AA170807 Solberg mener hennes regjering delvis har nådd målene blant annet om kortere behandlingskøer, bedre kvalitet i kreftbehandlingen og pasienter « som kjøper champagne til legene sine fordi de er så fornøyde ».
AA170807 Solberg mener hennes regjering delvis har nådd målene blant annet om kortere behandlingskøer, bedre kvalitet i kreftbehandlingen og pasienter « som kjøper champagne til legene sine fordi de er så fornøyd ».
AA170807 Neste år ønsker Høyre å innføre en rekke nye pakkeforløp for psykisk helse og rus og dessuten : - I 2018 får Helsedirektoratet oppdrag om å utarbeide pakkeforløpene for pasienter med utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser, heter det.
AA170807 Høyre går til valg på å utvide ordningen med pakkeforløp også for pasienter med utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser.
VG170806 Samtidig er vi ikke villig til å la norske pasienter bli lidende under at Norge skal ri det prinsippet alene.
VG170806 Hun støtter hemmelige priser, som hun mener er en fordel for både myndigheter og pasienter .
VG170806 Dermed kan rabatten bli ganske god - til det beste for både norske myndigheter som skal betale og norske pasienter som får mulighet til å få rask tilgang til medisinen, sier hun.
VG170806 * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner.
AP170806 Steinar Aamdal, leder av seksjon for klinisk kreftforskning ved Oslo universitetssykehus ( OUS ), synes intensjonen om å gjør det enklere for pasienter å delta i kliniske studier er veldig viktig.
AP170806 Når Høie og statsminister Erna Solberg legger frem Høyres helsepolitikk mandag, vil et av tiltakene være at det skal bli enklere for pasienter å delta i utprøvende behandling gjennom kliniske studier.
AP170806 Norske pasienter henvises i stedet til nettportalen Helsenorge.no, som skulle gjøre det « enklere for pasienter å delta i forskning ».
AP170806 Norske pasienter henvises i stedet til nettportalen Helsenorge.no, som skulle gjøre det « enklere for pasienter å delta i forskning ».
AP170806 Nettportalen kliniskestudier.helsenorge.no ble lansert høsten 2015 for å gjøre det « enklere for pasienter å delta i forskning ».
AP170806 Mange pasienter reiste til Tyskland da de ikke lenger fikk tilbud om livreddende eller utprøvende behandling i Norge.
AP170806 Les Aftenpostens avsløring : Her er 80 kreftstudier norske pasienter ikke får vite om ¶
AP170806 I sommer kunne Aftenposten avsløre at studieoversikten som myndighetene henviser pasienter til, er mangelfull og lite oppdatert.
AP170806 Høie hasteinnfører ny ordning for dødssyke pasienter etter Aftenposten-artikler ¶
AP170806 Helseminister Bent Høie ( H ) vil sikre at alle pasienter , uavhengig av deres bakgrunn, får lik tilgang til deltagelse i kliniske studier.
AP170806 Han vil sikre at alle pasienter , uavhengig av deres bakgrunn, har lik tilgang til kliniske studier.
AP170806 Han tror det vil få stor betydning for norske pasienter , men synes det er et problem at det ikke følger med ressurser.
AP170806 For alvorlig syke pasienter kan et siste håp være å bli med i en studie som utvikler nye medisiner eller behandlingsmetoder - såkalte kliniske studier.
AP170806 Else Støring, Kreftlinjen, snakker hver dag med pasienter som leter etter studier som passer for dem.
AP170806 Det er ikke tilstrekkelig lagt til rette for utprøvende behandling for norske pasienter , mener helseminister Bent Høie.
AP170806 Der skal pasienter få oversikt over kliniske studier som utføres ved norske sykehus, men Aftenposten dokumenterte at oversikten var langt fra fullstendig.
AP170806 Den nye, nasjonale nettportalen Helsenorge.no skulle sikre norske pasienter enkel og oversiktlig informasjon om utprøvende behandling.
AP170806 - Pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom som er under utredning eller behandling for sin tilstand i spesialisthelsetjenesten, kan ha et ønske om en ny vurdering og en gjennomgang av eventuelle uprøvde behandlingsmuligheter.
AA170806 - For mange pasienter handler ikke ventetid bare om tiden som går fra besøket til fastlegen til man får første hjelp på sykehuset.
DB170805 Rapportskriveren sier de skrev artikkelen for å advare andre kirurger og pasientet, og at leger må være bevisst på å snakke med pasienter om mulige konsekvenser av inngrep.
DB170805 Vi kan ikke begynne å pålegge helsepersonell ( eller andre ) å ha sex med sine pasienter eller brukere.
DA170805 Vi får daglig inn pasienter som er blitt rammet av eksplosiver som ligger igjen.
DA170805 Leger uten grenser arbeider så nær frontlinjen som er mulig for å nå pasienter og samtidig fremdeles ivareta helsepersonellets sikkerhet.
DA170805 Hjelpeorganisasjonen jobber på et sykehus utenfor Raqqa by, og mottar daglig hardt skadde pasienter som har klart å komme seg ut av den krigsherjede byen.
DA170805 - Vi kan kun basere oss på det våre pasienter som har kommet seg ut av byen forteller, sier Onus, som har jobbet i området i fem måneder.
AP170805 | Høie hasteinnfører ny ordning for dødssyke pasienter etter Aftenposten-artikler ¶
AP170805 Han beordrer nå de fire helseforetakene om å utrede og etablere en nasjonal ordning der dødssyke pasienter kan få råd av et ekspertpanel når tradisjonell behandling ikke lenger har effekt.
AP170805 Etter å ha lest i Aftenposten om pasienter som ikke føler seg ivaretatt av norsk helsevesen, ble helseminister Bent Høie ( H ) overbevist om at noe måtte gjøres.
AP170805 Aftenposten har i flere saker i vår vist at dødssyke pasienter søker udokumentert behandling i utlandet fordi de ikke føler seg ivaretatt av norsk helsevesen.
AA170805 | Høie innfører ny ordning for dødssyke pasienter
AA170805 Ordningen skal gjelde alle dødssyke pasienter . ( ©NTB ) ¶
AA170805 Høie vil opprette et ekspertpanel som skal gi råd til alvorlige syke pasienter når tradisjonell behandling ikke lenger har effekt, skriver Aftenposten.
AA170805 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) ber helseforetakene om å utrede og å etablere en ny nasjonal ordning som skal gi helseråd til dødssyke pasienter .
AA170805 Alvorlig syke pasienter som har fått beskjed om at helbredelse ikke er mulig, kan be legen sin om å kontakte ekspertpanelet og få vurdert om det finnes studier, utprøvende behandling eller andre alternativer som pasienten kan ha nytte av.
AA170805 - Bakgrunnen for denne endringen er saker Aftenposten har hatt den siste tiden, der det kommer fram at noen pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom ikke føler seg ivaretatt, sier Høie til avisa.
VG170804 Men jeg har forståelse for at pasienter i denne situasjonen har annet å tenke på.
VG170804 - Hva kan pasienter som opplever slikt gjøre ?
DA170804 Men vi skal også snakke om den siste boken hennes, som handler om leger som blir pasienter og mødre som savner å være døtre.
DA170804 Hun søker omsorg fra datteren sin, pleie fra pasienter , og at den svært gamle moren hennes « fortsatt skal være mor » og trøste henne.
DA170804 Hun har sju faste pasienter som hun drar innom hver dag.
DA170804 Men vi skal også snakke om den siste boken hennes, som handler om leger som blir pasienter og mødre som savner å være døtre.
DA170804 Hun søker omsorg fra datteren sin, pleie fra pasienter , og at den svært gamle moren hennes « fortsatt skal være mor » og trøste henne.
DN170803 Ap vurderer gigantreform - vil unngå at pasienter blir kasteballer i helsesystemet ¶
DN170803 Ap vurderer gigantreform - vil unngå at pasienter blir kasteballer i helsesystemet ¶
NL170802 Måten UNN driver ambulansetjenesten på, innebærer også at ambulanser er pålagt å kjøre omveier med åpenbare innleggingsklare pasienter som en formalitet for visning til lokal lege eller for innhenting av unødig dokumentasjon.
NL170802 Motiver som innsparing, korrekt tjenestelinje, hierarki og lydighet er ikke måten pasienter i livstruende omstendigheter trygges på forsvarlig måte.
DB170802 Høie peker på det vi kanskje er dårligst til - å ivareta pasienter med stor funksjonssvikt og raskt tap av helse, alle de som ikke selv så lett tar seg fram til legen sin.
DB170802 Engelske fastleger har 7-10 minutters konsultasjoner, rundt 2500 pasienter på listen, og kjenner pasientene i stadig mindre grad personlig.
DB170802 En nederlandsk lege har nå 2500 pasienter på listen, bruker 10 min per konsultasjon, og har andre til å ivareta kronikerne som de etter hvert ikke lenger kjenner.
DB170802 De leger som kjenner pasientene best, bruker helseressursene best, og henviser færrest pasienter .
AP170802 Dette er et livsfarlig stoff, og det er meldt om hjerteinfarkt og dødsfall blant unge i flere europeiske land, sier Madsen, som har behandlet flere pasienter som har brukt stoffet.
AP170802 Thorleif Jansen i Kry er mer forsiktig med å anslå hvor stor andel av vanlige pasienter som kan betjentes digitalt.
AP170802 Nykommerne har foreløpig beskjedent med pasienter , men antallet øker.
AP170802 Noen pasienter må selvsagt ha en fysisk undersøkelse, og dem anbefaler vi å gå til en fysisk legekonsultasjon.
AP170802 Med utviklingen av gode verktøy for blant annet prøvetaking, vil en ganske stor andel pasienter hjelpes med telemedisin, sier Jansen.
VG170801 Men ved å behandle pasienter som egentlig ikke trenger det, blir også suksessraten større.
VG170801 Dette er et livsfarlig stoff, og det er meldt om hjerteinfarkt og dødsfall blant unge i flere europeiske land, sier Madsen, som har behandlet flere pasienter som har brukt stoffet.
DN170801 Siden juni i år, har Leger Uten Grenser behandlet 415 pasienter fra Raqqa by og omkringliggende landsbyer.
DN170801 - Noen av våre pasienter har vært fanget bak frontlinjene i dagevis, til og med i ukevis.
AP170801 Nå håper man at en slik undersøkelse vil føre til at flere pasienter tester seg.
AP170801 Det kan likevel ta lang tid før testen blir tilgjengelig for norske pasienter , mener Smeland.
AA170801 Siden juni i år, har Leger Uten Grenser behandlet 415 pasienter fra Raqqa by og omkringliggende landsbyer.
AA170801 - Noen av våre pasienter har vært fanget bak frontlinjene i dagevis, til og med i ukevis.
AA170801 Kommunikasjon : Det aller viktigste verktøyet enhver lege trenger i møte med sine pasienter , er å kunne kommunisere med vedkommende, skriver kronikk-forfatteren.
AA170801 Jeg mener det aller viktigste verktøyet en hver lege har behov i møte med sine pasienter , er å kunne kommunisere med vedkommende.
AA170801 Pasienter med svært begrensede norskkunnskaper vil derfor kunne trenge lengre konsultasjonstid hos legen.
VG170731 Men i de mange klagene som er sendt Datatilsynet forteller leger om det de opplever som trusler og press fra pasienter .
DB170731 Politiets opplysninger tyder på at senteret er et dagsenter uten pasienter nå.
DN170730 Vi kan ikke ha det sånn at pasienter skal dø på grunn av byråkrati og politisk sommel.
DN170730 - Nye metoder-systemet sikrer at alle pasienter i Norge får tilgang til en ny behandlingsmetode.
DN170730 - Ingen ønsker et system hvor mennesker med penger og kunnskap kan få beste behandling ved private sykehus, mens pasienter i det offentlige risikerer å dø, sier han.
DN170730 | Legemiddelsjef : - Forstår at en del pasienter reiser utenlands ¶
DN170730 - Som fastlege erfarte jeg at en del pasienter var frustrert over at vi hadde korte åpningstider.
DN170730 - Som fastlege erfarte jeg at en del pasienter var frustrert over at vi hadde korte åpningstider.
DB170730 På Juaneda sykehus i Palma er det nærmere 1500 skandinaviske pasienter innom - hvert år.
VG170729 Ti pasienter har opplevd positive resultater, mens for de resterende femten er resultatene for ferske til at man kan diskutere effekt, hevder legen.
VG170729 Og i England har regjeringens fremste helserådgiver, Dame Sally Davies, sagt at alle britiske pasienter med avanserte diagnoser skal tilbys en gentest innen fire år - både for å spare helsevesenet utgifter på behandling som ikke funker, og for å skåne pasienter fra unødvendige bivirkninger og ventetid.
VG170729 Og i England har regjeringens fremste helserådgiver, Dame Sally Davies, sagt at alle britiske pasienter med avanserte diagnoser skal tilbys en gentest innen fire år - både for å spare helsevesenet utgifter på behandling som ikke funker, og for å skåne pasienter fra unødvendige bivirkninger og ventetid.
VG170729 Mange pasienter blir svært skuffet når de innser at det ikke finnes medikamenter mot de viktige mutasjonene, sier Aamdal.
VG170729 Jeg mislikte å ikke kunne tilby den beste behandlingen til mine pasienter .
VG170729 Han forteller at gentesting er en del av fremtidens kreftmedisin, men at teknologien ikke er utviklet nok til å kunne tilbys pasienter .
VG170729 Firmaet CARIS har jobbet med kreftleger i 63 forskjellige land og gjennomført analyser på 120.000 pasienter siden 2008, forteller kreftlege og direktør Andreas Voss i CARIS International til VG. 30 prosent av alle pasienter blir bedre som følge av behandlingen, viser forskning publisert i « Journal of cancer research and treatment ».
VG170729 FREMTIDENS TEKNOLOGI : Steinar Aamdal ( til høyre ) er enig om at det er for tidlig å tilby gentesting av kreftsvulster til norske pasienter .
VG170729 Det har ført til overraskende resultater, blant annet har pasienter med brystkreft respondert på medikamenter som hovedsakelig gis til tarmkreftpasienter.
VG170729 - Det er lett for pasienter å bruke mye penger på noe som ikke virker særlig godt.
VG170729 * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner.
VG170729 30 prosent av alle pasienter blir bedre som følge av behandlingen, viser forskning publisert i « Journal of cancer research and treatment ».
DB170728 Summen av alle helseplaner, helsedebatter, kostnadsveksten og kostnadsdiskusjoner relatert til spesialisthelsetjenesten, gir i sum et inntrykk av et helsepolitisk hovedmål i retning av flest mulig behandlede pasienter raskest og billigst mulig.
DB170728 Dette blir det flere pasienter av.
AA170728 I en FN-rapport fra mai i år ( ekstern lenke ) heter det at reise inn og ut av Gaza er forbudt, med enkelte unntak : Businessreisende, medisinske pasienter og ansatte i internasjonale organisasjoner, som må søke om tillatelse fra de israelske autoritetene.
DA170727 Mistet pasienter
DB170726 Det er en grunnleggende pasientrettighet for den med fedme å få møte kvalifisert helsepersonell, på lik linje med pasienter med hjertesykdom eller diabetes.
AA170726 At noen lager maten som pasienter på sykehuset via andre « maur » får servert, brakt til riktig avdeling til riktig tid hver dag.
DB170725 - Det renner inn med pasienter på overfylte sykehus som allerede har sprengt kapasiteten, spesielt i den hardest rammede provinsen i vest, heter det i en uttalelse fra Røde Kors og Røde Halvmåne.
DA170725 Hun har studert norsk i Vilnius, og sammen med en annen ansatt på klinikken, tilbyr hun norskspråklig veiledning til potensielle pasienter .
DA170725 At kun 12 prosent av sykehusansatte velger å vaksinere seg mot sesonginfluensa kan i ytterste konsekvens føre til at sårbare pasienter dør, mener professor.
DA170725 Hun har studert norsk i Vilnius, og sammen med en annen ansatt på klinikken, tilbyr hun norskspråklig veiledning til potensielle pasienter .
AA170725 - Det renner inn med pasienter på overfylte sykehus som allerede har sprengt kapasiteten, spesielt i den hardest rammede provinsen i vest, heter det i en uttalelse fra Røde Kors og Røde Halvmåne.
VG170724 Vært kald, hard, avvisende når pasienter gråtende har fortalt at de mister kontrollen og er redd for å skade seg alvorlig.
VG170724 Men jeg skammer meg over måten vi har behandlet mange « psyke » pasienter .
VG170724 | - Jeg skammer meg over måten vi har behandlet mange « psyke » pasienter
VG170724 Pasienter som på grunn av ulike vonde hendelser ikke orker mer.
VG170724 Pasienter opplevde at de ikke ble hørt og tatt på alvor.
NL170724 Samhandlingsreformen har lagt sten til byrden, hvor pasienter skrives ut for tidlig.
DB170724 På Juaneda sykehus i Palma får de inn rundt 1500 skandinaviske pasienter hvert år.
DB170724 Pasienter får nå raskere behandling og mer valgfrihet, rett til heldøgns pleie - og omsorgsplass, rett til personlig brukerstyrt assistent, pakkeforløp for kreft, flere foreldre får pleiepenger til å ta vare på sine syke barn, det er blitt betraktelig flere psykologer i kommunene, og vi har innført bil
VG170723 Leder Å sikre norske pasienter tilgang på legemidlene de trenger, er en av de viktigste oppgavene helsemyndighetene har. er en av de viktigste oppgavene helsemyndighetene har.
VG170723 Fagdirektøren i Legemiddelverket sier at sommerens mangelsituasjon kunne rammet mange pasienter med alvorlige konsekvenser.
DB170723 Samtidig har ikke forskerne oppdaget den samme effekten på pasienter med føflekkreft.
DB170723 Mens kreftbehandlingen cellegift som kjent får pasienter til å miste håret, spekulerer nå forskerne på om en uventet bivirkning av immunterapien faktisk regenererte hårpigmenter for lungekreftpasienter.
DB170723 De som fikk tilbake hårfargen, var 14 av 52 pasienter - og det dreide seg særlig om dem som hadde grått hår og ikke hvitt, konstaterer kreftforsker Kjetil Taskén.
DB170723 - Det er interessant at forskerne ikke observerer det samme på pasienter med melanom - føflekkreft.
DB170723 13 av 14 pasienter som fikk den uventede bivirkningen i studien, opplevde remisjon - altså bedring i sykdommen - og forskerne spekulerer derfor på om endringen i hårfarge kan være et tegn på at behandlingen virker.
AA170723 | Leger og pasienter drept på sykehus i Afghanistan ¶
AA170723 Ti til tolv leger og pasienter , blant dem barn, ble drept da opprørere fra Taliban åpnet ild inne i distriktssykehuset i Taywara søndag, ifølge et medlem av provinsrådet i Ghor.
AA170723 Taliban drepte leger og pasienter før de satte fyr på et sykehus i Ghor-provinsen, ifølge lokale myndigheter.
AA170723 Han sier han har fått rapporter om fire eller fem drepte pasienter i det avsidesliggende distriktet.
VG170721 Nytt regelverk for « compassionate use » : Legemiddelindustrien kan gi nye legemidler gratis til pasienter , mens medikamentet vurderes.
VG170721 MÅ HANDLE : Helsepolitiker i Arbeiderpartiet, Torgeir Michaelsen, vil gi norske pasienter bedre tilgang på kreftmedisiner.
VG170721 Legemiddelverket bekrefter at de mangler kapasitet, og imens havner pasienter i limbo.
VG170721 For eksempel bør pasienter som får legemidler gjennom « compassionate use » få fortsette behandlingen, selv om medikamentet ikke blir godkjent av staten.
VG170721 Flere kliniske studier, lettere tilgang til ny medisin og bedre internasjonalt samarbeid er blant tiltakene helsepolitikeren i Arbeiderpartiet lover norske pasienter .
VG170721 Firmaet er størst i landet på kliniske studier og gir rundt 2000 norske pasienter tilgang på utprøvende medisiner.
VG170721 Etter å ha lest flere historier om pasienter som må betale medisiner privat, er Ap-politikeren lei av det han kaller « passiv politikk » fra regjeringen.
VG170721 Alvorlig syke pasienter kan få vurdert sin sykdom og muligheten til å være med på kliniske studier av erfarne fagfolk.
VG170721 * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner.
NL170721 Sykehuset kjører med fullt belegg, og akuttmottaket skal ikke fylles med pasienter .
NL170721 Er sykehusets økonomi best tjent med høy « turnover » av pasienter , og er det i så tilfelle slik at legene er pålagt å la slike hensyn gå foran omsorgen for den hjelpetrengende ?
NL170721 Engasjementet og serviceinnstillingen er imponerende for oss som er pasienter og pårørende.
NL170721 Ansatte, pasienter og alle som følger nyhetene, oppfatter utviklingen som resultat av elendig personalpolitikk, dårlig ledelse, manglende tillit og manglende evne til å lære av egne feil.
DA170721 Sykehuset i byen fikk mindre skader i taket, og pasienter ble derfor behandlet utenfor sykehusbygget.
AA170721 Sykehuset i byen fikk mindre skader i taket, og pasienter ble derfor behandlet utenfor sykehusbygget.
AA170721 Sykehuset i byen fikk mindre skader i taket, og pasienter ble derfor behandlet utenfor sykehusbygget.
VG170720 Hvis mye penger går til å behandle pasienter som trenger ny og kostbar medisin, vil mindre penger gå til andre pasientgrupper.
DA170720 uten sirener : Hadde det ikke vært for disse bilene, ville ambulansene i Oslo og Akershus ha vært nødt til å transportere 6.663 ekstra pasienter i fjor, påpeker ( f. v.
AP170720 Men mens pasienter i Norge ikke sliter med lange ventelister, er bildet annerledes i Finland.
AP170720 I Sverige finnes det også tilskuddsordninger for behandling av pasienter over 20 år til tannbehandling, forebyggende tannpleie ved sykdom og medisin.
AP170720 En SSB-rapport fra 2013 viser at mens tallene er svært like for Norge, Sverige og Danmark er bare 6 prosent pasienter som ikke gikk til tannlegen trass behov i Finland oppgitt at dette skyldes økonomiske grunner.
AP170720 Av pasienter som ikke har gått til tannlegen det siste året trass behov oppgir hele 77 prosent at dette skyldes ventelister.
AP170720 Aftenposten skrev nylig om tannlegen Darya Bassari som opplever at pasienter ikke har råd til behandling.
AA170720 | Lege dømt til fire års fengsel for overgrep mot pasienter
AA170720 Trondheimslegen sto i Frostating lagmannsrett tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med fem pasienter da han jobbet som lege ved et legesenter i Trondheim i perioden 2005-2006.
NL170719 Fire av Leger Uten Grensers sykehus har blitt angrepet og bombet, noe som har kostet livet til 26 av våre ansatte og pasienter .
NL170719 Da jeg var i Jemen opplevde vi at et av våre sykehus ble bombet, noe som førte til at helsepersonell var redde for å gå på jobb og pasienter var redde for å oppsøke våre sykehus.
DB170719 De er mye verre enn på vanlige pasienter .
DB170719 Han sier at det ikke er uvanlig at pasienter ikke klarer å få en linse ut av øyet. 27 er en ganske annen sak.
DB170719 - I år som tidligere i år er det store problemer med å skaffe nok sykepleiere, og å få kompetent og kvalifisert personale gjennom hele døgnet, slik at pasienter også gjennom sommermånedene får riktig behandling, sier forbundsleder Eli Gunhild By.
DB170718 Forskere fra Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ), Vestre Viken sykehus og Akershus universitetssykehus har fulgt over 100 pasienter med urinveisinfeksjon forårsaket av resistente E. coli-bakterier, skriver Universitetet i Tromsø ( UiT ).
AA170718 Forskere fra Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ), Vestre Viken sykehus og Akershus universitetssykehus har fulgt over 100 pasienter med urinveisinfeksjon forårsaket av resistente E. coli-bakterier, skriver Universitetet i Tromsø ( UiT ).
VG170717 Vi kan ikke ha et system hvor dødssyke pasienter ikke får samme behandling som resten av Europa, sier Moe.
VG170717 Ideen er et besøkssenter for kreftpasienter hvor pasienter og pårørende kan få hjelp fra eksperter til å takle alt som følger med sykdommen.
VG170717 Erik Wist er den i Norge som trolig har behandlet flest pasienter med Kadcyla gjennom studier.
VG170717 Enkelte pasienter som har råd til å betale Kadcyla privat, har gjort gode fremskritt, blant dem fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun ( Ap ).
VG170717 Det er anslått at 100 pasienter er aktuelle for behandlingen med Kadcyla årlig.
VG170717 - Det er fælt at dødssyke pasienter skal måtte velge mellom personlig konkurs eller et forkortet liv.
VG170717 * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner.
DB170717 Og like urovekkende : i løpet av kort tid har tre mannlige pasienter ( i Frankrike, Spania og Japan ) fått utviklet en aggressiv type av kjønnssykdommen, som ikke lar seg behandle med antibiotika.
AA170717 Stadig leser vi hjerteskjærende oppslag om pasienter som ikke får livsviktige medisiner fordi de er for dyre for det offentlige helsevesenet.
AA170717 Pasienter skulle ikke risikere at en metode eller medisin pasienter fikk ved ett sykehus, ikke ble gitt ved et annet.
AA170717 Medisinen heter Avastin og ble tidligere gitt til pasienter med samme type kreft som hun har.
AA170717 Det kommer stadig nye medisiner og metoder som kan helbrede eller forlenge livet til pasienter med de fleste sykdomstyper.
AA170717 Pasienter skulle ikke risikere at en metode eller medisin pasienter fikk ved ett sykehus, ikke ble gitt ved et annet.
AA170717 På innføringstidspunktet vil det allikevel kunne være mangelfull dokumentasjon på legemidlets nytte hos pasienter .
AA170717 Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag er bekymret over hvor lang tid det tar fra lovende medisiner blir utviklet til produktet tas i bruk på pasienter her i landet.
SA170716 Pasienter som går på immunhemmende behandling bør være spesielt forsiktig med soling, sier Engesland og fortsetter : ¶
FV170716 Pasienter som går på immunhemmende behandling bør være spesielt forsiktig med soling, sier Engesland og fortsetter : ¶
AP170716 Pasienter som går på immunhemmende behandling bør være spesielt forsiktig med soling, sier Engesland og fortsetter : ¶
AA170716 Bakgrunnen for saken er klager fra to pasienter etter operasjoner i 2016.
VG170715 Unntak er pasienter som flytter tilbake til kommunen innen tre år og ønsker samme fastlege som tidligere, eller barn under 16 år som ønsker samme fastlege som sine foresatte.
VG170715 Hver lege kan maksimalt ha 2500 pasienter på sin liste.
VG170715 Så du ? Pasienter fikk øyeinfeksjon etter behandling på St.
DB170714 At antall pasienter i kø var betydelig høyere etter åtte rødgrønne år, enn da Ap, SV og Sp overtok, viser en total mangel på prioritering fra disse partiene.
DA170714 På bare to minutter kommer sykkelambulansen fram til sine pasienter .
DA170714 - Det at vi kommer fortere fram er jo et av hovedpoengene med denne ordningen, at vi når syke pasienter på kortere tid enn ambulansebilen, sier han.
DA170714 Pasient Kjell Johansen ( 72 ) reagerer på utrygg framtid for pasienter og ansatte.
DA170714 Det blir ikke tatt inn nye pasienter ved sykehjemmet, og dagens pasienter har fått tilbud om å sette seg på venteliste til de langtidshjemmene de helst ønsker å flytte til.
DA170714 Det blir ikke tatt inn nye pasienter ved sykehjemmet, og dagens pasienter har fått tilbud om å sette seg på venteliste til de langtidshjemmene de helst ønsker å flytte til.
DN170713 Imidlertid kan det i enkelte tilfeller, spesielt for de med leverskader eller pasienter med svakt immunsystem, føre til leversvikt - noe som kan være dødelig.
VG170712 Medisinene brukes for å redusere risikoen for blodproppdannelse og forebygger dermed hjerteinfarkt, hjerneslag og hjerte- og karlidelser hos pasienter med hjerte- og karlidelser.
VG170712 I 2016 fikk hele 368.000 pasienter acetylsalisylsyretabletter.
VG170712 Alle pasienter som har hatt eller er i risikogruppen for hjerteproblemer og blodpropp, er avhengige av disse legemidlene.
VG170712 Alle pasienter som har hatt blodpropp eller hjerteinfarkt, og alle som er i risikogruppen for å få det, går på disse medisinene.
VG170712 - Dette er den mangelsituasjonen vi har hatt som potensielt har kunne ramme flest pasienter noensinne, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til VG.
DB170712 Behandlingen hadde tidligere vært tilgjengelig for norske pasienter , skriver VG, men ble trukket høsten 2016 med begrunnelse i at den kostet for mye.
DA170712 Tre av fire pasienter i fjor kunne fortelle at de hadde inntatt rusmidler før overgrepet fant sted.
DA170712 Overgrepsmottakets pasienter forteller om gjerningspersoner som har benyttet seg av trusler, manipulasjon, press og også rå vold for å få viljen sin.
DA170712 Hele 93 prosent av fjorårets pasienter var kvinner.
VG170711 På Tønsberg sykehus har vi pasienter til behandling med omtrent samme diagnose som Tone, som går på medikamentet.
VG170711 Mens andre norske pasienter fremdeles får legemiddelet Avastin, kan ikke Tone få medikamentet - fordi hun søkte for sent.
DB170711 Jeg ønsker å takke alle ansatte og pasienter ved The Priory i både Darlington og Altrincham og alle ansatte på Salford Royal Hospital.
AP170711 For da Krohgstøtten sykehus nederst i Akerselva i 1912 trengte ny båtfører som kunne frakte pasienter til og fra Hovedøya og sanatoriet på Bleikøya, fikk 26-åringen Josef Bøe jobben.
AA170711 Våre pasienters helseproblemer ytrer seg på mange måter, like mange som det er pasienter .
AA170711 Vi mener fastleger, myndigheter og pasienter har felles interesse av å verne om fastlegeordningen.
AA170711 Ingen dag og ingen pasienter er like.
AA170711 - Antall pasienter på hver enkelt fastleges liste blir redusert, slik at arbeidsmengden blir håndterbar.
NL170710 Nå er det kanskje bare demokratiet som kan sette en stopper for helsekuttene og jobbe helt nødvendige investeringer for norske pasienter .
NL170710 Hvor mange pasienter kunne fått gode leveår dersom vi kuttet i byråkrati og adm, og heller investerte pengene i nye og bedre behandlinger ?
NL170710 Pasienter , pårørende og helsearbeidere står sammen i Helsepartiet.
DB170710 Det som er « mirakuløst » for noen få er ikke det beste for en hel gruppe pasienter .
VG170709 Sunnaas sykehus har 3 000 utskrevne pasienter på årsbasis, og gjennomfører 4 500 polikliniske konsultasjoner i året.
VG170709 På Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus tar overlege Patricia Merckoll årlig imot hundrevis av pasienter som frykter trøbbel i tårnet og diverse kjønnssykdommer.
VG170709 Tønsberg sykehus har en håndfull pasienter med samme diagnose som Tone.
VG170709 Rokne ber Tone spørre om Avastin på Radiumhospitalet, som har det overordnede ansvaret for cellegiftbehandlingen av pasienter med livmorhalskreft i helse Sør-Øst.
VG170709 På Tønsberg sykehus har vi pasienter til behandling med omtrent samme diagnose som Tone, som går på medikamentet.
VG170709 På Tønsberg sykehus behandler Rokne flere andre pasienter med Avastin - men han kan ikke gi den til Tone, fordi hun søkte akkurat litt for sent.
VG170709 Mange pasienter får fremdeles medisinen som kunne hjulpet henne, men ikke Tone.
VG170709 Hun sier det er beklagelig at leger og pasienter opplever det som at en medisin som før var tilgjengelig, ble trukket tilbake.
VG170709 - Jeg vil at alle pasienter skal får rett til best mulig behandling, tilpasset dem.
VG170709 - Jeg mener Tone bør få Avastin fordi vi har hatt pasienter i samme situasjon, som har holdt seg stabil sykdomsmessig i flere år, på denne medisinen, sier Bohlin.
VG170709 - En felles nasjonal vurdering av nye metoder ble innført for at pasienter skulle ha tilgang til lik behandling i hele Norge.
VG170709 * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner.
VG170708 Også kreftspesialist Arne Stenrud Berg har sett pasienter bli dårlige av immunterapi.
VG170708 Både leger og pasienter kan melde om bivirkninger.
VG170708 Alexander Fosså, overlege ved Radiumhospitalet og spesialist på pasienter med lymfekreft, forteller at han har prøvd immunterapi som siste utvei i behandlingen av noen pasienter - og opplevd at det ikke har hatt effekt i det hele tatt.
VG170708 Alexander Fosså, overlege ved Radiumhospitalet og spesialist på pasienter med lymfekreft, forteller at han har prøvd immunterapi som siste utvei i behandlingen av noen pasienter - og opplevd at det ikke har hatt effekt i det hele tatt.
VG170708 - Vi ser på økningen i antall alvorlige meldinger som et signal om at leger og pasienter må gjøre sitt ytterste for å bruke legemidlene riktig.
