VG171229 Hun har holdt av hele hotellet og alle 41 rom til de tre partienes ledere, nestledere og rådgivere.
BT171229 Hun har holdt av hele hotellet og alle 41 rom til de tre partienes ledere, nestledere og rådgivere.
AP171229 Hun har holdt av hele hotellet og alle 41 rom til de tre partienes ledere, nestledere og rådgivere.
AA171229 Hun har holdt av hele hotellet og alle 41 rom til de tre partienes ledere, nestledere og rådgivere.
DB171226 Det er flertall på Stortinget for en endring på rusfeltet i retning av hjelp i stedet for straff for de som tas for bruk av ulovlige rusmidler, hvis vi skal legge partienes programmer til grunn.
AP171226 Aftenposten bør vise frem partienes prioriteringer, og ikke late som om viktige politiske valg kun er et spørsmål om forskningsresultater.
DB171222 Ser vi til andre land, ser vi at de politiske tradisjonene er høyst ulike, og at de fra land til land tenker svært ulikt om partienes deltakelse i koalisjoner.
DN171221 Rødt og MDGs velgere er mest skeptiske til gavemas, henholdsvis 88 og 84 prosent av disse partienes velgere synes gavenes rolle er for stor.
DN171220 Etter å ha sett på de tre partienes alternative statsbudsjetter, har LO kommet frem til at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ligger svært nær hverandre på flere sentrale felter.
DB171220 ¶ EN ANNEN DANS : Er det scener som dette som får journalister til å holde ut de politiske partienes landsmøter ?
VG171219 Et problem synes å være at AEB-reformen er blitt en brikke i partienes budsjettforhandlinger, der alskens gode formål blir finansiert med å øke kuttprosenten, altså å redusere driftsbudsjettene til alle offentlige virksomheter.
AP171219 Dette blir en sum i forhold til partienes styrke og prioriteringer.
DN171214 - Stortinget har jo nå innført en ny kutyme med å diskutere partienes kandidater, så da vil vi også måtte diskutere egnetheten til de kandidatene som blir fremmet, sa lederen av Frps valgkomité Ulf Leirstein til NTB onsdag.
DN171214 - Stortinget har jo nå innført en ny kutyme med å diskutere partienes kandidater, så da vil vi også måtte diskutere egnetheten til de kandidatene som blir fremmet, sa lederen av Frps valgkomité Ulf Leirstein til NTB onsdag.
DA171214 - Stortinget har jo nå innført en ny kutyme med å diskutere partienes kandidater, så da vil vi også måtte diskutere egnetheten til de kandidatene som blir fremmet, sa lederen av Frps valgkomité Ulf Leirstein til NTB onsdag.
AP171214 - Stortinget har jo nå innført en ny kutyme med å diskutere partienes kandidater, så da vil vi også måtte diskutere egnetheten til de kandidatene som blir fremmet, sa lederen av Frps valgkomité Ulf Leirstein til NTB onsdag.
NL171212 Når man nå snakker om at man ved å gå inn i regjeringa for å redusere dette partiets innflytelse på viktige områder og å bringe mer raushet, liberalitet og framtidstro inn i politikken, er jeg ut fra partienes størrelse redd for at det fort kan bli « musa som brølte før ho blei spist ».
DA171212 Uenigheten mellom Venstre og Frp på innvandringsfeltet er ganske grunnleggende, skal vi ta utgangspunkt i partienes program.
DA171212 Uenigheten mellom Venstre og Frp på innvandringsfeltet er ganske grunnleggende, skal vi ta utgangspunkt i partienes program.
DA171211 Han konstaterer at det er betydelig forskjell mellom partienes primærpolitikk.
VG171210 - Jeg har stor tillit til Erna Solberg, Siv Jensen og partienes stortingsgrupper.
DN171208 Men fortsatt hviler det et tungt press på presidenten og partienes ledere i Kongressen å bli enige om en ny budsjettavtale for å sikre at regjeringen har penger til å drive videre og hindre full stans i offentlig sektor.
DN171205 Han sto ved Limis side da Frps parlamentariske leder kommenterte saken, men nøyde seg med å si at han gjør seg sine tanker om Ap og de øvrige partienes motivasjon for hastevedtaket.
DA171205 Han sto ved Limis side da Frps parlamentariske leder kommenterte saken, men nøyde seg med å si at han gjør seg sine tanker om Arbeiderpartiets og de øvrige partienes motivasjon for hastevedtaket.
VG171204 - Å fremme en motkandidat vil være et veldig tydelig brudd på den sedvanen som er etablert i Stortinget, om at man ikke blander seg inn i partienes valg av kandidater, sier Frps leder av stortingsgruppen Hans Andreas Limi til NTB.
SA171204 - Å fremme en motkandidat vil være et veldig tydelig brudd på den sedvanen som er etablert i Stortinget, om at man ikke blander seg inn i partienes valg av kandidater, sier Limi.
DA171204 Samtidig fordeles retten til å fremme nobelkomitékandidater ut fra partienes størrelse i Stortinget, og det er ikke tradisjon for at andre partier blander seg inn.
DA171204 Samtidig fordeles retten til å fremme nobelkomitékandidater ut fra partienes størrelse i Stortinget, og det er ikke tradisjon for at andre partier blander seg inn.
BT171204 - Å fremme en motkandidat vil være et veldig tydelig brudd på den sedvanen som er etablert i Stortinget, om at man ikke blander seg inn i partienes valg av kandidater, sier Limi.
VG171201 Hverken høstens borgerlige dragkamp om budsjettkroner, strid om « oktoberbarna » eller fiskeriminister Per Sandbergs ( Frp ) ørefik-utspill endret noe særlig på partienes oppslutning fra oktober til november.
DB171201 Verken høstens borgerlige dragkamp om budsjettkroner, strid om « oktoberbarna » eller fiskeriminister Per Sandbergs ( Frp ) ørefik-utspill endret noe særlig på partienes oppslutning fra oktober til november.
DA171201 Verken høstens borgerlige dragkamp om budsjettkroner, strid om « oktoberbarna » eller fiskeriminister Per Sandbergs ( Frp ) ørefik-utspill endret noe særlig på partienes oppslutning fra oktober til november.
AP171201 Hverken høstens borgerlige dragkamp om budsjettkroner, strid om « oktoberbarna » eller fiskeriminister Per Sandbergs ( Frp ) ørefik-utspill endret noe særlig på partienes oppslutning fra oktober til november.
NL171130 De behandles i partienes arbeidsutvalg og på ledelsesnivå og gjelder alt fra hendelser på landsmøtene til overtramp i lokal- eller fylkesforeningen.
AP171130 SVs parlamentariske leder Audun Lysbakken sier at saken handler om to viktige prinsipper : På den ene siden partienes rett til å utpeke egne representanter, og på den andre siden behovet for å sikre Nobelkomiteens uavhengighet.
AP171130 Frp viser til at det ikke finnes formelle regler som forbyr valg en vararepresentant, og hever prinsippet om partienes frie rett til å nominere egne kandidater høyest.
AP171130 Det er konklusjonen etter formiddagens møte i Stortingets valgutvalg bestående av Thommessen og partienes parlamentariske ledere.
AP171129 I forrige uke møttes Stortingets valgkomité bestående av stortingspresident Olemic Thommessen og partienes parlamentariske ledere i et forsøk på å løse floken.
AP171128 Det er kun de fire parlamentariske lederne som deltar i forhandlingene hvor både « kjøttvekten », i form av partienes oppslutning, og politisk hestehandel spiller inn : Gjennomslag for ett parti i kampen om en posisjon får betydning for fordelingen av de gjenværende vervene.
AA171127 Og det var ikke bare de andre partienes feil.
VG171125 PÅ EGNE BEN : Tidligere visepresident i Nasjonal Front, Florian Philippot, leder nå sin egen politiske bevegelse og er overbevist om at de tradisjonelle partienes tid er forbi.
NL171125 Det stemmer at det er de borgelige partienes feil at fylkene sammenslås, men det forklarer ikke hvorfor Senterpartiet skal gjøre det verst mulig for de som allerede er marginalisert. | - Jeg brenner etter å si det.
DA171125 Det er strengt tatt partienes jobb, svarer Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
DA171125 Det er strengt tatt partienes jobb, svarer Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
AP171123 De fire borgerlige partienes finanspolitiske talsmenn holdt felles pressekonferanse i Stortinget onsdag kveld.
DN171122 For å finansiere partienes hjertesaker, økes sparekravet for offentlig sektor, ifølge NRK.
DN171122 For å finansiere partienes hjertesaker, økes sparekravet for offentlig sektor, ifølge NRK.
DA171122 Ellers uttalte alle de fire partienes forhandlere under onsdagens pressekonferanse at de er fornøyde med resultatet.
DA171122 Ellers uttalte alle de fire partienes forhandlere under onsdagens pressekonferanse at de er fornøyde med resultatet.
DB171121 Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Frp sier til Dagbladet at målet er å komme i havn med en enighet som kan diskuteres på partienes gruppemøter onsdag - noe som igjen medfører at Nobel-diskusjonen i Frps stortingsgruppe blir utsatt til neste uke.
DN171120 Det har flere ganger vært påpekt at inndekning - hvor man skal hente penger for å kunne betale for partienes hjertesaker - har skapt størst problemer i forhandlingene.
