DB171230 Kunnskapsministeren var pedagogisk , han ville katalogisere, nummerere, lage en norsk kulturkanon.
DA171229 Regissør Sigrid Strøm Reibo gjør på pedagogisk vis en kompleks historie enkel å følge, slik at publikum bare kan nyte alt som skjer av forviklinger og gøy.
BT171228 Forleggeren selv, Christian Vennerød, forsvarer brettspillet ved å gi det en pedagogisk legitimitet.
BT171219 Det ble ikke noe empatisk tilnærming som er et viktig pedagogisk redskap.
DB171218 Ja, mange av appene er bare underholdning, andre har en pedagogisk funksjon.
NL171214 Prosjektet foreslår en pedagogisk tangfarm med plass for å høste og tørke tang samt mer generell aktivisering av møtet mellom hav og lang på piren som går ut til tangfarmen.
NL171214 Det er en avgrenset lokal intervensjon som vil invitere unger og lokalbefolkning inn i konkret læring og arbeid med tangen, men bakteppet for prosjektet er en visjonær pedagogisk ambisjon med globale implikasjoner som en nyorientering og supplement til Holts 100 år lange forskningsarbeid på arktisk landbruk.
SA171212 ROLIG : Slik er vi vant til å se Thorir Hergeirsson : Rynket panne, rolig og pedagogisk .
BT171212 ROLIG : Slik er vi vant til å se Thorir Hergeirsson : Rynket panne, rolig og pedagogisk .
AP171212 ROLIG : Slik er vi vant til å se Thorir Hergeirsson : Rynket panne, rolig og pedagogisk .
SA171211 ROLIG : Slik er vi vant til å se Thorir Hergeirsson : Rynket panne, rolig og pedagogisk .
BT171208 Det er en mann med en helt ualminnelig kombinasjon av matematisk og pedagogisk innsikt, med førstehånds kjennskap til utdanningssystemet i Singapore.
AA171207 Det er mye fornuft i å heve kvaliteten i barnehagene gjennom bedre pedagogisk tilbud og økt bemanning.
DA171204 De forteller at barnehagen anbefalte dem å ta kontakt med helsestasjon for henvisning til logoped hos Pedagogisk Psykologisk Tjeneste ( PPT ).
AP171204 Men at veien til å ta flere økonomiske forbrytere skal gå gjennom å legge ned spesialorganet for økonomisk kriminalitet, er, for å si det forsiktig, en pedagogisk utfordring.
AP171203 Hva som er gyldig kunnskap ( disiplinfaglig, pedagogisk , didaktisk ) og praksis endres raskere enn noen gang.
DA171202 - Det er veldig i tiden at barnelitteratur skal være så pedagogisk , men det er ikke din drivkraft, virker det som ?
BT171202 Vi går med åpne øyne inn i en pedagogisk naturkatastrofe, der lærernormen kan medføre at glipen mellom ideal og virkelighet bare blir større.
AA171202 Fra forskerhold oppleves dette nedslående, og som et trist eksempel på hvordan manglende faglig anerkjennelse og forståelse truer et tilbud som istedenfor å bli lagt ned burde få status som et pedagogisk prestisjeprosjekt i Trondheim kommune.
NL171128 Skulle man forstå så mye mer og være kommet så mye lenger her i humanistisk og sosial rettferdighetstenking og i pedagogisk metodeutvikling enn ellers i Europa ?
DA171128 - Økt rettsliggjøring og regelstyring gjør at skole og barnehage, som skal være en pedagogisk virksomhet, isteden forvandles til en produksjonsvirksomhet.
SA171126 | Menn slipper å skifte bleie ¶ Pedagogisk leder i Sporvongane private barnehage, Tone Elin Grønstad, er for likestilling, men samtidig imot at menn tvinges til å skifte bleier.
VG171125 Solberg er stødig, nesten NRK-trygg og pedagogisk i sin samtaletilnærming.
SA171124 Det at våre rektorer og styrere selv har pedagogisk utdannelse gjør dem til bedre ledere.
DA171124 Inger Hilde Vestli er pedagogisk leder i Teglverket barnehage, som har 12 baser og cirka 160 barn og er plassert i bydel Grünerløkka.
DB171122 Hvis ikke blir det bare noe pedagogisk .
AP171121 Disse elevene har etter omfattende kartlegging og testing fått en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste om at de har behov for vedtak om helhetlig spesialundervisning 1:1 gjennom hele dagen.
SA171116 Med Pedagogisk psykologisk tjeneste ( PPT ) og andre instanser på banen blir det liksom definitivt bekreftet at utfordringene er større enn generell umodenhet.
AA171116 Jeg mener tiden er inne for viktige politiske grep som å : ¶ * vedta en rammeplan for kommunens SFO som sikrer nok finansiering, pedagogisk leksehjelp og gode kvalitative rammer til barn som bruker SFO ¶ * se nærmere på en utvidet skolehverdag, hvor SFO og skole samarbeider bedre for barnas beste ¶ * sikre gratis kjernetid i SFO for alle barn i lavinntektsfamilier.
DA171114 Uten nevneverdig forandring som kunne pedagogisk forsvart antallet seremonideltagelser.
DA171114 Vi er i ferd med å tilpasse oss en digital tid både teknologisk og pedagogisk !
BT171114 Skolen er også en pedagogisk virksomhet, og barn på småtrinnet har i like stor grad som barnehagebarn behov for tilsyn av voksne.
BT171114 Når det gjelder skoleelever, har samfunnet erkjent at barnepass og et pedagogisk tilbud er to forskjellige ting.
BT171114 Det er imidlertid ett viktig perspektiv som vi opplever har vært helt fraværende så langt i denne saken ; barnehagen er først og fremst et pedagogisk tilbud til barn.
BT171114 Det barn lærer gjennom lek og annen pedagogisk virksomhet har en enormt viktig betydning for helse, trivsel, utvikling og fremtid.
BT171114 At barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet slås tydelig fast i lovverket.
AA171110 Er du uenig i noe, så lansér dine utspill med med pedagogisk finesse.
DN171109 - Fremskrittspartiet har i sitt partiprogram at yrkestittelen « lærer » bør bli beskyttet for de lærerne som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning.
DB171109 Hvis en lærer som har en stor pedagogisk verktøykasse tilgjengelig kan vise en elev en vei inn i et dikt som virker uforståelig, eller skape en leken tilnærming til en tekst for en hel klasse, er det naturligvis strålende.
VG171108 Det var veldig gøy, sier Marius Skjold Heigård ( 30 ), pedagogisk medarbeider i Sandakerveien Fus barnehage, til VG.
BT171108 En pedagogisk rådgiver tegnet tre søyler : vekt, CO₂-utslipp og NOX-utslipp.
AA171106 I beste fall oppleves denne detaljstyringen som et bra verktøy for den tekniske administreringa av skolen, i verste fall oppleves den som et pedagogisk kvelertak.
AP171105 Vi sa at han ikke fikk si slikt til andre, og jeg snakket med pedagogisk leder om episoden.
AP171105 For barna handler dette om å ikke få føle seg som en del av fellesskapet, sier professor Ingrid Lund fra Pedagogisk utviklingssenter ved Universitetet i Agder.
SA171104 Undersøkelsen er utført av professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter ( PULS ) på Universitetet i Agder. Én prosent tilsvarer om lag 3000 studenter på landsbasis.
DA171104 - Det brukes så mye penger på å reparere og behandle, hvorfor ikke starte i den andre enden og heller forebygge, sier Hanne Thorsen som er pedagogisk leder ved småbarnsavdelingen i Smedhusåsen, og har jobbet i barnehage i 26 år.
DA171104 Pedagogisk leder Hanne Thorsen og daglig leder Royne Berget, Smedhusåsen barnehage i Rygge.
SA171103 Vi har fra før startet en historisk satsing på videreutdanning for lærere, og nå vil vi også utvikle et videreutdanningstilbud innen digital kompetanse og pedagogisk bruk av IKT.