VG170708 - Det kan skyldes et problem med de nye legemidlene, og at de kommer på markedet etter en forholdsvis begrenset utprøving på pasienter .
VG170708 * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner.
VG170708 " - Hos enkelte pasienter har man sett en veldig rask forverring etter at de er blitt satt på immunterapi.
VG170707 Psykologene på lisens har samme arbeidsoppgaver som en autorisert psykolog, søker jobb på lik linje og har like mange pasienter .
DB170707 - Vi får inn mye færre pasienter enn de vi antar trenger hjelp.
DB170707 - Hver dag behandler våre folk pasienter fra gamlebyen, og mange av disse er kvinner og barn, sier Stephanie Remoin, sjef for Leger Uten Grenser i Vest-Mosul.
DB170707 Det har også potensial til å forsinke og undergrave arbeid som potensielt kan være til stor fordel for pasienter , heter det i rapporten.
AP170707 ¶ To pasienter hadde samme kreftdiagnose.
AA170707 I fjor fikk 368.000 pasienter acetylsalisylsyre, og for enkelte grupper vil et avbrudd i behandlingen være svært alvorlig.
AA170707 Han sier det aldri tidligere har vært en potensiell mangelsituasjon som berører mange pasienter her i landet.
AA170707 - Vi håper grossistene kan skaffe så store forsyninger fra utlandet at alle pasienter kan få behandling og ingen skal oppleve avbrudd, sier Madsen.
VG170706 Etter denne spesielle episoden har sykehuset jobbet med å forbedre våre rutiner for tilsyn av pasienter som skal til operasjon, sier Sjaatil til VG.
VG170706 Det behandles tre ganger så mange pasienter i Hamar og Elverum som på Kongsvinger, sier Bergaust.
AA170706 Det er en forutsetning at sykehuset forsatt skal bruke hotellet til sine pasienter , og det skal også legges inn en klausul om rett til gjenkjøp av eiendommen.
VG170705 Waage og hans kolleger fikk medisin til elleve av sine pasienter .
VG170705 Noen av Waages pasienter har fått tilgang til en av medisinen det knyttes store forventning til, Daratumumab, gjennom en forsøksordning på St.
VG170705 Jeg forstår at mange pasienter syntes vi jobber sakte, men det er viktig at vi gjør vurderingene ordentlig.
VG170705 I dag har vi ikke lov å bruke medisinene mens vi venter, men hvert sykehus kan søke om unntak for enkelte pasienter .
VG170705 - Det er helt uakseptabelt at andre pasienter ikke får samme medisin som meg.
VG170705 * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner.
VG170705 Pasienter dør i ventetiden, skriver de i en bekymringsmelding til Statens Legemiddelverk og helse- og omsorgsministeren.
VG170705 380 norske pasienter årlig.
VG170705 - Pasienter som burde fått medisinene dør i ventetiden, bekrefter Fredrik Schjesvold, forsker og leder for Oslo myelomatosesenter ved Rikshospitalet.
DB170705 Siden 2007 har han drevet « Universitet Sandefjord for den Germanske Nye Medisin » fra sitt hjem i Sandefjord, der han også har mottatt en rekke pasienter .
DB170705 I tråd med denne blir pasienter rådet til å slutte med kjemoterapi ( medisiner ) og i stedet tenke positive tanker, siden sykdom skyldes negative tanker og følelser ifølge tyskeren, som ble fradømt legelisensen i 1986.
DB170705 Da han tross lisenstapet fortsatte å behandle pasienter , ble han etter hvert etterforsket for pasientdød og feilbehandling.
DB170705 ) vært bosatt i Sandefjord, der han har drevet sitt eget « universitet » og tatt imot pasienter .
AA170705 Nedfrossede prøver fra pasienter med lungekreft på Radiumhospitalet i Oslo.
AA170705 Jeg forstår at mange pasienter syntes vi jobber sakte, men det er viktig at vi gjør vurderingene ordentlig, sier hun.
VG170704 I mai i fjor omtalte VG flere liknende hendelser der pasienter måtte hasteopereres etter å ha fått fjernet mandlene på den private øre/nese/hals-klinikken til en Oslo-lege i 40-årene. * 1 Fire år gamle Armin Faramarzi døde etter at han fikk kraftige blødninger i halsen etter operasjonen. * 1 Maira Malik, som nå er blitt syv år gammel, har fått alvorlig hje
VG170703 Om fem-seks år kan norske leger behandle pasienter som i dag står uten håp. pasienter som i dag står uten håp.
VG170703 Medikamentet som ble brukt heter Afatinib og er i dag godkjent til bruk på pasienter med lungekreft.
VG170703 Man anslår at mellom en og fem prosent at alle pasienter har kreftsvulster med denne genmutasjonen.
VG170703 Et eksempel er lungekreft, hvor kreftutviklingen hos en liten gruppe pasienter skyldes mutasjon i genene som kalles EGFR eller ALK.
VG170703 Den er også godkjent til bruk på pasienter med en hvilke som helst solid svulst som er mikrosatelitt-instabil.
VG170703 Den andre studien startet opp i april 2017, og involverer medikamentet Tagrisso - som foreløpig ikke gis til norske pasienter .
VG170703 * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner.
VG170703 juni til førstelinjebehandling av pasienter med avansert inoperabel føflekkreft.
VG170703 pasienter som i dag står uten håp.
SA170703 Cecilia Mydland ( 36 ) er en av 2100 pasienter som venter på å få pasientklagen sin behandlet.
NL170703 Jeg stilte da erfarne sykepleiere spørsmål om hva som kan være best mulig skjerming for pasienter i psykotisk krise.
NL170703 Jeg har i mange år ønsket at helsemyndigheter og sykehusledelse viste en større forståelse for det krevende arbeidet det er å skjerme og ivareta pasienter som trenger skjerming og at arbeidet fikk en høyere prioritering.
NL170703 I dagens akuttpsykiatriske poster står helsepersonell i en realitet preget av effektivitetskrav som kan bety at de aller sykeste, som psykotiske pasienter ikke kan prioriteres høyt nok.
NL170703 Pasienter og personale må ha mulighet til å gå ut i friluft der sjansen for å møte andre er liten.
FV170703 Distriktspsykiatrisk senter Solvang sjekker svært sjelden om pasienter har rusproblemer, kan være voldelige eller står i fare for å begå selvmord.
BT170703 - En « game changer » for hvordan vi kan forske på fastlegenes pasienter , sier Guri Rørtveit.
VG170702 I JEMEN : Sonja Kalsvik på befaring i april på et helsesenter med kolerarammede pasienter .
VG170702 - Dagen før jeg dro, kom det 250 pasienter , og ti dager senere fikk jeg melding om at de hadde fått 400 på én dag.
VG170702 Pasienter delte senger og lå på gulvene.
VG170702 - 30 pasienter sto ved siden av og led av det samme, så du har ikke lyst å gi opp, men vi måtte si fra til moren til gutten at det ikke gikk.
DB170702 - Helt siden denne krisa begynte, har vi fått inn i gjennomsnitt 15 pasienter hver dag, sier Dalaguit til CNN.
DB170702 15 pasienter daglig ¶
BT170701 I stedet fylles ledige plasser opp med pasienter som ikke er døve.
BT170701 Bergen kommune disponerer alle plassene ved sykehjemmet, men helse- og omsorgsavdelingen i kommunen vil ikke gi plass for døve pasienter fra andre kommuner.
VG170630 Fersk dom : Kanadisk sykepleier dømt for å ha drept åtte pasienter
VG170630 Beskyldningene Danielsen mener TV 2 har fremsatt, handlet blant annet om at Eide har utført sterkt klanderverdige handlinger som har skadet pasienter , og gjort inngrep i hjernen til friske personer som bare skulle inn til rutineundersøkelse, skriver Dagbladet.
VG170630 - Siden vi begynte dekningen av denne saken, har det aller viktigste for TV 2 vært hensynet til norske pasienter .
VG170630 Fra samme dato skal pasienter med rett til rehabilitering fritt kunne velge behandlingssted som har avtale med de regionale helseforetakene.
VG170630 Hun etterlyser nasjonale retningslinjer for helsetilbudet til transpersoner, slik at både pasienter og helsepersonell vet hva de har krav på.
VG170630 Bakgrunn : Vegrer seg for å sende pasienter til Rikshospitalet ¶
VG170630 Flere pasienter måtte på et tidspunkt sendes hjem som følge av mangelen på datatilgang.
SA170630 Sykepleierne er ikke funksjonærer, de er hardtarbeidende fagfolk som vil det beste for pasienter , pårørende og gode kollegaer rundt omkring i landet.
SA170630 På denne måten bidrar bevisste givere til at pasienter , pårørende og sykepleiere rundt omkring i landet kan få beholde god kompetanse også inn i fremtiden.
SA170630 Kreftforeningen - vis dere verdig utsagnet om at foreningen går foran, inngå en ordentlig avtale og få sykepleierne tilbake i de posisjonene de ønsker å være - nemlig på jobb til glede for pasienter , pårørende, sykepleiere og befolkningen rundt omkring i hele landet !
SA170630 De har en kompetanse om kreft som kommer pasienter , pårørende og andre sykepleiere til gode.
NL170630 Hos en del pasienter som har valgt privat leverandør må kommunen i tillegg stille med spesialsjukepleiere.
DN170630 - Siden vi begynte dekningen av denne saken har det aller viktigste for TV 2 vært hensynet til norske pasienter .
DB170630 Stoffet erytropoietin, forkortet til EPO, brukes til å øke blodprosenten hos pasienter som lider av blodmangel og er ofte brukt i behandling av pasienter med kreft.
DB170630 Stoffet erytropoietin, forkortet til EPO, brukes til å øke blodprosenten hos pasienter som lider av blodmangel og er ofte brukt i behandling av pasienter med kreft.
DB170630 Fra samme dato skal pasienter med rett til rehabilitering fritt kunne velge behandlingssted som har avtale med de regionale helseforetakene.
DB170630 Eide saksøkte TV 2 for ærekrenkelser, og krevde millionbeløp i oppreisning etter at TV 2 publiserte en rekke saker hvor de gransket om han hadde utsatt pasienter for fare og påført dem varig hjerneskade under et forskningsprosjekt han sto bak.
DB170630 - Siden vi begynte dekningen av denne saken har det aller viktigste for TV 2 vært hensynet til norske pasienter .
DB170630 ¶ RIKTIGE KARBOHYDRATER I GRØNNSAKER : Hexeberg anbefaler pasienter med diabetes å spise mindre karbohydrater, men det betyr ikke dermed at en skal spise mindre grønnsaker selv om disse også inneholder karbohydrater.
DB170630 Når pasienter med diabetes oppfordres til å spise 200 - 300 g karbohydrat daglig, sier det seg selv at det i hovedsak ikke er i form av grønne grønnsaker - det ville krevd et inntak på 10 - 15 kg per dag !
DB170630 Mitt innlegg fokuserte på pasienter med diabetes type 2.
DB170630 juni at fordi jeg anbefaler pasienter med diabetes å spise mindre karbohydrat så betyr det at jeg vil fraråde alle å spise brokkoli, hodekål, tomater og paprika fordi disse grønnsakene inneholder karbohydrat.
AP170630 Fra samme dato skal pasienter med rett til rehabilitering fritt kunne velge behandlingssted som har avtale med de regionale helseforetakene.
DB170629 Samtidig har han levert olje til en rekke andre pasienter .
DB170629 Ifølge Danmarks Radio anslår man at prøveordningen vil omfatte 1500 pasienter .
DB170629 januar i 2018 vil det bli innført en prøveordning der pasienter med for eksempel kreft vil kunne få medisinsk cannabis.
DB170629 Toppskudd fra cannabisplanter kan lindre smerter hos pasienter med for eksempel kreft, sklerose eller ryggmargskader.
DB170629 Fra før har et flertall i Folketinget vedtatt en forsøksordning der pasienter fra 1. januar neste år kan få smertebehandling i form av cannabisdråper på resept.
DB170629 - Det er snakk om et produkt som skal brukes til smertelindringsmiddel for svært syke pasienter , sier helseminister Nørby.
AA170629 Toppskudd fra cannabisplanter kan lindre smerter hos pasienter med for eksempel kreft, sklerose eller ryggmargskader.
AA170629 Fra før har et flertall i Folketinget vedtatt en forsøksordning der pasienter fra 1. januar neste år kan få smertebehandling i form av cannabisdråper på resept.
AA170629 - Det er snakk om et produkt som skal brukes til smertelindringsmiddel for svært syke pasienter , sier helseminister Nørby.
VG170628 Snåsamannen har tidligere fortalt til VG at han ikke hjelper andre på grunn av penger eller status, og flere av hans pasienter sier han har forandret deres liv.
SA170628 Han viser til at i noen tilfeller må de sende pasienter videre til spesialisthelsetjenesten, men at på dette feltet finnes det svært lite spesialistkompetanse.
FV170628 Han viser til at i noen tilfeller må de sende pasienter videre til spesialisthelsetjenesten, men at på dette feltet finnes det svært lite spesialistkompetanse.
AP170628 Han viser til at i noen tilfeller må de sende pasienter videre til spesialisthelsetjenesten, men at på dette feltet finnes det svært lite spesialistkompetanse.
AA170628 - Erstatningene sørger for at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden har ført til.
AA170628 Dette må vi som fastleger og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten samarbeide tett med hverandre og våre pasienter om.
VG170627 | Sykepleier dømt for å ha drept åtte pasienter
VG170627 Hun innrømmet også at hun tidligere hadde forsøkt å drepe pasienter , men uten å lykkes - og ble også dømt for fire drapsforsøk og to tilfeller av grov vold.
VG170627 Hun drepte pasienter hun fikk betalt for å passe på.
VG170627 Den tidligere sykepleieren erkjente forrige måned å ha tatt livet av åtte pasienter på tre pleiehjem ved hjelp av overdoser med insulin.
VG170627 - Vi har blant annet forsterket vaktordningene innenfor anestesi, og revidert ny felles prosedyre for transport av kritisk syke pasienter .
NL170627 Vi sammenliknet 52 psykosepasienter og 52 pasienter med andre psykiske lidelser, som angst og depresjon.
NL170627 Nesten syv av ti psykosepasienter i vår studie angav at de har vært utsatt for ett eller flere traumer, sammenliknet med fire av ti pasienter i den andre gruppen ¶
DB170627 Kun et par tusen pasienter er behandlet i regi av Fritt behandlingsvalg - nesten ingen utenom Oslo-området.
AA170627 | Sykepleier dømt for å ha drept åtte eldre pasienter
AP170626 Ved den private sykehuskjeden Aleris har antall pasienter som selv betaler for en undersøkelse av mage og tarm, økt med 70 prosent de siste fire årene.
AP170626 Den røde grafen viser pasienter som har fått dekket undersøkelsen av det offentlige, den blå viser antall pasienter som har betalt selv.
AP170626 Den røde grafen viser pasienter som har fått dekket undersøkelsen av det offentlige, den blå viser antall pasienter som har betalt selv.
AP170626 I Norge kan pasienter alltid be behandleren sin om å innhente vurderinger fra andre fagpersoner dersom behandleren ikke gjør det på eget initiativ.
AP170626 Det er lett å forstå fortvilelsen hos pasienter som får beskjed om at det ikke lenger finnes dokumentert livreddende eller livsforlengende behandling for dem.
AP170626 Pasienter har rett til medvirkning og skal få informasjon om tilgjengelige alternativer hvis de ønsker det.
AP170626 Pasienter har dessuten rett til fornyet vurdering i starten av sitt pasientforløp og rett til å velge behandlingssted på alle stadier i behandlingsforløpet.
BT170625 | Pasienter venter mange timer på transport hjem fra sykehus i Bergen ¶
AA170625 mars opplyste Røde Kors at de hadde tatt imot sju pasienter ved Mosul som viste tegn til å ha blitt utsatt for et giftig kjemikalie, noe som pekte mot bruk av kjemiske våpen i kampene som pågår i den irakiske storbyen.
VG170624 Helsearbeidere bekymret : Vegrer seg for å sende pasienter til Rikshospitalet ¶
VG170624 Det har dessverre gått utover noen pasienter på avdelingen og det er ikke akseptabelt, skriver daglig leder Tone Maria Hansen i en e-post til VG.
VG170624 Det er uheldig om noen pasienter opplever at økt ventetid gjør at de ikke får vurdering for oppstart denne type behandling etter at puberteten har startet, skriver overlege Anne Wæhre og seksjonsleder og professor Trond Diseth i en e-post til VG.
VG170624 - Vi på Barne- og ungdomsklinikken også kjent med at pasienter opplever at utredningsforløpet kan ta svært lang tid.
VG170624 - Pasienter som har en sterk og vedvarende kjønnsdysfori, og som har kommet inn i pubertetens første stadier skal få tilbud om pubertetsutsettende behandling.
VG170623 | Helsearbeidere bekymret : Vegrer seg for å sende pasienter til Rikshospitalet ¶
VG170623 Hun forteller at hun er alvorlig bekymret over behandlingen hennes pasienter blir møtt med på Psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet.
VG170623 Flere pasienter har til VG fortalt at de frykter et nei fra Rikshospitalet, og at de synes at både utredningen og behandlingen på avdelingen tar for lang tid på grunn av høyt sykefravær.
VG170623 Dette gjør de blant annet fordi en utredning hos Rikshospitalet kan ta mange måneder eller år, noe pasienter som snart kommer i puberteten ikke opplever at de har tid til.
VG170623 Både Wik og Tønseth forteller at de i stedet for å sende pasienter til Rikshospitalet - fordi de frykter lang behandlingstid - selv setter i gang hormonbehandling på sine pasienter .
VG170623 Både Wik og Tønseth forteller at de i stedet for å sende pasienter til Rikshospitalet - fordi de frykter lang behandlingstid - selv setter i gang hormonbehandling på sine pasienter.
VG170623 - Som nevnt tidligere stemmer det at noen pasienter har blitt utsatt i denne perioden, og det beklager vi, svarer avdelingsleder Nyborg.
AA170623 Det er ingen motgifter mot PSP-toksinene, og derfor er ventilasjonshjelp og aktiv tilførsel av oksygen måten pasienter kan bli behandlet på.
VG170622 Våre naboland satser tungt på å tilby utprøvende behandling til pasienter , spesielt innen kreft.
VG170622 I 2004 var 17.000 pasienter involvert i kliniske studier.
VG170622 Alexander Fosså, overlege ved Radiumhospitalet og spesialist på pasienter med lymfekreft, mener også at Legemiddelindustrien må gjøre mer for å snakke frem Norge internasjonalt.
VG170622 - Mange norske pasienter er interesserte i å være med på kliniske studier, sier Sundstrøm, og fortsetter : ¶
VG170622 - Legemiddelindustrien ønsker at alle pasienter som trenger legemidlene de utvikler, skal få tilgang til dem, og de ønsker en bærekraftig helsetjeneste som kan ta i bruk flest mulig av de mange nye legemidlene som er under utvikling.
VG170622 - Jeg må også minne Høie om at industrifinansierte kliniske studier gir norske pasienter tilgang til nye legemidler tidlig, helt gratis.
VG170622 - Det er svært alvorlig for norske pasienter , sier Karita Bekkemellem, leder i Legemiddelforeningen, om nedgangen.
VG170622 * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner.
FV170622 Der skal 25.000 pasienter få behandling.
AP170622 Årsakene til at færre norske pasienter får være med i kliniske studier er flere, men Steinar Aamdal, medisinprofessor ved Radiumhospitalet, mener det er helt urimelig at vi ligger på bunn i Norden i antall pasienter som får være med i kliniske studier.
AP170622 Årsakene til at færre norske pasienter får være med i kliniske studier er flere, men Steinar Aamdal, medisinprofessor ved Radiumhospitalet, mener det er helt urimelig at vi ligger på bunn i Norden i antall pasienter som får være med i kliniske studier.
AP170622 Vi trenger et system for utveksling av pasienter , sier Aamdal.
AP170622 Medisinprofessor Steinar Aamdal mener det er behov for et system for utveksling av pasienter i Norden.
AP170622 Likevel har antall pasienter som får være med i kliniske studier gått kraftig ned siden 2004. 17.000 pasienter fikk delta i kreftstudier i 2004, mens det bare var nærmere 4.500 i fjor, viser tall fra Legemiddelindustrien.
AP170622 Han forteller at Norge, Danmark, Sverige og Finland så vidt har startet et samarbeid kalt Nordic Nect, for utprøvende behandling, men at det har vært komplisert å flytte pasienter mellom landene.
AP170622 Et samarbeid med Norden vil gi større muligheter for norske pasienter , sier Aamdal, sier Aamdal.
AP170622 Aftenposten avslører : Her er 80 kreftstudier norske pasienter ikke får vite om ¶
AP170622 - Vi har noen ganger sendt pasienter under radaren til andre land, andre ganger har vi klart å få til et samarbeid, men det har tatt lang tid.
AP170622 - Norske sykehus bør samarbeide med sykehus i Norden om kliniske studier, slik at flere pasienter kan få være med i utprøvende behandling.
AP170622 - Et samarbeid med Norden vil gi større muligheter for norske pasienter , sier Aamdal.
AP170622 | - Sykehusene i Norden bør samarbeide om kliniske studier ¶ 17.000 pasienter fikk delta i kreftstudier i 2004, mens det bare var nærmere 4.500 i fjor.
AP170622 17.000 pasienter fikk delta i kreftstudier i 2004, mens det bare var nærmere 4.500 i fjor, viser tall fra Legemiddelindustrien.
VG170621 Vi har også etablere beslutningsforum og prioriteringsmeldingen til Stortinget, som sier at alle pasienter skal behandles etter samme prinsipper.
VG170621 Mange krefttyper har et så lite antall pasienter at Norge har for få tilfeller alene.
VG170621 Han avviser samtidig at det ikke finnes muligheter til å gi pasienter medisiner som ikke er godkjent.
VG170621 Fastleger skal i dag føre alle pasienter inn i samme behandlingsløp.
VG170621 Det ville gjort livet lettere for pasienter og leger.
VG170621 Derfor har regjeringen etablert et nettsted med oversikt over kliniske studier, som er tilgjengelig for pasienter og leger.
VG170621 * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner.
DA170621 Ifølge Sykepleierforbundet har kommunene de siste årene fått ansvar for flere og mer alvorlig syke pasienter , noe som krever både erfarne og spesialutdannede sykepleiere.
DA170621 - Vi er alvorlig bekymret for hvilke konsekvenser sykepleiermangelen har for pasienter , pårørende og ansatte, sier fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund ( NSF ), Karen Brasetvik.
AP170621 Studiene trenger pasienter til forsøkene, og pasientene trenger å få vite om muligheten for disse ekstra rundene med behandling, men informasjonen er ikke tilgjengelig.
AP170621 Aftenposten fortalte i vår om pasienter som drar til Tyskland for å delta i eksperimentell kreftbehandling.
AP170621 Studiene trenger pasienter til forsøkene, og pasientene trenger å få vite om muligheten for disse ekstra rundene med behandling, men informasjonen er ikke tilgjengelig.
AP170621 Aftenposten fortalte i vår om pasienter som drar til Tyskland for å delta i eksperimentell kreftbehandling.
VG170620 | Kreftleger fortviler over todelt helsevesen i Norge : - Pasienter dør i ventetiden ¶
VG170620 Vi har pasienter som dør i ventetiden, sier Stensvold.
VG170620 I mellomtiden var det flere pasienter som kjøpte medisinen privat.
VG170620 Alexander Fosså, overlege ved Radiumhospitalet og spesialist på pasienter med lymfekreft, kjenner seg ikke igjen i at Norge har et todelt helsevesen.
VG170620 - Ikke alle pasienter har seks måneder.
VG170620 - Hender det at du oppfordrer pasienter til å ta behandling privat ?
VG170620 - Det er lett å kritisere myndighetene på at de bruker lang tid, men selv i påvente av at de skal gjøre sin vurdering, kan norske leger noen ganger søke om å bruke medisinene til pasienter som virkelig trenger det, sier Fosså.
VG170620 * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner.
VG170620 Slik kan Norge gi pasienter raskere tilgang til ny medisin, mener legen.
VG170620 Sammen med Kreftforeningen har Aamdal i flere år jobbet med å etablere et ekspertpanel som kan guide norske pasienter igjennom jungelen av utprøvende behandlinger.
VG170620 Mange krefttyper har et så lite antall pasienter at Norge har for få tilfeller alene.
VG170620 - Vi ønsker også å gjøre det lettere for pasienter å delta på studier i andre land.
VG170620 - Radiumhospitalet har sendt pasienter fra Oslo til København på egen regning, og det er ikke dyrt.
VG170620 - Denne ordningen kunne være til hjelp for pasienter i Norge som er i en fortvilet situasjon når det ikke lenger finnes mer behandlinger, sier Aamdal.
VG170620 * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner.
VG170620 17.000 pasienter involvert i kliniske studier, mens i 2015 var tallet redusert til 4.300.
SA170620 Så lar man sin vrede gå ut over " varslere " og ansatte som våger å heve sin røst på brukere og pasienters vegne, ofte med den konsekvens at disse ansatte blir syke og presses ut av et yrke der kanskje alle, i alle fall de som våger å varsle, brenner for å kunne gi sine pasienter eller beboere det beste de kan.
SA170620 Her har tydeligvis mangel på penger heller ikke noen betydning, slik det er hvis man for eksempel ber om flere ansatte for å kunne gjøre en bedre, ofte nødvendig justering i arbeidet for og med pasienter eller " brukere " av kommunens tjenester.
DB170620 | Nytt håp for pasienter med spisevegring ¶
DB170620 Terje Holsen i Norsk tourette forening synes det er « fantastisk flott » at autismetilbudet og tilbudet for pasienter med andre nevrobiologiske funksjonsnedsettelser, som Tourettes syndrom, nå vil bli utredet.
AP170620 Se hele listen : Her er 80 kreftstudier norske pasienter ikke får vite om ¶
AP170620 Norske pasienter henvises i stedet til nettportalen Helsenorge.no, som skulle gjøre det « enklere for pasienter å delta i forskning ».
AP170620 Norske pasienter henvises i stedet til nettportalen Helsenorge.no, som skulle gjøre det « enklere for pasienter å delta i forskning ».
AP170620 Nettportalen ble lansert i 2015 for å gjøre det « enklere for pasienter å delta i forskning » ¶
AP170620 Mange krefttyper har et så lavt antall pasienter at Norge har for få tilfeller alene.
AP170620 Mange pasienter reiste til Tyskland da de ikke lenger fikk tilbud om livreddende eller utprøvende behandling i Norge.
AP170620 Helseminister Bent Høie ( H ) vil se på hvordan norske pasienter lettere kan få råd om annen type behandling.
AP170620 En slik nettside gjør det nok enklere for pasienter å finne frem, og å unngå de skjevhetene vi kan se.
AP170620 Det var en av grunnene til at jeg ønsket at denne nettsiden skulle være oppdatert, nettopp for å gjøre det enklere for pasienter og leger å oppdatere seg.
AP170620 Både Senterpartiets Kjersti Toppe og Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen mener at den danske modellen bør innføres, og at dagens ordning på langt nær er god nok for alvorlig syke pasienter .
AP170620 Avdelingssjef ved kreftavdelingen på Sykehuset Østfold, Andreas Stensvold sa til Aftenposten mandag at noen av årsakene til at de ikke rekrutterer mange pasienter til benmargskreftstudier skyldes reiseavstander, dårligere helse, men også utdanningsnivået.
AP170620 | Aftenposten avslører : Her er 80 kreftstudier norske pasienter ikke får vite om ¶
AP170620 Den nye, nasjonale nettportalen Helsenorge.no skulle sikre norske pasienter enkel og oversiktlig informasjon om utprøvende behandling.
AA170620 « I en sykepleiehverdag som består av stadig kortere liggetid og stadig mer komplekse pasienter , så er kommunikasjon helt essensielt » skriver Maiken Isachsen-Hagen, hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund.
AA170620 I en sykepleiehverdag som består av stadig kortere liggetid og stadig mer komplekse pasienter , så er kommunikasjon helt essensielt.
VG170619 Ved hjelp av effektive og billigehurtigtester er det lettere for helsearbeidere å teste pasienter for malaria og på den måten også behandle pasienter tidligere.
VG170619 Ved hjelp av effektive og billigehurtigtester er det lettere for helsearbeidere å teste pasienter for malaria og på den måten også behandle pasienter tidligere.
NL170619 Malt, Andressen, and Årsland ( 2012 ) poengterer at langtidsstudier ofte rekrutterer fra institusjoner og at dette kan medvirke til at en predikerer sykdomsforløpet ut fra svært syke pasienter .
FV170619 - Pasienter ved Sørlandet sykehus skal kunne ha tillit til at vårt helsepersonell ikke går inn i journaler til pasienter som de ikke skal ha tilgang til, sier hun.
FV170619 - Pasienter ved Sørlandet sykehus skal kunne ha tillit til at vårt helsepersonell ikke går inn i journaler til pasienter som de ikke skal ha tilgang til, sier hun.
DB170619 - Bare i mai var det 378 pasienter som fikk raskere behandling og større valgfrihet som følge av denne ordningen som Ap nå vil ta fra dem, påpeker Høie.
DB170619 Når jeg jobber med pasienter sier jeg at de må spise masse grønnsaker.
AP170619 Pasienter skulle fritt få velge om de ville ha privat eller offentlig sykehus.
AP170619 Men det er store forskjeller på hvor ofte leger sender pasienter til slike studier.
AP170619 Hvor mye hjelp pasienter får til å finne utprøvende behandling, varierer stort fra sykehus til sykehus.
AA170619 - Pasienter ved Sørlandet Sykehus skal kunne ha tillit til at vårt helsepersonell ikke går inn i journaler til pasienter som de ikke skal ha tilgang til, sier organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandet Sykehus.
AA170619 - Pasienter ved Sørlandet Sykehus skal kunne ha tillit til at vårt helsepersonell ikke går inn i journaler til pasienter som de ikke skal ha tilgang til, sier organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandet Sykehus.
VG170618 Det offentlige helsevesenet står overfor en humanitær krise, sa Røde Kors og NHS ( National Health Services ), etter at to pasienter døde mens de ble etterlatt på bårer på et sykehus tidligere i år.
VG170618 I 2016 konkluderte en forskningsrapport fra tidsskriftet Psychotherapy and Psychosomatics med at kognitiv terapi alene har mye bedre effekt på pasienter med sosial angst, enn det medisiner eller en kombinasjon av de to har.
VG170618 Forskning fra 2015 viser at pasienter som slutter med antidepressiva kan få angst, depresjoner og selvmordstanker.
VG170618 Forskerne som utga rapporten mente at kun svært få pasienter burde få sovemedisin, og at de kun burde få det i korte perioder.
VG170618 En rapport fra Vidensråd for Forebyggelse kom i 2015 fram til at terapi var minst like effektivt som medisiner også når pasienter hadde søvnproblemer.
VG170618 Stadig flere pasienter velger å betale for dyre kreftmedisiner privat.
VG170618 Men gode resultater fra en klinisk studie med 40 pasienter ble presentert på kreftlegenes årskonferanse i Chicago våren 2016.
VG170618 I februar hadde 31 pasienter fått behandling på Aleris med medikamenter som det offentlige har sagt nei til, viser tall som Dagens Medisin har fått tilgang til.
VG170618 Det er siden gjort flere studier som viser at medikamentet kan ha effekt på pasienter med kreft som har en såkalt « mismatch repair » - det vil si en bestemt genfeil i kreftcellene.
VG170618 * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner.
BT170618 Gudmundur Ebenezer har i sine mer enn ti år som behandlende psykolog i både privat og offentlig helsetjeneste, sett hvordan pasienter oppsøker behandling først når problemene deres har vokst seg store.
DN170617 | Fortsatt kritisk for ti brannofre i London ¶ 19 pasienter er fortsatt innlagt på sykehus etter storbrannen i Grenfell Tower i London, og tilstanden er kritisk for ti av dem, opplyser helsevesenet.
DA170617 19 pasienter er fortsatt innlagt på sykehus etter storbrannen i Grenfell Tower, og tilstanden er kritisk for ti av dem, opplyser helsevesenet.
BT170617 KUNNSKAP : Å ta pasienter og pårørende med inn i forskerteamet er det siste nye, skriver Rune Samdal.
AA170617 | Fortsatt kritisk for ti brannofre i London ¶ 19 pasienter er fortsatt innlagt på sykehus etter storbrannen i Grenfell Tower i London, og tilstanden er kritisk for ti av dem, opplyser helsevesenet.
DA170616 Uteområdet skal bygges til med gangveier, og en tilknyttet konsertsal som del av sykehuskomplekset kunne vært prikken over i-en, som tilbud både til pasienter og pårørende, og offentligheten.
BT170616 | Hjelper pasienter som ikke kan klage sin nød ¶
BT170616 Lisbet Holtet behandler pasienter som ikke kan si hvor de har vondt.
BT170616 Hjelper pasienter som ikke kan klage sin nød Hun har gitt vaksine til rødrev og blodoverføring til hund, men mest styr ble det da hun fikk inn en plaprende papegøye.
AA170616 Kravet er at pasienter med alvorlig blodforgiftning skal undersøkes av lege innen én time.