DB171120 Programmer som Tidlig Ute anses av de fleste partier å være hjelp heller enn straff, men en debatt om partienes ståsted når det kommer til urinprøvetakingen særskilt har dessverre vært lite synlig.
DA171120 Det har flere ganger vært påpekt at inndekning - hvor man skal hente penger for å kunne betale for partienes hjertesaker - har skapt størst problemer i forhandlingene.
AP171120 Men det er usikkert hvilken betydning et nytt valg vil få for partienes oppslutning og om det vil gjøre det enklere å stable på plass en regjering.
AP171120 Det er to prinsipper står mot hverandre i striden : Partienes rett til selv å utpeke sine representanter, og hensynet til å bevare komiteens uavhengighet.
AP171120 Det har flere ganger vært påpekt at inndekning - hvor man skal hente penger for å kunne betale for partienes hjertesaker - har skapt størst problemer i forhandlingene.
AP171120 Mandag klokken 1330 møtes Stortingets presidentskap og partienes parlamentariske ledere i et forsøk på å løse den stadig mer betente striden rundt Frps nominasjon av Hagen til fedspriskomiteen.
DA171119 Det har flere ganger vært påpekt at inndekning - hvor man skal hente penger for å kunne betale for partienes hjertesaker - har skapt størst problemer i forhandlingene.
AP171119 Partiene på Stortinget får anledning til å nominere partienes utvalgte kandidater på bakgrunn av oppslutning ved valg.
AA171118 - Det er veldig uvanlig på Stortinget at man blander seg inn i partienes kandidater til valg som Stortinget skal gjøre, framholder Limi.
DA171117 Det er veldig uvanlig på stortinget at man blander seg inn i partienes kandidater til valg som Stortinget skal gjøre, sier han.
AP171117 Sentrumspartienes forslag til inndekning møter protester i Høyre og Frp - det gjelder alt fra Venstres forslag til velferdskutt til begge partienes forslag til økte avgifter.
DN171116 Den mulige koalisjonen har fått tilnavnet « Jamaica-koalisjonen » som følge av at partienes farger er de samme som i det jamaicanske flagget.
AP171116 Senterpartiet mener to sedvaner står mot hverandre i striden : partienes rett til å velge sin egen kandidat, og hensynet til at representanter ikke kan sitte i Nobelkomiteen.
AP171116 Den består av Stortingets president og partienes parlamentariske ledere.
AP171116 Stortinget har tradisjon for å følge partienes forslag til komitémedlemmer.
DA171114 Formelt er det Stortingets flertall som avgjør hvem som skal velges til Nobelkomiteen, men sedvane er at partienes egen kandidat får plass.
DA171108 Beslutningen ble fattet under partienes gruppemøter onsdag ettermiddag.
DA171107 - Vi ønsker et samarbeid, men det kan ikke bare være på de andre partienes premisser.
SA171101 I partienes kommentar til ny sentrumsplan blir Bussveien bare nevnt i forbindelse med gangavstand og svingradier.
BT171028 Partienes kostymeskifte er mer enn bare velgertaktisk kynisme, selv om det også er det.
BT171028 Partienes imagebytter sier mye om norsk politikk.
DA171027 Spesielt uenig er partienes velgere i klima- og miljøpolitikken, forklarer Bergh.
AP171027 Dette resultatet gir Ap, Sp og SV 85 mandater, mot de fire borgerlige partienes 81.
AA171027 Dette resultatet gir Ap, Sp og SV 85 mandater, mot de fire borgerlige partienes 81.
DA171025 I dag er det slik at medlemmene til Nobelkomiteen velges ut fra partienes styrkeforhold på Stortinget.
DA171025 Sørensen mener det er partienes ansvar - enten å bruke partipisken, eller å fristille representantene.
DN171023 Vedum viser blant annet til at de fire største partienes landsmøter har pekt på Nato-målsetningen om at forsvarsbudsjettene må opp på 2 prosent av det enkelte medlemslands bnp.
AP171023 Det handler i liten grad om å være enig eller uenig i disse partienes politikk, men heller om noe langt viktigere : nemlig den prinsipielle holdningen vi har til folkelig representasjon på nasjonalt nivå.
DA171022 For tiden jobber partienes nestledere med å sammenligne partiprogrammene og se etter likheter og ulikheter.
VG171021 Mens regjeringen i forrige periode kun trengte støtte fra enten Venstre eller KrF, trenger Erna og Siv nå begge partienes stemmer i Stortinget for å få flertall.
DB171021 I forrige periode ble MDGs Rasmus Hansson som regel avspist med et tilleggsspørsmål, på et av de andre partienes hovedspørsmål.
DB171021 Alt fra kontorer og møterom til taletid og rekkefølge, avgjøres av partienes størrelse.
DN171018 Nå har hun skrevet brev til Stortingets presidentskap for å få endret praksisen fra forrige periode der MDG bare en sjelden gang fikk slippe til i den muntlige spørretimen, og da som regel kun i form av et oppfølgingsspørsmål på et av de andre partienes spørsmål.
DN171018 Derfor burde hovedprinsippet være at alle får stille et hovedspørsmål til statsrådene, og at den resterende tiden fordeles etter partienes størrelse, sier Bastholm til NTB.
DA171018 Nå har hun skrevet brev til Stortingets presidentskap for å få endret praksisen fra forrige periode der MDG bare en sjelden gang fikk slippe til i den muntlige spørretimen, og da som regel kun i form av et oppfølgingsspørsmål på et av de andre partienes spørsmål.
DA171018 Derfor burde hovedprinsippet være at alle får stille et hovedspørsmål til statsrådene, og at den resterende tiden fordeles etter partienes størrelse, sier Bastholm.
AP171018 Nå har hun skrevet brev til Stortingets presidentskap for å få endret praksisen fra forrige periode, der MDG bare en sjelden gang fikk slippe til i den muntlige spørretimen, og da som regel kun i form av et oppfølgingsspørsmål på et av de andre partienes spørsmål.
AP171018 Derfor burde hovedprinsippet være at alle får stille et hovedspørsmål til statsrådene, og at den resterende tiden fordeles etter partienes størrelse, sier Bastholm.
DN171016 Det betyr at også oppdrag under partienes valgkamp blir belastet fellesskapet - og uavhengig av partienes valgkampbudsjetter.
DN171016 Det betyr at også oppdrag under partienes valgkamp blir belastet fellesskapet - og uavhengig av partienes valgkampbudsjetter.
DB171016 Det betyr at også oppdrag under partienes valgkamp blir belastet fellesskapet - og uavhengig av partienes valgkampbudsjetter.
DB171016 Det betyr at også oppdrag under partienes valgkamp blir belastet fellesskapet - og uavhengig av partienes valgkampbudsjetter.
AA171016 Det betyr at også oppdrag under partienes valgkamp blir belastet fellesskapet - og uavhengig av partienes valgkampbudsjetter. ( ©NTB ) ¶
AA171016 Det betyr at også oppdrag under partienes valgkamp blir belastet fellesskapet - og uavhengig av partienes valgkampbudsjetter. ( ©NTB ) ¶
AA171016 Det betyr at også oppdrag under partienes valgkamp blir belastet fellesskapet - og uavhengig av partienes valgkampbudsjetter.
AA171016 Det betyr at også oppdrag under partienes valgkamp blir belastet fellesskapet - og uavhengig av partienes valgkampbudsjetter.
DA171013 Det er for eksempel stor forskjell mellom Frp og SV, men de to partienes syn på at de store oppgavene finansieres av staten, er ganske sammenfallende.
AA171010 I de største partienes program fokuseres det på psykisk helse, men selvmord er sjelden eller aldri nevnt.
DA171008 Som utgangspunkt for forhandlingene la CSU fram en liste på ti punkter, blant dem den øvre grensa for flyktninger, en retur til partienes konservative røtter og det de kaller « sunn patriotisme ».
AA171008 Som utgangspunkt for forhandlingene la CSU fram en liste på ti punkter, blant dem den øvre grensa for flyktninger, en retur til partienes konservative røtter og det de kaller « sunn patriotisme ».
AA171007 En koalisjon mellom hennes eget konservative CDU og dets søsterparti CSU, samt liberale FDP og Grüne, kalt Jamaica-koalisjonen på grunn av de tre partienes farger svart, gul og grønn, har blitt ansett som det mest aktuelle alternativet etter at sosialdemokratene SPD trakk seg og gikk i opposisjon etter valget.
AP171006 Olemic Thommesen, som hadde vervet forrige periode, er Høyre og de andre borgerlige partienes kandidat.
AP171005 Da møtes alle partienes parlamentariske ledere for å fordele leder- og nestledervervene i komiteene.
DB171003 Et hovedtrekk i de gamle demokratiene er at de tradisjonelle partienes stilling svekkes.
AA171003 På spørsmål om Solberg er redd for at de andre partienes forventninger er for høye, svarer Solberg : ¶
VG171002 Når folk flest har gått til urnene, har de stemt på de trygge, EU-vennlige partienes kandidater.
AP170928 Sammensetning etter partienes størrelse.
AP170928 Komitéfordeling etter partienes størrelse.
DA170921 Dermed vil det være flertall i mange norske kommuner for å droppe anbudsutsetting av søppelhenting, gitt at partienes lokale representanter følger opp.
