AP171208 Alle beholder retten til helsehjelp, pensjon og andre velferdsytelser.
VG171207 | Ny dragkamp om pensjon
VG171207 Privat avtalefestet pensjon ( AFP ), som evalueres torsdag, er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor.
VG171207 Evalueringen av Avtalefestet pensjon ( AFP ) i privat sektor ble lagt frem av NHO og LO torsdag.
VG171207 Det brygger opp til full strid mellom LO og NHO om pensjon i vårens lønnsoppgjør : - AFP er ikke bærekraftig i fremtiden, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.
VG171207 Den nye ordningen for Avtalefestet pensjon ( AFP ) i privat sektor ble inngått i 2008.
VG171207 De endelige svarene kommer ikke før til våren, hvor lønnsoppgjøret er forventet å bli meget vanskelig, nettopp fordi pensjon ligger midt på bordet.
VG171207 - Men levealdersjusteringen fra 2011 og bortfallet av kompensasjonstillegget, som nå fjernes, gjør at 62-åringer risikerer en pensjon ned mot 45 prosent.
DN171207 Torsdag ble evalueringsrapporten for afp ( avtalefestet pensjon ) lagt frem av NHO-leder Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i fellesskap.
DN171207 De som jobber i en av de rundt 10 000 bedriftene som har afp for sine ansatte får rundt én million kroner mer i pensjon i et livslangt perspektiv enn de som jobber i en bedrift som ikke tilbyr afp.
DN171207 - Jeg lever godt av min pensjon .
DN171207 - Jeg lever godt av min pensjon .
DA171207 Men selv om han hadde ventet med å ta ut pensjon fra folketrygden, ville han ikke fått mer igjen for å jobbe lenger.
DA171207 Likevel blir han trukket i pensjon .
DA171207 Grindahl får nå betalt mindre fordi han allerede før han fylte 67 år tok ut pensjon fra folketrygden ( se fakta ).
DA171207 Det gjør at han får 4.000 kroner mindre i pensjon hver måned.
DA171207 Denne justeringen betyr enkelt forklart at du får mindre i pensjon jo lenger du lever.
DA171207 - I praksis får vi mindre i pensjon jo lenger vi venter med å ta den ut, og dette er noe vi bør få presentert.
AP171207 Utbetaler pensjon = folketrygd pluss kr 20.400 i alder 62 - 65 år og 66 pst. av lønn i alder 65 - 67 år.
AP171207 Regler for inntekt ved siden av pensjon .
AP171207 Levealdersjusteringen innebærer at hvert kull får litt lavere pensjon , alt annet likt, fordi hvert kull er forventet på leve litt lenger.
AP171207 LO og NHO la torsdag frem en evalueringsrapporten om avtalefestet pensjon ( AFP ) i privat sektor.
AP171207 LO og NHO har evaluert avtalefestet pensjon ( AFP ).
AP171207 Kan jobbe så mye du vil ved siden av pensjon .
AP171207 Eller de kan fortsette å jobbe utover 62 år - uten å tape pensjon .
AP171207 Den som bytter mot slutten av karrièren, kan miste rundt én million kroner i pensjon
AP171207 - De som ønsker det, kan gå av ved 62 år med en verdig pensjon .
DN171206 Torsdag legges evalueringen av afp ( avtalefestet pensjon ) frem av NHO og LO-toppene, Kristin Skogen Lund og Hans-Christian Gabrielsen.
DN171206 Avtalefestet pensjon ( afp ) : ¶
DN171206 Tillegget gis livet ut og kan fritt kombineres med lønnsinntekt og pensjon fra folketrygden.
DN171206 Ordningen innebærer at avtalefestet pensjon kan tas ut i tillegg til alderspensjon i folketrygden fra 62 år.
DN171206 Ingen pallplass for norsk pensjon
DN171206 Halv pensjon er for dårlig ¶
DN171206 Det dreier seg blant annet om at man må være ansatt i en bedrift med tariffavtale når man går av med pensjon og at man må ha vært ansatt i en AFP-bedrift i sju av de siste ni årene for å få tilgang på ordningen.
DN171206 Den nye ordningen for Avtalefestet pensjon ( AFP ) i privat sektor holder folk i jobb lenger, slik hensikten var, konkluderer LO og NHO i en evalueringsrapport.
DB171206 ¶ SANNHETENS TIME : Mange er spente på konklusjonene, når NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen torsdag legger fram en evaluering om Avtalefestet pensjon ( AFP ).
DB171206 Torsdag legger toppene i NHO og LO fram konklusjonene fra et utvalg som har evaluert hvordan Avtalefestet pensjon ( AFP ) fungerer.
DB171206 Det tror ikke Moen, som jobber med pensjon i YS-forbundet Parat.
DB171206 - De aller fleste som har AFP kan ta ut pensjon tidlig, men gjør du det blir det veldig lave pensjonsutbetalinger, sier Andreas Moen til Dagbladet.
DA171206 NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen må bli enige om Avtalefestet pensjon ( AFP ) i løpet av våren.
DA171206 For å kvalifisere for AFP må du være ansatt i en bedrift med tariffavtale når du går av med pensjon .
DA171206 Da den nye ordningen for Avtalefestet pensjon ( AFP ) i privat sektor ble inngått i 2008, ble LO og NHO samtidig enige om å evaluere ordningen innen 2017.
DN171205 Ny konto kan gi 800 millioner i økt pensjon
DN171205 Lokker it-hoder til finans med pensjon
DN171205 LOs beregninger viser at arbeidstakere født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder, kun vil motta om lag 45 prosent av sin lønn i pensjon fra folketrygden og AFP.
DN171205 LO må ta sin del av ansvaret for at mange norske arbeidstakere ligger an til å få mindre enn forutsatt i pensjon , mener Stein Stugu i de facto.
DN171205 LO krever et fellesfinansiert og fellesstyrt pensjons- og trygdesystem som sikrer den enkelte arbeidstaker en inntektsdekning på minst to tredeler av sluttlønna i samlet pensjon ved 67 års alder.
DN171205 Ingen pallplass for norsk pensjon
DN171205 Ikke én krone til pensjon i 2018 ¶
DN171205 Halv pensjon er for dårlig ¶
DN171205 - Dette har ikke LO ansvar for, men innføringen av såkalte delingstall i stedet for forholdstall når pensjon fra folketrygden skal beregnes, har gjort pensjonskuttene enda hardere enn man kunne forutse i 2005.
AA171205 Da han gikk av med tidlig pensjon på grunn av nedskjæringer i oljebransjen, bestemte han seg for å bruke tiden sin på å hjelpe innvandrermenn ut i jobb.
DB171204 Ifølge Nord mister personer i enkeltmannsforetak alle retter som arbeidstaker, som rett til sykepenger eller pensjon .
DA171204 I januar går han av med pensjon , og da flytter han tilbake til Oslo og tilbake dit engasjementet og hjertet ligger.
DA171204 I januar går biskop Erling Pettersen av med pensjon , og flytter til Oslo.
VG171201 Det er ikke aktuelt å gå over til en ordning der norske toppidrettsutøvere får lønn - og pensjon - som folk flest, i motsetning til hva som er tilfelle i mange andre nasjoner, der for eksempel toppidrettsutøvere mottar lønn som ansatt i politiet eller militæret.
DB171201 Som 56-åring i 2014 gikk han av med pensjon som direktør for Forsvarets etterretningstjeneste i USA, en etat med 17 000 ansatte, skriver Politico.
DB171201 Som 56-åring i 2014 gikk han av med pensjon som direktør for Forsvarets etterretningstjeneste i USA, en etat med 17 000 ansatte, skriver Politico.
AP171130 Hvert år forsvinner byer og landsbyer fra russlandskartet, ungdommen har ingen fremtidsutsikter, de voksne har ikke arbeid, de gamle har ikke en pensjon de kan leve av.
AA171130 Helt fra start av har Trondheim vært landsledende blant musikk - og kulturskolene, en posisjon mange knytter til det gode arbeidet til Kåre Opdal som var rektor fra starten i 1973 frem til han gikk av med pensjon i 1994.
VG171129 I tillegg får han bankkonto, og det skal etableres to fond i Bobbitts navn - det ene skal sørge for at han får årlige lønnsutbetalinger, og det andre vil sikre at han får pensjon når den tid kommer.
SA171129 I tillegg får han bankkonto, og det skal etableres to fond i Bobbitts navn - det ene skal sørge for at han får årlige lønnsutbetalinger, og det andre vil sikre at han får pensjon når den tid kommer.
SA171129 Fallende aksjekurser kan blant annet ramme forbrukere som sparer til pensjon .
DB171129 I tillegg får han bankkonto, og det skal etableres to fond i Bobbitts navn - det ene skal sørge for at han får årlige lønnsutbetalinger, og det andre vil sikre at han får pensjon når den tid kommer.
SA171128 Eldar Sætre er ikke klar for pensjon
DN171128 Nye beregninger viser at enkelte arbeidstakergrupper står i fare for å motta godt under halvparten av sluttlønnen sin i pensjon .
DN171128 LOs krav er et fellesfinansiert og fellesstyrt pensjons- og trygdesystem som sikrer den enkelte arbeidstaker en inntektsdekning på minst to tredeler av sluttlønna i samlet pensjon ved 67 års alder.
DN171128 LOs beregninger viser at arbeidstakere født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder kun vil motta om lag 45 prosent av lønnen sin i pensjon fra folketrygden og AFP.
DN171128 Et annet pensjonsproblem som LO baler med, er knyttet til avtalefestet pensjon .
DN171128 - Vi vil ha et system som gjør at den enkelte får mer pensjon igjen for pengene, sier Følsvik.
DN171128 - Folk skal ha en pensjon de kan leve av.
DB171128 ¶ NESTLEDER : LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik vil ha bedre tilleggsordninger til folketrygden når gjelder pensjon .
DB171128 Nye beregninger viser at enkelte arbeidstakergrupper står i fare for å motta godt under halvparten av sluttlønna si i pensjon .
DB171128 LOs krav er et fellesfinansiert og fellesstyrt pensjons- og trygdesystem som sikrer den enkelte arbeidstaker en inntektsdekning på minst to tredeler av sluttlønna i samlet pensjon ved 67 års alder.
DB171128 LOs beregninger viser at arbeidstakere født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder kun vil motta om lag 45 prosent av lønna si i pensjon fra folketrygden og AFP.
DB171128 Et annet pensjonsproblem som LO baler med, er knyttet til avtalefestet pensjon .
DB171128 - Vi vil ha et system som gjør at den enkelte får mer pensjon igjen for pengene, sier Følsvik.
DB171128 - Folk skal ha en pensjon de kan leve av.
BT171128 TILLEGGSORDNING : LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik vil ha bedre tilleggsordninger til folketrygden når gjelder pensjon .
BT171128 Nye beregninger viser at enkelte arbeidstakergrupper står i fare for å motta godt under halvparten av sluttlønnen sin i pensjon .
BT171128 LOs krav er et fellesfinansiert og fellesstyrt pensjons- og trygdesystem som sikrer den enkelte arbeidstaker en inntektsdekning på minst to tredeler av sluttlønna i samlet pensjon ved 67 års alder.
BT171128 LOs beregninger viser at arbeidstakere født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder kun vil motta om lag 45 prosent av lønnen sin i pensjon fra folketrygden og AFP.
BT171128 Her krever LO at det kommer på plass bedre tilleggsordninger, blant annet for å sikre arbeidstakere som er for utslitt til å jobbe, muligheten til å gå av tidlig med en bedre pensjon enn hva folketrygden alene legger opp til.
BT171128 Fakta : Pensjon
BT171128 Et annet pensjonsproblem som LO baler med, er knyttet til avtalefestet pensjon .
BT171128 Det ene er knyttet til avtalefestet pensjon .
BT171128 - Vi vil ha et system som gjør at den enkelte får mer pensjon igjen for pengene, sier Følsvik.
BT171128 - Folk skal ha en pensjon de kan leve av.
AP171128 I tillegg får han bankkonto, og det skal etableres to fond i Bobbitts navn - det ene skal sørge for at han får årlige lønnsutbetalinger, og det andre vil sikre at han får pensjon når den tid kommer.
DB171126 Ordningen er kostnadsberegnet til 7,2 millioner kroner i året, der 5,2 millioner går til lønn og 2 millioner er knyttet til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon .
AP171126 Dette ble satt på spissen da Erling Holmøy, den fremste eksperten på de langsiktige, empiriske fremskrivninger av pensjon , demografi og innvandring, ble flyttet.
DN171124 Hva er det første du gyver løs på mandag morgen ? - Pensjon .
DB171124 83-åringen gikk som kjent av med pensjon i 2015, og har vært mindre synlig i offentlig sammenheng de siste åra.
VG171123 En politibetjent kan gå av med avtalefestet pensjon ( AFP ) ved fylte 57 år, og har pensjonsalder av ved fylte 60 år.
DN171123 De neste årene vil mange oljeingeniører gå av med pensjon , og de må langt på vei erstattes selv om petroleumsaktiviteten i Norge skulle falle, sier forfatteren.
DB171123 Den er han ikke med på i 2017, som følge av både pensjon og demens.
DB171123 83-åringen gikk som kjent av med pensjon i 2015, og har vært mindre synlig i offentlig sammenheng de siste åra.
BT171122 Unge offentlig ansatte kan se langt etter 66 prosent pensjon .
DN171121 | Feil om pensjon
DN171120 - Det ser ut til at de ansatte vil få alle sine krav knyttet til lønn, feriepenger og pensjon dekket.
DN171120 - Det ser ut til at de ansatte vil få alle sine krav knyttet til lønn, feriepenger og pensjon dekket.
DB171120 Jeg hadde lovet meg selv at vi skulle få orden på dette før jeg gikk av med pensjon , men det kommer ikke til å skje, sa hun.
VG171119 Reformene den polske regjeringen prøvde å innføre ville ført til at de nåværende høyesterettsdommerne skulle gått tidlig ut i pensjon og bli erstattet av midlertidige dommere utnevnt av øverste politiske ledelse.
DN171119 - Forbrukere forventes å ta stadig mer ansvar for pensjon og hvordan egne sparepenger skal plasseres.
DB171119 Det er eiendommelig at familiene med flest barn, ofte også sitter igjen med minst pensjon .
DA171119 - Forbrukere forventes å ta stadig mer ansvar for pensjon og hvordan egne sparepenger skal plasseres.
AP171119 Kan ikke fortsette å jobbe fullt ved siden av pensjon, får fradrag i pensjon dersom overstiger et gitt beløp.
AP171119 Kan ikke fortsette å jobbe fullt ved siden av pensjon , får fradrag i pensjon dersom overstiger et gitt beløp.
AP171119 Eldre arbeidstagere kan være « den nye oljen », ifølge statsminister Erna Solberg, som ikke vil endre ordningen med avtalefestet pensjon fra 62 år.
AP171119 AFP ( avtalefestet pensjon ) er en pensjonsordning som er nedfelt i tariffavtale.
AP171119 Kan ikke fortsette å jobbe fullt ved siden av pensjon, får fradrag i pensjon dersom overstiger et gitt beløp.
AP171119 Kan ikke fortsette å jobbe fullt ved siden av pensjon , får fradrag i pensjon dersom overstiger et gitt beløp.
AP171119 Eldre arbeidstagere kan være « den nye oljen », ifølge statsminister Erna Solberg, som ikke vil endre ordningen med avtalefestet pensjon fra 62 år.
AP171119 AFP ( avtalefestet pensjon ) er en pensjonsordning som er nedfelt i tariffavtale.
VG171118 Jeg har betalt mine skatter og til min pensjon siden jeg begynte å jobbe som maskinoperatør i New York som 16-åring.
DB171118 De første dagene var det helt stille fra Mugabe, og det ble blant annet spekulert i om Mugabe er tvunget til å signere en avtale om pensjon .
DB171118 De første dagene var det helt stille fra Mugabe, og det er blant annet spekulert i om Mugabe er tvunget til å signere en avtale om pensjon .
DA171117 - De som kalte kvinner « søte lille du », har i stor grad gått av med pensjon .
DB171116 ( Dagbladet ) : Ifølge en anonym kilde Expressen har snakket med, har Zimbabwes president Robert Mugabe signert en avtale der han påtvinges pensjon .
VG171115 | Satser arv og pensjon på bok om søkkrik skipsreder som mistet alt ¶
VG171115 Børre Haugstad ( 67 ) har satset sin egen arv og pensjon på å skrive boken om Sagen.
DB171115 ¶ FORSKJELLER : I privat sektor lønner det seg å stå lenge i jobb, og man kan både jobbe og samtidig ta ut full pensjon .
DB171115 Siden bare halv pensjon tas ut fra Statens Pensjonskasse, sparer dermed pensjonskassa 50 prosent av pensjonsutbetaling gjennom tre år, noe som representerer en besparelse på rundt en kvart million kroner ( avhengig av sluttlønn ).
DB171115 Selvsagt mottar også de som står i jobb lenger enn til fylte 67 år lønn, og dermed tjener de mer i de ekstra årene enn ved å gå av tidligere med full pensjon .
DB171115 Om det er tatt ut full pensjon fra folketrygden eller ikke, må selvsagt være totalt uvedkommende i slike tilfeller.
DB171115 Må jeg egentlig spare til pensjon selv ?
DB171115 Ikke bare lønner det seg å stå lenge i jobb, dessuten er systemet slik at man både kan jobbe og samtidig ta ut full pensjon .
DB171115 Her følger ett eksempel, av svært mange tilsvarende : En arbeidstaker i offentlig stilling, og med full opptjening både i folketrygden og i pensjonskassa, vil vente med å gå av med pensjon til etter å ha fylt 70 år.
DB171115 For ved å gå av med full pensjon ved fylte 67 år, ville vedkommende uansett ha fått utbetalt andelen fra folketrygden.
DB171115 Dess lenger i jobb, dess høyere pensjon .
DB171115 Da utbetaler ikke pensjonskassa noe i den perioden - noe som selvsagt bør gi økt pensjon .
DB171114 Den tidligere mellomlederen hadde en grunnlønn på 511 909 kroner i året, og krever tre årslønner i erstatning, i tillegg til tapt pensjon og feriepenger.
AP171114 fakturerte time etter at faste utgifter som husleie, pensjon etc. er dekket.
DA171113 Den gir et beløp til eldre arbeidstakere som mister jobben i en alder der man har vanskelig for å få ny jobb, men ikke er gamle nok til å få pensjon .
DA171113 Da får du med deg dette for å områ deg før du eventuelt søker ny jobb eller mens du venter på å gå av med pensjon .
AP171113 Lars Oftedal Broch var dommer i Høyesterett fra 1996 til han gikk av med pensjon i 2008.
VG171112 Hvem vil da forsikre seg om at han får sin pensjon , og at han ikke er i noen sikkerhetsmessig risiko ? spør Andrej Kolesnikov.
DB171112 Ifølge Business Insider får de rundt 180 000 dollar - rundt 1,3 millioner kroner i årlig pensjon .
VG171109 | LO : Skal kjempe for at alle får pensjon
VG171109 Vi vil ta opp kampen for at de også får pensjon av pengene de tjener.
VG171109 VG skrev lørdag at finansminister Siv Jensen ( Frp ) har laget et utkast til høringsuttalelse hvor hun foreslår at nesten 1,8 millioner arbeidstagere i landets private bedrifter skal få en egen pensjonskonto og at regelen om at du må være ansatt i 12 måneder for å få pensjon , fjernes.
VG171109 Men LO vil gå på barrikadene og kjempe for at både de unge og de lavtlønte skal få pensjon fra første krone.
VG171109 LO har ment at alle under 20 år og med stillinger under 20 prosent også bør være sikret pensjon og det vil vi jobbe for, sier hun og legger til : ¶
VG171109 I Jensens høringsutkast får heller ikke disse gruppene pensjon av sine inntekter fremtiden.
VG171109 Hovedtypene er ytelses- eller innskuddsbasert pensjon , hvor ansatte får med seg et pensjonskapitalbevis når de slutter.
VG171109 Hovedregel er at det settes av to prosent av inntekten til pensjon , men lokalt har nivået enkelte steder blitt juster i lønnsforhandlinger, eksempelvis til tre prosent.
VG171109 Får ikke LO gjennomslag i høringsprosessen, vil de trolig kjempe kampen i lønnsoppgjøret : I februar skal LOs representantskap formulere kravene til vårens lønnsoppgjør, og pensjon ligger an til å bli et sentralt tema.
VG171109 - Vi ønsker et pensjonssystem som er smartere, der pensjonsopptjening blir samlet fra ulike arbeidsforhold og der det blir enklere for den enkelte å få oversikt over sin fremtidige pensjon .
VG171109 nestleder, Peggy Hessen Følsvik, sier de vil kjempe for at ungdom, lavtlønte og folk i brøkstillinger skal få pensjon som alle andre.
VG171109 nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO sier det spesielt er mange kvinner som rammes, hvis lavtlønte og folk i mindre brøkstillinger ikke får pensjon for pengene de tjener.
AP171109 Pengesløsingen til de eldre har holdt på så lenge at vi unge antageligvis ikke vil få en god pensjon , vi vil måtte jobbe lenger og vi må kutte i noen av de velferdstjenestene vi tar for gitt i dag.
AP171109 Smilende ved siden av ekteparet under symposiet som ble arrangert til Normans ære da han gikk av med pensjon i fjor, satt Eilertsen.
VG171108 Pensjonsutbetaling ¶ 6500 dollar er den gjennomsnittlige dollarsummen innbyggere i Beattyville får i årlig pensjon .
AA171108 De ansatte har ytelsesbasert pensjon , nedfelt i tariffavtalen.
VG171107 Organisasjonene insisterte på å videreføre brutto-prinsippet for offentlig tjenestepensjon - at ordningene garanterer en samlet pensjon inklusive folketrygden på 66 prosent av sluttlønna - og de insisterte på å beholde AFP-ordningen som en tidligpensjonsordning med svake insentiver til å stå i jobb frem til fylte 67 år.
VG171107 Mens den gamle AFP-ordningen innebar en kraftig subsidiering av tidligpensjonering, får man i det nye systemet i folketrygden og den nye AFP-ordningen i privat sektor mer i årlig pensjon hvis man står lenge i jobb.
VG171107 Det kan fort bli snakk om et samlet tap av pensjon på om lag én million kroner.
VG171107 De som velger å pensjonere seg tidlig må betale for det selv gjennom å akseptere lavere ytelser livet ut, og de som utsetter avgangen fra arbeidslivet og uttaket av pensjon får beholde hele gevinsten selv.
VG171106 Nå går Venstre til forhandlinger med Høyre, Frp og KrF om statsbudsjettet med forslag om å halvere det statlige tilskuddet til avtalefestet pensjon for de mellom 62 og 67 år.
VG171105 Kristin Diserud Mildal, direktør for pensjon og forsikring i NHO, sier følgende til VG.
VG171105 Kirsten ( 82 ) fikk 200.000 for lite i pensjon : Nektes etterbetaling ¶
VG171105 Hovedtypene er ytelses- eller innskuddsbasert pensjon , hvor ansatte får med seg et pensjonskapitalbevis når de slutter.
VG171105 Hovedregel er at det settes av to prosent av inntekten til pensjon , men lokalt har nivået enkelte steder blitt juster i lønnsforhandlinger, eksempelvis til tre prosent.
VG171105 Forslagene går ut på at du automatisk skal få videreført pensjonskapitalen din til en konto som blir med deg hver gang du bytter jobb, og at dagens regel om at du må være ansatt i 12 måneder for å få pensjon fjernes.
VG171105 En privat pensjonskonto som arbeidsgiverne skal sette inn pensjon på uavhengig av hvor du jobber, vil over tid bidra til at de private pensjonsoppsparingene vil bli bedre, sier han.
VG171105 Arbeidstagere under 20 år, og arbeidstagere med 20 prosent stilling eller mindre, får ikke tjent opp pensjon i det hele tatt.
DB171105 - Hvis en polakk har bodd og arbeidet mange år i Norge, er det like selvsagt at han kan ta med seg pensjonen sin ut av landet som at Erlend Wiborg kan flytte til Spania med sin pensjon når den dagen kommer, sier Gabrielsen.
VG171104 Arbeidstagere under 20 år, og arbeidstagere med 20 prosent stilling eller mindre, får ikke tjent opp pensjon i det hele tatt.
VG171104 | Finans-Siv : Dette kan bli den nye pensjonen til 1,8 millioner nordmenn ¶ 1,8 millioner arbeidstagere i privat sektor får nye pensjonsregler : Regjeringen foreslår at du skal få styre din egen pensjonskonto, og at dagens regel om at du må være ansatt i 12 måneder for å få pensjon , fjernes.
VG171104 Pensjonskonferansen 2017 : Slik blir fremtidens pensjon
VG171104 I tillegg ligger Avtalefestet pensjon ( AFP ) og vaker som en potensiell bombe i sivet.
VG171104 Hovedtypene er ytelses- eller innskuddsbasert pensjon , hvor ansatte får med seg et pensjonskapitalbevis når de slutter.
VG171104 Hovedregel er at det settes av to prosent av inntekten til pensjon , men lokalt har nivået enkelte steder blitt juster i lønnsforhandlinger, eksempelvis til tre prosent.
VG171104 Finansdepartementet foreslår at arbeidstager dekker kostnadene av pensjon som er opptjent i tidligere jobber, mens arbeidsgiver dekker kostnadene av det du opptjener i det nåværende arbeidsforholdet.
SA171104 | Regjeringen foreslår at man kan tjene opp pensjon også i korte arbeidsforhold ¶
SA171104 Regjeringen foreslår å fjerne dagens regel om at man må være ansatt et sted i tolv måneder for å få pensjon .
AP171104 Etter dette går mange inn i en ny karrière, med pensjon ved siden av lønn.
SA171103 | Regjeringen foreslår at man kan tjene opp pensjon også i korte arbeidsforhold ¶
SA171103 Regjeringen foreslår å fjerne dagens regel om at man må være ansatt et sted i tolv måneder for å få pensjon .
SA171102 Blant annet gikk Felins lærer-mamma av med pensjon for å gjøre lekser med barna.
AP171101 « Folk i 30-40-årene får dermed en betydelig lavere pensjon enn dagens pensjonister.
AP171101 Selv uten private ordninger kan de komme til å få like mye i pensjon som de i dag har i lønn.
AP171101 Nei, de får langt høyere pensjon enn dagens pensjonister - de yngste kanskje dobbelt så mye.
