbeidet av Finansdepartementet.
SA170130 | Pensjonister må betale 1,3 milliarder med Aps skatteplan ¶ 210.000 norske pensjonister må årlig betale 1,3 milliarder kroner mer i skatt om Arbeiderpartiet kommer i regjering og iverksetter sin nye skatteplan, skriver VG.
SA170130 Tallene viser at Aps nye skatteplan rammer pensjonister i alle inntektsgrupper, også blant dem som har under 150.000 kroner i årlig inntekt.
SA170130 Tall som SSB og Finansdepartementet har utarbeidet for avisen, sier at norske pensjonister må i snitt betale 1500 kroner mer i skatt per person.
SA170130 Avisen spurte Ap-leder Jonas Gahr Støre i forrige uke hvordan partiets skatteøkning vil ramme pensjonister .
SA170130 Av landets 842.000 pensjonister er det 210.000 som ender opp med skatteøkning etter Aps skatteplan, ifølge SSB-tallene.
SA170130 | Pensjonister må betale 1,3 milliarder med Aps skatteplan ¶ 210.000 norske pensjonister må årlig betale 1,3 milliarder kroner mer i skatt om Arbeiderpartiet kommer i regjering og iverksetter sin nye skatteplan, skriver VG.
SA170130 210.000 pensjonister i alle inntektsgrupper får altså økt skatt med Aps skattepolitikk, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
DN170130 | Pensjonister må betale 1,3 milliarder med Aps skatteplan ¶ 210.000 norske pensjonister må årlig betale 1,3 milliarder kroner mer i skatt om Arbeiderpartiet kommer i regjering og iverksetter sin nye skatteplan, skriver VG.
DN170130 Tallene viser at Aps nye skatteplan rammer pensjonister i alle inntektsgrupper, også blant dem som har under 150.000 kroner i årlig inntekt.
DN170130 Tall som SSB og Finansdepartementet har utarbeidet for avisen, sier at norske pensjonister må i snitt betale 1.500 kroner mer i skatt per person.
DN170130 Mange pensjonister må belage seg på økt skatt med Arbeiderpartiets planlagte skattepolitikk.
DN170130 Foto : Eivind Senneset ¶ | Pensjonister må betale 1,3 milliarder med Aps skatteplan ¶ 210.000 norske pensjonister må årlig betale 1,3 milliarder kroner mer i skatt om Arbeiderpartiet kommer i regjering og iverksetter sin nye skatteplan, skriver VG.
DN170130 Avisen spurte Ap-leder Jonas Gahr Støre i forrige uke hvordan partiets skatteøkning vil ramme pensjonister .
DN170130 Av landets 842.000 pensjonister er det 210.000 som ender opp med skatteøkning etter Aps skatteplan, ifølge SSB-tallene.
DN170130 210 000 pensjonister i alle inntektsgrupper får altså økt skatt med Aps skattepolitikk, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ). Én av fire ¶
DB170130 ¶ AP-LEDER : 210 000 norske pensjonister må årlig betale 1,3 milliarder kroner mer i skatt om Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet kommer i regjering og iverksetter sin nye skatteplan, skriver VG.
DB170130 Tallene viser at Aps nye skatteplan rammer pensjonister i alle inntektsgrupper, også blant dem som har under 150 000 kroner i årlig inntekt.
DB170130 Tall som SSB og Finansdepartementet har utarbeidet for avisa, sier at norske pensjonister må i snitt betale 1500 kroner mer i skatt per person.
DB170130 Avisa spurte Ap-leder Jonas Gahr Støre i forrige uke hvordan partiets skatteøkning vil ramme pensjonister .
DB170130 Av landets 842 000 pensjonister er det 210 000 som ender opp med skatteøkning etter Aps skatteplan, ifølge SSB-tallene.
DB170130 210 000 pensjonister i alle inntektsgrupper får altså økt skatt med Aps skattepolitikk, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AP170130 | Pensjonister må betale 1,3 milliarder med Aps skatteplan ¶ 210.000 norske pensjonister må årlig betale 1,3 milliarder kroner mer i skatt om Arbeiderpartiet kommer i regjering og iverksetter sin nye skatteplan, skriver VG.
AP170130 VG spurte Ap-leder Jonas Gahr Støre i forrige uke hvordan partiets skatteøkning vil ramme pensjonister .
AP170130 Tallene viser at Aps nye skatteplan rammer pensjonister i alle inntektsgrupper, også blant dem som har under 150.000 kroner i årlig inntekt.