SA171103 Ifølge undersøkelsen Monitor Skole 2016 sier én av tre lærere at de ikke får god nok støtte fra den norske skolen til pedagogisk bruk av IKT.
DA171103 Hørselstest, balanseoppgaver og introduksjon til et etablert pedagogisk psykisk helse-opplegg som hjelper barn å identifisere « røde » ( negative ) og « grønne » ( positive ) tanker var noe av det familiene møtte.
DB171102 Skal du bli en dyktig lærer for alle elever må du ha pedagogisk utdanning.
DA171102 For idrettspresident Tom Tvedt er det verre, han har om ikke annet en stor pedagogisk utfordring i å forklare og rettferdiggjøre kulturen.
BT171102 Det tror jeg de fleste forstår, selv uten pedagogisk utdannelse.
DB171031 Et kurs som fremmer den pedagogisk kompetansen slik at assistentene også kan bidra i det pedagogiske arbeidet i barnehagen - nettopp slik at det ikke bare er en oppbevaringsplass.
AP171031 Pedagogisk fantasy ¶ Úlfur og Edda : Dýrgripurinn av islandske Kristín Ragna Gunnarsdóttir er dessverre alt for belærende.
DB171029 Det er når storsamfunnet griper direkte inn i leken slik det blir avslørt i McLaren-rapportene og pedagogisk forklart i Netflix-dokumentaren « Icarus »..
DB171027 - Neida, det er ikke du som har gjort noe galt, artikkelen har bare lagt seg på sporten, og det har den valgt selv, sier en ung mann på utviklingsavdelingen, og prøver å være pedagogisk .
AP171026 | Barneombudet : Foreldre opplever å bli møtt av « pedagogisk arroganse » ¶
AP171026 Foreldrene opplever også at skolen ikke tar deres kunnskap om barna på alvor, og at de blir møtt av « pedagogisk arroganse ».
SA171025 I midten pedagogisk leder Kristine Norås.
BT171025 Instituttleder og professor Ola Stafseng ved Pedagogisk forskningsinstitutt på Universitetet i Oslo sier : « Meningen med å være barn er ikke å bli voksen, men å være barn lengst mulig.
AP171025 Barneombudet : Foreldre opplever å bli møtt av « pedagogisk arroganse » ¶
DB171024 Rent pedagogisk
DB171024 - Det som imidlertid slår oss, er at sangene i dag brukes med en pedagogisk hensikt.
SA171023 Cathrine Monsen Bjørnstad ( til høyre ) og pedagogisk leder Kristine Norås i Djupamyra barnehage gjorde hva de kunne for at barna skulle ha en god dag selv om de naturlig nok ble leie seg da de fikk høre at barnehagen foreslås nedlagt.
SA171023 MUSIKALSK BARNEHAGE : Sang, rim og regler brukes aktivt i Kværnerdalen barnehage, forteller pedagogisk leder Linda Solli.
SA171023 - Det som imidlertid slo oss, er at sangene i dag brukes med en pedagogisk hensikt.
SA171023 - Barna blir ikke lei ¶ Pedagogisk leder Linda Solli er enig.
SA171023 - « Bæ bæ lille lam », « Mikkel Rev », « Hjulene på bussen », « Kua mi, vi takker deg », « Hodet, skulder, kne og tå », er sanger som går igjen, forteller pedagogisk leder, Linda Solli.
AP171023 MUSIKALSK BARNEHAGE : Sang, rim og regler brukes aktivt i Kværnerdalen barnehage, forteller pedagogisk leder Linda Solli.
AP171023 - Det som imidlertid slo oss, er at sangene i dag brukes med en pedagogisk hensikt.
AP171023 - Barna blir ikke lei ¶ Pedagogisk leder Linda Solli er enig.
AP171023 - « Bæ bæ lille lam », « Mikkel Rev », « Hjulene på bussen », « Kua mi, vi takker deg », « Hodet, skulder, kne og tå », er sanger som går igjen, forteller pedagogisk leder, Linda Solli.
SA171020 Pedagogisk leder Sondre Bjøkne er med.
SA171018 En av Høyres viktigste prioriteringer i skolen er å satse på lærere med solid faglig fordypning og pedagogisk kompetanse.
DB171012 Sang kan også være et godt pedagogisk virkemiddel i flere fag.
VG171011 Kaarby sier hun ønsker mer faglig pedagogisk arbeid, og frykter det foregår mer tilsyn utendørs enn motivasjon til bevegelse.
SA171011 MÅ BRUKES GODT : - Foreldre er opptatt av at barna skal få være ute og de fleste barn er også glad i å være ute, men utetiden må brukes på en god og riktig pedagogisk måte, mener FUB-leder, Marie Therese Skinstad-Jansen.
SA171011 De savner å se pedagogisk innhold i utetiden.
SA171011 Bør fylle utetiden med pedagogisk innhold ¶
DB171011 Departementet foreslår også å skjerpe kravet til pedagogisk bemanning, til én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.
DB171011 Departementet foreslår også å skjerpe kravet til pedagogisk bemanning, til én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.
DB171011 Departementet foreslår også å skjerpe kravet til pedagogisk bemanning, til én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.
BT171011 MÅ BRUKES GODT : - Foreldre er opptatt av at barna skal få være ute og de fleste barn er også glad i å være ute, men utetiden må brukes på en god og riktig pedagogisk måte, mener FUB-leder, Marie Therese Skinstad-Jansen.
BT171011 De savner å se pedagogisk innhold i utetiden.
BT171011 Bør fylle utetiden med pedagogisk innhold ¶
AP171011 Kaarby sier hun ønsker mer faglig pedagogisk arbeid, og frykter det foregår mer tilsyn utendørs enn motivasjon til bevegelse.
AP171011 Sang kan også være et godt pedagogisk virkemiddel i flere fag.
AP171011 MÅ BRUKES GODT : - Foreldre er opptatt av at barna skal få være ute og de fleste barn er også glad i å være ute, men utetiden må brukes på en god og riktig pedagogisk måte, mener FUB-leder, Marie Therese Skinstad-Jansen.
AP171011 De savner å se pedagogisk innhold i utetiden.
AP171011 Bør fylle utetiden med pedagogisk innhold ¶
AA171011 Kaarby sier hun ønsker mer faglig pedagogisk arbeid, og frykter det foregår mer tilsyn utendørs enn motivasjon til bevegelse.
AA171011 Et viktig pedagogisk poeng er at en monografi vil kreve dypere og mer solid gjennomgang av relevant teori og en bedre begrunnelse for valg av metode og gjennomføring av analyse.
FV171010 MÅ BRUKES GODT : - Foreldre er opptatt av at barna skal få være ute og de fleste barn er også glad i å være ute, men utetiden må brukes på en god og riktig pedagogisk måte, mener FUB-leder, Marie Therese Skinstad-Jansen.
FV171010 De savner å se pedagogisk innhold i utetiden.
FV171010 Bør fylle utetiden med pedagogisk innhold ¶
AP171010 Rapporten har fortjenestefullt kommet frem til noen kriterier som etter deres mening gir gode barnehager : Barnehager med høy kvalitet kjennetegnes av flere ansatte per barn, lite gjennomtrekk blant personalet, små gruppestørrelser og flere ansatte med pedagogisk utdannelse, står det i rapporten.
AA171009 Vi bør skjerpe kravet til pedagogisk bemanning ytterligere, mener kronikkforfatteren.
AA171009 Vi bør derfor skjerpe kravet til pedagogisk bemanning ytterligere.
AA171009 I forskrift om pedagogisk bemanning foreslår departementet at det stilles krav om at det skal være én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år.
AA171009 I forskrift om pedagogisk bemanning foreslår departementet at det stilles krav om at det skal være én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år.
AA171009 I forskrift om pedagogisk bemanning foreslår departementet at det stilles krav om at det skal være én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år.
