DA171213 - Ved å gjøre det på denne måten er kommunen i stand til å ivareta pasientene , om det skulle komme til det, sier Reiten som likevel ikke har veldig stor tro på at brevet skal løse den fastlåste situasjonen med dagens sittende Blidensol-styre.
VG171107 - Vi har hver eneste dag for dårlig tid til pasientene , sa Olsson og kollega Silja Rekdal til VG i slutten av september.
VG171107 Det er derfor rasjonelt å bruke mer av helsebudsjettet på fastlegene som er det medisinske leddet før pasientene blir så syke at de trenger sykehusbehandling.
NL171107 Taperne - pasientene - hører vi lite eller ingenting om eller fra.
NL171107 På sidelinja sitter vi, de potensielle pasientene , med hjertet i halsen mens vi rister på hodet over dem som har blitt tildelt viktige jobber og ansvarstunge styreverv.
NL171107 Alle involverte hevder at deres hjerte banker for pasientene ; at det er derfor det settes i gang aksjoner og sendes protestskriv.
DB171107 Den gjør ikke pasientene friske, men kan forsinke sykdomsforløpet.
AA171107 Dette vil gi færre muligheter til å kunne møte pasientene i kraft av sin egen personlighet og ikke bare som lege.
NL171106 Helse Nord RHF har lagt til rette for en ny, og for pasientene langt bedre arbeidsdeling mellom sykehusene på mange områder.
SA171105 Grønseth er likevel veldig glad i fastlegeordningen, og mener det er en styrke å kjenne pasientene godt.
SA171105 Dette betyr at pasientene er langt sykere og mer komplisert syke enn tidligere.
DB171104 Den gjør ikke pasientene friske, men kan forsinke sykdomsforløpet.
BT171104 For å ta sykepleierne og pasientene på alvor, er det riktig å stille høye krav til studentene.
VG171103 Asheim mener at kravet til 3 i norsk vil gjøre kommunikasjonen mellom sykepleierne og pasientene bedre.
NL171103 For pasientene er det mye som står på spill.
NL171103 Det vil føre til eksport av medisinsk kunnskap og kompetanse ut av Nord-Norge, mens tilbudet til pasientene blir vesentlig dårligere.
DB171103 Denne uka kunne vi lese at britiske leger ber pasientene slutte å be om antibiotika.
DB171103 Pasientene bør først og fremst trenes opp i å lytte til legene, som igjen er trent opp i å lytte til forskningen.
AP171103 Asheim mener at kravet til 3 i norsk vil gjøre kommunikasjonen mellom sykepleierne og pasientene bedre.
BT171102 Overgangene mellom disse ikke er merkbar for pasientene .
BT171102 Det er imidlertid en stor fordel for pasientene at de vil få hjelp av de samme høykompetente legene når de oppsøker Bergen legevakt.
BT171102 Bergen kommune arbeider for at organisasjonsendringene som Helse Vest har krevet, skal bli minst mulig merkbar for pasientene .
DB171101 - Kanskje kan et tettere nordisk samarbeid føre til bedre effektivitet, som kommer pasientene til gode ved at landene fordeler godkjenningen seg imellom og avlaster hverandre.
VG171031 Av hensyn til de pasientene dette gjelder, håper vi at videre forhandlinger mellom norske myndigheter og Biogen kan føre frem.
DB171030 Mange av pasientene har en historie med alkohol, gjerne også medikamenter.
VG171029 LES : Oslo-legen : Har for dårlig tid til pasientene hver dag ¶
VG171029 Det som trengs er flere fastleger med færre pasienter på sine lister slik at disse pasientene kan følges bedre opp av fastlegene.
BT171029 - Veldig trist for pasientene det gjelder ¶
AP171029 - Veldig trist for pasientene det gjelder ¶
VG171027 Selskapet har stort krav til avkastning og det tjener ikke pasientene .
DA171027 I flere andre land har pasientene fått medisinen mens forhandlingene pågår.
DA171027 I flere andre land har pasientene fått medisinen mens forhandlingene pågår.
BT171026 « Normtidene har fratatt pleiere muligheten til å utøve nødvendig omsorg for pasientene », melder en av de ansatte i evalueringen av normtider i hjemmetjenestene.
NL171025 Vi som jobber nær der pasientene lever sine liv skylder pasientene å holde tritt med utviklingen og tilby oppdatert helsehjelp.
NL171025 Vi som jobber nær der pasientene lever sine liv skylder pasientene å holde tritt med utviklingen og tilby oppdatert helsehjelp.
NL171025 I takt med den teknologiske utviklingen og generell velferdsøkning i den vestlige verden kan helsevesenet tilby mer omfattende utredning og behandling, og pasientene krever også dette.
NL171025 For at allmennlegen skal kunne ivareta pasientene , må dreiningen skje fra kvantitet til kvalitet ; listestørrelsen må ned.
NL171025 Fastlegene utreder, avklarer og ferdigbehandler på egenhånd godt over 90% av alle pasientene sine.
NL171025 Befolkningsveksten og også den stadige forbedringen i helsetilbudet i den vestlige verden tilsier at mange flere pasientene blir eldre og også sykere, gjerne med flere lidelser og mange behandlingsmuligheter.
NL171025 Pasientene er nå altså sykere enn før når de overlates til primærhelsetjenesten.
NL171025 Et intervju med Lars Vorland i Nordlys tidligere denne uken er selvforklarende : « Denne saken er det riktig å prioritere, selv om vi ikke kan bevise at det vil gi økt helsegevinst i bedre overlevelse eller livskvalitet for pasientene ».
DA171025 | Vil gå bak ryggen på pasientene
AP171025 I fastlegeordningens syttende år er pasientene fornøyde, ventetidene redusert, kommunene har mer stabil tilgang på legetjenester og staten god kostnadskontroll. 3rd-party-bio ¶
AP171025 I fastlegeordningens syttende år er pasientene fornøyde, ventetidene redusert, kommunene har mer stabil tilgang på legetjenester og staten god kostnadskontroll.
AP171025 Fastlegeordningen er populær blant pasientene , men upopulær blant legene.
AP171025 Da er det kanskje ikke så dumt å ta utgangspunkt i at fremtidens leger, når alt kommer til alt, ikke er så veldig forskjellig fra pasientene de skal behandle : De setter pris på forutsigbarhet og trygghet.
AA171025 At fastlegene har et incitament til å behandle pasientene effektivt, er helt grunnleggende.
DB171024 Den gjør ikke pasientene friske, men kan forsinke sykdomsforløpet.
DB171024 De ni pasientene som får fortsette med behandlingen har SMA type 1.
DB171024 I den forbindelse uttalte Helseministeren at « det skal være like naturlig for pasientene å bruke fastlegen digitalt som vi bruker nettbank i dag ».
DB171024 Pasientene velger sin lege og ønsker å kunne få kontakt med han eller henne på en enkel måte.
NL171023 Noe UNN med dagens logistikk ikke klare å innfri hos nesten 30% av pasientene innen 72 timer. 3.
NL171023 I innlegget sitt omtaler Norum ikke at for halvparten av pasientene fra Saltenområdet med hjerteinfarkt tar det ni timer eller mer før de lander på flyplassen i Tromsø.
NL171023 Ei heller omtaler han at ca 30% av STEMI pasientene ikke kan få trombolyse ( kontraindikasjoner ) eller at regionens ambulanseflykapasitet allerede er sprengt og at det på vinterstid ofte er såpass dårlig vær, at flyene ikke kan fly.
NL171023 Alle disse momenter medfører at pasientene får betydelig forsinket behandling.
NL171023 Mens 88,6% av pasientene i UNN Narvik ble utredet med koronar angiografi ( KAG ) var andelen i Hammerfest 61,7%.
BT171023 Noe av det første Bleikelia gjorde som direktør, var å fastslå at sykehuset var organisert som en pyramide, med direktøren på topp og pasientene nederst.
BT171023 Deretter snudde han pyramiden opp ned, slik at pasientene kom øverst.
AP171022 Hverken sykehuset eller det norske selskapet Oncolomed, som formidler mange av pasientene , har villet si hvordan det har gått med dem.
AP171022 Harvard-professor Komaroff kommenterte at hvis disse funnene kan reproduseres, betyr det at disse pasientene har en lavgradig hjernebetennelse.
NL171020 Hvis det er sånn at pasientene står i sentrum, da.
BT171020 Vi trenger flere fastleger og kortere lister for å kunne gi en helsetjeneste som pasientene fortjener !
AP171020 Pasientene som kommer hovedsakelig har behov for enkle helsetjenester, ifølge ham.
AP171020 Pasientene som kommer hovedsakelig har behov for enkle helsetjenester, ifølge ham.
SA171019 Det er lett å se for seg en negativ spiral i fremtiden der nedbygging av tilbud og fagmiljø i Stavanger driver pasientene til andre behandlingstilbud og videre nedskalering av det offentlige tilbudet.
SA171019 De første pasientene har nå begynt å velge seg behandlingssted selv, til dels er dette dyre, private, plasser andre steder i landet.
SA171019 Pasientene har, med gode intensjoner, fått lovfestede rettigheter.
SA171019 Hvis politikerne ikke prioriterer bedre enn de gjør nå, kan taperne bli de svake pasientene , frykter Terje Vareberg, styreleder i Helse Vest. | - Jeg har ingen begrensninger !
DB171019 Du kan skylde på noen leger og hevde at de var mer opptatt av å gjøre pasientene fornøyde enn å holde igjen på disse reseptene.
DB171018 Legenes håp var at pasientene skulle få færre ereksjonsproblemer Dagbladet Pluss ¶
VG171017 » 79 legekontorer bruker Facebook og den tilhørende Messenger-tjenesten for å kommunisere med pasientene .
NL171017 Dersom man tar bort pasientene , svekkes også muligheten til å gi denne type utdanning.
DN171017 Helseminister Bent Høie ( H ) anslår at fastleger flest skal kunne kommunisere med pasientene sine på nett i løpet av de neste par årene.
DN171017 Han sier han selv oppmuntrer pasientene sine til å bestille time via Helsenorge.no, men legger til : ¶
DN171017 Det er kjappere når pasientene bestiller time selv, sier han til NTB.
DN171017 * 40 prosent av kontorene gir ikke pasientene mulighet til å bestille time elektronisk. * 63 prosent svarer på telefon innen 2 minutter. 14 prosent hadde ikke svart etter fire minutter.
DB171017 De 35 skadde ble fløyet med militærfly til Ankara der flere ambulanser sto klare til å ta med pasientene til sykehus.
DB171017 Nå kommer pasientene og sier at de ikke får se barnebarna sine.
DA171017 » 79 legekontorer bruker Facebook og den tilhørende Messenger-tjenesten for å kommunisere med pasientene .
DA171017 » 79 legekontorer bruker Facebook og den tilhørende Messenger-tjenesten for å kommunisere med pasientene .
BT171017 Pasientene ble lagt på senger, fikk varmetepper over seg, mens helsepersonell satte venflon i blodårene hennes, tok EKG-test, blodprøve, røntgen og sjekket blodtrykk.
AP171017 » 79 legekontorer bruker Facebook og den tilhørende Messenger-tjenesten for å kommunisere med pasientene .
AA171017 » 79 legekontorer bruker Facebook og den tilhørende Messenger-tjenesten for å kommunisere med pasientene .
AA171017 Han sier han selv oppmuntrer pasientene sine til å bestille time via Helsenorge.no, men legger til : ¶
AA171017 Det er kjappere når pasientene bestiller time selv, sier han til NTB.
SA171016 Sykehuset mistenker at pasientene er blitt eksponert for en eller annen form for gass, men Hansen understreker at dette kun er en teori.
SA171016 Pasientene er i bedring ¶
DB171016 Voss sykehus opplyser at fire av pasientene som har fått behandling der, er tre kvinner på 20, 30 og 57 år, samt en gutt på 17.
DA171016 Voss sykehus opplyser at fire av pasientene som har fått behandling der, er tre kvinner på 20, 30 og 57 år, samt en gutt på 17.
BT171016 Hele 87 prosent av pasientene rapporterte at JobbFast førte til positive endringer i deres psykiske helse, mens 73 prosent rapporterte om positive endringer i fysisk helse.
AP171016 Sykehuset mistenker at pasientene er blitt eksponert for en eller annen form for gass, men Hansen understreker at dette kun er en teori.
AP171016 Voss sykehus opplyser at fire av pasientene som får behandling der, er tre kvinner på 20, 30 og 57 år, samt en gutt på 17.
AA171016 Alle er voksne i varierende alder, og alle pasientene betegnes som lettere skadd etter å ha blitt eksponert for en ukjent gass, opplyste Haukeland universitetssjukehus mandag kveld.
AA171016 Voss sykehus opplyser at fire av pasientene som har fått behandling der, er tre kvinner på 20, 30 og 57 år, samt en gutt på 17.
VG171015 Han mener det er feil av Høie å legge ansvaret på fagdirektørene, ettersom fagpersonene som jobber direkte med pasientene ikke har noen myndighet til å legge om praksisen.
VG171015 Det er viktig at legene som behandler pasientene er oppdatert om slike tilbud, og tar ansvar for å benytte dem, men da må de også vite om dem.
VG171015 - Det er ikke så stor forskjell på pasientene våre på landsbasis at det gir mening at Helse Nord kun har innvilget ett unntak, mens Helse Sør-Øst har innvilget 68.
VG171015 * Pasientene har ingen rettighet - ingen klagerett om vedtaket blir avslått.
AP171015 Sykdomsforverringen og selvbebreidelsen for at jeg hadde feilet der « 100 prosent » av pasientene lyktes, gjorde at jeg ble alvorlig deprimert for første og eneste gang i løpet av mine 23 år med ME.
VG171014 På den annen side kan systemet oppleves som vondt og belastende for de pasientene som er direkte involvert og for de ansatte.
VG171014 Også for pasientene , legger han til.
VG171014 Pasientene har heller ingen rettighet - ingen klagerett om vedtaket blir avslått.
VG171014 * Pasientene har ingen rettighet - ingen klagerett om vedtaket blir avslått.
AP171013 Fastlegen får flere å dele oppgavene med, og pasientene vil få et bedre og mer koordinert tilbud, sier helseminister Bent Høie.
AP171013 - Det er faktisk en høyere andel enn for pasientene , hvor 22 prosent av fastlegepasientene er 60 år eller mer. 55 millioner til primærhelseteam ¶
AP171013 Pasientene skal betale samme egenandel som i dag.
AA171012 Alle de tre pasientene er nå døde.
DA171011 Ikke alle pasientene heller, egentlig.
DA171011 Hun savner pasientene , men ikke nattevaktene.
AP171011 Innen spesialhelsetjenesten må pasientene ha henvisning fra lege for å komme til oss, i dag kan de vurderes av våre veldig kvalifiserte professorer og kliniske psykologer.
AP171011 Innen spesialhelsetjenesten må pasientene ha henvisning fra lege for å komme til oss, i dag kan de vurderes av våre veldig kvalifiserte professorer og kliniske psykologer.
AP171011 Jeg har ikke lykkes med å behandle disse pasientene med psykoterapi, men jeg er ikke typisk kognitiv terapeut og driver heller ikke med Lightning Process.
AP171011 Disse pasientene kan også bære preg av å ha stått i alvorlig belastende livssituasjoner, privat eller yrkesmessig, over lang tid.
AP171011 Disse pasientene henvises meg, oftest av fastlegen, fordi annen behandling ikke virker.
AP171011 Det tror jeg ikke det er, ikke for de pasientene jeg har møtt.
AP171011 Det har slått meg hver gang at disse pasientene virker velfungerende og psykisk friske i utgangspunktet.
AP171011 Bruk av antibiotika, gjerne over tid, er ikke akseptert av myndighetene for disse pasientene ( selv om noen opplever at de blir friske ).
VG171009 Vi tror at vi kan gi noen bedre svar, som også forhåpentligvis viser pasientene at det ikke nødvendigvis er slik med riktig behandling, sier Simonsen.
VG171009 Ved å kartlegge hvilke av pasientene som oppnår sykdomsfrihet, det vil si at man ikke har noen tegn på at sykdommen er aktiv, og som har effekt av medikamentene, vil forskerne kunne få ny kunnskap om hvilke medisiner som fungerer best for de ulike MS-pasientene og gi svar for hvordan sykdommen vil utvikle seg.
VG171009 VIL GI MS-PASIENTER FLERE SVAR : Forsker Cecilia Simonsen ved Vestre Viken Drammen sykehus skal gå gjennom journalene til 2500 MS-pasienter for å kartlegge utviklingen av sykdommen, og se på hvilke medisiner som virker for de ulike pasientene .
VG171009 Simonsen forteller til VG at de fleste MS-pasienter i Norge har såkalt attakkvis MS, hvor pasientene har anfall i perioder som går tilbake.
VG171009 I dag kan man ikke med sikkerhet fortelle disse pasientene hvordan det vil gå med dem.
VG171009 Det er bare et mindretall av pasientene som har den progressive varianten av MS fra begynnelsen av.
AP171009 Mellom linjene forteller de pasientene at håpet tilhører fremtiden.
AP171009 Likevel har forskere og andre aktører gjennom mange år stadig lovet pasientene en enkel, biomedisinsk årsak, biomarkører og en farmakologisk kur.
AP171009 Han velger å underkjenne forskning som tyder på at disse metodene virker og å fremheve de siste av en lang rekke forskere som sier at pasientene er prisgitt en alvorlig immunologisk, nevrologisk eller infeksiøs sykdom.
AP171009 Dette er spesielt bekymringsfullt fordi forskning viser at det å overbevise disse pasientene om at de er rammet av noe man umulig kan gjøre noe med i seg selv gir dårligere prognose. 3rd-party-bio Tor Stenersen ¶
AP171009 Dette er spesielt bekymringsfullt fordi forskning viser at det å overbevise disse pasientene om at de er rammet av noe man umulig kan gjøre noe med i seg selv gir dårligere prognose.
AP171008 Jeg har tidligere vært kritisk, og ment at denne systemtenkningen kanskje sikrer likere behandling, men også gjør at helsepersonellet ser på pasientene som ting og ikke enkeltindivider med ulike behov ( Morgenbladet 2015 ).
AP171008 Pasientene ingen vil ha ¶
VG171007 Den medisinsk faglige vurderingen, hva behandlingen kan bety for pasientene , burde spille en lang større rolle.
AA171005 35 av disse bruksområdene forbedret livskvaliteten betydelig til pasientene eller forlenget deres liv.
VG171004 - Pasientene var modige.
AA171004 Personellet her er like trivelige og profesjonelle som før, trass i dystre fremtidsutsikter, både for seg selv og ikke minst for pasientene .
AA171004 Min erfaring er at nettopp de små avstandene er helt avgjørende for å ha et komplett tilbud som er til alles beste, først og fremst for pasientene .
AA171004 I dette innlegget forholder jeg meg til de pasientene som har måttet amputere, det vil jeg påstå at jeg vet mye om !
VG171003 Hun understreker at det er hensynet til pasientene som har vært avgjørende for at de har innført et klart forbud ved Sørlandet sykehus.
VG171003 Forbudet begrunnes med verdisyn og respekt for pasientene .
VG171003 - Dette handler om sykehusets verdisyn og respekt for pasientene .
DB171003 Det er pasientene og befolkningen som lider under det nåværende system.
AP171003 Hun sier det er hensynet til pasientene som er avgjørende, når snus nå totalforbys ved Sørlandet sykehus.
AP171003 - Dette handler om sykehusets verdisyn og respekt for pasientene .
AP171003 Jeg har aldri utropt meg til ME-ekspert, men jeg har et dypt engasjement for pasientene som føler seg ignorert eller feilbehandlet ¶
AP171003 Det er heldigvis sjelden man opplever en slik manglende respekt fra en lege overfor de pasientene han skulle hjelpe.
AA171003 Hun understreker at det er hensynet til pasientene som har vært avgjørende for at de har innført et klart forbud ved Sørlandet sykehus.
AA171003 Forbudet begrunnes med verdisyn og respekt for pasientene .
AA171003 - Dette handler om sykehusets verdisyn og respekt for pasientene .
VG171002 Dette er noe vi gjør svært sjelden, men heldigvis er vår erfaring at pasientene blir bedre og i ettertid gir sin godkjenning, sa klinikksjef Carsten Bjerke. * 1 Ved Stavanger universitetssykehus fikk en fremmedspråklig pasient ECT-behandling på nødrett i fjor.
AP171002 Før den tid oppfattet man ofte disse pasientene som late og giddalause - og fete.
AP171002 Dette rammer alle aktive celler i kroppen, og pasientene vil dermed kunne få symptomer fra mange organer.
DB170930 ( NTB ) ¶ | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 ( NTB ) ¶ | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 Får én milliard i kontanter etter tre storsalg ¶ | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 ( NTB ) ¶ | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 ( NTB ) ¶ | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶ ¶
DB170930 Slik ser det ut når Nord-Korea forbereder seg på krig ¶ | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶ ¶
DB170930 ( NTB ) ¶ | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 Økt trusselbilde og flere pågripelser før nazimarsj : - Politi sparket i fjeset ¶ | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 « Apokalyptiske » forhold på Puerto Rico etter orkanen « Maria»s herjinger ¶ | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 I pressemeldinga skriver Forbrukerrådet videre at en del av tidspunktene for når måltidene blir servert, er ugunstige for pasientene .
DB170930 ( Dagbladet ) : Forbrukerrådet melder i dag om en undersøkelse de har gjennomført, som viser at halvparten av landets sykehjem lar pasientene gå mer enn elleve timer uten mat.
DB170930 | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 Kilde : Norsk Helseinformatikk ¶ | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 Venstre med byks på ny måling etter regjeringsflørten ¶ | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 september 2017 ¶ | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶ ¶
DB170930 | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170930 Den sunne isen ingen har hørt om : Bringebær + avokado ¶ | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
AA170930 Halvparten av landets sykehjem lar pasientene gå mer enn elleve timer uten mat, ifølge en undersøkelse fra Forbrukerrådet.