AP171101 Nei, de får langt høyere pensjon - de yngste kanskje dobbelt så mye.
AP171101 Mange unge frykter at de får lav pensjon .
AP171101 Det er rett og slett ikke sant at dagens 30 - 40 åringer kan se frem til lavere pensjon enn dagens pensjonister, regnet i inflasjonsjusterte kroner.
AP171101 Det er rett og slett ikke sant at dagens 30 - 40 åringer får lavere pensjon enn dagens pensjonister.
DN171031 Foto : Nicklas Knudsen Konserndirektør for pensjon og sparing i DNB Bengt Olav Lund har tro på IPS, men understreker at det ikke passer for alle.
DN171031 | Konkurranse om pensjon
AP171031 Unge folk synes ofte ordet pensjon lyder som et stort gjesp.
AP171031 Mange har spørsmål om pensjon og ikke minst lurer mange på effekten av pensjonsreformen.
AP171031 Den nye ordningen skal gjøre det mer attraktivt for nordmenn å spare til sin egen pensjon .
AP171031 Ledelsen lovet å skaffe nye ansatte, men noen av dem som var ønsket, fikk ikke tilbud eller gikk av med pensjon .
AP171031 Men vi bør, som Karl Marx gjorde, snarest se på kapital som en innsatsfaktor for å nå nasjonale mål det er bred enighet om ; sysselsetting, helse, pensjon , infrastruktur osv.
BT171030 Min fars generasjon startet yrkeskarrieren omtrent ved begynnelsen av det norske oljeeventyret, og de gikk ut i pensjon omtrent i samme øyeblikk som det raknet.
NL171029 Hva skjer med de arbeidskraftintensive tjenestene, vanligvis ivaretatt av kvinner, når lønn og pensjon blir satt under press for at private eiere skal ha overskudd ? skriver Tove Karoline Knutsen.
NL171029 Hva skjer med de arbeidskraftintensive tjenestene, vanligvis ivaretatt av kvinner, når lønn og pensjon blir satt under press for at private eiere skal ha overskudd ?
VG171027 Da hadde Brendes etterlønn og pensjon fra World Economic Forum tatt slutt.
SA171027 Lønn ( inkludert frynsegoder som firmabil, telefon, etc ) i ¶ Pensjon i ¶
BT171027 Lønn ( inkludert frynsegoder som firmabil, telefon, etc ) ¶ Pensjon
AP171027 Lønn ( inkludert frynsegoder som firmabil, telefon, etc ) ¶ Pensjon
VG171026 - Vi har noen som nettopp har gått av med pensjon , som er midt i 60-årene og fortsatt fungerer godt.
NL171026 Å ha tjenestegjort i felttoget var dermed ikke nok til å fortjene pensjon .
DN171026 Da ga styret han bedre lønn og pensjon .
SA171025 - Salget er fremtidsrettet og industrielt riktig, gitt utviklingen innen pensjon og kapitalforvaltning.
DN171025 - Dette er et offensivt grep for økt vekst innen sparing og pensjon , som i økende grad blir til ett marked fremover, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.
DN171025 Store forpliktelser på fremtidig pensjon tynget balansen kraftig, og aksjen lå og vaket rundt 30 kroner på Oslo Børs.
DA171025 Sparing og pensjon er Storebrands kjernevirksomhet.
DA171025 - Dette er et offensivt grep for økt vekst innen sparing og pensjon , som i økende grad blir til ett marked fremover, sier Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad i en børsmelding onsdag. 1,6 milliarder ¶
AP171025 - Salget er fremtidsrettet og industrielt riktig, gitt utviklingen innen pensjon og kapitalforvaltning.
AP171025 Fast ansettelse innebærer også bedre opptjening av rettigheter til sykepenger og pensjon , foruten at de kan slippe arbeidsgiveransvar, etableringskostnader og andre administrasjonsutgifter.
DN171023 | Ingen pallplass for norsk pensjon
VG171020 Oddvar Stenstrøm var med i kanalen helt fra den spede begynnelse, og han var på plass, selv om han gikk av med pensjon i 2013.
DA171020 Sætre vil gå av med pensjon senest når han fyller 67 år, men beholder retten til å gå av tidligere. | - Hvis du bruker vett, er det ikke vanskelig med elsykkel ¶
DA171020 Konsernsjef Eldar Sætre i Statoil vil ikke benytte seg av retten til å gå av med pensjon ved fylte 62 år, opplyser selskapet.
AP171019 Usikre jobber og frykt for fremtiden - for ikke å kunne klare seg på en mager pensjon .
AP171019 Mange som har arbeidet hele livet, vil likevel ikke ha opptjent en pensjon de kan leve av.
AP171019 Innbyggerne i de østlige delstatene har mye lavere inntekt og pensjon enn i vest.
AP171019 Ekstra pensjon utover den statlige og lovpålagte er det få som har, bedriftspensjonsordninger er ikke obligatoriske og de færreste har råd til egen pensjonssparing.
AP171019 Dette medfører en pensjon det ikke går an å leve av - aldersarmod er allerede et reelt problem i øst.
AP171019 Det folk krever, er fast jobb, bedre lønn og høyere pensjon .
VG171018 Faren har også krav på noe pensjon .
DA171017 april 2018, etter at Frode Nilsen går av med pensjon 31. mars 2018, opplyser selskapet i en pressemelding.
DA171017 Musikksjefen trakk seg, og fagforeningene ved Operaen protesterte både mot Miskimmons personalpolitikk, og mot kulturdepartementets forslag om å erstatte pensjon med engangsutbetaling.
DA171017 | Krever ny pensjon
DA171017 Tariffesting av pensjon
DN171016 Dekningen av diettutgifter går ikke inn i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjon .
AP171016 Dekningen av diettutgifter går ikke inn i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjon .
DN171015 Så derfor : nye IPS er skal gjøre det mer attraktivt å spare til pensjon .
DN171015 Nye IPS er skal gjøre det mer attraktivt å spare til pensjon .
DN171015 Med så lav kunnskap om IPS frykter DNBs direktør for sparing og pensjon, Bengt Olav Lund, at mange kan gå glipp av det han beskriver som en gunstig måte å spare til pensjon på. 20 prosent av de spurte i undersøkelsen Respons Analyse har gjort for DNB, svarer at de sparer til pensjon.
DN171015 Med så lav kunnskap om IPS frykter DNBs direktør for sparing og pensjon , Bengt Olav Lund, at mange kan gå glipp av det han beskriver som en gunstig måte å spare til pensjon på. 20 prosent av de spurte i undersøkelsen Respons Analyse har gjort for DNB, svarer at de sparer til pensjon.
DN171015 20 prosent av de spurte i undersøkelsen Respons Analyse har gjort for DNB, svarer at de sparer til pensjon .
DB171015 Selskapet, som forvaltet oppspart pensjon , havnet i 2016 i en liknende situasjon da de ga kundene sine lovnader om gode pensjonsavtaler mens rentene fortsatt var høye.
DB171015 Forsikringsselskapene er sårbare fordi blant annet pensjonsselskap rundt om i verden har lovet millioner av mennesker en god pensjon .
DB171015 - Hvis du skal du sikre din pensjon , så er du tvunget til å ta ubehagelige mengder med risiko i aksjemarkedet, eiendom og på bankkontoen.
DB171015 Så derfor : Nye IPS er skal gjøre det mer attraktivt å spare til pensjon .
DB171015 Med så lav kunnskap om IPS frykter DNBs direktør for sparing og pensjon, Bengt Olav Lund, at mange kan gå glipp av det han beskriver som en gunstig måte å spare til pensjon på. 20 prosent av de spurte i undersøkelsen Respons Analyse har gjort for DNB, svarer at de sparer til pensjon.
DB171015 Med så lav kunnskap om IPS frykter DNBs direktør for sparing og pensjon , Bengt Olav Lund, at mange kan gå glipp av det han beskriver som en gunstig måte å spare til pensjon på. 20 prosent av de spurte i undersøkelsen Respons Analyse har gjort for DNB, svarer at de sparer til pensjon.
DB171015 IPS-ordningen er blitt markedsført som « skattegunstig », men et par viktige momenter bør du få med deg før du løper til nærmeste bank med sparepengene dine : Skattefordelen du får underveis i sparingen, skal betales tilbake, og pengene som settes av, er låst og øremerket til pensjon .
DB171015 Finansminister Siv Jensens ( Frp ) mål med IPS-ordningen er å legge til rette for økt privat sparing til pensjon .
DB171015 Faktisk økte andelen som sparer til pensjon med 5 prosent fra i fjor.
DB171015 - Tallene våre viser at flere sparer til pensjon enn tidligere.
DB171015 20 prosent av de spurte i undersøkelsen Respons Analyse har gjort for DNB, svarer at de sparer til pensjon .
AA171015 Avisen har gått gjennom de ulike departementenes egne forslag til statsbudsjett og funnet fram lønn, bonuser, godtgjørelser og pensjon til alle lederne.
AP171013 Om fem år står vi i fare for at mange av dem har trappet ned eller gått av med pensjon , sier hun.
DN171011 Pensjon
AP171011 De skal ha sin pensjon og få en trygg og verdig alderdom.
AP171009 Hvis vi ser det å sette av penger til pensjon i sammenheng med fremtidige lønnsøkninger, kan vi se større vilje til å spare, sier Tungodden ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.
AP171009 - Ett eksempel er at vi legger altfor mye vekt på dagen i dag og det kortsiktige, i stedet for å ha et mer bevisst forhold til å sette av penger til andre ting i fremtiden, for eksempel pensjon .
AP171009 - Det har vært en kjempekvalitet ved det norske samfunnet at vi har stått sammen på tvers av blokkene i de store sakene som skatt, pensjon , innvandring og asyl, utenriks- og sikkerhetspolitikk for å nevne noen områder.
AA171009 Hvis vi ser det å sette av penger til pensjon i sammenheng med fremtidige lønnsøkninger, kan vi se større vilje til å spare, sier Tungodden ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.
AA171009 - Ett eksempel er at vi legger altfor mye vekt på dagen i dag og det kortsiktige, i stedet for å ha et mer bevisst forhold til å sette av penger til andre ting i fremtiden, for eksempel pensjon .
AA171009 Og tilskudd til pensjon i private barnehager må justeres slik at andelen er i samsvar med de faktiske pensjonsutgiftene.
AA171007 - La Putin høre oss og la ham få gå av med velfortjent pensjon , sa Navalnyj. ( ©NTB ) ¶
DN171006 I 2016 gikk han av med pensjon som generalløytnant og sjef for Den norske militærmisjonen i Brussel ( Nato ).
AA171006 Han gikk av med pensjon som generalløytnant og sjef for Den norske militærmisjonen i Brussel ( NATO ).
NL171005 I små kommuner vil det være flere som mottar pensjon eller trygd enn personer i arbeid.
SA171003 Han tjener rundt det samme som Kvalevåg, og beholder også sin lønn frem til han går av med pensjon om seks måneder.
DB171003 Når man er klar over at statens samlede forpliktelser til pensjon ifølge Finansdepartementet overstiger verdien av statens pensjonsfond utland og folketrygdfondet til sammen med over 1000 milliarder kroner, skulle man tro denne ubalansen var av en slik art at den ble debattert i stort alvor av f.eks.
DA171003 Tidligere kultursjef i Stavanger kommune Rolf Norås gikk nylig av med pensjon .
BT171003 Han tjener rundt det samme som Kvalevåg, og beholder også sin lønn frem til han går av med pensjon om seks måneder.
AP171003 Han tjener rundt det samme som Kvalevåg, og beholder også sin lønn frem til han går av med pensjon om seks måneder.
AA171003 Også flere eldre, pensjon , sykehus og kommuneøkonomi vil være kostnadsbringende.
AA171003 Han tjener rundt det samme som Kvalevåg, og beholder også sin lønn frem til han går av med pensjon om seks måneder.
VG171002 Hvis norske toppidrettsutøvere var blitt lønnet av staten, på lik linje med kulturarbeidere, ville de - i motsetning til under nåværende stipendordning - tjent til pensjon i løpet av karrieren.
DB171001 Han lever på pensjon .
AP170930 Pensjon .
AP170930 Gratulerer med ny jobb - Har du tenkt på pensjon ?
AP170924 Offentlige pensjoner justeres med økende levealder, og den nye reguleringen av pensjon gjelder også offentlige ansatte.
DN170923 - Folk flest har allerede nok med sine daglige utgifter, og klarer ikke å spare ekstra til pensjon , mens de som allerede har god økonomi, vil kunne benytte seg av denne ordningen, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.
AA170923 - Folk flest har allerede nok med sine daglige utgifter, og klarer ikke å spare ekstra til pensjon , mens de som allerede har god økonomi, vil kunne benytte seg av denne ordningen, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet. ( ©NTB ) ¶
NL170922 Byrådet ønsket den gang, og bekrefter i avisen i dag at de fortsatt ønsker å avvikle en profesjonell og seriøs renholdsbedrift fordi det er penger å spare på de ansattes lønninger og pensjon .
DB170922 ¶ SKAL SIKRE ALDERDOMMEN : Fra 1.november kan du få skattefradrag på sparing til pensjon .
DB170921 Matt LeBlanc ( 50 ) avslører at han vil gå av med pensjon
DB170920 - Du kan si at jeg med en amerikansk eller engelsk regiavtale, ville « Halvbroren », « Kampen om tungtvannet » og « Nobel » sikret min pensjon , sier han uten å tallfeste et beløp.
DN170919 Gabler leverer tjenester innenfor pensjon , investering og forsikring.
DB170917 - Vår strategi inn mot valget er basert på prioriteringene fra kongressen og den store medlemsundersøkelsen som viser at medlemmene er mest opptatt av arbeid, trygghet i jobb, sykelønn, pensjon .
VG170916 Trygghet for arbeid, et sikkerhetsnett når noe gikk galt, et godt helsevesen, skole for barna, og pensjon i alderdommen.
DN170915 Han sluttet da han gikk av med pensjon sommeren 2008.
NL170914 I omsorgstjenestene går ca 80 prosent av kostnadene til lønn, pensjon og god bemanning, resten er faste utgifter.
NL170914 Det betyr lavere bemanning, mer bruk av ufaglærte, lavere lønn og dårligere pensjon for de ansatte.
DN170914 Ida Børresen fyller 68 år i 2018 og vil gå ut i pensjon fra 1. mai 2018, bekrefter Stortinget ifølge Aftenposten.
DA170914 Han påpeker at Kreftforeningen har tilbudt samme arbeidsvilkår, lønn, arbeidstid og pensjon som sykepleierne hadde under den forrige tariffavtalen, og at de ikke mister den lovregulerte streikeretten.
AP170914 - Mange eldre kvinner har fortalt til meg at de får bare 600 euro i pensjon i måneden, til tross for at de har jobbet i 40 år, sier Türpitz.
AP170914 - Mange eldre kvinner har fortalt til meg at de får bare 600 euro i pensjon i måneden, til tross for at de har jobbet i 40 år, sier Türpitz.
AA170914 Han påpeker at Kreftforeningen har tilbudt samme arbeidsvilkår, lønn, arbeidstid og pensjon som sykepleierne hadde under den forrige tariffavtalen, og at de ikke mister den lovregulerte streikeretten.
DB170913 Reelt behov finner vi eksempelvis innen pensjon , offentlige utgifter og organisering. 4.
AP170913 Ida Børresen fyller 68 år i 2018 og vil gå ut i pensjon fra 1. mai 2018.
DN170911 Det vil blant annet innebære store utgifter til pensjon som de ikke vil nyte godt av, så vi tilbyr en bedre avtale hvis de velger å stå utenfor fagforeningen, sier han.
DB170911 Det vil blant annet innebære store utgifter til pensjon som de ikke vil nyte godt av, så vi tilbyr en bedre avtale hvis de velger å stå utenfor fagforeningen, sier han.
VG170910 Statens pensjonsutgifter er blitt større etter at man ga gifte og samboende pensjonister mer i pensjon , samtidig som nordmenn lever lenger og blir dyrere over tid.
DN170909 Uavhengig pensjonsekspert Alexandra Plahte i Gabler, Steenberg & Plahte bekrefter at forslaget om å tette nevnte " pensjonshull " vil gi mange - særlig lavtlønte - høyere pensjon , gitt at reglene faktisk hadde blitt endret.
DN170909 Statsminister Erna Solberg ( H ) kutter skatt, partileder Jonas Gahr Støre ( Ap ) øker pensjon og partileder Audun Lysbakken ( SV ) øker skatt.
DN170909 Slik skal de lavtlønte få bedre pensjon ¶ Pensjon fra første krone ( I dag starter pensjonsopptjeningen først ved lønn på cirka 94 000 kr ) ¶
DN170909 Slik skal de lavtlønte få bedre pensjon
DN170909 Skatt, pensjon , bolig, barnefamilier.
DN170909 Milliarder til pensjon
DN170909 I folketrygden tjenes pensjon opp fra første krone, første dag og uansett alder.
DN170909 I alle fall hvis Arbeiderpartiet får gjennomført forslagene partiet har på pensjon .
DN170909 I Arbeiderpartiets program for de neste fire årene, har partiet nærmest tatt en blåkopi av forslagene LO har fremmet tidligere i år for endring av pensjon gjennom arbeidsgiver.
DN170909 Endringene i tjenestepensjon må gjøres i samarbeid med partene i arbeidslivet, men vi er tydelig på at vi vil ha mindre forskjeller i opptjening av pensjon , sier Christoffersen.
DN170909 Arbeiderpartiets Lise Christoffersen sier de har satset på fire hovedsaker i valgkampen og at pensjon ikke er en av dem.
DN170909 - Alle endringer i pensjon omfatter store beløp.
VG170908 - Vi krever bare 3,5 prosent lønnsøkning, og hverken mer i pensjon eller å jobbe mindre.
NL170908 Ingen har mistet jobb eller pensjon
DB170907 83-åringen gikk som kjent av med pensjon i 2015, og har vært mindre synlig i offentlig sammenheng de siste åra.
DB170906 83-åringen gikk som kjent av med pensjon i 2015, og har vært mindre synlig i offentlig sammenheng de siste åra.
AP170906 - Nå er det ofte folk med mer hverdagslige forhold som søker frivillig retting, for eksempel at de får pensjon fra Storbritannia eller eier en ferieleilighet i Spania, sier han.
VG170905 I statsbudsjettet vår foreslo Löfven-regjeringen å sette ned skatten for 1,4 millioner pensjonister for å utjevne skattenivået mellom lønn og pensjon igjen.
VG170905 - Pensjon er etter vår mening utsatt lønn, og vår regjering ønsker over tid å fjerne denne forskjellen, legger han til.
VG170905 I løpet av seks-syv år vil svært mange av legene gå av med pensjon . * 998 av landets 4810 fastleger er over 60 år.
DN170904 I samme retning trekker marginalisering av fagforeninger og demografiske skift, der dyre babyboomere som går av med pensjon skiftes ut med billige unge arbeidere.
AP170903 november 2017, når dagens sjef Tor-Rune Raabye går av med pensjon .
VG170902 Noe av det Høyre-Frp-regjeringen brukte penger på, var å gi mer penger til pensjonistene, både i form av økt pensjon , og mindre skatt.
VG170901 Etter hvert som legene går av med pensjon står ikke kandidatene i kø for å overta hverken pasientlister eller praksis.
VG170901 TV 2 meldte før sommeren at flere tusen personer mottar trygdeytelser eller pensjon mens de har rømt fra straffeforfølgelse eller soning.
VG170901 En person som er på rømmen skal ikke få utbetalt pensjon , og skal ikke få utbetalt trygd.
SA170901 Leder for sparing og pensjon i Storebrand, Ronny Kiss, oppfordrer alle som har aksjefond eller aksjer å flytte disse inn i en aksjesparekonto før nyttår.
SA170901 IPS vil passe for dem som ønsker å spare til pensjon og som tåler å binde pengene frem i tid, sier Plahte.... men boligsparing bør komme før pensjonssparing - for de aller yngste ¶
SA170901 - Det er heller ikke tvil om at ansvaret for egen pensjon i langt større grad er overlatt til den enkelte og at det er de unge som i størst grad rammes av pensjonsreformen, sier Plahte.
SA170901 50 prosent av sin lønn som pensjon , sier Kiss.
DN170901 TV 2 meldte før sommeren at flere tusen personer mottar trygdeytelser eller pensjon mens de har rømt fra straffeforfølgelse eller soning.
DN170901 En person som er på rømmen skal ikke få utbetalt pensjon , og skal ikke få utbetalt trygd.
DB170901 TV 2 meldte før sommeren at flere tusen personer mottar trygdeytelser eller pensjon mens de har rømt fra straffeforfølgelse eller soning.
DB170901 En person som er på rømmen skal ikke få utbetalt pensjon , og skal ikke få utbetalt trygd.
BT170901 Leder for sparing og pensjon i Storebrand, Ronny Kiss, oppfordrer alle som har aksjefond eller aksjer å flytte disse inn i en aksjesparekonto før nyttår.
BT170901 IPS vil passe for dem som ønsker å spare til pensjon og som tåler å binde pengene frem i tid, sier Plahte.... men boligsparing bør komme før pensjonssparing - for de aller yngste ¶
BT170901 - Det er heller ikke tvil om at ansvaret for egen pensjon i langt større grad er overlatt til den enkelte og at det er de unge som i størst grad rammes av pensjonsreformen, sier Plahte.
BT170901 50 prosent av sin lønn som pensjon , sier Kiss.
BT170901 | Denne nye ordningen kan gi deg bedre pensjon
AP170901 Leder for sparing og pensjon i Storebrand, Ronny Kiss, oppfordrer alle som har aksjefond eller aksjer å flytte disse inn i en aksjesparekonto før nyttår.
AP170901 IPS vil passe for dem som ønsker å spare til pensjon og som tåler å binde pengene frem i tid, sier Plahte.... men boligsparing bør komme før pensjonssparing - for de aller yngste ¶
AP170901 - Det er heller ikke tvil om at ansvaret for egen pensjon i langt større grad er overlatt til den enkelte og at det er de unge som i størst grad rammes av pensjonsreformen, sier Plahte.
AP170901 50 prosent av sin lønn som pensjon , sier Kiss.
AA170901 TV 2 meldte før sommeren at flere tusen personer mottar trygdeytelser eller pensjon mens de har rømt fra straffeforfølgelse eller soning.
AA170901 En person som er på rømmen skal ikke få utbetalt pensjon , og skal ikke få utbetalt trygd.
AA170901 Nåværende sjef generalmajor Tor-Rune Raabye går av med pensjon til høsten. ( ©NTB ) ¶
AA170901 Leder for sparing og pensjon i Storebrand, Ronny Kiss, oppfordrer alle som har aksjefond eller aksjer å flytte disse inn i en aksjesparekonto før nyttår.
AA170901 IPS vil passe for dem som ønsker å spare til pensjon og som tåler å binde pengene frem i tid, sier Plahte.... men boligsparing bør komme før pensjonssparing - for de aller yngste ¶
AA170901 - Det er heller ikke tvil om at ansvaret for egen pensjon i langt større grad er overlatt til den enkelte og at det er de unge som i størst grad rammes av pensjonsreformen, sier Plahte.
AA170901 50 prosent av sin lønn som pensjon , sier Kiss.
DN170831 De vil fjerne skatt på arbeid, biler og pensjon .
DB170831 Filmen illustrerer et fenomen som lyser fra avisforsidene for tida : Pensjon .
DB170831 Eller hvis jeg må si det på vanlig dansk, gå av med pensjon .
DB170831 desember 2015 at dronning Margrethe i sin nyttårstale annonserte at prins Henrik skulle gå av med pensjon .
DA170831 Mislykkes han med arbeidslivsreformen, kan det love dårlig for kommende reformer av blant annet arbeidsledighetstrygd og pensjon .
AA170831 Resultatet var skifte av tariffavtale, noe som medførte at vår avtalefestet ytelsesbaserte pensjon ble tatt fra oss, og erstattet med en innskuddsbasert ordning.
AA170831 I tillegg fikk vi den høyst urettferdige pensjonsreformen, som har ført til en dramatisk dårligere pensjon for de fleste av oss.
VG170830 Foruroligende mange frykter dagen da fastlegen går av med pensjon .
DN170830 ¶ Konserndirektør for pensjon og sparing Bengt Olav Lund, produkteier Lise Spro og produktspesialist Harald Ulrikson i DNB har sammen med inntil 80 andre DNB ansatte jobbet mot etableringen av aksjesparekonto 1. september.
DB170830 Rapporten tyder imidlertid på at de ansatte går av med pensjon fordi de kan.
DB170830 Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk, mener de ansatte i finansnæringen går av med pensjon for tidlig.
AP170830 I fjor ble noe over 40 prosent av offentlige utgifter brukt til « sosial beskyttelse », som pensjon , uføretrygd, sykepenger, barn og familie.
AA170830 I fjor ble noe over 40 prosent av offentlige utgifter brukt til « sosial beskyttelse », som pensjon , uføretrygd, sykepenger, barn og familie.
VG170829 Vi har bygd opp et pensjonsfond til å dekke opp vår pensjon i dag og i framtiden.
NL170829 Det kan være lavere bemanning, ingen tariffavtale, noen ganger dårligere lønn, noen ganger får de litt høyere lønn, men det hentes fort ut i fra gullkrukken, kutt i pensjon .
DA170829 For hjelpepleiere som Aas og Antonypillai er pensjon , faste stillinger, utfordringer med privatisering og sykelønn de viktigste saken i arbeidslivet ¶
AA170829 Det er et krav til utbetaling på minste pensjonsnivå for å kunne ta ut pensjon før man fyller 67 år.
AP170828 Han gikk av med pensjon som generalløytnant og sjef for Den norske militærmisjonen i Brussel ( NATO ).
VG170827 For tyskere flest er pensjon og velferd det aller viktigste når de tar sitt valg den 24. september.
DB170827 - Høyre er for både underregulering og avkorting av pensjon .
DB170827 Pensjon
DB170826 Men likevel er ikke det verdt en pensjon på åtte millioner.
DB170826 Eller hvis jeg må si det på vanlig dansk, gå av med pensjon .
DB170826 desember 2015 at dronning Margrethe i sin nyttårstale annonserte at prins Henrik skulle gå av med pensjon .
AP170826 Det må komme av at man forakter folk som ikke har gjort seg fortjent til en normal pensjon .
AP170826 august ¶ Pensjon og Holmlia.
AP170825 Tilskudd til pensjon i private barnehager bør justeres slik at andelen er i samsvar med de faktiske utgiftene.
