NL171211 Flertallet vil peke på at det nye fylket Troms/Finnmark står i en særstilling når det gjelder nordområdepolitikken, og i forholdet til Russland.
DB171211 « Da jeg så ned, så jeg beinet mitt peke en vei, og ankelen peke mot Hong Kong », sa Smith selv.
DB171211 « Da jeg så ned, så jeg beinet mitt peke en vei, og ankelen peke mot Hong Kong », sa Smith selv.
SA171208 Nå frykter flere eksperter at inntektene til Northug vil falle dramatisk dersom formpilen ikke begynner å peke oppover.
SA171208 Nå frykter flere eksperter at inntektene til Northug vil falle dramatisk dersom formpilen ikke begynner å peke oppover.
FV171208 Nå frykter flere eksperter at inntektene til Northug vil falle dramatisk dersom formpilen ikke begynner å peke oppover.
AP171208 Nå frykter flere eksperter at inntektene til Northug vil falle dramatisk dersom formpilen ikke begynner å peke oppover.
AA171208 Nå frykter flere eksperter at inntektene til Northug vil falle dramatisk dersom formpilen ikke begynner å peke oppover.
VG171207 Lidahl kan peke på flere endringer de siste to årene.
DB171207 Derfor bød det på en real utfordring for NASA da antenna til romsonden Voyager 1 nylig trengte en korrigering for å peke riktig vei.
VG171206 BRUSSEL ( VG ) Ifølge diplomater i Brussel vil USAs president Donald Trump peke på Jerusalem som Israels hovedstad, men trolig utsette beslutningen om å flytte sin ambassade fra Tel Aviv i nye seks måneder.
DN171206 Man skal være veldig forsiktig med å peke på enkeltårsaker til dette nedsalget, men mange skylder på den nye skattereformen til Donald Trump som relativt sett er mer gunstig for andre sektorer enn it-sektoren, sier Gjerde til DN.
DN171206 Det er sjelden lett å peke på noen åpenbare grunner til at prisen på bitcoin stiger til nye høyder.
AA171206 Det er lett å peke på årsaker til at Venstre bør holde seg utafor.
SA171205 Det er ikke bare å peke på enkeltpersoner.
DN171205 - Jeg var litt overrasket over tallene som kom i dag og trodde de skulle peke opp for Oslos del i november.
DB171205 Hensynet til komiteens behov for uavhengighet og distanse fra nasjonalforsamlingen, og dermed aktiv, sentral norsk politikk, veier tyngre enn enkeltpartier på Stortingets mulighet til å peke ut det medlemmet de selv aller helst vil.
DB171205 Eneste måten å « beskytte » komiteen på da, er gjennom å peke på et tydelig sett med regler og prinsipper som alle parter forholder seg strengt til.
SA171204 - Hva vil du peke på rent konkret ?
AP171204 - Hva vil du peke på rent konkret ?
SA171203 Bakke sier at spillerne hans ikke har lov til å peke opp på storskjermen og si til dommerne at avgjørelsen er feil.
BT171203 Bakke sier at spillerne hans ikke har lov til å peke opp på storskjermen og si til dommerne at avgjørelsen er feil.
AP171203 Vurderinger av attraktivitet ser dessuten ut til å være slående like på tvers av etnisitet og kulturer - dette gjør det vanskelig kun å peke ut samfunnet som synderen.
AP171203 Bakke sier at spillerne hans ikke har lov til å peke opp på storskjermen og si til dommerne at avgjørelsen er feil.
AA171203 Bakke sier at spillerne hans ikke har lov til å peke opp på storskjermen og si til dommerne at avgjørelsen er feil.
VG171201 Å peke på andre, selv om det er riktig, kan brukes til å hemme deg i forsøk på å gjøre noe med egen situasjon.
VG171201 For Rødt ser formkurven ut til å peke motsatt vei.
SA171201 Dette arbeidet må selvfølgelig fortsette, men det blir sørgelig enkelt å kun peke på inkompetente lærere som den eneste utfordringen i norske klasserom.
DB171201 For Rødt ser formkurven ut til å peke motsatt vei.
DB171201 Anders Johan Stavseng, kongeekspert i Se og Hør, mener det er vanskelig å peke ut den nøyaktige årsaken til barnas eventuelle fravær i dag.
DA171201 For Rødt ser formkurven ut til å peke motsatt vei.
AP171201 TV-kanalen ABC meldte at Flynn ville peke på Trump selv, men dette er ikke bekreftet av andre kilder.
AP171201 For Rødt ser formkurven ut til å peke motsatt vei.
VG171130 - Det er ingen som har klart å peke ut gjerningspersonen så langt, men saken vil nok følges opp av politiet på Stovner politistasjon, forteller Jøkling.
DB171130 Det valgte å peke nese til den siviliserte verden.
BT171130 Politiet tok ham med for at han skulle peke ut hvor han bor.
AP171130 Skuespillet er oppblåst slik tyske dramaskuespillere ofte gjør det, og handlingen er så forutsigbar at man kan peke på et klassebilde og som på en tippekupong klokke inn hvilke elever som skal forsvinne.
AA171130 Det kan være verdt å minne om hva som skjedde da politikerne skulle peke ut hvor den omstridte storhallen på Nidarø skulle ligge.
SA171129 Der forsøkte jeg å peke på de viktigste årsakene til at de aller fleste nordmenn over 12-14 år sier at de « ikke kan tegne en rett strek ».
SA171129 - Nok en gang slipper produsenten unna med å peke på at kampanjen er rettet mot ungdom over 16 år.
DB171129 - Nok en gang slipper produsenten unna med å peke på at kampanjen er rettet mot ungdom over 16 år.
DB171129 Teksten skulle formidle kunnskap og bidra til at velgerne kunne ta opplyste valg, den skulle peke ut en retning for landets utvikling og den skulle underholde.
DA171129 - Jeg legger merke til at vi får skryt av drammensidretten med å peke på hvilken vei vi bør gå nå.
AP171129 - Nok en gang slipper produsenten unna med å peke på at kampanjen er rettet mot ungdom over 16 år.
VG171128 Vi skal ikke peke fingre, men finne ut hvorfor det gikk sånn, sier Aalesund-kaptein Bjørn Helge Riise.
VG171128 Det kan peke i retning av et kriminelt miljø, men det blir ren spekulasjon, sier mannen.
SA171128 Dersom russerne vinner i CAS, kommer IOC til å peke på dem, sier Kaggestad.
FV171128 Dersom russerne vinner i CAS, kommer IOC til å peke på dem, sier Kaggestad.
DB171128 « Beina skal peke rett fram, ikke sidelengs, mens du bøyer det fremste kneet.
DB171128 Ryggen må være rett og hodet skal peke rett fram », skriver magasinet.
BT171128 Dersom russerne vinner i CAS, kommer IOC til å peke på dem, sier Kaggestad.
AP171128 Dersom russerne vinner i CAS, kommer IOC til å peke på dem, sier Kaggestad.
AA171128 Dersom russerne vinner i CAS, kommer IOC til å peke på dem, sier Kaggestad.
DN171127 Donald Trump har kommentert dette ved å peke på at Roy Moore har avvist anklagene.
DB171127 De som eier og styrer skolene, som er de som skal nyte godt av alle disse opplysningene, vil trolig kunne peke på fordeler ved å kunne ha håndgripelige data om alt og alle lett tilgjengelig.
DA171127 Donald Trump har kommentert dette ved å peke på at Roy Moore har avvist anklagene.
AP171127 Donald Trump har kommentert dette ved å peke på at Roy Moore har avvist anklagene.
AP171127 Donald Trump har kommentert dette ved å peke på at Roy Moore har avvist anklagene.
AA171127 I våre lokale fjellområder kan vi med den kunnskap vi har i dag peke på at mange av turistforeningenes gamle og tradisjonelle løyper på enkelte steder burde fulgt litt andre traseer for å unngå forstyrrelse av sårbare arter.
AA171127 Der Vårt Land benytter enhver anledning til å peke ut en venstredreining for partiet, er konservative Dagen vel så tydelig på at KrF hører hjemme blant de borgerlige.
NL171126 Da må partiet, i tråd med sedvanen, selv få peke ut sine kandidater til komiteen uten obstruksjon.
SA171123 Da er det lettest å peke på hovedtreneren.
DN171123 - Noen vil peke på at bruk av kredittkort kan ha sine fordeler på nett.
AP171123 Da er det lettest å peke på hovedtreneren.
AA171123 Da er det lettest å peke på hovedtreneren.
SA171122 Dette forslaget kunne hatt mye for seg, men ikke dersom andre instanser skal peke ut spesielle personer innenfor hver domstol som skal arbeide med disse sakene.
SA171122 Da får vi heller la algoritmene peke ut dommerne.
DA171122 Hvem som skal styre midtbanen vil han ikke peke på nå.
BT171122 Det blir for lettvint å peke på at et cruiserederi skal teste ut en teknologi i løpet av det neste tiåret, for så å konkludere med at samme teknologi allerede nå bør stilles som ufravikelig krav i alle skip for å vinne anbudet for kystruten.
NL171121 Alle meningsytringer i debatten om dette synes å peke mot at det beste vil være å samle Nord-Norge som en felles region, men " vi fikk det ikke til ", etter å ha fått regjeringens godkjenning " på et sølvfat ".
DB171121 Dem som ivrer for videre aktivitet og et fortsatt « investeringsvennlig » skattesystem vil for eksempel peke på det langt større Johan Castberg-feltet lenger nordvest, som har planlagt oppstart i 2022.
DB171120 Nordbakken prøver å så tvil om denne fortellingen, blant annet ved å peke på at statens andel av bruttonasjonalprodukt ikke har falt dramatisk i vestlige land de siste årene.
AP171120 Frp har en klar rett til å peke ut ett medlem av komiteen.
AP171120 En slik overkjøring bryter med et av nasjonalforsamlingens mest hellige tradisjoner : Et parti er suverent til å peke hvem som skal bekle de verv partiet har rett på.
AP171119 Uten å peke på noen bestemte, så må vi vel innrømme at ovennevnte kvaliteter ikke har vært like utpreget hos mange andre som har fått plass ved Nobelkomiteens bord.
VG171116 Alle ble skutt i samme område, og politiet har ikke klart å peke ut noe motiv.
VG171116 Vi vil peke på tre ting Norge bør gjøre : ¶
VG171116 Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen har vært midlertidig sjef fra siden mandag, i påvente av at Finansdepartementet skulle peke ut en midlertidig erstatter.
DN171116 Samtidig kan de politiske lederne lene seg på piler som nå ser ut til å peke i riktig retning for Europa.
DA171116 Personlig ønsker hun ikke å peke på hvilke miljøer dette foregår i.
NL171115 De som holder på med dette deler jeg inn i tre grupper : a ) de som synes det er behagelig at vi krangler om Troms og Finnmark eller Finnmark og Troms, for det er så billig, særlig i forhold til folkekrav om flere hurtigbåtruter og bru og breiband, b ) de som ikke evner å løfte blikket og peke på hva som virkelig monner og hva som egentlig feiler en landsdel som mister sin befolkning og ligger etter landssnittet på så m
BT171115 Slik kunne vi fortsette å peke på uhorvelige mengder med verdier, noen felles, noen sammenfallende, noen motstridende, og noen individuelle eller subjektive.
DB171114 Det er ingen vits i å peke på én, to eller tre spillere.
DA171114 Det er ikke lett å peke på hvem som skal bli « Årets Viking » i en nedrykkssesong.
DA171114 Derfor mener jeg at vi ikke kommer i mål ved å stå og peke på hverandre.
DA171114 - Vi vil ikke peke med pekefingeren.
VG171112 Jeg kommer ikke til å peke ut noe lag, men det kan godt hende det er bra for meg å få en ny start.
VG171112 Styret i byrået vil bli bedt om å peke ut en person som kan være fungerende leder inntil videre av departementet.
DN171112 Finansdepartementet har bedt styret i byrået om å peke ut en person som kan fungere som leder for SSB inntil videre.
DB171112 Departementet vil i dag be styret i byrået om å peke ut en person som kan fungere som leder av virksomheten inntil videre.
DB171112 Departementet vil i dag bedt styret i byrået om å peke ut en person som kan fungere som leder av virksomheten inntil videre.
DB171112 Til tross for at det var Røed som fikk peke ut tvekampgren, der valget falt på tautrekking, var 30-åringen sjanseløs mot konkurransemotstanderen - i alle fall etter tv-bildene å dømme.
AP171112 Finansdepartementet ba søndag styret i SSB om « å peke ut en person som kan fungere som leder av virksomheten inntil videre ».
AP171112 Poenget er ikke å avskrive « fakta », men å ta ulike ståsteder i kontroverser alvorlig og peke på ulike reelle løsninger.
DB171111 Innvandringsminister Sylvi Listhaug innkalte syv statsråder til et hastemøte etter NRKs reportasje denne uka uten at det kom noe annet ut av møtet enn å peke på eksisterende virkemidler, slik som skole, barnevern, utenrikstjenesten og lovregulering, blant annet om vold i nære relasjoner.
BT171111 Det er lettere der å peke på en markant dreining mot venstre og langt lettere å finne sinte velgere.
VG171110 Men Cancellara kan selvsagt peke på at dette ikke er bevis nok, sier den tidligere proffsyklisten.
DA171110 Drammens åttendeklassinger får resultatpilene i lesing, regning og engelsk til å peke oppover.
BT171110 Lørdag vil det komme nye snøbyger i høyfjellet, men skal du peke deg ut en dag for å spenne på skiene, har Hjellestad svaret.
DB171109 På klønete vis var Karnezis altfor seint inne med en takling og dommeren hadde ikke annet valg enn å peke på straffemerket.
DB171108 En måte er å peke på at også Syria i helga signerte Paris-avtalen om klimautslipp.
DA171108 - Nå er det på tide å peke på andre løsninger.
VG171107 President Sergio Mattarella kan da velge å peke på Grasso og be ham danne en samlingsregjering. * * * Få flere kronikker og kommentarer : Følg VG Meninger på Facebook !
NL171107 For det er ikke til å unngå å peke på Støres ledelse som årsak til velgerflukten fra partiet.
NL171107 Det er ikke til å unngå å peke på Jonas Gahr Støres ledelse som årsak til velgerflukten fra partiet.
VG171105 Kollektivet treneren snakker om, illustrerer han ved å peke på de utenlandske spillerne i laget som kom til Norge som individuelle spillere med alt å bevise.
VG171105 Daglig leder i Viking, Eirik Henningsen, sier han synes det er vanskelig å peke på én grunn til denne endringen i norsk toppfotball.
BT171105 Megleren kan synliggjøre verdiene gjennom å peke på hva som er relevant.
VG171104 En samlet partiledelse kan peke ut en ny kandidat, men bare hvis den valgte kandidaten dør eller frivillig trekker seg.
DB171104 Debatten har vært preget av mange forsøk på å peke på andre.
DB171104 Altså er det god grunn til å peke på trafikk som den viktigste kilden til Nitrogenoksid, og en av de viktigste kildene til svevestøv.
DA171104 Også Are Tågvold Flaten, som er statsviter ved Universitetet i Oslo og grunnlegger av nettsiden AmerikanskPolitikk.no, mener Gorsuch-utnevnelsen er den suksessen Trump-tilhengere vil peke på som den viktigste så langt.
VG171103 - Det er viktig at sponsorene får ta del i det de bidrar til og føler eierskap, er blant det han skriver, i tillegg til å peke på at pengebruken som har kommet frem, er liten i forhold til hva NIF får inn i sponsorpenger.
VG171102 Det er ikke slik at verken Petter Northug eller noen andre kan gå og peke på hvilke øvelser de har lyst til å gå i OL.