DB170615 Pasienter innen rus og psykiatri har fått fritt behandlingsvalg.
AP170615 Det finnes mange flere institusjoner i utlandet som norske pasienter finner det formålstjenlig å kontakte når norsk helsevesen gir dem beskjeden ingen liker å høre : « Dessverre, vi kan ikke hjelpe deg stort lenger, du har tre, kanskje seks måneder igjen å leve... » ¶
VG170614 Antibiotika må reserveres alvorlig syke pasienter , sier Ryel i Kreftforeningen.
SA170614 mai og undertegnede, da kan det godt hende at pårørende ender som pasienter selv.
SA170614 Kvinner og barn, pasienter på sykehus, helsepersonell og andre hjelpere, gamle hjelpeløse og krøplinger er primærmål.
AP170614 - Vi har mange slike oppdrag hvor vi ettersøker og leter etter demente eller psykiatriske pasienter som rett og slett har gått sin vei, i samarbeid med politiet, sier André Sørlie.
AP170614 Onsdag kveld var foreløpig ingen pasienter overført til Bergen.
AP170614 Nå åpner Norges fremste avdeling for brannskadede for å ta i mot pasienter fra Storbritannia.
AP170614 Brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus har tilbudt seg å ta imot pasienter etter storbrannen i London, sier avdelingssjef Hans Christian Sylvester-Jensen til NRK.
VG170613 - Hva tenker du om at du ikke er blitt rådspurt i en sak som gjelder en av dine pasienter ?
DA170613 Problemstillingen Helsetilsynet nå reiser er kommentert i årsmeldinger fra Pasient- og brukerombud i hele landet i en årrekke, senest i 2016 : ¶ « Pasienter og brukere føler seg som kasteballer i systemet, hvor samlet saksbehandlingstid blir så lang at klage ikke lenger er en reell rettighet.
DA170613 Hun mener Stortinget må forsikre seg om at helsetjenesten og tilsynsmyndighetene kapasitetsmessig og organisatorisk er i stand til å oppfylle sin viktige rolle som den instans som skal etterprøve at landets pasienter får forsvarlige helsetjenester.
DA170613 - Lang saksbehandlingstid undergraver tilliten til tilsynet blant pasienter og deres pårørende, men også ute på tjenestestedene, sier pasientombud Anne-Lise Kristensen.
AA170613 Vi trenger en direktør som er tøff nok til å tenke at de ansatte er den viktigste ressursen, og det er gjennom dem vi ivaretar våre pasienter best.
SA170612 « Behandlingen til pasienter både i somatikk og psykiatri skal være etterprøvbar, forsvarlig og omsorgsfull », skriver Målfrid J.
SA170612 Tar ledelse og helseansatte imot innspill og betimelig kritikk fra erfaringskonsulenter, pasienter , pårørende og brukerorganisasjoner for å bli bedre ?
SA170612 Behandlingen til pasienter både i somatikk og psykiatri skal være etterprøvbar, forsvarlig og omsorgsfull.
SA170612 « Behandlingen til pasienter både i somatikk og psykiatri skal være etterprøvbar, forsvarlig og omsorgsfull », skriver Målfrid J.
SA170612 Tar ledelse og helseansatte imot innspill og betimelig kritikk fra erfaringskonsulenter, pasienter , pårørende og brukerorganisasjoner for å bli bedre ?
SA170612 Behandlingen til pasienter både i somatikk og psykiatri skal være etterprøvbar, forsvarlig og omsorgsfull.
AA170612 Rekkevidde og fart betyr også at vi kan fly pasienter fra Svalbard direkte til sykehus i hele Norge ved spesielle hendelser, sier medisinsk rådgiver i Luftambulansetjenesten HF, Pål Madsen.
AA170612 I tillegg til å være raskere og med mer effektive motorer, leveres flyene med nytt navigasjons- og innflygningsutstyr som skal gi økt sikkerhet både for pasienter og mannskap.
AA170612 Det er for eksempel barn i kuvøse eller pasienter som må holdes kunstig i live.
AA170612 Den nye driftsavtalen er godkjent av de regionale helseforetakene og innebærer at de snart ti år gamle ambulanseflyene, som årlig flyr om lag 9.000 pasienter til og fra norske sykehus, byttes ut med helt nye fly.
AA170612 - Jetflyet skal frakte pasienter som trenger mye tungt og plasskrevende utstyr og flere behandlere med seg til og fra de store sykehusene.
VG170611 - Det skal være muligheter for å få dekket viktige medisiner for pasienter med kroniske sykdommer etter individuell søknad til HELFO.
DB170611 Dr Shivaswamy forteller at de største utfordringene med slike pasienter er at pasienten selv er så nervøs at det kompliserer en inngripen.
DN170609 « Doseringene gitt pasientene i den fremlagte undersøkelsen var lavere enn på undersøkelsen som vi venter publisert en oppsummering av i løpet av juni, og samtidig er etter det vi forstår pasientgrunnlaget i de så langt publiserte undersøkelsene begrenset til henholdsvis 16 og 22 pasienter », skriver meglerhuset, som trekker frem at det betyr at endringer i responsens hos en enkelt pasient kan gi relativt s
AA170609 2,8 millioner pasienter hører inn under helseforetaket, og en ekstern gransking av IT-skandalen viste at minst 34 utenlandske arbeidere har hatt tilgang til sensitive pasientdata.
VG170608 Vaksinen testes også ut på pasienter med lungekreft og føflekkreft, men resultatene fra prostatakreftstudien kom først.
VG170608 I tillegg levde pasienter med kombinasjonsbehandlingen lengre enn dem som kun fikk kun ADT, sier Oldenburg til VG.
VG170608 Forsøket med immunterapi ble utført på 21 pasienter som nettopp hadde fått diagnosen prostatakreft med spredning.
VG170608 Forskerne fant at pasienter med prostatakreft med spredning reduserte risikoen for å dø med 38 prosent dersom de får hormonbehandling i kombinasjon med abiraterone.
VG170608 : Kombinasjon av prostatakreftmedisiner kan forlenge livet til pasienter .
VG170608 2000 pasienter var med i studien, halvparten av mennene ble behandlet med hormonterapi, den andre halvparten fikk hormonterapi sammen med abiraterone.
SA170608 VG kunne i november avsløre hvordan ansatte på sykehus systematisk og uten faglige begrunnelser har bundet pasienter fast.
SA170608 Spør du mange nok pasienter , vil du kanskje oppdage hvorfor det slurves slik med begrunnelser.
SA170608 Skjerming benyttes nemlig som straff når personalet ikke liker pasientens oppførsel, eller ut fra hensyn til andre pasienter .
SA170608 Per i dag har derfor pasienter i psykisk helsevern nesten ikke noe vern mot rettighetsbrudd.
SA170608 Flere tusen pasienter årlig isoleres på glattcelle-lignende rom, og Norge er det eneste landet i verden som kaller dette behandlingstiltak.
SA170608 Fem pasienter ble beltelagt 1550 gangeri ¶
SA170608 Det som er enda mer urovekkende, er at NRK kunne opplyse om dette fordi rettssikkerheten til norske pasienter i psykisk helsevern har blitt forsket på.
SA170608 Det kan virke som om dagens ordninger som er ment å ivareta rettssikkerheten til pasienter i psykisk helsevern, ikke er konstruert på noen måte som er egnet til å beskytte pasientene mot overgrep.
SA170608 Dagens kontrollkommisjoner utfører tilsyn med hvordan pasienter i psykisk helsevern behandles og kan overprøve tvangsvedtak.
SA170608 Avstraffelse kamuflert som behandling ¶ Pasienter som selv opplever et behov for å trekke seg unna til et mer rolig miljø, trekker seg nemlig helt fint tilbake på egenhånd.
SA170608 mai kunne NRK opplyse at flere tusen pasienter årlig isoleres på glattcelle-lignende rom, og at vi er det eneste landet i verden som kaller dette behandlingstiltak.
SA170608 Pasienter som har behov for å roe seg ned i et mer rolig miljø, men som ikke ser dette selv, blir slett ikke friskere av å kastes på en glattcelle uten menneskelig kontakt over lengre tid.
SA170608 I tillegg holder han blant annet i studien om pasienter som behandles med potensmedisin.
SA170608 Han har akkurat fått inn data fra over 11 000 pasienter fra en stor hjertesviktstudie i Europa - der alt er igangsatt og styrt fra Stavanger.
DN170608 To av tre helseansatte frykter at språket vil være vanskelig for pasienter å forstå, mens bare én av tre pasienter mener det samme.
DN170608 To av tre helseansatte frykter at språket vil være vanskelig for pasienter å forstå, mens bare én av tre pasienter mener det samme.
DN170608 Helsebarometeret tar utgangspunkt i svarene fra nesten 1.200 pasienter og 200 ansatte i helsesektoren.
AP170608 Nettsiden må utstyres med en fullstendig prisliste over behandlingene de formidler pasienter til.
AP170608 Nettsiden må endres slik at pasienter og pårørende ikke villedes til å tro at ansatte i selskapet har autorisasjon eller lisens som helsepersonell.
AP170608 Aftenposten har kartlagt pasienter som har reist.
AP170608 Aftenposten har kartlagt 38 norske pasienter som har fått kreftbehandling i Tyskland : Slik gikk det med dem.
NL170607 Mange pasienter og pårørende sitter igjen med en følelse av avmakt etter å ha klaget, og ikke blitt hørt.
NL170607 Klager på tvangsmiddelbruk skal gå til Kontrollkommisjonen ( KK ) som egentlig skal ivareta rettsikkerheten til pasienter i psykiatrien.
NL170607 Enkelte pasienter går i langvarig traumebehandling for skader påført av tvangsbehandling, isolasjon og skjerming.
NL170607 De som er, har vært eller blir pasienter innen psykiatrien har blant annet rett til å klage på behandling, tvangsinnleggelse og - medisinering, og på bruk av tvangsmidler.
NL170607 Pasienter vi har bistått har erfart at en må passe seg for å vise visse følelser.
DB170607 » Det jeg ikke forstår er hvordan du får dette til å bety at jeg anbefaler pasienter å spise mer sukker ?
DB170607 ¶ DIABETES-PASIENTER : - Jeg har til dags dato aldri anbefalt en av mine pasienter med diabetes å spise mer sukker, skriver klinisk ernæringsfysiolog Tine Mejbo Sundfør i et svar til lege Erik Hexeberg.
DB170607 La oss bruke kreftene, ressursene, kunnskapen og energien vår på å gi bedre behandlingstilbud og støtte til pasienter med diabetes type 2 i stedet for på useriøse personangrep.
DB170607 Jeg vil bruke min energi og min kunnskap på å veilede og støtte mine pasienter !
DB170607 Jeg personlig nekter å bruke mer energi på useriøse krangler med deg i media, Erik Hexeberg, men ring meg gjerne om du vil ha en seriøs prat der vi deler erfaringer og kunnskap til beste for våre pasienter og norsk folkehelse.
DB170607 Du hevder at kliniske ernæringsfysiologer, Helsedirektoratet og Det medisinske Fakultet UiO anbefaler pasienter med diabetes type 2 å spise mer sukker.
DB170607 All energigivende mat og drikke påvirker insulinet Jeg jobber til daglig med kostrådgivning, blant annet av pasienter med diabetes type 2, og jeg har til dags dato aldri anbefalt en av mine pasienter med diabetes å spise mer sukker.
DB170607 All energigivende mat og drikke påvirker insulinet Jeg jobber til daglig med kostrådgivning, blant annet av pasienter med diabetes type 2, og jeg har til dags dato aldri anbefalt en av mine pasienter med diabetes å spise mer sukker.
DB170607 ¶ HØRER IKKE SAMMEN : Det er på høy tid at alle kliniske ernæringsfysiologer slutter å anbefale pasienter med sukkersyke å spise sukker, konkluderer artikkelforfatteren.
DB170607 Det er på høy tid at alle kliniske ernæringsfysiologer slutter å anbefale pasienter med sukkersyke å spise sukker.
VG170606 Hva om helsepersonell kunne si fra seg oppgaven om å utføre blodoverføring, jobbe med vanskelige pasienter , tørke eldre nedentil eller lignende oppgaver ?
NL170606 Og samtidig ; hvordan ivareta pasienter og pårørende på best mulig måte ?
NL170606 Det er viktig å understreke at sykehusene våre holder høy kvalitet og at norske pasienter generelt er svært fornøyd med den behandlingen som gis.
AP170605 Pasienter som mottar helsetjenester i Storbritannia, vil ikke få refusjon etter EØS-reglene.
VG170603 Les også : Pasienter fikk øyeinfeksjon etter behandling på St.
SA170603 Seks pasienter måtte natt til lørdag evakueres fra en avdeling på SUS.
SA170603 - Det var et lite branntilløp på ett rom, alle pasienter på avdelingen ble evakuert.
DA170603 LES OGSÅ : Visste ikke at hun var voldtatt før politiet tok kontakt ¶ | Pasienter evakuerte etter gasslekkasje på sykehuset ¶
DA170603 Avdelingen har seks pasienter , som ble evakuert ¶
AP170603 Nyhetsbyrået Smart, som har en redaktør sittende i Tyskland og korrespondenter i Raqqa, melder at angrepet på feltsykehuset skjedde i byens andre distrikt, og at en lege og flere pasienter var drept.
AP170603 Ifølge Euphrates Post har amerikanske fly truffet et feltsykehus i Tabaqa, nesten 50 kilometer fra Raqqa, der en lege ble drept og en sykepleier og flere pasienter skadet.
AA170603 Stavanger universitetssjukehus måtte evakuere en avdeling med seks pasienter på grunn av en lekkasje i en oksygentank natt til lørdag.
NL170602 Pasienter skrives nå ut fra sykehus mens de ennå er så syke at de ikke kan reise hjem uten et omfattende apparat rundt seg.
DB170602 Politi- og brannvesen anslo at det var en reell eksplosjonsfare, og det ble besluttet at seks pasienter som tilhører avdelingen skulle evakueres.
DB170602 ( Dagbladet ) : Stavanger universitetssykehus har evakuert en avdeling med seks pasienter som følge av en oksygengass-lekkasje, melder politiet på Twitter.
BT170602 Dette er frustrerende for pasienter og pårørende, men kanskje mest for de ansatte.
VG170601 Ukentlig opplever kreftlege Arne Berg samtaler med pasienter om hvorvidt de burde benytte seg av private tilbud « som vi vet er bedre enn den behandlingen vi kan gi ».
VG170601 - Jeg opplever at myndighetene ikke alltid forstår at for noen pasienter er det ikke et alternativ å vente, sier Aamdal.
VG170601 Kripos bekrefter at de har blitt kontaktet av norske pasienter som har blitt forsøkt presset for penger.
SA170601 Nå skal de kjøre pasienter i Randaberg kommune.
NL170601 Og fordi det dreier seg om mennesker og ikke stykkgods, fortjener pasienter faglærte sykepleiere som bringer mer inn til pasienten enn ønske om å hjelpe.
AP170601 I Spania har vi opplevd at pasienter og kunder har slitt med å få plass på offentlig sykehus, så der anbefaler vi sterkt privat reiseforsikring.
VG170531 Kripos har blitt kontaktet av norske pasienter som har blitt forsøkt presset for penger.
VG170531 I alt er det 24.000 pasienter som er rammet av hackingen og har fått frastjålet sine journaler fra den litauiske klinikken, ifølge Ekstra Bladet.
DB170531 Gi beskjed til legekontoret før du kommer slik at dere unngår å smitte andre pasienter , sier Øystein Riise.
DB170531 Kripos har i dag fått flere telefoner fra norske pasienter som er rammet av hackinga.
DB170531 Journalene til rundt 24 000 pasienter ved klinikken er lekket.
DB170531 Dagbladet har vært i kontakt med en av klinikkens norske pasienter .
DA170531 Den ytterliggående jihadistgruppen tok også på seg ansvaret for angrepet mot et militærsykehus i Kabul i mars, der opprørere utkledd som leger drepte leger og pasienter .
BT170531 Den ytterliggående jihadistgruppen tok også på seg ansvaret for angrepet mot et militærsykehus i Kabul i mars, der opprørere utkledd som leger drepte leger og pasienter .
AA170531 Den ytterliggående jihadistgruppen tok også på seg ansvaret for angrepet mot et militærsykehus i Kabul i mars, der opprørere utkledd som leger drepte leger og pasienter .
AA170531 Den ytterliggående jihadistgruppen tok også på seg ansvaret for angrepet mot et militærsykehus i Kabul i mars, der opprørere utkledd som leger drepte leger og pasienter .
AA170531 Flere norske pasienter er forsøkt presset for penger.
VG170530 Pasienter som legges inn med E.coli-sykdom, behandles ikke med antibiotika : ¶
AA170530 Journaler og intime bilder spres på nettet, og pasienter presses for penger.
VG170528 Ti pasienter som fikk behandling for en øyesykdom ved St.
VG170528 Kalte inn pasienter
VG170528 INNLAGT : Ti pasienter er nå operert etter å ha fått en infeksjon i øyet ved St.
VG170528 Fagerli mener de har full oversikt over alle pasientene som er rammet, men ber pasienter som eventuelt har fått et rødt, smertefullt øye med nedsatt syn om ikke å nøle å ta kontakt med sykehuset.
VG170528 Det tar gjerne noen dager før en infeksjon utvikler seg, og fredag tok flere pasienter kontakt fordi øynene var blitt betente.
VG170528 - Da vi skjønte hva som hadde hendt, gikk vi veldig bredt ut for å kartlegge om det var flere, og kalte inn alle pasienter som fått injeksjon på tirsdag og dagen etterpå.
VG170528 | Pasienter fikk øyeinfeksjon etter behandling på St.
DB170528 8 pasienter er fraktet til sykehus / legevakt i Flekkefjord.
AP170528 Reaksjonene jeg har fått fra pasienter , helsepersonell, politikere og gründere har vært overraskende sterke og i all hovedsak entusiastiske.
AA170528 Ti pasienter som har fått øyebehandling ved sykehuset tidligere i uken, er i helgen innlagt med infeksjon.
DB170527 Gjennom denne donasjonen endret de livet til mange pasienter .
AP170527 Helseminister Bent Høie er svært kritisk til at private aktører formidler norske pasienter til en behandling som frarådes av norsk helsevesen.
NL170526 Hvis Nordlys hadde lest gjennomgangen i øk.rapp I/17 av årsakene til aktivitetsavviket, så går det frem at tildelingskontoret har tildelt helsehjelp for 46,5 mill kr mer enn budsjett fordi pasienter og brukere har krav på dette.
NL170526 Er Nordlys mer interessert i oppslag om at pasienter ikke får den helsehjelpa de har krav på ?
DB170526 Ifølge en granskingsrapport fra PricewaterhouseCoopers hadde « minst 34 personer » hos helseforetakets underleverandør tilgang til helseopplysninger om pasienter og e-post til ansatte.
AP170526 Helseminister Bent Høie har tidligere sagt at han ikke oppfatter det slik at pasienter opplever at det er vanskelig å få second opinion i Norge.
AP170526 Aftenposten har kartlagt pasienter som har reist til den tyske kreftklinikken.
AP170526 Aftenposten har kartlagt 38 norske pasienter som har fått kreftbehandling i Tyskland : Slik gikk det med dem.
AP170526 - Vi kan ikke forby utenlandske klinikker å behandle norske pasienter eller norske firmaer å formidle behandling.
VG170525 Ville møte de « i kulissene » ¶ 34 pasienter ble behandlet på Royal Manchester Children's Hospital, 29 av dem var barn.
VG170525 Blant dem hadde mange rykket hjemmefra for å bidra da det strømmet på med pasienter etter angrepet.
DB170525 ENGASJERT : Dronning Elizabeth tok seg tid til både ansatte og pasienter da hun besøkte Royal Manchester Children's Hospital i Manchester.
AP170525 « I dag er slike pasienter henvist til selv å lete på nettet og finne frem til steder som de tror kan være riktig for dem.
AP170525 Selv om pasienter ikke har juridisk rett til fornyet vurdering, kan de be om det, men Aamdals sier at det er hans erfaring er at det er tilfeldig hvem som blir henvist.
AP170525 Mange pasienter Aftenposten har snakket med i forbindelse med artikkelserien om behandling i utlandet, opplevde at deres behandlende lege i Norge ikke lyttet til dem eller forsto at de var villige til å prøve alt i håp om et lengre liv.
AP170525 Kari Kjønaas Kjos ( Frp ), leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mener det er fastlegenes ansvar å henvise pasienter til såkalt second opinion ( fornyet vurdering ).
AP170525 Helsedirektoratet mener dagens ordning fungerer og ber misfornøyde pasienter kontakte pasientombudet.
AP170525 Han påpeker at noen sykehus og leger sjelden eller aldri henviser pasienter til vurdering av utprøvende behandling.
AP170525 Det er mange tragiske eksempler på at pasienter reiser til sykehus med dårlig kvalitet og får spekulative behandlinger », heter det i forslaget fra 2009 om å etablere en second opinion-ordning for kreftpasienter i Norge.
AP170525 Dessuten vil et slikt panel kunne gi pasienter hjelp til å finne frem til pågående studier i andre land, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen.
AP170525 Allerede i 2009 var Aamdal bekymret for at et økende antall pasienter ikke slår seg til ro med dette.
AP170525 Aftenposten har kartlagt pasienter som har reist til den tyske kreftklinikken.
AP170525 Aftenposten har kartlagt 38 norske pasienter som har fått kreftbehandling i Tyskland : Slik gikk det med dem.
AP170525 Aamdal tror mange pasienter mister tillit til behandlingsapparatet fordi de ikke får muligheten til annen behandling når den tradisjonelle behandlingen ikke virker.
AP170525 Aamdal mener Aftenpostens artikler om kreftpasienter som finner frem til behandling i utlandet, bekrefter at det er et behov for en second opinion-ordning etter den danske modellen ( se faktaboks ) der pasienter som ikke lenger har kurerende behandlingsmuligheter, kan få råd.
AP170525 - Vi mangler noe i norsk helsevesen, et sted der alvorlig syke pasienter kan be om råd når standard behandling ikke virker lenger, sier han til Aftenposten.
AP170525 - Muligheten til såkalt second opinion og utprøvende behandling er ikke likeverdig for alle pasienter .
AP170525 - For noen pasienter finnes det kanskje ingen egnet utprøvende behandling.
AP170525 - En slik ordning kan redusere antallet pasienter som drar på egen hånd til tvilsomme behandlinger i utlandet, sier Aamdal.
AP170525 » - Aamdal tror mange pasienter mister tillit til behandlingsapparatet fordi de ikke får muligheten til annen behandling når den tradisjonelle behandlingen ikke virker.
AP170525 Pasienter og brukere kan også kontakte pasientombudene hvis de ikke får den hjelpen de mener å ha krav på. » - Aamdal tror mange pasienter mister tillit til behandlingsapparatet fordi de ikke får muligheten til annen behandling når den tradisjonelle behandlingen ikke virker.
AP170525 Bedriftene er ofte preget av gründerånd og stort engasjement for å gjøre en forskjell for pasienter og brukere.
NL170524 Hit skal ferdigbehandlete pasienter på UNN overføres.
NL170524 Dette vil spare kommunen for 15-20 millioner kroner i bøter for pasienter som har blitt liggende på UNN etter ferdig behandling.
DN170524 Videre viser rapporten at det er mer eller mindre umulig å undersøke om disse it-arbeiderne faktisk har åpnet informasjon om pasienter eller ansatte i Helse sør-øst, ifølge NRK.
DN170524 Ifølge en PwC-rapport hadde minst 34 personer hos Helse sør-østs underleverandører tilgang til helseopplysninger om pasienter og epost til ansatte.
DB170524 PST får kritikk : Hadde 38 avlyttede telefonsamtaler mellom leger og pasienter og advokater og klienter ¶
AP170524 Videre viser rapporten at det er mer eller mindre umulig å undersøke om disse IT-arbeiderne faktisk har åpnet informasjon om pasienter eller ansatte i Helse Sør-Øst, ifølge NRK.
AP170524 Ifølge en PwC-rapport hadde minst 34 personer hos Helse Sør-Østs underleverandører tilgang til helseopplysninger om pasienter og epost til ansatte.
AP170524 « Kliniske studier har ikke vist effektforskjeller av betydning mellom de ulike antihistaminene for de fleste pasienter .
AP170524 Ved at flere pasienter bruker et billigere legemiddel som gir tilsvarende effekt, vil det frigjøres midler til andre helsetiltak, sier hun.
AP170524 Men Astma- og Allergiforbundet mener reglene forvirrer både leger og pasienter , skaper sosiale forskjeller og i verste fall gjør allergikere sykere enn de behøver å være.
AP170524 Legeforeningen er også enig i at ordningen kan være tungvint for pasienter , i tillegg til å skape ¶
AP170524 Da Statens legemiddelverk kom med sin anbefaling til Helse - og omsorgsdepartementet i fjor vår, var nettopp konsekvensene for pasienter og leger tatt med i argumentasjonen for ikke å gjøre reglene enda strengere.
AP170524 - Mange pasienter får problemer på grunn av dette.
AP170524 - Kliniske studier har ikke vist effektforskjeller av betydning mellom de ulike antihistaminene for de fleste pasienter .
AP170524 " Legemiddelverket mener en endring i forhåndsgodkjent refusjon for de ikke foretrukne antihistaminene vil kunne gi en innsparing for samfunnet, men at tiltaket vil medføre mye ekstraarbeid for både leger, trygdekontor og pasienter ", het det.
AA170524 Ifølge en ekstern gransking fra PricewaterhouseCoopers ( PwC ) hadde minst 34 personer hos Helse sør-østs underleverandører tilgang til helseopplysninger om pasienter og epost til ansatte.
AA170523 Hver fastlege kan ha inntil 2500 pasienter på sin liste og får et fast tilskudd for hver pasient.
AA170523 men særlig på mindre steder kan det være vanskelig å gi alle pasienter egen fastlege.
DA170522 19 sykepleiere som driver med informasjon og veiledning for pasienter , pårørende og etterlatte i Kreftforeningen gikk mandag ut i streik.
DA170522 I Lillehammer sto nylig et legekontor uten lege i én uke, hvilket førte til at 700 pasienter i realiteten var uten legetilbud, skrev Gudbrandsdølen Dagningen forrige uke.
BT170522 Edward har en rekke pasienter med overvektsproblemer, både voksne og barn.
BT170522 En andel ble rekruttert blant tidligere pasienter med kols ved Haukeland sykehus/Helse Bergen.
BT170522 januar 2005 fra Amund Gulsvik til Olav Flaten i GSK heter det : GenKOLS ble avsluttet 31.12.2004 med 1959 inkluderte kontroller og pasienter .
BT170522 Prisen på legemiddelet pembrolizumab ( med merkenavnet Keytruda ) er svært høy, men samtidig er så mange som 400 - 500 pasienter aktuelle for behandling hvert år.
BT170522 Dermed kan norske pasienter få immunterapi også før annen behandling er forsøkt.
AP170522 Prisen på legemiddelet pembrolizumab ( med merkenavnet Keytruda ) er svært høy, men samtidig er så mange som 400 - 500 pasienter aktuelle for behandling hvert år.
AP170522 Dermed kan norske pasienter få immunterapi også før annen behandling er forsøkt.
AA170522 Prisen på legemiddelet pembrolizumab ( med merkenavnet Keytruda ) er svært høy, men samtidig er så mange som 400 - 500 pasienter aktuelle for behandling hvert år.
AA170522 Dermed kan norske pasienter få immunterapi også før annen behandling er forsøkt.
VG170521 - Noen pasienter er veldig preget av det.
SA170521 Her behandles pasienter som trolig har sykdommen på et sykehus i Jemens hovedstad Sana.
AP170521 Ryel reagerer særlig på hvordan Oncolomed reklamerer for behandlingen ved den tyske privatklinikken Medias Klinikum, som har hatt 70 norske pasienter de siste årene.
AP170521 Aftenposten har kartlagt pasienter som har reist til den tyske kreftklinikken.
AP170521 Aftenposten har kartlagt 38 norske pasienter som har fått kreftbehandling i Tyskland : Slik gikk det med dem.
AP170521 VG avslørte at norske pasienter bindes fast ulovlig i langt større grad enn det helsevesenets egne kontrollorganer har avdekket, skriver artikkelforfatterne.
AP170521 En måned tidligere hadde VG avslørt at norske pasienter bindes fast ulovlig i langt større grad enn det helsevesenets egne kontrollorganer har avdekket.
VG170520 Får mange pasienter fra utlandet ¶
VG170520 Det er ikke uvanlig for norske sykehus å få overført pasienter fra hele verden.
DA170520 Det samme var tilfellet med munnbind som falt av kirurgene under operasjoner, og jeg fikk historier om pasienter som kom med revnede sår over magen fordi trådene hadde løsnet.
DA170520 - Før jeg begynte på denne galskapen, forankret jeg initiativet hos 30 kloke mennesker - alt fra tillitsvalgte fra organisasjonslivet til pasienter , pårørende og helseansatte, og ikke minst jurister.
NL170519 At pasienter og pårørende ikke får svar eller blir fulgt opp etter alvorlige hendelser.
DA170519 Bildene er følsomme, og når vi får vite at dette er fotografier av tidligere pasienter , ulykkelige skjebner som vi i dag ville behandlet annerledes, blir det en overveldende sterk opplevelse.
AP170519 Flere pårørende og pasienter forteller at grunnen til at de reiser, er lav tillit til det norske helsevesenet og en opplevelse av at det offentlige tilbudet er for konservativt.
AA170519 Streiken vil svekke Kreftlinjen, telefontjenesten som tilbyr pasienter , pårørende og etterlatte råd og veiledning.
SA170518 En dansk sykepleier er i en ankesak dømt til tolv års fengsel for fire drapsforsøk på pasienter ved et sykehus.
NL170518 Det ligger i sakens natur at det dør pasienter på sykehus.
NL170518 Det Nordlys oppnår ved å publisere feilaktige og høyst upresise opplysninger om sykehuset og ansatte er å skape en ubegrunnet frykt blant landsdelens befolkning og pasienter .
DB170518 - Jeg har behandlet mer enn 10 000 pasienter .
AP170518 I reklame og artikler fortalte den tyske klinikken hvor godt behandlingen har virket for navngitte pasienter .
AP170518 Flere av klinikkens pasienter er blitt fremstilt som suksesshistorier i reklamevideoer og tyske avisartikler etter at de er døde.
AP170518 Streiken vil svekke Kreftlinjen, telefontjenesten som tilbyr pasienter , pårørende og etterlatte råd og veiledning.
AA170518 En dansk sykepleier er i en ankesak dømt til tolv års fengsel for fire drapsforsøk på pasienter ved et sykehus.
NL170517 Først fikk hun brokk i tarmen, noe som ikke er uvanlig for pasienter med utlagt tarm.
AP170517 Hanssen sa at de nye legene skulle bruke tid på pasienter og oppgaver innen skolehelsetjeneste og sykehjem.
AP170517 Utprøvende behandlinger kan hjelpe pasienter som ikke har god effekt av dagens behandlinger.
AP170517 Presisjonsmedisin kan redde flere pasienter og hindre alvorlige bivirkninger.
AP170517 Alvorlig syke pasienter kan ikke vente.
DA170516 Nå meldes det om barn som besvimer på skolen og pasienter som dør på grunn av mangel på medisin.
BT170516 Fordi datasystemene var låst, måtte akuttmottaket på britiske sykehus sende pasienter videre til andre sykehus.
AP170515 Pasienter står i kø ved kreftsykehuset Dharmais i Jakarta i Indonesia mandag morgen.
SA170514 Sykehus over hele landet var rammet, og pasienter måtte sendes hjem som følge av mangelen på datatilgang.
DN170514 Sykehus over hele landet var rammet, og pasienter måtte sendes hjem som følge av mangelen på datatilgang.
DA170514 Sykehus over hele landet var rammet, og pasienter måtte sendes hjem som følge av mangelen på datatilgang.
DA170514 Sykehuset skal kunne håndtere situasjoner med akutt alvorlig syke eller skadde pasienter og stabilisere for videre transport.
DA170514 Helseminister Bent Høie ( H ) vil få en omvisning på Odda sjukehus og møte pasienter , ansatte og tillitsvalgte når han besøker kommunen 16. mai.
BT170514 Sykehus over hele landet var rammet, og pasienter måtte sendes hjem som følge av mangelen på datatilgang.
AP170514 Behandling i utlandet er særlig aktuelt for : ¶ Pasienter som har opplevd medisinsk uforsvarlig lang ventetid hos en behandler i Norge.
AP170514 Alle pasienter som har fått behandling ved et utenlandsk sykehus og blir overført til et norsk sykehus, blir for sikkerhets skyld lagt på isolat.
AP170514 Pasienter som ikke kan få behandling i spesialisthelsetjenesten i Norge på grunn av manglende medisinsk kompetanse. 2.
AP170514 Pasienter har rett til å velge å bli behandlet i et annet EØS-land til behandling som også Norge tilbyr.
AP170514 Vi har etablert et nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for å sikre at den behandlingen som tilbys pasienter i norske sykehus, er veldokumentert, effektiv og sikker - og at disse forholdene er grundig gjennomgått og vurdert før behandlingen tilbys, svarer helseministeren.