AP170825 I dag får de fleste private barnehager 13 prosent av kommunens driftsutgifter, som tilskudd til pensjon .
AP170825 De private er ikke pålagt å bruke dette til pensjon , og noen private barnehager har lavere pensjonskostnader.
DB170824 Det går igjen ut over pensjonene til både lærere sykepleiere, og andre kommunalt ansatte med pensjon i KLP, sier Furre.
DB170824 Dødsfallet kan også ha skjedd som følge av en villet handling ; også den kan ha vært selvpåført eller påført av andre, sier Angel, som nylig gikk av med pensjon .
AP170824 Bruk av sensitive ord, pensjon , bispevalg og privatbilbruk.
DB170823 Vi, « de unge », som får beskjed om å kjøpe oss ekstra helseforsikring, spare til egen pensjon siden staten ikke har råd til den lenger, jobbe til vi er 75 år og selvsagt se langt etter arven, for de skal bruke sine siste veltjente kroner på feriehus i Spania.
DB170823 Noen av dem skal snart gå av med pensjon , enten ved 62 eller 67.
AP170823 En mulig potensiell nullskattyter kan dermed være en person med en viss formue i aksjer og som ellers har lav pensjon eller lever av inntekten til ektefellen.
AP170823 - Hvis det skjer - noe som er mer sannsynlig enn ønsketenkningen fra Høyre - vil en pensjonist med 470 000 kroner i pensjon tape 101.000 kroner over levetiden, sier Giske.
AP170823 - En pensjonist med 470 000 kroner i pensjon vil tape 100 000 kroner over levetiden med dagens Høyre-modell, sier Aps nestleder Trond Giske.
AA170823 Den autoritære lederen, som i neste uke fyller 75 år, har overraskende kunngjort at han går av med pensjon , trolig som følge av helseproblemer.
AA170823 Paasche har besluttet å gå av med Avtalefestet pensjon ( AFP ) fra juni neste år.
DB170822 Den fratok blant annet mennesker sparepengene, og store deler av verdien av lønn og pensjon .
DA170822 I tillegg til sine hjertesaker flere ansatte i eldreomsorgen, flere lærere i skole og barnehage og rettferdig pensjon , vil han mobilisere ved hjelp av en lokal het potet : ¶
DB170821 Den må vise hva den kan og vil få til framover for sine medlemmer, og løfte blikket for andre utfordringer og kamper enn dem de tradisjonelt har fokusert på, som lønn og pensjon , arbeidstid og helse, miljø og sikkerhet.
DA170821 Uføre skal fortsatt få barnetillegg og andre tilleggsytelser uten inntektstak på samlet pensjon og barnetillegg.
DA170821 Uføre skal fortsatt få barnetillegg og andre tilleggsytelser uten inntektstak på samlet pensjon og barnetillegg.
AP170821 Ifølge Marthinsen i Ap viser Regjeringens egne beregninger at 161.000 pensjonister har fått redusert sin pensjon hvert år siden 2014, og at en pensjonist med 300.000 kr i årsinntekt ville fått om lag 7500 kroner mer i treårsperioden med Aps foreslåtte opplegg.
AP170821 - Hvis man bommer med 1 prosents lønnsvekst, kan man over tid tape ganske betydelige summer i pensjon , legger han til.
AP170821 To innlegg om pensjon , eiendomsskatt i Oslo, hatpredikanter og situasjonen i Jemen.
AA170821 Det er systematisk sosial dumping innen en hel bransje, med lav timelønn og ingen rettigheter til pensjon eller sykelønn.
AP170820 Det kan dreie seg om alt fra pensjon , ledelse, påvirkningsmuligheter i jobben, turnusordninger, videreutviklingsmuligheter og lønn.
AP170818 På oppdrag fra PBL har aktuarfirmaet Lillevold & Partners sammenlignet utbetalt pensjon for assistenter, fagarbeidere, pedagogiske ledere og styrere som jobber under tariffavtalene i både Kommunenes Sentralforbund og i PBL-området.
AP170818 Olsen sier at Kolberg setter alle i samme bås og tar feil når han påstår at de bare kan tjene penger ved å tilby « dårligere lønn, arbeidsforhold og pensjon ».
AP170818 I snitt vil medarbeiderne få utbetalt kroner 12 790 kroner mer i året når de går av med pensjon fra en PBL-barnehage enn fra en kommunal barnehage.
AP170818 Aktuar : Bedre pensjon i private barnehager ¶
DN170817 ¶ Administrasjonsstyrets leder Sven Iver Steen ( til venstre ) og Silvers administrerende direktør Bjørn Østbø mener de har funnet en løsning hvor kundene kanskje ender opp med mer pensjon enn før Silver gikk over ende.
AP170817 Den er laget av aktuarfirmaet Lillevold & Partners på oppdrag fra PBL, og den viser at med dagens ordninger får de fleste mer utbetalt i pensjon om de jobber i en av organisasjonens medlemsbarnehager enn i en offentlig barnehage.
AP170817 Audun Lysbakken snakker om lønn, mens Trine Skei Grande snakker om pensjon .
AA170817 Silver-kunde Oddgeir Moe fryktet å tape flere hundre tusen i fremtidig pensjon . 95 % av kravene ¶
DN170816 ¶ Administrasjonsstyrets leder Sven Iver Steen ( til venstre ) og Silvers administrerende direktør Bjørn Østbø mener de har funnet en løsning hvor kundene kanskje ender opp med mer pensjon enn før Silver gikk over ende.
DB170816 Er det noe Norge trenger mer av, er det ikke investorer som tjener pengene sine på at sykehjemsansatte får lavere pensjon og ny logo på t-skjorta.
DA170816 Nå anklages regjeringen for å gjemme seg unna spørsmålet om pensjon .
AP170815 - Pensjonister kan nå jobbe og ta ut pensjon samtidig.
DA170814 I tillegg blir det en mengde debatter og informasjonsmøter om alt fra klima, skole og pensjon til havbruk, landbruk, havbruk og teknologi.
AP170814 å gi skattefradrag for innskudd til privat pensjon på inntil halvparten av folketrygdens grunnbeløp, altså 46.800 kroner.
AA170814 - Vi må velge mellom skattelette eller flere lærere i skolen, og vi må ta inn over oss at utgiftene til helse og pensjon vil øke, sa KrF-lederen under den TV-sendte partilederdebatten fra Arendal mandag kveld.
AA170814 - Vi må velge mellom skattelette eller flere lærere i skolen, og vi må ta inn over oss at utgiftene til helse og pensjon vil øke, sa Hareide i debatten - og la med øvet mine : ¶
DB170813 Etter at den 83 år gamle prinsen gikk av med pensjon i fjor, har det skottet på hans oppmøter sammen med dronninga.
DN170811 Halv pensjon er for dårlig ¶
AP170810 - Det er bare mulig å tjene penger hvis arbeidstagerne får dårligere lønn, arbeidsvilkår og pensjon , sier Kolberg, som understreker at han ikke tar til orde for å reversere dagens ordninger, for eksempel innen barnehagesektoren.
DB170809 Underregulering av pensjon : Frp karakteriserer det som tidenes bløff fra Arbeiderpartiet.
DB170809 ( Dagbladet ) : Fremskrittspartiets nestleder trekker fram flere eksempler der han hevder at Ap kopierer Frp ; samboergaranti for eldre, underregulering av pensjon og studenter på sykehjem.
AA170809 Raabye fyller 60 år i november, og går etter Forsvarets pensjonsregler uansett av med pensjon 30. november.
DN170807 | Ingen krumspring om pensjon
DB170807 Når 64-åringen går av med pensjon , blir lensmannskontoret nedlagt - og politiet må rykke ut fra nabokommunen Nærøy med båt eller ferje hvis det skjer noe.
DB170807 BEKYMRET : Lensmannen på Leka, Ole Kristian Holand ( 64 ), går snart av med pensjon .
DA170805 | Unge får pensjonssjokk ¶ 20-åringer må jobbe nesten fem og et halvt år lenger enn dagens pensjonister for å få like mye utbetalt i pensjon .
DA170805 Verken Charlotte Kirkevold ( 26 ) eller Ulrik Kollerud ( 26 ) visste hvor mye de hadde spart opp til pensjon før nylig.
DA170805 Spare til pensjon selv ¶
DA170805 Med dagens ordninger er det opp til enhver arbeidsgiver i privat sektor om de ønsker å tilby sine ansatte avtalefestet pensjon ( AFP ) eller en god tjenestepensjon.
DA170805 Kirkevold har tidligere studert samfunnsøkonomi ved Universitet i Bergen, og sier at hun heller ikke lærte om pensjon under studiet.
DA170805 Ifølge Nav sine egne beregninger må en 20-åring, født i 1997, jobbe rundt fem og et halvt år ekstra for å få like god pensjon som de som ble pensjonister i 2011.
DA170805 Forskningsleder Jon Hippe i Fafo sier at summen dagens unge får i pensjon , kommer helt an på hvor de jobber.
DA170805 Det er neppe lurt å spare til pensjon før man har begrunnede forventninger om karriere og lønnsutsikter.
DA170805 Charlotte Kirkevold og Ulrik Kollerud ( 26 ) snakker lite om pensjon i hverdagen.
DA170805 Bjørnstad sier videre at dagens unge ikke bare må jobbe lenger, men at de i tillegg må spare mer til egen pensjon .
DA170805 BI-professor i samfunnsøkonomi, Erling Steigum, mener derimot at unge ikke bør begynne å stresse med pensjon i så ung alder.
DA170805 - Unge i dag vil få dårligere pensjon enn dagens gamle hvis de ikke er villige til å jobbe lenger og fortsetter å ta ut alderspensjon i det de fyller 67 år.
DA170805 - Jeg synes jeg har skuffende lite oppspart i pensjon med tanke på at jeg har jobbet så lenge.
DA170805 - Jeg har aldri tenkt på å spare pensjon .
DA170805 | Unge får pensjonssjokk ¶ 20-åringer må jobbe nesten fem og et halvt år lenger enn dagens pensjonister for å få like mye utbetalt i pensjon .
DA170805 Spare til pensjon selv ¶
DA170805 SJEKKER PENSJON : Ulrik Kollerud ( 26 ) sjekker sin pensjon på Nav sine hjemme sider for første gang.
DA170805 SJEKKER PENSJON : Ulrik Kollerud ( 26 ) sjekker sin pensjon på Nav sine hjemme sider for første gang.
DA170805 Med dagens ordninger er det opp til enhver arbeidsgiver i privat sektor om de ønsker å tilby sine ansatte avtalefestet pensjon ( AFP ) eller en god tjenestepensjon.
DA170805 Kirkevold har tidligere studert samfunnsøkonomi ved Universitet i Bergen, og sier at hun heller ikke lærte om pensjon under studiet.
DA170805 Ifølge Nav sine egne beregninger må en 20-åring, født i 1997, jobbe rundt fem og et halvt år ekstra for å få like god pensjon som de som ble pensjonister i 2011.
DA170805 Forskningsleder Jon Hippe i Fafo sier at summen dagens unge får i pensjon , kommer helt an på hvor de jobber.
DA170805 Det er neppe lurt å spare til pensjon før man har begrunnede forventninger om karriere og lønnsutsikter.
DA170805 Charlotte Kirkevold og Ulrik Kollerud ( 26 ) snakker lite om pensjon i hverdagen.
DA170805 Bjørnstad sier videre at dagens unge ikke bare må jobbe lenger, men at de i tillegg må spare mer til egen pensjon .
DA170805 BI-professor i samfunnsøkonomi, Erling Steigum, mener derimot at unge ikke bør begynne å stresse med pensjon i så ung alder.
DA170805 - Unge i dag vil få dårligere pensjon enn dagens gamle hvis de ikke er villige til å jobbe lenger og fortsetter å ta ut alderspensjon i det de fyller 67 år.
DA170805 - Jeg synes jeg har skuffende lite oppspart i pensjon med tanke på at jeg har jobbet så lenge.
DA170805 - Jeg har aldri tenkt på å spare pensjon .
VG170804 I et land som lider av underernæring, truet regimet med at de som ikke stemte, ville miste tilgangen til mat, pensjon eller andre fordeler knyttet til arbeid, sa hun.
DN170804 I et land som lider av underernæring, truet regimet med at de som ikke stemte, ville miste tilgangen til mat, pensjon eller andre fordeler knyttet til arbeid, sa hun.
AP170804 I et land som lider av underernæring, truet regimet med at de som ikke stemte, ville miste tilgangen til mat, pensjon eller andre fordeler knyttet til arbeid, sa hun.
AA170804 I et land som lider av underernæring, truet regimet med at de som ikke stemte, ville miste tilgangen til mat, pensjon eller andre fordeler knyttet til arbeid, sa hun.
DB170803 Politiet i Nordland har bestemt at det er først våren 2018 at øya skal få eget politi, etter at øyas politibetjent gikk av med pensjon i vår, ifølge Avisa Nordland.
DB170803 Det er kvinner som har bygd sin egen arbeidsplass, og som er avhengige av å tjene penger for å for eksempel spare opp egen pensjon .
AA170802 Dronning Elizabeths mann, prins Philip ( 96 ), holder onsdag sin siste offentlige opptreden før han går av med pensjon .
AA170802 Dronning Elizabeths mann, prins Philip ( 96 ), utførte onsdag sitt siste offisielle solooppdrag før han gikk av med pensjon .
DN170801 Steen hentet hjem 17,3 millioner kroner lønn, bonus og pensjon i 2016.
AA170801 Iflg årsrapporten til Trønderenergi hadde Gjersvold i 2016 godt og vel 2,5 millioner i lønn og frynsegoder, samt 1,8 millioner i avsetninger for pensjon , slik at han kan gå av på 62 med 75 prosent lønn.
DN170731 | Rettferdig og ansvarlig pensjon
DB170731 D'Amico skal ikke ha fått det som var testamentert til ham, ifølge The Observer, som skriver at D'Amico skulle hatt en månedlig pensjon på rundt 26 000 euro ( rundt 250.000 kroner ) og retten til å bo i Versaces hjem.
AA170731 | Prins Philip ( 96 ) går av med pensjon
VG170730 Jeg har det bra og er privilegert som får drive med deg jeg gjør og leve slik at jeg har en god pensjon .
DB170728 Hvis noen dommere i Høyesterett i Polen enten blir avsatt eller tvunget til å avgå med pensjon , vil umiddelbart Artikkel 7 tas i bruk, sier EU-kommisjonen.
DN170726 Disse har fått redusert sin pensjon med opp mot 8500 kroner i løpet av fire år med Frp/Høyre-regjering.
AA170725 Samtidig vil mange av dagens sjåfører gå av med pensjon de nærmeste årene.
VG170724 Rettsreformen ville ført til at de nåværende høyesterettsdommerne skulle gått ut i tidlig pensjon og bli erstattet av midlertidige dommere utnevnt av øverste politiske ledelse.
VG170724 Les også : Kirsten ( 82 ) fikk 200.000 for lite i pensjon
DN170724 DNB større enn Storebrand på pensjon
DB170721 - Når disse reformene blir vedtatt så vil dommerne tjene de politiske lederne, og være avhengige av dem, fra de utnevnes, til de går av med pensjon .
SA170720 Når Simpson løslates, vil han kunne motta en heftig pensjon fra NFL, ligaen for amerikansk fotball.
DN170720 Tror flere vil spare til pensjon med ny ordning ¶
DN170720 Lave rentenivåer og økt fokus på behov for å spare til egen pensjon er viktige årsaker til dette, sier Storset.
DN170720 ¶ En pensjonist med 300.000 kroner i inntekt ville fått om lag 7400 kroner mer i pensjon de siste fire årene med vårt forslag til modell, sammenlignet med den Frp og Høyre har styrt etter, skriver forfatteren.
DN170720 | Bedre pensjon er viktigere enn tomme floskler ¶
BT170720 Når Simpson løslates, vil han kunne motta en heftig pensjon fra NFL, ligaen for amerikansk fotball.
AP170720 Når Simpson løslates, vil han kunne motta en heftig pensjon fra NFL, ligaen for amerikansk fotball.
VG170719 Eldre mennesker med verdifulle hus og lav pensjon er et eksempel her.
DB170719 Staten må ha god styring, og individene må ha mulighet til å spare til pensjon , sier Norden-sjef for Natixis Viggo Johansen i en kommentar.
DB170719 Jeg leser videre det andre grunnprinsippet « Samtidig er yrkesaktive sikret en inntekt og en pensjon som står i samsvar med levestandarden de har skaffet seg gjennom å delta i arbeidslivet.
DB170719 Jeg har 250 kroner på kontoen og det er ti dager til ny pensjon .
NL170718 | Nok en u-sving fra Arbeiderpartiet om pensjon
NL170718 Minstepensjonister fikk 4.000 kroner mer i pensjon fra 1. september i fjor.
NL170718 Det de hevdet den gang var at en med regulering med gjennomsnitt « kan risikere at personer som burde ha hatt rett til å gå av med pensjon før 67 år ikke har fått anledning til dette.
NL170718 Uansett, neste år fyller den faktisk seksti år og flere vil hevde den er klar for pensjon .
DB170718 Pensjonsreformen handler både om å gjøre det mulig for dem som ønsker det å kombinere jobb og pensjon og den handler om å gjøre oss i stand til å utbetale pensjoner også i fremtiden.
DB170718 En pensjonist med 300 000 i året ville fått om lag 7400 kroner mer i pensjon med Arbeiderpartiets modell de siste fire årene.
VG170716 | Kirsten ( 82 ) fikk 200.000 for lite i pensjon : Nektes etterbetaling ¶
VG170716 Regelverket for samordning av pensjon er komplisert, og det er ikke å forvente at vårt medlem skal ha oversikt over dette, skriver Pål Skarsbak, spesialrådgiver i Fagforbundet, i en epost til VG.
VG170716 MINDRE UTBETALT : Kirsten Karin Tvilde har glipp av flere hundre tusen i pensjon etter at Statens Pensjonskasse ikke fikk med seg at hun ble pensjonist.
VG170716 Les også : Kan likevel få pensjon i posten ¶
VG170716 Hun har dermed gått glipp av store summer i pensjon , skriver Fagbladet, som først omtalte saken.
VG170716 Han svarer ikke på om pensjonskassen har informert Tvilde om at hun har en informasjonsplikt på en klar og tydelig måte, men skriver på generelt grunnlag : ¶ - Pensjon er et komplisert felt, da må informasjonen vi sender ut være lett å forstå.
VG170716 Fagforbundet, som tar saken inn i trygderetten, mener man ikke kan forvente at folk skal sette seg inn i samordningsloven for å kunne motta pensjon .
NL170714 Både de som i dag har pensjon, og de som tjener opp sin pensjon skal kunne ha tillit til et rettferdig system.
NL170714 Både de som i dag har pensjon , og de som tjener opp sin pensjon skal kunne ha tillit til et rettferdig system.
NL170714 Det er flere som har gått av med pensjon , og flere som har redusert stillingsprosenten, enn man hadde regnet med.
DN170714 ¶ En av de viktigste kvalitetene ved det norske samfunnet er at vi sammen kan sikre våre eldre en trygg pensjon og en forutsigbar økonomi.
DN170714 | Rettferdig og ansvarlig pensjon
AA170714 - Flere ansatte har gått av med pensjon enn det prognosene tilsa.
AA170714 Mange av musikerne som i dag turnerer rundt på utesteder og festivaler, står uten oppspart pensjon .
DN170713 Flere sparer til pensjon .
DB170713 ¶ FULL UENIGHET OM PENSJON : Arbeiderpartiets Fredric Holen Bjørdal langt i å lyve landets pensjonister rett opp i ansiktet, skriver Erlend Wiborg.
DB170713 Eller hvis jeg må si det på vanlig dansk, gå av med pensjon .
DB170713 desember 2015 at dronning Margrethe i sin nyttårstale annonserte at prins Henrik skulle gå av med pensjon .
DA170713 Og utgiftene til pensjon brukes til å framlegge udokumenterte påstander om de ansattes pensjonsytelser.
DB170712 Minoritetskvinner vil også ha rettferdig og livslang pensjon , slik som resten av befolkningen.
DB170712 Listhaug, som er en del av den politiske eliten og ikke trenger å bekymre seg for pensjon , fordi et flertall av politikerne på stortinget har sørga for å sikre seg selv.
DB170712 Likevel prøver hun å fortelle kvinner at de skal skamme seg fordi de vil ha rettferdig pensjon .
DB170712 La oss begynne med gods, gull og pensjon .
DA170712 Og flere seniorer ser at noen som har gått av med pensjon tidlig etter hvert blir lei av å ikke være i aktivitet.
DA170711 Vi er nemlig imot underregulering av pensjon , fordi vi mener det er ingen logikk i at de som gjennom et langt liv har bidratt til Norges velstand ikke også skal kunne ta del i den samme velstandsutviklingen som den øvrige befolkningen bare fordi de nå er pensjonister.
DA170711 Mange pensjonister har opplevd svekket kjøpekraft i de siste årene, og dette skyldes den urettferdige underreguleringen av pensjon .
DA170711 I regjering har vi likevel fått gjennomslag for redusert avkorting fra 15 prosent til 10 prosent, et grep som kommer 650.000 pensjonister til gode i form av 8000 kroner mer i året i økt pensjon per par.
DA170711 Frp er eneste parti som er imot både underregulering av pensjon, og avkorting av pensjon for gifte og samboende pensjonister.
DA170711 Frp er eneste parti som er imot både underregulering av pensjon , og avkorting av pensjon for gifte og samboende pensjonister.
DA170711 DEBATT : Mange pensjonister har opplevd svekket kjøpekraft i de siste årene, og dette skyldes den urettferdige underreguleringen av pensjon .
DA170711 - Mange pensjonister har opplevd svekket kjøpekraft i de siste årene, og dette skyldes den urettferdige underreguleringen av pensjon , skriver Roy Steffensen ( Frp ).
AA170711 I løpet av de nærmeste fem årene vil mange fastleger gå av med pensjon .
DN170710 | Halv pensjon er for dårlig ¶
DA170710 Debatt : Ballett og pensjon
DB170707 Bakgrunnen er Arbeiderpartiets forslag om å sikre en mer rettferdig og stabil pensjon .
DB170706 Samtidig er yrkesaktive sikret en inntekt og en pensjon som står i samsvar med levestandarden de har skaffet seg gjennom å delta i arbeidslivet.
DN170705 Dermed er det mer sannsynlig at de betaler for trygdeordninger med sin arbeidsinnsats, enn at de mottar pensjon , trygd eller annen sosialstønad.
AA170705 | Abbas tvinger igjennom pensjon for tusenvis av palestinere ¶
DN170704 » Kan bare brukes til pensjon : ¶
DN170704 « Pensjonskapitalen knyttet til avtalen om individuell sparing til pensjon kan bare utbetales som pensjon , dvs. at midlene er bundet frem til tidspunktet når kunden starter uttak av pensjon. » 4.
DN170704 « Pensjonskapitalen knyttet til avtalen om individuell sparing til pensjon kan bare utbetales som pensjon, dvs. at midlene er bundet frem til tidspunktet når kunden starter uttak av pensjon. » 4.
DN170704 « Departementet foreslår derfor at forskriften om individuell sparing til pensjon ikke skal være til hinder for at kunden, som et alternativ til å velge en investeringsportefølje som er satt sammen av pensjonsleverandøren, skal kunne sette sammen sin egen investeringsportefølje og endre sammensetningen underveis i avtaleperioden.
DN170704 Stortinget vedtok rett før sommerferien å innføre en helt ny ordning som skal fremme individuell sparing til pensjon .
DN170704 Pengene kan bare brukes til pensjon og kan først bli utbetalt fra fylte 62 år.
DN170704 Han mener for mange nordmenn sparer for lite til å få en god pensjon og legger for mye penger i bolig : ¶
DN170704 Finansdepartementet har sendt ut forslag til regler for ny skattefavorisert sparing til pensjon .
DN170704 Dette er hovedpunktene i forslaget til ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon : ¶ 1.
DN170704 - Regjeringen ønsker å stimulere til økt pensjonssparing gjennom en ny og gunstigere ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon .
DN170704 - Jeg tror den nye ordningen for individuell sparing til pensjon gjør at alle får en mulighet til å spare mer, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.
DN170704 at midlene er bundet frem til tidspunktet når kunden starter uttak av pensjon . » 4.
DN170704 Pensjon kan tidligst tas ut fra fylte 62 år og minst til fylte 77 år.
DB170704 Levealderjustering - en total « pensjonspott » fordeles på antall år SSB forventer at ditt årskull kommer til å leve etter at du har gått av med pensjon ¶ 2.
DB170630 Nils Arne Eggen : - Jeg er pensjonist, jeg mottar pensjon , men jeg er IKKE pensjonert !
BT170630 Vi må sørge for at alle får en pensjon de kan leve godt av, men vi skal samtidig løfte dem som trenger det aller mest.
NL170629 | Mer rettferdig og trygg pensjon
DN170629 Ifølge kommisjonen er markedet for personlig pensjon i dag fragmentert og ujevnt.
DN170629 For fragmentert pensjon
DN170629 Folks frykt for lav pensjon er en viktig årsak til fondssparing.
VG170628 * 3800 briter får sin lønn og pensjon fra EU, avtaler som vil fortsette å løpe lenge etter brexit.
FV170628 Windegaard varslet i februar at han går av med pensjon .
FV170628 Hun overtar etter Jan Henning Windegaard ( 66 ) som går av med pensjon .
VG170627 Om dette vedtas til høsten, betyr det slik prognosene ser ut nå mer pensjon i 2018 og 2019, men mindre i 2020.
VG170627 Men pensjon er ikke noe du får av staten.
DN170627 Ikke én krone til pensjon i 2018 ¶
DA170627 Når private skal tjene penger på velferd, går det ofte ut over arbeidsvilkår, lønn og pensjon for de ansatte.
DA170627 - Den største delen av utgiftene til operaen er knyttet til pensjon .
AP170627 Stoltenberg avviste modellen blant annet fordi det blir mer vilkårlig hva man får i pensjon og hvem som kan ta ut tidligpensjon, skriver Solberg på bloggen sin.
AP170627 En enslig minstepensjonist, med 250.000 kroner i pensjon , har ifølge Norsk Pensjonistforbund tapt 14.921 kroner siden 2014.
AP170627 Arbeiderpartiet sier selv at dette ikke skal gi en bedre eller dårligere pensjon over tid enn dagens system.