AA171009 Det er ikke mulig å bifalle departementets høring for både grunnbemanning og pedagogisk bemanning, og samtidig stemme i tråd med egne valgløfter.
AA171009 * De har kunnskap om pedagogisk arbeid - de kjenner til barnehagens rammeplan, og har lært hvordan man kan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske aktiviteter i tråd med rammeplanens intensjoner.
NL171008 På Troms fylkeskommunes hjemmeside kan vi lese at « Fylkesrådet mener at « Troms og Finnmark fylkeskommune » er et godt navn, fordi det er gjenkjennelig og pedagogisk .
NL171008 Gjenkjennelig og pedagogisk og viser at de samme geografiske områdene består..
AP171007 Han går kronologisk og pedagogisk til verks - så pedagogisk som det lar seg gjøre når hovedtemaet er noe så vanskelig håndgripelig som kvantegravitasjon.
AP171007 Han går kronologisk og pedagogisk til verks - så pedagogisk som det lar seg gjøre når hovedtemaet er noe så vanskelig håndgripelig som kvantegravitasjon.
AP171004 I undervisningen er seminar og veiledning et pedagogisk speilbilde av den kollegiale diskusjonen som bidrar til å skape kunnskap.
SA171002 Det er en pedagogisk og faglig kvalitet der og struktur.
BT171002 Det er en pedagogisk og faglig kvalitet der og struktur.
AP171002 Det er en pedagogisk og faglig kvalitet der og struktur.
DB170925 Om det er et forsøk på å være hipp og kul, eller om det det er av pedagogisk interesse, vites ikke.
DB170923 Til sjøs finnes ingen utviklingssamtaler med pedagogisk personell.
NL170919 Dagens innstilling til formannskapet var gjort utelukkende på pedagogisk grunnlag.
SA170914 Statped inviterer nå Pedagogisk psykologisk tjeneste ( PPT ) til dialog om hvordan vi sammen kan bruke digitale løsninger for å gi god og tilpasset opplæring til elever som trenger tilrettelegging.
DA170914 Spissformulert, men klokt og pedagogisk .
AA170914 - Appen vil hjelpe og oppmuntre elevene til å tilegne seg pedagogisk materiale på en morsom og engasjerende måte, utenfor klasserommet eller på farten mellom aktiviteter, sier Erik Harrell som er administrerende direktør i Kahoot.
DA170913 Spissformulert, men klokt og pedagogisk .
VG170912 Selv om det er riktig, er det en krevende pedagogisk oppgave å bruke sysselsettingsandel som valgkamptema.
AP170908 Første halvdel av boken har tidvis en pedagogisk undertone og handler om hvordan foreldrene søker å skape forståelse for familiens situasjon hos et spekter av psykologer og fagetater.
AA170905 På bildet : Kristin Skogstad, pedagogisk konsulent ved Dragvoll barnehage.
AA170905 Kristin Skogstad, pedagogisk konsulent ved Dragvoll barnehage, tok ansvar for å rydde flasker og annet søppel i det forlatte partyteltet.
AA170905 Ellers ligger restene av campen fremdeles der, sier Kristin Skogstad, pedagogisk konsulent ved Dragvoll barnehage.
SA170904 Minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år ¶
SA170904 Minimum én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.
SA170904 I tillegg til forslag om minimumsnorm for grunnbemanning og en skjerpet norm for pedagogisk bemanning, foreslås en plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.
SA170904 I dagens barnehagelov heter det at bemanningen skal være tilstrekkelig til å drive « tilfredsstillende pedagogisk virksomhet ».
SA170904 Det ser jeg fram til, sier pedagogisk leder Randi Eikeskog i Kleivane barnehage i Sandnes, her sammen med Pia Rudnicka Solbekk ( 3 ) Pål Christensen ¶
DA170901 På Torshov : Margit Prestholt er både mamma til to små gutter - og pedagogisk leder i Askeladden barnehage i bydel Sagene.
DA170901 Hun er pedagogisk leder i Askeladden barnehage, og mamma til Jacob på to og Joseph på fem.
DB170831 Han mener NRK har en pedagogisk utfordring.
DA170831 ENIGE : Lise Bunæs Pedersen ( pedagogisk leder, fra venstre ), Gunn Melby Refsnes ( barnehagelærer og styrerassistent ), Audun Lysbakken ( SV-leder ), Royne Berget ( daglig leder ) og Leif Christensen ( leder i Østfold SV ).
DA170831 - Barnehagene har vært enten nødt til å si opp folk eller ta inn flere unger for å få hjulene til å gå rundt, og det er forferdelig frustrerende, sier Berget, og får støtte av Lise Bunæs Pedersen, som er pedagogisk leder ved en av avdelingene i barnehagen.
DN170830 Med yrkesfaglærerløftet er det stipender for å få flere til å ta pedagogisk utdannelse.
DN170830 ) som har universitets- eller høyskoleutdannelse og dessuten fyller tilleggskravene til pedagogisk opplæring.
VG170829 Nord-Korea er derfor ikke helt utenfor pedagogisk rekkevidde.
DA170828 * Vi vil legge til rette for læring i en friere ramme enn i klasserommet, med vekt på lek og kreativitet, og med et større pedagogisk innhold.
AA170828 | Barns rett til spesial- pedagogisk hjelp i barnehagen ¶
AA170828 Opplegg blir lett fragmenterte og satt lite i sammenheng med pedagogisk arbeid for barnegruppa for øvrig.
AA170828 I praksis oppstår de største utfordringene i utforming av den spesialpedagogiske hjelpen fordi : 1 ) spesialpedagogisk hjelp tilbys i grupper av barn som ikke nødvendigvis har utfordringer som kan samkjøres på en god pedagogisk måte. 2 ) ambulerende spesialpedagoger flyttes mellom barnehager, baser eller avdelinger og har lite ressurser på hvert enkeltvedtak.
AP170826 Argumenter om at BSU er disiplinerende og pedagogisk for ungdom er ikke vektige nok for å forsvare en ordning med så uheldige konsekvenser.
NL170824 Den som skal forsøke seg på litt forsiktig pedagogisk dyneløfting, har formidlet matematikk i førti år, både som lærer og foreleser.
DB170823 De som ikke er overbevist bør studere kampene mot Qarabag og se hva en et klokt og pedagogisk hode kan gjøre med et fotballag.
DB170823 Du ledes pedagogisk gjennom saken fram til det to av tre dommere ser på som en passende straff for å ha gjort den tabben å ikke lese dopadvarselen hverken på esken eller tuben til en leppesalve.
AP170820 KrF-ledelsen står i så fall overfor en vanskelig pedagogisk oppgave i møte med egne velgere.
DA170819 Hun var del av et tverrfaglig pedagogisk miljøteam som jobbet for å forebygge frafall, uro på skolen, og sikre et godt læringsmiljø for elevene.
DA170818 Vi vil sørge for at alle skoler og klasserom har nødvendig IT-utstyr som smartboards og nettbrett, og kreve at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IKT pedagogisk i læringsarbeidet.
DA170818 DEBATT : Venstre vil sørge for at alle skoler og klasserom har nødvendig IT-utstyr som smartboards og nettbrett, og kreve at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IKT pedagogisk i læringsarbeidet.
DA170818 Da hun startet som lærer på Bjørnholt videregående skole i 2012, var det som leder for et tverrfaglig pedagogisk miljøteam bestående av 15 personer som skulle jobbe både på ungdomstrinnet og videregående skole.
DA170818 Jeg tror Ap har en pedagogisk utfordring med å fortelle hva Høyre ikke har levert, vi er mest glad i å snakke om hva vi får til og ikke snakke andre ned, sier Ebbestad - og lar seg ikke be to ganger.
DB170817 I dag er det ingen nasjonal norm for antall elever per klasse, men ifølge opplæringsloven skal inndelingen ikke være større enn det som er « pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig.