VG170929 I sin oppsigelse til president Donald Trump skriver Price blant annet at Helsedepartementet har jobbet hardt for å forbedre et ødelagt helsevesen, gi pasientene flere rettigheter, sørge for global helsesikkerhet samt prioritere alvorlige psykiske lidelser og fedme blant barn.
DB170929 | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170929 | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170929 Median alder ved diagnosetidspunktet er 17 måneder og 40 prosent av pasientene er under 1 år.
DB170929 | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
DB170929 | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
AA170929 | Sykepleierne må ha tid til å rapportere om pasientene
AA170929 Sykepleiefaglig sett skulle man tro at vår oppgave er å bistå pasientene med sine primære behov, samt gi den behandling legen forordner, samt utallige observasjoner et pasientsikker-hetsprogram har pålagt oss.
AA170929 Og for dere som leser dette som en bagatell, vit at det skaper stress og mindre tid til pasientene .
AA170929 For å utnytte den muntlige rapporten godt, bør sykepleierne ha tid i overlappingsperioden til å lese skriftlig dokumentasjon om de pasientene de skal ha ansvar for på skiftet.
AA170929 Deretter skal man få den muntlige oppdatering og viktige beskjeder om pasientene .
VG170928 | Fastleger i Oslo : - For dårlig tid til pasientene hver eneste dag ¶
VG170928 Vi ønsker ikke å ha det sånn, hverken vi eller pasientene .
VG170928 Vi ser at arbeidstempoen kan være farlig for pasientene , sier Olsson.
VG170928 Nå forteller legene på Haugerud om et arbeidstempo de mener kan være direkte farlig for pasientene .
VG170928 Fastlegene Heidar Olsson og Silja Rekdal har hver dag for dårlig tid til pasientene som fyller venterommet.
VG170928 BEKYMRET FOR PASIENTENE : Fastlege Heidar Olsson på Haugerud legesenter kaller fastlegeordningen en kjempe på leirføtter.
VG170928 - Vi har hver eneste dag for dårlig tid til pasientene .
DN170928 Nå etterlyser hun sikrere metoder for pasientene å dele sine helseopplysninger på, for eksempel med fastlegen.
AP170928 Omfattende utredning av pasientene viste ingen funn som tydet på at disse pasientene hadde betennelse i hjernen.
AP170928 Omfattende utredning av pasientene viste ingen funn som tydet på at disse pasientene hadde betennelse i hjernen.
AP170928 I de verste tilfellene vil pasientene knapt kunne bevege seg, og de må ha hjelp til de enkleste gjøremål.
AP170928 Flertallet av pasientene har et høyere funksjonsnivå, men er likevel i betydelig grad hemmet og har store problemer med å kunne fungere så vel sosialt som i arbeidsliv. 3rd-party-bio ¶
AP170928 Flertallet av pasientene har et høyere funksjonsnivå, men er likevel i betydelig grad hemmet og har store problemer med å kunne fungere så vel sosialt som i arbeidsliv.
AP170928 Pasientene er i varierende grad påvirket.
AP170928 I de verste tilfellene vil pasientene knapt kunne bevege seg, og de må ha hjelp til de enkleste gjøremål.
AP170928 Flertallet av pasientene har et høyere funksjonsnivå, men er likevel i betydelig grad hemmet og har store problemer med å kunne fungere så vel sosialt som i arbeidsliv.
AP170928 Pasientene er i varierende grad påvirket.
AA170928 Nå etterlyser hun sikrere metoder for pasientene å dele sine helseopplysninger på, for eksempel med fastlegen.
NL170927 Hva som samlet gir det beste tilbudet, hva som er til beste for pasientene og hva som gir et akseptabelt akuttilbud for hele befolkningen i vest Finnmark er aldri utredet.
DA170927 Selv om pasientene er blitt sykere, er det blitt mindre fagkompetanse og mindre bemanning.
AP170927 I tillegg kommer pasientene raskere tilbake fra sykehuset når innleggelse har vært nødvendig, fordi intravenøs behandling kan fortsette på sykehjemmet.
AP170927 Dødeligheten var ikke høyere blant de pasientene i studien som fikk behandling lokalt.
AP170927 - Det viktigste er at pasientene kan slippe den belastningen en sykehusinnleggelse faktisk er, sier førsteforfatter av studien og forsker Maria Romøren ¶
AP170927 - Det er god samfunnsøkonomi å behandle pasientene der de allerede oppholder seg, og kommunene blir rustet til å ta imot syke pasienter fra sykehuset, slik det forventes i samhandlingsreformen, sier hun.
DB170926 Helsekøene går ned, og pakkeforløp for kreft bejubles av pasientene .
AP170925 Flertallet av pasientene har slike antistoffer.
AP170925 Den er likevel foreløpig kun en forskningsklinikk som ikke har kapasitet til å ta imot de pasientene som faktisk trenger hjelp.
DB170923 - Pasientene er bosatt over hele landet, men vi vet at hvertfall syv av åtte som har blitt syke har vært på Oslo Lufthavn og handlet produkter hos Joe & The Juice.
AP170923 Prøvene av pasientene ble tatt i slutten av august, og samtlige var antatt smittet i Norge.
AP170923 - Pasientene er bosatt over hele landet, men vi vet at i hvert fall syv av åtte som er blitt syke har vært på Oslo Lufthavn og handlet produkter hos Joe & the juice, sier seniorrådgiver ved seksjon for hygiene og drikkevann i Mattilsynet, Catherine Svindland i pressemeldingen.
AP170923 Som medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ( FFO ), og med støtte fra Bufdir har NMEF som oppgave å ivareta og veilede pasientene og å arbeide for å gjøre sykdommen kjent, forstått og akseptert i samfunnet.
AP170923 Som følge har pasientene hatt store problemer med å få den hjelpen de trenger, og de har opplevd trakassering og overgrep fra dem som skulle hjelpe.
AP170923 Rapportene viser at pasientene er villige til å prøve « alt » for å bli friske, men at de opplever forverring, ofte alvorlig forverring, av flere av de behandlingene, kurene eller terapiene de har forsøkt. 3rd-party-bio ¶
AP170923 Rapportene viser at pasientene er villige til å prøve « alt » for å bli friske, men at de opplever forverring, ofte alvorlig forverring, av flere av de behandlingene, kurene eller terapiene de har forsøkt.
AP170923 Psykologiseringen av ME har ført til at pasientene har hatt store problemer med å få den hjelpen de trenger.
NL170922 Viktigst av alt er å sikre at det har en dokumentert virkning og ikke er skadelig for pasientene .
DA170922 Overgrepsmottaket har også ansvar for oppfølging av pasientene , men på grunn av at de kun har psykolog i 20 prosent stilling, blir det vanskelig å gi et godt nok tilbud til alle.
AP170922 På det tidspunktet var det rapportert 55 tilfeller der medisiner er forbyttet og pasientene har fått cellegift sprøytet rett inn i hjernen, skriver WHO i varselet som er datert juli 2007.
DB170921 Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde.
DB170921 Det gjennomføres intervjuer med pasientene og tas prøver fra hjemmene for om mulig å finne smittekilden.
AP170921 Men, skal en forsker få koblet helsedata med helt basale data om hvilken del av verden pasientene er født i, er det de geografiske dataene som er vanskeligst og dyrest å få tak i.
AA170921 I samarbeid med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet gjennomfører FHI nå intervjuer med pasientene og det tas prøver for å kartlegge smittekilden.
AA170921 - Prøvene av pasientene er tatt i slutten av august, og samtlige er antatt smittet i Norge.
AA170921 Avdelingslederen tror at det har gjort de ansatte mer utsatte for vold fra pasientene .
NL170919 Mener Knutsen at pasientene og brukerne tar feil ?
DN170918 - Vi ville lage en videoløsning der legene slapp å legge til pasientene sine som venner på Skype.
DA170918 Selv om pasientene er blitt sykere, er det blitt mindre fagkompetanse og mindre bemanning.
DA170918 - Det er dramatisk både for de ansatte og for pasientene .
DA170918 Pasientene på sykehjemmene er mye sykere i dag enn for ti år siden.
NL170915 Vi på rehabiliteringsinstitusjonene vil bidra på veien for at pasientene ikke bare skal overleve, men at de blir i stand til å leve videre. | " Å rope om reversering kan ende med svarteper " ¶
NL170915 Men når lysene i operasjonssalen blir slukket og den akutte krisen er over begynner den virkelig store jobben for pasientene : å gjenerobre livet.
NL170914 Og det gir definitivt ikke mer valgfrihet til pasientene , uansett hvor mye høyresida påstår det.
AP170914 - Hvordan reagerer pasientene som får beskjed om at de ikke får stå på ventelisten ?
VG170913 Hun minnes Fugelli som en lege som har sørget for at pasientene har fått mer makt.
AP170913 Statsminister Erna Solberg : - Han sørget for at pasientene har fått mer makt.
AP170913 Han er en lege som har sørget for at pasientene har fått mer makt.
AP170913 - I sitt møte med helsetjenesten oppdaget han « engangslegene » på sykehusene og ga en kraftig stemme på vegne av pasientene .
AA170913 Hun minnes Fugelli som en lege som har sørget for at pasientene har fått mer makt.
DB170911 Foreløpige resultater fra en brukerundersøkelse på hjemmet viser at de fleste pasientene enten har holdt eller økt vekten siden 2016.
DB170910 ¶ AUTORISASJON : Pasientene skal ha full tillit til at det helsepersonellet de møter overalt i helsevesenet har nødvendig kompetanse, skriver artikkelforfatterne.
DB170910 Trygghet og forutsigbarhet for pasientene må komme først, og da må vi sammenligne utenlandske utdanninger med de norske - fordi de er tilpasset de norske helsetjenestene.
DB170910 Pasientene skal ha full tillit til at det helsepersonellet de møter overalt i helsevesenet har nødvendig kompetanse, enten det er en sykepleier alene på vakt i hjemmesykepleien i Finnmark, eller en som deltar i et kirurgisk team på Rikshospitalet.
VG170909 Høyre vil sikre pasientene fritt behandlingsvalg, for meg handler det om at verdigheten i å kunne velge selv, ikke skal være forbeholdt de sterkeste i samfunnet.
VG170908 Pasientene her blir fraktet til Puerto Rico og andre steder, skriver AP.
DB170908 ¶ TRENGER SPESIALOPPFØLGING : En av pasientene som hadde vært innlagt fortalte at hun hadde vært så lammet av frykt for å få panikkanfall at hun hadde holdt seg kun i hjemmet over flere år, skriver Haseth.
DB170908 Noen av argumentene er at kliniske studier er for snevre i forhold til inklusjon og at pasientene de møter i klinikken er annerledes, mer komplekse.
DB170908 Noen av pasientene vil imidlertid alltid trenge mer omfattende tilbud, som dagtilbud, intensiv terapi eller i ytterste konsekvens en innleggelse ¶
DB170908 Hos oss ble 70 prosent av pasientene friske eller oppnådde betydelig bedring.
DB170908 Ett argument mot spesialisering er at man mister helheten og at pasientene vil lide av dette.
DB170908 En av pasientene som hadde vært innlagt fortalte at hun hadde vært så lammet av frykt for å få panikkanfall at hun hadde holdt seg kun i hjemmet over flere år.
DB170908 Det er problematisk at pasientene ikke vet hvilke metoder behandlere de møter er utdannet i, hvilken type utredning og terapi de får og hva som vanligvis er resultatet.
DB170908 Pasientene var oftest unge voksne men alle aldersgrupper var representert.
DA170908 Når jeg er vitne til potensielt helseskadelig drift, både for pasientene men også for mine kolleger og meg selv, skal jeg si fra.
DA170908 Det handler om å gi det aller beste jeg kan, være til stede når jeg er på jobb, aldri unnlate å bistå pasientene .
VG170906 Wick sier at rekrutteringsproblemene fører til at de må bruke dyre vikarbyråer, og at pasientene får et dårligere tilbud.
NL170906 Jeg forventer at administrasjonen i Helse Nord kan være bidragsyter til at politikere kan fatte riktige beslutninger til beste for de samiske pasientene .
DA170906 Vi skal ha et bredt tilbud på sykehus nær der pasientene bor og arbeider.
DA170906 oktober henvises pasientene til Oslo universitetssykehus.
AA170906 - Dette er gode nyheter for pasientene .
AA170906 Ifølge politiet er pasientene innlagt etter å ha drukket en blanding av 35 prosent eddik og vann.
VG170905 | Krise da legen ble pensjonist : Flere hundre prøvesvar ble liggende uåpnet ¶ Pasientene fikk ikke svar når de ringte legen.
VG170905 Pasientene som er igjen har ofte flere sykdommer.
VG170905 - Pasientene eldes med legen.
DB170905 - Dette er en forferdelig situasjon, men alle pasientene får nå den behandlingen de trenger, sier arrangøren Northern Territory Major Events Company på facebooksiden til bilbanen.
AA170905 Etter tirsdagens hendelser ga de også råd til helsepersonell med tanke på oppfølging av pasientene .
AA170905 Samme kveld som Stortinget behandlet vårt forslag om å ikke kutte i tiden som brukes på informasjon om pasientene , stemte de fleste partier på Stortinget mot vårt forslag om å stanse planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen.
AA170905 Olavs hospital er bekymra for at nye sparetiltak vil ramme pasientsikkerheten og øke belastningen på de ansatte, noe som igjen også vil gå utover pasientene .
SA170904 Vi er opptatt av at helsearbeidere har tid til pasientene og vil begrense papirarbeid, og mener at både finansieringen av kvinneklinikkene og myndighetenes oppdragsdokumenter til helseforetakene må gjenspeile dette, ved at det settes tydelige krav til trygg omsorg under fødsel. 4.
FV170904 Vi er opptatt av at helsearbeidere har tid til pasientene og vil begrense papirarbeid, og mener at både finansieringen av kvinneklinikkene og myndighetenes oppdragsdokumenter til helseforetakene må gjenspeile dette, ved at det settes tydelige krav til trygg omsorg under fødsel. 4.
DB170904 Odd vant luksusbil : - Helt shaky ! Pasientene mine kommer stort sett ikke til meg for å lete etter en diagnose.
DB170904 Jeg skulle ønske jeg hadde muligheten til å være der for alle pasientene mine, men sannheten er at den gjennomsnittlige fastlege i Norge har ansvaret for mer enn 1100 mennesker.
AP170904 Graham ( Thorbjørn Harr ) er en av de uheldige pasientene på Tinkers ( Øystein Røgers ) benk.
AP170904 Vi er opptatt av at helsearbeidere har tid til pasientene og vil begrense papirarbeid, og mener at både finansieringen av kvinneklinikkene og myndighetenes oppdragsdokumenter til helseforetakene må gjenspeile dette, ved at det settes tydelige krav til trygg omsorg under fødsel. 4.
DA170902 Ofte har pasientene en viss idé om hva som feiler dem.
AA170902 Pasientene får høyt spesialisert behandling ved de store sykehusene våre.
VG170901 Om dette endrer seg er det pasientene som vil bli skadelidende, mener han.
VG170901 I flere land finnes det heller ikke allmennpraksis, og pasientene reiser rett til sykehuset uten henvisning fra fastlege.
VG170901 Da mister vi kontinuiteten, og det vil ramme pasientene .
NL170901 Valgfrihet for pasientene er altså ikke noe nytt.
NL170901 Resultatet kan bli en « tilbudsdrevet » helsetjeneste, der de mest « lønnsomme » og sentralt bosatte pasientene trekker det lengste strået i kampen om ressursene.
NL170901 Men Arbeiderpartiet vil ha konkrete tiltak som kan bidra til at de beste legemidlene kommer de sykeste pasientene til gode.
NL170901 Argumentet var at dette vil gi pasientene ny valgfrihet.
NL170901 Pasientene kommer stort sett fra det sentrale Østlands-området, mens svært få er fra vår landsdel.
DN170901 Pacemakerne vil ikke bli fjernet fra pasientene , men få oppdateringen, som tar tre minutter, fra forskjellige helsetjenester, skriver The Verge.
DN170901 Også da var det pacemakere som hadde manglende sikkerhet, og det kunne bli utnyttet til å blant annet gi sjokk til pasientene .
VG170831 Til tross for at han mener det er kommunene som har hovedansvar for å finne nye og effektive rekrutteringsmetoder, understreker han at regjeringen har satt i gang flere tiltak for å gjøre fastlegeordningen bedre - både for legene og pasientene .
VG170831 De må ty til dyre vikarbyråer, pasientene må stadig vekk forholde seg til nye vikarer og noen av pasientlistene har ingen fast lege å forholde seg til.
VG170831 Samtidig vil det da være behov for å øke tilskuddet legene får for pasientene sine, mener Emaus.
VG170831 NYE OPPGAVER : I oktober 2016 ble det innført endringer som blant annet sier at det er fastleger som skal avgjøre om det er forsvarlig at pasientene deres kjører bil.
VG170831 I tillegg betaler pasientene egenandel, og ut i fra hva slags arbeid fastlegene gjør med pasienten får de refusjoner fra Helfo.
VG170831 De siste pasientene har nettopp gått ut døra, og flere av kollegene møtes på pauserommet.
VG170831 - Fastlegenes oppgaver blir bare flere og flere, og samtidig blir det hele tiden mindre tid til pasientene , sier hun.
VG170831 - Alt dette betyr fravær fra jobb, noe som igjen betyr tapte inntekter og mindre tid til pasientene .
VG170831 - Pasientene fortjener noen som har tid og overskudd til dem.
DB170831 Så lenge pasientene består av begge kjønn bør legestanden også gjøre det.
AP170831 Høie forsøker å berolige de bekymrede foreldrene ved å understreke at « for pasientene som utgjør fare for eget eller andres liv og helse, er det fortsatt anledning til å benytte tvang - uavhengig av deres samtykkekompetanse ».
AA170831 - Vi har løftet statusen til fastlegeordningen ved innføre krav om spesialisering i allmennmedisin, og vi har satt i gang et stort pilotprosjekt med primærhelseteam der fastlegene skal jobbe i fellesskap og kan ansette sykepleiere til å følge opp pasientene og dele på arbeidsoppgavene.
AA170831 Felles for pasientene vi møter i vårt arbeid er at de føler fjernhet til egen kropp.
DA170830 Noen har hevdet at pasientene blir satt på vent etter det første besøket hos sykehuslegen.
DA170830 Pakkeforløpene for kreft gjør at diagnostisering og behandling starter raskt, og gir pasientene forutsigbare og trygge forløp ved mistanke om kreft.
DA170830 Disse pasientene kan be legen sin om å kontakte ekspertpanelet og få vurdert om det er utprøvende behandling, kliniske studier eller andre alternativer som de kan prøve.
DA170830 Pasientene skal være trygge på at alle muligheter er vurdert.
AA170830 Noen har hevdet at pasientene blir satt på vent etter det første besøket hos sykehuslegen.
VG170829 Kreftsykehusets høyblokk, der pasientene behandles, er bygget på 50-tallet og påbygget på 80-tallet.
NL170829 I tillegg må kommunen utføre oppgaver hos flere av pasientene der PON eller PO ikke har kompetanse.
DN170829 For pasientene betyr det en mer skånsom behandling og et bedre liv etter kreften, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.
DA170829 - Slik kan nye sykehusbygg, medisinsk teknisk utstyr og IKT realiseres raskere enn i dag, mener Ap, som også lover å sørge for kveldsåpne sykehus for å korte ned ventetiden for pasientene og ta i bruk nye medisiner og nye behandlinger raskere enn i dag.
AP170829 Disse to lover nå milliardbeløp til helse : - Pasientene skal få den beste behandlingen uavhengig av størrelsen på lommeboken eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp, mener Ap-toppene Jonas Gahr Støre og Torgeir Micaelsen.
AA170829 For pasientene betyr det en mer skånsom behandling og et bedre liv etter kreften, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB. ( ©NTB ) ¶
VG170828 Foto : Carmen Jaspersen, AFP ¶ Pasientene skal ha fått dødelige doser hjertemedisin av sykepleieren, skriver AFP.
VG170828 Det er ufattelig vondt og jeg kan ikke begripe at systemet lar dette skje med noen av de sykeste pasientene i landet vårt.
VG170828 - Jeg forstår at de som demonstrerer i dag ønsker at vi skal forbedre ordningen med beslutningssytemet, men samtidig har jeg et behov for å ha pasientene og legene på lag i kampen for å få industrien til å levere raskt, sier han.
VG170828 Systemet gjør pasientene til taperne, sier hun.
VG170828 På større sykehus sitter beslutningstakerne lengre fra behandlerne og pasientene : ¶
VG170828 Nina Gulbrandsen har behandlet Ann Kristin gjennom ti år, og er svært frustrert over den lange ventetiden behandlingsperioden i Beslutningsforum utgjør for pasientene .
VG170828 Det finnes godkjente medisiner som ikke er klarert av Beslutningsforum, som pasientene vil betale for selv.
VG170828 - Mye ville vært løst om vi kunne åpnet for en mellomfinansieringsperiode, slik at medisiner som var under vurdering i Beslutningsforum fortsatt var tilgjengelig for pasientene , sier hun.
VG170828 - Fagdirektøren på mindre steder kjenner kanskje flere av legene og pasientene , og vil lettere si ja til slik behandling.
VG170828 * Myndighetene vurderer å ta inn Kyprolis til de pasientene som ikke responderer på Velcade eller er immune mot det.
DB170828 Rundt 30 av pasientene døde, men retten fant ikke at det forelå nok beviser til å kunne dømme ham for mer enn to av dødsfallene.
DB170828 Opptil 30 av pasientene døde.
DB170828 Det tok ikke lang tid før pasientene begynte å dø også der.
AP170828 Rundt 30 av pasientene døde, men retten fant ikke at det forelå nok beviser til å kunne dømme ham for mer enn to av dødsfallene.
AP170828 Han var ikke til stede under demonstrasjonen, men på et møte under Arendalsuka fortalte han om kreftleger som blir preget av at de ikke kan gi pasientene sine den beste behandlingen, enten fordi helsevesenet i Norge ikke har sagt ja til medisinene, eller fordi Norge ikke synes de har råd.
AP170828 Han sa ifølge Dagens Medisin at pasientene lider, og at fagfolk må opp av skyttergravene for å finne løsninger.