AP170627 Stoltenberg avviste modellen blant annet fordi det blir mer vilkårlig hva man får i pensjon og hvem som kan ta ut tidligpensjon, skriver Solberg på bloggen sin.
AP170627 En enslig minstepensjonist, med 250.000 kroner i pensjon , har ifølge Norsk Pensjonistforbund tapt 14.921 kroner siden 2014.
AP170627 Arbeiderpartiet sier selv at dette ikke skal gi en bedre eller dårligere pensjon over tid enn dagens system.
VG170626 Partene har også blitt enig i viktige spørsmål om pensjon og at Storbritannia skal oppfylle sine forpliktelser til NATO ved å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvaret, heter det i en pressemelding.
VG170625 NRK krevde at kommentatoren trakk seg fordi kanalens interne regel er at medarbeidere skal gå av med pensjon i en alder av 67, hvis de var ansatt etter 1993.
SA170625 Mediaas måtte gå av med pensjon som 67-åring, mot sin egen vilje.
DB170625 I rapporten konkluderer WEF at innbyggerne i større grad må spare til pensjon fra egen lomme.
DB170625 I Europa vil en eldre befolkning føre til at staten må bruke mer penger på pensjon , omsorgs- og helsetjenester.
BT170625 Mediaas måtte gå av med pensjon som 67-åring, mot sin egen vilje.
AA170625 Mediaas måtte gå av med pensjon som 67-åring, mot sin egen vilje.
AA170625 Mediaas måtte gå av med pensjon som 67-åring, mot sin egen vilje.
SA170623 « Nav sender ikke ut brev ved satsendringer eller ved årlige reguleringer av pensjon og uføretrygd, selv om at de vet at mange ti-tusener ikke er på nettet », skriver Svenn Manum FOTO : Shutterstock ¶
SA170623 Nav sender ikke ut brev ved satsendringer eller ved årlige reguleringer av pensjon og uføretrygd, selv om at de vet at mange ti-tusener ikke er på nettet.
SA170623 Gjennomsnittlige alderspensjonister med pensjon utover minstepensjonen kan vente en økning i den månedlige pensjonen på 0,38 prosent.
SA170623 Det er mange faktorer som påvirker beløpet du får utbetalt, for eksempel skattetrekk, om du jobber ved siden av og hva slags type pensjon eller ytelse du har.
DN170623 EU-borgere skal likebehandles med briter når det gjelder helse, utdanning, pensjon og trygd.
DB170623 EU-borgere skal likebehandles med briter når det gjelder helse, utdanning, pensjon og trygd.
AA170623 EU-borgere skal likebehandles med briter når det gjelder helse, utdanning, pensjon og trygd.
DB170619 Du får en negativ utvikling av pensjonen sin, fordi prisveksten er høyere enn utviklingen av pensjon .
DB170619 - I alle år før pensjonsreformen hadde vi behandlingsrett på løpende pensjon .
DB170619 - Det viktigste er å sette et generelt søkelys på pensjonistenes økonomi og regulering av løpende pensjon i folketrygden.
VG170618 3800 briter får sin lønn og pensjon fra EU, avtaler som vil fortsette å løpe lenge etter brexit.
DN170618 | Ikke én krone til pensjon i 2018 ¶
DN170618 Vi er med på endringer i pensjonssystemet som er kostnadsnøytrale, men det blir veldig feil å innføre en lov som sier at alle skal ha økt pensjon .
DN170618 NHO-leder Kristin Skogen Lund er krystallklar på at tariffoppgjøret neste år ikke skal føre til at bedriftene må øke kostnadene til pensjon .
DN170618 - Vi har ikke mandat fra våre medlemmer til å øke kostnadene til pensjon .
DN170618 | Ikke én krone til pensjon i 2018 ¶
DN170618 Vi er med på endringer i pensjonssystemet som er kostnadsnøytrale, men det blir veldig feil å innføre en lov som sier at alle skal ha økt pensjon .
DN170618 NHO-leder Kristin Skogen Lund er krystallklar på at tariffoppgjøret neste år ikke skal føre til at bedriftene må øke kostnadene til pensjon .
DN170618 - Vi har ikke mandat fra våre medlemmer til å øke kostnadene til pensjon .
SA170617 « De ideelle sykehjemmene har offentlig lik pensjon , stor grad av fast ansatte, og alle offentlige midler blir igjen i tilbudet til utvikling av tjenestene », skriver Inger Helene Venås.
SA170617 Dette kan føre til et uønsket press på arbeidstidsordninger og pensjon for de ansatte.
SA170617 De ideelle sykehjemmene har offentlig lik pensjon , stor grad av fast ansatte, og alle offentlige midler blir igjen i tilbudet til utvikling av tjenestene.
SA170617 Erik Waldejer har akkurat fylt 70 år og gått av med pensjon etter 36 år i Stavanger symfoniorkester.
AP170617 Kathrine Bakke passer godt på fugleungene hun har i pensjon , men diller og duller ikke med dem.
AP170617 Kathrine Bakke passer godt på fugleungene hun har i pensjon , men diller ikke med dem.
AP170617 Hun har for øyeblikket har tre unge byfugler i pensjon .
AP170617 | Jobbekspertene : Forvirring om AFP ¶ Pensjon er til å klø seg i hodet av.
SA170616 Meklingen gjaldt lønn og pensjon for ansatte i Aim Norway, Relacom, Geomatikk, Broadnet og Mediq Norway for medlemmer i EL og IT Forbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Tjenestemannslag.
DN170616 Partene møttes torsdag klokka 10 for å forsøke å komme til enighet om penger og pensjon for de ansatte i Relacom, Geomatikk, Broadnet, Mediq Norway og Aim Norway.
DA170616 Meklingen gjaldt lønn og pensjon for ansatte i Aim Norway, Relacom, Geomatikk, Broadnet og Mediq Norway for medlemmer i EL og IT Forbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Tjenestemannslag.
AA170616 Meklingen gjaldt lønn og pensjon for ansatte i Aim Norway, Relacom, Geomatikk, Broadnet og Mediq Norway for medlemmer i EL og IT Forbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Tjenestemannslag.
DB170615 Samfunnsøkonomisk lønnsomme veier finansierer ikke pensjon og helse.
VG170614 Ved å gjeninnføre forhandlingsrett på løpende pensjon i folketrygden med utgangspunkt i rammen for lønnsvekst vil partene kunne fange opp ulikheter og på den måten utjevne økonomiske skjevheter.
VG170614 Når de da blir pensjonister og skal leve av hva de har tjent opp, for så å finne ut at reguleringen av den løpende pensjon år for år blir lavere enn prisvekst.
VG170614 Merkostnaden ved å regulere løpende pensjon med lønnsvekst de siste fire år er ca. 6 milliarder kroner, mens summen av skatteletter og lignende ligger på et inntektstap for staten på ca. 7,2 milliarder kroner.
VG170614 Men når du har så lav pensjon at du ikke betaler skatt, da bør pensjonen økes, ikke reduseres.
VG170614 Dette har vi med hell gjort tidligere når avstanden mellom minste pensjonsnivå og høy pensjon har blitt for stor.
VG170614 De med liten pensjon har fått lite.
VG170614 De med høy pensjon og høy formue har fått mest i skattelette.
VG170614 to millioner kroner i året inklusive sykelønn, pensjon , feriepenger osv., og flyr vel 750 timer i året.
AA170614 Politikerne kan jobbe for å skjerpe kravene til lønn og pensjon for de ansatte, uten å gå til en ideologisk kamp mot private aktører som har vært med på sikre full barnehagedekning.
VG170613 Han bruker mindre enn han får utbetalt i pensjon .
VG170613 Bedre hjemmehjelp, mindre kø på sykehjem og eldresenter, det er viktigere enn mer i pensjon .
DB170613 Når de yrkesaktive blir gamle og går av med pensjon , er det neste generasjons yrkesaktive som betaler for dem, sier Nils Martin Stølen, seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå ( SSB ) til Dagbladet.
DB170613 Det er lagt opp sånn at hver enkelt får avgjøre hvor gunstig pensjon man får.
DN170611 Slik skal de lavtlønte få bedre pensjon ¶ ¶ | - Slutt med sutringa, vi har valgt dette sjøl ¶
DN170611 Slik skal de lavtlønte få bedre pensjon ¶ ¶
DB170611 Der er det nå snakk om at Uber skal gå inn og bidra til sykeforsikring og pensjon for sjåførene.
DN170609 Slik skal de lavtlønte få bedre pensjon
DN170609 | Slik skal de lavtlønte få bedre pensjon
DN170609 Han går glipp av opptjening til pensjon - både fordi han er under 20 år og fordi han jobber deltid.
DB170609 PENSJONERTE SEG : Nyttårsaften 2015 avslørte dronning Margrethe at ektemannen ville gå av med pensjon .
DB170609 Gikk av med pensjon
DB170609 Eller hvis jeg må si det på vanlig dansk, gå av med pensjon .
DB170609 desember 2015 at dronning Margrethe i sin nyttårstale annonserte at prins Henrik skulle gå av med pensjon .
VG170607 Hvor rettferdig er det at folk som sitter igjen med en beskjeden pensjon og kanskje har betalt ned boliglånet, risikerer å måtte selge huset sitt for å leve godt på sine eldre dager ? skriver Jensen i en e-post.
SA170606 Pensjon
DA170606 Espira har lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjon , som er avtalt mellom partene ( PBL-Utdanningsforbundet-Delta og Fagforbundet ) og nedfelt i tariffavtalen i sektoren.
DA170606 Dette er en ytelsesbasert pensjon som er minst like god som den offentlige pensjonen.
AA170606 Han ble bestyrer ved botanisk avdeling ved Vitenskapsmuseet i Trondheim i 1947, og professor i botanikk ved Universitetet i Trondheim fra 1958 til han gikk av med pensjon i 1986.
AA170606 Han ble bestyrer ved botanisk avdeling ved Vitenskapsmuseet i Trondheim i 1947, og professor i botanikk ved Universitetet i Trondheim fra 1958 til han gikk av med pensjon i 1986. | - Håper de som stjal bilen min blir tatt ¶
AP170603 Kinda Haddad besøkte Syria senest i 2011 for å møte faren, som var gått av med pensjon og flyttet hjem etter mange år i utlandet.
DB170602 Han planlegger å jobbe i tre år til før han går av med pensjon . -  Da er det blitt 2020.
BT170602 Vi er de første til å beklage de ulempene streiken medfører, men samtidig trenger de ansatte i Akasia en anstendig pensjon .
BT170602 Da vil arbeidsgiver også betale innskudd til arbeidstakernes pensjon, og samtidig sikre dem en livslang og trygg pensjon som er like god for kvinner som for menn.
BT170602 Da vil arbeidsgiver også betale innskudd til arbeidstakernes pensjon , og samtidig sikre dem en livslang og trygg pensjon som er like god for kvinner som for menn.
BT170602 Bjørn Møllers innlegg om Akasia-streiken kan fort lede en til å tro at de også er tilbudt en god pensjon , men at de Akasia-ansatte i stedet ber om en pensjonsordning som ingen andre i private barnehager har.
BT170602 ANSTENDIG PENSJON : Vi er de første til å beklage de ulempene streiken medfører, men samtidig trenger de ansatte i Akasia en anstendig pensjon , skriver innsender.
BT170602 ANSTENDIG PENSJON : Vi er de første til å beklage de ulempene streiken medfører, men samtidig trenger de ansatte i Akasia en anstendig pensjon, skriver innsender.
AP170602 I fjor gikk hun ut i pensjon som 55-åring etter 25 år på musikkinstrument-fabrikken Lira.
DB170601 Eks-presidenter i USA får rundt 180 000 dollar - rundt 1,3 millioner norske kroner - i årlig pensjon .
DB170601 Når Akasia nå nekter sine ansatte livslang, rettferdig og tariffestet pensjon angriper de kvinners økonomiske rettigheter.
DB170601 Kvinnefronten vil også rette søkelyset på kjønnsblindheten som fører til strukturell diskriminering av kvinner, blant annet når det gjelder velferdsytelser som pensjon .
DB170601 Ansatte i 20 barnehager i det kommersielle kirkekonsernet Akasia streiker for en rettferdig og livslang pensjon .
DB170601 Akasia hevder at en rettferdig pensjon vil sette arbeidsplasser på spill og at dette er noe de ikke har råd til.
BT170601 - Underlig at et firma eid av kirker er i front i kampen mot de ansatte om pensjon , sier en av dem.
BT170601 Det blir galt å sammenligne med ansatte i offentlige barnehager, for i offentlig sektor har alle ansatte uansett yrke ytelsesbasert pensjon .
SA170531 Pensjonistforbundet påpeker det paradoksale at om løpende pensjon ville vært regulert på linje med lønnsvekst de siste tre årene hadde kostnadene til staten blitt vesentlig lavere enn hva de faktisk har blitt.
DB170531 Du går også glipp av pensjon .
NL170530 Deretter er praksis at de blir leid inn til sin forhenværende arbeidsplass, jobber heltid og kan altså heve både full pensjon og full lønn.
FV170530 LILLESAND : I februar ga Jan Henning Windegaard ( 66 ) beskjed om at han går av med pensjon .
DN170530 Reinhardsen gjorde det mandag kjent at han går av med pensjon etter å ha vært toppsjef i seismikkselskapet PGS siden 2008.
DB170530 I det aktive valget betyr 1 prosent forventet neddiskontert gevinst ved å vente med pensjoneringen, at sannsynligheten for å ta ut pensjon ved 62 år synker med 3 prosent.
DB170530 De første årene etter reformen valgte 34 prosent å ta ut tidlig pensjon .
DA170530 - Vi har drevet på dispensasjon fra kommunen de siste årene fordi vi har for små utearealer - og med to ansatte som skal av med pensjon , har vi valgt å avvikle driften nå.
NL170529 De ansatte får 4 prosent til pensjon mot at Loven sier at det skal være 2 prosent.
DN170529 Forskerne undersøkte den generelle sammenhengen mellom uttak av pensjon ved alder 62 og individuell forventet levealder i det fleksible norske pensjonssystemet.
DN170529 Etter å ha beskrevet sammenhengen mellom forventet levealder og tidlig uttak av pensjon skriver forskerne at de er i stand til å beregne ekstrakostnadene av et pensjonssystem med fleksibel uttaksalder, relativt til et system med fast uttaksalder.
DN170529 - Vi finner at personer som velger tidlig uttak av pensjon i stor grad er de som har mest å tjene på tidlig uttak, som følge av kort forventet levetid, skriver forfatterne i rapporten.
DN170529 - Til tross for en sterk negativ sammenheng mellom forventet levealder og tidlig uttak av pensjon , finner vi at ekstrakostnadene for pensjonssystemet som følger av denne sammenhengen er heller beskjedne.
DN170529 - En betydelig andel av dem som velger tidlig uttak av pensjon ser ut til å gjøre dette fordi det resulterer i høyere forventede pensjonsutbetalinger, skriver forskerne.
BT170529 Det er betimelig å minne om at toppsjefen i Ford, Mark Fields ( 56 ), denne uken måtte gå av med pensjon etter at selskapet ikke har holdt følge med konkurrentene i å lage elektriske biler med lang nok rekkevidde.
DN170528 Pensjonsunderskuddet som WEF har beregnet til 400.000 milliarder dollar i år 2050 er basert på hvor mye myndigheter, bedrifter og privatpersoner må sette av for at alle personer skal få en pensjon tilsvarende 70 prosent av lønnen de hadde før de gikk av med pensjon .
DN170528 Pensjonsunderskuddet som WEF har beregnet til 400.000 milliarder dollar i år 2050 er basert på hvor mye myndigheter, bedrifter og privatpersoner må sette av for at alle personer skal få en pensjon tilsvarende 70 prosent av lønnen de hadde før de gikk av med pensjon.
DN170528 Dermed får man i fremtiden mindre igjen for pengene man har satt av til pensjon .
DB170526 Pensjon deles ikke ved en skilsmisse.
BT170525 Også viktige politiske emner som skatt og pensjon mangler i det ellers så omfangsrike valgprogrammet på 71 sider, med tittelen « Tid for rettferdighet ».
DA170524 Så til det enda mer alvorlige : Kvadsheim skriver at en av måtene Espiras eiere henter ut profitt på er å gi de ansatte dårlig pensjon .
DA170524 I tariffavtalen er lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjon , avtalt mellom partene.
AA170524 Hvis Spekter er klar til å snakke om livsvarig pensjon som er like god for kvinner og menn, slik de ansatte i Akasia hadde før, er vi beredt til å møte dem, sier forhandlingslederne i de fire involverte fagforbundene. ( ©NTB ) ¶
SA170523 Man vil derfor få dårligere pensjon ved å jobbe deltid eller være hjemmeværende.
SA170523 - Den tapte pensjonsopptjeningen kan man kompensere med å spare litt ekstra til egen pensjon .
DN170523 Dahlgren kommer fra banken SEB der han var leder for forretningsområdet Liv, Pensjon og Kapitalforvaltning og var medlem av konsernledelsen.
DN170523 - Han er landets mest erfarne innenfor sparing og pensjon , og har jobbet med utvikling av nye digitale produkter og tjenester.
DA170523 - Vil det bli noen som deg igjen i Kongressen når du nå går av med pensjon ?
BT170523 Dette gir forutsigbarhet for bedriftene da de hele tiden vet hvor mye pensjon som skal settes av.
BT170523 Det store stridsspørsmålet i konflikten er pensjon .
BT170523 Man vil derfor få dårligere pensjon ved å jobbe deltid eller være hjemmeværende.
BT170523 - Den tapte pensjonsopptjeningen kan man kompensere med å spare litt ekstra til egen pensjon .
AP170523 Man vil derfor få dårligere pensjon ved å jobbe deltid eller være hjemmeværende.
AP170523 - Den tapte pensjonsopptjeningen kan man kompensere med å spare litt ekstra til egen pensjon .
BT170522 november 2011 i forbindelse med at han gikk av med pensjon ved fylte 70 år.
AA170522 Reppe går av med pensjon .
VG170520 I Barnet har man fusjonert og latt private overta en lang rekke tjenester for byens innbyggere : Funksjonshemmede, kommunale jurister, gravsteder og begravelser, IT, HR, finans, lønn og pensjon , helse og miljø og byplanlegging er noen av de områdene som nå styres av, eller sammen med, det børsnoterte selskapet Capita.
SA170520 Forhandlingsrett og regulering av pensjon på linje med lønnsvekst var hovedkravene.
DB170519 Perspektivmeldingen, som streker opp Norges økonomiske framtidsutsikter, forteller at landet vårt allerede om drøye ti år vil måtte kutte 5 milliarder kroner i utgifter per år for å dekke de voksende utgiftene til pensjon og helsesektoren.
BT170519 Det vil gi arbeidsgiver mer forutsigbare kostnader enn en ytelsespensjon, samtidig som den inneholder viktige kvaliteter som ytelsespensjonen har : En livslang og forutsigbar pensjon som er like god for kvinner og menn.
BT170519 Det er dessverre ikke slik at rettsakene som går vil løse uenigheten om pensjon .
AP170519 Det tar 40 år å opparbeide seg en anstendig pensjon i Norge.
VG170518 Øyen var UDs spesialutsending de første årene av Kongo-saken, men hadde nå gått av med pensjon .
DN170518 Mens levealderen i Norge øker nærmest år for år, har pensjonsalderen på 62 år for tidligpensjon, og 67 år for ordinær pensjon holdt seg stabil.
DN170518 3 Tidligere var tidligpensjonsordningen Afp ( Avtalefestet pensjon ) et alternativ for « sliterne » i industrien.
DB170518 | Tidlig pensjon kan gi deg milliontap.
DA170518 Taperne blir de ansatte, som får dårligere pensjon enn hva de fortjener.
DA170518 Men hvor mye av dette de faktisk betaler videre til de ansatte i form av pensjon , bestemmer de selv.
DA170518 Fra myndighetene får Espira tilskudd for å dekke pensjon tilsvarende 13 prosent av lønnsutgiftene i kommunale barnehager.
DA170518 En av måtene de henter ut profitt på, er å gi de ansatte dårlig pensjon .
BT170518 Konflikten dreier seg i all hovedsak om pensjon .
BT170518 Dette gir forutsigbarhet for bedriftene da de hele tiden vet hvor mye pensjon som skal settes av.
BT170518 Bitter konflikt om pensjon og to rettssaker i vente - er det rart partene ikke snakker sammen ?
AP170518 mai ¶ Pensjon , ny åndsverklov, private barnehageeiere og Iran.
AP170517 | Jobbekspertene : Hjelp meg å finne ut hva jeg får i pensjon om drøyt 30 år ¶
AP170517 Det er ikke bare-bare å beregne hva man vil ha opparbeidet seg av pensjon når det er 35 - 40 år igjen av arbeidslivet.
VG170516 3800 briter får sin lønn og pensjon fra EU, avtaler som vil fortsette å løpe lenge etter brexit.
VG170516 Årsaken er at disse har så lav pensjon at de ikke betaler skatt av pensjonen de mottar.
VG170516 En vanlig pensjonist med pensjon på rundt 250.000 kr. vil bare i år tape nær 8000 kroner i kjøpekraft.
VG170516 Derfor har vi redusert den avkortingen av pensjon for gifte og samboende med til sammen 8000 kroner for et par og senket skattene for pensjonistene med over 3000 kroner, sier Frp-lederen.
VG170516 - Det er de som har middels høy pensjon som får størst fordel av det økte minstefradraget som andel av pensjon , sier Øyvind Røst i KLP.
VG170516 - Det er de som har middels høy pensjon som får størst fordel av det økte minstefradraget som andel av pensjon, sier Øyvind Røst i KLP.
DB170516 Stavrum, som nå har gått av med pensjon , legger ikke skjul på at han har gjort feil.
DB170516 Samtidig er mitt inntrykk at det er stadig flere som bekymrer seg for sin fremtidige pensjon .
DB170516 Nå som det er slik at alle år i arbeidslivet teller like mye ( for dem som er født etter 1963 ) innebærer det at selv kortere perioder med deltidsarbeid kan utgjøre store forskjeller i utbetalt pensjon .
DB170516 Noe som gjør at det er gode grunner for å be om en kompensasjon fra din partner dersom du ofrer yrkeskarrieren for familien, slik at du kan spare mer til pensjon på egenhånd.
DB170516 Men først litt om pensjon , og pensjonsreformen som ble innført i 2011.
DB170516 Kort fortalt er din pensjon summen av det du tjener opp i folketrygden ( som er 18, 1 prosent av livsinntekten din ), det din arbeidsgiver avsetter til deg ( i privat sektor ofte innskuddspensjon ) pluss eventuelle egne sparemidler.
DB170516 Flere studier viser nemlig at fåtallet av norske menn og kvinner har oversikt over egen pensjon .
DB170516 Du kan vinne hele 24 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Pensjon er et komplisert tema.
DB170516 Det første du bør gjøre er å skaffe deg oversikt over din pensjon .
DB170516 Blant annet er det slik at alle år med pensjonsgivende inntekt, fra du er 13 til 75 år, teller med i utregningen av din pensjon .
DA170516 Han mener årets trygdeoppgjør er en selsom affære for dem som lever av pensjon .
DA170516 Han mener årets trygdeoppgjør er en selsom affære for dem som lever av pensjon .
BT170516 Gang på gang har det vist seg at profitten til private sykehjem i stor grad kommer fra å gi de ansatte dårligere pensjon , lavere lønn og ulike former for bemanningskutt.
AP170515 | Aftenposten mener : Lettvint om pensjon
VG170514 3800 briter får sin lønn og pensjon fra EU, avtaler som vil fortsette å løpe lenge etter brexit.
DN170514 Og noen er mer opptatt av pensjon enn andre : ¶
DN170514 Nordmenn er mindre opptatt av lønn og pensjon enn arbeidstagere i resten av verden.
DN170514 Les mer her : Ansatte bytter økt lønn for høyere pensjon ¶ ¶
DN170512 Podkasten Finansredaksjonen diskuterer den nye ordningen og kommer med tips til hva man skal tenke på når man sparer til pensjon .
DN170512 | Ansatte bytter økt lønn for høyere pensjon
DN170512 Konsulentselskapet Devoteam Fornebu Consulting bruker mer på pensjon enn snittet i bransjen.
DN170512 Daglig leder Jonas Höfde ( til venstre ) har det siste året ønsket Storebrands bedriftsrådgiver Terje Berger-Nilsen gjentatte ganger velkommen for å diskutere pensjon og forsikringer for de ansatte i i konsulentfirmaet Devoteam Fornebu Consulting.
DN170512 Da gjelder det å følge med i timen - også når det gjelder pensjon , sier daglig leder Jonas Höfde.
VG170511 - Jeg støtter i hvert fall en ordning som gjør at slike ressurspersoner får jobbe frem til de går av med pensjon .
DN170511 - Nå får selvstendig næringsdrivende langt bedre mulighet til å sette av penger til sin egen pensjon .
DA170511 | Vil legge til rette for økt privat sparing til pensjon
DA170511 Regjeringen ønsker å legge til rette for økt privat sparing til pensjon , sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
DA170511 I revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon .
DA170511 I pressemeldingen fra Finansdepartementet heter det at regjeringen følger opp Sundvolden-erklæringen og foreslår å innføre en ny ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon , med lik skattesats ved innskudd og uttak.
DA170511 Finansmininster Siv Jensen vil gjøre det lettere å spare til privat pensjon .
DA170511 Den nye ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon .
AP170511 Det som i ettertid viser seg å bli for mye oppregulert pensjon i 2016 blir motsvart av redusert oppregulering i år.
AA170511 Utviklingen skyldes blant annet at de eldre blir stadig friskere, har høyere utdanning og at pensjonsreformen har gjort det mulig å ta ut pensjon tidligere enn før, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
VG170510 Det var januar 2016 at Comey utnevnte McCabe som nestleder etter Mark Giuliano gikk av med pensjon .
BT170510 Konflikten handler hovedsakelig om pensjon .
DN170509 LO-ledelsen og pensjon
DN170509 - Jeg var ansatt på samme lønn frem til jeg fylte 65 år, deretter gikk jeg på ordinær pensjon .
DN170509 | Selskap oppga feil informasjon til forsikringsselskapet - ansatte kunne endt opp med smuler i pensjon
DB170509 - Jeg var ansatt på samme lønn fram til jeg fylte 65 år, deretter gikk jeg på ordinær pensjon .