AP171102 Bankenes dataprogrammer vurderer om en søker vil klare å innfri lånet, Skatteetaten bruker prediksjon for å prioritere hvilke skatteoppgaver de skal sjekke, og brannvesenet i New York benytter dataanalyser for å peke ut brannfarlige bygninger.
DB171101 Ikke en tid til å peke fingre og skyld.
NL171031 Hvis KS har tenkt å oppføre seg på samme måte som sist, er det meningsløst å peke på lærerne og be oss om å kjenne på ansvaret.
AP171030 På Twitter reagerer Trump selv med å peke på at « dette er flere år siden, før Manafort var en del av Trump-kampanjen ».
SA171029 Han sliter med å peke på nøyaktig hva det er som gjør at Ulf så ofte sliter på eget gress, men antyder at laget ofte blir for fort stresset om ledermålet ikke kommer tidlig.
AP171029 Når vi vet at det er de helt åpenbare kildene til sukker - som godteri, kaker, kjeks, boller, brus og saft - som er hovedkilden, er det skivebom å frede godteriet og peke på mat som også inneholder andre næringsstoffer.
DA171028 Fordelingen av kuttene, flertallspartienes evne til å meisle ut et forslag til bystyret og opposisjonens evne til å peke på svakhetene, er her og nå-politikken.
SA171027 Tabbe ikke å peke på Støre ¶
DB171027 Det handler i stor grad om å peke og skylde på andre, heller enn å selv ta ansvar for å komme opp med de gode løsningene for en sunnere fremtid.
AP171027 Tabbe ikke å peke på Støre ¶
VG171026 - Det er anskelig for meg å peke på enkeltsaker.
DB171026 Selv om klubben ikke har vunnet etter at kraftspissen dro, blir det for enkelt å peke på dette som årsaken til forandlingen.
AA171026 Siden konkrete forsøk på å forutse fremtiden fort blir tafatte, er det kanskje tryggest å peke ut det som etter hundre år står like sterkt som før, og som antagelig blir like viktig fremover.
VG171025 Arbeiderpartiet er ikke i stand til å peke framover på en måte å møte noen av de to krisene på.
DB171025 Mitt anliggende var å gjøre folk mer bevisst på hvilke praksis de selv har når det gjelder mobilbruk, og peke på utryggheten som kan oppstå av at man er veldig påpasselig overfor partneren når det gjelder egen mobiltelefon.
AP171025 - Det er helt sikkert enkelte ting vi kunne gjort annerledes, uten at jeg klarer å peke på noe konkret.
VG171024 La meg peke på tre viktige utfordringer : ¶
VG171022 I vår og sommer falt Abes popularitet kraftig, men i september begynte statsministerens popularitetskurve å peke oppover igjen, og statsministeren benyttet anledningen til å skrive ut nyvalg.
DA171022 I vår og sommer falt Abes popularitet kraftig, men i september begynte statsministerens popularitetskurve å peke oppover igjen, og statsministeren benyttet anledningen til å skrive ut nyvalg.
AP171022 I vår og sommer falt Abes popularitet kraftig, men i september begynte statsministerens popularitetskurve å peke oppover igjen, og statsministeren benyttet anledningen til å skrive ut nyvalg.
DA171021 - Så å peke på ett tiltak og si at det er det som virker, blir feil.
DN171020 I vår og sommer falt Abes popularitet kraftig, men i september begynte statsministerens popularitetskurve å peke oppover igjen.
DA171020 Vi må peke på og ha bevissthet om hendelser som ligger i grenseland.
VG171019 På spørsmål om han har gjort noe annerledes sammenlignet med foran forrige sesongen, med tanke på den fortsatte fremgangen, svarer Håvard Lorentzen at han ikke kan peke på noe spesielt.
DB171017 Når enkelte påstår at ingen psykologiutdanning i verden kommer opp mot den norske, uten at en kan peke på noen spesielle studier eller resultater, framstår dette proteksjonistisk og lite gjennomtenkt, sier Marianne Melgård.
VG171016 | Bjørn Helge Riise etter elleve kamper uten seier : - Begynner vi å peke fingre, er vi ferdige ¶
VG171016 - Prøver å ikke peke fingre ¶
VG171016 - Akkurat nå prøver vi å ikke peke fingre, for med en gang vi gjør det er vi ferdige.
VG171016 | Man kan ikke bare peke og si « du er hvit, og burde visst bedre » ¶
VG171016 Om man ønsker å endre folks holdninger, kan man ikke bare peke og si « du er hvit og burde visst bedre.
DB171016 Hun sier det er vanskelig å peke på en konkret årsak til nedgangen fra ett år til et annet, og påpeker at mye av tiltakene som virker i trafikken tar tid.
VG171015 30-åringen klarer ikke å peke på hvorfor laget har tapt fem av seks kamper.
VG171015 ETTERLYSER LIK PRAKSIS : Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det er vanskelig å peke på hva som er årsaken til at bruken av unntaksbestemmelsen er så ulik på landsbasis.
VG171014 ETTERLYSER LIK PRAKSIS : Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det er vanskelig å peke på hva som er årsaken til at bruken av unntaksbestemmelsen er så ulik på landsbasis.
VG171012 - De skal : ¶ * Peke på hvordan vi kan få flere i arbeid.
DN171012 Jensen åpnet pressekonferansen med å peke på de økonomiske utsiktene.
DA171012 - Menn må ta en tydeligere plass i å snakke om og peke på seksuell trakassering.
DB171011 Det står fritt til å peke på svakheter og risikofaktorer ved dagens politikk, uten at det skal utforme alternativer.
VG171009 Det er naturlig å først peke på barne- og likestillingsminister Solveig Horne, som har ansvar for barns oppvekst og for levekår for LHBT+-grupper.
NL171009 Det er ikke hele avdelinger som en kan peke på som skal overføres men deler av oppgavene i en eller flere avdelinger.
VG171008 Eriksen vil ikke peke ut en soleklar ener, men er klokkeklar på en ting : ¶
DB171006 De har bygget dette laget over tid, og jeg greier ikke peke på noen svakheter.
DB171005 - Du friskmelder ikke norsk fotball bare ved å peke på Nils Johan.
VG171004 - Ja, det er sikkert ting å peke på som de er grunn til å tenke nytt om, sier Thommessen.
AP171004 Ingen velutdannet og fornuftig person ville finne på å være nedlatende overfor en gruppe med utgangspunkt i hudfarge, kjønn og inntekt, for ikke å snakke om å peke dem ut som spesielt voldstilbøyelige.
DB171003 Henrik Larsson spilte med både Messi og Ronaldo, sistnevnte under en kort låneperiode i Manchester United, men nøler ikke når FourFourTwo ber ham peke ut den beste spilleren han noensinne har spilt med.
VG171002 - Begynner vi å peke fingre hit og dit nå, går det ikke, sier Riise.
VG171002 - En annen årsak som trekkes frem, er stemningen som ble skapt når pilene begynte å peke i en mer positiv retning for norsk økonomi, ledigheten begynte å synke og næringslivet meldte om optimisme. * 1 Kritiserte uten å komme med løsninger ¶ 1576 nevner at partiet ikke fikk frem sine egne løsninger.
DB171002 Det som ikke hjelper er å lukke øynene for problemer knyttet til innvandring og isteden peke på FrP og Listhaug som den stygge ulven.
DB171001 - Selvfølgelig begikk jeg mange feil, men det er for vanskelig å peke på et spesifikt punkt.
DB170930 Trump og hans advokater har også argumentert mot liknende søksmål med å peke på at de som vedtok korrupsjonsloven ikke mente at den skulle inkludere helt normalt prisede transaksjoner mellom forretninger og kunder, sånn som å ta betalt for en natt på hotell.
DA170930 Kuratoren ønsker å peke på krigsbildenes dualitet.
VG170929 Forsvaret kan forsøke å så tvil om at regelbrudd var noe særegent for Jensen, og peke på at det eksisterte en kultur for slikt.
SA170929 Noe overraskende vant laget Ligacupen ( eller hva den nå het ) i 2011, etter å ha slått Arsenal i finalen på Wembley, og med det fant naturligvis klubbens tilhengere en brillefin anledning til å peke og le av Aston Villa-fansen i lagenes første innbyrdes Birmingham-derby den påfølgende sesongen : ¶
BT170929 Noe overraskende vant laget Ligacupen ( eller hva den nå het ) i 2011, etter å ha slått Arsenal i finalen på Wembley, og med det fant naturligvis klubbens tilhengere en brillefin anledning til å peke og le av Aston Villa-fansen i lagenes første innbyrdes Birmingham-derby den påfølgende sesongen : ¶
AP170929 Noe overraskende vant laget Ligacupen ( eller hva den nå het ) i 2011, etter å ha slått Arsenal i finalen på Wembley, og med det fant naturligvis klubbens tilhengere en brillefin anledning til å peke og le av Aston Villa-fansen i lagenes første innbyrdes Birmingham-derby den påfølgende sesongen : ¶
AA170929 Noe overraskende vant laget Ligacupen ( eller hva den nå het ) i 2011, etter å ha slått Arsenal i finalen på Wembley, og med det fant naturligvis klubbens tilhengere en brillefin anledning til å peke og le av Aston Villa-fansen i lagenes første innbyrdes Birmingham-derby den påfølgende sesongen : ¶
VG170926 - Jeg forsøkte på en måte å peke ut hykleriet med at formålet med protesten er politibrutalitet, som de jo har sagt, og at det da ikke virker veldig passende å protestere mot det amerikanske flagget.
DB170926 Men for å peke ut en annen makt må vi ha vanntette bevis, sier Jansson.
AA170926 Macron er den siste av i alt tre europeiske ledere som denne høsten har brukt taler i symboltunge omgivelser til å peke ut en ny retning for Europa.
AA170926 Macron er den siste av i alt tre europeiske ledere som denne høsten har brukt taler i symboltunge omgivelser til å peke ut en ny retning for Europa.
SA170925 Hun mener at det er feil å peke på såkalte talenter, de som ofte utmerker seg fordi det er høye, raske, født tidligere på året og dermed mer utviklet enn lagkameratene.
DB170925 Flere rike kinesiske forretningsmenn har samtidig gått inn på eiersiden i europeiske storklubber ( Birmingham, West Bromwich og Aston Villa i England for å nevne noen ), og det skal ha vært Mendes som hjalp til med å peke ut Wolverhampton som en aktuell klubb for Fosun å kjøpe.
AP170925 Hun mener at det er feil å peke på såkalte talenter, de som ofte utmerker seg fordi det er høye, raske, født tidligere på året og dermed mer utviklet enn lagkameratene.
VG170922 Kulturministeren har en veldig stor oppgave ved å peke på det som er viktig.
SA170922 Men vi kan jo ikke peke på et sted i løypa og fortelle : « Hei, her folkens kommer det til å skje noe. », sa landslagssjef Stig Kristiansen.
DN170922 Arne Sigve Nylund vil imidlertid ikke peke på hvilke felt det er størst sannsynlighet for å elektrifisere.
AP170922 Hun vil hverken peke på en norsk EØS-løsning eller en ren handelsavtale, som det Canada har, skriver Sky News.
AP170922 Men vi kan jo ikke peke på et sted i løypa og fortelle : « Hei, her folkens kommer det til å skje noe. », sa landslagssjef Stig Kristiansen.
SA170921 Men midtbanespilleren mener det blir feil å peke på treneren.
SA170921 Bjørn Helge Riise mener det blir feil å peke på Trond Fredriksen som syndebukk.
DB170921 Det er også vanskelig å peke ut den store favoritten og hvilket lag som skal kjøre inn bruddet.
AP170921 Også andre eksperter NTB har snakket med synes det er vanskelig å peke ut en favoritt i år.
AP170921 Fredsforskere strever med å peke på en klar Nobel-favoritt, men arbeid mot atomvåpen og humanitær innsats trekkes fram som aktuelle temaer.
AP170921 Men midtbanespilleren mener det blir feil å peke på treneren.
AP170921 Bjørn Helge Riise mener det blir feil å peke på Trond Fredriksen som syndebukk.
DA170920 Fylkesnes underbygger tiraden med å peke på følgende : Fiskerimyndighetene har over år bygget opp et komplisert pliktsystem med mål om å sikre at norsk torsk hentes opp av havet og leveres til fiskeindustrien langs kysten.
AP170920 En viss fremgang i det siste kan peke mot 12 - 13 prosent på søndag.
DB170919 - Håndterte vi rollen som kritikere av regjeringens økonomiske politikk riktig da pilene begynte å peke i riktig retning ?
DB170919 Det er selvfølgelig her hunden ligger begravet og elefanten tramper rundt i Folkets Hus uten at noen vil peke på den.
AP170919 Håndterte vi rollen som kritikere av Regjeringens økonomiske politikk riktig da pilene begynte å peke i riktig retning ?
AP170919 - Håndterte vi rollen som kritikere av Regjeringens økonomiske politikk riktig da pilene begynte å peke i riktig retning ?
AA170919 - Håndterte vi rollen som kritikere av regjeringens økonomiske politikk riktig da pilene begynte å peke i riktig retning ?
VG170918 Han feiret ved å peke opp mot Vikinghordene og holde hånden bak øret, noe som førte til sterke reaksjoner blant hjemmefansen.
SA170917 Retten vil i denne forbindelse også peke på at tiltalte er dømt til 8 års fengsel, noe som vil redusere en eventuell sannsynlighet betraktelig », skriver tingrettsdommer Are Trøan Nilsen i dommen.
DN170917 - KrF kan ikke peke på Erna som ny statsminister og deretter snu ryggen til henne, sa til Fædrelandsvennen sist uke.
DB170917 - KrF kan ikke peke på Erna som ny statsminister og deretter snu ryggen til henne, sa til Fædrelandsvennen sist uke.
DA170917 - KrF kan ikke peke på Erna som ny statsminister og deretter snu ryggen til henne, sa til Fædrelandsvennen sist uke.
VG170916 Da spilleren tok ballen i hendene, så ikke Nybø bakken andre muligheter enn å peke på ellevemetersmerket.
VG170916 Kriminelle har erfaringsmessig spredt gjenstander rundt og oppbevart dem på steder som ikke vekker mistanke - mens man selv oppholder seg helt andre steder hvor det ikke finnes noe som kan peke mot straffbare forhold.
DA170916 Folk ønsker at man skal peke framover, ikke bakover. 4 ) Skill dere ut fra Høyre ¶
AP170914 Det er naturlig å peke på to selskap som er majoritetseid av staten : Telenor har alt en satsing innen kunstig intelligens, og Kongsberg Gruppen satser tungt på digitalisering, men i dag ikke på helseområdet.
DA170913 Arve Vannebo er klar på at Ap må ta en stor del av skylda for at det ikke ble noe regjeringsskifte denne gangen, men synes det er for tidlig å peke ut noen « syndebukker ».
AP170913 - Det har vært en god valgkamp for Frp, så det er vanskelig å peke ut det verste øyeblikket.
VG170912 Fagforbundet har ikke noe behov for å peke på Støre som ansvarlig for resultatet.
VG170912 - Hvorfor vi ikke nådde fram og fikk fram de politiske skillelinjene tydelig nok, kommer til å bli en viktig del av vår evalueringsprosess, sier hun til VG uten å ville peke på enkeltårsaker.
VG170912 LO-sjef Hans Christian Gabrielsen vil ikke peke på årsaker til nederlaget riktig ennå.
DB170912 Når selvransakelsen er kommet så langt at det er tid for å konkludere om hva som gikk galt, bør partiet peke på mer enn bare enkeltpersoner.
DB170912 Det var en gavepakke for Solberg, som gang etter gang kunne peke på at Arbeiderpartiets sannhetsvitne etter alle solemerker løy under ed : Økonomien gikk bedre og bedre.
AP170912 Da målingene begynte å peke oppover, holdt Eide og partiledelsen forventningene litt nede.
AP170912 Det er vanskelig å peke på enkeltsaker.