AP170828 Han kjenner nesten daglig på dilemmaet om plikten til å informere pasientene om den beste behandlingen, samtidig som han må fortelle pasienten og pasientens familie at det offentlige helsevesenet ikke kan tilby den.
AA170828 Rundt 30 av pasientene døde, men retten fant ikke at det forelå nok beviser til å kunne dømme ham for mer enn to av dødsfallene.
AA170828 Rundt 30 av pasientene døde, men retten fant ikke at det forelå nok beviser til å kunne dømme ham for mer enn to av dødsfallene.
AA170828 Det tok ikke lang tid før pasientene begynte å dø også der.
AA170827 Men siden da har fastlegene blitt pålagt flere oppgaver, noe som reduserer tiden de kan bruke på pasientene .
VG170826 Pasientene har diagnosen på livstid, de blir ikke friske.
DB170826 Du får vite av fagdirektør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk at " bare 60 prosent av pasientene opplever bedring ved bruk av antidepressiva ".
DB170825 Hvordan kunne det ha seg at pasientene « ga opp » når de endelig var på vei mot målet sitt ?
DB170823 Ved enkelte av våre store sykehus er bortimot halvparten av de eldre pasientene i denne risikogruppen.
DB170823 VIL REDDE LIV : Helse- og omsorgsminister Bent Høie kjenner til at bortimot halvparten av de eldre pasientene er i risikogruppen for undernæring ved flere store sykehus.
NL170822 Min lojalitet ligger hos pasientene , befolkningen og helsearbeiderne av alle slag på UNN, i den rekkefølgen.
NL170822 Klar forbedring : Tross nedskjæringer har de UNN-ansatte forbedret resultater for pasientene - og åpenhet.
DB170822 I mange tilfeller er sykepleiere kvalifiserte til å følge opp pasientene .
DB170822 Den andre er å gi praksisen et beløp for å ta vare på pasientene på lista, men med muligheter for belønning hvis de har gode resultater for pasientene .
DB170822 Den andre er å gi praksisen et beløp for å ta vare på pasientene på lista, men med muligheter for belønning hvis de har gode resultater for pasientene.
DB170822 - I primærhelseteam skal fastlege, sykepleier og helsesekretær jobbe sammen for å gi pasientene best mulig hjelp ut fra deres behov.
DB170822 Pasientene vil møte kompetente sykepleiere, og kan få lege hvis det er behov, sier Bent Høie.
VG170821 Han beskriver godkjenningen av Kyprolis som en seier for pasientene , men sier han nekter å hvile før alle de seks nye medikamentene er godkjent.
VG170821 * Myndighetene vurderer å ta inn Kyprolis til de pasientene som ikke responderer på Velcade eller er immune mot det.
DA170821 Det er veldig bra for pasientene å få lege ut der de er, sier ambulansearbeider Markus Wyller.
AP170820 Artikkelforfatterne er bekymret for at finansieringssystemet som fra i år også omfatter psykisk helsevern, vil ha alvorlige og uheldige konsekvenser for pasientene .
AP170819 Blant pasientene som fikk kongelig besøk, var en far og to av hans barn som ble såret da en varebil torsdag ettermidag dundret inn i folkemengden på den populære avenyen La Rambla i Barcelona. 13 mennesker ble drept og 120 ble såret i terrorangrepet. Én person ble drept og fem såret i et lignende angrep i havneb
NL170818 Skal ikke alt, og da mener jeg absolutt alt, i helsevesenet dreie seg om pasientene ?
NL170818 Han var alvorlig bekymret for at kritikken mot UNN skal ha negativ innvirkning på pasientene .
DB170818 VGs avsløring viste at en fjerdedel av pasientene som ble lagt i belter, lå bundet fast lenger enn lovens hovedregel på åtte timer.
DB170818 Avsløringen var ikke bare viktig for pasientene som har lidd under regimet VG avslørte, eller for pasientene som i framtida ville ha gjort det dersom forholdene ikke ble belyst.
DB170818 Avsløringen var ikke bare viktig for pasientene som har lidd under regimet VG avslørte, eller for pasientene som i framtida ville ha gjort det dersom forholdene ikke ble belyst.
NL170817 Denne holdningen tjener verken de ansatte eller pasientene på UNN.
DB170817 På det frie marked går bedrifter uten inntjening konkurs, mens dårlig drift i « helsefabrikkene » primært rammer pasientene .
DB170816 Sissel Gran fortalte så levende i Morgenbladet i 2014 hvordan hun ble utslitt av pasientene sine og måtte bytte arbeidssted : « Jeg følte meg etter hvert smittet av deres ulykke, håpløshetsfølelse og tallrike tilbakefall, » skriver hun.
DB170816 Hun forlot pasientene sine til slutt, og det er nettopp tanken om at " mitt " helsepersonell skal forlate meg som kommer til meg til og med før jeg har truffet dem for første gang.
VG170815 Svært mange av pasientene vi møter i sentrene lider under selvmordstanker, angst, søvnproblemer, panikkanfall eller viser symptomer på posttraumatisk stress-syndrom.
VG170815 | Brystkreftmedisinen Kadcyla godkjent i Norge : - En seier for pasientene
VG170815 Samtidig prøver de å kjøre pasientene foran seg, og ramme dem.
VG170815 Kadcyla blir vurdert til de pasientene som ikke responderer på Perjeta - slike som Kristin Moe.
VG170815 - En seier for pasientene
VG170815 - Dette er en seier for pasientene , sier fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.
DB170815 - Jeg er svært glad for at vi nå endelig kan tilby dette legemiddelet i våre offentlige sykehus, til beste for pasientene , sier forumets leder Lars Vorland.
AA170815 Pasientene kan ikke bli friske, men Kadcyla, som inneholder virkestoffet trastuzumab emtansine, har vist effekt og kan bidra til å forlenge livet.
VG170814 - Prognosene for disse pasientene er svært alvorlige.
VG170814 - Enorm betydning for pasientene
VG170814 - Dette er helt nødvendig om vi skal kunne utvikle bedre målrettet behandling for disse pasientene i fremtiden, sier Lønning.
VG170812 VALGKAMP : - I dag står systemet i veien for pasientene , men for FrP vil det alltid være viktigst å sette enkeltmennesket foran systemet, sier Siv Jensen, finansminister og partileder i FrP.
DA170810 At stadig flere fastleger blir overarbeidet og slutter, er en dårlig utvikling både for pasientene og Helse-Norge.
AP170809 En av pasientene ved den norske operasjonsstuen i Ain-al-Assad var en iraker som måtte amputere tre steder og mistet mye blod.
AP170809 Pasientene er stort sett irakske soldater og koalisjonssoldater, men også sivile irakere.
DA170808 Ved Orkerød sykehjem ble det avdekket avvik i den tverrfaglige oppfølgingen av pasientene , samt at journalene er uoversiktlige og ikke alltid inneholder relevante og nødvendige opplysninger.
DA170808 Gjennom nylige tilsyn ved det privat Norlandia Orkerød sykehjem i Moss og ved Råde sykehjem, har det blitt avdekket mangler i arbeidet med forebygging og behandling av underernæring hos pasientene .
DA170808 Som med pakkeforløp for kreft - ifølge Høyre en stor suksess - skal pakkeforløp for ME-syke sikre pasientene raskere hjelp.
AP170808 I de alvorligste tilfellene, slik som de to i sommer, blir pasientene intervjuet for å kartlegge smittekilden.
VG170807 Unntatt offentlighet : Slik unngår Norge lokal ansettelse av tolker i Irak ¶ Pasientene som den norske enheten tar imot, er både irakiske soldater og sivile - alle direkte fra krigshandlinger.
VG170807 Oppgaven til det for tiden norsk-amerikanske sykehuset er å holde pasientene i live de første par dagene, slik at de kan evakueres til sykehus i Bagdad.
VG170807 Ofte handler det om å unngå at pasientene blør ut.
AP170807 Mer kreftmedisiner, mer utstyr og et utvidet tilbud til pasientene , er det Jonas Gahr Støre mener han ville fått til hvis han hadde sittet med makten de siste fire årene.
AP170807 Ikke fortell meg at vi ikke kunne fått mer kreftmedisiner, mer utstyr og utvidet tilbudet til pasientene .
AP170807 Høies svar : « Vi har klart å oppnå resultatene for pasientene , redusert ventetid og ikke minst får flere pasienter hjelp i de offentlige sykehusene nå selv om vi ikke har nådd hele pengemålet. » 2.
AA170807 Men en god helsetjeneste handler også om at pasientene har valgfrihet og at det er åpenhet for eksempel om resultater.
AA170807 En helsetjeneste hvor pasientene settes foran systemet. ( ©NTB ) ¶
AA170807 En helsetjeneste hvor pasientene settes foran systemet. ( ©NTB ) ¶
AA170807 Det vil ikke rokke nevneverdig for ventetiden til de 1,4 millioner pasientene som får behandling i vårt offentlige helsevesen, sier Micaelsen. ( ©NTB ) ¶
AA170807 - Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent fokuserer på de drøyt 4000 pasientene som årlig skal få privat behandling betalt av det offentlige.
AP170806 Vi tror at pasientene blir bedre ivaretatt med den nye ordningen, sier Høie.
AP170806 Norske kreftspesialister og helsetopper advarte mot behandlingen og kalte den eksperimentell, og den tyske klinikken ville ikke si hvordan det hadde gått med pasientene .
AP170806 Det norske selskapet Oncolomed formidlet de fleste norske pasientene til Tyskland.
AP170806 - Det er ikke lett nok for pasientene å finne frem til studier på helsenorge.no.
AA170806 Vi vet at kortere ventetider er viktig for pasientene , sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) til NTB.
AA170806 Høyre lover også at sykehusene skal holde 95 prosent av avtalene de har med pasientene innen 2021. 2017 er første gang sykehusene blir målt på dette, og tall fra juni viser at 90 prosent av avtalene holdes.
AA170806 For disse pasientene er det utrolig viktig at sykehusene holder avtalene, sier Høie. ( ©NTB ) ¶
DB170805 « Hertuginnen » brukte betong i stedet for silikon på pasientene sine.
DB170805 Rapportene kan endre seg når pasientene ankommer sykehuset, sier Ulven.
AP170805 - Dette er veldig viktig for de fortvilte pasientene som ikke lenger har noen god behandlingsmulighet, sier kreftekspert Steinar Aamdal.
AP170804 Politikerne har skjøvet problemet med de sykeste pasientene tilbake i fanget på de pårørende.
AP170804 Artikkelforfatterne mener problemet med de sykeste pasientene lempes over på de pårørende.
AA170803 Studentene oppfordres til å være nysgjerrige - se etter - være detektiv og også la pasientene være sin egen detektiv og undres sammen.
NL170802 Her er det lett å forstå hvilke ekstra lidelser pasientene utsettes for, som i verste fall også kan gi fatalt utfall.
DB170802 Fastlegen må ha kontakt med pasientene på listen om ulike problemstillinger.
DB170802 Engelske fastleger har 7-10 minutters konsultasjoner, rundt 2500 pasienter på listen, og kjenner pasientene i stadig mindre grad personlig.
DB170802 Det er god grunn til å tro at man får mer igjen for en økning i antall fastleger, slik at listene blir kortere - i stedet for å introdusere flere personer rundt de sykeste pasientene .
DB170802 De leger som kjenner pasientene best, bruker helseressursene best, og henviser færrest pasienter.
AP170802 Via nett kan pasientene få kontakt med legekontoret, bestille time, ha e-konsultasjon og fornye resepter.
AP170802 Nykommerne reklamerer med at de sparer pasientene for tid og penger.
AP170802 De to siste årene har det poppet opp digitale legetjenester, som betjener pasientene via mobilapper, nett og telefon.
AP170802 - Hvilke problemer kommer pasientene med ?
VG170801 Målet er at utredning og behandling skal settes i system og at pasientene skal slippe ventetid, » skriver de på hjemmesiden sin.
DN170801 - Pasientene våre forteller at svært mange syke og skadde er fanget inne i byen, med liten eller ingen tilgang på helsetjenester og ingen mulighet til å komme seg ut.
AP170801 - Dette virker lovende, og vil være en stor fordel for pasientene , sier Sigbjørn Smeland, professor og leder ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus, til NRK.
AA170801 - Pasientene våre forteller at svært mange syke og skadde er fanget inne i byen, med liten eller ingen tilgang på helsetjenester og ingen mulighet til å komme seg ut.
VG170731 I likhet med mange vurderinger på nett, så er pasientene enten veldig fornøyde eller veldig misfornøyde.
DN170730 Da er det dokumentert at metoden virker og har verdi for både pasientene og samfunnet, sier administrerende direktør i Helse nord RHF, Geir Tollåli.
VG170729 Etter å ha fått gjennomført en test, tar pasientene med seg resultatet tilbake til sin behandlende lege, som vurderer videre behandling.
DA170727 For Høyre er det viktigste at pasientene får hjelp når de trenger det.
DB170725 Rådet oppfordret sterkt til at pasientene må få mat som er tilpasset deres behov til rett tid.
DB170725 Omleggingen har også gitt bedre trivsel ved middagsbordet, og pasientene trenger mindre sovemidler enn tidligere.
DB170725 Omleggingen av serveringstidspunkt på sykehjemmene der har ført til bedre ernæring hos pasientene , bedre trivsel rundt middagsbordet og bedre nattesøvn.
DB170725 Hun tror årsaken til tidlig middagservering var todelt : Både hva som har vært praktisk for de ansatte og driften av sykehjemmene, men det har også vært av hensyn til pasientene .
DB170725 - Vi la om fordi vi ønsket bedre hverdager for pasientene våre, med et bedre ernæringsmessig tilbud, jevnere ernæringsopptak gjennom hele døgnet, og bedre hverdager med høyere trivsel.
DB170725 - Det vi har sett på regnskapsgjennomgangen er at vi bruker mer penger på mat, fordi pasientene spiser mer - og dette var jo hensikten ved å endre på rutinene : Bedre ernæring for pasientene .
DB170725 - Det vi har sett på regnskapsgjennomgangen er at vi bruker mer penger på mat, fordi pasientene spiser mer - og dette var jo hensikten ved å endre på rutinene : Bedre ernæring for pasientene.
DB170725 Pasientene har fått bedre ernæring, har det hyggeligere rundt middagsbordet og bruken av sovemidler har gått ned.
VG170724 Og plutselig har disse velfungerende pasientene forsøkt å skade seg, med alvorlig intensjon.
DB170723 ¶ SLIK BLE HÅRET : Bildet til venstre viser en av pasientene i studien før behandlingen.
DB170723 I en studie publisert i det anerkjente tidsskriftet The Journal of the American Medical Association konstaterer forskerne at 14 av pasientene plutselig fikk både mørkere og tykkere hår etter behandlingen.
DB170723 Hudlege Noelia Rivera ved Det autonome universitetet i Barcelona, som ledet studien, sier til Associated Press at de fortsetter studien - blant annet for å finne ut om resultatet for pasientene er en tilfeldighet eller ikke.
DB170723 Disse pasientene har kreft i noen få av de cellene som produserer fargestoff - pigment - til huden og i hårsekker, sier han.
DB170723 Pasientene er fraktete til totalt sju forskjellige sykehus.
VG170721 Det er rett og slett veldig svakt og føyer seg inn i rekken av at regjeringens utredninger og prestisjereformer, med lite nytte for pasientene .
VG170720 " At pasientene er sinte og fortvilet er meget forståelig.
DA170720 - Mange av pasientene er nødt til å ligge, så syketransportbilene er utstyrt med båre.
DA170720 - Disse pasientene behøver ikke medisinsk overvåkning, så det å bruke vanlige ambulanser er et overforbruk av knappe ressurser.
AA170720 Retten festet ikke lit til denne forklaringen, og de medisinsk sakkyndige beskriver undersøkelsene av en av pasientene som « uvanlig », kommer det frem i dommen fra Frostating lagmannsrett.
NL170719 Men for å kunne gjøre denne jobben må vi ha tilgang til pasientene og vite at vi ikke blir utsatt for angrep selv.
VG170718 Behandlingen som gis er paternalistisk og pasientene har ingen medbestemmelsesrett.
DB170718 Etter ett år var fortsatt halvparten av pasientene bærere av tarmbakterier, etter tre år var 15 prosent av pasientene fortsatt bærere.
DB170718 Etter ett år var fortsatt halvparten av pasientene bærere av tarmbakterier, etter tre år var 15 prosent av pasientene fortsatt bærere.
DB170718 Pasientene som har fått påvist antibiotikaresistente bakterier må behandles med ekstra smittevern hver gang de kommer på sykehus flere år fram i tid.
DB170718 Pasientene hadde vært på relativt mange utenlandsreiser det foregående året.
AP170718 Tidligere direktør for Aker sykehus og Rikshospitalet foreslår i denne kronikken en modell der hele helsesystemet styres etter en målsetting om å holde pasientene minst mulig syke.
AA170718 Etter ett år var fortsatt halvparten av pasientene bærere av tarmbakterier, etter tre år var 15 prosent av pasientene fortsatt bærere.
AA170718 Etter ett år var fortsatt halvparten av pasientene bærere av tarmbakterier, etter tre år var 15 prosent av pasientene fortsatt bærere.
AA170718 Pasientene som har fått påvist antibiotikaresistente bakterier må behandles med ekstra smittevern hver gang de kommer på sykehus flere år fram i tid.
AA170718 Pasientene hadde vært på relativt mange utenlandsreiser det foregående året.
VG170717 | Norske kreftleger raser over ny medisin-nekt : - Et slag i ansiktet for pasientene
VG170717 Det blir vurdert å ta inn Kadcyla til de pasientene som ikke responderer på Perjeta - slike som Kristin Moe.
VG170717 - Det er et slag i ansiktet for pasientene , sier onkologiprofessor og tidligere leder av Norsk bryst cancer gruppe ( NBCG ), Erik Wist.
VG170717 Pasientene lever hver dag med konsekvensene av å ikke få medisinen.
AA170717 At stadig flere fastleger blir overarbeidet og slutter, er en dårlig utvikling både for pasientene og Helse-Norge.
AA170717 Så lenge det ikke skjer, er det pasientene som betaler den største prisen, skriver innsenderen.
AA170717 Så lenge det ikke skjer er det pasientene som betaler den største prisen.
AA170717 Det er et faktum at man må være offensive i alle deler av utviklingsløpet, fra forskning og utvikling, til kommersialisering og klinisk bruk hos pasientene .
DB170716 Jeg rakk ikke å gå på do fordi jeg måtte være hos pasientene , så det førte til at jeg blødde gjennom, sier Petra Vinberg Linder til Dagbladet.
DB170716 Pasientene på fødeavdelingen får god behandling, men det går på bekostning av de ansattes helse.
DB170716 - Tanken er å skape en sømløs tjeneste tilrettelagt for pasientene , for å unngå at det alltid er den syke som må oppsøke den friske, sier daglig leder Nicolai Skarsgård i Hjemmelegene til VG.
VG170715 De som sender pasientene gjennom dyre maskiner, de som lytter på hjertene våre, de som dytter sengene gjennom korridorer, de som kommer med gul saft eller sprøyter smertestillende rett inn i blodårene våre, de som holder oss i hånden hvis noe er ekstra vondt.
VG170715 - Tanken er å skape en sømløs tjeneste tilrettelagt for pasientene , for å unngå at det alltid er den syke som må oppsøke den friske.
VG170715 - Målet er mer tid til pasientene , på tidspunkter som passer den syke best, og mindre administrasjon for legene.
DB170715 Ulempen er at pasientene må leve med den psykiske belastningen av å bære på en tikkende bombe, uvisse helseskader og at vi til enhver tid har en stor gruppe smittebærere som kan spre sykdommen videre.
DA170714 Usikkerhet skaper ikke trygghet for pasientene , selv om de ansatte gjør så godt de kan.
DN170713 | Kunstig intelligens redder liv ¶ ¶ ​Flere medier har sågar nylig avslørt hvordan alvorlig kreftsyke mennesker mister ekstra levetid fordi vi ikke har et effektivt system for å gjøre pasientene kjent med viktige kliniske studier som kanskje kunne forlenget livet og økt livskvaliteten.
VG170712 May uttrykte sympati med ofrene og deres familier, og mener pasientene ble sviktet, melder BBC.
VG170712 Mange av pasientene som mottok overføringer av det smittede blodet hadde den arvelige blødersykdommen hemofili, og hadde jevnlig behov for blodoverføring.
VG170712 Dette førte til at pasientene mottok blod fra mange forskjellige donorer, noe som dermed økte risikoen for smitte.
VG170712 Samtidig mener han mangel fører til ekstraarbeid for legene og apotekene og skaper usikkerhet hos pasientene .
VG170712 Foreløpig er situasjonen under kontroll, og pasientene har fått tak i medisinen.
VG170712 Alvorlige konsekvenser for pasientene
VG170712 Pasientene kunne fått alvorlige komplikasjoner som hjerteinfarkt og hjerneslag, sier han.
DB170712 På den ene siden står pasientene som ønsker seg den beste behandlingen tilgjengelig, koste hva det koste vil.
DB170712 Flere av pasientene påpeker at det er urettferdig at folk med en privat betalingsvilje og evne, kan velge vekk det offentlige, og få behandlingen ved private sykehus.
DA170712 Langt fra alltid er pasientene sikre på hva som har skjedd, etter som de bare har enkelte minnebilder eller mistanke om at noe har skjedd, i forbindelse med søvn eller rus, kan Nesvold også opplyse.
DA170712 - Hvorfor er det så mange mellom 16 og 24 år blant pasientene ?
AA170711 Pasientene bør gå fra fastlegen tryggere og mindre stresset enn da de kom.
VG170709 Sommeren går med på å hjelpe fysioterapeutene med de andre pasientene i treningssalen, vasking og annen praktisk jobb.
VG170709 GOD TONE : Etter at Axel fikk sommerjobb på Sunnaas har han fått god kontakt med flere av pasientene .
VG170709 De andre pasientene var stort sett eldre og Axel savnet noen å snakke med.