DA170509 Fondet har gått fra 0 til 8.000 milliarder, og vil bidra til å sikre nordmenns framtidige pensjon i årtier framover, påpeker Raavand.
DA170509 - Det å åpne for investeringer i unotert infrastruktur vil være klokt for miljøet og nordmenns framtidige pensjon .
AP170509 - Jeg var ansatt på samme lønn fram til jeg fylte 65 år, deretter gikk jeg på ordinær pensjon .
AP170509 - Jeg var ansatt på samme lønn fram til jeg fylte 65 år, deretter gikk jeg på ordinær pensjon .
AA170509 - Jeg var ansatt på samme lønn fram til jeg fylte 65 år, deretter gikk jeg på ordinær pensjon .
AA170509 I forrige uke sa administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter til NTB at deres tilbud sikrer de ansatte en god pensjon .
AA170509 Det er arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne som representerer de ansatte i konflikten, som først og fremst dreier seg om pensjon .
VG170508 - Av dem er det 94 som er medlemmer i Fagforbundet : Barnehageansatte som har viet sitt liv til å passe andres barn, men som nå nektes rettferdig pensjon av en kynisk arbeidsgiver.
BT170508 Partene har forhandlet i svært lang tid og det er særlig spørsmålet om pensjon som har skapt konflikt.
BT170508 Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi og de ansatte en god pensjon , la hun til.
AP170508 Det ventes på kongressen debatt rundt sammensetningen av LO-ledelsen, Lofoten-olje, pensjon og AFP, EØS-avtalen og sekstimersdagen.
DB170507 Nå har Dagbladet mottatt flere henvendelser fra frustrerte Nav-brukere etter at Nav endret datoen i « Din Pensjon » fra 15. til 16.
AA170507 i Din Pensjon .
AA170507 Uføres Landsorganisasjon er ikke fornøyd med at NAV betaler ut trygd og pensjon den 16. denne måneden.
AA170507 NAV skriver på sine hjemmesider at utbetalingen av pensjon , uføretrygd, supplerende stønad, stønad til barnetilsyn og grunn- og hjelpestønad blir 16. mai denne måneden.
AA170507 Vi må forberede oss på stadig voksende utgifter til pensjon og helse.
VG170506 - Jeg synes det er smålig at en 80-åring skal måtte logge seg inn på Altinn for å sjekke om han har fått utbetalt riktig pensjon .
DB170506 » Jeg skulle ønske det ikke bare er dommere som har gått av med pensjon som uttaler seg så fritt.
DN170505 Derfor har vi redusert avkortingen i pensjon til gifte og samboende pensjonister med 8.000 kroner for et par.
DB170505 Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi og de ansatte en god pensjon , legger hun til.
DB170505 Det er arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne som representerer de ansatte i konflikten, som først og fremst dreier seg om pensjon .
DB170505 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter mener deres tilbud sikrer de ansatte en god pensjon .
DB170505 Og minnet samtidig om at av en total trygdeeksport på 7,5 milliarder kroner, går 6,5 milliarder til pensjon og uføretrygd til nordmenn i utlandet.
DA170505 Derfor har vi redusert avkortingen i pensjon til gifte og samboende pensjonister med 8.000 kroner for et par.
BT170505 Uenige om pensjon
BT170505 Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi, og de ansatte god pensjon
BT170505 Det er spesielt pensjon man er uenige om.
BT170505 - Våre medlemmer i Akasia er nødt til å sikres en pensjon som er trygg, forutsigbar og som varer livet ut, og hvor det ikke er forskjell på kvinner og menn, sier Skyvulstad.
BT170505 - Det er både urimelig og urettferdig at barnehagelærere og styrere i Akasia-barnehager skal få en dårligere pensjon enn sine kolleger i andre private og kommunale barnehager, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.
BT170505 Uenige om pensjon
BT170505 Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi, og de ansatte god pensjon
BT170505 Det er spesielt pensjon man er uenige om.
BT170505 - Våre medlemmer i Akasia er nødt til å sikres en pensjon som er trygg, forutsigbar og som varer livet ut, og hvor det ikke er forskjell på kvinner og menn, sier Skyvulstad.
BT170505 - Det er både urimelig og urettferdig at barnehagelærere og styrere i Akasia-barnehager skal få en dårligere pensjon enn sine kolleger i andre private og kommunale barnehager, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.
AP170505 Nå planlegger republikanske politikere i den amerikanske kongressen å ta opp igjen en lov om ekspresidenters pensjon , som i dag er på rundt 1,8 millioner kroner i året.
AP170505 Nå planlegger republikanske politikere i den amerikanske kongressen å ta opp igjen en lov om ekspresidenters pensjon , som i dag er på rundt 1,8 millioner kroner i året.
AA170505 Ifølge Jensen forsvinner millioner av kroner ut av landet gjennom trygdeeksport hvert eneste år, men det meste av trygd som går ut av Norge, går til nordmenn som får pensjon eller uføretrygd i utlandet, fastslo europaministeren i intervjuet med NTB.
AA170505 Han viste til at av en total trygdeeksport på 7,5 milliarder kroner, går 6,5 milliarder til pensjon og uføretrygd, mens 246 millioner går til barnetrygd og kontantstøtte.
AA170505 En av de voksende utfordringene for kulturlivet som Enger-utvalget påpekte, er hvordan kostnader til pensjon og forvaltning i store institusjoner tar en økende andel av midlene.
SA170504 Derfor har vi redusert avkortingen i pensjon til gifte og samboende pensjonister med 8.000 kroner for et par.
SA170504 Derfor har vi redusert avkortingen i pensjon til gifte og samboende pensjonister med 8.000 kroner for et par.
DN170504 Derfor har vi redusert avkortingen i pensjon til gifte og samboende pensjonister med 8.000 kroner for et par.
DN170504 ¶ Siv Jensen vil at Oljefondet skal sikre pensjon til kommende generasjoner.
DB170504 ¶ LEVER : Torsdag publiserte den britiske avisa The Sun en artikkel med denne tittelen, før Buckingham Palace kunngjorde at Prince Philip, som lever i beste velgående, skal gå av med pensjon .
DB170504 Prins Philip er ikke den første europeiske dronning-ektemannen som går av med pensjon .
DA170504 Derfor har vi redusert avkortingen i pensjon til gifte og samboende pensjonister med 8.000 kroner for et par.
DA170503 I dag skal kulturminister Linda Helleland ( H ) svare i Stortingets spørretime om striden rundt pensjon og ansettelsesforhold i Den Norske Opera & Ballett.
BT170503 Ved bruddet i februar 2017 var uenighet om pensjon en sentral og utløsende faktor, ifølge en pressemelding fra Fagforbundet.
BT170503 Det er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta som er i megling om pensjon med Spekter og Akasia Barnehager AS.
AP170503 Han forklarte at de to kollegene hadde planer om å etablere et selskap som skulle ta seg av vanskeligstilt ungdom når Jensen gikk av med pensjon etter hvert, men det ble ikke noe av planene etter at Jensen ble arrestert i januar 2014.
AA170503 Ved bruddet i februar 2017 var uenighet om pensjon en sentral og utløsende faktor, ifølge en pressemelding fra Fagforbundet.
AA170503 Det er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta som er i mekling om pensjon med Spekter og Akasia Barnehager AS.
DB170502 Det vi vet fra mange av avsløringene som har vært når private har tatt over, er at det ofte er kvinner som taper pensjon og lønn, sier han.
DB170502 Iris Persson lider av demens, og har fått sin pensjon automatisk siden hun flyttet til « The Golden State ».
DA170502 Et eksempel han trekker fram er avtalefestet pensjon ( AFP ), som snart skal evalueres.
DA170502 Avtalefestet pensjon
VG170501 Dette betyr at for eksempel ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten kan tape millioner i pensjon om de blir privatisert. * 1 Kompensasjon for reise ¶
VG170501 * 1 Pensjon
VG170501 Blant punktene EØS-motstanderne nå bruker for å sikre flertall på kongressen er sikkerheten i Nordsjøen, pensjon og kampen mot bemanningsselskaper.
SA170430 Hun trekker også frem poenget med at det er mange som skal gå av med pensjon i årene fremover.
DN170429 - En del av grunnen til at Klaus Grohmann valgte å jobbe med Tesla var for å forberede seg til å gå av med pensjon og overlate selskapet i kyndige hender.
AP170429 Hun trekker også frem poenget med at det er mange som skal gå av med pensjon i årene fremover.
AA170429 Spanjoler som ikke har fått pensjon etter å ha jobbet på norske skip, tapte søksmålet mot den norske staten.
DN170428 Silver-kunder kan måtte betale tilbake pensjon
DN170428 | Silver-kunder kan måtte betale tilbake pensjon
FV170427 Oppvekstdirektør Arild Rekve ( 64 ) går av med pensjon .
DB170427 Stemmer det du har mottatt i lønn, pensjon eller uføretrygd med det som står oppført i skattemeldingen ?
DA170427 Overfor de ansattes organisasjoner har Kulturdepartementet foreslått å erstatte pensjon med en engangsutbetaling tilsvarende tre årslønner.
DA170427 - Vi er bedt om å forhandle med Operaens ledelse om hva som vil være en rimelig kompensasjon for å sparke folk ut av Operaen uten pensjon .
DA170425 Går alt etter planen, går han av med pensjon det øyeblikket det nye anlegget på Mosvangen åpner.
VG170424 VANT : Steinar Thunold ( 68 ) fikk kreft få år etter at han gikk av med pensjon .
VG170420 Det andre Støre vil ta med seg er hans eget favorittprosjekt, sannsynligvis det politikkområdet som får Støre til å bli like yr og ivrig som sosialøkonomen Jens Stoltenberg kunne bli når han snakket om muligheten for at folk skulle få mindre pensjon .
DN170420 Mange går av med pensjon nå.
DN170419 I tillegg kommer avsetning til Ryssdals pensjon på 2,53 millioner kroner, ifølge selskapets årsrapport.
DB170418 For hva er vel vitsen med at Oljefondet, som skal sikre vår framtidige pensjon , både investeres økonomisk uforsvarlig og på en klimafiendtlig måte ?
DB170418 Det er nemlig ingenting i veien for at Oljefondet forvaltes smart, både for vår framtidige pensjon og vårt framtidige klima.
DB170415 For operaen er problemet enda større enn for andre institusjoner : Siden dansere går av med pensjon når de er 41 år gamle og operasolister når de er 52, blir pensjonsforpliktelsene etter hvert så høye at det vil knekke ryggen på hele virksomheten.
DB170412 Han anbefaler folk å heller investere i aksjer, spare pensjon eller spare til en reise med familien.
DN170411 - Mannen min og jeg har foretatt noen små investeringer med tanke på pensjon , det var før jeg sluttet i politiet.
DN170410 | Utfordrer regjeringen på pensjon
DN170410 Fagforbundets leder Mette Nord mener det haster å få endret forvaltningen av fripoliser for å unngå at arbeidstagerne taper pensjon .
DA170410 Han går av med pensjon i 2019.
SA170409 Det gjør at de aller fleste svaksynte kan klare å være i jobb inntil de går av med en ordinær pensjon .
DN170409 | Utfordrer regjeringen på pensjon
DN170409 Fagforbundets leder Mette Nord mener det haster å få endret forvaltningen av fripoliser for å unngå at arbeidstagerne taper pensjon .
BT170409 Velgerne er godt vant og vil ha optimale helsetjenester, presise tog, brede motorveier, et rikt kulturtilbud, bedre barnehager, uføretrygd, sykepenger og en god pensjon .
VG170408 Og det vil fortsatt bli ansatt mange, blant annet fordi det snart er flere årskull som går av med pensjon , legger han til.
DB170407 ¶ UTEN PENSJON : Spanske sjøfolk møter denne uka den norske stat i retten.
DB170407 Det er mulig å argumentere for at spanjolene burde tatt ansvar selv og spart den delen av lønna norske arbeidere betalte inn til folketrygden, til egen pensjon .
DN170405 Toppsjef Alf-Helge Aarskog selv håvet inn 2.024.000 euro i lønn ( inkludert bonuser og pensjon ) i fjor, sammenlignet med 890.000 euro året før.
DN170404 Mens pensjon fra Danmark kom med i fjor, er også pensjon fra Sverige forhåndsutfylt i årets skattemelding.
DN170404 Mens pensjon fra Danmark kom med i fjor, er også pensjon fra Sverige forhåndsutfylt i årets skattemelding.
DA170404 Mens pensjon fra Danmark kom med i fjor, er også pensjon fra Sverige forhåndsutfylt i årets skattemelding.
DA170404 Mens pensjon fra Danmark kom med i fjor, er også pensjon fra Sverige forhåndsutfylt i årets skattemelding.
BT170404 Der ble du sittende og krevde ikke pensjon særlig lenge.
AA170404 Mens pensjon fra Danmark kom med i fjor, er også pensjon fra Sverige forhåndsutfylt i årets skattemelding.
AA170404 Mens pensjon fra Danmark kom med i fjor, er også pensjon fra Sverige forhåndsutfylt i årets skattemelding.
AP170403 Mens pensjon fra Danmark kom med i fjor, er også pensjon fra Sverige forhåndsutfylt i årets skattemelding.
AP170403 Mens pensjon fra Danmark kom med i fjor, er også pensjon fra Sverige forhåndsutfylt i årets skattemelding.
VG170402 Men selv om hun synes en rolig pensjonisttilværelse høres forlokkende ut, blir hun egentlig ganske irritert over at mange velger å gå av med pensjon når de såvidt har passert 60.
DN170402 Med bonus, pensjon og andre ytelser tjente han dermed 9,9 millioner kroner.
DB170402 Truman levde på militærpensjonen sin, som var på 112 dollar i måneden, og var så blakk at kongressen besluttet å gi tidligere presidenter en raus pensjon .
DB170402 Ifølge Business Insider får de rundt 180 000 dollar - rundt 1,3 millioner kroner i årlig pensjon .
AP170402 Kona og han har spart opp penger og pensjon til å kjøpe hus på Krim.
DB170401 I altfor stor grad er det fattige slitere som betaler for de velbeslåttes pensjon .
DB170401 Fra slutten av 2020-tallet av vil man måtte kutte 5 milliarder kroner i utgifter per år for å dekke de voksende utgiftene til pensjon og helsesektoren som kommer av at befolkningen blir eldre. 3.
VG170331 Norge trenger over 35.000 nye lærere de neste ti årene for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon .
SA170331 Norge trenger over 35.000 nye lærere de neste ti årene for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon .
DN170331 Norge trenger over 35.000 nye lærere de neste ti årene for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon .
DN170331 I tillegg lever kvinner lengre, noe som trekker i retning høyere mottak av pensjon og større bruk av offentlige omsorgstjenester.
DA170331 Norge trenger over 35.000 nye lærere de neste ti årene for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon .
AP170331 Et forsiktig estimat anslår at Nord-Norge samlet sett vil ha behov for minst 4000 lærere hvis man skal erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon de neste ti årene.
AA170331 Norge trenger over 35.000 nye lærere de neste ti årene for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon .
AA170331 Norge trenger over 35 000 nye lærere de neste ti årene for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon .
SA170329 Fordi jeg ønsker meg en ok pensjon .
DN170329 Hovedtemaet denne gang er økende utgifter til helse og pensjon , lavere oljepris og problemene og kostnadene ved innvandringen til Norge.
AP170329 Tallene i årsrapporten er en sum av lønn inntil og under oppsigelsen, samt blant annet opptjente feriepenger, bonus og pensjon , sier Espen.
AP170329 Det var en totalpakke med kompensasjon for mange elementer, som bonus, lønn, pensjon , feriepenger og andre goder, sier Aa.
DB170328 For halvannet år siden kunngjorde nemlig kona at den franskfødte prinsegemalen går av med pensjon - og at han i framtida vil være mindre synlig for folket.
AA170328 Kunnskapsdepartementet anslår at Nord-Norge vil ha behov for 4.000 lærere for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon de ti neste årene, skriver Aftenposten.
DN170327 Inklusive deltagelse i selskapets insentivordning, bonus og pensjon hadde yara-sjefen en total pakke på 11,85 millioner kroner for 2016, en liten oppgang fra året før da den var 11,59 millioner kroner.
DB170327 Ser en bort fra lønnstrekk som skatt, pensjon med videre, kan trekk i lønn bare gjennomføres dersom det på forhånd er fastsatt i skriftlig avtale, jf paragraf 14-15 ( 2, bokstav c ).
BT170327 Pensjonsreformen i privat sektor var et skritt i riktig retning, både for å kunne kombinere arbeid og pensjon , og for å sikre finansiering av velferden.
AP170327 Hvis målet er at det ikke skal være ufaglærte lærere i Finnmark om 10 år, må man erstatte ufaglærte lærere og erstatte de som går av med pensjon .
AP170327 Et forsiktig estimat anslår at Nord-Norge samlet sett vil ha behov for minst 4000 lærere hvis man skal erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon de neste ti årene.
AP170327 Departementet har videre ganget antall lærere over 60 år med to for å anslå hvor mange som går av med pensjon .
AP170327 De vet ikke hvordan lærerne i 50-årene fordeler seg på hvert årskull, men det er lagt til grunn at minst halvparten vil ha gått av med pensjon i løpet av de neste ti årene.
AP170327 Beregningsmetoden legger antall ufaglærte og lærere som går av med pensjon til grunn.
AP170327 - Rett og slett fordi mange går av med pensjon og fordi vi ser at lærerutdanningene der sliter litt mer med å rekruttere enn i resten av landet, sier Røe Isaksen, og gir følgende mulige forklaring : ¶
AP170325 | Jobbekspertene : Hva får jeg egentlig i pensjon ?
AP170325 Noen sier jeg er garantert 66 prosent av lønnen i pensjon .
DA170324 I høst gikk NRKs mangeårige filmkritiker Einar Guldvog Staalesen av med pensjon .
DA170324 | Krever grep om pensjon
AP170324 Dette er trolig noe av årsaken til at det ikke er aktuelt å la folk som lever på mager pensjon , i all stillhet få knabbe noen meter til eget bruk.
VG170323 Underhuset i Parlamentet var i ferd med å holde avstemninger om pensjon da viseordstyrer Lindsay Hoyle kunngjorde at møtet var stanset og ba de folkevalgte om ikke å forlate stedet, melder AP.
DB170323 En pensjon som taper seg i verdi er ikke en bærekraftig pensjon , verken i dag eller i morgen.
DB170323 En pensjon som taper seg i verdi er ikke en bærekraftig pensjon, verken i dag eller i morgen.
DB170323 mars forsvarer Dagbladet underreguleringen av løpende pensjon , vel vitende om at pensjonistene kan forvente kjøpekraftsnedgang for tredje året på rad.
VG170322 Jensen var en voksen mann og hadde signalisert at han ønsket å gå av med pensjon ved fylte 57 år, svarte Aas.
DB170322 Han var den som hadde vært lengst i klubben da han gikk av med pensjon i 1999.
VG170321 Jeg tror egentlig han bare lette etter en unnskyldning for å ikke stille opp og diskutere tema som pensjon med ledere for mellomstore partier.
DN170321 | Unge er bekymret for egen pensjon
DN170321 Nesten halvparten av dem under 30 år i arbeidslivet tror ikke de vil få nok pensjon til å ha en god pensjonisttilværelse.
DN170321 Mange unge er bekymret for om de får en stor nok pensjon til å leve et godt pensjonistliv.
DN170321 Foto : Ida von Hanno Bast ¶ 45 prosent svarer nei på spørsmål om de vil få en levelig pensjon , viser en undersøkelse gjort av Opinion på oppdrag for KLP, skriver Klassekampen.
DN170321 Blant dem over 50 år frykter kun 22 prosent at de ikke vil få en høy nok pensjon .
DN170321 - At unge er bekymret for sin egen pensjon er ikke rart.
DB170321 Politiet i LA ønsker ikke å kommentere saken overfor LA times, men sier at den aktuelle personen har gått av med pensjon .
DA170321 Som følge av dette får man et gap i pensjon på 30 prosent.
AA170321 Han tar over etter Torstein Mørseth som går av med pensjon til sommeren, ifølge en pressemelding fra næringsforumet.
AA170321 | Unge er bekymret for egen pensjon
AA170321 Nesten halvparten av dem under 30 år i arbeidslivet tror ikke de vil få nok pensjon til å ha en god pensjonisttilværelse. 45 prosent svarer nei på spørsmål om de vil få en levelig pensjon, viser en undersøkelse gjort av Opinion på oppdrag for KLP, skriver Klassekampen.
AA170321 Blant dem over 50 år frykter kun 22 prosent at de ikke vil få en høy nok pensjon .
AA170321 - At unge er bekymret for sin egen pensjon er ikke rart.
AA170321 45 prosent svarer nei på spørsmål om de vil få en levelig pensjon , viser en undersøkelse gjort av Opinion på oppdrag for KLP, skriver Klassekampen.
DB170320 Skal man plutselig leve av bare sin egen, lille pensjon kan det lett bli smalhans, sier han ¶
DB170320 Når det gjelder pensjon til etterlatt ektefelle eller samboer, foreslår utvalget å erstatte dagens livsvarige pensjon med kortere overgangserstatninger.
DB170320 Når det gjelder arv, tenker du kanskje ikke umiddelbart på pensjon .
DB170320 Når det gjelder pensjon til etterlatt ektefelle eller samboer, foreslår utvalget å erstatte dagens livsvarige pensjon med kortere overgangserstatninger.
DB170320 Nå ser man på etterlattepensjoner, som omfatter pensjon til etterlatte ektefelle, samboere og barn.
DB170320 Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom 
Storebrand Livsforsikring AS, erfarer at mange enten tror at pensjon arves, eller så har man ikke reflektert over det i det hele tatt.
DB170320 Først prioriteres barn under 21 år, som skal sikres en årlig pensjon på 1 G ( i dag 92.576 kroner ) til fylte 21.
DB170320 Er du i offentlig sektor, har ytelsesordning eller Hybrid tjenestepensjonsordning i privat sektor, tilfaller pengene som er innbetalt for å sikre deg alderspensjon forsikringsfellesskapet, ikke dine egne etterlatte, sier Alexandra Plahte, leder pensjon ved Gabler Steenberg & Plahte.
DB170320 EKSPERT : Alexandra Plahte, leder pensjon ved Gabler Steenberg & Plahte.
DB170320 Du er skilt : Som fraskilt ektefelle kan du ha rett til ektefellepensjon fra tjenestepensjonsordninger avdøde var/har vært medlem av ( pensjon gjennom arbeidsforhold ).
DB170320 Det er særlig viktig at de faste kostnader, som typisk er boutgiftene, også må kunne dekkes av bare den enes pensjon .
DB170320 De både lever lenger og har ofte lavere pensjon enn menn.
DB170320 - Men, for det første er det etter hvert en del som har fått med seg at det som er spart opp til pensjon i pensjonsordningen man har gjennom jobben, overlates til etterlatte ved dødsfall.
DB170320 Pensjon er i utgangspunktet lavere inntekt enn det man er vant til fra yrkeslivet.
AA170320 mars, ville bli avskjediget, uten lønn og uten pensjon .
DB170319 Sparer du til pensjon med denne skattefordelen innen 31. mars i år kan du trekke fra sparebeløpet i sin helhet fra næringsinntektene dine for 2016.
DB170319 Spar til pensjon og få skattefordel.
DB170319 For å sikre deg en god pensjon , også dersom du er selvstendig næringsdrivende, er det viktig å ta ut nok lønn slik at du sparer opp gode pensjonsrettigheter i Folketrygden.
DB170319 For å få det som vi kan kalle en anstendig pensjon bør du både ha pensjonssparing fra Folketrygden, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og egen sparing.
DB170319 Da er det imidlertid lurt å spare til pensjon på andre måter, for eksempel i tradisjonelle fond.
DB170319 Av denne inntekten vil det offentlige spare 18,1 prosent av lønnen din gjennom Folketrygden til din pensjon .
AA170319 Det må gjerne vurderes å skjerpe kravene til innhold i barnehager og krav til lønn og pensjon for de ansatte, men utbytteforbud er rett og slett et dårlig forslag.
DN170318 Hydros toppsjef Svein Richard Brandtzæg ( 59 ) fikk totalt 13,5 millioner kroner i lønn og pensjon i 2016.
DB170318 Olden-Jørgensen mener at dronningen nå kan gå av med pensjon uten at det kommer som et sjokk på danske innbyggere.
DB170318 I intervjuet blir hun spurt om hun kunne tenke seg å gå av med pensjon , slik som andre kongelige har gjort i blant annet Belgia, Nederland og Spania.
DB170318 Hun har, nærmest på rutine, avvist alle spekulasjoner om pensjon .
DB170318 Helt siden prins Henrik ( 82 ) kunngjorde at han gikk av med pensjon nyttårsaften 2015, har det blitt spekulert i hvorvidt dronning Margrethe ( 76 ) kom til å gjøre det samme.
DB170318 Han mener at dronningens svar er interessant, da hun ikke direkte avviser pensjon som tidligere.
DN170317 Hydros toppsjef Svein Richard Brandtzæg ( 59 ) fikk totalt 13,5 millioner kroner i lønn og pensjon i 2016.
FV170315 Lensmann i Søgne og Songdalen, Terje Pedersen, går av med pensjon i år.
DN170315 I februar kom partene til enighet på en rekke av punktene, men noen deler gjensto, blant annet spørsmålet om pensjon .
BT170315 I februar kom partene til enighet på en rekke av punktene, men noen deler gjensto, blant annet spørsmålet om pensjon .
AA170315 I februar kom partene til enighet på en rekke av punktene, men noen deler gjensto, blant annet spørsmålet om pensjon .
AA170315 Et dårlig valg for pensjon i dag, kan gjøre at du får ganske liten pensjon , sier Flesland.
AA170315 Et dårlig valg for pensjon i dag, kan gjøre at du får ganske liten pensjon, sier Flesland.
VG170314 Neste års oppgjør ligger an til å bli mye vanskeligere, først og fremst fordi pensjon da skal på bordet.
SA170314 | Bedriften betalte ikke for Rolf Arnes pensjon
SA170314 Nå risikerer han lavere pensjon .
DB170314 Avtalen var ifølge Sponheim at Jensen da etterhvert skulle kutte ut å innhente informasjon fra kriminelle miljøer, og jobbe på Strategisk stab fram til sommeren 2014, hvor det kunne bli naturlig med pensjon ettersom Jensen var 57 år.
DN170313 Lxs også : ¶ Pensjon i himmelen ?
DN170313 Lxs også : ¶ Pensjon i himmelen ?