AP170912 Det er vanskelig å peke på enkeltsaker.
VG170911 Tanken var at det hele skulle bli en dryppsteinsgrotte ( ! ) der de eldre akademikerne kunne peke nese til de unge novisene.
VG170911 For enkelt å peke på én sak ¶
VG170911 - Det er for enkelt å peke på én enkelt sak, sier hun til NTB.
NL170911 Mange vil nå peke på Støres vestkantbakgrunn og rikdom som problemet.
NL170911 Det handler om et parti som i 2017 mislyktes med alt de alltid har vært gode på - å peke ut en retning og en kurs for landet.
DN170911 - Hun har enhver rett til å fortelle sin historie, og jeg er ikke i noen posisjon til å peke på hvordan hun skal gjøre det.
DB170911 Det blir politikernes oppgave å peke ut retningen for den omstillingen vi skal gjennom.
AP170911 I sluttfasen av valgkampen gikk derfor Hareide ut og presiserte partiets standpunkt : Hvis Plan A - en blågrønn regjering - ryker, så vil KrF likevel peke Erna Solberg som statsminister, selv for en regjering kun bestående av Høyre og Frp.
AP170911 Mange vil med rette peke på flyktningbølgen i 2015 som et vendepunkt for Frp, men det er neppe eneste grunn.
AA170911 - Det er for enkelt å peke på én enkelt sak, sier hun.
DB170909 Det er vanskelig å peke på enkeltårsaker til at Høyre er foran på spørsmål som har med arbeid å gjøre, Andre målinger viser at vi har høy tillit på dette feltet.
DN170908 Men det er mulig å peke på utfordringer det er sannsynlig at vil være viktige for Norge i de kommende årene.
DB170908 I en slik situasjon trenger vi politikere som vi kan peke på som forbilder, selv om man kan være uenige i deres standpunkter og også de virkemidlene de foreslår.
DA170908 Hun vil ikke peke på hvem hun mener har oppført seg dårligst i debattene så langt.
AP170908 Hun vil ikke peke på hvem hun mener har oppført seg dårligst i debattene så langt.
VG170907 Men om hennes flertall glipper på mandag, avklarer Erna Solberg nå at hun i så fall vil peke på Aps statsministerkandidat Jonas Gahr Støre, og ikke gå i forhandlinger med andre - selv om det eventuelt er det blokkuavhengige Miljøpartiet de grønne som sitter på vippen mellom blokkene i Stortinget : ¶
DB170907 Man trenger ikke ta stilling til, eller konfrontere, egne feil og mangler når man med rette kan peke på at de angrep man utsettes for fra andre, går langt utover hva som er rimelig, eller hva som er greit i det offentlige ordskiftet.
DB170907 De kan for all del peke på et par litt uheldige utsagn.
SA170906 | Storhamar-stjernen om gullpresset : - Blir nok lett å peke på meg om det ikke går bra ¶
SA170906 Og så kan det nok hende det blir lett å peke på meg om det ikke går bra i starten, sier Patrick Thoresen til Aftenposten.
DB170906 Forsvareren og Madsen bekrefter at saga som politiet mener de ikke finner henger på sin plass i verkstedet ved å peke den ut på politets bilder fra verkstedet.
DA170906 Og dersom jeg skal peke på en likhet mellom roman og forestilling, så finnes det en brodd mot samfunnet både i romanen og i denne forestillingen.
AP170906 | Storhamar-stjernen om gullpresset : - Blir nok lett å peke på meg om det ikke går bra ¶
AP170906 Og så kan det nok hende det blir lett å peke på meg om det ikke går bra i starten, sier Patrick Thoresen til Aftenposten.
VG170905 Gamle kunster er ingenlunde glemt, noe som understrekes da han begynner å peke med blyanten fra bak pulten sin, akkurat slik vi husker ham.
DB170905 Her er det mulig å peke på spillere som gjør det godt i klubbene sine : Rune Almenning Jarstein, Ole Selnæs, Sander Berge og Joshua King.
DB170905 Forsvareren og Madsen bekrefter at saga som politiet mener de ikke finner henger på sin plass i verkstedet ved å peke den ut på politets bilder fra verkstedet.
AA170905 Kan ikke peke på noe spesielt negativt.
DB170904 Han kan peke på mange ting som gikk galt.
VG170903 Klarte ikke å peke på svakheter ¶
DN170903 Fagforeningsleder Jørn-Henning Eggum synes det er vanskelig å peke på årsaken til den svake oppslutningen på meningsmålingene.
VG170901 Ingas far er advokat, og det er hans kollega Elton som sammen med den tidligere advokatstjernen Rivers tar saken for Mikkel når sporene i drapssaken begynner å peke litt for tydelig i hans retning.
NL170901 Jeg finner det derfor nødvendig å peke på konsekvenser av de valg som er og tilsynelatende vil bli foretatt når det gjelder Forsvaret og landets sikkerhet.
NL170901 Hvis man skal peke på en enkeltsak som forklarer kollapsen for de to partiene i Troms, er forsvaret det mest åpenbare svaret.
VG170831 Er du redd for at alle vil peke på alle, og at det ikke skjer noe på mange år ?
AP170831 Han skulle ønske at venstresiden oftere kunne være først ute med å peke på kritikkverdige forhold i trossamfunn.
DN170830 Videre trekker Haavaldsen frem at aksjen har vært litt sterk i det siste, og mener ellers at det ikke er stort annet enn lavere enn ventet utbytte å peke på.
DA170830 Ordet er brukt bevisst for å peke på hvor ulikt mennesker kan komme ut i et velfungerende land som Norge.
VG170828 Høyre og statsministeren kan peke på de tre andres behov for seire, Frp kan kjøre dobbelt helt uten hindringer og samarbeidspartiene KrF og Venstre har helt frem til nå kunnet bestemme avstanden til regjeringen de selv har innsatt gjennom en skriftlig avtale etter valget for fire år siden.
DB170828 I en slik debatt må alle undersøkelser tas inn med et åpent sinn, men det er verd å peke på at det å frata barn et år med en friere og mer lekende hverdag har en betydelig kostnad.
DA170826 Før jeg dreier oppmerksomheten mot Marie Sjøvolds bilder er det grunn til å peke på at fotokunsten synes å fremstå som den dominerende teknikken i samtidskunsten.
DA170826 Rutte gikk av med seieren - det er vanskelig å peke på noen annen enkelthendelse som ga Rutte mer vind i seilene på slutten enn den diplomatiske striden med Erdogan.
VG170825 Hvis korstogene analyseres slik Selbekk analyserer nåtidens muslimske terrorbølge, er det fort gjort å peke på kristendommen og Bibelen som eneste årsaker til at kristne europeere plyndret og drepte seg til Jerusalem.
DN170825 De kan peke på det globale bakteppet for å rettferdiggjøre planer om å trekke tilbake stimuleringsprogrammer, skriver Wall Street Journal.
DA170825 Han kaller sikring av fellesområder moderne byplanlegging og mener første trinn i sikringsarbeidet blir å peke ut viktige akuttiltak.
AP170825 Det er mulig å være uenig med politikken Regjeringen fører, og peke på utviklingstrekk som går i feil retning.
AA170825 Et annet spor, som også kan peke i samme retning, mener etterforskningslederen - er en overvåkningsfilm fra Kongens gate som politiet har sikret seg.
AA170825 Han kaller sikring av fellesområder moderne byplanlegging og mener første trinn i sikringsarbeidet blir å peke ut viktige akuttiltak.
VG170824 Da sa etterforskningslederen Niclas Wegren at de ikke kom til å finne spor som løste hele gåten, men spor som kunne peke i en bestemt retning.
SA170824 Vidar Rosnes i Osterøy begrunner sin skepsis ved å peke på både pris og den politiske uroen i landet.
NL170824 Jeg mener det blir for lettvint å bare peke på Rådhuset.
DB170824 Det er vanlig å peke på ferietid som et forstørrelsesglass for så mangt.
BT170824 Vidar Rosnes i Osterøy begrunner sin skepsis ved å peke på både pris og den politiske uroen i landet.
AP170824 Vidar Rosnes i Osterøy begrunner sin skepsis ved å peke på både pris og den politiske uroen i landet.
VG170823 - Tidligere rettspraksis sier at det å peke på legen ikke holder.
DN170823 I boligmarkedet kommer imidlertid pilene til å fortsette å peke nedover det kommende året, ifølge meglerhusets prognoser.
DN170823 - Nærmere nyttår tror vi at driverne av kronekursen vil peke i retning av en sterkere krone, og at spekulantene vil bidra til å forsterke kronebevegelsen, skriver Østnor og Øwre-Johnsen.
VG170822 Kompisen er med politiet i ransakingen av hjemmet, og får lov til å peke ut gjenstander han mener tilhører ham, deriblant en motorsykkel og en større mengde dyrt verktøy, fremgår det av etterforskningsmaterialet fra Spesialenheten.
DB170822 Jeg ønsker meg tydelige politikere som tør å peke på elefanten i rommet, og ikke politikere som ramler rundt i det politiske landskapet som fulle sjømenn.
DB170822 Det er mulig å peke på keiseren og påpeke at han står der uten klær, uten å gjøre det visuelt om til en Picasso.
DB170821 Joner var svært god, skjønt det var vanskelig å peke på noen favoritt i den sterke kategorien, som inkluderte Jesper Christensen for « Kongens nei » og Anders Baasmo Christiansen for « Hoggeren ».
DB170820 Kongehuseksperten mener imidlertid det er vanskelig å peke på nøyaktig hvorfor prins Henrik alltid har hatt vanskeligheter i forhold til den danske befolkningen.
VG170819 - Her må jeg understreke at jeg ikke ønsker å peke en finger mot Vålerenga.
VG170819 - Det er vanskelig å kunne peke på direkte årsaker til at det er slik, men det handler nok i stor grad om at vi og våre medarbeidere er tettere på selve konfliktsituasjonen.
DA170819 Viser fram uten å peke .
DB170818 Derfor er ikke KrF redd for å peke på de helserelaterte problemer knyttet til alkoholkonsumet i Norge.
AA170818 - Det er vanskelig å peke på én eller to ting.
VG170817 Man må nok peke ut Viking som en overgangstaper ut fra situasjonen de er i, sier Jonsson.
AP170815 - Det er vanskelig å peke på én eller to ting.
VG170812 Men partiets leder Siv Jensen vil neppe peke på Jonas Gahr Støre i stedet.
VG170812 Noen svarer med å peke på det historiske faktum at verdiene er under kontinuerlig forandring, men det er historieløst å tro at forandringer alltid går i positiv retning.
VG170811 I kombinasjon med andre ting kan det gi positive eller negative spor, kanskje for å avskrive noen, eller for at det skal peke på noen, sier etterforskningsleder Niclas Wargren til Aftonbladet.
VG170811 - Vi kommer ikke til å få et spor som løser hele gåten, men det kan jo peke i en bestemt retning.
AA170811 Jeg vil ikke forskuttere noe som helst, og jeg vil ikke peke på noen heller.
SA170810 Han kan peke på følgende konsekvenser av Warholms gulløp : ¶
FV170810 Han kan peke på følgende konsekvenser av Warholms gulløp : ¶
DB170810 - Til påstanden om at det er for mange folk som går igjen kan vi peke på at Eurosports hovedekspert på Eliteserien, Kjetil Rekdal, sto med svært liten erfaring fra denne typen jobb før vi gikk løs på sesongen.
BT170810 Han kan peke på følgende konsekvenser av Warholms gulløp : ¶
AP170810 Han kan peke på følgende konsekvenser av Warholms gulløp : ¶
AA170810 Han kan peke på følgende konsekvenser av Warholms gulløp : ¶
DN170809 I dialogen vil det være et argument for kundene å peke på utviklingen i pengemarkedsrenten.
DB170808 Men som respons på et intervju om « angrepet » på norske verdier, virket det hensiktsmessig å peke på at mye av det som samlet oss før, tv-personligheten og fellesfortellingene, sprang ut av en særegen nasjonal mediepolitikk og en teknologi som gjorde det mulig å være samlende.
VG170806 To ganger i løpet av 3-3-kampen valgte dommer Trygve Kjensli å peke på straffemerket.
DA170805 For å antyde nivået vil jeg peke på en annen av våre store : Noen vil kanskje huske min anmeldelse av Tone Vigelands store utstilling i Pinakothek der Moderne i München, en retrospektiv utstilling som henger svært høyt internasjonalt.
NL170804 I den forbindelse er det grunn til å peke på nisjebutikkene og det faktum at de er så viktige for et levende sentrum.
DB170804 En typisk teknikk mange bruker er å peke på hvor slike fenomener egentlig kommer fra.
DB170803 I den grad folk er misfornøyde med kroppen sin, så tror jeg årsaken er mer kompleks enn å kun peke på motebransjen og motemagasiner, sier Fardal til Dagbladet.
DA170803 Å peke på noen slike enkeltmarkører som viktigere enn andre, det lyder i mine ører merkverdig, sier Arnstad.
VG170802 Tross mange års forskning, er det vanskelig for førsteamanuensis i idrettsvitenskap å peke på en fasit på hvordan man skal lykkes som fotballspiller.
AA170802 Med en slik holdning fra enkelte selskaper velger vi med god samvittighet å peke på, og synliggjøre, at de bryter med våre verdier og retningslinjer.
AA170802 26-åringen forklarer at hun begynte å peke til han, og at hun da fikk enda mer kontakt.
AP170729 Å peke ut en region som spesielt viktig tror jeg ikke har så mye for seg, sier Saglie og legger til : ¶
DA170728 Sakte, men sikkert har pilene begynt å peke i riktig retning.
DA170728 Det er vrient å peke på en bok.
DB170727 Jeg ble først ordentlig oppmerksom på deg da jeg så de to voksne bak dunke borti hverandre og forsøkte å peke på deg i det skjulte.
VG170726 Det kan KrF forsvare ved å peke at regjeringen ellers ville måttet lene seg tungt mot venstresiden for å ha flertall.
SA170726 - Jeg kan ikke gå i detalj på det, men jeg kan peke på noen punkter om veien ut av det.
SA170726 Men vi har en toppfotballsjef til å peke ut veien.
AP170726 - Jeg kan ikke gå i detalj på det, men jeg kan peke på noen punkter om veien ut av det.
AP170726 Men vi har en toppfotballsjef til å peke ut veien.
SA170725 Vi har ikke lykkes med det vi har gjort her, og det er naturlig at analysen vil peke på at vi blir mer effektive, sier Semb.
DB170725 Jeg kan peke på fem spillere som er foran ham i køen, sier Sejersbøl.
BT170725 Vi har ikke lykkes med det vi har gjort her, og det er naturlig at analysen vil peke på at vi blir mer effektive, sier Semb.
AP170725 Vi har ikke lykkes med det vi har gjort her, og det er naturlig at analysen vil peke på at vi blir mer effektive, sier Semb.
VG170724 Men selv om viktige dommeravgjørelser gikk imot i den første kampen mot Nederland, så er det ikke noe vits i å peke noen annen retning enn mot seg selv når årsakene skal letes frem.
DB170724 Loven har fått EU-kommisjonen til å reagere sterkt, peke på at den setter demokratiske spilleregler til side, og true med å ta fra Polen stemmeretten i EU.
VG170721 Merkels svar er å peke på de ubrukte millionene som er bevilget til infrastruktur, men som ikke er brukt i påvente av reguleringsplaner og byråkratiske godkjenninger.
DN170721 - Det er noen piler som peker i en retning de ikke burde peke , sier daglig leder Espen Lerfald i Onepiece.
AA170721 Kristiansen sier det er vanskelig å peke på en årsak til hvorfor avbildninger av mennesker i helleristninger fra bronseladeren forekommer såpass sjeldent.