AP170921 Knut Arild Hareide vil konferere med eget partis landsstyre før han i neste uke fortsetter å snakke med de tre andre partienes ledere om hvordan de skal samarbeide.
VG170916 Men det er selvsagt de to partienes egen vurdering hva de velger i ukene fremover, sier Njaastad.
AP170916 Det endelige valgoppgjøret for Oslo viser at velgerne i Oslo gjorde tusenvis av rettelser på partienes valglister.
AP170916 Det endelige valgoppgjøret for Oslo viser at velgerne i Oslo gjorde tusenvis av rettelser på partienes valglister.
NL170915 Konklusjon : Så om planlagt strategi ikke lar seg gjennomføre som tenkt, så er det aller viktigste for partienes profilering i valg, det seriøse arbeidet de utfører i daglig arbeid.
DA170914 Her snakket han om klagestormen rundt « Faten tar valget », en programserie for ungdom der hijabkledde Faten Mahdi Al- Hussaini undersøkte de politiske partienes standpunkter.
AP170914 Det er ikke nødvendigvis partienes feil.
VG170913 Nordmennene ønsker ikke å etterligne amerikansk mediedemokrati, og derfor bør både norske medier og partienes kommunikasjonsrådgivere gi rom for de lange innleggene i den offentlige samtalen.
DB170913 - De tre partienes velgere hadde alle et av de andre to partiene som sitt nummer-to-parti.
DB170913 Vi besøker også de forskjellige partienes valgvaker.
DA170913 Klassekampen har innhentet tall fra to kilder som viser partienes gjennomslagskraft på sosiale medier.
AP170913 Klassekampen har innhentet tall fra to kilder som viser partienes gjennomslagskraft på sosiale medier.
AA170913 Klassekampen har innhentet tall fra to kilder som viser partienes gjennomslagskraft på sosiale medier.
VG170912 Thorsen peker på at tilstrekkelig mange velgere er fornøyd med de borgerlige partienes innsats.
DN170912 En ny samarbeidsavtale vil neppe bli laget, og regjeringen vil i motsetning til nå være avhengig av begge de to partienes stemmer for å få flertall i Stortinget.
DN170912 Mot dette står de fire borgerlige partienes totalt 1.408.687 stemmer - en differanse på 10.519 stemmer.
DB170912 Dermed er regjeringspartiene avhengig av begge partienes støtte for å få flertall i Stortinget.
DB170912 - Det må i så fall skje på grunnlag av at regjeringens politikk bryter med partienes hjertesaker.
AP170912 Fakta : Partienes beste kretser ¶
AP170912 Bildet ble slettet da det fremkom at de avbildede menneskene kom fra voksenopplæringen, og hadde tatt seg en tur til Karl Johan for å lære litt om de ulike partienes politikk.
VG170911 * InFact har regnet ut partienes nasjonale oppslutning og utjevningsmandater basert på 19 fylkesmålinger.
VG170911 Det klarer hun ikke uten de to partienes støtte.
DN170911 Se oppdateringene hans fra partienes valgvaker.
DN170911 september har InFact gjennomført meningsmålinger i alle landets 19 fylker, og basert på disse målingene regnet ut partienes nasjonale oppslutning og utjevningsmandater.
DB170911 Vi besøker også de forskjellige partienes valgvaker.
DB170911 Vi besøker også de forskjellige partienes valgvaker. norsk tipping ¶
DB170911 Vi besøker også de forskjellige partienes valgvaker. norsk tipping ¶
DB170911 Vi besøker også de forskjellige partienes valgvaker. norsk tipping ¶
DA170911 Verken Holm eller Riise vil rangere partienes politikk.
DA170911 Kilder : Partienes parti, prinsipp- og handlingsprogrammer i perioden 2017-2021, utfylt med informasjon om partienes politikk fra deres egne nettsider.
DA170911 Kilder : Partienes parti, prinsipp- og handlingsprogrammer i perioden 2017-2021, utfylt med informasjon om partienes politikk fra deres egne nettsider.
DA170911 Informasjonen er sammenstilt av Dagsavisen og viser hovedlinjene, men ikke alle detaljene i partienes politikk på disse områdene.
DA170911 Han oppfordrer klimabevisste velgere som enda ikke har stemt til å hente inn informasjon om de ulike partienes klimapolitikk før de leverer stemmeseddelen sin.
DA170911 Han og Riise råder også velgere til å se hva partienes førstekandidater svarte da de to miljøorganisasjonene utfordret dem på ti konkrete klimakrav.
AP170911 Dagbladet slår opp en siste velgerguide, en gjennomgang av partienes standpunkter og hvem de vil samarbeide med.
AP170911 Du vil få rapporter og reaksjoner fra de politiske partienes valgvaker fra våre erfarne politiske journalister.
AA170911 På de borgerlige partienes valgvaker i Trondheim tas valgprognosen naturlig nok imot med stor glede.
DB170910 Spesielt siden personene avbildet foran Arbeiderpartiets stand på Karl Johan var voksenopplæring-elever, som gikk rundt til de ulike partienes valgboder, for å lære om partiene og deres program.
DB170910 Det har vært mange meninger om de forskjellige partienes ledere.
AP170910 Hvis du heller vil tilbringe kvelden med gråt eller jubel hos partiene, er en flere av de mindre partienes valgvakene åpne for alle og gratis : SV er som vanlig på Rockefeller, Rødt er på Ingensteds og Venstre er på Det Norske Teatret.
DN170909 DN har tatt ut forslagene i partienes programmer som har størst betydning for din privatøkonomi.
DB170909 Men jeg vet fortsatt fint lite om de ulike partienes plan for integrering.
DA170909 NHO reiseliv har gått gjennom partienes programmer for å se hva se hva de ulike partiene faktisk mener om reiseliv.
AP170909 Slike forhold er flerdimensjonale : Partienes velgere plasserer seg forskjellig på ulike dimensjoner.
AP170909 Slike forhold er flerdimensjonale : Partienes velgere plasserer seg forskjellig på ulike dimensjoner.
VG170908 Da vil det også bli tydeligere at partienes ulike løsninger bunner i ideologiske forskjeller og trekker samfunnet vårt i ulike retninger.
VG170908 Hun mener at de radikale partienes fremgang på VGs måling viser at velgerne vil ha mer radikal politikk og sterkere miljøstemmer.
DN170908 Det illustrerer at et stortingsvalg ikke handler bare om partienes programmer og løfter.
DB170908 Antallet partimedlemmer har stupt i Norge over flere tiår, og konsekvensen er at en liten gjeng broilere former partienes politikk.
AA170908 Vi har diskutert partienes politikk med fjerdeklassingene, ler hun.
VG170907 Aps velgerflukt og de mindre partienes velgertilstrømning tror jeg i stor grad er en følge av at stadig flere nordmenn innser at oljeaktiviteten må stanses.
NL170907 Ettersom at de « store, ansvarlige partienes » input på disse områdene hittil i valgkampen har vært å kjøre på med olje i LoVeSe, øke forurensningen, spekulere i å sette menneskerettighetene til side og å håne nabolandet vårt som et valgkampstunt har vi altså fått klart definert hva Skjalg Fjellheim anser som ansvarlig.
DB170907 Partienes fotfolk fortjener også bedre.
DB170907 Partienes frivillige fortropper.
DB170907 La oss vurdere partienes ruspolitikk i lys av alkoholpolitikken.
DN170906 Mange av partiene er mindre opptatt av folkehelse enn velgerne deres, mener Aktivitetsalliansen, som har vurdert og rangert partienes politikk på området.
DN170906 Andel av partienes velgere mener politikk som tilrettelegger for fysisk aktivitet er viktig i stor/svært stor grad : ¶
DN170906 Aktivitetsalliansen har vurdert de ulike partienes satsing på fysisk aktivitet og folkehelse innen områder som gang- og sykkelveier, turstier, fysisk aktivitet i skolen og aktivitet som medisin.
AP170906 Partienes budskap og politikk kan forsvinne litt, sier Thorbjørnsrud.
DB170905 Valgforsker Johannes Bergh sier grunnen kan være partienes utspill i innvandringsdebatten.
SA170904 | Valg 2017 : Dette er partienes familiepolitikk ¶
SA170904 Her kan du lese de åtte største partienes svar på 15 sentrale spørsmål om barn, familie og oppvekst.
SA170904 Har de politiske partienes syn på fødetilbud, barnehageplasser, barnetrygd og foreldrepermisjon noe å si for hvem du vil stemme på ?
FV170904 | Valg 2017 : Dette er partienes familiepolitikk ¶
FV170904 Her kan du lese de åtte største partienes svar på 15 sentrale spørsmål om barn, familie og oppvekst.
FV170904 Har de politiske partienes syn på fødetilbud, barnehageplasser, barnetrygd og foreldrepermisjon noe å si for hvem du vil stemme på ?
DB170904 Dette er partienes oppslutning på målingen som er laget av Kantar TNS : Ap 26,5 ( +0,4 ), Høyre 24,5 ( - 1,6 ), Frp 14,3 ( - 0,4 ), Sp 10,9 ( - 0,1 ), SV 5,1 ( +0,3 ), Venstre 4,8 ( +0,5 ), KrF 4,4 ( +0,6 ), MDG 3,8 ( +0,3 ), Rødt 3,4 ( - 0,2 ) og andre partier 2,2 ( - ).