AP170514 Olavs Hospital kjenner til pasienter som er blitt behandlet på klinikken i Tyskland.
AP170514 Men vi har ikke regelverk som kan hindre pasienter i å prøve behandling som tilbys i utlandet dersom de finansierer dette selv, sier Høie.
AP170514 Kreftforeningen vil ikke anbefale pasienter å reise til Medias Klinikum, først og fremst på grunn av den manglende dokumentasjonen på behandlingen.
AP170514 I 2015 og 2016 søkte seks pasienter om å få refundert utgiftene de har hatt ved Medias-klinikken fra staten.
AP170514 Helseminister Bent Høie er svært kritisk til at private aktører formidler norske pasienter til en behandling som frarådes av norsk helsevesen.
AP170514 Han er bekymret over at norske pasienter over så mange år har reist til den tyske klinikken uten at det har vært gjort tilstrekkelige sammenlignende studier mellom denne behandlingen og vanlig kreftbehandling.
AP170514 Firmaet Oncolomed formidler kontakt mellom norske pasienter og den tyske privatklinikken Medias Klinikum.
AP170514 Det er stavangerselskapet Oncolomed som formidler kontakt mellom norske pasienter og den tyske kreftklinikken.
AP170514 Behandlingen har dessverre medført at noen av våre pasienter har gått glipp av etablert, veldokumentert behandling, sier Sørbye.
AP170514 Aftenposten har kartlagt pasienter som har reist til den tyske kreftklinikken.
AP170514 Aftenposten har kartlagt 38 norske pasienter som har vært på Medias Klinikum.
AP170514 - Vi har ikke sett noen nytte av behandlingen til de av våre pasienter som har reist.
AP170514 - Ut fra den dokumentasjonen som er kommet frem i Aftenposten og dialog med norske fagmiljøer, vil Helsedirektoratet fraråde at norske pasienter reiser til Medias Klinikum for å få regional kjemoterapi, sier han.
AP170514 - Men vi sender også pasienter til utlandet hvis de har behov for behandling vi ikke kan tilby.
AP170514 - Forstår du pasienter som velger å reise til utlandet ?
AP170514 Pårørende eller pasienter som er misfornøyd med « reisebyråene for helsetjenester », kan kun stole på markedsføringsloven.
AA170514 Sykehus over hele landet var rammet, og pasienter måtte sendes hjem som følge av mangelen på datatilgang.
SA170513 Britiske sykehus måtte avvise pasienter , omdirigere ambulanser og ta i bruk penn og papir.
FV170513 I Storbritannia måtte sykehus avvise pasienter og omdirigere ambulanser etter at datasystemene deres ble hacket.
FV170513 Flere britiske sykehus oppfordret pasienter til å kun oppsøke sykehus for akutthjelp.
FV170513 Britiske sykehus måtte fredag avvise pasienter , omdirigere ambulanser og ta i bruk penn og papir.
DN170513 Angrepet førte til at flere avtaler måtte kanselleres, telefonlinjer lå nede og pasienter ble avvist.
DN170513 Britiske sykehus måtte avvise pasienter , omdirigere ambulanser og ta i bruk penn og papir.
DB170513 I går måtte britiske sykehus måtte avvise pasienter , omdirigere ambulanser og ta i bruk penn og papir.
DB170513 På MS-forbundets side besvares pasienter som lurer på virkningen slik : ¶
DB170513 Også i Norge begynner det å stå frem pasienter med sine historier.
DB170513 Pasienter må instrueres til å avbryte behandlingen og søke øyeblikkelig hjelp ved symptomer på anafylaksi.
DA170513 En gruppe pasienter klarte å samle penger til billetten hans tilbake, ved å selge løk og ananas.
AP170513 Oftedal avviser at de aktivt anbefaler pasienter å reise.
AP170513 Aftenpostens kartlegging av 38 pasienter viser at 31 nordmenn ikke lenger er i live.
AA170513 Britiske sykehus måtte avvise pasienter , omdirigere ambulanser og ta i bruk penn og papir.
AA170513 Angrepet som begynte fredag kveld, førte til at tusenvis av pasienter fikk behandlingen utsatt.
AA170513 Britiske sykehus måtte avvise pasienter , omdirigere ambulanser og ta i bruk penn og papir.
VG170512 Flere sykehus oppfordret pasienter til å kun oppsøke sykehus i nødstilfeller.
VG170512 Flere britiske sykehus ble fredag utsatt for et dataangrep som førte til at pasienter måtte avvises og ambulanser omdirigeres.
NL170512 ¶ UiT Norges arktiske universitet har brukt videoopptak av pasienter i undervisning uten å sikre dataene godt nok og uten nødvendig konsesjon.
NL170512 | UiT brukte videoopptak av pasienter i undervisning uten tillatelse : - Vi beklager på det sterkeste ¶ ¶
NL170512 UiT Norges arktiske universitet har brukt videoopptak av pasienter i undervisning uten å sikre dataene godt nok og uten nødvendig konsesjon.
NL170512 Fra 2012 er det gjort mer enn 4 000 videoopptak med pasienter eller simulerte pasienter .
NL170512 Fra 2012 er det gjort mer enn 4 000 videoopptak med pasienter eller simulerte pasienter.
NL170512 Derfor er det heller ikke mulig for UiT å informere involverte pasienter direkte.
NL170512 ¶ UiT Norges arktiske universitet har brukt videoopptak av pasienter i undervisning uten å sikre dataene godt nok og uten nødvendig konsesjon.
NL170512 | UiT brukte videoopptak av pasienter i undervisning uten tillatelse : - Vi beklager på det sterkeste ¶ ¶
NL170512 UiT Norges arktiske universitet har brukt videoopptak av pasienter i undervisning uten å sikre dataene godt nok og uten nødvendig konsesjon.
NL170512 Fra 2012 er det gjort mer enn 4 000 videoopptak med pasienter eller simulerte pasienter .
NL170512 Fra 2012 er det gjort mer enn 4 000 videoopptak med pasienter eller simulerte pasienter.
NL170512 Derfor er det heller ikke mulig for UiT å informere involverte pasienter direkte.
NL170512 Har ingen ledige plasser, og 594 pasienter står på venteliste.
NL170512 Flere britiske sykehus oppfordret pasienter til å kun oppsøke sykehus for akutthjelp.
NL170512 Britiske sykehus måtte avvise pasienter , omdirigere ambulanser og ta i bruk penn og papir.
DN170512 Flere sykehus i Storbritannia har blant annet måttet avvise pasienter som følge av de store tekniske problemene.
DN170512 Måtte avvise pasienter
DN170512 Flere sykehus oppfordret pasienter til å kun oppsøke sykehus i nødstilfeller.
DN170512 Det britiske sykehuset East and North Hertfordshire måtte blant annet avvise pasienter som følge av de tekniske utfordringene.
DN170512 Britiske sykehus måtte fredag avvise pasienter og omdirigere ambulanser som følge av de tekniske problemene.
DB170512 Britiske sykehus måtte avvise pasienter , omdirigere ambulanser og ta i bruk penn og papir.
BT170512 Flere sykehus oppfordret pasienter til å kun oppsøke sykehus i nødstilfeller.
BT170512 Flere britiske sykehus ble fredag utsatt for et dataangrep som førte til at pasienter måtte avvises og ambulanser omdirigeres.
AP170512 Genredigeringsmetoden som gjør det mulig å lage målrettede endringer i alle levende organismer, og som er så enkel og billig å bruke at de fleste molekylærbiologiske laboratorier i verden har tatt den i bruk, har nå blitt benyttet på pasienter .
AP170512 De har ennå ikke fått lov til å sette cellene tilbake i kroppen hans, men slik forskning gir håp til pasienter som Gavriel.
AP170512 Genredigeringsmetoden som gjør det mulig å lage målrettede endringer i alle levende organismer, og som er så enkel og billig å bruke at de fleste molekylærbiologiske laboratorier i verden har tatt den i bruk, har nå blitt benyttet på pasienter .
AP170512 De har ennå ikke fått lov til å sette cellene tilbake i kroppen hans, men slik forskning gir håp til pasienter som Gavriel.
AP170512 Oftedal avviser at de aktivt anbefaler pasienter å reise.
AP170512 Aftenpostens kartlegging av 38 pasienter viser at 31 nordmenn ikke lenger er i live.
AP170512 Slik gikk det med 38 norske pasienter .
AP170512 Slik gikk det med 38 norske pasienter .
AA170512 Flere britiske sykehus oppfordret pasienter til å kun oppsøke sykehus for akutthjelp.
AA170512 Britiske sykehus måtte avvise pasienter , omdirigere ambulanser og ta i bruk penn og papir.
AA170512 Britiske sykehus måtte avvise pasienter , omdirigere ambulanser og ta i bruk penn og papir.
NL170511 | Flyviking vil kapre pasienter med ny direkterute : - De må jo være interessert i å spare penger ¶
NL170511 Det åpner for at pasienter kan selv kjøpe billigste rutegående transport, sier Johansen.
NL170511 Det har over lengre tid vært stor frustrasjon med at pasienter som hovedregel må ta kveldsflyet hjem sent på kvelden, ettersom de billigste billettene er der.
NL170511 Det åpner for at pasienter kan selv kjøpe billigste rutegående transport, sier Johansen.
NL170511 Det har over lengre tid vært stor frustrasjon med at pasienter som hovedregel må ta kveldsflyet hjem sent på kvelden, ettersom de billigste billettene er der.
VG170510 Alle pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien kartlegges rutinemessig for suicidale tanker.
DA170510 Dyktige ansatte kommer til å prøve å kompensere som best de kan, men det er ikke utenkelig at dette vil gi unødvendig lidelse for pasienter og pårørende, svarer Kaski.
DA170510 - Helsepersonell og pasienter har behov for det stikk motsatte.
AP170510 Tilsammen lever 13.382 pasienter med denne kreftformen.
AP170510 Pasienter som har synlig eller vedvarende ikke-synlig blod i urinen uten en naturlig forklaring, bør utredes med undersøkelse av blæren.
AA170510 Letingen i fotoarkivet på San Servolo ble et sterkt møte med fortidens pasienter som var innestengt på institusjonen.
AA170510 Bildene viser pasienter som bodde på mentalsykehuset på øya San Servolo.
AA170509 Helseminister Bent Høie ( H ) vil få en omvisning på Odda sjukehus og møte pasienter , ansatte og tillitsvalgte når han besøker Hordaland-kommunen 16. mai.
DB170508 Når jeg hørte at her var det tatt vevsprøver av pasienter som ikke selv har nytte av det, og som ikke har fått god nok informasjon, så syntes vi det var oppsiktsvekkende, sier hun.
DB170508 Jeg synes det er klanderverdig at de har fått så dårlig informasjon, at han ikke har gjort pasienter oppmerksomme på at de kan klage til Norsk Pasienterstatning, sier Lund Aaserud.
DB170508 Hun tar ikke hensyn til at Eide har gitt god informasjon til sine pasienter , slik alle leger plikter å gjøre i Norge, sier han.
DB170508 Eides advokat Per Danielsen mener TV 2 har fremsatt beskyldninger om at Eide blant annet har utført sterkt klanderverdige handlinger som har skadet pasienter og gjort inngrep i hjernen til friske personer som bare skulle inn til rutineundersøkelse.
DB170508 Eide saksøker TV 2 for ærekrenkelser, og krever millionbeløp i oppreisning etter at TV 2 publiserte en rekke saker hvor de gransket om han hadde utsatt pasienter for fare og påført dem varig hjerneskade under et forskningsprosjekt han sto bak.
DA170508 Årsaken var at det var billigere å opprette et kommunalt dollhus på Prindsen, enn å betale for å sende pasienter til det private Oslo hospital i Gamlebyen.
DA170508 I 1891 var Obstfelder en av 157 pasienter , 91 menn og 66 kvinner.
DA170508 Det ble bygget et tilbygg på det gamle dollhuset, nytt inventar kjøpt og en gårdsplass for rolige pasienter avdelt.
DA170508 Anstalten ble igjen utvidet i 1862, nå med plass til 120 pasienter .
AP170508 Tilsammen lever 13.382 pasienter med denne kreftformen.
AP170508 Pasienter som har synlig eller vedvarende ikke-synlig blod i urinen uten en naturlig forklaring, bør utredes med undersøkelse av blæren.
DB170507 Han forteller at i grunnleggende førstehjelpskurs Røde Kors tilbyr i dag, har instruktørene gått bort fra å lære bort kursdeltakere å ta pulsen på pasienter .
BT170506 Dette er godt gjort på et sted der pasienter kommer og går.
BT170505 Nå har IT-konsulenter i Asia og Øst-Europa i en periode hatt full tilgang til journalene til 2,8 millioner pasienter i Helse Sør-Øst, meldte NRK onsdag.
BT170505 UTREDNING OG BEHANDLING : Målet med NoFRACT er å se om en standardisert utredning og behandling av benskjørhet blant bruddpasienter kan forebygge nye benbrudd hos pasienter , skriver innsenderne.
BT170505 Som Meland skriver, utelates ofte eldre pasienter fra behandlingsforsøk.
SA170504 Ville du våget å varsle, eller hadde du holdt munn og latt pasienter lide ?
SA170504 Og hva gjør dere om det går galt på vakt for ufaglærte med ansvar for pasienter med komplekse diagnoser ?
SA170504 Her er en test : Se for deg at du får jobb som sykepleier med eldre, trengende pasienter ved et sykehjem.
SA170504 DEBATT : Ville du våget å varsle eller hadde du holdt munn og latt pasienter lide ?
DN170504 ¶ Akutte, oppståtte lidelser er mye hyppigere, og utgjør godt over 90 prosent av akuttkirurgiske pasienter , sier forfatteren.
DA170504 Onsdag meldte rikskringkasteren at om lag hundre IT-arbeidere fra Øst-Europa og Asia har kunnet gå inn og kopiere journaler til pasienter i Norges største helseforetak, uten å legge igjen spor.
AP170504 Republikanske ledere la åtte milliarder ekstra dollar i potten, som skal gå til å dekke pasienter med kroniske sykdommer.
AP170504 Kritikerne mener at summen langt fra er nok til å beskytte den sårbare gruppen av pasienter som vil bli rammet hardest.
VG170503 Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk sier imidlertid til VG at de vil forsøke å finne en løsning som sikrer at pasienter med alvorlig sykdom kan får CBD.
VG170503 Legemiddelverket : Mener pasienter må få bruke CBD ¶
VG170503 Det er ikke laget noen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling.
VG170503 - Det er urimelig at alvorlig syke pasienter ikke skal få tilgang til CBD når legen anbefaler det.
DB170503 ¶ BYGGER LANDET : - I regjering bidrar Frp til at sparegrisen fortsatt legger på seg, samtidig som vi bygger landet, vedlikeholder mer og behandler flere pasienter , skriver Roy Steffensen ( Frp ), her på oljemesse i Stavanger, i et svar til Helga Pedersen ( Ap ).
DB170503 I regjering bidrar Frp til at sparegrisen fortsatt legger på seg, samtidig som vi bygger landet, vedlikeholder mer og behandler flere pasienter .
DA170503 - Kan han garantere pasienter i Norge største helseforetak at utenlandske IT-arbeidere ikke kan gå inn og se på helseopplysningene deres, spurte helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen i Arbeiderpartiet.
DA170503 2,8 millioner pasienter hører inn under helseforetaket.
DA170503 Helseminister Bent Høie ( H ) ba om gjennomgangen etter at det ble avdekket at en stadig større andel av pasienter som henvises til spesialist, blir sendt videre til utredning framfor behandling.
DA170503 Helsedirektoratet har undersøkt hvordan helseforetakene praktiserer reglene som sier når pasienter har rett til utredning og behandling hos spesialist.
DA170503 Direktoratet konkluderer med at en større andel pasienter blir sendt til videre utredning etter første kontakt med spesialisthelsetjenestene.
DA170503 Det har skapt mistanke om henvisning til utredning brukes for å fjerne pasienter fra ventelistene før de har fått behandlingen de har krav på.
BT170503 Studien tar sikte på å identifisere pasienter med risiko for fremtidige brudd ved å foreta bentetthetsmåling og bruke et standardisert spørreskjema, kalt FRAX.
BT170503 Kravene til statistisk styrke var i studien satt så høyt at det krevde tusenvis av pasienter og et meget høyt antall leger som fikk erfaring med det nye legemiddelet.
BT170503 Her får pasienter med ikke tilfredsstillende bentetthet eller høy FRAX-skåre råd om å oppsøke sin fastlege, ta blodprøver og diskutere om de skal begynne med medikamentell behandling, blant annet med såkalte bisfosfonater.
BT170503 For å identifisere fallrisiko er det viktigere å snakke med pasienter og vurdere muskelstyrke, fysisk inaktivitet og balanse enn å måle bentettheten.
BT170503 Et farmasøytisk selskap som ønsket å skape større marked for et nytt blodtrykksmiddel, inviterte leger til å rekruttere pasienter med høyt blodtrykk og forskrive ny blodtrykksmedisin til en tilfeldig utvalgt halvpart av de rekrutterte pasientene.
BT170503 Pasienter over 50 år som får påvist brudd ved Bergen legevakt, henvises til bentetthetsmåling ved Haukeland sykehus.
AP170503 Jeg synes ikke at man etter denne saken skal rope varsku til pasienter om at data har kommet på avveie.
AP170503 Ifølge NRK, som kom med avsløringen, har IT-arbeidere kunnet gå inn og kopiere journaler til pasienter i Helse Sør-Øst, uten å legge igjen spor.
AP170503 - Kan han garantere pasienter i Norges største helseforetak at utenlandske IT-arbeidere ikke kan gå inn og se på helseopplysningene deres, spurte helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen i Arbeiderpartiet.
AP170503 2,8 millioner pasienter hører inn under det regionale helseforetaket.
AA170503 Helseminister Bent Høie ( H ) ba om gjennomgangen etter at det ble avdekket at en stadig større andel av pasienter som henvises til spesialist, blir sendt videre til utredning framfor behandling.
AA170503 Helsedirektoratet har undersøkt hvordan helseforetakene praktiserer reglene som sier når pasienter har rett til utredning og behandling hos spesialist.
AA170503 Direktoratet konkluderer med at en større andel pasienter blir sendt til videre utredning etter første kontakt med spesialisthelsetjenestene.
AA170503 Det har skapt mistanke om henvisning til utredning brukes for å fjerne pasienter fra ventelistene før de har fått behandlingen de har krav på.
DB170502 TV 2 mener pasienter ikke fikk tilstrekkelig informasjon om risikoen for blødninger, skader og mulig død, som følge av en biopsi, eller vevsprøve, som ble tatt av dem.
DB170502 Skade på pasienter
DB170502 Han mener også at TV 2 tok feil da de fortalte at to pasienter fikk hjerneblødning som direkte følge av vevsprøven som ble tatt.
DB170502 Eides advokat Per Danielsen mener TV 2 har fremsatt beskyldninger om at Eide blant annet har utført sterkt klanderverdige handlinger som har skadet pasienter og gjort inngrep i hjernen til friske personer som bare skulle inn til rutineundersøkelse.
DB170502 Eide saksøker TV 2 for ærekrenkelser, og krever millionbeløp i oppreisning etter at TV 2 publiserte en rekke saker hvor de gransket om han hadde utsatt pasienter for fare og påført dem varig hjerneskade under et forskningsprosjekt han sto bak.
AP170502 I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år.
AP170502 - Det er på tide å utvide behandlingen slik at dette kan bli et tilbud til flere - rundt tusen pasienter i Norge.
AP170502 150 pasienter ble operert i fjor, 80 av dem ved OUS.
AA170502 Åtte pasienter og én ansatt ¶
AA170502 Etter videre prøver viser det seg at i alt ni personer er smittet : åtte pasienter og én ansatt.
AA170501 Malin Ølstad i Røde Kors skriver til Adresseavisen i en e-post at de hadde tjue pasienter innom behandlingsteltet i løpet av natta.
VG170430 I tillegg driver de med nevrokognitiv utredning av pasienter og diagnostisering og behandling av transseksuelle barn og voksne.
VG170430 Hun sier at bemanningssituasjonen fører til forsinkelser i utredningen og behandlingen til enkelte pasienter , men ønsker ikke å spesifisere hvor lange forsinkelsene er.
VG170430 De har også ansvar for å bistå med psykiatrisk konsultasjon hos pasienter som ligger på andre avdelinger på Rikshospitalet.
VG170430 - I 2015 og 2016 er det ingen fristbrudd, men i slutten av 2016 har det vært noen utsettelser av enkelte pasienter , sier Nyborg.
VG170430 - Det er ingen fristbrudd i inneværende år, men det er noe lengre ventetid for enkelte pasienter .
SA170430 - Redd Barnas personell på stedet klarte å evakuere alle ned i kjelleren slik at verken pasienter eller helsepersonalet ble skadd, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R.
DB170430 Transkjønnede pasienter er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen som følge av problemene.
BT170430 - Redd Barnas personell på stedet klarte å evakuere alle ned i kjelleren slik at verken pasienter eller helsepersonalet ble skadd, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R.
AA170430 - Redd Barnas personell på stedet klarte å evakuere alle ned i kjelleren slik at verken pasienter eller helsepersonalet ble skadd, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R.
AA170430 De behandler ingen pasienter , det er dette pengene burde gå til, sier Åste Marie Lande Lindau, partiets førstekandidat på partiets stortingsliste i Nord-Trøndelag.
AA170430 Transkjønnede pasienter er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen som følge av problemene.
VG170429 PS : Etter Stordalens nederlandske behandling har norske helsemyndigheter sagt ja til at den type behandling også skal gis til pasienter i Norge.
VG170429 Det er allerede behandlet seks pasienter ved Rikshospitalet.
VG170428 Store internasjonale sentre har kanskje behandlet noen hundre pasienter , sier han.
VG170428 - Jeg kan ikke gi noe tall på hvor mange tilfeller det er i Norge, men jeg vil anslå at det er et titall pasienter .
AP170428 - Det er en del av kroppen det, og, sier Bollestad og viser til at betennelse i tennene kan utgjøre en risiko hos pasienter som får ulike typer medisinsk behandling.
AA170428 Det er et betydelig tidstap for kritisk, livstruende skadde pasienter , sier overlege ved akuttmedisinsk klinikk på UNN, Mads Gilbert, til avisa Nordlys.
AA170428 Både nåværende og fremtidige pasienter har behov for et sykepleierløft, skriver forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund i en pressemelding.
AA170428 Både nåværende og fremtidige pasienter har behov for et sykepleierløft, skriver forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund i en pressemelding.
SA170427 Det bor 58 pasienter på Blidensol, som er et privat ideelt sykehjem for demente.
FV170427 | Ber pasienter kontakte lege etter bakteriefunn ¶
FV170427 To pasienter ved Sørlandet sykehus Kristiansand har blitt smittet av en antibiotikaresistent tarmbakterie.
FV170427 Sørlandet sykehus Kristiansand sender ut brev til 50 pasienter og ber dem kontakte fastlege etter funn av en antibiotikaresistent bakterie.
FV170427 Sykehuset sender nå ut brev til rundt 50 pasienter som har vært innlagt på den samme avdelingen som de smittede pasientene.
FV170427 I en pressemelding opplyser Sørlandet sykehus at den motstandsdyktige bakterien VRE ( Vancomycin resistent enterokokk ) er oppdaget hos pasienter ved sykehuset i Kristiansand.
FV170427 Fagdirektør Per Engstrand opplyser at VRE er påvist hos to av sykehusets pasienter .
FV170427 Ber 50 pasienter sjekke seg ¶
FV170427 - VRE forårsaker ikke sykdom hos friske, men kan gi infeksjon hos svært syke pasienter .
FV170427 20 pasienter vil i tillegg bli testet i forbindelse med poliklinikktime på sykehuset.
FV170427 Frykten for nakke- og ryggskader har ført til at pasienter har omkommet av kvelning fordi man ikke våget å legge henne i sideleie.
DB170427 Tidligere pasienter innkalles til kontroll etter at Sørlandet sykehus Kristiansand oppdaget en type bakterier som er motstandsdyktig mot antibiotika.
DB170427 Rundt 50 pasienter vil bli innkalt.
DB170427 Flere sykehus i Norge har hatt pasienter med denne bakterien, men Sørlandet sykehus har til nå unngått dette, sier smittevernlege Siri Johanne Boye ved sykehuset til kanalen.
DB170427 Andre pasienter blir nå kontaktet, i tilfelle de har vært i kontakt med de smittede.
DB170427 - Til nå er smitten funnet hos et fåtall pasienter .
DA170427 Sykehuset har også fått inn to pasienter har bruddskader.
BT170427 Både nåværende og fremtidige pasienter har behov for et sykepleierløft, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.
AA170427 Sykehuset har også fått inn to pasienter har bruddskader.
AA170427 Tidligere pasienter innkalles til kontroll etter at Sørlandet sykehus Kristiansand oppdaget en type bakterier som er motstandsdyktig mot antibiotika.
AA170427 Flere sykehus i Norge har hatt pasienter med denne bakterien, men Sørlandet sykehus har til nå unngått dette, sier smittevernlege Siri Johanne Boye ved sykehuset til kanalen.
AA170427 Andre pasienter blir nå kontaktet, i tilfelle de har vært i kontakt med de smittede.
AA170427 - Til nå er smitten funnet hos et fåtall pasienter .
FV170426 Hit til Valhalla helsesenter i Kristiansand kom det 1180 pasienter utskrevet fra Sørlandet sykehus i 2015.
DN170425 Hun viser til at Otivio, som har laget en slag støvel som forbedrer blodstrømmen og dermed kan redde mange pasienter fra å få amputert ben.
SA170424 DEBATT : Sykehuset på Ullandhaug skal være fremtidsrettet for pasienter og ansatte.
DB170424 Direktør for Medical Travel, Håkon Nordeng forteller at det er første gang på 13 år at de har opplevd at noen av deres pasienter ikke har kommet hjem med et planlagt fly.
DB170424 Overlegen har erfart tidligere at kommunene ofte er ekstra motvillige til å etablere omfattende og dyre omsorgstilbud til pasienter dømt til tvunget psykisk helsevern.
DB170424 - De japanske forskerne har rekruttert 728 pasienter med sykdommer som ikke var relaterte til nattlig vannlating.
DB170424 Pasienter med denne sykdommen har høyt blodtrykk om natta, i tillegg til nattlig vannlating.
DB170424 Saken hvor TV 2 gransket om nevrokirurg Per Kristian Eide hadde utsatt pasienter for fare og påført dem varig hjerneskade under et forskningsprosjekt han sto bak, ble først sendt høsten 2012.
DB170424 Eides advokat, Per Danielsen fra Advokatfirmaet Danielsen og Co, mener TV 2 har fremsatt beskyldninger om at Eide blant annet har utført sterkt klanderverdige handlinger som har skadet pasienter og gjort inngrep i hjernen til friske personer som bare skulle inn til rutineundersøkelse.
DA170424 - Jeg opplever at mange av mine informanter og pasienter er ressurssterke mennesker.
AA170424 Men sykehussystemet er lagt opp slik at denne pasientgruppen skal spise det samme som andre pasienter .
AA170424 - Er det ikke litt rart å servere kaloririke pannekaker med bacon til pasienter som nærmest ikke greier å spise i det hele tatt ?
DN170423 I « Cathedral of Science » tester Isaac Skog sensorer som blant annet hjelper pasienter med Parkinson.
AP170423 I regjering vil de gå gjennom juridiske avtaler med private aktører og trolig avvikle dem så fort det lar seg gjøre - uten at pasienter blir skadelidende. 14.
AP170423 Fritt behandlingsvalg mellom offentlig og privat helse ¶ Pasienter med rett til behandling på det offentliges regning skal kunne velge om de skal bli behandlet på godkjent privat eller offentlig behandlingssted.
VG170422 Det antas imidlertid at rundt 100 til 200 nye pasienter blir diagnostisert med IPF i Norge hvert år.
BT170422 Jeg satt fast vakt, sjekket pasienter hvert tiende minutt, forklarte forvirrede pasienter at det ikke var så lurt å dusje med åpen dør midt på natten ( røykvarslerne er sensitive på et sykehus ), eller at man ikke kunne ha radioen på fullt fordi de andre pasientene ville sove.
BT170422 Jeg satt fast vakt, sjekket pasienter hvert tiende minutt, forklarte forvirrede pasienter at det ikke var så lurt å dusje med åpen dør midt på natten ( røykvarslerne er sensitive på et sykehus ), eller at man ikke kunne ha radioen på fullt fordi de andre pasientene ville sove.
AP170422 Flere svenske leger har skrevet til det svenske helsetilsynet der de påpeker at den hjelpen som norsk redningstjeneste kunne ha bistått med, med stor sikkerhet ville ha ført til at hardt skadde pasienter hadde kunnet bli fraktet fra ulykkesstedet til sykehus mye raskere enn det som faktisk skjedde, ifølge Dagens Medicin.
AA170422 Flere svenske leger har skrevet til det svenske helsetilsynet der de påpeker at den hjelpen som norsk redningstjeneste kunne ha bistått med, med stor sikkerhet ville ha ført til at hardt skadde pasienter hadde kunnet bli fraktet fra ulykkesstedet til sykehus mye raskere enn det som faktisk skjedde, ifølge Dagens Medicin.
DB170421 - Ved for eksempel å stoppe fritt behandlingsvalg vil Ap frata tusenvis av pasienter valgfriheten, og de risikerer å øke sykehuskøene.
DA170421 I et brev til sykehjemmet skriver Fylkesmannen i Rogaland at han over tid har vært « økende bekymret over bruken av tvang ovenfor pasienter ved Blidensol sykehjem ».
DA170421 Fylkesmannen i Rogaland har opprettet innsynssak for å vurdere Blidensol sykehjems bruk av tvang ovenfor sine pasienter .
DA170421 mars står det at Fylkesmannen i Rogaland over tid har vært « økende bekymret over bruken av tvang ovenfor pasienter ved Blidensol sykehjem ».
DN170420 Her har helseministeren brukt 40 millioner på administrasjon av en ordning som bare i underkant av 2.000 pasienter hadde benyttet seg av ved forrige årsskifte.
DB170420 Vi må sikre personvernet til norske pasienter og våre helsedata.
DB170420 Og når personvernet sikres og pasienter gir samtykke, blir de til store datasett - som er unike i verdenssammenheng.
DA170420 Vi har til sammen 45 pasienter som går til jevnlige samtaler hos oss.
BT170420 Noen av mine pasienter vet om barndommen min.
SA170419 Det var her ved øyeavdelingen i Hillevåg seks pasienter fikk infeksjon etter rutinebehandling.
SA170419 - Hos alle våre pasienter har det heldigvis etter forholdene gått bra.
SA170419 Siden 2009 er 36 pasienter feiloperert i kne i privatklinikker i Norge.
DN170419 Tour de France-eksperten til TV 2, som også har jobbet med treningen til pasienter ved Modum Bad, er nå spesielt opptatt av gåingens effekt som treningsform.
DA170419 - Når det er såpass økende, kan det si noe om at vi har fått mer krevende pasienter , at man ikke er flinke nok til å ta gode nok forholdsregler, og at man ikke har god nok bemanning, men det kan også vært et tegn på at man er blitt flinkere til å anmelde slike episoder, sier hun.
AP170419 Men slutt å slite ut pasienter med dem Ingeborg Senneset ¶
AA170419 - Når det er såpass økende, kan det si noe om at vi har fått mer krevende pasienter , at man ikke er flinke nok til å ta gode nok forholdsregler, og at man ikke har god nok bemanning, men det kan også vært et tegn på at man er blitt flinkere til å anmelde slike episoder, sier hun.
AA170419 Helsesystemet er dessverre blitt totalt døvt for advarsler fra fagfolk og pasienter , det er fratatt en humanitær tenkning, det drives som en butikk og barnas liv og helse har blitt en handelsvare.
AA170419 Avdelingene driver konkurranse seg imellom med en kamp om pasienter , stillinger og penger.
SA170418 Tre fagforeninger avholdt felles møte på Blidensol sykehjem tirsdag, i håp om å få avklart hva som skjer med pasienter og ansatte når Stavanger kommune sier opp driftsavtalen.
DN170418 Da pasienter i Oslo testet ut avstandsoppfølgingen, kuttet de antall sykehusdøgn med 39 prosent.
DN170418 Samtidig er dette forskning med såkalt « Hololens-teknologi » på et nivå så alvorlig at det vil kunne være snakk om liv og død for pasienter som i fremtiden skal gjennom for eksempel en lever- eller hjerteoperasjon.
DN170418 Foto : Mikaela Berg Fridtjof Heyerdahl med « transportkuvøsen » han har utviklet for å frakte smittefarlige pasienter .
DN170418 Med kunstig intelligens vil man kunne oppnå en større standardisering, lik behandling for alle pasienter uansett hvilket sykehus de tilhører.
DN170418 - Røntgen er utrolig sentralt når vi behandler pasienter .
DN170418 Det er vanlig å rangere pasienter .
DN170418 Det er ifølge Børve funnet over 500 tilfeller av hudkreft fra pasienter som har brukt appen og blitt rådet til å besøke en lege.