AP170130 Tall som SSB og Finansdepartementet har utarbeidet for avisen, sier at norske pensjonister må i snitt betale 1.500 kroner mer i skatt pr. person.
AP170130 Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix ¶ | Pensjonister må betale 1,3 milliarder med Aps skatteplan ¶ 210.000 norske pensjonister må årlig betale 1,3 milliarder kroner mer i skatt om Arbeiderpartiet kommer i regjering og iverksetter sin nye skatteplan, skriver VG.
AP170130 Av landets 842.000 pensjonister er det 210.000 som ender opp med skatteøkning etter Aps skatteplan, ifølge SSB-tallene.
AP170130 210 000 pensjonister i alle inntektsgrupper får altså økt skatt med Aps skattepolitikk, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
DB170126 Nettopp det at fremtidens pensjonister ønsker å leve et innholdsrikt liv gjør egensparing nødvendig.
DB170126 Mange ønsker kanskje å selge huset og flytte inn i en moderne leilighet når de blir pensjonister .
DB170126 Det er også slik at mange av fremtidens pensjonister vil gå inn i pensjonisttilværelsen med gjeld.
BT170123 I årevis har Dagbladet satt Frp-leder Siv Jensen på forsiden i tide og utide, fordi desken vet at pensjonister i kassekøen da gjerne plukker med seg løssalgsavisen.
DB170121 I Stortingets spørretime onsdag koblet blant annet SV Jensens gullpensjon opp mot den reduserte kjøpekraften landets pensjonister har fått de to siste årene.
DB170121 - Og om Siv Jensen er så opptatt av at landets pensjonister skal ha ordentlige kår, kunne hun ha hindret at flertallet pensjonistene tapte kjøpekraft.
DB170121 - Jeg registrerer at SV gjør seg høy og mørk i denne saken, men det kommer fra samme parti som etter åtte år i regjering gang på gang stemte mot å gjøre noe med den den svært urimelige ordningen hvor staten avkorter hver pensjon for gifte og samboende pensjonister , sier finansministeren.
SA170120 Lista er lang, det kan være miljøaktivisten som tar ansvar, pensjonister som ønsker det lettstelt, pendlere som er lei av å bo på hotell eller hjemmearbeideren som ønsker å skille mellom arbeid og fritid, sier Sveindal.
BT170120 Lista er lang, det kan være miljøaktivisten som tar ansvar, pensjonister som ønsker det lettstelt, pendlere som er lei av å bo på hotell eller hjemmearbeideren som ønsker å skille mellom arbeid og fritid, sier Sveindal.
AP170120 Lista er lang, det kan være miljøaktivisten som tar ansvar, pensjonister som ønsker det lettstelt, pendlere som er lei av å bo på hotell eller hjemmearbeideren som ønsker å skille mellom arbeid og fritid, sier Sveindal.
AP170116 En liten gruppe pensjonister hadde møtt opp utenfor Værnes garnison i morgentimene mandag for å markere motstand mot at 300 amerikanske soldater skal ha base for øving på Værnes.
SA170113 Kanskje dere kan innføre en slæpp-ordning for pensjonister ?
FV170111 Men ser vi på hovedmålgruppen for bobiler, så er disse pensjonister med solid økonomi som i liten grad påvirkes av svingninger i økonomien, sier Geir Holm, generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund, i en pressemelding.
AP170111 Men ser vi på hovedmålgruppen for bobiler, så er disse pensjonister med solid økonomi som i liten grad påvirkes av svingninger i økonomien, sier Geir Holm, generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund, i en pressemelding.
DN170105 - Alle de smarte og velutdannede driver ikke med eiendom selv, men pusher det heller på pensjonister og andre.
BT161211 Det var for øvrig en som nylig sa at « dere blir jo på en måte pensjonister ».
AP161211 Det var for øvrig en som nylig sa at « dere blir jo på en måte pensjonister ».
VG161123 Men hvorfor er det de unge med barn som skal bruke tid på å pendle inn til byen og kanskje bli nødt til å jobbe deltid, mens enslige pensjonister som ikke jobber legger beslag på 250 kvadratmeter på Frogner ?
AA160831 Jeg har fått flere stamkunder, særlig pensjonister .
AA160822 Han har forsket på blant annet eldre og reisevaner, og sier at pensjonister på tur i både inn - og utland utgjør en stigende andel i markedet.