AP170904 Byrådsleder Raymond Johansen lar seg provosere av de borgerlige partienes forslag til ny kommuneplan.
AP170904 | Valg 2017 : Dette er partienes familiepolitikk ¶
AP170904 Her kan du lese de åtte største partienes svar på 15 sentrale spørsmål om barn, familie og oppvekst.
AP170904 Her kan du lese de ni største partienes svar på 15 sentrale spørsmål om barn, familie og oppvekst.
AP170904 Har de politiske partienes syn på fødetilbud, barnehageplasser, barnetrygd og foreldrepermisjon noe å si for hvem du vil stemme på ?
AA170904 Samlet sett har partienes inntekter økt med 43 prosent siden 2005, med svingninger i valgår og mellomvalgår.
AA170904 Dette er partienes oppslutning på målingen som er laget av Kantar TNS : Ap 26,5 ( +0,4 ), Høyre 24,5 ( - 1,6 ), Frp 14,3 ( - 0,4 ), Sp 10,9 ( - 0,1 ), SV 5,1 ( +0,3 ), Venstre 4,8 ( +0,5 ), KrF 4,4 ( +0,6 ), MDG 3,8 ( +0,3 ), Rødt 3,4 ( - 0,2 ) og andre partier 2,2 ( - ).
DA170903 Til forskjell fra de virkelige valgene, får ikke elevene lister med partienes kandidater.
AA170903 Til forskjell fra de virkelige valgene, får ikke elevene lister med partienes kandidater.
VG170902 VEI-KARAKTERER : Opplysningsrådet for Veitrafikken har bedømt partienes satsing på norske veier.
NL170901 I år har vi valgt å lansere denne i en valgutgave ; et Partibarnometer, for å undersøke hvilke partier som har best politikk for barn med utgangspunkt i partienes egne partiprogrammer.
DB170901 Han er dog ikke bekymret for at private givere skal true det norske demokratiet, og påpeker at det uansett er den statlige partistøtten som utgjør den største delen av partienes inntekter.
DB170901 Det er kanskje litt rart, da partienes inntekter ifølge Todal Jenssen potensielt kan påvirke valgresultatet.
DB170901 Triller terning på partienes dyrepolitikk : - Listen over sviket mot dyra var lang ¶
AP170901 Slik svarer de ulike partienes velgere om MDG-samarbeid : ¶
AP170901 Studentene har tolket de politiske partienes programmer.
VG170831 Hans fremstilling av partienes ståsted er forenklet og polarisert, men avklarende.
DA170831 Men Keshvari bryr seg lite om de andre partienes kritikk av Frp.
VG170830 Valgforskeren er ikke imponert over Ap og Høyres evne til å mobilisere egne velgere, og mener det bør få konsekvenser for partienes valgkampstrategi : ¶
NL170830 Alle er først og fremst partienes menn og kvinner.
NL170830 Når NOAS så skal lage « Velgerguide », og rangere partienes politikk, gjengjelder NOAS tjenesten.
DB170830 Det første hintet gir selvsagt partienes egne programmer.
DA170830 Et maktsamarbeid mellom Høyre og AP vil altså forvitre legitimiteten til partienes retorikk om å være det ansvarlige partiet på høyre-venstre aksen.
DA170830 Et maktsamarbeid mellom Høyre og AP i Moss vil altså forvitre legitimiteten til partienes retorikk om å være det ansvarlige partiet på høyre-venstre aksen, skriver MDGs Håkon Borch i et leserbrev.
AA170830 - Med på turen, som tydelig er et valgkampstunt, har statsråden embetsverk fra departementet, selv om det er klart og tydelig at embetsverk ikke skal jobbe for partienes valgkamp, skriver Valen.
DA170829 Se alle partienes oppslutning i faktaboksen.
DA170829 Se alle partienes oppslutning i faktaboksen.
DN170828 De finner at private bedriftseiere har kommet dårligere ut enn forutsatt i partienes brede skatteforlik fra 2016.
AP170828 Oppsvinget til Macron og REM skyldes de etablerte partienes krise like mye som begeistring for det nye.
DA170826 Ap har prøvd å reise debatten om sysselsettingsandelen, men i en opphetet valgkamp forsvinner det som bør være tverrpolitisk bekymring i partienes svarteperspill og det er din skyld-lek.
DA170826 Vi ønsker ikke å styre på de mindre partienes nåde, og det er naturligvis ikke aktuelt å innfri eventuelle krav fra MDG for å beholde ordførervervet i Høyre.
DA170826 Hensikten har vært å finne løsninger som sikrer flertall for de to partienes hovedsaker i utviklingen av Moss by.
AP170826 Tross dette er det naivt å tro at ikke partienes frontfigurer har en helt spesiell egenverdi i valgkampen.
DB170825 Bare 14 prosent av disse partienes velgere mener at trusselen er høy eller veldig høy.
DB170825 Her står den midt blant partienes valgboder.
AP170825 På Karl Johan flokker skoleelever med ferdigskrevne spørsmål seg foran partienes valgboder.
AA170825 Det skriver VG, som sammenligner valgresultatet ved stortingsvalget i 2013 med partienes oppslutning i meningsmålingen avisen publiserte torsdag, og som InFact har utført.
VG170824 Mens stort sett hele befolkningen ønsker å beholde BSU-ordningen, er flere av partienes ungdomsorganisasjoner atskillig mer skeptiske.
NL170824 Duellen mellom partienes toppkandidater til sametingsvalget var preget av dyktig programledelse fra NRK Sapmi, og politisk engasjement for å gjøre det samiske samfunnet bedre.
DB170824 For det store spørsmålet er : Lever de folkevalgte som de prediker i forhold til de ulike partienes program ?
DB170824 Skolen er dermed i den ulykkelige situasjonen at de blir utsatt for det ene valgløftet etter det andre som skal vise partienes handlekraft.
DA170824 Synne Øverland Knudsen har invitert norske artister til å lage musikk til alle de ni partienes langtidsprogrammer.
DA170824 Knudsen håper at folk har et åpent sinn, og prøver seg på alle partienes låter - fra Rødt til Frp.
DA170824 Karaokebaren er arkitekttegnet og blir en del av den politiske markedsplassen i Spikersuppa, sammen med partienes valgboder og NRK og TV2s valgstudioer.
AP170824 En fersk meningsmåling viser for øvrig, ironisk nok, at det er disse tre partienes velgere som ønsker den mildeste politikken overfor Tyrkia, skriver Die Zeit.
VG170822 Norsk Organisasjon for Asylsøkere ( NOAS ) har trillet terningen på partienes asylpolitikk.
DA170822 Copyright © 2014 Dagsavisen ¶ ¶ Partienes lokale styrkeforhold er endret i en InFact-undersøkelse gjort for VG 19. august, altså fire dager etter Norfakta-målingen Dagsavisen Fremtiden skrev om mandag.
DA170821 - Facebook-gruppa er et opprør mot de etablerte partienes politikk som har innskrenket levevilkårene for de uføre gjennom flere år, sier Sejer.
DA170821 - Facebook-gruppa er et opprør mot de etablerte partienes politikk som har innskrenket levevilkårene for de uføre gjennom flere år, sier Sejer.
AP170820 Partienes topp tre skoleløfter ¶
AP170820 Partienes topp tre skoleløfter ¶
DB170819 Inni den ligger de borgerlige partienes nasjonale transportplan ( NTP ) for perioden 2018-2029.
AP170819 Det er høyst usikkert, viser partienes egne transportplaner.
NL170817 At Krf fronter kristendommen som grunnmuren i norsk kultur er vel ingen overraskelse, Men det hele startet med det ustoppelige tordenskrall Sylvi Listhaugs religiøse bekjennelser med bestemorens kors rundt halsen og partienes besøk hos Visjon Norges sommerkonferanse.
NL170817 Vi har stilt ti spørsmål til partienes førstekandidater i alle fylker.
DN170817 For to år siden var partienes velgere nesten samstemt i synet Putin.
DB170817 Alle snakket i munnen på hverandre, og programlederen glitret igjen da han maktet å dempe de fire taletrengte politikerne ved å stille konkrete spørsmål om partienes politikk.
AA170817 For to år siden var partienes velgere nesten samstemt i synet Putin.
VG170816 En storkoalisjon gir aldri en god plattform for partienes markering av egne posisjoner.
DB170816 For to år siden var partienes velgere nesten samstemt i synet Putin.
NL170814 De fleste har fått med seg at i år er det valgår, og avisene flommer nesten over av partienes selvskryt og svartmaling av sine politiske motstandere.
DA170814 Tove Wang skryter også av de to partienes valgprogram.
DA170814 Redd Barna har vurdert partienes politikk på seks områder : Klima, barnefattigdom, bistand, tiltak globalt for helse og utdanning, beskyttelse for barn mot vold og seksuelle overgrep.
DA170814 Redd Barna har sett på partienes : ¶
DA170814 Redd Barna har delt ut grønne, gule og røde kort til de store politiske partienes valgprogram i forkant av valget.
DA170814 Her vurderes alle partienes program for den neste fireårsperioden.