DB170720 Fredags flate etappe til Salon-de-Provence kaller igjen på spurterne, før lørdagens 22.5 kilometer lange tempo i Marseille vil peke ut sammenlagtvinneren, dagen før parademarsjen inn til Paris.
DB170720 - Så til de som har tenkt seg å feriere på Sørlandet fordi det vanligvis er pent vær der : det kan kanskje være peke bilen nordover i stedet, sier meteorologen, og legger til : ¶
DB170720 Å anklage meningsmotstandere for å handle utelukkende av egeninteresse, er uansett et dårlig utgangspunkt for en konstruktiv debatt ; man kan peke på flere aktører i rusdebatten som har en egeninteresse av å beholde dagens forbud, men det interessante er til syvende og sist ikke hva som motiverer de ulike interessegruppene, men hvilken politikk som vil føre til mindre skade og kostnad for
AP170720 Å peke og fastslå at dette er Norges vakreste bakke.
AA170720 Politiet understreker at anmeldelsesstatistikken ikke nødvendigvis gir et inntrykk av den reelle kriminalitetsutviklingen, og at det uten nærmere undersøkelser er vanskelig å peke på mulige årsaksforklaringer. ( ©NTB ) ¶
VG170719 Til Bø kan jeg ta med mannen for å peke og forklare.
VG170718 - Det eneste negative man kan peke på hos Edvald, er at han ikke er villig til å ta høy risiko.
VG170713 I går kontret lagsjef José Azevedo med å peke pånordmannen som årsak til manglende suksess.
SA170712 TYDELIG : Simo Valakari brukte pressekonferansen på Alfheim onsdag formiddag til å peke ut retningen TIL skal i.
AP170712 TYDELIG : Simo Valakari brukte pressekonferansen på Alfheim onsdag formiddag til å peke ut retningen TIL skal i.
DA170711 De fleste kan klare å peke ut to lokale profiler - som begge vil passe godt inn i Ian Burchnalls høye press.
DB170710 - Når en ung gutt gjør prestasjoner som det der, så tror vi at kurven da vil peke rett oppover.
AP170709 Det i seg selv kan peke i ulike retninger, sier Pretorius.
AP170709 - Mye av utfordringen med det vi driver med, er at det er vanskelig å peke på hvem som står bak, enten de driver med vinningskriminalitet, sabotasje eller spionasje.
SA170707 Å peke på at toppklubbene, deriblant hans egen klubb, må blø mer for rekrutteringen, gjør Kotengs utspill troverdig.
AP170707 Å peke på at toppklubbene, deriblant hans egen klubb, må blø mer for rekrutteringen, gjør Kotengs utspill troverdig.
DN170705 Reaksjonene fra det internasjonale samfunnet synes imidlertid bare å oppildne nordkoreanerne hvis propagandamaskin sjelden lar sjansen gå fra seg til å blåse opp landets leder og samtidig peke nese av myndighetene i Seoul og Washington.
AP170705 Reaksjonene fra det internasjonale samfunnet synes imidlertid bare å oppildne nordkoreanerne hvis propagandamaskin sjelden lar sjansen gå fra seg til å blåse opp landets leder og samtidig peke nese av myndighetene i Seoul og Washington.
DB170704 Å peke på h va som skjedde i Weimarrepublikken er verken kunnskapsløst eller latterlig, slik Frøland hevder.
VG170702 Ringen avslutter boken med å peke ut mulige veivalg for regimet i årene som kommer.
VG170630 Årsaken har antageligvis noe med livsstil å gjøre, men vi kan ikke peke på hva.
DB170629 Det er tross alt mye morsommere å peke på en bro, tunnel, vei eller skipstunnel og fortelle at jeg var med å få det prosjektet vedtatt, enn å fortelle at man fikk fjernet vedlikeholdsetterslepet på eksisterende veier i fylket.
DB170629 - Det er tross alt mye morsommere å peke på en bro, tunnel, vei eller skipstunnel og fortelle at jeg var med å få det prosjektet vedtatt, enn å fortelle at man fikk fjernet vedlikeholdsetterslepet på eksisterende veier i fylket, skriver artikkelforfatteren.
DA170629 Det er vanskelig å peke ut én ting.
DA170629 - Vanskelig å peke på et høydepunkt.
AP170629 Regjeringen har ikke gjort annet enn å peke i retning av Enova, sier han.
AP170629 Regjeringen har ikke gjort annet enn å peke i retning av Enova, sier han.
DB170628 Likevel er det ingen dristig påstand å peke på at kraftsamlingen i Venstre står i stor fare for å mislykkes.
DB170628 Jeg må nesten peke på at det området Prindsen befinner seg i, er et strøk med et av Oslos tetteste frekvens av skjenkesteder.
AA170628 May svarte onsdag med å si at problemet er såpass omfattende at det ikke går an å peke ut en enkelt regjering som har ansvaret.
VG170625 At alle skal peke på han er skivebom, sier Ingebrigtsen.
VG170624 Hans rolle har for lengst gått over til å bli kommentatoren som kjenner sannheten og som ikke er redd for å peke på den.
BT170624 Det er ikke rett å peke på noen og si at de har rett mens andre har feil.
SA170623 Det er veldig mye å peke på, som ikke fungerer, så jeg vil få frem det som faktisk fungerer og være positiv, sier Falch om sitt videre samfunnsengasjement.
DB170623 Når konklusjonen er systemsvikt, kan man ikke peke på en instans, men det bør for all del ikke være til hinder for at hver enkelt tar grep umiddelbart.
SA170622 Det er tragisk at det nye kommunekartet som må ha hatt til hensikt å peke fremover, er tegnet på slikt grunnlag.
AP170622 Opposisjonen kan også peke på at SSB spår omtrent uendret yrkesdeltagelse på litt over 70 prosent til 2020.
AP170622 Opposisjonen kan også peke på at SSB spår omtrent uendret yrkesdeltagelse på litt over 70 prosent til 2020.
NL170621 Det vil være galt av meg å peke på konkrete navn som kan gå inn og ta ansvar for å endre dette.
NL170621 Det er selvfølgelig altfor enkelt å peke på Bård Flovik alene som årsaken til alle problemene.
AP170621 - Vi er nødt til å peke ut hva vi står for som parti, sier Tom Perez, formannen i demokratenes nasjonalkomité, til Politico.
VG170620 - Men det er veldig vanskelig å peke på én faktor, for den finnes ikke.
DN170620 Hun viste til at et omfattende arbeid er gjort med å peke ut viktige objekter for sikring.
DB170620 Vi er også medskyldige her, siden vår jobb er å peke på elendighet og lidelser som vi møter.
DB170620 Til slutt utløses et pøbelvelde, utløst av populister som jekker seg selv opp ved å peke på elitens representanter og kalle dem fiender av folket.
DB170620 - Jeg ville skape en diskusjon da jeg la klippene ut på nett, men egentlig ikke peke finger.
VG170619 SENTRAL : Politiet har tauet inn drapsofferets bil etter at den ble funnet på Ensjø og vil nå finkjemme bilen for spor som eventuelt kan peke ut en eller flere gjerningspersoner.
DB170619 Først i 2013 begynte pila å peke i riktig retning igjen.
VG170618 - Det er mange ulike variabler, og det er vanskelig å peke på én bestemt faktor for å finne svaret på hvorfor det ikke har vært flere folk på stadion i år.
VG170618 Kongefamilien kan kanskje være peke litt retning.
VG170618 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) vil før sommeren peke ut hvor Utøya-minnesmerket skal legges, og det står mellom Sørbråten og Utøykaia.
DB170615 - Jeg vil peke på to ting : Det ene er endringene i arbeidslivet.
DB170615 - Den andre endringen jeg vil peke på, er økningen i forskjellene mellom folk.
DA170615 Få heller personen ( e ) til å gjøre noe, enten å lene seg mot, sitte på eller holde noe ( de må ha et sted å gjøre av hendene ), lukte på maten eller peke på noe.
BT170615 Det er lett å peke på klyngen med dypest røtter i Bergens historie og tradisjon.
DA170614 Denne standarden vises det også til når Copenhagenize skal peke på hva som kan bli bedre og unngå å bli en « one hit wonder ».
BT170613 Jeg har samtidig lyst å peke en finger mot Bargruppen AS, som etter noen få tastetrykk viser seg å være en relativt etablert gruppe her i Bergen.
BT170613 Ideen er avskyelig, konseptet makabert og jeg har lyst å peke en finger mot dem som villig ønsker å oppsøke dette utestedet en lørdagskveld.
BT170613 AVSKYELIG : Ideen er avskyelig, konseptet makabert og jeg har lyst å peke en finger mot dem som villig oppsøker dette utestedet, skriver innsender.
AA170613 Du sier selv at du er opptatt av å peke på Gud som livet og gledens Gud.
VG170609 Ifølge den samme avisen er også De konservative godt i gang med å peke på andre i partiet som også bør slå følge med May ut av dørene.
NL170609 Ekspertutvalget som skulle peke på hvilke statlige oppgaver som kan flyttes nordover fra Oslo, vil ikke få tid til å starte sitt arbeid, før Støre drar i bremsen.
AP170609 Relativpronomenet ‘som' er ikke alene om å peke på feil person eller substans.
AP170609 Hun og ektemannen « Ola » hadde ikke noe felles språk, de kommuniserte ved å peke og nikke.
VG170608 Hvis en eller flere i familien får prostatakreft i relativt ung alder, kan dette særlig peke mot at sykdommen er arvelig, ifølge foreningen.
SA170607 Det er betimelig av ham å peke på all den hensynsløshet og brutalitet som opp gjennom tidene har forårsaket barns og andres død.
AP170607 Men det er lett å peke på drivkreftene bak veksten i boligprisene og gjelden.
AP170607 Men det er lett å peke på drivkreftene bak veksten i boligprisene og gjelden.
VG170605 Dette vil Steele gjøre for å peke mot at 79-åringens behandling av Constand ifølge påtalemyndigheten er en del av et mønster.
DN170605 Denne er laget for å ligge flatt og peke opp mot taket, men likevel låte bra fremover.
DN170605 Førre skal altså investere mer, men vil ikke peke ut spesielle teknologityper han har tro på.
DN170602 Skjelstad presiserer overfor DN at han ikke har ment å peke på enkeltkommuner han ønsker å sammenslå, og at han dermed ikke står inne for tittelen « Vil slå sammen Oslo og Bærum ».
DB170602 Gulbrandsen har heller ikke holdepunkter for å peke ut noe spesielt miljø på nåværende tidspunkt.
BT170602 Vi vil peke på tre hovedsaker som norske politikere kan og bør gjøre noe med i kommende Stortingsperiode.
DN170601 DN har endret tittel og tatt vekk eksemplene fordi Skjelstad presiserer at han ikke har ment å peke på enkeltkommuner han ønsker å sammenslå.
NL170531 Derfra spilles ballen over til Stortingets presidentskap, som er det organet som skal peke ut medlemmene i denne kommisjonen og utarbeide mandatet for kommisjonsarbeidet.
DB170531 - Det er vanskelig for meg å peke på hvordan oppholdet har preget ham mest, men det har helt klart gått utover helsa hans og livet hans.
DB170531 I skrivende stund er det ikke offisielt bekreftet at Trump vil trekke USA ut av Paris-avtalen, men det ser ut til å peke i den retningen.
VG170530 Men at det faktisk er politidirektøren som aktivt går inn i saken, så vil jo det i peke i retning av at politidirektøren ville ha Tønsberg uansett, sier Wisløff.
AP170530 Lysbakken begrunner sin påstand om det « påfallende lave engasjementet » med å peke på skattereformen som ble satt i verk fra i fjor.
SA170528 TIL-spiss Thomas Lehne Olsen vil imidlertid ikke peke fingeren mot dommeren.
AP170528 TIL-spiss Thomas Lehne Olsen vil imidlertid ikke peke fingeren mot dommeren.
DB170527 For frem til og inn i sin død nektet ham familien selv det snev av sjelefred bare han ( og muligens Hindley, som døde i fengsel i 2002 ) kunne ha skjenket dem, ved å peke ut stedet han ( og Hindley ? ) gravde ned den livløse kroppen til det femte, fortsatt forsvunnede offeret Keith Bennett ( 12 ).
VG170526 - Jeg tror Ødegaard definitivt er eksempelet å peke på her.
DN170526 Da vil blant annet opposisjonsleder Jeremy Corbyn holde en tale der han ifølge BBC s kilder vil peke på en forbindelse mellom kriger i utlandet og « terrorisme her hjemme ».
DA170526 Inspirasjonen fra Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl er ganske lett å peke på.
AA170526 Da vil blant annet opposisjonsleder Jeremy Corbyn holde en tale der han ifølge BBCs kilder vil peke på en forbindelse mellom kriger i utlandet og « terrorisme her hjemme ».
AP170525 Dette må deretter innarbeides i livet ved skjermene i Oljefondet og kan peke i retning av at noen investeringer skal opp, mens andre skal ned.
AP170525 Dette må deretter innarbeides i livet ved skjermene i Oljefondet og kan peke i retning av at noen investeringer skal opp, mens andre skal ned.
DA170524 Tilhørigheten blir størst når studentene selv får være med på å peke ut kursen og får eierskap.
DA170524 Den mer konstruktive kritikken vil peke på økt balltempo og tydeligere bevegelser.
VG170522 - Vi er allerede mer eller mindre ferdige med å peke ut hvilke spillere vi vil ha.
DB170522 Han kan ikke peke på én grunn, men slik jeg ser det, tenker han : « Jeg kunne ikke fortelle denne historien fra 1993 fram til i dag uten å nevne Eirik Jensen.
DN170521 I denne guiden gir vi deg noen gode råd som forhåpentligvis kan peke deg i retning av riktig TV.
SA170520 Han var med i fjor også og skryter av arrangementet, men han synes ikke det er lett å peke ut en favorittøvelse.
DB170520 Man må nøye seg med å peke ut der sammensvergelsen snubler og har lagt igjen ( skjulte ) spor, som kan vises ved hjelp av spesielle teknikker.
DA170519 Harald Hegstad, nestleder i Kirkerådet, opplyser at rådet ikke er bundet til å peke ut den som får flest stemmer.
AP170519 Hansson trekker selv frem blant annet dette når han blir bedt om å peke ut partiets største enkeltseire : ¶ gjennomslaget for å få en ny klimalov, ¶ nye grenseverdier for svevestøv, ¶ klimastatistikk for kommunene ¶ beslutningen om å selge Oljefondet ut av kull ¶
AP170519 - Hvis man skal tenke på hvordan innsatsen har sett ut for velgerne, er det vanskelig å peke på helt konkrete ting Miljøpartiet skal ha æren for.
AA170519 Harald Hegstad, nestleder i Kirkerådet, opplyser at rådet ikke er bundet til å peke ut den som får flest stemmer.
VG170518 - Jeg så at han var en stor begavelse, og han gjorde et viktig bidrag på SMK, men det var langt derfra til å peke han ut som en mulig statsminister, sier hun.
DB170518 Her ser du hvordan du bare ved å peke kameraet mot en reklameplakat kan bestille billetter og mer til.
DB170518 Eksempler som ble vist var blant annet at Lens kunne identifisere en blomst eller et byggverk direkte i kamerasøkeren, vise brukeromtaler av en restaurant ved å peke på inngangspartiet eller peke kameraet mot en konsertplakat og få Google Assistant til å kjøpe billetter eller legge til arrangementet i kalenderen.
DB170518 Eksempler som ble vist var blant annet at Lens kunne identifisere en blomst eller et byggverk direkte i kamerasøkeren, vise brukeromtaler av en restaurant ved å peke på inngangspartiet eller peke kameraet mot en konsertplakat og få Google Assistant til å kjøpe billetter eller legge til arrangementet i kalenderen.
DB170518 Når forskere skal peke på årsakene, kommer man fram til at det i stor grad skyldes innvandringen.