DB170817 ( Dagbladet ) : 33 prosent av lærerne mener klassene de underviser er så store at det ikke er pedagogisk forsvarlig viste en undersøkelse som Dagbladet tidligere har omtalt.
DB170816 Der kom det fram at 33 prosent av lærerne mener klassene de underviser er så store at det ikke lenger er pedagogisk forsvarlig.
AA170816 | En av fem VGS-lærere mangler pedagogisk kompetanse ¶
AA170816 Mange i denne gruppen er imidlertid i gang med en pedagogisk utdanning.
AA170816 I tillegg mangler 20 prosent formell pedagogisk kompetanse.
VG170810 - Vi skal gjøre verdens beste jobb som mor og far, håndtere konflikter på pedagogisk vis og gjøre ungene våre til trygge små borgere.
AP170802 Jo, fordi de ikke finner noen pedagogisk teori som støtter opp om en idé som fraværsgrensen, som for øvrig var et helt vanlig virkemiddel på mange norske skoler helt til de rødgrønne satte foten ned.
DB170721 Når man har et utviklingshemmet barn, har man behov for bistand fra flinke fagfolk på sykehus, kompetansesentre, logoped, NAV og kommunale instanser som søknadskontor, pedagogisk fagsenter, PPT, fysioterapeut og så videre.
DB170718 Svake eller manglende krav om bemanningsnorm og pedagogisk tilbud, samt pensjonsavtaler og lønnsvilkår for ansatte, har gjort det mulig for kommersielle aktører å lempe på personalutgifter for akkumulere overskudd.
AP170715 Jeg ville nok vært en bedre lærer dersom jeg hadde mer praksis og mindre pedagogisk teori.
AP170715 Denne stillingen krever pedagogisk utdanning.
DB170712 Det betyr at mange av de voksne som jobber i norske klasserom mangler formell pedagogisk og faglig kompetanse.
DA170711 Dette var et pedagogisk uttrykk overfor byens befolkning for å vise hvem som hadde ansvar.
BT170705 Ingen av oss foreldre har pedagogisk utdanning og vi er ikke selvsikre nok til å stå helt på egne bein, i hvert fall ikke i starten.
BT170705 Du trenger ikke grunngi valget, du trenger ikke ha pedagogisk kompetanse og det er ingen krav om at barnet ditt skal testes underveis.
AP170705 La oss være enige om at barna våre trenger kvalifiserte trenere som er upartiske, som har pedagogisk bakgrunn, som kan organisere morsomme, lærerike treninger som inspirerer til å lære mer.
BT170630 Husk at skolen er til for barna, og det er de som trenger beskyttelse mot feilslått pedagogikk og lærere som befinner seg i en pedagogisk blindgate.
NL170628 Vi tar diskusjonen videre her, sett fra et pedagogisk perspektiv.
NL170628 Geografisk avstand mellom lærere hemmer daglig pedagogisk samarbeid ¶
DB170626 Det er et problem at økt byråkratisering tar fra tiden lærere og ledere egentlig bør bruke på pedagogisk og faglig arbeid.
VG170625 Det irriterer også lærerne at rektorene ofte får så liten tid til å utøve pedagogisk ledelse, sier Handal.
AP170624 Pedagognorm ¶ - Én pedagogisk leder pr. syv barn under tre år ¶ - Én pedagogisk leder pr. 14 barn over tre år.
AP170624 Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.
AP170624 syv barn under tre år ¶ - Én pedagogisk leder pr. 14 barn over tre år.
VG170623 Fra venstre : Oliver Kildal Antonsen ( 3 ½ ), Guro Skreppen ( 2 ½ ), Emilie Victoria Rønningen ( 6 ) og pedagogisk leder Anette van Ravens.
VG170623 - Det har vart i en uke nå, men er litt bedre når det blåser litt, forteller pedagogisk leder Anette van Ravens.
AP170621 I det nye forslaget, vil kunnskapsministeren ha følgende : ¶ Én pedagogisk leder pr. syv barn under tre år ¶ Én pedagogisk leder pr. 14 barn over tre år.
AP170621 I dag er det nasjonale minstekravet slik : ¶ Én pedagogisk leder pr. 7 - 9 barn under tre år ¶ Én pedagogisk leder pr. 14 - 18 barn over tre år.
AP170621 syv barn under tre år ¶ Én pedagogisk leder pr. 14 barn over tre år.
AP170621 7 - 9 barn under tre år ¶ Én pedagogisk leder pr. 14 - 18 barn over tre år.
AA170621 Ja, det finnes SFO, men dessverre er SFO ofte en oppbevaringsplass og ikke ett godt pedagogisk tilbud til barna våre.
NL170620 Lærerne klaget ikke over å miste et « pedagogisk verktøy », foreldrene var vel tilfredse.
DA170619 | Tilfluktssted for armodens små ¶ 1800-tallets barneasyl skulle redde fattigungene fra « Gadelivets demoraliserende Indflydelse », mens frøbelske barnehager var et pedagogisk tilbud for folk som kunne betale.
SA170614 Eksamen blir et stort hinder for en sårt tiltrengt pedagogisk og didaktisk utvikling i norsk skole.
SA170614 Eksamen blir dermed et stort hinder for en sårt tiltrengt pedagogisk og didaktisk utvikling i norsk skole.
DB170612 Det finnes en vedvarende pedagogisk myte om det frie barnet som danner seg selv.
AA170612 Da pappaen konfronterte pedagogisk leder som var på jobb da han hentet datteren, fikk han vite at Tupperware-partyet er omdiskutert.
AP170609 Preposisjoner som ‘med' og ‘av' kan finne på det samme, og Nettavisen bidro med et pedagogisk eksempel på det 26. mai.
SA170607 I dag ser vi tilfeller der « folk fra gaten » til slutt ender opp som pedagogisk leder i barnehagen fordi de får dispensasjon fra kommunen.
SA170607 - Vi må bli bedre på å ansette folk med pedagogisk kompetanse.
BT170607 I dag ser vi tilfeller der « folk fra gaten » til slutt ender opp å bli pedagogisk leder i barnehagen, fordi de får dispensasjon fra kommunen.
BT170607 - Vi må bli bedre på å ansette folk med pedagogisk kompetanse.
BT170607 I dag ser vi tilfeller der « folk fra gaten » til slutt ender opp som pedagogisk leder i barnehagen fordi de får dispensasjon fra kommunen.
BT170607 - Vi må bli bedre på å ansette folk med pedagogisk kompetanse.
AP170607 I dag ser vi tilfeller der « folk fra gaten » til slutt ender opp å bli pedagogisk leder i barnehagen, fordi de får dispensasjon fra kommunen.
AP170607 I dag ser vi tilfeller der « folk fra gaten » til slutt ender opp som pedagogisk leder i barnehagen fordi de får dispensasjon fra kommunen.
AP170607 - Vi må bli bedre på å ansette folk med pedagogisk kompetanse.
SA170606 Som gammel pedagog med utgått peiling på kommunikasjon, var jeg på nippet til å kyle avgårde en salve om pedagogisk undermål, kommunikasjonsinkompetanse og mangel på folkeskikk.
DB170531 Det krever pedagogisk planlegging, noe de fleste barnehagelærere er innmari gode på.
DB170531 Alt dette krever pedagogisk planlegging hvor barns medvirkning og inkludering står sentralt.
DB170531 Dagmamma´n ble ikke målt på om hun hadde ukeplan med pedagogisk innhold, men hun så til at vi ikke sprang ut i gata, og hadde ellers førstehjelpsskrin og Pyrisept.
SA170530 Likevel kan det ha en pedagogisk effekt ved at du viser at man alltid må spørre først, sier Kaja Hegg.
BT170530 Likevel kan det ha en pedagogisk effekt ved at du viser at man alltid må spørre først, sier Kaja Hegg.
AP170530 Likevel kan det ha en pedagogisk effekt ved at du viser at man alltid må spørre først, sier Kaja Hegg.
AA170530 Likevel kan det ha en pedagogisk effekt ved at du viser at man alltid må spørre først, sier Kaja Hegg.