DN170418 De vil heller ha pasienter som må gjennom en prosedyre, da blir det større inntekt, sier han.
DN170418 - Tjenestene mislykkes med å stille enkle, relevante spørsmål til pasienter relatert til symptomene, noe som fører til at de gjentatte ganger overser viktige diagnoser, sier Resnack til The Wall Street Journal.
DN170418 - Som lege kan jeg hjelpe kanskje 10 - 20 pasienter om dagen, og redde et par liv i året.
DN170418 er hudlege ved University of California, San Francisco, og står bak et forsøk der forskere lot som om de var pasienter og tok kontakt med 16 nettbaserte telemedisinselskaper.
DN170418 15 millioner pasienter
DN170418 Foto : Mikaela Berg Fridtjof Heyerdahl med « transportkuvøsen » han har utviklet for å frakte smittefarlige pasienter .
DN170418 Det er vanlig å rangere pasienter .
DN170418 Det er ifølge Børve funnet over 500 tilfeller av hudkreft fra pasienter som har brukt appen og blitt rådet til å besøke en lege.
DN170418 De vil heller ha pasienter som må gjennom en prosedyre, da blir det større inntekt, sier han.
DN170418 - Tjenestene mislykkes med å stille enkle, relevante spørsmål til pasienter relatert til symptomene, noe som fører til at de gjentatte ganger overser viktige diagnoser, sier Resnack til The Wall Street Journal.
DN170418 - Som lege kan jeg hjelpe kanskje 10 - 20 pasienter om dagen, og redde et par liv i året.
DN170418 er hudlege ved University of California, San Francisco, og står bak et forsøk der forskere lot som om de var pasienter og tok kontakt med 16 nettbaserte telemedisinselskaper.
DB170418 På Gjøvik sykehus er det en historisk utstilling av sprøyter som har vært i bruk på pasienter .
DA170418 - Ved årsskiftet sto det 448 pasienter på venteliste for et nytt organ.
AA170418 Da kom det inn en del pasienter med ferske bruddskader, sier Ragnhild Skorstad, seksjonsleder ved skade, traume og ortopedisk poliklinikk og plastikk ved St.
DN170417 - Selskapet vårt er bekymret for det politiske miljøet og hva det betyr for pasienter og folk over hele landet.
DB170415 Norge var størst på lobotomering i Skandinavia, og mellom 1941 og 1974 ble minst 2500 psykiatriske pasienter lobotomert, ifølge SNL.
DB170415 I 2010 ble barns rett til å bli hørt når foreldrene er pasienter innenfor rusomsorg, psykisk helsevern eller somatikk, lovfestet.
DB170415 Sykehusdirektøren ville også innlemme sine pasienter i filmstaben.
BT170415 I Norge får pasienter med disse diagnosene grunnstønad fra Nav for glutenfri kost.
BT170415 Flere studier antyder at en liten gruppe pasienter som opplever å reagere på gluten faktisk har en form for glutensensitivitet, og denne gruppen har også rett til stønad fra Nav for glutenfritt kosthold.
BT170415 En økende gruppe pasienter opplever å reagere på gluten, uten å få påvist verken cøliaki eller hveteallergi.
VG170414 India er for øvrig kjent som et land der pasienter fra hele verden, med ulike, kompliserte problemer, kan få høyt kvalifisert legehjelp til en relativt lav kostnad.
DB170413 Det har vært en femdobling i antall pasienter med diagnosen ME på sju år.
DB170412 Han fortalte at han var lege og var nødt til å se til flere pasienter neste morgen, ifølge Bridges.
AA170412 SVT har vært i kontakt med de andre Stockholm-sykehusene, Karolinska og Söder, som opplyser at ingen av dem så langt har opplevd at andre pasienter har kommet til skade i forbindelse med kriseberedskapen etter terrorangrepet. ( ©NTB ) ¶
AA170412 Kriseberedskapen etter terrorangrepet i Stockholm innebar at en del pasienter som allerede befant seg på akuttavdelingen ved Danderyds sykehus i Stockholm, ble sendt hjem.
VG170411 Lungelege Are Martin Holm ved Oslo universitetssykehus har høye forhåpninger for hva dette kan bety for hans pasienter .
VG170411 I løpet av pilotprosjektet har transplantasjonskoordinator på Rikshospitalet, Stein Foss, og donoransvarlig på Ullevål sykehus, Dag Wendelbo Sørensen, tatt ut 20 nyrer og fem levere fra til sammen elleve pasienter .
VG170411 I 2014 startet Oslo universitetssykehus et pilotprosjekt for å benytte organer fra pasienter som fortsatt har noe blodsirkulasjon til hjernen, men som legene har gitt opp å behandle fordi hodeskaden er så stor.
SA170411 Han fortalte at han var lege og var nødt til å se til flere pasienter neste morgen, ifølge Bridges.
DA170411 Han skal ha fortalt at han var lege og var nødt til å se til flere pasienter neste morgen.
DA170411 Vil pårørende at pasienter som kan være demente, urolige, forvirret, sinte, døende, eller med en infeksjon, skal tas hånd om av personer som ikke behersker grunnleggende oppgaver ? spør Krüger.
DA170411 På Vålandstunet sykehjem er det både eldre på korttidsopphold og svært syke pasienter .
DA170411 Helsepersonelloven pålegger helsearbeidere å si fra om forhold som kan utsette pasienter for risiko eller som er uforsvarlige.
DA170411 - Jeg kritiserer ikke de som er uerfarne i jobbene ; jeg kritiserer at svært syke pasienter , gjerne medisinerte og med kompliserte diagnoser, skal tas hånd om av ansatte uten utdanning eller realkompetanse.
AA170411 Han skal ha fortalt at han var lege og var nødt til å se til flere pasienter neste morgen.
DB170410 Han fortalte at han var lege og var nødt til å se til flere pasienter neste morgen, ifølge Bridges.
DB170410 I dag er flere av de store organisasjonene laget nettopp for å tale deres interessert som pasienter i dette systemet, derblant de som undertegnet brevet til Helse- og sosialkomiteen.
AP170410 Noen ME-pasienter har stått for en usaklig debattform, en av dem tvitret nylig : « KristianGunder @aft_viten @Aftenposten Pasienter som du gjorde ditt beste for å demonisere og idiotforklare i fjor i aft.[enposten ] Hvorfor, egentlig.
AP170410 Noen ME-pasienter har stått for en usaklig debattform, en av dem tvitret nylig : « KristianGunder @aft_viten @Aftenposten Pasienter som du gjorde ditt beste for å demonisere og idiotforklare i fjor i aft.[enposten ] Hvorfor, egentlig.
AP170410 Mannen skal ha opplyst at han var lege og at han måtte hjem for å treffe pasienter mandag morgen.
AP170410 Mannen skal ha opplyst at han var lege og at han måtte hjem for å treffe pasienter mandag morgen.
AP170410 Sensitive personopplysninger om mer enn 10 000 pasienter ved tre Oslo-sykehus ble lagret på amerikanske servere i over fem år før de ble slettet, ifølge Vårt Oslo.
AP170410 Over 10.000 pasienter ved blant annet Diakonhjemmet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus skal ha blitt rammet av sikkerhetssvikten.
AP170410 Først nylig, etter at over 10.000 pasienter ved Diakonhjemmet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus ble varslet, er opplysningene blitt slettet.
AP170410 Både Oslo universitetssykehus ( OUS ), som omfatter Rikshospitalet og Ullevål, samt Diakonhjemmet har i løpet av mars sendt brev til berørte pasienter for å forklare hvordan sensitive personopplysninger havnet på avveie i over fem år.
VG170409 Søndag lå fortsatt ni pasienter på sykehus ifølge Expressen.
SA170409 Fastlegen føyer til at han ikke hatt pasienter som i like stor grad har greid å takle smerter på samme måte som Stausholm.
AP170409 Fastlegen føyer til at han ikke hatt pasienter som i like stor grad har greid å takle smerter på samme måte som Stausholm.
VG170408 Tyrkia har behandlet 30 pasieneter, og med unntak av Moustafa og fem pasienter som fortsatt er så dårlige at de i karantene, er alle sendt hjem.
SA170408 Fastlegen føyer til at han ikke hatt pasienter som i like stor grad har greid å takle smerter på samme måte som Stausholm.
FV170407 I fjor avslørte VG massive lovbrudd og grov svikt i norske sykehus sin bruk av beltetvang mot psykiatriske pasienter .
VG170406 Ved sykehuset i den tyrkiske småbyen Reyhanli, helt på grensen til Syria, kommer syriske flyktninger for å få kontakt med pasienter som får behandling her, etter gassangrepet i Khan Sheikhoun i Idlib-regionen, der minst 86 mennesker skal ha blitt drept.
VG170406 VG får ikke tillatelse til å snakke med pasienter eller slektninger inne på sykehusets område, det har bare det statlige nyhetsbyrået Aanadolu fått tilgang til.
VG170406 Tyrkia har tatt imot 30 pasienter med alvorlige skader, som behandles ved det statlige sykehuset i Reyhanli, som ligger helt på grensen til Syria.
DB170406 To pasienter av andre Torino-leger har dødd etter å ha blitt fortalt at de måtte overkomme psykologiske traumer og ta homeopatisk medisin - som i all hovedsak består av vann.
DB170406 Falsk kreftlege behandler pasienter i Norge ¶
DB170406 Da han tross lisenstapet fortsatte å behandle pasienter , ble han etter hvert etterforsket for pasientdød og feilbehandling.
DB170406 Bayersk TV avslørte i 2010 at Hamer behandlet pasienter på « universitetet ».
DB170406 Men de melder også om at noen pasienter har symptomer som er forenlig med eksponering for nervegass som sarin, skriver NTB.
DB170406 Hva som skjer når er alltid tilfeldig i denne jobben, og det kunne like gjerne ha vært en alvorlig trafikkulykke hvor flere av våre pasienter satt fast i bilen, og vi ville vært helt avhengig av god og rask hjelp fra brannvesenet.
BT170406 Tidligere pasienter sier at det som har vært avgjørende for deres tilfriskning, har vært stabile behandlere over lang tid.
BT170406 Hos en god del pasienter brenner sykdommen ut i moden alder.
AP170406 Leger Uten Grenser sa onsdag at symptomene til åtte pasienter som de behandlet ved et sykehus i Bab Al Hawa var sammentrukne pupiller, muskelkramper og ufrivillig avføring.
AP170406 Leger Uten Grenser sa onsdag at symptomene til åtte pasienter som de behandlet ved et sykehus i Bab Al Hawa var sammentrukne pupiller, muskelkramper og ufrivillig avføring.
AA170406 En årsak til det kan være at helsepersonell har blitt stadig flinkere til å fortelle pasienter om muligheten for å få erstatning etter feilbehandling, sier Jørstad.
DB170405 ¶ AVLYTTEDE SAMTALER : PST får kritikk av EOS-utvalget for å ha hatt 38 avlyttede « fortrolige » og « vernede » telefonsamtaler mellom leger og deres pasienter og advokater og deres klienter lagret i sine systemer.
DB170405 PST får kritikk av EOS-utvalget for å ha hatt 38 avlyttede « fortrolige » og « vernede » telefonsamtaler mellom leger og deres pasienter og advokater og deres klienter lagret i sine systemer.
AP170405 Leger Uten Grenser sa onsdag at symptomene til åtte pasienter som de behandlet, var sammentrukne pupiller, muskelkramper og ufrivillig avføring.
AP170405 Leger Uten Grenser sa onsdag at symptomene til åtte pasienter de behandlet, sammentrukne pupiller, muskelkramper og ufrivillig avføring, er forenlig med en nervegass som sarin.
AA170405 - Åtte pasienter viste symptomer - blant annet innsnevrede pupiller, muskelkramper og ufrivillig avføring - som er forenlig med eksponering for nervegass som sarin eller andre lignende stoffer, heter det i en kunngjøring.
DB170404 - Teamene våre er der fremdeles, og kjører rundt med pasienter fra ett sted til et annet fordi sykehusene er overfylt.
DB170404 Leser man enkeltrapportene og forløpsstudiene vil man - etter vårt syn - se at endringene på mange andre områder er langt mer variable og avhengige både av utvalg pasienter og av kvaliteten på behandlingen.
DA170404 - Vi blir ikke flere folk, men vi får bedre plass og flere rom til fordele pasienter på - samt bedre sikkerhet for våre ansatte, forteller hun.
BT170404 FØLGER MED : Fylkeslegen i Hordaland følger med på om legene i fylket skriver ut for mye medisiner til sine pasienter , forteller assisterende fylkeslege Kristin Cotta Schønberg.
BT170404 Nasjonal traumeplan beskriver krav som sykehusene skal oppfylle for å kunne ta imot alvorlig skadde pasienter .
BT170404 Det er motsigende at dere vil avvikle akuttkirurgisk virksomhet, men samtidig gå inn for at Odda sjukehus skal kunne ta i mot og stabilisere skadde pasienter , utføre enkle kirurgiske prosedyrer og ha skadepoliklinikk, uten å ha kirurg på vakt.
BT170404 De ansatte er trent til å ta i mot og håndtere akutt kritisk skadde pasienter for vurdering og stabilisering, før videre transport til høyere behandlingsnivå.
DB170403 I en undersøkelse fra FAFO oppgir en av fem helsearbeidere at de har opplevd seksuell trakassering fra pasienter .
BT170403 Under Folkemøtet i kinosalen i Odda den 16.02.17, uttalte Helse Fonnas direktør Klausen at Odda sjukehus ikke har behandlet pasienter fra Kvinnherad kommune, noe som beviselig er galt.
BT170403 Rapporten oppgir at usle 11 prosent av de inneliggende pasientene ved Odda sjukehus er kirurgiske, fordi de regner bare pasienter som får utført en operasjon på sykehuset som kirurgiske.
BT170403 Odda sjukehus er et lokalsykehus, hvor noe av funksjonen er å stabilisere pasienter , sette i gang tiltak og sende dem videre for operasjon på større sykehus.
BT170403 Medisinske pasienter med kirurgiske tilleggsproblemer må også sendes til Haugesund.
BT170403 I virkeligheten er andel kirurgiske pasienter 40 prosent.
BT170403 I tillegg til kirurgiske og medisinske pasienter som blir innlagt på sykehuset som trenger øyeblikkelig hjelp, er det i snitt 3,2 øyeblikkelig hjelp-pasienter på kirurgisk poliklinikk hver dag.
BT170403 For eksempel blir pasienter med lårhalsbrudd som innlegges på Odda sjukehus ikke regnet som kirurgiske pasienter i statistikkene, fordi de ikke får utført de nødvendige operasjonene på Odda sjukehus, grunnet manglende ortoped.
BT170403 For eksempel blir pasienter med lårhalsbrudd som innlegges på Odda sjukehus ikke regnet som kirurgiske pasienter i statistikkene, fordi de ikke får utført de nødvendige operasjonene på Odda sjukehus, grunnet manglende ortoped.
VG170401 VG avslørte massive lovbrudd, omdiskuterte begrunnelser og grov svikt i dokumentasjonen da norske sykehus brukte beltetvang mot pasienter i 2015.
SA170401 - Og ! Pasienter , pårørende og ansatte får påregne utrakt pendling mellom flere lokalisasjoner i all overskuelig fremtid, med mindre forestående valg skulle få våre politikere på andre tanker.
FV170401 Årets vinnere har dokumentert hvordan hundrevis av pasienter hvert år blir reimet fast på ulovlig vis ved norske sykehus.
FV170401 De journalistiske vurderingene som er gjort i møte med sårbare pasienter holder en høy etisk standard.
FV170401 Hun er tilhenger av den kognitive terapien, å eksponere angstfylte pasienter for angsten.
DB170401 - Vi vil ikke la moralisme komme i veien for å sikre pasienter de medisinene de trenger, om det så er heroin, sier ruspolitisk talsperson Ruth Grung i Arbeiderpartiet.
DB170401 Hun forteller at symptomene både ansatte og pasienter rapporterte om i etterkant av angrepet er med på å styrke mistanken om at kjemiske våpen ble brukt.
DB170401 - Like etter angrepet ble det rapportert om at pasienter og ansatte led av alvorlige luftveisproblemer og « brennende » slimhinner, som er vanlige ved kjemiske angrep, sier Nordstrand.
AP170401 Under kommunismen var det til tider dobbelt så mange " schizofrene " pasienter i Sovjet som i andre land.
AP170401 Andre er blitt plassert sammen med psykiatriske pasienter med alvorlige diagnoser.
AP170401 Målet med ordningen er at pasienter som er feilbehandlet skal få sitt økonomiske tap erstattet.
AA170401 - Vi vil ikke la moralisme komme i veien for å sikre pasienter de medisinene de trenger, om det så er heroin, sier ruspolitisk talsperson Ruth Grung i Arbeiderpartiet. ( ©NTB ) ¶
VG170331 Han er ikke enig i dommen og mener at klientens pasienter visste at Morris ikke hadde lisens.
DB170331 Og det er nettopp dette som er poenget : Fastlegene kjenner sine pasienter og deres familier ofte gjennom mange år.
DB170331 Alle pasienter er velkommen til å oppsøke sin fastlege når de er bekymret for noe spesielt eller kjenner på noe galt med helsa.
VG170330 Pasienter som for eksempel bruker valium daglig innenfor det som er akseptabelt, får likevel beholde førerkortet selv om de er over grensen, fordi de ikke utgjør noen trafikkfare, sier Gjerde.
DA170330 Ifølge 27-åringen ble han provosert av noe legen sa, og det hele endte med at legen løp ut i korridorene hvor det satt andre pasienter .
SA170329 - Vi så også at pasienter som hadde begynt på sovemedisiner nylig, hadde en høyere risiko enn pasienter som hadde brukt det lenge, sier Ranhoff.
SA170329 - Vi så også at pasienter som hadde begynt på sovemedisiner nylig, hadde en høyere risiko enn pasienter som hadde brukt det lenge, sier Ranhoff.
DB170329 ¶ DØMT : Ron Oneal Morris er dømt til ti års fengsel for drap etter at hun injiserte en av sine pasienter med en dødelig mikstur.
DB170329 ( Dagbladet ) : Ron Oneal Morris, kalt « Hertuginnen », er ifølge Washington Post dømt til ti års fengsel etter at en av hennes pasienter , Shatarka Nuby, døde som følge av å ha fått dødelige injeksjoner.
AA170329 - Vi så også at pasienter som hadde begynt på sovemedisiner nylig, hadde en høyere risiko enn pasienter som hadde brukt det lenge, sier Ranhoff.
AA170329 - Vi så også at pasienter som hadde begynt på sovemedisiner nylig, hadde en høyere risiko enn pasienter som hadde brukt det lenge, sier Ranhoff.
SA170328 Manglende ettervern i rusomsorgen rammer familiene i ¶ | Pasienter og ansatte må påregne utstrakt pendling i all overskuelig fremtid ¶
SA170328 Pasienter , pårørende og ansatte får påregne utstrakt pendling mellom flere lokalisasjoner i all overskuelig fremtid, med mindre forestående valg skulle få våre politikere på andre tanker.
DB170328 Her inngangen til et legekontor i bydelen Little Havana i Miami som ønsker spesielt velkommen pasienter med Obamacare-forsikring.
DB170328 Ved hjelp av et naturlig eksperiment fant de at sykehuset som ga kommunen en bot når de ikke hadde klar en plass når pasienten skulle skrives ut, endte med å få flere pasienter liggende lenge, sammenliknet med sykehuset som heller valgte å gå i dialog med kommunen.
BT170328 Bergenseren Mads Johan Laastad ( 26 ) lager robot for å trene opp pasienter som er rammet av slag.
AP170328 Flere pasienter som ikke åpner seg for en vanlig psykolog, klarer å fortelle om traumene sine til Ellie.
SA170327 Vi er bekymret dersom et økende antall pasienter tilbys langvarig antibiotikabehandling for å bedre sædkvaliteten uten at en slik behandling har vært igjennom klinisk utprøving slik at man kan dokumentere hvorvidt den har effekt, uttaler Hilde Kløvstad, avdelingsdirektør for avdeling tuberkulose, blod- og seksuell smitte ved Folkehelseinstitut
SA170327 - Pasienter som har underlivsplager og får påvist en infeksjon, bør få målrettet antibiotikabehandling i henhold til faglige retningslinjer, sier han og legger til : ¶
FV170327 Vi er bekymret dersom et økende antall pasienter tilbys langvarig antibiotikabehandling for å bedre sædkvaliteten uten at en slik behandling har vært igjennom klinisk utprøving slik at man kan dokumentere hvorvidt den har effekt, uttaler Hilde Kløvstad, avdelingsdirektør for avdeling tuberkulose, blod- og seksuell smitte ved Folkehelseinstitut
FV170327 - Pasienter som har underlivsplager og får påvist en infeksjon, bør få målrettet antibiotikabehandling i henhold til faglige retningslinjer, sier han og legger til : ¶
AP170327 Det betyr mange ekstra leveår, og mye unngått lidelse for pasienter og pårørende.
AP170327 Dette er et legemiddel som brukes til å legge pasienter i narkose.
AP170327 Normann sier hun føler med pasienter og pårørende som er i en situasjon der det finnes behandling som den offentlige tjenesten ennå ikke har tatt i bruk.
AP170327 Det betyr at når en pasient i Oslo tilbys behandling, skal også pasienter i for eksempel Tromsø få tilgang til samme behandling.
AP170327 Anne Lise Ryel ønsker å betrygge norske pasienter .
AP170327 - Systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten bidrar til at pasienter får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler.
AP170327 Vi er bekymret dersom et økende antall pasienter tilbys langvarig antibiotikabehandling for å bedre sædkvaliteten uten at en slik behandling har vært igjennom klinisk utprøving slik at man kan dokumentere hvorvidt den har effekt, uttaler Hilde Kløvstad, avdelingsdirektør for avdeling tuberkulose, blod- og seksuell smitte ved Folkehelseinstitut
AP170327 - Pasienter som har underlivsplager og får påvist en infeksjon, bør få målrettet antibiotikabehandling i henhold til faglige retningslinjer, sier han og legger til : ¶
DA170324 Legekontorene er fulle nok fra før, det siste de behøver er pasienter som ikke trenger legetimen, men legeerklæringen.
DA170324 - Dersom en ny undersøkelsesordning etableres, vil det være en stor mulighet for at pasienter og pårørende opplever frustrasjon og manglende oppmerksomhet om « sin » sak når bare et fåtall saker kan aktivisere en slik undersøkelse, mente direktoratet blant annet.
BT170324 | Høyesterett : Lege misbrukte pasienter - dømt til to og et halvt års fengsel ¶
BT170324 Bergenslegen som er dømt for å ha utnyttet stillingen sin til å få seksuell omgang med pasienter , skal dømmes til to og et halvt års fengsel, mener Høyesterett.
BT170324 Legene mister den synlige kontakt med sin pasient, men noen leger har dessverre en overdreven tro på å diagnosere sine pasienter på denne måten.
AA170324 | Høyesterett : Lege misbrukte pasienter - dømt til to og et halvt års fengsel ¶
AA170324 Bergenslegen som er dømt for å ha utnyttet stillingen sin til å få seksuell omgang med pasienter , skal dømmes til to og et halvt års fengsel, mener Høyesterett.
AP170323 Flere pasienter som ikke åpner seg for en vanlig psykolog, klarer å fortelle om traumene sine til Ellie.
AA170323 Kartleggingen viser også at én av tre pasienter sier at legen ikke forsikret seg om at de, som pasient, hadde forstått informasjonen de fikk.
VG170322 Ambulansepersonell i London opplyser at de har behandlet minst ti pasienter på Westminster Bridge, skriver NTB.
VG170322 De melder også om flere pasienter med kritiske skader, ifølge BBC.
VG170322 | Legekontor sendte info-brev til pasienter om ny « helt norsk kvinnelig hudlege » ¶
VG170322 Vi har veldig god erfaring med både leger og pasienter fra andre land.
VG170322 Hensikten var egentlig bare å forklare våre pasienter som ikke er gode nok i norsk til å forstå svensk, at den nye hudlegen var helt norskspråklig.
VG170322 Det var i slutten av februar at det private spesialistlegesenteret i Hegdehaugsveien i Oslo sendte ut et brev til pasienter hvor de informerte om at fra 6. mars ville man finne en ny og « helt norsk kvinnelig hudlege » ved legesenteret.
FV170322 Ambulansepersonell i London opplyser at de har behandlet minst 10 pasienter på Westminster Bridge.
BT170322 Riktignok har mange leger et talent for å snakke med sine pasienter , men god kommunikasjon er uansett en ferdighet som må læres, både ved å lære av feil og ved å trene på lik linje med andre kliniske ferdigheter.
DB170321 Dette tilsvarer 600 - 1 800 pasienter .
AA170321 Ifølge Riksrevisjonen kan det noen steder være underforbruk av slike undersøkelser, noe som kan føre til forsinket diagnostisering og forverret livskvalitet for pasienter som berøres av det.
AA170321 Hvor man bor i landet kan være avgjørende for om og hvor raskt pasienter blir undersøkt med CT eller MR, fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport.
AA170321 Det pekes også på at pasienter i en del tilfeller settes opp til CT-undersøkelse, selv om MR anses som bedre.
AA170321 Dermed bruker radiologene mye unødvendig tid på å innhente informasjon, og pasienter settes ofte opp på time uten at det er godt nok grunnlag for det.
AA170321 - Dette er dårlig ressursutnyttelse ved at det påfører både pasienter og det offentlige unødige tidstap og utgifter, og det gir samtidig risiko for at befolkningen påføres unødvendig stråling, sier riksrevisor Per-Kristian Foss ¶
AA170321 Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten finansierer kliniske studier med deltakelse av pasienter fra alle fire helseregioner.
AA170321 - Regjeringen vil gi et bedre tilbud til pasienter med nevrologisk sykdom.
VG170320 Bare i januar i år ble det rapportert om 12 selvmordsforsøk på Samos, og på Lesbos har vi sett en sterkt økning i antall pasienter med angst- og depresjonssymptomer.
DB170320 ¶ UHELDIG : - En av de tingene som er uheldig, er at vi ikke har bedre tall over hvor mange som får denne typen pasientskade i Norge, sier Folkehelseinstituttets ( FHI ) avdelingsdirektør Hanne-Merete Eriksen om de mange sykehusinfeksjonene som rammer pasienter i Norge.
DB170320 Ifølge de to ekspertene er ikke undersøkelsen helt dekkende, blant annet fordi den bare viser situasjonen på en enkeltdato, fordi noen sykehus har flere pasienter med økt infeksjonsrisiko, og fordi sykehus med krevende behandlingsformer er mer utsatt.
DB170320 I lørdagens dokumentar anslo Dagbladet at 15-20.000 norske pasienter årlig får en sykehusinfeksjon, som i en tidligere handlingsplan defineres som infeksjoner « under eller etter og som følge av opphold i sykehus eller annen helseinstitusjon ».
DB170320 - En tragedie, sier Folkehelseinstituttets ( FHI ) avdelingsdirektør for Resistens- og infeksjonsforebygging, Hanne-Merete Eriksen, om de mange sykehusinfeksjonene som hvert år rammer pasienter ved norske sykehus.
DA170320 Helbostad sier til Dagsavisen at de mener det er mulig å spare mye penger på å gripe tak i pasientene før de blir pasienter .
DA170320 Helbostad sier til Dagsavisen at de mener det er mulig å spare mye penger på å gripe tak i pasientene før de blir pasienter .
DA170319 - Vi skal ikke møte pasienter med rusproblemer med fordommer, men med kompetanse.
VG170318 Bruker du livet ditt på å grave for kommunen eller bygge opp en tjeneste for å kjøre pasienter i en taxi, skal du få tjene penger, sier Skei Grande.
VG170318 * Han er kritisk til at pasienter kan velge noen operasjoner og behandling hos private aktører, fordi det er en for kostbar og byråkratisk ordning, men vil forholde seg til de forpliktelsene som er inngått.
SA170318 Pasienter på den aktuelle avdelingen er evakuert.
DB170318 - Pasienter med høyt kolesterol smiler gåtefullt som andre, men avleiringene gjør ikke at du får et gåtefullt smil, sa Ose til Dagbladet den gang.
DA170318 Jeg er en dokumentarist, men det som gjør at jeg kan føle meg litt som en varsler er at disse medisinene har vært i bruk de siste femti årene, og både fagfolk og forskere vet at pasienter har dødd unge, men det har blitt unnskyldt med at de det gjelder røyker mye, mosjonerer lite, har dårlig kosthold.
DA170318 I dag er godkjennelsene tilrettelagt slik at industrien skal tjene mest mulig penger, og ikke for oss, altså pasienter og pårørende.
DA170318 Da Hoel fant ut at to andre pasienter også hadde dødd, trodde hun det var sykehuset isolert sett det var noe galt med, før det viste seg at det også hadde skjedd lignende dødsfall andre steder i verden.
DN170317 Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer.
DN170317 Av dem som forteller om pasienter med alkoholproblemer, sier en tredel at de har opplevd aggresjon og trusler eller vold.
DA170317 Silje Eide Bentzen, sykepleier i hjemmesykepleien i bydel Østensjø i Oslo, har flere ganger opplevd eldre pasienter som har drukket for mye.
DA170317 Nesten fire av fem sykepleiere har opplevd pasienter med alkoholproblemer, viser undersøkelsen, hvor 859 personer som jobber i hjemmepleien eller ved sykehjem i Norge har deltatt.
DA170317 Mange sykepleiere opplever trusler, vold og uønskede tilnærmelser fra eldre pasienter , viser ny undersøkelse.
DA170317 Blant dem som har opplevd pasienter med alkoholproblemer, rapporterer en tredjedel om aggressivitet og trusler og/eller vold og en fjerdedel av sykepleierne rapporterer om tafsing og uønskede fysiske tilnærmelser.
BT170317 Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer.
BT170317 Av dem som forteller om pasienter med alkoholproblemer, sier en tredel at de har opplevd aggresjon og trusler eller vold.
AP170317 På Qatar Røde Halvmånes sykehus utenfor Mosul fikk de inn 20 pasienter etter et flyangrep.
AP170317 Onsdag mottok de sine første 20 pasienter .
AP170317 Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer.
AP170317 Av dem som forteller om pasienter med alkoholproblemer, sier en tredel at de har opplevd aggresjon og trusler eller vold.
AP170317 Professor Lars Mehlum, leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging, tror ikke det høye tallet gjenspeiler at behandlingen av pasienter med stor selvmordsrisiko er blitt dårligere.
AP170317 Men hverken Helsetilsynet eller selvmordsekspert tror dette nødvendigvis skyldes at flere mennesker faktisk tok sitt liv mens de var pasienter i psykisk helsevern.
AP170317 Den første måneden i 2017 er det registret 15 selvmord blant pasienter i psykiatrien.
AP170317 - Vi får en del tilbakemeldinger fra etterlatte til pasienter som har tatt sitt eget liv mens de er i behandling i psykisk helsevern.
AP170317 - Tror ikke pasienter får dårligere behandling ¶
AP170317 - Hvis det var slik som kritikken fra de ansatte går ut på i Aftenpostens artikkel, nemlig at kompetansen til dem som arbeidet der var for dårlig til å behandle pasienter med høy selvmordsrisiko, har man et problem, sier han.
AP170317 - Det er viktig å være klar over at det kan oppstå huller, gliper og svake ledd når man lager nye behandlingstilbud for pasienter .
AA170317 Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer.
AA170317 Av dem som forteller om pasienter med alkoholproblemer, sier en tredel at de har opplevd aggresjon og trusler eller vold.
AA170317 Færre pasienter fikk større beløp, viser tallene.
AA170317 ( ©NTB ) ¶ | Pasienter fikk nesten 1 milliard kroner i skadeerstatning ¶
VG170316 Inneliggende pasienter på NBRR ( Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering ) kan oppleve lavere kvalitet på rehabiliteringen.
VG170316 Det er uvirkelig å miste tilbudet vi har trengt og fått på sykehuset fordi ledelsen gir tilbudet en ny merkelapp, samtidig som ingen andre gis ansvaret for deres tidligere pasienter .
VG170316 - De senere år har sykehusbassengene i stor grad vært brukt av andre grupper, for eksempel befolkningen i nærmiljøet, tidligere pasienter og andre grupper.
SA170316 I fjor ble 1,94 millioner pasienter behandlet ved somatiske sykehus. ( ©NTB ) ¶
SA170316 Det er pasienter som venter på behandling ved somatiske sykehus, som må vente lengst ( 61 dager ).
SA170316 - Det er et viktig mål for oss å gjøre ventetiden så kort som mulig for så mange pasienter som mulig.
FV170316 Ikke bare for den aktuelle pasienten, men også for andre pasienter og samfunnet.
FV170316 - Men hvis pasienter kommer med en historie med infertilitet, flere spontanaborter, dårlig sperm eller uforklarlige mislykkede IVF-behandlinger, er det fornuftig å behandle, skriver Ampatzi.
DA170316 * 40 pasienter til middag samtidig, som ikke får oppmerksomhet ved bordene.
AA170316 I fjor ble 1,94 millioner pasienter behandlet ved somatiske sykehus. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Det er pasienter som venter på behandling ved somatiske sykehus, som må vente lengst ( 61 dager ).
