DA170111 Transport og logistikk-topp Jan Håvard Hatteland mener det er næringsfiendtlig å ikke gi næringskjøretøy rabatt og passeringstak .
DA170111 - Vi i næringslivet betaler gjerne bompenger, men vi må ha et passeringstak .
DA170111 - Taket for næring- og nyttekjøretøy må være det samme som privatbiler, 75 passeringer, mener Hatteland, som advarer mot at hele næringslivet på Nord-Jæren vil få økte utgifter dersom Bypakken godtas uten rabatt og passeringstak til næringskjøretøy.