VG170708 Ved noen kreftformer ser det ut til å gi langvarig overlevelse hos en mindre del av pasientene , men fordi mange av medisinene er såpass nye er det umulig å si hvor varig effekten faktisk er, sier Fosså.
VG170708 - Ser vi på de nyeste immunterapibehandlingene, så viser dokumentasjon at de fleste pasientene ikke har en særlig forlenget overlevelse.
DB170707 De tre pasientene med antibiotikaresistent gonoré befinner seg i Japan, Frankrike og Spania.
AA170707 De tre pasientene med antibiotikaresistent gonoré befinner seg i Japan, Frankrike og Spania.
AA170707 De tre pasientene med antibiotikaresistent gonoré befinner seg i Japan, Frankrike og Spania.
AA170707 Avbrudd i behandlingen kan være livsfarlig for disse pasientene , sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.
VG170706 Hva gjør dere for å bedre situasjonen for pasientene som legges inn på Kongsvinger ?
VG170705 Det er viktig å ha flere medisiner å spille på, og det er i situasjoner der pasientene ikke har flere medikamenter tilgjengelig at man gjerne skulle hatt tilgang på de nye medisinene.
VG170705 De nye medisinene er tatt i bruk i Tyskland og Danmark, mens vi må se pasientene i øynene og si at den ikke finnes her, sier overlege ved avdelingen for blodsykdommer ved St.
VG170704 For øvrig reagerer Helsetilsynet blant annet på at rommet som pasientene ble operert på, ikke var i tråd med kravene til størrelse.
AP170704 En pasien ble skrevet ut i løpet av natten, mens tilstanden til de øvrige pasientene er stabile.
AA170704 Familiene til de to unge pasientene er imidlertid skuffet, og har varslet gjennom sine bistandsadvokater at de har påklaget avgjørelsen.
AA170704 En av pasientene ble skrevet ut i løpet av natten, mens tilstanden til de øvrige pasientene er stabil.
AA170704 En av pasientene ble skrevet ut i løpet av natten, mens tilstanden til de øvrige pasientene er stabil.
AA170704 En av pasientene ble skrevet ut i løpet av natten, mens tilstanden til de øvrige pasientene er stabil.
AA170704 En av pasientene ble skrevet ut i løpet av natten, mens tilstanden til de øvrige pasientene er stabil.
VG170703 Disse pasientene slipper i dag å få tradisjonell cellegift, fordi det er utviklet spesifikke legemidler med høy sannsynlighet for effekt for disse mutasjonene.
AA170703 Mer debatt : Pasientene betaler prisen for reformen ingen vil ha ¶
VG170702 I Missouri må nå leger og sykehus gi pasientene sine kostnadsoverslag dersom de blir spurt om det, for å unngå uventet høye kostnader for dem som blir syke og skadet.
VG170702 Det gjør inntrykk når du står der og ser frykten hos de andre pasientene .
SA170630 « Sykepleierne er ikke funksjonærer, de er hardtarbeidende fagfolk som vil det beste for pasientene », skriver Nina Horpestad.
DB170630 Vårt hovedfokus var pasientene , sier hun.
DB170630 - Vi låste hver eneste dør der inne, hver eneste dør var lukket, og vi fikk pasientene inn der.
AP170630 Dermed kan vi få legemidlene raskere ut til pasientene , til lavere kostnad, og vi kan dyrke frem bedre helse- og omsorgstjenester som et direkte resultat av mer effektiv forskning.
DB170629 Ofte har jeg ikke engang solgt oljen, men bare kjøpt den inn sammen med pasientene og så fordelt den, sier han.
SA170628 Selv har han henvist videre til spesialisthelsetjenesten for så å få pasientene i retur.
SA170628 Først og fremst forsøker han å få pasientene til å slutte umiddelbart.
SA170628 - Muligens er det lettere for pasientene å vende seg til den nye situasjonen når de bruker lengre tid på å slutte.
FV170628 Selv har han henvist videre til spesialisthelsetjenesten for så å få pasientene i retur.
FV170628 Først og fremst forsøker han å få pasientene til å slutte umiddelbart.
FV170628 - Muligens er det lettere for pasientene å vende seg til den nye situasjonen når de bruker lengre tid på å slutte.
AP170628 Selv har han henvist videre til spesialisthelsetjenesten for så å få pasientene i retur.
AP170628 Først og fremst forsøker han å få pasientene til å slutte umiddelbart.
AP170628 - Muligens er det lettere for pasientene å vende seg til den nye situasjonen når de bruker lengre tid på å slutte.
AA170628 Kommer du som behandler inn i bedringsfasen av en akutt smertetilstand, som etter smerter i skulderen etter husmaling, vil du av pasientene kunne oppfattes som « mirakeldoktor » selv om tilstanden allikevel hadde gått over av seg selv.
NL170627 Målet var å finne ut av om pasientene med en psykose hadde opplevd flere og mer alvorlige hendelser i barndommen.
NL170627 Menneskene med psykose rapporterte om en barndom preget av ulike former for misbruk og omsorgssvikt i større grad enn pasientene med andre psykiske lidelser.
DB170627 Kvinnen skal ha gitt pasientene for mye insulin.
DB170627 Pasientene var i alderen 75 til 96 år.
AP170626 Et ekspertpanel vurderer om det finnes andre behandlinger for pasientene .
VG170624 Wæhre og Diseth forteller at de vil vektlegge innspill fra pasientene tungt i oppbygningen av den nye tjenesten til barn - alt for å sørge for at utredningen ikke blir for langvarig.
VG170624 Situasjonen på Psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet har ført til så stor bekymring hos de tillitsvalgte at de har varslet fylkesmannen i Oslo og Akershus om det det kaller « kritikkverdige forhold » som skaper en risiko for pasientene .
VG170623 Måten de ser på pasientene , hvilke krav de stiller til dem og hvordan de sykeliggjør dem er problematisk, sier han.
VG170623 De ønsker mer dialog med avdelingen som tar i mot mange av pasientene de har henvist.
BT170623 | Her er to leger som skaffet pasientene utsikt ¶
BT170623 Vindusvask med saltsyre ga pasientene på Haukeland utsikten tilbake.
VG170622 Bakgrunn : Norge på vei mot et todelt helsevesen, mener kreftlege ¶ Pasientene opplever å få lite informasjon ¶
DB170622 - Jeg tror ikke at pasientene har fått Parkinsons sykdom direkte av å spise grindhval.
DB170622 Sky News skriver at det anerkjente King's College-sykehuset bekrefter at tre av de 12 pasientene som behandles der etter brannen har blitt gitt blåsyre-motgiften Cyanokit.
VG170621 Derfor har jeg satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som skal se på hvordan vi kan gjøre kliniske studier og utprøvende behandling lettere tilgjengelig for pasientene , sier helseministeren til VG.
VG170621 - Norske kreftleger forteller om utfordringer i møte med pasientene - særlig når det finnes medisiner som er godkjent i USA, men som ikke er ferdig behandlet av Beslutningsforum.
VG170621 - Det er bra at leger er åpne med pasientene om de mulighetene som finnes.
AP170621 Studiene trenger pasienter til forsøkene, og pasientene trenger å få vite om muligheten for disse ekstra rundene med behandling, men informasjonen er ikke tilgjengelig.
AP170621 Studiene trenger pasienter til forsøkene, og pasientene trenger å få vite om muligheten for disse ekstra rundene med behandling, men informasjonen er ikke tilgjengelig.
VG170620 Som bekreftet tidligere har det vært et høyere sykefravær i avdelingen enn ved sykehuset generelt, vi kan derfor ikke se bort fra det har vært omrokeringer, skriver avdelingsleder Line Benedicte Nyborg i en e-post, som svar på spørsmålet om pasientene møtes av nye behandlere hver gang som følge av sykefraværet.
VG170620 - I utgangspunktet jobbes det tverrfaglig slik at pasientene vil møte flere behandlere med ulik fagbakgrunn.
VG170620 På den måten kan pasientene få medisiner, samtidig som prisforhandlingene foregår, sier Sundstrøm.
VG170620 Forteller ikke alltid pasientene
VG170620 - Jeg ser an pasientene .
VG170620 - Det er bra at leger er åpne med pasientene om de mulighetene som finnes.
DB170620 For de polske pasientene , som i hjemlandet er vant med å oppsøke spesialister også for mindre plager, er dette et lite troverdig system.
AP170620 Norske kreftspesialister og helsetopper advarte mot behandlingen og kalte den eksperimentell, og den tyske klinikken ville ikke si hvordan det hadde gått med pasientene .
AP170620 Det norske selskapet Oncolomed formidlet de fleste norske pasientene til Tyskland.
AP170620 Bent Høie har nå satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som ser på hvordan de kan gjøre kliniske studier og utprøvende behandling lettere tilgjengelig for pasientene .
AP170620 - Vi er ikke gode nok på å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling tilgjengelig for pasientene , sier helseminister Bent Høie.
AP170620 Men Aftenpostens gjennomgang viser at under halvparten av alle kliniske studier på kreft ligger i oversikten myndighetene henviser pasientene til.
AA170620 Kanskje er ni av pasientene kommet i løpet av dagen, og nattevaktene har aldri sett vedkommende før ?
AA170620 Pasientene våre er ikke roboter.
FV170619 Sykehusansatte har i utgangspunktet kun tilgang til pasientene i området de jobber i.
DB170619 Men Ap har ikke ett løfte om å redusere ventetidene og få sykehusene til å holde avtalene med pasientene .
VG170618 Hver fredag må pasientene levere urinprøve.
VG170618 På Drammen sykehus blir Vidar fortalt at behandlingen kan gi gode resultater, men bare for fem prosent av pasientene med en spesiell genmutasjon.
SA170617 | Her får pasientene hjemmelaget mat ¶
SA170617 Pasientene får mat fra eget kjøkken hver dag.
DA170616 Jeg ser på samfunnsbetydningen, og på helse-økonomi og organisering av denne helsetjenesten, og hvordan det i store trekk viser om det bedrer tilbudet for pasientene .
DA170616 Dette hindrer noe som er veldig bra for pasientene .
DA170616 De på Vestre Viken har fått det til og kan vise at det er kjempebra for pasientene .
AA170616 Tiltakene som sykehusene må sette inn, omfatter at pasientene må tas imot på en ordentlig måte, de må i tilstrekkelig grad bli undersøkt av sykepleier og lege, og antibiotikabehandling må settes i gang når det er behov for det. ( ©NTB ) ¶
AA170616 Målsetningen er at de 15 sparte minuttene skal komme pasientene til gode.
AA170616 At sykepleierne skal få mer tid til pasientene , vil være i alles interesse.
VG170614 Samtidig må pasientene må belage seg på flere bivirkninger og senskader, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne-Lise Ryel, til VG.
AA170613 Dette skal brukes for å oppdatere oss om pasientene .
AA170613 ¶ Forslaget om å effektivisere sykepleierne vil gå utover pasientene , mener far til ti år gammel jente som skal opereres for 15. gang.
AA170613 Verdsett de dyktige sykepleierne og legene, gjør det du kan for å bygge et sykehus som først og fremst setter faget, pasientene og de ansatte i fokus.
AA170613 Som pårørende forventer jeg at du jobber med samhandlingen og kvaliteten dere leverer ut mot pasientene deres.
SA170612 Gjør de noe for å bedre rettssikkerheten til pasientene ?
SA170612 Gjør de noe for å bedre rettssikkerheten til pasientene ?
DN170609 « Doseringene gitt pasientene i den fremlagte undersøkelsen var lavere enn på undersøkelsen som vi venter publisert en oppsummering av i løpet av juni, og samtidig er etter det vi forstår pasientgrunnlaget i de så langt publiserte undersøkelsene begrenset til henholdsvis 16 og 22 pasienter », skriver meglerhuset, som trekker
VG170608 Pasientene har i gjennomsnitt 3,5 år igjen å leve.
SA170608 Så lenge det ikke finnes statlige tilsynsmyndigheter som både har ansvar for å avdekke og reagere på slik praksis, og som samtidig har tilstrekkelig sanksjonsmyndighet til å sørge for at praksisen endres, vil selv ikke det beste lovverk kunne verne pasientene mot overgrep.
SA170608 Så lenge det ikke finnes statlige tilsynsmyndigheter som både har ansvar for å avdekke og reagere på slik praksis, [... ] vil selv ikke det beste lovverk kunne verne pasientene mot overgrep.
SA170608 Det kan virke som om dagens ordninger som er ment å ivareta rettssikkerheten til pasienter i psykisk helsevern, ikke er konstruert på noen måte som er egnet til å beskytte pasientene mot overgrep.
SA170608 Det kan virke som om dagens ordninger [... ] ikke er konstruert på noen måte som er egnet til å beskytte pasientene mot overgrep.
DB170608 Vi utgjør altså ingen fare for pasientene .
AP170608 Selskapet reklamerer med « den beste kreftbehandlingen » og « bemerkelsesverdige resultater », men vil ikke oppgi hvordan det har gått med pasientene de har formidlet.
AP170608 Hverken Oncolomed eller sykehuset har villet si hvordan det har gått med pasientene .
AP170608 De fleste pasientene ble formidlet av det norske selskapet Oncolomed.
SA170607 Det nye sykehuset på Ullandhaug vil få enerom til alle pasientene .
NL170607 Ser en kun på prosessuelle krav eller har en evne og mandat til å se på grunnlaget for vurderingene, og konsekvensene for pasientene ?
NL170607 Klageordningene er den del av rettssikkerheten til pasientene , men de er innfløkte, og holder de egentlig mål ?
NL170607 Hvordan er rettsikkerheten egentlig for pasientene ?
NL170607 Beskytter helsetjenesten seg selv, sine kollegaer og sine samarbeidspartnere, framfor pasientene ? spør erfaringskonsulentene Astrid Weber og Målfrid J.
NL170607 Beskytter helsetjenesten seg selv, sine kollegaer og sine samarbeidspartnere, framfor pasientene ?
NL170607 Pasientene har måttet utføre sin klage skriftlig, hvor vanskelig det nå enn er.
FV170607 Helsevesenet får en egen « havarikommisjon » som skal granske alvorlige hendelser som har rammet pasientene .
DB170607 Vår jobb som helsepersonell, Erik Hexeberg, er å gi pasientene våre veldokumenterte råd og masse støtte og oppmuntring i prosessen med å legge om livsstilen og ikke bruke energien vår på drittkasting, personangrep og bidra til frustrasjon og forvirring hos pasientene våre.
DB170607 Vår jobb som helsepersonell, Erik Hexeberg, er å gi pasientene våre veldokumenterte råd og masse støtte og oppmuntring i prosessen med å legge om livsstilen og ikke bruke energien vår på drittkasting, personangrep og bidra til frustrasjon og forvirring hos pasientene våre.
DB170607 Nå prøver de å gi pasientene skylden for sin sykdom ved å insinuere at befolkningen ikke følger rådene.
AA170607 Mer debatt : Pasientene betaler prisen for reformen ingen vil ha ¶
AA170607 Mer debatt : Pasientene betaler prisen for reformen ingen vil ha ¶
AA170607 Han sier at kvalitet og seriøsitet blir avgjørende i møtet med pasientene .
SA170606 Vi spør derfor : Når skal pasientene egentlig få god nok rettssikkerhet ?
DB170606 Ifølge Wettlaufer skal stemmer i hodet hennes ha fortalt henne at gud eller djevelen ville at hun skulle drepe de eldre pasientene .
DB170606 I avhør med politi fortalte Wettlaufer at hun var overarbeidet, og at de gamle pasientene var krevende, og lo av henne.
DB170606 Når sykehusdrift baseres på forretningsmessige prinsipper mister vi pasientene av syne.
AP170605 Aigner opererer pasientene slik at cellegiften settes direkte inn i en isolert svulst.
AA170605 Tannhelsetjenesten samarbeider allerede med kommunene om de mest utsatte pasientgruppene og i tillegg virker den over kommunegrensene for pasientene sitt beste.
AA170605 Tannhelsetjenesten har blitt en brikke i kommunereformen, og pasientene må betale prisen.
AA170605 | Pasientene betaler prisen for reformen ingen vil ha ¶
AA170603 Etter å ha luftet ut, kunne pasientene komme inn på avdelingen igjen, men det aktuelle rommet forblir avstengt inntil videre.
VG170601 - Vi ønsker oss at både industrien og myndighetene kunne ta et felles ansvar ved å bli enige om felles spilleregler som muliggjør at vi får lov til å starte behandling for de pasientene det virkelig haster med, samtidig som prisforhandlinger kjøres parallelt.
VG170601 - Det vanskeligste dilemmaet er de pasientene som ikke spør selv.
NL170601 Utfordringen er å sørge for at et tilstrekkelig antall faglærte sykepleiere og helsefagarbeidere kommer hjem til pasientene .
NL170531 Vil de virkelig ta sjansen på å bryte opp en velfungerende tannhelsetjeneste, og la pasientene betale prisen ?
NL170531 Tannhelsetjenesten har blitt en brikke i kommunereformen, og pasientene må betale prisen.
NL170531 Hva gjøres fra offentlig hold for å bedre samarbeidet i Nord-Norge, og for å oppnå større makt på Stortinget ? | Pasientene betaler prisen for reformen ingen vil ha !
DB170531 I tillegg til nært samarbeid med ulike institusjoner, kommuniserer vi også med pasientene våre og svarer på alle spørsmål de måtte ha.
DB170531 For noen av pasientene finnes kun en beskrivelse av inngrepet som er utført, men for andre er også sensitive bilder tatt på klinikken gjort tilgjengelig.
DB170531 Det er helt utrolig at klinikken ikke har gått ut med info, de har jo oversikt over alle pasientene som har vært der.
DB170531 Det er altså med vilje at pasientene ikke er blitt kontaktet av klinikken, forklarer Dalgaard.
VG170530 - Tre av pasientene fikk påvist E.-coli-bakterie hos sin fastlege, og de to siste på sykehus.
DB170530 Et annet spørsmål jeg ofte får er om pasientene virkelig « er oppegående nok til å delta i samtaleterapi ?
AA170530 Blant de 24.000 pasientene som har besøkt eller besøker klinikken Grožio Chirurgija er ifølge Ekstra Bladet og Expressen 1.600 dansker og 400 svensker.
AA170530 En Lommevenn er en liten bamse som de minste pasientene i ambulansen får.
VG170528 For å fjerne betennelsen, har sykehuset valgt å operere disse pasientene og fjerne det såkalte glasslegemet, en geléaktig masse som fyller øyeeplets indre mellom linsen og netthinnen.
VG170528 Fagerli mener de har full oversikt over alle pasientene som er rammet, men ber pasienter som eventuelt har fått et rødt, smertefullt øye med nedsatt syn om ikke å nøle å ta kontakt med sykehuset.
VG170528 De ti pasientene som er rammet var tidligere i uken på sykehuset for behandling for en øyesykdom som kan skade skarpsynet.
VG170528 De innlagte pasientene får også behandling med antibiotika.
DB170528 Den første prioriteten var de stille pasientene , og min første vurdering var at det var rundt ti personer som ikke beveget seg, men det endret seg etter hvert som tida gikk.
AA170528 Vi ser svært alvorlig på det på grunn av merbelastningen som pasientene utsettes for, og fordi infeksjon er en synstruende komplikasjon, sier Marit Fagerli, sjef for øyeavdelingen.
AA170528 For å fjerne betennelsen har sykehuset valgt å operere disse ti pasientene og fjerne det såkalte glasslegemet, en geléaktig masse som fyller øyeeplets indre mellom linsen og netthinnen. 30 til 40 personer har vært inne for kontroll.
AA170528 For de fleste pasientene handler det om sykdommen AMD, aldersrelatert maculadegenerasjon.
AA170528 De ti pasientene som er rammet, var tidligere i uken på sykehuset for behandling for en øyesykdom.
AA170528 De fleste pasientene som nå er inne på grunn av infeksjon, er eldre.
AA170528 - Betyr det at pasientene risikerer å bli blinde på det øyet som er infisert ?
AA170528 Vi beklager sterkt det som har inntruffet og den ekstra belastningen det har påført pasientene , sa overlege Kyrre Meberg ved Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) til NRK.
DB170527 - LYKKELIG : Legeteamet sier 40-åringen, som har fått ny penis, er blant de lykkeligste pasientene de har sett.
DB170527 - Han er absolutt en av de lykkeligste pasientene vi har sett, og han klarer seg bemerkelsesverdig godt.
DA170527 Virkeligheten ser annerledes ut for dem som jobber med pasientene enn det som rapporteres til politikerne, noe de lange ventelistene også er et eksempel på, sier Sollien.
AP170527 Dette har vist seg å være bra for pasientene og billigere for samfunnet.
AP170527 Pasientene blir usikre på om deres historie blir forstått av stadig nye leger.
AP170527 Dette har vist seg å være bra for pasientene og billigere for samfunnet.
SA170526 Når man så har disse to faktorene på plass, vil pasientene gradvis bli i stand til å ta mer og bedre ansvar for eget liv, og etter hvert evne å delta i frivillig behandling - som f.eks. samtaleterapi eller rehabiliterende tiltak.
NL170526 Vi ansatte har løselige arbeidsavtaler og sparkes ut etter hvert som pasientene dør, kan Fagforbundets nye leder i Tromsø fortelle oss.
NL170526 Dette gjør igjen at hjemmetjenesten, som får den største belastninga med å ivareta pasientene må skaffe ekstra ressurser for å håndtere dette.
NL170526 Pasientene som utskrives fra UNN, og får videre helsehjelp i Mellomvegen 100, er sykere og krever mer personell enn tidligere år går det frem av øk.rapp I/17.
DB170526 - Tarmkreftscreening er kanskje den mest effektive metoden for å minimere konsekvensene av sykdommen for pasientene og samfunnet.
DA170526 - Noen, men dessverre ikke mange, av pasientene jeg har møtt i psykiatrien - og det er noen hundre - har vært gutter eller menn, innlagt for spiseforstyrrelser.
AP170526 Men hvis vi kan gi pasientene trygghet for at alt er vurdert for dem her hjemme, vil nok flere slå seg til ro med at det kanskje ikke er mer å gjøre, sier Toppe.