AP170515 Dermed begynte også selve livsbegrepet, som tidligere hadde pekt mot Gud, å peke mot jorden.
VG170514 - Jeg så kompisen til Tyga peke på meg gjentatte ganger, i tillegg til at han sa « I will take you ».
FV170514 Et viktig bidrag til å styrke barnevernet er etter min mening at vi har en opinion, politikere og presse, som i tillegg til å peke på feilene, også bidrar til å løfte fram betydningen av den viktige jobben som barnevernsansatte utfører daglig i møte med de mest sårbare barna og ungdommene.
VG170513 - Jeg så kompisen til Tyga peke på meg gjentatte ganger, i tillegg til at han sa « I will take you ».
DB170513 Du kan peke kameraet mot skrevet tekst, og når den oppdager tekst i bilderammen, blir den understreket med blått.
VG170512 Enkelte vil peke på at Premier League-troféet er tilbake på Stamford Bridge som en følge av at italienerens enorme vinnervilje og krav til spillergruppas innsats og mentalitet.
VG170512 Ifølge henne ble Solsvik observert på balkongen utenfor leiligheten han befant seg i av tre autoriserte politimenn, som så ham peke mot bilene på veien nedenfor.
SA170512 innbygger er riktignok ikke tynt, men det er vanskelig å peke på hva verdiene er gått til.
SA170512 Her gjøres ingen forsøk på å peke ut noen retning eller løsning.
BT170512 Her gjøres ingen forsøk på å peke ut noen retning eller løsning.
AP170512 » Å peke på noe er svært konkret og forutsetter enten pekefinger eller pekestokk, så ‘Søbye påpeker' hadde vært å foretrekke.
AP170512 Her gjøres ingen forsøk på å peke ut noen retning eller løsning.
AA170512 At Finnset er blitt rangert på førsteplass i samtlige av de tre avstemningsrundene, om enn knepet i den første, gir henne et naturlig favorittstempel når Kirkerådet skal peke ut etterfølgeren til Tor Singsaas.
VG170511 Dette er ikke « whataboutism », men å peke på paralleller som fort viser hykleriet ved uttalelser som « barn må bestemme selv », « barnemishandling » o.l.
DB170511 - Jeg tror vi må peke på Jeff Session anbefaling, som bygger på Rod Rosensteins brev, sa Conway.
DB170511 - Jeg tror vi må peke på Jeff Session anbefaling, som bygger på Rod Rosensteins brev, sa Conway.
DB170511 Sparkingen av Comey, som leder etterforskningen av de påståtte båndene mellom Trumps valgkampanje og Russland, fikk mange til å peke på Watergate-skandalen og Richard Nixons « Saturday Night Massacre ».
DB170510 Når politiske ledere utnytter utenforskapet noen opplever ved å dyrke mistillit og mistro mellom folk, ved å skylde på andre og å peke ut fiender, da havner man fort i en farlig spiral - en spiral der nasjoner blir seg selv nok og risikoen for alvorlige konflikter i samfunnet øker.
AA170510 Vi sier ikke at tv-serien har vært avgjørende for noe, men det er viktig å peke på at den eksisterer, slik at foreldre kan følge med, sier hun.
SA170509 Selskapet er lite tjent med å peke finger utover å fokusere på hva man selv kan forbedre.
DB170509 Avslutningsvis har vi lyst til å peke på retten til eiendom.
DB170509 - Jeg tror vi må peke på Jeff Session anbefaling, som bygger på Rod Rosensteins brev, sier Conway.
BT170509 Selskapet er lite tjent med å peke finger utover å fokusere på hva man selv kan forbedre.
AP170509 Selskapet er lite tjent med å peke finger utover å fokusere på hva man selv kan forbedre.
AA170509 Selskapet er lite tjent med å peke finger utover å fokusere på hva man selv kan forbedre.
DB170507 Det er vanskelig å peke konkret på hvorfor hjemmesittende ikke stemmer, imens blanke stemmer viser misnøye.
DB170507 Utenlandske banker har solgt seg ned i kroner siden mars, uten at vi sikkert kan peke på hva det skyldes.
VG170505 Du kjenner det, men du kan ikke alltid peke på hva du egentlig frykter.
VG170505 « Dersom valgkomiteen ønsker å finne andre kandidater til én av nestledervervene, vil Sør-Trøndelag Frp peke på Sylvi Listhaug som en aktuell kandidat.
DB170505 Det er ikke lett å se hvordan de skal klare å få pilen til å peke oppover igjen.
DB170505 Med lang erfaring fra arbeid og forskning i barnevernsfeltet og utdanning av sosionomer ønsker vi å peke på at kompetansespørsmålet til arbeid i barnevernsfeltet handler om flere forhold, inkludert rammebetingelsene for arbeidet både i barnevernet og i utdanningene.
DB170504 Det gjør du ved å peke nettleseren til app-rettighetene.
VG170502 Ved en ny app kan brukere på et kart over byen peke på hvor de har sett moralpoliti.
BT170502 Etter 100 dager har Trump ennå ikke klart å peke ut en politisk kurs for de neste fire årene.
AP170502 Det var mulig å peke på mer enn en sak.
AA170502 Det er lite å peke på, sier hun.
DA170430 Aftenposten satt punktum for kampanjen ved å peke på sosialistens adresse i Nordstrandveien.
BT170430 Elevene må få møte en engasjert lærer som deler av sin kunnskap, som kan være en veiviser i tekstene og peke på mønstre, metaforer og meningsbærende elementer.
AA170430 | Hareide nekter å peke ut politisk hovedfiende ¶
AA170430 - Vi går ikke inn i valgkampen for å peke ut en hovedfiende.
VG170429 Det er også en annen mulighet som telefonsporene kan peke mot : At han allerede torsdag ettermiddag hadde kommet seg videre til det tyrkiske fastlandet.
DB170429 Likevel har både Søreide og statsminister Erna Solberg prøvd å redusere eget ansvar ved å peke nedover.
SA170428 Så langt har Åsane hatt en tøff start på årets sesong, men etter 4 - 0 både mot Sandnes Ulf og i cupkampen mot fjerdedivisjonslaget Trott har pilen som smått begynt å peke oppover.
AP170428 Han ønsker en metode for å peke ut egnede områder.
AP170428 Han ønsker en metode for å peke ut egnede områder.
AP170428 Så langt har Åsane hatt en tøff start på årets sesong, men etter 4 - 0 både mot Sandnes Ulf og i cupkampen mot fjerdedivisjonslaget Trott har pilen som smått begynt å peke oppover.
DB170427 Reikerås sier at han hjalp ham med å peke på det de to mener var brudd på menneskerettighetene.
AP170427 Men hun mener det er uklokt samtidig å peke ut nye områder som ligner disse.
AP170427 Men hun mener det er uklokt samtidig å peke ut nye områder som ligner disse.
AP170427 Det kan virke som det mer utskjelte « peke ut vinnere » har fått et nytt ord : « våge å ha verdiskapningsambisjoner ».
AP170427 april positivt om aktiv næringspolitikk, men at det ikke « handler om å peke ut vinnerbedrifter, men om å våge å ha verdiskapingsambisjoner for Norge.
AP170426 Siste del av kronikken bruker han til å peke på manglende likestilling mellom kjønnene i Norge, og viser blant annet til at menn i gjennomsnitt tjener 161.000 kroner mer enn kvinner.
AP170425 Guillaume Poupard, sjef for direktoratet for digital sikkerhet i Frankrike ( Agence nationale de la sécurité des systems d'information, ANSSI ), sier til Reuters at det er for tidlig å peke ut Russland som ansvarlig.
VG170423 Det som er viktig her er at det fullt mulig å gjøre tiltak - og vi hjelper dem på veien ved å peke på hvor det er det er mangler og ved å veilede om mulige tiltak.
AP170423 Akkurat i det innlegget var det ikke plass til å peke på høyere lønn som et virkemiddel for å sikre rekruttering til læreryrket, slik Steffensen er opptatt av, fordi jeg måtte begrense meg til å kommentere et oppslag fra 28. mars hvor lønn ikke var tema.
DB170422 Jeg skal peke på tre slike : ¶
DB170421 Og vi kan vel være skjønt enige om at det bare vil være et spørsmål om tid før slike URL-er begynner å dukke opp i svindel-e-postene, og at de kommer til å peke til nettsider som er praktisk talt identiske med den legitime siden.
BT170421 Både Kinas økte bidrag til FN og til anti-piratoperasjoner i Det indiske hav kan peke i den retningen.
DB170420 - Det er umulig å peke ut hva som tar mest ressurser, dette er en kombinasjon av rigg, lys, lyd, scenografi og arbeidskraft.
AP170420 - Man kan peke på Russland-forbindelsene, Trumps populisme eller FBI-sjef Comeys innblanding på tampen av valgkampen.
AP170420 Flere av de nye, autoritære lederne i verden har oppnådd popularitet og vunnet valg ved å peke ut ytre fiender når de ikke klarer å løse problemer med korrupsjon eller dårlig levestandard.
AP170420 « I formildende retning vil retten peke på at tiltalte i en situasjon som kvinnelig rumensk tigger må antas å ha vært i en vanskelig, sårbar og utsatt situasjon.
AA170420 Han underbygger dette med å peke på at den svært korte tidsfristen frem mot en eventuell avgjørelse i juni, som problematisk.
VG170418 Etter treningskampene i vinter så det ut som pilen hadde stabilisert seg på et bra nivå, og kanskje kunne peke enda mer oppover, men fakta viser noe helt annet.
DB170418 Samtalene rundt middagsbordet har kanskje tidlig begynt å peke frem mot når barna skal studere, ikke om de skal gå videre.
DB170418 Det kan peke på at det også finnes en personlighetskomponent i dette, og at det ikke er alt som kan løses politisk.
BT170418 Sigurdsen ser ut til å peke på bruken av såkalt International Art English.
SA170417 Gunnar Staalesen velger sine krim-favoritter, og han blir selv valgt når andre skal peke ut sine forbilder.
AA170417 Han kan ikke peke på noen åpenbar forklaring.
DB170416 Dersom de to nei-seierne som Anadolu har rapportert stemmer, altså i Istanbul og Ankara, burde resultatene også peke på et jevnere resultat totalt sett, kanskje også et nei-flertall.
BT170415 Hun kunne « se » noe vi andre ikke så, og kunne peke ut hvor klærne til den savnede lå.
AP170415 Hun kunne « se » noe vi andre ikke så, og kunne peke ut hvor klærne til den savnede lå.
DN170411 Det hjelper så lite å peke på andre.
DB170411 - Selvfølgelig må vi forbedre oss alle sammen, men å peke ut spillere og legge skylden på dem for et tap, det mener jeg er beklagelig, sier Enrique.
DB170411 Hva som skal til er det ikke enkelt å peke på, men det kommer til å kreve stor politisk kunst å få velgerne med på økt skatt og trangere økonomi.
DB170408 Det gir en utveksling som er med å bygge opp kvaliteten på det, mener Solberg som også kunne peke på noe som ér likt i Norge og Kina.
DB170408 Hallgrim Berg - en gang stortingsrepresentant for Høyre - var på sin side kjapp med å peke ut tidligere stats- og utenriksminister Carl Bildt som prototypen på en som unnskylder terrorister og kriminelle « i eitt og alt ».
BT170407 Russerne har tidligere anklaget vestlige land for å komme med ubegrunnede påstander ved å peke på Assad-regimet før det er gjennomført en grundig gransking.
AA170407 Russerne har tidligere anklaget vestlige land for å komme med ubegrunnede påstander ved å peke på Assad-regimet før det er gjennomført en grundig gransking.
DB170406 - De forventer også at norske trenere, ledere, instruktører, osv skal hjelpe kineserne så fort som mulig til å peke ut hvilke utøvere de har tro på når det gjelder deltakelse og medalje i 2022.
BT170406 Bergen kommune fikk i oppgave å peke på en ønsket plassering av ny terminal.
VG170405 Men sporene kan også peke mot den såkalte islamske stat ( IS ) i Syria og Irak.
SA170405 FN-sjef Antonio Guterres mener angrepet i Syria tirsdag er en krigsforbrytelse, men er forsiktig med å peke ut hvem som står bak angrepet i den opprørsholdte byen Khan Sheikhun i Idlib-provinsen.
DA170405 Å peke på en enkeltkamp er fånyttes.
DA170405 Men å peke på hvor ofte spillerne til det suverene hockeylokomotivet i Norge vises ut - i forhold til hvor stor prosentandel de faktisk har pucken selv - bunner i en enkel faktasjekk som både fans og journalister kan foreta.
DB170404 Særlig vil vi peke på HAB i Danmark, som Sterri mener er en suksess.
BT170403 Det er umulig å peke på hendelser hvor forskjellen på fremskutt lagring og generell bevæpning ville vært avgjørende.
BT170403 Og istedenfor å prøve å bedre systemet for gutter eller se på andre grunner til problemet, bruker man heller energi på å peke fingre og fremstille det som noe negativt at jenter gjør det bedre ¶
BT170403 Og istedenfor å prøve å bedre systemet for gutter eller se på andre grunner til problemet, bruker man heller energi på å peke fingre og fremstille det som noe negativt at jenter gjør det bedre ¶
AP170403 Det blir som å peke på IS og si at alle muslimer er terrorister. 3rd-party-bio ¶
AP170403 Brunsæl Brudevold kan ikke finne på uttrykk som « den feministiske ideologiens akseptable oppførsel » og peke på hakking på husmødre.
AP170403 Det blir som å peke på IS og si at alle muslimer er terrorister.
AA170403 - Men resultatene de to siste årene med en markert nedgang i antall omkomne i brann, kan peke i den retning, mener han.
DN170401 - Vi skal ikke peke ut løgnere og stemple noen, men opplyse om hvilke fakta man bør forholde seg til i debatten - og forhåpentligvis gjøre folk litt mer kildekritiske, sier Egeberg.
DA170401 Men hvis Vålerenga kan ta bronsemedalje, kan man like godt peke på Sarpsborg også.
VG170331 Og å peke på hvordan tilsynelatende små hendelser kan få store konsekvenser.
SA170331 Når frustrasjonen og sinnet vokser, og lederne dyrker mistillit og mistro mellom folk, ved å skylde på andre og peke ut fiender, da havner man fort i en farlig spiral.
BT170331 Når frustrasjonen og sinnet vokser, og lederne dyrker mistillit og mistro mellom folk, ved å skylde på andre og peke ut fiender, da havner man fort i en farlig spiral.
AA170331 " Samtidig er det grunn til å peke på de alvorlige personlige konsekvensene Adressa sin kampanjejournalistikk mot Rune Olsø har for ham og hans familie.
VG170330 Så langt vi vet, har ikke tilhengerne av generell bevæpning av politiet her hjemme klart å peke på en eneste kritisk situasjon der utfallet kunne blitt annerledes dersom politiet var bevæpnet i utgangspunktet.
DB170330 Det har vært lettere å peke på det vonde enn det gode.
BT170330 For ti år siden valgte skolepolitikerne å peke på « tidlig innsats » som et satsingsområde for norsk utdanning.
VG170329 Hvis man skal peke på én unggutt som har ekstraordinære kvaliteter og potensial, så er det ham.
VG170328 Det vi er opptatt av nå er å peke ut en kurs, finne en ny generalsekretær og ta vare på at alt det positive som skjer i de 12 000 klubbene våre.
FV170328 Høyres gruppeleder Renate Hægeland mener det er nedstemmende å høre om holdningene i arbeidslivet, men mener det er feil å peke på kristne konservative i debatten.
DN170328 Brexit er en naturlig faktor å peke på, sier Eigil Arff Tarjem, leder i Norge for makroøkonomisk analyse i Bisnode Dun & Bradstreet.