AA170316 - Det er et viktig mål for oss å gjøre ventetiden så kort som mulig for så mange pasienter som mulig.
VG170315 Alle sengene er fulle og hundrevis av pasienter står i kø for å få behandling, forteller reporteren til mediehuset.
SA170315 Ikke bare for den aktuelle pasienten, men også for andre pasienter og samfunnet.
SA170315 - Men hvis pasienter kommer med en historie med infertilitet, flere spontanaborter, dårlig sperm eller uforklarlige mislykkede IVF-behandlinger, er det fornuftig å behandle, skriver klinikken.
FV170315 Han sier at han også har hatt pasienter som har fått hjelp ved klinikken i Hellas.
FV170315 En del av våre pasienter har sju til ti forsøk før de lykkes, men da har de hatt gode forsøk hele tiden, sier Hausken.
FV170315 Det gjelder også for hans pasienter .
AP170315 I våre undersøkelser av tarmtransplanterte pasienter , fant vi at plasmacellene som fulgte med den transplanterte tarmen ble værende i minst et år etter transplantasjonen.
AP170315 Før Obamacare gikk mange amerikanere til akuttmottak når de ble syke, fordi disse var pålagt å ta imot pasienter .
AP170315 Ikke bare for den aktuelle pasienten, men også for andre pasienter og samfunnet.
AP170315 - Men hvis pasienter kommer med en historie med infertilitet, flere spontanaborter, dårlig sperm eller uforklarlige mislykkede IVF-behandlinger, er det fornuftig å behandle, skriver klinikken.
AA170315 | Pasienter mister rettigheter når leger taster feil ¶ Pasienter kan forsvinne ut av ventelister og miste rett til behandling dersom legen overser et felt i journalen.
AA170315 Ifølge TV 2 er det likevel nesten ingen pasienter som får denne behandlingsretten, noe som skal skyldes at legen overser feltet i journalen der det avgjøres hvilken rettighet pasienten skal ha.
AA170315 Den nye pasientrettighetsloven fra i fjor gir pasienter rett til utredning eller behandling innen en viss dato.
AA170315 ( ©NTB ) ¶ | Pasienter mister rettigheter når leger taster feil ¶
VG170314 VG har det siste året avslørt omfattende bruk av uregistrert og ulovlig tvang mot pasienter som er innlagt i psykisk helsevern - og avdekket i november at kontrollkommisjonene som skal sikre pasientenes rettssikkerhet unnlater å gripe inn.
VG170314 Helseministeren sier hans bekymring for rettssikkerheten til psykiatriske pasienter er berettiget, og ikke har blitt mindre den siste tiden.
VG170314 - Jeg vil si på generelt grunnlag at det er viktig at behandlere, pleiere, pasienter , pårørende og kommisjonsmedlemmer varsler når de mistenker ulovlig tvangsbruk, sier Høie.
VG170314 - Jeg vil avvente tvangslovutvalgets vurderinger av om dagens ordning bør endres, sier Høie og legger til at pasienter og pårørende har en åpning i lovverket for å bringe sakene inn for tingretten.
VG170314 * 1 Ved flere tilfeller har pasienter klaget på behandlingen de har fått, uten at disse klagene er behandlet i kontrollkommisjonen ved Gaustad sykehus.
VG170314 Fritt behandlingsvalg ¶ Pasienter kan velge noen operasjoner og behandling hos private aktører.
DB170314 - Ingen er skadd, og det har ikke vært nødvendig å evakuere pasienter eller ansatte sier operasjonslederen, som bekrefter at navn fra årelange konflikter i etablerte, norske rommiljøer har dukket opp under etterforskningen.
DB170314 Jeg gir derfor ingen spesifikke anbefalinger til pasienter når det gjelder inntak av mat om kvelden.
DB170314 I 2010 grunnla Harald Hrubos-Strøm Oslo Søvnsenter, der pasienter står i kø for å få hjelp med sine søvnlidelser.
DA170314 Kåre Reiten ( H ), leder for kommunalstyret for levekår er bekymret for ansatte og pasienter på Blidensol.
DA170314 Det er helt forståelig når det gjelder demente pasienter , legger han til.
DA170314 Han tilbrakte mye tid med leger og pasienter på mentalsykehus for å forberede seg til rollen.
AA170314 Forsvarsdepartementet har opplyst at 30 personer, de fleste pasienter , ansatte og pårørende, ble drept da opprørere utkledd som leger tok seg inn i sykehuset sist onsdag.
VG170313 VG avslører : Pasienter bindes fast ulovlig ¶
VG170313 Han er likevel mest bekymret over at pasienter forblir tvangsinnlagt ved sykehuset, uten at sakene behandles av tilsynsorganet som han selv er en del av.
VG170313 * 1 Ved flere tilfeller har pasienter klaget på behandlingen de har fått, uten at disse klagene er behandlet i kontrollkommisjonen ved Gaustad sykehus.
FV170313 De har kjørt to pasienter til sykehuset.
DN170313 Ved Hollywood-stjernenes prestisjesykehus Cedars-Sinai i Los Angeles kan pasienter med en Apple Watch eller et Fitbit treningsarmbånd logge hjerteslagene sine rett inn i sykehusets database.
DN170313 Denne måneden begynte Cedars-Sinai også å tilby pasienter som ønsket det å logge resultater fra Google Fit eller et privat Glucometer, som måler blodsukkerverdier.
AA170313 Øverli understreker at han ikke kjenner denne konkrete episoden, men sier på generelt grunnlag at det fortsatt forekommer at pasienter må vente i timer for å få legehjelp.
AA170313 Vi kan oppleve at svært mange pasienter kontakter oss samtidig, dette er ikke noe vi kan planlegge.
AA170313 Men han mener at dette ikke er det generelle bildet når pasienter trenger legehjelp når fastlegene ikke har åpent.
AA170313 Likevel kan det skje at pasienter opp mot tre timer på legevakta for å få komme inn lege.
AA170313 Hvis det kommer inn pasienter som har større behov for legehjelp, må de prioriteres, sier Øverli.
VG170312 VG avslører : Pasienter bindes fast ulovlig ¶
VG170312 Siden prestisjereformen trådte i kraft, har rundt 2000 pasienter benyttet seg av muligheten til å bli undersøkt eller behandlet av en privat tilbyder.
VG170312 PRIVAT ALTERNATIV : Fritt behandlingsvalg gjør at pasienter kan velge mellom privat tilbyder og offentlig sykehus.
VG170312 Les også : Over 160.000 pasienter får forsinket behandling på sykehus ¶
VG170312 Denne brukes av mange tusen pasienter hvert år, også til å velge mellom offentlige sykehus, sier Høie.
VG170312 - Høyre vil at Norge fortsatt skal ta i bruk nye behandlingsmetoder, men tillater ikke at legemiddelindustrien får diktere prisene på bekostning av andre pasienter .
DB170312 - Vi vet da ikke hvilke pasienter som drar i hvilken bil og skadesituasjonen rapporteres ikke i det hele tatt, heller ikke om det finnes andre pasienter igjen på stedet, skrives det i rapporten.
DB170312 - Vi vet da ikke hvilke pasienter som drar i hvilken bil og skadesituasjonen rapporteres ikke i det hele tatt, heller ikke om det finnes andre pasienter igjen på stedet, skrives det i rapporten.
BT170312 Livet med uhelbredelig kreft inneholder så mye mer enn sykdom, og personene bak sykdommen er så mye mer enn bare pasienter .
AA170312 Medisinen testes ut på pasienter med blodkreft og lungekreft.
VG170311 For to år siden åpnet landets første sykehustilbud til pasienter med senskader etter kreftbehandling ved St.
BT170311 Hun ble behandlet med kostbare medisiner og fikk hjemmebehandling med TPN ( intravenøs behandling med næring for pasienter som ikke tåler mat i tarmen ).
BT170311 Men den viktigste og overlegent vanligste akutte kirurgien er behandling av pasienter innlagt tiltrengende øyeblikkelig hjelp med en kirurgisk diagnose. 80 prosent av disse innleggelsene ( utenom ortopedi ) er gastrokirurgi ( mage- tarmkirurgi ).
BT170311 For det er ganske vanlig at pasienter legges inn på en medisinsk avdeling med det som viser seg å kreve akutt kirurgi.
DA170310 Med de to løftene skal flere pasienter få behandlingen de trenger, skriver NRK.
DA170310 I dag venter pasienter i snitt 60 dager på å få behandling, men denne tiden skal ned innen utgangen av 2021.
DA170310 Høyre lover kortere ventetid og færre avlyste operasjoner for pasienter ved norske sykehus dersom de får fornyet tillit ved valget.
DA170310 Flere titalls pasienter opplever årlig at avtalen på sykehuset blir avlyst.
DA170310 - Norske pasienter venter i dag urimelig lenge på nødvendig behandling, sier Høie, som er overbevist om at sykehusene får dette til uten at det går utover annen aktivitet.
AP170310 Zvaigzne synes det er skremmende hvis det er slik at man prøver ut en ny organisasjonsmodell uten å ha full kontroll, og at det går ut over pasienter , pårørende og personale.
AP170310 Miljøpersonalet og mange behandlere var utrent i å takle ustabile pasienter med høy selvmordsrisiko, sier den ene ansatte, som ikke ønsker å stå frem med navn.
AP170310 Men mange manglet erfaring med akuttpsykiatri, i å stå i første linje og vurdere ustabile pasienter i den akutte, kritiske fasen.
AP170310 Hun mener de fysiske rammene har betydning i seg selv for å roe ned pasienter .
AP170310 - Vi fikk ikke tid til å ta imot pasienter i krise på en ordentlig måte og følge dem opp, for eksempel med hjemmebesøk.
AP170310 - Man kan aldri gardere seg mot selvmord ved en akuttseksjon som tar imot pasienter i krise.
AP170310 - Har forholdene ved Akuttseksjonen gått ut over pasienter og pårørende ?
AP170310 - Du blir plassert blant mennesker som du ikke kjenner, profesjonelle hjelpere og andre pasienter - noen av dem kanskje reelt ustabile og selvmordstruede.
AA170310 Med de to løftene skal flere pasienter få behandlingen de trenger, skriver NRK.
AA170310 I dag venter pasienter i snitt 60 dager på å få behandling, men denne tiden skal ned innen utgangen av 2021.
AA170310 Høyre lover kortere ventetid og færre avlyste operasjoner for pasienter ved norske sykehus dersom de får fornyet tillit ved valget.
AA170310 Flere titalls pasienter opplever årlig at avtalen på sykehuset blir avlyst.
AA170310 - Norske pasienter venter i dag urimelig lenge på nødvendig behandling, sier Høie, som er overbevist om at sykehusene får dette til uten at det går utover annen aktivitet.
AA170310 Sykepleierutdanningen i Levanger har siden 2011 hatt et samarbeid med USA hvor klinisk undersøkelse av pasienter lenge har vært en integrert del av utdanningen.
AA170310 Eksempler på tilstander som krever et nært samarbeid med lege og sykepleier er forverring hos pasienter med KOLS, hjertesvikt, diabetes, hjerneslag og en snikende utvikling av blodforgiftning.
AA170310 Det vil være behov for sykepleiere som i stor grad evner å samhandle med flere faggrupper og har kompetanse til å kunne gjøre forebyggende veiledning, opplæring og kliniske undersøkelser av pasienter i tråd med faglige retningslinjer.
AA170310 Blant annet lærer de å lytte med stetoskop på hjerte- og lunger og hvordan identifisere nevrologiske tegn hos pasienter med hjerneslag.
VG170309 Det afghanske helsedepartementet opplyste torsdag ifølge NTB at ofrene i militærsykehuset er leger, sykepleiere, pasienter og andre sivilt ansatte.
SA170309 « Det skal vi oppnå gjennom mer forskning og bedre tilbud til pasienter og pårørende » står det på hjemmesiden til kreftforeningen.
FV170309 Administrerende direktør Jan-Roger Olsen var klar på at dette dreide seg om å sikre kvalitet i behandlingen for alle pasienter på Sørlandet, og fikk støtte i styret for nedleggelse.
AA170309 Stadig flere av organisasjonens pasienter har opplyst at de er blitt utsatt for vold og brutal og nedverdigende behandling fra ungarske myndigheter langs grensen mellom de to landene, opplyser MSF på sin nettside.
AA170309 - Blant ofrene er det leger, sykepleiere, pasienter og andre sivilt ansatte, opplyste en talsmann for helsedepartementet, Qamaruddin Sediqi, torsdag, dagen etter angrepet.
VG170308 Strålebehandling for de kreftpasientene som kan dra nytte av det, er kun tilgjengelig for et fåtall pasienter i hovedstaden Damaskus, får VG forklart.
VG170308 Det er det verst tenkelig for en lege : Å se pasienter dø, som man føler at man kunne ha reddet om bedre medisin og utstyr var tilgjengelig, sier han.
VG170308 Etter flere timer med kamper greide afghanske styrker til slutt å evakuere ansatte, pasienter og besøkende fra sykehuset, der flere opprørere hadde forskanset seg.
VG170308 I mai i fjor omtalte VG flere liknende hendelser der pasienter måtte hasteopereres etter å ha fått fjernet mandlene på den private øre/nese/hals-klinikken til en Oslo-lege i 40-årene.
VG170308 - To til fem prosent av pasienter som får fjernet mandlene opplever en blødning etter operasjonen.
SA170308 Slektninger av pasienter og ansatte løper mot sykehuset etter at angrepet er over.
SA170308 Etter flere timer med kamper greide afghanske styrker til slutt å evakuere ansatte, pasienter og besøkende.
SA170308 En sykepleier forteller at han så en av angriperne skyte mot pasienter og vakter i tredje etasje.
SA170308 Alle ofrene oppgis å være pasienter , sykehusansatte og besøkende.
SA170308 ( ©NTB ) ¶ | Pasienter , pårørende og ansatte skutt i IS-terror mot sykehus i Kabul ¶
DN170308 −Som sykepleier er det helt nødvendig at du kan kommunisere godt med pasienter , pårørende og kolleger.
DB170308 Det er også sånn at når man kommer inn til pasienter , så spør de om man er lege, fordi man er mann.
DB170308 Pasienter og pårørende fortjener det mangfoldet, sier Kapstad.
DB170308 Etter flere timer greide afghanske styrker å evakuere ansatte, pasienter og besøkende fra sykehuset, der flere opprørere hadde forskanset seg.
DB170308 - Årsaken til at angrepet varte så lenge var at afghanske sikkerhetsstyrker var opptatt med evakueringen av pasienter , sykehusansatte og besøkende, sa forsvarsdepartementets talsmann Dawlat Waziri ifølge NTB etter at evakueringen var fullført.
DB170308 Vi har brukt ham som tolk når vi har hatt somaliske pasienter , og av og til litt som tolk i arabisk, for han kan i alle fall mer arabisk enn meg.
DB170308 Sykepleiere og helsefagarbeidere opplever at pasienter gjør tilnærminger under morgenstellet, bartendere blir slått på rumpa og får slengt tilbud etter seg.
DA170308 I alt var det 11 enkeltrom utstyrt med egne telefoner - en vanvittig luksus i 1917 - 14 værelser for pasienter som ville ha en bedre forpleining og 12 med såkalt alminnelig forpleining.
BT170308 Slektninger av pasienter og ansatte løper mot sykehuset etter at angrepet er over.
BT170308 Etter flere timer med kamper greide afghanske styrker til slutt å evakuere ansatte, pasienter og besøkende.
BT170308 En sykepleier forteller at han så en av angriperne skyte mot pasienter og vakter i tredje etasje.
BT170308 Alle ofrene oppgis å være pasienter , sykehusansatte og besøkende.
BT170308 | Pasienter , pårørende og ansatte skutt i IS-terror mot sykehus i Kabul ¶
BT170308 − Som sykepleier er det helt nødvendig at du kan kommunisere godt med pasienter , pårørende og kollegaer.
AP170308 Etter flere timer med kamper greide afghanske styrker til slutt å evakuere ansatte, pasienter og besøkende fra sykehuset, der opprørerne hadde forskanset seg.
AP170308 - Årsaken til at angrepet varte så lenge var at afghanske sikkerhetsstyrker var opptatt med evakueringen av pasienter , sykehusansatte og besøkende, sa forsvarsdepartementets talsmann Dawlat Waziri etter at evakueringen var fullført.
AP170308 − Som sykepleier er det helt nødvendig at du kan kommunisere godt med pasienter , pårørende og kolleger.
AA170308 Etter flere timer med kamper greide afghanske styrker til slutt å evakuere ansatte, pasienter og besøkende.
AA170308 En sykepleier forteller at han så en av angriperne skyte mot pasienter og vakter i tredje etasje.
AA170308 Alle ofrene oppgis å være pasienter , sykehusansatte og besøkende.
AA170308 ( ©NTB ) ¶ | Pasienter , pårørende og ansatte skutt i IS-terror mot sykehus i Kabul ¶
AA170308 Etter flere timer med kamper greide afghanske styrker til slutt å evakuere ansatte, pasienter og besøkende fra sykehuset, der flere opprørere hadde forskanset seg.
AA170308 - Årsaken til at angrepet varte så lenge var at afghanske sikkerhetsstyrker var opptatt med evakueringen av pasienter , sykehusansatte og besøkende, sa forsvarsdepartementets talsmann Dawlat Waziri etter at evakueringen var fullført.
AA170308 - Som sykepleier er det helt nødvendig at du er stødig i norsk slik at du kan kommunisere godt med pasienter , pårørende og kollegaer.
AA170308 LO-medlemmene i helse og omsorg opplever først og fremst trakassering fra brukere og pasienter , og legger ofte vekt på at atferden har sammenheng med pasientens diagnose og sykdomsbilde.
VG170307 - For å si det enkelt, vi har en bedre måte å levere løsninger på som setter pasienter , ikke byråkrater, først, og vi går videre samlet i vår innsats for å redde det amerikanske folk fra rotet Obamacare har skapt, sier leder for energi- og handelskomiteen Greg Walden i en pressemelding.
VG170307 Når alt kommer til alt, på enden av dagen, så handler ikke dette om politikere og forsikringsselskaper, men om pasienter som ikke får det helsetilbudet de trenger og fortjener, erklærte Tom Price under pressekonferansen i Det hvite hus tidligere i kveld.
VG170307 Helseministeren presiserte at den nye helseplanen skal handle om at pasienter , familier og leger skal kunne velge fritt, at det statlige overformynderiet, som han kaller det, nå skal opphøre.
DN170307 Legelisten.no lar pasienter legge ut vurderinger av sine leger på nett, og har rundt 70.000 brukere i måneden.
DN170307 Legeforeningens representanter har blant annet hevdet at kritikken kan bli svært misvisende når hver lege bare har et fåtall tilbakemeldinger fra anonyme pasienter .
DN170307 - Man risikerer at pasienter truer med at de vil gi negative tilbakemeldinger hvis ikke legen skriver ut medisiner, sier han.
DN170307 - For å si det enkelt : Vi har en bedre måte å levere løsninger på som setter pasienter , ikke byråkrater, først, og vi går videre samlet i vår innsats for å redde det amerikanske folk fra rotet Obamacare har skapt.
DB170307 - For å si det enkelt, vi har en bedre måte å levere løsninger på som setter pasienter , ikke byråkrater, først, og vi går videre samlet i vår innsats for å redde det amerikanske folk fra rotet Obamacare har skapt.
DA170307 - For å si det enkelt : Vi har en bedre måte å levere løsninger på som setter pasienter , ikke byråkrater, først, og vi går videre samlet i vår innsats for å redde det amerikanske folk fra rotet Obamacare har skapt.
AA170307 - For å si det enkelt : Vi har en bedre måte å levere løsninger på som setter pasienter , ikke byråkrater, først, og vi går videre samlet i vår innsats for å redde det amerikanske folk fra rotet Obamacare har skapt.
AA170307 I en tidligere rapport framholdt organisasjonen at regimet har begått systematiske brudd på prinsippet om nøytral helsehjelp ved å angripe klinikker og leger, pågripe pasienter og pågripe, torturere og likvidere leger.
AA170307 Fylkeslegen i Oslo og Akershus oppretter tilsynssak mot Oslo universitetssykehus, etter at pasienter fikk fjernet bryster og eggstokker på feil grunnlag.
AA170307 Beboerne sover bedre, og pasienter ved demensavdelingen har blitt roligere, påpekte Høie.
VG170306 - Under beleiringen av Øst-Aleppo kom det et begrenset antall ut derfra via den humanitære korridoren, mens flere pasienter kom ut under evakueringen i desember, sier Jazmati.
VG170306 - I hele 2016 hadde vi 758 pasienter inne til rehabilitering, og 567 av dem hadde amputasjoner.
VG170306 Eller at pasienter får en kreftdiagnose vel vitende om at de ikke har ressurser til å få behandling, sier hun og fortsetter : ¶
DN170306 Over 15 millioner kroner ble utbetalt til misfornøyde pasienter .
DN170306 Ifølge NRK er belegget ofte så høyt at pasienter ikke blir sendt videre til behandling.
DN170306 Forbundet mener flere pasienter blir ikke videresendt til behandling.
DB170306 Prinsessa er godt kjent for å blant annet ha tatt på aids-smittede pasienter , i en tid der man var usikre på hvordan viruset smittet fra person til person.
DA170306 Over 15 millioner kroner ble utbetalt til misfornøyde pasienter .
AA170306 Bare på deres sykehus og klinikker i Jemen er det registrert 56.000 pasienter med krigsskader, opplyser organisasjonen til NTB.
AA170306 Over 15 millioner kroner ble utbetalt til misfornøyde pasienter .
VG170304 Helsepersonell i Arbil sier de torsdag begynte å få inn pasienter med symptomer på skader fra kjemiske våpen.
VG170304 Jeg håper ingen pasienter har måttet dø i mellomtiden fordi de ikke hadde råd til medisinen, sier Hilde Mangseth Bech, landssjef for BMS.
DB170304 I helga kom 12 pasienter , inkludert kvinner og barn, inn på et sykehus i Mosul med uvanlige symptomer : Blemmer, røde øyne, oppkast og hoste.
AA170304 Helsepersonell i Arbil sier de torsdag begynte å få inn pasienter med symptomer på skader fra kjemiske våpen.
AP170303 Pasienter som mottar helsetjenester i Storbritannia, vil ikke få refusjon etter EØS-reglene.
AP170303 Pasienter som mottar helsetjenester i Storbritannia, vil ikke få refusjon etter EØS-reglene.
DA170302 Jeg har ansvar for over tretti pasienter , sammen med to helsefagarbeidere.
DA170302 Jeg bruker nettene til å snakke med urolige pasienter som ikke får sove.
DB170301 Vi må implementere reformer som beskytter pasienter og leger fra unødvendige kostnader som øker prisen på forsikringene, og vi må jobbe for å redusere den kunstig høye prisen på medisiner og få den ned øyeblikkelig.
DA170301 | Oftest tvang mot psykiatriske pasienter i Stavanger ¶
DA170301 Oversikten viser andel pasienter over 16 år i døgnbehandling med minst ett registrert tvangsvedtak i 2015.
DA170301 Minst tvangsbruk var det ved Nordlandssykehuset der 3,1 prosent av til sammen 30 pasienter ble utsatt for tvang.
AA170301 | Oftest tvang mot psykiatriske pasienter i Stavanger ¶
AA170301 Oversikten viser andel pasienter over 16 år i døgnbehandling med minst ett registrert tvangsvedtak i 2015.
AA170301 Minst tvangsbruk var det ved Nordlandssykehuset der 3,1 prosent av til sammen 30 pasienter ble utsatt for tvang. ( ©NTB ) ¶
VG170228 Vi har gjennom arbeidet vårt forsøkt å gi pasienter og pårørende som ikke føler de har blitt hørt tidligere, en mulighet til å fortelle om sine erfaringer og håper vi har vært med på å gjøre psykiatrien litt mer åpen, sier Norman.
VG170228 Gjennom systematiske, grundige og målrettede undersøkelser har de, gjennom sitt arbeid, avslørt overgrep, unnfallenhet og manglende rettssikkerhet overfor pasienter innlagt på tvunget psykisk helsevern.
BT170228 Vel så viktig er det å skape bevissthet rundt problemet, både blant pasienter og helsepersonell.
BT170228 MÅ KUTTE : I fjor kom 265 pasienter til Haukeland med resistente bakterier.
BT170228 Både kravstore pasienter og uvitende leger må ta mye av skylden for uføret verden har havnet i.
VG170227 Men da Merck-legemiddelet nå skulle testes på 2200 pasienter , det siste hinderet før godkjenning, sa det stopp : En uavhengig ekspertgruppe konkluderte med at medisinen rett og slett ikke hadde noen effekt, og avbrøt studien.
VG170227 - De har forsøkt å behandle pasienter som allerede har utviklet demens, sier han.
BT170227 I fjor kom 265 pasienter til Haukeland med resistente bakterier.
AP170227 Til enhver tid står rundt 400 pasienter på venteliste for organtransplantasjon i Norge.
AP170227 Normalt må pasienter som har fått transplantasjon stå på slike medisiner, som kan ha alvorlige bivirkninger, resten av livet.
AP170227 Hos pasienter med diabetes type I, som oppstår i barndommen, blir cellene i bukspyttkjertelen gradvis ødelagt, og insulinproduksjonen går ned.
SA170226 Han så at mange av hans pasienter fikk altfor lav IQ-score i forhold til hvordan de ellers fungerte.
AA170226 Han så at mange av hans pasienter fikk altfor lav IQ-score i forhold til hvordan de ellers fungerte.
VG170225 - Vi frakter pasienter som trenger skyss.
SA170225 Vedtaket om at pasienter som skal behandles på sykehus i utlandet, må få godkjenning på forhånd dersom kostnadene skal refunderes, går imot både regjeringens og helse- og omsorgskomiteens innstilling.
SA170225 Innen juni skal regjeringen sørge for følgende : ¶ Pasienter som benytter helsetilbud utenfor Norden, skal klart advares om risikoen for smitte av antibiotikaresistente bakterier.i ¶
BT170225 Vedtaket om at pasienter som skal behandles på sykehus i utlandet, må få godkjenning på forhånd dersom kostnadene skal refunderes, går imot både regjeringens og helse- og omsorgskomiteens innstilling.
BT170225 Innen juni skal regjeringen sørge for følgende : ¶ * Pasienter som benytter helsetilbud utenfor Norden, skal klart advares om risikoen for smitte av antibiotikaresistente bakterier.
BT170225 Det er riktig at psykiatriske pasienter er spesielt utsatt for selvmordsfare, men en doktorgradsavhandling fra 2013 viser at en god del av unge menn som tar livet sitt, har vært tilsynelatende velfungerende helt til det siste.
AP170225 | Ski-VM distraherte da Stortinget strammet inn for pasienter i utlandet ¶
AP170225 Innen juni skal regjeringen sørge for følgende : ¶ * Pasienter som benytter helsetilbud utenfor Norden, skal klart advares om risikoen for smitte av antibiotikaresistente bakterier.
AP170225 Pasienter som skal behandles på sykehus i utlandet, må få godkjenning på forhånd dersom kostnadene skal refunderes.
AA170225 Studien viser at det å lære seg å gruble mindre, har stor effekt for pasienter med depressive symptomer.
AA170225 Mange pasienter greier ikke å spise selv.
AA170225 Det kan være at alle pasienter trenger hjelp til personlig stell og det å komme seg på toalettet.
VG170224 Det er et snaut år siden VG avslørte at helsemyndighetene mangler oversikt over hvor ofte den mest alvorlige formen for tvangsbruk - å reime fast psykisk syke pasienter - ble tatt i bruk.
VG170224 Torsdag la Helsedirektoratet frem nye tall på hvor ofte sykehusene brukte den mest alvorlige formen for tvangsbruk - å reime fast psykisk syke pasienter - de siste to årene.
DB170224 Hun beskriver avdelinga som et fullstendig kaos : « Her burde ingen pasienter oppholde seg. » « Betjeningen hadde knapt tid til å hjelpe meg fra sykebåra til senga.
DB170224 - Jeg synes det er trist at pårørende og pasienter opplever dette.
AP170224 | Vi er i ferd med å lage en ny gruppe psykiatriske pasienter Annette Toresdatter ¶
AP170224 Det siste året er jeg blitt tildelt flere pasienter med eksempel følgende problematikk : « Voksen mann på 52 år.
AP170224 | Vi er i ferd med å lage en ny gruppe psykiatriske pasienter Annette Toresdatter ¶
AP170224 Det siste året er jeg blitt tildelt flere pasienter med eksempel følgende problematikk : « Voksen mann på 52 år.
AA170224 Faktisk er det en avdelingen som er under rehabilitering, og her burde ingen pasienter oppholde seg.
VG170223 Siden oppstarten i november 2015 har 2000 pasienter benyttet seg av fritt behandlingsvalg.
VG170223 Når vi i tillegg fjerner det øvre taket på hvor mange pasienter de offentlige sykehus kan behandle, øker aktiviteten ytterligere.
VG170223 Men det er fortsatt for mange pasienter som venter for lenge på behandling.
VG170223 Både antall pasienter som benytter seg av fritt behandlingsvalg og antall institusjoner som slutter seg til ordningen, fortsetter å øke når reformen nå er bedre kjent.
VG170223 Pasienter med rusavhengighet og psykiske helseutfordringer vil ofte ha en sterk oppfatning om hvilket behandlingsted de ønsker å benytte.
VG170223 | Norske pasienter venter lengst på behandling ¶
VG170223 Norske pasienter er blant dem i Europa som er minst fornøyd med ventetiden og tilgjengeligheten i helsetjenesten, viser en europeisk undersøkelse.
VG170223 I 2015 var rundt 70.400 pasienter fra 17 år og yngre i kontakt med fastlege for et psykisk helse- og eller rusproblem.
DN170223 En ny rapport fra ECDC og EUs vitenskapskomité for mattrygghet EFSA viser at i nær 30 prosent av tilfellene der pasienter utviklet sykdommer som følge av salmonellainfeksjoner i 2015, var bakteriene multiresistente, altså resistente mot flere typer antibiotika samtidig.
DB170223 ¶ MÅ BLI BEDRE : Andelen pasienter som opplever en pasientskade i spesialisthelsetjenesten har ligget stabilt siste par årene.
DB170223 I 2011 var andelen pasienter som fikk en skade 16,7 prosent.
DB170223 Hvor mange pasienter som skades i kommunehelsetjenesten, har man ikke oversikt over.
BT170223 Om fastlegene finner det frustrerende å få flere pasienter inn på kontoret, er det ikke verken elevene eller fraværsregelen det er noe galt med, men antallet pasienter .
BT170223 Om fastlegene finner det frustrerende å få flere pasienter inn på kontoret, er det ikke verken elevene eller fraværsregelen det er noe galt med, men antallet pasienter.
BT170223 Om fastlegene finner det frustrerende å få flere pasienter inn på kontoret, er det ikke verken elevene eller fraværsregelen det er noe galt med, men antallet pasienter .
BT170223 Om fastlegene finner det frustrerende å få flere pasienter inn på kontoret, er det ikke verken elevene eller fraværsregelen det er noe galt med, men antallet pasienter.
AA170223 En ny rapport fra ECDC og EUs vitenskapskomité for mattrygghet EFSA viser at i nær 30 prosent av tilfellene der pasienter utviklet sykdommer som følge av salmonellainfeksjoner i 2015, var bakteriene multiresistente, altså resistente mot flere typer antibiotika samtidig.
AA170223 | Norske pasienter venter lengst på behandling ¶
AA170223 Norske pasienter er blant dem i Europa som er minst fornøyd med ventetiden og tilgjengeligheten i helsetjenesten, viser en europeisk undersøkelse.
AA170223 I 2015 var rundt 70.400 pasienter fra 17 år og yngre i kontakt med fastlege for et psykisk helse- og eller rusproblem.
VG170222 Norske pasienter har helt siden 2001 hatt mulighet til fritt å velge behandling ved sykehus over hele landet, gjennom ordningen « fritt sykehusvalg ».
VG170222 Mens Erna Solberg før valget hevdet at reformen skulle gi behandling til bortimot 20 000 pasienter, er bare 1700 pasienter behandlet hittil.
VG170222 Mens Erna Solberg før valget hevdet at reformen skulle gi behandling til bortimot 20 000 pasienter , er bare 1700 pasienter behandlet hittil.
VG170222 Høies reform « fritt behandlingsvalg », derimot, gir private aktører rett til å etablere seg der de selv ønsker, der de selv kan velge hvilke pasienter som skal få behandling - mens regningen må tas av de offentlige sykehusene.
VG170222 Dagens Medisin avdekket sist vår at et stort antall pasienter står på interne ventelister i sykehusene, uten at disse kan gjenfinnes i tilgjengelig statistikk.
SA170222 Vi vil også berolige pasienter , pårørende og ansatte med at vi alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene, uansett tariffavtale.
DB170222 - I et fylke med den geografien vi har vil det desverre alltid være pasienter som har lang vei til sykehuset.
DA170222 Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, har tidligere uttalt til Dagsavisen at han frykter kuttene i Helsedirektoratet kan føre til flere pasienter og mer kronisk sykdom.
AP170222 Pasienter med disse sykdommene utvikler hørselstap, muskelsvekkelse, diabetes, epilepsi, hjerneslagslignende anfall - for å nevne noe.