AP170526 Kjersti Toppe ( Sp ) tror en modell som danskene har, vil gi i pasientene større trygghet.
AP170526 Hverken sykehuset eller det norske selskapet Oncolomed, som formidler pasientene , har villet si hvordan det har gått med dem.
AP170526 - Det er for mye å forlange av fastlegene at de skal hjelpe pasientene med dette slik Fremskrittspartiet mener, sier Toppe.
AP170526 30 prosent av pasientene fikk råd om å forsøke eksperimentell eller forskningsmessig behandling i Danmark.
VG170525 Også pasientene fikk sykehusbesøk.
VG170525 Da pasientene strømmet inn på sykehuset i nattetimene etter angrepet, sto leger, sykepleiere og ambulansepersonell klare.
AP170525 « Direktoratets inntrykk er at pasientene har stor tillit til helsetjenesten i Norge.
AP170525 Hverken sykehuset eller det norske selskapet Oncolomed, som formidler pasientene , har villet si hvordan det har gått med dem.
AP170525 - Vi mangler en mulighet der pasientene kan kontrollere eller sjekke tilbud de finner på nettet.
AP170525 - Om pasientene sier at de ikke blir informert om denne muligheten eller ikke blir gitt denne muligheten, så er den ikke bra nok.
AP170525 30 prosent av pasientene fikk råd om å forsøke eksperimentell eller forskningsmessig behandling i Danmark.
AP170524 Helse - og omsorgskomiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viste i innstillingen til Statsbudjettet for 2009 til at Stortinget tidligere har gått inn for å begrense bruk av ordningen med individuell refusjon, da dette medfører lengre ventetid for pasientene og mer omfattende saksbehandling.
AA170523 For fire av meldingene er pasientene i bedring eller fullstendig restituert.
AA170523 For de to siste meldingene er pasientene under utredning, og Folkehelseinstituttet venter på resultatene.
AA170523 Av hensyn til pasientene må staten være villig til strekke seg langt. | 17-åring med sprengladning fengslet i to nye uker ¶
NL170522 . Det er en lønnsom og framtidsrettet investering for pasientene og for tannhelsetjenesten.
DA170522 Fylkesmannen ber i et brev kommunen redegjøre for forholdene i klagen, hvordan man planlegger for « forsvarlig bemanning med tanke på kapasitet og kompetanse for å ivareta pasientene i henhold til deres behov ».
AA170522 Universitetsskoleprosjektet i Trondheim er inspirert av universitetssykehuset der forskning og medisinsk praksis går hånd i hånd for å sikre at pasientene får det mest oppdaterte medisinske tilbudet.
AP170521 Hverken sykehuset eller det norske selskapet Oncolomed, som formidler pasientene , har villet si hvordan det har gått med dem.
AP170521 « For å verne pasientene må vi ikke bare sørge for taushet.
SA170519 Vil de virkelig ta sjansen på å bryte opp en velfungerende tannhelsetjeneste, og la pasientene betale prisen ?
SA170519 Tannhelsetjenesten er blitt en brikke i kommunereformen, og pasientene må betale prisen.
SA170519 | Pasientene betaler prisen for reformen ingen vil ha !
SA170518 Årsaken er at det ikke med sikkerhet kan fastslås at sykepleierens overmedisinering av pasientene alene forklarer dødsfallene.
SA170518 - Det er snakk om en sykepleier som er ansatt på et sykehus for å passe på pasientene , sa Vistisen.
AA170518 Årsaken er at det ikke med sikkerhet kan fastslås at sykepleierens overmedisinering av pasientene alene forklarer dødsfallene.
AA170518 - Det er snakk om en sykepleier som er ansatt på et sykehus for å passe på pasientene , sa Vistisen.
AA170518 - Dette er så viktig for pasientene som er innom både for korte og lange opphold.
AA170518 Han var en dyktig øyelege og han strakte seg langt for pasientene sine.
FV170515 Tillitsvalgte frykter at pasientene blir taperne.
AP170514 Men det er ikke dét Oncolomed tilbyr, i det minste ikke for de pasientene som henvises til oss, skriver Aigner.
AP170514 Hverken sykehuset eller det norske selskapet Oncolomed, som formidler pasientene , har villet si hvordan det har gått med dem.
AP170514 Han vet hverken hvordan Oncolomed jobber eller hvordan vi følger opp pasientene som kommer til oss, sier Oftedal.
AP170514 Halfdan Sørbye, professor ved kreftavdelingen på Haukeland universitetssykehus, forteller at mange av pasientene deres har hatt problematiske komplikasjoner etter behandling i Tyskland.
AP170514 Det store flertallet av pasientene responderte ikke lenger på ordinær cellegiftbehandling og hadde dårlige prognoser, skriver Aigner, uten å legge ved dokumentasjon på effekten av behandlingen.
AP170514 - Vi mener Kreftforeningen burde gått i bresjen for pasientene som trenger det i dag, også ved å motivere myndigheter, organisasjoner eller andre til å få den mest moderne kreftbehandlingen i Norge.
AP170514 - Kan du garantere pasientene at de får den beste behandlingen i Norge ?
AP170514 - Det er Helsedirektoratet som er helsemyndigheten i Norge og kan gi pasientene råd om behandlingstilbud.
DB170513 Gupta bestemte seg for å undersøke hva pasientene faktisk opplevde.
DB170513 Et britisk selskap har utviklet et produkt - Sativex - enkelte av pasientene kan få.
DB170513 Bare fordi vi kan risikere at pasientene i tillegg får det bra.
DB170513 " Beskjeder de får fra smerteklinikker som ikke vil hjelpe pasientene sine.
DB170513 I Norge har fastlege og universitetslektor Kari Løvendahl-Mogstad påpekt at det er vanskelig for leger å oppdage det om pasientene får bivirkninger når de ikke vet at de går på p-piller - fordi de har fått det av helsesøster.
DA170513 Med det setter de systemet foran pasientene .
AP170512 Selskapet Editas Medicine vil bruke teknologien til å reparere genfeil som gir synssvekkelser og blindhet, ved å sprøyte CRISPR-molekyler direkte inn i øyet på pasientene .
AP170512 Selskapet Editas Medicine vil bruke teknologien til å reparere genfeil som gir synssvekkelser og blindhet, ved å sprøyte CRISPR-molekyler direkte inn i øyet på pasientene .
NL170511 VIL FÅ INN PASIENTENE : FlyViking vil ta en større del av markedet for pasientreiser. 22. mai starter FlyViking opp flygninger fra Tromsø til Alta, skriver iFinnmark.no.
NL170511 VIL FÅ INN PASIENTENE : FlyViking vil ta en større del av markedet for pasientreiser.
AP170511 Pasientene selv opplever det omvendt.
AP170510 Og hvilke konsekvenser får det for pasientene ?
AP170510 Vi vet også at om lag halvparten av pasientene får oppdaget blæresvulst mer enn én gang.
AP170510 Og hvilke konsekvenser får det for pasientene ?
AP170510 Det er behov for metoder for mer skånsom oppfølging for pasientene .
AP170510 Derfor er blærekreft kostbart, arbeidskrevende og innebærer ikke minst omfattende oppfølging av pasientene med regelmessige prosedyrer, fordi sannsynligheten for tilbakefall er så stor.
AP170510 Bakgrunn for utredningen, første diagnose og oppfølging, samt behandling av pasientene , er blant områdene vi trenger mer informasjon om.
AA170510 Museet har et omfattende arkiv med pasientjournaler og fotografier av pasientene , og Furunes fikk anledning til å plukke ut portretter som hun ville jobbe med og som nå er blitt en utstilling.
DB170508 Lund Aaserud forklarer i retten at de ikke var ute etter å ta Eide, men at deres fokus var pasientene .
DB170508 I innledningsforedraget sa Holter Torp at pasientene ikke var tilstrekkelig informert om risikoen for blødninger, skader og mulig død, som følge av prøven.
DB170508 Eides advokat Per Danielsen, fra Advokatfirmaet Danielsen og Co, sier til Dagbladet at Eide har gitt pasientene god informasjon om risikoen ved prøven.
DB170508 At de bestrider at prøven som ble tatt forårsaket hjerneblødningene hos pasientene .
DB170508 - Handler om pasientene
DB170508 - Det handler om pasientene og pasientenes medbestemmelsesrett.
DA170508 Overlege ved Sinnssykeasylet, Paul Winge, var tilhenger av at pasientene skulle settes i arbeid og bli « overgydet » med vann, både som « korrektiv og dempende middel ».
AP170508 Vi vet også at om lag halvparten av pasientene får oppdaget blæresvulst mer enn én gang.
AP170508 Og hvilke konsekvenser får det for pasientene ?
AP170508 Det er behov for metoder for mer skånsom oppfølging for pasientene .
AP170508 Derfor er blærekreft kostbart, arbeidskrevende og innebærer ikke minst omfattende oppfølging av pasientene med regelmessige prosedyrer, fordi sannsynligheten for tilbakefall er så stor.
AP170508 Bakgrunn for utredningen, første diagnose og oppfølging, samt behandling av pasientene , er blant områdene vi trenger mer informasjon om.
BT170505 Ved økt fallrisiko henvises pasientene til fallutredning.
BT170505 I NoFRACT brukes ikke FRAX alene, men sammen med andre kriterier for en helhetlig, klinisk vurdering av pasientene .
AA170505 Pasientene blir mindre deprimert og mer engasjert, de smiler og snakker mer.
SA170504 Vi krever lojalitet til pasientene og vern om varslerne.
SA170504 Du skal arbeide for at pasientene får det så godt som mulig, men du opplever jevnlig at noen av kollegaene dine er ufaglærte, altså ikke autoriserte til å gi nødvendig pleie.
SA170504 Pasientene får ikke ditt fulle fokus.
AP170504 La oss sette pasientene , ikke byråkratene, i sentrum av systemet, sa Paul Ryan i sitt sluttinnlegg før avstemmingen på torsdag.
AP170504 La oss sette pasientene , ikke byråkratene, i sentrum av systemet, sa Paul Ryan i sitt sluttinnlegg før avstemmingen på torsdag.
AP170504 Disse pasientene risikerer å måtte betale svært høye premier for helseforsikring dersom reguleringene i Obamacare faller bort.
DA170503 Rapporten konkluderer med at pasientene får reell oppstart av « pasientforløpet » når de kommer til spesialist.
DA170503 Hovedgrunnen er at pasientene skal få vurdert bedre hvilken behandling de skal få.
BT170503 Et farmasøytisk selskap som ønsket å skape større marked for et nytt blodtrykksmiddel, inviterte leger til å rekruttere pasienter med høyt blodtrykk og forskrive ny blodtrykksmedisin til en tilfeldig utvalgt halvpart av de rekrutterte pasientene .
AP170503 Blant pasientene i Helse Sør-Øst er mange av Norges mektigste personer, deriblant politiske ledere, næringslivstopper, militære ledere og kjendiser.
AA170503 Rapporten konkluderer med at pasientene får reell oppstart av « pasientforløpet » når de kommer til spesialist.
AA170503 Hovedgrunnen er at pasientene skal få vurdert bedre hvilken behandling de skal få.
AA170503 Vi er blant dem som stiller opp med kunnskap og tilstedeværelse for pasientene - når vi kan.
SA170502 Vi gir medisiner samtidig som vi ser hvordan pasienten klarer å håndtere tabletten fra hånd til munn, vi tar av støttestrømpene men ser samtidig på hvordan huden ser ut, hvordan pasientene klarer å samarbeide, om beina er mer eller mindre hovne enn dagen før.
SA170502 Systemet er der for å ivareta pasientene .
SA170502 Pasientene blir sykere og sykere fordi de er eldre og har flere diagnoser da de kommer inn i systemet.
SA170502 " Et system som over hodet ikke ser pasientene og deres behov og som gjør ansatte frustrerte og avmektige ".
DB170502 Effekten utenom på budsjettet, er synlig hos pasientene som er på sykehuset, forteller kjøkkensjefen.
DB170502 EGG- OG REKESMØRBRØD : Er en typisk lunsjrett pasientene får.
DB170502 I utspørringen henviste TV 2s advokat Sigurd Holter Torp til Helsetilsynets granskning fra 2015, hvor de skrev at pasientene ble henvist med « mistanke » om sykdommmen.
DB170502 I innledningsforedraget sa han at pasientene ikke var tilstrekkelig informert om risikoen for blødninger, skader og mulig død, som følge av prøven.
DB170502 Han mener pasientene hadde fått stilt diagnosen siden de hadde de tre symptomene som karakteriserte sykdommen voksenvannhode, og bilder viste større væskerom i hodet.
DB170502 Eide mener TV 2 tar feil når de sier at det ikke var alle pasientene som nødvendigvis hadde en diagnose, når det ble tatt vevsprøver av dem.
DB170502 Det er pasientene som ikke var tilstrekkelig informert om hva de var med om, sa Holter Torp i sitt innledningsforedrag 26. april.
DB170502 At de bestrider at biopsien, prøven som ble tatt av pasientene, forårsaket hjerneblødningene hos pasientene .
DB170502 At de bestrider at biopsien, prøven som ble tatt av pasientene , forårsaket hjerneblødningene hos pasientene.
AP170502 Det vil derfor være krevende å organisere tjenesten så nær pasientene som mulig, heter det.
AP170502 - Det krever omorganisering av akutt slagbehandling med utvelgelse og sortering av pasientene før de kommer til sykehus, og mer effektiv transport inn til sykehusene som tilbyr denne behandlingen, sier hun.
VG170501 Nå er pasientene for lengst skrevet ut, og nye mennesker er i ferd med å flytte inn i husene som bygges på stedet.
VG170430 Overlege og varaforetaktstillitsvalgt Grimsgaard mener det må tas grep for å sikre at pasientene får den behandlingen de skal.
VG170430 Det vises videre til en rekke møter om « et dårlig arbeidsmiljø » og hevdes at det er en rekrutteringssvikt som til syvende og sist rammer pasientene .
VG170430 Der skriver de « vi har innfridd kravene om å yte helsehjelp til alle pasientene med behov for den aktuelle høyspesialiserte behandlingen.
VG170430 De mener det går utover behandlingen av pasientene .
SA170429 Punkt 7 : Når det gjelder det siste, har uniformsvedtaket ikke fått noen negative konsekvenser for pasientene .
AA170428 Det kan ha gått utover de to alvorlig skadde pasientene .
AA170428 Alle pasientene som var med i scooterfølget, ble utsatt for moderat til livstruende nedkjøling, men sykehuset legger til at de øvrige skadde pasientene har fått nødvendig medisinsk tilsyn ved Longyearbyen sykehus.
AA170428 Alle pasientene som var med i scooterfølget, ble utsatt for moderat til livstruende nedkjøling, men sykehuset legger til at de øvrige skadde pasientene har fått nødvendig medisinsk tilsyn ved Longyearbyen sykehus.
AA170428 - Dette er alvorlig for pasientene og nå må regjeringen ta grep som virkelig monner.
AA170428 - Dette er alvorlig for pasientene og nå må regjeringen ta grep som virkelig monner.
SA170427 Det koster enormt mye penger å utvikle nye medisiner, og de store produsentene tjener mer på medisiner for kroniske sykdommer som pasientene må bruke over tid.
SA170427 Stavanger kommune frykter tilbudet til pasientene ved Blidensol vil bli uforsvarlig om driftsstyret får fortsette.
FV170427 Sykehuset sender nå ut brev til rundt 50 pasienter som har vært innlagt på den samme avdelingen som de smittede pasientene .
FV170427 Ifølge Engstrand er pasientene som ble rammet ikke lenger smittefarlige.
FV170427 Engstrand ønsker ikke å opplyse om hvilken avdeling de smittede pasientene var innlagt på, med henvisning til taushetsplikten.
FV170427 - Hva betyr dette for de smittede pasientene ?
DB170427 Pasientene som fikk påvist bakterien vankomycinresistente enterokokker ( VRE ) ved påsketider, er utskrevet, skriver NRK.
BT170427 - Dette er alvorlig for pasientene og nå må regjeringen ta grep som virkelig monner.
BT170427 I tillegg var det stadig underholdningsinnslag, eller pasientene nøt været i hagen.
AA170427 Pasientene som fikk påvist bakterien vankomycinresistente enterokokker ( VRE ) ved påsketider, er utskrevet, skriver NRK.
DB170426 Pasientene har talt, nå må vi tilby leger den samme teknologien andre yrkesgrupper har hatt tilgang på i årtier.
AP170426 Hyleanfallene skremte de andre pasientene .
DN170425 Det vil komme både pasientene og næringen til gode, sier hun.
SA170424 « I sum mente vi at et nytt sykehus på Ullandhaug var det beste alternativet for pasientene og regionen », skriver Per A.
DB170424 Flere av pasientene som ble brukt i den japanske undersøkelsen, skal ha hatt søvnsykdommer der høyt blodtrykk om natta er blant kjennetegnene i tillegg til nattlig vannlating.
DA170424 Linda Krüger er sykepleier på Vålandstunet sykehjem, og har varslet Fylkeslegen om det hun mener er svært alvorlige forhold for pasientene .
BT170422 MEDBESTEMMELSE : Den store taperen hvis jeg blir fratatt medbestemmelsen til turnusen min, er faktisk ikke meg, men pasientene , skriver Marianne Sæhle.
BT170422 Jeg satt fast vakt, sjekket pasienter hvert tiende minutt, forklarte forvirrede pasienter at det ikke var så lurt å dusje med åpen dør midt på natten ( røykvarslerne er sensitive på et sykehus ), eller at man ikke kunne ha radioen på fullt fordi de andre pasientene ville sove.
BT170422 Glad for min del, men aller mest for pasientene sin del.
BT170422 For den store taperen hvis jeg blir fratatt medbestemmelsen til turnusen min, er faktisk ikke meg, men pasientene .
BT170422 Pasientene fikk samtaler, medisiner og hjelp til kveldsstell.
SA170419 Vi beklager sterkt det som har inntruffet og den ekstra belastningen det har påført pasientene , sier overlege Kyrre Meberg ved sykehuset til NRK Rogaland.
SA170419 De seks pasientene fikk en alvorlig øyeinfeksjon etter å ha fått en sprøyte.
SA170418 Hva skjer med pasientene og de ansatte når Stavanger kommune sier opp driftsavtalen med Blidensol sykehjem ?
DN170418 Legene vil kunne konsentrere seg om å treffe pasientene og ta seg av helt spesielle tilfeller.
DN170418 Noen av nettlegene stilte feil diagnoser for syfilis, herpes og hudkreft, mens andre skrev ut medikamenter uten å stille pasientene viktige spørsmål om deres medisinske historie, eller advare om bieffekter.
DN170418 Han erkjenner at feildiagnostiseringer også kan skje når pasient og doktor møtes ansikt til ansikt, men at legene i telemedisin-tjenestene ikke prøvde å « fiske » ut mer informasjon fra pasientene .
DN170418 Det er de pasientene legene helst ikke vil ha.
DN170418 - Unge leger synes dette er kjempebra, mens leger med egen praksis er redde for å miste pasientene sine, forteller han.
DN170418 Noen av nettlegene stilte feil diagnoser for syfilis, herpes og hudkreft, mens andre skrev ut medikamenter uten å stille pasientene viktige spørsmål om deres medisinske historie, eller advare om bieffekter.
DN170418 Han erkjenner at feildiagnostiseringer også kan skje når pasient og doktor møtes ansikt til ansikt, men at legene i telemedisin-tjenestene ikke prøvde å « fiske » ut mer informasjon fra pasientene .
DN170418 Det er de pasientene legene helst ikke vil ha.
DN170418 - Unge leger synes dette er kjempebra, mens leger med egen praksis er redde for å miste pasientene sine, forteller han.
DB170418 Han hevder at grunnen til at han ikke ville forlate flyet frivillig var at han er lege, og måtte hjem for å ta seg av pasientene sine.
DN170417 I så fall vil Nurx fortsatt gjøre det lettest mulig for pasientene å få medisinene.
DN170417 Får Trump det som han vil må p-piller trolig igjen betales direkte av pasientene .
DB170415 McMurphy reagerer på strenge rutiner og sterk neddoping av pasientene .
BT170415 Disse pasientene opplever bedring av symptomer når de kutter ut gluten, men ingen tester gir indikasjoner på at noe er galt.
VG170411 Foss og Wendelbo Sørensen beskriver prosjektet vellykket, både i forhold til hvordan det går med pasientene som har fått de nye organene, men også blant de pårørende til donorene.
DA170411 Jeg gjør dette for pasientene , sier Krüger.
DA170411 - Ledere og politikere, inkludert i mitt eget parti Arbeiderpartiet, har ikke tatt nok hensyn til pasientene .
AP170410 På et engelsk nettforum spekulerte man på om jeg måtte ha blitt forført av en fremtredende kvinnelig britisk ME-forsker som akkurat hadde blitt pepet ut på et informasjonsmøte for pasientene på Ullevål sykehus.
AP170410 På et engelsk nettforum spekulerte man på om jeg måtte ha blitt forført av en fremtredende kvinnelig britisk ME-forsker som akkurat hadde blitt pepet ut på et informasjonsmøte for pasientene på Ullevål sykehus.
AP170410 Sykehusene var uvitende om at de ga fra seg uhyre sensitive opplysninger om pasientene .
DA170407 Det er i alle fall det pasientene påstår.
VG170406 Visestatsminister Veysi Kaynak forklarer at faren for spredningen av kjemikalier gjør det vanskelig å behandle pasientene , som legges rett i karantene.
DB170406 Hans alternative behandlingsmetode, « Den germanske nye medisin » ( GNM ), har som utgangspunkt at tradisjonell behandling med medisiner ( kjemoterapi ) er utformet av jødene for å ta livet av alle ikke-jøder - derfor må pasientene slutte med medisiner og i stedet tenke positive tanker, siden sykdom ifølge Hamer skyldes negative tanker og følelser, eller ulike «
BT170406 På Bergfløtt, som kun har 12 plasser til disposisjon, får pasientene bearbeidet følelser ved kunstnerisk utfoldelse.
AP170406 Bare minutter etter begynte pasientene å strømme inn til sykehuset.