DB170327 - Selv om jeg skulle ha ropt slagord er det nærmest umulig at de hadde klart å peke meg ut fra folkemengden, legger han til.
DB170327 Solhjell vil også gi svar, i hvert fall peke ut retninger, på hvordan Norge skal overleve som et samfunn preget av likhet, tillit og solidaritet.
BT170327 Vil meldingen peke på en reform av sykelønnen, på offentlig pensjonsreform eller konkrete produktivitetsforbedringer i offentlig sektor ?
SA170326 Han vil ikke peke på noen potensielle snublesteiner blant vedtakene som landsmøtet har gjort.
SA170326 Men vi skal ikke peke på enkeltspillere.
FV170326 Men vi skal ikke peke på enkeltspillere.
BT170326 Men vi skal ikke peke på enkeltspillere.
AP170326 Men vi skal ikke peke på enkeltspillere.
AA170326 Det lettere å peke på hva som kan avgjøre.
DA170325 iksrevisjonen konkluderer med at Politidirektoratet ikke har etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig, og mener direktoratet ikke utarbeidet nærmere prosedyrer for å peke ut objekter som skal sikres og beskyttes.
VG170324 - Å peke på ett punkt blir feil.
SA170324 Hva som har vært aller viktigst mener den nye visekapteinen det er vanskelig å peke på.
FV170324 Hva som har vært aller viktigst mener den nye visekapteinen det er vanskelig å peke på.
BT170324 Hva som har vært aller viktigst mener den nye visekapteinen det er vanskelig å peke på.
AP170324 Vi kan oppnå en del gjennom målrettede lederprogrammer, men aller viktigst er det at kvinner som trives med å påvirke, peke ut retning og lede andre mennesker, også blir nysgjerrige på teknologi, skriver Veslemøy Østrem.
AP170324 Hva som har vært aller viktigst mener den nye visekapteinen det er vanskelig å peke på.
SA170323 Jeg vil gjerne peke på landbruksfag som et godt valg.
SA170323 Dessverre kan jeg ikke peke på så mange tilbud i Rogaland som jeg skulle ønsket.
SA170323 - Det er vanskelig å peke på én oppgave.
DB170323 Under høringen var Erna Solberg nokså rask med å peke på Politidirektoratets feilinformasjon som en viktig årsak til forsømmelsene.
BT170323 - Det er vanskelig å peke på én oppgave.
AP170323 - Det er vanskelig å peke på én oppgave.
AA170323 Revisjonen lister opp en rekke punkter, og mener også at direktoratet ikke utarbeidet nærmere prosedyrer for å peke ut objekter som skal sikres og beskyttes.
FV170322 - Det er vanskelig å peke på én oppgave.
DB170322 ØKNING : - Det er ikke så lett å peke på enkeltområder som bidrar til økningen av medisinbruken, det er mange, sier seniorrådgiver Christian Lie Berg ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi.
DB170322 Men istedenfor å peke på dette skillet, velger VGs seksjonssjef å hevde at forskjellen « gjelder blant annet type stoffer og antall brukerdoser.
BT170322 Man kan dessuten peke på fakta som viser at det i trange tider med mye usikkerhet fødes forholdsvis mange barn, sammenlignet med hva det gjør i stabile oppgangstider.
AP170322 En selvbiografisk debattbok som Marianne Mjaalands Tvang og tvil kan ha nyttige aspekter fordi den fritt og subjektivt kan peke på psykiatriens utfordringer og dilemmaer uten å ta hensyn til representativitet eller omfang.
DB170321 Ved å peke nettleseren til iCloud.com, kan du se på, organisere og laste ned iCloud-bildene på maskinen.
AA170321 Mitt anliggende her er å peke på den urimelige og urettferdige belastningen dette utgjør for barnevernets ansatte og fosterforeldrene.
SA170319 Et toppmøte med statsministeren i spissen skal peke ut veien til bedre hjernehelse.
DB170319 STRAFFE : Denne situasjonen fikk dommer Michael Oliver til å peke på krittmerket.
DB170319 Allerede i første omgang kunne dommer Michael Oliver valgt å peke på straffemerket tre ganger.
BT170319 PREKEN : I sin preken leste Braut fra Lukasevangeliet kapittel 11, vers 14 til 28 og gjorde det han har sagt vil være det viktigste for ham : Å peke på Jesus.
BT170319 I sin preken leste Braut fra Lukasevangeliet kapittel 11, vers 14 til 28 og gjorde det han har sagt vil være det viktigste for ham : Å peke på Jesus.
AA170319 I sin preken leste Braut fra Lukasevangeliet kapittel 11, vers 14 til 28 og gjorde det han har sagt vil være det viktigste for ham : Å peke på Jesus.
SA170318 Rossavik spør om SV er så tilfreds med Lysbakken at partiet vil ha en ledelse som er mest mulig lik ham eller peke på en kandidat som etter hans mening har andre kvaliteter, nemlig Halse.
DN170318 Rossavik spør om SV er så tilfreds med Lysbakken at partiet vil ha en ledelse som er mest mulig lik ham eller peke på en kandidat som etter hans mening har andre kvaliteter, nemlig Halse. | - Roboter er fremtidens hodejegere ¶
DA170318 Rossavik spør om SV er så tilfreds med Lysbakken at partiet vil ha en ledelse som er mest mulig lik ham eller peke på en kandidat som etter hans mening har andre kvaliteter, nemlig Halse, skriver NTB.
AP170318 Rossavik spør om SV er så tilfreds med Lysbakken at partiet vil ha en ledelse som er mest mulig lik ham eller peke på en kandidat som etter hans mening har andre kvaliteter, nemlig Halse.
AA170318 - Det kan være områder der vi skal åpne for industrielle allianser, endre eierskapsmodeller, og det er områder hvor det kan være aktuelt å øke engasjementet, sier han, men vil ikke peke ut noen konkrete sektorer.
AA170318 Fylkesstyrene skal nå peke på seks representanter hver som konstituerer seg selv inntil et ordinært styre er valgt.
AA170318 Fylkesstyrene skal nå peke på seks representanter hver som konstituerer seg selv inntil et ordinært styre er valgt.
DB170317 Tusenvis av amerikanere jobber i de to selskapene, noe Merkel trolig vil peke på når de to diskuterer handelsavtaler.
DA170317 Wilders valgte i går å peke på framgangen fra forrige valg, selv om hans parti gjorde det langt dårligere enn de sterke tallene på målingene for rundt tre måneder siden.
AP170317 | Åsa Linderborg : - Skal venstresiden lykkes, må den peke på troverdige alternativer.
DN170316 Når både kirken og Ap står for en vag politisk radikalisme, kan formiddagstreffet mellom Stålsett og Støre peke frem mot et rikt samliv.
AP170316 Men etter at avgiften var kritisert nord og ned fra alle kanter, endte de fire partiene med å peke på hverandre for å forklare hvordan den var blitt til.
VG170315 Samtidig ønsker vi å peke på at dette samtidig handler om ledelse, og er et ledelsesansvar.
VG170315 - Det er nesten som om politikerne trengte å peke ut en gruppe « outsidere » for å skape en følelse av samhold blant velgerne før valget, sier Mahraoui.
VG170315 Men mens vi i vesten er flinke til å peke på ting som avviker fra hvordan vi mener Russland burde håndtere sin egen fortid, så skal det også sies at det er eksempler på det motsatte.
DB170315 For å gjøre det mer virkelig for Ron Richard Nilsestuen hva han har brukt penger på, setter ekspertene i gang med å peke ut de forskjellige tingene for ham.
VG170314 Noen vil peke på Rune Almenning Jarstein, men jeg har aldri vært fan av keeper-kapteiner.
VG170314 Asscher svarte tilbake at det eneste Wilders gjør er « å sende twittermeldinger dagen lang og å peke finger på minoritetene i samfunnet ».
SA170314 » « Jeg har trodd klubben har « skrapet litt i bunnen » hva angår økonomi og at pilen vil peke oppover fremover.
BT170314 En kulturmelding skal både levere en diagnose over norsk kulturliv, og samtidig peke ut en del prioriterte satsingsområder for kulturpolitikken i tiårene fremover.
AP170314 » « Jeg har trodd klubben har « skrapet litt i bunnen » hva angår økonomi og at pilen vil peke oppover fremover.
AP170314 » « Jeg har trodd klubben har « skrapet litt i bunnen » hva angår økonomi og at pilen vil peke oppover fremover.
AA170314 - Hvem vil du peke på som aktuell leder ?
AA170314 Det er på høy tid at Ottervik slutter å peke på alle andre og rydder opp i eget parti.
VG170312 Hvis man skal peke på en langsiktig politisk utvikling under Erna Solberg, så må det bli at Høyre gradvis forlater ideologi og prinsipper og erstatter det med praktisk innrettet politikk som er tilpasset en ny og raskt skiftende virkelighet.
DB170312 Men når Michalsen beskylder Omdal for « juks » og for å komme med en « grov faktafeil », framfor å peke på Listhaugs vanvittige overreaksjon, går han i realiteten maktas ærend.
VG170311 Jeg minner om at fotballforbundet også har hatt en avtale med Gjensidige, så den kan ikke peke på NIF, sier Andersen.
VG170311 For å gjøre dette er det viktig å bruke humor og ta ting med et smil, helt uten å peke finger.
DN170310 Donald Trump og hans team var fredag morgen ivrige opptatt av å peke på svært sterke jobbtall i Trumps første måned som president.
AP170310 Når Tuftin blir utfordret til å peke på konkrete eksempler på hvordan verdiskapningen kan økes, peker han bl.a. på erfaringene som en sentral aktør som Hurtigruten har opplevd : ¶
VG170309 - De to er kanskje den største nøkkelen hvis du skal peke på to spillere.
VG170309 KrF kan bytte side og peke på Ap og Jonas Gahr Støre.
DB170309 Halvfarsson ble endog slått av Norges tredjelag, representert ved Sjur Røthe, mens spurtkongen fra Mosvika svarte med å børste støv av armene og peke nese mot konkurrentene.
DB170309 Det hadde vært en enkel øvelse å peke på flere av disse i Hobbelstads innlegg.
BT170309 Samtidig rettet hun noen spark mot de rødgrønne, ved først å peke på at oljealderen ikke kommer tilbake og at klimapolitikken er kommet for å bli.
BT170309 Er det viktig å peke på at sangen inneholder skadelige holdninger, og at låtskriverne har tråkket over en grense som aldri skal tråkkes over ?
BT170309 Er det viktig å peke på at sangen inneholder skadelige holdninger, og at låtskriverne har tråkket over en grense som aldri skal tråkkes over ?
DB170307 Han ser på og studerer, og liker å peke på våre feil i løpet av pausen eller når det er en sjelden pause i spillet.
DB170306 Jeg vil peke på at telefonnummeret til mor framkommer av kvitteringene, men dette er et annet nummer enn det Mahad oppga i 2014.
DB170306 Det kan være grunn til å peke på at det her ikke var vold mot partneren, og det er også grunn til å understreke at avgjørelsen er 33 år gammel.
DA170305 - Jeg liker å peke på ømme punkt, ikke lage faenskap eller provosere for provokasjonens egen skyld.
DA170303 EU-samarbeidet står overfor store trusler, men i stedet for å peke på en vei ut av uføret, spriker framtida i alle mulige retninger.
VG170302 « De første bevisene som er samlet inn kan peke etterforskningen mot sønnen Sebastien, som er mistenkt for å ha satt i verk en makaber plan for å gjøre slutt på sin familie og muligens seg selv », skriver politiet i etterlysningen av de fire familiemedlemmene.
VG170302 Nå er transportplanen selvsagt en kjærkommen mulighet for politikerne til å peke på storsatsninger i sine distrikt.
DB170302 Rehman Gaarder forstår ikke Bjarkes argumentasjon om at alle kan kjenne seg igjen, og ikke bare peke på et bestemt miljø, dersom det er etnisk norske skuespillere.
DB170302 Nå blir det faktisk veldig tydelig at det er den hvite rasen som er satt opp som buffer for å ikke peke på noen andre, sier hun.
VG170301 | - Verdens eldste fossil kan peke på liv på Mars ¶
SA170301 - Charlotte Kallas formkurve fortsetter å peke rett opp.
DN170301 Men denne regjeringen har for vane å peke på hva som skjedde på den rødgrønne regjeringens vakt.
DN170301 Fra takterrassen av et bygg i Stenersgaten i Oslo sentrum kan Olav Thon ( 93 ) peke på flere av eiendommene han eier i byen.
DB170301 Det strides om hvor stor andelen er, men ingen er uenig om at brorparten skyldes automatisering, en utvikling som nå også rammer Kina som Trump ynder å peke på som syndebukk.
BT170301 Riksrevisor Foss mener dessuten det er vanskelig å peke på noe konkret som er sensitivt etter sikkerhetsloven, og mener hemmeligholdet er dårlig begrunnet.
BT170301 - Charlotte Kallas formkurve fortsetter å peke rett opp.
AP170301 - Charlotte Kallas formkurve fortsetter å peke rett opp.
AA170301 ( ©NTB ) ¶ | - Verdens eldste fossil kan peke på liv på Mars ¶
VG170228 - Det som er kjernen i denne saken, og som er viktig å debattere, er at Forsvaret må peke ut nødvendige sivile nøkkelobjekter og gjøre Heimevernet i stand til å sikre og beskytte disse nøkkelobjektene, sier Lundteigen.
AA170228 To av dem ble relativt raskt sjekket ut av saken, mens blant annet de tekniske funnene gjorde at politiet kunne peke ut de to mennene ( 29 ) og ( 33 ), som sentrale.
AA170228 To av dem ble relativt raskt sjekket ut av saken, mens blant annet de tekniske funnene gjorde at politiet kunne peke ut de to mennene ( 29 ) og ( 33 ), som sentrale.
AA170226 - Det er en del spørsmål vi ønsker å få svar på, men inntil fakta og dokumentasjon foreligger, velger jeg å være varsom med å peke ut eventuelle syndebukker, sier hun.
VG170225 Samtidig er det fortsatt vanskelig å peke på hvem som har det helhetlige og overordnede ansvaret for å beskytte oss.
DB170225 Du kan peke så mye du vil på positive prosesser i prestasjonsgruppa.
SA170224 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) er skremt med tanke på at det kan bli mangel på kompetanse om oljepila begynner å peke oppover igjen : ¶
SA170224 Alternativt kan de peke ut en syndebukk som må gå av ved sesongslutt, og la det bli med det.
DB170224 Jeg hadde egentlig en ganske god følelse i dag, og kan egentlig ikke peke ut hvor jeg tapte tid, sier Kilde til NRK.
DB170224 Fakeren får imidlertid ikke oppgaveteksten - kun beskjed om ( i eksemplene ) å peke på noen eller holde opp et vilkårlig antall fingre.
DB170224 Alle spillere bortsett fra fakeren får en oppgave - eksempelvis å peke på den av de andre som hadde egnet seg best som politiker, eller holde opp like mange fingre som antallet fartsbøter man har fått.
AP170224 Alternativt kan de peke ut en syndebukk som må gå av ved sesongslutt, og la det bli med det.
AA170224 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) er skremt med tanke på at det kan bli mangel på kompetanse om oljepila begynner å peke oppover igjen : ¶
SA170223 Rektor Marit Boyesen skal være med å peke ut ny direktør blant 13 søkere til jobben.
DB170223 Så kan man gjerne vifte med det røde kortet og peke på at Flecha faktisk har klassikermeritter veldig mange andre kan misunne ham, og at det er altfor tidlig å avskrive Stannard som kun en « Het Nieuwsblad»-rytter som en 29-åring, men noe disse tre deler er at brosteinsåpningen i Belgia er det eneste rittet i klassikerrekken de har vunnet.
DA170223 Men det er en grotesk ironi over at et høyreekstremt terrorangrep gjør det vanskeligere å peke på sammenhengene mellom konspirasjonsteorier og vold.