AP170222 En utdatert sykdomsforståelse som skiller skarpt mellom fysisk og psykisk sykdom er meningsløst og til skade for pasienter med Kronisk utmattelse/ME.
AP170222 februar foreslås viktige tiltak for å bedre helsevesenets håndtering av unge pasienter med kronisk utmattelse/ME.
BT170221 Når antall pasienter i behandlingskø går ned, vil det alltid finnes flere forklaringer.
BT170221 Få fag redder like mange unge pasienter , mødre og barn som har et langt og produktivt liv foran seg.
BT170221 Få fag redder like mange unge pasienter , mødre og barn som har et langt og produktivt liv foran seg.
AA170221 » Bakgrunnen for denne kronikken er et ønske om å fokusere på de utfordringer man står overfor når det gjelder en gruppe pasienter som vil øke i årene som kommer.
VG170219 TVANG : - Psykiatrisk divisjon ved Helse Stavanger ligger i norgestoppen i antall pasienter som legges i reimer.
VG170219 Nesten 4000 ganger i fjor ble psykisk syke pasienter lagt i belter ved norske sykehus.
VG170219 Sykehjemmene er ikke lenger et sted man bor de siste årene av sitt liv, men et sted hvor pasienter får avansert omsorg og pleie.
VG170219 Selv om kommunene må ta imot eldre og sykere pasienter enn tidligere, har de i liten grad opprettet nye sykehjemsplasser.
VG170219 Les også : Kommuner klarer ikke å ta imot pasienter - får millionbøter ¶
VG170219 * Døde dobbelt så mange pasienter på sykehjem etter sykehusopphold.
SA170219 Jeg takker tålmodige og ærlige pasienter som har bidratt til utvikling av en solid verktøykasse med 10 bevegelsesverktøy.
SA170219 I 16 år har fysioterapeut Kirsti Leira ( Levanger ), hjerneforsker Per Brodal ( Oslo ), en mengde ulike pasienter og undertegnede utforsket samspillet mellom kroppslig balanse og mental kontroll.
BT170219 I dag overføres pasienter til kommunene så snart sykehuslegene mener de er ferdig behandlet eller det ikke er mer som kan gjøres.
BT170219 Bruvik sier at det er i tråd med reformen at pasienter sendes fra sykehus til sykehjem tidligere enn før.
AP170219 Flere pasienter døde.
AP170219 I dag overføres pasienter til kommunene så snart sykehuslegene mener de er ferdig behandlet eller det ikke er mer som kan gjøres.
AP170219 Bruvik sier at det er i tråd med reformen at pasienter sendes fra sykehus til sykehjem tidligere enn før.
AP170219 Fastleger får sin inntekt fra i hovedsak tre kilder : Basistilskuddet ( antall pasienter på legens liste ), pasientenes egenandeler ( betales pr. konsultasjon ), og refusjoner ( bestemmes av hvor mange prosedyrer legen utfører ).
AA170219 Olav sendte i 2014 bekymringsmelding om behandlingen av tre pasienter , som de mente ikke var tilfredsstillende, skriver VG.
AA170219 Olav sendte i 2014 bekymringsmelding om behandlingen av tre pasienter , som de mente ikke var tilfredsstillende, skriver VG.
AA170219 I dag overføres pasienter til kommunene så snart sykehuslegene mener de er ferdig behandlet eller det ikke er mer som kan gjøres.
AA170219 Bruvik sier at det er i tråd med reformen at pasienter sendes fra sykehus til sykehjem tidligere enn før.
VG170218 | Slo alarm : Mener lege kreftopererte tre pasienter unødvendig ¶
VG170218 Olavs hospital hvor det var nevnt tre pasienter .
VG170218 Olavs hospital har meldt bekymring om totalt fire pasienter som ble behandlet av samme lege.
VG170218 I meldingen fortalte de om tre pasienter som de mente ikke hadde fått god nok behandling : ¶
VG170218 Fire pasienter
VG170218 De understreker de også at dette har pågått over lang tid, og at minst fire pasienter har vært involvert.
FV170218 | Privat uhjelp i Gambia ¶ 2500 elever på sju skoler og et helsesenter som mottar 43.000 pasienter i året.
FV170217 - Jeg synes dette er svært beklagelig, først og fremst for pasientene, men også for vår avdeling, sier Undelien, som understreker at det ikke er grunnlag for andre pasienter som har blitt gentestet for arvelig kreft å bekymre seg for at ikke deres resultat er riktig. ( ©NTB ) ¶
DB170217 Denne rapporten understreker utøvernes grunnleggende rettigheter som pasienter , og at hensynet til løpernes helse må prege en omlegging til en mindre belastende skisport.
DB170217 To pasienter har klaget saken inn for Norsk pasientskadeerstatning.
DB170217 Samtidig er det pasienter som synes dette er forferdelig.
DB170217 - Finnes pasienter som synes det er forferdelig ¶
AA170217 - Jeg synes dette er svært beklagelig, først og fremst for pasientene, men også for vår avdeling, sier Undelien, som understreker at det ikke er grunnlag for andre pasienter som har blitt gentestet for arvelig kreft å bekymre seg for at ikke deres resultat er riktig. ( ©NTB ) ¶
VG170216 Men i brevet hun nå har vært med å sende ut, presiseres det at kontrollkommisjonene har et selvstendig ansvar for å undersøke hva som ligger bak når pasienter blir utsatt for mye tvang.
VG170216 I et brev sendt til alle landets helseforetak kommer Helsedirektoratet med tydelige presiseringer rundt bruken av inngripende tvangsmidler som belteseng og fastreiming av pasienter - og hvordan dette skal kontrolleres.
VG170216 BELTESENG : Kun når det er akutt fare for liv og helse kan helsepersonell binde fast pasienter .
VG170216 Jeg måler ikke suksessen ut fra hvor mange pasienter som benytter seg av ordningen, men ut fra betydningen den har for hver enkelt pasient.
VG170216 Høie tror både antall pasienter som benytter seg av fritt behandlingsvalg og antall institusjoner som slutter seg til ordningen kommer til å fortsette å øke i 2017.
VG170216 Gir pasienter mulighet til å velge om de vil ha behandling på offentlig sykehus eller hos privat leverandør på statens regning.
VG170216 FORNØYD MED REFORMEN : Selv om bare 1700 pasienter har benyttet seg av fritt behandlingsvalg, er helseminister Bent Høie ( H ) fornøyd.
VG170216 Etter en litt treg start i juni, kommer det stadig flere pasienter til hjerteundersøkelse på Moloklinikken gjennom fritt behandlingsvalg.
VG170216 Et drøyt år etter innføringen hadde bare 1700 pasienter benyttet seg av ordningen.
VG170216 Det hadde vært bedre om legene kunne brukt mer tid på inneliggende pasienter , sier han.
VG170216 Den private klinikken har en avtale med staten som gjør at pasienter som har rett til hjerteundersøkelse, kan betale vanlig egenandel på 345 kroner.
VG170216 De kan velge hvilke pasienter de vil behandle og hvor mange, så bare kommer pengene inn fra staten, sier Micaelsen.
VG170216 - Hadde man gitt den typen økonomiske rammebetingelser til sykehusene, kunne de behandlet langt flere pasienter enn i dag.
VG170216 - Det er et stort potensial for pasienter til å få god veiledning og velge å få behandling raskere.
VG170216 januar, et drøyt år etter at prestisjereformen trådte i kraft, hadde bare 1712 pasienter benyttet seg av fritt behandlingsvalg.
VG170216 Hun er nå et bindeledd mellom pasienter som nylig er utskrevet fra sykehus/helsehus, hjemmesykepleie og fastleger.
VG170216 - Overgangen fra sykehus eller helsehus til hjem er risikofylt for eldre pasienter .
VG170216 Pasienter som har behov for videre oppfølging, skrives inn i Eidsberg kommunes virtuelle avdeling.
SA170216 I løpet av et drøyt år benyttet 1.700 pasienter seg av fritt behandlingsvalg.
SA170216 - Jeg måler ikke suksessen ut fra hvor mange pasienter som benytter seg av ordningen, men ut fra betydningen den har for hver enkelt pasient, sier Høie, men snakker også om tall.
FV170216 Akuttmottaket ved sykehuset i Arendal mottok to pasienter fra ulykken.
DB170216 Fagbevegelsen har i 150 år forstått den iboende verdien med arbeid, enten det arbeidet handler om installasjoner i Nordsjøen, pasienter på et sykehus eller nye, tjenesteytende næringer.
DB170216 Positive effekter for pasienter som bare oppfyller de vide Oxford-kriteriene har imidlertid gjort det mulig å hevde at kognitiv atferdsterapi og gradert trening reduserer noen symptomer for noen pasienter .
DB170216 Positive effekter for pasienter som bare oppfyller de vide Oxford-kriteriene har imidlertid gjort det mulig å hevde at kognitiv atferdsterapi og gradert trening reduserer noen symptomer for noen pasienter.
DB170216 ME-foreningen har aldri hevdet å være en pasientforening for alle pasienter med kronisk utmattelse.
DB170216 Basert på innspillene utformet et panel sammensatt av pasienter , pårørende, behandlere, forskere og helsemyndigheter en invitasjon til forskere om å sende inn søknadsskisser.
AA170216 Vi regner med at mange pasienter vil være utskrevet da, og hvis det ikke er kommet nye bakteriefunn, vil vi vurdere å gå tilbake til normal drift, sier Selvaag og presiserer at det medisinske tilbudet til syke nyfødte er uendret.
AA170216 - Det er beklagelig for pasienter og pårørende at slike smitteutbrudd skjer, sier Selvaag.
AA170216 I brevet kommer direktoratet med tydelige presiseringer rundt bruken av inngripende tvangsmidler som belteseng og fastreiming av pasienter - og hvordan dette skal kontrolleres.
AA170216 Oslo universitetssykehus vil ikke lenger sende pasienter på behandlingsreiser til Tyrkia.
AA170216 Nå er 940 pasienter satt på venteliste til behandlingssteder i Montenegro og Spania, skriver VG.Sykehuset baserer beslutningen på en risikovurdering av sikkerheten i landet, skriver Oslo universitetssykehus ( OUS ) på sine nettsider.
AA170216 Leder Harald Platou for Utenlandskontoret ved OUS anslår overfor VG at rundt 940 pasienter rammes av kanselleringen i år.
VG170215 Leder Harald Platou for Utenlandskontoret ved OUS anslår at rundt 940 pasienter rammes av kanselleringen i år.
VG170215 I underkant av 3000 pasienter får hvert år tilbud om behandlingsreiser for ulike diagnoser og til ulike behandlingssteder, opplyser han videre.
VG170215 - Dette har vært en vanskelig beslutning å ta fordi det berører så mange pasienter .
VG170215 - Dette har ikke vært en enkel vurdering for OUS og Behandlingsreiser, men ut fra den generelle sikkerhetssituasjonen i Tyrkia mener vi at dette er en nødvendig og riktig beslutning for å ivareta sikkerheten til våre pasienter og ansatte.
VG170215 - Beslutningen ble offentliggjort til leverandørene tirsdag denne uken, og brevene ble samme dag sendt ut til alle berørte pasienter , skriver Platou i en e-post.
VG170215 Pasienter som allerede har fått innvilget behandlingsreise er satt på venteliste til destinasjonene Igalo i Montenegro og Vintersol på Tenerife, og vil få reise dit i stedet dersom det skulle dukke opp ledige plasser første halvår, opplyser OUS.
DB170215 ¶ NEI, SYKEHUSET KAN IKKE NEKTE DEG Å BETALE KONTANT : Nå skjerper Helse- og omsorgsdepartementet inn praksisen med at pasienter har blitt nektet å betale med kontanter - og at de har blitt avkrevd høye fakturagebyrer i stedet.
DB170215 Vie synes det er svært gledelig å se at sykehusenes ulovlige betalingspraksis nå blir slått ned på, og at pasienter skal slippe å måtte lide unødvendige økonomiske tap som følge av manglende muligheter for kontantbetaling.
DB170215 Også visse grupper eldre pasienter rammes, samt asylsøkere som ikke får opprettet egen nettbankbasert betalingsordning.
DB170215 MANGE GEBYRER BLIR MYE TIL SAMMEN : Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet sier at pasienter nå skal slippe å lide økonomiske tap som følge av manglende mulighet til kontant betaling.
DB170215 Ifølge Forbrukerrådet, har de mottatt klager fra pasienter som har blitt nektet å betale med kontanter - og som i stedet har fått med seg faktura med et høyt fakturagebyr.
DB170215 Helse- og omsorgsdepartementet er klar på at det ikke er adgang til å nekte pasienter å betale med kontanter : ¶
DB170215 Det har vært et liknende problem for pasienter som har ønsket å betale med kontanter ved norske sykehus.
DB170215 - Noen av disse pasientene representerer allerede sårbare grupper, blant annet gjelder dette pasienter som er kronisk syke, eller som av andre grunner er avhengig av jevnlig å motta helsetjenester.
DB170215 Tanken bak retningslinja - som også finnes som app - er at både pasienter og pårørende nå skal kunne lese seg opp på epilepsiformen de har, og si « dette har jeg krav på ».
DB170215 Så først og fremst håper jeg legene vil jobbe med seg selv i måten de tar imot pasienter som Luna på, sier hun og fortsetter : ¶
DB170215 Han har lest historien om Luna, og sier det i tillegg til pasienter som henne, finnes flere grupper som behøver bedre oppfølging enn hva man har klart til nå.
DB170215 Han har - på Den internasjonale epilepsidagen mandag - nettopp presentert en ny retningslinje for behandling, oppfølging og kirurgi av pasienter med epilepsi.
DB170215 Et av hovedpunktene er at pasienter som har forsøkt to, tre medisiner mot sin epilepsiform uten effekt, nå skal umiddelbart sendes videre til Spesialsykehuset for epilepsi ( SSE ) for kirurgivurdering.
DB170215 - Dette vil ha utrolig mye å si for mange mennesker, sier generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund Henrik Peersen i lokalet til Det norske teater, midt i Oslo sentrum, der pasienter , politikere, fagpersoner og nevrologer hadde samlet seg.
DB170215 - Starten på vår interesse for avokadoskader for noen år siden var at to pasienter på samme dag ble operert for en slik skade her i Storgata.
AP170215 Det startet i 1890 som et hjem for diakoner under utdanning og pleietrengende pasienter .
SA170214 Sykehusene får klar beskjed om å ta imot kontantbetaling fra pasienter , etter at Forbrukerrådet har reagert på den ulovlige praksisen med å nekte dette.
SA170214 Også visse grupper eldre pasienter rammes, samt asylsøkere som ikke får opprettet egen nettbankbasert betalingsordning.
SA170214 - Noen av disse pasientene representerer allerede sårbare grupper, blant annet gjelder dette pasienter som er kronisk syke, eller som av andre grunner er avhengig av jevnlig å motta helsetjenester.
SA170214 Pasienter som ønsker å betale slik, klagde til Forbrukerrådet da de i stedet fikk med seg en faktura med et høyt fakturagebyr.
DB170214 I et stadig mer spesialisert helsevesen, og i en verden der pasienter ofte selv er eksperter på sine egne tilstander, sier det seg selv at det stilles høye faglige krav til doktorer.
AP170214 Flere har nylig foreslått mer bruk av fastlønn til fastleger for å løse rekrutteringsproblemer og bidra til at pasienter med sammensatte helseproblemer får lengre konsultasjoner.
AA170214 Sykehusene får klar beskjed om å ta imot kontantbetaling fra pasienter , etter at Forbrukerrådet har reagert på den ulovlige praksisen med å nekte dette.
AA170214 Også visse grupper eldre pasienter rammes, samt asylsøkere som ikke får opprettet egen nettbankbasert betalingsordning.
AA170214 - Noen av disse pasientene representerer allerede sårbare grupper, blant annet gjelder dette pasienter som er kronisk syke, eller som av andre grunner er avhengig av jevnlig å motta helsetjenester.
AA170214 Pasienter som ønsker å betale slik, klagde til Forbrukerrådet da de i stedet fikk med seg en faktura med et høyt fakturagebyr.
VG170213 Bakgrunn : Nordlandssykehuset : Syv pasienter utsatt for feiltolkning av kreftprøver ¶
DN170213 Den aktuelle dagen skulle alle pasienter som ble operert før lunsj opereres i høyre kne, mens de som kom etter lunsj, skulle opereres i venstre kne.
AP170213 Det er et uendelig antall mulige medisinske behandlinger og behandlerne, og troende pasienter krever alltid « et åpent sinn » og mer forskning.
AA170213 Den aktuelle dagen skulle alle pasienter som ble operert før lunsj opereres i høyre kne, mens de som kom etter lunsj, skulle opereres i venstre kne.
AA170213 Den aktuelle dagen skulle alle pasienter som ble operert før lunsj opereres i høyre kne, mens de som kom etter lunsj, skulle opereres i venstre kne.
VG170212 - Det er fortvilende når man har pasienter som Tobias Gundersen.
SA170212 Ryggmargskadde Andreas Thörn er en av to pasienter som nå får grønt lys til å bruke cannabis til smertelindring.
SA170212 Det er i første omgang snakk om to leger som har fått tillatelse av det svenske legemiddelverket til å skrive ut cannabis til to pasienter .
SA170212 - Det handler ikke om at et gjeng med funksjonshemmede skal sitte i et hjørne og røyke i vei, men om personer som har kronisk nevropatisk smerte, som de vil lindre, sier Claes Hultling, en av legene som har frontet kampen for at pasienter med alvorlige nervesmerter skal få cannabis.
DN170212 Ryggmargskadde Andreas Thörn er en av to pasienter som nå får grønt lys til å bruke cannabis til smertelindring.
DN170212 Det er i første omgang snakk om to leger som har fått tillatelse av det svenske legemiddelverket til å skrive ut cannabis til to pasienter .
DN170212 - Det handler ikke om at et gjeng med funksjonshemmede skal sitte i et hjørne og røyke i vei, men om personer som har kronisk nevropatisk smerte, som de vil lindre, sier Claes Hultling, en av legene som har frontet kampen for at pasienter med alvorlige nervesmerter skal få cannabis.
AA170212 Ryggmargskadde Andreas Thörn er en av to pasienter som nå får grønt lys til å bruke cannabis til smertelindring.
AA170212 Det er i første omgang snakk om to leger som har fått tillatelse av det svenske legemiddelverket til å skrive ut cannabis til to pasienter .
AA170212 - Det handler ikke om at et gjeng med funksjonshemmede skal sitte i et hjørne og røyke i vei, men om personer som har kronisk nevropatisk smerte, som de vil lindre, sier Claes Hultling, en av legene som har frontet kampen for at pasienter med alvorlige nervesmerter skal få cannabis.
AA170212 Vårt anliggende er at tester skaper urolige pasienter , og at det får konsekvenser for ressurser i helsevesenet ved at man behandler dem som ikke egentlig er syke, sier han.
AP170211 Pasienter på et lokalt sykehus får hjelp gjennom natten.
AA170211 Det er mye bra helse i det, men det er unødvendig at vi skal måtte sitte og ta inn pasienter for å skrive erklæringer og attester som har liten konsekvens for medisinsk behandling og utredning, sier leder Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen ¶ 96,6 prosent av legene som svarte opplyser at de opplever flere henvendelser knyttet til attestskriving etter innføringen av de nye
VG170210 Ambulanse jobber med én person som er på bakken, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG, og understreker at det ikke befant seg noen pasienter i legebilen.
DB170210 Vi har få innbyggere og stort landområde, så dessverre må mange pasienter tilbakelegge store avstander, sier Sundt, og oppfordrer pasienter som ikke er fornøyd med behandlingen om å sende en klage til sykehuset eller til fylkeslegen.
DB170210 Vi har få innbyggere og stort landområde, så dessverre må mange pasienter tilbakelegge store avstander, sier Sundt, og oppfordrer pasienter som ikke er fornøyd med behandlingen om å sende en klage til sykehuset eller til fylkeslegen.
DB170210 - Store avstander er hverdagen for mange pasienter i Finnmark.
DB170210 - Jeg forventer at Finnmarkssykehuset leverer gode og trygge tjenester til sine pasienter .
AA170210 Førerne av ambulansebilen er ikke skadd, og det var heller ikke pasienter i bilen.
VG170209 Det Høies velgere og Regjeringens støttespillere bør bekymre seg for, er fraværet av vilje til å gjøre noe med sykehusene og deres evne til å behandle pasienter .
VG170209 Der striden før kunne stå mellom bevilgende myndigheter og sykehusenes ledelse på vegne av pasienter og behandlere, får man nå inntrykk av at administrasjonens motpart er helsepersonellet.
VG170209 Hun er ikke enig med Legeforeningens tillitsvalgte i at Ahus ble bygget for lite og viser til at sykehuset aldri har hatt flere pasienter i sitt opptaksområde enn i dag.
VG170209 Siden Sykehuset Østfold åpnet har det ligget pasienter på gangen.
VG170209 I tillegg ble det mindre plass til kontorer, noe som førte til at sykehusledelsen nå sitter fem kilometer unna pasienter og ansatte.
VG170209 Først skulle ansatte og pasienter få 150.000 kvadratmeter å boltre seg på i nybygget på Brakerøya.
VG170209 FOR MANGE PASIENTER : Nye norske sykehus planlegges ut fra at det til enhver tid skal ligge pasienter i 90 prosent av sengene.
VG170209 FOR MANGE PASIENTER : Nye norske sykehus planlegges ut fra at det til enhver tid skal ligge pasienter i 90 prosent av sengene.
VG170209 Ahus-ansatte varsler : Pasienter dør i korridorene ¶
VG170209 ALLEREDE FULLT : Da kong Harald klippet snoren under den offisielle åpningen av Sykehuset Østfold, lå det allerede pasienter i korridoren.
VG170209 * Det skal til enhver tid ligge pasienter i 90 prosent av sengene.
VG170209 Siden den gang har Oslo Universitetssykehus ( OUS ) gjennomføre ti organdonasjoner fra pasienter med alvorlig hodeskader som er død av varig hjertestans.
VG170209 Men nå har vi muligheten til å tilby dette til langt flere pasienter , sier overlegen.
VG170209 I dag er det kun tap av hjernesirkulasjon ( hos pasienter i respirator ) som brukes som kriterium for organdonasjon, men før 1973 opererte man også med et annet dødskriterium : Varig hjerte- og åndedrettstans.
VG170209 Det er mange familier som kommer til å bli spurt, og mange pasienter som vil bli transplantert, med organer fra denne metoden, sier Foss.
VG170209 Denne type pasienter blir behandlet på intensivavdelingen. 2.
VG170209 - Hos en del alvorlig skadede pasienter opphører ikke hjernesirkulasjonen helt.
DB170209 Fyhrquist hadde allerede i 1987 bedt det amerikanske legemiddelfirmaet Amgen om en epo-prøve for å bruke det i behandling av egne pasienter .
DB170209 De brukte epo i behandlingen av syke pasienter .
DB170209 Så ba de om innspill fra pasienter og behandlere.
DB170209 Er rådet trygg på at ME-foreningen er representativ for pasienter med diagnosen ?
DB170209 Det ble vurdert som ønskelig å avvente resultatene fra en pågående studie av LP i England før det settes i gang studier med norske pasienter ».
DB170209 De nevner behovet for å « fjerne terskler » i form av « å fjerne krav om rusfrihet og urinprøver før oppstart, at tilbudet er sentralt beliggende og lett tilgjengelig, at pasienter bør kunne oppsøke behandlingen uten henvisning.
BT170209 Ta stilling til om pasienter trenger sykehjem og avlastning ¶
BT170209 Ivareta pasienter som skrives ut fra sykehus ¶
BT170209 I dag er det slik at pasienter som venter mer enn én time ved sykehusenes poliklinikk, slipper å betale egenandel.
BT170209 Han tror ikke det skjer ofte at pasienter må vente så lenge på fastlegen sin, men utelukker ikke at det kan skje.
BT170209 - Vi får også tilbakemelding om pasienter som møter forskjellige leger fordi det er utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger i distriktene.
BT170209 Pasienter opplever å stå uten fastlege.
BT170209 Jeg håper å medvirke til at fremtidige pasienter skal bli enda mer hørt, eller i hvert fall få muligheten til å si sin mening ved alle bestemmelser, ikke bare dem som noen har bestemt at skal gå under kategorien tvangsvedtak.
AA170209 I dag er det slik at pasienter som venter mer enn én time ved sykehusenes poliklinikk, slipper å betale egenandel.
AA170209 Han tror ikke det skjer ofte at pasienter må vente så lenge på fastlegen sin, men utelukker ikke at det kan skje.
AA170209 - Vi får også tilbakemelding om pasienter som møter forskjellige leger fordi det er utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger i distriktene.
AA170209 * Ta stilling til om pasienter trenger sykehjem og avlastning ¶
AA170209 * Ivareta pasienter som skrives ut fra sykehus ¶
AA170209 Pasienter opplever å stå uten fastlege.
VG170208 Skoler der malingen flasser av, sykehus med pasienter i korridorer, tomme svømmebasseng og veier som ble bygget før bilene fikk nakkestøtter som standard.
SA170208 Ordningen har i svært liten grad kommet pasienter i andre regioner til gode.
SA170208 Han forteller heller ikke at Helsedirektoratet melder at det nå står 160.000 pasienter på interne ventelister i sykehusene, mens behandlingen skyves på.
DB170208 - Selv når det gjelder pasienter som er kompetente når de ber om eutanasi « her og nå », blir halvparten avvist.
DB170208 - Dette for eksempel i kontrast til loven i Oregon, som sett med nederlandske øyne er grovt diskriminerende overfor alle pasienter som ikke er såkalt døende.
DB170208 Hasle forteller at de har hatt flere pasienter inne som har fått fluelarver under huden.
BT170208 Fram til nå har pasienter med lungekreft måttet gjennomgå cellegift for å være kvalifisert til immunterapibehandling.
BT170208 Foreløpig er det kun pasienter med helseforsikring eller som har råd, som kan benytte seg av tilbudet om immunterapi.
AP170208 Ta stilling til om pasienter trenger sykehjem og avlastning ¶
AP170208 Ivareta pasienter som skrives ut fra sykehus ¶
AP170208 I dag er det slik at pasienter som venter mer enn én time ved sykehusenes poliklinikk, slipper å betale egenandel.
AP170208 Han tror ikke det skjer ofte at pasienter må vente så lenge på fastlegen sin, men utelukker ikke at det kan skje.
AP170208 - Vi får også tilbakemelding om pasienter som møter forskjellige leger fordi det er utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger i distriktene.
AP170208 Pasienter opplever å stå uten fastlege.
AA170208 " Helsepartiet er innbyggernes parti - det er pasienter , pårørende og helseansattes grasrotopprør mot et byråkratisk, økonomistyrt og for lite pasientlojalt helsesystem ", skriver partiet i en pressemelding.
VG170207 De siste årene har også gynekologiske pasienter hatt glede av roboten, og planen er å utvide virksomheten til pasienter med tarmkreft.
VG170207 De siste årene har også gynekologiske pasienter hatt glede av roboten, og planen er å utvide virksomheten til pasienter med tarmkreft.
VG170207 Når sykehuset går med overskudd, er det sparing som brukes på investeringer som kommer framtidige pasienter til gode.
VG170207 IKKE PROFITT : Sykehusenes overskudd kommer framtidige pasienter til gode, forklarer professor Jon Magnussen ved NTNU.
VG170207 - Når det samtidig ligger mange ferdigbehandlede pasienter som venter på plass i kommunene, har man ikke plass til de nye pasientene.
DB170207 - Jeg har hatt mange overvektige pasienter som har spist så fort og mye, at det plutselig er ubehagelig.
DB170207 Sistnevnte er en amerikansk kampanje initiert av American Board of Internal Medicine som er rettet mot pasienter og forbrukere for å redusere unødvendig bruk av helsetjenester og unødvendig behandling.
DB170207 På denne tiden fikk vi en statlig « pasientbro » til utlandet for pasienter som hadde behov for operativ behandling, men ikke kunne/ville opereres i Norge.
DB170207 I slutten av 1990-årene ble det stadig mer klart at pasienter som var i kontakt med helsevesenet i utlandet ofte kom hjem med infeksjoner med resistente bakterier som meticillinresistente gule stafylokokker ; MRSA.
DA170207 Vi har i dag mer enn 70.000 pasienter med demens i landet.
DA170207 Vi har fått midler fra forskningsrådet og helseforetakene, og har inkludert 600 pasienter på tvers av landet.
DA170207 Her forskes det på risikofaktorer hos pasienter som er i risikogrupper, og som har symptomer på kognitiv svikt før demens.
DA170207 Dette er kunnskap som vil gjøre det mulig å gi behandling til pasienter før de blir demente, og utprøving av denne behandlingen gir lovende resultater, forteller Fladby.
DA170207 - Det er viktig at kommersielle og politiske aktører blir oppmerksomme både på utfordringen med dette framover, og de mulighetene behandling kan gi slik at vi mest mulig effektivt kan nå målet, til beste for svært mange pasienter og pårørende, sier Fladby.
SA170206 Mange tusen unge og voksne som har oppnådd fagbrev, har i dag meningsfulle og viktige jobber der de blir høyt verdsatt både av pasienter og brukere, pårørende og kolleger.
SA170206 Kompetansen en helsefagarbeider har etter fire års utdanning og læretid er selvsagt god nok for å kunne jobbe med dagens og morgendagens pasienter .
DB170206 ¶ KOMMUNISERER : Ny forskning har gjort kommunikasjon mulig for pasienter « fanget i sin egen kropp ».
DB170206 I Sveits fikk fire pasienter som lider av avansert amyotrofis lateral sklerose ( ALS ) være med i studien.
DB170206 Det tok flere møter med pasienter , alt fra noen uker til flere måneder for å få resultatet.
DB170206 - Om dette skal omsettes i et praktisk tilbud, betyr det at pasienter kan ha en viss grad av kommunikasjon selv om de har locked in-syndrom.
DB170206 - Disse resultatene er potensielt det første skrittet mot avskaffelse av « locked in state », i hvertfall for pasienter med ALS, skriver forskerne i rapporten.
DB170206 ( Dagbladet ) : Ny forskning har gjort kommunikasjon mulig for pasienter « fanget i sin egen kropp ».
DB170206 - Pasienter med ALS og « locked in»-syndrom kan lære seg å tenke på en spesifikk måte slik at det genereres en viss type aktivitet i hjernen.
AP170206 Norske pasienter deltar i studie der de behandles med nye medikamenter mot demens.
AP170206 Hos pasienter som bare har milde eller begynnende symptomer, må vi bruke slike undersøkelser for å si noe om hvilke sykdomsprosesser som er i gang, og som kan føre til demens i fremtiden.
AP170206 Her i landet deltar pasienter ved Akershus Universitetssykehus.
AP170206 Det utføres nå verdensomspennende studier der pasienter med Alzheimers sykdom i tidlig fase behandles med disse medikamentene.
AP170206 Norske pasienter deltar i studie der de behandles med nye medikamenter mot demens.
AP170206 Hos pasienter som bare har milde eller begynnende symptomer, må vi bruke slike undersøkelser for å si noe om hvilke sykdomsprosesser som er i gang, og som kan føre til demens i fremtiden.
AP170206 Her i landet deltar pasienter ved Akershus Universitetssykehus.
AP170206 Det utføres nå verdensomspennende studier der pasienter med Alzheimers sykdom i tidlig fase behandles med disse medikamentene.
AP170206 Statsministerens mener ME rammer hele familier med sårbare pasienter som har ulike behov.
AP170206 Engasjerte pasienter : Samlet inn nesten 3 millioner til forskning ¶
AP170206 Det er etablert en poliklinikk for pasienter med langvarige smerter og langvarig utmattelse på St.
AP170206 - Som stortingsrepresentant traff jeg mange pasienter med ME, sier hun og forteller at mange var triste og frustrert fordi de opplevde at samfunnet ikke tok dem på alvor.
AA170206 Sykehuset har etablert en samlokalisert poliklinikk for pasienter med langvarige smerter og langvarig utmattelse.
AA170206 Dette er sårbare pasienter med ulike behov og det er krevende både for pasienter , foreldre og behandlere, sier statsminister Erna Solberg.
AA170206 Dette er sårbare pasienter med ulike behov og det er krevende både for pasienter, foreldre og behandlere, sier statsminister Erna Solberg.
AA170205 - Erfaringene med Ibrance er positive, og vi ser at legemiddelet for mange pasienter kan bety lengre progresjonsfri overlevelse og bedre livskvalitet med en diagnose som i utgangspunktet er svært alvorlig.
VG170204 Nå snakker han på vegne av pasienter som er blitt impotente etter sykdom.
BT170204 | - Det går en grense for hva pasienter skal utsettes for ¶
AP170204 Via nettstedet « spilldegbedre » kan pasienter med ulike behov for opptrening enkelt finne frem i jungelen av dataspill.
AP170204 Sunnaas sykehus har i flere år jobbet aktivt med å ta i bruk dataspill i rehabiliteringen for sine pasienter .
AP170204 Det er også ment til inspirasjon og motivasjon for annet helsefaglig personell i landet og vil ha stor verdi for mennesker som ikke er pasienter på Sunnaas, sier prosjektlederen.