AP170406 Bare minutter etter begynte pasientene å strømme inn til sykehuset.
VG170405 Legene forteller om kjemisk angrep i Aleppo : « Pasientene sa luften var gul » ¶
DB170405 Jeg var kortpustet og klarte nesten ikke å puste, sier Veda Ajej, en av pasientene som var fraktet til Tyrkia for behandling, til Al Jazeera.
AP170405 Den tyrkiske helseministeren sa tidligere på dagen at pasientene viste tegn på bruk av kjemiske midler.
AP170405 Den tyrkiske helseministeren sa tidligere på dagen at pasientene viste tegn på bruk av kjemiske midler.
SA170404 Det betyr at pasientene må flytte til andre sykehjem.
DB170404 Prioriteringen er å videreføre dagens strategi og utvikle et bedre integrert behandlings- og rehabiliteringstilbud for pasientene i samarbeid med kommunene.
DB170404 Pasientene kan møte uten timeavtale og uten henvisning for vurdering - og kan få poliklinisk oppstart også med metadon.
DA170404 | Kommunen sier opp driftsavtalen med Blidensol ¶ Pasientene ved Blidensol sykehjem må flytte til andre sykehjem.
DA170404 Kommunen må bare gjøre som de vil, og får selv ta ansvar for hva som skal skje med pasientene , sier han til Aftenbladet.
DA170404 Da må vi flytte pasientene andre steder, sier kommunaldirektør Per Haarr til avisen.
BT170404 Dette ser veldig fint ut på papiret, men vårt spørsmål til deg er : Hvem, om ikke kirurg er på vakt, skal være ansvarlig for de skadde pasientene ?
DB170403 Jeg er kritisk til hvordan personalet møter pasientene .
BT170403 Rapporten oppgir at usle 11 prosent av de inneliggende pasientene ved Odda sjukehus er kirurgiske, fordi de regner bare pasienter som får utført en operasjon på sykehuset som kirurgiske.
BT170403 At Odda sjukehus sin fremtid skal bestemmes på bakgrunn av et så slett forarbeid er respektløst overfor pasientene , pårørende og de ansatte ved sykehuset.
BT170403 Pasientene må da fraktes tur-retur Haugesund hver dag, noe Helse Fonna må betale for.
AP170401 Pasientene skal få den erstatningen de har krav på ¶
DB170331 Men fastlegene hjelper også pasientene med å sette dette i perspektiv.
DB170331 Fastlegene snakker hver dag med pasientene sine om røyking, kost og mosjon, og de følger med på blodtrykk, kolesterol- og blodsukkerverdier.
FV170329 Pasientene hjelper de gratis.
DA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
DA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
AP170327 - Føler med pasientene
AA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
VG170325 Legene har kanskje blitt flinkere til å ta opp seksualitet i samtale med pasientene .
DA170324 Selv Helsedirektoratet var skeptisk fordi de mente en slik instans neppe vil føre til at pasientene føler seg bedre ivaretatt.
DA170323 - Jeg tror både de mannlige og kvinnelige pasientene setter pris på menn, og jeg gleder meg til å komme i gang, sier hun.
BT170322 Norske og internasjonale studier viser at de fleste leger kunne profittere på å bedre sin kommunikasjon med pasientene .
BT170322 Men de riktig dårlige legene fanges opp både av pasientene og de profesjonelle bedømmerne.
BT170322 I fjor utga jeg en bok om sviktende dialog mellom lege og pasient basert på 90 historier fortalt av pasientene selv.
BT170322 Etterutdanning for store grupper av leger må til for å bedre deres kommunikasjon med pasientene , og dette er allerede på gang.
BT170322 Dette er blant annet basert på videoopptak av leger under arbeid, bedømt både av pasientene selv og leger med opplæring i slik vurdering.
BT170322 Pasientene gir gjennomgående bedre « karakter » til legene for disse samtalene.
AA170321 Vi er svært opptatt av mer forskning slik at vi bedre kan forhindre disse sykdommene og behandle pasientene best mulig, sier statsministeren.
AA170321 Rapporten peker på store variasjoner i tilbudet til pasientene .
AA170321 Overraskende nok er det også varierende kompetanse blant helsepersonell om hvordan trening systematisk kan brukes i behandling av pasientene .
DA170320 Helbostad sier til Dagsavisen at de mener det er mulig å spare mye penger på å gripe tak i pasientene før de blir pasienter.
DA170320 Helbostad sier til Dagsavisen at de mener det er mulig å spare mye penger på å gripe tak i pasientene før de blir pasienter.
DA170319 Derfor er det viktig at de som skal ta seg av disse pasientene har den nødvendige kompetansen.
SA170318 « Vi har begrunnet uniformsreglementet med hensynet til pasientene .
SA170318 Vi har begrunnet uniformsreglementet med hensynet til pasientene .
DB170318 - Han var en av de sykeste pasientene jeg noen gang har tatt hånd om.
DA170318 Det var flere aspekter ved dødsfallet, som at hun lå to dager på rommet sitt før hun ble funnet, til tross for at det var pleiere på vakt som delte ut medisiner til de to pasientene i det som var et bolighus, sier Hoel.
DA170317 Alkoholen blandes ofte med forskjellige legemidler, som de angstdempende pillene Sobril og Vival, ifølge Bentzen, som understreker at det kan være svært vanskelig å ta opp alkoholproblemene med pasientene .
AP170317 Psykiater Marianne Mjaaland mente det var for liten erfaring i akuttpsykiatri blant personalet som jobbet der, at « utryggheten satt i veggene » og påvirket de ustabile pasientene med høy selvmordsrisiko.
AP170317 - Men vi er helt avhengig av kvalifisert hjelp som kan være oppmerksom på selvmordsrisiko og tett på oppfølging av pasientene , sier han.
VG170316 Vi er de brysomme pasientene som aldri blir friske, sier Solholm som mener bassenget gjør det mulig for henne å være i full jobb som sosionom og veileder.
VG170316 Vi ber helseministeren på våre knær om å fryse prosessen til konsekvensen for pasientene er utredet, sier Marte Rua i aksjonen « Redd behandlingsbassenget ».
VG170316 Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i Helsedepartementet skriver i en epost til VG at mer behandling nå gjøres uten sykehusinnleggelse og derfor benytter stadig færre av disse pasientene seg av bassengene.
FV170316 - Det er omtrent 40 prosent sjanse for å lykkes med barnløshetsbehandling, selv for de pasientene med best prognoser.
SA170315 - Det er omtrent 40 prosent sjanse for å lykkes med barnløshetsbehandling, selv for de pasientene med best prognoser.
DB170315 Sletten hevder at en av styrkene med fastlegeordningen er tilliten som bygges over tid til pasientene , deres barn og øvrige familie.
AP170315 - Det er omtrent 40 prosent sjanse for å lykkes med barnløshetsbehandling, selv for de pasientene med best prognoser.
AA170315 Samtidig mister pasientene retten til å få behandling på et annet sykehus eller i utlandet gjennom Helfo dersom sykehuset ikke klarer å tilby behandling innen fristen.
AA170315 På mange av landets sykehus er feltet forhåndsutfylt med utredningsrett, og dersom legene ikke endrer dette, mister pasientene rett til behandling innen en frist.
AA170315 - Nå har vi gjort en vurdering av hvordan rettighetene til pasientene kan påvirkes av denne registreringspraksisen, og det vi finner da når vi vurderer det, det er at registreringspraksis i DIPS det kan få konsekvenser for hvilke rettigheter pasientene kan hevde, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet. ( ©NTB ) ¶
AA170315 - Nå har vi gjort en vurdering av hvordan rettighetene til pasientene kan påvirkes av denne registreringspraksisen, og det vi finner da når vi vurderer det, det er at registreringspraksis i DIPS det kan få konsekvenser for hvilke rettigheter pasientene kan hevde, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet. ( ©NTB ) ¶
VG170314 Kommisjonsmedlem Trond Dale som varslet helsemyndigheten, utdyper overfor VG en rekke alvorlige forhold ved Gaustad, Oslo universitetssykehus : ¶ * 1 Sykehuset fremlegger ikke nødvendig dokumentasjon om tvangsbruken pasientene utsettes for.
VG170314 I et brev til helsemyndighetene har kommisjonsmedlem Trond Dale rapportert at både ledelsen ved det psykiatriske sykehuset - og kontrollkommisjonen som han selv er en del av - svikter pasientene .
VG170314 Men også her må vi se på hvilke forpliktelser som er inngått, og hvordan vi kan gi pasientene best mulig behandling.
VG170313 Til VG utdyper han en rekke alvorlige forhold ved Gaustad, Oslo universitetssykehus : ¶ * 1 Sykehuset fremlegger ikke nødvendig dokumentasjon om tvangsbruken pasientene utsettes for.
VG170313 Nå slår Trond Dale, som har ansvaret for rettssikkerheten til pasientene , full alarm.
VG170313 I 13 år har Trond Dale vært medlem i kontrollkommisjoner i psykiatrien, som skal sørge for at sykehusene ikke bruker ulovlig tvang mot pasientene .
VG170313 Dale mener både ledelsen ved det psykiatriske sykehuset - og kontrollkommisjonen som han selv er en del av - svikter pasientene , og har rapportert saken til helsemyndighetene.
VG170313 - Krenkende overfor pasientene
VG170313 - Du har selv vært en del av dette systemet over lang tid, har du dårlig samvittighet overfor pasientene ?
VG170313 - Alt dette er krenkende overfor pasientene , som får sin rettssikkerhet svekket.
DN170313 Foto : Marte Christensen Josh Pevnick og Ray Duncan fra Cedars-Sinai lar pasientene registrere pulsslagene sine i sykehusets database.
AA170313 Vi må hele tiden vurdere og prioritere pasientene som trenger hjelp.
VG170312 Og taperne er til syvende og sist pasientene , sier Støre.
VG170312 Høies debattinnlegg : Fritt behandlingsvalg er viktig for pasientene
VG170312 Fritt behandlingsvalg skulle gi pasientene kortere ventetid og større valgmuligheter.
VG170312 - Vi har brukt pengene på å gjøre det lettere for pasientene å velge mellom sykehus ved å modernisere nettløsningen « Velg behandlingssted ».
BT170311 Et traumesykehus skal ha etablerte, trente team, og skal i noen tilfeller bare stabilisere pasientene som så skal transporteres til et av de fire traumesentra vi skal ha i Norge.
SA170310 Den faglige utryggheten satt i veggene og kunne smitte over på de ustabile pasientene , forteller overlege og psykiater Marianne Mjaaland om Akuttseksjonen Drammen DPS.
BT170310 FORFALL : I de ruvende bygningene på Lier sykehus ble de sykeste pasientene stuet sammen på store manns- og kvinnesaler i asylenes tidsalder.
AP170310 Psykiateren mener forholdene gikk ut over pasientene , og sier at overlegegruppens varsel om uholdbare forhold ikke ble fulgt opp.
AP170310 Mjaaland skriver i boken Tvang og tvil, som ble lansert fredag, at den faglige utryggheten « satt i veggene » - med fare for å påvirke de ustabile pasientene .
AP170310 Mjaaland foreslo for ledelsen at de ustabile pasientene med selvmordsrisiko burde legges inn frivillig på lukket avdeling et døgn eller to, og at det burde være rutine til seksjonen var bedre rustet.
AP170310 Den faglige utryggheten satt i veggene og kunne smitte over på de ustabile pasientene , forteller overlege og psykiater Marianne Mjaaland om Akuttseksjonen Drammen DPS.
AP170310 - Vurderinger fra egne ansatte og samarbeidspartnere er at Akuttseksjonen i dag gir et godt tilbud til pasientene .
AP170310 - Konsekvensen ble en periode der pasientene kan ha fått behandling av helsepersonell med mindre erfaring, sier sjef for Klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken, Kirsten Hørthe.
AP170310 - Arbeidet baseres på detaljerte analyser av hvordan vi møter pasientene på de ulike stadiene i behandlingen og involverer ansatte, brukere og kommuner.
AA170310 Sammen har vi utviklet et undervisningsprogram som gir studentene økt kompetanse til å gjøre observasjoner som er viktige for å identifisere sykdom og sykdomsforverring hos pasientene .
AA170310 For å sikre at pasientene får god pleie og oppfølging kreves det en økt klinisk kompetanse hos sykepleieren.
AA170310 Derfor er det så viktig at sykepleierutdanningen gir studentene den nødvendige kompetansen for å møte de behovene som pasientene har i dag og i fremtiden.
VG170309 En av legene sa den gangen : ¶ - Pasientene klarte ikke å puste godt, huden deres klødde og øyene deres var svært irriterte, de var kvalme.
AA170309 Statens helsetilsyns konklusjon er at de to unge pasientene ikke fikk forsvarlig helsehjelp i forbindelse med utførelse av mandeloperasjonene.
VG170308 Dette er vi svært opptatt av å informere pasientene og pårørende om ; samt hvordan de skal forholde seg hvis det oppstår en blødning.
VG170308 Av åtte pasientene som har måttet hasteopereres og som VG kjenner til, inngår fire i Helsetilsynets tilsynssak.
DN170308 Det skaper en trygghet for pasientene , og er helt avgjørende for at kolleger forstår de beskjedene som blir gitt, sier Røe Isaksen.
DB170308 Når de gikk på visitt, antok alle pasientene at det var Loe som var lege og kvinnen som var sykepleier.
DB170308 Etter flere år i hjemmesykepleien har jeg fått et sterkt bånd med mange av pasientene .
DB170308 - Vi merker stor forskjell på pasientene etter dette prosjektet.
BT170308 Det skaper en trygghet for pasientene , og er helt avgjørende for at kolleger forstår de beskjedene som blir gitt, sier Røe Isaksen.
AP170308 Det skaper en trygghet for pasientene , og er helt avgjørende for at kolleger forstår de beskjedene som blir gitt, sier Røe Isaksen.
AP170308 Pasientene i Danmark når sine sykehus innen 10 - 25 minutter i et land flatt som en pannekake, uten berg, fjell og dype daler, rasfare, styggevær og snøstormer, oversvømmelse, kommunikasjonssvikt, en vakthavende primærlege 10 - 20 mil unna på det verste, eller manglende tilgang til ambulanse.
AA170308 Riktig administrering av medisiner er avgjørende for sikkerheten til pasientene , sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) i en pressemelding. 2.
AA170308 Det skaper en trygghet for pasientene , og er helt avgjørende for at kolleger forstår de beskjedene som blir gitt, sier Røe Isaksen.
SA170307 - Jeg har aldri fått reaksjoner fra pasientene på at jeg bruker hijab på jobb, sier kvinnen som mener hijab-forbudet ved Blidensol sykehjem er diskriminering.
SA170307 Pasient- og brukerrettighetsloven skal sikre rettighetene til pasientene , og i paragraf 5-2, Retting og sletting av journal, står det at pasienten kan kreve å få rettet og slettet opplysninger i journalen etter reglene i helsepersonelloven, paragraf 42 til paragraf 44.
DN170307 Leder for energi- og handelskomiteen Greg Walden ( i midten ) mener erstatningen for Obamacare setter pasientene og ikke byråkrater først.
DB170307 Vi har også matverter ute på de aller fleste sengepostene, som også lager enkle små retter til pasientene , samt spør dem om hvilke av de ti rettene på menyen de ønsker seg, forteller kjøkkensjef Vidar Arnesen.
DB170307 Undersøkelser blant pasientene viste langt høyere tilfredshet med menyen.
DB170307 Resultatet lot ikke vente på seg : Nå står pasientene i kø for å skrive ut godord for alt det gode som er kommet på tallerkenen.
DB170307 I prosjektet « Maten er ikke gitt før den er spist » kommer det frem at den største utfordringen for pasientene er manglende appetitt og matlyst.
DB170307 En undersøkelse blant de 800 pasientene på Nordsjællands Hospital i 2014 avslørte svært liten tilfredshet med maten som ble servert.
DB170307 Det har vært beinhard jobbing for å få dette til, men absolutt alle har støttet opp om å tilby pasientene våre hjemmelaget mat, forteller Helle Steen Petersen til Dagbladet.
DB170307 Den store utfordringen ligger i sisteledd, nemlig dem som skal servere og anrette maten til pasientene .
DB170307 - Ingen av pasientene er lenge nok hos oss til at vi kan måle helseeffekten, men responsen har vært overveldende positiv og det tyder på at vi gjorde gode grep, forteller Steen Petersen.
AA170307 Pasientene ble operert mellom 2002 og 2014 på bakgrunn av en feiltolket gentest, slik at personer med en spesiell genvariant ble tilbudt operasjon på feil grunnlag.
VG170306 Men like fullt vil ikke pasientene der snakke detaljert om hvordan skadene oppsto : ¶
VG170306 - Vi må finne en riktig måte for at pasientene ikke settes i en situasjon der liv og død er avhengig av om de kan betale for helsetjenester.
DN170306 Hun understreker at foreningen er glad for at klageordningen er mer kjent, og at pasientene får den støtten de skal ha. ( ©NTB ) ¶
DN170306 Da risikerer man at pasientene blir liggende uten nødvendig tilsyn.
DN170306 - Det verste som kan skje, er jo at pasientene dør og at vi ikke får startet opp og gitt riktig behandling før det er for sent, sier forbundsleder Eli Gunhild By.
DN170306 - Det er svært farlig for de pasientene det gjelder, for akuttmottakene er jo ikke dimensjonert eller har en bemanning til å ta seg av pasientene .
DN170306 - Det er svært farlig for de pasientene det gjelder, for akuttmottakene er jo ikke dimensjonert eller har en bemanning til å ta seg av pasientene.
DA170306 Hun understreker at foreningen er glad for at klageordningen er mer kjent, og at pasientene får den støtten de skal ha.
AA170306 Hun understreker at foreningen er glad for at klageordningen er mer kjent, og at pasientene får den støtten de skal ha. ( ©NTB ) ¶
AA170306 - Dette betyr bedre behandling for pasientene , men også økte legemiddelutgifter.
AA170305 Takk til de som fyller opp skapene våre, kommer med maten og tøyet vårt, og takk til de som frakter pasientene fra a til å.
AA170305 Som helsefagarbeider på en sengepost, er det pasientene mine som er i fokus.
AA170305 Olavs Hospital, skjønte jeg fort at vi som jobber med pasientene ikke er de eneste som mangler et lite klapp på skulderen eller en takk for den jobben vi gjør.
AA170305 Maten til pasientene og tøy-trallene kommer opp av seg selv, og når en pasient skal en annen plass på huset, sender vi bare en melding på dataen, og vips !
VG170304 Sykehusets nestleder, Hussein Qader, sier tilstanden er stabil for alle de ti pasientene som er lagt inn med symptomer.
DB170304 Brennmerker på kroppen ¶ Pasientene skal ha blitt utsatt for kjemiske midler i den østlige delen av Mosul, som nå er kontrollert av den irakiske hæren.
DB170304 - Sjefen for sykehuset fortalte oss at de merket en rar og sterk lukt fra pasientene , som skal være en konsekvens av at kjemisk våpen er brukt, fortsetter journalisten.
AP170304 Det betyr at når de har vakt, så er de alene ansvarlige for alle pasientene i avdelingen, og det kan være både sengeposten, intensiven og postoperativ enhet.
AA170304 Sykehusets nestleder, Hussein Qader, sier tilstanden er stabil for alle de ti pasientene som er lagt inn med symptomer.
DB170303 RØRENDE : Pasientene og ansatte ved barnesykehuset Dartmouth Hitchcock laget denne videohyllesten til de mange som har donert penger til sykehuset.
DA170302 Det er mange år siden sist jeg var en direkte del av driften som sykepleier, der jeg var i kontakt med pasientene og pårørende på denne måten.
DB170301 - Min opplevelse med alle pasientene jeg har møtt, er at de har prøvd og ikke fått noen diett til å fungere over tid.
DA170301 I 2015 ble det gjort vedtak om tvangsmiddelbruk mot 10,1 prosent av pasientene i psykisk helsevern ved Stavanger universitetssjukehus.
BT170301 Men vedlikehold og utvikling av medisinsk kunnskap i helsevesenet er ikke et forhandlingskort og kan ikke fjernes uten at pasientene går lidende ut av det.
BT170301 Inntil da vil vi dessverre ha behov for både nødvendig kompetanseutvikling og et kollektivt vern, til beste for pasientene som fortjener gode helsetjenester også i fremtidens helsevesen.
BT170301 I dagens helsevesen stilles det store krav om oppdatert kompetanse for å sikre pasientene best mulig behandling.
BT170301 Dette er også ønskelig med tanke på at de mer erfarne legene har mye kunnskap som både kommer pasientene og de yngre legene i spesialisering til gode.
AA170301 I 2015 ble det gjort vedtak om tvangsmiddelbruk mot 10,1 prosent av pasientene i psykisk helsevern ved Stavanger universitetssjukehus.
DA170228 Hun mener det er avgjørende at pasientene nå får et sykepleierløft i norske kommuner.
DA170228 - Vi kommer ikke utenom det hvis vi skal kunne tilby pasientene et godt tilbud i hjemmesykepleien og sykehjemmene.
DA170228 Pasientene som skal behandles i kommunene, er sykere og flere nå enn før, sier By.
VG170227 Medisinen forårsaket dessuten betennelser og hjerneskade hos pasientene .
BT170227 TØFFE PRIORITERINGER : Skal penger vekk fra budsjettet, må vi velge vekk hvilke tjenester pasientene skal få mindre av.
BT170227 Skal penger vekk fra budsjettet, må vi velge vekk hvilke tjenester pasientene skal få mindre av.
AP170227 Pasientene må derfor ta insulinsprøyter hele livet.
AA170225 Ved å bli bevisst hva som skjer når man begynner å gruble, lærer pasientene å ta kontroll over egne tanker.
AA170225 Pasientene tenker for mye, noe som vi i MCT kaller depressiv grubling.
AA170225 Pasientene som deltok i studien ble behandlet over ti uker.
AP170224 Fortvilede fastleger ser ofte ingen annen løsning enn å sykmelde pasientene for å sikre sykepenger og inntekt ytterligere ett år.