BT160707 Til 2040 stiger dette slik at det vil være mer enn én pensjonist per to yrkesaktive i nesten 10 prosent av kommunene - og i Vanylven og Loppa vil det være hele 7 pensjonister per 10 yrkesaktive.
SA160602 Bistå i arbeidet med å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, vanskeligstilte barn, pensjonister og andre.i ¶
AP160602 Det gjelder blant annet utfasing av et ekstra tillegg som er utbetalt til pensjonister .
AP160602 Bistå i arbeidet med å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, vanskeligstilte barn, pensjonister og andre.
AP160523 Det ble for øvrig gjort med amerikanske AARP Magazine, et magasin rettet mot pensjonister .
AP160501 Jenter og gutter, damer og menn, studenter og pensjonister og alt innimellom.
AP160424 Mer til gifte og samboende pensjonister .
AP160423 Eller Robert som ga alt, og sørget for at 650 samboende og gifte pensjonister får 8000 kroner mer i pensjon fra 1 september, sa hun og siktet til innsatsen fra justisminister Anders Anundsen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, barne- og likestillingsminister Solveig Horne, og innsatsen til tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.
AP160421 Eller enda bedre : skal vi be våre pensjonister å dø raskere slik at de ikke truer velferdsstaten ?
AP160417 Han anklager Den europeiske sentralbanken ( ESB ) for å ta renteinntektene fra sparere, pensjonister og vanlige folk.
AP160415 De er investorer, pensjonister og eiendomsforvaltere.
AP160415 De er pensjonister , eiendomsforvaltere og direktører : ¶
AP160414 Barna til dagens yrkesaktive vil ikke, skal ikke, makter ikke å bruke alle krefter på gi foreldrene 30 års ferie når de blir pensjonister .
AP160402 Nav, pensjonister , metadonklinikk og mer.
AP160331 Den årlige pensjonen fra folketrygden kan bli 12 prosent lavere enn for eldre årskull hvis nye pensjonister ikke står lengre i jobb.
AP160319 Lien sier også at i tillegg til lavere utbetalinger for de som har tatt ut pensjon fra 62 år, vil skillet i lønnsutvikling for arbeidstakere og pensjonister også øke.
AP160318 Det er helt åpenbart at lokalpolitikere fra alle partier ser at dette ikke går over, de ser at Kommune-Norge står overfor noen krevende utfordringer med færre yrkesaktive og flere pensjonister og flere med omsorgsbehov.
AP160314 Aldersmessig var det stor spredning på deltagerne under gudstjenesten, fra små barn i barnevogn til godt voksne pensjonister som deltok denne søndagen.
DA160303 - Men alle som kommer etter oss vil nyte godt av dette, for alle blir jo pensjonister etter hvert.
AP160218 Flere vil bli pensjonister og flere vil jobbe : ¶
AP160205 KrF i Rogaland vil gi asylsøkerne rabatt på bussbilletter på linje med studenter og pensjonister .
AP160205 - Vi bør se på muligheten for rabattordning, på lik linje med den studenter og pensjonister har.
AP160126 Sammen med pensjonister , studenter, sikkerhetsvakter og drosjesjåfører utgjør hun den store gruppen småsparere som plasserer pengene sine på børsen.
AP160109 Hvis ikke bor det bare pensjonister igjen her i fremtiden, sier ordfører Józef Grochowski.
AP160109 Hvis ikke bor det bare pensjonister igjen her i fremtiden, sier ordfører Józef Grochowski.
AP160106 I 2011 ble loven endret slik at pensjonen til stortingsrepresentantene ( og høyesterettsdommere ) ble regulert på samme måte som for andre pensjonister .
AP160106 Hagen mener han egentlig fører en kamp for alle pensjonister, siden alle pensjonister , gjennom pensjonsreformen, fikk et fratrekk på 0,75 prosent.
AP160106 Hagen mener han egentlig fører en kamp for alle pensjonister , siden alle pensjonister, gjennom pensjonsreformen, fikk et fratrekk på 0,75 prosent.
AP160103 Pensjonister er også gode kafegjester, sier fylkesordfører Solli.
AP160103> Pensjonister er også gode kafegjester, sier fylkesordfører Solli.
AP160103> target="avis" href= Pensjonister er også gode kafegjester, sier fylkesordfører Solli.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Pensjonister er også gode kafegjester, sier fylkesordfører Solli.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Pensjonister er også gode kafegjester, sier fylkesordfører Solli.