BT170313 Nå risikerer han lavere pensjon .
DA170311 Sammen med en ekstern skatteekspert har forbundet regnet på hvor mye hver enkelt av de 1.100 underordnede ansatte i Color Line koster selskapet i lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon og sammenlignet med tilsvarende utgifter for danske ansatte etter dansk tariff.
DN170310 | Silver betaler ut kun halv pensjon
DN170310 Bjørn Østbø, administrerende direktør i Silver - betaler bare ut halv pensjon til kundene.
DN170310 Administrasjonsstyret i Silver vil ikke betale ut mer enn halv pensjon til Silver-kundene fremover.
DN170310 Etter dagens ordning kan gründere og selvstendig næringsdrivende kun spare fire prosent i pensjon med skattefradrag, og ikke syv prosent slik ansatte i bedrifter får.
AA170310 | Silver utbetaler kun halv pensjon
AA170310 Silver opplyser fredag at det kun er kunder som allerede mottok pensjon før selskapet ble satt under administrasjon som vil få utbetalt penger nå.
SA170308 | Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn : - Farlig å være hjemmeværende uten lønn ¶
SA170308 Vi har vidt forskjellig forbruksmønster og derfor vil også kravet til pensjon bli forskjellig.
SA170308 Uavhengig pensjonsrådgiver i Gabler, Alexandra Plahte, forklarer at det store avviket mellom kvinner og menns pensjon skyldes flere forhold.
SA170308 Slik sparer du smart til pensjon : ¶
SA170308 Skal du ha en god pensjon er det det som er oppskriften, sier hun og legger til : ¶
SA170308 Sett deg inn i hva du allerede ligger an til å få i pensjon ved å logge deg inn på www.nav.no og www.norskpensjon.no.i ¶
SA170308 Selv om ikke økonomien tillater at man sparer forløpende, bør man ta inn en passus om pensjon ektepakten.i ¶
SA170308 PRAT OM PENSJON : Kvinner kommer oftere dårligere ut pensjonsmessig på grunn av arbeidsfordelingen hjemme.
SA170308 PENSJON DELES IKKE : - Selv om det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles, fungerer det ikke tilsvarende med pensjon , sier uavhengig pensjonsrådgiver Alexandra Plahte.
SA170308 Og tall fra Storebrand viser at fire av ti kvinner ikke kan ta ut pensjon fra fylte 62.
SA170308 Mange kvinner har imidlertid ikke muligheten til å ta ut pensjon før de fyller 67, fordi pensjonsopptjeningen i folketrygden er for lav.
SA170308 Man bør likevel undersøke hvilken pensjon man ligger an til å få og om man kan leve av den når man blir pensjonist.
SA170308 LEVESTANDARD : Tenk over hvordan du ønsker å leve som pensjonist og finn deretter ut om det er behov for å spare ytterligere til pensjon , er rådet fra uavhengig pensjonsrådgiver Agnes Bergo.
SA170308 Kvinner vil derfor få dårligere pensjon ved deltid, lavere lønn eller dersom de velger å være hjemme.
SA170308 Hun understreker at det ikke finnes noen snarveier til god pensjon .
SA170308 Har du stoppet utbetalingen eller mottar delvis pensjon og ønsker å ta ut hel pensjon , må du søke om dette senest en måned før du ønsker at utbetalingen skal starte igjen.
SA170308 Har du stoppet utbetalingen eller mottar delvis pensjon og ønsker å ta ut hel pensjon, må du søke om dette senest en måned før du ønsker at utbetalingen skal starte igjen.
SA170308 FOTO : Alena Ozerova / Shutterstock ¶ PENSJON DELES IKKE : - Selv om det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles, fungerer det ikke tilsvarende med pensjon, sier uavhengig pensjonsrådgiver Alexandra Plahte.
SA170308 Enighet om pensjon : Kvinner får utbetalt mindre enn menni ¶
SA170308 Du kan ta ut hel pensjon eller bare en del : 20, 40, 50, 60 eller 80 prosent.i ¶
SA170308 Bergo mener at man ikke nødvendigvis behøver å spare til pensjon , forutsatt at man har jobbet hele veien, har en grei inntekt og en god tjenestepensjonsordning hos arbeidsgiver.
SA170308 - Å spare er alltid bra, men pengene trenger ikke være øremerket pensjon .
SA170308 - Det hele koker ned til at den som får høyest pensjon , er den som jobber i mange år og som tjener relativt bra.
SA170308 - Den som jobber fulltid og har full opptjening til pensjon , bør spare i den som jobber deltid sitt navn.
FV170308 Skal jeg bry meg om pensjon ?
FV170308 | Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn : - Farlig å være hjemmeværende uten lønn ¶
FV170308 Vi har vidt forskjellig forbruksmønster og derfor vil også kravet til pensjon bli forskjellig.
FV170308 Uavhengig pensjonsrådgiver i Gabler, Alexandra Plahte, forklarer at det store avviket mellom kvinner og menns pensjon skyldes flere forhold.
FV170308 Slik sparer du smart til pensjon : ¶
FV170308 Skal du ha en god pensjon er det det som er oppskriften, sier hun og legger til : ¶
FV170308 Sett deg inn i hva du allerede ligger an til å få i pensjon ved å logge deg inn på www.nav.no og www.norskpensjon.no.
FV170308 Selv om ikke økonomien tillater at man sparer forløpende, bør man ta inn en passus om pensjon ektepakten.
FV170308 PRAT OM PENSJON : Kvinner kommer oftere dårligere ut pensjonsmessig på grunn av arbeidsfordelingen hjemme.
FV170308 Og tall fra Storebrand viser at fire av ti kvinner ikke kan ta ut pensjon fra fylte 62.
FV170308 Mange kvinner har imidlertid ikke muligheten til å ta ut pensjon før de fyller 67, fordi pensjonsopptjeningen i folketrygden er for lav.
FV170308 Man bør likevel undersøke hvilken pensjon man ligger an til å få og om man kan leve av den når man blir pensjonist.
FV170308 LEVESTANDARD : Tenk over hvordan du ønsker å leve som pensjonist og finn deretter ut om det er behov for å spare ytterligere til pensjon , er rådet fra uavhengig pensjonsrådgiver Agnes Bergo.
FV170308 Kvinner vil derfor få dårligere pensjon ved deltid, lavere lønn eller dersom de velger å være hjemme.
FV170308 Hun understreker at det ikke finnes noen snarveier til god pensjon .
FV170308 Har du stoppet utbetalingen eller mottar delvis pensjon og ønsker å ta ut hel pensjon , må du søke om dette senest en måned før du ønsker at utbetalingen skal starte igjen.
FV170308 Har du stoppet utbetalingen eller mottar delvis pensjon og ønsker å ta ut hel pensjon, må du søke om dette senest en måned før du ønsker at utbetalingen skal starte igjen.
FV170308 FOTO : Alena Ozerova / Shutterstock PENSJON DELES IKKE : - Selv om det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles, fungerer det ikke tilsvarende med pensjon , sier uavhengig pensjonsrådgiver Alexandra Plahte.
FV170308 FOTO : Alena Ozerova / Shutterstock PENSJON DELES IKKE : - Selv om det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles, fungerer det ikke tilsvarende med pensjon, sier uavhengig pensjonsrådgiver Alexandra Plahte.
FV170308 Enighet om pensjon : Kvinner får utbetalt mindre enn menn ¶
FV170308 Du kan ta ut hel pensjon eller bare en del : 20, 40, 50, 60 eller 80 prosent.
FV170308 Bergo mener at man ikke nødvendigvis behøver å spare til pensjon , forutsatt at man har jobbet hele veien, har en grei inntekt og en god tjenestepensjonsordning hos arbeidsgiver.
FV170308 - Å spare er alltid bra, men pengene trenger ikke være øremerket pensjon .
FV170308 - Det hele koker ned til at den som får høyest pensjon , er den som jobber i mange år og som tjener relativt bra.
FV170308 - Den som jobber fulltid og har full opptjening til pensjon , bør spare i den som jobber deltid sitt navn.
FV170308 | Denne nye ordningen kan gi deg bedre pensjon
BT170308 | Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn : - Farlig å være hjemmeværende uten lønn ¶
BT170308 Vi har vidt forskjellig forbruksmønster og derfor vil også kravet til pensjon bli forskjellig.
BT170308 Uavhengig pensjonsrådgiver i Gabler, Alexandra Plahte, forklarer at det store avviket mellom kvinner og menns pensjon skyldes flere forhold.
BT170308 Slik sparer du smart til pensjon : ¶
BT170308 Skal du ha en god pensjon er det det som er oppskriften, sier hun og legger til : ¶
BT170308 Sett deg inn i hva du allerede ligger an til å få i pensjon ved å logge deg inn på www.nav.no og www.norskpensjon.no.
BT170308 Selv om ikke økonomien tillater at man sparer forløpende, bør man ta inn en passus om pensjon ektepakten.
BT170308 PRAT OM PENSJON : Kvinner kommer oftere dårligere ut pensjonsmessig på grunn av arbeidsfordelingen hjemme.
BT170308 PENSJON DELES IKKE : - Selv om det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles, fungerer det ikke tilsvarende med pensjon , sier uavhengig pensjonsrådgiver Alexandra Plahte.
BT170308 Og tall fra Storebrand viser at fire av ti kvinner ikke kan ta ut pensjon fra fylte 62.
BT170308 Mange kvinner har imidlertid ikke muligheten til å ta ut pensjon før de fyller 67, fordi pensjonsopptjeningen i folketrygden er for lav.
BT170308 Man bør likevel undersøke hvilken pensjon man ligger an til å få og om man kan leve av den når man blir pensjonist.
BT170308 LEVESTANDARD : Tenk over hvordan du ønsker å leve som pensjonist og finn deretter ut om det er behov for å spare ytterligere til pensjon , er rådet fra uavhengig pensjonsrådgiver Agnes Bergo.
BT170308 Kvinner vil derfor få dårligere pensjon ved deltid, lavere lønn eller dersom de velger å være hjemme.
BT170308 Hun understreker at det ikke finnes noen snarveier til god pensjon .
BT170308 Har du stoppet utbetalingen eller mottar delvis pensjon og ønsker å ta ut hel pensjon , må du søke om dette senest en måned før du ønsker at utbetalingen skal starte igjen.
BT170308 Har du stoppet utbetalingen eller mottar delvis pensjon og ønsker å ta ut hel pensjon, må du søke om dette senest en måned før du ønsker at utbetalingen skal starte igjen.
BT170308 FOTO : Alena Ozerova / Shutterstock ¶ PENSJON DELES IKKE : - Selv om det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles, fungerer det ikke tilsvarende med pensjon, sier uavhengig pensjonsrådgiver Alexandra Plahte.
BT170308 Enighet om pensjon : Kvinner får utbetalt mindre enn menn ¶
BT170308 Du kan ta ut hel pensjon eller bare en del : 20, 40, 50, 60 eller 80 prosent.
BT170308 Bergo mener at man ikke nødvendigvis behøver å spare til pensjon , forutsatt at man har jobbet hele veien, har en grei inntekt og en god tjenestepensjonsordning hos arbeidsgiver.
BT170308 - Å spare er alltid bra, men pengene trenger ikke være øremerket pensjon .
BT170308 - Det hele koker ned til at den som får høyest pensjon , er den som jobber i mange år og som tjener relativt bra.
BT170308 - Den som jobber fulltid og har full opptjening til pensjon , bør spare i den som jobber deltid sitt navn.
AP170308 | Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn : - Farlig å være hjemmeværende uten lønn ¶
AP170308 Vi har vidt forskjellig forbruksmønster og derfor vil også kravet til pensjon bli forskjellig.
AP170308 Uavhengig pensjonsrådgiver i Gabler, Alexandra Plahte, forklarer at det store avviket mellom kvinner og menns pensjon skyldes flere forhold.
AP170308 Slik sparer du smart til pensjon : ¶
AP170308 Skal du ha en god pensjon er det det som er oppskriften, sier hun og legger til : ¶
AP170308 Sett deg inn i hva du allerede ligger an til å få i pensjon ved å logge deg inn på www.nav.no og www.norskpensjon.no.
AP170308 Selv om ikke økonomien tillater at man sparer forløpende, bør man ta inn en passus om pensjon ektepakten.
AP170308 PRAT OM PENSJON : Kvinner kommer oftere dårligere ut pensjonsmessig på grunn av arbeidsfordelingen hjemme.
AP170308 PENSJON DELES IKKE : - Selv om det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles, fungerer det ikke tilsvarende med pensjon , sier uavhengig pensjonsrådgiver Alexandra Plahte.
AP170308 Og tall fra Storebrand viser at fire av ti kvinner ikke kan ta ut pensjon fra fylte 62.
AP170308 Mange kvinner har imidlertid ikke muligheten til å ta ut pensjon før de fyller 67, fordi pensjonsopptjeningen i folketrygden er for lav.
AP170308 Man bør likevel undersøke hvilken pensjon man ligger an til å få og om man kan leve av den når man blir pensjonist.
AP170308 LEVESTANDARD : Tenk over hvordan du ønsker å leve som pensjonist og finn deretter ut om det er behov for å spare ytterligere til pensjon , er rådet fra uavhengig pensjonsrådgiver Agnes Bergo.
AP170308 Kvinner vil derfor få dårligere pensjon ved deltid, lavere lønn eller dersom de velger å være hjemme.
AP170308 Hun understreker at det ikke finnes noen snarveier til god pensjon .
AP170308 Har du stoppet utbetalingen eller mottar delvis pensjon og ønsker å ta ut hel pensjon , må du søke om dette senest en måned før du ønsker at utbetalingen skal starte igjen.
AP170308 Har du stoppet utbetalingen eller mottar delvis pensjon og ønsker å ta ut hel pensjon, må du søke om dette senest en måned før du ønsker at utbetalingen skal starte igjen.
AP170308 FOTO : Alena Ozerova / Shutterstock ¶ PENSJON DELES IKKE : - Selv om det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles, fungerer det ikke tilsvarende med pensjon, sier uavhengig pensjonsrådgiver Alexandra Plahte.
AP170308 Enighet om pensjon : Kvinner får utbetalt mindre enn menn ¶
AP170308 Du kan ta ut hel pensjon eller bare en del : 20, 40, 50, 60 eller 80 prosent.
AP170308 Bergo mener at man ikke nødvendigvis behøver å spare til pensjon , forutsatt at man har jobbet hele veien, har en grei inntekt og en god tjenestepensjonsordning hos arbeidsgiver.
AP170308 - Å spare er alltid bra, men pengene trenger ikke være øremerket pensjon .
AP170308 - Det hele koker ned til at den som får høyest pensjon , er den som jobber i mange år og som tjener relativt bra.
AP170308 - Den som jobber fulltid og har full opptjening til pensjon , bør spare i den som jobber deltid sitt navn.
AA170308 I tillegg var det paroler som « Bekjemp seksualisert vold », « Forsvar offentlig pensjon », « Forsvar sexkjøpsloven », « Skam over norsk asylpolitikk » og « Transrettigheter er kvinnekamp, innfør tredje kjønnsalternativ nå ».
DA170307 Vestlandsregionens store forkjemper - professor Victor Norman - har gått av med pensjon , og forsvinnende få snakker om regionenes Europa i et politisk klima der nasjonalisme og grenseoppbygging er den nygamle oppskriften.
DB170306 Gjør du dette går du glipp av både løpende inntekt, karrieremuligheter og ikke minst pensjon .
DB170306 Dette kan for eksempel komme i form av at du får en større eierandel i boligen, eller at du får midler du kan spare til pensjon med.
DB170305 Også her vil det være parene selv som betaler for å sikre den av dem som lever lengst en rimelig god pensjon .
DB170305 De siste årene har vi sett at det store flertallet av menn velger å starte uttaket av pensjon med en gang de fyller 62 år samtidig med at de fortsetter å jobbe.
DB170305 Blant menn og kvinner født i 1963, som er helt omfattet av det nye opptjeningssystemet, vil kjønnsforskjellen i årlig pensjon øke med tre prosentpoeng hvis etterlatterettighetene fjernes helt, slik utvalget foreslår.
DB170304 Andresens Ferd i 17 år, hvorav tolv som finansdirektør og fem som konsernsjef, går 65 år gamle John Giverholt av med pensjon .
DB170304 Siden en måtte velge mellom å slutte i jobben og ta ut Afp, eller fortsette i jobben og dermed miste den lukrative ordningen, ble den i realiteten en betydelig statlig sponset ordning som stimulerte til tidlig pensjon for mange som ikke trengte det.
DB170304 Representanter fra LO og NHO og Arbeids- og sosialdepartementet hadde fredag sitt første møte i arbeidet med å evaluere privat Avtalefestet pensjon ( Afp ), melder Dagens Næringsliv.
DB170304 Hvis ansatte i yrker med forventet lavere levealder skulle kunne gå av med pensjon tidligere uten å bli straffet for det, ville det vært et riktig steg i riktig retning.
DB170304 En bedre modell vil være at de med lav inntekt gjennom livet får mer i pensjon .
DB170304 mister jobben i en Afp-bedrift på tampen av arbeidslivet og får en jobb i en bedrift uten Afp kan du gå glipp av mellom 1,5-2 millioner kroner i pensjon .
DA170304 Han skulle egentlig gått av med pensjon i februar, men Kripos ville ha ham med videre.
DN170303 GULLKANTET PENSJON OPP TIL VURDERING. 800.000 arbeidstakere får 1,5 til 2 millioner kroner mer i pensjon enn dem som ikke jobber i bedrifter med Avtalefestet pensjon ( Afp ).
DN170303 800.000 arbeidstakere får 1,5 til 2 millioner kroner mer i pensjon enn dem som ikke jobber i bedrifter med Avtalefestet pensjon ( Afp ).
DN170303 800.000 arbeidstakere får 1,5 til 2 millioner kroner mer i pensjon enn dem som ikke jobber i bedrifter med Avtalefestet pensjon ( Afp ).
BT170303 Han risikerer å tape ti år med pensjon , anslagsvis fem millioner kroner, sier Austgulen.
BT170303 - Han risikerer å miste 10 års pensjon , sier forsvareren til politimannen som ble bøtelagt for å ha lest ulovlige overgrepsnoveller.
BT170303 - Dersom min klient blir avskjediget, vil det medføre at han taper sin opparbeidede pensjon fra han er 57 til vanlig pensjon slår inn ved 67.
BT170303 - Dersom min klient blir avskjediget, vil det medføre at han taper sin opparbeidede pensjon fra han er 57 til vanlig pensjon slår inn ved 67.
DN170302 | Afp-ordningen under lupen ¶ 800.000 arbeidstagere får 1,5 til 2 millioner kroner mer i pensjon enn dem som ikke jobber i bedrifter med Avtalefestet pensjon ( Afp ).
DN170302 | Afp-ordningen under lupen ¶ 800.000 arbeidstagere får 1,5 til 2 millioner kroner mer i pensjon enn dem som ikke jobber i bedrifter med Avtalefestet pensjon ( Afp ).
DN170302 Fredag samles representanter fra LO og NHO og Arbeids - og sosialdepartementet på Lysebu i Oslo for å ha det første møtet i evalueringen av ordningen med Avtalefestet pensjon ( Afp ).
DN170302 De får rundt 200.000 kroner mindre i pensjon enn vinnerne, sier Røed.
AA170302 Bare 196 millioner kroner er imidlertid til politidistriktenes frie disposisjon - blant annet går 1,28 milliarder kroner til å dekke lønnsøkning, pensjon og ekstrakostnader ved dyrere varer og tjenester, skriver Politiforum. ( ©NTB ) ¶
DN170301 I hovedoppgjørene motsatte år kan det også forhandles om andre bestemmelser i tariffavtalene - pensjon , arbeidstid, andre ytelser mm.
DB170301 Det ble starten på en 37 år lang militær karriere frem til han gikk av med pensjon sommeren 2014.
DA170301 - Fram til jul hadde vi en lærer, som nå har gått av med pensjon , som hele høsten bare hadde små mattegrupper på de laveste trinnene.
VG170228 For mange republikanere er kutt i pensjon og trygdeordninger det viktigste, og noe som kan gi langsiktige innsparinger.
DN170228 Taper pensjon
DN170228 Hun ber myndighetene legge til rette for fellesordninger som bygger ned tap av pensjon ved jobbskifte og bedre sikrer kvinners pensjonsdekning.
DN170228 - Arbeidstagerne har ingen muligheter til å kompensere manglende opptjening som følge av lavere avkastning enn forespeilet, og de vil få vesentlig lavere pensjon med en normal arbeidskarriere der en skifter jobb mange ganger i løpet av livet, fremholder hun.
DB170228 Taper pensjon
DB170228 Hun ber myndighetene legge til rette for fellesordninger som bygger ned tap av pensjon ved jobbskifte og bedre sikrer kvinners pensjonsdekning.
DB170228 - Arbeidstakerne har ingen muligheter til å kompensere manglende opptjening som følge av lavere avkastning enn forespeilet, og de vil få vesentlig lavere pensjon med en normal arbeidskarriere der en skifter jobb mange ganger i løpet av livet, framholder hun.
DA170228 Taper pensjon
DA170228 Hun ber myndighetene legge til rette for fellesordninger som bygger ned tap av pensjon ved jobbskifte og bedre sikrer kvinners pensjonsdekning.
DA170228 - Arbeidstakerne har ingen muligheter til å kompensere manglende opptjening som følge av lavere avkastning enn forespeilet, og de vil få vesentlig lavere pensjon med en normal arbeidskarriere der en skifter jobb mange ganger i løpet av livet, framholder hun.
DB170227 Framtidas Uber-sjåfører bør få oppspart pensjon og selskapet bør betale arbeidsgiveravgift til statskassa.
DA170227 For ti år siden var ingen bevisste på pensjon når man begynte i en jobb.
AP170226 En pensjon på 300.000 kroner i år måtte ha vært 9.600 kroner høyere for at kjøpekraften skulle vært den samme som i 2014.
AP170226 - Det er nødvendig fordi staten på lengre sikt ikke har råd til å betale full pensjon .
VG170225 Saken er den at begge regjeringsalternativer kommer til å bli nødt til øke skatter og avgifter når de fortsetter å sløse vekk oljepengene og samtidig utsetter overmodne reformer som pensjon og sykelønn.
DA170225 Disse damene, og det er flest damer, fortjener bedre lønn, bedre pensjon og trygg arbeidsplass, istedenfor å få en anbudsknyttneve, sier Karin Andersen til Dagsavisen.
DA170225 - Nå Hoksrud er for anbud betyr det at han mener det er fint at penger som skulle gått til god omsorg for eldre og skikkelig lønn og pensjon til heltene i eldreomsorgen, heller går til utbytte til private selskap.
DA170225 - Hoksrud kan bli med meg på sjukehjemmet, se hjelpepleierne rett inn i øynene og si at dere tjener for mye og har for god pensjon , for det er det anbud går ut på.
DA170225 - Frp har råd til skattelette til millionærer, men ikke til anstendig pensjon til hjelpepleiere.
DA170225 Men rapportene vil han få, om bare for å avfeie dem som FAKE NEWS bevitnet av millioner av seere og formidlet av en gjeng overvurderte skuespillere som vil heve pensjon i den samme kassa som han selv.
DA170225 Det er en pensjon de aller fleste amerikanere ikke er i nærheten av å kunne opparbeide seg.
AA170224 Domstolen har i alt 15 dommere, men i løpet av de neste månedene går fire av dem av med pensjon .
DN170223 Bedre for skadeforsikring og pensjon
AA170223 Det siste året har husholdningene opplevd at lønn og pensjon har økt med 1,9 prosent.
DN170222 mai og overtar etter Peter Lybecker som går av med pensjon senere i år, ifølge di.se.
AP170222 Etter at to liberale dommere gikk av med pensjon før jul og en ny sjefsdommer ble utnevnt, regnes domstolen nå som PiS-lojal.
VG170221 Mens kongeparets jevnaldrende for lengst har gått av med pensjon , og lever et liv uten andre forpliktelser enn å ta vare på seg selv og sine nærmeste, er Kongen og Dronningen fortsatt i full jobb.
DB170220 Selvfølgelig skal dere få pensjon , og selvfølgelig skal dere få lønn i tide, det vet jeg er det viktigste for dere, sa Johansen på engelsk.
DB170220 Både byrådsleder og etatsdirektør lovte bedre arbeidsforhold, forutsigbare lønnsutbetalinger og bedre pensjon .
DB170220 - Hva synes du om at byrådslederen nå varsler stopp på overtid som ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven, og bedre pensjon ?
AP170220 Men jeg har vært her i landet siden 2006, og alle arbeidsgivere har ikke vært like flinke til å betale inn pensjon .
AP170220 Men aller størst applaus høstet deres nærmeste sjef, konstituert renovasjonsdirektør Arild Sundberg, da han lovet punktlig lønnsutbetaling og innbetaling av pensjon : ¶
AP170220 Men jeg har vært her i landet siden 2006, og alle arbeidsgivere har ikke vært like flinke til å betale inn pensjon .
AP170220 Men aller størst applaus høstet deres nærmeste sjef, konstituert renovasjonsdirektør Arild Sundberg, da han lovet punktlig lønnsutbetaling og innbetaling av pensjon : ¶
AP170218 Når en gjennomsnittlig person går av med pensjon som 67-åring, blir dermed denne personen pensjonist i 15 år.
FV170216 Frem til han gikk av med pensjon i fjor sommer, var det Kai-Håkon Carlsen, professor innen lungemedisin og astma, som testet og satte diagnose på norske løpere.
DN170216 Vil unngå tap av pensjon
DN170215 Fjordland økte inntektene med 6,0 prosent, og fikk et driftsresultat på 86 millioner kroner ( inkludert en engangseffekt på pensjon ) av en omsetning på 1,5 milliarder kroner.
AA170215 Fjordland økte inntektene med 6,0 prosent, og fikk et driftsresultat på 86 millioner kroner, som er inkludert en engangseffekt på pensjon , av en omsetning på 1,5 milliarder kroner.
VG170214 Etter å ha jobbet med språk i 41 år på Universitetet i Oslo, gikk han av med pensjon ved nyttår.
DB170214 Som 56-åring i 2014 gikk han av med pensjon som direktør for Forsvarets etterretningstjeneste i USA, en etat med 17 000 ansatte, skriver Politico.
DB170214 Joseph Keith Kellogg tjenestegjorde i det amerikanske militæret i 36 år før han gikk av med pensjon .