AP170814 Her får du en kjapp oversikt over retningen på alle partienes skatteforslag.
AP170812 Nå er det lite som tyder på noen ny samarbeidsavtale om de fire partienes skulle få flertall.
SA170811 Her er partienes testvinnerne - og taperne - på fysisk aktivitet og helse.
FV170811 Her er partienes testvinnerne - og taperne - på fysisk aktivitet og helse.
BT170811 Her er partienes testvinnerne - og taperne - på fysisk aktivitet og helse.
AP170811 Her er partienes testvinnerne - og taperne - på fysisk aktivitet og helse.
DN170810 Han understreker viktigheten av å både sikre partienes informasjon og valgresultatets integritet.
DB170810 Triller terning på partienes dyrepolitikk : - Listen over sviket mot dyra var lang ¶
DA170809 Partienes løsning ¶
AA170809 Til sist er det likevel partienes oppslutning ved valget som avgjør.
DB170808 De etablerte partienes taktikk er åpenbar : Man vil unngå temaet.
DB170807 Dessverre har ingen av disse partienes har satt miljøet øverst på agendaen i høstens valg.
AP170807 Partilederne Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande har begge sagt at partienes plan A etter valget er en regjering bestående av Høyre og sentrum, det vil si KrF og Venstre.
VG170805 De borgerlige partiene mener det er historieløst og arrogant av Gro Harlem Brundtland ( Ap ) å underspille de borgerlige partienes rolle i utviklingen av velferdsstaten.
DB170804 Slik vil Dyrevernalliansen rangere de forskjellige partienes dyrepolitikk ¶
DB170804 Alliansen har gjennomgått alle partienes partiprogram på vegne av firbeinte og andre krabater, og triller Senterpartiets dyrepolitikk til terningkast én.
AA170803 Spørsmålet Solberg fikk om politisk samarbeid, illustrerer at det kan være vanskelig å skille mellom partienes politikk og prioriteringer i Norge.
DB170802 - Hva legger du i det ? Partienes rep.forslag 2013 - 2017 ¶
AP170730 Det er bare å lese partienes valgprogrammer, der er tema kultur blant de sist nevnte.
DB170728 Det er nesten umulig å lese forskjell på en pressemelding fra oljebransjen og de store partienes programmer.
DA170728 Vestlandet har tradisjonelt vært de borgerlige partienes bastion.
NL170726 ¶ Før høstens stortingsvalg må partienes kandidater i Troms svare på hvilke konkrete tiltak de vil gjennomføre for å fase ut alle fossil energi.
AA170721 Etter en gjennomgang av alle partienes programmer konkluderer Norges Handikapforbund med at KrF i størst grad samstemmer med deres interesser.
DA170720 Hvis du ønsker en annen politikk enn i dag, og støtter et av de små partienes linje, er altså det mest strategisk kloke du kan gjøre altså å stemme på det lille partiet, ikke et av deres storebrødre.
DB170718 Jo, Magnus Hoem Iversen skrev nylig en god kommentar om hvordan partienes fordommer mot hverandre er en fornærmelse mot velgerne.
DN170710 | Digital fallitterklæring ¶ ¶ Partienes beskrevne ambisjoner på området for digitalisering av offentlig sektor varierer stort.
AA170708 De to største partiene har flest kandidater fra denne sektoren ved høstens stortingsvalg, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå, som har sett på partienes listekandidater sett opp mot sysselsetting og næring.
DA170706 I juni i fjor sendte Norsk Vann en rekke innspill til alle partiene på Stortinget, i forbindelse med partienes programarbeid.
VG170704 Selv om faktasjekkene redaksjonen vil ta for seg fremover vil dreie seg om alt fra viralvideoer på Facebook til nyhetssaker i norsk presse, har redaksjonen i første omgang fokusert på de ulike partienes landsmøtetaler denne våren, og hvilke hovedbudskap som har kommet frem der.
DB170704 Mye av klimapolitikken i de store partienes partiprogrammer er preget av å være mål relativt langt fram i tid, uten at tiltakene som skal ta oss dit konkretiseres.
BT170704 | Venstresiden er dum, høyresiden er ond ¶ Partienes fordommer mot hverandre er en fornærmelse mot velgerne ¶
BT170704 Det er partienes jobb å slakte hverandres politiske forslag, og å tilby velgerne ulike retninger.
VG170703 Denne kommer i tillegg til partienes PR-apparater.
SA170702 Velgerne har ifølge rundspørringen omtrent like stor tillit til de to partienes evne til å forberede Norge på en tid med lavere oljeinntekter og til å sikre en god utvikling for nordmenns personlige økonomi.
AP170702 Denne kommer i tillegg til partienes omfattende PR-apparat.
AP170702 Denne kommer i tillegg til partienes omfattende PR-apparat.
SA170701 januar i år henvendte Kampanjen Palestinske barn i israelske militære fengsler, PIM, seg til samtlige 169 stortingsrepresentanter ved brev sendt til partienes respektive stortingskontor.
AP170629 Utgangspunktet for valgomaten er partienes programmer og den politikken de fører nasjonalt.
AP170629 Utgangspunktet for valgomaten er partienes programmer og den politikken de fører nasjonalt.
DA170628 Bakgrunnen er ti krav de to miljøorganisasjonene har presentert for partienes førstekandidater til stortingsvalget.
DA170627 Også mange fattige skal avgi sin stemme ved høstens stortingsvalg, men Sverre Rusten, som representerer både Fattignettverket Norge og Fattighuset, lar seg ikke overbevise av partienes nye valgløfter til fordel for dem som har minst og sliter mest.
DA170626 Du vil trolig finne mye du er enig i de fleste partienes valgprogrammer.
DA170626 Det er på tide å sjekke ut partienes nye valgprogrammer.
VG170620 Saken er uvanlig, ettersom Stortinget vanligvis ikke legger seg opp i partienes valg av representanter til internasjonale verv.
DN170620 Dette er partienes oppslutning på målingen : Ap 32,2 ( - 0,9 ), H 22,3 ( - 1,3 ), Sp 14,5 ( - 0,5 ), Frp 13,7 ( +2,1 ), KrF 4,5 ( +0,8 ), SV 3,5 ( - 0,9 ), V 2,8 ( 0 ), Rødt 2,6 ( +0,9 ), MDG 2,1 ( 0 ) og andre partier 1,9 ( +0,3 ).
DB170620 Dette er partienes oppslutning på målingen : Ap 32,2 ( - 0,9 ), H 22,3 ( - 1,3 ), Sp 14,5 ( - 0,5 ), Frp 13,7 ( +2,1 ), KrF 4,5 ( +0,8 ), SV 3,5 ( - 0,9 ), V 2,8 ( 0 ), Rødt 2,6 ( +0,9 ), MDG 2,1 ( 0 ) og andre partier 1,9 ( +0,3 ).
DA170620 Dette er partienes oppslutning på målingen : Ap 32,2 ( - 0,9 ), H 22,3 ( - 1,3 ), Sp 14,5 ( - 0,5 ), Frp 13,7 ( +2,1 ), KrF 4,5 ( +0,8 ), SV 3,5 ( - 0,9 ), V 2,8 ( 0 ), Rødt 2,6 ( +0,9 ), MDG 2,1 ( 0 ) og andre partier 1,9 ( +0,3 ).
AA170620 Dette er partienes oppslutning på målingen : Ap 32,2 ( - 0,9 ), H 22,3 ( - 1,3 ), Sp 14,5 ( - 0,5 ), Frp 13,7 ( +2,1 ), KrF 4,5 ( +0,8 ), SV 3,5 ( - 0,9 ), V 2,8 ( 0 ), Rødt 2,6 ( +0,9 ), MDG 2,1 ( 0 ) og andre partier 1,9 ( +0,3 ).
NL170619 Verden fortjener bedre, og det gjør jamen de store partienes velgere også.
NL170619 Valgforsker Bernt Aardal har undersøkt de ulike partienes « sakseierskap » ved stortingsvalgene i 2009 og 2013.
NL170619 Ikke engang de store partienes egne velgere har særlig tro på miljøpolitikken deres.
AP170619 Blant de andre partienes parlamentsmedlemmer er støtten til Mays form for Brexit enda mindre.
AP170617 Mye treffer bra med disse, men den store svakheten er, kom vi til, at rådene blir kalkulert på bakgrunn av hva som står i partienes programmer, ikke hva partiene vil være med på å gjøre etter at de er valgt.
AP170617 Her blir ens egne synspunkter satt sammen med partienes programmer for å gi råd om hvem man burde stemme på.
DN170615 Dagen etter partienes avslutningsfest før sommeren behandler Stortinget torsdag innstillingen fra presidentskapet om sin egen lønnsøkning i år.
DB170615 Under lag på lag med kreativ budsjettering, omdisponeringer, og en klokkertro på teknologieffektivisering, er virkeligheten den at partienes samferdselspolitikk lever i en svingdør.
NL170614 Velgerne, særlig i områdene fra Hedmark og nordover, har krav på å få vite hva partiene og partienes kandidater i de forskjellige partiene mener om dette.
AP170613 - Også i år har vi fått flere henvendelser fra velgere som opplever partienes listebærere som pågående og lite hensynsfulle overfor velgerne som skal inn i valglokale for å stemme, skrev Stang.