VG170529 Observasjonene viste at noen lærere endret pedagogisk praksis når klassene ble mindre, mens andre ikke gjorde det.
NL170529 Kanskje ville prisen på å bygge ut Evenes som fremskutt base for 2-3 jagerfly rent pedagogisk bli vanskelig å selge slik at man fant ut at MPAene kunne bidra til å rettferdiggjøre prisen.
DA170529 Det betyr at mange av de voksne som jobber i norske klasserom mangler formell pedagogisk og faglig kompetanse.
AA170528 - At vi vinner i denne priskategorien, betyr kanskje at de ser appen som et pedagogisk verktøy og at de liker den måten vi legger frem fakta på, sier Rye Bårdsen.
VG170519 Samtidig har regjeringen en pedagogisk utfordring med å forklare hvorfor Stortingets vedtatte mål for norsk landbruk ikke skal være retningsgivende likevel.
AA170516 La ut melding på Facebook ¶ Pedagogisk leder ved barnehagen, Kristin Husby-Nilsen, var en av de første som så at hytta var revet ned tirsdag morgen.
VG170512 Det spørs om ikke Antonio Conte hadde en mer pedagogisk og rolig tilnærming en drøy måned inn i Chelseas sesong høsten 2016, enn den han hadde med høytflyvende og seiersvante Juventus.
VG170512 Professor Karl Øyvind Jordell ved Pedagogisk forskningsinstitutt på Universitetet i Oslo, påpeker at antall studieplasser som blir stående tomme på lærerutdanningen for trinn 1-7, har økt de siste årene.
BT170510 Noen barn klarer overgangen til barnehage bedre enn andre, og trives godt i barnehagen, mens mange andre blir presset inn i dette systemet, og lider under det, for så å « kapitulere », som en pedagogisk leder bemerket det.
DB170505 - Vi har en pedagogisk utfordring med å formidle at trusselbildet øker, men det betyr ikke nødvendigvis at risikoen øker.
DB170505 Pedagogisk utfordring ¶
DB170503 Det er altså behov for en gigantisk kulturell, pedagogisk og holdningsmessig snuoperasjon i disse etatene.
AP170502 Barnehageeiers-, styrers- og pedagogisk leders ansvar og roller er tydeligere beskrevet i den nye rammeplanen.
AP170502 - Vi maler med to primærfarger av gangen, så barna får oppleve hva som skjer, når to farger møter hverandre, sier pedagogisk leder Mari Rise Knutsen.
AP170502 - Vi er opptatt av at barna får delta i langsomme prosesser, og at vi har god tid til det vi gjør, sier pedagogisk leder Mari Rise Knutsen i Eventyrbrua steinerbarnehage.
AP170502 - Barna liker å forberede måltider sammen med oss voksne, sier pedagogisk leder Mari Rise Knutsen.
DA170428 Han ser på dette som en pedagogisk utstilling.
AP170428 Birgitte Fjørtoft, pedagogisk leder ved barnehagen, i forgrunnen.
DA170426 Pedagogisk , ja.
DB170425 Men det løsningsorienterte partiet som sikret flere kvinner muligheten til å delta i arbeidslivet, som ga flere kvinner mulighet til å starte egen bedrift i en kvinnedominert sektor og som ga flere barn et godt pedagogisk tilbud og god omsorg fra dyktige ansatte, er nå erstattet av et sosialistisk vingleparti.
DB170425 Til høsten innføres en ny femårig grunnskolelærerutdanning på masternivå, slik at vi i framtida får lærere med enda bedre faglig og pedagogisk kompetanse og med større innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid.
DB170425 Samtidig arbeider regjeringen med en helhetlig strategi om digitalisering i skolen i nært samarbeid med de viktigste aktørene for å sikre god tilgang til både infrastruktur og pedagogisk innhold.
VG170424 Dette har for øvrig vært en utmerket pedagogisk anledning til å lære min datter at flertallet så visst ikke alltid har rett.
DN170424 - Øystein kombinerer dybdeforståelse i markedene med en pedagogisk tilnærming til fagfeltet.
AA170422 Etter endt pedagogisk karriere har han fått mer tid til egne prosjekter og jobber i dag både med grafikk og fotografi.
DB170421 Blant kritikerne den gangen var avisa Vårt Land, flertallet av biskopene, Kirkelig pedagogisk senter, Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap - og Ungdommens kirkemøte i Den norske kirke.
AA170420 Det er tidlig innsats, sa Støre og viste til at kun en av tre av dem som jobber i barnehage i dag har pedagogisk utdanning - og at mange er ufaglærte.
DB170419 I Kåfjord kommune opplyser pedagogisk konsulent Ellen Lindvall i en e-post til Dagbladet at kommunen svarte ja på alt Røssbakkens forhørte seg om.
DB170419 Han spurte også om kommunen ville ansatt personell som ville utdanne seg innenfor pedagogisk ledelse, og om kommunen ville inngått et samarbeid eller en intensjonsavtale om innleid personell som skulle få fast jobb på sikt.
DA170418 Vi har også en egen stipendordning til ukvalifiserte lærere for at flere skal ta pedagogisk utdanning, og vi har innført nye kompetansekrav til lærerne, sier Asheim.
BT170418 Egne forestillinger om barndom, barnehager, pedagogisk innhold og barns medvirkning, blir med ett konfrontert og utfordret.
AA170418 Ved talentsentret i Trondheim har vi valgt prosjektmodellen som pedagogisk arbeidsmetode.
BT170416 Utfordringen er at pedagogisk psykologisk tjeneste ( PPT ) ikke kan gi det samme tilbudet inn i skolene.
AP170413 - Både pedagogisk leder og styrer har et helt klart juridisk ansvar.
AP170413 - Både pedagogisk leder og styrer har et helt klart juridisk ansvar, sier høyskolelektor Tone Strømøy.
BT170412 - Både pedagogisk leder og styrer har et helt klart juridisk ansvar.
FV170410 Glad i mennesker og dyr ¶ Pedagogisk
AP170410 Glad i mennesker og dyr ¶ Pedagogisk
SA170407 Søkere til jobber som styrer eller pedagogisk leder må allerede dokumentere at de har gode norskferdigheter. ( ©NTB ) ¶
AA170407 Søkere til jobber som styrer eller pedagogisk leder må allerede dokumentere at de har gode norskferdigheter.
SA170406 - De har ingen pedagogisk betydning annet enn at de inngår i en stadig økende strøm av barneprogrammer der barn misbrukes og utsettes for feil holdninger, sier han.
BT170406 - De har ingen pedagogisk betydning annet enn at de inngår i en stadig økende strøm av barneprogrammer der barn misbrukes og utsettes for feil holdninger, sier han.
BT170406 Ikke ett pedagogisk argument for flytting er fremlagt, og det er nærliggende å tro at økonomi er eneste begrunnelse.
AP170406 - De har ingen pedagogisk betydning annet enn at de inngår i en stadig økende strøm av barneprogrammer der barn misbrukes og utsettes for feil holdninger, sier han.
AA170404 | Lærerne trenger mer pedagogisk kompetanse ¶
AA170404 Lærerne trenger inngående kunnskap om barn, hvordan en skal tilrettelegge for læring, hvordan en skal skape et godt og trygt læringsmiljø - de trenger, som rektorene påpeker, mer pedagogisk kompetanse.
FV170403 Glad i mennesker og dyr ¶ Pedagogisk
BT170403 Glad i mennesker og dyr ¶ Pedagogisk
AP170403 Glad i mennesker og dyr ¶ Pedagogisk
DB170331 Tilnærmingen til konflikter mellom barna vitnet om et gjennomtenkt pedagogisk arbeid.
VG170328 Ulike aktører strekker seg og finner nye løsninger når det gjelder sikkerhet, kulturtilbud, pedagogisk innhold og helsefaglig oppfølging.