DA170223 I Norge har det blitt et tabu å peke på dette, fordi det lett oppleves som fordeling av skyld etter 22. juli.
AA170223 Han erkjente samtidig at det er aktører som ønsker å ødelegge prosessen, men uten å peke finger mot noen av de krigførende partene.
AP170222 Han erkjente samtidig at det er aktører som ønsker å ødelegge prosessen, men uten å peke finger mot noen av de krigførende partene.
VG170221 Man kan ikke peke på en tredjepart som syndebukk i denne saken.
SA170221 Pilene i Klæbos så langt korte karrièrekurve ser også ut til å peke enda brattere enn det de gjorde for Petter Northug ved tilsvarende alder.
FV170221 Pilene i Klæbos så langt korte karrièrekurve ser også ut til å peke enda brattere enn det de gjorde for Petter Northug ved tilsvarende alder.
BT170221 Pilene i Klæbos så langt korte karrièrekurve ser også ut til å peke enda brattere enn det de gjorde for Petter Northug ved tilsvarende alder.
AP170221 Pilene i Klæbos så langt korte karrièrekurve ser også ut til å peke enda brattere enn det de gjorde for Petter Northug ved tilsvarende alder.
VG170220 Resultatet gjør imidlertid at Wenger kan peke på cuptrofeet som en tittel rødtrøyene kan vinne før sesongen er omme.
AP170219 - Det er altfor tidlig å peke på ett forhold som årsaken til problemene, sier Melby.
DB170218 Nå trenger man ikke stå i kø på fredagen og stamme frem et vanskelig, fransk navn, eller peke på en kjent flaske bak disken.
AA170218 I MDG synes vi det hadde vært spennende å peke ut Finnmark som et fylke der staten kan bidra til å få testet ut mer effektiv teknologi, mer miljøvennlig drivstoff og bedre prosedyrer for å få ned klimagassutslippene fra luftfarten, sier Hansson.
SA170217 Det er ingen grunn til å peke særskilt på våre prosjekter fremfor andre.
SA170217 Det er ingen grunn til å peke særskilt på våre prosjekter fremfor andre.
DB170217 - Her kan man peke på to ting.
DB170216 Det var han som var best til å peke ut, rent strategisk og meteorologisk, hvilke japanske byer der det var mest sannsynlig at det ikke ble skydekke i august, sier Friedman.
DA170216 I et intervju med Dagsavisen om fengselsavtalen Norge har med Nederland, benyttet justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) anledningen til å peke på at soningskøen nærmest er avviklet i Norge.
DN170215 Demografiske endringer og avtakende produktivitetsvekst kan peke mot vedvarende lav vekst i industrilandene.
DN170214 - Selv om det ikke er min intensjon å ha noen mening om spesifikke skatte- eller investeringsforslag, vil jeg peke mot viktigheten av å bedre den langsiktige økonomiske veksten og øke levestandarden i USA gjennom tiltak som øker produktiviteten.
DA170214 Noen hadde observert dette, og kunne peke ut retningen mannen løp, sier operassjonsleder ved Oslo Politidistrikt, Marianne Heidenstrøm til Dagsavisen.
VG170213 Det er vanskelig å peke på én enkelt kvalitet.
VG170213 Vi kan ikke peke på én enkelt ekstremværhendelse, men kan generelt si at samlingen av ekstremvær er gjort verre og mer hyppig med global oppvarming, sier han.
VG170213 - Folk skrek, men da jeg så skytteren peke mot dem og ba dem forlate lokalet, følte jeg meg litt sikrere, sier Ozbilici.
DB170213 - Min nylige forskning på sammenhengen i sirkulasjonen i havet og atmosfæren ser ut til å peke mot funn som bør være nyttige for luftvåpenet i Vietnam, og andre steder der det er tropiske forhold.
DB170213 - Min nylige forskning på sammenhengen i sirkulasjonen i havet og atmosfæren ser ut til å peke mot funn som bør være nyttige for luftvåpenet i Vietnam, og andre steder der det er tropiske forhold.
VG170212 Begge steder er det ventet at europeerne vil være i lyttemodus, mens Mattis' oppgave blir å peke ut kursen framover.
DN170212 Begge steder er det ventet at europeerne vil være i lyttemodus, mens Mattis' oppgave blir å peke ut kursen framover.
DA170212 Begge steder er det ventet at europeerne vil være i lyttemodus, mens Mattis' oppgave blir å peke ut kursen framover.
AP170212 Presidentskapet har ikke ønsket å skjule eller trenere noe i denne saken, og vil peke på noen punkter hvor vi mener at Stanghelles fremstilling bygger på misforståelser.
AP170212 Presidentskapet har ikke ønsket å skjule eller trenere noe i denne saken, og vil peke på noen punkter hvor vi mener at Stanghelles fremstilling bygger på misforståelser.
DB170211 Men kunne statskanalen forsvart laber dekning av voksenlitteratur på samme måten - ved å peke på at en av karakterene i « Nobel » eller « Valkyrien » ofte holder ei bok i hånda ?
DB170211 Uansett, om Böhmermann tapte i retten i går, har han likevel oppnådd tre ting : Å sette fokus på humorens kår i et presset Europa, å legge ned en utdatert lov, og å peke nese til Erdogan.
SA170210 - Det viktige som vi vil peke på, er at Domsutvalget har statuert et personlig ansvar for utøveren.
FV170210 - Det viktige som vi vil peke på, er at Domsutvalget har statuert et personlig ansvar for utøveren.
DB170210 Selv om det er god grunn til å peke på det forrige byrådets ansvar.
BT170210 - Det viktige som vi vil peke på, er at Domsutvalget har statuert et personlig ansvar for utøveren.
BT170210 - Det viktige som vi vil peke på, er at Domsutvalget har statuert et personlig ansvar for utøveren.
AP170210 - Det viktige som vi vil peke på, er at Domsutvalget har statuert et personlig ansvar for utøveren.
AP170210 - Det viktige som vi vil peke på, er at Domsutvalget har statuert et personlig ansvar for utøveren.
SA170209 Departementet ba Deloitte peke ut lokalisering for fornybarfondet.
VG170208 Jeg forsøker å peke på et problem vi har i politiet, for jeg ser at vi mister kontrollen og at vi ikke klarer å håndtere disse grove lovbruddene, sier han til Nerikes Allehanda.
VG170208 De vil peke på at Jensen selvsagt ikke rådde over ting som tollvesen og alle norske grenser.
SA170207 - Det nytter ikke å peke på andre.
DB170207 Hvis det viser seg at et vitne kan peke ut denne gutten og si at det var han som gjorde det, da vil vi gå videre med saken.
DB170207 - Men Sjåstad forteller jo at jenta kunne peke ut gutten ?
AP170207 Jeg forsøker her å peke på et problem vi har i politiet.
AP170207 - Blir 2017 året der resultatpilene vil peke oppover igjen ?
VG170206 Når det ble som det ble, og jeg synes faktisk ikke at NFF var den som kom verst ut, må man peke på hele kulturen.
AP170206 mars, når vi har et neste møte, skal Veivesenet gå gjennom konsekvensene og peke på alternative løsninger.
VG170205 Motivet hans er ikke kjent, selv om det lille som til nå er kommet ut om 27-åringen kan peke i retning av det som gjerne betegnes som « islamofobi », altså en innbitt motstand mot islam og muslimer, iblandet en intens virksomhet på sosiale medier.
AP170205 - Så å peke på handelspolitikken er feil ?
BT170202 Det var nok likevel knyttet en viss uro til hvem den notorisk sjokkerende Trump ville peke ut.
BT170202 Så vil jeg minne om at dette med kanonisering slett ikke er radikalt i andre felt - og Bjerkestrand gjør etter mitt syn helt rett i å peke på utdannelsessektoren.
DN170201 Ved å peke ut konservative Neil Gorsuch som ny høyesterettsdommer kan Trump sette fotavtrykk på amerikansk høyesterett i flere tiår.
DB170201 Forsøk på å kompromittere norsk infrastruktur, har allerede skjedd, ifølge PST, uten at de kan peke på hvem eller hvorfor.
DB170201 Nettsida GrabYourWallet.org har som oppgave å peke ut merkevarer som fortjener boikott ; brukerne oppfordres til å formidle direkte til virksomhetene hvorfor de ikke lenger vil kjøpe deres produkter.
DB170201 Det ville vært fint om Bergsmark hadde kunne peke på konkrete punkter der han mener at SPM avviker fra det vitenskapelige grunnlaget.
BT170201 Landsstyret har jo fattet et viktig vedtak når det gjelder å peke ut en retning, nemlig at vi ønsker en regjering med partiet Høyre, og det synes jeg er et klokt vedtak, sier Ropstad.
SA170131 Det er vanskelig å peke på andre konkrete ting.
SA170131 Det er vanskelig å peke på andre konkrete ting.
FV170131 Det er vanskelig å peke på andre konkrete ting.
FV170131 Det er vanskelig å peke på andre konkrete ting.
DB170131 « Hvis man ser bort fra at Trumps team på en uvanlig måte ser mot forgjengernes politikk for å dekke over det, vil det være verdt å peke på at dette utsagnet ( Trumps uttalelse om Obamas politikk i 2011 journ. anm. ) tilslører minst fem enorme forskjeller mellom presidentordren som Det hvite hus ga ut på fredag, og hva Obama-administrasjon
BT170131 Det er vanskelig å peke på andre konkrete ting.
AP170131 Det er vanskelig å peke på andre konkrete ting.
DN170129 Porteføljeforvalter og partner i Arctic Fund Management Sindre Sørbye er enig i at mange aktivt forvaltede fond har levert dårlig avkastning de siste årene, men er uenig i konklusjonene om at indeksfond er det beste for norske sparere og at det er umulig å peke ut de beste aktive forvalterne.
SA170128 Men det som var interessant, var at når barna ble bedt om å peke ut barn som så ut som de var flinke på skolen, ikke bare smarte, hadde jentene en tendens til å peke på jenter.
SA170128 Men det som var interessant, var at når barna ble bedt om å peke ut barn som så ut som de var flinke på skolen, ikke bare smarte, hadde jentene en tendens til å peke på jenter.
SA170128 Peke ut den smarte ¶
DB170128 Men det som var interessant, var at når barna ble bedt om å peke ut barn som så ut som de var flinke på skolen, ikke bare smarte, hadde jentene en tendens til å peke på jenter.
DB170128 Men det som var interessant, var at når barna ble bedt om å peke ut barn som så ut som de var flinke på skolen, ikke bare smarte, hadde jentene en tendens til å peke på jenter.
DB170128 Peke ut den smarte ¶
BT170128 Men det som var interessant, var at når barna ble bedt om å peke ut barn som så ut som de var flinke på skolen, ikke bare smarte, hadde jentene en tendens til å peke på jenter.
BT170128 Men det som var interessant, var at når barna ble bedt om å peke ut barn som så ut som de var flinke på skolen, ikke bare smarte, hadde jentene en tendens til å peke på jenter.
BT170128 Peke ut den smarte ¶
DB170127 I ettertid kan han peke på flere faktorer i hans negative og selvdestruktive spiral.
SA170126 Rektor Marit Boyesen skal være med å peke ut ny direktør blant 13 søkere til jobben.
SA170126 I denne sammenheng vil jeg peke på tre forhold : ¶
DB170126 Basert på forventninger om hvem som utgjør en sikkerhetstrussel kan algoritmen peke ut folk en gjør klokt i å undersøke nærmere.
DB170123 Denne gang er det sannsynligvis VIP-vegen som skal peke ut etappevinneren, og samtidig gi et tydelig hint om hvem som krones til sammenlagtvinner.
DB170123 Siden den ennå ikke har trådt i kraft, er det også vanskelig å peke på hva slags effekt man eventuelt vil miste.
SA170121 Som et resultat av den risiko han har tatt, kan Trump peke på ( og gjør det ) luksuriøse, urbane tårn, overdådige golfbaner og en personlig formue som, ifølge anslag, er i milliardklassen, - og som alle åpenbart gir ham stor psykisk belønning.
SA170121 Som et resultat av den risiko han har tatt, kan Trump peke på ( og gjør det ) luksuriøse, urbane tårn, overdådige golfbaner og en personlig formue som, ifølge anslag, er i milliardklassen, - og som alle åpenbart gir ham stor psykisk belønning.
DB170121 Samme ettermiddag ringte faren til gutten på døra, han hadde med seg gevær, og lot det peke mot Leos hode.
SA170119 I det siste har jeg blitt kritisert fra flere hold for å peke på at olje og gassutvinning er en del av løsningen for å få en bærekraftig utvikling.
DB170119 Å peke på andre land som gjør mindre enn oss kommer heller ikke flyktningene til gode.
DB170118 Psykiateren uttalte også at brevet kunne peke i retning av megalomani ( stormannsgalskap ) og paranoid psykose, men kom likevel til at Breivik er strafferettslig tilregnelig.
DB170118 De vil ofte peke på andre motiver : En saklig friksjon, som den om dieseltrafikken som Brataas og Berg er uenige om, eller sin egen forkjærlighet for å snakke rett fra levra.
FV170115 Fotbladet skal peke rett frem.
BT170115 Hvis ikke er det kanskje lurt å legge bort smarttelefonen oftere, sette seg på huk ved siden av barnet, følge barnets blikk mot fuglen og peke sammen på gakk-gakken som med årene blir til en and.
BT170115 Fotbladet skal peke rett frem.
AP170115 Fotbladet skal peke rett frem.
SA170114 Fotbladet skal peke rett frem.
SA170113 Kanskje litt spissformulert, men for å konkretisere det vil jeg peke på nettogjeld per innbygger.
DN170112 Mitt poeng har likevel vært å peke på at dette er et marked med liten konkurranse, og at vi har iverksatt en del tiltak for å bidra til å øke den konkurransen, sier næringsministeren.
AP170112 Likevel går det an å peke på flere forhold som ikke er til Eirik Jensens fordel.
AP170112 Likevel går det an å peke på flere forhold som ikke er til Eirik Jensens fordel.
BT170109 Han velger å vekke konen, og peke på den sovende mannen på armen.
AP170108 Ville det ikke vært bedre å peke direkte på Edelmans undersøkelse for 2016 ?
DB170106 Jeg vil heller peke finger mot Reitan, Skjerpings Reitan.
DB170106 Det kan peke tilbake på viktige artister, som Elvis, Beatles eller Dylan.
SA170105 Det er lett å peke på kraftprisene, som tyder på at markedet er mettet de nærmeste årene.
DN170104 Men at de gjerne kan peke på andre innenfor samme sport eller andre idretter som de heller mener er nettopp ekstreme.
BT170103 Det er behov for å peke på noen misforståelser.
SA170102 Landslagstreneren ønsker ikke å peke ut noen favoritt.
SA170102 Landslagstreneren ønsker ikke å peke ut noen favoritt.
FV170102 Landslagstreneren ønsker ikke å peke ut noen favoritt.
BT170102 Landslagstreneren ønsker ikke å peke ut noen favoritt.
BT170102 Landslagstreneren ønsker ikke å peke ut noen favoritt.
AP170102 Landslagstreneren ønsker ikke å peke ut noen favoritt.
AP170102 Landslagstreneren ønsker ikke å peke ut noen favoritt.
DB170101 Under partikongressen skal han etter planen peke ut sine etterfølgere som skal ta over når neste fem årsperiode utløper, slik de kinesiske maktskifter har for vane å foregå.
DB161231 Flertallet i Borgarting kom til at Faiz' korte tid som tolk ligger så lang tilbake i tid at han ikke vil peke seg ut som et tilstrekkelig interessant mål for opprørere.
AP161229 Eller at drosjesjåfør Mike ( 52 ) som bor i Wales, Vest-Europas fattigste region, frykter at pilene bare skal fortsette å peke nedover for ham.