AP170613 - Det har derfor oppstått en praksis med listebærere utenfor lokalene som en del av partienes valgkamp.
DB170612 Både statsminister Juha Sipilä og finansminister Petteri Orpo melder at de vil foreslå et brudd for partienes grupper i nasjonalforsamlingen.
DB170612 Hvis vi ser på partienes oppslutning blant alle de innskrevne velgerne gir det et bilde av et demokrati på sotteseng.
BT170612 Både statsminister Juha Sipilä og finansminister Petteri Orpo melder at de vil foreslå et brudd for partienes grupper i nasjonalforsamlingen.
AP170612 Det er høyst usikkert, viser partienes egne transportplaner.
AP170612 Det er høyst usikkert, viser partienes egne transportplaner.
VG170609 I Storbritannia er det ikke lenger inntekt og formue som skiller partienes velgere, men alder.
AP170609 Thor Olav Thoresen ¶ Partienes landsmøter denne våren er unnagjort og utformingen av barnetrygden har vært et sentralt tema på de fleste av dem.
VG170608 HVA ER DE TO STØRSTE PARTIENES HOLDNING TIL BREXIT ?
VG170608 HVA ER DE TO STØRSTE PARTIENES HOLDNING TIL BREXIT ?
VG170607 HVA ER DE TO STØRSTE PARTIENES HOLDNING TIL BREXIT ?
VG170607 HVA ER DE TO STØRSTE PARTIENES HOLDNING TIL BREXIT ?
BT170607 Om angrepet kan ha påvirket partienes oppslutning, er uklart.
AA170607 Om angrepet kan ha påvirket partienes oppslutning, er uklart.
NL170602 Noe av det mest interessante med denne nye målingen er å se på partienes oppslutning i de forskjellige regionene i Troms.
NL170531 Men denne poteten har vært såpass glovarm at man har bare måttet slippe den før den skadet partienes valgkamp og kanskje påvirket velgeroppslutningen negativt.
AP170531 Der avgjør i praksis partienes nominasjonsmøter.
AP170531 Der avgjør i praksis partienes nominasjonsmøter.
AP170531 En sammenstilling av partienes medlemstall over tid viser at medlemsflukten har stoppet opp.
AP170531 De siste tiårene har det ikke manglet dommedagsprofetier når det gjelder partienes rolle i moderne demokratier.
AP170531 De siste tiårene har det ikke manglet dommedagsprofetier når det gjelder partienes rolle i moderne demokratier.
DB170525 En partireform må åpenbart også innebære endringer i partienes finansiering.
AP170521 Det er valgår, så ekstra mange følger partienes landsmøter.
AP170521 Det er valgår, så ekstra mange følger partienes landsmøter.
AP170519 Det har gjort de andre partienes miljø- og klimapolitikk bedre, sier hun.
VG170512 - Etter partienes landsmøter, hvordan vurderer du sjansen for at politikerne vil moderere oljepengebruken ?
AP170512 Hvis man ser på statsministerkandidatenes popularitet blant de ulike partienes velgere, er det ikke overraskende at Støre har et solid grep på velgerne fra Ap, SV, Sp, Rødt og Miljøpartiet de Grønne.
SA170510 Det er partienes stortingsgrupper som i realiteten avgjør sakene.
BT170508 - Ideen er at man som politiker skal heve seg over særinteresser og partienes smålige maktkamper.
AA170507 Det burde være partienes store mulighet til å vrenge sjela og ta interne debatter om hva partiet skal være og mene.
DB170505 Da får vi kanskje også vite mer om hva som egentlig skiller de politiske partienes politikk for å bekjempe ulikhet.
DB170503 Slike bånd er selvsagt legitime og gjenspeiles også i partienes programmer.
DB170503 En sammenlikning med 2005 viser at partienes inntekter i alt har økt med 54.9 prosent fram til 2015, mens den generelle prisstigningen var 21.5 prosent.
AP170503 I Frankrike har Russland alltid funnet en gjenklang for sin politikk, langt inn i de borgerlige partienes rekker.
VG170502 Det er ikke alltid VGs Hanne Skartveit er en kilde til oppmuntring for meg, men hennes kommentar om de norske partienes landsmøter fra 2. april er et lyspunkt.
DB170502 Det stakkars RLE-faget i grunnskolen har blitt en kasteball hos partienes landsmøter.
SA170501 Før de ulike partienes merknader kommer inn, kan man bare registrere at det kommer utspill fra enkeltrepresentanter, mener hun.
SA170501 En liten prosentdel av pengene sluses på ulovlig vis tilbake til de politiske partienes valgkampanjer.
FV170501 En liten prosentdel av pengene sluses på ulovlig vis tilbake til de politiske partienes valgkampanjer.
DB170501 KrFs Olaug Bollestad er bekymret over de to partienes liberaliseringsforslag.
DA170501 Før de ulike partienes merknader kommer inn, kan man bare registrere at det kommer utspill fra enkeltrepresentanter, mener hun.
DA170501 Før de ulike partienes merknader kommer inn, kan man bare registrere at det kommer utspill fra enkeltrepresentanter, mener hun.
BT170501 En liten prosentdel av pengene sluses på ulovlig vis tilbake til de politiske partienes valgkampanjer.
AP170501 En liten prosentdel av pengene sluses på ulovlig vis tilbake til de politiske partienes valgkampanjer.
AA170501 Før de ulike partienes merknader kommer inn, kan man bare registrere at det kommer utspill fra enkeltrepresentanter, mener hun.
DB170430 Fordi det er et svært lite troverdig alternativ, gitt partienes lave samlede oppslutning, er det naturlig at de utfordres på andre alternativer.
DA170430 Det er etablert tettere kontakt på partisekretærnivå, og mellom partienes kommunikasjonsavdelinger, ifølge kilder.
SA170428 Politikerne trenger derfor en « førstelinje » av sympatisører som kan delta i ordskifter og få ut essensen av partienes budskap der velgerne er.
DB170428 Men når sentrumspartienes posisjon på høyre-venstreskalaen ikke er spesielt viktig for partienes velgere, betyr jo det også at sentrumsposisjonen er av begrenset interesse for å forstå hva deres politiske prosjekter handler om.
DB170428 Det er ikke et avgjørende spørsmål for disse partienes velgere.
DB170428 Tidligere partikjemper er en fast ingrediens på partienes landsmøter.
DA170428 Jeg tror også Hareide selv skjønner at de ikke kan gjennomføre alt dette, sier Salvanes, som samtidig mener at man bør kunne ta partienes program på alvor.
VG170427 Fra Porsgrunn har Ap-ordfører Robin Kåss sendt ut et ordfører-opprop for å få avklart partienes syn på om kommunene vil få penger til velferdsproduksjon i neste stortingsperiode.
BT170427 Mens de andre partienes posisjoner er fastlåste, har KrF en unik valgmulighet frem mot valget til høsten.
AA170427 Hadde partienes oppslutning i større grad blitt påvirket av partiledernes popularitet, hadde han sluppet å bekymre seg for valget.
BT170426 Valgkamp, de såkalte demokratiske prosesser og partienes løfter omkring dette er altså, i motsetning til hva Marthinussen måtte mene, ikke en betryggende måte for innbyggerne å få medbestemmelse i driften av byen vår.
VG170424 Etter at NHO sluttet med partistøtte tidlig på 2000-tallet, er det private givere som har vært de borgerlige partienes eneste finansieringsmulighet utover den ordinære partistøtten.
AP170424 Men det er langtfra sikkert at partienes velgere i samme grad vil følge ledelsens råd.
VG170420 Makten fordeles ¶ * 1 Hvor mange statsråder Sp og eventuelt KrF vil få avhenger av to ting : Partienes oppslutning og den parlamentariske situasjonen.
BT170420 Fleksibilitet kan naturligvis være et verdifullt gode for arbeidstakerne, men det gjennomsyrer partienes politikk at Ap står fagbevegelsen nær og at Høyre legger større vekt på næringslivets ønsker. 5.
VG170418 De borgerlige partienes lekkasje til Ap har gått ned, i takt med at også borgerlig side lekker mer til Sp.
DA170418 Norske foreldre ønsker seg flere kvalifiserte lærere med bedre tid, men sliter med å se forskjell på partienes skolepolitikk.
DA170418 Foreldre ser ikke forskjell på de store partienes skolepolitikk, sier leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal og oppfordrer politikerne til å spisse prioriteringene sine.
DA170418 - Det er litt overraskende at foreldrene ikke ser forskjell på partienes skolepolitikk, sier leder i utdanningsforbundet Steffen Handal til Dagsavisen.
AP170415 Snart er partienes valgkamp i gang for fullt, og Tordenskiolds soldater i form av temaer vil gå igjen : Skattelette, helse/omsorg, barnefamilier, innvandring, for å nevne noe.
BT170414 Paradoksalt nok er politikken på kollisjonskurs med partienes uttalte verdier.
DA170410 Det er laget med en klar bevissthet om de hvite partienes lys- og definisjonskraft.
AA170406 I denne utgaven diskuterer panelet også Adresseavisens siste meningsmåling og partienes oppslutning nå midt i landsmøtesesongen.
VG170403 Hanne Skartveit kommenterer : Partienes landsmøter er demokratiet på sitt fineste ¶
VG170403 - Samtidig er jo pressen klar over partienes strategi.