SA170323 Vi har og en pedagogisk tradisjon hvor vi er dyktige til å utvikle hele mennesker, vi tar vare på alle og de siste årene har dette også inkludert de beste, sier han.
SA170323 De skal ha et pedagogisk planverk med målstyrte utviklingsplaner tilpasset ulike alderstrinn.
BT170323 Vi har og en pedagogisk tradisjon hvor vi er dyktige til å utvikle hele mennesker, vi tar vare på alle og de siste årene har dette også inkludert de beste, sier han.
BT170323 De skal ha et pedagogisk planverk med målstyrte utviklingsplaner tilpasset ulike alderstrinn.
AP170323 Vi har og en pedagogisk tradisjon hvor vi er dyktige til å utvikle hele mennesker, vi tar vare på alle og de siste årene har dette også inkludert de beste, sier han.
AP170323 De skal ha et pedagogisk planverk med målstyrte utviklingsplaner tilpasset ulike alderstrinn.
SA170322 Målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole.
SA170322 Flere pedagogisk og faglig oppdaterte lærere i klasserommene, vil gjøre det lettere å gi tidlig hjelp.
SA170322 Målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole.
SA170322 Flere pedagogisk og faglig oppdaterte lærere i klasserommene, vil gjøre det lettere å gi tidlig hjelp.
DB170321 Mer kompetanse hos rektor : Plikt for kommuner å tilby utdanning til pedagogisk ledelse til alle nye rektorer og et videre utdanningsprogram.
DB170321 Det er et pedagogisk kurstilbud for dem som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter bruddet.
DA170321 Rektorkompetanse : Alle kommuner skal ha plikt til å tilby utdanning i pedagogisk ledelse til alle nye rektorer, samt videreutdanningsprogram for rektorer med flere år på baken.
DB170320 Mer kompetanse hos rektor : Plikt for kommuner å tilby utdanning til pedagogisk ledelse til alle nye rektorer og et videre utdanningsprogram.
AP170320 Kommuner og fylkeskommuner skal dessuten pålegges å gi alle nye rektorer utdanning i pedagogisk ledelse, foreslår regjeringen.
AA170320 Regjeringen vil også pålegge kommuner og fylkeskommuner å tilby alle nye rektorer utdanning i pedagogisk ledelse. ( ©NTB ) ¶
BT170318 Å lette arbeidsbyrden for lærere høres forlokkende ut, men det er ikke et pedagogisk løft.
SA170317 Pedagogisk leder Anne Sjuve til høyre.
DA170316 - Å stå igjen med kun fem klasser gir utfordringer faglig, pedagogisk , menneskelig og økonomisk for skolen, legger hun til.
DB170314 Pedagogisk og mild er det Merkels jobb å drive voksenopplæring overfor USAs 45. president.
DA170314 Pedagogisk verktøy ¶
AP170314 Rolf Øhman ¶ Pedagogisk leder Hege Kaspersen i Nøste barnehager i Lier reiser rundt og holder foredrag om nettvett for Barnevakten.no : ¶
AP170314 Gabriel ( fra v ), Tobias og Ingrid lærer å lage egne digitale fortellinger sammen med pedagogisk leder Elisabeth Holmen.
AP170314 - Kan ikke bare la Ipaden ligge på bordet ¶ Pedagogisk leder Elisabeth Holmen veileder Blått team, en nysgjerrig gjeng i alderen tre til seks år.
BT170313 Blikket rettes bort fra pedagogisk praksis og over på forhold en i liten grad kan endre.
BT170313 Blikket rettes bort fra pedagogisk praksis og over på forhold en i liten grad kan endre.
VG170311 Passe skummel, akkurat passe pedagogisk , tvers gjennom koselig.
VG170306 Vi ser hull i lovverk og svakheter i PP-tjenesten ( pedagogisk psykologisk tjenesten ) sitt arbeid med å sikre elever en god spesialundervisning.
DA170306 På bakgrunn av samtalen med mor er det nå PPT som selv ber om et møte med skolen, som får to uker på seg til å levere en pedagogisk rapport til PPT.
DA170305 Det er flott at vi får mulighet til å formidle viktig læring på en så god og pedagogisk måte som gjennom film og samling i forkant, legger hun til.
DB170303 La oss ta det enkelt og pedagogisk : Fokus øker proposjonalt med antall.
VG170221 Og selv om det er viktig å tydeliggjøre at den norske leiren ikke har gjort noe galt med vilje, og det dermed kan ha en god, pedagogisk verdi å kalle det brudd på regler, kan vi ikke ha en norsk landslagssjef som sprer desinformasjon om faktiske forhold.
DA170220 Hvorfor : Barnehagelæreren har en kompetanse for å kunne planlegge og å gjennomføre godt pedagogisk arbeid med grupper av barn.
AP170218 | Et motkulturelt pedagogisk alternativ ¶
DB170217 Men da skulle man jo tro at TV ville legge seg på en folkelig og pedagogisk linje.
DN170215 Den årlige oversikten viser også at flere barnehager enn tidligere oppfyller norm om pedagogisk bemanning, opp 4 prosentpoeng fra året før.
DB170211 Mange programmer, særlig om naturvitenskap, har en tydelig pedagogisk inngang, men et lekent format.
DA170211 - Her er det i alle fall strålende, sier pedagogisk leder Svein-Inge Arnesen Sørbø til RA på besøk hos en av de private, Espira Scala Tasta.
DA170211 Pedagogisk leder Svein-Inge Arnesen Sørbø med Lukas Sørbø Kristiansen, ( blå lue og briller ), Albin Sjöstrand ( grønn lue ), Samson Lodden Glærum ( blå lue med stjerne ), Alma Rist Strøm ( rosa lue med engler ),Felix Horvei Eliassen ( brun lue ) og andre barn på Espira Scala Tasta.
SA170210 land får et dårligere skoletilbud enn de kunne ha fått fordi skolene presses til å slå sammen klasser i teori på yrkesfag, og fordi enkelte rektorer føler seg presset til å drive med detaljert timeregnskap for hver eneste lærer på skolen for å spare en skilling eller to i stedet for å lede og drive pedagogisk utviklingsarbeid.
DB170210 Slik jeg har pedagogisk beskrevet metoden over, er det mulig å se hvilke lapper som trekkes ofte for samme person - men ikke hvilke som ikke trekkes hvis andre lapper trekkes.
DB170210 En pedagogisk illustrasjon er som følger.
VG170207 En klar, pedagogisk og viktig stemme som hjalp oss til å forstå verden rundt oss, skriver sveriges utenriksminister Margot Wallstrøm.
VG170207 Det er mer en pedagogisk utfordring enn et reelt problem, sier Magnussen.
DB170205 - Det er en pedagogisk utfordring å få skuespillere der ute til å forstå at skuespillere ved Det Norske Teatret nå har mer fri i helgene.
DA170130 Det er viktig å huske på at uteområdene også er arena for pedagogisk arbeid, spesielt i forhold til motorikk, sier foreldrerepresentanten.
DB170127 Dette handler ikke om å prakke mer pedagogisk teori på høyt utdannede profesjonelle, slik Hobbelstad frykter - men å anerkjenne dem for det de allerede er gode til.
DB170126 Skattebudskapet er lettere å selge inn for Høyre, enn Arbeiderpartiet som får det mer pedagogisk krevende, påpeker han.
DB170126 Pedagogisk sett er det litt lite strategisk, sier professor i statsvitenskap ved NTNU Anders Todal Jenssen til Dagbladet.
DB170125 I de norske forslagene nevnes også « evne og vilje til å evaluere og utvikle egen undervisning slik at den fremstår som nyskapende » og « pedagogisk lederskap ».
DB170125 Dette lanseres med forbløffende selvtillit overfor en gruppe høyt utdannede profesjonelle som aldri selv har gitt uttrykk for at mer pedagogisk teori er det de trenger.