DB170214 Deretter gikk han av med pensjon og begynte å jobbe som konsulent for en rekke storselskaper som solgte tjenestene sine til den amerikanske regjeringa, deriblant selskapet Oracle.
DB170214 Rolf Meyer var politisjef i Asker da han gikk av med pensjon våren 2015.
SA170213 Frem til han gikk av med pensjon i fjor sommer, var det Kai-Håkon Carlsen, professor innen lungemedisin og astma, som testet og satte diagnose på norske løpere.
FV170213 Frem til han gikk av med pensjon i fjor sommer, var det Kai-Håkon Carlsen, professor innen lungemedisin og astma, som testet og satte diagnose på norske løpere.
BT170213 Han har vært opptatt av å sikre seg og til tiden han skulle gå av med pensjon .
BT170213 Frem til han gikk av med pensjon i fjor sommer, var det Kai-Håkon Carlsen, professor innen lungemedisin og astma, som testet og satte diagnose på norske løpere.
AP170213 Frem til han gikk av med pensjon i fjor sommer, var det Kai-Håkon Carlsen, professor innen lungemedisin og astma, som testet og satte diagnose på norske løpere.
AP170211 Fakta : Seniorer i arbeidslivet : ¶ 59 prosent av arbeidstakere over 60 år kan tenke seg å fortsette i arbeid etter at de får rett til pensjon .
AP170211 - Derfor er det svært få som ønsker å bryte tvert av når de går av med pensjon .
DB170210 Ja til trygg og livslang pensjon for alle !
DA170210 Nå går Bjørg Wiigen av med pensjon , etter å ha drevet sin egen frisørsalong siden 1973.
DN170209 Gjensidige Pensjon og Sparing fikk et bedre resultat på grunn av økte volumer.
DB170209 Ja til trygg og livslang pensjon for alle !
DB170209 Ja til trygg og livslang pensjon for alle !
DB170209 Kommersielle aktører har både færre ansatte per barn og betydelige lavere utgifter i pensjon .
DA170209 Ween har lang fartstid i næringslivet, blant annet som regiondirektør i NHO i en årrekke før han gikk av med pensjon i fjor.
DA170209 Foto : Thor Erik Waage Tidligere regiondirektør i NHO Rogaland, Hallvard Ween, gikk av med pensjon i fjor.
DN170208 - Gode tall, men sterkt påvirket av volatile elementer som overskuddsdeling i garantert pensjon og netto finans i forsikring.
DN170208 Storebrand sitter med svimlende 258 milliarder kroner i såkalt garantert pensjon .
DN170208 - Storebrand leverer et godt resultat preget av vekst i pensjon og bank, sterk kostnadskontroll og gode finansresultater.
DB170208 Framfor at trygdene utbetales som en gitt andel av tidligere lønnsinntekt, slik dagpenger ( arbeidsledighetstrygd ), sykepenger, uførepensjon og pensjon fungerer, eller som et behovsprøvd minstegulv, slik sosialstønaden fungerer, vil borgerlønn utbetales til alle, uavhengig av hva de ellers tjener.
AA170208 Kvartalsresultatet preges av vekst i både pensjon og bank, i tillegg beskrives kostnadskontrollen som sterk og finansresultatene som gode.
DB170207 Rosling var professor i internasjonal helse ved Karolinska institutet i Sverige, før han gikk av med pensjon .
AP170207 Snart går den svenske politimannen Peter Springare av med pensjon .
DB170206 Det gir en ekstra trygghet å vite at man får litt ekstra pensjon , sier Alta-kvinnen.
VG170202 Neste år er det hovedoppgjør, hvor store prinsipielle saker kommer på bordet, blant annet pensjon .
AP170202 Ifølge Bay er drøfter utvalget lempelige overgangsordninger for dem som allerede mottar slik pensjon .
DN170201 Ifølge en pressemelding fra Unio er har pensjon vært det store stridstemaet i denne meklingen.
DB170201 Kennedy er som alderen tilsier, moden for pensjon , men visstnok bekymret for at den balansen han har bidratt til å opprettholde, skal forrykkes.
DN170131 På et seminar i regi av forskningsinstitusjonen Fafo tirsdag helte spesialrådgiver Roar Bergan i Arbeids- og sosialdepartementet kaldt vann i blodet på fagforeningene i offentlig sektor som har forventninger om at det skal være mulig å gå av med pensjon ved 62 år med samme pensjonsnivå som i dag.
DN170131 Arbeids- og sosialdepartementet gjør det klart at det ikke vil bli mulig å gå av med pensjon ved 62 år med samme pensjonsnivå som i dag.
DN170130 Årets lønnsoppgjør vil ikke handle om pensjon .
DN170130 Pensjon ¶ Pensjon ble et hovedspørsmål i så vel offentlig som privat sektor i fjorårets lønnsoppgjør.
DN170130 Ballen ligger hos regjeringen, sier Solbakken, som understreker at det for LO er et ufravikelig krav at pensjon skal bli del av tariffoppgjørene.
DN170130 Arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) fastholdt i flere møter med organisasjonene at pensjon ikke er et tariffspørsmål og dermed ble det stopp.
DN170130 - Jeg har vel egentlig aldri vært på en kongress der det ikke har blitt diskutert pensjon , sier den erfarne LO-toppen.
DN170130 Pensjon
DN170128 - I og med at ansatte i opera og ballett pensjonerer seg langt tidligere enn andre, blir det mange år å betale pensjon .
AP170128 Du må selv ta grep for å sikre deg best mulig pensjon - og du bør gjøre det lenge før du når pensjonsalder, mener ekspertene.
AP170128 Ansvaret for egen pensjon er i stor grad overført til hver enkelt av oss.
SA170127 Det er det første av en rekke valg som vil forme dem som arbeidstaker helt til de går av med pensjon .
DB170127 - Sykepleieren vil ikke få noe forhold til pasientene, vil ikke få noen lønn å leve av, ingen pensjon å tjene opp til, ingen rettigheter, fortsetter By.
DB170126 | Må jeg egentlig spare til pensjon selv ?
DB170126 Uten oversikt over vår fremtidige pensjon er det også vanskelig å forstå at det er nødvendig å spare på egenhånd for å få den pensjonstilværelsen man ønsker.
DB170126 Selv om du skulle få 66 prosent av lønnen din i pensjon , så er det ikke sikkert dette er tilstrekkelig for å leve det livet du ønsker som pensjonist.
DB170126 Nytt pensjonssystem ¶ 620.000 nordmenn gikk opp i pensjon fra 1. september dinside ¶
DB170126 Myndighetene oppfordrer derfor folk til å spare til pensjon . 6.
DB170126 Men det er ingen garantier for at du vil få 66 prosent av lønnen din i pensjon .
DB170126 Mange jeg snakker med bruker « foreldre-unnskyldningen » når de prøver å forklare hvorfor de ikke sparer til pensjon på egenhånd.
DB170126 KOMPLISERT : - Pensjon oppleves som et komplisert tema, og mange unngår å tenke på det, og kvier seg for å skaffe seg den nødvendige oversikten.
DB170126 Jeg tror mange, uten å være klar over det, har et behov for å spare selv til pensjon .
DB170126 Jeg opplever at folk nærmest vrenger seg i avsky når jeg begynner å snakke om pensjon .
DB170126 Hvordan du sparer til pensjon må du selv avgjøre.
DB170126 Foruten det at pensjon er et noe komplisert tema, har ikke bransjen gjort nok for at pensjon skal bli lettere å forstå.
DB170126 Foruten det at pensjon er et noe komplisert tema, har ikke bransjen gjort nok for at pensjon skal bli lettere å forstå.
DB170126 Faktisk er det slik at mange heller går rundt og bekymrer seg for sin fremtidige pensjon , fremfor å ta grep.
DB170126 Det betyr at du hvert år må spare 5 prosent av bruttolønnen din bare for å få en pensjon som er på linje med det myndighetene mener du bør ha når du går av med pensjon ( altså 66 prosent ). 5.
DB170126 Det betyr at du hvert år må spare 5 prosent av bruttolønnen din bare for å få en pensjon som er på linje med det myndighetene mener du bør ha når du går av med pensjon ( altså 66 prosent ). 5.
DB170126 Bruk av vanskelige uttrykk, forkortelser og et språk som selv de med både kunnskap og interesse for pensjon kan slite med å forstå har gjerne gjort vondt verre.
DB170126 Pensjon oppleves som et komplisert tema, og mange unngår å tenke på det, og kvier seg for å skaffe seg den nødvendige oversikten.
SA170124 De er selv ansvarlige for avsetning til pensjon , sykepenger o.a.
DB170124 Videre tar Bjerke bydelsutvalg for seg prosessen som førte til at bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen valgte å gå av med pensjon 1. desember, midtveis i et åremål på seks år, og viser til at kommunaldirektør Endre Sandvik satte bydelsdirektøren under press.
DB170124 Kommunaldirektøren har ved flere anledninger gitt uttrykk for at det har vært en politisk prosess med henblikk på å fremtvinge en situasjon som har medført at bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen foretrekker å gå av med pensjon før åremålstiden utløper », skriver bjerkepolitikerne som mener det er Inga Marte Thorkildsen som står bak : ¶
BT170124 Finanstilsynets forslag vil føre til betydelig lavere pensjon for over 150.000 personer som har pensjonsordning i private pensjonskasser.
BT170124 Ansatte i Bergen kommune, Fjell kommune og BKK risikerer å få en mye lavere pensjon .
DN170122 Partene i arbeidslivet er uenige om mye innen pensjon , men helt enige om at alle nordmenn bør få sin egen pensjonskonto.
DN170122 LO og Fellesforbundet på den ene siden og NHO og Norsk Industri på den andre er uenige om flere områder innen pensjon , men ikke om at det er på tide å innføre en individuell pensjonskonto for alle.
DN170122 Foto : Per Ståle Bugjerde Taper pensjon
DB170121 ¶ FÅR SAFTIG KRITIKK : Siv Jensen sa hun var flau over egen pensjon , og det får flere av hennes motstandere til å ta fram kraftsalvene.
DB170121 Siv Jensen svarer med å minne Valen og Rotevatn på at partiet hennes stemte for å fjerne både 12 års opptjeningstid for full pensjon og 75- årsregelen da et enstemmig Storting opphevet den lukrative pensjonsordningen i 2011.
DB170121 Mange av hennes kolleger kan gå med pensjon tidlig i 50-årene og kreve det samme.
DB170121 Dermed får finansministeren bedre pensjon enn folk flest.
DB170121 - Med Fremskrittspartiet i regjering er avkortning redusert slik at et pensjonistpar 8000 kroner ekstra pensjon i året.
DB170121 - Jeg registrerer at SV gjør seg høy og mørk i denne saken, men det kommer fra samme parti som etter åtte år i regjering gang på gang stemte mot å gjøre noe med den den svært urimelige ordningen hvor staten avkorter hver pensjon for gifte og samboende pensjonister, sier finansministeren.
DB170121 Sånn kan man tenke at verden bør innordne seg når sannsynligheten er liten for et liv med lav pensjon , midlertidig arbeid og manglende inngang til boligmarkedet : Vi skal alle forberede oss til vårt.
DB170121 Om man har grunn til å bekymre seg for inntekt, pensjon eller jobbsikkerhet, finnes det nok av andre problemer å ta av.
DB170121 Jeg har også lest meg opp på pensjon , og funnet ut at de fleste av oss som er født etter 1963 får så lite utbetalt når vi blir gamle at vi enten må sørge for å få veldig rike barn, eller vurdere å rane en bank.
DB170121 Ganske mange av oss må regne med å få en pensjon vi knapt kan leve av, rundt 40 prosent av inntekten vår.
DN170120 Han sluttet da han gikk av med pensjon sommeren 2008.
SA170119 over vår arbeidsmiljølovgivning, sykelønnsordning, ferielov, dagpenger under arbeidsløshet, pensjon , sysselsettingstiltak osv.
DN170119 | Motstand mot senere pensjon for bønder ¶
DN170119 Ved at man kan få utbetalt pensjon ved fylte 62 år, slipper man å vente med å overdra gården til eldste generasjon er 67 år.
DN170119 Hun sier muligheten til å ta ut tidlig pensjon først og fremst er et rekrutteringstiltak, ikke en velferdsordning.
DB170119 Konkurranseutsetting gir som regel kutt i lønninger og pensjon .
SA170118 Vi tror derfor ikke Finansportalens initiativ er nok til at forbrukerne blir prisbevisste og tar grep om egen pensjon .
SA170118 Storebrand er ved siden av å være Norges største på pensjon , ett av tre selskaper som krever høyest årlig administrasjonsgebyr for å ha deg som kunde, 463 kroner.
SA170118 Pensjonsutbetalingen består av a lderspensjon fra folketrygden, eventuell AFP, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og pensjon du eventuelt sparer opp selv.
SA170118 Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben, og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn til din pensjon mens du har vært ansatt.
SA170118 Nå vil vi gjøre det lettere for forbrukerne rundt ett av de mange kompliserte elementene ved pensjon : De unødvendige administrasjonsgebyrene som tapper nordmenn for 300 millioner årlig, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.
SA170118 INNHOLD, IKKE BARE PRIS : - Kostnadene i pensjonsordningen er selvsagt viktig, men hva de ansatte får i pensjon er viktigere, er forklaringen Bjørn Erik Sættem i Storebrand gir på hvorfor selskapet opererer med administrasjonsgebyr på 463 kroner årlig.
SA170118 Hybridpensjon ligner mest på innskuddspensjon i opptjeningsfasen, fordi pensjonstilskuddet er en viss andel av lønn og gir høyere pensjon jo flere år du jobber.
SA170118 Etterlatte arver ikke opptjent pensjon, den tilfaller forsikringsfellesskapet og sikrer høyere pensjon .
SA170118 Etterlatte arver ikke opptjent pensjon , den tilfaller forsikringsfellesskapet og sikrer høyere pensjon.
SA170118 Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon.
SA170118 Dette visste du kanskje ikke : Har du sluttet i en jobb hvor arbeidsgiver betalte inn innskuddspensjon for deg, har du oppspart pensjon i et såkalt pensjonskapitalbevis ( se fakta ).
SA170118 - Frikopling mellom pensjon og avgang fra arbeidslivet ¶
SA170118 - Fleksibelt og nøytralt uttak av pensjon fra 62 år ¶
SA170118 - « Aldri har så mange snakket så mye om noe som så få forstår seg på » var en beskrivelse av pensjon som dukket opp rundt innføringen av pensjonsreformen i 2011.
FV170118 Vi tror derfor ikke Finansportalens initiativ er nok til at forbrukerne blir prisbevisste og tar grep om egen pensjon .
FV170118 Storebrand er ved siden av å være Norges største på pensjon , ett av tre selskaper som krever høyest årlig administrasjonsgebyr for å ha deg som kunde, 463 kroner.
FV170118 Pensjonsutbetalingen består av a lderspensjon fra folketrygden, eventuell AFP, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og pensjon du eventuelt sparer opp selv.
FV170118 Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben, og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn til din pensjon mens du har vært ansatt.
FV170118 Nå vil vi gjøre det lettere for forbrukerne rundt ett av de mange kompliserte elementene ved pensjon : De unødvendige administrasjonsgebyrene som tapper nordmenn for 300 millioner årlig, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.
FV170118 INNHOLD, IKKE BARE PRIS : - Kostnadene i pensjonsordningen er selvsagt viktig, men hva de ansatte får i pensjon er viktigere, er forklaringen Bjørn Erik Sættem i Storebrand gir på hvorfor selskapet opererer med administrasjonsgebyr på 463 kroner årlig.
FV170118 Hybridpensjon ligner mest på innskuddspensjon i opptjeningsfasen, fordi pensjonstilskuddet er en viss andel av lønn og gir høyere pensjon jo flere år du jobber.
FV170118 Etterlatte arver ikke opptjent pensjon, den tilfaller forsikringsfellesskapet og sikrer høyere pensjon .
FV170118 Etterlatte arver ikke opptjent pensjon , den tilfaller forsikringsfellesskapet og sikrer høyere pensjon.
FV170118 Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon.
FV170118 Dette visste du kanskje ikke : Har du sluttet i en jobb hvor arbeidsgiver betalte inn innskuddspensjon for deg, har du oppspart pensjon i et såkalt pensjonskapitalbevis ( se fakta ).
FV170118 - Frikopling mellom pensjon og avgang fra arbeidslivet ¶
FV170118 - Fleksibelt og nøytralt uttak av pensjon fra 62 år ¶
FV170118 - « Aldri har så mange snakket så mye om noe som så få forstår seg på » var en beskrivelse av pensjon som dukket opp rundt innføringen av pensjonsreformen i 2011.
DN170118 Ansatte med mye overtid, bonus eller andre tillegg risikerer å få lavere pensjon enn de tror.
DN170118 Tjenesten skal sette forbrukerne i stand til å sammenligne pensjonsleverandører og å få veiledning om pensjon .
DN170118 Tjenesten - som har fått navnet Gebyrsjekken - sammenligner gebyrene pensjonsleverandørene tar for å forvalte såkalte pensjonskapitalbevis - opptjent pensjon arbeidstager får med seg når han slutter i en jobb med innskuddspensjon.
DN170118 Høy bonus kan gi lav pensjon Ansatte med mye overtid, bonus eller andre tillegg risikerer å få lavere pensjon enn de tror. mer ¶
DN170118 Høy bonus kan gi lav pensjon Ansatte med mye overtid, bonus eller andre tillegg risikerer å få lavere pensjon enn de tror. mer ¶
BT170118 Skal jeg bry meg om pensjon ?
BT170118 Vi tror derfor ikke Finansportalens initiativ er nok til at forbrukerne blir prisbevisste og tar grep om egen pensjon .
BT170118 Storebrand er ved siden av å være Norges største på pensjon , ett av tre selskaper som krever høyest årlig administrasjonsgebyr for å ha deg som kunde, 463 kroner.
BT170118 Pensjonsutbetalingen består av a lderspensjon fra folketrygden, eventuell AFP, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og pensjon du eventuelt sparer opp selv.
BT170118 Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben, og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn til din pensjon mens du har vært ansatt.
BT170118 Nå vil vi gjøre det lettere for forbrukerne rundt ett av de mange kompliserte elementene ved pensjon : De unødvendige administrasjonsgebyrene som tapper nordmenn for 300 millioner årlig, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.
BT170118 INNHOLD, IKKE BARE PRIS : - Kostnadene i pensjonsordningen er selvsagt viktig, men hva de ansatte får i pensjon er viktigere, er forklaringen Bjørn Erik Sættem i Storebrand gir på hvorfor selskapet opererer med administrasjonsgebyr på 463 kroner årlig.
BT170118 Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon.
BT170118 Dette visste du kanskje ikke : Har du sluttet i en jobb hvor arbeidsgiver betalte inn innskuddspensjon for deg, har du oppspart pensjon i et såkalt pensjonskapitalbevis ( se fakta ).
BT170118 - Frikopling mellom pensjon og avgang fra arbeidslivet ¶
BT170118 - Fleksibelt og nøytralt uttak av pensjon fra 62 år ¶
BT170118 - « Aldri har så mange snakket så mye om noe som så få forstår seg på » var en beskrivelse av pensjon som dukket opp rundt innføringen av pensjonsreformen i 2011.
BT170118 | Denne nye ordningen kan gi deg bedre pensjon
AP170118 Vi tror derfor ikke Finansportalens initiativ er nok til at forbrukerne blir prisbevisste og tar grep om egen pensjon .
AP170118 Storebrand er ved siden av å være Norges største på pensjon , ett av tre selskaper som krever høyest årlig administrasjonsgebyr for å ha deg som kunde, 463 kroner.
AP170118 Pensjonsutbetalingen består av a lderspensjon fra folketrygden, eventuell AFP, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og pensjon du eventuelt sparer opp selv.
AP170118 Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben, og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn til din pensjon mens du har vært ansatt.
AP170118 Nå vil vi gjøre det lettere for forbrukerne rundt ett av de mange kompliserte elementene ved pensjon : De unødvendige administrasjonsgebyrene som tapper nordmenn for 300 millioner årlig, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.
AP170118 INNHOLD, IKKE BARE PRIS : - Kostnadene i pensjonsordningen er selvsagt viktig, men hva de ansatte får i pensjon er viktigere, er forklaringen Bjørn Erik Sættem i Storebrand gir på hvorfor selskapet opererer med administrasjonsgebyr på 463 kroner årlig.
AP170118 Hybridpensjon ligner mest på innskuddspensjon i opptjeningsfasen, fordi pensjonstilskuddet er en viss andel av lønn og gir høyere pensjon jo flere år du jobber.
AP170118 Etterlatte arver ikke opptjent pensjon, den tilfaller forsikringsfellesskapet og sikrer høyere pensjon .
AP170118 Etterlatte arver ikke opptjent pensjon , den tilfaller forsikringsfellesskapet og sikrer høyere pensjon.
AP170118 Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon.
AP170118 Dette visste du kanskje ikke : Har du sluttet i en jobb hvor arbeidsgiver betalte inn innskuddspensjon for deg, har du oppspart pensjon i et såkalt pensjonskapitalbevis ( se fakta ).
AP170118 - Frikopling mellom pensjon og avgang fra arbeidslivet ¶
AP170118 - Fleksibelt og nøytralt uttak av pensjon fra 62 år ¶
AP170118 - « Aldri har så mange snakket så mye om noe som så få forstår seg på » var en beskrivelse av pensjon som dukket opp rundt innføringen av pensjonsreformen i 2011.
DN170117 Ansatte med mye overtid, bonus eller andre tillegg risikerer å få lavere pensjon enn de tror.
SA170116 ¶ Mer opptatt av lønn enn pensjon
SA170116 ¶ Kun én av fem arbeidstagere spurte om pensjon i forbindelse med forrige jobbytte viser undersøkelser Storebrand har gjennomført.
SA170116 Yara ser at pensjon blir viktigere og viktigere for den enkelte, selv for unge mennesker.
SA170116 Videre viser tabellen under hvilken pensjon er 25-åring med en årslønn på 400.000 kroner og henholdsvis en maksimums- og en minimumsordning kan forvente å få i pensjon .
SA170116 Videre viser tabellen under hvilken pensjon er 25-åring med en årslønn på 400.000 kroner og henholdsvis en maksimums- og en minimumsordning kan forvente å få i pensjon.
SA170116 REGNESTYKKET : Årlig pensjon er sum folketrygd og tjenestepensjon.
SA170116 Privat sparing er blitt viktig for meg, jeg har investert i bolig og pensjon , sier 34-åringen. − Ville du anbefalt frisøryrket for egne barn ? − Ja, det er et bra yrke.
SA170116 Mine ansatte har gitt uttrykk for at de er mer opptatt av lønn, bonus og arbeidstid enn pensjon . − Hos meg jobber frisørene på provisjon.
SA170116 Men jeg ville anbefalt han eller hun å være fagorganisert og å spare parallelt til privat pensjon allerede fra starten av, sier Alkhazali.
SA170116 Heller ikke Alkhazali tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har han begynt å gjøre noen grep slik at han sikrer seg noe mer enn minimumsordningen som også rammer ham selv.
SA170116 HVOR MYE PENSJON SPARER DIN BEDRIFT FOR DEG ?
SA170116 Forskjellen på en god og en dårlig pensjonsordning kan utgjøre over hundre tusen kroner i årlig pensjon .
SA170116 Forskjellen mellom en to- og en syvprosentsordning utgjør fort mellom 100.000 og 150.000 kroner i årlig pensjon
SA170116 Forskjellen mellom en to- og en syvprosentsordning utgjør fort mellom 100.000 og 150.000 kroner i årlig pensjon , sier pensjonsøkonomen.
SA170116 Fakta : Fakta om pensjon for norske arbeidstagere ¶
SA170116 FRISØR : − Heller ikke jeg tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har jeg begynt å gjøre noen grep slik at jeg sikrer meg noe mer enn minimumsordningen som også rammer meg selv, sier Ali Alkhazali som driver Matrix Frisør AS i Asker.
SA170116 Det viser også tydelig at pensjon er blitt et individuelt ansvar.
SA170116 - Vi ser på pensjon som en viktig del av den totale kompensasjonspakken for de ansatte.
SA170116 - Det er urovekkende, pensjon er lønnen du skal leve av de siste årene av ditt liv.
SA170116 - Det er urettferdig og viser tydelig at pensjon er blitt et individuelt ansvar.
SA170116 Pensjon tas opp som en naturlig del av samtalen under jobbintervjuer hos oss, forteller Trollnes.
SA170116 PENSJON ER FREMTIDIG LØNN : - Står valget mellom to like interessante jobber, så kan en god pensjonsordning fort være det som burde avgjøre valget ditt, mener pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.
SA170116 Ifølge nettstedet Cycling Today koster høreapparatet hans over 6.000 euro, men Marchand mottar bare 900 euro i pensjon i måneden.
FV170116 ¶ Mer opptatt av lønn enn pensjon
FV170116 ¶ Kun én av fem arbeidstagere spurte om pensjon i forbindelse med forrige jobbytte viser undersøkelser Storebrand har gjennomført.
FV170116 Yara ser at pensjon blir viktigere og viktigere for den enkelte, selv for unge mennesker.
FV170116 Videre viser tabellen under hvilken pensjon er 25-åring med en årslønn på 400.000 kroner og henholdsvis en maksimums- og en minimumsordning kan forvente å få i pensjon .
FV170116 Videre viser tabellen under hvilken pensjon er 25-åring med en årslønn på 400.000 kroner og henholdsvis en maksimums- og en minimumsordning kan forvente å få i pensjon.
FV170116 Privat sparing er blitt viktig for meg, jeg har investert i bolig og pensjon , sier 34-åringen. − Ville du anbefalt frisøryrket for egne barn ? − Ja, det er et bra yrke.
FV170116 Mine ansatte har gitt uttrykk for at de er mer opptatt av lønn, bonus og arbeidstid enn pensjon . − Hos meg jobber frisørene på provisjon.
FV170116 Men jeg ville anbefalt han eller hun å være fagorganisert og å spare parallelt til privat pensjon allerede fra starten av, sier Alkhazali.
FV170116 Heller ikke Alkhazali tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har han begynt å gjøre noen grep slik at han sikrer seg noe mer enn minimumsordningen som også rammer ham selv.
FV170116 HVOR MYE PENSJON SPARER DIN BEDRIFT FOR DEG ?
FV170116 Forskjellen på en god og en dårlig pensjonsordning kan utgjøre over hundre tusen kroner i årlig pensjon .