AA170403 Også på partienes landsmøter har engasjementet for plastproblematikken vært stort.
VG170402 ÅLESUND ( VG ) Partienes landsmøter kan være trauste og kjedelige.
VG170402 Kommentar ÅLESUND ( VG ) Partienes landsmøter kan være trauste og kjedelige.
DB170402 En seriøs og saklig mediedekning av partienes faktiske ståsteder og politikk vil påvirke om folk virkelig stemmer for eller imot sin egne interesser.
DB170401 Hun tok avstand fra Cicero, UiOs senter for klimaforskning, som hadde laget en liste over hvor store kutt i utslippene av klimagasser de respektive partienes budsjettforslag ville føre til.
VG170331 Det bannes og svertes en hel del i de store partienes lukkede rom.
SA170331 Når leder i Ap, Jonas Gahr Støre, og leder i Høyre, Erna Solberg, gjør seg klar til valgkamp i høst, utnytter de digitale spor personer etterlater seg på partienes nettsider og profiler på sosiale medier.
AP170331 femti sider lengre enn KrFs og drøyt hundre sider lengre enn de andre partienes .
AA170331 Landsmøtene er partienes mulighet til å skinne, i alle fall for en dag eller tre.
SA170330 Partienes representanter har samtidig understreket at privatrettslige avtaler ikke er noe politikere skal bry seg om og at uenighet mellom private parter eventuelt får finne sin løsning i rettssystemet.
AP170330 femti sider lengre enn KrFs og drøyt hundre sider lengre enn de andre partienes .
AP170330 Når leder i Ap, Jonas Gahr Støre, og leder i Høyre, Erna Solberg, gjør seg klar til valgkamp i høst, utnytter de digitale spor personer etterlater seg på partienes nettsider og profiler på sosiale medier.
SA170327 Det er derfor grunn til å håpe på framtidsrettede og folkehelsevennlige vedtak om taxfree-ordningen på partienes landsmøter i ukene og månedene som kommer.
SA170327 Det begynner å bli et sikkert valgvårtegn : Når skreifisket er på topp og partienes landsmøter nærmer seg, blusser debatten om oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja opp.
DA170327 Mange andre byer har likevel organisert partienes tilstedeværelse i bykjernen på en annen måte enn i byen vår.
AP170327 Det begynner å bli et sikkert valgvårtegn : Når skreifisket er på topp og partienes landsmøter nærmer seg, blusser debatten om oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja opp.
DB170325 Vi er helt avhengig av at enkeltmedlemmer og sympatisører støtter partiet økonomisk for at vi skal klare å finansiere en valgkamp som kan konkurrere med de store partienes valgkampbudsjetter, sier Berg til Dagbladet.
DA170325 TRONDHEIM ( Dagsavisen ) : Flere partier kan i løpet av våren endre sin ruspolitikk når partienes landsmøter skal vedta program for de neste fire årene.
VG170323 Han mener de borgerlige partienes håndtering er en « hån mot norske bønder ».
DA170323 Han mener de borgerlige partienes håndtering er en « hån mot norske bønder ».
AP170323 I begynnelsen av februar var Oslo S første holdeplass for Krf-leder Knut Arild Hareide, Venstre-leder Trine Skei Grande, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg da de presenterte de fire partienes arbeid med Nasjonal transportplan.
VG170322 - Ja, medlemmene bør oppnevnes av partiene og speile partienes styrkeforhold i Stortinget.
BT170321 Jeg gleder meg ikke til å høre partienes stillhet når E-ordet nevnes.
AP170320 Det å øke kvinneandelen har vært viktig for de høyrepopulistiske partienes fremgang.
AP170320 Det å øke kvinneandelen har vært viktig for de høyrepopulistiske partienes fremgang.
DA170317 Wilders nederlag i Nederland viser at de populistiske høyreekstreme partienes suksess ikke er « uunngåelig », skriver journalisten Daniel Vernet i den franske utgaven av Slate.
VG170316 Geert Wilders har lykkes med å flytte de andre, mer moderate partienes politikk i hans retning.
DN170316 Bakgrunnen for partienes posisjon er Norges deltakelse i EUs system for handel med utslippskvoter.
AP170316 Svar : Andre toppolitikere må bruke mer tid i rampelyset, særlig de som representerer partienes politiske kjerne ¶ 5.
AP170316 I en artikkel i avisen Die Zeit har eksperten på høyrepopulisme beskrevet fem av partienes sterke sider og fem måter å svekke dem på. 1.
AP170316 Svar : Andre toppolitikere må bruke mer tid i rampelyset, særlig de som representerer partienes politiske kjerne ¶ 5.
AP170316 I en artikkel i avisen Die Zeit har eksperten på høyrepopulisme beskrevet fem av partienes sterke sider og fem måter å svekke dem på. 1.
AP170316 Bakgrunnen for partienes posisjon er Norges deltakelse i EUs system for handel med utslippskvoter.
BT170315 I ettertid blir granskningen av partienes saker presentert for medelever og lærere.
AA170313 Hør våre kommentatorer og ukas gjest Ola Borten Moe snakke om den politiske situasjonen foran partienes landsmøter og tilstanden i norsk likestilling foran 8. mars ¶
VG170312 Macrons suksess skyldes i stor grad de etablerte partienes kollaps.
AA170312 Hør våre kommentatorer og ukas gjest Ola Borten Moe snakke om den politiske situasjonen foran partienes landsmøter og tilstanden i norsk likestilling foran 8. mars ¶
DA170311 Oppmerksomheten rundt de andre partienes landsmøter vil dempe interessen for Sp og distriktspolitiske spørsmål.
AA170310 Du får også i denne episioden vite mer om hva som skjer etter at forhandlingene er avsluttet for dagen på partienes landsmøter, og hvilket parti som har de beste landsmøtene.
AA170310 Hør våre kommentatorer og ukas gjest Ola Borten Moe snakke om den politiske situasjonen foran partienes landsmøter og tilstanden i norsk likestilling foran 8. mars ¶
VG170309 Og hva er partienes plan for det ?
DA170309 Samarbeid mellom de fire borgerlige partiene blir et hett tema på Høyres, og de andre partienes , landsmøter utover våren.
BT170309 Det er de borgerlige partienes manglende evne til å enes om god klimapolitikk som er det grunnleggende problemet.
AP170309 I 1992, til sammenligning, var det 1096 kommuner der det var mindre enn ti prosentpoeng som skilte de to partienes presidentkandidater.
AA170309 Hør våre kommentatorer og ukas gjest Ola Borten Moe snakke om den politiske situasjonen foran partienes landsmøter og tilstanden i norsk likestilling foran 8. mars ¶
AA170309 Hør våre kommentatorer og ukas gjest Ola Borten Moe snakke om den politiske situasjonen foran partienes landsmøter og tilstanden i norsk likestilling foran 8. mars ¶
AA170309 Hør våre kommentatorer og ukas gjest Ola Borten Moe snakke om den politiske situasjonen foran partienes landsmøter og tilstanden i norsk likestilling foran 8. mars ¶
BT170308 Det samme gjelder disse partienes syn på utenrikspolitikk, hvor opprustning, avskrekking og stengte grenser anses som det eneste rette.
AA170308 Hør våre kommentatorer og ukas gjest Ola Borten Moe snakke om den politiske situasjonen foran partienes landsmøter og tilstanden i norsk likestilling foran 8. mars ¶
AA170308 » Hør våre kommentatorer og ukas gjest Ola Borten Moe snakke om den politiske situasjonen foran partienes landsmøter og tilstanden i norsk likestilling foran 8. mars ¶
VG170307 Dersom DUP og Sinn Féin ikke klarer å enes, gitt det forsurede klima partienes toppledelse imellom, er det opp til opposisjonen - i praksis arbeiderpartiet og UUP - å danne regjering.
AA170307 » Hør våre kommentatorer og ukas gjest Ola Borten Moe snakke om den politiske situasjonen foran partienes landsmøter og tilstanden i norsk likestilling foran 8. mars ¶
AA170306 Hør våre kommentatorer og ukas gjest Ola Borten Moe snakke om den politiske situasjonen foran partienes landsmøter og tilstanden i norsk likestilling foran 8. mars ¶
AA170303 Sammen med journalist Harry Tiller og politisk redaktør Tone Sofie Aglen ser de på den politiske situasjonen i Norge i forkant av partienes landsmøter.
AA170303 Hør våre kommentatorer og ukas gjest Ola Borten Moe snakke om den politiske situasjonen foran partienes landsmøter og tilstanden i norsk likestilling foran 8. mars ¶
VG170228 De fire partienes stortingsgrupper ble hasteinnkalt for å diskutere NTP, og samferdselspolitikerne møttes etterpå for å diskutere de siste innspillene.
AA170228 De fire partienes stortingsgrupper ble hasteinnkalt for å diskutere NTP, og samferdselspolitikerne møttes etterpå for å diskutere de siste innspillene.
SA170227 Opplysningene er ikke bekreftet, men partienes representanter ga mandag uttrykk for stor tro på snarlig enighet.
DB170227 Opplysningene er ikke bekreftet, men partienes representanter ga mandag uttrykk for stor tro på snarlig enighet.