SA170123 Kursing av naturfaglærere har i stor grad dreid seg om faglige tema og opplæring på nytt utstyr, og det har vært dårlig fokus på nyere læringsteori eller pedagogisk utvikling av teoriundervisningen.
SA170123 Det har vært dårlig fokus på nyere læringsteori eller pedagogisk utvikling av teoriundervisningen.
DB170123 De manglet regler, eller som Besseberg selv vel pedagogisk forklarte problemet : ¶
AP170119 Lettlest, gladlynt og pedagogisk på én gang er populært.
BT170118 Allerede kort tid etter sin utnevnelse som minister hadde han i intervju i Os- og Fusaposten julaften sagt at en viktig oppgave for ham blir « av pedagogisk art ».
BT170118 Allerede kort tid etter sin utnevnelse som minister hadde han i intervju i Os- og Fusaposten julaften sagt at en viktig oppgave for ham blir « av pedagogisk art ».
DN170117 Studiestedene vil måtte skjerpe kravene til ansettelse i undervisningsstillinger, og ha krav om pedagogisk kompetanse for å kunne rykke opp fra førsteamanuensis til forsker.
DN170117 NTNU og UiT har allerede etablert et nasjonalt prosjekt for utvikling av et slikt system, hvor et av målene er at pedagogisk kompetanse sidestilles med forskningskompetanse ved tilsettinger og ved opprykk til professor.
DB170113 Og trenere som har god faglig og pedagogisk forankring er en klar fordel.
DB170112 Også Therese Johnsen, pedagogisk leder for barkebillene, som avdelinga heter, mener det er et godt initiativ.
SA170111 MYE Å FORTELLE : Pedagogisk leder Therese Johnsen sier de har fått flere tilbakemeldinger fra foreldre som sier at de satte pris på dette og at barna hadde mye å fortelle da de kom hjem.
SA170111 Jeg synes det var et godt gjennomført pedagogisk arbeid av Therese og de andre som var der.
SA170111 - Å være med på slakting var dermed naturlig, sier pedagogisk leder Therese Johnsen.
SA170111 Deler man grupper av barn etter kjønn, må det være for å skape en positiv endring etter å ha undersøkt at det finnes skjevheter, og da kan det være et nyttig pedagogisk grep.
SA170111 - Kan være et nyttig pedagogisk grep ¶
FV170111 Jeg synes det var et godt gjennomført pedagogisk arbeid av Therese og de andre som var der.
FV170111 FOTO : GRANSTUBBEN BARNEHAGE MYE Å FORTELLE : Pedagogisk leder Therese Johnsen sier de har fått flere tilbakemeldinger fra foreldre som sier at de satte pris på dette og at barna hadde mye å fortelle da de kom hjem.
FV170111 - Å være med på slakting var dermed naturlig, sier pedagogisk leder Therese Johnsen.
FV170111 Deler man grupper av barn etter kjønn, må det være for å skape en positiv endring etter å ha undersøkt at det finnes skjevheter, og da kan det være et nyttig pedagogisk grep.
FV170111 - Kan være et nyttig pedagogisk grep ¶
DB170111 Også Therese Johnsen, pedagogisk leder for barkebillene, som avdelinga heter, mener det er et godt initiativ.
DB170111 Bevisførselen ble pedagogisk introdusert av Kleppe i Spesialenhetens innledning i går. 1523 kommunikasjonshendelser mellom Cappelen og Jensen skal legges fram - tekstmeldinger, e-poster og teledata.
BT170111 Her leker assistent Gabriella Flo og pedagogisk leder Trond Ottestad med noen av barna i barnehagen.
BT170111 MYE Å FORTELLE : Pedagogisk leder Therese Johnsen sier de har fått flere tilbakemeldinger fra foreldre som sier at de satte pris på dette og at barna hadde mye å fortelle da de kom hjem.
BT170111 Jeg synes det var et godt gjennomført pedagogisk arbeid av Therese og de andre som var der.
BT170111 - Å være med på slakting var dermed naturlig, sier pedagogisk leder Therese Johnsen.
BT170111 Deler man grupper av barn etter kjønn, må det være for å skape en positiv endring etter å ha undersøkt at det finnes skjevheter, og da kan det være et nyttig pedagogisk grep.
BT170111 - Kan være et nyttig pedagogisk grep ¶
AP170111 MYE Å FORTELLE : Pedagogisk leder Therese Johnsen sier de har fått flere tilbakemeldinger fra foreldre som sier at de satte pris på dette og at barna hadde mye å fortelle da de kom hjem.
AP170111 Jeg synes det var et godt gjennomført pedagogisk arbeid av Therese og de andre som var der.
AP170111 - Å være med på slakting var dermed naturlig, sier pedagogisk leder Therese Johnsen.
AP170111 Deler man grupper av barn etter kjønn, må det være for å skape en positiv endring etter å ha undersøkt at det finnes skjevheter, og da kan det være et nyttig pedagogisk grep.
AP170111 - Kan være et nyttig pedagogisk grep ¶
AP170109 Her er det pedagogisk leder Aina Kristin Tunestvedt som leker sammen med ( f.v.
DB170102 Yrke : Pedagogisk medarbeider ¶
AP161211 Førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn og professor Per Frostad ved Pedagogisk institutt ved NTNU har ved to anledninger gjennomført spørreundersøkelser med nesten 5000 elever.
SA161203 Historisk sett har Stavanger hatt store utfordringer knyttet til lav dekning av kompetent pedagogisk personell i barnehagene, og FNs barnekomite har nylig konkludert at tjenester for barn i Stavanger kommune ligger fortsatt dårlig an i forhold til andre kommuner i Norge ( Trondheim ligger på 2. plass, Bergen på 15.
SA161129 Malthaug har pedagogisk høgskoleutdanning eller fagbrev.
SA161124 Den oppfyller alt det en god barnehage skal være, god omsorg, nærhet, lek og læring, ikke minst i naturen rett utenfor dørstokken, forankret i en solid pedagogisk plattform.
AP161116 Lærere og annen pedagogisk utdannelse ¶
AP161116 Det blir underskudd på folk med pedagogisk utdanning fordi mange av dagens lærere vil pensjonere seg i årene fremover.
SA161020 Her leker assistent Gabriella Flo og pedagogisk leder Trond Ottestad med noen av barna i barnehagen.
SA161020 En gutt på avdelingen ( 3-4 år ) som hadde enkelte utfordringer, ble stengt inne på badet med slukket lys av en « konstituert » pedagogisk leder uten utdanning.
FV161020 Her leker assistent Gabriella Flo og pedagogisk leder Trond Ottestad med noen av barna i barnehagen.
FV161020 En gutt på avdelingen ( 3-4 år ) som hadde enkelte utfordringer, ble stengt inne på badet med slukket lys av en « konstituert » pedagogisk leder uten utdanning.
BT161020 Her leker assistent Gabriella Flo og pedagogisk leder Trond Ottestad med noen av barna i barnehagen.
BT161020 En gutt på avdelingen ( 3-4 år ) som hadde enkelte utfordringer, ble stengt inne på badet med slukket lys av en « konstituert » pedagogisk leder uten utdanning.
AP161020 Her leker assistent Gabriella Flo og pedagogisk leder Trond Ottestad med noen av barna i barnehagen.
AP161020 En gutt på avdelingen ( 3-4 år ) som hadde enkelte utfordringer, ble stengt inne på badet med slukket lys av en « konstituert » pedagogisk leder uten utdanning.
AP161017 Her leker assistent Gabriella Flo og pedagogisk leder Trond Ottestad med noen av barna i barnehagen.
AP161012 Pedagogisk forsker Thomas Nordahl mener det er den autoritative læreren som fungerer best, både på ungdomsskolen og på videregående skole.  ¶
AP160924 Inne på Mågerø leker og leser pedagogisk leder Ragnhild Vasaasen sammen med Yaran ( foran ), Alexandra ( på fanget ) og Lily.
AP160924 Fra venstre pedagogisk leder Ragnhild Vasaasen, Celine og Lily.