AP170224 Fortvilede fastleger ser ofte ingen annen løsning enn å sykmelde pasientene for å sikre sykepenger og inntekt ytterligere ett år.
VG170223 Økt bruk av nettløsningen " Velg behandlingsted " på HelseNorge.no bidrar til å utnytte den samlede kapasiteten i helsetjenesten vår bedre og gir pasientene økt valgmulighet.
VG170223 | Fritt behandlingsvalg er viktig for pasientene
VG170223 Vi spør ikke pasientene om årsaken til at de velger noe annet enn den offentlige helsetjenesten.
VG170223 VALGFRIHET : - Jeg mener tiden har løpt fra politikere som setter systemet før pasientene .
VG170223 Regjeringens mål er å skape en helsetjeneste der pasientene får større valgfrihet og slipper å vente unødvendig lenge i kø.
VG170223 Jeg tror ikke de over 2000 pasientene som til nå har fått større valgmulighet og kortere ventetider i ordningen er enig i dette.
VG170223 Jeg mener tiden har løpt fra politikere som setter systemet før pasientene .
VG170223 Det er selvsagt ulike grunner til at pasientene velger behandling gjennom denne ordningen.
VG170223 Det AP kaller for økt byråkrati og kostnader til byråkrati i ordningen, handler om å gi pasientene moderne enklere nettbaserte løsninger for å kunne velge behandling, også mellom offentlige sykehus.
VG170223 De to mest nærliggende årsakene er at det gir kortere ventetid eller at pasientene har et spesielt ønske om behandlingssted.
DB170223 Hvis pasientene skal oppleve « pasientens helsetjenestene », er det nødvendig at kommunen interesserer seg mer for fastlegenes virksomhet, sier Guldvog.
DB170223 BEKYMRET : 14 prosent av pasientene i spesialisthelsetjenesten får en eller annen form for pasientskade, viser statistikken.
DB170223 14 prosent av pasientene i spesialisthelsetjenesten får en eller annen form for pasientskade, viser statistikken når journalene gjennomgås i etterkant.
AP170223 Hva skal Thorfinn ( Kai Remlov ) gjøre, som nærmest er gått i symbiose med pasientene , også seksuelt, den empatiske og tilsynelatende trygge Oddvar ( Erik Hivju ), den greie Åse ( Wenche Medbøe ) som elsker mennesker, eller karriereterapeuten ( Britt Langlie ) som ikke orker å arbeide med folk uten en viss personlig kontroll på diverse inntak.
VG170222 Så mye som 80 prosent av pasientene har fått behandling for somatiske plager, mens ruspasientene er i mindretall.
VG170222 Resultatet kan bli en « tilbudsdrevet » og ikke en « behovsdrevet » helsetjeneste, der kronikerne og de sykeste pasientene risikerer å måtte stille bakerst i køen.
VG170222 Ifølge Norsk pasientregister har man nemlig ikke oversikt over om disse pasientene i det hele tatt har ventet eller hvor lenge de har ventet.
VG170222 Helseminister Bent Høie hevder at de pasientene som er behandlet i regi av « fritt behandlingsvalg », har fått raskere hjelp enn de ville ha fått uten ordningen.
VG170222 Det vi imidlertid kan se, er at de fleste pasientene i « fritt behandlingsvalg » ikke er ruspasienter, som Bent Høie lenge har påstått.
SA170222 Ønsker å berolige pasientene
DB170222 Det skal sikre at tilbudet er nært og tilgjengelig - og at pasientene vil slippe lange reiser.
AP170222 Men det er fortsatt mange koder å knekke, og vi jobber og forsker på spreng for å få mer kunnskap på bordet, til nytte for pasientene .
AP170222 En helhetlig, biopsykososial forståelse er avgjørende for god håndtering av pasientene vi her snakker om.
AP170222 En helhetlig biopsykososial forståelse og behandling av disse pasientene er avgjørende, skriver artikkelforfatterne.
AP170222 Derfor er det meningsløst, og til skade for pasientene, at helsepersonell utreder og behandler disse pasientene i tråd med en utdatert biomedisinsk sykdomsforståelse som skiller skarpt mellom fysisk og psykisk sykdom.
AP170222 Derfor er det meningsløst, og til skade for pasientene , at helsepersonell utreder og behandler disse pasientene i tråd med en utdatert biomedisinsk sykdomsforståelse som skiller skarpt mellom fysisk og psykisk sykdom.
AP170222 En helhetlig biopsykososial forståelse og behandling av disse pasientene er avgjørende, skriver artikkelforfatterne.
AA170221 For disse pasientene handler det om siste del av « den vanskelige veien ».
DB170220 Det var diettmat for pasientene hans, og var en del av terapien.
AP170220 Klinikken lover at pasientene vil få tilbake 70% av pengene dersom de ikke føder et barn i løpet av tre IVF-forsøk med eggdonasjon.
AP170220 Klinikken lover at pasientene vil få tilbake 70% av pengene dersom de ikke føder et barn i løpet av tre IVF-forsøk med eggdonasjon.
VG170219 Sammen med Jorunn Drageset, professor ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen, og sykehjemslege Jenny Foss Abrahamsen har Bruvik studert pasientene ved en korttidsavdeling på et sykehjem i Bergen.
VG170219 Ifølge en undersøkelse Riksrevisjonen gjorde i 2014, ble mer enn 80 prosent av de utskrivningsklare pasientene overført til kommunene samme dag som de ble varslet av sykehusene.
VG170219 - Har pasientene fått et bedre eller dårligere tilbud etter reformen ?
VG170219 * Var pasientene som ble innlagt i snitt eldre.
VG170219 - Pasientene kommer tidligere fra sykehus til sykehjem, noe som er i tråd med reformen.
SA170219 I tilnærmingen balansekoden/læringsorientert fysioterapi veileder vi pasientene til å bli lærende.
SA170219 Det betyr at vi hele tiden må lære av pasientene .
BT170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem, mens flere ble sendt hjem.
AP170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem, mens flere ble sendt hjem.
AA170219 Statens helsetilsyn må nå vurdere om det var forsvarlig å foreta inngrepet i stedet for å henvise pasientene til St.
AA170219 Olavs mener pasientene skulle vært henvist til dem allerede etter første operasjon.
AA170219 Avdelingsoverlege Svein Ruud på kirurgisk avdeling i Namsos vedgår overfor VG at etter gjeldende norske retningslinjer burde pasientene vært henvist til St.
AA170219 Statens helsetilsyn må nå vurdere om det var forsvarlig å foreta inngrepet i stedet for å henvise pasientene til St.
AA170219 Olavs mener pasientene skulle vært henvist til dem allerede etter første operasjon.
AA170219 Avdelingsoverlege Svein Ruud på kirurgisk avdeling i Namsos vedgår overfor VG at etter gjeldende norske retningslinjer burde pasientene vært henvist til St.
AA170219 Forskernes hovedkonklusjoner er at dobbelt så mange dør på sykehjem etter å ha vært på sykehus, pasientene som blir innlagt er eldre, og færre ble overført til andre sykehjem, mens flere ble sendt hjem.
VG170218 Statens Helsetilsyn må nå vurdere om det er forsvarlig at det ble foretatt en etterreseksjon i stedet for at pasientene ble henvist til St.
VG170218 Olavs mener pasientene skulle vært henvist til dem allerede etter første operasjon.
VG170218 I meldingen fortalte de om tre pasienter som de mente ikke hadde fått god nok behandling : ¶ Pasientene ble først operert for kreft én gang, så én gang til da kreften ikke forsvant.
VG170218 Etter gjeldende norske retningslinjer burde pasientene vært henvist til St.
FV170217 Dette viste seg å være feil, og genvarianten ble omklassifisert til å være en " variant av usikker betydning ", noe som betyr at pasientene ikke skulle fått tilbud om operasjon.
FV170217 - Jeg synes dette er svært beklagelig, først og fremst for pasientene , men også for vår avdeling, sier Undelien, som understreker at det ikke er grunnlag for andre pasienter som har blitt gentestet for arvelig kreft å bekymre seg for at ikke deres resultat er riktig. ( ©NTB ) ¶
DB170217 - Jeg har ikke vært i direkte kontakt med pasientene selv, men jeg har hørt at forbausende mange har tatt det tilsynelatende med fatning.
AA170217 Dette viste seg å være feil, og genvarianten ble omklassifisert til å være en " variant av usikker betydning ", noe som betyr at pasientene ikke skulle fått tilbud om operasjon.
AA170217 - Jeg synes dette er svært beklagelig, først og fremst for pasientene , men også for vår avdeling, sier Undelien, som understreker at det ikke er grunnlag for andre pasienter som har blitt gentestet for arvelig kreft å bekymre seg for at ikke deres resultat er riktig. ( ©NTB ) ¶
VG170216 Videre presiseres det at kontrollkommisjonene aktivt må oppsøke pasientene , snakke med dem, og oppfordre dem til å klage på behandlingen de har fått.
VG170216 VG avdekket at kontrollkommisjonene knapt hadde stilt spørsmål ved sykehusenes tvangsbruk, og at de i svært varierende grad gikk inn og vurderte om sykehuset hadde lov til å bruke tvang mot pasientene .
VG170216 Mer bruk av private aktører, større frihet for sykehusene og flere rettigheter for pasientene .
VG170216 Helseministeren har gitt sykehusene i oppdrag å sørge for å gi pasientene mer informasjon om muligheten til å velge både privat leverandør og mellom offentlige sykehus.
VG170216 - Fritt behandlingsvalg er bra for de 1700 pasientene som har benyttet seg av det, men vi mener å kunne dokumentere at man ved å heller bruke pengene i de offentlige sykehusene, ville gitt behandling til langt flere for en vesentlig lavere pris, sier han.
VG170216 - At vi kan avlaste sykehusene er bra både for dem og for pasientene .
VG170216 Et par - tre dager etter hjemkomst fra sykehus, skrives pasientene inn i Eidsberg kommunes virtuelle avdeling.
VG170216 - Målet er at pasientene skal slippe unødvendige reinnleggelser på sykehus og forverring av helsetilstanden, sier Hammer.
AA170216 - Grunnen til at vi nå tar i bruk etnytt areal er for å beskytte de mest sårbare pasientene våre, sier Selvaag.
AA170216 Kommisjonen skal aktivt oppsøke pasientene , snakke med dem, og oppfordre dem til å klage på behandlingen de har fått.
DB170215 Sykehusenes betalingspraksis fremstår som svært urimelig for de pasientene som tvinges til å betale fakturagebyr fordi de ikke får betalt på annen måte.
DB170215 Fastlegene har tidligere blitt kritisert for at de nektet pasientene å betale med kontanter - og at de attpåtil tok gebyrer for at pasientene skulle få utført betalingen med kort.
DB170215 Fastlegene har tidligere blitt kritisert for at de nektet pasientene å betale med kontanter - og at de attpåtil tok gebyrer for at pasientene skulle få utført betalingen med kort.
DB170215 - Noen av disse pasientene representerer allerede sårbare grupper, blant annet gjelder dette pasienter som er kronisk syke, eller som av andre grunner er avhengig av jevnlig å motta helsetjenester.
DB170215 Et panel bestående av politikere, leger og nevrologer, SSE, Epilepsiforbundet og Helsedirektoratet diskuterte mandag hvordan man ser for seg å i framtida kunne operere langt flere enn de rundt 30 pasientene som gjennomgår epilepsikirurgi i Norge i dag.
DB170215 - Jeg tror og håper at kollegene mine vil bruke den, og at pasientene tar den med seg.
SA170214 Hun trekker fram at praksisen framstår som svært urimelig for pasientene som tvinges til å betale fakturagebyr fordi de ikke får betalt på annen måte.
SA170214 - Noen av disse pasientene representerer allerede sårbare grupper, blant annet gjelder dette pasienter som er kronisk syke, eller som av andre grunner er avhengig av jevnlig å motta helsetjenester.
DB170214 Da Hansen kom på jobb igjen etter helgas festligheter fikk hun også flere kommentarer fra pasientene på sykehuset hun jobber på i Ålesund.
AA170214 Hun trekker fram at praksisen framstår som svært urimelig for pasientene som tvinges til å betale fakturagebyr fordi de ikke får betalt på annen måte.
AA170214 - Noen av disse pasientene representerer allerede sårbare grupper, blant annet gjelder dette pasienter som er kronisk syke, eller som av andre grunner er avhengig av jevnlig å motta helsetjenester.
VG170213 Åtte av disse pasientene sogner angivelig til Nordlandssykehuset.
AA170213 Åtte av disse pasientene sogner angivelig til Nordlandssykehuset. ( ©NTB ) ¶
DB170212 Vi, de eldste pasientene innenfor rikshospitalet Norge, husker først Engmark som den som ga oss fjellvettreglene via Severin Suveren.
BT170212 Pasientens helsetjeneste skapes faktisk av dem som leverer gode helsetjenester daglig i møte med pasientene , og ikke på et direktørkontor på Forus.
VG170209 Blant annet er akuttmottaket planlagt ut fra at pasientene ikke skal ligge der mer enn én time i snitt.
VG170209 * I starten ble sykehuset planlagt ut fra at det skulle behandle 80 - 90 prosent av pasientene i sitt eget dekningsområde.
VG170209 Hun viser til at norske sykehus har tusenvis av korridorpasienter, at bygg og utstyr er nedslitt og utdatert, og at ansatte føler at de har for dårlig tid til å gi pasientene den beste behandlingen.
DB170209 Til tross for at man kjenner til konfliktnivået på feltet, velger altså Forskningsrådet et skjevfordelt brukerpanel, som ikke representerer bredden blant pasientene .
DB170209 » Det er også verdt å nevne at de tyske og nederlandske studiene « reporterer om en signifikant forbedring i livskvaliteten til pasientene som behandles med heroin.
DB170209 Heroinbehandling hjelper ikke for alt og det er ikke uten komplikasjoner, men som Cochrane-studien konkluderer på side 2 : « Når akseptert kan behandlingen hjelpe [ pasientene ] å forbli i behandling, begrense deres bruk av gatedop, redusere kriminalitet og muligens redusere dødelighet. » 2015-studien konkluderte på side 11 i samme retning : « Heroin-behandling, som del av et strengt regulert regime, er en mulig
BT170209 | Krever gratis legetime hvis fastlegen lar pasientene vente ¶
BT170209 Leder for Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren synes ikke det er noen god idé at pasientene kan slippe å betale egenandel.
BT170209 Det fører til at pasientene blir skrevet ut fra sykehusene raskere enn før.
BT170209 Pasientene er i dårligere form og blir fastlegens medisinske ansvar, sier Øren.
AP170209 Da fastlegeordningen ble innført i 2001 falt ventetidene radikalt, og pasientene fikk nettopp det ordningens navn tilsier - en fast lege.
AP170209 februar at fastlegeordningens finansieringssystem er ugunstig for pasientene og han vil derfor ha legene over på fastlønn.
AA170209 | Krever gratis legetime hvis fastlegen lar pasientene vente ¶
AA170209 Leder for Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren synes ikke det er noen god idé at pasientene kan slippe å betale egenandel.
AA170209 Det fører til at pasientene blir skrevet ut fra sykehusene raskere enn før.
AA170209 Pasientene er i dårligere form og blir fastlegens medisinske ansvar, sier Øren.
VG170208 De har bare godord å si om pasientene sine.
SA170208 Resultatet kan bli en « tilbudsdrevet » og ikke en « behovsdrevet » helsetjeneste, der resultatet kan bli at de sykeste pasientene stiller bakerst i køen.
SA170208 Om lag 80 prosent har fått behandling for somatiske plager og de fleste pasientene er fra Oslo og regionene rundt.
SA170208 Ifølge Norsk pasientregister har man ikke oversikt over om disse pasientene i det hele tatt har ventet på behandling eller hvor lenge de har ventet.
SA170208 Høie påstår at de ca 1500 pasientene som er behandlet i regi av « fritt behandlingsvalg », har fått raskere hjelp enn de ville ha gjort uten ordningen.
SA170208 Det vi imidlertid kan se, er at de fleste pasientene i « fritt behandlingsvalg » slett ikke er ruspasienter, som Bent Høie har påstått.
BT170208 Rundt 550 av totalt 3000 norske lungekreftpasienter har såkalt ikke-småcellet lungekreft, og det er disse pasientene som er aktuelle for immunterapibehandling ifølge kanalen.
AP170208 | Krever gratis legetime hvis fastlegen lar pasientene vente ¶
AP170208 Leder for Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren synes ikke det er noen god idé at pasientene kan slippe å betale egenandel.
AP170208 Det fører til at pasientene blir skrevet ut fra sykehusene raskere enn før.
AP170208 Pasientene er i dårligere form og blir fastlegens medisinske ansvar, sier Øren.
AP170208 | Krever gratis legetime hvis fastlegen lar pasientene vente ¶
AP170208 Leder for Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren synes ikke det er noen god idé at pasientene kan slippe å betale egenandel.
AP170208 Det fører til at pasientene blir skrevet ut fra sykehusene raskere enn før.
AP170208 Pasientene er i dårligere form og blir fastlegens medisinske ansvar, sier Øren.
VG170207 Overlege Haagen Thorne er skulle gjerne tilbudt pasientene sine enerom.
VG170207 Det kan føre til et dårligere tilbud for pasientene og tapte inntekter for sykehuset.
VG170207 Dermed må pasientene sendes til andre sykehus, noe som betyr lengre reisevei for dem og tapte inntekter for Sykehuset Telemark.
VG170207 - Jeg tror ikke pasientene merker noe til innstrammingene.
VG170207 - Når det samtidig ligger mange ferdigbehandlede pasienter som venter på plass i kommunene, har man ikke plass til de nye pasientene .
DA170207 Men det trengs videre finansiering for å følge opp disse pasientene og tilby utprøvende behandling, og vi jobber mye med å oppnå videre finansiering.
DA170207 - Vi er ikke der at vi kan si at « nå har vi løsningen », men det er indikasjoner på at behandling som er utviklet hjelper når den gis på et tidlig tidspunkt til de rette pasientene .
DB170206 I en sveitsisk studie fikk fire pasientene svare på personlige spørsmål med kjente svar, og åpne spørsmål som krever et enkelt ja eller nei.
DB170206 I denne nye studien fikk de fire pasientene svare på personlige spørsmål med kjente svar, og åpne spørsmål som krever et enkelt ja eller nei.
DB170206 Han mener at dette gir innsikt i tankeprosessen til disse pasientene .
DB170206 Forskerne stilte pasientene ja-eller-nei-spørsmål for å trene en datamaskin til å tolke signaler fra hjernen deres.
DB170206 Disse pasientene lider av komplett lammelse, de kan til og med ikke røre på øyelokkene.
DB170206 - Vårt mål er å gi en form for kommunikasjon til disse pasientene .
DB170206 - Vi spurte en av pasientene : Er du glad for at barnebarnet ditt uteksamineres ?
AP170206 Utfordringen er å stille riktig diagnose på et tidlig tidspunkt, slik at vi kan behandle de riktige pasientene tidlig nok.
AP170206 Ikke alle pasientene responderte på vaksinen, men hos noen forsvant plakkene, mens en andel fikk alvorlige bivirkninger grunnet betennelsessykdom i hjernen.
AP170206 Heldigvis stiller mange av pasientene våre, og andre frivillige, opp til undersøkelser som kan gi tidlig diagnose.
AP170206 Pasientene som ble behandlet hadde allerede betydelig hjerneskade.
AP170206 Pasientene som behandles må ha den karakteristisk forstyrrede amyloidomsetningen, og de må ikke utsettes for behandling uten at vi er sikre på at de har en sykdomstilstand som fører til demens.
AP170206 Utfordringen er å stille riktig diagnose på et tidlig tidspunkt, slik at vi kan behandle de riktige pasientene tidlig nok.
AP170206 Ikke alle pasientene responderte på vaksinen, men hos noen forsvant plakkene, mens en andel fikk alvorlige bivirkninger grunnet betennelsessykdom i hjernen.
AP170206 Heldigvis stiller mange av pasientene våre, og andre frivillige, opp til undersøkelser som kan gi tidlig diagnose.
AP170206 Pasientene som ble behandlet hadde allerede betydelig hjerneskade.
AP170206 Pasientene som behandles må ha den karakteristisk forstyrrede amyloidomsetningen, og de må ikke utsettes for behandling uten at vi er sikre på at de har en sykdomstilstand som fører til demens.
AP170206 - Det som har gjort møtet med helsetjenesten særlig utfordrende for disse pasientene og deres pårørende, er et fragmentert helsetjenestetilbud, sier Solberg.
AP170206 - Det som har gjort møtet med helsetjenesten særlig utfordrende for disse pasientene og deres pårørende, er et fragmentert helsetjenestetilbud, sier Solberg.
AA170206 Dette er en del av regjeringens pilotprosjekt hvor det er bevilget 38 millioner kroner til tverrfaglig utredning av disse pasientene i spesialisthelsetjenesten.
AA170205 Forlenget progresjonsfri overlevelse betyr også at pasientene kan utsette tidspunktet for oppstart av cellegiftbehandling.
AA170205 Dette har stor betydning for livskvaliteten til pasientene , sier overlege Hans Petter Eikesdal ved onkologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. ( ©NTB ) ¶
VG170204 Nå må legemiddelindustrien stå opp for pasientene , så de slipper å punge ut.
VG170204 Karita må stå opp for pasientene !
VG170204 - Antydningen om at vi ikke tar disse pasientene på alvor synes jeg er urimelig.
AP170204 | Nå kan du spille deg frisk med dataspill ¶ Pasientene ved Sunnaas sykehus bruker dataspill i opptreningen.
AP170204 Trener seg frisk med dataspill Pasientene ved Sunnaas sykehus bruker dataspill i rehabiliteringen.
AP170204 Så lagt har tilbudet vært forbeholdt pasientene på Sunnaas.
AP170204 Enn så lenge må pasientene betale konsoller og spill selv.
AP170204 De viser at spillteknologi oppleves mer motiverende for pasientene , er mer sosialt, og har også en god effekt på behandlingen sammenlignet med tradisjonell behandling.