AP170227 Slik kommer de ulike partiene ut, ifølge partienes fylkeslister og NRK : ¶
AP170227partienes « gavereise » fikk Bodø tirsdag beskjed om at de får ny flyplass, Tromsø ja til Europavei 8.
AA170227 Opplysningene er ikke bekreftet, men partienes representanter ga mandag uttrykk for stor tro på snarlig enighet.
BT170223 Jeg gleder meg ikke til å høre partienes stillhet når E-ordet nevnes.
VG170222 Etter at NHO sluttet med partistøtte tidlig på 2000-tallet, er det private givere som har vært de borgerlige partienes eneste finansieringsmulighet, utover den ordinære partistøtte.
DB170222 forsøker å koble seg opp mot Stortingets, departementenes, eller de politiske partienes servere, vil nemlig all trafikken i utgangspunktet være kryptert slik at DGF ikke vil kunne se noe av innholdet.
VG170220 I flere politiske leire jobbes det nå med varianter av plastposeforbud som vil bli fremmet på partienes landsmøter til våren.
AP170220 En meningsmåling InFact har utført i befolkningen for VG viser at det er flertall for å gjøre eggdonasjon lovlig i Norge blant alle partienes velgere, unntatt blant KrF sine.
AP170218 Naturvernforbundet er frustrert over partienes krav om 100 prosent oppslutning.
AA170218 Naturvernforbundet er frustrert over partienes krav om 100 prosent oppslutning.
DA170216 Like interessant som Sps framgang, er de mindre partienes kamp mot sperregrensen.
BT170216 Jeg jobber nå opp mot de ulike partienes helsefraksjon på Stortinget.
BT170216 Jeg jobber nå opp mot de ulike partienes helsefraksjon på Stortinget.
AA170214 Om en måned starter partienes landsmøter der de blankpusser sine partiprogram.
AP170207 Det viser Aftenpostens gjennomgang av partienes programmer.
AP170206 Men CSU hadde ikke erklært sin støtte før møtet mellom de to partienes ledelse i München mandag formiddag.
AP170206 Vi har plukket ut formuleringer om 18 saksfelt der de to partienes ordbruk ser forholdsvis lik ut.
AP170206 Vi har plukket ut formuleringer om 18 saksfelt der de to partienes ordbruk ser forholdsvis lik ut.
AA170206 Men CSU hadde ikke erklært sin støtte før møtet mellom de to partienes ledelse i München mandag formiddag.
AP170204 Vi som er spesielt engasjerte følger de andre partienes landsmøtedebatter med stor interesse.
AP170203 Ferske meningsmålinger viser at denne avgjørende valgomgangen for første gang kan bli avholdt uten at noen av de etablerte partienes kandidater er representert.
SA170129 Forskjellene i de to partienes oljepolitikk er stadig forsvinnende liten.
AP170127 I en uhyre urolig verden, vil velgerne etterlyse partienes syn på de globale utfordringene og deres forslag til hvordan Norge skal møte dem.
DB170126 « Super Tuesday » er dagen hvor primærvalgene avgjøres i mange stater, og gir en god pekepinne på hvem som blir partienes kandidater.
AP170121 | Aftenposten mener : Partienes tallkrangel skygger for de viktigste problemene i arbeidsmarkedet ¶
BT170120 Til våren skal partienes stortingsvalgprogrammer vedtas.
AP170120 Programmene er ment å være en presentasjon til velgerne av hva partiet står for og samtidig en guide til partienes lokale og nasjonale politikere.
AP170120 Mange programmer er svært detaljerte og fremstår nærmest som partienes hakkespettbøker.
SA170118 I likhet med på målingene fra Respons og InFact tidligere denne måneden havner Venstre under sperregrensa, ned 0,4 prosentpoeng til en oppslutning på 3,7, noe som på de andre målingene velter de borgerlige partienes stortingsflertall.
AP170118 Helge Andre Njåstad ( Frp ) synes det er vanskelig å vite hva som blir konsekvensene av de seks partienes forslag.
VG170116 Alle tre avviser de borgerlige partienes strategi med å skape nye bedrifter og nye jobber gjennom skattelettelser.
DN170113 Lxs også : ¶ | Partienes strateger frykter Sp-Vedum mest ¶
AP170110 Det er nødvendig, og i vår skal debatten foregå som en del av de politiske partienes programarbeid. 3rd-party-bio ¶
AP170110 Det er nødvendig, og i vår skal debatten foregå som en del av de politiske partienes programarbeid.
SA170101 Partienes budsjettdisiplin og vilje til å finne samlende løsninger, viser etter mitt syn hvor konstruktive politikerne er i vår kommune.
AP161009 Her kan du lese om den norske partienes syn på overvåkingssamfunnet.
AP161007 For både regjeringspartiet Frp og støttepartiet Venstre er de en del av partienes DNA.
AP160912 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har bidragene fra ulike støttespillere aldri før utgjort en så stor andel av partienes inntekter.
AP160912 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har bidragene fra ulike støttespillere aldri før utgjort en så stor andel av partienes inntekter.
AP160816 Men de to partienes velgere har svært ulike preferanser.
AP160810 - Det er ikke selvsagt at alle punktene i rapporten vedtas på alle partienes landsmøter, men en del vil det nok bli bred enighet om, sier Bård Vegar Solhjell ( SV ), som har ledet utvalget.
AP160810 - Det er ikke selvsagt at alle punktene i rapporten vedtas på alle partienes landsmøter, men en del vil det nok bli bred enighet om, sier Bård Vegar Solhjell ( SV ), som har ledet utvalget.
AP160707 Begge partienes presidentkandidater trekker jevnlig frem temaet i sine valgkamptaler : Hillary Clinton ønsker å innføre et lovverk som ligner på det de har her i Massachusetts, mens Donald Trump stadig minner om grunnlovens andre tilleggsartikkel, som gir borgerne store friheter til å bære våpen.
AP160614 Det er mellom én og to prosent av befolkningen som har noen som helst påvirkning på valget av personer, nemlig de som er aktive i partienes nominasjonsprosesser.
AP160504 SVs finanspolitiske talsmann, Snorre Valen, satt bak TV-kameraene og fulgte med da de seks andre partienes talsmenn i Stortingets finanskomite la frem skattekompromisset.
AP160429 De etablerte partienes seier hadde en vond bismak : ¶
AP160425 Foreløpig står kampen om hvem som skal bli partienes kandidat.
AP160420 Og i november kan newyorkerne altså stå i sentrum for valgoppmerksomheten igjen, når ( og hvis ) begge de store partienes presidentkandidater er bysbarn.
AP160331 En slik utvikling må forebygges med et forbud i Grunnloven, mener de tre partienes medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AP160331 Det har vært skrevet mye om de europeiske sosialdemokratiske partienes manglende evne til å levere alternativ politikk.
AP160328 Matthijs Rooduijn, forsker på populisme ved Universitetet i Amsterdam, sier de populistiske partienes velgere vet hva de stemmer på.
AP160328 I sin forskning på høyrepopulistiske partier i åtte europeiske land, dokumenterer Ivarsflaten ved UiB blant annet at oppslutningen om å beskytte minoriteters rettigheter, er vesentlig svakere hos disse partienes velgerne.
AP160319 Og noen av gamle båndene henger fortsatt igjen i systemet, slik som politiske partienes dominans på Kirkemøtet, sier hun.
AP160319 - Det er en tendens til at de politiske partienes lister får mindre oppslutning på bekostning av mer kirkelig orienterte grupperingen, sier hun.
AP160313 Innvandringskritiske AfD, som det siste året har kommet med sterk kritikk av kanslerens åpne linje overfor flyktninger, gjør store innhogg i de andre partienes oppslutning.
AP160304 Foreløpig står kampen om hvem som skal bli partienes kandidat.
AP160303 At populister kaprer partienes valgkamper er ikke helt uvanlig i amerikansk politikk.
AP160301 En ny « supergruppe » bestående av de fire partienes nestledere skal nå gå igjennom omstilling, arbeidsplasser, skattespørsmål, umiddelbare tiltak og « det grønne skiftet ».
AP160209 Tirsdag går velgerne i New Hampshire nordøst i USA til urnene for å stemme over hvem de mener bør være partienes presidentkandidater.
AP160209 En gjennomgang av partienes standpunkter så langt viser altså at det foreløpig kun er 3 av 40 forslag det kan se ut som om Regjeringen ikke greier å samle et flertall for : ¶
AP160208 Partienes presidentkandidater er klare senest i juli.
AP160201 De to som ender opp som partienes respektive kandidater har nesten alltid plassert seg her.
AP160129 For fredag formiddag varslet SV-leder Audun Lysbakken at hans parti forlater Arbeiderpartiet og Senterpartiet - og fristiller seg fra det rødgrønne samarbeidet som har vært de tre partienes regjeringsalternativ de tre siste valgene.
AP160119 Men flere av partienes representanter understreket at de forutsetter at Regjeringen følger vedtaket fra november og at innstrammingen ikke fører til at folk med et beskyttelsesbehov sendes ut.
AP160118 Vil du lese de andre partienes reaksjoner : Klikk her.
AP160115 Partienes presidentkandidater er klare senest i juli.
AP160110 Valget av partienes kandidater har selvsagt stor betydning.