VG170203 - Jeg ser hvor godt egnet han er til å være sammen med folk, og jeg har allerede tatt han med til pasienter .
VG170203 I oppdragstalen for det nye året lovte helseministeren at sykehusene vil følge opp VGs avsløringer av ulovlig bruk av tvang i psykiatrien - og manglende registrering når psykiatriske pasienter bindes fast.
AA170203 Som en konsekvens av den teknologiske og medisinske utviklingen, og i tråd med samhandlingsreformen, får de kommunale helse- og omsorgs-tjenestene ansvar for flere pasienter med mer sammensatte helseutfordringer.
BT170202 På et koselig soverom i en bydel i Bergen har hun tre pasienter boende ; Rossielini, Grieg og Vivaldi.
DB170201 Basert på lovende resultater fra uavhengig-overvåket kliniske studier med over 1300 deltagere, har de amerikanske myndighetene nå godkjent ennå et nytt studie med 230 pasienter for å undersøke MDMA i behandling.
BT170201 - Vi kunne ha tatt imot langt flere pasienter med bedre lokaler, sier seksjonsoverlege Hildegunn Aase.
SA170131 Reformen omfatter også de offentlige sykehusene, som har fått større frihet til å behandle flere pasienter .
DB170131 Leger på sykehus nekter å røre sine pasienter fra lavere kaster - er man en verdig lege da ?
BT170131 Pasienten var langtidsinnlagt på Medisinsk avdeling 5 Nord, en sengepost for pasienter med blodsykdommer.
AP170131 Dette betyr at en stor del av legens lønn bestemmes av hvor mange pasienter legen klarer å få innom kontoret sitt i løpet av en dag.
AP170131 Dagens stykkprisbaserte lønn for fastleger skaper lønnsomme og ulønnsomme pasienter .
AP170131 Dette betyr at en stor del av legens lønn bestemmes av hvor mange pasienter legen klarer å få innom kontoret sitt i løpet av en dag.
AP170131 Dagens stykkprisbaserte lønn for fastleger skaper lønnsomme og ulønnsomme pasienter .
DB170130 Sistnevnte er en amerikansk kampanje initiert av American Board of Internal Medicine i 2012 som er rettet mot pasienter og forbrukere for å redusere unødvendig bruk av helsetjenester og unngå risiko assosiert med unødvendig behandling.
DB170130 Men også unyttige tiltak som ikke er direkte skadelige, bør unngås på grunn av uheldige økonomiske konsekvenser både for samfunn og pasienter .
SA170129 Diskusjonen rundt digital overvåking av pasienter og eldre har handlet mye om hva som er best og mest økonomisk.
VG170127 Spesial 1 : Pasienter bindes fast ulovlig ¶
VG170127 I løpet av året har vi gått flere hundre e-poster og telefoner av både pasienter og pårørende som er veldig glade for at det har blitt satt fokus på dette temaet, sier Åsebø.
DN170127 For bakteriene er kampen den samme som for pasienter som får en bakterieinfeksjon.
DN170127 For bakteriene er kampen den samme som for pasienter som får en bakterieinfeksjon.
BT170127 | Annenhver dag kom pasienter til voldtektsmottaket i fjor.
AP170127 Uten disse sykepleierne vil pasienter bli skadelidende, mener Davies.
SA170126 Det førstnevnte er mer kjent som Ritalin, og begge stoffene er brukt av pasienter med ADHD.
FV170126 Det førstnevnte er mer kjent som Ritalin, og begge stoffene er brukt av pasienter med ADHD.
DB170126 - Med moderne teknologi er det nå mulig å lage helt individuelle vaksiner i tide til å behandle pasienter til en pris som helsevesenet har råd til og som også gir selskapet en fornuftig inntjening, legger han til.
BT170126 Det førstnevnte er mer kjent som Ritalin, og begge stoffene er brukt av pasienter med ADHD.
AP170126 Det betyr at pasienter til Solgården legesenter må komme seg opp til fots », skriver Østlandets blad i en fyldig notis.
AP170126 Det førstnevnte er mer kjent som Ritalin, og begge stoffene er brukt av pasienter med ADHD.
SA170125 Norske pasienter vil ha et sterkt offentlig helsevesen, med gode, helhetlige tjenester - og ikke mer privatisering.
SA170125 Norske pasienter har helt siden 2001 hatt mulighet til fritt å velge behandling ved sykehus over hele landet, gjennom ordningen « fritt sykehusvalg ».
SA170125 Mens Erna Solberg før valget hevdet at reformen skulle gi behandling til bortimot 20.000 pasienter, viser tallene at bare rundt 1500 pasienter er behandlet i ordningen hittil.
SA170125 Mens Erna Solberg før valget hevdet at reformen skulle gi behandling til bortimot 20.000 pasienter , viser tallene at bare rundt 1500 pasienter er behandlet i ordningen hittil.
SA170125 Høies reform « fritt behandlingsvalg », derimot, gir private aktører rett til å etablere seg der de selv ønsker og selv velge hvilke pasienter som skal få behandling - mens kostnadene dekkes over de offentlige sykehusenes budsjetter.
SA170125 Dagens Medisin avdekket sist vår at svært mange pasienter står på interne ventelister i sykehusene, uten at disse kan gjenfinnes i noen offentlig tilgjengelig statistikk.
AP170125 Hjelp for leger og pasienter : ¶
AP170125 Hjelp for leger og pasienter : ¶
AP170125 Venstres medlem av helsekomiteen mener dagens lovverk fører til at pasienter tvinges til utlandet og overlates til andre lands helsevesen, der de må betale dyr behandling av egen lomme.
AP170125 - Jeg synes mulighetene for norske pasienter og innbyggere er så store at det er trist om KrF får låse døren og kaste nøkkelen for behandling i Norge, sier han.
AP170125 Ifølge forskerne er det flere årsaker til at pasienter med hjerteinfarkt har usunn livsstil og ugunstig blodtrykk, kolesterol og blodsukker.
AP170125 Han mener helsevesenet må tenke nytt når det gjelder oppfølging av pasienter etter infarkt og andre sykdommer.
AP170125 Fakta : Slik foregikk undersøkelsen ¶ 82 prosent av forespurte pasienter takket ja til å delta. 1100 pasienter fra 18 til 80 år deltok. 21 prosent var kvinner.
AP170125 En stor norsk studie av pasienter som har hatt hjerteinfarkt, viser nedslående resultater : ¶
AP170125 En betydelig andel av pasienter med hjerteinfarkt rammes på nytt i løpet av få år.
AP170125 Det kan være faglige årsaker til dette, men også at selve utvalget blant pasienter som deltar, er ulikt.
AP170125 Den nye studien viser at over halvparten av norske pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt fortsetter med usunn livsstil etter infarktet.
AP170125 - På Legemiddelverket arbeider vi med et system for å gi råd og varsler til pasienter som begynner med et nytt legemiddel.
AP170125 1100 pasienter fra 18 til 80 år deltok. 21 prosent var kvinner.
BT170124 Acinetobacter-bakterien fikk store konsekvenser for pasienter på Haukeland.
BT170124 - Som jeg pleier å si til pasienter : meningen er at de skal være indre.
DB170123 ¶ UNDERVERDEN : Lik brennes på bålet og pasienter oppsøker en illegal klinikk under jorda i NRKs nye storsatsing « Valkyrien » som hadde premiere 1. januar 2017.
SA170122 Vi tar ulike grep på mange områder for å gi pasienter og brukere mer medbestemmelse og medvirkning.
SA170122 Når regjeringen i tillegg fjerner det øvre taket på hvor mange pasienter et sykehus kan behandle, øker aktiviteten ytterligere.
SA170122 Det skaper utrygghet for pasienter og pårørende.
SA170122 Det er fortsatt mange pasienter som venter for lenge på behandling.
SA170122 DEBATT : Mens Arbeiderpartiet går på autopilot og tilbyr gamle løsninger, jobber regjeringen for å redusere ventetidene og sikre at pasienter får rask og god behandling.
DB170122 På barneavdelingene til 11 av landets sykehus hadde 30 profesjonelle skuespillere i klovnekostyme 10.000 møter med unge pasienter i 2015.
AP170122 I tillegg til at stadig flere store enkeltbygninger kunne gi flere pasienter en verdifull spesialistbehandling, omfattet driften nå også medisinsk forskning og undervisning.
SA170119 Det er helseforetakenes ansvar å forvalte tilbudene på en rettferdig og likeverdig måte, til beste for norske pasienter .
AP170119 I hovedsak får de pasienter fra Oslo, men også i noen grad fra resten av østlandsområdet.
AP170119 Når bare pasienter fra ulykker som har skjedd i Oslo er med, blir tallene lavere, men økningen den samme.
AP170119 I hovedsak får de pasienter fra Oslo, men også i noen grad fra resten av østlandsområdet.
VG170118 Bakgrunnen for at etikkrådet vurderte saken er blant annet at noen pasienter ønsker å bytte pleier hvis denne bruker hijab, et hodeplagg som ikke dekker til ansiktet.
DB170118 Det mener jeg vi ikke kan leve med lenger fordi pasienter forventer at Norge skal være i front på dette området, sier Micaelsen.
AP170118 I går hopet det seg opp med pasienter, men onsdag klokken 13 var ventetiden nede i 20 minutter for pasienter med bruddskader.
AP170118 I går hopet det seg opp med pasienter , men onsdag klokken 13 var ventetiden nede i 20 minutter for pasienter med bruddskader.
AP170118 - Det er litt trist at vi får inn pasienter som har falt på vei til og fra jobben.
AP170118 I går hopet det seg opp med pasienter, men onsdag klokken 13 var ventetiden nede i 20 minutter for pasienter med bruddskader.
AP170118 I går hopet det seg opp med pasienter , men onsdag klokken 13 var ventetiden nede i 20 minutter for pasienter med bruddskader.
AP170118 - Det er litt trist at vi får inn pasienter som har falt på vei til og fra jobben.
AP170118 - Den typen pasienter som går gjennom IVF-behandling har ofte strevd med å få barn av en grunn.
AP170118 Bakgrunnen for at Rådet for Sykepleieetikk tar opp problemstillingen er blant annet at noen pasienter ønsker å bytte pleier hvis denne bruker hijab.
DN170117 ¶ Leger tvinges til å skrive ut pasienter raskere enn det som er anbefalt, og pasienter blir ofte innlagt igjen noen dager senere fordi de ble utskrevet for tidlig, sier forfatteren.
DN170117 ¶ Leger tvinges til å skrive ut pasienter raskere enn det som er anbefalt, og pasienter blir ofte innlagt igjen noen dager senere fordi de ble utskrevet for tidlig, sier forfatteren.
DB170117 transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
DB170117 For Høyre er det en forutsetning at vi som pasienter frivillig vil dele helseopplysningene våre, sier Tone Trøen.
DB170117 - For pasienter som skal ned i vekt ved kostregulering og økt aktivitet, kan dette være et bra tilbud for å dokumentere at de faktisk beveger seg.
DB170117 - Det er noe av det viktigste, fordi mange av fastlegene har veldig sprengte pasientlister og dermed får mulighet til å fokusere på pasienter som trenger personlig konsultasjon.
DB170117 * Tilrettelegge for at pasienter i større grad kan registrere og formidle informasjon og data til helsetjenesten, før konsultasjoner begynner.
DB170117 ( Dagbladet ) : Høyre vil la pasienter dele personlige helseopplysninger med fastlegen.
DB170117 Pasienter kommer til å stille større krav om å kunne få ordnet enkel medisinsk oppfølging på nettet i stedet for å dra på legekontoret, som tar lang tid særlig for mennesker som bor ute i distriktene, sier stortingsrepresentant Tone Trøen.
DB170117 transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
DB170117 Men det er ikke ensbetydende med at naprapater lurer eller utnytter pasienter .
DB170117 Den etterlater et inntrykk av at alternative behandlingsformer preges av klinikker og behandlere som utnytter syke pasienter .
DB170117 At vi utnytter syke pasienter faller derfor på sin urimelighet.
AP170117 Men selv om køen av pasienter har økt slipper de aller fleste å vente lenge på legevakten.
AP170117 At hennes pasienter ikke regnes som like viktige som håndverkernes tjenester, synes hun er provoserende.
AP170117 Men selv om køen av pasienter har økt slipper de aller fleste å vente lenge på legevakten.
FV170116 Temaet ble blant annet valgt fordi Helsetilsynet har mottatt tilbakemeldinger fra pasienter om at behandlingen ikke er god nok.
FV170116 Sørlandet sykehus klarer ikke sikre pasienter med blodforgiftning raskt nok behandling.
FV170116 - Dersom pasienter med sepsis ( blodforgiftning ) og organsvikt ikke får riktig diagnose og behandling tidsnok, kan det føre til dødsfall.
DB170116 transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
BT170116 | Reagerte på håndspåleggelse og healing på pasienter året før drapet ¶
BT170116 Utover sommeren 2013 oppsto også reaksjoner på at drapsmannen ved enkelte tilfeller drev med healing på pasienter i arbeidstiden, ved håndspåleggelse og lignende.
BT170116 Skal ha healet pasienter
BT170116 Kevin Ehamparam ( 52 ) skal ha drevet med healing og håndspåleggelse på pasienter mens han arbeidet hos Stiftelsen Betanien.
BT170116 To av tilfellene gjaldt seksuelle overgrep mot pasienter .
BT170116 Dømt for seksuelle overgrep mot pasienter
AP170116 transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
SA170115 * Pasienttransport, det vil si transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
DB170115 transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
DB170115 UNDERVERDEN : Lik brennes på bålet og pasienter oppsøker en illegal klinikk under jorda i NRKs nye storsatsing « Valkyrien » som har premiere 1. januar 2017.
DB170115 UNDERVERDEN : Lik brennes på bålet og pasienter oppsøker en illegal klinikk under jorda i NRKs nye storsatsing « Valkyrien » som har premiere 1. januar 2017.
DB170115 UNDERVERDEN : Lik brennes på bålet og pasienter oppsøker en illegal klinikk under jorda i NRKs nye storsatsing « Valkyrien » som har premiere 1. januar 2017.
AP170115 transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
AP170115 transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
AP170115 Som en følge av at denne datatrafikken vil kunne gå ut og inn over den norske grensen, frykter direktoratet at informasjonen kan fanges opp av det digitale grenseforsvaret selv om brukere og pasienter befinner seg i Norge.
AP170115 Legen sjekker raskt pasientens kjernejournal, en ny nettbasert tjeneste som gir helsepersonell tilgang til viktige helseopplysninger om pasienter , uavhengig av hvor i landet de får behandling.
AP170115 Den nye helsehverdagen for både pasienter og helsepersonell blir stadig mer avhengig av digitale nettbaserte tjenester.
AP170115 Som en følge av at denne datatrafikken vil kunne gå ut og inn over den norske grensen, frykter direktoratet at informasjonen kan fanges opp av det digitale grenseforsvaret selv om brukere og pasienter befinner seg i Norge.
AP170115 Legen sjekker raskt pasientens kjernejournal, en ny nettbasert tjeneste som gir helsepersonell tilgang til viktige helseopplysninger om pasienter , uavhengig av hvor i landet de får behandling.
AP170115 Den nye helsehverdagen for både pasienter og helsepersonell blir stadig mer avhengig av digitale nettbaserte tjenester.
DN170114 Personvern er en viktig problemstilling som kan utsette tilgangen til nye og mer omfattende velferdsteknologier for pasienter .
DN170114 Lauritzens jobb består blant annet i å se på røntgenbilder av pasienter og stille diagnoser på bakgrunn av disse.
DN170114 Lauritzen og de andre radiologene bruker bildeteknologien aktivt til å ta prøver og behandle pasienter oftere enn for bare få år siden ¶
DN170114 I fremtiden vil teknologi også gjøre det enklere både å behandle pasienter « direkte » og mer personlig i form av skreddersydd medisinering.
DN170114 Han trekker frem samarbeidet mellom Sintef-forskere og fagpersoner i norske kommuner om GPS-tjeneste av demente pasienter som eksempel.
DN170114 GPS-sporing av pasienter
DN170114 Flere apper som kan hjelpe diabetikere og overvektige pasienter med å overvåke og måle blodsukkernivå, blodtrykk, vekt og puls, er under utvikling.
DN170114 - I fremtiden kan vi kanskje operere sensorer inn i kroppen som sender signaler til mobiltelefonen til pasienter om ulike ting, sier han.
DN170114 - Vi har hatt flere pasienter og har også sett flere alvorlige tilfeller og flere komplikasjoner til influensa enn det vi ser i en vanlig sesong.
AP170113 Mottakere av eggdonasjon har en noe høyere forekomst av komplikasjoner hos mor og barn, i likhet med andre pasienter med fertilitetsproblemer.
DB170112 Selv har 73-åringen jobbet et helt yrkesliv på sykehus med pasienter , døende og pårørende i de fleste livsfaser.
DB170111 I Norge står nå 338 pasienter på ventelista for nyrer, en økning på 50 siden året før.
DB170111 Dette er pasienter som ellers ville havnet på ventelista.
BT170111 | Mangelfull oppfølging av pasienter på legevakten på Os ¶
BT170111 Et sted hvor de blir møtt først og fremst som pasienter , og ikke i form av deres juridiske status som « ulovlige ».
AP170111 Pasienter er overbevist om at stoffene fungerer.
AP170109 Hittil er 10 pasienter meldt døde rundt om i landet.
AP170109 Hauge sier at eldre pasienter kan være svekket på grunn av dårlig lungefunksjon og immunforsvar og lettere får en bakteriell lungebetennelse som kan være farlig.
AP170109 - Det kommer rapporter fra sykehusene om at det er veldig mange pasienter som kommer inn med influensa nå, forteller Hauge.
AP170109 Norske myndigheter bør gå foran i kampen for å stanse væpnede angrep på helsepersonell og pasienter .
AP170108 Sterri sier forskningen som foregår på bruk av ulike psykedeliske stoffer er veldig spennende, som bruk av fleinsopp i psykoterapi og som lindring for døende pasienter .
AP170108 Sterri sier forskningen som foregår på bruk av ulike psykedeliske stoffer er veldig spennende, som bruk av fleinsopp i psykoterapi og som lindring for døende pasienter .
DB170107 UNDERVERDEN : Lik brennes på bålet og pasienter oppsøker en illegal klinikk under jorda i NRKs nye storsatsing « Valkyrien » som har premiere 1. januar 2017.
DB170106 26 pasienter døde på norske sykehus de ni første månedene i fjor, i påvente av transplantasjon.
AP170106 De drakk øl og skravlet om pasienter og sykdommer « på den arrogante måten unge leger ofte gjør når de snakker med hverandre ».
DB170105 ¶ SIKRE TILGANG : - Jeg mener alle aktørene i helsetjenesten har et ansvar for å sikre pasienter rask og likeverdig tilgang til effektive legemidler, understreker helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DB170105 Regjeringen er opptatt av å sikre pasienter rask og likeverdig tilgang til effektive legemidler.
DB170105 Jeg mener alle aktørene i helsetjenesten har et ansvar for å sikre pasienter rask og likeverdig tilgang til effektive legemidler.
DB170105 Da må også industrien bidra til at prisene står i et rimelig forhold til blant annet nytten for pasienter av nye behandlinger.
DN170104 Det er et globalt helseinitiativ som fremmer ønsket om at helsepersonell inkluderer trening som en del av det å forebygge problemer eller som behandling av pasienter .
DB170104 - Bedre forståelse og ytterligere studier av tarmkrøsen kan føre til mindre kompliserte operasjoner, færre komplikasjoner og hurtigere rehabilitering av pasienter , skriver forskerne i forskningsartikkelen.
DB170104 RUTINERT : I over 30 år har dr Knut Melhuus behandlet pasienter som blant annet har skadet seg under matlaging.
SA170103 Dette inntrykket bygger på samtaler med pasienter , forum på nettet og informasjon fra klinikkene i utlandet.
FV170103 Dette inntrykket bygger på samtaler med pasienter , forum på nettet og informasjon fra klinikkene i utlandet.
BT170103 Dette inntrykket bygger på samtaler med pasienter , forum på nettet og informasjon fra klinikkene i utlandet.
AP170103 Dette inntrykket bygger på samtaler med pasienter , forum på nettet og informasjon fra klinikkene i utlandet.
AP170103 Dette inntrykket bygger på samtaler med pasienter , forum på nettet og informasjon fra klinikkene i utlandet.
AP170103 Dette inntrykket bygger på samtaler med pasienter , forum på nettet og informasjon fra klinikkene i utlandet.
DB170102 UNDERVERDEN : Lik brennes på bålet og pasienter oppsøker en illegal klinikk under jorda i NRKs nye storsatsing « Valkyrien » som hadde premiere 1. januar 2017.
DB170101 UNDERVERDEN : Lik brennes på bålet og pasienter oppsøker en illegal klinikk under jorda i NRKs nye storsatsing « Valkyrien » som har premiere 1. januar 2017.
AP161230 Kilde : Edinburgh postnatal depresjonsskår ( EPDS ) - et spørreskjema som er laget for å oppdage pasienter med depresjon etter fødsel, og som brukes på helsestasjonen.
FV161221 På samme måte om når " vanlige " pasienter har pustebesvær, behandler man med astmamedisiner selv uten at de har astma, legger han til.
AP161218 Skandalehistorier om elleville oligarkfester, bortskjemte rikmannsgutter i dyre biler, voldelige leger som slår pasienter og livsfarlige forhold på russiske motorveier dukker opp på sosiale medier og setter dagsorden enten Kreml ønsker det eller ikke.
AP161217 Avdelingen jeg jobbet ved var en sengepost hvor pasienter stort sett ikke var i mer enn tre-fire dager før de ble sendt videre, så få av dem knyttet seg tilstrekkelig til meg til å takke med godteri og blomster.
AP161116 Derfor merker vi godt at investorer bak de private sykehusene vil sikre driften ved å prise behandling av pasienter med reiseforsikring svært høyt, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring og If skadeforsikring.
BT161020 På samme måte om når " vanlige " pasienter har pustebesvær, behandler man med astmamedisiner selv uten at de har astma, legger han til.
VG161004 Vi må ta på alvor at noen pasienter får for lite opioider.
VG161004 Riktignok må noen tusen pasienter med langvarige, sterke fysiske smerter av kjent årsak få opioider som siste utvei.
VG161004 Derfor kom Helsedirektoratet i fjor med Nasjonal faglig veileder for bruk av opioider til ikke-kreftrelaterte langvarige smerter som understreker at disse medisinene kun skal brukes til nøye utvalgte pasienter og under tett oppfølging. | - Jeg har lett etter et nytt uttrykk for Nidarosdomen ¶
VG161004 Altfor mange pasienter hadde unødvendig vondt etter store operasjoner og det ble brukt for lite opioider.
VG161004 Pasienter med sterke kreftrelaterte og postoperativ smerter må få bedre smertelindring og mere opioider.
VG161004 80-90% av pasienter med kreft får sterke smerter som krever opioider.
AP160921 Infeksjon med slike bakterier er en stor trussel for pasienter og sykehus ¶
BT160915 Vi har sett hvordan psykologisk hjelp har kommet flere pasienter til gode.
BT160915 Vi har akuttinnlagt pasienter på Sandviken sykehus, men har for lite ressurser til å følge dem opp.
AP160908 Pasienter som går til behandling hos fysioterapeut eller psykolog kan få attest fra disse, men Sollien mener at også denne attestskrivingen er sløsing med ressurser.
SA160826 - Ja, men med visse unntak ; pasienter med svært mild episodisk astma kan klare seg med behandling i perioder, hos noen pasienter kan astmaen " brenne " ut eller man " vokser " det av seg ¶
SA160826 - Ja, men med visse unntak ; pasienter med svært mild episodisk astma kan klare seg med behandling i perioder, hos noen pasienter kan astmaen " brenne " ut eller man " vokser " det av seg ¶
SA160826 Pasienter som har kjent astma, kan også ta slik inhalasjonsmedisin før de får kjent tungpust, altså før en treningsøkt eller anstrengelse ¶
FV160826 - Ja, men med visse unntak ; pasienter med svært mild episodisk astma kan klare seg med behandling i perioder, hos noen pasienter kan astmaen " brenne " ut eller man " vokser " det av seg ¶
FV160826 - Ja, men med visse unntak ; pasienter med svært mild episodisk astma kan klare seg med behandling i perioder, hos noen pasienter kan astmaen " brenne " ut eller man " vokser " det av seg ¶
FV160826 Pasienter som har kjent astma, kan også ta slik inhalasjonsmedisin før de får kjent tungpust, altså før en treningsøkt eller anstrengelse ¶
BT160826 - Ja, men med visse unntak ; pasienter med svært mild episodisk astma kan klare seg med behandling i perioder, hos noen pasienter kan astmaen " brenne " ut eller man " vokser " det av seg ¶
BT160826 - Ja, men med visse unntak ; pasienter med svært mild episodisk astma kan klare seg med behandling i perioder, hos noen pasienter kan astmaen " brenne " ut eller man " vokser " det av seg ¶
BT160826 Pasienter som har kjent astma, kan også ta slik inhalasjonsmedisin før de får kjent tungpust, altså før en treningsøkt eller anstrengelse ¶
AP160826 - Ja, men med visse unntak ; pasienter med svært mild episodisk astma kan klare seg med behandling i perioder, hos noen pasienter kan astmaen " brenne " ut eller man " vokser " det av seg ¶
AP160826 - Ja, men med visse unntak ; pasienter med svært mild episodisk astma kan klare seg med behandling i perioder, hos noen pasienter kan astmaen " brenne " ut eller man " vokser " det av seg ¶
AP160826 Pasienter som har kjent astma, kan også ta slik inhalasjonsmedisin før de får kjent tungpust, altså før en treningsøkt eller anstrengelse ¶
AP160802 Hvis pasienter med disse sykdommene har kommet til Norge med fly, setter helsemyndighetene i gang med en aktiv sporing, det vil si at de forsøker å finne medpassasjerer som har sittet i nærheten.
AP160802 Blystad sier at heller ikke pasienter med tuberkulose eller hjernehinnebetennelse skal fly.
VG160630 * 1 Tusenvis av pasienter i fattige land får ikke tilgang til medisiner mot sykdommer som tuberkulose og hepatitt C.
VG160623 Vi starter med de byggene der pasienter og ansatte har de dårligste forholdene.
VG160623 Vi må prioritere å flytte ut av de bygg der pasienter og ansatte har de dårligste forholdene i dag.
VG160623 Og ved å sørge for at vi bygger nok - for Ullevåls pasienter og for andre som trenger plass.
VG160623 Hvordan prioriterer vi Ullevåls pasienter ?
AP160524 - Det har alltid vært et problem i enkelte land at de overpriser og overbehandler pasienter .
SA160520 Fakta : Her er noen av resultatene fra Jordmorforbundets nasjonale undersøkelse : ¶ 94 prosent av jordmødrene har ansvar for andre pasienter samtidig som de har omsorg for en aktivt fødende.
FV160520 Fakta : Her er noen av resultatene fra Jordmorforbundets nasjonale undersøkelse : ¶ 94 prosent av jordmødrene har ansvar for andre pasienter samtidig som de har omsorg for en aktivt fødende.
AP160514 | Mange flåttpasienter opplever at de ikke blir tatt på alvor av helsevesenet ¶ Pasienter som oppgir at de har blitt syke etter flåttbitt, opplever skepsis fra helsevesenet og mener de blir mangelfullt behandlet. sxc017ac.jpg ¶
AP160514 Svært mange pasienter lider.
AP160514 Interesseorganisasjonen NorVect har gjennomført en nettbasert undersøkelse av pasienter som oppgir at de er blitt syke av vektorbårne infeksjoner.
AP160514 - Stadig flere pasienter som blir syke av flåttbitt opplever at sykdommen går over i en kronisk form.
AP160514 456 pasienter deltok i undersøkelsen, og av disse oppga 76 prosent at de var bitt av flått.
AP160510 Sakene dreide seg blant annet om at hjernekirurg Per Kristian Eide angivelig skal ha utsatt pasienter for fare og påført dem varig skade.
AP160508 En stor undersøkelse fra Kreftregisteret dokumenterer at utdanningsnivå og økonomi henger sammen med hvordan pasienter behandles i det offentlige Helse-Norge.
AP160505 Også blant hjertepasienter er det en sammenheng mellom utdannelse og behandling, viser en stor undersøkelse med flere enn 100.000 pasienter .
AP160505 Forskjellene i såkalt PCI-behandling - utblokking av en eller flere blodårer - mellom høyt og lavt utdannede var mest markant blant eldre pasienter .
AP160505 Forskere ved institutt for global helse og samfunnsmedisin ved det medisinsk-odontologiske fakultetet, Universitetet i Bergen, så på 104.836 pasienter som ble lagt inn på sykehus med hjerteinfarkt for første gang mellom 2001 og 2009.
AP160505 En annen forklaring kan være at pasienter med lav utdannelse venter for lenge med å ringe 113.
FV160501 Hun vet at noen pasienter er redde for å være aktive når de har fått en sykdom.
FV160501 Hun ivrer for at leger i mye større grad enn hittil skal ta opp dette med fysisk aktivitet overfor sine pasienter .
FV160501 Fastlege Mona Kjeldsberg liker å trene selv, og har også gode råd til sine pasienter .
FV160501 - Hvordan tar pasienter rådene om å bevege seg mer ?
BT160428 I Metal Gear Solid : V, gjemmer du deg under sykehussenger og bevitner pasienter bli skutt ned av terrorister.
AP160425 Skogflått sprer trolig sykdommer som ennå er ukjente, og pasienter risikerer derfor å aldri få riktig diagnose, viser ny forskning.
AP160331 De vil bli mer tilgjengelige for kunder og pasienter i den kommende Jing-Jin-Ji-regionen dersom de flyttes ut til den sørøstlige forstaden.
SA160314 Han sier at han også har hatt pasienter som har fått hjelp ved klinikken i Hellas.
SA160314 En del av våre pasienter har sju til ti forsøk før de lykkes, men da har de hatt gode forsøk hele tiden, sier Hausken.
SA160314 Det gjelder også for hans pasienter .
AP160314 Han sier at han også har hatt pasienter som har fått hjelp ved klinikken i Hellas.
AP160314 En del av våre pasienter har sju til ti forsøk før de lykkes, men da har de hatt gode forsøk hele tiden, sier Hausken.
AP160314 Det gjelder også for hans pasienter .
AP160313 Ved Aleris er 37 pasienter behandlet med medikamenter som foreløpig ikke er blitt godkjent av Beslutningsforum, hvorav 30 fikk eller får immunterapi, forteller Grethe Aasved, administrerende direktør i Aleris Helse.
AP160313 Mens pasienter venter på at det offentlige helsevesenet skal tilby dem den nyeste kreftbehandlingen, drar de til utlandet eller oppsøker det private helsevesenet. 30 pasienter får behandling med immunterapi ved det private kreftsenteret Aleris.
AP160313 Kreftsenteret merker en økning i antallet pasienter som ønsker behandling som de betaler selv, eller som forsikringen dekker.
AP160313 I tillegg har vi hatt 7 pasienter som har fått annen medikamentell behandling, som heller ikke dekkes av det offentlige.
AP160313 Aasved forteller at hvis det senere blir bestemt at det offentlige betaler for behandlingen, som blant annet skjedde med pasienter med føflekkreft, overføres pasientene fra det private til det offentlige.
AP160313 30 pasienter får behandling med immunterapi ved det private kreftsenteret Aleris.
SA160306 I sin praksis opplever hun at stadig flere pasienter og utøvere er nysgjerrige på bruken.
AP160306 I sin praksis opplever hun at stadig flere pasienter og utøvere er nysgjerrige på bruken.
AP160303 Noen av sykehusene tar i dag ikke imot akuttkirurgiske pasienter, men har kirurg i beredskap som kan bistå i vurderingen av akutte pasienter .
AP160303 Noen av sykehusene tar i dag ikke imot akuttkirurgiske pasienter , men har kirurg i beredskap som kan bistå i vurderingen av akutte pasienter.
AP160303 - Noen sykehus vil ha akutt ortopedi, men tar ikke imot pasienter med f. eks blindtarmsbetennelse eller tarmslyng.
DA160226 - Jeg har tatt opp saken både med pasienter og med helsepersonell, og folk kjenner rett og slett ikke til problemstillingen.
DA160226 - Jeg har tatt opp saken både med pasienter og med helsepersonell, og folk kjenner rett og slett ikke til problemstillingen.
AP160222 Angrepene rammer ikke bare pasienter og helsearbeidere der og da, men det fører også til at sivilbefolkning i nød mister et livsviktig helsetilbud.
SA160211 - Vi opplever at våre pasienter har store problemer med kundebehandlingen deres.
FV160211 - Vi opplever at våre pasienter har store problemer med kundebehandlingen deres.
BT160211 - Vi opplever at våre pasienter har store problemer med kundebehandlingen deres.
AP160211 - Vi opplever at våre pasienter har store problemer med kundebehandlingen deres.
BT160108 Fortsatt skriver tidligere pasienter til meg.
BT160108> Fortsatt skriver tidligere pasienter til meg.
BT160108> target="avis" href= Fortsatt skriver tidligere pasienter til meg.