AP170204 - Vi håper at vi en dag kan sende med pasientene en konsoll når de reiser, slik de i dag får en skjema fra ergoterapeuten med forslag til øvelser de må gjøre ved kjøkkenbordet.
AP170204 - Med dette spillbiblioteket kan pasientene enkelt fortsette øvelsene når de kommer hjem.
VG170203 De er lovet at ønskene er med i den nye DIPS-versjonen som kommer i august i år, men opplyser at de må teste systemene til høsten før de tas i bruk for alle pasientene .
AA170203 Utfordringene hos disse pasientene tilsier at det vil være økt behov for sykepleiere for å ta seg av stadig mer komplekse diagnosebilder og kompliserte omsorgsbehov.
AA170203 Kompetanse : « Pasientene fortjener ansatte som vet hva de gjør, hvorfor de gjør det og når de skal gjøre det » skriver innleggsforfatteren.
AA170203 Pasientene fortjener ansatte som vet hva de gjør, hvorfor de gjør det og når de skal gjøre det !
DB170202 Både fagansvarlige og øvrige ansatte i helsesektoren, de mange bedriftene som leverer kurs av høy kvalitet, og ikke minst de som er avhengige av denne kompetansen : Pasientene og de pleietrengende.
AP170202 Sykepleieren Gunnar ( 29 ) gir rene sprøyter og kokekar til pasientene for å senke risikoen for smittespredning.
SA170131 En helsetjeneste der pasientene får rask behandling og valgfrihet til å velge det tilbudet som passer dem best.
SA170131 Dette er ikke flytting av penger mellom offentlig og privat sektor, men tiltak som gir mer og raskere helsehjelp til pasientene .
SA170131 Pasientene må først rettighetsvurderes i offentlige sykehus eller hos private med myndighet til å tildele pasient- og brukerrettigheter.
BT170131 LEGIONELLA : Da legene på Haukeland mistenkte at en av pasientene var blitt smittet av legionella slo de full alarm.
BT170131 - I forrige uke fikk legene mistanke om at en av pasientene våre hadde en lungebetennelse forårsaket av legionella.
DB170130 Politiske ambisjoner og lansering av begreper som « Pasientens helsetjeneste » må ikke tolkes som at pasientene skal bestemme utredning og behandling.
DB170128 Når hun jobber med pasientene henter hun ut erfaringer fra sine egne opplevelser.
AP170128 Kommunalsjef Morten Svarverud ¶ - Pasientene blir tryggere ¶
DB170127 - Sykepleieren vil ikke få noe forhold til pasientene , vil ikke få noen lønn å leve av, ingen pensjon å tjene opp til, ingen rettigheter, fortsetter By.
DB170126 Når leger skriver ut medisiner og behandling uten å følge opp pasientene sine på en systematisk måte i etterkant, skjer ingen læring.
SA170125 Vi ser også at de fleste pasientene bor i Oslo-regionen, der det finnes gode tilbud fra før.
SA170125 Denne form for privatisering vil føre til en sentralisering av ressurser fra distriktssykehus til byene, og gjøre tjenestene styrt av etterspørsel og ikke av behovet hos de sykeste pasientene - noe som er et brudd med helsepolitisk tenking til nå.
AP170125 Ved å kombinere kunstig intelligens med en digital assistent, kan også pasientene få hjelp i førstelinjen.
AP170125 Ved å kombinere kunstig intelligens med en digital assistent, kan også pasientene få hjelp i førstelinjen.
AP170125 Vi er nødt til å tenkte nytt - blant annet hvordan vi kan bruke moderne teknologi for å hjelpe pasientene våre til å etterleve behandlingen bedre, sier han.
AP170125 Slik lever pasientene etter hjerteinfarktet * ¶ 21 prosent av pasientene røkte. 81 prosent er overvektig ( BMI på over 25 ). 34 prosent av pasientene har en BMI på over 30 ( definert som fedme ). 60 prosent av pasientene har mindre enn moderat fysisk aktivitet ( 30 minutter ) to til tre ganger i uken ¶ 18 prosent av pasientene beveger seg lite eller ingen ti
AP170125 Slik lever pasientene etter hjerteinfarktet * ¶ 21 prosent av pasientene røkte. 81 prosent er overvektig ( BMI på over 25 ). 34 prosent av pasientene har en BMI på over 30 ( definert som fedme ). 60 prosent av pasientene har mindre enn moderat fysisk aktivitet ( 30 minutter ) to til tre ganger i uken ¶ 18 prosent av
AP170125 Samarbeidet mellom hjertespesialister på sykehus og fastleger kan bli bedre for å lykkes med bedre behandling og oppfølging av disse pasientene , sier Munkhaugen.
AP170125 Og selv om de fleste pasientene blir satt på anbefalte medisiner, nådde bare halvparten behandlingsmålet for blodtrykk.
AP170125 Kvinnene og de yngste pasientene hadde mest usunn livsstil.
AP170125 Et annet moment er at vi har det travelt på norske sykehus i dag, det innebærer kortere sykehusopphold og nødvendigvis mindre tid til å informere pasientene .
AP170125 Bare to prosent av pasientene klarer å følge rådene for å redusere alle de kjente risikofaktorene ved hjerte-/karsykdom.
AP170125 - Skremmer dere ikke pasientene nok ?
AP170125 Pasientene gjennomgikk også en grundig klinisk undersøkelse, med høyde og vekt av alle deltagerne, og med spyttprøver.
AP170125 Pasientene ble funnet via sykehusenes pasientjournaler.
AP170125 60 prosent av pasientene har mindre enn moderat fysisk aktivitet ( 30 minutter ) to til tre ganger i uken ¶ 18 prosent av pasientene beveger seg lite eller ingen ting. 46 prosent har forhøyet blodtrykk ¶
AP170125 60 prosent av pasientene har mindre enn moderat fysisk aktivitet ( 30 minutter ) to til tre ganger i uken ¶ 18 prosent av pasientene beveger seg lite eller ingen ting. 46 prosent har forhøyet blodtrykk ¶
AP170125 46 prosent har forhøyet blodtrykk ¶ * Pasientene er intervjuet 2 - 36 måneder etter hjerteinfarktet ¶
AP170125 34 prosent av pasientene har en BMI på over 30 ( definert som fedme ). 60 prosent av pasientene har mindre enn moderat fysisk aktivitet ( 30 minutter ) to til tre ganger i uken ¶ 18 prosent av pasientene beveger seg lite eller ingen ting. 46 prosent har forhøyet blodtrykk ¶
BT170124 Og de sykeste pasientene må oftere ha bredspektrede antibiotika, sier Riise.
SA170122 Dette er ikke flytting av penger mellom offentlig og privat sektor, men et tiltak som gir mer og raskere helsehjelp til pasientene .
SA170122 ( ©NTB ) ¶ | " Fritt behandlingsvalg er viktig for pasientene " ¶
SA170121 Mindre tid for sykepleierne til pasientene ?
BT170118 Pasientene i flertall.
AP170118 Brannvesenet / NTB scanpix ¶ 40 prosent av pasientene som ble behandlet, fikk konstatert bruddskader.
AP170118 Pasientene som kom inn i løpet av gårsdagen, var stort sett folk i yrkesaktiv alder som falt på vei til og fra jobben.
AP170118 Brannvesenet / NTB scanpix ¶ 40 prosent av pasientene som ble behandlet, fikk konstatert bruddskader.
AP170118 Pasientene som kom inn i løpet av gårsdagen, var stort sett folk i yrkesaktiv alder som falt på vei til og fra jobben.
AP170118 Tall fra OUS viser at bare 4 prosent av pasientene har så mange egg ved IVF.
AP170118 - For meg som lege er det er stort problem å skulle diskutere med disse pasientene før de har fått barn om de vil gi bort eggene sine, sier Nytun.
AP170118 Det sentrale vil være å trygge pasientene, slik at personale med en annen kulturell bakgrunn kan få tillit hos pasientene .
AP170118 Det sentrale vil være å trygge pasientene , slik at personale med en annen kulturell bakgrunn kan få tillit hos pasientene.
AP170118 - Vi mener det er viktig å ta på alvor frykt hos pasientene med alle de dilemmaene det bringer med seg.
DB170117 På den måten holder man pasientene litt i ørene.
DB170117 Mange av pasientene er henvist fra leger i Norge.
FV170116 Pasientene er avhengig av å få en rask antibiotikabehandling.
DB170116 Vi stiller derfor spørsmålet om dette delvis skyldes at pasientene rett og slett ikke finner fram i behandlingsjungelen ?
DN170114 Ved å utstyre pasientene med gps, skal helsepersonell oppdage dem som legger ut på vandring på egen hånd.
DN170114 Hvis noe, vil utviklingen i radiologifaget føre til tettere kontakt med pasientene .
BT170111 Uavklarte ansvarsområder, svak oppfølging av nyansatte og manglende informasjon om tilstanden til pasientene er noen av bruddene Fylkeslegen fant under et tilsyn av legevakten på Os.
AP170111 Saken der var at ledelsen hadde ansatt en stjerneforsker - svindleren og levemannen Paolo Macchiarini - som hadde forfusket sin kirurgiske forskning og på den måten bidro til flere dødsfall blant pasientene .
AP170111 Ledelsen ved Karolinska ble gjentatte ganger gjort oppmerksom på dette etterhvert som pasientene hans ble terminalt syke, men syntes ikke noe om slik tysting, og valgte heller å sole seg i glansen av den falske verdensstjernen så lenge det lot seg gjøre.
AP170111 Saken der var at ledelsen hadde ansatt en stjerneforsker - svindleren og levemannen Paolo Macchiarini - som hadde forfusket sin kirurgiske forskning og på den måten bidro til flere dødsfall blant pasientene .
AP170111 Ledelsen ved Karolinska ble gjentatte ganger gjort oppmerksom på dette etterhvert som pasientene hans ble terminalt syke, men syntes ikke noe om slik tysting, og valgte heller å sole seg i glansen av den falske verdensstjernen så lenge det lot seg gjøre.
DB170109 Vanessa del Rae, som jobber som sex-rådgiver for sykehjem, sier til Welt am Sonntag at prostituerte har vist seg å være en « velsignelse » for flere av pasientene .
DB170109 Samtaler med de mannlige pasientene vitnet om en sterk ambivalens, ofte nesten ren motvilje, mot å trenge og ta imot hjelp.
DN170106 Legemiddelindustriens Karita Bekkemellem mener det er en provokasjon for pasientene at Bent Høie sier nei når de største legemiddelselskapene banker på døren og vil hjelpe.
BT170106 ÅPENHET : - Min erfaring er at jo mer åpne vi leger er, desto mer forståelsesfulle er pasientene og pårørende, sier nevrokirurg Christer Mjåset i Yngre legers forening.
DA170104 Stavanger kommune burde ikke blande seg inn i styrets vedtak, men heller bidra til at et sykehjem i kommunen med de beste referanser kan fortsette i samme stil, til beste for pasientene .
DA170104 Reglene som styret har vedtatt, er så klart til beste for pasientene , som er brukere av institusjonen.
DA170104 I de innlegg som er kommet til uttalelse i avisen, er ikke hensynet til pasientene nevnt med et eneste ord.
DA170104 Er de ansatt på Blidensol for å tjene pasientene , eller for å rettferdiggjøre seg selv og sine egne prinsipper ?
DA170104 At de ansatte gjør opprør mot styrets vedtak, skaper uro og uhygge på arbeidsplassen, dette går jo i første grad utover pasientene .
DA170104 - Er de ansatte på Blidensol der for å tjene pasientene , eller for å rettferdiggjøre seg selv og sine egne prinsipper ? spør leserbrevskribent Jorunn Haram.
DA170104 Pasientene skal være i sentrum både for de ansatte og de med sterke meninger om Blidensol som pleiehjem ¶
AP170104 - De fleste pasientene som vi aksepterer å behandle, får en baby, sier doktor og fertilitetspesialist Olga Zaytseff.
AP170104 - De fleste pasientene som vi aksepterer å behandle, får en baby, sier doktor og fertilitetspesialist Olga Zaytseff ved AVA Peter-klinikken i St.
AP170104 - De fleste pasientene som vi aksepterer å behandle, får en baby, sier doktor og fertilitetspesialist Olga Zaytseff.
AP170104 - De fleste pasientene som vi aksepterer å behandle, får en baby, sier doktor og fertilitetspesialist Olga Zaytseff ved AVA Peter-klinikken i St.
SA161220 At vi har ulike syn på lokaliseringer, har ingenting med at vi ikke tenker regionalt, og når vi lanserte Stokka som sykehustomt, var det ikke på grunn av kommunegrenser eller arbeidsplasser, men rett og slett av hensyn til pasientene og er langsiktig perspektiv.
AP161031 I tillegg var det strenge krav til at pasientene tidligere hadde prøvd rusfri behandling.
AP161022 Resultatet er unødvendige behandlinger, sykehusopphold og økte symptomer, bivirkninger og plager for pasientene og betydelige kostnader for samfunnet.
AP161022 Min erfaring er at om vi bare åpner opp for samtalen om hvordan fremtiden skal bli når man har en uhelbredelig og dødelig sykdom, så er pasientene ofte svært villige til å ta denne forberedende samtalen.
VG161004 Et argument for å være restriktiv har vært at pasientene kan bli avhengige og fortsette etter at de akutte smertene har gått over.
VG161001 I tillegg til fysiske symptomer som minner om Parkinson, lider pasientene ofte av paraniode tanker, forvirring, hallusinasjoner og endret oppførsel.
AP160916 Han tar pillene fra pasientene og nekter dem sykmelding.
BT160915 Noen av pasientene våre har vi hatt enkeltmøter med over tid, og vi har sett en alvorlig utvikling av deres psykiske lidelser.
BT160915 Flere av pasientene våre har gått med ubehandlede tilstander over lang tid, med svært alvorlige følger.
AP160903 Terskelen settes stadig høyere ¶ 5 prosent av disse pasientene behandles i dag med den mest avanserte formen for hjemmerespirator.
VG160623 Dette gjelder også for regional sikkerhetsavdeling på Dikemark og det gjelder ikke minst pasientene på Ullevål, som kanskje har de dårligste forholdene av alle.
VG160623 Alle helseforetak i regionen har behov for et velfungerende regionsykehus og regionsykehuset har behov for velfungerende lokalsykehus slik at vi får et sammenhengende sykehustilbud til beste for pasientene .
DB160623 De fortjener, i likhet med de kommende pasientene sine, en trygg hånd å holde i.
AP160514 Pasientene opplever at de blir mistrodd ¶
AP160513 Nå leter forskere etter pasientene .
AP160505 Også en høyere andel av pasientene som hadde fullført videregående, fikk PCI enn dem som kun hadde fullført grunnskole.
AP160505 - Vi fant også at forskjellene var større jo eldre pasientene var, sier førsteforfatter Enxhela Sulo, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen.
AP160505 46,5 prosent av pasientene hadde fullført grunnskolen, mens 11,3 prosent hadde utdanning fra universitet eller høyskole.
FV160501 Til NRK Vestfold forteller han at han for drøye halvparten av pasientene har fjernet eller redusert medisinbruken etter drøye to år.
FV160501 I Åsgårdstrand ble lege Ole Petter Hjelle lei av bare å snakke om det, så han startet en treningsgruppe for å motivere pasientene til å være mer fysisk aktive.
AP160331 Ved flere av disse toppgraderte medisinske institusjonene har mer enn 70 prosent av pasientene hjemmeadresse utenfor Beijing.
AP160317 - Pasientene får ikke time samme dag som de ringer, men er det usikkerhet om svangerskapslengde, får de time neste dag, sier Marieke Claessen, avdelingssjef for avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus.
AP160313 Ifølge Marius Normann tilbyr Aleris disse pasientene betalingtilselvkost.
AP160313 Etter 32 måneders observasjonstid lever fremdeles mer enn 40 % av pasientene som har fått behandling med Nivolumab.
AP160313 Aasved forteller at hvis det senere blir bestemt at det offentlige betaler for behandlingen, som blant annet skjedde med pasienter med føflekkreft, overføres pasientene fra det private til det offentlige.
AP160313 - Pasientene som kommer til oss har bestemt seg og de ville dratt til utlandet dersom ikke vi tilbyr behandlingen.
AP160303 Disse pasientene blir sendt videre til nærmeste sykehus som har dette tilbudet.
SA160226 Vi mener det er uhensiktsmessig om vi ikke får jobbe med alle sidene ved pasientene , sier Brelin.
SA160226 Vi kjenner blant annet til arvelige sykdommer, medisiner og hvordan pasientene reagerer på medisinene, sier Brelin.
SA160226 Men vi mener altså at vi som fastleger har en mer helhetlig oversikt over pasientene , sier leder i Norsk forening for allmennmedisin ( NFA ), Petter Brelin.
SA160226 Men vi mener altså at vi som fastleger har en mer helhetlig oversikt over pasientene , sier Brelin.
SA160226 - Målet er at pasientene skal ha et helsevesen med god kvalitet.
FV160226 Vi mener det er uhensiktsmessig om vi ikke får jobbe med alle sidene ved pasientene , sier Brelin.
FV160226 Vi kjenner blant annet til arvelige sykdommer, medisiner og hvordan pasientene reagerer på medisinene, sier Brelin.
FV160226 Men vi mener altså at vi som fastleger har en mer helhetlig oversikt over pasientene , sier leder i Norsk forening for allmennmedisin ( NFA ), Petter Brelin.
FV160226 Men vi mener altså at vi som fastleger har en mer helhetlig oversikt over pasientene , sier Brelin.
FV160226 - Målet er at pasientene skal ha et helsevesen med god kvalitet.
AP160226 Vi mener det er uhensiktsmessig om vi ikke får jobbe med alle sidene ved pasientene , sier Brelin.
AP160226 Vi kjenner blant annet til arvelige sykdommer, medisiner og hvordan pasientene reagerer på medisinene, sier Brelin.
AP160226 Men vi mener altså at vi som fastleger har en mer helhetlig oversikt over pasientene , sier leder i Norsk forening for allmennmedisin ( NFA ), Petter Brelin.
AP160226 Men vi mener altså at vi som fastleger har en mer helhetlig oversikt over pasientene , sier Brelin.
AP160226 - Målet er at pasientene skal ha et helsevesen med god kvalitet.
AP160216 Vi overførte pasientene til sykehuset ved grensen Bab Alslamh, forteller Ebraheem, som Aftenposten intervjuer via tekstmelding.
AP160216 Spørsmålet er om det gagner yrkesutøvelsen og pasientene
AP160216 Spørsmålet er om det gagner yrkesutøvelsen og pasientene .
AP160216 Gagner det pasientene med flere mastere i sykepleie, spør Cathrine Krøger.
AP160216 Før vi vet ordet av det, spør vi pasientene om de opplever å måtte eliminere ( på toalettet ), om de kan definere sin livsverden ( hvordan de har det ), eller redegjøre for sitt særtrekk ved behov ( om de for eksempel er sultne ).
AP160209 Sykepleiere skal ta sin tørn i skyllerommet og smøre brødskiver til sykehjemsbeboerne på kjøkkenet i samme grad som ufaglærte, istedenfor å behandle de aller dårligste pasientene .
AP160209 Flere og sykere pasienter ¶ Pasientene innenfor kommunal eldreomsorg i dag er mye sykere enn for ti år siden.
AP160209 - Vi trenger tydelig lederskap og tydelig ansvars- og oppgavefordeling, slik at de sykeste pasientene får de best kvalifiserte pleierne.
AP160209 - Pasientene lider oftere av flere sykdommer på én gang.
AP160206 Det har heller ikke vært mitt prosjekt å gå god for alternativbransjen eller for varme hender, men å vise at det foregår noe mellommenneskelig mellom Joralf og pasientene som vi alle kanskje kan lære noe av, sier hun.
AP160204 Som lege er jeg opplært i noe som heter « triage » : å prioritere de pasientene som trenger hjelp først for å redde flest liv.
AP160127 Smøringen fra pasientene er nødvendig for å holde maskinparken i gang, forklarte klinikksjefen ved Ukrainas nasjonale kreftinstitutt til The Guardian i fjor. 87.000 kroner for en universitetsplass ¶
AP160125 Men denne omleggingen av helsepolitikken skjer i en tid da sykehusene skriver ut pasientene stadig raskere og overlater ansvaret for flere alvorlig syke til kommunene.
AP160122 Pasientene som Olin følger, har opplagt veldig mye å stri med som ikke er sykdommer, sier Gundersen.
AP160120 Med regissør og fotograf på plass i rommet, blir pasientene også en slags realityskuespillere.
AP160120 Gjerstad tar på pasientene med sine varme hender og stiller de samme spørsmålene på nytt og på nytt : Kjenner du noe nå ?
AP160120 Det er ikke Joralf Gjerstad selv som har valgt ut pasientene .
AP160120 Den skyver pasientene inn i en posisjon der de vanskelig kan ende opp med noe annet enn en lykkerus etter besøket hos Joralf Gjerstad.
AP160120 Alle pasientene presenteres for oss i egne intervjuer.
AP160120 Med regissør og fotograf på plass i rommet, blir pasientene også en slags realityskuespillere.
AP160120 Gjerstad tar på pasientene med sine varme hender og stiller de samme spørsmålene på nytt og på nytt : Kjenner du noe nå ?
AP160120 Det er ikke Joralf Gjerstad selv som har valgt ut pasientene .
AP160120 Den skyver pasientene inn i en posisjon der de vanskelig kan ende opp med noe annet enn en lykkerus etter besøket hos Joralf Gjerstad.
AP160120 Alle pasientene presenteres for oss i egne intervjuer.
AP160108 Ledelse og ansatte på sykehjem forteller at pasientene som får plass i dag er sykere og mer hjelpetrengende enn de var tidligere.
AP160107 - Det fører til at spesialisthelsetjenesten ofte får pasientene for sent i sykdomsforløpet, og da blir behandlingen vanskeligere.
AP160107> - Det fører til at spesialisthelsetjenesten ofte får pasientene for sent i sykdomsforløpet, og da blir behandlingen vanskeligere.
AP160107> target="avis" href= - Det fører til at spesialisthelsetjenesten ofte får pasientene for sent i sykdomsforløpet, og da blir behandlingen vanskeligere.