AA170612 ¶ Kjemper for rettighetene : Marianne og Alexander reiste sammen ned til Malawi for å besøke unge funksjonshemmede i partnerorganisasjonen FEDOMA.
AA170612 Hun reiste sammen med Norges Handikapforbund og filmproduksjonsselskapet iKind, for å besøke unge funksjonshemmede i partnerorganisasjonen FEDOMA.