AP160924 Barn lærer ord i hverdagsituasjoner, som her med pedagogisk leder Ragnhild Vasaasen og Medina.
FV160902 Ikke husmor, menhusholdningssjef med pedagogisk ansvar for underholdende lek ogfrihet til å reise på oppdrag når kjøkkenkontoret blir klaustrofobisk.
SA160901 Ikke husmor, menhusholdningssjef med pedagogisk ansvar for underholdende lek ogfrihet til å reise på oppdrag når kjøkkenkontoret blir klaustrofobisk.
BT160901 Ikke husmor, menhusholdningssjef med pedagogisk ansvar for underholdende lek ogfrihet til å reise på oppdrag når kjøkkenkontoret blir klaustrofobisk.
AP160901 Det fremstår mest som et påfunn, og gang på gang forklarer forfatteren hva som skal skje på en merkelig pedagogisk måte ( « når hennes « jeg » i neste setning skal overta mitt, sitter hun ved bordet i stua » ).
AP160901 Ikke husmor, menhusholdningssjef med pedagogisk ansvar for underholdende lek ogfrihet til å reise på oppdrag når kjøkkenkontoret blir klaustrofobisk.
SA160810 Så er det neste spørsmål : Hva trengs for de minste i barnehagen ? Pedagogisk leder ved 0-3-årsavdelingen Pluto i Satelitten barnehage i Stavanger, Julie Torstensen, har disse forslagene : ¶
FV160810 Så er det neste spørsmål : Hva trengs for de minste i barnehagen ? Pedagogisk leder ved 0-3-årsavdelingen Pluto i Satelitten barnehage i Stavanger, Julie Torstensen, har disse forslagene : ¶
BT160810 Så er det neste spørsmål : Hva trengs for de minste i barnehagen ? Pedagogisk leder ved 0-3-årsavdelingen Pluto i Satelitten barnehage i Stavanger, Julie Torstensen, har disse forslagene : ¶
AP160810 Så er det neste spørsmål : Hva trengs for de minste i barnehagen ? Pedagogisk leder ved 0-3-årsavdelingen Pluto i Satelitten barnehage i Stavanger, Julie Torstensen, har disse forslagene : ¶
SA160808 I SFO er det hverken et klart, nasjonalt krav til pedagogisk kompetanse hos de ansatte eller eller til innholdet i SFO, sier Løndal.
SA160808 - I barnehagen er det krav om pedagogisk utdannet personale.
FV160808 I SFO er det hverken et klart, nasjonalt krav til pedagogisk kompetanse hos de ansatte eller eller til innholdet i SFO, sier Løndal.
FV160808 - I barnehagen er det krav om pedagogisk utdannet personale.
BT160808 I SFO er det hverken et klart, nasjonalt krav til pedagogisk kompetanse hos de ansatte eller eller til innholdet i SFO, sier Løndal.
BT160808 - I barnehagen er det krav om pedagogisk utdannet personale.
AP160808 I SFO er det hverken et klart, nasjonalt krav til pedagogisk kompetanse hos de ansatte eller eller til innholdet i SFO, sier Løndal.
AP160808 - I barnehagen er det krav om pedagogisk utdannet personale.
AP160623 Mindre pedagogisk alternativ for foreldre som ikke ønsker heltidsbarnehage.
SA160608 Barnehagene representerer derfor både et pedagogisk og et kjønnspolitisk prosjekt, og i svenske læreplaner heter det at barnehagen skal motvirke tradisjonelle kjønnsmønster og kjønnsroller, og de lærer at den tradisjonelle spenningen og komplementariteten mellom kjønnene er uten betydning.
AP160605 - Han er en veldig ærlig og fin fyr som er dyktig faglig og pedagogisk .
AP160603 - Det er derfor bra om UNE kan finne en løsning som ivaretar både språklig og juridisk presisjon, samtidig som de på en pedagogisk måte forklarer hva som har vært avgjørende i den enkeltes sak, sier han.
AP160414 Foruten foreldrepermisjon blir det debatt om SFO-reform, inntektsgradert barnetrygd, offentlig støttet jordmor ved hjemmefødsler og et forslag om å utrede « ordninger som kan sikre en pedagogisk forsvarlig andel norskspråklige barn i alle barnehager.
AP160414 Foruten foreldrepermisjon blir det debatt om SFO-reform, inntektsgradert barnetrygd, offentlig støttet jordmor ved hjemmefødsler og et forslag om å utrede « ordninger som kan sikre en pedagogisk forsvarlig andel norskspråklige barn i alle barnehager.
AP160406 Vil ha pedagogisk personale til stede.
AP160315 Lars Edvin Bru, som er professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, sa : « Det finnes ingen andre perioder i livet der man blir like ofte vurdert og evaluert, som når man går på ungdomsskolen.
AP160310 « Byrådet mener det er mer pedagogisk og dekkende å bruke 'byregjering' enn 'byråd' », lød begrunnelsen.
AP160310 I en tweet litt over klokken 13 i dag spør hun Oslos byrådsleder om det er greit at hun flytter Norges regjering til Bergen : ¶ Pedagogisk eller pompøst ?
AP160220 « Vi har ingen sympati for terrorister », skrev Apples toppsjef Tim Cook i et åpent brev tirsdag denne uken, før han rolig og pedagogisk forklarte at en smarttelefon inneholder store mengder personlig informasjon.
AP160213 Mens en Knut Getz Wold snakket pedagogisk om økonomien omkring Norges Bank, der andre myndighetsorganer foretok de viktigste valgene, ligger det i dag store oppgaver i sentralbanken.
DA160209 Barn og ansatte, blant dem pedagogisk leder Randi Skretting ( t.v. ), i en forestilling om nisser, en rev, høner og andre dyr under julebord for foreldre på Espira Scala Tasta fredag.
DA160209 Barn og ansatte, blant dem pedagogisk leder Randi Skretting ( t.v. ), i en forestilling om nisser, en rev, høner og andre dyr under julebord for foreldre på Espira Scala Tasta fredag.
DA160205 På Stavanger kommune sin hjemmeside står å lese at 60 prosent av personalet ved Aubeberget barnehage avdeling Malthaug har pedagogisk høgskoleutdanning eller fagbrev.
DA160205 På Stavanger kommune sin hjemmeside står å lese at 60 prosent av personalet ved Aubeberget barnehage avdeling Malthaug har pedagogisk høgskoleutdanning eller fagbrev.
AP160205 En pedagogisk og kritisk utstilling ¶
AP160205 Barn ingen adgang er pedagogisk velfungerende, men den fremstår også - og det er vel så viktig - som en kritisk utstilling.
DA160202 - Dagens ordning legger til rette for at private aktører skal kunne etablere friskoler innenfor bestemte grunnlag, som for eksempel religiøse eller alternativ pedagogisk retning, uavhengig av den politiske sammensetningen i kommunen.
DA160202 - Dagens ordning legger til rette for at private aktører skal kunne etablere friskoler innenfor bestemte grunnlag, som for eksempel religiøse eller alternativ pedagogisk retning, uavhengig av den politiske sammensetningen i kommunen.
SA160125 Der spør hun hva som skjer hvis man sier nettopp « føkk lykke » og ikke streber etter en tilværelse full av kvalitetstid, underholdning, organisering og hvor alt er pedagogisk riktig.
FV160125 Der spør hun hva som skjer hvis man sier nettopp « føkk lykke » og ikke streber etter en tilværelse full av kvalitetstid, underholdning, organisering og hvor alt er pedagogisk riktig.
AP160125 Der spør hun hva som skjer hvis man sier nettopp « føkk lykke » og ikke streber etter en tilværelse full av kvalitetstid, underholdning, organisering og hvor alt er pedagogisk riktig.
AP160115 Det er verdt å merke seg at den mest navngjetne av monarkiets teoretikere la en pedagogisk erkjennelse til grunn for sin analyse. 3rd-party-bio ¶