FV161225 José Mourinho har ikke hatt det lett i Manchester United etter at han tok over etter Louis van Gaal, men nå føler portugiseren at pilene endelig begynner å peke oppover.
AP161225 Samtidig la han til at det er for tidlig å peke på hva som kan være årsaken.
SA161121 Det jobber vi intenst med for å klare å snu, og vi er spent på om vi klarer å få kurven til å peke oppover igjen, sier den tidligere langrennsløperen.
AP161121 Det jobber vi intenst med for å klare å snu, og vi er spent på om vi klarer å få kurven til å peke oppover igjen, sier den tidligere langrennsløperen.
FV161119 Det er veldig vanskelig å peke på forskjellene, men alle synes at Carlsen er favoritten, sier Sipke Ernst, og legger til : ¶
AP161118 Serien som begynte med et forhold, et drap og en forfatter med et ego så stort at det ikke får plass i et fasjonabel bygård i New York er tilbake med sesong 3, og bruker en time på å peke i alle retninger.
BT161112 Nå kan han peke på alt han vil ha.
AP161112 Nå kan han peke på alt han vil ha.
AP161109 Men la meg hvert fall peke på de største svakhetene.
AP161103 Det hjelper lite å peke på at kull har vært på vikende front lenge og at kundene ikke vil ha kull.
AP161025 En wikipedia-oversikt over målingene viser at Macron ligger omtrent likt med president Hollande når velgerne blir bedt om å peke ut hvem de vil stemme på i første valgomgang.
SA161010 De skal selv evaluere idretten og peke ut veien videre.
AP161010 De skal selv evaluere idretten og peke ut veien videre.
AP161007 I tillegg til å peke mot Storbritannia, viser den blant annet at det meste av såkornkapitalen i Norge er offentlig.
AP161007 Men å stå på utsiden å peke på at kvaliteten på komiteens arbeid er for dårlig, er et lite konstruktivt bidrag til et styrket menneskerettsvern internasjonalt.
AA160913 Med en slik dom hengende over seg er det umulig å forstå hvordan UEFA kan la Platini få sole seg i glansen på samlingen som skal peke ut en ny kurs.
AP160907 Regjeringen ber oljeselskapene peke ut leteområder i omstridte havområder utenfor Lofoten og Møre-kysten.
AP160821 For målet til journalistikken fremover må selvfølgelig også være å peke på endringer som gjør Norge til et bedre samfunn å leve i.
FV160816 Sett på bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen, synes hun det er rart at Bufdir-direktøren fortsetter å peke på at det er mangel på kunnskap som gjør at alle foreldre bør gå på kurs.
BT160816 Sett på bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen, synes hun det er rart at Bufdir-direktøren fortsetter å peke på at det er mangel på kunnskap som gjør at alle foreldre bør gå på kurs.
AP160808 Det forhindret dem ikke fra å peke på en raus kyllinggryte og spørre : " Vegetarian ? " gjentatte ganger inntil kokken ga opp og svarte : ¶
SA160801 Med Google sin Oversetter-app kan du peke kameraet mot skilt eller menyer for å simultanoversette.
AP160715 Det er lett å peke , lett å kritisere.
AP160705 Det er ikke nok å peke utover.
SA160701 Og han må tilbake i tid for å peke på hva han mener er de største og viktigste endringene for islandsk fotball.
FV160701 Og han må tilbake i tid for å peke på hva han mener er de største og viktigste endringene for islandsk fotball.
AP160701 Og han må tilbake i tid for å peke på hva han mener er de største og viktigste endringene for islandsk fotball.
VG160630 - Det er lett å peke på industrien, men politikerne har et stort internasjonalt ansvar.
AP160628 EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker forsøker å peke ut veien videre for EU, men medlemslandene som bestemmer er splittet.
AP160620 Det er enkelt å si at slike hendelser skyldes for lave bevilgninger eller peke på profitthungrige helseaktører.
AP160617 Dermed håper nok Melhus-fotballen på et skikkelig løft, uten at hovedpersonen selv tør love at pila vil peke rett mot himmels etter overgangen.
DB160614 Å peke ut en etnisk gruppe som fienden i multikulturelle USA, er mer enn risikosport.
DB160614 Peke på at han hadde hatt rett ; muslimer er en trussel.
AP160608 Norske politikere er forsiktig med å peke på konsekvenser.
SA160606 Europeisk fotball er i krise, lederne kan ikke lenger peke på afrikanske og latinamerikanske kolleger og si at det er de som kommer med korrupsjon og problemer.
SA160606 Både den beste og verste drakten var det lett å peke ut. collage.jpg ¶ england.jpg ¶ romania.jpg ¶ ungarn.jpg ¶ wales.jpg ¶ tsjekkia.jpg ¶ nordirland.jpg ¶ slovakia.jpg ¶ sveits.jpg ¶ østerrike.jpg ¶ polen.jpg ¶ albania.jpg ¶ island.jpg ¶ sverige.jpg ¶ ukraina.jpg ¶ irland.jpg ¶ tyrkia.jpg ¶ portugal.jpg ¶ italia.jpg ¶ tyskland.jpg ¶ kroatia.jpg ¶ f
AP160606 Europeisk fotball er i krise, lederne kan ikke lenger peke på afrikanske og latinamerikanske kolleger og si at det er de som kommer med korrupsjon og problemer.
AP160606 Både den beste og verste drakten var det lett å peke ut. collage.jpg ¶ england.jpg ¶ romania.jpg ¶ ungarn.jpg ¶ wales.jpg ¶ tsjekkia.jpg ¶ nordirland.jpg ¶ slovakia.jpg ¶ sveits.jpg ¶ østerrike.jpg ¶ polen.jpg ¶ albania.jpg ¶ island.jpg ¶ sverige.jpg ¶ ukraina.jpg ¶ irland.jpg ¶ tyrkia.jpg ¶ portugal.jpg ¶ italia.jpg ¶ tyskland.jpg ¶ kroatia.jpg ¶ f
FV160527 Man kan se at barna får innoverføring av forfot, stortåa kan begynne å peke innover, noe som kan føre til at barna får snubletendens.
DB160526 Likevel prøver man å skjule alvoret ved å politisere anklagene og peke ut komiteens leder, Martin Kolberg ( Ap ), som en slags egenrådig korsfarer som tiltar seg makt han ikke har.
SA160525 Man kan se at barna får innoverføring av forfot, stortåa kan begynne å peke innover, noe som kan føre til at barna får snubletendens.
AP160525 Man kan se at barna får innoverføring av forfot, stortåa kan begynne å peke innover, noe som kan føre til at barna får snubletendens.
SA160523 - Nå skal vi samle kvinnelige idrettstopper til en internasjonal konferanse for å få dem til å peke på hvorfor det blir slik.
FV160523 - Nå skal vi samle kvinnelige idrettstopper til en internasjonal konferanse for å få dem til å peke på hvorfor det blir slik.
AP160523 - Nå skal vi samle kvinnelige idrettstopper til en internasjonal konferanse for å få dem til å peke på hvorfor det blir slik.
AP160519 Det er vanstyre, slår Fetisov fast uten å peke på noen ansvarlige enkeltpersoner.
AP160516 Denne holdningen til røtter tror jeg er forbundet med « den norske pakkeløsningen » - nemlig hvordan alt du er, står for og gjør skal henge organisk sammen, peke i samme retning og uttrykke det samme.
AP160514 Innvandrings- og integreringsministeren finner faktisk ingen likheter å peke på mellom Norge og Sverige på asyl- innvandring, - og integreringsfeltet.
AP160503 De borgerlige partiene står sammen om å peke på at de ønsker at formuesskatten på arbeidende kapital skal ytterligere ned, mens Ap ikke kommer med slike signaler.
AP160429 I en oppsiktsvekkende grundig gjennomgang av 70 millioner kommentarer fra eget kommentarfelt, kunne de peke på noen interessante faktorer som er i spill når den styggeste netthetsen åpenbarer seg.
FV160420 Siden var det å peke seg ut en jordflekk og bygge sitt bo.
SA160419 Siden var det å peke seg ut en jordflekk og bygge sitt bo.
DB160419 I offentligheten har store internasjonalt anerkjente nyhetsorganisasjoner som The Economist og New York Times brukt lederspaltene til å peke på at galskapen ikke kan fortsette.
BT160419 Siden var det å peke seg ut en jordflekk og bygge sitt bo.
AP160419 - De som kjemper for utmelding kan ikke peke på én vennligsinnet regjering som tror Storbritannia vil bli noe annet enn svekket ved å forlate EU, skriver Financial Times-kommentator Philip Stephens.
AP160419 Siden var det å peke seg ut en jordflekk og bygge sitt bo.
AP160416 - Vår ambisjon er å få makt til å peke på historiens grønneste statsminister i 2017, sier Hansson.
AP160416 - MDG vil garantert ikke peke på noen statsminister før valget ?
AP160408 Han mener partiet tidligere har vært mest opptatt av å flytte debatten ved å si at oljevirksomheten må fases ut, men uten å peke på alternativene.
AP160402 Vanligvis liker de å legge press på partene ved å peke på fristen.
AP160401 Den tropiske gartneren har tatt en pause fra beskjæringen av et peppertre og guidet oss forbi kaffebusker, ananasplanter og cashewtrær for å peke ut den imponerende bananbeholdningen.
AA160401 Den tropiske gartneren har tatt en pause fra beskjæringen av et peppertre og guidet oss forbi kaffebusker, ananasplanter og cashewtrær for å peke ut den imponerende bananbeholdningen.
AP160329 Kombinert med intenst diplomati mellom Moskva, Washington og Riyad, kan dette peke mot en løsning », skriver han.
AP160328 Mange vil peke på militærkuppet i 1977 som et startskudd.
AP160328 Det er fristende å peke på utbredt fanatisme og dumskap.
DA160323 « Jeg vil be Kongen i statsråd om avskjed i nåde, og be ham peke på min etterfølger. » - Så fort kan det altså gå, forklarte Martin Kolberg.
AP160322 Vår jobb er å peke på hva de ikke forteller og ikke oppnår.
AP160322 - Vår jobb er å peke på hva de ikke forteller ¶
AP160320 Dommeren valgte ikke å peke på 11-meteren.
AP160316 De kan velge å peke på Ted Cruz ( 45 ), som ligger på andreplass nå med 396 delegater.
AP160315 Omfattende oppgaver kan selvsagt ikke løses på så kort tid, men vi kan peke i riktig retning.
AP160315 Trump har gjort dette ved å peke ut USAs fiender. 7.
AP160312 Det er vår jobb å levere på løftene våre, fortelle historien og peke ut den nye retningen.
AP160308 Da ønsker jeg å bidra med å peke på at det kanskje finnes andre alternativer, sier Genton til Aftenposten nå i etterkant.
AP160308 Da ønsker jeg å bidra med å peke på at det kanskje finnes andre alternativer, sier Genton til Aftenposten nå i etterkant.
SA160229 Espelund er blant dem som i flere tiår har jobbet for å øke kvinnenes innflytelse i fotballen, og er også en naturlig person å peke på for mange når den europeiske kandidaten skal velges.
AP160229 Alle trodde at Regjeringen før jul skulle peke ut hvilke to hovedveier det skal satses på øst-vest, Oslo-Bergen.
AP160229 Espelund er blant dem som i flere tiår har jobbet for å øke kvinnenes innflytelse i fotballen, og er også en naturlig person å peke på for mange når den europeiske kandidaten skal velges.
SA160226 - Sjeik Salman ledet komiteen som skulle peke ut de fotballspillerne og idrettspersonlighetene som deltok i protestene.
AP160226 - Sjeik Salman ledet komiteen som skulle peke ut de fotballspillerne og idrettspersonlighetene som deltok i protestene.
AP160219 Kampen om den republikanske sjelen spisser seg til når South Carolina lørdag holder primærvalg for å peke ut delegater som skal nominere partiets kandidat ved presidentvalget i november.
AP160217 Men en tyrkisk sikkerhetskilde var raskt ute med å peke på den kurdiske PKK-geriljaen.
AP160216 Nummer to og tre i gruppa kan helt sikkert ville kunne peke på enkelthendelser hvor det ble avgjort, sier Finjord.
FV160215 Å peke seg frem i disse mens man kjører, er vrient.
BT160215 Å peke seg frem i disse mens man kjører, er vrient.
AP160215 Å peke seg frem i disse mens man kjører, er vrient.
AP160212 Jeg kan ikke peke på noen som ikke burde vært nominert, men dette virker å være systematisk.
AP160211 Aftenpostens kilder forsvarer angrepene med at det handler mer om å peke på noe, enn å finne på noe.
AP160206 I lang tid har vi festet for stor lit til at erfarne bransjefolk klarer å peke ut de beste kandidatene, men gjennom flere år med analyser konkluderer vi nå med at det ikke stemmer.
SA160201 Om noen år, når Tromsø har hatt sitt første verdenscuprenn, vil det være lett å peke tilbake på denne NM-helga som startskuddet for å komme dit.
AP160201 Om noen år, når Tromsø har hatt sitt første verdenscuprenn, vil det være lett å peke tilbake på denne NM-helga som startskuddet for å komme dit.
AP160128 innbygger i fjor, så det er ikke Norge man først burde peke på.
AP160128 - Miljødirektoratet har sagt at utslippsbanen kan komme til å peke oppover både i 2015, 2016 og 2017.
AP160113 Sentralbanksjef Øystein Olsen holder i et intervju med Aftenposten fast på at pilene i norsk økonomi vil peke oppover igjen løpet av neste år.
AP160113 Historikere liker å peke på slike forskjeller.
SA160110 - Jeg vil tro Petter føler at det er litt under pari, sier Løfshus, som ikke kan peke på noe spesielt 30-åringen burde ha gjort annerledes i treningsarbeidet.
AP160110 Klarer du å peke ut verstingene ?
AP160110 Klarer du å peke ut verstingene ?
AP160110 - Jeg vil tro Petter føler at det er litt under pari, sier Løfshus, som ikke kan peke på noe spesielt 30-åringen burde ha gjort annerledes i treningsarbeidet.
AP160107 Myndighetene har advart mot å peke på flyktninger generelt etter hendelsene i byen nyttårsaften.
AP160107 Vi må peke på hva vi er best på, og satse enda mer på det.
AP160106 Hagen hadde før 2011, skal peke ut et visst antall personer til en settedomstol.
AP160105 I en tid der venstresiden burde hatt alle kanoner innstilt på å peke ut en annen kurs for Norge, må jeg innrømme at jeg er genuint usikker på hva venstresidens partier vil gjøre med saken.
AP160105 Bør peke på en annen kurs ¶
AP160103 Å peke ut ett blir unaturlig, sier kommunen.
AP160103 Skedsmo vil, ved siden av en realisering av Romeriksbanen ( forlenget A-husbane ) som skal ivareta behovet for en sentral kollektivakse i bybåndet, særlig peke på et økende problem med bussframkommelighet på veier inn mot Lillestrøm.
AP160103> Skedsmo vil, ved siden av en realisering av Romeriksbanen ( forlenget A-husbane ) som skal ivareta behovet for en sentral kollektivakse i bybåndet, særlig peke på et økende problem med bussframkommelighet på veier inn mot Lillestrøm.
AP160103> target="avis" href= Skedsmo vil, ved siden av en realisering av Romeriksbanen ( forlenget A-husbane ) som skal ivareta behovet for en sentral kollektivakse i bybåndet, særlig peke på et økende problem med bussframkommelighet på veier inn mot Lillestrøm.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Skedsmo vil, ved siden av en realisering av Romeriksbanen ( forlenget A-husbane ) som skal ivareta behovet for en sentral kollektivakse i bybåndet, særlig peke på et økende problem med bussframkommelighet på veier inn mot Lillestrøm.