FV170116 Forskjellen mellom en to- og en syvprosentsordning utgjør fort mellom 100.000 og 150.000 kroner i årlig pensjon
FV170116 Forskjellen mellom en to- og en syvprosentsordning utgjør fort mellom 100.000 og 150.000 kroner i årlig pensjon , sier pensjonsøkonomen.
FV170116 Fakta : Fakta om pensjon for norske arbeidstagere ¶
FV170116 FRISØR : − Heller ikke jeg tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har jeg begynt å gjøre noen grep slik at jeg sikrer meg noe mer enn minimumsordningen som også rammer meg selv, sier Ali Alkhazali som driver Matrix Frisør AS i Asker.
FV170116 FOTO : Privat / NTB Scanpix REGNESTYKKET : Årlig pensjon er sum folketrygd og tjenestepensjon.
FV170116 Det viser også tydelig at pensjon er blitt et individuelt ansvar.
FV170116 - Vi ser på pensjon som en viktig del av den totale kompensasjonspakken for de ansatte.
FV170116 - Det er urovekkende, pensjon er lønnen du skal leve av de siste årene av ditt liv.
FV170116 - Det er urettferdig og viser tydelig at pensjon er blitt et individuelt ansvar.
FV170116 Pensjon tas opp som en naturlig del av samtalen under jobbintervjuer hos oss, forteller Trollnes.
FV170116 PENSJON ER FREMTIDIG LØNN : - Står valget mellom to like interessante jobber, så kan en god pensjonsordning fort være det som burde avgjøre valget ditt, mener pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.
DB170116 Dette er hun litt flau over, men hun unnlater å fortelle om hvordan hennes eget parti har stemt på Stortinget i spørsmål om egen pensjon .
DB170116 Blant annet sikret den full pensjon etter tre perioder på tinget og ble oppregulert særdeles raust hvert eneste år.
BT170116 Yara ser at pensjon blir viktigere og viktigere for den enkelte, selv for unge mennesker.
BT170116 Videre viser tabellen under hvilken pensjon er 25-åring med en årslønn på 400.000 kroner og henholdsvis en maksimums- og en minimumsordning kan forvente å få i pensjon .
BT170116 Videre viser tabellen under hvilken pensjon er 25-åring med en årslønn på 400.000 kroner og henholdsvis en maksimums- og en minimumsordning kan forvente å få i pensjon.
BT170116 REGNESTYKKET : Årlig pensjon er sum folketrygd og tjenestepensjon.
BT170116 Privat ¶ PENSJON ER FREMTIDIG LØNN : - Står valget mellom to like interessante jobber, så kan en god pensjonsordning fort være det som burde avgjøre valget ditt, mener pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.
BT170116 Privat sparing er blitt viktig for meg, jeg har investert i bolig og pensjon , sier 34-åringen. − Ville du anbefalt frisøryrket for egne barn ? − Ja, det er et bra yrke.
BT170116 Mine ansatte har gitt uttrykk for at de er mer opptatt av lønn, bonus og arbeidstid enn pensjon . − Hos meg jobber frisørene på provisjon.
BT170116 Mer opptatt av lønn enn pensjon
BT170116 Men jeg ville anbefalt han eller hun å være fagorganisert og å spare parallelt til privat pensjon allerede fra starten av, sier Alkhazali.
BT170116 Kun én av fem arbeidstagere spurte om pensjon i forbindelse med forrige jobbytte viser undersøkelser Storebrand har gjennomført.
BT170116 Heller ikke Alkhazali tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har han begynt å gjøre noen grep slik at han sikrer seg noe mer enn minimumsordningen som også rammer ham selv.
BT170116 HVOR MYE PENSJON SPARER DIN BEDRIFT FOR DEG ?
BT170116 Forskjellen på en god og en dårlig pensjonsordning kan utgjøre over hundre tusen kroner i årlig pensjon .
BT170116 Forskjellen mellom en to- og en syvprosentsordning utgjør fort mellom 100.000 og 150.000 kroner i årlig pensjon
BT170116 Forskjellen mellom en to- og en syvprosentsordning utgjør fort mellom 100.000 og 150.000 kroner i årlig pensjon , sier pensjonsøkonomen.
BT170116 Fakta : Fakta om pensjon for norske arbeidstagere ¶
BT170116 FRISØR : − Heller ikke jeg tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har jeg begynt å gjøre noen grep slik at jeg sikrer meg noe mer enn minimumsordningen som også rammer meg selv, sier Ali Alkhazali som driver Matrix Frisør AS i Asker.
BT170116 Det viser også tydelig at pensjon er blitt et individuelt ansvar.
BT170116 - Vi ser på pensjon som en viktig del av den totale kompensasjonspakken for de ansatte.
BT170116 - Det er urovekkende, pensjon er lønnen du skal leve av de siste årene av ditt liv.
BT170116 - Det er urettferdig og viser tydelig at pensjon er blitt et individuelt ansvar.
BT170116 Pensjon tas opp som en naturlig del av samtalen under jobbintervjuer hos oss, forteller Trollnes.
AP170116 Yara ser at pensjon blir viktigere og viktigere for den enkelte, selv for unge mennesker.
AP170116 Videre viser tabellen under hvilken pensjon er 25-åring med en årslønn på 400.000 kroner og henholdsvis en maksimums- og en minimumsordning kan forvente å få i pensjon .
AP170116 Videre viser tabellen under hvilken pensjon er 25-åring med en årslønn på 400.000 kroner og henholdsvis en maksimums- og en minimumsordning kan forvente å få i pensjon.
AP170116 REGNESTYKKET : Årlig pensjon er sum folketrygd og tjenestepensjon.
AP170116 Privat sparing er blitt viktig for meg, jeg har investert i bolig og pensjon , sier 34-åringen. − Ville du anbefalt frisøryrket for egne barn ? − Ja, det er et bra yrke.
AP170116 Mine ansatte har gitt uttrykk for at de er mer opptatt av lønn, bonus og arbeidstid enn pensjon . − Hos meg jobber frisørene på provisjon.
AP170116 Mer opptatt av lønn enn pensjon
AP170116 Men jeg ville anbefalt han eller hun å være fagorganisert og å spare parallelt til privat pensjon allerede fra starten av, sier Alkhazali.
AP170116 Kun én av fem arbeidstagere spurte om pensjon i forbindelse med forrige jobbytte viser undersøkelser Storebrand har gjennomført.
AP170116 Heller ikke Alkhazali tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har han begynt å gjøre noen grep slik at han sikrer seg noe mer enn minimumsordningen som også rammer ham selv.
AP170116 HVOR MYE PENSJON SPARER DIN BEDRIFT FOR DEG ?
AP170116 Forskjellen på en god og en dårlig pensjonsordning kan utgjøre over hundre tusen kroner i årlig pensjon .
AP170116 Forskjellen mellom en to- og en syvprosentsordning utgjør fort mellom 100.000 og 150.000 kroner i årlig pensjon
AP170116 Forskjellen mellom en to- og en syvprosentsordning utgjør fort mellom 100.000 og 150.000 kroner i årlig pensjon , sier pensjonsøkonomen.
AP170116 Fakta : Fakta om pensjon for norske arbeidstagere ¶
AP170116 FRISØR : − Heller ikke jeg tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har jeg begynt å gjøre noen grep slik at jeg sikrer meg noe mer enn minimumsordningen som også rammer meg selv, sier Ali Alkhazali som driver Matrix Frisør AS i Asker.
AP170116 Det viser også tydelig at pensjon er blitt et individuelt ansvar.
AP170116 - Vi ser på pensjon som en viktig del av den totale kompensasjonspakken for de ansatte.
AP170116 - Det er urovekkende, pensjon er lønnen du skal leve av de siste årene av ditt liv.
AP170116 - Det er urettferdig og viser tydelig at pensjon er blitt et individuelt ansvar.
AP170116 Pensjon tas opp som en naturlig del av samtalen under jobbintervjuer hos oss, forteller Trollnes.
AP170116 PENSJON ER FREMTIDIG LØNN : - Står valget mellom to like interessante jobber, så kan en god pensjonsordning fort være det som burde avgjøre valget ditt, mener pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.
AP170116 Ifølge nettstedet Cycling Today koster høreapparatet hans over 6.000 euro, men Marchand mottar bare 900 euro i pensjon i måneden.
DB170114 | Siv Jensen om egen pensjon : - For å være ærlig, så er jeg litt flau ¶
DB170114 | Siv Jensen om egen pensjon : - For å være ærlig, så er jeg litt flau ¶
DB170113 Så mye bør du sette av til pensjon
DB170113 Spør om både lønn og pensjon når du bytter jobb ¶
DB170113 Men, det er ikke nødvendigvis så enkelt å finne ut av hvordan man skal spare til pensjon på best mulig måte.
DB170113 Men siden det er store forskjeller i sparebehovet fra person til person, anbefaler han å benytte seg av pensjonskalkulatorene som finnes på nettet for å sjekke hva du kan forvente å få i pensjon , og så planlegge ut i fra dette.
DB170113 Har du næringsinntekt under 7,1G, bør du også spare til pensjon , men da anbefaler Dyre Haug normal fondssparing, for eksempel i fondskonto, også kalt pensjonskonto.
DB170113 Han mener at langsiktig sparing til pensjon alltid bør skje i fond, og med så høy aksjeandel som du føler er OK.
DB170113 Dette for å oppnå en total pensjon via Folketrygden og Tjenestepensjonen din på cirka 65-66 prosent av din tidligere lønn.
DB170113 Dette er blant annet fordi at du kan spare 4 % av bruttolønn, at du får fradrag i næringsinntekten for pengene du sparer til pensjon , og for administrasjonskostnadene og premien for innskuddsfritak.
DB170113 Av denne inntekten vil det offentlige spare 18,1% av lønnen din gjennom Folketrygden til din pensjon .
DB170113 - Det vil bety at dersom du jobber ved en bedrift som kun har lovens minimum i forhold til Innskuddspensjon, altså 2 prosent av lønn, og har en inntekt på under 7,1G, så bør du minimum spare 5 prosent av bruttolønnen din i 43 år for at du totalt skal ha en pensjon på totalt 2/3 deler av din tidligere lønn, forklarer Handal.
AP170112 | Denne nye ordningen kan gi deg bedre pensjon
DB170111 Det er et gode i vårt samfunn at mennesker har mulighet til å gå av med pensjon ved fylte 62 år, etter et langt og krevende arbeidsliv.
DN170110 Ny teknologi, ulikhet, populisme og globalisering var tema da Telenor-sjef Sigve Brekke og finansminister Siv Jensen møter økonomiprofessorene Victor Norman ( gikk nylig av med pensjon fra NHH ), Kalle Moene ( UiO ) og Ragnar Torvik ( NTNU ) til paneldebatt tirsdag klokken 12.30.
DB170107 Fra og med januar i år vil også alle som mottar overgangsstønad bli trukket i skatt som om det var en ordinær inntekt og ikke som pensjon , slik reglene har vært.
SA170106 Dickman gikk av med pensjon i 1992 og døde i 2012, 85 år gammel. ( ©NTB ) ¶
DB170106 Dickman gikk av med pensjon i 1992 og døde i 2012, 85 år gammel.
AP170104 Omtrent på denne tiden passerer to legender ved Norges Handelshøyskole 70 år og går av med pensjon .
AP170102 Våre barns pensjon er ikke sikret, den er ødelagt.
AP170102 Man må jobbe lenger for å oppå samme pensjon som før.
AP170102 Det betyr at nesten alle får lavere årlig pensjon .
SA170101 De av oss som har trygge jobber med gode inntekter, eller en god pensjon å leve av, er privilegerte.
AA161231 Pensjon til enslige minstepensjonister øker med 4.000 kroner fra september 2017. | 71 år med norske nyttårstaler ¶
AP161213 - Personlig synes jeg ikke stortingsrepresentanter skal ha andre regler enn andre når det gjelder etterlønn og pensjon , sier Fjell.
AP161207 Antall personer i utlandet med rett på norsk pensjon vil øke fra 46.000 ved utgangen av fjoråret til 76.000 i 2030.
AP161207 Antall personer i utlandet med rett på norsk pensjon vil øke fra 46.000 ved utgangen av fjoråret til 76.000 i 2030.
AP161201 Det er mindre enn fire år siden Mattis gikk av med pensjon fra det amerikanske forsvaret.
AP161120 - Det kan lages tilbakebetalingsavtaler og det kan trekkes i lønn eller pensjon .
FV161001 FORSVINNER IKKE HELT : TV 2 mister snart både rettighetene til norsk fotball og journalistveteran Davy Wathne, som snart går av med pensjon .
AP160828 For eksempel har vi gått fra at pensjon var noe de fleste slapp å tenke på, til et individualisert system der en avgjørelse du tar i dag kan få store konsekvenser om 40 år, sier Staavi.
BT160715 PENSJON : « Hvorfor blir mange tilbudt sluttpakker i en alder av 55 år ? », skriver innsenderne.
AP160630 Han har åpnet det som er en ganske tom lommebok, og vil nå betale pensjon til flere titusener russiske jøder som emigrerte fra Sovjetunionen før 1992.
AP160608 I tillegg går Davy Wathne av med pensjon ved nyttår, men TV 2s sportssjef har tidligere lovet at kanalen fortsatt vil benytte seg sav Wathnes kompetanse.
AP160525 For oss er ikke Oljefondet bare en teknisk innretting som skal sikre nordmenn pensjon i fremtiden, men et stort og viktig stykke Norge som representerer vårt ansikt utad i over 70 land.
SA160502 I Oslo jobber sjåførene i Uber Black som fast ansatte i et selskap, de jobber 8 timer ( bedre vilkår enn mange drosjesjåfører ), de betaler skatt, får pensjon og fast lønn.
AP160501 Gjenreis AFP - forsvar offentlig pensjon
AP160501 Gjenreis AFP - forsvar offentlig pensjon
AP160423 Eller Robert som ga alt, og sørget for at 650 samboende og gifte pensjonister får 8000 kroner mer i pensjon fra 1 september, sa hun og siktet til innsatsen fra justisminister Anders Anundsen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, barne- og likestillingsminister Solveig Horne, og innsatsen til tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.
DA160420 En overgangsordning der personer som kun har to-tre år igjen før de kan ta ut tidlig pensjon og eventuelt AFP, kan få beholde dagpenger frem til pensjonsalder.
DA160420 En annen mulighet kan være å lage en overgangsordning for de som er nær 62 år og som har rett til å ta ut pensjon fra det tidspunktet de fyller 62 år.
AP160420 Tidligere arbeidsminister Robert Eriksson sier han ikke skjønte at han ville få karantene og mer etterlønn da han stiftet rådgivningsfirmaet « Løkka i livet AS » for å gi råd om arbeid og pensjon .
AP160416 Ferske tall fra Gallup viser at nesten hver fjerde amerikaner - 23 prosent - er nervøs for om de kommer til å ha råd til å gå av med pensjon .
AP160416 Da har jeg rett til å slutte å jobbe, og jeg vil få en OK pensjon samtidig som vi får beholde helseforsikringen jeg får gjennom jobben.
AP160416 Spørsmål : Hei, jeg lurer på om NAV beregner pensjon ut fra det lønnstrinnet du har når du går av og om de beregner ut i fra den måneden du går av ?
AP160416 Hvis jeg går av i juli, er det da lønn i sju måneder som er grunnlaget for utregning av pensjon ?
AP160416 Hva er korrekt beregning av pensjon ?
AP160403 Mer om oppgjøret : Pensjon fra første krone ¶
AP160403 Lønn, reisebestemmelser og pensjon har vært sentrale tema i meglingen.
AP160403 I dagens tjenestepensjon kan arbeidsgiver velge å la være å betale pensjon det første året noen er ansatt, om det er snakk om små deltidsstillinger eller arbeidstageren er under 20 år.
AP160402 Spørsmålene om sosial dumping og pensjon var minst like vanskelige som ventet.
AP160402 Eggum sier Pensjon skapte usikkerhet i oppspillet, men at LO-lederen, megleren og NHO nå stiller opp med Regjeringen for å få forandringer.
AP160402 Dette var vanskeligst ¶ Pensjon , sosial dumping og lønnstillegg var de tre hardeste nøttene som måtte knekkes.
AP160402 - Det kan bli pensjon fra første krone, vi får se på utredningen.
AP160402 Begge deler representerer opparbeidet pensjon fra tidligere arbeidsforhold.
AP160402 Men mye tyder på at de ikke lenger tror de får pensjon inn i tariffavtalene.
AP160402 Men pensjon er fortsatt vanskelig.
AP160402 Det gjelder for eksempel at arbeidsgivetrne kan bestemme om ansatte skal spare opp pensjon det første året.
AP160402 Pensjon og sosial dumping ¶
AP160401 I kveld sitter han trolig igjen med prinsipper om pensjon , krav mot sosial dumping og ønske om lønnsøkninger.
AP160401 Pensjon før penger ¶
AP160401 Pensjon er vanskelig.
AP160401 Byrådet vil altså kutte i antall stillinger i sektoren for å finansiere høyere utgifter til sykefravær, til mindre effektiv drift og til mer pensjon til de ansatte som blir igjen.
AP160331 | Omsorg viktigere enn pensjon Ola Storeng ¶
AP160331 Men enda viktigere enn pensjon er helse - og omsorg.
AP160331 Hva er viktigst : Pensjon eller god pleie - og omsorg i alderdommen ?
AP160331 Gjerrigere, men tryggere pensjon
AP160331 Det kan være tungt å greie seg på en lavere pensjon .
AP160328 Mens Eggum har en lang rekke pensjonskrav, vil ikke Lier-Hansen ha pensjon inn i tariffavtalene i det hele tatt.
AP160328 Men gir ikke arbeidsgiverne nok på pensjon eller sosial dumping, må Eggum ha noe annet å vise til.
AP160328 I utgangspunktet skulle oppgjøret handle om pensjon .
AP160319 Vil du for eksempel kunne fortsette å bo i samme bolig som nå?• Vurder om du har mulighet til å spare til egen pensjon .
AP160319 Svært mange tar ut av pensjon i forbindelse med at de passerer 62 år, men nesten to av tre fortsetter i jobb.
AP160319 Spesielt er det menn som tar ut tidlig pensjon .
AP160319 Lien sier også at i tillegg til lavere utbetalinger for de som har tatt ut pensjon fra 62 år, vil skillet i lønnsutvikling for arbeidstakere og pensjonister også øke.
AP160319 Det finner du lett ved å logge deg inn på NAV.no/pensjon eller der du har pensjon gjennom jobben.
AP160319 Det aller viktigste man gjør er å skaffe seg en god oversikt over sin egen pensjon .
AP160319 Der vil du finne alt som gjelder akkurat deg og din pensjon .
AP160319 De som har valgt å ta ut pensjon fra 62 år i kombinasjon med arbeid kan få seg en skikkelig kalddusj når de, uten lønnsinntekt, må skal leve av NAV-pengene alene : ¶
AP160319 - Starter man utbetaling av pensjonen ved 62 år vil man resten av livet ha rundt 25 prosent lavere pensjon utbetalt hvert år, sammenliknet med om man venter til 67.
AP160319 - Mange tar ut pensjon fra 62 år uten å ha satt seg skikkelig inn i konsekvensene dette vil få for den private økonomien senere.
AP160318 På toppen av dette kommer avsetning på 1,98 millioner kroner til hans pensjon .
AP160316 Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) synes 49,5 millioner ekstra er en pris det er verd å betale for å sikre pensjon til helsearbeidere og bli kvitt « profittdrevne » aktører.
AP160315 januar 2017 er kirkens ansvar å betale lønn og pensjon til disse.
AP160224 Utredningen skal avgis innen 6 måneder fra oppnevnelsen av arbeidsgruppen.»Mandatet er utformet av oppdragsgiverne Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet ¶ | Pensjon er blitt mindre farlig for bedriftene ¶
AP160224 Krav om høyere pensjon kan da dessuten lettere møtes med at motstykket må være lavere lønnstillegg.
AP160224 Pensjon er viktig, men vanskelig - og dyrt.
AP160223 | LO-ledelsen tapte avstemning om pensjon
AP160223 Arbeidsgiverne i NHO og Norsk Industri gjør det klart at de vil avvise LOs krav om å tariffeste pensjon , uansett om det er « brede kollektive » eller individuelle ordninger.
AP160223 - NHO er krystallklare, vi vil ikke ha pensjon inn i tariffavtalene, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.
AP160223 Han er like avvisende til « brede kollektive ordninger » som pålegger ansatte å spare til pensjon i spesielle selskap.
AP160223 Direktør Svein Oppegaard i NHO er uansett krystallklar, krever LO å få pensjon inn i tariffavtalene, er svaret klart nei.
AP160222 Partene uttaler mandag at man « verdsetter konsernet til 1,4 milliarder kroner », men fratrukket«gjeld, pensjon og forpliktelser » betaler den nye stiftelsen395 millioner kroner.
AP160216 Han sier selv at han vil fortsette med dette til han går av med pensjon .
AP160209 | LO-lederen vil løfte pensjon ut av oppgjøret ¶
AP160209 Problemstillingene rundt pensjon er så mange, så kompliserte og så kryssende at det ikke hører hjemme i et tariffoppgjør, mener Kristiansen.
AP160209 NHO avviser å snakke om pensjon under tariffoppgjøret : ¶
AP160209 - Vi har gode, brede og nødvendige prosesser rundt offentlig pensjon med partene.
AP160208 Siden Eirik Jensen ( 58 ) lot være å gå av med pensjon i fjor kan han heve full lønn frem til en rettskraftig dom foreligger tidligst høsten 2017.
AP160208 - Jeg har ikke regnet på forskjellen mellom pensjon eller fortsatt full politilønn, men jeg tror ikke det er penger som gjorde at han ikke søkte avskjed i fjor, sier visepolitimester Sponheim.
AP160201 Har gjort det for klima - skatt og pensjon
AP160130 Kvinner søker seg i større grad til offentlig sektor, med noe lavere lønninger, stedvis mindre arbeidspress, men med høyere jobbsikkerhet og veldig god pensjon .
AP160129 Pensjon blir likevel ikke det største temaet : ¶
AP160128 Lønnsoppgjøret blir preget av pensjon , prinsipper ogbare litt penger ¶
AP160128 Det samme er hans klare avvisning av å innfri LOs og Fellesforbundets ønske om å ta pensjon inn i tariffavtalene.
AP160126 Siden 67-åringen for ti år siden gikk av med pensjon har hun vært en del av det kinesiske aksjemarkedet - et marked som så å si ukentlig stresser hele verdens finansmiljøer.
AP160124 en har loven andre " hull " arbeidsgiverne bruker i forskjellig grad, de trenger ikke å betale inn til pensjon for : ¶ •Ansatte under 20 år ¶ •Ansatte som jobber i bedriften mindre enn 12 måneder ¶ •Deltidsansatte med under 20 prosent stilling ¶ •Man kan la være å betale pensjon for en ganger grunnbeløpet, det vil si at arbeidsgiver lar være å betale for de første 90.000
AP160124 Særlig arbeidsgiverne i bedrifter med lavt lønnsnivå bruker reglene som gir lavere pensjonsutgifter, det gir de ansatte langt dårligere pensjon .
AP160124 Mye tyder på at det særlig er i bransjer der lønn og pensjon allerede er lav, at arbeidsgiver sparer så mye som mulig på pensjonen.
AP160124 Det viktigste var at bedrifter kan velge å betale inn så lite som 2 prosent av lønnen i pensjon , eller opp til 7 prosent.
AP160124 Dessuten har loven andre " hull " arbeidsgiverne bruker i forskjellig grad, de trenger ikke å betale inn til pensjon for : ¶ •Ansatte under 20 år ¶ •Ansatte som jobber i bedriften mindre enn 12 måneder ¶ •Deltidsansatte med under 20 prosent stilling ¶ •Man kan la være å betale pensjon for en ganger grunnbeløpet, det vil si at arbeidsgiver lar være å betale for de første 9
AP160124 Dersom man har minimumsordningen med innbetaling på 2 prosent av lønnen, kan det bety en forskjell på 15.000 kroner i pensjon hvert år.
AP160124 Beregningene viser at det særlig er bestemmelsen om ikke å betale inn pensjon for grunnbeløpet som slår hardt ut.
AP160124 Riktig nok har Stein Lier-Hansen sagt et klart nei til å diskutere pensjon .
AP160124 | Pensjon , prinsipper og litt penger i lønnsoppgjøret ¶
AP160116 Det eksisterer ingen ansettelse og de involverte har ikke pensjon og andre rettigheter som de fleste andre arbeidstagere i Norge har.
AP160106 Den nye loven ble gjort gjeldende også for stortingspensjonistene som allerede hadde begynt å motta pensjon .
AP160103 Det gjelder ikke minst i 2016, hvor pensjon kommer på dagsorden.
AP160102 - Kuttene som er tatt til nå har stort sett vært " lette " kutt, som innleide konsulenter, midlertidige, folk som er nye i jobben, og folk som går av med tidlig pensjon .
AP160101 Men pensjon blir viktig, slik det var i hovedoppgjøret 2014.
AP160101 Ikke regn med at LO vil hjelpe deg med privatøkonomien i 2016 ¶ Pensjon fremfor tillegg ¶
AP160101 Eggum gir inntrykk av at forbundet bruker mer energi på pensjon og avtaleprinsipper enn kroner og øre.
AP160101 - Vårt mål er at industriarbeidere skal få en pensjon på to tredjedeler av lønnen.
AP160101 - Husk at dette er ikke snakk om min eller din pensjon , sier han, med et dårlig skjult hint om journalistens alder.
AP160101 Men pensjon blir viktig, slik det var i hovedoppgjøret 2014.
AP160101 Ikke regn med at LO vil hjelpe deg med privatøkonomien i 2016 ¶ Pensjon fremfor tillegg ¶
AP160101 Eggum gir inntrykk av at forbundet bruker mer energi på pensjon og avtaleprinsipper enn kroner og øre.
AP160101 - Vårt mål er at industriarbeidere skal få en pensjon på to tredjedeler av lønnen.
AP160101 - Husk at dette er ikke snakk om min eller din pensjon , sier han, med et dårlig skjult hint om journalistens alder.
AP160101> - Husk at dette er ikke snakk om min eller din pensjon , sier han, med et dårlig skjult hint om journalistens alder.
AP160101> target="avis" href= - Husk at dette er ikke snakk om min eller din pensjon , sier han, med et dårlig skjult hint om journalistens alder.